You are on page 1of 3

Wass Albert

Levl mindenkihez, aki magyar!


Erdlyi Vreim megszlalok jra, mert fontosat kell mondjak, hallosan fontosat.
Harangom, ha lenne, flre ernm. !"rt#m, ha lenne, riadt fjnk rajta na$$al s jszaka.
!ardom, ha lenne rbe mrta hordoznm meg k#ztetek. %e &sak a sz maradt meg nyelem
gy#kern, s a hang, hogy beleford'thassam ebbe a rsztelen, megkerg"lt ilgba( seg'tsg,
emberek) *+szt+l a magyar) Veszedelemben a nemzet) ezeres honban ln&ra ere rzik
s seg'tsgrt kilt szara nem figyel f#l senki) ,g idegenbe szakadt testreib-l is &sak
egy markra al) ,'g $+szt+l a magyar odahaza a !r$tok alatt( mi, idegenbe b+jdosott
magyarok "l"nk sztszrtan, behzott nyakkal, bks otthon+nk knyelmben s
tehetetlensg"nkben &sak keseregni t+d+nk. .ajog benn"nk ez a tehetetlensg, s ha
mag+nkba nz"nk( szgyenkez"nk a szel'd jltrt, amibe sors+nk "ltetett, m'g odahaza
fznak, heznek, testreink, s olh korb&s eri resre g#rnyedt ht+kat. %e tehetetlenek
agy+nk/e alban, agy &sak a knyelem az elh'zott llek l+stasga hiteti el el"nk0 ,irt
t+dnak a zsidk seg'teni egymson a f#ldg#mb minden tolsgn t0 Az 'rek, a finnek, a
g#r#g#k0 ,irt k"l#nbek ezek, mint a magyar0 1ehetsges lenne, hogy a nemzeti h2sg
$aran&solatait mlyebbre se 3sten az - lelk"kbe, mint a minkbe0 Emberi szm'ts szerint
mind#ssze nhny esztend- ll mg rendelkezs"nkre ahhoz, hogy szzados t+nyasgainkat
leetk-ze s jte megnyergelj"k az alkalom adta lehet-sgeket, s megments"k Erdly
meg a 4elidk magyarjait a ki$+szt+lstl. ,irajt+nk mlik ma, mirajt+nk egyed"l, hogy
elnyeli/e -ket a ro$$ant s'rg#d#r, amit ellensgeink snak immr szz esztendeje, aagy
gy-zedelmesked"nk f#l#tte az 5r erejel s mag+nk embersgb-l0 ,it tennnek ms
nemzetek fiai a mi hely"nkben0 Hadd idzzem egy derk amerikai, %aid 4+nderb+rk, Amerika
olt romniai nagyk#etnek hozznk intzett szaait( Egy/kt felon+lst rendezni ente
semmit sem r) %olgozni kell, na$onta. 6rni, 'rni, 'rni( szentoroknak, k$isel-knek, az
eln#knek, a k"l"gyi hiatalnak. 6rni, 'rni, 'rni( jsg&ikkeket, tan+lmnyokat, k#nyeket nem
magyar+l, hanem angol+l s terjeszteni, terjeszteni, terjeszteni a nyomtatott bet2t. Ha
eredmnyeket akartok elrni, dolgoznotok kell rte. Hiba rtok arra, hogy msok gezzk
el helyettetek a m+nkt. Egy bek#etkezend- j ilgrendezst-l &sak akkor rhattok jt, ha
idejben meggy-zitek azokat, kik a rendezst gzik, majd, hogy gy az igazsg, mint a
gyakorlati &lszer2sg, a ti oldalatokon an. Addig is, m'g ez bek#etkezik, har&oljtok ki az
erdlyi magyarok jogainak tiszteletben tartst, miel-tt az #regek kihalnak, s a fiatalokat
er-szakkal elromnos'tjk... 6gy gondolkodik, s hely"kben 'gy &selekedne egy holland s
angolszsz rb-l szrmaz amerikai. 1ehetsges lenne, hogy mi magyarok hitnyabbak
agy+nk, r#idltbbak0 Elknyelmesedettebbek0 H2sg nlk"l alk( ,g mindig annak a
szeren&stlen, mkonyos !oss+th/ntnak akaratbomlaszt befolysa alatt ll+nk, melynek
k'srteties rnyka, mint gonosz arzslat els#tt'ti t#rtnelm"nket0 !oss+th 1ajos azt "zente
elfogyott a regimentje ha mg egyszer azt "zeni mindnyj+nknak el kell menni ljen a magyar
szabadsg, ljen a haza) .e szabadsg, se haza, nem lhetnek a mgegyszerekb-l A
t#rtnelem nem ismer mgegyszereket. Hiba dalolj+k bele brndoza abba a gyorsan mozg
ilgba, hogy ljen a magyar szabadsg, ljen a haza, mert a mgegyszerekre al t+nya
rakozst elta$ossa, s betemeti az id-. 7sak a ,A ll rendelkezs"nkre ahhoz, hogy j#end-
$"lhessen re. A ,A. A mlt menthetetlen"l eleszett, s a j#end- nem egyb, mint a
jelenid-k egymsba ln&old sorozata. A j#- nem hozhatja meg azt, amit a jelen elm+laszt.
Az igazsg s a gyakorlati &lszer2sg bizony'tsnak get- sz"ksgt, amit 4+nderb+rk
nagyk#et is megeml't "zenetben, mi egynhnyan mr t#bb mint hsz esztendeje hirdetj"k
Amerika magyarjainak. !#z$/E+r$a bks j#end-jnek s jltnek titka a !r$t/meden&e
egysgnek helyrell'tsban rejlik, ezt meg kell rtess"k a ilggal. %e +gyanakkor meg kell
tenn"nk minden lehet-t, s-t a lehetetlent is, hogy meg-rizz"k az elszak'tott rszek magyarjait
az letnek , mert holtak szmra nin&s orszg a f#ld#n. ,indeddig azonban &sak egy maroknyi
kis &so$ort llt mellm ebben a k"zdelemben. 8gyszz msflmillibl. ,ert a statisztika
szerint ennyi magyar szrmazs amerikai llam$olgr l ebben az orszgban. ,sflmilli. .
ebb-l a msflmillibl ngyszz llalja &sak a magyar szrmazssal jr felel-ssget. %e
9
mg ezek k#z#tt is akad, aki nem ltja sz"ksgt annak, hogy angolnyelen is adj+nk ki
k#nyeket. *edig a k#ny( gondolattitel. ,ondanial t+datos'tsa msokban. %e &sak
akkor, ha tolm&solni t+dja gondolatainkat, az olask nyeln. A k#ny &sak akkor r alamit,
ha el t+djk azt olasni azok, akiket meg akar+nk nyerni a mag+nk "gye mell. Ebben az
esetben a k#ny ma a legeredmnyesebb fegyer a ilgon. Valaki meg'rja, alaki kiadja,
msok terjesztik. .okan elolassk. A k#ny la$jairl beleh+ll egy mag az emberi t+datba,
ki&s'rzik s ltoztat alamit a ilgon( megsz$'ti, agy el&sf'tja, akr a irg, agy a
gyom. Azon mlik, hogy mifle magot "let bele az emberi t+datba.!#nyek szabad'tottk
renk a komm+nizm+st. !#nyek hoztak ltre nemltez- orszgokat( 8agy/:omnit,
7sehszlokit, ;+goszlit. A k#ny fegyer azok kezben, akik hasznljk. ,i magyarok
har&olt+nk tankokkal, re$"l-g$ekkel, gykkal s g$$+skkkal. ,inden hbornkat
elesztett"k. 3deje, hogy megtan+lj+k a leger-sebb fegyer( a !<8=V hasznlatt.Ha a
msflmillinyi magyar szrmazs amerikaibl mind#ssze tizen#tezer, agyis egy szzalk,
ente &sak t'z angol nyel2 k#ny"nket ajndkozn szt angol nyel2 szomszdai, bartai
k#z#tt, ente legalbb 9>? ezer ember t+datba "ltetnk bele a magot, melyb-l
ilgltozsokat &s'rztat az id-. Am'g &sak ngyszz magyar gzi ezt a m+nkt, addig
bizony az igazsg ismerete nagyon lassan terjed. . +gyanakkor szomor h2sg/bizony'tnyt
ll't ki a t#rtnelem el-tt. <nkntelen"l is f#leti a krdst, k"l#n#sen az angolszsz
megfigyel-ben( mifle n$sg ez, kik magyaroknak mondjk mag+kat, de h2sget nem
reznek fajtj+kkal szemben0 8em &soda, hogy odaeszett az orszg, melynek ilyen fiai
annak),i azonban, kik lj"k is a h2sget, ha keesen is agy+nk, de igyeksz"nk megtenni a
mag+nkt s beleka$aszkod+nk a szaba( @erzsenyi %niel szaba( nem sokasg, de llek
gez &sodadolgokat) 8o&sak, maroknyi &sa$at, hadd lss+nk neki a &sodadolgok
gzsnek),ost jelent meg, alig kt hete, a j#end-n dolgoz magyarok els- nagy
#sszefogsbl sarjad angol nyel2 negyedi folyirat, AHE HB8CA:3A8 DBA:AE:1=,
melynek &lja, hogy el-ksz'tse a talajt a !r$t/meden&e egysgnek helyrell'tshoz. Egy
maroknyi &so$ort szmra ro$$ant anyagi ldozatot jelent, de ha legalbb ezer magyar
beleka$&soldni a terjesztsbe, nagy eredmnyt rhetnnk el ele. A folyirat els- szma ott
lthat az asztalon. Ha minden jelenl- el-fizetne re hasznos l$s lenne. 8in&s ember ma
Amerika f#ldjn, ki i 9E dollrt ne t+dna megtakar'tani erre a &lra.Ez noemberben
jelenik meg az Amerikai ,agyar .z$m'es 7h kiadsban a Ceno&ide in Aransylania &'m2
dok+ment&is m+nka, mely magba foglalja az +tols hsz esztend- minden hiteles'tett
isszalst, amit a romn kormnyhatsgok az erdlyi magyarokkal szemben elk#ettek.
Bgyan&sak felsorakoztatja mindazokat az er-fesz'tseket, amiket az Erdlyi Vilgsz#etsg
amerikai &so$ortjai Washingtonban kifejtettek abbl a &lbl, hogy az amerikai kormnyok
figyelmt felh'jk ezekre a isszalsekre.!iizsglj+k ebben a k#nyben
eredmnytelensgeink okait is. :m+tat+nk a Fashingtoni k"l"gyi hiatal magyarellenes
elfog+ltsgra s Amerika/ellenes lls$ontjra :omnial szemben, ami 4+nderb+rk olt
nagyk#et lemondst is okozta. 4elsorolj+k azokat az amerikai nagyllalatokat is, melyek
ol&s rabszolga m+nka felhasznlsal millikat keresnek s ennek az erk#l&stelen keresetnek
a megdelmezsre minden befolys+kat latba etik Washingtonban 7ea+ses&+ romn
dikttor rdekben.Ha az amerikai magyarsg magra brede mozgalmat ind'tana ezeknek a
nagyllalatoknak a bojkottlsra, bizonyra megnyern a k"l#nb#z- j szndk amerikai
trsadalmi &so$ortok rokonszent is s ezek a res erejtken millikat keres- "zletemberek
rj#nnnek arra, hogy nem ill- elnyomkkal &imborlni az elnyomottak ellen.Addig is, m'g a
k#ny megjelenik noember derekn, azok, kik megk'njk szerezni ezeknek a llalatoknak
a nsort, ford+ljanak bizalommal %ombrdy %rhoz, az Erdlyi Vilgsz#etsg 8-i
7so$ortjnak eln#kn-jhez.,agyar testreim, n rszntam maradk letemet arra, hogy
legjobb t+dsom szerint $rbljam megmenteni sz"l-f#ldem n$t a $+szt+lstl s er-szakos
elromnos'tstl. Bgyanakkor $edig elessem az angol nyelilg orszgainak a t+datba az
igazsg s &lszer2sg magjt, melyb-l adott alkalommal kibontakozhat majd a !r$t/
meden&e egysgnek helyrell'tsa.Amit tenni kell, s tenni lehet, az egyszer2. Hasznlni kell
az egyetlen rendelkezs"nkre ll fegyert( a nyomtatott bet2t. Az 'rott szt, melynek
seg'tsgel ismeret, t+ds, s megrts terjed, embert-l emberig, &so$orttl &so$ortig ebben
a ilgban. :okonszenet breszt az elnyomottakkal szemben s szabad'tst hoz.,int minden
fegyernek, ennek is, annak ltozatai, melyeknek hasznlatt k"l#n/k"l#n is meg kell
tan+ln+nk. 3de s toa ez szzadon kereszt"lhasznltk ellen"nk a nyomtatott bet2t,
hihetetlen sikerrel. Van teht honnan elless"k a titkot.El-sz#r is ott an a nehzt"zrsg( a
t+domnyos m+nka. Ezt hasznlta f#l ,asaryk, @enes s ;orga, t#rtnelem/hamis'ts
E
formjban mg az els- ilghbor el-tt. ,i nem dekezt"nk ellene( f#ldaraboltk
,agyarorszgot el-re kidolgozott terrajz szerint.,ikor sor ker"lhetett olna arra, hogy a sok
szeneds, "ld#ztets, ami Arianont k#ette, felnk ford'tsa a ilg rokonszent, ellensgeink
megjelentek a ilg k#ny$ia&n regnyekkel, elbeszlsekkel, filmekkel, melyek agy gnyt
2ztek a magyarokbl, agy kegyetlen elnyomknak t"ntettk f#l, 'gy rendre/rendre
megmrgeztk ellen"nk a k#zhang+latot. ,i mit tett"nk ezalatt0 Cenfbe szaladt+nk,
$anaszkodni a 8$sz#etsghez. A$$onyi $om$s beszdeit nhny t+&at +natkoz kik"ld#tt
meghallgatta, ennyi olt az egsz. Bgyanakkor egyetlen Amerikban ksz"lt film, agy
*rizsban megjelent regny ezerszer t#bbet rontott a j#end-nk#n, mint amennyit A$$onyi
beszde hasznlt. ,r a msodik ilghbor kit#rse el-tt a ilg k#zlemnye megrett
arra, hogy elt"ntesse a bajt okoz, izgga magyarokat a f#ld sz'nr-l. Gs mi mg mindig &sak
sznokolt+nk.A msodik ilghbor +tn az orosz komm+nizm+s isza$ja elnyelte
,agyarorszgot. Egetlen hang+nk, ami megmaradt a ny+gatra menek"lt 'rk torkban olt.
!t tizeden kereszt"l &sak egymsnak mondt+k el a mag+nk nyeln mindazt a
sz#rny2sget, amit a ilg renk szabad'tott. <nkntes szm2zets"nk harmadik tizedben
d#bbent"nk &sak re nhnyan, nagyon keesen, hogy ha az emberi ilg megrtst akarj+k,
nemzet"nk szmra megszerezni, akkor nem a mag+nk, hanem az - nyeln kell elmondj+k
$anaszainkat. Ekkor kezdt"k el kiadni azokat a k#nyeket, amelyek a magyar k+ltrt, a
alsgos magyar t#rtnelmet s jogfosztott nemzet"nk $anaszait ismertettk rthet- mdon
a ilg n$eiel.Ezeket a m+nkkat azonban &sak keesen olassk, akr&sak annak idejn a
,asaryk, agy ;orga k#nyeit. Ezeknek hasznt &sak egy j ilgrendezs add alkalmal
ltj+k. Amire alban sz"ksg an ma, az a k#nny2 irodalom fegyernek szlesk#r2
hasznlata. 3zgalmas kaland/regnyek, filmek, elbeszlsek, angol, fran&ia, s$anyol nyelen,
melyeknek magyar h-sei megnyerik az olask rokonszent s a mesesz#sen kereszt"l
bele&sem$szik a k#zt+datba mindazt a sok gazsgot, amit el"nk, magyarokkal elk#ettek
Erdlyben, a 4elidken, minden"tt.Gn magam #t ilyen k#nyet adtam ki, angol nyelen, a
magam ala$'totta %an+bian *ress tjn s az Amerikai ,agyar .z$m'es 7h keretben. Ezek
k#z"l leghasznosabbnak a *+r$le Chots s a %eadly 4og bizony+lt. Azok az amerikaiak, akik
ezeket elolastk, egyszerre &sak rdekl-dni kezdtek Erdly, a soha se hallott orszgrsz s
annak n$e irnt s elkezdtk megsrolni t+domnyos s ismeretterjeszt- k#nyeinket
is.,indez azonban &s#$$ a tengerben, s az is marad mindaddig, am'g &sak ngyszz
egynhny magyart rdekel az angol nyelilg k#zlemnyrt s rokonszenrt folytatott
har&+nk. Ha a msflmillibl mind#ssze tizen#tezer amerikai magyar ragadna fegyert, s
kezden terjeszteni, ki/ki a maga k#rben, ezeket a k#nyeket( meg lehetne ltoztatni ezt a
ilgot)Hborban l"nk, magyarok, s aki nem fog fegyert, brmilyen okbl is, az elszabotlja
ezt a hbort. Aelik az id-, rohan az let. Aol annak az otthoni hegyek s felleg/sjtotta
#lgyeik g#drben, gyszba temetkeze $+szt+l a magyar.Harangom, ha lenne flreernm.
!"rt#m, ha lenne riadt fjnk rajta na$$al s jszaka) !ardom, ha lenne, rbe mrta
hordoznm k#r"l ebben a megkerg"lt ilgban. %e &sak a sz maradt meg nyelem gy#kern s
a n"l- hang, mely egyre rekedtebben ord'tja bele ebbe a ak/siket mindensgbe( seg'tsg,
emberek) *+szt+l a magyar). immr gy t2nik, hogy kilthangom is isszhang nlk"l sz el
az embertelen messzesgben.
(The Transylvanian Quarterly, Erdlyi Magyarsg mellklete, 1986, szeptemer!
H