•.•. I ......

"""""H

- _1011111

.,

i I ---I r-I

11 • ~@,

I

Jf,~1

I' KETEN' '"T'iUAN" KE"" "TrIE'N'I'T-U']\ 1\,', 'UM'" ,

. ""." ~ ,'. " .,' .', ~:.:'" -'." ,t, I,:" Jl;-lL~ ',' .:\,' UM

." EN" '1il 1i 'jf\ r G' 'f' r. TU .. ,-' N T- :h C

,.It ",_ ,i,J4.J."\4: :,~ Ul.L,:, , Ll ,:: I: f1.5'

1, Sleb,Bgai pengemudi~ lfilda cUhi!ln)lpkan mema!J1a'mni '~I ihw',a~, maik$,Wdl • ~ [tI'J;uan lPem1111JJimi lallu IlJikil~, IDJ~:h ~arDrl i31~1 al m-a ~~ ,SleUll,p pMge,.. rnlucli ,:,

Matl1a~LJl1T pe:m uran peJ!1.J ndang~~ nda,na BlIi' 1:a~LJ m rras

~ "

.....J Mem;tun,ya~ ,omll:im lme:ntfill }~~n,g balk serta me.ng argBA Jlwa o,r~ng laln~ RTl~mpJ;J:ny:a'j, I~w,a; sal1ng mSlrlgaJih. psrasaan ~IMgg,llt1a a,w,ah dtIDJangtil~ te~a,iJ per:t:ay~-"tm,adap keeakecan me~emudi ;etlellJm Oi:;!l.fl~~j ~r~~;I~ ,~1,~

71 SmnlJ'tfI] m~r' 'tew,5'eb~t ~a "iit drain b d] rat,ats_

2. ,A Ada ,akan termasuk kataglu~ 'pengel1l\JlJ d~ v,an9 baikl~ ili p,abll;a, ::'

'I: M~geru:m.rali', ob I d'Bogan h~b-haU.,

Mengendfil:tttI moo~~ tleng~n lteItamptia" j;.a 11!8- rn~gL.

EJapM i'mll~ngend18.m(BriJ di ri" IMak cs'p.at m:~i d<a rahtemo5' mempl!.fl1:Ycl rasa lapang dada dan kep,,~:la ~fn~:ln tialu'''I- 5egaLa. situ~i ,sed a. rnariI il1rrl ~~1~Zi!l'rrp.i' n me ng~nnurn yang Linggt

3. Ba galiWtlana: 5likaJp y,a n9 NIl< bag] salap, pe ng:emL!ldi' k~n d~r;a:an hermotor eU Jal;aft ?

':J' '~~alian' 5eJafw, berhal~-hali dan peJan~pelan.

o S'Af.a:lU mamp~rhaJl kan IJnw~an s.~laJh dan p8'm'ltl'!(.aj jalan la 111.

'~ Mti!n~,~amak3,' ~s~a..ma'Ul:i'1 mJ u I intrals dan btl k,an kt;le.r~~ingalill ~ribadi.

,4. Pem,vataan di bawsh 1m mana yamg ben ar ?

D Jalan·'}alM dibanQU ' h~ny,~ tnilhJk~penQgan K,enoa' aar b~Jmotar da 'lalu !inl81S IalnW1Js, nlem oo'vii ,~alin ,I ooJh ~h'u !J~

'I S'mnap pam'akal, i*n wajlb rrte'maw 'i peratu.ran LJlltum ten:taltr!;l la,ri!i.

IJ-I~ I~fart

'0 Jaien-jaian ,oo..rg,una, jug a .s~bgg~i femptl~ Ju~~n. d;an lalu ru~t~5 M"~' daman be rmator' ~:6i riTiie~beri ~ernp-M W'!'I~u.k I~u.,

,5. ,A,RI'lmh k,anampmm mengendiIJllkan mo'bil bagi' ,peng,emuili' ,~k,'rl 'berkUIlI~:Q ~p,a - Us hJI ,m [(Iltji'n II kDhDI flengtlh dDStS ci';a:Ji1 I€:ElW3 Sf(I'ikit ...

~Q8? .

- - - - ~

V~1 ~G~5.' 11'9 .df--c-'ffl,wn freQI _ f~a~~;dl rla,a.' ;memp-aFl,~ru;nf k1ttIi'mm[uJa' U nut rifu~n~emJL:u~ .

,0 Tirlak, ~ren~[ ia, tiq'~· ~~fid ITff;l1bU,i{.

o 'lidaki ~'HjfieH"Ja fa, sudah, bj'(ls.S mJn,im al~tu:d.

6"0- SaUrin: lin In.um,anl ~l.lk.bhlQ.:'II' .a,Ja1tagr yali1 9 memp.t.nga:wh I ke'ma m;~iim unluk m'BMi,gemudrn'?'

o Na~1(O~: daM 0.,00 ~~fl~j~.n~ 0' Obat aft'i ntabalt

[J ~a mu '~r:~dllS [{}nJ' •

1. SeDJiiftg p;e:,ngert1\Jd~ W:Ji"5 ibm u m YBn~ I 1m efllbJ'Wtil '~D ~'eRiIm plll:~b:} ,~nu-,a;nl daMI ,!lIabrta !loE!: SlmaraB;l:! I~ra,b, rn8~'Lif1J'h Ken dekh.lf.' m;,;ar5'ang',mmnll ~'SI~BJm~'ba"illbls te~b.w:!, •• ng,kRI ,enge:-

m~flji hl~'-tbdl dud~ " dli.ra~h~',al ~lntu'" mfiig~;'I' - .

Fe-rbLharan ~,ngam drf,e~~u dl biUlEi rl~, ~~~, lI.arc8a J~JU~ks8l.

o PertiJJ_an t~me.- t. ada~~ iall~r meUwl peruniJ~~~dq~f1Jam irf1aG •.

o ~ilimu'EB1~n ~ ~n~miJtJi dW;af ~n B!r~an. b~la, a dl~a] mE ~,a~J,~ d~ me f\1 Isai kQ.rnd'e.~r b~ '~_ ~

.8. Pemakai. jata,n !{a,ng IPSrlW m,eT!IidSpilt· -_. rflB:Uan un ,kfj·w spadaa" khus'us Cftu; seQmftgl p.el!lg~mudi yabgl rfu!I]~~.p,in'Y~1 ada lal1 :

WI Truck, ):a-ft:QI me~awa milam "betfBt 10 .AMtt'"3rra~ y;ang '~J~~rmJjn dr ,ja til . o PejaJ1in ~:aItj, yaFTQ 1l!Q:W~.

9, Bag;idma'nsl seha" , uinra, ,S~kaJlI ya Qg! tEl rpujil' dan ~tfa p ~pengertu.liil 1-

o &mimJla~ pa s'eh~~ga Si@lafUI eh9~ aMI d~ tmljafl ' leU ~~I1~ii Ja:hn~

D' SememDd'an ,- pi sa [r'!m~ kE!.s-~lamata n dan ke~;a la"u II mas'

~~lsUJ d'ruta~akao. - '~' .

..... ...

o Uerrt~tu11na~ka;n kelJinl:l:a;!an me~g~tmudi ,~~dl pemakal JaJal1 I~ IWI!,

1 (L S'ebagal pemU;iijc SIM~An iilnlda! d~pat, ITI\e ng.e. mu d r~an : ~' Mot,~ ~ nli" - pa,M! da'F)' ketldam'Mi b~!:odil eua.

. -,'. .

,-::: M"ood b~ tfa~, MQO f Bl& yang bera 11:1,'1 200"0 KQ_

C'", M~.bil :l)e~n dan mohlH Sf! den~an- ~um~' he rnmy a, V3ilg dipETlho.,

i?'~3;Jl kTj;an;g d1~ I ,2fiUIJ ,!(~, sa 1a mobl~ peFl'LJmp!m~t '

'1' 1 ~ Ce'"~grWl ffle~iUk:i S:rM-A;I 'andal h oli!:h meA,g em ud!~'n lI!ililZiib iii ,b ella n' qpabl~o'1I :'

_I ._'. ~f::rj ~an_ I , ~,p;e:! ~Ormu,atj barang yang litorh d.art :!DOa I(I~" ·e.tcrltl"

,d~am ~JP;il!~H' ~~5o.l1'1 9 pada w~ a)k.~n' di f.e.Mudlllk,a ntl .

C~1 MtJ:bif ,be~, fcw memp .ny,ai jumlah b6'nttysng '~rj}erjj~ehk~n ku~11

:iarl20f1Q Kg~ . ~

o ijQbU '~~~ . ,11.1 m en arf~ ~rata",:~OOBn9aJ1 aeng an Jwmra., ber~~ ~iang d IpE;r:bo I@. , loon: ~eb.1lI ~an 1'000., Kg~

12. Se~'ebJh, S,I ri\t" d;;; ~w~ ~a.J'h,abil, m~$il blf,l akuny,~, MW!ii iigall" ja "gan sam p m ,iTi:ehiln,(lg8Jr iketen1 Wi 11 1entang pen'gga,mi~ju;:~ Slm, seha1fusnya'

endSI: . , '

:J Mengalu:k!fd]n-~B.r.mohanan OaTU, ,~'Jah' 1 oJJlen -, dah.iw;tl,rsa.

,0 ~ Oaj~m 'W~~u. ,~ rni'd1(1gu tne~,g~fu~ti!ln perm{Jh~H'lan tJaru dan ,tclI~nye:mh~n k~.1i yang, daluiW~F~a

!J DaJarn ~va~Jl1;. 1 minggtJ1 meng$ffal1 ~Frnoh~fLBl1 ~~II'!!JI

'13. ,A1'H::h~1 melall19Qar ,k'$n'tuan UHd8,.~ndani lalu lin!ra-5, 'EI'p~lWla :: ':J' Memm, r 2 .. ~~~ori;gaIll.'SlM·' ll~m S~M-A ,~, S iM 9-L

o M~m.fifk1,~ ,!;;H·JlOn'g~n S"l ~~ 'yat~wl Sj ~C dan ElM-A.

D . M~m'~I'ki 2: 'ootlnga.n .S,IM';' yattu S'fM B-'I dQ'r'fl SJ k4f..C~

15., 'S*apj p.:em,uik; SIM e"11 da,aJtkaih 'afitdal imeRgemudlt~J~ ,~e'b~h IlITIQI111 ba'biln "yarn,O' rumh!h' ~elra1t yan! dtp~ool eli 1m n ~;bih dari: Xfe.,1l Kg d.~ '~nank 1~li'e1~, ;g.l~def!l gtm ya~QI i~ilalr~ra1 '~aJmtg fBp 11''' b"Qre:h.bn le'b·ih d'E!~;~ 1"~~' KI~ apl~bd3 engm"Ban dlmalksu,d titmk fJi lin , if" ba raRa/k~$Hl"g ~dil· W,ilJicl,U dira~~n"'i~!ilIflI' '?

Ii:"'"'D ~earbi1:,j'e'n~M,

~ tB: rl

OJ Tlda~ ~~'e~bo'lte· ~ 11c,

o l1~"k.dlw ,,~,

1'1. ~bagaj Rem j'li' Ii; 51 '. 1;'~'i":Iii nmi:l' dtip ~t mlim!;a.~udi~~" ~

o $e ~!Ua - mtQf ~S),' 0*£ r. ;S9PH a' 'mIJ~j'; feIljaTe!i ker.;a.1a·sa pi rrg L erggtl".

o iia.rl)ra .s'aplca. m~tar cian ~ F1 kt rTfa!ta Sim$J!O~·

117 ,Pengemvdl mob I penUmp3Jl:g IJmum amu blk~1 sebe:lum ~mpe"fG.. len sm i halr,us, mem~11 uhl lPets~t~nT:amml [pokOk~ ~[r~ hil n :

o Berusia tidak k'tnim;i d~ 21 Ia.h.cn. metribi~1 ~:s.~1oia~·afl ~an dan room. yatl1g ba1k. ~,nfa.l dan oorWa~aJt .~J~ 'trampil rne'njalan~an kEU'iidaraSil dan pa.t~h . ,ep~d!3l p~raluJJn 'laTiJ I~~s,

D..t SerusIBI rdiak, ku~Jlg darT '2','IH11kJii. mem~olJhi p'~:~ya.~:ataR kiSelhiBrmn b~an dan mlri a'nt , ~en ,ahlnW da /,atlLl~ k~p,ad!1 ~eraJur-i.n tail~ iiFill:a" bermenlellblWri~ }lmr.g, me C9. 'rf) ~ '~Stli t?fl"9BIJ,[Jgja'~~~ i!as keseJamatao poouIDpwrg. diaml ~ei:mE~' J2lan rarn. m~n!r~ltr I" B~e; 'an ope1l',asJ' Ken da.manmya~ I ampil' fifleoowntHiI' 1~1n:~'~9ik:ufll ujlarrS1M r l-'l\,;i~ PO""

o~ 3mj

,0 ,USi'a ~sle.l1 ~itfflng dan 21 ~ithLJn ,.1.1 m~Fri~r:r~1ill ~ersy~mU!f.I Tt~eihat(aln bada:n d~ f~'tra[]j.l~hmwJjf '!1:le.rigj~irn~~,

1 I~ D,aLiam'l.u!m Yjl (SWJ(. ,seb.h .Pltk Up .p,rllbadi '~efCiUt1um : .

. - S~fal ke.ru:tara~f1' ",. -'iflir. II:t'

. :11·"iYV ri91

.- [Jayii a!I]_§lkm i!"i1)~JilL.:mli"l'!"".· rfn. {J a

._ !i"" 11"''''' ~ .jc 'miigl

-. D.2IY6;·'oo,gku bE!,mrl'~ ; ~5iO Kg', -

P:iFl:gel1l.tfdl,Plc~ LIP' :ferRbut tbjJ~S 'mem,IIiJci SJM .: =.J$IM~A

__ $' iii &-

:=' ,!3~~' .S!I:M. "i·.am~ S M B~t.

- \i ·(!r~.~ ~

_. w_LlfI"

~] S!~~ 8--1

.~ ~;ettllrl:J .pillI ~::e. I ulGl~j ttl ~ffial' .turn an ~.~ '~1 ~arn1 db~rooJ .·llk . .

a IJlij tarl1m l'JL:Jku lJ,ii ,'STLJU~(J- ,~' r '::1 . ,r-"'¥' Eli " an

~.

o '1il~~ dfpe.£baIfeflkiaflC:

0'11 ~ pepoo:T,;,_~ ,~'Ikan meoggunakankenda:r.aan )~ng_ Si9S(Jru dem;an :et:lal~m (J .~, S1iNK.

, I

..

~i iC'TIJ M,- - , 11\ tI',[la'k: ,:s;~'ffillanr;

I~ ~"I~~ - ~~. . .,~'~ ~ Q

o ,1'.paDUa' ~Pld~' ,rrrrm~W$'Itu' d'!1lh~h ~a trulWa~ rn~a 5i1~hing~~a mH'~if;Jan' ~ ~~a~ cat!lIBn yeUnS, ,an, ~-ma !IIIK ~a~ ,~e:6u~aY11 la~kaJ "'-a~, ~ (d~~~ ~Ml,~f1" _ 'r;1F11tUng d;;u~ s~ pi--mm h' ~I,~

,kilWa.s ~('J ,fain r-

'0' ~!~ l1Jd~t":2 (tll1~~: b" ~IaJnl ~erhrt~r1gl d~ri~ stlBit ~m Ibit 9ffr!tJ:~ 5liJ ~'a,h [a aX'

'lag!: ;fflaqla:cU ~llil!: '~ilaa~~af11 rru'_, ,,.

,Qf'Qua kele.nWan (j~,~ar$, 'a~'alah beMr.

,2;3"" PIli: RO mor- 'kmd';u~aan berm:c1of' d ~a~!l!lp $fan, a!pa,iliila ~

Ll f]ti:u;U .ol@ ,~~~,~" a"$j~, 'piJ'VljIik' ,ifend'ar!!1ln ~~I'or~ ~~-a~~~~1 'S~ai d Elsa" ~ya -~ ~.rniia~W~ln(Jan~;

'0 m~t!J',.lel 1m P~~~~[ ialul '11ln~~ Jang '~G-M~eJru;:H~ ~~ mn p:erm

lomiL!F.

, .

o Jtiitnl!e'~, s~nG1i ~T ~ I~ ffi;E!11 uns~u' ,p!it,1 ,~~lflOr as!i' 101M 'p~ 11--

2:4., :[UM 'ilP~ iimJ~1 .,~a ptldUlal!lr ,WH~~, hendaJc mrer.Qieml:ldiiu sepeda mob] r",3SD tc'· IiQnga'n' lilemm' ~l!Qpln,g ?

.0 !jJM ,. ;"

DY~lM~'Cc

LI fSHvl '. D

i5~ 'PEM_.:iBaq!sn pe~)t r.u:Oi~i' ~d& !kJ~l\1dl~raa~ ,be~rmDtOl" b,ukanl s~-~ mm .. 'meliurm Un."9ftiii1ldrDg:jm~ra h ,~

,0 l11 lsmu) ~:lhiPJgilff,n d~~-a:n ,~8J~~r d_9~gajJ ,$Uf'1"~Ul ~~; S.~i~l1t~kan ~'aru I~:i ~ib~fM, b,IBMg: Si.ja~ :brmn at;L}l' pad~ !\~Jl1pm )!Mtgl !!elm dsedr.an ol~ p1ab~il~ k.endamml' 5~MmOOan 'rupa $!rul1~~a p:e!al:

IwtCm;or ~Il-J-_il~.tam;~ d-mIDIr1 ~~s.oon 'I~tbaea !sIfi1ya. j~,p~, ~aliam ~arn.

o DJ~ang ~dl.atis ~i.ip '~1l11 'WMa ~1i~a'~n' Il!Jlin 'I~t!~

D, rn~; sm:I.ernl,~a:rn lV~a '~~rl]gg~ tJ'epEI, t,~~'i -~~fl'lf:a! 'l,~r '~r~

r

f Ii!

,~

.~

=,

213,;, ~enul'._ Urulila~9!~Orida!ngi Imaka ,per:Jlg,u_iSl~' ,~'un1'j1g,nda, 'CO~, ~'e .. , dB,ran, I bE!irmmor a~is ,n~ma [le8!'er.fAhemtbl~.r diba'tss] seba~:~d ibe'r:i1kuf. ; - ,~ "

o 1,.* be eh,Jdr~I~Q~kan ~'ebrn G,an r Tll!jU~~ lOOt!' ~l~h Qf~ng y~~ .H;rtNil;, D :n.~'a~~, b'~Ie~'- j~err~,~f1 ~I bm~nSlr a4ta~ RienQ~n,g'~~~t ,or'~:I'lg Iil~giffil,

Im~a" ba.~f~n~

o ~~~ 'kj~EH'l.~~,n~,ia,~,;, ,a{faJ~h b~af.,.

,2J. Da:et~h cia n, IDa ft IU~II~~~I1,p ,S urrd ia nita G:-OJ~a' Keh'af~ Be"r." m~ta'r ~!TC1() menUnd, Un'daA;~~ undlif{r)Q '!t8f1 . beor!rd.u a dal~h :

,C SeIa.nJf.1 ~'dltJrui~Fa' rrtasiij bC'r~~ 'l .t~~~!Jn-.

'"""'ij' f;\11'a1 [J,,"'hh, -""'IAl~iAI:'!:!r."1 ' .... ' .' '~", . _ . 1'- _ , -" . . __ .:;

