You are on page 1of 2

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Înființată în 1991, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) folosește investițiile
pentru a susține dezvoltarea economiei de piață și a democrației în 27 de țări, din Europa Centrală pâna în Asia
Centrală.
BERD este deținută de 61 de țări și de două instituții interguvernamentale. Cu toate că acționarii săi aparțin
sectorului de stat, BERD investește mai ales în sectorul privat, de regulă împreună cu alți parteneri comerciali.
BERD oferă finanțări de proiecte pentru bănci, întreprinderi industriale și comerciale, adresându-se atât noilor
inițiative cât și companiilor deja existente. De asemenea, colaborează și cu societăți din sectorul public pentru a
sprijini privatizarea acestora, restructurarea întreprinderilor de stat și îmbunătățirea serviciilor municipale sau
comunale.
Mandatul BERD stipulează că aceasta trebuie să colaboreze numai cu țări care respectă principiile democratice.
Acordul de inființare a BERD impune promovarea dezvoltării durabile și ecologice ca parte integrantă a tuturor
activitaților sale.
Condiții de acordare a finanțării BERD
Finanțările BERD pentru proiecte aparținând sectorului privat fluctuează între €5 milioane și €250 milioane, sub
formă de împrumuturi sau de participații la capitalul social. Cifra medie a investițiilor BERD este de €25 milioane.

Proiectele de proporții mai mici pot fi finanțate prin intermediari financiari sau prin programe speciale care se
adreseaza investițiilor de dimensiuni reduse în țările mai puțin dezvoltate.

Criterii
Pentru a fi admisibil pentru o finanțare, proiectul trebuie să satisfacă urmatoarele condiții:
- să fie situat într-una din țările în care BERD operează
- să aibă bune perspective comerciale
- să aibă un aport de capital în numerar sau în natura din partea sponsorului proiectului
- să fie util pentru economia locală și pentru dezvoltarea sectorului privat
- să satisfacă criteriile financiare și ecologice existente.

Structura proiectelor
BERD adaptează fiecare proiect în funcție de nevoile clienților și de situația specifică a țării, regiunii și sectorului
în cauză. De regulă BERD finanțează maxim 35 la sută din costul total al unui proiect care pleacă de la zero sau
35 la sută din capitalizarea pe termen lung a societații responsabile de realizarea proiectului. Sponsorii trebuie
sa contribuie cu un aport de capital semnificativ, cel puțin egal cu investiția BERD.

Este de asemenea necesară asigurarea unor surse suplimentare de finanțare, din partea sponsorilor, a altor co-
finanțatori sau obținute prin intermediul programului de împrumut sindicalizat oferit de BERD.

Sectoare sprijinite
Finanțările BERD acoperă marea majoritate a sectoarelor economice.

Câteva exemple:
- întreprinderile agricole
- eficientizarea energetică
- instituțiile financiare
- sectorul de producție
- infrastructurile municipale sau comunale și infrastructurile de mediu
- resursele naturale
- energia
- turismul
- telecomunicațiile, tehnologia informației și mass-media
- transportul.
Organizare
Principalul său organism de conducere este Consiliul guvernatorilor, format dintr-un reprezentant - de regulă
ministrul de finanțe - pentru fiecare stat membru. Consiliul guvernatorilor deleagă majoritatea atribuțiilor de
conducere Consiliului directorilor, care stabilește orientarea strategică a BERD. Consiliul guvernatorilor alege un
președinte al băncii, care este reprezentantul legal al acesteia. Președintele are sarcina de a administra
activitatea BERD sub îndrumarea Consiliului directorilor.
Președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare este Jean Lemierre, numit în această funcție
pe 3 iulie 2000.
Presedinți ai BERD
aprilie 1991 – iunie 1993: Jacques Attali
septembrie 1993 – ianuarie 1998: Jacques de Larosière
septembrie 1998 – aprilie 2000: Horst Kohler
iulie 2000 – prezent: Jean Lemierre
Adresa sediului central[
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Legături externe
 EBRD web site
 Bank Information Center
 US Commercial Service Liaison office to EBRD
 Central and Eastern European Bankwatch network of civil society groups monitoring and lobbying on public
Bank projects and policies