Sillabusz A kötelező szövegek feltüntetésével

Március 17. – A belső érzékelés típusai 7. számú jegyzetfüzet

Március 31. – Elsődleges érzékelések (Förköli Gábor – Somos Eszter: angol, francia) A tragédia születése 1-8.

Április 7. – Álom és mámor (Schneider Ákos – Csűrös Dávid: német, angol) A tragédia születése 1-8.

Április 14. – Ösztönök A morál genealógiája 1.

Április 21. – Önkéntelen reakciók: sírás és nevetés (Farkas Renáta – Takács Szilvia: angol) Zarathustra III.

Április 28. – A vicc Zarathustra IV., Szókratész problémája

Május 5. – A betegség és a fiziognómia Szókratész problémája, Ecce Homo

Május 12. – Tánc Zarathustra IV.

???????? – A művészet vége A vidám tudomány (részletek)

Feldolgozásra ajánlott irodalom: Nietzsche, Friedrich: A nem morálisan felfogott igazságról és hazugságról. In: Heidegger: Bevezetés a metafizikába, melléklet (Matúra, 1995) Nietzsche, Friedrich: A vidám tudomány (Holnap, 1997) Nietzsche, Friedrich: A hatalom akarása. részletek a kötetből (Orpheus, 2000) Nietzsche, Friedrich: Ecce homo (Göncöl, 2003) Kalb, Christoph: Desintegration (Suhrkamp, 2000) Emden, Christian J.: Nietzsche on Language, Consciousness and the Body (University of Illinois Press, 2005) Theo C. Meyering: Historical roots of Cognitive Science: The Rise of a Cognitive Theory of Perception from Antiquity to the Ninetenth Century (Dordrecht: Kluwer, 1989) Morris, Desmond: A művészet biológiája. In: Művészetpszichológia (Gondolat, 1983) Eysenck, Hans J.: Az esztétikum pszichológiája. In: Művészetpszichológia (Gondolat, 1983) Allport, Floyd H.: Köhler elméletének alkalmazásai: Az elmélet kísérleti és fiziológiai ellenőrzése. In: Alaklélektan (Gondolat, 1974) Radnóti Sándor: Hamisítás (Magvető, 1995)

Wundt Vilmos: A lélektan alapvonalai (Franklin-Társulat, 1898) Gombrich, Enrst: Művészet és fejlődés (Gondolat,1987) Danto, A. C.: A közhely színeváltozása (Enciklopédia, 2003) Goodman, Nelson: Languages of Art (Bobbs-Merrill, 1968) Leary, David E.: The philosophical development of the conception of psychology in Germany, 1780–1850 (Journal of the History of the Behaviral Sciences, 1978) Kelly, Alfred: The Descent of Darwin: The Popularization of Darwinism in Germany, 1860–1914 (University of North Carolina Press, 1981) Moore, Gregory: Art and evolution: Nietzsche’s Physiological Aesthetics (British Journal for the History of Philosophy, 2002) Haar, Michel: Heidegger and the Nietzschean "Physiology of Art". In: Exceedingly Nietzsche: Aspects of Contemporary Nietzsche-Interpretation (Routledge, 1988) Deleuze, Gilles: Nietzsche és a filozófia (Holnap, 1999)

Pasted from <file:///C:\Documents%20and%20Settings\vp\My%20Documents\vp\filozófia\órák\esztétika\2008%20tavasz\silla busz.doc>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful