You are on page 1of 37

ZAVOD ZA AUTOMATIKU I PROCESNO RAČUNARSTVO

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZigBee
Ana Kukec
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA OTVORENO RAČUNARSTVO
http://anchie.esa.fer.hr/tmp/ZigBeev2.0.pdf

Zagreb, 2005.

Sadržaj

1 Uvod................................................................................................................................... 3
1.1 IEEE 802.15.4 i ZigBee protokolni stog.................................................................... 4
1.2 Osnovne karakteristike i primjena.............................................................................. 7
1.3 Usporedba bežičnih standarda.................................................................................... 9
2 Komponente i topologije mreže ....................................................................................... 12
3 Fizički sloj (IEEE 802.15.4)............................................................................................. 15
4 Sloj podatkovnog linka (IEEE 802.15.4) ......................................................................... 21
4.1 Načini rada mreže..................................................................................................... 23
4.2 Prijenosni modeli...................................................................................................... 24
4.3 Sigurnost................................................................................................................... 28
5 Viši slojevi (ZigBee Alliance).......................................................................................... 30
5.1 Mrežni sloj................................................................................................................ 30
5.2 ZigBee framework.................................................................................................... 30
6 Razvojne i demonstracijske platforme ............................................................................. 31
7 Primjeri............................................................................................................................. 36
7.1 ZigBee light switch demo ........................................................................................ 36
8 Literatura .......................................................................................................................... 37

2
1 Uvod

Tema seminarskog rada koji upravo započinjete čitati je ZigBee - bežični protokol namijenjen
WPAN mrežama. Protokoli niže razine na kojima se temelji su IEEE protokoli, a oni više
razine su protokoli u vlasništvu udruženja većeg broja tvrtki. U radu se navodi veći broj
primjera sklopovlja (hardver), ugrađenih programa (firmver) i programska podrške (softver)
ostvarenih od strane različitih tvrtki (npr. Chipcon, Figure 8, Ember i sl).

ZigBee je skup komunikacijskih protokola više razine, koje definira udruženje tvrtki pod
nazivom ZigBee Alliance, temeljenih na IEEE 802.15.4 standardu za WPAN (Wireless
Personal Area Network) temeljenom na radijskom prijenosu. Naziv ZigBee dobio je ime po
zig-zag stazi kojom se kreću pčele leteći između cvjetova te tako formiraju mesh mrežu.

IEEE 802 radna grupa 15 (working group) tj. IEEE 802.15 definira standarde koji se odnose
na mreže koje pokrivaju područje u promjeru od nekoliko metara - PAN mreže. Točnije,
prostor na kojem se prostiru naziva se POS (Personal Operating Space) i podrazumijeva:
• domet do 10m u svim smjerovima,
• osobu ili objekt koji predstavlja korisnika mreže.

Radna grupa se sastoji od četiri zadaćne grupe (task groups) :
1. TG 1 (WPAN/Bluetooth) - definira specifikacije preuzete iz standarda Bluetooth 1.1 i
gotovo da je sinonim za Bluetooth,
2. TG 2 (koegzistencija) - bavi se koegzistencijom Wireless LAN-a (802.11) i Wireless
PAN-a (802.15) zbog međusobne intereferencije prilikom korištenja nelicenciranog
(ISM) frekvencijskog pojasa za prijenos,
3. TG3 (WPAN High Rate) i TG3a (WPAN Alternate Higher Rate) - propisuju
standarde za brzine prijenosa iznad 20Mbit/s,
4. TG4 (WPAN Low Rate) - definira standarde za jednostavnu mrežu male potrošnje s
aplikacijama i uređajima vrlo niske potrošnje i malih zahtjeva propusnosti (do
250Kbps).

Zašto uopće odabrati ZigBee? Naime, razmislimo primjerice o ekspanziji infra - crvenih
daljinskih upravljača u kućanstvu. Najčešće vrijedi da je broj daljinskih upravljača jednak
broju uređaja. Tek neki moderniji daljinski upravljači imaju sposobnost učenja prijenosnih
kodova (transmitting codes) te omogućuju upravljanje većeg broja uređaja. No, čak i bez
obzira na to, i dalje ostaje njihov osnovni nedostatak - oni koriste direktni prijenos infra -
crvenim zračenjem; tzv. line-of-sight uređaji. Njihov je domet malen, zahtjev o usmjerenju
ponekad problematičan, ne prolazi primjerice kroz zidove i sl.

Kao rješenje ZigBee nudi jedinstveno sučelje koje omogućuje upravljanje nad većim brojem
uređaja pomoću radijske komunikacije uz minimalnu cijenu uređaja, minimalnu potrošnju i
minimalnu edukaciju o korištenju i održavanju mreže koja se krije iza takvog sučelja.
3
1.1 IEEE 802.15.4 i ZigBee protokolni stog

Povezanost ZigBee Alliance te ZigBee i 802.15.4 standarda za WPAN slična je povezanosti
između WiFi Alliance te WiFi i 802.11 standarda za WLAN (Wireless Local Area Network).
Prikažimo povezanosti tablicom:

Aplikacijski sloj Aplikacije/Profili Potrošač
Prezentacijski sloj
Sjednički sloj
Transportni sloj
Aplikacijski framework
Mrežni sloj Mrežni/Sigurnosni sloj

LLC
IEEE 802.15.2
LLC
Sloj podatkovnog
linka
MAC
Fizički sloj PHY
IEEE 802.15.4
Wireless PAN
I

E

E

E

Z
i
g
B
e
e
ZigBee
definira
programsko
okruženje
(ZigBee
framework)
i omogućuje
raznim
tvrtkama
jednostavnu
realizaciju
softvera.

ISO/OSI RM

IEEE 802

ZigBee
Organizacije
Tablica 1 ZigBee protokolni stog, organizacije i standardi

Aplikacije/Profili softver aplikacije
Aplikacijsko okruženje
Mrežni/Sigurnosni sloj
IEEE 802.15.2
LLC
ZigBee stog
IEEE 802.15.4
MAC
firmver
(mikrokontroler)
IEEE 802.15.4
PHY
hardver
(RF IC)


ZigBee

Izvedba

softver
Tablica 2 Izvedba ZigBee protokolnog stoga

Kao što je običaj upotrebljavati naziv 802.11 kao sinonim za WLAN, tako je običaj
upotrebljavati naziv 802.15.4 kao sinonim za WPAN. Moguće je susresti i termin WHAN
(Wireless Home Area Network).

Osnovna zadaća ZigBee Alliance je definiranje mrežne, sigurnosne i aplikacijske programske
podrške (slojeva) temeljenih na globalnom otvorenom standardu (IEEE standard) što
zasigurni jamči uspjeh. Trenutno postoji sedam predstavnika ZigBee Alliance: Ember,
Honeywell, Invensys, Mitsubishi, Motorola, Philips i Samsung, a oko 70 tvrtki radi na izradi
rješenja u skladu s ZigBee specifikacijama.

Primjerice, tvrtka Figure 8 nudi razvojne platforme koje čine osnovu razvoja ZigBee
tehnologije. Platforma podrazumijeva gotovu implementaciju tzv. Z-stoga i okruženje
4
potrebno za stvaranje mreže i odabir korisničkih aplikacija (profila). Druga sastavna
komponenta takve platforme su ispitni alati.

Osnovne komponente osnovnog dijela platforme su:
• Z-stog:
o ZigBee mrežni sloj,
o ZigBee aplikacijsko okruženje (framework),
o Sigurnosni alati,
o ZigBee profili (inicijalno je ugrađeno 30 mogućih korisničkih profila).
• Z-stog konfigurator:
o Windows aplikacija kojom se obavlja konfiguracija podržanih aplikacija,
• Z-stog graditelj profila (profile builder):
o Windows aplikacija namijenjena prvenstveno krajnjim korisnicima koji
pomoću nje stvaraju nove profile.


Aplikacije
korisnički definirano
ZigBee korisnički profili
Zig
Bee

sigurnos
ni

alati
ZigBee aplikacijsko okruženje
ZigBee mrežni sloj
IEEE 802.15.4 PHY sloj
IEEE 802.15.4 MAC podsloj proizvođači
poluvodiča
Slika 1.1 Z-stog i dodaci (http://www.ars2000.com/Z-Stack-DataSheet-f8w.pdf)

Drugi dio Figure8 platforme su ispitni alati Z-tool namjenjeni za rad na Windowsima XP, a s
demostracijskom ZigBee pločom se spajaju preko standardnog PC RS-232 komunikacijskog
porta i null-modem serijskog kabla.
Oni uključuju:
• alate za instalaciju i ispitivanje aplikacija,
• ispitne planove i skripte,
• ugrađene ispitne aplikacije,
• ugrađene aplikacije za ispravljanje grešaka.

Primjer Figure 8 razvojne okoline je na slici 1.2:

5

Slika 1.2 Figure 8 razvojna okolina (http://www.ars2000.com/Z-Stack-DataSheet-f8w.pdf)
6
1.2 Osnovne karakteristike i primjena

Za razliku od drugih sličnih protokola ZigBee protokol je vrlo jednostavan i fleksibilan i kao
takav omogućuje stvaranje ZigBee mreža koje imaju sljedeće karakteristike tj. prednosti pred
drugim rješenjima WPAN-a:
• niska cijena uređaja,
• jednostavno početno ostvarenje mreže (instalacija),
• jednostavno održavanje mreže (administracija),
• niska potrošnja snage - vrlo dug životni vijek baterije,
• sigurnost i cjelovitost podataka.

ZigBee se nudi kao rješenje onom korisniku koji ne želi postati stručnjak na području
bežičnih tehnologija nego jednostavno ima potrebu za bežičnom mrežu koja funkcionira i
pouzdana je.

Takva je mreža:
• samo-organizirajuća (self-organizing) - čvorovi mreže imaju mogućnost detekcije
novog čvora te obavljanja potrebne reorganizacije mreže u funkcionalnu mrežu s
novim čvorom bez ljudske intervencije,
• samo-izlječiva (self-healing) - čvorovi imaju mogućnost otkrivanja greške do koje je
došlo ili u nekom čvoru ili u međukomunikaciji bez ljudske intervencije,
• ugrađene sigurnosne mehanizme (AES enkripcija).

Osim navedenog, korisnik želi imati što manje početne troškove i troškove održavanja što
ZigBee ostvaruje i na fizičkoj razini (CMOS izvedba u siliciju, specifična pretvorba signala,
itd.) i aplikacijskoj (low-duty-cycle operations).

ZigBee nalazi primjenu u:
• medicini:
o praćenje stanja bolesnika,
o fitness-monitoring,
• kućanstvu:
o sustavi za osvjetljavanje te grijanje i hlađenje,
o automatizirano nadziranje i upravljanje različitim kućanskim i sigurnosnim
uređajima,
• većim građevinama (prodajni centri, škole i fakulteti i sl.):
o sigurnosni sustavi,
o sustavi za osvjetljavanje, grijanje i hlađenje.
• industriji:
o unapređenje sustava za proizvodnju i nadziranje proizvodnje,
o nadziranje kritičnih proizvodnih točaka.

Općenito, ZigBee komunikacija je razmjena malih paketa koji kontroliraju uređaju ili nadziru
njihov status.7

Slika 1.3 Primjena u kućanstvu (http://www.cs.tut.fi/kurssit/8304700/sem7talk1.pdf)
Slika 1.4 Primjena u industriji (http://www.cs.tut.fi/kurssit/8304700/sem7talk1.pdf)
8
1.3 Usporedba bežičnih standarda

Kako bi što bolje, preciznije i opsežnije odgovorili na pitanje "Zašto ZigBee?" prikažimo
osnovne karakteristiku preostalih bežičnih standarda i to one koje čine razliku s obzirom na
ZigBee karakteristike. Prijenosna tehnika svakog od ponuđenih rješenja je radio - prijenos i
već je prije spomenuto kako je takva tehnika svakako prikladnija od prijenosa infra - crvenim
zračenjem.

Dakle, uz ZigBee (802.15.4) bežičnu komunikaciju omogućuju:
• Bluetooth (802.15.1),
• Wi-Fi (802.11),
• GPRS/GSM.

Prikažimo tablicom usporedbu mogućnosti i zahtjeva pojedinog rješenja:
ZigBee
802.15.4
Bluetooth
802.15.1
Wi-Fi
802.11
GPRS/GSM
Cilj
Nadziranje,
Upravljanje
Zamjena
kablova
Usluge Interneta
WAN,
Glas/Podaci
Sustavski resursi 4KB-32KB 250KB 1MB+ 16MB+
Trajanje baterije
(dani)
100-1000+ 1-7 0.1-5 1-7
Broj čvorova u
mreži
255/65K+ 7 30 1000
Propusnost
(kbps)
20-250 720 11000+ 64-128
Doseg
(m)
1-75+ 1-10+ 1-100 1000+
Ključni zahtjevi
Pouzdanost,
mala potrošnja
Prilagodljivost,
handset/headset.
Brzina prijenosa,
fleksibilnost.
Bogatstvo,
kvaliteta.
Tablica 3 Usporedba bežičnih standarda [http://www.atmel.com/products/zigbee/]


PRIJENOS
SLIKE
TEKST INTERNET/AUDIO
VIŠE-KANALNI
PRIJENOS


R
A
S
P
O
N
PROPUSNOST
Slika 1.5 Primjene bežičnih tehnologija (http://www.ZigBee.org)
9


Uočimo osnovne karakteristike ZigBee-a:
• mali protokolni stog,
• mala potrošnja,
• vrlo velik broj mrežnih čvorova,
• mala propusnost i
• doseg unutar PAN područja.

Već i samo letimičan pogled na tablicu (cilj i ključne zahtjeve) upućuje na činjenicu da niti
jedan od preostalih standarada ne nudi ono što nudi ZigBee niti vrijedi obrnuto - niti ZigBee
nema za osnovni cilj ono što ima neki drugi standard.

Već je spomenuto da je jedna od temeljnih karakteristika ZigBee-a jednostavnost protokola.
Takav jednostavan protokol, između ostalog, povlači za sobom i mali protokolni stog. Za
razliku od primjerice TCP/IP stoga koji je daleko veći (1 MB+), veličina ZigBee stoga kreće
se od 4KB kod krajnjih (korisničkih) uređaja kojima u radu nije potrebna implementacija
cijelog stoga do 32KB kod upravljačkih ZigBee uređaja i ZigBee usmjernika. Takvi složeniji
ZigBee uređaji zahtjevaju 32KB za stog i još dodatno nešto RAM-a za bazu krajnjih uređaja
koji imaju okrnjeni protokolni stog te za tablicu koja je zapravo baza krajnjih uređaja u mreži.
Dakle, potpuni ZigBee stog je daleko manji čak i od Bluetooth stoga (250KB).

Sljedeći važan detalj je trajanje baterije. Poželjno je da krajnji ZigBee uređaji koriste baterije,
što je vrlo isplativo budući da im je potrošnja vrlo mala. Mijenjale bi se vrlo rijetko, jednom u
nekoliko mjeseci ili godina. Ukoliko su krajnji uređaji zaduženi za primjerice nadziranje očito
je da će veći dio vremena biti neaktivni (stanje spavanja). Kada detektiraju traženo stanje,
šalju signal dojave do središnjeg uređaja. Druga mogućnost je da se krajnji uređaji aktiviraju
u točno određenim trenucima koje propisuje središnji uređaj i tada obavljaju zadane
aktivnosti.
Na takvim se mehanizmima temelji smanjenje potrošnje koje kod drugih standarada zbog
njihove osnovne namjene i implementacije nije moguće.

Broj čvorova u mreži kod ZigBee ideologije mora biti velik jer ZigBee zapravo nudi
jedinstveno sučelje iza kojeg se kriju primjerice (ako se radi o kućanstvu) svi kućanski uređaji
koje je potrebno nadzirati.
Zamislimo Bluetooth mrežu. Ona se naziva pikomreža (piconet) i sastoji se od do 8 uređaja.
Nabrojimo li osnovne uređaje u kućanstvu (TV, radio, glazbena linija, hladnjak, DVD, video,
klima, svjetla (zasigurno nemate samo jedno svjetlo u kući), pomična vrata i sl.) broj je
mnogo veći od 8.

Propusnost je kod ZigBee standarda daleko manja nego kod drugih. Ovo je u potpunosti u
skladu s osnovnom namjenom ZigBee uređaja i osnovnim zahtjevima koji moraju biti
zadovoljeni kod izrade uređaja i oblikovanja mreže te podešavanja performansi.

Doseg uređaja (snaga) zapravo i nije detalj koji daje prednost nekom od rješenja. ZigBee ima
mogućnost rada na POS području ili šire (do 100m). Bluetooth također nudi doseg od 10m ili
100m. Iako, neki veći domet je nepotreban.

Ukratko, Bluetooth s obzirom na temeljne ZigBee zahtjeve ima preveliki protokolni stog,
prekratko trajanje baterije i daleko premali broj čvorova u piconetu pa i scatternetu
10
(udruženju neovisnih pikomreža). WiFi s obzirom na temeljne zahtjeve ZigBee ima daleko
preveliki protokolni stog, presložene TCP/IP protokole, nepotrebno veliku propusnost, a još
uvijek premali broj čvorova u mreži.

Očito je, cilj ZigBee-a nije zamijeniti Bluetooth ili WiFi na području PAN-a, a pogotovo ne
GPRS ili GSM mreže i sl. Cilj ZigBee-a je zamijeniti infra - crvene line-of-sight uređaje
(kojih tipično u mreži ima vrlo velik broj) te pružiti korisniku jedinstveno i jednostavno
sučelje za korištenje prema sustavu iznimno male početne cijene, cijene održavanja i male
potrošnje energije.
Jedina alternativna tehnologija ZigBee-u je zapravo X-10 tehnologija koja također ima za cilj
ostvarenje kućanskog sustava nadziranja i upravljanja. Njena karakteristika je također tzv.
plug-and-play metoda i mala potrošnja, no nažalost na uštrb prijenosne brzine, pouzdanosti i
sigurnosti.
11
2 Komponente i topologije mreže

WPAN mreža podrazumijeva barem dva uređaja koja komuniciraju na POS (Personal
Operating Space) području na istom fizičkom kanalu. POS područje (doseg od približno 10m)
definira WPAN, iako je prekrivanje LR-WPAN obično veće.

ZigBee mreža je WPAN mreža koja se sastoji od dvije vrste uređaja:
• FFD (Full-function Device),
• RFD (Reduced-function Device).

Barem jedan uređaj u mreži mora biti FFD te u tom slučaju preuzima uloga mrežnog
koordinatora. Općenito, FFD je uređaj koji ima implementiran potpuni protokolni stog od
32KB te dodatne resurse koji su potrebni za obavljanje mrežne koordinacije ili usmjeravanje.
Uz to što se može koristiti kao krajnji, korisnički uređaj, može funkcionirati kao glavni
središnji uređaj i kao usmjernik.
S obzirom na takve funkcionalosti očito je da FFD uređaj može komunicirati s bilo kojim
drugim uređajem u mreži - i FFD-om i RFD-om. U skladu s tim, FFD uređaj može se koristiti
u svim mrežnim ZigBee topologijama.

RFD uređaj je čvor koji predstavlja ili izvor komunikacije ili odredište komunikacije, no
nikako ne oboje. Takav uređaj je krajnji, korisnički uređaj koji predstavlja vezu između
ZigBee mreže i vanjskog svijeta. Ima mogućnost komunikacije samo s FFD uređajem. Vrlo je
jednostavan i male potrošnje te nema implementiran cijeli protokolni stog - stog RFD uređaja
zauzima samo 4KB. Primjer takvih uređaja su senzori ili preklopke.
Kao takav, RFD se može nalaziti u topologiji zvijezde ili kombiniranoj topologiji.

Podjela uređaja s obzirom na njihove uloge u mreži je sljedeća:
• koordinator stvara mrežu (on je prvi dodani uređaj u mrežu) i postavlja
konfiguracijske mrežne parametre,
• usmjernik je ZigBee FFD uređaj koji se pridružuje u mreži prijavljivanjem
koordinatoru ili drugom usmjerniku,
o usmjeravanje paketa se svodi ili na prosljeđivanje paketa prema mrežnom
stablu (hijerarhijsko usmjeravanje) ili usmjernik može imati sposobnost
proračuna najkraće rute i uređivanja tablica usmjeravanja (usmjeravanje prema
najboljem putu).
• krajnji uređaj se uvodi u mreži prijavljivanjem bilo kojem koordinatoru ili usmjerniku.

Dva osnovna tipa ZigBee mrežnih topologija (Slika 2.1) su:
• zvijezda:
o komponente: FFD i RFD.
• peer-to-peer topologija:
o point-to-point topologija,
o cluster-tree topologija.

12

Slika 2.1 Topologija zvijezde i peer-to-peer topologija (IEEE Std 802.15.4 [2003])

U topologiji zvijezde nalazi se jedan središnji FFD uređaj koji ima sposobnost iniciranja
komunikacije, primanja zahtjeva od strane drugih mrežnih čvorova te sposobnost obavljanja
funkcija usmjernika. Preostali uređaji mogu biti FFD ili RFD i svaki od njih može
komunicirati samo s mrežnim koordinatorom. S obzirom na temeljne zahtjeve ZigBee-a
poželjno je da krajnji mrežni uređaji budu RFD uređaji jer su jeftiniji i manje potrošnje.
Svaki RFD uređaj ima pridruženu specifičnu namjenu odnosnu softver koji pruža korisničku
uslugu.

Peer-to-peer topologija sadrži obično veći broj FFD uređaja nego RFD kako bi svi uređaji
mogli međusobno komunicirati. Obzirom na to da FFD uređaji imaju implementiran puni
protokolni stog i mnogo veće mogućnosti od RFD uređaja, takve su mreže prikladne ukoliko
je potrebno primjerice ostvariti mrežu s visokim performansama usmjeravanja.
RFD uređaji mogu se dodati tek kao krajnji uređaji i time mreža zapravo prestaje biti tipična
peer-to-peer mreža i prerasta u kombiniranu mrežu - nastaju različite mesh mreže.

Kombinirana topologija je rezultat ispreplitanja osnovnih topologija - clustered stars. Primjer
korištenja takve topologije je u hotelima - između soba (na hodnicima) nalaze se mrežni
čvorovi koji su FFD uređaji i predstavljaju usmjernike. Unutar svake sobe nalazi se topologija
zvijezde i svakoj od njih pripada i usmjernik s hodnika. Dakle, taj usmjernik obavlja i
funkciju PAN koordinatora u topologiji zvijezde unutar pojedine sobe.

Svaki ZigBee uređaj ima svoju jedinstvenu 64-bitnu adresu. Korištenjem takve proširene
adrese moguće je adresirati bilo koji uređaj u mreži - direktna (point-to-point) komunikacija
unutar PAN-a. Nakon što se uređaj prijavi mrežnom koordinatoru unutar PAN mreže s
jedinstvenim mrežnim identifikatorom (PAN identifier) i on ga upiše u tablicu parova u
memoriji, 64-bitnoj adresi pridružuje se 16-bitna adresa. Na taj način, uređaji unutar mreže
mogu komunicirati pomoću 16-bitnih adresa.

Mrežni identifikator omogućuje i komunikaciju uređaja iz mreža s različitim mrežnim
identifikatorima, dakle komunikaciju između dvije neovisne ZigBee mreže. U tom je slučaju
uređaj potrebno adresirati pomoću 64 bitne adrese u mrežnog identifikatora.
Važno je obratiti pažnju na činjenicu da dvije mreže unutar jedinstvenog područja prekrivanja
radijskog signala ne mogu imati jednake PAN identifikatore.

13
Povezanost između 64-bitne proširene adrese i kratke 16-bitne adrese slična je kao i veza
između MAC (Ethernet) adrese i IP adrese.


14
3 Fizički sloj (IEEE 802.15.4)

Fizički sloj predstavlja sučelje prema MAC podsloju i fizičkom radio kanalu preko RF
firmvera i RF softvera. Dok su viši slojevi zaduženi za smanjenje potrošnje na temelju tzv.
low duty cycle operacija, smanjenje potrošnje bazirano na fizičkom sloju izvedeno je
hardverski i odnosi se na izvedbu uređaja u siliciju (low power silicon devices) uz modulacije
čiji opis slijedi u nastavku.

IEEE 802.15.4 definira rad u 3 frekvencijska područja i ukupno 27 kanala (brojeći od 0 do
26):
• 2,4 GHz (2400–2483.5 MHz):
o nelicencirani ISM pojas (Industrial Scientific Medical),
o do 250 kbps,
o 16 kanala (kanali 11 do 26),
o DSSS s O-QPSK (offset-quadrature phase shift keying modulation).
• 868/915 MHz (868–868.6/ 902–928 MHz):
o Europa/Amerika.
o do 20/40 kbps,
o 1/10 kanala (kanal 0/kanali 1 do 10),
o DSSS s BPSK (binary phase shift keying modulation).

Središnja frekvencija računa se prema formuli:

Fc = 868.3 MHz, za k = 0,
Fc = 906 + 2 (k – 1) MHz, za k = 1, 2, ..., 10,
Fc = 2405 + 5 (k – 11) MHz, za k = 11, 12, ..., 26.

Slika 1.2 prikazuje spektar RF kanala za 802.15.4 na 2,4 GHz. Spektar započinje na
frekvenciji 2400MHz. Dakle, od te frekvencije pa nadalje nalazi se 16 kanala širine 3MHz.
Razmak između kanala je 5 MHz pri čemu je razmak između kanala frekvencijska udaljenost
između točaka kanala jednakih vrijednosti amplituda.

Slika 3.1 Spektar radio kanala za 802.15.4 (ZigBeeAndWiFiInterference.pdf [2005])

ZigBee koristi DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - metodu radijskog prijenosa
podataka. SS (Spred Spectrum) tehnika inicijalno je osmišljena od strane vojske iz
sigurnosnih razloga. Kako bi spriječili mogućnost praćenja ili blokiranja signala, odlučili su
mijenjati frekvenciju prijenosa u pravilnim intervalima mnogo brže nego što je neprijatelj u
mogućnosti registrirati i prilagoditi se tome. Budući da su odredišnoj strani svi parametri
15
poznati jer su unaprijed definirani, ona će normalno primiti signal. Ovakva metoda je prvotni
oblik FHSS (Frequency Hoping Spread Spectrum) prijenosne metode.
Prijenosna metoda koja se pojavila kasnije i koju koristi ZigBee je DSSS. Kod ove metode
signal ne skače s frekvencije na frekvenciju nego se nekom funkcijom raspršuje po cijelom
pojasu.
Tablica 3 prikazuje frekvencijska područja i snage prijenosa.

Tablica 4 Frekvencija područja i snage (IEEE Std. 802.15.4 [2003])

Tablica 4 prikazuje većinu karakteristika fizičkog sloja 802.15.4 stoga.2.4 GHz PHY 868/915 MHz PHY
Osjetljivost @ 1% PER* -85 dBm -92 dBm
Vršna vrijednost ulaznog signala
prijamnika
-20 dBm
Odbacivanje uzastopnih kanala 0 dB
Odbacivanje izmjenjujućih
kanala
30 dB
Izlazna snaga (najniža vršna
vrijednost)
-3 dBm
Točnost modulacije odašiljanja EVM**<35% na 1000 čipova
Broj kanala 16 1/10
Razmak kanala 5 MHz jednokanalno/2 MHz
Brzine prijenosa
podataka
znakova
rada čipa

250 kb/s
62.5 kznak/s
2 Mčip/s

20/40 kb/s
20/40 kznak/s
300/600 kčip/s
Vrsta modulacije O-QPSK s poluvalnim
sinusnim pulsnim
oblikovanjem (MSK)
BPSK s povišenim
kosinusnim pulsnim
oblikovanjem
Vrijeme izmjene
RX-TX i TX-RX
12 znakova

Tablica 5 Karakteristike PHY sloja (http://rfdesign.com/mag/radio_designing_zigbeeready_ieee/)
*PER (Packet Error Rate) - Srednja vrijednost broja odaslanih paketa koji nisu ispravno detektirani.
**EVM (Error-Vector magnitude) - Veličina (raspon) vektora pogreške.
16Prilikom analiziranja karakteristika mreže važno je uzeti u obzir činjenicu da će pojedine
predviđene karakteristike mreže narušiti međusobna interferencija (mutual intereference) u
ISM pojasu budući da tu funkcioniraju i Bluetooth, i Wi-Fi i ZigBee, mikrovalne i sl.
Protokole vezane uz ovaj problem definira IEEE 802.15 TG 2 koja se bavi koegzistencijom
WPAN-a i WLAN-a odnosno protokolima podsloja LLC (Logical Link Control).


Slika 3.2 Interferencija ZigBee - WiFi (ZigBeeAndWiFiInterference.pdf [2005])

RF podatkovni modem (Data Modem) tj. RF integrirani krug (Integrated Circuit) izveden je u
CMOS tehnologiji. Takva specifična izvedba i principi modulacije i demodulacije podataka
temelj su za visok stupanj integracije i malu potrošnju uređaja.
Tipovi uređaja su:
• RF primopredajnik (RF Transiever): zadužen za prijenos podataka i oba smjera,
• RF primatelj (RF Receiver): zadužen je samo za primanje podataka,
• RF predajnik (RF Transmitter): ima mogućnost samo predaje podataka.


17

Slika 3.3 Izvedba RF primatelja


Slika 3.4 Izvedba RF primopredajnika


RF primopredajnik dakle implementira fizički sloj (izvedba u hardveru) i dobra je podloga za
uređaje niske potrošnje. Fleksibilnost ZigBee sustava i mogućnost ostvarenja različitih
korisničkih aplikacija zasniva se kombinaciji korištenja RF transivera i mikrokontrolera koji
implementira slojeve iznad fizičkog sloja (izvedba u firmveru) - MAC i LLC podslojeve,
mrežni i sigurnosni sloj te podlogu za aplikacijski sloj. Ovisno o korisničkoj aplikaciji
(softverska izvedba) potrebno je što prikladnije odrediti mikrokontroler određenih
performansi (8/16/32-bita) i kapacitet memorije.

18

Slika 3.5 Podjela RF primopredajnika na izvedbene hardverske blokove (11_ChipLevelIP.pdf [2004], ,
http://www.jennic.com)

Prvi RF primopredajnik u skladu s IEEE 802.15.4 standardom koji se pojavio na tržištu je
Chipcon CC2420 - 2,4 GHz radijski primopredajnik koji zadovoljava sve zahtjeve da bude
podloga ZigBee protokolima (IEEE 802.15.4-Compliant & Zigbee Ready CC2420 Radio
Transceiver).
Chipcon CC2420 primopredajnik prikazan je na slici 2.5.


Slika 3.6 CC2420 primopredajnik (802.15.4 compliant & ZigBee ready)

19
Općenito, SmartRF® je platforma u vlasništvu Chipcona koja predstavlja osnovu za razvoj
različitih uređaja i usluga. Specifično, CC2420 čip je baziran na Chipcon SmartRF®03
tehnologiji. Implementacija uređaja te tehnologije se bazira na 0,18 µm CMOS izvedbi
visokog stupnja integracije i male potrošnje. Takva osnova, zajedno s specifičnim metodama
modulacije i demodulacije signala, optimalna su osnova za implementaciju modernih bežičnih
mreža male potrošnje u frekvencijskom pojasu od 2,4 do 2,4835 GHz.

Osim samostojećih (stand-alone) RF primopredajnika, tržište nudi i SoC (System on Chip)
rješenja koja uključuju:
• IEEE 802.15.4 RF primopredajnik,
• mikrokontroler,
• flash program memoriju,
• RAM (ROM - kod velikih aplikacijskih programa) i
• vanjske module.

Uz ovakvu podlogu, za stvaranje aplikacijskih programa potrebno je minimalno vremena.
Sljedeća slika (Slika 3.6) prikazuje kako izgledaju ZigBee hardver i firmver koji predstavljaju
osnovu za različite ZigBee korisničke aplikacije:


Slika 3.7 Razvojni tok uređaja do razvoja aplikacijskog sloja (11_ChipLevelIP.pdf [2004], ,
http://www.jennic.com)
20
4 Sloj podatkovnog linka (IEEE 802.15.4)

Sloj podatkovnog linka dijeli sa na dva podsloja:
• sloj upravljanja pristupom mediju (MAC),
• sloj upravljanja logičkim linkom (LLC).

Protokole MAC podsloja propisuje IEEE 802.15.4, a protokole LLC podsloja IEEE 802.15.2 -
grupa koja se bavi koegzistencijom WPAN-a (ZigBee) i WLAN-a (WiFi). Cilj joj je riješiti
međusobna preklapanja koja se javljaju zbog korištenja nelicenciranog dijela frekvencijskog
pojasa - ISM pojas.

Prilikom realizacije uređaja koji implementira funkcije podsloja upravljanja pristupom mediju
(Medium Access Controller) potrebno je zadovoljiti dvije stvari:
• potrošnja mora biti minimalna,
• kapacitet procesora mora biti uglavnom usmjeren na korisničke aplikacije.

MAC funkcionalnosti realiziraju se i hardverski i softverski - mikrokontrolerom i flash
memorijom, za razliku od PHY sloja koji je u potpunosti izveden hardverski RF IC
podatkovnim modemom. Veći dio funkcionalnosti MAC podsloja ostvaren je hardverskom
izvedbom jer je hardver bolje optimiziran za prethodno navedene zahtjeve MAC podsloja.
Pojam ostvarenja hardverom zapravo se odnosi na firmver - softver ugrađen u hardver ili
drugim riječima, na sve ono što nije čisto softversko rješenje. Na taj je način "rasterećen"
procesni dio mikrokontrolera koji onda svoj rad može usmjeriti prvenstveno na aplikacije
(izvođenje čistog softvera - korisničke aplikacije).

Primjer MAC funkcionalnosti koje su ostvarene u firmveru prikazane su slikom 4.1. Primjer
su sigurnosni mehanizmi na razini MAC podsloja - AES enkripcija i dekripcija. Također,
upravljanje potrošnjom koje se svodi na prebacivanje uređaja iz stanja spavanja u aktivno
stanje (zbog neke vanjske pobude) ostvareno je na ovaj način.

Slika 4.1 Podjela MAC kontrolera na izvedbene hardverske tj. firmver blokove (11_ChipLevelIP.pdf
[2004], , http://www.jennic.com)

21
Broj funkcionalnosti MAC podsloja koja su ostvarene softverski je minimalan budući da
softverska izvedba na ovom sloju najčešće nije optimalno rješenje i oduzima procesorske
cikluse koje bi mogli koristiti aplikacijski slojevi. Funkcionalnosti koje su izvedene softverski
se odnose na upravljanje mrežom te mogućnost mreže da bude samoorganizirajuća i
samoizlječiva. Primjerice, superframe / beacon upravljanje ostvareno je softverski, kao i
dodatni sigurnosni mehanizmi. Najveći dio softvera je C kod i ugrađen je u prevedenom
(compiled version) obliku.

Primjer SoC rješenja odnosno prikaz ZigBee bežičnog uređaja nalazi se na slici 3.7. Vidljive
su komponente takvog sustava na čipu koje su potrebne za ostvarenje ZigBee uređaja
• podatkovni modem (elektroničke komponente),
• mikrokontroler i memorijski podsustav
o dio funkcionalnosti su u obliku asemblerskog koda (ili nekog drugog)
ugrađene u hardver - nalaze se u flash memoriji mikrokontrolera,
o dio funkcionalnosti je u obliku C koda u prevednoj verziji pohranjen u
memoriji,
• protokolni i aplikacijski procesor
o ostvaruje vezu između MAC podsloja i viših slojeva te zbog toga ima i pristup
memorijskom podsustavu - dio je upravljačke logike mikrokontrolera,
• IO podsustav koji je sučelje korisnika prema vanjskom svijetu.

Slika 4.2 ZigBee bežični uređaj (11_ChipLevelIP.pdf [2004], http://www.jennic.com)

Usluge MAC podsloja su:
• beacon upravljanje
• pristup mediju,
• GTS upravljanje,
• mehanizmi potvrde i retransmisije,
• sigurnosni mehanizmi.

22
4.1 Načini rada mreže

Općenito, pristup mediju odvija se prema CSMA/CA protokolu (Carrier Sense Multiple
Access with Collision Avoidance).
• CS - uređaji mjere napon na mediju kako bi ustanovile da li je medij slobodan,
• MA - radi se o višestrukom decentraliziranom pristupu mediju,
• CA - izbjegavanje kolizija zbog nerazdvajanja broadcast i logičkih domena, back - off
algoritam, itd.

Dakle, nakon što se krajnji uređaji prijave PAN koordinatoru i na taj se način uspostavi
mreža, oni se "natječu" za korištenje prijenosnog medija prema protokolu CSMA/CA. Takav
način rada naziva se non-beacon način rada. Drugim riječima, PAN koordinator čitavo
vrijeme osluškuje da li neki krajnji uređaj zahtjeva od njega nekakve aktivnosti. Očito je da
mora biti čitavo vrijeme aktivan te se zbog toga ušteda energije svodi na uštedu u krajnjim
čvorovima. Ovakav je način funkcioniranja mreže neprikladan za uređaje čije aplikacije
zahtjevaju brzo reagiranje tj. zahtjevaju iznimno mala kašnjenja i veliku propusnost.
PAN koordinator kod ovakvog tipa mreže nije napajan iz baterije, dok krajnji uređaji jesu.
Ovaj problem rješava beacon način rada.
Za ovakav pristup mediju upotrebljava se naziv unslotted CSMA/CA.

Ukoliko uređaji rade u beacon načinu rada moraju imati uključenu opciju korištenja tzv.
nadzornog-okvira (superframe). Oblik nadzornog-okvira određuje PAN koordinator. Također,
jedino PAN koordinator ima mogućnost slanja nadzornog-okvira. Nadzorni okvir je prikazan
slikom 4.3.


Slika 4.3 Struktura nadzornog okvira (IEEE Std 802.15.4 [2003])

Iz slike je vidljivo da je nadzorni-okvir podijeljen na 16 jednakih vremenskih priključaka
(time slots). Na prvom vremenskom priključku šalje se beacon okvir koji služi za dojavu
upravljačkih postavki do krajnjih uređaja. Dakle, taj okvir krajnjim uređajima donosi
informacije o primjerice PAN identifikatoru i općenito opisuje strukturu nadzornog-okvira na
temelju čega se krajnji uređaji sinkroniziraju i organiziraju svoj rad iz vremenskog aspekta
kako to propisuje nadzorni-okvir tj. PAN koordinator.
Jednako kao što nadzorni-okvir propisuje vrijeme kada su krajnji uređaji pridruženi PAN
koordinatoru aktivni ili neaktivni (šaljući im beacon okvir u kojem se nalaze sve informacije)
jednako tako nadzorni-okvir definira vrijeme kada je PAN koordinator aktivan ili neaktivan.
Dakle, unutar vremena trajanja 16 vremenskih priključaka, koordinator može imati neaktivne
dijelove tokom kojih ne komunicira sa svojom mrežom i tada se nalazi u stanju "spavanja" te
mu je potrošnja svedena na minimum.

23
Vremenski raspon od početka nadzornog-okvira (točnije od završetka beacon okvira) pa do
početka sljedećeg nadzornog okvira je vrijeme tokom kojeg krajnji uređaji mogu pristupati
prijenosnom mediju. Protokol prema kojem se odvija pristup krajnjih čvorova do prijenosnog
medija je CSMA/CA protokol, a period pristupa mediju je CAP period (Contention Access
Period).
U ovom načinu rada pristup mediju se naziva slotted CSMA/CA - vrijeme tokom kojeg uređaj
mora čekati na slanje ponovnog zahtjeva za korištenjem medija (backoff slot) računa se od
početka nadzornog-okvira pa nadalje. Ukoliko je medij zauzet, uređaj čeka na završi taj
vremenski priključak i od trenutka njegovog završetka počinje brojati backoff vrijeme koje je
zapravo neki slučajno odabrani broj.

Struktura nadzornog okvira može biti različita. Razmotrimo strukturu nadzornog-okvira
kakva je prikazana slikom 4.4.


Slika 4.4 Struktura nadzornog okvira s GTS-om (IEEE Std 802.15.4 [2003])

Vremenski period od 16 priključaka može se podijele na vrijeme tokom kojeg se krajnji
uređaji natječu za pristup mediju (pristup prema CSMA/CA protokolu) i na period tokom
kojeg neki krajnji uređaj može dobiti svoj vremenski priključak nadzornog-okvira za koji se
ne natječe nego mu je pridjeljen.

Pojedini pridjeljeni vremenski priključak naziva se GTS (Guaranteed Time Slot). Krajnji
uređaj kojem je GTS pridjeljen mora sve aktivnosti obaviti prije kraja svog GTS-a ili prije
kraja CFP-a ukoliko se radi o zadnjem priključku.
Period tokom kojeg se odvijaju takvi pridjeljeni vremenski priključci naziva se CFP period
(Contention Free Period) i uvijek je nakon CAP perioda. Uveden je kako bi aplikacije koje
zahtjevaju minimalno kašnjenje ili pak zahtjevaju specifičnu propusnost mogle obavljati svoje
funkcije što je moguće kvalitetnije.
GTS može zauzeti više vremenskih priključaka, a sveukupno ih može biti 7 (QoS).
No, tih 7 GTS-ova ne smiju zauzeti svih 16 vremenskih priključaka. Drugim riječima, mora
ostati period koji će biti CAP period - primjerice, kako bi se tokom tog vremena novi krajnji
čvorovi mogli prijavati PAN koordinatoru.

4.2 Prijenosni modeli

Moguća su tri prijenosna modela i oni ovise o načinu rada mreže (beacon ili non-beacon):
• prijenos podataka od krajnjeg uređaja prema koordinatoru,
• prijenos podataka od koordinatora prema krajnjem uređaju,
• peer-to-peer prijenos podataka.

24
Ostvarenje različitih prijenosnih modela zasniva se na četiri vrste MAC okvira:
1. beacon okvir: šalje ga koordinator
• ne šalje se prema CSMA/CA protokolu nego razašiljanjem (broadcast),
2. podatkovni okvir: prijenos podataka,
3. okvir potvrde: potvrda primitka podatkovnog okvira,
• ne šalje se prema CSMA/CA protokolu nego se odmah odgovara kao
unicast okvir.
4. MAC okvir naredbe: obavljanje "kućanskih" poslova kod različitih modela prijenosa.
• primjerice, ovaj okvir šalje uređaj kako bi od koordinatora zatražio podatke
koji su u kooradinatoru označeni u listi čekanja kao podaci namjenjeni za
taj uređaj.

Slike 4.5 do 4.8 prikazuju 4 vrste MAC okvira:

Slika 4.5 beacon okvir (IEEE Std 802.15.4 [2003])

Slika 4.6 Podatkovni okvir (IEEE Std 802.15.4 [2003])
25

Slika 4.7 Okvir potvrde (IEEE Std 802.15.4 [2003])


Slika 4.8 MAC okvir naredbe (IEE Std 802.15.4 [2003])

Prijenos paketa prema koordinatoru prikazan je na slici 4.9.

Kada krajnji uređaj želi poslati paket prema koordinatoru u beacon mreži, on čeka na beacon
okvir iz kojeg saznaje strukturu nadzornog-okvira. Iz strukture nadzornog okvira zaključuje u
kojem vremenskom trenutku može zatražiti pristup mediju. Ako je to CAP - natječe se za
pristup mediju kako bi poslao paket, ako je CFP - čeka na svoj GTS i šalje paket.
Nakon primitka poslanog paketa, koordinator ovisno o konfiguracijskim postavkama poslati
paket potvrde.

U non-beacon mreži, krajnji čvor kada treba poslati paket odmah zatraži medij i prema
CSMA/CA protokolu se natječe za njega. Zatim šalje paket za koji je paket potvrde
opcionalan.


26Slika 4.9 Prijenos paketa prema koordinatoru (IEEE Std 802.15.4 [2003])

Prijenos paketa prema krajnjem čvoru prikazan je na slici 4.10.

Kod beacon načina rada, koordinator sve podatke koje želi poslati prema krajnjim čvorovima
zapisuje u listu koja je pohranjena u beacon okviru. Kada uređaj primi takav okvir, provjerava
da li u listi postoji nekakav podatak koji je na čekanju (pending msg). Ako je podatak na
čekanju namjenen za njega, prema koordinatoru šalje zahtjev za podatkom tj. MAC okvir
naredbe (MAC command requesting data).
Paket potvrde od koordinatora prema uređaju na zahtjev za podatkom naznaka je da će
koordinator poslati tražene podatke. Na zahtjev za podatkom koordinator odgovara s
podatkom zbog kojeg je u listu čekanja u beacon okviru bilo naznačeno da postoji poruka za
uređaj.
Nakon isporuke podataka krajnji uređaj šalje paket potvrde nakon čega se briše oznaka iz liste
čekanja koja govori da postoji paket na čekanju za taj krajnji uređaj.

Kod non-beacon načina rada koordinator mora privremeno pohraniti sve podatke koje želi
poslati prema nekom uređaju i nakon toga čeka da krajnji uređaj zatraži podatke (MAC okvir
naredbe). Krajnji uređaj će zatražiti podatke u nekom vremenskom trenutku koji je određen na
aplikacijskoj razini. Budući da se slanje zahtjeva za podacima od uređaja prema koordinatoru
događa u unaprijed definiranim trenucima, može se dogoditi da uređaj pošalje zahtjev za
podacima kada podataka za njega nema. U tom slučaju koordinator prema uređaju šalje
prazan paket (zero-length payload).

27


Slika 4.10 Prijenos paketa prema krajnjem uređaju (IEEE Std 802.15.4 [2003])

Kod peer-to-peer prijenosnog modela svaki uređaj u mreži može komunicirati sa bilo kojim
drugim uređajem u mreži. Čak štoviše, može komunicirati i s uređajem iz neke druge mreže
prema hijerarhijskom modelu stabla ili kroz usmjernike, ukoliko zna njegovu punu 64-bitnu
adresu i PAN identifikator odredišne mreže. Jedino ograničenje je doseg signala - odredište
mora biti vidljivo izvoru.
Ostvarenje ovo modela komunikacije može biti dvojako:
• svi uređaji stalno osluškuju stanje u mreži:
o ostvarenje CSMA/CA pristupom mediju,
• uređaji se sinkroniziraju:
o proračuni koji su potrebni za ovakav način rada su vrlo komplicirani.

Svaki je okvir zaštićen mehanizmom FCS (Frame Check Sequence). FCS je ujedno i naziv
polja u MAC okviru čija je vrijednost 16-bitni broj generiran na temelju posebnih funkcija -
CRC broj (cyclic redundancy check).


4.3 Sigurnost

Ugrađeni sigurnosni mehanizmi implementirani na MAC podsloju su:
• ACL (Access Control List) - pristup je dozvoljen samo odbabranim uređajima,
• 128-bitni AES (Advanced Encryption Standard) - okvir su zaštićeni simetričnim
ključevima.

Manipulacija takvim ugrađenim mehanizmima definira se na višim slojevima kao i preostali
sigurnosni mehanizmi (upravljanje ključevima, autentifikacija uređaja, osvježavanje slijednog
pobrojavanja okvira).

Ugrađeni sigurnosni mehanizmi pružaju sljedeće sigurnosne usluge:
1. kontrola pristupa,
2. enkripcija podataka,
3. cjelovitost okvira,
4. slijedno osvježavanje.
28

Kontrola pristupa temelji se na ACL listi - popisu uređaja od kojih se dozvoljava primanje
MAC okvira.

Enkripcija podataka može se obaviti tako da simetrični ključ dijeli više uređaja unutar grupe
ili ga dijele samo dva uređaja. Ako ključ dijeli više uređaja unutar grupe tj. cijele mreže tada
je taj ključ pohranjen kao default ključ. Ukoliko ključ dijele sam dva uređaja tada se to
naznači u ACL listi kao dodatni podatak. Enkripcijom se mogu štiti podaci (payload) iz
beacon, naredbenog i podatkovnog okvira.

Cjelovitost okvira je sigurnosna usluga koja se zasniva na MIC kodu (Message Integrity
Code) čime se sprečava mogućnost da nedozvoljeni uređaj (onaj koji nema simetrični ključ)
mijenja sadržaj okvira.

Sekvencijalno pobrojavanje okvira vrši se tako da mrežni čvor koji prima okvir provjerava
vrijednost pripadnog polja (freshness value) u okviru i ako je ta vrijednost veća od prethodno
provjerene i potvrđene vrijednosti, okvir prolazi provjeru i prethodno poznata freshness
vrijednost se postavlja na novu vrijednost. Na ovaj način se osigurava da je primljeni podatak
noviji od zadnjeg primljenog podatka. Ipak, ne pruža mogućnost određivanja točnog
vremenskog redoslijeda okvira.

Postoje tri načina rada mreže s obzirom na razinu pruženih sigurnosnih usluga:
• nesiguran način rada:
o ne koristi se ništa od ugrađenih sigurnosnih mehanizama.
• ACL način rada:
o ograničene sigurnosne mogućnosti svedene na sposobnost viših slojeva da
odbace MAC okvir ako je u njemu zabilježeno da potječe od uređaja koji nema
pravo pristupa mreži.
o kriptografska zaštita nije uključena.
• siguran način rada:
o pruža sve ugrađene sigurnosne usluge.

U kojem će od ta tri ugrađena načina rada mreža raditi odabire se na višim slojevima.
29
5 Viši slojevi (ZigBee Alliance)

5.1 Mrežni sloj

Mrežni sloj (Network Layer):
• stvaranje i raskidanje veza između uređaja pomoću mrežnog koordinatora,
• implementacija softverskog dijela sigurnosnih mehanizama,
• usmjeravanje okvira,
• inicijalno stvaranje mreže,
• dodjeljivanje adresa (pridruživanje novih čvorova mreži).

5.2 ZigBee framework

Prilagodbeni sloj (General Operational Framework):
• adresni i podadresni načini,
• opisi uređaja (tip, izvor napajanja, periodi spavanja i sl.),
• specifikacije događaja, metoda i podatkovnih formata
o određena specifikacije vrijedi za određeni korisnički profil koji trenutno
postoji 30 ugrađenih,
o odabrani aplikacijski profil (krajnji korisnik ga odabire) koristi definirane
specifikacije i na temelju njih odabire skup naredbi koje taj profil koristi.
30
6 Razvojne i demonstracijske platforme

Chipcon (http://www.chipcon.com) je tvrtka koja se bavi izradom hardvera i softvera za
ostvarenje bežičnih uređaja male potrošnje.

U nastavku su priložena rješenja vezana uz ZigBee s dodatnim objašnjenjima.


VIŠI SLOJEVI (aplikacijski, prilagodbeni i mrežni)
ZigBee protokoli


LLC PODSLOJ
IEEE 802.15.2 (i dr.)
(koegzistencija WPAN -
WLAN)

SLOJ PODATKOVNOG
LINKA

MAC PODSLOJ
IEEE 802.15.4
(LR - WPAN)

mikrokontroler
(Atmega 128L)


802.15.4 packet sniffer
(Chipcon - Alliance)

FIZIČKI SLOJ - PHY

IEEE 802.15.4
(LR - WPAN)
868/915 MHz
20/40 kbps
Europa/Amerika


IEEE 802.15.4
(LR - WPAN)
2400 MHz
250 kbps
ISM pojas

SmartRF Studio softver
(Chipcon - Alliance)


RF integrirani krug
CC2420 RF
primopredajnik
(Chipcon - Alliance)

Tablica 6 ZigBee protokolni složaj (standardi, hardver, softver)


CC2420SK (USD 45.00):

Cijena: USD 45.00
• IEEE/802.15.4 MAC softver besplatan.

CC2420SK Sample Kit = 5 komada CC2420 RF transivera

CC2420 RF transiver
• sukladan s IEEE 802.15.4 standardom,
• kvalificiran za korištenje u 2,4 GHz ZigBee proizvodima.

Zaključak:
• implementacija fizičkog sloja.
31


CC2420DK (USD 540.00):

Cijena: USD 540.00

CC2420 DK Development Kit:
• 2 komada CC2420EB Evaluation Board,
• 2 komada CC2420EM Evaluation Modul,
• 5 komada CC2420,
• antene i adapteri.

CC2420EM:
• CC2420 čip,
• eksterne komponente.

CC2420EB:
• matična ploča za CC2420EM,
• USB i serijski port, LED, regulator napona i sl,
• priključci
o omogućuju jednostavno spajanje CC2420 čipa s SmartRF Studio softverom i
IEEE 802.15.4 sniferom paketa.

SmartRF Studio softver:
• softver koji omogućuje stvaranje konfiguracijskih datoteka pomoću odabira
konfiguracijskih postavki preko grafičkog sučelja na temelju čega se stvaraju
konfiguracijske instrukcije koje se jednostavno uključuju u kôd mikrokontrolera.

IEEE 802.15.4 snifer paketa:
• kroz USB se spaja na CC2420EB,
• alat za razvoj 802.15.4 proizvoda.

32


Tablica 7 CC2420EM Evaluation Module


Tablica 8 CC2420EB Evaluation Board


Zaključak:
• implementacija fizičkog sloja (CC2420),
• implementacija IEEE 802.15.4 dijela (razvojni modul CC2420EM i njegova matična
ploča CC2420EB).


CC2420DBK (USD 475.00):
33

Cijena: USD 475.00

CC2420DBK Demonstration Board Kit:
• nadogradnja na CC2420DK Development Kit,

• 2 komada CC2420DB Demonstration Board,
• 1 komad CC2420SK Sample Kit,
• 2 komada RS-232 kablova za spajanje na PC.

CC2420DB Demonstration Board:
• CC2420 čip,
• Atmel mega128 AVR mikrokontroler,
• 64kB vanjskog RAM-a,
o važno je napomenuti da je 64kB RAM jer je to dovoljno za ostvarenje ZigBee
središnjeg uređaja (koordinatora),
o za krajnje uređaje dovoljno je i 4kB jer nemaju potpunu implementaciju
protokolnog stoga.
• PCB antena, potenciomentar, senzori, LEDice, ..

• podrška za izgradnju IEEE 802.15.4 proizvoda i ZigBee (!) uređaja.
Zaključak:
• implementacija fizičkog sloja (CC2420),
• implementacija IEEE 802.15.4 dijela (razvojni modul CC2420EM i njegova matična
ploča CC2420EB),
• podloga za razvoj ZigBee uređaja.


CC2420 ZigBee DK (USD 5000.00)

Cijena: USD 5000.00
34

CC2420 ZigBee DK Development Kit:
• dodatak na postojeće Chipcon CC2420 kitove,
• npr. CC2420DK Development Kit i CC2420DBK Demonstration Board Kit s
realiziranim ZigBee i mrežnim funkcionalnostima.


Zaključak:
• CC2420 ZigBee DK Development Kit hardver omogućuje testiranje, prikaz u praksi,
izradu prototipa i izradu softvera za različite ZigBee aplikacije.
• Tek kupnjom ovih komponenata dobiva se uređaj s ugrađenom ZigBee
funkcionalnošću!
o sve prije navedene komponente (prodajni paketi) sastavni su dio ovog paketa!

35
7 Primjeri
7.1 ZigBee light switch demo

Trenutno jedini profil osposobljen za rad (od njih 30 za koje je ugrađena podrška).
36
8 Literatura

1. IEEE Std 802.15.4 [2003]. URL: http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.4-
2003.pdf

2. ZigBee Alliance dokumentacija. URL: http://www.zigbee.org/en/resources

3. Usporedba prijenosnih mogućnosti. URL: http://www.rohde-
schwarz.com/www/products_files.nsf/img/wireless_3d_grafik.jpg/$file/wireless_3d_grafi
k.jpg

4. Bežični mrežni proizvodi. URL: http://www.jennic.com

5. ZigBee Alliance. URL: http://www.zigbee.org/en/index.asp

6. Atmel, ZigBEE. URL: http://www.atmel.com/products/zigbee/

7. Chipcon. URL: http://www.chipcon.com

8. Ember - bežični poluvodiči. URL: http://www.ember.com

9. LR primopredajnik. URL:
http://www.jennic.com/site/press/whitepapers/pdf/11_ChipLevelIP.pdf

10. Implementacija 802.15.4 RF-IC. URL:
http://www.cs.tut.fi/kurssit/8304700/sem7talk1.pdf

11. Interferencija ZigBee - WiFi. URL: http://www.xbow.com/Products/Product_pdf_files/
Wireless_pdf/ZigBeeandWiFiInterference.pdf

12. ZigBee. URL: http://en.wikipedia.org.

13. ZigBee Alliance prezenatacija. URL:
http://www.zigbee.org/documents/ZigBeeOverview4.pdf

14. Microchip stog za ZigBee protokol. URL:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00965a.pdf

15. ZigBee članci:
• http://www.palowireless.com/zigbee/articles.asp
• http://www.networkworld.com/details/6549.html
• http://www.radio-electronics.com/info/wireless/zigbee/zigbee.php
• http://expertanswercenter.techtarget.com/eac/knowledgebaseAnswer/0,295199,sid
63_gci976073,00.html
• http://www.hitechglobal.com/Boards/WirelessSensor.htm
37