You are on page 1of 52

Tendinţe şi realităţi

CSR în România
Ediţia 2014
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Despre studiu
Studiul Tendinţe şi realităţi CSR în România analizează şi explorează percepţiile executivilor şi ale
specialiştilor în CSR (corporate social responsibility) în legătură cu proiectele iniţiate şi derulate în domeniul
responsabilităţii corporative în anul 2013 şi perspectivele CSR-ului în perioada următoare.
Studiul are la bază un chestionar aplicat în perioada 10 aprilie – 19 mai 2014. În raport se analizează răspunsurile a
113 de executivi de top din segmentul local de business şi specialişti din domeniul CSR la 29 de întrebări.
Au răspuns la chestionar mai ales companiile deja implicate în CSR; de aceea credem că studiul oferă răspunsuri
celor care analizează oportunitatea de a începe acţiuni CSR şi vor să le înţeleagă impactul la nivel strategic şi
beneficiile.


Obiective

► Cum arată sectorul CSR în România în acest
moment?
► Care sunt tendinţele în CSR-ul românesc?
► Care este rolul CEOs, CFOs şi al altor executivi
de top din companii în dezvoltarea CSR-ului şi de
ce este important pentru ei să orienteze
compania spre CSR?
► Care este rolul echipei de CSR în poziţionarea
strategică a companiei prin eforturile CSR?Abordare

► Analiza cantitativă şi calitativă a răspunsurilor
primite de la respondenţi.

► Indicatori privind fenomenul CSR din România,
așa cum au fost evidențiate de ediția 2013 a
studiului
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Analiza SWOT a CSR/SR în România
► Interesul societăţii pentru CSR/SR şi relativa noutate a conceptului
în spaţiul public românesc
► Implicarea companiilor multinaţionale şi a unor companii româneşti
în iniţiative de CSR
► Creştere continuă a numărului de iniţiative de tip CSR/RS şi de
bune practici în acest domeniu la nivel naţional
► Creşterea numărului de consumatori pentru produse şi servicii ale
companiilor social-responsabile
Puncte tari
► Absenţa unor politici publice coerente de promovare a CSR/SR
► Absenţa unui cadru legislativ coerent şi consistent
► Deficienţe în aplicarea legislaţiei
► Riscul de excludere/blocare a accesului companiilor româneşti pe
anumite pieţe
► Suport şi implicare insuficientă a autorităţilor publice în promovarea
şi aplicarea CSR/SR
► Lipsa fondurilor bugetare pentru promovarea aplicării CSR/SR
Ameninţări
► Conceptul CSR este puţin cunoscut în societatea românească
► Absenţa unor studii asupra gradului de cunoaştere şi aplicare a
CSR/SR în România
► Unele IMM-uri nu sunt convinse încă de relevanţă iniţiativelor CSR
► Lipsa vizibilităţii în grupurile avute în vedere de eforturile CSR a
capacităţii de reprezentare şi manifestare a intereselor lor prin CSR
Puncte slabe
► Dinamismul domeniului CSR/SR la nivel european şi internaţional
► Oportunitatea de a învăţa, prelua şi adapta bune practici din
experienţa altor state mai dezvoltate
► Creşterea reputaţiei companiilor prin eforturile CSR
► Oportunităţile de finanţare pentru iniţiative de CSR oferite de UE
► Atitudinea pozitivă a consumatorilor faţă de implicarea companiilor
în comunitate/societate
Oportunităţi
Sursă: Strategia Naţională de promovare a responsabilităţii sociale 2011-2016
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Principalele concluzii ale studiului
Top 9
concluzii
96% dintre companiile respondente spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2013, față
de 86% în anul anterior. Acest rezultat marchează un interes mai mare din partea companiilor de a integra activități de
CSR în strategia lor de afaceri, pe fondul unui interes general în creștere din partea mediului de business, al presei și al
societății civile cu privire la CSR.
Se observă în continuare o stagnare a bugetului CSR în 2014 faţă de 2013 pentru aproape jumătate dintre companii, în
timp ce 42% dintre ele (față de 36% la studiul anterior) spun au un buget mai mare, iar numai 10% (față de 13% în 2013)
spun că au la dispoziţie un buget micşorat în acest an.
48% din bugetul de CSR al companiilor provine din alocări nedeductibile de la buget, 37% din alocări deductibile și numai
5% din bugetul de marketing. Este interesant că 6% dintre respondenți au menționat un buget de dezvoltare durabilă.
Într-o măsură impresionantă (89% față de 82% la studiul anterior), liderii organizaţiei se implică activ în promovarea
eforturilor CSR atât în interiorul companiei, cât şi în exteriorul ei.
Pentru 95% din respondenţi, implicarea în CSR reprezintă o consecinţă directă a valorilor şi principiilor companiei, faţă de
5% care au răspuns negativ. Procentul de răspunsuri pozitive este în creștere cu 5% fată de studiul anterior.
53% dintre companiile respondente spun că utilizează sisteme de evaluare proprii, în timp ce 24% folosesc standarde de
raportare internațională, iar 18% apelează la evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri).
47% dintre companii spun că cel mai important beneficiu asociat elaborării unui raport de CSR/dezvoltare durabilă îl
reprezintă demonstrarea faptului că firma are practici curente și o strategie de dezvoltare durabilă.
Principalele instrumente folosite pentru a comunica implicarea companiei în CSR sunt comunicatele de presă (31%),
urmate de rapoarte anuale (26%) și de website-ul companiei (22%). Social media este o opțiune secundară (13%).
Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (79%, dar în scădere față de anul anterior). Aceasta
este urmată de interesul pentru probleme sociale (68%, în creștere cu 8%) şi mediu (58%). Al doilea cel mai mare nivel
de creștere (de 7%) se observă la cultură (29% în 2012 vs. 36% în 2013).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
La prima ediţie a raportului consacrat responsabilităţii
corporative afirmam că ne aşteptăm ca fenomenul CSR să se
transforme în următorii ani în unul strategic pentru companiile
din România, urmând evoluţia de la nivel mondial. Privind
răspunsurile din acest an, această aşteptare începe să se
confirme. Cel mai relevant răspuns în acest sens este
schimbarea de tendinţă la întrebarea dacă există un comitet
de implicare CSR la nivel de top management. Dacă anul
trecut majoritatea respondenţilor afirmau că nu există un
asemenea comitet, în 2013 majoritatea companiilor şi-au
creat un comitet la nivel de management dedicat CSR.
Bogdan ION, Country Managing Partner
EY România & Moldova
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Care dintre opţiuni consideraţi că e cea mai potrivită pentru
a defini responsabilitatea socială?
(o singură variantă de răspuns)


Întrebarea 1
Cele mai multe companii (57% în 2013) definesc responsabilitatea socială prin implicarea în comunitate, dar nu mai puțin de 33%
dau o definiție ce ține de strategia sustenabilă de business.
47%
24%
18%
10%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Sprijin pentru acțiuni cu caracter
social/mediu/sanatate/educație,
etc.
Etica în afaceri
Forma de civism corporativ
Modalitate de a crea relații de
afaceri stabile și profitabile
pentru toți cei implicați
Modalitate de promovare a
imaginii companiei
2012
57%
33%
6%
1%
1%
1%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Implicarea în comunitate
Strategie sustenabilă de
business
Etica în afaceri
Interacțiuni semnificative cu
stakeholderii
Filantropie
Managementul riscului
Managementul responsabil al
lanțului de funizori
2013
Notă: În urma consultărilor cu reprezentanți din CSR, s-a decis modificarea setului de răspunsuri pentru mai multă relevanță.
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Cum considerați că a evoluat interesul pentru CSR
în ultimele 12 luni?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 2
Chiar dacă rămâne o majoritate semnificativă dintre respondenţi, 57% dintre respondenți consideră că interesul faţă de CSR a
scăzut în ultimele 12 luni, în timp ce 40% consideră că acesta a rămas la fel. Doar 3% consideră că interesul pentru CSR a avut o
evoluţie descendentă în această perioadă.
