You are on page 1of 1

politica Orange România

pentru mediu, sănătate şi securitate
ocupaţională
La Orange credem în dezvoltarea responsabilă a companiei, într-o strategie pentru dezvoltare ce
respectă mediul, comunitatea, angajaţii, partenerii de afaceri şi acţionarii.
De aceea, am creat un sistem de management integrat pentru mediu, sănătate şi securitate
ocupaţională, pentru a gestiona impactul asupra mediului şi riscurile asociate activităţilor,
produselor şi serviciilor noastre sistem bazat pe standardele !"O #$%%#&'%%$ şi O(")"
#*%%#&'%%+,. -entru aceste domenii, susţinem consecvent conformarea cu reglementările legale
aplicabile şi cu standardele grupului din care facem parte.
.mbunătăţim constant performanţele acestui sistem şi stabilim obiective specifice cu scopul de a
demonstra preocuparea noastră pentru prevenirea poluării, a accidentelor şi bolilor profesionale
prin&
 managementul eficient al resurselor
 managementul durabil al deşeurilor
 creşterea conştientizării asupra aspectelor de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională în
r/ndul angajaţilor şi furnizorilor noştri
.n cadrul organizaţiei am stabilit roluri, responsabilităţi şi autorităţi pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat.