I N S T I T U T U L

B A N C A R

R O M A N

CEREREA ŞI OFERTA DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ – ANALIZĂ ŞI EVOLUŢIE

Coordonator: Asistent Alina Hălăucă

Student: Prodan Elena

Structura Lucrării
Sistemul bancar este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă, băncile fiind mediatorii redistribuirii capitalului, contribuind esenţial la creşterea Produsului Intern Brut al României. Băncile moderne acordă un spectru larg şi multilateral de servicii clienţilor săi – de la cele tradiţionale (de credit, depozite şi decontare), care constituie baza business-ului bancar, până la cele moderne ce ţin de instrumentele financiare noi, serviciile fiduciare, operaţiunile investiţionale.

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Lucrarea de faţă prezintă analiza şi evoluţia sistemului cererii şi ofertei de produse şi servicii bancare pe piaţa românească. Este structurată pe 4 capitole şi un studiu de caz, împreună cu anexe ce vor arăta modul de dezvoltare şi tendinţele sistemului bancar românesc în ansamblul său: Capitolul I - Structura Sistemului Bancar din România Capitolul II - Oferta de produse şi servicii la nivelul unei bănci din România Capitolul III – Oferta de produse şi servicii a BCR comparativ cu cea a BRD Capitolul IV - Analiza comportamentului financiar al clienţiilor bancari în perioada 2004-2007 STUDIU DE CAZ – Prezentarea creditului pentru achiziţionarea unui autoturism nou Raiffeisen Bank, CreditEurope Bank şi Volksbank

Analiză

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Evoluţia societăţii omeneşti în toate domeniile şi mai ales în economie a impus adaptarea ofertei bancare la noile cerinţe, lucru ce a necesitat atât modernizarea şi dezvoltarea serviciilor oferite de bănci clienţilor, dar şi apropierea de aceştia. Pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra poziţiei băncilor, la nivelul României, faţă de abordările şi practicile în ceea ce priveşte calitatatea produselor şi serviciilor oferite, cercetarea efectuată în cadrul lucrării de licenţă a analizat opiniile exprimate în cărţile de specialitate şi a înglobat propriul model de analiză, rezultând că demersurile moderne ale calităţii pun un accent deosebit pe orientarea spre client.

Evoluţie - Numărul total de clienţi bancari

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Pentru a exista ca afaceri viabile, băncile au nevoie de clienţi. Diferitele tipuri de clienţi au cerinţe diferite, în concordanţă cu afacerile lor sau cu nevoile personale, oferind un potenţial important pentru dezvoltarea activităţii bancare. Analiza numărului total de clienţi ne indică faptul că o mare parte din clienţii bancari sunt persoanele fizice, pe lângă persoane juridice, firme cu capital privat şi de stat. Persoanele juridice îşi pot desfăşura activitatea într-o varietate de forme. Un client persoană fizică poate fi descris ca o persoană ce conţine un cont bancar, pentru uzul personal. Ca pondere în total clienţi, se poate constata o mare diferenţă între clienţii persoane fizice şi clienţii persoane juridice. Persoanele juridice au ponderi relativ mici faţă de persoanele fizice. Dintre alţi clienţi se evidenţiează societăţile de asigurări şi se constată un trend crescător a numărului acestora, mai accentuat decât la societăţile cu capital de stat.

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Evoluţia numărului total de clienţi (%)

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
SC cu capital de stat
Sursa BNR

96.59 0.05 0.05 0.06 2.81 3.29 5.06 96.12 93.93 0.55 0.54 0.92
Iul.2005 Iul.2006

SC cu capital privat

Persoane fizice

Dec.2007

Alţii

Evoluţie - Numărul de carduri

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Cardurile reprezintă instrumente cu ajutorul cărora se poate efectua plata unui produs sau serviciu, având la bază un sistem organizat pe baze contractuale între deţinător, emitent şi comerciantul sau prestatorul de servicii. Este un instrument de credit modern, utilizat de clienţii bancari atât în lei cât şi în valută. Numărul cardurilor active a înregistrat o creştere atât la cele în lei cât şi la cele în valută. Ca pondere în total carduri active, cardurile în lei deţin un procent semnificativ pe toată perioada analizată cu peste 98 % din total. Deşi în procent semnificativ, acestea au înregistrat o uşoară descreştere ca pondere în favoarea cardurilor active în valută.

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Evoluţia cardurilor active (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006

Valută Lei

Iul.2007

Dec.2007

Sursa BNR

Evoluţie - Disponibilităţi la vedere în lei

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Disponibilităţile la vedere în lei, reprezintă numerar ce poate fi solicitat în orice moment de către titularul contului, fără să afecteze nivelul dobânzii. A avea lichiditate înseamnă a avea abilitatea de a-ţi plăti obligaţiile financiare la scadenţă, de unde necesitatea de a deţine disponibilităţi la vedere. Pentru numerarul din conturile curente, banca oferă o dobândă mai mică decât pentru numerarul depus în conturile de depozit. Disponibilităţile la vedere au înregistrat o creştere pe perioada analizată. Disponibilităţile la vedere, în lei ale populaţiei au crescut de la 14.144 mld. lei în 2004 la 42.427,8 mld lei, reprezentând o creştere de 199,97 %

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Disponibilităţi la vedere în lei (mld.)
150 100 50 0 Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006

Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007

Populaţie A genţi Economici
Sursa BNR

Evoluţie - Disponibilităţi la vedere în valută

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Valoarea disponibilităţilor la vedere în valută a înregistrat o continuă creştere în perioada supusă analizei. Pentru această perioadă este semnificativă creşterea disponibilităţilor la vedere în valută a persoanelor fizice, creştere de la 14.144 mld. lei în decembrie 2004 la 25.510,72 mld. lei în decembrie 2006 reprezentând o creştere de 80,36 %. În decembrie 2007 aceste disponibilităţi au ajuns la 29.941,4 mld. lei. În cazul persoanelor juridice există o creştere, ea fiind mult mai mică.

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Dec.2004

Disponibilităţi la vedere în valută (mld.)

Agenţi Economici Populaţie
Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007

Sursa BNR

Evoluţie – Credite in lei

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Operaţiunile de creditare efectuate de băncile comerciale au la bază prudenţa bancară, criteriu fundamental de politică bancară ce caracterizează întreaga activitate. Băncile oferă clienţiilor lor credite în lei şi valută având la bază o serie de principii cum ar fi: credibilitatea, forma contractuală, destinaţia creditului, garantarea creditului, rambursabilitatea lui, dobânda, garanţiile. Analiza evoluţiei creditelor acordate de bănci, are în vedere analiza creditelor în lei şi valută, oferite persoanelor fizice şi juridice.
Sursa BNR

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Credite in lei (%)
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Pe termen scurt Pe termen mediu si lung Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007 75.48 45.52 64.94 35.06 54.39 45.64 53.53 46.47 50.44 49.55 47.08 52.92 43.89 56.1

Sursa BNR

Studiu de Caz (a)

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Prezentarea creditului pentru achiziţionarea unui autoturism nou – Raiffeisen Bank, CreditEurope Bank si Volksban

Raiffeisen Bank - CREDITUL MAŞINA TA: ÎN VITEZĂ MAXIMĂ SPRE MAŞINA TA! Valuta: lei, EUR sau USD. Valoare: între 2.000 şi 75.000 de EUR (sau echivalentul în lei/ USD). Perioada: între 6 luni şi 7 ani. Avans: minim 15% din valoarea autoturismului achiziţionat Garanţii: gaj pe maşină şi asigurare Full-CASCO cesionată în favoarea băncii. Avantaje:
Fără girant. Aprobare rapidă, în maximum 48 de ore din momentul constituirii dosarului. Documentaţie simplă şi suport în obţinerea creditului la sediul dealer-ului auto. Se ia în calcul bugetul familiei, nefiind impus un venit minim personal. Plata automată a ratelor lunare din contul curent, fără să mai fie necesară deplasarea la bancă . Posibilitatea de rambursare anticipată a creditului, parţială sau integrală.

Studiu de Caz (b)
CreditEurope

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Bank - CREDITUL AUTO NOI  

Se acordă persoanelor fizice pentru achiziţionarea de autoturisme noi.
Perioada de creditare - între 6-84 de luni Valoarea creditului - între 2.000 EUR şi 50.000 EUR (sau echivalent în RON/CHF) Valuta - RON/EUR/CHF Avans - Nu este obligatoriu;

Garanţii - Garanţie reală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat din credit, cu înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; Asigurare Casco cesionată în favoarea Credit Europe Bank; Cartea de identitate a autoturismului ce va fi păstrată în original la bancă; Rambursarea creditului - Creditul se achită în rate lunare (incluzând principal, comision si dobânda) până la maturitatea creditului; Se acceptă rambursarea în avans cu recalcularea dobânzii, în condiţii avantajoase, începând cu prima Avantaje: rată scadentă.
Fără

giranţi

simplă Acordare rapidă a creditului – 48 Se acceptă rambursarea în avans cu recalcularea dobânzii, începand cu prima rată scadentă

Documentaţie

Studiu de Caz (c)

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Volksbank - CREDITUL PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE AUTOTURISME NOI

Destinaţia creditului: achiziţia de autoturisme noi prin dealeri autorizaţi Beneficiari: persoane fizice între 18 şi 70 de ani (la sfarşitul perioadei de creditare solicitantul nu trebui să aibă mai mult de 70 de ani), persoane fizice autorizate

Perioada maxima de creditare: 7 de ani Moneda creditului: EURO sau RON Dobânda: 6.95% pe an - RON, 5.95% pe an - EURO Fară avans

Suma maximă acordată: nelimitată Rata lunară nu poate depăşi 65% din venitul lunar net al familiei Garanţie: gaj pe autoturismul achiziţionat

Aplicarea ofertelor (a)

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Un solicitant cere un credit pentru achziţionarea unui autoturism în următoarele condiţii: Moneda: EUR Preţ maşină (TVA inclus): 12000 Avans (TVA inclus): 0 Tip de finanţare: credit Perioada de rambursare: 7 ani Tip de maşină: nouă Raiffeisen Bank Costul creditului: 16.674,06 EUR Rata de dobândă: 7,9% Grad maxim de îndatorare: 70% Garanţii: maşina Venit net lunar minim: 90,4 EUR - Asigurare CASCO obligatorie -

Raiffeisen

BANK

Reuşim împreună.

Aplicarea ofertelor (b)
CreditEurope Bank Costul creditului: 16.944,78 EUR Rata de dobândă: 9,21% Grad maxim de îndatorare: 40% Garanţii: maşina Venit net lunar minim: 136,96 EUR - Asigurare CASCO obligatorie -

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Volksbank Costul creditului: 15.681,77 EUR Rata de dobândă: 5,95% Grad maxim de îndatorare: 65% Garanţii: maşina Venit net lunar minim: 100 EUR - Asigurare CASCO obligatorie - Asigurare de Viaţă obligatorie -

Încrederea ne uneste!

Grafice comparative (1)

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%

DAE (%)
11.07% 10.67% 8.42%
Raiffeisen Bank CreditEurope Bank Volksbank

Rata lunarã (EUR)
220 210 200 190 180 170 186.44 211.51 196.62
Raiffeisen Bank CreditEurope Bank Volksbank

Grafice comparative (2)

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Grad de îndatorare (%)
80% 60% 40% 20% 0%

70% 40%

65%

Raiffeisen Bank CreditEurope Bank Volksbank

Venit lunar minim (EUR)
150 100 50 0

136.96 90.4 100

Raiffeisen Bank CreditEurope Bank Volksbank

Grafice comparative (3)

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Total de platã (inclusiv taxe si comisioane - EUR)
Volksbank

15,681.77 16,944.78 16,674.06 15,000.0015,500.0016,000.0016,500.0017,000.00
CreditEurope Bank Raiffeisen Bank

Rata de dobândã (%)
10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 9.21% 7.90%
Raiffeisen Bank

5.95%
CreditEurope Bank Volksbank

Concluzii

INSTITUTUL

BANCAR

ROMAN

Din prelucrarea datelor colectate, a rezultat că există o fractură importantă între “calitatea aşteptată” de client, conform nevoilor şi cerinţelor acestuia şi “calitatea percepută” de către client, ca urmare a achiziţionării produselor şi serviciilor bancare. Cauzele sunt multiple, cea mai importantă poate fi ignorarea timp îndelungat a segmentului de piaţă aferent persoanelor fizice şi concentrarea doar asupra persoanelor juridice, care aduc, de regulă, profituri mari şi rapide. Se constată însă că în ultimii ani, băncile din România au început să se orienteze spre segmentul de piată reprezentat de persoanele fizice. In viitorul apropiat sistemul bancar românesc va avea o dezvoltare surprinzătoare pe fondul privatizărilor majore ce au avut loc prin alinierea la standardele internaţionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful