You are on page 1of 6

TT

QL TT

Họ và tên trẻ

Ngày, tháng,
năm sinh

Họ tên mẹ hoặc cha

Địa chỉ gia đình

THÁNG 10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Đỗ Thành Nam
Trần Ngọc Trinh
Vũ Việt Nhật
Đinh Tường Vy
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Trần Việt An
Đỗ Minh Phương
Đỗ Ngọc Minh Châu
Đinh Tiến Đức
Nguyễn Bùi Tùng Thư
Nguyễn Khánh Linh
Hoàng Yến Nhi
Nguyễn Việt Huy
Nguyễn Nguyên Khang
Phạm Châu Vy
Nguyễn Gia Bảo
Lê Ngọc Minh
Nguyễn Thế Việt
Đinh Ngọc Mai
Phạm Xuân Mai
Nguyễn Quang Anh
Ngô Minh Lâm

03/10/2013
07/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
11/10/2013
19/10/2013
02/10/2013
12/10/2013
04/10/2013
12/10/2013
17/10/2013
22/10/2013
12/10/2013
05/10/2013
09/10/2013
22/10/2013
19/10/2013
29/10/2013
08/10/2013
28/10/2013
24/10/2013
16/10/2013

23
24
25
26

Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thiện Nhân
Nguyễn Quyên
Nguyễn Danh Anh
Dũng
Nguyễn Vũ Minh Trí
Nguyễn Thái Phong
Nguyễn Duy Khánh
Phạm Văn Phúc
Nguyễn Minh Đăng
Dương Trung Hiếu
Nguyễn Bảo Hân
Lê Minh Anh
Nguyễn Gia Linh

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Thôn Trung
Thôn Trung
Thôn Đông
Thôn Đông
Cáo Đỉnh
Cáo Đỉnh
Thôn Nhang
Cáo Đỉnh
Thôn Đông
Thôn Trung
Thôn Nhang
Thôn Trung
Thôn Trung
Cáo Đỉnh
Thôn Lộc
Cáo Đỉnh
Cáo Đỉnh
Thôn Lộc
Thôn Nhang
Thôn Đông
Thôn Lộc
Thôn Đông

14/10/2013
11/10/2013
17/10/2013
13/10/2013

Nguyễn Thị Nhung
Đỗ Thanh Hải
Trần Thị Hiền
Lưu Thị Duyên
Trần Thị Hoài
Đỗ Thị Nhài
Nguyễn Thị Thúy
Đỗ Thị Kim Hoa
Trịnh Thị Nga
Bùi Thị Hà
Trần Thị Thanh Mai
Vũ Hồng Trâm
Vũ Thị Thanh Hoài
Đào Thị Mai Hương
Lại Thị Quyên
Phạm Thị Hiền
Trần Thị Hà Thu
Trần Thị Hằng
Vũ Thị Thanh Xuân
Hoàng Thị Tư
Bùi Thị Thanh Bình
Nguyễn Thị Lan
Oanh
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Uyên
Phùng Thị Hường
Nguyễn Thị Huyền

26/10/2013
20/10/2013
06/10/2013
21/10/2013
17/10/2013
13/10/2013
05/10/2013
05/10/2013
29/10/2013

Vũ Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
Trần Thị Hiền
Đỗ Như Quỳnh
Nguyễn Thị Việt
Dương Kim Giang
Trần Thị Hải Yến
Chu Thị Dung
Trần Thị Thanh

Thôn Nhang
Thôn Nhang
Thôn Đông
Thôn Trung
Thôn Trung
Cáo Đỉnh
Thôn Lộc
Thôn Lộc
Tổng cục II

