You are on page 1of 161

MATEMATICĂ

Manual de clasa a 2-a
pentru şcolile cu predarea în limba română
M.V. Bogdanovici, G. P. Lâşenko
Львів
Видавництво «Світ»
2012
Recomandat de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei,
Tineretului şi Sportului al Ucrainei
ÓÄÊ 51(075.2)=135.1
ÁÁÊ 22.1ÿ721
Á73
© Áîãäàíîâè÷ Ì.Â.,
Ëèøåíêî Ã.Ï., 2012
© Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà»,
оригінал-макет, 2012
© Грінчешин І.М., переклад
румунською мовою, 2012 ISBN 978-966-11-0176-9(укр)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
(наказ МОНмолодьспорту України № 718 від 18.06.2012 р.)
Á73
Áîãäàíîâè÷ Ì.Â.
Математика : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з на-
вчанням румунською мовою / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко ;
пер. І.М. Грінчешин. — Львів : Світ, 2012. — 160 с. : іл.
ISBN 978-966-603-787-2
ÓÄÊ 51(075.2)=135.1
ÁÁÊ 22.1ÿ721
Semne convenţionale:
– limita materialului lecţiei
* – exerciţii cu solicitare logică
° – temă pentru acasă
– însărcinări suplimentare

– expresii circulare
– ghicitori
Перекладено за виданням:
Богданович М.В. Математика : підруч. для 2 кл. загальноосв. навч. закл. /
М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. — К. : Генеза, 2012.
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
ISBN 978-966-603-787-2(рум)
33
REPETAREA MATERIALULUI
STUDIAT ÎN CLASA 1
1. Numără separat ardeii roşii şi verzi. Câţi ardei sunt în
total?
2. Câte beţişoare sunt în total în fecare legătură?
3. Numeşte toate numerele primei zeci, zecii a patra, celei
de-a zecea zece.
4. Copie, inserând numerele omise.
40 42 43 46 47 48 51
5. Scrie fecare din numerele date, conform modelului, în
formă de sumă a termenilor de ordin: 36, 66, 84, 48
Model: 82 = 80 + 2
6. Scrie expresiile şi calculează valorile lor
1) Cum de format numărul 55, dacă avem numărul ce-l
precede?
2) Cum de format numărul 70 din numărul care îl urmează?
3) Ce vom obţine dacă vom scădea din numărul 93
cantitatea de unităţi ale lui?
44
7. 26 +1 6 – 4 56 – 6 37 – 7 – 1
51 + 2 10 – 7 10 – 1 49 – 10 – 1
8. Compune şi rezolvă o problemă conform fecărei fguri.

Cu 2 mai puţine
?
1)
2)
3
9*. Un ţăran a crescut 30 raţe, 20 gâşte şi 40 iepuri. Câte
păsări a crescut în total ţăranul? Cu cât mai multe păsări a
crescut ţăranul decât iepuri?
10°. 10 + 7 34 + 1 94 + 1 + 5 24 + 1 + 0
20 + 6 45 – 1 40 + 8 – 1 36 – 0 – 6
11°. Petrică s-a odihnit la bunici 29 de zile, iar într-un
sanatoriu – cu 9 zile mai puţin. Câte zile s-a odihnit Petrică în
sanatoriu?
12. Câte zeci şi unităţi sunt în următoarele numere?
40 12 15 84 20 93 60 56 65
13. Explică procedeele de calculare.
6 + 2 = 8 7 – 3 = 4 6 + 4 = 10
6 + 1 + 1 7 – 1 – 1 – 1 6 + 1 + 1 + 1 + 1
5 + 4 = 9 10 – 4 = 6 7 – 3 = 4
5 + 2 + 2 10 – 2 – 2 7 – 2 – 1
Numerele pot f adunate şi scăzute prin părţi.
?
55
14. Explică calcularea fecărei expresii.
53 + 46 = 99 78 – 56 = 34 + 45 =

40 6
78 – 25 = 53 88 – 23 = 53 + 14 =

20 5
15. 67 – 30 55 + 24 61 + 20 + 6 57 + 30 – 4
76 + 3 88 – 3 84 + 10 – 5 79 – 40 – 7
16. Compune o problemă orală. Scrie soluţia.
?
5
17. Care este lungimea segmentului în centimetri? Scrie-o
în decimetri şi centimetri. Desenează un astfel de segment
în caiet.
18. Numeşte numărul mai mare din fecare pereche de numere.
15 şi 17 15 şi 20 7 şi 12
20 şi 19 18 şi 16 11 şi 9
14 şi 16 12 şi 18 13 şi 20
19. 10 băieţi se jucau de-a baba-oarba. 2 băieţi au ieşit
din joacă. Câţi băieţi au continuat joaca?
66
20°. Într-un parc au sădit 6 arţari, castani – cu 4 mai mulţi,
iar salcâmi – cu 2 mai puţin decât arţari. Câţi castani au fost
sădiţi în parc? Câţi salcâmi?
21°. Ajută-i pe iepuraş şi veveriţă să calculeze expresiile.
1) 5 + 5 – 8
0 + 10 – 7
5 – 2 + 7
8 – 7
6 + 0
2) 9 – 4 + 5
7 – 7 + 4
9 – 7 + 8
7 + 3
5 + 0
22.
4 + 5 = 9 10 – 4 = 6
4 — termen
5 — termen
9 — sumă
4 + 5 — sumă
10 — descăzutul
4 — scăzătorul
6 — diferenţa
10 – 4 — diferenţa
23. Cum se numesc numerele din egalităţi?
2 + 5 = 7 8 – 3 = 5
24. Calculează expresiile. Scrie-le pe cele în care 7 e scăzător.
7 + 2 10 – 7 2 + 5 10 – 3 1 + 7
7 – 2 7 – 7 5 + 2 9 – 7 8 – 7
25. Andrei a desenat 9 patrulatere, iar Ionel – 5 triunghiuri.
Cine a desenat mai multe fguri? Cu câte mai multe?
26. Scrie expresiile şi calculează valorile lor.
De adăugat la 40 numărul 5; din 39 de scăzut 6;
56 plus 3; descăzutul 10, scăzătorul 8.
27. 95 – 70 14 +80 99 – 4 69 – 50
94 + 5 25 + 4 29 + 40 19 – 5
77
28. Măsoară segmentele. Afă care din ele este cel mai
scurt şi cu cât.
Desenează segmentul care este cu 3cm mai scurt
decât cel mai lung din cele date.
29. Compune problemă după desen şi datele numerice.
Masa – 16 kg este cu 6 kg mai uşooară
Care este masa totală a ambelor biciclete?
30°. 10 + 3 35 + 40 47 – 10 5 + 5 + 48 18 – 8 – 3
7 + 32 1 + 93 10 – 7 2 + 8 + 25 46 – 10 + 2
31°. De pe o parcelă s-au recoltat 26 saci de cartof, iar de
pe alta – cu 4 saci mai puţin. Câţi saci de cartof s-au recoltat
în total de pe două parcele?
32. 100 – 73 7 – 6 1 – 1 53 + 40 2 + 8 – 10
6 + 2 64 + 5 8 – 6 39 – 3 0 + 4 + 6
33. Floarea, Vasile şi Ilie aveau de afat suma numerelor
2, 3 şi 5. Toţi copiii au afat corect suma.
Floarea Vasile Ilie
2 + 3 + 5 = 10 5 + 3 + 2 = 10 3 + 5 + 2 = 10
Numerele pot f adunate în orice ordine.
34. Verifcă sumele adunând numerele în altă ordine.
1 + 9 = 10 1 + 3 + 6 = 10 3 + 6 + 4 = 13
88
35. 2 + 6 1 + 7 8 + 10 58 – 18 – 0
8 – 2 8 + 2 8 + 0 10 + 80
36. Compară problemele şi rezolvările lor.
1) În prima ladă sunt 7 kg pere, iar în a doua – cu 3 kg mai
mult. Câte kilograme de pere sunt în a doua ladă?
2) În prima ladă sunt 7 kg pere, iar în a doua – cu 3 kg mai
puţin. Câte kilograme de pere sunt în a doua ladă?
37. 7 + 3 + 4 6 + 6 + 42 21 – 1 + 8 54 + 23 + 0
9 + 1 + 5 3 + 3 + 70 52 – 2 + 6 78 – 36 – 0
38. Compune probleme conform scrierii prescurtate şi
rezolvă-le în caiet.
1) Erau – 76 m 2) Erau – 30
Au tăiat – 24 m Au adus – 26
Au rămas – ? Sunt – ?
Compune probleme inverse celei de-a doua.
39*. Ce masă are căţeluşul?
1
5
2
40°. Gheorghe a desenat două segmente. Primul cu
lungimea de 9cm, iar al doilea – 7 cm. Compară lungimea
segmentelor. Desenează segmentul ce este cu 3 cm mai lung
decât al doilea segment.
41°. În fecare săptămână tata are 2 zile libere. Câte zile
pe săptămână tata lucrează?
99
42. Cu ce monede se poate da restul de 10 copeici?
Cercetează diferite variante.

43. 5 + 5 – 3 8 – 4 – 4 5 – 5 + 6 10 – 7 + 3
44. Compune, rezolvă şi compară problemele.
?
?
1) 2)
85 grn Cu 5 grn
mai ieftin
30 grn Cu 26 grn
mai scump
Cu care patru bancnote se poate plăti pentru fular?
45. Tata a cumpărat 8 kg de varză şi 2 kg sfeclă. Ce se
poate afa având aceste date?
46. Rezolvă şi compară problemele.
1) Într-un luminiş creşteau 6 ciuperci. O veveriţă a cules 3
ciuperci. Câte ciuperci au rămas?
2) Într-un luminiş creşteau ciuperci. O veveriţă a adunat 6
ciuperci, apoi – încă 3 ciuperci. Câte ciuperci în total a adunat
veveriţa?
47. Afaţi Afaţi
10 şi 4 10 şi 0 suma
9 şi 8 4 şi 4 suma
10 şi 0 7 şi 6
Numerele Numerele
diferenţa
diferenţa
diferenţa diferenţa
10 10
48. Ce se obţine la scăderea unui termen din sumă?
6 + 2 = 8 8 – 6 = 2 8 – 2 = 6
49. Din fecare expresie de calculare a sumei compune
două expresii de calculare a diferenţei.
7 + 2 = 9 4 + 3 = 7 46 + 23 = 69
50. Verifcă adunarea cu ajutorul scăderii după model.
Model: 47 + 21 = 68, 68 – 21 = 47.
46 + 22 = 68 35 + 43 = 78 12 +75 = 87
Pentru a verifca operaţia adunării se poate din
sumă de scăzut unul din termeni. Dacă obţinem celălalt
termen, atunci rezolvarea este corectă.
51°. Un ursuleţ a sădit în prima zi 4 copaci, iar în a doua
– încă 6. Câţi copaci în total a sădit ursuleţul în două zile?
52°. În două zile un ursuleţ a sădit 10 copaci. În prima zi
el a sădit 4 copaci. Câţi copaci a sădit ursuleţul a doua zi?
Compară problemele 52 şi 51 şi rezolvările lor. Cum
poate f numită problema 52 faţă de problema 51?
53. 60 + 3 + 1 65 – 5 + 4 39 – 3 – 3 86 + 0
63 – 3 – 1 50 + 5 – 4 3 + 70 – 6 100 – 0
11 11
54. Scrie expresiile şi calculează valorile lor.
10 minus 4 de afat suma numerelor 4 şi 3
7 plus 3 de afat diferenţa numerelor 9 şi 4
la 3 de adunat 6 de micşorat 8 cu 5
55. Calculează expresiile. Scrie-le pe cele care au descăzutul 8.
8 + 2 10 – 2 8 – 5 9 – 8 8 – 4
8 – 2 10 – 8 8 – 0 1 + 8 6 + 2
56*. Găseşte în fgura din stânga 4 triunghiuri, iar în fgura
din dreapta – 5 patrulatere.
57. La prânz s-au aşezat 9 persoane. S-au pus pe masă 6
linguri şi 8 furculiţe. Câte linguri şi furculiţe mai trebuie de pus?
58. 7 + 3 + 42 6 + 4 + 37 14 – 4 – 7 48 – 7 – 1
59. Compune conform fgurii şi rezolvă probleme cu
întrebările: „Cu cât mai mult ...?”, „Cât în total...?”.
60*. Câte numere de o cifră există? Câte numere de
două cifre există? Câte cifre diferite trebuie pentru scrierea
tuturor numerelor de o cifră? Câte cifre diferite trebuie pentru
scrierea tuturor numerelor de două cifre?
61°. Desenează segmentul cu 1cm mai scurt decât AO.
12 12
62°. 8 + 2 – 1 10 – 5 + 1 15 – 1 – 1 3 + 7 + 3
36 + 42 40 + 5 + 1 55 – 1 – 1 33 – 3 + 7
63. Scrie numerele în formă de suma termenilor de ordin.
48 = 40 + 8
15 = + 17 = + 93 = +
64. 1) Cercetează procedeele de adunare şi scădere a
numerelor de două cifre.
32 + 15 = 47 86 – 25 = 61
30 + 10 = 40
2 + 5 = 7
40 + 7 = 47
32 +10 = 42
42 + 5 = 47
80 – 20 = 60
6 – 5 = 1
60 + 1 = 61
86 – 20 = 66
66 – 5 = 61
2) Explică calculele cu diferite procedee.
35 + 13 77 – 16 42 + 27 69 – 17
65. Afă diferenţa 11-4 cu ajutorul scării riglei.
66. Calculează. Scrie expresiile ce au valoarea 9.
10 – 1 6 + 3 9 – 7 4 + 5 – 8
19 – 10 29 – 10 0 + 9 47 – 40 + 2
67. Compară valoarea expresiei şi numărul (oral).
10 – 2 şi 7 8 + 2 şi 9 9 – 2 şi 10
6 – 5 şi 4 2 + 7şi 8 6 – 4 şi 1
68. Dintr-o panglică s-au tăiat 10 cm, iar apoi – încă 8 cm.
Câţi centimetri de panglică s-au tăiat în total?
8 cm
?
10 cm
13 13
69*. Scrie toate numerele de două cifre în care cantitatea
zecilor este cu 4 mai mică decât cantitatea unităţilor.
70°. În două vase sunt 5 l de suc. În primul vas sunt 2 l de
suc. Câţi litri de suc sunt în al doilea vas?
Compune problema reciprocă.
71°. Rezolvă şi compară problemele.
1) O fetiţă avea 5 caiete. Ea a mai cumpărat 2 caiete. Câte
caiete avea fetiţa?
2) O fetiţă avea 5 caiete curate. 2 caiete le-a scris. Câte
caiete curate i-au rămas fetiţei?
72. 19 + 1 10 + 7 13 – 10 20 – 1 8 – 1
39 – 9 73 – 3 2 + 60 90 + 10 98 – 1
73. Cercetează fgurile şi răspunde la întrebări.
10 l
5 l 1 l 2 l
3 l
1) Câţi litri de apă încap: în două astfel de oale? în o
găleată şi un borcan? în borcan şi oală? în două astfel de
ceainice şi cană?
2) Cu câţi litri de apă conţine mai mult: găleata decât borcanul?
găleata decât oala? borcanul decât două astfel de căni?
74. Compune oral o problemă cu întrebarea: „Câţi crocodili
erau în apă la început?” Scrie rezolvarea.
10
75. În prima lădiţă sunt 10 kg unt, iar în a doua – cu 6 kg
mai puţin. Câte kilograme de unt sunt în a doua lădiţă?
Rezolvă problema, înlocuind în condiţie mai puţin cu mai mult.
14 14
76. Numeşte zilele săptămânii. Din care părţi este alcătuită
o zi şi o noapte? Câte ore are o zi şi o noapte?
77. Citeşte explicaţia. Efectuează însărcinarea.
Anul – unitatea fundamentală de măsurare a timpului, legată
cu mişcarea Pământului în jurul Soarelui. Anul are 12 luni.
Sunt 4 anotimpuri ale anului: iarna, primăvara, vara
şi toamna. Lunile iernii – decembrie, ianuarie, februarie;
primăverii – martie, aprilie, mai; verii – iunie, iulie, august;
toamnei – septembrie, octombrie, noiembrie.
Repetă denumirile tuturor lunilor. Afă din calendar câte
zile şi nopţi are fecare lună.
78*. Scrie toate numerele de două cifre în care cantitatea
de zeci şi de unităţi este aceeaşi.
79°. 16 – 6 0 + 5 17 – 1 10 – 0 6 + 1
56 – 6 80 + 5 97 + 1 100 + 0 76 + 1
80°. În colecţia lui Petrică sunt 8 brelocuri din plastic şi 5
din metal. Cu cât mai puţine sunt brelocurile din metal?
t
o
a
m
n
a

i
a
r
n
a

p
r
i
m
ă
v
a
r
a

v
a
r
a

15 15
Exerciţii suplimentare
1. Desenează o semidreaptă numerică (drept unitate ia
1cm) şi notează pe ea:
1) cel mai mic număr de o cifră;
2) cel mai mare număr de o cifră;
3) numărul mai mare decât 4 cu 3;
4) cel mai mic număr de două cifre.
2. Numeşte numărul ( numerele) omise din fecare rând
5 10 15 20 30 35
12 14 16 20 22 24
23 26 29 35 38
3. Scrie toate numerele de două cifre în care numărul
de unităţi este mai mare cu 6 decât cantitatea zecilor. Câte
numere de două cifre au cantitatea de unităţi cu 8 mai mare
decât cantitatea de zeci? Poate oare cantitatea de unităţi să
fe cu 9 mai mare decât cantitatea zecilor? Este oare aşa un
număr în care cantitatea de zeci este cu 9 mai mare decât
cantitatea de unităţi?
4. 4 m = 40 dm 75 cm = 7 dm 5 cm
5 m 3 dm = dm 86 dm = m dm
4 dm 2 cm = cm 52 cm = dm cm
5. Ce oră arată fecare ceasornic?
6. Găseşte în fecare serie numărul de prisos.
20 30 50 70 90 100
22 44 58 77 88 99
41 43 45 46 49 51
16 16
TABLELE ADUNĂRII
ŞI SCĂDERII NUMERELOR.
PROBLEME CU DOUĂ OPERAŢII.
EXPRESII CU PARANTEZE.
TABLELE ADUNĂRII ŞI SCĂDERII NUMERELOR
81. 10 = 8 + 10 = 6 + 10 = 7 + 10 = 9 +
15 – = 10 18 – = 10 11 – = 10 12 – = 10
82. Explică procedeele de adunare şi scădere a numerelor
cu trecere peste ordin. Verifcă rezultatele calculelor după
tabele. Spune-le din memorie.
1 2 = 3 3 2 = 1
9 + 2 = 11
1 1
11 – 2 = 9
1 1
2 2 = 4 4 2 = 2
3 2 = 5 5 2 = 3
4 2 = 6 6 2 = 4
5 + 2 = 7 7 – 2 = 5
6 2 = 8 8 2 = 6
7 2 = 9 9 2 = 7
8 2 = 10 10 2 = 8
9 + 2 = 11 11 – 2 = 9
83. 11 – 2 – 4 14 – 5 + 2 14 – 10 + 6 39 – 30 + 2
9 + 2 – 1 10 – 3 – 7 15 – 5 – 5 45 – 34 – 2
84. Desenează segmentul cu 2 cm mai lung decât cel dat.
85. Un băiat a pus într-un penar 4 creioane. După aceasta
erau 10. Câte creioane erau în penar la început?
 Compune şi rezolvă problema reciprocă.
17 17
86. Examinează cum cu ajutorul a două segmente sunt
divizate patrulaterele. Ce fguri s-au format?
  Mai care două segmente se pot duce în patrulater
pentru ca să se formeze alte fguri?
87*. A cui masă e mai mare: a gânsacului sau a raţei? A
cui mai mică? Cu câte kilograme?
2
88°. Compune probleme după scrierile prescurtate. Scrie
rezolvarea.
1) Erau – 10
Au zburat – 2
Au rămas – ?
2) Avea – 9
I-au dăruit – 2
Are – ?
89°. Într-o şcoală s-au adus prima dată 9 calculatoare, iar
a doua oară – încă 2. Câte calculatoare s-au adus în total?
90. Lenuţa are două monede a câte 5 c. şi 1 monedă cu
valoare de 2 c. Câţi bani are Lenuţa?
91. 1) Din câte segmente constă linia frântă?
2) Măsoară lungimea segmentelor. Compară lungimea
segmentului celui mai lung cu a celui mai scurt.
18 18
92. După scrieri explică adunarea şi scăderea numerelor
cu trecere peste ordin. Controlează rezultatele calculelor.
Spune tabelele pe de rost.
1 3 = 4 4 3 = 1
9 + 3 = 12
1 2
12 – 3 = 9
2 1
2 3 = 5 5 3 = 2
3 3 = 6 6 3 = 3
4 3 = 7 7 3 = 4
5 + 3 = 8 8 – 3 = 5
6 3 = 9 9 3 = 6
7 3 = 10 10 3 = 7
8 3 = 11 11 3 = 8
9 + 3 = 12 12 – 3 = 9
93. 12 – 3 + 1 10 – 1 + 2 11 – 3 – 5 4 + 5 + 3
11 – 2 – 7 10 + 5 + 1 18 + 1 + 1 11 – 2 + 3
94. Un băiat avea 9 c., iar o fetiţă – cu 3 c. mai mult. Câţi
bani are fetiţa?
 Schimbă cuvântul mai mare cu cuvântul mai mic. Ce se
va schimba în rezolvare? De ce?
95. Compune probleme. Scrie soluţiile.
?
12 l
11
3 l
Cu cât mai puţin?
96*. Scrie numărul 5 cu ajutorul a şapte cifre identice,
legându-le cu semnele operaţiilor.
19 19
97°. De pe un arbust s-au cules 11 pahare de boabe, iar
de pe altul – cu 3 pahare mai puţin. Câte pahare de boabe
s-au cules de pe al doilea arbust? Câte pahare de boabe
s-au cules în total?
98°. Compune expresiile. Scrie-le şi calculează-le.
Numerele De aflat Numerele De aflat
10 şi 2 suma 11 şi 2 diferenţa
11 şi 3 diferenţa 9 şi 2 suma
12 şi 3 diferenţa 20 şi 1 diferenţa
99. Conform scrierilor explică adunarea şi scăderea
numerelor cu trecere peste ordin. Verifcă tabelele adunării şi
scăderii ale numărului 4. Spune-le din memorie
1 4 = 5 5 4 = 1
8 + 4 = 12
2 2
12 – 4 = 8
2 2
2 4 = 6 6 4 = 2
3 4 = 7 7 4 = 3
4 4 = 8 8 4 = 4
5 + 4 = 9 9 – 4 = 5
6 4 = 10 10 4 = 6
7 4 = 11 11 4 = 7
8 4 = 12 12 4 = 8
9 + 4 = 13 13 – 4 = 9
100. 13 – 3 7 + 4 56 – 42 – 4 44 – 31 – 3
11 – 4 8 + 4 47 – 36 – 1 9 + 3 – 4
 Compune probleme conform primei expresii a primei coloniţe.
20 20
101. Completează problema şi rezolv-o:
Pe un răzor creşteau 12 fori. Pentru buchet au fost tăiate
? fori. Câte fori au rămas?
Erau 12
Au tăiat

Au rămas ?
?
 Cu câte... fori au tăiat decât au rămas?
102. Din fecare egalitate 9 + 2 = 11, 7 + 4 = 11 şi 8 + 3 = 11
compune şi calculează câte o expresie la afarea unuia din
termeni.
103. Rezolvă problemele şi compară-le.
1) Veronica are 8 panglici roşii şi 4 verzi. Câte panglici
colorate are Veronica în total?
2) Veronica a avut 12 panglici. 4 panglici ea i-a dăruit
Mariei. Câte panglici i-au rămas Veronicăi?
104. Verifcă că lungimea liniei frânte este de 12 cm.
 Compară lungimile segmentului celui mai lung şi a celui
mai scurt ale liniei frânte.
105. Care este masa pepenelui verde? Care-i masa zahărului?
5 5 1 2
Z
a
h
ă
r
21 21
106*. Determină legitatea şi continuă seriile.
1) 1, 3, 5, ... 2) 1, 4, 7, ...
107°. Calculează. Scrie expresiile a căror valoare este 9.
13 – 4 11 – 2 9 + 3 – 4 8 + 4 – 3
12 – 3 11 – 3 7 + 4 – 2 10 – 3 + 4
108°. 11 – 4 8 + 4 3 + 5 + 3 12 – 2 – 8
109. Numerele, mărimile, fgurile geometrice în
matematică se notează cu literele alfabetului latin. Citeşte
denumirile literelor care se utilizează mai frecvent.
Litere
de tipar
Se
citesc
Litere
scrise
Litere
de tipar
Se
citesc
Litere
scrise
A a а M m me
B b be N n ne
C c ce O o о
D d de P p pe

