Sven Hassel

Imperiul iadului
REIGN OF HELL
„De ce Vistula se ridică şi creşte, ca pieptul unui erou
Ce-şi dă ultima suflare pe ţărmul unei mări bântuite de furtuni?
De ce bocetul valurilor, din întunericul abisului adânc,
Răsună ca oftatul unui muribund?
„Din adâncurile albiei în!"eţate a fluviului,
Ca un vis trist al morţii#
Răsună cântecul$
Din câmpii spălate de ploaie,
%ălciile ar!intii plân! în cor de durere$$$
&inerele 'oloniei au uitat să (âmbească$"
„)ără nici o îndoială, !ermanii sunt soldaţi minunaţi$
Aceste cuvinte au fost scrise de viitorul feldmareşal Lordul Alanbrooke n carnetul
s!u de noti"e n #iua de $% mai %&'()
Aceast! carte este dedicat! Soldatului necunoscut şi tuturor victimelor celui de*al
doilea r!#boi mondial+ n s,eran"a c! ,oliticienii nu ne vor mai arunca niciodat! n nebunia
ires,onsabil! a unui m!cel n mas!)
Ceea ce vrem noi este puterea$ *i o avem, vom păstra-o$ +imeni nu va putea să ne-o
ia$
-iscurs "inut de Hitler la ./nc0en+ n 1( noiembrie %&1$)
+ici unul dintre soldaţii Companiei a cincea nu vroia să a,un!ă în unitatea de pa(ă
de la %ennela!er$ Dar ce contea(ă ce vrea sau nu vrea un soldat? %oldatul este o maşină$
%in!urul scop al soldatului este acela de a e-ecuta ordine$ Doar o sin!ură !reşeală să facă
şi se pomeneşte foarte curând transferat la de!radantul batalion disciplinar, numărul ...,
!"ena de !unoi pentru toţi delincvenţii$
/-emple sunt nenumărate$ %ă luăm, de pildă, pe comandantul unităţii de tancuri,
care a refu(at să asculte ordinul de a arde până în temelii un sat împreună cu toţi locuitorii
lui0 curtea marţială, de!radarea până la !radul de soldat, 1ermersc"eim, ...$$$
%uccesiunea era rapidă şi inevitabilă$
%au să luăm pe 2bersturmf3"rer-ul %%, care s- a opus transferării sale în serviciul
securităţii0 curtea marţială, de!radarea până la !radul de soldat, &or!au, ...$$$
&oate e-emplele au o anumită monotonie lu!ubră0 *ablonul, odată stabilit, nu mai
putea fi modificat, deşi după o vreme rândurile batalioanelor disciplinare au început să fie
în!roşate atât prin transferarea criminalilor cât şi a delincvenţilor militari$
4n partea 5, para!raful 6, a Re!ulamentului 7rmatei 1ermane pot fi citite
următoarele0 „%erviciul militar este o datorie de onoare$$$
5ar în para!raful 680 „2ricine primeşte o condamnare la înc"isoare mai mare de
cinci luni nu va mai fi considerat demn pentru serviciul militar şi pe viitor i se va refu(a
dreptul de a servi în vreuna dintre forţele armate de uscat, maritime sau aeriene$
4n para!raful 89 însă0 „4n împre,urări e-cepţionale, para!raful 68 poate fi i!norat şi
persoanele care e-ecută condamnări la înc"isoare mai mari de cinci luni pot fi înrolate în
armată, cu condiţia să fie trimise la companii disciplinare speciale$
Delincvenţii cei mai înrăiţi vor fi reparti(aţi doar la detaşamente de de(amorsare a
minelor sau la serviciile de înmormântare# aceste detaşamente nu trebuie dotate cu arme
de foc$ După şase luni de serviciu satisfăcător, aceste persoane pot fi transferate la
:atalionul ... de la %ennela!er, împreună cu soldaţii care au fost acu(aţi de abateri pe
câmpul de luptă$ 4n timp de ră(boi, subofiţerii trebuie să fi petrecut cel puţin douăspre(ece
luni în serviciul activ pe linia frontului# în timp de pace, (ece ani$ &oţi ofiţerii şi subofiţerii
vor fi aspru mustraţi dacă se vor face vinovaţi de manifestări de indul!enţă nepotrivită faţă
de oamenii de sub comanda lor$ 2rice recrut care suportă disciplina severă fără să se
plân!ă şi se dovedeşte demn pentru serviciul militar, poate fi transferat la un re!iment
obişnuit al armatei, unde va avea dreptul la promovare pe calea obişnuită$ &otuşi, înainte
ca un astfel de transfer să fie aprobat, soldatul trebuie să fi fost recomandat pentru Crucea
de fier de cel puţin patru ori, ca urmare a acţiunilor pe câmpul de luptă$
+umărul ... ;cei trei nouă, cum era cunoscut< era o !lumă$ %au, în orice ca(,
presupus a fi o !lumă$ &rebuie recunoscut că, la început, Comandamentul %uprem n-a
reuşit deloc să înţelea!ă această !lumă, deoarece cele nouă sute fuseseră totdeauna
re(ervate pentru re!imentele speciale de elită$ 7poi, cineva le-a e-plicat cu amabilitate că
triplul nouă era numărul de telefon al %cotland =ard- ului din >ondra$ *i ce putea fi mai
subtil sau mai amu(ant pentru mintea na(istă decât să dai e-act acelaşi număr unui
batalion format în între!ime din infractori? Comandamentul %uprem şi- a în!ăduit un
(âmbet birocratic forţat şi a încuviinţat cu o înclinare înţeleaptă din cap$ %ă fie nouă 2
nouă 2 nouă numărul# şi pentru un pic de distracţie în plus, de ce să nu- i pună înainte un
V mare tăiat cu o linie roşie? %emnificând0 anulat$ %uprimat$ *ters$$$ Ceea ce, fireşte, se
putea referi fie la %cotland =ard, fie la batalionul însuşi$ Dar asta era !lumă$ 2 !lumă
nemaipomenită$ 2ricum ai fi luat-o, era de- a,uns ca să te facă să te prăpădeşti de râs$
Căci, să privim lucrurile în faţă, porcii care serveau în batalionul ... nu prea erau ceea ce
s- ar putea numi de(irabili$ ?oţi, uci!aşi şi infractori mărunţi, trădători, laşi şi maniaci
reli!ioşi# cele mai ab,ecte lepădături ale pământului, bune doar pentru a muri$
7ceia dintre noi care o tră!eam din !reu pe linia frontului nu consideram lucrurile
c"iar aşa$ +u ne puteam permite$ Duci sau !unoieri, sfinţi sau escroci, tot ce ne interesa pe
noi era dacă un camarad era dispus să- şi împartă ultimul lui c"iştoc cu tine în vremuri de
restrişte$ >a naiba cu ce făcuse un om înainte0 ceea ce conta pentru noi era ce făcea acum,
aici şi acum$ Când eşti în armată, nu poţi trăi sin!ur$ )iecare este pentru celălalt, iar le!ea
bunei camaraderii are precădere asupra, tuturor celorlalte$
LAG3R4L -E LA SENNELAGER
O locomotiv! antic! 56f6ia ncet+ tr!56nd du,! ea un şir de va5oane de marf! ce
sc6r"6iau)
7e ,eron+ ,asa5erii ,riveau curioşi la trenul care se o,rea) 8ntr*unul dintre va5oane se
5!sea o 5ru,! de ,a#! dotat! cu armament suficient ca s! distru5! un ntre5 re5iment)
Noi şedeam ,e unul dintre ,eroanele de ,lecare şi 9ucam c!r"i cu c6"iva ,ri#onieri
france#i şi britanici) 7orta şi un ser5ent sco"ian ne cur!"aser! ,ractic ,e to"i ceilal"i+ iar
.icu"ul şi Gre5or .artin 9ucau de o or! ,e un credit destul de dubios) Ser5entul ,rimise
de9a ,entru c0itan"e IO4
%
de la ei)
:ocmai se m,!r"eau c!r"ile c6nd locotenentul L;<e+ comandantul com,aniei noastre+
a ,us brusc ca,!t 9ocului cu una dintre ntreru,erile lui ne50ioabe)
2 Gata+ b!ie"i= Haide"i+ mişca"i*v!= E tim,ul s! ,lec!m=
7orta şi*a a#v6rlit c!r"ile+ nemul"umit)
2 Nemai,omenit+ a #is ,lin de nverşunare) >um+ nu se mai ,oate? Nici nu te*a,uci
bine de un 9oc de c!r"i ca lumea c! trebuie s! şi a,ar! un t6m,it care s! ncea,! iar
nenorocitul de r!#boi) E de*a9uns ca s!*"i ,rovoace 5rea"!)
