You are on page 1of 3

http://www.unica.ro/detalii-articole/articole/orgasm-vaginal-clitoridian-5604.

html
Cum deosebeşti orgasmul vaginal de cel
clitoridian
Multe femei se plâng că nu au orgasm vaginal în timpul sexului, ci doar
clitoridian. Reacţia de nemulţumire vine pe fondul faptului că orgasmul vaginal
ar fi mai profund...
de Stela Moisescu, 13 Mai 2010

... şi mai intens decât cel clitoridian. Aşa să fie?
De ce este mai greu de atins orgasmul vaginal decât
cel clitoridian
Sexologul Anne Gria afirmă că a!em mai multe termina"ii ner!oase #n ona clitorisului ceea ce face orgasmul
clitoridian o "intă mult mai uşoară decât cel !aginal.
$n anii 1%&0 s'a demonstrat (entru (rima oară ştiin"ific fa(tul că orgasmul clitoridian este mai des
ex(erimentat de femei decât cel !aginal. $n (reent teoria se confirmă cu studii făcute la scală mai mică. )e
exem(lu, un sonda* al site'ului +ic+edmag.com informeaă că ,2- dintre doamne şi domnişoare nu au atins
!reodată orgasmul !aginal, iar alte 10- l'au trăit o singură dată. )oar 23- afirmă că #l ating #n mod regulat,
lucru care confirmă studiul de am(loare făcut de .inse/ #n anii &0.
Sexologii nu s'au mul"umit #nsă cu ex(lica"ia fa(tului că termina"iile ner!oase fac diferen"a dintre atingerea
orgasmului clitoridian şi cel !aginal. Aşa că au analiat mai #n (rofunime fiiologia femeilor care au orgasm
!aginal #n mod regulat, com(arati! cu a celor care nu #l au deloc.
0 cercetare interesantă din anul 2001 arată că doamnele şi domnişoarele care se 2ucură de climax !aginal au
un fel de a merge distinct. 3rin analie ale modului de a (ăşi, sexologii le'au identificat #n mod corect (e cele
care (ot a!ea orgasm !aginal #n 10- dintre cauri. Astfel, #n caul lor, se (are că mişcarea şoldurilor şi
lungimea (asului sunt ce!a mai am(le.
Autorii studiului au argumentat că structura anatomică a unei femei determină (redis(oi"ia ei de a a!ea
orgasm !aginal. Mai (recis, cu cât sunt muşc+ii (el!ieni mai (uternici şi flexi2ili, cu atât cresc şansele să ai
orgasm !aginal, iar acest lucru se !ede şi #n felul #n care mergi. Aşa se ex(lică şi inciden"a relati!ă a orgasmului
!aginal, de la femeie la femeie, ex(lica"ia numărului de termina"ii ner!oase fiind una uni!ersală. Muşc+ii
(el!ieni sunt corela"i atât cu a2ilitatea de a a!ea orgasm !aginal, cât şi cu aceea de a merge, au conc+is
cercetătorii. $ncă un argument #n (lus să #nce(i şi tu faimoasele exerci"ii .egel4
$n (lus, s(ecialiştii mai coreleaă orgasmul !aginal cu rela"iile de cu(lu armonioase, dar şi cu sănătatea
mentală, (esemne că orgasmul !aginal de(inde şi de factori (si+ologici, nu doar fiici sau fiiologici.
upta dintre orgasmul clitoridian şi cel vaginal! sau
dintre "reud şi #inse$%
5reud a lansat (rimul ideea că există două ti(uri de orgasme, cel !aginal şi cel clitoridian. 3otri!it teoriei sale,
cele două sunt diferite. 0rgasmul clitoridian este o (lăcere inferioară, ce re(reintă manifestarea unei
sexualită"i imature. 0rgasmul !aginal a(are ca urmare a atingerii unei maturită"i sexuale şi denotă nişte
trăsături feminine accentuate. Mai (e scurt, 5reud a (romo!at ideea că femeile care nu (ot a!ea orgasm
!aginal nu sunt suficient de mature şi de feminine.
5reud le'a sfătuit (e so"iile care #şi iu2esc 2ăr2a"ii să "intească #n tim(ul sexului către (lăcerea !aginală şi să
ignore (lăcerea clitoridiană, (entru a atinge maturitatea sexuală şi a de!eni (e de'a'ntregul femei. Aşa s'a
a*uns la concluia că orgasmul !aginal este su(erior celui clitoridian, teorie care (are să nu se fi diol!at, c+iar
şi du(ă ce .inse/ a com2ătut'o #n anii &0.
)ouă decenii mai #nainte doctorul Alfred .inse/ a inter!ia!at mii de femei şi 2ăr2a"i cu (ri!ire la !ia"a lor
sexuală. Astfel, a remarcat fa(tul că multe femei nu au orgasm !aginal, aşa cum (resu(use 5reud. 6eoria lui
.inse/ fost confirmată #n la2oratoarele de cercetări #n anii &0, atunci când s'a lansat ideea că ma*oritatea
femeilor nu (ot atinge orgasmul !aginal, ci doar (e cel clitoridian.
7deea a coincis la acea !reme şi cu mişcarea feministă. Ade(tele mişcării erau indignate că 5reud, un singur
2ăr2at, a reuşit să dea (este ca( !ia"a sexuală a atâtor genera"ii de femei şi au militat (entru refacerea
re(uta"iei orgasmului clitoridian.
Acum femeile se simt conforta2il cu orgasmul clitoridian, dar #ncă sunt #n du2ii dacă nu cum!a cel !aginal este
su(erior. )e aceea multe dintre noi !rem cu ardoare să #l ex(erimentăm.
Care este mai bun& orgasmul clitoridian sau cel
vaginal%
Mul"i sexologi nici nu se ostenesc să ofere un răs(uns, asemănând com(ara"ia celor două orgasme cu cea dintre
!anilie şi ciocolată sau dintre mere şi (ere.
6otuşi, #ntre cele două există diferen"e care8 (ot face diferen"a. )octorul 6rina 9ead afirmă că orgasmul
clitoridian este intens şi de scurtă durată, (entru că #l o2"ii (rin stilmularea unui (unct fix. 3lăcerea este
urmată de o sena"ie de su(ra stimulare. )e aceea, de!ine sensi2il la atingere imediat du(ă #nc+eierea
climaxului.
)es(re orgasmul !aginal, 9ead (recieaă că este (erce(ut ca fiind mai (rofund, asta (entru că stimularea
este mai am(lă: !or2im de canalul !aginal, (e care găsim mai multe one, de sensi2ilitate diferită, cum ar fi
intrarea #n !agin ;unde sunt cele mai multe termina"ii ner!oase<, (unctul G sau cer!ixul. )eşi nu este la fel de
acut, orgasmul !aginal este #nso"it de o stare de relaxare a #ntregului cor(, sena"ie care nu este la fel de
(uternică #n caul orgasmului clitoridian.
5emeile care ex(erimenteaă orgasmul !aginal sus"in că (lăcerea climaxului (are că inundă tot cor(ul, nu doar
organele genitale, ca #n caul orgasmului clitoridian. Sexologii rămân #nsă de (ărere că #n lu(ta dintre orgasmul
clitoridian şi cel !aginal nu (utem !or2i de un #n!ingător şi de un #n!ins. 5iecare femeie are un grad de
sensi2ilitate distinct, aşa că numai ea (oate decide (entru ea care dintre cele două este mai 2un.
"oto& S+utterstoc=
Sursa: >um deose2eşti orgasmul !aginal de cel clitoridian ? @nica.ro +tt(:AABBB.unica.roAdetalii'
articoleAarticoleAorgasm'!aginal'clitoridian',&0C.+tmlDix2xgAE5Fix