E e е S s se
F f fe T t te
I i i X x ix
K k ka Y y igrec
L l le Z z ze
110. Punctele de pe fguri se notează cu literele mari ale
alfabetului latin. Numeşte punctele situate mai sus de dreaptă,
mai jos de dreaptă.
22 22
111. – 2 + 4 + 3 – 4 + 4 – 3
10 6 10 9
11 7 8 3
9 10 7 8
112.
8 + 1
8 + 2
8 + 3
8 + 4
Examinează expresiile. Care termen este
constant? Care termen se schimbă?
Însemnăm al doilea termen cu litera a.
Compunem expresia: 8 + a.
Dacă a = 1, atunci 8 + a = 8 + 1 = 9.
Afă suma 8 + a, dacă a = 3, a = 4, a = 2.
113. Afă suma 9 + a, dacă a = 2, a = 3, a = 4.
114. Afă diferenţa a – 4, dacă a = 12, a = 13.
115. Rezolvă şi compară problemele.
1) În canistră erau 13 kg vopsea. După ce a fost vopsită
podeaua a rămas vopsea cu 4 kg mai puţin. Câte kilograme
de vopsea, au rămas în canistră?
2) În prima canistră sunt 13 kg vopsea,în a doua – cu 4 kg
mai puţin. Câte kilgrame de vopsea sunt în a doua conistră?
3) În prima canistră sunt 13 kg vopsea. Sunt cu 4 kg mai mult
decât în a doua. Câte kilgrame de vopsea sunt în a doua canistră?
4) În prima canistră sunt 13 kg vopsea, iar în a doua – 4 kg.
Cu cât este mai multă vopsea în prima canistră decât în a doua?
116*. Masa totală a enotului şi a unui pui de vulpe este
de 8 kg. Masa enotului e 5 kg. Cu câte kilograme ea este mai
mare decât masa puiului de vulpe?
8 kg
5 kg ?
23 23
117°. Mama a cumpărat 3 kg cartof, 2 kg morcovi, tot
atâta ceapă şi 1 kg sfeclă. Fiul a dus acasă 3 kg de legume.
Care legume a putut el duce?
118°. 12 + 0 12 – 4 12 – 3 9 + 3 12 – 0
119. Explică, conform însemnărilor, adunarea şi scăderea
numărului 5 cu trecere peste ordin. Verifcă tabelele adunării
şi scăderii numărului 5. Spune-le din memorie.
1 5 = 6 6 5 = 1
7 + 5 = 12
3 2
13 – 5 = 8
3 2
2 5 = 7 7 5 = 2
3 5 = 8 8 5 = 3
4 5 = 9 9 5 = 4
5 + 5 = 10 10 – 5 = 5
6 5 = 11 11 5 = 6
7 5 = 12 12 5 = 7
8 5 = 13 13 5 = 8
9 + 5 = 14 14 – 5 = 9
120. 6 + 5 – 4 14 – 5 – 4 11 – 5 – 6 15 – 5 – 3
12 – 4 + 5 12 – 5 + 4 13 – 4 + 5 13 – 5 + 3
121. Calculează lungimea drumului parcurs de omidă.
  Desenează o linie frântă compusă din segmente cu
lungimile de 2 cm şi 3 cm.
122. a 0 1 5 8 9 2 7 3 6 4
a + 5
24 24
123. Catrinuţa a uscat 7 frunze de stejar, iar de arţar – cu
2 mai puţin.
Cu două mai puţin
7
?
1) Câte frunze de arţar a uscat Catrinuţa?
2) Câte frunze a uscat în total fetiţa?
Conform condiţiei, mai întâi, afă răspunsul la prima
întrebare, apoi – la a doua.
124. Desenează segmentul KL, cu 5 cm mai scurt decât AB.
125. Primul număr este egal cu 7, iar al doilea – cu 4 mai
mic. Afă al doilea număr, apoi suma acestor numere.
126*. Cum se măsoară 1 l de apă cu borcane ce au
capacitatea de 3 l şi 5 l?
127°. Calculează expresiile cu scăzătorul 5. Scrie-le.
15 – 5 5 + 5 1 + 4 9 – 4 13 – 5
11 – 5 14 – 5 0 + 5 12 – 5 5 + 9
128°. Mama i-a dat lui Sandu 7 caise, 4 prune şi 1
bomboană. Câte fructe a primit băiatul în total?
129. Într-un borcan încap 12 pahare de lapte. Câte
pahare de lapte se mai pot turna în fecare borcan?
10
3
5 2
4
130. Conform scării riglei şi a modelului, compune şi scrie
egalităţile.
25 25
Model: 0 + 3 = 3.
131. Niculiţă a săpat toamna în jurul a 3 copaci, tatăl lui
– a 10 copaci, iar bunicul – a 6. Cu câţi copaci mai puţin a
săpat Niculiţă decât bunelul?
132. Pune întrebarea şi rezolvă problema. Un băiat a
sărit în lungime, din loc, 12 dm, iar o fetiţa – la o distanţă mai
mică cu 3 dm. La ce distanţă...?
133*. Eugen avea 2 patrulatere. Fiecare patrulater l-a
tăiat în 4 triunghiuri. Câte triunghiuri a obţinut? Desenează
fgura în caiet.
134. Calculează expresiile şi citeşte cuvântul, repartizând
literele lângă răspunsuri în ordine crescândă.
11 – 3 + 2 | E 8 – 6 + 7 | M 12 – 3 – 4 | Z
11 – 4 + 5 | U 11 – 2 + 5 | R 14 – 5 + 10 | Ă
135. Care fguri nu sunt patrulatere?
4 3
2
1 5 6
7
136°. Au fost
11
Au cules Au rămas
?
137°. 5 + 2 + 5 47 – 35 – 5 0 + 6 + 3 12 – 3 + 5
11 – 3 + 5 69 – 61 + 5 7 + 4 – 5 13 – 5 + 4
26 26
138. Explică procedeele de adunare şi scădere a numărului
6 cu trecere peste ordin. Verifcă rezultatele din tabele.
1 6 = 7 7 6 = 1
5 + 6 = 11
deoarece
6 + 5 = 11
7 + 6 = 13
3 3
14 – 6 = 8
4 2
2 6 = 8 8 6 = 2
3 6 = 9 9 6 = 3
4 6 = 10 10 6 = 4
5 + 6 = 11 11 – 6 = 5
6 6 = 12 12 6 = 6
7 6 = 13 13 6 = 7
8 6 = 14 14 6 = 8
9 + 6 = 15 15 – 6 = 9
139. Calculează. Scrie expresiile în care termenul al doilea e 6.
6 + 4 6 + 6 4 + 6 0 + 6 11 – 5
9 – 6 7 + 6 5 + 6 9 + 6 12 – 6
140. Compară lungimile segmentelor.
141. Care minge trebuie trimisă în poartă?
4 5
2
9 + = 13
3
142. Aurelia a găsit 5 mănătărci, bunica ei – 6, iar mama
– tot atâtea, câte au găsit Aurelia şi bunica împreună. Câte
mănătărci a găsit mama?
 Compune o problemă inversă.
27 27
143. 1) Verifcă. 2) Calculează (oral)
a 8 + a 11 – a a 9 + a 12 – a
4 12 7 4
6 14 5 6
144*. Scrie numărul 10 prin câteva (nu mai puţin de 4)
cifre şi semne de operaţii identce.
145°. 1) Un băiat a spălat 6 farfurii mari şi 13 mici. Cu cât
mai puţine...? Completează şi rezolvă problema.
2) 5 + 6 – 4 12 – 6 + 5 49 – 34 – 6 68 – 61 + 6
146°. 13 – 6 + 3 11 – 6 + 5 15 – 6 – 6 7 + 6 – 4
6 + 6 – 5 14 – 6 + 5 11 + 1 – 5 10 – 0 + 1
147. Scrie şi explică, conform însemnărilor diverse procedee
de adunare şi scădere a numărului 7 cu trecere peste ordin.
Verifcă rezultatele din tabele. Spune-le din memorie.
1 7 = 8 8 7 = 1
5 + 7 = 12
deoarece
7 + 5 = 12
12 – 7 = 5
deoarece
12 = 5 + 7
8 + 7 = 15
2 5
16 – 7 = 9
6 1
2 7 = 9 9 7 = 2
3 7 = 10 10 7 = 3
4 7 = 11 11 7 = 4
5 + 7 = 12 12 – 7 = 5
6 7 = 13 13 7 = 6
7 7 = 14 14 7 = 7
8 7 = 15 15 7 = 8
9 + 7 = 16 16 – 7 = 9
148. 6 + 7 – 4 7 + 7 – 5 14 – 6 – 3 15 – 7 + 3
9 + 6 – 7 8 + 4 – 7 10 + 6 – 7 5 + 7 – 4
28 28
149. Compune probleme după scheme şi rezolvă-le.
1)
13 kg ?
Cu 6 kg
mai puţin
2)
8 kg ?
Cu 7 kg
mai mult
Compune o problemă inversă la prima însărcinare cu
întrebarea „Cu cât mai puţin...?
150. 1) Primul număr este 8, al doilea 7. Care-i suma lor?
2) Suma a două numere este 13. Un număr este 7. Cu ce
este egal al doilea număr?
151.
13 11 12 14 15 – 6 7 4 5 9 8 + 7
7 14
152*. Continuă seriile numerice: 2, 4, 6, ...; 3, 6, 9, ... .
153°. Câte ridichi au rămas pe strat?
13
?
154°. Calculează expresiile. Subliniază-le pe acelea cu
scăzătorul 7.
12 – 7 11 – 7 7 + 6 7 + 7 13 – 6
17 – 7 14 – 7 15 – 7 8 + 7 16 – 7
155. Citeşte denumirile fgurilor geometrice. De exemplu:
„Segmentul AC”.
29 29
156. Rezolvă şi compară problemele şi rezolvările lor.
1) În cununiţa Ionelei sunt 7 panglici, iar în a Iuliei – cu 4
mai multe. Câte panglici sunt în cununiţa Iuliei?
2) În cununiţa Ionelei sunt 7 panglici, cu 4 mai multe decât
în a Iuliei. Câte panglici sunt în cununiţa Iuliei?
157. Din primul rulou s-au tăiat 8 m ţesătură. Asta-i cu 4
m mai puţin decât s-a tăiat din alt rulou. Câţi metri de ţesătură
s-au tăiat din al doilea rulou?
158. 8 + 7 – 5 58 – 47 – 7 9 + 6 – 5
13 – 7 + 2 49 – 40 + 6 17 – 10 + 6
159*. Desenează un triunghi şi-l împarte cu ajutorul a
două segmente în 3 triunghiuri.
160°. În prima echipă sunt 9 fotbalişti, iar în a doua – cu 3
mai mulţi. Câţi fotbalişti sunt în a doua echipă?
Substituie cuvântul mai mare cu cuvântul mai mic şi
soluţionează problema.
161°. Desenează un pentagon arbitrar şi notează-l cu litere.
162. Alege numerele astfel ca egalităţile să fe adevărate.
– 4 = 6 – 5 = 7
163. Rezolvă şi compară problemele.
1) Iana avea 15 grn. Ea a cheltuit 10 grn pentru suc. Câţi
bani i-au rămas Ianei?
2) Iana a cumpărat de 10 grn suc, şi i-au rămas 5 grn. Câţi
bani avea Iana?
Compune mai o problemă, inversă celor date.
164. Calculează. Scrie expresiile cu valorile 13 şi 6.
13 – 10 0 + 6 8 + 5 12 – 6 7 + 7
13 – 7 6 + 7 13 – 6 9 + 4 14 – 6
Compune şi scrie expresii proprii cu valorile 13 şi 6.
30 30
165. Compune şi rezolvă problema.
Au tăiat un
chec în bucăţele
Au mâncat 6
buc.
Au rămas 3
buc.
În câte bucăţele au tăiat checul?
166*. Scrie toate numerele de două cifre ale căror valori
nu se schimbă de la permutarea cifrelor din scrierea lor.
167°. 7 + 6 – 4 15 – 7 + 3 6 + 7 – 5 15 – 7 + 6
11 – 5 + 1 9 + 4 – 7 8 + 5 + 2 8 + 4 – 6
168°. 1) Dimineaţa termometrul indica 7 grade căldură, iar
ziua 13 grade căldură. Cu câte grade s-a ridicat temperatura
ziua?
2) Dimineaţa termometrul indica 7 grade căldură. La
amiază temperatura s-a ridicat cu 6 grade. Câte grade de
căldură indică termometrul la amiază?
169. Conform însemnărilor explică diversele procedee
de adunarea şi scăderea numărului 8 cu trecere peste ordin.
Verifcă rezultatele tabelelor. Spune-le pe de rost.
1 8 = 9 9 8 = 1
8 + 8 = 16
2 6
17 – 8 = 9
7 1
2 8 = 10 10 8 = 2
3 8 = 11 11 8 = 3
4 8 = 12 12 8 = 4
5 + 8 = 13 13 — 8 = 5
6 8 = 14 14 8 = 6
7 8 = 15 15 8 = 7
8 8 = 16 16 8 = 8
9 + 8 = 17 17 — 8 = 9
31 31
170. 13 – 8 + 5 16 – 8 + 3 11 – 8 – 3 4 + 8 – 5
15 – 8 – 4 10 – 3 + 8 20 – 0 – 10 6 + 8 – 7
171.

10
2
? 3 ? ?
?
6
1 4 ?
2
3
15
172. Dintr-un automobil au descărcat 6 bidoane cu
lapte, şi în el au mai rămas 7. Câte bidoane cu lapte erau
în automobil la început? Cu câte mai puţine bidoane au
descărcat decât au rămas?
173. Afaţi lungimea fecărei linii frânte.
174*. Completează problemele astfel ca numerele de la
răspunsuri să fe aceleaşi.
1) Dumitru a adus pentru biblioteca clasei cărţi, iar Ina
– cărţi. Câte cărţi au adus în total Dumitru şi Ina?
2) Oana are cărţi. Ea a adus pentru biblioteca clasei
cărţi. Câte cărţi i-au rămas Oanei?
175. Compune şi rezolvă problemele.
1)
?
12 7
?
Compune o problemă inversă în care trebuie de găsit
numărul 12.
32 32
2)
?
Cu cât mai puţin...? 6
176°. Calculează expresiile. Extrage-le pe cele în care
scăzătorul este 8.
8 – 8 18 – 8 8 + 7 16 – 8 0 + 8
177°. În vacanţa de vară Ionică s-a afat 4 săptămâni
într-o tabără şcolară, iar la bunica – cu 2 săptămâni mai puţin.
Câte săptămâni a durat sejurul lui Ionică la bunica? Câte zile
a fost Ionică la bunica?
PROBLEME CU DOUĂ OPERAŢII
178. Lângă şcoală cresc 2 mesteceni, 3 meri, 5 brazi, 4
arţari şi un păr. Câţi copaci nefructiferi cresc lângă şcoală?
179. De pe o tufă s-au cules 5 tomate, iar de pe altul – 4.
S-au mâncat 6 tomate. Câte tomate au rămas?
S-au cules S-au mâncat Au rămas
5 t.
4 t.
6 t. ?
Un elev a scris rezolvarea problemei astfel:
9 – 6 = 3 (t.)
Învăţătorul a spus că răspunsul e corect însă a remarcat
că în condiţia problemei n-a fost numărul 9. Elevul s-a gândit
şi a scris rezolvarea problemei prin două operaţii:
1) 5 + 4 = 9 (t.)
2) 9 – 6 = 3 (t.)
Despre ce s-a afat prin prima operaţie; prin a doua?
33 33
180. Pe o farfurie erau 6 mere galbene şi 4 roşii. S-au
mâncat 7 mere. Câte mere au rămas pe farfurie? Rezolvă
problema după planul dat.
Pl anul rezol vări i :
1) Câte mere erau pe farfurie în total?
2) Câte mere au rămas pe farfurie?
181. 8 + 8 + 1 13 – 8 – 5 9 + 8 – 10 11 – 8 – 0
7 + 7 – 1 12 – 7 – 5 8 + 3 – 5 16 – 7 + 6
182. La numărul 5 au adăugat 2, iar apoi – încă 6. Cu cât
s-a mărit numărul 5?
Diferenţa căror numere trebuie adăugată la numărul 5
pentru a obţine 5?
183. Mariuţa a scris un număr necunoscut. Dacă adunăm
la el 8, atunci obţinem 10. Ce număr a scris ea?
? + 8 = 10
184*.Construieşte o dreaptă şi notează pe ea punctele
A, B şi C astfel, ca AB = 3 cm, BC = 2 cm. (Examinează 4
variante de repartizare a punctelor pe dreaptă.)
185°. 1) Afă diferenţa 14 – a, dacă a = 8, a = 5, a = 7.
2) 45 – 30 – 8 78 – 73 + 8 7 + 8 + 24
9 + 8 + 22 34 – 22 – 8 14 – 8 + 53
186°. Compune şi rezolvă o problemă.
Erau S-au cheltuit Au rămas
? 8 grn 9 grn
Verifcă soluţia, compunând o problemă inversă.
34 34
187. După însemnări explică diversele procedee de
adunarea şi scăderea numărului 9 cu trecere peste ordin.
Verifcă rezultatele tabelelor. Spune-le din memorie
1 9 = 10 10 9 = 1
7 + 9 = 16
deoarece
9 + 7 = 16
12 – 9 = 3
deoarece
12 = 9 + 3
9 + 9 = 18
1 8
17 – 9 = 8
7 2
2 9 = 11 11 9 = 2
3 9 = 12 12 9 = 3
4 9 = 13 13 9 = 4
5 + 9 = 14 14 – 9 = 5
6 9 = 15 15 9 = 6
7 9 = 16 16 9 = 7
8 9 = 17 17 9 = 8
9 + 9 = 18 18 – 9 = 9
188. Linia frântă are laturile cu lungimile 3 cm, 5 cm şi 9
cm. Care este lungimea liniei frânte?
189. 2 + 9 – 7 16 – 8 + 5 14 – 9 + 6 8 + 8 – 9
13 – 9 + 8 9 + 9 – 8 15 – 8 – 6 9 – 9 + 5
190. Suma lungimilor tuturor laturilor
poligonului constituie perimetrul poligonului.
2 + 5 + 2 + 4 = 13 (cm)
Răspuns: 13 cm.
Verifcă dacă corect a fost afat perimetrul patrulaterului.
Afă de sine stătător perimetrul triunghiului.
35 35
191. Compară şi rezolvă problemele.
1) Într-un ansamblu sunt 11 fetiţe, iar băieţi – cu 4 mai
puţini. Câţi copii sunt în total în ansamblu?
2) Într-un ansamblu sunt 18 copii. Fetiţe sunt 11. Cu cât
sunt mai puţini băieţi decât fetiţe?
192*. Construieşte 3 poligoane astfel, încât cantitatea de
laturi în fecare fgură următoare să se mărească cu 1.
193. Alege astfel numerele ca egalităţile să fe adevărate.
4 + 9 = + 6 8 + = 16 + 1 3 + = 6 + 6
15 – 9 = – 6 9 + 9 = + 10 8 + 6 = + 7
194°. 15 – 7 14 – 9 3 + 8 6 + 6 5 + 8
12 – 9 9 + 6 8 + 6 13 – 7 11 – 2
195°. Costică împreună cu tatăl au sădit 8 meri. Sunt cu
3 mai mult decât peri. Câţi peri au sădit?
196. 6 + 9 – 8 16 – 9 + 6 5 + 9 – 6 17 – 9 + 4
14 – 9 + 7 8 + 9 – 10 9 + 5 – 6 15 – 9 – 4
197. La lecţia de instruire prin muncă au adus 7 foi de
hârtie verde şi 5 – galbenă. Pentru aplicaţie s-au folosit 4 foi.
Câte foi au rămas?
Au fost S-au folosit Au rămas
7 foi v. şi 5 foi g. 4 foi ?
Rez ol var e:
1) 7 + 5 = 12 (foi) 2) 12 – 4 = 8 (foi)
Răspuns : 8 foi
Soluţionează problema prin alt procedeu.
198. 1) 8 – 2 + 7 10 + 5 – 9 14 – 7 + 2 15 – 7 + 3
2) 9 – 4 + 7 13 – 4 + 5 12 – 9 + 8 10 + 7 – 9
36 36
199. Perimetrul triunghiului este de 12 cm. Lungimile a
două laturi sunt 5 cm şi 4 cm. Afaţi lungimea laturii a treia.
200*. Construieşte 4 patrulatere identice şi construieşte
în fecare un segment astfel ca să se obţină:
1) două triunghiuri;
2) un triunghi şi un patrulater;
3) două patrulatere;
4) un triunghi şi un pentagon.
201°. Într-o plasă erau 12 kg cartof. Pentru prepararea
micului dejun s-au consumat 2 kg cartof, iar a prânzului – 3
kg. Câte kilograme de cartof au rămas în plasă?
Pl anul r ezol v ăr i i :
1) Câte kilograme de cartof s-au folosit pentru prepararea
micului dejun şi a prânzului?
2) Câte kilograme de cartof au rămas în plasă?
202°. 13 – 7 12 – 5 7 + 4 – 5 12 – 6 + 7
203.
16
5
? ? ? ?
?
4
3 3 ?
4
5
13
204. Compune o problemă şi rezolv-o oral.
Erau S-au folosit Au rămas
10 m
2 m şi 1 m
?
205. Numerele 13, 15, 16, 18 descompune-le în doi
termeni astfel conform modelului, ca unul din termeni să fe
numărul 9. Model : 14 = 9 + 5.
37 37
206. La plimbare au ieşit 7 fetiţe, iar băieţei – cu 3 mai
puţin. Câţi copii în total au ieşit la plimbare?
207. Examinează tabelele adunării şi scăderii numerelor.
Explică cum afăm sumele şi diferenţele.
+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
– –1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 –9
6 + 7 = 13 14 – 6 = 8
Afă cu ajutorul tabelului suma 7 + 9 şi diferenţa 15 – 6.
208*. Desenează segmentele MN = 6 cm şi KO = 4 cm,
astfel ca partea comună a lor să fe segmentul AB. Cercetează
diferite cazuri.
209°. Mihăiţă avea 12 etichete. El le-a repartizat în plicuri:
în unul – 4 etichete, iar în altul – 3. Câte etichete mai trebuie
repartizate în plicuri?
Planul soluţionării:
1) Câte etichete de tot a distribuit deja Mihăiţă?
2) Câte etichete mai trebuie distribuite?
38 38
210°. 1) Completaţi până la 12. 2) Măriţi până la 7.
12
1 3 8 9 6 7 0
11 10 9 7 6 10
211. Din fecare pereche de expresii scrie acea expresie
care are cea mai mică valoare: 17 – 9 şi 12 – 3; 16 – 7 şi 12
– 9; 3 + 9 şi 4 + 8; 9 + 4 şi 9 + 7.
212. Afă perimetrele triunghiurilor.
Perimetrul cărui triunghi este mai mare şi cu cât?
213. Gheorghiţă avea 8 caiete în pătrăţele şi 7 – în linii.
I-a dat prietenului 5 caiete în linii. Câte caiete i-a rămas lui
Georghiţă? Rezolvă problema cu două procedee.
1 procedeu:
1) Câte caiete avea de tot Gheorghiţă?
2) Câte caiete i-au rămas lui Gheorghiţă?
al 2-lea procedeu:
1) Câte caiete în linii au rămas?
2) Câte caiete i-au rămas lui Georghiţă de tot?
214. Pe un aeroport erau 12 avioane. Mai întâi şi-au luat
zborul 2 avioane, apoi – încă 3. Câte avioane au rămas pe
aeroport?
Au fost
12
Explică rezolvarea cu fecare procedeu.
1 procedeu: al 2-lea procedeu:
1) 2 + 3 = 5 (a.) 1) 12 – 2 = 10 (a.)
2) 12 – 5 = 7 (a.) 2) 10 – 3 = 7 (a.)
39 39
215*. Găseşte în fecare serie numărul „de prisos”.
100, 90, 80, 70, 50, 20
31, 32, 35, 73, 39
44, 55, 35, 66, 22
216°. 7 + 9 4 + 8 – 9 16 – 9 5 + 9 – 6
13 – 8 13 – 4 + 9 13 – 7 12 – 5 + 8
217°. În plasă erau 12 kg de ceapă. În prima zi s-au
vândut 4 kg ceapă, iar a doua – 5 kg. Câte kilograme de
ceapă au rămas în plasă?
Rezolvă problema cu 2 procedee.
218. 1) 2)
2
cu 8 mai mult
Cât – ?
14
4
9
17
19
– 10 +
20
EXPRESII CU PARANTEZE
219. Efectuează însărcinările oral.
1) Afă suma numerelor 5 şi 2. Scade-o din numărul 10.
2) De adunat la numărul 8 diferenţa numerelor 9 şi 3.
Dacă trebuie adunată sau scăzută suma sau diferenţa
numerelor, atunci ea este scrisă în paranteze.
10 – (5 + 2) 8 + (9 – 3)
220. Într-un rulou erau 15 m stofă. Primul cumpărător a
achiziţionat 5 m stofă, iar al doilea – 3 m. Câţi metri de stofă
au rămas în rulou?
40 40
Pentru a afa câţi metri de stofă au rămas în rulou vânzătorul
a acţionat astfel: a calculat câţi metri de stofă s-au vândut în
total, apoi numărul obţinut l-a scăzut din 15.15 – (5 + 3) = 7
(m)
Parantezele înseamnă că la început trebuie de afat suma,
apoi de efectuat operaţia scăderii.
În expresiile cu paranteze mai întâi este efectuată
operaţia asupra numerelor din paranteze.
221. Citeşte, scrie şi calculează.
Din numărul 12 de scăzut suma numerelor 7 şi 2.
La numărul 8 de adunat diferenţa numerelor 13 şi 6.
222. La o parcare erau 12 automobile. Mai întâi s-au dus
4 automobile, apoi – 3. Câte automobile au rămas parcate?
(Verifcă răspunsul, rezolvând problema prin alt procedeu.)
223. O veveriţă are 9 nuci şi tot atâtea are alta. Câte nuci
au ambele veveriţe?
Cum se va modifca rezolvarea problemei dacă cealaltă
veveriţă va avea cu 2 nuci mai puţin?
224*. Câte numere de două cifre, care se termină cu cifra
5 se pot scrie cu ajutorul cifrelor 5, 6, 7, 8?
225°. Scrie expresiile şi calculează.
1) De scăzut din numărul 14 diferenţa numerelor 7 şi 2.
2) De adunat la numărul 8 suma numerelor 3 şi 6.
226°. Într-o parcare erau 13 autocamioane, iar limuzine
– cu 8 mai puţine. Au mai venit 6 limuzine. Câte limuzine erau
la parcare?
41 41
227. Completează problema astfel ca ea să se rezolve cu
două operaţii. Rezolvă problema
Într-o clasă sunt 7 calculatoare, iar în alta – cu 2
calculatoare...
228. 13 – (9 – 3) 16 – (7 + 2) 7 + (2 + 5)
13 – 9 – 3 16 – 7 + 2 7 + 2 + 5
229. Din fecare sumă alcătuieşte două diferenţe.
7 + 5 10 + 9 3 + 8 7 + 9
230. Citeşte expresiile în mod diferit.
34 + 25 9 + 7 14 – 6 68 – 43
de adunat
plus
de mărit
suma
de scăzut
minus
de micşorat
diferenţa
231. Dimineaţa de la o vacă s-au muls 9 l lapte, iar seara
– cu 1 l mai puţin. 3 l lapte din cantitatea mulsă seara au
lăsat, iar restul au vândut. Ce cantitate din laptele muls seara
au vândut?
Citeşte problema. Gândeşte-te despre ce este vorba în
ea. Citeşte problema pe părţi conform liniuţelor. Rezolv-o.
Pl anul r ez ol v ăr i i :
1) Câţi litri de lapte s-au muls seara?
2) Câţi litri de lapte din mulsoarea de seară s-au vândut?
232. Sâmbătă tata şi ful împreună au curăţat 4 pomi.
Duminica tata a curăţat 3 pomi şi tot atâţi pomi a curăţat şi
ful. Câţi pomi în total au curăţat ei în 2 zile?
233*. În care număr din a doua zece cantitatea unităţilor
este cu 5 mai mare decât cantitatea zecilor lui?
234°. 14 – 6 – 6 7 + 5 + 1 16 – 8 + 1
14 – (6 – 6) 7 + (5 + 1) 16 – (8 + 1)
42 42
235°. Compune o problemă şi rezolv-o.
Erau
12
Au luat Au rămas
?
236. 30 + 7 49 – 40 67 – (15 – 8) 59 + (10 – 9)
49 – 9 4 + 70 88 – (7 + 9) 20 – (10 + 9)
237. Ia un cerc din hârtie şi strânge-l aşa ca în fgură.
Compară unghiul obţinut cu unghiul vecinului de bancă. Astfel
de unghiuri se numesc drepte.
238. Citeşte explicaţiile despre unghiuri.
Echerul are un unghi drept, iar altele două – nedrepte.
Unghiul mai mic decât unghiul drept, se numeşte
unghi ascuţit.
Unghiul, mai mare decât cel drept, se numeşte
unghi obtuz.
Cu ajutorul echerului afă în pentagon unghiul drept,
unghiurile obtuze şi unghiul ascuţit.
43 43
239*. Continuă seriile numerice: 99, 88, 77, …; 5, 10, 15, …
240. Au plecat în excursie la
Muzeul oului încondeiat din oraşul
Kolomâia 48 de elevi. Printre ei erau
10 din clasa a 2 – a, din a 3 – a —
15, iar restul — din clasa a patra. Câţi
elevi erau din clasa a 4 – a?
241°. În clasa a doua sunt 29
elevi. Pentru o sărbătoare 5 elevi pregătesc dansuri, 4 –
cântece, iar restul învaţă versuri. Câţi elevi învaţă versuri?
242°. 20 + 9 3 + 30 45 – (4 + 9) 9 + (16 – 15)
43 – 3 33 – 30 45 – (14 – 9) 60 – (18 – 8)
243.
>
<
=
5 dm 44 cm 71 dm 8 m
6 dm 60 cm 4 m 39 dm
84 dm 9 dm 7 m 71 dm
244. Câte unghiuri drepte sunt în fecare patrulater?
Patrulaterul în care toate unghiurile sunt drepte – dreptunghi.
Măsoară şi scrie lungimea laturilor dreptunghiurilor.
Găseşte perimetrul fecărui dreptunghi.
245. Într-o clasă sunt 30 elevi, în alta tot atâţea. În
ambele clase sunt 20 fetiţe, iar restul – băieţi. Câţi băieţi sunt
în ambele clase?
246. Afă diferenţa а – 6, dacă а = 12, а = 15.
44 44
247. Priveşte calendarul. Câte luni are anul? Care au
câte 30 zile, dar care-câte 31 zile? Luna februarie poate avea
28 sau 29 zile.
248°. O uzină are nevoie de 90 muncitori: 50 strungari, 10
lăcătuşi, iar restul – instalatori. De câţi instalatori are nevoie
uzina?
249°. Prin ce litere sunt notate dreptunghiurile şi
triunghiurile date? Desenează dreptunghiul ABCD.
6
5
4
3
2
1
250. 50 – 10 13 + 75 50 – 1 23 + 23
251. Calculează. Scrie expresiile cu valorile 25; 77; 99.
13 + 12 82 + (19 – 2) 45 + 44 100 – 1
30 – 1 70 + (16 – 9) 62 + 15 38 + 41
252. Desenează trei segmente: primul cu lungimea de 8
cm, al doilea – cu 2 cm mai lung, iar al treilea – cu 3 cm mai
lung decât al doilea. Cu câţi centimetri primul segment este
mai scurt decât al treilea?
253. Masa unui miel este de 11 kg. Masa unei oi este cu
21 kg mai mare, iar a unui berbec este cu 23 kg mai mare
decât a oii. Care este masa berbecului?
254. Cu câţi centimetri este mai mică lăţimea
dreptunghiului decât lungimea lui?
lungimea dreptunghiului
lăţimea
dreptunghiului
255*. Suma a două numere este 20. Dacă de la un număr
vom scădea 4, iar la altul vom adăuga 4, atunci ambii termeni
vor f egali. Afaţi aceste numere.
45 45
256. Desenează un dreptunghi cu lăţimea de 3 cm şi
lungimea de 6 cm. Afă perimetrul lui.
257°. 33 + 44 34 + 12 9 + (13 – 7) 13 – (16 – 8)
258°. Rezolvă problema.
Erau 70 m Pentru a coase un
cearceaf de plapumă,
s-au consumat 15 m
faţă de pernă – 5 m
Au rămas ?
?
259. Afă dreptunghiurile ale cărui laturi sunt egale.
1 2 3 4
Dreptunghiul cu toate laturilre egale se numeşte pătrat.
260. Desenează în caiet un pătrat cu latura de 3 cm. Afă
perimetrul lui.
261. 35 + 24 89 – 54 15 + 42
57 – 36 59 – 44 21 + 68
262. Câte kilograme de prune sunt în total?
5kg 8 kg Tot atâtea câte sunt în
coş şi găleată.
263°. 80 + 16 43 + 43 50 – (10 + 30) 54 + 23
17 + 30 31 + 13 50 – 10 + 30 86 – 34
264°. În ghirlanda pentru brad sunt 7 becuşoare galbene, roşii
– cu 5 mai multe, iar albastre – cu 4 mai puţine decât roşii. Câte
becuşoare albastre sunt în ghirlandă?
46 46
Exerciţii suplimentare
1. Completează tabelul.
14
5 6 7 8 9
2. Petrică, Andrei şi Romică sunt
fraţi. Petrică împreună cu Romică au
8 ani, iar Andrei împreună cu Romică
au 10 ani. Cine dintre ei este cel mai
mare, dacă Romică este cel mai mic?
3. Conform schemei – =
alege astfel de numere, încât egalitatea
să fe corectă. Scrie 5 egalităţi de acest
fel.
4. Desenează un dreptunghi cu lăţimea de 2 cm şi
lungimea de 6 cm. Trasează în el 2 segmente astfel, încât
să se formeze pătrate. Afă suma perimetrelor acestor pătrate.
5. În clasă sunt 30 elevi. La lecţia de artă plastică 18 elevi
au adus vopsele, iar 20 –creioane. Câţi elevi au adus la lecţie
şi creioane şi vopsele?
6. Alege date numerice. Compune şi rezolvă probleme
după scrierile prescurtate.
1) Erau – ... 2)
au sădit – ...
?
sunt – ?
Fă însemnări scurte ale problemelor inverse celor date.
47 47
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA ORALĂ
A NUMERELOR
DE DOUĂ CIFRE
CU TRECERE PESTE ORDIN
265. Scrie numerele 12, 36, 55, 71 în formă de sumă a
termenilor de ordin.
266. 30 + 40 60 + 20 30 + 30 10 + 60
267. 60 + 17 13 16 7 + 4 8 9
268. Calculează expresiile, aplicând proprietatea de
permutare a operaţiei de adunare.
20 + 4 + 60 + 5 30 + 8 + 40 + 9
269. Examinează scrierile şi citeşte explicaţia.
28 + 59 = 20 + 50 = 708 + 9 = 17
20 + 8 50 + 9 70 + 17 = 87
Explicaţie: suma numerelor 20 şi 50 este 70, iar a lui 8 şi
9 – 17. 70 adunat cu 17 va f 87.
270. Examinează scrierea şi explică rezolvarea.
35 + 48 = 30 + 5 + 40 + 8 = 70 + 13 = 83
271. Un băiat avea 85 grn. El a cumpărat o carte de 25 grn şi
un album de 28 grn. Cât a plătit băiatul pentru toată cumpărătura?
Câţi bani i-au rămas băiatului.
272*. Termometrul indică 20 grade căldură. Ce
temperatură vor indica două astfel de termometre?
273. 17 + 25 36 + 36 54 + 8 42 + 49
48 48
274. În lungul unei alei s-au sădit 15 arbuşti de liliac,
iar de călină – cu 6 mai puţin. 4 arbuşti de călină nu s-au
prins. Câţi arbuşti de călină s-au prins?
275°. O găină a făcut 23 ouă într-o lună, iar o curcă – cu
11 ouă mai puţin. 4 ouă de curcă s-au folosit la prepărarea
copturii, iar restul au fost date la incubator. Câte ouă de curcă
au fost date la incubator?
276°. 25 + 67 56 + 18 77 + 14 43 + 38
277. 35 Afă suma 20 + a, dacă a = 10, a = 17.
278. 17 + 18 10 + 14 18 + 14 18 + 19 10 + 15
279. Doi ursuleţi stau cu spatele unul la altul. Distanţa
dintre ei este de 20 paşi. Ce distanţă va f între ei, dacă
fecare va înainta cu 27 paşi?
280. La confecţionarea mortarului pentru zidire s-au folosit
13 kg ciment, iar nisip – cu 29 kg mai mult. Restul îl constituie
apa. Câte kilograme de ciment şi nisip sunt împreună în
mortar?
Care va f masa mortarului, dacă se vor lua 15 l de apă?
281. Afă (oral) valoarea expresiei 48+27 şi explică calculele.
282*. Construieşte un astfel de dreptunghi cu lăţimea de
49 49
3 cm, încât el să poată f împărţit în două pătrate.
283°. Într-un atelier de croitorie sunt 18 bobine cu aţă
sură, cu aţă albă – cu 26 bobine mai multe, decât sură, iar cu
aţă neagră – cu 37 mai multe decât cu aţă albă. Câte bobine
cu aţă neagră sunt în atelier?
284°. 1) Măreşte cu 12 2) Micşorează cu 30..
16 0 20 33 65 14 90 45 100 30 31 48
285. 50 + 14 11 17 4 + 9 5 7
286. Examinează însemnările şi explică rezolvarea.
38 + 4 =
8 + 4 = 12 30 + 12 = 42
287. Explică oral, cum de afat suma 67 + 6.
288. Verifcă corectitudinea calculelor.
55 + 8 = 63 86 + 9 = 95 7 + 27 = 34
289. Cristina a aruncat mingea la distanţa de 15 m, iar Mircea
– cu 7 m mai departe. La ce distanţă a aruncat mingea Mircea?
Schimbă în condiţie numărul 7 cu 9 şi rezolvă problema.
290. 45 + 6 52 + 7 39 + 6 77 – 30
59 – 20 51 + 20 71 + 6 47 + 5
291. Într-un autobus călătoreau 20 pasageri. În staţie au
mai urcat 6 femei şi 7 bărbaţi. Câţi pasageri erau în total în
autobus? (rezolvă problema prin două procedee.)
292*. Când tata avea 26 de ani, Irina a împlinit 4 ani.
Acum Irina are 11 ani. Câţi ani are tata?
50 50
293°. 18 + 24 47 + 47 54 + 28 32 + 39
67 – 40 33 – 10 42 – 30 39 – 32
294°. Dint-un număr necunoscut au scăzut numărul 39 şi
au obţinut 22. Afaţi numărul necunoscut.
Compune şi rezolvă o problemă asemănătoare,
întrebuinţând alte numere.
295. Uită-te la însemnări şi explică rezolvarea.
76 + 4 =
6 + 4 = 10 70 + 10 = 80
296. Afă suma 34+6 şi explică calcularea ei.
297. Verifcă corectitudinea calculelor.
57 + 2 = 59 57 + 3 = 60 57 + 4 = 61
298. Într-o cadă încap 16 găleţi de apă, iar în poloboc – cu
4 găleţi mai multe. Câte găleţi de apă se pot turna în două astfel
de poloboace?
Cadă Poloboc Găleată
299. 12 + 8 35 + 5 37 + 3 15 + 5
12 + 80 35 + 50 37 – 3 25 + 26
300*. Care expresii sunt calculate incorect?
Pune parantezele astfel, încât egalităţile să fe corecte.
18 – 3 – 7 = 8 19 – 13 – 6 = 12
17 – 3 + 6 = 8 14 – 5 – 2 = 7
51 51
301°. O gospodină a sădit 2 găleţi de cartof târzii a câte 8
kg în fecare şi 4 kg cartof timpurii. Câte kilograme de cartof
a sădit în total gospodina?
302°. 42 + 9 36 + 36 14 + 6 14 – 9 + 34
303. 14 + 6 55 + 5 34 + 16 36 – 12 + 6
14 + 2 55 + 25 34 + 60 85 – 4 + 19
304. Examinează notiţele şi explică rezolvarea.
38 + 52 =
30 + 50 = 80 8 + 2 = 10 80 + 10 = 90
305. Afă suma 26+14 şi explică rezolvarea.
306. În prima sală a unui magazin universal lucrau 12 vânzători,
în a doua – cu 5 mai puţini decât în prima, iar în a treia – cu 8 mai
mulţi decât în a doua. Câţi vânzători lucrau în sala a treia?
307. În două colete erau câte 25 de nuci, iar în al treilea atâtea
câte erau în cele două împreună. Câte nuci sunt în al treilea colet?
Câte nuci sunt în toate cele trei colete?
308. 12 + 9 59 + 4 25 + 36 50 + 12 – 21
309°. Distanţa dintre doi pui de vulpe este de 100
paşi. Ce distanţă va f între ei, dacă fecare pui de vulpe
va face unul în întâmpinarea celuilalt câte 35 paşi?
310°. Scrie expresiile cu valorile mai mici decât 40.
14 + 16 27 + 13 50 – 1 15 + 24
52 52
311. 54 + (17 + 26) 35 + (41+12) 32 + (36 + 28)
312.
?
6
?
6
?
6
Examinează fgurile şi explică cum au adunat la numărul 6
numerele 2 şi 3.
6 + (2 + 3) = 6 + 5 = 11
6 + (2 + 3) = 6 + 2 + 3 = 8 + 3 = 11
6 + (2 + 3) = 6 + 3 + 2 = 9 + 2 = 11
Pentru a aduna un număr cu o sumă se poate aduna
numărul consecutiv cu fecare termen.
313. Rezolvă problema prin diferite procedee.
În cantina şcolii erau 36 kg cartof. Au mai adus 14 kg într-o
ladă şi 15 kg în alta. Câte kilograme de cartof sunt acuma?
314. Calculează valorile expresiilor prin procedee diferite.
15 + (20 + 25) 36 + (17 + 14) 38 + (22 + 19)
Garaj
Garaj
Garaj
53 53
315. Examinează explicarea adunării numerelor cu părţile.
Determină care proprietate a adunării a fost folosită.
6 + 7 = 6 + (4 + 3) = (6 + 4) + 3 = 13

4 3
32 + 28 = 32 + (8 + 20) = (32 + 8) + 20 = 60

8 20
316. Calculează cu procedeul comod.
43 + (38 + 7) 52 + (14 + 26) 64 + (16 + 15)
317. Desenează dreptunghiul cu lungimea de 8 cm, iar
lăţimea de 3 cm. Calculează perimetrul lui.
318. În salonul autobuzului călătoreau 16 bărbaţi şi 13
femei. După oprire, la care nimeni n-a urcat în autobuz, în salon
au rămas 17 pasagari. Câţi pasagari au coborât la oprire?
319*. Numeşte numerele omise.
1) 23, 33, 43, , 63, ; 2) 12, 7, 13, 7, 14, , .
320°. 25 + (43 + 17) 22 + (27 + 28) 46 + (14 + 18)
32 + 43 + 7 44 + 27 + 16 21 + (19 + 26)
321°. În prima sală a unei cafenele luau prânzul 36
persoane, iar în a doua – cu 12 persoane mai puţin. Câte
persoane luau prânzul în ambele săli în total?
322. Rezolvă problema prin trei procedee.
Erau 5 chipăruşi roşii şi 6 galbeni. Din patru chipăruşi au
preparat salată. Câţi chipăruşi au rămas?
323. Examinează fgurile de pe pag. 54. Se poate de
scăzut din suma numerelor 4 şi 3 numărul 2? Fă concluzie.
54 54
1 procedeu: (4 + 3) – 2 = 7 – 2 = 5
Al 2-lea procedeu: (4 + 3) – 2 = (4 – 2) + 3 = 5
Al 3-lea procedeu: (4 + 3) – 2 = 4 + (3 – 2) = 5
324. Calculează valorile expresiilor cu procedee diferite.
(48 + 36) – 12 (54 + 42) – 20 (38 + 27) – 6
Pentru a scădea un număr dintr-o sumă, se poate,
dacă e posibil, de scăzut numărul dintr-un termen şi
diferenţa de o adunat cu celălalt termen.
325. Examinează procedeele de adunare şi scădere a
numerelor şi determină care proprietăţi ale operaţiilor s-au folosit.
8 + 6 = 8 + (2 + 4) = (8 + 2) + 4 = 14

2 4
16 – 7 = (10 + 6) – 7 = (10 – 7) + 6 = 9

10 6
326. Calculează prin procedeul comod.
(36 + 27) – 16 (58 + 34) – 24 (25 + 45) – 50
327*. Construieşte un pătrat cu latura de 4 cm şi un
dreptunghi cu acelaşi perimetru.
328°. 18 – 9 9 + 27 4 + 6 61 – 50
22 + 39 11 – 7 10 + 8 36 – 14
329°. Pe un teren de joacă pentru copii trebuie instalate
8 scrâncioabe şi 10 deluşoare. Primăvara au instalat 6 din
aceste construcţii. Câte construcţii mai trebuie instalate?
330. 1) Câte zeci sunt în fecare din numerele: 20; 50; 100?
2) Numără zecile de la 10 până la 100; de la 100 până la 10.
55 55
331. Înălţimea unei răchite este de
9 m, iar a unui plop — 20 m. Cu câţi
metri e mai înalt plopul decât răchita?
332. Cercetează însemnările, fgura
şi citeşte explicaţia.
40 – 8 = 32
10 – 8 = 2
30 + 2 = 32

40
3 zeci. 1 zece.
Din numărul 40 trebuie de scăzut 8. 40 este 4 zeci. Luăm 1
zece. Asta-i 10 unităţi. Din 10 scădem 8, rămân 2 un. Adunăm
la 3 zeci 2 un., obţinem 32. Ce proprietate am folosit?
333. 50 – 4 70 – 7 90 – 2 100 – 5
334. Arată pe o riglă de un metru prima zece de centimetri;
a doua; a treia.
335. Cu ajutorul scării riglei afă diferenţele.
336*. Într-o cutie sunt bile albe, albastre şi roşii. În total
6 bile. Bile roşii sunt cu 3 mai multe decât albastre. Câte bile
albe sunt în cutie?
56 56
337°. Seminţele de salată au încolţit în 28 zile, ale
morcovului — cu 8 zile mai devreme decât ale salatei, iar ale
roşiilor — cu 6 zile mai degrabă decât ale morcovului. În câte
zile au încolţit seminţele roşiilor?
338°. 10 – 4 40 – 5 10 – 9 70 – 2 90 – 6
339. Avem 1 m de sârmă. Câtă sârmă va rămânea dacă
vom tăia 20 cm?
340. Scrie inegalităţile cu semnul >.
40 – 5 35 100 – 3 99 60 – 3 47
50 – 2 49 40 – 8 31 80 – 8 81
341. Numeşte numerele cu 4 mai mici decât fecare din
cele date.
40 68 80 94 30
342. În cercul dramatic şcolar sunt 24 băieţi şi 16 fetiţe.
Patru copii n-au participat la spectacol. Câţi copii au jucat în
spectacol?
Găseşte încă două procedee de rezolvare a problemei.
343. (23 + 7) – 4 12 + 18 – 6 (45 + 5) – 3
(30 – 4) + 7 80 – 5 + 7 (60 – 2) + 6
344*. Câte numere de două cifre se pot scrie cu cifrele 1,
4, 6 dacă cifrele în scriere se pot repeta?
345°. 1) Compune problema după expresia 40 – (23 + 7).
2) 37 55 49 + 6 70 62 48 + 23
346°. Un olar a confecţionat 27 ulcioare şi 23 vaze. După
calcinarea din cuptor 6 fabricate au crăpat. Câte fabricate au
rămas după calcinare?
57 57
347. După însemnări explică cum au găsit diferenţa.
53 – 8 =

40 13
13 – 8 = 5
40 + 5 = 45
53 – 8 =
3 5
53 – 3 = 50
50 – 5 = 45
348. La moară au măcinat 52 kg grâu. Au obţinut făină şi
5 kg tărâţe. Câte kilograme de făină au obţinut?
349.
14
24
34
– 8
14
24
34
– 7
14
24
34
– 9
14
24
34
– 4
350. Fratele, sora şi tatăl săpau în jurul copacilor din
livadă. Fratele a săpat la 7 copaci, sora – 6, iar tatăl – la
20 copaci. Despre ce vom afa dacă vom calcula valorile
expresiilor, alcătuite după condiţie?
7 + 6 20 – 7 20 + 7 + 6 (20 + 6) – 7
351. În livadă au sădit 26 arbuşti de coacăză, 18 arbuşti
de agriş, iar zmeură – cu9 arbuşti mai puţin decât coacăză şi
agriş împreună luaţi. Câţi arbuşti de zmeură s-au sădit?
352*. Construieşte 2 dreptunghiuri. Construieşte în
fecare dreptunghi 2 segmente astfel ca să se formeze:
1) în primul – 2 triunghiuri şi un patrulater;
2) în al doilea – un triunghi şi 2 patrulatere.
353°. 13 – 7 24 + 6 30 – 2 27 – 8
354°. Într-un sanatoriu se odihneau 46 femei, iar bărbaţi –
cu 7 mai puţin. Câte persoane se odihneau în sanatoriu în total?
58 58
355. 63 – 20 – 3 45 – 10 – 5 91 – 40 – 1
63 – 20 – 7 45 – 10 – 9 91 – 40 – 6
356. Examinează însemnările şi explică calculele.
84 – 29 =
84 – 20 = 64 64 – 9 = 55
357. 42 – 24 71 – 34 83 – 69 44 – 27
92 – 38 63 – 45 55 – 36 73 – 57
358. De pe forile de hrişcă albinele au adunat 57 kg
miere, iar de pe forile de tei – 39 kg. Cu câte kilograme de
miere mai puţin au adunat de pe tei? Câte kilograme de miere
au adunat albinele în total?
359. Au cumpărat un pulover de 90 grn şi 2 cămăşi a câte 38
grn. Cu cât mai mult au plătit pentru pulover decât pentru 2 cămăşi?
360.
10 l 6 l
25 l 40 l
1) Cu câţi litri de apă sunt mai puţin în bidon decât în rezervor?
2) Cu câţi litri de apă sunt mai puţin în rezervor decât în
galeată, canistră şi bidon, luate împreună?
Câţi litri de apă sunt în total în aceste vase?
361*. Continuă versile.
1) 15, 12, 9, 6, , ; 2) 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, , .
362°. Masa unui miel este 8 kg, unui purcel – 12 kg, iar a
unui viţel – cu 10 kg mai mare decât a mielului şi purcelului,
luaţi împreună. Care este masa viţelului?
59 59
363°. Calculează expresiile şi verifcă corectitudinea
calculelor.
60 – 6 35 – 12 90 – 2 75 – 19
72 – 8 35 – 16 24 – 9 88 – 22
66 88 64 56 54 23 19 15
364. Afă diferenţele: 45 – 18; 76 – 19; 62 – 28.
365. Alcătuieşte şi rezolvă problema după fgura dată.
În total 84 l
ulei
de răsărită
Câte 34 l în fecare
damingeană
?
366. Afă diferenţa а – 26, dacă а = 40, а = 42.
367. Citeşte problemele. Găseşte printre expresiile date
pe aceea cu ajutorul căreia se rezolvă fecare problemă.
1) Într-un rulou erau 13 m stofă. Au tăiat 7 m, apoi încă 5
m. Câţi metri de stofă au rămas în rulou?
2) Trebuie alimentate cu combustibil 13 tractoare cu roţi
şi 7 cu şenile. S-au alimentat 5 tractoare. Câte tractoare au
rămas să fe alimentate?
13 – (7 – 5) (13 + 7) – 5 (13 – 7) – 5
368°. Au fost vopsite 36 bănci, mese — cu 12 mai puţin
decât bănci,iar pervazuri — cu 20 mai puţin decât mese. Câte
în total s-au vopsit bănci, mese şi pervazuri?
60 60
369°. Restabileşte egalităţile.
16 – = 3 – 4 = 46 15 + = 25
24 – = 10 + 4 = 46 15 – = 5
370. 30 – 10 – 2 40 – 10 – 4 80 – 20 – 7
60 – 30 – 1 90 – 40 – 5 70 – 30 – 3
70 – 20 – 4 50 – 10 – 2 90 – 50 – 4
371. Examinează scrierile şi explică calculele.
50 – 34 =
50 – 30 = 20 20 – 4 = 16
372. Explică calcularea diferenţelor: 60 – 23 і 40 – 16.
373. Planta foarea-soarelui evaporă într-o lună 70 l apă,
iar sfecla de zahăr—58 l. Cu cât mai multă apă evaporă
foarea-soarelui într-o lună?
374. 40 – 5 45 + 35 36 + 4 25 + 25
80 – 44 35 + 25 60 – 35 50 – 5
375. O parcelă s-a însămânţat cu porumb, iar altele două
— cu secară şi orz. Toamna s-au recoltat 50 kg de porumb,
iar secară — cu 22 kg mai puţin. Orz au recoltat tot atâta cât
şi secară. Câtă secară şi orz de tot s-a recoltat?
Orz Porumb Secară
376. Construieşte două dreptunghiuri diferite cu acelaşi
perimetru de 12 cm.
61 61
377°. Calculează expresiile şi verifcă valoarea lor.
30 – 6 90 – 5 43 – 8 55 – 7
30 – 26 90 – 25 43 – 28 55 – 17
4 15 24 35 38 48 65 85
378°. Alcătuieşte o problemă care s-ar rezolva cu
următoarele operaţii: 1) 50 – 22 = 28; 2) 28 + 12 = .
Termină rezolvarea şi explic-o.
379. Di ct ar e mat emat i că.
1) Micşoraţi suma numerelor 25 şi 7 cu 12.
2) Micşoraţi numărul 65 cu suma numerelor 18 şi 4.
3) Micşoraţi diferenţa numerelor 60 şi 12 cu 15.
4) Măriţi 48 cu diferenţa numerelor 42 şi 30.
380. Sunt trei fâşii: verde, roşie şi albă. Lungimea fâşiei
verzi este 30 cm, a celei roşii—20 cm, iar fâşia albă este
cu 5 cm mai scurtă decât cea verde. Care fâşie este cea mai
scurtă, care—cea mai lungă?
381. 63 + 26 80 – 33 85 – 19 44 + 38 77 – 8
382. 1) Într-o cantină erau 40 l lapte. La micul dejun elevii
clasei 1 au consumat 6 l, iar elevii clasei a 2 – a—7 l. Câţi litri
de lapte au rămas după micul dejun în cantină?
2) Alcătuieşte problema după tabelă. Scrie în caiet
condiţia, întrebările şi rezolvarea problemei.
Era apă în cadă Au consumat Au rămas
50 l I — 9 l
II — tot atâta
?
383*. Din cel mai mare număr de două cifre scade cel
mai mare număr al celei de-a patra zece.
62 62
384. Compune şi rezolvă problema în care trebuie de afat
aparte masa lădiţei cu struguri de vie şi masa lădiţei cu prune.
23 kg
39 kg
385°. 70 – 6 12 38 60 + 2 13 27
40 32 57 + 27 65 80 72 51 – 32
386°. Alcătuieşte şi rezolvă două probleme după tabelă.
Au fost Au tăiat Au rămas
? 14 m 36 m
30 m ? 12 m
387. Scrie egalităţile neadevărate. Calculează-le.
23 + 41 = 54 64 – 12 = 62 34 + 51 = 85
52 + 8 = 50 70 – 3 = 67 43 + 9 = 52
58 + 28 = 78 70 – 43 = 37 43 + 30 = 83
388. 1) Descăzutul este 26, scăzătorul 9. Afă diferenţa.
2) Ce obţinem dacă adunăm scăzătorul cu diferenţa?
63 63
389. Execută însarcinarea conform tabelei
1) Adună două câte două numerele coloniţelor a doua şi a treia.
2) Adună în perechi numerele rândurilor întâi şi al patrulea.
1 2 3 4
1 1 9 13 40
2 4 7 20 50
3 5 8 12 72
4 6 9 31 44
390. Pentru prepararea sticlei pentru butelie s-au utilizat
10 kg var, 30 kg nisip, iar sodă cu 22 kg mai puţin decât nisip.
Câte kilograme de sodă s-au utilizat?
391. În primul poloboc erau 80 l apă, iar în al doilea 70 l.
Din al doilea poloboc s-au luat 30 l apă, iar în primul au mai
turnat 20 l. Scrie cu expresii câtă apă este în fecare poloboc.
392*. Construieşte dreptunghiul care poate f împărţit cu
un segment, în două pătrate.
393°. Din două puncte, distanţa dintre care este de 80
m, în acelaşi timp au pornit unul în întâmpinarea altuia un
băiat şi o fetiţă. Băiatul a parcurs 35 m iar fetiţa—30 m. Câţi
metri le-au mai rămas să parcurgă până la întâlnire?
394°. 48 + 8 37 – 12 55 + 13 18 + 18
48 + 28 60 – 14 55 + 9 45 – 17
395. Erau 9 bomboane. Au mâncat 2 cu ciocolată şi
3 bomboane din zahăr ars. Câte bomboane au rămas?
Explică 3 procedee de rezolvare a problemei
1 procedeu: 9 – (2 + 3) = 9 – 5 = 4 (b.)
Al 2 – a procedeu : (9 – 2) – 3 = 7 – 3 = 4 (b.)
Al 3 – a procedeu : (9 – 3) – 2 = 6 – 2 = 4 (b.)
64 64
396. Rezolvă problema cu diferite procedee.
S-au tăiat 15 trandafri roşii şi albi. Pentru un buchet s-au luat
4 roşii şi 3 albi. Câţi trandafri au rămas?
Pentru a scădea dintr-un număr o sumă se poate
scădea consecutiv din număr fecare termen.
397. Calculaţi prin procedee diferite.
8 – (3 + 1) 18 – (10 + 3)
398. Calculează prin metoda comodă.
67 – (36 + 27) 85 – (5 + 50) 77 – (17 + 30)
399. Explică scăderea numerelor cu părţi. Determină care
proprietate a scăderii s-a aplicat.
15 – 8 = 15 – (5 + 3) = (15 – 5) – 3 = 10 – 3 = 7

