You are on page 1of 6

၂၁ရာစု ဂူဂယ္လ္န႔ဲ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အင္တာနက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေလ႔လာျခင္း

ကမ႓ာတစ္၀ွန္းလံုးမွာ လူမႈ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ပံုစံက ေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ အရင္က အင္တာနက္ ဆိုတာကို လူေတြက
ဦးေဆာင္တယ္။ အခု အင္တာနက္က လူေတြကို ဦးေဆာင္တ႔ေ
ဲ ခတ္ ျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ။ အင္တာနက္မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ
နည္းပညာေတြ၊ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ၊ သတင္းေတြ မ်ိဳးစံု ရွိေနတယ္။ အင္တာနက္ရဲ႕ အစြမ္းဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးတက္ေနတယ္။
ဒီတိုးတက္ေနတဲ႔ အေပၚမွာ က်င္လည္ေနၾကတဲ႔ လူေတြကလည္း ဒီအင္တာနက္ႀကီးကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္
ဖန္တီးေနၾကျပန္တယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာၾကတယ္။
အင္တာနက္ေပၚမွာ ဂူဂယ္လ္လိုမ်ိဳး Search Engine တစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ေၾကာ္ျငာခေပးရတာ နဲနဲေနာေနာ ပမာဏ မဟုတ္ပါဘူး။
အက်ိဳးအျမတ္ မရွိဘူးဆိုရင္ ဘယ္သူက ပိုက္ဆံေတြကို အလကား ျဖဳန္းတီး ပစ္ပါ႔မလဲ။ ဒါဆိုဘာေၾကာင္႔ အင္တာနက္ေပၚကို
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသလဲ။

ဒါကို ေလ႔လာဖို႔ ပထမဆံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ႔ လူေနမႈ ပံုစံန႔ဲ စီးပြားေရး သေဘာတရားေတြ၊
နည္းပညာေတြကို နားလည္ထားဖို႔ လိုပါလိမ္႔မယ္။ အင္တာနက္ ေပၚလာတာ ဆယ္စုႏွစ္ အပိုင္းမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ္႔
ဒီအေတာအတြင္းေလးမွာပဲ ကမာၻတစ္၀ွန္းလံုးမွာ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေပါင္း သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာခဲ႔တယ္။ အရင္က
အင္တာနက္ေပၚမွာ အမ်ားဆံုး ႀကီးစိုးထားတာ ရဟူး၊ အမ္အက္စ္အန္နဲ႔ ေအအိုအယ္လ္တို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ စီးပြားေရးနဲ႔ နည္းပညာ
တိုက္ကြက္ အသစ္အေပၚမွာ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထားတဲ႔ အတြက္ သူတို႔အားလံုး ဂူဂယ္လ္ရဲ႕ အလဲထိုးမႈကို ခံလိုက္ၾကတယ္။
ဂူဂယ္လ္ဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ထိပ္တိုက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မရွိပါဘဲန႔ဲ သူတို႔ဆီကေန အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ လူေတြကို တျပံဳတမႀကီး
ကဲ႔ယူသြားခဲ႔တယ္။ လဲက်သြားတဲ႔အခါ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ထဖို႔ ခက္ခဲသလို သူတို႔အားလံုးဟာ သူတို႔ဆီမွာ ရခဲ႔ဖူးတာကို
ျပန္လည္ဆြဲေဆာင္ ရရွိႏိုင္ဖို႔ အရွိန္အဟုန္န႔ဲ ႀကိဳးစားၾကေပမယ္႔ အခုအခ်ိန္မွာေတာ႔ ဘယ္သူမွ ဂူဂယ္လ္ကို မယွဥ္ႏိုင္ေတာ႔ပါဘူး။

စဥ္းစားၾကည္႔တ႔ဲအခါ ဂူဂယ္လ္ဟာ လူမႈေရးအေျခအေနေတြ အေပၚကို အေျခခံၿပီး စီးပြားေရး နည္းလမ္းအသစ္ေတြကို


ထြင္ႏိုင္ခ႔တ
ဲ ာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဂူဂယ္လ္ ဘာေတြ လုပ္ခ႔ဲသလဲ။ ဂူဂယ္လ္ရဲ႕ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းဟာ Search Engine ပါ။
အဲဒီကာလမွာ အထက္က ရဟူး၊ အမ္အက္စ္အန္တို႔ဟာ Search Engine Giants ေတြပါ။ အင္တာနက္ကို အေျခခံၿပီး
စီးပြားေရးကိုလည္း အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို မွီခိုၿပီး က်င္လည္ေနၾကတဲ႔ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဂူဂယ္လ္ဟာ Pigeon လို႔ေခၚတဲ႔ Search Engine နည္းပညာ
အသစ္နဲ႔ ဒီေလာကကို ၀င္ေရာက္လာခဲ႔တယ္။ www.google.com ကို ၀င္လိုက္တာနဲ႔ အျခား ဘာကိုမွ ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ဘဲ
အျဖဴေရာက္ ေနာက္ခံေပၚမွာ Search Box ေလး တစ္ခုကိုသာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒါကိုက အမ်ားနဲ႔ မတူတ႔ဲ နည္းလမ္းနဲ႔ ဒီေလာကက
အရင္ဆရာႀကီးေတြကို စိန္ေခၚလိုက္တာပါပဲ။

ဂူဂယ္လ္ဟာ တခဏအတြင္းမွာပဲ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ခ႔တ


ဲ ယ္။ ယခင္က ရဟူး၊ အမ္အက္စ္အန္
သံုးစြဲသူေတြဟာ ဂူဂယ္လ္ဆီကို ဦးတည္လာၾကၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အားလံုးလိုလိုရဲ႕ အင္တာနက္ ပထမစာမ်က္ႏွာ Home
Page ဟာ www.google.com ျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။ ဂူဂယ္လ္ရဲ႕ ရွာေဖြေပးႏိုင္မႈဟာ အျခား ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္ေတြထက္
သိသိသာသာ ထိေရာက္မႈ ရွိတာေၾကာင္႔ ပိုမိုထင္ရွားလာသလို ကုမၸဏီတည္ေထာင္ၿပီး ၈ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၆မွာ ဂူဂယ္လ္ရဲ႕
အသားတင္အျမတ္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၃.၀၇၇ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။ ကုမၸဏီမွာ လုပ္သားေပါင္း ၁၆၀၀၀ေလာက္ကို ခန္႔ထား
လည္ပတ္ႏိုင္ေစခဲ႔တယ္။

ဂူဂယ္လ္ရဲ႕ ဒုတိယ အေအာင္ျမင္ဆံုးကေတာ႔ ေမးလ္စနစ္ပါပဲ။ အရင္က ရဟူးေမးလ္၊ ေဟာ႔ေမးလ္ေတြဟာ ဂူဂယ္လ္ေမးလ္ေၾကာင္႔


သံုးစြဲသူ အမ်ားအျပား လက္လႊတခ
္ ဲ႔ၾကရတယ္။ ယခင္က ရဟူးလ္၊ အမ္အက္စ္အန္ စတဲ႔ ေမးလ္ေတြဟာ အသံုးျပဳသူကို ၂၅
မက္ဂါဘိုက္ေလာက္သာ ေပးထားၿပီး အဲဒီထက္ပိုတ႔ဲ ပမာဏကို လိုခ်င္ရင္ ပိုက္ဆံေပးဝယ္ရပါတယ္။ ဂူဂယ္လ္ကေတာ႔
စလာကတည္းက သံုးစြဲသူကို ၁၀၀မက္ဂါဘိုက္န႔ဲ အခမဲ႔ သံုးစြခ
ဲ ြင္႔ကို ေပးခဲ႔တယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ၁၀၀ကေန ၂၅၀၊ အဲဒီကေန
၁ဂစ္၊ ၂ဂစ္။ အခုဆိုရင္ အကန္႔အသတ္မရွိတ႔ဲ ပမာဏကိုေတာင္ ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ ယခင္ဆရာႀကီးေတြဟာ
သူ႔ထက္ငါ အလ်င္အျမန္ လိုက္ၿပီး အလကား ေပးရေတာ႔တယ္။ အရွိန္ေကာင္းေကာင္း၊ နည္းလမ္းေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အဆက္မျပတ္
ေျပးေနတဲ႔ကားကို လိုက္မွီဖို႔ ဆိုတာကေတာ႔ ေတာ္ေတာ႔ကို လိုပါလိမ္႔ဦးမယ္။

