You are on page 1of 8

Crearea unui loc de joacă pentru copii

Adoliu Sergiu-Iulian Profesor Coordonator :
Postelnicu Andrei – Daniel Carmen Aruștei
Leonte Adina – Mihaela
Grupa 2 Management

FEAA

Managementul Proiectelor 2

DESCRIEREA PROGRAMULUI

1) Scurta descriere

Proiectul nostru se intitulează “Crearea locurilor de joacă pentru copii”, cu
prescurtarea LAPȘA având ca obiectiv principal crearea şi amenajarea unui nou spaţiu de
joacă pentru copii.
Ideea proiectului a pornit de la dorinţa de a soluţiona pe cât posibil problema cu care se
confruntă cetăţenii oraşului Suceava, aceasta fiind, insuficiența locurilor special amenajate
pentru copii. Trebuie create și amenajate spaţii unde aceştia să îşi petrecă timpul liber
făcând diferite activităţi recreative, cu scop educaţional, distractive unde pot să îşi dezvolte
creativitatea, imaginaţia, pentru a nu petrece mult timp în faţa calculatorului.
Prin intermediul acestui proiect, dorim să mulțumim atât părinţii cât şi copii lor, deoarece
aceştia vor avea unde să se joace şi desigur, părinţii vor fi fericiți pentru că micuţii lor vor fi în
siguranță petrecându-și timpul în natură.

2) Termen Limita

Durata de desfășurare 24 luni, această perioadă este împărțită în cinci etape (WP ,
Work Progress – Progresul muncii):

-W. P. 0, Managementul Proiectului
-W. P. 1, Identificarea spațiului și construirea unui loc de joacă pentru copii
- W. P. 2, Organizarea unei campanii de informare în școlile primare pentru promovarea
proiectului și activității în aer liber
- W. P. 3, Organizarea a două evenimente atractive în spațiul de joacă
- W. P. 4, Atragerea de investitori și sponsori pentru evenimente viitoare și pentru lucrările
de mentenanță

3) Obiectivele Programului

-cresterea nivelului de activitate fizica in randul copiilor cu varste pana in 14 ani pentru
evitarea obezitatii;
-scaderea nivelului de stres in randul parintilor;
-mentinerea in zona a familiilor tinere cu copii.

4) Conditii de eligibilitate

Instituția, nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are
conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu a furnizat declarații inexacte cu
FEAA

Managementul Proiectelor 3

privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI; nu a încălcat prevederile unui alt contract
de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja
finanțate sau în curs de finanțare parțial sau integral din alte surse bugetare.

6) Conditii de finantare

SCHITA PROIECTULUI
1. Titlu: Crearea locurilor de joacă pentru copii

2. Durată: 24 de luni

3. Scop: Oferirea unui resort recreativ parintilor si copiilor acestora pentru a-i indrepta spre
un stil de viata activ si sanatos.

4. Obiective:
-cresterea nivelului de activitate fizica in randul copiilor cu varste pana in 14 ani pentru
evitarea obezitatii;
-scaderea nivelului de stres in randul parintilor;
-mentinerea in zona a familiilor tinere cu copii.

5. Beneficiari:
-copii;
-parinti;
-antreprenori locali.

6. Activităţi
-jocuri pentru cei mici (șotronul, țara,țara vrem ostași)
-activități sportive pentru relaxare după scoală
- activități sociale, un prilej de a cunoaște și alți copii
-jocuri de dezvoltare a imaginației și a spiritului practic (desen, modelare de plastilină)


FEAA

Managementul Proiectelor 4

7. Resurse. Bugetul pe cheltuieli şi pe activităţi

FEAA

Managementul Proiectelor 5


8. Activitati eligibile

Activitatea W.P.0.
Obiectivul pachetului initial de activități este: Managementul proiectului. Durata de
desfășurare 24 luni.
Activitatea începe cu lansarea proiectului printr-o conferinţă la care va participa
echipa de proiect. Se vor organiza întâlniri periodice în care se fac raportări referitoare la
evoluţia activităţilor în desfăşurare.

Rezultate:
• 1 conferință de lansare;
• 6 raporturi;
• 2 audituri externe;
• 6 întâlniri intermediare ale echipei de proiect;
• 200 de invitații distribuite;
• 200 de mape distribuite.