5 3
74 – 54 = 74 – (4 + 50) = (74 – 4) – 50 = 70 – 50 = 20

4 50
400. Pe două farfurii erau 36 prune. După ce s-au luat de
pe prima 12 prune, apoi pe ea au rămas 3 prune. Câte prune
erau pe a doua farfurie?
401*. Desenează în caiet 3 astfel de pentagoane şi trasează
în ele dintr-un vârf 2 segmente astfel ca să se formeze:
1) 3 triunghiuri;
2) 2 triunghiuri şi un patrulater;
3) 2 patrulatere şi un triunghi.
402°. Un băiat avea 30 foi de hârtie colorată. Pentru
aplicaţii el a folosit 7 foi verzi şi 5—galbene. Câte foi de hârtie
i-au rămas băiatului?
403°. 38 + 25 – 47 26 – 19 + 32 46 + (35 – 27)
46 – 33 + 16 92 – 38 – 22 54 – (34 – 12)
65 65
Exerciţii suplimentare
1. Calculează prin metoda comodă.
43 + 15 + 27 (67 + 33) – 17 (57 + 18) + 13
74 – (14 + 5) 26 + (27 + 14) 85 – (43 + 15)
2. Între nivelurile vecine ale unui bloc de locuinţe sunt 10
trepte. Victor a urcat 50 trepte. La ce etaj s-a urcat el, dacă la
parter nu sunt trepte?
3. Desenează dreptunghiul cu laturile 3 cm şi 9 cm. În câte
pătrate egale poate f el împărţit? Cu câţi centimetri perimetrul
dreptunghiului este mai mare decât perimetrul unui pătrat?
4*. Se ştie că diferenţa numerelor 73 şi 36 este egală
cu 37. În ce mod, utilizând acest rezultat, de afat valorile
expresiilor: 93 – 36; 70 – 36; 73 – 36; 74 – 37?
5. Cu câte puncte se poate împărţi segmentul AB în 2
părţi; în 5 părţi?
6*. Cine are masa mai mare—bostanul sau pepenele
verde—şi cu câte kilograme?
2
5 5
1
7*. Stabileşte legitatea şi continuă seriile.
1) 54, 50, 55, , ; 2) 1, 1, 2, 3, 5, 8, , .
66 66
OPERAŢIILE ARITMETICE
ÎNMULŢIREA ŞI ÎMPĂRŢIREA
Î NMULŢI REA
404. Câte vişine sunt în total?
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
Adunarea aceloraşi termeni se numeşte înmulţire
Suma aceloraşi termeni 2+2+2+2+2 se scrie astfel:
2 ⋅ 5 = 10
Punctul (⋅) – semnul înmulţirii se citeşte aşa:
"Doi de înmulţit cu cinci este egal cu zece",
sau „câte doi luat de cinci ori este egal cu zece”.
405. Înlocuieşte adunarea cu înmulţirea.
2+2+2+2+2 4+4+4 6+6
3+3+3+3+3 5+5+5 7+7+7
406. Înlocuieşte înmulţirea prin adunare după model.
Model : 9 ⋅ 4 = 9 + 9 + 9 + 9.
9 ⋅ 5 3 ⋅ 5 4 ⋅ 4 6 ⋅ 2 7 ⋅ 3 8 ⋅ 4
67 67
407. Câte beţişoare trebuie pentru a monta aceste
triunghiuri? Scrie mai întâi prin adunare, iar apoi — prin înmulţire.
408. Într-un pavilion s-au adus 50 franzele. Până la amiază
s-au vândut 14 franzele, iar după amiază — 28. Câte franzele
au rămas în pavilion? Rezolvă problema prin două metode.
409. Câte fori sunt în total? Rezolvarea scrie-o prin
adunare şi înmulţire.
410°. Găseşte şi corectează greşelile.
26 + 26 + 26 = 26 ⋅ 3 41 + 41 + 41 + 41 = 41 ⋅ 5
23 + 23 – 23 + 23 = 23 ⋅ 4 21 + 12 + 21 + 12 = 21 ⋅ 4
411°. Un CD costă 7 grn. Câte grivne trebuie de plătit
pentru 6 astfel de CD-uri?
I ndi caţ i e. Mai întâi rezolvă problema prin adunare, iar
apoi — prin înmulţire.
412. Care număr se ia ca acelaşi termen în fecare
expresie? De câte ori se repetă termenul?
6 ⋅ 5 2 ⋅ 3 2 ⋅ 7 10 ⋅ 3 12 ⋅ 2
413. Citeşte denumirea numerelor la înmulţire.
Produsul

7 ⋅ 3 = 21

Primul factor Al doilea factor Produsul
68 68
Numerele care se înmulţesc se numesc factori.
Numărul care se obţine la înmulţire se numeşte produs.
Expresia 7 ⋅ 3 de asemenea se numeşte produsul
numerelor 7 şi 3.
414. Numeşte numerele din egalităţi.
9 ⋅ 5 = 45 2 ⋅ 3 = 6 5 ⋅ 3 =
3 ⋅ 9 = 27 2 ⋅ 7 = 14 7 ⋅ 3 =
415. O cană costă 3 grn. Cât s-a plătit pentru 4 astfel de
căni? Scrie prin adunare, apoi — înmulţire.
3 grn
?
416*. Fratele are vârsta de 12 ani, iar sora de 9. Câţi ani
va avea fratele atunci, când sora va avea vârsta pe care o
are el în prezent?
417°. Masa unui colet este 3 kg. Care este masa a 6 astfel
de colete? Scrie prin operaţia adunării, apoi—a înmulţirii.
418°. 72 + 18 64 – 32 70 + 14 17 + 17
20 + 35 64 – 38 70 – 34 17 + 7
Tabel a î nmul ţ i r i i număr ul ui 2
419. Citeşte egalitatea 2 ⋅ 3 = 6. Ce arată al doilea factor?
Cum de verifcat produsul?
420. 13 + 13 + 13 20 + 20 + 20 17 + 17 + 17
69 69
421. Este incomod de afat produsul cu ajutorul adunării.
Trebuie de alcătuit şi învăţat tabela înmulţirii a numărului 2.
2 + 2
2 + 2 + 2
2 + 2 + 2 + 2
2 + 2 + 2 + 2 + 2
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
2 ⋅ 2 = 4
2 ⋅ 3 = 6
2 ⋅ 4 = 8
2 ⋅ 5 = 10
2 ⋅ 6 = 12
2 ⋅ 7 = 14
2 ⋅ 8 = 16
2 ⋅ 9 = 18
Citeşte tabela. Cum se poate obţine valoarea expresiei
următoare din valoarea celei anterioare?
422. Masa iepurelui este 2 kg. Care este masa a 6 iepuri?
423. Sunt trei panglici. Lungimea primei e 80 cm, celei
de-a doua — 50 cm, iar a treia este cu 24 cm mai lungă decât
a doua. Compară lungimile panglicilor celei mai scurte şi a
celei mai lungi.
424.
>
<
=
2 ⋅ 5 > 2 + 2 2 ⋅ 4 2 + 2 + 2 + 2
2 ⋅ 3 2 + 2 + 2 2 ⋅ 3 2 + 2 + 2 + 2
425. În decurs de o zi foarea soarelui creşte cu 2 cm. Cu
câţi centimetri va creşte ea în decurs de o săptăpână?
426°. S-au dat câte 2 banane la 5 maimuţe. Câte banane
în total s-au dat?
70 70
427°. Restabileşte egalităţile.
11 + 11 + 11+ 11 = ⋅ 4 24 + 24 + 24 + 24 = 24 ⋅
16 + 16 + 61+ = 16 ⋅ 3 + 34 + 43 + 34 = 34 ⋅ +
428. După fgură compune şi rezolvă o problemă la
înmulţire cu următoarea întrebare: „Câte brânzoaice a copt
mama?”
429. Citeşte tabela înmulţirii a numărului 2. Explică cum
ai afat că 2 ⋅ 6 = 12.
2 ⋅ 2 3 4 5 6 7 8 9
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
4 6 8 10 12 14 16 18
430. Rezolvă problemele oral.
1) Pe farfurie sunt 2 pere. Câte pere sunt pe 6 farfurii?
2) În colivie sunt 2 papagali. Câţi papagali sunt în 5 colivii?
431. Scrie produsele numerelor 2 şi 3, 2 şi 7, 2 şi 9.
432. Calculează oral şi verifcă adunarea cu ajutorul scăderii.
36 + 43 63 + 28 25 + 44 52 + 27
433. Un ambalator în 1 oră ambalează 24 garnituri cu
cadouri, iar ucenicului — 17 garnituri. Câte garnituri vor
împacheta ei împreună în 2 ore?
434°.
>
<
=
2 + 2 + 2 < 2 ⋅ 4 2 + 2 2 ⋅ 2
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 ⋅ 7 2 ⋅ 5 12
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 ⋅ 5 2 ⋅ 8 14
71 71
435°. După fgură alcătuieşte şi rezolvă probleme.
Câte 2 kg în fecare
? ?
2 l 2 l 2 l
436. Fă o înregistrare prescurtată a expresiilor conform modelului.
Model: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 27 = 2 ⋅ 7 + 27
2 + 2 + 2 + 7 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 12
437. Examinează însemnările şi explică calculele.
2 ⋅ 4 + 7 = 2 ⋅ 8 + 12 =
2 ⋅ 4 = 8
8 + 7 = 15
2 ⋅ 8 = 16
16 + 12 = 28
438. Afă valorile expresiilor şi explică calculele.
2 ⋅ 7 + 3 2 ⋅ 5 – 4 2 ⋅ 9 – 9 2 ⋅ (2 ⋅ 4)
2 ⋅ 9 + 5 2 ⋅ 7 – 4 2 ⋅ 6 + 8 2 ⋅ 2 + 2
439. Într-un pachet sunt 2 kg făină. Câte kilograme de
făină sunt în 7 astfel de pachete?
440. Într-un rând sunt 6 bănci. În fecare bancă stau 2
elevi. Câţi elevi sunt în acest rând în total?
În clasă sunt 9 bănci cu două locuri. Un loc nu e ocupat.
Câţi elevi sunt azi în clasă?
441. Pe un teren sunt 5 biciclete cu două roţi. Câte roţi
sunt în total la aceste biciclete?
442. Construieşte un triunghi cu unghi drept şi altul — cu
unghi obtuz.
72 72
443°. 2 ⋅ 3 + 20 2 ⋅ 8 – 9 2 ⋅ 7 + 7 2 ⋅ 6 – 8
444°. Un autobuz este destinat pentru transportarea a 31
de pasageri. Câţi pasageri pot f transportaţi cu acest autobuz
în trei curse?
Rezolvă problema prin adunare.
445. 2 + 2 + 2 + 2 < 2 ⋅ 5 25 + 25 25 ⋅ 3
30 + 30 + 30 30 ⋅ 2 41 ⋅ 2 41 + 41
446. Fratele are 4 monede a câte 2 c., iar sora are cu 3 c.
mai mult. Câţi copeici are sora?
Câţi bani au împreună fratele şi sora?
447. 2 ⋅ 5 + 5 2 ⋅ 7 – 5 2 ⋅ 6 + 6 2 ⋅ 9 – 11
2 ⋅ 8 – 8 2 ⋅ (15 – 8) 2 ⋅ 4 + 30 2 ⋅ (2 + 4)
448. Pentru confecţionarea unui costum pentru copii
trebuie 2 m stofă, iar pentru maturi—3 m. S-au confecţionat
5 costume pentru copii şi unul—pentru maturi. Câţi metri de
stofă s-au cheltuit pentru toate costumele?
449. În rezervorul de benzină al automobilului erau 30 l
benzină. Pentru parcurgerea distanţei din Kiev până în Jitomir
s-au cheltuit 21 l. Cu câte litri de benzină au rămas mai puţin
decât s-au consumat?
450*. Construieşte triunghi cu unghi drept, ale cărui
laturi au 3 cm şi 4 cm. Măsoară lungimea laturii a treia şi afă
perimetrul triunghiului.
451°. O uzină avea nevoie de 25 strungari şi 12 lăcătuşi. În
pima zi au primit la lucru 15 muncitori. Câţi muncitori trebuie primiţi?
452°. Calculează. Scrie expresiile cu valoarea 50.
2 ⋅ 5 + 40 18 + 32 47 + 13 2 ⋅ 8 + 34
2 ⋅ 7 + 26 60 – 1 60 – 10 2 ⋅ 6 – 8
73 73
453. Scrie şi calculează expresiile.
2

3 5 7 9 2

2 4 6 8
454. 2 ⋅ 8 – 15 2 ⋅ 5 + 10 2 ⋅ 9 – 9
12 ⋅ 7 + 36 2 ⋅ 8 – 12 2 ⋅ 4 + 62
455. Pentru cantină s-a cumpărat suc în borcane şi în
damigeană. Câţi litri de suc s-au cumpărat în total?
6 l
Câte 2 l în fecare
?
Cu câţi litri de suc e mai mult în borcane decât în
damigeană?
456. Dintr-un rulou de muşama s-au tăiat câte 2 m pentru
4 cumpărători. În rulou au mai rămas 24 m. Câţi metri de
muşama au fost în rulou?
457. 37 + 58 85 – 19 + 25 61 – 44 100 – 64 – 23
458*. În bidon erau 38 l lapte. Câte 2 l de lapte s-au
vândut la 9 cumpărători. Cât lapte a rămas în bidon?
459°. În primul rând sunt 5 bănci. În fecare bancă stau 2
elevi. Câţi elevi în total sunt în primul rând?
460°. Conform fgurii, afă cu cât este mai scurtă latura
mai mare a triunghiului decât suma lungimilor celor două
laturi mai mici.
40 m 25 m
50 m
74 74
ÎMPĂRŢIREA
461. Erau 6 pere. Le-au distribuit pe 3 farfurii în cantităţi
egale. Câte pere sunt pe o farfurie?
Erau Le-au distribuit pe 3 farfuri
Aceasta e problemă de împărţire.
Rez ol v ar e:
6 : 3 = 2 (pere)
Răspuns: 2 pere.
Două puncte (:) – semnul împărţirii.
Scrierea de împărţire se citeşte aşa:
"Şase de împărţit la trei este egal cu doi".
462. Citeşte egalităţile.
10 : 2 = 5 6 : 2 = 3 100 : 10 = 10
20 : 4 = 5 15 : 3 = 5 80 : 20 = 4
463. Compune şi scrie după fgură o expresie la împărţire.
Au fost 12 s-au repartizat în patru părţi egale
464. Măsoară lungimea fâşiei şi a părţilor ei, apoi
compune o problemă de împărţire.
Desenează un segment cu lungimea de 10 cm şi
împarte-l în 2 părţi egale.
75 75
465. Rezolvă problema conform tabelului.
Au adus Au folosit Au rămas
2 l 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l
9 l ?
466°. Măsoară lungimea fâşiei şi a părţilor ei, apoi
compune o problemă de împărţire. Scrie în caiet condiţia,
întrebarea şi rezolvarea problemei.
467°. 100 – 33 25 – (14 – 8) 100 – 52
100 – 45 40 – (13 + 8) 100 – 65
468. Citeşte egalităţile.
2 ⋅ 5 = 10 10 : 2 = 5 2 ⋅ 6 = 12 12 : 2 = 6
469. Explică ce egalităţi sunt compuse după fgurile cu
nasturi.
2 ⋅ 5 = 10
10 : 2 = 5
10 : 5 = 2
Din fecare expresie de înmulţire a doi factori diferiţi
se pot alcătui două expresii de împărţire. Dacă împărţim
produsul la unul din factori, atunci obţinem celălalt
factor.
76 76
470. Din o expresie de înmulţire s-au alcătuit două
expresii de împărţire. Citeşte-le.
2 ⋅ 9 = 18 18 : 2 = 9 18 : 9 = 2
471. 14 – 7 + 4 23 + 8 13 – 6 2 ⋅ 8 – 6
14 – (7 + 4) 23 + 48 53 – 6 2 ⋅ 8 + 6
472. Trei parcele identice au fost însămânţate cu mei,
ovăz şi porumb. Toamna au recoltat 10 kg mei, 23 kg ovăz,
iar porumb—cu 9 kg mai mult decât mei şi ovăz împreună.
Câte kilograme de porumb s-au recoltat?
Ovăz Mei
473. Fiecare din trei copii au găsit câte 2 mânătărci, iar
bunica lor — 6 mânătărci. Câte mânătărci au găsit ei în total?
474°. Din fecare produs alcătuieşte 2 expresii de împărţire.
2 · 4 = 8 2 · 3 = 6 2 · 7 = 14 2 · 8 =
475°. În fecare din patru corturi sunt câte doi turişti, iar în
cel mare —10. Câţi turişti sunt în total?
TABLA ÎMPĂRŢIRII LA 2
476. Examinează cum din fecare produs s-a alcătuit şi
s-a calculat expresia de împărţire la 2.
2 ⋅ 2 = 4
2 ⋅ 3 = 6
2 ⋅ 4 = 8
2 ⋅ 5 = 10
4 : 2 = 2
6 : 2 = 3
8 : 2 = 4
10 : 2 = 5
2 ⋅ 6 = 12
2 ⋅ 7 = 14
2 ⋅ 8 = 16
2 ⋅ 9 = 18
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
16 : 2 = 8
18 : 2 = 9
77 77
477. Citeşte tabla înmulţirii a numărului 2 şi tabla împărţirii
la 2, care sunt expuse în altă formă scrisă.
2

2 3 4 5 6 7 8 9
       
4 6 8 10 12 14 16 18 : 2
478. Calculează, aplicând tabla împărţirii la 2.
16 : 2 + 8 14 : 2 + 4 18 : 2 + 28
479. Aplicând tabla, rezolvă problemele.
1) 10 l de marinadă au turnat în
mod egal în 2 butoiaşe. Câţi litri de
marinadă sunt în fecare butoiaş?
2) 8 ouă încondeiate le-au repartizat
în mod egal pe farfurii. Câte ouă
încondeiate sunt pe fecare farfurie?
480*. Doisprezece copii, pentru joacă s-au împărţit în 2
echipe şi 2 arbitri. Câţi jucători sunt în fecare echipă?
481°. Un segment de 14 cm l-au împărţit în două părţi
egale. Ce lungime are fecare parte?
482°. 4 : 2 + 2 8 : 2 + 10 12 : 2 – 2 16 : 2 – 6
2 · 7 – 10 16 : 2 – 4 2 · 9 – 13 14 : 2 + 9
483. 2 · 7 + 40 16 : 2 + 24 18 : 2 + 45 (6 + 8) : 2
484. Compară rezolvările şi răspunsurile la probleme.
1) Erau 8 morcovi. Toţi morcovii i-au împărţit în 2 părţi
egale şi i-au legat în legături. Cîţi morcovi sunt în legătură?
10 l
78 78
Rezol v ar e:
8 : 2 = 4 (m.)
Răspuns: 4 morcovi.
2) Erau 8 morcovi. Au împărţit câte 4 morcovi şi i-au legat
în legături. Câte legături s-au obţinut?
Rez ol v ar e:
8 : 4 = 2 (l.)
Răspuns: 2 legături.
485. Rezolvă şi compară problemele.
1) 8 invitaţii au fost repartizate în plicuri, câte 2 în fecare.
Câte plicuri s-au folosit?
2) 8 invitaţii au fost repartizate în mod egal în 2 plicuri?
Câte invitaţii sunt într-un plic?
486. Restabileşte inegalităţile.
25 + 8 > 25 + 40 – 12 < 40 –
16 – 5 >15 – 34 + 10 > 34 +
17 + 6 > 21 – 24 + 11 < 48 +
487*. Fiecare din cei 11 cumpărători vroiau să cumpere
2 kg cireşe. În ladă sunt 18 kg cireşe. La câţi cumpărători nu
le-a ajuns cireşe?
488°. Din 16 m stofă s-au confecţionat rochii pentru fetiţe,
folosind pentru fecare rochie 2 m. Câte rochii s-au confecţionat?
489°. 2 · 4 + 4 8 : 2 – 3 2 · 7 – 5
2 · 5 – 4 6 : 2 + 4 2 · 8 – 3
490. Memorizează denumirile numerelor la împărţire.
Câtul

14 : 2 = 7
Deîmpărţitul Împărţitorul Câtul
79 79
491. Numeşte fecare număr din egalităţi.
16 : 2 = 8 12 : 3 = 4 8 : 2 = 14 : 2 =
492. Compune oral o problemă şi rezolv-o.
: 2 =
493. Câte biciclete cu două roţi au 16 roţi?
494. Veronica are 6 bancnote a câte 2 grn. Câţi bani are
Veronica?
495. 14 : 2 + 16 2 · 9 – 4 8 · 2 – 16 18 : 2 – 6
496*. La circ au venit 29 elevi din clasa 1 şi tot atâţi din
clasa a 2 – a. În total erau 32 băieţi. Câte fetiţe au venit la
circ?
497°. La o cantină s-au adus 34 pachete cu lapte şi tot
atâtea cu suc. La micul dejun s-au consumat 16 pachete
de lapte şi 19 pachete de suc. Câte pachete de suc şi câte
pachete de lapte au rămas?
498°. 16 : 2 + 52 2 · 9 + 29 10 : 2 + 10
14 : 2 + 72 2 · 6 – 12 18 : 2 + 71
499. Numerele De aflat Numerele De aflat
2 şі 8 produsul 9 şі 2 produsul
2 şі 8 suma 2 şі 7 suma
8 şі 2 diferenţa 16 şі 2 diferenţa
8 şі 2 câtul 6 şі 2 câtul
80 80
500. 12 – 2 + 80 2 · 8 – 6 2 · 3 + 9 (86 – 74) : 2
501. 18 elevi au fost repartizaţi în 2 grupe în mod egal.
Câţi elevi erau în fecare grupă?
502. În sac sunt 12 kg de crupe. Câte pachete sunt
necesare, pentru a ambala aceste crupe a câte 2 kg în fecare?
503. 2 albume costă 14 grn, iar un penar—24 grn. Cu
câte grivne e mai scump penarul decât albumul?

14 grn 24 grn
504.
>
<
=
2 + 2 + 2 + 2 < 2 · 5 8 : 2 4
2 + 2 + 2 + 2 2 · 4 12 : 2 3
505. De 16 grn s-au cumpărat tocuri a câte 2 grn fecare.
Câte tocuri s-au cumpărat?
506*. La 48 au adunat două numere egale şi au obţinut
62. Care numere au adăugat?
507°. 10 : 2 – 5 2 · 4 + 6 4 : 2 + 29 16 : 2 + 34
508°. 6 l suc din struguri le-au turnat în mod egal în 2
borcane. Dintr-un borcan s-a luat 1 l de suc. Câţi litri de suc
au rămas în acest borcan?
509. 2 băieţi împreună au găsit 12 ciuperci, aceeaşi
cantitate fecare. O fetiţă a găsit cu 4 ciuperci mai multe decât
un băiat. Câte ciuperci a găsit fetiţa?
81 81
Pl anul r ez ol v ăr i i :
1) Câte ciuperci a găsit unul din băieţi?
2) Câte ciuperci a găsit fetiţa?
510. Pentru iarnă o familie a preparat 8 borcane de doi
litri de suc din mere şi unul de zece litri. Câţi litri de suc de tot
a preparat familia?
511. Câte pahare sunt într-un pachet?
12 pahare
512. 10 : 2 + 28 33 – 14 – 6 12 : 2 8 : 2 + 36
2 · 6 – 3 2 · 5 + 56 18 : 2 16 : 2 + 14
513*. Din numărul 42 au scăzut două numere şi au
obţinut 24. Care numere au scăzut?
514°. 18 : 2 – 6 2 · 8 + 32 7 + 17 + 27
14 : 2 + 70 2 · 4 + 28 50 – 16 – 16
515°. 1) Primul factor este 2, al doilea 8. afă produsul lor.
Ce arată al doilea factor?
2) Deîmpărţitul este 14, împărţitorul 2. Afă câtul.
TABLA ÎNMULŢIRII NUMĂRULUI 3
516. Citeşte egalitatea 3 · 5 = 15. Ce arată al doilea
factor? Cum de verifcat că 3 · 5 = 15?
517. Explică cum au alcătuit tabela înmulţirii numărului
3 de la pag. 82. Învaţ-o pe de rost. Cum se poate obţine
produsul următor din cel anterior?
82 82
3 + 3
3 + 3 + 3
3 + 3 + 3 + 3
3 + 3 + 3 + 3 + 3
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
3 ⋅ 2 = 6
3 ⋅ 3 = 9
3 ⋅ 4 = 12
3 ⋅ 5 = 15
3 ⋅ 6 = 18
3 ⋅ 7 = 21
3 ⋅ 8 = 24
3 ⋅ 9 = 27
518. Aplicând tabela calculează expresiile.
3 · 8 + 5 3 · 7 – 12 3 · 9 + 32 3 · 6 – 12
519. Tata a cumpărat 4 căpăţini de varză, a câte 3 kg fecare,
şi 5 kg de sfeclă. Câte kilograme de legume a cumpărat el în total?
520. Într-o pungă sunt 3 kg mere. Câte kilograme de mere
sunt în 5 astfel de pungi? În 8 astfel de pungi?
521. Pentru confecţionarea unei cămăşi trebuie 3 m
ţăsătură. După confecţionarea a 6 astfel de cămăşi au mai
rămas 9 m ţăsătură. Câţi metri de ţăsătură au fost la început?
522°. 2 · 6 + 78 3 · 7 + 45 3 · 6 – 14 3 · 4 + 40
3 · 5 + 20 3 · 2 – 6 3 · 3 + 9 3 · 9 + 3
523°. Sandu a cumpărat o garnitură de creioane colorate
cu 12 grn, iar Niculiţă — 5 caiete a câte 3 grn fecare cine din
băieţi a plătit mai mult? Cu cât?
524. Compune şi rezolvă problema după fgură.
3 kg 3 kg 3 kg 3 kg
83 83
525.
>
<
=
3 + 3 + 3 < 3 · 4 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 · 5
3 + 3 + 3 3 · 2 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 · 9
3 · 5 + 10 3 · 4 – 10 3 · 9 – 20 3 · 7 + 20
526. Într-o damigeană sunt 18 l de suc. Sunt de ajuns
5 borcane de 1 l pentru a turna acest suc. De câte borcane
este nevoie?
527. S-au cumpărat 8 lămâi câte 3 grn fecare, şi
struguri de vie de 16 grn. Câţi bani s-au cheltuit pentru toată
cumpărătura?
Cu cât mai mult s-a plătit pentru lămâi decât pentru struguri?
528. Rezolvă şi compară problemele.
1) În fecare vază s-au pus câte 3 fori. Câte fori sunt în 6
astfel de vaze?
2) În 6 vaze s-au pus câte 3 fori în fecare. Câte fori s-au
pus în vaze în total?
529. Calculează. Scrie expresiile cu valoarea 24.
50 – 24 3 · 8 16 : 2 + 16 24 – 9
33 – 7 3 · 9 3 · 5 + 15 72 – 48
530*. Câte beţişoare trebuie pentru a construi 4
triunghiuri? Jenică a folosit pentru construcţie în total 9
beţişoare. Desenează cum a făcut el construcţiile?
531°. Pentru confecţionarea cuverturei trebuie 2 m ţesătură.
Câte astfel de cuverturi pot f confecţionate din 16 m ţesătură?
532°. Găseşte egalităţile neadevărate. Corectează
greşelile şi scrie-le corect.
37 – 6 + 7 = 38 45 + 45 – 12 = 33
3 · 9 + 40 = 47 13 – (7 – 3) = 9
2 · 8 – 9 = 9 2 · 9 – 15 = 3
84 84
533. Citeşte explicaţiile despre cerc şi circumferinţă.
În fgură este reprezentat un cerc cu
centrul O.
Linia care este marginea
cercului se numeşte circumferinţă.
Cercul se desenează cu compasul.
Punctul O în care este amplasat acul
compasului este centrul cercului.
Segmentul OA — raza circumferinţei şi
a cercului. Segmentul BC —diametrul
circumferinţei şi al cercului. Este oare diametru segmentul KM?
534. Construieşte circumferinţa de rază 2 cm şi du în ea 2
raze. Construieşte o circumferinţă, raza căreia este cu 1 cm mai
mare. Care este lungimea diametrelor în aceste circumferinţe?
Câte raze pot f construite într-o circumferinţă? Câte
diametre sunt într-un cerc?
535. În câte puncte se intersectează dreapta cu
circumferinţa? Arată-le. Care fguri sunt situate în interiorul
circumferinţei; în afara circumferinţei?
536. Rezolvă şi compară problemele.
1) Un elev a calculat 4 coloniţe de expresii, a câte 3
expresii în fecare. Câte expresii a calculat el în total?
2) Un elev a calculat 4 expresii din prima coloniţă, iar din a
doua—3. Câte expresii a calculat elevul în total?
85 85
537. Pentru confecţionarea aplicaţiilor au fost folosite la
prima lecţie 18 foi de hârtie albastră şi două foi galbene, iar la
doua—20 foi de hârtie albă. Câte foi de hârtie s-au folosit în
total la două lecţii?
538. 3 · 4 3 · 8 – 6 18 : 2 + 25 3 · 9 + 17
539°. 3 · 5 + 5 2 · (1 + 5) (10 – 7) · 3 12 : 2 – 6
540°. S-au cumpărat 8 carniţele a câte 3 grn şi un toc de
7 grn. Cu cât au plătit mai mult pentru toate carniţelele decât
pentru toc?
541. Rezolvă problema oral.
1) 1 kg de morcovi costă 3 grn. Cât trebuie de plătit pentru
6 kg morcovi?
2) Franzela costă 3 grn. Cât costă 8 astfel de franzele?
3) 2 m de panglică costă 18 grn. Cât costă 1 m de
panglică?
542. 3 · (2 + 4) (12 – 9) · 3 3 · 4 + 28 3 · (67 – 58)
543. Arată punctul comun al segmentelor BC şi CD.
Măsoară şi scrie lungimea celui mai lung segment.
544. 1) În două remorci erau 20 saci cu grâu. După ce
s-au luat doi saci de grâu de pe a două remorcă, în ambele
remorci erau cantităţi egale de saci. Câţi saci erau în prima
remorcă? Explică rezolvarea problemei.
Rezol v ar e:
1) 20 – 2 = 18 (s)
2) 18 : 2 = 9 (s)
86 86
2) 18 kg făină au fost turnate în pachete a câte 2 kg
în fecare. 3 pachete s-au consumat pentru prepararea
biscuiţilor. Câte pachete de făină au rămas?
Pl anul r ez ol văr i i :
1) Câte pachete de făină s-au obţinut?
2) Câte pachete de făină au rămas?
545°. Pe două poliţe erau 17 ulcioare cu miere. Au vândut
5 ulcioare de pe a doua poliţă şi pe ambele poliţe erau aceleaşi
cantităţi. Câte ulcioare de miere erau pe prima poliţă?
546°. 3 · (2 + 3) (13 – 10) · 6 3 · 5 + 45
547. Di c t ar e mat emat i c ă.
1) De micşorat cu 2 produsul numerelor 3 şi 2.
2) De împărţit la 2 suma numerelor 12 şi 6.
3) De împărţit cu 8 diferenţa numerelor 20 şi 18.
4) De mărit cu 4 produsul numerelor 3 şi 6.
548. Explică cum s-au compus egalităţile.
3 · 6 = 18
18 : 3 = 6
18 : 6 = 3
549. Din fecare produs conform modelului compune şi
calculează expresie cu împărţirea la 3.
3 · 9 = 27 27 : 3 = 9
3 · 8 3 · 7 3 · 5
550. Mama a copt pateuri. La trei fi le-a dat câte 2 pateuri.
Au mai rămas 18 pateuri. Câte pateuri a preparat mama?
551. Compune şi rezolvă problema.
Au adunat miere Au turnat în borcane Borcane
7 kg şi 8 kg câte 3 kg ?
87 87
552. Afă lungimea liniei frânte.
Construieşte altă linie frântă de aceeaşi lungime.
553*. Trebuie transportate 11 dulapuri. În automobil se
pot încărca nu mai mult de 3 dulapuri. Câte curse va trebui să
facă automobilul?
554°. O fetiţă a alergat pe o pistă 35 m şi ei i-au rămas
de alergat încă 15 m. Care-i lungimea pistei?
555°. 3 · (2 + 2) (11 – 8) · 2 3 · 4 + 45 3 · (54 – 47)
2 · (3 + 5) (12 – 9) · 9 3 · 8 + 12 3 · (42 – 36)
556. 84 – 16 35 + 28 80 – 24 3 · 6 + 45
557. Calculează produsul 3 ∙ а, dacă а = 5, а = 4, а = 7.
558. Într-un parc sunt 18 mesteceni, tot atâţi arţari, iar
castani — cu 10 mai puţin decât mesteceni şi arţari împreună
luaţi. Câţi castani sunt în parc?
Înlocuieşte numărul 10 cu numărul 20. Oare se va
schimba planul rezolvării problemei?
559. Într-o canistră sunt 18 l combustibil, iar în alta 22 l.
Pentru alimentarea unui tractor s-au consumat 30 l combustibil.
Despre ce se poate afa, calculând valorile expresiilor:
18 + 22; 22 – 18; (18 + 22) – 30?
560. 3 · (5 + 1) 2 · 9 – 15 (11 – 9) · 7
3 · (34 – 27) 3 · 8 + 44 (32 – 29) · 6
561*. Doi băieţi au alergat pentru a se întrece 100 m. Câţi
metri a alergat fecare băiat?
88 88
562. Distanţa de la stup până la fori este de 20 m, iar
până la arbust—50 m. Dimineaţa albinuţa a zburat după
nectar la fori şi a revenit la stup. Apoi a zburat la arbust şi a
început să adune acolo nectar. Ce distanţă a zburat albinuţa?
20 m
50 m
563°. De pe un strat s-au adunat 10 dovlecei, iar de pe
altul 8. Toţi dovleceii le-au pus în trei coşuleţe la fel în fecare.
Câţi dovlecei au pus în fecare coşuleţ?
564°. Descăzutul este 50, scăzătorul este suma numerelor
10 şi 14. Afă diferenţa.
TABLA ÎMPĂRŢIRII LA 3
565. Alcătuieşte şi calculează expresii la înmulţirea
numărului 3. Din fecare expresie compune expresia de
împărţire la 3.
3

2 3 4 5 6 7 8 9
566. Citeşte tabla înmulţirii numărului 3 şi tabla împărţirii
la 3.
3

2 3 4 5 6 7 8 9
       
6 9 12 15 18 21 24 27 : 3
567. Calculează, aplicând tabla împărţirii la 3.
12 : 3 + 4 27 : 3 – 6 24 : 3 + 24 21 : 3
12 : 3 – 4 27 : 3 + 16 18 : 3 – 0 15 : 3
89 89
568. În borcane de 3 l s-au turnat 18 l cvas. De câte
borcane a fost nevoie?
569. Rezolvaţi oral problemele.
1) 18 colţunaşi le-au distribuit în mod egal pe 3 farfurii.
Câţi colţunaşi sunt pe fecare farfurie?
2) Câte blocnote a câte 3 grn se pot cumpăra de 21 grn?
Dar de 27 grn?
570°. 3 · 7 – 14 9 : 3 + 33 21 : 3 + 73 6 : 3 + 0
571°. Masa a trei cărămizi identice este 12 kg. Care este
masa unei cărămizi? Câte cărămizi au masa de 24 kg?
572. (13 + 2) : 3 15 : 3 – 5 3 · (12 – 9)
(18 – 6) : 3 15 : 3 + 30 3 · (3 + 6)
573. Pe un teren de comerţ au instalat 8 magazine cu 2 săli
fecare, şi un magazin cu 4 săli. Câte săli au instalat în total?
574. Măsoară lungimea laturii pătratului. Afă perimetrul
pătratului prin adunare, apoi—prin înmulţire.
Afă perimetrul dreptunghiului.
575*. Masa bostanului este aceeaşi ca şi masa a 4
pepeni verzi, a câte 3 kg fecare. Cu câte kilograme bostanul
e mai greu decât pepenele?
576°. 27 : 3 – 7 (14 + 4) : 3 2 · (15 – 8)
24 : 3 + 42 (45 – 30) : 3 3 · (15 – 8)
90 90
577°. 25 m sârmă le-au tăiat în bucăţi a câte 3m. Câte
astfel de bucăţi s-au obţinut? Câţi metri de sârmă au rămas?
578. Un tâmplar a confecţionat 6 rame în 2 zile, făcând în
fecare zi aceeaşi cantitate de rame. În a treia zi el a făcut cu
o ramă mai mult decât în ziua anterioară. Câte rame a făcut
tâmplarul în a treia zi?
579. Calculează valorile expresiilor.
17 – (32 – 24) 100 – 33 – 33 24 : 3
81 – (67 + 9) 91 – 47 + 26 18 : 3
580. Afă valorile expresiilor, dacă а = 3.
а ∙ 6 31 – а 21 : а 27 : а
18 : а 28 + а а ∙ 5 а – 2
581. Masa a trei lăzi identice cu struguri de vie este 27 kg,
iar a unei lăzi de mere—20 kg. Cu câte kilograme masa unei
lăzi de mere este mai mare decât masa unei lăzi de struguri?
27 kg
20 kg
582*. Perimetrul triunghiului echilateral
este 18 cm. Afaţi lungimea unei laturi a
acestui triunghi.
583°. Un băiat a prins 12 peşti, iar altul
—9. Tot peştele ei l-au împărţit în trei părţi egale. O parte i-au
dat-o unei fetiţe. Câţi peşti au dat băieţii?
91 91
584°. 3 · 9 + 9 + 1 27 : 3 + 21 + 9 (86 – 65) : 3
3 · 7 – 7 – 7 24 : 3 – 8 + 5 (94 – 67) : 3
585. Di c t ar e mat emat i c ă.
1) Câtul numerelor 18 şi 3 l-au mărit cu 6.
2) Suma numerelor 9 şi 15 au împărţit-o la 3.
3) Produsul numerelor 6 şi 2 l-au împărţit la 3.
4) Produsul numerelor 6 şi 2 de-l micşorat cu 3.
586. Desenează segmentul de 15 cm şi-l împarte în trei
părţi egale.
587. După prima expresie compune o problemă despre puieţi
de păr şi măr, iar după a doua — despre castraveţii din lăzi.
3 · 4 + 17 12 + (12 – 5)
588. Calculează 3 · а + 17, dacă а = 9, а = 6.
589. Ce vom obţine când:
1) din sumă vom scădea pe unul din termeni?
20 + 60 = 80 80 – 20 =
2) vom aduna diferenţa cu scăzătorul?
70 – 30 = 40 40 + 30 =
3) vom scădea diferenţa din descăzut?
12 – 4 = 8 12 – 8 =
590*. Într-un rând cu lungimea 21 m cresc copaci la
distanţa de 3 m unul de altul. În alt rând sunt 17 copaci. Câţi
copaci sunt în ambele rânduri?
591°. De la malurile unui râu cu lăţimea 36 m au început
să înnote doi înnotători. Până la întâlnire unul a înnotat 15 m.
Câţi metri, până la întâlnire, a înotat al doilea înnotător?
592°. (25 – 1) : 3 (20 – 2) : 2 3 · 7 + 27
(30 – 3) : 3 (5 + 7) : 2 2 · 8 + 28
92 92
593. Un cumpărător are 9 bancnote a câte 2 grn. El
a cumpărat un calendar de 12 grn. Câţi bani i-au rămas
cumpărătorului? Câte bancnote?
594. + 13 = 35 – 13 = 35 100 – = 80 : 3
595. Ceasornice Trebuie
reparate
Au reparat
de mână
47 ceas. 28 ceas.
de birou
13 ceas. 6 ceas.
Cu câte mai multe ceasornice de mână au rămas de
reparat decât de birou?
596. 4 : 2 + 48 27 : 3 + 9 21 : 3 – 6 12 : (35 – 32)
9 : 3 + 64 3 ⋅ 8 + 46 56 – 6 : 3 (46 – 34) : 3
597. 1) 12 vâslaşi s-au aşezat în 3 bărci, în fecare la fel.
Câţi vâslaşi s-au aşezat într-o barcă?
2) 24 de elevi s-au împărţit în echipe, a câte 3 elevi în
fecare. Câte echipe s-au format?
598*. Oare printre zece monede vor f şi identice?

599°. 2 · 9 10 : 2 21 : 3 + 45 15 : 3 – 0
16 : 2 3 · 9 2 · 4 – 7 12 : 2 + 0
600°. 18 kg de crupe de hrişcă le-au ambalat în 6 pachete
a câte 2 kg în fecare. Câte kilograme de crupe au rămas?
93 93
TABLA ÎNMULŢIRII NUMĂRULUI 4
601. Citeşte egalitatea 4 · 5 = 20. Ce arată factorul 5?
Cum de verifcat că 4 · 5 = 20?
602. Explică cum au alcătuit tabla înmulţirii a numărului 4.
Învaţ-o pe de rost.
4 + 4
4 + 4 + 4
4 + 4 + 4 + 4
4 + 4 + 4 + 4 + 4
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
4 ⋅ 2 = 8
4 ⋅ 3 = 12
4 ⋅ 4 = 16
4 ⋅ 5 = 20
4 ⋅ 6 = 24
4 ⋅ 7 = 28
4 ⋅ 8 = 32
4 ⋅ 9 = 36
Cum se poate obţine următorul produs din cel precedent?
603. Câte beţişoare identice trebuie pentru a construi 8
pătrate la fel?
604*. Construieşte 5 dreptunghiuri din zece beţişoare.
605. Dintr-un rulou s-au tăiat pentru fecare din cei doi
cumpărători câte 4 m ţesătură, după asta în rulou au rămas
16 m. Câţi metri ţesătură au fost în rulou?
606. 4 · 2 + 16 21 : 3 + 6 3 · 6 – 4
14 : 2 + 14 24 : 3 – 5 13 + 36 – 45
607. 4 · 3 + 48 (11 – 8) · 4 17 – (8 + 3)
4 · 8 – 20 (12 – 8) · 4 45 – (8 + 4)
608°. 4 · 5 + 12 4 · 9 + 4 4 · 6 + 24
4 · 7 – 19 4 · 8 – 4 4 · 4 – 16
94 94
609°. În staulul rece pentru o vacă pe zi sunt necesare
40 kg nutreţuri, iar în cel cald —36 kg. Cu câte kilograme de
nutreţuri mai puţin trebuie într-o săptămînă pentru o vacă în
staulul cald decât în cel rece?
610. Citeşte tabla înmulţirii numărului 4.
4

2 3 4 5 6 7 8 9
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
8 12 16 20 24 28 32 36
611. 1) Calculează. Scrie expresiile la afarea produsului.
Subliniază în fecare din ele factorii.
12 : 3 4 · 9 4 + 9 3 · 8 15 : 3
12 – 3 3 · 9 4 · 8 16 : 2 4 · 7
2) Oral.
4
.
: 3 : 2 8 12 12
3 15 8 6 24 18
7 21 14
9 18 6
4 6 4
2 27 16 5 9 10
612. După datele fgurilor dă răspuns la întrebări.
4 kg 2 kg 1 kg
3 kg
16 kg
48 kg
1) Care este masa a 5 astfel de gâşte?
2) Care este masa totală a 3 astfel de cucoşi, a raţei şi a iepurelui?
3) Cu câte kilograme masa oii este mai mare decât masa
a doi astfel de purcei?
Pune întrebări conform fgurii.
95 95
613. După datele fgurii din exerciţiul precedent compune
probleme la două operaţii.
614°. 4 · 8 9 : 3 8 + 13 4 · 8 : 3
24 – 12 36 – 16 21 : 3 4 · 6 + 3
16 : 2 5 + 4 3 · 8 4 · 7 + 8
615°. Doi băieţi stau faţă în faţă la distanţa de 60 paşi
unul de altul. Ce distanţă va f între băieţi dacă fecare din ei
va face 25 paşi în întâmpinarea celuilalt?
616. Calculează. Scrie expresiile cu valoarea 25.
2 · 9 + 6 4 · 8 – 7 27 : 3 + 16
18 : 2 + 11 18 : 3 + 24 24 : 3 + 17
617. După ce dintr-un rezervor s-a turnat vopsea în 3
vase a câte 4 kg în fecare, în el au mai rămas 8 kg vopsea.
Cu cât mai puţin a rămas vopsea decât s-a luat?
Despre ce afăm conform expresiei 4 · 3 + 8?
618. Dintr-o panglică au tăiat 3 bucăţi a câte 4 dm
fecare. Au rămas 8 dm panglică. Ce lungime avea panglica
la început?
619*. Alcătuieşte probleme după datele prescurtate.
?
2) 1)
?
620°. Pe trei straturi elevii au sădit câte 4 tufe de trandafr.
Câte tufe de trandafr în total au sădit elevii?
621°. O gospodină a cules 5 panere de căpşune a câte
4 kg fecare şi 10 kg coacăză. Cu cât mai mult a adunat ea
căpşune decât coacăză?
96 96
TABLA ÎMPĂRŢIRII LA 4
622. Citeşte tabla împărţirii la 4 şi explică cum s-a alcătuit
tabla împărţirii la 4.
4

2 3 4 5 6 7 8 9
       
8 12 16 20 24 28 32 36 : 4
623. Calculează aplicând tabla împărţirii la 4.
28 : 4 + 7 36 : 4 + 19 24 : 4 + 14
624. 1) Sfoara cu lungimea de 20 m s-a tăiat în părţi de
câte 4 m fecare. Câte părţi s-au obţinut?
2) Sfoara cu lungimea de 20 m au tăiat-o în 4 părţi egale.
Ce lungime are o parte?
Compară problemele şi rezolvările lor.
625. 36 : 4 28 : 4 20 : 4 12 : 4 (1 + 15) : 4
32 – 4 24 – 4 16 – 4 8 – 4 (18 + 18) : 4
626*. Lungimea dreptunghiului este de 6 cm. Ea este cu
2 cm mai mare decât lăţimea. Afă perimetrul dreptunghiului.
627°. Mama a cumpărat de 28 grn mere, a câte 4 grn
kilogramul. 3 kg mere ea le-a dat vecinei. Câte kilograme de
mere i-au rămas mamei?
628°. Alege astfel de numere ca egalităţile să fe
adevărate. Scrie-le.
: 4 = 2 : 4 = 5 : 4 = 6 : 4 = 9
629. 1) 2 · 9 + 10 (2 + 1) · 3 2 · 8 + 48
2) 4 · 6 < 4 · 8 – 3 36 : 4 20 : 4 + 3 28 : 4 4 · 6
97 97
Numerele 32 şi 4 32 şi 4 28 şi 4 28 şi 4
De afat diferenţa cătul cătul suma
630. La o grădiniţă s-au adus 5 kg prune, iar mere — cu
3 kg mai mult. Toate merele le-au distribuit în mod egal pe 4
tăvi. Câte kilograme de mere sunt pe o tavă?
631. La 8 cumpărători le-au vândut câte 4 kg mere fecăruia.
Au rămas 60 kg mere. Câte kilograme de mere au fost?
632. 2 · 9 + 10 (2 + 1) · 3 2 · 8 + 48
36 : 4 20 : 4 + 3 28 : 4
633. Compune o problemă care s-ar rezolva astfel:
1) 4 · 5 = 20 (kg); 2) 20 + 17 = (kg).
634*. Este o bucată de mătasă cu lungimea de 8 cm.
Cum, neutilizând metrul ( sau altă măsură a lungumii ) de
tăiat din ea 6 m?
635°. Patru băieţi împreună au 20 de nuci, fecare la
fel, iar fetiţa are 3 nuci. Cu cât mai puţine nuci are fetiţa în
comparaţie cu fecare băiat?
636°. 80 – 25 – 25 36 : 4 + 27 (14 – 10) · 5
75 – 30 + 40 32 : 4 – 7 (9 – 5) · 4
637. Examinează în ce mod fâşia este împărţită în 2
jumătăţi egale. Execută însărcinarea de la pag. 98.
Jumătate Jumătate
Jumătatea — este una din cele două părţi egale ale
întregului.
98 98
1) Îndoaie o foaie de hârtie dreptunghiulară în jumătate.
Arată jumătate de foaie.
2) Împarte prin acelaşi procedeu cercul în două părţi egale.
638. Lungimea unei sfori e de 8 cm. Ce lungime are
jumătate din ea?
639. În fgură sunt două fâşii. Lungimea fecărei este de 12 cm.
A treia parte
12 cm
A patra
parte
Prima fâşie este împărţită în 3 părţi egale, iar a doua — în 4.
Cu ce sunt egale părţile a treia şi a patra ale fâşiei? A treia parte
mai are denumirea o treime, iar a patra — sfert, pătrime.
Arată pe fgura treia şi a patra părţi ale cercului.
640. Afă jumătatea numărului 12, treimea numărului 15
şi pătrimea numărului 8
641. 5 dm 6 cm + 3 cm 8 dm 7 cm – 4 dm
5 dm 6 cm + 3 dm 8 dm 7 cm – 4 cm
1 dm + 2 cm 1 dm : 2 1 dm – 2 cm
642. Calculează expresiile. Subliniază împărţitorii.
21 – 3 3 · 6 16 : 4 14 : 2 (48 – 36) : 4
21 : 3 12 : 4 12 – 4 18 : З 48 – 36 : 4
99 99
643. Dupa schema expresiei compune şi rezolvă problema.
· +
644*. Desenează dreptunghiul cu laturile de 3 cm şi 4
cm. Divizează-l în pătrate cu latura de 1 cm. Câte pătrate la
fel s-au obţinut?
645°. În clasă sunt 13 bănci. S-au adus încă 2 bănci. Apoi
toate băncile le-au distribuit în 3 rânduri în mod egal. Câte
bănci sunt în fecare rând?
646°. 37 + 45 2 · 8 – 12 16 : 2 + 32 81 – (14 – 7)
62 – 36 3 · 8 + 40 24 : 3 + 13 81 – 14 – 7
TABLA ÎNMULŢIRII NUMĂRULUI 5
647. Adună, iar apoi înlocuieşte adunarea cu înmulţirea.
4 + 4 + 4 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
648. Citeşte egalitatea 5 · 8 = 40. Ce arată factorul 8?
Cum de verifcat că 5 · 8 = 40?
649. Explică cum au alcătuit tabla înmulţirii a numărului 5.
Învaţ-o pe de rost.
5 + 5
5 + 5 + 5
5 + 5 + 5 + 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
5 ⋅ 2 = 10
5 ⋅ 3 = 15
5 ⋅ 4 = 20
5 ⋅ 5 = 25
5 ⋅ 6 = 30
5 ⋅ 7 = 35
5 ⋅ 8 = 40
5 ⋅ 9 = 45
Cum se poate obţine produsul următor din cel precedent?
100 100
650. Calculează, aplicând tabla înmulţirii a numărului 5.
5 · 3 + 12 5 · 7 – 23 5 · 9 + 50 5 · 8 – 14
651. Un grădinar a sădit copaci în 4 rânduri, câte
5 copaci în fecare. Câţi copaci a sădit grădinarul în to-
tal?
Compune problema inversă.
652. Pe un strat sunt 8 rânduri de ardei câte 5 tufe în
fecare. Câte tufe sunt în total?
653. După fgură şi schemă alcătuieşte şi rezolvă o
problemă cu întrebarea: „Câţi colţunaşi sunt în total în
farfurie?”
· +
654. Inserează numerele omise.
5 m 6 dm = dm 43 dm = m dm
6 dm 5 cm = cm 34 dm = m dm
8 dm 7 cm < dm 9 cm 5 m 6 dm > 5 m dm
655*. Într-un litru sunt 5 pahare de apă. Câte pahare de
apă sunt în două găleţi de 10 litri?
656°. Calculează valorile expresiilor, dacă а = 12.
а + 40 а : 4 а + (а + 25)
657°. Lungimea primului segment este 15 cm, al doilea
segment este cu 5 cm mai scurt decât primul, iar al treilea
— cu 6 cm mai scurt decât al doilea. Desenează aceste
segmente.
101 101
MĂRIREA ŞI MICŞORAREA NUMERELOR
DE CÂTEVA ORI
658. Cercetează fgura şi citeşte Însemnările.
?
3 сm
A
K M
B
Segmentul KM este de 4 ori mai lung decât segmentul AB.
Care este lungimea segmentului KM?
3 · 4 = 12 (cm)
Răs puns : 12 cm.
Pentru a mări numărul de 4 ori trebuie
de-l înmulţit cu 4.
659. A doua fâşie este de 3 ori mai scurtă decât prima.
Care este lungimea fâşiei a doua?
12 cm
?
12 : 3 = 4 (cm)
Răs puns : 4 cm.
Pentru a micşora numărul de 3 ori trebuie
de-l împărţit la 3.
660. 1) Desenează în primul rând 4 cerculeţe, iar în al
doilea—de 2 ori mai multe.
2) Desenează în primul rând 6 cerculeţe, iar în al doilea—
de două mai puţine.
102 102
661. Fiul are 3 ani, tatăl este de 9 ori mai în vârstă. Câţi
ani are tatăl?
662. Cartea costă 36 grn, albumul de 4 ori mai ieftin. Cât
costă albumul?
Cu câte grivne costă mai mult cartea decât albumul?
663. 5 · 7 9 · 3 8 +12 12 – 3
24 – 12 35 – 11 20 : 4 27 – 19
664*. Suma a trei termeni este 100. Primul termen este
30, al doilea—cu 10 mai mic. Afă al treilea termen.
665. Lungimea unei bucăţi de sârmă este 60 m. De la
ambele capete ale ei au tăiat câte 25 m. Ce lungime are
bucata rămasă?
? 25 m 25 m
60 m
666°. În cercul de şah sunt 15 băieţi, iar fetiţe de 3 ori mai
puţin. Câte fetiţe sunt în cercul de şah?
667°. 5 · 5 + 20 5 · 7 + 15 24 : 4 – 6
668. Alege oral numerele necesare.
· 7 = 35 · 7 = 21 · 7 = 28 · 7=14
669. Un pescar a prins 15 bibani, iar plătici — de 3 ori
mai puţin. Câţi peşti a prins pescarul în total?
670*. Suma a două numere este 18. Dacă mărim unul din
ele cu 4, iar al doilea îl micşorăm cu 4 atunci obţinem numere
egale între ele. Afă termenii iniţiali.
103 103
671. Citeşte afrmaţiile alcătuite după fguri.
Cireşe roşii sunt 2, iar galbene — de 5 ori mai multe
Cireşe roşii sunt 2, iar galbene — cu 5 mai multe.
Câte cireşe galbene sunt în fecare fgură?
Câte cireşe sunt în total în fecare fgură?
672°. Masa unui câine este 15 kg, iar a motanului—de 3
ori mai mică. Care este masa motanului? Ce masă au câinele
şi motanul împreună?
673°.
Numere 5 şi 9 4 şi 9 21 şi 3 21 şi 3 5 şi 8
De aflat produsul suma diferenţa câtul produsul
TABLA ÎMPĂRŢIRII LA 5
674. După fgură compune două probleme la înmulţire şi
împărţire. În rezolvarea primei probleme numărul 5 trebuie să
fe factor, iar în rezolvarea celei de-a doua — împărţitor.
675. Din egalitatea 5 · 7 = 35 compune şi calculează o
expresie cu împărţirea la 5.
676. Citeşte tabla înmulţirii numărului 5 de la pag. 104 şi
explică cum au alcătuit tabla împărţirii la 5.
104 104
5

2 3 4 5 6 7 8 9
       
10 15 20 25 30 35 40 45
: 5
677. 25 : 5 + 7 (17 + 28) : 5 20 : 5 + 15
35 : 5 – 7 (9 + 6) : 5 (20 + 15) : 5
678. În cinci panere identice sunt 10 kg afne. Câte
kilograme de afne sunt într-un paner?
Compune problema inversă.
679. Un muncitor confecţionează în 1 oră 5 piese. În câte
ore el va confecţiona 40 piese?
680. La circ au plecat 20 băieţi, iar fetiţe de 5 ori mai
puţin. Câţi copii în total au plecat la circ?
681*. O latură a dreptunghiului este 8 cm, iar a doua—
de 2 ori mai scurtă. Oare poate f divizat acest dreptunghi în
două pătrate?
682°.În borcan sunt 2 l lapte, iar în bidon—de 8 ori mai
mult. Câţi litri de lapte sunt în total în borcan şi bidon?
683°. 1) De micşorat cu 5. 2) De micşorat de 5 ori.
13 72 85 100 20 30 35 45
684. (Oral.)
Numărul
16 15 24 24
De afat jumătate o treime o pătrime o treime
685. (25 + 20) : 5 (5 + 7) : 4 3 · 5 + 25
20 : 5 + 1 (9 – 5) · 5 40 : 5 + 17
105 105
686. Într-o zi de la o oaie au muls 1 l lapte, de la capră —
3 l, iar de la vacă—de 5 ori mai mult decât de la oaie şi capră
împreună. Câţi litri de lapte s-au muls de la vacă?
Câţi litri de lapte au muls de la vacă?
687. Pentru prepararea compotului de vişine din 35 kg
vişine s-au luat 10 l apă, iar zahăr — de 5 ori mai puţin decât
vişine şi apă împreună. Câte kilograme de zahăr s-au luat?
688.( Oral. ) 1) Restabileşte egalităţile.
: 5 = 8 : 3 = 8 : 4 = 8 : 2 = 8
2) Numără cu pătreri până la 40. Numără cu cincieri până la 50.
689*. Pachetul cu făină cântăreşte 3 kg. Pe un taler al
cântarului s-au pus 3 pachete, iar pe altul—o greutate marcată
de 5 kg. Cum se poate echilibra cântarul?
690°.
>
<
=
45 : 5 > 8 40 : 5 6
5 · 6 33 4 : 2 3
691°. Pentru prepararea micului dejun în cantina şcolară
au folosit 2 kg ceapă, 3 kg morcovi, iar cartof—de 9 ori mai
mult decât ceapă şi morcovi împreună. Câte kilograme de
cartof s-au folosit?
692. Prima fetiţă a găsit în pădure 9 ciuperci, a doua —
6, iar a treia nu a găsit nici una. Toate ciupercile ele le-au
împărţit în mod egal. Câte ciuperci a primit fecare fetiţă?
ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR
ÎN EXPRESII
693. Ce regulă o să respecţi, calculând valorile expresiilor
cu paranteze?
2 + 2 + 7 75 – (13 – 6) 5 · (2 + 7) 16 – 2 – 4
2 · 2 · 7 75 – 13 – 6 5 · 2 + 7 16 : 2 : 4
106 106
694. Citeşte regulile despre ordinea efectuării operaţiilor
în expresii şi verifcă corectitudinea calculelor.
1)
În expresiile cu paranteze, prima este efectuată
operaţia cu numerele scrise în paranteze.
36 – (25 + 4) = 36 – 29 = 7
2)
Dacă în expresia fără paranteze sunt numai
adunarea şi scăderea sau numai înmulţirea şi
împărţirea, atunci ele sunt efectuate în ordinea în
care sunt scrise.
40 – 12 + 8 = 36 57 – 9 – 20 = 28
24 : 4 : 3 = 2 12 : 3 · 8 = 32 2 · 2 · 7 = 28
3)
Dacă în expresie nu sunt paranteze, atunci mai
întâi sunt efectuate în ordinea scrisă înmulţirea şi
împărţirea, iar apoi — adunarea şi scăderea.
24 – 8 : 4 = 24 – 2 = 22 4 · 3 + 2 · 6 = 12 + 12 = 24
695. 28 – 8 : 2 24 : 3 : 2 (50 – 12) + (43 – 3)
26 + 4 · 3 2 · 9 : 3 (33 + 8) – (60 – 25)
696. În borcane de trei litri şi cinci litri au turnat suc. Câţi
litri de suc sunt în 6 borcane de trei litri şi 2 borcane de 5 litri?
Explică cum aţi format expresia rezolvării problemei. Scrie
expresia şi calculează valoarea ei.
3 · 6 + 5 · 2
697. În salonul autobuzului sunt 5 bărbaţi, iar femei—de
trei ori mai multe. Câţi pasageri sunt în autobuz în total?
Schimbă de trei ori cu cuvintele: cu 3. Rezolvă problema.
698°. Au sădit 12 mesteceni, 6 tei, iar stejari — de 2 ori mai
puţin decât mesteceni şi tei împreună. Câţi stejari s-au sădit?
107 107
699°. 21 : 3 + 7 36 – 36 : 4 (16 + 16) : 4 36 : 4 : 3
40 – 20 : 5 28 – 28 : 4 38 + 12 : 4 10 : 2 · 8
700. ( Oral. )
5 · 8 5 · 2 27 : 3 32 : 4 57 – 22
– 16 + 6 : 3 : 2 : 5
: 3 : 4 · 5 · 5 + 8
701. O gospodină are 7 curcani, 20 raţe, iar gâşte—de 6
ori mai multe decât curcani. Câte păsări înotătoare în total
are gospodina?
Curcani—5
Raţe—20
Gâşte—?, de 6 ori mai mult decât curcani
?
702. În atelier erau 40 picioare pentru
taburete. Câte picioare au rămas după ce au
confecţionat 8 taburete?
703. 17 + 5 – (13 – 8) 20 – 8 : 4 6 : 2 · 3
20 – (15 – 7) – 3 (20 – 8) : 4 6 : 3 · 2
704. (Oral.) 1) Afă o treime a numerelor: 12, 15, 24.
2) Afă o pătrime a numerelor: 16, 20, 28.
705. Alcătuieşte cu numerele 21 şi 3 trei probleme: la
afarea restului, la micşorarea numărului cu câteva unităţi şi
la compararea cu diferenţe ale numerelor.
706*. La întrecerile de handbal jucătorii unei echipe au
acumulat 21 puncte ceea ce era de 3 ori mai mult, decât
puntele echipei adversare. Care era scorul competiţiei?
707*. Iepurii care se jucau în poiană aveau 18 urechi. 4
iepuri s-au ascuns. Câţi iepuri au rămas în poiană?
108 108
708°. Masa unui purcel este 20 kg, iar a gâştei — 5 kg.
Care este masa purcelului şi a 9 astfel de gâşte?
709°. Găseşte jumătate, o treime şi un sfert a numărului 12.
710. Cum se numesc numerele în egalitatea 27 – 5 = 22?
711. Din fecare diferenţă alcătuieşte şi calculează o
expresie la adunare.
Model : 12 – 7 = 5, 5 + 7 = 12.
28 – 5 68 – 12 43 – 26
712. Verifcă diferenţa prin adunare.
Model : 85 – 21 = 64, 64 + 21 = 85.
25 – 9 = 16 63 – 8 = 55 80 – 7 = 73
Pentru a verifca scăderea prin adunare se poate
de adunat diferenţa cu scăzătorul. Dacă vom obţine
descăzutul, atunci rezolvarea este corectă.
713. Calculează expresiile cu verifcare: 63 – 9, 78 – 25.
714. Afă valoarea fecărei expresii, dacă а = 7.
а + 48 65 – а 100 – (13 – а) 4 ∙ а – 8
715. Alcătuieşte şi rezolvă probleme după însemnările
prescurtate.
1) Erau—?
Au folosit — 4 kg şi 5 kg
Au rămas — 12
2) Erau — ?
Au tăiat — 4 m şi 5 m
Au rămas — 12 m
716. După măcinarea a 100 kg grâu s-au obţinut 2 kg
crupe de griş şi 80 kg făină. Restul era constituit din nutreţ
combinat. Câte kilograme constituiau nutreţ combinat?
109 109
717. Afă şi compară perimetrele triunghiurilor ABC şi
KMO.
718°. 5 · 4 3 · 8 45 – 36 15 + 6
21 + 24 24 – 19 20 – 5 9 : 3
719°. Pe o farfurie erau 12 roşii, iar pe alta 9. La micul
dejun copiii au mâncat 8 roşii. Câte tomate au rămas?
Rezolvă problema cu procedee diferite.
TABLA ÎNMULŢIRII NUMĂRULUI 6
720. Calculează. Înlocuieşte adunarea cu înmulţire.
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 6 + 6 + 6 + 6
721. Citeşte egalitatea 6 · 7 = 42. Ce arată factorul 7?
Cum de verifcat că 6 · 7 = 42?
722. Explică cum au alcătuit tabla înmulţirii a numărului 6.
6 + 6 6 ⋅ 2 = 12
6 + 6 + 6 6 ⋅ 3 = 18
6 + 6 + 6 + 6 6 ⋅ 4 = 24
6 + 6 + 6 + 6 + 6 6 ⋅ 5 = 30
6 + 6 + 6+ 6 + 6 + 6 6 ⋅ 6 = 36
6 + 6+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 6 ⋅ 7 = 42
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 6 ⋅ 8 = 48
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 6 ⋅ 9 = 54
Cum de obţinut produsul următor din cel precedent?
723. 6 · 8 + 23 50 – 6 · 5 6 · 9 – 6 · 5 6 · 2 : 3
110 110
724. ( Oral. ) În cutie erau 5 rânduri de cubuşoare, câte 6
în fecare rând. Câte cubuşoare erau în cutie?
725. Un elev a decupat din hârtie 4 pătrate, 6 cercuri, iar
triunghiuri—de 3 ori mai mult decât cercuri. Câte poligoane a
decupat în total elevul?
726. Compune o problemă după datele tabelului. Verifcă
rezolvarea.
Au cumpărat Preţul Cantitatea
Costul
cumpărătorului
Farfurii
Vase
4 grn
6 grn
5 buc.
4 buc.
?
Rez ol var e:
4 · 5 + 6 · 4 = 44 (grn)
727. Calculează valoarea expresiilor, dacă а = 8.
а + 6 – а а : 4 + а (а + 7) : 5
728°. 6 ⋅ 2 – 12 60 – 6 ⋅ 4 6 ⋅ 6 + 6 ⋅ 7
6 ⋅ 3 + 12 30 + 6 ⋅ 5 6 ⋅ 9 – 6 ⋅ 8
729°. Alcătuieşte şi rezolvă probleme după fguri.
14 l 10 l
4 l ? ? 6 l
1) 2)
730. 1) Creşte un stejar cu 12 ramuri, pe fecare ramură
sunt 4 cuiburi, iar în fecare cuib sunt 7 puişori. Ghici ce-i?
2) Nu mânâncă şi nu bea, dar umblă şi bate.
111 111
731. Numeşte părţile zilei şi nopţii.
Aminteşte-ţi câte ore are o zi şi o
noapte, câte minute are o oră? Ora
este determinată cu ceasornicul. Într-o
zi şi o noapte acul orar efectuează
două rotaţii complete. Acul minutar
face o rotaţie completă în o oră, iar
secundarul — în 1 min.
Examinează fgura şi spune câte ore şi
minute indică ceasornicul.
732. 1) Scrie ce oră arată fecare ceasornic.
2) Scrie ce oră va indica fecare ceasornic peste 10 min.
733. Lecţia dureză 40 min, iar pauza — 10 min. Cât timp
durează împreună lecţia şi pauza? Cu cât 50 min este mai
mic decât 1 oră?
734. Calculează valorile expresiilor. Scrie-le pe acelea în
care ultima operaţie este scăderea.
72 – 5 ⋅ 8 (60 – 40) : 4 6 · 7 – 42
32 – 7 + 8 44 – (7 + 17) 18 : (12 – 9)
735. Primul număr este 3, al doilea — de 6 ori mai mare,
iar al treilea — de două ori mai mic decât al doilea. Afă al treilea
număr.
Primul — 3
Al doilea—?, de 6 ori mai mare decât primul.
Al treilea—?, de 2 ori mai mic decât al doilea.
1 zi şi
noapte = 24 ore
1 oră = 60 min
1 min = 60 s
112 112
736*. Discifrează cuvântul,
repartizând literele lângă rezultate în
ordinea creşterii. Ce înseamnă el?
E | 6 ∙ 3 – 8 J | 26 + 6 ∙ 5
I | 30 : 5 + 17 A | 5 ∙ 6 + 18
S | 6 ∙ 9 – 24
P | 45 – 6 ∙ 7
737°. Cercul „Mâini dibace” îl frecventează fetiţe, iar
băieţi — de 4 ori mai mult. Câţi copii în total frecventează
cercul? ( Alege numărul şi rezolvă problema.)
738°. Calculează valoarea expresiilor. Scrie acele în care
prima este operaţia de scădere.
13 – 6 + 5 12 – 6 ⋅ 2 6 ⋅ 9 – 3
13 – (6 + 5) (12 – 6) – 2 6 – (7 – 3)
739. Restabileşte egalităţile.
5 ⋅ 5 + 5 = 5 ⋅ 5 ⋅ 6 + 5 + 5 = 5 ⋅
5 ⋅ 9 – 5 = 5 ⋅ 5 ⋅ 8 – 5 – 5 = 5 ⋅
740. A început pauza mare. S-a terminat pauza mare.
Cât timp a durat pauza mare?
741. La grădiniţă au adus 4 kg banane, mere—cu 28
kg mai mult, decât banane, iar prune uscate—de 4 ori mai
puţin decât mere. Câte kilograme de prune uscate au adus la
grădiniţă?
113 113
Rez ol v ar e:
1) 4 + 28 = 32 (kg)
2) 32 : 4 = 8 (kg)
Explică ce aţi afat datorită fecărei operaţii.
742. Pentru prepararea mesei de prânz bucătarul a folosit
36 kg cartof, varză — de 4 ori mai puţin decât cartof, iar
ceapă de 3 ori mai puţin decât varză. Câte kilograme de
ceapă a folosit bucătarul?
Câte kilograme de legume a folosit bucătarul în total?
743. 12 cm : 3 12 cm : 3 cm 12 cm – 3 cm
2 dm + 3 cm 1 dm – 3 cm 2 dm – 3 cm
4 cm · 4 5 · 2 dm 3 cm + 5 dm
744*. Vini-Puh are 12 baloane, iar Purceluşul — 5. Ce
trebuie de făcut ca ei să aibă acelaşi număr de baloane?
745. 100 – 36 : 4 48 + 6 – 7 24 : (13 – 9)
54 – 45 : 5 (85 – 65) : 5 (60 – 24) : 4
746°. Lăţimea uliţei este 22 m, lăţimea părţii carosabile
— 14 m. Care este lăţimea fecăruia din cele două trotuare,
dacă ele sunt la fel?
747°. Primul număr este 12, al doilea—de 2 ori mai mic
decât primul, iar al treilea—de 8 ori mai mare decât al doilea.
Afaţi al treilea număr.
114 114
748. Scrie expresiile şi calculează a lor valori.
1) Suma numerelor 8 şi 16 de împărţit la 4.
2) De înmulţit numărul 6 cu diferenţa numerelor 20 şi 12.
3) De micşorat de 4 ori diferenţa numerelor 40 şi 12.
4) De micşorat numărul 60 cu produsul numerelor 6 şi 9.
749. Ceasornicul arată ora când un
elev a început să facă tema pentu acasă
la matematică. Peste 20 min el a terminat
efectuarea însărcinării. La ce oră elevul a
terminat să facă însărcinarea?
750. Ce oră arată fecare ceasornic?

751. Lungimea panglicii este de 6 m. Care este lungimea
totală a trei astfel de panglici?
752. Tata a cumpărat 2 kg mere, 6 kg cartof, iar pere—
de 2 ori mai puţin decât cartof. Câte kilograme de fructe în
total a cumpărat tata?
753*. Pune parantezele aşa ca egalităţile să fe adevărate.
6 · 4 – 2 = 12 31 – 10 – 3 = 24 12 : 2 – 2 = 3
6 – 2 · 3 = 12 40 – 15 : 5 = 5 16 : 4 : 2 = 8
754°. De la panglica cu lungimea de 5 m au tăiat trei
bucăţi a câte 6 dm. Care-i lungimea panglice-i?
755°. 1 m – 3 dm 1 m – 3 cm 1 m 2 dm : 3
1 dm – 4 cm 2 dm – 2 cm 2 dm 8 cm : 4
115 115
TABLA ÎMPĂRŢIRII LA 6
756. Din egalitatea 6 · 7 = 42 alcătuieşte expresia de
împărţire la 6.
757. Explică cum au alcătuit tabla. Studiaz-o.
6

2 3 4 5 6 7 8 9
       
12 18 24 30 36 42 48 54 : 6
758. 30 : 6 + 17 60 – 24 : 6 (96 – 42) : 6
54 : 6 – 48 : 6 96 – 42 : 6 12 : 6 + 18 : 6
759. Din care produs este alcătuită egalitatea 42 : 6 = 7?
760. Citeşte problemele. Găseşte printre expresiile date
acele care sunt rezolvarea lor.
1) Fetiţei i-au dăruit o garnitură de bomboane: 25 galbene,
10 trandafrii, iar verzi—de 5 ori mai puţine decât galbene şi
trandafrii împreună. Câte bomboane verzi erau?
25 buc.
10 buc.
De 5 ori
mai puţin
?
2) Într-un autobus călătoreau 10 femei, 25 bărbaţi, iar copii
de 5 ori mai puţin decât bărbaţi. Câţi copii şi femei călătoreau
în autobus în total?
(25 – 5) + 10 25 : 5 + 10 (25 + 10) : 5
Compune problema ta după prima expresie.
116 116
761. Găseşte expresiile, ale căror valori sunt calculate
incorect. Ghiceste de ce au apărut greşelile.
21 : 3 + 4 = 3 45 – 6 · 5 = 15 28 – 8 : 4 = 5
90 – 30 : 6 = 85 41 – 21 – 5 = 25 36 + 18 : 3 = 42
762. S-au cumpărat 4 jucării cu preţul de 6 grn. În total au
plătit 24 grn. Despre ce afăm calculând fecare expresie?
6 ⋅ 4 24 : 6 24 : 4
763°. Pentru producerea 1 kg de amidon trebuie 6 kg de
cartof. Cât amidon s-a obţinut din 30 kg cartof?
764°. 54 – 54 : 6 18 : 6 + 8 48 : 6 + 42 : 6
24 + 36 : 6 3 ⋅ 8 : 6 24 – 6 + 12 : 6
765. (Oral.) Efectuează numai prima operaţie din expresii.
30 – 42 : 6 30 : 6 – 5 48 – (13 – 6)
(90 – 42) : 6 24 : 6 – 2 24 : (6 – 2)
766. Masa unei gâşte este 5 kg. Care e masa a 4 gâşte?
Compune probleme inverse.
767. Masa a 6 mici colete identice este 18 kg, iar masa
coletului mare este 8 kg. Cu câte kilograme masa coletului
mic este mai mică decât masa celui mare?
768. În 6 bidoane identice sunt 24 l apă, iar în găleată—10
l. Cu câţi litri de apă sunt mai mult în găleată decât în bidon?
769. Numeşte în fecare expresie primul şi al doilea
factori, apoi afă valoarea produsului.
2 · (4 + 3) 6 · (24 : 3) (51 – 45) · 4 (12 : 2) · 5
Model : 2 — primul factor, ( 4 + 3 ) — al doilea factor,
14 — produsul.
117 117
770. Afă lungimea liniei frânte cu operaţia adunării.
Răspunsul scrie-l în centimetri, iar apoi — în decimetri şi
centimetri.
771*. În expresia 12 : 2 + 2 · 2 pune parantezele astfel
ca după calcul de obţinut valoarea: 6; 2.
772°. 21 – 35 : 5 4 · 5 – 10 : 2 40 – 18 : 6
(55 – 19) : 6 40 – 18 : 3 81 + 48 : 6
773°. Masa unui viţel este de 42 kg, a curcii—de 6 ori mai
mică, iar a găinii—cu 4 kg mai mică decât masa curcii. Care
este masa găinii?
774. Excursia în muzeu a durat 50 min şi s-a terminat la
ora 15 şi 10 min. La ce oră a început excursia?
775. 1) Piscina este frecventată de 48 băieţi, iar fetiţe —
de 6 ori mai puţin. Câţi copii în total frecventează piscina?
2) Într-o clasă sunt 18 băieţi, iar fetiţe —cu 6 mai puţin.
Câţi elevi sunt în total în clasă.
776. După datele tabelei alcătuieşte şi calculează expresiile.
Descăzutul 6·7 36 : 4 45 94 6 · 8
Scăzătorul 6 : 3 18 : 6 81 – 57 54 : 6 29
Model . 6 · 7 – 6 : 3 = 42 – 2 = 40.
777. Restabiliţi egalităţile.
· 6 = 24 : 6 = 5 12 – ( + 4) = 2
118 118
12 – = 6 – 6 = 8 43 – (20 + ) = 13
778*. Desenează un dreptunghi şi construieşte în el
2 segmente astfel ca să se poată vedea câte 2 triunghiuri,
patrulatere şi pentagoane.
779°. Afă valoarea expresiei а ∙ 9, dacă а = 6, а = 3.
780°. Tata a cumpărat 15 kg cartof în 5 sacoşe identice
şi 4 kg morcovi. Fiul i-a ajutat să ducă o sacoşă cu cartof şi
morcovii. Câte kilograme de legume ducea ful?
COMPARAREA MĂRIMILOR ŞI A NUMERELOR
781. 1) Examinează fgura şi citeşte însemnările.
АВ = 2 cm КМ = 10 cm
10 cm au fost împărţiţi câte 2 cm: 10 : 2 = 5 ( ori. ) Segmentul
AB s-a cuprins în segmentul KM de 5 ori. Segmentul AB este
de 5 ori mai scurt decât segmentul KM. Segmentul KM este
de 5 ori mai lung decât segmentul AB.
2) Construieşte segmentele cu lungimea AB = 12 cm şi
KM = 13 cm. Împarte AB în părţi a câte 3 cm. Determină cu
operaţia de câte ori KM este mai scurt decât AB.
782. Măsoară lungimea fâsiilor. Determină de câte ori
fâşia galbenă este mai scurtă decât cea trandafrie.
Pentru a afa de câte ori un număr este mai mare
sau mai mic decât altul, trebuie de împărţit numărul mai
mare la cel mai mic.
119 119
783. De câte ori în fecare rând sunt mai multe fguri
albastre decât trandafrii?
784. Primul număr este 18, al doilea 6. De câte ori al
doilea număr este mai mic decât primul? Cu câte unităţi al
doilea număr este mai mic decât primul?
785. 6 · 5 + 54 : 6 48 – 28 : 4 24 : 6 : 2
40 : 5 – 20 : 5 (48 – 28) : 4 24 : (6 : 2)
786. De câte ori masa unui miel este mai mare decât
masa gâştei? Cu câte kilograme masa gâştei este mai mică
decât masa mielului?
15 kg 3 kg
Pune încă întrebări după fgură.
787. Tata are vârsta de 32 ani, iar mama este cu 4 ani
mai tânără decât el. Câţi ani are ful lor dacă el este de 4 ori
mai tânăr decât mama?
788*. De la un patrulater au tăiat un unghi. Câte unghiuri
are fgura care s-a format?
789°. Scrie expresiile şi calculează valorile lor.
1) De mărit de 2 ori câtul numerelor 48 şi 8.
2) De mărit cu 27 produsul numerelor 3 şi 8.
120 120
790°. Motorul a funcţionat 5 ore consumând 30 l
combustibil. Câţi litri de combustibil consumă în 1 oră acest
motor?
791.
+ 35
45 : 5
6
.
7
4
.
7
73 –
42 : 6
54 : 6
40 : 5
792. Într-o livadă au dezrădăcinat 5 vişini bătrâni. În loc
au sădit 15 tineri. De câte ori au sădit mai mulţi vişini, decât
au dezrădăcinat?
793. Pentru a prepara clei s-au luat 2 pahare de amidon
şi 18 pahare de apă. De câte ori s-a luat mai puţin amidon,
decât apă?
Compune problema inversă cu răspunsul 18.
794. 20 – = 4 35 – = 3 100 – = 5
+ 30 = 80 – 8 = 80 30 – = 1
795. 1 m – 5 dm 5 cm ⋅ 5 1 m – 5 cm
15 cm : 5 1 dm 2 cm : 3 1m 6 dm – 8 dm
796*. În decursul a 3 ore
operatorul culege la computator 15
pagini de text. Câte pagini vor culege
4 operatori în decurs de 1 oră?
797°. Mama are 24 ani, iar fica 4
ani. De câte ori mama e mai în vârstă
decât fica? Cu câţi ani este mai
tânără fica decât mama?
798°. 28 + 6 · 2 (36 – 12) : 6 48 : (8 + 4)
5 · 8 – 26 36 – 12 : 6 48 : 8 + 4
121 121
TABLA ÎNMULŢIRII NUMĂRULUI 7
799. Cum de verifcat că 7 ⋅ 8 = 56?
800. Explică cum au alcătuit tabla înmulţirii a numărului 7.
7 + 7
7 + 7 + 7
7 + 7 + 7 + 7
7 + 7 + 7 + 7 + 7
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
7 ⋅ 2 = 14
7 ⋅ 3 = 21
7 ⋅ 4 = 28
7 ⋅ 5 = 35
7 ⋅ 6 = 42
7 ⋅ 7 = 49
7 ⋅ 8 = 56
7 ⋅ 9 = 63
801. 7 · 7 + 21 7 · 9 – 40 7 · 6 + 7 · 4
60 – 7 · 2 25 + 7 · 3 (35 – 28) · 5
802. O echipă amenajează o căsuţă de odihnă în 7 zile.
În câte zile echipa va amenaja 4 astfel de căsuţe?
803. Tractorul consumă în 6 ore de lucru 42 l combustibil.
Câţi litri de combustibil consumă 3 astfel de tractoare în 1
oră?
804. Din fecare egalitate alcătuieşte mai una după model.
14 – 8 = 6 25 – 6 = 19 85 – 25 = 60
Model : 14 – 5 = 9, 14 – 9 = 5.
Explică ce vom obţine când vom scădea din descăzut
diferenţa.
805*. Dintr-un pentagon de hârtie au tăiat după o dreaptă
un triunghi. Ce fguri se puteau obţine?
Desenează-le.
122 122
806°. În 6 lăzi identice sunt 30 kg de lămâi. Masa lăzii
goale este 3 kg. Care este masa lăzii cu lămâi?
807°. 7 · 7 + 13 7 · 9 – 7 · 5 (14 + 14) : 4
40 – 7 · 4 (23 – 16) · 5 7 · 8 – 24
808. Un muncitor în 1 oră prelucra 2 piese. La strungurile
noi el prelucra într-o oră 9 astfel de piese. Cu cât mai multe
piese prelucra muncitorul în 8 ore de lucru?
809. În conformitate cu condiţia dată răspund la întrebări.
Primul număr este 45, al doilea — de 5 ori mai mic.
1) Cu ce este egal al doilea număr?
2) Cu cât este mai mic al doilea număr decât primul?
810. Calculează expresiile. Scrie-le pe acelea în care
ultima este operaţia înmulţirii.
7 · 3 + 7 · 5 24 : 3 – 2 80 – 7 – 9 19 – 2 – 9
7 · (3 + 5) 24 : (3 – 2) (12 – 5) · 7 (9 – 2) · 9
811. În albumul lui Ionel pe trei pagini sunt câte 7 mărci şi
într-un păcheţel 18 timbre. Câte mărci sunt în total?
812. 7 · 5 (9 – 5) · 4 36 : 4
28 + 8 35 – 7 (16 – 2) : 2
813*. Care din afrmaţiile date totdeauna sunt adevărate,
care — totdeauna false, iar care pot f adevărate sau false?
1) Numărul de două cifre este mai mare decât cel de o cifră.
2) Descăzutul este mai mare ca diferenţa.
3) Scăzătorul este mai mare decât diferenţa.
4) Suma nu poate f egală cu termenul.
5) Tata este mai în vărstă decât bunelul.
123 123
814°. Pe scenă cântă corul format din 2 rânduri câte 7
fetiţe şi 6 băieţi. Câţi copii sunt în cor de tot?
815°. După datele din tabel scrie şi calculează expresiile.
Deîmpărţitul 24 40 – 8 17 + 18 45 36 : 4 6 · 3
Împărţitorul 6 4 5 13 – 8 3 2
816. Calculează valoarea expresiei k : 6, dacă k ia
următoarele valori: 12, 24, 36, 54.
817. 5 ∙ 6 > 5 ∙ 7 ∙ 4 < 7 ∙ 6 ∙ 6 + 6 = 6 ∙
818. Au micşorat 54 cu un număr necunoscut şi au obţinut
32. Afă numărul necunoscut.
819. Scrie numai răspunsurile.
De câte ori: 6 grn sunt mai mult decât 2 grn? 30 m mai
mult decât 6 m? 2 ore mai puţin decât 8 ore? 18 kg mai mult
decât 3 kg? 5 dm mai puţin decât 40 dm?
820. ( Oral. ) Masa unei bare de lemn este 6 kg, iar masa
unei bare de metal identice este de 8 ori mai mare. Care-i
masa barei de metal? Cu câte kilograme masa ei e mai mare
decât masa celei de lemn?
821. Poştaşul a adus la bibliotecă 3 reviste, 1 broşură
şi 12 gazete. De câte ori mai multe gazete a adus poştaşul
decât reviste şi broşuri împreună luate?
822. Calculeză. În expresiile, care ultima este operaţia de
adunare, subliniază al doilea termen.
5 · 9 + 15 80 – 7 · 7 7 · 8 + 36 : 6
40 – 5 · 4 20 + 7 · 9 (18 – 12) · 7
823*. Numărul 8 poate f descompus în doi termeni în
mod diferit. Care pereche de astfel de termeni la înmulţire dă
cel mai mare produs?
124 124
824°. Au cumpărat 5 kg castraveţi, 4 kg tomate şi 3 kg
mere. De câte ori mai puţine au cumpărat mere decât legume?
825°. Construieşte dreptunghiul a cărui lungime este 5
cm, iar lăţimea — cu 2 cm mai mică. Afă perimetrul lui.
TABLA ÎMPĂRŢIRII LA 7
826. Din fecare produs alcătuieşte şi calculează expresiile
cu împărţire la 7.
7 · 2 = 14 7 · 6 = 42 7 · 9 = 63
827. Explică cum au alcătuit tabla împărţirii la 7. Citeşte tabla.
7

2 3 4 5 6 7 8 9
       
14 21 28 35 42 49 56 63 : 7
828. 49 : 7 + 14 60 – 63 : 7 (68 – 26) : 7 21 : 7 + 0
42 : 7 – 5 81 – 56 : 7 35 – 14 : 7 28 : 7 – 4
829. Compune şi rezolvă problema după fgură.
12 kg
?
Cu 9 kg mai mică
De câte ori masa bostanului este mai mare decât masa
pepenelui galben?
830. Primul număr este 5, al doilea cu 30 mai mare. De
câte ori primul număr este mai mic decât al doilea?
831. Completează căsuţele goale.
· 6 = 18 · 5 = 35 · 7 = 21
125 125
832*. Labi r i nt . Arată calea spre centru. Suma
numerelor, (scrie lângă porţile prin care trece calea), trebuie
să fe egală cu numărul scris în interior.
24
40
16
35 30
25
80
833°. Desenează tabelul şi scrie în el numerele date şi
cele căutate.
а 28 63 54 56 48 49 36
b 7 7 6 7 6 7 6
а : b
834°. Din 42 kg sfeclă de zahăr se obţin 7 kg de zahăr.
Din câte kilograme sfeclă de zahăr se obţine 1 kg de zahăr?
Compune problema inversă.
835. Numără cu şeserii până la 60, şepterii până la 70.
836. Din expresii şi valorile lor numerice alcătuieşte
egalităţi adevărate.
Model: 7 · 7 + 7 = 56.
7 · 7 + 7 (2 + 5) · 7 8 : 4 · 7
63 – 21 : 7 48 – 8 : 2 3 · 3 · 3
49 56 14
27 60 44
837. Într-un chioşc până la pauză au vândut 7 ilustraţii
identice cu 42 grn. După pauză au vândut încă 5 ilustraţii la
fel cu 45 grn. Câte grivne au primit pentru ilustraţiile vândute
în acea zi?
 Pune încă întrebări pe baza condiţiei problemei.
126 126
838. După fgurile date şi întrebări alcătuieşte expresii
numerice, pentru a afa:
1) câte zambile şi fcuşi au crescut;
2) cu cât mai puţin sunt fcuşi decât şafrani;
3) cu câţi mai mulţi sunt fcuşi decât zambile.
25 buc. 30 buc. 75 buc.
Zambilă Ficus Şafran
839. Într-o tabără sportivă au sosit 24 fotbalişti, iar
hocheişti—de 3 ori mai puţini. Cu câţi mai mulţi fotbalişti au
sosit decât hocheişti?
840*. Afă numerele şi scrie egalităţile.
28 este mai mare decăt 7 de ori; 54 e mai mare decât 6
de ori; 7 e mai mic decât 35 de ori şi mai mic decât 63
de ori.
841°. Unui fermier îi trebuie să împacheteze 21 kg de
tomate roşii şi 14 kg de tomate trandafrii în lăzi a câte 7 kg.
De câte lăzi e nevoie?
842°. 28 : 7 + 49 7 · 3 + 7 · 6 70 – 56 : 7
63 – 63 : 7 7 – 6 + 7 ⋅ 2 42 : (12 – 5)
843. Termină calculele.
6 · 3 = 18
18 : 6 = 3
18 : 3 = 6
7 · 4 = 28
28 : 7 =
28 : 4 =
5 · 7 =
35 : 5 =
35 : 7 =
6 · 5 =
30 : 5 =
30 : 6 =
Ce vom obţine atunci când împărţim produsul la factor?
Dacă а ⋅ b = с, atunci cu ce este egal câtul с : а; câtul с : b?
127 127
844. ( Oral. ) Găseşte factorii necunoscuţi.
⋅ 2 = 12 · 3 = 15 4 ⋅ = 20
845. 7 băieţi au împărţit între ei în mod egal 35 caise.
Câte caise a primit fecare băiat?
 Compune probleme reciproce.
846. Lăţimea râului este de 20 m. În timpul revărsărilor
râul a ieşit din maluri într-o parte cu 6 m, iar în alta—de 3 ori
mai departe. Care este lăţimea râului în timpul revărsării?
20 + 6 + 6 · 3 =
Explică ce înseamnă termenii 20 + 6 şi 6 ⋅ 3 în expresia
alcătuită. Termină rezolvarea problemei.
847*. Au turnat 18 l suc de roşii în borcane de 2 litri şi tot
aşa o cantitate au turnat în borcane de trei litri. Câte borcane
de suc s-au obţinut în total?
848°. 56 : 7 + 22 22 – 56 : 7 (14 + 28) : 7
14 + 28 : 7 63 : 7 : 3 42 : 6 · 7
849°. În decursul unui an într-un oraşel s-au construit 6 blocuri
a câte 4 apartamente în fecare, şi 8 blocuri a câte 8 apartamente.
Câte apartamente s-au construit în oraşel într-un an?
850. (Oral.) Efectuează calculele.
.
7
7
6
9
5
8
3 : 7
21
56
42
35
63
49 – 23
54
43
99
23
46
30
851. Scrie egalităţile neadevărate. Calculează.
65 – 3 = 35 90 – 9 = 99 100 – 0 = 10
21 – 5 = 16 60 – 3 = 67 35 : 5 + 2 = 5
35 : (5 + 2) = 5 20 – 6 : 2 = 7 1 + 7 · 7 = 51
128 128
852. Conform datelor tabelului compune şi calculează expresiile.
Deîmpărţitul 36 – 6 18 36 : 4 70 – 7 25 + 17 6 ⋅ 4
Împărţitorul 6 2 + 4 3 7 7 3
853. Într-un cerc se ocupă 7 fetiţe, iar băieţi — de 3 ori
mai mulţi. Cu cât sunt mai mulţi băieţi în cerc decât fete?
  Schimbă întrebarea astfel ca ultima operaţie să fe
adunarea.
854. 1) În clasa a doua sunt 30 elevi. Pentru o sărbătoare
14 elevi pregătesc dansuri, 7 învaţă cântece, iar restul elevi
învaţă versuri. Câţi elevi învaţă versuri?
2) În clasa a doua sunt 30 elevi. 14 elevi pregătesc pentru
sărbătoare dansuri, iar cântece învaţă — de 2 ori mai puţin.
Restul — învaţă versuri. Câţi elevi învaţă versuri?
855*. Pune semnele operaţiilor astfel ca egalităţile
obţinute să fe adevărate.
7 6 = 42 63 7 1 = 69 48 2 3 = 8
7 6 = 13 63 7 1 = 10 7 12 6 = 14
856.
>
<
=
5 ⋅ 6 – 5 > 20 56 : 7 – 7 5
27 : 3 + 2 10 63 : 7 + 7 14
857*. În câte părţi poate f împărţit un cerc cu trei drepte?
Desenează diferite cazuri.
858°. Pentru prepararea mortarului de zidărie au luat 7 kg
ciment, iar nisip—cu14 kg mai mult. De câte ori mai puţin au
luat ciment decât nisip?
  Schimbă în condiţie cu 14 kg mai mult cuvintele de 2
ori mai mult. Oare se va schimba răspunsul problemei?
859°. 33 + 7 ⋅ 5 6 ⋅ 7 + 7 ⋅ 6 (18 + 36) : 6
48 : 6 : 4 50 – 20 : 5 (85 – 22) : 7
129 129
TABLA ÎNMULŢIRII NUMĂRULUI 8
860. Adună apoi înlocuieşte adunarea prin înmulţire.
7 + 7 + 7 + 7 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8
861. Explică cum a fost alcătuită tabla înmulţirii a
numărului 8. Cu cât se deosebesc valorile expresiilor vecine?
8 + 8 8 ⋅ 2 = 16
8 + 8 + 8 8 ⋅ 3 = 24
8 + 8 + 8 + 8 8 ⋅ 4 = 32
8 + 8 + 8 + 8 + 8 8 ⋅ 5 = 40
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 8 ⋅ 6 = 48
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 8 ⋅ 7 = 56
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 8 ⋅ 8 = 64
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 8 ⋅ 9 = 72
862. 8 · 8 + 36 8 · 7 – 28 8 · 6 – 9 16 : 2 ⋅ 8
8 ⋅ 9 + 28 12 + 8 – 5 60 – 8 · 4 24 : 4 ⋅ 8
863. Desenează trei segmente. Primul cu lungimea de 8
cm, al doilea—de 2 ori mai scurt, iar al treilea—cu 2 cm mai
lung decât primul.
864. O secţie în decursul unei zile a confecţionat 24
dulapuri pentru cărţi, a doua—cu 6 mai mult. Toate dulapurile
au fost încărcate în 6 autocamioane în mod egal. Câte dulapuri
s-au încărcat într-un camion? (Problemă cu 3 operaţii.)
865. În zaharniţă erau 28 bucăţele de zahăr. În 8 pahare
cu ceai au pus câte 3 bucăţele. Câte bucăţele de zahăr au
rămas în zaharniţă?
 De câte ori mai mult au luat zahăr decât a rămas?
130 130
866*. Cum se va schimba câtul, dacă deîmpărţitul 18 de-l
micşorat de 2 ori şi împărţitorul 6 tot de-l micşorat de 2 ori?
867°. Unui cal într-o zi şi o noapte i se dau 16 kg fân,
sfeclă de 2 ori mai puţin decât fân, iar ovăz—de 4 ori mai mult
decât sfeclă. Cât ovăz primeşte calul într-o zi şi o noapte?
Câte kilograme de hrană primeşte calul în o zi şi o
noapte?
868°. Repartizează corect valorile expresiilor.
99 – (45 + 16) 35 : 7 + 27 8 · 4 + 68
17 + 38 – 15 8 · 3 – 16 4 · 9 + 6
8 32 38 40 42 100
869. 28 – 8 · 2 32 : (12 : 3) 24 : 3 : 2 64 – 8 · 8
8 · 3 : 4 (64 – 28) : 4 8 + 8 + 8 21 : (11 – 8)
870. Scrie expresiile şi calculează valorile lor.
1) Primul termen este 50, al doilea—produsul numerelor 8 şi 4.
2) Deîmpărţitul este 56, împărţitorul—diferenţa numerelor 30 şi 23.
871*. După fgură alege cantitatea de obiecte pentru
cumpărătură şi compune o problemă conform schemei rezolvării.
3 grn 8 grn
3 ⋅ + 8 ⋅
872. Numeşte punctele care sunt situate în afara dreptei.
Măsoară distanţa dintre punctele K şi M. De câte ori lungimea
segmentului BC este mai mică decât lungimea segmentului AC?
131 131
873°. 17 – 8 + 14 80 – 8 · 5 8 · 3 + 46 8 · 6 + 18
91 – 37 35 + 35 : 5 8 ⋅ 8 – 15 8 ⋅ 9 – 1
874°.
Denumirea
fabricatului
Norma
de cheltuieli
Cantitatea
fabricatelor
S-a cheltuit
în total
Cearşaf 2 m 8 exempl.

? m
Cearşaf
de plapumă
4 m 6 buc.
875. S-au cumpărat 5 jucării identice cu preţul de 9 grn, şi
mai o maşinuţă de 52 grn. Cât costă toată cumpărătura?
876. Afă valorile expresiilor. Scrie-le pe acelea în care
ultima este operaţia de scădere.
8 – 8 : 2 32 + (17 – 8) 63 : 7 – 8
(70 – 7) : 7 32 – (17 + 8) (64 – 8) : 7
877. 8 ⋅ 4 18 + 24 48 – 24 : 3
40 – 22 32 + 16 42 : 7 + 2
878. Un pescar a prins 28 peşti. La câţiva peşti mici el
le-a dat drumul. Au rămas 21 peşti. De câte ori mai mulţi peşti
i-au rămas pescarului, decât el le-a dat drumul?
Schimbă întrebarea astfel ca în rezolvare să fe ultima
operaţie scăderea.
879*. În 5 lădiţe au amplasat în mod egal 30 kg vişine.
Câte astfel de lădiţe trebuie pentru a repartiza 54 kg vişine?
880°. În cantină erau 80 kg făină. În decursul săptămânii
se foloseau zilnic pentru copturi câte 8 kg. Câte kilograme
făină au rămas în cantină?
132 132
881°. 1) (8 + 27) : 7 8 · 4 + 8 · 3
83 – (40 – 21) 16 + 48 : 8
(54 – 5) : 7 8 · 9 – 8 · 2
7 + 20 – 18 : 3 8 + 16 – 24
2) 1 m – 2 cm 1 m – 20 cm 1 m – 1 dm
1 dm – 2 cm 1 oră – 1 min 1 dm + 2 cm
1 dm + 20 cm 1 dm + 4 dm 1 oră + 2 min
882. (Oral.) 8 ⋅ 9 49 : 7 21 + 42 8 ⋅ 8
– 32 + 17 : 7 + 16
: 5 : 4 + 9 – 24
883. Inserează numerele omise.
: 3 = 6 : 5 = 4 : 7 = 2
⋅ 5 = 30 – 7 = 42 ⋅ 6 = 48
884. În 7 lăzi au distribuit în mod egal 4 kg prune. Iar mere
într-o ladă—12 kg. De câte ori este mai mică masa prunelor
din ladă decât a merelor?
885. 7 · 3 + 9 9 : 3 + 4 49 – 8 · 5
4 · 7 – 14 14 : 2 ⋅ 7 30 – (19 + 7)
886. Câte poligoane sunt în fgură? Numeşte fecare
fgură care nu este poligon.
2 1
3
4 5 6
7
8
887. În corul şcolar sunt 24 fetiţe, iar băieţi — de 3 ori mai
puţin. Câţi copii de tot sunt în cor?
Schimbă numărul 3 cu numărul 2. Oare se va schimba
planul rezolvării problemei?
133 133
888. Afaţi valoarea expresiei а : 8 + 15, dacă а = 40,
а = 64, а = 72.
889*. Dintr-un rulou de stofă cu lungimea de 56 m se taie
câte 7 m. Câte tăieturi trebuie făcute pentru a împărţi în bucăţi
egale toată stofă?
56 m
7 m 7 m 7 m 7 m
890°. La mâncare au venit în zbor 12 vrăbii, iar piţigoi —
de 3 ori mai puţini. Câte păsări au sosit la măncare în total?
891°. (80 – 38) : 7 (100 – 93) ⋅ 8 49 : 7 + 36 : 4
(26 + 28) : 6 40 – 16 : 4 8 ⋅ 9 – 8 ⋅ 6
TABLA ÎMPĂRŢIRII LA 8
892. Din fecare produs compune şi calculează o expresie
de împărţire la 8.
8 ⋅ 7 = 56 8 ⋅ 3 = 24 8 ⋅ 9 =
893. Explică cum s-a alcătuit tabla împărţirii la 8. Citeşte
tabla.
8

2 3 4 5 6 7 8 9
       
16 24 32 40 48 56 64 72 : 8
894. 72 : 8 + 25 100 – 56 : 8 (35 + 5) : 8 32 : 8 : 2
64 : 8 – 8 48 – 16 : 8 48 – 24 : 8 32 : 8 ⋅ 2
134 134
895. Într-o ladă erau 24 kg cartof. Dimineaţa s-au luat 6
kg, iar seara — de 2 ori mai puţin. Câte kilograme de cartof
au rămas în ladă?
896. Măsoară lungimea fâşiilor. Afă lungimile unei pătrimi
a primei fâşii şi a părţii a şasea a celei de-a doua. Părţile
verifcă-le măsurându-le.
O pătrime
A şasea
parte
Compară lungimile părţilor a patra şi a şasea ale fâşiei.
897. O zi are 24 ore. Omul matur trebuie să doarmă o
treime din zi, iar copilul — cu 2 ore mai mult. Câte ore trebuie
să doarmă copilul?
898*. În fecare expresie pune parantezele astfel ca
valoarea lui să se mărească.
1 + 8 · 4 24 – 18 : 2 + 4 24 : 8 – 2
32 : 8 – 4 42 – 24 : 3 + 3 7 · 3 + 6
899°. 8 · 3 + 8 · 7 16 – 16 : 8 (16 + 56) : 8 45 + 48
8 ⋅ 2 + 8 · 8 56 – 64 : 8 (100 – 36) : 8 73 – 18
900°. Din autobus au ieşit 32 de pasageri, după aceasta
în salon au rămas de 8 ori mai puţini decât au ieşit. Câţi
pasageri rau la început în salon?
901. (Oral.) Verifcă corectudinea egalităţilor şi a inegalităţilor.
8 ⋅ 9 > 8 ⋅ 8 24 : 8 < 24 : 3 8 ⋅ 5 = 5 ⋅ 8
8 ⋅ 5 + 8 ⋅ 3 = 64 (36 – 12) : 8 = 4 8 ⋅ 9 < 42 – 7
32 – 24 + 64 > 8 ⋅ 8 56 : (20 – 13) > 9 (36 – 4) : 8 = 4
902. 8 · 2 – 8 : 2 36 – 16 : 8 32 – 24 + 64 : 8
56 : 8 + 64 : 8 64 – 24 : 8 8 ⋅ 9 – (42 – 7)
135 135
903. Ce este mai greu şi cu câte kilograme: 8 pachete
făină a câte 2 kg în fecare, sau 5 pungi cu cartof a câte 3 kg?
904. Pentru o grădiniţă, de 72 grn au cumpărat 8 păpuşi
la fel şi de 28 grn — 4 ursuleţi. Ce este mai scump: păpuşa
sau ursuleţul — şi cu câte grivne?
8 păpuşe — 72 grn
4 ursuleţi — 28 grn
Ce este mai scump?
905. Numeşte perechile de laturi opuse ale dreptunghiului
ABCD. Afă suma lungimilor a fecărei perechi de laturi opuse.
В
A
C
D
Afă perimertul dreptunghiului.
906. Alcătuieşte şi rezolvă probleme după însemnările prescurtate.
9 baloane
?
1) G.
V.
A.
R.
9 foi.
3 foi.
?
2)
907°. Alege astfel de numere ca inegalităţile şi egalitatea
să fe adevărate.
5 · 8 > 5 ⋅ 2 · 8 < 8 ⋅ 8 · 3 + 8 = 8 ⋅
136 136
908°. Unei oi îi dădeau zilnic 3 kg de nutreţuri, iar unei
vaci — cu 24 kg mai mult. De câte ori mai multe nutreţuri i se
dădeau vacii decât oii?
Compune problema reciprocă cu întrebarea: „Cu cât
mai mult...?”.
909. Examinează însemnările şi dă răspuns la întrebări.
Deîmpărţitul Împărţitorul Câtul
20 : 4 = 5  4 ⋅ 5 = 20
1) Ce vom obţine când vom înmulţi împărţitorul cu câtul?
2) Cum de afat deîmpărţitul necunoscut?
910. ( Oral. ) Afă deîmpărţitorii necunoscuţi.
: 2 = 8 : 8 = 5 : 7 = 5
911. Numărul necunoscut s-a micşorat de trei ori şi au
obţinut 9. Afă numărul necunoscut.
912. Un meşter în decurs de 8 ore a confecţionat 48
piese, iar elevul în 3 ore — 6 astfel de piese. De câte ori mai
multe piese a confecţionat în 1 oră meşterul?
Pl anul r ezol v ăr i i :
1) Câte piese confecţiona
meşterul în 1 oră?
2) Câte piese confecţiona elevul
în 1 oră?
3) De câte ori mai multe piese a
produs în 1 oră meşterul?
913. Într-o ladă sunt 15 kg de zahăr, iar în sac — de 9 ori
mai mult. Din sac s-au vândut 42 kg zahăr. Câte kilograme de
zahăr au mai rămas pentru vânzare?
48 8 6 3
? ?
1) 2)
3)
: :
?
137 137
914. Calculează expresiile. Scrie-le pe acelea în care
ultima este operaţia de înmulţire.
72 – 8 ⋅ 6 48 : 8 · 9 15 – 7 ⋅ 2
8 ⋅ (2 + 7) 8 ⋅ 2 : 4 (15 – 7) ⋅ 2
915°. Cu cât mai multe persoane pot încăpea în opt luntre
cu patru locuri fecare, decât în două cu şase locuri?
916°. 40 : 5 : 2 32 : 8 : 2 (75 – 11) : 8 47 + 47
32 : (8 : 2) 32 – 8 : 2 (72 – 9) : 7 80 – 41
917. (Oral.) Efectuează calculele.
+ 25
36 : 6
32 : 8
56 : 8
95 –
8
.
5
72 : 8
63 : 7
918. Două grupe de elevi coseau nasturi. Într-o grupă
erau 4 elevi, iar în alta—5. Prima grupă a cusut 24 nasturi, iar
a doua—25. Care grupă a lucrat mai bine?
I ndi caţ i e. Pentru a răspunde la întrebarea problemei
trebuie de afat câţi nasturi a cusut fecare elev al grupei
respective.
919. De la prima vacă mulgătoarea a muls 6 l lapte, iar
de la a doua — cu 3 l mai mult. Câţi litri de lapte a muls
mulgătoarea de la două vaci?
920. 8 ⋅ 8 + 8 56 : 8 + 1 48 : 8 + 30
36 : 6 + 50 18 : 2 + 39 72 : 8 + 9
921* Florin a decupat 8 triunghiuri, iar pătrate cu 3 mai
multe. Bogdan a decupat 2 triunghiuri, iar pătrate — de 8 ori
mai multe. Cine din băieţi a decupat mai multe fguri?
922. Mama a preparat 6 borcane de suc de mere a câte 3
l în fecare, şi 27 l suc de roşii. De care suc a preparat mama
mai mult şi cu câţi litri?
138 138
923. Perimetrul triunghiului este 24 cm. Lungimea unei
laturi este 6 cm, iar a celei de-a doua — 8 cm. Care-i
lungimea laturii a treia?
924°. Tata are 36 ani, iar ful este de 4 ori mai tânăr. Cu
câţi ani este mai tânăr ful decât tata?
925°. а
72 56 45 64
b
8 8 7 5 6 8
а : b
6 8
TABLA ÎNMULŢIRII NUMĂRULUI 9
926. Adună numerele, apoi înlocuieşte adunarea cu înmulţirea.
8 + 8 + 8 + 8 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9
927. Explică cum a fost alcătuită tabla înmulţirii numărului 9.
9 + 9 9 · 2 = 18
9 + 9 + 9 9 · 3 = 27
9 + 9 + 9 + 9 9 · 4 = 36
9 + 9 + 9 + 9 + 9 9 · 5 = 45
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 9 · 6 = 54
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 9 · 7 = 63
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 9 · 8 = 72
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 9 · 9 = 81
928. 9 · 2 + 9 · 8 100 – 9 · 9 (9 – 3) · 9 3 · 3 – 7
9 · 8 + 9 · 3 2 + 7 · 9 24 : 6 – 9 2 · (3 · 3)
929. În patru vaze sunt câte 9 fori — ochiul boului. Într-o
vază mai mare sunt 7 gherghine.
Cu câte fori sunt mai puţine în vaza mare decât în
celelalte?
139 139
930. De pe primul arbust au cules 8 kg de boabe, de pe
al doilea — cu 3 kg mai mult, iar de pe al treilea — cu 2 kg
mai mult decât de pe al doilea. Câte kilograme de boabe au
cules de pe al treilea arbust?
Cu câte kilograme mai mult au cules de pe al treilea
arbust decât de pe primul? (Rezolvă prin două metode.)
931. Care laturi ale triunghiului ABC intersectează dreapta
KM? Măsoară lungimile laturilor AB şi CB şi compară-le.
Calculează perimetrul triunghiului ABC.

932*. Din patru pătrate la fel au
alcătuit unul mare. Afă perimetrul lui,
dacă perimetrul pătratului mic este 8 cm. Desenează pătratele
mare şi unul mic.
933°. O croitoreasă a cusut 6 cerşafuri de plapumă,
folosind câte 4 m la fecare şi ei i-au mai rămas încă 12 m de
ţesătură. Câtă ţesătură avea croitoreasa la început?
934°. 9 · 4 + 9 · 6 9 · 8 – 4 (2 + 7) · 9 66 – 39
9 · 5 + 9 · 5 2 + 7 · 9 63 : 7 : 3 18 + 81
935. Numără din nouă în nouă până la 90; cu opterii până la 80.
936.
>
<
=
54 : 6 < 54 – 6 9 · 3 + 20 50
9 · 7 9 · 6 + 9 9 · 2 + 40 9 · 7
937. (Oral.) 9 · 7 9 · 9 54 : 6 45 : 5
+ 1 – 41 · 3 · 4
: 8 : 8 : 9 : 6
140 140
938. Termină rezolvarea problemelor.
1) Într-un bloc nou de locuinţe sunt 72 apartamente. A opta
parte din apartamente sunt cu patru camere, iar restul—cu trei
camere. Câte apartamente cu trei camere sunt în acest bloc?
72 – 72 : 8 =
2) La un depozit erau 48 butuci de mesteacăn şi 36 de
brad. Au tăiat în scânduri toţi butucii de mesteacăn şi a patra
parte a celor de brad. Câţi butuci au tăiat în total?
+ : =
939. 9 · 2 + 9 9 · 4 + 9 40 – 16 : 8 9 · 9 – 9
9 · 3 + 9 9 · 5 + 9 40 + 16 : 8 9 · 8 – 9
940*. Cum se va schimba produsul 9 ∙ а, , dacă vom mări
numărul a de 3 ori; vom micşora a de 3 ori?
941°. Într-un coş erau 16 kg mere. S-a luat a patra parte
din mere. Câte kilograme de mere au rămas în cos?
942°. Afă valoarea expresiei k : 8, dacă k primeşte
valorile: 16, 24, 40, 64.
TABLA ÎMPĂRŢIRII LA 9
943. (Oral. ) Completează numerele care lipsesc
Deîmpărţitul
24 24 63 12 18 40
Împărţitorul
6 8 7 8 6 2
Câtul
4 3 9 4 6 5
944. Explică cum au alcătuit tabla împărţirii la 9. Citeşte
tabla.
9

2 3 4 5 6 7 8 9
       
18 27 36 45 54 63 72 81 : 9
141 141
945. 72 : 9 + 32 63 : 9 + 54 : 9 45 – 18 : 9
81 : 9 – 9 (100 – 55) : 9 27 + 27 : 9
946. Într-o forărie au sădit 5 rânduri de lalele câte 9 bulbi
în fecare. Au mai rămas de sădit încă 54 bulbi. Câţi bulbi au
trebuit de sădit?
Cu câţi bulbi au rămas mai mulţi decât au fost sădiţi?
947. numere
8 14 18 9 18 27 18 36 72
afaţi jumătate o treime a noua parte
948*. Trei fraţi au prins 41 caraşi. După ce unul a lăsat
pentru ciorbă 7 caraşi, al doilea — 3, iar al treilea — 4, atunci
fecare din fraţi avea aceeaşi cantitate de peşti. Câţi caraşi au
prins fecare frate?
949°.
>
<
=
81 : 9 > 8 18 : 9 + 12 15 64 : 8 8
72 : 9 9 9 · 4 –14 50 45 : 9 8
56 : 8 5 8 · 4 –12 15 28 : 7 8
950°. La o grădiniţă au adus mere. După ce în decursul
5 zile au folosit câte 9 kg mere zilnic, au rămas 8 kg. Câte
kilograme de mere au adus?
951. (Oral.) Micşorează de 9 ori 36 m; afă a noua parte
din 45 kg; găseşte de câte ori 9 este mai mic decât 72.
952. 18 + 36 : 9 21 : 7 + 46 49 – 7
16 + 45 : 9 22 – 54 : 9 42 : 6 + 11
953. Un băiat avea 36 mărci cu automobile şi 27 — cu
avioane. El le-a încleiat în album, câte 9 etichete pe o pagină.
Câte pagini în album au ocupat mărci?
Rezolvă problema cu două metode.
142 142
954. Primul număr este 12, al doilea 36, iar al treilea — de
9 ori mai mic decât al doilea. Afă suma acestor numere. Cu cât
al treilea număr este mai mic decât suma tuturor numerelor?
955. 1) Care segment este desenat: vertical; orizontal;
înclinat?
2) Desenează pe caiet asemenea segmente.
956. (82 – 28) : 9 65 + 27 : 9 (63 + 18) : 9
(46 – 37) · 9 26 – 18 : 9 63 + 18 : 9
957°. În două lăzi erau 36 kg cuie şi 12 kg cuie. Toate
cuile le-au ambalat în pachete a câte 6 kg în fecare. Câte
pachete s-au folosit? (Rezolvă problema cu două metode.)
958°. Scrie expresiile şi afă valorile lor.
1) De micşorat de 9 ori diferenţa numerelor 90 şi 18.
2) De mărit 40 cu produsul numerelor 9 şi 6.
3) De micşorat de 3 ori câtul numerelor 81 şi 9.
4) De afat suma câturilor numerelor 72 şi 8, 45 şi 9.
959. Factor 9 8 8 6 7
Factor 8 9 8 4 6
Produsul 24 48 49
960. Într-un rezervor erau 72 l combustibil. Motorul a
lucrat 9 ore, consumând câte 6 l în fecare oră. Câţi litri de
combustibil au rămas în rezervor?
Compune o problemă asemănătoare despre turnarea
sucului în borcane conform expresiei.
143 143
961. Într-un atelier de confecţii erau 30 m mătase. După
ce au cusut câteva rochii, întrebuinţând pentru fecare 3 m.
Au rămas 9 m mătase. Câte rochii au cusut?
Pl anul r ezol v ăr i i :
1) Câţi metri de mătase s-au întrebuinţat pentru toate rochiile?
2) Câte rochii au confecţionat?
962*. Pune parantezele astfel ca egalităţile să fe adevărate.
2 · 8 + 48 = 64 2 · 2 + 7 = 18 27 : 3 + 6 = 3
963°. 72 : 8 + 9 · 3 40 – 36 : 6 : 2 (55 + 9) : 8
42 – 42 : 6 55 + 81 : 9 · 3 68 – (81 – 17)
964°. Jucau tenis 4 băieţi, iar volei —cu 8 băieţi mai mulţi.
De câte ori mai mulţi băieţi jucau volei decât tenis?
965. Efectuează calculele. (Oral).
8 · 3 45 : 9 18 + 36
9 · 4 63 : 9 81 – 27
3 · 4 54 : 9 36 + 36
966. Compară factorii şi produsele. Ce s-a schimbat în al
doilea rând?
2 · 3 · 4 = 24
4 · 2 · 3 = 24
De înmulţit factorii se poate în orice ordine.
Rezultatul înmulţirii nu depinde de ordinea în care
sunt scrişi factorii.
967. Afă valorile expresiilor, aplicând proprietatea
comutativă a înmulţirii.
2 · 7 · 3 9 · 4 · 2 3 · 8 · 3
2 · 9 · 3 8 · 3 · 2 4 · 9 · 2
144 144
968*. 1) Restabileşte egalităţile.
3 · 7 = · 3 8 · 5 = 5 · 3 · = 4 · 3
6 · 5 = · 6 9 · 2 = 2 · 8 · = 9 · 8
2) Găseşte două astfel de valori ale lui k, încât inegalitatea
k · 7 > 40 să fe adevărată.
969. Un băiat avea 20 beţişoare. El a construit câteva
triunghiuri separate şi lui i-au rămas 11 beţişoare. Câte
triunghiuri a construit băiatul?
970. Din 54 cm sârmă au construit
un triunghi, un hexagon regulat.
Lungimile laturilor triungiului şi ale
hexagonului sunt aceleaşi. Afaţi
lungimea unei laturi.
Afă perimetrele triunghiului şi hexagonului. Compară
suma lor cu lungimea sârmei.
971°. În clasă erau 22 băieţi şi 16 fete. 20 băieţi şi 10 fete
au ieşit în curte. Cine au rămas mai mulţi în clasă — băieţi
sau fete? De câte ori mai mulţi?
972°. Înălţimea teiului 6 m, iar bradul este cu 18 m mai
înalt. De câte ori bradul este mai înalt decât teiul?
973. 1) Înlocuieşte înmulţirea cu adunarea şi calculează.
1 · 3 1 · 5 0 · 3 0 · 6
Model :
1 · 4 = 1 + 1 + 1 + 1 0 · 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0
1 · 4 = 4 0 · 5 = 0
2) 1 ∙ a = a 0 ∙ a = 0 Citeşte aceste însemnări.
3) (Oral.) 1 · 8 0 · 7 1 · (4 + 5) 0 · (3 + 2)
1 + 8 0 + 7 1 · 4 + 5 0 · 3 + 2
54 cm
145 145
974. Produsele 4 · 1 та 7 · 0 nu pot f înlocuite cu
adunarea a celoraşi termeni. La înmulţirea cu 1 şi 0 se aplică
următoarele reguli:
a ∙ 1 = a
La înmulţirea oricărui număr cu unitatea
se obţine în produs tot acelaşi număr.
a ∙ 0 = 0
La înmulţirea oricărui număr cu 0
în produs obţinem 0.
Găseşte valorile expresiilor: 5 · 1 + 12, 6 · 0 + 8.
975. 7 · 1 5 · 0 8 · 1 (8 + 1) · 1 (4 + 4) · 0
7 + 1 5 + 0 1 · 8 8 + 1 · 1 4 + 4 · 0
976. Pentru prepararea amestecului de construcţie
s-au luat 27 kg nisip, iar var — de 3 ori mai puţin. Cu câte
kilograme s-au luat mai puţin var decât nisip?
977*. În decursul verii o gospodină a crescut 98 păsări
domestice. Erau găini şi raţe 77, iar raţe şi gâşte — 64. Câte
găini, gâşte şi raţe, luate aparte, a crescut gospodina?
978°. S-au cumpărat 5 kg mere a câte 9 grn şi 1 kg kiwi
cu 18 grn. Cât costă toate fructele?
979°. 30 : 5 + 1 30 : (5 + 1) 0 · 7 + 1 · 7 (10 · 0) + 4
30 : 5 · 1 30 : (5 · 1) 5 · 1 + 6 · 0 10 · 0 + 10
980. Examinează însemnările. Răspunde la întrebări.
1 · 8 = 8 1 · а = а
8 : 1 = 8 а : 1 = а
8 : 8 = 1 а : а = 1
Ce vom obţine la cât dacă vom împărţi orice număr la 1?
Ce vom obţine la cât dacă vom împărţi orice număr, afară de
zero, la el însuşi?
146 146
981. Lăţimea dreptunghiului este de 3 ori mai mică decât
lungimea lui. Afă perimetrul dreptunghiului, dacă lungimea lui
este de 12 cm.
982. Compune expresiile şi calculează valorile lor.
Descăzutul 36 83 9 · 3 9 16 18 · 0
Scăzătorul 6 : 1 17 – 9 0 0 · 3 6 : 6 2
983. (18 : 3): 6 (4 + 5) : (4 + 5) 36 : 1 + 5
(18 : 3) : 1 (37 + 17 + 8) : 1 36 : (1 + 5)
984. Primul zidar a pus 54 de cărămizi în 6 min. Al doilea
— 35 de cărămizi în 5 min. Cu câte cărămizi mai puţine a pus
al doilea zidar într-o minută?
Pl anul r ez ol v ăr i i :
1) Câte cărămizi punea primul zidar în 1 min?
2) Câte cărămizi punea al doilea zidar în 1 min?
3) Cu câte cărămizi mai puţine a pus al doilea zidar într-un
minut?
985*. O fetiţă are tot atâtea surori, câţi şi fraţi. Fratele a
spus că are 3 surori. Câţi copii sunt în familie în total?
986°. 1 · 5 – 1 (14 : 2) : 7 9 : 9 + 9 6 : 6 + 6 – 6
5 : 1 + 0 (81 : 9) : 9 9 · 9 + 9 8 · 1 – 1 · 1
147 147
987°. Într-un sac erau 48 kg ceapă, iar în altul — 24 kg.
O parte din ceapă a fost amplasată în 5 lăzi, a câte 8 kg în
fecare. Câte kilograme de ceapă mai trebuie distribuite?
988. 0 · 4 = 0 0 : 4 = 0 0 · 6 = 0 0 : 6 = 0
La împărţirea lui zero la orice număr,
neegal cu zero, la cât obţinem zero.
Atenţie! Împărţirea la zero este împosibilă!
0 : a = 0
989. 0 + 0 + 0 + 0 0 · 8 1 · 0 15 + 5 : 1
1 + 1 + 1 + 1 0 : 7 0 + 1 15 + 0 : 5
990. Compune expresii şi calculează valorile lor.
1) Descăzutul este 72, iar scăzătorul este de 9 ori mai mic.
2) Deîmpărţitul este 63, iar împărţitorul este cu 54 mai mic.
991. 46 · 1 – 36 : 9 81 : 9 + 31 4 · 9 24 – 1
63 : 9 + 24 · 0 54 : 9 + 17 56 : 8 + 35 · 0
992*. Costul a trei jucării este de 80 grn. Păpuşa şi
pinguinul costă 50 grn, iar mingea şi pinguinul — 55 grn. Câte
grivne costă fecare jucărie?
80 grn
50 grn 55 grn
993°. În parc s-au adus 33 tufe de trandafr. După ce pe
câteva straturi s-au plantat câte 6 tufe au mai rămas 15 tufe.
Câte straturi mici erau?
148 148
994°. În 22 decembrie durata zilei în Kiev este de 8 ore.
Care este durata nopţii în această zi?
995. 0 · 2 + 28 18 : 3 : 2 1 · 7 + 25 9 · 8 – 71
16 : 8 · 9 28 : 4 + 2 (3 – 3) · 3 32 : 8 – 4
996. Folosindu-se de model afă produsele şi explică
produsul de calcul.
10 · 3 = 30
1 zeci. · 3 = 3 zeci.
10 · 5 10 · 2 10 · 7
997*. Compune şi rezovă problema după datele tabelei.
Iepuri Masa unui
iepure
Cantitatea
de iepuri
Masa
totală
Suri 3 kg 6

26 kg
Negri ? 4
Pl anul r ez ol v ăr i i :
1) Care este masa a 6 iepuri suri?
2) Care este masa a 4 iepuri negri?
3) Care este masa a unui iepure negru?
998. Rezervorul de combustibil al motocicletei are
capacitatea de 10 l. Au alimentat 7 motociclete. Câţi litri
combustibil au rămas, dacă în butoi erau 100 l?
999. Afă valorile expresiilor, dacă a = 1 şi b = 0.
а ⋅ 9 + а 8 : а + а ⋅ 1 b : 4 + b (40 ∙ b) : 5
1000°. 24 kg miere le-au turnat în 8 borcane în mod egal,
şi încă 30 kg în 6 bidoane tot în mod egal. Cu câte kilograme
era mai multă miere într-un bidon decât — într-un borcan?
1001°. 4 · 3 · 0 10 · 7 – 25 4 + 1 · 9 (4 + 1) · 9
149 149
1002. Afă produsul, aplicând proprietatea comutativă a
înmulţirii.
10 · 2 2 · 10 10 · 9 9 · 10
1003. Compară în egalităţi primul factor şi produsul.
3 · 10 = 30 5 · 10 = 50 7 · 10 = 70
Pentru a înmulţi numărul cu 10 trebuie de scris
la dreapta lui un zero.
1004. Din produse compune şi calculează expresia de
împărţire la 10.
2 · 10 = 20 6 · 10 = 60
Pentru a împărţi numărul la 10 trebuie de la dreapta
lui de aruncat un zero.
1005. 50 : 10 (35 + 65) : 10 34 + 80 : 10
20 : 10 26 + 50 : 10 0 · (40 : 10)
1006. În 8 ore un strungar a confecţionat 40 piese. Câte
piese a făcut el în 1 oră? În 3 ore?
Compune problemele inverse.
1007. În culegere au intrat 45 de opere ale unui scriitor.
Din ele 2 povestiri, nuvele — de 10 ori mai multe, decât
povestiri, iar restul îl constituiau versurile. Câte versuri
cuprindea culegerea de opere?
1008*. Găseşte 2 numere, unul din care este de 10 ori mai
mic decât produsul lor, iar al doilea este mai mic decât produsul
lor de 4 ori.
1009°. 0 · 3 + 39 4 · 10 – 26 24 : 8 · 10
(41 – 15) · 1 3 · 10 + 46 80 : 10 · 4
1010°. După ce Lenuţa a citit 6 pagini dintr-o carte, i-au
rămas să citească, de 10 ori mai mult. Câte pagini are cartea?
150 150
1011. (Oral.) 5 · 10 60 : 10 6 · 1 8 : 8
10 · 6 8 · 10 70 : 10 7 : 1
10 · 1 0 · 10 0 : 10 1 : 1
1012. Elevii au plantat pe 2 rânduri steluţe galbene a câte
10 în fecare, iar albe — de 2 ori mai puţine. Câte steluţe au
fost plantate de tot?
1013. Pe o parte a străzii au construit 9 clădiri a câte 4
apartamente, iar pe alta — 3 tot aşa clădiri. Câte apartamente
au construit în total?
1014. 1) Afaţi a şasea parte din numerele: 18; 42; 30; 48; 54.
2) Afaţi a zecea parte din numerele: 40; 60; 80; 100.
1015. Examinează rezultatele măsurători înălţimii a fecărui
copilaş şi scrie înălţimea fecărui în decimetri şi centimetri.
1016. Compune expresiile conform schemelor.
?
24 ?
1) 9 5
.


?
3 ?
2) 18 9 +
:

?
6 ?
3) 32 4 :
.
1017°. De Paşti în clasă au venit oaspeţi: 18 maturi, iar
preşcolari — de 6 ori mai puţini. Câţi oaspeţi au venit în total?
Niculiţă
Ina
Petrică
Viorica
151 151
1018°.
>
<
=
35 : 7 48 : 6 54 : 6 48 : 8
81 : 9 63 : 7 49 : 7 45 : 5
1019. 3 · 1 · 0 6 · 0 + 10 18 : 2 · 0
21 : 3 + 8 7 · 1 + 0 9 : 3 – 3
1020. După ce la o staţie au coborât din autobuz 15
pasagari, iar la alta — de 3 ori mai puţini, în salon au rămas
18 pasagari. Câţi pasageri au fost la început în autobuz?
Compune schema raţionamentelor.
1021. 5 · 1 + 8 (7 + 0) · 3 (54 – 5) : 7
6 : 1 · 9 13 · 0 + 6 21 – 8 · 2
1022. 1 dm + 2 cm 1 dm : 2 4 dm 8 cm : 6 8 dm – 2 cm
1023. Compune şi rezolvă probleme după expresiile date.
40 – (6 + 4) 40 : 5 – 3
1024°. 7 · 3 48 : 6 + 9 84 – 49 : 7
27 : 3 54 : 9 + 6 (84 – 49) : 7
1025°. În rezervorul automobilului au turnat 60 l benzină,
iar a scuterului — cu 50 l mai puţin. De câte ori mai puţină
benzină s-a turnat în rezervorul scuterului?
152 152
Exerciţii suplimentare
1. Sunt monede cu valoarea de 5 c., 10 c. şi 25 c. Câte
variante sunt de-a plăti 50 c.?
2. Din vergi de metal cu lungimea de 15 cm trebuie de
tăiat cuie cu lungimi de 6, 7, 9, 10 cm. Care trebuie să fe
lungimea cuielor ca să nu fe deşeuri?
3. Tata are 39 ani, iar ful 14. Câţi ani are fica dacă peste
16 ani ful şi fica la un loc vor avea tot atâţia ani câţi tata?
4. Examinează diagrama. Determină înălţimea fecărui
copac. Compară înălţimile celui mai înalt şi a celui mai jos
copac.
0
10
20
30
40
50
Înălţimea în metri
Mesteacăn
Arţar
Rachită
Plop
Stejar
5. Masa iepurelui sălbatic este cu 3 kg mai mare decât
masa iepurelui de casă. Masa a doi iepuri sălbatici este
tot aşa ca şi a 5 iepuri de casă. Care este masa iepurelui
sălbatic, care — a iepurelui de casă?
6*. Compune probleme după scheme.
6 6
?
?
9
1) 2)
153 153
REPETAREA MATERIEI STUDIATE
ÎN DECURSUL ANULUI
1026. Scrie numerele de două cifre, cel mai mare şi cel
mai mic şi diferenţa lor.
1027. Scrie în formă de sumă a termenilor de ordin,
conform modelului dat, fecare din numerele: 75, 26, 62, 88.
Model : 82 = 80 + 2.
1028. Desenează segmentul cu 3 cm mai lung decât cel
dat. Lungimea lui mai întâi scrie-o în centimetri, iar apoi — în
decimetri şi centimetri.
1029. 45 + 1 57 – 7 60 + 4 29 + 10 80 – 50
45 – 1 57 – 50 4 + 60 29 – 10 30 + 70
1030. Au fost două panglici de mătase: prima cu lungimea
de 28 dm, iar a doua—39 dm. De la panglica mai lungă au
tăiat 10 dm, iar de la cea scurtă — 8 dm. Ce lungime are
fecare panglică acuma?
1031*. Alega cifrele ca inegalitatea să fe adevărată.
– < 3
1032. Au adunat ceapă de pe 3 straturi. De pe primul au
adunat 34 kg, de pe al doilea — tot atâta, iar de pe al treilea
cu 20 kg mai puţin decât de pe primul şi al doilea straturi la
un loc. Cu câte kilograme de ceapă mai puţin s-au adunat de
pe primul strat, decât de pe al treilea?
1033°. 64 + 3 76 – 40 35 + 40 + 4 78 – (25 + 3)
64 + 30 67 + 32 88 – 4 – 50 99 – (39 – 6)
154 154
1034°. Pe primul strat au înforit 30 lalele: 30 galbene şi
20 roşii, iar pe altul—32 lalele roşii. Cu cât mai puţine lalele
au înforit pe al doilea strat?
Câte lalele au înforit în total?
1035. 7 + 8 3 + 16 19 – 5 14 – 6 17 – 8 + 4
8 + 9 15 – 9 12 – 9 6 + 6 13 + 1 – 7
1036. Într-un parc au făcut curăţenie 32 de lucrători. Aceasta-i
cu 18 mai puţin decât numărul elevelor din clasele superioare.
Câţi elevi din clasele superioare au făcut curăţenie în parc?
1037. 14 > 8 на 6 16 > 9 на 15 > 8 на
7 < 13 на 6 < 11 на 6 < 16 на
1038. Numerele Efectuează operaţia
4 şі 9 micşorează cu 6 suma numerelor
18 şі 9 diferenţa numerelor măreşte-o cu 7
din 38 micşorează suma numerelor 22 şi 3
1039. Desenează trei segmente: primul cu lungimea de
14 cm, al doilea — cu 5 cm mai scurt, iar al treilea de 2 ori
mai scurt decât primul.
1040*. Când tata a avut 28 de ani, ful avea 5 ani. Câţi
ani are acuma tata dacă ful are 14 ani?
1041° În magazinul de fori pe trei poliţe se afă 85 ghivece
cu fori. Pe prima poliţă sunt 28 ghivece, iar pe a doua — 32.
Câte ghivece sunt pe a treia poliţă?
1042°. Scrie expresiile cu valorile 50, 73, 80.
30 – 2 73 + 7 94 + 6 80 – 7
41+ 9 48 + 2 40 – 4 20 – 5
51 + 22 70 – 9 56 – 6 75 + 5
155 155
1043. Examinează tabelul şi răspunde la întrebări.
1) Cum se va schimba diferenţa, dacă vom mări descăzutul
cu câteva unităţi?
2) Cum se va schimba diferenţa dacă vom mări scăzătorul
cu câteva unităţi?
Descăzutul
8 10 15 15 10 8
Scăzătorul
6 6 6 8 8 8
Diferenţa
1044. Cum se schimbă suma dacă vom mări un termen
cu câteva unităţi?
1045. Explică fecare procedeu de calcul.
28 + 5 = (28 + 2) + 3 46 – 7 = (46 – 6) – 1
28 + 5 = 20 + (8 + 5) 82 – 27 = (82 – 20) – 7
82 – 27 = 48 + 37 =
27 + 3 = 30
82 – 30 = 52
52 + 3 = 55
37 + 3 = 40
48 + 40 = 88
88 – 3 = 85
1046. 7 + 7 14 + 7 68 – 9 15 + 70
85 – 9 76 – 8 21 – 6 59 – 52
56 + 32 < 32 + 26 – 13 > 26 –
1047. Pe trei poliţe sunt 62 cărţi. Pe prima poliţă sunt 22
cărţi, pe a doua — cu 5 mai puţine. Câte cărţi sunt pe a treia
poliţă?
156 156
1048. Într-un parc de automobile sunt 9 maxi-taxi, iar
restul — autobuze. În total 40 de automobile. Cu cât sunt mai
multe automobile decât maxi-taxi?
1049°. – 80 = 4 + 4 = 80 80 – = 4
1050°. Nina a decupat şerveţele de masă. 7 şerveţele ea
le-a dăruit prietenelor. Ei i-au mai rămas 13 şerveţele. Câte
şerveţele a decupat Nina?
Compune probleme inverse.
1051. Copie, completând căsuţele goale.
60 cm = dm 48 cm = dm cm
80 cm = dm 5 dm 4 cm = cm
1052. 4 dm 5 cm + 4 cm 4 dm 5 cm + 4 dm
7 dm 8 cm – 3 dm 7 dm 8 cm – 3 cm
1053. În prima zi brigada a reparat 29 m de şosea, a
doua zi — 64 m, iar a treia—cu 28 m mai puţin decât în prima
şi a doua zile la un loc. Câţi metri de şosea au reparat în a
treia zi?
Câţi metri în total au reparat în trei zile?
1054.În prima zi au cules în livadă 56 kg vişine. Sunt cu
7 kg mai mult decât în a doua zi. În ziua a treia au cules cu
15 kg vişine mai puţin decât în a doua. Câte kilograme de
vişine au cules în a treia zi?
1055. Afaţi valorile expresiilor, dacă а = 6.
а + 59 43 – а 99 – (71 – а)
157 157
1056°. Scrie expresiile, ale căror valori sunt mai mari decât 50.
53 – 4 33 + 17 16 + 43 57 – (16 – 6)
48 + 5 65 – 9 80 – 29 79 – (17 + 4)
1057°. Cu prilejul sărbătorii elevii clasei a 2-a au
confecţionat 35 ouă încondeiate, cei din clasa 1 — cu 12 mai
puţin, iar cei din clasa a 3-a — cu 13 ouă încondeiate mai mult
decât cei din a doua. Cu cât mai multe ouă încondeiate au
făcut cei din a 3-a, decât cei din clasa 1? ( Rezolvă problema
cu două procedee. )
1058. 1) Explică procedeele adunării.
57 + 26 = (57 + 20) + 6 = 77 + 6 = 83
57 + 26 = (50 + 20) + (7 + 6) = 70 + 13 = 83
2) Verifcă rezultatul scăderii 81 – 17 = 64 prin adunare.
1059. Explică procedeul de calcul.
42 – 14 = (42 – 10) – 4 = 32 – 4 = 28
84 – 53 = (80 – 50) + (4 – 3) = 30 + 1 = 31
1060. Compune probleme după rezolvările lor.
1) 36 + (36 + 12) 2) 36 + (36 – 12)
 Compară problemele compuse.
1061. Dictare matematică.
1) De micşorat 76 şi 14.
2) De mărit 27 cu 18.
3) De scăzut din 95 suma numerelor 6 şi 7.
4) De micşorat diferenţa numerelor 36 şi 15 cu 8.
1062*. Neştiilă a spus că el va tăia un butuc în 5 părţi în
20 min, dacă o tăietură o v-a face în 4 min. Demonstrează că
el a greşit.
1063°. 27 – 13 80 – 27 62 – 27 27 – 27
62 + 27 27 + 13 95 – 27 89 – 27
158 158
1064°. 1) Mariuţa avea 72 mărgele. 14 mărgele roşii şi 9
verzi ea le-a dăruit prietenei. Câte mărgele i-au rămas Mariuţei?
2) Mariuţa avea 54 mărgele. Mama i-a dat de 9 ori mai puţine
mărgele. Câte mărgele avea acum Mariuţa?
1065. Scrie expresiile şi calculează valorile lor.
1) Descăzutul este 94, scăzătorul este produsul numerelor 6 şi 7.
2) Deîmpărţitul este 63, împărţitorul este diferenţa
numerelor 15 şi 6.
1066. O tipografe planifcă să execute o comandă în 75
zile, dar a realizat-o cu 8 zile mai devreme. Câte zile a durat
îndeplenirea comenzii?
1067. La un debarcader erau 23 şalupe. Câteva din ele
le-au dat în chirie, şi au mai rămas 17 şalupe. Câte şalupe le-
au dat în arendă?
1068. 48 : 6 6 · 8 7 · 6 72 – 9
42 : 7 8 · 9 63 – 51 12 – 5
1069. Într-un butoi erau 9 l apă. În el au mai turnat o treime
din cantitatea ce era în butoi. Câţi litri de apă sunt acuma?
1070. 2 ⋅ 8 + 14 (11 – 9) ⋅ 2 7 ⋅ 9 – 9 8 ⋅ 6 + 34
5 ⋅ 7 – 5 2 ⋅ (9 – 4) 6 ⋅ 8 – 8 2 ⋅ 7 – 5
1071. Decupează din hârtie o fâşie cu lungimea de 20
cm. Îndoind-o împarte-o în 4 părţi egale. Conform cu aceste
acţiuni alcătuieşte şi scrie expresia la împărţire. Cum se
numesc numerele la împărţire?
1072°. Compune şi calculează expresiile.
1) De afat suma numerelor 78 şi 18 şi de-o micşorat cu 47.
2) De micşorat 23 cu 17 şi de mărit rezultatul de 9 ori.
3) De mărit numărul 27 cu suma numerelor 35 şi 7.
1073°. Primăvara au plantat în parc 26 castani şi 38
arţari. 7 puieţi nu s-au prins. Câţi copăcei s-au prins?
159 159
Cuprins
Repetarea materialului studiat în clasa 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tablele adunării şi scăderii numerelor.
Probleme cu două operaţii. Expresii cu paranteze. . . . . . . . 16
Tablele adunării şi scăderii numerelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Probleme cu două operaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Expresii cu paranteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Adunarea şi scăderea orală a numerelor de două cifre
cu trecere peste ordin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Operaţiile aritmetice. Înmulţirea şi împărţirea. . . . . . . . . . . . 66
Înmulţirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Tabla înmulţirii numărului 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Împărţirea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Tabla împărţirii la 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tabla înmulţirii numărului 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Tabla împărţirii la 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Tabla înmulţirii numărului 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Tabla împărţirii la 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Tabla înmulţirii numărului 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Mărirea şi micşorarea numărului de câteva ori . . . . . . . . . . . . 101
Tabla împărţirii la 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ordinea efectuării operaţiilor în expresii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Tabla înmulţirii numărului 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Tabla împărţirii la 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Compararea mărimilor şi a numerelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Tabla înmulţirii numărului 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Tabla împărţirii la 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Tabla înmulţirii numărului 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Tabla împărţirii la 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Tabla înmulţirii numărului 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Tabla împărţirii la 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Repetarea materiei studiate în decursul anului . . . . . . . . . 153
Навчальне видання
ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ× Михайло Васильович
ËÈØÅÍÊÎ Григорій Павлович
МАТЕМАТИКА
Підручник для 2 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням румунської мови
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
Переклад з української мови
Перекладач Грінчешин Іван Миколайович
Румунською мовою
Зав. редакцією К. Даскалюк
Редактор І. Грінчешин
Обкладинка С.М. Железняк
Малюнки О.В. Чичик
Макет, ілюстрації В.М. Марущинця
Коректор М.Г. Кирчул
Формат 70×100
1
/
16
.
Ум. друк. арк. 13,0. Обл.-вид. арк. 11,79
Тираж 2150 пр. Зам. № 298-12
Державне підприємство
«Всеукраїнське спеціалізоване видавництво«Світ»
79008 м. Львів, вул. Галицька, 21
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 2980 від 19.09.2007.
www.svit.gov.uag
Друк на ПРАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас»
79005 м. Львів, вул. Зелена, 20
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК 1110 від 02.11.2002