You are on page 1of 181

1

Sebestyn Lszl: strtneti ta-


nulmnyok
2
Tanulmnyairl
A tanulmnyok egy rsze (A Krpt-medence npei a hu-
nok bejvetelig, a Szktkhunokmagyarok, A magyar
strtneti felfogs az 1100 vforduln) megjelent, egy rszt
S. L. korriglta s megjelensre sznta (Beszljnk a magyar
Atilla-opera szereplirl, A rovsrsrl), hrmat pedig (A
magyar vezrkor, Rgmltunk nyomai a dl-kaukzusi trsg-
ben, A vezrkor s a Krpt-medence npei) magn-, illetve
videokazettrl rtunk le.
Sebestyn Lszl a tmrl meghvott eladknt rend-
szeresen eladsokat is tartott.
Minden eladsra jabb kutatssal kszlt!
Ha ezt a tanulmnyktetet az rsok rendjben sorban ol-
vassa az rdekld, akkor vilgosan ltja majd, hogy a Kzai
megjelense ta eltelt tbb mint hsz vben mennyi j adatot
kutatott s knyvtrazott ki S L., s hogy mennyiben bvlt
vagy nyert kiegsztst a Kzai.
3
A magyar vezrkor
1
Tisztelt Hallgatsg, kedves ideti magyarok!
Nagy nbizalommal tlt el az, hogy ilyen szp szmmal
lnek itt velem szemben Tulajdonkppen taln mg azokat az
elzetes vrakozsaimat is fellmlja a szp szm hallgat-
sg, amelyek gy bennem ltek, ha arra gondoltam, hogy ezen
a kontinensen mennyi komoly m szletett meg az elmlt
hsz-harminc esztendben a magyar rgmlt feltrsa rdek-
ben, s ennek megfelelen itt szles olvaskznsg is lehet,
sok hozzrt ember, aki rokon rzlettel s llekkel kapcso-
ldhat ahhoz a mondanivalhoz, amellyel n ide nk kz is
eljttem.
Ktsgtelen, teljessggel igaza van az elttem szl
Andrekovics Pternek, hogy ez a korszak, a X szzad, az r-
pdtl Szent Istvnig terjed trsadalmi-politikai id a legna-
gyobb homlyban van a magyar histria kutati s ri mun-
kssgban
Mirt van ez? Egyrszt valamifle szakadk ttong az Ist-
vnnal megnyl korszak s az t megelz idszak kztt. A
krniksaink, amennyiben a X szzadrl kzlnek valamit, azt
a legtbb esetben nyugati krniksok munkibl veszik t Ja-
vukra kell azonban mondani azt, hogy noha nmi rosszallssal
rnak arrl, hogy a magyarok hadjrataik sorn mi mindent
kvettek el a klfldi szerzetes krniksok feljegyzsei sze-
rint, de ugyanakkor az igen lnyeges lltsoknl szembefor-
dulnak a klfldi krniksokkal, mert vgl is az az Istvn
utni Magyarorszg egy kzpkori nagyhatalom volt, s annak

1
A magyar vezrkor A New Yorkban, 1988 prilis 10-n tar-
tott elads a Pski-Corvin Knyveshz szervezsben, egsz Ame-
rikt tvel elad-krt egyik llomsn Hangkazettrl jegyeztk
le. Az l beszd "sutasga" klnsen a krdezk szvegein rz-
dik. A hallgatsg krdseit s hozzszlsait dlt betvel, S L. el-
adst s vlaszait ll betvel szedtk Nem stilizltuk.
4
az rdekeit azrt mindenfle mendemondkon is alapul llt-
sokkal nem lehetett csorbtani A mlt szzad hatvanas veiben
egy Szab Kroly nev trtnsznk, aki Kolozsvrott volt
egyetemi tanr, mr irt egy knyvet errl a korszakrl Valami
hasonl rzs tlttte el t is, mint engem, majd errl be fogok
szmolni, elg az hozz, felpanaszolja a mlt szzad hatvanas
veiben, hogy egyre tbbet hallani, st olvasni is azt, hogy
nyolcszz-nyolcszztven ves magyar nemzet. Nyolcszz-
nyolcszztven ves Magyarorszg Teht ezertl szmtottk
Az n figyelmemet is valami hasonl meglepets irnytotta
erre a korszakra, mert megjelent egy Trtnelmnk a jogalko-
ts tkrben cm vastagmunka Magyarorszgon a 70-es vek
elejn, s ez ilyesmivel vezeti be az Istvnnal indul korszakot
A korai feudlis llamban az llamalaptskor megjelenik
a jog, s ez a jog nmiknt tartalmazza az elz korszaki s-
kzssgi trsadalombl fennmaradt s mg l szoksokat.
Ebben a megllaptsban kt dolog az, ami abszolt kifogsol-
hat. Az egyik az, hogy csak akkor jelenik meg a jog a histri-
ban, amikor megalakul az llam. Ezt az llamalaptst Ist-
vntl szmtjk. A megelz korszakra pedig azt mondja,
hogy skzssgi korszak. A magyarsg ezt taln szksg-
telen is mondanom rendkvl korszer, a maga idejben a
hadszatban legmagasabb szint, s mondhatni, akkor verhe-
tetlen hadi szervezettel s fegyveres felkszltsggel jelent itt
meg, ugyanakkor egy olyan magart s egytt tart trsada-
lom llt a nyugatra vagy dlre vonul hadseregek mgtt,
amelyik az akkor szksges iparral, lelemmel s bels trsa-
dalmi nyugalommal s fegyelemmel volt kpes fedezni ezeket
a nagy hadi vllalkozsokat
Legelszr, ha mr a joggal kezdtem, engedjk meg, hogy
az akkori idbl kihmozhat kz- s magnjogi tnyekrl te-
gyek emltst Mindenekeltt, noha nk biztosan ismerik, en-
gedjk meg, hogy felolvassam els rott alkotmnyunkat,
amely Anonymus krnikjban maradt renk.
Nem is a Krpt-medencben szletett, hanem vagy
Levdiban, vagy Etelkzben. t pontbl ll.
1. szakasz: Ameddig csak az letk, st az utdaik is
tart, mindig lmos vezr ivadkbl lesz a vezrk.
5
2. szakasz: Ami jszgot csak fradalmaik rn szerezhet-
nek, mindegyikknek rsze legyen abban.
3. szakasz: Azok a fejedelmi szemlyek, akik a tulajdon
szabad akaratukbl vlasztottk lmost urukk, sem k ma-
guk, sem fiaik soha semmi esetre ki ne essenek a vezr tan-
csbl s az orszg tisztsgeibl.
4. szakasz: Ha valaki utdaik kzl htelen lenne a vezr
szemlyhez vagy egyenetlensget sztana a vezr s rokonai
kztt, a bnsnek vre omoljon, amint az vrk omlott az
eskben, melyet lmos vezrnek tettek
5. szakasz: Ha valaki lmos vezr s a tbbi fejedelmi
szemlyek utdai kzl az eskvel kttt megllapodsokat
meg akarn szegni, rk tok sjtsa
Ez az eddig ismert els magyar alkotmny legalbb ezer-
ktszz esztends
Felhvom a figyelmket egy grg trtnetrra,
Theophylaktosz Szimokattnak hvjk, a 600-as vek elejn
rt, vilgtrtnetet is, neki van nhny olyan becses meglla-
ptsa mirlunk, amely felr Tacitusnak a germnokrl szl
vlemnyvel. Elszr is megvilgtja azt, hogy mirt vagyunk
mi turkok. Tudniillik azok a biznci csszrok, akikkel neknk
a honfoglals eltt s mr a Krpt-medencei korszakunkban
is kapcsolatunk volt, VI. Blcs Le s fia, Bborbanszletett
Konstantin turkoknak hv bennnket, s az orszgunkat
Turkinak. Azt mondja ez a pszichopata, Bizncbl nzve a
vilgot s onnan gondolkodva, "a tlnk keletre lak perzsk,
a tlk szakra lak hunokat turkoknak szoktk nevezni" A
msik sarkalatos megllapts, ami ide, az n tmmba vg az,
hogy "igazsgos trvnyekkel kormnyoztatnak" A harmadik a
vallsukra vonatkozik,
szentnek tartjk a tzet, tisztelik a levegt s a vizet,
himnuszokat zengenek a fldnek, de egyedl csak azt
imdjk s tekintik istenknek, aki a mindensget te-
remtette, s ennek ldoznak lovat, krket s juhokat"
Ez a megllapts azt jelenti, hogy a magyarsg egyisten-
hiv volt. Ipolyi Arnoldnak teljessggel igaza van, aki az isten
sz hasznlatrl igen gazdag pldkat emlt. hogy az olyan
kifejezsek, hogy teremt isten, teremt istenem, boldog isten,
6
n istenem vagy az eskformk, ami Bajn eskjben is meg-
van, s mg ppai feljegyzsek s nyilatkozatok is vannak ar-
ra. hogy "magyar mdon tett esk", pldul IV. Lszl kirly
gy eskdtt harmadszor magyar mdra, fel is rttk neki.
Szval az, hogy az isten nyila sse meg, vagy az gre-fldre
eskvsnek a klnbz mdjai, amit taln nmi pejoratv r-
telemmel szoktak mondani, hogy gre-fldre eskdztt, de
mindenesetre ez hajdanban s valamikor rendkvl komoly,
nagy hitelt rdeml nyilatkozat volt annak a rszrl, aki es-
kdtt.
Most visszatrve a jogra Regino prmi apt, akinek a fel-
jegyzsei alapjn fogadja el a magyar trtnettudomny a hon-
foglals vt is, mert ebben a krniksaink klnbznek,
Anonymus 884-et mond, Kzai 872-t, Thurczi 744-et s a
Kpes Krnika 677-et. Szval ez a Regino, aki trtnsz is
volt, ez azt irja rlunk, hogy "nluk a legnagyobb vtek a tol-
vajls" Kzai ltalban "szkita trvnyt" mond, Thurczi tr-
vnyes szkita szokst", Anonymus "trvnyes szokst" emlt
csak, a szktt nem teszi bele. A szkta egybknt nagyon
fontos, mert nemcsak arrl van sz, hogy Anonymus a ma-
gyarsgot teljessggel szktnak tekintette s a hunokat is, ha-
nem akkor a honfoglals idejn a krnyez orszgokban r
szerzetesek szktnak nevezik a magyarokat.
De visszatrve a joghoz. Kzai hagyta rnk egyedl s
gyszlvn kizrlagosan, amit aztn a ksbbi krnikk is t-
vettek, hogy milyen mdon kormnyoztak bennnket ebben a
X szzadban. s tle tudjuk azt, hogy minden jelentsebb, az
egsz orszgot rdekl esemnynl vagy dntsnl sszehv-
tk a mai fogalommal szlva az orszggylst, a nemzeti
gylst. Kzai communitasnak hasznlja, nevezi ezt a formt.
Szab Kroly, aki lefordtotta Kzait, "kzsgnek" mondja,
"amikor a magyarokat mg Gza idejben kzsgben korm-
nyoztk" Ugye, volt ez a vrszerzdsi t esk pont mint alap-
vet alkotmny, amikor Zalnt levertk az Alprnl. akkor 34
napig tart orszggylst tartottak Pusztaszeren. Egybknt ha
valaki nzi a XIX-XVIII. szzadi vagy mg rgebbi idszako-
kat is, voltak orszggylseink, amelyek fl vig is eltartottak
Volt ilyen orszggyls, n csak azokat mondom, amelyeket
7
tudunk, de ez feljogostja az embert arra, hogy azt mondhassa,
hogy igen sok esetben volt ilyen kzs rdek nagy tancsko-
zs s dntshozatali alkalom. Ugye, rpd halla utn tizen-
hrom esztends volt a fia, Zoltn (Zsolt), mellje ezt mg
Anonymus is megrta orszgbrkat vlasztottak Tallgatja a
magyar trtnettudomny, hogy kik voltak ezek. Szabolcs
szemlyben ersen megllapodnak tbben is, ugyanakkor
Anonymus szerint megvlasztottk a hadsereg mindenkori ve-
zetit, Lehel, Bulcs s Botond szemlyben Tancskozs volt
az augsburgi tkzet utn, vagy akkor, amikor Benedek ppa a
keresztny foglyok szabadon bocstst krte, s ebben gy rja
Kzai, "az egsz kzsg nem adta beleegyezst" Az utols
amirl tudunk, amirl feljegyzs van, Gza, amikor utdul
neveztette ki Istvnt s ezt elfogadtatta. Nagyon lnyeges,
hogy a keresztny llamalaptskor tulajdonkppen egysze-
mlyi kirlyi vezets korszaka nylt meg az orszgban. Ugyan
kirlyi tancs volt Istvn s a ksbbi uralkodk krl, de az
els idszakban ezek elssorban az idegenbl jtt lovagok
voltak s a korbbi nemzetsgi s trzsi vezetk azok csak
amolyan ha a mai fogalmat hasznlom, tancskozsi joggal,
teht nem dntsi joggal vettek rszt a kirlyi tancsban Na-
gyon lnyeges dolog, s Szab Kroly vitatkozva korabeli
trtnszekkel is kijelenti, hogy nlunk a bri s a vgrehajti
hatalom egymstl kln volt vlasztva. rpd fejedelemsge
idejn is ez volt a helyzet, teht csak a hadseregnek volt a
vezetje, mellette kt bri tisztsg volt, a gyula s a horka
vagy karha. Ezek szrmazsi, vrsgi alapon rkldtek, mert
pldul Kl horknak a fia lett horka minsgben Bulcs.
Vagy ugyangy az erdlyi gyulk is egymstl rkltk a
horka-karha tisztsget. Kzai rendkvl erteljesen hangs-
lyozza az eljrsi szablyok kztt azt, hogy ez az gynevezett
orszgkzsg, ez a nemzetgyls visszahvhatta a gyult is s
a horkt is abban az esetben, ha nem lttk el jl a feladatukat.
Teht itt be kellett szmolni. Hogy ez mennyire trzsek feletti
hatalomnak szmtott, erre engedjk meg hogy sz szerint is
felolvassam Kzai Simonnak a vlemnyt
Aki az orszgkzsg hatrozatt kell indokols
nlkl nem tartotta meg, azt vagy a szkta trvny
8
alapjn vgattk kett, vagy veszett llapotoknak tet-
tk ki, vagy csf szolgasgra vetettk."
Ez a hrom itletnem volt erre az esetre. A veszett lla-
potoknak val kittel az felttlenl jelenthette azt, hogy az t-
kzetekben a forr s hallt megvet magatartst kvn hely-
zetekben kellett az illetnek helytllania. Ha pedig az ember
Strabnnak a Kaukzus menti npekrl szl mondatait olvas-
sa, akkor mg arra is kell gondolnia, hogy szmztk az illett.
Vagyis ez a nemzetgyls a nyolc trzs felett, mert a nyolcadik
volt a kabar, ez olyan legmagasabb llami szint jogkrrel brt,
amit mindenkppen a trzsi vezetknek respektlniuk kellett.
Tudok n is arrl, hogy ebbl a korszakbl vannak, akik trzsi
ellenttekrl beszlnek. De komoly alapja ennek nincs ha
gondolunk a X szzadbeli imponl magyar hadi magatartsra
s eredmnyekre, akkor valszntlennek kell gondolnunk,
hogy olyan bels bomls lehetett volna, amelyet mai fogal-
mainkkal akr polgrhbornak is lehetne nevezni.
Most arra a formra pedig, hogy hogyan tancskoztak
Tulajdonkppen a Szent Istvn halla utn Aba Smuel s a
Pter msodszori uralkodsa idejbl van neknk a Kpes
Krnikbl egy nagyon rzkletes s lenygzen rdekes tu-
dstsunk. Ezt szeretnm felolvasni. Ez 1060-ban lehetett,
amikor Endre halla utn a testvre, Bla lett a kirly. Az is
lehet. Hogy a kirlyvlaszts alkalmbl.
A kegyes kirly Magyarorszg-szerte kikiltkat is
kldtt, hogy minden falubl kt-kt kesen szl vnt
hvasson a kirlyi tancsba. Ennek hallatra nemcsak
azok jttek Fehrvrra a kirlyhoz, akik hivatalosak
voltak, de mind a parasztok, a szolgk s a magyar-
orszgi kznp egsz sokasga. Ltvn a kirly, a
pspkk s mind a femberek a rengeteg sokasgot,
megflemlettek, htha rjuk rontanak. Behzdtak
ht a vrosba s riztk. A kznp azutn elljrkat
rendelt magnak, ezek szmra fbl llvnyt emel-
tek, ahonnan az emberek lthattk s hallhattk ket
Az elljrk aztn szszlkat kldtek a kirlyhoz s
a femberekhez, mondvn"
9
Ezt is flolvasom de szerintem ez egy clszerstett
utlagos magyarzat, mert egy ilyen forradalmi fellelkeslt-
sgben lv tmeg ilyen kvetelsekkel nem ll el
"Engedd meg neknk, hogy atyink szoksa szerint
pogny mdra ljnk"
ez rendben van
Hadd kvezzk meg a pspkket, ontsuk ki a papok
vrt, ldssk le a dekokat"
hallottam ilyet harminc vvel ezeltt ms ssze-
fggsben
Akasszuk fel a dzsmaszedket, romboljuk le a
templomokat, trjk ssze a harangokat. Ennek hal-
latra a kirly megszomorodott s hromnapi hala-
dkot krt, hogy gondolkozzk a dologrl Ezalatt a
np elljri a magas llvnyokon ltek s gonosz
verseket mondtak a hit ellen a npnek ez tetszett, he-
lyeselte gy legyen, gy legyen"
Mondjuk az ember jzan paraszti sszel is el tudja gon-
dolni azt, hogyha valamilyen sokadalom sszejn s tancsko-
zik, annak kell, hogy legyen valami formja. De mondjuk, er-
rl neknk ilyen beszdes, ilyen hiteles hradsunk ez ideig a
Kpes Krnikn kvl nem volt hogy ott szablyos tancsko-
zsi lehetsg volt, mert a szszl felllhatott az llvnyra, s
nyilvnvalan, aki vitatkozott vele, vagy egyltaln hozzszlt
a tmhoz, az is llvnyrl beszlhetett. Teht egy kialakult
tancskozsi rend volt, s bizonyra ez lehetett a helyzet
Pusztaszeren is s az sszes tbbi alkalmon, amit n emltet-
tem. Azrt hadd mondjam el hogy vertk le ket. Hadd olvas-
sam fel!
Mikor azutn harmadnapra a vlaszt vrtk, a ki-
rly parancsra fegyveres katonk rontottak rjuk,
kzlk nmelyeket megltek, elljrikat a magas
llvnyrl leszrtk s eltiportk, a tbbieket meg-
ktztk, kemnyen verve korbcsoltk, s gy lve,
ktzve, korbcsolva is csak alig csillapthattk le a
lzadst a katonk"
Kicsit megfordtom a sorrendet s csak annak kifejezs-
re, hogy milyen politikai rdeklds s kzleti izgalom volt
10
az orszgban Pter uralkodsa idein, amikor msodszor kerlt
uralomra, Aba Smuel leverse utn. Hadd olvassam fel I.
Endre, teht a Bla eltti testvrnek az uralomra jutst
"Egsz Magyarorszg nevben nneplyes kvetsget
kldtek Oroszorszgba Andrshoz s Leventhez,
szlvn hozzjuk Egsz Magyarorszg hven vrja
ket s kszsgesen hallgat rjuk az egsz orszg mi-
knt kirlyi nemzetsgre Vazulnak voltak a fiai Csak
jjjenek haza Magyarorszgra s oltalmazzk meg a
nmetek dhtl"
Tudniillik Henrik segtsgvel jtt be Pter
"Eskvel fogadtk meg azt is, hogy mihelyt bejnnek
Magyarorszgra, mind a magyarok egy llekkel hoz-
zjuk gylnek s uralmuk al vetik magukat. Andrs
s Levente azonban attl tartott, hogy valami leple-
zett kelepce ez, s titkon kveteket kldtek Magyaror-
szgra. Mikor aztn jvrba rkeztek, amit Aba ki-
rly ptett, me csapatostul znltt hozzjuk mind a
magyar sokasg, s rdgi sugallattl felgylva meg-
talkodottan kveteltk Andrstl s Leventtl, en-
gedjk meg, hadd ljen az egsz np pogny mdra"
Itt viszont ltni, hogy akkor is tudtak politizlni, azt
mondja
Meg is engedtk nekik, hogy kvessk szvk hajt-
st, hogy menjenek s vesszenek el satyik tvelyg-
seiben, klnben nem harcoltak volna Andrsrt s
Leventrt Pter kirly ellen "
Elhoztam Endrnek a trvnyt. Azrt is kemny fi
volt.
Megparancsolta, hogy minden magyar avagy jve-
vny Magyarorszgon ki a szkitia si pogny szokst
el nem hagyja, Jzus Krisztus igaz vallsra nyom-
ban vissza nem tr, s nem hallgat a szent trvnyre
melyet a dicssges Istvn kirly adott vala, feje s
jszga vesztvel bnhdjk"
Nem szeretnm azt a ltszatot kelteni, hogy a keresztny-
sg ellen beszlek. A magyar mltat szeretnm kzelebb hoz-
ni, s rzkeltetni azt, hogy a fellelhet forrsok alapjn mi-
11
lyen politikai kzgondolkods s tancskozsi rend, kzjog
uralkodhatott az akkori magyarsg letben.
A vallshoz vissza kell mg trnem. Ugye, azt egyrtel-
men elfogadhatjuk, hogy egyistenhivk voltak. Kevesen
tudjk, hogy a VIII. szzad kzeprl van hivatalos adatunk, a
kazriai s korezmiai metropoltknak a pspksgi nyilvn-
tartsa s kimutatsa nyilvn korbbrl eredez, de ez a fel-
jegyzs a VIII. szzad kzeprl val, hun s onogur pspk-
sgek voltak a Krm-flsziget krnykn, a Fekete-tenger
partja mentn. Erteljes misszi lehetett mr akkor Arrn ps-
pke 551-ben lefordtotta a Biblit hun nyelvre Ez az adat
azrt fontos. mert egyrszt bizonytja, hogy rsuk volt, ms-
rszt azt, hogy amikor a magyarsg ide bejtt, akkor a keresz-
tnysggel is mr kellett tallkoznia. St tallkozott a
manicheizmussal! (Taps) Fotiosz nev biznci ptrirka 995-
bl azt rja. Hogy a Kijevnl s a Kijev krnykn lak turkok
az eretnek manicheus vallsnak a hvei (Taps) Fehr Mtys A
magyar inkvizci trtnete cm knyvben mg kzmond-
sokat is emlt annak bizonytkul, hogy ktsgtelenl lhetett
itt a manicheizmus. Ilyen idzetek vannak tle. kzmonds-
emltsek. hogy Tncol, mint Man a cserta tetejn"; vagy
Amikor mg Man is a brben jrt" Ez klnsen komoly
kzmonds, mert 290-ben Krisztus utn ezt a Manit Koszrv
szasszanida uralkod elevenen megnyzatta, a brt sznval,
szalmval kitmette, s vrosrl vrosra hurcolva a kitmtt
brt fra aggatta elrettentsl. Teht az, hogy amikor mg
Man is a brben jrt", ez ksrteties visszhangja ennek a ke-
ser sorsnak, amit ez a prfta megrt.
Bent vagyunk a Krpt-medencben, teljesen kzismert
dolog, hogy Bulcsnak a keresztapja Bborbanszletett Kons-
tantin volt. 948-949-ben mehetett a csszrhoz, vele volt r-
pd unokja a mai trtnszek Tormst mondanak, valszn-
leg Termes vagy Termetes, Torms az nem valszn de
Tormacsunak rja a csszr. Azutn 952-ben ment az erdlyi
Gyula s egy pspkkel is trt vissza, aki mr trtett. Erre
komoly nyomok vannak. Az els [szerzetes]rendek alaktsa
templomok ltestse, gyhogy ez nem vitathat.
12
Na most ugyancsak hadd hivatkozzam szakemberknt is
s trtnszknt is Fehr Mtysra, aki a mgusok, a smnok
[ azt mondja, hogy nem tallt feljegyzst csak gy, hogy
mgus, mg II. Endre idejben [sem] de [ azrt nevezi sm-
noknak mgis, mert Szamasz isten papjai Sumrban sm-
nok voltak. Teht nem a mgus fogalmat hasznlja, annak
ellenre. hogy a magyar nyelvben a mgocs szban rzi ennek
a visszamaradott lecsapdott vltozatt Azt rja. hogy
jgriban is l ez a sz, hogy mgocs, s ez azrt figyelemre
mlt, mert ott a manicheizmust llamvallss tettk (Taps)
Lehet, hogy nk sokkal tjkozottabbak nnlam, min-
denesetre azt kibnyszta Fehr Mtys. hogy ezek a gygyt
smnok, ezek a mgusok rendkvl korszeren vizsgltak s
gygytottak. Eret nztek, rverst a szem szivrvnyhrtyjt.
vizeletet vizsgltak az rlk srsgt. a mellre tapasztottk a
flket, s gy hallgattk a td s a szv munkjt.
Gzlssel. frdkkel gygytottak; a 30-as vek tele voltak a
Kneipp-krval s a termszetgygysz irodalommal; s ht
csinltk a mieink is abban az idben. Az inkvizcis kihall-
gatsok jegyzknyveibl szedte ezt ssze Fehr Mtys.
Izgalmas dolog, hogy kiket talltak itt a mieink, kik ltek
itt a X szzadban. s ebben a leglnyegesebb a szkelysg
gye. Tudniillik a hun-magyar kapcsolatban ha vita van, s
mg van vita, akkor olyan forrsokra hivatkoznak, amelyek
egyltaln nem tudnak a szkelyekrl. A magyar krnikk vi-
szont igen. Azt mondja Kzai
"Maradt volt mg a hunokbl hromezer ember, akik
a krimhildi csatbl futssal menekltek. s flvn a
nyugati nemzetektl, Csigle mezejre vonultak, s ott
magukat nem hunoknak, hanem szkelyeknek nevez-
tk.
Hromezer frfit mond. A krimhildi csata az Atilla halla
utni nagy csatra, tkzetsorozatra vonatkozik. Atilla 453-
ban halt meg
A Hrmasknyvben. a Verbczi-fle Tripartitumban,
amikor a felsorolst nzi az ember, hogy az orszg npei kik
s hol laknak, az van a szkelyekrl
Vannak nemes kivltsgolt siculus-ok az erdlyi r-
13
szeken, akik a szkita np els bejvetele ta ott lak-
nak, s akiket mi romlott szval szikulinak neveznk.
Mit mond Anonymus?
A Krogy viznl rpd hadai elbe mentek, ott fi-
aikat tszukul adtk, s egytt foglaltk el Pannni-
t."
Most Kzai mond egy rdekes dolgot
"De nem Pannniban teleptettk le ket, hanem az
orszg keleti rszn, a blakikkal egytt, akiknek, mint
mondjk, a betit hasznljk"
A romn trtnetrs ezeket a blakokat azonostja az ol-
hokkal, teht az akkor olhnak nevezett romnsggal. De
mondjk is. Hogy a magyarok tlk tanultk el az rst. De
szkely rs, rovsrs nluk nem volt s nem lehetett.
Most van a magyar trtnet rsnak egy szenzcija.
Elzmnyknt azt kell megmondanom, hogy egy Marjalaki
Kiss Lajos nev. klnben kitn trtnsznk 1929-ben
megjelent munkjban azt rta, hogy akrhogy rzzuk a rostt
a szitt, azrt egy grngy mgiscsak fennmarad az, hogy ott
voltak Erdlyben. Most nem arrl van sz, ha ott voltak, ott
voltak. Szval nem akarunk hamiskodni, azonban - nem voltak
ott. Most milyen j bizonytk van? Elszr is elkerlt egy
Johannes Schner nev nmet tudsnak 1523-bl egy trkpe,
amit nem tallt ki akkor, hanem korabeli trkpek alapjn
ksztette el ezt az 1523-ban napvilgot ltott trkpet. Ebbe
bele van rajzolva a Magna Hungria, teht a rgi Magyaror-
szg, ahogyan kzpkori tudsok is neveztek a rgi Magyaror-
szgot, pldul Viterbi Gottfried, Barbarossa Frigyes cs-
szrnak az udvari jegyzje, s a Magna Hungaria mellett ezen
a trkpen be van rva egy kicsit balra a magyarok akkori la-
khelye mellett az, hogy Blaki. Biztosan elkerlt ide Rsonyi
Lszlnak a munkja Hidak a Dunn. Teljessggel kifejti en-
nek a tnynek az elmlett s logikjt s adatolst.
Tudnak nk a Tarihi ngrsz cm munkrl,
Blaskovits Jzsef aki ezt lefordtotta magyar nyelvre, itt lesz
Clevelandben a jv hnap kzepn. Ids ember, csodlatos
nagyszer dolog, hogy t tudott jnni az cenon. Errl a
Tarihi ngrszrl, azok szmra, akik nem olvastk, hadd
14
mondjak el annyit, hogy Vmbry rmin turkolgus a mlt
szzadban Isztambulban kapott egy trk nyelv magyar tr-
tnetet (Tarihi ngrsz, ez trkl van, azt jelenti A magya-
rok trtnete), ezt hazahozta, tadta az Akadminak, s
Budenz ebbl lefordtott szz oldalt, de nem tallta kellkp-
pen rdekesnek, s ez ott volt a Tudomnyos Akadminak az
irattrban a ritkasgok kztt. Lelkes emberek ezt kib-
nysztk, s a kvetkez derlt ki, hogy II. Lajosnak az egyik
aprdjt a mohcsi tkzet utn a trkk magukkal vittk, ez
ott kitnen megtanult trkl, s amikor II. Szulejmn jtt
Magyarorszg elfoglalsra, 1543-ban, amikor Fehrvrt be-
vette, ez az ember Terdzslnan nven vele jtt mint tolmcsa.
s ez rbukkant egy latin nyelv munkra, a magyarok trt-
netre, s a szultn irnti hdolatbl lefordtotta trk nyelvre.
Ezt ltette vissza [ugyanarra] Blaskovits, aki egy rsekjvri
magyar ember, Budapesten vgezte az egyetemet, Nmeth
Gyula tantvnya volt, s 45 utn a prgai egyetemen volt tur-
kolgus, s vagy huszontezer dikot nevelt, amg szolglat-
ban volt, magyarul tantott.
Csak a szkelyek miatt mondom el, ebben a krnikban a
kvetkez van. Hogy az Atilla halla utni tkzetben az Ala-
dr prt gyztt, t Erdel bnjv gy fordtja neveztk ki,
s az npt akkoriban szikurinak neveztk A magyar trtn-
szek forrskritikailag ezt az adatot mg rintetlenl hagytk,
de engedjk meg, hogy n kzljem nkkel, hogy a magyar-
sgnak van egy ilyen krniks forrsa. s ez lnyegben nem-
hogy ellenttben llna Kzai Simon krniks lltsval, vagy
Anonymusval, mert Anonymus azt is mondta, hogy a szke-
lyek Attila kirly npei szval nemhogy ellenttben llna, ha-
nem nagyon komolyan altmasztja s megersti ezt.
Most az avarok A Nesztor Krnikbl val az a mondat,
hogy "eltntek, mint az obrik, hrk-hamvuk sein maradt"
Obornak, obrinak hvtk az avarokat Egy Hodinka Antal nev
szlvistnk, egy kitn tuds mr [1]906-ban megjelent kny-
vben kzlte, hogy ez a Bug menti avarokra vonatkozik.
Honnan is tudta volna Nesztor, hogy pldul a Dunntlon l-
v avarokkal mi lett? A Bug mentiekre vonatkozott. Annl is
inkbb, mert ugye, olyan 802-803-ra kell tenni azt az idsza-
15
kot, amikor legalbbis Magyarorszg nyugati rszn s [a mai]
Ausztria terletn lt avarok felvettk a keresztnysget, s a
frank-rmai birodalomba tartoztak bele Nagy Kroly alatt.
Attl fogva a szzad gyszlvn minden vtizedbl vannak
az avarokrl feljegyzsek. Ott vannak Aachenben, ott vannak
Verdunben 843-ban, amikor felosztjk a Nagy Kroly-i biro-
dalmat. A salzburgi kancellria 870-bl r az avarokrl, hogy
adznak, mint egy csoportban, kzssgben, tarts trsadalmat
kifejezen l npcsoport fizet rendszeresen adt. A Fuldai
vknyvek rja 903-ban, hogy a keresztnny vlt avarok a
magyarok hatsra visszatrtek a pogny vallsra. Kevs ada-
tot mondtam csak, tmegvel vannak, krem, adatok Fehr
Mtyst emltettem, a nyugati magyar hadjratok egyik leg-
fbb oknak azt tartja, hogy az avaroknak Nagy Krolyk ltal
ellopott kincseit, tizent trszekrnyi arany kszer s minden-
fle kessg volt, hogy ezeket visszaszerezzk. Ezt csak gy,
par tangentein, hadd emltsem meg, hogy a magyar hadjrat-
oknak egy elfogadhat mdon ez is lehetett az oka []
A Nemzeti Mzeumban megnztem a Magyarorszg tr-
tnete lland killtson azt, hogy mi van rva a hadjrataink-
rl. Flrerts ne essk, nem szndkom innen hazafele kp-
kdni, ott mg btrabban is szoktam beszlni, mint itt kint, de
ugye, egybevetek trtnelmi llspontokat, s nem lehetek te-
kintettel arra a trtnszre, aki azt a feliratot elksztette ott, s
azt magyarok s klfldiek egyarnt nzhetik a Nemzeti M-
zeumban. Azt mondja "Kalandoz hadjrataikkal kezdetben
egsz Eurpt nyugtalantottk, de a X szzad vgre az itt
tallt npekkel sszekeveredve beilleszkedtek j krnyezetk-
be" Mint hogyha meg kellett volna ket nemesteni (Nevets),
jobb hajlamv formlni s alaktani. Krem szpen, angolul
is ott van. Nem llok jt a kiejtsemrt, de felolvasom, t.i.k ki-
csit vastagabbnak rzem, mint a magyar szveget "In the be-
ginning of eleven century they disturbed the whole continent
with their raids they intermingled themselves with the here
living peoples and the they integrated themselves in the terri-
tory". Errl a korszakrl ez van.
Nekem van mg egy gimnazista lnyom, s hasznl a tr-
tnelem tanulsnl egy Vilgtrtnelem vszmokban cm
16
otthon megjelent knyvet, 1982-ben adta ki a Gondolat Kiad.
Ebben a kvetkez van ugye, az vek vannak, s mellette az
esemnyek
896 A magyarok rpd s Kurszn vezetsvel
megszlljk a Krpt-medenct, az j hazbl rabl
hadjratokat indtanak Eurpa fejlettebb terleteire
(kalandozsok)"
955 A magyarok augsburgi veresgvel vget r a
barbr tmadsok kora Nyugat-Eurpban."
Nesze nektek, magyarok!
Mi volt itt? Elszr is ugye a honfoglalst katonailag el
kellett kszteni s be kellett biztostani. A katonai elksz-
tsnek az els jelents nagy tnye a biznci szvetsgben h-
bor a bolgrok ellen. Ez azrt fontos magasabb sszefggs-
ben is, mert Simon cr olyankor tmadta meg Bizncot, ami-
kor dlrl tmadtk az arabok. s a magyar segtsggel volt
mdja neki megverni az arabokat. Ez egy vilghistriai tny,
hogy ebben az sszefggsben vlt lehetsgess. Ez ugyan
894-ben volt, de a mieink seregeit mr 861-ben s 862-ben is
ott lehet tallni a bcsi erd krzetben Karlman keleti frank
kormnyz Nmeth Lajos nev apjval szembefordult s a
magyarokat hvta segtsgl 861-862! Leirjk a klfldi for-
rsok, hogy hogyan tallkozott Cirillel is s Metddal is, egy
nagy magyar kirlyt rnak vagy magyar hadseregnek a veze-
tjt. Elg az hozz, hogy Metd kzvettett a magyarok s
Szvatopluk kztt, aminek a kvetkezmnyeknt 881-ben a
magyarok Szvatoplukkal egytt harcoltak a frankok ellen. Az
eurpai hadjratokba val tulajdonkppeni bekapcsolds on-
nan datlhat hogy Bajor Arnulf a magyarok segtsgvel n-
met-rmai csszr lett, s Berengr itlia kirllyal szemben
krte a magyarok segtsgt. Ez 899-ben volt. Szeptemberben
vertk meg a magyarok a Brenta folynl ez a hres brentai t-
kzet, tezren voltak, a hsz-huszontezres a berengri hadse-
reget, ez nagyon le van irva ez az tkzet, nem dicsekvsbl
mondom flrerts ne essk, nagyon j taktikval dolgoztak a
mieink. Hadd mondjam el, hogy htrlnak visszafele, kzben
gylt Berengrnak a serege, a mieink bks elvonuls fejben
ugye, tbb mindenre hajlandk lettek volna. Berengr ltva a
17
kt sereg kztti nagy szmbeli klnbsget, semmilyen alku-
ba nem ment bele. A Brenta foly egyik partjn tboroztak a
magyarok, a msik partjn az itliaiak, s jszaka a mieink t-
mentek, s tnkrevertk az lmukbl flriasztott berengri
csapatot. Abban az esztendben, decemberben, teht 899 de-
cemberben meghal ez az Arnulf s annak fejben, hogy a
mieink segtettk t csszrr vlsban s az ellenfl
Berengrt megvertk, elismerte Pannnia magyarok ltal
val elfoglalst Ez azrt fontos, mert a frankok az avarok
megtrse utn egsz Pannnit frank terletnek minstettk.
Ennek az Arnulfnak a halla utn a fihoz, a gyermek Lajos-
hoz fordulnak a mieink, s nem volt, hajland elismerni.
Annak idejn gy volt, hogy akivel szerzdst ktttek, s az
elhunyt, akkor azt meg kellett ersttetni az utdjval. Nyilvn
valamilyen rgens tancs mai fogalommal lehetett kr-
ltte, a gyermek Lajos krl, nem togadtk el. s mg egy saj-
nlatos dolog trtnt, hogy 902 [904]-ben Kurszn vezrt ta-
ncskozsra hvtk, s orvul megltk embereivel egytt. Ez
egy pldtlan dolog. A magyarok ugyan intztek egy kisebb
mret, gynevezett megtorl hadjratot bajor fldre, de igazi
nagy hbor nem lett belle. Azzal is magyarzhat ez, hogy
idkzben ugye, itt a Kurszn halla utn bels rendezst kel-
lett vgrehajtani, s tulajdonkppen az a kettssg, hogy a
kende s a gyula, mert gyula lehetett volna annak eltte rpd.
rpd lett most mr az egsz trzs feletti hatalomnak a feje s
az orszg tnyleges vezetje. Ennek a politikai, trsadalmi s
elhelyezkedsi gyei miatt nem trt ki komoly hbor. Hanem
a dalalnincek, az Elba melletti szlv npcsoport hvta 906-ban
a magyarokat, mert a szszok megtmadtk ket, s ezt kve-
ten bajorok, szszok, frankok, thringiaiak, svbok,
alemannok, teht a teljes nmetsg szinte, mert k is trzsi ke-
retekben ltek akkor, nem volt teljes s egysges Nmetorszg
sz sem volt rla risi tmadst indtottak a mieink ellen,
hogy felszmoljanak bennnket. Ez 907-ben volt, Pozsonynl
volt a nagy tkzet. Hrom oszlopban jttek, a Duna partjn
ktfell s kzpen pedig hajhaddal. Olyan flnyes gyze-
lem volt, hogy attl fogva a magyarok kiterjesztettk a hatru-
kat az Enns-ig. Ez a hatr oly hossz ideig fnnllt, hogy a
18
mai Bcs terletn is mg 1047-ben csak a hatr rgrfnak a
kastlya llt
Tudni kell, hogy egyltaln nem vletlen, trtnelmi
elzmnyekkel is magyarzhat, hogy a mieink elmentek eg-
szen az Enns-ig. Tudniillik a 800-as vek vgn is az Enns-tl
felnk mr onnan, Magyarorszgrl beszlek, teht fldraj-
zilag es terleten nagy avar s hun npcsoportok ltek. A
hunoknak a f szllsterlete, s mondhatni fvrosa, amit
Oklan Telan hun vezet alaptott, Tulln vros. Ez krlbell
harminc kilomterre van Bcstl. Ezek ott voltak, egyhzi
nyilvntartsok vannak rluk. Teht rokon npek ltek ebben a
znban, s az avarok hatra is az Enns-ig terjedt ktszztven
esztendeig korbban. Teht egy politikai rksgnek a term-
szetes folytatsnak tekinthet ez, hogy a mieink egsz odig
mentek (Taps)
Gyrffy is azt rja ez utn a pozsonyi gyzelem utn, hogy
ettl kezdve "elszabadult a pokol" Tudniillik ez a magabz s
flnyesen orszgot birtokl magyar trzsszvetsg elviselhe-
tetlennek tartotta azt, hogy ezt az orszgfoglalst brki is meg
akarja krdjelezni, s ki akarnak innen bennnket szortani.
Egszen 913-ig minden esztendben tavasztl szig hadjra-
tokat vezettek a magyarok, fknt bajor terletre.
A vltozs akkor kezddtt, amikor nem ennek az emltett
Arnulfnak a leszrmazottja. de egy ugyanilyen nev bajor her-
ceg Magyarorszgra szktt, s akkor a mieink ktttek vele
egy megllapodst, mellyel 917-ben vissza is segtettk a
trnjra, hogy a magyarsgnak, a magyar hadseregeknek telje-
sen szabad tjrsuk lehet bajor terleten. Ugyanilyen megl-
lapods szletett 906-tl a csehekkel, s ilyen megllapods
Berengrral 904-ben, s ez a megllapods rvnyes volt 950-
ig, a bajorokkal a megllapods 938-ig. gyhogy a magyar
hadjratok mind arra vezettek, Itlin s Bajororszgon t. Az
itliai szvetsg adn alapult. Tz vka ezstt fizettek minden
esztendben, az megfelelt 37 kil ezstnek, kb 30 kil arany-
nak. Figyelemre mlt dolog, hogy az akkori magyarok vallsi
felfogsa szerint is szksg volt ilyen nemesfmre, mert pnz
formj kis kerek fmlapocskkat nyomtak belle, ezt tettk
az elhunytaknak a szemre. Ez egy rgi si hagyomny.
19
Egybknt magyar rgszek becslse szerint, Blint Csandra
hadd hivatkozzam, ltalban egy frfinak vagy egy nnek az
ltzkdshez s lovnak a fmmel val dsztshez fl kil
nemesfmre volt szksge. Amikor az els jelentsebb vere-
sg rte a magyarokat 933-ban Merseburgnl, Widukind szsz
trtnetr azt rta, hogy a lovak dsztmnyei terhkre voltak.
Kln szeretnk beszlni a gynevezett augsburgi vere-
sgrl. amelyrl az a fma, hogy a magyarok akkor annyira
megtrtek, s annyira elgymoltalanodtak, hogy attl fogva
nem mertek Nyugatra semmifle hadjratot viselni. s, hogy
teljesen tnkrevertk ket. Krniksaink dicsretre legyen
mondva, hogy beszlnek egy olyan seregtestrl, tbbnyire
Botondot emltik vezetjl, amelyik ott kint helyben megto-
rolta a veresget s psgben hazatrt. A XIII. szzadban rott
korabeli forrsokra tmaszkod Bajor Krnika a kvetkez-
kppen rja le az tkzetet. Most abbl a vonatkozsbl eml-
tem, hogy mijk volt a magyaroknak.
Sur vezrnek a pajzsn volt egy nagy keresztje, azt
levettk. s abbl ksztettek egyhzi kelyhet A pa-
lstjt a mindenkori bajor vezet nneplyes alkal-
makkor vette fel."
Teht amit Gardezi mond hogy a
magyarok btrak, j kinzsek, ruhjuk sznes se-
lyemszvetbl kszlt, fegyverk gynggyel kirakott
s ezsttel bevont s fnyt [pompa] kedvelk",
ez a nyugati forrsok szerint is helytll megllapts volt.
Azt mondja ez a krnika, hogy a nyaklncaikbl s a subjuk,
szrk szeglyn csng arany csengettykbl hrom font
mennyisget egyhzi clra adott Eberhard grf: Ebersperg v-
rnak az ura, tudniillik az elfogott magyarokat oda kisrtk, a
tbbit magnak tartotta meg. Szval kesen, gondosan s lt-
vnyosan ltzkdtek. A lovaknak a szgynl, a vezetk lo-
vainl mindenkppen fm vdborts volt. A nylrl az els
komoly feljegyzsek Kr. e. 600-700 krl valk, ez a szkta
nyl akkor nyolcvan centimter hossz volt, a magyarok mr
msfl mteres [90-100 cm-es] s szztven mterre pontosan
lehetett clozni, mesterlvszi mdon, ltalban ngy-tszz
mterre hordott. Volt nluk fokos, kopja, s nem volt fdetlen
20
a tejk. Widilkind rja, hogy ltszott, ahogy jnnek a lovasok
s csillog a sisakjukon a nap teht valami fm sisakjuk is volt,
mindenkinek. Vezetk lovat vittek, hat-ht-nyolc l is tartozott
egy emberhez.
Tudniillik ezek a hadjratok gy kezddtek, hogy jtt egy
kvetsg, valamelyik ellenlbassal szembeni harchoz a magya-
roknak a segtsgt krte, szablyosan megllapodtak, ezek
adtak kalauzt, aki vezeti a magyarokat, s tszokat is adtak
klcsnsen, ami garancit jelentett, hogy megtartjk a meg-
llapodst. A szvetsges terletn semmit nem csinltak, a
mieink, szablyosan vonultak nagy rendben, teht nem egy
mindenfel lopni s rabolni akar csorda volt, hanem egy sz-
vetsges hadsereg, amelyiknek megvolt a megllapods sze-
rinti feladata. Nyilvn ki volt ktve a jutalom s a zskmny
is. A Berengrral s ksbb utdjval. Hug kirllyal kttt
egyezmny alapjn pldul kevs hadjratot kellett Itliba
vezetni. Rendszeresen adztak ezek. Ha baj volt, akr a rmai
arisztokrcival szemben. akr Burgundi Rudolffal vagy
Provence-i Lajossal mint trnkvetelvel szembeni hadjrat-
ban mindig a magyarokhoz fordultak
St mg a mrok ellen is kldte ket ez a Hug, errl ke-
rlt el most egy hrads [Ibn Hayyan]. Cordobig mentek le a
Pireneusokon t. A francia terleten val hadjratoknak a leg-
fbb oka minden esetben az volt, hogy a Karolingok s a bur-
gundok kztt trnkvetelsi csetepatk voltak, s a magyarok
a Karolingokat tmogattk. Hogy ez azrt van-e, mert Nagy
Krolynak az anyja avar volt, n nem tudom. Elg az hozz,
hogy a mieink a Karolingok mellett lltak.
Ktsgtelen, hogy Taksony idejben mr cskkentek ezek
a hadjratok. Mai fogalommal a magyarsgnak ez a minimum
hatvan [110] esztendeig tart flnyes hadviselse s ereje ki-
hvs volt a nyugatiak, fknt a nmetsg szmra. Kialakult
kzttk az egysg, elssorban I. vagy Nagy Ott uralkods-
val [uralkodsa idejn], aki nmet-rmai csszr is lett. Nem
volt azonban olyan flnyes ez a nmetsg akkor a mieinkkel
szemben, mert pldul ha az a 955 vi augsburgi veresg olyan
megsemmist lett volna, akkor nekik be kellett volna ide
jnni. Azutn visszatrve arra, hogy lehettek-e itt trzsi ellen-
21
ttek a trzsszvetsgen bell? Ha lettek volna, egsz biztos,
hogy lett volna, aki bejn segteni valamelyik felet. Amint
[trtnt] pldul Szent Istvn halla utn, mert mg Szent Ist-
vn megvdte az orszgot, ellene is volt 1030-ban egy nagy
nmet tmads, de megverte a nmeteket. A frank-rmai
trtnelmi ignyt. birtokjogot akartk mindig rvnyesteni.
Salamon idejben pldul Salamon elfogadta a hbresi vi-
szonyt az t trnra segt nmet csszrral szemben, gyhogy
az akkori ppa meg is rtta rte, hogy hogy tehetted te meg
azt, hogy hbrl adtad az orszgot, mikor a te orszgod a Va-
tiknnak, Rmnak a hbrese? Htszer jttek gy be, amikor
ellentt volt minlunk a trnviszly kvetkeztben
De rpdtl Szent Istvnig ide nem tette be a lbt senki
sem!
Ez elg mechanikus magyarzat szinte. egy logikus ma-
gyarzat arra. hogy komoly ellentt itt nem lehetett Mint
ahogy ami hadjratainkat, ha innen nzem a dolgot, mifel-
lnk, a mi hadjratainknak is adott lehetsget, okot s fel-
adatot, hogy kvetek jttek, hogy tessk, segtsetek engem ez-
zel vagy azzal szemben
Bizonyosan lesz sok krds, azzal szeretnm befejezni,
mert majd sok minden eljn ksbb, hogy egy Orosius nev
spanyol szerzetes-krniks azt rta 417-ben, hogy "a hunok
nemrgiben foglaltk el Pannnit, s az orszgukat Hung-
rinak nevezik" Ez a "nemrgiben 375-tl szmt. Teht a
Duna-medencben l magyarsgnak az orszgt eurpai kr-
niks feljegyzs szerint 417-tl Hungrinak hvjk.
(Taps)
Krdsek s feleletek
Tisztelt elad r, szeretnm megkrdezni, hagy
Vajay Szabolcs munkjrl, a Kalandozsok korrl
mi a vlemnyed, s magrl is hallanunk pr dol-
got
Egy rendkvli knyvet rt Vajay, 1968-ban Mainzban je-
lent meg. n a knyvvel ebben a Kzai vdelmben cm r-
22
somban foglalkoztam. Ha jl tudom, elsnek Magyarorszgon,
mint ahogy ezzel azrt hadd dicsekedjem Padnyirl ez
ideig n rtam otthon egyedl (Taps) Ha mr ilyen szernyte-
len vagyok, hogy ezt megemltettem, akkor hadd szljak egy-
kt szt arrl is, hogy ha Magyarorszgon jobb lehetsgek
nylnak meg a knyvkiads szmra, akkor taln elrkezhetik
az az idszak, amikor a sok csodlatos nagy munka, mint a
Fehr Jen Mtysnak a munki, vagy mindenekeltt taln a
Dentu Magyaria [Padnyi Viktor knyve] is megjelenhetik. n
magam azon leszek, hogy ebbl valsg legyen (Taps)
Vajay Szabolcshoz mg azt szeretnm mondani, hogy a
munkja mr thatotta elgg a magyar trtnettudomnyt,
mert szerintem Gyrffy is s tbb megszortssal Krist Gyula
nem foglalkozott volna gy az elmlt msfl vtizedben s
szerintem az n knyvem utn is ezzel a korszakkal, a hadj-
ratainkkal, ha nincsen Vajay Szabolcs munkja, s nem ll
mgtte Gina Fazoli olasz trtnszn, aki az olasz viszony-
latokat, aki az Itlival val szvetsgi korszakot nem tlja fel
olyan tiszteletre mlt mdon [] Tulajdonkppen n azrt is
vlasztottam Clevelandbe igyekezve s utna Londonba a ve-
zrkornak valahogyan a felmutatst, mert hivatalosan is nyolc
esztend mlva lenne a magyarsg 1100 ves msodik bej-
vetele. s valszn, nem alaptalan, ha azt mondom, hogy er-
rl a korszakunkrl val ijedt s elfogult, ncl, s a politikai
sszefggsekre, teht hogy szvetsges hadjratok voltak, te-
kintet nlkli krniksok hradsai tehettk a magyarsgot Eu-
rpa mostoha gyermekv, s a XX szzadban is kulminlha-
tott ez a rlunk val rossz kzrzet s vlemny, ezt Trianon
s Prizs dokumentlhatja
Ha most a magyarsg igen jelents rtelmisgi kiramlsa
kvetkeztben szmos nagyszer embernk itt, az amerikai
kontinensen, de az eurpai orszgokban is tudatostja magban
azt, hogy nagyon j alkalom lesz az 1100 vfordul arra, hogy
trgyian felmrjk es kzreadjuk a vlemnynket, akr
szembestve is a nyugati tanknyveknek s krnikknak az l-
ltsaival, akkor egy nagy misszit vgezhetnk itt a npnk
rdekben (Taps) A lrmaft n szeretnm most ezen az uta-
mon is minl jobban megforgatni s megrzni (Taps)
23
Szvatopluk szereprl krdeznk Ha jl emlkszem
Anonymus vagy valaki azt rja hogy rpd
Szvatoplukkal gy bnt, mint egy htlennel Vajjon ez
a kifejezs belefr-e abba a hadjratba amikor
Szvatopluk... s sokkal korbban ltezett, teht amit
Anonymus rt, hogy, Szvatoplukot hogy vesztegettk
meg a magyarok, az egyltaln nem fedi a valsgot
Teht, hogy Szvatopluk mirt volt htlen rpdhoz?
Ez azon alapulhat, hogy ugye, n emltettem, hogy Metd
pspk kzvettett rpdk s Szvatopluk kztt, vagy mg
lmos s Szvatopluk kztt, mert ugye, ez 881-ben volt. Most
a mi bejvetelnkre erre az rpdira kt uralkod llspont van
Az egyik, amelyik kezd halvnyulni s kezdi az erejt veszte-
ni, az, hogy a besenyk ell menekltnk. Sokkal valsznbb
az, hogy valami kriminlis termszeti katasztrfa lehetett ott a
dl-orosz sztyeppken. Ha visszagondolunk arra, nhny vvel
ezeltt a televzi sugrozta Kzp-Afrikrl az iszony sz-
razsgrl a kpeket, az llatok elhullsrl s az embereknek a
meneklsrl, akkor elfogadhatjuk azt, hogy egy f oka le-
hetett annak, hogy a mieink ide bejttek a Krpt-medencbe,
amelyiknek a csonka orszgban gondolkodva a negyedrsze
folykkal, tavakkal s rvizekkel volt bortva, rterekkel, az
egsz akkori Nagy-magyarorszgban gondolkodva pedig a te-
rletnek az egynyolcada. Teht ez egy kivtelesen alkalmas
hely volt egy nagy llattart np szmra ahhoz, hogy egy va-
lamilyen szraz idszakbl s terletrl kijve itt kitn lege-
lt s meglhetst talljon.
Szvatoplukhoz visszatrve a legrelisabb hradst Kzai
Simon adja Szvatoplukrl. A Pski kiadta Pspki Nagy Pter
pozsonyi trtnsznknek Nagymorvirl szl irst,
Kzaira hivatkozik, aki lengyelnek tartja Szvatoplukot. Ez a
Szvatopluk nv ebben a formban, ahogy mi hasznljuk s is-
merjk, s Stur fogalmazsa szerint ez, mert a nmet krnikk
pldul Zwentblnak, ms kollgk pedig Zwatopolunak
[Svatopolug-nak].
Mirt fordultunk mi szembe vele?
24
Mirt lehet htlennek tekinteni?
A Metddal val kzvetts utn szvetsgesek voltunk,
s egytt harcoltunk velk a frankok ellen, de mikor rpdk
terletet krtek tle, ezt megtagadta. s akkor fordultak a
mieink szembe vele. Tudniillik knyszersgbl terletre volt
a mieinknek szksge.
Az a jelkpes terletkrs, ami ugye, r van rva a fehr l
mondja, az tulajdonkppen a pogny szerzdsktsnek a r-
tusa volt. s nemcsak a magyarokkal kapcsolatos.
gyhogy mr a rgi perzsknl, Hrodotosztl is tudjuk
volt azt, hogy aki vizet s fvet krt, az tulajdonkppen beje-
lentette a jogt arra a terletre.
Ksznm de n nem fogadom el azt, hogy
Szvatopluknak brmifle szerepe vagy terlete vagy
birtoka lett volna a mai magyar, vagyis a
Nagymagyarorszg terletn. Ez nem ott trtnt. De
Radnai Egyed azt rja, hogy rpd meg is bntette
Szvatoplukot, s Szvatopluk Passauba vitte elbe a
kenyeret s a st, kegyelemet s bkt krt.
n nem mondtam, hogy Magyarorszgnak mely terletn
volt Szvatopluk.
n a Pspki Nagy Ptert azrt emltettem, mert ugye, a
Drva s a Szva kztti terleten gondolja Nagymorvit, s
Kzai is altmasztja ezt, mert Kzai szerint legfeljebb a mai
Csongrd megyig nylhatott fel szakra ez a terlet, teht
semmikppen sem fogta be sem az Alfldet, sem pedig a Du-
nntlt
A bolgr szlvoknak a jelenlte viszont Erdlyben is s az
Alfld egy rszn is kimutathat. Zaln futsrl szl eposz,
az a Zaln, akirl az eposz is szl, az a bolgroknak volt a
helytartja.
Szeretnm jra megkrdezni az eladsban emltett
vlahokkal kapcsolatos tmt, hogy lnyegben mikor
szerepelnek elszr az eurpai krnikkban, melyik
vszzadban, s hogy milyen nphez tartoztak, kik
25
voltak azok, tnyleg a romnokkal kapcsolatosak
vagy micsoda?
Egsz pontosan nem rtem a krdst Hogy az eurpai
feljegyzsek szerint mikortl vannak?
Hnyadik szzadtl lehel rluk hallani?
Azt szeretnm mondani hogy a blahok s vlahok kt
klnbz tszta Kt fogalom. A blahok nem azono-
sak a vlahokkal akiket olhoknak mondanak. A
blahoknak semmi kzk sincs [hozzjuk]
A rmaiak psztorai, teht a Dunntlon itt maradt psz-
torokat is vlahoknak nevezik. Az psztort jelenthetett. Ami
azokat a vlahokat [illeti], a magyar nyelv a mssalhangz-
torldst nem szveli, ezrt nem vlah, hanem olh lett belle,
az olhokrl ugyanaz a Kzai, aki azt rta, hogy nem Pannni-
ban teleptettk le mrmint a szkelyeket , hanem a
blakikkal egytt az orszg keleti rszn, akiknek mint mondjk
a bett hasznljk. Ez a Kzai felsorolja a balkn npeit is, s
a grgk mellett pldul megemlt egy ulahusz nev npet is.
s ez vonatkozhat rjuk. A magyar trtnettudomny, pldul
a millennium idejn irt Jancs Benedek egy csodlatos nagy
knyvet, minden forrsnak az elemzsvel s felhasznls-
val 1180 elttrl nem tallt semmi nyomot arra, hogy az olh-
sg az Al-Duntl szakra jelen lehetett volna. Teht 1180
eltt a mi trtnetrsunk szerint k nem tallhatk az Al-
Duntl szakra. Az Kunorszg s Besenyorszg alatti ter-
let, s Beszarbia egy kun vezrnek, Beszarabnak a nevt vi-
seli. Mi krlbell ezen az llsponton vagyunk (Taps)
A blahok a szktk felett ltek abban az idben, mg
szanszkrit nyelvet beszltek
Ma mr vilgosan megszokott, mind tudomnyos,
mind kznyelven rtend kalandozsok s kalandozk
kora. Nagyon megragadta a figyelmemet hogy az n
26
testvrem kijelentette, hogy igenis a kalandozsok
idszakban a magyarok igyekeztek megltogatni
azokat a helyeket ahova ezeket az elrabolt avar kin-
cseket vittk. Na most akkor konklzit kell levonnunk
elssorban, hogy ez nem egy kalandozsnak minslt,
hanem ez egyszeren megtorl hbornak. Mi jellem-
zi ezt? A feljegyzs szerint Nagy Kroly az akkori
pspksgek s helytartsgok kztt nagykeblen
sztosztatta az avar kincseket. Amelyek tbbek kztt
elssorban lltak drga fegyverekbl s klnbz
kegytrgyakbl amely a vallsukhoz tartozott. Majd
tbbek kztt lltak klnbz szolidusokb1 legf-
kppen, amelyeket mind a biznci adfizetk mint,
mint 80 ezer solidust vi fizettk, mrmint adt, ezzel
szemben az avarok nem bntottk ket, st katonailag
meg is vdelmeztk, hogy ugye az adt ki tudjk fizet-
ni. Van egy bkken, egy krds. Azok a terletek s
tvonalak, amelyek Nagy Kroly idejben lteztek s
voltak, ahova is Nagy Kroly sztosztatta ezeket a
kincseket, a legnagyobb rdekessg folyamn n, aki
ezeket a terleteket tjrtam, rszbeni foglalkozsom
ez a dolog, krem szpen, az ltalam megllaptott
dolog az, hogy ahol is az gynevezett kalandoz ma-
gyarok jrtak az a trkp egy s ugyanaz. Mert kz-
ben voltak mr olyan klastromok, amelyek ksbb
pltek, Nagy Kroly utn, azokat a magyarok nem
trtk fel s a legrdekesebb, azokat csak kikerltk,
vagy megadztattk. De mg a legrdekesebb dolog
az, hogy amelyeket ezekbl a szkesegyhzakbl, ami
megmaradt kincsek, amelyet nem olvasztottak be,
nem formltak t, azokat elhoztk a magyarok, de
ami keresztny volt azt otthagytk, mert mg mma is
ott van. n tjrtam ezeket a helyeket, s ezek a tr-
kpek roppantul egyeznek! Azrt ragadta meg a fi-
gyelmemet az a bizonyos verzi, hogy igenis, a ma-
gyarok bejvetele utn elkezdd kalandozsok fo-
lyamn az elrabolt avar javakat visszaszerezzk. Ez
valjban nagyon is fennll mg. Ezeket a darabo-
27
kat lttam Gttingen, Drezda, Bonn, majd utna Genf
hrom darab avar selyemmel arannyal hmzett kn-
tst rvid kaftn gallrosat riznek egy volt a
gttingeni egyetem mzeumban, de az onnan elke-
rlt a II. vilghbor utn. Krdeztem, sajnos nem
tudnak rla, hogy hol van. Ezek mg lteznek. Mg
azt a kijelentst is sikerlt megszereznem egy ottani
trtnsztl, hogy igenis nem minden lett tulajdon-
kppen beolvasztva s tformzva, mert voltak ki-
sebb-nagyobb hercegecskk, akik megkaptk ezeket a
kis darabokat, s ezt mint gyzelmi talizmnoknak
riztk ksbb is, gy maradtak fenn. Ennyit errl a
bizonyos visszaszerzsrl Tulajdonkppen elssorban
megtorl hadjrat volt, s nem kalandoz.
Csak sajnlni lehet, hogy szegny Fehr Mtys nem l.
Felhvom a figyelmt Az avar kincsek nyomban cm kny-
vre. nagyon gondosan sorra veszi az tkzetek helyeit, s
Nagy Kroly vgrendeletbl indul ki. Huszonegy olyan f
hely volt a vgrendelet szerint, ahova jelents rtkben adott
az avar kincsekbl. Amint az is tudnival, hogy ennek az
adomnyozsi hevletnek a gymlcse lett az, hogy Nmet-
rmai csszrr koronztk. gyhogy n is elfogadom ezt az
indtkot, az avarok mindenkppen a magyarok mell szegd-
hettek, mint ahogy St. Gallenben egy avar pap tolmcsol a
magyaroknak Ez hiteles dolog. Hogy az avarok itt voltak ez
ktsgtelen, s felteheten flhvhattk a figyelmet arra, hogy
ezekrt a dolgokrt pedig, bartaim el kell menni, vagy testv-
reim nem tudom, mit mondhattak. Ennek ellenre, hogy n ezt
egy figyelemre mlt oknak tallom, de kizrlagosnak taln
nem mernm lltani, mert histriai tnyek bizonytjk azt,
hogy szvetsgktsek alapoztk meg ezeket a hadjratokat,
s azok sszefggtek az akkori Eurpa-politiknak a legjelen-
tsebb rugival.
Az eladr emltette hogy A Nemzeti Mzeumban
rabl; hadjratknt van feltntetve a kalandozsok
ideje. n is lttam ezt, st azt is lttam hogy egy t-
nyrkban egy csom rpd-hzi dinr van, s az
28
van odarva, hogy ennyit kellett fizetni egy magyar
jobbgy felszabadtsrt. [] s mg egy: Megvan-
nak nekem az otthoni kzpiskolai trtnelem kny-
veim, amiben egy oly rletes magyartalan, s a ma-
gyarsgot lejrat, zlstelen rsok szerepelnek []
Hogy milyen teleplsformk lehettek I. Endrnek [a ren-
delete], ugye 1047-bl val. Azt mondja, ez az els pontja a
Parancsolat s rendelsei cm kimutatsban vrosok, mezv-
rosok, faluk ptsk meg ismt a lednttt s elpusztult temp-
lomokat, Teht hrom lnyeges. modernnek mondhat tele-
plsformt emlt mr I. Endre. Most egy arab utaz hetvenkt
vrosrl beszl Magyarorszgon az 1050-es vek krl. Ez
meg is felel ennek az I. Endre-beli trvnynek, rendeletnek. Ez
a Vata-felkels kvetkeztben elpusztult templomoknak a fel-
ptst kri, vrosokban, mezvrosokban s falvakban Azt
szeretnm mondani, hogy Pallasz a XVIII szzad vgn jrt
Baskriban, s mr tavasz elmlt, nyr elejn ment, tbb falu-
ba is bement, s a hzakat, istllkat zrva tallta, mert a nyri
legeltetsre a falvaktl ltalban maximum tven kilomteres
tvolsgra mennek el. Kiment a legeltet teleplhelyre is,
amit ugye a f nvse s elfogyasztsa szerint vltogattak, s
azt tudta meg, hogy ltalban minden baskr gazdnak volt
vagy hsz lova, s amikor vonultak tavasszal ki a tanyra,
ugye, a magyarsg tanys teleplse ennek a korbbi nagyl-
lattart s flnomd korszaknak a gymlcse s kvetkezm-
nye, s teljesen egyedlll Kzp-Eurpban. Megvan az l-
land teleplsi hely, amely sem a magyarorszgi ghajlati vi-
szonyokat ha nzzk. sem pedig a dl-orosz sztyeppe terlett,
a nagy tli idszakokat, elkpzelhetetlen lland telepls nl-
kl. Tlen hazamentek. gy vonultak a baskrok, a flnomd
formra jellemz, ell ment a mnes, aztn a csorda s a nyj.
s utna szekerekkel mennek k, s vagy storban laktak kint,
vagy pedig ndbl hztak szrnykot maguknak. Ezt mond-
hatnm a teleplsre. Kzismert, hogy Matyar [Madzsar] v-
ros romjait ez a Pallasz lefnykpezte. Jekaterinburgot ennek a
kveibl ptettk fel az oroszok
29
Mi a lehetsg, hogy odahaza gy tantsk a trt-
nelmet? Ezt akartam kihozni, hogy mit tudtok ti csi-
nlni, hogy ne ilyen kzpiskolai knyvek jelenjenek
meg odahaza?
Egybkm nehogy flrerts legyen, a Nemzeti Mzeum-
ban nincs azrt ilyen vaskos mondat, ugye, amit n emltettem
"A kalandoz hadjrataikkal kezdetben egsz Eur-
pt nyugtalantottk, de a X. szzad vgre az itt ta-
llt npekkel sszekeveredve beilleszkedtek j krnye-
zetkbe"
Azt, hogy a barbr hadjratok kora vget rt, azt egy Vi-
lgtrtnelem szmokban cm knyvbl idztem.
n ezt jsgban kipellengreztem, s gy ltszik, ezt
megvltoztattk. Ugyangy, mint a dinroknak az
izje, ennyit kellett fizetni egy jobbgy felszabadt-
srt.
Ksznm szpen!
A hazai trtnelemtant knyvek mindig magyar-
zatra szorulnak.
Az r krdezte, hogy nem tudtok-e csinlni valamit
odahaza, hogy a mai trtnelemknyvekben ne alja-
stsk le a magyart, hogy szgyellni kelljen! Prblj
erre vlaszolni!
n is azrt rtam a munkmat, gyhogy a Tanknyvkiad
adja ki a megrendelseket a tanknyvek rsra, n nem kap-
tam mg semmi tanknyvre megbzst.
Nincs r lehetsg, hogy ellenvetseket csinljunk?
Szeretnm megkrdezni, hogy milyen nyelven besz-
lek a kalandoz seink? Egy-egy csatrl voltak fel-
jegyzsek a bartok kztt a klastromban, s ott olyan
30
sok szp, szabatos kifejezs van, amit mg ma is
hasznltak a katonink
n csak a Lszlnak a krdsre, a vlah dologra, ne-
kem gy rmlik, hogy a Lszl Gyula professzor ami-
kor Vancouverben jrt akkor megemltette hogy tu-
lajdonkppen valaki kidertette, hogy ezek a gulahok
[?] voltak akik a - trk trzsszvetsghez tartoztak.
Nem tudom, hogy helyileg hol, de valszn, hogy
tnyleg egy trk fle np lehetett, mert akkor ilyen
alapon, ugye, a szkely-magyar rovsrs lnyegben
nagyon nagy hasonlsgot mutat a trk rovsrs-
hoz. Lehet, hogy tnyleg volt egy ilyen gulah [?] nev
trk np. Szerintem sem a romnok seirl volt sz.
Valszn.
Mindenkppen a gulhokra gondolok n is, tjkozott er-
dlyiek teljesen egyrtelmen ezen a vlemnyen vannak,
hogy ezek a golhok. Egy dolgot meg kell emltenem. A ma-
gyar trtnettudomnyban valsggal dbbenetesen mg min-
dig az a vlemny ltalnos, hogy a kabarok ms nyelven be-
szltek, mint a magyarok. Egsz egyszeren rossz a fordts.
Grgl a nyelv glolla, a nyelvjrs dialektosz. Mint ahogy di-
alektusnak is mondjuk a mi nyelvnkben is, tvettk, megho-
nosodott idegen sz. Arany Jnos mr a mlt szzadban egy
tanulmnyban felhvta a figyelmet r, hogy vigyzat, mert
nem arrl van sz, hogy eltanultk a kabarok a magyarok
nyelvt, a magyarok meg a kabarok nyelvt, mert nem is le-
hetett elkpzelni, hogy abban a nagyllattart s legeltet kor-
szakban harminc-negyven v alatt kt np eltanulja egymsnak
a nyelvt. A nyelvjrst tanultk el! Aranynak ez a tanulm-
nya, abszolt grgs volt, Arisztophanszt fordtotta, a Ma-
darakat s mg ms munkjt. Ezt a tanulmnyt a Szpiro-
dalmi Kiad nhny vvel ezeltt megjelentette, az n lnyom
lektorlta a knyvet, gyhogy frissiben el is olvastam.
J hogy mondtad, Laci btym, a dialektust s a
nyelvjrs dolgot, mert, szerintem nem szabad annyi-
31
ra szentrsnak venni ezeket a dolgokat, amit flrtak
a biznciak, vagy akrhol, hogy ez tulajdonkppen [.]
tmpont a magyar nyelvnek a milyensgre a hun-
foglals korban. Csak egy plda erre. Krlbell
egy hnappal ezeltt kezembe kerlt a Ritka Knyvek
Knyvtrbl egy angol krnika, azt hiszem, 1660
krl rta egy angol szerz, s benne van egsz Eurpa
orszgok szerinti trtnelme, fldrajza dihjban.
Magyararszgot vgigolvastam, s nagyon sok rde-
kes dolog, van rla. Ugye, 1660 krli adatok, az il-
let mg jrhatott is Magyarorszgon, s klnbz
rgi hagyomnyokkal mg tallkozhatott. Ezt rja,
hogy nagyon objektv, nagyon j adatai vannak, s
sokat rt, de az egyik mondata, s itt r a magyar tem-
peramentumrl, a magyar npet jellemzi, hogy pl-
dul az a legnagyobb srts, ha valakit gyvnak ne-
veznek, s akkor ennyi meg ennyi ellensget meg kell
lni, s akkor trgyalhatnak vele. s azt rja, hogy a
magyar nyelv a klavirnak [szlavnnak?] egy dialek-
tusa, szlv nyelvnek tartja. Azt rja, hogy nem egszen
olyan, mint a lengyel, egy' kicsit klnbzik tle.
Ennyire objektv trtnsz, vagy utaz lerst mg
1660-ban is gy kell, gy lehet elfogadni, akkor nem
lehet kszpnznek venni teljesen azrt egy 200 vvel
elbbi adatot sem. Nagyon vigyzni kell, hogy milyen
vrat ptek egy ilyen kis megllaptsra.
Nem tudom, hogy van-e Magyarorszgon egy egye-
temen turkolgiai tanszk, vagy nll intzet?
Van.
n azt rja, hogy kt ven bell megvltozik a Fld-
nek a vlemnye errl a korrl, ugyanakkor sajt l-
nya vagy most a megjelent kzpiskolai knyvekbe
ugye a Lszl Gyulnak az elmletbl semmi sem
kerlt bele, szval hogy gondolja vagy hogy gondol-
jk elrni azt, hogy kt v mlva az adatokbl leg-
32
albbis a kztudatba s klfldre belekerljn?
n Kzain keresztl a hunokkal kapcsolja ssze a
magyarokat, de hogy a Kzai 730 honfoglalsa nem
inkbb a Lszl Gyula avar-fajta honfoglalsa volt-
e?
Kzai 872-t r a msodik bejvetelre. Ksznm, egyb-
knt nagyon j volt, amit mondott. Meg kell ismtelnem, hogy
n mit mondtam. Nem azt mondtam, hogy nyolc v mlva
meg fog vltozni, csak hogy trekednk arra, akik klfldn
vannak vagy odahaza, hogy ezt a misszit elvgezzk. Nzzk
meg, hogy mit rnak annak az orszgnak a tanknyvei rlunk,
ahol lnk. Ahol a magyaroknak most risi diaszprjuk van.
Sajnos. Htha fel lehet hasznlni ezt az idt. Nagyon j, amit
mond a Zoltn, de pldul azrt egy rgi feljegyzst ugye,
mgiscsak figyelembe kell venni, ha msrt nem, azrt, hogy
megcfolja az ember, hogy nem gy van. De nagyon rdekes,
hogy az arabok, akiknek a kereskedi jrtk ugye, ezeket a
tenger feletti vidkeket, jrtok Kazriban, jrtak a baskrok-
nl, ezek praktikus emberek voltak, ezek adtak-vettek ezeknek
trgyalni kellett, beszltek emberekkel szval olyan letszag
s hitelesnek mondhat tudstsaik vannak, amelyek nem
mondhatk el mondjuk csak egy tudsrl. A nyelv miatt,
azt mondja Ibn Fadln, hogy a kazrok nyelve nem trk.
Klnbzik attl. Azt mondja, hogy a bolgrok nyelve olyan,
mint a kazrok. n mindig csodlkozom azon, hogy mirt be-
szlnek bolgr-trk nyelvrl. Sajnos nem ismerek bolgr for-
rst, most mr utna kell nzni. Egy bolgr trtnelemknyvet
elemeztem, abban nem volt sz a nyelvrl. Gosztonyi Klmn
elmlt nyolcvanves, amikor meghalt. Sesztin professzor tan-
szkn. a Sorbonne-on volt docens Sumir-magyar etimolgiai
sztr s nyelvtan cmen 75-ben knyvet adott ki. Nyelvtani
rsze van s 920 szt vet egybe hsz nyelven. azt mondja,
nagyon pt erre az Ibn Fadlan-fle tudstsra, s a kazr
nyelvet egy szkta nyelvnek tartja s tekinti, s ilyen rtelem-
ben tekint a ma mg l, egzisztl nyelvnek a klnben elve-
szett szkta nyelvet, amelyik a kazr nyelvvel is azonos s
33
elzmnyt a sumirban ltja. Nem akarok felvetni olyasmit,
ami vitra adhat alkalmat, csak ebben az sszefggsben azt
szeretnm mondani, hogy az olyan tudsts, amely keres-
kedk, gyakorlati emberek rsbl maradt fenn, az ltalam
mindig figyelemre mlt. Egy Jakut nev utaz pldul IV.
Bla idejben elment Alekba, ott egy mohamedn iskola volt,
akadmia, s ott tallt Magyarorszgrl odament bszrm-
nyeket, mohamednokat, ezek Taksony, idejn jttek be a rgi
Bolgribl, abbl a Bolgrbl, amelyikben 920-bl mg
egy lmos nev vezetjk volt. k akkor vettk fel a moha-
medn hitet. Azt mondja ez a dik ott Alekban, ennek a Jakut
nev arabnak, hogy van vagy harminc falunk amelyik flr v-
rosokkal. Ugyanazt a nyelvet beszljk, mint a magyarok,
ugyangy ltzkdnk, mint a magyarok, egytt harcolunk az
ellensgeikkel kivve, ha a magyarok ellensgei muzulmnok.
Ez azrt is rdekes jogilag, hogy a magyarok adtak kln jogot
nekik, hogy itt vagytok, itt ltek, de ha vallsi atyjafitokkal
kerlnk hborsgba, akkor nektek nem kell harcolnotok.
Csodlatos dolog! A XIII szzadban. A legkomolyabb tuds-
ts mirlunk egy Dzsajhni nev arabtl 870-bl szrmazik,
aki megrja, hogy sok szntfldnk van, s falvaink vannak.
s ltta hogy a magyarok raknak be gabont grg hajkba a
kiktkben.
Vannak-e jabb adatok Attila hallra vonatkozan
s Imre hallra vonatkozan, mert szerintem ezek
mindig olyan homlyosak? A msik krdsem, hogy a
Vazul megvaktsa a beznltt nyugati kultra
eredmnye volt, vagy milyen krlmnyek kzt tr-
tnt?
A grgk [biznciak] tzezer katont vaktottak meg.
Tzezer embert! Az a Szsz Henrik [Konrd] Nagy Ottnak a
testvre, aki a magyarok szvetsgestl Arnulftl 955-ben el-
foglalta Regensburgot, s aki felakasztotta Bulcst, Lehelt s
Srt, az eltte frfiatlantotta abban az esztendben az
aquvilleai rseket, s megvaktott ugyancsak valami jelents
egyhzi mltsgi embert. Most nem ugrik be az agyamba a
34
neve. Nem nlunk talltk ki. Al-Muqadaszi arab azt rja a
magyarokrl, hogy nem bntjk a foglyaikat, st ha sebesl-
tek, gygytjk is.
Egy Alonstraku nev nmet 920-ban megjelentetett a
Niebelungen-liedenrl egy ktktetes nagy munkt s azt rja
920-ban, hogy a magyarok tantottk meg Eurpt a vendg-
szeretetre. Aztn azt mondja, hogy mi a sajt nprl
mondja megknoztuk, vagy felakasztottuk a foglyainkat, s
is azt mondja, amit ez az a1-Muqadaszi, a magyarok a fog-
lyaikat nem bntottk, st ha sebesltek voltak, poltk. Azt
mondja Bonfini a rlunk szl munkjban, hogy sok rosszat
sszertak a magyarokrl, de azt senki nem lltotta, hogy a
frfiak, vagy a nk szemrmt megszentsgtelentettk volna.
Atilla s Imre hallrl nem tudok jabbat. Imrrl tbb
mindent hallani, azt is, hogy ugye besenyk ltk meg, hogy
nyargaltak vele egy erdben, hallra nyargaltattk s gy to-
vbb. Nem tudom. A rendkvl okos, tjkozott s tolerns
Padnyi pldul Szent Istvnt vtlennek tekinti Vazul megva-
kttatsban.
A Heltai krnika lerja, hogy Gizella s az idegen
grfok, hogy nehogy egy rpd utd kerljn a trn-
ra, hanem Pter, egy sszeeskvst Istvnnl, a me-
rnyl elejtette a trt s azt mondta rla az illet, a
Vazul bztatta fl ket, Istvn megbocstott nekik, de
k felhasznltk arra, mert tudta, hogy nem volt
trnrks, menesztett egy futrt Nyitrra, s k va-
kttattk meg. Ott van a Heltai krnikban lerva. Gi-
zellnak a rokonai vakttattk meg Vazult hogy ne-
hogy kerljn trnra, s ahogy lerja Vaszary Kolos
hercegprms, Istvn menti meg a kt fit s gy tud-
tk az rp-hz fnntartst biztostani 1301-ig. Ez a
valsg.
Mieltt krdeznk, visszatrek egy kifejezsedre. A
foglyok szabadon bocstst krte a ppval Bene-
dek ppa, igen Ez beleillik abba, amit az elbb
mondtl, hogy nem is nagyon akartak hazamenni,
35
mert Magyarorszgon fogolynak is esetleg jobb sor-
suk volt, jobban bntak velk.
Ez nem alaptalan, erre van feljegyzs, pldul Priszkosz
rhtornak is azt mondja a hun udvarban egy volt grg, hogy
itt szabadabb ember, s elmondja, hogy milyen elnyei van-
nak, hogy Atilla udvarban lakik
A krdsem pedig az, belekapcsoldva a
manicheizmusba.
Van nekem valami fljegyzsem, valami kivgsom
knyvbl, hogy a manicheistk sokkal, elssorban is
egy professzor azt rja, hogy a manicheizmus abban
az idben sokkal keresztnyibb volt, mint az akkori
keresztnysg. s az elterjedtsge sokkal nagyobb
volt, mint amennyit ismernk. A magyarorszgi vo-
natkozsukban a manicheistk sokan voltak, mert
mg Szent Gellrt is kibocstott ellenk psztorleve-
let, s ami nagyon rdekes, beleillik a zaftos kifejez-
sekbe, valahol valamelyik trtnsz megjegyzi, hogy
fnnmaradtak azoknak mg az imdsgaik s krom-
kodsaik is. Szerintem azok a kromkodsok valsz-
nleg j paraszt kifejezsek voltak. Szval a
manicheizmusrl esetleg, ezekrl valamit mg, hogy
mennyi lehetett, milyen elterjedtsgnek rvendett
Magyarorszgon, mert Eurpban is s zsiban is
nagyon nagy volt. jguriban uralkod valls.
Az a helyzet, hogy a magyarok olyan szles gyep ve-
zettel vettk krl az orszgot, s olyan flnyesek voltak ka-
tonailag, hogy amikor mg a trtsek eltt ugye kifejezbb
lehetett a kintrl, a Krpt-medencn tlrl hozott vallsoknak
az arnya, ezrt errl feljegyzsek, tudstsok nincsenek, a
sajt feljegyzseinket, rovsfeljegyzket pedig elpuszttottk,
illetve az id vasfoga megette, mert ugye, a fa nem marad
meg. Arnyokrl nem tud az ember. Azutn olyan korszak
volt, hogy egy mohamedn vagy egyltaln brmelyik uralko-
d vallsnak a kpviselje mltsgn aluli dolognak tarthatta,
36
hogy vizsglja, elemezze, tanulmnyozza s beszljen is arrl,
hogy ennek vagy annak a npnek milyen a vallsa. Errl alig
van valami. Ugyangy, mint ahogyan szinte feltn, hogy a
Nyugat-Eurpt vtizedekig jr magyarokrl semmifle,
mondjuk trsadalmilag hitelesnek tekinthet feljegyzs s kp
nincsen. A biznciakrl s az arabokrl megmondtk, hogy
hogy ltztt meg hogyan beszlt, meg hogyan gazdlkodott.
Valahogy mintha hinyzott volta ezeknek a szerzetes krnik-
soknak ebbli mveltsgk. Illetve ebben a korban ilyen lts
nem volt. Mint ahogy egy idben a trtnetrsban is az ural-
kodott, hogy megmondtk, hogy ki mikor volt uralkod, mi-
lyen hadjrata volt, de sem a gazdasgi letrl, sem mondjuk a
szociolgiai kprl egyetlen sor sincs a rgi munkkban. Ez a
fogyatkossg megvolt, s azrt teljesen tancstalanok va-
gyunk, ilyen kls adatokbl, mr amik korbbrl vannak,
prblja az ember sszelltani. Vagy hely- s csaldnevekbl,
kiszlsokbl, teht a nprajz segtsgvel s a mesk elemz-
svel tudunk valamit kihozni abbl, hogy mi lehetett. Hiteles
tudsts Nyugat-Eurpbl nincsen.
1988
37
Beszljnk a magyar Atilla
2
-opera szerepli-
rl
Szzadunk negyvenes veiben mr tz Atilla-operrl tud
Szsz Bla huntrtnete Kztk az 1 846-ban rt Verdi-mvet
nem is oly rgen mi is lthattuk a Margitszigeten. Ha szveg-
rja nem hagyja cserben 1812-ben tervezett munkjnl,
Beethoven gniusza is megszlaltathat lenne napjainkban a
sok hres alkot sorban Aminthogy fzdik Atilla-ihlets
zenei alkots a mi Liszt Ferencnk nevhez is, A Hunok csa-
tja m 1857-bl
Hossz volna elszmolni a rla rt sznmveket is S ezek
szerzi sem akrkik. Sorneille pldul 1668-ban elkszlt At-
tila hun kirly cm tragdijval Egyszer taln ismerteti eze-
ket valaki nlunk az operk mondanivaljval egytt, mg ha
a klfldi mvek szemllete nem is mind tetszenk neknk
Itt van most viszont a mi hazai nagy vllalkozsunk
Szrnyi Levente zenje, Nemeskrty Istvn szvegkny-
ve s Lezsk Sndor verses bettei, egszben a rockopera
mfajban letre kel m. Els sznrevitelnek napjrl is tu-
dunk mr augusztus 20-n lesz.
J volt ennek az opernak mr a beharangozsa azzal
kezdtk, hogy a mg csak vrhat kznsgtl javaslatot kr-
tek az alkotk a szereplk kivlasztshoz. Szeretnk rtk ,
ha a produkci ltrehozsnak az egsz folyamata kzggy
vlna