.,.......J. ,~,.." '- ~_,!r!.I,. I.JU~~~,:-q~ ~~~'~'~ AWi\S!1l! [~~n~_~u ~~8IT1a .psmllI~enns;g~g1

~~~tl:_ (;f:Ie-Idu~lJ1: !1l~~JB didli:la~ I~~~ . ,dlimrmBJ $t~ ilu dl~ ~~,iDl~~_n~

0- ee~ujUh ~l1oon§ia ~engM Jraasa ~~\akir ~,[~,u~.

- .' ~ . ~.

2i;~ "er:beda3!::1' 'f'~.511 ;-n:tar:a ~S1N1( dan S~Jf ,till!' a~~: nlJe.nurut Uh:!'ang., I~ndin;g ,~b.ar lberlbH: !

D, S~~j( ~ft,r~1 hM¥a.,u~t]jJk 1 rSa1u) 1{-e1Jd. &;:1, Itel1!e'ni~lJJ~iang Ji8SijiIJ~ ~~;~!n ~~~ft~fi'i. ~~ ~WCMlmi: 'fli ~aF:am S:l~ 1K:~~~&aIl1i~~[ij Sla~Cya;~_-d1iPeg!m,~ Ore~l de~etl~fIil ~~r d.ip~t. rQ~,rJ"~k~n ·~~oora.

:Edll~an .g.f 00 TIN gan' :ke~Mr,lalilJl yai'lg ~RiirJI' dloob~ ,

D' ,fnfIJK bet~~4tJ I~'fi:~~r unltik 1 lsattu) ,I!f'~nd,araan '~rteflru ¥rol~ s~uar ~ m.g~ ,amm!"l1·~dJ1an ~a~ 1err:anbn~, daJam $m.~ d-eITj.i~~en iU!)i'J

ST-C,!(, -

o 8,~~ ~n ~re;t;' 'F9!eilllihlny~l ft"Fj~,$i' yanl ;uma dan be~f~ 1Jr.1[u.ik 1

t~hiJf'Il. -- - - -- -

:2!a';; 5-lNK: 111m:. Pre'liat Nlgn1jl'r Jai1Q' 5a'h dati ,Iua~r neg)eri :: ,0 l'awp, !~e~a~y om~~~at"d~gurma~~ clr n~g~t.il ~~a,

o C~I~t~ '~ElIJM~~M di 'f;i~glari, 'ldIa I ~I ,sUuifl li~r' ,pa~ POtAt

.0, TMddlk 'be~ ~~: M~aia ~hta. k'OOLlWi S:JNM 1Q:an P;eJail' 'N~r rr.rt-~ :o"rJ'ilIl!i.,

.~J'onat ' .. 'Ul1;~. '--, ... - .. .;;;,

lD., ,51N'I('uI81 u .~an. i;n::ng!;JJn ;

o KeamelSiL;!it' ,~rmoro~, matJ~ leil1enl!U d~11 o~er,an'~ m'afl~ ~en.daraan

Iful men, 'liP, :.'

D I'd n k ..,:naa ' fli berm~B.r.

rJ .O:~r.g IBdmt~1 dClJ1 ;a~~.h.(.1 rncm'~, ~e n:d:~tm 'm me:f:le~a~l,

3'1,0, PerM Nomor' iIrIai'US 'C1 ,'Ii a SBflSiI padl Mtiap,kendafa'iUli :BeJifiQt;or ¥8JrJ~,

bera~d;~ di; jala. 1 U mum'. K~iledtu!3~n 'f'n~ be1t'laku Ju g,8 btagi '; ~

D ~e.iUj~llaan ,~ang, ~~H!dl];;tg di,t,ank ~afeflla rm'9l:iii' IiU sak d'aj1j: se:b:ag;aIf.ilJi

di baJmm umWIT;, , ,

". - - -

o ~fJf1d8,~ be:n1Gt~n: y~ng _dang di~a: ,Jr d haJ~m~--c, nJmahw

o ',enG .lJ,-i bermc,fQr 'yi:JlQ?Mda 'g ij'G'O'liJ~EIJ df; Ci!ir~un 'tJoaJci~

:.11~ S;~!iap -. I II, . 1m' d~~,a;n, tIlel1!lO\l:;).r hl.n~; ,m-m~unyai ~L.~UJI F'emi]ilil;

IC: . 0..1 . - m:iili!I!I"iiO-'~OF (II'I;"-KII' :seb~'ftiirl 'm'l1Dill ~~e~111k.f) tnl1uk,

fI!@.Ogatra!i!!f! ~'Iiil'; I!I'. Ii. " • ,ill '. ¥'i:;I!'- • - :~

ke"~ntirntlan ~el"'lmk;, ma 1m. ':

D 8u~ r.rn~~; ,ptllll~BJB~ llar:m'4Ior ,Sl:f~an'~mMl ~8i!'us"o bawai.a~l~ beF.~cJ~ dr,Ji 8Jiiil um"IUl'iI1~

o BiUkU' Pemlltk Ke'rldru,a;alil Bermoter senan~iS~a: hams' tfSfmpal1 :~~ 'ba:l'k 'd~ mm~h.

o D;um ~'SlfInik t!end'iir'i1it8iP'1 'B'e~atru selBj~ M_~JtlS d.1: mp'M d:B!am JlIen@m"e3rt

3a~ StD ra~sumt .ra~ MtUI' da,p t d pb It.itd n ollel1-aelJapl I .~liUil\1;ul\l'i irendari!lan ell J~I'B ~p.bifa dip. filli., 0[:: 'h pns- berwa,i'~bl ,a~a[ah ::

o IKrP'I SIM ~ dQr\. Stfrat lJ], Keooaraarti.

o s.n;.~ ales. r1'ama pe.ll~fj··· udt ST. K atau STCK daJfI. ahiliWI ETll:K ~~ndaraen ranm, dikemOOlJlr-am,

,0 g~M ,$effleJlf~, ,ST~I\( ~,el1&H,iiJ;fl, te~$ahLJl a.ta~: stG,~.

::l4. 'P1acla wa1kkl ,andamengernuc1Ubm; mobil bebrm um U m de:nga n ,i unllah beiWt yang dlper'boleh'kool leblh daJil1 200'0 'k\g~ y~ng diiSii PEUllWlI balf.8F1\gtmllaifa;n m Ita anda harus dapa1 msnunl'ukk n 'kepada '~Ulg .bemajlb" surat~uml, 'jang di,e.rltllka.i'\ riflu :

:J Sur.-aI. mualan ~an diilw m\lo1e1-1I.

]I ,_",Fal mUllan ,s:aia.

0' :Su,r,at· rln~arJM. 5~t t~;n 'traYe'k ~~r 'Gmfifm:um'Et.n.

~. ~~,b ~ be.b,a n ,r.an~ bt.l~~Ii! urn um ya,nQ jumJ'ah' ~. atn,ra yaH 9 d (,P'e.i'=-balehl!ra n·k ..... r,afiil:,g dan' ~agOI,ltg,.-lIJln1:u,k {pei1Q~Ii1I~~uhull bBlt:al1g d i o;ai 81mk'ot, meJitlawlu~aliil :

,Sural' mU~J a ., dan d~lfIlln 11UJ!.ai i1W1.

r ·SlUrat. J]ij I't~~~ Il!arfiar :m~atan dan "lilt

:J 'TIa~ rJu~m~rtuM-n.,si;i riM",Sl,Jfall h3:r$eb~.n di a las.

,915' Ssmlll pe!1lglmudi- I!IiJs ~rrl1lJm -h~ N s dilen:erkapl cha'J1ii,y~am "9~'rs.t"'SI!Jlril

~a~g diRmiluhloyamu :' ' .

-s IM~ SlfI~ [(. SltJ K ,r;lli rr .~n Us:~'h3.

. .

:i S,I M~ !,TNK.. STUK ,~i:tn ij in 1fa:yek

----l 'SJi~1 ~mFt:. S'lUf( 'dan K'aronu paJlga~:~.

3i.. AfI;i!IlbU~' ,k~ d·i.fa ill'll if pbmda~;J<lf:iI ,sec~.' leta;p k,e, de raa R~!":rt~trasl Ik'n d~iman lalli, ma.ka 'lIanll'll ,~iitlaS, d ilarkiion i1!' 1~ me hiar:Ub ~;"" ... ~'1~<!IiIR

._,but iEB;ia'llh : ' I::I! -- . . , r~·' ,!!Ii !!!is~'."Ug., illiG III ~

.":J T~~? ~1\WiLUrr-;~ S"mp..;, ~~~, 'yang mas-Ih ~rtai~.[J1

-1 Mfj-[a srN . dalJi'l1 ~1' n~G ,g:h'~mPPl'~ 0.1., •

C MirJ'I.; p~l3tm~mOf lIDilf sa~a

38\. Apa' ',a~ y ~.aJ:'US' aned haku!tan b.n'a rA,em bell l~em:da,~~Ji!1 lIi!lln:g 'teJah

raJ!' .. ''''r~Nc'''r' d·~n, ~m- - 1'U*i'~la"', ~ 'iF"] 1ii'C.,' :':.i! ~v,' ,..LRI'Iid, __ ,!l'!~,1 UNG ... ..,..' W .. l!::'I'U 1;3 ,I: ~f",n, .'

. -

D' L~p~r _~:a:~i B~R'

Lapor IKy~~ P.e~!Si 4111.1. Un!ss ~;~rlg' r:.eng~luI:lbn S'TNi( un)Jk

b~,1ik nama ~

D' lapor k~.ca Poa PoliS I, ~ti5~g t9~de.KltI.

39. A"P;II '¥fltlg ,anda.' pe[h~tlk~ A tCrlebih dah UlliJ Ip81hlll~ h~n dak, berpln d~h

~eju'" '~ ,

:=J Haru~ bt?rplnda.h l~i~r ,s'ecepa!,:e'~,p~l"nya.

o " lial Ul1lt1 ~:', oorpm de h Ilmi- m' t1erus rJJllyataki1~ stfcgtr,a, ~. a:~ de :ga rr. m;i:ftggu ,Eilr~fli IS"J<I,a!!;, perni!.mJUW B!'tflh ,hli:ooJi kalak: Jal'2n da~a~ ~'e~' 'aGai3iJlli ,~~m

~ ~""r-r~.

-,

ii

I

,;0,. 'AIDda h.eJldlaJl:J: iJ.~iJmd,ah, ie; 'lui ~r ~ BIn paq [Ialar.. :sa1:UJJ j~,H·U5o~!nf.afan .. ,

~ AliII.' raq _ru~ :a~Ji~ ,pei'tl'ma .. ramal .:pe.rharJ k:an '7

o ~reriM ~J~lllalu . ijr\l~ ~~I d:el)'~ 13 nd~.,

o Pe~· illt..- ILr! !:d' dj: b~liklan~ ~r.1[ja. [:J Pema.mtan ia 10 ijin 1M di A.l'f1,Frirua ~aFrlda

4L, Mda :a~'arrll b:e~p'i~d:aar. la,julIi' p,ad~ ,j'ala n SItu ttl ru sa,i1!a:r,a~ ,fjan U,hnJ'1!( ii!u metlg9:Ui:laHn Is,-ii;!,rat pe\nu~~'u~ ,8FS'h: . ..., _ _ Ala ',mngr an dl' laku:katl tet!leb'ih daliu ulu seba.ga i ,~rtgemltlid'~ '~r<I}~ berhallt .. :1lati ?:

o _mp:ema.tllfan ifa!~ llrna,s ~~{"depa!nla~~

o Me",per~o~ -~ 1allj' l~n~a~.Y3;1:.EI' meTlg~!g;Itl cl'iHI b~~g,. C M'eiil~!'b~;;:an lalU Iln~~'i~ ·[lIt~ 'sam~i'r.1~' IClIl)j,a

4t~ bda',seda1le i'fi!;ngemlildi:kra·n m~b Ii ,dfng;3in-i'lnt$la1an l~nggI dj ja~\8\n

befta: ,ham'bailanJia:MI n b!l~F' _ '

U'mbtk .ra,a :I~ma :~:uUm ai~p~tbQ te'hbA ben"8;da, leU lalu r ,f/a Urtg ~atUI~ '?

o Sii!i2t.-,~, ~~arIg di~~\Jll!hk:an u; luk meile,wa~~ k'eJ';fdaraa n--k~,[;td,ar.~a." lain.

D tlid'~,~arl~: ,lar9in~~' ,Dj-~uk~~~~Jam- til ta LIF. ~alin,g[ ~aneflf. .

o SfPI;rlii~1 ,And~ ma;~l~ 'r'!1t~tlStktm· kend~~ 13:ln ,~' - ~ P~"lE!~\a, dI .' ~put i(a.rTan "yang b,J,tlm 'miSnyelet~a;JG; an 'ge~lakao m~lH:fdtJIhrJI~ I.

,49,. Apa: 'yaJlgJ difa'FaR,g ~dl' Jah!" beams: h;mMi111il~alan tol ? :J pl~ir ldalfl' m1Jnd~l';

,0' M MWH~I. k~Al~U!

o P,atrkT r~, rrn:.Jndur· Cl2f'1l rnerrlular Ke.MM'Ii.

44" li~Nn(" BnQi di1PiitGlehkan 'Il&1'ewatii·h,endamam l~lfrn_.I~.I~i; Hb,~~al~ kld'[j apab a kendaiman 1d.~1 oops n 'iEliela. bel~m: memooon JElla n . ~In lute ';Uewmi l'

D" _mao ~~II~ tiJak dlp~m[J1e h~f1.

D 11l~p$:r!mU~ ~fIi.: Bj~l~~ j~~ r J~lE!iA IrEij-,s~~rafl ~.rl' ~ eb.¢J ~ .. o iftdfBk ,dLlp~rtol~'n ~!1a1i' te~had~p ~epeda" mD,Mir.

4&, .Ap~. y~ ng maru5, d,UakutafJ IQh:~fal pefllem ucU-,et:i~emud~ dahbn. ,k,e:- 8:€b11M ,~~II Hntas ,matet ,C:I j'al'iln bebas ~ali!i'llhataIWila'JElnl tGl~! .un'fuk me.mbel"lltlaJnl ~gera~' 112g1 P,'OIi::;i'~, ,am bl!lrJan~ I~tau :ken dar,a:a~' dil~m1 lai'W ?

,.,.J H8.t"¥I' kendaU":aa~ yaft'g ~ !Waru: Gi i~l,wr Idrr ~~rme~~' kG stebela.'f1, '~bi ,E'Skaii

''''-;' twI 'I:ii

:1T1!atoya ~~f!~~tt~ l{fIl71g' .berada dff Hijlj~ ~:r1(~'n be~~~~a'k' ~~. 'ae o,elah

k'ai3M'lS1~]j'. "

f{,edIYB J.a'w~a!M '~,s~b~t df at'a~ .se 'jFlgga ,~da I'1...rarbg: ;ge,m: di biAlOan

j:alm ill 'Y'~

,~6'; Ap;aya~1 tiidak 'ruperoolehka'n dl jal:aTo tJebiUS; tfia~hataf:l'~aklJi'l ~~ ?~ ----. Mem~r- ,k~mb~ij ~ E!.~tl~!r~'nny;a.

L J,312:,F.! Irr .. ~ti~Yr.

=' Me<mUl~w ,~m~ajJ! ~ r'h~.i']t~ I~t1P8 t~~$B" B:t~JY ,tl:l~r,raJaii. murrsdu r. ,~1'" A.Me he~, ,~~u~r' d·Uti pe.k'BfIElfll,gl,a1fl' ~ma:h deUiigaJt."ll mobfl a.nfla.diifn hir~s ~elmt;a$I' :r:aiJan ptl'lg,gln:;)troto i~ di,ma~ p.ia.!~ln ka11ij .·ef'ai~g, r-&w.at. S~,pa ~Q nl h!;;l!l'us; me.AiJng§[1!l '1'

:u ~eJl~a~iafl ~lldaJ.

D '.fall ~aJkL

o l~ak :a& '~'~~1llme:n!U n~9u 'lHii,a~kan kendar~n d'an 'p~j'ala fF ~~ki

belr~tl~, _

4.:9. Dang;M, wakstJd' llipa I)&oggunaa," ~da,ks'(l1DJI rUi2.1n;iqj,f!i ,dl' dalram! daer,ij,h

perruma'haA l'itDta: ? .'

,0 Seb13~~¥ rs~~ r,al' ~ti~~ia[an,

C Set~~i t:l'Y'atoif~ ~ew~~, ~d:a. waJr!iJ ,~~~n m~r61ah u~! R.

::] .soo.;agtl~ ,is1~1 i~WiH telha~a~' kGnd'araan 'yafld, OOr'henii.

49:.. ,Mfd;a! me~em>udika" kendPJ~a:an ke',nda~:'mH' bmc!l!!Ultn r- t.J~ng;a:11 ,ma'sa!ld, ,semata~m~taJ, iJ.n~UJ[ tllfl~JiU ':'

0: 'Samtlt s~~ ~jlatam9'. b~fflda 'rm f~lM ,umuflil.

o ,.~~h ~taI aT' d'i :ialf'a~rj urrrum a~a~ jaJan 'd~~ il1' I(Mdaijn sepl,

o ~~t~~: ~~~~, dJ jaJ~n u tnHrn asa! m~mas'aing, landa, beJ:~Jar danl d~Msi i~eh ,lSi~ma_F1g' ,an~ rnerrtJ\awa. S!M: 'y®.J1,g ,s;~' ,~~ namli1Y~1: ~~ bertatu ool~k: kendaraM b~a~:kUmn.

'-ei

. ......

·i

n: 'P"-""'E'flA' ,-, T~- -'-J",nAN~' ,:":' r' "', T u 'L'I' N': ,'T" A·,·.··,,·C!

.lJ ',' ,:, IL\J~' ,- L 1.,,-.._, "" .~". . "...:,: ,~

TE,N'Tl\NGi

~4, S~I:ul[ftJ'1 pl'l~.d'a'il dId l.il~r ya~' s~~ k~, ~.rUl '~i"ig taln ,i1n·da h~lr~I$- ::

L M~, . - oo:rlk~n l~,~_i: p~nL!.~~OI( al:~ ;pad.~ w.~~J Uti ~,a dEf!' Y'(J:kln ,~3h'i'ji3J

l~er:pi'rrda:hD'n 1a!j,LJr ito hatul ~~i~1!j1 cman. ' ' "

[~: ,~~m't:w~ya~'~ ·~J~'~1ff unl~Jik mlfJ W;,per[~ ~~'ngemu~r 1910 danl ~~oo ah itli\~ ~,Plur 1~lh~

L' Trd,~ prplil!j, ~H.!belITl:atc'J: 151i:a~,~ :kArena ja2an ,$·ecarrgl. k~s;O'J],g_

5:5 .. 5iW~tU larla" aam' IrQI!; yan:g berh:djur d~a, 'pPf~ka h111jUt yam!)' ~Nn d~·,

mat,sudDn :: - -

L Urdu~ 'n'fe{jd'~hu(w kJ3.~ raaf! I~i~.

L 1Il~'~~ W1fier!dahid'lulr, OO,M p~rniap~n ' ,ntuk ~~mbt2~~k k~: 'ir~an, L' Hanya, LlntU'i!t :ker'tdw,aan- be\m'To~or ,~i3l..

5b. ,;4p~: ke,un,~a n bah t! it!~a III l' ~:- Lrfl~tJli, l~fa{M '~akt

r Unruk, oo,Fh:~nll d,~n p~R\!tr.[~

c: Uml!l~ k:e;ftm raa:., l-iGlak. be:ffl'I~moL

Sf. lndPi ~e:r~d~J '~ad~ ~llaJh ~u arah.d~!ngan dua la'jllif dan1l bBm'llak,sud nfle~eI,lN'i~I' ikeJJil,'CIiiman ~a'h~1 d~rJ se~l~h k'~ri. .Hall i:ni' han~~: dipetbo.l~hr--

kan a pa,b;Wa ': ., . '

o ~enda:raan )ta:~ ada [1'1 Qep~jl :an~~ ~~8h. t~raaa til .I ~i,U,f ke~'n u ~l'lJk

me m~'lo~ ,k;e kJUMJ\ :5~~ml g~: ~a Jur kif] bebas. ' ,

o :e~a!h' wembt!O}~t~~' ~I ~f:1 dan '~e'l1daF!flElf1 y~t:l9 ada di' OOft~m .anda, 'J~~ ma,1W1 Rl'ilambetikanl [a r:e'n.,

D An dJ ~aKiri d~p~i menr.tMuIUlj'fly,a

51., A~.d~a, terplka;a ,hSfU[B1 ,Ialan h'Wlnrd,ur ~e hiM' ,d~r.a i:a~:'gt", p,~k,a,mi~fP ~~w k rneJl!la~~ki' j~ail u:m~m!, ~ma1fia peml.mjalng~n a·nd;!i ~QrhiJlang~ ~a Y,l1(ngMilla, ,l.alkIiJ b1 n unbik ,menguraQ§'i' ba!ha'lj'ta: bagl; Ile.ma'oj' J!aJlan la In l'

o ~ "Pl~'S 8d'a 'ora.n,g, mem:b~nilu. 'aJtrda d'~~fJB f'i mem'Glefi ISY,aJrat ,:8lp.ab~·21

,jai~ U mum s.ud~aih al'!'I'aTI,. "

[] TLOOk ,pe dUl ada. )I"an,~1 m:emtialfltDJ! ~~r'M~!fi'da .ff;!;Jictart J ~~n muoo~r

d~rn~n ~~an. sekalli." - '

:], P!~~rI~ ad~ yang '!4Q~mb~[l:tu tJ Wlt'uk- rn enih~rtumtikM ,d,ah1J~iJ !"ie;1aJan

1.,,,,,1Ai ~ ,0

,rTi;[3\J,~

, ..

Co fenl:g'I1l1C1;all, ,Jwan,

.5"'. Sl~tim' 'peng,g&Utialln: :j~'re:n ldl ne,g,area kiWI ;~~Iah' h;~'iYJ ~~n,t. .Ill([~ aehl~gp ,titlak (UpelilOfeb,kii,A Iml'fI:tilI,A, d!1~'lalh :ul~:n I:an!ur mlu iimlm~,

_·~u8Ji':

,0 :A~lwjla- ~la~'ea~~8i" '~fg~~~~~ ~~ '0 DCi~i' ltarc1id;il~ '~~~~Bm ~,~.b;a!katU!l.

C ~~m·~~riu 1\~te,~~t~datn ialatrf'i3:ta~ ~ntuk m~oGl~htl1yj ~~nJEl'i3i.r~-

. aEi :' ~;l' 2J~U be;t!~ ~ ,

'"S1~ M. -roe.emufli~ ke~aBain di 'iala Ifftl~ aF;ihl, :aP~1 'yai~eJ: alMa IIMl!un' pad'al waklu. ale1al9~] uJ~ ,1Ii:mcJ_$I;lil Illln ?

0, Mer1liimt'~ ~~Da[a.ri s~~f,1Jt,

,d. ,Be.r;pla,n s®ial[$h ~III~!±lktn '~E$e~elah ~'r~ ,~aJru1.

0, Tida~' m~tn.{Ul'!;pan ~\B(:e[l{SMi,F!1 d~1ll m€:TllIll"IijXlf ~e:J.ay Ii Iii'Ujl1Q!;~n k~ scebe.ta~ ~ M J;.Ia~,

52. Apabrlll" am-:-(::Ia 'inl1:11 ~e.~p$ruj,~b iajtar la'tan denlg8in 'ama~1 rna'JiB la1l"u~a h;))Il,IS :

0, Memberi kan ,~~vm: sa taira, Ie~i3!S Cia'Fl '1'€ ~.t w,;MtlH'I)'a O~H1(9a," ma.ng~

gJ~nakar1 '~l1U"~~ ,arM.

o -Y,aklrs bi:rtftw.a tlda_k mimb~~f~'f'! pe-mak~ i~in 1irl!r~.

0, KedW't: ~~e.~a.n dj f:.t.~, ad,~'iah ~.~t.

,53. ,bdll m~g .. uclkafl :ke fi~ man (Ii' ~a]u r ~:arniB~, ~lala n 'bellas, ~:a~.' ,bamTI ~talll' .dan sedanl lm_e:fide~' '~~f!a~:~:r.·'ke~man Id~ 1~1'Ur: ,sebe'lab.ldr' 'yat'll' bemsaihsi m~~EIIll\ilI'ilil tends_ n. tl'l d .a'f'l~llnll;, I'!FHill

'~"II[Elnda, la'lUiIi1l,Q ,

'0' Me;nidah -k~~~~a;r1' .~~' Mt~'na :5u'fi,h IOO~'lml~ ~~ laj,uf k~I'~ani

,be,~ma1t oo~a~~1 ISfQi[uj~hJJ IIJ,.'

o Me~b~~~M ~lakS'o~ ·tiel;uJ~~ k,aii iJ!illi1~k:.leln:aJlleb'Dh d\ahu Ill.

:0, M~g'u~~,i ke~~pa;tao l!jaJf'] Inle'tmdlEl~tka~1 kes~~~~T :k~p~~a K'e:rr·' d.a!J'aMT. 00: 'rn~~~E~~kan Ln~aJ~aWilf3. u.wli meff['fstlUhJ.

- _ ..

n'. lpa~i .df.u be,~aralfi be riTrlng ~ll1lf:lgIlA, pengerntl!~U dlwalth'klafl ::

[! ,Bejdi:,it\jlWpr~h~~al do ~'lndll~O~ lj,~ b~riil~ElJJdi St!~r<H,ya:~'~I~g

, rerot ifttntJiU &nda '~'aH(;,'~k:lfl!tL --

o MeRgatur :lafa~ '~~S'CtJ~l)jp, ,~·nOO.f2kitnJ~ ,~r.;idara_AA J,,;t~ ,~'~I'~~,n ru,~a-,s~ht~sa,.8&'ti'JeId'Jrwiijwl (h~Jrat ,~e[JItL :~lIat~ ta~~" @1~~"aJ Ime.epatan 'k~daifa.an ~ru l'n6!oo~dlak ,bpJJ ~g~

,0 '~.M'dEIJ ~ia:tih mU!'l~trll~n"~ keifldafaEJn y.~Rg, di de;p'a~ .~ H;j1jfof~ga

~ ~ @l~n 1;9U'~ij] 'lab~~~)L' ,

II

I

'iSi~L 'P:ma tim i:iln!ll~;!:UI;j!j;n,";L.·I[~!!II_ t- ,i'.;Iii...:L" ';;iI;j, ..... III'IiI~[ibo:; 'I"';~ Ii;.;",;; - . - -

,_ . __ -.~_-~!~~·~~i~' ~t:"~~{~~ _:~II!!.' ~~'~i'~~~I'itDm ,~Inli ,~~p'am:aiJl: 'mql(simum.

re,g nrta,ku th dl~:8mi ,ditem h, ~U~tlhi:m:lJam, ,aq',fa h 'i

r 41]: kllli I jawrt

'.~m t~ml"

o SO 'km "jaml!;

'k" U'ii'!i;~ft'lrc\;.....;ti'll''''''' 1.4' ......... ;i!'Oi.'._'Jp 'iffD4,i!'!i'l'" '"h'~"~,"'Ifi"'!I!'an Mil p.ra~~r~lWIiill!lilllf~ ~ ~u:.LIUA, ~,~,~~~(: l.~~~!~· .

16D. Falrt. :8'~ l'~a.ng mS:Mltllfkan la 1)1' yil Q'g hJ~'~~5' ,and a' 'p:e<nh!ii~a ant;a ra keRdaM3n ~d~ [dall ken\iaman:.dl.,pM :.da'

. ..,;-':

,"I1i1l~J rnJapa.

o J'aia,~ ,~,rl9a.nff lai~~hB: ~i ,~e-m.

'0 ,t(ooepM,an ~'en~m~a~j d~n Jitrak oorhrent!' ~~~tNla ~[ Fe i7T.

-, ' M, irm t'~m

~ ~J~:~"1l

W ~Ol ~m of ra!Il~

U ,A'f] !-.tiIIFa ~il'~m .s""mft~I' gn !." -',- .I ,; .,-'

'." - -, , " .. _ ::;I . p " u "" ~ ~~FIfi ...

611. Pe,ratu:r,D IIlmum merrfnmk~m~, I!a:ftwa 'lieo.Ep,arlan terli'1l'II9ll '~ang' dl;.. peibe'hi!h'iaft unml<: b:i5~Cbln. 'm~ll!J.u 'Hl'ililtl iili'l,_r 'kots de:]iiI:gan il.l'm,ia~! .~Bt"yang dlJe~leblRn ,.01 kg hal $-~ ada'lal'l :

C i~ (l~lJh puhl~'l' 'ian per' Jam.,

o 9D (sembi fan pulah) ~m ~ latA'

o 1 00 l~e},a[los)Jkm '~T, [am,.-

Iii. ~~~p'~:n. ~bim:u:m baJ!l~ m~bi Ileb~ Q!,en!)1Ul jljfm lahr bemf; '3 tbrtll

,iii l~ua . ~QU' gpa~ la 'ti\p'li,' tff:teniultaQ JaNii ada:I~, :' '- ' - '- --

-" '10 I-im' i ~Pi1Pi

........... . Ji~:~.~~

r--ll ~ii'i; li--.

W ~ ~ru j .Jam,

~ IGl km L j~m.

63., e ila tldak ,ada, keteQ:tuiiii'n !lsiin fa" ImlmgJe1r __ Ji, k~patalli m~. ,"8. kecepm.n paon g 'ling gil Ja;FlII dll,terlliJo le!~_fIi ut-lmlk '~rJEdan: di ,I. r 'Mo\tal-bagi ..ei'ldal\1llan ',i1!i@ Jbuk;iift 'nlObn bls, BUY mfibi I ~@'b~n a,uJI~h' ~

..

101 eo I~n '1~·

o QlS,~,.$1 d&ln,aWtl, kG MltlSJ ~r'tmtMl"1l dian :~B~.'r;] Janarn,

:], 100' ~m l Jam.

61', . K~"ep EI;f,a n ~an g' aman, gMW~ Sef:n'L;l81 ke nia fi1.aJiil Derfflomr' d, i '_I~ . '1-', '11

'"iuml'lih :: . . , _. ,14!:fln \0 I

:0 '10 :km t l'am

0' - 00 ~m i1Jf1ffl.

o ~~mHW hi' ,pBiurijlJH 'rarr&Il'"T6lmh~ Yitng ei~.

~&2, p~gem Udi 'sepeda, Immr 'Qilgmn,gl, :

D Pada, saa1, m91f1;~hu lu[ kertdara:a.n lam m~rmmbai11 'kf£Q6Pil~rl,

I.

o M,ttnrurmab kOO€'pEimn s ~ktlu [~oah~ul

'0: 'M;Bfl9UJMgi '~~oo'PJ!tan ~~,akbJ,: nkfafQ'i,;jIUJ~,

e81~~fi~_ am~n,p~II~~, d_eltilit' ~dj biJraka'n:il k'ei1Ql~~n 'ra no ber:i~h~j~ IlU ((apan all da, ,te~\aliltu".1 ~arl f*o r·';:1d1'J!' ,git,l. l'

o ~ snf.s ifehdlM9rrtl yaJrilg d~9!mj]dlka.l1. ~

01 ~e~f.l' .oM ~~.at~L jaiu H"u.tas,

'0 ~':tran:llltt~n~ ,andj '~~~gai' i~ertgemudl

.igi Mengap'a anda ml!flgtf.-mbU .ltara~ 'Sln1R1I'a; leb~ ~~~h .di he~kan~~~'e~;

,. ldiif,'antl lairJI di ~ata.s; .Ial,an lt~mg tfa5aJ/1k'dar~jp.:adf.a 'd:II.~a:~an yarIQl ke:rlna' I;.

D Kate ~@j!mart~ 1:!~:aro1 ~p~t ~erg~!Jl~gt.v Citeh ~p.~tI, ai'f' ~ irian'"

~~af: .. d~ 0' p!ll'fma.

'~f ~-- Jara~ J. ngaf~mal1 me~i dl -_bIn ~a*A'g, ,] Ita~, ~,aRg 'bi,eSiI .~

!.J Ka t!~a, jaralr' ~Pltt1;in -lapiID,ta 01 rem 8,~1D1 ~~an:ra ,I.g d .• ~ ,i- ~ yialr19 '039lh.

'. .

1'Q. '1hgai.~ ~~ m IfIg~a1'Ui" kre.c:epa;118n 'a~ld~~! wiIktu meAd'aihu I ~.;jiJ 'leendlaraan, krlm'

o f;(e'rn:~tm' ka id!\m@h'anda rr-ar~'tiim bililO ~ar1 ourn.!, lInWl?;:msfIda. Iw

~ :J'

71; Btama:ni' 'ancal dJIU~r.boleh:k;ln ~ele..mjl ~tida'man yang .radS' IiiIl m]iur' k:atil3f1 pa'da, I~:du Imtlil$lSN,ah :

o Jtka. scDbllEillbis, mmgg naka:r1 ~ajUr !(afJarl.

Q J~~a~J~:djslpr'\IJ~a,'- J~I~ a ':ae!a~ In fe6iht rJaJ ' dafrpadB 0;1-

se~Jan Ilaxn Lm .

c: A.e~~ ItIda keerf'lpiIllDlf'1 J~g' ~ ITlJ!n alrJ1~~.{ 00"

- . ... __ 1L:.o. L. I' I l'I'Alta,s' ada Ish

12. M~ n~ ga f(Kepamll!l mGbl1 ~;rt:l!g li~nc patfa '!N91:U llIoer, ~ ..

dem.litan tara ,:

:J Te!:af:J ~a(J:a b8las Meep~ ma~s'imulTi yang drll5i1rrLJQfl'..

:::J nd!lt~· me~e'b,hl ma'lS!' ~&C';p'Mar1 ~,ang ,;~HteITIukaf]~ darm ,di~usil\:an ' de noan ~ nd~s~ ~ alan, lal. Ii nft~' dan k~l.d18iati ~,W1

o Bela)' den~an 1I;~~:1klln ~\8fli gllfends,h: ~.ar s9r.mna:~, a'an Ud~ U!"~adi

~ ooeia~an~ " .

73. App-bHa ' flda, lfmWi'l'punym niSI' umu~ mel"ilrdahulm kendar,g'iiln ,~aml mab slka~ ando :

o fiarus, berarii rneOQ;ftt-rJ rasikD s~I·r1JJ' kel:j' me~usur,

o ~a~5 'yakifll "rbisa mreJl]lrJSllJl ~ta'u ~dak" ~g, h&rarti tfdalk ragl1.-ra..g.u.

o Kaa~~pun ~t!.Ir~gl1 I~p.~ PElrca,~R pads,' ~e.u:ampiT~ul IfIt:!.r~,gJa mudt.,

7:,4,. KegJa.~, apal . ~ja' yaAg ;and a j'a~ku kalla;par c,. ral I'i1&ndap~j~ka n ,te.samp'jI~.lf:'i r.nga,~" mlln rllJ.nm~' mend'a'h, iu', ~leR:dr~iia3jnl fainl ranl'seJdang' bfl'ge~k d I I&'ri.mng h.a:r,I.

'C, ,M'emlre, 'ti it~lliil, kIIB~fl, P.1ell~~sk ke~r~lH) ~b;±lriyak:-:lj:'""IVro1~rlyq',

I . . . . I.. _

'j(rflU'Ilbi 11f~ rn~ha.Jif'ibliiljh keoopa;tilJ'lI.,

o M!imb~ri ~jyar~M ~Iakoo~ )~iH1Q '\1rmang;eltr o~eb keof],dt)Jdan ,yang aff~ dfralW, mem~~ 'fs}tamt d~~ittill pel ~ nJ ~~ ~r,'~h. ,dan ,atau tafIfJ.,an~ ~m{WJ'a·, ~:~a)I1' S.e.d!;J rwP~~. ~emtJdi~ ·rtremm.bah ~~~jJa.tan 'Oatl melilYU'$llJl II r~rt'vk ,~i!ra n,) trwa, kembal r I\:'~ h:ajur ~fl'. 5e~erih .a1ap~ fflelDhaf ,ker;djaraiiin ~'ao~ aisusil.Jl ke4~:lam kEtt::a peT:ig'ntar ,dfQ8!g1;1in daram rno~U

o ~, ernbe.r:1 lSyar~ ,~t3k~fI, me I'rI bE ri irsya Fa;'~ p.e lunj uk ~;h ~aPla,'I'1 IllI'IenambElih ,~ecepmaFif ,s.E;~n!n,lj:~d'ngQ~·inya. b~'mLldl:an' k~mbalr ~'e Mi"lIJr

~Jf'i - - . ,.

·1

is',. Pads uliIiI1llmn,ys :tlndB:lmn yamg paringl ,bEne a,pabUa hendali( :merruoe.ri kese.rnPbml dl.'hulul bllildaman m li~ ad.ala h :

o Tet~ QGflgan t-eb~Ett~11 ~ralllQ i:3~ma, 'dan m'Bl1ge'.ha~ ke Id rL

o 1J d'aH, menMlt:l;~h' ke.oo,paialil dan: rr'1~n,~,e laklmemin~9lr lH;;ba~~a~ rnun;~ir.1:!

01 Ma'FJgura 91 '1m~:~P8181" rI1'iH~n~e~~ ~,ek'ftJ ,s9.b~~ mUfigr=ln u luk me~~ ~esbmprlM didal'liJJu~~disu.s"L:J L

27

..

.IIi

..

TIL MUIl'i~TJliI 'S_I h -IlS; beJ!!4lC:alP~ I'atdb be.~h~~baU. sel!Zanl~, apabi'~a ~ b_d Ik, man d'IIluLu~ pe,].aISFlI ka1kji. sepacM ala 1.1, ~,l<i.

D Ka~, I P m~""I~aa' jiJr, ~Br &;bJ11 ~gru~ ~.Itulr~n ~' I' da,-~~IJtW1.

0: Kaiala ·and. rne~g~gjlY m't6~1~~:!!U._~~~~~:~~~~!nl~~·s:

dan 'apB!blfa Dr!:~l~aReJf de.r::tgal1 'al~h.loEi i J.aj~\~1 'I:iIruUJII .... @J~1J!:i:1Ii ~,

C· loQin~:ni31 ~Ja:tan ~H3~l:, ,9.epedaJ ·IJoo betak itte'rul1pakan p8;mai,a1 ja!an· ~ rig: MrtiS dilJr'Jd~ ~ I!

11. g-, " ,I pa'l'Ite ,.,_1' s;lpidl :mowr. malta :

D DJpero = leltl4 - ,',rttis.,hu lui 'ke ' miaJiilamll I. - I da~i 10' rna :lpl.Jn k~, o '~arr~a b~1 h ~~!ltnlhl mri ~b:i~ ~_~ ~pabi a 'Iida 'a~~ riht~ iii ,gar. lillul 'I H'li& i~iI'il d.a~ :~~EJ' ~lIa~ '~r d;;f\g.~"';' arr;~ji1.

o U~' r~aA - ',',' al I~~~ .lEd~IM 'ei~al, tflpe~l~bn .t~gr.·Ea~I' dian_~a 'mobli-; aSiJ~m ~~ak;~ij.aa~ ~elalkain-

7,6. Bi;l9,il!imana, r.el - .' Jt 'im,da apl1iUa ; : ••• ; . , : menGuilatk' dfi:lalhiU~1 _ pad. motor la:in d.~;ngaln .~P'ts,~ tingg .

o M ElM8 ~ aget dM .1& nggurg de ,kBr4JOOP~'~ne~8'Jdf orang ~a.'ng m~ul.

'0 'liehWl.g~l.Elr:l.g ~Sf1fa rj'ijn III"RGm'btal'a-n 0. rang me',us ,I ba:I~Ju,

o Ihut ,bwla1M aa:. ~'~k.ll'QJlnjr}l.Jl~kaJ1 keBefarti~1l da-, htelE:am:prlat.1 anm.

'7;9'. P,ada ,tlImlimnya and: -' dip~rbmle, ,.-n lIlQendah-lIfiiri k.elutaraal}·1am ,eU ~.lan UIDimI ,qpabJls' :

o Am kI.~aFrtUin peA~ns dan UJlQfl-t, mef::1.s:ak,

o Tel~b~memb.eri. is.ym'~ pmu~ ~ ,m¢l1 ikarian··&t8tL 1~akstJ. n. _w. ~amp' lpa~a, malarn 001 mrteem: dahul'lU~

o Babas dan riAI.iflpA dS1i'l1 Imlilmr.:aaft yamg dataf1g, dan ~Jilh depan, k'~1!11 ;allan mernlliogl{l,km . ani yaki'fill dqpa] IllIerlaahuJui. tanpi - melanggm r-rmut-an,

, -001 1- i' .:..Itiiiio"" ',ail] w," alltl-

II., Dill- - '-.-:-1 mendBhuJu[ el~'~ I: ~1fl m !{ang '~,*,~lD1~ t. II.

pin 'Wak, II*' 'tlmbu;t'mnbu" g' Irm,llanMlnp, padD! :

o ,Jra1 M' )(.B~g m:~l&n uron

I Ja1an' ·yang., bEn1Q!banS.j~'t~M:9,

'0 ~Ja~ Iftw Man.

8'1. laP-In Ud.~ ,~,- ,p9fbollhk~n. mefidahb u' kft1ioama!fJ. ·~af.il di laran hJ.rll8 "

~ J kEf $Tltta~ ialU Hl'fnis dua iIDih !raJi~1't~l

.:! ,J~~ keifUlmaan ,Iaj : :5e~;;'ng m-ah{ia.l1~t1~. r Keduilllwa~ar.'1lers.td:lLrt. ~ iatas adalBi1 ~ei!l;sr,

'12. Peng'emUdI; ,iB!uimrr,Qan' ~e.liT:I1mor litetj c41lcam me;lewa,· Smlt:u Ii'lPr~

- . -: ~

:si IIRrmg]tn i~lan taJm;pa. II~jJjjlr :YaAl 'rid.·k dJjaga' ,~Jeh' PoI'isl La'lu 1 m:' laSI

,56 : ,......-1l.1li' i,

,~ 1iiiI~1 .li:H!'.J;J.I~1 ~

,

- -I .dak b~leh ImPOOMutul ~,~OOari~[arrI' ~ n.

i~~:' ~Ieh me' cia;~ll.U ~;mda.Jaan b~Hm.bl',m· ,mr]. .J: lids_ bJ1e. - llren.J1ul~1 ~k' ~:e~ (Jirm I~~,

i3, C!atl ~lah1 manal M,I"I3Jrus.np : nda mer~wati, ,kinda~aan 'vang: ~e, ,tI's' 'membel. ,ke kilml'l'l ,.n t~., ,,..miu Qn gitmbn u ftl"l.lk, .ke.

l~~a~. '

o TelBp ollebefa ' ka· ~r1l..

:] Da~' wbe1la kll1 __ ~fa ke~a1Eir:1 Iai"n\ m~ nQJdn~an dan 'a.J'Jl8 rt MSAlJtr:}gg.!J .~a.i kendiElJf~~f1 Ilei",.w_ membe'!o.'~_

- "- ... .

lit A pial ).'-i fig anaa lalLilits'n sebel~ m ~-e-fl1a IlU'SBfll, 'd~A~g~Ul [ alu ,Ii n~a5 ,,'8ng d~9m '. dad I ,min!

10 Wasp£K1,a 'Iemad' Pi limy .I1ntas yang, dall·JJ oa . depan, mUll y,ang'

, :- ena~l{uU dan b'rJe;ka, .9 darL,m~Ag,8llk ~edd '"_

o 'T,e1~ I~da ~aj:lJr y:Mg w'rah difmn"U1:1.

.0 M~~y.~nS!~~ fsyarat :pa'liUnjuk. ara~~ ,sebet~h ~iEJllIft.h,

,B5 .. ~pa ysag har;Js- ~illk'Ul<ain 5e.or:img, pe;nge 1 Judi ~biil peruJlliIiJang ~AabUa 'ia ~endak 'me nyelesaft.;SI glr,pTcn' ,~, 'mdidu I'tii '1 -

[Di ~8friOO;h' ke kiri mtlll s:ecepm muntl.~ n ·tarn.pa ma·rfnmngf .kin",~a~ :,,8 iii liC'illrlr.t saJ;a dida~l.IIlul dengrill'1 m'en:,gg ,~liaf! ~~I P.9~unjUk mh.

o .-;.

"e fld~~ pjlrtlrJ OO~!iI'~~,at·keJtlba~ ~.(I kj,rJ m a ke-,ad~· Sf!pi.-

!J ''''i;d~~ ~t!u mtinoQl~ n:a~in r~an~ ~,e.fltJ njlJ~ ara bl1a' yakll ~ a rn~_.

[J ·L2.;];

rli .::I,~, 1 ~ [~.~~

'~. 3" '21 r

o Kernjar;aa:!"t 4;

o i(,eMi6raan 2:. D ,~oo~~,a~4"i1:3

98. P,apa :Siuatall l~lel'i!i1 pata~1 'kendalN,BIilI man~. meHl [JtU1, u ~l£an priM!ltas bel1'al1im bnllbl h .In.~~u '?

D' 1. ~ '3. ,4, [j O·

ii'!: 1 '3-;-' ~

!i;i II . ~ . ~ ~r.

g9.~ p~tIa. wakltu IBim,~u Peh9Latllf' Ilidu n rrl'aS 'tBga'l1U 'me:n.].adW liijou~, saollq. ~~beranllal.~, masih b.et:a~1 ~I ,11;81 1ji~I!JFa o~s'~ ~I ttlau' pngl me d.id' 'IMem.~.~h Bej:Ja'li'~' tilinl Q1ahuhJ' )Idl~ah :

I. iPiel1a~'Ml ,~~ .~,g 'm_ih: bel~fjd'@: di ·aUt~,·l;eb\F'~ Cf'OSs',

~ .... -

~: .PBI1~~·· W~·kil1t1~m, l~a.riQ ~.~.i~'~'~ ;pEI!ling dE;,nl.,

D "9~em\ljj ~ kMdW'\a~ .~,~g b~~~ 1~M:a ~:tij~r ~a~ing k~~n.

100~ IBlm.fapa le~ls' IksJld!lffaan yang' .seiil 11111 'harus .d Ida hullJika 11". ad~lah:'

o '~ei/i1a~ra~ '~ang .~~~~.f'i I~bl'h ~~I,.. .

o IWre~ ~~i'~ 'P~'~iad~m ~el~~rW1! .AmbMJlaJ~",

O· ~~~ar~ - ~a~~ ber£d' ~}m ukurallr!ya le'l~r~ ,~~.

y.

1;11., :P\ada" pa-lPempatan:lllifm. ~'IIBJ ,kenaraarm ~m1_llam.p;~r-b.ersa'maa:n

t1ha' dal'i ri ~y ruft,.r ,aPI, ,!mrl'aJIta n- meka' Ren'raraa,n 'y:anSI barus d,~

elaliU.lMukalil- iB!ah .i ~. .x

o ,KQ~Elama~ ~er;m~t{Jr ~a:rn9 d~.lain~' 'dilrii jalsl) s.€loo~an k'finl jjarf~,

~a~ ~tln lain, - ,

o l('e~iiaJ,aa:~ belTllmtnr ~g datil ~ QBd. al afj', sebe:fa h karP~fl darj'pa,d'a ~Md3r-aru1I~tn~~~~

, D.2. lnu '11~' Id.lp'!''imp,q niB.an d imaM antle, n;tgu tMmng ~iaIpat !Jt-an:Q llilrfNik be~:~Qn' I~bih duu I~~ ia pa Prt~ 'j'i1ooa l\i!qkan, 1

CI o o

·"fJf1Js·beQe;~iJ;~· s~oop'w; ~t"Uff§l<ifl'.

Si~rhe!lrrt I tfa!hrdlu diin apabll~. iI~, muhiijJ,utkan peq~ISil:lan,

. . .

M~IiWiD!3gu diin I~~ ~tllj 'm~~a.lr1illf8mt:'~mJgPfl ~pathi ~I~ngem iJ~r ~i1il r1ITpl!. I\~t~; ~kalpa' !/iJJi'U!I' oe~.a~an "d~hlol ~liI.

l~n.mlaFreJrllma.3J !lang, Ii3It1 s m~Uinggu l'

t Kerr'1daJ~n. 4.

C KBfld.a:ra'aiIl' 2-

o :~.~ nfJ,n;~' :3.

1UDk ~D\:l!i!ii" ;;.iIu!!Ii· ~A·n~' . .. -", , ' .. - L. •• -

!!i,I~, I! 1LiI, _IY lilt"!!!!. !I;I;i!lralan lianii"li' rnel'l'llli!----Io-~. 11:.6 I\. -, _.. -. ..... -. . _ _, _"'

~." . _ . _ • - ~ . ,i!ffi _1 .• !.:I~ '!"I;1!.i. ~!!O1l I'~a-n,alf:ll. RIafd- '!IiiBFilf'lI 11k~..a;I' ... ..II~lli;

Ill;I!eniU" 1'- • . ." -;;,'I!' I~ rl II ~1;.I1DI'Ii

I~

...

1 G·, A,abU iii ilmila'ji!fr'titld!Em91ar 1:t1U[ij!t" ~a~ar's'!'F~II1~ 'ya~g' umung.ldnan dtu:fi pemadsm ,keb!lka ran, p\Q'Usr ,ali. ~'OI\JDi k"d;araan m au' 'al~u:111 d Ihl m Si;Iaill :,

O. ~tij'iillp-t .tlQ~ l i11'an ~.~.

[J ~!lt~nshlr.U~n ~e~~r~mr~ ,5~,~Je:tI~a-"iW f,\j~9f1'

O lUI -"~'1iI' ..!I'.oo;oI.: ioo;1 l'in";'l "", .. i~ II, lliII ;~ •. 'fiI' - '1- ~"1~1' ..it.;!;o!o . j' ". fill"::; .• ,~ ~ itl !,;;\I!L ~~, I ·earn,·j,.:clE 1'ii~lp'!!JI!l.I u II Ell"," ii:!iJ. r1l,:,., .'11 ~,m ~ r:L

'1 OS~ '!(erdamain mtum !i'~ng. Ibdleh .'~atii n-t_m tanpa be rheni 1!

o Kend~ffl8ll1'~ I' ,2 I' ;]" '0: Ke;nda.fa~n ,2" :3, o ~~tend:81r.a ~n '1, 3',

,~,

!....... ~en!J~r.a ~n 1

-.J tfei'li.da:'~sfl 3'

'---';

"-.J1 ~,endaI;S!~m 1 dan ~

S,~~att

L.J ~JQ~'O.r' f! r~·om!lt ~2

.---.J, K~~ua-dy'a~,y~',

-,

Si'aln.~ u~'nn m:i!i;I!'Io..l'""i'!i ~I;

~ I~' ~ - _. V'!I-r;~lJ!p~lalLl

p r~or~taSi jiilfe '?

,0 Nfom[ir '1

C N@moF,2

o t[6ii!hJ;~Hj\Ji~'!l~a I]da~

(fi' '"...'

~ ;ap~t ,pr-lm~.S;.

,.

119.. '

Sla;pa y'c~:lI'r'lI,g m'E!'nda,pat priotl!~l$.,jalalf'ill '11

[J .,I~""'"D'"

IrrtWJ !~._'i

,-

D NOmCn:l

C Kedua."'CJ~~ aAY~ 'Gf~at ~nontas:" ~,

::J D I~ mifmb"e Mr ilfi~rt:ia;5. jafarn' ke·~da INg\. 2:

d.m da~I I~'~ '18b:!h cia ulu :a~!S" No. 31

!J H3rus mEll1difjhul~, ~ ~9\ :3i

Si,~pa' ang h,~rl!la:

Ilil1ealiiUn ggu !

01 N'~F~

o :J

~I' omot 1

Da;pa: oerJ:fi1~an ba:115i111.maa1l1 Siia1/ 1P.aI'arrpeiaml.

Slapa yang tUlileh j'al1an

lebih'oglu'1 '

"., emer t,

o Nomor.2.

o Kellldafaall mMa N~a as"~i ha'rf~,Rat

L':, II a SS~~ .~~lfjJi·,peian tf$~at:·.fnI1iIe.mbeto r

o 'ral akan ~m b8~l:lk, ~.e ~M~ ',ISJdr '13 ~tJs

,I inm1a~ wI. rt~t"k.1il ~a, ... i!a'~I1' 2' d'af"ll ha;n.Js ~n:W1!m;J;.l"-,

o I'B' d~~11 mgsu~,g r:rremb.i'~ 'as all dtperki~M.,aman.

Si'a,pa y.ang t'liMH! menUrJiggu'?

-:J NlrlmQil 1

,0' NQrnar.2

,0 ~'Ilduitdla~.f~ra! .

..... -

'1 ~.S~, A~. yarllll har:JJS ,i:lUaJlluka,n Q'leh peAga:lilUldl kell'uj.'araan: '!lOQ'i~r 2: ?

o la iilBtUS malda.'-ul;Lik~--" ~fJ.~ 1

[;J ~a p..ar~~ mem,pematiikan ,P,frJO ro - I i$Jr-d,arj

, nd.arraart 8 dEm!, rrn:=~_m prioril't!l:s '~las k'~n:umJ~llaj" , ~

I' ,~a ,da:p~, raila~1 te'c s,. 's;etre IMi ,meJm!lhUiJu~ an

I _

:nmua:an 1-

halifS 'r:nilHnr~g,gUl liarrngl [Bm'a-· 1

C Ka d~~n '1 C 1<:e,-fI W F~r~Jl 2 r 'Kerrtilaman,~,

C I,a -men ungg;J1 of: lengah iaJa -, sIDn"ai' kerid~u,eall1 ~. 3 swd~h b~rr8J.hl..

,0 la d a.?~ ~ms beJo~ :kan~.

'0 I a dap.~f rfilm~Jfll?e'~ se.Je~ab keOOWi'al1 ~o.1 lew-at

11~,B. ,API! ¥IFlg lharuS dUs'lmkan ~!l,J,eh pentemU!tl~ kentlalfaal'il iN'o .. '1 l'

o I'a da~'la~~ng membetDk

!J' ,Iii. trams 'msll1pema!l'~ Jean pnofff,fas ,'endaraan 3 dg'!ii maws me: -di'~ nUhikan ~rmda~a:ru, 2._

n ~ dapat 'r.nwnb~1t ·set~,r8~ t.e -da;PUnl a h~w,~n.

ill.

Siapa 'YMg ,mem::la,pa't ,r~m~taa:, J~!3::l ,

0: KEp.~~ruri' ~

o i'te~~ra:an, 2

o k:~I[JIa-·dua;n-ya'.

Si'~a VSftg h ir/lltS men U M~U 'ii)

- - - • ~.Q:g •.

0' K9rt'da.ma' 2! dan 'k&;nda.rtlrm 3'.

,0 Ke[]d~raan a

Tid •. ada ~ jalanl

P-dan~ PQlan~ -

12~ '. ~PJI vans haJuls ejllakukill1 pe nge.rnIJrl! ki.end'i:lraa~ 1 ?

J II .

o trll ,akan me,mbelok· I(;ekanan. i~fi fa mart- 0-: " uJLl~in il~n~mafl ""2 FJatlI:a menljafLl3.

,p' . ca ffli1s:. J~larn ,iila

iI: mdiilaaf\: 3.

T~, OIap:a rnetmbe10k s-eLe.fah, kahdaMi~n s Je~!fJ' ,

:J, . ~a dH:pm 1l'f1emlJel~ .s~~rJeh ssm a ';00&

dara" ~eWi~;r

'122.,

113.

,5;iap. ~alJll msn~apm ,priorlhis.: 1'B,Jlan or

D, ~"m;tiJ~araJl 1 ~~f'ij 3,K!~-dB W)n 2:.

:J 5tJTI~a R'SfdaraaJI.

.s'iapa; yanl mnas ,mEU1l/;Jngl,u ?

,C: ksnd~ra':an,.2. IBm a~ a~·

I'",<!>nd'n,,,",",,,,,,",''' ~, ~~JIII~I't1D,~ ~ ~.

o l(efld~an ~ lertladap'. kenda,nn2.

D KJn'~ra~ 1 'Ierttafblp

k{!'n,~ar,aan 2,." '

• l- --

1,24,

, 25l

I

,B~g,a:lmajna u~ulta'n jaJljl"n'l.!i!' ltend'eU!. fa l'

. . .;~'. '. r- . -'

o 1-,~-'~,

o S-2'~'1 ~ 2-3,-1

Bagaim::ana 'urutan.

,ia ~ n l1yake.ndaraan '?

,C ;,l-·'-2 ,D '~'-2'-~ L , ~·3-~

- BagailMl'lal Ui'll~ Ia'~ln "ya ken dara,an '1'

,0,

'0 ·2 - a- '1 '0 ,3 <~,~ '11 o 3. ··,1 <2,

'~'2S. ,!ljfS:p® ~an~ me~~pip31' ~JiiQr.lta~ ·la:tan l'

- ,

ma,iiidaUln~ l!lllrl!lila,n jaJa m1!,y,al keJ'Idlilrai1n. ?

E ~·'1, ~!I; C [:

" ~ Il,

-, ~I -. ~~

~~, 1

,W 1111_

~ Na,2:

:0 a~ [bmfid.~11 b~~~ma-,

,0 2 , i '3
-. -.
10, 3·-· 1 =2
~.,.. 0 ;2' 3-- "
'.' ...

'ila,gmma na ltirU1.iiilll ,j~Ii1n ""I ,q n,daraa,n ;f?,

j 'a-2"-" ,~. _. "1 ,~,13

-'

. "

:C, '1~2'~~

"Ba,!aii'ma nat u rutB1i Ja~anrJ~'a '1

3 ,_. ~I ,- il :3. 2 ~ '" ,2'-"~' ~ l'

1':3[~ And~ ge iii an !iI .'mfla ,palmgl depallll1lill'alm lri:ng~n.""'ilinp n ~eQdar:a;p

• .. -.- - -"11

dan lli1ilel]h. l!laJlwa~ 'sebuah 'lTuk 'menda.tal1!li anda untd, i1ileJiiflhel'ok:,

m em a.$lllIki hilil~rnli1 pabrirt 'lJi~elab"ilgl 'tmk ·sudah me rn,U:1I!lU;,'~

'~ ..l ,~ •• ".,.; .... ;... .' n .... 1; ...

sei~ I ~~sa Il !!!;'!~i.~:!~I'ii.m LG.~,n ..

A,p~, !filing ,:;uutil p.~rb.ua1 ?

"

D r

c

'0 ~endataan t. 2 n KSin~il'M:T'" 1,2. l ~. -r..er.d.~f;'a~n'.

,I :·nn,g I-m l'

o Jii:enCiaria ,n 2

o 1<~n£iar~a!"! 3

o KendelCiHM' ,.

135. ~alm' l~e~ianJ:poskd kJirida'raan se;e;rfi pad',a pmbar~ ap ,y~ng d!~d:ukn ole h kiiDd;iOOllfl' nomo/J' :2 ?

137

- .

0, IS'e.merm dahufJoa, dan fflHmberl ialaJl d,;h!.!ll~ ~,~,!5ri;a n~ ,

~,~ ~

'0 JaJal"l tSRJBw: k.a:rena oe~ ja~ar:t' dahulu. ,0 Me,m~ ieyara~

:'9p ada jil~" '1' 'P-g1U'

00 rOOM datil~1 ,.

eft dllra,Elm maJJila, diib';'J.arkan

. '

ji[~ n~"an u ~li 1

.0 Ke~.:a~, 3. '[J I(e;Ad~an '1,,' ~.,

,

C j<'EHldar-a;Slfl '11 :1;

o Jalan, l~'~i karen-a b eF~aia:r:r Lurus 'IW de m,

~an.

'0' . -Me.nung eu ~mr,jal

)~ ~-- ~- -r-

kendm,itirfno. ,2 membelo. . te; kana.n

o Ja~an iertls bsrsa'maan·dsi'lgan' kenda .. , rotru'fl 'i1iJfflot 2\.

