You are on page 1of 2

„Aceasta nu mă priveşte pe mine“

luni, 12 mai 2014
N-au fost puţine cazurile când necazurile ostaşilor veneau
din denunţurile unora dintre cei care-şi ziceau „credincioşi“ şi care făceau acest rău din interes
sectar
!ar, până la urmă, "ărintele #osif va a$un%e la cea mai &naltă &ncredinţare de la care nu se va mai
co'or& &n arena luptelor cu aceşti rău-voitori pârâşi (a &ncredinţa toată cauza apărării )astei
numai &n mâna şi %ri$a !omnului #isus * +onducătorul şi ,tăpânul )astei ,ale
-n nr ., din / fe'r 1010, al foii 2)astea !omnului3, el va pu'lica su' titlul „Aceasta nu mă
priveşte pe mine“, următoarele4
„56m &ntâlnit pe un ostaş care-mi arătă o tăietură dintr-o %azetă unde se vor'ea contra )astei
!omnului
* 6sta nu mă priveşte pe mine * i-am răspuns
* +um aşa7 * a &ntre'at ostaşul, mirându-se * că doar uite, aici este vor'a de un atac contra
)astei !omnului
* 8ocmai pentru asta nu mă priveşte, i-am răspuns eu, fiindcă este vor'a despre un atac contra
)astei !omnului şi nu despre o oaste a lui 8rifa 6tacul nu mă priveşte pe mine, ci pe
"roprietarul )astei, căci doar de aceea se c9eamă )astea !omnului, să ştie toată lumea că
,tăpânul şi "roprietarul acestei )şti este !omnul 6şadar, dacă este vor'a de un atac contra
)astei !omnului, apoi asta -l priveşte pe "roprietarul )astei !omnului şi nu pe noi 6sta-i %ri$a
:ui ,ă ,e apere cum va şti
Noi, ostaşii !omnului, să &nvăţăm a &ncredinţa cât mai mult * a &ncredinţa cu totul * mişcarea
noastră &n %ri$a !omnului, căci a :ui este "e noi n-ar tre'ui să ne tul'ure nici un atac şi nici o
critică Noi n-ar tre'ui să răspundem la criticile şi atacurile ce ni se aduc 6sta-i %ri$a !omnului
Noi ne apărăm numai ca să &ntărim pe cei sla'i, pe cei ce se clatină &n faţa atacurilor5“
-n toată această luptă &nsă n-au lipsit nici apărătorii
-ncă de la &nceput, când se iviseră atacanţii, !omnul &n%ri$ise să-i trimită omului ,ău şi
spri$initori
Traian Dorz, din “Istoria unei Jertfe”, Vol. I
"ostat de4 ,;<ditor = "ostat &n 6titudini, #storia unei $ertfe, ;ărturii, )astea !omnului,
8raian !orz