You are on page 1of 145

Irina Hruşcinska

ŞTIINŢELE NATURII
Manual pentru clasa I
a şcolilor cu predarea în limba română
Recomandat de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei,
Tineretului şi Sportului al Ucrainei
Львів
Видавництво «Світ»
2012
УДК 5(075.2)=135.1
ББК 20я721
Г91
© Грущинська І.В., 2012
© Видавничий дім «Освіта»,
2012
© Видавничий дім «Освіта»,
художнє оформлення, 2012
© Унгурян Г.І., переклад ру-
мунською мовою, 2012
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
(наказ МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 р. № 118)
Експертизу підручника здійснював Інститут педагогіки НАПН України
Ілюстрації Альони Мірошніченко
Г91
Грущинська І.В.
Природознавство : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. з на-
вчанням румунською мовою / І.В. Грущинська ; пер. Г.І. Унгурян. — Львів
: Світ, 2012. — 144 с. : іл.
ISBN 978-966-603-747-6
УДК 5(075.2)=135.1
ББК 20я721
ISBN 978-966-603-747-6 (рум.)
Перекладено за виданням:
Грущинська І.В. Природознавство : підруч. для 1 кл. / І.В. Грущинська. — К. :
Видавничий дім «Освіта», 2012.
ISBN 978-617-656-096-8 (укр.)
SEMNE CONVENŢIONALE:

Ascultăm învăţătorul
(textele primelor trei călătorii le citeşte învăţătorul)
Lucrăm în perechi
Lucrăm în grupuri
Memorizăm proverbe şi ghicitori
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
3
ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ CU MANUALUL!
Drag elev!
Eu sunt manualul tău de Ştiinţele Naturii.
Cu ajutorul meu vei pătrunde într-o lume miraculoasă.
Vom face împreună nişte călătorii nemaipomenite.
Ne vor însoţi în peripeţiile noastre câţiva eroi
neobişnuiţi din poveşti: o insectă, un peşte, o pa-
săre şi un aricel. Ei cunosc foarte bine toate tai-
nele naturii.
Ne vom învăţa împreună cum să ocrotim şi să
înţelegem mai bine mediul înconjurător.
4
FACEM CUN0ŞTINŢĂ
CU EROII NOŞTRI ÎNDRĂZNEŢI
Aricelul cel Isteţ
– viteaz apărător al
naturii
Gaiţa cea Înţeleaptă
– pasăre de o
rară frumuseţe şi
înţelepciune
Carasul Auriu
– ager locuitor
al heleşteielor
Gândăcelul Pistruiat
– gândac vesel şi
iubitor de viaţă
Paginile acestui manual te vor ajuta să studiezi tainele
naturii pe parcursul întregului an de învăţământ.
5
VĂ AŞTEAPTĂ:
CĂLĂTORIA ÎNTÂIA:
Lumea în care trăim
CĂLĂTORIA A DOUA:
Natura moartă
CĂLĂTORIA A TREIA:
Natura vie
CĂLĂTORIA A PATRA:
Meleagul natal
CĂLĂTORIA A CINCIA:
Ţara noastră – Ucraina
 PĂŞIM ÎN LUMEA MIRACULOASĂ A NATURII!
8
114
92
56
36
6
Priveşte!
Povesteşte!
Ce ai văzut în aceste fotografi?
Judecă!
Ce au comun aceste imagini?
CE STUDIAZĂ ŞTIINŢELE NATURII?
7
Reţine!
Oamenii trăiesc în sânul naturii şi sunt o parte a ei.
Fără natură nu există viaţă!
Acest manual îţi va povesti multe lucruri
interesante despre natură şi te va ajuta s-o
înţelegi mai bine.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, de ce iubeşti natura.
8
CĂLĂTORIA ÎNTÂIA:
MEDIUL ÎN CARE TRĂIEŞTI
CE ÎNSEAMNĂ MEDIUL AMBIANT?
Vei afa, că lumea în care trăieşti se numeşte mediu
ambiant.
Priveşte şi povesteşte!
Unde trăieşti? Cine locuieşte împreună cu tine? Ce
te înconjoară?
Priveşte!!
Ce redau aceste fotografi?
Numeşte obiectele ce sunt în odaia ta.
9
Întreceţi-vă!
Cine numeşte mai multe obiecte făcute de om?
Priveşte!
Care dintre aceste obiecte sunt făurite de mâna omu-
lui şi care – nu?
Totul ce vezi în jurul tău este mediul ambi-
ant. În el natura vie se contopeşte cu toate
obiectele făcute de om.
Sarcină pentru prietenul naturii. Рovesteşte despre
mediul în care trăieşti, ori desenează-l.
10
CE ESTE NATURA?
Vei afa, că este natură vie şi natură moartă.
Priveşte!
Ce ai văzut în aceste fotografi?
Denumeşte-le.

Natura – este totul ce ne înconjoară, cu ex-
cepţia obiectelor făcute de om.
Judecă! Care dintre aceste fotografi refectă doar
natura?
Priveşte şi compară!
Prin ce se deosebesc aceste fotografi?
11
Reţine!
Este natură moartă şi natură vie.
Natura moartă – pietrele, pământul, apa, ae-
rul, norii.
Natura vie – plantele, animalele, oamenii.
Joc pentru cei curioşi.
Ce este de prisos?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Aminteşte-ţi ghicitori despre natura vie şi cea moartă.
12
CE ŢINE
DE NATURA MOARTĂ?
Vei afa multe lucruri interesante despre obiectele din
natura moartă.
Memorizează cuvintele noi!
Toate lucrurile pot f numite ştiinţifc – obiecte sau
corpuri.
Priveşte şi povesteşte!
Ce îţi redau aceste fotografi? Ce aparţine naturii?
Dar ce nu aparţine?
Norii, aerul, apa, pământul, pietrele, nisipul
sunt obiecte ale naturii moarte.
13
Priveşte şi povesteşte!
Ce poţi vedea pe cer ziua şi noaptea?
Fii atent!
Noi trăim pe planeta numită Pământ. În jurul Pămân-
tului se roteşte Luna – satelitul lui. În schimb, planeta
noastră se roteşte în jurul Soarelui.
Corpurile cereşti – Soarele, Luna, Stelele,
Planetele.
Toate ţin de natura moartă.

Ghiceşte!
Noaptea îl privesc şi-mi pare
O umbrelă mare, mare.
Pe umbrelă-s mii şi mii
De bobiţe argintii.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Aminteşte-ţi nişte poveşti despre Soare, Lună, stele
sau despre alte obiecte ale naturii moarte.
14
CE ŢINE DE NATURA VIE?
Vei afa, ce reprezintă natura vie.
Priveşte şi povesteşte!
Numeşte plantele prezente în aceste fotografi.
Povesteşte despre plantele care îţi plac mai
mult:
Ce denumiri au ele? Cum arată? Unde cresc?
Priveşte şi povesteşte!
Numeşte animalele prezente în aceste fotogra-
fi.
Povesteşte despre animalele care îţi plac mai
mult:
Cum se numesc? Cum arată? Unde trăiesc?
15
Judecă!
Ce au comun plantele şi animalele?
Plantele şi animalele fac parte din natura
vie.
Din care natură fac parte oamenii?
Oamenii sunt parte a naturii vii.
Întreceţi-vă: cine numeşte mai multe obiecte, care
ţin de natura vie.
Ghiceşte!
• Umbreluţe colorate
Prin păduri împrăştiate.
• Picioruş cu pălărie albă, gri, sau cafenie,
Dulce, sau otrăvitoare; cine-mi spune, ce e oare?
Sarcină pentru prietenul naturii. Priveşte fotografa
şi alcătuieşte un mic discurs.
CĂLĂTORIE ÎN SÂNUL NATURII:
Lecţie excursie
16
În ce loc se afă
soarele pe cer?
Cerul e înnourat,
sau nu? Ce formă au
norii?
Este vânt, sau nu?
Verifcă-ţi cunoştinţele:
Ştii deja să deosebeşti natura vie de natura moar-
tă şi ceea ce e făcut de mâna omului.
Învăţăm să urmărim schimbările din natură:
17
Ce pom dă astfel de
roadă?
Care plante
înforesc toamna?
Numeşte obiectele
făcute de om, pe
care le-ai întâlnit în
timpul excursiei.
Cum se comportă
veveriţa toamna?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte în familie despre excursie.
18
Reţine!
Omul s-a învăţat să facă din materiale
naturale totul de ce are nevoie în viaţă.
Întreceţi-vă!
Cine numeşte mai multe obiecte şi lucruri
naturale, făcute de mâna omului?
În atenţia prietenului naturii.
Păstrează totul ce a făcut omul cu ajutorul
gândirii şi a muncii sale.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, cum ai făcut rost de cea mai îndrăgită
carte a ta.
19
Ce este caracteristic pentru organismele vii?
Vei afa, ce au comun toate organismele vii.
Memorizează cuvântul nou! Organisme se numesc
toate finţele vii.
Aminteşte-ţi! Ce ţine de natura moartă? Cine face
parte din natura vie?
Priveşte şi povesteşte!
Ce îţi redau aceste fotografi?
Fii atent!
În natură trăiesc împreună (convieţuiesc) oamenii,
animalele şi plantele. Toţi se deosebesc unul de altul,
însă îi uneşte faptul că fecare este organism viu.
Caracteristicile organismelor vii sunt: creş-
terea, mişcarea şi nutriţia.
20
Judecă şi povesteşte!
Plantele se mişcă?
Termină propoziţia.
Plantele se mişcă atunci când cresc,
când se întorc spre soare, când ...
Priveşte!
Povesteşte! Cine cu ce se hrăneşte?
Fii atent!
Plantele se hrănesc altfel, decât oamenii şi animalele.
Sarcină pentru prietenul naturii. Compară un
căţeluş adevărat cu un căţeluş-jucărie. Care dintre ei
este organism viu? De ce crezi astfel?
–––––––––4
21
CE CONDIŢII SUNT NECESARE PENTRU VIAŢĂ?
Vei afa, ce este necesar pentru viaţa fecărui organism
viu.
Aminteşte-ţi! Ce este caracteristic pentru organismele
vii? Compară organismele vii şi corpurile naturii moarte.
Povesteşte! Unde locuiesc eroii noştri? Ce condiţii
de viaţă sunt necesare pentru existenţa lor?
Aricelul cel Isteţ Gaiţa cea Înţeleaptă
Carasul Auriu Gândăcelul Pistruiat
22
Povesteşte! De ce condiţii ai nevoie pentru viaţă?
Fără ce nu pot supravieţui nici oamenii, nici animalele,
nici plantele?
Pentru viaţă, organismele vii au nevoie de:
aer, apă, lumină, căldură şi hrană.
Priveşte!
Denumeşte această fotografe.
Ghiceşte!
N-are culoare, n-are miros,
Dar la toţi e de folos.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Convinge-i pe eroii noştri, că pentru viaţă omul are
nevoie de lumină, căldură, aer, apă şi hrană.
23
CUM OMUL PERCEPE LUMEA?
Vei afa, cum omul percepe lumea.
Judecă!
Ce te ajută să cunoşti şi să înţelegi mediul înconjurător?
Datorită văzului oamenii şi
animalele pot face cunoştinţă cu
mediul înconjurător. În aceasta îi
ajută ochii.
Datorită auzului, oamenii şi
animalele pot analiza totul ce se
întâmplă în natură. În aceasta îi
ajută urechile.
24
Ghiceşte!
Fluieraş din piele
cu două găurele.
Datorită mirosului oamenii şi
animalele simt toate aromele din
jurul lor. În acest caz îi ajută nasul.
Datorită pipăitului oamenii re-
cunosc diferite obiecte ale mediului
înconjurător. În acest caz îi ajută
pielea.
Datorită gustului oamenii şi animalele
simt ceea cu ce se hrănesc. În acest
caz îi ajută limba.
Judecă!
Se poate, oare, aprecia care-i cel mai principal
organ de simţ?
Memorizează cuvântul nou! Organe sunt numite
diferite părţi ale corpului.
Oamenii percep lumea cu ajutorul organelor
de simţ.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, cum sunt ajutate animalele de organele
lor de simţ.
25
CUM ESTE STUDIATĂ NATURA DE CĂTRE OM?
Vei afa, că pentru a studia natura trebuuie să ştii să
urmăreşti fenomenele ei şi să faci diferite cercetări.
Aminteşte-ţi! Ce te ajută să cunoşti mai bine natura
şi mediul înconjurător?
Telescopul Microscopul

Reţine!
Pentru studierea naturii se fac diferite ob-
servări, cercetări şi lucrări practice.
Barometrul Termometrul
26
LABORATORUL DE CERCETĂRI
Afă: cum arată detaliile obiectelor mici?
Ajutorul tău: lupa.
Cercetează detaliile obiectelor cu ajutorul lupei.
Sarcină.
Priveşte cu ajutrul lupei frele de nisip, palma
ta, linia ce ai făcut-o în caiet cu creionul.

Termină propoziţia.
Pentru a vedea obiectele mici, este nevoie de ...
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, cum vei studia în viitor natura.
27
CARE OBIECTE SUNT NATURALE
ŞI CARE SUNT FĂCUTE DE OAMENI?
Vei afa, că pentru a confecţiona (produce) diferite
obiecte, oamenii întrebuinţează materiale naturale.
Memorizează proverbul!
Mâinile muncitoare răstoarnă munţii.
LABORATORUL DE CERCETĂRI
Afă: din ce sunt făcute aceste obiecte?
28
S-a schimbat poziţia
soarelui la amiază?
Cerul e înnourat?
Cu ce seamănă
norii?
Este vânt, sau nu?
Vei învăţa să urmăreşti schimbările ce au loc
toamna în natura vie şi în natura moartă.
Învăţăm să urmărim schimbările din natură:
CĂLĂTORIE ÎN SÂNUL NATURII TOAMNA:
lecţie excursie
29
Cum s-a schimbat
culoarea frunzelor?
Sunt oare plante ce
înforesc toamna?
Ce fel de păsări
aţi întâlnit în timpul
excursiei?
Ce fel de lucrări au
oamenii toamna în
oraşe şi în sate?
S-a schimbat oare
culoarea blăniţei la
veveriţă în timpul
toamnei?
Explică, de ce?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte în familie despre excursia pe care ai făcut-o.
30
CE IMPORTANŢĂ ARE NATURA PENTRU VIAŢĂ?
Vei afa, că viaţa omului depinde de natură.
Priveşte şi aminteşte-ţi!
Ce ţine de natura moartă şi de natura vie?
Pe care dintre aceste fotografi sunt reprezentate
obiecte naturale şi pe care – obiecte artifciale? Dă
exemple proprii.
31
Alcătuieşte un discurs despre fecare dintre
aceste obiecte, după următoarea schemă:
1.Cum se numeşte?
2.Unde l-ai întâlnit?
3.Ce importanţă are pentru viaţa omului?
Uneşte discursul tău cu cele ale colegilor şi alcătuiţi
împreună o istorioară interesantă.
Fii atent!
Natura înseamnă: Soarele, apa, aerul, Pământul,
plantele, animalele. Omul deasemenea este o parte
a naturii. Locuinţa, hrana şi toate lucrurile necesare
pentru viaţă se pot obţine doar din materiale naturale.
Natura planetei noastre ne dă ceea ce-i mai
scump – viaţa! Ocroteşte natura!
Sarcină pentru prietenul naturii.
Judecă: este oare viaţă pe Lună? Compară natura
de pe Pământ cu cea de pe Lună.

32
CUM TREBUIE SĂ OCROTIM NATURA?
Vei afa, de ce trebuie să respectăm nişte reguli şi să
avem o atitudine serioasă faţă de natură.
Aminteşte-ţi şi povesteşte! Ce ne dă natura?
Priveşte şi povesteşte!
De ce se spune că natura este izvorul frumuseţii?
Cum trebuie să te comporţi în mijlocul naturii?
Ce reguli de conduită în natură cunoşti?
33
Ce s-a întâmplat cu prietenii noştri, Gândăcelul
şi Carasul? De ce s-au îmbolnăvit? Din ce cau-
ză natura îşi pierde frumuseţea?

Judecă!
Ce daună aduce gunoiul aruncat în pădure plantelor
şi animalelor?
Sarcină pentru prietenul naturii. Povesteş-
te, care sunt regulile de comportare în sânul naturii.
34
CONCLUZII:
CE ŞTII DESPRE MEDIUL ÎN CARE TRĂIEŞTI?
Priveşte şi povesteşte!
Ce reprezintă aceste fotografi – natura sau mediul
înconjurător?
Judecă! Ce dăunează naturii?
35
Termină propoziţia.
Dacă păstrăm cărţile şi caietele, atunci ...

Povesteşte!
Cine poate f numit prieten al naturii?
Prietene!
S-a terminat prima noastră călătorie, din care
am afat multe lucruri interesante despre me-
diul înconjurător.
Aminteşte-ţi şi povesteşte!
Ce ţi-a plăcut mai mult?
Ce te-a impresionat?
Care cunoştinţe îţi vor f de folos în viaţă?
Acum începem o nouă călătorie – în lumea
naturii moarte.
36
CĂLĂTORIA A DOUA:
LUMEA NATURII MOARTE
CE ÎNSEMNĂTATE ARE SOARELE
PENTRU VIAŢĂ?
Vei afa, cum infuienţează soarele asupra naturii.
Aminteşte-ţi!
Din ce natură face parte Soarele?
Ascultă o poveste,
ce ne-a povestit-o
Gândăcelul Pistruiat.
Eu iubesc foarte mult . Când el răsare, totul în jur
se trezeşte şi se bucură de viaţă. Păsările ciripesc mai
încântător, iar forile îşi ridică încet căpuşoarele şi se
întorc cu faţa spre .
Era o zi însorită, dar deodată s-a făcut întuneric peste
tot. Un vrăjitor rău a furat . El vroia să distrugă totul
ce este viu. Însă n-a putut vrăjitorul să ţină mult timp
Îl frigea, de parcă avea jăratic în palme. Căci Soarele
nostru este o sferă enormă şi foarte ferbinte.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Soarele elimină lumină şi căldură.
Povesteşte!
De ce totul ce este viu în natură se bucură de lumină
şi căldură?
37
Judecă!
Ce este mai mare după volum – Soarele sau Pământul ?
Ghiceşte!
Măr frumos şi aurit, chiar din cer a răsărit.

