You are on page 1of 48

Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare

TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
"N#!ES#TATEA $N#C%LAE T#T"LESC"&
FAC"LTATEA 'E (T##N)E EC%N%M#CE
P%*AM"L 'E ST"'##: F#NANTE P"BL#CE S# P%L#T#C# F#SCALE NAT#%NALE S#
C%M"N#TAE
L"CAE 'E '#SETA)#E
'#SC#PL#NA P%L#T#C# F#NANC#AE P"BL#CE
TEMA ELAB%AEA B"*ETEL% L%CALE+ ST"'#" 'E
CA, M"N#C#P#"L AMN#C" !ALCEA
Coordonator ştiinţific
conf. univ. dr. Emilia Stoica
Masterand
Mircea Victor Catalin
Bucureşti
2014
1
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
C"P#NS"L L"C-## 'E '#SETA)#E

#ntroducere.................++++.++.++/
Sectiunea 0 No1iuni generale despre buget......++.++2
0+0 'e3ini1ie Buget.............++..2
0+4 Conceptul de Buget.......+++++++++++++++++++++++5
0+/ Sistemul Bugetar in om6nia .......++.++7
0+2 Principii si eguli Bugetare.......++++++.++8
Sectiunea 4 Bugetele Locale..............+04
4+0+ Considera1ii pri9ind autonomia locala+++++++++++++++++++04
4+4 Elaborarea si Aprobarea Bugetelor Locale.+++.+++0:
4+/ !eniturile Bugetului Local.........+.+4;
4+/+0 Fundamentarea !eniturilor <n Procesul Elabor=rii Bugetului
Local ...........++...........++++45
4+2 C>eltuielile Bugetului Local.........++++4?
4+2+0 Fundamentarea C>eltuielilor in Procesul Elabor=rii Bugetului
Local......................./2

Sectiunea / Elaborarea Bugetelor Locale al Municipiului amnicu !alcea
.................++.....++.+./8
/+0 Municipiul amnicu !alcea Prezentare
*enerala .....................+/8
/+4 Fundamentarea Bugetelor Locale Municipiul amnicu !alcea
4;0/ @ 4;02 ..................+20
/+4+0 !enituri.................++24
/+4+4 C>eltuieli+.................22
Concluzii Ai Propuneri++................+27
Bibliogra3ie .....................+28
2
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
# N T % ' " C E E
Dup 1!!0 "n #om$nia s%a instituit un re&im modern al 'u&etelor locale(
corespun)tor conceptelor aplicate statelor europene occidentale( consacrat prin dispo)iţii
referitoare la aceste 'u&ete cuprinse at$t "n *e&ea finanţelor pu'lice( "n *e&ea finanţelor
pu'lice locale şi "n *e&ea administraţiei pu'lice locale.
*e&ea administraţiei pu'lice locale prevede autonomia local ca prim principiu al
"ntre&ii administraţii( statu$nd competenţa consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor( ca şi a
consiliilor +udeţene de a apro'a 'u&etele anuale ale fiecreia dintre aceste unitţi
adinistrativ% teritoriale( precum şi de a institui impo)ite şi ta,e locale.
-utonomia local real nu poate funcţiona cu re)ultate 'une fr asi&urarea
resurselor financiare necesare autoritţilor administrative( instituţiilor şi serviciilor de interes
local. -semenea resurse tre'uie s fie "ntr% o proporţie corespun)toare competenţelor şi
responsa'ilitţilor care le sunt conferite prin le&e unitţilor administraţiei pu'lice locale.
Din aceste motive pro'lema creşterii veniturilor tre'uie s constituie o preocupare
permanent a consiliilor locale. -doptarea unor msuri 'ine fundamentate "n acest domeniu
nu se poate face fr o anali) a modului de reali)are a veniturilor pe perioad determinat
de timp. .ntre veniturile şi c/eltuielile autoritţilor administrative tre'uie s fie o corelare
perfect( "n sensul c dimensionarea c/eltuielilor este determinat de nivelul veniturilor
reali)ate.
0re)enta lucrare are ca principal o'iectiv efectuarea unui studiu analitic privind
ela'orarea 'u&etelor locale.
1n acest conte,t lucrarea se refera la rolul si importanta 'u&etului local in crearea de
fonduri necesare finantarii investitiilor pu'lice( la modul de reali)are a pro&ramului de investitii
pu'lice( precum si a ela'orarii si fundamentarii proiectului de 'u&et.
*ucrarea este structurata pe trei capitole.
Capitolul 1 2 se refera la conţinutul( sfera şi structura 'u&etului naţional si principiile
'u&etare.
Capitolul 11 2 se refera la caracteristicile 'u&etului local( fundamentarea( ela'orarea si
apro'area 'u&etelor locale.
Capitolul 111 2 anali)ea) proiectele de 'u&et ale veniturilor şi c/eltuielilor municipiului
#amnicu Valcea "n perioada 2013%2014.
3
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
#+ N%)#"N# *ENEALE 'ESPE B"*ET
0+0+ 'e3ini1ie buget
4ermenul de 'u&et "şi are ori&inea "n lim'a latin unde % 'ul&o % "nseamn o pun& sau un sac
cu 'ani .-nticul 'ul&a se folosea la romani cu sensul de sac din piele pe care patricienii "l purtau la
'raţ.
.n france) cuv$ntul % 'ud&et % provine din vec/iul 'ou&ette sau petite 'ou&e care avea "n
Evul Mediu semnificaţia de sac sau cufr( lad "n care cltorul "şi transporta mrfurile sau efectele
personale.
Cuv$ntul este pre)ent şi "n lim'a en&le) unde % 'ud&et % a primit sensul de pun&( apoi de
map din piele( "n care erau introduse şi pre)entate 0arlamentului documentele referitoare la
veniturile şi c/eltuielile statului.
5oţiunea de 'u&et ptrunde mult mai t$r)iu dec$t aceea de finanţe şi anume la "nceputurile
capitalismului c$nd 'ur&/e)ia( nemulţumit de privile&iile fiscale ale no'ililor şi ale clerului(
precum şi de a'u)urile şi risipa sv$rşit de domnitor( "ncearc s fac ordine "n finanţele pu'lice(
pretin)$nd monar/ului s pre)inte anual 0arlamentului lista veniturilor şi c/eltuielilor statului "n
vederea autori)rii acestora de ctre forul le&islativ al ţrii. 6n astfel de document este "nfţişat
pentru prima dat 0arlamentului "n -n&lia "nc la "nceputul secolului al 7111%lea. .n lim'a+ul oficial
termenul se introduce mult mai t$r)iu( a'ia dup revoluţia france)( primind totodat sens +uridic şi
sens financiar. .n ţrile rom$ne( cu o astfel de semnificaţie e,presia apare( pentru prima data "n
#e&ulamentele 8r&anice. Bugetul statului este astfel definit ca un act, un document, o listă a
veniturilor şi cheltuielilor statului prevăzute şi autorizate a se realiza într-o anumită perioadă de
timp, de obicei un an, cu aprobarea Parlamentului.
1
Sensul +uridic este consacrat apoi "n le&islaţia statelor europene prin le&ile privind conta'ilitatea
pu'lic . -stfel( *e&ea Conta'ilitţii pu'lice din 194: din Bel&ia definea 'u&etul ca fiind veniturile
şi c/eltuielile pu'lice de efectuat pentru servicii "n fiecare e,erciţiu.
Decretul privind conta'ilitatea pu'lic din 19:4 din ;ranţa definea 'u&etul ca fiind actul
prin care sunt pre)entate şi autori)ate veniturile şi c/eltuielile anuale ale statului şi ale altor servicii
pe care le supune aceloraşi re&uli. -ceeaşi semnificaţie se re&seşte şi "n le&ile adoptate "n 19<0 "n
1talia şi "n 19!0 "n #usia.
1
Constantin 1 4ulai( Finanele publice şi fiscalitatea, Casa Crţii de =tiinţ( Clu+%5apoca( 2003( p. 109
4
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
.n #om$nia( *e&ea conta'ilitţii pu'lice din 19:4 prevedea c toate veniturile şi c/eltuielile
neaprate spre "ndeplinirea ose'itelor serviciuri( aşe)ate conform le&ilor( tre'uiesc autori)ate pentru
fiecare an de o le&e anuala de finanţe si formea) 'u&etul &eneral al statului.
;iind un document ce necesit o autori)are preala'il a puterii le&islative( 'u&etul de stat are
un caracter o'li&atoriu. .ncasarea veniturilor şi efectuarea c/eltuielilor pu'lice nu sunt posi'ile
dec$t dac 'u&etul de stat a devenit le&e prin apro'area lui de ctre 0arlamentul ţrii.
2
Bu&etul statului( aidoma finanţelor clasice( a servit "n perioada capitalismului li'eral statul
consumator. 1ntervenţia statului se limita la "ncura+area de)voltrii industriei auto/tone prin
facilitţile fiscale şi unele su'venţii directe şi la prote+area acesteia de concurenţa strin prin tarife
vamale protecţioniste. .n economia modern rolul redistri'uitor al statului creşte( iar principalul
instrument de intervenţie al acestuia "n economie "l repre)int 'u&etul statului.Ca urmare( acesta
"ncetea) s repre)inte o simpla reflectare a veniturilor si c/eltuielilor statului "ntr%un document cu
o pronunţat semnificaţie +uridic. El devine un document previ)ional şi un instrument activ "n
promovarea politicii economice a statului ( un adevrat( plan de acţiune "n domeniul finanţelor
pu'lice.
Drept urmare 'u&etul statului "n forma sa clasic este inte&rat "n 'u&etul economic sau
'u&etul economiei naţionale( iar ec/ili'rul 'u&etar este su'ordonat mai mult nevoii de asi&urare a
ec/ili'rului economic. Bu&etul economiei naţionale repre)int un document cu o sfer mult mai
cuprin)toare( el prefi&ur$nd evoluţia economiei "n ansam'lul ei( cu estimarea &lo'ala a tuturor
resurselor naţiunii şi a tuturor c/eltuielilor finanţate prin an&a+area acestor sume. Mai mult c/iar( el
ofer o ima&ine de ansam'lu asupra strii şi evoluţiei viitoare a economiei( cu posi'ilitţile ei de a%
şi asi&ura ec/ili'rul.
Spre deose'ire de 'u&et ca document financiar care( fiind supus apro'rii 0arlamentului(
do'$ndeşte forţa +uridic şi caracter o'li&atoriu( 'u&etul economic este mai de&ra' o declaraţie de
intenţii pre)entat 0arlamentului de şeful e,ecutivului( atunci c$nd pre)int raportul su anual
asupra strii naţiunii şi proiectul 'u&etului de stat pentru anul urmtor.
Deşi 'u&etul economic este u)ual "n ma+oritatea ţrilor el nu "nlocuieşte( ci include "n
structura sa 'u&etul statului ca document financiar. -cesta continu s rm$n sin&urul document
supus apro'rii 0arlamentului av$nd putere +uridic şi caracter o'li&atoriu pentru e,ecutiv.
.n doctrina france) de specialitate s%a remarcat şi susţinut c 'u&etul statului tre'uie
considerat( "n acelaşi timp>
• un document politic, deoarece el are incidenţ asupra re&imului politic şi asupra politicii
re&imului "n orice stat modern?
2
Dan *a)r( !conomie publică. Finane şi bugete publice,p."
@
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
• un document #uridic, av$nd "n vedere natura sa le&islativa% cu consecinţa impunerii
o'li&atorii a prevederilor sale% dar şi previ)ional?
• un document financiar, datorit caracterului evolutiv al veniturilor şi caracterului limitat al
c/eltuielilor.
3
0+4 + Conceptul de Buget
.n privinţa 'u&etului ca document financiar( denumirea consacrat de buget de stat nu a fost
cu totul a'andonat nici "n alte ţri şi nici "n #om$nia( deşi la noi *e&ea finanţelor pu'lice
nr.10A1!!1 introducea e,presia de buget naional public.
-cesta include "n sfera sa> bugetul administraiei centrale de stat, bugetele locale si bugetul
asigurărilor sociale de stat. 6neori acestora li se adau& şi fondurile speciale aprute printr%o
insistent şi ampl acţiune de de'u&etare( cu toate c acestea se administrea) distinct. -lteori( c$nd
se vor'eşte despre deficitul 'u&etar se foloseşte e,presia de bugetul general consolidat al statului,
calculul fc$ndu%se la nivelul tuturor fondurilor administrate centrali)at de ctre stat.
*e&ea finanţelor pu'lice nr.<2A1!!: preci)a c resursele financiare pu'lice se constituie şi se
&estionea) printr%un sistem unitar de 'u&ete( şi anume> bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele
altor instituii publice cu caracter autonom.
*e&ea a finanţelor pu'lice nr.@00A2002 mai adau& la acestea> 'u&etele instituţiilor pu'lice
finanţate inte&ral sau parţial din 'u&etul de stat( 'u&etul asi&urrilor sociale de stat si 'u&etele
fondurilor speciale( dup ca)? 'u&etele instituţiilor pu'lice finanţate inte&ral din venituri proprii?
'u&etul fondurilor provenite din credite e,terne contractate sau &arantate de stat şi ale cror
ram'ursare( do'$n)i şi alte costuri se asi&ur din fonduri pu'lice? 'u&etul fondurilor e,terne
neram'ursa'ile.
#esursele şi c/eltuielile reflectate "n aceste 'u&ete( cumulate la nivel naţional( alctuiesc
resursele pu'lice totale( respectiv c/eltuielile pu'lice totale( care( dup consolidare( prin eliminarea
transferurilor dintre 'u&etele respective( vor evidenţia dimensiunile efortului financiar pu'lic pe
anul respectiv( starea de ec/ili'ru sau de)ec/ili'ru( dup ca).
.n ultimii ani( 'u&etul asi&urrilor sociale de stat se adopt de ctre 0arlament printr%o le&e
distinct( el cuprin)$nd veniturile( c/eltuielile şi soldul dintre ele "nscrise "n fondul asi&urrilor
sociale de stat( "n fondul de pensii pentru a&ricultori( "n fondul pentru pensia suplimentar şi "n
fondul de şoma+.
3
Mircea =tefan Minea( $reptul finanelor publice, Editura -ccent( 1!!!( p. 44
:
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
0+/+ Sistemul bugetar in om=nia
0rocurarea veniturilor 'u&etare( reparti)area şi c/eltuirea acestora se reali)ea) "ntr%un
anumit cadru or&ani)atoric denumit sistemul bugetar.
%
Structura sistemului 'u&etar este condiţionat de structura or&ani)atoric a statului.
.n statele federale e,ist un sistem 'u&etar "n trei trepte> 'u&etul federal( 'u&etele statelor
mem're ale federaţiei( 'u&etele locale ale unitarilor administrativ% teritoriale.
.n ca)ul statelor unitare e,ist un sistem 'u&etar "n doua trepte> 'u&etul administraţiei
centrale de stat si 'u&etele locale ale unitarilor administrativ%teritoriale.
.n ţara noastr( corespun)tor structurii unitţilor administrativ%teritoriale cu personalitate +uridica
avem>
 'u&etul comunei?
 'u&etul oraşului?
 'u&etul municipiului?
 'u&etul +udeţului?
 'u&etul municipiului Bucureşti.
#eali)area veniturilor şi c/eltuielilor "ntre veri&ile sistemului 'u&etar depinde de delimitarea
atri'uţiilor "ntre or&anele centrale şi cele locale. De re&ul( veniturile cele mai "nsemnate şi
principalele cate&orii de c/eltuieli aparţin 'u&etului central( "n 'u&etele locale fi&ur$nd venituri si
c/eltuieli de natur secundar.
4
Constantin 1 4ulai( op. cit.p 113
<
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
1.4. Principii si eguli Bugetare
.n aplicarea normelor dreptului 'u&etar sau( cu alte cuvinte( "n procedura privind ela'orarea(
apro'area( e,ecutarea şi "nc/eierea 'u&etului de stat( este necesar a fi avute "n vedere anumite
principii care +alonea) "n plan &eneral desfşurarea "n mod unitar şi corect a activitţilor pe care
aceast procedur le presupune.
.n lucrrile de specialitate "nt$lnim preri diferite privind numrul principiilor 'u&etare.
Dup unii autori principiile 'u&etare sunt> anualitatea, unitatea, universalitatea, echilibrarea si
realitatea bugetului de stat.
&
Potrivit unei alte opinii principiile sunt în parte diferit prezentate' universalitate, unitate,
neafectarea veniturilor, specializarea, echilibrul si publicitatea sau principiul universalităii,
unităii, anualităii, anteriorităii, neafectării veniturilor, specializării, realităii, publicităii,
echilibrului, unităii monetare.
(
.n *e&ea nr.@00A2002 privind finanţele pu'lice sunt prev)ute urmtoarele principii
'u&etare> principiul universalitţii( principiul pu'licitţii( principiul unitţii( principiul anualitţii(
principiul speciali)rii 'u&etare( principiul unitţii monetare.
8rdonanţa de 6r&ent a Buvernului nr.4@A2003 privind finanţele pu'lice locale prevede "n plus faţ
de *e&ea finanţelor pu'lice principiul echilibrului.
Vom pre)enta pe scurt principiile 'u&etare cuprinse "n cele doua re&lementri le&ale>
0+ Principiul universalităţii bugetului
- potrivit cruia "n 'u&et se cuprind "n e,tenso toate veniturile şi c/eltuielile statului din fiecare
e,erciţiu financiar.
.n art.9 din *e&ea finanţelor pu'lice se preci)ea) "n le&tur cu acest principiu CVeniturile şi
c/eltuielile se includ "n 'u&et "n totalitate( "n sume 'rute. Veniturile 'u&etare nu pot fi afectate
direct unei c/eltuieli 'u&etare anume( cu e,cepţia donaţiilor şi sponsori)rilor( care au
sta'ilite destinaţii distincteD.
0entru 'u&etele locale acest principiu presupune cuprinderea "n 'u&et at$t a veniturilor c$t şi a
c/eltuielilor "n sume 'rute şi neafectarea veniturilor direct de ctre c/eltuieli .
@
Mircea =tefan Minea( $reptul finantelor publice ( Editura .-ccent( 1!!!( p. 4@
:
Dan *a)r(op.cit.p.13
9
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
4+ Principiul unităţii bugetului
- este principiul "n temeiul cruia se impune ela'orarea "n fiecare an a unui 'u&et unic( "n care s
fie "nscrise toate veniturile şi toate c/eltuielile pu'lice ale statului.
#eali)$ndu%se potrivit acestor cerinţe( 'u&etul reflect din punct de vedere financiar starea reala
a situaţiei financiare a ţrii( iar su' aspect politic( prin controlul pe care "l e,ercit asupra 'u&etului(
parlamentul poate avea o vedere de ansam'lu asupra c/eltuielilor pu'lice ale statului.
<
Legea 3inan1elor publice pre9ede la art+0; alin+B0C:
CVeniturile si c/eltuielile 'u&etare se "nscriu "ntr%un sin&ur document( pentru a se asi&ura
utili)area eficient şi monitori)area fondurilor pu'liceC
Deşi pre)int numeroase avanta+e( "n ultimul timp "n multe state s%a renunţat la aplicarea
acestui principiu. =i "n ţara noastr principiul unitţii nu mai este respectat "ntocmai( "nre&istr$ndu%
se urmtoarele e,cepţii>
• 'u&etele ane,e?
• 'u&etele autonome?
• 'u&etele e,traordinare?
• conturile speciale de tre)orerie?
• ta,ele parafiscale.
*a nivelul 'u&etelor locale respectarea acestui principiu ne permite s o'servam dac 'u&etul
este ec/ili'rat şi ofer o cunoaştere e,act a volumului de responsa'ilitţi şi de resurse ale
colectivitţii.
/+ Principiul anualitătii bugetului
-este acela care impune reali)area unui 'u&et "n care s se re&seasc "nscrise cifrele de
venituri şi de c/eltuieli corespun)toare unei perioade de timp de un an.
*e&ea finanţelor pu'lice preci)ea) referitor la acest principiu "n art.11>
CE 1 F Veniturile şi c/eltuielile 'u&etare sunt apro'ate prin le&e pe o perioada de un an( care
corespunde e,erciţiului 'u&etar.
E 2 F 4oate operaţiunile de "ncasri şi plţi efectuate "n cursul unui an 'u&etar "n contul unui 'u&et
aparţin e,erciţiului corespun)tor de e,ecuţie a 'u&etului respectivC.
-ceasta "nseamn necesitatea ela'orrii fiecrui 'u&et pentru o perioad de timp limitat la un an
.0erioada de un an este apreciat ca fiind cea mai corespun)toare at$t din punct de vedere te/nico%
financiar( c$t şi din acela al apro'rii 'u&etului de ctre puterea le&islativ.
<
Mircea =tefan Minea( op.cit.p4:
!
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
-cest principiu a aprut mai "nt$i la nivelul 'u&etului statului ( iar apoi ( a fost transpus
colectivitţilor locale. -cest principiu relev un triplu aspect >
 "n fiecare an colectivitţile locale tre'uie s sta'ileasc un 'u&et ?
 'u&etul tre'uie s conţin previ)iuni pe ma,imum un an ?
 'u&etul tre'uie e,ecutat "n anul pentru care a fost votat( autori)area pe care o d
av$nd o validitate limitat "n timp.
9

2. Principiul specializării bugetare
% aplicarea acestui principiu presupune "nscrierea "n 'u&etele anuale de stat a veniturilor 'u&etare
pe cate&orii sta'ilite "n raport de specificul surselor şi a c/eltuielilor pe cate&orii care e,prim
concludent destinaţia lor reala.
0otrivit art.12 din *e&ea finanţelor pu'lice CVeniturile şi c/eltuielile 'u&etare se "nscriu şi se
apro' "n 'u&et pe surse de provenienţ şi( respectiv( pe cate&orii de c/eltuieli( &rupate dup natura
lor economic şi destinaţia acestora( potrivit clasificaţiei 'u&etareC.
:+ Principiul unităţii monetare
% conform acestui principiu toate operaţiunile 'u&etare se e,prim "n moneda naţional.
5+ Principiul publicităţii
.*e&ea finanţelor pu'lice prevede la art.!>
CSistemul 'u&etar este desc/is şi transparent( acestea reali)$ndu%se prin>
a F de)'aterea pu'lica a proiectelor de 'u&et( cu prile+ul apro'rii acestora?
' F de)'aterea pu'lic a conturilor &enerale anuale de e,ecuţie a 'u&etelor( cu prile+ul
apro'rii acestora?
c F pu'licarea "n Monitorul 8ficial al #om$niei( 0artea 1( a actelor normative de apro'are a
'u&etelor şi conturilor anuale de e,ecuţie a acestora?
d F mi+loacele de informare "n masa( pentru difu)area informaţiilor asupra conţinutului
'u&etului( e,cept$nd informaţiile şi documentele nepu'lica'ile( prev)ute de le&eC.
0u'licarea este necesar deoarece cetţenii ţrii "n calitatea lor de contri'ua'ili au dreptul s
ştie c$t de mare este povara fiscal şi c$t de mult 'eneficia) de pe urma activitţii statului.
0e de alta parte( informaţiile sunt necesare şi cercurilor de afaceri strine care se pot edifica de la
sursa "n privinţa strii de sntate a economiei şi finanţelor ţrii
9
Dan 4udor *a)r( op. cit. p. 4@
10
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
Pentru bugetul local principiul publicit=1ii se realizeaz= prin
 pu'licarea 'u&etului local şi a contului anual de e,ecuţie a acestuia "n presa
local sau afişarea la sediul autoritţii administraţiei pu'lice locale ?
 de)'aterea pu'lic a proiectului de 'u&et local( cu prile+ul apro'rii ?
 pre)entarea contului anual de e,ecuţie a 'u&etului local "n şedinţ pu'lic.
7+ Principiul echilibrului
% este considerat ca un principiu clasic care a suferit "n timp multe alterri.
.n condiţiile evoluţiei li'era % capitaliste a economiilor naţionale din statele moderne
industriali)ate care( datorit disponi'ilitţilor de capitaluri( ofer statului posi'ilitatea de a o'ţine
constant "mprumuturi interne pentru acoperirea deficitelor 'u&etare( doctrina finanţelor pu'lice a
reevaluat deficitul 'u&etar de stat( renunţ$nd la u)anţa tradiţional a ec/ili'rrii in fiecare an a
veniturilor şi c/eltuielilor 'u&etului de stat( folosind deficitele 'u&etare ca mi+loc de influenţare a
de)voltrii economice prin "ntre'uinţarea de ctre stat a unei importante prţi a capitalurilor
disponi'ile pe piaţa intern.
0rincipiul ec/ili'rului 'u&etar nu are aceeaşi semnificaţie pentru 'u&etul statului şi 'u&etul
local > pentru 'u&etul statului este un principiu de &estiune nefiind o'li&atoriu( pe c$nd pentru
'u&etul local este vor'a de o o'li&aţie +uridic.
11
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
##+ B"*ETELE L%CALE
4+ 0+ Considera1ii pri9ind autonomia local=
8rice stat modern asi&ur cile( mi+loacele şi acţiunile prin care se permite cetţeanului
participarea la luarea deci)iilor şi &estionarea tre'urilor care privesc colectivitatea şi care "şi
desfşoar munca şi viaţa. -utoritţile administraţiilor de stat centrale şi locale( alese democratic "şi
"mpart competenţele şi responsa'ilitţile( "ntre ele( pe 'a)a unor principii( consacrate şi mereu
perfecti'ile( care conver& constant spre autonomia local a colectivitţilor teritorial 2 administrative
delimitate "n fiecare ţar.