Thông Trung
Thôn Đông
Thôn Đông
Cáo Đỉnh

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Đỗ Hoàng Trang Lê Đức Minh Phạm An Tân Bách Vũ Tuấn Trường Phạm Trí Dũng Trần Văn Thịnh Đỗ Ngọc Diệp Nguyễn Minh Châu Trần Bảo Nhi Nguyễn Hồng Phúc Đỗ Đức Khoa 09/10/2013 27/10/2013 26/10/2013 10/10/2013 07/10/2013 30/10/2013 09/10/2013 05/10/2013 08/10/2013 15/10/2013 02/10/2013 47 48 49 50 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Trường Giang Lê Trịnh Tuệ Minh Đỗ Xuân Dũng 23/10/2013 24/10/2013 31/10/2013 24/10/2013 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Tô Hoàng Nam Đỗ Nguyệt Ánh Nguyễn Ngọc Diệp Chi Phạm Bảo Long Nguyễn Tiến Lộc Phạm Hiếu Bảo Lâm Chu Linh Anh Nguyễn Tùng Lâm Nguyễn Minh Thúy Tống Hà Vy 30/10/2013 04/10/2013 13/10/2013 21/10/2013 12/10/2013 13/10/2013 10/10/2013 28/10/2013 14/10/2013 11/10/2013 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Phạm Khánh Chi Phan Hà Phương Trương Nhật Ánh Hà Khánh An Đỗ Bảo Nam Nguyễn Hà Bảo Linh Đỗ Hoàng Phong Tưởng Thảo Nguyên Nguyễn Lan Hương Lê Minh Tùng Lê Trung Kiên 19/10/2013 21/10/2013 19/10/2013 23/10/2013 07/10/2013 09/10/2013 31/10/2013 29/10/2013 19/10/2013 18/10/2013 20/10/2013 72 73 74 75 Nguyễn Hoàng Quân Ngọc Nhã Uyên Đồng Gia Mỹ Nguyễn Chí Cường 02/10/2013 21/10/2013 11/10/2013 02/10/2013 Phượng Hoàng Hải Yến Nguyễn Thị Hiền An Thanh Huyền Trần Thị Huyền Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Lam Đỗ Linh Nhâm Lê Thị Phượng Nguyễn Thúy Ngà Nguyễn Thị Thanh Huyền Lưu Tố Loan Nguyễn Thị Thơm Trịnh Thị Ân Tưởng Hoàng Quyên Lê Hồng Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Hằng Phạm Xuân Hạnh Mai Thị Hoàn Nguyễn Thị Oanh Trần Bích Hải Đoàn Thị Thắm Đồng Thị Tuyết Phạm Thị Minh Trang Nguyễn Thị Kiên Nguyễn Thị Diệp Phạm Thị Thu Trang Vũ Thị Thủy Nguyễn Thị Hiền Hà Thị Tân Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Thủy Đinh Thị Hoa Phạm Thị Hoàn Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Sáu Trần Thị Ánh Lê Thị Thủy Thôn Nhang Thôn Nhang Thôn Trung Thôn Lộc Thôn Trung Cáo Đỉnh Thôn Nhang Thôn Nhang Thôn Nhang Thôn Trung Thôn Lộc Thôn Đông Thôn Nhang Thôn Trung Thôn Đông Cáo Đỉnh Thôn Đông Thôn Trung Thôn Nhang Thôn Trung Thôn Đông Thôn Trung Thôn Lộc Cáo Đỉnh Thôn Lộc Thôn Trung Tân Xuân Thôn Lộc Thôn Lộc Thôn Lộc Thôn Đông Thôn Trung Thôn Đông Thôn Đông Thôn Nhang Thôn Đông Thôn Trung Cáo Đỉnh Thôn Lộc Thôn Lộc .

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Phạm Quốc Đạt Lê Nguyễn Hoàng Chi Lê Việt Thắng Nguyễn Hoàng Minh Đỗ Minh Sáng Vũ Đình Tuấn Đỗ Ngọc Quang Huy Trần Quang Duy Đỗ Bảo Nam Lương Quang Huy Lương Tiến Hoàng Dương Gia Hưng Phạm Mạnh Nghĩa Nguyễn Kiều Dung Nguyễn Bảo Ngọc Ma Nhật Hoàng Trần Lê Hà Anh Nguyễn Thanh Trúc 10/10/2013 26/10/2013 22/10/2013 24/10/2013 21/10/2013 04/10/2013 20/10/2013 27/10/2013 07/10/2013 25/10/2013 25/10/2013 15/10/2013 02/10/2013 04/10/2013 05/10/2013 02/10/2013 14/10/2013 12/10/2013 94 95 96 Đặng Xuân Tùng Lê Công Quốc Tuấn Chu Ngô Bảo Châu 10/10/2013 27/10/2013 19/10/2013 Mai Thị Tuyết Nguyễn Thị Thắng Đinh Tuyết Phương Trần Thanh Hiền Trần Thanh Thủy Vũ Thị Tâm Trần Thị Lý Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Hiền Hoàng Thị Nhung Hoàng Thị Nhung Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Thục Nguyễn Thị Thanh Vũ Thị Huệ Hà Thị Phấn Lê Thị Thu Hiền Nguyễn Thanh Huyền Đặng Đình Tú Lê Thị Lan Ngô Thị Tiếp Thôn Trung Thôn Đông Thôn Lộc TT G9 Tân Xuân Tân Xuân Thôn Trung Thôn Trung Thôn Lộc TT Thôn Trung TT Thôn Trung Thôn Lộc Thôn Trung Tân Xuân Cáo Đỉnh Trọ Tân Xuân Trọ Thôn Lộc Trọ Thôn Nhang Thôn Lộc Thôn Nhang Thôn Nhang THÁNG 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Nguyễn Tùng Lâm Dương Thị Đức Hạnh Phạm Gia Huy Nguyễn Ngọc Hiếu Đỗ Tuyết Nhi Lê Việt Anh Đỗ Quang Tùng Nguyễn Trường Phúc Trương Bảo Long Lại Trâm Anh Đẳng Bá Gia Phú Phạm Vĩnh Phúc Nguyễn Trường Quang Minh Lã Minh Đức Trịnh Hoàng Ngân Nguyễn Bảo Ngân 05/11/2013 20/11/2013 26/11/2013 13/11/2013 18/11/2013 21/11/2013 10/11/2013 08/11/2013 13/11/2013 23/11/2013 07/11/2013 20/11/2013 21/11/2013 Nguyễn Thanh Nga Phạm Thị Minh Trần Thu Hương Đỗ Thanh Tâm Nguyễn Minh Tuyết Tạ Thị Vinh Đỗ Mai Hoa Vũ Thị Hân Nguyễn Thị Nga Cao Thị Tuyết Đinh Thị Hằng Phạm Thị Phương Nguyễn Hoàng Thái Thôn Trung Cáo Đỉnh Thôn Đông Thôn Lộc Thôn Đông Thôn Trung Thôn Trung Thôn Lộc Tân Xuân Thôn Trung Thôn Lộc Tân Xuân Thôn Trung 16/11/2013 04/11/2013 20/11/2013 Phạm Thị Nga Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Quỳnh Tân Xuân Tân Xuân Tân Xuân .

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Đinh Hà Uyển Nhi Nguyễn Trọng Tường Đào Ngọc Diệu Anh Đỗ Đình Nam Nguyễn Đăng Khoa Hoàng Ngọc Gia Bảo Lý Trần Thảo My Nguyễn Phúc Trúc Linh Đỗ Ngọc Bích Phạm Kiên Long Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Nhật Minh Nguyễn Gia Bảo An Đặng Thùy Linh Phạm Hoài Anh Dương Khánh An Võ Văn Thi Trần Bảo Anh Lê Hà Vy Phạm Bảo An Cao Nguyễn Tuấn Duy Phùng Ngọc Diệp 07/11/2013 27/11/2013 07/11/2013 09/11/2013 23/11/2013 07/11/2013 25/11/2013 15/11/2013 06/11/2013 12/11/2013 23/11/2013 26/11/2013 13/11/2013 06/11/2013 28/11/2013 02/11/2013 25/11/2013 09/11/2013 25/11/2013 28/11/2013 20/11/2013 25/11/2013 39 Nguyễn Ánh Dương 02/11/2013 40 Hoàng Gia Hân 23/11/2013 41 07/11/2013 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Nguyễn Văn Trường Giang Nguyễn Thảo Nguyên Đặng Minh Nghĩa Phạm Phúc Thông Đào Quang Thành Nguyễn Tuấn Anh Đoàn Gia Hân Nguyễn Mạnh Tiến Nguyễn Như Ngọc Nguyễn Thị Trà My Trần Hoàng Đức Minh Nguyễn Đại Quang Lê Công Khải Nguyên Phạm Thị Gia Hân Tạ Sơn Tùng 56 Lê Nguyễn Khánh 09/11/2013 19/11/2013 16/11/2013 30/11/2013 06/11/2013 10/11/2013 04/11/2013 09/11/2013 15/11/2013 04/11/2013 09/11/2013 21/11/2013 08/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 Phạm Thị Huệ Trần Bích Thúy Trịnh Thanh Hà Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thị Diệp Hoàng Thị Anh Đỗ Thị Hảo Phạm Thị Yến Vũ Thị Thùy Dương Nguyễn Mai Hạnh Phạm Nguyệt Yến Ngô Thị Thanh Nga Nguyễn Thu Phương Vũ Thị Liên Trần Thị Oanh Nguyễn Thị Phương Vũ Anh Thư Mai Hồng Nhung Đỗ Thị Minh Vũ Thị Minh Huệ Nguyễn Ánh Trang Hoàng Thị Thu Hằng Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Lý Cáo Đỉnh Thôn Trung Thôn Trung Thôn Nhang Thôn Đông Thôn Lộc Thôn Lộc Thôn Lộc Cáo Đỉnh Thôn Lộc Thôn Đông Thôn Lộc Thôn Trung Thôn Nhang Thôn Trung Cáo Đỉnh Thôn Lộc Thôn Đông Thôn Trung Tân Xuân TT K80 Thôn Lộc Nguyễn Thị Sa Đào Thị Vân Anh Lê Thị Cẩm Hà Đào Thị Bắc Nguyễn Hồng Ngọc Đỗ Thị Vân Anh Chu Thị Thảo Nguyễn Thúy Hà Đỗ Thị Tuyết Hoàng Thị Hải Yến Nguyễn Thị Thu Trần Thị Trang Vũ Thị Hương Phạm Thị Minh Nguyệt Nguyễn Xuân Thôn Lộc Cáo Đỉnh Thôn Nhang Thôn Nhang Thôn Lộc Thôn Trung Cổ Nhuế Thôn Trung Trọ Thôn Trung Trọ thôn Trung Thôn Lộc Trọ thôn Trung Trọ thôn Đông Tân Xuân Cáo Đỉnh Thôn Trung Thôn Đông Thôn Trung .

63 64 65 Long Ngô Thục Uyên Nguyễn Phạm An Na Đỗ Kim Điệp Phạm Minh Hằng Đặng Vy Giang Nguyễn Trần Phương Anh Nguyễn Quỳnh Chi Nguyễn Gia Bình Nguyễn Minh Thư 66 67 68 69 70 Tạ Quang Vinh Đào Ngọc Bảo Trang Hà Minh Khuê Võ Phước Thịnh Nguyễn Hoàng Tùng 57 58 59 60 61 62 14/11/2013 16/11/2013 09/11/2013 14/11/2013 09/11/2013 16/11/2013 22/11/2013 20/11/2013 03/11/2013 09/11/2013 05/11/2013 17/11/2013 25/11/2013 18/11/2013 Quỳnh Ngô Văn Hiếu Phạm Ngọc Anh Đỗ Kim Công Lê Thị Hường Tô Thị Thu Hương Trần Thị Thơm Đặng Hoài Thu Nguyễn Văn Sang Thạc Thị Hương Lan Nguyễn Thị Uyên Đặng Thị Phương Lê Thị Trang Vũ Anh Thư Hoàng Thị Thanh Thôn Lộc Thôn Nhang Thôn Nhang Thôn Lộc Tân Xuân Thôn Lộc Cáo Đỉnh Thôn Lộc Thôn Hội TN TN Tân Xuân Thôn Lộc Thôn Trung THÁNG 12 01 02 03 04 Nguyễn Khánh Vân Nguyễn Trắc Hiếu Dixa Anh Shareep Trịnh Ngọc Phúc 01/12/2013 02/12/2013 05/12/2013 08/12/2013 05 06 07 08 09 Nguyễn Tú Khôi Trần Đăng Nguyên Nguyễn Quốc Tuấn Hoàng Minh Bảo Vũ Khôi Nguyên 18/12/2013 09/12/2013 08/12/2013 05/12/2013 22/12/2013 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nguyễn Gia Bảo Đặng Bảo Quân Nguyễn Thanh Tuấn Lã Chi Mai Vũ Anh Thư Đặng Tường Vy Lưu Tuấn Nghĩa Đỗ Gia Linh Dương Minh Bảo Khánh Nguyễn Thị Hà My 05/12/2013 22/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 18/12/2013 24/12/2013 13/12/2013 25/12/2013 18/12/2013 19 27/12/2013 Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thanh Hải Phạm Kim Ngân Dương Thị Thanh Huyền Đỗ Thu Trang Nguyễn Thị Thoa Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thu Trang Nguyễn Tuyết Nhung Bùi Thị Thắm Hoàng Thu Hà Nguyễn Thị Liên Đỗ Thị Minh Thúy Tạ Thị Tâm Dương Thu Hường Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Thu Yến Nguyễn Thu Trang Cáo Đỉnh Thôn Lộc Thôn Trung Cáo Đỉnh Thôn Nhang Thôn Trung TT K80A Thôn Đông Thôn Trung Cáo Đỉnh Tân Xuân Thôn Đông Thôn Nhang Cáo Đỉnh Cáo Đỉnh Cáo Đỉnh Thôn Trung Cáo Đỉnh Cáo Đỉnh .