1.31. ,Melitg"a :kefH;I~I13!an ~o~ l' h~~u[~j' m em'berci i ahu] dSlhu!!IJ ktil:pada 'I«lnd'a rae,n '~or '2: ..

2]' ~'9 na :~JUI me ~:'~

i~',~ M, 1m: 'Bn.' .

o K~~~li'I'a ,~peda rm~tor lrnlHiiQa~~ 'te'rh"adap me~'iI \S'edan~

o 'K'am ,[a ,~fjnd~~~ 'fl~l'f.ilm~ '2 qaiian~ ~~fr

~et¥Bl~ ~rftl'nya

-

i qi; Kenda'faiQ!J l!!l1~I:i!:i!! :bharus or,a rru!~~n mlIU, pdh:!l 51 I,aml~t~

C ,Ke~1da~lfl' 2. o Ke nd(±H[man 2. 01 K~fl£falli~n ',.

j

I

~'u. IA~~,a,' ',a-rl.gi s~h,n~1mY'11i IUlakuka,n glejrn ~e~!I':e!'bwa:Ft!i,QI ~jalalll nm:i!lfiUrr 4 ? ,0 Moo)"aberang' }lIar! ~e~ga;~ metil@,~UI'I;@ ~' k~ la'l1g~rt r.tM~n ke. "ataLs":' ,.'

U M~:nlllng'gUl1karz'. FJe-' f;)yeheJi:ans.iim s,amp~ ia'[\a~ ,a.m:arn,~

0: M'e'L):e~e ~ngl. i~l~m ~;r~m:.a mend,a, at '~ofilt.a,s;.

D f.iJ~nda r,~n '~ D' r<,em~ r£!an 2

0, 't(.~rHj\.a:T~If!' dl1'irl! 2.:

Sia PI yang liarus Imem!be~ kaln ~s'ra ra1:

"

pen u,rnjbi!t ,arah 1-

D, Kef'ld~~;;Hl " Oi K{!,f.rtiaram il

0: IWI1:dafij2.f1 '1 dam:2.

i.:.

1

.'

14~. S[a"pa "~Jlg' h:HUSI mem:b'edk~n j$y~mt ~lujfllu!li;' ,ar,ath ?

D Kenda aa,r-I, '2~ ;:31.

,> ,

o Keda.~' 1! 2.

D ~:i~d~L11 ."2 dM 3.

'I"~i, a~ris mana. s~ar:usl1¥a .tf'i1I~.P\lb cdeh par'-a;i;! ,ueU umul!;' !!liI,embelDk ~a kanan ~I

146:.

01 Gqr-ls'l o ,Gari$2..

,0 ,BDfeJh gam 1 itIDJ ;93 s2 ..

e1a~ Y~"I harus mem,'rrkln fIYi,.p8 '4JnJ~k' r,- h 1-

'01 ~,ndamln 2' dan 3,~ 10 n

147'. Dalam hll~hlt 'a,pa ill/'iIlda mw,!lJ'jhlfah, ;me ~.~ u nakan pe.s~w.a-llpelJunJ!.Ik' a!rih'1'

DJaJam k'e'~da~n dattJratl1'l!\o.g'~~'

':J Siebl!\Jm 'f!nengadBka', Iiffi'rnb~:m1 W1l, '.,

:.,j, LJntw'k marrunjlU:~~aMI ada:k'E!~"darair1i ~3'tan:gt ~'[lrl ~~:I'l,

. 4ft Da Ian:' hal-he tapa it nla d hMaiPbka n lTien;ggun akan ,peslWft1 pepu ~~:wk aJl!31li '7;

to U~, mejiiLiiuig '~ngemg'I.I~f'[ '~II~!n'.h~lui. D' ,S~~lum, mQi1n'IbIJ,:-l,g~~~r,1 nJiln-d ~r~

0' ~aDlI~ 'me. EliSU 1 ~ala'''' [i]Mum" a[j halam,~n rl!Jmah.

1 ,

11~. 1:)' lam hSri-hS I-apa IInds d i.iilj;[b~IJ, ,m eng:I,!llntl,ka:n p 6! a,wa'\ p~nilJnjt:tk a.h·~

o A~ia. ~;eJJwebeml,!;l. pef$rmJJlillf1~ l~'~Fi"

o l~pabil iii i\r:1'+~I~w;[Jii 'k.e.R!1a raan !Nfl!). Sladang oorhi$i'I~" ,0 S~.b:el6r.m ~~baim ~e,'ldn ,ia~ rt~~lanl miiulda,h uJ ! l,

ualt Da am h·m;~h-ill: ,a,Q linda lI,iW~iibbn 'menggun,akani puawa~ penunjuk

I Jil'h '? -

D, A~ahila he'nda'k b:irnl iii k~ l~ ur laJtJ W j!lJal1 !f.1'd!J'1;~ ltub~g I' '~~ be~mpa! ~a~,Ul!;

'0 '~MJ~'s.eda(lg ~e¢lijp~ , . '0 ~:ab~fa ni'ndak 'ff1tJ mi, ~r.

~ati& :l'irnl!rJFiIbh y~ngl hanJ$ dUkutl ?

• • .. '

,Ii;

'W,5~... Is~.:alt :pen IU'Ij'Wik ,i\ra,h ,t11perg~makanl pads: wiEliid,ti' ::

o ,S$~: ~1iO Jiip3:1 $~b~~l;Jm' mem'~lOwm~r~b,~ a~h ~ E!If'IdaJ~ n~

o ,~ert:J ~ :,s~dan~ IDe;f'~~a,a~h. 'e Se~ium ]f'mdM;aan 1)e,a,I~f1 mu n~ u~,

lif"

153., 1e.ll,(laJal!1l ~m9' h u.:lISlmemib'EMi'k~U'i r$~,rUi;al akar~ b;eru!;an ill"l:ti di

I~rtemurm :rlala~ I" 1,1 'if,bl~Bh :: ~

:...J. Kin~:am'~n] 11~' o ~'r.fd~~~' 2' •. it L, ·~,ef'ldalraraij '1. 3.

D' ~ rirHL~Let'-~:~b6Jum, m;emsSll~ Ji~r:SJmPin~11 m bJ p~!1err!JJ~n jaj~, o ~ BOOiJJ!!m befP nd ahLj1,tm ~~m ~bf9tblm WIlBrnbs,LOk •.

D Irlany;aJ oo~el UJl1 ,tt@~in:~ kG: l~~ur ~anaJn..

1'55,. Anda had1aJ, me,mbe.IO'k, ke. ldrl l!!DiIMt~ tiki ja~an y,an y, . tfiba!t~ cleh ~a'IUlrna-ngglijJl [pernJslh! 'G$rJ's ma.rm, p,ngl haw 5: aroLda pe;rg ~Hla.raflJJ ? nakan?

,0 GM£~!

:0 S~ds:2-

C Garis a

ii

,'"

;;I' '1iI"8"l'b,-' ,-,,'I'II)Io~' ;oI11"IIii'l'!l1 'nJ!"!r"""'~'''' ;II. ,ID, ' ,~~u Il.IV!;.;I;III;, ,r~J.&.!LI,

'156. P:al~'" kendifraan d~se~mh~rangi :temlpat: 'ti'd13 Ie; ali perbcdebka n Gleh UMSI,g- i!!Inda.ngl kalle~a dajpat mingJga~Q iJ rlerCl,n~aJah h[du limas A'~n!i}t tentu 'hI_oo, ml\il,t8ifignEu1:i: daii'i' IpEllkir lllei:ild~mjn,t pHu :

,cr ~lalild~Jfl da~ra~ ~a.Q',~rr 'ba ~hi'ntr ~e'~' diBfJi lrn11iJ11!t.. CtnmlilMGtan ata~' rn,.en~~J"j,jl'~mrrn,:gi ~e:ng~Jl :s~~rn, ,~ltUC.U'll umu:~ me:~~';!!;t ial;~u

m~m~;'i,i'iI,"li"ii'~'!!i,i' kili,rn,; l~--.' ..II,"". :"',fiI;.SIIi!I'· ,5~ ~JII"'JI,_ , ...... .!;;:I .... ,r.~r.>iG,ll~,' ~'!i.!t~, ~~I~"""! _~;I;1i,1I;!!

I f Kt!M:d'a'f'at~ ~J~ ~M~a'~ "ba~¢nerrfi'tI~rtlg:an rn.-a ~~u(f~rrWk m~flUiw fir!tarn 'iiIi~u, ~.:~ a:l~ro, ~ralOg d'tlfig ~n. S~C@~~ .a1.a;U itil~tU k 'm~~" IJji~ ~lteJ"! '. 'RIJI~~~,lmf !iiI~~g d~ng~ ,s.egf!1,~

:=: "E!e.r~en!l tU p'H~Sr~rr h'~'f'1' UMIl.J~ m~riuj iJk.~ dan -m_~P1<El~'~~~n Cl'r,an;g:

!..'~~n~~:n iJ.,:fiI~r,;'tflbr.i~. ~:<If!I "'!! "'" .• !!o!!~!totI, • !IaI:lii1 DI"~::Il'i-a _ ,~

. .

'1-' 1;" 'Eil.o!iI'''!i1l'1l''''m'~id'''!l' 1:~ .. ,n~~i"~'lI"Ii idJi! ~oI'Sin r."I kil""",If,l:i!iIi:'it!l •

~~'.!! I ·';;!'~r~ _~~ '~1~.u_~1~!1'~ ._ I~r: __ ,;;I! 1U!- .. t;iJI1~_~1~-1 I!

'''''''''II 'rJada De~'~" ~[~tmp~I19!~~~ le!T:JtJ.am!llr.,

~~: ,- an ~ti,fJI~i$8"~~~, ~I~:karti; ,~ysjJm.ng,iijn' • .Jeffi~~~i!, ,~,a& ~a1,t.nl'"

i:'a,. 1. ... ,.,. ii.. I;", ~ - ";;i.t1'i'

,~~.1~ 1"1' ~awl:g ,~~, mmuliJ ~~Jit~~ I~~]~NJ ~

= l~~a' ,~m~aij$:a" ~erh~nfi I~ild'~ i~-·oo~:or.;~~; PiS ~~[Era~n9~~ :rambat~ ->an, J.~\m~~i;iJ·dIl"~~ ~ijjf~JTlbU! 'Iw~ng beT~ienlt

t~lt IBmp;1I laJt,atan:1 11m.SUi, ,leiUl1a1 ,engtff:l~di",pm~~femudii, ;~iS 'P'II ~t.np8l ~ab.I'I' ~JilpSh,r!":l, ~e~BSEll~ 'EI~gemudi' '~!,iRg, jp8tu h 'pads. ~rat~r,b [stu lilltas, '6mb II 'melftlie,ilili1l i-glial kapaa, 'E s,~l<at ,Seba.tlk~' aya, mtu~eI{EI!: ,lllintoQ!l.bar ~ ~'imb.a~· ,settapi '0 Il nl,' ,fjlsembamng '~e~mp8t~ ~t8fi:!I l!eltdlr;i ,Di,p:.in9J9,lr Jsn~n' ~rrfuk, dh:J.~ u1' 8_1;1' ldiIbJ ru nkal'i~

:~iI\i'k;.;.ni "'nri.ii'i:ll j ~ IiI!GhILIWI~". ~-_ !!!

D' ms~bt® han~ bole'lm, b~eT:ln pad'a, 1E;m~t7"te.m~ift valfl9. tetatii' o1sEfdis,~i3;fll u AtLlk ,rnela~'_ pt;num~:g .~_ ,memerftJ ~a[l :an~KOlan.

,0 Bh!t~91~ ~an)m, bo~j:) ttertJed' dC3JIJ R:lelaYfiNll '~enluflipan\g- pad a j~.mJ:ala:rl y:ar1l,Q 01.dfu.~ .I~as~

a !:Rl~:·ibis ~~I'~h 'berhrmtl 'G,an: 'm.~~arrin~ Pin~ mpa.ng pad~ 1empa;l:oit~m~

ya~g tidD' '~e~~Bf!~Q~' le!llJ ru fj:1$S.. - "

'1;S,9~. Me.fiu ItIlt, 'Jierr.iliw:J;ml' ilJMan,g"Uin.n,QiIi '~e,peda m:D1Jt1l!l' cta:pal, Idip,arki r ,: .0 ~~!emp~'BI~Q man" s~ja. kBren~ ~n~~~a- ~~clf,

.0 Diatasdl~~l.mr arlau [SiaR LJ~ pajal$1 '~~,

, . '. I

o DilllJ,ar' i'~lu r~~u 'Ilnms~ ~~an!'. hj~~, unln;! k. ~ja!a19r kaki.

~r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful