You are on page 1of 306

Corpus Juris Hungarici

Magyar Trvnytr
(1000-1526)
VLOGATS
2
TARTALOM
Szent Istvn els! magyar kirly ("000-"038)
Dekrtomainak Els! Knyve.
Szent Istvn kirly ("000-"038)
Dekrtomainak Msodik Knyve.
Els! Endre ("046-"060)
Parancsolatja vagy Rendelsei.
Szent Lszl Kirly ("077-"095)
Dekrtomainak Els! Knyve.
Szent Lszl Kirly
Dekrtomainak Msodik Knyve.
Szent Lszl Kirly
Dekrtomainak Harmadik Knyve.
Klmn Kirly ("095-"""4)
Dekrtomainak Els! Knyve.
Klmn Kirly
Dekrtomainak Msodik Knyve.
Msodik Endre Kirly ("205-"235)
Dekrtoma, aki jeruzsleminek mondatik.
(Az "222. vi aranybulla)
I. (Rbert) Kroly Kirly ("308-"342)
Decretuma.
I. (Nagy) Lajos Kirlynak ("342-"382)
"35". vben kelt egyetlen dekretuma.
Zsigmond Decretuma. ("397-"437)
Zsigmond csszr s kirly
adomnyleveleinek egyik pldnya
Zsigmond csszr s kirly
Kegyelemlevele
Zsigmond
Els! Decretuma. ("404)
Zsigmond
Msodik Decretuma. ("405)
Zsigmond
Harmadik Decretuma. ("405)
Zsigmond
Negyedik Decretuma. ("4"")
Zsigmond
tdik Decretuma. ("435)
Zsigmond
Hatodik Decretuma. ("435)
Albert Kirly ("437-"439)
Decretuma. ("439)
I. (Corvin) Mtys ("458-"490)
Els! Dekretuma. ("462)
I. Mtys
Msodik Dekretuma. ("464)
I. Mtys
Harmadik Decretuma. ("47")
I. Mtys
Negyedik Deckretuma.("478)
I. Mtys
tdik Decretuma. ("48")
A ndori tisztsg trgyban
hozott czikkelyek ("485)
I. Mtys
Hatodik Decretuma. ("486)
II. Ulszl ("490-"5"6)
Els! Decretuma ("492)
II. Ulszlnak
Msodik Decretuma. ("495)
II. Ulszl
Harmadik Decretuma. ("498)
3
SZENT ISTVN
ELS! MAGYAR KIRLY
DEKRTOMAINAK
ELS! KNYVE.
SZENT IMRE HERCZEGNEK.
EL!LJR BESZD,
MELYBEN A HERCZEGET ATYAI TANITSAINAK S
PARANCSOLATAINAK MEGFOGADSRA INTI.
A szent Hromsg egy Isten nevben.
". . Mlyen rzem, hogy valamit Isten az ! akaratbl teremtett s bizonyos elevelt
vgezsb!l elrendelt, mind a kiterjedt mennyj boltjain, mind itt e szles fldi treken, mindent
az okossg trvnye ltet s igazgat; ltom jl, hogy a mit ez let javra s tisztessgre Isten
kegyelme adott, ugymint kirlysgot, f!birsgot, hadnagysgot, ispnsgot, f!papsgot s
egyb mltsgokat, mindazt rszint isteni parancsolat s rendels, rszint a trvny, rszint a
birk, rszint a polgri jog hatalma, rszint a jobbak s vnebbek tancsa s javallata intzi,
oltalmazza, osztja s alkotja; tudom bizonyosan, hogy minden renden valk mindentt a
fldn, akrmi tisztk legyen is, nemcsak az ! csatlsaiknak, hiveiknek, szolgiknak, hanem
fiaiknak is parancsolnak, tancslanak, javallanak; azrt ht, szerelmes fiam, ne legyek n se
rest, neked mg letemben tanulsgot; intst, oktatst s tancsokat adnom, hogy mind a
magad, mind a te alattad valk lete mdjt azokkal kesitsed, valamikoron a Mindenhat
engedelmb!l orszgolni fogsz n utnam.
2. . Illik pedig, hogy figyelmetesen hallgatvn rem, Isten blcsessgnek beszde szerint,
!rizze meg elmd a te atydnak parancsolatait, a ki Salamon szavval szl hozzd ekkpen:
Hallgasd szerelmes fiam, a te atydnak blcsessgt, s a te anydnak oktatst el ne
hagyjad, hogy kedves kessge lgyen a te fejednek s megsokasuljanak tenked a te letednek
esztendei. Teht ezen mondsbl veheted eszedben: ha meg utlod azokat, de tvol legyen, a
miket n atyai kegyessgemb!l hagyok neked, tbb nem nyersz kedvet az Isten s az emberek
el!tt.
3. . De halld meg a parancsolatot ltalhg engedetlenek esett s romlst. dm ugyanis, a
kit a teremt! Isten, mennynek s Fldnek alkotja, a maga hasonlatossgra formlt s minden
llatnak urasgnak rksgbe helyhezett vala, megszegvn a parancsolatok tilalmt, azonnal
elvesztette az ! tisztes boldog llapotjt s a paradicsomban val megmaradst.
4. . Isten ama rgi vlasztott s kedvelt npe is, mivelhogy megszaggat a trvny kteleit,
melyeket Isten ujja ktztt vala, ms-ms mdon veszett el azrt: nmely rszt elnyelte a
fld, nmely rszt irt had lte ki, nmely rsze egymst konczolta fel.
5. . Salamon fia is, elvetvn t!le az ! atyjnak bkessgszeret! szavt s felfuvalkodvn
kevlysggel; drdatsekkel fenyegeti vala a npet az ! atyjnak ostora helyett; azrt sok
hborusgot szenvede orszgban s vgezetre kivetk a kirlysgbl.
4
6. . Hogy ez ne essk rajtad, engedj nekem, fiam! Gyermek vagy, des kicsi szolgm, pelyhes
gy lakja, ki minden gynyrsgben tplltatl s nevelkedl, hadakban, munkban jratlan,
s gynge a klnfle nemzetek tmadsai ellen, melyekben n mr letemnek jformn
minden idejn forgottam.
7. . Itt az id!, hogy ne mindg a puha prnt lelgesd, mely elknyeztet s tunyv teszen, a
mi a frfiassg elvesztegetse, a gonosz gerjedelmek meleggya s megutlsa a paran-
csolatoknak, hanem olykor kemnyebben is bnjanak veled, hogy figyelmetess legyen elmd
az n tanitsomra. Annakokrt ezeket elmondvn, lssunk a dologhoz.
1. FEJEZET.
A keresztyn hit megtartsrl.
Mivel a kirlyi mltsg rendje ugy hozza magval, hogy arra egyedl a kznsges keresztyn
hitet vall hivek jussanak, azrt a mi tanitsink sorn az els! helyet a szent vallsnak adjuk.
". . Els!ben is parancsolom, hagyom, javallom neked, n szerelmes fiam, ha kivnatos el!tted
a kirlysg koronjnak tisztessge, lgy a kznsges keresztyn apostoli hitnek szorgalmatos
megtartja s ugy !rizzed azt, hogy minden alattad valknak pldt mutass s minden
egyhzbeliekt!l Krisztus vallsa igaz kvet!jnek mltn neveztessl, mely nlkl, tedd meg
bizonynyal, sem keresztynnek, sem egyhzfinak mondani nem fognak.
2. . Mert a kiknek hamis hitek vagyon, avagy j cselekedetekkel b nem tltik s fel nem
kesitik azt, minthogy megholt llat a hit cselekedetek nlkl, azok sem itt nem orszgolnak
tisztessggel, sem az rk letnek koronjban rszk nem leszen.
3. . Ha pedig a hitnek paizst megtartod, az idvessgnek sisakjt is felvszed. Ebben a
fegyverben harczolhatsz nyilvn igazsggal mind lthatatlan, mind lthat ellensgid ellen.
Lm, az apostol mondja: Hogyha tusakodik is valaki, nem koronztatik meg klnben, hanem
ha igazn tusakodik.
4. . Teht a hit, melyr!l szlok, im ez: higyj Istenben, mindenhat Atyban, mennynek s
fldnek teremt!jben, s az ! egyszltt fiban, mi Urunkban Jzusban, a kit az angyal
megjelentvn, szletk sz#z Mritl s mind e vilg szabadulsrt keresztfn szenvede, s
szent Llekben, mely a prftk s apostolok s evangylistk nyelvek ltal szlott; e
hromnak tkletes, megoszolhatatlan, szepl! nlkl val egy istensgt higyjed rendletlen,
minden ktelkedet nlkl. Ez a kznsges keresztyn hit, melyet - mint Athanasius mondja -
valaki igazn s llhatatosan nem hiszen, idvessget nem lelhet.
5. . Ha valamikor, de tvol legyen, talltatnnak a te fejedelemsged alatt olyak, a kik a szent
Hromsg ezen alkotmnyt megbontani, avagy abban valamit elvenni vagy hozztenni
trekednnek, tudjad, hogy eretneksg fejnek szolgi azok s nem a szentegyhz fiai.
6. . Ilyeneknek pedig se tpllst se oltalmat ne adj, hogy magad is vel!k trsnak s
jakarjoknak lenni ne lttassl: mert az effle emberek mindenest!l fogvn megmtelyesitik a
szent valls hiveit, megrontjk imez Isten egyhznak mostan gyjttt gynge nyjt s szjjel
szrjk azt. Hogy ez ne kvetkezzk, f! gondod legyen.
5
2. FEJEZET.
Az egyhzrl s az egyhz llapotjnak megtartsrl.
A kirlyi palotban bizonyra msod helyen ll a valls utn az egyhz, melynek els!ben a mi
fejnk, tudniillik a Krisztus hinte magot, azutn az ! tagjai, ugymint az apostolok s a szent
atyk ltal elplntltatvn s meg plvn er!sen, mind az egsz fld kereksgn elradott.
". . s noha untalan uj sarjat fakaszt magbl, nmely helyeken mgis mintegy rgt!lfogva
valnak ismerik. De, szerelmes fiam, gynge s nvendkeny ez, mely mostan a mi
orszgunkban prdikltatik, s azrt szksg, hogy annl vigyzbb, annl szorgalmasabb
!riz!i legyenek, hogy azt a jt, a mit a kegyelmes Isten az ! vghetetlen irgalmbl neknk
rdemnk felett adott, a te henyesged s restelkedsed s gondviseletlensged el ne rontsa,
semmiv ne tegye.
2. . Mert valaki a szentegyhz mltsgt kissebbiti avagy szepl!vel illeti, Krisztus testnek
megcsonkitja az. Lm, az Ur maga mondotta Pternek, kit az ! szentegyhza !riz!jnek s
elljrjnak llata: Te, Pter, k!szikla vagy, s ezen k!szikln pitem fel az n anyaszent-
egyhzamat. Ugyanis ! magt nevezi vala k!sziklnak, de sem fbl, sem k!b!l plt
egyhzrl nem szlott, hanem a megtrteket, Isten vlasztott npt, hitre hajtott nyjt, mely
keresztvizzel megmosatott, kenettel megkenetett, mondotta az ! szentegyhznak.
3. . Ha valaki boldogtalanul megbotrnkoztatja e szentegyhz tagjait vagy annak kicsinyeit, az
evangyliom irsa szerint mlt, hogy malomkvet kssenek a nyakra s a tenger mlysgbe
vessk; azaz: vessk ki hatalma mltsgbl, s az igazak gylekezetn kivl maradjon a
vilgnak keser#sgben, mint pogny s publiknus.
4. . Ezrt ht, fiam, naprl-napra buzg trekedssel kell !rt llanod a szentegyhzban, hogy
inkbb gyarapodst lsson, mintsem fogyatkozst szenvedjen. Onnan is nevezk els!ben a
kirlyokat felsgeseknek, mert felseglik vala az egyhzat. Ezt cselekedjed te is, hogy korond
kesebb, leted boldogabb s a te napjaid szmosabbak legyenek.
3. FEJEZET.
A pspk nevezetr"l s a f"papokat illet" tisztelet megadsrl.
A f!papi rend a kirly szknek kessge, s ezrt a kirlyi mltsg a harmadik helyet a
f!papoknak adja.
". . Szerelmes fiam! Legyenek !k a te vneid, ugy !rizd !ket, mint szemed fnyt. Ha
megtartod az ! jakaratjokat, nem lesznek flelmedre ellensgeid. Ha !k megbecslnek, ugyan
btorsggal fogsz jrni minden dolgaidban; az ! knyrgsk leszen a te dicsreted a
mindenhat Istennl.
2. . Mert !ket rendelte Isten az emberi nemzetnek !riz!kl, tette lelki psztorokk s az
egsz egyhzban vigyzkk s a szent skramentom sfraiv s osztiv.
3. . Mert ! nlok nlkl fel nem llanak a kirlyok, sem orszgok. Az ! kzbenjrsgok ltal
trltetnek el az embereknek b#neik. Ha !ket igazn szereted, bizonynyal tenmagadnak lszen
orvossgos s tisztessggel fogod igazgatni a te orszgodat; mert nekik adatott hatalom
b#nsket ktnik s b#nb!l oldaniok.
6
4. . Ugyanis rk trvnyt szerzett ! nekik Isten, s klnrekesztvn !ket a vilgtl, a maga
nevnek szentsgben tette rszesekk, s megtiltotta, hogy emberekt!l meg ne feddessenek. A
szent Dvid kirlyrt, meg ne bntstok az n kenettimet! stb. Megbntja pedig Isten kenetteit,
valaki az isteni s knoni vgezs ellen papi renden val frfiakat hamis vadak gyalzatval illet
s a kzsg el vonszon; a mit is tenned egyltalban tiltalak, fiam, ha boldog letet akarsz s
kirlysgodat megbecslni kivnod, mert az effle dolgok busitjk legf!kpen az Istent.
5. . Ha trtnetesen valaki azok kzl, a kikr!l szlok, feddst rdeml! vtekbe esnk,
dorgld meg !t csak ngy szem kztt, hromszor, ngyszer, az evangyliom tanitsa szerint.
Ha nem hallgatja meg a te intsidet titkon fenyittesd meg nyilvn; mint irva vagyon: Ha szdat
nem fogadja, mondd meg a gylekezetnek. Mert ezzel a rendtartssal magasztalod fel
dics!sgre a te korondat.
4. FEJEZET.
A f"emberek s orszgnagyok mlt tisztessgr"l.
A f!emberek, orszgnagyok, ispnok, vitzek, nemesek h#sge, ereje, sernysge, embersg-
tudsa, bizodalma, a kirlysgnak negyedik kessge.
". . Mert !k oltalmazzk az orszgot, a gyngket !k vdelmezik meg, legy!zik ellens-
geidet, regbitik birodalmadat.
2. . Legyenek !k neked, fiam, a te atyid s testvreid.
3. . Senkit pedig ezek kzl szolgasgra ne vess, avagy szolgdnak ne nevezz. Vitzl! rend
legyenek, ne szolga rend. Uralkodjl felettek mindnyjan harag s kevlysg s gy#llsg
nlkl, bkessgesen, szeliden, embersgesen; megemlkezvn szntelen, hogy minden ember
azon egy llapotban vagyon, s semmi fel nem emel, hanem az alzatossg, s semmi meg nem
alz, hanem a kevlysg s a gyllsg.
4. . Ha bkessgestr! leszesz, kirlynak mondatol s kirly finak, s szeretni fognak minden
vitzeid; ha haragos, kevly, gy#llkd!, bkletlen, ispnok s f!emberek felett fenhjz,
bizony a vitzek ereje kirlysgod romlsra vlik s idegen nemzetnek ruljk el a te
orszgodat.
5. . Ett!l flj, s azrt jsgos cselekedetek pldjval igazgasd az ispnok lete mdjt, hogy
megvezvn magokat a te szereteteddel, mindenha srelmetlenl ragaszkodjanak a kirlysg
mltsghoz s a te uralkodsod minden tekintetben bkessges legyen.
5. FEJEZET.
A trelem gyakorlsrl s az igazsgszolgltatsrl.
Trelem s igaz itlet a kirlyi korona tdik kessge.
". . Dvid kirly s prfta mondja: Isten, a te itletedet adjad a kirlynak. s ugyanaz ms
helyen: A kirlynak ereje itletet szeret. A trelemr!l Pl apostol beszl: Tr!k legyetek
mindenekhez. s az r az evangyliomban: A ti bkessges trsteknek ltala birjtok a ti
lelketeket.
2. . Erre forditsd elmdet fiam! Ha kivnod a kirlysg tisztessgt, itletet szeress; ha birni
akarod a te lelkedet, lgy bkessgestr!.
7
3. . n szerelmes fiam! Valahnyszor valamely itletet rdeml! gy, vagy valaki j! te el!dbe,
a kinek f!benjr dolga vagyon, lgy trelmes hozz s ne eskdzzl, hogy megbnteted !t;
ez gyarlsg lenne s er!telen sz, mert a bolond fogadst ember meg nem llja; s ne is itlj te
magad, nehogy albbval gyekben forgdvn, csorbulst szenvedjen a te kirlyi mltsgod;
hanem az effle gyet bocssd inkbb a birkhoz, a kikre bizva vagyon, hogy trvny szerint
igazitsk el azt.
4. . Ovakodjl birnak lenned, rvendezz pedig, hogy kirly vagy s annak neveztetel. A
bkessgestr! kirlyok uralkodnak, de a trhetetlenek rettegtetnek.
5. . Valamikor pedig a te mltsgodhoz illend! dologban adatik itlned, itlj bkessges
trssel, sznakodssal, irgalom szerint, hogy legyen dicsret s tisztessg a te korondnak.
6. FEJEZET.
Klfldiek befogadsrl s a vendgek tartsrl.
A vendg s jvevny npekben oly nagy haszon vagyon, hogy a kirlyi mltsg rdem szerint
nekik adhatja a hatodik helyet.
". . Honnan gyarapodott a rmai birodalom kezdetben, s magasztaltattak fel dics!sgre a
rmai kirlyok, hanem hogy klnfle tartomnyokbl sok jelesek s blcsek sereglenek vala
oda? Bizony, hogy Rma mind e mai napig szolgasgban lenne, ha Aeneas maradka szabadd
nem tette volna.
2. . Mert a mint klnb-klnbfle tartomnyok szlr!l j!nek a vendgek, klnb-klnbfle
szt s szoksokat, fegyvert s tudomnyt hoznak magokkal, a mi mind a kirly udvart kesiti
s teszi nagysgosabb, s igen megrettenti az idegeneknek magahitt szivket.
3. . Lm, gynge s tredkeny az egynyelv# s egyerklcs# orszg.
4. . Hagyom azrt, fiam, adj nekik tpllst jakarattal s tisztessges tartst, hadd ljenek
nlad rmestebb, hogysem msutt lakozzanak. Mert ha te elrontani trekedel, a mit n
pitettem, vagy ha mit n gy#jtttem, te szjjel hnyod azt, bizony mondom, nagyon nagy krt
fogja vallani orszgod. A mit hogy eltvoztass, nveld naponknt a te orszgodat, hogy a te
korondnak felsgt mindenek tiszteljk.
7. FEJEZET.
A tancs nagysgos voltrl.
A kirlyok trvnytev! szkn a tancsot illeti a hetedik hely.
". . Mert a tancs llat kirlyokat, kormnyoz orszgokat, vdelmezi a hazt s csendesiti a
hadakozst, gy!zedelmet szerez, elkergeti az ellensget, megnyeri a bartokat, vrosokat pit
s elrontja az ellensg tbort.
2. . Minthogy pedig hasznos a tancskozs, mr nekem gy tetszik, hogy ne bolondok s
maganagyz s kzpszer# emberek gylekezete legyen, hanem az regebbek s jobbak,
feljebbvalk s nagytisztelet# vnek szljanak hozz s mixeljk azt.
3. . Annakokrt, fiam, ifjakkal ne tancskozzl, s valaki kevsbb blcsen szl, tancsot
attl ne krj, hanem a vnekt!l, a kiket az ! esztendeikre s blcsessgekre nzve megillet
azon dolog. Mert a kirlyok tancsa lakozzk a blcsek szivben s ne kvesse a nyughatatlan
elmj# bolondok svnyt.
8
4. . Mert ha jrsz a blcsekkel, blcs leszesz; ha forgdol a bolondokkal, trsl adod magadat
azokhoz; igy szlvn a szent llek Salamon ltal: A ki jr a blcsekkel, blcsek bartja lszen,
s nem lszen hasonlv a bolondokhoz. Dvid pedig ekkpen nekel: A szenttel szent lszsz,
s az rtatlan frfiuval rtatlan lszsz, s a vlasztottal vlasztott lszsz, s az elfordulttal
elfordulsz.
5. . Ki-ki azrt abban legyen foglalatos, a mit az ! ideje hoz magval, tudniillik az inak
fegyverben, vnek a tancsban.
6. . Mindazltal az ifjakat a tancsbl egszen kirekesztened nem kell. De valahnyszor
tancsot tartasz vlek, ha szinte alkalmatos lenne is tancsok, vidd mgis mindig az regebbek
eleibe, hogy minden cselekedeteidet a blcsessg mrtkhez mrjed.
8. FEJEZET.
Hogy kvetni kell az "sket s hogy a fiak engedelmesek legyenek az " atyjoknak.
Az !sk kvetse a kirlyi mltsg nyolczadik lpcs!je.
". . Tudd meg, hogy legnagyobb disze a kirlysgnak: az el!bbeni kirlyok nyomban jrni s
kvetni a tisztes atykat. Mert valaki megtlja az ! a eleinek vgzsit s Isten trvnyre
gondja nincsen, elpusztl. Mert azrt atyk az atyk, hogy tplljk az ! fiaikat; s azrt
vannak a fiak, hogy megfogadjk az ! atyjok szavt.
2. . A ki ellentll az ! atyjnak, Istennek ellensge az. Mert az engedetlenked!k mind Istennel
ellenked!k. Mert az engedetlensg fuvallata elhervasztja korond virgait. Mert az engedet-
lensg az egsz orszgnak veszedelme.
3. . Annakokrt, szerelmes fiam, legyenek te el!tted mindg nyilvn a te atydnak paran-
csolatai, hogy szerencsd gyepl!jt kirlyi kz hordozza mindentt. Az n szoksimat legalbb,
melyek a kirlyi mltsghoz illend!k, minden ktelkeds gncsa nlkl kvesd, mert nehz
lesz e tartomny tjn orszglanod, ha nem kvetended az el!tted val kirlyok pldjt.
4. . Kicsoda az a grgk kzl, a ki grg trvnynyel igazgatn a rmaiakat? avagy
kicsoda az a rmaiak kzl, a ki rmai trvnynyel igazgatn a grgket? Senki. Kvesd
azrt az n szoksimat, hogy a te nped kztt kivltkpen becsltessl s dicsretet nyerj az
idegenek el!tt.
9. FEJEZET.
Az imdsgrl s annak mdjrl.
Az imdsg gyakorlsa f! eszkz a kirlyok idvessghez, s azrt a kirlyi mltsg
rendtartsban a kilenczedik pont ez.
". . A szntelen val knyrgsben megtisztuls s b#nbocsnat vagyon. Te pedig fiam,
valahnyszor Isten hzba mgy az ! imdsra, Salamonnal, a kirly fival, magad is kirly
lvn, imdkozzl mindg ekkpen: Kldd el Uram a blcsessget a te nagyvoltodnak
szkt!l, hogy velem lgyen s velem munklkodjk; hogy tudjam, mi lgyen kedves nlad
minden id!ben. s ismt: Uram atym, n letemnek Istene, ne hagyj engem lnoksgnak
gondolatban. Az n szemeimnek ne adj kevlysget, s a gonosz kivnsgot tvoztasd el
t!lem Uram. Vedd el t!lem a testnek kivnsgit, s a tiszttalan s esztelen lleknek ne adj
engem Uram.
9
2. . A rgi kirlyok teht igy imdkoznak vala. Te is pen igy imdkozzl, hogy Isten minden
b#neidnek eltrlsre mltasson, hogy mindenekt!l gy!zhetetlen kirlynak neveztessl.
3. . Knyrgj azrt is, hogy a henyesget s tunylkodst eltvoztassa t!led s adjon
tenked segedelmet minden jsgos cselekedetekben, gy!zedelmet a te lthat s lthatatlan
ellensgid ellen, hogy minden alattad valkkal egyetemben btorsgosan s minden ellensges
tmadstl menten vgezhesd l a te letednek folyst bkessgben.
10. FEJEZET.
A kegyessgr"l s irgalmassgrl s egyb jsgos cselekedetekr"l.
A jsgos cselekedetek trvnye f! kessg a kirlyok koronjn s a parancsolatok kzt a
tizedik.
". . Mert a jsgos cselekedetek ura, maga a kirlyoknak kirlya. Teht valamint az !
mennyei seregnek teljessggel tiz kara vagyon, ugy a te leted forgsnak is tiz parancsolatja
legyen.
2. . Illik a kirlynak kegyesnek, irgalmasnak, s tbb egyb jsgokkal teljesnek s kesnek
lenni. Mert a kegyetlensggel s gonoszsggal fert!ztt kirly haszontalan keres kirly nevet,
mivel bitornak mondatik.
3. . Azrt ht, szerelmes fiam, te lelkem gynyr#sge, n remnysges magzatom! krlek,
parancsolom, hogy mindentt s mindenekben kegyessggel jrvn, fedezd b kegyelemmel
nemcsak a te atydfiait s rokonsgodat, avagy a f!embereket, hadnagyokat, gazdagokat, vagy
a szomszdokat s haza lakosait, hanem az idegeneket s minden embert is, valaki tehozzd
jvend. Mert a kegyessg jtte vezrel a f! boldogsgra.
4. . Lgy irgalmas minden szenved!khz, az rnak amaz intst hordozvn szntelen szived-
ben: Irgalmassgot akarok s nem ldozatot.
5. . Lgy bkessgestr! mindenekhez; nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, a kik
hatalom nlkl sz#klkdnek.
6. . Azutn lgy er!s, hogy a j szerencsben flttbb ne kevlykedjl, vagy a bal szeren-
csben meg ne alztassl.
7. . De alzatos is lgy, hogy Isten felmagasztaljon mind itt, mind a jvend! letben.
8. . Lgy mrskletes, hogy md felett senkit ne bntess vagy ne krhoztass.
9. . Lgy szelid, hogy az igazsgnak soha ellent ne tarts.
"0. . Lgy tisztessgtud, hogy soha senkit sznszndkbl gyalzattal ne illess.
"". . Lgy szemrmetes, hogy minden bujasgnak fert!jt, mint a koporsra val utat,
elkerljed.
"2. . Mind ezekb!l, a miket im egybeszedegettem, kszittetik a kirlysg koronja, mely
nlkl sem itt nem orszgolhat senki, sem az rk letre el nem mehet.
"0
SZENT ISTVN KIRLY
DEKRTOMAINAK
MSODIK KNYVE.
EL!LJR BESZD.
Isten kegyelme velnk.
". . A kirlyi mltsnak a kznsges keresztyn hit ltet! erejb!l tpllt munkssga
sikeresebb s derekasabb szokott lenni ms mltsg munkinl.
2. . s mivelhogy minden nemzet az ! tulajdon trvnye szerint igazodik, azrt Mi is,
orszgunkat Isten akaratbl kormnyozvn, mind a rgi s mostani csszroknak pldjokra,
tancsi elmlkedsb!l szabtunk mdot a mi npnknek, hogyan lne tisztessges s hborusg
nlkl val letet: hogy valamint meggazdagittatott isteni trvnyekkel, azonkpen vilgi
trvnyek al is vettetett lgyen ; hogy a mennyi el!menetelt nyernek a jk az isteniek llal,
annyi kissebsget szenvedjenek a gonoszok s b#nsk emezek ltal. Valamelyeket pedig
elvgeztnk, a kvetkez!kben jegyeztk ide al.
1. FEJEZET.
Az egyhz llapotjrl s Isten hznak tiszteletr"l.
A ki g!gs kevlysgben fenhjzva, Isten hzt semmibe veszi, s az Istennek szentelt s
Isten tiszteletre a kirly oltalmnak szrnyai al helyheztetett javakat becstelenl illetendi
avagy azokban elvenni merszkedik, akrki legyen, mint Isten hznak megtmadjt s
rontjt, rekeszszk ki a gylekezetb!l.
". . Mert illik, hogy rezze haragjt a kirly urnak, valaki az ! jakaratt megveti s rende-
lst ltalhgja.
2. . Mindamellett parancsolja meg a kirly az ! birodalma alatt val embereknek, hogy a mi
adomnyt engedett, azt bntatlanul hagyjk. Ne hallgasson pedig affle meggondolatlan
bizonygatsokra, hogy nem kell egyhzi vagyon, az az, hogy az Uraknak Urnak nem kell
jszgot adni. Teht legyen az a kirly oltalma alatt s viseljen gondot rla mint a maga
tulajdon rksgr!l, s!t mg jobban, mert a mennyivel nagysgosabb Isten az embernl,
annyival el!bbvalk Isten dolgai a halandk javainl.
3. . s azrt ugyan megcsalatkozik minden, a ki tbbet krkedik ! magnak, hogynem az
Urnak dolgaival; a melyeknek Istent!l rendelt !re s oltalmazja nemcsak megtartani tartozik
azokat szorgalmatos gonddal, hanem gyarapitani is kteles; s inkbb is illik azokat oltalmaznia
s regbitenie, melyeket el!bbvalknak mondottunk, mint a maga dolgait.
4. . Valaki teht esztelenl, jmbortalan botorsgbl kisrten a kirlyt, hogy j szndoktl
elforditsa, s az ilyennek elmjt megcsendesiteni semmi mdon nem lehetne, ha szinte
valamelyes ideigval szolglatra alkalmatos tag lenne is, vgja el a kirly magtl s vesse ki,
amaz evangyliomi tanits szerint: Hogyha a te lbad vagy kezed, vagy a te szemed azt miveli,
hogy megbotrnkozzl, vgd el vagy vjd ki azt s vesd el t!led.
""
2. FEJEZET.
A pspkk egyhzi hatalmrl.
Akarjuk, hogy a pspkknek legyen hatalmok az egyhz gyeit elltni, igazgatni s
kormnyozni, s az egyhzban sfrkodni, a knonok tartsa szerinti.
". . Akarjuk, hogy a vilgiak az egyhzak igazgatsban, az rvk s zvegyek oltalmaz-
sban az ! szolglatjokhoz alkalmaztassk magokat, s engedelmesek legyenek nekik a
keresztyn valls megtartsban.
2. . s az ispnok s birk legyenek az egyhz el!ljrival egyetrt!k az igazsgttelben, mint
Isten trvnye parancsolja.
3. . s az igaz trvnyt se valakinek hazugsga vagy hamis tanusga, se hitszegs vagy
jutalom, semmikpen meg ne vesztegesse.
3. FEJEZET.
Milyenek legyenek a vdlk meg a tanuk?
s hogy vilgi emberek papi renden valkat ne vdolhassanak.
Legyenek pedig a tanuk s vdlk minden gyalzat foltja nlkl val felesges s csaldos
emberek s mindenest!l fogvn Krisztus kvet!i.
". . Vilgi ember tanusgt papi rend ellen senki el ne fogadja.
2. . s senki valakit a papok kzl nyilvnsgosan vallatni ne bizakodjk, hanem csak az
egyhz el!tt.
4. FEJEZET.
A papok szntelen s nehz munkjrl.
Tudjtok meg atynkfiai mindnyjan, hogy mindeneknl feljebb munkldnak a papok.
". . Mert kiki kz#letek a maga terht hordozza, !k pedig a magokt s mindenekt egyen
egyen.
2. . Annakokrt, valamint !k ti rtetek mindnyjan, ti is azonkpen tartoztok ! rettek
munkldnotok minden er!vel; ugy annyira, hogy ha kell, a lelketeket is rtegytek rtk.
5. FEJEZET.
A kirly engedelmr"l, hogy tulajdont mindenki birhassa.
Kirlyi hatalmunknl fogva vgeztk, hogy kinek-kinek szabad legyen azt a mi az v, a maga
felesgnek, fiainak s lenyainak, szintugy rokonainak vagy az egyhznak osztania s adnia.
". . s az ! rendelst halla utn se merje megbontani valaki.
"2
6. FEJEZET.
A kirly s kincstr javai srtetlenek legyenek.
Akarjuk azt is, hogy valamint msoknak adtunk hatalmat az ! javaikat birniok, ugy a mi
javaink is, vitzeink, szolgink, s valamelyek a mi kirlyi mltsgunkhoz tartozandk, psg-
ben maradjanak.
". . s senki valamit azokbl el ne ragadjon vagy sikkaszszon, se valaki az el!l mondottakban
a maga szmra kedvezst keresni ne merszeljen.
7. FEJEZET.
A vasrnap megtartsrl, hogy a munknak sznete legyen.
Teht, ha pap vagy ispn, vagy ms keresztyn ember vasrnapon tallna munkban valakit,
akrki legyen, #zzk el a munktl.
". . s ha krrel dolgozott, vegyk el krt s adjk tell a vr npnek.
2. . Ha pedig lval, vegyk el lovt, melyet a gazdja krn vltson meg, ha kedve tartja: s
azon krt egyk meg, a mint mondtuk.
3. . Ha valakit egyb szerszmokkal tallnak, vegyk el szerszmait s ruhit, melyeket b!rn
vltson meg, ha akar.
8. FEJEZET.
Hogy vasrnap mindenki templomba jrjon.
Ugyan a papok meg az ispnok hagyjk meg, mindenfel a falusbirknak, hogy vasrnaponknt
az ! felszlitsokra minden ember, nagyja s apraja, frfia s asszonya, mind templomba menjen,
kivve azokat, a kik a t#zhelyt !rzik.
4. . Valaki pedig konokul htramarad, csapjk meg s kopaszszk meg.
9. FEJEZET.
Kntornapokon hust enni tilos.
Valaki a kntornapi b!jtt, kit mindenki tud, hust evn megszegi, egy egsz htig b!jtljn
bezrva.
10. FEJEZET.
Pnteken hust enni tilos.
Valaki pnteki napon, melyet az egsz keresztynsgben megtartanak, hust eszik, egy htig
bjtljn bezrva.
"3
11. FEJEZET.
A gynatlan megholtakrl.
Ha ki annyira megltalkodik, a mi tvol legyen minden keresztyn llekt!l, hogy a pap intsre
nem akarn meggynni az ! b#neit, fekgyk sirjba minden egyhzi szolglat s alamizsna
nlkl, mint hitetlen.
". . Ha pedig a rokonok s hozz kzeliek mulatnk el hogy papot hivjanak, s igy trtnnk
gynatlan halla, boldogitsk knyrgssel s vigasztaljk alamizsnval: de rokonai keserljk
meg az ! gondatlansgokat b!jtlssel, a papok tetszse szerint.
2. . A kik pedig hirtelenval hall veszedelmbe esnek, temessk azokat az egyhz minden
tisztessgttelvel, mert Isten itletei titkosak s elrejtettek mi el!ttnk.
12. FEJEZET.
A keresztynsg megtartsrl.
Ha valaki, nem tr!dvn a keresztynsggel, henyesgb!l nagy esztelenl a valls ellen vtene
valamit, itlje meg a pspk az ! vtsgnek mivolthoz kpest az egyhz trvnye szerint.
". . Ha pedig ellenkezst!l ksztetve, a re mrt bntetst elviselni nem akarn, ismt azon
itlet sujtolja htszer izig.
2. . Vgezetre, ha teljessggel nyaka engedetlennek talljk, tegyen a kirly trvnyt re, mint
a keresztynsg vd!je.
13. FEJEZET.
Az emberlsr"l, el"szr is, ha trtnetb"l esik.
Ha valaki trtnetesen l meg valakit, tizenkt arany pnzt fizessen s b!jtljn, mint a
knonok rendelik.
". . Ha pedig szabad ember a szolgjt li meg valakinek, adjon ms szolgt rte, vagy rn
vltsa meg s b!jtljn a knonok szerint.
14. FEJEZET.
Azokrl szl, a kik felesgket lik meg.
Ha valaki az ispnok kzl megkemnykedvn az ! szivben, lelke idvessgvel nem
gondolvn, a mi tvol jrjon a hiv!k elmjt!l, felesge vrben fert!znk, engesztelje meg az
asszony rokonsgt tven tinval mint a kirlyi tancs vgezte, s b!jtljn a knonok
rendelse szerint.
"". . Ha pedig valamely jraval vitz esik azon vtekbe, adjon a rokonoknak tiz tint
ugyanazon tancsi vgzsb!l, s b!jtljn a mint mondtuk.
2. . s ha kzrend# ember cselekesz azon gonoszsgot, bkljen meg t tinn az atyafiakkal
s alzza magt b!jtlsben, mint ell mondatott.
"4
15. FEJEZET.
A hitszegsr"l.
Ha tallkozik valaki a tehet!sbek kzl hitetlen, romlott sziv, esktr!, hiteszegett ember,
keze vesztvel fizessen hitszegsert vagy vltsa meg kezt tven tinval.
4. . Ha pedig kzrend# ember szeg hitet, vgjk el a kezt vagy vltsa meg tizenkt tinval,
s b!jtljn, mint a knoni trvny parancsolja.
16. FEJEZET.
A szndkos emberlsr"l.
Ha valaki haragra gerjedvn s felfuvalkodvn kevlysggel, szndkos emberlst kvet el,
tudja meg, hogy szztiz arany pnzt fizet rte, a mint a mi tancsunk vgezte.
4. . Ebb!l tvenet a kirly kincstrba vigyenek, a ms tvenet adjk a rokonoknak, tize
pedig az itl!birk s kzbenjrtak legyen. s maga a gyilkos b!jtljn a knonok rendelse
szerint.
17. FEJEZET.
A szolgk felszabaditsrl.
Vgeztk, hogy ha valaki irgalombl, tanubizonysg el!tt, szabadsggal ajndkozza meg az !
tulajdon szolgit s szolgllenyait, irigysg mi senki ne merje az ! halla utn szolgasgra
vetni azokat.
". . Ha pedig szabadsgot igrt, s halla gtolvn, bizonysgttelt nem szerzett rla, zve-
gynek s fiainak legyen hatalmok azon szabadsgot megbizonyitaniok s alamizsnlkodniok a
szegnyeknek a frj lelke vltsgrt, tetszsk szerint.
18. FEJEZET.
A templomi gylekezetr"l s azokrl, a kik mise alatt suttognak vagy fecsegnek.
A kik Isten igjnek hallgatsra templomba gylekezvn, ott a misemonds ideje alatt egyms
kztt suttognak, egyebeket lha fecsegssel zavarnak s a szent leczkk ltet! szavra nem
figyelmeznek: ha regebbek, dorgljk meg !ket s szgyensggel #zzek ki a templombl.
". . Az ifjakat s kzrend#eket pedig kssk ki mindenek szeme lttra a templom pitvarba
s ostorozzk meg az ily nagy vakmer!sgrt.
19. FEJEZET.
Szolgk vagy szolgllenyok vdaskodst avagy tanusgttelt
az " urok vagy asszonyok ellen, meghallgatni nem kell.
Hogy ezen orszg npnek a szolgk s szolgllenyok minden zaklatstl s vdasko-
dstl nyugta s maradsa legyen, a kirlyi tancs vgzse teljessggel megtiltotta, hogy
semmifle vtek okrt valamely szolgaszemly vdlst s tanusgot az ! ura vagy asszonya
ellen ne tehessen.
"5
20. FEJEZET.
Szabad embert senki szolgasgra ne hajtson.
Mivelhogy Istenhez mlt dolog s igen j az embereknek, ha kinek-kinek az ! szabad
szndka szerint folynak lete napjai, annakokrt kirlyi vgzsb!l rendeltetett: hogy ezentul
senki az ispnok vagy vitzek kzl szabad embert szolgasg al vetni ne merjen.
". . A mit ha ki g!gs merszsg sztnb!l tenni btorkodnk, legyen tudtra, hogy tulajdo-
nbl vltja meg; a mely vltsg kirly s ispn kztt oszoljon, mint a tbbi.
De ha valaki, eddig szolgasgban tartatvn, trvny el!tt keres oltalmat az ! szabadsgnak s
megtallja azt, ljen csak a szabadsggal, s a ki !t szolgasgban tartja vala, vltsgot ne adjon.
21. FEJEZET.
Azokrl szl, a kik elszerzik msnak a vitzeit.
Akarjuk, hogy minden urnl megmaradjon az ! vitze s senki ms r ne beszlje azt, hogy
elhagyvn rgi urt, hozz szeg!djk. Mert ebb!l tmad a perpatvarkods.
22. FEJEZET.
A vendgek befogadsrl.
Ha valaki vendget fogad maghoz jakarattal s annak tisztessges tartsrl gondot visel,
valameddig tellett szndka szerint ltja, ne hagyja el a vendg az ! gazdjt, se lak szllst ne
keressen msnl.
23. FEJEZET.
Arrl, ha valakit megvernek, mikor a magt keresi.
Ha valakinek vitze vagy szolgja elszkik mshoz, s az, a kinek vitze vagy szolgja meg-
szktt, kvett kldi annak visszahozatalra, s a kvetet ottan akrki megveri vagy megos-
torozza: elvgeztk a mi nagyjaink tancsban, hogy a vereked! tiz tinval fizessen meg rte.
24. FEJEZET.
Az zvegyekr"l s rvkrl.
Akarjuk nyilvn, hogy az zvegyeknek s rvknak is legyen rszk a mi trvnynkben, ily ok
alatt: ha valamely zvegynek fiai, lenyai maradnak, s azokat nevelni, mind ltiglen velek lakni
fogadkozik, legyen a mi engedelmnkb!l hatalma, hogy azt mivelhesse, s senki uj hzassgra
ne knyszeritse !tet.
". . De ha megmsolvn az ! szndkt, ismt frjhez akarna menni s az rvkat elhagyn,
egyltalban semmit az rvk javaibl magnak ne tulajdonitson, hanem csak hozz illend!
ltz! ruht adjanak vle.
2. . Ha pedig magzat nlkl maradt el zvegyl, s hzassgtalan az ! zvegysgben val
megmaradsra igri magt, akarjuk, hogy birja minden javt, s valamit azzal cselekedni akar,
cselekedje azt. s az ! holta utnszlljanak vissza azon javak a frje rokonsgra, ha vannak
rokonai; ha pedig nincsenek, legyen rkse a kirly.
"6
25. FEJEZET.
Lenyok elrablsrl.
Ha ki a vitzek kzl rt szemremtelen, valamely lenyt az ! szleinek engedelme nlkl
rablana felesgl magnak, parancsoljuk, hogy adja vissza a lenyt a szl!knek, ha mingyrt
valami er!szakot mivelt volna is rajta; s a rabl tiz tinval fizessen a rablsrt, jllehet azutn
meg is bkljen a leny szleivel.
". . Ha pedig valamely szegny vagy kzrend# ember indul ilyen cselekedetre, tegye jv a
rablst t tinval.
26. FEJEZET.
Ha szabad ember msnak a szolgllenyval parznlkodik.
Hogy a szabadok az ! szabadsgok szepl!telen tisztasgt meg!rizzk, vni akarjuk !ket a
msok szolgllenyaival val parznlkodstl.
". . Valaki teht ezen trvnyt meggondolatlanul ltalhgvn, msnak a szolgllenyval
parznlkodnk, tudja meg, hogy b#nbe esett, mely b#nert els! izben vrig veszsz!zik s
megkopasztjk. Ha pedig msod izben parznlkodik azzal, ismt veszsz!zzk vrig s
kopaszszk meg. Ha harmad izben, legyen szolgatrsa a szolgllenynak vagy vltsa meg
magt.
2. . Ha pedig a leny fogadna t!le mhben s nem tudna szlni, hanem a szlsbe halna, ms
szolgllenyt adjon rte.
3. . Hasonlkpen ha valaki szolgja parznlkodik msnak a szolgllenyval, azt is
veszsz!zzk vrig s kopaszszk meg; s ha a leny fogadna t!le mhben s a szlsbe halna,
adjk el a szolgt s rnak fele legyen a leny ur, fele pedig maradjon mindenkor a szolga
urnak.
27. FEJEZET.
Azokrl szl, a kik msnak szolgllenyt krik felesgl.
Hogy senki azok kzl, a kik szabadok nevn neveztetnek, valakinek bosszusgot tenni ne
merjen, rettentjk s vjuk !ket.
". . Mert im ezen kirlyi tancs vgezte, hogy ha szabad ember msnak a szolgllenyt
vlasztja hzastrsul, tudtval a leny urnak, elveszitvn az ! szabadsga birst, rk
szolgasgra vettessk.
28. FEJEZET.
Azokrl, a kik az orszgon kivl szknek az " felesgkt"l.
Hogy mind a kt nemen valk bizonyos trvny alatt s bosszuvalls nlkl ljenek s
gyarapodjanak, ezen kirlyi vgzssel rendeltetett: ha valaki szilaj gerjedelmben az ! felesge
utlsa mi elhagyja hazjt, minden a mit a frj bir vala, legyen az asszony, valameddig
frjre vrakozni akar, s senki !tet ms hzassgra knyszeriteni ne merje.
"7
". . De ha kedve tartja, magval vivn hozz illend! ruhit, egyb javakat pedig kibocstvn
kezb!l, szabad legyen hzassgra mennie. s ha frje, hallvn ezt, visszatrend, ne legyen
szabad neki mst felesgl venni az ! vtkert, hanem csak a pspk engedelmvel.
29. FEJEZET.
Arrl, ha frjes asszonyok, lopnak.
Mivelhogy szrny#sges dolog s utlatos minden ember el!tt, ha frfinp, s mg annl is
inkbb, ha asszonynp tapasztaltatik lopsnak cselekedetben, azrt a kirlyi tancs ezt
vgezte: ha frjes asszony lop, frje vltsa meg.
4. . s ha msodszor esik azon vtekbe, hasonlkpen vltsa meg: ha pedig harmadszor,
adjk el.
30. FEJEZET.
A gyujtogatsokrl.
Vgeztk: hogy ha valaki ms ember pleteit ellensgeskedsb!l felgyujtja, llassa helyre az
pleteket, s valami hzi eszkz odagett, fizesse meg, s annakfelette adjon tizenhat tint, ki
sszevve hatvan ezst pnzt r.
31. FEJEZET.
A boszorknyokrl.
Ha valami boszorkny tallkozik, vigyk a birk trvnye szerint az egyhz eleibe s bizzk a
papra, hogy b!jtltesse s oktassa hitben: b!jtls utn pedig menjen haza.
4. . Ha msod izben talltatik azon vtekben, alzza meg magt ismt b!jtlssel; annakutna
a templom kulcsval keresztforma blyeg sttetvn mellre, homlokra s a vlla kzz,
menjen haza.
2. . Ha pedig harmad izben, adjk a birk kezbe.
32. FEJEZET.
A b#bjosokrl, rdngskr"l s jvend"mondkrl.
Hogy Isten teremtmnye minden gonosznak rtalmtl ment maradjon s senkit!l krvallst ne
szenvedjen, hacsak nem Istent!l, ki el!menetelt is adja, tancsi vgzsb!l vetettnk nagy
rettent! tilalmat az rdngsknek s b#bjosoknak: hogy senki b#bjjal vagy rdngs
tudomnynyal egy embert is eszb!l kiforgatni vagy elveszteni ne merjen.
4. . De ha mgis ember vagy asszonyember ennekutna ilyetn dologra vetemednk, adjk
annak a kezbe, a kit megrontott, avagy rokonai kezbe, hogy tegyenek trvnyt re az !
akaratjok szerint.
2. . Ha pedig j!vend!mondk talltatnnak, a kik hamuban s ms efflkben mesterkednek,
igazitsa meg !ket a pspk az ostorral.
"8
33. FEJEZET.
Arrl, ha valakinek hzra mentek s ottan viadal tmad.
Akarjuk, hogy llhatatos bke s egyessg legyen mind nagyok s kicsinyek kztt, mint az
apostol mondja: Mindnyjan legyetek egyesek; s senki msra tmadni ne merjen.
". . Mert ha valaki az ispnok kzl ezen kztancskozs hatrozata utn oly nyakas enge-
detlen leend, hogy mst a hznl keres hallra s dulja annak javait, s a hz urt otthon
tallvn, vele viaskodik vagy megli !t, b#nhdjk a kivont kardrl val trvny szerint.
2. . De ha azon ispn esik el ott a bajban, fekgyk megtorlatlanul.
3. . s ha valamely vitz ms vitz udvart vagy hzt tmadja meg, fizessen rte tiz tinval.
Ha pedig amaz maga el nem jvend, hanem az ! vitzeit kldi oda, szz tint adjon a
tmadsrt.
4. . Ha kzember ms hasonl sorsunak a kunyhjra tr, b#nhdjk t tinval.
34. FEJEZET.
Templomok pitsr"l s arrl, hogy mivel ajndkozzk meg a faluk az egyhzat.
Minden tiz falu templomot pitsen s ajndkozza meg azt kt hzzal s ugyanannyi cselddel,
tovbb lval, kabalval, hat krrel s kt tehnnel, harminczngy darab apr barommal.
4. . Ruhkrl pedig, mind papi ltz!kr!l, mind oltrtakarkrl, a kirly gondoskodjk;
paprl s knyvekr!l a pspkk.
35. FEJEZET.
A kirlyok adomnyairl s a tulajdon javak birsrl.
Hajoltunk a tancs egyakar krelmre, hogy ki-ki ura legyen az ! tulajdonnak, szinte ugy a
kirly adomnyainak is, mig l; kivve a pspksghez vagy ispnsghoz tartozandkat.
". . s az ! halla utn fiai hasonl urasggal birjk rksgket.
2. . s senki semmi vtek okrt krvallst az ! javaiban ne szenvedjen, hanem ha a kirly
letre tr, vagy orszgrulst kvet el, vagy idegen fldre szkik.
3. . Akkor a kirlyra szlljanak javai, !t magt pedig itljk meg, de rtatlan fiainak bntsok
ne legyen.
36. FEJEZET.
Arrl, ha szolga szolgt l.
Ha valakinek szolgja ms ember szolgjt li meg, a gyilkos ura a meglt szolga fele rval
elgitse meg annak urt, ha tudja; ha pedig nem, negyvennapi b!jt utn adjk el a szolgt s
osztozzanak az rn.
37. FEJEZET.
A gyilkos szolga vltsgrl.
Azt a szolgt, ki szabad embert l, vltsa meg ura szztiz tinn ha akarja, vagy adja kzbe.
"9
38. FEJEZET.
Azoknak bntetskr"l, a kik ms ember szolgit igyekeznek elszabaditani.
Ha valaki ms ember szolgit elszabaditani igyekeznk, valahny szolga leszen, annyi cselddel
fizessen rte.
". . Ebb!l kt rsz a kirly, a harmadik a szolgk ur legyen. A kirly pedig az ! rszb!l
egy harmadot adjon az ispnnak.
39. FEJEZET.
Az els" lopsrl, mit szolga kvet el.
Valamely szolga el!szr kvetend el lopst, adja vissza a mit lopott s vltsa meg az orrt t
tinval, ha tudja; ha pedig nem, vgjk le.
40. FEJEZET.
Annak bntetsr"l, a ki msod s harmad izben lop.
Ha vgott orral ujra lop, vltsa meg a flt t tinval, ha tudja; ha pedig nem, vgjk le a fleit.
". . Ha harmadszor lopott, haljon meg.
41. FEJEZET.
Arrl, ha szabad ember lop egyszer, ktszer s hromszor.
Szabad embernek, ha lopsban vtkezik, ily trvnyt szerzettnk b#nhdsre: hogy egyszer
vltsa meg magt, ha tudja; ha pedig nem, adjk el szolgasgra.
". . Ha eladatvn lopand, a szolgk trvnye al vettessk.
2. . Ha msodszor is, ugyanazon trvny teljk be rajta. Ha pedig harmadszor, lete veszszen.
42. FEJEZET.
A mi a kirly, azt az ispnok " maguknl ne tartsk.
Ha ki az ispnok kzl a kirly rszt elsikkasztja, adja meg a mit sikkasztott s a
ktszeresvel b#nhdjk.
43. FEJEZET.
Arrl szl, a ki az ispn igaz itlett megveti, el nem szenvedi.
Ha ki a vitzek kzl megvetvn az itletet, a mit az ! ispnja igazn itlt, feljebb a kirlyhoz
viszi gyt, hogy az ispn hamis birnak lttassk: tiz arany pnzzel legyen adzja az !
ispnjnak.
20
44. FEJEZET.
Arrl, hogy az ispnok adjk vissza, a mit a vitzekt"l er"szakkal vettek el.
Ha valamely ispn keresett oknak rgyvel, er!szakkal veszen el a vitzt!l valamit, adja
vissza s azonfell a magbl fizessen megannyit.
45. FEJEZET.
Igret adomnyt vlaszt.
Ha pedig a vitzek kzl valaki szabad akaratjbl adott valamit, s hazudvn llitja, hogy
er!hatalommal vettk el t!le: azt is veszitse el s azonfell adjon megannyit.
46. FEJEZET.
Azokrl szl, a kik karddal lnek embert.
Valaki embert l karddal, azon kard ltal veszszen el.
46. FEJEZET.
A test tagjainak megnyomoritsrl.
Valaki pedig kardot vonvn, akrkit mst megnyomorit, vagy a szemn, vagy a lbn, vagy a
kezn, hasonl veszedelmt szenvedje az ! testnek.
48. FEJEZET.
Arrl, a ki megsebesl kardvgs miatt.
s ha valaki megsebesit valakit kardjval, s a sebeslt meggygyul s felpl az ! sebb!l,
fizesse meg a vrdijat rte, a ki okozta.
49. FEJEZET.
Arrl, a ki kardot von, de sebet nem ejt.
Ha valaki dhe gerjedelmben kardjt kivonja, de mindazltal sebet nem ejt vele, csupn a
mezitelen kardrt b#nhdjk a vrdij felvel.
50. FEJEZET.
A kirly vagy ispn udvarn el"ljrkk tett szolgk tanusgrl.
Ha valaki a szolgk kzl a kirly vagy ispn udvarn el!ljrv leszen, hallgattassk meg az !
tanusgttele az ispnok kztt; szintugy akkor is, ha valamely szolga a maga urt, vagy vitz
a maga ispnjt li meg.
2"
51. FEJEZET.
A kirly s orszg ellen val prttsr"l.
Ha valaki prtot t a kirly vagy orszg ellen, annak oltalmat ne adjon a templom.
". . s ha valaki akrmi mdon a kirly lete vagy mltsga ellen eskszik ssze, vagy
megkisrti azt, avagy a kisrt!vel tudva egyetrt, legyen tok rajta s foszszk meg a hivekkel
val minden kzssgt!l.
2. . Vagy ha valakinek valami efflr!l tudomsa vagyon, s noha bizonysgot tehetne rla,
meg nem jelenti, ugyanazon bntets szlljon re.
52. FEJEZET.
A tizedr"l.
A kinek Isten tizet ad egy vben, a tizediket adja Istennek.
". . s ha valaki elrejti a tizedet, kilencz rszt adjon rte.
2. . Valaki pedig a pspknek osztott tizedet meglopja, mint lopt itljk meg s az ilyennek
vltsga mind a pspk legyen.
53. FEJEZET.
A kirly rgalmazirl.
Ha ki valamely ispnnak vagy ms keresztyn embernek lnokul ezt mondja: Hallm vesztedre
szlni a kirlyt, s re bizonyodik a dolog, haljon meg.
54. FEJEZET.
Azokrl, a kik a kirly udvarl npe kztt koholnak hazugsgokat.
Ha valaki kt ispnt hazug hirhordozssal ltat s hallgatsra birja !ket, hogy rdgi
ravaszsggal meghasonlst szerezzen kzttk, fizesse meg ktszer hamis nyelve vltsgt a
hazugsgrt.
". . Ha csak egynek susrlott, messk ki a nyelvt.
55. FEJEZET.
Arrl, ha udvarnokok lopnak.
Ha valaki azok kzl, a kiket kznsgesen udvarnokoknak neveznk, lopst kvet el, itljk
meg a szabadok trvnye szerint.
4. . De az ! tanusgttelt szabad emberek kzt senki meg ne hallgassa.
22
ELS! ENDRE
PARANCSOLATJA VAGY
RENDELSEI.
Megparancsolta: hogy minden magyar avagy jvevny Magyarorszgon, ki a scythiai !si
pogny szokst el nem hagyja, Jzus Krisztus igaz vallsra nyomban vissza nem tr s nem
hallgat a szent trvnyre, melyet a dics!sges Istvn kirly adott vala, feje s jszga vesztvel
bnhdjk.
". . Vrosok, mez!vrosok, faluk, ptsk meg ismt a lednttt s elpusztult templomokat.
2. . F!papok s papi gylekezetek a rgi tiszteletben tartassanak s mindenki engedjen nekik.
3. . Minden keresztyn szertartst vissza kell hozni.
4. . A szentsgtelen scytha szoksoktl s hamis istenekt!l forduljanak el s rontsk el a
blvnyokat.
5. . Valaki Istent s az ! szentjeit s papjait szidalommal illetn, vagy valami gonoszsgot
cselekednk azokon, tudja meg, hogy els!ben Isten, azutn az ! bntet! haragja szll re.
6. . A ki papi szemlyt vagy akr vilgi embert lt volna, lakoljon a rgi md szerint bnert.
Vgezetre vrontstl, ragadozstl s egyb bosszusg s er!szak ttelt!l minden ember
tartzkodjk.
7. . A ki pedig ezen rendelst megvetn s ellene szeglne annak az ! szvben, fejre s
minden jszgra tltessk.
23
SZENT LSZL KIRLY
DEKRTOMAINAK
ELS! KNYVE.
A teremt! Isten s a mi Urunk a megvlt Jzus Krisztus kegyelme velnk.
". . Az ! megtesteslsnek ezer kilenczvenkettedik esztendejben, mjus hava huszadik
napjn l!n szent zsinat Szabolcs vrosban, melyet a magyarok nagy keresztyn kirlya,
Lszl, l vala orszgnak valamennyi f!papjval s apturaival s minden jobbjaival, mind az
egsz papsg s np jelenltben. A mely szent zsinat szerze trvny szerint s dicsretesen ily
vgzseket.
1. FEJEZET.
A msodn"s papokrl s diakonusokrl.
Parancsoljuk, hogy a msodn!s papok s diakonusok s a kik zvegygyel vagy urahagyott
asszonynyal keltek egybe, bocsssk el azt magoktl, s bnbnat utn trjenek vissza az !
papsgok rendjbe.
". . A kik pedig a tiltott hzassgtl elllani nem akarnnak, azok a knoni trvny szerint
alacsonyabb rendre lpjenek al.
2. . s parancsoljuk, hogy az elbocstott asszonyokat adjk vissza az ! rokonsguknak; s
mivel nem valnak trvnyes trsak, legyen szabad hzassgra mennik.
2. FEJEZET.
Azokrl szl, a kik szolgllenyt vesznek felesg gyannt.
Ha pedig valamely pap az ! szolgllenyt vette trsul maghoz felesg gyannt, adjon tul
rajta; mit ha nem akarna, adjk mgis, s az art vigyk a pspknek.
3. FEJEZET.
A papoknak ideiglen adott engedelemr"l, hogy felesgkkel maradhassanak.
Az olyan papoknak pedig a kik els! s trvnyes hzassgban lnek, minthogy a szeretet
kttte s a szent llek birta egybe !ket, ideiglen val engedelmet adtunk, mig az apostoli
szent atya adna tancsot rlok neknk.
4. FEJEZET.
Arrl, ha a pspk enged azoknak, a kik tiltott hzassgukat felbontani nem akarjk.
Ha pedig valamely pspk vagy rsek, megvetvn a zsinat vgzst, engedne annak, a ki tiltott
hzassgt felbontani nem akarja, vagy javallan az ! cselekedett, avagy egyhzat adna neki,
vagy megengedn hogy papi rendje tiszthez tartozand valami dologban eljrjon, itlje meg a
kirly s itljk meg pspktrsai, a mint jnak ltjk.
24
". . De ha a f!esperes lenne elnz! a pspk tudtn kivl, vagy a pap annak megegyezsvel
maradna meg az ! vtkes llapotjban, tegyen itletet a pspk szabad akaratja szerint.
5. FEJEZET.
Az egyhznak igrt adomny meg nem adsrl.
Akrki pit hzat Istennek s ahoz adomnyt igr, de igrett nem teljesiti, els!ben is a
pspknek legyen hatalma annak teljesitst kvete ltal srgetnie; kinek ha valaki ellenemond,
s ellenemondvn a kvetet megveri, legyen birja a kirly.
6. FEJEZET.
Az egyhz javainak a pap gondatlansga mi val vesztr"l.
Valaki a papok kzl az egyhz javait az ! tulajdon hzhoz viszi s ottan eladja, vagy
gondatlansgbl elvesztegeti, tritse meg az egyhznak hromszor.
7. FEJEZET.
A hboru id"kben elpusztult templomok felpitsr"l.
A hbor id!kben elpusztult vagy legett templomokat pitsk fel a hivek a kirly paran-
csolatjbl; kelyheket s ltz! ruhkat a kirly kltsgn vegyenek; knyvekr!l gondoskodjk
a pspk.
8. FEJEZET.
A rgisg mi romba dlt templomokrl.
A rgisg mi romba dlt templomokat pitse meg a pspk.
9. FEJEZET.
Az izmaelita kalmrokrl.
Ha az izmaelitknak nevezett kalmrok kztt volnnak olyanok, a kik a keresztsg utn
krnylmetlkedvn, visszatrtek az ! rgi trvnykre, tvoztassk el szkeikt!l s telepitsk
ms falukra !ket.
". . A kik pedig itlet szerint bnteleneknek talltatnak, azok az ! tulajdon szkekben vagy
hzaikban maradjanak.
10. FEJEZET.
A zsidkrl, ha keresztyn asszonyt vesznek trsul magokhoz.
Ha zsid keresztyn asszonyt veszen trsul maghoz, vagy valamely keresztyn szemlyt
szolgasgban tart az ! hznl, vegyk el t!le s adjk vissza annak szabadsgt; a ki pedig
eladta volt, attl az rat vegyk el s legyen az a pspkk jvedelme.
25
11. FEJEZET.
Azokrl szl, a kik vasrnap s nnepeken templomba nem mennek.
Valaki vasrnap vagy nagyobb nnepeken el nem megyen a kzsg templomba, csapjk meg.
". . Ha pedig a falu tvolabb esik s a falu npe el nem mehet a templomba, mgis egy
kzlk menjen el mindnyjak kpben, kezben a bottal, s vigyen az oltrra gyertyt meg
hrom kenyeret.
12. FEJEZET.
A mondott nnepnapok megtartsrl.
Ha valaki e napokon vadszni tall, vegyk el ebeit s a lovt; de lovt krn vlthassa meg.
". . Ha pedig pap vagy egyhzi szemly vadszna, veszitse el egyhzi rendjt, miglen eleget
teend vtkert.
13. FEJEZET.
A parzna asszony meglsr"l.
Valaki mssal parznlkod felesgt megli, Istennek adjon szmot rla; s ha kedve tartja,
vegyen mst felesgl.
". . De ha valaki az asszony kzelvali kzl ellene kelne, hogy igaztalanul lte volna meg,
bir eleibe vigyk a dolgot; s minden mdon arrl tudakozzanak a szomszdoktl, ha
gyllsgben s utlatban lett volna-e az ! frje el!tt, avagy az ! parznasga fel!l valami
gyanusg tmadott volna mr el!bb? s a bir itljen benne igazsg szerint.
14. FEJEZET.
Arrl, a ki gyertyt engedelem nlkl viszen el.
Ha valaki az ! papjnak s trsainak engedelme nlkl gyertyt viszen el, tiz pnzen vltsa meg
azt a kezt, a melylyel orzott.
15. FEJEZET.
Arrl, a ki kalmrkods okrt ront nnepet.
Valaki vasrnap vagy nagyobb nnepeken templomba nem megyen, hanem kalmrkodik, lovt
veszitse el.
16. FEJEZET.
A vasrnap megszegsr"l.
A szent zsinat parancsolja, hogy a ki vasrnap vsrt t, bontsa el stort, a mint llitotta.
". . Ha pedig ellenkezik, tvent pnzt fizessen.
26
17. FEJEZET.
A jvevny egyhzi szemlyekr"l.
Ha valamely jvevny egyhzi szemly az ! pspknek ajnl levele nlkl jvend e hazba,
trvnynyel avagy tanuvalls ltal kell megltni, hogy nem taln bart vagy valami gyilkos
egyn-e, avagy micsoda szerzetnek vallja magt.
18. FEJEZET.
Egyhzi szemlyek egy helyben val megmaradsrl.
Ha valamely egyhzi szemly, e hazban jvevny, valamely pspkhz vagy ispnhoz ll, s
az ! ura jl bnik vele s a szeg!dsg szerint tartja !t, semmikpen el ne hagyja azt ha tvozni
akarna, mig a szenvedett igaztalansgrl val panaszt a kirly nem hallja.
19. FEJEZET.
Mikor a np az " templomt megveti s elhagyja.
Ha valamely falu npe elhagyvn az ! templomt, ms helyre kltzik, a pspk hatalma s
kirly parancsolatja knyszeritse visszaszllani oda, a honnan eltvozott.
20. FEJEZET.
A parznasgon kapott asszonyrl.
Ha valaki az ! felesgt parznasgon kapvn trvny eleibe viszi, tartson az asszony
bnbnatot a knoni rendelsek szerint s bnbnat utn fogadja vissza frje, ha akarja; ha
pedig nem, ht maradjanak hzassgkivl, a meddig mindkett! letben leend.
21. FEJEZET.
Mikpen tartsk magokat az aptok az " pspkeikhez.
Az aptok, mint az atyk vgeztk vala, maradjanak meg alzatosan az ! pspkeik kormny-
zsa alatt, a kiknek fldi hatrban vannak.
". . s a pspkk nem egyszer egy esztend!ben, hanem gyakorta ltogassk meg a kolos-
torokat s vizsgljk meg, micsoda mrskletes letet s trsalkodst folytatnak a szerzetesek.
A szerzetbe lp!k, valamely kolostorhoz akarjk, ahoz ajnljk magokat javaikkal egyben;
hasonlkpen az apczk is az ! kolostoraikhoz.
2. . De ennekutna bizonyos tartzkods helynek megnevezse nlkl szerzetest vagy
apczt a rendbe felvenni, se pspk, se apt ne merjen.
22. FEJEZET.
A pogny mdra ldozk bntetse.
A ki pogny mdra kutak mellett ldoz, avagy fnak s forrsnak s k!nek ajndokot ajnl,
akrki legyen, egy krrel bnhdjk rte.
27
23. FEJEZET.
Az egyhznak adott javakrl.
Valaki az ! javait vagy jszgt valamely egyhznak adta, semmi okon attl elvonni s
msiknak adni ne merje.
24. FEJEZET.
Egyhzi javak megtallsrl.
Egyhzak javait, brhol talltassanak meg, akr ms egyhzaknl, akr uraknl, annak az
egyhznak adjk vissza, a melyik el!bbszr birta vala.
25. FEJEZET.
Az nnepek megszegsr"l s a hivek holt testnek eltakaritsrl.
A ki meg nem szenteli a vasrnapot s az nnepnapokat meg nem tartja, vagy a kntornapokon
s nnepek estin nem b!jtl, avagy nem a templom mell temeti az ! halottjait: tizenkt napon
t vezekeljen kenyren s vizen, kalodba zrva.
". . Ha valamely ur az ! szolgja testt, vagy a falusbir a helybeli szegny vagy jvevny
halottat a templomhoz nem viteti, azonkpen vezekeljen.
26. FEJEZET.
Arrl, ha zsid, nnepnapon dolgozik.
Ha valaki vasrnap vagy ms nagyobb nnepen tall zsidt munkban, teht hogy a keresz-
tynsg meg ne botrnkozzk, valamely szerszmmal a zsid dolgozott, azt veszitse el.
27. FEJEZET.
Az aptok szabad npeinek tizedadjrl.
Az aptok az ! szabad npeiken engedjenek tizedet a pspkknek.
28. FEJEZET.
A tzes vas s forr viz prbjnl val tanusgrl.
Valahnyszor vizzel vagy vassal val itletttel leszen, legyen ott hrom alkalmatos tanu, hittel
prblt emberek, a kik mind az rtatlannak rtatlansgt, mind pedig a vtkesnek vtkt
megbizonyitsk.
". . A vastl kt pnz, a vizt!l egy pnz jrjon a papnak.
29. FEJEZET.
A templomon kivl val misemondsrl.
Egy pap se merjen mist mondani templomon kivl, hanem ha trtnetesen utazs okbl
szksg hajtja re.
28
". . De ha csak uti trsa knyszeriti !t, akkor sznjk meg papi tisztt!l, s a ki rknyszeri-
tette, tvent pnzt fizessen.
2. . Utazs kzben pedig stor alatt legyen szabad isteni szolglatot tartani.
30. FEJEZET.
A szabadok tizedadjrl s az egyhz szolglatba val szeg"dskr"l
A pspkk vegyenek tizedet a szabadoktl.
". . A szabadokkal pedig, akrmely pspkhz vagy ispnhoz llottak lgyen, ugy bnjanak
azok, a mint nekik tetszik, mindazonltal az ! szabadsgok psgben maradjon.
2. . De a kiket lelki idvessgrt szabaditottak fel, oly okkal mgis, hogy az egyhznak
szolgljanak, azok senkinek msnak, hanem egyedl a papnak adjanak tizedet.
31. FEJEZET.
A hushagyatrl.
Az olaszok, kik a magyarsg trvnyes szokst kvetni nem akarjk, tudniillik hogy !k,
mikor a magyarok mr elhagytk a husnak telt, mg azutn htf!n s kedden is hust esznek,
ha azt mondjk, hogy a mi jobb szoksunk nekik nem kellemetes: menjenek, a hov akarnak.
". . De pnzket, mit itt kerestek, hagyjk itten; hacsak eszkre nem trnek s velnk egytt
nem kezdenek a bjthz.
32. FEJEZET.
Hajadon lenyon vagy asszonyon val er"szakttelr"l.
Valaki hajadon lenyon vagy asszonyon, egyik falubl a msikba men! utjban er!szakot
teszen, ugy bnja meg, mintha embert lt volna.
33. FEJEZET.
Ms pspksg hatrban lev" barmok tizedr"l.
Ha valamely pspk ms pspksg hatrban ellett barmokbl veszen tizedet, adja
negyedrszt az ! pspksgben lak papoknak.
34. FEJEZET.
A lator asszonyok s boszorknyok meglakoltatsrl.
A lator asszonyok s boszorknyok ugy lakoljanak, a mint a pspk jnak ltja.
29
35. FEJEZET.
Arrl, hogy mikpen jruljon az apt vagy szerzetes
a kirlyhoz vagy a pspkhz cskadsra.
Ha valamely aptsgban a kirlynak vagy a pspknek trtnik ltogatsa, az apt s a szerze-
tesek ne jruljanak cskadsra a kirly vagy a pspk eleibe a templomban, hanem felmenvn a
kolostorba s ottan renddel llvn, vrjk a kirly vagy a pspk cskjt.
". . Az apt pedig engedje a kirlyt vagy a pspkt a kolostorba lpni, a hny emberrel s a
kikkel nekik tetszik.
36. FEJEZET.
Az apt vagy szerzetes udvarlsrl a kirlynl.
Ha pedig trtnik, hogy valamely apt vagy szerzetes j! a kirly udvarba, ne menjen a kirlyt
ksznteni az Isten hzban, hanem minekutna onnan kijtt volna, a maga hzban vagy
storban kszntse !t.
37. FEJEZET.
Az nnepi szent bjtk megtartsrl.
Vgezte pedig ezen szent zsinatban tisztelend! Lszl kirly, s valamennyi pspk
javallsval trvnybe ment, hogy boldog Istvn kirly b!jtit s Gellrt pspkt, a mely napon
mrtiromsgot szenvedett, megtartsk, s hrom napot szenteljenek szent Mrtonnak.
". . s a mit az ! apja btyja, Endre kirly, mind ama pspkkkel, kik akkor voltanak,
fogadott s rendelt vala, azt e nagy keresztyn kirly sem akar eltrlni, s!t inkbb
meger!sitette: ugymint hrom napi b!jtt szent Pter nnepe el!tt.
38. FEJEZET.
A szent nnepek meglsr"l.
Esztend!n ltal pedig ezeket az nnepeket kell meglni: Nagykarcson napjt, szent Istvn
els! mrtir napjt, szent Jnos evangylista napjt, Aprszentek napjt, Kiskarcsont, Viz-
keresztet b!jtjvel egytt, Gyertyaszentel! Boldogasszony napjt, Husvtkor ngy napot, szent
Gyrgy mrtir napjt, Filepet Jakabot bjtjvel egytt, a szent keresztnek meglelett, ldoz
cstrtkt, Pnksdkor ngy napot, Keresztel! szent Jnos napjt, Pter s Pl apostolokat
egy napon, szent Jakab napjt, szent L!rincz napjt, Nagyasszony napjt, szent Istvn kirly
napjt, szent Bertalan napt, Kisasszony napjt, a szent keresztnek felmagasztalst, szent
Mt apostol s evangylista napjt, szent Gellrt pspk napjt, szent Mihly rkangyal
napjt, szent Simont s Jdt, Mindszentek napjt, szent Imre herczeg napjt, szent Mrton,
szent Andrs, szent Mikls, szent Tams apostol napjt, s mindegyik egyhz lje meg az !
szentjnek s temploma felszentelsnek nnept.
30
39. FEJEZET.
A kalandosban l" aptokrl s szerzetesekr"l.
Aptok vagy szerzetesek ne ljenek a kalandosbeli trsak kzz, hanem az apt vegye kezhez
adomnyaikat a kolostorban, s oszsza annak rendje szerint a szerzeteseknek.
40. FEJEZET.
Azokrl, a kik a tizedet eltagadjk.
A pspk mindenb!l tizedet vegyen, de ily mdon: a pspk poroszlja krdezze meg a terms
vagy a barmok gazdjtl, mennyije vagyon? s ha hiszen az ! szavnak, szedje a tizedet a
szerint; ha pedig nem hiszen, eskdtesse meg s azutn tizedeljen. Gabonban pedig el ne
fogadjon elegyest, hanem kln-kln szedje.
". . s ha valaki, a pspk poroszljn kivl ms, a terms gazdjt letett hite utn hamis
eskv!nek mondja, szmlljk meg a termst a kirly meg az ispn poroszlja el!tt: s ha a
gazdt vtkesnek tapasztaljk, legyen v csak a tized, s kilencz rszt adjanak a pspknek.
2. . De ha ki felszlalt vala, maga marad a hazugsgban, ugyanazon trvny szerint fizessen
vtkert. Ha nincs a mib!l megvltsa magt, adjk el szolgasgra !t egyedl, gyermekei nlkl.
3. . Mind az egsz tizedadt be kell pedig szedni karcsonig.
4. . A fiu, ki apja hzban lakik, vagy a szolga, ne kln, hanem az apval egytt adjon
tizedet.
5. . De oly fiaktl s szolgktl, a kik kln kenyren vannak, valamijek vagyon, mindenb!l
tizedet vegyenek.
6. . Ha pedig valaki nyakaskodik, s megkrdeztetvn a tizedr!l, nem akar a pspk porosz-
ljnak vallani, akkor a poroszl alkalmas tanuk jelenltben tizedeljen annyit, a mennyit igaz-
sgosnak lt. Lenb!l vagy kenderb!l annyit vegyen, a mennyit marokkal a fldhz szorithat.
Ha csplett gabont tall, tiz vederig semmit ne vegyen bel!le; ha husz vagy annl tbb vederre
val leszen, tizedelje meg.
41. FEJEZET.
A kirlyi palotra jv" peresekr"l.
Ha valamely nemes vagy vitz, avagy az ispnok kzl valaki az udvar eleibe hozvn gyt, a
kirlyi palotban az ! peresvel trvnyt nem ll, s mikor a kilt hivja, haza ment a kirly
engedelme nlkl, veszitse el pert s azonfell ha mit a msiktl elvett volna, adja meg
ktszer.
42. FEJEZET.
Arrl, a ki a kirly vagy a bir pecstjt meg nem becsli.
Ha valaki a kirly pecstjt kldi msra s maga meg nem jelenik az udvarnl, veszitse el pert
s fizessen t pnzt birsgul; s valahnyszor ujra miveli azt, mindannyiszor t pnzt fizessen.
". . Ha pedig a bir pecstjt kldi s nem jvend, szz apr pnz legyen a birsga.
3"
SZENT LSZL KIRLY
DEKRTOMAINAK
MSODIK KNYVE.
1. FEJEZET.
Arrl, ha akrmely f"ember kzelvalja lop.
A kegyessges Lszl kirly idejben gylekeztnk egybe mi, Pannnia orszgnak jobbjai
mindnyjan, a szent hegyen, s mdot keresnk benne, mikpen lehetne a gonosz emberek
szndkt megakadlyoztatnunk s el!menetelt szereznnk a mi nemzetnk gynek.
". . Mindenekel!tt vgeztk s eskt mondtunk re, hogy akrmely f!ember kzelvalja
talltatnk lops vtkben egy tyuk rnl feljebb, senki semmikpen el ne rejthesse vagy meg
ne oltalmazhassa azt.
2. . Tetszett azt is vgeznnk, hogy magt a tolvajt, ha csak templomba nem jutand,
akaszszk fel s minden vagyona veszszen utna. s ha ki megfogta vala, annak vigyzat-
lansgbl menekedik a templomba, vagy a kirly udvarba, vagy a pspk lbaihoz, ne
nyerjen elgttelt a lopsrt, a ki nem vigyzott.
3. . Ha pedig kezese kezn szabadul meg, ment legyen ugyan az akasztftl, de mindazon-
ltal a kezessel egytt adjk el szolgasgra az orszg ms rszbe s javai a kirlyi kincstrra
szlljanak.
2. FEJEZET.
Arrl, ha szolga lop.
Ha szolgt rnek lopson rajta s meg nem vlthatja magt ra szerint, vgjk le az orrt,
hacsak templomba, vagy a kirly udvarba, vagy a pspk lbaihoz nem menekedik. s ha
megmenekedett, ne nyerjen elgttelt a lopsrt az, a ki fogta.
". . Ha pedig msod izben fogatik meg azon mdon, akaszszk fel.
3. FEJEZET.
A tolvaj megktzsr"l.
Valaki a tolvajt megktzi, annak legyen hatalma, hogy megktzvn azt, a bir eleibe vigye,
akar mltn, akr mltatlanul ktzte lgyen meg.
". . Valaki pedig nem engedn megktzni, fizessen tvent pnzt s ktztten ugyanazon
bntetst szenvedje.
4. FEJEZET.
A lops vdjtl val megtisztulsrl, mikor az egsz falu tolvajnak kilt valakit.
Ha valakit ennekutna az egsz falu tolvajnak kilt, prbval kell megbizonyitani.
32
". . A mib!l ha tisztnak tetszenk meg, fizessen a falu csak egy pnzt a papnak. De ha vt-
kesnek itltetik, foszszk meg minden vagyontl, mely a kirlyra szlljon, s egy negyedrszt
adjanak bel!le a falu npinek.
2. . Ha pedig a falu lakosai egyenknt mondanak valakit lopnak, egy pnzt kapjanak.
3. . Ha pediglen egy rsz vdolja, ms rsz vdelmezi a tolvajt, a vdelmez!kre hallgatni nem
kell; s ha a vdlott a prbn vtkesnek talltatik, nekik ne legyen rszk a bntets negyed
rszben.
5. FEJEZET.
A lopott jszg nyomon keressr"l.
Ha valaki ellopott jszga nyomn vagyon, kldje kvett el!re a faluba, hov a nyom vezet,
nehogy a falubeliek az ! barmaikat kihajtvn, eltapodjk a keresett nyomot; a mit ha
ltalkodottan megcselekednnek, fizessenek meg az elveszett jszgrt.
". . Ha pedig a falubeliek el!bb kihajtottk az ! barmaikat, hogynem a kvet elrkezett volna,
akkor a nyomozk hzrl-hzra motozzanak, a mint nekik tetszik.
2. . Ha valakinek valamije elveszett, vigyen alkalmas tanukat a jszg nyomozsra, a hol azt
lenni gondolja; s ha msok tiltank !t a nyomozstl, prbltassanak meg a tiltk, s ha
vtkesek lesznek, veszszenek mint tolvajok; ha pedig megtisztulnak, fizessenek a tilalomrt
tvent pnzzel.
3. . Ha vitzek az ! ispnjok sztnzsb!l vetnek akadlyt a nyomozsnak, fizessen rtek
tvent pnzt az ispn s annakutna prbltassk meg.
6. FEJEZET.
A birnak szolgaszemlyre vagy szabad emberre val trvnyttelr"l.
Ha valamely bir le nem vgatja a szolgnak orrt, avagy a szabad embert fel nem akasztatja,
mindene veszszen, kivve fiait s lenyait; s magt a birt adjk el szolgasgra.
". . Ha pedig rtatlant akasztat fel, szztiz pnzt fizessen s az elitltnek minden javait adja
vissza vinek.
2. . s ha kt alkalmas tanuval megmenti magt, akkor attl a ki !t a tancs el!tt bevdolta
vala, tvent pnzt vegyen.
3. . s ha trvnyre menne a dolog s a bir igaznak tetszenk meg, vdljt sujtsa azon
bntets, melylyel a bir lett volna sujtand.
4. . s ha tehet!sebb ember a birnl, szabadsgt is veszitse el.
7. FEJEZET.
A lopott jszgot vsrl kalmrrl vagy kereskedr"l.
Senki ne adjon vagy vegyen vsron kivl.
". . Ha valaki ennek ellenre lopott jszgot vsrlana, veszszenek mindnyjan mind a vev!,
mind az elad, mind a tanuk.
33
2. . Ha pedig igaz jszggal kereskednek, veszitsk el azt meg az rt, s a tanuk
ugyanannyival bnhdjenek.
3. . Hogyha pedig vsron ktnek alkut, kssk a bir meg a vmos el!tt s tanuk
jelenltben.
4. . s ha kituddik, hogy a mit vsrlottak, lopott jszg lgyen, a vev!t mentse meg ugyan
a bir meg a vmos tanubizonysga, de az eladt adjk kzre a tanuk.
8. FEJEZET.
Az emberlsr"l.
A ki kivont karddal embert l, vessk tmlczbe a kirly itlete szerint s oszszk hrom
rszre minden vagyont: ugymint sz!lleit, fldeit, cseldsgt, szolgit.
". . Ebb!l kt rsz illesse a megltnek rokonsgt, a harmadikat adjk a gyilkos fiainak s
felesgnek.
2. . Ha pedig szztiz pnz r!nl kevesebb vagyona lenne, szabadsgt is veszitse el.
9. FEJEZET.
Arrl, ha valakinek csaldfabelije lop.
Ha valaki Isten kedvez! kegyelmb!l gyermekt vagy atyjafit, vagy akrmely kzelval
rokont a trvny keze el!tt ri lopson rajta, az ilyen tolvaj ne szenvedjen akasztft vagy
testi veszedelmet, hanem adjk el mint szmkivetettet, ha kzrend ember; ha pedig nemes
embert kapnak azon vtekben rokonai, azt nem kell eladni, hanem vessk a tmlcz fogsgba.
10. FEJEZET.
Arrl, ha valaki az " szolgjt ri lopson.
Ha pedig valaki az ! szolgjt ri rajta, hogy vagy az vb!l, vagy a msokbl lopott, az
el!bb mondottak szerint ne kimlje azt orra levgatsa vgett a birk kezbe adnia.
11. FEJEZET.
A ms hzra tmad nemesr"l vagy vitzr"l.
Ha valamely nemes vagy vitz ms nemes ember hzra megyen s ottan viaskodik s a hz
asszonyt bntalmazza: ha van annyit r! vagyona, kt rszt adjon bel!le birsgul az ! rosz
cselekedetirt, a harmadik pedig a felesgnek s fiainak maradjon.
". . Hogyha pedig vagyona nincsen, megnyirt fejjel, ktztten, ostorozva hordozzk krl a
piaczon s ugy adjk el szolgasgra.
2. . Ms szabad emberek, ha kik vele valnak, tvent bizanczi pnzzel fizessenek meg
vtkkrt. A szolgk pedig azonkpen bnhdjenek, mikpen az ! uraik. De ha msok szolgi
urok tudtn kivl egyelednek a harczba, azokat adjk el, s ruk felersze legyen az ! bnk
birsga, felersze pedig urokat illesse.
34
12. FEJEZET.
A lopson kapott szabad emberr"l vagy szolgrl,
s a szabadoknak szolgasgra vetett fiaikrl.
Ha szabad embert vagy szolgt lopson kapnak, akaszszk fel.
". . Ha pedig az akasztfa el!l templomba menekedik, hozzk ki onnan s vakitsk meg.
2. . A lopson kapott szolgt, ha templomba nem menekedik, akaszszk fel szinte mint a
szabad embert; s a felakasztott szolga legyen kra az ! urnak, az ellopott jszgnak pedig a
jszg gazdja vallja krt.
3. . Ha lopson kapott szabad ember a templomba menekedik, s kihozattatvn onnan szemt
veszti, tizedik esztendejekben jr vagy annl kissebb kora fiai s lenyai szabadok maradja-
nak; de ha tiz esztend!nl id!sebbek, vessk szolgasgra !ket s minden vagyonukat vegyk el
t!lk.
4. . Ha szolga vagy szabad ember ludat vagy tyukot lop, toljk ki fl szemt s a mit lopott,
adja meg.
13. FEJEZET.
Arrl, ha papi renden valk lopnak.
Ha papi renden val ember ludat vagy tyukot, gymlcst vagy ms efflt lop, fenyitse meg
csak az ! elljrja vessz!vel, de a mit lopott, azt megtriteni tartozzk. Ha tbbet r!t oroz,
pspke vesse le papi rendjr!l s itljk meg a kztrvny szerint.
14. FEJEZET.
A lopsban tallt szabad emberr"l.
Ha valamely szabad ember tiz dnr rt lop, akaszszk fel. Ha tiz dnrnl kevesebb r!
leszen, adja meg a lopst tizenktszer s egy krrel vltsa meg magt.
". . Ha pedig szolga lop annyit, htszer adja meg s bnhdjk az orrval rte.
2. . A szkevny szolgt, ha valahol tolvajsgban tapasztaltatik, vakitsk meg; s azrt
vgez!k, hogy se fel ne akaszszk, se nyelvt ki ne messk, hogy ha annakutna az ! ura
megtallja !t, rajta kereshesse, ha valamit elvesztett volna.
15. FEJEZET.
Hogy semmifle keresked"nek ne legyen szabad lovat vagy krt rulni
vagy venni, hanem csak annyit a mennyi az " szksgre kivntatik.
Ez orszg vgein sehol semmifle keresked! ne merjen lovat vagy krt rulni vagy venni;
hanem ha szksg, lovat egyedl a maga hasznlatra, avagy sznt krt igba valt vegyen,
ha kedve tartja.
35
16. FEJEZET.
Arrl, a ki lovat s krt rul a kirly engedelme nlkl.
Ha valaki a kirly engedelme nlkl viszen rulni lovat a vgekbe, az ott val ispn vegye el
t!le lovt, a l gazdjt pedig vesse tmlczbe, miglen az ! ispnja bizonysgot tenne mellette.
". . s ha vtkes leend, bnhdjk mint tolvaj; klnben pedig bocsssk bntatlan szabadon,
de lovt, mit oda vitt, veszitse el.
17. FEJEZET.
Az ispnoknak az " tisztsgekt"l val megfosztsrl,
ha az adst vagy vtelt megengedik.
A vgek ispnjai, ha megengedik, hogy valaki a kirly engedelme nlkl ruljon lovat vagy
krt e haza hatrn tul, fosztassanak meg az ! ispnsgok tisztt!l.
". . Teht a vgbeli katonk, a kiket kznsgesen !rknek neveznek, ha az ispn tudtn
kivl mivelnek valami affle dolgot, ha szegnyek, veszitsk el szabadsgukat.
2. . A kik pedig azon !rknek el!ttk jrik, ha olyan vtekben talltatnak, veszszenek
mindenest!l valamijek vagyon; egyedl fiaik s lenyaik maradjanak szabadsgban.
18. FEJEZET.
A jvevny keresked"r"l.
Ha ms orszg tjrl jvevny ember rkezik a vgekbe lovat venni, vagy egyb ruval val
kereskeds okrt, menjen azon vgbeli ispn kvetvel a kirly eleibe, s vsroljon a kirly
engedelmb!l, a mit s a mennyit engedni fog neki, a kirly poroszlja el!tt.
36
SZENT LSZL KIRLY
DEKRTOMAINAK
HARMADIK KNYVE.
1. FEJEZET.
A szzadosokrl s tizedesekr"l.
Ezt vgezk, ily trvnyt szerznek: hogy a kirly kvete menjen minden vrmegybe s a
kiket kznsgesen !rknek neveznek, azok szzadosait s tizedeseit mind az alattok valkkal
egyetemben sszehivn, parancsolja meg nekik, hogy valakit tolvajsg vtkben tudnak,
valljanak re; s ha azok, a kikre rvallanak, prbval akarjk megbizonyitani rtatlansgokat,
adassk meg nekik a prba. s a kiket az !rk megneveznek, tizenknt lljanak el! s minden
tizrt egy kzlk hordozza meg a vasat; a ki ha igazul, a tbbi kilencz is igazult legyen; ha
pedig nem, akkor mind a kilencze prbt lljon, ki-ki magrt. s ki a kilenczrt fogott vala
vasat, ! magrt is azonkpen hordozza meg azt.
". . Annakutna meg kell krdezni mind a jobbakat s a npet, ha tudnak-e valamely
tolvajsggal hires falut; s ha jelentenek olyat, mondja meg a kirly kvete a falubelieknek,
hogy a kiket azon faluban lopknak ismernek, adjk ki. Azokat pedig, a kiket kiadnak, ha
prbval akarjk menteni magokat, meg ne tiltsa t!le; de a kikr!l mr annakel!tte hallatott
volna, hogy tolvajok lennnek, azokat semmikpen prbra ne bocsssa.
2. . Tovbb azon falu lakosai tizen-tizen csoportozzanak, s a tizedik hordozza meg
kilenczrt a vasat. Ha tiszta leszen, a tbbi kilencz is tiszta legyen; ha vtkeseknek tetszenek
meg, minden egyik magrt lljon prbt, mint feljebb mondtuk; a tizedik pedig, a ki kilenczrt
prblkozott vala, maga is azonkpen prbltassk meg.
3. . Azutn jrjon a kirly kvete falurl falura s tudakozzk a faluk npt!l; s valahol
tolvajt tudnak, jelentsk meg. Azt is tegye hirr, mikp egsz Magyarorszg fejedelmei eskvel
fogadtk, hogy a tolvajnak nem kedveznek, sem el nem rejtik azt. $k is hasonlkpen
cselekedjenek.
4. . s ha a prok kvetni akarjk az esk szavt, mondjk meg a tolvajokat, kit hol tudnak.
De ha ennekutna vdolja !ket valaki, hogy a tolvajokat elrejtettk volna s ily mdon
hitszegsben tapasztaltatnak, tiz pnzen vltsk meg nyelvket s vezekeljenek a knonok
szerint.
2. FEJEZET.
Azokrl szl, a kik msok szolgl npeit megtartztatjk.
Azt is parancsoljuk, hogy azon kirly kvete hirdesse meg nyilvn mindeneknek, nemeseknek
s nem nemeseknek, els!ben a pspkknek, apturaknak, ispnoknak, azutn pedig a kissebb
rendeknek, hogy a kiket a vrak npeib!l vagy az inek nevn nevezett szolgl npek kzl
Endre kirly s Bla herczeg idejt!l fogvn s a Sarchas nev bir sszeirsa ta megtartoz-
tattak, akrkik legyenek, azokat Nagyasszony napja nnepn mind a kirly eleibe llassk.
". . Hogy ha valaki ellenkezni tall, ktszer adja meg az rt; vagy ha valakinek mentsge
vagyon, j!jjn a mondott nnepen az udvarhoz s mentse magt.
37
2. . Szinte azon nnepnapon j!jjenek az udvarhoz azok is mindnyjan, a kiket zbgeknek
mondanak; s valamit a kirly itl!szke vgez rluk, annakutna abban maradjanak.
3. . s akrki legyen, a ki az el!l mondott napon tul tartztatna magnl valakit azok kzl, a
kiknek akkoron elbocstst parancsoljuk, adjon ktannyit rte s tvent pnzzel fizessen a
parancsolat ltalhgsrt; s ha valami gyanusg tmadna fel!le, mint ki a mst tartogatja,
mert a kit megtartztatott, lop s lator hirben ll vala, prbval igazolja magt. Ha vtkes
leend, !t is mint lopt itljk meg.
4. . A kiket kznsgesen zbgeknek neveznk, akrki szolglatban legyenek, Nagy-
asszony napjn vigyk a kirly eleibe !ket.
5. . A mit ha valaki elmulatna, ktszer megannyit adjon rte s annakfelette bnhdjk a
trvnyszegsrt tvent pnzzel.
3. FEJEZET.
A ndorispnrl s az " pecstjr"l, s hatalmrl.
Tetszett azt is vgeznnk, hogy mikor a ndorispn haza megyen, a kirly s udvara pecstjt
annl hagyja, ki az ! helyn leszen, hogy valamint egy a kirly udvara, azonkpen pecstje is
egy legyen.
". . Valamig pedig azon ispn otthon leend, senkire pecstjt ne kldje, hanem csak azokra,
kik udvarnokoknak hivattatnak; s a kik szabad akaratjokbl jrulnak eleibe, azokon legyen
hatalma itlnie.
2. . Ha msklnben cselekszik, tvent pnzt fizessen.
3. . Hasonlkpen a herczeg ispnja is, ha mst mint ki alatta vagyon, megitl, ugyanazon
trvnynyel fenyittessk.
4. FEJEZET.
Arrl, ha akrmely tolvaj a templomba menekedik.
Ha szabad ember lop s templomba menekedik, a melyik egyhznak oltalmt kereste, annak
legyen szolgjv.
". . Az pedig, a kinek javallsval megmenekeden, veszitse el az ! igazsgt.
2. . Ha utbb szabadon bocstja a pap, ! maga szolgljon helyette az egyhznak. Azt pedig, a
ki lopott, adjk el ms vidkre, s ha annakutna visszatrend, foszszk meg szeme vilgtl.
5. FEJEZET.
A szolgrl vagy szabad emberr"l, ha ugyanazon vtek oktl templomba menekedik.
A szolgt, ki lopvn, templomba menekedik, adjk vissza az ! urnak, s a kinek tancsbl
menekedett, elgitse meg az egyhzat kt pnzzel.
". . s ha szabad ember mivel tolvajsgot, de sem meg nem fogjk, sem meg nem ktzik, s
ugy menekedik a templomba, legyen hasonlkpen az egyhz szolgjv, s a kit meglopott, az
ne veszitse el az ! igazsgt.
38
2. . Ha szolga menekedik ily mdon a templomba, vltsa meg ura egy pnzen, s a kit
meglopott vala, annak minden krt forditsa vissza.
3. . Tovbb, ha valamely szolga valami derk dolgot s annyit oroz, a mennyit ura
megtriteni nem tud, adjon a krvallott egy pnzt az egyhznak s legyen a szolga az v.
6. FEJEZET.
A lopsban tallt asszonyrl.
Ha valamely frjes asszony lopsra vetemedik, veszitse orrt, !t pedig adjk el s minden
vagyona, melylyel frje halla utn mshoz mehetett volna felesgl, veszszen utna.
". . s ha zvegy asszony esik azon vtekbe, toljk ki fl szemt, s kivvn az ! fiait illet!
rszt, legyen semmiv a maga rszvel.
7. FEJEZET.
A lop lenyrl.
Ha valamely hajadon leny lop, adjk el s ne nyerje vissza tbb szabadsgt.
". . s ha valaki felszabaditja, veszitse el az rt, a lenyt pedig vigyk a kirly udvarba.
8. FEJEZET.
A tiz vagy hat dnr r"t lop tolvajokrl.
A szabad ember, ha tiz dnr r!t lop, veszszen minden vagyonval. Ha kevesebbet, vjjk ki
fl szemt s itltessk meg szent Istvn trvnye szerint.
". . Tovbb a szolga, ki hat dnr rt lop, veszitse mind a kt szemt; ki kevesebbet, fl
szemt; s a mit orzott, azt az ! ura tritse meg s fizesse vissza ktszer.
9. FEJEZET.
Azokrl, a kik tolvajt fognak.
Valahnyszor tolvajt fog valaki s megktzi azt, hrom napon ltal tartztassa csak magnl,
negyed napra pedig llassa a bir eleibe.
". . s ha taln azt mondja, hogy a tolvaj bns trsainak is nyomra akar menni, hat heti
engedelem adassk neki s azonkzben nyomozza ki a bns trsakat, a mint igrte vele; de ha
meg nem tallja !ket, kirlyi trvnyt lssanak re.
2. . Ha pedig hrom napon tul tartztatja meg a tolvajt, s negyed napra, mint mondtuk, a
birhoz nem viszi, s osztn azon tolvaj rokonai vagy ura, ha ura vagyon, zajt tnek miatta,
llassk a bir eleibe; s a ki fogsgban tart s trvny szerint harmad vagy negyed napra
kzbe nem adta, azt is llassk a bir eleibe, s mivelhogy trvnytelen tartztatta meg a
tolvajt, fizessen tiz pnzt birsgul, a tolvajt pedig itljk meg trvny szerint.
3. . s valaki a bir itlett makacsul mell!zi, hat pnzt fizessen; a bir pedig hozassa b a
tolvajt er!vel, s ha a tolvaj prbt kivn s a prbn rtatlannak tetszik meg, azon hat pnzb!l
egy a szentegyhznak jrjon; ha pedig vtkes leend, adjk el minden vagyonval a kirly javra.
39
10. FEJEZET.
Azokrl, a kik hadjrat idejn lopnak.
Mikor a kirly hadakozik s trtnetesen azonkzben fog tolvajt valaki, !rizze jl, a ki meg-
fogta; de mihelyt a kirly s f!emberei haza trnek, a mondott id!hatron tul magnl
tartztatni ne merje.
". . Hogyha mskpen cselekszik, hat pnzzel fizessen rte.
2. . Tovbb, valaki a hadban lop, veszszen mindenest!l.
11. FEJEZET.
A vrosrl vrosra jr keresked"kr"l.
Ha valaki vrosrl vrosra jrvn vsrol avagy rul, s utbb kivilgosodik, hogy lopott
jszgot adott el, az elad mint tolvaj bnhdjk, a tanukra pedig lssanak trvnyt. Ha
vtkeseknek talltatnak, tolvajok gyannt itljk meg !ket.
12. FEJEZET.
A nemes ember udvarban kapott tolvajrl.
Ha valaki nemes ember udvarban kvet el tolvajsgot, jelentsk meg azon udvar urnak vagy
az ! poroszljnak.
". . s ha trtnetesen ugy esnk, hogy egyikk sem lenne otthon, vrni kell tiz napig; ha
tizenegyed napra sem j! meg egyik is kzlk, llassk a tolvajt a bir eleibe s bnjanak vele
trvny szerint.
13. FEJEZET.
A bitang jszg szed"ir"l.
A bitang jszg szed!je, kit kznsgesen joch-szed!nek mondanak, valamit csak egybe-
gyjtend, hajtsa a vrmegyre; s a kirly lovsza meg a megye ispnjnak lovsza pitsenek
aklot a vr allyn, s a mi baromfle szent Mihly rkangyal napjig sszeszed!dik, azt ott
tartsk; a szkevny szolgkbl kt rszt adjanak a kirly poroszljnak, a harmadik az ispn
legyen; s a mondott nnepnapig hagyjk s tartsk ottan az egszet; szent Mihly napja utn
pedig, mikor megosztjk, a pspk embere tizedet vegyen bel!le.
". . Szent Mrton napjtl szent Gyrgy napjig a juhokat s krket szedjk ssze, oszszk
meg hasonl mdon.
2. . s ha a bitang jszgot szed!, kit emlitk, e rendelst ltalhgja, veszszen minden javval,
kivve fiait s az ! felesgt.
3. . Az ispn szed!je, ha szabad ember, hasonl mdon pusztuljon; ha szolga, vegyk el az
ispntl.
4. . Ha a kirly szed!je eltagad vagy msnak ad valamit abbl, a mit egybegyjttt, mind ki
kapta, mind ki adta, mindketten veszszenek; s ha valaki t!le tagad meg valamit, a mennyit
megtagadott, annyit fizessen tizenktszer rte.
40
14. FEJEZET.
Azokrl, kik a fut kvetekt"l elhagyatott lovat megtartztatjk.
Ha valaki fut kvetekt!l elhagyatott lovat fog el, hrom htig mutogassa a templomnl vagy a
sokadalomban; s ha gazdja nem kerl, adja a kirly szed!jnek.
". . Hasonlkpen bnjanak a tolvajoktl elhagyatott lovakkal; s ki a tolvajt lovastul fogja
meg, adja a tolvajt a bir kezbe, a l pedig legyen az v.
15. FEJEZET.
Azokrl, a kik megvetik a kirly trvnyt.
A ki teht a kirly s a nagyok trvnyt megtri: ha pspk, vegyen itletet a kirly akaratja
szerint; ha ispn, foszszk meg az ! ispnsgtl; ha szzados, vessk ki tisztb!l s azonfell
tvent pnzzel bnhdjk.
". . Ha vitz, hasonlatoskpen tvent pnzzel bnhdjk.
16. FEJEZET.
A birkrl.
Minden bir a maga jrsban itljen; az az, senki a birk kzl az ! trvnyes hatsgn kivl
ne birskodjk.
17. FEJEZET.
A templomba futaml s magokat rtatlannak kilt tolvajokrl.
Ha valami tolvajok, akr szolgk, akr szabadok, templomba futamlanak s rtatlannak kiltjk
magokat, prbltassanak meg.
". . Hogyha bnsk lesznek, ugy itljk meg !ket, mintha be sem lptek volna a templomba;
ha pedig megvalljk bnket, bnjanak velek szent Istvn trvnye szerint.
18. FEJEZET.
Hogy senki ne merjen a tolvajjal megegyezni.
Senki ne merjen a tolvajjal megegyezni; valaki pedig miveli azt, tvent pnze bnja meg.
19. FEJEZET.
A tolvajt senki ne vigye mshol val bir elbe.
Azt is akarjuk, hogy ha valaki tolvajt fog, azon bir lsson trvnyt re, a kinek hatrban a
tolvajt megfogtk.
4"
20. FEJEZET.
A birtokba fogott jszgrl.
A birtokba fogott jszgot szent Gyrgy napjtl kezdve Keresztel! szent Jnos napjig
szedjk ssze s hajtsk a vrmegyre, s tartsk ottan szent Mihlyig s mutogassk
szorgalmatosan a sokadalmon, hogy ha valaki a magara tall benne, vltsa meg szolgjt
kilenczven dnron, lovt tizenkt dnron, krt t dnron.
". . Ebb!l kt rsz illesse a kirlyt, a harmadik legyen az ispn.
2. . A mi jszgnak pedig szent Mihly napjig nem akad gazdja, azt oszszk meg a mondott
arny szerint; mindazltal eladni vagy elrejteni semmikpen nem szabad, hanem csak munkra
hasznlhatjk.
3. . Hogy ha a szed! ad el vagy rejt el valamit, hromszor tritse vissza s maga tiz pnzt
fizessen birsgul.
4. . Az ispn pedig, ha re bizonyodik, hogy azt cselekedte, tvent pnzt fizessen.
5. . Azt is parancsoljuk, hogy a kinl Bla kirly ideje ta birtokba fogott jszg vagyon,
szent Istvn napjig bocsssa ki kezb!l.
21. FEJEZET.
Azokrl, a kik msnak a szolgjt vagy cseldjt fogadjk magokhoz.
Tiltjuk, hogy senki msnak a szolgjt vagy cseldjt maghoz ne fogadja.
". . A ki pedig befogad olyat: ha ispn, tudja meg, hogy ktszer adja vissza s hozz tvent
pnzt fizet; ha tisztbli szemly, adjon a kr ktszeresn fell huszont pnzt; ha kzrend
ember, a kr ktszeresvel s t pnzzel bnhdjk.
2. . Hogy ha a befogadott vagy lops vagy egyb vtek okrt lappang, s a befogad tudvn
az ! vtkt, megtagadja, hogy nem tudna rla: ha ispn, hittel mentse magt, s annakfelette
tvent pnzt fizessen; ha pedig kzrend ember, hasonlkpen adja hitt s tegyen eleget t
pnzzel; s ha a tolvaj ellene kiabl valamit, hallgattassk meg.
22. FEJEZET.
A letett s ujan rendelt birkrl.
Ha valaki a birk kzl el nem intzte a pert, minekel!tte az ! hatalmt letette volna, menjen a
helybe rendelt birhoz, s a hogyan itlni szndkozott vala, igazitsa el azzal; s azutn a
birsgbl kilenczedet, az uj bir pedig tizedet vegyen.
23. FEJEZET.
Az l birkrl.
Ha tapasztaltatnk, hogy holmi l birk titkon itlnek, azon bir eleibe vigyk !ket, a kinek
hatrban megtalltatnak; s kikrdeztetvn t!lk a perben forg dolog, a mit itltenek, adjk
meg annak a ktszerest s azonfell tiz pnzzel bnhdjenek.
42
24. FEJEZET.
A pert halogat birkrl.
Ha valaki a birk kzl harmincz napon tul halogatja a pert, csapjk meg.
25. FEJEZET.
A pecstkld" birkrl.
A bir akrkire re kldhesse az ! pecstjt, kivve a papokat s egyhzi szemlyeket, meg az
ispnokat.
". . Valaki pedig azt hireszti, hogy a bir nem itlt igazn, s meg nem bizonyitja, t pnzt
fizessen; de ha rajta veszt a bir, tritse meg ktszer a mit itlt, s annakfelette adjon t pnzt
birsgul.
2. . A bir esztendeig feleljen az ! birsgrl, azontul ne vonjk feleletre.
26. FEJEZET.
Azokrl, kik a bir pecstjt semmibe veszik.
Ha valaki a bir pecstjt megvetvn, az idzsre el! nem ll: el!szr t pnzzel bnhdjk;
msodszor ismt annyival; harmadszor veszitse gyt s megnyirt fejjel adjk el adssgrt.
27. FEJEZET.
Azokrl, a kik otthon vnak meg gykrt.
A kik megvnak otthon s a bir eleibe nem viszik gyket, azokon a birnak semmi keresete
ne legyen. Ha hozz j!nek, tetszse szerint itljen; s ha megegyezteti !ket s ezrt adnak a
birnak valamit, egy harmadot magnak, kt harmadot a kirlynak tartson bel!le.
28. FEJEZET.
A fut kvetekr"l, hogy hrom mrfldn tul, el ne vigyk a lovat.
Fut kvet egy se merje a harmadik falun tul elvinni a lovat, s sem a templomba, vagy a
pspk avagy ispn udvarba igyekez! emberek, sem papok vagy egyhzi szemlyek lovt el
ne vegye, szekerkb!l ki ne fogja.
". . Klnben akrmicsoda lovat tall, elveheti, hogy a kirly kvetsge hamarabb jrjon.
2. . A ki pedig a fut kvetet megveri, tvent pnzzel, a ki kantrszron fogvn vissza-
tartztatja, tiz pnzzel bnhdjk.
29. FEJEZET.
Arrl, a ki elveszett jszgt keresi.
Ha valaki szkevny szolgjt vagy akrmi elveszett jszgt indul keresni, senki meg ne tiltsa
t!le.
". . A ki pedig megtiltja, vagy a keres!t megveri, tiz pnz r! tiz tint adjon birsgul vtkert.
43
KLMN KIRLY
DEKRTOMAINAK
ELS! KNYVE.
ELLJR BESZD
SZERAFIN ESZTERGOMI RSEKHEZ.
Isten kegyelmvel.
". . Szerafin rseknek, az isteni virtusok szerelmben lngol frfiunak, Alberik, a ki br egy a
legkissebbek kzl, de mindazonltal a mennyei elmlkeds palotjban jmbor szolgnak
hivattatik.
2. . Mivelhogy olyan a mi bizodalmunk Istenhez a Krisztus ltal, nem mintha elegek volnnk
magunk magunktl megfontolni valamit, hanem hogy minden mi elgsgnk Istent!l vagyon,
mig neked a szentllek malasztja mennyei blcsessg kincsvel gazdagitja elmdet, s a te
trsalkodsod fnyes hzt oly sok jeles szavu s rdemes oktat mesterekkel, mint megannyi
drgak!vel kesiti, nem kicsinny retteg csekly elmm az ! egygysgben, mid!n nnekem,
ki, hogy ugy mondjam, szlni sem tudok s csaknem minden kedvessg mdja nlkl szkl-
kdm, parancsolod, h papi fejedelem! hogy a kirlyi tancskozsok rendelseit egybeszede-
gessem, vagy hogy az egsz orszg gylsi vgzseit gyarl szmmal rvideden el!adjam.
3. . Mert engemet a tancsi gyek ismeretben tudatlan voltom a kirly tancshzba nem
viszen, s mint vkony llapotu embert, ki csak ajtn kivl llok, megvetett szegnysgem oda
b nem bocst.
4. . Mivel azonban inkbb igyekezem azon, hogy engedelmes legyek, mint hogy a mindeneket
remnyl! szeretett!l megtagadjak valamit, azrt inkbb is akarok engedelmessgb!l er!mn tul
bizakodnom, hogynem elbizakodva engedetlenkednem.
5. . Mert jllehet az n jratlansgom nem ad nekem kesen szlsra val tehetsget,
mindazltal a szeretet az engedelmessget meg nem tagadja.
6. . Tovbb n e munkban nem a magam tetszsn jrok, hanem idegen tudsnak kvetem
utmutat jeleit; annakokrt, ha pennm a bizonytalan nyomokon merszebben csapongvn,
megtved valahol, nem is ktelkedem a te hajland bocsnatodnak elnyersr!l; s ez
sztkljen lassu szndkom vgbe vitelre.
7. . De lehetnek olyanok, a kik a vercelli gylst, melyr!l pen sz vagyon, minden okos
meggondols nlkl feleslegesnek altjk lenni, esztelenl azt mondvn: hogy inkbb jmbor
eleink rendelsn kell megllanunk. A kiknek nyilvn mennyire hibaval s balgatag az !
vlekedsk, j lesz kissg megbeszlni.
8. . Mert az orszgnak ezen gonoszakari inkbb az ! tulajdon tetszseket, hogynem az
orszg kznsges javnak el!menetelt kvetik. Lm, ki ktelkednk benne, hogy mikor
szent Istvn atynk, amaz apostoli frfiu, trvnyt szerze npnknek, nmely dolgokban
kemnyebb, nmelyekben viszont szenvedhet!bb, egyszer szigoruan bntet!, msszor trelem-
mel enged! vala; mindazonltal a fegyelemnek vesszeje nlkl senkit el nem bocsta, minthogy
az igretnek ideje akkor mg el nem rkezvn, meg nem hozta a hitnek igaz vallst. s bizony
nem szabad azt hinnnk, hogy ezek isteni rendels nlkl trtntek volna.
44
9. . Mert a megnevezett kirly idejben, a mid!n is az ! egsz npe barbr szoksokban sinlett
volna, s mint tudatlan s er!szakkal val keresztyn, rugoldozk a szent valls int! sztkje
ellen, s a bntets bosszul vesszejt visszamardossa vala, szksg volt az egyhzi fenyitk
erejre, hogy a hitetleneket megtritse, a megtrteknek pedig a b#nn val bnat igazsgt
szolgltassa.
"0. . De a mi nagy keresztyn kirlyunk, Klmn, az ! galambi szelidsgnek tisztasgban s
jeles tulajdonsginak minden kessgben, minekutna ltta, hogy a felserdlt hit immr a
tkletes isteni flelemnek erejbe ltztt volna, arra adta elmjt, hogy a trvny lncznak
kteleit blcsen megtgitsa; mltatlannak tartvn mintegy, hogy a trvny bosszujtl val
rettegs gytrje a hitnek szabad akarata bajnokt, kit a megismert igazsg vallstl a hall
rnyka sem tntoritana el tbb.
"". . Ugyanis, mid!n ltn, hogy az ! korig renk sulyosod polgri hboruk miatt az atyk
hagyomnyai megromlottak, az orszg tancsa bomladoz, a kirlyi udvar tisztelete hanyatlik,
flvn, hogy a bkhez nem szokott s a mellett az otthon val gyekhez is keveset rt! vitz
valami helyrehozhatatlan igaztalansgot ne miveljen, gylsbe hivta az orszg f!embereit, s az
el!bb mondott szent emlkezet Istvn kirly trvnyt az egsz tancs hozzjrulsval
rendre ltalvizsglta; a melyben, ha megnzed, semmit el nem rontott, s!t inkbb megjobbitotta
azt, nem ugyan mint fundmentomot vet!, hanem mint feljebb pit!; azrt, hogy a zsenge
ltets, mint hull es! harmatval hasznosan megntztetvn, nyerjen nvekedst az igazsg
ltal.
"2. . Mert amaz irtotta a hitetleneket, emez a helyes letnek mdjt segiti el! igazsgttellel;
amaz a hitnek fegyverbe ltztette a npet, emez a fldi nagyravgyst mrskeli az igazsg
ktelvel; amaz Isten igjnek pallosval rettegtetett, emez az idvessgnek sisakjval kesit fel.
"3. . Vgezetre mind a kt kirlynak feltett czlja az, hogy az rdemlett bosszu bntetse, mig
a krhozatnak fiait elemszti, a vlasztottakat meg elevenitse; mert nem ok nlkl vagyon,
hogy kardot hordoz a kirly.
"4. . Istennek szolgja !, ki megbosszulja annak haragjt a gonosz cseleked!kn; mert a
fejedelmek nem a j cselekedetnek, hanem a gonosznak rettentsre vannak. Mert kicsoda az,
a ki rtana tinektek, ha jban vetekedtek egymssal? Ennyit err!l.
"5. . Eme gyls fentebb emlitett gncsolinak pedig minden egyes fejezetr!l is, melyet
haszontalannak kltenek lenni, megfelelhetnk irsomban, ha nem flnk, h papi fejedelmek
disze! a levlbeli szls mdjt ltalhgnom s kegyes fleidet untatnom beszdemmel. Mind-
azonltal azokbl is eleget rthetni, melyeket el!l rviden megirtam.
"6. . De tged, uram, ki ltod, hogy nnekem e np nyelve jrsban kevs gyakorlatom
vagyon, krlek a te hozzm val szokott jakaratodrt, ha pennm az ! megkezdeti utjnak
svnyt!l eltrne valahol, vesd ki a mi felesleges, ptold meg a mi hinyos, a hibkat igazgasd
meg, valamit pedig tetszsedre irtam, atyai kegyessgedb!l regbitsed azt; s minekel!tte
kzhallomsra jutna irsom, mltztassl gondoskod kezedet retenned, hogy legalbb a mit
a te legblcsebb itleted szerint mltkpen szerzettem, javallsod oltalmazza is meg a
gncsoskodk irigysgt!l.
45
1. FEJEZET.
Az egyhzaknak boldog Istvn kirlytl
rendelt adomnyokrl.
Tetszett a kirlynak s az egsz gylsnek, hogy minden birtokadomny, a mit boldog Istvn
kirly monostorok vagy egyhzak szmra rendelt vala, srtetlenl megmaradjon.
2. FEJEZET.
Az ispnokkal s ms el"ljrkkal minden pspksgben tartand zsinatrl.
Minthogy a mi npnk sokszor hol az utazs nagy nehzsgei mi, hol szegnysgt!l felettbb
terheltetvn, akrmi gyben bajban a kirlyi udvarhoz nem mehet, rendeltk, hogy
esztend!nknt ktszer, ugymint Filep Jakab apostolok nnepekoron s szent Mihly nyolczad
napjn, minden pspksgben zsinatot tartsanak; s arra mind az ispnok, mind ms egyb
tisztet s hatalmat visel! el!ljrk gylekezzenek a pspkhz; a hov valaki, brha pecst
nlkl idzve is el nem jvend, pert veszti.
3. FEJEZET.
Az ajnl levl nlkl bejv" idegen papokrl.
Idegen papot vagy diakonust csak ajnl levllel kell befogadni.
". . A kiket pedig eddig befogadtak, meg kell vizsglni, ha igaz uton jttek-e? azrt, hogy ha
valamelyiknek valami rossz hire tn meg flnket, az ilyen sznjk meg hivataltl, miglen
trvny szerint igazolja magt vagy az orszgbl el kitakarodik.
4. FEJEZET.
Hogy kezessg nlkl semmi jvevnyt be ne fogadjanak.
Tovbb, kezessg nlkl semmi jvevnyt be ne fogadjanak.
5. FEJEZET.
A papok trvnyre idzsr"l.
Pspkk s ispnok vagy msok udvari papjait, a pspk vagy rsek pecstjvel kell
trvnyre idzni.
6. FEJEZET.
Papok s vilgi emberek kzt indult perben val idzsr"l.
Ha pedig egyhzi szemly visel pert vilgi ember ellen, a vilgit a bir pecstjvel hivjk
trvny eleibe; de ha vilgi ember perel pappal, akkor a pspk vagy rsek pecstjvel idzzk
meg a papot s ezek lssanak mint birk trvnyt re.
46
7. FEJEZET.
Az ispnoknak a zsinaton elintzend" dolgaikrl.
Ha kt ispn kztt tmad versengs valami dologbl, azt a feljebb mondott zsinaton kell
megvizsglni.
8. FEJEZET.
Arrl, ha kt aptur perel egymssal.
Ha kt apturnak vagyon pere egymssal, ugyanazon zsinatban itljk meg !ket.
9. FEJEZET.
A kirly vagy herczeg f"szolginak vagy udvari papjainak peres gyeikr"l,
melyeket a zsinaton kell trvnynyel meg ltni.
A kirly vagy herczeg nagyobb tisztet visel! f!szolgit s udvari papjait, a kiknek szemlyhez
mltatlan lenne albbval bir eleibe llaniok, szintn azon zsinatban itljk meg.
10. FEJEZET.
A birk makacskodsrl, mikor a zsinatra menni nem akarnak.
Ha valamely bir a mondott zsinatra val menetelt makacsul elhenyln, itljk meg a vd
szerint.
11. FEJEZET.
Arrl, ha a kirly s herczeg f"szolgi makacskodnak.
Ha a kirly s herczeg nagyobb tisztet visel! f!szolgi akr egyms kztt, akr el!bbkel!-
ekkel viszlkodnak s megvetsb!l birjok eleibe nem mennek, a megys ispn a birval
vizsglja meg gyket.
12. FEJEZET.
A kirly s herczeg f"szolginak birikrl.
A herczeg f!szolgi, kik a kirly megyjben vannak, s a kirly f!szolgi kik a herczeg
megyjben vannak, perlekedjenek az ott val ispn s bir el!tt, a kisebb tisztbliek pedig a
bir el!tt.
13. FEJEZET.
Az ispnok trvnytev" hatalmrl a zsinaton.
Ha ispn ispnnal vagy a maga npvel czivdik, teht a zsinat blcsessge vagy a szomszd
ispn itljen kzttk.
47
14. FEJEZET.
Hogy vilgi bir egyhzi szemlyre ne kldjn pecstet.
A vilgi birk kzl senki ne merjen egyhzi szemlyre pecstet kldeni.
15. FEJEZET.
Mindennem adomnyok visszafoglalsa, kivve szent Istvn adomnyt.
Mivel a kirlyi udvar annl kevesebb er!t ltszik venni, mennl inkbb megfogyatkozik a
szksgesekben, azrt, nehogy a mi gazdagsgunk felettbb val insgre forduljon, tetszett
minden halsz vizeket a kirlyi szknek adnunk vissza, kivve melyeket szent Istvn kirly
adomnyozott vala oda; mert nem illik, hogy mi albb szllvn, velnk szlljon al az udvar
mltsga, holott jobb magunknak a hozznk jv!kkel egyl tisztessgben b!velkednnk.
16. FEJEZET.
A monostoroknak vagy egyhzaknak ajndkozott halsz vizek elvtelr"l.
Hasonlkpen vgeztk, hogy a monostoroknak s egyhzaknak ajndkozott halsz vizeket
vissza kell venni, de maradjon annyi, a mennyi a bartok mindennapi lsre szksges, s csak
a felesleg valt adjk vissza.
17. FEJEZET.
Hogy a sz"ll"k, hzak s fldadomnyok bntatlan maradjanak.
A mi sz!ll!t, hzat s fldet a kirlyok adtak, valakinek adtk, llandkpen annl maradjon.
18. FEJEZET.
Hogy az egyhzaknak ajndkozott erd"ket nem kell elvenni.
Az egyhzaknak ajndkozott erd!ket pensggel nem engedjk elvenni.
19. FEJEZET.
A kiztt lakosok elfoglalt fldjr"l.
A rgi lakosok, a kiket kiztek, ha msutt fldjk nincsen, trjenek vissza.
l. . Mindazonltal, ha fldjeik monostoroknak avagy egyhzaknak adattak s !k mst birnak,
abban maradjon a dolog.
20. FEJEZET.
A kirlyoktl adomnyozott birtokok rklsr"l.
Valamely birtokot szent Istvn adomnyozott vala, abban minden maradk rkljn az !
tetszse szerint.
". . Ms kirlyok adomnya aprl fiura szlljon, s ha fiu nincsen, kvetkezzk a testvr, a
kinek holta utn az ! fiait sem kell kirekeszteni az rksgb!l.
2. . De ha testvr nem tallkozik olyan, legyen a birtok a kirly.
48
21. FEJEZET.
A pnzen szerzett rksgr"l, mely minden rkst illet.
A pnzen szerzett rksget senki maradktl el ne vegyk, de azonban bizonysgot kell
tenni rla.
22. FEJEZET.
A tzes vas s forr viz prbjrl. Micsoda helyeken lehessen?
Megtiltjuk, hogy vassal s vizzel val prbt akrmely egyhzban is ne tegyenek, hanem csak
pspki szkhelyen s nagy prpostsgokban, mint Pozsonyban s Nyitrn.
23. FEJEZET.
Hogyan kell az igaztalan birt pecsttel vagy pecst nlkl trvnyre idzni.
A birt, ki nem itl igazn, pecsttel kell a kirly udvarba idzni, de pecst nlkl a zsinatra.
24. FEJEZET.
A pspkk s ispnok igaz trvnyttelr"l s a meg nem jelen" peresekr"l.
Valaki a pspkk s ispnok zsinatra meg nem jelenik, maraszszk el.
". . $k pedig, a mikor szokott mdon egybegylekeznek, oly vigyz gonddal, oly nagy
szorgalmatossggal fontolgassk az igazsg mr! serpeny!jt, hogy sem gyllsgb!l az
rtatlant el ne krhoztassk, sem kedvezsb!l a bnsnek prtjt ne fogjk.
25. FEJEZET.
A vmok s adk tizedr"l.
A vmokbl s adkbl pedig, valamint az ispnoknak harmadot adtunk, azonkpen tizedet
rendelnk a pspkknek, mert mind az uj, mind az testmentom tanitsa szerint illeti !ket a
tized.
". . Azrt balgatagsg s esztelen dolog, elbizakodva megszegnnk a szentek rendelseit,
melyeket beteljesiteni tartozunk inkbb nagy buzgsggal.
26. FEJEZET.
Arrl, hogy a tanuk gynjanak meg, minekeltte tanusgot tesznek.
Parancsoljuk, hogy ha valaki tanusgra hivatik s az ! vallomsval msnak az igazsgt akarja
megbizonyitani, ily okkal fogadjk el annak tanusgttelt: els!ben is, ha meggynta bneit a
papnak, azutn, ha fldje van azrt, hogy a gyns legyen zlog az igaz tanusgrt, a birtok
pedig vltsg a hazug tanu vtkert.
49
27. FEJEZET.
Arrl, hogy a hamis tanukat annakutna ne bocsssk tanusgttelre.
Senki ne merjen tanusgot tenni, hanem ha meggynja bneit.
". . Valakinek pedig az ! vallomsa hamisnak talltatik, annak tanusgt el ne fogadjk tbb.
28. FEJEZET.
Arrl, ha a bir poroszljt megveri valaki, s a vereked" megbntetsr"l.
Ha a bir poroszljt megitlt dologrt veri meg valaki, kldjk a vereked!t a megye
ispnjhoz, s a mi meg van itlve, azt vegyk el mind a bir hatalmval.
29. FEJEZET.
A poroszlk, mint szinte a tanuk meghihet" voltrl.
Parancsoljuk, hogy a poroszlk oly meghihet! szemlyek legyenek, a milyeneknek feljebb a
tanukat hagytuk vala lenni.
30. FEJEZET.
Az igaztalanul eljr poroszl bnhdsr"l.
Ha a bir poroszlja az ! kldetse alatt igaztalanul jr el valamiben, bnhdjk a birval
egytt, a ki parancsolt neki.
31. FEJEZET.
A birnak a poroszl miatt val bnhdsr"l.
A mi krt a bir az ! poroszlja ltal mltatlanul okoz valakinek, tritsk meg a bir
vagyonbl.
32. FEJEZET.
A ms fldjnek elfoglalirl s az " bntetskr"l.
A ki msnak a fldjt hamisan birtokhoz foglalja, ha itlet szerint vtkes leend, veszitsen
megannyit a maga tulajdon fldjb!l, annakfelette tiz pnzt fizessen bntetsl.
33. FEJEZET.
A kalmrok ktszeres adjrl.
Olyan kalmrok, a kik csak azrt znek kereskedst ruikkal, hogy gazdagodjanak,
ktszerezzk meg rgi adjokat; de a szegnyek, a kik vsrbl lnek, a szokott adt fizessk.
50
34. FEJEZET.
Azokrl, a kik tulajdon javaikat rulgatjk a vsron.
A ki az ! tulajdon hzi javaibl rul valamit a vsron, adzzk szent Istvn trvnye szerint.
35. FEJEZET.
A vendg lakos fizetsgr"l.
Ha vendg lakos telepedik a vr npe fldre, az vagy az ! vagyona fele rtke szerint
szolgljon a vr npvel, vagy pedig ht dnrt fizessen.
36. FEJEZET.
Hogy a kirly al minden megyben lovat adjanak.
Tovbb, a kvetek kltsgr"l, mit a ndorispntl kapnak.
Mikor a kirly vagy a herczeg valamely megybe bmegyen, adjon a megye hadra val lovat
alja.
". . Mely ha trtnetesen eldglik, tizent pnz jrjon rte a l gazdjnak; ha pedig megsrl
valami mdon, de nem hallosan, akkor a mondott rnak a felt adjk meg a lrt.
2. . Ha a vgekben valami nagyobb dolognak cserdl hire, az ispn kt kvetet ngy hadra
val lval inditson a kirlyhoz, a kik a magok kenyern elrkezvn, krjk meg az ! uti
kltsgket a ndorispntl, s megannyit kapjanak a vissza utra.
3. . Ha pedig lovaik eldglenek avagy megsrlnek, annyi pnz jrjon a lovakrt, a mennyit
feljebb mondtunk.
4. . De ha pen trnek vissza; egy hadjrat szmba menjen tjok.
37. FEJEZET.
A megyn val kirlyi trvnyszolgltatsrl.
Akrmely ispn megyjbe rnduljon a kirly, ottan kt megyei bir kisrje, s ezek igazitsk el
embersges mdon a np kztt val egyenetlensgeket; s !ket, ha ellenek zajdul a npnek
panasza, itlje meg a ndorispn.
38. FEJEZET.
Arrl, ha a kirly a vr npb"l bocst el valakit.
Ha valakit a kirly a vr npb!l netaln valamely ispnhoz vagy f!szolgjhoz bocst, az
maga menjen a hadba; ha pedig nem megyen, trjen vissza azon vr npe kzz, a hov val.
39. FEJEZET.
Arrl, hogy szkevny vrnpet a kirly engedelme nlkl senki magnl ne tartson.
Tiltunk minden embert, hogy vr npb!l val szkevnyt senki magnl ne tartson a kirly
engedelme nlkl; valaki pedig cselekeszi azt, mint trvnyszegsr!l tegyen eleget rla.
5"
40. FEJEZET.
Hogy rgenten jvedelem szerint rendelnek vala vrtes vitzeket.
Minden ispn, kinek az ! tulajdon falvain annyi szabad npe vagyon, hogy lovakat kaphat s
szz pnz ad jvedelmet szedhet ssze, egy vrtes vitzt llitson a kirlynak; ha pedig
negyven pnz a jvedelme, adjon katont vrt nlkl; m, ha annl is kevesebb, tartsa meg
lsre.
41. FEJEZET.
Arrl, hogy kborl szolgnak fl fejt nyirjk meg.
A kinek a kirly valami kborl szolgt ajndkoz, nyirassa meg a szolga fl fejt; mit ha nem
teszen, tiz pnze bnja meg; s ha felesget adott neki, azt is veszitse el vele.
42. FEJEZET.
Azoknak bntetskr"l, a kik kborlkat fogadnak fel a kirly engedelme nlkl.
A ki kborlt fogad fel a kirly engedelme nlkl, akrki legyen, tvent pnzt fizessen; s ha
a felfogadott valami lopst kvet el ott ltben, ura prbval tisztitsa magt a vtekb!l; a
kezest pedig jelentse meg; s ha b#ntelen leend, az is azon birsgot fizesse, melyet a felfogad;
s ha nincs mib!l fizetnie, veszszen szabadsga.
43. FEJEZET.
A kborlnak kivltsrl attl, a ki megtartztatta.
Ha valaki a kborlt megtartztatja, vltsa ki ura egy pnzen.
44. FEJEZET.
Azoknak bntetskr"l, a kik kborl szolgkat adnak s vesznek.
A ki a nla tartztatott kborlt msnak ajndkozza vagy eladja, tiz pnzzel bnhdjk; s
ugyanannyit fizessen a vev!.
". . Lovasok, vsrosok, utasok, a merre jrnak, t apr pnzen vehessenek kept ha
akarnak; a ki pedig kevesebb r!t ad, vagy a ki nagyobb ron adja, tvent pnzt fizessen.
45. FEJEZET.
A szabadoknak a nyolcz dnros adtl val mentsgkr"l.
A nyolcz dnros adt, mit egyen-egyen minden szabad ember fizet vala, ezentul ne szedjk.
". . Parancsoljuk, hogy a hetes szolglatra jr vrnpeken nyolcz dnrt vegyenek, tudniillik
azokon kzlk, a kik nem a kirlynak, hanem magnak a vr npnek szabadjai.
2. . Azok a szabadok pedig, a kik a kirlynak a hatron ltal utaztban lovat, trszekeret
adnak s zsoldos szolglatokat teljesitenek vala, ngy dnrral adzzanak; hasonlkpen azon
szabadok is, a kik kzzjek telepednek, vagy pedig kltzzenek el.
52
46. FEJEZET.
Az izmaelitk bevdolsrl, kik az " magok szoksa szerint lnek.
Ha valaki az izmaelitkat b!jtlsben vagy evsben, disznhustl val tartzkodsban vagy
mosakodsban, vagy akrmiben is az ! gonosz szoksok szerint val cselekedeten ri rajta, az
izmaelitkat vigyk a kirly eleibe; a ki pedig bevdol !ket, vegyen rszt az ! javaikbl.
47. FEJEZET.
Az izmaelitk templomairl s azok elltsrl.
Parancsoljuk, hogy minden izmaelita falu templomot pitsen s ugyanazon falu gondoskodjk
annak elltsrl.
". . Mikoron pedig a templom felpl, a falu npnek fele kltzzk el onnan, s ugy teleped-
jk le mshol, hogy azrt mint azon egy erklcs hzban, maradjon velnk egyakarattal
Krisztus megoszthatatlan egyhzban.
48. FEJEZET.
Az izmaelitk hzassgrl.
Az izmaelitk kzl pedig senki ne merje az ! lenyt valakihez a maga nemzetb!l hzastrsul
adni, hanem csak a mi nemzetnkb!l val emberhez.
49. FEJEZET.
Arrl, hogy az izmaelitk disznhust egyenek.
Ha valamely izmaelitnak vendgei rkeznek, vagy vendgsgbe hi maghoz valakit, mind !
maga, mind az ! vendgei csak disznhussal ljenek.
50. FEJEZET.
Azoknak bntetskr"l, kik a gyilkost magoknl tartjk,
tovbb az apagyilkosokrl s ms ilyenekr"l.
Ha valamely gyilkost az ispnnl vagy akrkinl tallnak, a pspk kvete menjen rte, hogy
vezeklsre vigye; s a ki el nem bocstja, azt azon egy trvny sujtsa a gyilkossal.
". . Vgeztk, hogy apagyilkolsokat s egyb gyilkossgokat, mint emlit!k, itljenek meg a
pspkk, a kik a bn s bns mivolthoz kpest, az ! tetszsek s a knonok rendelse
szerint lssk meg az ilyen gonosz cselekedetet.
2. . Kissebb emberlseket pedig a f!esperesnek s a vilgi birnak kell megjelenteni, s a
birsgbl jr tized s kilenczed kzttk oszoljon.
51. FEJEZET.
Arrl, hogy a tolvajokat negyed napra llassk trvny eleibe, s ennek mdjrl.
A ki tolvajt fog, hrom napon ltal tartsa megktzve, keze szrasztsa s tzzel getse
nlkl, negyed napra pedig vigye a bir eleibe.
53
". . Mikor a tolvajt az ! urnak poroszlja viszi, ha csak egy hznp vagyon is ottan, egyikk
menjen a tolvajjal, s ha nem akar, a bir ne fljen itlnie.
2. . De ha ottan semmi hzbeli np nincsen, kldje a bir a megktztt b#nst azon urnak
valamely kzelebb fekv! birtokra, s itlje meg trvny szerint.
52. FEJEZET.
Annak bntetsr"l, a ki mltatlanul fog meg valakit.
Ha a fogott tolvaj bntelennek tetszik meg a trvny el!tt, b#nhdjk a ki megfogta, de ne
foszszk meg szeme vilgtl.
53. FEJEZET.
Annak bntetsr"l, a ki l tolvajt fogott.
Ha a fogott tolvajra a lopst rebizonyitani nem lehet, vessk prbra; melyb!l ha bntelennek
tetszik meg, vdlja veszitsen annyit vagyonbl, a mennyi rtket a mondott tolvaj bir, de ne
foszszk meg szeme vilgtl.
54. FEJEZET.
Arrl, a ki husz dnr r"t lop.
Ha valaki ngylbu barmot vagy egy barom rt, vagy husz dnr r! ruht lop, mint tolvajt
itljk meg.
55. FEJEZET.
Azoknak bntetskr"l, a kik puszta gyanusgbl fognak meg valakit.
A ki puszta gyanusgbl fog meg valakit tolvaj gyannt, mint vtkn marasztott tolvaj
bnhdjk.
56. FEJEZET.
A tolvajok bntetsr"l, meg a tolvaj felesgr"l s fiairl.
A vtkn marasztott tolvajt foszszk meg szeme vilgtl; s a felesgt, ha rszes ura
vtkben, rdeme szerint vessk szolgasgra; s az ! fiaik is, ha tizent esztend!sk vagy annl
id!sebbek, anyjok sorst viseljk; de ha tizent esztendejek mg nincsen, bocsssk bntetetlen
!ket.
57. FEJEZET.
A boszorknyokrl.
A boszorknyokrl pedig, mivelhogy nincsenek, semmi emlkezet ne legyen.
54
58. FEJEZET.
A magzatjokat veszt" asszonyokrl.
A magzatjokat veszt! asszonyok a f!esperes el!tt vezekeljenek.
59. FEJEZET.
Asszonyok elrablsrl.
Asszonyok elrablira a pspk vagy a f!esperes lsson trvnyt.
60. FEJEZET.
A b#bjosokrl.
A b#bjosokat a f!esperes meg az ispn emberei keressk fel s vigyk trvny eleibe.
61. FEJEZET.
A parznkrl.
A parznk a pspkt!l vagy a f!esperest!l vegyk el mlt bntetsket.
62. FEJEZET.
Arrl, ha valaki lovt veszti a faluban, a hol a kirly leend.
Ha valamely faluban, a hol a kirly leend, lovt veszti valaki, senki azon falu npe kzl ne
feleljen rla; de ha a krnyken tolvajok vannak, azokat ktzzk meg.
63. FEJEZET.
Arrl, ha utas emberek lovt lopjk el.
Ha lovas utasok szllanak meg a faluban s lovakat ott vesztik el, a falubeliek tartozzanak a
krt megtriteni; de ha falun kivl vsz el a l, senki kzlk ne fizessen rte.
64. FEJEZET.
A panaszok megvizsglsnak idejr"l.
A ki az ! gyt hrom zsinaton trvnyesen elvgezni nem akarja, annak panaszt tovbb
nem kell meghallgatni.
65. FEJEZET.
Az ispnokrl s vitzekr"l, kik az egyhz gyeiben
hatalmat tulajdonitanak magoknak.
Senki az ispnok avagy vitzek kzl ne bizzk hatalmat tulajdonitani magnak az egyhz
gyeiben, hanem csak egyedl a pspk.
55
66. FEJEZET.
A tizedet ad egyhzi szemlyekr"l.
Papok s aptok, vagy akrmi tisztet visel! szemlyek, tizedet adjanak annak az egyhznak,
melynek hatrban fldet mivelnek avagy sz!ll!t szednek.
67. FEJEZET.
A msodn"s papokrl.
A msodn!s papok s a kik zvegyet vagy urahagyott asszonyt vettek felesgl, lljanak el e
tiltott hzassgtl, vagy rekeszszk ki !ket a papi rendnek trsasgbl.
68. FEJEZET.
A misemondsrl.
Mist mondani csak felszentelt helyen legyen szabad, hanemha valami szksg oka kivnn
mshol, s akkor stor alatt vagy ms tiszta helyen mondjk; de azt is csak uton, utazs kzbe,
nem vadszaton, s soha kzi oltr nlkl.
69. FEJEZET.
A szentek ereklyir"l.
A szentek ereklyit csak jmbor s istenfl! pap vigye utra.
70. FEJEZET.
A papi rend ltzetr"l.
Semmi papi renden val szemly vilgi ltzetet ne viseljen, ugymint hasitott mentt vagy
dolmnyt, tarka kesztyt, piros nyeregtakart vagy zld kurta kntst, csizmt vagy sapkt,
himes sarut vagy selyemmel varrott inget; s ne fogja ssze melln selyem ktssel ruhjt,
hanem a nyaknl, gombbal vagy kapocscsal.
71. FEJEZET.
A kntornapokrl.
A kntornapokat, mint eddig szoks vala, ezentul is tartsk meg.
72. FEJEZET.
A szent Hromsg nnepr"l.
A szent Hromsg nnept Pnksd utn nyolczad napon kell meglni.
56
73. FEJEZET.
A keresztynek temetsr"l.
Keresztynek temetse ne msutt, hanem a templom csarnokban legyen.
74. FEJEZET.
A keresztyn cseldet tart zsidkrl.
Senki a zsidk kzl keresztyn cseldet venni vagy eladni, avagy magnl szolgasgban
tartani ne merjen.
". . A melyiknl pedig jelenleg van olyan, ha a neki megengedett id! alatt tul nem ad rajta,
veszitse el.
75. FEJEZET.
A fldmivel" zsidkrl, az " jszgokrl s lakhelykr"l.
A kinek kzlk mezei gazdasga vagyon, pogny cseldekkel lssa el azt.
". . Zsidk, ha mdjok van benne venni, birhatnak ugyan mezei jszgot, de ! nekik sehol
msutt, hanem csak pspki szkhelyen legyen szabad lakniok.
76. FEJEZET.
Azon laksok bntetsr"l, kik magyar lovakkal idegenbe kereskednek.
Magyarorszgon lak ember senki ne merjen a krnylfekv! vgekben magyar lval keres-
kedni.
". . Hogyha valaki lovat vsrol s azzal vdoljk, hogy mst lopott volna meg, csak Magyar-
orszgon bell s Magyarorszg hatrig legyen szabad az ! maga mentsgnek gyt
kvetnie.
2. . Ha pediglen klfldn akarn megtallni a lnak eladjt, meg ne engedjk neki hogy
kimenjen, hanem hordozza meg a tzes vasat. Ha vtkes leend, mint tolvaj bnhdjk; ha
igazul, ne itljk meg tolvaj gyannt, csupn a l rt veszitse el.
77. FEJEZET.
Mi fle szolgkat lehet eladni Magyarorszgon kivl?
s szinte mifle barmokat s mi mdon? s a trvnytr"k megbntetsr"l.
Magyar nemzetbeli szolgt vagy akrkit a ki Magyarorszgon szletett, ha idegen nemzet is,
avagy szolgl lenyt, kivve a ms tartomnyokbl hozott ms nyelven beszlket, senki el ne
adjon.
". . Sem krn kivl egybfle barmot Magyarorszgbl kivinni, vagy eladni ne merjen.
2. . Valaki az ispnok kzl e trvnyt megtri, fosztassk meg az ! tisztt!l vagy az ! javai-
nak kt harmadt veszitse, de a harmadik harmad maradjon meg felesgnek s rkseinek.
57
78. FEJEZET.
Az adnak a kirly s ispn kztt val megosztsrl.
Mindenik ispn mindentt egy harmadot kapjon az adbl az ! megyjben; a kirlyt pedig
valamennyi megye adjbl teljessggel kt rsz illesse.
79. FEJEZET.
Arrl, hogy az ispnok szzadonknt szedjk az adt s vigyk be Esztergomba.
Az ispnok a dnr adt, mit Magyarorszg minden rszeiben szerte szedetnk, a mennyit
szzadonknt beszednek, nvszerint bizonyos lajstromba irvn, a kivel akarjk, kldjk
Esztergomba szent Mihly napjig; s az ispnok vagy a szzadosok el ne vegyk a kirlynl
el!bb az ! rszket, hanem azon helyen, tudniillik Esztergomban, legyen kinek-kinek rsze
kiosztsa.
". . A ki pedig a dnrokat a mondott id!re minden fogyatkozs nlkl el nem hozza, ktszer
fizesse meg a hijt.
80. FEJEZET.
A szabad tt jvevnyekr"l, kik msnak a fldjn munklnak.
A szabad jvevnyek, mint a ttok vagy ms idegenek, a kik msoknak a fldjn munklnak,
csak az ! szabadsgokrt adjanak dnr adt; ennekfelette egyb dnrokat, valami munkrt,
senki ne vegyen rajtok.
81. FEJEZET.
A vrbeliek fizetsgr"l.
A vrbeliek pedig mind munkavltsgul, mind az ! szabadsgokrt dnr adt fizessenek.
82. FEJEZET.
Hogy senki a vmszed"k pecstje nlkl Magyarorszgbl kimenni ne merjen.
A kik Magyarorszgbl ki akarnak menni, mind a kirly, mind az ispn vmszed!it!l, kik a
kijr helyeket !rzik, jegyet krjenek a vmrl; a melynek egyik oldalra a kirly vmszed!je
nyomja r pecstjt, msik oldalra pedig az ispn vmszed!je az ispn blyegt sse.
". . Valaki ilyen pecst nlkl kisrti meg a kijrst, egy pnzzel fizessen a trvny ltal-
hgsrt.
83. FEJEZET.
A hamis tanuk bntetsr"l.
Ha valakit hamis tanusgttelr!l vdolnak, az az, ha f!bb falubeliek akr viszlkods, akr
gyllsg okbl valljk azt fel!le, prbltassk meg tzes vassal; s ha megtisztul, a vdol
bnhdjk tiz pnzzel.
". . Ha pedig vtkes leend, javait megtartsa ugyan, de arczra keresztforma jegyet gessenek
vassal, hogy senki el ne fogadja tbb az ! tanusgt.
58
KLMN KIRLY
DEKRTOMAINAK
MSODIK KNYVE.
1. FEJEZET.
A zsidkrl.
Klmn stb. Ily trvnyt szerzett az ! orszgban lakoz zsidknak: hogy keresztyn cseldet,
akrmicsoda nyelv vagy nemzet legyen, venni vagy eladni, avagy magnl szolgasgban
tartani senki a zsidk kzl ne merjen ezentul.
". . s ha valamelyik ezen vgezst ltalhgja, szenvedje krt a nla megtallt keresztyn
cseld elvesztsvel.
2. FEJEZET.
A keresztynek s zsidk kzt val klcsnadsokrl.
Ha keresztyn zsidnak, vagy zsid keresztynnek kt vagy hrom pnz r! klcsnt akar
adni, a klcsnad zlogot vegyen a klcsnvev!t!l, s keresztyn meg zsid tanuk legyenek
jelen, hogy ha netaln eltagadn egyik, a mit a msiktl klcsnztt vala, mgis a zlog s
mindkettejek tanui bizonyitsk.
". . Ha pedig egyik a msiknak hrom pnznl nagyobb klcsnt adand, zlogot s tanukat
vegyenek hozz, mint mondtuk, s a pnznek summjt meg a tanuk neveit irhassk levlbe, s
azt mind a kett!nek, tudniillik mind a klcsnadnak, mind a klcsnvev!nek pecstjvel
pecsteljk meg; hogy ha valamikor ebben a dologban egyik a msikon mltatlansgot akarna
tenni, az irs s mindkettejek pecstje bizonyitsa meg az igazsgot.
3. FEJEZET.
Arrl, ha keresztynek s zsidk adnak s vesznek egyms kztt.
Ha zsid keresztynt!l, avagy keresztyn zsidtl vsrol valamit, meghihet! keresztyn s
zsid tanuk jelenltben vsroljon, s az rut meg a tanuk neveit irassa levlbe, s a levelet
mind az elad mind a vev! pecstjvel meger!sitvn, tartsa meg magnl, hogy ha valamikor
ezen vtelb!l tolvajsggal vdoltatnk, a nla megismert lopott runak urt adhassa, s a
feljebb emlitett tanukat el!llatvn, megmenekedjk.
". . Ha pedig a megismert lopott ru eladjt el!llatni nem tudn, de a pecstes irst
felmutatja, a beirt tanuk hite alatt szabaduljon.
2. . Ha pediglen keresztyn tanui nincsenek, de meghihet! zsid tanukat ltat el!, azoknak a
zsidk trvnye szerint letett hitek utn fizesse meg a lops birsgt ngyszer.
3. . Hogy ha sem a megismert runak urt nem adhatja, sem pecstes levelet nem mutat fel,
itltessk meg az orszg szoksa szerint: fizesse meg a lops birsgt tizenktszer.
59
4. FEJEZET.
A msodn"s papok lelptetsr"l.
Ha valamely msodn!s pap az ! felesgert elhagyja Istennek szolglatt, vessk ki minden
egyhzi tisztb!l s menjen a vilgiak kzz.
5. FEJEZET.
A tizedr"l s a szolgk dnr adjrl.
Azt vgeztk a szent zsinaton a pspkk mindnyjan, hogy a np mindenb!l tizedet adjon a
szentegyhznak, valamije vagyon, az egyhz szolgi pedig hrom dnrt fizessenek a gyle-
kezet papjnak.
6. FEJEZET.
A htelensg szgyenvallsrl.
Apostoli akaratbl rendeljk, hogy kirlyunk javrt s az ! birodalmnak llandsgrt
minden templomban naponkint knyrgjenek.
". . s er!sen parancsoljuk: hogy ha valaki akrmi mdon a kirly lete vagy mltsga ellen
eskszik ssze, vagy megkisrti azt, avagy a kisrt!vel tudva egyetrt, legyen tok rajta s
foszszk meg a hivekkel val minden kzssgt!l. Hogy ha valakinek valami efflr!l tudo-
msa vagyon, s noha bizonysgot tehetne rla, meg nem jelene, ugyanazon bntets szlljon
re.
7. FEJEZET.
Az urokat elhagy asszonyokrl.
Ha valamely asszony elhagyja urt, adjk vissza neki, s valahnyszor elhagyja, vigyk vissza
hozz; mert meg vagyon irva: Kiket Isten egybekttt, ember el ne vlaszsza.
8. FEJEZET.
A parzna asszonyokrl.
Ha valaki az ! felesge parznasgt trvny el!tt bizonyitja meg, tartson az asszony b#nbna-
tot, s annakutna bkljenek meg, ha kedvk tartja; msklnben maradjanak hzassgkivl.
9. FEJEZET.
A msodn"s papokat meg kell fosztani javadalmaktl.
A msodn!s papok s a kik zvegygyel vagy urahagyott asszonynyal keltek egybe, veszitsk el
az egyhz fldi javadalmait minden egyhzi tisztket.
". . A pspk senkit diakonussgra s annl feljebb val papi rendre ne emeljen, hanem csak
azt, ki el!bb magatartztatst fogad; s ha felesge vagyon, annak megegyezsvel s hasonl
fogadsval menjen a dolog.
60
10. FEJEZET.
A hzas papok szolglatjrl.
Hzas pap vagy diakonus egy se ldozzon az oltrnl, hanem csak ha felesge rehagyja s
magatartztatst fogad, s ! el!bb annak kln laksrl s testi lete szksgeir!l gondos-
kodik; mint az apostol mondja: a kinek felesge vagyon is, gy tartsa, mintha nem volna.
11. FEJEZET.
Hogy senkinek a vilgiak kzl ne legyen hatalma az egyhzban.
Senkinek a vilgiak kzl ne legyen hatalma az egyhzban.
12. FEJEZET.
Az gyastart papokrl.
Ha ldoz papnak gyasa vagyon, vegyk el t!le; ! maga pedig a pspk rendelse szerint
lvn a vezekls hasznval, trjen vissza az oltrhoz s szolgljon az egyhznak.
". . A mely falunak temploma vagyon, messze ne tvozzk a templomtl; hogyha el tvozik,
tiz pnzt fizessen birsgul s szlljon vissza.
13. FEJEZET.
Arrl, ha nnepnapon rul valaki.
Ha valaki nnepnapon rul, adja meg az rt ngyszer, magt pedig alzza bnbnattal.
14. FEJEZET.
Azokrl szl, kik az nnepeket meg nem tartjk.
Valaki a rendelt nnepeket meg nem tartja, ily trvnyt lssanak re: ha szabad ember,
vezekeljen hrom nap; ha szolga, csapjk htig.
15. FEJEZET.
A hzassgktsr"l, hogy az egyhz szine el"tt legyen.
A hzassgktsre val nzve tetszett a szent zsinatoknak: hogy minden hzassgkts az
egyhz szine el!tt, pap jelenltben, alkalmas tanuk szeme lttra, az eljegyzsnek valami
jelvel s mind a kt fl megegyezsvel menjen vgbe; msklnben nem hzassg, hanem
parznasgnak szerzete lszen.
6"
MSODIK ENDRE KIRLY
DEKRTOMA, A KI JERUZSLEMINEK MONDATIK.
A szent Hromsg egy Isten nevben.
". . Endre, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmczia, Horvtorszg, Rma, Szerbia,
Galiczia s Lodomria kirlya, rk emlkezet#l.
2. . A mirt hogy orszgunk nemeseinek s msoknak is szent Istvn kirlytl szerzett
szabadsgt nmely kirlyok hol tulajdon haragjok bosszujbl, hol gonosz, avagy nnn
hasznokat szeret! emberek hamis tancsadsbl, sok pontban hatalmasul megrontottk vala,
azrt a nemessg gyakorta srget! knyrgsekkel zaklatta felsgnket, s el!ttnk val
kirlyai flt az orszg llapotjnak megjobbitsrl.
3. . Mi teht az ! krelmknek mindenben eleget akarvn tenni, kivel tartozunk is, jelesben
azrt, mert ez okon velek mr gyakortbb nem kicsiny kesersgre jutott gynk, a mit a
kirlyi tisztessg tkletes megtartsrt eltvoztatnunk illik, ez pedig senki ms ltal nem lehet
inkbb mint ! ltalok: megadjuk mind nekik, mind orszgunk tbbi lakosinak azt a
szabadsgot, melyet a szent kirly adott.
4. . E fltt egyebeket is, az orszg llapotjnak plsre val dvs dolgokat, rendelnk ily
mdon:
1. CZIKKELY.
Szent Istvn kirly nnepr"l.
Rendeljk, hogy a szent kirly nnept minden esztend!nknt, ha csak valami nagy nehz
gyek gondja vagy betegsgnk meg nem tilt minket, Fehrvrat tartozzunk meglni.
". . s ha mi ott nem lehetnnk, a ndorispn ktsg nlkl ott leszen rettnk s a mi
kpnkben minden ember dolgt meghallgatja; s az egsz nemessg, valaki akar, szabadon
oda gylhessen.
2. CZIKKELY.
Hogy senki perbehivs nlkl el ne marasztassk.
Ezt is akarjuk, hogy a nemes embert sem mi, sem az utnunk val kirlyok soha meg ne fogjk
vagy meg ne nyomortsk valamely hatalmas kedvert, hanem ha el!bb perbe hivatott s rendes
uton trvnyt lttak re.
3. CZIKKELY.
A nemesek s egyhzak jszgnak szabadsgrl.
Tovbb semmi szerpnzt, sem szabad dnr adt nem szedetnk a nemesek jszgn.
". . Hivatlan sem hzokra sem falujokra nem szllunk.
2. . Azonkpen az egyhzak npn sem vesznk semminem# szerpnzt.
62
4. CZIKKELY.
Hogy a nemessg az " marhjval s birtokval szabad legyen.
Ha valamely nemes ember fiumagzat nlkl hal meg, birtoknak negyed rszt lenya kapja: a
tbbivel azt mivelje, a mit neki tetszik.
". . Ha pedig testamentum nlkl trtnik halla, valamely kzelebb val atyjafiai vannak,
azok legyen, s ha teljessggel semmi nemzetsge nem volna, a kirlyra szlljon birtoka.
5. CZIKKELY.
A megys ispnok hatsgrl s a kirly falus-ispnjairl.
A megys ispn a nemesek jszgn itletet ne tegyen, hanem ha pnzt vagy tizedet illet a
dolog.
". . A megyei vrispnok egyltalban senkit ne itljenek, hanem csak a magok vra npt.
2. . A lopkat s latrokat itljk meg a kirly falus-ispnjai, de ugyanazon megye ispnja
szke el!tt.
6. CZIKKELY.
A prtolkodkrl, hogy tolvajt ne kiltsanak.
Tovbb, sszeprtolkodsbl a np tolvajnak senkit ne kilthasson, mint eddig szokta vala.
7. CZIKKELY.
A kirlynak az orszgon kivl val hadakozsrl.
Ha pedig a kirly az orszgon kivl akarna hadakozni, a nemessg ne tartozzk vele menni,
hanem ha a kirly pnzn; s valamikor haza trend, a nemeseken hadi birsgot ne vegyen.
". . Ha pedig ellensg tmadna haddal az orszgra, ltalnfogva mindnyjan tartozzanak
elmenni.
2. . Azonkpen, ha az orszgon kivl akarnnk hadakozni s mi is a haddal mennnk, minden,
valakinek ispnsga vagyon, a mi pnznkn velnk j!ni tartozzk.
8. CZIKKELY.
A ndorispn hatalmrl s a helyettes birkrl.
A ndorispn minden ember dolgban, ki orszgunkbeli, klnbsg nlkl itljen.
". . De nemesek pert, ha fejk vesztbe vagy birtokuk veszedelmbe jr, a kirly hire nlkl
el ne vgezhesse.
2. . Helyettes birkat pedig ne tartson, hanem ha egyet a maga udvarban.
63
9. CZIKKELY.
Az orszgbir hatsgrl.
Orszgunk birja, mig a curin leend, mindeneket itlhessen s a curin indult pert akrhol
elvgezhesse.
". . De mikor az ! jszgban lakik, akkor poroszlt ne bocssson s a peres feleket meg ne
idztesse.
10. CZIKKELY.
Hadban elesett jobbgyurak fiainak jutalmokrl.
Ha valamely jobbgyurnak, a kinek tiszte vagyon, hadban trtnik halla, annak fit vagy
atyjafit illend! tiszttel mlt megajndkozni.
". . s ha nemes ember halna meg azonknt, ajndkozza meg fit a kirly, a mint neki
tetszik.
11. CZIKKELY.
Vendgek avagy idegenek mi mdon jussanak mltsgra?
Ha vendgek, tudni mint jmborok, jnnnek az orszgba, orszg tancsa nlkl mltsgra ne
jussanak.
12. CZIKKELY.
Akrmi mdon megholtak felesgnek hitbrr"l.
Ha valaki meghal, vagy trvny szerint hallra itltetett, vagy perdnt! bajon esik el, vagy
akrmi ms ok mi, annak felesge az ! hitbrben krt ne valljon.
13. CZIKKELY.
Hogy a hatalmasok meg ne nyomoritsk a fld npt, se a szegnysget.
A jobbgyurak ugy kvessk a kirly udvart, vagy akrmerre is ugy jrjanak, hogy a
szegnysget ne foszszk, ne nyomorgassk.
14. CZIKKELY.
Az olyan ispnrl, a ki az " vra npt megrontja.
Tovbb, ha valamely ispn az ! ispnsgnak mdja szerint magt tisztessggel nem viseln,
vagy az ! vra npt megrontan, ebben talltatvn, mind az orszg szine el!tt vessk ki
tisztb!l szgyenre, s a mit elragadott, adja vissza.
15. CZIKKELY.
A lovszokrl, peczrekr"l s solymrokrl.
Lovszok, peczrek s solymrok nemesek falvaira szllani ne merszeljenek.
64
16. CZIKKELY.
Hogy egsz megyk ispnsga rkl ne adassk.
Egsz megyt vagy akrminem# mltsgot rk jszgul vagy birtokul nem adunk.
17. CZIKKELY.
Hogy szerzett birtoktl senki meg ne fosztassk.
A mely birtokot valaki mlt szolglatjval szerzett, attl soha meg ne fosztassk.
18. CZIKKELY.
A nemesek szabadsgrl, hogy a kirly fihoz mehessenek,
s a kirly fia el"tt elkezdett perekr"l.
Tovbb a nemesek, bcsut vve t!lnk, szabadon mehessenek a mi fiunkhoz, ugy mint a
nagyobbtl a kissebbhez; ez azrt az ! birtokuk veszedelmbe ne jrjon.
". . Valakit a mi fiunk igaz trvny szerint fejn itlt, avagy az el!tte kezdett pert, mig ugyan
! el!tte vge nem szakad, magunk eleibe nem bocstjuk; viszont a mi fiunk is azonkpen.
19. CZIKKELY.
A fld npe s vendgek szabadsgrl.
A vrakhoz tartoz jobbgyok szent Istvn kirlytl szerzett szabadsguk szerint ljenek.
". . Hasonlatoskpen a vendgek is, akr micsoda nemzet legyenek, azon szabadsgban
tartassanak, mely kezdett!l fogva vagyon nekik engedve.
20. CZIKKELY.
A tizedr"l.
A tizedet pnz#l megvltani senki ne tartozzk, hanem a mit a fld terem, bort vagy gabont,
abbl fizessk.
". . s ha ebben a pspkk ellentartk lesznek, nem segitjk !ket.
21. CZIKKELY.
Hogy a pspkk ne adjanak a tizedb"l a kirly lovainak
s a np se hordjon tizedet a kirly jszgra.
A pspkk a nemesek jszgn val tizedb!l ne adjanak a mi lovainknak, se az ! npk ne
tartozzk a tizedet a kirly jszgra hordani.
22. CZIKKELY.
A kirly disznairl.
Tovbb, a mi disznaink nemes ember erdejn vagy rtjn ne legeljenek az ! akaratja ellen.
65
23. CZIKKELY.
Az uj pnzr"l.
Tovbb, a mi uj pnznk esztendeig jrjon, husvt napjtl hsvt napjig.
". . s a dnrok olyflk legyenek, a minemek voltak Bla kirly idejben.
24. CZIKKELY.
Hogy izmaelitk s zsidk tisztsget ne viseljenek.
Pnzvlt kamara-ispnok, s-kamarsok s vmosok, orszgunkbeli nemesek legyenek.
". . Izmaelitk s zsidk ne lehessenek.
25. CZIKKELY.
A srl.
Tovbb, st az orszgnak kzepette ne tartsanak, hanem csak Szabolcson s Regczen s a
vgekben.
26. CZIKKELY.
Hogy az orszgon kivl valknak birtokot adni nem kell.
Tovbb, birtokot az orszgon kivl val embernek ne adjanak.
". . Ha valamelyest adtak vagy eladtak, azt a haza fiai vlthassk meg.
27. CZIKKELY.
A nyestb"r adrl.
A nyestb!r adt azon szoks szerint fizessk, a mint Klmn kirly elvgezte volt.
28. CZIKKELY.
Hogy a kit a trvny elmarasztott, annak oltalma ne legyen.
Ha valaki trvny rendn elmarasztatott, senki a hatalmasok kzl meg ne oltalmazhassa azt.
29. CZIKKELY.
Az ispn jvedelmrl s a kirlyi jvedelmekrl.
Az ispnok csak az ! ispnsgok igazval ljenek; egyebek, a kirlyhoz tartozk, ugymint
cseberpnz, vm, krk, s a vrak jvedelmnek kt rsze is a kirly szmra legyen.
66
30. CZIKKELY.
Hogy a ndorispnt, a bnt s a kirly s kirlyn orszgbirit kivve,
senki kt tisztet ne viseljen.
Tovbb, e ngy jobbgyurat: tudniillik a ndorispnt, a bnt, kirly orszgbirjt s kirlyn
asszonyt kivve, senki kt tisztet ne viseljen.
31. CZIKKELY.
Hogy az el"lbocstott czikkelyek arany pecst alatt irsba foglaltatvn,
klnb-klnbfle "riz" helyekre adassanak s ttessenek el.
s hogy ezen mi t!lnk engedett szabadsg s ezen rendelsnk mind a mi id!nkben, mind az
utnunk kvetkez!k idejben rkk er!s legyen, irattuk egy ign ht levlbe, s meg-
er!sitettk a mi arany pecstnkkel; ugy, hogy egyik levl kldessk a ppa urnak s ! is irassa
b az ! lajstromba; a msikat az Ispotlyban, a harmadikat a Templomban tartsk; a negyedik
maradjon a kirlynl; az tdik az esztergomi kptalannl, a hatodik a kalocsainl lljon; a
hetediket !rizze a ndorispn, ki az id! szerint leszen.
". . Oly mdon, hogy az irst mindenkor szeme el!tt tartvn, se ! maga meg ne tvedjen
valamikp a mondott dolgokban, se kirlyt vagy nemeseket, avagy msokat megtvedni ne
engedjen; hogy !k is rljenek az ! szabadsgoknak, s azrt neknk s a mi kvetkez!inknek
minden id!ben hivek legyenek, s a kirlyi koronnak tartoz engedelmes szolglatjukat meg
ne tagadjk.
3 . Hogyha pedig mi, vagy az utnunk kvetkezend! kirlyok kzl valaki ezen mi
szerzsnknek ellene jrna valaha, ez a levl adjon szabad hatalmat mind a pspkknek, mind
ms jobbgyuraknak s orszgunkbeli nemeseknek mindnyjan s egyen-egyen, jelenvalknak
s jvend!belieknek s az ! megmaradkoknak, hogy mind neknk, mind az utnunk
kvetkezend! kirlyoknak minden h#telensg szgyenvallsa nlkl ellentllhassanak s
ellentmondhassanak mind rkk.
3. . Kelt Keled kezb!l, ki egri prpost s kanczellrunk; a testt lett ige utn ezer-ktszz-
huszonkettedik esztend!ben, mikoron tisztelend! Jnos esztergomi, tisztelend! Ugrin kalocsai
rsekek, Dezs! csandi, Rbert veszprmi, Tams egri, Istvn zgrbi, Sndor vradi, Bertalan
pcsi, Kozma gy!ri, Bereczk vczi, Vincze nyitrai pspkk voltanak, a mi kirlysgunknak
tizenhetedik esztendejben.
67
I. KROLY KIRLY
DECRETUMA.
Mi Kroly, Isten kegyelmb!l Magyarorszg kirlya, jelen levelnk rendn, adjuk emlkezetre
s tudtra mindeneknek, a kiket illet:
". . Hogy miutn hivnknek, Hyppolit mesternek, rva vrnagynak, h#sges s buzg
szolglatait fontolra vettk, krmczi kamaraispnsgunkat mindazokkal a megykkel,
jrsokkal, falvakkal s mez!vrosokkal, a melyek, mint tudva van, rgt!l fogva ehhez a mi
kamarnkhoz tartoznak, ugymint: Nyitra, Ngrd, Bars, Pozsony, Hont, Trencsn, Zlyom,
Pest s Komrom vrmegykkel, a melyek a Duna tuls oldaln, tudniillik a Pozsony s Bcs
fel!l val rszekben feksznek, az rseki dzsmkkal egyetemben, f!papjaink s brink
egyrtelm# hajra s tancsra az Urnak ezerhromszz negyvenkettedik vben ugyancsak
Hyppolit mesternek, a jelen levl keltt!l foly egy v tartamra ismt tengedtk s kezels,
igazgats s birtokbantarts vgett brbe adtuk nyolczszz mrkrt, mely sszeget neknk az
albb irt hatrid!kben, rszint forintokban, vagy az ugyanezen kamarnkban vert avagy
verend! arany dnrokban, rszint pedig kamarnknak tavali, harmad s negyedvi s ez idei
teljes sulyu pnzeivel fog fizetni, s melyeknek orszg szerte egyarnt kell forogniok, s a
melyeket ugy neki, mint orszgunk ms kamarsainak a tavali md szerint kell kibocstaniok
ilyetnkpen:
2 . Hogy az emlitett Hyppolit mester veressen a mi kamarnkon a tavali, harmad s negyedvi
dnrok mrtkre, alakjra s rtke szerint valsggal kt harmad finomsgu dnrokat
ezstb!l, kibocstvn ezeket valdi ktharmad finomsggal ugy, hogy egy mrka finom
ezstb!l tizenkt pnzit daraboljanak. s ezekb!l nem tbb, mint nyolcz penza fog a mrlegen
egy budai sulyu mrkt nyomni s a bnyahivataloknl egy mrka finom ezst rtkben
lesznek forgalomban.
3. . Teljes sulyu dnrjaink bevltsa pedig olyan mdon trtnjk, hogy a kamaraispnnak
vagy az ! tisztjnek a kirly, kirlyn vagy brki ms vrosainak s szabad kzsgeinek az
egyes piaczain a kamarnak a kell! mennyisgben kibocstand dnrjait az rsek ur, trnok-
mester ur s vrmegyei ispn embereinek s egy szolgabirnak a jelenltben az illet! piaczon
lev! asztalukra nyilvnosan ki kell rakniok, s minden ilyen hrom dinrt ngy szles bcsi
pnzen vagy kamarnknak ms olyan ngy pnzn vltsanak be, a melyek mr tdve, hogy a
forgalombl kijttek, vagy akr ms olyanokon is, a melyek bcsi tvzs szerint a megel!z!
vekben kszltek. s mivel azt akarjuk, hogy a tavali, harmad- s negyedvi dnrok a
forgalomban maradjanak s vltrtkket megtartsk, azrt a forgalomban s fizets alkal-
mval ugy ezeknek az uj dnroknak, mint a kamara tavali, harmad- s negyedvi pnzeinek
hat darabja egy garasban s nyolcz penza meg tizenhat dnr egy fizet! mrkban szmitson,
minden rfizets nlkl.
4. . Ha pedig akadnnak olyanok, a kik a mr emlitett tavali, harmad- s negyedvi
pnzeinket, a melyek szaporits vgett a jelen vben is ugyanazon rtkben kszitend!k,
rtkkre nzve azzal apasztank, hogy egy mrkbl tbbet darabolnak ki; azokat kamara-
ispnunk, mint kirlyi rendeleteinknek s a kamara statutumainak a megszeg!it a mi teljes
hatalmunknl fogva vagyonukban s szemlykben bntesse meg.
5. . Nemklnben, ha brkinl, akr a vrosokban vagy ms helyeken, akr a kamarsok vagy
tisztjeik krnyezetben, a kik az egy mrkbl verend! pnzdarabok szmt szaporitjk, brhol
olyan dnrokat kapnnak, a melyek a kamara ez idei, tavali, harmad- s negyedvi dnrjainl
68
knnyebbek, silnyabb tvzsek, a mennyiben nyolcz penznl s hrom vagy ngy dnrnl
tbb nyom egy mrkt, azok teljhatalmunknl fogva mint hamisitk bnhdjenek.
6. . Ennlfogva annak a meggtlsra, hogy a keresked!k s ms vsrosok vagy akr a
polgrok s idegenek is, gonosz szoksukhoz kpest s csalrdsgbl kamarink ez idei, tavali,
harmad- s negyedvi pnzeib!l a sulyosabb dnrokat ki ne vlaszthassk, vagy levgssal
meg ne kisebbithessk, parancsoljuk s meghagyjuk, hogy minden vrosban s kzhelyen
mindig egy sulymrtkeivel elltott mrleg lljon kszen s legyen kznl.
7. . Mindazonltal kamarink pnzeinek a szaporitsa czljbl, kamarink ispnjval egytt
ennek nknytes ktelezshez s a mi hatrozott szndkunkhoz kpest, kivltkpen s
klnsen parancsoljuk s rendeljk azt, hogy a kamars mindazokon a kamarai helyeken, a
hol a kamark pnzeit szoktk verni, most kezdetben legalbb is ezer mrkt kszittessen, a
melyeket bevlts al kell bocstania, s ha ezt meg nem tenn, mint olyan fog szmba jnni, a
ki minket flrevezetett s az orszglakosokat rszedte.
8. . Hasonlkpen elrendeltk, hogy ezentul mindenki tartzkodjk s sz#njk meg a maga
szmljra kln pnzbevltkat tartani, a mit, mint mondjk, tenni szoktak.
9. . Mert ha a kamark ispnja rjn, hogy valaki a mi kamarink megkrositsval llandan
ilyen pnzbevltkat tart, s ezt az esztergomi rsek s trnokmester ur embereinek meg a
feljebb emlitett hrom egynnek a jelenltben s ezekkel egyttesen valnak tallja: nemcsak
ezek a pnzvltk, hanem uraik is vagyonuk elvesztsvel fognak bnhdni s szemlykre
nzve becstelenekk lesznek.
"0. . Tovbb a forintot avagy a kamarai aranydnrt kamarinknak szaporitand kilenczven
teljes sulya dnrjval kell mindenkor s mindentt rads s ellenkezs nlkl elfogadni s
bevltani.
"". . Tovbb egy budai sulyu tizenkt karatos aranymrkt ugyanazon budai suly szerint
mrlegelt kt mrka kamarai dnrral vltanak be.
"2. . s aranyat vagy ezstt senki se vlthasson be pnznek a leszmllsval, hanem a
bevlts a kirlyi kamarn ezekkel a kibocstand dnrokkal mrlegels utjn trtnjk. Ha
pedig akadnnak olyanok, a kik mskpen cselekedtek vagy cselekszenek, azok, mint a kirlyi
parancs thgi s a kamarai statutumok megszeg!i, ill! bntetssel fognak lakolni.
"3. . Egybirnt elrendeljk, hogy egyltaln senkinek sem szabad holmi rgi pnzekkel, vagy
klnsen aranynyal avagy ezsttel, nevezetesen pedig kicsiny s kzpszer# bcsi pnzekkel
is, (a melyeknek teljes kiirtst kivnjuk s megparancsoljuk) adni-venni, hanem egyedl csak
az el!bb emlitett kamarai pnzekkel; ellenkez! esetben a vsrlk s eladk vagyonukat
vesztik s szemlykre nzve becstelenekk lesznek.
"4. . Ezenkivl semmifle idegen vagy vletlenl ez orszgba jv! keresked! se merje akr
poszt-, akr msnem s faju holmijt nyilvn vagy titkon, a hzakban vagy a kamarn, ms
akrmilyen alaku rgi pnzrt, aranyrt vagy ezstrt eladni vagy elcserlni, hanem csak a
kamarnak el!bb emlitett pnzeirt. Mindamellett, ha valamely rlerak helyre j! elads vagy
csere eszkzlse vgett, akkor az elads a kamaraispnnak vagy az rsek s trnokmester ur
embereinek s a feljebb emlitett tbbi szemlyeknek az rtesitse mellett, azok tudtval
szabadsgban lljon.
"5. . Ha pedig a kamaraispn vagy tisztjei olyanokat tallnnak vagy kapnnak, a kik
mskpen cselekszenek s jrnak el, azok necsak az eladsra sznt akr posztnemiket, akr
msfle portkikat, hanem azt is veszitsk el, a mit az eladottakrt kaptak s szemlykben is
bnhdjenek. s a kikre rbizonyul, hogy kamarink rendelse s a mi akaratunk ellenre
69
nmagukra s sajt hatalmuknl fogva egyenesen aranyat vagy ezstt (hanemha uj arany vagy
ezst dnrokban) visznek ki, azok ennek elvtelvel s szemlyk megbecstelenitsvel annl
inkbb bnhdjenek.
"6. . Mindazonltal klnsen kijelentvn a jelen czikkelyben azt, hogy az lomnak, valamint
a kamark s bnyk ms nlklzhetetlen szksgleteinek a beszerzse czljbl, a melyeknek
b! kszlete nlkl az arany s ezst rczek el! nem teremthet!k, kamara-ispnjainknak, a
kiknek a bnyk joghatsguk alatt vannak s llanak, joguk leend arra, hogy a mondottak
beszerzsre az rsek embereinek s a tbbieknek a tudtval (de csak ha nyilvnval szksg
kivnja), csupn aranyat s ezstt kldjenek t.
"7. . Tovbb, ha jelen pnznket, rossz felgyelet kvetkeztben akrmely kamaraispn
ispnsgban vagy a tartomnyokban meghamisitank s ez forgalomba kerlne s elszaporod-
nk, az illet! kamaraispn pedig ezt a hamis pnzt le nem foglaltatn s meg nem semmisittetn;
ezt annak a kamaraispnnak ugy fogjk betudni, mintha ezt a hamis pnzt az ! kamarjnak a
helyisgeiben kszitettk volna.
"8. . Ha pedig a kamaraispnnak valahol nem volna sajt ereje, hogy ezeket a hamisitkat
gonosz foglalatossgukban megzabolzza, akkor a kamars tartsa ktelessgnek, hogy ama
hamisitk gaztetteire nzve a feljebb emlitett t ember bizonysga mellett a valsgot
kipuhatolvn s megllapitvn, e hamisitkat neknk, brinknak s ez orszgnak nv szerint
fljelentse s minket srg!sen azoknak kiirtsra serkentsen.
"9. . Tovbb, mivel azt akarjuk, hogy e kibocstand ktharmad finomsgu pnznk egsz
orszgunkban vltozatlanul lland forgalomban legyen s azt elraszsza, s hogy kamarinknak
tavali, harmad- s negyedvi dnrjai ezekkel az ujakkal egytt egyarnt forgalomban maradja-
nak s azokat ezekkel egytt fogadjk el, hatrozatkpen rendeljk s meghagyjuk, hogy
nevezett kamarnk rszre minden vrmegyben, minden egyes kaputl, a melyen egy sznval
vagy gabonval megrakott szekr mehet be, vagy jhet ki, (kivvn a kirlynak, kirlynnak, az
egyhznak s brki msnak a szeg!dtt szolgit, valamint a fldesuraknak azokat a
katonskod szolgit, a kiket azok eskjk alatt kivesznek s a kikre nzve az az rseki s ms
t ember vizsglat alapjn meggy!z!dik arrl, hogy katonskodni fognak, kivvn tovbb az
egyhzakat, vrosokat vagy msokat is, a kik a nyilvnval kivltsgolt szabadsgra tmasz-
kodnak), a kirovs megtrtnte utn tizent nap alatt kamaranyeresg gyannt tizennyolcz
denrt kell a kamaraispn kezhez szolgltatni s fizetni, lakjk br azon a portn vagy telken
hrom, ngy vagy tbb olyan ember, a kinek kapuja van, avagy tartozkodjk rajta csak egy is,
csak annyira szklkd! s szegny ne legyen, hogy azt meg ne fizethesse, a minek a fizetst
tudniillik a feljebb emlitett t, rseki s tbbi ember sajt lelkiismerete szerint lehetsgesnek
tartja s elrendeli. s a fldesurak vagy tisztjeik esk alatt nyilatkozzanak az irnt, hogy
rszkre a fizets lehetsges vagy lehetetlen.
20. . Mindazonltal annak a kijelentsvel, hogy ha valahol, valamely vrmegyben vagy
orszgunk valamely rszben szoksnl fogva portk nincsenek s fahiny miatt ezutn sem
lteslhetnnek, ottan s az olyanok ugyanazon id! alatt azon a mdon, mint ms id!kben, de
a megnevezett t ember intzkedse s lelkiismeretes rendelse szerint, ktelesek az rintett
kamaranyeresget megfizetni.
2". . Az el!bb emlitett, nyilvnval szabadsgot lvez! vrosok s ms orszglakosok ehhez
kpest a kamaranyeresg fizetse all, mentesek legyenek, ha ugyan kamarnk pnzeit fekv!
jszgaikban egymssal s jobbgyaikkal elfogadtatvn, azokat folytonos forgalomban tartani
s bevltani akarjk; klnben nem mi fosztank meg szabadsgukat az ! erejt!l, hanem !k
magok s ennek kvetkeztben !k is pen ugy lesznek ktelesek a kamaranyeresget
70
megfizetni, mint ms orszglakosaink (csak hogy a fntebb emlitett t embernek, tudniillik az
rsek, a trnokmester, a megyei ispn, egyik szolgabir s valamely kptalan embernek a
jelenlte alapjn ktsgtelen legyen el!ttnk az, hogy pnznket sem !k maguk el nem
fogadtk, sem pedig maguk s a hozzjuk tartozk kztt be nem vltottk).
22. . Ugy mindazonltal, hogy emlitett jelenlegi dnrjaink szaporitsra mindenik kamars
tartozzk kamarnk dnrjaibl az ! kamarjnak egyes ispnsgaiba elegend! mennyisget
beszolgltatni, akkora sszegben, hogy azokkal az illet! ispnsg ki legyen elgitve, a melyeket
is bevlts al kell bocstani. Ha ezt meg nem tennk, vagy dnrjainkat akkora mennyisgben
bevlts al nem bocstank, akkor ott s azokban az ispnsgokban jogaikat elvesztvn, sem
adkirovst nem eszkzlhetnek, sem a kamaranyeresget be nem szedhetik.
23. A fizet!k szmra pedig a mondott fizets czljbl mindegyik vrmegyben egy
megfelel! kzhelyet kell kijellni. S ha a jelenlev!k kzl nmelyek a fizet!k sokasga vagy
ms valamely akadly fnforgsa miatt a meghatrozott napon nem fizetnnek, akkor minden
birsg nlkl ngy egymsutn kvetkez! napon t kell rejuk vrakozni s ha fizetnek, e ngy
nap alatt nem szabad !ket megbirsgolni.
24. . Annak a kijelentsvel, hogy ezek a kamaraispnjaink ezt a tisztn bevlts czimn
kivetett kamaranyeresget ne mskpen, tudniillik bcsi vagy ms valamely rgi dnrokban
avagy garasokban, egyezkeds utjn vagy valami msfajta biztositk mellett, hanem csakis
kibocstand teljes sulyu dnrjainkban ktelesek beszedni, s hogy az sszes rgi dnrokat
vagy bcsi garasokat ugy a csehorszgiakat, mint a Pach-flket s msnemeket, brmily
alakuak legyenek (kivvn egyes-egyedl kamarnknak jelenlegi dnrjait, a melyekre nzve
elrendeltk, hogy szakadatlanul forgalomban maradjanak) elgetni, megolvasztani s jelenlegi
dnrjaink szaporitsa vgett ilyenekk tartoznak talakitani, az alatt a flttel alatt, hogyha
valaki a kirovs megtrtnte utn a kamaranyeresget a kijellt id!ben meg nem fizetn, ekkor
az az t ember menjen oda abba a faluba, a honnan azt a kamaranyeresget be nem fizettk s
(a faluban val pusztits s fosztogats nlkl) maradjon ott mindaddig, a mig azt a kamara-
nyeresget hrom mrka birsggal egytt meg nem fizetik.
25. . Ha pedig az el!bb emlitett kamaranyeresget meg nem fizet! faluk npe vagy urai a
fizets hatridejnek az eltelte utn a tartozs sszegvel s a mr elrendelt birsggal a kamara
tisztben eljr el!bb nevezett emberek el mennek, hogy a tartozst a falun kivl
kiegyenlitsk, akkor a kamara gyeinek a vgrehajti az olyan falukban semmi szin alatt se
szllhassanak meg.
26. . Az olyan, kedvezssel vagy pnzzel megvesztegetett vrmegyei ispnokat s szolga-
birkat illet!leg pedig, a kik a kamara igazt el titkoljak s az embereket a mondott fizetst!l
visszatartjk vagy brmely mdon a mi rendelsnk ellen jrnak el, (ha ugyanis ezt ellenkben
vilgosan be lehet bizonyitani), azt hatroztuk, hogy ugyanavval a bntetssel lakoljanak, mint
azok, a kik nem fizetnek.
27. . s mivel megigrtk, hogy az el!rebocstottak rendjt srtetlenl megtartjuk, parancsol-
juk, hogy kamaraispnunk rendithetetlenl az el!rebocstottakhoz tartsa magt.
28. . s viszont az el!rebocstott dolgok brmelyikn is, a jelen levl kibocstsa utn kszlt
valamely levl seglyvel vagy valamely keresett ravaszsggal semmit se vltoztathasson. Mert
ha a kamaraispnok valamelyike ez ellen merne cselekedni, jelen levelnk erejnl fogva meg-
parancsoljuk, hogy a mondott t ember - mint a kiknek a kzremkdse nlkl nem akarjuk,
hogy a kamaranyeresget beszedhessk - azoknak a trsasgbl vljk ki, mivel ezt az adt
nem rgi vagy bcsi pnzek beszedse, hanem kamarnk oly pnzeinek a kibocstsa vgett
lttuk jnak elrendelni, a melyek egsz orszgunkban val lland forgalomra vannak sznva.
7"
29. . Parancsoljuk tovbb, hogy nevezett kamaraispnunk a kamarnak kls!, vagyis kivl-
val gyeiben, a melyek tudniillik a vrmegykben fordulnak el! s intzend!k el, ugymint: a
kamaranyeresg kirovsban s behajtsban, a feljebb emlitett t ember nlkl semmit se
vgezhessen. Hogyha pedig knnyelm vakmer!sggel ennek ellenre jrnnak el, s e rszben
valami bajba esnnek, mlt, hogy ezt eltrjk s elszenvedjk.
30. . Ennlfogva, ha valaki a kamaraispnon vagy kisretn avagy azokon, a kik vele egytt
jrnak el, hatalmaskodnak, az olyan, vtsgnek min!sghez s nagysghoz kpest, lakoljon
rette.
3". . A kamaraispnsgban lev! s az ispnsgok joghatsga alatt ll vrosiak pedig ktele-
sek ugyancsak az el!bb rintett id!tartamon bell kamarnknak a feljebb emlitett kibocstand
pnzeib!l a brinkkal ezuttal megllapitott dijszabshoz kpest bizonyos pnzsszeget
ezstn bevltani, vagy a bevltott pnznek a nyilvnval finomsgt ugyanazokban a kibocs-
tand kamarai pnzekben kiegyenliteni s megfizetni. Tudniillik Trencsn vrosa tiz mrkt,
tovbb Bcs vrosa harminczt mrkt, aztn Korpona vrosa hasonlkpen harminczt
mrkt, ugy szintn Bars vrosa tizent mrkt, tovbb Nagyszombat vrosa szz mrkt s
Tapolcsn vrosa husz mrkt ktelesek az emlitett mdon bevltani, mg pedig vagy
akkpen, hogy miutn azok a vrosiak az uj kamarai pnznemben az illet! sszeget meg-
kaptk, annak a mrlegben nyolcz penzt nyom minden egyes mrkjrt egy mrka finom
ezstt tartozzanak adni, vagy akkpen, hogy semmit sem kapvn, az uj pnz minden egyes
mrkjnak az tvzett vagy vegylkt adjk meg, tudniillik a rejuk kivetett minden egyes
mrka utn az emlitett pnznemb!l ngy-ngy pennt, a melyekb!l nyolcz penna nyomjon egy
mrkt.
32. . Ha pedig valamely vros a fizetst elhanyagoln, akkor a kamaragyeknek el!bb
mondott vgrehajti maradjanak benn az ilyen vrosban mindaddig, a mig az el!bb rintett
fizetst tizenkt mrka birsggal egytt nem teljesitette, de mint fntebb kijelentettk, a vros
kltsgnek a kimlsvel;
33. . Kinyilvnitvn azt is, hogy a kamaranyeresg fizetsr!l szl nyugtatlevelet minden
nemesnek, habr tbb faluja volna is, egy garason kell a kamaraispntl kivltania.
34. . Hatroztuk tovbb, hogy a vrosokban, minden szoksos helyen, legyen egy kirlyi
hz, a hova az aranyat s ezstt elads, beolvaszts s bevlts czljbl mindenkinek el kell
vinnie. A kiket pedig rajtakapnnak, hogy azt mskpen merszkednek beolvasztani, eladni
vagy becserlni, akr nyilvn, akr titokban, azoknak a kamaraispn a fentemlitett bizonysgok
jelenltben vegye el sszes javaikat s ezenfell mint htleneket kell !ket megbntetni.
35. . Meghagyjuk azt is, hogy msutt, mint a kirlyi kamarn, senki se merje megvizsgltatni,
hogy hny karatos az ! aranya? hanem a kamarsnak kell a kirlyi hzban a vizsglatot
megejtenie s az aranyra a karatokat s kirlyi jegynket rnyomnia, s az aranyat ilyen mdon
vigyk a kamarba, megparancsolvn a kamaraispnnak, hogy azokat, a kik ez ellen
merszelnek cselekedni, az el!bb emlitett bntets al vesse.
36. . Egybirnt hatroztuk, hogy kltsg fejben kt mrka dnrnl tbbet se valamely
keresked!, se brki ms ne merszeljen a bnykba magval vinni. Ha pedig a kamaraispn
vagy tisztjei kt mrknl tbbet tallnnak az ilyeneknl, akkor a feljebb megnevezett
bizonysgok jelenltben vegyk el azok sszes javait s szemlykben is bntessk meg.
37. . s hogy kamarsaink igazsgossga a dnrok kszitse trgyban kitnjk, hatroztuk,
hogy azok mindegyiknek legyen az ! pnzn valamely jegye, a melynek alapjn meg lehessen
tudni, hogy a pnzt ! verte.
72
38. . Egybknt rendeljk, hogy ha a kamaraispn a vrosokban vagy falukban akrhol, pnz-
csinlk vagy dnrkszit!k nyomra jhetne s azokat el akarja fogni, akkor ezeket a pnz-
ver!ket annak a vrosnak vagy falunak a biri, eskdtei s kznsge, a hol azokat megkapjk,
tartozzanak !ket a kamaraispnnak vagy tiszteinek a krsre elfogni s a kamaraispn
kezhez adni. Ha pedig valaki mskpen cselekednk, ugyanazzal a bntetssel lakoljon, a
milyennel a konok pnzver!knek kell bnhdnik.
39. . Tovbb kamaraispnjainknak vrosainkban, a hol pnzeinket verik, kt szekrnyt kell
tartaniok, a melyek egyikben az rsek r s trnokmester embereinek pecstei alatt a
pnzversre alkalmas mszerek legyenek elhelyezve, msikban pedig ugyanannak a hrom
embernek, tudniillik az rsek, trnokmester s kamara embereinek hrom pecstje alatt s ezek
kulcsaival elzrva a pnzhez val nttt rudak legyenek !rizet alatt, az uj pnzek nlkl. s
ezeket mindenkor az rsek r s a trnokmester embereinek a jelenltben nyissk fl s ezek
valamelyiknek a tvolltben sem azokat flnyitni, sem pnzmveleteket vgezni nem szabad.
40. . Akkpen, hogy ha kamaraispnunk annak a kt tanunak vagy azok valamelyiknek a
tvolltben a lakatokat s pecsteket feltrve, pnzt veretne, a trnokmester !tet, mint
hamisitt bntesse meg, csakhogy az rsek r s trnokmester emberei ezt vallomsukkal
bizonyitsk.
4". . Klnsen akkor, a mikor az ezstt olvasztjk, mindnyjuknak szemlyesen jelen kell
lennik. s az rsek r meg a trnokmester emberei azokat az uj dnrjainkat, ezek negyven
darabjnak az sszeolvasztsa utjn hetenkint vizsgljk meg s aztn igy bocsssk bevlts
al az uj dnrokat.
42. . Tovbb, nehogy kamaraispnunkat pnzhamisitsrl vdoljk, az ama vrosainkban
lak dnrver!k s pnzkszit!k az ! hatalma s joghatsga alatt lljanak.
43. . Egybirnt igy kivnvn ezt kamarink rgi szabadsga, elrendeltk, hogy minden
szolga, tiszt s pnzver! fltt kamaraispnunk birskodjk s ms senki. s ha ! azok rsz-
r!l igazsgot tenni vonakodnk, minden panaszosnak kzlk el!bb emlitett trnokmesternk
szolgltasson igazsgot.
44. . Tovbb kamarapnzeink kibocstsa czljbl elrendeltk, hogy egyhzaink sszes
f!papjai az ! dzsmikat, knnlev! tartozsaikat s mindennem kvetelseiket, ugy szintn
orszgunk sszes bri s nemesei s brmely llsu ms emberek is, minden jvedelmket,
tudniillik a vmokat, fldbreket s mindenfle adkat, brmely adsuktl s adz jobbgyuk-
tl s tisztjkt!l kamarnk pnzben vagy forintokban ktelesek elfogadni s beszedetni.
Csakhogy kamarnk dnrjait akkora mennyisgben verjk, hogy tartozst minden ads ilyen
kamaradnrokban rhassa le.
45. . Mi pedig igrjk s magunkra vllaljuk, hogy orszgunk egsz terletn sszes kirlyi s
kirlyn!i adinkat, nevezetesen vmjainkat s harminczadainkat ugyanazon pnzben fogjuk
beszedetni s elfogadni.
46. . Tovbb, ha valakit a tisztsgkben eljr kamarsaink szemlye ellen elkvetett srel-
mek, krok vagy bntalmak okn kamaraispnunk ellenben a mi szinnk vagy a trnokmester
elbe fognak idzni, az ilyen gyet minden tovbbi halaszts nlkl az els! hatrid!ben kell
vglegesen befejezni, a mint az igazsg kveteli.
47. . Ha pedig emlitett kamaraispnunkat vonn valaki a trvny rendje szerint perbe, annak
rszr!l sajt hatalmunk erejnl fogva, el!bb nevezett trnokmesternk fog igazsgot tenni.
48. . Elrendeltk azt is, hogy kamarink brmely portkja utn, a melyet azoknak a tisztei
szrazfldn vagy vizen akrhol szllitanak, semmi vmot sem szabad szedni.
73
49. . Ezen fell az rsek ur embere rszre a mszerek !rzse fejben a kirlyi szerz!dsnk-
kel megllapitott sszegen fell minden munkanapon minden egyes mrka utn dnrokban
leszmitott egy-egy garast, a trnokmester embernek pedig egy flfertt kell fizetni. Ha pedig
kamaraispnunk minden egyes mrka utn a dnrokban szmitott egy-egy garast s az emlitett
flfertt megfizetni vonakodnk, vagy a fizetst el akarn halasztani, az rsek ur s a
trnokmester embereinek jogban lljon a pnzvershez szksges mszereket elzrni.
5". . Kamaraispnunk tartozzk tovbb udvari alkanczellrunknak az ! rgt!l fogva szok-
sos jvedelmeit, tudniillik harmincz mrkt az albb megirtak fizetsnek a hatrnapjn (a
jegyz!ket megillet! jvedelem psgben maradsval) egsz sszegkben kiadni s kifizetni.
5". . Hozztvn azt is, hogy azokat a jogtalansgokat s krokat, a melyeket kamaratisztein-
ken kvetett el valaki, a megnevezett trnokmester birlja el s orvosolja. Az ilyenek csalrd
prtfogira nzve pedig orszgunk rgi szoksnak a megtartst rendeljk el.
52. . Elhatroztuk tovbb, hogy kamarink ispnsgaitl vsrjog czimn egy vrmegyei
ispn se kvetelhessen vagy vehessen tbbet hrom mrknl, egy-egy mrkt uj pnznk
nyolcz penzjval szmitvn.
53. . Az olyan nemesek, vagy ms brmely rend emberek pedig, a kiknek vsrjoguk van, a
kamarsoktl vsrjog rgye alatt semmit se merszeljenek kvetelni vagy elfogadni.
54. . Azt is parancsoljuk, hogy se a trnokmesterek az ! flforintjaikat, se az rsek ur az !
garasait senkinek el ne adhassa s albrletbe ne adhassa, mit ha megtesznek, eme jogaikat el
kell t!lk venni.
55. . Ezenkivl az rsek s trnokmester a kamaragyek elltsra olyan embereket kldjenek
ki, a kiknek birtokuk van s a kik, ha vtsgk ugy kivnn, fizetni tudnak.
56. . Tovbb azok a kamaraispnjaink, a kik kamarikat a jv! vben brbe akarjk venni, a
legkzelebbi uj v napjn vegyk brbe s emlitett tartozsaikrl szemlyesen adjanak neknk
szmot.
57. . Tovbb, mivel feljebb rintettk, hogy a kamara gyeiben eljr el!bb emlitett t ember
kteles, a jelen rendelsnknek ellenszegl! vrosok birival s eskdteivel a kamaranyere-
sget a tizenkt mrkbl ll birsg terhvel egytt egsz sszegben felhajtani s minden
hiny nlkl kamaraispnjaink kezhez fizetni, azrt meghagyjuk, hogyha azok a birk s
eskdtek jelen parancsunknak eleget tenni vonakodnnak, magt a kamaranyeresget egsz
mennyisgben s a mondott tizenkt mrka birsgot ennek ktszeres sszegben tartozzanak
megfizetni.
58. . Azt is kijelentvn, hogy ha az el!bb irt czikkelyek brmelyiknek meg nem tartsa s
kirlyi parancsunk megszegse miatt brmely szemlyt!l s akrmely helyen brminem
dolgokat s javakat fognak elvenni, ezeket hrom egyenl! rszre kell osztani, a melyekb!l kt
rszt a kamaraispnnak, a harmadikat pedig az rsek ur s a trnokmester el!bb emlitett
embereinek a kezhez kell juttatni.
59. . Tovbb, mondott kamaraispnunk a kamaranyeresg fejben brmely megyben kirtt
s behajtott minden mrkbl egy garast vagy sulyt az rsek ur embereinek, egy msik garast
vagy sulyt pedig a trnokmester embernek tartozik adni s fizetni.
60. . Azt azonban hatrozottan megparancsoljuk, hogy ha kamaraispnunk a kamara szokott
helyein kamarnk pnzt nem veretn elg b!ven s a kamaranyeresg eltitkolsval egyedl
csak a kirovst s behajtst teljesiti, akkor !tet felsgnk ellenben mint olyant kell
elmarasztatni, a ki minket flrevezetett s orszgunkat megcsalta, vagy mint a ki hazudott.
74
6". . Hogy pedig a kamaraispn neknk az emlitett nyolczszz mrkt tev! pnzsszeget
annl knnyebben megfizethesse, rendeletkpen hatroztuk, hogy Keresztel! Szent Jnos sz-
letse nnepnek a nyolczad napjn ktszz mrkt, tovbb a Boldogsgos Szz szletsnek
a nyolczad napjn ismt ktszz mrkt s Szent Mrton hitvall nyolczad napjn is hasonl-
kpen ktszz mrkt, uj v nyolczad napjn pedig, az utols fizetst teljesitve, a mg
htralev! ktszz mrkt kteles rsznkre letenni, mg pedig itt Visegrdon, az egymst
kzvetlenl kvet! hatrid!kben, az el!bb emlitett pnzben s az el!re bocstott mdon. Ha
az el!sorolt hatrid!k valamelyikn a fizetst elmulasztan, az sszeg ktszeresnek fizetsvel
fog bnhdni.
Kelt Visegrdon, Gyertyaszentel! Boldogasszony nnepn, a feljebb kitett, vagyis az
ezerhromszznegyvenkettedik esztend!ben.
75
I. LAJOS KIRLYNAK
1351. vben kelt egyetlen dekretuma.
Lajos, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmczia, Horvtorszg, Rma, Szerbia, Galiczia,
Lodomria, Kunorszg s Bolgrorszg kirlya, Salerno fejedelme s a szent Angyalhegyi
javadalom ura.
". . Az sszes keresztny hiv!knek, ugy a jelenleg l!knek, mint az ezutn jvend!knek, a
kiknek jelen levelnk tudomsara fog jutni, dvt abban, a ki a kirlyoknak dvt, szerencss
kormnyzst s gy!zelmi diadalt ad.
2. . Kztudomsu, hogy a kirlyi mltsg trnja s hatalma akkor szilrdul meg, ha az
alattvalk bkjr!l s nyugalmrl el!relt krltekintssel gondoskodva van, s ha
szabadsgok adomnyozsval, s!t ms kirlyoktl kegyes megfontolssal adott szabadsgaik
elismersvel s jvhagysval is b!kezen mlt jutalomban rszeslnek.
3. . Mert h#sgk, melynek az sz s termszet trvnyeiben van meg a kell! alapja, akkor
marad fenn llandan, a mikor a fejedelemnek az ! orszglakosai irnt tanusitott kegyessge az
alattvalkkal szemben folyton nvekszik, ugyannyira, hogy mig az let szikrja ki nem alszik, a
h#sg elevensge sem szll al a testben.
4. . Ennlfogva, jelen levelnk rendn mindenkinek tudomsra akarjuk hozni, hogy orsz-
gunk f!papjainak, brinak, valamint el!kel!inek s nemeseinek gylekezete s ugyanaz a
kznsge a mi kirlyi szinnk el jvn, miutn ugy magunk mint orszgunk minden kedvez!
s szerencstlen krlmnyei kztt felsgnknek a leghivebb igyekezettel s szent buzgalom-
mal tanusitott s kifejtett h#sgket s h#sges szolglataikkal szerzett kivl rdemeiket
el!adtk s emlkezetnkben felelevenitettk, megujits s meger!sits vgett elnkbe terjesz-
tettk boldog emlkezet !snknek s el!dnknek, harmadik Bla kirly finak, msodik
Andrs urnak, az igen dics! fejedelemnek, Magyarorszg nhai dics!sge, kirlynak egy, sajt
arany pecstvel meger!sitett kivltsglevelt s azokat a szabadsgaikat, melyeket (miknt az
el!bb emlitett levl kijelenti) Szent Istvn, a magyar nemzet kirlya s apostola adott nekik, az
albb kvetkez! tartalommal.
5. . Egy rtelemmel s akarattal alzatosan knyrgvn felsgnknek, hogy azt elfogadvn,
helyeselvn s jvhagyvn, s jelen levelnkbe szrl szra tiratvn, az abban kijelentett
minden szabadsgukkal egytt (egyedl csak az albb felemlitend! egy czikkelynek kivtel-
vel) meger!siteni, s a mondott levlben foglalt szabadsgokat kszsges kirlyi kegyelmnk-
kel, kirlyi hatalmunknl fogva megujitvn, !ket kivltsglevelnk ltal az irnt biztositani
mltoztassunk, hogy rk id!kre azok birtokban s lvezetben fognak maradni. Annak a
kivltsgnak tartalma im ez:
6. . A Szent Hromsg s oszthatatlan egysg nevben.
7. . Andrs, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmtia, Horvtorszg, Rma, Szerbia,
Gallicia s Lodomeria rks kirlya.
8. . Minthogy ugy orszgunk nemeseinek, mint msoknak Szent Istvn kirly adta
szabadsgt is, nmely kirlyoknak hatalma, nha azrt, hogy sajt haragjukat kielgitsk, nha
meg azrt, mert igazsgtalan vagy sajt hasznukat keres! emberek csalfa tancst kvettk,
igen sok rszben megcsorbitotta stb.
76
9. . Mi teht kirlyi kegyelmnkkel meghallgatvn mondott orszgunk f!papjainak, brinak,
el!kel!inek s nemeseinek a krst, miutn fontolra vettk s emlkezetnkben megujitottuk
az ! h# engedelmessgket s leg!szintbb szolglatkszsgket, melylyel sajt magunk s
orszgunk mindennm, ugy kedvez! mint szerencstlen krlmnyei kztt, klnsen pedig
akkor trekedtek felsgnknek megtetszeni s magukat el!ttnk kedvesekk s kedveltekk
tenni, a mikor legkedvesebb fivrnk, nhai Andrs ur, Jeruzslem s Sicilia kirlya rtatlan
vrnek megboszulsa vgett, a kinek irtztat er!szakos halla csaknem az egsz vilg
hatrait s vidkeit tlttte be kesersggel, velnk az emlitett Sicilia orszgba menvn, a
legnagyobb h#sggel eltelve, a sors vratlan esemnyeivel s klnfle szemlyes veszlyekkel
rettenthetetlenl szembeszlltak.
"0. . hajuknak kegyesen eleget tenni s akaratukat teljesiteni akarvn, hogy !ket hasonl h#
tetteknek odaadssal val vghezvitelre buzditsuk, legkedvesebb !snknek s el!dnknek,
msodik Andrs kirly urnak el!bb emlitett, s aranypecstjvel meger!sitett, minden gyanutl
egszen mentes, szrl szra ide beiktatott levelt az abban foglalt minden szabadsggal
egyetemben elfogadvn, helyeselvn s jvhagyvn;
"". . Kivve egyedl a kivltsgbl kizrt, el!bb rintett egy czikkelyt, tudniillik ezt: Hogy
az rksk htrahagysa nlkl elhal nemeseknek jogukban s szabadsgukban ll az
egyhzak, avagy tetszsk szerint msok rszre, l!k kzt vagy hall esetre adakozni,
hagyomnyt tenni, birtokaikat eladni vagy elidegeniteni. S!t ellenkez!leg, pensggel ne
legyen joguk ezt megtenni, hanem birtokaik jog, s trvny szernt, tisztn s felttlenl,
minden ellenmonds nlkl, legkzelebbi atyafiaikra s nemzetsgeikre hromoljanak.
"2. . Fentnevezett Andrs kirly ur bulls kivltsglevelt tartalma szerint meger!sitvn, s
azokat a szabadsgokat a fensges fejedelemaszszonynak Erzsbetnek, ugyanazon isteni
kegyelemb!l Magyarorszg kirlyn!jnek, a mi legkedveltebb anynknak kedves akaratval s
brinknak tancsra kszsges kirlyi kegyelmnkb!l megujitvn, megengedtk, hogy rkk
ezeknek birtokban s lvezetben maradjanak.
"3. . Ezenfell, orszglakosaink nyugalmasabb llapota s bkt szeret! knyelme kedvert
ugyanazon anynk akaratbl s ugyanazon brinknak tancsra, szokott j indulatunknl
fogva elhatroztuk, hogy rszkre mg az albbirt szabadsgokat adjuk s engedjk.
1. CZIKKELY.
Hogy a per fgg"ben lte alatt az egyhzi frfiak
a nemesek ellen egyhzi fenyitkekkel fel nem lphetnek.
Hogyha a f!papok vagy egyhzi frfiak valamely gyben orszgunk nemesei ellenben
orszgunk valamely birja el!tt fllpnek s velk perben llanak: akkor a perbe vitt gy miatt,
a per fgg!ben lte alatt !ket a kirlyi felsg hire s tudta nlkl sem egyhzi tilalommal nem
sujthatjk, sem pedig (a mint ezt eddiglen gyakorolni szoktk) ellen!k egyhzi tkot kimond
itletet kzz nem tehetnek.
". . s ha azokat az egyhzi frfiakat vagy f!papokat, a trvny utjnak a megtartsval az
orszg valamely birja el!tt trvnyesen elmarasztaljk, akkor legott ugyanabba a bntetsbe
essenek, a milyennel ellenfeleiket akartk sujtani.
77
2. CZIKKELY.
Hogy a f"esperesek a meggyilkolt ember eltemetsert semmit se kveteljenek.
Tovbb a f!esperesek az olyan emberek eltemetsert, a kiket valaki meggyilkolt, a mint ezt
szoksbl gyakorlatba vettk, semmi mrkt se kvetelhessenek.
3. CZIKKELY.
A kisebb conventek a birtok dolgt illet" oklevelek killitsval hagyjanak fel.
A kisebb conventek is lljanak el a birtokok rkssge trgyban kszitend! leveleiknek
kibocststl, s pecstknek ne legyen semminem ereje.
4. CZIKKELY.
Az elrendelt kamaranyeresgr"l.
A mi pedig a kamaranyeresget illeti, valamint a mi boldog emlk legkedvesebb apnknak,
Kroly dics! fejedelem urnak, Magyarorszg nhai kirlynak idejben minden egsz jobbgy-
telekt!l hrom garast fizettek, pen ugy most is a mi kamarnkban verend! hrom garassal (a
mely garasoknak mindegyike annyit rjen, mint kamarnknak hat fillrje, hat szles bcsinek az
rtkben s mennyisgben; tizenngy ilyen garas pedig egy fertt tegyen ki,) kelljen azt
fizetni.
". . Azonban feles fillreket, a rovatal vltsgdijt s lelmiszereket elfogadni nem szabad.
5. CZIKKELY.
Azokrl, kik a kamaranyeresg fizetst"l fel vannak mentve.
A sajt birtokaikon lak gazdatiszteket s cseldeket, s a szolgkat a kamaranyeresg kivet!i
meg ne rhassk s rajtuk kamaranyeresget fl ne vehessenek.
". . s ltalban szlva hrom garasnl tbbet se el ne fogadhassanak, se ki ne csikarhassa-
nak.
6. CZIKKELY.
A kilenczed fizetsr"l s behajtsrl.
Ezenkivl minden, brmely nven nevezend! szabad kzsgben, valamint az udvarnoki s
kirlyn!i kzsgekben lev! sszes szntvet! s sz!l!birtokos jobbgyainktl (kivve a
falakkal bekeritett vrosokat) minden termnyknek s boruknak kilenczedt beszedetjk s a
kirlyn asszony is be fogja szedetni. s a fnnt nevezett brk s nemesek brmely
birtokaikon lev! minden szntvet! s sz!ll!vel bir jobbgyuktl ezek minden termnynek
s bornak kilenczed rszt a maguk szksgre hasonl kpen hajtsk s szedjk be.
". . A f!papok s egyhzi frfiak is, kiknek jobbgyaik vannak, el!bb a tizedet, aztn meg
hasonlkpen azok mindennem termnyeinek s borainak kilenczed rszt szedjk be.
78
2. . s a kik a mondottak beszedse tekintetben msknt jrnak el, az olyan ellenszegl!k-
nek s a jelen rendeletnket megszeg!knek birtokain a termnyeknek s bornak ama kilenczed
rszt minden lejebb szllits s leengeds nlkl minmagunk fogjuk sajt hasznlatunkra
behajtani.
3. . Hogy ezltal mltsgunk gyarapodjk s magok az orszglakosok neknk annl
hivebben szolglhassanak.
7. CZIKKELY.
Az adomnyozott birtokok trgyban a kanczellriban kelt levelek megvltsrl.
Azoktl a birtokoktl, melyeket mi s utdaink adomnyozandunk, alkanczellrunk s
irdekja azok mennyisghez kpest kapjanak s vegyenek levldijat, tudniillik tiz mrka
jvedelmet hajt birtoktl: amaz egy mrkt, emez egy fertt; s a nagyobb birtokoktl,
melyek jvedelme hsz mrkt tesz ki, az alkanczellr kt mrkt, az irnok hasonlkpen egy
fertt s igy tovbb az ujabban adomnyozand birtokok nagysga szerint.
8. CZIKKELY.
Hogy a szrazfldn igaztalan vmokat nem kell szedni.
s azoktl, kik szrazon vagy folykon a vmig lefel jnnek s felfel mennek, igaz ok nlkl
vmot nem kell szedni.
". . Hanem csak azok fizessenek, kik hidakon vagy hajkon tulnan kelnek t.
2. . Mert rtsnkre esett, hogy e rszben orszgunk nemeseit s nem nemeseit gyakran s
szerfltt zaklatjk.
9. CZIKKELY.
Hogy a trvnyszken elmarasztaltakat a bir fogja el
s egyezkeds vgett hrom napig "rizze.
Ha valamely nemest a trvny rendje szerint a ndor s udvarbirnk vagy brmely ms bir
el!tt akrmely tettert, hatalmaskods vagy prbajban val elbuks tnyben, a patvarsg,
hamis tanuskods, l okiratok el!mutatsnak bntetsben s f!benjr itletben elmarasz-
taltak.
". . Az gy birja az ilyen elmarasztalt embert fogja el s a felek kzt ltesitend! egyessg
eszkzlse vgett hrom napon t tartztassa le.
2. . S ha ki nem egyezhetnnek, akkor az orszg szoksa szerint, szolgltassa ellenfele
kezhez, hogy rajta a trvny szerint megrdemlett bntetst vgrehajtsa.
3. . s ha az ellenfl az elmarasztaltnak valamely pnzsszeg tvtelvel vagy a birtoknak
lektse mellett megkegyelmezett, az elmarasztalt megszabadul.
79
10. CZIKKELY.
Az elmarasztaltaknak bneirt azok fiait, fivreit, rokonait,
n"vreit s felesgeit nem kell bntetni.
Az ilyen elitlt embernek bnert az ! fiait, fivreit, rokonait, n!vreit s felesgeit nem kell
megbntetni, hanem maradjanak azok bkn s nyugodtan birtokaikban, hzaikban s
jszgaikban.
". . Ha pedig az el!bb emlitett mdon elmarasztalt ember az ! ellenfelvel meg tudna bklni,
a bir nem kaphat tbbet tven mrknl, a melyeknek megfizetse vgett kell! hatrid!t kell
annak rszre adnia.
2. . s ha a kapott hatrid! alatt a fizetst elmulasztan: akkor a bir (a hatrid! elteltvel)
egy kirlyi embert s valamely kptalannak vagy hiteles conventnek bizonysgt maga mell
vevn, annak birtokbl azt az tven mrkt r! rszt vagy rszeket elfoglalhatja, a melynek
vagy a melyeknek birtokban mindaddig benn fog maradni, mig azok, kiket annak vagy
azoknak kivltsa leginkbb illet, avval az tven mrkval ki nem vltjk.
11. CZIKKELY.
Az orszg nemesei ugyanazt az egy szabadsgot lvezik.
Ugyanazon nemeseknek krsbe is beleegyeztnk: hogy az orszgunk hatrai kzt lak valdi
nemesek mg az orszgunk hatrai kzt fekv! herczegi tartomnyokban lev!k is, megannyian
ugyanazon egy szabadsggal ljenek.
12. CZIKKELY.
Hogy a Drva, Szva kztt lak, valamint a pozsegai s valki nemesek is
a nyestb"rad fizetse all mentesek legyenek.
A kamaranyeresget a Drva, Szva folyk kztt lak, valamint a pozsegai s valki nemesek
is orszgunk ms valdi nemeseivel egyarnt tartoznak fizetni.
". . Nem is kell !ket ezentul a Bansul Moranak nevezett nyestb!rad miatt ezentul zaklatni.
2. . Hanem, miknt orszgunk ms rszeinek tbbi nemesei, !k is szabadok s mentesek
maradjanak brminem egyb adk kirovstl, a melyeknek fizetse eddigel szoksban volt.
13. CZIKKELY.
A nemesek birtokait, melyekben bnyk tallhatk,
ugyanannyit r" birtokok adsa nlkl a kirly el ne vegye.
Ha pedig a nemesek birtokaiban arany vagy ezst, rz, vagy vasbnyk, avagy egyb bnyk
lennnek, ezeket megfelel! csere mell!zsvel nem szabad elvenni; hanem ha a kirly akarja, az
emlitett nemeseknek, effle aranyrczet term! birtokaikrt hasonrtk birtokokat adomnyoz-
zon.
". . Klnben, ha a kirlyi felsg azokat az rczben b!velked! birtokokat nem akarja cserbe
venni, akkor a kirlyi haszonvtelt, vagyis a kirlyi jogra tartoz bnyajvedelmeket a maga
nevben szedesse be, magukat a birtokokat mindennem egyb haszonvteleikkel,
jvedelmeikkel s jogukkal a nemesek kezn hagyvn.
80
2. . A minthogy ez irnt az orszglakosokat legkedvesebb atynk, Kroly kirly ur is level-
nek erejnl fogva biztositotta.
14. CZIKKELY.
Hogy adomnyozott birtokok trgyban foly peres gybe
a kirly nevt bele ne keverjk.
Ha pedig birtokot vagy birtokokat adomnyoztunk valakinek, ez a neki adomnyozott birtokot
vagy birtokokat foglalja el a maga rszre, s a mondott birtokba val iktatskor jelentkez!
ellenmondkkal ne a mi nevnkben, hanem az ! sajt nevben perlekedjk.
". . Ugy, hogy abba a peres gybe a mi nevnket bele ne elegyitsk.
2. . s az ilyen gyek vgrehajtsra t!lnk megbiz levelet se kaphassanak vagy nyerhesse-
nek.
15. CZIKKELY.
A nemeseket ne knyszeritsk, hogy a vmhelyek fel menjenek.
A nemeseket nem kell arra knyszeriteni, hogy a vmhelyek fel menjenek.
". . Hanem a rveken mindenfel, a merre csak akarjk, minden akadly nlkl szabad
tkelsk legyen.
16. CZIKKELY.
A jobbgyokat ne vegyk el er"szakkal.
Az orszglakosok jobbgyait, akr a kirly s kirlyn! ! felsghez, akr pedig az egyhzak
f!papjaihoz vagy orszgunk f!uraihoz tartozzanak azok: ama jobbgyok urainak nknt adott
engedlye nlkl er!szakkal elvenni tilos.
17. CZIKKELY.
A nemeseket lakadalom idejn ne knyszeritsk a vmhelyeken egy mrka fizetsre.
Aztn meg azt a szokst, hogy a mid!n orszgunk nemesei hzasodni mennek s felesgeikkel
szokott mdon tzhelykre visszatrnek, t!lk a hidakon s vmhelyeken egy mrkt
kvetelnek, jnak lttuk megszntetni s eltrlni.
18. CZIKKELY.
Ha a jobbgyok kltzni akarnak, rgi vtsgeikrt nem szabad "ket letartztatni.
Orszglakosainknak, a vrosokban, szabad kzsgekben, a kirly, kirlyn!, a f!papok, brk
s ms nemesek terletn s birtokaiban lev! jobbgyait, rgi tetteikrt nem szabad sem
szemlykben, sem vagyonukban akadlyoztatni, letiltani s letartztatni.
". . Hanem ha nyilvn sebzst, srtst, lst, gyujtogatst, vagy ezekhez hasonl ms irtztat
dolgokat kvetnnek el, akkor azok rszr!l minden panaszos sajt uraik el!tt kapjon itletet
s megfelel! igazsgot.
8"
19. CZIKKELY.
Hogy a fi apja vtkeirt ne bnh"djk.
Tovbb az atya vtkeirt, a fiunak sem szemlyben, sem birtokaiban vagy vagyonban krt
ne tegyenek, vagy el ne marasztaljk.
20. CZIKKELY.
Hogy az egyhzi frfiak hrom tanuvallat levllel nem szerezhetnek birtokokat.
A pspkk, kptalanok, aptok, conventek, prpostok s egyb birtokos egyhzi szemlyek a
nemesek s egyhziak kzt val birtokszerzst illet! hrom tanuvallat levllel (hacsak a
kirlyi felsg a dolgot tetszse szerint kirendelt megbizhat frfiak utjn, meg nem vizsgltatja
s magt nem tjkoztatja) a nemesekkel s egyhziakkal szemben birtokokat sem nem
szerezhetnek, sem meg nem tarthatnak.
". . Hanemha a kirlynak, kirlyn!nek, vagy a kirlyi felsget helyettesit! birknak kivltsg-
leveleivel.
21. CZIKKELY.
A kptalanok s conventek bizonysgairl s azok fizetsr"l.
A kptalanok s conventek emberei, a kiket kirlyi parancsra bizonysgul kivisznek, csak
olyanok lehetnek, a kik ugyanabban az egyhzban mltsgot viselnek.
". . s ha a nemesek annak a kptalannak vagy conventnek bizonysgt az ! sajt lovn vittk
ki, akkor napjra kt garast; de ha a maguk lovn, akkor napjra egy garast ktelesek fizetni.
22. CZIKKELY.
Hogy kirlyi ember csak abbl a megyb"l val lehet, a melyben a vgrehajts trtnik.
Kirlyi ember pedig, kit idzs vagy tanuvallats eszkzlse vgett visznek ki, csakis abbl a
megyb!l vagy kerletb!l val lehet, a melyben az a fl lakik, a kit idznek vagy a ki ellen a
tanuvallats trtnik.
". . s a kptalanok bizonysgt a legkzelebbi kptalanokbl kell idzsre vagy tanuvallats-
ra kivinni.
23. CZIKKELY.
Hogy tanuvallatsok mskpen nem trtnhetnek,
hanemha a nemesek egybe gy#jtsvel.
Hogy tanuvallatsok ms mdon nem trtnhetnek, hanem csak a kirly, a ndor, vagy az
udvarbir levelei utjn.
". . s annak a megynek vagy kerletnek a nemeseit egybe kell gy#jteni s ezeknl kell
nyilvnosan tudakozdni.
82
24. CZIKKELY.
Hogy bkebirsgul hrom mrknl tbbet nem lehet kvetelni.
Ha a perleked!k akrmily jelentkeny vagy fontos gyben egyezkedni akarnak, a bir !ket
ebben semmi esetre sem gtolhatja meg.
". . s t!lk bkebirsgul hrom mrknl tbbet semmi szin alatt se kveteljenek.
25. CZIKKELY.
Hogy a birtok dolgt illet" minden pert halaszts nlkl,
a harmadik hatrid"ben be kell vgezni.
A birtok dolgban inditott vagy inditand mindennem pert, minden halogats s halaszts
nlkl, a harmadik hatrid!ben be kell fejezni.
". . s hogy jelen meger!sitsnknek, megujitsunknak, rendelsnknek, s a szabadsg e
b!kez adomnyozsnak s engedlyezsnek a rendje rk szilrdsgu er!t nyerjen, s hogy
azt mi vagy utdaink brmikor brmely rszben vissza ne vonhassuk, kiadtuk fgg! s hiteles
pecstnkkel meger!sitett jelen kivltsglevelnket.
2. . Kelt a tisztelend! atynak Krisztusban, Mikls urnak, Krisztus s az apostoli szk
kegyelmb!l a zgrbi egyhz pspknek, a mi udvarunk kedvelt s h# alkanczellrjnak a
kezvel, az Urnak ezer, hromszz tvenegyedik vben, deczember ""-n, uralkodsunknak
pedig tizedik esztendejben.
3. . Jelen lvn a tisztelend! atyk s urak Krisztusban: Mikls, esztergomi rsek s
Esztergomnak rks ispnja, s Domokos, spalati rsek; Dnes bart kalocsai vlasztott
rsek, Mikls egri, Demeter vradi, Andrs tinnini, Klmn gy!ri, Mikls pcsi, Mihly vczi,
Jnos veszprmi, Tams Csandi, Tams bart szermi, Pelegrin bart boszniai, Istvn nyitrai
pspkk, a kik az Isten egyhzait szerencssen kormnyozzk.
4. . A nagysgos brk: Mikls ndor s a kunok birja, L!rincz fia, Mikls erdlyi vajda,
Olivr trnokmesternk s legkedvesebb anynknak, a kirlyasszonynak udvarbirja, Tams
ispn, udvarbir; Istvn, egsz Tt- s Horvtorszgnak bnja; Domokos macsi, Mikls,
szrnyi bnok, Pl, kirlyn!i trnokmester, Bertalan, pohrnok, Lewkenes asztalnok, Dnes
lovsz- s Thewtews ajtnll mesternk, valamint ugyanannak az Olivrnek a fia, Jnos,
kirlyn!i asztalnokmester, Mricz fia Simon, pozsonyi ispn s msok igen sokan, kik
orszgunk ispnsgait s tisztsgeit viselik.
83
ZSIGMOND DECRETUMA.
Zsigmond csszr s kirly adomnyleveleinek egyik pldnya.
Mi Zsigmond, Isten kegyelmb!l Magyar-, Dalmt, Horvt- stb. orszgok kirlya, branden-
burgi !rgrf stb. a szent rmai birodalom kznsges helytartja s Csehorszg kormnyzja.
". . Jelen levelnkkel adjuk emlkezetre, hogy a mid!n mi a f!papoknak, brknak s
orszgunk el!kel!inek e rszben adott tancsa kvetkeztben orszglakosainknak a javra,
hasznra s bks llapotra elrendeltk volna, hogy a kzelebb mult ezer ngyszztdik vi
szent Gyrgy vrtanu napjtl szmitott egy esztend! forgsa alatt megtekints, megvizsgls
s ha a szksg ugy kivnn, a mostani hiteles kett!s pecstnkkel val meger!sits s
helybenhagys vgett a Mi felsgnk szemlye elibe adjk s terjeszszk, klnben a
visszahuzs, megsemmisits s eltrls terhe alatt (ha fl nem mutatnk) sszesen s egyenkint,
mindazokat a kivltsgleveleket, a melyeket a legkegyelmesebb fejedelem, nhai Lajos ur, Isten
kegyelmb!l Magyarorszg kirlya, a mi szeretett atynk s ipunk, csupn csak titkos pecste
alatt kiadott, s a melyek a fensges-fejedelemasszonyoknak, a mi legkedvesebb Erzsbet
anynknak s Mria hitvesnknek, a mondott Magyarorszg boldog emlkezet kirlyn!inek
pecste alatt, vagy a mi akr nagyobb, akr kisebb pecstnk alatt keltek s a melyeket brmely
dologban s kivltkpen birtokra nzve brmin! mltsgot visel! szemlyek nyertek, s hogy
minden ktsg elenyszszk, a botrny tvol maradjon s a bajok elkerlhet!k s a klnfle
alkalmatlansgok, a melyek a kirlyn!k s a magunk pecsteinek elvesztsb!l, valamint a mi
nagyobbik, tudniillik kett!s pecstnknek trvnyes okbl s alapon val sszetrsb!l sokak
jogaira s klnsen birtokjogaira nzve hramolhatnnak, elhrithatk legyenek.
2. . Miutn ez a mi rendeletnkkel megllapitott hatrid! letelt, megyei ispnainknak
megparancsoltuk, hogy mindezeknek a leveleknek, a melyeket neknk akr felmutattak, akr
nem, s melyeket az emlitett mostani nagyobb, kett!s pecstnkkel akr meger!sitettnk akr
nem, a megvizsglsra s megrostlsra orszgunk minden vrmegyjben kzgy#lseket
tartsanak.
3. . Vgre mivel N. vrmegyei X. X. nemesek, az el!bb mondott N. vrmegye A. falujban
lev! birtokrsz adomnyozsra nzve, melyet felsgnk mr rgen a mondott B finak C-nek,
X. X. atyjnak s kvetkezskpen ugyanazon X. s X.-nek s ezek rkseinek javra tett, a
meger!sit! levelet el!ttnk, vagy a mi szemlyes jelenltnkben arra klnsen kirendelt
embernk s a megnevezett N. vrmegye kzgy#lsnek hites biri el!tt fl nem mutathattk
vagy flmutatni nem tudtk.
4. . Azrt Mi, el!rebocstott vgzemnynknek ennek erejhez kpest eleget tenni s azt
rkre foganatban tartani akarvn, a megnevezett C.-nek, B. finak s kvetkez!leg X.-nek s
X.-nek s ezek rkseinek, a mondott birtokrsz adomnyozsra nzve, az emlitett mdon
kiadott adomnylevelet, melynek a mi fentirt hiteles kett!s pecstnkkel val meger!sitsr!l
nem gondoskodtak, rendr!l-rendre s szrl-szra visszaveszszk, eltrljk, meger!tlenitjk
s foganat nlkl hagyjuk s ugyanazt a birtokrszt ismt kirlyi keznkbe vve, jelen
levelnkkel az emlitett X.-et s X.-et s ezek sszes rkseit s maradkait a megirt A.
faluban fekv! birtokrszre s ennek minden haszonvtelre s tartozkaira nzve rks s
megmsithatatlan hallgats al vetettk s vetjk.
84
5. . Minthogy Mi, a magunkra vllalt kirlyi mltsg ktelessgnl fogva, hiveink ernyes
cselekedeteit s rdemeit (a kirlyi mltsghoz ill!en) igazsgos mrtkkel mrjk s kinek-
kinek rdemei min!sghez kpest, kirlyi kegyelmnket tanusitani tartozunk; meggondolvn
s emlkezetnkben flujitvn a Mi kedvelt hiveinknek, nagysgos X. s X. uraknak, nhai B.
fiainak h#sgket, h szolglataikat, jeles rdemeiket, vitz tetteiket s tetsz! kedveskedsei-
ket, melyek ltal !k Neknk s kirlyi szent koronnknak, klnfle helyeken s id!kben, az
!szintesg minden buzgalmval, a h#sg melegvel, a hdolat llandsgval s a szorgal-
matoskods folytonossgval szemlyesen fradozva s dicsretes munkjuk mellett vagyont is
ldozva, Felsgnk szeme el!tt magukat kedvesekk s szeretetre mltkk tenni igyekeztek:
6. . Ez okbl kirlyi kegyelmnkkel most, azoknak hivsges hdolatukrt s szolglataikrt
nmileg segedelmkre jnni akarvn, az imnt megnevezett N. vrmegynek mondott A.
falujban fekv! kirlyi birtokrsznket minden haszonvtelvel s tartozkaival, tudniillik
megmivelt s miveletlen szntfldeivel, mez!ivel, kaszlival, erd!ivel, berkeivel, vizeivel,
halastavaival, malmaival, vizfolysaival, hegyeivel, sz!l!ivel s ltalban e birtokrsz minden-
nem s brmi nvvel nevezend! teljes haszonvteleivel, ugyanazon igaz hatraival s rgi
hatrjeleivel, a melyekkel azt annak birtokosai jogos uralmuk alatt s birtokukban tartottk.
7. . A magunk biztos tudsa, valamint f!papjaink s brink tancsa szerint kirlyi keznkb!l
uj adomnyozsnak czimn, a msok jogainak psgben tartsval, adtuk, ajndkoztuk s
adomnyoztuk, s!t rks s visszahivhatatlan birtokul adjuk, ajndkozzuk s adomnyozzuk
az emlitett X. s X.-nek s ezek minden rkseinek s maradkainak uralmba, mindazokkal
a jogokkal egytt, a melyekkel a megnevezett faluban fekv!, mondott birtokrsz, akr az
el!bbi, akr brmin! ms okbl, trvnyesen a Mi adomnyozsunk al tartozik.
8. . A mi nevnkben s utdainknak, tudniillik Magyarorszg kirlyainak nevben, magunkra
vllalvn azt, hogy X. s X.-et s ezeknek rkseit s akrmely utdait a mondott birtokrsz
s minden haszonvtelnek s a felsorolt tartozkoknak bks s csendes uralmban, jelen
levelnk erejnl s bizonysgnl fogva, brmely tmadk, gyvdek s perleked!k ellenben,
a trvny el!tt, vagy azon kivl, mindenkor s mindentt a Magunk s utdaink kzrem#k-
dsvel s kltsgnkkel megtartjuk, kr s srelem ellen vdelmezzk s meg!rizzk.
9. . s mihelyt ezt a maga valsgban el!nkbe terjesztendik, Mi azt kivltsg alakjba
foglaltatjuk. Kelt stb. az ezerngyszztizedik esztend!ben.
85
ZSIGMOND CSSZR S KIRLY
KEGYELEMLEVELE
a melyet "403-ban, miutn Sikls, vrbl kiszabadult, azoknak a htleneknek s lzadknak
adott, a kik vetlytrsnak a bandriumt flllitk s neki nyugtalansgokat, krokat s
htrnyokat okoztak.
Mi Zsigmond, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmczia, Horvtorszg stb. kirlya s
brandenburgi !rgrf stb. A szent rmai birodalomnak kznsges helytartja s Csehorszg
kormnyzja. Jelen levelnk rendn mindeneknek emlkezetre s rtsre akartuk adni:
". . Hogy mivel el!ttnk szemlyesen megjelent h# brinknak s Magyarorszgunk
el!kel!inek s nemeseinek srget! s alzatos knyrgsre, kiknek krst!l kitart s igen
kedves szolglataik s rendkivli h#sgk miatt beleegyezsnket meg nem tagadhatjuk,
elhatroztuk, hogy Magyar s Szlavonorszgainkban, valamint az erdlyi rszekben lev! s
tallhat minden lzadval, vetlytrsainkkal s ellenfeleinkkel !szinte bkt s egyessget
kssnk.
2. . Azrt mi, el!bb nevezett hiveink knyrgsbe kegyelmesen beleegyezvn, velnk
szletett kegyessgnknl fogva eltkltk magunkban, hogy el!bb emlitett Magyar- s
Szlavonorszgainkban, valamint az erdlyi rszekben tartzkod minden f!papnak, brnak,
nemesnek, vitznek, alattvalnak s brmely ms rend, rangu s llsu embernek, valamint
hozztartoziknak egytt s egyenkint megkegyelmezznk kvetkez! mdon:
3. . El!szr is: kirlyi hajlandsgunknl fogva beleegyeznk abba, hogy ama f!papokat,
brkat, nemeseket, vitzeket, alattvalkat s egyb fntnevezetteket, ugyszintn azoknak vagy
brmelyikknek rkseit, azrt, mert idegen bandriumnak, tudniillik vetlytrsunknak
killitsval felsgnk s ms hiveink ellenben abban klnbz! alkalommal harczoltak,
sszetkztek s hboruskodtak, vrakat, vidkeket, falvakat s birtokokat elvettek,
meghboritottak s elfoglaltak, vagy felgettek s elpusztitottak, nemklnben a mi kirlyi
jszgainkat s jogainkat, vagy az egyhzakit, nemesekit s ltalban brmely emberit
feldultk s magukhoz ragadtk; nemklnben azrt is, mert valamely nemes vagy nem nemes
embert elfogtak, kifosztottak, megltek vagy megcsonkitottak, pnzt vagyis dnrokat vertek,
s egyltaln valamennyien vagy valamelyikk eddigel egyttesen vagy kln-kln brmely
uton s mdon, valamely mg oly irtztat dolgot is cselekedtek, elkvettek s vghezvittek:
soha s semmi mdon se neknk, se msoknak ne lehessen vagy kellessk hborgatni avagy
valamikpen terhelni.
4. . Hanem minden gyvd mind a birsg el!tt mind azonkivl, ugy tekintse !ket, mint a
kiket felmentettek s feloldoztak, s az el!bb emlitett alapon az orszg egyik rendes birjnak
sem szabad !ket elitlnie vagy megbntetnie; s!t a fntebbi okbl inditott vagy inditand
pereket az elbb nevezett birk szntessk meg s enysztessk el.
5. . Beleegyeznk tovbb abba, hogy ha fnt el!sorolt orszglakosaink kzl valaki msok
kezre nknt vagy nkntelenl vrakat, vrpleteket vagy er!ditseket adott volna t, vagy
idegen hatalmat vevn maga mell, neknk vagy orszglakosainknak krt okozott volna, avagy
ha a szabad vrosokat, falukat, mez!vrosokat s a mi birtokainkat vagy msokit megadz-
tattk, megrttk vagy megsarczoltk volna; avagy a bnyk, skamark jvedelmeibe,
kamaranyeresgbe, vagy pedig brmely ms kirlyi bevteleinkbe s jvedelmeinkbe, vagy az
86
orszglakosokiba igaz okkal vagy illetktelenl beavatkozva, azokat elfecsreltk volna, e
miatt !ket se mi, se msok ne hborgathassk, hanem egszen bntetlenek maradjanak.
6. . Azonkivl, ha a fntemlitett orszglakosok valamelyiknl kirlyi felsgnkre nz! vrak,
vrpletek avagy er!ditsek, vidkek vagy birtokok volnnak zlogban, ezeket, el!zetesen
teljesitend! kell! fizets nlkl senki se vehesse vissza, ha mindjrt az, ki azokat el!bb kapta
zlogba, msnak zlogositotta volna is el.
7. . Beleegyeznk abba is, hogy a rszeikre eddigel tett minden adomny ujonan kszlend!
nagyobb pecstnk alatt meger!sitst nyerjen.
8. . Egybirnt, ha orszglakosaink jvend!ben netaln orszggy#lst tartannak, s mi vagy
valamely orszglakosunk a fntebb el!adott dolgok miatt a nevezett brk, nemesek, vitzek,
alattvalk vagy hozzjuk tartozk valamelyikt egyttesen vagy kln-kln elmarasztalni
vagy megbntetni akarnk vagy trekednnk, azt sem szemlykre, sem birtokaikra s br-
minem javaikra nzve megtenni se neknk, se orszglakosaink brmelyiknek is, megtenni
szabad ne legyen s ez jogunkban, hatalmunkban ne lljon.
9. . Ezenfell elhatroztuk, hogy minden pspksget, egyhzi mltsgot s javadalmat;
tovbb Rohoncz, Hrus s Podolin vrakat, a mennyiben Lublyi Istvn fia Mikls, Podolint
is nem tisztsgkpen, hanem rksen birn; valamint az egyhzi vagy vilgi szemlyekt!l
avagy nemesekt!l brmi mdon elvett, elfoglalt s kzrekeritett vrpitmnyeket s birtokokat
teljes joggal bocsssk vissza azok rszre, a kikt!l elidegenitettk: azoknak tudniillik, a
kiknek javra a kt Mikls erdlyi vajda jnak ltta, hogy neknk tszokat llitson.
"0. . Elhatroztuk vgl, hogy mindazoknak a f!papoknak, brknak, nemeseknek, vitzek-
nek, alattvalknak s egyb brmilyen rend# s rangu embereknek s a fentemlitett orszgoknak
s orszgrszeknek, a kikrt ama vajdk tszokat akarnak llitani akkpen, hogy ezeket, jelen
levelnk keltt!l szmitand harmincz nap eltelte el!tt megnevezvn, a megnevezend!ket
velnk irsban tudassk: megkegyelmeznk s pen olyan mdon megbocstunk, mint a tbbi
lzadnak.
"". . Ama hatalmas f!urak, valamint vetlytrsainknak vagy ezek brmelyiknek ama
szvetsges trsai, prtfogi s hivei tekintetben pedig, kikre nzve nem lesznek tszaink,
elrendeltk: hogy ha ezek, mondott Magyarorszgunkban lakvn, a legkzelebbi karcsony
nnepig felsgnk szine el!tt szemlyesen megjelennek, akkor (de tancsunknak - f!pap-
jainknak s brinknak - javaslatra) ugyanazon a mdon nyerjenek kegyelmet, mint a tbbiek;
ha azonban megjelenni talnnak, akkor a jelen megkegyelmezs javukra ne szolgljon.
"2. . A mi pedig akrmely fentemlitett vetlytrsunk hznpt, valamint azokat a nemeseket
illeti, a kik a nevezett Magyar-, Szlavonorszgokban s az erdlyi rszekben birtokosok, azt
hatrozzuk, hogy ezuttal a megkegyelmezs ltalban ezeknek is szljon, ugy mindazonltal,
hogy h#sgk nyilvnitsa vgett, a jelen levelnk keltvel kezd!d! egy v forgsa alatt
felsgnk szine el!tt megjelenvn, ez irnt a maguk rszre kirlyi levelnket eszkzljk ki.
"3. . Hogyha a fntebb el!sorolt lzadk s ellenfeleink kzl nmelyek ennek utnna netn
fosztogatnnak, gyujtogatnnak, krokat okoznnak, gonosztetteket, rablsokat, gyilkoss-
gokat vagy akrmifle ms srelmeket kvetnnek el vagy vinnnek vghez, avagy felsgnk
ellenben valamely mernyletre vetemednnek, elrendeljk, hogy ezeket szabad legyen a jelen
levelnkben foglaltak ellenre, mg pedig az erdlyi rszek s a Drva kzt lakkat, jelen
levelnk keltt!l szmitand nyolcz nap utn, az erdlyi rszekb!l valkat pedig husz s a
Drvn tuliakat tizent nap elteltvel a trvny s igazsg rendje szerint elmarasztalni.
87
"4. . Vgl az sszes adomnyaikat, melyeket felsgnk a mondott f!papok, brk, nemesek,
vitzek, alattvalk s el!bb rintett hozztartozik birtokaira, vraira, mez!vrosaira s
terleteire nzve a jelen hboru tartama alatt brki rszre tett, az azokrl irt vagy kszlt
levelekkel egyetemben hatlyon kivl helyezvn s megsemmisitvn, rendeljk, hogy azok
korbbi birtokosaik kezn s rendelkezse alatt maradjanak, ugyanazzal a joggal, a melylyel
ezel!tt azok birtokban voltak.
"5. . Fogadvn s igrvn, hogy mindazt, a mit el!rebocstottunk, egytt s egyenknt,
valamennyikkel s mindegyikkkel, valamint hozztartozikkal s rkseikkel szemben,
flttlenl s !szintn, minden csalrdsg s hamissg nlkl, igaz s srthetetlen h#sggel
szilrdul megtartjuk.
"6. . Akkpen tudniillik, hogy ha kzlk valaki, a fentebbiekt!l brmi mdon eltrve,
felsgnk ellen fel akarna lzadni s ezt megkisrten, akkor szabadsgunkban lljon az olyant
vtkessgnek kideritse utn, mindazltal azokkal a f!papjainkkal s brinkkal, kik p akkor
tancsadink lesznek, egyttesen s egyszerre, nem pedig kln, a dolog min!sghez kpest,
orszgunk rgi szoksa szerint megbntetni.
"7. . Kelt Budn szent Ferencz hitvall nnepe utn val htf!n az Urnak ezer ngyszz
harmadik vben.
88
ZSIGMOND
ELS! DECRETUMA.
Mi Zsigmond, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmczia, Horvtorszg kirlya, branden-
burgi !rgrf stb. a szent rmai birodalomnak kznsges helytartja s Csehorszg
kormnyzja.
". . Jelen levelnknek rendn adjuk emlkezetre s tudtra, mindeneknek, a kiket illet:
Minthogy az id!ben, mikor mi a szent rmai birodalom tekintlye s csaldi rksgi jogunk
rdekben orszgunkon kivl a csehorszgi rszekben tehetsgnkhz kpest fradoztunk s
munklkodtunk, orszgunk bizonyos f!papjai, mgnsai s el!kel!i meg nemesei, rossz tancs
utn indulva, s!t lzadsi szndktl vezrelve, s aljas rzletet tpllva, hltlanul, megfeled-
kezve a mi felsgnkt!l nyert jttemnyekr!l, ellennk felsgsrtsi bntny elkvetsre
eskdvn ssze,
2. . Abban mesterkedtek, hogy minket Magyarorszg igaz kirlyt s urt, ez orszg
koronjtl s trnjtl, (a mely orszg fltt Isten kegyelmb!l mr csaknem tizenhat v ta
uralkodtunk s kormnyoztunk) megfoszszanak s megbuktassanak, s mst, rjuk nzve
idegent, tudniillik nhai Durazzoi Kroly fit, Lszlt kirlyul vlasztva, hozzanak be nevezett
orszgunkba,
3. . s mi, miutn vgre Isten segitsgvel nmely h# brink s el!kel!ink tmogatsa
mellett mondott orszgunk kormnyt hajtsunk szerint visszanyertk, mondott htleneink
kzl tbbekre vtsgkhz mrten, mltn megrdemlett bntetst szabattunk, s msoknak
vrait, terleteit, hatrait, megyit, mez!vrosait, falvait s mindennem birtokait elvtettk,
!ket azokbl kittettk, s a mint mondjk s mi is visszaemlkeznk, ezeket a vrakat,
terleteket, hatrokat, mez!vrosokat, falvakat s mindennem jszgokat, mint ama lzadk
h#tlensge czimn kirlyi keznkre hramlottakat s visszaszlltakat, mondott kirlyi keznk-
b!l e trgyban kelt bizonyos levelnk erejnl fogva el!bb emlitett nmely brink, el!kel!ink,
nemeseink rszre, a kik kitartssal s szilrd h#sggel a mi rsznkn voltak, minket
tmogattak s dics!itettek, adtuk, adomnyoztuk s osztottuk ki dicsretes szolglataikkal
szerzett rdemeikhez kpest:
4. . Ennlfogva vannak most nmely orszglakosaink, a kiknek mint el!rebocstottuk,
birtokai s birtokjogai a felsgnk rszr!l az emlitett mdon trtnt adomnyozs s kioszts
kvetkeztben el!bb rintett hiveink kezn vannak, kik is felsgnket siralmas panaszaikkal az
albbirt hrom mdon ostromoljk:
5. . El!szr, hogy vannak kztk olyanok, a kiknek birtokjogait h#tlensgi vtkk miatt
mondott hiveinknek rks adomnyul adtak ugyan; de kirlyi hajlandsgunk sugalmazsra,
a melylyel a bnsknek meg szoktunk bocstani, utbb letknek, birtokaiknak s sszes
vagyonuknak klns kegyelmet adtunk.
6. . Msodszor meg, hogy noha nmelyikknek birtokjogait ugyancsak h#tlensg vtknek
czimn ms hiveinknek adomnyoztuk, mgis a kztnk s az esztergomi rsek: Jnos ur, meg
erdlyi vajdink: a kt Mikls kzt szerencssen eszkzlt, megkttt s ltrehozott kegyelme-
zsi egyessghez kpest magukat mindenfle gonosztettekt!l, hatalmaskodsi tnyekt!l
teljessggel tvol tartottk s az ilyesmit abbahagytk, a minthogy az el!bb emlitett megbkls
utn lzadinkhoz s ellenfeleinkhez val csatlakozssal soha sem neknk, sem valamely
orszglakosainknak jogtalansgot, krokat nem okoztak, nem rtottak, szokatlan dolgokat el
nem kvettek, minket meg nem gyalztak.
89
7. . Harmadszor pedig, hogy vannak olyanok, kiknek birtokjogait hasonlkpen az el!bb
mondott h#tlensg miatt, bizonyos adomnylevelnk erejnl fogva ms hiveinknek adom-
nyoztuk, a kik felsgnk, szent koronnk vagy brmely hiveink ellen soha, s kivltkpen a
legkzelebb mult zavaros id!kben, sem nyilvn, sem titkon, valami bntetsre mlt h#tlensgi
vtket vagy ms brmilyen b#nrszessgre vall tettet el nem kvettek, vghez nem vittek; az
ilyeneket birtokaiktl s birtokjogaiktl megfosztani s elejteni, szintn nem volna mltnyos, a
kik is sohajtva knyrgnek Felsgnknek, hogy rluk az el!adottakra nzve alkalmas szerrel
gondoskodjunk.
8. . Mi teht, kiknek elvllalt uralkodi tisztnknl fogva bizonyra brmely elnyomottnak s
panaszosnak gyeit el kell birlnunk, miutn, igy hozvn magval az igazsg, az el!adott
kivnsgokat meghallgattuk s teljesen megrtettk, az emlitett panaszosoknak a fent krlirt
mdon elnkbe s f!papjaink meg brink elibe terjesztett s kinyilvnitott fentebbi pontjai,
ellenvetsei s panaszai trgyban, h# f!papjainkkal, brinkkal s el!kel!inkkel ez irnt tartott
s folytatott rett tancskozs utn, velk egyttesen megllapodtunk, vgeztnk s
hatroztunk, s azokra nzve azt a rendelst tettk:
9. . Hogy mindazok az orszglakosaink egytt s egyenkint vve, kiknek - mint fentebb
mondottuk - birtokjogait az el!bb emlitett h#tlensg czimn ms hiveinknek adomnyoztuk,
azokat a hiveinket, kiknl a mondott birtokjogok vannak, kirlyi embereink s valamely hiteles
kptalan vagy convent bizonysga utjn sajt hzaikbl vagy onnan, a hol pen megtallhatjk,
maguk ellen szemlyes vagy gyvdjk ltal val megjelensre felsgnk elbe idzzk, oda, a
hol Isten vezrlse alatt, pen akkor f!papjainkkal, brinkkal s el!kel!inkkel tartzkodunk,
hogy az el!rebocstott gyben igaz, tkletes s mlt itletet s dnt! elintzst nyerjenek.
"0. . Ha aztn a felek, a hatrid! elrkeztvel el!ttnk megjelentek, hogy gykben szablyul
szolgl itletet nyerjenek s gykre nzve egyrtelemmel s akarattal bizonyos hitelt rdeml!
s becsletes nemeseknek, a kik kezdett!l fogva hiveink voltak s magukat felsgnknek nknt
alvetettk, a bizonysg ttelben s tanusgban megllapodnak, akkor Mi s brink a
feleknek e megllapodst megengedjk s abba beleegyeznk, s azok a felek kzt a meglla-
pods vagy tanusgttel min!sghez kpest haladktalanul ill! s a jognak megfelel! trvnyt
s igazsgot tegyenek.
"". . Hogy ha pedig az emlitett felek az effle tanuk kivlasztsra nzve nem egyeznnek
meg, akkor a mi ktelessgnk leszen annak a megynek, hol azok a birtokok ki vannak
jellve, vagy a hol azok feksznek, f!papjait, brit s egyb nemeseit, kik hozznk hivek
maradtak, vagy ha akkoriban abban a megyben nem volnnak hiveink, akkora szmban s
annyian, a mennyinek a tanusgt ebben az gyben ki kellene venni, hogy az elgsges legyen,
ms megyb!l val s az adomnyozott birtokokhoz kzelebb lak hiveinket, a vdlott flnek
h#sge vagy h#telensge irnt bizonyos levelnk utjn kikrdezni s t!lk erre nzve a tiszta
valt kivenni s megtudni, hogy a dolog mibenltr!l meggy!z!dst szerezvn, az gyet a
felek kzt haladktalanul bevgezhessk.
"2. . E pontok befejezsel pedig rendeltk:
El!szr, hogy ha amaz orszglakosaink kzl, a kiknek birtokjogait az el!bb emlitett mdon
valamely hivnknek adomnyoztuk, brki is hiteles okirattal vagy ms elfogadhat tanubizony-
sggal kimutathatja azt, hogy az emlitett kegyelmet, melyet az rsek urnak s a vajdnak
adtunk, igazn tiszteletben tartotta, azt sszes birtokjogainak teljes uralmba mindjrst ujbl
vissza kell helyezni.
"3. . De ama hiveink rszre, akiknek kezn azok a birtokjogok voltak, ezek helybe nem
tartozunk ms birtokokat adni.
90
"4. . Azoknak a hiveinknek pedig, kik t!lnk nyilvnval h#tleneink birtokait krtk fel, a
mely h#tlenek magukat a h#tlensg vtke all nem tisztzhattk, csakis llitvn, hogy felsgnk
az ! letknek, birtokaiknak s javaiknak, adomnyozsunk megtrtnte utn megkegyelme-
zett, a nekik adomnyozott birtokok teljes uralmban rkre benn kell maradniok, s e
birtokokat ama hiveinkt!l, az ! kszsges beleegyezsk s akaratuk nlkl semmi szin alatt el
ne vehessk; s a mi kegyelmnk azoknak a h#teleneknek ama birtokok visszavevse tekinte-
tben semmit se hasznljon, mert azt akarjuk, hogy ez az adomnyozsunk az ! szilrd
erejben mindig s mindentt srtethetlenl fnmaradjon.
"5. . Tovbb ha hiveink kzl brki is, felsgnkt!l akrmilyen mdon h#tleneink birtokait
nyerte el vagy krte fl s magt lanyhasgbl vagy restsgb!l a mi embernk vagy a kptalan
vagy convent emberei utjn, a mint ez szoksos, a trvnyes id!n bell, vagyis egy v forgsa
alatt, e neki adomnyozott birtokokba be nem iktattatta, arra nzve okmnylevelnek ereje
elvsz, s maguk a birtokok ismt legott kirlyi keznkre fognak visszaszllani; vagy az ilyen
esetben legalbb azok rszre kell azokat visszaadni, a kik fejnek s birtokainak megkegyel-
meztnk.
"6. . A mely h#tlenekre pedig nzve bizonyos az, hogy csak letknek kegyelmeztnk meg,
de nem birtokaiknak is; azoknak birtokait magunk szmra tartjuk meg; vagy ha inkbb
msnak akarnk azokat adomnyozni, ez szabadsgunkban ll s fog is llhatni.
"7. . A kit pedig a trvnyt s szokst megtartva, magukat kirlyi adomnyunk erejnl fogva
a nekik adomnyozott birtokok uralmba a mi embernk s a kptalan vagy convent emberei
ltal a trvnyes id! alatt bevezettettk, s a nevezett kptalan vagy convent el!tt amaz
emberek ltal a kell! bevallst (a mint ez szoksos) megttettk; de id!kzben nmi akadlyok
vagy nehzsgek merlvn fel s grdlvn eljk avagy a kptalan s convent el, ez a kptalan
vagy convent az ellentmondk tiltakozsa, vagy ms hatalmaskod ellenszegls miatt, vagy
kedvezsb!l, avagy emlitett htleneinkt!l, avagy ezek atyafiaitl val fltben, vagy ms
kijelentett oknl fogva az iktat levl kivtelt s kiadst megtagadta: e miatt az ! adomny-
levelknek nem kell erejket elvesztenik, csakhogy a trtnteket trvnyesen bizonyitsk s
azokra nzve a val tnyt kimutassk.
"8. Azonkivl, ha akr az ellensgt!l val flelmben vagy ennek hatalmaskodsa miatt, akr
sajt meghagysunk, parancsunk avagy adott halasztsunk kvetkeztben azoknak a birtokok-
nak uralmba, a melyeket valakinek h#tlensge miatt adomnyoztunk neki, eddigel egy v
leforgsa alatt magt be nem vezettethette s azok uralmba trvnyesen be nem lphetett, s
ezt elgsges bizonyitkkal annak rendje szerint s trvnyesen bebizonyithatn: hasonlkpen
elrendeljk, hogy e miatt adomnylevele erejt ne veszitse.
"9. . Akarjuk, s jelen levelnk oltalma alatt megllapitjuk azt is, hogy mindazokat a hiveket,
a kiket felsgnkt!l valamely h#tlensg czimn adomnyul nyert birtokaikbl a h#tleneknek
adott kegyelmnk erejnl fogva, akr magok a h#tlenek, akr msok er!szakosan kizrtak,
vagy a kik, mint el!rebocstottuk, mondott ellenfeleikt!l val flelmkben emlitett birtokaikba
eddiglen be nem juthattak, ama megyknek ispnjai, a melyekben e birtokok feksznek, egytt
s egyenknt mindenkpen azok teljes uralmba visszahelyezzk s bevezessk.
20. . Akarjuk azt is, hogy eme hiveinknek szma gyarapodjk, s a b#nsk el!l az utat
elvgjk; elrendeltk ht, hogy a mely orszglakosaink ellenben be lehet bizonyitani azt, hogy
akrmely h#tleneinknek tettel, seglynyujtssal s kltsgadssal kezkre jtszottak vagy irn-
tok vendgszeretetet tanusitottak, mindazok hasonlkpen sszes birtokjogaikat elveszitsk.
Kelt Budn, az Invocabit vasrnapot kvet! kedden. Az Ur ezerngyszz negyedik vben.
9"
ZSIGMOND
MSODIK DECRETUMA.
Zsigmond, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmczia, Horvtorszg, Rma, Szerbia,
Galiczia, Lodomeria, Kunorszg s Bulgria kirlya, brandenburgi !rgrf, a szent rmai biro-
dalomnak f!kamarsa, Csehorszg s Luxemburg rkse. Minden, ugy jelenleg l!, mint
jvend!beli keresztny hiv!nek, kiknek jelen levelnk tudomsra fog jutni, dvt a mindenek
dvzit!jben.
". . A kirlyi mltsgnak kormnyz fnsge annl berebb gonddal munklkodik alatt-
valinak megmaradsn s nyugalmn, ment!l inkbb ltja t azt, hogy a kzboldogsg sajt
gyarapodsra s dics!sgre, a kznyomor pedig sajt krra s megalzsra szolgl.
2. . S bizonyra nem lehet dicstelen az a fejedelem, ki mindig alattvalinak bkjt s bizton-
sgt forgatja eszben, valamint nem lehet derk az, a ki, mikor tehetn, a jv! bajoknak s
veszlyeknek nem veszi elejt.
3. . Ez az oka, hogy miutn orszgunk minden megyjb!l s kerletb!l a kveteket, s a
kirlyi joghatsgunk al tartoz vrosok, mez!vrosok s szabad kzsgek kldtteit
sszehivtuk, s mindnyjuknak s mindenikknek krseit, kivnsgait, el!adsait, vlemnyeit
s panaszait meghallgattuk s pontosan megrtettk: orszgunk f!papjainak, brinak s
tekintlyesebb el!kel!inek valamint ama kveteknek tancsra s az e rszben trtnt rett
megbeszls utn, az egsz orszg java s bkessges llapota kedvert s annak nyilvnval
hasznra vgeztk, hatroztuk s rendeltk, hogy nmely vrosokat vdfalakkal kell
krlvenni, nmely szabad kzsgeket vagy mez!vrosokat a vrosok rangjra kell emelni,
nmely, inkbb visszalsnek ltsz szoksokat el kell trlni, msokat mrskelni s
megjavitani, nmelyeket ujonan is megllapitani, mint albb kvetkezik.
4. . s erre az elhatrozsra f!kpen annak az egy dolognak a megfontolsa inditotta
akaratunkat, hogy ez az orszg az elmult id!kben, a mint ezt a magyarok krnikiban
olvashatjuk, klnbz! csapsok kvetkeztben, melyeket nha a beseny!k, mskor a tatrok,
olykor ms pognyok, legutbb pedig a trkk mrtek r, gyakran siralmas pusztitsokat, a
npnek igen sanyaru elhurczoltatst, s egyltaln szmtalan, borzalom nlkl el! nem
sorolhat s megbecslhetetlen krokat volt knytelen elszenvedni, egyes egyedl azrt, mert
k!falakkal elltott vrasok vagy egyb vrpitmnyek hinya s fogyatkossga miatt nem
voltak oly er!ditett helyei, a hol az emberek vagyonukkal elzrkzhattak s megvonulhattak
volna, s!t ellenkez!leg, mindenk a szabadban az ellensgnek prdra volt kitve.
1. CZIKKELY.
Hogy a foly s szilrd testek mrtkt az egsz orszgban
Budavros mrtkhez kell alkalmazni.
El!szr is engedve nmely alattvalink krsnek, az albb kijelentett szabadsgokat
llapitottuk meg:
". . Hogy a fonttal, mrleggel, llel val mrs, a bornak, gabonnak kimrse, s ltalban
minden megmrhet! s mzslhat dolognak kimrse s megmzslsa minden vrosban, a
mez!vrosokban, vrakban, falvakban gy a mieinkben, mint brki msban, s egyltaln
orszgunk hatrain bell mindentt Budavrosunk mrtke szerint trtnjk.
92
2. . Kivvn a dzsmamrtket s hegyadt (kznyelven hegyvm, nmetl: Bergrecht),
valamint a papok s egyhzi frfiak haszonvteleit, breit, telkeit s jvedelmeit, melyekre
nzve rendeljk, hogy a magok llapotban s min!sgben, mennyisgben s rtkben
maradjanak meg.
3. . Ha pedig valaki ezzel ellenkez!en merne cselekedni, az a megmzslt vagy kimrt
dolognak elvesztsvel fog bnhdni egy rsznek a kimrsert vagy lemzslsrt a kimrsre
vagy lemzslsra sznt dolgot egszen elvesztvn.
2. CZIKKELY.
Milyen mdon szabad az idegen keresked"knek az orszgon bell posztt rulni.
Elrendeltk azonkivl, hogy idegen keresked!knek brmely vrosban posztt levgni s
r!fnkint eladni, s!t egyszerre hat vgnl kevesebbet eladni semmikor, mg vasrnapokon se
legyen szabad; ha ugyan azoknak a keresked!knek van hat, vagy ennl tbb darab posztjuk.
". . Ha pedig hatnl kevesebbjk van, lljon jogukban s szabadsgukban azokat egszben
eladni vagy elcserlni.
2. . Hogyha msknt mernnek cselekedni, minden vg posztt, melyet jelen rendels ellenre
eladtak, elidegenitettek vagy elcserltek, valamint az azokrt netaln fizetett pnzt is el kell
t!lk venni.
3. CZIKKELY.
A nyilvnos jegyz"k kt vilgi egyn kztt foly perben
a vilgi birsg el"tt ne gyvdkedjenek.
Elhatroztuk ezenfell, hogy kt vilgi fl kztt fenforg perekben semmi nyilvnos jegyz! se
merjen akr egyhzi, akr vilgi bir el!tt megbizottknt vagy gyvdknt szerepelni, hanem
csak a szentszken vagy a szentszki helyettesek curiiban legyen helye.
". . s ellenk tanuvallatsokat se nemesek, se egyhzi frfiak ne eszkzlhessenek.
4. CZIKKELY.
Hogy a polgrok, jvevnyek s vrosi npsg feljebbezsnek helyt kell adni.
Tovbb a polgroknak sszesen s egyenkint, a jvevnyeknek, s brmely vrosunk valamint
valamely nevezetesebb vroshoz csatolt szabad kzsgek lakossgnak szabadsgban lljon
brmely itletet, melyet birik s eskdt polgraik hoztak, trnokmesternkhz, vagy annak a
vrosnak a birsghoz feljebbezni, a melynek szabadsgval az ilyen vros vagy kzsg l.
". . s azoknak itlett!l vagy hatrozattl, a kikhez a feljebbezs trtnt, nem kell a pert
tovbb ms birk elibe vinni, hanem amazok el!tt kell azt vglegesen befejezni.
5. CZIKKELY.
Kiknek ll jogban a gonosztev"k megbntetse.
Azutn valamint orszgunknak rgi szoksa szerint, melyet eddigel megdics!lt kirlyi
el!deink s mi is megtartottunk, a ndor a megyei ispnok s ms, bri tisztsget vagy
mltsgot visel!k a gylsekben s kztrvnyszkeken brmely tolvajt, rablt valamint
egyb ott levelesitett s kiszolgltatott gonosztev!ket elitlni, elmarasztalni, megbntetni s
levelesiteni szoktak.
93
". . s ezenfell a nemeseknek is a nekik szoks szerint megadott klns kirlyi kegyelemnl
fogva, szabadsgukban llott birtokaikon a bntetteken vagy vtsgeken kapott gonosztev!ket
mint bnsket elmarasztalni s megbntetni.
2. . Ugy mi is jnak lttuk egybknt a bke fentartsnak s a vrosok s faluk nagyobb
nyugalmnak, az utak biztonsgnak, az utazk javnak rdekben s a gonosztev!k b#ns
hajlamnak kiirtsa czljbl, jelen rendeletnkkel megllapitani, hogy minden vrosnak s
szabad kzsgnek vagy azok birinak s eskdteinek teljes szabadsgban s jogban lljon az
effle gonosztev!ket, a kik az ! terletkn bntnyeket visznek vghez (a mint ezt a nemesek
is kirlyi kegyelemnl s engedlynl fogva megtehetik), elmarasztalni s kell! bntets al
vetni, kivvn, ha a vtkesek vagy bntetsre mltk a kirlyi felsgt!l e rszben kegyelmet
nyertek, a melylyel nekik megbocstott.
3. . Ha pedig a ndor, az ispnok s msok, a kik bri tisztet viselnek, valamint a vrosok
kormnyzi az ilyen kiszolgltatott gonosztev!ket el nem foghatnk s meg nem bntethetnk,
mindazonltal bnsknek itlve, levelesitenk: ebben az esetben azok, kik az ilyen gonosz-
tev!ket levelesitettk, ezeket orszgunk sszes birinak s igazsgszolgltatinak bejelenteni
s bntetteik leirst tartalmaz levelkkel kzz tenni tartoznak.
4. . S miutn az ilyen levl a birk, igazsgszolgltatk s vrosi kormnyzk kezhez jutott,
joguk s hatalmuk, s!t tartoz ktelessgk leszen ezeket a gonosztev!ket, ha sajt
terletkn s hatraikon bell megkapjk, letartztatni, elfogni s bnssgkhz kpest
mlt bntetssel sjtani s kinpadra huzni, kivve mindig azt az esetet, a mid!n a kirlyi felsg
nekik kegyelem utjn megbocstott.
5. . A ki a fentemlitett birk, igazsgszolgltatk vagy kormnyzk kzl a kezre kerlt
gonosztev!ket megbntetni talan, az tudja meg, hogy ktsgkivl a mi Felsgnk
legsulyosabb neheztelst fogja magra vonni s hogy Felsgnk az ebb!l szrmaz vtsg
min!sghez kpest elengedhetetlenl meg fogja bntetni.
6. . S ama gonosztev!ket egyltaln segiteni, prtolni vagy valamikpen vdelmezni se merje
senki, az el!bb mondott bntets terhe alatt.
6. CZIKKELY.
A jobbgyok szabad kltzsnek megengedse.
Elrendeltk ezenkivl, hogy j!vend!re, jelen levelnk erejnl fogva, a mi kirlyi polgraink,
jvevnyeink vagy jobbgyaink, a mi vrosainkbl, falvainkbl, mez!vrosainkbl s szabad
kzsgeinkb!l s vraink terletr!l az egyhzak, nemesek s ms rend emberek birtokaira, s
megforditva az egyhzak, nemesek s ms rend emberek jobbgyai, a mi el!bb nevezett
birtokainkra s vraink terletre, s ltalban a szabad sorsu emberek megannyian a nemesek
birtokairl az egyhzak birtokaira, s az egyhzak birtokairl a nemesek birtokaira, az egymst
rkre kvet! minden id!kben teljesen szabadon s biztonsgban tkltzkdhetnek, hogy ott
megtelepedjenek.
". . A jelen levelnkben vilgosan kifejezett ama mrskl! korltozssal, hogy ha brmely
jobbgynak az ura a maga birsgait, melyekben jobbgya valamikor el lett marasztalva, egy
hnap tartama alatt rajta fl nem hajtotta, az ilyen birsgokat a mondott hnap elteltvel fel
nem veheti s azt a jobbgyot vissza nem tarthatja, hanem az a jobbgy az el!adott mdon
krosods nlkl, ott telepedjk le, a hol neki inkbb tetszik.
94
2. . A Drva folyn tul lak jobbgyoknak azonban e szabad kltzkds jogt nem adjuk
meg: s!t inkbb elrendeltk, hogy az ! rgi szoksaik mellett maradjanak meg.
7. CZIKKELY.
Senkit sem lehet letartztatni, miel"tt birja el idztk volna.
Elhatroztuk s rendeltk azonfell, hogy brmely rend s sorsu szemlynek vagy embernek
adssga, bne, vtke vagy gonosztette alkalmbl a f!papok, brk, el!kel!k, nemesek vagy
brmely ms rangu, rend, llapotu s sorsu orszglakosaink s alattvalink kzl senki se
merje vagy kisrtse meg azt a vrost, mez!vrost vagy falut, a hol az ilyen ads, bns, vtkes
vagy gonosztev! tartzkodni szokott, vagy a polgrokat, vrosiakat avagy falusiakat letartz-
tatni, elfogni vagy brmi mdon hborgatni.
". . Hanem a kinek az ilyen ellenben valami keresete van, az az ! rendes birja el!tt
foganatositsa azt, a mint ez ilyen esetekben orszgunk trvnye szerint az elmult id!kben is
trtnni szokott, ugy hogy az rtatlanok a bnskrt ne lakoljanak.
8. CZIKKELY.
A srelmesek s krvallott felek els"ben az illet" hely
birjtl krjenek az er"szakoskod ellenben itletet.
Elhatroztuk s rendeltk azt is, hogy, valamint orszgunk rgi szoksa azt kivnja, hogy ha
valamely fldesur falujban vagy birtokn valakin, legyen az brmely rend s rangu, akr
egyhzi, akr vilgi ember, valamely jogtalansg, kr vagy srelem esnk: az ilyen srtettnek
vagy krosnak mindenek el!tt annak a birtoknak urhoz vagy birjhoz kell fordulnia s attl
ktetes igazsgot krni.
". . s ha ez az ur vagy bir vonakodnk neki igazsgot szolgltatni, a megyei ispnhoz
felebbezhessen.
2. . s ha az ispn is elhanyagoln vagy megtagadn az igazsgszolgltatst, a mi kirlyi
felsgnkhz is felebbezhessen.
3. . Azonkpen most is meghagyjuk, hogy ha valaki, brmily rend s llsu legyen is,
valamely szemlynek, akr orszglakosnak, akr kivlvalnak, vrosaink, mez!vrosaink vagy
szabad kzsgeink valamelyikben, valami jogtalansgot, srelmet vagy krt okozott avagy
tett, akkor az ilyen srtettnek vagy megkrositott embernek mindenekel!tt annak a vrosnak a
birja el!tt kell a maga igazsgt keresnie.
4. . s ha annak a vrosnak a birja s eskdtei a kteles igazsgszolgltatst rszre
megtagadnk vagy halogatnk, akkor a srtettnek vagy krosnak jogban s szabadsgban ll
a maga gyt trnokmesternk elibe vinni.
5. . Ha aztn az effle panasz trgyban trnokmesternk is talana igazsgot szolgltatni,
akkor az emlitett srtettnek vagy krosnak szabad leszen gyt a trnokmester birskodsnak
elkerlsvel felsgnk elibe vinni, s Mi brkinek teljes igazsgot fogunk szolgltatni,
aminthogy ezt tenni, kirlyi uralkodi tisztnkb!l foly ktelessgnk.
6. . Ha valamelyik ilyen srtett vagy kros fl, ezt a rendet meg nem tartva, nhatalmulag
merne boszut llani s magnak elgttelt szerezni: jelen rendeletnknek ilyen thgja
hatalmaskods tnyn fog maradni; mert senkinek sem szabad, az igazsgszolgltats
krsnek mell!zsvel, nhatalmulag boszut llani.
95
9. CZIKKELY.
A kilencedet s tizedet a hiteles helynl lettbe helyezett pnzb"l az elmarasztalt
vagy az a fl tartozik megfizetni, a ki a lettre okot szolgltatott.
Elrendeltk azt is, hogy mindazokban az gyekben s perekben, melyekben brmely pernek
biri a pernyertes flt!l kilenczedet s tizedet szoktak kapni, ezt a per birinak nem a per-
nyertes flt!l, hanem attl kell kvetelnik s behajtaniok, a kit abban a perben elmarasztalnak.
". . Mert nem mltnyos, hogy az igaztalanokrt az igaz bnhdjk s krosodjk vagyon-
ban.
10. CZIKKELY.
A polgrok s a vrosok egyes lakosai a kirlynak adt fizetni tartoznak.
Hatroztuk azt is, hogy valamint minden polgr, ugy brmely vrosaink lakosai is klmbsg
nlkl ktelesek lesznek ezentul a mi kirlyi rovatalainkat s adinkat arnylagos rszben
megfizetni, (ellent nem llvn brmely kivltsgaik, melyeket nekik eddigel adtunk, vagy
ezutn Mi s utdaink adni fogunk, s meg nem engedvn, hogy ezek nekik az el!rebocstottak
tekintetben valamit hasznljanak) s ama polgrainkkal egytt adzni.
". . Ha pedig Mi vagy utdaink valamely polgrunkat trtnetesen felszabaditank s felmen-
ten!k, akkor is abban az esetben Mi s emlitett utdaink tartozunk s ktelesek lesznk azt, a
mivel a felmentett polgroknak az adkhoz jrulniok kellene, a vrosi kznsg szmadsbl
letni s sajt szmadsunk terhre elfogadni.
11. CZIKKELY.
Az orszgban lak keresked"k oda vihetik ruikat,
a hova akarjk s a hova nekik tetszik.
Tovbb, mbr tudva van, hogy budai polgraink egyb szabadsgai kztt eddiglen annak a
kivltsgnak is birtokban s lvezetben voltak, melyet el!deink adtak nekik s Mi meg-
er!sitettnk, hogy tudniillik minden, ugy az orszgban lak, mint klfldi keresked!nek, az !
sszes s brmifle ruczikkeit, eladsra s elcserlsre sznt holmijt, gy lefel jvn, mint
felfel menvn a budai polgrok krben kellett leraknia, s a lerakottakat ott eladnia s
elcserlnie, s innen ms valahova vinnik vagy szllitaniok szabad nem volt, a mi szoksba is
ment.
". . Mindamellett, mivel minden kirlyi vrosunknak, mez!vrosunknak s szabad kzsgnk-
nek imnt tartott kznsges gy#lsben, az e trgyban folyt tancskozs utn, orszgunk,
orszglakosaink s kivltkpen polgraink meg keresked!ink jvedelmnek gyarapitsa s
helyzetnek emelse, valamint kzjava rdekben, nehogy egy vros haszna vagy gyarapodsa
miatt orszgunk egsz kznsge szenvedjen krt s rvidsget, s rezzen rtalmas
vesztesget, - jnak lttuk s elhatroztuk, hogy a keresked!k, a kik tudniillik orszglakosaink,
mindannyian egytt s egyenkint, orszgunkbl kimenvn, vagy orszgunkban tartzkodvn
sszes s brminem ruczikkeiket, elad s elcserlni val portkjukat egsz orszgunkon
keresztl s orszgunkon kivl akrhov, akrhnyszor s akrmikor egszen szabadon s
teljes biztonsggal vihessk, szllithassk, hajthassk, visszahozhassk, lerakhassk, s a
lerakottakat eladhassk, elcserlhessk, onnan elszllithassk, elhordhassk s azokkal
akaratuk s tetszsk szerint rendelkezhessenek.
96
2. . Ellent nem llvn nevezett budai polgrainknak az ruk emlitett leraksa trgyban
brmimdon adott s engedlyezett brmifle szabadsgok s kivltsgok, melyeket az
el!rebocstottak tekintetben hatrozott szndkkal visszavonunk.
3. . Kivve a klfldieket, kiknek ktelessgk az el!bb mondottakban a rgi szokst
megtartani.
12. CZIKKELY.
A szabad vrosoktl a trnokmesterhez, s innen, ha szksges,
a kirly szemlyes jelenlte elibe trtnik a feljebbezs.
Ezenfell, ha azoknak a vrosoknak a polgrai, melyeket ujonnan ltesitettnk s a melyeket
ms vrosok szabadsgaival lttunk el, birik s eskdteik itletben s hatrozatban meg-
nyugodni nem akarnnak, megannyian ahhoz a vroshoz, a melynek szabadsgval lnek, vagy
trnokmesternkhz feljebbezhetnek.
". . Ugy azonban, hogy miutn a trnokmesterhez fordultak, a birkhoz s eskdtekhez tbb
vissza ne trhessenek, s ms valakihez se feljebbezhessenek semmikpen, kivvn, ha
szksges volna, a mi szemlyes jelenltnkhz.
13. CZIKKELY.
Milyenek legyenek az ajndkok, melyekkel a szabad vrosok
a kirlynak s tiszteinek tartoznak?
Nem klnben szablykpen elrendeltk, hogy az orszgunk terletn s hatrain bell lev!
brmely kirlyi vrosunk polgrai s jvevnyei azokat az ajndkokat vagy adomnyokat,
melyekkel felsgnknek ujvi ajndkok czimn tartoznak, minden uj esztend!ben ugy s azon
a mdon lesznek ktelesek felsgnk rszre megadni s tszolgltatni, a mint velk nem
rgiben megegyeztnk s a mikpen az brmely vrosaink, mez!vrosaink s szabad kzs-
geink leveleiben, melyeket nekik adtunk, a tbbi szabadsgok kztt vilgosan ki van fejezve.
". . Ezenkivl ajtnll mesternknek, a kitztt id!ben hat forintot s nem tbbet kell
adniok s venkint a neknk jr ajndkkal egyttesen fizetnik.
2. . Ha s a mikor pedig a kirly vagy kirlyn! ! felsge orszgunk valamelyik vrosba,
mez!vrosba vagy szabad kzsgbe tallna menni, ekkor annak a helynek a polgrai s
jvevnyei, a melybe menni fogunk, a mi felsgnknek s a kirlyn ! felsgnek egy ebdre s
egy vacsorra alkalmas lelmi szereket tartoznak kell! b!sgben adni s szolgltatni, ha ott
ebdelni s vacsorlni is akarnnk; avagy pedig egyedl ebdet, vagy vacsort, ha trtnetesen
csakis egyszer tkeznnk ott.
3. . A lovszmesternek pedig azok a vrosok, melyeken netaln Mi vagy a felsges kirlyn!
tutaznnk, vagyis inkbb az illet! vrosnak brminem mesteremberei egy-egy kzmvet
tartoznak adni s szolgltatni, de csak egyszer egy esztend!ben, brmikor tallnnk is ott
tutazni, s csakis a lovszmesternek, s nem pedig msnak; ugymint: minden szcs egy
kdmnt, minden nyereggyrt egy zabolt s igy tovbb.
4. . Kivvn egyesegyedl azokat a vrosokat, melyek rgi szoksnl fogva a most
emlitettekre nincsenek ktelezve.
97
5. . A tbbi kirlyi s kirlyn!i tisztvisel!knek pedig, tudniillik a pohrnok s asztalnok-
mestereknek, sfroknak, ajt!rknek, szakcsoknak s msnak, akrkinek, semmit sem kell
adniok vagy fizetnik.
14. CZIKKELY.
Egyhzi birk vilgi, s vilgiak egyhzi perekben
ne itljenek s azokat el ne birljk.
A rgt!l fogva div mdhoz s szokshoz kpest elrendeltk azt is, hogy a f!papok s brmely
egyhzi frfiak ne itlhessenek s hatrozhassanak oly perekben, melyeket orszglakosaink
egyms kztt inditottak vagy ennekutna fognak brmi mdon s brhol egyms kzt inditani
s tmasztani, mert azok a vilgi birsg el tartoznak.
". . s megforditva a brknak, megyei ispnoknak s orszgunk ms nemeseinek, ugyszintn
a polgroknak s jvevnyeknek nem kell s nem is szabad az egyhzi birsgra nz! gyeket,
pereket s peres krdseket meg vizsglni s azokban itlni.
2. . s ha egyfel!l az egyhzi frfiak, msfel!l pedig az el!bb rintett vilgi birk kztt az
el!ttk forg gyekben ezeknek a birsga irnt, hogy tudniillik kit illet azokban a birskods?
egyenetlensg vagy szvita tmadt volna, akkor a felek az effle vits gyet vagy gyeket
eldnts vgett a mi klns jelenltnk elbe tartoznak vinni, oda, a hol Isten vezrlete alatt
pen akkor a f!papokkal s brkkal tartzkodni fogunk, a hol vgzst hozvn, meg fogjuk
llapitani, hogy a krdses gyek, melyik flnek birsgt, vagy trvnyszkt illetik s
melyikre tartoznak.
15. CZIKKELY.
Hogy arany s egyb rczeket kivinni tilos s hogy a keresked"k portkit
a kirlyi harminczadosok vizsgljk meg s puhatoljk ki.
Ezenfell, valamint rgentn is, kirlyi rendelsek az aranynak s ezstnek, a rznek s ms
rczeknek orszgunkbl val kivitelt megtiltottk, ugy a vrosok, mez!vrosok s szabad
kzsgek rszr!l ez id! szerint kiadott egyb hatrozatok kztt elrendeljk s megllapitjuk,
hogy mindenik vrosban, mez!vrosban s szabad kzsgben vlaszszanak a birk s polgrok
kt arra alkalmas eskdt polgrt, kiknek ktelessgk leszen, mindennm rucsomagok,
ednyek s egyb bektzni val terhek bektzsnl s begngylitsnl jelen lenni s
azokat megvizsglni, s az e czlra kirendelt polgrok nlkl semmi keresked!, kalmr vagy
akrmely ms csereberl! se merje az ! rucsomagjait s egyb terheit bektzni s
begngyliteni.
". . A mely csomagokat s terheket annak a kt polgrnak sajt pecstjeik rillesztsvel kell
megjellnie s biztositania.
2. . s ha ez ellen cselekednnek, akkor az illet!k azokat a csomagokat vagy rkat, melyeket
a vlasztott polgrok az el!bb irt mdon meg nem vizsgltak s meg nem pecsteltek,
veszitsk el egszen, s szlljanak egszen a mi kirlyi kincstrunkra.
3. . s abban az esetben, ha azutn, hogy az ekkpen begngylt s megjellt csomagokat s
brmely egyb terheket harminczadhelyeinkre vittk s szllitottk, a mi harminczadosaink
vagy azok tisztjei az ilyen megpecstelsnek nem akarnnk hitelt adni, hanem az effle
csomagokat kibontani kivnnk: akkor, ha azokat a csomagokat s terheket nagy terhes,
kznsgesen Mzs-nak nevezett, szekereken szllitottk, annak a szekrnek a rudjra egy
98
mrka aranyat, vagy hatvanngy forintot vagy ekkora rtk pnzt; ha pedig az a szekr
kzepes, mrskelt nagysgu, vagy kicsiny lenne, akkor flmrkt, vagy azzal egyenrtk
forintokat avagy pnzt kell rtenni, s ezutn bonthassk fel s vizsglhassk meg azokat a
csomagokat s terheket.
4. . s ha az ilyen csomagokban nagy teherktsekben aranyat, ezstt vagy ms tilalmas
dolgokat nem tallnnak, akkor a harminczados a rudra tett mrkt vagy pnzt veszitse el,
mely is a portkk gazdjt vagy a keresked!t fogja megilletni.
5. . Ha pedig abban a szekrben aranyat, ezstt vagy valamely tilalmas portkt tallnnak
vagy kapnnak, ekkor nemcsak ezt a tilalom alatt ll portkt, hanem a szekren s csomag-
ban lev! s azokban elhelyezett sszes egyb dolgokat s javakat is az emlitett mrkval vagy
pnzekkel egytt a harminczadosok vagy tisztjeik vegyk el s foglaljk le.
16. CZIKKELY.
Azok bntetse, a kik klfldi vagy idegen keresked"k portkit
sajt portkik gyannt maguknl tartjk s ruljk.
Megllapitottuk s megfontols utn elrendeltk azt is, hogy sem keresked!, sem orszgunk
brmely ms rend, rangu s sorsu lakja se merszelje valamikpen idegeneknek vagy
klfldieknek ruczikkeit s brmely elad vagy cserre bocstand javait, a mint ezt eddigel
nmelyek ravaszsgbl tenni szoktk, sajt portki s rucikkei gyannt elfogadni, tvenni,
magnl tartani, meg!rizni, elrusitani, elcserlni vagy irntuk brmi mdon intzkedni, sem az
idegenekkel trsasgot ktni, ltesiteni, felllitani, rendezni s llandsitani abbl a czlbl s
okbl, hogy ilyen trsasg czge alatt az el!bbieket szabadon vghez vigye, s a mi mondott
rendeletnk ellen semmikpen sem szabad cselekednie.
". . Azokra nzve pedig, kik ez ellen cselekesznek, rendeljk, hogy azokat az rukat s
javakat, a melyeket jelen rendeletnk fitymlsval ilyen alattomos sszejtszssal orszgunkba
hoztak, eladtak, elcserltek, s eladni, elcserlni akarnak, a mi kirlyi kincstrunk javra legott
elengedhetetlenl elveszitsk, s szemlyket illet!leg a Felsgnk tetszse szerint megllapi-
tand bntetssel lakoljanak.
17. CZIKKELY.
Hogy harminczadot mind az orszgbl kivitt,
mind az abba behozott ruk utn kell fizetni.
Ezenkivl, minthogy bizonyos, igaz s szszer okoktl vezrelve, a kztrsasg hasznra s
egsz orszgunk megmaradsra, a melynek rdekben el!deink, Magyarorszg kirlyai, az
elmult id!kben is sok trvny alkotsrl s sok szoks behozatalrl gondoskodtak, a
f!papokkal, brkkal s orszgunk tekintlyesebb el!kel!ivel nem rgiben elhatroztuk, hogy
minden keresked!, kalmr, s egyb brmily llsu s sorsu emberek, kik az orszg hatrain
tulra visznek s szllitanak portkt, vagy rukat s elad dolgokat, ezekt!l pen ugy
ktelesek a harminczad rszt megfizetni s kiszolgltatni, mint azoktl, melyeket az orszgba
behoznak:
". . Azrt nem rg tett s imnt emlitett rendelkezsnk nmi enyhitsre s kiegyenlitskpen
is elrendeltk s kirlyi b!kezsgb!l megengedtk, hogy az ilyen keresked!k vagy kalmrok
s a tbbi fentemlitettek, brmely kirlyi vm- vagy rvhelynkn szemlykben lovaikkal,
99
szekereikkel s mindenfle ruikkal s sszes dolgaikkal s javaikkal, minden vmfizets nlkl,
szabadon s akadlytalanul mehessenek keresztl, annyiszor, a mennyiszer nekik tetszeni fog.
2. . Megparancsolvn mind mostani, mind jvend!beli vmtiszteinknek, hogy ezeket a
szemlyeket, legsulyosabb neheztelsnk bntetse alatt, az el!bb emlitett szabadsg ellenre
semmi szin alatt se merjk akadlyoztatni, s hogy t!lk semmi vmot se krjenek s
szedjenek.
18. CZIKKELY.
A pnzek forgalma, s azok bntetse, a kik e trgyban vtkeznek.
Egybirnt, minthogy minden orszg kirlyainak, bizonyos kivl el!jognl fogva, szabad
hatalmukban ll ugy arany-, mint ezstpnzt veretni: elg tisztessgtelen s tkos dolognak
tartjuk azt, hogy a vert pnz ugyanazon uralom alatt lev! terleten, ne legyen kell! forgalom-
ban s hasznlatban; de ennl sokkal tkosabb mg, ha azt krlmetszik, vagy sulyban
megknnyitik, avagy valami mdon meghamisitjk.
". . Mirt is, e rendellenes dolgoknak dvs eszkzkkel elejt hajtvn venni, miutn e
trgyban f!papjainknak, brinknak s el!kel!inknek, nemklmben a kirlyi vrosok
szemlyesen megjelent sszes polgrainak tancst kikrtk, egsz orszgunk hasznra s
gyarapodsra s az igazsg tekintlynek fentartsa rdekben hatrozzuk s el is rendeljk:
2. . Hogy egyltaln semmifle llsu s sorsu ember se merje vagy kisrtse meg a mi kirlyi,
akr arany, akr ezst pnznket visszavetni vagy valami mdon visszautasitani, csakhogy
igazi s a mienk legyen az; sem pedig krlmetszeni, a sulyosakat a knnyekt!l kln
vlasztani, vagy valami mestersggel avagy furfanggal meghamisitani.
3. . A ki mgis ez ellen merne valamit megkisrteni, azt ilyen mdon kell bntetni: tudniillik,
az vagy azok, kik pnznket elfogadni vonakodnak, bntetsl veszitsk el a pnzt, melylyel
nekik tartoznak, vagy azt a dolgot, a melyrt fizetnik kell, akkpen, hogy az a pnz vagy
dolog az illet! hely birj s eskdtjei legyen; s az ads az ! hitelez!jvel, a vev! pedig az
eladval szemben szabad s mentes legyen csakugy, mintha ennek a mondott pnzt megfizette
volna.
4. . Azok pedig, a kik mint el!bb emlitettk, a kirlyi pnzt krlmetszeni s kisebbiteni,
klnvlasztani vagy meghamisitani merszkednek, mint hamisitk s gonosztev!k, necsak
vagyonukkal, hanem orszgunk rgi szoksa szerint, szemlykkel is bnhdjenek.
5. . S ha ezt azok a birk s eskdtek, a kiknek kezre az ilyen thgk kerlnek, megtenni
vonakodnnak s azokat bntetlenl tvozni engednk, akkor !ket a pnz vagy dolog elenge-
dsert a kirlyi fiscus javra ugyanazon mennyisg pnzben vagy annak a dolognak az rt-
kben kell elmarasztalni; a hamisitk elbocstsrt pedig olyan, akr pnz-, akr szemlyes
bntetsbe essenek, a min!t a mi felsgnk megllapitani s rejuk rnni jnak fog ltni.
19. CZIKKELY.
A kirlyi pnzvltkrl.
De, hogy pnznk az ! igazi rtkben megmaradjon, s azt senki se akarja krlmetszeni vagy
meghamisitani, elrendeltk azt is, hogy minden vrosunkban legyen egy kirlyi pnzvlt, a
kinek egyedl lljon hatalmban a pnzt, tudniillik arany forintokon vert pnzt, vert pnzen
pedig arany forintokat bevltani s becserlni.
"00
". . Megtiltvn brmely rend s llsu orszglakosainknak s a klfldieknek is, egyetemben
s egyenkint, hogy ezutn pnznek s arany forintoknak pnzrt val bevltsra vagy
becserlsre joguk s hatalmuk ne legyen, klmben a bevltott vagy bevltand pnz
elvesztsvel bnhdnnek, melyet kincstrunk szmra a kirlyi pnzvltnak kell tadni.
20. CZIKKELY.
Klfldi skat nem szabad behozni s azokat az orszglakk ne is hasznljk.
Vgre, minthogy Magyarorszg kirlyai, a mi el!deink helyes hatrozssal elrendeltk, hogy
Magyarorszgunk hatrain bell ms, mint egyedl az orszgban sott sk forgalomban s
hasznlatban ne legyenek, s ezt a rendelst a Mi felsgnk is nagyon igazsgosnak s helyesnek
tallja, mert bizonyra nagy esztelensgre mutat az, ha valaki msoktl klcsnzi azt, a mit a
magbl megkaphat: ezrt mi, de csak miutn a dolog felett el!bb f!papjainkkal, brinkkal
s el!kel!inkkel tancskoztunk, s azt retten megfontoltuk, hasonlkpen megllapitottuk
rendelet utjn, hogy egyedli kivtelvel az orszgunkban sott kirlyi sinknak, msfle skat
egyltaln semmifle rend, rangu s llsu orszglakos, vagy jvevny se merjen vagy kisrt-
sen meg orszgunkba behozni, szllitani, eladni, venni, kiosztani, fogyasztani vagy valamikpen
megszerezni, mg pedig az albbirt bntets alatt:
". . Tudniillik, hogy ha valakinl, legyen az brmily rend s llsa, ilyenfle nem a mi orsz-
gunkban sott skat tallnak, akkor az, vagy azok, a kiknl el!szr megkaptk, e skat minden
tovbbi nlkl legott veszitsk el s valljk azoknak krt.
2. . Ha pedig valaki azokat, miel!tt nla megtalltk volna, eladta volt, a pnzt elengedhetet-
lenl visszaadni tartozik.
3. . E skat s pnzt pedig a kirlyi kamars t!lk a kirlyi fiscus nevben haladktalanul
vegye el s hajtsa be.
21. CZIKKELY.
A pnzz nem alakitott aranyat s ezstt ne vigyk ki az orszgbl.
Vgezetl gondoskodni akarvn a kzjrl s az egsz orszg hasznrl, nehogy valaki az
orszgban sott aranyat s ezstt, hacsak el!bb pnzz nem alakitottk t, az orszgbl
kivigye, azt is jnak lttuk dvs vszer gyannt elrendelni, tudniillik hogy semmi bnysz se
merjen vagy kisrtsen meg, brmily rend s llsu embernek is aranyat vagy ezstt nyilvn,
vagy titokban eladni, s egyltaln semmifle rend s llapotu bnysz se merjen bnysztl
vagy bnyamunkstl aranyat, ezstt venni.
". . Hanem az egsz aranyat s ezstt, a melyet s a mennyit orszgunk terletn brhol
snak s tallnak, minden kisebbits nlkl az eddigel meghatrozott rban vagy rakban a
kamara s a kirlyi arany s ezst pnzek elnkhez, tudniillik a kirlyi kamarshoz kell
beszolgltatni.
2. . Tovbb, ms szemlyt!l sem szabad aranyat vagy ezstt, kereskeds avagy ruba
bocsts czljbl nyilvn vagy titkon venni, avagy annak eladni, mg akkor sem, ha azt az
aranyat s ezstt idegen vidkr!l hoztk volna ebbe az orszgba; hanem az, a ki brmikor el
akarja adni, azt a pnzver!hely elnknek, a kirlyi kamarsnak kell eladnia, s nem msnak; a
kamarsnak pedig az rt nem a bnyszok becsjhez, hanem ahhoz kpest kell megadni,
melyet az elads helyn llapitanak meg.
"0"
3. . Ellenben sajt hasznlatra, tudniillik arany s ezst ednyek, szablyaszijak s ms
fnyzsi czikkek kszitsre az ads-vtel mindenkinek szabadsgban ll.
4. . Ha pedig valaki ellenkez!leg merne cselekedni, s az aranyat vagy ezstt eladn, a
vsrl is legott minden tovbbi nlkl, veszitse el pnzt, a mely arany vagy ezst s pnz
egyik fele rszben kirlyi kincstrunkat, a msik fele rszben pedig a feladt (ha volna ily
felad) illesse meg.
5. . Ugyanazrt elrendeljk, hogy aranyat avagy olyan kvet, melyben az arany- vagy
ezstmin!sget meg lehet ismerni, senki se tartson meg, tovbb az ezst ntsre vagy
vegyitsre szolgl ednyt vagy eszkzt se tartson senki, kivvn egyedl az aranymveseket;
ezenfell az aranynak az ezstt!l vizzel val elvlasztsa mestergt se gyakorolja senki,
hanem ha az vagy azok, a kiket az effle tiszttel klnsen megbizni kivnunk.
6. . Mindezeknek, egytt s egyenkint, tanusitsra s rkktart erejre jelen kivltsg-
levelnket, fgg! s hiteles uj kett!s pecstnk odaillesztsvel hagytuk meger!sittetni.
7. . Kelt a F!tisztelend! atynak Krisztusban, Eberhard urnak, Isten s az apostoli szk
kegyelmb!l zgrbi pspknek, kirlyi udvarunk f!kanczellrjnak, a mi kedvelt hivnknek
kezvel.
8. . Az rnak ezerngyszztdik esztendejben, prilis h "5-n, uralkodsunknak pedig
tizenhetedik vben.
9. . Jelen levn a tisztelend! atyk s urak Krisztusban Blint, a rmai szentegyhznak
Sanctae-Sabinae czimt visel! presbyter bibornoka s a pcsi egyhz kormnyzja, Jnos
esztergomi rsek, a kalocsai rseki szk resedsben levn, Andrs spalati s egy msik
Andrs ragusai rsekek, Lukcs nagyvradi, Istvn erdlyi, ugyanaz az Eberhard, zgrbi
pspkk, az egri pspki szk betltetlen levn, Jnos boszniai pspk, a veszprmi szk
resedsben llvn, Jnos gy!ri, Mikls vczi, Pter nyitrai, Dsa bart, vlasztott csandi
pspkk, kik az Isten egyhzait szerencssen kormnyozzk; a szermi, traguri, scardonai,
tinnini, novii, sebenicoi, corbaviai s zenggi szkek resedsben levn.
"0. . Nemklnben a Nagysgos urak: Gara Mikls nevezett Magyarorszgunk ndora, Jnos
s Jakab, erdlyi vajdink, nhai Knya bn fia Frank ispn, orszgbirnk, Bessenyey Pl, s
egy msik: Petthi Pl, emlitett Dalmtinak s Horvtorszgnak, valamint egsz Szlavoninak
bnja, Marthi Jnos macsi bn, a szrnyi bni mltsg betltetlen levn; Newnai Trewel
Mikls trnokmesternk, s Pozsega ispnja, az emlitett nhai Knya bn fia Simon: ajtnll,
Deis Mrton asztalnok, Thary L!rincz pohrnok, Cheh Pter lovszmesternk, Wetaw
Szaniszl pozsonyi ispn s msok igen sokan, kik orszgunk ispnsgait s tisztsgeit viselik.
"02
ZSIGMOND
HARMADIK DECRETUMA.
Zsigmond Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmczia, Horvtorszg, Rma, Szerbia,
Galliczia, Lodomeria, Kn- s Bolgrorszgok kirlya, stb. Brandenburgi !rgrf, a szent rmai
birodalom f!kamarsa, Csehorszg s Luxemburg rkse. Minden ugy jelenleg l! mint
jvend!beli keresztny hiv!nek dvt abban, ki a fejedelmeknek megengedi, hogy
szerencssen kormnyozzanak s gy!zedelmeikkel diadalt arassanak.
". . Egyb lelki aggodalmaink kzt egyik kivl gondunk van arra, hogy, valahnyszor
terhesebb teend!kt!l mentek vagyunk, kegyes intzkedsekkel azon is munklkodjunk, a mi a
kormnyzsunkra bizott alattvalk hasznra s javra tartozik.
2. . Mert ht az alattvalk nyugalma: az uralkodnak dics!sge; s a mid!n a fejedelem a
kzj rdekben valamit mrskelten, lelkiismeretesen s blcsen vgez, ennek sikere az !
serny gondoskodst szerfltt magasztalja.
3. . Mirt is szivnk mlyben les megfigyelssel meggondolvn azt, hogy az orszgunkban
div klmbz! s gyakran ellenttes szoksokbl orszglakinkra sok htrny s sok kr
hrul; a f!papjainkkal, brinkkal s el!kel!inkkel tartott gylekezetben, ezek tancsra,
javaslatra, s hozzjrulsukkal el!leges rett megbeszls utn, ez egsz orszg javra,
hasznra, el!haladsra s gyarapodsra, kirlyi hatalmunknl fogva a kvetkez! dvs
trvnyek s rendeletek meghozatalra hatroztuk el magunkat.
4. . Meghagyvn s megparancsolvn, hogy ezeket sszes orszglakosaink egytt s
egyenkint, ugy az egyhziak, mint vilgiak, kzlk senkit ki nem vve, teljesen, egszben s
srthetetlenl megtartsk.
5. . Orszgunk f!papjaival, brival s el!kel!ivel els!ben is s mindenekfltt parancs s
lland szably gyannt elrendelvn s megllapitvn:
1. CZIKKELY.
Hogy az tkel" urak s katonk er"szakos krt egy orszglakosnak se okozzanak.
Hatrozatot hoztunk s hozattunk ilyen mddal s renddel: hogy a f!papok, brk, nemesek s
brmilyen ms rend, rangu s llsu emberek, a mikor katonk min!sgben jrnak-kelnek
orszgunkban, vagy a mikor valamely dolgukban vagy perkben felsgnkhz avagy ! vele,
vagy egybknt is brhol s orszgunk brmely vidkn jnnek-mennek, h orszglakosainkat a
trvny utjn kivl Istennek s az ! igazsgnak ellenre semmi szin alatt se merjk megkro-
sitani, fosztogatni, bntani, srteni.
". . s ha valaki e hatrozataink ellenre valamelyes gonosztettet kvetne el s ez irnt valaki
Felsgnkhz avagy ms rendes birhoz panaszt terjesztene be, s az ilyen panaszos panasznak
valdisgt nyilvnval bizonyitkkal beigazolhatn, akkor az emlitett hatalmaskodsok
elkvet!i legott a hatalmaskods tnyn maradjanak.
2. . Mi pedig s a rendes bir a srtett s kros embereknek haladktalanul, rvid uton, biri
szken kivl s a perlekeds s a rendes biri eljrs mell!zsvel fogunk elgttelt adni s
adatni.
"03
2. CZIKKELY.
Brmi dolgot nhatalmulag, hatalmaskods bntetsnek terhe alatt,
senki le ne tartztasson.
Tovbb, brmilyen rend, rangu s llsu legyen is valaki, ne lljon jogban s szabadsgban
a mi kirlyi birtokainkon, vagy a kirlyn!, az egyhzak avagy nemesek birtokain, sem a mi
lakosainknak s npeinknek, sem brki msinak brmely tette miatt nhatalmulag zlogot
vagy biztositkot venni s lefoglalni.
". . A kik ezzel ellenkez!leg cselekszenek, hatalmaskods tnyn maradjanak.
3. CZIKKELY.
Hogy a tagcsonkits tilos kivve azokat, kiknek a kirly erre hatalmat adott.
Ezenkivl egyltaln semmifle bir vagy igazsgszolgltat vagy orszgunk brmely ms
el!kel!je se merje akrmifle npeinknek s orszglakosainknak tagjait megcsonkitani vagy
elmetszeni, s ezt tenni jogukban ne lljon.
". . Kivve egyedl azokat, a kiknek erre annak rende szerint kirlyi hatalmunkat adtuk.
2. . Az ellenkez!leg cselekv!k, legott az emlitett hatalmaskods tnynek bntetsbe esvn.
4. CZIKKELY.
Hogy a hatalmasoknak nem szabad az albbvalkon er"szakoskodni.
Elrendeltk azt is, hogy a f!papok, orszgunk ndora, orszgbirnk, trnokmesternk s a
tbbi brk, valamint a vrmegyei ispnok s ltalban orszgunk brmely biri s igazsg-
szolgltati, az egyhziak s vilgiak, az el!kel!k s nemesek, a vrnagyok s vrosiak,
orszgunk egsz terletn brmely rend s llsu h orszglakosainkat ne fosztogassk,
dolgaikat el ne raboljk s javaikat el ne vegyk, vrket ne ontsk s ellenk semminem
hatalmaskodsokat ne merjenek cselekedni, elkvetni vagy vghezvinni.
5. CZIKKELY.
Hogy sajt helysgeiben s jszgaiban senki se foglaljon;
hanem a szksges foglalsok, rgi szoks szerint idegen jszgban trtnhetnek.
Nem kevsb elrendeltk, hogy vrnagyjaink s kirlyi tiszteink a mi sajt birtokainkon,
hatrainkon s terleteinken, valamint kirlyi birink s eskdt polgraink, a maguk krben;
tovbb a f!papok, brk s nemesek meg egyb rangu birtokos emberek sajt birtokaikon h
lakosaink vagy npeink dolgait, vagyont, brmely keresett szin alatt vagy brmi okbl semmi-
kpen se merjk lefoglaltatni vagy letiltatni, hanem csak msok birtokain vagy kzhelyen, a
mint ezt orszgunk szoksa megkveteli.
". . s meghagyjuk, hogy mindazok, kik (a mit nem hisznk) ez ellen a decretumunk ellen
mernnek cselekedni, hatalmaskods tnyn maradjanak.
"04
6. CZIKKELY.
A budai suly- s msfle mrtket s r"ft az egsz orszgban meg kell tartani.
Hatroztuk azonkivl, hogy az sszes gabonanemeket, borokat, termnyeket, posztkat s
msnem javakat vagy lelmiszereket s egyb akrmilyen faju vagy min!sg elad dolgokat
mindentt, tudniillik ugy a mi vrosainkban, mez!vrosainkban s kzsgeinkben, mint
brmely ms orszglakosunkiban ugyanazon helyes, igazi s valdi sulyok, mrtkek s r!fk
szerint kell mrni, eladni vagy ruba bocstani, valamint vsrolni, kicserlni, fizetni s
kiszolgltatni, melyek Budavrosunkban rgta be vannak hozva s melyeket most is
megllapitunk.
". . A kik ellenkez!kpen cselekszenek, legott az effle elad portkjuk elvtelnek a
bntetsvel lakoljanak.
7. CZIKKELY.
Az arany rtke s annak egy forint rtkben val megllapitsa.
Az orszgunkban forg forintoknak rtkbetudst vagy beszmitst ekkpen kivntuk
szablyozni:
". . Hogy a mondott forintoknak minden kisebb rtk szerint val szmitsa, mely, a mint
megtudtuk, orszgunk nmely vidkn, visszalskpen divatba jn, teljessggel megsznjk s
brmely dolgok s javak megvtele s eladsa alkalmval ama forintokat ms rtkben ne
szmitsk s be ne tudjk, mint egy valdi, j s igaz sulyu aranyforint vagy szz uj dnrral
szmitott ms forint rtkben.
2. . E hatrozatunknak thgi haladktalanul az eladsra s megvtelre sznt dolgok s javak
elvtelvel bnhdjenek.
8. CZIKKELY.
Klfldi skra vonatkoz tilalom.
Azonkzben jelen decretumunkkal nem meggondolatlanul, hanem megfontolt szndkkal
komolyan eltkltk annak a megllapitst:
". . Hogy klfldi vagyis ms orszgokbl val skat, elads vgett vagy brmely ms okbl,
ebbe az orszgba senki, tudniillik se bennlak, se klfldi, se keresked! vagy kalmr, semmi-
kpen se merjen vagy prbljon behozni, vagy hasznlni, avagy azokkal orszgunk akrmely
rszeiben jrni-kelni.
2. . Mert ha valaki brhol s brkinek a birtokain ilyen eladott vagy eladand, megvsrolt
vagy megvsrland klfldi skat tallna; parancsoljuk, hogy ama birtokoknak a fldesura, a
melyekben az el!bb mondottak szerint az emlitett skat megkaptk, kteles legyen ezeket
eladiktl s megvsrliktl, vagy cserre bocstiktl elvenni.
3. . Vagy ha netaln kedvezsb!l, vagy azrt, mert megvesztegettk avagy megfizettk, a
mondott skat elvenni vonakodnk, akkor hasonlkpen elrendeljk, hogy ugy vidki, mint
megyei ispnjainknak ktelessgk leszen, a nemeseknek effle birtokait, melyekben, mint
el!rebocstottuk, az emlitett skat megtalltk, a mi felsgnk rszre elfoglalni.
"05
9. CZIKKELY.
Hogy a levelesitett embereket vagy felsgsrt"ket,
h#tlensg vtknek bntetse alatt, senki se merje befogadni.
Ezenfell sszes h orszglakosainknak hatrozatkpen meghagyjuk:
". . Hogy ennekutna s jv!re a hozznk hteleneket, vagy levelesitetteket, vagy akrmely
ms becstelensggel, htlensggel s bntnynyel vagy pedig az agglyossg szgyenfoltjval
bemocskolt s beszennyezett embereket hiveink kzl, minden kivtel nlkl, senki se merje
tbb brmikor s brmikpen nyiltan vagy titkon, nyilvnosan vagy mindenek lttra, egyene-
sen vagy msnak kzbenjrsra maghoz befogadni, eltartani vagy valami kedvezmnyben,
seglyben s vendgszeretetben rszesiteni vagy azzal elhalmozni.
2. . Mert az ez ellen cselekv!ket legott irgalmatlanul ugyanazon bntetssel kell illetni s
sujtani, a milyent az ilyen htleneink, levelesitettek, vagy ms bntettel megblyegzettek
lennnek knytelenek elszenvedni.
10. CZIKKELY.
Hogy a jobbgyok rszr"l trvnytlelt els" sorban a fldes uraktl kell krni.
Aztn megllapitjuk, hogyha orszglakosunk kzl valakinek, legyen az brmily rend vagy
rangu, a parasztok vagyis a f!papoknak, brknak, nemeseknek vagy ms rend embereknek a
jobbgyai ellen valami joga vagy keresete van vagy lesz, az irnt el!szr s els! sorban
azoknak fldesurai el!tt kell trvnyesen fllpni.
". . s ha e parasztok vagy jobbgyok urai az igazsgszolgltatst megtagadnk, vagy annak
eszkzlsben ksedelmeskednnek, akkor hivja az ilyen fldesurakat a rszre megtagadott
igazsgszolgltats czimn annak a megynek ispnja vagy alispnja avagy szolgabiri elbe
trvnyesen perbe, a melyben az igazsgszolgltats megtagadsa trtnt.
2. . A mely megyei ispn, alispn s szolgabirk tisztsgk vesztsnek s a mi neheztelsnk
bntetse alatt tartozzanak s ktelesek legyenek azok rszr!l a perlekeds s rendes eljrs
mell!zsvel rvid uton s biri szken kivl s minden gylletet s szeretetet flretve,
haladktalanul trvnyt, igazsgot s teljes jogot szolgltatni.
11. CZIKKELY.
Hogy a kirlyi vrosok polgrait els" sorban sajt birik eleibe kell idzni.
Ugyancsak elrendeltk, hogy hasonlkpen brmely rangu s rend orszglakosunknak van
vagy leszen a mi kirlyi polgraink ellen valami keresete, ez irnt a maga rendjn s trv-
nyesen a mi kirlyi birink s eskdt polgraink el!tt lpjen fl, ott, a hol s a mely helyen ama
polgrainkat beperlik, vagy ama tisztek s birk el!tt is, a kiket felsgnk az e kirlyi vrosaink
tisztsgeinek s birsgainak kormnyzsval megbizni jnak ltta, a kik is ktelesek lesznek
azok rszr!l trvnyt s igazsgot szolgltatni.
". . s ha ezek a birk s kirlyi eskdt polgraink, vagy az el!bb jelzett mdon arra kirendelt
tbbi tisztek vagy birk a trvny s igazsgszolgltatsban valakivel szemben ksedelmesek
volnnak, akkor ezeket a birinkat s eskdt polgrainkat, vagy a tbbi tiszteket s birkat az
igazsg kiszolgltatsra trnokmesternk hatalmval kell szoritani s knyszeriteni.
"06
2. . Abban az esetben pedig, ha a panaszlk eme birink s eskdt polgraink itletben nem
akarnnak megnyugodni, akkor az effle gyeiket a rgi szokshoz kpest, trnokmesternk
elibe feljebbezhetik.
3. . A ki kteles leszen rszkre ott ujabb itletet hozni s teljes igazsgot szolgltatni s
hathatsan gondoskodni, hogy ezt az itletet a nevezett birk s eskdt polgrok tiszteletben
tartsk.
4. . s ha az emlitett panaszlk sem ama birk s eskdt polgrok, sem a trnokmester
itletvel nem elgednnek meg, akkor az ilyen gyeiket (a klmben szoksos mdon)
felsgnk el vihetik, kiknek mi olyan trvnyt s igazsgot fogunk tenni, a min!t a trvny,
rendje fog kvetelni.
12. CZIKKELY.
Hogy egyhzi bir vilgi gyekben, s a vilgi bir egyhziakban ne itljen.
A rgta div mdhoz s szokshoz kpest elrendeltk azt is, hogy a f!papok s brmely
egyhzi frfiak olyan perekben, melyeket orszglakosaink egyms kzt inditottak vagy ennek
utna fognak brmi mdon s brhol inditani s tmasztani, ne itlhessenek s ne hatroz-
hassanak, mert azok a vilgi birsg el tartoznak.
". . s megforditva a brknak, megyei ispnoknak s orszgunk ms nemeseinek, ugyszintn
a polgroknak s jvevnyeknek nem kell, s nem is szabad az egyhzi birsgra nz! gyeket,
pereket s peres krdseket megvizsglni s azokban itlni.
2. . s ha egyfel!l az egyhzi frfiak, msfel!l pedig az el!bb rintett vilgi birk kztt az
el!ttk forg gyekben ezeknek birsga irnt, hogy tudniillik kit illessen azokban a
birskods? egyenetlensg vagy szvita tmadt volna, akkor a felek az ilyen vits gyet vagy
gyeket eldnts vgett a mi klns jelenltnk elbe tartoznak vinni, oda a hol, Isten
vezrlete alatt pen akkor a f!papokkal s brkkal tartzkodni fogunk, a hol vgzst hozva
meg fogjuk llapitani, hogy a krdses gyek melyik flnek a birsgt vagy trvnyszkt
illetik s melyikre tartoznak.
13. CZIKKELY.
Hogy a kirly azokat a birtokokat, melyek hatraiban bnyk vannak,
a nemesekt"l el ne vegye, a bnyajvedelmek felt pedig a bnyamivel"knek
a bnyamunkk szaporodsa miatt engedje el.
Nem kevsb, a dolognak el!zetesen trtnt mlt megfontolsval s helyeslsvel, klnsen
hatroztuk:
". . Hogy ha brmely orszglakosink, tudniillik egyhzi s vilgi szemlyek, akrmilyen
ranguak s rendek legyenek is, ennekutna jv!re birtokaik hatraiban arany- vagy ezst-,
vagy brmi ms rczbnykat kaphatnak s tallhatnak, a melyek trvny s szoks szerint
hozznk s kirlyi kamarnkhoz nem tartoznak, (ellent nem llvn az, hogy kirlyi kegyelmnk
nem biztositja !ket az irnt, hogy a kirlyi felsg ilyen birtokaikat, a melyekben az emlitett
bnyk vannak, t!lk ms kirlyijogoknak a cserbe adsval el nem veheti) azokat a
birtokokat t!lk nknyt s szabadon nyilvnitott akaratuk nlkl, j indulatunk teljessgnl
s a rszkre kirlyilag biztositott jelen klns kegyelmnknl fogva t!lk sem elvenni, sem
pedig e most emlitett kegyelmnk ellenre elidegeniteni nem fogjuk.
"07
2. . Mindamellett meghagyjuk, hogy azok az egyhzi frfiak s nemesek, az e bnykbl
befolyni szokott bnyajvedelmeknek egyik igaz s a msikkal egyenl! fele rszt a mi kirlyi
kincstrunknak adjk s szolgltassk t.
3. . Azoknak msik fele rszt pedig, jelen engedelmnkb!l, maguk szmra tarthassk meg.
4. . s azoknak az egyhzi frfiaknak, nemeseknek s a mondott bnyk munksainak nem
szabad a bnykbl nyert termkeket orszgunkbl kivinnik vagy brki msnak ruba
bocstaniok.
5. . Hanem ktelesek az effle aranyat s ezstt elads vgett a mi felsgnk kamarjba
hozni s ott ruba bocstani, a minthogy ms bnykbl s aknkbl is a mi kamarnkba
szokott az arany s ezst befolyni.
6. . Abban az esetben pedig, ha azoknak a nemeseknek s egyhzi frfiaknak, meg az emlitett
munksoknak inkbb tetszenk az ilyen aranybl s ezstb!l sajt hasznlatokra val
serlegeket, kanalakat vagy msfajta kszereket s ezstnemeket csinltatni, vagy azt az aranyat
s ezstt klnsen, a sajt hasznlatukra s knyelmkre a maguk szmra megtartani, ebbe
is beleegyeznk s jelen levelnk rendn hatalmat adunk nekik arra.
7. . A kik pedig ezzel ellenkez!leg cselekszenek s ezt a decretumunkat thgjk, azoktl e
kirlyi kegyelmnket, melyet nekik ezuttal a mondott rczek, bnyk s bnyajvedelmek
megtartsa, kezelse, megszerzse s megllapitsa trgyban engedtnk s adtunk, legott s
minden tovbbi nlkl el kell venni s vonni.
14. CZIKKELY.
Hogy a jobbgyok szabadon kltzhetnek.
Ezenkivl elrendeltk s megllapitottuk s statutum erejre emeltk azt, hogy ezutn jv!re
jelen levelnk erejnl fogva, a mi kirlyi polgraink, jvevnyeink vagy jobbgyaink a mi
vrosainkbl, birtokainkbl, mez!vrosainkbl s szabad kzsgeinkb!l, valamint vraink
terletr!l az egyhzak, nemesek meg msrend emberek birtokaira s megforditva az
egyhzak s nemesek meg egyb rend# emberek jobbgyai a mi el!bb nevezett vrosainkba,
mez!vrosainkba, birtokainkba, vraink terletre s egyltaln a szabad sorsu emberek
megannyian az egyhzak birtokairl a nemesekire s a nemesek birtokairl az egyhzak
birtokaira, szabadsgols s a trvnyes fldbrnek s egyb tartozsaiknak meg fizetse s
kiegyenlitse utn az egymst rkre kvet! minden id!kben teljesen szabadon s
biztonsgban tkltzkdhetnek s ott letelepedhetnek.
". . A jelen levelnkben vilgosan kifejezett ama mrskl! korltozssal, hogy ha brmely
jobbgynak az ura a maga birsgait, melyekben jobbgya valamikor el lett marasztalva, egy
hnap tartamn bell rajta fl nem hajtotta, akkor a mondott egy hnap elteltvel az ilyen
birsgokat mr fl nem veheti s azt a jobbgyot vissza nem tarthatja, hanem ez a jobbgy az
rintett mdon, krosods s srelem nlkl oda letelepedhetik, a hova neki inkbb tetszik.
"08
15. CZIKKELY.
Hogy a fldesur a brt is, melyet a jobbgynak a rszre
kijellt egy hnap alatt kell megfizetnie, tizent nap alatt szedje be,
a melyeknek elteltvel azt a kltzni akartl tbb nem kvetelheti.
Ezenkivl ha akrki, vagy akrmely jobbgynak az ura a maga jobbgyt valamely rovatal vagy
adzs al vetette, melyek fizetsre neki egyhnapi hatrid!t engedett s azt az adt ez egy
hnapi hatrid! elteltvel tizent nap alap rajta felvenni elmulasztotta volna:
". . Akkor ne lljon szabadsgban s jogban a kit#ztt hatrid!ben be nem szedett adt ama
tizent nap elteltvel jobbgyn felvenni s e jobbgyot visszatartani.
2. . Hanem ez a fentebb vilgosan megnevezett jobbgy bkben s nyugodtan elmehet a hova
akar s szabadon letelepedhetik.
16. CZIKKELY.
Hogy a fldesur jobbgyt, miutn ez szabadsgt megnyerte,
igaztalan vdakkal ne zaklassa.
Egybirnt, ha valamely fldesur a maga jobbgyt, vagy valamely paraszt embert addig, mig
ez szabadsgt meg nem kapta, valamely tettert be nem vdolta s ilyent r nem fogott:
". . Akkor az ilyen jobbgyot szabadsgnak megnyerse utn, jelen levelnk s decretumunk
vdelme alatt, minden igaztalan vd tvoltartsval, szabadon elmenni engedvn, semmiben se
krosithassa meg s semmivel se hborgathassa.
2. . s hogy ekkpen rendelkez! decretumunk mindig psgben s er!ben maradjon, akarjuk
s jelen levelnk utjn a legszilrdabb kirlyi rendelettel parancsoljuk s meghagyjuk ama
vrmegyk ispnjainak vagy alispnjainak s szolgabirinak egytt s egyenkint, a melyekben
id!k multn netaln az el!bb mondottakra nzve vita tmad, hogy rejuk ruhzott felttlen
kirlyi hatalmunk seglyvel a mi kirlyi embereinket s az egyhzakit, valamint a brkit,
nemesekit s az egyb rendeket s ranguakat, vrnagyokat, tiszteket, birkat, falusi el!l-
jrkat, az egyhzak kormnyzit, nemklnben a nemeseket s orszgunk ms rend embereit
s ezek tiszteit el!rebocstott kirlyi decretumunknak megtartsra rjuk szaband bntetsek-
kel s birsgokkal mindenkor unszoljk, knyszeritsk, ktelezzk s re szoritsk.
3. . Kelt Budn, szent Domonkos hitvall nnepn, az rnak ezerngyszztdik vben.
"09
ZSIGMOND
NEGYEDIK DECRETUMA.
Zsigmond, Isten kegyelmb!l a rmaiaknak rkk felsges kirlya s Magyarorszgnak stb.
kirlya stb. Kirlyi kamaranyeresgnk, valamint az rseki s pspki dzsmk sszes
kirovinak s behajtinak, a kik N. megyben mr ki vannak, vagy id!k folytn brmikor ki
lesznek rendelve, s a kik jelen levelnket olvasni fogjk, dvt s kegyelmnket,
". . Miutn mi hajdan nmely orszglakosoknak felsgnk eleibe terjesztett krse s panasza
kvetkeztben, ezzel szemben s ennek ellenben f!papjainkkal s brinkkal egyttesen
elhatroztuk, hogy mondott kamaranyeresgnknek s a dzsmknak behajtsa trgyban ezt
az rk id!kre szl decretumot hozzuk, melyet nektek llandan meg kell tartanotok.
1. CZIKKELY.
Az adkirovk a birktl a nyugtkrt kt dnrnl tbbet ne vegyenek.
Hogy mondott kamaranyeresgnk kirovi s behajti a t!lk kirtt pnzek beszolgltatsa s
befizetse alkalmval az azokat beszolgltat vagy befizet! falusbirtl a nyugtatlevelek
vltsgdija fejben tbbet semmit, sem egy pint bort, vagy annak az rt, sem mst brmit nem
vehetnek s ne is vegyenek, mint az akkoriban forgalomban lev! kt dnrt (mikpen ez az
igen dics! fejedelemnek, Lajos Urnak, ugyancsak Magyarorszg kirlynak, a mi apnknak s
apsunknak idejben szoksban volt).
2. CZIKKELY.
Hogy a nagyobb kapuk utn harmincz dnrt, a kisebbek utn tizentt kell kirni.
Elrendeltk tovbb, hogy az adkirovk az effle kirovsokban egy egsz kapura, a melyen
szekr jrhat ki s be, mg ha egynl tbb is laknk ugyanazon a telken, harmincz uj dnrt,
egy szrnyas ajtra vagyis kis portra, kznyelven ver!czre nem tbbet, mint tizent dnrt,
vagyis annyit vethetnek ki, mint egy fl kapura; a hol pedig azt ltjk, hogy a jobbgynak a
telek ell fekv! rszben kis kapuja vagy ajtaja, htuls rszben pedig nagy kapuja van, az
ilyen telekre hasonlkpen annyit ktelesek kivetni, mint egy kapura.
3. CZIKKELY.
Hogy a fldesurak cseldeit nem kell adval megrni.
Tovbb megllapitottuk, hogy el!bb emlitett kirlyi kamaranyeresgnk imnt nevezett
kirovinak, az ilyen kirovs alkalmval a gazdatiszteket s napszmosokat, valamint az olyan
cseldeket, kiket uraik udvarukon ltnak el lelemmel s ruhzattal, ha ezt uraik csupn
embersgkre, az urak tvolltben pedig majorosaik s tisztjeik esk alatt merik llitani, hogy
ez ugy van, nem kell megrni.
""0
4. CZIKKELY.
Hogy az adhtralkokat az ispnok s alispnok hajtsk be.
Hatroztuk tovbb, hogy az el!bb emlitett kirlyi kamaranyeresgnk fizetsi hatridejnek
elteltvel azt, a mi abbl fizetetlen maradt, kirlyi kamarnk nyeresgnek az ispnja, vagy az !
tisztjei, vagy az adbehajtk semmi szin alatt se merjk sajt hatalmukkal beszedni, kicsikarni
vagy azrt zlogot venni.
". . Hacsak nem ama megye ispnjnak s szolgabirinak segitsgvel, a melyben kamarnk
emlitett nyeresge felhajtsra kerl.
5. CZIKKELY.
Hogy a dzsmlk a parasztok eskjnek hinni s abban megnyugodni tartoznak.
Tovbb elrendeltk azt is, hogy a dzsma kirovi a kepket vagyis gabonaraksokat ne
merjk sajt beltsuk vagy becslsk szerint megrni.
". . Hanem annak a gazdnak, a kinek a gabonja kirovs al kerl, a szoksos eskttel
mellett (megrintvn Krisztus feszlett) kell vallomst tenni arra nzve, hogy hny s mekkora
kepi voltak abban az vben.
2. . s ezzel a fntnevezett kirovknak meg kell elgednik.
6. CZIKKELY.
Hogy a dzsmkat szigoru egyhzi fenyitk utjn kell behajtani.
Nem kevsb meghagyjuk: hogy a dzsml a meg nem fizetett dzsmt a megyei ispn vagy
alispn hatalmval vagy seglyvel be ne szedje vagy ki ne csikarja, hanemha egyhzi fenyitk
utjn, de ezt knonszer megints el!zze meg.
". . Abban az esetben pedig, ha ugy az emlitett kamaranyeresgnknek, mint a mr mondott
dzsmnak kirovi s behajti el!rebocstott decretumunk ellen valami tekintetben a mr
megllapitott mrtken tul mernnek cselekedni s eljrni, akkor ezt a vrmegyei ispn s
szolgabirk annak a vrmegynek a nemeseivel, a melyben ez el!fordul, meg ne engedjk s
abba bele ne egyezzenek.
2. . s hogy fntebbi decretumunknak a jvend! id!kben mindig lland szilrdsga, rkk
tart ereje s kell! foganatja legyen, egyltalban rendeljk s legszilrdabb kirlyi rendele-
tnkkel hsgteknek szigoruan parancsoljuk s meghagyjuk, hogy a mid!n a mondott kamara-
nyeresgnk s az emlitett dzsma kirovsa vgett N. N. hiveinknek a mondott N. avagy
brmely ms megyben fekv! s ltez! fekv! jszgaira s birtokjogaiba mentek s utaztok, ez
el!rebocstott kznsges decretumunkat, annak minden zradkt, tartalmt s czikkeit
szilrdul s egsz teljessgben vltozhatatlanul s srthetetlenl megtartstok s azok npeit,
meg jobbgyait akrmely birtokukon lenntek is, ugy mondott kamaranyeresgnk, mint az
emlitett dzsma czimn a decretumban fentebb megllapitott mrtk szerint s ne azon tul
rjtok meg.
3. . El!rebocstott kznsges decretumunk rendelkezse ellenre, kegyelmnk rve alatt,
mst cselekedni semmikpen se merjetek.
4. . Meghagyjuk azt is, hogy ezt a levelnket elolvass utn, a bemutatnak visszaadjtok.
5. . Kelt Pozsonyban, szent Ferencz hitvall nnepn, az r ezerngyszz tizenegyedik
esztendejben, magyarorszgi uralkodsunknak negyedik, a rmainak pedig msodik vben.
"""
ZSIGMOND
TDIK DECRETUMA.
Mi a rmaiaknak rkk felsges csszra s Magyarorszgnak, Csehorszgnak, Dalmczi-
nak, Horvtorszgnak stb. kirlya. Adjuk tudtul s jelentjk e levelnk rendn mindeneknek,
kiket illet:
". . Hogy mi, kinek kirlyi felsges gondviselse nyiltan bevallja azt a ktelessgt, hogy
mltsgnak tisztb!l folylag az ! alattvali s terletei, meg orszgai fltti uralmt ne csak
befel, hanem mg inkbb kls! hditk ellen megvdje s srtetlenl fntartsa: mondott
orszgunk hatrait Cseh- s Morvaorszgok fel!l; a honnan a jelen krlmnyek kvetkez-
tben ez orszg nehny elmult vt!l fogva mostanig gyakori s mind hevesebb ellensges
tmadsoknak volt kitve, kirlyi hatalmunkkal biztonsgba akarvn helyezni, nknyt, s!t
kirlyi tisztnknl fogva elhatroztuk, hogy az albb kvetkez! terhet kirlyi gondoskodsunk
s intzkedsnk trgyv tegyk.
2. . Tudniillik: hogy a kvetkez! vrosokat s vrakat: Pozsony vrost s vrt, Nagy-
szombat, Szakolcza vrosait, Trencsn vrt s azokat a tbbi vrakat, vrpitmnyeket s
er!ditseket, melyek Morvaorszg hatrszln s a Vg foly mellett feksznek, valamint
azokat, melyek ugyanott Csehorszg fel!l s orszgunk akrmely ms hatrszln s vgn,
brmely oldalrl kirlyi keznkn vannak vagy netaln jvend!re brmely krlmnynl vagy
oknl fogva keznkre fognak kerlni, a csehek s minden, brhonnan ered! baj ellenben a mi
kirlyi kltsgnkn meg fogjuk er!siteni s elegend! katonasggal, fegyverrel s lelmi-
szerrel, meg egybbel, ugy maguknak a vraknak s vrpitmnyeknek fentartsra s meg-
vdsre, mint a mez!knek s krlfekv! siksgoknak, brhonnan jv! ellensges tmadsok
ellenben val megoltalmazsra s vdelmezsre szksges, elfogjuk ltni.
1. CZIKKELY.
Hogy a kirly hada mellett az el"kel"k is tartoznak flkelni.
Ha pedig az ellensg akkora hader!vel trne be, a mely a csszri hader!nket meghaladn s
valszinnek ltszank, hogy az orszg hatraiba val betrst e csszri hadunk fel nem
tartztathatja s meg nem gtolhatja:
". . Akkor az e hazarszek vdelmre kirendelt f!papok az ! banderiumaikkal s katonikkal
az ezekre nzve tett s szoksszerleg megtartott intzkedsekhez kpest, ugyszintn a
hasonlkpen ugyanazon vagy netn hboruval megtmadott ms rszeknek vdelmre rendelt
egyes vrmegyk ispnjai, a mondott vrmegyk brival, el!kel!ivel, nemeseivel s hadinpei-
vel a kirlyi banderium alatt tartoznak kznsges hadvisels mdjra, az emlitett ellensges
tmadsok visszaverse czljbl sszetett s egyesitett er!vel segitsgnkre jnni.
2. CZIKKELY.
Hogy minden harminczhrom jobbgy utn
egy jl felfegyverzett lovast kell hadba kldeni.
Ezenfell felsgnk mondott f!papjainkkal, brinkkal s orszglakinkkal elhatrozta s
megllapitotta, hogy az orszgszerte hirdetett kznsges hadjrat alkalmval, az egyes brk,
el!kel!k s birtokos nemesek maguk szemlyesen megjelenvn, az orszg mindenik
kznsges hadjratra uradalmaik mennyisghez kpest llitsanak katonkat; tudniillik
""2
minden harminczhrom jobbgy utn, kiknek a tbbi jobbgyok mdjra azokban a falukban, a
hol laknak, kln telkeik s fldeik vannak s a kik a tbbi jobbgyokkal egytt brt, rovatalt
fizetnek, munkt vagy ms urasgi szolglatot teljesitenek, egy tegzes lovast; szz utn pedig
hrmat s igy kvetkezetesen akrhny jobbgyuk van, minden tovbbi szz utn hrom-hrom
tegzes lovast, a kiknek tudniillik legalbb is ijaik, tegzeik, kardjaik s csknyaik vannak, s a
kik a harczra kpesek s alkalmasok.
". . A kiknek pedig harminczhrom jobbgynl kevesebbjk van, azoknak sajt jobbgyaikat
msok jobbgyaival kell egybektni s sszesiteni akkpen, hogy mindnyjuknak minden
harminczhrom jobbgybl mindenkor egy, a fntebbi mdon felfegyverzett s felszerelt
tegzest kldjenek a kznsges hadjratokra.
3. CZIKKELY.
A birtoktalan vagy olyan nemesek, a kiknek
nincsenek jobbgyaik, ktelesek hadba menni.
Aztn a tbbi nemesek, a kiknek jobbgyaik nincsenek, egyedl sajt szemlykben, mg pedig
azok, kiknek uraik vannak s ezeknek neve alatt s ezek kltsgn szoktak hadakozni, sajt
uraikkal, azok hadnpvel vagy banderiumaival, a tbbiek pedig, kiknek ilyen uraik nincsenek,
sajt birtokukbl, hzukbl s a maguk kltsgn megyei ispnjakkal (kivve azokat, kiket
elaggott koruk, zvegysgk vagy rvasguk s ms ehhez hasonl tehetetlensg miatt
szksgesnek ltszik flmenteni), hasonlkpen tehetsgkhz kpest ill!en felfegyverkezve s
felszerelve ktelesek hadba indulni.
4. CZIKKELY.
Osztatlan llapotban lev" nemes testvrek maguk kzl egyet,
az uraknl szolglatban llk pedig maguk helyett msokat
tartoznak az ispnnal hadba kldeni.
Mid!n pedig kt vagy tbb testvr osztatlan llapotban van s egy hztartsban l, csak egyi-
kknek kell az ilyen kznsges hadjratokra mennie, a msik, vagy a tbbiek felmentettekl
otthon maradnak.
". . Azok pedig, kiknek sajt szemlykben vagy a kirlynak s brknak banderiuma alatt
vagy ezekt!l kapott fizets mellett kell kivonulniok, a kirlytl vagy a velk szolgl s
hadakozni kteles brktl nyert fizetsb!l vagy zsoldbl llitott fegyveres npkn kivl mg
sajt birtokaik utn is ktelesek a harczosoknak fentebb meghatrozott szmt felszerelni, s
avval a megyei ispnnal vagy azokkal az ispnokkal, a kinek vagy a kiknek hatsga alatt az !
birtokaik vannak, az orszg ama rszeibe s arra az id!re elkldeni, a hol s a mikor az egyes
vrmegyk ispnjainak hadba kell szllaniok.
5. CZIKKELY.
Hogy az el"kel"k hitvestrsaik mellett nehny nemest
az udvar felgyel"i gyannt otthon hagyhatnak.
Ezenkivl orszgunknak azok a f!papjai, bri, nemesei, a kik vraknak, er!ssgeknek s
vrpitmnyeknek az urai, az ! vrnagyjaikat, vagy ms, effle er!ssgek !rizetre szksges
nemeseket,
""3
".. Hasonlkpen a brk, nemesek s el!kel!bb vilgi szemlyek hitvestrsaikkal s hzuk
npvel, udvaruk mltsgnak fentartsa vgett az udvar felgyel!il nemes szemlyeket s
msokat rendelhetnek ki s hagyhatnak otthon, csakhogy mrtket tartsanak s csak az
elkerlhetetlenl szksges szemlyeket hagyjk otthon s foglaltassk el ilyen szolglatokkal.
6. CZIKKELY.
Hogy a szolgabir kteles a vrmegyben ltez"
minden jobbgy lajstromt az ispn kezhez szolgltatni.
s e vgett meghagyjuk; hogy a vrmegyei nemessg kznsge mindenik vrmegyben
egybegylvn, a kzprend nemesekb!l s nem a hatalmasabbakbl, vlasszon egyet, a ki
annak a vrmegynek a szolgabirjval a kznsges hadjrat kihirdetse idejn a kirlynak,
kirlyn!nek, brknak s nemeseknek, a kiknek abban a vrmegyben birtokuk van, minden
jobbgyt hiven sszeszmitsa, sszeirassa s lajstromba vtesse, az ilyen lajstromnak prjt
vagy mst a maga megyei ispnjnak advn ltal.
7. CZIKKELY.
Hogy az, a ki a hadseregbe ks"n j" vagy innen titkon
avagy vakmer"en eltvozik, fekv" jszgait vesziti.
Tovbb, hogy ugy azok, a kik az orszg lakosok kznsges hadseregben, mint azok, a kik
zsold fejben ktelesek katonskodni, egsz npkkel, melylyel hadba kell mennik, a kirendelt
helyen minden ksedelem nlkl jelenjenek meg azon a napon s abban a hatrid!ben, a
mikorra az a kznsges hadjrat, a melyben rszt venni tartoznak, kihirdetve lett.
". . A kik pedig az ilyen kznsges hadjratokban val megjelensre ktelezettek kzl,
ezeknek kihirdetse s elrendelse idejn elmenni s kivonulni makacsul vonakodnnak, vagy a
sereg ltalnos egybegylekezsnek idejt s helyt szndkosan tekinteten kivl hagyvn,
igen ks!n jnnnek s jelennnek meg, a mikor mr a tbbi harczosok kifradtak, elszrdtak
vagy a hadi sszetkzs mr megtrtnt s vgbement; vagy idejben megrkezvn s
megjelenvn, a hboru kell! s vgleges elintzse el!tt a hadseregb!l brmely alkalombl, a
nlkl is, hogy tkzet lett volna, sajt magunknak vagy a sereg kapitnynak engedelme
nlkl vakmer!en eltvoznnak, azok legkevsbb sem tekintend!k megszabadultaknak.
2. . Hanem azoknak birtokait ez elmaradsuk vagy ksedelmk, avagy vakmer! eltvozsuk
miatt el kell foglalni, s azutn a mi felsgnk hatrozzon f!papjaink s brink tancsbl,
hogy az ekkpen elfoglalt birtokokkal mi trtnjk.
8. CZIKKELY.
Hogy a katonk senkinek se okozzanak krt;
s a jobbgyoktl mst mint fvet, ft s vizet ne kapjanak.
Tovbb, hogy a katonknak nyri id!ben a tr pusztosgen s nem a falukban s vetsekben
kell megszllaniok; hogy a vetseket lovaikkal le ne tapossk, se ssze ne rontsk, s semmi
krt ne tegyenek, rtalmra senkinek se legyenek s a kell! r megfizetse nlkl le nem
kaszlt fveken, fn s vizen kivl egyltalban semmit se vegyenek s vigyenek el.
". . Ugy az emberek, mint a lovak rszre szksgelt mindennem lelmiszerek rt pedig az
az idei s vi termkenysghez vagy termketlensghez kpest minden vrmegyben az illet!
""4
megye nemeseinek kznsge a katonk megrkezse el!tt szabja s hatrozza meg, s
akkpen llapitsa meg, hogy tekintettel a katonkra, az lelmi szerek ra semmiben se
emelkedjk tl azon korbbi s kznsges folyamon, mely a kznsges vsrok alkalmval
divott, a mint ez az emberek kapzsisgnl fogva meg szokott trtnni.
9. CZIKKELY.
A katonk okozta krok helyrehozsnak mdjrl.
Ha pedig az el!rebocstott rendelet ellenre, az emlitett mdon tilalom al vetett falukban vagy
ms helyeken szllnnak meg s a meghatrozott r megfizetse nlkl brminem lel-
miszereket mernnek elvenni: akkor a kros emberek, legyenek azok akr nemesek, akr nem
nemesek, menjenek annak a vrmegynek ispnja s szolgabirja eleibe, a melyben az effle
megszlls vagy krttel el!fordult s a nekik okozott s panaszkpen el!adott krok
mennyisgre nzve, ha nemesek, egymagukban, ha pedig nem nemesek, falusi birjukkal s a
hzukhoz mindkt oldalrl legkzelebb lak kt szomszdjukkal eskt tegyenek.
". . Az ispnok s szolgabirk pedig a panaszlnak az ilyen krrl s eskttelr!l
bizonysglevelet adjanak.
2. . A melynek alapjn, mihelyt a kirlyi curira, az ott itl! birk s igazsgszolgltatk elbe
mennek, e panaszlk s krosok rszre kraikra s a krok kipuhatolsa krl felmerlt
kltsgeikre nzve, tovbbi bizonyits s a per elhuzsa nlkl ama vrmegye ispnja s
szolgabiri emlitett levelnek tartalmhoz kpest, a hol brmely katonk ilyen krt tettek, -
akkpen tudniillik, hogy e levlnek tovbbi bizonyits szksge nlkl a jelen trvny erejnl
fogva teljes hitel adand - minden egyes krtev! rszr!l biri itlet utjn hatrozatkpen s
trvnyes vgrehajts mellett legott vglegesen s foganatosan teljes elgttelt kell elrendelni, a
mely itletet az az id! szerint val ndor vagy udvarbir, avagy helyetteseik s a pecsttartk
levl alakjban ktelesek meghozni s kiadni.
3. . Ama vrmegyk ispnjainak, alispnjainak s szolgabirinak, a hol azoknak a katonknak
a birtokai s fekv!jszgai vannak, a kikre az emlitett krok elkvetse a fentebbi mdon
rbizonyult, ebben az itl! levlben meg kell irni s parancsolni, hogy az ilyen srelmes s
kros emberek szmra az itl!levlben foglalt minden dologra nzve a krtev!k rszr!l ezek
vagyonnak elvtele s ha szksges, birtokaik elfoglalsa utjn valamely kptalan vagy
konvent bizonysga el!tt, a mondott itl! levl vtele utn azonnal teljes s haladktalan
elgttelt tartoznak adni.
4. . A mely katonk pedig hatalmasul vagy szndkosan falukat s birtokokat felgyujtani s
elhamvasztani vagy pusztitani, egyhzakat, nemeseket s egyhzi frfiakat ellensgesen meg-
tmadni, azok sajt telkeit s hzait megrohanni s elpusztitani, asszonyokat s szzeket fosz-
togatni, elrabolni s meggyalzni, embereket megverni, megsebesiteni s egyb ilyen nagyobb
s szrny hatalmaskodsokat elkvetni merszelnnek:
5. . Az olyanok, miutn ellenkben azokban a megykben, a hol eme hatalmaskodsokat
elkvettk, az emlitett md s rend szerint a valsgot kideritettk s megllapitottk,
hatalmaskods tnyn maradjanak s velk szemben biri itlettel a fent megjellt mdon a
haladktalan elgtteladst ki kell mondani s meg kell hagyni; egyszersmind a ndor s
udvarbir levl alakjban parancsolja s hagyja meg, hogy a vtkesnek s a hatalmaskods
tnyben elmarasztaltnak megyei ispnjai s szolgabiri az itletlevl vgrehajtst a birtokok
elfoglalsval, a dolgok s javak elvtelvel s az ilyenekben szoksos egyb eszkzkkel
vglegesen s foganatosan eszkzljk.
""5
6. . A minek rk emlkezetre s llandsgra kiadtuk jelen levelnket, meger!sitvn azt a
mi uj hiteles fgg! kett!s pecstnkkel, melyet mint Magyarorszg kirlya hasznlunk.
7. . Kelt Budn szent Gergely ppa nnepn, az Urnak ezerngyszz harmincztdik eszten-
dejben, magyarorszgi stb. uralkodsunknak negyvennyolczadik, a rmainak huszontdik, a
csehorszginak tizentdik, csszrsgunknak pedig msodik esztendejben.
""6
ZSIGMOND
HATODIK DECRETUMA.
Zsigmond, Istennek kedvez! kegyelmb!l a rmaiaknak rkk felsges csszra s Magyar-
orszg, Csehorszg, Dalmczia, Horvtorszg, Rma, Szerbia, Galiczia, Lodomeria,
Kunorszg s Bolgrorszg kirlya, az sszes, ugy most l!, mint jvend!beli keresztny
hiv!knek, kik jelen levelnkr!l rteslni fognak, a mindenek dvzit!jben dvt.
". . Mindazok kztt, a miket alattvalink jltnek fntartsra mly elmlkedssel kigon-
doltunk, velnk szletett termszeti hajlamunknl fogva kivltkpen arra szoktuk szivnk
gondoskodst irnyitani, a mi ltal az uralkodi gondvisels az emberi gondatlansg fktelen
vakmer!sgt, olykor egyesitett er!hatalommal elfojtja s a jog psgt, melyet a visszal!k
rmnyossga megrontott, rszint a korbbi szoksok vilgosabb meghatrozsval, rszben uj
trvnyek alkotsval visszallitja.
2. . Ennlfogva jelen levelnknek rendn, az sszes ugy most l!knek, mint a jvend!-
belieknek, tudtra akarjuk adni: hogy miutn minket mr rmai kirlyly megvlasztottak s az
els! rmai kirly koront Aachenben fejnkre tettk volt, s azutn nem rgiben a szent rmai
birodalom vlasztfejedelmeinek tancsra, a csszri legf!bb mltsg megszerzse vgett,
Lombardia terletre kiszllvn, Milnban a rmai birodalom msodik kirlyi koronjt
megkaptuk, majd meg Rma vrosba mentnk s ott szentsges urunknak a ppnak, negyedik
Jen! rnak kezb!l a szokott nneplyessggel csszri jelvnyeinket tvettk, azutn pedig
Olaszorszg s Nmetorszg nmely vidkeit bejrvn, a rmai szentegyhznak s birodal-
munknak ekkzben elnkbe kerlt gyeit hajtsunk szerint elintzvn, ezekt!l megszabadul-
va, vgre az id!kzben kirlyi jelenltnkt!l megfosztott s a jogsrtsek meg er!szakos
krttelek miatt llapotban s a bke meg nyugalom gynyreiben megzavart kedves Magyar-
orszgunkba visszatrve, els! szemlyes laksunkat e Pozsony vrosunkban berendeztk s a
felsgnk kr sereglett hiveinkkel, tudniillik ez orszgunk f!papjaival s brival egyttesen
orszgunk egyes vrmegyeib!l a nemeseket bizonyos gylsre egybehivattuk:
3. . Vgre egybegylekezsk utn, az orszg egsz testt a tvollev!k teljes hatalmval
kpvisel! eme f!papjainknak, brinknak s orszgunk nemeseinek egyrtelm hajra, tan-
csra, kzs megbeszlssel s beleegyezskkel elhatroztuk, eltkltk s jnak lttuk, hogy
a kell!, rendezett s egyenl! igazsgszolgltats rdekben, a melyben egybarnt ez orszg
minden lakjt egyarnt kell rszesiteni, nemklnben ugyanezen orszglakosok bkjnek s
nyugalmnak kedvert, az albb kvetkez!, rk id!kre szl s srthetetlenl megtartand
rendeleteket, statutumokat s trvnyeket hozzuk, nyilvnitsuk ki s llapitsuk meg.
1. CZIKKELY.
Az orszg rendes birirl s azok eskjr"l.
Ugyanis el!szr, hogy minden agglyos gyanut, mely orszgunk biri s igazsgszolgltati
ellenben ezek kedvezse, gyllsge miatt avagy brmi mdon tmadhatna, mindenkinek
szivb!l gykeresen kiirtsunk s eltvolitsunk:
". . Elhatroztuk, hogy nevezett orszgunk sszes biri s igazsgszolgltati egytt s
egyenkint ugy az egyhziak, mint a vilgiak, a kiket tudniillik ndorr, a kirlyi udvar birjv,
kirlyi trnokmesterr, kirlyi kanczellrr vagy alkanczellrr, a most nevezett birk itl!mes-
tereiv vagy helyetteseiv, valamint az ! trvnyszkk biriv, az erdlyi rszek vajdjv, a
""7
szkelyek ispnjv, Dalmt- s Horvtorszgok bnjv, Sclavonia bnjv, macsi bnn,
ugyszintn brmely megye ispnjv s szolgabiriv fognak megvlasztani vagy megtenni;
nemklnben ezeknek birsgi helyettesei, az ! helykbe kirendeltek s a tblabirk e trvny-
s igazsgszolgltatsi tisztkbe s hivatalukba val beiktatsuk alkalmval, a jvend! rk
id!kben kirlyi felsgnk vagy kirendeltjeink kezbe mindenkor az albb kvetkez! szavakba
foglalt eskt ktelesek letenni, tudniillik ekkpen:
2. . n N. eskszm az Istenre s az Isten szent anyjra, szz Mrira, minden szentekre s
Isten kivlasztottjaira, hogy minden el!ttem perleked!nek, egytt s egyenkint, a szemlynek,
tudniilik gazdagnak s szegnynek, megvlogatsa nlkl s minden krst, jutalmat,
kedvezst, szeretetet meg gyllsget htratve s tvoltartva, tehetsgemhez kpest igaz s
val trvnyt s igazsgot fogok tenni, a mint tudniilik azt az Isten s az ! igazsga szerint
megtenni ktelessgemnek ismerendem. Isten engem ugy segljen s a boldogsgos szz Mria
s a mi Urunk Jzus Krisztusnak ez ltet! keresztjele.
2. CZIKKELY.
A szolgabirk vlasztsrl.
Szolgabirkk pedig minden vrmegyben azokat kell vlasztani s megtenni, a kiket az illet!
vrmegynek tehet!sebb s jmd nemesei kzl annak a vrmegynek sszes nemesei
kzsen, egyrtelm#leg kiszemelnek s arravalknak itlnek.
". . s a megvlasztottaknak a biri tisztet nem szabad visszautasitaniok, hanem ktelesek azt
elfogadni, mert ha mskpen cselekszenek, huszont mrka bntetsbe esnek, melyet a
vrmegye kznsgnek elengedhetetlenl be kell hajtania.
2. . (De ez all ki vannak vve: a kiket a kirly, kirlyn!, a f!papok, brk vagy msok vala-
mely tisztsgre vagy hivatalra alkalmaznak, vagy a kik katonskods czljbl zsoldot hznak,
vagy a kik ms helyes okokbl nem laknak llandan abban a vrmegyben.)
3. . s ktelesek ezt a tisztsget legalbb egy ven t viselni.
4. . s legyen knnyen felismerhet! pecstjk, hogy ms szolgabirknak s az ispnnak vagy
alispnnak pecsteivel egyttesen hitelt rdeml! leveleket adhassanak.
5. . Egy v elteltvel pedig, ha nekik ugy tetszik, a visszautasits szabadsgukban ll.
6. . s ha lemondottak, vagy ha az egy megyben lev! nemesek kznsge !ket elmozditotta
vagy helykbe msokat vlasztott, a kvetkez! t v eltelte el!tt annak a tisztsgnek
elvllalsra akaratuk ellen nem lehet !ket knyszeriteni.
3. CZIKKELY.
Hogy a birsgok az ispnok s szolgabirk kztt megosztandk.
A megyei ispnok szkein befoly azokat a birsgokat pedig, melyek a birsgot illetik, a
megyei ispnok s szolgabirk maguk kzt kt egyenl! rszben oszszk meg.
""8
4. CZIKKELY.
Mikpen helyezzk vissza az ispnok az elfoglalt fekv" jszgokba azokat,
a kiket ezekt"l megfosztottak.
s mivel felsgnk orszglakosink gyakori panaszbl, s!t a kzzelfoghat tapasztals
tanusgbl is megrtette, hogy a hatalmasabb orszglakk az albbvalkat nmely uj
birtokfoglalsokkal s hatalmaskodsokkal sokflekpen elnyomjk s terhelik, azrt a
szokatlan dolgoknak s ujabb mernyleteknek alkalmas eszkzkkel utjt akarvn llani:
". . Hatroztuk s rendeltk, hogy ha brmikor s brhol megesnk az, hogy valaki birtokokat
s fldeket ujabban elfoglal, er!szakosan zlogol, avagy dolgokat s javakat rabol el, erd!ket
vg ki, embereket l, ver s sebesit meg, hzakra s birtokokra tr, azokat pusztitja s ms
ezekhez hasonl nagyobb hatalmaskodsokat kvet el.
2. . Akkor a srtettek, krvallottak s jogtalansgot szenved!k, kirlyi panasz- s parancs-
levelnket kikrve menjenek s forduljanak annak a vrmegynek az ispnjaihoz s szolga-
birihoz, a hol az ilyen dolgokat elkvettk.
3. . A mely ispnok s szolgabirk, az illet! megynek szoks szerint szolglatra ll
kptalan vagy convent bizonysgval a szomszdoktl, hatrosoktl s egy megyebeli neme-
sekt!l, miutn !ket az ilyen kirlyi leveleinkben kijellend! bizonyos bntets alatt kihirdetett
gyls mdjra biri szkkre egybehivtk, a szentek ereklyinek rintsvel, Istennek tartoz
hitkre s az irntunk s szent koronnk irnt megtartand hsgre tett esk alatt az effle uj
birtokfoglalsokra s hatalmaskodsokra nzve is a teljes valsgot puhatoljk ki.
4. . Melynek kideritse s megllapitsa utn az elfoglalt birtokokat, az e rszben nekik adott
hatalomnl fogva adjk vissza azoknak, a kikt!l igaztalanul elvettk s vdjk s tartsk meg
!ket azoknak uralmban; az er!szakosan elvett egyb dolgokat s zlogokat pedig minden
hiny nlkl adjk s szolgltassk vissza.
5. CZIKKELY.
Kielgit" tanuvallats megtrtnte s elgttelads utn
a hatalmaskods tnyt a kirlyi curia eldntse al kell bocstani.
Hogy pedig a felek az ilyen esetekben elkvetett hatalmaskods tnyt megvitathassk s e
rszben vgleges itletet kapjanak, mind a kett!t maguknak s a mondott kptalannak vagy
conventnek levele ltal, mely az egsz tnyllst leirja s a teleknek, a birtokoknak s szban
forg tettet tanositknak neveit magban foglalja, bizonyos hatrid!re elnkbe, vagy a ndor
avagy orszgbir eleibe kell kldeni.
". . s itt minden tovbbi hatrid! s perfolyamat mell!zsvel, a makacssg s a meg nem
jelen! flnek tvollte sem llvn ellent, mi, vagy ms bir, a kihez a pert tkldtk, fejre val
eskttelt hagyvn meg, vgleges itletet fogunk hozni s tartozunk hozni.
2. . A peres felek pedig, a bir megkrse s a birsgok terhnek a fizetse nlkl, szabadon
egyezkedhetnek a mikor akarnak; a minthogy orszgunk rgi s dicsretes szoksa brmely
hatalmaskodsokra s ms dolgokra nzve az ilyen szabad egyezkedst megkivnja s
megengedi.
3. . Azonban, nehogy a brk, birk, s msok, kik a kirlyi felsg kezb!l kirlyi tisztsget s
hivatalt viselnek, vagy a vrmegyei ispnok, a tisztsgknek s biri hatalmuknak alrendel-
teket, a kiknek !k msok rszr!l is tartoznak igazsgot szolgltatni, nmagukra, brmely
""9
vgytl vagy sajt akaratuktl inditva, valamely alkalombl igaztalanul terheljk, elnyomjk,
vagy megkrositsk, vagy megengedjk, hogy helyetteseik ilyesmit cselekedjenek:
4. . Hatroztuk, hogy a srtettek, krosultak s igaztalansgot szenved!k, a panaszukat
magukban foglal kirlyi parancslevelnk kieszkzlsvel, az emlitett mdon e szolgabir s az
illet! vrmegye kptalanjnak vagy conventjnek bizonysga el!tt, hasonlkpen kihirdetett
gyls mdjra, e tekintetben a valt kipuhatoltathassk s kraikat meg srelmeiket
bebizonyithassk.
5. . s a szolgabirk az ugyanazon megyebeli nemesekkel az ilyen tisztek rszr!l szolgltas-
sanak trvnyt s igazsgot.
6. . Vagy pedig az gyet megvitats vgett a szolgabirnak vagy kptalannak, avagy
conventnek, az egsz tnyllst magban foglal levele utjn kldjk, az el!bb emlitett mdon,
bizonyos hatrid!re, felsgnk vagy curink fentnevezett biri s igazsgszolgltati eleibe, hol
ez az gy, a fentebbi mdon, haladk nlkl vgleges elintzst nyerjen.
7. . Ha pedig a brk, vagy kirlyi tisztek, avagy ispnok: tisztsgkkel jr hatalmukat
annyira tullptk, hogy ellenk a tisztsgknek alvetett egsz kznsg ltalnos panaszt
emelne, akkor mi, a szolgabirknak s az ugyanazon megyebeli nemeseknek, s a kptalannak
vagy conventnek h s irsba foglalt llitsa alapjn szemlyesen, vagy az erre kln kirendelt
embernk utjn akarunk s tartozunk azok rszr!l egszen mlt igazsgot szolgltatni.
6. CZIKKELY.
Mi a bntetse a msokat megkrosit vrnagyoknak?
Hatroztuk teht, s a fktelen gyakorlatba jtt hatalmaskodsok elfojtsa czljbl jelen
rendeletnkkel meghagyjuk:
". . Hogy ha valamely vrnagy, vagy a kirlynak, kirlyn!nek, nemklnben a f!papok,
brk, nemesek s orszglaksink valamely tisztjei a vrakbl vagy hivatalukbl s uraiknak az
er!hatalmval, a kik !ket e vrakkal, birtokokkal s hivatalokkal megtiszteltk, hatalmas-
kodnak, krokat tesznek, jogtalansgokat s brmifle gonoszsgokat kvetnek el s visznek
vghez, az ilyenek urai, kik e vrakat, tisztsgeket, hivatalokat adtak, nmagukra s sajt
javaikbl ktelesek s tartoznak minden kr- s srelemre nzve foganatosan teljes elgttelt
szolgltatni.
2. . s kell! eskvel magukat az irnt tisztzni, hogy a hatalmaskodsok, melyeket vr-
nagyjaik vagy tisztjeik elkvettek, tudtokon kivl trtntek, azokban rtatlanok, bennk rszk
nem volt.
3. . Az ilyen elgttelads miatt szenvedett krukat pedig, ha akarjk, az elgttelre okot
szolgltat cseldjeik, vrnagyaik vagy tiszteik ltal szabadon megtrittethetik, akkpen, hogy
ing vagyonukat elveszik s birtokaikat elfoglaljk, avagy az ing vagyon s birtokok
elgtelensge esetben szemlyket letartztatjk s fogsgba vetik s (ellent nem llvn a
nemesi szabadsg, lls s akrmi ms mltsg el!joga) mindaddig, mig mondott kraik meg
nem trlnek, fogva tartjk.
4. . De az elgtteladsbl eredt kruk mennyisgt tul ne lpjk.
"20
7. CZIKKELY.
Hogy a mrskelt birsgokat kiknek s mikor kell behajtaniok.
Hogy pedig tisztjeinknek s emlitett ispnjainknak ne legyen alkalmuk orszgunknak az !
tisztsgk s biri hatalmuk alatt ll nemeseit s lakosait a birsgok kelletlen behajtsval
terhelni, e rszben kvetve orszgunk rgi szokst, kijelentjk
". . Hogy orszgunk rgt!l fogva megtartott szoksa szerint birsgokat vagy bntets-
pnzeket egy vilgi bir se merjen beszedni mskor, mint gyls idejn, a melyet a ndor vagy
ms tart, a kit a kirlyi felsg kznsges gylsek tartsra az egyes vrmegykben kirendelt.
2. . Kivvn az albb irt eseteket, a melyekben birsgokat a mondott kznsges gylsek
idejn kivl is trvnyesen lehet behajtani.
Els! eset.
El!szr ugyanis az olyan jobbgyok er!szakos visszatartsa s megkrositsa miatt, a kik
szabadsgolsuk krse, a trvnyes fldbr lettele s ms adssgaik megfizetse utn ms
birtokra akarnak kltzni:
". . A mikor is a vrmegyei ispn s az ! szolgabiri (a kik nlkl ilyen gyekben egyltaln
nem kell eljrnia) azoktl, a kiket ez esetben a trvny szerint bnsknek tallnak, haladk
nlkl hrom mrka birsgot vagy bntetspnzt vehetnek akkor s annyiszor, mikor s a
mennyiszer bnsknek fogjk !ket tallni.
2. . Meghagyvn, hogy a visszatartott vagy megkrositott jobbgyot sszes javaival, krait is
megtritve, szabadon elmenni engedjk.
Msodik eset.
Tovbb, ha valaki msnak a jobbgyt, a ki szabadsgot se nem krt, se nem nyert, vagy krt
ugyan, de nem nyert, tizent nappal az ilyen szabadsgkrs el!tt hatalmasul elvitte, az a
jobbgynak ilyen er!szakos elvitelert hrom mrka birsgot fog fizetni.
". . s a vrmegye ispnja msik hrom mrka birsggal arra knyszeritse, hogy a
visszatartott s megkrositott jobbgyot a szolgabir el!tt adja vissza.
2. . Ha pedig valamely jobbgy, a nlkl, hogy szabadsgot nyert volna, alattomosan msnak
a birtokra szktt volna, s az, a kinek a birtokra ment, br fel lett szlitva, !t visszaadni
vonakodnk: akkor a vrmegye ispnja az ilyent hrom mrka birsggal tartozik s kteles az
elszktt jobbgy visszaadsra knyszeriteni.
Harmadik eset.
Tovbb a szksrt! fizessen huszont mrka birsgot.
Negyedik eset.
Tovbb annak, a ki tolvajt, latrot vagy valamely nyilvnos gonosztev!t fogott el s azt
fogsgbl szndkosan elbocstja, a vrmegye ispnja rszre a gonosztev! dijt kell fizetnie.
tdik eset.
Tovbb, ha a kamaranyeresget brhol is, a kell! id!ben be nem fizetnk, akkor az ilyenek
ellen a szolgabirk rszr!l adatni szokott birsglevl killitsa utn a vrmegye ispnjnak a
szolgabirval hrom mrka birsggal kell a kamaranyeresget a nem fizet! kzsgen felvenni.
"2"
Hatodik eset.
Nem klmben, mivel biztos tudssal emlkeznk arra, hogy orszgunk dicsretes szoksa
szerint a mi felsgnk is, ugy a mint ez el!deink alatt divatban s gyakorlatban volt, gyakran
megparancsolta levlben, hogy az egyhzi dzsmt az egyes falukon, a melyek azt (bizonyos s
szokott id!ben megtartand egyhzi tilalom utn) megfizetni vonakodnak a vrmegyk ispnjai
vagy azok helyettesei hrom-hrom mrkval hajtsk fel:
". . Azrt jelen rendeletnk s hatrozatunk erejnl fogva megparancsoljuk annak a
szoksnak hatlyban maradst, felujitst s kvetst.
2. . Hogy az egyhzi tilalomnak az egyes pspki megykben s kzsgekben, az eddig
szoksos id!ben trtnt elrendelse utn a vrmegyk ispnjai vagy alispnjai az egyes faluk
ltal, melyek az ilyen egyhzi tilalmat megtalkodva egy hnapon keresztl eltrvn, a dzsmt
megfizetni vonakodtak vagy elhanyagoltk, ezt a dzsmt az egy hnap elteltvel, a
tizedszed!k megkeressre, a maguk rszre behajtand hrom-hrom mrka birsggal
azonnal, haladktalanul s hiny nlkl fizettessk meg azok rszre, a kiknek rszre azokat
fizetni kell.
Hetedik eset.
Tovbb, ha valamely vrmegye nemeseit kirlyi levl erejnl fogva a kirlyi levlben kitett
hrom mrka bntetse alatt brmikor is kihirdetett gylsbe hivjk egybe, mindazoktl, a kik
arra a gylsre el nem jnnek (hacsak betegsg, reg kor, zvegysg, rvasg, vagy vagyoni
tehetetlensgk miatt nem maradtak el, vagy srg!s gyeikkel helyesen ki nem menthetnk
magukat), a vrmegye ispnja s a szolgabir a mondott levelnkben kitett hrom mrkt
haladktalanul behajthatja.
Nyolczadik eset.
Tovbb a ndor s orszgbir, valamint a tbbi rendes birk, az egyhziak p ugy mint a
vilgiak, ktelesek az el!ttk forg gyekben sszegylt birsgokbl mindjrt az gyeknek
befejezte s vgitlettel val eldntse utn els! sorban az ellenfelet sajt rszre nzve
kielgiteni; s szabadsgukban ll az ! biri jutalkukba es! rszt behajtani.
8. CZIKKELY.
Milyen embereket kell a kptalan s convent bizonysgul kikldeni.
Elhatroztuk tovbb: hogy iktatsok, tanuvallatsok s perbehivsok, meg brmely ms tr-
vnykezsi cselekvnyek eszkzlsre, melyek kptalani s konventi emberek s bizonysgok
kzbejttvel szoktak trtnni (a kiket kznsgesen hiteles bizonysgoknak neveznek), a
kptalanokbl s konventekb!l ne kldjenek egyszer szemlyeket vagy embereket.
". . Hanem a kptalanokbl kanonokokat, de legalbb is egyhzi javadalmakkal vagy
tisztsgekkel elltott szemlyeket; a konventekb!l pedig konventbeli szerzetes ldozrokat kell
kirendelni.
2. . s miel!tt az ilyen kptalani vagy konventi bizonysgul kikldttek a birtokba val
iktatsoknak, hatrjrsoknak, birtokok szemgyre vtelnek s kzs tanuvallatsoknak
vghezvitelre kimennnek s ezekben eljrnnak, meg kell eskdnik, hogy ezekben a
dolgokban hiven s igazsgosan fognak eljrni, s igaz jelentst vagy vallomst fognak tenni.
"22
3. . Az el!rebocstottakban eljr kirlyi emberek pedig akkor, a mid!n visszatrnek s a
kptalanok meg konventek el!tt vallomst vagy jelentst tesznek, hasonlkpen eskt tenni
ktelesek.
4. . A kir!l pedig kiderl, hogy eskje ellenre hamisan jrt el, vagy hamis jelentst tett, az
olyan mint hamisit s hamis eskv! javadalmnak (ha van neki) elvesztsvel bnhdjk s
ezenfell, akr van javadalma, akr nincs, rks fogsgba kerljn.
5. . Ha pedig az emlitett birtokba val iktatsokban, hatrjrsokban s szemgyrevtelekben
a kirlyi ember jrna el trvnytelenl s hamisan, akkor hamis esk tnyben, f!benjr
bntetsben s sszes javainak elvesztsben kell !t elmarasztalni.
6. . Ha pedig akrmely nemest, a kit ms valaki az ! nevt magban foglal kirlyi levelnk
vagy ms szoksos levl utjn valamely kptalan vagy convent bizonysga mell kirlyi
emberl krt fel, az ilyen min!sgben val eljrs terht elvllalni s elviselni vonakodnk,
akkor legott a szokott hrom mrka birsgban kell !t elmarasztalni, a melyet a vrmegye
ispnja haladk nlkl hajtson be.
9. CZIKKELY.
Hogy a szomszdok s hatrosok nevt irjk bele a kptalan tudsit levelbe.
A birtokba val iktatsoknak, hatrjrsoknak s szemgyrevteleknek pedig nem mskpen,
hanem csakis az oda trvnyesen egybehivott szomszdok s hatrosok jelenltben kell
trtnnik.
". . s hogy az ilyenekben a hamissgot s csalrdsgot annl inkbb ki lehessen kerlni, az
ezekr!l killitand kptalani s konventi levelekbe sorba be kell irni az egyes szomszdok s
hatrosok neveit, a kik az el!rebocstott eljrsok alkalmval egyenesen oda j!nek.
10. CZIKKELY.
A levelek dija s a hiteles bizonysgoknak fizetse.
s mivel eddigel a kptalani s konventi levelek kivltsnak a dija, valamint a kptalani s
konventi bizonysgok utjnak s fradtsgnak megfizetse irnt gyakran szokott egyenetlen-
sg tmadni: azrt, hogy annak forrsa jv!re megsznjk s elenyszszk, jelen rendel-
snkkel, mindamellett a rgi dicsretes szokst kvetve:
". . Hatroztuk, hogy minden hiteles helyen, ugy a kptalanokban mint a conventekben,
brmely perbehiv levlrt egymagra, tudniillik az els!rt, a msodikrt s a harmadikrt,
levlvltsg fejben a kptalanban vagy conventben, annak jegyz!jvel s irdekjval egytt,
egyenkint huszonngy nagyobb veret# dnrt kell venni vagy fizetni.
2. . Tovbb minden egyes kikilt levlrt szz dnrt.
3. . Tovbb minden egyes gyvdvall levlrt huszonngy dnrt.
4. . Tovbb mindenik eltilt, tiltakoz s ms hasonl levelekrt, ha nyilt levl alakjban
kelnek, huszonngy dnrt, de ha zrt alakban, akkor tizenkt dnrt.
5. . Tovbb minden egyes kivltsglevl alakjban kelt bevall levlrt szz dnrt; ha
azonban nyilt levl alakjban kszltek, huszonngy dnrt, ha pedig zrt alakban, akkor
tizenkt dnrt.
6. . Tovbb minden, akr nyilt, akr zrt tanuvallat levlrt huszonngy dnrt.
"23
7. . Tovbb a levltrbl kikeresett rgi levl prjtl, a levltr!rnek vagy a levl
kikeres!jnek, egymagra, szz dnrt, s a kikeresett levl kivltsa fejben, ha nem volt rajta
sok irs s nyilt alakban kszlt, huszonngy dnrt, ha pedig nagy irsi munkval jrt s
kivltsglevl alakjban kszlt volt, szz dnrt.
8. . Tovbb az egyszer tirsokrt vagyis tirt levelekrt, melyek nyilt alakban keltek, ha az
irs munkja nem volt nagy, huszonngy dnrt; de ha a levl terjedelmes volt, vagy
kivltsglevl alakjban kszlt, szz dnrt.
9. . Tovbb iktatlevlrt, ha az iktats alkalmval ellentmonds trtnt, huszonngy dnrt.
rk erej iktat levlrt pedig, a mikor ellentmonds nem trtnt, a levlvltsgot a birtok
mennyisghez s a telkek szmhoz kpest a kvetkez! mdon kell venni, tudniillik: egy, kt,
vagy hrom avagy ngy telek utn, egszben vve szz dnrt; ngy telken fell tizig, mindenik
telek utn harminczhrom dnrt; ha pedig a telkek szma tizen fell volt huszig, mindegyik
utn huszonngy dnrt, ha pedig a huszat is meghaladjk, szzig, tizenkett!t; ha pedig szzon
fell volt, akr mely szmig, mindenik telek utn nyolcz dnrt.
"0. . Tovbb hatrjr levelekrt, ha ellentmonds s perbehivs nem trtnt, huszonngy
dnrt; az olyan hatrjrsok esetben pedig, a melyek alkalmval egyszer# sszeirs, vagy a
kirlyi curibl kikldtt emberekkel, a fldre nzve tett esk mellett, a trvny rendje szerint
vagy a felek megegyezsvel szintn egyszer sszeirs vagy vgleges hatrkijells trtnt,
levlvltsg fejben ngyszz dnrt; mid!n pedig az ilyen hatrjrsok s kijellsek
alkalmval a felek meg nem egyezse kvetkeztben az gyet a kirlyi curia eleibe viszik, az
ilyen levelek kivltsa fejben ktszz dnrt kell fizetni.
"". . Tovbb a trvny rendjn meghagyott kzs tanuvallatsrt szz dnrt.
"2. . Tovbb a f!benjr itletben marasztalt emberek birtokainak biri meghagysra trtnt
elfoglalsa s javaiknak elvtele alkalmbl a kptalant rgi szoks alapjn, az elvett dolgoknak
egy tizedrsze fogja illetni, levlvltsg fejben pedig szz dnrt kap.
"3. . Tovbb birtokfoglals szemgyre vtelrt szz dnrt.
"4. . Tovbb biri meghagysra eszkzlt birtokbecslsekrt szz dnrt.
"5. . Tovbb birtokok megosztsrt minden egyes megosztott birtok utn szz-szz dnrt.
"6. . Tovbb eskttelt bizonyit levlrt huszonngy dnrt.
"7. . Tovbb oly eskttelt bizonyit levlrt, mely az esktrsak neveit foglalja magban,
szz dnrt.
"8. . Tovbb a pnzekb!l, melyeket a kptalanok vagy conventek avagy azok bizonysgai
el!tt szoktak fizetni, a kptalan vagy convent ne vehessen tized s kilenczed rszeket, hanem
ha akkor, a mid!n az ilyen pnzeket a felek egyenetlensge miatt helyeztk el az !
sekrestyikben vagy letti helyisgeikben; az ilyenekb!l ugyanis trvny szerint vehetnek tized
s kilenczed rszeket, de annak a flnek a rovsra, a ki az ilyen pnznek lettbe val
helyezsre okot szolgltatott.
"9. . A kptalanok s conventek bizonysgul kikldtt embereinek pedig, minden egyes
napra, a melyet a hiteles bizonysg tisztben ton tltenek, tizenkt-tizenkt nagyobb dnr jr,
akr sajt lovaikon utaznak, akr a peresfelek lovain viszik !ket; gy azonban, hogy lovaikkal
s cseldjeikkel egytt mindenkor azoknak a peres feleknek az lelmn s kltsgn kell !ket
hazulrl elvinni s ismt hazahozni, a kik eljrs czljbl kivittk.
"24
11. CZIKKELY.
A kisebb kanczellria leveleinek a dija.
Ezenkivl, minthogy a kirlyi kurinkban szoksos birskodsok alkalmval e kurinak a
rendes biri s jegyz!i el!tt levelek s ezek kivltsai szksgkpen el!fordulnak:
". . Azrt, hogy a jegyz!k s peres felek kztt flmerlhet! brmely szvltsra kinlkoz
alkalmat eltvoztassunk, jnak lttuk ama levelek megvltsnak a rgi szokst is a kvetkez!
mdon megllapitani:
2. . Tudniillik, hogy eme kurinkban egy kzs elhalaszt levlrt fizessenek itl! kurink
jegyz!inek tizenkt dnrt.
3. . Biri vagyis birsglevlrt hasonlkpen tizenkt dnrt.
4. . Egyszer tanuvallat levlrt szintn tizenkt dnrt.
5. . Msodik perbehiv levlrt huszonngy dnrt.
6. . Harmadik perbehiv levlrt szz dnrt.
7. . Kikilt levlrt szz dnrt.
8. . Eskttelr!l szl levlrt, harmad- vagy negyedmagval odaitlt esk esetben huszon-
ngy dnrt.
9. . Attl, a ki tizenketted, huszontd vagy tvened magval eskszik, szz dnrt.
"0. . Kzs tanuvallatsrt szz dnrt.
"". . Bajvivsi levlrt ktszz dnrt.
"2. . Esktteli levlrt fejre val eskvs esetben ktszz dnrt.
"3. . Okiratok els! izben val felmutatstl huszonngy dnrt.
"4. . Okiratoknak msod s harmad izben, trvnykezsi teher elvllalsa mellett trtnt fel-
mutatstl, hasonlkpen huszonngy dnrt.
"5. . A feleletadst hrom mrka teherrel elhalaszt levlrt huszonngy dnrt.
"6. . Nyilt alaku halaszt levlrt huszonngy dnrt.
"7. . Kzs bevall levlrt huszonngy dnrt.
"8. . Ms kznsges, tudniillik eltilt s ehhez hasonl levelekrt huszonngy dnrt.
"9. . A szemt!l szembe val eltilt levlrt szz dnrt.
20. . Hatalmaskods tnyben kelt itl!levlrt, a pecst!rz!nek tiz forintot szz dnrjval;
az irdiknak pedig ktszz dnrt.
2". . Egyszer iktat s hatrjr levelekrt huszonngy dnrt.
22. . Birtokok vagy egyb dolgok visszanyersr!l szl itl!levelekrt pedig a visszanyert
birtok vagy dolog mennyisghez kpest a peresfelek s az itl!mesterek kzt ltrejtt meg-
egyezs szerint trtnjk a fizets.
"25
12. CZIKKELY.
A nagyobb kanczellria leveleinek dija.
Kirlyi kanczellrinkban pedig a biri s egyb szoksos levelek vltsgdijai tekintetben
megtartand a kanczellria rgi szoksa.
". . Hasonlkpen az adomny- s jvhagy levelekre nzve a kapott, vagy meger!sitett
adomny mennyisgnek tekintetbevtelvel az eddig kvetett md szerint, egyezkedni kell a
kanczellrival.
". . Minthogy pedig minden el!rebocstott levlvltsgban s egyb brmilyen fizetsekben s
a birsgok behajtsaiban az ez id! szerint forg dnrok szmrl s mennyisgr!l gyakran
volt emlkezs; a ktsg elhritsa kedvert, jelen levelnk rendn kijelentjk, hogy olyan
dnrokat kell rteni, a melyeknek minden szz darabja egy aranyforintot r s tesz. s ha a
kisebb dnrok valamikor forgalomba tallnnak jnni, azokat ugyanazon arnyban nagyobb s
ugyanannyit r! szmmal kell kiptolni.
13. CZIKKELY.
Hogy a sajt terletn s tisztsgben hat mrka bntets alatt
senkinek sem szabad mst letartztatni.
Tovbb, a keresked!k s ms ide s tova utazk letartztatsra nzve, a mely gy az
egyhziak mint a vilgiak, nemesek s nem nemesek rszr!l sajt vagy idegen birtokokban,
adssgok vagy ms kihgsok miatt elg gyakran szokott megtrtnni (a miben az effle
letartztats szoksn kivl eddigel is sok gncsoskods, krttel s jogtalansg fordult el! s
esett meg), orszgunk rgi szokst hagyjuk jv.
". . Ha brki le akarna valakit tartztatni, a letartztatst brmely okbl sem a sajt, sem
osztatlan testvrei birtokain, fldein, vagy tisztsgeiben, semmi okbl ne eszkzlhesse.
2. . Klnben helytelen letartztatsa miatt hrom mrka bntetsen maradjon, s a vrmegye
ispnja ms hrom mrka birsggal arra knyszeritse, hogy a fogsgnak vget vessen s a
foglyot szabadon bocsssa.
3. . Mid!n pedig kzhelyen akar valaki letartztatst eszkzlni, annak a kzhelynek a birja
e letartztatst a maga jelenltben ne mskpen, hanem csak gy trje el s engedje meg: ha
tudniillik a letartztat a vrmegye ispnjnak vagy alispnjnak, avagy szolgabirinak vagy
pedig msnak a leveleivel vagy ms hiteles okiratokkal bebizonyithatja, hogy ! elbb annak a
falunak urtl vagy birjtl, a melyben a letartztatott lakott, igazsgot krt, ezt azonban
rszre vakmer!en megtagadtk, vagy hogy azt vgig kiszolgltattk, de neki kell! elgttelt
nem adtak.
4. . Ha pedig a mondottakat az emlitett mdon vilgosan bebizonyithatta, akkor annak a
kzhelynek vagy birtoknak az ura, birja avagy el!ljrja, tartozzk a fogsgot fntartani s a
felek kztt az ilyen dolgokban szoksos mdon trvnyt s igazsgot tevn, az el!tte igazolt
adssgok vagy ms kihgsok, avagy dolgok irnt az elmarasztaltnak birilag lefoglalt
vagyonbl vagy vagyonnak elgtelensge esetben szemlynek letartztatsval kell!
elgttelt szolgltatni.
"26
14. CZIKKELY.
Bntetse a letartztatsban eljr birnak, ki a flnek kedvez.
s abban az esetben, a mikor a letartztatsban eljr bir brki irnt val kedvezsb!l vagy
brkit!l flve, avagy akrmely ms ki nem menthet! okbl, a jelenltben trvnyesen esz-
kzlt vagy eszkzlend! letartztatst fntartani, s a fent leirt mdon trvnyt s igazsgot
meg teljes elgttelt szolgltatni vonakodnk:
". . A letartztatnak, a kinek ellenfelt szabadon bocstotta, a krrt, melynek megtritst
az az ilyen letartztats utjn kereshette s egyenesen megkaphatta, valamint annak minden
rdekrt felelni tartozzk s az ! rszre le legyen ktve.
2. . Hacsak a letartztatottnak vagy letartztatandnak akkora hatalma s ereje nem volna, a
mely miatt a kzhely ura vagy birja azoknak ellent nem llhat s !ket le nem tartztathatja,
vagy a letartztatott ms er!szak kzbejttnl fogva, a fogsgbl a bir akarata ellenre ki
nem szabadult.
3. . Ha ilyen eset fordulna el!, ez ellen, a maga mentsgre, szomszdjai s hatrosai el!tt,
mentl el!bb, nyilvnosan tiltakozzk.
15. CZIKKELY.
Azoknak a polgroknak a bntetse, a kik sajt terletkn tartztatnak le valakit.
Megparancsoljuk tovbb, hogy a kirlyi s kirlyn!i szabad vrosokban, mez!vrosokban,
kzsgekben s birtokokban ezek polgrainak, keresked!inek, jvevnyeinek s lakosainak,
adssgaik, javaik s brmifle kvetelseik miatt, az el!bb emlitett s a trnokmester vagy
ms fljebbvalk ltal, haladktalanul behajtand bntetsek alatt, ilyen letartztatsokat
birik, tiszteik vagy brmely el!ljrik utjn, az el!bb leirt mdon semmikpen sem kell s nem
is szabad eszkzlnik.
". . Hanem, ha szksges, e letartztatsokat a feljebb emlitett mdon kzhelyeken s
kzbir el!tt foganatositsk.
16. CZIKKELY.
A letartztatsban eljr bir fizetse.
A kzbir pedig, a ki ezeket az ! jelenltben kell!en s trvnyesen trtnt letartztatsokat
elbirlja s itlettel elltja, ha ezt a birt a birtok ura llitotta be vagy maga a fldesur, az !
fradtsgrt s tisztsgert negyven dnrt;
". . Ha pedig a kzsg el!ljrja, tizenkt dnrt vehet fl a maga rszre, a birilag
elmarasztalt emberen.
17. CZIKKELY.
A magszakadsrl, adomnyokrl s zr al ttelr"l.
Tovbb, minthogy szerfltt hajtjuk, hogy az igazsg s a jognak tiszteletben tartsa
orszglakosaink kztt teljes erejben lljon fnn s be akarjuk bizonyitani, hogy az a mi
kirlyi felsgnkt!l veszi eredett, a jelen decretummal megllapitjuk:
"27
". . Hogy, ha brmely megyben valamely elhunytnak magszakadsa czimn jogok hramlsa
trtnt s az effle birtokokra nzve nem nyilvnval, ha vajjon kirlyi jog al tartoznak-e,
vagy pedig a nemzetisgi atyafiakat avagy a lenygat illetik, hanem e kett!: ugymint a kirlyi
jog s msoknak, tudniillik a nemzetisgi atyafiaknak s a lenygnak joga fel!l ktsg
tmadna: akkor az ilyen hramlott s ktsges, valamint ms effle netaln el!fordul jogokat is,
mindenik vrmegyben egy arraval kznemes, kit a vrmegye ispnja a szolgabirval s az e
czlbl egy helyen sszegylt tbbi megyei nemesekkel egyttesen a kzprendek (nem pedig
a brk vagy hatalmasabbak) kzl vlaszt, mindaddig, mig az rksk htrahagysa nlkl
elhunytak jogainak ilyen hramlst kirlyi kurink biri szkn ki nem hirdetik, gondozza s
minden krttel nlkl kezn tartsa (kivvn azt, hogy az ilyen birtokok szokott jvedelmeib!l,
a meddig azok kezn maradnak, mrtkletesen kltekezhetik, a mir!l aztn kteles legyen s
tartozzk beszmolni.)
2. . s ha a kihirdets megtrtnte utn akrki is azt vitatn, hogy ezek a birtokok s jogok
!tet illetik, jogait ment!l hamarbb el!advn, a kvetkez! harmadik nyolczados trvnyszken
bizonyitsa be, hogy azok az vi.
3. . Mit ha tehet, a kirlyi kuria biri az ! bevezetst s beiktatst rendeljk el s hajtassk
vgre.
4. . Ha azonban bizonyitkai cserben hagyjk, maradjanak azok kirlyi jogra.
5. . S a kik azokhoz netn utbb jogot tartannak, trvny utjn, kirlyi kzb!l keressk
azokat.
18. CZIKKELY.
Az elhunyt nemesek hzaiban vissza-marad hitvestrsakrl s lenyokrl.
Mid!n pedig az ilyen birtokokban s jogokban, a figon magvaszakadt embereknek felesgeik
s lenyaik maradnak htra:
". . Akkor mindaddig, a mig az ! jogaikra nzve a valsg, vajjon tudniillik e birtokok s
birtokjogok a lenygat rksgl s rk id!kre illetik-e vagy sem, ki nem derl, azokat nem
kell kezkb!l elfoglalni s elvinni.
2. . Hogyha kiderl, hogy ezek a jogok a lenygat nem illetik, akkor, miel!tt az ilyen elhuny-
taknak emlitett felesgeit a mondott fldbirtokok uralmbl kizrnk, hitbreikre s jegy-
ajndkaira nzve a kirlyi felsg, vagy msok, a kikre ama joguk hramlottak, teljesen
elgitsk ki.
19. CZIKKELY.
A lenynegyedr"l s apai hzrl.
A lenyok szmra pedig, orszgunk szoksa szerint, lenynegyed fejben klnitsk el az apai
hzat, az apai birtokok negyedrszvel egytt, s hagyjk !ket kihzasitsuk idejig azoknak
birtokban.
20. CZIKKELY.
A nemeseknek olyan lenyairl, a kik paraszt emberhez mennek frjhez.
Kihzasitsuk s frjhezmenetelk utn pedig negyedjogukra nzve pnzl elgitsk ki !ket.
"28
". . Ha pedig ama lenyok kzl valamelyik olyan emberhez ment frjhez, a kinek birtoka
nincsen, akkor annak, ugyancsak orszgunk szoksa szerint, az ilyen lenynegyed fejben jr
birtokba rks joggal kell belpnie s benne maradnia.
2. . Ugy mindazonltal, hogyha fivreinek vagy azoknak a rokonoknak akaratbl ment (mint
emlitve volt) birtoktalan emberhez, a kikre az ilyen jogoknak vagy negyedeknek az ! frjhez
menetele utn visszaszllniok s hramlaniok kell.
3. . Msklnben, ha ezt mondott fivreinek vagy vrrokonainak, avagy szleinek hire, s
akarata nlkl tette, akr az atyai hzbl akr a brk vagy elkel! nemesek udvarbl s
szolglatbl: akkor negyedjogt nem birtokban, hanem pnzben kvetelheti.
21. CZIKKELY.
Az egyhziak vagyont a vilgiak le ne foglaljk.
Az el!bbi hatrozatokhoz hozzadsul rendeljk, hogy semmifle ispn, bn, vajda, sem ms,
akrmilyen llsu, czim s mltsgu kirlyi tisztvisel! se merje a pspki, rseki egyhzakat,
aptsgokat, prpostsgokat vagy brmely ms, kirlyi kegyuri jog alatt kormnyzott
egyhzakat s azoknak az ! tisztsgk vagy hivatalok krn s hatrain bell lev! terleteit,
tartozkait, dzsmit s birtokait klns kirlyi meghagys nlkl elfoglalni; sem pedig magt
azokra rszben vagy egszben feltolni.
22. CZIKKELY.
Tulsgos vmok szedsnek eltiltsa.
Aztn, mivel felsgnk tapasztalsbl tudja, hogy ugy a kirlynak s kirlyn!nek, mint az
orszglakosoknak s msoknak a vmszed!i, nem flve az Istent, az igazsgot sem tisztelve,
sajt kapzsisguktl csbitva, hosszu id! ta tart visszals, gondatlansg s az e rszben
szksges intzkeds elhanyagolsa kvetkeztben, a portkjukkal s ruikkal orszgunkban
ide s tova jr-kel! orszglakosainknak s idegeneknek mrtktelen s flsleges vmok
szedsvel eddigel sok bajt, krt s rvidsget okoztak s manapsg is mg nagyobb
mohsggal sokat okoznak:
". . Azrt meghagytuk jelen rendeletnkkel, hogy orszgunk minden egyes vrmegyjben, a
ndori kzgylsek idejn, a melyeket az id! szerint val ndorok vagy a kirly rendelsb!l
msok tartanak, e kzgylsek hites biri puhatoljk ki azoknak az igaz vmoknak a szmt s
helyt, a melyeket abban a vrmegyben szedni szoktak, s kivnjk ama vmok uraitl vagy
birtokosaitl a vmhelyeik els! felllitsrl szl levelek felmutatst s ha ezekb!l a
fizetend! vm mennyisge, a melyet az egyes dolgok utn fizetni szoktak, kitnik, annak
fizetst a foly pnz rtke szerint akkp kell mrskelni s leszllitani, hogy se a vmosoknak
vagyis vmhelyek birtokosainak igaz jvedelme ne kisebbljn, se viszont a vmfizetsre
ktelezettek terht a fizets mrtke tul ne haladja.
23. CZIKKELY.
Az uti adk vagy vmok fizetsnek mrsklsr"l s a hamis utak eltiltsrl.
Ha azonban a vmhelyeknek ez els! felllitsrl szl leveleket nem lehetne megkapni s
felmutatni, vagy a netaln megkapott s felmutatott levelek a fizetend! vm mennyisgt fel
nem tntetnk:
"29
". . Akkor a mondott gylsnek fnt emlitett hites biri az illet! vrmegye mindenfle
vmjaira nzve hasonl mdon frkszszk ki s tudjk meg, hogy mekkora volt a vmok
mennyisge, a melyeket rgibb id!ben, a meddig az emberi emlkezet visszamehet, a szoks
szerint vm al es! egyes dolgok utn fizetni szoktak, s az akkor forgalomban lev! pnz
rtknek lehet! legigazsgosabb kiegyenlitsvel llitsk azt vissza a rgi szokshoz kpest,
mindenkor a vm szedsre jogosultak s fizetsre ktelezettek kra s htrnya nlkl,
mindenkor tiszteletben tartvn tudniillik mindkt flnek a jogt.
2. . Hasonlkpen nyomozzk ki, vizsgljk meg s hozzk tisztba, hogy melyek az egyes
vmhelyeket megkerl! lutak, s hol vannak ilyenek? s mekkora tvolsgban vagy kzelsg-
ben szabad s kell az egyes vmosoknak trvnyes szoks szerint, az ilyen lutakat elzrni, s az
utasokat azoktl eltiltani, vagy tvol tartani?
3. . Olyan helyeken pedig, a hol utak rgebben sohasem voltak szoksban, senki se merjen a
maga fldterletn az utazk kzs s ltalnos tkelse czljbl a szomszdos vmhelyek
krra s rvidsgre uj utakat ltesiteni.
4. . Klnben az ilyen ujonan ltesitett utak tekintetben a fentemlitett kznsges gylsek-
ben kellend e gylsek hites birinak az el!adsa alapjn az irnt hatrozni, vajjon hamis
utaknak tekintend!k-e, vagy egybknt kelljen azokat megszoritani s mrskelni?
5. . Ezenfell a vmbirtokosok, akik a hidak vagy hajk hasznlatrt vmot szednek,
mindenkor azon legyenek, hogy az ilyen hidakat s hajkat kell!en kiigazitva tartsk fnn,
akkpen, hogy az utasok s vmfizet!k az ! hidjaikon s hajikon akadly nlkl, szabadon
kelhessenek t, s tkelsk ne legyen megnehezitve.
6. . A kik pedig ezt tenni elmulasztank, azokat a vrmegyk ispnjai alkalmas bntetsekkel
s birsgokkal hidaiknak s hajiknak a mondott gylseken kzzteend! kijavitsra s
fentartsra knyszeritsk, mindannyiszor, a hnyszor ez hanyagsguk miatt szksges leszen.
24. CZIKKELY.
Hogy a h#tleneket az urak vraiba be ne fogadjk,
s hogy a tisztek latrokat is elfogadhatnak.
Vgezetl, jelen rendeletnkkel orszgunk rgi szokst meger!sitvn, orszgunk f!papjainak,
brinak s nemeseinek helyeslsvel kznsgesen megllapitjuk s elrendeljk:
". . Hogy semmi f!pap, br, nemes s brmely rangu s rend orszglakosunk se merje a
hozznk, koronnkhoz s orszgunkhoz nyilvn h#teleneket, nemklnben a nyilvnos tolva-
jokat, latrokat s gonosztev!ket, klnsen pedig azokat, kiket kznsges gylsekben
levelesitettek, hasonl h#tlensgnek, vagy a tolvajok s rablk vendgl fogadsnak bntetse
alatt, a maga vraiban, hzaiban s birtokain elhelyezni, vendgl fogadni s megtartani, vagy
!ket seglyben, vendgszeretetben s kedvezmnyben rszesiteni.
2. . Kivvn, hogy azok a brink s vrnagyaink, kiknek az orszg vgvidkein ezek meg-
vdelmezse czljbl vrak s er!ssgek vannak kezkn, s a kik ott hivatalt s tisztsget
viselnek, a kznsges gylsekben levelesitett tolvajokat, rablkat s gonosztev!ket (a
htlenek kivtelvel) addig, mig kegyelmet nyernek, az ilyen hatrszli vrakba s er!ssgekbe
befogadhatjk s ott tarthatjk.
3. . A minek emlkezetre s rk er!ssgre kiadtuk jelen kivltsglevelnket, meger!sitvn
azt hiteles fgg! kett!s pecstnkkel, melylyel ez id! szerint, mint Magyarorszg kirlya,
lnk.
"30
4. . Kelt Pozsonyban, tisztelend! Gthalczi Mtys urnak, a pcsi egyhz prpostjnak,
udvarunk f!kanczellrjnak, a mi kedvelt hivnknek kezvel, az Urnak ezerngyszzharmincz-
tdik esztendejben, Mrczius nyolczadikn, Magyarorszgi stb. uralkodsunk negyven-
nyolczadik, a rmainak huszontdik, a csehorszginak tizentdik, csszrsgunknak pedig
msodik vben.
5. . Jelen lvn a tisztelend! atyk s urak Krisztusban, Gyrgy az esztergomi, Jnos a knon-
szerleg egyeslt kalocsai s bcsi, Dnes a spalati egyhzak rsekei, a jadrai pspki szk
resen llvn; Rozgoni Pter egri pspk; a vradi pspki szk resedsben levn; Lpes
Gyrgy erdlyi pspk; a zgrbi pspki szk betltetlen levn; Henrik pcsi, Rozgoni Simon
veszprmi, Kelemen gy!ri pspk; a vczi pspki szk resedsben levn; Gyrgy nyitrai
pspk; a csandi pspki szk resen llvn; Jakab szermi, Jzsef boszniai, Jnos tinini,
Vitus corbaviai, de Dominis Jnos zenggi pspkk, a kik az Isten egyhzait szerencssen
kormnyozzk; a sebenicoi, novii, scardowi, traguriai, makrai, s pharai szkek resedsben
levn.
6. . Tovbb Nagysgos Palczi Mtys, mondott Magyarorszgnak ndora; tekintetes s
nagysgos Hermann, Cilli s Zagoria grfja, a mi legkedvesebb apsunk, egsz Szlvon-
orszgunk bnja, Bthori Istvn orszgbirnk, Csk Lszl erdlyi vajdnk, Wghle Jnos s
Istvn a nevezett, Dalmt- s Horvtorszgunkban fekv! Zenggnek s Modrusnak ispnjai,
Gara Dezs! s Lszl macsi, Radnics Mikls a prutnok rendnek keresztese, sz!rnyi
bnok; a tbbszr emlitett Rozgoni Jnos trnok, Martzali Mikls fia Imre, ajtnll, Perni
Jnos s Istvn asztalnok; Nvai-Kompolth Pl s Jnos pohrnok, Hedervri L!rincz lovsz-
mesternk s az el!bb emlitett Rozgoni Istvn meg Gyrgy pozsonyi ispnjaink, meg msok
igen sokan, kik orszgunk ispnsgait s tisztsgeit viselik.
"3"
ALBERT KIRLY
DECRETUMA.
Albert, Isten kegyelmb!l a rmaiak mindenkor felsges kirlya s Magyarorszg, Csehorszg,
Dalmczia, Horvtorszg stb. kirlya, Ausztria herczege stb.
". . Jelen levelnk rendjn adjuk emlkezetre s tudtra mindeneknek, a kiket illet, hogy,
miutn az g Urnak, a kinek akaratval a gyarl ember nem ellenkezhetik, Zsigmond urat, a
dics! fejedelmet, rmai csszrt s emlitett Magyarorszgunk kirlyt, a mi boldog emlk
legkedvesebb atynkat, a kzelmult id!ben az rkkvalsg vilgba tetszett szlitani s mi,
Isten kedvez! kegyelmb!l hajtsunk szerint az ! utdjaknt Magyarorszg kormnyra s
trnjra jutottunk: Magyarorszgunk f!papjainak, brinak, el!kel!inek s nemeseinek
gylekezete s egsz kznsge kirlyi szinnk el!tt megjelenvn, el!adtk, hogy orszgunk
jogai, melyekkel a dics!lt kirlyok, klnsen a nhai dics! fejedelem, a mi el!dnk, boldog
emlkezet Lajos kirly ur idejben ltek s a melyeket akkor lveztek, igen sok czikkelykben
megcsonkultak; s kirlyi felsgnket mondott orszgunk llapotnak megjavitsa trgyban
krseikkel s srgetseikkel ostromolvn, alzatosan knyrgtek, hogy az albb kvetkez!
czikkelyeket s az azokban foglaltakat levelnkbe iktassuk, irassuk, jvhagyjuk s !ket
azokban srthetetlenl megtartsuk.
2. . Meg is igrtk, s!t j llekkel igrjk, hogy az albb irt czikkelyeket meg akarjuk tartani s
ktelessgnk azokat teljesiteni.
1. CZIKKELY.
Az orszg szoksainak visszallitsrl.
El!szr, hogy ennek az orszgnak rgi trvnyeit s szoksait s brmely rend orszglako-
soknak, ugy egyhziaknak mint vilgiaknak, jogait, a mennyire azt igazsgosan s tisztessge-
sen s a f!papoknak, brknak s az orszg nemeseinek tancsval s segitsgvel tehetjk,
korbbi mrtkk s llapotuk szerint fogjuk helyrehozni, megujitani s visszallitani s abban
tovbbra is megtartani s megoltalmazni.
2. CZIKKELY.
Hogy a ndort a kirly s orszglakk vlaszszk.
Ezenfell, minthogy a ndor az orszglakosok rszr!l a kirlyi felsgnek, s a kirlyifelsg
rszr!l az orszglakosoknak trvnyt s igazsgot szolgltathat s ktelessge is ezt tenni:
azrt az orszg ndort, igy kivnvn ezt az orszg rgi szoksa, a kirlyi felsg a f!papoknak,
brknak s az orszg nemeseinek tancsra velk egyetrt!leg vlaszsza ki.
3. CZIKKELY.
A zsoldosokrl s a kznsges hadseregr"l.
Hogy a kirlyi felsg az orszg megvdsnek s vgvidkei meg!rzsnek rdekben tbo-
roz katoni rszre gondoskodjk a kirlyi zsoldrl, nehogy e zsoldosok az orszglakosokat
kiraboljk.
"32
". . ltalnos felkelst pedig addig ne hirdessen az orszglakosoknak, a mig e zsoldos
katonk az ellensgnek ellent tudnak llani.
2. . Ha pedig e katonk az orszglakosokat megraboljk, ms hatalmaskodk mdjra kell
!ket elitlni.
3. . Ha pedig, a szksg gy parancsolvn, ltalnos felkelst tallnnak hirdetni, akkor az
orszg nemeseit akaratok ellen, tborozk mdjra, az orszg hatrain s szlein tl, ne
vigyk; mert rgi szabadsguk ezt hozza magval.
4. CZIKKELY.
Az rtalmas szoksok eltrlend"k.
A behozott rtalmas ujitsokat s szoksokat el kell trlni s ki kell irtani.
5. CZIKKELY.
Hogy klfldiekre tisztsgek nem ruhzhatk s hogy a f"papok
s br urak ne tartsanak maguknak idegen embereket.
Tovbb, hogy orszgunkban idegen s kls! embereknek brmily nemzetsgek s nyelvek
legyenek is, nem fogunk tisztsgeket adni.
". . s vrakat er!ssgeket, hatrokat, birtokokat, hivatalokat, nagyobb egyhzi javadalma-
kat, brsgokat, ispnsgokat s akrmilyen egyhzi vagy vilgi mltsgokat sem fogunk,
akr ideiglenesen, akr llandan, klfldieknek vagy idegeneknek adomnyozni, hanem csakis
magyar embereknek.
2. . s hogy a f!papok meg brk ne tartsanak maguknak klfldi vagy idegen embereket.
6. CZIKKELY.
Hogy a kirlyi jvedelmeket egyedl az orszg lakosai rszre kell brbe adni.
Tovbb a harminczadokrl, kamaranyeresgr!l, bnykrl, bnyajvedelmekr!l, pnzversr!l,
kamarkrl s brmifle tisztsgekr!l, brbeads utjn vagy mskpen brmi mdon, a meg-
llapodott szoks rtelmben, szintn csak Magyarorszg koronjnak alvetett, arra alkalmas
emberek s nem klfldiek rszre legyen szabad rendelkezsi jogunk.
7. CZIKKELY.
A kamaranyeresgr"l, az tvenedr"l s a nyestb"radkrl.
A Magyarorszgban szoksos kamara nyeresget, az tvenedet, melyet az erdlyi rszekben, s
a nyestb!radkat, melyeket Szlavonorszgban szoktak fizetni, a mr rgt!l fogva div szoks
szerint fogjuk szedetni.
". . Visszallitvn azokat abba az llapotba, melyben azok az emlitett nhai Lajos kirly r
idejn lteztek.
"33
8. CZIKKELY.
Hogy a f"papok s brk kt mltsgot nem viselhetnek.
A f!papok s brk kt mltsgot, bri tisztsget, tudniillik egyhzit s vilgit, egyszerre
nem viselhetnek.
". . s er!szakkal elfoglalt egyhzi hivatalokban se vilgi, se egyhzi frfiu ne maradhasson.
9. CZIKKELY.
Idegen keresked"k csereberjrl.
Az idegen s klfldi keresked!k kzl, brmely nemzetsgbeliek legyenek is, kereskeds vagy
kalmrkods vgett senki se jjjn az orszg kzepre, hanem a megllapodott szoks szerint,
menjen azokra a helyekre, melyeket kereskeds, vsrls s csereberls czljbl az emlitett
nhai Lajos kirly r idejben jelltek ki, s ott zrkedjk.
10. CZIKKELY.
A pnznek meg nem vltoztatsrl s aprpnz versr"l.
Hogy az arany s ezstpnznek jelenleg div rtkt s folyamt a f!papoknak, brknak s az
orszg nemeseinek tancsa nlkl nem fogjuk megvltoztatni.
". . Hanem aprpnzt kell verni ugyanazon finomsgban, a min!ben a nagyobb dnrokat
verik.
2. . s kt ilyen apr pnz egy egsz dnr rtk# legyen.
3. . s hogy az arany s ezstpnz versnek ellen!rz!jl az esztergomi rsek r s
trnokmester mell egy hsges s arra alkalmas frfit kell kirendelni.
11. CZIKKELY.
A klfldi pnzekr"l s skrl.
Klfldi pnzdarabokat s pnzeket, ugyszintn idegen skat Magyarorszgba sem behozni,
sem itt elfogadni nem szabad.
". . s ez irnt, a mennyire csak lehet, mentl hamarabb kell intzkedni.
12. CZIKKELY.
Hogy a kirlyn" csakis az orszg lakosaira ruhzzon tisztsgeket.
Hogy a felsges fejedelemn!nek, Erzsbet kirlyasszonynak s llsa mltsgnak fentartsa
rdekben, mivelhogy ! ez orszg rkse, az orszgban mindentt, a hol akarja, intzkeds
trtnjk.
". . Ugy azonban, hogy a kirlyasszony az ! tisztsgeit s hivatalait ne klfldieknek s
idegeneknek, hanem az orszg lakosai kzl annak adomnyozhassa, a kinek inkbb akarja, s
az adomnyozottakat t!lk sajt beltsa szerint, a mikor neki tetszik, ismt elvehesse.
"34
13. CZIKKELY.
Hogy a katonktl a hadifoglyokat s az ellensgt"l szerzett zskmnyt el ne vegyk.
Ha a magyarok az orszg ellensgeivel folytatott hadjratok, tkzetek vagy brmely csatk
alkalmval az ellensgt!l valakit netn elfognnak, vagy ms valamit tallnnak szerezni:
". . Akkor szabadsgukban lljon a magyaroknak, az ilyen foglyokat vagy hadi szerzemnyt a
maguk szmra megtartani vagy eladni, vagy az egyhzaknak rks szolgasgba adni s
ajndkozni, kivvn a nevezetesebb szemlyeket, vagy az ellensges hadseregek kapitnyait, a
kik, foglyokknt a kirlyi felsget illetik, s akiket mi elfogiktl mlt adomny ellenben
elvehetnk.
14. CZIKKELY.
Hogy a kirly az orszg hatrainak megvdelmezsben
az orszglakosok tancsval ljen.
Orszgunk hatrainak megvdelmezsben s fentartsban az orszglakosok tancsval
fogunk lni.
15. CZIKKELY.
Hogy a kirly ez orszg lakosainak vilgi tisztsgeket
a tancs nlkl adomnyozhat s vehet el t"lk.
Szabad tetszsnkben lljon vilgi tisztsgeket Magyarorszg lakosainak, nem pedig idegenek-
nek, minden tancs nlkl adomnyozni s jogunk legyen azokat t!lk elvenni.
16. CZIKKELY.
Birtokokat nem kell idegeneknek adomnyozni s az orszglakosoknak
is szolglatok fejben s nem pnzrt kell adni.
A birtokokat s birtokjogokat nem idegeneknek, hanem csak orszgunk jl rdemeslt s
Magyarorszg koronja alatt ll lakosainak fogjuk adomnyozni, nem pnzrt, hanem
rdemeikhez s szolglataikhoz kpest.
". . A kirly s koronajogokat pedig sem brkinek tancsval, sem a nlkl, rk ron el nem
adjuk, sem zlogba nem vetjk.
17. CZIKKELY.
Magyarorszgnak s Ausztrinak meg Morvaorszgnak hatrairl.
A Magyarorszg s Ausztria kzt lev hatrok s hatrvonalak trgyban tett korbbi
rendelkezsek s intzkedsek tovbbra is erejkben maradjanak.
". . A mi pedig a Magyarorszg s Morvaorszg kztt fekv! hatrokat s hatrvonalakat
illeti, szivesen megtesznk mindent, a mit a f!papoknak, brknak s az orszg nemeseinek
tancsbl trvny szerint tennnk kell.
"35
18. CZIKKELY.
Vajjon ktelesek-e az orszglakosok a kirlyt
megvendgelni s lelmiszerekkel elltni?
Tovbb, hogy a nemesek s egyhzak, vagy brmely vilgi s egyhzi szemlyek birtokain s
jszgain azok akaratn kivl, kik minket vendgl meghivnak, lelmiszereket, megvendgelst
er!szakkal nem kvetelnk s ms valami mdon sem fogjuk azokat terhelni s msoknak sem
fogjuk megengedni, hogy ezt tegyk.
". . A f!papok, brk s akrmely ms vilgi vagy egyhzi szemlyek hzaiban s helyisgei-
ben sem fogunk, az ! akaratuk ellenre, trgyalsok tartsa vagy akrmely gyek elintzse
czljbl megszllni.
2. . Vagy pedig nknytes akaratukon kivl semmi rszben nem fogjuk !ket kltsgekkel,
lelem vagy kocsik adsval s podgyszszllitssal, kveteink, udvarnpnk s brmely
hozznktartozk elltsval terhelni.
3. . A mint ez bizonyos id!vel ezel!tt visszalsb!l s az ! akaratuk ellenre szoksba kezdett
j!ni.
19. CZIKKELY.
Hogy az egyhzi szemlyek adt ne fizessenek, hanem hadakozzanak.
Az egyhzak s egyhzi nemesek, a nemrg igaz ok nlkl behozott adktl szabadok mente-
sek legyenek.
". . A hadi szolglatokat azonban, a klmben szokott mdon, teljesiteni tartozzanak.
20. CZIKKELY.
A kirly lenyainak kihzasitsrl.
Lenyaink kihzasitsa fltt Magyarorszgunk f!papjainak, brinak s nemeseinek, valamint
az atyafiaknak, rokonoknak, s orszgaink meg tartomnyaink alattvalinak tancsval fogunk
hatrozni.
21. CZIKKELY.
Az egyhzi javadalmakat a vilgiak ne foglaljk el.
Tovbb, hogy az egyhzi javadalmakat nem fogjuk betltetlenl hagyni.
". . s azt sem fogjuk megengedni, hogy azokat a vilgi szemlyek elfoglaljk.
22. CZIKKELY.
A kirly az orszgban fog lakni.
Tovbb, hogy lakhelynket, ms kirlyok szoksa szerint, itt Magyarorszgban fogjuk feltni
s llandan itt tartani.
"36
23. CZIKKELY.
A kirly s kirlyn gyvdjei " Felsgeik gyeinek
trgyalsa idejn nem lhetnek a trvnyszkben.
A kirly s kirlyn ! felsgeinek az gyvdjei nem lhetnek a birkkal egytt a trvny-
szkben, hanem a peres felek kzt (akkor tudniillik, a mikor ! felsgeik, a kirly s kirlyn,
gyt trgyaljk) kell llaniok.
". . s az gyvdek rszr!l a trvny szken felmutatand leveleket ne nzzk meg magukra
s ne !k, hanem csak az itl! mesterek vegyk kezkhz.
24. CZIKKELY.
Hogy " Felsgeiket, a kirlyt s kirlynt a birtokjogok igaztalan
visszafoglalsa miatt a fekv"jszgok becsjben kell elmarasztalni.
s a kirlyi jogok felkr"ir"l.
Olyan birtokok trgyban, melyeket ! felsgeik, a kirly vagy kirlyn, avagy gyvdjeik
azoktl, kik el!bb azoknak uralmban voltak, visszafoglalnak s a kirlyi jog szmra meg-
szereznek, a melyeket azonban a trvny utjn ! felsgeik, a kirly vagy kirlyn vissza-
foglalssal maguknak el nem sajtithatnnak:
". . $ felsgeiket azok ellenben, a kiket ekkpen, helytelenl s trvnyen kivl megtmad-
tak s kltsgekkel zaklattak, trvny utjn, ms hasonlkpen cselekv! orszglakosok
mdjra, az ilyen javaknak a becsjben kell elmarasztalni.
2. . s hasonlkpen, ha valaki a maga szmra kirlyi jog czimn birtokjogokat krne fl, s
nem tudn bebizonyitani, hogy azok kirlyi jogra tartoznak, azok becsjn fog maradni. Ha
pedig az ilyen flkr!k az ekkpen flkrt jogok trgyban inditott per eldntse el!tt e jogok
uralmba s az azokbl foly jvedelmek szedsbe foglals utjn, vagy brmely ms mdon
betolakodtak s utbb azokat trvny utjn sajtjukk nem tehetik, akkor, mint ezt a trvny
rendje kivnja, a srtett vagy perbe szllt s kltsgekkel zaklatott fl ellenben, hatalmaskods
tnyben kell !ket elmarasztalni.
25. CZIKKELY.
Hogy a despota s Cili grfja a tisztsgeket magyaroknak adomnyozzk.
Orszglakosaink krsre Mi velk egytt rajta lesznk, hogy Rczorszg despotja s Cili
grfja s a tbbi mgnsok, tudniillik azok az urak, a kiknek e Magyarorszgban birtokok,
vrak, er!ssgek, vrosok, mez!vrosok s ms javak vannak a kezkn, az ilyen vrakat,
er!ssgeket, mez!vrosokat, vrosokat s birtokokat ne jvevnyeknek s idegeneknek,
hanem magyar embereknek adjk tisztsgbe.
26. CZIKKELY.
Hogy a kirly a tisztsgeket magyaroknak adomnyozza, a kiknek akarja.
Tovbb hivatalainkat s tisztsgeinket, Magyarorszgunk szokshoz kpest, a rgt!l fogva
megszokott mdon azoknak a magyar orszglakinknak fogjuk adomnyozni, a kiknek
akarjuk.
"37
27. CZIKKELY.
Hogy a nemeseket, hacsak f"benjr itlettel el nem marasztaltk, el ne fogjk.
Tovbb, hogy senkinek sem szabad az orszg brmely nemest, akrmifle tettei miatt letar-
tztatni, vagy valami mdon elfogni,
kivve azt, a ki ellenben trvny tjn f!benjr itletet hoztak.
28. CZIKKELY.
Hogy a nemesek nem tartoznak dzsmt fizetni.
Hogy a nemesek, akr vannak jobbgyaik, akr nincsenek, rgi szabadsguk gy kivnvn,
dzsmt fizetni nem ktelesek.
29. CZIKKELY.
Azt a rendet, mely a kihirdetett gylsek trgyban
Zsigmond csszr idejben honosult meg, Albert kirly felujitja.
s mivel felsgnk orszglakosaink gyakori panaszbl s a kzzelfoghat tapasztals tanus-
gbl megrtette, hogy a hatalmasabb orszglakosok az albbvalkat nmely j birtokfoglal-
sokkal s hatalmaskodsokkal sokflekpen elnyomjk s terhelik:
". . Azrt e szokatlan dolgoknak s jabb mernyleteknek alkalmas eszkzkkel utjt akarvn
llni, hatroztuk s rendeltk, a mint ezt mr az emlitett nhai Zsigmond csszr rnak,
orszgunk fpapjai, bri, el!kel!i s nemesei egyetrt! tancsra, megegyezsvel s akarat-
val Pozsonyban kiadott nagyobb decretuma is magban foglalja:
2. . Hogy ha valaki brmikor s brhol birtokokat s fldeket ujabban elfoglalna, er!szakosan
zlogolna, avagy dolgokat s javakat rabolna el, erd!ket vgna ki, embereket lne, sebesitene
vagy verne meg, hzakra vagy birtokokra rontana, azokat pusztitan s ms ehhez hasonl j
nagyobb hatalmaskodsokat kvetne el:
3. . Akkor a srtettek krvallottak s jogtalansgot szenved!k, kirlyi panasz- s parancs-
levelnk kikrse utn, menjenek s forduljanak annak a vrmegynek az ispnjaihoz s
szolgabirihoz, s hol az effle dolgok megtrtntek.
4. . A mely ispnok s szolgabirk, az illet! vrmegynek, szoks szerint szolglatra ll
kptalan vagy convent bizonysgval a szomszdoktl, hatrosoktl s azon egymegyebeli
nemesekt!l, a kiket az ilyen kirlyi levelkben kijellend! bizonyos bntets alatt, a peres
felekkel egytt, kihirdetett gyls mdjra biri szkkre egybehivtak, a szentek ereklyinek
rintse mellett, Istennek tartoz hitkre s az irntunk s szent koronnk irnt megtartand
hsgre tett esk alatt, az effle j birtokfoglalsokra s egyb hatalmaskodsokra nzve a
tiszta valsgot haladktalanul puhatoljk ki.
5. . A melynek kipuhatolsa s megllapitsa utn az elfoglalt birtokokat, az e rszben rejuk
ruhzott hatalmunknl fogva adjk vissza azoknak, a kikt!l elvettk volt, s vdjk s tartsk
meg !ket azoknak uralmban.
6. . Az er!szakosan elvett egyb dolgokat s zlogokat pedig minden hiny nlkl adjk s
szolgltassk vissza.
"38
7. . Hogy pedig a felek az ilyen esetekben elkvetett hatalmaskods tnyt megvitathassk s
e rszben vgleges itletet nyerjenek, mind a kett!t a magok s a mondott kptalan vagy
convent levelvel, mely az egsz tnyllst leirja, s a feleknek, a birtokoknak, a krdses tnyt
tanusitknak neveit magban foglalja, bizonyos hatrid!re elnkbe vagy a ndor avagy
udvarbir elbe kell kldeni.
8. . s itt, minden tovbbi hatrid! s perfolyamat tekintetbe vtele s megtartsa nlkl, a
felek meg nem jelense esetben, azok tvollte sem llvn ellent, mink, vagy ms bir, a kihez
a pert tkldtk, fejre teend! eskt itlvn meg, vgleges hatrozatot fogunk s tartozunk is
hozni.
9. . Ha pedig valaki a szomszdoknak s hatrosoknak s ms ugyanazon megyebeli
nemeseknek ilyen tanuskodst, valamint a krokra s elvitt dolgokra nzve a srtetteket s
krvallottakat illet! elgttelnek a megadst meg nem engedn, a mennyiben azoknak
mindenkpen ellentllana: akkor az ilyent abban az utols hatrid!ben, a melyre az alispn s
kptalan vagy convent ezt a dolgot vagy gyet levelvel t fogja kldeni, legott hatalmaskods
tnyben kell elmarasztalni vagy vtkesnek itlni.
"0. . Akarjuk s jelen levelnkkel elrendeltk azt is, hogy az elrebocstottaknak a vgre-
hajtst vagy az e trgyban kihirdetett gyls mdjra inditand vagy folyamatos leend! pert
sem kirlyi vagy kirlyn!i levelekkel, sem a f!papok vagy brmely brk leveleivel, mg
azokval sem, kik orszgunk vgvidkeit tartjk kezkn, semmi szin alatt, tudniillik se
hadjratnak, se valamely vr fenntartsnak czimn, ne lehessen elhalasztani, hanem azt az
gyet az arra kitztt egy hatrid!ben vglegesen be kell fejezni.
30. CZIKKELY.
Hogy az uj hatalmaskodsok elkvet"je a kirly vagy a rendes bir
el"tt azonnal szemlyesen tartozik felelni.
Mindenki, a ki j hatalmaskodsokat kvetett el s a kit a panaszlk a kirlyi felsg, vagy a
ndor vagy az orszgbirnk el!tt szemlyesen megkapnak:
". . Kteles nyomban, minden halaszts nlkl s minden kigondolt veszkz mell!zsvel
mindarra felelni, a mit a panaszl ! ellene felhoz.
2. . Klmben az ilyenek ellen, mintha tvol lennnek, kznsges gylst kell tartani.
31. CZIKKELY.
Hogy a peres feleknek joguk van szabadon egyezkedni.
A peres felek pedig a bir megkrse s a birsgok terhnek fizetse nlkl szabadon
egyezkedhetnek, a mikor akarnak.
". . A minthogy orszgunk rgi s dicsretes szoksa brmely hatalmaskodsra s egyb
dolgokra nzve az ilyen szabad egyezkedst megkivnja s gyakorlatban tartotta.
"39
32. CZIKKELY.
A levelek megvltsa, hiteles bizonysgok kivitele, vmok, hamis utak.
A mi pedig a levelek megvltst, a kptalanok s conventek bizonysgnak kivitelt s a
vmhelyek kerl! tjai szemmeltartsnak a mdjt illeti: ezeket abban az llapotban kell
meghagyni, a melybe Zsigmond csszr rnak a decretuma helyezte.
33. CZIKKELY.
Milyen szablyt hoztak s tartottak meg hajdan az okiratok
felmutatsa mellett folytatott perekben?
Tovbb, ms, kisebb hatalmaskodsok dolgt, a melyekre nzve tudniillik kihirdetett gyls-
nek nincs helye, hrom hatrid!ben vagy nyolczados trvnyszken kell a trvny tjn
vglegesen befejezni.
". . gy tudniillik, hogy az el!rebocstott kt perbehivst hrom vsron val kikilts kvesse.
34. CZIKKELY.
Az alperes kt perbehivs s hrom vsron val kikilts
el"rebocstsa utn a felperesnek felelni tartozik.
Brmely birtokgyben vagy birtok keresetekben pedig, az ellenfl hasonlkpen el!rebocstott
kt perbehivs s hrom vsron val kikilts utn felelni tartozik, mg pedig ilyen mdon:
". . Hogy ha azt llitan, hogy okiratok vannak kezn, ezeket el!szr teher nlkl, msod-
izben pedig birsg mellett (tovbbi halaszts remnye nlkl) tartozik felmutatni.
2. . Vagy ha az a felmutatsra kitztt els! hatrid!ben nem jelenik meg, akkor is kt
hatrid!t, s ha a msodikra nem j!ne el, akkor mg egy hatrid!t kell az ! rszre adni, s a
birtok dolgban inditott pert vgkp be kell fejezni.
35. CZIKKELY.
Mi trtnik akkor, ha azt mondja, hogy az okiratok idegen kznl vannak?
Ha pedig az ellenfl azt mondan, hogy okiratai idegen kznl vannak, akkor rszre ez
okiratainak beszerzse czljbl egy v tzend! ki, hogy az ellenfllel szemben ez okiratok
dolgban a hatrid! elteljk.
". . Akkpen, hogy egy v elteltvel, mondott okiratait a birilag kitztt els! hatrid!ben
mutassa fl.
2. . Vagy ha felmutatni nem akarn avagy nem tudn, akkor azt az gyet, tovbbi halaszts
nlkl, vglegesen be kell fejezni.
36. CZIKKELY.
Mi trtnik akkor, ha tbb az alperes, s kzlk egyik msik tvol van?
Ha pedig valamely birtokkereset trgyban hrom, ngy vagy t, avagy tbb de ugyanazon
nemzetsgb!l val szemly volna az alperes; akkor ellent nem llvn az, hogy egy kett! vagy
tbb tvol van s meg nem jelent, vagy hogy kzlk egy vagy kett! avagy tbb a hadsereg-
ben, vagy a vgvidkeknek, vagy vrnak !rzsvel, avagy akrmely ms kirlyi szolglatban
van elfoglalva:
"40
". . Ezek miatt az ilyen birtok dolgban inditott gyet semmi szin alatt sem szabad
elhalasztani.
2. . Hanem abban az gyben avval az egygyel vagy tbbel, a kik sajt laksukon vannak, a
trvnyes hatrid!ket hasonlkpen meg kell tartani.
37. CZIKKELY.
Mi trtnik, ha valamennyien hadban vannak?
Ha pedig megesnk, hogy az ilyen alperesek kzl senki sem marad otthon, s valamennyien az
orszg vagy a kirly fontos szolglatban vannak elfoglalva:
". . Akkor azt az gyet, kivvn, a mennyiben a dolog kihirdetett kznsges gylsre
tartoznk, a klmben szoksos mdon, ks!bbi hatrid!re lehet halasztani.
38. CZIKKELY.
Az egyhziak s vilgiak kztt kirtt bntetsekr"l.
Tovbb, ha valamely egyhzi szemly valamely nemest akrmely rendes bir elbe idz vagy
perbe hiv, s ha ezt a nemest amaz egyhzi szemly ellenben a trvny rendjn itletileg
elmarasztaljk:
". . Akkor az a nemes nagyobb birsggal nem bnhdhetik, mint dijval tudniillik drga
fejnek vltsgval, olyan mdon, mint az az egyhzi szemly maga.
2. . s a krokra nzve a bir a megkrositott flnek gy az egyhzi mint a vilgi szemlyek
rszr!l elgttelt tartozik adni.
39. CZIKKELY.
Hogy a meglt emberek eltemetsrt a f"esperesek semmi fizetst se fogadhassanak el.
Tovbb elrendeltk, a mint azt tbbi kirlyi el!deink is, jl tudjuk, hogy elrendeltk:
". . Hogy a fesperesek, vagy a kzsgi plbnosok oly emberek eltemetsert, kiket valaki
meglt, mint eddigel rossz szoksbl gyakorlatban volt, semmi pnzfizetst se vegyenek s ne
is vehessenek.
Az el"rebocstottak meger"sitse.
Mi teht f!papjaink, brink, nemeseink s orszglakosaink krseit kirlyi kegyelemmel
meghallgatvn a fntemlitett czikkelyeket egsz tartalmukra s minden zradkukra nzve,
flttlen akaratunkkal s teljes hatalmunkkal, s felsgnk biztos tudatban, nem klnben a mi
igen kedves hitvestrsunknak, az el!bb nevezett Erzsbet kirlyasszonynak a beleegyezsvel
s tetszsvel jelen levelnkbe iktattuk, megengedvn, hogy f!papjaink, brink, nemeseink s
orszglakosaink az el!rebocstott, s fntebb e czikkelyekben kifejezett jogokkal rkk
ljenek s azokat rkk lvezzk.
". . Ezenkivl hozzadjuk s a magunk s hitvestrsunk, az el!bb nevezett kirlyasszony
nevben igrjk, hogy emlitett orszglakosinkat s egsz orszgunkat semminm szksgeik-
ben el nem hagyjuk, hanem ez orszgot s nevezett sszes orszglakosinkat velk egytt hiven
"4"
s minden tehetsgnkkel minden ellensg ellen megvdjk s ugy sszes el!re bocstott,
valamint egyb j, dicsretes s igazsgos rgi szoksaikban s nevezett Magyarorszgunki-
ban mindenkor s mindentt srtetlenl megtartjuk s hathatsan megoltalmazzuk.
2. . A kik pedig a fentebbiekben foglaltakat brmi alkalommal meg akarnk tmadni, mind-
azok ellen, brmely ranguak s rendek legyenek is, vakmer!sgk megfkezse s megzabo-
lzsa czljbl, ugyancsak orszglakosinkkal, a mint !k maguk is mindnyjan egyetemben
megigrtk, hogy ezt megteendik, minden tehetsgnkkel egytt fogunk munklkodni.
3. . Jelen levelnk erejnl s bizonysgnl fogva, a melyre re fggesztettk, titkos pecs-
tnket, a melylyel mint Magyarorszg kirlya lnk.
4. . Kelt Budn, a Szenthromsg nnept kzvetlenl megel!z! pnteken az Urnak ezer-
ngyszz harminczkilenczedik vben.
"42
I. MTYS
ELS! DEKRETUMA.
Mi Mtys, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmczia, Horvtorszg stb. kirlya. Jelentjk
jelen levelnkkel:
". . Hogy mid!n e napokban, tudniillik Magyarorszgunk sszes f!papjainak, brinak s
el!kel!inek meg nemeseinek szent Mrk evangelista nnepnek tizentd napjn e Buda-
vrosunkban tartott jelen orszggylsn velk egyttesen az el!bb megnevezett orszgunk
llapotnak megjavitsra alkalmas sok s fontos dolgok irnt intzkedtnk, ugyanezek a
f!papok, brk, el!kel!k s nemesek, mindnyjuk kzs egyetrtsvel, tbbek kzt
orszgunk rgi trvnyt s szokst megujit s felvilgosit bizonyos czikkelyeket adtak s
terjesztettek elnkbe, melyek rendre imitt kvetkeznek, ilyen tartalommal:
1. CZIKKELY.
Azok az esetek melyekben a perbehivs, az orszg rgi szoksa szerint,
halaszts nlkl a nyolczados trvnyszken kivl a kirly szemlyes jelenlte
el trtnhetik, brhol tartzkodjk a kirly az orszg hatrain bell.
". . A kik a nemesek vrait, hzait vagy laksait, melyekben ezek szemlyesen laknak, meg-
tmadjk, ha e hzakban valakit sebzs nlkl megvernek, meglnek vagy vagyontl meg-
fosztanak.
2. . Tovbb a kik leveleket vagy okiratokat er!szakosan elvisznek.
3. . Tovbb a gyujtogatk s olyan idegen embereknek a behozi, a kik itt fosztogatnak, a
kirly mltsga s trvnyes vagy kzoltalmat biztosit levl ellen tmadnak, a melyek
kznsgesen szabad menedknek vagy Glth-nek neveznk.
4. . Tovbb a nemesek gyilkosai s a kik a nemeseket elfogjk s az elfogottakat letartz-
tatjk; ugyszintn a kik a nemeseket megsebesitik, klnsen az olyanokat, a kik orszggyls-
re, nyolczados trvnyszkre vagy a vrmegye szkre mennek avagy ott vannak.
5. . Tovbb a kik az egyhzba val betrssel, valakinek egsz falujt felduljk.
6. . Tovbb a kik szzeket erszakosan megszepl!sitenek vagy tisztessges asszonyokat
elcsbitanak.
7. . Ezek megannyian a kirly szemlyes jelenlte elbe idzhet!k perbe, hosszabb vagy
rvidebb hatrid!re, a helyeknek tvolsghoz kpest, a honnan a perbehivsnak trtnnie kell.
8. . Ugy azonban, hogy a hosszabb hatrid! harminczkt napon tul ne terjedjen, a rvidebb
hatrid! pedig tizent napon alul ne maradjon.
9. . s a perbehivs egyedl ama vrmegye vagy a vele szomszdos megye kptalanjnak
vagy konventjnek a bizonysgval trtnjk a honnan az emlitett perbehivst vghez kell
vinni.
"0. . s, mivel az az itlet szilrdabb, melyet tbbek vlemnye tmogat, az ilyen gyek
elitlsben rszt kell vennik azoknak a f!papoknak s brknak, a kik p akkor a kirly ur
kurijban jelen vannak.
"43
"". . s id!haladk perhalaszts nlkl egyedl azokat illesse, kik az orszg jltnek
helyrellitsa vgett ltalnos vagy rszleges felkelsben vannak elfoglalva.
"2. . Tovbb a kik a kzj rdekekben a kirly vagy az orszg kvetsgben jrnak.
"3. . Mindazltal annak, a ki ilyen halasztsban bizva, az el!bb rintett tettek kzl nhnyat
elkvet s magt a birsgtl tvoltartja, az ilyen halaszts ne szolglhasson vdelml.
"4. . s az ilyen perbehivsnak csak azokra a fntebb emlitett cselekvnyekre nzve legyen
helye, a melyeket valaki ezutn jv!re, a jelen orszggyls els! napjtl fogva kvet el.
"5. . A Mtys kirlyunk vlasztsa idejn trtnt foglalsokra nzve pedig a rgi llapotot
kell visszallitani; ha pedig a foglal magt ehhez nem alkalmazza, vagy meggtolja, hogy az
megtrtnjk s vgbe menjen, a fentebb mondottak szerint perbe kell idzni.
"6. . Tovbb kihirdetett gylst kell elrendelni, miknt azt nhai Zsigmond csszr s kirly
dekretuma el!szabja.
"7. . Tovbb a ngy nyolczados trvnyszket, flbeszakits nlkl, minden vben meg kell
tartani.
2. CZIKKELY.
Azok az esetek, melyek htlensg vtkre tartoznak, s a melyekben,
valamint msokban, a kirly ur a bnsk birtokait s fekv" jszgait
msnak adhatja s adomnyozhatja.
". . A ki az alkotmny, a kirly s korona kzhatalma ellen tmad.
2. . Tovbb a ki hamis okiratot kszit s azt a birsg el!tt nyilvn hasznlja.
3. . Tovbb a ki hamis pecstet metsz s hasznl.
4. . Tovbb a kik hamis pnzt vernek, vagy a kik azt, kereskedst zvn, tudva s nyilvn
nagy mennyisgben hasznljk.
5. . Tovbb a ki vrrokonait a vrsg negyedik izn bell meggyilkolja.
6. . Tovbb a faluknak s majoroknak nyilvnos gyujtogati.
7. . Tovbb a kik az orszg belllapotnak felforgatsra idegen dulkat vagy zsoldosokat
hoznak be.
8. . Tovbb a kik perbehivs s eltilts utn nhatalmulag a biri levelek s a rendes birk
itletei ellen tmadnak s azoknak ellene szeglnek.
9. . Tovbb a kik kzoltalmat vagy szabadmenedket biztosit levelet srtenek meg,
nyilvnos elmarasztalsuk esetben.
"0. . Tovbb a kik az orszg rendes birit meglik vagy megsebesitik, klnsen a mikor
kztisztkben jrnak el.
"". . Tovbb a kik a vrakat vagy sajt uraikat elruljk, ha !ket nyilvn elmarasztaltk.
"2. . Tovbb a kik ellenfeleiket a kz- vagy ndori trvnyszkek helyn meglik.
"3. . Tovbb a kik valamely nyilvnos s krhoztatott vallsfelekezethez csatlakoznak.
"4. . Tovbb a kik vrt fert!ztetnek s n!rokonaikat a vrsg negyedik izn bell elcsbitjk,
ha !ket nyilvn elmarasztaltk s levelesitettk.
"44
3. CZIKKELY.
Az egyhzi birsg el tartoz gyek.
". . Minden gy, mely az isteni tiszteletet vagy a szentsgek krl val vtsgeket illeti.
2. . Tovbb a hit dolgt s az eretneksget vagy az eretneksggel gyanusitottakat rint!
gyek.
3. . Tovbb a vgrendeleti gyek s a mi azokkal jr.
4. . Tovbb a hzassgi s a velk kapcsolatos gyek, klnsen pedig a hitbr s jegy-
ajndkok, menyekz!i ajndkok s negyedjog dolga; ha nem ingatlan rksg megszerzse a
kereset trgya.
5. . Tovbb a dologi s szemlyes dzsma gyek meg az ezzel kapcsolatos dolgok.
6. . Tovbb az uzsoragyek.
7. . Tovbb az zvegyek s nyomorult szemlyek dolgai, ha a per nem birtokok s telkek
megszerzse krl forog.
8. . Tovbb az esk meg nem tartsnak s minden hamis esknek a dolga, s minden gy, a
melynek vgczlja a bnsnek megjavitsa.
9. . Tovbb minden gy, a melyben valaki biri itletnl avagy az egyhzi trvnynl fogva
egyhzi tok al esik.
"0. . Mely el!rebocstott czikkelyeket orszgunk mondott f!papjai, bri, el!kel!i s nemesei
a fntebb emlitett mdon elnkbe terjesztvn, krve krtek minket, hogy azokat a czikkelyeket
kirlyi beleegyezsnkkel jvhagyni s ennekutna megtartatni kegyeskedjnk.
"". . Mi teht mondott orszgunk f!papjainak, brinak, el!kel!inek s nemeseinek krseire
hajolvn, az el!sorolt czikkelyeket s azok mindegyikt elfogadtuk s jvhagytuk, s
elrendeltk, hogy azokat ennekutna srtetlenl meg kell tartani; s meg is fogjuk tartani s
foganatosan meg fogjuk tartatni.
"2. . Mindez el!re bocstottak bizonysgra elhatroztuk, hogy jelen levelnket titkos pecs-
tnkkel, melylyel mint Magyarorszg kirlya lnk, elltva s meger!sitve, nevezett orszgunk
emlitett f!papjai, bri, el!kel!i s nemesei kznsgnek kiadjuk.
"3. . Kelt Budn a fent emlitett orszggyls huszadik napjn az Urnak ezerngyszzhatvan-
kettedik esztendejben.
"45
I. MTYS
MSODIK DEKRETUMA.
Lajos, Andrs s Zsigmond csszr s magyar kirlyok
decretumainak meger"sitse Mtys kirly rszr"l.
Mtys, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Dalmtia, Horvtorszg, Rma, Szerbia, Galiczia,
Lodomeria, Kunorszg s Bulgria kirlya stb. Minden, ugy mostan l!, mint jvend!beli
keresztny hiv!nek, kiknek jelen levelnk tudomsra fog jutni, dvt a mindenek
dvzit!jben.
". . Minthogy az a dics! s boldog kztrsasg, a melyben helyesen alkotott trvnyek
uralkodnak: ht ill! dolog, hogy a kirlyok s fejedelmek, kik a npek s vrosok jogt tartjk
kezkben, a rejok bizott npet necsak fegyverrel vitzl megvdjk, hanem egyszersmind
jogaiban, szabadsgaiban dvs trvnyeiben is megtartsk.
2. . Ennlfogva, jelen levelnk rendn mindenek tudomsra akarjuk hozni, hogy orszgunk
f!papjai s bri s azok a jelesebb nemesei, kiket kivlasztottak, hogy az e napokban
szerencss megkoronztatsunk czljbl Szkesfehrvrt tartott orszggylsen orszgunk
gyeiben hatrozzanak, kirlyi szinnk el jvn, egsz terjedelmkben el!adtk azokat a
szksgeket, melyek alatt ez orszgunk jelenleg szenved, s felmutattk el!ttnk a mi boldog
emlkezet el!deinknek, a nhai dics! fejedelmeknek, Lajos urnak, Magyarorszg kirlynak
s Zsigmond urnak, a rmai csszrnak s hasonlkpen Magyarorszg kirlynak stb. nmely
kivltsgleveleit, a melyek azoknak s mondott orszgainknak trvnyeit s rendeleteit
foglaljk magukban, s ezenfell mg nmely czikkelyeket, a melyeket a kzj s a bke
rdekben maguk orszgunknak f!papjai, bri s nemesei ezel!tt s a jelen gylsen ujonnan
kszitettek.
3. . Egyrtelemmel knyrgvn felsgnknek, hogy azokat a kivltsgleveleket s czikke-
lyeket elfogadni, jvhagyni s szrl-szra tiratni; s az azokban foglalt szabadsgokkal,
mentessgekkel, rendelkezsekkel, valamint a nhai igen hatalmas Andrs kirlynak Lajos ur
kivltsglevele ltal meger!sitett decretumval egytt kirlyi hatalmunknl fogva megujitva
llandsitani s meger!siteni s meger!sitve megtartani mltztassunk, hogy orszgunk javra
rk id!kre fnnlljanak s hatlyban maradjanak. A melyek egyiknek, tudniillik az emlitett
Lajos kirly urnak tartalma im ez.
4. . Lajos, isten kegyelmb!l Magyarorszgnak, stb. kirlya, stb. Az sszes, ugy mostan l!,
mint jvend!beli keresztny hiv!knek, kiknek jelen levelnk tudomsra fog jutni, stb. A trn
s a kirlyi mltsg hatalma tudnivalkpen akkor er!sdik meg stb.
5. . A Szenthromsg s osztatlan egysg nevben. Andrs, Isten kegyelmb!l
Magyarorszg, Dalmtia, stb. Minthogy ugy orszgunk nemeseinek mint msoknak, szent
Istvn kirly adta szabadsga stb.
6. . Zsigmond, Isten kedvez! kegyelmb!l mindenkor felsges rmai csszr, s Magyaror-
szg, Csehorszg stb. kirlya. Minden keresztny hiv!nek stb. dvt a mindenek dvzit!j-
ben. Mindazok kztt, a miket alattvalink jltnek fntartsra mly elmlkedssel
kigondoltunk, stb.
"46
I. Mtys hozzadsai Andrs, Lajos s Zsigmond kirlyok decretumaihoz.
1. CZIKKELY.
Hogy Magyarorszg el"bbi kirlyainak decretumai,
melyeket Mtys kirly mr meger"sitett, megtartandk.
El!szr, hogy mi e Magyarorszgunkat s annak minden hozztartoz lakjt azokban a
javakban s rgi szabadsgokban, szoksokban s jogokban egyttesen s egyenkint vve, a
melyekkel ez az orszg el!deink idejben lt, megoltalmazzuk s megtartjuk.
". . s hogy a nhai Lajos s Zsigmond kirly urak decretumait a nhai Andrs kirlynak
Lajos kirly ur rszr!l meger!sitett decretumval egytt meger!sitjk s az albbirt
czikkelyekkel egyetemben megtartandjuk.
2. CZIKKELY.
A szent korona meg"rzsr"l.
Tovbb, mivel tudjuk Mi s tudjk sszes f!pap uraink s brink s az orszg egsz
kznsge is tudja, hogy milyen mdon s mikpen jutott a szent korona, annak helytelen
!rzse s gondozsa miatt, ez orszgbl idegen kzre.
". . A mely idegen kzre kerlssel ez az orszg helyreptolhatatlan krokat, kimondhatatlan
pusztitsokat s sok viszontagsgot szenvedett, s e korona csak nem rgiben sok munka s
fradsg utn s nagy kltsggel volt az orszgkznsg pnzn visszavlthat:
2. . Mi teht, tisztnknl fogva, a szent korona kell! meg!rzse s meg tartsa czljbl e
helyen a f!pap- s br uraknak meg orszgunk nemeseinek kzs megegyezsvel s aka-
ratbl egy klnben megszokott helyr!l s arra alkalmas szemlyekr!l kivnunk gondoskodni,
nehogy (a mit!l Isten !rizzen) a korona ismt ez orszgtl idegen kzre kerljn.
3. CZIKKELY.
Htlensg vtkben, a f"papok s brk tancsa nlkl, senkit se kell elmarasztalni.
Ezenkivl, hogy mi, az orszg f!papjainak s brinak tancsa nlkl, az orszglakosok kzl
senkit se marasztalhassunk el htlensg vtkben vagy bnben.
4. CZIKKELY.
A rvid idzsek eltrlse.
Egybirnt semmi tett vagy vtsg miatt se trtnjenek rvid idzsek.
". . De mr a perbehivottak rszr!l a perbehiv levl tartamhoz kpest legyen a
trvnyttel.
"47
5. CZIKKELY.
A ngy nyolczados trvnyszk megtartsrl. Az rtesits mellett val
perbehivsok az orszg minden birjnak pecstje alatt eszkzlendk.
Jv!re mind a ngy nyolczados trvnyszket venkint meg kell tartani: kivve azt az esetet,
ha az sszes orszglakosok ltalnos felkelsben tallnnak rszt venni.
". . s ha mi az orszg klns dolgaival s gyeivel Budn kivl foglalatoskodnnk is, a
nyolczados trvnyszket nem kell elhalasztani.
2. . Az ilyen nyolczados trvnyszkek tartsa alkalmval a nagy s rendes birknak is jelen
kell lennik helyetteseikkel egytt.
3. . A nhai Albert kirly halla utn elkvetett s vghez vitt tettek s vtsgek dolgban, az
idzsek ama nyolczados trvnyszkre ezutn is rtesits mellett trtnjenek.
4. . A mely rtesits mellett val idzsek orszgunk minden rendes birjnak pecstje alatt
kelhetnek.
6. CZIKKELY.
A halasztsokrl s azok bntetsr"l, a kik csalrd halasztsokkal lnek.
Ama nyolczados trvnyszkek idejn adott halasztsainknak pedig senki se vehesse hasznt,
mint egyedl azok, kik az orszg vgvidkein s nevezetesen Bosnykorszgban vrakat
tartanak fnn vagy a kik akkor hboruban vannak elfoglalva, avagy a kik a mi kvetsgeinkben
vagy az orszgiban jrnnak a klfldn.
". . s a kik e hrom meghatrozott eset valamelyiknek szine alatt a maguk szmra
halasztst eszkzlnnek ki s nem lennnek elfoglalva, azokat az ilyen esetekben szoksos
bntetsben, vagyis nyelvvltsgban kell elmarasztalni.
7. CZIKKELY.
A ngy hatalmaskodsi tnyr"l, a melyeket a harmadik nyolczados trvnyszakon
el kell intzni, s hogy az ilyen gyeket nem kell tovbb halasztani s huzni-vonni.
A nemesek meglse s a birtokfoglals, a levelek s okiratok elvitele s a nemesek hzainak
s udvarainak (a hol szemlyesen laknak) megrohansa dolgban a fntebb meghatrozott
alkalombl tovbbi halasztsnak, mint az els! nyolczados trvnyszkre val perbehivs
idejt!l a harmadik nyolczados trvnyszkig, helye ne legyen.
". . s az olyan foglalkozsban lev!k se perelhessenek senkivel, a nekik adott haladk ideje
alatt.
8. CZIKKELY.
Az osztatlan testvrek haladkrl, hogy a kiket hivatalos ktelessgk
nem foglal el, azoknak a halaszts nem hasznl.
Ha az elfoglaltsgban lev!nek kt, vagy hrom vagy tbb osztatlan testvre volna, kiknek neve
az elhalaszt levlben ki van tve, s ezek a mondott hrom pontban kijelentett dolgokban
nincsenek elfoglalva, az ilyenekre nzve a halaszts ne jjjn tekintetbe.
". . Kivvn a birtokra s a levelek elmutatsra tartoz dolgokat.
"48
2. . Az pedig, a ki az el!bb emlitett gyekben el van foglalva, nem marasztalhat el azokkal, a
kik ilyenekben elfoglalva nincsenek.
9. CZIKKELY.
Klfldi skat nem szabad az orszgban eladni.
Klfldi skat orszgunkban s orszgunk vgvidkeiben, azok elvtelnek bntetse alatt
senki se adjon el.
". . Hanem mindenv a mi kirlyi sinkat kell szllitani.
2. . A kik pedig az ilyen klfldi sknak elvitelt meg nem engedik, azoknak birtokait s
javait el kell foglalni s mindaddig megtartani, a mig innen eredt krainkrt eleget nem tesznek.
10. CZIKKELY.
Hogy az Albert kirly halla utn plt kastlyok, htlensg bntetse alatt,
lerontandk s hogy mely er"ssgek maradhatnak fnn.
Az orszgunkban a nhai Albert kirly halla utn felllitott kastlyokat, rk htlensg
bntetse alatt, a legkzelebb kvetkez! pnksd napjig mind le kell rontani.
". . Egyedl csak azokat a kastlyokat vvn ki, melyek az als rszeken a trkk betrsei
ellen s a melyek Bcs s Bodrogh vrmegykben s orszgunknak ms hatrszli vrmegyi-
ben pltek; s kivve mg Thuz Jnos kastlyt is, valamint azokat, a melyek rgi id!kben s
nhai Zsigmond csszr ur idejben meg voltak, de a melyeket ks!bb lerontottak s ujbl ms
helyen llitottak fel; ezek az orszg hasznra maradjanak meg.
11. CZIKKELY.
Hogy azok, a kik msokat kirlyi jog czimn vagy egyb perrel jogaikban
igaztalanul zaklatnak, az illet" fekv" jszgok becsjn maradnak.
Tovbb, a kik tlnk msok birtokban lev! valamely fekv! jszgokra nzve kirlyi jog
adomnyozst krik fl s azt, hogy a felkrt jszgok kirlyi jogra tartoznak, be nem
bizonyithatjk; valamint azok a perleked!k is, a kik valamely jogon msok fekv!jszgait
perlik s az ilyen jszgokhoz val jogukat a trvny rende szerint ki nem mutathatjk:
". . Azok a birtokosnak igazsgtalan zaklatsa miatt ugyanezen birtokos ellenben ama fekv
jszgok kzbecsjben marasztalandk el.
12. CZIKKELY.
Az Albert kirly halla utn elfoglalt fekv"jszgokat vissza kell bocstani,
klnben a foglalkat hivjk perbe.
A kik msok fekv jszgait a mondott nhai Albert kirly halla utn igazsgtalanul
elfoglaltk, azok mindezeket a jszgokat a legkzelebbi keresztel! szent Jnos szletse
nnepnek nyolczada alatt bocsssk vissza azok rszre, a kiket megilletnek.
". . Azokat a letartztatkat pedig a mi embernk s a kptalan vagy convent bizonysga a
magunk vagy ms rendes birk levele utjn intse meg, hogy az elfoglalt fekv jszgokat
bocsssk vissza.
"49
2. . s ha a megintsre vissza nem bocstjk, a legkzelebb kvetkez nyolczados trvny-
szkre idzendk, a kiknek rszr!l halaszts adsa nlkl trvnyt s igazsgot kell
szolgltatni.
13. CZIKKELY.
Szlavonorszg s az erdlyi rszek megtartandk az " szabadsgaikban.
Szlavonorszgunkat s az erdlyi rszeket minden rgi szabadsgukban, szoksokban s
jogukban meg kell tartani.
14. CZIKKELY.
Hogy az egyms ellen perleked" egyhzi s vilgi szemlyek
birsga klcsnsen egyenl".
A vilgi frfiakat az egyhzi frfiak ellen folytatott vilgi perk esetre semmifle dologban
sem lehet sulyosabban bntetni, semmint a mennyire az egyhzi frfiakat a vilgiak ellenben
bntetnk.
15. CZIKKELY.
Egy kzsgben vm tbb helyen nem szedhet"; msok fldn hamis utak nem
tartandk, s a vmos birtok hatrain kivl senkit sem szabad zaklatni.
Vmot egy s ugyanazon kzsgben, nem szabad tbb helyen szedni.
". . Hanem csakis egy helyen, mg akkor is, ha a vmbirtokosok egymskzt brmennyire
egyet nem rtenek.
2. . s hogy a vmot minden vmhelyen a rgi md szerint kell szedni.
3. . A kik pedig ezzel ellenkezt cselekesznek, veszitsk el vmjogukat.
4. . A vmszedk sem msok fldn, sem a rgi szokstl eltrve, lutakat ne tartsanak; s
annak a birtoknak hatrain kivl, a hol a vmot szedik, a vm meg nem fizetse miatt senkit
sem szabad akadlyoztatni.
5. . Mindamellett semmi olyan vm- vagy rvjognak nem lehet helye, a mely orszgunk rgi
szoksval s trvnyvel ellenkezik.
16. CZIKKELY.
A birilag elmarasztaltaknak a fekv" jszgait a rgi szoks szerint kell eladomnyozni.
Az elmarasztalt emberek fekv! jszgait, a birsgnak jutott rszekre nzve, mskpen, mint
az eddig szokott mdon, sem mi ne adomnyozhassuk, se rendes birink el ne adomnyoz-
hassk.
"50
17. CZIKKELY.
Az egyhzi birsg elbe tartoz gyekr"l.
Tovbb a szentszken ne trgyaljanak semmi ms dolgot, mint vgrendeletet, hzassgot,
hitbrt s jegyajndkot, hamis eskt, a papi szemlyek s asszonyok megverst s fosztoga-
tst, s ms olyan gyeket, melyek nem vilgi termszetek.
18. CZIKKELY.
A kirly valakinek egyszer panaszra senkinek a fekv" jszgait se foglalja el;
s sajt gyt a trvny rendje szerint perelje.
s hogy mi egyeseknek egyszer panaszra vagy a sajt magunk gyeiben is senkinek a fekv!
jszgait sem fogjuk elfoglaltatni, ha csak az ilyen dolgokban div rgi szoks szerint az gyet
birilag meg nem vizsgltk.
". . s hogy mi kirlyi gynket is a trvny rende szerint fogjuk perelni.
19. CZIKKELY.
A ki az orszg rendes birit megveri, htlensg vtknek bntetsvel lakol.
A kik az itl!mestert, alndort, bnt, albnt, ispnt vagy alispnt vagy az orszgnak ms rendes
birit a trvnyszk tartsnak idejn vagy klnben is ok nlkl megverik, meggyilkoljk vagy
elfogjk, azok ennek trvnyes bebizonyitsa utn rk htlensg vtkn s ennek bntetsn
maradjanak.
20. CZIKKELY.
Azokrl, kiknek okiratai elvesznek, hogy azok fekv" jszgai a kirlytl felkrt
uj adomnynyal el"leges bizonyits utn meger"sitend"k s jvhagyandk.
s mivel vannak nmely orszglakosok, a kiket az ellensg s a hatalmasok jogaiktl s
okirataiktl megfosztottak;
". . Azrt ha az ilyenek szomszdaik s hatrosaik s az ugyanazon vrmegyben lak
nemesek tanusgttelvel bebizonyithatjk, hogy !ket jogaiktl s okirataiktl megfosztottk
s hogy !k s el!deik, azoknak a fekvjszgoknak s birtokoknak, melyekre az elvett
okiratok vonatkoznak, bks uralmban voltak s hogy azok !ket illetik:
2. . Akkor mi uj adomny czimn fogjuk minden ilyen embernek az ! fekv! jszgt adni s
adomnyozni.
21. CZIKKELY.
Kztrvnyszket a rgi szoks szerint minden vrmegyben kell tartani.
Tovbb, hogy orszgunk minden vrmegyjben tartsanak kztrvnyszket, a klnben is,
tudniillik rgi id!t!l fogva bevett szoks szerint.
"5"
22. CZIKKELY.
Uj pnz versr"l.
Tovbb, hogy j pnzt fogunk veretni.
". . A nhai Zsigmond csszr ur pnznek finomsgval s sulyval.
2. . Mely minden vltoztats nlkl ltnk fogytig uralkodsunk egsz ideje alatt fog forogni.
3. . s ez kt kis pnz rtk legyen.
4. . s e pnznket kamaranyeresgnk s a dzsma minden elszmolsa alkalmval el kell
fogadni.
23. CZIKKELY.
Lszl s Mtys kirlyok adomnyleveleinek meger"sitsr"l;
hogy azokat meger"sits vgett egy v alatt el" kell mutatni.
Hogy mi kirlyi el!deinknek minden adomnyt s a mieinket is, melyeket akrmilyen fekv!
jszgokra s birtokokra nzve tettnk, (kivve a kamaranyeresgr!l, tvenedr!l, harminczad-
rl s nyestb!radrl szl adomnyokat, melyeket a nhai Lszl kirly ur vagy minmagunk
brki rszre tettnk) meger!siteni mltztassunk.
". . De mindenki kteles a nhai Lszl kirly urnak, a mi kzvetlen el!dnknek minden
adomnylevelt s a miinket is prilis els! napjtl szmitand egy egsz v forgsa alatt
meger!sits vgett bemutatni.
2. . A kik pedig be nem mutatjk, azoknak adomnylevele erejt veszitse.
24. CZIKKELY.
A dzsma fizets mdjrl s az asztagok megvizsglsrl.
A dzsmt minden egyes vrmegyben a szerint fizesse mindenki, a mint a maga f!papjval
erre nzve megllapodott, vagy ezentul fog egyezkedni.
". . A melynek beszedsben s fizetsben meg kell tartani nevezett Zsigmond csszr s
kirly urnak a rendelkezst s decretumt.
2. . Mindazonltal gy, hogy ha a paraszt a kirovk s dzsmaszed!k felhivsra megeskd-
nk s a kirov az ilyen eskttev!nek hinne, a kirovst csakis az eskttev! eskjhez kpest s
ne azontul eszkzlhesse.
3. . s ha a kirov a megesketett parasztnak hitelt nem adna, az asztagot szabadon
megvizsglhatja s ha tbbet tallna, a flsleget elveheti.
4. . Ha pedig annyit tallna, a mennyit a paraszt mondott, akkor a kirov a parasztnak az
asztagnak oknlkl val megvizsglsrt egy arany forintot fizessen. S ha a kirov ezt
megfizetni vonakodnk, a parasztnak jogban ll a kirovnak vagy dzsmaszed!nek lovt
elvenni.
"52
25. CZIKKELY.
Vasrnapokon s a boldogsgosszz nnepn nem kell vsrt tartani.
Vasrnapokon s a boldogsgos szz Mria nnepein, ez orszgunkban s annak rszeiben,
semmifle vsrt sem szabad tartani.
". . Kivvn kt oknl fogva a kalocsai rsek ur s a vradi pspk ur vsrait, a melyeket
egyhzuk jszgaiban megtartanak.
26. CZIKKELY.
A hamis pnzver"ket meg kell bntetni.
Azokat a nyilvn rosz hirben llkat, kik hamis pnzeket vagy forintokat vernek, vagy azokat
meghamisitjk, az e rszben teljesitett el!leges vizsglat utn az orszg bri mlt bntetssel
sujtsk.
27. CZIKKELY.
A szabad menedklevl megsrt"inek bntetse.
A mely orszglakink szabad menedklevelnket megsrtik, azokat s nem az ! uraikat, a
dolog el!leges kideritse utn, rks htlensg vtkben s ennek bntetsben kell
elmarasztalni.
28. CZIKKELY.
Az egyhzak megsrtsrl, s a nemes meg egyhzi szemlyek hzainak mentessgr"l.
Vgezetl azokat, a kik hadjrat idejn vagy klnben akrmikor, a nemesek vagy egyhzi
szemlyek hzaiban s udvaraiban, azok akaratn kivl megszllnnak avagy az egyhzakba
berontannak, rtesits mellett a nyolczados trvnyszkre perbe kell hivni.
". . A kiknek rszr!l (ha a felperes ugy akarn) nem msknt, hanem csak kzs tanuvallats
utjn kell trvnyt s igazsgot szolgltatni.
2. . s azok rszrl is a kik hadjrat idejn okoznnak krokat, a dolgok elrablsa miatt
hasonlkpen ilyen trvnyt s igazsgot kell szolgltatni.
Befejezs.
Mirt is mink, orszgunk emlitett f!papjainak, brinak s nemeseinek esdeklsre a mr
nevezett Lajos kirly urnak, valamint Zsigmond csszr s egyuttal kirly urnak kivltsgleveleit
s decretumait, ugyszintn az el!rebocstott czikkelyeket is, melyeket ugyanezek a f!papok,
brk s nemesek ujonnan alkottak, tvevn s elfogadvn, azokat, jelen levelnkbe szrl-
szra tirattuk s beiktattuk, s mivel ltjuk, hogy orszgunknak hasznra s ugyanezen egsz
kztrsasg bkjre kszltek s ltesltek, a bennk foglalt sszes szabadsgokkal s
rendelkezsekkel, valamint a megnevezett Andrs kirly urnak a mondott Lajos kirly ur
rszr!l meger!sitett decretumval egytt, helyeseljk, jvhagyjuk s rkk val fennlls s
hatlyban marads vgett meger!sitjk.
"53
". . s jelen irsunk oltalma mellett ktelezzk magunkat, hogy mindazt, a mi bennk van, a
fntebb emlitett czikkelyek mrsklsvel megfogjuk tartani.
2. . A minek emlkezetre s rkk val er!ssgre elhatroztuk, hogy jelen levelnket
fgg! s hiteles kett!s pecstnk rillesztsvel meger!sitve kiadjuk.
3. . Kelt a f!tisztelend! atynak Krisztusban, Istvn urnak, a trvnyesen egyesitett kalocsai
s bcsi egyhzak rseknek s ugyancsak Kalocsa vros rks ispnjnak, udvarunk f!-
kanczellrjnak, kedvelt hivnknek kezvel, az Urnak ezerngyszz hatvannegyedik esztende-
jben, prilis hatodikn; uralkodsunknak hetedik, megkoronztatsunknak pedig els! vben.
4. . Jelenlevn a f!tisztelend! atyk s urak Krisztusban, Zchi Dnes bibornok, esztergomi, a
nevezett Istvn ur kalocsai rsekek, Lszl egri, Jnos vradi, Mikls erdlyi pspkk; a
zgrbi szk resen llvn; Jnos pcsi, Albert veszprmi, goston gy!ri, Vincze vczi, Albert
csandi, Tams nyitrai pspk; a boszniai szk resedsben levn; Urbn szermi, Mrk tinini
pspkk; a segniai szk betltetlen lvn s Mikls modrusi pspkk, kik az Isten egyhzait
szerencssen kormnyozzk.
5. . Tovbb nagysgos Guthi Orszg Mihly, mondott Magyarorszgunk ndora, Zpolyai
Imre, Boszna orszgunk kormnyzja, Ujlaki Mikls s Dengeleghi Pongrcz Jnos erdlyi
vajdk, Palczi Lszl ispn, orszgbirnk, ugyancsak Zpolyai Imre, Dalmczia, Horvt- s
Szlavonorszgaink bnja, a mondott Ujlaki Mikls macsi bn; a szermi bni tisztsg
resedsben levn; Rozgoni Jnos kirlyi trnokmesternk, Thurczi Benedek ajtnll, a
mondott Dengeleghi Pongrcz Andrs, pohrnok, Perni Istvn s Bthori Lszl asztalnok,
Domb Pl s Wesseni Lszl lovszmestereink; Paukyrher Andrs pozsonyi ispn ur s sokan
msok, a kik orszgunk ispnsgait s tisztsgeit viselik.
"54
I. MTYS
HARMADIK DECRETUMA.
Mi, Mtys Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Csehorszg stb. kirlya. Jelen levelnk rendn
adjuk tudtra mindeneknek, a kiket illet.
". . Hogy, a mid!n Mi orszgunk sszes f!papjainak, brinak s nemeseinek ezt az orszg-
gylst kihirdettk, s velk a minden oldalrl flmerlt klnfle gyekr!l retten tancs-
koztunk, ugyanazok a f!papok, brk s nemesek, magukat bizonyos szabadsgokra s
kivltsgokra nzve biztositani kivnvn (vagy mert ezek a korbbi decretumokban nem voltak
kell!kpen kifejezve) az albbirt czikkelyeket mutattk s terjesztettk elnkbe.
1. CZIKKELY.
Hogy venkint orszggyls tartand.
Az els! czikkely ez: Hogy Mi, f!papjaink s brink tancsbl sszes orszglakosainknak
venkint Urunk mennybe menetelnek nnepe krl orszggytst hirdessnk. s ezt akkor,
ha a szksg parancsolja.
2. CZIKKELY.
Hogy az orszg nemeseit senki se fogja el, kivvn azt,
a ki msnak sfra s szolglatnak teljesitse el"tt megszkik.
Tovbb, hogy az orszg nemeseit, a trvnykezs rendjn kivl, sem neknk nem szabad
letartztatnunk, sem curink birinak vagy a f!papoknak s brknak nem szabad letartz-
tatniok.
". . Kivvn azokat a nemeseket, a kik msok sfrjai s uruktl klnben, szolglatuk
teljesitse nlkl, eltvoznnak; mert ezek akkor letartztathatk.
2. . A tisztekre nzve pedig megtartand a nhai Zsigmond kirly decretumban kimondott
szably.
3. CZIKKELY.
A dzsmlsban megtartand a kzvetlenl megel"z"
decretumban megllapitott md.
Tovbb, hogy a dzsma dolgban azt a szablyt kell megtartani, mely a megkoronztatsunk
idejn Fehrvra kiadott decretumunkban van kimondva.
". . Annak kivtelvel, hogy ha valamelyik vrmegynek nemesei a kirovs idejn a dzsma-
kivet! mell az illet! vrmegyb!l egy nemest vagy plbnost akarnnak adni, a kik azt a
helytelen kivets miatt (ha ezt megtenn) pspkknl majdan bevdoljk, ez szabadsgukban
lljon.
2. . s ha ezt meg nem tennk, a kirov mindamellett tisztben eljrhat.
"55
4. CZIKKELY.
A kirlyi st a rgi helyeken kell tartani.
Tovbb, hogy kirlyi skamarinkat azokon a helyeken kell felllitani, a melyeken Zsigmond
kirly ur idejben llottak fenn, mg pedig az akkor szoksban volt md s szabadsg szerint.
s ezek a hatron olyan helyeken legyenek, hogy onnan a st knnyen meg lehessen kapni.
5. CZIKKELY.
A kztrvnyszk eltrlse.
Tovbb, hogy ennek utna kztrvnyszket nem szabad tartani, hanem ha orszgunk
szoksa szerint.
6. CZIKKELY.
Hogy a kirly s msok vrai msoknak mint magyaroknak "rizetre nem bizandk.
Tovbb, hogy ugy a kirlynak, mint a brknak s orszgunk minden ms nemesnek vg-
vidki vrait, tudniillik a fels! s als rszekben vagy a Szlavon-, Dalmt- s Horvt-
orszgokban lev!ket magyaroknak (tudniillik erre mlt s alkalmas szemlyeknek) s nem
idegeneknek !rizetre kell bizni.
7. CZIKKELY.
Hogy Mtys kirlynak felkelsi szablyzata ugyanaz mint Zsigmond.
Tovbb, hogy f!papjaink s brink banderiumainak s az orszglakosok kznsges
hadseregnek felkelsben s killitsban ugyanazt a mdot kell megtartani, a mely a nevezett
nhai Zsigmond kirly ur idejben divott.
". . s a kiket fekv! jszgaiktl megfosztannak, azokra nzve ugy kell intzkedni, a mint
azt fekv! jszgaik szksgess teszik.
8. CZIKKELY.
A kirly t pecstje.
Tovbb, hogy mi ngy vagy t pecsttel ljnk, tudniillik: az aranybullval, a kett!s, a titkos,
a biri s a gyrs pecsttel.
9. CZIKKELY.
Azokat, kik az egyhzi szemlyeknek krokat okoznak, perbe kell hivni
s kzs tanuvallats eszkzlse utn azonnal el kell marasztalni.
Tovbb, hogy azokat, a kik hboru idejn, vagy klnben brmely id!ben a nemesek vagy
egyhzi szemlyek akaratn kivl, ezek hzaiba vagy udvaraiba szllnak s ott krt tesznek
vagy krt tettek, vagy czintermekbe avagy templomokba berontanak vagy berontottak, rtesi-
ts mellett kell a nyolczados trvnyszkre idzni.
". . A kiknek rszr!l, ha a felperes ugy akarja, nem mskpen, hanemha kzs tanuvallats
utjn, kell trvnyt s igazsgot szolgltatni.
"56
2. . A mit a megkoronztatsunk idejn kiadott, el!bb emlitett decretumunk is, vgs! szaka-
szban, rszben megrintett.
10. CZIKKELY.
Hogy a kirly brki krsre senkinek a fekv" jszgait sem foglalhatja el.
Tovbb, hogy mi, a mieinknek egyszer panaszra, senkinek fekv! jszgt se foglaltassuk el.
". . Hanem azok elfoglalsban, orszgunk szoksa rtelmben, mindenkor a trvnykezs
rendje szerint kell eljrni.
2. . s az adomnyozott javakat sem szabad birtokosaik kezb!l elfoglalni, mig az adom-
nyozott dolog uralmra nzve a trvny rendje nem hatrozza meg, hogy kit illet az. s az
eddigel igaztalanul elfoglalt fekv! jszgot flttlenl vissza kell bocstani.
11. CZIKKELY.
A kirly az orszglakosok akaratn kivl semmi adt se szedjen.
Tovbb, hogy mi, a tbbire nzve, orszglakosainktl, az ! akaratuk s beleegyezsk nlkl
brmi okbl, egyltaln semmi rovatalt vagy adt (mint csak a kamara nyeresget) se szedjnk
vagy szedessnk.
12. CZIKKELY.
A kirly a perfolyamot ne akadlyoztassa meg, s hogy az ennek ellenre
a per meggtlsra kiadott parancsai meg nem tartandk.
Tovbb, hogy az orszg trvnyszkn kelt semmifle itl!levelet meg ne semmisitsnk.
". . Hanem a perleked!knek kegyelmet advn, parancsoljuk meg, hogy az effle itl!levele-
ket, az ezekben kvetett szoks szerint az akkor legel!szr tartand nyolczados trvnyszken
meger!tlenits vagy meger!sits vgett mutassk be, a birtokok s egyb javak id!kzben (az
itl!levl erejnl fogva) birtokosaik kezn maradvn.
2. . s ha eddigel valami ezzel ellenkez!t tettnk volna, azt vonjuk vissza.
3. . s ha orszgunk trvnyeivel s rgi szoksval ellenkez! levelet bocstottunk volna ki,
annak ereje ne legyen.
4. . Ezenkivl, ha orszgunk biri a trvnyszken az ilyen leveleket tiszteletben nem tartjk,
ezt nekik bnl felrnunk nem szabad.
13. CZIKKELY.
Egy szemlynek kt javadalmat adomnyozni nem szabad.
Tovbb, hogy mi egy szemlynek ne adomnyozzunk kt javadalmat.
". . s ha adomnyoztunk, akkor hadjrat idejn e kt vagy tbb javadalom utn az ezek
birtokban lev! szemlylyel, a rgi md szerint, tehetsghez kpest teljesittessnk hadi
szolglatot.
"57
14. CZIKKELY.
A birk a pereket birljk el s meghatalmazottakul vagy
gyvdekl ne perlekedjenek; az ellen"k emelt panaszt
a kirly vizsglja meg, s a b#nsk bnhdjenek.
Tovbb, hogy az itl!mesterek a szokott bntets alatt, mindenkinek szolgltassanak
igazsgot.
". . s se !k, se lnkeik ne lehessenek gyvdek.
2. . Hogyha pedig valaki ellenk vagy itletk ellen a kirlyi felsgnek vagy a brknak
panaszkodik, a kirlyi felsg a brkkal vizsglja meg az itletet.
3. . s ha kitnnk, hogy a panasz az igazsg ellenre trtnt, a panaszttev!k az emlitett
szokott bntetssel lakoljanak.
15. CZIKKELY.
Vrmegyei ispnsgot nemes kapjon.
Tovbb, hogy vrmegyei ispnsgot msnak senkinek sem szabad viselnie, mint nemesnek.
16. CZIKKELY.
A jobbgyok kltzkdse ugy trtnjk, mint Zsigmond csszr idejben.
Tovbb az emlitett nhai Zsigmond kirly decretumban foglalt bntetsek alatt tilos brki
jobbgynak jogtalan elvitele.
". . s ha valamely vrmegynek ispnjai, alispnjai vagy szolgabiri a panaszos fl krsre a
jogtalanul elvitt jobbgyot, a szokott birsggal vissza nem vezetnk, tisztket veszitsk.
2. . A kik pedig jobbgyaikat szabadon el nem bocstank, az olyanok ellen az sszes
nemesek ktelesek az ispn tmogatsra flkelni, f!kpen, ha annak kiknyszeritsre
elegend! hatalma nem volna.
3. . Ezenkivl, ha maga a vrmegye ispnja vinn el az orszg joga s trvnyei ellenre a
jobbgyokat, azt, hasonl mdon, tisztt!l kell megfosztani.
17. CZIKKELY.
A szentszken a Mtys msodik decretumban felsorolt
gyeken kivl msokat nem szabad elbirlni.
Hogy az egyhzi birsgban avagy szentszken azokat az gyeket kell trgyalni s elbirlni, a
melyeket a megkoronztatsunk idejn kiadott s mr emlitett decretumunk foglal magban,
egyebeket nem.
". . s ha ezzel valami ellenkez! trtnnk, ennek orvoslsa vgett a kirly hatrozatt kell
kikrni.
"58
18. CZIKKELY.
A pecst hasznlatban lev" monostorok a kirlyt kivve,
senki msnak kegyursga alatt ne lljanak.
Tovbb, hogy minden pecsttel elltott egyhz vagy monostor fltt val kegyuri jogot
mindenkit!l elvegynk s azt a magunk rszre tartsuk fnn.
". . Minthogy ezek rszr!l az orszgra s orszglakosokra sok alkalmatlansg hrul, a
mennyiben sajt rdekeiket mozditjk el! s pecstjket azok javra szabadon nem hasznl-
hatjk.
19. CZIKKELY.
Panaszttelre senkinek sem szabad Rmba mennie, hanem a pert mindenki
f"benjr bntets alatt, sajt megys pspke el"tt inditsa meg;
innen vigye felebbezs utjn Rmba.
Tovbb, hogy orszgunk szabadsga ellenre, a melylyel ez a nhai szent Istvn kirly idejt!l
fogva csorbitatlanul l, az illetkes bir mell!zsvel egyenesen a rmai curia el!tt, egyltaln
semmifle orszglakosunk, se egyhzi, se vilgi, ne emelhessen brki ellen panaszt.
". . Hanem mindenki itt az orszgban, sajt rendes biri el!tt keresse el!bb a maga jogt, s
igy aztn, ha tetszik, felebbezs utjn vigye oda az ! pert.
2. . Az ez ellen cselekv!k, ha javadalmasok, javadalmuktl fosztandk meg; ha pedig nem
javadalmasok, f!benjr bntetssel lakoljanak.
20. CZIKKELY.
A kirly sfrai ingyen senkit"l se vegyenek el semmit.
Tovbb, hogy sfrjainknak az orszglakosok fekv! jszgain s vsrain meg piaczain,
brkit!l brmi dolgot a megfelel! rtk megfizetse nlkl elfogadniok vagy elvennik nem
szabad.
21. CZIKKELY.
A kirlyi katonk senkinek se tegyenek krt,
klnben a kirly azok kapitnyai utjn adasson elgttelt.
Tovbb, hogy gyalog s lovaskatoninknak sem had idejn, sem egybknt tett utjaik
alkalmval, az lelmi szereket fizets nlkl elvennik nem szabad.
". . s ha ezzel ellenkez!leg mertek volna cselekedni, akkor ama gyalog vagy lovas katonk
kapitnyait kell mlt bntetssel illetni.
2. . Ha pedig valaki a rszkr!l okozott kr miatt panaszt terjesztene elnkbe, az emlitett
krra nzve azok utjn fogunk elgttelt adatni.
"59
22. CZIKKELY.
A levelek megvltsai s hiteles bizonysgok vgrehajtsai
Zsigmond decretuma szerint trtnjenek.
A kptalanok s conventek a levelek vltsgdija s utazsaik tekintetben tartsk meg a nhai
Zsigmond kirly emlitett decretumban foglalt szablyt.
". . s ha e rszben azt a szablyt meg nem tartank s ez a megye nemeseinek kzs
tanuvallats vagy kznsges gyls utjn tett tanusgbl bebizonyulna, az ellenkez!leg
cselekv!k javadalmaikat veszitsk.
23. CZIKKELY.
Az igaztalanul elfoglalt fekv" jszgokat vissza kell adni uraiknak.
Tovbb, hogy mi az igaztalanul elfoglalt fekv! jszgokat visszaadassuk s szolgltassuk
azoknak, a kiket illetnek.
24. CZIKKELY.
Az egyhzi szemlyeket nem kell megadztatni;
de mindamellett hordjk hadi terheiket.
Tovbb, hogy ezutn sem a nagyobb sem a kisebb egyhzi frfiakra nem kell rovatalt kivetni
vagy !ket valamely adval terhelni.
". . Mindamellett azok, a kik kzlk hadi szolglatra vannak ktelezve, teljesitsk azt a rgi
md szerint.
25. CZIKKELY.
A vmokat a maguk helyn kell szedni.
Tovbb, hogy a vmokat a maguk helyn a rgi md szerint kell szedni, a mely tudniillik a
mondott Zsigmond kirly idejben divott.
26. CZIKKELY.
Az olyan bevallsnak, melyet valaki az " akaratja ellenre tett, semmi ereje se legyen.
Tovbb semmi olyan bevallsunk, melyet valaki akarata ellenre tett vagy fog tenni, ne legyen
ereje, miutn az igazsg megmutatta vagy kideritette hogy az illet!nek akarata ellenre trtnt.
27. CZIKKELY.
Hogy a koronzs ideje ta elfoglalt fekv" jszgokat nagyobb
hatalmaskods bntetse alatt, harmincz nap alatt vissza kell adni.
Tovbb, hogy azok a fekv! jszgok, melyeket valaki megkoronztatsunk ideje utn foglalt
el, a jelen decretumunk keltt!l szmitand harmincz nap alatt visszaadandk.
"60
". s a kik azokat kezkb!l ki nem bocstank, azok hatalmaskods tnyben maraszta-
landk el, s az ilyenek ellenben a rendes birk az els! nyolczados trvnyszken tovbbi
halaszts nlkl mondjanak dnt! itletet.
28. CZIKKELY.
Mtys kirly rvid pere gyilkossg esetben.
Tovbb, hogy mindazokat, a kik orszgunk el!kel!bb vagy albbval nemeseit akr maguk
meggyilkoltk, akr msok ltal meggyilkoltattk rvid perbehivssal kell elnkbe idzni, az
albb irt rend szerint.
". . Hogy tudniillik a felperes, a ki tlnk a perbehiv levelet kivette, a kptalan vagy convent
embervel s a minkkel annak ellenben, a ki ellen ezt a perbehiv levelet kivette, ne jrhasson
el; hanem ezt a levelet el!bb valamelyik napon, a mikor az a vrmegye, hol ennek trtnnie
kell, biri szket tart, magn a szk helyn, szokott mdon nyilvnosan mutassa be e vrmegye
klcsnsen egybegylt, nemeseinek.
2. . Ezekt!l is krjen egy nemest, s a perbehivs ennek jelenltben menjen vgbe.
3. . s a perbehivs megtrtntvel vegye ki a maga rszre a kptalannak vagy conventnek
err!l szl levelt.
4. . Az alperes pedig kteles mi el!ttnk ott, a hol pen akkor Isten vezetse alatt Magyar-
orszgunkban tartzkodnnk a perbehivs napjtl szmitott huszontdik napon bell meg-
jelenni, hogy az rtesits mellett trtnt idzs sora szerint s ennek erejnl fogva trvnyt s
igazsgot kapjon.
5. . Ugy mindazonltal, hogy az alperes a maga rtatlansgt eskvel soha sem, hanem kzs
tanuvallats vagy pros bajvivssal tisztzza.
6. . Vgre, ha az alperest gyilkossg miatt elmarasztalnk, ne birtokt vagy birtokait s
birtokrszeit veszitse, hanem sajt fejnek hallra itlsvel bnhdjk s a felperes akaratn
kivl semmi fejvltsgnak se lehessen helye.
7. . Ha pedig az alperest a trvny mondott rendje szerint igaztalanul s oknlkl fogtk
perbe s rtatlansgt kzs tanuvallats utjn vagy pros bajvivssal tisztzn, akkor a
felperes mltatlan zaklatsa miatt az ilyen alperes ellenben feje vltsgn maradjon s e
fejvltsgra nzve a bir az alperesnek ama felperes birtokjogaibl adjon elgttelt, a mely
alkalombl semmi biri rsz se jrjon ki.
29. CZIKKELY.
A vrakat rks htlensg bntetse alatt le kell bontani.
Tovbb, hogy az albb nevezett vrak, tudniillik: Szenyr vra, Somogy s Stropk vra
Mrmaros vrmegyben; Dolba vra Beregh -, Ugori Lszl vra Gellynes, Zempln -
ugyanezen Ugori Lszl vra Abara ugyancsak Zempln, - Czeeke vra Pozsega, Huszr
Balzs vrai: Knesy!cz s Farklcz, Walk vrmegykben s Lanka vra, a jelen decretum
keltt!l szmitand huszont nap alatt, rks htlensg bntetse alatt lerontandk s
teljesen lebontandk.
"6"
30. CZIKKELY.
A Somogy vrmegye Csurg mez"vrosban lev"
vmhely lebontsnak megengedse.
Tovbb, hogy Mi, Somogy vrmegynek krsre, megengedtk, hogy azt a vmot, melyet az
ugyancsak Somogy vrmegyben fekv! Csurgban szoktak szedni, megszntessk, ugy hogy
ott vmot tbb ne szedjenek.
31. CZIKKELY.
A jelen decretumot mindenki tartsa meg.
Tovbb, hogy a jelen decretumot az abban czikkelyenkint meghatrozott bntetsek terhe
alatt, mindenki tartsa meg, s hogy ezt a decretumot minden egyes vrmegye szmra le kell
irni s egyes vrmegyk trvny-szknek helyre el kell kldeni, a mely is a nemesek egyes
gy#lseiben kznl legyen.
". . s a vrmegyk ispnjai, alispnjai s szolgabiri az abban foglalt czikkelyeket
sszesgkben s egyenkint, minden !ket rint! dologban srtetlenl megtartsk s msok
ltal megtartassk.
2. . s mindazokat, kik azok ellenre cselekesznek, az ispnok vagy alispnok s szolgabirk,
mint a kzigazsg vdelmez!i, a decretumban kijelentett bntetsekkel sujtsk.
3. . s ha valaki T!lnk a maga rszre e decretummal ellenkez! levelet eszkzlne ki, ezt
nem kell megtartani.
4. . Klnben, ha maguk az ispnok, vagy alispnok s szolgabirk cselekednnek valamit, a
mi a decretummal ellenkezik, akkor e tettkrt s gonoszsguk elkvetsert s krttelkrt
rtesits mellett curinkba kell perbehivni, a hol is a t!lnk e decretum ellenre nyert levl
erejvel magukat soha se vdhessk, hanem hatalmaskods tnyn maradjanak.
5. . Melyeket elvgezvn, orszgunk ugyanazon f!papjai, bri s nemesei knyrgtek
neknk, hogy azokat a czikkelyeket helyeselvn elfogadni s jvhagyni mltztassunk.
6. . A mirt is Mi az ! alzatos knyrgskre ezeket a jelen levelnkbe szrl-szra beirt
czikkelyeket (mivel azok nem csekly mrtkben ltszanak orszgunk kzhasznra lenni)
helyeseknek s tetszsnkre lev!knek tallvn, elfogadjuk s jvhagyjuk s meghagyjuk, hogy
azokat mindenki az orszg igazi decretumnak tekintse, levelnk erejnl s tanusgnl fogva
mi is annak fogjuk tartani.
7. . Kelt Budn, a szent Mt apostol s evangelista nnept kzvetlenl megel!z! szerdn.
8. . Az Urnak ezerngyszz hetvenegyedik esztendejben, magyarorszgi stb. uralkodsunk-
nak tizennegyedik; koronztatsunk nyolczadik, csehorszgi uralkodsunknak pedig harmadik
vben.
"62
I. MTYS
NEGYEDIK DECKRETUMA.
Mi, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Csehorszg stb. kirlya, jelen levelnkkel adjuk
emlkezetre:
". . Hogy miutn Mi (az ausztriai hborubl Isten engedelmb!l nemes diadallal s szerencss
gy!zelemmel) e Buda vrosunkba mr rgen visszatrtnk, ugyanakkor sszes h# f!papjaink,
brink, el!kel!ink, valamint orszgunk minden vrmegyjnek vlasztott nemesei ugyanott
orszggylsre egybesereglettek s azok fltt, a melyek egyenesen az orszg hasznra, dvs
bkjre s nyugalmas llapotra tartoznak, tancskoztak.
2. . A mely emlitett f!pap urak, brk s nemesek az orszg vdelmezsre s fntartsra
nz! dolgokat s gyeket hosszas tprenkedssel megfontolvn s ujra meg ujra meghnyvn,
egyb dicsretes rendelseik kztt bizonyos czikkelyeket terjesztettek elnkbe, a melyek
tudniillik albb kvetkeznek.
3. . Alzatosan esdekelvn felsgnknek, hogy ezeket a czikkelyeket elfogadni s jvhagyni,
s azokat s azok mindegyikt velnk szletett kegyessgnknl fogva megtartani mltz-
tassunk. Mely czikkelyeknek elseje im ez:
1. CZIKKELY.
Minden egyes kaputl egy forint seglyt ajnlanak fl.
Felsges fejedelem! mbr hossz id! ta elgg meg vagyunk terhelve: mgis miutn
meggondoltuk az ez alkalommal fennlev! szksget, miutn Felsgednek azt a krst is
figyelembe vettk, melyet a minap h kvetei utjn a jelen orszggylsen nyilvnitott, miutn
ezenfell bizunk felsged ama kegyessgben, hogy minket ennekutna kirlyi jindulatban
rszesitend s legkegyelmesebb s legjobb akaratu urunk maradand s hogy minket minden rgi
szoksunkban is kegyesen meg fog tartani.
". . Felsgednek a jelen vre minden egyes jobbgy kaputl a kamaranyeresg beszmitsval
egy-egy forinttal adzunk.
2. CZIKKELY.
Az egy forintos seglyt felajnljk a kvetkez" t vre.
Tovbb, hogy Felsged annl jobban gondoskodhassk sajt szksgr!l, valamint orszgai-
nak szabadsgrl s helyrellitsrl s hogy annl is inkbb fordithassa figyelmt a trkk
tmadsai ellen val vdekezsre:
". . Igrjk, hogy Felsgednek a kvetkez! t vben, vagyis urunk krlmetlsnek leg-
kzelebbi nnept!l, tudniillik az ezerngyszzhetvenkilenczedik vt!l kezdve a jobbgyok
minden egyes kapujtl (az albb megjellt mdon) szintn fogunk egy forint adt fizetni,
melybe felsgednek kamaranyeresg beszmitand.
2. . Mindamellett annak kijelentsvel, hogy az els! adt urunk krlmetlsnek legkzelebb
kvetkez! nnepn kell beszedni, a tbbi pedig az t v eltelseig mindenkor szent Mrton
napjn lesz behajtand, ugy hogy mltztassk Felsgednek az albbirt czikkelyeket elfogadni.
"63
3. CZIKKELY.
Az orszglakosok t v alatt nem ktelesek hadba menni,
hanemha az albb emlitett szksg kivnn.
El!szr, hogy az orszg f!papjai, bri, el!kel!i, nemesei s brmely lakosai e kvetkez! vek
alatt semmi alkalombl se legyenek ktelesek Felsgednek vagy orszgnak brmely ellensge
ellen hadba szllni.
". . Kivvn egyedl: ha a rmai s trk csszrok s Lengyelorszg meg Csehorszg
kirlyai valamint Olhorszg basja Felsgednek ez orszgt birodalmi hadsereggel szem-
lyesen megtallnk tmadni.
2. . Mi ha valamikpen megtrtnnk, akkor minden orszglakos kteles az orszg rgi
szoksa szerint hadba szllni s e hadbaszlls all senkinek sem szabad magt pnzen
felszabaditni, vagy mentesiteni s megvltani.
4. CZIKKELY.
Kiket kell az adzs all kivenni.
Tovbb, a jelen s jvend!beli adkivets ilyen mdon trtnjk.
". . Hogy az egy telkes nemesekre, a nemesek majorsgi hzaira s azokra a cseldeikre, kik
uraik kltsgn tartjk fnn magukat, tovbb a csrbirkra s nagyon szegnyekre, valamint a
puszta helyekre s malmokra nem kell adt kirni.
2. . Az adnyugtatvnyozsrt kt dnrnl tbbet nem szabad venni, s az adkirovkra sem
a falusbir sem a falu nem tartozik kltekezni.
3. . Egy forint fejben szz denrt kell venni s nem tbbet.
4. . A zsellrek kzl pedig azokra kell adt kirni, kiknek sznthat jobbgyfldk van vagy
a kik sajt sz!l!jket mivelik; msokra adt nem kell rni.
5. CZIKKELY.
A kirov mell a vrmegyb"l egy nemes adand.
Ezenkivl a kirov mell minden vrmegyben mindenkor egy alkalmas nemest kell llitani, a
ki esk alatt legyen kteles a jelen decretum tartalmhoz kpest mindazt szemmel tartani s
megtenni a mi a felsges kirly urra s magra a vrmegyre nzve igazsgos.
". . s ezen fell a falusbirk minden megyben ktelesek a rovsnyeleket hrom egsz vr!l
egy e czlra elrendelend! trvnyszkre elhozni s esk alatt s lajstromban is a megye el
terjeszteni, a megye pedig tartozik azokat a kirly ur szmra hiven sszeirni.
6. CZIKKELY.
Hogy a katonk a nemeseket s szegny jobbgyokat el ne nyomjk.
Tovbb, mivel Felsgednek ez az orszga, mindenfle ms terheken fell a lovas s gyalog
katonk er!szakoskodsai miatt vgpusztulsra s nagy sanyarusgra jutott, olyannyira;
". . Hogy ez orszg szegny lakosai alig juthatnak ahhoz, a mi meglhetskre szksges:
igen alzatosan s hdolva fordulunk Felsgedhez ama krsnkkel, hogy megfontolvn
"64
hsges szolglatainkat s orszgnak pusztulst is figyelembe vve, mltztassk olyan
mdot s rendet tartani, hogy ez orszg lakinak ne kellessk ennek utna (mint eddigel) ama
lovas katonk er!szakoskodst s pusztitst elszenvednik s hogy !ket a vgvrak krl
teljesitett munkkkal s lelmiszerek kicsikarsval se nyomjk el; hogy ez orszg valamikpen
ujbl maghoz j!hessen s rgi erejt vissza nyerhesse.
2. . Kivvn Kvi, Possi s Haram vrak pitst, a melyek, ha kiigazits al kerlnek, az
azokhoz kzelebb fekv! vraknak a segitsgre kell lennik.
3. . s hogy a katonknak ne legyen szabad nemesek hzaiba s majorjaiba beszllni.
7. CZIKKELY.
A kztrvnyszkeket bizonyos vrmegyk kivtelvel, nem kell megtartani.
Tovbb, hogy ez orszg szks helyzete miatt, a kznsges gylseket vagy kztrvny-
szkeket, melyeket a vrmegykben meg szoktak tartani, az el!bb emlitett t ven bell ez
orszgnak egyik megyjben sem kell megtartani.
". . Kivvn Pozsega, Walk, Szerm, Baranya, Csand, Temes, Zarnd s Arad megyket, a
melyekre nzve azt llitjk, hogy ott klnbz! lopsok, rablsok, tagcsonkitsok emberek
eladsa, gyilkossgok s mindenfle fajta egyb gonosz tettek mennek vgbe.
2. . A melyek miatt a kztrvnyszkeket ottan nem szabad abba hagyni, hanem meg kell
tartani, akkpen tudniillik, hogy az rintett trvnyszkeken sem szllpnzt sem birsgot nem
szabad kvetelni, ezenfell mg a birtokok dolgt sem szabad e trvnyszkeken elbirlni.
3. . Ezeknek az veknek elteltvel pedig az ilyen kznsges gylsek nem mskpen,
hanemha az orszg f!papjainak s brinak meg el!kel!inek tancsra tartandk.
8. CZIKKELY.
A fekv" jszgok elfoglali perbe idzend"k, s a felkr"t,
a ki magt, az ellenmondssal nem tr"dve, a fekv" jszgokba
bertja, ezek becsjben kell elmarasztalni.
Tovbb, a birtokoknak s fekv! jszgoknak a kirlyi adomny utjn akr egyb mdon
trtnt elfoglalsa esetben a foglalk ellen lehessen helye a rvid perbehivsoknak, s
ellenkben az orszg szokshoz kpest a trvny rendje szerint kell eljrni.
". . Ha pedig iktatskor, a szokshoz kpest, trvnyes ellentmondk jelentkeznnek, akkor
az ilyen birtok felkr!je abba bele nem mehet, sem a birtok uralmban nem maradhat.
2. . S ha ezt szemtelen vakmer!sggel meg mern tenni, ellene a trvny rendje szerint rvid
perbehivs utjn kell eljrni s az olyant, miknt rgebben is trtnt, ama birtoknak vagy
fekv!jszgoknak becsjben kell elmarasztalni,
9. CZIKKELY.
A kirly egyszer panaszra, senki fekv" jszgainak
az elfoglalst se engedje meg.
Tovbb, ne engedje meg felsged, hogy egyszer panaszra brmely nemesnek birtokait s
fekv! jszgait elfoglaljk.
"65
10. CZIKKELY.
A kirly tancsosainak a meghallgatsa nlkl
senkit se fogjon el vagy szmzzn.
Tovbb, hogy Felsged a trvny rendjnek mell!zsvel senkit, sem el!kel!t, sem albb-
valt, el ne fogjon, hanemha azokat, a kiknek elfogatst az orszg szokott trvnyei
megengedik.
". . s ez orszg f!papjai, bri, el!kel!i s nemesei kzl senkit se szmzzn vagy fogjon
el, a f!papok, brk, el!kel!k s nemesek tancsnak s vlemnynek mell!zsvel, a mint
rgente szoksban volt.
11. CZIKKELY.
A macsi bnsg szkhelyn nem kell nyolczados trvnyszkeket tartani.
Tovbb, hogy a macsi bnsg szkhelyn ennek utni jv!re nem kell nyolczados trvny-
napokat tartani.
". . s hogy a birtokok dolgban az elmult kt v elforgsa alatt hozott itleteket megvitats
s fellvizsgls vgett a nyolczados trvnyszkekre az orszg f!pap urai, bri, itl!mesterei
s vlasztott nemesei elbe kell vinni.
12. CZIKKELY.
Hogy a rvid idz"levelek az orszgbir s a ndor
pecstei alatt kelhetnek s adhatk ki.
Tovbb, hogy mindazokban az gyekben, a melyekben el!bb a kirlyi felsg s az orszg
f!pap urai s bri meg el!kel!i hatroztak, a rvid perbehivsokat ugy a ndornak, mint
Bthori Istvn orszgbirnak, valamint a kirlyi felsg szemlyes jelenltnek pecstjei alatt
lehessen kiadni s elbirlni.
". . s hogy ugy a nyolczados mint a rvid trvnyszkek birskodsa alkalmval a
f!tisztelend! kalocsai rsek urnak, valamint a nagysgos ndor s Bthori Istvn orszgbir
uraknak, nemklnben a birskods s itlkezs czljbl most a jelen orszggylsen
megvlasztott f!papoknak s brknak vagy legalbb ezek fele rsznek mindenkor jelen kell
lennik s minden gyet legalbb a fontosakat ezeknek jelenltben s ezek tancsval kell
eldnteni.
13. CZIKKELY.
Hogy venkint ngyszer kell trvnyszket tartani.
A rvid s nyolczados trvnyszkek birskodsban ilyen rendet kell tartani:
". . Hogy tudniillik ama ngy nyolczados trvnyszk kzl, melyeknek tartsa eddig szoks-
ban volt, a szent Mihly arkangyal-napi nyolczados trvnyszket (a klnben szokott mdon)
minden kigondolhat mentsg mell!zsvel, orszgunk minden perleked!je rszre
kznsgesen meg kell tartani.
"66
2. . A mostan bizonyos okoknl fogva abban maradt msik hrom nyolczados trvnyszkre
nzve pedig azt hatroztuk: hogy az elmaradt nyolczados trvnyszkek helyett, azok helyn
s hatridjben rvid trvnyszkek tartandk, melyeket az e czlra rgt!l fogva kijellt
nnepeknek, ugymint Szent Gyrgy, Jakab s Vizkereszt nnepelnk huszontd napjtl
kezdve a kvetkez! ms huszont kznapon flbeszakits nlkl kell folyatni.
14. CZIKKELY.
Krik a rendek, hogy rgi szabadsgaikban megtartassanak.
Tovbb, hogy Felsged mindazt, a mi e czikkelyek sorozatban orszgnak helyrellitsra s
fentartsra ssze van irva, kegyesen elfogadni s meger!siteni, egyszersmind hsgnket
tekintetbe vve, bennnket minden rgi szoksban s szabadsgban felsged kirlyi el!djeinek
decretumai szerint, a kiknek decretumait megkoronztatsa idejn Fehrvrtt meger!sitette,
kegyelmesen megtartani s megoltalmazni mltztassk.
15. CZIKKELY.
A dzsmlsban a rgi szoks tartand meg.
Tovbb a dzsmk kirovsban meg kell tartani a rgi mdot: hogy a kirovk ktelesek a
parasztok eskjvel megelgedni.
". . Ha pedig ugy akarjk, legyen szabad az asztagokat a szokott birsgok mellett meg-
vizsglniok.
2. . Ezenfll, ha a dzsmkat pnzl szedik be, a kirovk mell ki kell rendelni a szolga-
birkat, kik, ha tetszik, sajt kltsgeiken s nem a dzsmafizet!kn menjenek ki s hsgesen
gyeljenek a kirovkra.
3. . Ha pedig a kirovk igazsgtalanul akarnk a dzsmt kirni, a szolgabirk ne menjenek
velk.
4. . Ha pedig valamely paraszt eskt tett, akkor a kirovnak az ilyen eskttev! parasztot
jobban terhelni vagy re tbbet kirnia nem szabad, mint a mennyire eskt tett.
5. . Minthogy pedig a dzsmakirovk nmely megykben a parasztokra, kik gabonjukra
nzve eskt tettek, az eskttel czimn kt kepe gabont szoktak kirni, ezt tbb semmikpen
se tehessk, ha nem volt szoksban.
Befejezs s meger"sits.
Miutn pedig ama f!papok, brk s orszgunk vrmegyinek nemesei e czikkelyeket, mint
emlitettk, felsgnknek bemutattk, Mi, rszint elnkbe terjesztett legalzatosabb krskre,
rszint azrt is, mert lttuk, hogy az el!sorolt czikkelyeket mondott orszgunk dvs bkjre,
nyugalmas llapotra s hasznra hoztk: ezeket a czikkelyeket elfogadtuk s helyben hagytuk
s megigztk, hogy azokban a nevezett f!papokat, brkat, nemeseket s azok mindegyikt
megtartjuk, s!t elfogadjuk s helyben hagyjuk s igrjk jelen levelnk erejnl s bizony-
sgnl fogva.
". . Kelt Budn az emlitett fehr vasrnapon, az rnak ezerngyszz hetvennyolczadik
esztendejben.
"67
I. MTYS
TDIK DECRETUMA.
Mi Mtys, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Csehorszg, stb. kirlya, jelen levelnk rendjn
adjuk emlkezetre s tudtra mindeneknek, a kiket illet:
". . Hogy mi a f!pap urakkal s brkkal, valamint az el!kel!kkel s orszgunk minden
vrmegyjnek vlasztott nemeseivel, kik ez egsz Magyarorszgunk kpviseletben a jelen
kznsges vagyis orszggy#lsen velnk itt Budn egytt voltak, minden szemlynek, ugy az
egyhziaknak mint a vilgiaknak, tudniillik az el!kel!bbeknek s albbvalknak kzs java s
helyzetk megjavitsa, valamint az orszgnak megvdelmezse s kell! fntartsa fltt
hosszasan gondolkodvn s tancskozvn, vgre az sszes f!pap urak, brk, el!kel!k s
orszglakosaink kzs hajra s azok egyetrt! akaratval, ms egyb j rendelsek,
vgzsek s hatrozatok kztt az albb kvetkez! s rk id!kre fnmarad czikkelyekben
llapodtunk meg.
1. CZIKKELY.
Mib"l jrjon a dzsma?
El!szr is, hogy a f!pap urak s egyb egyhzi szemlyek, kiknek dzsmjuk van, az orszg
rgi szoksa szerint semmi ms dologbl se vegyenek dzsmt, mint csak borbl, gabonbl,
brnyokbl, mhekb!l, klesb!l, rozsbl, rpbl s zabbl.
". . s hogy ezutn azoknak a rendetlensgeknek, melyeket a f!pap uraknak s egyb egyhzi
szemlyeknek tizedszed!i a behajtsban vakmer!en el szoktak kvetni, meg kell sznnik s
jv!re semmikp el! ne forduljanak.
2. CZIKKELY.
Hogy a dzsmafizetssel nem tr"d" parasztok miatt a nemeseket,
felesgket s csaldjaikat nem szabad egyhzi tilalom al helyezni.
Tovbb, hogy maguk a f!pap urak, vagy brmely tizedszed!ik a nemeseket s ezek felesgeit
meg csaldjt azrt, mert parasztjaik s jobbgyaik a dzsmt meg nem fizettk, ne vessk
egyhzi tilalom al, hanemha tisztn !k maguk volnnak oka annak, hogy a parasztok s nem
nemesek a dzsmt megfizetni vonakodnak.
3. CZIKKELY.
A rczok nem tartoznak dzsmt fizetni s miattok a keresztnyeket
nem szabad egyhzi tilalommal sujtani.
Tovbb, hogy a rczokat s egyb ilyen szakadrokat nem kell tizedfizetsre szoritani s a
vrmegyk ispnjai se knyszeritsk arra, hogy msok mdjra dzsmt fizessenek.
". . s hogy a keresztnyeket (a kiknek krben az ilyen szakadrok tartzkodnak vagy
megforditva) e szakadrok vgett s a dzsma meg nem fizetse miatt nem szabad egyhzi
tilalommal sujtani.
"68
4. CZIKKELY.
A rczokkal trsasgra lp" keresztnyek
csak az " rszk utn fizessenek tizedet.
Tovbb, hogy ha keresztnyek s az el!bb emlitett ilyen rczok s szakadrok egymssal
trsasgot vagy szerz!dst ktnek s a szntst-vetst vagy ms fldmivelsi munkkat
klcsns seglylyel zik, akkor a jvedelemnek a keresztnyeket megillet! rszb!l a dzsmt
kell fizetni, de msik rszb!l, a mely tudniillik az ilyen szakadroknak jut, dzsmt nem
szabad venni.
". . Ezt mindamellett hozztve s hatrozottan kijelentve, hogy az ilyen rczokat vagy
szakadrokat nem kell az ilyen dzsmafizets all rk id!kre menteseknek tekinteni s ne is
legyenek rkre azok, hanem csak nehny ven t s egy id!re, tudniillik az ilyen idegenek s
szkevnyek Magyarorszgban s e szent koronnak alvetett terleten j mddal
megtelepedjenek s hogy az ilyen szkevnyek pldjra msok is, kik a trkk uralma alatt
llanak, annl hajlandbbak legyenek az orszgba j!ni, a mennyiben ltjk, hogy azoknak, kik
mr bejttek, ekkora el!jogot adomnyoztunk.
5. CZIKKELY.
Hogy egy aranyrt szz dnrt s tizenngy keprt egy aranyat kell venni.
Tovbb, hogy szz kirlyi denrt mindentt egy arany rtkben kell elfogadni
". . s hogy, a mint eddig szoksban volt, tizenngy keprt csak egy aranyat vagy szz
dnrt kell venni.
6. CZIKKELY.
A rovsnyelekrt semmit sem szabad venni.
Tovbb, hogy a rovsnyelekrt a falusbirktl semmit sem szabad kvetelni, hanem a dzsma
teljes befizetse utn a dzsmlk ktelesek legyenek vagy az illet! rovsnyeleket visszaadni
vagy pedig a falusbirkat levl utjn menteseknek nyilvnitani.
7. CZIKKELY.
Hol kell a dzsmlknak megszllniok s kik ktelesek "ket eltartani?
Tovbb, hogy a dzsmlk ennekutna ne a falusbirkhoz, hanem a kzsgi plbnosokhoz
szlljanak be.
". . Mindamellett annak a helysgnek a birja, a hol tudniillik a dzsmlk ebdelnek vagy
vacsorlnak, kt fogs telt, kt mr! vagyis kt budai vkra val zabot, kt kalcsot vagy kt
kerek kenyeret s kt pint bort kell kldenie.
2. . Azt is hozztve, hogy a szomszd faluk biri, a melyekben tudniillik a dzsmlk nem
ebdelnek vagy vacsorlnak, ezeknek a dzsmlknak semmit sem tartoznak adni, hanem
egszen mentesek maradnak, leginkbb azrt, mert nekik a dzsmk beszedsben s
sszegyjtsben klnben is elg dolguk van.
"69
8. CZIKKELY.
Hogy egy f"papnak sem szabad dzsmit brbe adni s azoknak
a brl"knek bntetsr"l, a kik Zsigmond kirly decretumait thgjk.
Tovbb jv!re egy f!pap sem adhatja dzsmit brbe.
". . Hogyha valamelyikk, nagy szksgt!l szorongatva, knytelen volna azokat brbeadni: a
brl! vagy brbevev! ne merszelje a nhai felsges Zsigmond csszr decretumnak
rendelkezst s megllapitst vagy tartalmt thgni. Hanem a dzsmt ama decretumhoz
kpest s a szerint kell kivetnie, a mint mindenik f!pap ur vagy dzsmt lvez! ms egyhzi
szemly a maga megyjvel egyezkedett.
2. . Hogyha az a brbevev! vagy brl! e megllapodsok s nhai felsges Zsigmond csszr
urnak decretuma ellen cselekednk, akkor annak az embernek, kit a vrmegye megvlasztott s
a dzsmaszed! mell kirendelt, teljes hatalma legyen !t elfogni s a kirlyi felsg elbe llitani.
3. . A kirlyi felsgnek pedig ktelessge lszen az illet! f!papot arra a pnzsszegre nzve, a
melyrt amaz az sszes dzsmkat brbevette, kielgiteni s biztositani, a brl!t pedig, ki a
megllapodsok s decretumok ellenre igazsgtalanul tette a kirovst, megbntetni.
9. CZIKKELY.
Az egyhzi tilalmat a dzsma okn gyertyaszentel"
napjig nem kell kihirdetni.
Tovbb, hogy Gyertyaszentel! boldogasszony napjig egy f!pap vagy dzsml se mondja ki
a dzsmk okn az egyhzi tilalmat.
". . Hanem mindenekel!tt szent Mikls hitvall napja tjn szlitson fel mindenkit a fizetsre
s azutn az emlitett Gyertyaszentel! Boldogasszony napja tjn kell a makacsokat s fizetni
vonakodkat egyhzi tilalom al vetni.
2. . Ahol pedig bor nem terem, hanem csak buza s gabonanem, ott ezekb!l kell az eddigel
szoksos s megllapodott id!kben a dzsmt szedni.
3. . A dzsmk els! rsznek fizetse pedig urunk szletse nnepn, a htralev! rsz meg
Gyertyaszentel! boldogasszony tisztulsnak mondott nnepn trtnjk.
10. CZIKKELY.
A dzsmakivets mdjrl s az azt thgk bntetsr"l.
Tovbb, mivel a dzsma kirovsban s beszedsben eddigel sok egyenetlensg s
rendetlensg fordult el!.
". . Ezrt hatroztuk s vgeztk, hogy a mid!n a dzsma kirovsnak ideje elrkezett s a
f!pap e czlbl valakit ki akar kldeni, ezt el!bb az illet! megye nemeseinek az !
trvnyszkkn be kell jelentenie.
2. . E nemesek viszont ktelesek maguk kzl egy jraval, becsletes embert vlasztani, a ki
igazsgos, lelkiismeretes s a f!pap el!tt nem gyanus, s ezt a f!pap kltsgn a dzsmlkkal
ki kell kldenik.
"70
3. . Ennek, a nemesek kzl megvlasztott embernek pedig a trvnyszk szinn nyilvnos
eskt kell tennie, hogy tudniillik mind a f!pappal, mind a megye lakosaival szemben hsgesen
fog eljrni s nem engedi meg, hogy olyasmi trtnjk, a mi valamelyik flre nzve mltatlan,
rossz vagy igazsgtalan, s hogy egyik flnek sem fog inkbb kedvezni, mint a msiknak.
4. . s ha ezek a dzsmlk a kirovst nem igazsgosan s nem az ilyen mdon megvlasztott
embernek meggy!z!dse s itlete szerint hajtjk vgre s az el!bb emlitett rendelkezsekkel
s intzkedsekkel vakmer!en ellenkezni merszelnnek; az a vlasztott ember a kirovkat
hagyja ott s tovbb ne merjen velk menni.
5. . s ha ezt az ez irnt megkeresett f!pap jv nem tenn s helyre nem hozn, elhatroz-
tuk, hogy ha err!l a kirlyi felsg, trvnyes s elgsges bizonyits alapjn, brmikor biztos
tudomst szerez, az ilyenek (minthogy a korbbi decretumokban a dzsma beszedse trgyban
pensggel semmi bntets sincs rejok kiszabva), el!zetesen megejtett igazsgos s gondos
vizsglat utn a magunk s az sszes f!pap urak, brk el!kel!k s orszglakosok kzs s
egyetrt! akaratbl ebbe az rk er!ben maradand bntetsbe essenek:
6. . Hogy az ilyen f!pap vagy ms egyhzi szemly a maga dzsmjt pnzl tbb soha se
kvetelhesse; hanem azokbl a dolgokbl tartozzk termszetben beszedni s sszegyjteni, a
melyeket a fld termett, igy mindazonltal, hogy a dologban mind a kt fl csalrdsg s
rmny nlkl, !szintn s igazsgosan jrjon el.
11. CZIKKELY.
A dzsmt a szokott birsgokkal kell behajtani.
Tovbb, hogy a dzsmt az ismeretes s megszokott birsgokkal s nem mskpen kell
behajtani.
12. CZIKKELY.
A dzsmt a szerint kell behajtani, a mint azt a f"pappal mindenki elintzte.
Tovbb, hogy a dzsmt a decretum s szoks, meg a szerint kell behajtani, a mint azt
mindegyik f!pap ur a maga megyjvel elrendezte s elintzte.
13. CZIKKELY.
Azoknak a bntetse, a kik a dzsma tekintetben
a kirlyi felsgnl igaztalan panaszt tettek.
Tovbb, hogyha valaki a dzsmaszeds trgyban a kirly el!tt igazsgtalan panaszt emelt,
vgeztk s hatroztuk: hogy az ilyen, a valsg kideritse s igazsgtalan panasznak
bebizonyulsa utn, legott nyelvvltsgon maradjon.
14. CZIKKELY.
Kztrvnyszket szent Mrton napjig nem kell tartani.
Tovbb hatroztuk s vgeztk: hogy mi, el!bb nevezett Mtys kirly, Magyarorszgunk
kebelben szent Mrton hitvallnak legkzelebb jv! napjtl ugyancsak a kzvetlenl re
kvetkez! Szent Mrton napjig kz-trvnyszket nem fogunk tartatni.
"7"
". . A f!pap uraknak s brknak s az orszg tbbi el!kel!inek azonban ktelessgk lszen
id!kzben intzkedni s ms mdot kigondolni, a mely szerint a gonosztev!ket ki lehessen
irtani.
2. . A mi, ha megtrtnik, Mi nemcsak megigrjk, hogy azutn ilyen kztrvnyszket nem
fogunk tartani, hanem ezen fell azt meg is szntetjk s eltrljk, ugy, hogy, annak az
orszgban tbb soha se legyen helye.
15. CZIKKELY.
A birtok jogoknak htlensg vtke vagy magszakads czimn
avagy ms valamely okbl val adomnyozsairl;
hogy az ellentmondk az iktatstl szmitand egy egsz
ven bell ktelesek kivltsgleveleiket felmutatni.
Tovbb, mivel azoknak az adomnyoknak, melyeket mi, el!bb emlitett Mtys kirly szol-
gink rszre azokbl a fekv! jszgokbl szoktunk tenni, melyek akr htlensg vtknek,
akr magszakadsnak czimn vagy brmely ms okbl hramlanak koronnkra, az iktats
alkalmval sokan ellent szoktak mondani.
". . Hatroztuk s rendeltk, hogy azok rszre, kik az ilyen adomnyunknak ellentmon-
danak, ezutn egy egsz vi hatrid!t kell kit#zni s akkzben az ilyen fekv! jszgok
birtokban benne kell !ket hagyni.
2. . Egy v elteltvel azonban, azon a napon, melyen az adomnyunkba val beiktats trtnt,
jogaikat s kivltsgleveleiket fel kell el!ttnk mutatniok.
3. . A melyeknek flmutats utn, ha azt talljuk, hogy azoknak az ellentmondknak teljesen
igazuk van, rksen benne hagyandjuk !ket e fekv! jszgok uralmban.
4. . Ha pedig nem tudnk vagy nem akarnk flmutatni, akkor az adomny tartsa meg erejt
s azokat kell beiktatni, a kiknek rszre az adomnyt tettk, s amaz ellentmondk ktelesek
az adomnyozott birtokoknak id!kzben szedett jvedelmt visszaadni.
5. . Hogyha azt llitank, hogy jogaik s kivltsgleveleik idegen kzen vannak, ezt flvvel
azel!tt, semmint tudniillik a kitzend! hatrid! letelnk, tudtunkra kell adniok.
6. . Mi pedig ktelesek lesznk azokat, a kiknek kezn az ! jogaik s kivltsgleveleik
vannak, minden eszkzzel ezek visszaadsra knyszeriteni s szoritani.
16. CZIKKELY.
A kptalanok s conventek bizonysgairl, kik a rszkre
megllapitott fizetssel meg nem akarnnak elgedni.
Tovbb mivel a jelen orszggy#lsen vagy gylekezetben igen sok orszglakos panaszkodott,
hogy a pecsttel l! kptalanok s conventek, bizonysgaik kikldse alkalmbl, az orszg
lakosait a rszkre rendelt fizetsen tul terhelik s tetszsk szerint rjk meg dijakkal:
". . Hatroztuk ht s vgeztk e trgyban, hogy az a megye, a melyben ez megtallna
trtnni, h esk alatt tartozik azt neknk, emlitett Mtys kirlynak megirni, s a mi dolgunk
lesz az ilyen rendetlensgeket helyreigazitani, valamint azokat, a kik e rendetlensgeket
vakmer!en elkvetni merszlik, ugy megfenyiteni s megbntetni, hogy a tbbiek is pldt
vegyenek rluk.
"72
17. CZIKKELY.
Az egyhzi birk ne ltalnos idzseket s megintseket adjanak ki,
hanem olyanokat, a melyekben az idzend"k megvannak nevezve
s az gy meg van jellve.
Tovbb, hogy az egyhzak f!papjai s ezek helyettesei ltalnos idzseket s megintseket,
azok neveinek kittele nlkl, a kik ellen ez idzseket s megintseket krtk, ne adjanak ki,
sem pedig csekly s klnsen oly gyek miatt, melyek az egyhzi birsg elbe nem
tartoznak, polgri s vilgi szemlyeket trvnybe ne hijanak.
". . Hanem a mikor valakinek krsre idzseket vagy akr megintseket rendelnek el,
tegyk ezt az idzend!k vagy megintend!k neveinek s az gyeknek megjellsvel a
melyekben azokat idzni vagy meginteni kell.
2. . s csekly gyek miatt ne rendeljk el az idzst; hanem mindenkit, ugy egyhzi, mint
vilgi szemlyt, sajt ura elbe kldjenek.
3. . Ha pedig oly gyek fordulnak el!, melyek tisztn egyhzi birsgok el tartoznak, ezeket
minden vilgi vagy egyhzi szemly el!szr sajt pspke el!tt perelje s aztn, ha ennek az
itletvel meg nem elgednk, felebbezzen az ! rsekhez s igy tovbb.
4. . Az idzs s megints elrendelse alkalmval azonban mindenkit!l patvarsgi eskt kell
kvetelni.
Befejezs s megersits.
Mely czikkelyeket, mint olyanokat, a melyeket mi s a nevezett f!pap urak s brk, ugy
szintn az el!kel!k s vlasztott nemesek az emlitett mdon mindannyiunknak helyesl!
akaratbl s beleegyezsvel ltalban ugy az egyhziaknak mint a vilgiaknak kzs javra
alkottunk, elfogadunk, jvhagyunk s jelen levelnk erejnl s bizonysgnl fogva rk
id!kre val fenmarads s tiszteletbentarts vgett meger!sitnk.
". . Kelt Budn az apostolok oszlsnak napjn, az rnak ezerngyszznyolczvanegyedik
esztendjben, magyarorszgi uralkodsunknak huszonnegyedik, a csehorszginak pedig
tizenharmadik vben.
"73
A NDORI TISZTSG
TRGYBAN HOZOTT CZIKKELYEK,
a mid"n Mtys kirly az orszglakosok beleegyezsvel
Zpolya Imrt tette ndorr.
Miutn a jelen orszggyls vagy az orszglakosoknak ez a gylekezete uj ndor vlasztsa s
bellitsa czljbl lett elrendelve, ugyanazrt, mindenekel!tt azt kell retten megfontolni s
beiktatni, hogy kit kell megvlasztani, mi tartozik, rgi hatrozat erejnl fogva az ! tisztre s
hogy felvllalt tisztnl fogva, mit kell tennie s vgeznie.
". Hogy ezt megrtvn, a vlasztst annl jzanabb s rettebb tancskozssal beszlhessk
meg s olyant lehessen megvlasztani, a kiben a szksges kellkek megvannak s a ki
alkalmas s kpes arra, hogy a rbizott terhet az orszg becsletre, javra, nyugalmra s
megtartsra okossgval, blcsessgvel s hatalmval elviselje s az orszg gyepl!it szksg
idejn kormnyozza s annak megvdsr!l gondoskodjk.
1. CZIKKELY.
A ndort a kirlyvlasztsnl az els" szavazat illeti.
El!szr: az !sk rgi intzkedsnl fogva vgeztk s megllapitottuk, hogy ha valamikor a
kirly magva tallna szakadni s uj kirlyvlasztsrl folyna tancskozs; a vlasztsban,
hivatala mltsgnl fogva, mindenkor a ndor legyen az els! szavazat.
2. CZIKKELY.
A ndor az orszg rksnek gymja vagy gondnoka.
Msodszor: ha valamely kirly kiskoru rkst hagyna maga utn, a ndor tisztnl fogva mint
az ! gymja tartozik s kteles !tet apai orszgaiban s uradalmaiban megtartani s hsgesen
megvdelmezni.
". A mely ndornak id!kzben, mig az rks felserdlt kort elri, ennek sszes alattvali
s orszglakosai pen ugy tartoznak engedelmeskedni s magukat minden dologban alrendelni,
mint valdi uroknak s kirlyuknak.
3. CZIKKELY.
Kirly nem ltben vagy annak gyermekkorban orszggylseket hirdethet.
Harmadszor: ha kirlyi magszakads tallna bekvetkezni, az alatt az id! alatt, a mig uj kirlyt
vlasztanak vagy akkor is, ha, mint emlitve volt, az rks gyermekkorban maradna htra,
mindenkor az ! gymjnak a ndornak dolga lszen, tisztnl fogva az orszg, s!t az rks
dolgnak s szksgnek rdekben is orszggylseket elrendelni s hirdetni, a melyek
megtartst pen alkalmasnak tartja.
". A kinek, mint az imnt mondtuk, az orszglakk mindenkor engedelmeskedni s magukat
alrendelni tartoznak.
"74
4. CZIKKELY.
! a f"kapitny.
Negyedszer: ha valamikor az orszg megszorult helyzete srg!sen kivnn s szksges volna,
hogy az orszglakosok annak szksge s szorgos megvdse rdekben flkeljenek, a
ndornak kell, az ! flvllalt tisztnl fogva, az orszg s orszglakosok kznsges s
f!kapitnynak lenni s azokat vezetni, mindazonltal a kirlyi felsg parancshoz s
hatrozathoz kpest.
5. CZIKKELY.
Az egyenetlensgeket tartozik lecsillapitani s elfojtani.
tdszr: ha az orszglakk kztt netn holmi meghasonlsok vagy veszekedsek avagy ms
vitatkozsok fordulnnak el!, a ndor tiszti hatalmnl fogva, ezekre vigyzni, s azokat
elfojtani s kiegyenliteni, valamint a bnsket rdemk szerint megbntetni, ugyszintn a
trtnteket jv tenni s helyreigazitani tartozik.
". Mindazonltal a kirlyi mltsg s hatalom mindenkor psgben maradvn.
6. CZIKKELY.
A kirly s orszglakosok kztt tmadt viszlyt ki kell egyenlitenie.
Hatodszor: hogy ha valamikor a kirly s orszg kztt viszly vagy egyenetlensg tallna
tmadni: a ndornak tisztnl fogva kzbenjrnak kell lennie s kteles kzbelpnie s !ket
egsz tapintattal, gondossggal, minden igyekezettel s buzgsggal hsgesen kibkitenie.
7. CZIKKELY.
Ki kell hallgatnia a kveteket, ha ezt a kirly nem tehetn.
Hetedszer: ha valamikor megtrtnnk, hogy a kirly egygysgb!l vagy hanyagsgbl a
kveteket ki nem hallgatn vagy nem is felelne nekik, a ndornak erre tisztnl fogva gyelnie
kell s kteles annak hibjt helyrehozni.
8. CZIKKELY.
Kteles a panaszokat a kirly elbe terjeszteni.
Nyolczadszor: ha a kirlyi felsg fekv! jszgokat adomnyoz s ellentmondk jelentkeznnek
s felhoznk, hogy a kirly azokat igazsgtalanul adomnyozta: a ndornl kell panaszt tennik
s ez tartozik az effle panaszokat mentl el!bb a kirly tudomsra hozni.
". Ha pedig a kirly tvol lenne, mindamellett kteles a panasz meghallgatsa utn a kirlyt
mentl el!bb rtesiteni s egyuttal megkrni, hogy ! felsge hatrnapot s helyet tzzn ki, a
mikor s a hol e panaszt megvizsglni, megvitatni s elintzni kellessk.
"75
9. CZIKKELY.
! az orszg legf"bb birja.
Kilenczedszer: a ndor az ! tisztnl fogva kteles brmely orszglakt a panaszlk krsre
akr birtokjogok, akr hatalmaskodsok trgyban trvnybe idzni.
". s e rszben akkora hatalma, joghatsga s mltsga van, a melynl nagyobb, de mg
csak ahhoz hasonl is, a kirlyi mltsg kivtelvel, egyltaln semmi igazsgszolgltatnak
sincsen.
2. Az orszg ms biri ugyanis, rgi szablynl s megllapodsnl fogva, csakis hatalmas-
kodsok s nem birtokjogok dolgban rendelhetnek el idzseket vagy perbehivsokat s
hozhatnak itleteket.
3. Azutn meg, azoknak, kiket a ndor el!tt marasztalnak trvny utjn birsgokban vagy
ms trvnykezsi terhekben, az ilyen terheket a kirlyi felsg nem annyira a maga rendes, mint
inkbb korltlan hatalmnl s mltsgnl fogva engedheti el; mindazon ltal ezt nem kell
megtennie, mert a ndor ezekr!l a birsgokrl mindenkor sajt akarata szerint rendelkezhetik.
4. Ellenben msoknak, kiket a tbbi birk el!tt marasztalnak el, a kirlyi felsg e terheket
rendes hatalmnl fogva mindenkor szabadon s egyenesen elengedheti.
10. CZIKKELY.
A kirly tvolltben ennek helytartja.
Tizedszer: hogy ha a kirlyi felsg a hadseregben vagy klnben az orszgon kivl tallna
tartzkodni a ndornak az ! tisztnl fogva ez orszgban mindenkor helytartnak kell lennie,
s nmely mellje rendeltekkel (kiknek mindamellett ! legyen a feje s felebbvalja) mindent
tehet s vgezhet, a mit a kirly tehetne vagy kteles volna megtenni.
". Kivve mindazonltal a kegyelmezst s a koronra hramlott jogok adomnyozst.
2. Ezen kivl mg egyb dolgokat, melyek rgi rendtartsnl fogva, mindenkor egyenesen a
kirlyi mltsgra tartoztak.
11. CZIKKELY.
A ndor a kunok birja; s annak fizetse.
Tizenegyedszer: a ndor tisztnl fogva, egsz Kunorszg felett birskodik s a kunoknak
rks ispnja s birja.
". A kikt!l eme tisztsgert s fradtsgrt venknt hrom ezer aranyat kell kapnia, a mint
ez Lajos s ms kirlyi el!dk leveleib!l nyilvn kitnik.
12. CZIKKELY.
! Dalmtia birja.
Tizenkettedszer: egsz Dalmczinak a ndor biri hatalma alatt kell lennie s jvedelml ott
bizonyos szigetei vannak.
"76
I. MTYS
HATODIK DECRETUMA.
Mtys, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Csehorszg, Dalmczia, Horvtorszg, Rma,
Szerbia, Galiczia, Lodomeria, Kunorszg s Bulgria kirlya, Szilzia s Luxemburg herczege,
Morvaorszg s Lusitza !rgrfja: a dolog rk emlkezetre.
". . Ill! dolog, hogy a kirlyok s fejedelmek, kik mennyei rendelsb!l a legf!bb mltsg
diszes helyt foglaljk el, necsak fegyverekkel, hanem trvnyekkel is keskedjenek, s hogy
alvetett npeiket s egyszersmind birodalmuk gyepl!it inkbb j s lland intzmnyek szigo-
rval, semmint a korltlan hatalom s krhozatos visszals kemnysgvel kormnyozzk.
2. . Ezrt mindenek tudsra akarjuk hozni, hogy miutn Istennek legnagyobb s vratlan
kegyessge s annak ki nem mondhat, fel sem foghat gondviselse Minket (br rdemetlenl)
a kirlyi mltsg e magas polczra felemelt, mindig elmnkben forgattuk, folyton arra
gondoltunk s vltig szivnkn hordtuk, hogy azokat a rendetlensgeket s megveszett
visszalseket, melyek ebben az orszgban, a mi el!deink, az igen dics! kirly urak idejben s
a mi id!nkben is eddigel, f!kpen pedig a trvnyszkeken, el!fordultak, megszntethessk
s kiirthassuk, s hogy olyan dvs, olyan lland szablyokat s decretumokat alkothassunk,
a melyeken vilgosan megltszassk, hogy mindenek el!tt Megvltnk dicsretre s dics!s-
gre, s azutn a Minmagunk meg egsz orszgunk becsletre, dvre, jltre s nyugalmra
alkottuk, s a melyeket mindenki rk id!kre trvnyekl s irott jogul ismerjen el s a maga
fejb!l soha senki meg ne vltoztathassa vagy azokkal ellenkez! uj trvnyeket ne hozhasson,
a mint ez kztudoms szerint, eddigel minden uj kirly elismerse alkalmval megtrtnt.
3. . Eleget is tesznk vala ennek a szent szndkunknak s hajtsoknak, ha abban ez
orszgunk legsrg!sebb szksgei meg nem gtoltak volna, kivltkpen, ha hatrait s vgeit
helyrellitanunk, egyszersmind legkegyetlenebb ellensgeit is, kikkel az orszgot elrasztva
talltuk, kiznnk nem kellett volna.
4. . Az orszg hatrait ugyanis, rszint a csehek, rszint a nmetek, rszint a trkk
folytonos betrseikkel, rszben pedig ms szomszd, de csupa ellensges nemzetek annyira
szjjelszakgattk s elfoglaltk, hogy az anyaterleten kivl egyb semmi sem maradt meg s
azt is, mint emlitettk, klnbz! ellensgek rasztottk el s tptk szt.
5. . Mely krlmnyek azt idztk el!, hogy azt az dvs s klnben igen szksges
szndkunkat knytelenek voltunk ms id!re halasztani.
6. . s leginkbb azrt, mert remltk, hogy miutn az el!bb emlitett ellensgeket, kik az
orszgot mr tbb ven t tzzel-vassal pusztitottk, s a kik mr nem ktelkedtek, hogy azt
rksen megtarthatjk (mert ugy megvetettk abban lbukat, hogy mr kezdettek az orszg-
lakosokkal hzassgokat ktni s velk sgorsgba lpni), legy!ztk, legott bkt, szabad id!t
s egyuttal nyugalmat szerezhetnk s ez hajtsunkat knyelmesebben teljesithetjk.
7. . mde akr az emberi nem ellensgnek mesterkedse, a ki a j s dvs hajtsok ellen
mindig leselkedik, akr a gonosz emberek sugalmazsa s fktelen uralomvgya, azt okozta,
hogy remnynk s vrakozsunk e rszben megcsalt.
8. . Mert, miutn Isten segitsgvel az ellensgeket kiztk s az orszg hatrait s vgeit
minden oldalrl, br a legnagyobb fradtsggal, kltsggel s a mieink kzl sokaknak elvesz-
tvel nem csak helyrellitottuk, hanem mindenfel!l nagyon ki is terjesztettk s kiszlesitettk,
s mid!n mr-mr kszltnk, hogy azt, mit mindig szivnkn hordtunk, teljesitsk: ime
felsges Frigyes ur, a rmai csszr s Ausztria herczege, kit mindenkor p ugy tiszteltnk s
"77
becsltnk, mintha kedves atynk lenne, s a kinek minden dologban kedvre tenni treked-
tnk, Neknk, a kik, mint emlitettk, a hosszu s igen sulyos hborukban kifradtunk s
kimerltnk, hadat zent, s az orszgba azonnal betrt s abban sulyos s helyrehozhatlan
krt, gyujtogatst, pusztitst s egybnem klnfle krhozatos rossz tetteket vitt vghez.
9. . Igy trtnt, hogy (mbr akaratunk ellenre) ismt fegyvert fogni s magunkat meg
orszgunkat megvdeni s az er!szakot er!szakkal megtorolni knyszerltnk, s ilyen mdon
e hboruval hat ven t kellett magunkat elfoglalni.
"0. . A mely hboruban a dolog oda jutott, hogy Isten kegyelmvel, ki igazsgunkat s a
rajtunk esett jogtalansgot a magasbl ltta, hadi mveletnkkel nemcsak magunkat s
orszgunkat oltalmaztuk meg a csszri felsg ellen, a ki minket igy harczra kihitt s igy
megtmadott, hanem !t, mid!n Ausztriban, tudniillik az ! rks hazjban vala, meg is
tmadtuk s Bcset, az igen hires vrost s annak a tartomnynak f!pontjt s szkhelyt
csaknem flvi ostromls utn bevettk, azutn pedig annak az egsz tartomnynak nagyobb
rszt szintn meghditottuk s tbbi rszeit is meghditottuk volna, hacsak az otthoni
visszssgok s bajok haza nem hivtak volna.
"". . De azalatt, mig e hadi dolgokkal foglalkozunk, a mig sikereinket vivjuk ki, a mig szeren-
csnk s gy!zelmnk utn megynk: hosszas tvolltnk s elfoglaltsgunk kvetkeztben
feltmad az orszgban a gyilkosok, tolvajok, latrok, rablk, hamisitk, gyujtgatk s ehhez
hasonl bnsk nagy sokasga olyannyira, hogy sem utas, sem testvr a testvrt!l, sem
idegen az idegent!l nincs biztonsgban.
"2. . E miatt, egyszersmind pedig azrt is, hogy mondott kivnsgunkat teljesithessk s az
orszglakk nyugalmrl, a mint mindenkor hajtottuk, gondoskodhassunk: az orszglakk
gyakori krst!l ostromolva, lejttnk ez orszgba, melynek kormnyra, miknt el!re
bocstottuk, isteni rendelsb!l vagyunk elhivatva, s az sszes f!papoknak, brknak,
el!kel!knek s ms nemeseknek itt Budn kznsges orszggyls tartst rendeltk el.
"3. . A hol velk s a tbbi nemesekkel egytt, kiket minden vrmegyb!l megvlasztottak s
a kik ez egsz orszg kpt viselik, mindenekel!tt az Istennek s az ! anyjnak, Mrinak, s a
szent kirlyoknak, ugymint ez orszg vdurainak dics!itsre, azutn pedig a maguk s az
egsz orszg becsletre, dvre, jltre, hasznra, el!nyre s nyugalmra, mindannyinak
egyenl! s egyetrt! akaratval, tancsval s hozzjrulsval az albb megirt szakaszokban
s czikkelyekben llapodtunk s egyeztnk meg, a melyeket trvnyek s irott jog gyannt
rk id!kre er!ben kell hagyni s tiszteletben tartani.
"4. . A mely szakaszoknak vagy czikkelyeknek elseje ez:
1. CZIKKELY.
A ndori vagy kztrvnyszk eltrlse s az ispnnak adott
hatalom a rablsoknak a kirly tudtval val kiirtsra.
Mindenekel!tt vgeztk s hatroztuk: hogy a kz- vagy ndori trvnyszk eltrlend!; jv!re
soha semmi id!ben sem szabad azt megtartani.
". . Mindamellett azonban, nehogy ugy tnjk fel, mintha ezltal a gonosztev!knek a
bntettek elkvetsre szabadsgot adtunk s engedtnk volna, elrendeltk, hogy ha valamely
vrmegye valamikor szre venn, hogy a latrok, tolvajok, gyilkosok, gyujtogatk, hamisitk s
ms e fle gonosztev!k hborgatjk s ltn, hogy az ilyen gonosztev!k ott elszaporodnak: a
kirlyi felsg az illet! vrmegye krsre kteles beleegyezni s azt felhatalmazni arra, hogy
!ket az ispnnal kinyomozhassa s kiirthassa.
"78
2. CZIKKELY.
A kihirdetett gylsek s rvid perbehivsok megszntetse.
Tovbb, minthogy a kihirdetett gylsek tartsban igen sok szablytalansg s hallatlan
botrnyok s nem sejtett vletlen veszlyek szoktak flmerlni:
". . Azrt ennek a veszedelmes s ez orszgon kivl hallatlan birskodsnak vagy inkbb
romlsnak megszntetse czljbl, az sszes orszglakosok egyenl! akaratra tancsra s
hatrozatbl rendeltk s vgeztk,
2. . Hogy ezutn, ilyen kihirdetett gylseket soha, semmi id!ben sem szabad tartani, hanem
azokat teljesen meg kell szntetni s rk id!kre el kell trlni s eltrltteknek kell tekinteni.
3. . Tovbb hatroztuk, hogy a rvid perbehivsok is hasonlkpen abba maradjanak s
megsznjenek.
3. CZIKKELY.
venknt kt nyolczados trvnyszk tartand, a melyeken
kt rendes bir legyen jelen, s szent Jakab meg Vizkereszt
nnepn kt ms, rvid trvnyszk.
Tovbb, hogy (ha csak a kirlyi felsgnek vagy az orszgnak valamely trvnyes s fontos
szksge nem jnne kzbe) venkint, akr az orszgban van a kirlyi felsg, akr nincs, kt
nyolczados trvnyszket kell tartani, tudniillik a szent Gyrgy s szent Mihly napiakat, mg
pedig akkpen, hogy azok megtartsnak els! szaka vagy hatrideje az emlitett napok utn
kvetkez! huszadik napon azonnal megkezd!djk.
". . A melyeken a rendes birk kzl legalbb is kett!nek jelen kell lennie; ha pedig a tbbiek
valamely srget!s szksg miatt jelen nem lehetnnek, helyetteseiknek mgis jelen kell lennik.
2. . Azok helybe pedig, kik nem jelenhetnek meg, a kirlyi felsg a f!pap urak s brk
kzl msokat tartozik kirendelni.
3. . A most emlitett kt rendes bir nlkl azonban e nyolczados trvnyszkeket nem kell s
nem is szabad megtartani.
4. . Tartsanak pedig addig, a meddig szksgesnek ltszik.
5. . Tovbb vgeztk: hogy Erdlyben s Szlavoniban hasonlkpen venkint kt ms
nyolczados trvnyszket kell tartani, tudniillik a vizkereszt s szent Jakab napiakat. Ezek
hasonlkpen ez nnepek huszadnapjn vegyk kezdetket s tartsanak addig, a meddig
szksgesnek ltszik.
4. CZIKKELY.
A birtokjogok dolgt illet" minden pert ngy nyolczados
trvnyszakban be kell fejezni.
Tovbb, mivel a peres, klnsen pedig a birtok dolgt illet! gyeknek vgleges eldntse, az
azokban engedett klnbz! hatrid!k s klnbz! halasztsok kvetkeztben hosszura
szokott nyulni, oly annyira, hogy nha egy emberlt! alatt sem lehet valamely gyet vglegesen
befejezni, a mi miatt a felek sulyosan vannak munkval s kltsggel terhelve s nem ritkn
vginsgre knytelenek jutni:
"79
". . Ezrt hatroztuk: hogy jv!re az sszes peresgyeket, a birtok s birtokjogok dolgt
illet!ket is, brmely bir el!tt inditsk is meg ezutn, minden halaszts s elodzs nlkl s
minden kifogs kizrsval ngy nyolczados trvnyszak alatt vgkpen be kell fejezni.
5. CZIKKELY.
A peres felek minden peres gyben egyezkedhetnek.
Tovbb elrendeltk, hogy a peres vagy vitatkoz felek minden peres gyben szabadon
egyezkedhessenek.
". . A birnak pedig !ket ett!l eltiltania s a kibklsrt vagy egyessgrt t!lk brmit
kicsikarnia nem szabad.
6. CZIKKELY.
A hatalmaskodsok, krttelek s bntalmazsok trgyban inditott
pereket az els" nyolczados trvnyszken, ha pedig birtok dolgt rintik,
a msodikon kell befejezni, s perbehivst minden bir elrendelhet.
Tovbb, miutn elrendeltk, hogy a birtokjogok trgyban inditand sszes pereket ngy
hatrid! vagyis nyolczados trvnyszk alatt kell vglegesen befejezni:
". . Ezrt hatroztuk s vgeztk, hogy az rtesit! perbehivsokat, melyek hatalmaskodsok,
krttelek s egyb bntalmak s jogsrtsek trgyban trtnnek, a perbehivs utn tartand
els! nyolczados trvnyszak alatt kell vglegesen elintzni.
2. . Ha pedig birtok dolgban trtnnek, s f!kpen ha jogok vagy okiratok felmutatst
teszik elkerlhetetlenl szksgess, e kivltsglevelek felmutatsa vgett a msodik
nyolczados trvnyszakig (de nem tovbb) el szabad azokat halasztani.
3. . Az rtesit! perbehivsokat pedig, brmely dologban trtntek is, minden rendes birnak,
tudniillik ugy a kirlynak mint a ndornak s az orszgbirnak, valamint a szlavon, horvt s
dalmt bnoknak, de meg az erdlyi vajdnak pecstjei alatt is szabad elrendelni.
7. CZIKKELY.
Hogy mely szemlyeknek s mikpen adhatk halasztsok?
s azok bntetsr"l a kik azokat csalrdul eszkzlik ki.
Tovbb, mivel igen sokan szoktak a trvnyszk szinr!l halasztsok kedvezmnyvel
bntelenl tvolmaradni s az ellenfelet, kinek ! ellenkben igaz keresete van, a perek hosszura
nyujtsval meg szoktk terhelni:
". . Hogy ennek a bajnak jv!re vge szakadjon s mindenki kell! id!ben kapjon igazsgot,
megllapitottuk s rendeltk, hogy a kirlyi felsgt!l nyert halasztsoknak a nyolczados
trvnyszkek idejn senki se vehesse hasznt, hanemha azok, kik Magyarorszg szlein s
hatrain kivl vrakban s szolglatban, avagy a kirly vagy az orszg kvetsgben vannak
vagy hboruban foglalatoskodnak s erre a tbbiekkel egytt kell! id!ben vonulnak ki.
2. . Azoknak is, kik (mint el!bb emlitettk) az orszg hatrain kivl vrakban vannak, az ilyen
halasztsok csak hrom nyolczados trvnyszakon legyenek javukra, a negyediken pedig
felelni s trvnyt llani tartoznak.
"80
3. . Ezenkivl, ha kt vagy akr tbb fitestvr osztozatlan llapotban volna s atyjuk, vagy ez
elhalvn, az id!sb fitestvr otthon maradna, a tbbi testvrek pedig, vagy valamelyik kzlk,
akr hboruban, akr (mint emlitettk) az orszgon kivl vrakban volnnak elfoglalva;
ezeknek ama halasztsok hasonlkpen mit se hasznljanak.
4. . Ha azonban a fivrek megosztoztak volna, a kapott halasztst hasznlhatjk s lvezhetik.
5. . Ha pedig nmelyek az effle halasztsokat a kirlyi felsgt!l csalrdul mernk
kieszkzlni, vagyis, ha hazugmdra llitjk, hogy fivreik hboruban, vagy az orszgon kivl
vrakban vagy kvetsgekben vannak elfoglalva, legott nyelvvltsgon maradjanak.
6. . A mely bntetsre nzve a bir, a ki el!tt az gy foly, ha jelen vannak, !ket szemlyesen,
ha pedig tvol vannak, gyvdeiket fogja el s a bntetst rajtuk azonnal elengedhetetlenl
vegye fl.
8. CZIKKELY.
Mindenik vrmegyben vlaszszanak kirlyi embereket,
kiknek a hiteles bizonysgokkal a vgrehajtsokra ki kell mennik;
s bntetsk, ha csalst kvetnek el.
Tovbb, mivel a vgrehajtsok eszkzlsben nagyon fontos dolog az, hogy mikpen viselik
magukat a kirlyi emberek, s hogy milyenek ezek?
". . Azrt rendeltk, hogy mindenik vrmegyben kteles az ispn a nemesek kznsgvel
egytt a tehet!sebb s szemlyesen ott lak nemesek kzl, a vrmegye szksghez kpest
tizet vagy tizenkett!t vagy nyolczat s ennl tbbet vagy kevesebbet kivlasztani; s csak is
ezeknek kell s szabad a kptalan vagy convent bizonysgval tanuvallatsok, perbehivsok,
iktatsok s egyb vgrehajtsok eszkzlsre kimenni, a kik is ktelesek ezt a terhet egy
egsz ven keresztl elviselni.
2. . Mihelyest pedig megvlasztjk, !k is tartoznak a trvnyszk szinn, az albb megirt
minta szerint, eskt tenni, pen ugy, mint a kptalanok s conventek vlasztottjai.
3. . s a kik a rejuk bizott terhet elvllalni vonakodnak, azok huszont mrkn maradjanak,
melyeket az alispnnak azonnal s elengedhetetlenl be kell hajtania.
4. . A mikor pedig valamely vgrehajtsrl visszatrnek, akkor, valamint a kptalan vagy
convent bizonysga a kptalanban vagy konventben, ugy !k is ktelesek s tartoznak eskt
tenni, hogy azt, a mit lttak, cselekedtek, hallottak, megtudtak s vgrehajtottak, annak rendje
szerint fogjk megvallani.
5. . A kikre pedig kzlk rbizonyul, hogy brmely okbl valamely csalrdsgot kvettek el,
azokat becslet- s embersgvesztetteknek kell tekinteni s ezenfll legott az ispn utjn
azonnal s elengedhetetlenl behajtand huszont mrkban kell elmarasztalni s a kirlyi
felsg klns kegyelme nlkl tbb soha, sem birsg el!tt, sem azon kivl semmi dologban
sem tehetnek bizonysgot.
"8"
9. CZIKKELY.
Szolgabirkul az egyes megykben tehet"sebbeket vlaszszanak,
s azok bntetsr"l, ha a tisztsgeket nem akarnk elvllalni.
Tovbb, mivel mindenik megyben olyan nemeseket szoktak szolgabirkk megvlasztani,
kikr!l tudva van, hogy tehetsgre s vagyonossgra nzve a tbbiek mgtt llanak, a minek
kvetkeztben megesik, hogy flelemt!l, kedvezsb!l s fizetsrt igen sok haszontalansgot
kvetnek el,
". . Ezrt hatroztuk: hogy ezentul nem ilyeneket, hanem derk s rdemes s jmdu
birtokos embereket kell minden vrmegyben az ott lakk kzl megvlasztani, a mint ez,
kztudoms szerint, a nhai felsges Zsigmond csszr urnak s ms kirlyoknak idejben is
szoksban volt.
2. . Ha pedig az ekkpen megvlasztottak kzl brki is ezt a terhet elvllalni vonakodnk,
legott az ispn utjn azonnal s elengedhetetlenl behajtand tven mrkn maradjon.
3. . s ezek a szolgabirk knnyen megismerhet! czimereket s pecsteket ktelesek s
tartoznak hasznlni.
10. CZIKKELY.
Milyeneknek kell lennik a kptalanok s conventek bizonysgainak?
s ezek hsges vgrehajtsrl s jelentsttelr"l,
valamint a vtkez"k bntetsr"l.
Tovbb, mivel a kptalanoknak s conventeknek bizonysgul kikldtt emberei ugy a
bevallsokban mint a levelek kiadsban is kedvezsb!l, pnzrt, ajndkrt, gy#lletb!l,
flelemb!l s szeretetb!l igen sok s hihetetlen szablytalansgot szoktak elkvetni; ez pedig
leginkbb azrt szokott trtnni, mivel az ilyen vgrehajtsokra nem kanonokokat hanem
oltrigazgatkat vagy kplnokat s gyakran iskolsokat meg koldulkat is kldenek, a kik
igen knnyen megvesztegethet!k,
". . Azrt, hogy e bajnak mlt gondoskodssal elejt vegyk, hatroztuk: hogy minden
kptalani s conventi helyen a kanonokok s szerzetesek a vgrehajtsban megtartand
igazsgossgra az egyhzf! vagy helyettese kezbe eskt tartoznak tenni s hogy ezutn a
kptalanbl egyedl csak kanonokot, a konventb!l pedig csakis papi hivataltvisel! szerzetest
s senki mst sem szabad a vgrehajtsokra kikldeni.
2. . Ezeket pedig sorrendben kell kikldeni.
3. . s valahnyszor valamely vgrehajtsrl, a melyet teljesitettek, visszatrnek, esk alatt
jelentst tartoznak tenni.
4. . Utazsuk s a levelek vltsgdijai tekintetben pedig tartsk meg azt a mdot s rendet, a
mely nhai Zsigmond csszr ur idejben llott fn s a mely albb a jelen decretumban is meg
van llapitva.
5. . A mid!n pedig !ket valamely perbehivs vagy tanuvallats foganatositsra avagy
akrmely ms dologban kldik ki: a tanuvallatst a kirlyi emberrel, kinek becsletesnek s
lelkiismeretesnek s jmdu birtokosnak kell lennie, kln-kln kell megejtenik ugy a
nemesekre, mint nem nemesekre s ms mindenkire nzve, a kit megkaphatnak.
6. . A vallats el!tt azonban kteles a bizonysg ezekt!l a legszigorubb eskt kivenni, hogy a
mit t!lk krdezni fog, arra nzve hiven s igazn fognak vallani.
"82
7. . Azutn pedig azt, hogy hov valk s ha nem nemesek, hogy kinek a jobbgyai, s hogy
milyen llapotuak, nvszerint; tovbb azt is, a mit a nyomozs alatt lev! dologrl
mindegyikk sajt tudsa gyannt vallani fog, vagyis az egyesek tanusgttelt, szrl-szra
kteles s tartozik fljegyezni.
8. . A kikre nzve pedig kiderl, hogy ezt a rendelst thgtk, azok mint hitszeg!k s
hamisitk, mint a kzjnak s kzigazsgnak ruli legott javadalmaikat veszitsk; s
egyhzif!nkeik ezeket msok rszre ktelesek adomnyozni s amazoknak semmikpen meg
nem kegyelmezhetnek.
11. CZIKKELY.
A szerzetes conventek aptsgait s prpostsgait
egyedl az illet" rend szerzetesei birjk.
Tovbb, mivel a szerzetes aptoknak s prpostoknak, kivltkpen pedig azoknak gondat-
lansga s hanyagsga miatt, a kik a rendszablyokat meg nem tartjk, azok conventjei nagyon
rendetlenl, tunyn s botrnyosan szoktak lni, s a levelek kiadsban meg a vgrehajtsok
foganatositsban igen sok rendellenessget s csalrdsgot szoktak elkvetni.
". . Azrt kirlyi felsgnk akaratbl, valamint a f!pap urak, brk s el!kel!k meg a tbbi
orszglakosok kzs tancsra hatroztuk s vgeztk, hogy jvend!re a szerzetes, f!kpen
pedig a pecsttel bir conventek, aptsgainak s prpostsgainak birtokban msok ne
lehessenek, mint annak a rendnek a szerzetesei, a melyhez az illet! aptsgok s prpostsgok
tartoznak.
2. . s hogy az aptok s prpostok sszes szerzetes trsaikkal egytt a rend szablyaihoz
kpest, szablyszer letet tartoznak folytatni.
12. CZIKKELY.
Hogy a pspkknek a conventeket s prpostsgokat
venkint ktszer kell megltogatniok.
Tovbb, hogy a pspkk, a kiknek megyjben ezek az aptsgok s prpostsgok lteznek,
ezeket valamint ezek conventjeit venkint ktszer ktelesek szemlyesen megltogatni.
". . Ha pedig fontos dolgokkal lennnek elfoglalva avagy ha tvol lennnek, ezt mindazonltal
helyetteseik s prpostjaik, vagy ms becsletes s tuds egyhzi frfiak ltal meg kell
ttetnik.
2. . s ha kitnnk, hogy az aptok vagy prpostok rendk szablyt meg nem tartjk, vagy
egybknt gonosz letet lnek avagy pspkeiknek sem engedelmeskednek, tegyk !ket le, s
javadalmaikat rdemesebbeknek kell adomnyozni.
3. . Ha vannak gonosz s engedetlen szerzetesek, a ltogatk ezeket is dobjk ki a
conventb!l.
4. . Mert: ha az aptok s prpostok jk, a szerzeteseknek is szksgkpen jknak kell
lennik.
5. . s ilyen mdon sem a levelek kiadsban, sem egyebekben nem trtnhetik csalrdsg.
"83
13. CZIKKELY.
Eltrlse az N. beleegyezsvel s parancsbl-fle zradkkal
kiadott perbehivsoknak s hogy a nemes felesgeket, anykat,
lenyokat ne hivjk perbe.
Tovbb, nmelyek a perbehivsokban ezt szoktk kitenni: N. s N. beleegyezsvel s
akaratbl; a mi, hogy egyenesen az Isten s az ! igazsga ellen van, ktsget sem szenved.
Mert ht ki tudhatja azt, hogy az illet!k abba, a minek elkvetst valaki llitja, beleegyeztek-e
vagy azt akartk-e? minthogy a titkok s a szndk fltt Istenen kivl senki sem itlhet
helyesen.
". . Mirt is hatroztuk: hogy ennek utna soha sem kell ilyen perbehivsokat elrendelni.
2. . A nemesek felesgt, anyjt, lenyait s n!vreit sem kell soha perbe hini, hacsak olyan
birtokjogok alapjn nem inditank meg a pert, a melyek !ket is egyenl! joggal illetik.
3. . Mindazonltal az el!bb emlitett zradkkal, vagyis ezzel: N. s N.-nek beleegyezsvel,
parancsbl s felbujtsra soha, semmi id!ben sem kell !ket perhehivni.
4. . S ha ez mgis megtrtnnk, a rendes birk s az itl!mesterek azt figyelmkre ne
mltassk, soha meg se engedjk.
14. CZIKKELY.
A kzs tanuvallats megejtesnek mdja; s a szemgyre vtelr"l.
Tovbb a kzs tanuvallatsok eszkzlsre nzve rendeltk: hogy a felek igazsgnak minl
vilgosabb kideritsre, a mint eddigel, ugy ezutn is szabad kzs tanu vallatst eszkzlni.
". . Mindazonltal azt a kvetkez! renddel kell foganatositani; hogy valahnyszor az ilyen
tanuvallatsnak szksge flmerl, azt mind a kt fl, az illet! vrmegye trvnyszkn egy
napon vitesse vgbe.
2. . Ezenkivl, hogy a kptalan vagy convent bizonysga s a kirlyi emberek mind a kt fl
rszre ugyanazok s ne klnbz!k legyenek.
3. . s hogy a kptalan vagy convent bizonysgnak s a kirlyi embereknek az egyes tanukat
kln-kln kell megesketnik s az gyre nzve, melyet ki akarnak deritni, kln kell
kikrdeznik s kihallgatniok.
4. . s tovbb, hogy a peres feleknek az ilyen vizsglat vagy tanuvallats alatt nem szabad
jelen lennik, hanem a kirlyi, kptalanbeli vagy conventbeli emberek zrjk !ket ki s az !
tvolltkben kell mindenkit (mint emlitettk) kln kikrdezni s kihallgatni.
5. . A hamis eskv!ket, becsteleneket pedig s azokat, a kik tisztessgket s emberisgket
vesztettk; ezenkivl a nem nemeseket, mg ha birtokosok lennnek is, a kiket a kirlyi felsg
nem nemesitett, nem kell ilyen tanusgttelre elfogadni s bocstani.
6. . Tovbb, hogy a szemgyre vtelben a rgi mdot s szokst kell megtartani.
7. . Tovbb, mivel eddigel a kzs tanuvallatsok rendetlen vghezvitele miatt nha
kedvezsb!l vagy gylletb!l, nha pedig a felekt!l val flelemb!l igen sok, mg pedig
nyilvn val hamis eskvs trtnt: azrt teht, a lelkek e kisrtetbe vitelnek elkerlse s
megszntetse, egyuttal pedig a vtkezsre vezet! eme veszedelmes alkalomnak eltvoztatsa
czljbl vgeztk: hogy mbr a fentebbi czikkben elg vilgosan meg van mondva, hogy
mikpen kelljen a tanuvallatsokat s egyb trvnykezsi cselekvnyeket vgrehajtani, mgis,
"84
hogy e krhozatos hamis eskvsek annl inkbb megsznjenek s kiirtassanak, ama
tanuvallatsok vghezvitelben kvetkez! rendet kell tartani.
8. . Hogy, ha a tanuvallatsokrl szl jelentsb!l kitnik, hogy a panaszok a valsgnak
megfelelnek, nem az alperes fogja magt tisztzni, mint ez eddig szoksban volt, hanem a
felperesnek kell a maga keresett sajt s a dolog mivolthoz meg a bir hatrozathoz kpest
tbb-kevesebb esktrsnak eskjvel tmogatni s er!siteni.
9. . Ugy tudniillik, hogy ha a kereset trgya krttel, a bir, az orszg szoksa szerint a
felperesnek a krok min!sge, mennyisge s mivolthoz kpest fogja az eskt odaitlni: s ha
a felperes az ! javra kittt tanuvallatst mutat fl s a pert megnyeri: az alperest ezutn nem
kell hatalmaskods tnyben elmarasztalni, hanem a helyett legott, rgtn lefizetend! s a bir
meg a felperes kztt egyenl!en megosztand huszont mrkn vagyis szz aranyon maradjon.
"0. . s ezen fell kteles a krosnak a krokat megtriteni s azokra nzve teljes elgttelt
szolgltatni.
"". . Abban az esetben pedig, ha az ilyen krttelek dolgban a tanuvallats alkalmval a
tanuk vallomsai eltr!k volnnak: a bir tartozik meghatrozni vajon a felperes eskdjk-e az
okozott krokra nzve, vagy pedig az alperesnek kell-e magt tisztznia.
15. CZIKKELY.
F"benjr itletben, az t eset kivtelvel, senkit sem kell elmarasztalni,
s hogy ha az urak tisztei vagy jobbgyai er"szakoskodnak, uraiknak eskvel
kell magukat tisztzniok, azok rszr"l pedig igazsgot szolgltatniok.
Tovbb vgeztk: hogy hatalmaskods tnyben, ha mindjrt valaki a birsg el!tt vagy
msutt is, sajt szjval vallan be a gonosztetteket, a melyeket elkvetett, ennek utna senkit
sem kell elmarasztalni, (hanem ha az albb megnevezett esetekben);
". . Ugymint a nemesek hzainak megrohansa, tovbb a birtokok s haszonvteleik meg
tartozkaik elfoglalsa, ugyszintn a nemeseknek igaz ok nlkl val letartztatsa, ezenkivl a
nemeseknek megsebesitse, megverse vagy meglse miatt.
2. . Ezekben az esetekben pedig a birnak ekkpen kell eljrnia: hogy ha a felperes a maga
rszr!l a fentebb megirt mdon s renddel tanuvallatst mutat fel, azt az gyet, ha a felek ugy
akarjk, a dolog b!vebb igazolsa vgett kzs tanuvallatsra bocsssa.
3. . Ha pedig, az alperes a tanuvallatst elfogadni vonakodnk, akkor a felperes, az orszgnak
e rszben eddig megtartott szoksa szerint, keresetnek nagyobb igazolsa vgett ellenfelnek
fejre tartozik eskdni.
4. . Ha pedig a pert, a felek akaratval, az el!bb emlitett kzs tanuvallats utjn fog eldnts
al kerlni s ama kzs tanuvallats tisztn s flttlenl a felperes javra fog kitni, akkor a
felperes rszre kell az itletet hozni; de ha a felmutatott tanuvallomsok nem egyez!k, akkor
a bir a tanuk vallomsai alapjn hatrozza meg, hogy melyiknek kzlk, tudniillik a
felperesnek-e, vagy az alperesnek kellessk megeskdnie.
5. . Ha pedig ez el!bb megirt esetekben, a melyek tudniillik hatalmaskodsra tartoznak, az
urak vagy brmely ms orszglakosok vrnagyjai, tisztjei, vagy ms cseldjei avagy jobbgyai
volnnak vtkesek vagy bntannak brkit: e miatt az ! uraik ne essenek a hatalmaskods
tnynek bntetsbe, hanem rtatlansgukra nzve (hogy tudniillik azt a gonosztettet nem az
! parancsukbl kvettk el, a mint a jog szerint s a bir el!tt ill!nek ltszik) tisztzniok kell
magukat.
"85
6. . Mindazonltal, ha azok uraiknl megmaradnak, rszkr!l uraik a trvnyhez mltn,
teljes igazsgot tartoznak tenni s szolgltatni.
7. . Egyb esetekben pedig, ugymint a krositsokban, jogtalansgok elkvetsben s
ezekhez hasonlkban, a megszokott mdot s rendet kell megtartani.
16. CZIKKELY.
A visszazs bntetse.
Ezen kivl, mivel a tanuskods, kzs tanuvallats, szemgyrevtel, iktats s visszaiktats,
valamint a birtokjogok becslse alkalmval a vesztes fl eddigel, a birsg s az igazsg
megvetsvel, nha visszazseket szokott hasznlni, a melyekrt a visszaz!ket, az eddiglen
fnnllott szoks szerint, els! izben egy, msod izben pedig kt arany mrkban marasztaltk
el;
". . Mirt is, ez er!szakoskodk s trvnyt s igazsgot hboritk vakmer!sgnek kell!
eszkzzel val megfkezse vgett, hatroztuk s rendeltk, hogy ha jv!re ezt brki, legyen
az akrmilyen rend, rangu s llsu, brmi mdon s brmi okbl, akr f!benjr itlet
alkalmbl is, megtenni merszeln, akkor azt az ellenfl ellenben hatalmaskods tnyben, s
ezen fell, ha ez iktats vagy visszaiktats avagy becsls esetben trtnt, ama birtokjogoknak
a becsjben, a melyekre nzve az iktatsnak, visszaiktatsnak vagy becslsnek meg kellett
volna lennie; ha pedig kzs tanuvallats vagy szemgyrevtel alkalmval trtnnk az,
hasonlkpen hatalmaskods tnyben s ezenfell a per elvesztsben kell legott elmarasztalni
s elmarasztaltnak tekinteni.
17. CZIKKELY.
Hogy a hrom vsron val kikiltsok eltrlend"k.
Tovbb, hatroztuk s rendeltk, hogy a hrom vsron val kikiltsok, melyek eddigel
birtokok s birtokjogok, azonkivl levelek s okiratok felmutatsa, valamint ktelezsek
dolgban is, s ms egyb gyekben szoktak el!fordulni, megsznjenek s ezentul soha semmi
id!ben meg ne trtnjenek, hanem vgkpen eltnjenek. Mert inkbb visszalsnek s
romlottsgnak, semmint trvnynek lehet azt nevezni.
". . A ktelezsekre nzve pedig azt kell szablyul tartani: hogy ki mint ktelezte magt, a
szerint kapjon, trvnyes perbehivs utn, az els! nyolczados trvnyszakon trvnyt s
igazsgot: s erre, a jelen decretum erejnl fogva legyen ktelezve.
18. CZIKKELY.
Hogy prbaj vivst a kirlyi trvnyszken nem szabad elhatrozni,
kivve a kirly katonai curijnak szoksa szerint eldntend" perekben
s akkor is csak bizonyitkok hinyban.
Tovbb, mivel a prbajok vivsban egy s ms tekintetben igen sok csalst lehet elkvetni,
mert azok, a kik kztt ez az itlet kell, ritkn kzdenek meg nmagukra, hanem viadorokat
brelnek, kiket nha ajndkkal, kedvezssel s igretekkel megvesztegetnek, s a kik ekkpen
sajt, mg oly igazsgos felket (miutn ezek nem maguk szoktak megvivni) el hagyjk bukni.
"86
". . Mirt is hatroztuk: hogy az itletnek ez a neme, mely ez orszgon kivl a vilgon
hallatlan, rk id!kre megsznjk s hatalmaskodsok meg birtokjogok dolgban annak soha
helye ne legyen.
2. . Prbajnak ugyan is egyedl csak akkor lehetne helye s az arra az esetre van elrendelve, a
mikor minden bizonyitk hinyzik.
3. . mde hatalmaskodsi s birtokgyekben mindig vannak a feleknek bizonyitkaik; s
klnben is a prbaj megitlse a kirly katonai kurijra s nem a trvnyszkre tartozik.
4. . Ehhez jrul az: hogy a trvnyszkeken a kirlyi felsg szemlyes jelenltnek mindenkor
ott kell lennie s a leveleket meg kell pecstelnie. Ez pedig legtbbnyire egyhzi szemly
szokott lenni. Jelen lesznek azonkivl az rsekek, pspkk s tbb ms papi szemly s pen
ezrt nem illik, hogy a prbajt a trvnyszken hatrozzk el.
5. . Ennlfogva, ebb!l s tbb ms dvs szempontbl s helyes okokbl az itletnek ez a
neme rk id!kre eltrlend! s azt soha sem kell elrendelni, hanem ha olyan perekben, a
melyekben minden bizonyitk hinyzik; pldul ha utkzben valamely egyedl lev! ember egy
ms egyedl lev!t, a nlkl, hogy valaki ltn, kifosztana, vagy ha egyik a msiknak, a nlkl,
hogy valaki tanuknt jelen lenne, klcsnt adna, vagy valamit titokban mondana s klnben
sem a fosztogatst, sem a hitelezst, sem pedig a mondott szavakat bizonyitani nem lehetne.
6. . A mely esetekben az ilyen prbajt meg lehet ugyan itlni, de nem a trvnyszken, hanem
a kirlyi felsg katonai curijban; mert kztudomsu dolog, hogy (a mint emlitettk) az ilyen
fajta itlet erre s nem a trvnyszkre tartozik.
19. CZIKKELY.
Mikpen fejezend"k be ngy nyolczados trvnyszakon
a birtokjogokat trgyaz peres gyek.
Tovbb: minthogy a birtokok s birtokjogok trgyban is ezutn inditand pereknek eldnt-
se s az orszglakosok nyugalma s a kzigazsg rdekben csak ngy nyolczados trvny-
szakra van szoritva s korltozva:
". . Hatroztuk, hogy a birtokjogokat trgyaz perbe idzett minden alperest az els!
nyolczados trvnyszken ki kell kiltani, hogy a perbehivs annl inkbb tudomsra jjjn.
2. . s az itl!mesternek, a ki el!tt az a per folyamatba jtt, lajstromot kell vezetnie, a mint ez
szoksos.
3. . s ha ez a nyolczados trvnyszakon nem jelent meg, semmi teherben vagy birsgban sem
kell elmarasztalni.
4. . De ha a msodikon s harmadikon sem fog megjelenni, akkor a rgt!l fogva szoksos
birsgot tartozik megfizetni.
5. . A negyedik nyolczados trvnyszakon pedig, akr megjelenik s akr fogja magt s gyt
vdelmezni, akr nem, a pert az el!rebocstott czikkely rtelmben, akrmifle szvlts ellent
nem llvn, vglegesen kell elintzni s befejezni.
"87
20. CZIKKELY.
Az itl"mestereknek szllsaikon nem szabad itlkezni; s hogy az itletleveleket
a trvnyszken fl kell olvasni s minden itl"mesternek al kell irnia.
Tovbb hatroztuk s rendeltk: hogy ezutn egyltaln semmi itl!mester se merjen akr
birtokok, akr hatalmaskodsok, akr brmifle egyb gyek irnt inditott vagy inditand
perben magnszllsn, tudniillik a kirlyi felsg tbljn vagy trvnyszkn kivl birskodni
s itleteket hozni, hanem minden, ugy nagyobb, mint kisebb peres gyet a trvnyszken, a
tbbi rendes birk jelenltben kell megvizsglni.
". . s hogy az itl!mesternek egyltaln semmifle levelet sem szabad msutt mint a
trvnyszken kiadni, f!kpen olyanokat, melyek fontos gyekben kelnek s amelyek a dolog
vgeldntst illetik.
2. . A hol is el!bb fenhangon s rthet!en nyilvn fel kell olvasnia, azutn az igazsg nagyobb
biztositsa s nyilvnvalsga kedvert, ne csak az illet! itl!mester er!sitse meg pecsttel,
hanem ms itl! mester is kteles legyen s tartozzk azt alirni.
3. . Akkpen, hogy ha a per a kirlyi itl!mesterek el!tt foly, akkor a levelet a ndori
itl!mester, ha pedig ez el!tt foly, akkor a kirlyi vagy orszgbiri itl!mester kteles
kzjegyvel elltni s alirni.
21. CZIKKELY.
A klnbz" szemlyeknek adott mentessgek az ispnok s ms rendes
birk biri hatsga all, er"tleneknek s semmiseknek tekintend"k.
Tovbb, mivel nmelyek gondoskodtak arrl, hogy magukat a bnok, vajdk, vrmegyei
ispnok vagy alispnok birskodsa s joghatsga all mentesitsk s egyedl csak a kirlyi
felsg birskodsa s joghatsga al tartozzanak, a mely mentessgben elbizakodva a
tbbieknek bntetlenl igen sok krt, srelmet okoznak, azokat er!szakosan elnyomjk,
ellenk rtalmas dolgokat s msnem gonoszsgokat szoktak elkvetni.
". . Ezrt elrendeltk: hogy az eddiglen brmikpen engedlyezett s brki rszr!l kiesz-
kzlt minden ilyen mentessg (kivvn az rks ispnokat, kikr!l tudva van, hogy a dics!lt
kirlyok igen rgi rendelsb!l egyedl a kirlyi felsg biri hatsga al tartoznak) vissza-
vonand, megsemmisitend!, s hogy azoknak semmi erejk s hatlyuk se legyen; mert azokat,
a kik a nekik engedett mentessggel s kedvezmnynyel visszalnek, ett!l mltn meg kell
fosztani.
2. . s ha valaki netn jv!re eszkzlne ki hasonl mentessgeket s kedvezmnyeket, ezek
is, a decretum erejnl fogva, teljesen er!tleneknek tekintend!k.
22. CZIKKELY.
Annak a bntetse, a ki a kirlytl felkrt fekv"jszgot, megtrtnt
ellentmonds ellenre, a maga rszre er"szakosan elfoglalja: hogy az ispn
az olyant dobja ki s a fekv"jszgok becsjben marasztalja el.
Tovbb mivel a kirlyi felsgt!l az ! szolginak s ms hiveinek adomnyozott fekv!
jszgok s birtokjogok trvnyellenes elfoglalsa miatt, nem csak a kirlyi felsgnl, hanem az
egsz orszgban is sokszor szoktak panaszkodni s zgoldni.
"88
". . Igen sokan ugyanis arrl panaszkodnak, hogy mihelyt a kirlyi felsg emberei vagy msok
! t!le valamely fekv! jszgokat felkrnek, ezeket annak minden kutatsa nlkl, vajon
tudniillik ! felsge azokat igazsgosan s trvnyesen adomnyozhatta-e, rgtn elfoglaljk s
az ! ellentmondsuk ellenre, birtokba veszik.
2. . Ezrt hatroztuk s rendeltk: hogy ha ennekutna azok, kiknek a kirlyi felsg brmely
nven s czimen fekv! jszgokat adomnyozott, ezeket az orszg jogai, trvnyei s szoksa
ellen, mg az ellentmondk eltiltsa ellenre is, brmely ton hatalmukba keritik: az ispn
kteles lszen !ket az ellentmondk krsre nyomban meginteni, hogy azokrl kezket
levegyk.
3. . s ha ezt az ! els! felhivsra s intsre megtenni vonakodnnak, amaz ellentmondk
msodszori krsre kteles leszen, miutn el!bb a valsgrl meggy!z!dtt, !ket a jelen
trvny erejnl fogva elfogni s az illet! javakbl kidobni, s ezenfell minden eszkzzel a
javak kzbecsjnek megfizetsre knyszeriteni.
4. . A minek vgrehajtsra, ha az alispnnak magra elg ereje nem volna, megkeressre, a
vrmegye mellette flkelni s !t kell! kszsggel segiteni s tmogatni tartozik.
5. . A kik pedig oly hatalmasak lennnek, hogy az ispn azt a vrmegye segitsgvel sem
hajthatn vgre: azok ellenben az alispntl nyert rtesls utn, a kirlyi felsg tartozik e
javakat elfoglaltatni.
23. CZIKKELY.
Hogy az ilyen zradkkal kirlyi kzb"l elltott adomnylevelek er"tlenek.
Tovbb vgeztk: hogy ha ennekutna valaki a kirlyi felsgt!l fekv!jszgokat krne fl s
az a felkr! azt kivnn, hogy azokat a kirlyi felsg sajt neve alatt foglaltassa el, egy-
szersmind az adomnylevelet oly rtelemben irassa meg, mintha a fekv!jszgok adomnyo-
zsa kirlyi kzb!l trtnt volna: az ilyen adomnylevlnek e zradkra nzve Kirlyi kzb!l,
semmi ereje s hatlya se legyen.
". . s hogy azt sem az ispnoknak, sem pedig a nyolczados trvnyszkeken a rendes
birknak s itl!mestereknek nem kell tiszteletben tartaniok.
24. CZIKKELY.
Hogy a kirlytl a trvnyek s rgi szoks ellenre
felkrt jszgok fel nem krteknek tekintend"k.
Tovbb, hogy mind azok a fekv! jszgok, birtokok s birtokjogok, a melyeket a kirlyi
felsg a legkzelebb elmult, vagyis az ezer ngyszz nyolczvantdik vt!l fogva az r
ezernyolczszz nyolczvanhatodik vnek mostani Vizkereszt nnepnapjig bezrlag, brkinek
adomnyozott, ha s a mennyiben azokat valaki az orszg jogai, trvnyei s rgi szoksa ellen
elfoglalta, azoknak letartztati s elfoglali, kirlyi vagy ndori levl utjn trtnt el!zetes
felhivs, s megints utn, e felhivs s megints napjtl szmitand egy egsz hnap
tartamn bell ktelesek s tartoznak e jszgokat visszabocstani.
". . Klnben az ispn tartozik azokat az illet! vrmegynek mellje vlasztand s kirende-
lend! ms nemeseivel azoknak, a kiki voltak, visszaadni s !ket azokban megvdeni.
"89
2. . Ha pedig a letartztatk hatalmasok volnnak, az ispnnak ellenben ennek vgrehajtsra
nem volna elg ereje s tehetsge, akkor, a vrmegye kteles s tartozik a jelen decretum
erejnl fogva flkelni s az ispnnak e rszben segitsgre menni.
3. . A letartztatknak viszont, ha azt vlik, hogy ezekre a fekv! jszgokra nzve a kirlyi
adomnynl fogva valami jogot szereztek, ezt az orszg trvnye szerint kell keresnik.
4. . Ha pedig a letartztatk oly hatalmasak, hogy az alispn azt az egsz vrmegye
segitsgvel sem tehetn meg, akkor az ispntl vett rtesits utn a kirlyi felsg kteles s
tartozik a javakat elfoglaltatni s az el!bb mondottakat vgrehajtani.
25. CZIKKELY.
A zlogos fekv" jszgokat illet" perlekeds mdjrl s
azok bntetsr"l, a kik, megints utn, a pnzt flvenni
s a javakat visszabocstani nem akarjk.
Tovbb, mivel megszokott trtnni, hogy nmelyek, szksgt!l knyszeritve, fekv!
jszgaikat s birtokaikat zlogul ktik le s noha azokat id!kzben, egyb javaiknak
eladsval is, ki akarnk vltani s erre kszpnzk is volna, mgis azok, a kiknek lektttk,
megfeledkezvn dvkr!l s becsletkr!l, nem akarjk visszabocstani; hanem ennek a
dolognak az eldntst a nyolczados trvnyszkre utasitjk, hogy tudniillik akkzben azok
jvedelmt huzhassk:
". . A minl fogva az ilyen birtokok s fekv! jszgok ama szegnyekt!l s rkseikt!l
minden id!kre idegen kzre jutnak, s ennek kvetkeztben egyenesen arra sznt pnzket vagy
elklteni knytelenek vagy elveszitik;
2. . Azrt, hogy azoknak az uzsorsoknak a gonoszsgt megfkezzk s e szegnyek
krtalanitsrl gondoskodjunk, hatroztuk s rendeltk: hogy ha brmely ilyen uzsors, kit az
ellenfl birilag s trvnyesen felszlitott, pnzt felvenni, vagy annak felvtele utn a zlogos
javakat kiadni s visszabocstani nem akarn, hanem az gyet a nyolczados trvnyszkre
vinn, ezt az gyet az els! nyolczados trvnyszken be kell vgezni s olyan itlettel elltni:
3. . Hogy azok a fekv! jszgok minden fizets nlkl visszabocstandk; s a bir azokat
azonnal adja vissza; ezenfell pedig azt az uzsorst a msik fl ellenben akkora pnzsszegben
kell legott elmarasztalni, a mekkorrt azok a jszgok neki le voltak ktve.
26. CZIKKELY.
Magszakads esetben mit kelljen tenni a ktes fekv" jszgokra
nzve az elhunyt nemesek felesgei s lenyai rdekben?
Tovbb, mivel megtrtnik, hogy valahnyszor valamely fekv!jszgok vagy birtokjogok
akr magszakads czimn, akr ms okbl a koronra s kvetkezskpen a kirlyi felsg
adomnyozsa al hramlanak, igen sokan fellpni s lrmzni szoktak, hogy ezek a jogok
rejok szllottak, s ekkpen nemcsak hogy alkalmatlan lrmjukkal a kirlyi felsget megsike-
titik, hanem a fontosabb dolgokkal elfoglalt felsget visszatartjk, hborgatjk s akadlyozzk
is, nehogy azokba beleelegyedjk; azokat is, kiknek ! felsge ilyen fekv! jszgokat adom-
nyoz, ellentmondssal gtoljk meg abban, hogy magukat beiktassk;
"90
". . Ezt pedig leginkbb azrt szoktk cselekedni, hogy akkzben, mig a trvny el!tt eld!lne,
hogy vajon a kirlyt felsgre vagy msokra hromlottak-e ama javak, azok gymlcst,
jvedelmt s egyb haszonvteleit bntelenl szedhessk:
2. . Mirt is rendeltk jelen trvnynyel: hogy ha brmely megyben valamely elhunytnak
magszakadsa czimn jogok hramlsa trtnt s az effle birtokokra nzve nem nyilvnval,
hanem ktsges, ha vajon kirlyi jogra, vagy az elhunyt nemzetsgb!l val atyafiakra avagy a
lenygi rkskre tartoznak-e? Akkor a kirlyi felsgnek e javakat ama ktsges dolog
eldntseig, el kell foglaltatnia s hsges kzkzhez adnia s szolgltatnia, tudniillik valamely
becsletes s alkalmas ember kezhez, a kit erre a kirlyi felsg ki fog rendelni, a ki azalatt, a
mig ama ktsg megoldsra jut s az gy vglegesen eld!l, azokat szokott s igazsgos
jvedelmeikkel egytt tartsa kezn.
3. . A mit pedig netn a szokott s rendes jvedelmen tl csikart volna ki, azt annak kteles
s tartozik visszaadni, a kihez azok a javak az gy eldntse utn kerlni fognak.
4. . Hozztvn azt: hogy, a kik azt llitank, hogy ama javak rejuk szllottak, azok
ktelesek egy egsz esztend!n bell (a mint ezt a kvetkez! czikkely is rinti), akr tartanak
nyolczados trvnyszket akr nem, a ndor el!tt a maguk jogait felmutatni s bebizonyitani,
hogy azok a javak !ket illetik.
5. . A mit ha megtehetnek, a ndor rendelje el s foganatositsa az ! beiktatsukat. Ha azon-
ban a bizonyits !ket cserben hagyja, azokat a javakat azok kezhez kell adni s szolgltatni, a
kiknek a kirlyi felsg adomnyozta: s a kik netn utbb azokhoz jogot tartannak, keressk a
kirlyi kzb!l trvny utjn.
6. . Mid!n pedig e birtokokban a figon magvaszakadt embereknek felesgeik s lenyaik
maradnak htra, akkor mindaddig, mig az ! jogaikra nzve a valsg, vajjon tudniillik e
birtokok a lenygat rksgl s rkid!kre illetik-e vagy sem, ki nem derl, azokat nem kell
kezkb!l elfoglalni s elvenni.
7. . A mely valsgot ama n!k, a fentebb mondottak szerint egy ven bell ktelesek s
tartoznak kimutatni.
8. . s ha kiderl, hogy ezek a birtokok a lenygat nem illetik, akkor, miel!tt az ilyen
magvaszakadtak emlitett felesgeit azok uralmbl kizrnk, hitbreikre s jogaikra nzve a
kirlyi felsg vagy msok, a kikre e birtokok szllottak, vagy azok is, a kiknek a kirly azokat
netn adomnyozta, teljesen elgitsk ki.
9. . A lenyok szmra pedig, az orszg rgi szoksa szerint, lenynegyed fejben el kell
klniteni az apai hzat az apai birtokok negyedrszvel egytt, s kihzasitsuk idejig azok
birtokban kell !ket hagyni.
"0. . Kihzasitsuk s frjhezadsuk utn pedig negyedjogukra nzve pnzl kell !ket kielgiteni.
"". . Ha pedig valakinek lenya vagy n!vre akr valamely br vagy nemes udvarbl, akr
sajt apai hzbl vagy brhonnt msunnan, apjnak vagy fivrnek beleegyezsvel s
akaratval birtoktalan emberhez ment frjhez, az ilyen lenyt apjnak vagy fivrnek nemes
mdjra kell ama lenynegyed birtokban hagyni s megtartani.
"2. . Ha pedig apjnak vagy fivrnek beleegyezse s akarata nlkl tette azt, akkor az !
lenynegyedrszre nzve nemesi jogot ne kapjon, de mindamellett pnzbeli fizetssel ki kell
!tet elgiteni.
"3. . s ebben az esetben negyedjognak kiadst nem birtokban, hanem pnzben kvetelheti.
"4. . A mint kztudomsu dolog, hogy ez a szoks s rendtarts eddigel is divatban volt.
"9"
27. CZIKKELY.
A fekv" jszgok felkr"i abban az esetben, ha az iktats idejn
ellentmondk akadnak, a fekv"jszgokat ne foglaljk el. s hogy mit
kell tenni, ha az ellentmondk a fekv" jszgokban iziben beleelegyednnek?
- A felesg, frje halla utn semmi okbl se essk el viszonhitbrt"l.
Azonkivl rendeltk, hogy ha a kirlyi felsg valakinek akr magszakads, akr kirlyi jog
czimn, vagy brmely ms czimen fekv! jszgokat, birtokokat s akrmifle ms birtok-
jogokat adomnyozott s az iktats idejn ellentmonds trtnnk, a megadomnyozott kteles
az ellentmondsnak engedni s helyet adni; s ez ellentmonds ellenben ne lpjen azok
uralmba s birtokba.
". . Mindamellett azonban, ha az ellentmond azoknak a fekv! jszgoknak a birtokba
iziben befurakodott s azel!tt azok uralmban nem volt (a mint ezt a fntebbi czikkelyben is
emlitettk) az ellentmond tartozik az adomnylevl keltnek napjtl szmitand egy egsz
v eltelte el!tt, akr tartanak azalatt nyolczados trvnyszket, akr nem, a kirlyi felsg, vagy
a ndor, vagy erre kirendelt itl!mesterei el!tt jogait flmutatni s ellentmondsnak okt adni
s egyszersmind bebizonyitani, hogy azok a leger!sebb joggal !tet illetik.
2. . Klnben, a hatrid! elteltvel, a kirlyi felsg vagy a ndor, a jelen trvny erejnl
fogva, dobja ki azokbl a fekv!jszgokbl s adjk t annak, a ki felkrte. s ezen fell brmi
hasznot hozott legyen az ellenmond ezekb!l a javakbl, annak teljes megtritsre kell !t
knyszeriteni.
3. . Ha pedig azok a javak mg tovbbra is az ellentmond kezn lennnek, az ellent-
mondnak, a jelen trvnyerejnl fogva, a fentirt czikkelyek rtelmben, a nyolczados
trvnyszken trvny utjn kell azokat annak kezb!l keresnie.
4. . Tovbb a felesgek hitbre, frjeiknek brmikpen bekvetkezett halla utn mindenkor
psgben maradjon s attl soha se essenek el.
28. CZIKKELY.
A f"papok s egyhzi szemlyek, kik vilgi nemesek ellen pert
inditanak, a per fgg"ben lte alatt, egyhzi tilalmat nem bocsthatnak ki.
s hogy "ket a vilgiak ellenben ugyanazon bntetsben kell elmarasztalni,
a melylyel "k a vilgiakat maguk ellenben sajt pereikben kivnjk sujtatni.
Tovbb, mivel a f!papok s egyb egyhzi frfiak meg nemesek kzt nha perek s viszly-
kodsok szoktak tmadni s az egyik fl a msik felet minden ton, mdon s mindenfle
fortlylyal terhelni trekszik:
". . Azrt, az orszglakosok nyugalmasabb llapota s java rdekben, nehogy tudniillik
ebben az esetben az egyik flnek a msik felett valami hatalma legyen, hatroztuk: hogy, ha a
f!papok s ms egyhziak a nemesek ellen brmely bir el!tt pert inditottak, a per fgg!ben
lte alatt, a kirlyi felsg hatrozott tudomsa nlkl a miatt a dolog, vagy gy miatt, mely
krl a per forog, ezeket nem kell egyhzi tilalom al vetni vagy ellenkben egyhzi tkot
tartalmaz itletet hozni, nehogy gy tnjk fel, mintha ezt inkbb indulatossgbl, semmint
igazsgszeretetb!l hoztk volna.
2. . s ha a f!papokat vagy ms egyhziakat valamely bir el!tt elmarasztalnk, legott
ugyanazokba a birsgokba essenek, a melyekkel ellenfeleiket akartk sujtani.
"92
29. CZIKKELY.
Miknt mehetnek vgbe az orszgban a letartztatsok.
Tovbb mivel a keresked!ket s zrked!ket, valamint a tbbi szegnyeket, a kiknek vagy
kereskeds vagy meglhetsre szksges dolgok beszerzse vgett vagy egyb dolgaikban is
kell ez orszgban ide s tova utazgatni, klnfle letartztatsok utjn sokflekpen szoktk
terhelni, akadlyozni, hborgatni s helyrehozhatatlan krral sujtani:
". . Azrt elrendeltk s megllapitottuk: hogy a letartztatsokra nzve ennek utna minden-
kor, a jvend! rk id!kre ezt a mdot kell kvetni: hogy, ha valaki panaszkodik, hogy egy
msik neki adsa (ha csak nem tiszta az adssg, azaz ha csak nem kzzelfoghat s
nyilvnval az ads, a kit kznsges s anyanyelvnkn szembeval adsnak neveznek,
mert ezt kzhelyen is le szabad tartztatni), ezt vagy egy msikat, vagy msokat nem kell
rgtn knye-kedve szerint letartztatni, hanem a dolgot el!bb annak a vrmegynek az
ispnjnl tartozik bejelenteni, a melyben adsa van.
2. . A ki a jelen trvny erejnl fogva kteles leszen az ads urt nyomban meginteni s
egyszersmind megkeresni, hogy azt trvnybe fogja.
3. . s ha a hitelez!nek nem tesz eleget, az ispn utjn behajtand tizenkt nehz mrka
bntetse alatt !t a legels! trvnykezsi napra a trvnyszk el tartozik vinni, hogy a
felperesnek feleljen.
4. . S ha itt magt vdelmezni s tisztzni nem tudja, vagy ha nevezett ura !t a msodik
trvnykezsi hatrid!ben a trvnyszk el nem viheti s llithatja; az alispn kteles s
tartozik az ! urnak javaibl a felperest nemcsak a t!kesszegre, hanem a ktelez! vagy
felperes rszr!l felmerlt sszes kltsgekre nzve is teljesen kielgiteni.
5. . Ha pedig az adst, vagyis alperest, ura letartztatta, a trvnyszknek tadta s ez
elmarasztalta: ura kteles s tartozik a biri hatrozathoz s az ispn meghagyshoz kpest,
az ads vagyonbl nemcsak a t!kesszegre nzve, hanem, mint emlitettk, az okozott
kltsgekre is nzve elgttelt adni; s erre az ispn knyszeritse !t.
6. . S ha az adsnak az elgttelre elegend! vagyona nincsen, el!szr azt, a mije van, kell a
hitelez! rszre kiszolgltatni s fizetsbe adni; s azutn szemlyt is a mondott hitelez!
kezhez kell tszolgltatni.
7. . Ha pedig az ispnnak e rszben valahol nem engedelmeskednnek, gy hogy nem enged-
nk meg, hogy a jelen trvny erejhez kpest tartoz ktelessgt teljesitse, s knytelen
volna a dolgot a kirlynak rtsre adni; akkor annak a birtoknak az ura, a melyben tudniillik
az ispnnak ellenszeglnek, legott huszont mrkn maradjon, melyeket a kirlyi felsg
elengedhetetlenl be fog hajtatni.
8. . s nem kevsbb legyen kteles s tartozzk a kirlyi felsg a hitelez!nek vagy felperes-
nek az adssg mennyisgre s sszegre nzve az ennek rszr!l tett kltsgekkel egytt
minden tovbbi halaszts nlkl elgttelt adni.
30. CZIKKELY.
A kik hadba, vagy egyebv akrhov utaznak, senkinek se tegyenek krt.
Tovbb, megllapitottuk, hogy a mid!n a f!papok, brk s brmely ms nemesek, akr a
kirlyi felsghez vagy az ! curijba, akr hadba vagy egyebv akrhov, s akr magn- akr
kzgyekben utaznak, mindenkor s mindentt a tbbi orszglakosok kra, rvidsge,
bntalmazsa s akadlyozsa nlkl ktelesek s tartoznak utazni.
"93
31. CZIKKELY.
A katonk senkinek se okozzanak krokat; s a krtev"knek bntetsr"l.
Tovbb, mivel a katonk utazsa s megszllsa eddigel, mint mondjk, az orszglakosoknak
igen nagy terhre s krra volt, azrt ht hatroztuk s vgeztk:
". . Hogy mind a kirly, mind pedig ms brmely orszglakosok csapatjai, tudniillik gy a
lovasok, mint a gyalogosok, melyeknek az orszgon t kellend utazniok, jvend!re minden,
tudniillik akr a lovaknak, akr az embereknek szksges lelmiszer rt ktelesek legyenek
mindentt megfizetni s krt sehol se merszeljenek tenni.
2. . Hogyha nmelyek, nem kivltkpen a kirlyiak, hanem msoki is, ezzel ellenkez!t
cselekszenek, azoknak urt azok, kik a krt s vesztesget szenvedtk, az okozott krokrt
trvny utjn vonjk krd!re.
3. . Ha pedig kirlyi csapatok lennnek, a kirlyi felsg kteles lszen egy becsletes s j
mdu birtokos embert melljk rendelni, a ki velk menjen s meg ne engedje, hogy brhol
krt tegyenek.
4. . s ha ez mskpen merne cselekedni s a krok meg jogtalansgok miatt emelt panasz a
kirly flhez jut, a kirlyi felsg annak a rszr!l olyan igazsgot s akkora elgttelt tartozik
szolgltatni, hogy ne csak az okozott krok, hanem azok a kiadsok is megtrljenek,
melyeket a kros vagy panaszos fl tett.
5. . Nehogy azonban az lelmi szerek fizetse s ra tekintetben valamely egyenetlensg s
vita tmadjon, vgeztk: hogy az orszglakosok az lelmi szereket a hadba menend!, ugy
kirlyi, mint egyb csapatoknak mindentt a kirlyi felsg lajstroma s rszabsa szerint
ktelesek oda adni s kiszolgltatni, a melyet a kirlyi felsgnek az id! krlmnyeihez kpest
kell megcsinlnia s csapatjai vezet!inek tadnia; s e csapatok azok rt hasonlkpen e
lajstrom vagy rszabs tartalmhoz kpest ktelesek s tartoznak mindenkor megfizetni,
6. . Aztn, mivel nmely csapatok, f!kpen pedig a knny fegyverzetek vagy huszrok
megszoktk cselekedni azt, hogy a hadsereg lefegyverkezse utn vagy zsoldjuk lejrtval is
nem sajt fekv!jszgaikon, hanem msokin vesztegelnek s pihennek s ott bntetlenl, igen
sok krt, alkalmatlansgot, s msfle rtalmas dolgokat visznek vgbe, azrt hatroztuk s
vgeztk;
7. . Hogy az ilyeneknek a jv!re sehol sem szabad msok fekv! jszgain maradniok vagy
vesztegelnik, hanem ktelesek haza menni s ott, ha tetszik, j zsold utn nzni.
8. . Hogyha netaln vakmer!en ellenkez!t akarnnak megkisrteni, s azok, a kiknek
jszgain tartzkodnak, ezt rossz nven vennk, ezt azt illet! vrmegye ispnjnak be kell
jelentenik s !t megkeresnik, hogy tvolitsa el !ket.
9. . Ez pedig kteles azokat nyomban meginteni, hogy tvozzanak el s az okozott krokat
tritsk meg; s ha nem engedelmeskednnek, fogja el s megfenyits vgett szllitsa t
szemlyesen a kirlyi felsghez, azoknak s csaldjaiknak vagyonbl pedig az okozott krokat
hozza helyre s fizesse meg.
"0. . Ha pedig erre az ispnnak egy magra nincs elg ereje s tehetsge, akkor a vrmegye
tartozik mellette flkelni.
"". . Ha pedig az ispn lanyha vagy hanyag lenne s a kros fl ellene a kirlyi felsghez
panaszt nyujtana be, a kirlyi felsg kteles s tartozik annak az ispnnak a sajt vagyonbl az
sszes krokat helyrehozni s a kltsgeket is megtriteni s ezenfell azokat a csapatokat a
panaszos birtokbl eltvolitani.
"94
32. CZIKKELY.
A velenczeieknek s lengyeleknek, htlensg bntetse alatt senki
se merjen fekv"jszgokat vagy vrakat eladni, vagy rszkre
brmely czimen ideiglenesen truhzni vagy elajndkozni.
Tovbb, mivel a velenczeiek s lengyelek minden ron s uton s minden rmnynyal azon
voltak s mindenkor azon vannak, hogy lbukat a szent koronra tartoz fldekre s
uradalmakba betegyk s ezeket bitoroljk, a minthogy nmely rszket tnyleg bitoroltk is:
". . Ezrt hatroztuk s vgeztk, hogy rk htlensg vtke alatt, egy orszglakos se merjen
nekik vagy valakinek kzlk, vrakat, er!ssgeket, vrosokat, mez!vrosokat, falvakat vagy
ms ingatlan javakat eladni, rszkre ideiglenesen truhzni, elzlogositani, flajnlani,
odaajndkozni vagy brmely ms mdon adni vagy tszolgltatni.
33. CZIKKELY.
Ha az uraknak nemes vagy brmifle tisztei msoknak krokat okoztak,
az urak tartoznak azok rszr"l elgttelt szolgltatni; ha pedig nem tisztek,
hanem csak zsoldosok lennnek, perbe kell "ket fogni.
Tovbb, mivel az urak tisztei s szolgi, az urokba vetett elbizakodottsguknl fogva, a
tbbieknek igen sok krt, jogtalansgot, alkalmatlansgot s akadlyt szoktak okozni, azrt,
hogy a vakmer!sgket s szemtelensgket megfkezzk s egyszersmind, hogy uraik is
vatosabbakk legyenek, vgeztk s hatroztuk:
". . Hogy ha a nemesek s birtokosok, kik uraiktl vrakat vagy tisztsget birnak, ezekb!l
gonosz dolgokat visznek vghez: azok urai ktelesek legyenek annak az ispnnak megkere-
ssre, a ki alatt llanak, a valsg el!zetes kideritse utn, a srelmeseknek igazsgot
szolgltatni s elgttelt adni s minden vghez vitt rosszat helyrehozni.
2. . Ha pedig az effle gonoszsgok elkvet!i nincsenek valamely tisztsgben, ha nem uraiktl
csak zsoldot kapnak s sajt hzaikban maradnak vagy mskpen szolglnak uraiknak s igy
kvetnnek el ilyen gonosztetteket, !k magok tartozzanak az ispn el!tt megjelenni, trvnyt
llni s magukat tisztzni.
3. . Ebben az esetben azonban nem kell s nem is szabad az ! uraiknak az ! dolgukba
elegyedni s !ket megvdeni, hanem ktelesek !ket az emlitett ispnhoz elbocstani.
4. . Azok pedig, a kik mskpen mernnek cselekedni, legott annak a szolgnak ktszeres
dijn maradjanak s az ispn mindamellett kteles azt a szolgt elfogni s annak rszr!l a
srelmesnek kell! igazsgot szolgltatni.
5. . Az ilyen uraknak pedig lljon jogukban s hatalmukban, szolgikat, a kik tudniillik
msokat megkrositanak vagy valamely gonosztettet kvetnek el, vagy akr sfraikat, a kik a
rejok bizott javakat h#tlenl kezelik, vagy helyes szmadsttel nlkl megszknek; tekintet
nlkl nemesi kivltsgukra s mentessgkre, brhol szabadon elfogni s elgtteladsra
szoritani.
6. . Ha azonban a szolgt valaki elfogn s ez panaszolkodik, hogy igazsgtalanul fogtk el,
az gyet az ur ellenben trtnt perbehivs utn az els! nyolczados trvnyszken meg kell
vizsglni s a fogsgba ejtettnek az ! ura rszr!l igazsgot kell szolgltatni.
"95
34. CZIKKELY.
Hogy a szkevny szolgt vagy tisztet az,
a kihez szktt, adja vissza el"bbi urnak.
Ezenkivl, ha valakinek szolgja vagy sfrja megszkik s ms r szolglatba llt be, az uj ur
a rginek megkeressre s megintsre azt nyomban szabadsgolni s magtl elbocstani
tartozik, klnben legott ama szolga ktszeres dijban elmarasztaltnak kell !t tekinteni.
". . s nem kevsb, ha semmi ron sem akarn elbocstani, a srelmes !tet a legel!szr
tartand nyolczados trvnyszkre perbe hivja, a hol neki annak rszr!l teljes s mlt
igazsgot kell szolgltatni.
35. CZIKKELY.
Az ispnok a vmhelyeket vizsgljk meg
s a kirlynak mindegyikr"l tegyenek jelentst.
Tovbb a vm- s rvpnzek behajtsra nzve rendeltk: hogy mindenik vrmegynek az
ispnja kteles legyen az egsz v alatt, tudniillik urunk krlmetlsnek jv! nnepeig az
illet! megynek bizonyos szmu s el!kel!bb nemeseivel a kirlyi felsgnek hiven megjelen-
teni, hogy hny vmhely van abban a megyben s vajon a vmot hidakrt vagy tltsekrt,
avagy szrazfldn vagy mskpen szedik-e, s azt is, vajjon hny lesek azok a hidak s
tltsek, hogy ! felsge ennek alapjn a f!pap urakkal s brkkal meghatrozhassa s meg is
hatrozza, kinek mennyit szabad az utasoktl vm fejben kvetelni.
". . Ha pedig nmelyek ezutn nem talnk, e meghatrozson tul, tbbet kicsikarni az e
rendelsnek ellenszeglni, az ispn tartozzk ezt a vlasztott nemesekkel helyreigazitani s a
srelmeseknek ugy a behajtott sszegre, mint a kltsgre nzve is eleget tenni.
2. . Ha pedig javithatatlanok lennnek, tiltsa meg nekik az ispn, hogy a mig a kirlyi felsg
meg nem kegyelmez, addig ott vmot szedni ne merszeljenek; s ezenfell gyeljen arra, hogy
fldjkn azon a helyen mindenki szabadon is minden vmfizets nlkl kelhessen t.
3. . s az ilyen tkel!ket pedig az ispn a trvny ez thgival szemben megvdeni tartozik.
4. . Ha pedig valamely ispnnak magnak lennnek vmhelyei abban a megyben, a melyben
tisztet visel, annak az ispnnak a vmhelyeit kt ms szomszdos vrmegye ispnjai tartoznak
megvizsglni s azoknak llapott, krnylllst s min!sgt, a mondottakhoz kpest, a
kirlyi felsgnek bejelenteni.
36. CZIKKELY.
Hogy a parasztok, kik felesgeiket viszik, vmot ne fizessenek.
A szabk vagy posztnyirk vm fejben ne fizessenek tbbet,
mint ms utasok.
Tovbb a parasztoktl, kik ms falukbl felesgeiket hozzk, ezutn egyltaln semmi vmot
sem kell venni.
". . s hogy a szabktl meg posztnyirktl nem negyven denrt, mint eddig szoksban
volt, hanem csak annyit kell a vmhelyeken venni, a mennyit ms mesteremberekt!l s uta-
soktl vesznek.
"96
37. CZIKKELY.
A bnok s ispnok ne merjenek beleavatkozni az Isten egyhzaiba,
a melyek kegyursga a kirlyra tartozik.
Tovbb megllapitottuk s rendeljk, valamint a nhai igen dics! Zsigmond csszr is, mint
tudva van, elrendelte:
". . Hogy egy bn, ispn, vajda vagy ms brmily czim, hatalmu, mltsgu s kivl llsu
kirlyi tiszt se merszelje az rseki, pspki egyhzakat, aptsgokat, prpostsgokat s
brmely ms, a kirlyi kegyuri jognak fentartott s az al helyezend! egyhzakat s azok
tartozkait, haszonvteleit s jvedelmeit, nemklnben azok dzsmit s birtokait, hivatalnak
vagy tisztsgnek hatrain s korltain bell, a kirlyi felsg klns megbizsa nlkl
elfoglalni, vagy azokba rszben vagy egszen beavatkozni.
38. CZIKKELY.
Annak bntetse, ki az elfogott tolvajt s latrot szabadon ereszti.
Tovbb, a ki tolvajt, latrot vagy brmely ms nyilvnos gonosztev!t elfogott s azt
fogsgbl szndkosan el hagyja menni; az legyen kteles s tartozzk a vrmegyei ispn
rszre annak a gonosztev!nek a dijt, a srelmesek rszre pedig az okozott krt megfizetni.
39. CZIKKELY.
A jobbgyok er"szakos s jogtalan elvitele, s hogy szabadsgukban
ll helyben maradni vagy elkltzni s annak bntetsr"l
a ki "ket igaztalanul letartztatja, hogy el ne kltzzenek.
Tovbb, mivel a jobbgyok vagy parasztok er!szakos s jogtalan elvitele miatt klnfle
zugoldsok s klnfle panaszok, klnfle perpatvarok s egyenetlensgek is tmadnak:
". . Ezrt megllapitottuk, hogy mindazokat a jobbgyokat, kiket egy v ta a jelen vizkereszt
nnepnapjig brki jogtalanul s az orszg szoksa ellenre elvitt, az ispn felszlitsra
uraiknak vissza kell adni.
2. . A kik pedig nem adjk vissza, azokat, legott a jobbgy dijban kell elmarasztalni, a
melynek egyik felt az ispn a maga rszre, msik felt pedig annak a rszre kteles
behajtani, a ki a jobbgy volt.
3. . s az ispnok ezt minden megyben s mindenkinek a fekv! jszgaiban puhatoljk ki s
hajtsk vgre.
4. . Ezt pedig mindenekel!tt a kirlyi felsg s a felsges kirlyasszony jszgaiban kell
megkezdeni, azutn pedig msoknak a jszgaiban.
5. . Jv!re pedig senki se merje msoknak (eltvozni kivn) jobbgyait hatalmasul s az
orszg szoksa ellenre, valamely kigondolt rmnynyal visszatartani, ugy hogy szegnyeknek
szabadsgukban lljon akr helybenmaradni, akr eltvozni.
6. . Ha pedig valaki arrl panaszolkodik, hogy az vit hatalmasul s jogtalanul elvittk:
akkor az illet! vrmegye ispnja a megvlasztott kirlyi s ms becsletes emberekkel vizsglja
meg a dolgot s ha a panaszt igaznak fogja tallni, az elvitt jobbgyokat adassa vissza s az
er!szakoskod ellenben a fntebb emlitett bntetst hajtsa vgre.
"97
7. . A kik pedig jobbgyaikat gonoszlelk zaklatssal vagy valamely kigondolt szokatlan
dologgal visszatartank, pldul ha csak akkor vetnnek ki rjuk adt, a mikor megtudtk,
hogy el akarnak tvozni, vagy pedig mr sok id!vel azel!tt kivetettk, de mg be nem hajtot-
tk, leginkbb azrt, hogy azt mondhassk, hogy azok nekik mg mindig le vannak ktelezve
s ebb!l az okbl !ket visszatarthassk; azokat legott az el!re bocstott bntetsben, vagyis
hat girban kell elmarasztalni, melyet az ispn rajtok azonnal s elengedhetetlenl megvenni
tartozik.
8. . Ha valaki rendkivli takst akarna t!lk venni, ezt is hatvan nap alatt szedje be; klnben
azt a takst azontul patvarosnak kell tekinteni.
40. CZIKKELY.
A dzsma sszeirsban s behajtsban az 1464. vi
decretumban megszabott mdot kell kvetni.
Tovbb, mbr a dzsmafizetsre nzve, tudniillik, hogy milyen mdon s milyen rendben
kellessk azt fizetni attl az id!t!l fogva, hogy a kirlyi felsg, Isten rendelsb!l a kirlyi
mltsg polczra jutott minden orszggylsen, minden sszejvetel alkalmval s ltalban
az orszglakosok minden gylsben mindenkor tancskoztunk s e rszben igen sok trvny
is kszlt; mindamellett annak olyan utjt-mdjt mg meg nem kaptuk, hogy a felek
megelgedjenek s a panaszok megsznjenek;
". . s mbr pen ezrt a jelen orszggylsen is, mind a kirlyi felsg, mind az orszg-
lakosok sokat s hosszasan gondolkoztak e fltt; mgis jobb s megfelel!bb utat-mdot nem
tudnak kapni annl, a mely a kirlyi felsg koronzsnak idejn lett kitallva:
2. . Ebb!l az okbl hatroztuk s vgeztk, hogy az ezutn jvend! rk id!kben a dzsm-
kat az emlitett koronzs idejn tett rendelkezshez kpest kell fizetni s beszedni.
3. . Ezt mindazonltal hozztve, hogy valahnyszor azokat a dzsmlk valamely vrmegy-
ben be akarjk szedni, ktelesek legyenek a pspk vagy kptalan kltsgre azok kzl a
nemesek kzl, kiket a kirlyi felsg majd minden megyben ki fog vlasztani, egyet vagy
kett!t magukkal vinni, a kik mindenek fltt arra gyeljenek, hogy a dzsmkat mindentt
igazsgosan s j mddal fizessk.
4. . Tovbb, hogy a dzsmlknak igazsgtalan s flsleges dzsmk kivetst meg ne
engedjk.
5. . s ha e dzsmlk nem fognak nekik engedelmeskedni, ktelesek legyenek ezt a
pspknek vagy kptalannak megirni s !tet err!l rtesiteni.
6. . s ha ez nem gondol vele s a dolgot el nem igazitja; a kirlyi felsgnek kell jelentst
tennik, a kinek kegyelmnl s kegyessgnl fogva, az orszglakosok dvs hasznra s
nyugalmra, magra kell vennie azt a terhet, hogy ugy a pspk vagy kptalan, mint a dzsm-
lk rszr!l is, olyan, igazsgot tegyen, a melylyel a vrmegye jl s mltn megelgedhessk.
Id!kzben azonban a dzsmaszedsnek sznetelnie kell s ennek alkalmbl a pspknek nem
szabad egyhzi tilalmat kibocstania.
"98
41. CZIKKELY.
A dzsml elgedjk meg a paraszt eskjvel, ha nem elgszik meg,
az asztagot, egy arany lettele mellett szthnyhatja.
Tovbb rendeltk (minthogy a nhai igen dics! Zsigmond csszr ur is, mint tudva van,
elrendelte volt), hogy a dzsmlknak a dzsmafizet!k eskjvel meg kell elgednik; s ha
nem akarnak megelgedni, lljon szabad hatalmukban, az asztagot megvizsglni.
". . s ha tbbet tallnak, mint a mennyit a paraszt mondott, a tbbletet vegyk el s ezen
fel!l rjk ki re az igaz dzsmt, a melyet meg kell fizetnie.
2. . Ha pedig annyit tallnak, a mennyit a paraszt mondott, tartozzanak a parasztnak, az
asztag felforgatsval okozott kr fejben, nyomban egy aranyat fizetni.
3. . Melynek fizetst ha megtagadnk vagy elleneznk, legyen joga a parasztnak, a dzsml
lovt szabadon elvenni.
4. . s hogy ezt annl knnyebben s knyelmesebben megtehesse, elrendeljk ezzel a
trvnynyel, hogy miel!tt a dzsmlk az asztag megvizsglsba bele fognak, lovaikrl
szlljanak le, s azokat a dzsmafizet! paraszt hzban vagy udvarban kssk ki.
42. CZIKKELY.
Azokrl az llatokrl, melyekb"l az egri pspki megyben
tizedet szoktak venni.
Tovbb, hogy az egri pspki megyben a tized kirovs al es! llatokat a parasztok csak
szent Mihly napig legyenek ktelesek eltartani.
". . s ha ezek az llatok azon az id!n tul vletlenl tnkremennnek, a parasztokat e miatt
semmi mdon sem kell terhelni, de mindamellett tartoznak megeskdni, hogy nem az !
hibjukbl, sem csalrdsguk miatt, sem sajt akaratukbl nem mentek tnkre.
43. CZIKKELY.
A fldes urak a dzsmbl a maguk rszre semmit se bitoroljanak.
Tovbb, vannak bizonyos megykben olyanok, a kik egyes birtokaikon a dzsmls idejn egy
csr buzt s gabonanemt, ugyszintn egy pincze bort szoktak a maguk rszre visszatartani
s az ezekb!l jr dzsmkat maguk szmra beszedni.
". . s mivel ez a visszals ktsgtelenl a szent kirlyok rendelse ellen kapott lbra, mert
bizonyos, hogy ezek azt rendeltk, hogy egyedl a falusbirk s ezek is csak a dzsma
beszedse alkalmval rejok nehezed! munka, szolglat s kltsg miatt legyenek mentesek.
2. . Ennlfogva hatroztuk, hogy ez a visszals megsznjk s rk id!kre eltrlttnek
tekintessk, ugy, hogy a fldesurak rszre dzsmls alkalmval semmi csr s semmi pincze
se maradjon.
3. . Az ellenkez!k s a trvny thgi ellenben pedig az ispn alkalmas knyszer
eszkzket hasznljon, a ki, ha ebben lanyha lesz, vagy ezt megtenni egyenesen vonakodik, e
rszben jelentst kell tennie a kirlyi felsgnek, a ki aztn tartozzk !ket rknyszeriteni.
"99
44. CZIKKELY.
Hogy azokat a peresgyeket, melyeket a dzsmk dolgban nmelyek
a rmai curia el"tt inditottak meg, vissza kell vonni.
Tovbb vgeztk, hogy azok az orszglakosok, a kik, brmilyen rendek s ranguak legyenek
is, eddigel a rmai curia el!tt a dzsmk trgyban, brmely szemlyekkel s brmely id! ta
perlekedtek vagy mg jelenleg is perlekednnek, azokat a pereket szntessk meg s tartozza-
nak azokat mjus h els! napjig, tudniillik szent Flp s Jakab apostolok legkzelebb
kvetkez! napjig visszavonni s ez orszgban a kirlyi felsg trvnyszknek elbirlsa al
bocstani.
". . s ha valaki arra a hatrid!re visszavonni s a kirlyi felsg el!tt megjelenni elmulasztan:
ez, a megjelen! fl krsre, tekintet nlkl amannak makacssgra vagy tvolltre, kteles
leszen az igazat eldnteni s az gyet vglegesen befejezni s ugy a derksszegre s krra,
mint a kltsgekre nzve is itletet hozni s ezt, a jelen trvny erejnl fogva, annak rendje
szerint vgrehajts al bocstani.
45. CZIKKELY.
Dzsmk trgyban vagy egyb gyekben senki se merjen
a rmai curin pert inditani; s a dzsmapereket,
mid"n birtokjog forog krdsben, a kirly intzze el.
Tovbb rendeltk: hogy ennek utna egyltaln senki se merjen az orszglakosok kzl akr
dzsmk, akr brmely ms dolgok irnt (a mint ez albb vilgosabban meg lesz mondva), az
ugyancsak albb kijelentett bntetsek alatt, az emlitett rmai curin, perlekedni.
". . Ha pedig a f!pap urak vagy ms egyhzi szemlyek brmely orszglakosok ellen vagy
viszont a dzsmk irnt, akr ezek behajtsa trgyban, akr a fltt is, vajjon kell-e rszkre
igazsg szerint s teljes mrtkben dzsmt fizetni, vagy brmely ms mdon, avagy akrmely
ms dolgok irnt is pert kezdeni, vagy a megkezdettet folytatni akarnk, legyen szabad ezt
megtennik, de mshol sehol, mint a kirlyi felsg el!tt, a kinek elvllalt uralkodsnak
tisztnl fogva, a felhozottakhoz s bebizonyitottakhoz kpest azt, a mi igazsgos, mindenki
rszre, meg kell itlnie.
2. . Azt mindazonltal hatrozottan kijelentvn, hogy a dzsmagyekben mindenkor egyedl a
kirlyi felsgnek sajt szemlyben szabad s lehet itlni, nem pedig az orszg ms birinak.
46. CZIKKELY.
Hogy a kirly sulyos s felette nagy panaszra senki fekv"
jszgait sem foglalhatja el s a f"papurak meg brk tancsa
nlkl htlensg vtkben senkit sem marasztalhat el.
Tovbb, hogy a kirlyi felsg egyszer panaszra, brmily sulyos s nagy legyen is az, az
orszglakosok fekv! jszgait ne foglaltassa el.
". . Hanem a panasz meghallgatsa utn irjon az ispnnak s az illet! vrmegye megvlasztott
nemeseinek s parancsolja meg nekik, hogy a panaszrl tudomst szerezzenek s arrl a kirlyi
felsgnek h# jelentst tegyenek.
200
2. . Ez pedig azoknak tanusga alapjn fontolja meg, ismerje fl s hatrozza el, mit kellessk
azokkal tenni? s hogy vajjon javaik elfoglalsval lakoljanak-e vagy ms bntetst rdemel-
nek?
3. . Tovbb, hogy a kirlyi felsgnek a brk s f!papok tancsa nlkl, senkit sem kell az
orszglakosok kzl htlensg vtkben vagy bnben elmarasztalnia.
47. CZIKKELY.
Mikpen szabad valakinek a kirlyhoz htleneket tizenkt napon t
s nem tovbb, vraiban s fekv"jszgaiban tartani,
s azok bntetse, a kik ellenkez"t cselekszenek.
Vgeztk: hogy a kirlyhoz htleneket senki se merje vraiba, er!ssgeibe, vrosaiba vagy
egyb jszgaiba befogadni s ott tartani s vdelme al venni.
". . Mindazonltal, ha a htlenek kzl valaki bizalombl valamelyik urhoz vagy bartjhoz
meneklne, ennek szabad !t befogadni s tizenkt napon t (de nem tovbb) bntelenl
magnl s hznl tartani.
2. . s ha az illet! a kirlyi felsg elbe akarna menni, akr azrt, hogy kegyelmet nyerjen,
akr azrt, hogy engedelmessgnek bizonysgt adja vagy hogy rtatlansgt tisztzza, lljon
szabadsgban a befogadnak !tet, ha akarja, a kirlyi felsg szabad menedklevele alatt
(melyet a jelen trvny erejnl fogva ezennel minden ilyen htlen rszre megadottnak s
engedlyezettnek kell tekinteni) a kirlyi felsghez, brhol legyen is ez, magval vinni vagy
levelvel s embereivel oda el is kldeni, s rette esedezni, megkegyelmezse rdekben
fradni s kzbenjrni.
3. . Mindazonltal, ha a kirlyi felsgt!l a kegyelem nem volt kieszkzlhet! s megnyerhet!,
semmikpen se merje !t ujbl a maga vraiba, er!ssgeibe, vrosaiba, mez!vrosaiba vagy ms
birtokaiba s fekv! jszgaiba befogadni s bebocstani.
4. . A kik pedig netaln msknt mernnek cselekedni, azoknak az a vra, er!ssge, vrosa,
mez!vrosa, faluja vagy birtoka, a melybe tudniillik az ilyen htlent befogadnk, legott a kirlyi
fiscusra hromoljk s azt azonnal rhramlottnak kell tartani.
5. . A melyr!l a kirlyi felsg, a jelen hatrozat erejnl fogva, tetszse szerint szabadon
rendelkezhessk.
48. CZIKKELY.
Az ispnoknak minden gonosztev"t brhol, brki fekv" jszgain
el szabad fogniok; s hogy az ellenszegl"k annak a birtoknak
az elvesztsvel bnh"dnek, a hol a gonosztev"ket megkapjk.
Tovbb, ha valakinek fekv! jszgain tolvajok, latrok, gyilkosok, gyujtogatk s pnzek
avagy levelek vagy akr msok kzirsnak hamisiti tartzkodnnak s e fekv! jszgok urai
azokat az ispn felszlitsra jszgaikbl ki nem znk, az ispn tartozzk azok elfogsa
vgett rjok kldeni.
". . s ha a parasztok, vagy azoknak a birtokoknak a lakosai, a melyeken azok tartzkodnak
az ispn emberei ellen flkelnnek s nekik ellentllnnak, hogy azokat el ne foghassk; az
ispn a birtokot azonnal ne foglalja el, hanem tartozzk msodszor nagyobb er!vel s nagyobb
20"
hatalommal rkldeni s mind az emlitett gonosztev!ket, mind pedig azokat a parasztokat is
elfogatni.
2. . A mikor is, ha az illet! birtok urnak a tisztei a parasztokkal egytt vagy akr kln, ms
bntrsakkal flkelnnek s nem hagynk azokat elfogni, azonban megigrik, hogy !ket a
trvnyszken az ispn el!tt trvnybe fogjk llatni, az ispn embereinek engedelmeskednik
kell s meg kell elgednik. s ebben az esetben az ispn a birtokot ne foglalja el.
3. . Ellenben, ha azokat sem elfogni nem hagyjk, sem, a mint emlitve volt, meg nem igrik,
hogy trvny elbe llatjk, kteles s tartozik azt a birtokot mindaddig elfoglalni, mig a kirlyi
felsg meg nem kegyelmez.
4. . Ha pedig ebben az esetben, az illet! fldesur az ispn vagy ennek emberei ellen
szemlyesen kelne fl s llana ellent, hogy a mondott gonosztev!ket vagy azokat a lzad
parasztokat se lehessen elfogni s azt a mint el!re volt bocstva, meg nem igrn, hogy !ket a
trvnyszken el! fogja llatni, vagy ha megigrn s meg nem tenn, az a birtok, a melyen ez
meg fog trtnni, szlljon rk id!kre a kirlyi fiscusra s azt a jelen trvny erejnl fogva
azonnal re hromlottnak kell tekinteni, a melyet a kirlyi felsg szabadon vagy a maga
szmra tarthat meg vagy msoknak is adomnyozhat.
49. CZIKKELY.
A kirly az urak s nemesek ama fekv" jszgait s birtokait,
a melyekben brmilyen aranyrczek tallhatk, mlt s egyenrtk
krptls nlkl el ne vegye, hanem elgedjk meg a bnyajvedelemmel.
Tovbb, ha id!k multn a nemesek vagy ms birtokos emberek birtokain arany s ezst
rczeket, s vagy ms aknkat tallnnak, ezeket a kirlyi felsg kell! s megfelel! krptls
nlkl el ne vegye.
". . Hanem ha azokat ! felsge meg akarn szerezni, az illet! birtokokrt, a melyekben ezek
az svnyok lteznek, msokat kell adnia, a melyek pen olyan hasznot s jvedelmet hajtanak.
2. . Klnben csak a kirlyi haszonvtelt, vagyis a fiscusra tartoz bnyajvedelmet szedesse,
magokat a birtokokat pedig hagyja sszes haszonvteleikkel, jvedelmeikkel s jogaikkal az
illet! nemesek bks birtokban.
50. CZIKKELY.
Szlavonorszg Zagoria vrmegyjnek birskodsa sznjk meg;
s a felebbezs a bnhoz menjen.
Tovbb vgeztk, hogy Zagoria ispnjainak trvnyszke s birskodsa, melyet eddig
Varasdon szoktak tartani, sznjk meg, s azt ennekutna soha semmi id!ben sem kell
megtartani.
". . s hogy az abbl a megyb!l val peres felek gyeiket Szlavonia bnjainak trvnyszke
vagy birsga elbe ktelesek s tartoznak vinni.
202
51. CZIKKELY.
A szntszndkos gyilkosokat kirlyi kegyelem nlkl ki kell vgezni, a kiket is,
brhol legyenek, el szabad fogni s hogy azokat senki se merje megvdeni.
Tovbb, a mely emberek, eltklt szndkkal kvetnek el emberlst, azokat, brmilyen
rendek s kivl llsuak legyenek, minden vltsgdij mell!zsvel, ki kell vgezni, s ha az
ilyen emberek szksben keresnnek menedket, brhol s brmikor kzre kerlnek, ugyan-
abba a bntetsbe essenek; azonban megtartvn a trvny rendt.
". . s annak a vrmegynek az ispnja vagy alispnjai s szolgabiri, a hol az ilyen gyilkos
kzrekerl, ktelesek legyenek s tartozzanak az igazsgot az orszg szokshoz kpest
kiszolgltatni.
2. . s az ilyeneket, a htlenekre s ms gonosztev!kre nzve fntebb kimondott bntets
alatt, senki se merje a maga vraiba s hzaiba fogadni s bebocstani.
3. . Ha pedig az emberls nem el!re eltklt gonosz szndkkal s nem elhatrozott
akarattal, hanem vletlenl vagy mskpen vratlanul trtnt, az emberl!nek legyen joga a
megltnek rokonaival szabadon egyezkedni.
52. CZIKKELY.
Mikpen kell a feleken (akr az orszg rendes biri el"tt,
akr a megyei szkeken itltk legyen el) a birsgokat megvenni.
Tovbb vgeztk, hogy ha a peres felek valamelyikt akr a ndor vagy orszgbir, akr a
tbbi rendes egyhzi s vilgi birk el!tt a nyolczados trvnyszkek idejn birsgokban vagy
trvnykezsi terhekben marasztalnk, a bir knyszeritse arra, hogy az ilyen terheket vagy
birsgokat a per befejeztvel azonnal megfizesse.
". . s ha a per vgitlettel el lesz dntve, az elmarasztaltnak javaibl el!szr az ellenfelet
kteles az ! rszre nzve kielgiteni, s azutn szabadsgban ll a maga biri rszbe es!
hnyadot (a mint eddig is szoksban volt) beszedni.
2. . Hasonlkpen azok is, kiket a trvnyszken a vrmegyei ispnok el!tt marasztalnak el
valamely teherben, ktelesek azt, el!zetesen trtnt megints utn tizent nap alatt megfizetni.
3. . s ha nem tudnk vagy egyenesen nem akarnk megtenni, szabadsgukban ll azoknak
annyi jszgt s birtokt megszllni, a mennyi a teherrel vagy a birsggal flr.
53. CZIKKELY.
Ha az, kit az alispnok trvnyesen elmarasztaltak,
a pert a kirlyi curihoz felebbezi, azt az elmarasztalt felet,
az gy helybenhagysa esetben ktszeres birsgban kell elmarasztalni.
Tovbb, mivel nmelyek a bnok, vajdk, ispnok s helyetteseik, valamint ms rendes birk
trvnyszkt!l s birsgtl a jelentktelen gyeket is fel szoktk vinni a kirlyi curiba,
hogy tudniillik ellenfelket hosszasabb s terhesebb perekkel, fradtsggal, kltsggel, jog-
talansggal s krttellel zaklathassk s ekknt is terhelhessk;
". . Ennlfogva az orszglakosok s kivltkpen az elnyomottak s szegnyek nyugalmra s
megknnyebblsre, a f!pap urak, brk s tbbi orszglakosok kzs tancsval, akaratval
s hozzjrulsval hatroztuk s rendeltk; hogy ha ezutn valaki valamely gyet brmely
203
birtl a kirlyi felsg curijba felebbez, s ott az el!bb hozott itletet jvhagyjk, legott
ktszeres birsgban kell !t elmarasztalni, s melyben a felebbezs miatt tekintend! elmarasz-
taltnak; s ezt az ! rendes birja azonnal elengedhetetlenl hajtsa be.
54. CZIKKELY.
A birkat s itl"mestereket senki se merje becstelensggel illetni;
s az arra szaband forbtbntetsr"l, a ki ezt vakmer"en megtenn.
Tovbb a perekben s a birsgok el!tt elbukott felek birikat nha rgalmazni, kisebbiteni s
igaztalanul gyalzni szoktk, mintha ezek nem szolgltattak volna nekik igazsgot; a kiknek
igazsgtalan s krhozatos kiablsa miatt tbbnyire igen sok botrny s msfle bajok
tmadnak;
". . Ennl fogva, hogy ezek nyelvre fket rakjunk, mindnyjunk kzs szavazatval
vgeztk, hogy egyltaln senki se merje az itl!mestereket becsmrelni vagy igazsgtalanul
csrolni, hanem ha valaki azt hinn, hogy igazsgtalan itletet kapott, annak t!lk s
birsguktl illedelemmel, becslettel s tisztelettel a kirlyi felsghez, a ndorhoz vagy az
orszgbirhoz, avagy a ndor s orszgbir helyetteseihez kell felebbeznie.
2. . Hogy ha valaki az el!bb mondottakat nem taln megtenni s nyelvt meg nem fkezn s
a becstelensget, a melylyel az itl!mestereket vagy azok valamelyikt illette, be nem bizonyit-
hatn, akkor a jelen trvny erejnl fogva pen abban a bntetsben marasztaljk el, a
melyben az itl!mestereket kell vala elmarasztalni, ha az ellenk vagy valamelyikk ellen
felhozottakat be lehetne bizonyitani.
55. CZIKKELY.
A f"benjr itletben marasztaltat birja azonnal fogja el s egyezkeds
vgett hrom napig tartsa fogva; az egyezkeds nem sikerltvel
harmadnap szolgltassa ki az ellenflnek.
Ezenkivl rendeltk, a mint a nhai igen dics! Lajos kirly ur is elrendelte volt: hogy ha
valamely nemest a trvny rendje szerint a ndor, vagy az orszgbir vagy akrmely ms bir
el!tt akr a prbajban val elbuks, hatalmaskodsos tnyben, akr patvarkods, vagy hamis
okiratok hasznlsa s felmutatsa, vagy f!benjr itlet bntetsben vagy brmely ms
dologban elmarasztaltak, a perbirja kteles legyen az ilyen elmarasztaltat elfogni s meg-
bkls s egyezkeds czljbl hrom napig letartztatni.
". . s ha ki nem egyezhetnnek, akkor az orszg szokshoz kpest, szolgltassa ki ellenfele
kezhez, hogy rajta a trvnyesen megllapitott s mlt bntetst vgrehajtsa.
2. . s ha ez az olyan elmarasztalt ellenben a hallos vagy ms bntetst, a melyet, mint
emlitettk, a trvny megllapitott, vgrehajtja, a birval s az ellenfllel szemben minden pnz
vagy teherfizets nlkl, mentesnek tekintend!.
3. . s hogy ennek az elmarasztaltnak s elitltnek fiait, fivreit, atyafiait, n!vreit, felesgt
s vrrokonait az ! bnert nem kell megbntetni, ugy hogy a bir sem annak a sajt birtokait
s rszeit, sem egyb javait (kivve egyedl azokat a dolgokat, a melyeket elfogatsa idejn
nla tallnak) el ne vegye: hanem ezek egyltalban fiaira s rkseire vagy nemzetsgre
szlljanak, a kik mind eme javakban, birtokokban, uradalmakban s birtokjogokban srtetlenl,
szabadon s nyugodtan benn maradjanak.
204
4. . Hozztvn azt: hogy ha az emlitett mdon elitlt s elmarasztalt, az ! ellenfelvel brmi-
kpen kiegyezhetik, ezt mindenkor szabadon megtehesse; s a birnak ezrt az egyessgrt
sem az elmarasztalttl, sem ellenfelt!l pensggel semmi birsgot vagy msfle fizetst sem
szabad vennie s kvetelnie; hanem az egyessget s bkt szabadon s egyltaln minden
fizets nlkl kthessk meg.
56. CZIKKELY.
Az apt firt, s viszont a fiut apjrt nem kell elmarasztalni.
Tovbb, hogy a fiut atyjnak bneirt s vtkeirt, s viszont, sem szemlyben, sem
birtokaira vagy egyb dolgaira nzve nem kell elmarasztalni vagy mskpen megrviditeni.
57. CZIKKELY.
A pspkk, kptalanok, aptok, prpostok s egyhzi szemlyek
birtokjogok szerzsben s megtartsban, rgi szoksnl fogva ne tanuvallat
levelekkel, hanem csak kivltsglevelekkel s okiratokkal jrhassanak el.
Tovbb, hogy a pspkk, kptalanok, aptok, conventek, prpostok s a tbbi birtokos
egyhzak a nemesek s egyhzak kzt birtokszerzst illet! hrom tanuvallat levllel, ha csak a
kirlyi felsg a dolgot tetszse szerint kirendelt megbizhat frfiak utjn meg nem vizsgltatja
s magt nem tjkoztatja, birtokokat se ne szerezhessenek, se meg ne tarthassanak, hanem
csak a kirlyi felsgnek vagy az ! felsgt helyettesit! birknak kivltsgleveleivel.
". . A mint mindez tudvalev!leg, a nhai igen dics! Lajos kirly r idejben, volt elrendelve s
megtartva.
58. CZIKKELY.
A szksrt"ket huszont girban kell marasztalni.
Ezenfell rendeltk, a minthogy ez az igen dics! Zsigmond csszr r trvnyben is benne
van, hogy a szksrt!ket legott elengedhetetlenl behajtand huszont gira birsgban kell
elmarasztalni s ennyivel bntetni.
59. CZIKKELY.
A szent jbi s a kisebb conventek tbb leveleket ne adjanak ki.
Tovbb, hogy a kisebb conventek, s klnsen a szent jbi convent, tartzkodjanak jv!re a
levelek kiadstl, s ezeknek semmi erejk se legyen.
60. CZIKKELY.
Hogy az egyes megyk lre ispnokat kell tenni, s hogy ezek az ispnok
ugyanabbl a megyb"l ktelesek maguknak tekintlyes frfiakat
alispnokul kivlasztani; s azok eskjr"l.
Tovbb rendeltk, hogy a kirlyi felsgnek az ! f!papjai s bri tancsval s akaratval
mindenik megyben valamely brt vagy ms jeles s jmdu birtokos embert, a ki tudniillik
megfelel!nek s alkalmasnak ltszik, kell megyei ispnn kineveznie.
205
". . s ilyen alispnul vagy alispnokul az illet! megyb!l s nem msunnan kteles valamely
jeles frfiut kivlasztani.
2. . A kik mindnyjan az irott eskminta szerint eskt tartoznak tenni; az ispn a kirlyi felsg
el!tt, az alispnok pedig magnak a vrmegynek szine el!tt.
61. CZIKKELY.
Azoknak a katonknak a bntetse, a kik az egyhzakat
megtmadjk s tnkre teszik.
Tovbb, gyakran megszokott trtnni, hogy a katonk tvonulsuk kzben, flretve az Isten
s az emberek flelmt, az egyhzakat a jobbgyok rszr!l ott biztonsg vgett elhelyezett
elesg vagy lelmi szerek s egyb dolgok miatt, megtmadjk, s onnan nemcsak a szksges
lelmi szereket, hanem azoknak a jobbgyoknak egyb javait is mind elragadjk s ott ms
szrny# s kimondani is borzaszt dolgokat bntetlenl kvetnek el:
". . Mirt is vakmer!sgk s tkozott szemtelensgk megzabolzsra hatroztuk: hogy
ennekutna az egyhzak ajtait betrni vagy az egyhzakat egybknt megszentsgteleniteni,
avagy onnan lelmi szereket vagy ms valamit er!szakosan elvenni egyltaln senki se
merszeljen, legyen az br lovas vagy gyalogos s utazzk br a hadsereggel, vagy akrhogyan
mskpen.
2. . Ha pedig jv!re az ellen vtennek, akkor, ha az ilyen csapatok kapitnya nemes ember,
ez mind birtokjogait, mind egyb mindenfle javait is veszitse, a melyek a kirlyi fiscusra
hromoljanak s legott re hromlottaknak tartandk.
3. . Ha pedig az ilyen trvnythgk nem nemesek, azokat el kell getni.
4. . Ezt a vgrehajtst pedig a hadsereg f!kapitnya tartozik foganatositani; s ha ezt el-
mulasztan, vagy taln ezt a trvnyt ! maga szegn meg, akkor a kirlyi felsg, miutn !t
err!l rtesitettk, tartozik kegyelmnl s igazsgszeretetnl, valamint veleszletett kegyess-
gnl fogva a vgrehajts foganatositst elrendelni.
5. . s ha e csapatok a kirlyi felsgi, akkor engesztelje ki az egyhzat; ha pedig msoki, ezt
a kiengesztelst azok eszkzljk, a kiki azok a csapatok.
6. . Ezt hozztve, hogy ha a katonk az lelmi szerekben szksget szenvednek, a helysg
plbnosa, vagy birja vagy elljrja tartozzk az egyhzat megnyitni s a csapatoknak annak
jelenltben, a kit e csapatok kapitnya arra kirendel, az egyhzbl igaz, mlt s ill! ron s
fizetsrt lelmi szereket adni.
62. CZIKKELY.
Azoknak a katonknak a bntetse, a kik a nemesek hzaiba szllnak
vagy az oda beszlltott lelmiszereket er"szakosan elviszik.
Tovbb, hogy az ilyen hadcsapatok, tvonulsuk alkalmval sehol se merjenek a nemesek
hzaiba szllni, sem a nemesek hzaibl s udvaraibl a jobbgyok s parasztok dolgait s
javait er!szakosan elvinni s elhurczolni.
". . E trvny thgi pedig legott ugyanabba a bntetsbe essenek, mint az egyhzak meg-
szentsgtelenit!i.
206
63. CZIKKELY.
A f"esperesek s esperesek vagy a plbnusok, javadalmaik vesztsnek
bntetse alatt, a meglt emberek eltemetsert semmit se merjenek kvetelni.
Tovbb, mivel tudomsunk van arrl, hogy a f!esperesek s esperesek meg plbnosok, meg
nem elgedvn trvnyes s igaz jvedelmeikkel, telhetetlensgkben bizonyos tkos, ez
orszgon kivl hallatlan rossz szokst hoztak be, klnsen pedig Somogy megyben, azt
tudniillik, hogy a mid!n valakit brmi mdon meg tallnak lni, annak az egyhzban vagy
czinteremben val eltemetst is mindaddig megtagadjk, a mig rszkre minden temetkezsi
s egyb dijakon fell, a melyek ilyenkor a helysgek szokshoz s klnflesghez kpest
divnak, mg egy ezst girt vagy ngy aranyat nem fizetnek; s mivel ez nemcsak visszalsnek
s gonosz szoksnak, hanem mltn bizonyos szentsgtrsnek s a simonia-vtsg egy
nemnek tekinthet!:
". . Ennl fogva vgeztk a jelen decretummal: hogy ennek utna jvend!re minden ilyen
fajta dijnak a szedse mindentt s nevezetesen az emlitett Somogy vrmegyben abba
maradjon s rkre megsznjk s a f! s alesperesek meg plbnosok s helyetteseik kzl
senki se merjen, javadalomveszts bntetse alatt, ilyent kicsikarni.
2. . A mint hogy ezt az emlitett Somogy vrmegyben a nhai igen dics! Kroly urnak,
Magyarorszg stb. kirlynak idejben is, ugyan ezen kirly urnak krelmre s srgetsre,
apostoli bullk megsemmisitettk s eltrltk, a mi ezekb!l, az orszglakosok jelen
gylsben nyilvn flolvasott bullkbl vilgosan kitnik.
64. CZIKKELY.
A f"papok s brk meg az sszes nemesek tartoznak fekv" jszgaik
utn a vrmegye pnztrba adzni, valamikor a vrmegye kzs szksgeire
kltsgek kellenek; a vonakodkat az ispn a szokott birsg felvtelvel
knyszeritse az adzsra. Mindazonltal az urak nem adznak akkor,
a mid"n orszggylsre kell mennik.
Tovbb, mivel a nemesek kznsge a vrmegykb!l nha az egsz vrmegye dolgaiban, nha
a kirlyi felsg parancsra gyakran szokott a kirlyi felsghez kveteket s vlasztott neme-
seket kldeni, akadnak pedig igy az egyhzi, mint a vilgi urak, szintgy a nemesek, aptok,
prpostok, kptalanok s conventek kzl olyanok, a kik fekv! jszgaik utn ezeknek a
kveteknek s vlasztottaknak a rszre, msok mdjra, kltsget adni vonakodnak, s
magukat az effle kltsgekre val adzs all teljesen kivonjk, a miltal tudnivalkpen a
nemesek kznsgre s klnsen a szegnyebb sorsuakra nem csekly jogtalansg hramlik.
". . Ezrt a jelen decretummal hatroztuk, hogy jv!re az sszes birtokos emberek, egytt s
egyenkint, brmely rendek s llsuak is, s brmely vrmegyben lakjanak, ktelesek
legyenek s tartozzanak a kznsg rszr!l elhatrozand kltsgeket, fekv! jszgaikbl s
birtokaikbl az ezekhez arnyitott rszben s mennyisgben a megye pnztrba mindenkor
megfizetni s megfizettetni.
2. . Kivve azonban azokat a f!pap urakat, brkat s egyb birtokosokat, a kiket a kirlyi
felsg orszggyls alkalmval levelvel nvszerint s szemlyesen meg fog hivni; de klnben,
tudniillik mid!n a vrmegye dolga forog krdsben, mindenki tartozzk adt fizetni.
3. . Az ellenszegl!ket pedig az illet! vrmegye ispnja, az ilyen esetben szoksos birsgok-
kal, vagyis hrom knny mrka teherrel is, legyen kteles s tartozzk arra rknyszeriteni.
207
65. CZIKKELY.
A fegyvereket nem szabad a vrmegye szkre bevinni, hanem
a szllsokon kell hagyni; s annak a nemesnek meg parasztnak
a bntetse, a ki mskpen cselekszik.
Tovbb mivel a peres felek s nmely ms emberek, kik a trvnyszkre mennek, fegyveres
cseldekkel s jobbgyokkal, mg pedig azoknak lehet! legnagyobb szmval szoktak minden
megyben a nemesek trvnyszkre bemenni s a tbbieket fegyverekkel vagy az emberek
sokasgval megrmiteni:
". . Ennlfogva rszint azrt, hogy jv!re az ilyen trvnyszkre mindenki nyugodtan,
szabadon s minden flelem s veszly gyanitsa nlkl bemehessen s tisztessgesen, bksen
s egszen akadlytalanul ott maradhasson; rszint meg azrt, nehogy a trvnyek s jogok a
fegyverek kzt elnmulni ltszassanak, hatroztuk, hogy ugy a nemeseknek, mint azok
cseldeinek s jobbgyainak is, a mid!n a trvnyszkre akarnak belpni, mindennem
fegyvereiket le kell tennik s a trvnyszkre fegyvertelenl kell belpnik, hogy tudjk, hogy
ott nem fegyverrel, hanem joggal kell kzdeni.
2. . A kik pedig e trvnyt thgjk, ha nem nemesek, fegyvereiket az ispn vegye el s
ezenfell zrja !ket kalodba s kt napon s ugyan annyi jen t tlen s szomjan tartsa ott.
3. . Ha pedig nemesek volnnak, azoknak fegyvert hasonlkpen vegye el s ezenfell rajtok
egy nehz girt vegyen fel.
66. CZIKKELY.
A ki korcsmba akar menni, a fegyvert tegye le.
Tovbb, mivel a sokadalmak s heti vsrok alkalmval, azonkivl a korcsmkban igen sok
emberls, sebesits, verekeds, tovbb sok veszekeds s vgtelen szmu msfle gonosz-
tettek szoktak el!fordulni, mert ht a vak szenvedly mindentt fegyvert kovcsol;
". . Ennlfogva, hogy az ilyennem gonosz bajoknak is kell! gondossggal elejt vegyk,
hasonlkpen hatroztuk, hogy mindazok, kik sokadalmakra, vsrokra s korcsmkba
mennek, brmily rendek legyenek, minden fegyverket tegyk le szllsaikon, s ugyancsak a
fentebbi bntets alatt, fegyver nlkl induljanak adni-venni s inni; s igy tartzkodjanak s
mulassanak ottan.
67. CZIKKELY.
A ki vgrehajts alkalmval az ispn vagy alispn s a szolgabirk
ellen tmadt s er"szakot hasznl, htlensg vtkbe essk.
Mivel a fentebbi czikkelyekb!l vilgosan kitnik, milyen sok a teend!je a vrmegye ispnjnak
az igazsg vgrehajtsban; azrt teht, hogy tisztben kell! mdon s minden akadly nlkl
jrhasson el, hatroztuk s vgeztk:
". . Hogy a kik az ilyen vgrehajtsok alkalmval az ispn vagy alispn ellen tmadnak s
ellene er!szakoskodni mernek s ekkpen meggtoljk abban, hogy az igazsgot, melyet vgre
kell hajtania, vgrehajthassa: azok (mindazltal kideritve el!bb a tiszta valsgot) htlensg
vtknek bntetsvel lakoljanak.
2. . Ha pedig szolgk vagy parasztok teszik azt: uraik !ket huszont gira bntets alatt az
ispn kezhez tartoznak adni s szolgltatni, hogy rdemlett bntetseiket elvegyk; s
208
ezenfell az orszg szokshoz kpest ktelesek s tartoznak magukat rtalmatlansgukra
nzve, hogy tudniillik ez nem az ! akaratukbl s meghagysukbl trtnt tisztzni.
3. . Ha pedig a szolgk vagy parasztok a bntny elkvetse utn megszktek, az alispn a
rajta esett srelem miatt nyomozza !ket s uraik nem kevsb tartozzanak magukat, mint
emlitve volt, rtatlansgukra nzve tisztzni.
68. CZIKKELY.
Hogy kik az orszg rendes biri s hogy a
trvnyszkre hivatlanul senki sem mehet be.
Tovbb mivel a rendes birkat gyakran szoktk emliteni, s igen sokan ktelkednek az irnt,
hogy kik ezek a birk s kiket kell alattuk rteni?
". . Ennlfogva hatrozottan kijelentjk e helytt, hogy a rendes birk: els!sorban a ndor,
azutn az orszgbir, s azutn a titkos kanczellr, ha jelen van, klnben a helytart, vagyis, a
kinl az id! szerint a kirlyi felsg biri pecstje vagyon.
2. . Ezeket pedig azrt nevezik rendes birknak, mivel brmely gyben itlhetnek s a
trvnyszkre egyedl !k meg helyetteseik mehetnek be hivatlanul, s hivhatnak be msokat is,
ha valakit bizonysgra vagy ms dolog miatt be akarnak hivni.
3. . Az albb kvetkez!k pedig, tudniillik a trnokmester, a f!seneschal, Dalmczia, Horvt-
orszg s Szlavonia bnja s az erdlyi vajda nem szmitanak a rendes birk kz s
ennlfogva nem kell nekik s nem tartoznak a kirlyi felsg trvnyszkre hivatlanul bemenni.
4. . Mindamellett azonban, mivel felesketett birk s tisztek, ha valamikor nszntukbl be
akarnnak menni, akr jelen van a kirlyi felsg, akr nincs, mindenkor be kell !ket bocstani
s rszkre tisztessges helyet engedni.
5. . A kiknek itl!mestereit s biri helyetteseit is hasonlkpen be kell ereszteni.
6. . De az emlitett hrom rendes biri engedlye s beleegyezse nlkl a trvnyszkre senkit
sem hivhatnak.
7. . Hatrozottan kijelentvn azt, hogy az el!bb megnevezett rendes birk e tbbiek nlkl, a
kirlyi felsg tvolltben s mindenben szabadon itlhetnek.
8. . Hogy pedig a trvnyszkeket tisztessggel, mltsggal s komolysggal, tudniillik
minden lrma, zaj, zrzavar nlkl s hboritatlanul lehessen megtartani, hatroztuk: hogy a
trvnyszk pletnek ajtai mindenkor nyitva lljanak s hivatlanul senki se merjen belpni.
9. . Klnben, a ki ezt thgja, az e rszben ms alkalommal megllapitott bntetssel, vagyis
szz arannyal bnh!djk, a melyrt !t azonnal el kell fogni s annak megtritsig csonka
toronyban kell tartani.
69. CZIKKELY.
Egy gyvd legflebb tizenngy szemly gyeit vdelmezze.
Tovbb, mivel szoksa az gyvdeknek, hogy nyeresgvgybl mentl tbb szemlynek az
gyeit elvllaljk s azok vdelmben meglehet!sen hanyagul jrnak el, s ha megbizikat
egyszer-msszor birsgban marasztaljk, ebb!l semmit sem csinlnak.
209
". . s ez leginkbb onnan van: mivel az ilyen birsgokat, rgi szoksnl fogva, csakis kztr-
vnyszkek tartsa alkalmval szoktk behajtani; minthogy azonban ezek a kztrvnyszkek,
mint fntebb rintettk, el lettek trlve, s jv!re soha sem lesznek megtartandk:
2. . Ennlfogva rendeltk, hogy ennekutna egy gyvd se merje tizenngy szemlynl
tbbnek az gyeit elvllalni s vinni.
3. . A mikor pedig birsgokban fogjk elmarasztalni, ezek irnt az ! felnek fekv!jszgaibl
s birtokaibl mind a birnak, mind az ellenflnek rszre nzve a per befejezse s az gy
eldntse utn azonnal eleget kell tenni.
70. CZIKKELY.
A mr meginditott pereket szokott folyamatuk szerint kell megvitatni.
Tovbb, hogy mindazokat a pereket s vitkat, melyeket brmely dologra s gyre nzve
eddig mr megkezdettek, ugyanazon trvnyes rend s eljrs szerint kell folytatni, elintzni s
befejezni, a mint eddigel szoksban volt; gy tekintvn tudniillik a fentebb megirt czikkelye-
ket, mint a melyek egyedl a jvend! s nem az elmult dolgokra nzve lettek alkotva.
71. CZIKKELY.
A kik azt llitjk, hogy kvltsgleveleik elvesztek, a hatvan ven
bell trtnt dolgot nemesek tanuvallomsval bizonyitsk.
Tovbb hatroztuk: hogy ha brmely llsu szemlyek, tudniillik akr egyhziak, akr vilgiak
azt hoznk fel, hogy kivltsgleveleiket a trkk, csehek, lengyelek, nmetek vagy brmely
ms ellensg vagy vetlytrsak elvittk, vagy hogy azok a kivltsglevelek elgtek s elvesztek;
vagy pedig ha az egyhziak kzl valaki azt llitan, hogy egyhzuk sok vilgi kzen volt, a
mint ez nha megtrtnt, s a vilgiak ezt ugyanakkor jogaitl s kivltsgleveleit!l meg-
fosztottk vagy ezeket klnben elsikkasztottk: akkor ha az ilyenek a kirlyi felsgnek irott
parancsra s ms rendes birk megkeressre annak a vrmegynek a nemeseivel, a hol azok a
fekv! jszgok vannak, a melyekre vonatkoz jogaikat s kivltsgleveleiket elveszetteknek
llitjk, hatvan ven bell trtnt dolgokra nzve azok megtrtntt bebizonyithatjk, ezt a
bizonyitst s a nemeseknek tanuvallomst mindenkor s minden birsg el!tt eredeti s derk
privilegium erejnek kell venni s beszmitani.
72. CZIKKELY.
A vilgi szemlyeket egyhziak ellenben a birsg el"tt
egyenl" birsgban kell marasztalni.
Tovbb, hogy a vilgi szemlyeket egyhziak ellenben a birsg el!tt nem szabad nagyobb
birsgban marasztalni, mint a mekkorban az egyhziakat vilgiak ellenben marasztalnk.
73. CZIKKELY.
Az orszg rendes biri s helyetteseik, ugyszintn az ispnok,
alispnok, itl"mesterek, tblabirk s msok, a kik az orszgban
birskodnak, a maguk helyn eskt tegyenek.
Tovbb rendeltk: hogy minden aggodalmas gyanu, a mely az orszg biri s igazsg-
szolgltati, tovbb az ispnok, alispnok, szolgabirk, valamint a vlasztott nemesek s a
tbbi tisztek ellen, ezeknek kedvezse vagy gyllsge miatt tmadhatna, mindenki szivt!l
tvol maradjon, a nhai igen dics! Zsigmond csszr r trvnye megllapitotta s elrendelte:
2"0
". . Hogy ennek az orszgnak sszes biri s igazsgszolgltati, gy az egyhziak mint a
vilgiak, a kiket tudniillik ndorr, orszgbirv, trnokmesterr, kanczellrr vagy
alkanczellrr, a most nevezett birk itl!mestereiv vagy helyetteseiv, valamint trvnyszki
biriv, Szlavonia bnjv, erdlyi vajdv s brmely megye ispnjv s szolgabiriv fognak
megvlasztani s megtenni, gyszintn ezeknek a helyettesei, s a helykbe kirendeltek, e
tisztsgkbe val beiktatsuk alkalmval, a jvend! rk id!kben, a h#sg megtartsra s
igazsg kiszolgltatsra nzve kirlyi felsgnk szine el!tt, becsletes eskt ktelesek tenni.
2. . Az alispnok s szolgabirk azonban ezt az eskt vrmegyjk el!tt tartoznak letenni.
Eskminta.
Az eskminta pedig kvetkez!kpen hangzik:
n N. eskszm az l! Istenre s az Isten szent anyjra, szz Mrira s minden szentekre s
az Isten kivlasztottjaira, hogy minden el!ttem perleked!nek s minden gyben, mely tisztem-
hez tartozik, minden szemlynek, tudniillik gazdagnak s szegnynek megvlogatsa nlkl,
krst, jutalmat, kedvezst, flelmet, gyllsget, szeretetet s bartsgot tvoltartva s
flretve, tehetsgemhez kpest minden dologban igaz s val trvnyt s igazsgot fogok
tenni s vgrehajtst eszkzlni, a mint azt Isten s az ! igazsga szerint megtenni ktetess-
gemnek ismerendem. Isten engem ugy segljen s minden szentjei.
74. CZIKKELY.
A levelek dija a kptalanokban s conventekben.
Tovbb, nehogy a kptalani s conventi levelek megvltsa, valamint azoknak az utazsoknak
s munknak megfizetse krl, melyeket a kptalanok s konventek bizonysgainak a
vgrehajtsok alkalmval kell tennik, egyenetlensg talljon tmadni, vgeztk:
". . Hogy e rszben azt a dijszabst kell megtartani, mely a nhai igen dics! Zsigmond csszr
ur idejben kszlt s a melyet utbb a kirlyi felsg szerencss megkoronztatsa alkalmval
meger!sitett.
2. . Akkpen tudniillik, hogy az els!, msodik s harmadik perbehiv levlrt ennek
vltsgdija fejben minden hiteles helyen, ugy a kptalanokban mint a conventekben, azok
jegyz!jvel s irdikjaival egytt, egyenkint huszonngy dnrt kell venni vagy fizetni,
melyekb!l szz teszen egy aranyat.
3. . Tovbb elhalaszt levlrt tizenngy dnrt.
4. . Tovbb minden eltilt, tiltakoz s ms hasonl levelekrt, ha nyilt levl alakjban
kelnek, huszonngy dinrt, de ha zrt alakban, akkor tizenkt dnrt.
5. . Tovbb minden egyes kivltsglevl alakjban kelt bevall levlrt szz dnrt; ha
azonban nyilt levl alakjban kszltek, huszonngy dnrt: ha pedig zrt alakban, akkor
tizenkt dnrt.
6. . Tovbb minden, akr nyilt, akr zrt tanuvallat levlrt huszonngy dnrt.
7. . Tovbb a levltrbl kikeresett rgi levl prjtl a levltri !rnek vagy a levl
kikeres!jnek egymagra szz dnrt s a kikeresett levl kivltsa fejben, ha nem volt rajta
sok irs s nyilt alakban kszlt, huszonngy dnrt; ha pedig nagy irsmunkval jrt s
kivltsglevl alakjban kszlt volt, szz dnrt.
2""
8. . Tovbb az egyszer tirsokrt vagy tirt levelekrt, melyek nyilt alakban keltek, ha az
irs munkja nem volt nagy, huszonngy dnrt; de ha a levl terjedelmes volt, vagy
kivltsglevl alakjban kszlt, szz dnrt.
9. . Tovbb iktat levlrt, ha az iktats alkalmval ellentmonds trtnt, huszonngy dnrt.
rkerej# iktatlevlrt pedig, a mikor ellentmonds nem trtnt, a levlvltsgot a birtok
mennyisghez s a telkek szmhoz kpest a kvetkez! md szerint kell venni, tudniillik: egy,
kt vagy hrom, vagy ngy telek utn, egszben vve szz dnrt, ngy telken fell tizig,
mindenik telek utn harminczngy dnrt; ha pedig a telkek szma tizen fell volt, huszig,
mindenik telek utn huszonngy dnrt; mid!n pedig azok szma a huszat meghaladta, egszen
szzig minden egyes telek utn tizenkt dnrt; ha pedig szzon fll brmeddig megy, akkor
minden egyes telekrt nyolcz dnrt.
"0. . Tovbb hatrjr levelekrt, ha ellentmonds s perbehivs nem trtnt, huszonngy
denrt; az olyan hatrjrsok esetben pedig, a melyekben egyszer sszeirs, vagy a kirlyi
curibl kikldtt emberekkel a fldre nzve tett esk mellett a trvny rendje szerint vagy a
felek megegyezsvel szintn egyszer sszeirs vagy vgleges hatrkijells trtnt, levl-
vltsg fejben ngyszz dnrt: mid!n pedig az ilyen hatrjrsok s kijellsek alkalmval a
felek meg nem egyezse kvetkeztben az gyet a kirlyi curia elbe viszik, az ilyen levelek
kivltsa fejben ktszz dnrt kell fizetni.
"". . Tovbb a trvny rendjn meghagyott kzs tanuvallatsrt szz dnrt.
"2. . Tovbb birtokfoglalsnak szemgyrevtelrt szz dnrt.
"3. . Tovbb a f!benjr itletben marasztalt emberek birtokainak biri meghagysbl
trtnt elfoglalsa s javaiknak elvtele alkalmbl a kptalant rgi szoks alapjn az elvett
dolgoknak egy tizedrsze fogja illetni, levlvltsg fejben pedig szz dnrt kap.
"4. . Tovbb biri meghagysra eszkzlt birtokbecslsekrt szz denrt.
"5. . Tovbb birtokok megosztsart minden egyes megosztott birtok utn szz dnrt.
"6. . Tovbb eskttelt bizonyit levlrt huszonngy dnrt.
"7. . Tovbb olyan eskttelt bizonyit levlr!l, mely neveket foglal magban, szz dnrt.
75. CZIKKELY.
A kptalanban vagy conventben letett pnzekt"l mit kell venni
s a hiteles bizonysgoknak a vgrehajts alkalmbl tett utjokrt
s munkjokrt mit kell napjra fizetni?
Tovbb azokbl a pnzekb!l, melyeket a kptalanok vagy conventek avagy azok bizonysgai
el!tt szoktak fizetni, a kptalannak vagy conventnek nem szabad tized- vagy kilenczedrszt
venni, hanemha akkor, a mid!n a pnzeket a felek egyenetlensge miatt azok sekrestyiben
vagy letthelyeikben helyeztek el, mert ezekb!l trvny szerint tized- s kilenczed rszt
vehetnek, de annak a flnek a rovsra, a ki ennek a pnznek a lettbe helyezsre okot
szolgltatott.
". . Azoknak a szemlyeknek pedig, kiket a kptalanok vagy konventek bizonysgul kiklde-
nek, minden egyes napra, melyet uton tltenek, tizenkt dnr jr, akr sajt lovaikon utaznak,
akr az gyfelek lovain viszik !ket.
2. . s azok, a kik a vgrehajtsra kiviszik, ktelesek !ket mindenkor lovaikkal s cseld-
jeikkel egytt mind hazulrl elvinni, mind ismt haza hozni.
2"2
76. CZIKKELY.
Levelek dija a trvnyszkeken vagyis a kirlyi kisebb kanczellriban.
Ezenkivl, minthogy a kirlyi curiban szoksos birskodsok alkalmval ennek a curinak a
rendes biri s jegyz!ik el!tt a levelek s ezek vltsgai szksgkpen el!fordulnak.
". . Azrt, hogy a jegyz!k s a peres felek kzt flmerlhet! minden szvlts alkalmt
eltvoztassuk, jnak lttuk ama levelek megvltsnak rgi szokst is a kvetkez! mdon
megllapitani:
2. . Tudniillik, hogy a kirlyi curiban az orszgbir jegyz!jnek fizessenek egy kznsges
elhalaszt levlrt tizenkt dnrt.
3. . Biri- vagy brsglevlrt hasonlkpen tizenkt dnrt.
4. . Egyszer tanuvallat levlrt szintn tizenkt dnrt.
5. . Msodik perbehiv levlrt huszonngy dnrt.
6. . Harmadik perbehiv levlrt szz dnrt.
7. . Kikilt levlrt szz dnrt.
8. . Esktteli levlrt, harmad- vagy hatodmagval odaitlt esk esetben huszonngy
dnrt.
9. . Attl, a ki tizenketted, vagy huszontd vagy tvened magval eskszik, szz dnrt.
"0. . Kzs tanuvallatsrt szz dnrt.
"". . Bajvivsi levlrt ktszz dnrt.
"2. . Esktteli levlrt, valakinek fejre val eskvs esetben ktszz dnrt.
"3. . Okiratoknak els! izben val felmutatstl huszonngy dnrt.
"4. . Okiratoknak msod s harmad izben, tehervllals mellett trtnt felmutatstl
hasonlkpen huszonngy dnrt.
"5. . A feleletadst hrom mrka teherrel elhalaszt levlrt huszonngy dnrt.
"6. . Nyilt alaku elhalaszt levelekrt huszonngy dnrt.
"7. . Kznsges bevalllevlrt huszonngy dnrt.
"8. . Ms kznsges, tudniillik eltilt s ehhez hasonl levelekrt huszonngy dnrt.
"9. . Szemt!l-szembe val eltilt levlrt szz dnrt.
20. . Hatalmaskods tnyben kelt itl!levlrt a pecstrz!nek szz dnrjval szmitott tiz
forintot; az irdiknak pedig ktszz dnrt.
2". . Egyszer iktat s hatrjr levelekrt huszonngy dnrt.
22. . Birtokok vagy egyb javak visszanyersr!l szl itl!levelekrt pedig a visszanyert
birtok vagy javak mennyisghez kpest a peres felek s itl!mesterek kztt ltrejtt
egyessg szerint trtnjk a fizets.
2"3
77. CZIKKELY.
A szomszdok s hatrosok neveit, a kik az iktats s hatrjrs
alkalmval jelen voltak, a kptalanoknak s conventeknek
a vgrehajtsokrl kszlt leveleibe mindenkor bele kell irni.
A birtokbaiktatsoknak, hatrjrsoknak s szemgyrevteleknek pedig nem kell mskpen
trtnnik, hanemha az illet! birtokok trvnyesen odahivott szomszdjainak s hatrosainak
jelenltben.
". . s hogy az ilyen dolgokban a hamissg s csalrdsg annl inkbb elkerlhet! legyen,
azoknak a szomszdoknak s hatrosoknak a neveit, a kik az emlitett eljrsok alkalmval ott
egyenesen egybegyltek, az ezekr!l felveend! kptalani vagy conventi levelekbe egyenkint
sorrendben bele kell irni.
78. CZIKKELY.
Hogy az abban foglaltakat soha sem kell megvltoztatni.
Vgre hatroztuk: hogy a kirlyi felsg a fentebb megirt rendelkezst minden czikkelyben,
zradkban, fejezetben s pontjban mindenki ltal srtetlenl megtartassa.
". . Annak thgit pedig ugy javitsa, fenyitse s bntesse meg, hogy valamint az orszglakk
ezt a rendelkezst mindnyjunknak egyenl! s egyetrt! megegyezsvel, akaratval s tan-
csval s rett megfontolssal tettk: ugy ! felsgnek is mindnyjan mlt hlt adhassanak.
2. . A mely czikkelyeket vagy fejezeteket Mi, fentnevezett Mtys kirly a fentemlitett f!pap
urakkal, brkkal, el!kel!kkel s tbbi vlasztott nemesekkel, a kik tudniillik ez egsz orszg
kpviseletben a jelen kznsges orszggylsen velnk egytt vannak, el!zetesen megtartott
komoly tancskozs utn, ugyanazon f!pap urak, brk, el!kel!k s az egsz orszg
tancsbl, s akaratbl hozzjrulsval, egsz tartalmukra nzve, ez orszgnak rk id!kre
megtartand s fenmaradand decretuma, statutuma s trvnye meg irott joga gyannt szen-
tesitnk, megllapitunk, helyeselnk, jvhagyunk s meger!sitnk; egyszersmind azok tiszte-
letben tartsra sszes kirlyi utdainkat valamint ezt az egsz orszgot akkpen ktelezzk,
hogy azokon soha, semmi id!ben, tudniillik sem uj kirlyok vlasztsakor vagy koronzsakor,
sem pedig orszggylseken vagy az orszglakosaik kznsges avagy rszleges gylseiben
brmit vltoztatni, vagy msitani szabad ne legyen, hanem azokat minden zradkukban s
pontjukban vltozatlanul s srtetlenl meg kell tartani.
3. . A minek rk emlkezetre s erejre a jelen iratba fljegyzett s beiktatott czikkelyeket
ugyanazon f!pap urak, brk s nemesek meg az egsz orszg akaratbl s tancsbl titkos
pecstnknek, melylyel mint Magyarorszg kirlya lnk, rillesztsvel meger!sittettk.
4. . Kelt Budn a tisztelend! atynak Krisztusban, Jnos urnak, a vradi egyhz pspknek,
udvarunk titkos kanczellrjnak s kedvelt hivnknek kezvel, az rnak ezerngyszz
nyolczvanhatodik esztendejben, szent Pl apostol fordulsnak nnepn, magyarorszgi stb.
uralkodsunknak huszonkilenczedik, a csehorszginak pedig tizenhetedik vben.
5. . Jelen lvn a tisztelend! atyk s urak Krisztusban: Gerb Lszl, megvlasztott s
meger!sitett gyulafehrvri, erdlyi pspk, a szentszk kvete; az esztergomi rseki szk
resedsben levn; Pter, kalocsai rsek; Gbor bibornok, egri; az emlitett Jnos, vradi;
Ozwald, zgrbi; Zsigmond, pcsi; Urbn megvlasztott s meger!sitett gy!ri pspk, a mi
f!kincstrnokunk; Albert, veszprmi; Jnos, csandi; Mikls, vczi; Gyrgy bart, nyitrai;
Jnos, szermi s Mtys megvlasztott boszniai pspkk, kik az Isten egyhzait szerencs-
sen kormnyozzk.
2"4
6. . Tovbb tekintetes s nagysgos Zpolya Imre a szepesi kerletnek rks ispnja s
nevezett Magyarorszgunk ndora, Bthori Istvn ispn orszgbirnk s erdlyi vajda; Gerb
Mtys, Dalmt-Horvt- s Szlavonorszgaink bnja, Pakos Lszl kirlyi trnokmesternk;
Szokoli Andrs s Haraszthi Ferencz szermi bnok, Vilmos, Zagria ispnja, f!asztalnok,
Thurczi Gyrgy, f!pohrnok, Guthi Orszg Lszl, f!lovszmesternk; Kinizsi Pl temesi s
Lindvai Bnffy Mikls, pozsonyi ispnok, s msok igen sokan, kik orszgunk ispnsgait s
tisztsgeit viselik.
2"5
II. ULSZL
ELS! DECRETUMA
Mi Ulszl, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Csehorszg, Dalmczia, Horvtorszg,
Szlavonia, Rma, Szerbia, Galiczia, Lodomeria, Kunorszg s Bolgrorszg kirlya, Szilzia s
Luxemburg herczege, Morvaorszg s Lausitz !rgrfja stb.
Adjuk tudtra jelen levelnk rendn mindeneknek a kiket illet:
". . Hogy mid!n a fensges fejedelemnek, nhai Mtys kirly urnak, a mi boldog emlk
el!dnknek halla utn s ennek kvetkeztben e Magyarorszg kormnyra isteni rendelsb!l
trtnt meghivatsunk s elismertetsnk utn, Isten segitsgvel s ez orszgunk f!pap
urainak s brinak tancsval a sok s igen terhes ellensgeskedst, mely ez orszg nyakra
n!tt, valamint az itthon folyt igen heves versengseket s bels! meghasonlsokat is, melyek
megannyian ez orszgot mr vgveszlybe ltszottak sodorni s dnteni, megszntettk, s
el!bb a fensges Miksa fejedelem urral, rmai kirlylyal stb. ki a tbbiek kztt ez orszg
vesztre trt, bkt s egyessget ktvn s hozvn ltre, azutn a tbbi klellensget szt-
vervn s megfutamitvn, az itthon folyt belhboruknak, meghasonlsoknak s egyenetlen-
sgeknek pedig vget vetvn, mindenben bkt s egyetrtst ltesitettnk.
2. . Az orszg f!pap urai s bri vgre azt kivntk, hogy a maguk s a tbbi orszglakosok
jvend! nyugalmra szksges dolgok megbeszlse vgett orszglakink kznsgnek a
legkzelebb mult gyertyaszentel! Boldogasszonynnepre ide Buda vrosunkba kznsges
vagyis orszggylst hirdessnk.
3. . Miutn teht egybegyltek s ez orszg boldog llapota rdekben igen sokat
tancskoztak s hatroztak, egyb tancskozsok s egyb intzkedsek kzt vgre ez orszg
rgi trvnyeib!l, decretumaibl s szoksaibl kivlogatott s mindnyjuk kzs tancsval s
elhatrozsval egybe gyjttt, valamint az id!viszonyokhoz s krlmnyekhez kpest
ujonnan is szerkesztett nmely czikkelyeket terjesztettek elnkbe.
4. . Alzatosan esdekelvn, hogy e czikkelyeket trvnyerejeknek tekinteni, tetszssel s
szivesen fogadni, valamint a maguk s a tbbi orszglakosok megvigasztalsra s az egsz
orszg nyugalmra kirlyi hatalmunkkal jvhagyni, helyeselni s meger!siteni mltztassunk.
A mely czikkelyek sorban igy kvetkeznek:
1. CZIKKELY.
A kirly az orszg sszes karait s rendeit tartsa meg rgi
szabadsgaikban; az ujitsokat, melyeket Mtys kirly hozott be,
trlje el; a rendes jvedelmekkel elgedjk meg.
Mindenekel!tt, hogy a kirlyi felsg Magyarorszgot a tbbi orszgokkal, tudniillik Dalmczi-
val, Horvtorszggal, Szlavonival s az erdlyi rszekkel s az alja vetett tartomnyokkal,
valamint a f!pap urakat s brkat, minden egyhzat s egyhzi szemlyt, a nemeseket s
vrosokat, ugy szintn ez orszgok s az erdlyi rszek tbbi alattvalit s lakit a rgi
jogokban, kivltsgokban, mentessgekben s szoksokban meg fogja tartani, a melyekben
!ket tudniillik a nhai megdics!lt kirlyok megtartottk s a melyeknek birtokba s
lvezetben voltak.
2"6
". . Ugy, hogy azok krra s elnyomsra s eme rgi szoksaik ellenre (mint a nhai
Mtys kirly ur) valami keresett szin alatt egyltaln semmi ujitst se hozzon be.
2. . Azokat pedig, a melyeket a nhai fensges Mtys kirly ur behozott, trlje el.
3. . Adt vagy egyforintos takst pedig semmi rgy alatt se kveteljen, hanem a rgi
trvnyes, rendes s szoksos kirlyi jvedelmekkel rje be.
2. CZIKKELY.
A fekv" jszgokat, melyeket Mtys kirly s a kirlyn
vagy msok elfoglaltak, vissza kell bocstani.
Tovbb, hogy msok fekv! jszgait s brmely jogait a melyeket a nhai boldog emlkezet
Mtys kirly ur s a felsges kirlyn valamint brki ms is igaztalanul s a trvny utjn kivl
ez ideig brmi mdon elfoglaltak, az illet!k jogainak megtekintse s megvizsglsa utn adja
vissza s msok ltal is adassa vissza azoknak, a kiki voltak.
3. CZIKKELY.
Az orszg koronjt hogyan, kik s hol "rizzk?
Tovbb, hogy az orszg koronjt a f!pap urak s a brk kezb!l semmi rgy vagy keresett
szin alatt s sem kszakarva sem fondorkodva ki ne vegye, hanem hagyja s engedje meg, hogy
azt rgi szoksukhoz s szabadsgukhoz kpest azok tartsk s !rizzk, a kiket e czlra
bizonyos szmmal sajt kebelkb!l egy rtelemmel megvlasztanak s kirendelnek.
". . s hogy a rg id!t!l fogva a korona meg!rzsnek helyl kijellt Visegrd vrt
ugyancsak e korona!rk kezre adassa s szolgltassa.
4. CZIKKELY.
Hogy Morvaorszg, Szilzia s Lausitz az orszg
koronjtl el nem idegenitend".
Tovbb, hogy Morvaorszgot, valamint Szilzit s a kt Lausitzot a korontl s Magyar-
orszgtl nem fogja elidegeniteni, hanem a kivlts ideje alatt az olmczi sszejvetel alkalm-
val klnben trtnt elzlogits s lekts rtelmben Magyarorszg szmra mindig
megtartandja.
". . s ha ! felsge netaln trvnyes rksk nlkl tallna kimulni, mg ltben fog arrl
gondoskodni, hogy az kivlts ideje alatt halla utn se essenek el valamely uton-mdon a
korontl s az orszgtl.
2. . s ezen fell azon leend s ki fogja vinni, hogy az emlitett sszejvetel alkalmval
ltrejtt egyezkeds s megllapods rtelmben a hat vros magt a tbbi provinczia mdjra
ez orszgnak s Magyarorszg koronjnak zlogba vesse s leksse s err!l szl levelket is
killitsk s kiadjk, a melyet ! felsge Magyarorszg koronjnak trnokhzba fog
beszolgltatni s elhelyeztetni.
3. . Hogyha pedig a mondott uradalmakat az id!k rendn azok, a kiket e jog az e rszben
trtnt elzlogits s lekts rtelmben megillet, a korontl s Magyarorszgtl kivltank,
akkor azt az egsz pnzsszeget Visegrdra, a korona!rk kezhez kell szolgltatni, hogy a
korona mellett az orszg szksgeire !rizzk.
2"7
4. . s aztn a f!pap urak s brk tancshoz kpest az orszg vdelmre s hasznra kell
ezt kiadni s felhasznlni.
5. . s err!l a pnzr!l ugyanazon f!pap urak s brk akaratn kivl s az ! tancsuk s
szabad meg kifejezett beleegyezsk nlkl semmi szin alatt sem szabad brmi mdon
intzkedni s rendelkezni.
5. CZIKKELY.
A kirly nagyobbrszint Magyarorszgban lakjk.
$ Felsge nagyobbrszint Magyarorszgban lakjk, hogy az orszg szksgeir!l annl
knyelmesebben s knnyebben gondoskodhassk s rendelkezhessk.
6. CZIKKELY.
A tancsosok, a kanczellr, kincstrnok
s egyb tisztvisel"k magyarok legyenek.
Tovbb, hogy a mid!n Magyarorszgban fog tartzkodni, a tancsosokat, kanczellrokat, a
kincstrnokot, az udvarmestereket, f!asztalnokot, f!pohrnokot, kamaragrfokat a magyarok
kzl vegye s egyltaln minden fels!bb s alsbb tisztsgre magyarokat alkalmazzon, a mint
ez a nhai boldog emlk fensges Lszl kirly ur idejben is szoksban s gyakorlatban volt.
7. CZIKKELY.
Hogy a kirly Magyarorszg dolgairl
magyar tancsosokkal tancskozzk.
s a mikor Magyarorszgnak s az alja vetett rszeknek dolgai s gyei forognak szban,
azok fltt msokkal, mint magyar tancsosokkal trgyalsokat s tancskozsokat ne tartson
s ms idegen embereket s idegen nemzeteket az ilyen trgyalshoz s tancskozshoz ne
bocssson.
8. CZIKKELY.
A mltsgok s tisztsgek magyaroknak adomnyozandk.
Az erdlyi vajdasgot, a szkely s temesi ispnsgot, a szlavon-, dalmt- s horvtorszgi,
valamint a sz!rnyi, nndorfehrvri s jaiczai bnsgokat meg ms vghelyeket s vgvrakat,
ugy szintn a kirlyi vrosokat a kirlyi felsg ne adja s adomnyozza tisztsgl msnak mint
magyaroknak, mg pedig csak jl rdemeslteknek.
9. CZIKKELY.
A birtokjogok nem idegeneknek, hanem magyaroknak adomnyozandk.
A birtokok s birtokjogok nem idegenek, hanem az orszg jl rdemeslt s Magyarorszg
koronjnak al vetett lakosai rszre adomnyozandk, rdemeikhez s szolglataikhoz
kpest.
2"8
". . Szabadsgban lljon pedig a kirlyi felsgnek szz jobbgytelek erejig nszntbl
tetszse szerint, brki rszre adomnyt tenni.
2. . Azonban szzon fell f!papjainak s brinak tancsval adomnyozzon, a mint ezt !
Felsgnek hitlevele tartalmazza.
10. CZIKKELY.
Hogy a birk a trvnyszkek tartsa alkalmval szemlyesen
legyenek jelen s a trvnyszkek tartsnak mdjrl.
A nyolczados trvnyszkek tartsa alkalmval Magyarorszg rendes biri szemlyesen
legyenek jelen, kivve, ha !ket vagy valamelyikket az orszg fontos gyei miatt valamely
trvnyes ok gtoln.
". . s ugy nekik, mint helyetteseiknek s biriknak is teljes s egszen szabad hatalmukban
lljon minden, ugy el!kel!bb mint albbval, perleked! rszre, brmilyen rendek, llsuak s
mltsguak legyenek is ezek, az orszg rgi s jvhagyott szoksa szerint, minden flelem
nlkl trvnyes s helyes igazsgot szolgltatni.
2. . s hogy a kirlyi felsg vagy a f!pap urak s brk egy birt se szoritsanak s
knyszeritsenek arra, hogy valakinek kedvre a szoksokat s a kznsges biri gyakorlatot
meg a trvny rendt megmsitsa vagy megzavarja.
11. CZIKKELY.
A kirly, az illet" fl meghallgatsa nlkl,
egyszer panaszra senkit se akadlyoztasson.
Tovbb, hogy a kirlyi felsg egyszer panaszra vagy gonosz sugalmazsra, a trvny utjn
kivl s a fl meghallgatsa nlkl brmely rend s llsu orszglakost se akadlyoztassa
valami mdon se szemlyre, se birtokaira, se brmely dolgaira nzve.
12. CZIKKELY.
A kirly se nszntbl se msok vdjra ne keressen
brmely orszglaks ellenben alkalmat az rtsra.
Tovbb, hogy a kirlyi felsg brmely orszglaks ellenben, legyen ez akrmilyen rend s
mltsgu, sem nszntbl, sem brkinek a vdjra, nem fog alkalmat kigondolni vagy
keresni, hogy neki akr szemlyben akr vagyonban rtson.
13. CZIKKELY.
Hogy a kirly a f"papok s brk tancsa nlkl senkit
se marasztaljon htlensg vtkben vagy bnben.
A kirlyi felsgnek a f!papok s brk tancsa nlkl senkit sem szabad az orszglakosok
kzl htlensg vtkben vagy bnben elmarasztalni.
2"9
14. CZIKKELY.
A Mtys kirly halla utn elfoglalt
sszes fekv" jszgok visszaadandk.
Az sszes vrakat, kastlyokat, mez!vrosokat, falukat vagy birtokokat s halastavakat meg
brmely birtokjogokat, a melyeket a nhai fensges Mtys kirly ur halla utn brki s brmi-
mdon nhatalmbl elfoglalt, az elfoglalk rks htlensg vtknek terhe alatt a legkze-
lebbi ldoz cstrtk nnepig adjk vissza azoknak, a kiknek kezb!l elfoglaltk volt.
". . Ha pedig azok elfoglali vakmer! btorsggal ellenkez!t merszkednnek cselekedni:
akkor ezek az er!szakos foglalk azutn, a miutn !ket a kirlyi, vagy ndori avagy udvarbiri
s kptalani vagy conventi emberek, a kik abban a megyben szolglnak, a hol ezek a birtok-
jogok, ugymint vrak, kastlyok, mez!vrosok, faluk meg halastavak vagy brmely ilyen elfog-
lalt birtokjogok lteznek, szemlyesen, vagy ha szemlyesen meg nem kaphatk, abbl a lakh-
zukbl, a hol szemlyes szkhelyket tartjk, megintettk, tartozzanak azokat visszabocstani.
2. . Hogy ha pedig ebben az esetben ellenkez!kpen mernnek cselekedni: az ez okbl
trtnend! perbehivs napja utn kvetkez! harminczkettedik napra perbe kell !ket hivni, s a
kirlyi felsgnek vagy az orszg ms rendes birinak, a kinek vagy a kiknek parancsra
ezeknek a foglalknak a megintse s perbehivsa trtnt, lljon szabadsgukban, ellenk, mint
birilag elmarasztaltak ellen, itl!levelket kiadni s kibocstani s azt vgrehajtatni s
nemkevsbb az ekkpen elfoglalt fekv! jszgokat meghozott itletk erejnl fogva azok
kezb!l visszafoglaltatni s azok rszre, a kiket illetnek, visszaadatni; a kirlyi felsg pedig az
ilyen er!szakos foglalnak minden tbbi fekv! jszgt, mint htlennek javait, szabadon
adomnyozhassa annak, a kinek akarja.
3. . Az elfoglalnak fekv!jszgaibl s birtokaibl azonban a kirlyi felsg el!bb a srtettnek
az ilyen kraira nzve teljes elgttelt adasson.
15. CZIKKELY.
Az ujonnan pitett er"ssgeket le kell bontani.
Mindazokat a vrakat vagy er!ssgeket, melyeket e Magyarorszgnak s ms, aljavetett
orszgoknak hatrain bell Mtys kirly urnak elhunyta s halla utn, tudniillik ez id! ta s
hboruskods okbl brki emelt s felllitott, azok, a kik emeltk s pittettk, az el!bb
emlitett htlensg vtknek bntetse alatt, a kitztt id!n bell hordjk le s bontsk szt.
". . Kivve azokat, melyeket az orszg vgvidkein hiveink vdelmre a trkk s az orszg
egyb ellensgei ellen llitottak s pitettek.
2. . Hogyha kzlk valaki nem akarn lebontani, akkor a kirlyi felsg azokat a fekv!
jszgokat s birtokokat, a hol a mondott er!ssget emeltk, hasonlkpen, mint htleneknek
a javait, szabad tetszse szerint brkinek adomnyozhatja.
16. CZIKKELY.
A Mtys kirly halla utn brkinek okozott krok
megtritst trvny utjn kell keresni.
Mivel tbben vannak az orszgban, kik sajt vakmer!sgknl fogva, a nhai Mtys kirly ur
halla utn msoknak, a kik tzhelykn bksen ltek, igen sok krt, srelmet s jogtalan-
sgot merszkedtek okozni s tenni.
220
". . Ennlfogva hatroztuk: hogy mindazoknak, a kik szemlykben vagy vagyonukban
brmely mdon ilyen krt, srelmet s jogtalansgot szenvedtek, lljon jogukban s szabads-
gukban az effle krok, srelmek s jogtalansgok miatt ezek elkvet!it perbe fogni s tlk
kraik, srelmeik s a rajtok esett jogtalansgok helyrehozst trvny utjn kvetelni.
2. . Akkpen, hogy az illet!knek perbehivsa utn rszkr!l az els! nyolczados trvny-
szakon kell minden halaszts nlkl igazsgot szolgltatni.
17. CZIKKELY.
A kirlyi katonk fentartsrl,
s a krt okoz katonk megbntetsr"l.
Tovbb, hogy a kirlyi felsg az orszg vdelme s vgvidkeinek meg!rzse rdekben
alkalmazott emberei, ugy tisztjei mint ms katoni rszre is gondoskodjk a kirlyi zsoldrl:
s igy e zsoldos katonk s a tisztek, kikre a vgvidkek vannak bizva, az orszglakosokat meg
ne raboljk.
". . A mely katonk, vagy tisztek s zsoldosok pedig az orszglakosokat megraboltk, az
olyanokat ms hatalmaskodk mdjra kell bnsknek kijelenteni, a kiknek rszr!l az orszg
rendes biri a mindjrt kvetkez! hatodik czikkelyben el!adott mdon s rend szerint
szolgltassanak trvnyt s igazsgot.
18. CZIKKELY.
Mid"n a kirly a katonasgot az orszgbl ki akarja vinni, ne knyszeritse
az orszglakosokat, hogy akaratuk ellenre menjenek vele; s hogyan keljenek
fl az orszglakosok az orszg ellensgei ellen a kirlyi hadsereg mellett.
Mindaddig, mig a kirlyi tisztek s zsoldos katonk az ellensgnek ellent tudnak llani, a f!pap
uraknak, brknak s orszglakosoknak, valamint ms brmilyen llsu birtokos embereknek
nem kell kznsges flkelst hirdetni.
". . Mid!n pedig srg!s szksgnl fogva kznsges felkelst tallna hirdetni, akkor azokat
a f!pap urakat s zszls br urakat s az orszg nemeseit akaratuk ellenre nem szabad ms
tborozk mdjra ez orszg brmely rszb!l annak hatrain s szlein tul vinni, igy kivnvn
ezt az ! rgi szabadsguk; kivvn azokat, a kik kirlyi zsoldot huznak.
19. CZIKKELY.
A hadvisels mdja.
Tovbb, hogy a hadvisels kzben gyakran el!fordulhat nehzsgeknek utjt szegjk,
kijelentjk s hatrozzuk:
". . Hogy, ha a kirlyi felsg brmikor sajt el!nye s magnhaszna rdekben ez orszgn
kivl akar hadat viselni, a f!pap urak s brk meg az orszg nemesei, valamint a tbbi
birtokos emberek akaratuk ellenre nem ktelesek ! felsgvel menni, sem embereiket
elkldeni s erre !ket semmikpen sem kell knyszeriteni, hanemha a kirlyi felsg tisztjei
lennnek vagy az ilyen hadjrat tartamra a kirlyi felsgt!l zsoldot huznnak.
2. . A mikor pedig ezt az orszgot vagy annak vgvidkeit valamely idegen hatalom vagy
brmely nemzetbeli ellensg hboruval vagy hadsereggel ellensges mdon meg talln
tmadni: akkor mindaddig, mig a kirlyi tisztek, s zsoldosok az ilyen idegen hatalomnak s
22"
ellensgnek val ellentllst kibirjk, a kirlyi felsgnek nem kell kznsges flkelst
elrendelni s hirdetni.
3. . De ha az ellensg ereje akkora, hogy annak az emlitett kirlyi tisztek s zsoldosok
erejvel kell!en ellentllni lehetetlen: a kirlyi felsg a kznsges flkelst mulhatatlanul
rendelje el s hirdesse ki.
4. . Ha a kirlyi felsg, vagy a ndor vagy az orszgnak ez id! szerint val f!kapitnya
szemlyesen menend e kznsges hadjratra, akkor a f!pap urak s a brk, kiknek banderiu-
muk van, killitott banderiumaikkal, a tbbi brk s nemesek pedig, az albb megjellt s
megllapitott mdon szintn ktelesek az orszg hatrig s szlig elmenni, de nem azon tul,
igy kivnvn azt rgi szabadsguk; kivve, mint el!bb emlitettk, a fentnevezett kirlyi
tiszteket s zsoldosokat.
20. CZIKKELY.
Hny lovas legyen egy banderiumban? s mikpen kelljen a birtokos
meg az egy telkes nemeseknek hadba vonulniok?
Hogy az ilyen hadi kirndulsban semmi czivdsra s surldsra se nyiljk alkalom,
megllapitottuk s rendeltk:
". . Hogy minden egyes egsz banderiumban ngyszz, egy fl banderiumban pedig ktszz
katonnak kell lennie, a kiknek egyik fele rsze fegyveresekb!l, msik fele rsze pedig knny
fegyverzetekb!l, kznyelven huszrokbl, lljon.
2. . A tbbi brknak pedig, a kiknek nincsenek banderiumaik, az ! mltsgukhoz s
vagyonuk llshoz, meg jobbgyaik szmhoz kpest kell a hadban szolglniok.
3. . A nemesek ugyanis s a tbbi alsbbrend birtokosok minden husz kapu vagy egsz
jobbgytelek utn egy kell!en felszerelt lovast, az egytelkes nemesek pedig, vagyis a kiknek
nincsenek jobbgyaik, minden tiz hz vagy udvar utn szintn egy lovas katont ktelesek kl-
deni, a ki legalbb is lndzsval, paizszsal s kzijjal s ha lehetsges, pnczllal legyen elltva.
21. CZIKKELY.
Mikpen vonuljanak hadba a herczegek s ispnok,
a kiknek hasonlkpen bandriumaik vannak?
Vannak ebben az orszgban herczeg urak is, tudniillik: Mltsgos Korvin Jnos s Ujlaki
L!rincz urak. Vannak ezenkivl rks s szabad ispnok, ugymint a szepesfldi tekintetes s
nagysgos Zpolyai Istvn, tovbb Bazini s Szentgyrgyi Jnos s Zsigmond urak
fivreikkel, valamint a Frangepni s Corbviai grfok, kiknek a zszls urak mdjra
vagyonuk llshoz s jobbgyaik szmhoz kpest kell a hadban szolglniok.
22. CZIKKELY.
Ha a kirly s orszg szolglatban vagy akr a magn gyeikben
utazk s embereik krt tesznek, miknt kell ezrt a krosultak
eskjhez kpest elgttelt szolgltatni?
Tovbb, hogy a mid!n a f!papok s brk meg brmely ms nemesek akr magndolgaikban,
akr kzgyekben a kirlyi felsghez vagy ennek a curijba, vagy a hadsereghez, avagy
akrhov mshov utaznak vagy az ! embereiket kldik: mindenkor s mindentt ms orszg-
lakosok s npek kra, rtalma, srelme s zaklatsa nlkl ktelesek s tartoznak utazni.
222
". . Abban az esetben pedig, ha valaki ennek ellenre merne cselekedni s brkinek krt
okozna: a kros emberek, legyenek br nemesek vagy nem nemesek, menjenek annak a
vrmegynek az ispnja s szolgabiri elbe, a hol e krok trtntek s el!fordultak, s panaszt
tvn a nekik okozott krok mennyisgre nzve:
2. . Ha nemesek, nmagukra, ha nem nemesek, falusi birjukkal s a hzukhoz mind kt fel!l
legkzelebb lak kt szomszdjukkal eskdjenek meg; az ispnok s szolgabirk pedig erre a
krra s eskre nzve adjanak a panaszlknak bizonysglevelet.
3. . A melynek alapjn, mihelyt a kirlyi curira az ottan itl! birk s igazsgszolgltatk
elbe mennek, a krosultak szmra, a krokra s e krok kipuhatolsa krl felmerlt
kltsgekre nzve, tovbbi bizonyits s a per elhuzsa nlkl, ama vrmegye emlitett ispnja
s szolgabiri levelnek tartalmhoz kpest, ahol brmely katonk krt csinltak (a mely
levlnek tovbbi bizonyits megkivnsa nlkl a jelen trvny erejnl fogva hitel adand),
minden krtev! rszr!l biri hatrozat utjn itletileg s trvnyes vgrehajts mellett legott
vglegesen s foganatosan teljes elgttelt kell elrendelni.
4. . s ezt az itletet a kirly szemlyes jelenlte vagy az az id! szernt val ndor vagy
orszgbir avagy helyetteseik s a pecsttartk levl alakjban ktelesek meghozni s kiadni;
s ama megyk ispnjainak, alispnjainak s szolgabirinak, a hol azoknak a katonknak a
birtokai s fekv! jszgai vannak, a kikre az emlitetett krok elkvetse a fentebbi mdon
rbizonyult: ebben az itl!levlben meg kell irni s parancsolni, hogy az ilyen srelmes s kros
emberek szmra az itl!levlben foglalt minden dologra nzve, a krtev!k rszr!l, ezek
vagyonnak elvtele (s ha szksges, birtokaik elfoglalsa) utjn, valamely kptalan vagy
convent bizonysga el!tt, a mondott itl!levl vtele utn azonnal teljes s haladktalan
elgttelt tartoznak adni.
5. . Ha pedig az ilyen krtev!k kirlyi emberek, klfldiek vagy idegenek lennnek, ezek
rszr!l a kirlyi felsg legyen kteles, az el!bb emlitett felttelek megtartsa mellett, teljes
elgttelt szolgltatni.
6. . A kik pedig effle kraik miatt a kirlyi curia el!tt akarnnak perelni, ezt ms
hatalmaskodsok mdjra joggal s szabadon tehessk.
7. . Ha azonban, ilyen esetben kitnnk, hogy a krosultak hamisan eskdtek, mint hamisitk
hamis eskv!k s patvarkodk bnh!djenek.
23. CZIKKELY.
A hboru befejezse utn semmifle hadcsapatok se
szlljanak be msok fekv"jszgaira, nehogy krt okozzanak.
A kik ellenkez"t tesznek, azokat meg kell bntetni.
Mivel nmely hadcsapatok, f!kpen pedig a knny fegyverzetek vagy huszrok megszoktk
azt tenni, hogy a hadjrat befejezse utn, vagy zsoldjuk lejrtval is nem sajt fekv!
jszgaikon, hanem msokin vesztegelnek s pihennek meg, s ott bntetlenl igen sok krt
s msfle rtalmas dolgokat visznek vgbe.
". . Azrt ht hatroztuk s vgeztk; hogy jv!re az ilyeneknek, legyenek br fegyveresek,
vagy huszrok avagy gyalogosak, sehol sem szabad msok fekv! jszgain maradniok s
vesztegelnik, hanem ktelesek haza menni s otthon, ha tetszik, uj zsold utn nzni.
2. . Hogyha netaln vakmer!en ellenkez!t merszkednnek megkisrteni, s azok, a kiknek
jszgain tartzkodnak, ezt rossz szemmel nznk, akkor, ha e megkrosultak elzhetik,
223
legyen joguk !ket elzni; de ha nem tehetik, ezt az illet! vrmegye alispnjnak be kell
jelentenik s !t megkeresnik, hogy tvolitsa el !ket. Ez pedig kteles azokat nyomban
meginteni, hogy tvozzanak el s az okozott krokat tritsk meg.
3. . s ha nem engedelmeskednnek, fogja el s megfenyits vgett szllitsa t s szemlyesen
a kirlyi felsghez, azoknak s csaldjaiknak vagyonbl pedig az okozott krokat hozza
helyre s fizesse meg.
4. . Ha pedig erre az ispnnak egymagra nincs elg ereje s tehetsge: akkor a vrmegye
tartozzk mellette flkelni.
5. . Ha pedig az ispn lanyha vagy hanyag lenne, s a kros fl ellene a kirlyi felsghez
panaszt nyujtana be, a kirlyi felsg kteles s tartozik annak az ispnnak a sajt vagyonbl az
sszes krokat helyrehozni s a kltsgeket is megtriteni s ezenfell azokat a hadcsapatokat
a panaszos birtokbl eltvolitani.
24. CZIKKELY.
Az urak azokrt a krokrt, melyeket vrnagyjaik vagy vrtisztjeik elkvettek,
elgttelt adni s magukat rtatlansgukra nzve eskvel tisztzni ktelesek.
Az urak viszont kruk megtritse czljbl az ilyen szolgkat sajt
hzaikban is elfoghatjk, nemessgk el"joga ellent nem llvn.
Ha a kirlynak s kirlynnak, ugyszintn a f!papoknak s brknak, valamint a nemeseknek,
nem nemeseknek s brmely orszglakosoknak vrnagyjai vagy egyb tisztei a vrakbl,
tisztsgkb!l s az ! uraiknak er!hatalmval, a kikt!l az ilyen vrakat, birtokokat s
hivatalokat tisztsgbe kaptk, hatalmaskodsokat, krtteleket, jogtalansgokat s brmily ms
gonosztetteket kvetnnek el s vinnnek vghez: uraik, a kik e vrakat, tisztsgeket s
hivatalokat rejuk biztk, nmaguk s sajt javaikbl ktelesek s tartoznak tnyleg minden
krrt s rtalomrt teljes elgttelt adni;
". . nmagukat pedig kell! eskttellel az irnt tisztzni, hogy e hatalmaskodsokban, a
melyeket vrnagyjaik vagy tiszteik elkvettek, rtatlanok, azokrl mit sem tudtak s azokban
semmi rszk sincs; az rintett elgttelads miatt szenvedett krukat pedig, ha akarjk, az !
szolgikon, vrnagyjaikon vagy tisztjeiken, a kik ez elgtteladsra okot szolgltattak,
szabadon megvehetik akkpen, hogy vagyonukat elvehetik s birtokaikat elfoglalhatjk, avagy
vagyonuk s birtokaik elgtelensge esetben, szemlyeiket mg sajt hzaikban is letartztat-
hatjk, s nemessgket szabad llapotuk vagy brmely ms mltsguk kivltsgra val
tekintet nlkl, fogsgba vethetik s emlitett kraik megtritseig ott tarthatjk; de az !
kruknak mennyisgt, melyet elgtteladsuk okn szenvedtek, nem szabad tullpnik.
25. CZIKKELY.
A szomszd tartomnyokkal val hatrigazits.
A Magyarorszg s Ausztria kzt rgi id!t!l fogva fennll hatrokat, a melyeket a nhai
Mtys kirly ur ujonnan kiigazitott s visszaszerzett, hagyja s tartsa meg, a kirlyi felsg
ugyanabban az llapotban. s hogy a Magyarorszg s Morvaorszg, valamint Lengyelorszg
kzt hasonlkpen kiigazitand hatrokra nzve hatrozza el a kirlyi felsg, hogy ez orszgok
hasznra mit volna legjobb tenni?
224
26. CZIKKELY.
Mikpen hajtandk be a kirlyi jvedelmek:
a kamaranyeresg, az tvened s a nyestb"rad?
A kamaranyeresget, melyet Magyarorszgban, az tvenedet, melyet az erdlyi rszekben s a
nyestb!r adt, melyet Szlavonorszgban szoktak beszedni, a kirlyi felsg a rgt!l fogva,
tudniillik, a nhai Zsigmond s Albert kirlyok idejben megszokott mdon hajthassa be.
". . Ha pedig a kamaranyeresget brhol is a maga idejben meg nem fizetnk, akkor azt, a
birsglevl kibocstsa utn, melyet az ilyenek ellenben a szolgabirk szoktak kiadni, a
vrmegyei ispnnak a szolgabirval hrom mrka birsggal kell minden kivtel nlkl
megvennie minden falun, a mely azt meg nem fizette.
27. CZIKKELY.
A harminczadot a rgi szokshoz kpest kell szedni, az egy forintnl
kevesebb rtk csekly dolgok utn pedig harminczadot nem kell venni.
Tovbb, a harminczadot a kirlyi felsg rszre, a klnben szokott helyeken, a rgi szoks
szerint kell szedni, a mint azt Lajos, Zsigmond s Albert kirly urak idejben szedtk.
". . Csekly dolgok utn pedig, a melyek egy forintnl kevesebbet rnek, a harminczadosok
semmi harminczadot se merjenek szedni.
2. . Azokat a harminczadokat pedig, a melyek Zpolyai Istvn urnak, a szepessgi kerlet
rks ispnjnak s Magyarorszg ndornak, valamint ms uraknak vannak elzlogositva,
azok kivltsnak idejig, a szokott helyeken az el!bb emlitett mdon ktelesek s tartoznak
szedni.
28. CZIKKELY.
A kirly a f"papok, mgnsok s nemesek fekv"jszgain, azok akaratn kivl,
lelmi szerek, fuvarozs s egyb terhek kvetelst ne engedje meg.
Tovbb, hogy a kirlyi felsg az egyhzak s nemesek, avagy brmely egyhzi vagy vilgi
szemlyek birtokain s fekv!jszgain lelmi szerek szolgltatst, vendgkpen val elltst
s brmely ms terhek viselst er!szakkal, az illet!k nknytes ajnlkozsn kivl, ne
kvetelje, se meg ne engedje, hogy azt msok tegyk.
". . S!t inkbb, sem a f!papok s brk s brmely ms egyhzi s vilgi szemlyek hzaiban
s birtokain nem fog azok akarata ellen trgyalsok tartsa s brmely ms gyek elintzse
czljbl tartzkodni; sem kiadsokkal, lelmi szerekkel, szekerezssel s podgyszszllitssal,
kveteinek s hza npnek s az ! felsghez tartoz brmely msnak elltsval nem fogja
!ket nkntes akaratukon kivl valamely rszben terhelni.
2. . A mint ez, szabadsguk ellenre, az emlitett Mtys kirly ur idejben visszalskpen
divatba kezdett j!ni.
225
29. CZIKKELY.
A f"esperesek, esperesek s plbnosok a meggyilkoltnak eltemetsert
javadalmaik elvesztse alatt, egy ezst mrkt ne kveteljenek.
A f!esperesek, esperesek s plbnosok, meg ezek helyettesei kzl senki se merje ennekutna
jv!re, javadalomveszts bntetse alatt, azt az ezst girt vagy ngy aranyat kvetelni, melyet
klnben a meggyilkoltak eltemetsert minden temetsi kltsgen fell visszalskpen
szoktak venni, aminthogy kztudomsu dolog, hogy ezt apostoli bullk Kroly, Lajos,
Zsigmond s Albert kirlyok idejben is, e kirlyok srget! krsre megsemmisitettk s
eltrltk.
". . A gyilkosoktl azonban szabadon kvetelhetik azt.
30. CZIKKELY.
A kirlynak brmely orszglaks fekv" jszgaiban felfedezett
brmifle svnyokat, a sk kivtelvel nem szabad maga rszre lefoglalni,
hanem azoktl, kik a bnykat mvelik, szedesse be a kirlyi bnyajvedelmet.
Tovbb vgeztk, hogy ha brhol s brkinek, akr a f!papoknak s brknak, akr
nemeseknek s ms brmily rend birtokos embereknek fldjben, terletn s hatraiban arany
vagy ezst, rz, vasrceket vagy brmifle fmeket s aknkat tallnak (kivvn a saknkat a
melyek egyedl a kirlyi felsg uralmnak s haszonvtelnek vannak fntartva), azoknak s
azok rkseinek, a kiknek birtokterletn azokra rakadtak, lljon jogukban s szabadsguk-
ban az ilyen aknkat s bnykat sni s mivelni s a jvend! id!kben mindenkor miveltetni,
ugyszintn azoknak hasznt s jvedelmt huzni.
". . Mindazonltal akkpen, hogy a kirlyi jogra tartoz s azokbl foly kirlyi haszonvtelt,
vagyis a bnyajvedelmet, igy kivnvn ezt ms bnyk szoksa, a kirlyi felsg rszre
hsgesen t kell szolgltatni.
2. . s mivel a f!pap urak, brk s ez orszg el!kel!i s tehet!sebb nemesei kztt tbben
vannak, a kik megdics!lt el!deinknek, Magyarorszg kirlyainak adomnyozsbl s bele-
egyezsb!l sajt fldeiken arany-, ezst-, rz-, vas- s klnfle ms rczbnykat mivelnek
s munkltatnak: lljon jogukban s hatalmukban azokat az el!bb emlitett kirlyok engedlye,
adomnyozsa s beleegyezse rtelmben s kivltsgaik tartalmhoz kpest szabadon s
minden akadly nlkl mivelni s megmunkltatni, valamint azok jvedelmt hzni.
31. CZIKKELY.
Klfldi pnzeket nem szabad az orszgba behozni;
azonban a vgvidkeken azok hasznlata meg van engedve.
Klfldi pnzdarabokat vagy pnzeket sem az orszgba behozni, sem itt elfogadni nem szabad.
". . A kik ellenkez!t cselekszenek, a klnben szokott bntetssel lakoljanak; kivvn azokat,
a kik orszgaink vgvidkein laknak.
226
32. CZIKKELY.
Mg pnzz nem vert aranyat s ezstt nem szabad
az orszgbl kivinni, klmben le kell azt foglalni.
Mivel vannak ebben az orszgban nmely zrked!k s ms klnfle nemzetisg emberek, a
kik az orszg vagyont tulsgosan kimeritik, a mennyiben ez orszg kincst, tudniillik az
aranyat s ezstt az orszgbl kiviszik s az orszgot attl megfosztjk:
". . Azrt teht, hogy a mondott orszg kzhasznrl s kznsges javrl gondoskodjunk,
az sszes f!pap urak brk s orszglakosok kzs tancsval s elhatrozsval rendeltk:
hogy csak megolvasztott, de arany- vagy ezst pnzz mg nem alakitott aranyat s ezstt az
orszgbl, brmely okbl senkinek sem szabad s egyltaln senki se merjen kivinni, brmily
rend, nemzetisg vagy llsu ember legyen az.
2. . Ha pedig volnnak olyanok, a kik ennek a rendelsnek ellene mernek szeglni s az ellen
mernek cselekedni s valaki rajta kapn !ket, hogy a mint emlitettk, az aranyat s ezstt
kiviszik: akkor azoknak, a kik erre rjnnek, a jelen hatrozat vagy trvny erejnl fogva
teljes s flttlen hatalmuk legyen annak kiviv!it!l az aranyat s ezstt meg egyb holmijukat,
sajt szemlyk letartztatsval is, elvenni s megtartani.
33. CZIKKELY.
A ndor hatalmrl, a kirlyi birkrl s tisztekr"l,
az ispnokrl s a rendes birk lnkeir"l, helyetteseir"l,
itl" mestereir"l s ezek eskjnek alakjrl.
Mivel Magyarorszg ndornak, igy kivnvn ezt az orszg rgi szoksa, az a hivatsa s
ktelessge, hogy az orszglaksok rszr!l a kirlyi felsgnek, s viszont a kirlyi felsg
rszr!l az orszglaksoknak trvnyt s igazsgot szolgltasson: azrt a kirlyi felsg a
ndort a f!papok s brk s az orszg nemeseinek tancsra, velk egyetrt!leg vlaszsza ki.
". . s hogy minden gyanu, mely a ndor s az orszg egyb biri s igazsgszolgltati
ellenben, ezeknek kedvezse vagy gyllsge miatt vagy brmely okbl tmadhatna, mindenki
szivb!l teljesen tvol maradjon s eltnjk: ez orszgnak sszes biri s igazsgszolgltati,
egytt s egyenknt, az egyhziak nem kevsbb mint a vilgiak, a kiket tudniillik ndorr,
orszgbirv, trnokmesterr, kirlyi kanczellrr, vagy alkanczellrr, a most nevezett birk
itl!mestereiv vagy helyetteseiv, valamint trvnyszki lnkeiv, az erdlyi rszek vajd-
jv, a szkelyek ispnjv, dalmt-, horvt- s szlavonorszgok bnjv, macsi bnn s
brmely vrmegyk ispnjv s szolgabiriv fognak megvlasztani s megtenni, ugyszintn
ezeknek biri helyettesei, a helykbe kirendeltek s a tblabirk e trvny- s igazsgszol-
gltatsi tisztkbe s hivatalukba val beiktatsuk alkalmval, a jvend! id!kben mindenkor az
albb kvetkez! szavakba foglalt eskt ktelesek a kirlynak vagy a kirlyi felsg kirendelt-
jeinek kezbe letenni.
Az esk tartalma szszerint a kvetkez!:
Az orszg birinak eskje.
n N. eskszm az l! Istenre s az Isten szent anyjra, szz Mrira s minden szentekre s
az Isten kivlasztottjaira, hogy minden el!ttem perleked!nek s minden, tisztemhez tartoz
gyben, minden szemlynek, tudniillik gazdagnak s szegnynek, megvlogatsa nlkl, krst,
jutalmat, kedvezst, flelmet, gyllsget, szeretetet s bartsgot tvoltartva s flretve,
227
tehetsgemhez kpest minden dologban igaz s val trvnyt s igazsgot fogok tenni s
vgrehajtst eszkzlni, a mint azt Isten s az ! igazsga szerint megtenni ktelessgemnek
ismerendem. Isten engem gy segljen s minden szentjei.
34. CZIKKELY.
Az egyes megykben vlasztand szolgabirkrl.
Tovbb, hogy a szolgabirkat minden vrmegyben az illet! vrmegynek jeles s jmdu
birtokos nemeseib!l kell vlasztani s venni, a kiket annak a vrmegynek minden nemese
kzsen s egyetrt!leg elfogad.
". . s a megvlasztottaknak, a biri tisztet nem szabad visszautasitaniok, hanem elengedhe-
tetlenl behajtand huszont mrka bntets alatt el kell vllalniok.
2. . Ez all azonban kivannak vve: a kiket a kirly, kirlyn, a f!papok, brk vagy msok
valamely tisztsgre s hivatalra alkalmaznak, vagy a kik katonazsoldot huznak, vagy a kik ms
helyes okokbl nem laknak llandan abban a megyben.
3. . s ezt a tisztsget legalbb egy ven t kell viselnik, knnyen felismerhet! pecstet
tartvn, hogy a tbbi szolgabirknak s az ispnnak vagy az alispnnak pecsteivel egyttesen
hitelt rdeml! leveleket adhassanak.
4. . Egy v elteltvel pedig, ha nekik gy tetszik, a visszautasits szabadsgukban ll.
5. . Hogyha pedig lemondottak, vagy a vrmegye nemeseinek kznsge elmozditotta vagy
msokat vlasztott helykbe, a kvetkez! t v eltelte el!tt nem szabad !ket akaratuk ellenre
ugyan arra a tisztessgre knyszeriteni.
35. CZIKKELY.
A ndori kztrvnyszk eltrlse s
a gonosztev"k megbntetsnek mdja.
A kz- vagy ndori trvnyszk, melyet ndori kznsges gylsnek neveznek, eltrlend! s
jv!re soha, semmi id!ben sem szabad ezt megtartani.
". . Mindazonltal, ne hogy gy tnjk fl, mintha ezzel a gonosztev!knek a bntettek
elkvetsre szabadsgot adnnk s engednnk, vgeztk, hogy ha valamely vrmegye vala-
mikor szre venn, hogy a latrok, tolvajok, gyilkosok, gyujtogatk, hamisitk s ms gonosz-
tev!k hborgatjk s ltn, hogy az ilyen gonosztev!k s b#nsk ott elszaporodnak, a kirlyi
felsgnek az illet! vrmegye krsre bele kell egyeznie s azt fel kell hatalmaznia, akkpen,
hogy ! felsgnek ktelessge legyen az ilyen gonosztev!ket s b#nsket az illet!
vrmegyben a ndor vagy udvarbirja utjn nyomoztatni s kiirtatni.
2. . Arra az esetre pedig, ha e vrmegyben lev! nmely hatalmasbak ezt elrni s krni nem
akarnk, az illet! vrmegye nemeseinek kznsge szabadon krhesse ezt a kirlyi felsgt!l.
36. CZIKKELY.
A kihirdetett gylsek eltrlse.
Minthogy a kihirdetett gylsek tartsban igen sok szablytalansg, hallatlan botrnyok s
nem sejtett vletlen veszlyek szoktak flmerlni:
228
". . Azrt ennek a veszedelmes s ezen az orszgon kivl hallatlan birskodsnak vagy inkbb
romlottsgnak megszntetse czljbl az sszes orszglakosok egyenl! akaratra, tancsra
s hatrozatbl rendeltk:
2. . Hogy ezutn ilyen kihirdetett gylseket soha semmi id!ben sem szabad tartani, hanem
azokat teljesen meg kell szntetni s rk id!kre el kell trlni s eltrltteknek tekinteni.
37. CZIKKELY.
A bajvivsok eltrlse.
Mivel a prbaj vivsban egy- s ms tekintetben igen sok csalst lehet elkvetni, mert ritkn
kzdenek meg egymssal azok maguk, a kik kztt ez az itlet kelt, hanem viadorokat
fogadnak fl, kiket nha ajndkkal, kedvezssel s igretekkel megvesztegetnek s a kik
ekkpen felket (miutn ezek nem maguk szoktak megvivni) mg oly fontos gyben is el
hagyjk bukni.
". . Azrt elhatroztuk, hogy az itletnek ez a neme, mely ezen az orszgon kivl hallatlan,
rk id!kre megsznjk, s se hatalmaskodsok, se birtokjogok dolgban soha helye ne
legyen.
2. . Prbaj ugyanis csak akkor foghatna helyet s csak arra az esetre van rendelve, a mikor
minden bizonyitk hinyzik; mde hatalmaskodsi s birtokgyekben a feleknek mindig vannak
bizonyitkaik, s klnben is a prbaj megitlse a kirly katonai curijra s nem a
trvnyszkre tartozik.
3. . Ehhez jrul tbbnyire az is, hogy a kirlyi felsg szemlyes jelenlte nem lehet ott a
trvnyszken s a leveleket nem pecstelheti meg; az ugyanis, a ki ezzel megvan bizva,
legtbbnyire egyhzi szemly szokott lenni. Ezenkivl ott lesznek az rsekek, pspkk s
tbb ms papi szemly, s pen azrt nem illik, hogy a prbajt a trvnyszken rendeljk el.
4. . Ennlfogva ebb!l s tbb ms dvs szempontbl s helyes okokbl az itletnek ez a
neme rkre eltrlend!, kivve azokat az eseteket, a melyekben minden bizonyitk hinyzik;
pldul ha egy egyedl lev! ember egy szintn egyedl utazt, a nlkl hogy valaki ltn,
kifosztana, vagy ha az egyik a msiknak, a nlkl hogy valami tanu lenne jelen, klcsnt adna,
vagy valamit titokban mondana, s klmben sem a fosztogatst, sem a hitelezst, sem pedig a
mondott szavakat bizonyitani nem lehetne.
5. . A mely esetekben el lehet ugyan az ilyen prbajt hatrozni, csakhogy nem a trvny-
szken, hanem a kirlyi felsg katonai curijban; mert kztudomsu dolog, hogy, mint el!bb
mondottuk, az ilyenfajta itlet erre s nem a trvnyszkre tartozik.
38. CZIKKELY.
A hrom vsron val kikiltsok eltrlse. A ktelezst trgyaz
gyeket az els" nyolczados trvnyszakon kell elitlni.
A hrom vsron val kikiltsok, melyek klnben is birtokok s birtokjogok, azonkivl
levelek s okiratok felmutatsa, valamint ktelezsek dolgban is, meg ms egyb gyekben
szoktak el!fordulni, sznjenek meg s ezentul soha semmi id!ben se trtnjenek meg, hanem
vgkpen enysszenek el.
229
". . A ktelezsekre nzve pedig azt kell szablyul tartani: hogy ki mint ktelezte magt, a
szerint kapjon a felperes az utols perbehivs utn az els! nyolczados trvnyszken trvnyt
s igazsgot.
39. CZIKKELY.
A kisebb conventek, klnsen a szent jbi, sznjenek meg.
A kisebb conventek (s klnsen szent Jb egyhznak conventje) a levelek kiadst hagyjk
jv!re abban, s ezeknek semmi erejk se legyen.
40. CZIKKELY.
venkint kt nyolczados trvnyszk tartand, a melyeken
kt rendes bir legyen jelen; s a birsgi leveleket
a szksghez s krlmnyekhez kpest kell kivenni.
Hacsak valamely trvnyes s fontos orszgos szksg nem j! kzbe, minden vben
mulhatatlanul kt nyolczados trvnyszket kell tartani, tudniillik a szent Gyrgy s a szent
Mihly napiakat, akr az orszgban van a kirlyi felsg, akr nincs.
". . Mg pedig akkpen, hogy ezek megtartsnak els! hatrideje vagy szaka az emlitett
napokat kvet! huszadik napon azonnal megkezd!djk.
2. . A melyeken a rendes birk kzl legalbb is ketten legyenek jelen; ha pedig a tbbiek
valamely srg!s szksg miatt jelen nem lehetnnek, helyetteseiknek mgis ott kell lennik.
3. . Azok helybe pedig, a kik nem jelenhetnek meg, a kirlyi felsg a f!pap urak s brk
kzl msokat kteles kirendelni.
4. . Az el!bb emlitett kt rendes bir nlkl azonban nem kell s nem is szabad e nyolczados
trvnyszkeket megtartani.
5. . A nyolczados trvnyszkek pedig tartsanak addig, a meddig rgebben szoktak tartani.
6. . A birsgi leveleket pedig az itl!mestereknek mindenkor a krlmnyekhez kpest kell a
levltrbl kivennik.
41. CZIKKELY.
Az erdlyi rszekben s Szlavoniban kt nyolczados trvnyszk tartand.
Tovbb, hogy Erdlyben s Szlavoniban hasonlkpen venkint, ms kt nyolczados
trvnyszket kell tartani, tudniillik a Vizkereszt- s a szent Jakab napiakat.
". . s hasonlkpen ezeknek az nnepeknek huszadnapjn kezd!djenek s tartsanak addig, a
meddig szksgesnek ltszik.
42. CZIKKELY.
Hogy kik az orszg rendes biri s kik mehetnek be a trvnyszkre?
tovbb a trvnyszki plet ajtajnak "rzsr"l.
Mivel a rendes birkat gyakran szoktk emliteni s igen sokan ktsgben vannak az irnt, hogy
kik ezek a birk s kiket kell ezalatt rteni?
230
". . Ennlfogva vilgosan kijelentjk, hogy a rendes birk: els! sorban a ndor, azutn az
orszgbir s azutn a titkos kanczellr, ha jelen van, klnben a helytart, vagyis a kinl az
id! szerint a kirlyi felsg biri pecstje vagyon.
2. . Ezeket pedig azrt nevezik rendes birknak, mivel brmely gyben itlhetnek s egyedl
!k meg helyettesk mehetnek be a trvnyszkre s hivhatnak be msokat is, ha valakit
bizonysgttelre vagy ms dolog miatt be akarnak hivni.
3. . Az albb kvetkez!k pedig, tudniillik: a trnokmester, a f!seneschal, Dalmczia,
Horvtorszg, Szlavonia bnja s az erdlyi vajda nem tartoznak hivatlanul a kirlyi felsg
trvnyszkre menni.
4. . Mindamellett azonban, mivel felesketett birk s tisztek, ha valamikor nszntukbl be
akarnnak menni, akr jelen van a kirlyi felsg, akr nincs, mindenkor be kell !ket bocstani
s rszkre tisztessges helyet kell engedni.
5. . A kiknek itl!mestereit s biri helyetteseit is hasonlkpen be kell ereszteni. Azonban az
emlitett hrom rendes birnak s ezek itl!mestereinek engedlye s beleegyezse nlkl mst
senkit sem hivhatnak trvnyszkre.
6. . Mindazonltal hatrozottan kijelentvn azt, hogy az el!bb megnevezett rendes birk s
itl!mestereik a tbbiek nlkl, a kirlyi felsg tvolltben is mindenben szabadon itlhetnek.
7. . Hogy pedig a trvnyszkeket tisztessggel, mltsggal s komolysggal, tudniillik
minden lrma, zaj, zrzavar nlkl s hboritatlanul lehessen megtartani, hatroztuk, hogy a
ndornak s a kirlyi felsg udvarbirjnak az embere mindig a trvnyszki plet ajtaja el!tt
lljon s !rizze azt, s a trvnyszk hzba msok ne merjenek belpni, mint azok, a kiket !
bebocsjt.
43. CZIKKELY.
Milyen szemlyeket kell a kptalanokbl s conventekb"l a vgrehajtsokra
kikldeni? a kirly s kptalan embereinek eskjr"l, a csalrd vgrehajtsnak
s a vgrehajtsra kimenni vonakod kirlyi embernek a bntetsr"l;
s a hatrosok neveinek fljegyzsr"l.
Tovbb, mivel a biri hatrozatokat, a melyeket a rendes birk a trvnyszken hoznak, a
mindenkor kvetett szoks szerint kirlyi, vagy kptalan avagy conventi kikldttek szoktk
vgrehajtani:
". . Azrt iktatsok, megintsek, perbehivsok, hatrjrsok, szemgyrevtelek s kzs
tanuvallatsok meg brmely ms trvnykezsi cselekvnyek eszkzlsre, melyek kptalani
vagy konventi emberek s bizonysgok kzbe jttvel, - kiket kznsgesen hiteles bizony-
sgoknak neveznek, - szoktak vgbemenni, a kptalanokbl s conventekb!l ne kldjenek ki
egyszer szemlyeket vagy embereket; hanem a kptalanokbl legalbb is kanonokat, vagy
egyhzi javadalmak s hivatalok birtokban lev! szemlyeket; a konventekb!l pedig
conventbeli szerzetes ldozrokat kell kirendelni.
2. . s miel!tt az ilyen kptalani vagy conventi bizonysgul kikldttek a birtokba val
iktatsoknak, hatrjrsoknak, birtokok szemgyrevtelnek s kzs tanuvallatsoknak
vghezvitelre kimennnek s ezekben eljrnnak: eskdjenek meg, hogy ezekben a dolgokban
hiven s igazsgosan fognak eljrni s igaz jelentst vagy vallomst fognak tenni.
23"
3. . Az el!re bocstottakban eljr kirlyi emberek pedig akkor, a mid!n visszatrnek s a
kptalanok vagy conventek el!tt vallomst vagy jelentst tesznek, hasonl eskt tartoznak
tenni.
4. . A kir!l pedig kiderl, hogy eskje ellenre hamisan jrt el vagy hamis jelentst tett, az
olyan mint hamisit s hamis eskv!, ha javadalma van, ennek elvesztsvel bnh!djk.
5. . s ezenfell, akr van javadalma, akr nincsen, rks fogsgra kerljn.
6. . Ha pedig az emlitett birtokba val iktatsokban, hatrjrsokban vagy szemgyre-
vtelekben a kirlyi ember jrna el trvnytelenl s hamisan: hamis esk tnyben, f!benjr
bntetsben s sszes javainak elvesztsben kell !t elmarasztalni.
7. . Ha pedig akrmely nemes ember, a kit ms valaki az ! nevt tartalmaz kirlyi vagy ms
szoksos levl utjn valamely kptalan vagy convent bizonysga mell kirlyi emberl krt fel,
az ilyen min!sgben val eljrs terht elvllalni s viselni vonakodnk; akkor legott a szokott
hat mrka birsgban s a megllapitand kltsgekben kell !t elmarasztalni, a melyeket a
vrmegye ispnja haladk nlkl hajtson be.
8. . A birtokba val iktatsoknak s szemgyrevteleknek pedig nem mskpen, hanem,
csakis az oda trvnyesen egybehivott szomszdok s hatrosok jelenltben kell vgbe
mennik.
9. . s hogy az ilyen dolgokban a hamissgot s csalrdsgot annl jobban ki lehessen kerlni,
az azokrl killitand kptalani s conventi levelekbe az emlitett eljrsok alkalmval
egyenesen oda gylt egyes szomszdok s hatrosok neveit sor szerint be kell irni.
44. CZIKKELY.
Hny szemly legyen a conventekben s min"k legyenek azok?
A prpost s apt hatalma az " alrendeltjei fltt s a conventi levelek
kiadsnak mdja.
Mivel a szerzetes aptok s prpostok hanyagsga miatt, a kiknek hiteles pecstekkel l!
conventi helyek vannak aljuk rendelve, a levelek kibocstsa krl, igen sok hiba, s
szmtalan botrny szokott el!fordulni.
". . F!kpen azrt, mert az alattuk ll szerzetesekre a pecst !rzst illet!leg tudvalev!leg,
kevs befolysuk van s eltrik, hogy sokkal kevesebb szemly legyen hatalmuk alatt, mint a
hnynak mltn lehetne a convent nvvel lnie, ezek pedig az orszglakosok krra pecsteiket
szabadon hasznljk:
2. . Ennlfogva, hogy jv!re ez a klnben rosz szoks megsznjk s az orszglakosok
annl biztosabb oltalomban rszesljenek, vgeztk s rendeltk, hogy ezutn a hiteles
pecstekkel bir szerzetes prpostok s aptok az illet! rendb!l val tiz, vagy nyolcz vagy
legalbb ht s nem kevesebb szerzetes szemlyt, megannyi ldozrt, tartozzanak s legyenek
ktelesek zrdjukban alkalmazni s tartani, s a levelek kibocstsban ezekkel egytt kell!
gondossgot tanusitsanak.
3. . s hogy e prpostok s aptok hatalmukat annl nllban gyakorolhassk, hatroztuk:
hogy jv!re az emlitett, pecsttel l!, brmely rendb!l val szerzetesek vagy bartok prpost-
jaik s aptjaik hatalma s rendelkezse alatt llknak tekintsk magukat s e prpostoknak s
aptoknak joguk legyen !ket rdemk szerint megbntetni.
232
4. . Akkpen, hogy ha brmely levl kibocstsban netn valami hiba trtnnk, akkor az
ilyen hibrt az illet! conventnek perjele s !re essk az emlitett bntetsbe.
5. . Hogy pedig a ktelked!k szivb!l minden gyanu tvol maradjon, hatroztuk, hogy
minden levl vgre, annak keltezse el!tt e bartoknak, tudniillik a perjelnek s !rnek a nevt
annak rendje szerint be kell irni.
45. CZIKKELY.
Senkit sem szabad, megys pspknek elkerlsvel a rmai curia
avagy az apostoli kvet vagy kikldtt el"tt perbe fogni.
Mivel ez orszg lakosait, f!kpen az egygyebbeket, nmely papok s ms rend, ugy nemes
mint nem nemes emberek kzl is tbben, holmi keresett, nha mg patvaros rgyek alatt is a
rmai curia elbe, vagy a mid!n a ppnak e Magyarorszgba kldtt kvete ide bej!, ennek
elbe szoktk idzni s !ket per utjn mind jobban s jobban nyomva s zaklatva valamely
pnzsszeg fizetsre knyszeritik s ekkpen nha minden megengedett, s meg nem engedett
mdon bnsen szoktk ltket tengetni s fentartani.
". . Ennlfogva, hogy jv!re az ilyen gonosz, nyeresgvgy embereknek meg nem engedett
keresete s patvarkod eljrsa megsznjk, a brk, az el!kel!k s az egsz orszg
kznsge azt rendeltk s hatroztk:
2. . Hogy ezentul egyltaln senki se merjen valakit valamely gyben a rmai curia vagy
annak valamely kvete elbe idzni, hanem ellenfelt el!bb az ! illetkes megys rseke vagy
pspke, avagy ennek helyettese el!tt perelje be s itt jrjon el ellene trvnyes uton; s ha
aztn valamely fl ltn, hogy vagy megtagadtk neki az igazsgszolgltatst, vagy hogy
klnben igazsgtalanul terheltk s marasztaltk el, akkor lljon szabadsgban s hatalmban
ezt az gyet felebbezs utjn, s nem mskpen, a rmai curia vagy kvete elbe vinni s
terjeszteni s ott tovbb folytatni.
3. . A kik ennek ellenre cselekszenek, azok mltan bnh!djenek.
46. CZIKKELY.
Az egyhzi trvnyszkre tartoz gyek. A szentszki helyettesek
az gyeket a rendes bir parancsra, javadalmaik elvesztsnek
terhe alatt a kirlyi curira kldjk fel.
A szentszken a vgrendelet, hzassg, hitbrek s jegyajndkok meg lenynegyedjogok, a
papi szemlyek s asszonyok megversnek s fosztogatsnak dolgain s egyb nem vilgi
termszet gyeken kivl semmi ms gyet se trgyaljanak, s megforditva.
". . Abban az esetben pedig, a mikor valamely egyhzi bir az ! elbirlsa al nem tartoz
gyet fogadna el s azt parancslevlre a vilgi bir elbe t nem klden: az ilyen egyhzi bir
essk el javadalmtl s a kirlyi felsgnek szabadsgban lljon annak javadalmt legott
msnak adomnyoznia.
2. . Az egyhzi birk alatt pedig e helytt a f!papok helyetteseit s tiszteit kell rteni.
3. . Ha pedig a vilgi bir meggy!z!dik arrl, hogy az az gy, melyet az egyhzi bir ! elbe
kldtt, az egyhzi birsgra tartozik, kteles legyen s tartozzk azt ismt az ill! egyhzi bir
elbe visszakldeni.
233
47. CZIKKELY.
Mind a kirly, mind a kirlyn" jobbgyaitl (kivve a k"fallal keritett
vrosokat), valamint a f"papok, mgnsok s nemesek jobbgyaitl is
a gabonanem s bor kilenczed rszt a fldesurak javra be kell hajtani.
Ezenkivl az sszes, brmi nven nevezend!, nagyobb s kisebb kirlyi s kirlyn!i kzsgek-
ben lev! minden szntvet! s sz!l!birtokos kirlyi jobbgyunktl, (kivve a k!fallal keritett
vrosokat) minden gabonatermsk s boruk kilenczedrszt be fogjuk szedetni s a kirly-
asszony is be fogja szedetni.
". . s a fentemlitett brk s nemesek brmely birtokaikon lev! minden szntvet! s
sz!l!birtokos jobbgyuktl ezek minden termnynek s bornak kilenczedrszt, vagy a
szokott okokat a maguk szksgre, hasonlkpen hajtsk s szedjk be.
48. CZIKKELY.
Az egyhzi szemlyek szedjk be fekv"jszgaikon
a tizedet s a kilenczedet.
A f!papok s egyhzi frfiak is, kiknek jobbgyaik vannak, el!bb ezek minden gabona terms-
nek s bornak tizedt s aztn hasonlkpen annak kilenczedrszt szedjk be.
". . s a kik az el!bb mondottak beszedse tekintetben msknt jrnak el, az olyan ellen-
szegl!knek s jelen rendeletnket megszeg!knek birtokain, kirlyi nevnkben az ispn vagy
alispn tartozzk a gabonaterms s bor kilenczedt minden lejebbszllits s elengeds nlkl
beszedni, hogy ez ltal mltsgunk gyaporodjk s az orszglakosok neknk annl
hsgesebben szolglhassanak.
49. CZIKKELY.
Azok a jobbgyok is fizessenek a fldesurnak kilenczedet,
a kik msok fldn birnak sz"l"kkel vagy vetnek gabont,
klnben rksgket veszitsk el.
s hogy mindenkinek, tudniillik gy a kirlynak mint a kirlyn!nek, vagy f!papuraknak,
brknak s nemeseknek jobbgyai, a kik ms urak fldn birnak sz!l!vel vagy ott szntanak,
hasonlkpen ktelesek legyenek s tartozzanak a fldes urnak boruk s gabonjuk kilenczed-
rszt, a szoksos akkat, a szokott adkkal egytt megadni s megfizetni.
". . Hogyha pedig e fizetst nem teljesitenk vagy annak teljesitst brmely mdon
elmulasztank, akkor azok az rksgek, a melyek utn a fizetst teljesitenik kellene, legott
rk id!kre a fldes rra szlljanak.
2. . Kijelentvn mindazonltal azt: hogy ha a kirly vagy a kirlyn! vagy brmely msok npei
kzl nmelyek panaszt emelnnek, hogy az ilyen kilenczedre vagy akkra nzve szabadsgot
lveznek, ezek kztt s a fldes r kzt az orszg rendes biri az els! nyolczados trvny-
szakon trvnyt s igazsgot szolgltassanak.
234
50. CZIKKELY.
A nemesek sajt fldeik utn ne fizessenek tizedet.
Tovbb, hogy a nemesek, akr vannak jobbgyaik, akr nincsenek, sajt fldeik utn nem
tartoznak dzsmt fizetni, rgi szabadsguk igy tartvn.
51. CZIKKELY.
A perujitsrl, az gyvdsz visszavonsrl s az eltiltsrl.
s hogy mikpen kell ezekre nzve eljrni.
Tovbb szoksba vettk nmely orszglakosok, hogy az ellenk, kivltkpen birtok dolgban
inditott perekben, akkor akarjk gyvdeik szvltsait visszavonni s perket leszllitani,
vagy perujitst, melynek erejvel az ellenfelet az itl!levl vgrehajtstl gyakran eltiltank,
akkor krnek, miutn a trvnyes hatrid!k s perfolyamok megvoltak s lejrtak s azutn az
ilyen dolog vgeldntse czljbl a leveleknek s az sszes egyb bizonyit okiratoknak
bemutatsa mindkt rszr!l megtrtnt, a per utols szakban, mid!n az orszg trvny-
szknek rendes biri s itl!mesterei s ugyanazon trvnyszk hites biri itletket is
meghoztk, s az egyik fl szreveszi, hogy abban az gyben vesztess lesz vagy el fog bukni s
az itl!levelet erre nzve mr vagy elkszitettk s kiadtk, vagy az itlet meghozatala s
kihirdetse utn ki kellene adni, hogy igy azokat igaz jogaikbl kiforgassk.