ဂူဂယ္လ္ေနာက္ထပ္ ဘာေတြ လုပ္ခ႔ဲသလဲ။ သူမ်ားမလုပ္တာေတြ လုပ္ခ႔ဲတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ကမ႓ာေျမျပင္ကို အနီးကပ္


ၾကည္႔လို႔ရေအာင္၊ ကိုယ္႔အိမ္ ကိုယ္႔ျခံေျမကို အနီးကပ္ ၾကည္႔လို႔ရေအာင္ အဆင္႔ျမင္႔ ေျမပံုစနစ္ ပါဝင္တ႔ဲ Google Earth ကို
ဖန္တီးေပးခဲ႔တယ္။ အရင္ကဆို ဒါမ်ိဳးၾကည္႔ရဖို႔ဆိုတာ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး အကုန္အက် ခံရပါတယ္။ အခုေတာ႔ ကြန္ပ်ဴတာ
အင္တာနက္ ရွိရံုနဲ႔တင္ အခမဲ႔ ရရွိေနပါၿပီ။ သူမ်ားေတြ ဓာတ္ပံုစီမံခန္႔ခြဲတ႔ဲ ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ေတြကို အခေၾကးေငြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔
ေရာင္းခ်ေနခ်ိန္မွာ ဂူဂယ္လ္က Picasa ကိုဝယ္ယူၿပီး အခမဲ႔ ေပးလိုက္ျပန္တယ္။ Writely လို႔ေခၚတဲ႔ Online Word Processor
ကို၀ယ္ယူၿပီး အခမဲ႔ေပးျပန္တယ္။ ရိုးရွင္းေပါ႔ပါးၿပီး လြယ္ကူလွ်င္ျမန္တ႔ဲ Gtalk လို႔ေခၚတဲ႔ Instant Messaging စနစ္ကိုလည္း အခမဲ႔
ေပးျပန္တယ္။ SketchUp လို႔ေခၚတဲ႔ အရမ္းလြယ္ကူတ႔ဲ 3D ပံုဆြဲတ႔ဲ ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ကို ဝယ္ယူၿပီး အခမဲ႔ ေပးသံုးျပန္တယ္။ Microsoft
ရဲ႕ Internet Explorer ကိုယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အစြမ္းထက္တ႔ဲ Firefox Browser နဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္တယ္။ Blogspot ကိုဝယ္လိုက္ၿပီး User
ေတြကို Blog အလကား ေပးသံုးျပန္တယ္။ အမ်ားႀကီး က်န္ပါေသးတယ္။ ဂူဂယ္လ္ရဲ႕ ပေရာဒတ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာရင္ေတာင္
ကုန္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။

ဒီေတာ႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုလာတာက ဂူဂယ္လ္ဟာ သူမ်ားေတြ ပိုက္ဆယ


ံ ူေနတာကို ပိုက္ဆံ မယူဘဲန႔ဲ ဘာလို႔ အလကား
လိုက္ေပးေနတာလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါဟာ ဂူဂယ္လ္ကို ေအာင္ျမင္ေစခဲ႔တ႔ဲ ၂၁ရာစုရဲ႕ စီးပြားေရး နည္းပညာအသစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္
ထင္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ႔ ဂူဂယ္လ္ဟာ အခမဲ႔ ေပးတာေတြကေန အသံုးျပဳသူေတြကို စည္းရံုးၿပီး တျခားတဖက္ကေန
စီးပြားေရးလုပ္ေနတာပါပဲ။ စဥ္းစားၾကည္႔ရေအာင္။

ကမ႓ာ႔လူဦးေရဟာ သန္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲက အင္တာနက္ သံုးစြဲသူဦးေရဟာ သန္းေပါင္း ၁၀၀၀


ေက်ာ္ ရွိတယ္၊ ၂၀၁၅မွာ ၂၀၀၀ေက်ာ္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲက ငါးပံုတစ္ပံုေလာက္ကသာ
အင္တာနက္န႔ဲ စီးပြားေရး လုပ္ေနၾကတဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ နည္းပညာရွင္ေတြပါ။ က်န္တ႔ဲ သန္း၈၀၀ ေလာက္က သံုးစြဲသူ
သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂူဂယ္လ္က အဲဒီ သန္း၈၀၀ အေပၚမွာ ပိုက္ဆံယူဖို႔ မႀကိဳးစားဘဲ က်န္တ႔ဲ သန္း၂၀၀ စီကေနသာ
ပိုက္ဆံယူဖို႔ ႀကိဳးစားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ သန္း၂၀၀မွာ တစ္ေယာက္စီကေန ေဒၚလာ ၁၀၀ ရရင္ကိုပဲ ဂူဂယ္လ္ဟာ ေဒၚလာ
၂၀ဘီလ်ံ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာ ၁၀၀ဆိုတာ ျမန္မာေငြ ၁သိန္းေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရး သမားေတြ အတြက္ဆိုရင္
ေၾကာ္ျငာက႑မွာ ဒီေငြပမာဏဟာ ကေလးကစားစရာေငြေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေစ်းကြက္က စားသံုးသူေတြဟာ
အင္တာနက္န႔ဲ ပတ္သတ္ရင္ ဂူဂယ္လ္န႔ဲ ပတ္သတ္ေနတယ္ ဆိုတာခ်ည္းပဲဆိုတ႔ဲ ျပယုဂ္ ျဖစ္လာမွသာ သူ႔ကို စီးပြားေရး
သမားေတြက အဲဒီေငြကို ေပးမွာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ စီးပြားေရး သမားေတြက သူ႔ကို အာရံုစိုက္လာေအာင္ လူေတြကို စည္းရံုးဖို႔
လိုအပ္လာပါတယ္။ အဲဒီမွာပဲ Knowledge Era သုတဥာဏ္ေခတ္ဆိုတ႔ဲ စကားရယ္၊ အခမဲ႔ေပးရင္ ဘယ္သူမဆို
စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုတ႔ဲ အေျခခံ နည္းဗ်ဴဟာကို ပူးတြဲၿပီး ဂူဂယ္လ္က ဒီလမ္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔တာပါ။ ေအာင္ျမင္တယ္
မေအာင္ျမင္ဘူး ဆိုတာကေတာ႔ မ်က္ျမင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူတိုင္း ဂူဂယ္လ္ဆိုတာ မသိသူမရွိပါဘူး၊
မသံုးစြဲဖူးသူ မရွိဘူးဆိုတ႔ဲ အေျခအေနကိုေတာင္ ေရာက္သာြ းၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂူဂယ္လ္က အခမဲ႔ ေပးသံုးထားတယ္ ဆိုေပမယ္႔ တိတိက်က် ေျပာရရင္ အားလံုးကို အကုန္လံုး အခမဲ႔ ဆိုတာမ်ိဳးေတာ႔
မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဥပမာ- Google Earth ကို အခမဲ႔ သံုးစြဲသူဟာ တစ္ကမ႓ာလံုးကို စိတ္ႀကိဳက္ အခမဲ႔ ၾကည္႔လို႔ရေပမယ္႔
ရုပ္ပံုအေနနဲ႔ အရည္အေသြး ျမင္႔ျမင္႔မားမား ထုတ္ယူလို႔ မရပါဘူး။ တကယ္လို႔မ်ား အဲဒီလုိ ထုတ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ သူတို႔ရဲ႕
Premium Version ကို သံုးစြရ
ဲ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးကို Value Added လို႔ေခၚမယ္ဆိုရင္ မွန္ပါလိမ္႔မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက
ဂူဂယ္လ္ဟာ အရာအားလံုးကို တစ္ကစဖို႔ မႀကိဳးစားဘဲ ေအာင္ျမင္ၿပီးသား အေကာင္းဆံုး အရာေတြကို တန္ဖိုးႀကီးႀကီးမားမား
ေပးဝယ္ၿပီး ကိုယ္ပုင
ိ ္လုပ္ပစ္လိုက္တာပါပဲ။ ဥပမာအားျဖင္႔ Blogger, You Tube, Writely, SketchUp စတာေတြပါ။
အဲဒီဟာေတြက အရင္ထဲကလည္း အားလံုးလိုလို အခမဲ႔နီးပါး ေပးထားတဲ႔ အရာေတြပါ။ ဒါေတြကို ဂူဂယ္လ္က ဝယ္ၿပီးေတာ႔
အရင္ေပးထားတဲ႔ အခြင္႔အေရးေတြအျပင္ သူတတ္ႏိုင္တာေတြပါ ပိုပိုသာသာ ထပ္ေဆာင္း ေပးလိုက္တ႔အ
ဲ ခါ နဂို Application
ေတြရဲ႕ မူရင္း ဂုဏ္သတၱိ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေပ်ာက္တ႔အ
ဲ ျပင္ ပိုၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင္႔မားတဲ႔ အရာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး
လူအမ်ားရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ပုိမို ေပးစြမ္းႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ဂူဂယ္လ္က အဲဒီအရာေတြကို ဝယ္ယူတ႔ဲ ေနရာမွာလည္း
ေကာင္းတိုင္း ဝယ္ယူတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဆက္စပ္မႈရွိရွိ ဝယ္ယူတာမ်ိဳးပါ။ ဥပမာ Picasa ကေန ဓာတ္ပံုေတြကို Blogger
မွာတင္လို႔ရတယ္၊ Google Earth မွာ Geotag လုပ္လို႔ရတယ္။ Sketchup မွာ ပံုဆြဲၿပီး Google Earth မွာတင္လို႔ရတယ္။ You
Tube က ဗြီဒီယိုေတြကို Blogger ေပၚမွာ တင္လို႔ရတယ္။ အမ်ားႀကီးပါပဲ။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေရာ ဘာလို႔ အင္တာနက္ အေပၚမွာ အာရံုစိုက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳေနၾကသလဲ ဆိုတာကိုလည္း


