You are on page 1of 9

BIL TINDAKAN

1 Borang Tuntutan telah lengkap di tandatangani oleh Pemohon
2 Borang Tuntutan telah mendapat Pengesahan Ketua
Unit/Bahagian/Pengetua/Guru Besar
3 Borang Kebenaran Keluar Pejabat yang ASAL telah disertakan.
4 Surat Arahan melakukan Tugas Rasmi/Kursus/Bengkel/Taklimat yang telah
disertakan & disahkan
5 Senarai Pergerakan Staf Individu yang dicetak dari Sistem Pergerakan Staf
(PPD / Pengetua / Guru Besar)
6 Resit Asal / Bil telah disertakan & disahkan (Cth: Tol, Parking, Yuran Kursus)
7 Kad Perakam Waktu/Rekod Kehadiran telah disertakan & disahkan
(jika berkenaan)
8 Salinan Buku Despatch (untuk PAP/PAR/PT) telah disertakan & disahkan.
9 Salinan Penyata Touch 'N Go telah disertakan & disahkan
(untuk pengguna Touch 'N Go)
10 Salinan Akaun Bank yang jelas, aktif, telah disahkan & dicap
'Untuk Kegunaan PPD Petaling Perdana Sahaja'
11 Sila pastikan TIADA penggunaan pemadam cecair/liquid paper
pada kesilapan yang dibuat.
12 Sila pastikan Borang AP100 (a) dilengkapkan & telah ditandantangani oleh
PPD/TPPD jika tempoh penghantaran tuntutan telah melebihi tempoh yang
ditetapkan dan tidak melebihi 1 bulan.
13 Borang MKS telah dilengkapkan jika jarak perjalanan telah melebihi 240km
14 Resit Asal telah dilampirkan untuk tuntuan Elaun Keraian Guru Besar.
Sila tandakan (√) pada senarai semak di atas sebelum dikemukakan ke Unit Kewangan, PPDPP sebelum 10hb.
TANDAKAN
SENARAI SEMAK
BAGI BAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN
LAMPIRAN A
BAGI BULAN TAHUN
Nama (HURUF BESAR) * :
No. Kad Pengenalan * :
Gred/Kategori/Kumpulan * :
:
:
:
:
:
Gaji Pokok :
Elaun-elaun :
Jumlah :
Jenis/Model* :
No. Pendaftaran :
Kuasa (C.C) :
Kelas Tuntutan* :
:
:
:
:
500 KM PERTAMA 500-1000KM 1001-1700KM 1701KM KEATAS
A
Tidak Kurang dari RM2,625.45
sebulan
70 65 55 50
B
Tidak Kurang dari RM2,333.00
sebulan
60 55 50 45
C
Tidak Kurang dari RM1,820.75
sebulan
50 45 40 35
D
Kurang dari RM1,820.75
sebulan
45 40 35 30
E
Kurang dari RM1,820.75
sebulan
40 35 30 25
Kadar Elaun Basikal
Kadar Elaun Basikal
Kadar Elaun Motosikal
Kadar Elaun Motosikal
Nama dan Alamat Bank *
No. Akaun Bank *
RM120 sebulan
≤ 12 kali Mengikut kadar Elaun Perjalanan
≤ 10 kali RM0.20 : 1km
≥ 12 kali
RM90 sebulan / RM0.20 : 1km ≥ 10 kali
Kadar Elaun Perjalanan Kenderaan
Di bawah 175 cc
Di bawah 1000 cc
Tidak kurang 175 cc
1400cc dan ke atas
Nota: Perkara ( * ) wajib diisi dan sila potong yang tidak berkenaan.
KELAS GAJI (Gaji Pokok)
No. Faks *
Jawatan *
No. Gaji *
Alamat Email *
1000cc dan ke atas
Alamat Rumah *
Alamat Pejabat *
SUKATAN SELINDER (CC)
JARAK
KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI
MAKLUMAT PEGAWAI
Pendapatan
(RM)*
Jenis
Kenderaan *
T/Bimbit: Pejabat: No. Telefon *
Jarak
Bertolak Sampai ( k.m )
KENYATAAN TUNTUTAN
Tarikh
Waktu
Tujuan / Tempat
MS 2
Jarak
Bertolak Sampai ( k.m )
KENYATAAN TUNTUTAN
Tarikh
Waktu
Tujuan / Tempat
MS 2
Bagi:
500 km pertama km x 0.7 sen/km: RM
501 – 1,000 km 0 km x sen/km: RM
1,001 – 1,700 km 0 km x sen/km: RM
1,701 km dan seterusnya km x sen/km: RM
Jumlah RM
Teksi [ Resit ………………………………………………………………………..]: RM
Bas [ Resit ………………………………………………………………………..]: RM
Kereta Api [ Resit …..……………………………………………………………..]: RM
Feri [ Resit ………………………………………………………………………..]: RM
Lain-lain [ Tambang gantian kapal terbang ]: RM
Jumlah* RM
0 hari x Elaun Makan Sebanyak RM 1 /hari RM
hari x Elaun Harian Sebanyak RM 1 /hari RM
Jumlah* RM
x BSH sebanyak RM /hari RM
[ Resit no: Rujuk Lampiran……………………………………………………………..]:
Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM
0 x Elaun Lojing sebanyak RM /hari RM
Jumlah* RM
Tol [ Resit ……………….……………………………………………………….…………..]: *RM
Tempat Letak Kereta [ Resit ..…………………………..…………………….…………..]: RM
Dobi [ Resit ……………………………………………………….……………..…………..]: RM
Pos [ Resit ……………...……………………………………………………….…………..]: RM
Telefon, Teleks, Faks [ Resit …….………………………………………………………..]: RM
Kerugian pertukaran matawang asing (@3%) RM
[Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja]
RM JUMLAH TUNTUTAN
TUNTUTAN PELBAGAI
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING
TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM
TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
MS 3
Saya mengaku bahawa:
(a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;
(b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan
bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkenaan yang berkuatkuasa semasa;
(c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak telah sebenarnya dilakukan dan
dibayar oleh saya;
(d) panggilan telefon sebanyak RM 0.00 dibuat atas urusan rasmi; dan
(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.