20 21 22 23 24 25 Trần Quang Vinh Phạm Bảo An Đỗ Thu Ngân Lưu Thanh Phong Lê Hoàng Mỹ Nguyễn Bảo Nam 19/12/2013 12/12/2013 16/12/2013 17/12/2013 27/12/2013 21/12/2013 26 27 28 29 30 31 Phạm Hiếu Đức Bùi Quang Anh Trần Gia Huy Lê Hữu Minh Đức Đỗ Nguyễn An Nguyên Đỗ Hà My 28/12/2013 24/12/2013 28/12/2013 01/12/2013 04/12/2013 04/12/2013 32 33 34 35 Nguyễn Hà Phương Bùi Đức Quân Nguyễn Tất Đạt Trần Bảo Nam 31/12/2013 27/12/2013 18/12/2013 05/12/2013 36 Đinh Hiếu Phong 20/12/2013 37 38 39 Nguyễn Hải Phong Đỗ Hà My Trịnh Hồng Phúc 27/12/2013 20/12/2013 08/12/2013 40 41 42 Phạm Gia Huy Liên Khánh Duy Nguyễn Đình Tuấn Khang Nguyễn Thành Ngân Đoàn Lê Minh Chi Hoàng Gia Hân Trần Nguyễn Hải Yến Nguyễn Minh Sang NHữ Đình Nguyên Đỗ Trung Kiên Phan Thiên Bảo Phan Hải Cường Tạ Thị Hồng Anh Hoàng Mỹ Tâm Ngô Yến Vy Nguyễn Kim Ngân Nguyễn Thành Bảo Khánh 21/12/2013 01/12/2013 19/12/2013 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 28/12/2013 10/12/2013 31/12/2013 27/12/2013 20/12/2013 04/12/2013 18/12/2013 19/12/2013 19/12/2013 06/12/2013 27/12/2013 07/12/2013 25/12/2013 07/12/2013 Nông Thu Trang Phạm Thị Tâm Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Ánh Ngọc Lê Thị Thu Phương Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Thanh Sơn Đỗ Thanh Xuân Hoàng Thị Hiệp Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Thanh Huyền Dương Thị Vân Anh Dương Thu Hà Luyến Nguyễn Thị Thu Dung Nguyễn Thị Thanh Hoa Lương Thị Lợi Phạm Thị Hà Dương Thị Thanh Tuyền Vũ Thị Thúy Trương Thị Thúy Nguyễn Thị Hoàn Tổng cục II Tân Xuân Thôn Lộc Thôn Lộc Cáo Đỉnh Thôn Đông Nguyễn Thị Hường Lê Thị Hương Vũ Thị Thùy Anh Nguyễn Thị Phương Hà Thị Hoa Lê Thị Diệu Hiền Đặng Vân Hài Dương Thị Hường Dương Thị Hường Phạm Thị Thường Lê Thị Thu Phương Nguyễn Thị Quý Lương Thị Huệ Nguyễn Nguyệt Hường Thôn Lộc Cáo Đỉnh Thôn Lộc TT TT Thôn Trung Thôn Đông Cổ Nhuế Cổ Nhuế Thôn Trung Cáo Đỉnh Cáo Đỉnh Thôn Trung Thôn Nhang Thôn Đông Thôn Nhang Thôn Trung Cáo Đỉnh Thôn Trung Thôn Trung Cáo Đỉnh Cáo Đỉnh Tân Xuân Tân Xuân Thôn Nhang Tân Xuân Trọ thôn Đông Cáo Đỉnh Thôn Trung Thôn Trung Thôn Trung .