SULIT* SULIT

*

1

PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS (Tiga jam) PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS

946/1

PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 1

STPM 2009

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2009

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN

Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam Bahagian B Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak. Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekoah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2009 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. sebelah http://smkpbu.blogspot.com [Lihat

SULIT*

2

BAHAGIAN A [50 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 2 Nyatakan dua perbezaan antara milikan tunggal dan perkongsian. Nyatakan tiga kepentingan perniagaan kepada masyarakat. Nyatakan empat prinsip utama dalam teori pengurusan saintifik oleh Taylor. Jelaskan tiga kelebihan pemencaran autoriti. Berikan tiga ciri kawalan yang berkesan. Senaraikan empat jenis ujian dalam pemilihan pekerja. Terangkan secara ringkas maksud merekayasa. Jelaskan tiga peranan promosi dalam perniagaan. Terangkan dengan ringkas kemahiran konsep,kemahiran membuat keputusan dan kemahiran manusia. Nyatakan empat jenis inovasi dalam perniagaan. Syazwan yang baru menamatkan pengajian di Universiti Sains Malaysia dalam bidang Komunikasi (Pemujukan) telah diterima bekerja dengan Syarikat Putera Jejawi Berhad. Syarikat berkenaan merupakan sebuah syarikat pengiklanan yang sedang berkembang maju di utara Semenanjung Malaysia khasnya di Perlis.Pada hari pertama beliau melaporkan diri, Syazwan telah berjumpa dengan Encik Izzat yang merupakan Ketua Jabatan Sumber Manusia dan beliau telah diminta menjalani program induksi bersama dengan lima orang pekerja yang lain selama satu minggu. Semasa waktu rehat, beliau telah bertemu dengan Encik Farid yang merupakan ketua persatuan kakitangan di syarikat berkenaan yang menerangkan faedah-faedah menyertai kesatuan sekerja. (a) Induksi merupakan satu proses formal untuk membiasakan pekerja baru dengan organisasi, pekerjaan dan tempat kerja mereka.Nyatakan isi kandungan yang terdapat dalam sesuatu program induksi. Huraikan sebab-sebab Syazwan perlu menyertai kesatuan sekerja. Huraikan tiga fungsi Kesatuan Sekerja dalam sesebuah organisasi. [2] [3] [2] [3] [3] [2] [2] [3] [3] [2]

[8] [8] [9]

(b) (c)

http://smkpbu.blogspot.com

SULIT*

3 BAHAGIAN B [50 markah]

Jawab dua soalan sahaja. 3 Puan Linda merupakan pemilik restoran ikan bakar yang terkenal di Kuala Perlis. Perniagaan beliau sedang berkembang pesat dan disebabkan penambahan jumlah pelanggan yang ramai, beliau bercadang untuk membuka cawangan restorannya di beberapa kawasan lain. (a) (b) Jelaskan kelemahan-kelemahan perniagaan milikan tunggal yang mungkin di hadapi oleh Puan Linda. Perniagaan perkongsian merupakan sejenis perniagaan yang dibentuk secara gabungan dan persetujuan antara dua atau lebih individu dan dengan tujuan mendapat keuntungan. i. Terangkan empat jenis rakan kongsi yang terdapat dalam sesebuah perniagaan perkongsian. ii. Bincangkan sebab perniagaan perkongsian lebih banyak beroperasi berbanding dengan perniagaan berbentuk syarikat. 4 Che Ani baru memulakan perniagaan restoran nasi Arab di sebuah rumah kedai di kawasan perumahan yang berhampiran dengan kampus UiTM cawangan Arau. Sebagai seorang usahawan yang juga pengurus di restorannya, beliau mesti membuat perancangan dan pengawalan terhadap aspek-aspek pengurusan bagi menjamin kelangsungan perniagaannya di masa akan irri. (a) (b) (c) 5 (a) (b) (c) Bincangkan kepentingan perancangan terhadap perniagaan Che Ani. Berikan perbezaan antara rancangan irrigic, rancangan taktikal dan rancangan operasi bagi perniagaan di atas. Jelaskan kaedah-kaedah kawalan yang boleh digunakan dalam perniagaan Che Ani. Jelaskan maksud pengorganisasian. Penugasan autoriti diperlukan oleh sesebuah organisasi. Bincangkan kebaikan penugasan autoriti tersebut. Terangkan tiga kepentingan pengorganisasian dalam pengurusan sesebuah organisasi. [10] [9] [6] [4] [9] [12] [7] [8] [10]

http://smkpbu.blogspot.com

SULIT* 6 (a) (b) 7

4 Huraikan tiga kategori penyelesaian masalah apabila pengguna ingin membuat keputusan pembelian. Jelaskan tentang keputusan produk individu. Encik Nuzrin dan Encik Azrol adalah pengurus di sebuah syarikat pengeluaran di Kuala Lumpur. Encik Nuzrin yang telah berkhidmat selama 10 tahun di syarikat itu adalah seorang pekerja yang sangat dedikasi terhadap kerjanya. Beliau seringkali mendapat penghargaan daripada pihak syarikat. Manakala Encik Azrol yang baru setahun memegang jawatan pengurus, mempunyai irri-ciri yang berbeza daripada Encik Nuzrin.

[10] [15]

(a) (b) (c) 8 (a) (b)

i. Berikan maksud ketegangan. ii. Jelaskan punca-punca ketegangan yang terlibat. Terangkan kesan ketegangan kepada Encik Azrol. Huraikan empat elemen utama yang menyumbang kepada kejayaan Encik Nuzrin. Berikan maksud pembuatan keputusan dan jelaskan jenis-jenis keputusan. Analisis sebab akibat dan pokok keputusan adalah dua alat membuat keputusan yang boleh digunakan oleh pengurus. Nyatakan perbezaan dari segi irri atau penggunaan bagi kedua-dua alat membuat keputusan tersebut. Jelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan yang rasional.

[11] [6] [8] [8] [8]

(c)

[9]

KERTAS SOALAN TAMAT

http://smkpbu.blogspot.com