Resurse necesare:
• Contracte încheiate cu: manager proiect 4800 euro
• Asistent manager 3600 euro
• 3 coordonatori 7200 euro
• Chirie 900 euro
• Cheltuieli de transport 420 euro
• Pauza de cafea 205 euro
• Consumabile 260 euro
• Invitații 200 euro
• Cheltuieli cu telefonul 360 euro
• Audit extern 500 euro
• Promovare 4800 euro
• Distribuție 100 euro

ActivitateaW.P.1.
Obiectivul pachetului 1 de activități este: Identificarea spațiului și construirea unui loc de
joacă pentru copii.Principalele activităţi din cadrul acestui pachet sunt: identificarea spaţiului
pentru amenajare, derularea licitațiilor publice pentru identificarea prestatorului care va
efectua lucrările, efectuarea măsurătorilor pentru realizarea planului de amenajare a
spațiului de joacă, efectuarea lucrărilor de amenajare a spațiului și a terenului, achiziţia
materialelor.


FEAA

Managementul Proiectelor 6

Rezultate:
• Un caiet de sarcini;
• O companie de construcții identificată
• Un contract de cercetare;
• 3 contracte de amenajare a spațiului;
• 50 bănci;
• 15 tobogane;
• 15 balansoare;
• 50 coșuri de gunoi;
• 50 de invitații transmise;
• 1000 de persoane informate despre locul de joacă

Resurse necesare:
• Pauză de cafea 15 euro;
• Chirie local licitație 250 euro;
• Cheltuieli de deplasare 100 euro;
• Caiet de sarcini 15 euro;
• Contract de cercetare 1000 euro;
• Contracte de amenajare 4500 euro;
• Bănci 10000 euro;
• Topogoane 5000 euro;
• Balansoare 1875 euro;
• Coșuri de gunoi 1500 euro;
• Invitații 100 euro.

ActivitateaW.P.2.
Obiectivul pachetului 2 de activități este: Organizarea unei campanii de informare în școlile
primare pentru promovarea proiectului și activității în aer liber.
Putem enumera aici o serie de activităţi ce le vom pune în practică în cadrul acestui pachet:
organizarea unei campanii de conștientizare a părinților privind importanța desfășurării
activităților în aer liber, realizarea de materiale pentru promovarea parcului (pliante, broşuri,
banere), care vor fi împărţite în școli prin promovări directe cu ajutorul celor 5 persoane
pregătite să se ocupe de distribuire.

Rezultate:
• Implicarea părinților cu privire la petrecerea timpului în natură pentru copiii acestora;
• 1000 pliante;
• 1000 de broșuri;
• 10 banere;
• 1 persoană delegată să monitorizeze site-ul pentru promovarea locului de joacă;
• Pregătirea a 5 persoane pentru distribuirea pliantelor și broșurilor.
FEAA

Managementul Proiectelor 7


Resurse necesare:
• Informare 600 euro;
• Pliante 2000 euro;
• Broșuri 4000 euro;
• Banere 60 euro;
• Salariul profesionistului în domeniul IT 700 euro;
• Distribuire 250 euro;
• Cheltuieli de transport 100 euro.
ActivitateaW.P.4.
Obiectivul pachetului 4 de activități este: Atragerea de investitori și sponsori pentru
evenimente viitoare și pentru lucrările de mentenanță. Activităţile desfăşurate în cadrul
acestui pachet sunt: selectarea a 10 companii din top-ul firmelor din judeţul Suceava pentru
atragerea de fonduri, identificarea a 8 sponsori care să sprijine organizarea celor 2
evenimente desfăşurate în spaţiile de joacă şi nu în ultimul rând elaborarea unei propuneri
pentru continuarea proiectului.

Rezultate:
• Plan de selecție a 10 companii pentru atragere de fonduri;
• 1 persoană selectată pentru identificarea sponsorilor;
• 1 persoană selectată pentru continuarea proiectului.
• Resurse necesare:
• Plan de selecție 1000 euro;
• Atragere sponsori 150 euro;
• Continuare proiect 200 euro;

8. Activitati de sustenabilitate
- Se estimează că cel puțin 75% dintre copii vor participa activ la toate jocurile.
- Se estimează că cel putin 80% din material nu va fi contondent.
- Se apreciază că cel putin de două ori se vor face verificări tehnice la structurile de
rezistență.
- Se va menține curățenia în parcul de distracție zilnic de către persoanele angajate.

FEAA

Managementul Proiectelor 8

GRAFIC GANTT