စဥ္းစားၾကည္႔ ရပါမယ္။ ဒီေလာက္ လူအမ်ားႀကီး ရွိေနတဲ႔ ရပ္ဝန္းမွာ ေၾကာ္ျငာျခင္း ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ျခင္းဟာ ပိုမိုထိေရာက္မႈ
ရွိလို႔ပါပဲ။ တီဗြီေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြမွာ ေၾကျငာတာဟာ နယ္ပယ္ အကန္႔အသတ္ ရွိေနေသးတယ္။ အင္တာနက္ကေတာ႔ ခ်က္ခ်င္းဆို
ဆိုသလို ကမ႓ာအႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားႏိုင္တာမို႔ သူတို႔ကလည္း ဒီစီးပြားေရး ရပ္ဝန္းကို စိတ္ဝင္စားၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင္႔လည္း
အင္တာနက္ေပၚမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြက အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။
ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ စတာေတြကို အျမဲေလ႔လာေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိေနပါတယ္။
သူတို႔က ဒီရလာဒ္ေတြ အေပၚမွာ သံုးသပ္ၿပီး ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္ေဒသမွာေတာ႔ ဒီလို စီးပြားေရး လုပ္ရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မယ္ဆိုတာ
ဆံုးျဖတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ သူတို႔သြားတဲ႔ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းဟာ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ စားသံုးသူၾကား သာမက သံုးဦးသံုးဖလွယ္


အက်ိဳးရွိတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စားသံုးသူက ဂူဂယ္လ္ဆီကေန အခမဲ႔နည္းပညာေတြ အခြင္႔အလမ္းေတြ ရတယ္။
ဂူဂယ္လ္က သာမန္လူေတြဆီကေန အျမတ္မထုတ္ဘဲ စီးပြားေရးသမား လူကံုထံေတြ ဆီကေနပဲ ပိုက္ဆံယူတယ္။ စီးပြားေရး
သမားေတြကလည္း ဒီလို ဂူဂယ္လ္ လုပ္ေပးထားလို႔ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ စုေဝးေနတဲ႔ ေနရာႀကီး တစ္ခုမွာ သူ႔စီးပြားေရးကို
တိုးခ်ဲ႕ခြင္႔ေတြ ရေနတယ္။ အဲဒီမွာ ဘာအက်ိဳးအျမတ္ ရလာသလဲဆိုေတာ႔ အခမဲ႔ Knowledge Sharing ေၾကာင္႔
သာမန္လူေတြဟာ အသိပညာေတြ အတတ္ပညာေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တတ္ကၽြမ္းလာၾကတယ္။ သူတစ္ပါးကို
အားကိုးအားထား ျပဳေနရတာေတြ ေလ်ာ႔နည္းလာတယ္။ မီဒီယာရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း တဟုန္ထိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတယ္။ အဲဒီအခါ
လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြးေတြ၊ အရည္အခ်င္းေတြ ပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာၿပီး အရည္အေသြး ျမင္႔မားတဲ႔
ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအခါ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္တ႔ဲ စီးပြားေရး လူမႈေရး စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚ
လာပါလိမ္႔မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား စတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြဟာ ဒီစနစ္ကို
နားလည္သံုးစြဲေနၾကပါၿပီ။ နည္းပညာေတြကို အခမဲ႔ ျဖန္႔ေဝေပးတာမ်ိဳးကိုလည္း ဂရုတစိုက္ လုပ္လာၾကပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ အေျခခံ
ေရွးရိုးစြဲ စီးပြားေရး ပံုစံကို ေျပာင္းလဲၿပီး ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာကို သာမန္လူေတြအတြက္ အခမဲ႔ေပး၊ ၿပီးေတာ႔မွ အဲဒီအေပၚမွာ
Value Added ဆိုတ႔ဲ Service ကိုအေျခတည္ၿပီး လုပ္ကိုင္တ႔ဲ စီးပြားေရး စနစ္မ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲလာတာပါ။ ဗဟုသုတကို
ကိုယ္တတ္ရင္ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ပိုင္ဆိုင္တယ္ သိမ္းထားတယ္ဆိုတ႔ဲ ေခတ္ေဟာင္း အယူအဆေတြလည္း
ေျပာင္းလဲကုန္ပါၿပီ။ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း လုပ္တ႔ဲ အလုပ္ေတြထက္ အမ်ားသူငါ ပါဝင္လုပ္ကိုင္လို႔ရတဲ႔ Social
Network ေတြ Open Source က႑ေတြလည္း တဟုန္ထိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေနပါၿပီ။ ျမင္သာေအာင္ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ သာမန္လူေတြကို
အျမတ္ထုတ္ဖို႔ မႀကိဳးစားဘဲ အဆင္႔ျမင္႔ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေပၚမွာသာ စီးပြားရွာတဲ႔
အလုပ္မ်ိဳးပါ။ ကတံုးေပၚ ထိပ္ကြက္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း အဲဒီလိုမ်ိဳး အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ ပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာကို


လူတိုင္းနီးပါး သံုးႏိုင္ရပါမယ္။ ဒုတိယ အင္တာနက္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တတိယ
လူသန္းေပါင္း ၆၀ေလာက္ရွိတ႔ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားနဲ႔ ေရးသားတဲ႔ အင္တာနက္ ဝဘ္ဆိုဒ္ေတြ၊ ဘေလာ႔ဂ္ေတြ
ရွိလာရပါမယ္။ စတုတၳအေနနဲ႔ အေျခခံအဆင္႔ သံုးစြဲသူေတြကို အျမတ္မထုတ္တ႔ဲ နည္းပညာ ျဖန္႔ေဝမႈေတြ ရွိရပါမယ္။ ပဥၥမအေနနဲ႔
ကိုယ္႔မွာရွိတ႔ဲ ဗဟုသုတေတြ၊ အရင္းအျမစ္ေတြကို အမ်ားသူငါအတြက္ပါ မွ်ေဝသံုးစြဲေစမယ္ဆိုတ႔ဲ Free Knowledge and
Resource Sharing ေနရာေတြ ရွိလာရပါမယ္။ ဆ႒မ အေနနဲ႔ လူေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျမဲထိေတြ႔ ဆက္ဆံႏိုင္တ႔ဲ
Social Networking Site ေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ သတၱမ အေနနဲ႔ကေတာ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက
ဒီအင္တာနက္အေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားလာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ရဲ႕ အက်ိဳးရွိပံု၊ ဒီအေပၚမွာ ျခားနားတဲ႔ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြ ေဖာ္ေဆာင္လို႔ ရႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြကို သူတို႔သိလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ဒါမွသာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာလည္း ဒီလို စီးပြားေရး စနစ္မ်ိဳး တည္ေထာင္ႏိုင္မွာပါ။

www.internetworldstat.com ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္ စစ္တမ္းကို ေလ႔လာၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ကေန


၂၀၀၇ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔ ရွိလာၿပီး သံုးစြဲလာမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၃၀၀၀၀% ျဖစ္ေနတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးတက္မႈ ပမာဏ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ Non English
Country ျဖစ္ေနတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး သမားမ်ားရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈမွာေတာ႔ ေလ်ာ႔နည္းေနတာ
ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ GDP လူဦးေရ တိုးတက္မႈႏႈန္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဝင္ေငြ စတာေတြကိုလည္း
ထည္႔သြင္း စဥ္းစား ခံရပါတယ္။
ေရွးရိုး စီးပြားေရး အျမင္ေတြန႔ဲ အဓိက ရင္းျမစ္ျဖစ္တ႔ဲ အေျခခံ လူတန္းစား အေပၚမွာပါ ပိုက္ဆံယူဖို႔ စဥ္းစားေနၾကဆဲ
ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဒီစီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲက လြယ္လြယ္နဲ႔ ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။ Knowledge Sharing
အတြက္ကလည္း ေက်ာရိုးျဖစ္တ႔ဲ စာၾကည္႔တိုက္လို အဓိက ေနရာေတြကေန အရင္းအျမစ္ Resource ေကာင္းေကာင္းေတြကို
အမ်ားျပည္သူ လြယ္လင္႔တကူ ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ ဆိုတာေတြလည္း လိုအပ္ပါလိမ္႔မယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကလည္း
အျခားေနရာေတြမွာသာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္ခံၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသလို အင္တာနက္ေပၚမွာလည္း စိတ္ဝင္တစား ရွိလာၾကဖို႔
လိုအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၅ေလာက္တုန္းက လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရတဲ႔ ျမန္မာစာအသံုးျပဳ ၀ဘ္ဆိုဒ္ေတြ၊ ဘေလာ႔ဂ္ေတြဟာ အခု ၂၀၀၇မွာ တဟုန္ထိုး


တိုးတက္ မ်ားျပားလာတာကေတာ႔ အားရွိစရာပါ။ ဒါကလည္း အထက္မွာ တင္ျပခဲ႔တ႔ဲ ဂူဂယ္လ္နဲ႔တကြ အျခားေသာ ကုမၸဏီေတြ၊
ႏိုင္ငံတကာက ပညာရွင္ေတြ၊ ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ႕ အားထုတ္မႈ အက်ိဳးဆက္ပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Resource
Centre တစ္ခုရဲ႕ အေနအထားမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။ Raw Data အေနအထားမ်ိဳးမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြကို
ေျပာင္းလဲပစ္ရပါလိမ္႔မယ္။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ကာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေငြေရးေၾကးေရးကို ကိုယ္စားမျပဳတဲ႔ လူမႈေရး
အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္လိုသူေတြ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာတာဟာလည္း Knowledge Sharing
က႑အတြက္ ေရွ႕ေျပး အလင္းေရာင္ တစ္ခ်က္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ
ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဒီအသိပညာကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ တစ္ကမ႓ာလံုးမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ႔ နည္းပညာနဲ႔
အေတြ႔အၾကံဳေတြ၊ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္မွီမွာပါ။ အလကား ရေနတဲ႔ အရာေတြကိုလည္း အက်ိဳးရွိစြာ
အသံုးခ်သင္႔ပါတယ္။ ခိုငခ
္ ိုင္မာမာလည္းရွိ၊ ေကာင္းလည္းေကာင္း အခမဲ႔လည္းရ ဆိုတ႔ဲဟာမ်ိဳးေတြကို အခမဲ႔ မသံုးစြဲဘဲ
ပိုက္ဆံေပးၿပီး နည္းပညာ အသိခ်ိဳ႕တဲ႔လို႔ မေကာင္းတဲ႔ဟာေတြကိုပဲ သံုးစြဲရမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြကို ထိခိုက္ေစသလို
နည္းပညာေခတ္မွာ ကိုယ္က ေနာက္က်က်န္ေနခဲ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေခတ္ကို၊ နည္းပညာကို၊ စီးပြားေရး ဗ်ဴဟာေတြကို
မ်က္ေျခမျပတ္သင္႔ပါဘူး။ အျမဲထိေတြ႔ စမ္းသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကသင္႔ပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ေတာ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ အဓိကအေနနဲ႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ၊ အသံုးခ်သူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီ၊ သန္းနဲ႔ခ်ီ


ရွိလာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာနဲ႔ ေရးသားတဲ႔ ဝဘ္ဆိုဒ္ေတြ၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင္႔မို႔ ကိုယ္႔ေဘးက လူတစ္ေယာက္ အင္တာနက္ မသံုးတတ္ေသးဘူးဆိုရင္ ကိုယ္က သင္ေပးလိုက္ပါ။ သာမန္ အင္တာနက္
သံုးစြဲသူကို အဆင္႔ျမင္႔ ကၽြမ္းက်င္ အင္တာနက္ သံုးစြဲတတ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္ သိသင္႔တာေတြကို လမ္းညႊန္ျပေပးပါ။
အသစ္အသစ္ေသာ နည္းပညာေတြ၊ ပစၥည္းကိရိယာေတြကို စမ္းသပ္ သံုးစြပ
ဲ ါ။ ေလ႔လာပါ။ သူမ်ားေတြ လုပ္ေနတာကို
မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင္႔ၾကည္႔ပါ။ ကိုယ္သာဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာ ႀကိဳေတြးၿပီး ျပင္ဆင္ထားပါ။ ကိုယ္႔မွာ ရွိေနတဲ႔
ဗဟုသုတေတြကို မႏွေျမာ မတြန္႔တိုဘဲ အျခားသူေတြကို ေဝငွပါ။ အျခားသူေတြကို ကိုယ္႔ရဲ႕ ပုခံုးထက္က ေက်ာ္ၾကည္႔ႏိုင္ဖို႔
လမ္းခင္းေပးထားပါ။ ကိုယ္ကလည္း အျခားသူမ်ားရဲ႕ ပုခံုးေပၚက ေက်ာ္ၾကည္႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဒါမွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာစုႏွစ္မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔တန္းတူ ျဖစ္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ညီလင္းဆက္
ကိုးကား

http://www.comscore.com
http://startup.partnerup.com
http://www.internettrafficreport.com/main.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Google