You are on page 1of 6

1

LENGYEL NYELVTAN
HANGTAN

A LENGYEL ÍRÁS ÉS KIEJTÉS

A lengyel nyelv írásrendszere:


Betű
A betű neve a lengyel
betűrendszerben
Példa A hang leírása
1.
A a
a
ta – ez, az; tak: igen;
da: ad; rada: tanács
Ajakréssel, hátul képzett, alsó
nyelvállású, rövid, nyílt hang
[röviden ejtett magyar á
hangzó]
2.
Ą ą
ą
mąż: férj; mąs: bajusz
wąski: keskeny;
mąka: liszt; są, wąs, idą
Ajakkerekítéssel, hátul képzett,
középső nyelvállású, rövid,
félig nyílt orrhang
3.
B b
be
bal: bál; bar: bár
Felpattanó zárhang, két ajakkal
képzett, zöngés szájhang


bi
biały: fehér;
białko: fehérje
A [b] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [b]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
4.
C c
ce
cały: egész; cukier: cukor
Zár-réshang, a fogmeder és a
nyelvhát elülső részével képzett,
zöngétlen, szájhang
5.
Ch ch
ceha
chór: kórus; dach: tető
Középréshang, a szájpadlás
hátulsó része és a nyelvhát
hátulsó része között képzett,
zöngétlen szájhang


chi
Chiny: Kína
A [χ] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [χ]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
6.
Cz cz
cze
czas: idő; czarny: fekete
Zár-réshang, a fogmeder
mögötti terület és a nyelvhát,
illetve a nyelvperem között
képzett, zöngétlen, szájhang
[valamivel hátrébb képzett
magyar cs]
7.
Ć ć
cie
śmieć: szemét, robić, być
A [fs] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a
[fs]-étől, hogy a nyelvhát
középső része erősen a
szájpadlás felé emelkedik
(selypített cs)


ci
ciało: test
8.
D d
de
dom: ház; dwa: kettő
Felpattanó zárhang, a fog és a
nyelv elülső részével képzett,
zöngés szájhang


di
dieta: diéta; dinar: dinár
A [d] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [d]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
2
9.
Dz dz
dze
dzwon: harang;
cudzy: idegen
bardzo: nagyon
Zár-réshang, a fogmeder és a
nyelvhát elülső részével képzett,
zöngés, szájhang
10.
Dź dź
dzie
dźwig: daru
A [dz] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a
[dz]-étől, hogy a nyelvhát
középső része erősen a
szájpadlás felé emelkedik
(selypített dzs)


dzi
dziadek: nagyapa
11.
Dż dż
dże
dżem: lekvár;
dżungla: dzsungel
Zár-réshang, a fogmeder
mögötti terület és a nyelvhát,
illetve a nyelvperem között
képzett, zöngés szájhang
[valamivel hátrébb ejtett
magyar dzs]
12.
E e
e
pole: mező; morze: tenger
Ajakréssel, elöl képzett,
középső nyelvállású, rövid,
félig nyílt hang
13.
Ę ę
ę
kęs: falat; węże: kígyók;
gęś: liba; ręka: kéz
Ajakréssel, elöl képzett,
középső nyelvállású, rövid,
félig nyílt orrhang
14.
F f
ef
fakt: tény; fala: hullám
Középréshang, a felső fogsor és
az alsó ajak között képzett,
zöngétlen szájhang


fi
figura: alak; figa: füge
Az [f] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [f]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
15.
G g
gie
kogut: kakas; guma: gumi
Felpattanó zárhang, a szájpadlás
hátulsó része és a nyelvhát
hátulsó része között képzett,
zöngés szájhang


gi
gigant: óriás;
giętki: rugalmas
A [g] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [g]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része is erősen a szájpadlás felé
emelkedik
16.
H h
ha
hala: épület; csarnok
Középréshang, a szájpadlás
hátulsó része és a nyelvhát
hátulsó része között képzett,
zöngétlen szájhang


hi
historia: történelem
A [χ] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [χ]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
17.
I i
i
idę: megyek; iść: menni
miły: kedves; nogi: lábak
Ajakréssel, elöl képzett, felső
nyelvállású, rövid, zárt hang
18.
J j
jot
jajo: tojás; ja: én
Középrés, a szájpadlás elülső
része és a nyelvhát középső
része között képzett, zöngés
szájhang
19.
K k
ka
kot: macska; kawa: kávé
Felpattanó zárhang, a szájpadlás
hátulsó része és a nyelvhát
hátulsó része között képzett,
zöngétlen szájhang


ki
kiedy: mikor; kim: kivel
A [k] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [k]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része is erősen a szájpadlás felé
emelkedik
3

20.
L l
el
lampa: lámpa; lato: nyár;
plan: terv
Oldalrés, a fogmeder és a
nyelvhegy, illetve a nyelvperem
között képzett, zöngés szájhang
[lágy l hang]


li
lipa: hársfa; liana: lián
A [l] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [l]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
21.
Ł ł
eł [w]
kółko: kerék; zły: rossz;
łódka: csónak
pałac: palota; tytuł: cím
ładny, robił
Zöngés, a nyelv a szájpadlás
felé emelkedik, majd
széthúzódik [eu], az ínyvitorla a
garatüreg hátsó falához hajlik s
elzárja az orrüreget.
22.
M m
em
matka: anya; rama: keret
Orrhangú, két ajakkal képzett,
zöngés zárhang


mi
miara: mérce;
ziemia: föld
Az [m] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a
[m]-étől, hogy a nyelvhát
középső része erősen a
szájpadlás felé emelkedik
23.
N n
en
noc: éjszaka; noga: láb
Orrhangú, az elülső fogmeder
és a nyelvperem között képzett,
zöngés zárhang
24.
Ń ń

koń: ló, koński, dzień
Az [n] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [n]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része is erősen a szájpadlás felé
emelkedik (selypített ny)


ni
nie: nem
25.
O o
o
oko: szem; on: ő;
okno: ablak; potok: patak
Ajakkerekítéssel, hátul képzett,
középső nyelvállású, rövid,
félig nyílt hang [magyar a-ra
tartott ajakkal ejtett o]
26.
Ó ó
o kreskowane
Akkor alkalmazzuk, ha u-
val váltakozik
kółko – koło: „kis kerék –
kerék”
„wóz – wozy”: kocsi –
kocsik
góra: hegy; Bóg, róg,
[Rövid magyar u hangzó]
27.
P p
pe
pan: úr; potok: patak
Felpattanó zárhang, két ajakkal
képzett, zöngétlen szájhang


pi
piasek: homok;
piana: hab
A [p] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [p]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
28.
(Q) (q)
ku (idegen szavakban)


29.
R r
er
mur: fal; kara: büntetés
Az elülső fogmedernél a nyelv
hegyével képzett, zöngés
pengőhang


ri
ring: ring;
psychiatria: pszichiátria
A [r] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [r]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
30.
Rz rz
erzet
rzeka: folyó; trzeba: kell;
przerwa: szünet;
Azonos a ż hanggal
31.
S s
es
sala: terem; las: erdő;
kasa: pénztár
Középréshang, a fogmeder és a
nyelvhát elülső része között
képzett, zöngétlen szájhang
4
32.
Sz sz
eszet
szary: szürke; szum: zaj;
szoda: kár
Középréshang, a fogmeder
hátulsó és a nyelvhát elülső
része, illetve pereme között
képzett, zöngétlen szájhang
[valamivel hátrább képzett
magyar s hang]
33.
Ś ś

śmiały: bátor; kość: csont;
ktoś, coś
Az [s] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [s]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik (selypített s)


si
siano: széna
34.
T t
te
tak: igen; tam: ott
Felpattanó zárhang, a fog és a
nyelv elülső részével képzett,
zöngétlen szájhang


ti
tiara: tiara; partia: párt
A [t] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [t]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
35.
U u
u
tu: itt ; mur: fal;
kura: tyúk
Ajakkerekítéssel, hátul képzett,
felső nyelvállású, rövid, zárt
hang
36.
(V) (v)
fau (idegen szavakban)


37.
W w
wu
woda: víz; dwa: kettő;
kawa: kávé, Warszawa
Középréshang, a felső fogsor és
az alsó ajak között képzett,
zöngés szájhang


wi
wiara: hit; wiadro: vödör
A [v] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [v]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik
38.
(X) (x)
iks (idegen szavakban)
Feliks