-utonomia local real nu poate funcţiona cu re)ultate 'une fr asi&urarea resurselor
financiare necesare autoritţilor administrative( instituţiilor şi serviciilor de interes local. -semenea
resurse tre'uie s fie "ntr2o proporţie corespun)toare competenţelor şi responsa'ilitţilor care sunt
conferite( prin le&e( unitţilor administraţiei pu'lice locale. -ltfel( toate principiile administraţiei
locale n % ar avea aplica'ilitatea despre care se vor'eşte.
;inanţele pu'lice locale &rupea) toate procedeele de constituire şi "ntre'uinţare a fondurilor
'neşti de interes local prin intermediul instrumentelor şi componentelor sistemului 'u&etului
pu'lic naţional care include şi pe cele specifice autoritţilor locale( instituţiilor şi serviciilor de
interes local. Cele mai importante instrumente le repre)int 'u&etele locale.
.nsemntatea 'u&etelor unitţilor administrativ % teritoriale este apreciat mai mult "n statele
unitare deoarece "n aceste state( "ntre 'u&etul de stat şi 'u&etele locale nu se interpune cate&oria
'u&etelor state mem're ale federaţiilor statale. Situaţia 'u&etelor locale rm$ne condiţionat "n toate
statele contemporane de concepţiile de conducere şi administraţie centrali)at ori descentrali)at şi
de modul "n care sunt aplicate aceste concepţii "n statele cu re&im politic totalitar şi dictatorial.
.n statele cu re&im democrat parlamentar( "n am'ianţa pluralismului politic şi al separaţiei
puterilor le&islativ( e,ecutiv şi +udectoreasc( unitţilor administrativ 2 teritoriale li se acord
autonomia necesar capacitţii de acţiune "n interes pu'lic. -ceast autonomie este de natur
administrativ( condiţionat de e,istenţa or&anelor de conducere cu atri'uţii deli'erative alese de
ctre cetţeni( de recunoaşterea calitţii de persoane +uridice şi de dreptul de a avea 'u&et propriu cu
venituri şi c/eltuieli decise de conducerile lor repre)entative.
?
!
1oan Bli&a( $rept financiar( Editura -r&onaut( CGu+%5apoca( 1!!:(.p.24:
12
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
#e&imul politic democratic parlamentar instaurat "n #om$nia dup 1!9! a "nlturat
conducerea centrali)at şi or&ani)area socialist a finanţelor locale 'a)at pe inte&rarea 'u&etelor
locale "n 'u&etul statului şi a instituit un re&im +uridic modern al 'u&etelor locale corespun)tor
conceptelor aplicate "n statele europene occidentale. -cest re&im a fost consacrat prin dispo)iţiile
referitoare la aceste 'u&ete cuprinse at$t "n *e&ea finanţelor pu'lice nr. <2A1!!: c$t şi "n *e&ea
administraţiei pu'lice locale nr. :1A1!!1.
Din aceste prime re&lementri care marc/ea) "nceputul descentrali)rii administrative şi
financiare redau c$teva prevederi care au o importanţ /otr$toare >
 fiecare comun( oraş( municipiu( sector al municipiului Bucureşti( respectiv
municipiul Bucureşti "ntocmeşte 'u&et propriu "n condiţii de autonomie?
 se prevede autonomia local ca prim principiu al "ntre&ii administraţii( statu$nd
competenţa consiliilor locale( ale comunelor şi oraşelor ca şi a consiliilor +udeţene de a
adopta 'u&etele anuale ale fiecruia dintre aceste unitţi administrativ 2 teritoriale(
precum şi de a sta'ili impo)itele( ta,ele( celelalte venituri şi eventual "mprumuturile
necesare e,ecutrii acestor 'u&ete
0;
Ela'orarea şi adoptarea 'u&etelor locale "n condiţiile de autonomie financiar &arantea)
individualitatea fiecrui 'u&et local "n ansam'lul 'u&etelor tuturor comunelor( oraşelor şi +udeţelor.
-ceast individualitate concord "n faptul c H "n relaţiile dintre or&anele administraţiei pu'lice
locale nu e,ist raporturi de su'ordonare DEve)i art. 9 din *e&ea -dministraţiei pu'lice locale nr.
:!A1!!:F ( fiecare consiliu +udeţean( orşenesc sau comunal este autonom av$nd şi 'u&et propriu
autonom faţ de celelalte 'u&ete locale( ceea ce "nseamn c nici "ntre 'u&etele locale nu e,ist
relaţii de su'ordonare
Dintre competenţele autoritţilor administraţiei pu'lice locale "n domeniul finanţelor pu'lice
locale pre)int pe scurt >ela'orarea şi apro'area "n condiţii de ec/ili'ru 'u&etar a 'u&etului local ?
sta'ilirea( constatarea( controlul( urmrirea şi "ncasarea impo)itelor şi ta,elor locale( precum şi a
altor venituri ? urmrirea şi raportarea e,ecuţiei 'u&etelor locale( precum şi rectificarea acestora( pe
parcursul anului 'u&etar ?sta'ilirea şi urmrirea modului de prestare a serviciilor pu'lice de interes
local ? administrarea eficient a 'unurilor din proprietatea pu'lic şi privat a unitţii administrativ%
teritoriale ? contractarea direct de "mprumuturi interne şi e,terne( pe termen scurt( mediu şi lun& şi
urmrirea ac/itrii la scadent a o'li&aţiilor ? &arantarea de "mprumuturi interne şi e,terne pe
termen scurt( mediu şi lun& şi urmrirea ac/itrii( la scadent a o'li&aţiilor de plat ? administrarea
fondurilor pu'lice locale pe parcursul e,ecuţiei 'u&etare "n condiţii de eficienţ ? sta'ilirea
opţiunilor şi a prioritţilor "n apro'area şi "n efectuarea c/eltuielilor pu'lice locale ? ela'orarea(
10
art. @2( alin.2(3 din *e&ea finanţelor pu'lice nr <2 A 1!!:
13
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
apro'area( modificarea şi urmrirea reali)rii pro&ramelor de de)voltare "n perspectiv a unitţilor
administrativ%teritoriale ca 'a) a &estionrii 'u&etelor locale.
14
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
4+4+ Elaborarea si aprobarea bugetelor locale

Elaborarea proiectelor de buget
Ela'orarea proiectelor de 'u&et se efectuea) la nivelul fiecrei unitţi administrativ
teritoriale E oraş( comun( municipiu( +udeţ F cu spri+inul or&anelor financiare de specialitate.
0roiectele de 'u&et se ela'orea) pornind de la propunerile proprii ale administraţiei locale şi ale
instituţiilor pu'lice finanţate din 'u&etele locale.
0rocedura ela'orrii( apro'rii şi e,ecutrii 'u&etelor locale are la 'a) principiul
autonomiei locale prev)ut at$t "n *e&ea finanţelor pu'lice locale c$t şi "n *e&ea administraţiei
pu'lice locale.
Metodolo&ia ela'orrii şi e,ecuţiei 'u&etelor locale este sta'ilit de Ministerul ;inanţelor(
ca şi "n ca)ul 'u&etului de stat.
0roiectele de 'u&et se de)'at de ctre or&anele locale( respectiv Consiliul Iudeţean( care au
competenţa sta'ilirii şi modificrii ta,elor "n limitele prev)ute de le&e
11
.
.n situaţia "n care pentru ec/ili'rarea 'u&etelor locale sunt necesare transferuri din 'u&etul
administraţiei centrale( definitivarea proiectelor de 'u&et se face dup discutarea acestora cu
repre)entanţii Ministerului ;inanţelor.
Ela'orarea proiectelor 'u&etelor locale este supus cerinţelor de CdimensionareD a
c/eltuielilor 'u&etare "n funcţie de prioritţile şi necesitţile reale( corelat cu resursele 'u&etare
posi'il de mo'ili)at ale tuturor autoritţilor( serviciilor şi instituţiilor pu'lice din fiecare comun(
oraş şi +udeţ.
Su'ordonat acestor cerinţe( ela'orarea proiectelor de 'u&ete locale "ncepe "n etapele
prev)ute de normele metodolo&ice ale Ministerului ;inanţelor( concomitent pentru fiecare unitate
administrativ teritorial( precum şi pentru fiecare instituţie şi serviciu de interes local( aflate "n
relaţie de finanţare cu 'u&etul localitţii "n care "şi au sediul.
Conform principiului realitţii( datele care se prevd la prţile de venituri şi c/eltuieli sunt
e,presia proceselor economice şi sociale din unitţile administrativ teritoriale.
8rdonatorii principali de credite ai 'u&etelor locale pre)int proiectele de 'u&et( ec/ili'rate(
Direcţiilor &enerale ale finanţelor pu'lice şi controlului financiar de stat( p$n la data de 1@ mai a
fiecrui an( urm$nd ca acestea s depun la Ministerul ;inanţelor proiectele 'u&etelor locale pe
ansam'lul +udeţului( respectiv al municipiului Bucureşti( cel mai t$r)iu p$n la data de 1 iunie a
fiecrui an.
11
4atiana Moşteanu( CBu&et şi tere)orerie pu'licD( Editura Didactic şi 0eda&o&ic( Bucureşti( 1!!<( pa&. 14:.
1@
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
8dat cu proiectul anual al 'u&etului local( ordonatorii principali de credite ela'orea) şi
pre)int o pro&no) a acestuia pe urmtorii trei ani( precum şi pro&ramul de investiţii pu'lice(
detaliat pe o'iective şi pe anii de e,ecuţie.
Ministerul ;inanţelor e,aminea) propunerile de sume defalcate din unele venituri ale
'u&etului de stat şi de transferuri cu destinaţie special din proiectele 'u&etelor locale şi cu acordul
Buvernului comunic limitele sumelor defalcate din unele venituri ale 'u&etului de stat(
transferurile şi criteriile de reparti)are a acestora( pe unitţi administrativ teritoriale p$n la data de
1 iulie a fiecrui an ctre Direcţiile &enerale ale finanţelor pu'lice.
8rdonatorii principali de credite( pe 'a)a limitelor sumelor primite potrivit prevederilor
le&ale( ela'orea) şi depun la Direcţiile &enerale ale finanţelor pu'lice şi controlului financiar de
stat( p$n la data de 20 iulie( noile propuneri pentru proiectul 'u&etului( urm$nd ca acestea s
transmit proiectele 'u&etelor locale pe ansam'lul +udeţului şi municipiului Bucureşti la Ministerul
;inanţelor p$n la data de 1 au&ust a fiecrui an.
Ela'orarea proiectelor de 'u&ete pu'lice presupune parcur&erea urmtoarelor etape>
 fundamentarea proiectelor de 'u&ete pu'lice?
 "ntocmirea lucrrilor pre&titoare privind proiectele de 'u&ete pu'lice?
 ela'orarea propriu%)is a 'u&etelor pu'lice.
Derularea activitţii privind ela'orarea proiectelor de 'u&ete pu'lice este precedat de
fundamentarea indicatorilor financiari.
-cţiunea "n sine presupune atitudini ale unor instituţii speciali)ate "n concreti)area
metodolo&ic asupra datelor de "nscris "n 'u&etele pu'lice ca proiecte.
-cţiunea de fundamentare a veniturilor şi c/eltuielilor 'u&etare revine ca şi responsa'ilitate
primarilor şi preşedinţilor Consiliilor +udeţene( "n ceea ce priveşte 'u&etul local.
;undamentarea proiectelor de 'u&ete pu'lice scoate "n evidenţ ca acţiune patru repere
con+u&ate cu atenţionare ctre toţi cei implicaţi "n prima etap a procesului 'u&etar>
 identificarea şi individuali)area de indicatori specifici?
 luarea "n considerare a situaţiei indicatorilor din anul de 'a)?
 folosirea de norme şi normative "n clasificaţia indicatorilor financiari?
 conturarea cadrului +uridic( suport "n activitatea 'u&etar.
Aprobarea proiectului bugetului local
1:
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
0rin apro'are se "nţele&e manifestarea de voinţ a uni or&an superior( sta'ilit de le&e( prin
care acesta se declar de acord cu un act de+a emis de un or&an inferior( care fr aceast
manifestare de voinţ( posterioar lui( nu ar produce( conform le&ii efecte +uridice.
-pro'rile pot fi >
% propriu%)ise( c$nd ele privesc actele emise de or&anele inferioare "n e,ecutarea unor
atri'uţii( date de le&e "n competenţa lor ?
% su'stitutive( c$nd sunt date unor acte prin care un or&an administrativ inferior acţionea)
"ntr%un domeniu de raporturi sociale de competenţa or&anului ierar/ic superior şi( prin urmare(
efectele +uridice sunt ataşate manifestrii de voinţ a or&anului superior iar nu actului or&anului
inferior. .n acest ca)( efectele actului de apro'are( "nlocuiesc efectele actului apro'at.
% improprii(c$nd este vor'a de apro'area unei cereri sau propuneri( cu care a fost sesi)at un
or&an de stat( noţiunea de apro'are fiind utili)at( deci( "ntr%un sens impropriu.
0roiectele 'u&etelor locale sunt reali)ate de ctre autoritţile pu'lice locale "mpreun cu
or&anele de specialitate ale Direcţiilor &enerale ale finanţelor pu'lice şi controlului financiar de stat.
Dup apro'area *e&ii 'u&etare anuale sunt avi)ate şi apro'ate conform *e&ii finanţelor
pu'lice şi *e&ii administraţiei pu'lice locale( de ctre Consiliul +udeţean( 'u&etele locale at$t pe an
c$t şi defalcate pe trimestre.
*unar( Ministerul ;inanţelor primeşte e,ecutarea operativ a 'u&etelor locale pe ansam'lu(
le anali)ea) şi propune msuri de remediere a unor disfuncţionalitţi( iar trimestrial sunt "ntocmite
dri de seam privind e,ecuţia( transmise Ministerului ;inanţelor.
*a sf$rşitul anului se "ntocmeşte darea de seam anual a e,ecutrii 'u&etului +udeţean(
sta'ilindu%se e,cedentele( precum şi reparti)area lor pe dou destinaţii> vrsmintele la fondul de
te)aur şi la fondul de rulment.
Consiliile locale apro' conturile de "nc/idere a e,erciţiului 'u&etar local anual pe fiecare
unitate administrativ teritorial.
Bu&etele locale şi 'u&etele instituţiilor şi serviciilor pu'lice de interes local se apro' astfel>
aF 'u&etele locale( de ctre Consiliile locale( Consiliile +udeţene şi Consiliul Beneral
al Municipiului Bucureşti( dup ca)?
'F 'u&etele instituţiilor şi serviciilor pu'lice( finanţate inte&ral sau parţial din 'u&etele
locale( de ctre consiliile menţionate mai sus( "n funcţie de su'ordonarea acestora?
cF 'u&etele instituţiilor şi serviciilor pu'lice( finanţate inte&ral din venituri
e,tra'u&etare( de ctre or&anul de conducere a acestora( cu avi)ul ordonatorului
principal de credite.
1<
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
0roiectele 'u&etelor locale( concentrate pe +udeţe şi municipiul Bucureşti(se pre)int
Ministerul ;inanţelor "n scopul corelrii acestora cu proiectele de 'u&ete ale ministerelor şi altor
or&ane centrale de stat.
0entru apro'area 'u&etelor locale( conform dispo)iţiilor *e&ii administraţiei pu'lice locale
privind procedura 'u&etar local( sunt necesare urmtoarele acte procedurale>
• pu'licarea proiectelor de 'u&et anuale( astfel "nc$t locuitorii s ai' posi'ilitatea de
a cunoaşte prevederile de venituri şi c/eltuieli pu'lice locale( de a le contesta Edac
este ca)ulF "n termen de 1@ )ile de la data pu'licrii lor?
• supunerea proiectelor de 'u&ete spre deli'erare consiliilor competente( "n prima
şedinţ a acestor consilii dup e,pirarea termenului de 1@ )ile de la data pu'licrii(
"nsoţite de raportul primarului sau al preşedintelui Consiliului +udeţean( precum şi
de contestaţiile depuse "mpotriva datelor cuprinse "n respectivele proiecte de
'u&ete?
• deli'erarea prevederilor de venituri şi c/eltuieli 'u&etare de ctre mem'rii
consiliilor locale şi( respectiv +udeţene cu o'li&aţia de pronunţare asupra
contestaţiilor depuse urmat de valoarea pe articole şi adoptarea 'u&etului local.
0otrivit *e&ii administraţiei pu'lice locale
12
( "n şedinţele consiliilor locale convocate "n
scopul apro'rii 'u&etelor locale ca şi şedinţele "n care se discut pro'leme ale 'u&etelor locale se
de)'at şi se sta'ilesc impo)itele( ta,ele şi celelalte venituri pu'lice locale( cate&oriile de c/eltuieli(
precum şi( dac este ca)ul( "mprumuturile şi transferurile necesare pentru ec/ili'rarea 'u&etelor
respective.
Dac 'u&etele alocate nu se apro' cu cel puţin trei )ile "nainte de e,pirarea e,erciţiului
'u&etar se aplic "n continuarea 'u&etului local al anului precedent p$n la apro'area noilor 'u&ete
dar nu mai mult de 30 de )ile de la intrarea "n vi&oare a *e&ii 'u&etului de stat .
Veniturile şi c/eltuielile prev)ute "n 'u&etele locale se reparti)ea) pe trimestre "n funcţie
de termenele le&ale de "ncasare a veniturilor proprii şi de perioadele pentru efectuarea c/eltuielilor
şi se apro' astfel>
• Ministerul ;inanţelor pentru sumele defalcate din unele venituri ale 'u&etului de
stat( pentru transferurile de la 'u&et pe 'a)a propunerilor ordonatorilor principali de
credite ai 'u&etelor locale transmise Direcţiilor &enerale ale finanţelor pu'lice şi
controlului financiar de stat "n termen de 20 de )ile de la intrarea "n vi&oare a *e&ii
'u&etului de stat.
12
*e&ea nr. 21@A2001 privind administraţia pu'lic local( aprut "n Monitorul 8ficial nr. 204A23 aprilie 2001?
19
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
• 8rdonatorii principali de credite ai 'u&etelor locale pentru 'u&etele proprii şi
'u&etele instituţiilor su'ordonate sau serviciilor pu'lice "n termen de 1@ )ile cu
apro'area Ministerului ;inanţelor.
Documentaţiile te/nico%economice aferente o'iectivelor de investiţii noi care se finanţea)
potrivit le&ii( din fonduri pu'lice se apro' de ctre >
% Buvern( pentru valori mai mari de 130 mld. lei?
% 8rdonatorii principali de credite( pentru valori cuprinse "ntre 19 mld. lei şi 130 mld lei ?
% Ceilalţi ordonatori de credite( pentru valori p$n la 19 mld. lei( cu avi)ul preala'il al
ordonatorului principal de credite.
4+/+ !eniturile bugetului local
1!
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
Veniturile 'u&etelor locale( care se prevd "n 'u&etele proprii ale comunelor( oraşelor(
municipiilor şi +udeţelor au fost preva)ute de 8rdonanţa de 6r&enţ Buvernului nr.4@A2003 -ne,a
nrt.1( "nlocuit prin *e&ea nr.2<3A200: privind finanţele pu'lice locale.
Conform 8rdonanţei de ur&enţ nr. 4@ A 2003 veniturile care se prevd "n 'u&etele proprii ale
comunelor( oraşelor( municipiilor( sectoarelor municipiului Bucuresti şi al Consiliului Beneral al
Municipiului Bucureşti sunt >
A+ !EN#T"# P%P##
1.1mpo)it pe profit de la re&iile autonome şi societţi comerciale de su' autoritatea consiliilor
locale
2.1mpo)ite si ta,e de la populaţie>
aA impo)itul pe cldiri de la persoane fi)ice
'A ta,e asupra mi+loacelor de transport deţinute de persoane fi)ice
cA impo)itul pe terenuri de la persoane fi)ice
dA alte impo)ite şi ta,e de la populaţie
3.4a,e pentru folosirea terenurilor proprietate de stat?
4.1mpo)itul pe cldiri şi terenuri de la persoane +uridice>
aA impo)itul pe cldiri de la persoane +uridice
'A impo)itul pe terenuri de la persoane +uridice
@.-lte impo)ite directe >
aA ta,a asupra mi+loacelor de transport deţinute de persoane +uridice
'A impo)itul pe terenul a&ricol
cA alte incasri din impo)ite directe
:.1mpo)itul pe spectacole?
<.-lte impo)ite indirecte
aA ta,e şi tarife pentru eli'erarea de licenţe şi autori)aţii de funcţionare
'A ta,e +udiciare de tim'ru
20
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
cA ta,e de tim'ru pentru activitatea notarial
dA ta,e e,tra+udiciare de tim'ru
eA alte "ncasri din impo)ite indirecte
9.Vrsminte din profitul net al re&iilor autonome de su' autoritatea consiliilor locale
!.Vrsminte de la instituţii pu'lice>
aA alte venituri privind circulaţia pe drumurile pu'lice
'A venituri din "ncasarea contravalorii lucrarilor de com'atere a duntorilor şi 'olilor
"n sectorul ve&etal% servicii pu'lice de protecţie a plantelor
cA veniturile punctelor de insm$ntri artificiale
dA veniturile circumscripţiilor sanitar% veterinare
eA contri'uţia lunar a prinţilor sau susţintorilor le&ali pentru "ntrţinerea copiilor "n
creşe
fA vrsminte din disponi'ilitţile instituţiilor pu'lice şi activitţilor autofinanţate
&A contri'uţii datorate de persoanele 'eneficiare ale serviciilor cantinelor de a+utor
social
/A ta,a din activitţi cadastrale şi a&ricultur
iA alte venituri de la instituţiile pu'lice
10.Diverse venituri >
aA venituri din recuperarea c/eltuielilor de +udecat( imputaţii şi desp&u'iri
'A venituri din amen)i şi alte sancţiuni aplicate( potrivit dispo)iţiilor le&ale
cA restituiri de fonduri din finanţarea 'u&etar local a anilor precedenţi
dA impo)itul pe venitul din concesionarea 'unurilor societţilor comerciale sau a
companiilor naţionale la care statul este acţionar ma+oritar( precum si re&iilor autonome
eA venituri din concesiuni şi "nc/irieri
fA penalitţi pentru nedepunerea sau depunerea cu "nt$r)iere a declaraţiei de impo)ite
şi ta,e
&A incasri din valorificarea 'unurilor confiscate( potrivit le&ii
21
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
/A venituri reali)ate din administrarea sau valorificarea 'unurilor fostelor cooperative
a&ricole de producţie
iA venituri din "nc/irierea şi concesionarea unor 'unuri ale spitalelor
+A "ncasri din alte surse
11.Venituri din valorificarea unor 'unuri>
aA venituri din valorificarea unor 'unuri ale instituţiilor pu'lice
'A venituri din v$n)area locuinţelor construite din fondurile statului
cA venituri din privati)are
dA venituri din v$n)area unor 'unuri ale spitalelor
eA venituri din v$n)area unor 'unuri aparţin$nd domeniului privat
12.Cote defalcate din impo)itul pe venit.
B+ S"ME 'EFALCATE '#N "NELE !EN#T"# ALE B"*ET"L"# 'E STAT+
2. sume defalcate din 4V- pentru finanţarea c/eltuielilor descentrali)ate la nivelul
comunelor( oraşelor( municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti
3. sume defalcate din 4V- pentru ec/ili'rarea 'u&etelor locale
4. sume defalcate din 4V- pentru finanţarea pro&ramului de de)voltare a infrastructurii din
spaţiul rural
C+ S"B!ENT## P#M#TE 'E LA B"*ET"L 'E STAT S# 'E LA ALTE B"*ETE:
@. su'venţii de la 'u&etul de stat
:. su'ventii de la alte administraţii
'+ '%NAT## S# SP%NS%#,A#:
<. donaţii şi sponsori)ri
9. alte transferuri voluntare
0rin *e&ea nr. 2<3A 200: privind finanţele pu'lice locale( care a intrat "n vi&oare de la 1 ianuarie
200< se fac unele modificri "n ce priveşte veniturile care se prevd "n 'u&etul local >
22
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
-. VE5146#1 0#80#11
1.1mpo)it pe profit de la re&iile autonome şi societţile comerciale de su' autoritatea consiliilor
locale
2.Cote defalcate din impo)itul pe venit>
aA cote defalcate din impo)itul pe venit
'A sume alocate de consiliul +udeţean din cotele defalcate din impo)itul pe venit
pentru ec/ili'rarea 'u&etelor locale
3. -lte impo)ite pe venit( profit şi c$şti&uri din capital>
!. alte impo)ite pe venit( profit şi c$şti&uri din capital
4. 1mpo)ite şi ta,e pe proprietate>
aA impo)it pe cldiri?
'A impo)it pe terenuri?
cA ta,e +uridice din tim'ru ( ta,e de tim'ru pentru activitatea notarial şi alte ta,e de
tim'ru?
dA alte impo)ite şi ta,e pe proprietate.
@. -lte impo)ite şi ta,e &enerale pe 'unuri şi servicii>
10. ta,e /oteliere
:. 4a,e pe servicii specifice>
aA impo)it pe spectacole
'A alte ta,e pe servicii specifice
<. 4a,e pe utili)area 'unurilor( autori)area utili)rii 'unurilor nsau pe desfşurarea de activitţi
aA ta,e asupra mi+loacelor de transport?
'A ta,e şi tarife pentru eli'erarea de licenţe şi autori)aţii de funcţionare(
cA alte ta,e pe utili)area 'unurilor( autori)area utili)rii 'unurilor sau pe desfşurarea
de activitţi
9. -lte impo)ite şi ta,e fiscale>
11. alte impo)ite şi ta,e fiscale
!. Venituri din proprietate>
aA vrsminte din profitul net al re&iilor autonome de su' autoritatea consiliilor
locale?
'A restituiri de fonduri din finanţarea 'u&etar a anilor precedenţi?
cA venituri din concesiuni şi "nc/irieri?
dA venituri din dividende?
eA alte venituri din proprietate.
23
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
10. Venituri din do'$n)i>
12. alte venituri din do'$n)i
11. Venituri din prestri servicii şi alte activitţi>
aA venituri din prestri servicii
'A contri'uţia prinţilor sau suaţintorilor le&ali pentru "ntreţinerea copiilor "n crese?
cA contri'uţia persoanelor 'eneficiare ale cantinelor de a+utor social?
dA ta,e din activitţi cadastrale şi a&ricultur?
eA contri'uţia lunar a prinţilor pentru "ntreţinerea copiilor "n unitţile de protecţie
social
fA venituri din recuperarea c/eltuielilor de +udecat( imputaţii şi desp&u'iri?
&A alte venituri din prestri de servicii şi alte activitţi.
12. Venituri din ta,e administrative( eli'erri de permise>
aA ta,e e,tra+udiciare de tim'ru?
'A alte venituri din ta,e administrative( eli'erri de permise.
13. -men)i( penalitţi şi confiscri>
aA venituri din amen)i şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispo)iţiilor le&ale?
'A penalitţi pentru nedepunerea sau depunerea cu "nt$r)iere a declaraţiei de impo)ite
şi ta,e?
cA incasri din valorificarea 'unurilor confiscate( a'andonate şi alte sume constatate
odat cu confiscarea( potrivit le&ii?
dA alte amen)i( penalitţi şi confiscri.
14. Diverse venituri>
aA vrsminte din venituri şi A sau disponi'ilitţile instituţiilor pu'lice?
'A alte venituri.
1@. Venituri din valorificarea unor 'unuri>
aA venituri din valorificarea unor 'unuri ale instituţiilor pu'lice?
'A venituri din v$n)area locuinţelor construite din fondurile statului?
cA venituri din privati)are?
dA venituri din v$n)area unor 'unuri apartin$nd domeniului privat.
B. S6ME DE;-*C-4E D15 65E*E VE5146#1 -*E B6BE46*61 DE S4-4
C. D85-411 =1 S085S8#1JK#1
D. S6BVE5L11 DE *- B6BE46* DE S4-4 =1 DE *- -*4E -DM151S4#-L11
E. 80E#-41651 ;15-5C1-#E
24
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
Veniturile 'u&etelor locale pot fi actuali)ate ca urmare a perfecţionrii le&islaţiei fiscale( precum
şi prin le&ile 'u&etare anuale( "n concordant cu pro&ramele de creştere a autonomiei financiare a
unitţilor administrativ% teritoriale şi de descentrali)are a serviciilor pu'lice.
Sistemul de finanţare pe 'a)a de 'u&ete se reali)ea) prin intermediul veniturilor 'u&etare ca
ansam'lu al resurselor 'neşti ce se colectea) "n 'a)a prevederilor le&ale şi a /otr$rilor consiliilor
locale "n limita competenţelor le&ale.
1mpo)itele( ta,ele şi alte venituri ale 'u&etelor sunt re&lementate prin acte normative( acestea
put$nd fi actuali)ate prin le&ile 'u&etare anuale "n corelaţie cu perfecţionarea le&islaţiei fiscale.
4+/+0 Fundamentarea !eniturilor <n Procesul Elabor=rii Bugetului Local

2@
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
;undamentarea veniturilor 'u&etelor locale se reali)ea) cu a+utorul datelor concentrate de
ctre consiliile comunale şi serviciile de impo)ite şi ta,e din cadrul circumscripţiilor şi
administraţiilor financiare orşeneşti şi municipale( respectiv din Direcţiile +udeţene ale finanţelor
pu'lice şi controlului financiar de stat.
#espectivele or&ane fiscale sta'ilesc cuantumul 'nesc preliminat pentru anul urmtor al
fiecruia dintre impo)ite( ta,ele şi celelalte venituri ordinare ale proiectului 'u&etului local( "n
comparaţie cu 'u&etul anterior. .n acest sens( or&anele fiscale au "n vedere evoluţia veniturilor din
impo)ite şi ta,e din declaraţiile de impunere ale contri'ua'ililor( persoane fi)ice şi +uridice( precum
şi modificrile le&islative intervenite sau "n curs de aplicare.
Veniturile care se prevd "n 'u&etele locale se evaluea) pe 'a)a unor metode diferite "n
funcţie de anumiţi factori.
.n vederea dimensionrii veniturilor ce se "nscriu "n 'u&etele locale se aplic diferite
metode.
0e 'a)a metodei automate veniturile ce se prevd "n proiectul 'u&etului local al anului
urmtor se determin "n funcţie de veniturile penultimului an( la care s%a "nc/eiat e,erciţiul.
)etoda ma#orării *diminuării+, propune ca veniturile ce se prevd "n proiectul de 'u&et local
s re)ulte pornind de la evoluţia veniturilor pe o anumit perioad de timp( la care se determin
ritmul mediu anual ce se aplic la veniturile ultimului an. .n acest ca) nu se pot surprinde
influenţele unor factori noi şi nu se pot elimina unele influenţe ne&ative din perioadele precedente.
)etoda evaluării directe - implic efectuarea unor calcule pentru fiecare surs de venituri
din 'u&etele locale. Veniturile ce se estimea) pentru a fi "nscrise "n proiectul 'u&etului local(
depind de veniturile "ncasate "n perioada precedent( de influenţele unor factori precum şi de
modificrile le&islative
13
.
Cele mai semnificative venituri curente fiscale cuprind cu precdere urmtoarele cate&orii>
 impo)itul pe cldiri la persoane fi)ice?
 impo)itul pe cldiri la persoane +uridice?
 impo)itul pe terenuri la persoane fi)ice?
 impo)itul pe terenuri la persoane +uridice?
13
B/eor&/e Voinea( C;inanţe localeD( Editura Iunimea( 1aşi( 2002( pa& . 112.
2:
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
 ta,a pentru terenurile proprietate de stat( folosite "n alte scopuri dec$t pentru
a&ricultur şi silvicultur?
 ta,a asupra mi+loacelor de transport deţinute de persoanele +uridice.
Veniturile nefiscale au o pondere mult mai redus "n 'u&etul local? veniturile din concesiuni
devin foarte importante "n perspectiva transformrii re&iilor locale "n societţi comerciale şi a
privati)rii serviciilor pu'lice locale. -stfel( "n conformitate cu prevederile le&islative care
re&lementea) activitatea de concesionri şi "nc/irieri( re&iile autonome de &ospodrire comunale s%
au transformat "n societţi comerciale( iar redevenţele sta'ilite prin contractul de concesiune
repre)int venituri importante ale 'u&etului local.
0ro&no)a veniturilor este o operaţiune comple, şi dificil ţin$nd cont at$t de insta'ilitatea
şi confu)ia le&islativ din #om$nia "n domeniul administraţiei pu'lice şi cel al finanţelor pu'lice
locale( c$t şi de lipsa de e,perienţ a personalului care lucrea) "n acest domeniu. 0ro&no)a este la
fel de important mai ales atunci c$nd o administraţie local doreşte s fac apel la credite pentru
finanţarea pro&ramului investiţional 2 "n acest ca) ea este un element determinant "n deci)ia unui
'anc/er de a acorda sau nu credit( deoarece demonstrea) capacitatea administraţiei pu'lice
respective de a%l ram'ursa la timp.
.n fundamentarea c$t mai corect a unei planificri 'u&etare pe termen lun&( "n ca)ul
veniturilor curente tre'uie s se ţin seama de urmtoarele elemente>
aF Bradul de "ncasare a impo)itelor "n raport cu de'itele calculate. 6n &rad sc)ut al
"ncasrilor repre)int un semnal de alarm> ori fiscalitatea este prea mare( ori eva)iunea fiscal este
mult mai mare. .n am'ele ca)uri( o creştere a nivelului fiscalitţii nu va conduce la o creştere
semnificativ a sumelor "ncasate la 'u&etul local?
'F 5ivelul fiscalitţii. -cesta tre'uie fi,at "n funcţie de o'iectivele pe termen scurt(
mediu şi lun& ale autoritţilor locale respective. 0olitica fiscal este 'ine s fie c$t mai constant "n
timp şi s fie re)onant cu politica de de)voltare local pe care autoritatea local doreşte s o
impun. .n condiţiile "n care impo)itele şi ta,ele locale repre)int( pentru marile oraşe cel puţin(
apro,imativ 40M din totalul resurselor financiare( este evident importanţa pe care o are o 'un
politic fiscal pe plan local?
cF De)voltarea economic ce influenţea) direct creşterea sau descreşterea 'a)ei de
impo)itare şi care influenţea) direct şi nivelul de "ncasare a impo)itelor locale?
dF Cuantificarea nivelului inflaţiei( care este mai puţin important pentru pro&no)a
pe termen mediu şi mult mai important "n planificarea 'u&etar anual.
2<
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
4+2+ C>eltuielile bugetului local
29
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
C/eltuielile pu'lice apar "n cea de%a doua fa) a funcţiei de repartiţie a finanţelor pu'lice(
respectiv cea a reparti)rii resurselor financiare pu'lice pe diferite destinaţii şi reflect utili)area
efectiv a resurselor pentru reali)area o'iectivelor Enecesitţile pu'lice de 'unuri şi servicii
considerate prioritare pentru perioada curentF cuprinse "n pro&ramele &uvernamentale şi locale
privind activitatea sociala şi de alta natura desfşurat de acestea.
C/eltuielile pu'lice sunt plţi efectuate din resurse mo'ili)ate pe diferite ci( pentru ac/i)iţia
de 'unuri sau prestri de servicii necesare pentru "ndeplinirea diferitelor o'iective> servicii pu'lice
&enerale( acţiuni social%culturale( acţiuni economice.
14
C>eltuielile publice cuprind:
a. c/eltuieli efectuate de administraţiile pu'lice centrale din fonduri 'u&etare( e,tra'u&etare
şi fonduri speciale?
'. c/eltuieli efectuate de administraţiile pu'lice locale din fonduri 'u&etare şi e,tra'u&etare.
Clasificarea c/eltuielilor pu'lice poate fi fcut utili)$nd mai multe criterii>
• administrativ?
• funcţional?
• economic.
Clasificarea administrativă are la 'a) criteriul instituţiilor prin care se efectuea)
c/eltuielile pu'lice> ministere( a&enţii &uvernamentale( instituţii pu'lice autonome( unitţi
administrativ%teritoriale. Bruparea c/eltuielilor pe criterii administrative este util deoarece
alocaţiile 'u&etare se sta'ilesc pe 'eneficiari> ministere şi alte instituţii centrale( +udeţene(
municipii( oraşe( comune.
Clasificaţia funcţională foloseşte drept criteriu destinaţia c/eltuielilor( adic domeniile(
ramurile( şi sectoarele spre care sunt diri+ate resursele financiare pu'lice şi alte destinaţii ale
c/eltuielilor le&ate de efectuarea unor transferuri "ntre diferite nivele ale administraţiilor pu'lice(
plata do'$n)ilor şi datoria pu'lic sau constituirea de re)erve la dispo)iţia autoritţii e,ecutive. Ele
reflect o'iectivele politicii financiare a statului. 0ermite evaluarea modului de alocare a fondurilor
pu'lice pentru unele activitţi sau o'iective care definesc necesitţile pu'lice.
Dn bugetul de stat structura 3unc1ional= a c>eltuielilor este:
14
1on B/erasim( ,ontabilitatea instituiilor publice, Editura Dacia( 2003( p. 20
2!
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
0artea 1 > Servicii pu'lice &enerale?
0artea 11 > -prare( ordine pu'lic şi si&uranţ naţional?
0artea 111 > C/eltuieli social culturale ?
0artea 1V > Servicii şi de)voltare pu'lic( locuinţe( mediu si ape?
0artea V > -cţiuni economice?
0artea V1 > -lte acţiuni "n care este cuprins şi cercetarea ştiinţific?
0artea V11 > 4ransferuri din 'u&etul de stat?
0artea V111 > .mprumuturi acordate?
0artea 17 > 0lţi de do'$n)i şi alte c/eltuieli aferente datoriei pu'lice?
0artea 7 > #am'ursri de "mprumuturi?
0artea 71 > ;ondul de re)erv?
0artea 711 > E,cedent( deficit.
C/eltuielile unitţilor administrativ%teritoriale care se prevd "n 'u&etele proprii ale
comunelor( oraşelor( municipiilor şi +udeţelor sunt cele cuprinse "n -ne,a 2 la 8rdonanţa de
6r&enţ a Buvernului nr.4@A2003 privind finanţele pu'lice locale şi cuprind>
1. -utoritţi e,ecutive?
2. .nvţm$nt?
3. Sntate?
4. Cultura( reli&ie şi acţiuni privind activitatea sportiv şi de tineret?
@. -sistenţ social( alocaţii( pensii( a+utoare şi "ndemni)aţii?
:. Servicii şi de)voltare pu'lic şi locuinţe?
<. -&ricultura şi silvicultura?
9. 4ransporturi şi comunicaţii?
!. -lte acţiuni economice?
10. -lte acţiuni?
11. ;ond pentru &arantarea "mprumuturilor e,terne( do'$n)ilor şi comisioanelor aferente?
12. 4ransferuri ctre alte 'u&ete?
13. Do'$n)i aferente datoriei pu'lice şi alte c/eltuieli?
14. 0lţi de do'$n)i?
1@. #am'ursri "mprumuturi acordate?
1:. ;ondul de re)erv 'u&etar.
*ista c/eltuielilor care se prevd "n 'u&etele locale se poate de)volta pe msura
descentrali)rii unor servicii pu'lice centrale trecute "n su'ordinea autoritţilor pu'lice locale.
30
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
Conform *e&ii nr. 2<3A 200: privind finanţele pu'lice locale ( care a intrat "n vi&oare la 1
ianuarie 200<( c/eltuielile care se prevd "n 'u&etele proprii ale comunelor( oraşelor( municipiilor(
sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti sunt urmtoarele >
1. -utoritţi pu'lice şi acţiuni e,terne
% autoritţi e,ecutive
2. -lte servicii pu'lice &enerale >
aA fondul de re)erv 'u&etar la dispo)iţia autoritţilor administraţiei pu'lice locale ?
'A fondul de &arantare a "mprumuturilor e,terne( contractateA &arantate de stat ?
cA fondul de &arantare a "mprumuturilor e,terne( contractateA &arantate de autoritţile
administraţiei pu'lice locale ?
dA servicii pu'lice comunitare de evidenţa a persoanelor ?
eA alte servicii pu'lice &enerale.
3. Do'$n)i
4. 4ranferuri cu caracter &eneral "ntre diferite niveluri administraţiei
13. transferuri din 'u&etele locale pentru instituţiile de asistenţ social pentru persoanele cu
/andicap
@.-prare
14. aprare naţionalE centre militareF
:.8rdine pu'lic şi si&uranţ naţional
aA poliţie comunitar ?
'A protecţie civil şi protecţia contra incediilor
<. 1nvţm$nt >
aA "nvţm$nt preşcolar şi primar
'A "nvt"m$nt secundar
cA "nvţm$nt postliceal
dA "nvţm$nt special
eA servicii au,iliare pentru educaţie
fA alte c/eltuieli n domeniul "nvţm$ntului
9. Sntate
aA servicii medicale n unitţile sanitare cu paturi > spitale &enerale
'A alte c/eltuieli "n domeniul sntţii > alte instituţii şi acţiuni sanitare
!. Cultur( recreere şi reli&ie
aA servicii culturale >
1@. 'i'lioteci pu'lice comunale( orseneţti( municipale
31
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
1:. mu)ee
1<. instituţii pu'lice de spectacole şi concerte
19. şcoli populare de arte şi meserii
1!. case de cultur
20. cmine culturale
21. centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiţionale
22. consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
23. alte servicii culturale
'A servicii recreative şi sportive
24. sport
2@. tineret
2:. "ntreţinere &rdini pu'lice( parcuri( )one ver)i( 'a)e sportive şi de a&rement
cA servicii reli&ioase
dA alte servicii "n domeniul culturii( recreerii şi reli&iei
10. -si&urri şi asistenţ social >
aA asistenţ social "n ca) de 'oli şi invaliditţi
'A asistenţ social pentru familie şi copii
cA a+utoare pentru locuinţe
dA creşe
eA prevenirea e,cluderii sociale > a+utor social ? cantine de a+utor social ?
fA alte c/eltuieli n domeniul asi&urrii şi asistenţei sociale
11. *ocuinţe( servicii şi de)voltare pu'lic
aA locuinţe
'A alimentare cu ap şi amena+ri /idrote/nice
cA iluminat pu'lic şi electrificri rurale
dA alimentarea cu &a)e naturale "n localitţi
eA alte servicii "n domeniul locuinţelor( serviciilor şi de)voltrii comunale
12. 0rotecţia mediului
aA salu'ritate şi &estionarea deşeurilor
'A canali)are şi tratarea apelor re)iduale
13. -cţiuni &enerale economice( comerciale şi de munc
aA acţiuni &enerale economice şi comerciale
14. Com'usti'il şi ener&ie
aA ener&ie termic
32
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
'A alti com'usti'ili
cA alte c/eltuieli privind com'usti'ilii şi ener&ia
1@. -&ricultura( silvicultura( piscicultura şi v$ntoarea
1:. 4ransporturi
aA transport rutier > drumuri( poduri(transport n comun( str)i
'A alte c/eltuieli n domeniul transporturilor
1<. -lte acţiuni economice
aA ;ondul #om$n de De)voltare Sociala
'A )one li'ere
cA turism
dA proiecte de de)voltare multifuncţional
eA alte acţiuni economice.
Clasificaţia economică clasific c/eltuielile dup natura şi efectul lor. .n cadrul acesteia se
folosesc doua criterii de &rupare> primul conform cruia c/eltuielile se "mpart "n c/eltuieli
curente E de funcţionare F şi c/eltuieli de capital E cu caracter de investiţie F şi al doilea
conform cruia c/eltuielile se "mpart "n c/eltuieli ale serviciilor pu'lice şi administrative şi
c/eltuieli de transfer E de redistri'uire F.
4+2+0 Fundamentarea c>eltuielilor <n procesul elabor=rii bugetului local
33
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
C/eltuielile din 'u&etele locale reflect resursele financiare utili)ate de or&anele
administraţiei pu'lice locale pentru satisfacerea cerinţelor social culturale( economice( serviciilor de
de)voltare pu'lic şi a altor cerinţe ale locuitorilor localitţii respective.
Carta European pentru autonomie local prevede anumite principii "n efectuarea
c/eltuielilor din 'u&etele locale>
aF .n msura posi'ilitţilor su'venţiile acordate unitţilor administrativ teritoriale nu
tre'uie s fie destinate finanţrii de proiecte specifice. -cordarea de su'venţii nu tre'uie s aduc
atin&ere li'ertţii fundamentale a autoritţilor administraţiei pu'lice locale "n domeniul de
competenţ?
'F 0entru a finanţa c/eltuielile de investiţii( colectivitţile locale tre'uie s ai' acces la
piaţa naţional de capitaluri?
cF Colectivitţile locale tre'uie s fie "ncura+ate la asociere "ntre ele( la cooperarea cu
sectorul privat pentru reali)area şi e,ploatarea anumitor servicii pu'lice locale ce necesit investiţii
importante?
dF Colectivitţile locale tre'uie s fie spri+inite "n reali)area unor investiţii pu'lice care
vi)ea) o de)voltare dura'il.
C/eltuielile 'u&etare repre)int un consum de mi+loace materiale sau de munc "n scopul
desfşurrii activitţii şi pentru satisfacerea tre'uinţelor unitţilor administrativ teritoriale. Ca
urmare( sta'ilirea c/eltuielilor 'u&etare repre)int re)ultatul procesului de fundamentare a
c/eltuielilor.
Din punct de vedere al relaţiei autonomie local şi responsa'ilitate "n efectuarea c/eltuielilor
din 'u&etele locale se pot desprinde urmtoarele>
• Consiliile locale au o putere mai mare de deci)ie asupra modului de c/eltuire a
fondurilor?
• -utoritţile pu'lice locale rspund de &estionarea eficient şi corect a
c/eltuielilor din sfera lor de competenţ?
• Consiliile locale sta'ilesc şi suprave&/ea) modul de prestare a serviciilor pu'lice
pentru asi&urarea calitţii acestora?
• Consiliile locale sunt competente s apro'e documentaţiile te/nico%economice "n
limite mai mari faţ de perioadele trecute.
;inanţarea c/eltuielilor din 'u&etele locale se efectuea) pe 'a)a unor principii
1@
>
1@
B/eor&/e ;ilip( ş.a.( C;inaţeD( Editura Iunimea( 1aşi( 2002( pa&. 2<@
34
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
 Dimensionarea c/eltuielilor şi reparti)area lor pe destinaţii se
fundamentea) pornind de la o'iectivele strate&ice de de)voltare şi de la prioritţile locale.
-utoritţile locale ela'orea) proiectul de 'u&et anual ţin$nd seama de pro&ramul de
investiţii detaliat pe o'iective( ani de e,ecuţie şi de pro&no)a 'u&etului pe urmtorii trei ani?
 C/eltuielile nu se pot "nscrie "n 'u&etul anual şi nu se pot efectua dac nu
e,ist o 'a) le&al "n acest sens?
 C/eltuielile se pot "nscrie "n 'u&etele locale şi se pot apro'a "n msura "n
care se asi&ur resursele financiare necesare. Dac "n cursul e,erciţiului 'u&etar se propun
acţiuni care ma+orea) c/eltuielile acesta presupune asi&urarea resurselor financiare
necesare acoperirii sporului de c/eltuieli?
 C/eltuielile prev)ute şi apro'ate pe capitole şi articole au destinaţie
precis şi limitat. 0rin 'u&etele locale se apro' credite "n limita crora se pot an&a+a şi
efectua c/eltuieli care repre)int limite ma,ime ce nu pot fi depşite "n cursul e,erciţiului
'u&etar?
 -locaţiile pentru c/eltuieli de personal apro'ate prin 'u&et nu pot fi
ma+orate prin virri de credite ?
 C/eltuielile din 'u&etul local se efectuea) pe 'a)a apro'rii ordonatorilor
de credite şi cu avi)ul persoanelor desemnate s e,ercite control financiar preventiv?
 C/eltuielile din 'u&etele locale se reali)ea) pe 'a)a documentelor
+ustificative care reflect an&a+amentele contractuale sau din convenţii( primirea 'unurilor
materiale( prestarea serviciilor( e,ecutarea de lucrri( plata salariilor( plata o'li&aţiilor
'neşti?
 C/eltuielile pentru investiţiile +udeţelor( municipiilor( oraşelor( comunelor(
instituţiilor pu'lice +udeţene şi locale care se finanţea) din 'u&etele locale şi din
"mprumuturi se reflect "n pro&ramul de investiţii al fiecrei unitţi administrativ teritoriale
ce se apro' ca ane, la 'u&etul local de ctre consiliile +udeţene sau locale?
 .n efectuarea c/eltuielilor din 'u&etele locale se urmreşte criteriul
eficienţei( respectiv raportul din acţiunile reali)ate şi resursele utili)ate.
*a proiectarea veniturilor şi c/eltuielilor( Buvernul "ntreprinde msuri pentru stimularea
iniţiativei locale şi pentru satisfacerea cerinţelor sociale locale. Este dreptul or&anelor locale s
dimensione)e prevederile 'u&etare la c/eltuieli av$nd "n vedere nevoile proprii corelate cu
posi'ilitţile de mo'ili)are a veniturilor şi cu msurile de folosire eficient a fondurilor.
3@
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
Este la fel de important s se dispun de credite 'u&etare suficiente pe c$t de necesar este s
se urmreasc ca plţile de la 'u&et s se fac numai pentru lucrri efectiv e,ecutate( com't$ndu%
se practica "nc des "nt$lnit de a face plţi din 'u&et fr controlul ri&uros al cantitţilor şi valorilor
"nscrise "n acte pentru decontare
1:
.
C/eltuielile ce se "nscriu "n proiectele 'u&etelor locale se pot estima pe 'a)a metodei
automate( a metodei ma+orrii sau diminurii şi a metodei evalurii directe.
Metoda automat presupune ca la "ntocmirea 'u&etului local s se porneasc de la
c/eltuielile penultimului an. Estimarea c/eltuielilor din 'u&etul local "n funcţie de c/eltuielile
penultimului an repre)int o operaţiune simpl( dar care nu ţine seama de factorii noi care au
intervenit de la perioada la care se raportea).
Metoda ma+orrii EdiminuriiF const "n faptul c c/eltuielile ce se "nscriu "n 'u&etul local se
estimea) pornind de la e,ecuţia din perioadele anterioare( din care re)ult un ritm mediu de
creştere EdescreştereF a c/eltuielilor. #itmul de creştere a c/eltuielilor dintr%o anumit perioad se
aplic la nivelul c/eltuielilor 'u&etare din anul "n curs şi re)ult c/eltuielile ce se propun pentru
'u&etul pe anul urmtor. 0rin aplicarea acestei metode la estimarea c/eltuielilor din 'u&etele locale
nu se reflect intervenţia unor factori noi şi nu se elimin unele influenţe ne&ative .
Metoda evalurii directe presupune efectuarea unor calcule directe pentru fiecare acţiune
care se "nscrie la partea de c/eltuieli "n funcţie de condiţiile şi factorii care vor e,ercita influenţ "n
anul urmtor.
Metodele moderne de dimensionare a c/eltuielilor ce se prevd "n 'u&etele locale implic
anali)a costuri 2 avanta+e sau costuri 2 eficacitate.
-nali)a cost 2 avanta+e se poate utili)a "n ca)ul "n care e,ist mai multe soluţii de reali)are a
unui o'iectiv cu costuri diferite. -nali)a cost 2 avanta+e necesit determinarea costurilor unor
acţiuni( evaluarea avanta+elor şi a altor efecte ce se pot manifesta. Costurile acţiunilor sunt formate
din c/eltuielile directe şi din c/eltuielile indirecte.
Metoda de planificare( pro&ramare şi 'u&etare E0.0.B.S.F presupune delimitarea o'iectivelor
de finanţat( estimarea costurilor( a avanta+elor şi fundamentarea prioritţilor.
Ba)a 'u&etar )ero EJ.B.B.F necesit e,aminarea c/eltuielilor finanţate de la 'u&etul local
pentru a determina utilitatea şi oportunitatea lor.
Metoda raţionali)rii opţiunilor 'u&etare E#.C.B.F implic anali)a o'iectivelor ce se
finanţea) de la 'u&et(delimitarea mi+loacelor de reali)are a unor o'iective( ela'orarea unor
pro&rame( determinarea costurilor( adoptarea deci)iei pe 'a)a metodei cost 2 avanta+e şi controlul
'u&etar.
1:
Emilian Dre/uţ ş.a.( CBu&etul pu'lic şi conta'ilitatea unitţilor 'u&etareD( Editura -&ora( Bacu( 2002( pa&.2@.
3:
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
CAP+ ### ELAB%AEA B"*ETEL% L%CALE AL M"N#C#P#"L"# AMN#C"
!ALCEA
3<
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
/+0 Municipiul amnicu !alcea Prezentare *enerala
Municipiul #amnicu Valcea este resedinta +udetului Valcea? important centru economic si
cultural al tarii( este ase)at in partea central%sudica a #omaniei( respectiv la confluenta dintre 8lt si
8lanesti.
8rasul se intinde la est de dealul Capela( pana dincolo de cursul raului 8lt( depasind spre
sud confluenta acestuia cu apele raului 8lanesti. Este mar&init la sud de dealul 4roian( iar la sud%
vest de dealul 0etrisor. *a nord /otarul municipiului #amnicu Valcea este marcat de dealul
Cetatuia. 8rasul este amplasat pe terasele 8ltului( care sunt evidentiate mai mult in partea de vest(
deoarece in )ona estica dealurile co'oara pana aproape de firul apei. Se distin& doua terase. in
trecut( a&lomerarea ur'ana era dispusa pe terasa superioara( datorita frecventelor inundatii pe care le
producea 8ltul. 0rin lucrarile de amena+are a raului si prin constructia 'ara+elor( aria de locuit s%a
e,tins si pe terasa inferioara( pericolul inundatiilor fiind inlaturat. Jonele vec/i( cu constructii aflate
aproape de al'ia minora a 8ltului( sunt aparate de inundatii prin inaltimea mare a malurilor.
-ltitudinea medie a localitatii este de 240%2:0m.
1n cadrul +udetului( orasul este situat in partea central%estica( iar in Su'carpatii Betici se
incadrea)a in Su'carpatii Valcii intre 8ltet si 4opolo&. #amnicu Valcea este ase)at intr%o )ona
depresionara ENore)u % 8lanesti 2 Muereasca 2 Calimanesti % Berislavesti 2 Salatrucu 2 Do'riceni 2
JmeureniF. *a nord de lar&irea depresionara de la #amnicu Valcea e,ista dealuri inalte de peste
<00m unde apar creste. 1n apropiere de oras atat pe stan&a cat si pe dreapta 8ltului predomina un
asemenea relief de creste &enerat de vaile torentiale in conditiile unor structuri &eolo&ice
monoclimale E*. Badea(1!@@( si Mi/aela Dinu( 1!!@F.
#evolutia de la 1949 a avut la #amnicu Valcea un puternic ecou. 4a'ara militara or&ani)ata
de &eneralul Ma&/eru la 4roianu 2 poarta sudica a #amnicului( a repre)entat o &arantie pentru
victoria revolutiei( care a fost sar'atorita la 2! iulie 1949 Hintr%o campie incon+urata cu ar'ori de la
mar&inea orasuluiD( pe locul unde mai tar)iu avea sa fie amena+ata &radina pu'lica Javoi. Su'
stea&urile revolutiei un cor condus de -nton 0ann si o multime de entu)iasti adunati sa ser'e)e
triumful revolutiei au intonat cantece pline de armonie printre care si HDesteapta%te romaneD ce avea
sa devina imnul national al #omaniei.
39
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
Domnitorul -le,andru 1oan Cu)a a poposit de doua ori la #amnicu Valcea fiind intampinat
cu multa caldura de locuitorii orasului care salutau astfel pe fauritorul 6nirii 0rincipatelor. 4ri'utul
de san&e platit de ramniceni pentru cucerirea independentei tarii in 19<< a fost deose'it de &reu( dar
alaturi de +ertfa celorlalti romani a constituit fundamentul #omaniei moderne. in cinstea acestor eroi
a fost ridicat la poalele dealului Capela un impunator monument ce a devenit un sim'ol al orasului>
Statuia 1ndependentei( opera a sculptorului 1on 1ordanescu spri+init de un participant la acel ra)'oi(
doctorul B/eor&/e Sa'in a+uns prefect de Valcea. in am'ele confla&ratii din prima +umatate a
secolului al 77%lea locuitorii orasului si%au dat tri'utul de san&e( au suferit aceleasi distru&eri si au
avut aceleasi satisfactii sau neca)uri ca toti ceilalti romani. intre cele doua ra)'oaie mondiale(
#amnicul s%a de)voltat in primul rand din punct de vedere economic si cultural( populatia
pastrandu%se totusi la un nivel aproape constant E10.000 locuitoriF.
Dupa 30 decem'rie 1!4< mica 'ur&/e)ie ce contri'uise la cresterea economica a re&iunii(
precum si marile familii cu traditie in )ona ESimian( 8tetelisanu( Bratianu( 0lesoianu( Nanciu(
*upas si 0rocopiuF dispar sau isi pierd cu totul influenta su' dictatura comunista. -par prioritati
noi( linistea ur'ei semipatriar/ale fiind inlocuita de de)voltarea e,ponentiala a unor cartiere
muncitoresti menite sa adaposteasca o mana de lucru ieftina si usor de manipulat ideolo&ic. -u fost
distruse in acea perioada multe e,emple de arta ar/itectonica vec/e( pier)andu%se astfel( printr%o
nepasare de neinteles( valori inestima'ile.
1n 1!:9 orasul redevine capitala de +udet( este ridicat la ran& de municipiu si a+un&e un puternic
centru industrial. De asemenea orasul inre&istrea)a o impresionanta de)voltare demo&rafica si
ur'anistica.
3!
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
amnicu !alcea @ %ras european durabil
1n luna iulie 2003( Directoratul Beneral de Mediu din cadrul 6niunii Europene( repre)entat
de doamna Comisar Mar&ot Oallstrom( a acordat 0rimariei #amnicului Diploma H8ras European
Dura'il 2003P ca recunoastere a pro&reselor remarca'ile o'tinute in domeniul de)voltarii dura'ile.
Municipiul #amnicu Valcea s%a remarcat intre cele :@ de aplicatii evaluate( participante la editia din
anul 2003 a Competitiei 8rase Europene Dura'ile( fiind declarat finalist alaturi de alte 11 orase si
provincii europene( intre care 8slo E5orve&iaF( Sevilia ESpaniaF( Neidel'er& EBermaniaF( NelsinGi
E;inlandaF( BotGQrGa ESuediaF( Escaldse En&ordanQ E-ndoraF( ;errara E1taliaF( Roldin&
EDanemarcaF( *ai&ue&lia E1taliaF( 0rovincia Modena E1taliaF( 5iGolaev E6GrainaF.
1n cadrul sc/im'ului de e,perienta desfasurat la Verona in perioada @%< Mai 2003( cu oca)ia
evaluarii finale( dele&atia #amnicului a pre)entat re)ultatele actiuniilor intreprinse de administratia
locala in parteneriat cu societatea civila si sectorul privat in domeniul protectiei mediului(
de)voltarii economice si protectiei sociale.
1n luna decem'rie 2002( Municipalitatea din Du'ai( Emiratele 6nite ale -ra'iei( Comisia
4e/nica si Centrul Na'itat din cadrul 856 au acordat( 0rimariei #amnicului Diploma pentru cele
mai 'une practici in domeniul protectiei mediului pentru proiectul HMana&ementul ine&rat al
deseurilor municipaleD. 0roiectul s%a remarcat intre @44 de aplicatii evaluate( participante la cea de a
patra editie a Competitiei 1nternationale pentru cele mai 'une practici privind protectia mediului(
or&ani)ata in anul 2000 de municipalitatea din Du'ai si 856. Cele trei editii desfasurate pana in
pre)ent numara peste 1100 de aplicatii din 11@ tari.
1n cadrul Summit%ului de la Io/annes'ur& acelasi proiect al municipiului #amnicu Valcea a fost
desemnat Ealaturi de alte @ aplicatiiF cel mai 'un proiect din Europa Centrala si de Est in domeniul
te/nolo&iei ur'ane.
/+4+ Fundamentarea Bugetelor Locale Municipiul amnicu !alcea 4;0/ E 4;02
40
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
;undamentarea in vederea sustinerii Bu&etul de Venituri si c/eltuieli pentru anul 2014 a avut
in vedere functiile pe care acest instrument tre'uie sa le indeplineasca si anume> functia de
previ)iune( functia de control a e,ecutiei financiare si functia de asi&urare a ec/ili'rului financiar al
societatii.
Bu&etul de venituri si c/eltuieli pentru anul 2014 a fost conceput ca un element de le&atura
intre reali)atul pe anul 2013 si 'u&etul previ)ionat pentru anii 201@ si 201: ( respectand structura si
conceptul unui 'u&et multianual . Din acest motiv 'u&etul de venituri si c/eltuieli pe anul 2014 a
fost intocmit cu o deose'ita ri&uro)itate in incercarea ca pe 'a)ele lui sa se sta'ileasca premisele
unui ec/ili'ru financiar sanatos in anii 201@%201: .
Bu&etul de Venituri si C/eltuieli pentru anul 2014 a fost intocmit in ideea unei administrari cat
mai eficiente a resurselor. 1n ela'orarea 'u&etului de venituri si c/eltuieli al anului 2013 s%a tinut
cont de prevederile urmatoarelor re&lementari le&islative>
% *e&ea conta'ilitatii nr.92A1!!1( repu'licata( cu completarile si modificarile ulterioare?
% *e&ea nr.31A1!!0 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare?
% *e&ea nr.@<1A2003 privind Codul ;iscal( cu completarile si modificarile ulterioare?
% *e&ea 'u&etului de stat nr.2!3A2011?
% *e&ea 32!A200! cu modificarile ulterioare privind reor&ani)area unor autoritati si institutii pu'lice
( rationali)area c/eltuielilor pu'lice ( sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilorcadru
cu Comisia Europeana si ;ondul Monetar 1nternational ?
% 86B 3<A2009 privind masuri economico%financiare la nivelul unor operatori economici?
% *e&ea 'u&etului asi&urarilor sociale de stat nr. 29<A2010?
% 86B <!A2009 privind masuri economico%financiare la nivelul unor operatori economici( cu
completarile si modificarile ulterioare?
/+4+0 !enituri
41
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
0entru anul 2014 se estimea)a ca municipiul #amnicu Valcea va avea la dispo)itie resurse
derulate prin 'u&etul local in valoare totala de 21:.:<0.9<0 lei fata de anul precedent in care se
estima un 'u&et de venituri totale de 203.<:!.200 lei.
• 0ro&no)a veniturilor proprii din ta,e si impo)ite este de 114.2!0.000 *E1 ceea ce
repre)inta o crestere fata de anul precedent in care se inre&istra un total de
111.!94.200 *E1.
• 0ro&no)a veniturilor cu destinatie speciala este de <9.:39.000 *E1 fata de anul
precedent <@.!0@.:00 *E1( din care>
% Sume din 4V- S <9.@9:.000 *E1
% 4ransferuri special S @2.000 *E1
• 0ro&no)a fondurilor e,terne neram'ursa'ile este de !.0:2.<0@ *E1 fata de anul
precedent @.:2@.@00 *E1
• E,cedent pe anul 2013 este de 14.:90.1:@ *E1 fata de anul precedent in care se
inre&istra un e,cedent de 10.2@4.100 *E1.