Despre ce îţi amintesc aceste plante?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Alcătuieşte o povestioară despre Soare şi despre
infuienţa lui asupra naturii vii şi a naturii moarte.
Povesteşte-o în familie.
38
CUM POATE FI VĂZUT AERUL?
Vei afa despre toate calităţile aerului.
Cercetează!
A trecut pe la noi
Gaiţa cea înţeleaptă şi ne-a întrebat:
- Ce ştiţi despre aer?
Apoi, plină de tristeţe, a continuat:
- Nimeni nu poate vedea aerul. Însă, fără aer eu n-aş
f putut respira şi nici n-aş f putut zbura. Iată, cât de
preţios este aerul!
LABORATORUL DE CERCETĂRI:
AERUL
39
Aerul este transparent, fără miros, fără gust,
incolor. Se găseşte peste tot.
Judecă!
Prin ce modalităţi mai poate f dezvăluit aerul invizibil?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, care dintre jucăriile tale sunt împlute cu aer.
40
CE ÎNSEMNĂTATE ARE AERUL?
Vei afa, că aerul trebiue menţinut curat (ferit de
poluare).
Judecă!
De ce se spune: „Scump ca aerul”?
Plantele, animalele şi oamenii au nevoie de
aer pentru respiraţie.
Priveşte şi povesteşte!
În ce împrejurări oamenii mai folosesc calităţile
aerului?
41
Judecă!
De ce avem nevoie de aer curat?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Afă, care dintre mijloacele de transport din zilele
noastre poluează cel mai puţin aerul.
Imaginează-ţi: cum ar trebui să fe în viitor mijloacele
de transport, pentru a păstra aerul curat?
42
CE CALITĂŢI ARE APA?
Vei afa, în ce stări se poate afa apa.
Aminteşte-ţi!
În ce locuri poţi întâlni apa?
Citeşte povestioara
ce ne-a povestit-o
Carasul Aurit.
Vrăjitorul cel rău tare s-a supărat, că n-a putut fura
Soarele şi a hotărât să bea toată apa de pe faţa pămân-
tului. Mai întâi, a băut pârâiaşele mici, apoi a trecut la
râuri. Însă l-a observat Soarele. A început să lumineze
mai tare şi toată apa a dispărut, de parcă nici n-a fost. În
schimb, pe cer au apărut nişte nouri frumoşi şi albi, ca
spuma laptelui. Vrăjitorul a vrut să-i înghită, dar ei s-au
făcut deodată negri şi a început să plouă. Nătărăul s-a
repezit să prindă stropii, însă Gerul i-a prefăcut repede
în fulgi de zăpadă. Până când i-a ajuns din urmă, ei
erau deja gheaţă. Vrăjitorul nu vroia să rămână pă-
gubaş şi s-a aruncat cu răutate s-o spargă, dar ea pe
loc s-a dezgheţat şi iarăşi au început să curgă la vale
pârâiaşe vesele. Unele dintre ele, ca să nu le găsească
vrăjitorul cel rău, s-au ascuns repede în pământ ...
Memorizează cuvintele evidenţiate.
Judecă!
Când apa se afă în stare lichidă?
În ce stare se afă apa când afară e ger?
În ce împrejurări apa se preschimbă în nouraşi?
43
LABORATORUL DE CERCETĂRI:
APA
Apa în stare lichidă
Apa în stare solidă
Apa în stare gazoasă
Apa în stare lichidă: incoloră, transparen-
tă, n-are miros, nici gust, nici formă.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, ce calităţi ale apei poţi urmări în fecare zi.
44
IMPORTANŢA APEI.
Vei afa, de ce natura şi omul au nevoie de apă.
Priveşte şi judecă!
Carasul Auriu întreabă:
Despre ce ne povestesc aceste picături de apă?
45
Memorizează proverbele!
• Când bei apă, gândeşte-te la izvor.
• Când seacă apa, atunci se cunoaşte preţul fântânii.
• Nu poţi învăţa să înoţi dacă nu cobori în apă.
Judecă!
Care dintre aceste plante are nevoie de mai multă apă?
Cum se va simţi Carasul Auriu, alte animale şi plante
în apă murdară?
În atenţia prietenului naturii.
Apa este mai scumpă decât aurul. Păstreaz-
o curată!
Sarcină pentru prietenul naturii.
Cum înţelegi expresia: „Închide robinetul bine, să nu
vină oceanul la tine”? Cum păstrezi apa acasă?
46
CE NUMIM ROCI?
Vei afa, că pământul este compus din roci.
Aminteşte-ţi! Ce materiale se folosesc pentru con-
strucţii?
Din ce sunt făcute cărămizile?
Din ce sunt făcute vasele (farfuriile)?
Judecă!
În ce locuri din natură poţi întâlni nisip, argilă (lut),
piatră?
Fii atent! Priveşte acest peisaj montan. În munţi întâl-
nim stânci măreţe, puternice şi bolovani de piatră. În jur
s-au acumulat rămăşiţele lor. Ele se numesc grohotiş.
În râuleţ se găseşte prundiş – pietricele netede, bine
şlefuite de apă. Malurile sunt pline de nisip şi argilă.
47
Piatra, grohotişul, prundişul, nisipul şi
argila sunt roci.
Pământul este alcătuit din roci.
LABORATORUL DE CERCETĂRI:
ROCILE
Colecţie de roci din ţinutul nostru:
Nisip Grohotiş Argilă
Granit Prundiş Marmură
Povesteşte, cum oamenii folosesc rocile.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Afă, ce fel de roci sunt acolo, unde locuieşti. În ce
poveşti ai întâlnit denumiri de roci? Cine sunt stăpânitorii
lor?
Vrei să devii cercetător?
Adună o colecţie de roci din ţinutul tău.
48
Ce este Solul?
Vei afa, la ce ne foloseşte solul.
Aminteşte-ţi! De ce condiţii au nevoie plantele pen-
tru a creşte?
A
e
r
S
u
b
s
t
a
n
ţ
e

n
u
t
r
i
t
i
v
e
Lumină
C
ă
l
d
u
r
ă
A
p
ă
49
Priveşte şi povesteşte!
Unde pe desen este arătat pământul?
Din ce este compus pământul?
Solul – stratul afânat şi fertil de la suprafaţa
pământului. Anume din el cresc plantele. So-
lul le asigură cu substanţe nutritive, căldură,
aer şi apă.
Judecă!
Unde pe desen este arătat solul?
Ce culoare are?
Ce le oferă solul plantelor?
Ce intră în componenţa solului?
50
LABORATORUL DE CERCETĂRI:
SOLUL
Componenţa solului:
Nisip, argilă,
pietre, humus
Apă Aer
Memorizează cuvântul nou! Humus – resturile pu-
trezite ale plantelor şi animalelor.
Fii atent!
Solul asigură plantele cu apă, aer şi substanţe
nutritive. Culoarea neagră a solului o face hu-
musul.
51
Numeşte!
Care organisme vii trăiesc în sol?
Memorizează proverbele!
• Fără îngrăşăminte, roada e săracă.
• În pământul negru se face pâinea albă.
Judecă!
Pământ, pământ, sol ...
Ce denumeşte fecare dintre aceste cuvinte?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Compară, prin ce se deosebeşte pământul de sol.
Oare solul poate f numit pământ? Cum crezi, de ce
planeta noastră se numeşte Pământ?
52
CUM SĂ PĂSTRĂM SOLUL?
Vei afa despre importanţa solului pentru natură şi
pentru viaţa omului.
Priveşte şi povesteşte!
Unde sunt sădite plantele?
Judecă!
De care factori depinde roada plantelor?
Roada depinde de fertilitatea solului.
53
Ascultă ce povesteşte
Aricelul cel Isteţ!
Stratul roditor al pământului se numeşte sol.
Încă din timpuri îndepărtate oamenii îl numeau
foarte frumos – pământul-mamă. Ei spuneau:
„pământul natal e ca o mamă care ne hrăneş-
te”. Însă, ca să strângă o roadă bogată, omul
trebuie să muncească foarte mult. Mai întâi,
trebuie să are pământul, să-l fertilizeze, să
samene, să distrugă buruienile şi numai după
aceea poate să strângă o roadă bogată.
Memorizează proverbele!
• Pământul bun roade bune aduce.
• Pământul rodeşte, unde mâna munceşte.
Priveşte şi povesteşte!
Cum trebuie să îngrijim solul?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Aminteşte-ţi ghicitori despre pământ şi despre roa-
dă. Spune-le colegilor tăi de clasă.
54
CONCLUZII:
CE ŞTII DESPRE NATURA MOARTĂ?
Priveşte şi povesteşte!
Ce legătură este între Soare, apă, aer, roci şi sol?
Judecă!
• Cum infuenţează Soarele asupra aerului şi a apei?
• Cum infuenţează apa asupra pietrelor şi a solului?
• Cum infuenţează Soarele asupra plantelor?
Povesteşte!
De ce oamenii, animalele şi plantele au nevoie de
Soare, aer şi apă?
55
Priveşte şi explică!
Ar putea să existe natură moartă, dacă n-ar f natura
vie?
Judecă!
Ce s-ar putea întâmpla, dacă ar dispărea solul de pe
Pământ?
Prietene!
S-a terminat a doua călătorie a noastră, pe
care am făcut-o în lumea naturii moarte.
Aminteşte-ţi şi povesteşte!
Ce ţi-a plăcut mai mult?
Ce te-a impresionat?
Care dintre cunoştinţele obţinute îţi vor f
de folos în viaţă?
Iar acum, începem o nouă călătorie –
în lumea naturii vii.

56
CĂLĂTORIA A TREIA:
LUMEA NATURII VII
CE FEL DE PLANTE SUNT?
Vei afa, ce fel de plante sunt.
Fii atent!
Amicul nostru, Gândăcelul Pistruiat, ne-a
arătat diferite plante, pe care le-a văzut din
zbor. Afă denumirile lor.
Întreceţi-vă!
Cine cunoaşte mai multe denumiri de plante ce
cresc în ţinutul nostru?
57
Priveşte şi povesteşte!
Cum pot f grupate aceste plante?
Explică.
Plante sălbatice
Nimeni nu le samănă, ni-
meni nu le îngrijeşte. Ele
cresc singure în păduri,
în stepe şi pe câmpii.
Plante de cultură
Le cresc şi le îngrijesc
oamenii pentru nece-
sităţile lor. Ele cresc în
grădini, pe câmpuri, în
livezi şi în parcuri.
În atenţia prietenului naturii.
Toate plantele de cultură provin de la cele
sălbatice.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Ce fel de plante sălbatice şi de cultură întâlneşti în
drum spre şcoală? Compară-le.
58
CE STRUCTURĂ AU PLANTELE?
Vei afa, din ce sunt alcătuite plantele.
Priveşte şi povesteşte!
1. Rădăcină.
2. Tulpină.
3. Frunze.
4. Floare.
5. Seminţe
5
1
2
3
4
De unde a sosit acum Gândăcelul Pistruiat?
Ce a afat el nou despre structura plantelor?
Judecă!
Din câte părţi sunt compuse plantele?
Priveşte imaginea bulbucului şi numeşte toate
părţile lui.
Toate plantele arată diferit. Însă, fecare are
rădăcină, tulpină, frunze, foare, fructe şi
seminţe.
Bulbucul
59
Dacă plantele au fori, atunci ele se numesc
– fori.
LABORATORUL DE CERCETĂRI:
STRUCTURA PLANTELOR
Povesteşte!
Din câte părţi este compusă roşia? Unde se afă semin-
ţele pepenelui, ale păpădiei, ale fragilor şi ale cireşelor?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, care plantă îţi place mai mult. Numeşte
părţile ei componente.
60
PRIN CE SE DEOSEBESC ARBORII, ARBUŞTII
ŞI PLANTELE ERBACEE?
Vei afa, că plantele se deosebesc după structură.
Aminteşte-ţi! Care sunt părţile componente ale
plantelor?
Priveşte şi povesteşte!
Ce structură au plantele prezentate mai jos?
Numeşte părţile lor componente.
Judecă!
Ajut-o pe Gaiţă să înţeleagă prin ce se aseamănă şi
prin ce se deosebesc aceste plante.
Ascultă şi compară!
Teiul – e arbore. Arborii au o singură tulpină -
trunchiul. Măceşul – e arbust. El are mai multe
tulpine mititele. Trifoiul face parte din plantele
erbacee. El are tulpine subţirele şi suculente (zemo-
ase).
Plantele se împart în arbori, arbuşti şi ierburi.
61
Judecă! Care plantă e de prisos?
De ce?
Plopul, laleaua, castanul, mesteacănul
sunt - _ _ _ _ _ _ .
Zmeura, coacăza, ghiocelul, călinul
sunt _ _ _ _ _ _ .
Arţarul,
ochiul
boului,
dediţelul,
lăcrimioa-
rele
sunt – _ _ _ _ _ _ .
Sarcină pentru prietenul naturii.
Aminteşte-ţi, ce poveşti ştii despre plante.
Povesteşte una colegului tău de bancă.
62
CARE ARBORI SUNT FOIOŞI,
IAR CARE – CONIFERI?
Vei afa, în ce grupuri se împart arborii.
Priveşte şi compară!
Numeşte copacii prezentaţi. Prin ce se deosebesc
unul de altul?
63
Toţi arborii se împart în foioşi şi coniferi.
Judecă!
De ce bradul este numit „veşnic verde”?
Ghiceşte!
În copac se naşte, Doina o cunoaşte.
Bruma dacă pică, Viaţa i-o ridică.

Priveşte şi spune!
Din care copaci sunt aceste frunze?
Cum se pot folosi frunzele căzute toamna?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Găseşte trei diferenţe şi trei asemănări între copacii
foioşi şi cei coniferi.
Cum s-au schimbat
copacii iarna?
Numeşte păsările.
Spune, care păsări
rămân să ierneze
la noi.
Vei afa, cum pot f ajutate animalele iarna.
Învăţăm să urmărim fenomenele naturii:
O CĂLĂTORIE ÎN NATURĂ IARNA:
LECŢIE EXCURSIE
64


Cum pot f
deosebiţi iarna
copacii foioşi de cei
coniferi?
Urmăreşte viaţa
veveriţei în timpul
iernii.
Ai grijă de păsări
în timpul iernii.
Fă hrănitori şi
punele mâncare
toată iarna.
Завдання для друга природи.
Розкажи вдома про зимову екскурсію.
Sarcină pentruprietenul naturii.
Povesteşte în familie despre excursia petrecută iarna.
65
66
CE FOLOS ADUC OAMENILOR
PLANTELE DE CULTURĂ?
Vei afa, că oamenii întrebuinţează plantele de cultură.
Aminteşte-ţi! Care plante se numesc de cultură?
Unde cresc ele?
Priveşte şi povesteşte!
Care dintre aceste plante cresc pe câmp?
Secară Toporaşi Grâu
La culturile de câmp aparţin grâul şi secara.
Judecă! Din ce culturi de câmp se face pâinea?
Priveşte şi povesteşte!
Legume sunt... Fructe sunt... .
Fructe
de pădure... .
Numeşte legumele, fructele şi fructele de pădure
care îţi plac mai mult.
67
Întreceţi-vă! Cine îşi aminteşte mai multe
denumiri de legume, fructe şi fructe de pădure?
Judecă!
O fetiţă îl întreabă pe aricel: „De pe care tufă pot să
strâng pomuşoare, iar de pe care – nu?” Cum crezi, ce
a sfătuit-o Aricelul cel Isteţ?

Ce plante nu se samănă în straturile de fori?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, ce plantă ai vrea să cultivi? Ce folos dă
ea?
68
CUM SĂ AI GRIJĂ DE PLANTELE DE CAMERĂ?
Vei afa, cum trebuiesc îngrijite plantele de cameră.
Priveşte şi numeşte!
Cactuşi
Muşcată Orhidee
Aloe Toporaşi Palmier
Ai acasă plante de cameră? Numeşte-le.
Judecă! De ce plantele de cameră nu pot să crească
fără ajutorul omului?
69
LABORATORUL DE CERCETĂRI:
ÎNGRIJIREA PLANTELOR DE CAMERĂ
Aminteşte-ţi! Ce condiţii sunt necesare pentru
existenţa plantelor?
Lumină
Căldură
Afânarea
solului
Stropire
cu apă
Udare
cu apă
Judecă!
De ce stratul de la suprafaţa solului trebuie afânat?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Închipuie-ţi, că înţelegi limba plantelor. Despre ce ai
întreba-o pe planta ta preferată?
70
CE ROL AU PLANTELE ÎN NATURĂ?
Vei afa, de ce viaţa oamenilor şi a animalelor depinde
de plante.
Aminteşte-ţi!
De ce oamenii cultivă plante? În ce grupuri se împart
plantele de cultură?
Priveşte şi povesteşte!
Ce folos aduc plantele oamenilor?
Sfecla de zahăr
Inul
Afă! Din ce se produce uleiul?
71
Judecă!
De ce animalele nu pot trăi fără plante?
Explică expresia
„Plantele sunt podoaba Pământului”.
Memorizează!
Plantele menţin viaţa pe pământ.
Ele asigură natura vie cu aer curat.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Explică-le prietenilor tăi mai mici de ce poluarea
mediului înconjurător dăunează plantelor.
72
CE FEL DE ANIMALE EXISTĂ?
Vei afa, în ce grupuri se împart animalele.
Aminteşte-ţi! Animalele sunt parte a naturii vii. De
ce au nevoie ele pentru viaţă?
Fii atent!
A venit în zbor la noi un oaspete – Gaiţa
Înţeleaptă. Ea ne va povesti despre animalele pe
care le-a întâlnit în diferite locuri de pe pământ.
Struţ Papagal
Pasărea-
secretar
Urşi albi Girafe Rinoceri
Întreceţi-vă! Cine cunoaşte mai multe animale
care trăiesc în ţinutul nostru?
73
Priveşte şi povesteşte! Ce ştii despre animalele
prezentate în aceste imagini? Care dintre ele se
îngrijesc singure? De care îngrijesc oamenii? În
ce grupuri pot f repartizate aceste animale?
Explică.
Animalele sălbatice
Nimeni nu le îngrijeşte
şi nu le creşte. Majoritatea
locuiesc în păduri, pe
câmpuri şi în stepe.
Animalele domestice
Le cresc, le îngrijesc
şi le hrănesc oamenii
pentru necesităţile lor.
Judecă! Pot oare animalele domestice să-şi
găsească hrană, asemenea animalelor sălbatice?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Alcătuieşte o povestioartă, în care un animal sălbatic
să prietenească cu un animal domestic.
74
PENTRU CE TREBUIESC ANIMALELE DOMESTICE?
Vei afa, despre rolul animalelor domestice în viaţa
omului.
Aminteşte-ţi! În ce grupuri sunt împărţite animalele?
Judecă!
Sunt oare insecte domestice?
Albinile
Viermii de mătase
Există oare peşti domestici?
75
Ascultă ce povesteşte Carasul Auriu!
În râuri trăiesc crapi sălbatici, iar în iazuri oamenii
cresc crapi domestici. Aceştia sunt hrăniţi, trataţi
de boli şi bine îngrijiţi.
Priveşte şi povesteşte! Ce fel de păsări
domestice cunoşti?
Ghiceşte!
• Cine, fără greutate,
Iarba o preface-n lapte?
• Cine umblă prin ogradă
Cu-n şurub în loc de coadă?

Judecă! Ce le dau oamenilor animalele domestice?
În atenţia prietenului naturii.
Toate animalele domestice provin de la cele
sălbatice. Ele au fost îmblânzite cândva de oameni.
Sarcină pentru prietenul naturii. Afă, care au fost
primele animale îmblânzite de oameni.
76
CINE SUNT INSECTELE?
Vei afa, care animale sunt cele mai numeroase pe
pământ.
Priveşte şi aminteşte-ţi! Ce fel de insecte ai văzut
în timpul verii?
Ascultă ce povesteşte Gândăcelul Pistruiat!
A venit şi rândul insectelor. Ele sunt cele mai
numeroase în lumea animală. Insectele trăiesc
peste tot.
77
Priveşte şi povesteşte!
Ce structură are corpul insectelor? Câte picioare au,
ori ştiinţifc spus – câţi membri are?
Corpul insectelor este compus din trei părţi:
cap, piept şi abdomen. Toate insectele au
câte şase picioare.
LABORATORUL DE CERCETĂRI:
CUM TRĂIESC FURNICILE?
În atenţia prietenului naturii.
Nu distruge muşuroaiele!
Sarcină pentru prietenul naturii.
Afă, de ce furnicile sunt numite sanitari ai pădurii.
Ce poveşti şi fabule despre insecte ştii?
78
CINE SUNT PEŞTII?
Vei afa, că lumea peştilor este diversă.
Aminteşte-ţi! Ce fel de peşti ai avut ocazia să vezi?
Unde trăiesc ei?
Ascultă ce povesteşte Carasul Auriu!
—-Noi peştii, ne petrecem viaţa în apă. Însă unii
aleg apa sărată din mări şi oceane, iar alţii pot
trăi doar în apa dulce din lacuri, iazuri şi râuri.
Memorizează cuvântul nou!
Potabilă – astfel se numeşte în natură apa de băut.
Cambulă
Cod
Somn
Ştiucă
79
Afă! În ce fel de apă trăiesc aceşti peşti?
Priveşte şi judecă!
De ce peştii au o astfel de formă a corpului?
Forma specială a corpului îi ajută pe peşti să
plutească. Pentru protecţie, corpul peştilor
este acoperit cu solzi. În loc de picioare, ei
au aripioare.
Priveşte şi povesteşte!
Unde trăiesc aceşti peşti?
Guppy Peştişorul de aur
Sarcină pentru prietenul naturii.
Aminteşte-ţi, ce desene animate despre viaţa peştilor
ai vizionat. Care ţi-a plăcut cel mai mult? Povesteşte
despre eroii principali.
80
CINE SUNT PĂSĂRILE?
Vei afa, că „mâinile” păsărilor sunt aripile.
Ascultă ce povesteşte Gaiţa cea Înţeleaptă!
— Neamul meu este foarte diferit. Între noi sunt
struţi uriaşi, dar şi păsărele de mărimea unui
future. Majoritatea păsărilor sunt zburătoare.
Celelalte pot doar să alerge sau să plutească.
Însă toate avem trăsături comune.
Corpul păsărilor este acoperit cu penaj. În
locul membrelor din faţă le cresc aripi. Forma
deosebită a corpului le ajută să zboare.
81
Ghiceşte!
Toată vara pe ogor
Stă proptit într-un picior.
Priveşte şi povesteşte! Unde trăiesc păsările?
Ce fel de case au ţărcile, graurii, rândunelele?
Cine unde trăieşte? Alege, cine nu trebuie să fe pe
desen.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, cum ajuţi păsările în timpul iernii.
82
PRIN CE SE DEOSEBESC MAMIFERELE
DE ALTE ANIMALE?
Vei afa, cum mamiferele îşi hrănesc puii săi.
Priveşte şi aminteşte-ţi!
Din ce grupuri fac parte aceste animale?
Judecă!
Care dintre aceste animale este mamifer?
Ascultă ce povesteşte
Aricelul cel Isteţ!
— Noi, mamiferele, suntem cele mai deştepte
dintre toate animalele. Noi trăim pretutindeni:
pe pământ şi în pământ, lângă ape şi în apă.
Lumea mamiferelor este diversă şi bogată.
Deşi la înfăţişare suntem diferiţi, toţi avem
trăsături comune.
Reţine!
Mamiferele îşi hrănesc puii cu lapte.
83
Priveşte şi numeşte!
Ce fel de mamifere terestre, subterane, de apă
şi zburătoare ai văzut?
Priveşte şi cercetează!
Găseşte şi arată la diferite mamifere aceste
părţi ale corpului: capul, gâtul, trupul, coada şi
cele patru membre.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Aminteşte-ţi poveşti şi desene animate, în care eroii
principali sunt mamiferele. Ce deprinderi au ele?
84
CE FEL DE ANIMALE DE COMPANIE AI?
Vei afa, cum trebuie să fe colţişorul viu.
Aminteşte-ţi!
Din ce părţi este compus corpul câinilor şi al pisicilor?
Cum ei îşi hrănesc puii?
Priveşte şi povesteşte!
Ce rase de câini şi pisici cunoşti? Care îţi plac mai
mult? Prin ce ele se deosebesc?
Ghiceşte!
E prieten credincios
Şi primeşte
câte-un os.
E micuţă şi pufoasă,
Doarme toată
ziua-n casă.
85
Afă! Ce fel de animale mai pot f întreţinute acasă?
Povesteşte despre animalele tale de companie.
Cum se numesc? Ce fel de caractere au?
Cine denumeşte mai potrivit această fotografe?
În atenţia prietenului naturii.
Ca să ai un animal de companie, trebuie să
fi foarte responsabil. El are nevoie mereu de
atenţia ta. Îngrijeşte-l, hrăneşte-l, educă-l!
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte din numele animalului tău de companie
despre ceea ce-i place lui mai mult în viaţă şi ce
schimbări ar face el.
86
CÂND ŞI CU CE SE HRĂNESC ANIMALELE?
Vei afa, cum se hrănesc animalele.
Ascultă ce povesteşte
Aricelul cel Isteţ!
Fiecare animal are hrana lui. Unora le plac fura-
jele, altora – polenul şi nectarul. Unele pasc iar-
bă, rod crenguţe tinerele şi scoarţă de copaci,
iar altele strâng alunele şi pomuşoare. Sunt ani-
male care se hrănesc cu melci, viermi şi insec-
te, dar sunt şi altele, care vânează. Noi le nu-
mim carnivore. Pe lângă toate, mai există acele
care se hrănesc şi cu plante, şi cu alte animale.
Principal e să-şi potolească foamea.
87
- Dar tu cu ce te hrăneşti toată ziulica? – a în-
trebat Gaiţa cea Înţeleaptă.
- Gaiţă, nu ştii tu oare că noi, aricii, ziua nu ne
hrănim, pentru că dormim. Numai cum înserea-
ză pornim în căutarea hranei – a răspuns Arice-
lul.
Animalele se hrănesc în perioade diferite:
unele – ziua, iar altele – noaptea.
Sarcină pentru prietenul naturii.
Împreună cu eroii noştri, priveşte atent lucrarea
„magică” a pictorului american Donald Rast. Povesteşte,
ce ai văzut interesant. Gândeşte-te o denumire. Întreceţi-
vă! Cine găseşte cel mai multe animale în această
lucrare?
88
CUM TREBUIE
SĂ TE COMPORŢI ÎN NATURĂ?
Vei afa, că viaţa plantelor şi a animalelor depinde
de comportamentul omului.
Aminteşte-ţi! Cine ţine de natura vie?
Povesteşte! Cum infuenţează asupra naturii:
• poluarea aerului, a apei şi a solului;
• incendiile în stepe, în păduri şi în alte locuri;
• tăierea copacilor în păduri şi în parcuri.
89
Judecă!
Unde vor trăi animalele, dacă oamenii vor tăia
toate pădurile? Ce se va întâmpla cu animalele
în caz de incendiu?
În atenţia prietenului naturii.
Este pădure – n-o distruge!
Pădurea-i puţină – păstreaz-o!
Nu-i pădure – planteaz-o!
Judecă!
De ce Gândăcelului Pistruiat nu-i place cum se
comportă copiii în mijlocul naturii?

Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, cum ar trebui să convieţuiască oamenii,
plantele şi animalele.
90
CONCLUZII:
CE ŞTII DESPRE PLANTE ŞI ANIMALE?
Aminteşte-ţi şi povesteşte!
De ce viaţa plantelor şi a animalelor depinde de om?
Priveşte „copacul-minune” şi povesteşte!