39.
Y y
igrek / ypsilon
my: mi; ty: te; tyłko: csak
dym: füst
Ajakréssel, elöl képzett, i és ε
közötti nyelvállású, rövid,
majdnem zárt hang
[hátrahúzott nyelvvel ejtett
(kemény) i ]
40.
Z z
zet
ząb: fog; zegar: óra
Középréshang, a fogmeder és a
nyelvhát elülső része között
képzett, zöngés szájhang
41.
Ź ź
ziet
woźny: hivatalsegéd;
późno: későn; źle
A [z] hang lágy megfelelője,
kiejtése abban különbözik a [z]-
étől, hogy a nyelvhát középső
része erősen a szájpadlás felé
emelkedik (selypített zs)


zi
ziemia: föld
42.
Ż ż
żet
żona: feleség; żaba: béka
żart: tréfa; łóżko: ágy;
że, żandarm
Középréshang, a fogmeder
hátulsó és a nyelvhát elülső
része, illetve pereme között
képzett, zöngés szájhang
[valamivel hátrább ejtett
magyar zs]

5
A lengyel mássalhangzók kiejtése
A lengyel nyelv mássalhangzóinak egy részét a magyar megfelelő hangokkal azonosan vagy azokhoz
nagyon hasonlóan ejtjük, más részük eltérő, sajátos lengyel hang. A lengyel nyelvben is fontos a
kemény és lágy mássalhangzók megkülönböztetése. A mássalhangzók lágyságát többféleképpen
jelölik:
1. Vesszővel (szó végén vagy mássalhangzó előtt), pl. iść (menni), dzień (nap);
2. –i-vel (magánhangzó előtt; ilyenkor az i-t nem ejtik), pl. nie (nem), dzień (nap);
3. i hang előtt külön nem jelölik, pl. nic (semmi), siwy (ősz hajú).
Néhány fontos kiejtési szabály
1. A lengyel nyelvben szó végén csak zöngétlen mássalhangzót estünk, pl.: róg (sarok) –
kiejtése: [ruk]; sad (gyümölcsöskert) – kiejtése: [sat]; chleb (kenyér) – kiejtése [chlep]
2. A prz- betűkapcsolatot a szó elején ps-nek ejtjük, pl. przez (át) – kiejtése: [psesz]; przerwa
(szünet) – kiejtése: [pserva]
3. A trz- betűkapcsolatot ts-nek ejtjük, pl. trzeba (kell) – kiejtése: [tseba]; powietrze (levegő) –
kiejtése: [pow
j
etse].
4. A tw-, kw-, czw- betűkapcsolat kiejtése szó elején: tf-, kf-, csf-, pl. twój (a tied) – kiejtése
[tfuj]; kwiat (virág) – kiejtése [kw
j
at]; czwartek (csütörtök) – kiejtése [csfartek].
5. A hangsúly lengyel nyelvben állandó, s a szó utolsó előtti szótagján van, pl. czytamy
(olvasunk), pracować (dolgozni).


6
Felhasznált irodalom

TANULJUNK NYELVEKET!: Varsányi – Lengyel Társalgási Zsebkönyv; Tankönyvkiadó, Budapest,
1972.
Varsányi István: KIS LENGYEL NYELVKÖNYV; Czy mówisz po polsku? – Beszélsz lengyelül?;
Varsó, 1978.
Bańczerowski Janusz – Szabó Dénes – Bakonyi Istvánné – LENGYEL NYELVKÖNYV;
Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
Władysław Miodunka: CZEŚĆ JAK SIĘ MASZ?; Podręcznik do nauki języka polskiego dla
początkujących – Instytut Studiów Polonijnich i Etnicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego; Kraków
Ewa Słaba Rónay: ILUSTROWANY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO – LENGYEL KÉPES
SZÓTÁR; Budapest, 2002.
Bańczerowski Janusz – Bárkányi Zoltánné – Reiman Judit – LENGYEL TÁRSALGÁSI
ZSEBKÖNYV ; Tinta Könyvkiadó; Budapest, 2008