Evaluarea veniturilor proprii de incasat la 'u&etul local in anul 2013 cat si in anul 2014 s%a facut
avandu%se in vedere materia impo)a'ila si 'a)a impo)a'ila in functie de care se calculea)a
impo)itele si ta,ele( estimarea serviciilor( precum si pe alte elemente specifice( avand in vedere
nivelurile si structura impo)itelor si ta,elor locale asa cum au fost apro'ate pentru acest an prin
NC* nr. 233A30 septem'rie 2013( cu mentinerea facilitatilor acordate prin *e&ea nr. @<1A2003
privind codul fiscal( respectiv>
% impo)itul pe cladiri( impo)itul pe teren( impo)itul pe mi+loacele de transport( ta,a pentru
eli'erarea certificatelor( avi)elor si autori)atiilor( precum si alte ta,e nu se aplica pentru cate&oriile
de persoane fi)ice preva)ute la -rt. 294( din Codul fiscal cu respectarea conditiilor impuse la
acelasi articol?
% impo)itul pe cladiri( impo)itul pe teren( impo)itul pe mi+loacele de transport( ta,a pentru
eli'erarea certificatelor( avi)elor si autori)atiilor( precum si alte ta,e locale nu se aplica pentru
persoanele +uridice preva)ute la -rt. 29@ din Codul fiscal?
42
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
% acordarea 'onificatiei de 10M persoanelor fi)ice si persoane +uridice care ac/ita anticipat(
pana la 31 martie 2014( o'li&atiile calculate pentru intre&ul an la impo)itele pe cladiri( terenuri si
mi+loace de transport?
% acordarea unei scutiri sau reduceri de la plata impo)itului pe cladiri pentru proprietarii
apartamentelor din 'locurile de locuinţe şi ai imo'ilelor care au e,ecutat lucrri de rea'ilitare
termic pe c/eltuial proprie?
Veniturile ce se incasea)a prin &ri+a structurilor de specialitate din cadrul -&entia Iudeteana
;inantelor 0u'lice Valcea( cuvenite 'u&etului local in cotele le&ale au fost inscrise in proiectul
'u&etului la valoarea comunicata de ctre aceasta institutie.
/+4+4+ C>eltuieli
43
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
*a reparti)area resurselor 'u&etului local pe destinatii s%au avut in vedere urmatoarele>
% asi&urarea surselor pentru finantarea c/eltuielilor functionale la toate structurile de
or&ani)are si pentru toti ordonatorii tertiari de credite ai 'u&etului local?
% asi&urarea surselor pentru finantarea c/eltuielilor functionale la unitatile de invatamant si
crese?
% asi&urarea finantarii masurilor de protectie sociala( acordarea de su'ventii pentru transportul
ur'an de calatori si pentru compensarea diferentelor de pret la ener&ia termica livrata populatiei(
produsa de SC CE4 B8V8#- S-?
% asi&urarea finantarii lucrarilor de reparatii( intretinere si moderni)are pentru 'unurile din
domeniul pu'lic si privat al municipiului?
% asi&urarea surselor pentru pro&ramele de de)voltare( respectiv finali)area unor o'iective(
ac/i)itii de terenuri( plata datoriei pu'lice an&a+ate si cofinantarea unor pro&rame.
Bu&etul local estimat pentru anul 2014 la partea de c/eltuieli este de 21:.:<0.9<0 *E1( fata de
anul precedent in care se estima un total de 203.<:!.200 *E1( si este reparti)at dupa cum urmea)a>
• 0entru c/eltuielile functionale pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si
crese se reparti)ea)a 3:(2: M din 'u&et( respectiv <9.@:1.000 *E1 fata de anul precedent
in care se reparti)au <@.!24.000 *E1.
• 0entru c/eltuieli cu dispensarele scolare si dispensarul 4BC se reparti)ea)a suma de
2.0:0.000 *E1( suma care repre)inta 0(!@ M din resursele 'u&etului( fata de anul trecut in
care se acorda un total de 2.090.000 *E1.
• 0entru c/eltuieli functionale D.-.D.0 si cu repararea cailor pu'lice( de)voltare pu'lice(
iluminat si intretinere stra)i se reparti)ea)a 10(!< M din 'u&et( respectiv 23.<:0.000 *E1(
fata de anul precedent in care se inre&istra un total de 2@.000.000 *E1.

• 0entru c/eltuielile functionale cu protectia mediului se reparti)ea)a 1(:2 M din sursele
proprii ale 'u&etului local ( respectiv salu'ritate( cu un total de 3.@00.000 *E1( fata de
anul precedent in care au fost reparti)ati 2.<::.!00 *E1.
44
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
• 1n ca)ul c/eltuielilor pentru finantarea directiei de protectie sociala( a cantinei de a+utor
social si a actiunilor si masurilor de protectie sociala se reparti)ea)a !(02 M din 'u&et(
respectiv 1!.@@3.000 *E1( fata de anul trecut in care s%au reparti)at 14.20@.000 *E1.

• 1n ca)ul c/eltuielilor pentru finantarea institutiilor de cultura( spri+inirea cultelor
reli&ioase si a altor activitati cultural sportive se reparti)ea)a 3(<: M din 'u&et( respectiv
9.1@4.100 *E1( fata de anul 2013 in care s%au reparti)at :.!10.000 *E1.
• 0entru c/eltuieli de intretinere )one ver)i( parcuri si 'a)e de a&rement se reparti)ea)a
1(32M din 'u&et( respectiv 2.9@0.000 *E1( fata de anul precedent in care s%au reparti)at
2.<<0.!00 *E1.
• 1n ca)ul c/eltuielilor functionale pentru structurile din aparatul de specialitate al
primarului( politia comunitara( directia de evidenta a persoanelor si aparare civila se
reparti)ea)a :(!@M din 'u&et( respectiv 1@.0@0.000 *E1( fata de anul precedent in care s%
au reparti)at 11.<00.93: *E1.
• 0entru c/eltuielile privind plata datoriei pu'lice( cofinantarea unor pro&rame si a altor
activitati se reparti)ea)a @(@4 M din 'u&et( respectiv 11.!!4.<00 lei( comparativ cu anul
precedent in care s%au reparti)at 1@.3!0.200 lei.
• 0entru c/eltuielile de capital reparti)ate prin lista de investitii se aloca suma de
@1.199.0<0 *E1 ceea ce repre)inta 23(:2 M din resursele 'u&etului local( fata de anul
2013 in care a fost alocata suma de 4<.021.3:4 *E1( din care>
% 4otal surse de finantare S 3@.299.000 *E1
% ;onduri e,terne neram'ursa'ile % cofinantare 'u&et local S 14.90<.:2@
*E1
% ;ond de intretinere inlocuire si de)voltare S 1.0!2.44@ *E1
*a ela'orarea proiectului de 'u&et s%a tinut cont de e,cedentul anului 2013 in suma totala de
14.:90.1:@ *E1( fiind respectate principiile instituite prin *e&ea nr. 2<3A200: privind finantele
pu'lice locale( respectiv>
4@
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
1. 0rincipiul universalitatii % veniturile si c/eltuielile fiind incluse in 'u&et in totalitate( in sume
'rute?
2. 0rincipiul transparentei % proiectul de 'u&et se de)'ate pu'lic?
3. 0rincipiul unitatii % veniturile si c/eltuielile sunt inscrise intr%un sin&ur document?
4. 0rincipul unitatii monetare % operatiunile 'u&etare sunt e,primate in moneda nationala?
@. 0rincipul anualitatii % veniturile si c/eltuielile sunt apro'ate( in conditiile le&ii( pe o perioada
de un an?
:. 0rincipiul speciali)arii 'u&etare % veniturile si c/eltuielile 'u&etare sunt inscrise in 'u&et pe
surse de venituri si cate&orii de c/eltuieli.
0reci)am ca la estimarea veniturilor si c/eltuielilor s%au avut in vedere toate re&lementarile le&ale(
precum si cele din /otararile consiliului local.
C%NCL",## (# P%P"NE#
4:
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
Dup 1!9! "n administraţia pu'lic din #om$nia au avut loc sc/im'ri importante "n plan
instituţional şi le&islativ. #eforma administraţiei pu'lice repre)int un proces comple, şi continuu(
de reuşita cruia depind at$t inte&rarea "n 6niunea European c$t şi reali)area unei administraţii
moderne şi eficiente.
6n domeniu "n care s%au produs modificri su'stanţiale este cel financiar şi 'u&etar.
Modificrile intervenite pe plan instituţional şi le&islativ urmresc punerea de acord a autonomiei
colectivitţilor locale cu re)olvarea şi &estionarea tre'urilor pu'lice "n interesul comunitţilor
locale pe care le repre)int( cu sursele financiare necesare.
;r intenţia de a minimali)a rolul msurilor adoptate p$n "n pre)ent( apreciem c el
marc/ea) doar o prim etap "n vederea descentrali)rii 'u&etare şi a reali)rii unei autonomii
financiare locale reale.
5ecesitatea sporirii "n continuare a autonomiei locale deriv din aspecte cum sunt>
1. conte,tul instituţional social% democratic actual( care reclam competenţe locale mai
mari?
2. posi'ilitatea re)olvrii unor pro'leme locale "ntr% o manier colectiv proprie şi
renunţarea la standardi)are?
3. eficacitate sporit "n administrarea unor proiecte la nivel local( unde se cunosc mai 'ine
posi'ilitţile şi resursele e,istente "n )on.
Datorit faptului c autonomia local se afl "n raporturi str$nse de interdependenţ cu cea
financiar( se consider c una din prioritţile financiare tre'uie s cuprind reforma de
administrare local a 'u&etului.
-nali)a proiectelor de 'u&et local al municipiului #amnicu Valcea pe perioada 2013 % 2014 a
pus "n evidenţ c$teva aspecte importante>
% veniturile totale au "nre&istrat creşteri semnificative de la an la an?
% creşterea veniturilor totale are la 'a) at$t creşterea veniturilor proprii c$t şi creşterea
cotelor şi sumelor alocate de la 'u&etul statului?
.n ce priveşte c/eltuielile 'u&etului local( se poate o'serva din datele pre)entate "n anali)( ca
in fiecare sectiune de c/eltuieli e,ista o crestere semnificativa fata de anii precedenti.
B#BL#%*AF#E
4<
Finante Publice si Politici Fiscale Nationale si Comunitare
TEMA: Elaborarea Bugetelor Locale, Studiu de Caz: Municipiul amnicu !alcea
1. Constantin 1. 4ulai(Finanele publice şi fiscalitatea( Casa Crţii de =tiinţ( Clu+%
5apoca( 2003
2. 1nceu -drian Mi/ai( Dan 4udor *a)r(Finane şi bugete publice( Editura -ccent(
Clu+% 5apoca( 2003
3. Mircea =tefan Minea( $reptul finanelor publice( Editura -ccent( Clu+% 5apoca(
1!!!
4. 1oan B/erasim(,ontabilitatea instituiilor publice (Editura Dacia( 2003
@. 1oan Bli&a( $rept financiar(Editura -r&onaut( Clu+ 2 5apoca( 1!!:
:. Viorel Be+u( )etode şi tehnici fiscale( Editura Dimitrie Cantemir(4$r&u% Mureş(
2002
<. C)iprian Rovacs *orand( -eniturile autorităilor locale din .om/nia( #evista
4ransilvan de =tiinţe -dministrative(nr.3 E12F( 2004( pa&. 93% !3
9. 1nceu -drian Mi/ai( Dan 4udor *a)r()anagementul financiar al comunităilor
locale( Editura şi 4ipo&rafia Marineasa( 4imişoara( 2003
!. 4atiana Moşteanu( Mariana Vuţ( Emilia C$mpeanu( BQor&Q -ttila( Buget şi
trezorerie publică( Editura universitar( Bucureşti( 2003
10. *e&ea nr.21@A 23 aprilie 2001 privind administraţia pu'lic local( pu'licat "n
Monitorul 8ficial al #om$niei nr.204 A 23 aprilie 2001
11. *e&ea nr. @00 A 11 iulie 2002 privind finanţele pu'lice( pu'licat "n Monitorul
8ficial al #om$niei nr. @!<A 13 au&ust 2002
12. *e&ea nr. @<1A 22 decem'rie 2003 privind Codul fiscal( pu'licat "n Monitorul
8ficial al #om$niei nr.!2<A 23 decem'rie 2003
13. *e&ea nr. 1<4A 1< mai 2004 pentru apro'area 8rdonanţei Buvernului nr. !2A 2003
privind Codul de procedur fiscal( pu'licat "n Monitorul 8ficil al #om$niei
nr.4:@A 2@ mai 2004
14. Notr$rea Buvernului nr.44A 22 ianuarie 2004 pentru apro'area 5ormelor
metodolo&ice de aplicare a *e&ii nr.@<1A 2003 privind Codul fiscal
1@. 8rdonanţa de 6r&enţ a Buvernului nr. 4@ A @ iunie 2003 privind finanţele pu'lice
locale( pu'licat "n Monitorul 8ficial al #om$niei nr. 431A 1! iunie 2003
1:. 8rdonanţa Buvernului nr.!2A 24 decem'rie 2003 privind Codul de procedur fiscal(
pu'licat "n Monitorul 8ficial al #om$niei nr.!41A 2! decem'rie 2003
1<.*e&ea nr.2<3A 200: privind finanţele pu'lice locale pu'licat "n Monitorul 8ficial al
#om"niei nr.:19A 19 iulie 200:
49