". . Ennlfogva elhatroztuk, hogy az ilyetn peresek ennekutna gyvdeik szvltsait csak
addig vonhassk vissza s a pert csak addig szllithassk le, a mig a per fgg!ben van s az
gyben mg nem dntttek.
2. . Perujitst pedig, a mikor akarjk, mindenkor krjenek; mindazonltal az ellenfelet annak
erejvel a hozott itlet vgrehajtstl s az ezirnt kelt itl!levl kivtelt!l, vagy a rendes
birkat avagy itl!mestereiket ezeknek kiadstl semmikpen el ne tilthassk.
3. . S!t inkbb a gy!ztes flnek hatalmban s szabadsgban lljon, hogy az ilyen itl!
levelet a kieszkzlt perujit levl ellenre is kell!kpen vgrehajtassa, aztn meg a perujitst
nyer! flnek, hogy a mondott itlet vgrehajtsnak megtrtnte utn gyt ama perujits
erejnl fogva, a mikor akarja, foganatositsa s folytassa.
4. . Abban az esetben pedig, mid!n valamelyik felet akr birtokjogokra, akr ms brmifle
dologra nzve meg nem jelense miatt, azrt, mert taln bizonyos gyei gtoltk abban, hogy
megjelenhessen, akrmely mdon itletileg elmarasztaltk, akkor az ilyen flnek, kit ekkpen
meg nem jelense miatt elmarasztaltak, hatalmban s szabadsgban lljon, mind perujitst
krni, mind pedig a rendes birkat s itl!mestereiket az odaitl! s itletlevelek kiadstl s
az ellenfelet e levelek kivtelt!l s vgrehajtstl, a mikor akarja s kivnja, mindenkor
eltiltani.
52. CZIKKELY.
A megujitott peres gyeket az els" trvnyszakon kell elintzni.
Tovbb, hogy mindazokat a pereket, melyekben a kirlyi felsg perujitsokat engedett meg,
az els! nyolczados trvnyszakon, minden ms pert megel!z!leg kell felvenni s elitlni.
235
53. CZIKKELY.
A vrmegykben ne vlasztott s eskdt nemesek, hanem az ispnok,
alispnok s szolgabirk itljenek, a vgrehajtsokban pedig
kirlyi s kptalani emberek jrjanak el.
Tovbb, mbr a fensges fejedelemnek, az emlitett nhai Mtys kirly rnak halla el!tt kelt
kznsges uj vgzemnyben, ugyan az a Mtys kirly r s az sszes f!papok, brk meg az
orszg nemesei elrendeltk, hogy az orszg mindenik megyjben a tehet!sebb nemesek kzl
bizonyos szmu eskdteket kell kivlasztani, a kik minden illet! megyben birskodni, tovbb
a tanuvallatsokat, perbehivsokat, megintseket, iktatsokat, hatrjrsokat s minden egyb
biri vgrehajtst eszkzlni s vgezni tartoznak.
". . Mindazonltal, minthogy ezt az orszglakosokra nzve szerfltt terhesnek talltuk,
azrt, mert, hogy peresgykben itletet nyerjenek, minden tizenhrom vagy tizent nap alatt
knytelenek voltak a mondott vrmegyk trvnyszkn az emlitett eskdtek el!tt megjelenni s
trvnyt llani; valamint azrt is, mert a mid!n ezeket a vlasztott eskdteket valamely
vgrehajts teljesitse vgett kivittk, e miatt legtbbnyire sok fradtsggal s kiadssal voltak
terhelve.
2. . Ennlfogva vgeztk, hogy ennekutna az ilyen vlaszts, vagy az ilyen vlasztott eskdt
nemesek tisztsge maradjon abban s egyltaln sznjk meg; hanem a trvnyszkeken az
orszg vrmegyinek ispnjai vagy alispnjai s szolgabiri szolgltassanak igazsgot, a tbbi
vgrehajtsokat vagy biri meghagysokat pedig, gy mint: a tanuvallatsokat, perbehivsokat,
iktatsokat, hatrjrsokat s brmely ms biri cselekvnyeket, azon a mdon s abban a
rendben, melyet az emlitett nhai Mtys kirly rnak el!bb rintett utols j decretuma el!tt
kvettek, legyenek ktelesek s tartozzanak teljesiteni, vgezni s eszkzlni.
54. CZIKKELY.
A birtokjogokat trgyaz pereket, halasztsok kizrsval,
ngy nyolczados trvnyszakon kell befejezni.
Mivel a peres gyeknek, f!kpen pedig a birtok megitlse irnt inditottaknak vgleges
eldntse az azokban engedett klnbz! hatrid!k s klnbz! halasztsok kvetkeztben
sokig szokott elhzdni, elannyira, hogy azt nha egy egsz emberlt! alatt is alig lehet
vglegesen befejezni, a mi miatt a felek sulyosan vannak munkval s kltsggel terhelve, gy
hogy nem ritkn vginsgre knytelenek jutni;
". . Ennlfogva hatroztuk, hogy jv!re az sszes peres gyeket, a birtokok s ezek meg-
itlsnek dolgt illet!ket is, brmely bir el!tt is fogjk azokat ezutn meginditani, minden
halaszts s elodzs nlkl s minden kifogs mell!zsvel, ngy nyolczados trvnyszakon
vgkpen be kell fejezni.
2. . Akkpen tudniillik: hogy az alperes az ! jogainak el!mutatsa czljbl, a melyekkel
magt vdelmezni akarja, tovbbi nyolczados hatrid!t semmi szin alatt, mg teher fizets
mellett, se kaphasson, hanem tartozik a maga kivltsgleveleit e ngy trvnyszak alatt, minden
tovbbi biri eljrs kizrsval, el!mutatni.
3. . Minthogy pedig az el!rebocstottak szerint a birtokok s ezek megitlse irnt inditand
peres gyeket ngy trvnyszak alatt kell vglegesen befejezni: ezrt rendeltk tovbb: hogy
az rtesit! perbehivsokat, melyek hatalmaskodsok, krttelek s egyb bntalmak meg
jogsrtsek trgyban trtnnek, a perbehivs megtrtnte utn tartand els! nyolczados
trvnyszakon kell elintzni.
236
4. . Ha pedig a birtok dolgban trtntek s f!kpen, ha jogok s okiratok felmutatst teszik
mulhatatlanul szksgess, e kivltsglevelek felmutatsa vgett a msodik trvnyszakig el
szabad s el lehet azokat halasztani, de azontul nem.
5. . Az rtesit! perbehivsokat pedig, brmely gyekben, minden rendes birnak, tudniillik
gy a kirlynak, mint a ndornak s udvarbirnak, valamint Dalmczia, Horvtorszg s
Szlavonia bnjnak, meg az erdlyi vajdnak pecstje alatt is legyen szabad kiadni s
kibocstani.
55. CZIKKELY.
A kisebb hatalmaskodst trgyaz gyek.
A krttelek, egyb bntalmak s srelmek, valamint a kisebb hatalmaskodsok miatt inditott
perekben, mg ha a tettes sajt szjval tenne is az ! birja el!tt vallomst, ezentl
hatalmaskodsban senkit se marasztaljanak, hanem csak az ilyen mdon okozott kroknak s a
felperes kltsgeinek megtritsben, ezen fell az el!re bocstott hatalmaskodsokrt
marasztaljk el a bir s a panaszl kztt egyarnt megosztand huszont nehz girban, a
mely szz forintot teszen s a bir szoritsa az illet!t azonnal ennek a lefizetsre.
56. CZIKKELY.
A nagyobb hatalmaskodsi gyekben val eljrs mdja.
A nagyobb peres gyekben pedig, a melyeket tudniillik a nemesek hzainak igaz ok nlkl val
megrohansa, birtokaiknak s ezek tartozkainak elfoglalsa, a nemeseknek igaz ok nlkl val
letartztatsa, a nemeseknek megverse, megsebesitse s meglse miatt a bir ekkpen
tartozik eljrni:
". . Hogy ha a felperes a fentebb megirt mdon s renddel a maga rszr!l tanuvallatst mutat
fl, a dolognak b!vebb igazolsa vgett azt a peres gyet, ha a peres felek gy akarjk, kzs
tanuvallatsra bocsssa.
2. . Ha pedig az alperes a tanuvallatst elfogadni vonakodnk, akkor az orszgnak e rszben
eddig megtartott szoksa szerint, a felperes keresetnek nagyobb igazolsa vgett, az ellenfl
fejre eskdjk.
3. . De csak akkor, ha az ellenflnek vagyis az alperesnek, abban a vrmegyben, a hol a
vtsgeket elkvettk, sajt szemlyes s lland ottlaksa van.
4. . Ha pedig az ilyen alperesnek szemlyes laksa az orszg ms vidkn vagy rszben van
s az ilyen vtsgeket az ! tvolltben kvettk el s vittk vghez, akkor a tanuvallatsi
levelek tartalmhoz kpest rtatlansga fel!l eskvel tisztzza magt.
5. . Vgre, azt kivnvn az orszg trvnye: az ! cseldei s jobbgyai rszr!l a jelen
czikkely erejnl fogva trvnyt s igazsgot tegyen.
57. CZIKKELY.
A visszazs bntetsr"l.
Tovbb, mivel a tanuskods, kzs tanuvallats, szemgyrevtel, iktats s visszaiktats,
valamint a birtokjogok becslse alkalmval a vesztes fl, a birsg s igazsg megvetsvel
nha visszazseket szokott hasznlni, a melyekrt a visszaz!ket els! izben egy, msod izben
pedig kt arany girban marasztalk el:
237
". . Mirt is, emez er!szakoskodk s trvnyt s igazsgot hboritk vakmer!sgnek kell!
eszkzzel val megfkezse vgett, hatroztuk: hogy ha ezt jv!re brki, legyen az akrmilyen
rend, rangu s llsu, brmi mdon s brmely okbl, akr f!benjr itlet alkalmbl is, meg
mern tenni: az ellenfl ellenben az els! vissza#zs alkalmval ugyancsak egy arany mrkban;
ha pedig az ilyen gyekben msodszor eszkzlt vgrehajts idejn msod izben hasonlkpen
vissza#zst hasznlna, akkor hatalmaskods tnyben, s ezenfell, ha ez iktats vagy
visszaiktats avagy fekv! jszgok becslse esetben trtnt, ama birtokjogok becsjben, a
melyekre nzve az iktatsnak, visszaiktatsnak vagy becslsnek megkellett volna lennie, ha
pedig kzs tanuvallats vagy szemgyrevtel alkalmval trtnnk az, azonfell hasonlkpen
hatalmaskods tnyben s ezenkivl mg az gy elvesztsben kell a vissza#z!t vagy
visszaz!ket elmarasztalni s legott elmarasztaltaknak tekinteni.
58. CZIKKELY.
Az ilyen zradkkal: Beleegyezsvel s parancsra elltott
perbehivsoknak nem kell helyet adni. A nemesek anyjt,
lenyait s testvreit nem szabad perbe hivni.
A perbehivsokba nmelyek ezt szoktk betenni: N. s N. beleegyezsvel s akaratbl, a mi
ktsgtelenl az Isten s az ! igazsga ellen van. Mert ht ki tudhatja azt, hogy vajjon az
illet!k abba, a mit valaki elkvetett, beleegyeztek-e vagy azt meg akartk-e parancsolni? a
titkok s a szndk fltt ugyanis az Istenen kivl senki sem itlhet helyesen.
". . Mirt is hatroztuk, hogy ennek utna soha sem kell ilyen perbehivsokat kibocstani.
2. . A nemesek felesgt, anyjt, lenyait s n!vreit, sem szabad soha perbehivni, hacsak
olyan birtokjogok alapjn nem inditank a pert, a melyek !ket egyenl! joggal ltszanak illetni.
Mindazonltal az el!bb emlitett zradkkal, vagyis ezzel: N. s N.-nek beleegyezsvel s
parancsbl s felbujtatsra soha, semmi id!ben sem kell !ket perbe hivni.
3. . S ha ez mgis megtrtnnk, a rendes birk s itl! mesterek ne mltassk figyelmkre,
s soha meg se engedjk; kivvn mgis azt az esetet, ha az ilyen szemlyek az affle
gonosztev!ket s azoknak egsz csaldjt segitsgkkel s tancsukkal kormnyoznk, igaz-
gatnk s gymolitank.
59. CZIKKELY.
Az adomnyos ne merszkedjk a maga rszre olyan fekv" jszgokat
elfoglalni, a melyekre nzve az iktats idejn ellentmonds trtnt.
Minthogy a kirlyi felsgt!l az ! szolginak s ms hiveinek adomnyozott fekv! jszgok s
birtokjogok elfoglalsa miatt nemcsak a kirlyi felsgnl, hanem az egsz orszgban is sokszor
szoktak panaszkodni s zgoldni.
". . Igen sokan ugyanis arrl panaszkodnak, hogy mihelyt a kirlyi felsg emberei vagy msok
! t!le valamely fekv! jszgokat felkrnek, ezeket a nlkl, hogy kutatnk, vajjon tudniillik !
felsge azokat igazsgosan s trvnyesen adomnyozhatta-e, rgtn elfoglaljk, s az !
ellentmondsuk ellenre birtokba veszik,
2. . Ezrt hatroztuk, hogy ha ennekutna azok, a kiknek, a kirlyi felsg brmely nven s
czimen fekv! jszgokat adomnyozott, ezeket az orszg trvnyei s szoksa ellen, mg az
ellentmonds s eltilts ellenre is, brmi ton hatalmukba keritik: az ispn kteles leszen !ket
az ellentmondk krsre nyomban meginteni, hogy azokrl kezket levegyk.
238
3. . De ha ezt az ! els! felhivsra s intsre megtenni vonakodnnak, akkor azoknak az
ellentmondknak az ujabb krsre, kteles lszen, miutn a valsgrl el!bb meggy!z!dst
szerzett, !ket a jelen trvny erejnl fogva elfogni s az illet! javakbl kidobni s ezenfell
minden eszkzzel e javak kzbecsjnek megfizetsre knyszeriteni.
4. . A minek vgrehajtsra, ha az alispnnak egy magra elg ereje nem volna, megkere-
ssre kteles legyen s tartozzk a vrmegye mellette flkelni s !t ill! kszsggel segiteni s
tmogatni.
5. . A kik pedig olyan hatalmasok lennnek, hogy az ispn ezt a vrmegye segitsgvel sem
hajthatn vgre; azok ellenben, az ispntl nyert rtesits utn, e javakat a kirlyi felsg
tartozzk elfoglaltatni.
60. CZIKKELY.
A kirlyi kzb"l stb. zradkkal elltott
adomnyleveleknek semmi erejk se legyen.
Hogyha ennekutna valaki a kirlyi felsgt!l jogokat s fekv! jszgokat krne fl s a felkr!
azt kivnn, hogy azokat, a kirlyi felsg sajt neve alatt foglaltassa el, egyszersmind pedig az
adomnyrl szl levelet gy irassa, mintha az az adomny az ! kirlyi kezb!l trtnt volna:
az ilyen adomnylevlnek e zradkot illet!leg (kirlyi kzb!l) semmi ereje s hatlya se
legyen; s hogy azt sem az ispnoknak sem pedig a nyolczados trvnyszken a rendes
birknak s itl!mestereknek nem kell tiszteletben tartaniok.
61. CZIKKELY.
A fekv"jszgok felkr"je az adomnyul nyert javakat sajt nevben
foglalja el s sajt nevben pereljen az ellentmondkkal,
a kirly nevt pedig ne elegyitse a perbe.
Hogy ha a kirlyi felsg birtokot vagy birtokokat adomnyoz valakinek, ez a neki adom-
nyozott birtokot vagy birtokokat foglalja el a maga rszre s a mondott birtokra val
iktatskor jelentkez! ellentmondkkal ne a kirly, hanem a sajt nevben perlekedjk.
". . gy, hogy ebbe a peres krdsbe a kirlyi felsg nevt bel ne elegyitsk, s az ilyen peres
gyek vgrehajtsra se kaphassanak vagy nyerhessenek a kirlyi felsgt!l megbiz levelet.
62. CZIKKELY.
A kirlyi jog felkr"jt a kirlyi jog igaztalan felkrsnek
esetben a fekv" jszgok becsjben kell elmarasztalni.
Azokat, a kik a maguk szmra kirlyi jog czimn brmely orszglakosok birtokjogait felkrik,
s be nem tudjk bizonyitani, hogy azok a kirlyi jogra tartoznak: ezeknek a felkrt
birtokjogoknak a becsjben kell elmarasztalni. Ha pedig az ilyen felkr!k az ekkpen felkrt
jogok trgyban inditott per vgleges eldntse el!tt a jogoknak az uralmba s az azokbl
szrmaz jvedelmek szedsbe foglalskpen vagy brmely ms mdon betolakodnnak,
akkor a srtett vagy perbe szllt s kltsgekkel zaklatott fl ellenben hatalmaskods tnyben
marasztalandk.
239
63. CZIKKELY.
Mikpen kell eljrni olyan kirlyi adomnyok trgyban,
melyeket valakinek megszakadsa czimn krtek fl?
Ha brmely megyben valamely elhunytnak magszakadsa czimn jogok hramlsa trtnt, s
az ilyen birtokokra nzve nem nyilvnval, ha vajjon kirlyi jogra tatoznak-e, avagy pedig a
nemzetsgi atyafiakat vagy lenygat illetik? hanem e kett!: ugymint a kirlyi jog s msoknak,
tudniillik a nemzetsgi atyafiaknak vagy a lenygnak joga fel!l ktsg tmadna:
". . Akkor az ilyen hromlott s ktsges, valamint ms effle netn el!fordul jogokat
mindenik vrmegyben egy arra val kznemes, kit a vrmegye ispnja a szolgabirkkal s az e
czlbl egy helyen sszegylt tbbi nemesekkel egyttesen a kzprendek, nem pedig a brk
vagy hatalmasabbak kzl kivlaszt, mindaddig, mig az rksk htrahagysa nlkl
elhunytak jogainak ezt a hramlst a kirlyi curia biri szkn ki nem hirdetik, gondozza, s
minden krttel nlkl kezn tartsa (kivvn egyedl azt, hogy az ilyen birtokok szokott
jvedelmeib!l, a meddig azok kezn maradnak, mrtkletesen kltekezhetik, a mir!l aztn
kteles legyen s tartozzk beszmolni). s ha a kihirdets megtrtnte utn brki is azt
vitatn, hogy ezek a birtokok s jogok !tet illetik, jogainak el!adsval egy egsz v forgsa
alatt bizonyitsa be, hogy azok az vi.
2. . Mit ha megtehet, az orszgbir e jszgokba val iktatst rendelje el s hajtassa vgre.
Ha azonban bizonyitkai cserben hagyjk, maradjanak azok kirlyi jogra, - s a kik azokhoz
utbb jogot tartannak, trvny utjn kirlyi kzb!l keressk azokat.
3. . Mid!n pedig az ilyen birtokokban s jogokban a figon magvaszakadtaknak felesgeik s
lenyaik maradnak htra, ezeket kezkb!l nem kell elfoglalni s kivenni mindaddig, mig
jogaikra nzve a valg, vajjon tudniillik e birtokok s jogok a lenygat rksgl s rk
id!kre illetik-e vagy sem, ki nem derl.
4. . Hogyha kiderl, hogy ezek a jogok a lenygat nem illetik, akkor, miel!tt az ilyen
elhunytaknak emlitett felesgeit a mondott fekv! birtokok uralmbl kizrnk, !ket a kirlyi
felsg vagy msok, a kikre azok hromlottak, hitbreikre s jogaikra nzve teljesen elgitsk
ki.
5. . A lenyok szmra pedig, az orszg szoksa szerint, a lenynegyed fejben klnitsk el
az apai hzat az apai birtokok negyedrszvel egytt, s hagyjk !ket kihzasitsuk idejig
azoknak birtokban.
6. . Kihzasitsuk s frjhezmenetelk utn pedig lenynegyedjogukra nzve pnzl elgitsk
ki !ket.
7. . Ha pedig ama lenyok kzl valamelyik olyan emberhez ment frjhez, a kinek birtoka
nincsen, akkor annak ugyancsak ez orszg szoksa szerint az ilyen lenynegyed fejben jr
birtokba rks joggal kell belpnie s benne maradnia.
8. . Ugy mindazonltal, ha fivreinek vagy azoknak a rokonoknak akaratbl s beleegye-
zsvel ment, mint emlit!k, birtoktalan emberhez, kikre az ilyen jogoknak vagy negyedeknek
frjhez menetele utn visszaszllniok s hramlaniok kell.
9. . Msklnben, ha ezt a mondott fivreinek vagy rokonainak avagy szleinek hire, akarata
vagy beleegyezse nlkl tette, akr az atyai hzbl, akr brk vagy el!kel! nemesek
udvarbl s szolglatbl: akkor negyedjogt nem birtokban, hanem pnzben kvetelheti.
240
64. CZIKKELY.
A brmely mdon elhalk felesgeinek hitbrei pen maradjanak.
A brmely mdon elhalk, mg a trvnyesen kivgzend!k felesgeinek hitbrei is, mindenkor
pen s srtetlenl maradjanak.
65. CZIKKELY.
Mikpen kell a zlogos fekv" jszgokat msok kezb"l visszaszerezni?
s az uzsorsok bntetse.
Mivel megszokott trtnni, hogy nmelyek, szksgt!l knyszeritve, fekv! jszgaikat s
birtokaikat zlogul ktik le, s noha azokat id!kzben, egyb javaiknak eladsval is, ki
akarnk vltani s erre kszpnzk is volna, mgis azok, a kiknek rszre lektttk, meg-
feledkezvn dvkr!l s becsletkr!l, nem akarjk visszabocstani, hanem ennek a dolognak
az eldntst a nyolczados trvnyszkre utasitjk, hogy tudniillik ekkzben azok jvedelmt
hzhassk, minlfogva az ilyen birtokok s fekv! jszgok azoktl, szegnyekt!l s
rkseikt!l minden id!kre idegen kzre jutnak s ennek kvetkeztben egyenesen arra sznt
pnzket vagy elklteni knytelenek vagy elveszitik.
". . Azrt, hogy azoknak az uzsorsoknak a gonoszsgt megfkezzk s a szegnyek krta-
lanitsrl gondoskodjunk, elrendeltk: hogy ha az ilyen uzsors, kit az ellenfl birilag s
trvnyesen felszlitott, pnzt brmikor felvenni vagy annak felvtele utn a zlogos javakat
kiadni s visszabocstani nem akarn, hanem az gyet a nyolczados trvnyszkre vinn, ezt az
gyet az els! nyolczados trvnyszakon be kell fejezni s akkpen itlni, hogy azok a fekv!
jszgok minden fizets nlkl visszabocstandk; s a bir iktassa azokat vissza.
2. . s ezenfell azt az uzsorst az ellenfl rszre akkora pnzsszegben kell ktelezni s
elmarasztalni, a mekkorrt azok a jszgok neki le voltak ktve.
66. CZIKKELY.
Mikpen hajtsk be a birk a birsgokat?
Tovbb a ndor, s az orszgbir valamint a tbbi rendes, egyhzi s vilgi birk az el!ttk
fenforgott perekben egybegylt sszes trvnykezsi terhekb!l s birsgokbl a perek
befejezse s vgitlettel val eldntse utn azonnal els! sorban az ellenfelet tartozzanak az !
rszre nzve kielgiteni, s azutn szabad halalmukban lljon a sajt biri rszkbe es!
hnyadot behajtani.
67. CZIKKELY.
A szksrts bntetse huszont gira.
Tovbb a szksrt! huszont girt fizessen, mg pedig annak kt harmad rszt a birnak, s
egyharmadrszt az ellenflnek.
24"
68. CZIKKELY.
Hogy minden perben szabadon lehet egyezkedni.
Tovbb elrendeltk, hogy a peres vagy vitatkoz felek brmely fontos gyben szabadon
egyezkedhessenek; s a bir !ket se ett!l el ne tilthassa, se pedig a megbkitsrt vagy kiegye-
zsrt t!lk semmit ki ne csikarhasson.
69. CZIKKELY.
Hogy az itl"mestereknek semmi gyben sem szabad szllsaikon
birskodniok; s az itletlevelek alirsrl.
Vgeztk tovbb: hogy ezutn egyltaln egyik itl!mester se merszkedjk akr birtokok,
akr hatalmaskodsok, avagy brmifle egyb gyek irnt inditott vagy inditand perben
magn szllsn, tudniillik a kirlyi felsg tbljn vagy trvnyszkn kivl birskodni s
itleteket hozni, hanem minden, gy nagyobb mint kisebb peres gyet a trvnyszken, a tbbi
rendes birk jelenltben kell megvizsglni.
". . s hogy az itl!mesternek egyltaln semmifle levelet sem szabad msutt, mint a
trvnyszken kiadnia, f!kpen olyanokat, a melyek fontos gyekben kelnek s a melyek a
dolgok vgeldntst illetik.
2. . A hol is el!bb hangosan s rthet!en ki kell azokat hirdetnie, azutn pedig az igazsg
nagyobb biztositsa s nyilvnvalsga kedvert azonkivl, hogy azokat az itl!mester azzal a
pecsttel, a melylyel l, elltandja, mg egy msik itl!mester is kteles legyen s tartozzk
alirni.
3. . gy, hogy ha a per a kirlyi itl!mesterek el!tt foly, akkor a levelet a ndori itl!mester;
ha pedig emez el!tt foly, akkor a kirlyi vagy orszgbiri itl!mester legyen kteles s
tartozzk kzjegyvel elltni s alirni.
70. CZIKKELY.
Azoknak a bntetse, a kik az orszg rendes birit
rossz hirbe hozzk, megsebesitik vagy meglik.
El! szokott nha fordulni, hogy a per- s jogvesztesek birikat rgalmazzk, rossz hirbe
hozzk s igazsgtalanul gyalzzk, mintha ezek nem szolgltattak volna nekik igazsgot, a
kiknek igazsgtalan s krhozatos kiablsa miatt tbbnyire igen sok botrny s msfle bajok
tmadnak:
". . Azrt, hogy ezek nyelvre fket rakjunk, mindnyjunk kzs szavazatval vgeztk, hogy
egyltaln senki se merszelje a trvnyszk rendes birit vagy azok itl!mestereit s lnkeit
becsmrelni vagy igazsgtalanul csrolni.
2. . A kik pedig azt hiszik, hogy rszkre igazsgtalan itletet hoztak, azoknak t!lk s
birsguktl illedelemmel, becstettel s tisztelettel, vagy a kirlyi felsghez, vagy a ndorhoz,
vagy orszgbirhoz, avagy a ndornak s orszgbirnak helyetteseihez kell fellebbeznik.
3. . Hogyha nmelyek a mondottakat megtenni nem talnk s nyelvket meg nem fkeznk,
s azt a becstelensget, melylyel a rendes birkat, itl!mestereket s lnkket vagy ezek
valamelyikt illettk, be nem bizonyithatnak, akkor a jelen trvny erejnl fogva pen abban a
bntetsben marasztaljk el !ket, a melyben az orszg rendes birit, az itl!mestereket s
242
lnkket avagy ezek valamelyikt kell vala elmarasztalni, ha ez ellenk fokozottakat be
lehetne bizonyitani.
4. . A kik pedig az orszg rendes birit vagy ezek helyetteseit, tudniillik az alndort,
alorszgbirt, albnt, itl!mestereket vagy az orszgnak ms rendes birit, brmely okbl
megvernk, meglnk, halllal vagy verssel fenyegetnk, avagy elfognk vagy szemlyeikben
brmikpen megbntank, azokat ennek trvnyes bebizonyitsa utn rk htlensg vtkben
s ennek bntetsben kell elmarasztalni.
71. CZIKKELY.
A halasztsok kinek a javra szolgljanak?
Igen sokan megszoktk tenni azt, hogy a trvnyszk szinr!l halasztsok kedvezmnyvel
bntetlenl tvol maradnak s az ellenkben igaz kereset ellenfelet is hossz perfolyssal
terhelik.
". . Hogy teht az ilyen csalsnak s hamissgnak jv!re vge szakadjon s mindenki kell!
id!ben kapjon igazsgot, megllapitottuk, hogy a kirlyi felsgt!l nyert halasztsoknak a
nyolczados trvnyszk idejn senki se vehesse hasznt, hanemha azok, kik Magyarorszg
vgein s hatrain kivl vrakban s szolglatban, avagy kirlyi vagy orszgos kvetsgben
vannak, avagy hboruban foglalatoskodnak s erre a tbbiekkel egytt a kell! id!ben vonulnak
ki.
2. . Azoknak is, kik mint emlitettk, az orszg hatrain kivl vrakban vannak, az ilyen
halasztsok csak hrom nyolczados trvnyszakon legyen javokra, a negyediken pedig felelni
s trvnyt llani tartoznak.
3. . Ezenkivl, ha kt fivr vagy tbben is, atyjuk halla utn, osztozatlan llapotban
volnnak, s a legid!sebb fivr otthon maradna, a tbbi fivrek pedig vagy azok valamelyike
hborban, avagy, mint el!bb mondottuk, az orszgon kivl, vrakban volnnak elfoglalva,
hasznlhassk s lvezhessk a halasztst.
4. . A kik pedig az effle halasztsokat a kirlyi felsgt!l csalrdul mernk kieszkzlni,
vagyis hazug mdra llitjk, hogy fiaik vagy fivreik hboruban, vagy az orszgon kivl
vrakban avagy kvetsgekben vannak elfoglalva: azokat legott nyelvvltsgon kell
marasztalni, s ezt a bntetst a bir, a ki el!tt az gy foly, elengedhetetlenl vegye fl.
72. CZIKKELY.
A felettes birhoz konokul felebbez" ktszeres birsgon marad.
Mivel nmelyek a bnok, vajdk, ispnok s alispnok, valamint ms rendes birk trvny-
szkt!l s birsgtl az igazsgos vagy jelentktelen gyeket is felszoktk vinni a kirlyi
curia elbe, hogy tudniillik ellenfelket hosszasabb s terhesebb perekkel, fradsggal,
kltsggel, jogtalansggal s krral zaklathassk s terhelhessk:
". . Ennlfogva az orszglakosoknak, s kivltkpen az elnyomottaknak, s szegnyeknek
nyugalmra s megknyebbitsre a f!pap urak, brk s tbbi orszglakosok kzs
tancsval, akaratval s hozzjrulsval megllapitottuk: hogy ha ezutn valaki valamely
gyet brmely birtl a kirlyi felsg curijba felebbez, s ott az el!bb hozott itletet
jvhagyjk, legott ktszeres birsgban kell !t elmarasztalni, a melyben a felebbezs miatt
tekintend! elmarasztaltnak s ezt az ! rendes birja azonnal okvetlenl hajtsa be,
243
2. . Mindazltal kijelentvn azt; hogy ha az emlitett vrmegyk szkn valamely fl rszre
egyedl sajt szemlyben leteend! eskt itltek meg, akkor az a fl az ilyen itlet ellen ne
felebbezhessen.
73. CZIKKELY.
A kirlyi curitl visszakldtt gyeket az ispnok s alispnok
meg szolgabirk huszont mrka bntets alatt vgrehajtani ktelesek.
Ezenkivl, mivel az emlitett ispnok s alispnok akkor, a mid!n a mondott kirlyi kuriban
jvhagyott vagy kiigazitott gyeket hozzjuk vissza kldik, hogy az itletet rendes birjuk
trvnyes meghagyshoz kpest vgrehajtsk, e vgrehajts teljesitst gyakran, mg pedig az
ellenflnek val kedvezsb!l vagy valamely ms tekintetb!l elmulasztjk:
". . Ennlfogva, hogy az a fl, a kinek a rszre ezt az itletet hoztk, a maga jogtl el ne
essk, hatroztuk s rendeltk: hogy ha az ispnok s alispnok, miutn !ket a visszakld!
bir levelvel megkereste, a vgrehajtst a megkeress napjtl szmitott tizent nap alatt
valamely igaz s helyes ok nlkl, elmulasztjk, akkor az ilyen ispnokat s alispnokat legott
huszont nehz girban kell elmarasztalni, melyeket az a bir, a kinek a meghagyst vgre
nem hajtottk, haladktalanul s elengedhetetlenl hajtson be.
2. . Minthogy pedig azokat az gyeket, melyek a vrmegynek s brmely vrmegyk
szolgabirinak a szkt!l felebbezs utjn a kirlyi curia elbe kerltek, mostanig mindig a
nyolczados trvnyszkre szoktk tkldeni s egyedl e nyolczados trvnyszken fell-
vizsglni, megvitatni s befejezni, s e miatt a fontos, tudniillik a kirlyi curiban megkezdett
gyeknek a megvitatst s megvizsglst mind gyakrabban vagy el kellett mulasztani vagy
flre tenni s a felek nem csekly krval ks!bbi nyolczados trvnyszakokra halasztani:
ennlfogva, hogy a felek fradtsgtl s kltsgt!l meglegyenek kimlve s hogy e perek
mentl rvidebben rhessenek s rjenek vget, hatroztuk s rendeltk:
3. . Hogy ennekutna jv!re brmely megye nemeseinek trvnyszkt!l akrmely gyet,
brmilyen megfelel! hatrid!kre id!kzben, azaz a nyolczados trvnyszakokon kivl is
felebbezs utjn a kirlyi kurihoz fel lehessen vinni s kldeni s a rendes birknak, tudniillik a
kik elbe kldttk, szabadsgukban lljon azokat itt Budn azokban a hatrid!kben
megvizsglni, megvitatni s befejezni.
4. . Mivel pedig nmely alperesek eddig szoksba vettk, hogy az ellenk gy birtokjogok
mint ms brmely gyek trgyban inditott pereket is gyakran klnfle keresett kifogsokkal
hosszura nyujtjk s a felpereseket munkval s kltsgekkel igaztalanul terhelik, klnsen
pedig, a mid!n a felperes a hatrid!k megtartsval s minden jognak s megyebeli bizonyit-
kainak felmutatsval sajt gyt rendes birja el!tt terhes fradtsggal s kltsggel annyira a
vgs! befejezshez juttatta, hogy abban az gyben mr csak vgleges hatrozatot vagy itletet
kellene hozni s kimondani: akkor az alperes, ltvn azt, hogy elbukik s az gyet klnben
tovbb ki nem huzhatja, kigondolt patvarkodssal azt llitja, hogy a felperes ellenben nyugtat
levele van s ez ltal gyt az ezutn kvetkez! ms nyolczados trvnyszkre halasztatja el s
viteti t.
5. . Mirt is, hogy az ilyen patvarkodsoknak kell! eszkzzel utjt lljuk, hatroztuk s
rendeltk, hogy ha ennekutna jv!re brmely alperes feleletadsnak els! hatridejben azt
llitan, hogy neki a felperes ellenben nyugtat levele van, ennek el!adsra s felmutatsra
az ezutn kvetkez! legels! nyolczados hatrid!t kaphassa.
244
6. . Hogyha azonban a trvnyes hatrid!k megtartsa utn, vagyis az gy vgleges
befejezse idejn llitan az alperes, hogy neki ilyen nyugtat levele van: akkor, ha csak azt
nyomban el! nem adja s fel nem mutatja, annak felmutatsra s el!adsra egyltaln semmi
ujabb nyolczados trvnyszakot ne kaphasson.
74. CZIKKELY.
Mikpen kell elbnni a f"benjr itletben elmarasztalttal?
s annak rksgeir"l.
Rendeltk, a mint a nhai igen dics! fejedelem Lajos kirly r is elrendelte volt, hogy ha
valamely nemest a trvny rendje szerint a ndor s orszgbir, meg brmely ms bir el!tt
akr a prbajban val elbuks hatalmaskodsos tnyben, akar patvarkods vagy hamis
okiratok hasznlsa s felmutatsa vagy f!benjr itlet bntetsben, vagy brmely ms
dologban elmarasztaltak, a per birja kteles legyen az ilyen elmarasztaltat elfogni, s
megbkits s egyezkeds vgett hrom napon t letartztatni.
". . s ha ki nem egyezhetnnek, akkor, az orszg szokshoz kpest, szolgltassa ki ellenfele
kezhez, hogy rajta a trvnyesen megllapitott s mlt bntetst vgrehajtsa.
2. . s ha ez az ilyen elmarasztalt ellenben a hall- vagy ms bntetst, a melyet, mint
emlitettk, a trvny megllapitott, vgrehajtja, a birval s az ellenfllel szemben, minden
pnz- vagy teherfizets nlkl, mentesnek tartand.
3. . s hogy az ilyen elmarasztaltnak s elitltnek fiait, legkzelebbi atyafiait, n!vreit,
felesgt s nvrokonait az ! bnert nem kell megbntetni.
4. . gy, hogy a bir sem annak a sajt birtokait s rszeit, sem egyb javait, (kivve egyedl
az elfogatsa idejn nla tallt dolgokat) el ne vegye, hanem ezek egyltalban fiaira s r-
kseire vagy nemzetsgre szlljanak, a kik mind ezekben a javakban, birtokokban, hzakban
s birtokjogokban srtetlenl, szabadon s nyugodtan bennmaradjanak.
5. . Hozztvn azt, hogy az emlitett mdon elitlt s elmarasztalt ellenfelvel brmikpen
kiegyezhetik, ezt mindenkor szabadon megtehesse, s a birnak ezrt az egyessgrt sem az
elmarasztalttl, sem ellenfelt!l pensggel semmi birsgot vagy msfle fizetst sem szabad
vennie s kvetelnie, hanem ezt az egyessget s bkt szabadon s egyltaln minden fizets
nlkl kthessk meg.
6. . Tovbb a fiut, atyja vtkeirt s viszont sem szemlyben, sem birtokaiban s egyb
dolgaiban nem kell elmarasztalni vagy valamikpen megbntetni.
75. CZIKKELY.
Az ispnok s alispnok vgrehajtsai mikpen trtnjenek?
s hogy azokat nem szabad zavarni, s azok bntetsr"l,
kik azoknak vgrehajtst zavarjk.
A vrmegye ispnjainak s ezek alispnjainak az itlet s igazsg vgrehajtsban igen sok
teend!jk van:
". . Hogy mr most vgrehajtsaikat kell! mdon s minden akadly nlkl teljesithessk
hatroztuk, hogy a kik az ispn vagy alispn s szolgabirk ellen, a mid!n ezek brmely trv-
nyes s biri vgrehajtsokban eljrnak, fltmadnak s ellenk er!szakoskodni mernek, s ily
mdon meggtoljk abban, hogy az igazsgot, melyet vgre kell hajtaniok, vgrehajthassk: az
olyanok, (mindazltal kideritvn el!bb a tiszta valsgot), mlt bntetssel lakoljanak.
245
2. . Ha pedig az ilyenek szolgk vagy parasztok: uraik !ket huszont gira bntets alatt az
ispn kezhez ktelesek adni, hogy rdemlett bntetsket elvegyk; azonkivl rtatlansgukra
nzve, hogy tudniillik ez nem az ! akaratukbl s meghagysukbl trtnt, tisztzni kell
magukat.
3. . Ha pedig a szolgk vagy parasztok a bntny elkvetse utn megszktek, az ispn a
rajta esett srelem miatt nyomozza !ket, s uraik mindamellett, tartozzanak magukat, mint
emlitettk, rtatlansgukra nzve tisztzni.
76. CZIKKELY.
A vilgi birsgban az egyhzi s vilgi szemlyek bntetse ugyanaz.
A vilgi szemlyeket egyhzi szemlyek ellenben egy birsg el!tt sem kell nagyobb birsgban
marasztalni, mint a mekkorban az egyhziakat a vilgiak ellenben marasztalnk.
77. CZIKKELY.
Hogy az egyhzi szemlyek tanuvallat levelekkel birtokokat
sem nem szereznek, sem meg nem tartanak.
Tovbb, hogy a pspkknek, kptalanoknak, aptoknak, conventeknek s prpostoknak,
valamint a tbbi birtokos egyhzi szemlyeknek semmi birtokot sem szabad a nemesek s
egyhzak kzt val birtokszerzsek trgyban kelt hrom tanuvallat levllel sem szerezni, sem
megtartani.
". . Hanem csak a kirlyi felsgnek vagy ms rendes birknak levelvel, a mint ez
tudvalev!leg a nhai Lajos kirly r idejben volt elrendelve s megtartva.
78. CZIKKELY.
Ha valaki azt panaszolja, hogy az " fekv" jszgait illet" kivltsglevelek
elgtek, vagy elvesztek, mikpen kell a kirlytl uj adomnyt felkrni?
Vannak az orszglakosok kztt nmelyek, kiknek kivltsgleveleit s okiratait az ellensg s a
hatalmasok elvittk, s a trkk meg csehek, lengyelek s nmetek s msok, a kik az
orszgra agyarkodnak, elgettk s elhamvasztottk.
". . Ha teht az ilyenek az ! szomszdaik s hatrosaik s az ugyanazon megyb!l val
nemesek tanusgttelvel bebizonyithatjk, hogy e kivltsgleveleiket s okirataikat elvittk s
elgettk, s hogy !k meg el!deik azoknak a fekv! jszgoknak s birtokoknak, melyekre az
elvitt s elhamvasztott okiratok vonatkoznak, bks uralmban voltak s hogy azok !ket illetik:
azoknak e fekv! jszgokat a kirlyi felsg j adomny czimn tartozzk adni s adomnyozni.
79. CZIKKELY.
A trvnyszkre nem szabad fegyverrel bemenni, s azoknak bntetse,
a kik a vrmegye szkre men"ket s az innen visszajv"ket hborgatjk.
Mivel minden megyben nmely perleked!k s nmely ms emberek is, a kik a trvnyszkre
mennek, fegyveres cseldekkel s jobbgyokkal, mg pedig azoknak lehet! legnagyobb
szmval szoktak oda belpni, s a tbbieket fegyverekkel vagy az emberek sokasgval
megrmiteni.
246
". . Ennlfogva rszint azrt, hogy jv!re az ilyen trvnyszkre mindenki nyugodtan,
szabadon s minden flelem nlkl s veszly gyanitsa nlkl bemehessen s tisztessgesen,
bksen s teljesen akadlytalanul ott maradhasson; rszint meg azrt, nehogy a trvnyek s
jogok a fegyverek kztt elnmulni ltszassanak: rendeltk, hogy gy a nemeseknek, mint
azok cseldeinek s jobbgyainak is, mikor a trvnyszkre akarnak belpni, mindennem
fegyvereiket szllsaikon le kell tennik s fegyvertelenl kell a trvnyszkre bemennik,
hogy olyanokul tnjenek fel, a kik ott nem fegyverrel, hanem joggal kzdenek.
2. . A kik pedig e rendelst thgjk, ha nem nemesek, fegyvereiket az ispn vegye el s
ezenfell zrja !ket kalodba s kt napon s ugyanannyi jen t tartsa ott. Ha pedig nemesek
lennnek, azoktl hasonlkpen vegye el a fegyvert s ezenfell egy nehz girt vegyen fel
rajtok.
3. . Mindazokat pedig, a kik az orszg hatrain bell brmely vrmegye trvnyszkre men!,
vagy onnan hazatr! nemeseket s brmely ms llsu embereket magn a trvnyszken, vagy
tkzben hborgatni, bntalmazni, megverni vagy meglni merszkednnek, a klnben
szoksos htlensg vtkben kell elmarasztalni.
80. CZIKKELY.
Azoknak a magnnemeseknek s ispnoknak meg alispnoknak
a bntetsr"l, kik a nyilvnos gonosztev"t eleresztik;
s hogy az alispnt abbl a vrmegyb"l kell vlasztani,
a hol szkhelyt tartja.
A ki tolvajt, latrot vagy brmely ms nyilvnos gonosztev!t elfogott s fogsgbl sznd-
kosan elhagyja menni; az legyen kteles s tartozzk a vrmegyei ispn rszre annak a
gonosztev!nek a dijt, a srelmesek rszre pedig az okozott krt megfizetni.
". . Ha pedig a vrmegye ispnja azt a kezhez szolgltatott gonosztev!t el hagyn menni,
akkor az ispn legyen kteles s tartozzk e gonosztev! dijt annak rszre. Aki neki a
gonosztev!t tadta, megfizetni s a srelmeseknek kraikra nzve eleget tenni.
2. . Brmely megyk alispnjnak pedig mindenkor az illet! megye jelesebb nemesek kzl
valnak kell lenni.
81. CZIKKELY.
A brmely fekv" jszgban tartzkod nyilvnos gonosztev"k, hamisitk
s pnzcsinlk bntetsr"l s elfogsuk mdjrl.
Ha valakinek fekv! jszgain tolvajok, latrok, gyilkosok, gyujtogatk s pnzcsinlk, avagy
levelek vagy akr msok kzirsnak hamisiti tartzkodnnak s e fekv! jszgok urai azokat
az ispn felszlitsra jszgaikbl ki nem znk, az ispn tartozzk azok kzre keritse vgett
rjuk kldeni.
". . s ha parasztjaik vagy azoknak a birtokoknak a lakosai, a melyeken azok tartzkodnak,
az ispn emberei ellen tmadnnak s nekik ellent llannak, hogy azokat el ne foghassk, az
ispn a birtokot azonnal ne foglalja el, hanem tartozzk msodszor nagyobb er!vel s nagyobb
hatalommal rkldeni s mind az emlitett gonosztev!ket, mind azokat a parasztokat elfogatni.
247
2. . A mikor is, ha az illet! birtok urnak a tisztei a parasztokkal egytt, vagy kln is, ms
b#ntrsakkal flkelnnek s nem hagynk azokat elfogni, azonban megigrik, hogy a trvny-
szken az ispn el!tt trvnybe fogjk llatni, az ispn embereinek ezzel be kell rnik; s
ebben az esetben az ispn a birtokot ne foglalja el.
3. . Ellenben, ha azokat sem elfogni nem hagyjk, sem pedig, mint emlit!k, trvnybe
llatsukat meg nem igrik, ktelesek legyenek s tartozzanak az illet! birtokot elfoglalni,
addig, mig a kirlyi felsg meg nem kegyelmez.
4. . Ha pedig ebben az esetben az ilyen fldesr az ispn vagy ennek emberei ellen
szemlyesen kelne fl s llana ellent, hogy a mondott gonosztev!ket vagy azokat a lzad
parasztokat se lehessen elfogni, s azt a mint el!bb mondottuk, meg nem igrn, hogy !ket a
trvnyszken el! fogja llatni, vagy ha megigrn, de nem tenn: az a birtok, a melyben az
megtrtnnk, szlljon a kirlyi fiscusra.
82. CZIKKELY.
A ki szndkos s el"re eltklt emberlst kvet el, minden
kirlyi kegyelem mell"zsvel ugyanazon bntetssel lakoljon;
a vletlenl elkvetett emberlsre nzve azonban egyezkedhessk.
A mely emberek eltklt szndkkal kvetnek el emberlst, azokat, brmilyen rendek s
kivl llsuak legyenek, minden vltsgdij mell!zsvel ki kell vgezni.
". . s ha ilyen emberek szksben keresnnek menedket, brhol s brmikor kzre
kerlnnek, minden remny s a kirlyi felsg kegyelmezse nlkl, megtartvn mindazonltal a
trvny rendt, ugyanabba a bntetsbe essenek.
2. . s annak a vrmegynek az ispnjai vagy alispnjai s szolgabiri, a hol az ilyen gyilkos
kzre kerl, ktelesek legyenek s tartozzanak az igazsgot az orszg szokshoz kpest
kiszolgltatni.
3. . s az ilyeneket, a htlenekre s egyb gonosztev!kre kiszabott bntets alatt senki se
merje a maga vraiba s hzaiba fogadni s bebocstani.
4. . Hogyha pedig az emberls nem el!re eltklt gonosz szndkkal, sem eltklt akarattal,
hanem vletlenl vagy klnben vratlanul trtnt; az emberl!nek legyen joga a megltnek
rokonaival szabadon egyezkedni.
83. CZIKKELY.
A kirlyhoz htleneket negyven napon tul senki sem tarthatja magnl:
s azoknak bntetsr"l, kik ennl tovbb tartjk meg; s hogy a kirly
a htleneknek is adjon szabad menedklevelet.
A kirlyhoz htleneket senki se merje vraiba, er!ssgeibe, vrosaiba vagy egyb jszgaiba
befogadni s ott tartani s vdelme al venni. Mindazonltal, ha a htlenek kzl valaki
bizalombl valamelyik rhoz vagy bartjhoz menekl, ez !t befogadhatja s negyven napon
t, de nem tovbb bntetlenl magnl s hzban tarthatja. s ha az illet! a kirlyi felsg elbe
akarna menni akr azrt, hogy kegyelmet nyerjen, akr azrt, hogy engedelmessgnek
bizonyitkt adja, vagy hogy rtatlansgt tisztzza, lljon a befogadnak szabadsgban !tet,
ha akarja, a kirlyi felsg szabad menedk-levelnek oltalma alatt, melyet a jelen trvny
erejnl fogva ezennel minden ilyen htlen rszre megadottnak s engedlyezettnek kell
248
tekinteni - a kirlyi felsghez, brhol legyen, magval vinni, vagy levelvel s embereivel oda
elkldeni, gyszintn rette esedezni, rdekben fradni s kzbejrni. De, ha a kegyelem a
kirlyi felsgt!l nem volt kieszkzlhet! s megnyerhet!, semmikpen se merje !tet jbl a
maga vraiba, er!ssgeibe, vrosaiba, mez!vrosaiba vagy ms birtokaiba s fekv! jszgaiba
befogadni s bebocstani. A ki pedig netn mskpen merszkednk cselekedni, annak az a
vra, er!ssge vagy vrosa, mez!vrosa, faluja vagy birtoka, a melybe tudniillik az ilyen
htlent befogadn, legott a kirlyi fiscusra hromoljk s azt azonnal rhromlottnak kell
tekinteni, a melyr!l a kirlyi felsg a jelen rendels erejnl fogva, tetszse szerint, szabadon
rendelkezhessk.
84. CZIKKELY.
A klfldi s idegen keresked"k vsrlsra s csereberlsre
a kijellt szokott helyekre menjenek.
Az idegen s klfldi keresked!k, brmely nemzetb!l valk legyenek, kereskeds vagy
kalmrkods vgett az orszg kebelben azokra a klnben megszokott helyekre menjenek, a
melyek a kereskeds, vsrls s csereberls czljaira ki vannak jellve, hogy ott
zrkedjenek.
85. CZIKKELY.
Az egyhzi szemlyeket s a nemeseket nem kell knyszeriteni,
hogy a vm- s rvhelyek fel menjenek; s a felesgeiket viv"
nemesek ne legyenek ktelesek vmot fizetni; s azok
bntetsr"l, akik "ket a vmfizetsre knyszeritik.
A nemesek s az egyhzi szemlyek nem tartoznak a vm- s rvhelyek fel menni s arra nem
kell !ket knyszeriteni, hanem minden akadly s fizets nlkl szabad tkelst kell rszkre
engedni azokon a rveken s utakon, a melyeken t akarnak kelni.
". . A kik ez ellen cselekszenek, azok az ilyen megakadlyozott nemes l! dija fizetsnek a
bntetsn maradjanak.
2. . Hasonlkpen, mivel az orszg nemeseit, mid!n hzasodni mennek s felesgkkel
szokott mdon tzhelykre visszatrnek, a rveken s vmhelyeken nem egyszer
klnflekpen hborgatjk; azrt lljon jogukban s szabadsgukban kisretkkel egytt
minden vmfizets s egyb akadly nlkl gy oda menni, mint visszajnni.
3. . Az ez ellen vt!k az el!bb emlitett bntetssel lakoljanak.
86. CZIKKELY.
A parasztok, kik felesgket hozzk, fldesuraik rszre lelmi szereket vagy
a malmokba gabont visznek, vmot ne fizessenek. A szabk s posztnyirk
se tartozzanak vm fejben tbbet adni, mint ms utasok.
A parasztoktl, kik ms kzsgekb!l felesgket hozzk, ezutn egyltalban sem menet sem
jvet, semmi vmot sem kell venni.
". . s hogy a szabktl meg a posztnyirktl nem negyven denrt (mint eddig szoksban
volt), hanem csak annyit kell a vmhelyeken venni, a mennyit ms utasoktl vesznek.
249
2. . s ezenfell azoktl az emberekt!l, kik a malmok helyeire gabont visznek, sem menet
sem jvet nem szabad vmot venni .s nemklnben azok se tartozzanak semmi vmot fizetni,
a kik fldesuraik borait, gabonjt, lelmi szereit s adit brmely vmhelyen t s fldesuraik
hzaiba s udvaraiba viszik, s az emlitett bntets alatt ne is knyszeritsk !ket vmfizetsre.
87. CZIKKELY.
A vm igazsgos szedsr"l; a hamis s uj utakrl, hidakrl s hajkrl
s az ispnnak ezekre a dolgokra vonatkoz tisztr"l s hatalmrl.
Tovbb, mivel gy a kirlynak mint a kirlyn!nek s msoknak vmszed!i, a portkikkal s
ruikkal ide s tova utaz orszglakosoknak s idegen embereknek mrtktelen s flsleges
vmok szedsvel sok bajt, krt s rvidsget okoztak s naponkint okoznak.
". . Azrt elrendeltk, hogy az egyes vrmegykben az ispn az illet! vrmegye kivlbb
nemeseivel llitsa egybe, hogy hny vmhely van abban a megyben.
2. . s e vmhelyek uraitl vagy birtokosaitl meg kell kivnni az ! vmhelyeik els!
felllitsrl szl levelek felmutatst s ha ezekb!l kitnik a fizetend! vm mennyisge, a
melyet az egyes dolgok utn fizetni szoktak, annak fizetst a foly pnz rtke szerint
akkpen kell mrskelni s leszlllitani, hogy se a vmosoknak, vagy a vmhelyek birtoko-
sainak igaz jvedelme ne kisebbljn, se megforditva a vmfizetsre ktelezettekre nzve a
fizets mrtke hiba nagyobbra ne n!jn.
3. . Ha azonban a vmhelyeknek az els! felllitsrl szl leveleket nem lehetne megkapni s
felmutatni, vagy a netaln megkapott s felmutatott levelek a fizetend! vm mennyisgt fl
nem tntetnk, akkor az ispn az illet! vrmegynek emlitett nemeseivel annak a vrmegynek
mindenfle vmjaira nzve frkssze ki s tudja meg, hogy mekkora volt a vm mennyisge,
melyet rgibb id!ben a szoks szerint vm al es! egyes dolgok utn fizetni szoktak, s az az
id! szerint foly pnz rtknek (a lehet! legigazsgosabb) kiegyenlitsvel vigye azt vissza a
rgi szoksra, mindenkor a vmszedsre jogosultnak s a vm fizetsre ktelezettnek kra s
htrnya nlkl, mindenkor tiszteletben tartvn tudniillik mind a kt flnek a jogt.
4. . Hasonlkpen nyomozza ki, vizsglja meg s hozza tisztba, hogy melyek az egyes
vmhelyeket megkerl! lutak s hol vannak azok? mekkora tvolsgban vagy kzelsgben
szabad s kell az egyes vmosoknak trvny s szoks szerint az ilyenlutakat elllani s az
utasokat azoktl eltiltani s tvoltartani? Brmely helysgben pedig j utakat, a melyek ezel!tt
soha sem voltak szoksban, a sajt fldterletn az utasok kzs s ltalnos tkelse czljbl
a vmhelyek rovsra s krra senki se merjen ltesiteni. Klnben az ilyen ujonnan ltesitett
utak tekintetben az alispn s a szolgabirk az illet! vrmegynek emlitett nemeseivel egytt
hatrozzanak a fltt, vajjon lutaknak kell-e azokat tekinteni vagy egybknt ellenezni?
5. . Ezenfell a vmbirtokosok, a kik a hidak vagy hajk hasznlatrt vmot szednek, az
ilyen hidakat vagy hajkat mindenkor j karban tartsk fnn, akkpen, hogy az utasok s
vmfizet!k az ! hidjaikon s hajikon szabadon s minden akadly nlkl kelhessenek t.
6. . A kik pedig ezt tenni elmulasztank, azokat megyei ispnjaik s az illet! vrmegynek a
nemesei alkalmas bntetsekkel s birsgokkal annyiszor, a mennyiszer hanyagsguk
szksgess teszi, hidjaiknak s hajiknak kell! kiigazitsra s fntartsra szoritsk, gy
azonban, hogy senki se merszkedjk az lutakat msok fldein elllani s !rizni.
7. . Azok rszre pedig a kiknek a hidakon s hajkon ezek rossz fentartsa miatt valami
kruk lesz, ama hidak s utak urainak a krokat meg kell tritenik.
250
88. CZIKKELY.
A kivltsgolt rvek krra l- s titkos rveket, a birtok
elvesztsnek terhe alatt, senkinek sem szabad tartani;
s azoknak a bntetsr"l, a kik titkos rveken kelnek t.
Minthogy a kivltsgolt rvek rvidsgre egy orszglakosnak sem szabad l- s titkos rveket
bellitania s fntartania.
". . Ezrt hatroztuk s rendeltk, hogy mostantl fogva jv!re egyik orszglakos se
merszkedjk az tkel!k vagy tmen!k rszre titkos vagy meg nem engedett rveket, hajkat
meg csolnakokat bellitani s fntartani, ama birtok elvesztsnek bntetse alatt, a melyen ez,
mint emlit!k, a kivltsgolt rv krra megtrtnnk.
2. . A mely keresked!kre vagy utasokra nzve kiderl, hogy a maguk szmra meg nem
engedett s titkos rvekr!l gondoskodtak, s a kiket rajta kaptak, hogy azokon a helyeken
keltek t: azokra nzve jvend!ben ugyanazt a szablyt kell megtartani, a mely azokra
alkalmazhat, a kik az igazsgos vmhelyen nem fizetnek s nem azon kelnek t.
89. CZIKKELY.
A letartztatsoknak mikpen kell vgbemennik?
Ha akrki le akarna valakit tartztatni, a letartztatst brmely okbl sem a sajt, sem osztatlan
testvrei vagy urai birtokain, fldein vagy tisztsgeiben ne eszkzlhesse.
". . Klnben a helytelen letartztats miatt hrom gira bntetsen maradjon s a vrmegye
ispnja msik hrom mrka birsggal arra knyszeritse, hogy a fogsgnak vget vessen s a
foglyot szabadon bocsssa.
2. . Klnben, ha az alispn netaln valaki irnt val kedvezsb!l e rszben a vgrehajts
teljesitst elmulasztan vagy lanyha volna: a letartztatott flnek vagy az ! fldes urnak
jogban s szabadsgban lljon, vagy magt a letartztatt, vagy helyette annak a falunak
vagy birtoknak jobbgyai kzl, a hol a jelen hatrozat thgja lakik, mst vagy msokat, a
kiket megkaphat, mindaddig, mig az ekkpen, mint mondottuk, helytelenl letartztatott
dolgaival egytt szabadd nem lesz s ez igaztalan fogsgrt a mondott hat gira bntetsre
nzve elgttelt nem nyer, kzhelyen letartztatni s ezt a birsgot a fldes ur vagy tisztje s
annak a kzhelynek birja s eskdt polgrai el!tt, a hol az a letartztats trtnt, trvnyesen
visszakvetelni s visszaszerezni.
3. . s annak a fldes urnak avagy tisztnek, vagy a birnak s eskdt polgroknak lljon
hatalmukban a letartztatottak rszr!l az el!bb mondott hat gira birsgra nzve elgttelt
adni.
4. . Mid!n pedig ms dolgokban s gyekben kzhelyen akar letartztatst eszkzlni, annak
a kzhelynek a birja ezt a letartztatst a maga jelenltben nem mskpen, hanem csak ugy
trje el s engedje meg, ha tudniillik a letartztat a vrmegye ispnjnak vagy alispnjnak
avagy a szolgabirknak levelvel vagy ms hitelt rdeml! okokkal bebizonyithatja, hogy !
el!bb annak a falunak az urtl vagy birjtl, a melyben a letartztat lakott, igazsgot krt,
ezt azonban rszre megtagadtk, vagy hogy azt vgig kiszolgltattk, de kell! elgttelt nem
adtak.
5. . Ha pedig a mondottakat az emlitett mdon bebizonyithatja, akkor annak a kzhelynek
vagy birtoknak az ura, vagy birja, avagy el!ljrja tartozzk a fogsgot fntartani s a felek
kzt az ilyen dolgokban szoksos mdon trvnyt s igazsgot tvn, az el!tte igazolt
25"
adssgok vagy ms kihgsok vagy dolgok irnt a birilag elmarasztaltnak vagyonbl vagy a
vagyon elgtelensge esetben szemlyeik letartztatsval kell! elgttelt szolgltatni.
6. . Abban az esetben pedig, a mikor a letartztatsban eljr bir, brki irnt val
kedvezsb!l vagy brkit!l flve avagy akrmely ms, ki nem menthet! okbl, az ! jelenltben
trvnyesen eszkzlt vagy eszkzlend! letartztatst fntartani s a feljebb krlirt mdon
trvnyt s igazsgot meg teljes elgttelt szolgltatni vonakodnk: akkor a letartztatnak, a
kinek az ellenfelt szabadon bocstotta, a krrt, melynek megtritst az eme letartztats
ltal s igazsgszolgltats utjn kereshette s megkaphatta volna, valamint annak minden
rdekrt felelni tartozzk s annak rszre le legyen ktve.
7. . Hacsak a letartztatandnak vagy a letartztatandknak akkora hatalmuk vagy erejk
nem volna, a mely miatt a kzhely ura vagy birja azoknak ellent nem llhat s !ket le nem
tartztathatja, vagy az elfogottakat valamely ms kzbejtt hatalom a letartztatsban eljr
bir akarata ellenre er!szakosan el nem vinn.
8. . Ilyen eset llvn be, ez ellen, a maga mentsgre, szomszdjai s hatrosai el!tt, ment!l
el!bb a mint teheti, tiltakozzk.
90. CZIKKELY.
A nemeseket s azok fekv" jszgait, ugy szintn a nemesekrt
azok jobbgyait nem szabad letartztatni.
Tovbb vannak, f!kpen a f!pap urak s brk fekv! jszgain s birtokain nmely el!ljrk,
birk s tisztek, a kik akkor, a mid!n nmelyek el!ttk adssgokra vagy ms dolgokra nzve
a nemesek ellen panaszt tesznek, e panaszlk srgetsre az ilyen nemesek jobbgyait vagy
elfogjk, vagy pedig javaikkal egytt letartztatjk s ekkpen azok a nemesek tbbnyire azon
veszik szre magukat, hogy azoknak a birskodsa alatt llanak.
". . s mivel a faluk, mez!vrosok vagy vrosok el!ljri, avagy biri vagy tisztei, vagy akr
az ilyen birtokok fldes urai is, a nemesek fltt ilyen esetekben semmi joghatsgot sem
gyakorolhatnak, azrt hatroztuk s vgeztk;
2. . Hogy ennek utna jv!re a nemesekrt, akr adssgok alkalmbl, akr brmely ms
dolog miatt, letartztats sehol se trtnhessk s magukat a nemeseket se legyen szabad, sem
szemlyeikben, sem dolgaikban, brmi mdon gtolni vagy letartztatni.
3. . Hanem a kik azt llitjk, hogy nmely nemesek ellen valami keresetk van, vigyk azt a
vrmegye ispnja s szolgabiri, vagy az ilyen nemesek ms rendes biri elbe.
4. . A kiknek rszr!l azok az ispnok s szolgabirk vagy a tbbi rendes birk ktelesek
lesznek az orszg szoksnl fogva a felperes trvnyes bizonyitkainak megfelel! trvnyt s
igazsgot szolgltatni, valamint kell! elgttelt adni.
5. . A kik pedig eme rendels ellenre, valamely nemes helyett az ! jobbgyt s ennek javait
tartztatjk s foglaltatjk le: azokat e letartztatott jobbgy l! dijban s a lefoglalt dolgok
becsjben kell elmarasztalni.
6. . s hasonl mdon elmarasztaltaknak tekintend!k akkor is, ha azt a nemest sajt
szemlyben tartztatjk le, vagy annak sajt javait foglaltatjk le.
252
91. CZIKKELY.
A polgrok tartozsaik miatt, mst nem sajt vrosaikban,
hanem kzhelyen tartztathatnak le. A letartztat bir dija.
Azokat pedig, a kik valakit megsebesitenek, megvernek
s meglnek, mindentt le szabad tartztatni.
A kirlyi s kirlyn!i szabad vrosokban, mez!vrosokban, falvakban s birtokokban, ezek
jvevnyeinek, polgrainak, keresked!inek s lakosainak, adssgaik, javaik s brmifle
kvetelseik miatt, az el!bb emlitett s a trnok mester vagy egyb felebbvalik ltal legott
behajtand bntetsek terhe alatt, ilyen letartztatsokat birik, tiszteik vagy brmely el!ljrik
utjn, a fntebb leirt mdon semmikpen sem kell s nem is szabad eszkzlnik; hanem ha
szksges, a letartztatsokat a fentebb emlitett mdon kzhelyeken s kzbir el!tt
foganatositsk.
". . A kzbir pedig, a ki ezeket az ! jelenltben kell!en s trvnyesen trtnt letartz-
tatsokat elbirlja s itlettel elltja, ha az a birtok urtl bellitott bir vagy maga a fldes ur,
fradtsgrt s tisztsgert a birilag elmarasztalt emberen negyven denrt, ha pedig kzsgi
el!ljr, tizenkt dnrt vehet fl a maga rszre.
2. . s a letartztatsok csak igy az el!rebocstott mdon s ne mskpen trtnjenek.
3. . Kivvn, ha nmelyek nyilvn sebzseket, srtseket, emberlst, gyujtogatsokat s ms
hasonl szrny dolgokat kvetnnek el, a mely esetekben rszkr!l, ha jelen vannak s
elfoghatk, trvnyt s igazsgot kell szolgltatni s ekkpen !ket trvny utjn mlt
bntetssel kell sujtani.
92. CZIKKELY.
A nyilvnval ads, kznyelven szembeval ads brhol letartztathat.
Ha pedig valaki panaszkodik, hogy egy msik nyilvnval adsa neki, azaz, ha az ads
ktsgtelen s nyilvnval, a ki azt az adssgot nem tagadja s a kit kznsges s
anyanyelvkn szembeval adsnak neveznk: az ilyen adst is szabad legyen letartztatni
s rszr!l az orszg szokshoz kpest igazsgot szolgltatni.
93. CZIKKELY.
Annak bntetse, ki a szabadsgnak megnyerse utn
elkltzni szndkoz jobbgyot el nem bocstja.
Azoknak a jobbgyoknak er!szakos letartztatsa s megkrositsa esetben, a kik szabads-
golsukat krve, a trvnyes fldbr lettele s egyb adssgaik megfizetse utn msnak
birtokra akarnak kltzni.
". . A vrmegyei ispn az ! szolgabirival (a kik nlkl ilyenekben egyltaln nem kell
eljrnia), azokon a kikre ez esetben a vtkessg trvnyesen rbizonyul, akr hnyszor s
akrmikor derljn ki vtkessgk, haladk nlkl hrom gira bntetst vagy birsgot vehet fl
s ugyanakkor a visszatartott vagy megkrositott jobbgynak meg kell engednie, hogy sszes
javaival (miutn krt is visszakapta) szabadon elkltzzk, kivve azokat, kik szabadsgolt
llapotukban helyben maradtak.
253
2. . Az ekkpen szabadsgoltaknak ugyanis mskpen ne legyen szabad elkltznik, mint ha
tvozsuk idejn uraiknak mindazokra a rendes s rendkivli adzsokra nzve, melyeket
szabadsgolt llapotuk ideje alatt kell vala teljesitenik, eleget tesznek, ugy mindazonltal,
hogy ha ott szabadsgolt llapotuk ideje alatt valamit pitettek, arrl ama hely birinak s
el!ljrinak becslshez kpest, a hol laktak, szabadon rendelkezhessenek.
94. CZIKKELY.
Bntetse azoknak, a kik a szabadsg krse nlkl vagy
lopva kltz" jobbgyot, s az ispnnak meg alispnnak,
kik msok jobbgyait elviszik.
Ha valaki msnak jobbgyt, a ki a maga szabadsgolst se nem krte se meg nem nyerte,
vagy krte ugyan, de meg nem kapta, tizent nappal az ilyen szabadsgkrs el!tt er!szakosan
elvitte: az, ennek a jobbgynak er!szakos elvitelert hrom mrka birsgot fizessen s a
vrmegye ispnja a szolgabirkkal, ms hrom mrka birsggal knyszeritse arra, hogy azt a
jobbgyot visszaadja.
". . Ha pedig valakinek a jobbgya nem szabadsgnak megnyersvel, hanem lopva tvoznk
msnak birtokra s az, a kinek birtokra ment, megkeressre !t visszaadni vonakodnk, akkor
a megyei ispn kteles legyen s tartozzk ezt hrom gira birsggal e szkevny jobbgy
visszaszolgltatsra knyszeriteni.
2. . Ugy mindazonltal, hogy a szabadsgols krse s meg nem nyerse esetben, a jog s
igazsgszolgltats mell!zsvel s az illet! egyb tartozsainak megfizetse nlkl, rszben az
alispnnak, rszben pedig a panaszosoknak fizetend! huszont gira bntets fizetsnek terhe
alatt, mg a megkapott szabadsgot kvet! tizent nap alatt se merje senki msnak jobbgyt
er!szakosan elvinni s nem is szabad azt megtennie.
2. . Ugyanez ll a vrmegyei ispnokra s alispnokra nzve, ha azok tisztsgkben
elbizakodva, a jobbgyokat er!szakosan elvitetik, !ket is ugyanazon bntetsnek s tehernek
kell alvetni.
95. CZIKKELY.
A kptalanokban s conventekben kelt levelek dija. A hiteles bizonysgok
utazsairl s a kptalanokban meg conventekben letett pnzekr"l.
Hogy annak az egyenetlensgnek a forrsa, mely a kptalani s conventi levelek megvltsi s
a kptalani s conventi bizonysgok utazsainak s fradsgnak megfizetse krl gyakran
szokott tmadni, jv!re megsznjk s elenyszszk, a rgi szokst utnozva, hatroztuk.
". . Hogy minden hiteles helyen, ugy a kptalanokban, mint a conventekben, mindenik perbe-
hiv levlrt, az els!rt, msodikrt s harmadikrt, levlvltsg fejben egyenkint huszonngy
nagyobb veret dnrt kel fizetni a kptalanban vagy conventben annak jegyz!jvel s
irdikjval egytt.
2. . Minden egyes gyvdvall levlrt huszonngy dnrt.
3. . Mindenik eltilt, tiltakoz s ms hasonl levelekrt, ha nyilt levl alakjban kelnek,
huszonngy dnrt, ha zrt alakban: akkor tizenkt dnrt.
4. . Minden kivltsglevl alakjban kelt bevall levlrt szz dnrt; ha pedig nyilt levl
alakuak, huszonngy dnrt.
254
5. . Minden, akr nyilt, akr zrt tanuvallat levlrt huszonngy dnrt.
6. . Tovbb az orszg levltrban elhelyezett rgi levelek prjrt a levltr!rnek vagy a
levl kikeres!jnek egymagra szz dnrt s a kikeresett levl megvltsa fejben, ha nem volt
rajta sok irs s nyilt alakban kszlt volt, huszonngy dnrt; ha pedig nagy irsi munkval
jrt s kivltsglevl alakjban kszlt volt, szz dnrt. A nyilt alakban kelt egyszer
tirsokrt vagyis tirt levelekrt, ha az irs munkja nem volt nagy, huszonngy dnrt: de ha
a levl terjedelmes volt, vagy kivltsglevl alakjban kelt, szz dnrt.
7. . Iktat levlrt, ha az iktats alkalmval ellentmonds trtnt, huszonngy dnrt.
8. . rks erej iktatlevlrt pedig, a mikor ellentmonds nem trtnt, a levlvltsgot a
birtok mennyisghez s a telkek szmhoz kpest a kvetkez! mdon kell venni: tudniillik,
egy, kt, vagy hrom avagy ngy telek utn egszben vve szz dnrt; ngy telken fell pedig,
egszen tizig, mindenik telek utn harminczhrom dnrt; ha pedig a telkek szma tizen fell
volna, egszen huszig, mindenik telek utn huszonngy dnrt; ha pedig szmuk a huszat is
meghaladja, egszen szzig, mindenik telek utn tizenkt dnrt; ha pedig szmuk szznl
tbbre mennek, akr meddig, akkor mindenik telek utn nyolcz dnrt.
9. . Hatrjr levelekrt, ha ellentmonds s perbehivs nem trtnt, huszonngy dnrt.
"0. . Az olyan hatrjrsok esetben pedig, a melyek alkalmval egyszer sszeirs, vagy a
kirlyi curibl kikldtt emberekkel, a fldre nzve tett esk mellett, a trvny rendje szerint
vagy a felek megegyezsvel szintn egyszer sszeirs vagy vgleges hatrjells trtnt:
levlvltsg fejben ngyszz dnrt; mid!n pedig az ilyen hatrjrsok s kijellsek alkal-
mval a felek meg nem egyezse kvetkeztben az gyet a kirlyi curia elbe viszik, az ilyen
levelek megvltsa fejben szz dnrt kell fizetni.
"". . A trvny rendjn meghagyott kzs tanuvallatsrt szz dnrt.
"2. . Tovbb a birtokhatrok megjrsnak szemgyrevtelert szz dnrt.
"3. . Tovbb a f!benjr itletben marasztalt emberek birtokainak biri meghagys alapjn
trtnt elfoglalsa s javaiknak elvtele alkalmbl a kptalant, rgi szoksnl fogva, az elvett
dolgoknak egy tizedrsze, levlvltsg fejben pedig szz dnr fogja illetni. A telkeknl biri
meghagysra eszkzlend! becslsrt szz dnrt kap.
"4. . Tovbb, eskttelt bizonyit levlrt, mely az esktrsak neveit foglalja magban, szz
dnrt.
"5. . A pnzekb!l, melyeket a kptalanok, vagy conventek, avagy azok bizonysgai el!tt
szoktak fizetni, a kptalan vagy convent nem vehet tized s kilenczedrszeket, hanemha akkor,
a mid!n ezeket a pnzeket a felek egyenetlensge miatt helyeztk el sekrestyikben vagy
letthelysgeikben; az ilyenekb!l ugyanis, trvny szerint, vehetnek tized s kilenczed rszeket,
de annak a flnek a rovsra, a ki az ilyen pnznek lettbe val helyezsre okot szolgltatott.
"6. . A kptalanok s konventek bizonysgul kikldtt embereinek pedig minden egyes napra,
a melyet hiteles bizonysg gyannt uton tltenek, egyenkint tizenkt nagyobb dnr jr, akar a
sajt lovaikon utazzanak, akr a peres felek lovain vigyk !ket, ugy mindazonltal, hogy
lovaikkal s cseldjeikkel egytt mindenkor azoknak a peres feleknek az lelmn s kltsgn
kell hazulrl elvinnik s ismt hazahozniok, a kik !ket a vgrehajtsokra kiviszik.
255
96. CZIKKELY.
A leveleknek a kptalanokban s conventekben kszlt tiratairl.
A hiteles helyeken: kptalanokban s conventekben, s nha a kirlyi curinkban a nyolczados
trvnyszken kivl tirt s lemsolt levelekre nzve, miutn ezeket az tiratokat utbb egyik
fl a msik fl ellenben a birsg el!tt felmutatta, azrt, mert az a fl, a kinek ellenben
felmutatjk, megtmadja, gyakran egyenetlensgek s ebb!l folylag azok ereje fel!l ktsgek
tmadnak.
". . Az ilyen egyenetlensgek s ktsgek kizrsa s megszntetse czljbl hatroztuk s
vgeztk teht; hogy akr valamely parancslevl erejnl fogva a mondott kptalanokban s
conventekben, akr pedig a mi titkos vagy biri pecstnk avagy brmely ms rendes bir
pecste alatt trtnt legyen e levelek tirsa s lemsolsa, a mikor valamely fl ezeket az
tiratokat a birsg el!tt felmutatja s a msik fl ez tiratokat megtmadja s azoknak hitelt
nem ad: a felmutat fl tartozzk az ilyen tiratok igazolsa vgett az eredeti leveleket el!adni.
97. CZIKKELY.
A nemes asszonyok a kptalannak vagy conventnek
kt bizonysga el"tt gyvdet vallhatnak.
Gyakran el!szokott fordulni, hogy az asszonyok, f!kpen a brk s el!kel!k s ms nemesek
felesgei a maguk gyeiben, a melyeket tudniillik !k msok ellen, vagy msok ! ellenk
inditottak, vagy a hely tvolsga, vagy az utazs viszontagsgai miatt, avagy ms igaz okbl
nem igen mehetnek szemlyesen a kptalani vagy conventi helyekre, hogy gyvdeket vallja-
nak, vagy pedig a n!i nem gyarlsga s egyszersmind becslete miatt is flnek oda menni.
". . Azrt hatroztuk, hogy a mid!n ezek az asszonyok az illet! kptalani s conventi
helyekr!l, ugyancsak azoknak az asszonyoknak a krsre e czlbl kikldtt kt kanonok
vagy conventbeli szerzetes el!tt gyvdet vallanak, ez az gyvdvalls er!ben maradjon s a
kptalannak vagy conventnek err!l kiadott leveleit minden birsg elfogadja s azoknak olyan
teljes hitelt adjon, mint egyb gyvdvall levlnek.
2. . Mindazonltal kijelentvn azt, hogy azoknak a kiket az ilyen gyvdvalls felvtelre
kikldenek, utjukrt nem szabad tbbet kvetelnik, mint a perbehivsok vagy tanuvallatsok
eszkzlse esetben; s azutn a kptalanban vagy a conventben az ! jelentsttelk alapjn
kelt levelek utn csak annyit vegyenek s semmi mdon sem tbbet, mint a mennyit ms
gyvdvall levelekrt szoks venni s beszedni.
98. CZIKKELY.
A rendes birk vagyis a kirlyi kisebb kanczellria leveleinek a dija.
Ezenkivl, minthogy a kirlyi felsg curijban szoksos birskodsok alkalmval ennek a
curinak a rendes biri s jegyz!ik el!tt a levelek s ezek vltsgai szksgkpen el!fordulnak:
". . Azrt, hogy a jegyz!k s peres felek kzt flmerlhet! minden szvltsra val alkalmat
eltvoztassunk, jnak lttuk ama levelek megvltsnak rgi szokst is a kvetkez! mdon
megllapitani.
2. . Tudniillik, hogy a kirlyi curiban, a curia biri jegyz!inek egy kznsges elhalaszt
levlrt fizessenek tizenkt dnrt.
256
3. . Msodik perbehiv levlrt huszonngy dnrt.
4. . Egyszer tanuvallat levlrt is tizenkt dnrt.
5. . Harmadik perbehiv levlrt szz dnrt.
6. . Kzs tanuvallatsrt szz denrt.
7. . Esktteli levlrt, valakinek fejre val eskvs esetben, ktszz dnrt.
8. . Okiratoknak els! izben val felmutatstl huszonngy dnrt.
9. . Okiratoknak msod- s harmadizben, tehervllals mellett trtnt felmutatstl hasonl-
kpen huszonngy dnrt.
"0. . A feleletadst hrom mrka teherrel elhalaszt levlrt huszonngy dnrt.
"". . Nyilt alaku elhalaszt levlrt huszonngy dnrt.
"2. . Kznsges bevall levlrt huszonngy dnrt.
"3. . Szemt!l-szembe val eltilt levlrt, szz dnrt.
"4. . Hatalmaskods tnyben kelt itl! levlrt a pecst!rz!nek szz dnrjval szmitott tiz
forintot; az irdiknak pedig ktszz dnrt.
"5. . Egyszer iktat s hatrjr levelekrt huszonngy dnrt.
"6. . Birtokok vagy ms javak visszanyersr!l szl itl! levelekrt pedig a visszanyert
birtok vagy javak mennyisghez kpest a peres felek s itl!mesterek kztt ltrejtt
egyessg szerint trtnjk a fizets.
99. CZIKKELY.
A kirlyi felsg nagyobb kanczellrijban kelt levelek dija,
s a foly dnrok rtke.
A kirlyi felsg kanczellrijban pedig a biri s egyb szoksos levelek tekintetben a
kanczellria rgi szokst kell megtartani. Hasonlkpen az adomny- s jvhagy levelekre
nzve a kapott vagy jvhagyott adomny mennyisgnek tekintetbe vtelvel az eddig
kvetett md szerint egyezkedni kell a kanczellrival.
". . Minthogy minden el!rebocstott levlvltsg s brmely ms dijfizets s a birsgok
behajtsa alkalmval az ez id! szerint forg dnrok szmrl s mennyisgr!l gyakran
trtnt emlits; a ktsg elhritsa kedvert jelen levelnk rendjn kijelentjk, hogy olyan
dnrokat kell rteni a melyeknek minden szz darabja egy arany forintot r s tesz ki.
2. . s ha a kisebb dnrok valamikor forgalomba tallnnak jnni, azokat ugyanazon
arnyban nagyobb s egyenrtk szmmal kell kiptolni.
100. CZIKKELY.
Pest- s Pilis vrmegyknek ne legyenek ispnjaik.
Tovbb, valamint eddigel sem voltak Pest s Pilis vrmegyknek ispnjaik, minthogy Bud-
hoz kzel feksznek, ugy jv!re sem szksges, hogy ispnjaik legyenek.
257
101. CZIKKELY.
Hogy a kirlyi lovak szmra nem kell er"szakosan
kaszlni s sznt gyjteni.
A kirlyi felsg s tisztjei rszre nem kell tbb kaszlst, aratst, sznagyjtst s behordst
kier!szakolni, mint ez knyszerkpen gyakorlatban vala.
102. CZIKKELY.
Visegrd vrosnak brmely kihgsra nzve fenllott szabadsgt eltrlik.
Tovbb az a krhozatos szabadsg, melyet a nhai Mtys kirly ur Visegrd vrosnak adott,
az tudniillik, hogy e vros egy polgra se tartozzk valakinek brmely kihgs, de meg adssg
miatt sem, trvnyt llani, egyltalban eltrlttnek, megszntnek s er!tlennek meg semmis-
nek tekintend!.
103. CZIKKELY.
Nmely vrosok lerakod s elrusit helyei.
Ha ez orszg valamely vrosa azt hozn fl, hogy terletn lerak s elrusit helynek kell
lennie s hogy erre nzve kivltsglevele van: akkor annak a vrosnak vagy azoknak a
vrosoknak lljon jogukban s szabadsgukban gyket, a kivltsglevelek tartalmhoz kpest,
rendes birjuk el!tt perelni.
104. CZIKKELY.
Azok rszre, kik azt vitatjk, hogy a gabona- s bortizedre
nzve szabadsguk van, az els" nyolczados trvnyszakon
kell trvnyt szolgltatni.
Ha a kirly vagy kirlyn!, avagy brmely msok npei s jobbgyai kzl, a kik azt llitjk,
hogy a gabona- s borkilenczedre vagy akkra nzve szabadsguk van, nmelyek panaszra
mennnek: az orszg rendes biri az ilyenek s a fldes ur kztt az els! nyolczados
trvnyszakon szolgltassanak trvnyt s igazsgot.
105. CZIKKELY.
Hogy a f"papok, brk s nemesek budai hzaitl a vros
pnztrba semmit sem kell fizetni, kivve a zsellreket, a kik
ktelesek valamit fizetni, s hogy e trvny idejn ms kirlyi
s szabad vrosokban is ugyanez a szably llott fnn.
rtesltnk a f!pap urak s brk meg nemesek jelentsb!l arrl, hogy Buda vrosunkban
lev! hzaikat, a melyeket leginkbb csak azrt tartanak, hogy a mid!n a kirlyi curiba
elltogatnak, alkalmas szllhelyk legyen, dics!lt kirlyi el!deink rgi id!kt!l fogva kivettk
s felszabaditottk a nevezett Budavrosunk polgrai kz val minden adzs s brmely
fizets all. Az emlitett vros polgrai azonban azoknak rintett hzaira egy bizonyos id!ben
nmi adt kezdettek kirni, a minthogy azt mostansg is akarjk tenni.
258
". . Ennlfogva a mondott f!pap urak, brk s nemesek tancsbl elhatroztuk s jelen
vgzsnkkel rk id!k tartamra rendeltk, hogy az emlitett f!pap urak, brk s nemesek
mondott hzait ezentul jv!re a Budavrosunk mondott polgrainak kznsge kzibe
semmifle adzs s fizets al sem szabad vetni s azzal egyltalban nem szabad terhelni.
2. . Hanem, valamint ezek a hzak rgente szabadok voltak, ugy jvend!re is minden adzs
s mindennem fizets all kiveend!k, szabadoknak s menteseknek tekintend!k s a mondott
f!pap urak s brk meg nemesek emlitett hzaik utn nevezett vrosunk polgrsga kz
semmit se tartozzanak fizetni.
3. . Annak fentartsval; hogy ha az emlitett hzakban zsellrek lennnek, azok az el!bb
nevezett vros szoksa szerint, mindenik az ! tehetsghez mrten, ama vros birjnak s
eskdt polgrainak becslse alapjn (s ez tbbi kirlyi vrosainkra nzve is lljon) ktelesek
legyenek fizetni.
4. . Ugy azonban, hogy !ket ne terheljk jobban, mint az ugyanazon vrosban lak ms
polgroknak tbbi zsellreit.
106. CZIKKELY.
A hzakat, melyeket Budn nmelyekt"l igaztalanul
elvettek, vissza kell adni.
Az el!bbi okbl elvett hzakat vissza kell adni azok rszre, a kikt!l igaztalanul elvettk.
". . Ha pedig ezeknek a hzaknak igaztalan birtokosai azokra valami munkt forditottak vagy
azokban pitettek, akkor azok, a kiknek e hzakat vissza fogjk adni, tartozzanak az ilyen
pitkezsekrt s munkkrt, becsletes emberek becslshez kpest, elgttelt adni.
107. CZIKKELY.
Azoknak a bntetse, a kik a trnreseds idejn, vagyis a kirly halla
utn foglalnak, fosztogatnak, rabolnak s ms gonosztetteket visznek vghez.
Ezen kivl az sszes f!pap urak, brk s el!kel!k s az orszg minden nemesnek egyenl!
hajra s egyetrt! akaratval hatrozatba ment:
". . Hogy a mely orszglakosok, brmi rendek s llsuak legyenek, ezutn mindrkre,
Magyarorszg valamely kirlynak halla utn vrakat, kastlyokat, vrosokat, mez!vrosokat,
falukat vagy birtokokat foglalnak el, gyujtogatsokat, fosztogatsokat, rablsokat s brmely
ms gonosz tetteket visznek vghez: azok a rablk, gyujtogatk, fosztogatk s brmely javak
elfoglali s gonosztettek elkvet!i legott rk htlensg bntetsbe essenek s az orszg irnt
rkre htlenek szmba jjjenek.
2. . s hogy az ilyen gonosztev!knek se a kirlyi felsg, a f!pap urak s brk tancsbl, s!t
maga az egsz orszg se kegyelmezhessen meg, hanem az rks szolgasg s parasztsg
igjba grnyedve vg nlkl viseljk bns tettk gyszos bntetst.
259
108. CZIKKELY.
A kirly hirdette orszggylsre vagy egybegylekezsre
ngy napon tl senkire se kell vrakozni; hanem az gyekben
hatrozni kell s a tvollev"k a hatrozatokat ktelesek jvhagyni.
Mivel mr tbbszr megtrtnt, hogy akkor, a mikor igen fontos orszgos gyek merlnek fl,
a melyeket az sszes f!pap urak s brk, meg az orszg nemeseinek kzs tancskozsa
alapjn kell megvitatni s eldnteni, s a kirlyi felsg, a szksg igy hozvn magval, ez
sszes f!pap uraknak, brknak s nemeseknek orszggylst vagy kznsges egybegyle-
kezst rendelt s hirdetett; miutn az sszes nemesek egyetemben, vagy egybknt, a kirlyi
felsg meghagyshoz kpest a kitztt napra egybesereglettek, s az el!bb emlitett f!pap urak
s brk kzl is tbben sszegyltek: bizonyos f!pap urak s brk olyan kelletlenl jttek az
orszggylsre, hogy nem a kitztt napra, hanem annak elteltvel, tizent vagy husz nap
mulva jttek el s a rejok val vrakozs a kitztt napra megjelentekre s egybegyltekre
nzve annyira terhes volt, hogy a cseklyebb mdu s szegnyebb nemesek, kltsgeikb!l
kifogyvn s magukat elunvn, mg miel!tt az orszg gyeit elintztk, s!t miel!tt azokat nekik
a kitztt napra meg nem jelenteknek tvollte miatt csak tudtul is adtk volna, knytelenek
voltak az orszggylsr!l eltvozni;
". . Minlfogva, nehogy ezeknek, az emlitett mdon meg nem jelen! uraknak a ksedelme
miatt a kztrsasg hasznt s az orszg kzjavt elhanyagoljuk vagy brmi mdon is
megzavarjuk, a f!pap urak s brk meg nemesek egyrtelm tancsa s elhatrozsa alapjn
megllapitottuk s rendeltk:
2. . Hogy ha a kirlyi felsg ennekutnna jv!re a nevezett f!pap uraknak s brknak meg a
tbbi orszglakosoknak akrmikor s akrhnyszor kznsges orszggylst rendel s hirdet:
a kitztt napon meg nem jelen!kre az e kitztt napra legkzelebb s kzvetlenl kvetkez!
ngy napnl tovbb nem kell vrakozni.
3. . A kik, ha ez alatt a ngy nap alatt eljnnek, jl van; klnben, mihelyt ez a ngy nap eltelt,
lljon a kirlyi felsgnek jogban s szabadsgban, az orszggylsen jelenlev!kkel az orszg
gyeit, a melyek miatt az orszggylst kihirdette, el!venni s azokban hatrozni s vgezni.
4. . Azok pedig, a kik nem jnek el s nem jelennek meg, tvolltk ellent nem llvn,
ktelesek legyenek mindazt, mit a jelenlev!k hatroztak, jvhagyni.
260
II. ULSZLNAK
MSODIK DECRETUMA.
Mi Ulszl, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Csehorszg, Dalmczia, Horvtorszg, Rma,
Szerbia, Galliczia, Lodomeria, Kunorszg s Bulgria kirlya, s Szilzia s Luxemburg
herczege, nemklnben Lausitz s Morvaorszg !rgrfja.
". . Adjuk emlkezetre jelen levelnk rendn, jelentvn mindeneknek, a kiket illet: Hogy,
miutn mondott Magyarorszgunk sszes f!pap s br urainak, el!kel!inek s nemeseinek
kznsges vagy orszggylsben, melyet nekik az rnak kzelebb mult ezerngyszz
kilenczvenkettedik vben gyertyaszentel! boldogasszony nnepre hirdettnk s velk meg-
tartottunk, orszgunk e f!pap s br urainak, el!kel!inek s nemeseinek tancsbl, mondott
orszgunk javra s hasznra nmely hatrozatokat vagy vgzseket hoztunk s llapitottunk
meg s azokat, azonban mint akkoron mg teljesen be nem fejezetteket s be nem vgzetteket,
kivltsglevelnkbe iratvn s foglaltatvn, nevezett orszgunk f!pap s br urainak, el!kel!i-
nek s nemeseinek ki- s tadtuk, egyszersmind megigrtk, hogy a legkzelebb tartand
orszggylsen akarjuk ama hatrozataink minden hinyt ptolni s a hozzjok adandkat
hozzjok adni;
2. . Vgre az emlitett f!pap s br urak, valamint a megnevezett orszgunk minden egyes
vrmegyjb!l megvlasztott sszes nemesek a jelen kznsges vagy orszggylsen, melyet
ez orszgunk srg!s szksgei miatt szent Gyrgy vrtanu nnepnek tizentd napjra
hirdettnk, felsgnk szine el jrulvn, elnkbe juttattk s terjesztettk el!bb rintett kivlt-
sglevelnket, mely, mint emlitettk, feljebb jelzett hatrozatainkat s vgzseinket szszerint
tartalmazza; ugyszintn nmely czikkelyeket, a melyeket mondott hatrozataink ptlsra s
kiegszitsre hasonlkpen hatrozatok s vgzsek gyannt ujonnan alkottak s szerkesz-
tettek az albb kvetkezend! tartalommal.
3. . Alzatos krssel esedezvn felsgnk el!tt, hogy ama kivltsglevelnket, s az abban
foglalt hatrozatainkat meg vgzseinket azokkal az emlitett czikkelyekkel egytt, melyeket,
mint emlitettk, mondott hatrozataink ptlsra s kiegszitsre ujonnan alkottak s szer-
kesztettek, elfogadni, jvhagyni, s helyeselni s szrl-szra jelen kivltsglevelnkbe
iktatni, tiratni s tvezettetni s kirlyi hatalmunkkal rszkre megujitvn, mondott Magyar-
orszgunk kzjavra, hasznra s nyugalmra, rk id!kre tartandk s er!ben maradandk
gyannt llandsitani s meger!siteni s meger!sitve megtartani s megtartatni mltztassunk.
4. . E kivltsglevelnk pedig, mely, mint imnt mondottuk, fentebb rintett hatrozatainkat
s vgzseinket tartalmazza s foglalja magban, ekkpen hangzik:
Mi Ulszl, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Csehorszg stb. kirlya, adjuk tudtra jelen
levelnk rendn mindeneknek, a kiket illet, hogy mid!n a fensges fejedelemnek, nhai Mtys
kirly urnak, a mi boldog emlk el!dnknek halla utn stb.
Azok az ujonnan szerkesztett czikkelyek pedig, melyek, mint mondottuk fentebb emlitett
hatrozataink s vgezseink kiegszitst s ptlst foglaljk magunkban, ilyen renddel
kvetkeznek:
26"
1. CZIKKELY.
Ama fekv"jszgok visszabocstsnak a mdja,
melyeket Mtys kirly s msok elfoglaltak.
Az ellenkez"leg cselekv"kre szabott bntets.
Minthogy a decretum msodik czikkelyben nincsen hatrozottan megmondva, hogy milyen
mdot s rendet kellessk tartani azoknak a birtokjogoknak a visszabocstsban, melyeket a
nhai Mtys kirly r s a felsges kirlyn, valamint brmely msok is mindekkorig
elfoglaltak:
". . Ezrt rendeltk, hogy akr a kirlyi felsg legyen az, akr pedig ms brmely rend s
llsu emberek: azokat a legkzelebb tartand nyolczados trvnyszkre trvnyesen perbe
kell hini.
2. . s ha ott nyilvn kitnik, hogy foglaltak, akkor mind a kirlyi felsg, mind brmely msok
tartozzanak, hatalmaskods tnynek bntetse alatt, azonnal s nyomban az elfoglalt javakat
visszabocstani s az id!kzben szedett jvedelmet is megtriteni.
3. . s ha azt llitjk, hogy ezekre a fekv! jszgokra nzve valami joguk van, lljon
hatalmukban azt az orszg trvnye s szoksa szerint az elfoglalt javak birtokn kivl keresni.
4. . s hogy ez a czikkely a jvend! foglalsokra is szljon, ha ilyenek valamikor megtrtn-
nek; ugy tudniillik, hogy el!bb s mindenek fltt, a jogtalan foglals trgyban trvnyt kell
tenni s aztn a foglalkat hatalmaskods tnyben kell elmarasztalni.
2. CZIKKELY.
A kirlynak arrl a hatalmrl, hogy a hozz h
orszglaksoknak fekv"jszgokat adomnyozhat.
A kilenczedik czikkelyre nzve, mely a kirlyi felsgnek birtokjogok adomnyozsra ad
szabadsgot, ezt vgeztk:
". . Hogy a kirlyi felsgnek ama czikkely sora s tartalma ellen tett vagy ezutn teend!
adomnyai hibavalk, semmisek s egyltaln er!tlenek legyenek.
2. . A kirlyi felsg pedig, szz jobbgytelekig, brkinek, mg klfldi szemlyeknek is
adomnyozhasson.
3. CZIKKELY.
Milyen mdon kell valakit az orszggylsen htlensg
vagy felsgsrts bnben elmarasztalni.
A htlenek elmarasztalsrl szl tizenharmadik czikkelyhez ezt adtuk:
". . Hogyha a kirlyi felsg valamely orszglakost htlensg vtkben akarja elmarasztalni,
akkor az sszes f!pap, br uraknak s a tbbi orszglakosoknak egy bizonyos hatrnapra
kznsges vagy orszggylst rendeljen, a melyre a kirlyi felsg parancslevelvel, valamely
kptalannak vagy conventnek szl kzbesit!levl mellett azt is szemlyesen s nem gyvd
utjn, perbe kell hivni, a kit htlensgi vtkekkel vdolnak.
2. . A ki ha elj! s magt tisztzhatja, jl van; klnben, ha nem jn el, vagy ha eljn s magt
nem tisztzhatja, a htlensg vtkben vagy bnben el kell !t marasztalni.
262
3. . s az ilyeneknek a kirlyi felsg se szabad menedklevelet se perujitst ne adjon.
4. . Ha pedig az orszg rendes biri valakit gonosztettei miatt itletileg htlensg vtkben
marasztalnak el: a rendes birknak ez az itlete maradjon er!ben s hatlyban.
4. CZIKKELY.
A htlensg vtkt trgyaz esetek vagy czikkelyek.
A htlensg vtkt trgyaz czikkelyek pedig a kvetkez!k:
". . A kik az orszg s korona kzllapota ellen nyilvn fltmadnak.
2. . A ki hamis okiratot kszit vagy a birsg el!tt ilyent nyilvn hasznl.
3. . A ki hamis pecstet metsz vagy hasznl.
4. . A kik hamis pnzt vernek vagy ilyent nyilvn s tudva nagy mennyisgben hasznlnak.
5. . A kik vrrokonaikat negyedik izen bell meglik vagy megsebesitik.
6. . A faluk s majorok nyilvnos gyujtogati.
7. . A kik az orszg belllapotnak felforgatsra idegen dlkat vagy zsoldosokat hoznak be.
8. . A kik kztalmat biztosit vagy szabad menedklevelet srtenek meg, nyilvnos
elmarasztals esetben.
9. . A kik sajt uraik vrait elruljk, nemklnben a kik brmely orszglakos vrait vagy
er!ssgeit ostrommal beveszik s alattomban kezkre keritik, a mennyiben azrt nyilvn el
vannak marasztalva.
"0. . A kik az orszg rendes birit meglik vagy megsebesitik.
"". . Azoknak a perleked!knek, vagyis peres feleknek a megl!i, a kik valamely vrmegye
trvnyszkre, vagy a kirlyi felsghez, vagy a nyolczados trvnyszkre vagy brmely
trvnykezsi helyre utaznak.
"2. . A nyilvnos eretnekek, a kik valamely krhoztatott vallsfelekezethez csatlakoznak.
"3. . A kik vrrokonaikat a negyedik izen bell, megszepl!sitik, nyilvnos elmarasztals vagy
levelesits esetben.
"4. . A testcsonkitk s szemkivjk, kivve a bnokat, vajdkat s msokat, kik tisztsget
viselnek s az orszg vgvidkeit tartjk kezkn.
5. CZIKKELY.
A kirlynak a fekv" jszgok adomnyozst illet" hatalma nem
a klfldiekre, hanem az orszglakosokra nzve rtend".
Minthogy a tizennegyedik czikkelyben, ennek vge fel a kirlyi felsg rszr!l az az ltalnos
emlits van tve, hogy a kirlyi felsg az er!szakos foglalknak mint htleneknek a fekv!
jszgait brkinek akarja, szabadon adomnyozhatja, azrt hozztettk.
". . Hogy a fekv! jszgok adomnyozsrl szl ezt a czikkelyt egyedl az orszg-
lakosokra, s nem az idegen s klfldi szemlyekre kell rteni.
263
6. CZIKKELY.
A f"esperesek ne kveteljenek a meggyilkolt emberek eltemetsert
egy ezst mrkt; a kik azt kvetelik, azoknak javadalmai
msoknak adomnyozandk.
A meggyilkolt emberekrt fizetend! vmpnzr!l szl huszonkilenczedik czikkelyhez, a hol az
ll, hogy a f!esperesek, esperesek s plbnosok, meg ezek helyettesei kzl, javadalmnak
elveszitse alatt, senki se merje a meggyilkoltak eltemetsert azt az ezstmrkt kvetelni, a
mely abban a czikkelyben emlitve van, ezt adtuk hozz:
". . A kik ellenkez!t cselekszenek, azoknak javait a kirlyi felsg, brkinek akarja, szabadon
adomnyozhassa.
7. CZIKKELY.
A hrom vsron val kikilts helyett rtesits mellett val
perbehivsnak kell trtnnie.
A harmincznyolczadik czikkelyhez ezt is hozztoldottuk: hogy a hrom vsron val kikilts
helyett rtesitssel val perbehivst kell elrendelni, kivve a ktelezsekre nzve ugyanott
kijelentett mdot.
8. CZIKKELY.
A kirlyi trvnyszknek a f"papok, brk s nemesek
krb"l val lnkeir"l s azok fizetsr"l.
A negyedik czikkelyt ezzel toldottuk meg:
". . Hogy a kirlyi felsg a nyolczados trvnyszkek tartsnak idejn tartozzk a maga
tisztnl fogva hrmat a f!pap urak, s ms hrmat a brk, valamint tizenngyet a tehet!sebb
s tisztessges sors nemesek kzl, lnkkl kivlasztani s !ket, a mint llsuk megkivnja,
mlt fizetssel elltni.
9. CZIKKELY.
A hiteles bizonysgok vagy bizonysgul kikldttek s kirlyi emberek
vgrehajtsairl s azok bntetsr"l, a kik "ket brmi mdon hborgatjk.
A hiteles bizonysgok s kirlyi emberek vgrehajtsairl szl negyvenharmadik czikkely
ptlsra hatroztuk:
". . Hogy, mivel gyakrabban megtrtnik, hogy a mid!n a kptalani vagy conventbeli s
kirlyi embereket nmely vgrehajtsok teljesitsre szksgkpen kikldik, nmely nemes s
birtokos meg ms llsu emberek ellenk flkelnek, !ket gyalz szavakkal s sok mltat-
lansggal illetik, nha meg is verik s megsebesitik, s!t olykor meglik s letkt!l megfosztjk;
az ilyen ellen pedig abban a czikkelyben semmi bntets nincsen megszabva.
2. . Azrt az orszg hasznra s a kztrsasg fntartsra vgeztk, hogy a kik az igazsg-
nak eme vgrehajtit valamely mltatlansggal vagy gyalz szavakkal illetik, azokat egy,
hatvankt aranyforintot tev!, arany girban; a kik pedig megsebesitik vagy megverik, azokat
hatalmaskods tnyben vagy f!benjr itletben; vgre a kik !ket vagy valamelyikket
letkt!l fosztjk meg, azokat rks htlensg vtkben kell elmarasztalni.
264
3. . Ha pedig az el!rebocstottakat brkinek a jobbgyai s cseldei kvetnk el s netaln a
bntetst!l flve msok fekv! jszgaira tallnnak szkni: az ilyen esetben azok urait nem kell
a mondott bntetsekkel sujtani, hanem ezek ktelesek az ! rtatlansgukat esk utjn tisz-
tzni; a szkevnyeket pedig azoktl, a kiknek jszgaiban megtalljk, vissza kell kvetelni,
s ha ezek nem tudjk el!llitani, azok dijn kell !ket marasztalni, fentartvn a gonosztev!k
bntetsnek vgrehajtst.
10. CZIKKELY.
Senki se merjen az rsekek vagy helyetteseik el"tt a megyspspk
kikerlsvel, els" folyamodsban pert inditani, hanem gyt
felebbezs utjn vigye azok elbe.
A negyventdik czikkelyhez ezt adtuk:
". . Hogy a mit az a czikkely a rmai curihoz s kvetekhez val felebbezsre nzve
elrendelt, ugyanezt az orszgunkban ltez! rsek urakra nzve is kell rteni.
2. . Hogy egyltalban senkinek sem szabad gyt egyszer panasz utjn, hanemha a
f!papurak megyjb!l val felebbezs utjn azok elbe vinni.
3. . Azt sem mell!zvn: hogy a kik az el!bb emlitett czikkelyt a jelen rendelssel egytt t
merik hgni, azok keresetkt!l s kvetelskt!l essenek el s ezenfell ellenfelkkel szemben,
kltsg fejben negyven aranyforinton maradjanak, melyeket az ispn vagy alispn s a
szolgabirk elengedhetetlenl hajtsanak be, ha van az illet!knek annyit r! vagyonuk, klnben
tartztassk le szemlykben s a mig meg nem javulnak, tartsk fenyitk alatt.
4. . Azokat a peresgyeket pedig, melyek mostan ftisztelend! Ursini Ursi kvet r el!tt
vannak folyamatban, tartozzanak a felperesek azok rendes biri elbe visszavinni.
11. CZIKKELY.
Mikpen bntessk azokat az adomnyosokat, kik a nekik
adomnyozott fekv"jszgokat, a trtnt ellentmonds ellenre, elfoglaljk,
s mikpen az ispnokat, a kik azokat meg nem bntetik.
Az tvenkilenczedik czikkelyhez hozztettk:
". . Hogy, mivel abbl a czikkelyb!l nem rthet! meg tkletesen, hogy milyen bntetssel
lakoljanak az olyanok, a kik a rszkr!l flkrt fekv! jszgokat s birtokjogokat er!szakosan
elfoglaljk, azrt rendeltk, hogy azokat az ilyen trvnytelen foglalsrt az ellenfl ellenben a
birtokjogok becsjben s ezenfell az okozott krokban s elvont haszonban kell
elmarasztalni.
2. . A mely ispn pedig az ama czikkelyben re bizottak igazsgos vgrehajtsban lanyha
volna s azt a vgrehajtst, vakmer!sgb!l brmely keresett szin alatt abban hagyn, az olyan
veszitse hivatalt s ezenfell tartozzk az ellenfl rszre az rintett becst s ez okbl
felmerlend! minden krt megfizetni.
265
12. CZIKKELY.
Mikpen hajtandk be a vrmegyk szkein a birsgok?
A birsgokat trgyaz hatvanhatodik czikkelyhez ezt adtuk hozz:
". . Hogy minden vrmegyben azt is meg kell tartani, hogy miutn az ellenfl ellenben a
trvnyes idzsek el!zetesen megtrtntek s a hatrid!k lejrtak s a felperes a birsgokat !
ellenben kvetelte, az ispnnak vagy alispnnak s szolgabirknak, tekintet nlkl arra, vajjon
megjelent-e az idzett vagy sem, jogukban s szabadsgukban lljon az el!ttk foly s biri
szkkre tartoz gyekben a felperes szmra az alperes rszr!l vglegesen trvnyt s
igazsgot tenni s aztn a per befejeztvel (s nem el!bb) a birsgokat kt rszben a maguk,
egyharmad rszben pedig az ellenfl szmra flhajtani.
13. CZIKKELY.
A felek az itlet vgrehajtsa el"tt egyessgre lphetnek
s ekkor semmi birsgot sem kell fizetni.
A peres felek egyezkedsi szabadsgt trgyaz hatvannyolczadik czikkelyhez ezt is hozz-
tettk:
". . Hogyha megtrtnik, hogy a felek egymskzt kiegyezkedtek, akkor, vgrehajts el!tt
birsgokat se vehessenek a birk; de vgrehajts utn szabad azokat kvetelnik.
14. CZIKKELY.
Halasztsok azok rszre, kik vgvidki vrakban
szolglnak s kvetsgekben jrnak.
A hetvenegyedik czikkelyhez ezt toldottuk;
". . Hogy azoknak, a kik a vgvidki vrakban voltak elfoglalva, fegyvernyugvs idejn
semmi halasztsra se legyen joguk.
2. . A hbork folysa alatt pedig, csak egyetlen egy halasztssal lhessenek, ha szemlyesen
tartzkodnak azokban a vrakban; klnben, ha kzlk nmelyek a nyolczados trvnyszk
idejn a kirlyi curiban vagy sajt lakhzaikban tallhatk, a halaszts ne szolgljon javukra.
3. . Azoknak pedig, a kik a kirlynak vagy orszgnak, az orszgon kivl szksges kvet-
sgeiben vannak elfoglalva, a halaszts csakis elfoglaltatsuk ideje alatt hasznljon.
15. CZIKKELY.
Azokrl, kik az ispnok joghatsga all ki vannak vve.
A hetvenkettedik czikkelyhez ezt csatoltuk:
". . Hogy, mivel tbben vannak a f!pap urak, brk s ms nemesek kztt, a kik arra
hivatkozva, hogy mentessg s szabadsg el!jogaival vannak elltva, annak a megynek az
ispnja vagy alispnja s szolgabiri el!tt, a hol fekv! jszgaik vannak, akrmely nemes s
nem nemes ellenben a maguk rszre trvnyt szereznek s kapnak, maguk pedig az ellenk
perleked!kkel szemben trvnyt llani vonakodnak:
266
2. . Ezrt hatroztuk, hogy !k is tartozzanak s ktelesek legyenek brkinek a krsre az
ispnok vagy alispnok s szolgabirk birskodsnak s joghatsgnak engedelmeskedni s
magukat alvetni.
16. CZIKKELY.
Az ispnok, alispnok s szolgabirk a vrmegye kikld" levele nlkl
semmi vgrehajtst se teljesitsenek; s azoknak a bntetsr"l, akik "ket,
mid"n a vgrehajtsokban eljrnak, brmely mdon gtoljk.
Minthogy a hetventdik czikkelyben azok ellenben a kik az ispnokat, alispnokat s szolga-
birkat az itlet s igazsg vgrehajtsa alkalmval zavarjk s gtoljk, semmi hatrozott
bntets sem tallhat, ezrt elrendeltk:
". . Hogy brmely vrmegynek az ispnjai, alispnjai s szolgabiri semmi vgrehajtst se
foganatosithassanak, hanemha a nemesek kznsge !ket a trvnyszkb!l a maga levelvel
kikldi.
2. . Ha pedig !ket, vagy kzlk valamelyiket a trvnyszkb!l, az emlitett mdon valamely
biri vgrehajts teljesitse vgett kikldttk s !ket vagy kzlk valamelyiket brki gyalz
szavakkal vagy ms mltatlansggal illeti s megsebesl vagy megveri, avagy megli, az ilyen
alkalmatlankod ellenben ugyanazt a szablyt kell alkalmazni, a melyet feljebb a kirlyi
embereknek s a kptalanok vagy conventek bizonysgainak hborgatira nzve llapitottunk
meg.
17. CZIKKELY.
Az ispnok nszntukbl, a vrmegyt"l ki nem kldve,
f"vltsg bntetse alatt, vgrehajtst ne eszkzljenek.
Hogyha az ispnok, alispnok vagy szolgabirk a maguk jszntbl s nem a trvnyszkb!l,
ennek levele nlkl mennnek ki valamely vgrehajtsra, avagy inkbb (a mint ezt
helytelensgb!l mr gyakran meg szoktk tenni) birsgok kicsikarsra s valakit vakmer!en
hborgatni, terhelni vagy javaiban meg is krositani merszkednnek, akkor, eltekintve az
okozott kroktl, a srtett fl ellenben, legott fejk vltsgban kell !ket elmarasztalni.
18. CZIKKELY.
Azoknak a bntetse, a kik a szkevny jobbgyokat
befogadjk s nem akarjk visszaadni.
Ezenkivl, ugyanazon czikkely vgn a szkevny jobbgyok vagy parasztok is emlitve vannak
s azok befogadi ellen semmi bntets sincs megllapitva.
". . Azrt teht rendeltk: hogy ha a paraszt a bntny elkvetse utn valakinek a fekv!
jszgaira szkik: akkor vagy az ispn, avagy alispn vagy a szolgabirk krjk ki azt a parasz-
tot attl, a ki befogadta; s ha nem akarn kiadni, lljon hatalmukban, rajta a bir s felperes
kzt egyenl!en megosztand huszont gira bntetst flvenni.
2. . Ha pedig az ispn mern az ilyen gonosztev!ket s szkevnyeket a maga jszgaira
befogadni s a srtett fl megkeressre nem akarn kiadni: akkor, ebben az esetben, azt a
huszont gira bntetst, a nemesek kznsge a szolgabirkkal hajthassa be annak, javaibl s
azt hasonlkpen a szolgabirk s a srtett fl kztt egyenl!en kell megosztani.
267
3. . Vagy ha ezt megtenni bajosnak talln, akkor azt az ispnt, az rintett okbl trvnyesen
perbe kell hivni az orszg rendes biri elbe s ezek szolgltassanak az ! rszr!l trvnyt s
igazsgot.
4. . Ha pedig a nemesek kznsge s a szolgabirk amaz ispn rszr!l itletet hoznnak s
itletkkel a felek valamelyike nem akarna megelgedni, akkor az ilyen gyeket, a fl
felebbezsre a kirlyi curiba, tudniillik az orszg rendes biri elbe kell felkldeni.
19. CZIKKELY.
Azok, a kik a tolvajokat s ms gonosztev"ket az ispnok vagy alispnok
megkeressre nem akarnk a trvnyszkre vinni, a gonosztev"k dijn
maradnak, s a szabad ispnokrl, valamint a gonosztev"k elbocsjtinak
bntetsr"l, nemklnben a f"papok s brk fejvltsgrl.
A tolvajokra s gonosztev!kre vonatkoz nyolczvanegyedik czikkelyhez, melyben az ll: hogy
ha valaki az ilyen gonosztev!ket az ! fekv! jszgaibl ki nem zi, akkor azok elfogatsa
vgett az ispn tartozzk rja kldeni, ez jrult:
". . Hogy az ilyen gonosztev!ket nem kell kizni, hanem az, vagy azok, a kinek vagy a kiknek
jszgain azokat az ispn vagy alispn vagy szolgabirk megkapjk, legyenek ktelesek elfogni
s ezeknek vagy ezek valamelyiknek megkeressre megbntetsk vgett a trvnyszkre
vinni.
2. . Ha pedig nem akarnk vagy vonakodnnak odavinni, akkor az illet! gonosztev!nek a
dijn maradjanak s mindamellett a gonosztev!k ha utbb, id!k multn, ellehet fogni, mlt
bntetst kapjanak.
3. . Vilgosan kijelentvn azt: hogy az olyan kivltsgolt nemesek s brmely birtokos
emberek, a kiket szabad ispnoknak neveznek, az ilyen gonosztev!ket megbntethetik s nem
ktelesek a maguk akarata ellenre a trvnyszk el llitani.
4. . Ha azonban az ispn vagy alispn s szolgabirk meg a szabad ispnok az ilyen elbk
vezetett vagy t!lk elfogott gonosztev!ket kezeikb!l gondatlansgbl vagy nknytesen s
szndkosan elbocstank: akkor az ilyen gonosztev!knek fejvltsgval bntetend!k, melyet
kt harmadrszben annak a birnak a rszre, a ki el!tt a per megindult, egy harmadrszben
pedig az ellenfl rszre kell fizetnik. Ezen fell tisztsgket s hivatalukat veszitsk s erre
vagy ehhez hasonl tisztsgre tbb soha sem kell !ket alkalmazni.
5. . A f!pap- s br urak fejvltsga pedig ngyszz, a nemesek pedig ktszz s a
parasztok negyven forintot teszen, igy kivnvn ezt az orszg rgi szoksa.
20. CZIKKELY.
Pest s Pilis vrmegyr"l, a hol az ispnokat a szolgabirk helyettesitik.
A kilenczvenedik czikkelyhez, mely a tbbi kztt az ispnoknak a jogtalan letartztatkra
vonatkoz birskodsrl szl, hozztettk:
". . Hogy miutn kt vrmegynek, Pestnek s Pilisnek, ispnjai vagy alispnjai nincsenek, ezt
a birskodst az azokban alkalmazott szolgabirk gyakorolhassk a jobbmdu nemesekkel.
268
21. CZIKKELY.
A jogtalan letartztats biri: az ispn az alispn s a szolgabirk;
s ezeknek a hatalma azok ellenben, a kik trvnytelenl teszik
magukat a jogtalan letartztats biriv.
A nemesek letartztatsa trgyban kszlt kilenczvenegyedik czikkelyhez, minthogy ez nem
intzkedik arrl, hogy kik az ilyen jogtalan letartztatsnak s az e miatt kirtt bntets
vgrehajtsnak a biri:
". . Hogy mindezekben az ilyen jogtalanul letartztatottaknak, valamint azoknak a rszr!l is,
a kik magukat az ilyen tiltott letartztatsokra nzve a jelen trvny ellenre birkul toljk fl,
az illet! vrmegye ispnja vagy alispnja s szolgabiri tartoznak trvnyt s igazsgot tenni s
rajtok az emlitett czikkely tartalmhoz kpest megrdemlett bntetst flvenni, valamint a
srelmet szenvedett nemesek s ezek jobbgyai rszre elgttelt szolgltatni.
2. . Ha pedig az a letartztats az ispnok fekv! jszgaiban trtnt: a nemesek kzns-
gnek a szolgabirkkal, lljon szabadsgban az ilyen ispnok rszr!l az el!rebocstott
mdon igazsgot szolgltatni.
3. . Ha pedig a nemesek kznsge s a szolgabirk talnk ezt megtenni, akkor azokat az
alispnokat az orszg rendes biri elbe kell trvnyesen perbehivni s rszkr!l igazsgot
szolgltatni.
4. . Ha azonban amaz ispnok rszr!l a nemesek kznsge s a szolgabirk igazsgot
szolgltatnak s itletkkel valamelyik fl meg nem elgednk, akkor azt az gyet megvitats
vgett a fl felebbezsre a kirlyi curiba, tudniillik az orszg rendes biri elbe kell felkldeni.
22. CZIKKELY.
Azokrl a jobbgyokrl a kik pleteiket vagy a fldbe
er"sitett dolgaikat magukkal akarjk vinni.
Ahhoz, a mit a kilenczvenharmadik czikkely a vge fel, a jobbgyokat s ezek hzait illet!leg
rendel, ezt is hozz toldottuk:
". . Hogy, ha annak a czikkelynek tartalmhoz kpest msok fekv! jszgaira val eltvoz-
suk meg van engedve: a hzakat, pleteket, kertelseket s brmely ms fanemeket, a
melyeket mr a fldbe vertek, semmikpen se merjk magukkal vinni.
2. . Ha pedig ama trgyakkal egytt er!szakosan msok jszgaira vittk el, akkor !ket vagy,
ha e trgyak nincsenek meg, uraikat, a krosok s srelmesek ellenben a bir s a felperes
kzt egyenl!en megosztand szz aranyforintban kell elmarasztalni.
23. CZIKKELY.
A levlvltsgrl szl czikkelyt meg nem tart kptalanoknak
s conventeknek a bntetse.
A levlvltsgrl szl kilenczventdik czikkelyt megtoldottuk ezzel:
". . Hogy a kptalanoknak s conventeknek azt a czikkelyt, pecsteiknek elvesztse alatt,
minden pontjban, zradkban s szakaszban szilrdul meg kell tartaniok.
269
24. CZIKKELY.
Pest s Pilis vrmegyk hatalma a peres gyek megvitatst illet"leg.
A kt vrmegyre, Pestre s Pilisre vonatkozlag kszlt szzadik czikkelyhez hozztettk:
". . Miutn e kt vrmegynek kebelben, - szabadsguk el!joga igy kivnvn, ispnok nem
szoktak lenni, hogy azokban is kell! rend uralkodjk, hatroztuk: hogy eme kt vrmegye
nemeseinek kznsge gyljn ssze venkint a trvnyszknek klnben szoksos helyre s
ott a szolgabirk megvlasztsnak idejn vlasszon ki a jobb modu nemesek kzl nehnyat, a
kikkel ama szolgabirk ms, ispnokkal s alispnokkal elltott vrmegyk mdjra, minden
gyet elbirlhassanak s a hozott itletet kell! vgrehajtsra bocstani jogositva legyenek.
25. CZIKKELY.
Az orszggylsr"l vagy az orszglakosok egybegylekezsr"l.
s mikpen kell ugy a kirlynak, mint tancsosainak, s a tbbi brknak,
meg msoknak az orszggylsen viselkednik.
Minthogy az orszglakosok egybegylsr!l kszlt szznyolczadik czikkelyben nincs sz
arrl s nem vilglik ki bel!le, hogy milyen mdot s rendet kellessk tartani a kirlyi felsg s a
f!pap s br urak s ! felsge tancsosai, meg az orszggylsre seregl! tbbi orszglakosok
kztt;
". . S!t, a mid!n a f!pap s br urak, meg ! felsgnek tancsosai egybegylnek, jobbadn
csupa beszlgetssel tltik el az egsz napot is minden megllapods nlkl vlnak el
egymstl,
2. . A minl fogva megtrtnik, hogy az orszggyls az !k s a tbbi orszglakosoknak s
nem csekly kltsgre olyan hosszura nyulik, hogy a cseklyebb mdu s szegny nemesek,
magukat elunvn eltvozni, vagy pedig haszontalanul s flslegesen kltekezni s ekknt a
kltsgekben szerfltt kimerlve, vgre sajt krukkal hazatrni knytelenek:
3. . Ezrt, hogy ezutn minden ebb!l eredhet! alkalmatlansgot eltvoztassunk, hatroztuk,
hogy jv!re mid!n ! felsge valamely orszggylst tallna hirdetni vagy ms tancskozsokat
tallna tartani, ! felsge miutn el!bb a f!pap s br urakat meg tbbi tancsosait egybehitta s
mindenki rszre az ! tisztnek, mltsgnak s llsnak megfelel!en, a hov ! felsge
akarja tisztessges helyet jellt ki, naponkint minden egyb tancskozs mell!zsvel,
mindenek el!tt azokat az gyeket s krlmnyeket s az ! meg az orszg ama szksgleteit
terjessze e f!pap s br urak s ! felsge tancsosai elbe, a melyek vgett az orszggyls
megtartst elrendelte.
4. . S !k is, miutn azokat megrtettk, minden magndolguk s gyk abbanhagysval,
egyedl csak az elbk terjesztett gyekr!l tancskozzanak, hatrozzanak s vgezzenek
csendesen, mrsklettel s komolysggal.
5. . Ha pedig kztk valami nzeteltrs keletkeznk, akkor ! felsge f!ajtnllmestere (a
kinek az ily gyek trgyalsa vgett velk egytt jelen kell lennie), csendet parancsolvn,
mindenkinek szavazatt egyenkint krje ki, hogy legalbb igy, az egyesek szavazatnak
bevtele utn, a jzanabb rsz vlemnye alapjn jussanak egyessgre s egyetrtsre s
ekkpen egsz gondossguk, igyekezetk s tapintatuk kifejtse mellett ! felsge az orszg-
gylst mentl el!bb befejezze s az id!nkint felmerlt gyek annl knnyebben elintzst
nyerjenek.
270
6. . A mikor pedig ! felsge valamely orszggylst akar elrendelni, mltztassk annak az
orszggylsnek a hatridejt egy egsz hnappal el!bb a f!pap s br uraknak meg a tbbi
orszglakosoknak az ! levelei utjn tudtokra adni.
26. CZIKKELY.
Az orszggylsre ne az egyes vrmegyk szerint vlasztottakat,
hanem a f"papokat, brkat s nemeseket egyenkint hivja ssze a kirly.
Rendeltk, hogy ha a kirlyi felsg jvend!ben brmikor az orszgnak brmely fontos gynek
kzbenjtte miatt, orszggylst akar hirdetni, ne a vrmegynkint vlasztottakat, hanem az
orszg f!pap s br urait, nemeseit s el!kel!it egyenkint mltztassk meghivni.
". . Kiknek egyetrt! tancsval hatrozzon el mindent, a mit az orszg hasznra s javra
kell tenni.
27. CZIKKELY.
A lovakat, krket s ms llatokat kt v tartamn bell
nem szabad az orszgbl kivinni.
Az orszglakosok a miatt, mert a lovakat, krket, juhokat s egyb llatokat eddigel sokan,
tudniillik bennlak s klfldi emberek ki szoktk vinni, ezekben az llatokban nem csekly
szksget s hinyt szenvednek.
". . Azrt, e bajnak kell! szerekkel val orvoslsra hatroztuk, hogy ennek utna jv!re, a
jelen orszggyls napjtl szmitand kt egsz v tartamn bell, lovakat, krket, juhokat
s brmely llatokat egyltaln senki se merjen brmely keresett szin alatt az orszgbl
nyjankint vagy egybkint brmi mdon kivinni s kihajtani.
2. . Hogyha valaki a jelen hatrozatot t mern hgni, akkor brmely vrmegye ispnjnak
vagy alispnjnak s akrmely ms embernek szabadsgban lljon azokat az llatokat elvenni
s azoknak kt rszt ! felsge rszre tadni, vgre harmadrszket fradtsga fejben a maga
szmra megtartani.
28. CZIKKELY.
Az emberek hasznlatra szksges lovakat, krket s juhokat az orszgon
bell orszgos s heti vsrokra, harminczad fizetse nlkl szabad hajtani.
Hogy ha az orszglakk az orszgos vagy heti vsrokra, melyeket ebben az orszgban
szoktak tartani, vezetnnek effle llatokat: ebben az esetben az orszglakosok ezeket az
llatokat szabadon hajthassk az orszgos s heti vsrokra.
". . S ha az orszglakosok ezekb!l az llatokbl sajt szksgletkre, csakis a maguk
hasznlatra vagy a mszrosok a mszrszkek szmra vsrolnak; semmi harminczadot sem
kell t!lk venni.
2. . A mint ez rgente is szoksban volt.
3. . Ugy mindazonltal, hogy (a felebb mondott bntets alatt) a vsrlk se merjk ezeket az
llatokat valami mdon az orszgbl kihajtani.
27"
29. CZIKKELY.
A vrmegyk trvnyszkeit rgi helyeikre kell visszallitani.
Tovbb hatroztuk, hogy mindazokban a vrmegykben, a melyekben a trvnyszk rgi
helyt megvltoztattk, ezt el!bbi s rgi helyre kell visszallitani.
30. CZIKKELY.
Klfldiek rszre nem szabad egyhzi javadalmakat adomnyozni;
az adomnyozottakat, ha az illet"k felhivatvn, nem jnnek be,
hogy ott lakjanak, el kell t"lk venni.
Brmely nven nevezend! egyhzi javadalmakat sem szabad kls! s idegen nemzetbeliek
rszre adomnyozni.
". . s a kik olyanokat adomnyul kaptak, azokat a kirlyi felsg hivja fel, hogy egy bizonyos
hatrnapra, melyet a kirlyi felsg s a f!pap s br urak fognak kitzni, ssk ott fel a
szkket.
2. . s ha vonakodnnak bejnni, a kirlyi felsgnek szabadsgban lljon azoknak a
javadalmait az orszg jl rdemeslt lakosai rszre adomnyozni.
31. CZIKKELY.
Ha a klfldiek mstl, mint a kirlytl vagy msoktl, mint a kiknek
ebben az orszgban kegyuri joguk van, krnek fl egyhzi javadalmakat,
vizbe kell "ket fulasztani.
A br uraknak s ! felsge tancsosainak, valamint a jelen orszggylsre egybesereglett
tbbi orszglakosoknak akaratval (de a f!pap urak s egyhzi frfiak ellenkezsvel)
rendeltk:
". . Hogy a mely idegen emberek msoktl s nem a kirlyi felsgt!l, vagy nem azoktl szerez-
nek maguknak egyhzi javadalmakat, a kiknek ez orszgban brmely egyhzi javadalomra
nzve eddiglen lvezett kegyuri joguk van, s e szerzs alapjn azok tekintetben az orszg
rgi szabadsgnak ellenre valami jogot tulajdonitanak maguknak, azokban a javadalmakban
benne mernek vagy benne akarnak maradni.
2. . Mindazokat, ha rajta kaphatk, mint az orszg szabadsgnak nyilvnos hboritit, egytt
s egyenknt vizbe kell fulasztani.
3. . S hogy mindazok a f!pap s br urak vagy ms nemesek, a kiknek ebben az orszgban
brmely egyhzi javadalmakra nzve kegyuri joguk van, a mely joggal eddig ltek: azokat az
egyhzi javadalmakat, a melyekre nzve !ket ez a kegyuri jog megilleti, az orszg lakosainak,
de nem idegeneknek, szabadon adomnyozhassk.
32. CZIKKELY.
Egyhzi tisztsgeket nem szabad idegeneknek adomnyozni.
Egyhzi hivatalokat vagy helyettes tisztsgeket brmely egyhzi szemly az orszgnak semmi
egyhzban se adomnyozzon olasz s idegen szemlyeknek.
". . Klnben az ilyeneknek itlete semmisnek s minden er! nlkl valnak tekintend!.
272
33. CZIKKELY.
A vgvrak gondos elltsban rszesljenek,
s azok elveszt"i essenek htlensg bnbe.
Minthogy az orszg vgvidkein lev! s fekv! vrak s er!ssgek, rossz gondozsuk miatt, az
orszglakosok sulyos krra, mr nagy szmban kerltek trk kzre, a mg meglev!kr!l
pedig tudjuk, hogy tbbnyire olyan elhagyottak s omladoz flben lev!k, emberekben, lelmi-
szerekben s hadi felszerelsben annyira fogyatkosak, hogy naponkint veszedelemt!l kell
tartanunk.
". . Ennlfogva, hogy ezek a vrak a jv!re kell!kpen el legyenek ltva, mltztassk a
kirlyi felsgnek e vgvrak fentartsa vgett azok lelmi szereir!l, felszerelsr!l s egyb
szksgleteir!l gondoskodni s azokban nem ms, hanem olyan tiszteket tartani, a kik javakban
is b!velkednek s a hadi mestersgben is jrtasok.
2. . Ha ! felsge alkalmas tiszteket rendelt oda s ezek a tisztek kell!en el lettek ltva, s
azokbl valamit veszni hagytak, mint htleneket kell !ket marasztalni s javaikat a kirlyi
fiscusnak kiszolgltatni.
3. . Azok pedig, kik azokbl valamit veszni hagytak, az elveszsnek okt adni tartozzanak.
34. CZIKKELY.
A kirlyi tisztekt"l venkint szmadst kell kvetelni.
Mltztassk ! felsge az ! sszes tiszteit!l venknt szmadst kvetelni.
35. CZIKKELY.
Azok bntetse, a kik a vgvrakbl a felszerelseket s lelmi szereket elviszik.
Mltztassk ! felsge azokat kipuhatolni, a kik a vgvrakbl s nevezetesen Nndorfehr-
vrbl s Jaiczbl puskkat, gyukat, hadi felszerelseket, lelmi szereket s ms dolgokat
vittek el; mert ezek kimondhatatlan krokat csinltak.
". . s a kikre nzve kiderl, hogy ilyen dolgot kvettek el, halllal bnhdjenek s fekv!
jszgaik hramoljanak a kirlyi fiscusra.
2. . Ha pedig az ilyen dolgok s hadi felszerelsek meg lelmi szerek tudva ajndkkpen
vagy vtel utjn jutottak msok kezre, ezeknek javai is (mindazonltal csak trvnyes
elmarasztalsuk utn) a kirlyi felsgre hramoljanak.
36. CZIKKELY.
A vgvraknak kt vrnagyuk legyen, a kik kzl az egyik,
f"benjr bntets alatt, a vrbl soha se tvozzk.
Minthogy a trkkkel hatros vgvrakat, melyeknek fentartsa tudvalev!leg igen nagy
gyeletet s gondoskodst tesz szksgess, mindenkor kt szemlynek szoktk tisztsgl
adni, a mint ez gyakran trtnt;
". . Azrt rendeltk, hogy ennekutna az ilyen vgvrak s er!ssgek soha se maradjanak
magukra, a nlkl, hogy az illet! vrakban s er!ssgekben az id! szerint alkalmazott tisztek-
nek egyike jelen lenne.
273
2. . Hanem egyikknek, azok meg!rzse vgett, f!benjr bntets alatt, mindenkor szem-
lyesen ott kell maradnia.
37. CZIKKELY.
Mikpen hajtsk be s igazitsk ki a dzsmkat?
s az egyhzi tilalomrl.
Minthogy az egyes orszggylseken s az orszglakosok kznsges gylekezeteiben a tbbi
rendelkezsek s tancskozsok kzt a dzsmk fizetsnek mdjra nzve klns vita s
nehzsg tmadt s forgott fnn, oly annyira:
". . Hogy a kirlyi felsg szerencss megkoronztatsa utn is, akkor, a mid!n ! felsge a
kzelebb mult vekben az orszglakosok javra s hasznra kznsges gylst hirdetett s
abban a f!pap s br urak s orszglakosok kzs tancsval kznsges decretumot bocs-
tott ki, a dzsmk trgyban tmadt nehzsgek s egyenetlensgek miatt teljessggel semmit
sem lehetett hatrozni, hanem azt a czikkelyt nmely msokkal annak vgleges megllapitsa
vgett a jelen orszggylsre vagy kznsges gylekezetre halasztottk el:
2. . Ennlfogva, hogy a dzsmafizets mdjra nzve a f!pap s br urak meg az orszg-
lakk kzt minden eddigel fnforgott nehzsg s vitatkozs megsznjk, hatroztuk: hogy
ennekutna jv!re, az egymst mindenkor kvet! rkid!kre, minden vrmegyben, brmely,
akr szkes, akr trsas egyhzak sszes f!pap urai rszre, ellent nem llvn az eddigel
brkit!l s brmi mdon behozott rossz szoks, az egsz tizedet azon a mdon kell megfizetni
s beszedni, a mint e rszben kiki az ! f!papjval egyezkedett, de csak az olyan dolgokbl, a
melyekb!l a f!pap urak eddigel szedtek tizedet.
3. . Flsleges s szokatlan tizedszedseket azonban semmikpen sem szabad divatba
hozniok.
4. . Abban az esetben pedig, ha a dzsmlk jv!re flsleges s szokatlan dzsmkat
tallnnak szedni, azt a mdot kell szemmel tartani: hogy, miutn a f!pap urak s a tbbi
egyhzi szemlyek a dzsmkat nha sajt embereik utjn szoktk sajt hasznlatukra behaj-
tani, nha pedig bizonyos szemlyeknek brbe szoktk adni; azrt, ha nmelyek azt llitank,
hogy !ket a dzsmlk ilyen szertelen s flsleges dzsmakirovs ltal a f!pap uraknak sajt
emberei megkrositottk s terheltk, akkor az ilyen srelmesek ktelesek legyenek ezt a
szokatlan s flsleges kirovst a f!pap urnak vagy sfrjnak bejelenteni s !t err!l rtesiteni.
5. . A ki, mihelyt err!l rteslt, az el!bb mondottak kiigazitsa czljbl kldje ki embert
arra a helyre, a hol az ilyen kiigazitsnak meg kell trtnnie.
6. . s ha ennek az utjn valami kiigazits megeshetik, jl van, klnben ezt a krdst az illet!
vrmegye trvnyszknek helyre s hatridejre a nemesek kznsge elbe kell vinni, s a
mit ez az el!rebocstottak tekintetben Isten s az ! igazsga szerint valnak fog elismerni,
abban a f!pap uraknak s a panaszl flnek meg kell nyugodniok.
7. . s ha ugy talljk, hogy a dzsmlk a panaszos felet igaztalanul terheltk, a terhelt fl
kltsgeirt a dzsmlk sajt vagyonbl kell elgttelt adni.
8. . Akkzben azonban, a mig a mondottak teljesen el nem d!lnek, a panaszos felet vagy
annak jobbgyait legkevsbb sem szabad egyhzi tilalom al vetni.
9. . Ha pedig annak a kiigazitsnak a brl!k ltal kellene trtnnie, akkor a panaszl fl se a
f!papnak se sfrjnak ne tartozzk jelentst tenni; hanem a brl!k legyenek ktelesek a
dzsma behajtsa el!tt, miutn !ket a szolgabirk vagy ezek valamelyike megintettk, az illet!
274
vrmegye trvnyszkre jnni s a nemesek kznsge el!tt, mindent, mit el!rebocstottunk,
kiigazitani s azok itletnek s hatrozatnak magukat alvetni s engedelmeskedni, egy-
szersmind, ha bebizonyul, hogy flsleges s igaztalan kirovst csinltak, a panaszos flnek
kltsgeire nzve is teljes elgttelt adni.
"0. . A dzsmafizetsnek a hatridejt pedig (a mint egybknt szoksos volt), meg kell
tartani.
"". . A hatrid! elteltvel pedig s nem el!bb, azokat, a kik az igazsgos s szokott dzsmt
megfizetni elmulasztank, mindaddig egyhzi hatalom al kell helyezni, mig a dzsmt
valsggal meg nem fizetik.
"2. . A fldesurakra azonban, a dzsmt megfizetni vonakod parasztok miatt, az egyhzi
tilalom ki ne terjedjen.
38. CZIKKELY.
Mikpen jrjanak el a pspkk dzsmli az asztagok megvizsglsban.
A dzsmakirovk az asztagok megvizsglsban ezt a mdot kvessk:
". . Hogy a dzsmlknak meg kell elgednik a dzsma fizetsre ktelezett parasztok
eskjvel, melyet azok ama helyek birinak s elljrinak jelenltben tesznek le, a hol a
dzsmkat kirjk; vagy, ha nem akarnnak megelgedni, akkor az ilyen helyek birinak vagy
elljrinak szabadsgukban lljon azoknak asztagjait (azonban mrsklettel, s nem olyan
es!s id!ben, a mib!l a parasztokat valami kr rhetn) megvizsglni.
2. . S ha a dzsmlk azokban tbbet kapnnak, mint a mennyit a paraszt mondott, a fls-
leget vigyk el, s ezenfell hagyjk meg neki az igaz dzsma megfizetst.
3. . Miel!tt azonban az asztagot megvizsgltatnk, tartozzanak mindenekel!tt az illet! hely
birinak vagy elljrinak kezhez egy forintot adni, hogy ha az derlne ki, hogy a dzsmlk
azt az asztagot igaztalanul forgattattk fl s vizsgltk meg, azok a birk s elljrk ezt az
egy forintot a paraszt kezhez szolgltatni legyenek ktelesek.
39. CZIKKELY.
A tizedbe szedett mhek, brnyok s gdlyk a dzsmlk veszedelmre
szent Mihly napjig maradjanak a jobbgyoknl.
Hatroztuk, hogy a mheket, brnyokat, gdlyket, a maga idejn, a szoksos md szernt
tizedeljk s jegyezzk meg; s a tizedels s megjegyzs megtrtntvel annl a gazdnl, a
kinl azokat tizedelik, az ! akaratja ellenre ne maradjanak tovbb, mint egyedl szent Mihly
napjig (mg pedig a dzsml veszlyre).
". . s ha ezek az llatok utbb vletlenl elpusztulnnak, e miatt azutn a parasztokat semmi
mdon sem kell terhelni.
2. . Mindamellett ktelesek megeskdni, hogy azok sem az ! vtsgk, sem gonoszsguk
miatt, sem akaratukbl nem mentek tnkre.
275
40. CZIKKELY.
Az eladott boroktl nem szabad pecstpnzeket venni.
Minthogy szret idejn igen sokan szoktk boraikat ruba bocstani, a mid!n pedig boraikat
eladtk, a magnnyerszkedskben gynyrkd! bordzsmlk a legtbb megyben, neveze-
tesen a pannonhalmi szent Mrton aptsg dzsmli Somogy vrmegyben nmely helytelen
zsarols behozsval azoktl az eladktl a viaszpecstek fejben nmely helytt kt, msutt
pedig tizenkt denrt szoktak kicsikarni.
". . Azrt, hogy az orszglakosok krb!l ezeket a visszalseket kiirtsuk, hatroztuk, hogy
ennek utna az ilyen, brmi mdon lbrakapott visszalsek vgkpen megsznjenek.
2. . s a mint ebben a dologban rgente, a nevezett aptsg trvnyes aptjainak idejben
jrtak el, ugyanazt a szokst kell ezutn megtartani.
41. CZIKKELY.
Szz dnrt minden hozzads nlkl mindentt
egy forint gyannt kell elfogadni.
Hogy minden pspki megyben, a hol a dzsmt pnzzel fizetik, szz dnrt, minden
hozzads nlkl egy forint gyannt kell elfogadni.
42. CZIKKELY.
A birkat, minthogy azok a dzsmlkat megvendgelik,
nem szabad tizeddel terhelni s megrni.
Minthogy a falusi elljrk a dzsmlkat meg szoktk vendgelni, azrt !ket dzsmk
fizetsvel s szolgltatsval ne terheljk s a rovsnyelek utn se kveteljenek t!lk semmit.
43. CZIKKELY.
A dzsmls alkalmval szedett keresztnyadrl s arat pnzr"l.
Minthogy egyfel!l a f!pap urak, msfel!l pedig a br urak s a tbbi orszglakosok kztt, a
f!pap urak rszr!l eddigel szedett keresztnyadk s aratpnzek behajtsa miatt s ennek
rgye alatt nmely egyenetlensg s vita keletkezett s a br urak meg az orszglakosok azt
llitjk, hogy ezek az adztatsok az ! szabadsgaik s kivltsgaik ellenre visszalskpen
csusztak be; a f!pap urak pedig megforditva azt, hogy a leghatlyosabb kivltsglevetek
erejnl fogva szedtk ez adkat; s ugy ezek, mint amazok azt, hogy erre nzve leveleik s
okirataik vannak, s melyeket nem most, hanem a kvetkez! trvnyszakon akarnak flmutatni:
". . Ennlfogva, ennek a dolognak vgleges eldntse czljbl hatroztuk, hogy a f!pap urak
az el!re bocstott dolog trgyban kszlt s kibocstott sszes leveleiket s okirataikat, vagy
a br urak s orszglakosok is azokat, a melyeket id!kzben el!kerithetnek, a legkzelebb
kvetkez! szent Mihly arkangyalnapi nyolczados trvnyszken a kirlyi felsg el!tt
ktelesek legyenek s tartozzanak el!adni s flmutatni,
2. . Melyeknek megvizsglsa utn ! felsgnek teljes szabadsgban lljon a felek kztt a
feljebb mondottakra nzve hatrozni s vglegesen dnteni.
276
44. CZIKKELY.
A jobbgyoktl el"bb a gabona s bor kilenczed rszt
s aztn a tizedrszt kell behajtani.
Mivel a f!pap s br urak meg egyb nemes s birtokos emberek kztt a tizedek, valamint a
kilenczedek behajtsa trgyban is igen sok nehzsg merlt fel arra nzve, vajjon tudniillik
el!bb a dzsmt kell-e fizetni s azutn a kilenczedet?
". . Ezrt rendeltk: hogy a mint eddigel szoksos volt, ugy jvend!re is el!bb a kilenczedet
kell megfizetni s azutn a tizedet.
45. CZIKKELY.
A rczok, ruthnek s olhok ne fizessenek dzsmt.
Van az orszg vgvidkein fekv! tbb olyan hely, a hol rczok, ruthnek, olhok s ms szaka-
drok laknak a keresztnyek fldein, a mely fldek utn azok, a maguk szertartsai szerint
lvn, eddigel egyltaln semmi dzsmt sem szoktak fizetni, a kiket mindazonltal az illet!
f!pap urak dzsma fizetsre akarnak knyszeriteni.
". . s mivel ezeket a Krisztus rksgel felajnlott dzsmkat a Krisztus hiveit!l s nem
ms, t!le elszakadt emberekt!l (klnsen pedig nem ezekt!l, a kik a kirlyi felsg, a vajdk,
bnok s az orszg vgvidkeit !rz! tbbi tisztvisel!k meghivsra s biztositsa mellett
laknak ezeken a helyeken) szoktk szedni, azrt rendeltk s vgeztk:
2. . Hogy ezutn a rczoktl, ruthnektl, olhoktl s a keresztnyek brmely fldein lak
ms szakadroktl, tbb egyltaln semmi dzsmt sem szabad szedni.
Befejezs.
Mi teht az el!bb emlitett f!pap s br uraknak s mondott orszgunk nemeseinek, a fntebbi
mdon felsgnk elbe terjesztett krseit kegyelmesen meghallgatvn s teljesitvn, fentebbirt
kivltsglevelnket, mely, mint el!rebocstottuk, rintett hatrozatainkat s vgzseinket
tartalmazza, az el!bbirt ujonnan alkotott czikkelyekkel egytt elfogadvn, jvhagyvn s
helyeselvn s szrl-szra, minden csonkits s megtolds nlkl jelen kivltsglevelnkbe
iratvn s iktattatvn, ezenfell ugyanazt a kivltsglevelnket s mindazokat, a miket ugy ez,
mint az rintett ujonnan szerkesztett czikkelyek is magukban foglalnak s el!szabnak, mivel
lttuk, hogy nevezett orszgunk hasznra s bks llapotra nznek s szolglnak, a f!pap s
br urak s ugyanazon orszgunk nemesei rszre megujitvn, rk id!kre fennllandk s
er!ben maradandk gyannt meger!sitjk.
". . s jelen irsunk erejnl fogva igrjk s ktelezzk magunkat, hogy mindazt, a mit e
kivltsglevelnk s ezek a czikkelyek magukban foglalnak, egytt s egyenkint srthetetlenl
megtartjuk s msok ltal megtartatjuk.
2. . A minek emlkezetre s rk erejre elhatroztuk jelen kivltsglevelnknek kiadst,
meger!sitvn azt titkos pecstnk rillesztsvel, a melylyel mint Magyarorszg kirlya lnk.
3. . Kelt fnt nevezett Buda vrosunkban, a tisztelend! atynak Krisztusban, Tams urnak,
kijellt egri pspknek, udvarunk f!- s titkos kanczellrjnak s kedvelt hivnknek kezvel, a
fentebb irt kznsges gylsnek harminczkettedik napjn.
277
4. . Az rnak ezerngyszz kilenczventdik esztendejben, magyarorszgi stb. uralkod-
sunknak tdik, a csehorszginak pedig huszonnegyedik vben.
5. . Jelen levn a mltsgos f!tisztelend! s tisztelend! atyk s urak Krisztusban, Aragonia
Estei Hippolit a Sancta Luci% in Silice-r!l czimzett rmai szentegyhzunk diakonusa,
esztergomi, Pter kalocsai rsekek; ugyancsak Tams, kijellt egri, Ozwald zgrbi, Domokos
vradi, Gerb Lszl erdlyi, Zsigmond pcsi, Ferencz megvlasztott gy!ri, Jnos veszprmi,
Lukcs csandi, Bthori Mikls vczi, Antal nyitrai pspk, a szermi pspki szk betltetlen
levn; Gbor boszniai, Briccio megvlasztott s meger!sitett turini, Kristf modrusi, Mihly
vlasztott zenggi pspkk, kik az Isten egyhzait szerencssen kormnyozzk.
6. . Tovbb tekintetes s nagysgos Zpolyai Istvn a Szepesfld rks ispnja s mondott
Magyarorszgunk ndora, Wyngarthi Gerb Pter ispn, orszgbirnk, Blthki Drgffy
Bertalan erdlyi vajdnk s a szkelyek ispnja, Korvin Jnos oppavai s lipti herczeg s
dalmt-, horvt- s szlavonorszgaink bnja; Machksi Pter s Gerlischi Jakab sz!rnyi bnok;
Egervri Lszl kirlyi f!trnok, Lindvai Bnfi Mikls f!ajtnll, Kanizsai Gyrgy s Pels!czi
Bebek Jnos f!pohrnok, Perni Imre f!asztalnok, Csktornyai Ernust Jnos f!lovsz s
Raskai Balzs f!kamars mestereink; Somi Jzsa temesi ispn s orszgunk als rszeinek
f!kapitnya s msok igen sokan, kik orszgunk ispnsgait s tisztsgeit viselik.
278
II. ULSZL
HARMADIK DECRETUMA.
Ulszl, Isten kegyelmb!l Magyarorszg, Csehorszg, Dalmczia, Horvtorszg, Rma,
Szerbia, Galliczia, Lodomeria, Kunorszg s Bolgrorszg kirlya, ugy szintn Szilzia s
Luxemburg herczege, valamint Morvaorszg s Lausitz !rgrfja, minden ugy mostan l! mint
jvend!beli keresztny hiv!nek, a kiknek jelen levelnk tudomsra fog jutni, dvet abban, a ki
mindeneknek igazi dve.
". . A felsges Isten, a kinek akarata kormnyoz mindent, a mit alkotott, ugy a megyei biroda-
lomban, mint szles e vilgon, azrt emelt minket (noha rdemetlenl) e kirlyi mltsg
magaslatra vagy legf!bb polczra, hogy valamint ! minket a legb!sgesebben halmozott el
adomnyaival, ugy mi is, megemlkezvn az ! jttemnyeir!l, dvsen gondoskodjunk
alattvalink nyugalmrl, a kiknek lre minket kirendelt; ugy hogy azoknak, a kikkel szlets
s elhallozs tekintetben egy a helyzetnk, inkbb hasznukra kell lennnk semmint flttk
haszontalanul uralkodnunk.
2. . s a hatalmunk al vetett np kormnyzsra maga az Isten kt eszkzt adott neknk:
tudniillik a fegyvert s a jogot. A jogot azrt, hogy azt a termszet hrom parancsra oktassuk,
tudniillik: tisztessgesen lni, mst meg nem srteni, s mindenkinek, a mi az v, megadni.
3. . A fegyvert pedig azrt, hogy azokat, a kiket trvnyes bntets flelme a gonosztettekt!l
el nem riasztana, legalbb a boszul fegyver szigorusga tartsa vissza a vtkekt!l, s ekkpen
az emberek vakmer!sge megfkeztessk s az rtatlansg a gonoszok kzt biztos legyen, s
hogy a jk a gonoszok kztt nyugodtan ljenek.
4. . Ennlfogva jelen levelnk rendn mindeneknek, ugy a mostan l!knek, mint a jvend!-
belieknek rtsre akarjuk adni, hogy miutn mi szerencss megkoronztatsunk utn h
f!papjainknak s brinknak s orszgunk nemeseinek legalzatosabb krsre s kzbenjr-
sra e nemes Magyarorszgunk javra s hasznra, mr egyms utn kt izben (a mint az
id!szksge s a dolgok llapota kivnta) klnbz! trvnyeket adtunk ki: ks!bb ugyanazok
a brk s orszgunk sszes nemesei a jelen kznsges gylsen, melyet nekik orszgunk
fontos s srg!s szksgei miatt szent Gyrgy vrtanunak legkzelebb mult napjn hirdettnk,
ugyanazon orszgunk egyes vrmegyib!l megjelenvn s szinnk elbe jrulvn, szivk
kesersgvel panaszkodtak neknk ekkpen:
5. . Hogy mbr mi szerencss megkoronztatsunk alkalmval sszes orszglakosainknak,
tudniillik ugy a mgnsoknak s el!kel!bbeknek, mint az alsbb rendeknek megigrtk, hogy
szabadsgaikat, a melyeket a felsges fejedelemt!l, a nhai Andrs kirly urtl, a mi boldog
emlkezet el!dnkt!l kaptak, s a fensges fejedelmek, a nhai Lajos s Mtys kirly urak, a
mi boldog emlk el!deink meger!sitettek, s a melyek ezel!tt mr sok vt!l fogva szmos
czikkelykben megcsorbultak, az ! hasznukra helyrellitjuk, megujitjuk, s meger!sitjk, s
meger!sitvn megtartjuk s megtartatjuk: mindamellett vannak tbben, a kik ezzel az dvs
szndkunkkal s az ! hajtsukkal ellenkezvn, inkbb magnhasznukra semmint a kzjra
trekedtek, a kiknek gncsoskodsa miatt az ! kivnsgukat eddig soha sem rhettk el.
6. . Klnsen pedig, mid!n mi az ! legalzatosabb kzbenjrsukra, mindannak megvalsi-
tsa vgett a mit a legnagyobb svrgssal vrtak t!lnk, nem rgiben, a legkzelebb elmult v
szent Mrton napjra kznsges gylst hirdettnk s azt Isten segitsgvel Pest vrosunkban
megtartottuk: azok a bkebontk, a megvlogatott buzamagvak kz burjnt szrvn, mindent
279
felforgattak, a minek kvetkeztben brink s orszglakosaink, a nlkl, hogy velnk egytt
valami jt hatroztak volna, knytelenek voltak elg nagy vagyonvesztesggel hazatrni.
7. . Ezeknek el!adsa utn ugyanazok a brk s a tbbi, ugy el!kel!, mint albbval neme-
sek felsgnknek az emlitett nhai Andrs kirly urtl, valamint Magyarorszg ms dics!lt
kirlyaitl is kapott szabadsgaik trgyban irsba foglalt nmely czikkelyeket mutattak fl s
adtak t, az albb irt tartalommal.
8. . s alzatos krssel esedeztek felsgnknek a nevezett brk s a tbbi orszglakosok:
hogy figyelembe vve az ! elnyomatsukat, mltztatnnk ez orszgnak nyugalmrl, a melyet
Krisztus keresztjnek ldz!i a hitetlen trkk s ez orszgunk egyb ellensgei mindenfel!l
szorongatnak, gondoskodni s e czikkelyekbe foglalt szabadsgaikat megujitani s meger!si-
teni s megujitvn s meger!sitvn megtartani s msok ltal megtartatni.
A mely czikkelyeknek tartalma im ez:
1. CZIKKELY.
A kznsges vagy orszgos gylst Rkos mezejn minden harmadik vben
meg kell tartani; s azok bntetse, kik az orszggylsre el nem jnnek.
Hogy a kirlyi felsg a most kzvetlenl egymsutn kvetkez! jv! ngy v tartama alatt az
sszes orszglaksok, tudniillik gy a f!papok, mint a brk s a tbbi nemesek s birtokos
emberek rszre venkint hirdessen s tartson szent Gyrgy vrtanu napjn a Rkos-mezejn
kznsges gylst.
". . Az ilyen mdon tartand gylst pedig tizent nap alatt be kell fejezni.
2. . Ennek a ngy vnek elteltvel pedig, az ezutn mindenkor kvetkez! jv! id!kben azt a
kznsges gylst minden harmadik vben kell az emlitett mdon megtartani.
3. . A mely f!pap s br r vagy ms orszglakos pedig a gy#ls els! napjra eljnni s
tizent napon t ott maradni nem akarna, az olyan, ha f!pap vagy br, nyolczszz arany-
forintot tev! ktszz nehz girn, ha pedig el!kel!, kzp rend vagy albb val nemes, akkor
ngyszz aranyforintot tev! szz girn maradjon, melyeket a kirlyi felsg elengedhetetlenl
hajtson be.
4. . Kivve a kirlyi felsg, valamint a f!pap s a br urak, meg a tbbi orszglakosok
tiszteit, nemklnben azokat, a kik vgvidki vrakat !riznek, vagy az orszgon kivl a kirly
s orszg vagy uraik kvetsgeiben vannak szksgkpen elfoglalva.
5. . Tovbb a betegeket, vakokat, sntkat s nagyon szegnyeket, a kik semmikpen sem
jhetnnek.
6. . S azokat is, kik ez orszgon kivl utazsokkal lesznek szksgkpen elfoglalva.
7. . Ugy mindazonltal, hogy ha kt vagy tbb fivr osztatlan llapotban volna, avagy az
apnak egy vagy tbb fia volna, a kikkel meg nem osztozott; akkor elg, ha maguk kzl egyet
kldenek az orszggylsre.
8. . De ha egymskzt klcsnsen megosztoztak, fejenkint legyenek ktelesek oda menni.
9. . Az egy telkes nemeseknek pedig tiz kzl egyet kell kldenik.
"0. . Ha pedig a vrmegyei ispnok vagy ezek helyettesei valamely titkos egyezkedsnl
fogva, tudniillik pnzzel vagy ajndkkal kecsegtetve valakinek megengednk, hogy otthon
maradjon: !ket is ugyancsak szz girban kell elmarasztatni.
280
2. CZIKKELY.
A nyolczados s a rvid trvnyszkek tartsrl, valamint
az lnkk megvlasztsrl s ezek fizetsr"l.
Hogy ebben az orszgban venkint kt nagy s teljes nyolczados trvnyszket tartsanak,
tudniillik a szent Gyrgy vrtanu s a Mihly arkangyal napit; s hasonlkpen kt rvidet (a
melyeket rvid trvnyszkeknek hivnak), ugymint a Vizkereszt s a szent Jakab apostol napit.
". . A nyolczados trvnyszkek tartsa vagy azok els! napja azonnal az emlitett nnepek
utn val huszadik napon kezd!djk s negyven napon keresztl folyjon.
2. . Ha pedig e negyven nap utn kelnek valamely itletek, akr perfelvtel mellett, akr
perfelvtel nlkl, azoknak semmi erejk s hatlyok ne legyen.
3. . A rvid trvnyszkek tartsnak els! napja pedig az emlitett nnepeket kvet! huszadik
napon kezd!djk, s e rvid trvnyszkek csak husz kznapon t tartsanak, a melyeken a
trvnykezs lehetsges, s ennyi nap alatt vgz!djenek, gy, hogy e husz napba az nnep-
napokat a birskods czljbl nem kell beszmitani.
4. . Ezekre a rvid trvnyszkekre pedig a perbehivsok pen gy, mint a nagyobb
nyolczados trvnyszkekre az emlitett nnepek napjnl nyolcz nappal el!bb vagy az ezt
megel!z! nyolczad napon trtnjenek.
5. . Mindezekhez a trvnyszkekhez pedig, gy a nagyobbakhoz mint a rvidekhez
vlasszon a kirlyi felsg s az orszg a rendes birkon kivl a f!papurak kzl is kett!t, s a
br urak kzl szintn ugyanennyit, s az orszglakosok kzl az orszgnak mind a ngy
rszb!l az orszg tehet!sebb s jelesebb nemesei sorbl tizenhat jogtudst, olyanokat
tudniillik, a kik tudomnyuk ltal kitnnek, s ezeknek az itlethozsnl mindenkor jelen kell
lennik.
6. . gy, hogy a nagyobb nyolczados trvnyszkeken mind a tizenhat nemes, a rvid
trvnyszkeken pedig csak nyolcz kzlk (egymst tudniillik klcsnsen s viszonosan
flvltva) tartozzk bent lni.
7. . Ama kivlasztott tizenhat nemes rszre pedig, a kiket, mint el!rebocstottuk, az gyek
megvitatsa vgett fognak megvlasztani, az orszglakos urak fognak megfelel! fizetsr!l
gondoskodni: az ekkpen megvlasztott f!pap s br urakat azonban a tbbi f!pap s br
urak ktelesek fizetssel elltni.
8. . Erdlyben s Szlavoniban meg hasonlkpen kt nagyobb nyolczados trvnyszket kell
tartani, tudniillik a Vizkereszt s szent Jakab apostol napit, gyszintn kt rvid trvnyszket:
a szent Gyrgy vrtanu s a Mihly arkangyal napiakat.
9. . Ezek a nyolczados s rvid trvnyszkek pedig az emlitett napokat megel!z! tizentd
napon vegyk kezdetket s tartsanak a nyolczados s rvid trvnyszkek megkezdse utn
tizent napig.
3. CZIKKELY.
A legkzelebb megtartand szent Mihly napi nyolczados trvnyszkr"l.
Hogy a legkzelebb kvetkez! szent Mihly arkangyal napjn a nyolczados trvnyszket
minden esetre meg kell tartani.
28"
4. CZIKKELY.
Az itl"mesterekr"l s a tblabirkrl, meg azok eskjr"l.
Nehogy pedig az itl!mestereket ajndkokkal megvesztegessk, a rkosi szigoru esk alatt
meg kell fogadniok s igrnik, hogy mindenki rszre igazsgos, trvnyes s istenes itletet
fognak mondani, s annak okrt minden perleked!nek tetszst!l fog fggni, ha vajjon akar-e
nekik ajndkot adni vagy nem?
". . Mindazonltal, ha valamely peres fl trvnyesen bebizonyithatja azt, hogy valamelyik
itl!mester az ilyen ajndkok miatt valaki rszre hamis s igaztalan itletet mondott, akkor
az olyan itl!mester fejvel s javainak elvesztsvel bnh!djk.
2. . s hogy az lnkkkel egytt a f!pap- s br urak is, kiknek a birskodsnl jelen kell
lennik, szintn tartozzanak a rkosi eskminta szerint hitet tenni arra, hogy mindenki rszre,
kedvezs s gyllsg nlkl igazsgos itletet fognak mondani.
3. . s hogy az olyannak, a ki paraszt trzsb!l szrmazott, nem kell itl!mesteri tisztet
viselnie; s nem nemes trzsb!l itl!mestert soha sem szabad vlasztani.
5. CZIKKELY.
A birsglevelek kiadsrl, s a trvnyszkeken
megtartand sorrendr"l.
Hogy az itl!mestereknek a biri vagy itl!levelek kiadsa alkalmval a perbehivlevelek
keltt vagy maguknak vagy a bellitott irdikok utjn be kell jegyeznik a lajstromba.
". . s a korbbi perbehivsok felvtele mindenkor el!bb trtnjk, mint a ks!bbiek.
2. . s hogy az egyszer megtrtnt bejegyzsnek vagy birsglevlkiadsnak a per
kimenetelig meg kell maradnia.
6. CZIKKELY.
A rgi szoksokat, a melyekre az itl"mesterek birskodsuk
alkalmval hivatkozni szoktak, ssze kell irni.
Minthogy pedig az itl!mesterek az itletek meghozsa alkalmval mindenkor az orszg
szoksaira szoktak hivatkozni:
". . Ezrt ezeket a rgi szoksokat irsba kell foglalni, s a melyeket a kirlyi felsg s bir
urak, helyeseknek s trvnyeseknek s nem roszaknak s helyteleneknek fognak tallni, azok
szerint kell itlni.
2. . Ezeknek a szoksoknak az sszeirsval pedig a kirlyi felsg dm mestert bizza meg;
az orszglaksok fognak rla gondoskodni s e rszben vele egyezkedni.
7. CZIKKELY.
Mid"n az egsz orszgot rdekl" gyek vannak
a tancsban trgyals alatt, a tancskozshoz nyolcz
lnkt kell odabocstani, s ezek eskdjenek meg.
Hogy a kirlyi felsg olyan gyek alkalmbl, melyek az egsz orszgot kzsen ltszanak
rdekelni s illetni, a fentebb emlitett tizenhat nemes kzl mindenkor nyolczat bocssson be a
tancsba.
282
". . A mely nemesek szigoru hit alatt tartozzanak megeskdni, hogy a tancsban hsgesen s
titoktarts mellett, valamint ez orszg kzjavra s hasznra fognak mindent megbeszlni s
trgyalni.
8. CZIKKELY.
A hatalmaskods esett a kirly a nyolczados s rvid trvnyszkek
hatridejn kivl vizsglja meg vagy vitassa meg.
mbr pedig hatalmaskodsok, tudniillik gy a nagyobbak, mint a kisebbek trgyban inditott
sszes peres gyeket eddigel a nyolczados vagy rvid trvnyszkek tartsnak hatridejben
szoktk elintzni:
". . Mindazonltal, mivel a mgnsok s hatalmasok, nemklnben az alsbb rend emberek
is ez orszg nemeseit gy otthon, mint utazsuk s ms foglalkozsaik kzben gyakran
zaklatjk s e miatt mind gyakrabban klnbz! panaszok jutnak a kirlyi felsg flhez;
2. . $ felsge pedig, mint kegyes fejedelem, nem akarvn trvnyeinek hatrait tullpni,
ezeket a panaszokat eddigel vagy a nyolczados vagy rvid trvnyszkre szokta halasztani:
3. . Ezrt hatroztuk, hogy ezentul jv!re a nemesek hzainak megrohansa, valamint a
nemesek igaz ok nlkl val letartztatsa, megverse, megsebesitse s meglse miatt
ennekutna inditand sszes peres gyeket a kirlyi felsg, brhol legyen is ! felsge a
nyolczados s rvid trvnyszakokon kivl is eldnthesse s elintzhesse.
4. . gy tudniillik, hogy a kptalan vagy convent bizonysga az olyanokat, a kik ellen az
emlitett hatalmaskodsok miatt panaszt fognak tenni, a kirlyi felsg parancslevele ltal az
illet! kptalannak vagy conventnek szl kzbesit! levl mellett, egy bizonyos hatrid!re,
melyet a kirlyi felsg az ! parancslevelben a helyek tvolsghoz kpest fog kitzni, brhol
megkaphatk, szemlyesen vagy lakhzaikbl minden tovbbi halaszts nlkl az ! felsge
el!tt val megjelensre intse meg, hogy tettknek okt adjk.
5. . Kik ha szemlyesen megjelennek s magukat tisztzhatjk, jl van; klnben, ha meg nem
jelennek, vagy megjelenvn nem tisztzhatjk magokat, megtartvn mindenkor a trvny
rendt, f!benjr itletben valamint sszes birtokjogaiknak s mindennem dolgaiknak s
javaiknak elvesztsben kell !ket elmarasztalni.
9. CZIKKELY.
A nhai Mtys kirly r halla utn okozott krok s srelmek miatt
inditott perekr"l; hogy azokat a rvid trvnyszkeken kell elbirlni.
Minthogy a nagyobb decretum tizenhatodik czikkelyben tudvalev!leg meg van llapitva, hogy
az orszglakosoknak a zavargsok idejn, legujabban a nhai Mtys kirly halla utn okozott
krokrt s jogtalansgokrt mikpen s milyen mdon szerezhet! a nyolczados trvny-
szkeken elgttel:
". . De mert a nyolczados trvnyszkek tartsa gyakran halasztst szenved, annak okrt
hatroztuk, hogy az ilyen jogtalansgok s krok helyrehozst minden ez irnt mr meg-
inditott vagy meginditand gyben, az emlitett decretumban kifejezett mdon, a rvid
trvnyszkek tartsa idejn lehessen a trvny rendn keresni.
283
2. . Akkpen, hogy ha ezirnt valaki ellen mr tnyleg perbehivsok trtntek, a felperesek,
ellent nem llvn az ilyen perbehivs, ktelesek legyenek az ellenfelet a rvid trvnyszkeken
val megjelens vgett trvnyesen meginteni.
3. . Mindamellett lljon a felperesnek szabadsgban, hogy, ha azokat a perbehivsokat a
nyolczados trvnyszakokban akarn hasznlni, pert azokon folytassa.
10. CZIKKELY.
Az elfoglalt vrak s egyb birtokjogok szent Mihly arkangyal
napjig visszabocstandk; s a foglalsok trgyban trtnt
perbehivsok a rvid trvnyszkeken birlandk el.
A vrakat, kastlyokat, birtokokat s birtokjogokat, melyeket nmelyek ! felsge vagy Mtys
kirly nevben vagy ennek halla utn foglaltak el, a legkzelebb kvetkez! szent Mihly
napjig, rk htlensg vtknek bntetse alatt mindenesetre vissza kell bocstani.
". . Hogyha pedig az ilyen foglals okn mr perbehivsok trtntek, ezek a perbehivsok a
rvid trvnyszkeken intzend!k el.
2. . Ugy mindazonltal, hogy a korbbi perbehivs ellent nem llvn, az ilyen foglalkat eme
foglalsok miatt nem kevsbb trvnyesen meg kell inteni, hogy a rvid trvnyszkeken
megjelenjenek; s ez arra az esetre ll, ha nagyobb nyolczados trvnyszkeket nem tartan-
nak.
11. CZIKKELY.
A szent jbi conventnek a t"le elvett pecst visszaadand.
A szent jbi conventre nzve: hogy ennek a conventnek a pecste minden esetre visszaadand.
". . Minthogy a pecstet ett!l a conventt!l nem valamely vtsg miatt, hanem a kznsges
decretum rtelmben a kisebb conventek kztt vettk el.
2. . Ezrt krik az orszglakos urak a kirlyi felsget, hogy miutn ! felsge ennek a
czikkelynek a megtartst az sszes vrmegykhez ezel!tt kldtt lajstromban is megigrte,
mltztassk ebb!l a conventb!l a remetket, kiket oda helyezett, eltvolitani s abba a
conventbe az illet! rendb!l val alkalmas szerzetes aptot bellitani, mivel az orszglakos urak
annak a conventnek a pecstjt nem nlklzhetik.
12. CZIKKELY.
Hogy a boszniai kptalan az egsz orszgban teljesithessen vgrehajtsokat.
A boszniai kptalanra nzve hatroztuk, hogy mivel ennek kanonokjai tudvalev!leg teljesen
elszegnyedtek, azrt ez egyhznak (a mely szent Pter tiszteletre lett alapitva), jkarba
helyezse vgett lljon szabadsgukban a budai kptalan mdjra, orszgszerte kptalani
bizonysg gyannt eljrni.
284
13. CZIKKELY.
Hogy a saghi prpostsg conventje Gmrmegyben eljrhat.
Minthogy Gmr vrmegye s azoknak a rszeknek tbbi orszglakosai, a kzj rdekben a
saghi egyhz conventjnek pecstt nem nlklzhetik:
". . Ezrt hatroztuk, hogy az a mondott Gmr vrmegyn bell minden vgrehajtsban
eljrhasson.
14. CZIKKELY.
Azoknak a bntetse, a kik a kptalanokban hamis leveleket pecstelnek.
A hamisitkra nzve, a kik a kptalanokban vagy conventekben hamis leveleket pecstelnek:
hogy a kptalan vagy convent mind ama tagjainak, kik a hamisits idejn mint ebben kzre-
m#kd!k jelen lesznek, homlokukra s mindkt orczjukra a tzes pecst blyegt sssk.
". . s hogy ezenfell az ilyenek legott javadalmaikat veszitsk.
15. CZIKKELY.
Mikpen kell az rsekeknek, pspkknek s a tbbi zszls s nem
zszls egyhzi frfiaknak a kirlylyal katonskodniok? s hogy a kisebb
javadalmuak minden harminczhat kapu utn egy lovast kldjenek a hadba.
Minthogy az albbirt rsek urak, pspkk, kptalanok, prpostok, aptok s a lvldi
karthausiak, valamint az aurniai perjel, ennek az orszgnak a rgi dicsretes szoksa rtelm-
ben az orszg vdelmre gy dzsmajvedelmeik mint egyhzi birtokaik utn, bandriumaikat
jvedelmeik nagysghoz s jobbgyaik szmhoz kpest ktelesek killitani.
". . Ezrt azok az rsek urak, pspkk, kptalanok, prpostok, aptok s karthausiak
valamint az aurniai perjel az albb kvetkez! megszabs szerint tartozzanak csapataikat az
orszg vdelmben fntartani s elltni.
2. . A tbbi kptalanok, conventek, valamint aptok s prpostok s egyb egyhzi frfiak,
gy a szerzetesek mint a vilgi papok, kiknek dzsmjuk van, dzsmajvedelmeik nagysghoz
s jobbgyaik szmhoz kpest; azok pedig, kiknek dzsmjuk nincsen, a bandriumokkal nem
bir ms orszglakosok mdjra minden harminczhat kapu utn egy-egy jl felfegyverzett
lovast ktelesek adni s eltartani.
3. . Ha pedig a f!papok s egyhzi frfiak olyan vilgi javak birtokban vannak, a melyekkel
rgentn bandrium llits ktelessge jrt, azok alapjn most tartsanak bandriumokat s a
bandrium alapjul szolgl javakon kivl azok utn is tartozzanak hadi szolglatot teljesiteni.
4. . Hogy pedig azoknak a nehzsgeknek, a melyek a bandriumokkal nem birk
dzsmajvedelmei s jobbgyaik szma krl keletkezhetnnek, elejt vegyk, hatroztuk:
5. . Hogy az egyes vrmegykben, a vrmegyk nemeseinek kznsge annyi becsletes s
megbizhat tehet!sebb embert vlasszon, a mennyi az illet! vrmegykben a szolgabirk
szma.
6. . Kik annak a vrmegynek a szolgabirival egytt, a melyben az sszeirsnak kell
trtnnie, (miutn eskt tettek) gy azoknak dzsmajvedelmeit, mint jobbgyaik szmt
pontosan kifrksszk s a lajstromba hiven fljegyezzk, aztn a trvnyszk helyre vigyk,
a hol a nemesek kznsge az ! lelkiismeretes meghatrozsukhoz kpest az egyes vr-
285
megykben a katonk szmt irja ssze; s a nem bandriomos egyhzi frfiak e szerint
tartozzanak hadi szolglatot tenni.
16. CZIKKELY.
Hogy nmely orszglaksoknak harminczhat, msoknak huszonngy,
az egy telkes nemesnek pedig harminczhat kapu utn kell
egy fegyveres lovas katont eltartaniok.
A nagyobb decretumnak a huszadik czikkelyt ezzel toldottuk meg: hogy nem mr hsz kapu
utn, mint a decretum tartja, hanem harminczhat kaputl vagy jobbgytelekt!l kell egy jl
felfegyverzett lovas katont adni, kivve az alsrszek bizonyos vrmegyit, ugymint Posega-,
Valk-, Szerm-, Bcs-, Csongrd, Csand-, Zarnd-, Torontl-, Arad-, Temesvr- s Bks-
megyket, melyek minden huszonngy kaputl egy hosszuks vagy kerek paizszsal, valamint
lndzsval, pnczllal s rcz- vagy b!rsisakkal elltott huszrt, mig az egy telkes nemesek
hasonlkpen harminczhat kaputl egy fegyveres lovas katont tartozzanak adni.
". . Tovbb ezt is hozzadtuk: hogy a f!pap s br urak bandriumaikban a huszrok
helyett, a kikb!l eddigel a bandriumot fele rszben llitottk ki, fegyveres lovasokat alkal-
mazzanak, mindenkor kivvn az el!bb emlitett als rszek vrmegyit.
17. CZIKKELY.
A kirlynak s orszglaksoknak katonskod tisztjeir"l,
hogy azoknak az orszg hatrain kivl is kell katonskodniok.
A nagyobb decretumban olvashat tizennyolczadik czikkelyhez, a melyben az ll, hogy ha az
orszglaksok kirly parancsra brmikor hadra kelnek, nem kell !ket arra knyszeriteni, hogy
az orszg hatrain s szlein kivl menjenek hadakozni, ezt adtuk:
". . Hogy, mivel az orszglaksoknak az ! jobbgyaik kzl az orszg vdelmre szksg-
kpen zsoldosokat kell tartaniok: azrt, valahnyszor ez orszg vdelme rdekben szksges
leend, mind a kirly, mind a f!pap s br urak, valamint a tbbi orszglaksok tiszteinek s
zsoldosainak az id! s krlmnyek szksghez kpest az orszg hatrain s szlein kivl is
kell hadakozni mennik, s hogy rjok nzve semmifle hatrokat sem kell megllapitani.
2. . Ha pedig e zsoldosokon kivl, a szksg gy kivnvn, mg az orszglaksok kznsge
is fl tallna kelni, akkor, ebben az esetben az orszglaksok kznsge ne tartozzk az orszg
hatrain s szlein tl hadakozni.
18. CZIKKELY.
Az orszglaksok zsoldosait mikor irjk ssze
s a kirly mikor hivja "ket hadba?
Hogy pedig ez az orszg a hitetlenek s a tbbi ellensgek tmadsa ellen, annl biztosabban
legyen megvdelmezve, elhatroztk az sszes orszglaksok, hogy ezeket a csapatokat az
el!bb megllapitott kivetshez kpest az orszg vdelmre rks htlensg vtknek bnte-
tse alatt, a legkzelebbi szent Mrton napjig orszgszerte, minden vrmegyben mindentt
hiny nlkl felllitsk s aztn folytonosan kszen tartsk.
". . gy mindazonltal, hogy ezeket a csapatokat a kirlyi felsg klns beleegyezse s
parancsa nlkl semmi szin alatt sem szabad hadba hini.
286
2. . Hogy ha pedig az emlitett szent Mrton napja el!tt ennek az orszgnak olyan szksge
tmadna, a mely miatt a kirlyi felsg a csapatokat nem nlklzhetn, akkor a kirlyi felsg-
nek lljon jogban s szabadsgban ez orszg vdelmre el!szr sajt tiszteit, valamint a
zszls s csapatok tartsra ktelezett f!pap urakat s egyhzi frfiakat meg a zszls urakat
s vgre ezeken fell, ha szksges leszen, az orszglaksok kznsgt hadba hivni.
3. . Mikpen s milyen mdon kelljen pedig a csapatokat hadba vivni, arrl a nagyobb
decretum b!vebben rendelkezik.
19. CZIKKELY.
A kirly kapitnynak a bntetse, a ki az orszg seregt
ksza hirekre hivn hadba: hogy felsgsrts bnbe essk.
Ha a kirlyi kapitny, a ki az orszg seregt hadba hivja, ksza hirekre s kszakarva s gonosz
szndkkal tenn azt, s ez ltal a kirlyi felsget meg az orszgot igaz szksg nlkl
frasztan: abban az esetben essk htlensg vtkbe.
20. CZIKKELY.
Az rsekek, pspkk, aptok, prpostok, kptalanok
bandriumai s a lovaskatonk szma.
Azok az egyhzi frfiak pedig a kik az ! bandriumaikat az albb irt renddel killitani s velk
hadakozni tartoznak, a kvetkez!k:
". . Az esztergomi rsek kt bandriumot tartozik killitani.
2. . A kalocsai rsek egy bandriumot.
3. . Az egri pspk egy bandriumot,
4. . A vradi pspk egy bandriumot.
5. . A pcsi pspk egy bandriumot.
6. . Az erdlyi pspk egy bandriumot.
7. . A zgrbi pspk egy bandriumot.
8. . A gy!ri pspk ktszz lovast.
9. . A veszprmi pspk ktszz lovast.
"0. . A vczi pspk ktszz lovast.
"". . A csandi pspk szz lovast.
"2. . A szermi pspk tven lovast.
"3. . A nyitrai pspk tven lovast.
"4. . A pcsvradi apt ktszz lovast.
"5. . A ptervradi apt ktszz lovast.
"6. . A szegszrdi apt szz lovast.
"7. . A szentmrtoni apt ktszz lovast.
"8. . A lvldi karthausi bartok ktszz lovast.
"9. . Az auranai perjel egy bandriumot.
20. . A zobori apt tven lovast.
287
2". . Az esztergomi kptalan ktszz lovast.
22. . Az egri kptalan ktszz lovast.
23. . Az erdlyi kptalan ktszz lovast.
24. . A pcsi kptalan ktszz lovast.
25. . A bcsi kptalan tven lovast.
26. . A fehrvri nagy prpost az ! kptalanjval s ennek kis prpostjval szz lovast.
27. . A titeli prpostsg tven lovast.
21. CZIKKELY.
A kirly s a kirlyi tisztek bandriumrl.
Minthogy a kirlyi felsgnek az ! kirlyi bandriumn kivl, a melyben ezer felfegyverzett
lovast szokott tartani, s a vgvrak fentartsn kivl, kirlyi jvedelemeib!l mg nehny
zszls tisztet is kell szksgkpen tartania, azrt jnak lttuk mindezeket sorban ide iktatni.
". . A kirlyi bandrium ezer lovast.
2. . Az erdlyi vajda egy bandriumot llit ki.
3. . A szkelyek ispnja egy bandriumot.
4. . A horvtorszgi bn egy bandriumot.
5. . A temesi ispn egy bandriumot.
22. CZIKKELY.
Azokrl a br urakrl, kik a zszls egyhzi frfiakkal
egytt hadakozni vagy katonskodni ktelesek.
Vannak ezenkivl ebben az orszgban br urak, tudniillik jlaki L!rincz herczeg, valamint
tekintetes s nagysgos rks s szabad ispn urak: Zpolyai Istvn, a szepesi terlet rks
ispnja, Magyarorszg ndora s a kunok birja:
". . Tovbb a bazini s szent gyrgyi grfok, a frangepni s corbviai grfok;
2. . Tovbb Wingarthi Gerb Pter ispn r a kirlyi felsg udvarbirja s egyb br urak,
kik az el!bb emlitett zszls f!pap urakkal s tisztekkel egytt jobbgyaik szma szerint kte-
lesek hadakozni.
3. . Mg pedig: a despota ezer lovast tartozik adni.
4. . L!rincz herczeg,
5. . A szepesi ispn r,
6. . Gerb Pter ispn r,
7. . Blthki Drgffy Bertalan, erdlyi vajda,
8. . Somi Jzsa, temesi ispn,
9. . Alslindvai Bnffy Mikls,
"0. . Bthori Gyrgy,
"". . Csktornyai Ernust Jnos.
"2. . Dengelegi Pongrcz Mtys,
288
"3. . Perni Imre,
"4. . Perni Gbor,
"5. . Pels!czi Bebek Jnos,
"6. . Rozgoni Istvn,
"7. . Palczi Antal,
"8. . Homonnai Jnos,
"9. . Kanisai Lszl,
20. . Kanisai Jnos,
2". . Ugyancsak Kanisai Gyrgy,
22. . Groff Tams bazini grf,
23. . Ugyancsak Groff Pter, szintn az,
24. . Ugyancsak Groff Ferencz,
25. . Szchi Mikls,
26. . Zalnoki Paukircher Gyrgy,
27. . Monyorkerki Elerbach Jnos,
28. . Nvai Orszgh Zsigmond,
29. . Guthi Kompolth Zsigmond,
30. . Losonczi Zsigmond,
3". . Lvai Zsigmond,
32. . Rskai Balzs,
33. . Bainai Both Andrs,
34. . Ndasdi Ongor Jnos,
35. . Bolondoki Bnffy Jnos,
36. . Hdervri Ferencz,
37. . Nagylaki Jaxith Istvn,
38. . Grabariai Berizl Ferencz,
39. . Grabariai Berizl Jnos,
40. . Zokoli Albert,
4". . A despota pedig ezer huszrral.
42. . Belmusavith minden huszrjval.
23. CZIKKELY.
A hat vrosnak s Lausitznak elzlogositsrl;
hogy ezekt"l a leveleket be kell kivnni.
Hogy a kirlyi felsg (miknt a nagyobb decretumban vilgosan meg van mondva) a hat vros
s Lausitz elzlogositsnak gyt hozza tisztba s minden ron azon legyen, hogy az erre
vonatkoz leveleket t!lk beszerezze.
289
24. CZIKKELY.
Hogy a morvk, szilziaiak s lausitziak a hbri eskt Magyarorszg,
s ne Csehorszg kirlynak tegyk le.
Hogy a kirlyi felsg arra a hbri eskre nzve, melyet a morvk, szilziaik s a lausitziak a
minap ! Felsgnek tettek, adjon ez orszgnak bizonysglevelet az irnt, hogy ezt a hsgi
eskt nem mint Csehorszg kirlya, hanem mint Magyarorszg kirlya fogadta t!lk, s nem is
mint Csehorszg alattvalitl, hanem mint ennek az orszgnak a hbreseit!l, a kik az
elzlogitsnl fogva vannak ennek a Magyarorszgnak lektelezve.
25. CZIKKELY.
A szent korona "rzsr"l: hogy azt a brk s ne a f"papok "rizzk.
Hogy ennek az orszgnak a szent koronjt ne a f!papok, hanem egyedl a br urak s
vilgiak !rizzk.
26. CZIKKELY.
A kirly honfiaknak szz jobbgyon fll is adomnyozhat.
A nagyobb decretumban ezel!tt az volt rendelve s hatrozva, hogy a kirlyi felsg szz
jobbgyig, brkinek akar, nszntbl s egymagra adomnyozhat, ezen a szmon fell pedig,
a f!pap s br urak tancsval stb. a mit az orszglaks urak helytelennek s meg nem enged-
het!nek tartanak.
". . s annak okrt a kirlyi felsgnek hatalmt s tekintlyt semmiben sem akarjk meg-
szoritani, kivve az idegenekre s klfldiekre nzve, a kiknek rszre ebben az orszgban sem
egyhzi javadalmak, sem vilgi birtokok adomnyozsnak nem akarnak helyet adni.
27. CZIKKELY.
A htleneknek s vdlottaknak negyven napig
tart szabad menedklevl adand.
Tovbb, hogy minden htlen vagy a kirlyi felsgnl bevdlott kapjon a kirlyi felsgt!l
szabad menedklevelet, hogy negyven nap alatt a kirlyi felsg vagy a curia el mehessen; s
akr kiegyenlitette ekkzben az ! dolgait, akr nem egyenlitette ki, ismt minden akadly
nlkl visszatrhessen.
28. CZIKKELY.
A hatrszlek kiigazitsrl.
Hogy a kirlyi felsg a hatrokat Magyar- s Lengyelorszg kzt, nemklnben Magyar- s
Morvaorszg s hasonlkpen Ausztria s Nmetorszg kztt igazittassa ki s klnittesse el;
ezt pedig azrt, hogy minden tovbbi egyenetlensgnek az oka megsznjk.
". . Magyarorszgnak a trkk fel!l val hatrait is mltoztassk ! felsge helyrellitani.
290
29. CZIKKELY.
A harminczadokrl, hogy azokat a rgi helyeken szedjk,
de nem a csekly rtk dolgoktl. Azok bntetse, a kik a
kirlyi jvedelmeket elsikkasztjk vagy csalrdul megrviditik.
Mivel a kirlyi felsg harminczadainak a beszed!i az orszglakosokat mind gyakrabban szoktk
zaklatni az ltal, hogy sajt magnhasznukban lelvn gynyrsget, az orszg kebelben az
orszglakosok krra s htrnyra, nem a harminczadok rgi s megszokott helyein s nem is
csak azoktl a dolgoktl, a melyekt!l a harminczadot szedni kellene, hanem a legcseklyebb
trgyaktl is olyan uj helyeken szoktak harminczadot szedni, a melyeket !k gondoltak ki:
". . Azrt, az ilyen visszalsek kiirtsa vgett jnak lttuk, hogy mindazokat a helyeket, a
melyeken a harminczadokat jv!re mindig beszedni kellessk, albb kijeleljk, elrendelvn,
hogy ez albb irt helyeken kivl sehol sem szabad harminczadot szedni, hanem minden ms
ujonnan bellitott harminczadhely, kivvn egyedl a harminczadoknak hrom helyt, t. i. a
budait, fehrvrit s pathajit, vgkpen eltrlend!.
2. . Miutn pedig a kirlyi felsg mindazokat a harminczadokat, melyek jelenleg a fent
nevezett Istvn ispn s ndor ur kezn zlogban vannak, t!le kivltotta, mltztassk azutn !
felsge azt a hrom harminczadhelyet is eltrlni.
3. . Harminczadot csak azoktl a dolgoktl kell fizetni, a melyeket az orszgbl kivisznek; a
melyeket azonban a hatrokon t nem visznek, azoktl harminczadot egyltaln nem kell
szedni.
4. . Az egy forint rtken alul lev! igen csekly dolgoktl sem kell semmi harminczadot
fizetni, a mint ezt a nagyobb decretum el!szabja.
5. . s mivel gyakran megtrtnik, hogy a keresked!k a marhkat s marhanyjakat akkora
kisrettel szoktk hajtani, hogy a harmiczadosok nekik ellent nem llhatvn, ezeket az llatokat
a kirlyi jvedelmek rvidsgre harminczad fizetse nlkl er!szakosan vagy alattomban
viszik ki; mirt is, hogy e bajt kell! szerrel orvosoljuk, elrendeltk:
6. . Hogy ha jv!re az el!rebocstottakban brkit is vtkesnek fognak tallni s ha a
harminczadosok t!le az llatokat el nem vehetik: akkor az olyant mindamellett a
harminczadosok ellenben a trvny rendn eme (mint emlit!k, alattomban vagy er!szakkal
kihajtott) llatoknak becsjben kell elmarasztalni.
30. CZIKKELY.
Hogy a vmszed"k magyarok legyenek s ne klfldiek.
Hogy vmszed!k msok ne legyenek, mint magyarok, s ne klfldiek, s idegenek.
31. CZIKKELY.
Marhanyjakat s marhkat nem szabad az orszg hatrain
tengedni, lovakat, mneseket, aranyat s ezstt nem kell kivinni;
s azok bntetsr"l, a kik ezt a tilalmat thgjk.
Hogy egy orszglakos se vigye a marhkat s marhanyjakat az orszg hatrain s szlein
kivl, hanemha az albbirt harminczadhelyekig, a hol az ruk csereberjnek kell trtnnie.
29"
". . Klfldiek se merjenek elad ruikkal brmely llatok vsrlsa vgett ama harminczad-
helyeken tul vagy egyebv ez orszgba bejnni; hanem jjjenek a kijellt helyekre s ez rk
s llatok csereberjnek az orszglakosok s klfldiek kzt ezeken a helyeken kell vgbe
mennie.
2. . Lovakat pedig ezutn nem szabad kivinni s hasonlkpen mneseket sem.
3. . Ezen fell brmely rend s llsu ember se merjen olvasztott aranyat s ezstt, hacsak
pnzz nincs alakitva, ez orszgbl brmi okbl kivinni, a mint ez a nagyobb decretumban
b!vebben meg van irva.
4. . Hogyha pedig az el!rebocstottaknak vagy az el!rebocstottak valamelyiknek ellenre
brki is msknt merne cselekedni s msok ezen rajta kaphatnk; akkor lljon ezeknek teljes
hatalmban az ilyen thgnak minden aranyt s ezstjt, ugy szintn marhit, nyjait s
brmely ruit elvenni s azon fell azt, a ki az aranyat s ezstt ki akarja vinni, elfogni.
5. . A mely elvett aranynak s ezstnek, meg dolgoknak s javaknak kt rszt a kirlyi
felsgnek tartozzanak tszolgltatni, harmadik rszt pedig fradtsguk fejben tartsk meg.
32. CZIKKELY.
A lovaknak klfldre val szllitsa, az arany s ezst kivitele
czljbl senki se merjen, htlensg vtknek bntetse alatt,
klfldiekkel trsasgot ktni.
Hogy se valamely harminczados, se brmely ms rend s llsu ember ne merjen rks
htlensg vtknek a bntetse alatt mneknek s kanczknak klfldre szllitsa, avagy
olvasztott aranynak s ezstnek kivitele czljbl brmely klfldiekkel valami keresett szin
alatt trsasgot alakitni vagy ktni.
33. CZIKKELY.
Hol kell lennik az rulerakhelyeknek?
Minthogy pedig a kirlyi vrosok kztt a lerakhelyekre nzve naponkint igen sok perpatvar
s egyenetlensg szokott tmadni.
". . Az ilyen viszlykodsokat pedig nem lehet egy knnyen eldnteni, hanemha kivltsg-
leveleik alapjn:
2. . Annak okrt egyedl a kirlyi felsg hatrozza el, hogy mit volna e rszben legjobb
tenni, miutn el!bb a felek jogait megvizsglta.
34. CZIKKELY.
A harminczadok rgi helyei?
A harminczadok rgi helyei pedig a kvetkez!k: rva, a mely f!harminczad hely, Trencsn,
szintn f!harminczadhely; Szakolcza, Lva, Blus, Besztercze, Solna, Ujhely, Nagyszombat,
Verb, a melyek ennek fikhelyei.
". . Pozsony: f!harminczadhely; Oroszvr, Jarendorff, Nezsider, Zarnd, Malaczka, Sasvr,
Gajr, Stomffa, Szenicze: annak a fikjai.
2. . Sopron, f!harminczadhely; Ruszt, Keresztur, Szent-Mrton, annak fikjai.
292
3. . Kassa, f!harminczadhely; L!cse, Brtfa, Kzsmrk, Lubly, Sztropk, Homonna, ennek
fikhelyei.
4. . Tovbb Szlavonihan: Zgrb, Nedelcze, Varasd, Muraszombat, f!harminczadhelyek.
5. . Szombathely K!szeg helyett, Pinkvaflde, Radafalva, Hidegkutt, Rczkanizsa, Vincze,
Krapina, Stubicza, Stanisznyk, Toroczka, Koszthnycza, annak fikjai.
6. . Nndorfejrvr, f!harminczadhely; Kelpen, Sabcz, Archi, Barics, Szent-Demeter, Rcsa,
Pothos, Apajocz, Ujvr, annak fikjai.
7. . Temesvr, f!harminczadhely; Karnsebes a fikhelye.
35. CZIKKELY.
A nemesek s az egyhziak a hzi szksgletkre vsrolt dolgoktl
s a nemesek ezenfell kereskedsk utn harminczadot s vmot ne fizessenek.
Hogy a harminczadosok s vmosok valamint helyetteseik kzl is senkinek se legyen szabad
azoktl a dolgoktl s javaktl, melyeket a nemesek a papok s szerzetesek s embereik hzi
szksgleteik szmra vesznek, szabadsguk ellenre (mint eddig szoktk tenni) valamely
harminczadot vagy vmot szedni.
". . Ha pedig valaki ezt megtenn, akkor az ilyen mdon megrabolt vagy szabadsgban
megsrtett nemesnek vagy papnak avagy szerzetesnek, az illet! vm urnl, ha ez kzelben
megkaphat, klnben a vrmegye ispnjnl, a melyben azt a vmot szedik, panaszt kell
tennie s ez, miutn el!bb a tiszta valt kifrkszte, tartozzk ktszeres elgttelt szolgltatni,
azaz a panaszl rszre a szedett vm ktszerest visszaadni, az ispn s a panaszos kztt
egyenl!en megosztand kt gira bntets alatt.
2. . Ha pedig a harminczados vtett ez ellen, akkor az effle panaszt ! ellenben a kirlyi
felsghez kell beterjeszteni.
3. . s ha ! felsge ama vrmegye ispnjnak vagy alispnjnak s szolgabirinak a
tanuvallat leveleib!l, a hol ezt a harminczadot szedik, meggy!z!dik arrl, hogy az illet!
harminczados igaztalan harminczadot szedett, akkor azon fell, hogy a harminczados a szedett
harminczad ktszerest s a panaszos kltsgeit megtriti, a kirlyi felsg !t mg kemnyen
meg is bntesse.
4. . Ha pedig a panaszosra nzve kiderl, hogy jogtalan panaszt tett, akkor az ellenfllel
szemben hasonlkpen kt girn maradjon.
5. . Minthogy pedig ebben az orszgban tudvalev!leg igen sok kirlyi vros s birtok az elad
rktl s portkktl fizetend! vm all az egsz orszgban ki van vve s fel van mentve:
ugyanazrt annl kevsbb tartozzanak ez orszg nemesei (kiknek el!dei ezt az orszgot vrk
ontsval szereztk s megvdtk s a kiknek magoknak valamint utdaiknak is azt
szksgkpen meg kell vdelmeznik s talmazniok), ugy az el!kel!bbek mint az albbvalk,
ha elad ruikkal valami kereskedst #znnek, e kereskeds utn vmot fizetni.
6. . Ugy azonban: hogyha valamely nemes valami parasztot vagy polgrt, olyant tudni illik, a
ki vmot tartozik fizetni, a maga trsul fogad s ezt vmfizets nlkl akarn maga mellett
elvinni, a vmszed! pedig ennek biztos nyomra jhetne: akkor lljon ennek a vmszed!nek
teljes szabadsgban azokat az eladsra sznt dolgokat s rkat mind kettejkt!l elvenni.
293
36. CZIKKELY.
Annak a bntetse, a ki msoknak a terletn az lutakat "rzi.
mbr a nagyobb decretumban el lett hatrozva s rendelve, hogy senki sem llhatja el s
!rizheti msoknak a fldjein az lutakat, minthogy azonban azok ellenben, a kik ama trvnyt
thgjk, abban semmi bntetsnek a megllapitsa sem tallhat:
". . Azrt megllapitottuk, hogy senkinek sem szabad a vmosok kzl msoknak a fldn
vagy terletn az illet! vm elvesztsnek bntetse alatt az lutakat !rizni s elllni s azon az
luton az utazknak ellent llani.
2. . Hanem az ilyen lutakat mindenki, a kinek vmja van, a sajt, kvetkezskp annak a
birtoknak a terletn !riztesse, a melyen tudniillik a vmot szedik: mint azt a decretum tartja.
37. CZIKKELY.
A kirlyi st a rgi kamarkban kell elhelyezni.
Hogy a kirlyi skat a rgi kamarkban, nem pedig ujonnan felllitott helyeken rakjk le: az
ilyen ujonnan kigondolt helyeket pedig vgkpen el kell trlni.
38. CZIKKELY.
A nemesek s a szabad kirlyi vrosok kztt val birskodsrl.
Hogy a szabad vrosok, tudniillik: Buda, Pest, Kassa, Pozsony, Sopron, Brtfa, Eperjes,
Nagyszombat, valamint, L!cse, Zgrb s minden ms szabad vros meg azoknak lakosai, a
melyek vagy a kik a nemeseknek s birtokos embereknek valami srelmet vagy krokat okoz-
nak, ha az ilyen srelmet s krt okoz vrosoknak vagy lakosoknak s polgroknak valamely
vrmegyben birtokaik s birtokjogaik vannak s a nemest ezekb!l a javakbl srtettk vagy
krositottk meg, akkor azok, a mennyiben tudniillik e srtsek s krositsok kisebb
hatalmaskodst kpeznek, ezek miatt annak a vrmegynek ispnja el!tt tartozzanak trvnyt
llani, a melyben azok az ! javaik vannak.
". . Ha pedig az ilyen vrosnak vagy polgrnak valamely vrmegyben semmi birtokjogai sem
volnnak s a nemesnek vagy valamely birtokos embernek valamely magnszemlylyel vagy
csak nmelyekkel s nem az egsz kznsggel vagy vrossal volnnak gyesbajos dolgai s
perei; akkor az ilyen nemes s birtokos ember az ! pert az illet! vros birja el!tt tartozzk
kezdeni s folytatni. Ha pedig az ilyen nemes s birtokos ember az egsz vros ellen, vagy
megforditva maga a vros akarna a nemesek s ms birtokos emberek ellenben nagyobb
hatalmaskodsok vagy birtokjog trgyban valamely pert inditani: az ilyen pert, az e rszben
trtnt trvnyes perbehivs utn, a kirlyi felsgnek a szemlyes jelenlte el!tt kell
meginditani s a trvny rende szerint befejezni.
2. . s ha valamelyik peres fl az ilyen perben, mely ! ellene a szemlyes jelenlt el!tt a
trvny rendje szerint folyt, brmi mdon elbuknk, akkor, a mennyiben azt tallnk, hogy a
krdses gy birtokjog dolgt illeti, az olyan felet nem kell nagyobb teherben elmarasztalni,
mint egyedl ktszz arany forintban.
3. . De ha azt tallnk, hogy a krdses gy a nemesek hzainak megrohanst, valamint a
nemesek letartztatst, megverst, megsebesitst s meglst trgyazza, akkor az ilyen
hatalmaskodsok elkvet!it f!benjr itletben s sszes ing meg ingatlan javaik elvesz-
tsben kell elmarasztalni, a mint ez eddig is gyakorlatban volt.
294
4. . Abban az esetben pedig, ha valamely polgrnak ebben az orszgban valamely ur vagy
nemes al tartoz sz!l!i vagy ms rksgei volnnak, s ilyen terleten kvetne el valami
vtsget vagy krositana meg valakit, az a polgr az el!tt a fldes ur el!tt tartozzk trvnyt
llani, a kinek az rksgeit kezn tartja.
39. CZIKKELY.
Visegrd vros szabadsgnak eltrlse.
Visegrd vrosnak s tartozkainak s hasonlkpen Damas vra tartozkainak a szabadsga,
mivel ez az orszg szabadsgnak srelmre van, egyszeren sznjk meg.
40. CZIKKELY.
A szabad vrosok megtartandk az " szabadsgaikban.
Mltztassk a kirlyi felsg az sszes szabad vrosokat s ms jl rdemeslt szemlyeket
rgi szabadsgaikban megtartani.
". . S!t esedeznek az orszglakos urak ! felsgnek, hogy a mint ! felsge az ! szabads-
gaikra vonatkoz kivltsgleveleiket mr meger!sitette, ugy !ket azokban megtartani is
mltztassk.
41. CZIKKELY.
A polgrok, kiknek msok terletn vannak sz"ll"ik s fldeik,
fizessenek a fldesuraknak a boroktl s gabontl kilenczedet.
A budai, fehrvri s zalnkemnyi polgrok, nemklnben ugy a kirlynak mint brki msnak
egyb akrmely vrosai, a melyek vagy a kik msok fldein sz!l!kkel birnak vagy szntanak:
tartozzanak fldes uraiknak kilenczedet fizetni, a mint a decretum meghagyja.
42. CZIKKELY.
A vgvrakat veszni hagy tiszteket a kirlyi
kegyelem megvonsval kell megbntetni.
Mivel vannak nmely tisztek, kik hanyagsguk s a kell! felgyelet elmulasztsa miatt nmely
vgvrakat veszni hagytak s ez annyira jelent!s s ennek az orszgnak kros vesztesgek utn,
nemcsak bntetlenek maradnak, hanem ezen fell mg fizets mellett ms vrakat is tartanak
kezkn:
". . Mirt is hatroztuk, hogy a kirlyi felsg azoknak, kik valamely vgvrakat hanyagsguk
vagy gondatlan felgyeletk miatt veszni hagytak vagy jv!re veszni hagynak, az orszg-
lakosok beleegyezse nlkl ne adjon kegyelmet, hanem a decretum tartalmhoz kpest
fenyitse s bntesse meg !ket a mint megrdemlik.
2. . Azok pedig, a kik a vrak elveszitsvel ez orszgnak jelentkeny krokat okoztak, ezek:
ugyanis nhai Egervri Lszl Terzacz s Neretva vrt; Haraszti Ferencz Koszoruvrt,
Popovigh Gyrgy pedig szintn Komothin vrt hagytk veszni a kirlyi felsg idejben.
295
43. CZIKKELY.
A vgvrak megvizsglsa a ndorra s orszgbirra
vagy ezek embereire tartozik.
Az orszg kt birja, tudniillik a ndor ur s a kirlyi udvarbir, kteles a kirly embere mellett
sajt embereit (kik a rkosi eskmintra megeskdtek, hogy igazat fognak mondani s a kirlyi
felsgnek a szemlyeknek val kedvezs nlkl hiven fognak jelentst tenni) venkint kikl-
deni, hogy ezek a vgvrak viszonyait, llapott, s az pitkezseket, vagy azok !rzst s
gondozst, nemklnben a hadi eszkzket, mveket s lelmi szereket, valamint a
rendelkezsnek megfelel!en tartand zsoldosokat s egyb kzmveseket vagy mestereket
venkint ktszer megvizsgljk s a kirlyi felsgnek hsges jelentst tegyenek.
". . Akkpen, hogy a kik a vgvrakat megszemllik, ms-ms id!ben, s ne egyttesen s
egyszerre, hanem kln-kln menjenek, olyanformn, hogy a kirlyi felsg embere ne tudja,
mikor mennek a ndor s orszgbir urak emberei s hasonlkpen ezeknek se legyen tudomsa
arrl, hogy mikor fog amaz menni, ne hogy !ket ajndkokkal megvesztegessk s hogy az
eredmnyr!l annl b!vebben tehessenek jelentst, egyuttal pedig knnyebben re lehessen
jnni, ha csalnnak vagy hazudnnak.
2. . Ha pedig azok, vagy valamelyikk a vgvrakban el!fordult valamely mulasztst s
hinyt, vagy akr az ott alkalmazott szemlyek kihgsait elhallgatnk s nmely tisztek irnt
val kedvezsb!l hiven be nem jelentenk: legott f!benjr bntetsbe essenek s sszes javaik
kirlyi adomnyozs al hromoljanak.
3. . De kltsgekkel a kirlyi felsgnek kell ezeket elltnia.
44. CZIKKELY.
A temesi ispnrl, s hogy minden vrmegynek kln ispnok adandk,
kivve Pest s Pilis vrmegyket.
A temesi ispnnak, annak az egy vrmegynek a mltsgn kivl, a melyben a temesi vr
fekszik, mst nem szabad viselnie; s egy vrmegyt sem szabad tbb az orszgnak tbbi vr-
megyit!l klnszakasztani;
". . s mindenik vrmegynek sajt ispnja legyen, mg pedig valaki az illet! vrmegyb!l
val el!kel!bbek kzl.
2. . Kivvn Pest s Pilis vrmegyket, a melyeknek nem szoktak ispnjaik lenni, igy kivnvn
azt ! rgi szabadsguk.
45. CZIKKELY.
Trnressg idejn, a mikor tudniillik a kirly rksk nlkl hal el,
a fejedelmi kveteknek nem szabad az orszggylsre mennik.
Tovbb hatroztuk, hogy ha ez az orszg valamikor, Magyarorszg kirlynak rksk
nlkl val elhallozsa miatt, kirlyi mltsg nlkl tallna lenni: az esetre, valahnyszor az
orszglaksok kznsge uj kirly vlasztsa vgett sszegylne, a klfldi kvetek kzl (a
min!k az urak s a kznsg eltntoritsa czljbl igen gyakran sokan szoktak a kirlyok s
fejedelmek rszr!l ide jnni) senkit sem szabad bebocstani, hogy az uj kirlyra nzve annl
helyesebben lehessen intzkedni.
". . Mert maguk az orszglaksok fognak arrl gondoskodni, hogy azt, a kit megvlasztottak,
tisztelettel behozzk.
296
46. CZIKKELY.
A htlensg vtkben elmarasztaltak tiszteinek flttelesen
meg van engedve, hogy uraik vrait a kirly s orszg ellenben
megvdjk, de az okozott krokrt eleget kell tennik.
Ha valamely nemes s orszglakos az ! urtl akrmilyen vrakat s er!ssgeket tartana
tisztsgl s tisztsgnek tartama alatt az ! ura valamely bntnyek miatt htlensg vtkbe
esnk, a mely alkalombl a kirlyi felsg vagy ez az orszg ezeket a vrakat vagy er!ssgeket
ama tisztvisel!t!l er!vel vagy mskpen visszaszerezni trekednk, ez pedig a maga becs-
letnek, embersgnek s katonai tisztnek eleget akarvn tenni, nmagt, urnak vrait s
er!ssgeit frfiasan s hiven vdelmezve, a kirlyi felsgnek vagy az egsz orszgnak is
ellenszeglne s ennek kvetkeztben az orszglakosoknak krt s htrnyt okozna.
". . Az ilyen tisztvisel! mindamellett ne essk htlensg vtkbe; de tartozzk a brkinek
okozott krokrt mindenkinek teljes elgttelt adni.
2. . Ha azonban a tisztvisel! azutn szeg!dtt annak az urnak a szolglatba, miutn ez magt
a htlensg vtkvel meggyalzta s igy kapta t!le valamely vrnak vagy er!ssgnek a
tisztsgt: akkor ebben az esetben ne ltszassk ez a czikkely az ! javra szolglni, hanem ! is
htlensg vtkn maradjon.
47. CZIKKELY.
A kunok, jszok s ruthnok a nemesek jobbgyait el ne vigyk;
klnben a ndor elbe kell "ket idzni.
Mivel az ebben az orszgban tartzkod kunok, jszok s ruthnok a jobbgyokat a nemesek
szabadsgai s az orszg trvnyei ellenre elvezetik s szabadsgolsukat kieszkzlik, a
jobbgyok elvitele ltal pedig a nemesek ellenben naponkint igen sok jogtalansgot s
srelmet, kimondhatatlan s hallatlan zsarolsokat kvetnek el, s a kirlyi felsg tisztei s ezek
helyettesei !ket az ilyen helytelensgekt!l vissza nem tartjk:
". . Ennlfogva, hogy az ebb!l ered! viszlykods okt gykerben megszntessk, meg-
llapitottuk, hogy, valamint a kunok, jszok s ruthnok kzl senkinek sem szabad a nemesek
fekv! jszgaira eltvozni, ugy viszont a kirlyi felsg tisztei vagy a mondott szolgallapotu
emberek se vezessk a nemesek jobbgyait azok krbe abbl a czlbl, hogy ott leteleped-
jenek.
2. . Ha pedig ama tisztek vagy az emlitett kunok, jszok, s ruthnok a jelen rendelkezs
ellenre valamely jobbgyot maguk kzibe vinnnek, !ket ez irnt az orszg ndora el!tt tr-
vnyesen krd!re kell vonni.
48. CZIKKELY.
Hogy azokat a viszlyokat, a melyek a kunok s jszok rszr"l a hatrok
miatt a nemesek ellenben keletkeztek, az itl"mesterek intzzk el.
Minthogy pedig a kirlyi felsg az elmult vekben ajnlkozott, hogy a nemesek s a kunok meg
jszok kztt a hatrok s egyb foglalsok alapjn tmadt egyenetlensgeket el akarja
igazittatni:
". . Ezrt krik az orszglakos urak ! felsgt, hogy e hatrok s egyenetlensgek dolgnak
eligazitsra mltztassk nmely itl!mestereket kirendelni.
297
49. CZIKKELY.
A dzsmt nem kell ezstn megvltani.
A dzsmkat nem ezstben vagy pnzben, hanem a nhai Andrs kirly ur decretumnak
tartalmhoz kpest, rk id!kre ugy kell beszedni, a mint a fld a gabont vagy a bort
termette.
50. CZIKKELY.
A tizenhatodot vagy negyedet azoknak a plbnosoknak
a rszre kell fizetni, a kiket az megillet.
Az rsekek s egyhzf!k, a kptalanok, conventek s aptok az egyhzak plbnosainak
(tudniillik azoknak, a kiket ez az eddig megtartott szoks szerint megillet,) dzsmajvedel-
meikb!l fizessenek negyedet; s a kiket az meg nem illet, azoknak ne fizessenek.
". . Ha pedig valamely plbnos arra a negyedre valami jogot tartana, a trvny rendje szerint
keresse azt.
51. CZIKKELY.
A dzsma behajtsa; az asztag megvizsglsa
s hogy mib"l kell dzsmt fizetni.
Miutn a dzsmls ideje eljtt, minden kzsgnek a birja, a melyben a dzsmt kellend
szedni, kteles az esperesnek, a kire a dzsma dolga tartozik, a dzsmls idejt bejelenteni,
hogy ez a dzsmlt megintse s utasitsa, hogy tizent napi id! alatt a dzsmls vgett jjjn
ki.
". . A ki aztn, ha megrkezett, a dzsmlst az arra szksges napok alatt igazsgos mdon
vigye vghez.
2. . s mindenik jobbgy tartozzk a t!le befoly dzsmkat arra a helyre behordani, a melyet
a dzsml az illet! birtok szinn meg fog hatrozni; s fradtsgart kapjon egy tizedrszt.
3. . Ha azonban a dzsml az alatt a tizenkt nap alatt nem jn ki, az illet! helysg elljrja
vagy birja mindamellett tartozzk a dzsmlst a mez!n vghezvinni s a dzsmkat a
dzsml veszlyre a mez!n hagyni.
4. . Ha pedig a dzsml azutn megrkezik, akkor az illet! helysg birja vagy elljrja
tartozzk a dzsmkat az illet! hely egyes jobbgyaival, az emlitett mdon, egy tizedrszrt
behordatni.
5. . Ugy mindazonltal, hogy ha a dzsml ezeknek a dzsmknak a behordsban valakivel
knnyebben egyezkedhetnk, szabadsgban lljon e rszben azokkal rendelkezni, a kikkel
akar.
6. . Ha pedig a dzsml az ! tvolltben netaln igazsgtalanul trtnt dzsmlsra nzve, a
helysg birjnak nem akarna hitelt adni: lljon szabadsgban t!le eskt kivnni s ekkpen
nyugodjk meg annak szavaiban.
7. . Az asztagrakt pedig egyedl a dzsml rendelje ki s ez az ! kltsgn ljen.
8. . A bir azonban tartozzk neki tizedet fizetni.
298
9. . Minthogy pedig mr gyakran tmadt vita a fltt, hogy a fldnek mifle termnyeib!l
kelljen dzsmt szedni: azrt minden ilyen viszlykods megszntetse vgett, rendeltk, hogy
egsz Magyarorszgban csak ezekb!l a dolgokbl: tudniillik gabonbl, borbl, rozsbl,
rpbl, zabbl s alakorbl, kznyelven tnklyb!l s ne ms dolgokbl szedjenek dzsmkat.
52. CZIKKELY.
Keresztnyadt s aratsi pnzt azok fizessenek,
a kik a borbl vagy gabonbl nem fizetnek tizedet.
A keresztnyadk s az aratpnzek trgyban, a melyeket eddigel nagyon helytelenl
szedtek, ekkpen rendelkeztnk:
". . Hogy miutn a f!pap uraknak s egyhzi frfiaknak dzsmajvedelmeik alapjn ennek az
orszgnak vdelmre hadicsapataikat szksgkpen fn kell tartaniok, a parasztok kztt
pedig tbben vannak, a kik, mivel sem sz!l!jk nincs, sem oly fldet nem szntanak, a mely
utn a f!pap uraknak dzsmajvedelem jrna, sok helyen minden dzsmafizets nlkl tartz-
kodnak s azok el!tt az egyhzf!k el!tt, a kiknek megyjben laknak, nem ismerik be, hogy
keresztnyek;
2. . Ezrt, hogy ennek utna az egyhzf!k s a keresztny hiv!k kzt kell! rend lljon fnn,
hatroztuk, hogy ennek utna mindazok a parasztok vagy brkinek azok a jobbgyai, a kik
akr boraikbl, akr buzjukbl s gabnanemikb!l brmely egyhzf!k s egyhz frfiak
megyjben tizedet fizetnek, egytt s egyenkint sem keresztny adt sem aratpnzt ne
tartozzanak fizetni.
3. . Az aratk pedig abbl a rszb!l, melyet munkjuk fejben (de csak azoktl, a kik eddig
dzsmt szoktak fizetni s nem a nemesekt!l) kell kapniok, fizessenek dzsmt.
4. . Keresztnyadt vagy aratpnzt azonban ne fizessenek s id!kzben rszket a mez!r!l
elvinni vagy kivenni se merjk addig, a mig rszket a jobbgyoknak dzsma al es! dolgaival
egytt meg nem fogjk dzsmlni.
5. . Azok pedig, kik sem borbl, sem buzbl vagy gabonanemb!l dzsmt nem fizetnek,
keresztny ad fejben csak hat dnrt ktelesek fizetni.
53. CZIKKELY.
Szkesegyhzi ad gyannt a f"esperesek az egsz egyhzaktl
egy forintot, fl egyhzaktl fl forintot kapjanak.
Minthogy az egyhzak f!esperesei az ! szkesegyhzi jvedelmeiket az egyhzak plebnusaitl
nagyon visszsan szoktk szedni:
". . Azrt, hogy az ilyen rut visszals megsznjk, hatroztuk, hogy ezentul a plebnusoktl
szkesegyhzi ad fejben nem szabad tbbet kvetelni, mint minden egyes, egsznek nevezett
egyhz utn egy forintot, minden fl egyhztl pedig fl forintot s igy kvetkezetesen.
54. CZIKKELY.
A brny- s mhdzsmls mdja.
Mivel eddigel dzsma fejben tiz brnybl egyet vettek el, s ezen fll a tbbi kilenczrt,
tudniillik egyenkint vve, kt-kt dnrt fizettek, hatroztuk:
299
". . Hogy ennekutna minden egyes brnyrt ne kelljen tbbet fizetni egy denrnl s a
mhekrt hasonlkpen.
2. . Ugy hogy miutn ezeknek a dzsmlsa megtrtnt, a dzsml kteles legyen azokat egy
hnapi id! alatt elvinni.
55. CZIKKELY.
A pspkk egyhzaik szmra vilgi fekv" jszgokat
fl ne krjenek, ne vsroljanak, se zlogba ne vegyenek,
s a vilgiak se bitoroljk a maguk szmra az egyhzak javait.
A pspkk s egyhzf!k, vagy azok valamelyike vilgi birtokokat s birtokjogokat sajt
szemlyk s egyhzuk rszre se a kirlyi felsgt!l akrmi mdon fl ne krhessenek, sem
szabadsgukban ne lljon olyanokat pnzrt rksjoggal megvsrolni s megszerezni vagy
zlog czimen birtokukban tartani.
". . s viszont a br urak s vilgiak az egyhzak javait ne bitoroljk a maguk szmra s
magukat azokba semmi rgy alatt bele ne rtsk.
56. CZIKKELY.
Egy egyhzi szemly se lehessen kt javadalomnak vagy kt mltsgnak
a birtokban vagy lvezetben; tovbb, azok a javadalmak, melyek a rmai
curinl vannak valaki rszre lektve, egy v alatt szabadd teend"k;
s klfldiek rszre nem kell egyhzi javadalmakat adomnyozni.
A pspk urak s egyhzf!k meg ms egyhzi szemlyek kzl senkinek sem szabad kt
mltsgot vagy ms, brmily csekly egyhzi javadalmat is kezn tartani, kormnyoznia s
lveznie.
". . Kivvn egyedl az id! szerint kinevezett boszniai pspkt, kinek csak kt, de nem tbb
egyhzi javadalom lehet a kezn, mivel csekly a jvedelme s nmely vgvrakat
szksgkpen fnn kell tartania.
2. . Azoktl pedig, a kiknek mr tnyleg kt vagy tbb egyhzi javadalmuk van, ezeket annak
kivtelvel, a melyet a javadalmasok inkbb meg akarnak tartani, a kirlyi felsg a legkzelebbi
szent Jakab apostol nnepig vegye el s adomnyozza arra alkalmas szemlyeknek.
3. . Hasonlkpen azok a szemlyek is, kik valamely, akr nagyobb, akr kisebb javadalmakat
a rmai curinl lev! brmely szemlyek rszre ktttek le, tartozzanak ezeket a jelen
rendelkezsek keltt!l szmitand egy egsz v tartama alatt szabadd tenni; klnben a kirlyi
felsg foglalja el s adomnyozza arra alkalmas szemlyeknek (tudniillik orszglaksoknak s
nem idegeneknek.)
57. CZIKKELY.
A vrmegyei ispni tisztsget nem kell egyhzi szemlyek rszre adomnyozni,
hanemha olyanoknak, kik a szent s rgi kirlyoktl kivltsgot nyertek.
A kirlyi felsg a vrmegyei ispni mltsgot vagy tisztsget a pspk s f!papok meg egyb
egyhzi frfiak kzl, mg ideiglenesen se adhassa s adomnyozhassa senkinek.
". . Hanem csak jl rdemeslt vilgi szemlynek.
300
2. . s nemesi vrb!l szrmazottnak.
3. . s olyannak adja s adomnyozza a kirlyi felsg ezt a tisztsget, a ki az illet!
vrmegyben tartja szemlyes lakhelyt.
4. . Kivvn a kt vrmegyt, Pestet s Pilist, a melyeknek szabadsguk rgi el!jognl, fogva
ispnjaik nem szoktak lenni; hogy ezek maradjanak meg ugyanebben a szabadsgban.
5. . Azoktl pedig, a kiknek eddiglen valamely vrmegye ispnsgt rksen vagy brmely
ms jogon adtk s adomnyoztk, a kirlyi felsg ezt vegye el s adomnyozza ez el!re
bocstott mdon.
6. . Hacsak e rszben a szent kirlyoktl nyert adomnyaik vagy kivltsgaik nem volnnak,
melyeket azok birtokosai e jelen gyls alatt mutassanak fl, klnben er! nlkl maradjanak.
7. . s ezek a mltsgok hasonlkpen vilgi szemlyeknek adomnyozandk.
58. CZIKKELY.
A szerzetes prpostsgok s aptsgok szerzetes s olyan
szemlyeknek adomnyozandk, kik ill" ruhzatot viselnek.
Mivel tbb olyan, szerzetes prpostsgok s aptsgok birtokban lev! papi szemly van, a kik
vilgi vagy polgri ltzetben, ezeknek az egyhzaknak a jvedelmeit tbb ven t kimeritik s
aztn meggazdagodvn, az illet! rend meggyalzsval vagy hzassgra lpnek vagy pedig
vilgi papokk lesznek s az egyhzak javait ekkpen flemsztik:
". . Ennlfogva hatroztuk, hogy sveges papi szemlyek, vagy ms vilgi papok avagy
ldozrok, effle szerzetes prpostsgokat s aptsgokat szerzetes ruhzat nlkl ne
tarthassanak kezkn.
2. . Hanem tartozzanak, az illet! javadalom elvesztsnek bntetse alatt, egy v tartamn
bell, annak a rendnek az ltzett magukra venni s viselni.
59. CZIKKELY.
Hogy papi szemlyek vilgi ltzetben ne tarthassanak
kezkn egyhzi javadalmakat.
Egy olyan papi szemlynek sem szabad egyhzi javadalmakat, brcsak rvid id!re is, kzen
tartania s kormnyoznia, a ki polgri s vilgi ruhzatot visel s ezt a ruhzatot llandan meg
akarja tartani.
60. CZIKKELY.
Hogy vilgi gyekben senkit se idzzenek egyhzi birsg elbe.
Papok vagy brki ms, egy orszglakost se merjenek a vilgi birsgra tartoz gyekben
egyhzi birsg elbe idzni.
". . Hanem, ha a megidzend!k nem nemesek: a fldes ur el!tt; ha pedig nemesek: annak a
vrmegynek ispnja vagy alispnja s szolgabiri el!tt kell ellenk trvnyesen keresetet
inditani, a melyben az ilyen megidzend!k laknak.
30"
61. CZIKKELY.
Senkit se knyszeritsenek arra, hogy vilgi gyekben
egyhzi birk el"tt feleljen.
Az egyhzi birk se egyhzi tok bntetse alatt, se mskpen ne knyszeritsenek arra senkit,
hogy el!ttk vilgi gyekben feleljen.
". . Klnben, ha valamely ember netaln tvedsb!l vagy tudatlansgbl vagy az elitl-
tetst!l val flelmben felelne, ennek semmi hatlya se legyen.
2. . Az egyhzi tok miatt pedig fizessk meg annak a dijt, a kit az al vetettek; minthogy az
egyhzi birk az ilyen knyszeritsek s meg nem engedett egyhzi tkok ltal az orszg-
laksokat flttbb terhelik.
62. CZIKKELY.
Hogy az egyhzi birk ne itljenek birtokjog trgyban.
Ha valamely egyhzi bir valamely orszglakost birtokjog trgyban maga el idzne, s
miutn flismerte, hogy ez gy birtokjogok krl forog, abban az gyben a tovbbi eljrsba
bocstkoznk:
". . Akkor az orszg rendes biri !tet az illet! birtokjog becsjben marasztaljk el.
63. CZIKKELY.
A peres gyeket csak felebbezs utjn s nem panaszkpen
kell az apostoli szk elbe vinni.
Mivel ktsgtelen, hogy ez az orszg a rmai szentegyhznak, a hajdani kosztniczi zsinaton
jelen volt pspk, presbyter s diakon bibornokai engedlyvel azt a kivltsgot lvezi,
". . Hogy apostoli levelek erejnl fogva senkit sem szabad az orszgon kivl val birsg
elbe vinni, hanemha valamely gy felebbezs utjn trvnyesen kerlt az apostoli szk elbe.
2. . Vannak azonban tbben, kik sok orszglakost, ugy egyhziakat, mint vilgiakat, e
szabadsgok ellenre, panasz alapjn hborgatnak s zaklatnak.
3. . Ezrt vgeztk, a mint ezt a nagyobb decretum is magban foglalja, hogy ezen az
orszgon kivl senkit sem szabad a birsg el vinni, hanemha felebbezs utjn.
4. . Azokat pedig, a kik a panaszokat kiviszik, legyenek azok br papok, vilgiak vagy
szerzetesek, el kell fogni s a kirlyi felsg kezbe szolgltatni, s a csonka toronyba zrni,
hogy bntetsket elvegyk.
5. . Minthogy azonban vannak nmelyek, kik az apostoli szkt!l nyert kivltsg alapjn
mentessget lvezvn ez orszgban lak egyhzi birk el!tt, nem vonhatk perbe; azrt az
ilyenek ellenben szabad effle panaszttelekkel vagy apostoli rendeletekkel lni.
6. . Mindamellett annak erejnl fogva msknt, mint az el!bb emlitett mdon, felebbezs
utjn, nem szabad !ket az orszgon kivl perbe fogni.
302
64. CZIKKELY.
A gy"ri pspk s a szentmrtoni apt mutassk fl
a pecstl"pnzekre vonatkoz jogaikat.
Mivel az llitjk, hogy a gy!ri egyhzban s a pannonhegyi szent Mrtoni aptsgban j
pecstl! pnzt gondoltak ki s minden egyes boros ednyt!l vagy vedert!l is helytelenl s
visszalskpen tizenkt dnrt szednek; az pedig, vajjon van-e amaz egyhzak pspknek s
aptjnak az ilyen pnzszedsre joga vagy nincs? nincs vilgosan kimutatva.
". . Ezrt minden ktsg megszntetse vgett hatroztuk, hogy a mondott egyhzak pspke
is, meg aptja is az emlitett beszedsekre vonatkoz igazaikat, ha ilyenekkel birnak, a
legkzelebbi szent Mihly arkangyal napi nyolczados trvnyszakon minden tovbbi halaszts
nlkl el!mutatni tartoznak, melyeknek megvizsglsa utn, azt, mi igazsgos, el kell dnteni.
65. CZIKKELY.
A pspkknek a vilgiakkal ingatlan javak irnt kttt szerz"dsei semmisek,
mg ha pnzfizets is trtnt, a mely esetben a pnzt vissza kell triteni.
Elrendeltk: hogy ha valamely orszglaks brmely s klnsen a kirlyi felsgre hramland
fekv! jszg s birtokjogok irnt az rsek urakkal vagy egyhzf!kkel, vagy azok
valamelyikvel, avagy az orszgban ltez! tbbi egyhzi frfiakkal is eddig el akrmilyen
mdon valamely szerz!dst vagy ktst tett volna, avagy ilyent jv!re tenne: az ilyen szerz!-
dseknek s effle ktelezseknek semmi erejk s hatlyuk se legyen.
". . S!t az e rszben brmely hiteles helyen kszlt s kiadott sszes levelek is, mg ha arra
kirlyi jvhagyst is eszkzltek volna ki, hibavalknak tekintend!k.
2. . Kivvn mindazltal azt, hogy, ha netn valamely f!pap az ilyen javakra mr tnyleg
valami pnzt adott volna s ktsgtelenl bizonyos, hogy pnzt adott, akkor rszre ezt a pnzt
vissza kell szolgltatni, melynek visszaadsa utn aztn azok a javak szabaduljanak fl.
66. CZIKKELY.
A plbnosokat a kegyurak akarata ellenre nem szabad meger"siteni.
Az egyhzf!k ne merjk a plbnosokat, az egyhzak kegyurainak akarata ellenre arra
szoritani, hogy magokat beiktassk vagy meger!sittessk.
67. CZIKKELY.
Egyhzi javadalmakat nem kell fiatalok, tudatlanok,
alkalmatlanok s jratlanok rszre adomnyozni.
Vannak ezenkivl a f!papurak s egyhzi frfiak kztt tbben, kik az egyhzi javadalmak
adomnyozsval az egsz papi rend gyalzatra visszalvn, azokat a kirlyi felsg bele-
egyezse nlkl nem alkalmas s jl rdemeslt szemlyeknek, hanem fiataloknak s tudatla-
noknak, az illet! javadalmakra teljesen alkalmatlanoknak szoktk adomnyozni, az effle
javadalmaknak a czimt advn nekik, azoknak jvedelmeit maguk meritik ki s sajt hasznukra
forditjk s ekkpen, az ilyen visszalsek kvetkeztben az isteni tiszteletet az Isten
egyhzaiban naponkint el szokott hanyagolni.
303
". . Minthogy pedig az orszg mindamaz egyhzaiban, a melyekre nzve a kirlyi felsg
magnak kegyuri jogot tulajdonit, brmely javadalmak adomnyozsa, igy kivnvn az orszg
rgi szoksa, ! felsgre tartozik:
2. . Azrt elhatroztuk, hogy a f!papurak s egyhzi frfiak ennek utna az ! egyhzaikban, a
melyeknek a kirly felsg gondoskodsa alapjn az ln llanak, a kirlyi felsg akarata s
beleegyezse nlkl semmifle egyhzi javadalmakat se adomnyozhassanak, melyek id!nkint
resedsbe jnnek.
3. . Azoktl a fiatal, valamint jratlan s tudatlan szemlyekt!l pedig, kiknek a kirlyi felsg
beleegyezse nlkl adomnyoztak volna valamely egyhzi javadalmakat, a kirlyi felsg
azokat vegye el s adomnyozza alkalmas szemlyeknek.
4. . A jv!re nzve pedig mltztassk ! Felsgnek akknt intzkedni, hogy az effle
egyhzi javadalmakat (melyek a lleknek feldit!i) valamint a kirlyi felsg, ugy az egyhzi
frfiak is, a kiknek erre jogot adand, csakis feln!tt s jl rdemeslt, ne pedig fiatal s jratlan
szemlyeknek adomnyozzk, hogy az orszg szent koronjnak alvetett egyhzakban az
isteni szolglatot annl buzgbban vgezzk.
68. CZIKKELY.
Az ldozrok, az egyhzak plbnosai a pspkmegyei zsinat all pnzen
ne mentesitsk magukat, hanem valamennyien jelenjenek meg a zsinaton.
Az egyhzak f!papjai ne merszeljk a zsinatot (melyet az ! egyhzaikban a vtkek kiirtsa s a
megyikben alkalmazott plbnosok erklcseinek polsa vgett knoni rendelsnl fogva
szksgkpen meg kell tartaniok), mint kzlk nmelyek eddig tenni szoktk, pnzrt
elengedni, vagy a plbnosokat az ilyen zsinat abbanhagysa miatt valamivel megadztatni, s a
plbnosok kzl se merje magt senki sem a zsinat all brmi mdon megvltani.
69. CZIKKELY.
A pspkk ne adztassk meg a plbnosokat, hanemha egyszer,
a ppai bullk megvltsa czljbl, kegyes segly czimn.
Mivel vannak nmely egyhzf!k, kik valami gonosz visszalsb!l az egyhzak plbnosait,
tetszsk szerint val adkivetsekkel, mr nagyon gyakran el szoktk nyomni;
". . Az ilyen teher alatt nyg! plbnosok pedig, nha a kelyheket s az egyhzak egyb javait
knytelenek elvesztegetni, hogy magukat ezek seglyvel az effle adzsok all megvltsk;
nha pedig a szksgt!l szorongatva, egyhzaikat elhagyni s mshova meneklni knyszerl-
nek s a f!pap urak nem taljk e miatt az illet! plbninak a hiveit egyhzi tilalom al vetni
s ekkpen terhelni:
2. . Ennlfogva megllapitottuk, hogy az egyhzf!knek ezutn soha sem szabad az ! megyik
egyhznak plbnosaitl seglyt krni vagy kvetelni, kivve egyszer, bullik megvltsra, s
ezt is kell! mrsklettel inkbb kegyes, mint kiknyszeritett segly gyannt; sem pedig nem
szabad azokat brmi mdon sajt tetszsk szerint megadztatni vagy a plbnosok miatt az !
hiveiket egyhzi tilalmakkal hborgatni vagy zaklatni.
3. . Az egyhzak plbnosai is ugy viseljk magokat az ! egyhzaikban, hogy az egyhzak
javait el ne fecsreljk.
304
70. CZIKKELY.
Kt tisztsget viselhetnek: a ndor, az orszgbir s a dalmtorszgi bn.
A nhai Andrs kirly r decretumnak rendelse szerint a ndornak, az orszgbirnak s
Dalmt-, Horvt- s Szlavonorszgok bnjnak kivtelvel az orszg semmi brja vagy
nemese se viselhessen s ne is viseljen kt mltsgot vagy tisztsget.
". . Kivvn, hogyha valamikor oly szksg adn magt el!, a mely miatt mltn kt, vagy
hrom mltsgot avagy tisztsget is kellene valamely szemlyre ruhzni, a mit ! felsge ne
tegyen meg mskpen, mint a f!pap- s br urak tancsval s beleegyezsvel.
71. CZIKKELY.
Az ispnok s alispnok a birsgok elbe tartoz gyeket
parancslevl nlkl itljk meg s hajtsk vgre vagy
az gy rdeme ugy kivnvn, felebbezsre is bocsssk.
Tbb megyben vannak nmely alispnok s szolgabirk, a kik az el!ttk inditott vagy inditani
akart gyekben a kirlyi felsg klns parancsa nlkl eljrni, vagy pedig, miutn itletket
meghoztk, azt kell!en vgrehajtani, avagy felebbezs kzbejtte esetn a kirlyi curiba
felkldeni vonakodnak.
". . Ezrt, az ilyen perleked!k fradsgnak s kiadsainak megkimlse vgett, hatroztuk,
hogy az ispnok, alispnok s szolgabirk tartozzanak ennek utna a trvnyszkkre tartoz
sszes gyeket a kirlyi felsg kln parancsa nlkl elfogadni, s a peres feleknek (a trvny
rendnek megtartsval) mindenki rszr!l kell! igazsgot szolgltatni, s az itletet, a melyet
hoztak, ha ellene felebbezs nem trtnt, kell!en vgrehajtani; ha pedig felebbezs jtt kzbe,
szokott mdon a kirlyi curiba flkldeni.
2. . Tisztsgk elvesztsnek a bntetse alatt.
72. CZIKKELY.
A htlenek szmra fegyvert s lelmi szereket nem szabad eladni.
Hogy a vgvidki tisztvisel!k, valamint a keresked!k s brmely ms llsu s rend emberek
ne merszkedjenek a trkknek vagy brmely ms hitetleneknek fegyvereket, lelmiszereket,
dzsmakerleteket vagy brmely hadi szereket eladni vagy cserbe adni, rks htlensg
vtknek bntetse alatt.
73. CZIKKELY.
A trk hatalom all menekl"ket rks htlensg vtknek
bntetse alatt senki se zaklassa vagy akadlyoztassa.
A vgvrakat felgyel! tisztvisel!k s brmely ms llsu emberek kzl senki se merszked-
jk ezutn azokat, kik a trkk uralma all vagy terletr!l alattomban ennek az orszgnak
hatraiba vagy magba ez orszgba is menekltek, szemlyeikben avagy dolgaikban brmi
mdon gtolni vagy megkrositani.
". . rks htlensg vtknek bntetse alatt.
305
74. CZIKKELY.
A vmokrl.
Mivel kztudomsu dolog, hogy a fensges fejedelemnek, nhai Lajos kirly rnak a vgze-
mnye, a melyet hajdan Mtys kirly r is a maga megkoronztatsa idejn meger!sitett, azt
rendeli:
". . Hogy azoktl, a kik szrazon vagy folykon a vmhelyig lefel mennek vagy felfel
jnnek, igaztalan vmot nem szabad szedni; hanem csak azok fizessenek, kik hidakon vagy
hajkon tulnan kelnek t.
2. . Az pedig, hogy mikpen s milyen mdon, vagy hogy kik, s vajjon igazsgosan vagy
igazsgtalanul szedik-e ezeken a vmhelyeken a vmokat, kell! vizsglat nlkl ki nem
tudhat, s erre nzve jelenleg vgleges hatrozatot sem tehetne hozni:
". . Ennlfogva vgeztk, hogy azokban az egyes megykben, melyekben azokat a vmokat
szedik, a nemesek kzl vlaszszanak ki nehny el!kel!bbet, kik szoros esk alatt a vmok
mennyisge s azok szedsnek tja-mdja irnt pontos vizsglatot tartsanak s err!l h lajstro-
mot kszitsenek, az abba beirtakat pedig a legkzelebb tartand orszggylsen a kirlyi
felsgnek, s a f!pap s br uraknak meg orszglakosoknak, sajt pecstk alatt bemutatni
tartoznak.
4. . Hogy ezeket tvizsglvn, arrl gondoskodjunk, a mit a kzj rdekben tenni legjobb
volna.
Befejezs.
Mi teht, kinek elvllalt uralkodsunk tisztnl fogva rdeknkben ll, hogy nevezett orsz-
gunk bks llapotrl gondoskodjunk, az emlitett brknak s mondott orszgunk el!kel!i-
nek s nemeseinek krseire, mint igazsgosakra s helyesekre, hajolvn, az el!bb megirt
czikkelyeket, melyek orszgunk kzjavt, s bks llapott meg hasznt trgyazzk, elfogad-
vn, helyeselvn s helybenhagyvn, azokat a czikkelyeket s mindent, a mit tartalmaznak,
megujitvn, mint rk id!kre fennllandkat s megmaradandkat, meger!sitjk.
". . s jelen levelnk biztositka mellett igrjk s ktelezzk magunkat, hogy az azokban
el!adottakat egsz terjedelmkben egytt s egyenkint megtartjuk s msok ltal is
megtartatjuk.
2. . A minek emlkezetre s rk erejre jnak lttuk jelen kivltsglevelnknek a kiadst,
meger!sitvn azt titkos pecstnk reillesztsvel, a melylyel mint Magyarorszg kirlya lnk.
3. . Kelt Budn, a fnt emlitett orszggyls negyvenedik napjn, az Urnak ezerngyszz
kilenczvennyolczadik esztendejben, mondott Magyarorszgi stb. uralkodsunk nyolczadik, a
csehorszginak pedig huszonnyolczadik vben.
4. . Jelenlevn a tisztelend! atyk s urak Krisztusban: Tams az esztergomi, s Pter a
kalocsai egyhznak rsekei; valamint mltsgos s f!tisztelend! Aragoniai Estei Hippolit a
rmai szentegyhznak diakonus bibornoka, az egri, Ozwald a zgrbi, Gerb Lszl az erdlyi,
Domokos a vradi, Zsigmond a pcsi, Ferencz a gy!ri, Jnos a veszprmi, Bthori Mikls a
vczi, Lukcs a csandi, Antal a nyitrai egyhz pspkei; a szermi pspki szk resen llvn;
Gbor a boszniai; Briccio a tinini, Mihly a zenggi s Kristf a modrusi egyhz pspkei, kik
az Isten egyhzait szerencssen kormnyozzk.
306
5. . Tovbb: Tekintetes s Nagysgos Zpolyai Istvn a szepesi terlet rks ispnja,
Magyarorszgunk ndora s a kunok birja; Wingarthi Gerb Pter orszgbirnk, Belthki
Drgffy Bertalan erdlyi vajdnk s a szkelyek ispnja, Kanizsai Gyrgy, Dalmt-, Horvt- s
Szlavonorszgainknak bnja; Macsksi Trnok Pter s Gerlistye Jakab szrnyi bn; Tomi
Jzsa temesi ispn s orszgunk als rszeinek f!kapitnya; trnokmesternk tisztsge
resedsben levn; Lindvai Bnffi Mikls kirlyi f!ajtnll, Permi Imre f!asztalnok-,
Kanizsai Istvn f!pohrnok, Raskai Balzs f!kamars s Csktornyai Ernusth Jnos f!lovsz-
mesternk s mg igen sokan, kik orszgunk tisztsgeit s hivatalait viselik.