You are on page 1of 1

Gheorghe Diana Georgiana, grupa 7, seria II

Scrisoare de recomandare
Post: Asistent Manager

În atenţia departamentului de Resurse Umane
La rugămintea doamnei Andreea Vasilescu scriu această recomandare, ce completează dosarul
dumneaei de angajare pentru postul de Asistent Manager din cadrul companiei dumneavoastră.
Doamna Andreea Vasilescu a fost angajată firmei Quora în perioada 2009-2013, ocupând poziţia
de Secretară al Departamentului Adimistrativ.
În această perioadă dumneaei s-a remarcat prin determinare şi perseverenţa, atingându-şi cu simţ
de răspundere îndatoririle zilnice. De asemenea comportamentul doamnei Vasilescu a fost unul
impecabil, exprimând decenta prin respectarea regulilor şi politici firmei.
Doamna Andreea Vasilescu s-a evidenţiat prin implicarea în cadrul tuturor activităţilor şi
proiectelor şi de asemenea prin susţinerea lor. Totodată abilităţile sale de organizare si
sistematizare, noţiunile de contabilitate primară, comunicare şi redactare, tehnografie, alături de
nivelul avansat de cunoaştere a limbii engleze şi franceze şi de operare a calculatorului o
recomanda din plin pentru postul de Asistent Manager.
De asemenea punctualitate, proptitudinea, sociabilitatea şi tactul sunt câteva din calităţile care
sunt necesare în cadrul unui astfel de post, abilităţi pe care Doamna Vasilescu le stăpâneşte pe
deplin.
Aşadar în conformitate cu cele menţionate mai sus o recomand cu încredere pe
DoamnaVasilescu Andreea pentru ocuparea postului de Asistent Manager în cadrul companiei,
doarece am certitudinea că îşi va îndeplini sarcinile şi atribuţiile într-un mod cât mai responsabil.


Cu stimă,
Alina Dumitrescu
Quora Life