De unde se ia într-adevăr această „roadă”?
91
Aminteşte-ţi!
Din ce se produce
hârtia?
Din ce se produce
uleiul?
a) nisip; a) mere;
b) argilă; b) copaci;
c) lemn. c) foarea-soarelui.
Judecă! Ce se va întâmpla cu plantele, dacă se vor
împuţina păsările?
Prietene!
s-a terminat a treia călătorie a noastră
în lumea naturii vii.
Aminteşte-ţi şi povesteşte!
Ce ţi-a plăcut mai mult?
Ce te-a impresionat?
Care cunoştinţe îţi vor f de folos în viaţă?
Acum continuăm peripeţiile noastre
cu o călătorie prin ţinutul natal.
92
CĂLĂTORIA A PATRA:
MELEAGUL NATAL
UNDE SE AFLĂ MELEAGUL TĂU NATAL?
Vei afa, cum se numeşte meleagul tău natal.
Priveşte şi compară!
Povesteşte, unde trăieşti? Cum se numeşte oraşul
ori satul tău? Afă, de unde provine denumirea oraşului
ori satului tău.
Povesteşte!
Câte străzi sunt în oraşul ori satul tău? Care-i cea
principală?
Ce poţi vedea pe străzile oraşului, dar pe cele ale
satului? Prin ce se deosebeşte oraşul de sat?
Afă! În ce parte a Ucrainei se afă oraşul ori satul
tău?
Meleagul natal este acea parte a Ucrainei,
unde ne-am născut şi unde trăim.
93
Priveşte şi povesteşte!
Kiev Lviv
Mukacevo Doneţk
Nikolaev Ialta
Care locuri din ţinutul tău natal îţi plac cel mai mult?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, ce locuri din ţinutul natal ai vrea să le
vizitezi.
94
CUM E NATURA MELEAGULUI TĂU?
Vei afa, ce formă are suprafaţa pământului în ţinutul
tău.
Aminteşte-ţi!
Cum se numeşte meleagul tău? Ai avut ocazia să
ajungi la marginea oraşului ori a satului tău? Ce peisa-
je ai văzut?
Priveşte şi povesteşte!
Cum este suprafaţa pământului în ţinutul tău:
netedă, deluroasă ori muntoasă?
95
Fă cunoştinţă!
Unde se afă zonele reprezentate în aceste fo-
tografi? Ce locuri aţi avut ocazia să vizitaţi?
Analizează, împreună cu colegul de bancă, prin
ce se deosebesc peisajele din aceste fotografi.
Ce formă are suprafaţa pământului în oraşul ori satul
tău şi în împrejurimi?
Reţine!
Cel mai scump loc de pe pământ este acolo,
unde te-ai născut!
Judecă şi povesteşte!
Ce le-ai arăta oaspeţilor tăi mai întâi de toate în lo-
curile natale?
Memorizează proverbul!
Unde barza se opreşte – fericirea înforeşte.
Priveşte şi judecă!
De ce se spune, că barza aduce fericire?
Sarcină pentru prietenul naturii.
În ce anotimp natura meleagului tău este mai fru-
moasă? De ce crezi aşa?
96
CE FEL DE REZERVOARE ASIGURĂ
CU APĂ MELEAGUL TĂU?
Vei afa, ce fel de rezervoare sunt în ţinutul tău.
Aminteşte-ţi!
Ce formă are suprafaţa pământului în locurile nata-
le? Ce fel de rezervoare sunt acolo?
Priveşte şi judecă!
Prin ce se deosebesc aceste rezervoare?
Ghiceşte!
• Stau doi fraţi lângă apă,
Nu dau mâna niciodată.
• Nu-i cal, dar aleargă,
nu-i frunză, dar murmură.
97
Alcătuieşte un discurs despre un râuleţ ce
curge prin ţinutul tău, după următorul plan:
1. Cum se numeşte râul?
2. Ce dimensiuni are?
3. Cum este cursul apei: rapid sau lent?
4. Ce adâncime are râul: mică sau mare?
Judecă! Ce fel de râu curge în zona ta: de câmnpie
sau de munte?
Dacă râul curge lent,
murmură încetişor şi
mângâie blând malurile
– e râu de câmpie.
Dacă râul curge repede,
se zbate-n spume, iar
după ploi vrea să înece
totul – e râu de munte.
Povesteşte!
Cum folosesc oamenii râul în zona ta? Dar cum îl
ocrotesc?
Lămureşte proverbul!
Unde este apă, acolo este viaţă.
Sarcină pentru prietenul naturii. Povesteşte despre
cel mai îndrăgit loc de lângă apă, unde îţi place să te
odihneşti. Ştii oare cum trebuie să te comporţi lângă
ape?
98
CE FEL DE PLANTE ÎNFRUMUSEŢEAZĂ
MELEAGUL TĂU NATAL?
Vei afa, că între plante foarte multe sunt medicinale.
Aminteşte-ţi! Care plante se numesc arbori, arbuşti,
ierburi?
Priveşte!
Care arbori şi arbuşti sunt răspândiţi în ţinutul tău?
Brad Mesteacăn Stejar Pin
Dafn Măceş Păducel Coacăz
Reţine!
În diferite colţuri ale Ucrainei cresc plante
diferite.
În locul unde trăieşti sunt păduri? Ce fel de pomu-
şoare (fructe de pădure) se culeg acolo?
99
Îţi place să strângi ciuperci? Ce fel de ciuperci
comestibile cunoşti?
Multe plante au calităţi curative. Ele se
numesc plante medicinale.
Priveşte şi povesteşte!
Ce fel de plante medicinale cunoşti?
Floare de tei Pătlagină
Măceş Romaniţă
Sarcină pentru prietenul naturii.
Afă: ce plante medicinale sunt la tine acasă. Alcătu-
ieşte o povestioară despre ele.
100
CUM SĂ PROTEJĂM PLANTELE MELEAGULUI NATAL?
Vei afa, că multe plante sunt pe cale de dispariţie.
Aminteşte-ţi! Cum infuenţează activitatea omului
asupra plantelor?
Priveşte şi povesteşte!
Care plante de pe aceste timbre îţi sunt cunoscu-
te? De ce plantele sunt numite comoara naturii?
Judecă!
Cine sunt duşmanii plantelor?
Multe plante şi animale sunt pe cale de dis-
pariţie. Deaceea, ele au fost introduse în Car-
tea Roşie a Ucrainei.
Ele sunt protejate de lege.
101
Priveşte!
Bujor Floare de colţ Narcis
Crin Ghiocel
Dediţel Lalea Ciclamă
Afă! Care plante, introduse în Cartea Roşie a
Ucrainei, pot f întâlnite în ţinutul tău?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Alcătuieşte un discurs despre peripeţiile unei plante,
care a nimerit în Cartea Roşie.
102
CE FEL DE ANIMALE SĂLBATICE TRĂIESC
ÎN ŢINUTUL TĂU?
Vei afa, că animalele sălbatice nu trebuiesc deranjate.
Aminteşte-ţi! În ce grupuri se împart animalele?
Întreceţi-vă! Cine cunoaşte mai multe nume de
insecte, peşti, păsări şi animale? Povestiţi, unde
trăiesc ele. Împreună cu un coleg de clasă, al-
cătuiţi un discurs despre viaţa unui animal.
Priveşte şi învaţă! Care dintre animalele din imagini
se întâlnesc în ţinutul tău?
Жук-рогач Botgros Jder Graur
Слимакоїд
кримський
Cuc Căprioară
Albiliţa
verzei
Melc Elan Соня Вивільга
103
Judecă!
Ce fel de animale sălbatice ai avut ocazia să întâl-
neşti în natura ţinutului tău?
Majoritatea animalelor sălbatice duc o viaţă
secretă.
Ghiceşte!
Cine încet pe potecuţă
Duce hrană în căsuţă
Nu în spate cu desagii,
Ci umfându-şi larg obrajii?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte, cum ai ajutat animalele în timpul iernii şi
al primăverii.
104
CUM OAMENII DIN ŢINUTUL
TĂU OCROTESC ANIMALELE?
Vei afa, că foarte multe animale au nevoie de ajutor.
Aminteşte-ţi! Ce folos aduc oamenilor insectele,
peştii, păsările şi mamiferele?
Priveşte!
Povesteşte! Privind imaginile, alcătuieşte un discurs
despre importanţa animalelor.
Întreabă-l pe Aricelul cel Isteţ!
Cum trăiesc animalele în păduri, pe pajişti şi
în stepe? Se încurcă oare animalele şi oamenii
unii pe alţii? Cu ce pot f ajutate animalele sălba-
tice de către oameni? De ce animalele au nevoie
de protecţia omului?
105
Priveşte!
Fluture mahaon Bondar Căluţ de mare
Delfn Barză neagră
Dropie Râs Vultur
Care dintre animalele introduse în Cartea Roşie a
Ucrainei pot f întâlnite în ţinutul tău?
Sarcină pentru prietenul naturii meleagului natal.
Cine sunt duşmanii animalelor?
Povesteşte despre un animal, care are nevoie de protecţie.
106
CE PLANTE DE CULTURĂ SE CULTIVĂ
ÎN ŢINUTUL TĂU?
Vei afa, că plantele de cultură au nevoie de anumite
condiţii.
Aminteşte-ţi! Ce condiţii sunt necesare pentru culti-
varea plantelor?
Ce fel de plante cresc în ţinutul tău?
Pe câmpuri ... În grădini ... În livezi ...
Judecă! Oare toate plantele de cultură au nevoie de
aceeaşi cantitate de lumină, căldură şi apă?
Citeşte!
Grâul şi secara, din care se face pâine, se cultivă în
toate zonele Ucrainei. Pâinea este simbolul vieţii, iar
colacul înseamnă ospitalitate, pace şi prietenie.
107
Priveşte şi povesteşte!
Ce se cultivă în ţinutul tău?
Polisia
Ucraina Centrală
Transcarpatia
Stepa Ucrainei
Crimeea
Sarcină pentru prietenul naturii meleagului natal.
Povesteşte, cum se prefac boabele de grău în pâinea
ce o ai pe masă.
108
CE FEL DE ANIMALE DOMESTICE CRESC
ÎN ŢINUTUL TĂU?
Vei afa, că lumea animalelor domestice este foarte
diversă.
Aminteşte-ţi! Ce fel de animale domestice cunoşti?
Cu ce se hrănesc vacile şi oile?
Ghiceşte!
• Îngâmfat, cu coada roată,
Trece mândru prin ogradă.
Mărgeluţe roşii poartă,
Toţi acei din jur să-l vadă.
• Toată ziua e pe lac
Şi tot strigă: mac, mac, mac!
• Clai de lână-n patru beţe
Paşte ziua prin fâneţe.
109
Priveşte şi povesteşte!
Ce fel de animale domestice se cresc în ţinutul tău şi
pentru ce?
Sarcină pentru prietenul naturii meleagului natal.
Alcătuieşte un discurs pe tema: „Darurile animalelor
domestice”.
110
CUM OAMENII ÎNGRIJESC
DE ŢINUTUL NATAL?
Vei afa, că fecare trebuie să îngrijească de frumu-
seţea ţinutului natal.
Aminteşte-ţi!
Ce plante cultivă şi ce fel de animale cresc oamenii
în sate?
Priveşte şi selectează!
Ce este crescut în sat şi ce este făcut în oraş?
111
Judecă!
De ce în Berdeansk şi în Nijîn sunt ridicate astfel de
monumente?
Povesteşte! Cum pot oamenii înfrumuseţa străzile
oraşelor şi satelor?
Sarcină pentru prietenul naturii meleagului natal.
Alcătuieşte un discus despre faptul, cum îi ajuţi pe
cei maturi să păstreze curăţenia şi frumuseţea străzii
pe care locuieşti.
112
CONCLUZII:
CU CE SE MÂNDREŞTE ORAŞUL TĂU?
Povesteşte despre cele mai însemnate locuri din ţi-
nutul tău.
Aminteşte-ţi! Care este cea mai frumoasă zonă a
oraşului ori a satului tău?
Judecă şi povesteşte! Ce îţi place mai mult în na-
tura ţinutului tău?
Priveşte şi povesteşte! Care minuni naturale
ale Ucrainei sunt prezentate în aceste fotografi?
Ascania-Nouă Lacul Sviteazi
Stânca Capul
lui Ceaţkii
Peştera de Marmură
în Crimeea
113
Malurile pietroase
ale Nistrului
Lacul Sînevir
Cascada Şipot Caradagul
Prietene!
S-a terminat cea de-a patra călătorie, petre-
cută prin ţinutul natal.
Aminteşte-ţi şi povesteşte!
Ce ţi-a plăcut mai mult?
Ce te-a impresionat?
Care cunoştinţe îţi vor f de folos în viaţă?
Acum începem o nouă călătorie, prin ţara
noastră – Ucraina.
114
CĂLĂTORIA A CINCIA:
ŢARA MEA – UCRAINA
CE ÎNSEAMNĂ PATRIE?
Vei afa mai multe despre ţara ta.
Aminteşte-ţi!
Câte sensuri are cuvântul „pământ”?
PĂMÂNTUL
Codri, râuri, iarbă-n vănt –
Toate sunt al meu pământ.
Planetă Sol Ucraina
Memorizează proverbul!
Omul fără patrie e ca pasărea fără cuib.
115
În atenţia ucraineanului.
Barza ne învaţă să ne iubim patria.
Copacul şi pâinea sunt simbolurile vieţii.
Coroniţa, călinul, plopul, vişinul, teiul,
brebenocul, gălbenelele, nalbele sunt talismanele
poporului ucrainean.
Priveşte şi povesteşte!
Ce ştii despre simbolurile populare ale Ucrainei?
Sarcină pentru prietenul naturii Ucrainei.
Judecă, cum a apărut cuvântul „patrie”. Ce fel de
cântece şi poezii despre Ucraina cunoşti?
116
CE ESTE PRINCIPAL PE HARTA UCRAINEI?
Vei afa, că pe harta Ucrainei poţi vedea câmpii,
munţi şi râuri.
Aminteşte-ţi! Ce formă are suprafaţa pământului în
ţinutul tău?
Citeşte!
Suprafaţa pământului este diversă. Pe ea se întâl-
nesc câmpii, munţi, râuri, lacuri şi mări. Pentru a le ve-
dea pe toate, oamenii au inventat hărţile. Pe ele, prin
semne convenţionale, sunt prezentate diferite forme
ale suprafeţei pământului, ţări, oraşe şi sate.

UCRAINA
117
Reţine!
Harta este imaginea micşorată a unei zone.
Priveşte şi povesteşte!
Cum arată planeta Pământ?
Unde se afă Ucraina pe harta lumii?
Găseşte pe harta Ucrainei capitala ei – Kiev.
Sarcină pentru prietenul naturii Ucrainei.
Ce este principal pe harta Ucrainei? Discută acest
lucru cu prietenii şi părinţii.

KIEV
118
CARE ZONE ALE UCRAINEI VREI SĂ LE VIZITEZI?
Vei afa despre frumuseţea naturii din Ucraina.
Aminteşte-ţi! Ce le oferă oamenilor pădurile?
Unde îşi pasc oamenii vitele?
Ce se cultivă pe câmpuri?
Priveşte peisajele pitoreşti şi povesteşte-le eroilor
noştri despre natura din oraşele Ucrainei.
Kiev Vinniţa
Doneţk Zaporojie
119
Afă şi povesteşte! În care regiuni ale Ucrainei sunt
păduri şi stepe? Dar în care – munţi?
Parcurile naturale ale Ucrainei
Regiunea Ivano-Fran-
kivsk: „Haliţkîi”
Regiunea Sumî: „Heti-
manskîi”
Regiunea Ternopil:
„Munţii Kremeneţiki”
Regiunea Lviv: „Sko-
livsiki Beskîdî”
Regiunea Cernăuţi:
„Ceremoşskîi”
Regiunea Zaporojie:
„Priazovsikîi”
Sarcină pentru prietenul naturii Ucrainei.
Care zone ale Ucrainei vrei să le vizitezi şi de ce?
ПОДОРОЖ У ПРИРОДУ НАВЕСНІ:
урок-екскурсія
Cum se deosebeş-
te culoarea frunzelor
la diferiţi copaci?
Când încep să în-
forească măceşul,
călinul, liliacul?
Vei afa, care sunt regulile de conduită în pădure.
Aminteşte-ţi! Ce fel de reguli de conduită
în natură există?
Învăţăm să urmărim fenomenele naturii:
CĂLĂTORIE ÎN SÂNUL NATURII PRIMĂVARA:
LECŢIE EXCURSIE
120


În care păduri
creşte?
Când înforesc
lalelele şi narcisele?
Cum se numesc
păsările pe care
le-aţi întâlnit în
timpul excursiei? Ce
culoare are blăniţa
veveriţei?
Sarcină pentru prietenul naturii Ucrainei.
Lămureşte: de ce nu trebuie să fm gălăgioşi în pădure.
121
122
CE FEL DE REZERVOARE DE APĂ SUNT ÎN UCRAINA?
Vei afa, că în Ucraina sunt rezervoare naturale şi
artifciale.
Aminteşte-ţi! Ce fel de rezervoare sunt în ţinutul tău?
Priveşte şi povesteşte! Ce fel de rezervoare există?
Rezervoare
Izvor de apă minerală
Rezervoarul
din Kanevsik
Râul Bugul de Sud Iazul din Ternopol
Naturale – făcute de
natură: izvoarele, pârâ-
iaşele, râurile, lacurile şi
mările.
Artifciale – făcute de
om: iazurile, mările artif-
ciale.
123
Afă!
Care râuri din Ucraina sunt cele mai lungi?
Reţine!
Cele mai mari râuri din Ucraina sunt: Niprul, Dunărea, Nistrul.
Judecă!
Prin ce se deosebeşte lacul de iaz? Dar ce au comun?
Care dintre aceste rezervoare sunt făcute de om, iar
care – de natură?
Afă! În ce zonă a Ucrainei sunt cele mai mari lacuri?
Ialpug Sînevir Sviteazi
Sarcină pentru prietenul naturii Ucrainei.
Lămureşte, de ce pârâiaşul este fratele mai mic al râului.
Роздивись карту України!
Які річки найдовші в Україні?
Запам’ятай!
Найбільші річки України – Дніпро, Дунай, Дністер.
Поміркуй!
Чим озеро відрізняється від ставка? Чим вони
подібні? Яку із цих водойм створили люди, а яку –
природа?
Роздивись карту України! Де розташовані най-
більші озера України? Які назви озер тобі відомі?
Завдання для друга природи України.
Поясни, чому струмок річці молодший брат.
Cum se numeşte
rezervorul?
Ce formă au
malurile lui?
Ce fel de plante
cresc pe malurile
rezervorului?
Aminteşte-ţi! Ce fel de reguli de conduită în natură
există?
Cercetează rezervorul:
CĂLĂTORIE LA UN REZERVOR DE APĂ:
LECŢIE EXCURSIE
124
ПОДОРОЖ У ПРИРОДУ:
урок-екскурсія
Пригадай! Які існують правила поведінки серед
природи?

Після себе на березі не можна залишати
сміття!


Sunt oare pe
suprafaţa apei
asemenea plante:
nuferi albi, nuferi
galbeni?
Ce fel de insecte şi
păsări pot f întâlnite
în apropierea apei?
Sarcină pentru prietenul naturii.
Povesteşte în familie despre excursia petrecută.
125
126
CE MĂRI SUNT ÎN UCRAINA?
Vei afa, că Ucraina este scăldată de două mări: Ma-
rea Neagră şi Marea Azov.
Priveşte harta Ucrainei! Găseşte pe ea mările. Cum
se numesc ele? Care oraşe sunt situate pe ţărmul mă-
rilor?
Priveşte şi judecă!
De ce oamenii preferă odihna pe litoralul mărilor?
Marea Neagră Marea Azov
127
Compară după mărime Marea Neagră şi Marea
Azov?
Cum se deosebesc aceste mări după cantitatea de
apă în ele?
Judecă! Pe care dintre aceste desene pictorul a ară-
tat volumul apei din Marea Neagră şi pe care – cel din
Marea Azov?
Priveşte şi afă! Ce fel de animale trăiesc în Marea
Neagră şi în Marea Azov?
Sarcină pentru prietenul naturii Ucrainei.
Imaginează-ţi că eşti un delfn. Povesteşte din nume-
le lui despre mările Neagră şi Azov.

Marea
Azov

Marea Neagră
128
CU CE MUNŢI SE MÂNDREŞTE UCRAINA?
Vei afa, că în Ucraina sunt munţii Carpaţi şi Munţii
Crimeei.
Priveşte harta Ucrainei! Găseşte pe ea munţii. Cum
se numesc?
Muntele Ai-Petri Muntele Goverla
Aminteşte-ţi! Ce reliefuri cunoaşteţi?
Care parte a Ucrainei este de câmpie, dar care –
muntoasă?
129
Priveşte şi compară!
Munţii Сrimeei Munţii Carpaţi
Memorizează plantele şi animalele, care trebuiesc
protejate.
Bursucul Zimbrul
Ciclama Narcisul
Sarcină pentru prietenul naturii Ucrainei.
Imaginează-ţi, că munţii Carpaţi şi cei ai Crimeei sunt
stăpâniţi de eroi din poveşti. Prin ce ei se deosebesc?
130
CONCLUZII:
CE ŞTII DESPRE NATURA UCRAINEI?
Dacă vei răspunde corect la toate întrebările, atunci
vei obţine titlul de „Prieten adevărat al naturii Ucrainei”!
1. Ce reprezintă harta?
a) Imaginea micşorată a unei zone;
b) un peisaj
2. Câte mări sunt în Ucraina?
a) Trei mări: Caspică, Neagră şi Azov;
b) o mare: mare de grâu;
c) două mări: Neagră şi Azov.
3. Care munţi sunt în Ucraina?
a) Alpii şi ai Crimeei;
b) Crimeei şi Carpaţii;
c) Carpaţii şi Alpii.
131
4. Care râu din Ucraina este cel mai mare?
a) Dunărea; b) Desna; c) Niprul.
5. Care dintre aceste plante nu sunt introduse în
Cartea Roşie a Ucrainei?
a) Ghioceii, dediţelul, crinul;
132
b) narcisul, clopoţeii, foarea de colţ.
c) păpădia, trandafrul, ochiul boului.
6. Care dintre aceste animale sunt introduse în Car-
tea Roşie a Ucrainei?
a) Morunul, somonul, căluţul de mare
b) veveriţa, ariciul, iepurele de câmp;
133
c) vidra, delfnul, râsul;
Lămureşte şi reţine!
A ocroti natura Ucrainei – înseamnă a ocroti viaţa
oamenilor.
Prietene!
S-a încheiat a cincia călătorie a noastră
prin locurile pitoreşti ale Ucrainei.
Aminteşte-ţi şi povesteşte!
Ce ţi-a plăcut mai mult?
Ce te-a impresionat?
Care cunoştinţe îţi vor f de folos în viaţă?
Ai îndrăgit lecţiile de Ştiinţele Naturii?
134

Ochiul boului Rechin
Albină
Bambuc Bananier
Hârciog
BIROUL DE INFORMAŢII al Naturii:
Recunoaşte şi memorizează!
135
Veveriţă Liliac
Nufăr galben
Vrabie
Păducel
Scoruş
Ştii oare, că bananierul este cea mai
mare plantă erbacee din lume.
La prima vedere bananierul este
asemănător cu palmierul. Însă, nu-i aşa.
El nu face parte din arbori, ci din ierburi. În
schimb, este foarte înalt.
136
Guppy
Stejar
Arbore-butelie
Bondar
Ciocănitoare
Secară
Memorizează versurile despre pământ!
Pământule darnic,
Plin de mistere,
Fă ca plantele să aibă putere!
137
Rădaşcă
Sticlete Cactuşi
Cuc
Cambulă
Caras auriu
Cambula trăieşte la fundul mării.
Pe partea deschisă a corpului, ea
stă, iar pe cea întunecată se afă
ochii. Aminteşte-ţi nişte peşti, denu-
mirea cărora să înceapă cu litera C.
138
Castan
Ploşniţă
Gândac
de Colorado
Arţar
Colibri
Lăcrimioare
Memorizează versurile despre plante!
Printre maci mă plimb niţel
Şi mă-ntreb: sunt fori la fel?
Poate sunt, dar nu ştiu unde.
Tu ai întâlnit? Răspunde!
139
Crap
Rândunică
Peşte
zburător
Păpădie
Nufăr alb
Tei
Ştii oare, că există peşti care zboară?
Ei trăiesc în mările cu apă caldă. Zborul
este unica modalitate de a se apăra de
răpitori.
140
Mierea-
ursului
Narcis
Ochiul-boului
Fluturele
amiral
Biban
Piersici
Memorizează versurile despre apă!
Cu apa ai viaţă,
Te speli pe obraji.
Păstreaz-o curată
Şi pentru urmaşi.
141
Pinguin
Romaniţă
Piţigoi
Scorţărel
Lintiţă
Scalaria
Ştii oare, că mierea-ursului îşi
schimbă culoarea? Mai întâi foricelele
sunt de culoare roză, treptat se schimbă
într-un roşu-aprins, apoi devin violete
şi, în sfârşit, albastre. Ce denumiri de
plante de primăvară cunoşti?
142
Botgros
Somn
Porumbele
Cucuvea
Struţ
Plop
Urmăreşte viaţa plantelor şi a anima-
lelor şi vei putea dezvălui nenumărate
taine ale naturii.
143
Lalele
Mălin
Măceş
Cimbru
Crăiţe
Uliu
Iată că s-a încheiat primul tău an de învăţământ.
Dar călătoria în lumea naturii continuă.
Să ai o vacanţă veselă şi plăcută!
Comunică cu natura şi nu uita, că ai devenit
pentru ea un prieten adevărat ...
Ne întâlnim în clasa a doua!
Навчальне видання
ГРУЩИНСЬКА Ірина Василівна
ПРИРОДОЗНАВСТВО
Підручник для 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською
мовою
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
Переклад з української мови
Перекладач Георгій Іванович Унгурян
Румунською мовою
Зав. редакцією К.В. Даскалюк
Редактор Г. І. Унгурян
Коректор O. Ю. Борка
В оформленні підручника використано фотографії
В. Адаменко, А. Віксенка, С. Клименка, С. Ковальчука,
І. Красуцького, П. Молодчика, В. Соловйова,
а також інтернет-ресурси сайтів Вікіпедія, photoukraine, IloveUkraine
Evidenţa stării manualului
№ Numele şi prenumele elevului
Anul de
învăţământ
Starea manualului
Nota
la început de an la sfârşit de an
1
2
3
4
5
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Формат 70×100
1
/
16
.
Ум. друк. арк. 11,7. Обл.-вид. арк. 12,95.
Тираж 2113 пр. Зам. №
Державне підприємство
«Всеукраїнське спеціалізоване видавництво«Світ»
79008 м. Львів, вул. Галицька, 21
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 2980 від 19.09.2007.
www.svit.gov.ua
Навчальне видання
ГРУЩИНСЬКА Ірина Василівна
ПРИРОДОЗНАВСТВО
Підручник для 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською
мовою
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
Переклад з української мови
Перекладач Георгій Іванович Унгурян
Румунською мовою
Зав. редакцією К.В. Даскалюк
Редактор Г. І. Унгурян
Коректор O. Ю. Борка
В оформленні підручника використано фотографії
В. Адаменко, А. Віксенка, С. Клименка, С. Ковальчука,
І. Красуцького, П. Молодчика, В. Соловйова,
а також інтернет-ресурси сайтів Вікіпедія, photoukraine, IloveUkraine
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Формат 70×100
1
/
16
.
Ум. друк. арк. 11,7. Обл.-вид. арк. 12,95.
Додатковий тираж 34 пр. Зам. №
Державне підприємство
«Всеукраїнське спеціалізоване видавництво«Світ»
79008 м. Львів, вул. Галицька, 21
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 2980 від 19.09.2007.
www.svit.gov.ua
Evidenţa stării manualului
№ Numele şi prenumele elevului
Anul de
învăţământ
Starea manualului
Nota
la început de an la sfârşit de an
1
2
3
4
5