2
Beszljnk a magyar Atilla-opera szereplirl. Kziratbl.
1993 augusztus 20-n volt az Atilla sbemutatja a Margitszigeti
Szabadtri Sznpadon, Nemeskrty Istvn szvegknyve alapjn,
Lezsk Sndor verseivel, Szrnyi Levente megzenstsben S L. a
bemutat eltt ltta az alkotknak a leend nzkhz szl felhv-
sban a szereplk operabeli nevt, s ezzel kapcsolatosan lerta
szrevteleit, mely megjelent: Attila-rejtly Birodalmi rdekek,
Heti Magyarorszg, 1993 30 sz. Sajnos, a cmet s a szveget is t-
rtk. Az eredetit kzljk.
38
Szerintem is kzgy ez az opera. Zenei s eszmei ese-
mnyknt azz teszi az Istvn, a kirly-t kveten az jabb
trtnelmi mondanivalja, szinte mint valamely zenemsoro-
zat folytatd rsze.
Kr hogy a szvegknyv a nyilvnossg szmra mg is-
meretlen, mert kzgy szmba menne az is ha errl ugyancsak
beszlhetnnk. Ht hogyne, ha meggondoljuk, mennyire elha-
trol bennnket mai trtnszeink legtbbinek vlemnye
nemcsak Atilltl, de nptl, a hunoktl, szkitktl is. Egy
olyan orszg npt, amelynek fiai kztt napjainkban is felt-
nen nagy szmban vannak Atilla s Csaba nevek. kztk
vilgrang sportolk is, s ahol Csaba helysget szintn szmo-
sat lehet felsorolni
Ez az opera szinte bravrosan fl n, fl nhet a tudsi
ktrtelmsgeknek, valszn mg sokg zsilipeket is nyitva
a rgi s j rtelmezseknek Azt a feladatot mindenkppen be
kell tltenie, hogy hun dolgokban trtnelmileg a leghitele-
sebb legyen, mert a magyaroktl, egy magyar mti ezt min-
denkppen elvrhatja a vilg, nem szlva ebben persze fknt
magunkrl
E flttlen hitelessg irnti igny jegyben hadd adhassam
kzre nhny szrevtelemet az alkotk javaslatot kr felh-
vsbl megismert operai szereplkrl Olyan emberknt ezt
taln mindenkppen megtehetem, aki a msodik vilghbor
utni nemzetietlen korszakban szint egyedlien s ltvnyosan
killtam a hun-magyar kapcsolat tlz s bnt tagadsa, a
magyar hunkrnika hiteltelenn ttele ellen, noha ezrt nyilv-
nos visszhangot egy minden magyar rdek gyben ellens-
ges indulatnak bizonyult npszabadsgos sajtbetyr mrge-
zett nyilt kivve nem kaptam.
Hogy elksett volna a vllalkozsom, ha mr a betanuls
fzisban lv operrl tudunk? Nem lenne az, kt okbl sem.
Egyrszt fknt nevek, cmek s rangok hitelessgnek a vita-
tsrl van sz, esetleges vltoztatsuk rintetlenl hagyhatn
a szveget, a zent s a dalok szvegt egyarnt, kivve kis-
mrtkben Onegesios s Oktar esetben, msrszt minden
nyilvnos trds, rvels csak nvelhetn a kznsg st mg
az rintett szakmk rdekldst is
39
Az opera kvetkez szereplire tennk szrevteleket
Attila r, a hunok s germnok fejedelme
Onegesios hadvezr, a grg hun
Oktar germn trzsf
Rugila udvarhlgy
Bigila, brgyilkos biznci diplomata
Nemere hun trzsf
Lssuk. lttassuk legelsbb Atillt, mg a jobb megis-
mertets szndkval is.
Atilla r, a hunok s germnok fejedelme
Mindenekeltt nem neveznm t semmikppen sem feje-
delemnek, br az alkotk bizonyosan nagyon megfontoltk ezt
a cmet, hiszen elt mind a magyar krnikk, trtnelmi mun-
kk, mind a klfldi rsok kirly, nagykirly megnevezsei-
tl. Magyarabbnak gondoltk taln vagy gy vltek egyenls-
get tenni a hunok-germnok prhuzam kedvrt? Tekintve,
hogy a gtoknak (mert germnokknt elssorban rluk lehet
sz) vltoz megnevezsben sajt fejedelmeik, kirlyaik vol-
tak hun alvetettsgk idejn is.
Atilla azonban mr nem trzsi fejedelem volt, els az
egyenlk kztt, hanem egyeduralkod Nem gy mg eldei,
Balamber s Karaton vagy a 400-ban egyenesen fejedelemnek
(regulusnak) titullt nagyapja, Uldin Ugyangy a mr inkbb
nagyfejedelmi hatalm apai nagybtyjai, mint Oktr vagy az t
ppen kzvetlenl megelz Rof (Roas, Ruga)
Cme megtlsben az irodalom elsrangan eligazt.
A nla 448-ban jrt Priszkosz rhtor egyrtelmen a szk-
tk nagy
kirlynak minsti, akinek udvarban mint megjegyzi
a szkta kirlyok egsz hada nyzsgtt. A vele egy idben ott-
tartzkod nyugatrmai kvet, Rmulosz is gy jellemzi: soha
sem Szkithia, sem ms orszg fejedelmei kzl senki ily rvid
id alatt oly roppantot, mint nem mvelt, hogy egsz
40
Szkithin kvl az cen szigetn is uralkodik, s a rmaiakat
adfizetiv tette.
Uralmi terlete nagysgt a francia Thierry Amad is lt-
tatja e birodalom, ha kiterjedsre fll nem mlta, vetekedett a
rmai birodalommal
A mi Kzaink, hun krniknk rja rzkletes kpet ha-
gyott rnk
rseinek els csapat ja Sicambritl (buda) kezd-
ve sorjban, amennyire egyik kiltsa a msikig el-
hallhatott, Nmetorszg Colonia (Kln) vrosig
szokott vala jjel-nappal llani, a msik Litvig, a
harmadik a Don foly partjn, a negyedik Jadra (Z-
ra) dalmcziai vrosig llomsoz vala, kiknek riad
szavbl a vilg ngy rsze megtudhatta, mit csinl
Ethele, vagy mily tborozssal foglalkozik"
A gtok trtnett Atilla halla utn szz vvel,
Cassiodorus azta elveszett mve alapjn megr Jordanes is
fejedelmeket, uralkodkat lt alattvaliknt, s ppen a gtok-
it, akik mint rja gy uralkodtak, hogy egyszersmind a hu-
nok kirlynak, Atillnak uralmt is szolgltk. Nekik mg a
rokon vizigtokkal szemben sem lett volna szabad megtagadni
a harcot, mert az r akaratt, mg ha rokongyilkossgot paran-
csol is, teljesteni kell.
Ezt a jellemzst is Jordanesnl olvashatjuk
"Atilla, az sszes hunok ura s majdnem egsz
Szkithia npnek a fldn egyedli uralkodja, az
sszes nemzeteknl bmulatos hrnvre tett szert"
Ktsgtelenl elismer szavak, noha ez a szerz nem sze-
rette sem Atillt, sem a npt. Tulajdonkppen adott tpot
nagyhrv vlt munkjval ksbbi clzatos rossz hrhez, l-
nyegben mg e soraival is ez volt a frfi, kire a vgzet b-
lyegt ttte, ki a npek rettentsre s a vilg rendtsre sz-
letett. Mert ki mst visszhangozna a XIX. szzadban r, az
egybknt kevs rokonszenvezk kz sorolhat Thierry
Amad, mint az idzett VI. szzadi eldt e nv, Atilla, az
emberisg emlkezetben Nagy Sndor s Caesar neve mellett
vvott magnak helyet. Ezek hrket a csodlatnak ksznhe-
tik, a rmletnek
41
Beszdes klnbztets Az ilyen helyzetre lehet megvil-
gtsul tall a monds nem a mi kutynk klyke. Azrt persze
ksznjk meg Thierrynek tbbek mellett a Heldenbuch
Etzels Hofhaltung eme szvegnek kzlst
"volt Magyarorszgon egy nagyon hres kirly, kit
Atillnak neveztek Soha, sehol nem akadt hozz ha-
sonl. Gazdasgban s nagylelksgben senki sem rt
fel hozz. Tizenkt korons kirly szolglta, tizenkt
herceg leste parancsait, harminc grf, lovagok, ne-
mesek s szmtalan fegyveres is. Ez a kirly annyira
igazsgos s embersges volt, hogy prjra tallni
sem lehet".
Mint minden hsmondnak, ennek a mlyn is lmny s
meggyzds rejtezik, amelyet kvetkezetesen megrizhetett a
npi emlkezet.
Ha mr most vgl azt nznnk, mely npnek vagy n-
peknek volt ht kirlya Atilla, ebben perdntnek tekinthetk
egy, a temetsn lltlag elhangzott gysznek sorai, illetve
hogy ennek Cassiodorus ltal val megrktsekor, teht az
500-as vek elejn ezt hogyan tudtk A verset rnk hagyatko-
z Jordanes szerint a koporst krl lovagl harcosok nekel-
tk ezt a verset.
Nem hinnm, hogy sokan volnnak haznkban a ma lk
kzl, akik tallkozhattak e becses emlkkel, flidzem ezrt
dr Bokor Jnosnak 1908-ban Brassban megjelent magyar
fordtsban
A hunok kirlya, Attila
Mundzuk fia
A legvitzebb npek ura
Aki eltte nem hallott hatalommal
Brta a szkta s germn kirlysgokat
St, rmletben tartotta
A vrosokat elfoglalvn
A rmai birodalom kt csszrsgt
s hogy a maradk is el ne pusztuljon
A knyrgsek ltal engeszteldve
vi adt fogadott el.
42
Mikor pedig a szerencse
Kedvezsbl mindezt vghez vitte
Nem ellensges seb s nem is
vi rmnya folytn
Hanem npe srtetlensgben
rmk kzt vigadva
A fjdalom rzse nlkl hunyt el.
Ki vln ezt hallnak,
Amelynl senki sem gondol bosszra.
Volna mit elemezni s magyarzni e mindenkppen in-
kbb a kt rmai csszrsg rdekeit s szemllett tkrz
fogalmazs szvegen, de ehelyt ezt most ne tegyk, pusztn
azt fogadjuk el az Atilla hallhoz e legkzelebbi idej gysz-
nekbl, hogy Atilla a hunoknak volt a kirlya s egyben brta a
szkta s germn kirlysgokat, vagyis ezeknek is az ura volt.
Atilla, a hunok kirlya, a szkta s germn ki-
rlysgok hatalmas ura
Ez a hrmas cm lehetne teht Atilla egyik hiteles cme,
mltsga: Saxo Grammaticus-fle.
Knlnak mg ugyancsak hiteles rangot a magyar krni-
kk is.
A kirlyi cmre magra egyrtelm mr a magyar Anony-
mus jelzje: nagyhres s igen hatalmas Attila kirlyrl szl.
A Kpes Krnika (1358) szerint a hunok a mdek, gtok s
dnok kirlya" A Budai Krnika (1471) idevg szvegt ls-
suk teljes egszben cmzst ugyanis (mr Atilla) ilyen tor-
mban ratta Atila (gy), Isten kegyelmbl Bendekuz (k-val)
fia, aki Engaddiban szletett, a nagy Nemroth unokja, a ma-
gyarok mdek s gtok kirlya, a fldkereksg flelme s Isten
ostora.
Thurczi krnikja (1486) "a hunok, a mdek, a gtok s
dnok kirlya
Feltn, hogy szmos magyar krnikaszerkeszt s szak-
rt ltalban gazdag jegyzetanyagban ezeken a felsorolso-
kon, taln mert komolytalanoknak vli tsiklik, gy kivtelnek
43
tartom Krist Gyult, aki ismeretem szerint egyedl tesz
megjegyzst rjuk a Kpes Krnika j fordtsban a 64 jegy-
zetben. Elutastja, s igen kurtn: Atilla kirlyi titulusa a kr-
niks koholmnya.
Sietve iderom hogy n nem mernk ilyen btor lenni,
mg ha oly alapos tuds trtnsz volnk is, mint . Sokkal
inkbb rvetnm magam az j nyomra, klnsen a md vo-
natkozsra. Kzai Krnikja emlti ugyanis pldul hogy
"Ethele a viselet mdjban s alakjban (ltzkd-
sben) mind maga, mind nemzete a mdok mdjt
tartja vala.
Honnan vehette ezt Kzai, mg ha csak elterjedt divatra
hivatkozna is?
rdekes adatokat jsgol Atilla udvarban Rmulosz, a
mr idzett nyugat-rmai kvet is Priscosnak me:
"nem igen tvol van a mdok fldje a szkitktl (hu-
noktl), akik benyomultak a mdok fldjre Vaszikh
s Kursik vezetsvel, kik a kirlyi szktktl valk s
sok np urai voltak:
Emltend, hogy ez a hadjrat mg e kvet korban tr-
tnt, 395-ben mert mint mondta , e vezetk ksbb szvet-
kezs vgett Rmba jttek. De ugyangy benyomultak a hu-
nok a md fldre 441-ben is. Emellett nagy szmban ltek
szauromata nven odateleptett mdek a Volga s a Don men-
tn is.
Mirt ne lehetett felettk kirlyi cme Atillnak?
Ami pedig a dnokat illeti? Thierry Atilla-knyvben is
olvashatjuk hogy a szszok nagy npszvetsgnek terlete az
szaki-tengerig s Jtlandig nylt el, s magban foglalta a
szintn hun fennhatsg al tartoz Dnit is. Tegyk e trt-
nelmi tny mell az 1200 krli fantasztikus dn trtnetet,
amelyben a hunok Hun nev kirlyuk alatt harcolnak a dnok-
kal.
Ersti krnikink hitelt, ha a rgi magyaroknak volt sa-
jt hun hagyomnyuk. A csak nlunk ismert s hasznlatos
Bendegz nv ezt pldul mr nmagban bizonyoss teheti.
Mr csak azrt is, mert kt krniknk (eltr rtelmezsben)
emlti.
44
Imigyen a Kpes Krnika
amikor Csaba Szktiba rkezett, Bendekuznak,
nagyatyjnak tancsra, akit mint mondjk, egszs-
gesen tallt, de nagyon megregedve, Korozmibl
vett magnak felesget
A trk nyelvbl magyarra visszafordtott Tarihi
ngrsz krnikban a valsznbb generci-vltozat gy
hangzik
Sziddija (Szkithia) tartomnynak volt egy uralko-
dja, aki Hunor fiainak a nemzetsgbl szrmazott
Atilusz kirly nvrnek a fia volt, Bendekusznak
hvtk, s gy Kabnak (Csabnak) rokona volt Az-
tn Kaba Bendekusz kirllyal tallkozott, egyms
hogy lte fell tudakozdtak, hol nevettek, hol pedig
srtak rmkben"
n mindkt, csak magyar krniks adatot, lenygz
fontossgnak tallom, gyis mint eredeti hun hagyomnyunk
ma annyira szilrdnak ltsz tagadsnak kitn cfolatt.
Ezek utn az Atilla-opera szerzinek ezt a vltozatot is
merem ajnlani Atilla cmeknt a hunok, mdek, gtok s d-
nok kirlya.
Utvgre egy magyar szerzs m nyugodtan rvnyest-
heti tbb magyar krniksunknak a vlemnyt, az lltst.
Onegesios hadvezr, a grg "hun"
Az Atilla utn mltsgban e msodik ember szerintem
nem csupn hadvezr volt. ezrt nem j ez a cme, ami ennl
mg fontosabb, nem volt grg, s gy csupncsak idzjelesen
hun, hanem szletett hun volt Ezt a tnyt pedig nagy megfon-
toltsggal kell eldnteni, mert ms-ms szveget kell a szj-
ba, illetve dalt az ajkra adni egyiknek is, msiknak is aszerint,
hogy nemzetre ki is valjban.
Onegesios szemlyre mr Priscos kveti jelentsnek
tudtommal els magyar nyelvre fordtja, Szab Kroly is
rszletesen kitr. Mindenekeltt rszletesen leszgezi, hogy ez
az elnevezs nem szemlynv, hanem mltsgnv, amint nem
az Bborbanszletett Konstantinnl a magyar glsz (gyula) s
45
karkhsz (horka) sem, vagy ppen a napjainkban ltalnos mi-
niszter sz sem.
rtelmt, jelentst Szab Kroly mg a grgbl fejti
meg: egesios, szerinte vezrjelents, az eltag on- pedig hont
vagy hunt jell, ily mdon hon- vagy hunvezrnek rhet
mltsgnvnek olvasand.
Vmbry rmin a trk oni-ijiz szra pt. Szerinte je-
lentse 'tizek gazdja, hatalmas, nagynev'
A szzad leghresebb nmet huntrtnsze, Franz Altheim
(Attila und die Hunnen, 1951) rdekes mdon Vmbryt foly-
tatja, mert elfogadja az on-ijiz-t. 'tizes' ksrete van rtelem-
ben. gy ltszik, a mai nmet tudomnyban oly ltalnos eb-
bl a szbl kiindulni, hogy a Priscos kveti jelentst 1955-
ben fordt Ernst Doblhofer Onegesios neve mell zrjelben
mindig odateszi Hunigais. sszecseng ezzel Jelentsben a
magyar Attila s hunjai ktetben a gtok ln Itliba betr
Radagais neve, akit Vczy Pter pogny szkta vezrnek ne-
vez.
A kt mltsgnv-elemzs egyikbl sem kvetkeztet-
het teht a grg szrmazsra utal elnevezs. Ms okbl
sem Onegesiusnak van ugyanis egy testvre, Priscos szerint
Szkottas nev. Szintn tekintlyes ember a hun elkelk k-
ztt. Elemzi Szab Kroly az nevt is. gy tallja, hogy az
sszetett szk bet a hellnben meg nem lv s s cs hangot fe-
jezi ki, gy a Szkottasz, elhagyva a grgsit asz-t, olvashat
Csot-nak vagy Cst-nak is, ezltal mg magyar rtelm szt is
lt benne,
Ebbe persze ne menjnk bele, de azt emltsk meg, hogy
ez a Szkottasz nem is tud csak hunul (Mellesleg a btyjrl,
Onegesiosrl sem emltdik, hogy grgl tudna). Kitetszik ez
abbl, hogy
"magam mell vve a barbrok nyelvt jl kitanult
Rusztikioszt irja Priscos , elmentem Szkottaszhoz
Onegesios jelen nem ltben (az akatziroknl volt
Ellkkal), neki, mint testvrnek, mg inkbb kell an-
nak javra munklkodnia"
(csszrukkal trgyal kvetnek szerettk volna megnyer-
ni).
46
Kzli Priscos a testvr voltt megerst szkottaszi vlaszt
is
"ne ktelkedjetek, hogy Atillnl csak annyit szlha-
tok s tehetek, mint testvrem s azonnal lra lvn,
Atilla strnak vgtatott"
A mr idzett Altheim is hunnak tartja Szkottaszt, egye-
nesen a hun Szkottsznak, der Hunne Skotta (latinosan Skotta)
nven nevezi
A magyar Vczy Pter jelzje alapjn is a testvrek hun
csald fiai: Atilla barbr udvarmesternek, Onegesiosnak egy
sirmiumi fogoly rmai frdt ptett rja.
A mlt szzadi Thierry ms vlemnye mltsgneve g-
rg hangzsn alapszik: Onegesios, kinek grg neve elrulja
eredett, de ki a hunoknl nvekedett mondata vall erre.
A legfbb tan, Priscos azonban szlhatna ennek a fem-
bernek esetleges grgsgrl, mint ahogy emlti ezt egy ltala
hunnak nzett, m t hellnl dvzl grgrl, amikor kije-
lenti rla, hogy e szkta szletett grg.
Ktelyoszlatk Onegesios sajt szavai is, ahogyan a k-
veti meghvst elhrtja:
az n hazmban (nem azt mondja ebben a hazban)
nektek is tbbet hasznlhatok, mintha a rmaiakhoz
mennk s azltal kitennm magam annak a gyan-
nak, hogy a kirly terveit keresztezem.
Mg tovbb
azt gondoljk, hogy esenghetnek a rmaiak annyit
eltte, hogy elfeledkezzk szkta neveltetsrl, asszo-
nyairl s gyermekeirl s azt hiszik nem tartja na-
gyobbnak Atillnl a szolglatot mint a rmaiaknl a
gazdagsgot?
Priscos az Onegesios nevet azrt hasznlhatta, mert az on-
ijiz az flnek gy hangzott Altheim ezt vli , vagy mert
szerept grg szval gy rtelmezte. Brmint van, slyos rve
a fordt Szab Kroly trtnsz megllaptsa:
elkpzelhetetlen hogy a vrsgi rendszerben l hu-
noknl a msodik ember idegen lehessen."
Egyrtelmen kijelenthet, hogy Onegesios hun nemzet-
beli fember volt s nem grg hun.
47
Nem tudok igent mondani a hadvezr megjellsre sem.
Ms-ms hatskrrel illetik a trtnszek is. Kett sincs k-
zlk egytt aki ugyanazt mondan beosztsrl, legfeljebb
hasonlt mondanak
Vczy Pter hrmas szereppel jellemzi hun fejedelem, ud-
varmester, Atilla major domusa. Thierrynl fminisztere, els
minisztere. Alfldi Andrsnl hadvezre. Kiss Bla hres
Atilla-knyvben nagymarsall, kancellr
n Bartal Gyrgy magyar jogtrtnszre szavazok aki a
Nagy r, Br cmet vallja.
Szerinte a prthusoknl a Surena volt a kirly utn a leg-
fbb llami tisztsg, amelyet Atilla idejben az Onegesis ne-
vezet, a vrkunoknl (avarok) a Jogr, a magyaroknl a Nagy
r Br vagy Ndor nv alatt ismernk. A frankok nagybirja,
Grand Juge-jk, Maior domusuk tvtel a hunoktl, ugyanaz a
szemly, mint a magyarok nagybrja, ndora (Kzai szerint
Recto, vagy Judex) s mint Etelnl, a frankoknl is egyszer-
smind fvezr, a kirly, a fejedelem ftancsnoka, vlaszainak
szerkesztje.
Ilyen szerep s hatskr tkrzdik Priscos tudstsbl
is. Onegesios szerkeszti mg pldul Atilla vlaszt a biznci
csszrnak, trgyal kldttsgkkel rabok kivltsrl,
megy Ellkkal az akatzirok megrendszablyozsra, de az
vezetsvel trt be 441-ben egy hun sereg a ksbbi
Szermsgbe.
Legtfogbb cme ily mdon magyar pldban s rtel-
mezsben Nagy r Br vagy Ndor. E kettbl lehetne v-
lasztani.
Oktar germn trzsf
Ezt a germn trzsf megjellst akr sajthibnak is tart-
hatnm oly mrtkben ltom tvesnek.
Cfolatul lssuk elsknt a legrgibb ismert ktft,
Jordanes vlemnyt:
Atilla atyja Mundzuk volt, akinek testvrei voltak
Octar s Roas akikrl azt beszlik hogy Atilla eltt a
hunok fltt uralkodtak, ht nem mindazok fltt akik
48
fltt maga.
Vczy Pter Oktar s Ruga (Rua) Atilla anyjnak,
Mundzsuknak voltak a testvrei, k teht ktsgtelenl a nagy-
fejedelem (Karatonrl van sz) nemzetsghez tartoztak.
Atillnak mg egy msik nagybtyjrl tudunk (anyai g) ezt
Aj-Barsnak, vagyis Holdprducnak mondtk. Lehetsges hogy
mr Oktar s Ruga megosztottk egyms kzt a hatalmat. Az
idejkben mr elrik a hunok terjeszkedsk legnyugatibb
pontjt, az szaki-tengert s Ruga az, aki Aetiustl megszerzi
Pannnit. Az elbbi 430 krl. a msik 434-ben halt meg.
Ktsgtelenl hun ez az Oktr, grg irknl Ouptar.
Jordanes szerint a Rajna vlgyben rte a hall egy bur-
gundok elleni tkzet elestjn. Ha germn trzsfknt da-
lolna az operban, szvege s dallama flttlenl vltoztatsra
szorul.
Rugila udvarhlgy
Mr szltunk Atilla egyik nagybtyjrl, akinek eredetileg
Priscosnl Ruas, Jordanesnl Roas, Theodoretosnl Rlasz a
neve. Azrt eredetileg, mert Szsz Bla szerint Mommsen egy
tvoli nyugati forrs, meglehetsen nknyes korrekcijval
Ruga, illetve Rugila nv mellett foglalt llst, s ezt az fel-
nmet Ruga szval veti egybe, amelynek aztn Rugila a kicsi-
nytett alakja lenne. Hasonlan a Wulfila (farkasocska) sz-
kpzshez. Lttuk, hogy magyar trtnszek is, gy a feljebb
idzett Vczy Pter fknt a Ruga alaknl llapodott meg. A
klnben kitn Harmatta Jnos Atilla apjnak (Mundzsuk) s
kt testvrnek (Oktar, Ruga) a nevt a gt nyelvnek ajnd-
kozta. Lehetsges volna, hogy a gtok kln neveket adtak
volna a felettk uralkod hun vezetknek? A mi Bendegz el-
nevezsnk alapjn, s bizonyos, hogy ez lehetett az igazi hun
nv, ez valsznsthet. Krnikink is Ethele, Ethela nven
emltik Atillt. S ha ehhez hozzgondoljuk az Etelkz helyne-
vet, orszg nevet, ahonnan rpd magyarjai kzvetlenl a
Krpt-medencbe jttek sajt nvanyagunk nyomn is izgal-
mas kutatsi tr nylhat szmunkra.
49
Rugilhoz visszatrve, hogyan s miknt tartozhat e sok-
fle bizonytalansg Szrnyi Leventkre? gy, hogy nem j,
megtveszt ez a Rugila udvarhlgy elnevezs. Ht mg ha ez
is gt, germn? Nincsenek is mr ezek tl sokan? Hol van pl-
dul masszagta, szkta szemly? Higgynk Procopius adat-
nak is, hogy Atilla a szktknak s masszagtknak a seregei-
vel ment Aetius ellen, s tartsuk szben Jordanes flrerthetet-
len trekvst, hogy a gtok trtnelmi nagysgnak nvelse
rdekben azonostja ket a nluk sokkal nagyobb ltszm
nppel, az egykori gtkkal. Atilla kirlyi cmeinl, ha nem
sokalltam volna a vltozatokat, nem hagytam volna el azt a
forrst sem, hogy a masszagtk s dkok kirlya. Mert van
ilyen is.
Ms nv volna clszer e Rugila helyett. Ha meghagyjk,
Atilla mindkt apai nagybtyjt kirekesztik a hunsgbl s a
valsgos trtnelembl is.
Bigila, brgyilkos biznci diplomata
Valjban csak felbujt, a vrdj eljuttatja Atilla udva-
rba, s tervezett tadja miniszterk, a herlt Khrszafiosz
utastsra. Brgyilkosnak Edekont szemeltk ki, azonban
leleplezi ket. Hogyisne, hiszen Atilla unokatestvre ,
Roasnak, Rofnak (Tiszaroff?) a fia, a nagy kirly egyik legh-
vebb embere, annak halla utn is a hunok egyik tretlen kp-
viselje. Az fia, Odoaker lesz a megdnttt nyugat-rmai
csszrsg utn tizenhrom esztendeig Itlia els uralkodja.
Az aljas grg terv s benne Bigila leleplezse knlkoz
lehetsg az llamfrfi Atilla megtlsre. "E pillanatban ka-
rba hzatnlak, tkl vettetnlek a hollknak" (mennyire ma-
gyar szlsknt hangzik ez) kilt r Bigilra, "ha a kveti jogot
nem tisztelnm" Priscos hiteles tudstst halljuk, olvassuk e
szavakban, a sokfle rfogssal befekettett Atillt, aki ezek
szerint klnb elveket vallott, mint az ltalunk knyszeren
megismert XX szzadi politikusok.
Nem hiteles a jelz Bigilia neve mellett.
50
Nemere hun trzsf
Ezttal semminm vltoztatsra nincs okom, s gy ja-
vaslatom sem.
Oly rdekesnek ltom azonban legalbb a mben egy
Nemere nev hun trzsf felbukkanst, hogy magamtl is k-
vncsian krdezem csak nem a hunok s magyarok seknt
krnikiban tisztelt Nimrdot jelentik meg valamikppen l-
tala? Mert Ipolyi Arnold vlekedse, hogy Nemere hegy s
szl, egyltaln a Nemere elnevezs Nimrdot jelezheti a sz-
kelyek ltal mg megrztt si magyar mondbl. Hagyo-
mnybl. Ha a szerzk is e magyar mitolgis sugallatban al-
kottak, izgalmasan tehetik maiv krniksainknak a legmesz-
szebbi mltba vilgt emlkezseit.
Az j magyar opera szereplire elmondott szrevteleimet
teljessggel a biztos trtnelmi adatokra ptettem. Nem ok-
vetetlenkedtem, semmikppen sem a kkn is csomt keress
mnija hajtott A szerzkkel val egyttrzs h s l bennem,
hogy minl hibtlanabb m lsson az tehetsgkbl napvil-
got. Ehhez az is szksges szerintem, hogy a helyes magyar
trtnelmi szemllet s ltsmd szintn rvnyesljn benne.
Mert ez ltezik. Igaz, fknt a rgmltunkrl val ismerete-
inkben inkbb csak mvekben, elszrtan, sajnlatosan mg el-
rejtve, elfeledten is. Klns viszont, hogy l kzrzetnk ben,
mg kzfelfogsunkban is a nyugat-eurpai npektl eltr
megtlsnk a hunokrl, Atillrl, abban legalbb hogy sz-
munkra nem gylletesek. Adsak vagyunk abban, hogy keve-
set tudunk rluk. Oly fontos ismeret sem l pldul kztuda-
tunkban hogy orszgunknak az egsz vilgon hasznlt nevt is
tlk rkltk. Bizonysg erre Paulus Orosius kataln szer-
zetes Kr.u. 417-ben irt Vilgkrnikjnak ez a sora:
"Pannnia eurpai orszg, amelyet nemrg a hunok
foglaltak el, s amit ez a np sajt nyelvn Hungri-
nak nevez."
Ha ellenttesek a vlemnyeink, beszljnk ht az Atilla-
opera szereplirl.
52
Szktkhunokmagyarok
3
Nemigen tallkozhatunk ma olyan trtnsszel haznk-
ban, aki ezt a hrom npnevet egytt emlten, klnsen
olyan rtelemben s cllal, hogy ezek kztt szoros egyms-
utnisg, egymsbl ereds lehetne A magyarsgnak a szitk-
rl s a hunokrl val levlasztsa a mlt szzad msodik fe-
ltl tapasztalhat Hogy megrtsk az okt, a szktk eredet-
magyarzatt kell elszr ltnunk. Mindenekeltt tisztban
kell lennnk azzal, hogy a szktkkal val rokonsgrt rde-
mes volt versengeni, kivlt az indoirni, indoeurpai npek-
nek, hiszen, klnsen az utbbiak, a mindenkori kultrk
ln gondoltk magukat. Hogyan is tartozhattak volna ms
nphez a szktk, akikrl azt rta Ephorusz a Kr. e VI
.szzadban, hogy a "fjtat, a ktg horgony s a fazekas ko-
rong feltallja a kzlk val Anakaroi volt"; vagy
Hsziodosz (Kr. e VII. szzad) szerint "szkta tallta fel a rz-
ntst" Aiszkhlosz (Kr e 525-456) lltja, hogy "az acl
szkta jvevny az vilgukban".
De nemcsak az, mondja Higinusz (Kr e 31-Kr u 14), mert
az ezst felfedezje is szkta volt. Akrmint van, nmet nyel-
vszek kistttk a mlt szzad els harmadtl kezdve, hogy
a szktk egy nomd irni np nyelvt beszltk, k maguk is
irni np. Legynk jhiszemek, s tekintsk lltsaikat a
tiszta tudomny eredmnynek, viszont azrt nzzk is meg,
mibl mire jutottak. Fknt hrom tudsi munka rdemleges
Kaspar Zeuss: Die Deutschen und die Nacbbarstamme, Mn-
chen, 1837; W. Thomaschek: Kritik der altesten Nachrichten
ber den skytiscben Norden, Wien, 1888 s Karl Mllenhof:
ber die Herkunft und Sprache der pontischen Scbyten und
Sarmaten, Berlin, 1892 Sikerlt elrnik ez rsoknak, hogy a

3
Szktkhunokmagyarok Megjelent: Az Els (Szegedi)
iskola Eladsai s Iratai, a Zrichi Magyar Trtnelmi Egyeslet
Kiadvnya, Zrich, 1993, 39 1: Kapu, 1995/9 I. rsz, 1995/10-11 II.
rsz, 1995/12 Pontosts s kiegszts. Az 1995-ben javtott, leg-
utols vltozatot kzljk.
53
biznciak s ltalban a rgebbi rk ltalnos felfogst, hogy
ti a szktk a npvndorls kora ta fltnt, klnfle url-
altaji vagy mskpp turni npekkel, hunokkal, turkokkal, ma-
gyarokkal, kunokkal stb. voltak valamifle rokonsgi viszony-
ban, most felvltotta az irni eredet tudata s hite.
A korbbi felfogs megvltozsa f knt nlunk rendkvl
fltn, ha meggondoljuk, hogy mg mg a mlt szzad elejn
is a szkta mlt kutatsa s magyarzsa a magyar trtnettu-
domny f ga volt, addig ez rsokat kveten, mint valami
ml divatot, elhagytuk, s lomtrba hajtottuk tudomnyos
letnkbl.
Annak ellenre trtnt ez gy, hogy tudsi felvrtezettsg-
ben egyltaln nem voltunk felkszletlenek Nagy Gza r-
gsztrtnsznk meggyzen bizonytotta a nmet nyelv-
szek vlemnynek gyenge lbon llst, azt, hogy nagyon
gyr, tbb-kevsb eltorztott s tbbflekpp is magyarz-
hat nyelvmaradvnyokra ptettk lltsaikat. E szavak kzt
van vagy 10-12, jelents szerint is ismert sz, 10 mondai s
istennv, a tbbi szemlynv, fldrajzi s npnv. Ma mr
szksgtelen is idzni Nagy Gza szavanknti s helytllnak
bizonyult elemzseit, clszerbb az e szzadi nmet tudo-
mnybl idzni, gy M Wasmer szktakutat eredmnyeit a
Reallexikon der Vorgeschichte XII (1928) lapjairl sszefog-
lalsa szerint a szkta-irni nyelvrokonsg igazolsra mind-
ssze csak 6 olyan szalakot tudott felmutatni, amelynek ere-
dete szerinte is bizonytottnak ltszott
E szavak az Eneresz, Ojrpata, Paraltaj np-, azaz
trzsnevek, tovbb a -pcirt, -ksais, s -aria szemlynv r-
szek Ez bizony kiltan szegnyes eredmny, mondja nagy-
szer tudsunk, Mszros Gyula a Chattiak s skythk cm
knyvben, 1938-ban. De mg hozzteszi, hogy a hatbl az
oiorpata kiveend, mert szarmata eredet. Jegyezzk meg,
hogy Nagy Gza az sszetett sz -pata, 'lni'-t jelent szr-
szt a sumrbl eredeztette.
Azt taln nem is kell emltenem, hogy mi nem a dicss-
grt versengnk, br sumer gyben ez nagyon is kijr neknk,
helyesebben e rokonsgot, sszefggst vallknak. Elegend a
trsadalmi s letformabeli hasonlsgokat, egyezseket em-
54
lteni, azt, hogy a szktk lovas, nyilas np voltak, vallsukban
a termszeti erket tiszteltk, a tz, a fld, a vz, a nap volt
tiszteletk trgya, szvetsgktsk mdja a vrszerzds volt
lovat ldoztak, lval temetkeztek, a hadisten kpben kardot
tiszteltek, a meghdolst mint nlunk is, a fld s a viz tadsa
jelkpezte.
S ha a honfoglals idejebeli bizonytkokat keressk, kr-
nikkbl, feljegyzsekbl, trvnyekbl igenis egsz csokorra
valt tudunk csak hirtelenben is flmutatni Kezdjk mindjrt
Anonymusszal. teljesen azonostotta a szktkat a magya-
rokkal, mikor ezt rta:
a hungarusok igen vitz s hadi viszontagsgokban
felette hatalmas nemzete eredett a szkta nemzetbl
vette, amelyet sajt nyelvn dentumogernek nevez-
nek".
Kitn meglts az itt is elad Endrey Antalnak a vle-
mnye, hogy Anonymus ezt senki klflditl nem vehette, ez
csak rgi magyar hagyomnybl eredhet. Bizonytja a
dentumoger sz, melyrl senki nem tesz emltst nincs r kl-
fldi forrs Azrt fontos ez, mert trtnszeink szerint a szkta
vonatkozst egyszeren Regino prmi apttl vette t s innen
mertette a magyarok szkta eredeztetst.
A ksbbiekben vlik fontoss, a hun sszefggsek tr-
gyalsnl, hogy Anonymus a magyarokat a hunokkal egytt
szkta npnek tekintette A szktk els kirlytl szrmaztatta
Attilt s az rpdokat is. Ezt sem vehette klfldi forrsbl,
de azrt azt rfogjk, hogy a Maggrl magyarra lltst tlet-
knt Sevillai Isodorusbl merthette.
De mit szljunk a komoly tudsnak szmt, a cordobai
egyetemen tanult II. Szilveszter ppa lltsrl? Ugye, tudjuk,
a koront kldte Istvnnak. Nos, ez a ppa III. Ott nmet
csszrt dicst iratban ezt mondta
Mienk, mienk a rmai birodalom. Ert ad gy-
mlcsben Itlia, katont ad Gallia s Germnia, s
nem hinyzik nlunk a szkithk hatalmas kirlya
sem"
Minket, a mi npnket rtette a szktkon.
55
A Vata-fle lzads leverse utn I. Endre kt trvnyben
is utal a magyarok rgi vallsra. Legelsbb megparancsolta,
hogy:
minden magyar avagy jvevny Magyarorszgon, ki
a schythiai si pogny szokst el nem hagyja, Jzus
Krisztus igaz vallsra nyomban vissza nem tr s
nem hallgat a szent trvnyre, melyet a dicssges
Istvn kirly adott vala, feje s jszga vesztvel
bnhdjk"
A 4. paragrafus is idefr
"A szentsgtelen scytha szoksoktl s hamis iste-
nektl forduljanak el s rontsk el a blvnyokat"
Az els pont terleti vonatkozs mert szktiait mond, a
msik mr meghatrozs szkta szokst nevez meg. A Gellrt-
legendban is szkta blvnyokrl szlnak. A Kpes Krnika a
hunokrl szlva gy fogalmaz mihelyt egy szkta elesett, Attila
nyomban msikat llthatott helyre" Aquileja ostromakor gy
jellemzi Attilt "szkta szjrssal parancsot adott, s egymil-
li vitztl egy-egy nyerget klt" Ezzel egyben a hunok szk-
tasgt is jellemzi, illetve vallja.
Nemklnben Kzai sem. tle tbbek kztt ezt olvas-
hatjuk:
Keve kapitnyt szkta mdon nneplyesen eltemet-
tk az orszgt mellett, hol kblvny van fellltva"
A rgi valls szvssgrl mg szlhatunk; Szent Lszl
trvnye pedig az els dekrtum 22 fejezetben gy vdekezik
ellene
ki pogny mdra kutak mellett ldoz, avagy fnak s
forrsnak s knek ajndokot ajnl, akrki legyen,
egy krrel bnhdjk rte."
Ily okbl is a papoknak ugyancsak kijrhat mg 1114-ben
is Lrinc esztergomi rsek ugyanis gy rendelkezik
Minden kanonok a klastromokban, minden kpln
az udvarokban tudomnyos nyelven, azaz dekul be-
szljen, s senki semmit meg ne tartson a pogny
vallsbeli szoksokbl, mellyet aki cselekszik, ha tette
nagyobb, 40 nap tartson klns pnitencit, ha ki-
sebb, megveretve ht nap bjtljn."
56
Azrt Taksony s Gza alatt nagyobb vallsszabadsg
volt, legalbbis Pilgrim pspknek a VII. Benedek pphoz
974-ben rott levele szerint, ha nmikpp taln dicsekv is, er-
rl tanskodik
Mert maguk a magyarok, mbr mg egy rszk a
pognysg bilincsben van, a mindenhat Isten ke-
gyelmnek munkja ltal senkinek alattvalik kzl
nem tiltjk a megkeresztelkedst, sem a papokat nem
gtoljk, hogy brhova menjenek. Hanem oly egyet-
rtk a pognyok a keresztnyekkel s oly bartsgo-
san vannak egymssal, hogy beteljesedni ltszik
zsais jvendlse a farkas s a brny egytt legel
az oroszln sznt eszik."
Szkta-gyben lssunk mg egy ppai vlemnyt, immr
ksbbrl. II. Pius ppa 1501-ben kiadott Cosmographijban
rja:
Azt tartjk, hogy a Duna partjt lak hungarok is a
szktk nembl valk."
Histriailag hogyan lehetsges ez? Kezdjk azzal, hogy
mr Hrodotosz szerint is haznkban ltek szktk. A Kr. e VI.
szzadban jelenhettek meg itt. Trgyi kultrjuk a Kr. e VI-III.
szzadban keletkezhetett a Krpt-medencben, ezt jelzi vas-
zablk sorozata, 25 bronztkr, 67 vastokos, hsznl tbb l-
latalakos tegezdsz, 23 bronzcsrg, tbb szz nylcscs, vas-
trk s kardok. Ezek Bakay Kornl adatai, s nem tartalmaz-
zk az rpdi magyaroknak a szktk fmkultrjra s fm-
trgyaira, gy az aranyszarvasra emlkeztet, velk azonos r-
gszeti hagyatkt.
Sokkal fontosabb sszefggs, hogy a magyarsgnak
ugyanott van a blcsje, a koronknt feltallhat helye, ahol
hun-szkta npek ltek. Nagyon rdekes, hogy a szktk nyo-
mai a Kzel-Keleten s Kis-zsiban lelhetk fel a legrgibb
idktl. A mondhatni legizgalmasabb adat C Plinius
Secundustl ered az els szzadbl Azt lltja, hogy a szktk
azonosak a rgi vilg arameusaival. Sz szerint ezt mondja
a szita npet, kiket a perzsk szaknak neveznek,
ltalban az kori armiakhoz lltjk a legkzelebbi
nemzetnek".
57
Nemzeti nevket nem is a grgktl ismerjk, hanem az
asszroktl: asguzai is-ku-za a nevk, a z c-nek ejtend. Ha ez
gy van, nem is lehet valszn, hogy a grg szktha sz br-
ruhst jelent, s hogy ily mdon minden, a Fekete-tengertl
szakra lak npet a mostohbb szaki tjban szksges br-
ruhzatrl neveztek kivtel nlkl szktnak.
A C Plinus Secundus ltal emltett idben, korban Szria
lakinak armi volt a neve, s Szria ekkor magban foglalta
Palesztint. Jdet. Fncit, Babilnit. Mezopotmit.
Kilikit, Anatkit. n magam kln is felfigyeltem a Kr. e.
240-bl val, Plinius V. knyvben olvashat tudstsra. Ez
gy hangzik:
Philoteria ama t mellett fekszik, melybe a Jordn
nev foly bemlvn ismt kimlik a rnasgra, az
gynevezett szktk vrosa krl".
Nem lehet clom e rvid rban teljes szkta trtnelmet
adni. Annyit mg, ami a velnk val kapcsolatot illetheti, hogy
a Kr. e. VII. szzadtl a III. szzadig rluk olvashatni a leg-
tbbet a Fekete-tengertl a Kaukzusig, illetve a Kaszpi-
tengerig terjed terleten. E trsgbe a Kaszpi dli rszrl. az
Arax foly melll jttek fel, ahov Szria s Mdia terletrl
II. Sargon asszr uralkod (Kr. e. 722-705) vgleges hdtsa
utn hzdhattak. Nagyon fontos tny, hogy a Kr. e. VI. sz-
zadban igen nagy szmban teleptettek mdeket a Fekete-
tengertl szakra. Tbb adat is szl arrl a Kr. utni els sz-
zadbl, hogy hunok s szktk a Kaszpitl keletre s nyugatra
tallhatk. Ide hzdtak vissza ksbb a megdnttt prtusok
szkta npekbeli szvetsgeseikkel. gy jttek innen ki ksbb
a kazrok is, akikrl ksbb lesz sz.
De most nzzk a hunokat. akikrl szintn levlasztanak
bennnket a mai historikusaink, holott a szkta kapocs is elve-
szt egy fontos lncszemet ezltal. E vizsgldsunkban nem
hagyhat figyelmen kvl, hogy bennnket, magyarokat kor-
szakonknt szktnak, turknak, hunnak neveztek az esedkes
forrsok ri. Hogy mirt lettnk turkok, arra Theophilactos
Simokatta nyjt felvilgostst a VII. szzadbl:
A perzsk a tlk szakra lak hunokat szoktk
turkoknak nevezni".
58
Menander ugyanebben az idben ehelyt szakkat mond. A
szaka elnevezs, mint ismeretes, a szktt jelenti a perzsknl,
illetve jelentette.
Hogyan fgghet ssze a szkta s a hun? Erre Priszkosz
rtor megmaradt s Bborbanszletett Konstantin mvben
megrzdtt kveti jelentse nyjthat szmunkra megvilgt
tnyeket Vilgtrtnetileg Priszkosz tekinthet az Attila-kori
hun birodalom legjobb ismerjnek, mert szemlyesen jrt
Attilnl. Felntt kor frfi volt, sznok s blcssz, j megfi-
gyel Evagriosz egyhztrtnsz gy emlkezik meg Priszkosz
munkjrl:
"Ez idben tmadt Attilusznak, a szktk kirlynak
nagyhr hborja, melyet krlmnyesen s legok-
szerbben ler Priszkosz sznok" Ezt a rszt, a hbo-
r lerst mi nem ismerjk. De nem kerlheti el a fi-
gyelmnket, hogy ebben az idzetben is szktk kir-
lya szerepel. Egy kirlyt nem illethetnek olyan jelz-
vel, mint egy, trsg npsokadalmt, amelyikrl csak
azt tudni, hogy brruhja van, s ezrt gy is lehets-
ges elnevezni. Tudniuk kell, kellett a cmt Idzznk
akr flmondatokat is a kveti jelentsbl, amelyben
vltakozik a szkta s a hun megnevezs s nem v-
letlenszeren, hanem fontos, tudatos tartalommal, az
rzdik, mintha a szkta konkrt np, nemzet volna, s
benne ugyangy a hun is, valahogy annak megfelel-
en, ahogyan Attila cmben benne volt az, hogy a hu-
nok, a mdek, a gtok, a dnok kirlya. Ily konkrtan
rzdik benne a szkta is, amint Priszkosz azt is
mondja, hogy Attila udvarban "a szkta kirlyok
egsz raja nyzsgtt"
Tudunk rla, hogy ms-ms nev szktk voltak az n ki-
rlyi szktk, a fldmvelk, a nagyllattartk, mg ha ezek az
elnevezs-klnbsgek akr csupn a grg tudstk szem-
lletbl fakad jelzs nevek voltak is, mint pldul
melanklnek, fekete zeksek, gelonok, vidmak, vgak vagy az
arimaszpok, egyszeren, ami valjban vaksit, gyengnltt
jelenthetett, mintha azt gondolta volna, aki gy nevezte el ket,
hogy olyan gyengn lt, mint egy flszem
59
A Tarihi ngrsz is klnbztet npen bell, amikor
Hunor nprl azt rja a Pannniba induls eltt
"lttk, hogy Hunor npbl tzezer ember gylt sz-
sze, s nem rendkvli teremtvnyekbl is ktszz-
nyolcvanezer frfi gylekezett ssze"
A fordt, Blaskovits Jzsef, kivl turkolgus, ezt gy
rtelmezi, hogy Hunor npe rendkvli, azaz nem kznsges,
tlagon felli, elkel s vitz np. E hasonlat annyiban nem
vg felttlenl ide, hogy ebben nincs npnvbeli klnbzte-
ts.
Mindenesetre lssuk, hogy Priszkosz miknt tudst gy,
hogy a szkta megjells nem tartalmatlan, valdi tjkozat-
lansgbl ered, szokvnyos jelz csupn.
"Ismt jtt kvetl egy, a hborban nagy tetteket
mvelt szkta frfi, Edekon"
A fordt, Szab Kroly egybknt Egyeknek rti s ol-
vassa Edekon nevt, elhagyvn a grgsit on-t, s gy-v tve a
grgben hinyz ketts mssalhangzt. Majd tovbb,
Rusztikiosz kvetsgi tagrl mondja:
"ki velnk egytt jtt a szkta fldre" "A kvetsg
nemcsak a rmaiaknak, az unnoknak is javukra lesz
A kvetsg vezetjnek arra a vlaszra, hogy a rmaiak-
nl szktha nemzetbeli szkevny nincs, Attila gy felel
Mg a rmaiak s unnok kzti viszlyok ki nem
egyenlttetnek addig semmit nem vsrolhatnak".
Vagy Priszkosz egy megjegyzse:
ppen akkor Onegesziosz Attilsz regebb fival az
akatzir nemzet ellen volt kikldve, mely szktha np s
Attilsz ltal hdttatott meg" Lnyok fogadtk At-
tilt szktha dalokat nekelve Bort hoztak, mi a szk-
tknl a legnagyobb megtiszteltets jele. Beesteled-
vn "Amint a lak kertse krl stlk, egy ember,
kit ltzkbl szktha barbrnak gondoltam, helln
nyelven dvzlt, vagyonos szkthnak ltszott, sz-
pen volt ltzve, s feje krs-krl le volt nyrva"
Maximonosz ajndkot ad a hun fembernek, mondvn,
"ha egyezsget szerzend a rmaiak s unnok kztt". Erre a
vlasz "Azt gondoljk, elrulja urt, elfeledkezik szktha ne-
60
veltetsrl? Priszkosz rja a legidsebb Attila-firl "az
akatzirokon s a szktha tengermellken tanyz tbb nemze-
ten uralkodott"
A vrhat perzsiai hadjratrl szlva igen rdekes meg-
jegyzst tesz a grg kvetsg egy tagja, Rmulosz, mert
olyan ismeretet tulajdont a hunoknak, amellyel nem rendel-
keznnek, ha nem volnnak egyben szktk is Halljuk
Rmuloszt:
Nem nagy tvolsgra esik Szkthiatl a mdok
fldje s ismerik is az unnok ezen utat, mert egykor
oda be is tttek s benyomultak a mdok fldjre".
Ettl az V. szzadi benyomulsrl, amely mr 800 vvel
ezeltt is volt a rmai kvetsg idejtl szmtva , Hro-
dotosz gy tudst:
"Meotis tavtl Phasis folyjig s a Colchokig har-
mincnapi tja van egy jl mennek. Colchisbl pedig
nincs messze tkelni Mdiba, hanem csak egy np
van kzttk a saspirok. Az ezeken keresztlmenk
Mdiban lehetnek. A scythk azonban nem trtek be
ezen a rszen, hanem egy fllebbi, sokkal hosszabb
ton kanyarodva, jobbukon lvn Kavkz hegye. Itt a
mdok megtkzvn a scythakkal s meggyzetvn a
csatban, megfosztattk uralmuktl. A scythk pedig
egsz zsit foglaltk el"
E pldkat mg folytatni lehetne, s vgig az derlne ki,
hogy az akkori grgk a hunokat valban szkta npnek tar-
tottk. Ez annl is inkbb gy igaz, mert a Kr. e. III. szzadig
lt grgk, Hrodotosz, Hekataiosz s a tbbiek mind, akik a
szktkrl rtak, mg a Fldkzi-tenger mentn ltestett grg
gyarmatokbl kzvetlenl szemlltk az akkor mg szktktl
benpestett terletet, szkta fldet s npeket lttak, most
azonban legfeljebb a Krim flszigeten ltek mg szktk s a
Kubn vidkn, a Kaszpi-tenger kt oldaln. Vagyis itt mr
nem rvnyeslhetett a Krisztus eltti vszzadokban kialakult
szemllet. Itt mr tudni kellett tnylegesen, diplomciai rint-
kezsekbl, kzvetlen szemlyes tapasztalatokbl, hogy szk-
tk-e a hunok vagy sem.
61
Ugyanezt mondhatjuk azokrl a turkokrl, akiket a per-
zsk korbban hunnak szaknak. szktnak tartottak s nevez-
tek, s a biznciak. ppgy keverve a megnevezseket, mint a
hunok esetben, mindig-mindig a szkta megjellssel is lnek.
J pldt szolgltat erre pldul Menander a VII. szzadbl,
aki azrt is mrvad ismeret szemly, mert nyilatkozata sze-
rint a gtktl. teht egy szkta nptl szrmazik. Ilyen tud-
stsairl tudunk:
A turkok fejedelmnek kvete. Mnik korbban
szogdiai fejedelem volt, szkta betkkel s nyelven
irt levelet vitt Jusztinosz csszrhoz".
Itt a kultra megjellse a fontos.
Menander kt biznci kvetsgben is jrt a turkoknl. Kr
u 569-ben s 576-ban gy szmol be az elsrl, amikor ismer-
teti a tztiszteleti szertartson tesett kldttsg fogadst:
"tmjngakkal tzet gyjtvn szkta nyelven valami barbr
igket mormoltak. E jelents magyar nyelven megjelent sz-
veghez azt a lapalji megjegyzst fzte a szerkeszt szerz,
hogy Menander, mint ms biznci rk is, gyakran azonostja
a turkokat a rgi szktkkal". Azok utn teszi a magyar munka
ezt a megjegyzst, hogy Menander tudstsa gy kezddik:
"Miutn a turkok. akiket rgen szakknak neveztek, kveteket
kldtek a bke gyben Jusztinoszhoz". Teht Menander tudja.
hogy ezek szktk, annl is inkbb, mert gta szrmazs, s
felteheten ezrt is kerlt be a kldttsgbe, amelynek nem a
vezetje, hanem egy Zimarchos nev grg.
A msodik kvetsgjrsrl. ahol a vezet Valentinosz,
gy tudst Menander:
"Valentin elindult ksrivel s 106 turkkal. Akkortjt
ugyanis mr rgebbi id ta turkok tartzkodtak Bi-
zncban, akiket ebbl az alkalombl kldtt oda n-
pk. gyhogy mindezekbl az gynevezett turkok tr-
zsbl sszegylt szzhat szkta frfi
Itt lljunk is meg. Ugyanaz a felvltva hasznlt nvmeg-
jells, mint Priszkosznl. Emellett az is figyelemre mlt,
hogy a biznci udvarban sszegyjttt, teht nyelvkrl, n-
pkrl kzvetlen ismeretet szolgltat szemlyekrl van sz.
62
Egy Menander ismeret s tuds ember nem hordhat ssze
tudatlansgbl hetet-havat.
rdemes tudni. Hogy a turkoknak s kazroknak is a k-
sbbi idkben rendszeresen tartzkodtak embereik a biznci
udvarban, s a csszri rendtarts azt is gondosan elrta, hogy
mely teremben legyen az tkezsi helyk, s mindenik gy ott-
tartzkod np kpviselinek a sajt nemzetk viseletben kell
ott megjelennik, gy tudjuk pldul azt is a X szzadbl.
Liutprand nmet-rmai kvet tudstsbl, egy fogadsrl,
hogy .a bolgr kvet feje magyar mdra volt borotvlva".
Hogy a turk-szkta. grg szhasznlat szerinti sszefg-
gst rzkeltessk, lnyegben elbe vgtunk annak a ksbbi,
szmunkra fontos tnynek hogy a honfoglals idejn mindkt
biznci csszr, Blcs Le s a fia is, Bborbanszletett Kons-
tantin ez utbbi mr a X. szzad kzepn , turknak nevezett
bennnket. De ez utbbi pldul rgebbi nevnket is emlti.
azt, hogy sabartoi asphaloi, s ez azrt igen-igen fontos, mert ez
a npnevnk a vele emltett rgi lakhelynkkel abba a rgiba,
Kis-zsiba s a Kzel-Keletre visz bennnket, ahol pedig a
szkta npek lettere volt az idszmtsunk eltti vezredek-
ben.
Jl vilgtja meg ezt a korszakot Gosztonyi Klmn. Ami
a szktk trtnetnek eredetrl az kori szerzktl fennma-
radt, El-zsira, a legrgibb korbli Mezopotmira, vagyis
Sumrfldre utal. Az ismert kori trtnetrk tbbje Hrodo-
tosztl kezdve egyrtelmen "Chaldea legrgibb urainak" rja
le ket. A mdek s babilniaiak, gy ltszik, mg tudatban
voltak ennek, amikor Kr. e. 612-ben segtsgl hvtk ket a
Kaukzuson tli messzi szarmata sksgrl az asszrok ellen
Ninive szkvros elfoglalsra. 28 vig ott is maradtak, s
Skythopolis szkta vros is ebbl az idbl ismeretes ott.
Ezt megelzen Kr. e. 1000 s 1200 kztt rkezhettek a
szarmata sksgra Irnon t, s nem Irnbl, miknt nmelyek
felteszik. Justinianus is gy tudja a Kr. e. II. szzadban, hogy a
szktk, vagyis az seik voltak El-zsia els ismeretes urai.
Egy ilyen trtneti kpben feltn magyar rgmlt visz-
szatrthet bennnket krnikink igen lnyeges lltsaihoz, s
ezzel egyben a mlt szzad kzepig trtnetszemlletnkben
63
s vilgltsunkban nagy egszben kialakult szemlletnk-
hz. Mert akrmint van, abba nem-igen nyugodhatunk bele,
hogy a Kr. utni 500-as vektl visszamenleg nincs rlunk
sem rsbeli adat, sem rgszeti bizonytk, ha megmaradunk a
finnugor nyelvszeten alapul strtneti felfogsban, amely
tagadja a hun-magyar kapcsolatot. Pedig kzpkori forrsok
szerint a hunok Szkitihl a Kszpi s a Don kztti vidkrl
indultak ki. Ezt az jabb kutatsok is megerstik. A francia
Deguignes ltal ktszz vvel ezeltt kzreadott vlemny a
hiung-nukrl. akik a knai fal melll Kr. e 35-ben zettek el,
lnyegben semmi tovbbit nem tudunk, mert tisztzatlan az
Eurpa fl vezet tjuk. Egyedl a szkta-hun sszefggs a
histriai bzisunk a lnyegben meggyz magyar krnikk
szerinti megvilgtsban.
Viszont itt is meg kell vizsglnunk az elutast llspont-
ok megalapozottsgt, azt a mai iskolinkban is tantott vle-
mnyt, hogy a magyarsg hun eredete fikci, hogy o magyar-
sgnak nem volt sem genetikai, sem trtnelmi kapcsolata a
hunokkal. Vagy, hogy az azonossgnak ez a hiedelme a ke-
resztny nyugaton keletkezett a X. szzadban: ilyen hats r-
vnyeslt a Nibelung-nekbl is.
Mieltt az egsz elutast rvrendszerre kitrnnk, ezt a
Nibelung-hatst nzzk meg, mert ezt mr maguk a nmetek is
megcfoltk, tudniillik nemhogy a Nibelung-nekbl lehetett a
magyaroknak tudomst szereznik Attilrl, hanem ppen for-
dtva, a dal anyagt itt gyjtttk fel Gza fejedelmnk udva-
rban. Az nekhez mellkelt kis versike Kloge cmen gy szl:
Evgbl most mindjrt tnak indtom kveteimet
Hunorszgba, ott bizton rtallok az emlkekre: mert
nagyon helytelen volna m ha az nem lenne megriz-
ve. Ez a legnagyobb esemny, ami ezen a vilgon
valaha megtrtnt".
A nmetek szerint Pilgrim pspk maga is itt jrt az anyag
sszegyjtse vgett.
Kzbl cfolhatsga miatt emltsk meg rviden azt az
lltst is, hogy a Hunor-Mogor nv az onogur-magyar kap-
csolat perszonifiklt mondai emlke, hogy o Hunor sz Onour
formban hangzott. S ez az egsz nyelvi bravroskods azrt
64
van, mert nem abbl indulnak ki hogy hunogur. Pedig tbb
forrs gy emlti a magyarokat. De ez mg semmi ez gyben
ha tudjuk, hogy rmny rk szerint a Kaszpi-tenger mellett,
az Arax foly vidkn (emlksznk, honnan jttek fel a szk-
tk a Kr. e. III.-II. szzadban a Fekete-tenger feletti trsgbe?)
volt egy Hunoracerta nev vros, amelyet rmnybl lefordt-
va Hunor-vrosnak neveztek. Volt Hunor hegy is a Derbenti
hgnl.
A legbntbb azonban az az llts, hogy Anonymus csu-
pn azrt emlti Attilt mert jogcmet igyekszik kovcsolni a
magyaroknak az orszg elfoglalsra. Ide rom errl a mai
fogalmozs somms trtnszi vlemnyt
A magyar honfoglals ily mdon nem volt egyb,
mint a Pannniba visszatr hun-magyarok jognak
rvnyestse".
Ezt a vdat mert az egy Selig Cassel nev trtnsz fo-
galmazta meg elszr Magyarische Alterthmer cm. 1848-
ban megjelent knyvben.
S mit kapott ezt kveten Anonymus a szzad msodik
felnek nmet trtnszeitl, pldul Eduard Rslertl? Igen
tanulsgos:
A jegyz firnya a magyarok eredetrl egy hamis
nzet megllaptsra megy ki, hogy ti. a magyarokat
Attila npeitl szrmaztassa. Neki elviselhetetlennek
ltszhatott seit a nmet krniksok lersa utn
rabl csordknak kpzelni melyek az orszgra ro-
hannak, s az ellenllsra ertlen szmtalan npsg
lerohansa utn a vrztatta fldet megszllottk. A
jog eszmje erklcsi nagysgban kelt fl benne, s
most mr nem ln elg neki, hogy a magyarok a je-
lenre jogllapotban lnek, mert rjuk nzve birtokuk-
nak a szomszd npek rszrl trtnt elismersbl
keletkezett. Nem, utlva azon kpzeletet, hogy valaha
nkny s jogtalansg ltal jutottak birtokukhoz, t-
vitte jogfogalmait seinek idejre, s az elkvetkezett
jogtalansgot legalbb sok nemzedkkel htrbb eg-
szen ismeretlen sapira, a hunokra igyekezett hr-
tani. Most mr a magyarok azon hivatsban tnnek
65
fel, hogy jogukat keresik: k nem hdtanak, hanem
csak visszafoglaljk elvesztett sajtjukat."
Szp, ugye? S ezt mi nemhogy megcfoltuk volna, elfo-
gadtuk. Tudskod szvegezsben ugyanezt olvastam magyar
szerztl is.
Kitn s flttlenl igaz viszontvlaszaink vannak.
Halljuk elbb Anonymust, aki olyan tnyszer, valsggal fi-
nom s jmbor fogalmazs, mint ltalban egy papi ember. A
Szktibl val kijvetel utn ezt rja:
A vlasztsuk arra esett, hogy majd Pannnia fld-
jt keresik fel. Errl ugyanis a szllong hrbl azt
hallottk, hogy az Attila kirly fldje, akinek ivad-
kbl lmos vezr, rpd apja szrmazott".
rpdnak Salm vezrhez szl zenett mr hatrozot-
tabban fogalmazza.
Az n sapm. a nagy hatalm Attila kirly volt a
Duna-Tisza kzn elterl fld, egszen a bolgrok
hatrig, ami most az uratok.
Lssunk azonban mg egy mondatot, amelyet semminem
klfldi forrsbl nem nyerhetett, ezrt ez perdnten fontos.
Az orosz vezrek krtk lmos vezrt, hogy Pann-
nia fldjre vonuljanak, amely elbb Attila kirly
fldje volt.
Ez a kzls azltal vlik rendkvli horderejv, hogy az
orosz krnika ezt mondja:
Majd azutn a fekete ugorok mentek ksbb Oleg
idejben, elkergettk a frankokat s rkltk azt a
fldet.
Ugye fltnt a krniks fogalmazsa, hogy rkltk
azt a fldet? gy kap rtelmet Anonymus hradsa, hogy az
orosz vezrek krtk lmos vezrt, hogy Attila kirly fldjre,
Pannniba vonuljanak. Ez a vlemnyk s egyben krsk
tmasztja al azt a fogalmazsunkat, hogy a magyarok r-
kltk a fldet. Elismerik, hogy lmos npe rkse Attila
npnek. Hogy lehet ezek utn elfogadni a rsleri llspontot?
Sok bizonytkunk van a magyarsg sajt emlkezsre a
hunokra. Csak nhnyat lssunk. Kzai rja: Etele kirly cme-
rn is, melyet tulajdon pajzsn szokott hordani, a korons fej
66
madr vala brzolva, melyet magyarul turulnak hvnak. Mert
ezt a cmert hordtk volt magukkal a hunok mindig a hadban
Gyeics (Gza) vezr idejig". Vannak hradsok arrl, hogy a
Passauban eltemetett "Gizella kirlyn srkvn is glris sas
van". Ez szinte hihetetlen: Szent Istvn zvegye is vllalja az
elz pogny uralkodhz cmert. Pnzeinken is rajta van a
turul vszzadokon t. Orszgunkat pedig Szent Istvntl
kezdve Hungrinak nevezik a latin nyelv okmnyokon pp-
gy, mint a pnzeken.
St mr 417-ben egy Paulus Orosius nev kataln szerze-
tes Vilgkrnikjban jval korbbi elnevezsrl is r. Imi-
gyen:
Pannnia eurpai orszg, amit nemrg a hunok
foglaltak el, s amit az a np a sajt nyelvn Hung-
rinak nevez.
Emltetlenl hagyvn a sok pozitv bizonytkot, az id
rvidsge miatt is csak egyetlen sszefggsre trjnk mg ki.
Hekataiosz, a Kr. e. VII. szzadban lt grg fldrajzr azt
lltja:
Nem hallottam msokrl hogy a Duntl szakra
laknnak, csak a sigginekrl. Azt beszlik magukrl,
hogy a mdektl vndoroltak ide, Md viseletben jr-
nak.
Ha ehhez mellteszem a Tarihi ngrsz tudstst:
Egy nap Adzsem (Perzsia) orszgnak padisahja
Kosztantiije (Biznc) fejedelme ellen hadjratot in-
dtott s emiatt Dzsidiija orszgnak uralkodjtl
segtsget krt. Dzsdijja fejedelme segtsgl Hunor
npbl akik tatrok voltak, hszezer katont gyjttt
ssze, s Adzsem padisahjhoz kldte (azt a sereget).
Amikor Adzsem padisahja is Kosztantinije ellen ment,
az emltett Hunor npt tmads rte, mely aztn ily
mdon elvlt Adzsem padisahjtl s Pannonija tar-
tomnyba kltztt. Amikor abba a tartomnyba r-
keztek, lttk, hogy csodlatosan bsges folyamai
vannak nagy szmban, sok gymlcse s b termse
van annak az orszgnak, s az nyelvkn (Hunor
npnek a nyelvn) beszlnek (az ottani npek).
67
Nincs vajon Hekataiosz kzlse a sigginekrl s a Perzsi-
bl val bejvetel kztt sszefggs? Ez II. Sapur szvetsge
idejn lehetett a 350-es vek kzepn s ezutn jttek be 375-
ben, jabb hullmban a hunok. A siggin s hun nyelvi ssze-
fggs lehetne itt a feltrand esetleges tma.
Vgezetl a Torontban elhunyt Hallay Istvn bartom
emlkre is, aki a most hallhat forrst feldertette, zrjuk e kis
sszefoglalt a XVIII. szzadban kszlt Acta Sanctorum
Szept. 2., Szent Istvn, Magyarorszg kirlynak az nnepe
cm; rssal. Noha nem magyarok rtk, hatrozottan lltja a
hunavarmagyar egyenes leszrmazst, tbb krnika bizo-
nytsa alapjn.
1993
69
A Krpt-medence npei a hunok bejve-
telig
4
Rszrehajl kvnok lenni. Kevesebbet, esetleg csak
rint mdon szlnk, ugyanis a klfldi s hazai munkkban
egyarnt bven ismertetett npekrl Ilyenknt fknt gondolok
az illrekre, a keltkra s a dkokra Teszem ezt azrt is, mert
rdekldsemnek s clomnak egyenesen a kevss ismert s
ismertetett npek felelnek meg. Klnsen, hogy ezekrl p-
pen az ttelezhet tel, avagy ppensggel mr llthat volna
is, hogy npnknek nemcsak rokonai, hanem akr eldei is
voltak. Mersznek hat felttelezssel akr azonos nyelv el-
deinek is lehetnnek tekinthetk.
A npi s nyelvi azonostsuk felttelezsvel termszete-
sen igen visszafogottan lnk s lhetnk is ma mg, ezekben
jformn csak az ismertetsekbl, az adatokbl kirezhet(;
krdsig kvnnk eljutni, jllehet ennl mg btrabb is lehet-
nk, ha a kvetkez krniks lltsokra alapozva vlasztank
kutatsi irnyt s feladatot.
Tarihi ngrsz (8 flia). Amikor Hunor npe Pannonija
tartomnyba rkezett,
lttk hogy csodlatosan bsges folyamai vannak
nagy szmban, sok gymlcse s b termse van an-
nak az orszgnak, s az nyelvkn, azaz Hunor
npnek a nyelvn beszlnek" (az ottani npek)
A msik plda, Anonymus Gesztja (18 flia), Borsod:
Az ott lakk intelmeire kzs elhatrozssal gyep-
akadlyok emelsre kikldtt Bngr fia, Bors, a
nagy szmmal sszegyjttt parasztsggal a Boldva
vize mellett vrat pttetett; ezt az a np Borsodnak
hvta, azrt, mivel kicsiny volt. Bors mg sszeszedte
tszul a lakosok fiait s fellltotta a mezsgyket a

4
A Krpt-medence npei a hunok bejvetelig Elhangzott:
1993. jlius 16-n Kaposvron. Megjelent: A II. (Tabi) Magyar
Trtnelmi Iskola Eladsai s Iratai, Bp. Zrich, 1994, 299 I.
70
Ttra hegyein, aztn visszatrt rpd vezrhez.
Mindkt kzls szerint az rkezk Hunor s rpd npe
helyben lak npet talltak. Az elbbiek a nemzetkzi iro-
dalom szerint is minden valsznsg szerint szkta-szarmata
npek lehettek. A hunokkal val nyelvi azonossg ez esetben
nem lehetne problematikus, ha hisznk Priskos olyan sorainak
hogy a hunokrl szlva ismtelten nemcsak szkta npnyelvet,
de szkta nyelvet is emlt. gy
lnyok feltrt karokkal jttek Atilla el s tisztelet-
re szkta verseket nekeltek.
Vagy:
Beesteledvn az id s elvgezvn az tkezst kt
szkta frfi Jelent meg Atilla eltt s annak gyzel-
meirl s hadi dolgokrl ltaluk ksztett verseket
mondottak" Emlthet mg tbb plda is.
Ami Borsnak Anonymus szerint magyarul beszl pa-
rasztjait illeti, azok fknt avar kori npek (avarok magyarok),
de ppen korbbi itt lakk, hun koriak, vagy hun kor elttiek is
lehettek.
Rtrve immr vlasztott tmm ltalam ez ideig megis-
mert tnyeire elnzst ezrt a messzebbi szndkaimrl is
rulkod kitrrt!
Ktezer-hromezer v az az id amelyben a bennnket
foglalkoztat npek feltntek, illetve trtnelmi szerephez ju-
tottak. Rgszetileg ez a kor a vaskorral kezddik, s mivel r-
sos forrsok is megvilgtjk a Krpt-medence ekkor megis-
mert npeit, a pozitivista trtnetrs innen kb Kr. e. 800-tl
szmtja a trtneti kort azltal, hogy az ezt megelzt trt-
nelem eltti kornak tekinti.
Csak dicsrettel lehet szlni a hazai rgszeti feltrsok
gazdag anyagrl, visszamenleg egszen a 6., 5. vezredig, a
Krs- s az ezt kvet Vina-kultra a rzkor klnbz fo-
kozatainak leletegytteseirl Brczy Zoltn kutat rdeme,
hogy szmon tartja s kzreadja Fnyes Elek Geogrfiai szt-
rnak olyan adatait, mint a Krpt-medencbl kiindult obszi-
din-t s a s-t hajdan volt megltt. Tarcal s Tokaj kr-
nykn valamint a Hont megyei Csitr hatrban valsgos
kipartelepek szolgltattk az obszidin szerszmokat. De a
71
Krpt-medencn t vezetett a borostyn- a kagyl- s a se-
lyem-t is. Brczy ismertette John Dayton tanulmnybl a
rzkorszak tizent hazai bnyjt a nagyszm kori fmfel-
dolgoz-helyet is.
Igen j sszefoglalt kapunk a Magyarorszg trtnete I.
ktetbl a Krpt-medence fmkorszakairl, gy a javarzkor
bodrogkeresztri
Kultrjrl. Innen mintegy 100 rzbaltt s csknyt is-
mernk. A leletekbl kvetkeztetheten egy vezreddel meg-
elztk Eurpt a szablyszer fejldsben. Nem clunk teljes
felsorolst adni, de kihagyhatatlan az itteni ks rzkor emlt-
sekor az eddig ismert msfl ezer pceltelepi anyag, vagy p-
pen a budakalszi feltrs, az ottani 439 sr, de ugyangy
Alsnmedi 40 srjnak bizonysga a leteleplt parasztok s
psztor-trsadalom npnek letrl, szoksairl.
Folytatva mg a rgszek dolgba nmiknt taln bele-
kontrkod iskols szint felsorolst, szlni kell az els kelet-
eurpai psztorok megjelensrl az Alfldn. Ez a folyamat
az idszmtsunk eltti XXII. szzadban indul meg, mint az
eurzsiai sztyeppk npeinek els eurpai jelentsg vn-
dorlsa s sztszrdsa. gy lesznek psztortrzsek az eurpai
trtnelem els l- s szarvasmarha tart npe. Tudunk ktke-
rek nagy lakkocsiijaikrl is. Els hullmuk jele a kzps
rzkor vgn, jabb hullmuk a pceli kultra idejbl isme-
retes. Laza teleplsterletk a Nyrsg s a Maros kztt volt
fellelhet. Hogy helysgekben is rzkelhessnk, halomsrja-
ikra a balmazjvrosi Krhozotthalom, a ktegyhzai
Trkhalom, majd a dvavnyai Barchalom kpben eml-
kezhetnk. Tudsaink szerint k hozhattk magukkal az els
hziastott lovakat, a viszonylag nagytest kelet-eurpai fajtt.
A Kr. e. XVIII-XVII. szzadbl datlhatjuk az els
ltemetkezst. Ez id a kzps bronzkor.
Az i. e. XI VIII. szzad az egsz Krpt-medencben a
bronz virgkora Eurpai mretekben is taln ez a leggazda-
gabb bronzmvessg helye. Kardok, lndzsk, nyeles ksek,
sarlk, tokos baltk, vsk, borotvk klnfle kszerek s
ms trgyak a bizonysg erre.
72
Felttlenl ismertetsre vr mg a korai vaskor rgszeti
hagyatka, klnsen hogy rszben az a np kpviseli minden
valsznsg szerint amelyik legfknt rdekelhet e tmnk-
ban bennnket. Sigynnek a nevk, s korntsem ismeretlenek a
hazai szakirodalomban, mg az uralkod trtnszi felfogs
hvei krben sem, jllehet ezek nem egyrtelmen ltjk ben-
nk a korai vaskor kezdettl a keleti eredet rgszeti anyag
hagyakozit.
Nagyllattart, ltart letmd nprl van sz. Kultr-
juk jellemzje, amelyet mezcsti kultra nven tartunk sz-
mon, a lovas, illetve kocsiz letmdra vall lfelszerels.
Tlk eredhetnek medencnk els vaspengj keleti kardjai.
Trgyi hagyatkuk prhuzamai Kelet-Eurpa dli felben, a
Kaukzus vidkn s Kzp-zsiban tallhatk meg. E ha-
gyatk fontos elemei Perzsiig kvethetk.
A nagyon rszleges rgszeti bemutatsuk utn lssuk, kik
is k. A Magyarorszg trtnete az Alfld vaskori npessg-
nek lersban pldsan idzi rluk Herodotos sorait, de mert
nem dnti el, ezek Hekataiosztl szrmaznak-e, nem llthatja
egynteten, hogy a szkta vaskor eltti preszkta lakosokkal
azonosak k.
Tbb magyar szerz s kutat megtlse eltt, nzzk
elszr Herodotos vlemnyt; ahogyan az Alfld s taln a
Dl-Dunntl npt a trk trzsek s szoksok lersa kz
iktatva emlti.
Mi van orszguktl szakra, milyen emberek laknak
ott, senki sem tudja biztosan; kzvetlen az Isztroszon
tl lak npnek csak a nevt sikerlt megtudnom,
szignknak hvjk ket s md viseletben jrnak.
Lovaikat tujjnyi szrzet bortja, kicsik, tmpe orrak
s olyan gyengk, hogy nem brjk el az embert. Ko-
csiba fogva azonban igen frgk, ezrt az ottani em-
berek kocsikkal utaznak. Orszguk megkzelti a
ventekt az Adria partjn. Azt mondjk, Mdibl
szrmaznak, de hogy hogyan juthattak Mdiba, el
sem tudom kpzelni. A rgi idkben azonban minden
lehetsges volt.
73
Ami e tudstsbl a valsznen csak hallomsbl ismert
lfajtt illeti, inkbb elfogadhatjuk a mezcsti kultra szmos
srjbl feltrt kistermet, ignytelen zsiai lfajta kpt,
amelyre illett, az hogy hossz szr, de hogy lovast nem br-
hatott volna el, meseszeren hat.
Magyarorszg fldje a rgi grg irodalom tkrben cm
1936-ban Pcsett megjelent rsban Borzsk Istvn mr kt-
sgtelennek ltja, hogy Herodotos forrsa Hekataiosz
Periegesis c mve volt. Ez a Kr. e. VI szzadi geogrfus lak-
helyzetbl ereden jl ismerhette az Isztrosz, a Duna Fekete-
tengeri vidkt, de ppen gy a fltte szakra lv terleteket
is. Az idejben, a VII szzad folyamn kezdenek kialakulni a
Pontus szaki s nyugati partjain a miletosi telepek. 657-ben
megalaptjk Istrit, tz vvel ksbb Olbit. Gyarmatot alap-
tanak mg ebben a szzadban a Szeret torkolatnl, a mai
Galacztl nyugatra, Barbosinl. Ennek rvn cserekereskedst
folytattak az szaki trzsekkel 500 krl a Duna, a Szeret tor-
kolatig, st azon tl grg folyam volt. Ebbl kvetkezen a
Duna s mellkfolyi egsz rendszernek lerst Herodotos
csak Hekataiosz trkpbl s ahhoz fztt megjegyzseibl
merthette, gy ezt a kzlst is. Az agathirsektl folyik a Ma-
ris foly, gy mlik a Dunba. Vagy ezt megelzen A Du-
ntl szakra az els np az agathyrsok. Erdlyt ugyanis
Szktival a Szeret vlgyn s az Ojtozi szoroson t vezet t
kttte ssze. Ha mr az agathyrsokrl, e szkta nprl besz-
lnk, halljuk mit mond rluk Herodotos
Az agathvrsok a legelpuhultabb emberek, k horda-
nak legtbb arany kszert. Nkzssgben lnek,
hogy gy egyms testvrei legyenek s mint rokonok
mindnyjan ne irigykedjenek egymsra, s ne gyll-
kdjenek. Egyb szoksaik hasonlk a trkokhoz.
Klns jellemzs, igen elt attl, amit ltalban a szk-
tkrl a legtbb korabeli r, de a ksbbiek is renk hagytak.
Emltend, hogy Karl Mllenhoff Deutsche
Altertumskunde cm 1890-ben kiadott munkjnak els; k-
tetben Herodotos klns tvedsnek tartja hogy a
sigynneket odatette az Istrostl szakra. Ebbe Strabonra pt
annyiban, hogy ez Nagy Sndor trtnetrit hasznlva, gy
74
Aristooulost s Patroklost a Kasritl dlkeletre tallt
sigynneket, ugyanazt tudja bozontos lovacskirl, amit
Herodotos, st azt is, hogy asszonyaik fiatal koruktl vezet-
nek, kocsit persze, s kzlk a j kocsis akkor megy frjhez,
amikor akar. Ez a Kaukzus melletti laks nem felttlenl
mond ellent a mdektl val elvndorlsnak, s a Duna-Tisza
kzre val feljutsnak, mint azt a ksbbiekben majd lthat-
juk. Azrt sem, mert Hekataiosz egyb adatai is erstik azt,
gyszintn az archeolgiai leletek is, hogy e np esetben az
egyik nyugati szkta nphullimmal van dolgunk.
Ismernk e terletek kztti, mondhatni kztes llspon-
tot. mgpedig a Kr. u. 230-ban szlelett Rhodus Apolloniustl
aki a sigynneket a Duna deltjhoz teszi. Argonautici 4.
knyvben elismeren r a teherhajval tjrhat Iszterrl s
lersst a 319-320 versben gy vgzi:
Mert soha sem lttak mg azeltt tengeri hajkat
sem a trkokkal vegylt szktk, sem a sigynnek.
Mindenkppen ide kvnkozik hazai munkinkbl, A
keltk nyomban Magyarorszgon cm mvbl a szerz
Szab Mikls meglepen sokrt lersa e nprl.
lltsai rszletes kzreadst felttlenl megrdemli.
Azzal kezdi, hogy az
Alfldn steppei eredet kultra alakult ki, melynek
etnikuma a korbban a kimmer trzsszvetsghez
tartoz, ksbb szkta hats al kerlt irni
sigynnkbl (ezt Herodotos munkjbl tudjuk) s az
slakossgbl tevdtt ssze.
(Ezttal nem feladatom, hogy az irni eredet feltevst
vitassam klnsen, hogy ezt Herodotos nem mondja. Csak
rlhetnnk, ha az slakossgrl is mondott volna Szab va-
lamit). De idzzk tovbb: Az i. e. VI. szzadban a magyaror-
szgi kora vaskor nemzetkzi kapcsolatai jelentsen bvltek.
A Nyugat-Magyarorszgot tszel borostynton a Balti-
tenger partjrl borostyn, dl fell szrvnyosan grg
ru s az szak-itliai bronzmhelyek termkei jutottak el a
Krpt-medencbe A trtnszek szmra a lthatr ki-
szlestsben nagy szerepet jtszottak a sigynnk, akiknek r-
gszeti hagyatka a Dunntlon s Szlovniban is megtall-
75
hat. (Szab Mikls ezt felteheten arra alapozza hogy
Hekataiosz nyomn Herodotos gy tudja, hogy ezeknek a
Sigynneknek a fldje az adriai Enetoi hatrig: terjed"). Ismt
Szab: "k kzvettettk haznk terletre a dli rut s cser-
ben elssorban lovakat adtak zletfeleiknek". A korai kelta
mvszet szempontjbl is rdemes egy pillantst vetni erre az
irni npre. A ligur sigynna sz errl mg szlunk keres-
kedt jelent, s ez nylvn a sigynna kereskedelem nyugati ha-
tsugarra vonatkoztathat. Feltehetleg a sigynnk kzvett-
svel kerltek a La Tn mvszet formanyelvbe a kimmer
szkta mvszeti krbl tvett llatalakok s egyb dsztmot-
vumok. rdekes ez a kvetkeztets, klnsen ha e Svjc te-
rletrl szrmaz lelethellyel a keltk bvebb ismertetse
kapcsn beszlnnk. Mivel ez nem clunk, mg id hinyban
sem, a ksbbiekben pldkkal utalhatunk arra, hogy a mv-
szeti kifejezs tvzdse a keltk s sigynnek rszrl meg-
trtnhetett orszgunk terletn is.
Fontos lltsa Szabnak az idrendisg miatt, hogy
a IV. szzad folyamn a szktasigynna kultra za-
vartalanul virgzott", tovbb, hogy "a III. szzadban
az Alfld nagy szkta (sigynna) temeti mg hasz-
nlatban voltak,
azonban a tpiszelei temet legfiatalabb srja mr kelta
sr, amely nem korbbi i. e. 250-nl. Nagyjbl ez lehet az az
idpont, amikor a keltasigynna kapcsolatok kipltek (r-
kospalotai sr), megkezddtt a kt kultra keveredse, amely
vgs soron kelta terjeszkedst, hdtst jelenlett. A hdts
legalbbis amennyire ez a rgszeti leletekbl kvetkeztethet
a Dunakanyar irnybl indult meg. Itt helyezkednek az i. e.
III. szzad elejn kezdd legnagyobb kelta temetk (Kosd,
Szob), s ksbb is az Alfld s az szaki-hegyvidk peremn
tallhatk a legtipikusabb, keverk sigynnakelta temetk
(Radostyn, Rozvgy, Mtraszlls stb.)
Tovbbtottam a szerz e jobban kelta trtnelmet szol-
gl sorait, hiszen az Kpt-medencei korszakukat trgyalja,
m hadd tegyem ide a ksbbiekben majd altmasztst kap
ezen tudstst is: az Alfldn a dk hdtsok, majd az irni
jazigok betelepedse nyomn a kelta lakossg felszvdott."
76
Vagyis a szkta npek kerekedtek fell az itteni trtnelmk
folytatdott.
Ismernk ellenttes vlemnyt a sigynnk eredetrl, st
ugyanannak a szerznek a mvben is. Barth Tiborrl van
sz. A magyar npek strtnete els ktetben tallhat egyik
vlemnye a 14. oldalon. Alkalomadtn nevezik ket (a huno-
kat) a Herodotos ltal feljegyzett titokzatos Signnai nven
is, ami szintn olyan kifejezs, ami a rgi keleten fordul el."
Nagy kr, hogy a forrst itt nem emlti, mert sokat jelenthetne.
Annl is inkbb, mert emltett ktete 50. oldaln. mintha forr-
sait egyeztets nlkl hasznlta volna, azt rja, hogy a
herodotosi sigynnei voltakppen cignyokat jelent. Cipruson
hallhatta ugyanis (amelynek rgi neve szerinte Mak-aria), az
ottani makurktl, hogy a sz, amit kiejt, "szigonyt" jelent. Vi-
szont a szigony s a szegny sz rgiesen ejtve sigini-nek,
sigoninak hangzik. Barth nyilvnvalan sokkal tbbet tud
mint n, de lltsa ellenrzsekor Herodotosnl Ciprust
Kprosznak olvashatta, a cigny sz pedig a korabeli grg
nyelven sztgan-osznak hangzik s stt sznt jelent. A grg
nyelv s grgl r Herodotos nem nevezte a sigynnkat
sztgan-osznak hanem, amit Szab Mikls emlt, hogy Mar-
seille-ben a ligurok sigynnek hvjk a kereskedket, ezt ve-
hette Barth knyvbl is, mert ezt is emlti.
Feltratlan mg viszont az eredetk. Ez Herodotos szm-
ra is ktsges volt, mint hallottuk tle
azt mondjk Mdibl szrmaznak, de hogy hogyan
juthattak Mdiba el sem tudom kpzelni. A rgi
idkben azonban minden lehetsges volt"
Bennnket persze inkbb az rdekel hogyan, miknt s
mikor juthattak el a Krpt-medencbe. Felteheten egy na-
gyobb npmozgs jvevnyeiknt. Magyar trtnszek Dare-
iosz i. e. 513-beli. szktk elleni hadjratllak idejre teszik azt
a lehetsget. Rgebben kellett azonban lennie, mert az 550-
560-ban r Hekataiosznl olvashatunk mr rluk.
A md trtnelem valamelyest taln eligazthat bennn-
ket. Rluk az els dokumentumok az asszr kirlyok vkny-
veibl kerltek el. Innen is tudjuk, hogy az asszrok a mdek
nevt III. Salmanasszar egy hadjrata sorn, i. e. 835-ben je-
77
gyeztk fel. A mdek ekkor az Urmia ttl dlre, Hamadan vi-
dkn ltek, s ide az i e IX. Szzadban juthattak. A 800-as
vekbeli hadjratok md veresgeinek olyan hatsuk volt,
hogy kzlk 65000 foglyot az eredeti asszr hatr vonalban
a Dijla mentn teleptettek le, s helyket armi npessg
foglalta el a felfldn. Tudunk ugyancsak md veresgrl egy
asszr-szkta szvetsggel szembeni hborbl, 653-bl, ez
ninivei hbor nven is ismeretes. Ekkor znlttk el a szk-
tk Mdit, s Herodotos szerint az uralmuk alatt is maradt 615-
ig.
Tudunk teht meneklsre is okot ad npmozgsokrl. S
kztk egy igen lnyeges msik tkltztetsrl is. Siciliai
Diodor emlti i. e. 40-ben rott munkjban hogy a szktk ltal
meghdtott npek kzl sokan tkltztek Szktiba, s gy kt
nagy gyarmatosts is trtnt:
egyik Moesibl a Tana (Don) krnykre, ezek n-
pei sauromatknak neveztettek, kik sok v mltn el-
szaporodvn, Szkitit prdlva az egsz orszgot
pusztasgg tettk.
Konkrtabban hangzik ennl C. Plinius Secundus, Solinus
s Diodor egybevg kzlse arrl, hogy .e np szrmaztatsa
Mdibl val, ahonnan i. e. 650 krl kerltek el, a md bi-
rodalom visszalltsa idejben. Herodotos korban mg csak
a Don vizig ltek, de i. e. 138-ban mr annyira elszaporodtak,
hogy Ptolemaeus szerint az egsz eurpai s zsiai Szktit
Szarmatinak neveztk.
Igen fontos adatunk van a mr idzett Plinius IV. knyv-
bl. Thrcia laki kztt emlt ugyanis a Sztrmon foly jobb
partjn l maedusokat. Igaz, kzlse idszmtsunk 40-es,
60-as veibl val, de mgis jelzi mdek szakra hzst. A
mai Trkorszg terletrl, az Urmia t vidkrl nem lehe-
tett oly nagy dolog ide felhatolni. Thrcia klnben Plinius
idejben i. sz. 50 tjn az gei-tenger, a Boszporusz, Moesia
s a Fekete-tenger kztt terlt el. Ugyanitt emlt Plinius, de
az Isztrosz felli szaki oldalon gtkat s szarmatkat is,
megjegyezve hogy szak fell Thrcit a Pontus hatrolja, az
Isztrosz torkolatnl.
78
Megvilgtsul kitnek Plinius npnv-ismertetsei. A
tovbbi terleteken laknak a szktk npes nemzetsgei, rja,
gy a gtk, kiket a rmaiak dkoknak neveznek, a szarmatk a
grgk elnevezsben szauromatk, s tbb np megemltse
utn az alnok s a roxolnok sr teleplseit emlti.
E npek, majd a szarmatk s jszok, jazigok bemutats-
hoz lpjnk be Pannnia rmai korszakba. Jelkpes, s egyben
jl adatol idzet lehet ehhez az els rmai csszr,
Octavianus Augustus emlkiratbl politikai vgrendeletbl a
35 fejezetbl ll hatalmas ankarai felirat, a Monumenta
Ancyranum e szvegrsze
A pannniai trzseket. amelyeket az n
principtusom eltt a rmai np sohasem kzeltett
meg, Tiberius Nero rvn, aki akkor mostohafiam s
legtusom volt. Legyztem, a rmai np hatalma al
vetettem, s Illyricum hatrait elbbre vittem, eg-
szen a Danuvius foly partjig.
Mint tudjuk Augustus i. e. 17-tl i sz. 14-ig uralkodott.
Jl megirt trtnelem a Pannni, magyar rszrl is, ha
csak Alfldi Andrsra vagy a mi idnkbl Tth Istvnra,
avagy ppen Fitz Jen knyvre gondolunk. De hadd szljak
mg e korbl a bevezetm szellemben s szndka szerint a
sigynnek utn most a hamupipkk mellzttsgt ugyancsak
pldz rokon vagy akr magyari eld nprl, a jszokrl.
Ehhez egy kivl s mintaszer munkra tmaszkodhatunk, a
Gyrben, 1875-ben publikl dr. Szombathy Ignc munkjra.
Felfogsa szerint, s ezt elsrangan al is tmasztja, i e 112-tl
i. sz. 378-ig trta fel jsz korszakknt a magyar np trtnel-
mt. Metanaszta azaz 'elszakadt. Kltztt jelzt kaptak g-
rg trtnszektl azok a jszok, akik i. e. 35 s 32 kztt lte-
stettk, a Dontl kiindulva Tisza menti hazjukat, amely fenn
is maradt 378-ig, hogy azutn rszv vljon a hun birodalom-
nak" Alfldi Andrs e soraival azt ugyancsak megersti A
Duna-Tisza kzn, le az Oltig a szarmata jazigok laknak". A
kt np kltzse egyttesen is ment. s Krpt-medencei trt-
nelmk egytt is zajlott. A jelentsebb erej s npessg
szarmatkrl ezttal nem is igen szlnk, noha a jszokkal egy
79
kategriba tartoznak vizsgldsunk szelleme, st trgya sze-
rint. de id hinyban is ez msutt ltszik clszernek
Jszok
5
A mlt szzad utols harmadban mg komoly vitk vol-
tak a jszok eredetrl, nyelvrl. Elsrang adatokat, ssze-
fggseket ismerhetnk meg az Akadmin is felolvasott ta-
nulmnyokbl, gy a rendkvli tuds s munkssg Gyrfs
Istvn A jszkunok nyelve s nemzetisge 1882-bl val mun-
kjban idzi Dainer Tams modenai orvos 1501-ben Hercules
ferrarai herceghez rott levelt a Duna s Tisza kztt laknak
a Ptolemaeus ltal metanastnak nevezett jszok, kik klnb-
sg nlkl magyaroknak neveztetnek". Werner Gyrgy kirlyi
tancsos s Srosi prefectus 1543-ban rott munkjbl is ka-
punk utalst. Ez nmiknt ugyan ellenttesen hangozhat, de
nyelvjrsra vonatkoztatva egyltaln nem, de emitt is, mert a
kirlyi oklevelekben elfordul; magyar hely- s szemlyne-
vek szerint a jszok si nyelve csak a magyar lehetett. Werner
egybknt rja
megvan most is a jszok nemzete a magyarok kztt,
kiket csak rvid szval jsznak neveznek, s azok
megtartjk ma is si, klns, a magyartl klnbz
nyelvket, s azon lakhelyke, melyet Plinius lersa
szerint hajdan brtak.
Otrokcsi Fris Ferenc gyngysi prediktor, glyarabs-
got is szenvedett. Origines Hungaricae cm trtnelmi mun-
kjban a hazai nyelvjrsokon kvl ht egymstl klnbz
nyelvet szmll meg 1693-ban, ilykppen: magyar, nmet, tt,
olh, grg, cigny, trk nyelvet, majd megjegyzi a jszokat
vagy kunokat kln nem szmllom, mert ezek is magyar
nyelven beszlnek. Mindenkppen szemlyes tapasztalatbl
szlhatott Otrokcsi mert a jszsg tnylt Hevesbe, Gyn-
gys szomszdsgig. Halljuk mg rveit is mert idt llak:

5
A Jszok cm rszlet S. L. jegyzeteibl val, utlag toldottuk
be.
80
a jszok nyelve megtekintsbl is kitnik, hogy k,
mint ezt maguk is elismerik a legeredetibb szrmaz-
kai azon szktk eldeinek, kiktl ama nemzet, mely
most sajt nevn magyarnak mondatik szrmazott.
Mert nyelvk ltalban ugyanaz a tbbi magyarok-
val, ami klnbsg nhny kevs szban els tekintet-
re ltszik, az nem annyi, hogy megrdemelje, hogy a
beszdnek klnbzv ttele rdeke vgett itt
elsoroltassk. Azt sem lehet mondani, hogy ezek
hossz id alatt a tbbi magyaroktl nyelvket meg-
tanulhattk. Ugyanis mivel kln laknak, valban
csak gy nem tanulhattk volna azok a mi nyelvnket
az egyttlaks alatt Magyarorszgon bell, mint a
ttok s a nmetek, akik kevs kivtellel mg azt eddig
megtanulni nem tudtk.
Ugyangy rvelt a kunok magyar nyelve mellett is. Ide-
vgan emlthetem Bombardi Mihly jezsuita szerz Magyar-
orszg helyrajzrl cm 1718-ban Bcsben megjelent mun-
kjt, ki azt lltja, hogy
a Moldvban s Beszarbia hatrnl vannak ku-
noknak sztszrt maradvnyai, kiknek nyelve a ma-
gyarhoz hasonl.
Ha mr itt tartunk, lssuk nmiknt a kun nyelv vitjt is.
Magyar nyelvsgket a kun miatynk felbukkansa utn ta-
gadjk nmely trtnszek, gy nem vletlenl Hunfalvy Pl
is. Gyrfs szerint, a kun miatynk felfedezsvel csaknem
egy idben indult meg a vita, mely ktsgbe vonja a szke-
lyeknek a rgi hunoktl val szrmazst. A kun miatynk
legels vltozatt Telegdy Istvn lette kzz 1598-ban
Leydenben, hun bcjvel egytt Ezt kvette Kaposy, a gyu-
lafehrvri ref. fiskola tanrnak ismertetse 1713-ban, illet-
ve a kunszentmiklsi Petrarca-korabeli s az n. Vincze-fle
szveg. Ezek amellett, hogy eltrnek egymstl, a hazai sz-
vegek Vmbry vizsglatai szerint a reformci; korabeli ma-
gyar imbl vannak tfordtva tatr nyelvre. gy tatrra, hogy
Magyarorszgon ltek tatr csoportok is. Kunszentmikls pl-
dul tatr elnev volt mg rgebben. A tatr s kun nyelv
klnbzsgre ers rv, hogy Batu knnak ujgur betkkel,
81
de tatr nyelven rott levelt IV. Bla kirlyunk udvarban
senki el nem tudta olvasni, pedig szmos kunok kztt trt
papunk volt mr ekkor, s a kunok is itt voltak mint azt Batunak
e sorai is bizonytjk a prtfogsba vett kunokat tovbb ma-
gnl ne tartsa. Julianustl tudjuk, hogy midn tmentnk
Cumnin, talltunk egy pognyt, ki neknk ama levelet meg-
magyarzta. Az ellenvlemnyek kevsb helytllak, nem
trek ki rjuk. Tny, hogy tanknyveinkben semmi nyoma
vlemnytkzseknek. Lexikonjaink is sommsan gy rnak:
a Rvai Nagylexikon pldul
a jszokat hihetleg Szt. Lszl teleptette le a
Zagyva kt oldaln, midn 1091-ben a Temesnl
dnt gyzelmet aratott a kunokon s besenykn
Nevk a magyarban nem rgibb a XIII. szzadnl.
Oklevelesen Kroly Rbert hasznlja elszr a jasso
nevet".
Sommsan szlva igaza van Gyrfs Istvnnak hogy a
testvri keleti nemzeteket tatrostani igyekeznek trtnsze-
ink kzl tbben is, gy Hunfalvy. Helyesebbnek vli Jerney
Jnos vlekedst, aki szerint a besenyk, jszok, kunok, kaz-
rok, palcok a magyarral egynyelvek voltak.
Ptolemaeus pontos fokbeosztsokkal is lve jelli meg
jszfldi, jazigiai Krpt-medence hatrait, st, tizennyolc
jszvrost is felsorol Idrendben klnben a tiszai haza tr-
tneti korszakai gy kvetkeznek: honalapts kzdelmei (i. e.
35-80), a dk s markomann hbork (80-180), a honrendezs
(180-333), majd a szolga jszok lzadsa nyomn az ll, ami
hanyatls (333-370).
A tengermellki jszok trtnelme i. e. 112-ben nylt meg
a grgk s rmaiak szmra. Kzlk a Don keleti partjn
maradtakat Pomponius Mela mr nem jazignak (a jsz tbbes
szma), hanem jazamatae (jz-matk) nven nevezi. A
szauromata Szombathy szerint lndzss mdet jelent (Va-
jon taln szr mdet, mint a jsz: tbbek, gy a szerz szerint
is ijszt?)
Egy nyelvi emlket emltenem kell mg. Megrizte
Ammianus Marcellinus, s meglep mdon tovbbadta az eu-
rpai trtnszek szmra Gibbon. Hogy a magyar trtnszek
82
mirt hallgatjk el, mg tallgatni sem tudom, s kvnom. Ar-
rl van sz, hogy Constantius csszr (337-361) 359-ben pan-
nniai krtjn Acimincumnl (a mai Kamenicz a Duna-Drva
tallkozsnl) fldsncot satvn egy magasabb tltsre ra-
katta trnszkt, s beszdet intzett az ott sszegylekezett
szolgajszokhoz. A beszd hallatn a tmeg kzl valaki iszo-
ny dhre fakadva, sarujt a csszri trnszkhez hajtvn,
marha marha szkat kiltott. Constantius megrmlve elsza-
ladt, trnjt az aranyvnkossal egytt a feldhdtt tmeg
sztszaggatta, mikzben zszlt is ragadva a csszrra trtek.
Persze nagy megtorls kvette az esemnyt. Viszont
Marcellinus csatakiltsknt rizte meg a marha, marha szit-
kozdst. Kire-kire bizom hogy e sz mit jelent, de azt is hogy
ama hasznlatos tvitt rtelme miatt kiltotta-e a haragra ger-
jedt jsz atyafi.
Rma sorsa egybknt itt dlt el Pannniban j me-
ment ma is valjban mr az innen szrmaz katonacssz-
rok birodalmi kzdelme miatt is. Igen jellemzen Ammianus
Marcellinus tapintott r a vlsgfolyamat f okra,
hatrsorompink felnyltak, s a barbr fld gy
nttte magbl a fegyveres csapatokat, mint az
Aetna a tzes szikrkat."
Jttek, megrkeztek a hunok.
1993
83
A magyar strtneti felfogs az 1100.
vforduln
6
Vagy egy tel esztendeje kerlt a kezembe Csokonainak
egy I 801-ben. Kultsr Istvn bartjhoz rott levele A tmn-
kat s bennnket is leginkbb rint rszt hallgassk meg:
egy dolog van Gebhardi magyar histrijban ami
engem gy is mint rpd rjt, gy is mint magyar
igen interesszl, hogy a magyarok csak azrt vettk
fel seiknek a hunnusokat. Hogy a maguk nemzetnek
trtnetknyveit az Atilla fnyes tetteivel
felcsicszhessk. n azt tartom, hogy nemes nemze-
tem dicssgnek nevelsre Attila nem szksges de
mgis gy tartom hogy Schlzer utn, aki (n leg-
albb gy tlek) egy a nemzeti rszvtellel legtelje-
sebb rk kzl, megbntanak bennnket nmely
jabb, s az jtsra viszketbb nmet rk, amidn azt
akarjk imgy amgy megvitatni hogy a hunnusok s
a magyarok nem egy nemzetbl voltanak. A nmetek-
nek minden erssge csak tagad lltt bennk egyet
se lttam, nknk pedig minden lerontott okaink
mellett is megmarad kett, t.i. 1. hazai rgi historiku-
saink, kik ha nem rgebbiek is Bla kirly nevetlen
rdekjnl, de trtneteiket a rgi (mg a tatr
pusztts eltt meglv) krnikinkbl szedtk, s 2.
egsz nemzetnknek hagyomnya, mely a legutols
legrstudatlanabb parasztjainknl is megvan, ame-
lyet ha histriai s antropolgiai crisisre vsznk, ta-
ln a legcsalhatatlanabb bizonysg, a dtumok nem-
ltben nelttem a legtiszteletesebb.
Majd odbb,
Szoksa szerint csak enyeleg s vagdaldzik

6
A magyar strtneti felfogs a 1100 vforduln Elhangzott
a Zrichi Magyar Trtnelmi Egyeslet IX. Magyar strtneti Ta-
llkozjn, Tapolcn, 1994. augusztus 11.-n. Megjelent Kapu,
1994/9
84
Schlzer, mikor azt mondja az jszaki histrijban.
Hogy a magyaroknak csak annyi kzk van a
hunnusokhoz, mint a frankoknak a zsidkhoz. NB. Az
reg r csak olyan embere volt a magyaroknak, mint
a franciknak, melyet megmutatni nem volna nehz.
(Csokonai a jellemzett nmetek kzl Fischer, Spittler s
Flsching nevt emlti. Schlzer: jszaki histria)
Azontl, hogy felfogsomnak tetszek voltak e sorok, kt
okbl is jelentsek a Hunfalvy-korszak eltt rdtak, s az lta-
lnos iskolzst megelz idben tanstja velk egy magyar
zseni a npben l hagyomny megltt. m, nzzk hamar
Gebhardit. Munkjt (Geschichte Ungarn in der allgemeinen
Weltgeschichte) mr 1802-ben kzreadta Hegyi Jzsef
Akik a grg s dek krnikkhoz folyamodtak, mi-
dn Atillra akadnak, nemzetket hunnok marad-
knak kezdk lltani, hogy histrijokat Atilla csele-
kedeteivel kesthessk.
gy Gebhardi. ahogy lnyegltan jellemezte szemllett
kltnk. Van viszont e munkban nhny rdekes adat is.
Thullmann Jnost idzve pldul, hogy
mr 710-ben voltak oly magyarok. akik Pannni-
bl Nmetorszgra rontanak".
Adat volna ez a korbbi ittltrl? Majd, hogy
A kazrok Bat-Bajn volt tartomnyinak elfoglalsa
utn, 680 tjn a Tisza, Maros s Szamos vizei kztt
llapodtak meg.
Ehelyt mindenkppen a Nestor-krnika e soraira kell gon-
dolnunk:
Majd a fehr ugrok jttek s k kvetkeztek a szlo-
vnek fldjn. Ezek az ugrok pedig Iraklij (Heraklius)
csszr idejben jelentek meg, aki karddal tmadt
Chozdroj perjsi (Chosrocs perzsa) csszrra.
Az gynevezett ketts honfoglals elgondolsnak a bizo-
nytkt kell itt ltnunk, de mivel az rpdi magyarokat Nestor
fekete ugroknak nevezi, e kazrok sokkal inkbb magyarok
kellett legyenek. Kazrok ugyanis nem kvetkeztek [?] n.
szlovn fldn. Illetve emellett Fejr szerint a Volgn tli ka-
zrokat s orszgrszket hvtk fehrnek s ppen az innens
85
rszt s npt feketnek. A biznciakat negyvenezer fs sereg-
gel segt kazrok keleten, felteheten a Derbenti szoroson,
vagy ppen a hegysg kzps tjrjban, de mindenkppen
keletebbre kellett lemenjenek a Kaukzus alatti egyeslshez
s tmadshoz, hogyan jhettek, keveredhettek volna ht p-
pen ezek az igen tvol lakk Kijev trsgbe? Kzenfekvbb a
kvetkeztets, hogy a jelents hadi mozgsban, a kazr hader
tvoli nagy lektttsgben inkbb a nyugatabbra tartzkod
magyarok lhettek, a Nestor szerinti, ezttal fehr ugorok a
hunok, majd az avarok nyomn s pldjra, a Krpt-
medencbe val bevonuls lehetsgvel. Az ugyancsak fel-
vethet, hogy a Biznccal val szvetsg inkbb lehetv tette
a Krpt-medencei trsgbe val behatolst. E nagyon is lehet-
sges tnyhez megvilgt magyar adat lehet a Kpes Krnika
lltsa, hogy a msodik bejvetel 677-ben volt.
Hanem a Hunfalvy-iskola eltti klfldi munkk kzl
tbb is olyan vlekedseket hangoztat, amelyeket mai tudsa-
ink is mintegy kszen kapva, ltalban szinte vltozatlanul is-
mtelgetnek. Mert ezek igazak, helytllak volnnak? Kornt-
sem, mert ezeket, gy Schlzer lltsait. mr a mlt szzad el-
s felben ersen vitattk, s ami fontos, meggyzen. Mr
emiatt is kzenfekvnek ltszik strtnetnkrl innen vizs-
gldni, a f rtelmezsekben innen kiindulni, hiszen bizo-
nyoss is vlt, hogy nptrtnetben, fldrajzi terekben s nyel-
vi, nyelvszeti llspontokban innen erednek azok az eltrsek
s elgazsok, amelyek vltozatlanul problematikusak. Mr a
kezdeti rtelmezsekkor tvesnek bizonyult kiindulsok isme-
retben most mr ktelkeds nlkl vllalni kellene a sok bi-
zonysggal erstett dl-kaukzusi eredet vizsglatt is. Kl-
nsen, hogy a magyarsgra mig lel nem mrt tragdij II.
vilghbor utn, fknt az emigrciban, egy olyan trtnsz
s nyelvsz nemzedk ntt fel s munklkodott, amelynek eb-
beli eredmnyeit bns vtek volna elherdldni hagyni, s
kzkinccs nem tenni. Ne tvesszen meg, s mindenkppen ne
btortalantson el senkit a vltozatlan elhallgats s tagads
ezt klnben mr nem is rzik az ellenzk szksgesnek, oly
magabiztosak mert minden nagy dologban tudni kell egye-
86
nes igent s nemet mondani. Dolgozatom ebben a szellemben
kszlt.
A tvutak kezdeteinl
nzzk mindenekeltt Schlzert, a legfbb sugalmazt,
aki ismerte Anonymust s nemzetkzileg is gy tudjk rla a
szakmban, hogy a jegyz elkeseredett ellensge volt. Legtbb
trtnsznk tvette tle azt a vlemnyt, hogy a legrgibb la-
tin forrsok Ungria, Hungria neve s nyomban eurpai elne-
vezseink az orosz ugor, ugri szbl erednek. Ez azonban
kptelensg, ha meggondoljuk, hogy az orosz a Nestor-
krnikt csak a XII. szzadtl ismerheti a vilg, azt viszont,
hogy a hunok orszgnak Hungria a neve, mr Kr. u. 417-ben
lerta Vilgkrnikjban. a megjelenstl rendre olvasott
Paulus Orosius kataln szerzetes. A kzpkorban nlunk is is-
meretes e szerz, emlti Kzai is. Akr ppen mra szl oku-
lsul, ne restelljk idzni Orosiust:
Pannonia eurpai orszg, amit nemrg a hunok
foglaltak el, s amit ez a np sajt nyelvn Hungri-
nak nevez".
Vagyis 1600 ve gy neveznk ezt az orszgot. amelyben
most mi is egytt vagyunk? Gondolom nem kr e kitrrt.'
Azt a nlunk is ismert, szinte refrnszer szveget, hogy a
messzi keletrl jv npeket elneveztk hunnak, trknek amg
kzelebbrl meg nem ismertk ket, Schlzer lltja elszr. A
legszvsabban megmaradt tvedse azonban az hogy a ma-
gyarok a finn vilgbl, az Urlbl jttek. Ebben Nestornak
arra a mondatra ptett, hogy az ugorok megjvn kelet fell,
tvergdtek a nagy hegyeken, melyek ugor hegyeknek nevez-
tettek el. Itt ktsgtelenl a Krptokrl szl a krnika, de a
kelet fell nem a messzi Urlt jelenti, Nestor ugyanis ksbb
ezt is rja
A Fekete-tenger szaki oldaln van a Duna, s van-
nak a kaukzusi hegyek amelyeket ugor hegyeknek
neveznek".
87
E mondat fontosabb msodik felt halljuk oroszul is: i
kavkazszkije gr ugorszkije gr.
E cfolatot egy Pozsonyban. 1827-ben megjelent munk-
bl veszem: Abkunft der Magyaren, Schlzer in seinem
Nestor. Szerzje G. P.-vel jelli magt. A magabiztos profesz-
szort egybknt Anonymus is megtveszthette, mert Moszk-
vtl szakra, Szuzdalon t vonultatja a magyarokat, olyan tr-
sgen t, amelyet csak ksbb npestettek be s neveztek el
Szuzdalnak. A Taksony idejben bekltztt bolgrok izmae-
litaknt III. Bla alatt is tevkeny szerep pnzemberei t-
veszthettk meg Anonymust is. Belevg Schlzer szemllet-
be, hogy a baskrokat szintn finn eredetnek gondolta.
Hatsa igen ers Selig Casselre is. A Berlinben 1848-ban
kiadott Magyarische Altertmer-je ezt jl tanstja, klnsen
Anonymus megtlsben: a hun nevet nem ismeri, ahogyan
Reginbl tanulta, a magyarok szktk, Szktibl jttek, hogy
lmos Atilla leszrmazottja. Ksrtetiesen a mai hazai hang.
De ltalnossgban is:
Az Atilla-monda lehetetlen hogy magyar talajon
keletkezett volna. A kt np azonostsa nem hazai,
tvett eredet. Az Atilla-monda tartalma egy tanult,
egy bibliai s egy nmet rszre oszlik.
me, a hazai trtnetrs gyszlvn klfldi forgat-
knyve. Abban is,
hogy birtokuk legitimitsnak a ltszatt adjk, ma-
gukat rksnek tekinthessk, hunoknak kellett lenni-
k, Atilltl kellett szrmazniuk. Maguk is nagy tisz-
tessgnek tekintettk, ily nagy sisggel brni.
Az ily mdon koholt birtokjog nlunk ma is uralkod l-
lspont. Mg olyan kihv fogalmazsban is, mint Krist
Gyul:
Tetszett Anonymus hisgnak, hogy magyar ltre
az rpd-dinasztit hozzktheti Atillhoz."
Feltn hogy nem lnek trtnszeink az gynevezett
birtokjog elemzsekor a Nestor Krnika e szavaival:
Majd a fekete ugrok mentek Kijev mellett, ksbb
Oleg idejben elztk a frankokat s rkltk azt a
fldet.
88
Ha ezt a fogalmazst egytt rtelmezzk Anonymus sza-
vaival, hogy
az orosz vezrek krtk lmos vezrt, hogy Pann-
niba menjenek amely elbb Atilla kirly fldje volt,
azonnal sszefggst kell ltnunk a nestori "rkltk"
szval. St, az orosz rteslsekre ltalban jobban odafigyel-
hetnk, amelyeknek igenis lehet valsgalapjuk I. Endre kint-
tartzkodsa s hzassga rvn, de a ksbbi, halicsi ssze-
fggsek miatt is. Az Igor-nek pldul csak hunknt emlt
bennnket a halicsi harcok megneklsekor.
Mieltt teljess vlhatott volna nlunk a dl-kaukzusi s
kzelkeleti trsg kikacsolsa a trtneti rdeklds krbl,
meglep mdon kt munka is tanstja az rzkeny figyelmet
irnta. Gregor Dankovszky Der Vlker Ungarischer Zunge,
Pozsony, 1827 cm rsa s Fejr Gyrgy knyve A kazrok-
rl, Pest, 185 I
De elbb az ttvesztsrl Reguly Antalt mg gybuz-
galma, gyszeretete, az szoki rgik az szmra val els-
rend fontossga tartotta tvol a dli irny haza irnti rdek-
ldstl. Szerintem igen csekly lehetett a trtnelmi mvelt-
sge is. Tehetsgt persze nem lehet, s nem szabad ktsgbe
vonni. Kevs olyan ember volt nlunk, aki rvid nhny v
alatt a szakmveltg tern olyan hatsv vlhatott, mint . Is-
kolt teremtett, katedrk biztos megli visszhangozzk tte-
leit. Hite szerint,
hol a nyelv rokon, ott o npnek is, mely azt beszli
rokonnak kell lennie ha itt nem tallunk rokont a
finnugoroknl azt msutt nem fogjuk megtallni
rja. De ami tvtra vitte:
A Kaukzus npei s a magyar kzt sem gondolha-
tunk rokonsgra minekutna annyi tudsok vizsgla-
tai, jonnan Sjgren, ki a magyar nyelvet ugyan ta-
nulta s smeri, legkevesebb nyomait sem tallta e
rokonsgnak, s mg meddig akarunk ily homlyos
utak utn nzni, rokonsgunk ily rnykain pteni"
(Anders Johann Sjgren finn trtnsz s nyelvsz ber
die finnische Sprachc und ihre Litteratur 1821).
89
mulva olvasom Reguly leveleinek nagy jvj vlt
fejtegetseit. Bevallom, nem tudom, hogy mr tle erednek:
Nem lehetne a mostani zrjn kimonds utni Jgre
a rgi Jugrval egy nv, valamint taln a vogulok
tulajdonneve mansi gykere a magyar nvnek?"
A vogulok zrjn szomszdjuktl Jgra nevet viselnek, ez
elevenen emlkeztet a rgi Ugor vagy Jugor nvre: legalbb az
orosz, kinek ' hangja nincsen ezt csak gy mondhatja ki. E
feltevsekbl is forgatknyv vlt volna? Igen, a magyar nyel-
vszet.
Mg egy keveset Regulybl, ezttal fknt az ltala hi-
vatkozott Christianl Frhn miatt, aki Gosztonyi Klmn kzl-
se szerint De Chozoris cm, 1822-ben Szentptervron meg-
jelent munkjban arrl az igen nagy horderej; felismersrl
is szlt hogy a biznci szerzk a csszrok is , ha a magya-
rokrl rnak nevket mindig o+-v mint a trk nevekt rjk.
E jellsklnbsg ms-ms npeket is jelent Gosztonyi sze-
rint, az jak a trk, a keleti, valban trk nyelv npeket, a
rgebbi a turk, a nyugati, az eltr szkta nyelv npeket jelli.
Ezek neve Gosztonyi szerint a szumr eredet TUR+UK=
npfia" fianp sz.
Teht Reguly Antal:
Frahn amelyeket Koznban tartzkodsa alatt
smrni tanult, a finnokat o kazrok maradknak hi-
szi, s hogy a Volga-bulgrok nagyobbrszt finn np-
sgekbl llottak, arrul az jabb kutatsok nem
hagynak ktsget.
Majd megltjuk e vlekeds nyelvi okait.
Kzai gazdtlan rksge
Szlnom kell egy klnben kitn mai kezdemnyezsrl.
Ngyktetes kzirat forog kzkzen egy 30 fs szerkesztgr-
da munkjnak gymlcseknt. Bevezets a magyar strtnet
kutatsnak forrsaiba cmmel. A szerkeszt vezetk Hajd
PterKrist GyulaRna-Tas Andrs.
90
Forrskutatsuk fldrajzi hatrai: Urli-finnugor korszak:
nagyjbl a KrptokBalti-tenger, UrlNyugat-Szibria,
KazahsztnEl-Kaukzus s a Fekete-tenger ltal hatrolt
terlet. A Krpt-medenct csak az avaroktl vontuk be mun-
knkba rjk a szerkesztk, gondolva arra, hogy az avar korban
o honfoglalsig tovbbl esetleges korbbi rgszeti kultrk,
illetve etnikumok emltst kapjanak. Bizonyos forrsok ki-
maradtak, jegyzik meg, pldul a keleten maradt magyarsg.
Szomoran meglep kzls!
A kzirat szvegbl idzett sorokra taln megvilgt
vlasz lehet Rna-Tas szerkeszt elszavnak e nhny mon-
data:
Az elmlt idszakban strtnetnk egszt vagy r-
szt rinten j elmlet ltott napvilgot. Ezek egy r-
sze a tudomnyon bell keletkezett, msrszk a tu-
domnyon kvli dilettantizmus termke volt.
Ez elgg homlyos s rejtezked stlus fogalmozsban
az j elmlet felteheten a dl-kaukzusi trsg, a mezopo-
tmiai kor megvilgtsra, magyar szempont vizsglatra
irnyulhatott. Ha nem gy volna, taln a szegedi csoport for-
rskutatsa kiterjedne a dl-kaukzusi trsgre is, st a Krpt-
medencei forrsanyag legalbb a szarmata, jazig hun idket is
felleln. Persze, ha a magyar mlt volna a kutats clja, s
nem a finnugor korszak, ezek nem maradhatnnak ki. Ha pe-
dig a tuds szerkesztk a jogsz Regulyra, a jogsz-
kzgazdsz Hunfalvyra is gondoltak volna, e nem tanult
nyelveszekre taln nem fitymldnnak a dilettantizmus ter-
mkeire clozgatva.
Lssuk vgre a meglepetst, hogy a Pozsonyi Akadmia
egy grgtanra mr 1827-ben knyvet ad ki, hogy magyar
trzsneveket bizonythasson a Zagrosz hegysgben, s az Euf-
rtesz vonaltl a Kspi-tenger dlkeleti blig. Forrsanyaga
Strabon Geogrfija s Ptolemaiosz trkpnek 1533-beli
baseli kiadsa. A Keszi trzs nevre, amelyet elszr emlt,
Fehr Jen Mtys is rbukkant Perzsia dlnyugati vidkn (M
Trt. Szle., 1972). Bizonytja Dankovszky a Magyar, a Tarjn,
a Krtgyarmat trzsek nevnek megltt is. Emlt Megere
(magyar) s Zvr (szabar, szabir) nev vrost az akkori r-
91
mny trsgben. Rna-Task tudomnyon belli szaktekint-
lyei taln nem kellene htat fordtsanak e trsgnek, ha msrt
nem, Konstantin csszr szabartoi asfaloi nev magyar npr-
sznek, s tovbbi sorsnak kutatsrt. Nem is olyan lgbl
kapott igny ez. Bartholomaeus Anglicus (1220-1240) s
Vincent de Beauvais (1190-1264) XIII. szzadi enciklopdis-
tk mr lltottk azt, hogy a magyarok eredeti hazja Kls-
Szriban volt. Ez Macartney professzor kzlse, mondvn,
hogy klfldi forrsok szerint a magyarok eredetileg a Kauk-
zustl dlen laktak, a Kappodkia s Kolchis kztti trsg-
ben. Mint majd ltjuk, ezt Fejr Gyrgy is mindennapos ter-
mszetessggel lltja, br forrst sajnos nem kzl. A kazrok
nyelvrl szlva viszont megjegyzi:
Mind a Bulen Philer (bolgr) mind a hun s magyar
np Syro-Kaldeai (pontusi) volt, hol Magg nyelve
kzkeletben csupn szjrsban klnbztt.
Ami az emltett kappadkiai lakhelyet illeti, Endrey Antal
idzi Herodotost, aki szerint a grgk az itteni npeket ne-
veztk szriaiaknak. A Kls-Szria megnevezs ily mdon
korntsem kptelensg (Endrey A. A magyarok eredete, Mel-
bourne. 1982.)
Neknk magyaroknak azonban Kzai Simon mester kr-
nikja a legfontosabb ktfnk e trsg magyar mltbeli fontos-
sgnak a felismersre s kutatsnak mlhatatlan szksges-
sgre. Idzzk is bizonysgkppen ehhez a rnk rkl ha-
gyott s tjelznek szmt mondatait:
Menrth ris (Nemrth vltozatban is a kzpkor-
ban Nimrd neve) ki a nyelvek megkezddtt sszeza-
varodsa utn Evilth fldjre mene, melyet ez id-
ben Persia tartomnynak neveznek, s ott nejtl
Eneth-tl kt fiat nemze. Hunort tudniillik s Magort,
kiktl a hunok vagy magyarok szrmaztak. De mivel
Menrth risnak Enethen kvl, mint tudjuk, tbb
neje is volt, kiktl Hunoron s Magoron kvl tbb fi-
akat s lenyokat is nemzett, ezen fiai s maradkaik
Persia tartomnyt lakjk, termetre s sznre hason-
ltanak a hunokhoz, csakhogy kiss klnbznek a be-
szdben, mint a szszok s thringek.
92
Ezeket az lltsokat minden Kzai (1282) utn rott kr-
niknk tvette, a mester hun trtnetvel egytt. Azt pedig a
kutats ktsgen kvl bizonytotta, hogy ez az eredetmagya-
rzat si magyar hagyomnyon alapszik, s noha van bibliai
prhuzamossga, leglnyegesebb lltsai inkbb babiloni po-
gny mtoszokban gykereznek. Az gynevezett Evilth fld-
jt egy Kr. u. 500-ban rott Keresztny Topogrfia cm mun-
ka is egyenesen Hunninak nevezi. Szmos histriai emlke-
zs szl e trsgbl Menrthrl (Nimrdrl) is utdairl azon-
ban egyedl a magyar huntrtnet. Mint lttuk, mg olyan ki-
terjesztssel is, hogy nmi nyelvjrsbeli eltrssel rokon n-
pek is szrmaztak ez sapa nyomn, ami meg is felelhet a
valsgnak a hun-szkta npek s nyelvek vltozatossgra, a
mi tmnkban taln mg a kazr magyar kapcsoldsra is
gondolva.
Ide tartozhat, hogy feltn Hrodotosz Krosz-
trtnetnek a mtoszbeli hasonlsga a mi lmos-
mondnkkal ebbl a rgibl. Ezttal a md kirly lmodja
Mandan nev lnyrl, hogy lbl forrs fakadt, s ez a for-
rs elrasztotta orszgt, majd pedig zsit. Ismtld lm-
ban lenya lbl egsz zsit bernykol szlt fakad. E
mtosz a hatalmass vlt perzsa Krosz szletst s az akkori
zsia feletti hatalmt jvendli s idzi fel.
A tbb adatrt, gy a X. szzadi nyugati hadjratokban
ltala hromszor is emltett Csaba nv miatt is nlunk
nagyrabecslt bajor Aventinus ugyancsak Perzsibl (Khus
fldjrl) vezeti Maeotis fldjre a magyarokat.
Sok adat keltheti fel a figyelmnket. Theophilactus
Simokatta pldul ahogyan a pros I. Arsk Dara vrost M-
dia szomszdsgban a mazarok egykori vrosaknt emlti,
alaptsa utn 300 v mlva.
Padnyi Demumagyarijban s t megelzen Lukcsy
Kristfnl egymst rik a dl-kaukzusi magyar vonatkozsok,
fknt ottani szabir mltunk bizonytsra. Ezeket nem is em-
ltve, hisz hozzfrhetk, az azrt nem hagyhat sz nlkl,
hogy r se hedertenek trtnszeink Padnyi elemzsre,
hogy Lebdia mezopotmiai sz, hogy asszr kormnyzati,
kzigazgatsi s katonai fogalmak mint khasanu (kusn) szalat
93
(zsolt, zulta), tartan (tarjn), vezir (vezr), kudur (kdr)
kundu (kende) zaknu (zakanos), pekhu (beke) harku (horka)
csitar (csitr), stb. egytl egyig megvannak a honfoglals kori
magyar nyelvben s ugyanolyan jelentssel. rdekessg,
hogy Marquart szerint a mlt szzadbl a mi Levdinknak, a
rajta tfoly vizek rgijnak a neve mg Lepedika volt.
Jl felismerhet jelensg, hogy a szabar, szabir mint egy-
ltaln a Kaukzuson tli magyar lakozs lehetsgnek a ku-
tatsa sem a finnugristknak, sem a turkolgusoknak nem llt
rdekben, mert egyrszt ellenkezett a felfogsukkal, msrszt
lekzdhetetlen ellenttben llt sajt bizonytsukkal t.i. a sze-
rintk elfogadott nyelvhez tartoz np tartzkodsi helyvel.
Mg a turkolgusok kevsb rezhettk rtalmasnak, mert
a hunokat s a kazrokat egyarnt trk eredetnek tekintettk
s keletrl vonultattk a Kspi trsgbe. St gy vltk, pld-
ul a kivl tuds Thury Jzsef, hogy az EktkAltjArany-
hegyi havasoktl kiindul trkkkel egyidben tntek fel a
kazrok. Mint ltni fogjuk, Fejr Gyrgy szerint nem, mert
Krisztus utn a II. szzadban egszen msutt Perzsia keleti
hatrn tusakodtak a perzskkal. Sok ellenkez adat idzhet a
hunokrl is. Csak hrom meglept lssunk ezekbl. A Grziai
megtrse cm grz (georgiai) krnika a hunokat hon-ni ne-
vkn (a -ni tbbesszmkpz) a kzp-kaukzusi Zanav-bl a
Kur foly medencjben mr a Krisztus eltti IV. szzadbeli
esemnyekkel egytt emlti. A krnika szavai szerint ezek a
hunok az el-zsiai Chaldebl vndoroltak t a Kaukzusba.
Ptolemaiosznl a Kr. utni II. szzadban Eurpai
Szarmatia npei kztt a Boristhenes tjkn emltettnek meg.
Tyrusi Marinus (Kr. u. 80-100) Eurpa keleti szln, vagyis
akkori fldrajzi fogalmak szerint a Don folytl nyugatra is-
merte ket.
A hun-magyar kapcsolatnak mg a lehetsgt is elvitat-
hatta az olyan rvels, hogy a hunok keletebbre voltak, s gy
nem lehetett a magyarokkal kzs tartzkodsi helyk. Felte-
heten ez okbl nem tetszhetett Hunfalvynak Prokopius grg
szerz 560-ban rt lltsa, hogy a Maeotis partvidkn rgi
idktl fogva mindig hunok laktak kirlyok uralma alatt.
Majd, hogy ezek egyiknek kt fia volt, Uturgur s Kuturgur,
94
kik apjuk halla utn a birodalmat megosztottk, s fiataljaik
egy szarvas nyomn haladva az utat felfedeztk, s a
Maeotison, ezen a gzln fegyveresen tkeltek, s a gtokra
trtek. Nem rintve most a szarvas-mondt grf Zichy Jen
kutat s hres kaukzusi, valamint tvolkeleti expedciszer-
vez vitz sorait lssuk:
Hunfalvy vgzetes tvedst az finnugor elmlet-
vel Prokopius adatnak kicsinytsbl szrmazta-
tom. Ez az adat a hunokat vndorls kzti hosszabb
megllapodsukban nem annyira az Urlhoz, ahol
arnylag csak rvid ideig lehettek letelepedve, hanem
fleg a Kaukzushoz kapcsolja Prokopius adatainak
rendkvli jelentsget tulajdontok. Egybehangzik
Jordanes, Ammianus Marcellinus lltsaival".
E vitt az lezte ki hogy, Hunfalvy szerint Prokopius a r-
gi s jabb idket egymssal sszezavarta, gy az uturgurok s
kuturgurok sisgt. Az egykori histriai felfogs mig hat s
ssze nem bktett kettvlasztsnak rsze van hun-
kapcsolatunk ldatlan tagadsban ma is.
S mg miket volt kpes ez a Prokopius llitan?
A hunok akiket sabaroknak is neveznek"
(II. De bello Persico, p 179, 180). Csak gy egyenesen Or-
szga ngyszz vvel ksbbi csszra, Bborbanszletett
Konstantin a magyarokrl rta lnyegben ugyanezt:
Az egyik rsz kelet fel Perzsia vidkn telepedett le,
s ezeket a turkok rgi nevn mostanig sabartoi
asfaloinak hvtk."
E npnv pedig, klnbz megfejtsi ksrletei ellenre
is a Kzel-Keletre irnyt bennnket, mg megbzhat agyag-
tblk rgmltbeli szvegei szerint is.
A kazrok s a kabarok nyelve
Fejr Gyrgynek A kazrokrl cm knyvbl (Pest
1851) csupn nhny alapvet megllaptst, adatot lssunk.
Ezek hitelessgt, forrsrtksgt ezttal nem vizsglom,
95
mintegy csupn a kvnatos s leend kutatsi irny szmra
emltem.
Vannak tudsok, kik a magyarokat a kazr np
egyik Megere nev nemzetsge ivadknak hirdetik,
gy, legjabban Karl Fridrik Neumann
(Vlker des Sdlichen Russland in ihrer geschichtlichen
Entwickelung, Leipzig 1847). A Megere nemzetsg jbli em-
ltsekor Fejr: "Megere felekezettl kifejezst hasznl. Tr-
zset is rthetett ezen. Sok szerzt sorol fel, mondvn, mind-
egyikk gy szrmaztatja npnket.
Mirkond (Geschichte der Szeldschukischen) perzsa rbl
gy idz:
Fehr hunok. A perzsktl kizettetve a Kaukzus
hegysg napkeleti oldalnl, Ibriban telepedtek le
s a Kaspi-tenger partjig terjedtek, melyet Kazr-
tengernek neveztek el. A kazrok neve Perzsiban
Gyssr volt. Kazrit llandan Nagy Szktinak neve-
zik.
Npk a Nestor-krnika soraiban is gy bukkan fel:
A skufoktl (oroszul szktktl), mgpedig a
kazaroktl jvnek akiket bolgroknak neveznek
A Kalevala-gyjt Lnnrot Elias szerint a ptervri kor-
mnyzsgban nagy szmban l finneket, csudokat az oro-
szok szktnak nevezik (Levl Hunfalvyhoz, 1862)
A III. sz. vgn a kappadkiai Pontosbl kikltztt
seleinknek knytelenek voltak a Vaskapun tl
lakheIyet engedni.
Csak gy egyszeren lltja ezt, mint mr jeleztem. ssze-
fgghetnek ezzel a Derbenti Krnika e sorai?
Kb. 260 vvel Mohamed szletse eltt (Kr u 310)
feltnt mogol (Fejr mogort r) npek egy csapata
Ny-ra terjeszkedett s Madzsar vrost alaptotta".
Ksbb Fejr:
A mogorokkal egytt harcoltak az arabok ellen
Ugyancsak a Derbenti Krnika:
"Egy idegen np szmos trzse, Gyssr (Karar, gazar)
nven betrt a Iesgek lakhelyre, akiket a perzsk az
orszg dlnyugati rszbl, Armenin t a Kaukzus
96
fel ztek s taIIannak neveztek.
Chorenei Mzes szerint orszguk neve Lesgistn volt, s
azonos a mai Dagestnnal.
Klaproth (Kaukasische Sprachen, Berlin, 1814) tbb hun
szemlynevet emlt olyan eltrsekkel hogy Atila az Adila,
Zolta, Szilta, de Uld, Ellak, Dengizik s ms nevek is a hunnal
egyezen hangzanak s megvannak nluk. Ezt mr grf Zichy
Jen kutatsa is megersti. Tallt itt Klaproth, Hunb Hunzk
kzsget, lmos neve mint rmus, Sarolta, mint Zarolta l
kzttk. Az itteni lezgek egyik tredkt mig is avarnak ne-
vezik. Dagesztn egyik nagy brces vidknek Hunsg a neve.
A Kspitl nyugatra a Kuma foly partjn vannak Nagy-
Madzsar, Kicsi-Madzsar romjai, majd kt rajrsra egy t,
Madzsarszu (vz) s egy 60-80 verst hossz, Madzsar nev fo-
ly is. Armniban ismeretes volt Hunor vros (Hunoracert1a).
Ugyan mirt kellett nlunk a Hunor nevet az onogurbl kifej-
teni? Mintha az onogur perszonifikldott volna?
A kazr-magyar kapcsolat tnyszer megismerse a P-
rizsban lt s a Sorbonne-on kutat, tant Gosztonyi Klmn,
elssorban nyelvszeti, de trtneti munkssga ltal is vlt
idszerv s fontoss. gy ltja:
A magyar nyelv a szkta-kazar vlfaj hun, avar s
ms nyelvek eltnse utn a (hajdani) szkta-kazar
nyelvcsald tagjaknt a maga bsgben magnyo-
san maradt meg. Az l nyelvek kzl nzete szerint
tvolabbrl mint azt hittk, hinyt ptolva mgis el-
sbben a finn-ugor nyelveknek oldalgi rokona. A
magyarral egyez finnugor testrszszavak szma 11.
Az kori szumr testrsznevek ezredvek utn, ami
meglep 45-en [45 esetben] egyeznek a magyar nyelv
megfelel szavaival. (Tbb-kevsb valsznleg a
szkta, kazar holt nyelvekben is ez gy volt).
"A trk nyelvi mveltsgi szavak nem trk, hanem
korbbi a magyart is megelz nyelvekbl ismerete-
sek, bellk strtnetet kivonni nem lehetsges.
Fontos megllaptsai:
A szktk nem Irnbl, hanem Irnon t kerltek Kr.
e 1000 tjn a Kaukzuson keresztl Eurpba" ,
97
Ami a finneket illeti, k Moszkvig is laktak"
(Dictionnaire d'etymologie sumerienne et grammaire
compare par Colman Gabriel Gostony, Paris, 1975).
rdekes hogy a hantik tanknyvei szerint, dl-urli
shazjukat a IX. szzadban hagytk el, mint mondjk a tr-
kk tmadsa miatt. Mostani lakhelykre az Obhoz pedig a
XI. szzadban mentek. Mint mondjk trzseik egy rsze nyu-
gatra kltztt. Hsmondik sziper nven gyakran szabir kard-
rl s pnclrl szinak.
Jl megtlhet a kazr-magyar nyelv lehetsges kapcso-
lata a biznci csszr e kzlse alapjn is:
A kabarok megtantottk a turkokat a kazr nyelvre
s a mai napig azt a nyelvjrst hasznljk, de amel-
lett brjk a turkok msik nyelvt is.
Hunfalvy Pl ezt gy rtelmezi:
Szoks e kt nyelven csak kl tjnyelvt (dialektust)
rteni a magyarnak, mde idegenek eltt, milyenek a
magyarra nzve Konstantin s forrsai, a tjnyelvek
klnbsge nem tetszik fl, az idegen nem kpes a
nmetnek vagy szlvnak tjnyelveit megklnbztetni.
Konstantin kt klnbz nyelvrl hallott volt".
Nem tudott volna mg Hunlalvy Bulcsk s az erdlyi
Gyula biznci ltogatsrl? Msknt rthetetlen hogy a cs-
szr flre bzza a klnbsgtevst.
Arany Jnos (sszes Mvek X. ktet, Akad K Bp 1962):
"rdekes, amit egy grg r (Const. P.) a kozrokrl
feljegyzett, hogy ti ezek kztt bels villongs tvn
ki, egy rszk a magyarokhoz meneklt s ppen ezrt
kabarnak (kbor) neveztetett, s hogy ez a magyarokat
kazr nyelvre tantotta, de beszlik gymond a msik
magyar nyelvet is. Ltszik eszerint hogy a kazr nyelv
csak nyelvjrsilag klnbzhetett a magyartl.
Gyrffy Gyrgy (Krnikink s a magyar strtnet):
Ha ez az rtests (a csszr) sz szerint nm is ve-
het, annyit bizonyoss tesz, hogy a magyar trzssz-
vetsg egy rszben trk-magyar ktnyelvsggel
szmolnunk kell, s ez az informtor eltt nem volt
ismeretlen. A Karoldu (fekete menyt) s a Saroldu
98
(fehr menyt) nvpr tansga szerint pedig a
magyarsg vezet rtegnek egy rsze a X. szzad
msodik felben mg bolgr-trk nyelven beszlt."
A mai Andrek, Brigittk, Betk stb. divatnevei alapjn
mint tlhetne majd nyelvnkrl az utkor? Az idzett hon-
foglals kori nevek sem bizonytatnak ktnyelvsget. Elfo-
gadhatbb, hogy a kabarok magyar nyelvjrst beszltek. E
mellett jhettek rpdkkal trkl beszlk is, pldul a
kumnok, vagy ppen a Krim trsgbl esetleg csatlakoz
khorezmi zsoldosok kzl. Ez azonban kln bizonytst ig-
nyelne.
A kazar nyelvrl Hunfalvy mg azt is mondja
A trk szavak a kabarbl kerltek a magyarba, gy
a kabarok nyelve a csuvas-trk volt. A kazrok is
ilyen nyelvek voltak, minlfogva a csuvasok az
maradvnyaik.
Ez a csuvas sszefggs tbb formban is felvetdik, de
ltalban gy, hogy ez a trk nyelvnek az gynevezett r-ez
ga, s ezt beszltk a bolgrok is. Thury Jzsef is kitr a tm-
ra, emlti, hogy Rsler Rbert (klnben krniksaink nagy
ellensge) a tatrokat a volt bolgrok utdainak tudja, s emiatt
szerinte mindkt np trk nyelv. Horvth e vlekeds alap-
jn is, mr kijelenti, hogy a bolgr np teht trk nyelv s
nemzetisg volt. Ebbl pedig az is vilgos mondja hogy a
hunok is trk nyelv s nemzetisg np voltak, mert hiszen
a bolgr hun trzs. Ilyen egyszer ez! Elegend nyelvi adatok
nlkl is, csupn spekullni.
Mint idetartoz, klns figyelmet kell rdemeljen dr.
Mszros Gyula vlemnye az gynevezett csuvasos trk
nyelvrl, annl is inkbb mert 1906 sztl hrom vig kutatta
a csuvassgot, illetve az smagyar mlt emlkeit a helysznen,
a csuvas fldn. gy tallta, hogy
az bolgr elemnek feltntetett lltlagos trk
elemek a trksg sztri anyagval semminem k-
zssget nem tartanak. Ezek a csuvasban magyar
nyelv maradvnyok".
Az gynevezett Magna Hungaribl
menekl magyarok egy msik keleti ga baskurt
99
nv alatt eltrksdve, si szemly-, csald- s nem-
zetsgneveket hagyott htra"
rja. Majd kijelenti
minden trtnelmi alapot nlklz a finnugor nyelv-
csaldi csoport". Mszros e sorait, tbb fontos meg-
llaptsval egyetemben, A msfl ezer esztends
magyar nemzet cm New Yorkban megjelent knyv-
ben olvashatjuk.
Moravcsik Gyula
brmiknt rtelmezik is a szveget (a csszrt), ar-
rl tanskodik, hogy a magyarok a kabar csatlakozs
rvn ktnyelvek voltak.".
Gosztonyi Klmn:
A kabarok nyelvt (glotta) Konstantin csszr
nyomban nyelvjrsnak minsti (dialektos). Egyb
alig is lehetett, hiszen hozzteszi, hogy a kt flen
klcsnsen eltanultk a szlsukat a magyarokkal
egyben, nyilvn a csszr idejn. Egy emberlt sem
lett volna elg egy si korban egy valban idegen
nyelv eltanulsra".
Hazai munkink a turk, trk, onogur, hunugur, ogur, ugor
neveket keverve, mondhatni sszevissza hasznljk. Vilgos
klnbztetst, oknyomoz meghatrozst egyedl
Gosztonyinl tallhatunk. E vizsgldsban szinte kapra j-
hetett szmra Theophilaktos Simokatta kzlse a trk
kagnnak II. Jusztinos csszrhoz irt levelrl. A levl besz-
mol egy nagy np, a Fekete Til (Volga) mellett lak ogrok (a
msodik o hossz, mega) slyos veresgrl, s kzlk az
Uar Hunok Eurpba meneklsrl, gy fllebbenthette a
ftylat egy slyos tudomnyos problmt elidz nvtrs-
rl, me:
1826-ban Klaproth, 1878-ban pedig Horworth s
nyomukban magyar trtnetrk a VI. szzadbeli
ogrok nevt a 600 vvel ksbb, a XII. szzadban az
orosz Nestornl felbukkan ugor, ogor, ogr elneve-
zssel egynek vettk".
Tvesen. Klaprothnak szksge volt erre Deguignes mon-
gol-elmletvel szemben a sajt kiterjesztett finnugor elmlete
100
tmogatsra. Magyar trtnszek s nyelvszek pedig a ma-
gyar np s nyelve szrmaztatsra egy elkpzelt ugor
elnp" trk leigzst kvntk valahol felmutatni. Maga a
leigzsi tlet" klnben a szentptervri Ariszt Kunyik
orosz akadmikushoz is vezet, aki szerint az ugor eredet ma-
gyarok a trk rintkezs ltal lettek lovas nemzett. Leg-
albbis ebben Kunyikra hivatkozik Hunfalvy
Klns, miknt igyekszik hiteltelenn tenni az ogr nev
np megltt a turkolgus felfogst kpvisel Vmbry. Mi-
kzben a nevet rosszul is idzi (jllehet az idejben Nagy
Gza s Munkcsy Bernt pontosan szl a nvrl, ezt rja:
Theophlactos Simokatta valami ogur (gy) nprl
szl. mely a Til (Itil, a Volga) mellett lakik s a
turkoktl legyzetett. Azonban ilyen hatrozatlan s
bizonytalan adatokat, nzetnk szerint, nem szabad
tudomnyos elmlet bebizonytsra elfogadnunk".
A hideg gvi ugorok nem lehettek azonosak a Kaukzus
felett lak ogrokkal mondja Gosztonyi, s nem gyzi hang-
slyozni, hogy a kaukzusi unugur" helyett az onogur" el-
nevezs trkst, nknyes olvasat, klnsen hogy az
unugur tz ugort jelentene. A korabeli forrsokbl ilyen olvasat
s jelents nem olvashat ki.
Ha mr Padnyi asszr" eredet fogalmait, szavait eml-
tettk, s olyanknt, amelyekrl tudomst sem vesz a magyar
trtnetrs, Gosztonyinak is van megszvlelend nvfejtse.
gy ltja, hogy UGUR szumr jelentse kard. Az "unum, un" a
lakhely szumir szavnak felel meg. UN+UGUR bet szerint
msa az unugurnak. Jelentse ,,(lak-)hely+kard". Ahny em-
ber, annyi kard: helye a kardnak", harcosok lakhelye. Az
ungar-us, hungar-us stb. nv csak az unugur"-bl eredhet. Az
onogur ellenkezik a felismerssel, hogy a kazarok nem voltak
trkk s magyar guknak sem volt igazi trk nppel dnt
kapcsolata.
Mg a trzsnevekrl utri-gur 'nap(-fnyes)kard, kut-
ri+gur 'hast, vg', 'keresztbe kard', sar-a-gur 'kertje vagy
sszessge kardoknak' " Mg annyit unug, a szumr Uruk v-
rosnak igazi szumr neve"
101
Kzelebb jve a kazar-magyar nyelv nyomainak feldert-
sben, felttlenl emlteni kelt Hatvani Turkoly Smuel 1724-
ben s 1725-ben Asztrahnbl rott leveleit. Az idben kato-
naknt ismerhette meg Oroszorszg dli terleteit
Most Krmben a tatr Chn protekcija alatt ht
magyar faluk vannak, melyekben magyarul beszlnek
lltja . n azon ht falukban voltam is, olyan or-
szg pedig, ahol magyarul beszlnnek, tbb nincsen
a mi Magyarorszgunknl".
Tudstst mg csak gy rtkeltk, hogy ezek a magya-
rul beszlk kazrok lehettek. Frhn szl is a meneklskrl
"nmelyek kzlk a Kokas hegy zugaiba vonultak"
A titokzatos magyarok
A kazr s magyar np kapcsolatnak szemmel lthat
klnssgre tbb klfldi tuds is felfigyelt mr Macartney
szerint
figyelemre mlt tny, hogy ennek az egsz idszak-
nak kb a VII szzad kzeptl a IX szzad vgig,
ameddig a kt np egytt lehetett , ellenttben a tr-
sg jelensgeivel, nincs feljegyzs, akr csak egyetlen
fegyveres tkzsrl is a kazrok s a magyarok k-
ztt. Mg mindegyikk hborba keveredett, bonyol-
dott, kzvetlen vagy tvolabbi szomszdaival. Majd
tovbb eredetk s korai vndorlsuk mr rgta za-
varba ejtette a tudsokat... a finnek rokonaik ere-
detileg nincsenek rokonsgban a sztyeppk szlv s
trk npeivel, amelyek kz kerltek. Egy etnikai ku-
rizum a magyarsg, s az is maradt mind a mai na-
pig".
Marqualtot (Osteuropaische und ostasiatische Streifzge,
Leipzig, 1903) a mindkt npre illesztett turk nv foglalkoz-
tatta. A kazrokat gy tudja 765-ben nevezik utoljra
turknak a biznciak, a magyarokat elszr 839-ben vagy 840-
ben. E szt szerinte az alnoktl klcsnzhettk.
102
J megfigyelse: itt a magyarok sajt nevt kell rteni,
nem pedig olyan ltalnos megnevezst, mint szemitt a zsi-
dkra, latint a spanyolra stb. Ersti e felismerst Konstantin
csszr, aki a kabarokkal. besenykkel egytt emltve ket,
csak rjuk mondja, hogy turkok.
Mirt teszi ezt, ha a besenyk, a kabarok, kazrok trkk
volnnak? Illetve, rejuk ezt inkbb rmondhatta volna, mint a
magyarokra?
Turcea [turca] npet idszmtsunk kezdetekor Plinius
emlt szarmata npek kztt, s ugyangy Pomponius Mela.
Ephesusi Jnos egyhztrtnetben egy monda szl arrl,
hogy az irni hegyekbl hrom testvr 30 ezer szktval Alnia
terletre rkezett az 500-as vek vgn. Kt testvrt,
Kazarigot s Bulgarioszt megnevezik A harmadikat nem. Vi-
szont hogy a monda szerint a Turk elnevezs kapun jttek t,
Marquart gy vli, ez lehetett, vagyis e turk sz a harmadik
testvrnek, a magyarnak a neve. A hrom npnek ezt az egytt
emltst s egyben testvrknt is szlva rluk, nyelvi tudst-
sok ersteni ltszanak Gosztonyi Klmn rintett nyelvrokon-
sgi, azonos nyelvi magyarzathoz, lltsaihoz ktsgtelen
alapot szolgltatnak Ilyen arab tudstsokra gondolhatunk
Ibn-Fadlan
A kazarok nyelve a trk s a perzsa nyelvtl kln-
bzik, s egyetlen np nyelvvel sincs neki brmi k-
zssge." A kazrok a trkkhz nem hasonlta-
nak."
Ibn-Haukal
Az (igazi) kazrok nyelve a trk s a perzsa nyelv-
tl merben klnbzik: az (-) bolgrok nyelve ha-
sonl a kazrok nyelvhez; a bartas np ms nyelvvel
l, mely klnbzik az oroszok nyelve s a kazrok
nyelvtl".
Abual-Cassin
A bolgrok ugyanazt a nyelvet beszlik, mint a kaz-
rok. A bartasok nyelve tle klnbzik"
(A bartas np egybknt Horworth szerint is azonos a mai
finnugor mordvin nppel).
103
E tudstsok els forrsa Ibn-Fadlan, Moktadir Billah
kalifa tansga, aki a Hagira 309 vben (921-ben) kazar fl-
dn, a kazar kagn Volga menti hbresnl, a bolgr kirly-
nl s a khovarezmiai trkknl jrt.
A kazrokat mr nem krdezhetjk meg, bolgr vle-
mnyt pedig nem ismernk. Tovbbtsuk helyett viszont tr-
tneti munkink, knyveink s tanulmnyaink ltalban hall-
gatnak
Egy j szempont kicsinytnk s befekettnk
Ily sors jutott volna osztlyrszl Arthur Koestler A ti-
zenharmadik trzs, alcmben a Kazr birodalom s rksge
cm knyvnek is? Tny, hogy nem kapott szksges vissz-
hangot, s ami furcsbb s elszomortbb is, magyar szemllet
s rdek hozzszlst sem. Mivel rsa a tmnkba vg, sz-
lsra knyszert bennnket. Fordtsa 1990-ben jelent meg
Budapesten. Tudomnyosan nem klnsebben rtkes knyv,
amit mi ez ideig elmondtunk a kazrokrl, az histriailag
messzebbre lt, visszafele az idben termszetesen, s sz-
munkra lnyegesebb megllaptsokat is tartalmaz.
Koestler knyvnek legjellemzbb indtka s vonsa az
rm, szinte az elragadtats, hogy egy olyan jelents biroda-
lom, mint a kazr, zsid vezets lehetett. Az viszont, hogy a
szerz Budapesten szletett, s emiatt kzssget rezne ve-
lnk, sajnos nem tapasztalhat a munkjban. St, ellenkez-
leg, amit persze ilyenfle idzetekkel igazolhatunk
A magyarok ht hordbl llottak"
Nzzk tovbb:
"rteslnk Szt. Cirillnek, a szlvok apostolnak f-
lelmetes tallkozsrl egy magyar hordval
Kazriba vezet tjn, 860-ban"
Gyakran voltak tvol, kirabolva messzi orszgokat.
Ezt a kockzatos szokst megengedhettk maguknak
mindaddig, amg csak kazr hbruraik s bks
szlvok voltak kzvetlen szomszdaik".
104
A kazrok kirlyt adtak nkik, aki megalaptotta az
els magyar dinasztit. Nhny kazr trzs csatlako-
zott a magyarokhoz, s mlyrehatan tformlta etni-
kai jellegket"
Bizonyos jelek szerint a szakadr kabar trzsek k-
ztt, amelyek de facto tvettk a magyar trzsek ve-
zetst, voltak zsidk, vagy a judaizl valls hvei.
Taln ppen a karaita, fundamentalista szekta hvei
voltak".
Vasziljev orosz szerzre hivatkozva az amerikai Dunlopot
gy idzi
A X. szzadban a magyar Taksony vezr ismeretlen
szm kazrt hvott meg, hogy' birtokn telepedjenek
le. Igen valszn, hogy a bevndorlk kztt megle-
hets szmban kazr zsidk is voltak. Felttelezhet-
jk, hogy mind a kabarok, mind pedig a ksbbi be-
vndorlk magukkal hoztk hrneves kzmves meste-
reiket, s ezek tantottk meg a magyarokat mv-
szetkre"
A kabar-kazrokat mint gyes arany- s ezstmve-
seket ismertk Az eredetileg primitvebb magyarok ezt
a jrtassgot csak j hazjukban sajttottk el t-
lk".
Egy helytt minden tmenet nlkl Lszl Gyulrl
megjegyzi trtnelmi magyarzatait vatossggal kell kezel-
ni" Ugyan ki sugallhatta ezt neki, s ppen a leginkbb magyar
szemllet tudsunkrl?
A Szent Istvn ellenben lzad Gyulrl, szerinte mint
vrni lehet, kazr volt" Bszke a hithez, s visszautastotta,
hogy keresztny legyen" gymond.
Kln-kln nem is reaglva az idzetekre, annyit min-
denkppen mondani kell, hogy a szovjet Altamonov, az ame-
rikai Dunlop s a magyar Zakar Andrs szerint zsid llam-
csny zajlott le Kazriban. Elszr, a 700-as vek vgn, in-
kbb csak egy gynevezett zsidz szekta kerlt fllre, akik
nem a Talmud alapjn llottak mg. S ppen a IX. szzadi
tnyleges hatalomtvtel okozhatta a polgrhbort s az gy-
105
nevezett kabaroknak a kivlst. Emiatt nem is valszn,
hogy zsid vallsak lettek volna kzttk.
Tudni val, hogy a karaita szekta a babiloni-perzsa exili-
um krben fejldtt ki. Ksbb iszlm ramlatok is befoly-
soltk Els vezetik ltalban mohamedn pldkat kvettek.
Mg rdekesebb s klns adat, hogy a zsid elemet a Kau-
kzusban fajilag mr jformn nem ill. csak vallsilag
Szamria lakinak egy ideszakadt rsze kpviselte. A Krmben
is nagy szmban l szamaritnusok lehetsges kutats elk-
peszt tvlatokat nyithat kzel-keleti vizsgldsokhoz is. H-
rek szerint e npcsoportot Nagy Sndor egy prefektusnak a
meglse miatt kltztettk t a Kaukzusba, s makednokat
teleptettek kzjk. Gyni Mtys, illetve Rosenbaum Man
rsa igazthat el e tren. Mg annyit hogy Szabril-Obdja ka-
zr udvarnak talmudista zsidv ttele 863-ra tehet. Ez id-
ben megy az erszakos trts miatt panaszos kldttsg III.
Michael biznci csszrhoz, misszis segtsget krve.
Egybknt Magyarorszg mg ma is fennll. a nagy biro-
dalm Kazrit pedig mr a X. szzadban megdntttk. Oka
az is lehet hogy elssorban mohamedn zsoldos katonkra t-
maszkodtak a vezetik, s nem is maradt a birodalomban a ma-
gyarok kivlsa utn csak 10-12 ezer mohamedn zsoldos s
felteheten 10 ezer barszil katona.
Arab tudstsok szerint viszont a magyarok, mg
Levdiban laktak, 20 ezer katonval vonultak ki. Egyltaln
nem lehettek ht alrendelt, jelentktelen szerepek a kazrok
mellett. Az pedig egyszeren tves adat, hogy Taksony idej-
ben kazrok jttek volna be. Ezek bolgrok voltak.
A Cirill-legenda szerint a magyarok vezetje cskkal b-
cszott az apostoltl. Mirt ht Koestler megblyegz szavai?
A kabarok csupn katonai segd np voltak a magyarok mel-
lett Ezrt is volt a bolgr hadjratban pldul Levente, rpd-
hzi herceg a vezetjk.
A kt np illetve a kabarok s a magyarok kztti mvelt-
sgi s egyb rtkklnbsg teljessggel alaptalan dicsekvs.
Mi szksge volt erre a szerznek? Az ember nem tud szaba-
dulni attl a gondolattl, hogy e m lltsai s szelleme szerint
106
itt nem is a magyarok foglaltok orszgot, k csak az alrendelt
segd np lehettek. Ugyan, Koestler r!
Dentumagyaria
Pusztn a tisztessgads okbl is emltst kell tenni v-
gezetl Padnyi Viktor elgondolsrl. a szabr s az onogur
npcsoportok szvetsgbl, vrszerzdsbl eredeztette s
ltta a honfoglals npt.
Abban felttlenl igaza van, amit al-Tabari is llt, hogy
amikor a Kaukzustl dlre, Al-Laksz krnykn harcok vol-
tak az arabokkal, valsgos karavnok, 50 ezer fre tehet
npcsoportok vonultok szakra meneklsszeren, s az is el-
fogadhat, valszn is hogy Dentumagyarit ezek a menek-
lk alaptottk. A magyar trtnettudomny ads mg a mly
fhajtssal azrt, hogy biznci s arab forrsok nyomn fellelte
Padnyi Upas ibn Modar, Magyar nembli Upos szemlyt.
Vgre egy adat, egy szemly, egy konkrt hely a Lebdia eltti
magyar trtnelembl. Mint tudjuk, az arab Marwan hadsere-
gvel ll szemben 737 s 740 kztt ez a szabir felkel cso-
port. Vgre magyar trtnsz is felfigyel a szabir jelenltre.
Yazid ibn-Usaydnak, Armnia helytartjv val kinevezse
idejn, a 700-as vek kzepn. A kalifa parancsra kazr her-
cegnt is vesz felesgl. Mindenesetre a csszr ltal emltett
rgi nev, szabr nev turkok, magyarok mr ez idben is ott
vannak dlen, teht az elszakads sem a IX. szzadbon trtn-
hetett. Ezt eddig csak Marquart Streifzg-jbl tudtuk.
Padnyi koncepcija, hogy a szabrok, Dentumagyaria
npe eleve fggetlenek s nllak voltak a kazrok mellett,
nem vonhat ktsgbe, hiszen szabron a rgi nven nevezett
npet rtjk, s a kazrok melletti szerepkn. helyzetkn sem
rthetnk mst, mint ami tanulmnyunk lltsaiban, elemz-
seiben benne volt, s a magyarok eszerint sem voltok alrendelt
helyzetben!
Padnyinak is megvan a nyelvi altmasztsa, a Mezopo-
tmibl, a dl-kaukzusi trsgbl hozott szktnak mondhat
nyelv, mint a szabr nev np anyanyelve. Teljes pontosan ezt
107
gy fogalmazza
A magyar nyelv egsz szerkezete s si szkincsnek
egsz szles alapja dl-kaukzusi szumr"
Egybehangzan erstheti e nzetet a fknt Gosztonyi
ltal kpviselt tudomny, hogy szkta-magyar nyelv np l
ma a Krpt-medencben. Aminthogy o kzpkorban ltalno-
san, szkta nyelvnek tartottk s rtk nyelvnket. Nem ellen-
kezik ezzel a histria sem. Utvgre a trtnelem szintjre bi-
rodalomszervezknt eljutott kazrok a szabrokkal ekkor k
alkottk a kazr trzsszvetsg magvt s hunugorokkal voltak
egytt, s hogy nvadknt melyik kpviselte az j egysget, ez
a vezet csoportok dntsn mlhatott.
A szkta-, hun-fle npek nyelvre, illetve egyv tartoz-
sukra igen mrvad forrsaink vannak, me Strabon:
ria kiterjedt Mdinak s Perzsinak egy rszre,
gy szinte Bactrinak s Sogdinak dli rszre, s az
itt lakk mindnyjan egy nyelvet beszltek, csak kevs
klnbsggel"
(A grgk rit neveztk Mdinak)
Nagy Sndor gy figyelmezteti katonit
A sogdok, dahk, szakk, masszagtk sajt jogha-
tsguk alatt vannak egytt, de ha a mi htunkat lt-
jk, akkor ldznek bennnket, azok ugyanis egy
nemzethez tatoznak"
Padnyihoz hasonlan, ha nem is hozz foghat szuvere-
nitssal s szinten, s vele korntsem ellenttben e tanulmny-
nak is clja a magyar rgmlt, a magyar strtnet feltrsa,
megismerse s megismertetse. E trekvseimben szorosan
kapcsoldtam az eddigi hazai llspontokhoz, nehogy egy me-
rben ms s az eddigiektl fggetlen, s ily mdon kevsb
hasznosthat eredmnyhez jussak.
1994
108
A rovsrsrl
7
Egy killts megnyitjra
Tisztelt Vendgek! Hlgyeim s Uraim!
nk itt, most, e killts megtekintsekor nem csupn
ritka ismereteket szerezhetnek, de egyben az si magyar rs
megltnek taniv is vlhatnak. Ez pedig mr nmagban is
nagy dolog, ha tudunk arrl, hogy az elmlt vszzadokban
sok hitetlensget raszt hang, mg gyllkden ellensges
vlemny is tagadta rgi rovsjeleink magyar valdisgt. De
ha ez nem is gy lett volna, az a puszta tny, hogy napjainkban
sem kzkincs mg a ltezse, az ismertsge, akr kivteles al-
kalomnak is tekinthetjk az elttnk lv gazdag bizonyt-
kaival val szembeslsnket
Trgyi tnyei egyben rgi trtnelmnk, npi-nemzeti
mltunk egy-egy darabjt villanthatjk elnk. Mg elnevez-
sei, megnevezsei is, mert klnbz nevekkel illettk szktiai,
hun-szkta, magyar, szkta-magyar, hun-szkely, szkely rs-
nak mondtk. Szkelynek tekintse nem felttlenl jelenti azt,
hogy nem az egsz magyar nyelvterlet rsa lett, lehetett vol-
na a rgmlt idkben, hiszen a mindenkori kzs nyelv, bizo-
nyra a valls, a szertartsok s szoksok mellett, kzs m-
veltsgnk egszben; rsnak is ott kellett lennie. Nem mond
ennek ellent az a tny, hogy a leghosszabb ideig, egszen az
utbbi vszzadokig mr csak a szkelysg hasznlta.
Aminthogy tansg erre tbbek kztt Bcsi Kpes Kr-
niknk szava is:

7
A rovsrsrl- (Kziratban) 1995 szeptember 15-n tartotta
ezt a megnyit beszdet az jkigysi Ipolyi Arnold Fiskoln, Forrai
Sndor bartjnak rovsrs-killtsn. A gyjtemny a Msodik
magyar rovs rs anyaga, 1985-bl 120 kp s bra, sszehasonlt
rstrtneti tblk Forrai Sndor gyjtsben s magyarzataival.
109
"Ezek a szkelyek, kik a szktiai betket mg el nem
felejtettk, azokat nem tnta s papr segtsgvel,
hanem plckra metszs mestersgvel, rovs mdj-
ra hasznljk"
Szinte ilyenknt vlekedik Benczdi Szkely Istvn is az I
559-ben Krakkban megjelent krnikja Ez vilgnak jeles
dolgairl", amint gy szl:
"A Szkelyek mg most is klnbznek a tbbi ma-
gyaroktl trvnyekkel s rsokkal, kik hunniabeli
mdra szkely btvel lnek mind napiglan."
Szolglnak persze hradsok az orszg ms rszbl fel-
felbukkan si rsbeli emlkeinkrl is Komromi Csipks
Gyrgy debreceni si betkkel rott knyvet emlt A glyarab-
sgot is meglt protestns lelksz, Otrokcsi Fris Ferenc arrl
tudsit, hogy egy velencei bartjtl kapott si betk Magyar-
orszg nyugati rszbl szrmaztak Ilyesfle emlket a j-
szoknak is tulajdontottak. Ez magyari testvrnpeink kzs
hasznlatra utal.
A rovst magt igen tallan az 1645-ben
Gyulafehrvrott megjelent Magyar Grammatikcskjban
"igaz magyar betknek" nevezi Geleji Katona Istvn. Minden
bizonnyal azrt is, mert a latin bcben tizenkt hangunknak
nincsen jele, nincs betje. Ezzel szemben harminckt rovsje-
lnk valamennyi hangunkat visszaadja. Ezzel magval is bizo-
nytja sajtunknti neknk valsgt.
Jl tudta ezt Telegdi Jnos, ezrt is vllalkozhatott
Rudimentjnak, Tanknyv, Ksrlet cm knyvnek az 1598-
as esztendben Leydenben val kiadsra; mint maga is vallja,
a magyar rovs rs jra val elterjesztse vgett.
Hallgassk meg, krem, volt tanrnak, Baranyai Decsi
Jnosnak Szkelyvsrhelyrl (a mai Marosvsrhely) a
Rudimenta megjelensi vnek, 1598-nak a tavaszn hozz
intzett sorait:
A minap nekem tnyjtott szkta bct mltnak
tartom arra, hogy ne csak a mi npnk, hanem a
klfldi nemzetek is megismerjk. Azt ltjuk, csak
igen kevs, egybknt mveltsg s hatalom tekintet-
ben kivl nemzet van, amely sajt betivel tolm-
110
csolhatn nyelvt".
rsunk jellemzse is tudatos nla minden egyb betknl
tkletesebben fejezik ki beszdhangjainkat, s vgl knnyeb-
ben is sajtthatk el" tljk meg, pusztn mveltsgnk
gyaraptsa rdekben, nem rvnyesek-e ma is Baranyai
Decsi Jnos most kvetkez sorai?
Ezen betket nemcsak arra tartom rdemesnek,
hogy minden iskolban tantsk s a gyermekekbe
csepegtessk, hanem arra is, hogy minden rend
honfitrsaink, gyermekek, regek, frfiak, asszonyok,
nemesek s parasztok, egyszval mindazok, kik azt
akarjk, hogy magyarnak neveztessenek, tanuljk
meg. Dicsrem szndkodat, hogy a szkta nyelv ezen
elemeit sszegyjttted s a tanulni szndkozk r-
szre kzz akarod tenni".
Mennyire ma is figyelmet kelt hang!
Egybknt vletlenl se gondoljk, hogy a szkta nyelv s
rs szinte llandsul emltse csupn hiedelmes szhasznlat
volna rgi rsunk megnevezsben. Priscos rtor 449-ben
Atilla udvarban jrvn, sok ms mellett gy tudsit:
Lnyok feltrt karokkal jttek Atilla el s tisztelet-
re szkta verseket nekeltek" Vagy "Beesteledvn s
elvgezvn az tkezst, kt szkta frfi jelent meg
Atilla eltt, s annak gyzelmeirl s hadi dolgokrl
ltaluk ksztett verseket mondottak".
Vigyzzunk, ha nyelvrl van sz, a megnevezse csak
konkrt szokott lenni.
A magyar rovsrsrl 1889-ben ttrnek szmt s ki-
vl rtk knyvet r Fischer Antal Kroly Priscos besz-
moljban az rs emltsnl figyelt fel arra, hogy Atilla fel-
olvashatta a kvetek eltt a keletrmaiakhoz szktt hunok
neveit. "Vajon, a csak felnyi grg vagy latin bc-vel le le-
hetett volna-e rni a hun neveket?" jegyz meg Fischer Kroly.
Ugyanezt krdezhetnm n is az Arrn pspke ltal a
szabr-magyarok rmnyfldi Udi tartomnyban Kr.u. 550-
ben hun nyelvre lefordtott Biblia, vajon nem ugyancsak hun-
szkta rssal fordtdott?
111
Menander protektor aki igencsak hiteles tudstnak
szmt, mivelhogy masszagta, azaz hun szrmazs a
turkoknl volt kvetsgben, lerja a tztiszteleti szertartsukon
val tessket. Poggyszaik tfstlsekor a turkok szkta
nyelven valami barbr igket mormoltak" lltja. Uralkod-
juk Disabul nev szkta rs s nyelv levelet kldtt
Jusztiniosz csszrukhoz. Teht a turkoknl is, kiknek nevt
rnk is mondtk, a hun-szkta rs volt hasznlatban.
S ha Telegdi Jnos magyar XVI szzadt nzzk, jllehet
a magyar nyelv igehirdets s biblia-fordts ttrte az addigi
latin nyelvi falat, mg nem kszblte ki a latin bc hi-
nyossgait. J plda erre az eredeti Vizsolyi Biblia szvege.
Bizony, mai szemmel tanulni kell az olvasst.
Persze, mr az akkori nyomtatott magyar bet is cfolja
Mtys olasz tudsnak, Galeottnak Telegdi eltt mintegy
szz vvel rott eme sorait, illetve kzlsnek magyarzatknti
indoklst:
A XV. szzad vgn az egsz keresztnysgben csak
Magyarorszg r egyedl latinul, minthogy a ponto-
zsnak legkisebb vltoztatsa s klnbsge megvl-
toztatja a kifejezs rtelmt".
Bevezet soraimnl sokkal tbbet mond majd nknek ez
a nagyszer killts, Forrai Sndor rovsszakrtnk, tuds
mesternk munkssgnak gymlcseknt.
A sok beszdes bizonytk kztt kln felhvom figyel-
mket az gynevezett Konstantinpolyi rovsemlkre. Azrt is
teszem ezt, mert a trk Orchoni felirat megfejtjnek, a hres
dn Thomsennek az els olvasatban vlt ismertt magyarul
is tudott Thomsen , s gy valjban neki ksznhetjk, az
ktsgtelen nemzetkzi tekintlynek, hogy e becses rseml-
knk nem a germn rnk, hanem az trk rendszer rovs-
jegyek listjra kerlt, gy ezzel hivatalosan is elismertk a
magyarsg eredeti, shazabeli rsrendszert. Jllehet ez p-
pen Forrai Sndor szak vlemnye szerint - a fnciai csoport-
tal 50, az etruszkkal 43,4, s magval a trkkel csak 28,9%-ban
egyezik. Szm rovsunkban viszont az etruszkkal val arny a
legnagyobb 50%-os.
112
Ezeket az sszefggseket a kzttk legilletkesebbtl,
Forrai Sndortl hallhatjk majd. Tle, aki e killtsi anyag
egy rszvel lltotta ssze s rendezte meg az els hazai be-
mutatt, mg 1976-ban, hogy ezt kvesse a mr teljesebb g-
dlli killtsi anyaga 1985-bl, nagy rdeklds orszgos
vndortjaival megtetzve, mgnem a tavalyi esztendben
vgleges gazdjhoz, a Lakitelek Alaptvnyhoz kerlt ajn-
dkozs formjban. nk most ebbl az sszelltsbl tj-
kozdhatnak, s bizonyra tanulhatnak is.
A nagyszer Forrai Sndor irodalmi munkssgrl bizo-
nyra maga szl majd Az n tisztem taln ebben az lehet,
hogy bmulatra mltnak nevezhessem, klnsen azok utn,
hogy sikeresnek nem mondhat mttek kvetkeztben a hat-
vanas vek vgn a jobb szemn, a kvetkez vtized utols
harmadban mr a balon is megsznt szmra menthetetlenl
a vilg dolgainak szemmel kisrsi lehetsge.
Tisztelt Hallgatsg! Ha szabad azt mondanom, n azzal
bszklkedhetem itt, s ppen itt, az nk npfiskoljn, hogy
hsz vvel ezeltt megjelent histriai munkmat Ipolyi Arnold
e sorval indtottam:
"Ezen munka csak kvkbe ktzse a bngszett ka-
lszoknak".
Ezttal is killtsuk ajnlsaknt szlaltassam meg ismt
t ezekkel a nagyon ideill szavaival:
"Az a nemzet, amelyik emlkeit veszni hagyja, az a
sajt sremlkt kszti, s az vesztesge az egsz em-
berisgnek".
1995
113
A magyarok jelenlte a dl-kaukzusi tr-
sgben
8
Tisztelt Hallgatsg!
Egyetrtek Ligeti Lajossal, aki azt mondja, hogy minden
npnek csak egy shazja lehet. De ha msutt is fellelhet, azt
szllshelynek kell tekinteni, nem shaznak. n sem gy k-
vnok itt beszlni, hogy kijelenthetnm, hogy a magyar sha-
zrl beszlek. De mivel azt tapasztaljuk napjainkban ertelje-
sen, de krlbell ebben a szzadban, hogy a Kaukzustl dl-
re val magyar tartzkodsrl sem mint szllsterletrl, sem
mint shazrl valjban nem trtnik emlts idehaza, n gy
gondoltam, hogy a tavalyi eladsomat s egy e tmban
megjelent tanulmnyomat is folytatva, rszletesebben is pr-
blok beletekinteni a Kaukzustl dlre lv magyar tartzko-
dsi lehetsgekbe. Termszetesen egyltaln nem jrok j
ton, mert ha csak Padnyi Viktornak a Dentumagyaria cm
knyvre gondolunk, amelyikben hasznlja ezt a fogalmat,
hogy dl-kaukzusi terlet magyar sszefggsben, s emiatt
maradtam meg n is ebben, mert beszlhetnk El-zsirl,
beszlhetnk Kis-zsirl, beszlhetnk a Folyamkzrl, a
mezopotmiai trsgrl, de nem teszem ezt, holott a nyomok
ott is kivlan fellelhetk, amint majd tanstani szeretnm A
dl-Kaukzust mondom n is vizsgldsi terletnek, ezrt is
most a beszdemnek a cme, hogy Rgmltunk nyomai a dl-
kaukzusi trsgben.
Nem tudhatom, hogy a jelenlvk mennyire ismerik je-
lents mai trtnszeinket. Gyrffy Gyrgyt kell mindenkpp
emlteni, Rna-Tas Andrst, Krist Gyult, a rgi nagy regek
kzl Vczy Ptert, Czegldy Krolyt, aki most mr nemigen
publikl, de elsrang tanulmnyai vannak. Akkor minden-
kppen Nmeth Gyult, aki ugyan mr nem l, a hetvenes

8
Rgmltunk nyomai a dl-kaukzusi trsgben
114
vekben halt meg, de tven esztendeig tantotta a magyar s-
trtnelmet s turkolgit az egyetemen, ami egy pldtlanul
gazdag s hossz tanri id s plya Kellene emlteni Erdlyi
Istvn rgszt, jabban azrt is klnskppen, mert gazdagon
publikl, Kiszely Istvnt De vannak klfldn is elsrang
magyarok, mg a krnkben is tisztelhetnk, rdy Mikls, aki
mint hallottam, meg is tartotta az eladst. A hazaiaknl Br-
di Lszl egyedlll a knai mveltsgvel. Emlteni fogok
ezekbl a nevekbl, azrt is neveztem meg nhny trtnszt,
hogy tudni lehessen, hogy tulajdonkppen kik ezek, ha nem te-
szem mellje, hogy trtnsz.
Mindenekeltt [19]92-ben a parlamenti knyvtrban b-
vrkodtam, s levettem a Magyar Tudomny mjusi szmt a
polcrl, s az 513 oldalon talltam Gyrffynek egy rvidebb
rst, ebbl szeretnk idzni, mintegy jeligeknt ehhez a mai
beszlgetshez.
Napjainkban, amikor kzeleg a Honfoglals 1100
vfordulja, szksges, hogy a tbb mint szz ve
sszegyjttt forrsanyagot keletkezsk s hitelk
szempontjbl vegyk vizsglat al".
Akik itt ma eladnak, minden bizonnyal anlkl, hogy er-
rl a nemes kszldsrl hallottak vagy tudtak volna, ezt
mvelik. Mg kirtam egy-kt mondatot ebbl a tanulmnybl.
s hogy most elolvastam s elszedtem a paprjaim kzl,
valami olyasmit reztem, hogy ez ma hivatalos politikai lls-
pontnak is megfelel.
A szomszd orszgbeliek szmra a magyar hon-
foglals csak mint az seik ltal lakott fldn sajt
fejldsket megzavart mozzanat jelentkezik A forr-
sokbl csak azt fogadjk el, ami ezt a kpet igazolni
ltszik, mr csak azrt is, mert sajt kzvlemnyk
elvrsa erre ktelezi ket, gy, amint Magyarorsz-
gon a mlt szzad kzepig a hun-magyar azonossg
ttele ktelez dogma volt".
Bocsnat, Bakay Kornl nevt nem emltettem Nem tu-
dom, hogy itt van-e, de ht ugye, most klnskppen emlteni
kell t, az rsai, nagyszer publikcii alapjn.
115
Figyelik ezt a mondatot a vgn? Hogy sajt kzvle-
mnyk elvrsa erre ktelezi ket". Ez azt jelenti, hogy itt is
elejti. Errl fogunk beszlni holnap, ott inkbb alkalom lesz
rla.
A dl-kaukzusi jelenltrl elssorban s mindenekeltt a
magyar krnikk alapjn s fknt Kzai Simon alapjn kell
beszlnnk, s trtnszeinknek kell vizsgldniok. Azt
mondja Kzai, hogy az znvz utn klnben azt a md-
szert kvetem, hogy a nagyon fontos mondanivalt, amik id-
zetszmba mennek, s sz szerint kell ket kzreadni, olvasni
fogom. s kzben kiegsztem a sajt szavaimmal.
.azt mondja Kzai
Az znvz utn a 201. esztendben a Jfet magv-
bl eredt Menrt ris. Tanaria minden atyjafiaival a
mlt veszedelemre gondolva tornyot kezde pteni,
hogyha az znvz ismt tallna jnni, a toronyba
meneklve a bosszul tletet elkerlhessk. Azonban
az Isteni titkos akarat vgzse, melynek emberi rte-
lem ellent nem br llani, gy megvltoztatta s sz-
szezavarta nyelvket, hogy miutn rokont nem rt-
hette, vgre klnbz tjakra mne, melyet ez id-
ben Perzsia tartomnynak neveznek, s ott nejtl,
Enethtl kt fiat nemze. Hunort tudniillik s Mogort,
kiktl a hunok vagy magyarok szrmaztak De mivel
Menrt risnak Enethen kvl mint tudjuk, tbb neje
is volt, kiktl Hunoron s Mogoron kvl tbb fiakat
s lenyokat is nemzett, ezen fiai s maradkaik Per-
zsia tartomnyt lakjk, termetre s sznre hasonlta-
nak a hunokhoz, csakhogy kiss klnbznek a be-
szdben. S minthogy Hunor s Mogor elsszlttek
valnak, atyjuktl megvlva kln strakba szllnak
vala"
Kzai utn ezt minden krniknk tvette. Sok krniknk
van, beszlni fogunk rluk. Ez ktelez, hogy ennek utnanz-
znk. Mivel a hun kapcsolatot teljessggel elveti a mai trt-
nettudomny, e tekintetben Kzaira sem vet figyelmet. rde-
kes, Czegldy Kroly hrom nagy strtneti korszakot llapt
meg ebben az vezredben.
116
Az els tartott 1236-ig, ugye, ez Julianus bart visszatr-
se, a Magna Hungaria felfedezse; a kvetkez tartott egszen
1458-ig, amikor Aeneas Silvius beszl a magyarokrl szakon,
mondjuk gy, hogy a finnugoristk ltal Jgrinak tartott te-
rleten, a kvetkez korszak pedig 1739-ig, amikor a nagy
strtneti felfedezsek korszaka jn, tbbek kztt ugye, kz-
readjk Anonymust, akinek a krnikja Bcsben volt, s csak
1928-ban kerlt valjban haza. De a nemzetkzi tudsvilg
mr szmon tartotta a XVIII. szzadban. Ezrt volt, hogy
Schlzer annyira vitatkozott, olyan elszntan s lebecsmrl
hangon vitatkozott Anonymusszal.
Az els korszakot az 1236-ig tart idszaknak minsti,
amikor a hazai krnikk is s a klfldek is a szktahun
magyar rokonsgban s nplncolatban gondolkodtak. Ennek a
megllaptsnak az a nagy bibije. Hogy a hun trtnet 1280-
82-ben rdott, illetve ha kos mesternek tulajdontjuk az els
hun krnikt, az pedig 1272. Legalbb tz vvel Anonymus
eltt!
Nimrdrl, akirl itt Kzai beszl, nagyon tiszteletreml-
tan s tudsi mlysggel s a klfldi irodalomnak kivl is-
meretvel rnak s beszlnek tbben n most kt szemlytl
fogok idzni: Szernyi Imrtl, egy papi ember, s Olh Im-
rtl, aki Los Angelesben lakik, mert van mg egy Olh Imre
Chicagban, aki meg rovsrssal foglalkozik Teht ez a Los
Angeles-i bartunk, akit idzek. Ez azrt fontos, mert a nem-
zetkzi irodalom alapjn trtnelmileg llaptjk meg Nim-
rdnak a szerept s a helyt. Hogy a Bibliban hogy szerepel,
ezt majd idzni fogom, amikor a tmnkban odarnk.
Szernyi Imre sszegyjttte Nimrd szrmazsrl az
adatokat. Azt rja:
Szletett Kasurban, Etipiban tbb Etipia van,
figyeljnk! , a Kelet-Indival hatros Spok fldje,
Arbia Vrs-tenger parti mellke s Perzsinak
Suzina vagy Elan tartomnya, a mai Kuzihsztn A
kis Bak-pataknl nevelkedett"
Olh Imre hivatkozsai is a katolikus bibliai enciklopdia
780 oldalrl valk.
"Feldertettk, hogy a vzzn utn Nimrd alaptotta
117
a nagy birodalmat, belertve Sinaifld minden vros-
t Ur, Borsippa, Tur, Turn, Arad, Arpadu, Emes,
Porospuli, Ereh, Bbel, Sur, Bor, Fur, Tokar,
Resenninive"
(Ez a Knei von Paralleli Old Testamentben van New
York-i kiads, 1926). Elkerltek Nimrd nemzetsgnek ki-
rlyi tbli is, ahol hsz nevet olvashatunk Rawlinson kzlte
a fontos trtnelmi leletet, amit 35 stb. sorban olvashatunk
Nimrd trzsei, kztk Uri-Unne, Matari-Bl egyms mellett.
Teht hogy hogy van ez ttve, biztos, hogy nincs magyartva,
mert ez elg vilgos a nemzetkzi irodalomban is, akr arab a
forrs, akr hber, akr ms Teht hun-magyar tulajdonsg
megtallhat. Fel fogom olvasni Padnyinak a knyvbl,
hogy hogyan vettk t az m betvel kezdd s magyarnak te-
kinthet npneveket a klnbz nyelvek, a latin, a grg stb.
"Hsz tartomnya volt. A hsz tartomny fejedelmei a
Fekete-tenger, az Indiai-cen s Eritrea, Szudn te-
rletn uralkodtak"
A Tarihi ngrsz, biztos nem kell rla beszlnem, ez
egy trkbl lefordtott krnika, 1543-ban, amikor Szkesfe-
hrvrt elfoglalta II. Szulejmn, akkor a tolmcsa, akit Moh-
csrl vittek el Trkorszgba, fiatal ember volt, II. Lajos ap-
rdja, ezttal megtanulta kivlan a trk-perzsa akkori ural-
kod nyelvet, s hres tolmccs vlt, utaztattk is t, Eurp-
ban komoly tancskozsokon kpviselte a Portt, a vros g-
sekor rbukkant a magyarok krnikjra, az is lehet, hogy
tbbre is, de azt rja a bevezetben, hogy latin nyelv krnikt
tallt, s a szultn irnti hdolatbl lefordtotta. A Tarihi
ngrsz itt van a mlt szzad hetvenes vei ta, Vmbry
mint hres turkolgus kapta ajndkba, s hazahozta, az Aka-
dmin volt, Budenz lefordtotta az els szz oldalt, rdekte-
lennek tallta, de most Blaskovits Jzsef bcsi, aki rsekjvri
szlets magyar ember, hres turkolgus, itt vgezte az
egyetemet, Nmeth Gyula tantvnya volt, s elkerlt Prgba,
ott tantott magyart a msodik vilghbor utn, szval le-
fordtotta. Azt mondja a szarvasldzsrl: A vad azonban
elmeneklt, s Adzsem hatrn a hegyek kzt rve eltnt". Te-
ht van neknk egy olyan szarvas-mondnk is, amely nem a
118
Meotiszhoz fzdik, hanem Adzsem tartomnyhoz, amelyik a
mai Irak terletn lehet, a Zagrosz hegysgtl valamivel nyu-
gatra. A Zagrosz hegysg hatrolja Irnt s a Folyamkzt, a
mezopotmiai terletet.
"Kzai korban is Nimrdnak Irnba kltzst elfo-
gadott trtnelmi tnynek tartottk, s azzal sem t-
rdtek, hogy Nimrd idejben mg nem ltezett Per-
zsia"
Teht ez egy olyan rgi mondai hagyomny. Klnben
gy is kell tekinteni a mondai hagyomnyokat, hogy azok sz-
szetorldnak s egyms mell kerlnek, akr vezredekkel
egymstl idben tvol es mondai anyagok. Teht a Szarvas-
mondban is, Meotisz, az a relis ugyancsak abban az idben,
mert a kutriguroknak s az utriguroknak is ugyanilyen Szar-
vas-mondjuk van. Egybknt az egy hun np. Testvrnp.
Teht hogy elfogadottnak tartottk Kzai korban is
Nmrdnak Irnba kltzst
"A Kr. u-i 400 krl lt Epifniusz egyhzatya jelli
meg pontosabban Nimrd keleti hazjnak sznhelyt.
Evilth a Bibliban szerepel mint a paradicsom".
Kzainl ez Ejult. A Kpes s a Budai Krnikban is
Ejult. Majd megmondom, hogy mirt fontos ez. Teht nem a
Biblibl vette. Endrey Antal rja, hogy Hensel rgsz kny-
vben bukkant r arra, hogy Edessznak az asszr neve, illetve
egy Krisztus eltt 1300 krli asszr formban fennmaradt ne-
ve Eluht volt. A szjhagyomny nyelvn Ejult.
szak-Nyugat-Mezopotmiban Edessza ma Urfa
Urfa, krem! Gondoljanak Ostffyasszonyfra meg
Nagyfra! Urfa vros si fellegvrt a helyi hagyo-
mny Nimrd trnusnak nevezi."
Kzreadtam egy trkpet, majd megmondom, hogy mikor
kezdjk el tovbbtani. Mg egy krnykbeli hegy neve Imrud-
Daktreg (hegy) Nimrd felesge neve, Eneth sem szerepel,
csak a magyar hagyomnyban. Talley Fulen angol trtnsz
mr [kzlte]1911-ben a Westminster Rdiban elhangzott ta-
nulmnyban a magyar Nimrd-hagyomny fggetlen a Bibli-
ban megrztt mzesi Nimrd-hagyomnyt. Ez azrt fontos,
s most Gyrffyre kell rtrnem, mert az a hivatalos llspont,
119
mert az uralkod llspontot Gyrffy kpviseli, hogy amit az
elveszett rgi Gestban Menrt neve [alatt] tallt Kzai, ehhez
a nvhez, mert hasonltott a Nimrd nvhez, hozzrta mind-
azt, amit a Bibliban Nimrdrl olvasott. 1975-ben volt sze-
rencsm, hogy ismertessem egy magyar rabbi rst, Krausz
Smuel az rnak a neve, aki j elemzs alapjn azt a vgleges
llspontot szrte le, hogy amit Kzai Nimrdrl mond, azt
sbabiloni hagyomnyokbl mertette s nem a Biblibl. s
hogy nem a Biblibl vett Nimrdnak tulajdontott esemnye-
ket s cselekedeteket, s ezt hozzrta az elveszett sgestban
tallhat Menrt nvhez errl egy kicsit gondosabban is kell
beszlni. Legelszr megvilgtsul annyit, hogy ltalnos fel-
fogs, Hman Blint ezt Szent Lszl korra teszi, hogy volt
egy magyar krnika, amely elveszett, de hogy kellett ilyennek
lennie, ezt bizonytjk magyar krnikk s vilgkrnikk is,
mert idznek olyanokat, ami egyttvve egyikben sincs benne,
de utal egy megelzre. Most sz van nemcsak errl a XI. sz-
zadi teht ugye, Szent Lszl 1090 krl uralkodott , nem-
csak errl az idszakrl van sz, hanem mr a kvetkez sz-
zadban is lett volna egy elveszett krnika, de mindenesetre
Gyrffy azt hmozta ki, hogy ebben volt egy Menrt nv, eb-
ben az elveszettben, amit Kzai lthatott, s ez egy kazr
kagnnak a neve. Idzzk:
Az elbeszls az elveszett XI. szzadi gestra vezet-
het vissza Menrt s Eneth neve, s hogy Menrt
tbbnej Nimrdot semmilyen forrs nem rja tbb-
nejnek, gy a szemlyek is, s jellemzsk is hiteles
magyar trtneti hagyomny gy Menrt tbbnejs-
ge is".
Nem talltam meg mg Nagy Gznl, sem Sebestyn
Gyulnl, de itt olyan slyos dolgokat mond Gyrffy, hogy
gy rezte, le kell magt fedeznie. Mr Nagy Gza kitn
rgsztrtnsz volt a mlt szzadban, ebben a szzadban is lt
mg s Sebestyn Gyula megllaptotta, hogy Menrt alak-
jnak a bibliai Nimrd szemllyel val sszekapcsolsa k-
sbbi, a huntrtnet szerzjnek tulajdonthat tveds. s a
huntrtnet forrsban Menrt szerepelt a magyarok seknt.
Mivel tbbnejnek mondja Menrtot, mint Nimrdot, holott
120
erre nincs trtneti forrs. s ha nincs? Salamonnak joga volt?
Nimrdhoz kpest hromszz felesge volt. De ne menjnk
ebbe bele. Egy ilyen uralkodnak hsz tartomnya volt, ol-
vastam itt az elbb, a kor felfogsa dnthette el, hogy megen-
gedheti-e egy uralkod magnak ezt a luxust. A kzpnzbl
tudta ket eltartani. Kr ebbe belemenni.
Ibn Fadlan szerint:
A kazr trvnynek megfelelen a kirly huszont
nvel lhet s emellett hatvan fiatal leny az gyasa".
Ez is egy bzis, hogy ez biztos a kazr kirlyra vonatkoz
adat. A kazr kagn teht tbbnej felesgeit az al tartoz n-
pek na, itt jn a cinkli! , kzte a magyarok uralkodh-
zaibl vette. Van errl egy sz szerinti [idzet] mg:
A kazr kagn teht tbbnej volt, s trvnyes fele-
sgeit az al tartoz npek, kzte a magyarok uralko-
dhzaibl vette. Menrt tbbnejsge s felesgei
kztt a magyarok mondabeli sanyjnak, Enethnek
szereplse feltehetleg a kazr kagn tbbnejsg-
nek emlkt rzi".
Ilyen messze elment, Istenem! Mert annak ellenre el-
ment, hogy a krnikk arrl beszlnek, s Bborbanszletett
Konstantin arrl beszl. Hogy a magyarok vezetjnek,
Levedinek kazr uralkodhzbl volt a felesge. Teht olyan
nagy rang volt. Kazr kirlylny volt biznci csszri felesg,
s a 700-as vek kzepn, 750-ben egy rmnyorszgnak a
Szovaroktl lakott terletn lv kormnyznak is kazr
kagni felesge volt, s mivel meghalt szegnyke lltlag
gyermekszlsben, risi botrny trt ki hogy nem ltk-e
meg s ott nagy hbor tmadt. Ez nagyon fontos a mi szem-
pontunkbl majd. Teht ez az egsz fejtegets azon alapszik,
hogy Menrtot r a krnikban Kzai. De mg hozz kell ten-
ni, hogy kt vltozata van a Kzai-krniknak. Az egyik a
Hevenesi-fle, az Egyetemi Knyvtrban, a msik az Akad-
min. Az egyikben Nemrt van rva, a msikban Menrt. Hir-
telen nem tudom megmondani, hogy melyikben melyik s a
Pozsonyi Krnikban van Menprot. Teht az, hogy a Pozsonyi
Krnikban is m-mel kezdd nv van s Kzainl is, ebbl
kvetkeztette valjban Gyrffy, hogy ez egy kzs sforrs,
121
az elveszett sgestra visszavezethet adat. Mert mind a kt
krniks mertett belle. Igen m, krem szpen!, egybknt
dicsretre legyen mondva Gyrffynek, hogy a Krnikink s
a magyar strtnet cm 1948-ban megjelent alapvet mun-
kjt most ismt kiadta, s a vgn kiegsztette egy Rgi kr-
dsek, j vlaszok fejezettel, s ebben igaz csak lapalji jegy-
zetben egy a Vatiknban tartzkod tuds magyar fpapnak
lehet, hogy Bks Gellrt az informcijra hivatkozva
mondja azt, hogy Szent Jeromos ezt most n mondom, mert
nincs benne! akirl tudjuk, hogy azonos azzal a
Hieronymusszal, aki itt szletett 320 krl a Mura-kzben [Je-
romost a] 200-as vek vgn meghvtk Rmba. Epifaniusz
egyhzatyval ment Konstantinpolybl. s a ppa megbzta t
ott a vatikni zsinaton, hogy az akkori latin nyelv Biblia-
fordtst az ltalt nzze t, javtsa ki, s ebbl lett a Vulgto, a
legteljesebb s a legelfogadottabb latin Biblia-fordts. A
Vulgto azt jelellti, hogy 'kzkzen forg'. Ezt megtette s
ebben a Vulgatban s a megelz bibliai kziratokban min-
dentt m betvel van Nimrd: Memrod, mg d-vel is. s 1926-
ban IX. Le ppa is kodifikltatta ezt a Vulgtt, s ebben is
helyben hagytk a Memrtot, a Nimrdot m betvel. Teht itt
sz se lehetett arrl, hogy egy kancellista, egy papi ember, je-
lents bibliai mveltsggel s papi mveltsggel azrt, hogy
Nimrdrl rhasson magyar vonatkozsban, neki az elveszett
sgestbl kellett egy kazr uralkod nevt ide plntlnia. Ki-
csit sokat beszltem errl.
Azt azrt kijelenthetem, hogy nem elg lapalji jegyzetben
hivatkozni, ezt vissza kell vonni!
Mg Endrey Antalnak fel jegyeztem nhny komoly
mondatt, de mim rdekessget kirtam a Biblibl, hogy hogy
ment ez a nyelvek sszezavarodsa. Egsz populris ez Mzes
I knyve, II. rsz, 6-7 versszak
s monda az r, m e np egy, s az egsznek egy a
nyelve, s munkjnak ez a kezdete. s bizony semmi
sem gtolja, hogy vghez ne vigyenek mindent, amit
elgondolnak napokban"
(Mint egy rmregny, olyan!) 7. Vers:
Nosza, szlljunk al, s zavarjuk itt ssze nyelvket,
122
hogy meg ne rtsk egyms beszdt".
8. vers
s elszleszt ket onnan az r az egsz Fldnek
sznre, s megsznnek pteni a vrost".
Ez nem egy smi beszrs lehet, a nem smi npek ptik
Babilont, a sumrok. Nem? Ezen alapszik a nyelvek sszeza-
varodsa. Mint egy futballmeccsen egy ellendrukker csoport.
Nem akarok szentsgtr lenni, de ugye, olvas ember va-
gyok, s kell rtkelnem a fontos lltsokat. Ez ebbl van, k-
rem.
Feljegyeztem, hogy Thurczi (1486-ban jelent meg
Augsburgban a Krnikja Mtys uralkodsa alatt) a Nemrt
n bets vltozatt hasznlja. Az MTA Knyvtrban lv
Ksa-fle kdex Mnrt, de a Hevenesi-fle, ami az Egyetemi
Knyvtrban van, az Nemrt. Teht mg nem is lehet. Felje-
gyeztem, hogy hogy van a Genezisben.
Kus nemzette Nimrdot aki az els hatalmassg a
Fldn, hatalmas vadsz az r eltt. Birodalmnak
kezdete volt Bbel, Erek, Akkd s Kn, valamennyi
a Siner fldjn. Ebbl az orszgbl ment azutn
Asszriba s ptette Ninivt"
stb. Mikor az szvetsget rsba foglaltk Krisztus utn
kb 950 krl, Nimrd a zsidk szemben tvoli s hatalmas
szemly volt. A Biblia egybknt mit sem tud arrl, hogy a
bbeli tornyot Nimrd ptette volna. Teht nem kti a sze-
mlyhez.
Mivel beszlnk Perzsirl; legalbbis az elads keretn
bell ttelezzk fel, hogy a magyarok ltek a perzsiai uralom
alatt. Sokan hallottak a behisztni [behisztni] feliratrl, ame-
lyet elszr Rawlinson, egy angol katonatiszt bngszett ki,
llvnyt csinlt, mert magasan van ez a falba belevsve, s
kezdte fordtani. Hadd olvassak fel ebbl a behisztni
[behisztni] feliratbl valamit. Nem a teljeset; hogy milyen
lgkre s hangulata van ennek! Pontokba van szedve Ez egy
Norris nev tuds fordtsa
Isten a legnagyobb Ormusz, aki a fldet teremt, aki
a mennyet teremt, aki az embert kpezte, aki a fldet
kpezte. Az embernek, aki Drius kirlyt magnak te-
123
remtette, egyikt a sok kirlyoknak, egyikt a sok tr-
vnyhozknak. n, Driuskirly, nagy kirlya a ki-
rlyoknak, kirlya a tartomnyoknak, npeknek, ki-
rly a fldn, e nagyon szlesen, hosszn, atyja
Histapszesz finak, Akkaemen perzsnak fia, rja,
rja trzsbl, s Drius kirly mond, kegyelmbl
Ormusznak ezek azon tartomnyok (satrapik), me-
lyeket n birk, radsul Perzsira, s amelyekre
befolyssal brtam, adt nekem hoztak, ami ltalam
nkik mondatk, azt megtettk. A trvnyt, mely lta-
lam adatott, k elfogadtk".
A 18. satrafiban van felsorolva egyms mellett
Szaphardia, Hunnia s Kappadkia. Egy msikban benne van-
nak a matinoszok, akiket magyaroknak kell tekinteni. Majd
beszlnk a rszleteknl rla.
Most el lehet indtani mindegyik oldalon elszr a vilg-
trkpet. Tudniillik mieltt azonban elindtannk, mg valami-
re fel kell hvni a figyelmet. Trtnelmi altmaszts[r]a a
magyarsg szakon val lakozsnak tulajdonkppen csak egy
adat [van]. s ezzel az adattal kell most neknk rszletesebben
foglalkoznunk. Elre bocstom, ezt Gyrffy fogalmazsban
idzem, hogy a
magyar strtnet alapja az a nyelvtudomnyi meg-
llapts, hogy a magyar nyelv az urli nyelvcsald
finnugor csoportjnak ugor gbl szrmazik. Leg-
kzelebbi rokonai az obi ugorok, a vogulok, mansik
s osztjkok, hantik, akik ma az Url-hegysg keleti
oldaln lnek".
Melyik az az egyetlen trtnelmi bzis, az a forrsadat,
amivel igazolni lehet azt. Hogy a magyarok szakrl jttek?
Ez, krem szpen, Priszkosz rhtornak egy tudstsbl val,
engedjk meg, hogy felolvassam, ez olyan fontos!
Ebben az idben a keleti rmaiakhoz kvetsget
kldtek a szaragurok, az urogok s az onogurok,
amely npek elvndoroltak sajt lakhelykrl. Mint-
hogy harcba bocstkoztak velk a szabirok, akiket az
avarok ztek el, akiket viszont az cen partvidkn
lak npek ksztettek arra, hogy ms vidkre kltz-
124
zenek. Elrkeztek ezeknek a kvetei a rmaiakhoz az-
zal a szndkkal, hogy bartsgukat megnyeljk. A
csszr s krnyezete kegyesen fogadta s ajnd-
kokkal halmozta el ket".
Ezt a tudstst egy Suda lexikonbeli adattal egsztettk
ki
Ez utbbiak (a hrom np szaragur, urog, onogur)
fldjket az cen kiradsa folytn keletkez kd
miatt hagytk el, azrt mert griffek tmege tnt fel. Az
a hr jrta ugyanis, hogy ez mindaddig nem sznik
meg mg csak fel nem faljk az emberi nemet. Ezrt
ht e bajok kvetkeztben elzetve a szomszdban la-
kkra trtek r, minthogy pedig a tmadk ersebbek
voltak, azok, akiket a tmads le ms vidkre kl-
tztek"
Ezt az adatot az Onogurok trtnete cm rendkvl ko-
moly tanulmnyban dolgozta ki Moravcsik Gyula, aki eltt
mindenkppen fejet kell hajtani, vilgrang tuds. A magyar
honfoglals biznci forrsai cm knyve kzismert. Hla is-
tennek, megjelent itt, s a biznciak turkikja
[Byzantinoturcica c mve] amely nmetl rdott, bejrta az
egsz vilgot. Itt azonban ebben a dologban ellenvlemnye-
ket kell felsorakoztatnom, kztk a magamt is. Mert a krds
az hogy hol az cen? Mert ezek cen melletti npek, ugye,
a kdktl s a griffek tmadstl, a politika gy mondja,
hogy ez egy domin jelensg, domin-elmlet, hogy az ava-
roknak el kellett jnni az cen melletti npektl meg a grif-
fektl, megnyomtk a szabirokat. Radsul nem Moravcsik
szmra, de ennek folyomnyaknt a finnugor elmletet kp-
visel trtnszeink szmra aztn ez jl jtt, hogy a szabrok
is szakiak, s ott van Szibria. Mindenkppen szakrl va-
gyunk mi. Ez olyannyira rdekes, hogy Schlzer, akirl ko-
rbban beszltem, aki azt rja a magyarokrl a Nordische
Geschichte cm mvben (mg azokat is idztem itt tavaly,
akik szembefordultak ezzel az lltssal) a XVIII. szzadban
jelent ez meg, 1771-ben (komoly, j tuds volt klnben
nagytekintly minket nem szeretett, lenzett sok mindenki-
re hivatkozva, Leibnitzre is) , hogy a finn vilgbl jttnk
125
keletrl, s ersti s hangoztatja a Jugria-elmletet is. K-
lnben a Jugria ssze van keverve Georgival, mert a magya-
roknak a hatra krnikink szerint Georgival hatros, a k-
sbbi Grzival. Mert Georgia Szent Gyrgyrl val elneve-
zs szerint Grzia. k Kartvelinek nevezik sajt maguk az or-
szgukat. De a rmaiak, akik egy idben ott uralkodtak, azok
Ibrinak neveztk ezt a Grzit. Teht Schlzer annak ellen-
re hogy bennnket finnugor npnek tart, s a finn keleti vilg-
bl bekltzttnek, azt mondja
A magyar npek jugrik obi-ugrok, de hajdankor-
ban Perzsia mellkn laktak. Egy idben a perzsiai
zoroaszter vallsnak voltak a hvei".
Szerinte perzsa szavaink vannak. Ilyenek a szmok kztt
a tz, szz, ezer, az Isten nv Izdanbl jtt, magyarzata:
A jugorok a rgi idkben kzelebb laktak Perzsi-
hoz, a mgus vallst tvettk, s ez a tny mg ms
nyomokat is erst".
St horribile dictu, Reguly Antal, Toldy Ferenc A magyar
llamfrfiak s rk, Pest, 1868, Rth Mr adta ki, tdik ta-
nulmnyban Reguly Antalrl szegny, rvid ideig lt, 1819-
tl 1858-ig, 39 vig azt rja a 269. oldalon
Megtanulvn a fnykpezst, a sznidkben lete
utols veiben, nhny antropolgiai utat tett az Al-
fldre, a palcok kz pldul, melyeken mind arcta-
ni, mind fejmreti, de- s llekrajzi adatokat is szer-
zett. Jl emlkszem, ezton mdosult, s hatrozottan
kilejezett azon meggyzdsre, mely szerint a ma-
gyar npsgek minden gai teljesen a kaukzusi faj-
thoz szmtand"
Ez azrt rdekes, a tavalyi tanulmnyomban s eladsom-
ban is idztem, hogy egy Sjgren nev finn tuds tanulmnya
alapjn rja, hivatkozvn Sjgren re is, hogy mi keresnival
van tovbbra is a Kaukzusban, ha a magyarok eredett ku-
tatjuk s vizsgljuk.
Visszatrve ehhez az cen-tmhoz. Tulajdonkppen a
hszas vekben Moravcsik Gyula s a kivl tuds Nmeth
Gyula sszefogtak ebben az cen-krdsben. Moravcsikot
mr idztem. Nmeth Gyula:
126
A hunok buksa utn, taln 200 krl Kr. u alakult
Kzp-zsiban egy birodalom, amely a IV. szzad
vgn nagy hatalomra tett szert. E npet a knaiak j-
an-jannak neveztk (ejtsd zsan-zsan), birodalmuk
400 krl az Irtisztl Koreig terjedt, teht a rgi hun
birodalmat taglalta magba. Ezt a birodalmat a tr-
kk 552-ben megdntttk, s knai tudsts szerint
egy rszk Knba meneklt. Majd a heftalitkat
vertk le a trkk, a kt tudsts, a knai s a grg
egyezse nyilvnval, teht az a np, amelyet a knai-
ak jan-jannak neveznek, a biznciaknl avar nven
szerepelt.
A hazai tudsok kzl Pauler Gyula, Thury Jzsef, Fehr
Gza, Dark Jen s Zichy Istvn grf szerint a Priskos eml-
tette cen a Kaspi-tenger volt. Pauler
A szabrok az avarok ell menekltek, kiket megint
az cen melll, vagyis a Kaspi-tenger keleti partj-
rl jv tengeri kd s griffek ell fut npek kerget-
tek".
Pauler Jordanesre hivatkozik, aki szerint igen is az cen
a Kaspi-tenger "amely zsia szln az cennl vgzdik".
Moravcsik 1930-ban rta Az onogurok trtnete cm
munkjt gy kezdi:
Priskos egy sokat vitatott tredke rizte meg az
onogurokra vonatkoz adatot. Ez a konstantnoszi ki-
vonatokban maradt rnk".
A kiegszt szvegrsz azt rja, hogy
Suda megrztt szvegrsze szervesen hozztartozik
a Priskos-fle tredkhez".
nyelvtanilag abszolt grgs volt, ezt ersti, igazolja.
A kivonatolk rvidthettek, viszont Suda sszes
trtneti szvegeit a konstantinoszi anyagbl mer-
tette".
Ezt mondhatja ltatlanban is, s ezt igazolsknt mon-
dom mert kpzeljk el, hogy a csszrnak 53 ktet gyjtem-
nye volt, s abbl csak t maradt meg! Teht azok a becses
anyagok. amiket a magyarokrl mi tudunk, s azrt is nagyon
becses, mert tudomsunk szerint Bulcs s rpd ddunokja,
127
Tormacsu 949-ben Bizncban jrtak, s a csszr keresztelte
meg ket, mertette al a keresztelkdba s a keresztapjuk
lett. Ezek meg ezltal patriciusok. Teht tlk sok mindent
hallhatott. Pldul azt, hogy a szabrok ma is mg kveteket
kldenek a magyarokhoz, s viszont. Vczy Pter rja, s telje-
sen alhzom, amit mond, hogy ezt csak magyar forrsbl
tudhatta, ezt a meglv kvetkldsi kapcsolatot. Ms ezt
honnan tudhatta volna? De mg tovbbmenve Az cen
mellett lak npek indtottk meg []. Ha krbement a Se-
villai Izidornak a vilgtrkpe
9
* Sevillai Izidor 600 s 636 k-
ztt volt Sevillnak a pspke, hszon felli knyvet rt, ki-
vl dolgok vannak tle a magyaroktl is. mg gy tudta,
hogy az cen a Kaspi-tenger. n be is jelltem, krem sz-
pen, az egyiken piros, a msikon kk. Nemrgiben lttam egy
filmet a Kaspi-tengerrl. A Gorbacsov-rban kicsit nagyobb
szabadsg volt ezt a bevezetben elmondtk , s beenged-
tek amerikai tudsokat. Persze amit boldogan lttam volna,
hogy fllrl is lttunk volna valamit a Kaspi-tengerrl, sz
sincs rla, csak ott lent bogarsztak a parton meg a vzben
ezek a felvevk, de egy ktszz mter szles deltavidke van,
nyolc gban megy be a tengerbe a Volga vize, s kb 50 km
mlyen mg desviznek szmt, s ami nagyon fontos, hogy
fkk vannak benne ezen a deltavidken, s olyan fajta, kicsit
kisebb, ami a Balti-tengeri fknak a rokona. Teht ez a vle-
mny, a Jordanes s a Sevillai Izidor s mg msok is,
hogy a Kaspi-tenger mintegy kiblsdse csak egy
vzifolyos kvetkeztben az cennak, ez ezzel altmaszt-
dik. A Volgnak lehetett egy kapcsoldsa a Balti-tengerhez.
Mindenesetre ez az llspont nem sokig tarthatta magt, mert
Sevillai Izidor nem jrt arra keleten, de pldul Rubruquis
[Rubruk]. aki a tatr knhoz ment IX. Lajosnak a megbzs-
bl, krs szekren ment onnan dlrl, s krljrtk a Kaspi-
tengert. s rja Rubruquis [Rubruk] hogy tved Izidor, ngy
hnap alatt krbe lehet jrni, mindentt szrazfld veszi kr.
Mindenesetre a mi idnkben, s az itteni forrsoknak a tans-
ga szerint, ez az cen igenis dlen lehetett (Haussig trkp),

9
A tanulmnyok elejn lthat.
128
hogy onnan dlrl jttek fel a szaragurok, az urogok, st az
avarok is. Ezt ksbb altmasztom szveges forrsadatokkal.
Most menjnk vissza Nmeth Gyulhoz, aki azt mondja,
hogy
Knai forrs szerint 460 tjn az avarok megtmad-
nak egy npet, amely az Irtis vidkn telepedett meg,
majd tovbb nyugatra, a Volga vidke fel vonult. Ez
a np csakis a Priskos emltette szabr np lehetett.
Nem lehet ktsges, hogy az emltett hrom np Nyu-
gat-Szibria fell hzdott le a Biznci birodalom k-
zelbe".
Ezen alapszik Kristnak is az az llspontja, hogy vagy a
IX. szzad els harmadban, vagy a VIII. szzad utols har-
madban jhettek le a Fekete-tenger krnykre a magyarok.
Teht az egyik forrs, a legalapvetbb forrs, hogy neknk a
Kaukzustl dlre lv trsghez histriai kznk van, mint
ottani szereplknek a Kza-krnika. De a msik a kvetkez.
Azt rja Bborbanszletett Konstantin az ltala lert
Lebdiban lak magyarokrl:
De abban az idben nem turkoknak mondtk ket,
hanem valamilyen okbl szavartoi aszfaloinak ne-
veztk (Ez ms, de ideolvasom!). Ht trzsbl llot-
tak, de sem sajt, sem idegen fejedelem flttk soha
nem volt, hanem valamifle vajdk voltak kzttk,
akik kzl az els vajda volt az elbb emltett
Levedi".
Legelszr kellett volna olvasnom, Jerney csodlatos em-
bernk volt, 1857-ben jelentette meg Keleti utazsok cm
knyvt, vgigjrta szekereken meg lovon, teht kzvetlen
szemlyes tapasztalatokat szerezhetett Etelkzt. Olyan ma-
gyar helysgeket sorol fel a mai Romnibl, hogy hozz kell
frni, el kell olvasni. Most kellett volna kiadni az 1100 vfor-
dulra val tekintettel. A Zaln futst sem adtk ki! Ez a hon-
foglals magyar eposza! Vrsmarty Mihly. Jerney lement a
Krim-flszigetre. Tl nem ment a Kaukzuson, de amit fellelt,
kitn rsa van a prthusokrl, nagy latin, grg, r mvelts-
gvel ontja a forrsadatokat. Jerney azt rja:
Poraiban is ldand Bborbanszletett Konstantin
129
csszr, hogy seink trtnetnek tredkes ismerete
mellett sok ezerves szabar nevnket az rk eny-
szettl megmentette".
(Keleti utazsok 255, 1,)
Nagyon komolyan fogunk beszlni a szabrokrl. Tardy
Lajos nagy kr, hogy nemrg meghalt 1972-ben rja. A
Bcsi Nemzeti Knyvtr 3505 szm kdexnek stb. lapjn
trkpet tallt. Ez a XVI. szzad elejn kszlt, a Fekete- s a
Kaspi-tenger kz, Taltaria Comain al berajzolt, kzzel raj-
zolt, sznezett trkp ez, Grzirl a kvetkez van rva:
Georgiaseu Hungaria Antiqua azaz Grzia, vagyis a
rgi Magyarorszg".
Most idetartozhat biznci r, Prokopiusz a szabrokrl:
"Hunok, akiket szabiroknak hvnak,"
Cedrenus Teophansz
Hunugurik s szabrok hun eredetek"
Teophilactos ugyangy. A szabr-magyar elfordulsok
Gtz Lszl knyvben is csodlatos bsgben s gazdagsg-
ban tallhatk meg. Csak annyit emltek meg, hogy a
Perszepoliszin Szaphardia, Kappadocia s Hunnia egyms
mellett vannak Herodotosz Perzsia 18 tartomnyt" emltet-
tem. Ktszz talantom volt a batinoszok szaszpeirek,
alagnoszok adja.
Legnagyobb meglepetsemre, nem is tudom, honnan r-
tam ki Gyrffytl, mert rg nem tallkoztam ezzel a vlem-
nyvel, hanem most jelent meg tavaly Vczy Pternek, aki
egytt szerkesztette a hunok trtnett annak idejn Nmeth
Gyulval, ennek van egy mostani, nemrgi kiadsa is, a negy-
venes vekben kszlt, a kvetkezt mondjk, s Anonymusra
hivatkozva, a 45 rszben van, A bolgrok s a macednok n-
pei fejezetben:
Nhny napra r Szovt meg Kadicsa egsz sere-
gkkel egytt magasra tartva jellel megjegyzett zsz-
ljukat, tkeltek a Duna vizn s elfoglaltk Barancs
vrt, majd meg Szeredc vr al vonultak. Mikor a
bolgrok s macednok npei ezt meghallottk, er-
sen megijedtek tlk".
130
Lerja, hogy hogyan hdolnak, ajndkokat adtak, tszo-
kat, majd aztn ezek tovbblovagoltak, Szovt s Kadicsa,
akik testvrek a krnika szerint,
tl a Vaszil-kapun hatalmuk alatt tartottak min-
dent Duraco vrostl egszen Rcfldig".
Most jn a tredknek minstett rsz. Teht Gyrffy
Gyrgy is s Vczy Pter is ezt az anonymusi szvegrszt ha-
gyomnytredknek tartja, amelyik nem azt jelenti, hogy ide
mentek, ebbe a Grgorszgba, br gy sem kzvetlenl oda,
csak a Balknra trtek volna, hanem ez jelenti a Kaukzuson
tlra lv szavrd, szabar elszakadst. Ezt sz szerint olvasom:
Szovt ugyanezen a fldn vett magnak felesget,
s az a np, melyet most Csaba magyarjaknt mon-
danak, Szovt vezr halla utn Grgorszgban ma-
radt. Mgpedig a grgk szerint azrt maradtak
Csobnak (itt nem Csabt, hanem Csobt mond), az-
az ostoba npnek, mivel urnak halla utn nem volt
kedve tra kelni, hogy hazjba visszatrjen".
Eltte a 44. rszben az van
Kveteket kldtek rpdhoz, adjon nekik engedel-
met a Grgorszgba menetelre, ahol majd aztn
egsz Macednit meghdtjk. A Duntl a Fekete-
tengerig (Lehet, hogy ez adta az tletet!) a vezr tel-
jes szabadsgot engedett, hogy Grgorszgba men-
jenek, s ott fldet foglaljanak maguknak.
Teht Kzai, a csszri tudsts s ez, ez egy jabb
nmi szkepszissel fogadom, mindenesetre , ez a hrom utal
arra, hogy a magyarok egy rsze a Kaukzuson tlra kerlt. Az
mr ms krds, hogy nem onnan jttek fel s aztn mentek
vissza. Errl majd beszlnk. Ez a szavrd tudsts, ez a ha-
gyomny tredk Anonymustl ez mr egy ms magyarzatra
is, amelyik nagyon uralkod helyzet, alkalmat adott. Arra
tudniillik, hogy Csaba visszatrt npvel Szkitiba. A legr-
zkletesebben ez a Tarihi ngrszben van lerva. Mert azt
rja, gy fordtja Termdzsin, hogy ott tallkozott, egy vig
mentek hajn, lhton, szrazfldn Grgorszgbl ott tall-
kozott Atilla nvrnek a fival Bendegzzal.
ltek a storban, egyms holltrl rdekldtek, s
131
rmkben hol srtak, hol nevettek".
Ezt n azrt jegyeztem meg, mert a Kpes Krnika azt r-
ja, hogy
lt mg Bendegz, igen reg, elaggott ember volt",
tudok forrst, amely szerint 434-ben halt meg, Atilla
desapja, az anyai nagyapja Ojbarsz az ott l mg 449-ben
Priskos ltogatsakor, mert Priskos le is rja, hogy ott l a
jobbjn nagyapja, Ojbarsz", az anyai nagyapja. Teht ezt va-
lsznbbnek gondolom, ezt a Szktiba val visszatrst en-
nek a hagyomnytredknek az alapjn, de mindenesetre k-
telessgbl s mintegy kellemesen is meglepdve Vczy Pter
s Gyrffy Gyrgy hivatkozsaknt is mondom, hogy ez is
egy bizonytk, hogy lementek a Kaukzuson tlra, mert
ugyan itt szemlynv, de a npnvbl lesz szemlynv, vagy
eredetileg szemlynv volt, s gy kapta egy np, mert erre is
sok plda van.
Elfogadottnak tartom, hogy Sevillai Izidor is s Jordanes
is s ezen az alapon a csszr is ebben a tudstsban, s
Priszkosz rhtor a Kaukzusra gondolt, amikor az cenrl
beszlt. Hallgassuk meg Haussigot Exkurs' ber die Kritischer
Vlker 1954-ben jelent meg Brsszelben Teophilaktosz
Az -trkk az avarok lakhelyt Nyugat-
Turkesztnba teszik, s ezzel egyeznek a biznciakkal,
akik ket a perzsk szomszdjnak rtk".
Az irniak az Oxusztl szakra ez az Amu-Darja, ugye,
az Aral-tba kt nagy foly mlik, a (Jaxaltsz) Szir-Darja s
az Amu-Darja, az Amu-Darja van nyugatra felnk es ter-
letet Avarsrnak (Gondoljunk a magyar Abasrra!) mondtk,
mint az avarok birodalmt. Egyidejleg a heftalitk lakhelye
a mai Badaksn tjkn van. Vr s khunni, kt np, az egyik
turni, a msik pedig Kzp-zsibl jtt s egyeslt ezzel a
huni nppel s vrkhunok lettek mint a Vrkony helysg a
Tisza mellett, Tiszavrkony rzi ennek a npnek a nevt n-
lunk az avarkorbl. A IV. szzadban Nyugat-Turkesztnt h-
dtottk meg ez az egyeslt kt np. A msik csoportjuk meg
tovbb nyugatra trt, s itt 374-ben a Dont tlpte, ezeket itt
ogurnak, ogornak nevezett altaji npek meghdtottk s al-
vetettk. Teht a vr s a hunni, hun npek a pannniai avarok
132
vezet trzsei. Itt ogor, ogur, oguz nven altaji npeknek meg-
hdoltak. A hunok Baktriba bevndoroltak, s ez eredetileg
nem altji vr[nppel egyesltek]. Mint emltettem, ezen a te-
rleten megtelepedtek. Itt ksbb mindkt nv kimutathat,
ebbl rthet, hogy az szaknyugati turk-kagn szktt alatt-
valinak mondja ket. Az avar, a hun s ms trzsek, akik a
Kaukzustl szakra laktak, ugyancsak nyugat-turkesztniak.
Az orkohoni felirat a VIII. vszzad kezdetn Onogodot K-
zp-zsiban, [Avart] Nyugat- Turkesztnban jelli.
Itt volt egy rdekes dolog, hogy az a vros, ahol ezek
laktak, az Tavgacs. De Tavgacs Knnak is a neve. Mert
Teophilaktosz Szimocatta rja ezt a vrost, Tavgacsot, azt
mondja
eltte nhny mrflddel lev Kabdam van, amelyet
Nagy Sndor alaptott mint vrost".
A magyarzat: a szomszd npek gy neveztk Knt,
mint az iszlm elnevezsben, ez Sincim. Teht ebben a vros-
ban kel! gondolkozni, ami Nyugat-Turkesztnban van.
Engem semmi sem hozott olyan szellemi izgalomba az
elmlt vekben mint Varga Zsigmondnak egy adata.
10
Varga
Zsigmondnak 1956-ban jelent meg a vallstrtneti munkja
New Yorkban, s abban azt rja, hogy napkelttl napnyugtig
a sumroknl a leghosszabb id 14 ra 24 perc volt. Ez az id-
hossz azonban, ez a napvilgos id a Fldn egyedl az szaki
szlessg 35 fokn lehetsges. Az szaki szlessg 35 foka pe-
dig nem metszi Babilont s nem metszi a Folyamkzt. Teht azt
jelenti, hogy arrl a terletrl val tapasztalat s feljegyzs,
ahonnan k lementek a Folyamkzbe. s tudjk, hol van ez a
terlet, ami geolgiailag abszoltum? Hogy a 14 ra 24 per-
ces id az szaki szlessg 35 fokn van, s ez kt helyen met-
szi a Fldet, Afganisztn s Irn kztt s Honan tartomny-
ban Knban. Ez az rdekes, ez az Afganisztn s Irn kztti
id, mert sok mindenre fny derlhet, a magyar eredetre is.

10
Felhvjuk a figyelmet az e lapon tallhat "Engem semmi sem
hozott olyan szellemi izgalomba" kezdet rszre S. L. nagyon fon-
tosnak tartotta. Mi is
133
s egyltaln az, hogy a klnfle turni npekre mirt
hatott gy a sumr nyelv. Ismerik a kazah nyelvre val hatst
Szulejmanovnak az rsbl. rdy Mikls sokszorostotta s
kiadta New Yorkban. De Cske Jzsefnek s elssorban Varga
Zsigmondnak a turni klnfle npek nyelvt elemz rsai-
ban, ahogy ezt a hatst kimutatja. Most, ha megnzik a trk-
pet, kzltem Haussignak a tanulmnybl azt a trkpet, ahol
mutatja, hogy a Kaukzus nyugati oldaln hogyan nyomulnak
fel (Mutatja a trkpen.) gy jnnek Dabastl [?] a vrkunok,
az avarok, s nyomjk ket htulrl a szabirok, aztn onogu-
rok s a szaragurak
Mondtam mr nhny forrsadatot a dl-kaukzusi jelen-
ltrl, s ugye, emltettem Tardy Lajost, hogy egy bcsi trk-
pen Grzia mint a magyarok rgi lakhelye van feltntetve, de
most hadd emltsek meg a 700-as vekbl egy hbort. A
Derbent melletti hun-arab hbort. Az tudnival, hogy a Kau-
kzuson kt helyen lehet tmenni, kt kapu van. A kzepe t-
jn van az gynevezett Aln-kapu. Az els vektl Kr. u. aln
kzben van ez a kapu, s ez azrt fontos, mert al Bakr szerint a
magyaroknak, gy mondja, hogy van egy hatra, egy teleplsi
terlete, amelyik a Krm-flszigettl tart egszen a Kaspi-
tengerig. Ktn rajzokat adtam magyar vrosrl Bendety
Lszl ott jrt a negyvenes vekben, ezt a trkpet is ksz-
tette
11
. Ott klnfle magyar elnevezs fldrajzi pontok van-
nak, s azt is lerja al Bakr, hogy az abhzok vannak dlre, s
az alnok vannak [szakra], s a magyarok szemben vannak
Tiflisszel. Teht ha valakinek fennakadna a gondolata azon,
hogy hogy a csudba tudtak lemenni a Derbendi kapun, hiszen
kzben egy csom np volt, akkor gondoljon arra, hogy kz-
pen is lehetett le s felmenni. n klnbz adatokat olvastam,
hogy milyen hossz ez a Kaukzus hegy, egy kicsit el vagyok
keskenyedve, mert n Fejr Gyrgynek az rsbl azt tudtam,
hogy 50-60 mrfld hossz, 15-20 mrfld szles kfal, s
ezen az gynevezett Aln-kapun, ami krlbell abszolt a
kzepn van, itt pedig 25-30 mrfld mlysg. Valsznleg
kinylik dl fel mg a hegyi rsz, lehet le-, illetve feljutni. A

11
A Tanulmnyok elejn lthat.
134
Derbendi-kapunak az volt az elnevezse, hogy a "Hunok bs-
tyja" s egy kitn embernk, aki Konstantinpolyban is lt,
Karcson Imre A magyarok harcai az shazban 1911-ben a
Szzadokban jelent meg. Ler kt tkzetet is Gevond rmny
trtnetr a VIII. szzadban, trgya az arabok s rmnyek
hbori Krisztus utn 778-ig. A rgebbi esemnyeket egszen
662-ig csak futlagosan rja le ez a Gevond, a sajt kornl
mr rszletesebb. Eredeti kzirata az Ecsmiadzini hres kolos-
tor knyvtrban van meg. Franciaorszgban 1856-ban jelent
meg fordtsa Prizsban. Gevond szerint []
A magyaroknak, akiket hunoknak nevez, lakhelye
a VIII. szzad elejn a Kaspi-tenger mellett terl el,
fvrosukat Trkony nven emlti. Ugyancsak a
Kaspi mellett (Meg kell jegyeznem, hogy van nmet
forrs az avar korszakbl, ahol Trkonyrl beszl,
helysgrl s szemlyrl). A magyarokat azrt emlti,
mert az arabok szmra rmnyorszgon t vezetett
az t a magyarok orszgba. Derbent vrban is ma-
gyar rsg volt a VIII. szzad elejn Ekkor volt az el-
s arab tmads a magyarok ellen. rmnyorszgon
t. Ez az eset Szulejmn kalifa idejn trtnt 715-717-
ben".
gy beszl az rmny r:
Van itt fejedelem, utda Szulejmn, Meszlim pa-
rancsnoksga alatt nagy hadsereget szerelt fel, s vele
a Kaspi partjai fel indult, megostromolta Derbent
vrost, s elzte onnan a hun helyrsget. Meszlim
Dzsoran vros ma Sura, a Trkony fvros eltt
megllt. Laki a kazr fejedelemhez fordultak, az
nagy hadsereggel jtt, s Meszlim serege elmeneklt a
Kaukzus hegyeibe, ez 717 nyarn s szn trtnt
Szulejmn halla idejn. Az arabok Hesm kalifa
idejben (722-742) jabb hadjratot indtottak. A f-
parancsnok Melvn volt, ez idben rmnyorszg f-
kormnyzja".
Errl a Mervnrl r Padnyi Viktor is, s azt mondja,
hogy ennek a Mervnnak a hadjrata idejn Upas Ibn Madar
magyar nem bli Upas elszr bevonul egy vrba, de tartha-
135
tatlan a hely, akkor kitrnek, s Padnyi szerint k jnnek fel
s megalaptjk Lebdit. Olyan j rrzse volt Padnyinak,
hogy ismertette azt az Ady-verset is ebben a ktetben ennl a
meneklsnl, hogy vak getst hallani / eltvedt hajdani
lovasnak / volt erdk s ndasok / lncolt lelkei riadoznak".
Az egsz verset nem mondom, de ilyen vteszes, ilyen smn-
szer rrzsek vannak, hogy csupa vrzs, csupa titok, csupa
homlyok, csupa sk, csupa hajdani eszelsk" al Tabari arab
r rja, hogy ennl a meneklsnl tvenezer fs csoport is
jtt fel. Egybknt nem csodlkozom, hogyha az arab csapatok
ell menekltek Ugye, a keresztny idszmts szerint 610-
ben szletett Mohamed 740-ig teht szzharminc v [telt el].
s ht ugye, mikor meneklt Medinba? Ugye, akkor ott ala-
kult hatezer tevs osztag. Ahova k bevonultak, ott teljes ega-
lizls ment. Ott elvesztek az arcok. Elvesztek a nparcok, az
egyni arcok. Egy militns valls s egy nagyon szigor rend-
szer, ugye. Az Alexandriai Knyvtr felgsekor ilyesmit tu-
lajdontanak az arab vezetnek, hogyha olyasmi van itt, ami
benne van a Kornban, akkor az felesleges. De ha olyasmi van
benne, ami nincs a Kornban, akkor szintn felesleges. Fel is
gettk. Nem akarok szellemeskedni. Mindenesetre a magya-
rok jl tettk, ha ott voltak, hogy feljttek. Ott olyan egalizls
ment vgbe! Fantasztikus!
Nzzk ezt az utols akkordot
jabb hadjratot indtottak, a fparancsnok
Mervn volt, ezidben rmnyorszg fkormnyzja,
a velk val rmny csapatok parancsnoka, Bagatuni
fia, sott. Elfoglaltk a hunok vrost, laki na-
gyobbrszt vagyonukat a Kaspi-tengerbe hnyta, s a
hallt keresve magukat is a vzbe vetettk. Bktv s
Bende vrosba rve, ma kis falu, az Arabs mellk-
folyja, a Drtn partjn a foglyok s a zskmny
nagy rszt Hersnnak ajndkul kldte".
Derbend elfoglalsa ez a hbor, s a magyaroknak az
ngyilkossgba val meneklse ez a hadjrat Derbend fltt
hrom nagy erdtmny volt, s az egyik Szuvr. s a Volga-
Bulgrinak hrom vrosa volt, az egyik Szuvr. Megoszlanak
a vlemnyek, hogy ez egy bolgr vros. Krem szpen, a bol-
136
grok is akkor mehettek fl meneklsszeren. A Volga mel-
lett mentek. s mehettek szabrok. Itt vita van. Azt mondja
Nmeth Gyula, elfogadja, hogy ez a vros ott fnt, lehet, hogy
azrt tallt ott magyarul beszlket Julianus bart. Ha a ma-
gyarok szabrok is, mert ez elfogadhat, vagy klnbz tr-
zsek? 150-160 nmet npnevet sorolnak fel mg a mlt sz-
zad msodik felben a trtnszek. s mr csak 6 volt akkor
rvnyben. Safarik, a szlvok trtnetrja 155 szlv nevet so-
rol fel, s ott is 5-6 van mr csak lengyel, orosz, vend, cseh,
szerb, horvt, bolgr. Teht amikor a magyarokrl halljuk,
hogy turk, hun, szabir stb., akkor ezrt egyltaln nem kell
meglepdni, mert korszakonknt vltozik. Egyrszt az, hogy
melyik trzs, csoport lesz a nvadja az egsznek az sszefo-
gs idejben, vagy az, hogy milyen uralom alatt voltak, s gy
nevezik ket. Amikor a magyarok hadifogsgba estek Fran-
ciaorszgban az I. vilghbor utn, akkor csak gy hvtk
ket, hogy "otrichian", osztrk. s ha az orszg szba kerlt,
akkor "Otrich". Olvastam'
Menjnk tovbb a szabrokra Artamonov j orosz trt-
nsz szerint a dagesztni hunok neve szubari szabr. Ott van
szabr Abad vros a Kura foly mentn. A Kaukzus alatt van
ez a Kura, ugyangy, mint a Terek bemlik a Kaspiba.
Ide teleptettek a biznciak 574-ben egy szabr npcso-
portot. A szabrok 508 tjn rkeztek a Kaukzustl szakra
elterl vidkre. A kazrok ksbb, 567 tjn 537-ben a kazr-
hun hatrrsg meghtrlt az araboktl. Errl beszltem az
elbb. A VI. szzadban a grg ei olvasata , a p olvasata pe-
dig b. Teht ha azt halljuk, hogy Herodotosz szaszpeirekkel
beszlt, akkor tudjunk rla, hogy az akkori grg nyelvben az
i-t ei-vel rtk. Teht peir az pir, s a p pedig b. Teht az
szabr. Klfldi bartainktl tudjuk, a Nimrd-hagyomny
Husita rksgrl van sz. Sir Wolley, aki rvrost kista,
azt rja, hogy:
asszr hagyomnyok szerint Mezopotmia slaki a
szubarok voltak, akiknek orszga Asszritl szakra
s szakkeleti irnyban terlt el".
A legizgalmasabb dolog valban az, hogy sszekapcsol-
hat-e, van-e adat r, hogy sszekapcsolhat a Folyamkz
137
szaki rszn s a Zagrosz hegysgben l s lak
szabroknak, szavardoknak a ltezse, a npneve, a npisge
azokkal a szabrokkal, akikkel most itt tallkozunk, a VII-
VIII-IX. Szzadban. Van r adat, hogy sszekapcsolhat, s
nem is magyar adat.
Olh Imre, akirl mr beszltem, Los Angelesben l, azt
rja
Az egykor Mdibl kivlt s nyugatra, Lydiba
vndorolt szabirsg nyugati gt Krisztus eltt 510
krl lerohantk a perzsk, s ettl kezdve a nyugati
szab rok fldje Huneval egytt mr Szaparta nven
szerepel a perzsa ktfkben".
Ugye, a Behsztni [Behisztni] s Perszepoliszi felirat-
ban.
A keleti g a Kaspi kapuk mgtt elterl Vaska
Szabaro nev Prtus tartomnyban telepedett le. A
nyugati szabr fld meghdtsa utn a perzsk a ha-
zjuk szakkeleti szln szkel szabr hunok ellen
fordtottk fegyverket. Lerohantk a hunok shaz-
jt, Baktrit, elfoglaltk Balkot, a mgusvalls Vati-
knjt, a sumr kultra keleti fellegvrt, de az Oxusz
(Amu-Dalja) partjn tl l szabrokkal mr nem
brtak".
Nagyon rdekeset mond ez a Haussig is, azt mondja a
szabrokrl
A szabrok nem altaji np Ammianus Marcellinus
mr az altaji bevndorls eltt emlti ket. A szabrok
lakhelye biznci forrsokbl jl ismert. A bevn-
dorl avarok nyomsra rviddel 471 eltt egykori
dagesztni lakhelyket elhagytk s a Derbendi szo-
ros kzelben telepedtek le. E folyamatot az is bizo-
nytja, hogy Priskos szerint k az elsk, akiket az ava-
rok tovbb szortanak, s ezt kveten az avarok iga-
zolhatan jelen vannak avar nven".
Most, hogy a kazr trtnelemmel is mennyire sszefolyik
a sorsuk, nvbeli alapot is tallhatunk Maszudi arab r azt r-
ja, hogy a perzsk kazaroknak nevezik, de trkl ezek a
kazarok szabirok. trl letr, bolyong ilyenfle jelentse
138
van a sznak. Ezt tveszi Nmeth Gyula is. A sap igbl ma-
gyarzza, hogy abbl lett a szabr. Neknk messzebb lt ma-
gyarzataink is vannak.
Hogy milyen vatosak tudnak lenni a trtnszeink! Ami-
kor a Kaukzuson tlrl beszlnek, itt van a klnben rendk-
vl becslend Szdeczky Kardoss Samu, hogy az avarokhoz
a forrsanyagot kt nagy ktetben adta ki. Hzagptl, rendk-
vl komoly munka Idzem sz szerint:
Nem lehet tbb hipotzisnl a perzsa hatron ll
biznci rlloms Madzaron kapcsolatba hozsa
Bborbanszletett Konstantin szabartoi aszfaloi np-
rszvel, mg ha szemet szr is, Madzaronnl, s
csakis ott lpnek sznre szabr, szabartoi katonk".
Kt szabir, egy testvrpr mssza meg ott a vrat gy,
hogy vas ket vernek be a falba, s mint lpcsn mennek fel
rajta, a vrvdk lelkdsik ket, de ismt s ismt megksr-
lik, s a vgn elfoglaljk. Utnuk betdulnak a tbbi katonk.
s ez Madzaron vra Marquan rendkvl sok j adatot hordott
ssze. Azt mondja: A szavardik fellpst az arab Al-aduli
[?] gy emlti Partak tbb lakja beszli el, hogy 854-855-ben
arab id szerint 244 vben Jazid Ben Usaid megsznt
Armnia helytartja lenni, s a szavardik leromboltk Sampolt
Al-aduli [?] szerint Jazid Ben Usaid 754-ben lett Armnia
folytatja. Elfoglalta az Aln Kaput, a kalifa parancsra a ka-
zr kagn lnyt vette felesgl, Maszudi szerint a szavardi
Tiflisztl keletre s a Padaktl nyugatra a Kurnl laktak.
Hogy ne tnjn homlyosnak, amit felolvasok, a csszr, ami-
kor arrl r, hogy nem tudni, mi okbl, de rgi nevkn
szabartoi aszfaloinak neveztk ket, akkor azt mondja, hogy a
beseny tmads utn szakadtak el ezek a turkok egymstl,
s gy ment az egyik rsz Perzsia fel dlre. rmny forrsok-
ban r lehetett bukkanni arra, hogy egy n. Udi tartomnyban
szavardik, szavordi nev np lt.
Gtz Lszl, irnta val tiszteletbl is, Keleten kl a nap,
I. ktet, 37 oldal
Kr. e. 27-26 Eaguakun lagasi kirly egyik feliratn
szubarki, azaz szubarfld. A ksbbi semita-akkd
nyelv ezt szubartu formban vette t. A terlet a
139
transzkaukzai szak-nyugat-irni s kelet-anatliai
trsg a harmadik vezredben, st mg szak-
Mezopotmia s a ksbbi Asszria is beletartozott a
szubarki fogalomba."
Most a msodik vezred kzepbl, azt mondja
Az els vezredben Szalmanasszr asszr kirly em-
lt matai-badai npet az Urmia ttl keletre nem a
Trkorszg 836-ban. Ettl az idtl kezdve a
szubar s a madar npnevek szakadatlan lncolatban
adatolhatk egyms mellett".
Kr. e. VI.I szzad:
Kastauti fejedelem seregben szafardaiak is harcol-
nak Szkta kirlynevk a Kaukzuson tl".
Kr. e. VI. szzad
I. Darius behisztni feliratn Armna, Kappadkia,
Szaphardia s Hunnia egyms mellett szerepelnek,
ugyangy Mdia. A lagrosz vidkn volt a Matine
nev tartomny, ehhez tartozik a szabartoi mint tj-
szavas np. Herodotosz 440 krl kzvetlenl egyms
mellett sorol fel matini, szapir s makron npeket".
Nagyon sok adat van, a leglnyegesebb az, hogy meg le-
het tallni a kapcsolatot Minthogy klns mdon a turk nv-
hez is meg lehet tallni a kapcsolatot a Folyamkzzel Nem is
csak arra gondolok, amit Gosztonyi Klmn, a Sorbonne su-
mrprofesszora r, hogy a turk, tu uruk sumr szbl ered, s
azt jelenti, hogy fianp, 'elszrmazott np' A Zagrosz hegysg
mellett, attl nyugatra, teht a Folyamkz fele az utols ilyen
vrosllamban l np orszgnak a vrosllamnak a neve
Turukku. Olvasom Oseczki Dnesnek Ausztrliban megjelent
rst, amelyik a magyarsg turk mltjval s sszefggseivel
is foglalkozik, s erre is rmutat, hogy mr ott megvan ez a
sz, hogy turk. A Turukku vrosnvben megvan. St von egy
Tukris nev, jabb, az nyugatabbra van mint Turukku. gy-
hogy nem volt szndkomban elmenni Mezopotmiba. Nincs
hozz kell rltsom s kell mveltsgem. Ellenben azt
mlysges meggyzdssel merem mondani s lltani, hagy a
magyar trtnettudomnynak igenis vizsglnia kell a Kauk-
zuson tlon lv trsget! Kzai miatt s a csszr tudstsa
140
miatt, hogy a rgi nevk szabartoi aszfaloi volt. Az aszfaloi
jelzt tbbflekppen lehet rtelmezni, mg arabul Alszap
folynak is nevezhet, de pldul hogy az egyik legjelent-
sebb trtnsznk, Gyrffy most 93-ban megjelent knyvben,
ismt kiadott, A krnikk a magyar strtnetben csak egy
vonatkozsban foglalkozik a szabar nvvel, az, hogy az
aszfaloi nem ugyanazt jelenti, mint Anonymusnl a dentu.
Hogy dentu magyar. Hogy nem azt jelenti-e, hogy szilrd vagy
btor, ahogy rtelmeztk a dentut is. Ez kevs. s a legertel-
jesebb strtneti iskola s felkszltsg most Szegeden van,
tanszkk van, Rna-Tas Andrs, Krist Gyula, Kulcsr Pter
vannak ott, k jelentetnek meg nagyon komoly forrsmunk-
kat is. k megrtk, hogy mivel foglalkoznak, s hogy a for-
rskutatst meddig terjesztik ki, s nem terjesztik ki, csak a
Kaukzustl szakra.
Elfogadhatatlannak tartom, s elfogadhatatlannak ltszik.
n nem tudom, hogy ki fogja itt ttrni a falakat, de az, hogy
standard munkk sem jelenhetnek meg, ez egsz egyszeren
felhbort!
1996. jlius 29.
142
A vezrkor s a Krpt-medence npei
12
Tisztelettel felkrem Laci btynkat, hogy tartsa meg az el-
adst. A helyzet az hogy az egszsgi llapota nem igazn j.
Nem tudjuk, hogy az elads msodik rszt meg tudja-e tar-
tani, krem mindenkinek a megrtst.
Tisztelettel kszntm a jelenlvket. Hlgyeim s uraim,
a honfoglalsrl s a Krpt-medencben itt tallt npekrl
szeretnk beszlni.
Mindenekeltt azonban, mivel nem mentek krbe a trk-
pek, felhvom a figyelmet erre a Paulus Orosius ltal ksztett
vilgtrkpre, a 600-as vek elejn kszlt. Bejelltem kk
tintval, egy kis karikt hztam oda, hogy hol a Kaspi-tenger
Mert a vita azon van, hogy amikor azt mondtk, hogy az ce-
n melletti npek azok a kdk s a griffek tmadsnak hat-
sra elkezdtk nyomni az avarokat, azok a szabirokat, azok
pedig az urogokat, onogurokat, hogy hol volt ez az cen.
Mert Paulus Isidorus szerint ez az cen a 600-as vekben a
Kasp-tenger volt. s Jordanes is, a gtok trtnetrja kifeje-
zetten mondja, hogy az cen az a Kaspi-tenger. Ez pedig
nagy horderej, kvetkezmny dolog, mert azt jelenti, hogy
dlrl jtt fel az a np, amit a magyar trtnettudomny a ma-
gyaroknak tekint. Az onogurok. Klnben szmos forrsban
nem onogurok, hanem unogurok meg hunugurok. Akkor Ma-
gyar vros a Kaspitl szakra mg a XIV. szzadban is meg-
volt. Timur Lenk szrta szjjel ket, itt be van rajzolva.
Bendefy Lszl szemlyesen volt ebben a trsgben, kutatott,
a rajzot is ksztette. Ha odaadom, krem szpen tovbbtani.
Ez a trkp a honfoglals idejebeli Magyarorszgrl kszlt.

12
A vezrkor s a Krpt-medence npei. Elhangzott
Lakitelken, a III. Magyar strtneti Tbor elads-sorozatnak ke-
retben, 1996. jlius 29-n s 30-n (Egy httel ezt kveten Sebes-
tyn Lszl rkre eltvozott kzlnk) Mindkt tanulmnyt video-
kazettrl rtuk le.
143
Valami fatlis vletlen, lehet, hogy a xeroxozs kvetkezt-
ben, belerajzoldott a visszacsatolt terleteknek a hatra.
Sokan nem ismerik, hogy szak-Erdly idig hzdott, s
itt elszaktottak egy rszt. Nyugaton, ahova Pozsony kerlt, a
szlovkok tulajdonba, s akkor k gy mennek csak szakra, a
magyar hatr meg akkor itt megy s a lengyel kzs hatr is itt
van. Aki nem ltta, legyen r tekintettel.
Ez a British Mzeumbl van, Bobula Ida jelents magyar
sumerolgus, aki 1945 utn Amerikban lt s knyvtros volt
ott, egybknt itt kormnyzgyrs doktorknt vgezte el az
egyetemet, nprajzos volt, egy mvelt, felkszlt valaki Ez az
gynevezett napmadr, a turullu, ezt is krem megnzni.
Itt egy magyar vros romjait lerajzoltatta Nagy Pter cr a
XVIII szzadban, gyhogy rdemes vgignzni, hogy micsoda
ltk volt ott. Ez mr maga is rom volt, de elhordtk s
Jekaterinburg ptshez hasznltk fel a kveit.
A mai eladsunk nmiknti illusztrlsra a Modenai
imt is kzreadom Ebben van az, hogy "Ments meg, Uram,
bennnket, a magyarok nyilaitl!" s a brentai tkzetnek is
megvan a lersa. Sajnos egy dolgot nem tallok hirtelenben,
azt a nmet trkpet, amit Haussig tett kzz, s be van rajzol-
va, hogy az avarok hogy jnnek Nyugat-Turkesztnbl s
nyomjk meg a szabirokat, az meg a tbbi hrom npet. Majd
a sznetben megkeresem.
Mint ismeretes, tbbfle honfoglals volt, s a krnikink
sem ugyanarra az idre teszik pldul a msodik bejvetelt
Secundus introitusnak tartjk az rpdi magyaroknak a bej-
vetelt. Ezt a msodik bejvetelt a Bcsi Kpes Krnika 677-
re teszi, a Thurczi-fle krnika 744-re, a Tarihi ngrsz
745-re, Anonymus 884-re, a Pozsonyi s a Budai krnika pe-
dig 888-ra. Ezek a megindulsi dtumok. Most sok vitra s
tprengsre adott okot az, hogy Anonymus gy rja a keletrl
val bejvetelt, hogy Szuszdalon t jttek. Szuszdal Moszk-
vtl szakra van. Nekem van egy kedves s buzg lenyom,
aki az apai atmoszfra hatsra is knyveket ad ki. Kiadta a
Pauler-Szilgyi-fle A magyar honfoglals ktfit. Mieltt
idejttem, nzegettem, van benne egy jegyzk arrl, hogy az
Anonymus krnikjt, amelyik 1928-ban kerlt vissza Bcs-
144
bl, az ottani udvari knyvtrbl, tartalmaz egy hibajegyzket,
hogy mi az, amit mg Anonymus krnikjban, holott tbb
msolson eshetett t, javtani kellett Kpzeljk el, hogy ott
van az, hogy Susudal, hogy ez tves, s ki van javtva Szusz-
dalra, s a mi trtnszeink gy hasznljk. Ez elkpeszt do-
log, hogy Moszkvtl szakra mentek, az nem is volt az akkori
idben szoksos karavnt, s majd ltjk itt a trkpen, hogy
Madzsar vros hol fekszik, a Krm s a Kaukzus kztt van, a
Kubn s a Kuma foly mellkn. Erre a Kumra nagyon fi-
gyeljenek, mert ha Volgai Bulgribl, az Url melll jttnk
volna be, akkor a Kma foly mellett laktunk. Teht a Kuma
itt van, a Kaukzustl szakra. Nzem a trkpet, s itt a nyu-
gati rszen, itt a Kuma menti Magyarorszg, Kumamagyaria
nven is nevezik, innen ered, hogy a foly adja az elnevezs-
ben a bevezet jelzt, hogy ott van egy Szudag nev vros,
amely Soldaja helysghez van kzel, amelyikhez 18 falu tarto-
zott. Most az ktsget nem szenvedhet, hogy az rpdi magya-
rok nagy rszkben innen, a Meotisz krnykrl kellett, hogy
feljjjenek. s kiderl, hogy jelents szm magyarnak kellett
ott maradnia, mert ezek mg az 1300-as vekben is ott ltek,
tevkenykedtek, s hrom ppnak is a feljegyzseiben meg-
tallhat, hogy tbbszr is instanciztak s misszis papot
krtek. Egyszer kaptak is egy Thomas nev angolt. Derk do-
log, de mgiscsak jobb, ha a nyelvet tudja. Szegny csngk is
kaptak azrt papokat az elmlt idben, de olyanokat, akik nem
tudnak magyarul. Trdtek velk. Mindegy, nmi csipkeldsi
hajlambl megemltettem. Teht a magyarok onnan jttek,
ahogy szakra hzdik ez a terlet, ez Lebdia, s az Etelkz
pedig itt van, ugye, egsz kzel a Prut s a Szeret mentn, de
tbb folyt is emlthetnk Nagyon izgalma, dolog az, hogy azt
rja Anonymus, hogy az Etelen tkeltek, mikor megindultak
erre, a Krpt-medence fel. Ez a Volgnak is a neve, de a
Donnak is a neve. gyhogy Kzainl is s a Kpes Krnik-
ban is kln meg van emltve, hogy a magyarok a Dont is Etil
folynak nevezik. Teht ha a Szuszdal ilyen ktsgess vlt,
nem is logikus, hogy ilyen iszony vargabett tettek volna
meg, azonkvl az tkels nem a Volgn trtnt, hanem a Do-
non. s ott kellett, mert ez a Szudag pldul, amelyiknek a ne-
145
ve ez, mert ez csak az n buzglkodsom, hogy talltam egy
ilyen rokon hangzst, ezt a Soldajt, hogy ez a Don mgtt
van, Kumamagyariban.
Nzzk meg a teljes bejveteleket, az elsket A Tarihi
ngrsz elmondja, hogy a biznci csszr ellen segtettk a
hunok hszezer emberrel a perzskat, de tkzben tmads
rte ket, s ezrt eljttek ebbl az tkzetbl s bejttek a
Krpt-medencbe, Daciba. Azt tudjk, hogy amikor valamit
lernak, akkor azt a helysgnevet s azt a terletnevet szoktk
hasznlni, amelyik ppen akkor rvnyes, teht nem a korb-
bit. Ezrt van az, hogy a Tarihi ngrszben a magyarok tat-
rok, meg Tatrorszgon jttek keresztl. Mert amikor
Terdzsmn fordtotta, akkor Tatrorszg volt azon a terle-
ten, ahol a magyarok vonultak. De most visszatrve erre a
hszezerre, ez azrt izgalmas, mert lerja, hogy milyen szp
vidk ez, folyi, szmosan vannak gymlcsei, kertjei, s azt
mondja, hogy itt a sajt nyelvket beszl npet talltak. A
magyar trtnettudomnyban a 70-es vek vgn jelent meg a
Tarihi ngrsznek a fordtsa, emltettem, Blaskovits Jzsi
bcsi ltette t magyarra. Mg nem elemeztk! Ebbe olyan
fantasztikusan fontos dolgok vannak. Hadd emltsem meg,
hogy a Krsi Csoma Trsasg lt ssze a 70-es vek vgn,
s egy Hazai Gyrgy professzor, aki akkor vendgtanr volt
Nmetorszgban, mutatta be, legalbbis fl volt rakva elg
magasan gpelt lap, nem akarom bntani, de Krdy pldul
bement a Mikeshez, aki az Est-lapoknak volt a fszerkesztje,
hogy hozza a regnyt, s akkor tadott egy ilyen halom pa-
prt. Mikes mindjrt lekldte a nyomdba, kldte a pnztrhoz
Krdyt. aki flvette a honort. Telefonl a nyomdsz, kzlte,
hogy Mikes r, nhny lap van csak a tetejn, amelyiken sz-
veg van, a tbbi res lap. Nem akarom ezt mondani, de azrt
lehetek egy kicsit rosszmj, mert ennek a Hazai Gyrgynek
mr hsz esztendeje volt szerzdse a Magyar Tudomnyos
Akadmival, hogy lefordtja a Tarihi ngrszt, de nem csi-
nlta meg. s itt buzg magyarok, Srkny Klmn pldul,
nagyon derk ember volt, valahogy megszerezte, lefnym-
soltatta az Akadmiban a kziratlapokat, kikldte Fehr M-
tysnak Buenos Airesbe, Fehr Mtys elkldte Prgba, ott
146
volt tanr Blaskovits, s gy fordtottk ezt le. De hogy micso-
da hajsza volt azrt, mert perre akart menni az Akadmia,
[amirt] ezt kijuttattk stb. Vdtk a Hazainak a hsz ve nem
teljestett szerzdst. Nekem Blaskovits azt mondta szem-
lyesen, hogy tudjl rla, hogy ez ideig harminc fenyeget le-
velet kaptam Magyarorszgrl, hogy ne fordtsam le. Ilyen j-
tkok folytak. Elad lett volna Hazai, volt is, nagyon tudo-
mnyos hsz-huszont perces szveg volt, rmutatott a kz-
iratra. Szt krtem. Czegldy Kroly elnklt. Nem akarta
megadni a szt. De ht nem olyan fbl faragtak, persze hogy
elmondtam, amit akartam. Megemltettem ezt a harminc fe-
nyeget levelet, s mivel azt mondta az eladsban Hazai,
hogy ebben tulajdonkppen semmi lnyeges nincsen, nincs
olyan, amit mi eddig ne tudtunk volna, hrom dolgot emltet-
tem. Mondtam ezt. hogy itt a sajt nyelvket beszl npet ta-
lltak. Kik lehettek azok? Nyilvn a szktk voltak vagy a
sziginek. Akkor volt az, amit mr tegnap emltettem, hogy
amikor Csaba visszament, akkor Attila nvrnek a fival ta-
llkozott, aki ott vezet ember volt Szktiban, lnek a stor-
ban, egyms hollte fell rdekldtek, s rmkben hol srtak,
hol nevettek. Ez egy fantasztikus nagy dolog. Akkor mg ide-
vg, hogy azt rja a Tarihi ngrsz, hogy az Attila halla ut-
ni polgrhborban, ez egy hun ldkls volt, de a gtok Ala-
dr mell lltak, az Aladr prt gyztt, t Erdei tartomny
bnjv neveztk ki, s az npt akkoriban szikulinak ne-
veztk. Ez 454, teht van egy histriai bzisunk, van egy kt-
sgbe nem vonhat forrsadatunk, hogy a szkelyek 454-ben
Erdly terletn voltak! Meg lehet cfolni. De foglalkozni kell
vele. Az osztrkoknak nagyon derk dolog, flrerts ne es-
sk, nem kifogsolom most van az ezerves vforduljuk.
Tudniillik talltak egy okmnyt, ezer vvel ezelttit, amelyik-
ben benne van ez a sz, hogy Ostmark. Nagy nnepsgek, nem
olyanok, mint itt a mostaniak. Hoztam egy kisrdit magam-
mal, bekapcsoltam reggel, s Demszky bejelenti, hogy a nagy
millecentenriumi nnepsghez amit a Dunn terveznek, nincs
elegend pnz, s t kell tenni a Hsk terre. Majd ez kl-
nsebb megvilgtst kap. Majd n ismertetek nhny fontos
rendezvnyt a mlt szzad vgrl. Szval ott lt Gyrffy,
147
megfordult. ismert engem, mert elg komolyan megtmad-
tam a hunkapcsolat s szkely tteleit, nagy plnum volt ott,
historikusok. De a mi tudsaink tisztessges emberek. Lehet
mondani azt, hogy ennek ez a felfogsa, annak az. Azt hallot-
tk ott, hogy fenyeget leveleket kap Magyarorszgrl
Blaskovits. Blaskovitstl ezek utn nem lehet [ett] elvenni [a
fordtsi jogot]. Harmincezer forintot kapott, a Magvet adta
ki. Milyen munka volt ez? gy tudott trkl, hogy amikor
turkolgiai kongresszusok voltak, mindig trkl szlalt fel.
Eladsokat tartott []. s bejrsa volt a szultn titkos le-
vltrba! Ezrt tudta; azta megjelent, el is hoztam Pozsony-
bl, megjelent a Harcs jegyzke, a trk ottani bgsgnek, az
egy vilajet volt, s az derlt ki belle; mert udvaronknt meg
volt emltve az ott lakknak a neve s szma, a jszgoknak a
szma s neme, s kiderl ebbl a jegyzkbl, hogy ami nagy-
patj llatok vannak megnevezve a Harcs jegyzkben, azok
mind magyar nevek udvarban vannak, s a terlet is, s csak
fnt a hegyeken vannak ezek az aprkrmek, a juhok, akik
ott legelnek. Ez egy olyan flelmetes dokumentum. Teljes
csnd van krltte.
Elkalandoztam, de engedjk meg.
Ott hagytam abba, hogy hszezer emberrel segtette a hun
uralkod a perzskat egy Biznc elleni hborban. Mikor volt
ez? Megtalltam! Azrt is volt rdekes ez, mert a Thurczi-
krnikban is benne van, nem ilyen rszletesen, csak az, hogy
hszezer emberrel segtette, de Kosroest r uralkodnak
Thurczi, de ez I. Sapur idejn van, aki hetven vig uralkodott,
tudniillik mg mhben volt, amikor felkentk t uralkodv,
s 309-tl 379-ig volt az uralkod, s sok hborja volt a bi-
znciakkal, s n azt kvetkeztettem ki, hogy ez a hszezer
hun, aki bejtt ide, sajt nyelvt beszl npet tallt itt, a 350-
es vekben jhetett be, teht huszont-harminc vvel elbb,
mint az Atilla-hunok 373-375-ben. Mirt ne emltsk meg, er-
re van bzis, az mr hun bejvetel. Klnben azt is lerja a
Tarihi ngrsz, hogy ezek az emberek, ezek jban voltak az
itteni uralkodval, [aki] ket letelepedni, de k kldtek haza
embereket, hogy micsoda hely ez itt, gyertek, gyertek! s ak-
kor gy indulnak meg Katar vezetsvel a 370-es vekben a
148
hunok. Nagyon rdekes, hogy a krnikinkban megemltett
bejveteleknek mindig van egy igazol adata is. A 373-as be-
jvetelnl pedig az van, hogy Valens csszr idejben. Ez a
Valens pedig 364 s 378 kztt uralkodott. Teht vg az adat!
Atilla halla utn 454, Marcian csszr idejben, rja a krnika
Marcian 450 s 457 kztt uralkodott. Hiteles. Az avarok
foglalsnl [] azt rja a Kpes Krnika, hogy Atilla halla
utn 104 esztendvel, 558-ban jttek be az avarok. Az okozta
a zavart, hogy a Kpes Krnika Atilla hallt felcserlte, akr
a msol, akr a krniks, mert 445-t rt az 454 helyett.
Mondjk az 53-as vet, de a nagyszer Bakay Kornl is ezt
tartja hitelesnek, ezt a 454-et. Teht vg. Atilla utn 104 esz-
tendvel megint bejttek a hunok. Az avarok jttek be! Nem
megyek bele, hogy mirt hunok, teljesen hitelesen annak tartja
ket a nemzetkzi tudomny. Itt nem r a krnika csszrt,
meg ppt sem, de ht ez nem is hinyzik. A 677-es visszaj-
vetelnl, illetve a msodik bejvetelnl III. Konstantin csszrt
r a Kpes Krnika, ez az atyafi pedig 668 s 685 kztt ural-
kodott. Ez is altmasztja ezt a 677-es dtumot. Az rpdi be-
jvetel 895-896. Hrom vagy ngy esztendvel ezeltt engem
mr foglalkoztatott ez az 1100 vfordul. Nem dicsekvskp-
pen, csak hadd emltsem meg, olyan szerencss helyzetben
voltam 1989-ben, hogy mikor volt a nagy magyarvers Ma-
rosvsrhelyen, akkor volt egy szzezres gyls a Hsk tern,
tbben felszlaltak, kztk jmagam is, s ilyeneket mondtam
a romnokhoz fordulva, hogy:
ne nzzk le a magyarokat, tudjanak rla, hogy
amg minlunk a nemzeti mltnak a legfontosabb
esemnyeit elhallgattk, a romn kommunista vezetk
pedig a lehet legdicssgesebb romn korszakot
hirdettk a beszdeikben s a tanknyvekben, nlunk
mg miniszterelnk is van, aki ezerves Magyaror-
szgrl beszl, holott mint a magyar kzigazgats
fejnek, tudnia kellene, hogy Pusztaszer 1100 eszten-
deje volt".
Akkor n mr rtam ezt, felolvasom. Azrt olvasom fel,
mert rvidebben tudom kzreadni a benne lv ismereteket, s
ebbl lthatjk, hogy hogy alakult ki a 895-896-os esztend,
149
hogyan vlt ez hivatalos dtumm, de azt is, hogy milyen se-
rnyek, buzgk voltak az akkori Mveldsi Minisztriumnak
s az Akadmia trtnettudomnyi osztlynak az emberei,
hogy milyen gyorsan intzkedtek s produkltk azt, hogy na,
mikor is volt ez a dtum, mit kellene neknk megnnepelni.
Az rpdi honfoglals 1100 vforduljnak ksz-
bn ketts feladatot ltok, nemcsak a trtnszek, de
a nagy esemny szervezi szmra is. Egyrszt meg-
ismerni a 896 vi millennium histriai magyarzatt
s indokoltsgt, msrszt jabb ismereteink alapjn
feltrni s megmutatni a Krpt-medencei magyar
haza teljes trtnelmt. A mlt szzadi vfordul el-
ksztst pldaszernek tekinthetjk. El kell ismer-
nnk, idejben s nagy felkszltsggel vilgtottk
meg akkor lt trtnszeink a honfoglals idejt s
lefolyst. Az llam kezdemnyezse is dicsretes. A
valls- s kzoktatsgyi miniszter mr 1882. oktber
17-n leirattal fordult a Magyar Tudomnyos Aka-
dmihoz, hogy mint rja, a magyar nemzet mltn
nnepelje meg Eurpban megteleplsnek, az l-
lam alaktsnak ezredves vforduljt".
Az llamalaktsnl meg kell llnunk. Annak ellenre,
hogy 1100 vfordult nneplnk, ha magyar llamrl sz van,
ma is ezerves llamot mondanak. A jog az egsz vilgon gy
fogalmaz az llamnak hrom kritriuma van terlet, npessg,
fhatalom. Ez mind megvolt Pusztaszernl. Teht a magyar
llamot nem 1000-tl, Istvntl kell szmtani, hanem Puszta-
szertl kell szmtani. Ha 1000-tl szmtjuk, akkor keresztny
magyar llamot kell mondani. Adni kell egy jelzt. Mert van-
nak vltozsok abban az llamszervezsben s fels berendez-
kedsben a vezrkorban rvnyesl llamvezetsi rendszer-
hez kpest. Ezt jegyezzk meg! Mg n a palesztin pldt is
szoktam mondani. Ezeknek az Arafatknak, akik szt voltak
szrva Marokkban, Jordniban, mindenfel, tbb arab l-
lamban, ezeknek volt hadseregk s volt vezetsgk. Nem
volt terletk Azrt nem volt palesztin llam Beszdes plda
Csak kzbeszrtam.
Kln rdeme e nemes szndknak, hogy llamal-
150
kotst is nnepelni akarnak, s nem esnek abba a t-
vedsbe, hogy a magyar llam ltt csak Szent Ist-
vntl szmtsk. Vagyis tisztban voltak azzal, hogy
1001-tl a keresztny magyar llam megvalsulst
lehet s kell tekinteni. Nem egszen kt ht mlva,
1882 oktber 3-n tartott sszes lsben az Akad-
mia II. osztlya felszltotta a Trtnelmi Bizottsgot,
hogy errl terjesszen el jelentst A Trtnelmi Bi-
zottsg, mint a jelentst fogalmaz Ipolyi Arnold
volt az elnke, risi nagy embernk, ha valaki hoz-
zjut A magyar mitolgihoz, vegye meg! bizottsgi
elnk s Frakni Vilmos bizottsgi tag rja, tekintettel
volt arra a tnyre, hogy a magyarok megjelense Eu-
rpban mai haznk terletnek elfoglalsa s a ma-
gyar llam megalaptsa vek hossz sorn t elk-
sztett s lteslt esemnyek lncolata. Azt is leszge-
zi, ktsgtelen, nem a mai haznk volt a magyarok
legels lland lakhelye Eurpban, ezt a tnyt
napjainkban sem szksgtelen hangoztatni, tovbb
hogy a magyarok ismtelve megjelentek mai haznk
terletn, mieltt itt llandan megtelepedtek".
Krem szpen, jegyezzk meg s kpviseljk az kor ta
Eurpa hatra a Don! s a magyarok a Donon innen voltak, a
Krpt-medencei bejvetelk eltti hossz vszzadokon ke-
resztl. Persze nem rzem magyarknt srtve magamat, ha egy
szlovk azt mondja, hogy zsiai horda. s mi van a knai kul-
trval? Meg mi van a japnnal? Meg mi van az ujgurral? r-
suk volt. Meg most kistk azt a tbb ezer katont pldul, n-
hnyat behoztak. Elkpeszt, hogy micsoda szobrszati m-
veltsg is volt ott. s sznekben hogy tudtak kifejezni eltr
vonsokat s jellemzsgeket a lovaknl is meg a harcosoknl.
Nem zavar engem. De azrt, per tangentem, ne trfljunk, mert
a tnyek szerint eurpaiak voltunk, mieltt bejttnk, akkor is.
Vgre, hogy miutn itt llandan megtelepedtek, a honfoglals
s llamalapts nem volt egy esztend mve. Az esemnyek
sorozatban klnsen kett vonja magra a figyelmet:
151
1) A magyarok bevonulsa etelkzi lakhelykrl mai ha-
znk terletre s itt lland megtelepedsk, vagyis a hon-
foglals kezdete.
2) A mai Magyarorszg egsz terletnek megszllsa,
vagyis a honfoglals befejezse. A Trtnelmi Bizottsg e kt
esemny meghatrozst tzte ki feladatul.
Teht a kezdetet s a befejezst.
A felkrt szakfrfiak Botka Tivadar tiszteletbeli tag,
kora, egszsge miatt indokolt elterjeszts kidolgo-
zsra nem kpes, de fenntartja vlemnyt, amit a
Szzadok [I8]78 [] 88 kteteiben tzetesen kifej-
tett".
Kijegyzeteltem. Olyan adatokat mond a tbbire, elsran-
g.
Pauler Gyula, Salamon Ferenc s Szab Kroly
akadmiai rendes tagok 1883 janur 20-n elter-
jesztsket bemutattk".
Mr be is mutattk! Szab Kroly fordtotta le elszr
magyar nyelvre a Kzai-krnikt s Anonymus krnikjt,
fordtotta le Priskosnak a kveti jelentst s szmos mg
ilyen megbecslhetetlen rtk forrst. Kolozsvrt volt egye-
temi tanr. Lenygz gyorsasg s felkszltsg. Mr hogy
1883. janur 20-n benyjtottk. Az indokolsok jobb tte-
kintse rdekben lssuk elbb a bizottsg sszefoglaljt, s
csak ezt kveten nhny sarkalatosabb llspontot a szakfr-
fiak rveibl. Termszetesen mindezt ezttal csak ersen vz-
latosan. Anonymus rja, gy szl a jelents rgebbi krnikkra
hivatkozva, hogy a magyarok 884-ben indultak meg a szktiai
fldrl nyugat fel, mgis a honfoglals kezdett, vagyis Ung-
vr megvvsa utn a Tisza s Bodrog kzti terlet megszll-
st 903-ra teszi. Kzai szerint 872-ben, idzem
jttek be ismt a hunok vagy magyarok Pannni-
ba".
Itt valami szmkombinci is van a 872-nl, mert 700-nak
is lehet olvasni a Kzai szerinti msodik bejvetelt. Csak
mellkesen megjegyzem: Az 1358-ban rt Bcsi Kpes Krni-
ka szerint 677-ben jttek be jra a magyarok vagy hunok Pan-
nniba". Ez olyan meglepetst keltett trtnsz krkben,
152
hogy volt a Kpes Krniknak kiadsa a mlt szzadban,
amelyikben ki is hagytk ezt a rszt, mert valsggal rhejes-
nek tartottk, hogy mi az, hogy 677-ben jttek be. Ez a Lszl
Gyula-fle ketts honfoglalsnak abszolt histriai bzisa, ez a
677 670-680. Talltam r nyomot. Errl nem szoktak beszlni,
de nagyon fontos. A Vradi kptalan 1370-ben alkotott stat-
tumaiban foglalt rvid krnika azzal kezdi elbeszlst, id-
zem: a szkta np nagy tmege 888-ban lpte t Pannnia
hatrait s foglalta el az orszgot." Az r a magyarok si
idktl rsba foglalt hagyomnyra" hivatkozik. Ugyancsak
888-ra teszi a magyar np bevndorlst a XV szzadbeli Po-
zsonyi Krnika s az 1473-ban nyomtatsban megjelent Budai
Krnika. Bonfini 704-re. De pldul az avarok bejvetelt a
magyarsg megtelepedsvel egynek veszi Bonfini. Most je-
lent meg, tn tavaly a fordtsa, Kulcsr Pter fordtotta le.
Ugyangy megjelent Ammianus Marcellinusnak a munkja is.
Sok van benne rlunk. Thurczi 744-re lltja, ugyancsak
Mtys uralkodsa alatt a bejvetelt. A Tarihi ngrsz 745-
s bevonulsrl tud. Regino apt azt rja, hogy
a magyar nemzet 889-ben kezdi meg kivndorlst a
szktiai tjakrl, a Tanaisz melll".
Nestor a magyarok elvonulst Kijev melll a 888-898
vek kzti idszak trtnetei kzt jegyzi fel. Azt rja
ksbb jttek a fekete ugorok, Oleg idejben, elker-
gettk a frankokat s rkltk azt a fldet".
Legyetek szvesek, szljatok, hogy errl az rkltekrl
emltsek valamit, mert ez egy nagy vita a nemzetkzi trtnsz
vilggal, hogy rkltk, vagy csak kitalltuk, hogy rkltk,
mert jogcmet akartunk teremteni arra, hogy itt vagyunk. Si-
meon bolgr fejedelem trnralpte, illetve a bolgr-grg h-
bor idpontjnak megllaptstl fgg, mikor hagytk el a
magyarok etelkzi hazjukat, s mikor kezdettk meg a mai
Magyarorszg elfoglalst. Tudniillik a Kurszn s rpd fel-
jegyzett adat, trgyalt a biznciakkal, akik krtk ket, hogy
tmadjk meg a bolgrokat. Nem sokan tudjk, de erre azrt
knyszerlt r a biznci uralom, mert dlrl az arabok tmad-
tk Bizncot. Kt tz kz volt szortva. Aminthogy a bolg-
rok is azrt talltk alkalmasnak ezt az idt a tmadsra, mert
153
tudtk, hogy azoknak g a hzuk ott dlen. Tegnap kitn
rszletessggel hallottuk a bolgr-grg feszltsget elidz
okokat, azt, hogy akartak nll egyhzat, ksrleteztek a r-
mai valls felvtelvel stb. Itt is volt egy ilyen ebben az egsz
Biznc-Bulgria kztti feszltsgsorozatban, volt egy ilyen
mozzanat, hogy na, most kedveznek talltk az idt. Engem
mint magyar embert, ugye, lehet, hogy rokon np a bolgr, s
lehet, hogy ugyanazt a nyelvet beszltk, mint mi, krem sz-
pen, ht vagy nyolc rgi bolgr szt tudnak csak felmutatni,
elszlvosodtak. Beolvadtak a szlv nyelvbe. Szerintem mr
akkor rpdk azt lthattk, hogy ezek mr nem a mi embe-
reink, ezek nem azok, akik voltak. Mert 839-ben mg segtet-
tk ket a macedn foglyaiknak a fellzadsakor. Ezt ugyan-
csak egy grg szerz rta meg. rdekes, hrom nevet emlt,
unnoi, ungroi, turkoi a magyarok megjellsre, s Moravcsik
Gyula arra a kvetkeztetsre jut, hogy lehet, hogy ezt a hrom
nevet azrt emlti, mert a magyarsg a kialakuls korban ezt a
hrom nprszt kpviselte. Nekem nem ez a vlemnyem k-
lnben.
Teht nem sokkal elbb, hetven vvel ezeltt mg seg-
tettk. Lehet, hogy most mr teljesen ms szr llamnak s
hatalomnak tekintettk ezeket a bolgrokat. Az I. s II. vilg-
hborban egy oldalon voltunk. Ismerek bolgrokat. Hogy
mennyire szmon tartjk a Zaln futst a bolgrok! Nekem
egy bolgr egyetemi hallgat mondta, hogy ti ztetek ki ben-
nnket, ti akadlyozttok meg, hogy Nagy-Bulgria legyen,
amelyik felnylik Erdlybe. Itt voltak a sbnyk, ugye, meg
arany, ezst. A kincses Erdly. Ma is, nem tudom, hogy a ro-
mnok hogy gazdlkodnak, hogy mit hoznak ki belle!? []
(Sznet)
Biztos hogy elfelejtik legtbben azt, hogy ki milyen lls-
ponton volt, melyik rvet tartotta hitelesebbnek, de annyi azrt
megmaradt, hogy ez nem gy pattant ki a fejkbl, hogy 895-
896, mint Pallasz Athn Zeusz fejbl. Teht ezen k gtak-
154
mgtak, vitatkoztak Ilyen rtelemben nem bnom, hogy felol-
vasom.
Szab Kroly a bolgr-magyar hbort 888-ra, a magya-
rok megtelepedst mai haznkban 889-re teszi. Majd fogok
rveket mondani ksbb. Pauler a bolgr hbort s a honfog-
lals megkezdst 895-re helyezi, Salamon Ferenc szerint a
bolgr hbor 895-896-ban volt, a kivndorls Etelkzbl s
tkels a Krptokon 897-ben. A Trtnelmi Bizottsg kvet-
keztetse ezek alapjn gy hangzik: a magyarok megteleped-
se 888-nl korbban s 897-nl ksbben nem trtnt". Telje-
sen ktsgtelen tny gyannt az bontakozik ki, hogy 888 eltt
a magyarok mai haznk terletn nem telepedtek meg, s 900-
ban mai haznk terletnek elfoglalsa be volt fejezve, a ma-
gyar llam meg volt alaptva. Ugye a magyar llam megalap-
tst mondjk. Evidens. Tizenkt ven bell az Akadminak
nem hivatsa a megnnepls idpontjra javaslatot tenni.
Lssunk nhny rvelst, legelbb Paulert, akinek vgl
is elfogadtk az llspontjt, s a megnnepls vrl a kor-
mny dnttt. S idnyers vgett 896-ot tzte ki a megnnep-
lsre. Az idnyers az ptkezsek miatt volt. A bolgrokkali
hbor nem lehetett 893 eltt, mert Simeon azeltt mg nem
lpett trnra. A biznci rk a hadjratot 893 mjus 11-e s
896 februr 12-i idben beszlik el. Ez egy nagyon fontos
adat! Salamon Ferenc szerint 894-nl elbb nem, 897-nl meg
ksbb nem lehetett, arra alapit, hogy a biznci kvet, Lzr
896-ban jrt Arnulfnl, s a Fuldai vknyvek ebben az vben
is rszletesebben rnak a hborrl. gy vli Salamon Ferenc,
hogy a honfoglals 895 s 898 kztt trtnhetett, Szab Kr-
oly vlemnye igen rdekes. Nem rzi hiteles adatnak azt a
hradst, hogy Arnulf 892-ben mg Vladimir bolgr cr klte
arra, hogy ne adjanak a horvtnak st. Tudniillik ezen alapszik
az a vlekeds, hogy Simeon csak 893-tl uralkodott. Nem is-
mertk pontosan a nyugati krniksok az uralkodkat rvel
Szab Kroly. Nem intzhettk a magyarok hborjukat 892-
ben Etelkzbl. A magyarok 892-ben mr ttrtek a Krpto-
kon, ezrt tudott rluk Arnulf. Szvatopluk szomszdai voltak
889-ben mr teljesen birtokban voltak. Tnyleg az, hogy hny
hadjratban rszt vettek, hol Szvatopluk mellett, hol
Szvatopluk ellen, s 862-ben is emltik ket nyugati krnikk,
155
hogy itt vannak. Nem lehetett ide mindig bejnni Etelkzbl,
aztn visszanyargalni! Teht felteheten kzelebb kellett le-
gyenek. Elfogadom. Botka Tivadarrl mg nem szltam. B-
mulatos rszletessg adatai vannak, mivel nem ksztett k-
ln indokolst, vlemnyeit mintegy le is zrva, ezt az ismer-
tetst a tbbiekvel egytt tblzatosan adom meg.
Anlkl, hogy egyenesen feltennm a krdst, hogy mit
szlnak hozz, nem sok. De j, felolvasom. Arrl szl ez a kis
kimutats, hogy a ngy frfi kzl kik melyik hnapot vagy
melyik vet tartjk valsznnek abban a tnyben, amit felol-
vasok. Megtelepeds a Kzp-Duna mellkn s kivndorls a
Volga melll, megtelepeds Lebdiban: Botka s Szab sze-
rint 884. Megtelepeds Etelkzben: Szab K 887; hadikalan-
dok Svjc s Friaulban, Botka 888; Szab szerint pedig rsz-
vtel a bolgr-grg hborban. A Krptokon t bevonuls
haznkba: Szab szerint 889; Salamon szerint kikltzs
Lebdibl Etelkzbe, ugyanezt vallja Pauler. Harc Arnulffal
szvetkezve Szvatopluk ellen 892, ezt vallja Szab, Salamon
s Pauler. Hadjrat a Duna jobb partjn: rdekes, ezt n
rosszul tanultam az iskolban, s mg mindig megzavar, n azt
tanultam, hogy szembe kell a folyval llni, s a jobb kezem
fele vau a jobb part. De nem igaz, mert a folys irnyba kell
llni s gy a jobb s a bal. s nagyon sokan a trtnelembe,
trtnetrsba mindig jobb partot meg bal partot mondanak,
csak mindig lljunk bele a vzbe kpzeletben A bolgr hbo-
r kezdete 895 Salamon s Pauler szerint. De Pauler mg azt is
mondja, hogy a bolgr hbor, kivonuls Etelkzbl, megtele-
peds haznkban. A bolgr hbor befejezse: 896-ra teszi
Salamon. tkels a Krptokon: 897 Salamon szerint. Vgle-
ges megtelepeds a morva birtokra s a dunntli rszekre:
898 Salamon. A mai haza teljes birtokban: 899 Szab. Fels-
morvaorszgi hadjrat: Salamon s Pauler szerint 899. A du-
nntli orszgrsz elfoglalsa Pauler szerint 900.
Bizonyra feltnt nknek, hogy a fejtegetsekben nincs
sz korbbi bejvetelekrl. Ez flrerthetetlenl a Hunfalvy-
iskola hivatalos gyzelmt jelenti. E millenniumi rvelsekben
emiatt most ne is mltnytalankodjunk, az rpdi bejvetel az
1100 vben is minden bizonnyal a mlt szzadi megokols
156
szerint trtnik majd. gy trtnt, gondoljunk csak az Akad-
mia elnknek a mondanivaljra Kosry, Rna-Tas s Glatz
beszltek a Duna Tvben.
Feltettem, hogy azrt a Duna Tvben, mert az egy m-
holdas ads []. A krds az, s ez rajtunk is mlhat, hogy az a
hivatsos trtnszi bojkott, amint ezt Padnyi r fogalmazta,
fenntarthat-e nyelvszeti s histriai tren olyan betonfalsze-
ren, mint az immr mgttnk lv Rkosi- s Kdr-
korszakban. A legfbb cl, hogy lehessen szabadon s nyltan
rvelni s vitatkozni Ez a Npfiskola is lehetsget ad erre.
Hogy mennyire nem j dolog ez, s ppen a magyar rgmlt-
rl szlva, errl Thurczi Jnos 1486-ban kinyomtatott krni-
kjnak az elszava is tanskodik. Drgfi Tams szemlyi
tblai kancellr ugyanis ily szavakat intz
beszlgets kzben nha kellemes vitkba kevered-
tnk, tbbszr mg vitatkozs kzben kisebbfajta
prlekedsek is felmerltek kzttnk, mivelhogy a
magyar nemzet legrgibb trtnetrl klnbz n-
zeteket vallunk, meg arrl is, mely vilgrsz szlte a
magyarokat s hogy honnan znlttek erre a vidk-
re".
J, mi? 1486.
Emltettem, hogy a fpolgrmester ma bejelentette, hogy
szernyebb nnepsget fognak tartani. Hallgassk meg, mik
voltak. Nem beszlek a fldalattirl, a Vajdahunyad vrrl,
az Iparcsarnokrl stb. A millenniumi trtnelmi nnepsgek:
A szzadok 1896, 677 oldal
Br Bnffy Dezs miniszterelnk 1895-ben Thaly
Klmnt bzta meg a honfoglals emlkre millenris
emlkoszlopok fellltsi helyeinek a kijellsre. Ezt
az orszgos bizottsg elfogadta"
Ezek a helyek, ahol emlkoszlopok: Pusztaszer, a Munk-
csi vrhegy, Pannonhalma, Brassi Cenk orom, a nyitrai Zobor
hegy, Dvny s Zimony, gy jn ki a ht. A pusztaszeri em-
lkm rpd-szobor alapkvt jnius 27-n tette le Darnyi
Ignc miniszter. A munkcsi s hatrszli emlkoszlopoknl
hrom helyen lltott Bereg vrmegye emlktblt s oszlopot
jnius 19 s 20 napjain, a munkcsi vr szaki oldaln magas
157
obeliszk turulmadrral, Anonymus szerint itt rpdk pihent
tartottak.
2 A Vereckei-szoros szakkeleti oldaln egy kiugr ba-
zaltsziklban emlktblt helyeztek el az orszg cmervel,
egyik oldaln ,,896 rpd", a msikon 1896 I. Ferencz J-
zsef. Elg szerny megolds. Ht kpzeljk Sztlin alatt, ilyen
esetben mi lett volna! Egybknt 1943 decemberben Benes
elutazott Moszkvba. Az elzmnyt is tudom, mert Krolyi
emlkirataiban olvastam, hogy
kzel laktunk egymshoz Benes rral, s tmentem
hozz egyik este egy kandall melletti beszlgetsre.
Beszlgets kzben elmondtam, hogy kszlk a
Generalissimushoz, Sztlinhoz. Nhny nap mlva
Benes eltnt. utazott el".
Krolyi nem ment el. [19]44 janur 9-n Maniu mr tv-
iratot kapott Moszkvbl Benestl, hogy Erdly a titek, ide-
jben cselekedjetek. lltlag azt mondta Sztlin, bnjanak el
az avarokkal, ahogy tudnak. Ezt mondta Benesnek. Ez mint
grz szrmazs ember, egy sznob orosz volt, aki az egsz bi-
rodalom fejeknt az orosz rdekekben meghirdette s megz-
tatta magt, s valami mveltsge volt neki, a Nestor Krnika
azt rta, hogy eltntek, mint az obrik, hrk-hamvuk sem ma-
radt". De ezt a magyar trtnszek gy rtelmeztk, hogy a
Krpt-medencben eltntek a Nagy Kroly elleni hbork
utn, de ez a Bug menti avarokra vonatkozik, akikrl a krnika
azt is megrja, hogy magas termet emberek voltak, s zaklat-
tk a szlv nket, ha valahova akartak menni kocsival, akkor
ngy-t asszonyt fogtak be a kocsi el, s gy utaztak. Szval
az obrikra ilyen rtelemben az orosz histria szemvegn t is
haragszanak az oroszok. Sztlin mester valamit tudott, hogy
van kznk az avarokhoz. De azrt nem mi voltunk ott, hogy
az asszonyokkal gy bnjunk a Bug mentn.
A harmadik emlkoszlop grnitobeliszk, a beszkidi
hatrszlen emeltk. A pannonhalmi emlk alapkve
augusztus 26-n, ahol Anonymus szerint rpd hon-
foglal csatit befejezte, Pannnia fldjnek szps-
gt ltva. A Zobor hegyi emlkoszlopot mr flavat-
tk augusztus 30-n, Anonymus szerint rpd hrom
158
vezre itt gyzte le Szvatopluk morva fejedelem hely-
tartjt, Zobort. Ekkor augusztus 30-n avattk fel a
tettleni grnitobeliszket, ezt Nagykrs vrosa
emeltette a tettleni halmon".
Csak zeltl Rgi dicssgnk, hol ksel az ji homly-
ban" mondhatnm Vrsmartyval.
Szab Kroly hosszan r rpdrl. Nhny mondatt ki-
jegyzeteltem:
Hadvezr kormnyz ellensgbl szvetsgess
vltak a kijeviek. Lpsrl lpsre foglalt, eleve bizto-
stott, nem kockztatva haladt, hadmveleti alapja a
Duna jobb partja, mint a hunok is volt. Ereje javval
itt tanyzott, fegyelmet tartott, szemlyesen veznyelt
Ungvrnl az alpri tkzetben s az utols dunn-
tli hadjratban. Kormnyzsa a trzsfket egytt
tartotta, a meghdoltatott npekkel szemben ember-
sges volt, nem volt az orszgban belviszly. Nem
hasznltk fel pldul se Merseburgot, se Augsburgot
a nmetek".
Augsburg utn nem ktnek fegyversznetet se, bkt se.
Majd csak amikor nmet-rmai csszr volt. Nem talltam
meg. Kijegyzeteltem, hogy Brunnak, akit idekldtt Gz-
hoz, milyen vatosan fogalmazott, levelet rt, hogy hogy jrj
el, mert ez neknk nagy rdeknk, hogy itten a keresztnysg
elterjedjen. II. Szilveszter ppa azt rta III. Ottnak, akinek ne-
velje volt, s aki akkor nmet-rmai csszr is volt csak t
vig volt ppa klnben , hogy
mienk, mienk a Rmai Birodalom, gymlcst ad
Itlia, katont ad Gallia s Germnia, s velnk a
szktk hatalmas kirlya is".
Mert ahogy itt emltette a tegnapi elad, hogy lehet,
hogy bolgr alkudozsok ismeretben kapta meg Istvn az
apostoli felsget, de ezrt kapta meg. Boldogok voltak, hogy a
szktk hatalmas kirlya. 60-70 ven t vgigvertk a Nyuga-
tot. Majd ismertetni fogom a hadjratokat. Remlem, lesz
idnk [] a 907-es gyzelem kvetkeztben az Ennsen tl
Ensberg vra, a mienk lett.
159
Milyen korszak volt? Tegnap sok minden elhangzott a bi-
znciakrl. Krem! 324-tl 1453-ig llt fenn a Biznci llam.
Teht 1129 esztendeig. Mirt tekintettk k magukat az igazi
Rmnak? Mert amikor Konstantink kivonultak, elvittk a
teljes szentust, elvittk a hadsereget, s azt rjk, hogy nem
hagytuk, hogy csak a cscselket s olyanfle npeket, mint a
halszokat. Lenztk Rmt. Nem emltettem! Elvittk a jo-
gart. A jogart, a teljes szentust s a hadsereget. Az 1129 v
alatt 88 csszr volt, ebbl 29-et gy ltek meg, nmelyiket
flelmetes vandalizmussal, s 13 olyan csszr volt, amelyik
tmenetileg vagy lete vgig kolostorba meneklt. Ez a dli
szomszd nagyhatalom. De beszlni kell Rmrl is. Nem azt
csinlom, amit az ilyen liberlis korszakban, hogy lejrassk a
ppasgot, mindenflt rtak, de azrt egy-egy adatot, ami a
magyarok idszakval sszefgg, meg fogok emlteni a part-
nerekrl, mert akkor az embernek valami arnyrzke alakul
ki, hogy ha mirlunk ezt mondtk, msokrl meg azt, akkor
milyen egyenslyba kerlnek ezek a vlemnyek s tletek.
Teht ez Biznc.
Itlia. Van neknk egy kitn fonsunk, Liutprand, aki
cremonai pspk volt, azutn I. Ott nmet-rmai csszrnak
lett a kvete Bizncban. Megvannak a kveti jelentsei, s van
neki egy knyve a szemlyes tapasztalatairl meg a hallom-
sairl, amit elssorban Berengr s felesge ellen rt. Valamit
azrt az letrl, br elg sokat mondtam. Longobrd szrma-
zs volt, mint eltte a longobrd trtnetr, Paulus Diaconus,
szlvrosa, lland tartzkodsi helye Pvia. Krlbell 915
tjn szletett 931-ben Hug udvarban az I Berengr utdja
az itliai kirlysgban Hug lett, j viszonyban volt a magya-
rokkal Berengr titkra lesz, majd kvet Konstantinpoly-
ban. 849-ben elindul Pavibl, 956-ban mr Nagy Ott udva-
rban ftancsos lesz, latin tolmcsa a zsinatban, 958-ban kez-
di rni az Antapodozist. 963-ban cremonai pspk, 973-ban
mr ms a pspk. Meghalhatott. Antapodozis azt jelenti,
hogy visszafizets, teht valamit megtorol. De munkjnak
kevs kze van a cmhez, hogy megfizessen minden jrt s
rosszrt, amiben t s hozztartozit rszestette. Vastag Kr-
oly korban, 886-ban kezdi munkjt, 950 mrciusig tartott.
160
Kijelenti, mint egy szentencit a politikai gyilkossgot az l-
lamtudomny megengedett eszkznek tartottk". A np ajkn
l hreket gyjttte ssze vagy hrom kirlyi udvarban, szem-
s fltanktl hallottakat jegyezte fel. De a hreknek nem jrt
alaposabban utna, Jordanes utn a magyarokat a hunok ut-
dainak tartja, s a grg rk pldjra elvtve turkoknak is ne-
vezi ket, gy sommz bennnket:
Az igaz istent nem ismer pogny, elvetemlt vr-
szomjas np" []. Azt mondja: A Brenta folyn
Berengr bartsgot kt a magyarokkal".
Nem akarja megbocstani gy r
a magyarok nem tlthetvn ki bosszjukat a szszo-
kon, frankokon, svbokon s bajorokon, ismt Itli-
ba trtek, ahol senki sem llta tjukat. Berengr pe-
dig, mivel tulajdon katoniban sem bzhatott, meleg
bartsgot kttt velk".
Az olasz ellenzk vlemnye Berengr magyarokkal k-
ttt szerzdseirl vtizedekig tartotta, s komolyan fizette az
adt Berengr. Emltettem itt tegnap, hogy Arnulfnak, aki n-
met-rmai csszr lett a 800-as vek vgn, a Zentebaldus, va-
gyis Szvatopluk a termszetes fia volt. Hogy kitl, azt nem tu-
dom. Pedig az anya a fontos. De az anya nem volt csszr.
Arnulfrl gy r halla utn:
bilincsbe vertk az isten papjait, megbecstelentettk
a fogadalmat tett szzeket s erszakot kvettek el a
teljes asszonyokon".
Verona elljrjt, Ambrziust, mert nem hdolt be, azon
kardosan, kardszjjal, karperecekkel s egyb rtkes felsze-
relssel egytt a vros kapuja eltt felakasztatta. Formorus p-
pa (891896) hvsra megjelent Arnulf Rma eltt, s hogy a
ppn elkvetett srelmeket megtorolja, sok rmai elkelt,
akik fogadtatsra megjelentek, kivgeztetett. Formorust k-
sbb megltk, az istenfl ppt, srjbl hurcoltatta el a k-
sbbi ppa, Sergius, papi ruhban a rmai ppa trnjra ltette
az exhumlt embert, levgatta hrom ujjt s a Tiberisbe do-
batta. Halszok talltk meg, az asszonyokat a templomokban
becstelentettk meg, ahol dorbzoltak. Arnulf undok beteg-
sgben, frgek ltal pusztult el, vajon tn azrt a hallatlan b-
161
nrt, hogy a magyarokat behvta? Ms feljegyzsek mit sem
tudnak Arnulf e szomor vgrl. Most azt mondja, hogy,
ilyeneket is idz a magyarokrl
btran harcolva elesni egyenl az lettel, s nem a
halllal. Nagy hrnevnket, amelyet rksgl kap-
tunk atyinktl, utdainkra hagyjuk".
Ezt a brentai csata utn rja 899. szeptember 24-n. A
merseburgi tkzetrl is r, a hrom veresgrl:
Felhangzott a folyton ismtld undok s rdgi
huj-hui kilts".
Ebbl lnyeges. hogy lt a huj-hui.
A lovak dszes szerszma s az kes fegyver most
csak nyg volt. Menekls kzben, ugye! El-
hnytk jaikat, gerelyeiket, st mg a szerszmot is".

Nem tudom, mit rt rajta.


Csak arra nzve van egy j plda, hogy ezek hadjratok
voltak, amik a magyarok "kalandozsai". Nzegettem, hogy
hol kezddtt elszr ez a sz, hogy "kaland". A nagyszer
Nagy Gza trtnsz, rgsz rja egy helytt, hogy "kalandos
hadjratok". Ez nem ugyanaz, mint a "kalandozs". Nagy
Sndor, aki megrta a magyar strtnetnek szinte kagylhj-
szeren zrt mvt, kint lt Dl-Amerikban, lltlag Peruban
vertk t agyon botokkal, azt mondja, hogy ezt mondani,
hogy kalandozs, ez olyan, mint hadi t nlkl s hadicl nl-
kl sszevissza menni. Ha mr itt tartok, Vajay Szabolcs
1969-ben jelentetett meg Mainzban egy munkt, Der Eintritt
des Ungarschen Slimmebundes in die europaische
Geschichte, A magyar trzsszvetsg belpse az eurpai tr-
tnelembe. Mg nincs lefordtva. Nem bszklkedem, n rtam
rla elszr itt 1975-ben. felhasznlta a nmetorszgbeli
hadjratokrl Rudolf Lttichnek Magyar hadjratok Eurp-
ban cm knyvt, Louis Dusien Magyar betrsek Franciaor-
szgba s Gina Fazoli Itliai magyar kapcsolatok cm kny-
vt.
Klnben hadd emltsem meg itt a szabad tjrsokrl
nyilvn rsgek voltak tbbfele, mindenfele, amerre jrtak,
900 s 950 kztt Lombardiba teljesen szabad t jrsuk volt,
162
911-934 Bajororszgba, 906-938 Csehorszgba, 934-970 Bul-
griba, teht szles vezetbe. Ha a Nyugatot nzzk, volt egy
ilyen 500 kilomteres sv, ahol korltlan rknt jttek-mentek.
Hrom zben a telet is kint tltttk. Mentek szzezer emberrel
is. Majd beszlnk rla, hogy hogy vittek vezetk lovat, mert
egy kis hadtrtneti sszelltst is hoztam magammal. Hogy
mgis legyen valami fogalmunk arrl, hogy mirt voltunk mi
olyan legyzhetetlenek gyszlvn ennyi ideig. Nmet vle-
mnyeket is szeretnk idzni, hogy szerintk mirt volt ez
gy.
Egy plda arra, hogy megllapods szerint szletett min-
den Ez a Hug pldul, ppen volt egy magyar egysg Olasz-
orszgban, mint uralkod adott tz vka aranyat, adott ksrt
s magyar tszokat krt cserbe, hogy teljesitik-e vajon a
megllapodst, s arra krte ket, hogy menjenek Cordobba.
Ez volt az a hres spanyolorszgi hadjrat. A feljegyzsek sze-
rint olyan ttalan utakon vitte a kalauz ket, tIen-szomjan
voltak, hogy visszafordultak. Teht megllapodsok voltak a
tbbi esetben is, ezt bizonytani fogom. Nem teljes a felsorol-
som, de krem szpen, szvetsgek voltak Szvatoplukkal 862-
863 s 888-889, Blcs Leval 894-895, Arnulf csszrral 892-
899, bke- s segtsgnyjtsi szerzds Berengrral 904-924-
ig, szvetsg Bajor Arnulffal 913-921, Karolingokkal 917-
926, fegyversznet Henrikkel 924-933, ez birodalmi szerz-
dss egszlt ki akkor, amikor 926-ban a svbokkal, 927-ben
a bajorokkal s 948~953 Biznccal ktttek szerzdst
Sok adatom van, mindent nem mondok. s ezt nem is le-
het megjegyezni. Kaptam zokszt is, hogy nagyon sok adatot
mondok. Ne haragudjanak meg rm, n tudniillik a trtn-
szekkel val vitra vagyok felkszlve, llandan vvllsban
llok velk szembe, hogy esetleg t lehessen trni a falat. s
nem lehet csak ellenkezni, mert az antillspont az az llts
nlkl semmi. lltani kell tudni. s cfoljk meg!
Pldul azt rja Krist Gyula, a szegedi trtnsz, tan-
szkvezet, hogy tetszett Anonymus hisgnak, hogy meg-
tette Atillt az rpdok sv. Erre n idzem a Nestor Krni-
kt, hogy elztk a frankokat s rkltk azt a fldet Hogy
163
mondhatta volna ezt az orosz krniks, ha nem ez lett volna a
vlemnye, nem errl lett volna tudomsa!
Al Mugadasi arab szerz csodlkozik, hogy sebeslt fog-
lyaikat poljk A hszas vek vgn egy nmet szerz hatal-
mas, hromktetes munkban rja ugyanezt, mondvn azt,
hogy bezzeg a germnok megltk a sebesltjeiket Egy nmet
rja sajt magukrl Bonfini:
az rk a kegyetlensg minden nemt rfogjk a ma-
gyarokra, kivve mindkt nem szemrmnek megfer-
tztetst, melyet gy otthon, mint a tborban kerl-
tek"
Nem gy viselkedtek, mint a XX szzadi bartaink! Nem
akarok propagandahangulat szveget mondani. De mirt ne
hasonltsak egy ezer vvel ezeltti ilyen magatartshoz egy
"fejlettebb" korszakbelit?
Eduard Rsler:
Az Eurpba nyomult vadmagyarsgot, kelet e ne-
veletlen gyermekt Eurpa gymsga al vette" Sza-
b Kroly mindjrt reaglt. Azt rta, hogy honunkba
kltzsnk eltt alkotmnyunk volt, a trvnyeket
nemzeti gylsben a kzsg hozott",
kzsgre fordtotta a latin communitas fogalmt. Teht
trvnyeket a kzsg hozott,
a vezri hatalom a britl el volt klntve".
Igen. Volt bri hatalom. Felolvasom! A Kpes Krnika
rja:
Brt is vlasztottak maguk kzl, egyet, a Torda
nem pedig Kadar nevezett, hogy az intzze a viszly-
kodk pereit. Fenytse meg a tolvajokat, latrokat s
gonosztevket, mgis gy, hogyha a br mltnyta-
lan tletet hoz, a kznsg azt semmiv tehesse, s a
hibz brt s kapitnyokat akkor tehesse le, amikor
akarja. Ezt a trvnyes szokst a hunok, vagyis a ma-
gyarok Taksony fia, Gza fejedelem idejig megtar-
tottk".
Tegnap emltette Ftiust az eladnk, hadd mondjak n
egy ftiusi dolgot, Fehr Mtys A smn inkvizcik pere c-
m knyvbl tudom. Ftius 870-ben rta ezt. A Kijev mellett
164
lak turkok az eretnek manicheus valls kveti Mg azt is
megemlti, hogy a garaboncis is fontos szerep a vallsi le-
tkben. Teophilaktosz azt rja mg a 700-as vekben, hogy
turkokat mond, bennnket 2-300 ven t turkoknak neveztek.
Teophilaktosz a turkokat azzal magyarzza, hogy a perzsk a
tlk szakra lak hunokat szoktk turkoknak nevezni".
Menander protektor, aki pedig tbb kvetsgben is rszt vett, a
Zemarkos- meg a Valentinus-fle kvetsgben, s nagyon
fontos, hogy massagta szrmazs volt, teht azrt is ment a
kvetsggel, mert szakembernek szmtott, s tudott azoknak a
nyelvn beszlni. Onnan tudjuk ezt a massagta szrmazst,
mert azt mondja, hogy
mi massagtk nagyon szeretjk az asszonyokat. n
csak tudom, n is kzjk tartozom".
Erre is rbukkantam Teophilaktosz Szirnocatta
a turkok rendkvli mdon tisztelik a tzet, tisztelik a
vizet s a levegt, a fldnek himnuszokat zengenek, de
imdjk egyedl azt, aki a mindensget teremtette, s
azt tekintik istenknek, s neki ldoznak lovat, krket
s juhokat".
Egyistenhvk voltak.
Ha mr itt vagyunk a X szzadnl Kzai azt rja
Az egsz orszgot rint kzgyet az orszgkzsg
trgyalta meg, s hatrozott benne".
Ilyen volt lmos fejedelemm vlasztsa, a 34 napos
Pusztaszer, rpd halla utn, amikor a 13 ves Zsolt mell
kormnyzkat, igazgatkat vlasztottak, ennek a testletnek a
vezetje Szabolcs lett, akkor Taksony vlasztsa 955-ben s
Benedek ppa krst elutastottk, aki a keresztny foglyok
szabadonbocstst krte. Nem adtk ebbe megegyezsket.
Aki az orszgkzsg nemzetgyls mai szval
parancst megvetette, helyes okt nem tudvn adni,
az olyat a szkta trvny karddal vgatta kett vagy
veszett llapotoknak tette ki, vagy a kznp szolgas-
gba vetette".
Tegnap emltette az eladnk, Szekf r, hogy 1241-ben
menekltek anarchistnak jellemezte bolgr csoportok
Magyarorszgra, s mintegy azt sugallta az ismertetse, hogy
165
ami I. Bla alatt trtnt. az nem a magyar termszetbl s ma-
gyar kvnsgokbl szrmaz kvetelssorozat volt, hanem
biztos ezek szaturltk a magyarok vlemnyt. Nem is emiatt
elssorban, hanem amiatt, hogy milyen gylsi s tancskozsi
rend lehetett a X. szzadi s a megelz korszaki magyarok-
nl. Mert ez visszaesnek minsthet visszat korszak volt,
ahol szembefordultak az Istvn letben kialakult rendszerrel,
s utdaival tudtak szembefordulni, hogy ezt hogyan csinl-
tk! Azt mondja egy kegyes kirly, I. Bla
Magyarorszg-szerte kikiltkat is kld, hogy min-
den falubl kt-kt kesen szl vnt hivasson a ki-
rlyi tancsba".
Teht magyarok jttek falvakbl. Lehet, hogy anarchista
bolgrok is, nem tudok r nyomot.
Ennek hallatra nemcsak azok jttek Fehrvrra a
kirlyhoz, akik hivatalosak voltak, de mind a parasz-
tok, a szolgk s a magyarorszgi kznp egsz soka-
sga. Ltvn a kirly, a pspkk s mind a fembe-
rek a rengeteg sokasgot. megflemlettek, htha r-
juk rontanak. Behzdtak ht a vrosba s riztk A
kznp azutn elljrkat rendelt magnak. Ezek
szmra fbl llvnyt emeltek, ahonnan az emberek
lthattk s hallhattk ket. Az elljrk ezutn sz-
szlkat kldtek a kirlyhoz s a femberekhez,
mondvn ez egy utlagos beszrs lehet , engedd
meg neknk, hogy atynk szoksa szerint pogny
mdra ljnk. Hadd kvezzk meg a pspkket, ont-
suk ki a papok vrt. ldssk le a dekokat, akasszuk
lel a dzsmaszedket, romboljuk le a templomokat.
trjk ssze a harangokat".
Ez kizrt dolog. Teht ez egy a korbbi korszakban kiala-
kult gylsi tancskozsi rend kellett, hogy legyen. Nagyon
fontos. gy tudunk valami kpet kapni errl. n 56 utn vol-
tam, amikor ezt flfedeztem, a revelci erejvel hatott rm.
De mint strtneti adat is, hogy nem a frl msztunk le, ha-
nem nagyon komoly igazsgosztsi, trsadalmi, politikai rend
volt kialakulva.
Ennek hallatra a kirly megszomorodott, s hrom
166
napi haladkot krt, hogy gondolkozzk a dologrl.
Ez alatt a np elljri a magas llvnyokon ltek, s
gonosz verseket mondtak a hit ellen, a npnek ez tet-
szett, s helyeseltek gy legyen, gy legyen".
Aztn lerja, hogy hogyan szmoltak le velk.
Az anyagomnak a nagy rszt nem tudtam elmondani.
Hazai Samu honvdelmi miniszter a mlt szzadban trs-
szerzknt kzreadott egy kimutatst, 38 tkzetet. gyhogy
888-tl 970-ig. Ebbl ht veresget mond. Eleve cfolni tu-
dom a 955-i augsburgit, ahol azt mondja, hogy szzezer ember
ment s a vesztesg hatvan szzalk. Teht hatvanezer veszte-
sg. Itt van a Kpes Krnika, Anonymus s Kzai egyarnt
megrjk, hogy egy negyvenezres egysg nyugatabbra volt, s
amikor megtudtk, hogy mi trtnt itt Augsburgnl tezres
egysgrl tudunk Augsburgnl , s ezeket fogsgba, Surt, Le-
helt s Bulcst Regensburgba vittk, egy hajn menekltek, s
Szsz Henrik ott felakasztatta ket. Ez a Szsz Henrik kln-
ben a salzburgi rseket megvakttatta, s az akkori ptrirkt
pedig kimetszette, kiherltette. Csinlta ms is. Tegnap
mondta a Basilesz csszrt Szekf, fl szemre megvakttatta
azokat, akiket szzadonknt vezetkl jellt, vakok kzt a fl-
szem is ris alapon. s a kt szemre vakttatta meg a tz-
ezer ember nagy rszt. Ilyen vircsaft volt.
Van egy rvidebb sszefoglal:
A honfoglals htvi munkja az sszes vesztesget
t szzalkra teszi. 889-896 kztt Velence eltt tk-
zetet vesztenek, Bizncnl gyznek".
Egybknt velencei hajkat akartak elfoglalni gy, hogy
flfjt tmlket ktttek a lovak szgy el s lval mentek a
vzbe. Nem sikerlt persze. Roppant zskmnnyal trtek vissza
900-ban a bajorok, ugye, Kurszn, orozva, meggyilkoljk ve-
zreiket: 904, gazdag zskmny 906, a pozsonyi csata,
emsbergi gyzelem: 907, augsburgi els csata 910-ben, gy-
zelem, persze, ttingennl 913-ban gyzelem, szmtalan rab-
bal 919-ben; vrhas pusztt 924-ben a hadseregben; 932-933
merseburgi csata, tbb trtnsz a vesztesget tagadja. rde-
kes. nmet trtnszek szerint Merseburgnl oroszok, lengye-
167
lek, tatrok is voltak a magyar hadseregben. Komoly hadjrat-
ok voltak.
A hun gyrl kellett volna beszlni, a szkelyekrl, egyet
mondtam, a Tarihi ngrszt. Anonymus azt rja, hogy:
a Krogy viznl a szkelyek, akik Atilla npe, sb
rkezsrl hallva, elbe mennek, fiaikat kezesl
adjk, s egytt mentek Mnmart ellen".
Kzai azt rja, hogy,
maradt ott mg a hunokbl hromezer ember, akik a
krimhildi csatbl futssal menekltek, s flvn a
nyugati nemzetektl, Csigle mezejre vonultak, s ott
magukat nem hunoknak, hanem szkelyeknek nevez-
tk. Amikor a magyarok rkezsrl hrt kaptak, ak-
kor Rutnia hatrszlre elbk mennek, csatlakoz-
tak hozzjuk s egytt foglaltk el Pannnit. S utna
felvitettk ket Erdly keleti rszbe".
Itt megemlti, hogy a blakikkal, akiknek mint mondjk, a
betit hasznljk, ezek a blakik, jllehet mg olhnak ford-
tottk a blakit a mlt szzadban, ezek a kallup trzshz tartoz
bulkok
1996. jlius 30.
169
A kiad-szerkeszt ut szava
Ez a vaskos ktet, melyet kezben tart a tisztelt Olvas,
csak jelezheti, hogy milyen tfogan foglalkozott Sebestyn
Lszl a magyarok strtnetvel. Tbb mint egy tucatnyi
dosszi tartalmazza a jegyzeteit, melyeket fradhatatlan szor-
galommal gyjttt knyvtrakban. Fleg az Orszggylsi s
az Akadmiai Knyvtrban bvrkodott.
A Kzai Simon vdelmben cm vitairatot 1975-ben rta.
Ahogy annak Elszavban megjegyzi, egy tanulmny ksztette
a megrsra. Ez a tanulmny az azta sajnlatosan elhunyt
trtnsz, Szcs Jen dolgozata Teortikus elemek Kzai
Gesta Hungarorumban (128285) (Adalk az eszmei strukt-
rk "eurpai szinkronjnak" kialakulshoz), Valsg, 1974
vi 8 szm; az rst megalapoz, n. mhelytanulmny. Sz-
zadok 1973 3, ill 4 sz (A valsgbeli tanulmny a folyirat
jegyzetszer tjkoztatsa szerint az 1975. vi San
Francisc-i nemzetkzi trtnszkongresszus alkalmra k-
szl Etudes historique hongroises, 1975 c ktetben jelenik
meg angol nyelven s rszletes jegyzetappartussal A kong-
resszus egyik tmja a trsadalmi s politikai struktrk, va-
lamint a trsadalmi ideolgik krdse a XIII szzadi Eurp-
ban Ehhez kapcsoldik Szcs Jen rsa)
A Szerz e tanulmny megismerse eltt nem foglalkozott
strtnettel. De e dolgozat elolvassakor olyan nagy mrtk
felhborods vett ert rajta, hogy elkezdett utnanzni Kiin-
dulpontja "csak" a "nemzeti rzs" s ltalnos mveltsge
volt amely persze tlagon fellinek, kivtelesnek nevezhet.
Felhbortotta, hogy egy nemzetkzi trtnszkongresz-
szusra egy ilyen mrtkben deheroizl tanulmnyt ad kzre a
magyar szekci.
A rendelkezsre ll alig hrom hnap alatt rja meg a
Kzait, s vllalkozsa sikerrel jrt. Szcs Jen Kzait "vdo-
l" tanulmnya kijutott ugyan a San Francisc-i tudomnyos
konferencira, de megtrgyalst levettk a napirendrl!
A Kzai megrsakor elssorban az eszmei megkzeltst
vitatta. Jogosan! Nevetsgesnek tartotta pldul, hogy a XI-
170
XIII. szzadban a nphiedelem a papok rsbelisgn alapult
volna. szerinte az utazk, katonk, kereskedk vittk-hoztk
a hreket, s a "np" emlkezete sem alapulhat az akkor mg
kevs szm, rstud munkssgn
Ugyanebbl a meggondolsbl kiindulva vette azutn sor-
ra a ktfket.
Sebestyn Lszl elssorban politikus volt (A Nemzeti
Parasztprtnak megalakulstl tagja, egszen 1948-ig, a Pa-
rasztprt Rkosik ltali sztversig. 1956-ban a Petfi Prt
sajttitkra. Ksbb 1987-ben a Lakitelek Frum egyik alap-
tja) Ez a politikusi ltsmd is segtette az eligazodsban s
tisztnltsban.
1975-ben, amikor mvt megrta, mg komoly cenzra
volt a kdri Magyarorszgon. Sem az id, sem a helyzet nem
tette lehetv, hogy valamelyik akkori kiadhoz benyjtsa
munkjt.
Kis fizetsbl sajt kiadsban jelentette meg. Akkoriban
ez igen nehz vllalkozs volt: a Mveldsi Minisztrium ke-
retn bell mkdtt a Kiadi Figazgatsg, oda kellett be-
terjeszteni a magnkiadsokat is. Lektorai az azta elhunyt
kitn trtnszek dr. Benda Klmn s dr. Bendefy Lszl
voltak (Benda Klmn nem sokkal a Kzait javasol lektori
vlemnynek beadsa utn fegyelmit kapott, s munkahelyn
is kellemetlensgei voltak).
Teht Sebestyn Lszl politikai tisztnltsa volt a sajt
els fogdzja knyve rsa kzben. Azonnal megrezte, hogy
a npnk mltjt egyoldalan szemll, csak finn-ugor kt-
dst elismeri; hivatalos trtnettudomnyon alapul szemlle-
tet tulajdonkppen a Habsburg-iskola indtotta el (Ne legyen a
magyaroknak nemzettudata! Ne legyen a magyar rokon a hun
Attilval! Ez a Krpt-medencben l rokontalan np ma-
radjon kiszolgltatott, si hagyomnyaitl megfosztott etni-
kum Ez a Habsburg-szemllet, jellemz mdon tovbb virg-
zott a szovjet elnyoms alatt is).
Mikzben eszmeileg megalapozta szemllett, ehhez a
szaktudomnybl is megerstst kapott.
A 70-es vekben jelentkezett Lszl Gyula professzor a
Ketts honfoglals elmletvel, Sebestyn Lszlhoz hason-
171
latosan megtrve a jeget a finnugor pnclon (Ma mr Lszl
Gyula kutatsa tananyag!).
A Kzait Sebestyn Lszl 1975-ben rta. A hivatalos
trtnettudomny ltszlag tudomst sem vett rla. De tudo-
mst vett rla, tartotta t az emigrcis s ellenzki trtnettu-
domny! Elismer s rajong leveleket kapott klfldrl, de
itthon is nagyon sokan felfigyeltek a Kzaira.
Pski Sndor az 1975-s magnkiadst megjelentette
Amerikban, s a knyvet igen nagy sikerrel rustotta. A
nyolcvanas vekben felkrte Sebestyn Lszlt, hogy utazzon
ki az Egyeslt llamokba, s knyvvel kapcsolatosan tartson
eladsokat. A kdri BM termszetesen megtagadta tle az
tlevelet nincs biztostva a kinti meglhetse". (Mondanom
sem kell, Pski szllst s teljes elltst nyjtott volna). Mint
ahogy nyjtott is, amikor tbbszri folyamodsra, s a kdri
ra meggyenglsekor, ktszeri elutasts utn, vekkel k-
sbb, I 988-ban mgis kapott tlevelet!
Kteteinkben szerepel az egyik amerikai elads, mely a
Pski-Corvin Knyveshz rendezshen zajlott New Yorkban,
1988-ban (A magyar vezrkor, 209 .1).
E knyvben vltozatlan formban adtuk kzre a Kzai
Simon vdelmben cm vitairatot az 1975-s magnkiads
alapjn. Sebestyn Lszl az azta eltelt tbb mint hsz esz-
tendt ennek a terletnek a kutatsra szentelte, s vgs rvei
az egyre halmozd tuds s dokumentumok fnyben is
helytllknak bizonyultak.
Szerettem volna mr rgebben is megjelentetni jbl
knyv alakban a Kzai Simon vdelmben cm vitairatot.
Ezrt a korrektrt 1995 tavaszn desapmnak odaadtam.
nem nylt hozz. Gondolom, tbb okbl.
1. Nem akart kltsgbe verni
2. Az els megjelens ta eltelt hsz esztendben a tmra
vonatkoz ismeretanyaga annyit gyarapodott, hogy itt-ott t
kellett volna dolgoznia a Kzait. Mivel azonban annak idejn
azt a ktetet szinte egy llegzetre, a vita hevben s lendlet-
vel rta, ezrt nehezen kezdett volna bele az jrarsba. Taln
gy van ez jl A Kzai Simon vdelmben stlusa s szerkezete
172
annyira magval ragad, hogy kr lett volna jrarnia. Mi is
vltozatlanul hagytuk az eredeti szveget.
3. Minden idejt felemsztettk az jabb kutatsok
A most kzrebocstott ktetben szerepl tanulmnyok
tartalmazzk azokat az j kutatsokat, melyek a Kzai ta el-
telt idben kszltek.
173
Nvmutat
A
Aba Smuel, 8, 10
Abual-Cassin, 102
Adila, 96
Aeneas Silvius, 116
Aetius, 48, 49
Aiszkhlosz, 52
Aj-Bars, 48
Akkaemen, 123
kos mester, 116
Al Mugadasi, 163
al Tabari, 135
Aladr, 14, 146
Alfldi Andrs, 47, 78
lmos, 4, 5, 23, 33, 65, 87, 88,
92, 96, 164
Al-Muqadaszi, 34
Alonstraku, 34
al-Tabari, 106
Altamonov, 104
Altheim, 46
Ambrzius, 160
Ammianus Marcellinus, 81, 82,
94, 137, 152
Andrs, 10
Andrekovics Pter, 3
Anonymus, 4, 6, 7, 13, 14, 23,
42, 54, 64, 65, 69, 70, 86, 87,
88, 116, 143, 144, 151, 157,
162, 166, 167
Arany Jnos, 30, 97
Aristooulos, 74
Ariszt Kunyik, 100
Arisztophansz, 30
rmus, 96
Arnulf, 16, 17, 18, 33, 154, 160,
161, 162
rpd, 7, 11, 13, 16, 17, 21, 23,
24, 27, 34, 48, 65, 70, 83, 87,
98, 105, 126, 152, 156, 157,
164
Artamonov, 136
Arthur Koestler, 103, 105
Atila, 42, 96
Atilla, 2, 12, 14, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 50, 70, 83, 84, 87, 88,
110, 130, 131, 147, 167
Atilusz, 44
Attila, 55, 59, 63, 65, 146
Attilsz, 59
Attilusz, 58
Augustus, 78
Aventinus, 92
B
Bakay Kornl, 56, 114, 148
Balamber, 39
Blint Csand, 19
Bnffy Dezs, 156
Baranyai Decsi Jnosnak, 109
Barth Tibor, 76
Barbarossa Frigyes, 13
Brczy Zoltn, 70
Brdi Lszl, 114
Bartal Gyrgy, 47
Bartholomaeus Anglicus, 91
Basilesz, 166
Bat-Bajn, 84
Batu kn, 80
Beethoven, 37
Bks Gellrt, 121
Bla, 8, 10, 83
Benczdi Szkely Istvn, 109
Benda Klmn, 170
Bendefy Lszl, 142, 170
Bendegz, 43, 48, 130, 131
Bendekusz, 44
Bendekuz, 42
Benedek ppa, 7, 34, 164
174
Benes, 157
Berengr, 16, 18, 20, 159, 160
Beszarab, 25
Bborbanszletett Konstantin, 5,
11, 44, 58, 62, 94, 120, 128,
138
Bigila, 39, 49
Blaskovits Jzsef, 13, 59, 117,
145, 147
Bobula Ida, 143
Bombardi Mihly, 80
Bonfini, 34, 152, 163
Bngr, 69
Bors, 69
Botka Tivadar, 151, 155
Botond, 7
Brun, 158
Bulcs, 7, 97, 126, 166
Bulgariosz, 102
C
Caesar, 40
Cassiodorus, 40, 41
Cedrenus Teophansz, 129
Chorenei Mzes, 96
Chosrocs, 84
Chozdroj, 84
Christianl Frhn, 89
Ciril, 16
Cirill, 103, 105
Constantius, 82
Csaba, 38, 44, 92, 130, 146
Cst, 45
Csoba, 130
Cske Jzsef, 133
Csokonai, 84
Csot, 45
Czegldy Kroly, 113, 115, 146
D
Dainer Tams, 79
Darnyi Ignc, 156
Dareiosz, 76
Drius, 122
Dark Jen, 126
Deguignes, 63, 99
Demszky, 146
Dengizik, 96
Diodor, 77
Disabul, 111
Drgfi Tams, 156
Dunlop, 104
Dzsajhni, 33
E
Eberhard, 19
Edekon, 49, 59
Eduard Rsler, 64, 163
Egyek, 59
Ellak, 96
Ellk, 45
Endrey Antal, 54, 91, 118, 121
Eneth, 91, 115, 118, 119
Ephesusi Jnos, 102
Ephorusz, 52
Epifaniusz, 121
Erdlyi Istvn, 114
rdy Mikls, 114, 133
Ernst Doblhofer, 45
Ethela, 48
Ethele, 40, 43, 48
zsais, 56
F
Fehr Gza, 126
Fehr Jen Mtys, 22, 90
Fehr Mtys, 11, 12, 15, 27,
145, 163
Fejr Gyrgy, 88, 91, 93, 94, 133
Fnyes Elek, 70
Fischer, 84
Fischer Antal Kroly, 110
Fitz Jen, 78
Flsching, 84
Formorus, 160
Forrai Sndor, 108, 111, 112
Fotiosz, 11
Franz Altheim, 45
175
G
Galeott, 111
Gardezi, 19
Gebhardi, 83, 84
Geleji Katona Istvn, 109
Gevond, 134
Gza, 6, 56, 63, 66, 158, 163
Gibbon, 81
Gina Fazoli, 22, 161
Gizella, 34, 66
Glatz Ferenc, 156
Gosztonyi Klmn, 32, 62, 89,
96, 99, 102, 139
Gtz Lszl, 129, 138
Gregor Dankovszky, 88
Gyrfs Istvn, 79, 80
Gyeics, 66
gyermek Lajos, 17
Gyni Mtys, 105
Gyrffy Gyrgy, 18, 22, 97, 113,
119, 120, 129, 130, 131, 140,
146
Gyula, 11, 104
H
Habsburg, 170
Hajd Pter, 89
Hallay Istvn, 67
Harmatta Jnos, 48
Hatvani Turkoly Smuel, 101
Haussig, 131, 133, 137
Hazai Gyrgy, 145
Hegyi Jzsef, 84
Hekataiosz, 60, 66, 67, 72, 73,
74, 75, 76
Hensel, 118
Heraklius, 84
Hercules, 79
Herodotos, 73, 74, 76, 77, 91
Herodotosz, 129, 136, 139
Hrodotosz, 24, 56, 60, 62, 92
Hersn, 135
Hsziodosz, 52
Hevenesi, 122
Hieronymusz, 121
Higinusz, 52
Histapszesz, 123
Holdprduc, 48
Hman Blint, 119
Horworth, 99, 102
Hug, 20, 159, 162
Hunfalvy Pl, 80, 84, 85, 90, 93,
94, 97, 98, 155
Hunor, 44, 59, 63, 66, 69, 70, 91,
96, 115
I
I. Arsk, 92
I. Bla, 165
I. Darius, 139
I. Endre, 8, 10, 28, 55, 88
I. Ferencz Jzsef, 157
I. Ott, 159
I. Sapur, 147
Ibn Fadlan, 32, 120
Ibn Fadln, 32
Ibn Hayyan, 20
Ibn-Fadlan, 102, 103
Ibn-Haukal, 102
II. Endre, 12
II. Jusztinos, 99
II. Lajos, 14, 117
II. Pius, 56
II. Sapur, 67
II. Sargon, 57
II. Szilveszter, 54, 158
II. Szulejmn, 14, 117
III. Bla, 87
III. Konstantin, 148
III. Michael, 105
III. Ott, 54, 158
III. Salmanasszar, 76
Imre, 33, 34
Ipolyi Arnold, 50, 108, 112, 150
Iraklij, 84
IV. Bla, 33, 81
IV. Lszl, 6
IX. Le, 121
176
J
Jakut, 33
Jancs Benedek, 25
Jerney, 81, 128
Jerney Jnos, 81
Jeromos, 121
Jzus Krisztus, 10, 55
Johannes Schner, 13
John Dayton, 71
Jordanes, 40, 41, 47, 48, 49, 94,
126, 127, 131, 142, 160
Julianus, 81, 116
Jusztiniosz, 111
Jusztinosz, 61
K
Kaba, 44
Kadar, 163
Kdr, 156
Kadicsa, 129, 130
Kaposy, 80
Karcson Imre, 134
Karaton, 39, 48
Karl Fridrik Neumann, 95
Karl Mllenhof, 52
Karl Mllenhoff, 73
Karlman, 16
Karoldu, 97
Kroly Rbert, 81
Krolyi, 157
Kaspar Zeuss, 52
Kastauti, 139
Katar, 147
Kazarig, 102
Kzai, 2, 6, 12, 13, 14, 21, 23,
24, 25, 32, 40, 43, 47, 55, 65,
86, 89, 91, 92, 115, 116, 118,
119, 120, 130, 139, 151, 164,
166, 167, 169, 171, 172
Khrszafiosz, 49
Kiss Bla, 47
Kiszely Istvn, 114
Klaproth, 96, 99
Komromi Csipks Gyrgy, 109
Konrd, 33
Konstantin, 102, 159
Kosry Domokos, 156
Kosroes, 147
Koszrv, 11
Kosztantiije, 66
Krausz Smuel, 119
Krist Attila, 128
Krist Gyula, 22, 43, 87, 89,
113, 140, 162
Krdy Gyula, 145
Kulcsr Pter, 140, 152
Kultsr Istvn, 83
Krosz, 92
Kursik, 43
Kurszn, 16, 17, 152, 166
Kus, 122
L
Lajos, 17
Lszl Gyula, 30, 31, 32, 104,
152, 170, 171
Lzr, 154
Lehel, 166
Leibnitz, 124
Levente, 10, 105
Lezsk Sndor, 37
Ligeti Lajos, 113
Liszt Ferenc, 37
Liutprand, 62, 159
Lnnrot Elias, 95
Lrinc, 55
Lukcsy Kristf, 92
M
Macartney, 91, 101
Magg, 54, 91
Magor, 91
Mandan, 92
Mnik, 61
Man, 11
Marcian, 148
Marjalaki Kiss Lajos, 13
Marqualt, 101
177
Marquan, 138
Marquart, 93, 102, 106
Marwan, 106
Maszudi, 137, 138
Mtys, 12, 111, 122, 152
Maximonosz, 59
Memrod, 121
Menander, 58, 61, 62, 111, 164
Menrt, 115, 119, 120
Mnrt, 122
Menrth, 91
Mszros Gyula, 53, 98
Metd, 16, 23, 24
Mirkond, 95
Mogor, 63, 115
Mohamed, 95, 135
Moktadir Billah, 103
Mommsen, 48
Moravcsik Gyula, 99, 124, 125,
153
Mundzsuk, 48
Mundzuk, 41, 47
Munkcsy Bernt, 100
N
Nagy Gza, 53, 100, 119, 161
Nagy Kroly, 15, 20, 26, 27, 157
Nagy Ott, 20, 33, 159
Nagy Pter, 143
Nagy Sndor, 40, 73, 105, 107,
132, 161
Nemere, 39, 50
Nemeskrty Istvn, 37
Nmeth Gyula, 14, 113, 117,
125, 128, 129, 136, 138
Nmeth Lajos, 16
Nemrt, 120, 122
Nestor, 84, 86, 87, 95, 99, 152,
157, 162
Nesztor, 14
Nimrd, 50, 91, 92, 116, 117,
118, 119, 121, 122, 136
Nmrd, 118
O
Octar, 47
Octavianus Augustus, 78
Odoaker, 49
Ojbarsz, 131
Oklan Telan, 18
Oktar, 38, 39, 47, 48
Olh Imre, 116, 137
Oleg, 65, 87, 152
Onegesios, 38, 39, 44, 45, 46, 47
Onegesziosz, 59
Origines, 79
sb, 167
Oseczki Dnes, 139
Otrokcsi Fris Ferenc, 79, 109
Ouptar, 48
P
Padnyi Viktor, 22, 34, 92, 106,
113, 134
Pallasz, 28
Pallasz Athne, 153
Patroklos, 74
Pauler Gyula, 126, 151, 154
Paulus Diaconus, 159
Paulus Isidorus, 142
Paulus Orosius, 50, 66, 86, 142
Pter, 8, 10, 34, 47, 48
Pilgrim, 56, 63
Plinius, 56, 57, 77, 78, 79, 102
Plinius Secundus, 56, 77
Plinus Secundus, 57
Pomponius Mela, 81, 102
Priscos, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 110
Priskos, 70, 126, 128, 131, 137
Priszkosz, 35, 39, 58, 59, 60, 61,
123, 131
Procopius, 49
Prokopius, 93, 94
Prokopiusz, 129
Provence-i Lajos, 20
Ptolemaeus, 77, 79, 81
Ptolemaiosz, 93
178
Pski, 3, 23, 171
Pski Nagy Pter, 23
Pski Sndor, 171
R
Radagais, 45
Radnai Egyed, 24
Rkosi, 156
Rsonyi Lszl, 13
Rawlinson, 117, 122
Regino, 6, 54, 87, 152
Reguly Antal, 88, 89, 90, 125
Rhodus Apollonius, 74
Roas, 39, 47, 48, 49
Rof, 39, 49
Rlasz, 48
Rmulosz, 39, 43, 60
Rna-Tas Andrs, 89, 113, 140,
156
Rosenbaum Man, 105
Rsler Rbert, 98
Rth Mr, 125
Rua, 48
Rubruk, 127
Rubruquis, 127
Ruga, 39, 48
Rugila, 39, 48, 49
Rusztikiosz, 45, 59
S
Safarik, 136
Salm, 65
Salamon, 21, 120
Salamon Ferenc, 151, 154, 155
Srkny Klmn, 145
Saroldu, 97
Sarolta, 96
Schlzer, 83, 84, 85, 86, 87, 124,
125
Schlzer, 116
Sebestyn Gyula, 119
Sebestyn Lszl, 170
Selig Cassel, 64, 87
Sergius, 160
Sesztin, 32
Sevillai Isodorus, 54
Sevillai Izidor, 127, 131
Simeon, 154
Sir Wolley, 136
Sjgren, 88, 125
Skotta, 46
Solinus, 77
Sorneille, 37
Spittler, 84
Strabon, 73, 90, 107
Strabn, 8
Stur, 23
Suda, 124, 126
Sur, 19, 117, 166
Sr, 33
Svatopolug, 23
Szab Kroly, 4, 6, 7, 44, 45, 46,
59, 151, 154, 158, 163
Szab Mikls, 74, 75, 76
Szabolcs, 7, 164
Szabril-Obdja, 105
Szdeczky Kardoss Samu, 138
Szalmanasszr, 139
Szamasz, 12
Szsz Bla, 37, 48
Szsz Henrik, 33, 166
Szekf, 164
Szent Gellrt, 35
Szent Gyrgy, 125
Szent Istvn, 7, 8, 21, 34, 38, 55,
66, 67, 104, 150, 165
Szent Lszl, 55, 81, 119
Szernyi Imre, 116
Szilta, 96
Szkottas, 45
Szkottasz, 45
Szombathy Gyula, 81
Szombathy Ignc, 78
Szrnyi Levente, 37, 49
Szovt, 129, 130
Sztlin, 157
Szcs Jen, 169
Szulejmanov, 133
Szvatopluk, 16, 23, 24, 154, 155,
158, 160
179
T
Taksony, 20, 33, 56, 87, 104,
105, 163, 164
Talley Fulen, 118
Taltaria Comain, 129
Tardy Lajos, 129, 133
Telegdi Jnos, 109, 111
Telegdy Istvn, 80
Teophilactos, 129
Teophilaktosz, 131
Teophilaktosz Szimocatta, 132
Teophilaktosz Szirnocatta, 164
Terdzslnan, 14
Termes, 11
Termetes, 11
Thaly Klmn, 156
Theodoretos, 48
Theophilactos Simokatta, 57
Theophlactos Simokatta, 100
Theophilactus Simokatta, 92
Theophilaktos Simokatta, 99
Theophylaktosz Szimokatta, 5
Thierry Amad, 40, 43, 46
Thomas, 144
Thomaschek, 52
Thomsen, 111
Thullmann Jnos, 84
Thurczi, 6, 42, 122, 143, 147,
152, 156
Thury Jzsef, 93, 98, 126
Tiberius Nero, 78
Timur Lenk, 142
Toldy Ferenc, 125
Torda, 163
Tormacsu, 11, 127
Torms, 11
Tth Istvn, 78
Tyrusi Marinus, 93
U
Uld, 96
Uldin, 39
Upas, 134
Upas Ibn Madar, 134
Upas ibn Modar, 106
Upos, 106
V
Vczy Pter, 45, 46, 48, 113,
127, 129, 130, 131
Vajay Szabolcs, 21, 22, 161
Valens, 148
Valentin, 61
Valentinus, 164
Vmbry rmin, 14, 45, 80, 117
Varga Zsigmond, 132, 133
Vastag Kroly, 159
Vaszary Kolos, 34
Vaszikh, 43
Vasziljev, 104
Vata, 28, 55
Vazul, 33, 34
Verbczi, 12
VI. Blcs Le, 5
VII. Benedek, 56
Vincent de Beauvais, 91
Vincze, 80
Viterbi Gottfried, 13
Vladimir, 154
Vrsmarty Mihly, 128, 158
W
Wasmer, 53
Werner Gyrgy, 79
Widilkind, 20
Widukind, 19
Wulfila, 48
Y
Yazid ibn-Usayd, 106
Z
Zakar Andrs, 104
Zaln, 6, 24, 128, 153
Zarolta, 96
180
Zentebaldus, 160
Zeusz, 153
Zichy Istvn, 126
Zichy Jen, 94, 96
Zimarchos, 61
Zolta, 96
Zoltn, 7
Zsolt, 7, 164
Zwatopolu, 23
181
Tartalomjegyzk
Sebestyn Lszl: strtneti tanulmnyok ............................ 1
Tanulmnyairl ........................................................................ 2
A magyar vezrkor................................................................... 3
Krdsek s feleletek ............................................................. 21
Atilla r, a hunok s germnok fejedelme.......................... 39
Atilla, a hunok kirlya, a szkta s germn kirlysgok
hatalmas ura ................................................................ 42
Onegesios hadvezr, a grg "hun" ................................... 44
Oktar germn trzsf ......................................................... 47
Rugila udvarhlgy.............................................................. 48
Bigila, brgyilkos biznci diplomata.................................. 49
Nemere hun trzsf............................................................ 50
Szktkhunokmagyarok.................................................. 52
A Krpt-medence npei a hunok bejvetelig...................... 69
Jszok................................................................................. 79
A magyar strtneti felfogs az 1100. vforduln............... 83
A tvutak kezdeteinl......................................................... 86
Kzai gazdtlan rksge................................................... 89
A kazrok s a kabarok nyelve........................................... 94
A titokzatos magyarok ..................................................... 101
Egy j szempont kicsinytnk s befekettnk............... 103
Dentumagyaria................................................................. 106
A rovsrsrl ....................................................................... 108
Egy killts megnyitjra ............................................... 108
A magyarok jelenlte a dl-kaukzusi trsgben ................. 113
A vezrkor s a Krpt-medence npei................................ 142
Nvmutat............................................................................ 173
Tartalomjegyzk................................................................... 181