3%
30%
67%
3%
40%
57%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
A scăzut
A rămas la fel
A crescut
2013
2012
Răspunsuri totale: 97
(Au omis această întrebare: 16)
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Compania dumneavoastră este implicată în proiecte de
responsabilitate socială corporativă?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 3
96% dintre companiile respondente spun că s-au implicat în proiecte de responsabilitate socială corporativă în 2013, față de 86% în
anul anterior. Acest rezultat marchează un interes mai mare din partea companiilor de a integra activități de CSR în strategia lor de
afaceri, pe fondul unui interes general în creștere din partea mediului de business, al presei și al societății civile cu privire la CSR.
Răspunsuri totale: 97
(Au omis această întrebare: 16)
59
10
2012
Da
Nu
93
4
2013
Da
Nu
86%
14%
96%
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Da Nu
2012
2013
Număr de răspunsuri Număr de răspunsuri
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Referitor la motivarea implicării în CSR observăm creșteri semnificative la marea majoritate a criteriilor, dar cele mai importante sunt
la strategia de relații publice (+16%) și la recunoaștere și vizibilitate (+8%).
De ce vă implicaţi în CSR?
(mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 4
Răspunsuri totale: 91
(Au omis această întrebare: 22)
15%
17%
21%
58%
62%
13%
14%
22%
23%
74%
70%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Valoarea financiară a companiei crește
Suntem obligați prin politica firmei
Acționarii noștri cer această implicare
Face parte din strategia noastra de relații publice
Recunoaștere și vizibilitate
Promovarea produselor și serviciilor companiei
2013
2012
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Bugetul CSR
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Aveţi un buget dedicat pentru CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 5
85% dintre respondenți au afirmat că au un bugetul alocat pentru proiecte de CSR, în creștere cu 9% față de studiul anterior.
Răspunsuri totale: 87
(Au omis această întrebare: 26)
76%
24%
2013
Da
Nu
85%
15%
2014
Da
Nu
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR
în 2014 faţă de 2013?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 6
Se observă în continuare o stagnare a bugetului CSR în 2014 faţă de 2013 pentru aproape jumătate dintre companii, în timp ce 42%
dintre ele (față de 36% la studiul anterior) spun au un buget mai mare, iar numai 10% (față de 13% în 2013) spun că au la dispoziţie
un buget micşorat în acest an.
Răspunsuri totale: 90
(Au omis această întrebare: 23)
7%
3%
3%
0%
51%
0%
16%
9%
11%
0%
6%
2%
2%
48%
14%
17%
4%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Scădere 20-30%
Scădere 10-20%
Scădere 5-10%
Scădere 0-5%
0%
Creștere între 0-5%
Creștere între 5-10%
Creștere între 10-20%
Creștere între 20-30%
2014
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR
în 2014 faţă de 2013?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 6(a) – Funcţie de veniturile companiilor respondente
Cea mai mare creştere a bugetului CSR în 2014 faţă de 2013 se pare că a avut loc pentru companii cu venituri mai mari de
10-50 mil euro, iar cea mai mare scădere a bugetului CSR din 2014 a avut loc pentru companiile cu venituri de peste 100 mil euro.
Răspunsuri totale: 90
(Au omis această întrebare: 23)
6% 14%
20%
25%
30%
27%
100%
25%
50%
50%
11%
20%
18%
100%
50%
50%
39%
60%
55%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Scădere între 10-20%
Scădere între 5-10%
Scădere între 0-5%
Stagnare
Creştere între 0-5%
Creştere între 5-10%
Creştere între 10-20%
Creştere între 20-30%
Mai puţin de 1 mil euro
1-10 mil euro
10-50 mil euro
50-100 mil euro
Mai mult de 100 mil euro
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Cum a evoluat bugetul dumneavoastră de CSR
în 2014 faţă de 2013?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 6(b) – Funcţie de industriile companiilor respondente
Cea mai mare creştere a bugetului CSR în 2014 faţă de 2013 a avut loc pentru companii din telecom/Imedia/IT și pentru industria
prelucrătoare, iar cea mai mare scădere a avut loc pentru companiile din comerț și servicii financiar-bancare.
