You are on page 1of 1

POKUS: Sinteza natrijevog acetata (vrući led

)
Pribor i kemikalije:
lonac, žlica, staklena posuda, ocat (5% octena kiselina) i natrijev hidro-
genkarbonat (soda bikarbona)
Izvođenje pokusa:
U lonac sam stavio 5 velikih žlica sode bikarbone te sam postepeno
ulijevao 0.5L octa. Nakon što se soda bikarbona u potpunosti otopila,
stavio sam lonac na štednjak i zagrijavao sve dok se nije počeo pojavlji-
vati tanki sloj na površini otopine. Za vrijeme zagrijavanja sam ostrugao
malu količinu nataložene tvari i sačuvao za poslije. Maknuo sam otopinu
sa štednjaka i izlio ju u staklenu posudu. Nakon 10 minuta hlađenjau
otopinu sam dodao tvar koju sam ostrugao.
Skica pokusa:
Zapažanje:
Ulijevanjem octa u lonac u kojem je soda bikarbona nastaje pjenušan-
je. Tijekom zagrijavanja se pojavljuju mjehurići zbog isparavanja vode,
a na rubovima lonca se pojavljuje talog. Dodavanjem malog komadića
taloga u ohlađenu otopinu vidi se postepeni prelazak otopine u kruto
stanje.
Objašnjenje: C
2
H
4
O
2
+ NaHCO
3
C
2
H
3
NaO
2
+ CO
2
+ H
2
O
Zaključak:
Reakcijom octene kiseline i natrijevog hidrogenkarbonata nastaje na-
trijev acetat. Padom temperature ispod 58°C što je temperatura tališta
natrijevog acetata, on neće prijeći u kruto stanje sve dok ne dođe u
kontakt s natrijevim acetatom koji je već u krutom stanju.
NaHCO
3
CH
3
COOH
C
2
H
3
NaO
2
+ + CO
2
+ H
2
O
Marin Bilić 4.i