You are on page 1of 52

KATARSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA

UredSarajevo

Dzemala Bfjecica 160/1,lel.:033/464-198, fax: 033/464-188

~~

~I.....,..,..&

...."uJ1~11i:~;;L.J.....,P<~,j)~ 'I9-""uI""""L.J'>~..,~~I~ "",~...."uJlp.L....oJl

I 1~I.''''~l¥t\ I , , ;_ .. L.L.L_L.!_.L_L_L I i ;_, _, __ I. '. ; IJ.~

MALI MUSLIMAN (2)

Prevod:

Sead Scljubac

Crtezl:

Memduh el Fermavi i dr Jahja Abduhu

Ova knjiga je stampana uz saglasnost MUFTIJSTVA SARAJEVO

15LAMSKA ZAJEDNICA U B05M I HEHCEGQVINI URED MUFTIJE 5ARAJEVSKOG SARAJEVO

Broj:248/2001 Oalum:ll.06.2001·9od

ZAHVALNICA

Muftijstvo sarajevsko najtoplije zahvaljuje

. Katarska Humanitarna Organizacija •

. MALI MUSLIMAN •

Na svcsrdncj pomoci na izdavanju zbirkc:

Mdiimo Allaha Dz. S. da Vas nagradi zn pomoc koju ste prufili bo~ dJcci, sl~ga se nadamc da ce re nastaVit.i sa ovakvun is.,alflidjellma.

II- ~ratske sel~~~ naroda Bosne i Herccgovine, saljemo Vam

Pored ovih pet stubova islam obubvata jos i medusobno ophodenje ljudi, lijepo ponasanje, dfihad ,

borbu na Allahovom putu i drugo.

L..!', __ .I *. I I_'_'_~~~ ; I I I I I I I I;: ;:;: ~ ;: ; I ; ;: ;: ;: ; ;

SVJEDOCENJE DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA DZ.S. I DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK

Prvi stub islama

Musliman svjedoci da nema drugog boga osim Allaha dz.s. (Stoga nece ibadet ciniti nikome osim Allahu dz.s.)

Musliman svjedoci daje Muhammed a.s. Allahov di.s. poslanik (To znaci da mu mora biti pokoran i raditi po njegovom sunnctu)

Moj GOSpOdaTu, moj Gospodaru,

Ti koji dove prim as, Ucini mi ovaj dan sretnim, J punim Tvojih blagodati, Osvijetli moj razum i srce,

Sa korisuim znanjem.

, I

Svjedccenje da nema drugog boga osim Allaha d:U.

ALLAH DZ.S. JE RAHMAN (Milostivi) RAHIM (Samilosni) ...

MUDZIBUD-DUA' (Onaj koji uslfsava dove)

Vas gospodar kaze: Zovite Me i Ja cu yam se odazvari!

(Kur'an a.s.)

Allah dz.s. je milostiviji prema svojim robovima od majke prema njenom djetetu.

Moj Gospodaru, 0 Milostivi, 0 Samilosni,

Podari nam svako dobra i sacuvaj nas ad svakog zla, Oprosti nasim roditeljima i ucini nas uspjcsnim u svim poslovima.

Svjedocenje da nema drugog boga osim Allaha dz.s.

ALLAH DZ.S., STYORITELJ, ONAJ KOJI DAJE OPSKRBU (Opskrbitelj) ... VLADAR SUDNJEG DANA

Gospodaru, Gospodaru moj, Osvijetli pute moje,

Moje srce ocisti,

I grijehe mi oprosti, Ti si Stvoritelj, . Ti si Opskrbitelj,

Ti dajes da proklija svako zmo

Ti ces me ozivjeti, Ti ces me uputiti

I na Danu sudnjern ces mi se smilovati.

(Stihovi: Muhammed Muhammed Abdul-Halim Es-Scjh)

:~.aJ*~-,u~;*~~~~f ~..\i,iIl

ALLAHOVE DZ.S. BLAGODATI PREMA NAMA SU MNOGOBROJNE

Zar mu nismo dali dva aka! I jezik i dvije usnc!

Ina dva puta mu ukazali! ~ -,

Gospodaruljudi,Tisilllestvorio, Nnhranio meinapojic.

Podario si miocida vidim, Podario simi nsida cujcm, Zastao sam i razmfstio,

l u sve dijelovc rijclapogledao,

Kako razumom razmisljam i planiram, Kako rukomispisujem slova,

Pomocu nogu hodam hitajuci,

Allahu dE., mome Gospodaru, dove Mu upucujuei.

(Stihovi: \1uhammcd Muhammed Abdul-Hal in Fs-Sejh)

ALLAH MOCNI

,:;.~ql ~ it; ~Ol ':"',J;;I illl ~r j~r i~

Zar ne vidis da Allah spusta kisu it nebesa pa zemlja postaje zetenom. (Kur'an)

Ko je taj koji stvara palmovik i njegove hladove Ko je taj koji daje da procvjeta cvijece

I daje nam plodove,

Ko je taj ko uci ptice

Da slijecu na drveca grancice, I koji je stvorio zvjezdice

I stvorio noc i dan.

o MOl GOSPODARU, UZVISEN I VELIK Tl SI'