You are on page 1of 2

Pembangunan Masyarakat II

Nyatakan dengan ringkas perbezaan diantara tahap perancangan dan tahap perlaksanaan
sesuatu projek.
Tahap perancangan
1. Penubuhan jawatankuasa induk
2. Pembahagian / agihan tugas
3. Penulisan kertas cadangan
4. Perhubungan dengan pihak terlibat
5. Senarai semak perancangan
Tahap pelaksanaan
1. Pembahagian tugas jawatankuasa
2. Pengesahan perasmian
3. Protokol sambutan
4. Teks ucapan
5. Perasmian pembukaan majlis
6.Pengisian projek sebenar
7. Perasmian penutupan
8. Jamuan
9. Post mortem
10. Penutupan akaun kewangan
11. Penulisan laporan
12. Serahan
Berikan dalam bentuk contoh komponen-komponen lengkap dalam sesuatu kertas kerja
cadangan projek.
1. pengenalan
Kenyataan akhbar / laporan atau kata-kata yang pernah diluahkan oleh seseorang
tentang perkara yang hendak dilaksanakan , Latar belakang , sejarah , isu dan masalah
2. tujuan
Memulakan perniagaan, projek atau program latihan untuk mempengaruhi dan
meyakinkan ketua jabatan.
3. objektif
Umum - hubungan kerjasama ,.perubahan dalam masyarakat , Menerapkan perasaan
cinta dan patriotik
Khusus - Memberi pendedahan serta pengalaman
4. skop kajian
sasaran peserta , lokasi
5. punca maklumat
Butir-butir pelaksanaan program , Matlamat utama projek , kaedah perlaksanaan
seperti tumpuan lokasi , surat khabar , pemerhatian
6. situasi semasa
Keadaan semasa ingin laksanakan projek , merujuk pengetahuan ahli kumpulan
7. keperluan untuk perubahan
Memberi kesedaran , membantu masyarakat , membantu promosi barangan kampung
8. langkah penyelesaian
Keperluan logostik , pengangkutan , makanan
9. jadual aktiviti
Tentatif projek , tentatif khidmat komuniti , tentatif akademik
10. ahli jawatankuasa
Carta organisasi
11. anggaran perbelanjaan
Cadangan peruntukan kewangan , sumber kewangan (derma,yuran atau tajaan)