Tarikh: _____________________ ………………………………….
(Tandatangan)
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.
Tarikh: _____________________ ………………………………….
(Tandatangan)
………………………………….
(Nama)
………………………………….
(Jawatan)
Pendahuluan Diri Diberi RM
Tolak: Tuntutan sekarang RM
Baki dituntut/Baki dibayar balik RM
Catatan:
(*) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB
(**) – potong mana yang tidak berkenaan
PENGAKUAN
PENGESAHAN
PENDAHULUAN DIRI (jika ada)
12 November 2001
Ketua Pasukan D2000 BM012
MS 4
Lampiran C
NAMA :
JAWATAN :
UNIT :
BULAN TUNTUTAN :
JENIS TUNTUTAN : *TUNTUTAN PERJALANAN / ELAUN LEBIH MASA
SEBAB-SEBAB KELEWATAN MENGEMUKAKAN TUNTUTAN UNTUK MEMBUAT BAYARAN:
--------------------------------------
(TANDATANGAN PEMOHON)
TARIKH:
*DISOKONG / TIDAK DISOKONG
TARIKH : ________________
CATATAN :
___________________________
(TANDATANGAN & COP RASMI)
*DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
TARIKH : ________________
CATATAN :
___________________________
(TANDATANGAN & COP RASMI)
Sila sertakan Borang AP100(a) yang telah diluluskan oleh PPD/TPPD bersama-sama tuntutan.
*potong mana yang tidak berkenaan.
PENGESAHAN KETUA SEKTOR / UNIT / GURU BESAR / PENGETUA
KELULUSAN TIMBALAN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH / PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH
BORANG KELULUSAN AP100 (a)
BORANG (MKS)
Nama Pegawai : Kenderaan Jenis :
Bahagian : Nombor Plat Kenderaan :
Kuasa :
Kelas :
Kepada Ketua Bahagian,
Saya dengan ini memohon kebenaran tuan untuk menggunakan
kereta sendiri dalam menjalankan tugas rasmi ke tempat-tempat berikut dan menuntut elaun hitungan KM
Kelas:
Sebab- sebab kereta saya perlu digunakan adalah :
UNTUK KEGUNAAN KETUA JABATAN
Saya mengaku bahawa adalah amat mustahak bagi pegawai ini menggunakan kereta beliau dalam perjalanan tersebut
di atas dan permohonan itu adalah diluluskan dengan syarat- syarat berikut:
Tarikh:
Tandatangan Ketua Jabatan
Nama:
Cop Rasmi:
TEMPAT TARIKH TUJUAN JARAK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
( Sila rujuk kepada perenggan 3 Surat KP: 1602/144/A/(2) )
(Misalnya: Perlu membawa penumpang yang juga menjalankan tugas rasmi di tempat yang berhampiran/sama).
Lampiran D
NAMA GURU BESAR
SEKOLAH
GAJI POKOK SEBULAN
5% DARI GAJI POKOK
BIL TARIKH KERAIAN NOMBOR RESIT JUMLAH TUJUAN KERAIAN
JUMLAH
Saya mengesahkan bahawa perbelanjaan sebanyak RM ………………. Telah dibelanjakan oleh saya
bagi tujuan keraian (makan & minum) untuk tetamu/pelawat sekolah saya dan tuntutan ini adalah tidak
melebihi 5% daripada gaji pokok bulanan saya. Bersama-sama ini disertakan dokumen sokongan
yang telah disahkan bagi tuntutan saya.
…………………………………
NAMA DAN COP RASMI
GURU BESAR
Tarikh :
≤ RM4.00 / seorang 1 kali makan minum (pagi / petang)
: RM
: RM
KADAR JAMUAN MAKAN & MINUM
≤ RM8.00 / seorang 1 hari makan minum
:
PENYATA TUNTUTAN KERAIAN
NO. KAD PENGENALAN
BAGI BULAN ______________ TAHUN ________
:
:
Sila lampirkan bersama dokumen berikut:
a. Bayaran hanya dibuat untuk tetamu luar yang diraikan berdasarkan salinan buku pelawat yang dilampirkan semasa tuntutan dibuat.
b. Sila sertakan Resit Asal.
c. Salinan Buku Pelawat.