Răspunsuri totale: 90
(Au omis această întrebare: 23)
25%
17%
27%
50%
25%
6%
9%
17%
25%
50%
14%
18%
18%
25%
25%
50%
50%
19%
27%
17%
50%
11%
9%
18%
25%
17%
9%
3%
9%
25%
18%
9%
50%
22%
9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Scădere între 10-20%
Scădere între 5-10%
Scădere între 0-5%
Stagnare
Creştere între 0-5%
Creştere între 5-10%
Creştere între 10-20%
Creştere între 20-30%
Industria producătoare
Industria farmaceutică şi sănătate
Energie şi minerit
Servicii financiar-bancare
Comerţ cu amănuntul şi en gros
Construcţii şi real estate
Industria alimentară
Telecom/media/IT
Alte servicii
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Care a fost sursa principală a bugetului de CSR în 2013?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 7
48% din bugetul de CSR al companiilor provine din alocări nedeductibile de la buget, 37% din alocări deductibile și numai 5% din
bugetul de marketing. Este interesant că 6% dintre respondenți au menționat un buget de dezvoltare durabilă.
Răspunsuri totale: 88
(Au omis această întrebare: 25)
37%
48%
2%
6%
5%
2%
13%
2013
20% din alocari deductibile
Alocari nedeductibile din buget
Nu avem buget
Buget dezvoltare durabila
Buget marketing
Diverse
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
În ce departament se prevede o linie de buget pentru CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 8
69% din respondenți plasează linia de buget de CSR la PR și Marketing, 17% la HR, 5% spun ca au un buget de dezvoltare
durabilă, iar 2% nu au un buget de CSR. Alte linii de bugetare indicate includ: bugetul general și bugetul fundației.
Răspunsuri totale: 90
(Au omis această întrebare: 23)
69%
17%
2%
5%
5%
2%
12%
2013
PR si Marketing
HR
Nu avem
Buget dezvoltare durabila
Bugetul general
Bugetul fundatiei companiei
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Rolul top
managementului
şi strategia CSR
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Liderii organizaţiei se implică activ în promovarea CSR în
interiorul şi exteriorul companiei?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 9
Într-o măsură impresionantă – 89% față de 82% la studiul anterior – liderii organizaţiei se implică activ în promovarea eforturilor CSR
atât în interiorul companiei, cât şi în exteriorul ei.
Răspunsuri totale: 91
(Au omis această întrebare: 22
82%
18%
2012
Da
Nu
89%
11%
2013
Da
Nu
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Există un comitet de implicare CSR la nivel
de top management?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 10
Legat de implicarea top management-ului în definirea unei strategii de CSR şi în realizarea proiectelor, 57% dintre companii
spun că au deja un comitet de implicare CSR la nivel de top management, în timp ce numai 43% au răspuns negativ.
Răspunsuri totale: 90
(Au omis această întrebare: 23)
55%
45%
43%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Nu Da
2012
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Aveţi formulată o politică/strategie dedicată
responsabilităţii sociale corporative?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 11
Marea majoritate a companiilor (84%) spun că au deja o strategie/politică de CSR, în timp ce 16% afirmă că nu au încă o asemenea
strategie. Procentul de răspunsuri pozitive este în creștere cu 6% fată de rezultatele studiului anterior.
Răspunsuri totale: 88
(Au omis această întrebare: 25)
78%
22%
84%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Da Nu
2012
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Implicarea în CSR a companiei dumneavoastră este o
consecinţă directă a valorilor şi principiilor companiei?
(o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 12
Pentru 95% din respondenţi, implicarea în CSR reprezintă o consecinţă directă a valorilor şi principiilor companiei, faţă de 5% care
au răspuns negativ. Procentul de răspunsuri pozitive este în creștere cu 5% fată de studiul anterior.
Răspunsuri totale: 87
(Au omis această întrebare: 26)
90%
10%
2012
Da
Nu
95%
5%
2013
Da
Nu
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Măsurarea și
raportarea cu privire
la activitatea de CSR
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Compania dumneavoastră măsoară impactul pe care îl are
implicarea în comunitate asupra companiei şi a comunităţii?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 13
Mai mult de jumătate din respondenţi (68%) măsoară impactul asupra comunităţii a propriilor proiecte de CSR. Procentul de
răspunsuri pozitive este în creștere cu 3% fată de studiul anterior.
Răspunsuri totale: 87
(Au omis această întrebare: 26)
65%
35%
68%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Da Nu
2012
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Care sunt Key Performance Indicators (KPIs) folosiți în 2013
pentru a urmări acest impact?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 14
53% dintre companiile respondente spun că utilizează sisteme de evaluare proprii, în timp ce 24% folosesc standarde de raportare
internațională, iar 18% apelează la evaluări oferite de parteneri (de exemplu ONG-uri).
Răspunsuri totale: 78
(Au omis această întrebare: 35)
24%
53%
18%
5%
Raportare dupa standarde
internationale
Sisteme de evaluare proprie
Evaluari oferite de parteneri (de
exemplu ONG-uri)
Alti indicatori
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Compania dumneavoastră intenționează să elaboreze în
viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 15
66% (față de 63% anterior) dintre companii au publicat rapoarte sau comunicate referitoare la activităţi şi implicări în CSR în 2013, în
timp ce 34% (față de 37% anterior) au răspuns negativ la această întrebare.
Răspunsuri totale: 85
(Au omis această întrebare: 28)
63%
37%
2012
Da
Nu
66%
34%
2013
Da
Nu
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Compania dumneavoastră intenționează să elaboreze în
viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 15(a) – Funcţie de veniturile companiilor respondente
Conform graficului se pare că firmele cu venituri între 1-10 milioane euro înregistrează cea mai mare diferență “DA-NU”
în intenția de a elabora un raport de CSR/dezvoltare durabilă în viitorul apropiat.
Răspunsuri totale: 85
(Au omis această întrebare: 28)
2%
4%
16%
4%
21%
29%
12%
17%
49%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Da
Nu
Mai puţin de 1 mil euro
1-10 mil euro
10-50 mil euro
50-100 mil euro
Mai mult de 100 mil euro
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Compania dumneavoastră intenționează să elaboreze în
viitorul apropiat un raport de CSR/dezvoltare durabilă?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 15(b) – Funcţie de industriile companiilor respondente (selecție)
Conform graficului se pare că firmele din industria de telecom/media/IT precum și din industria farmaceutică și sănătate înregistrează
cea mai mare diferență “DA-NU” în intenția de a elabora un raport de CSR/dezvoltare durabilă în viitorul apropiat.
Răspunsuri totale: 85
(Au omis această întrebare: 28)
16%
16%
21%
16%
4%
16%
26%
26%
21%
21%
12%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Da
Nu
Comerţ cu amănuntul şi en gros
Energie şi minerit
Industria farmaceutică şi sănătate
Industria producătoare
Servicii financiar-bancare
Telecom/media/IT
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Care ar fi, din perspectiva companiei dumneavoastră, beneficiile cele mai
importante pe care le-ați putea obține după elaborarea unui raport de
CSR/dezvoltare durabilă? (o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 16
47% dintre companii spun că cel mai important beneficiu asociat elaborării unui raport de CSR/dezvoltare durabilă îl reprezintă
demonstrarea faptului că firma are practici curente și o strategie de dezvoltare durabilă. Acesta se află la o diferență semnificativă de
32 de procente față de următorul beneficiu – îmbunătățirea proceselor interne de management al sustenabilității.
Răspunsuri totale: 79
(Au omis această întrebare: 34)
47%
15%
14%
13%
8%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Demonstrarea faptului ca firma are practici curente si o
strategie de dezvoltare durabila
Imbunatatirea proceselor interne de management al
sustenabilitatii
Demonstrarea faptului ca managementul companiei este
dedicat praticilor ci proceselor etice si transparente
Credibilitate crescuta a companiei in raport cu concurenta
Compania ar raspunde astfel nevoii de informare a
stakeholder-ilor
Compania ar respecta astfel legislatia nationala/europeana
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Care a fost cea mai importantă arie în funcție de care
v-ați evaluat impactul activității de CSR în 2013?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 17
La această întrebare distribuția de răspunsuri este una relativ echilibrată, dar care indică un plus de focus pe clienți, urmat la
egalitate de impactul activității de CSR asupra mediului și angajaților.
Răspunsuri totale: 81
(Au omis această întrebare: 32)
31%
26%
26%
17%
Clienti
Mediu
Angajati
Economic
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Comunicați public activitatea de CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 18
92% dintre respondenți comunică public activitatea lor de CSR.
Răspunsuri totale: 85
(Au omis această întrebare: 28)
92%
8%
2013
Da
Nu
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Ce instrumente folosiți pentru a comunica implicarea
companiei dumneavoastră în CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 19
Principalele instrumente folosite pentru a comunica implicarea companiei în CSR sunt comunicatele de presă (31%), urmate de
rapoarte anuale (26%) și de website-ul companiei (22%). Social media este o opțiune secundară cu numai 13%.
Răspunsuri totale: 86
(Au omis această întrebare: 27)
31%
26%
22%
13%
8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Comunicate de presa
Rapoarte anuale
Website-ul companiei
Social media
Platforme dedicate
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Proiecte CSR
în 2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Câte proiecte aţi derulat în anul 2013?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 20
În anul 2013, companiile au derulat în medie 13,7 proiecte de natura CSR-ului, în creștere cu 108% față de anul anterior.
Răspunsuri totale: 79
(Au omis această întrebare: 34)
6,6
Proiecte în anul 2012
13,7
Proiecte în anul 2013
Variație
2012-2013
108%
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Ce sectoare ale comunităţii vizaţi pentru
intervenţie şi sprijin?
(mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 21
Cele mai multe companii au ca focus educaţia în proiectele de CSR (79%, dar în scădere față de anul anterior). Aceasta este urmată
de interesul pentru probleme sociale (68%, în creștere cu 8%) şi mediu (58%). Al doilea cel mai mare nivel de creștere (de 7%) se
observă la cultură (29% în 2012 vs. 36% în 2013).
Răspunsuri totale: 84
(Au omis aceasta întrebare: 29)
87%
62%
60%
56%
37%
29%
19%
2%
79%
56%
68%
58%
39%
36%
19%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Educatie Sanatate Social Mediu Sport Cultura Antreprenoriat Altul
2012
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
La ce nivel sunt sau au fost desfăşurate proiectele de CSR
iniţiate de compania dumneavoastră?
(mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 22
Companiile au strategii foarte ambiţioase, în continuare cel mai mare număr de proiecte CSR fiind concentrate la nivel naţional
(57%) şi mai puţin la nivelul unei comunităţi sau la nivel local. De observat că cea mai mare creștere o înregistrează proiectele
derulate la nivel local, de la 40% la 52%.
Răspunsuri totale: 84
(Au omis această întrebare: 29) Notă: În urma consultărilor cu reprezentanți din CSR, s-a decis modificarea setului de răspunsuri pentru mai multă relevanță.
66%
40%
40%
26%
21%
National
Local
La nivelul unei comunitati
Regional
La nivelul tuturor
comunitatiilor in care
activam
0% 20% 40% 60% 80%
2012
57%
52%
33%
35%
27%
31%
National
Local
La nivelul unei comunitati
Regional
La nivelul tuturor
comunitatiilor in care activam
La nivelul companiei noastre
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Compania dumneavoastră oferă ajutor comunităţii prin:
(mai multe variante de răspuns)
Întrebarea 23
Și în 2013 majoritatea companiilor oferă ajutor prin: donaţii financiare (79% vs 75% în studiu anterior) și voluntariat (74% vs. 73%).
O mică scădere se pbservă la donaţiile în natură (67% vs. 72%). Mult mai puţini sunt în continuare concentraţi pe practici de afaceri
responsabile social (50%).
Răspunsuri totale: 84
(Au omis această întrebare: 29)
75%
73%
72%
50%
2%
0% 20% 40% 60% 80%
Donatii in bani
Voluntariat
Donatii in natura (carti,
folosirea spatiilor,imprumuturi
de active)
Practici de afaceri
responsabile social
In alt mod
2012
79%
74%
67%
50%
13%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Donatii in bani
Volutariat
Donatii in natura (carti,
folosirea spatiilor,imprumuturi
de active)
Practici de afaceri
responsabile social
In alt mod
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Cu ce fel de instituţii colaboraţi pentru implementarea
proiectelor de CSR?
(o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 24
În ceea ce priveşte colaborarea cu diferite instituţii 54% dintre companii preferă mai ales ONG-urile, în timp ce 37% lucrează mai
ales cu autorităţile locale/centrale. Există totuşi şi câteva companii (6%) care îşi desfăşoară proiectele absolut independent.
Răspunsuri totale: 81
(Au omis această întrebare: 32)
55%
36%
5%
4%
54%
37%
6%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ONG-uri Autoritati locale/centrale Nu colaboram Altele
2012
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Echipa CSR
şi rolul angajaţilor
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Aveţi o persoană/echipă dedicată proiectelor de CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 25
61% dintre respondenţi (cu 10% mai puțin decât în anul anterior) spun că au o persoană sau o echipă dedicată proiectelor de CSR,
spre deosebire de 39% care au răspuns negativ la această întrebare.
Răspunsuri totale: 82
(Au omis această întrebare: 31)
71%
29%
2012
Da
Nu
61%
39%
2013
Da
Nu
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Câte persoane fac parte din echipa de CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 26
Referitor la numărul persoanelor implicate în echipa de CSR, aceştia sunt în medie de 2,8 per companie (full time employees), foarte
aproape de media din anul anterior de 2,6.
Răspunsuri totale: 66
(Au omis această întrebare: 47)
2,6
Persoane în 2012
2,8
Persoane în 2013
Variație
2012-2013
7.6%
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Organizaţi training-uri interne cu teme de
responsabilitate socială corporativă?
(o singură variantă de răspuns)
Întrebarea 27
66% dintre respondenţi (în scădere față de 70% în anul anterior) nu organizează traning-uri interne cu teme referitoare la CSR.
Răspunsuri totale: 80
(Au omis această întrebare: 33)
30%
70%
34%
66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Da Nu
2012
2013
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Aveţi un proces intern pentru indentificarea temelor
relevante pentru companie în domeniul CSR?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 28
Legat de procesul de stabilire a unei strategii CSR, majoritatea companiilor (60%) au deja un proces intern pentru identificarea
temelor relevante în domeniul CSR, faţă de 40% care nu au un astfel de proces.
Răspunsuri totale: 81
(Au omis această întrebare: 32)
60%
40%
2012
Da
Nu
60%
40%
2013
Da
Nu
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Implicaţi angajaţii în acţiunile de CSR derulate de companie?
(o singură variantă de răspuns)

Întrebarea 29
O majoritate covârşitoare, de 94% din companii, implică angajaţii în diferite acţiuni de CSR. Ceea ce înseamnă că firmele româneşti au înţeles că
angajaţii sunt cu atât mai motivaţi cu cât compania lor este mai activă prin proiecte CSR. Este larg acceptat faptul că proiectele CSR au un impact
semnificativ în motivarea, dezvoltarea şi retenţia angajaţilor.
Răspunsuri totale: 79
(Au omis această întrebare: 34)
92%
8%
94%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Da Nu
2012
2013
92%
8%
2012
Da
Nu
94%
6%
2013
Da
Nu
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Date demografice
Rezultatul acestui studiu reflectă răspunsurile
primite la chestionarul nostru în perioada
10 aprilie – 19 mai 2014 din partea a
113 executivi de top şi specialişti CSR,
reprezentând companii care îşi
desfăşoară activitatea în România.

Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Demografice
Structura acţionariatului companiilor: Cu sediul în:
64%
25%
11%
55%
32%
13%
0% 20% 40% 60% 80%
Straina
Romaneasca
Mixta
2013
2012
75%
25%
76%
24%
0% 20% 40% 60% 80%
Bucuresti/Ilfov
Alta localitate
2013
2012
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Demografice
Industriile în care activează companiile care au
răspuns la chestionar:
Distribuţia veniturilor companiilor chestionate:
22%
17%
15%
11%
10%
7%
5%
5%
5%
2%
1%
22%
18%
3%
12%
13%
7%
16%
1%
8%
0%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Industria producatoare
Servicii financiar-bancare
Industria alimentara
Alte servicii
Comert cu amanuntul si
en gros
Industria farmaceutica si
sanatate
Energie si minerit
Constructii si imobiliare
IT&C si media
Industria chimica
Cercetare si dezvoltare
2013
2012
2%
9%
36%
18%
35%
3%
12%
23%
14%
48%
0% 20% 40% 60%
Mai putin de 1 mil euro
1-10 mil euro
10-50 mil euro
50-100 mil euro
Mai mult de 100 mil euro
2013
2012
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Demografice
Poziţiile ocupate în cadrul companiei de persoanele care au răspuns la chestionar:
30%
28%
27%
13%
2%
48%
17%
23%
4%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Specialist marketing
Membru al Board-ului
Specialist CSR
CEO/Presedinte/Director general
Specialist resurse umane
2013
2012
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Echipa de proiect
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Echipa de proiect
Elena Badea
Head of Market Enablement
EY România
elena.badea@ro.ey.com
Mihaela Matei
Special Projects
Communication Officer
EY România
mihaela.matei@ro.ey.com
EY România
Lacrămioara Botezatu
Project Manager
CSRMedia.ro
lacramioara@csrmedia.ro

George Carpov
Consultant
CSRMedia.ro
george@csrmedia.ro

CSRMedia.ro
Constantin Măgdălina
Knowledge Management Officer
EY România
constantin.magdalina@ro.ey.com
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Testimoniale
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Testimoniale
George Carpov
Consultant
CSRMedia.ro
Dezvoltarea domeniului CSR în România se
aliniază tot mai mult la practicile țărilor cu
tradiție în domeniu. Din proprie inițiativă sau la
presiunea stakeholderilor, acțiunile punctuale
de responsabilitate socială încep să fie
integrate în strategiile de dezvoltare ale tot
mai multor companii. De asemenea, impactul
proiectelor capătă o valoare din ce în ce mai
mare, sustenabilitatea lor și crearea de
valoare adaugată în comunități fiind obiective
importante. Nu în ultimul rând, acțiunile de
CSR devin mai vizibile, pe măsura ce
companiile aleg să includă aceste practici în
raportarea anuală."
Elena Badea
Head of Market Enablement
EY România
Studiul nostru din acest an aduce veşti bune
pentru cei implicaţi în activitatea de CSR:
procentul companiilor care au un buget dedicat
pentru CSR a crescut la 85%, doar în 10% din
cazuri bugetul CSR pentru 2014 a scăzut, în timp
ce numărul mediu de proiecte a crescut. Pe de
altă parte, şi nivelul de măsurare şi raportare a
impactului proiectelor a crescut, în timp ce
implicarea CSR se realizează din ce în ce mai
mult conform unei strategii la nivelul companiei, şi
nu este o implicare de conjunctură. Toate aceste
semne subliniază transformări accelerate în
percepţia importanţei CSR-ului în România şi
faptul că funcţia CSR câştigă rapid greutate şi
recunoaştere în companiile locale.
Tendinţe şi realităţi CSR în România – Ediţia 2014
Ne propunem să
realizăm acest studiu
în fiecare an.
Sperăm să fiţi alături
de noi!