L;<e şi*a aruncat bra"ul nainte+ ndre,t6ndu*şi un de5et s,re 7orta)
2 :e averti#e#+ a #is) -ac!*"i mai aud s,urcata aia de 5ur!+ o s!)))
2 -omnule locotenent= 7orta a s!rit re,ede n ,icioare şi a salutat) Nu ,utea re#ista
% IO4 2 recunoaştere formal! a unor datorii ,rin inscri,"ia @IO4" AI o<e Bou 2 va
datore#C AN)A)C
s! nu aib! ultimul cuv6nt) F/0rer*ul nsuşi ar fi r!mas blocat n fa"a lui) -omnule+ a #is ,e
un ton serios) Aş vrea s! şti"i c!+ dac!*mi 5!si"i sunetul vocii su,!r!tor n vreun fel+ voi fi ,e
viitor fericit s! nu vorbesc dac! nu mi se va vorbi mai nt6i)
L;<e a scos un sunet de iritare cu limba şi s*a nde,!rtat n"ele,t+ f!r! nici un alt
comentariu) D!tr6nul s*a ridicat anevoie de 9os şi a tras un şut 5!le"ii r!sturnate ,e care
şe#use) Ei*a aran9at bereta ,e ca, şi şi*a luat centura de care at6rna tocul revolverului)
2 7lutonul doi+ fi"i 5ata de ,lecare=
Ne*am ridicat n ,icioare f!r! nici o tra5ere de inim! şi am ,rivit cu re,ulsie la
locomotiva care aşte,ta+ cu şiru*i de,rimant de va5oane de marf!) >um de n*a reuşit
inamicul s! distru5! mi#eria asta cu bombe? 7ri#onierii de r!#boi+ nc! tol!ni"i n voie ,e
,!m6nt+ r6deau de noi)
2 Fara are nevoie de tine+ soldatule= Ser5entul sco"ian şi*a luat dintre bu#e "i5ara ,e
9um!tate fumat! şi i*a ,rins ca,!tul ntre ar!t!tor şi de5etul mare) N*o s! te uit+ a ,romis) A
fluturat c0itan"ele .icu"ului ntr*un 5est de adio) O s! te aşte,t s!*"i ure# bun venit c6nd te
vei ntoarce)
2 Etii ce? a #is .icu"ul+ f!r! ranc0iun!) Ar fi trebuit s! v! fi lic0idat odat! ,entru
totdeauna la -unkerGue)
Ser5entul a ridicat din umeri+ ,rietenos)
2 Nu*"i f! 5ri9i+ camaradei O s! mai fie multe oca#ii))) O s!*"i ,!stre# un loc c6nd o
s! a9un5 n ceruri) Hom relua 9ocul de unde l*am l!sat)
2 Nu n ceruri+ a #is .icu"ul) Nici o şans!= A ar!tat brusc cu de5etul mare s,re
,!m6nt) Locul meu e acolo 9os+ amice= :u ,o"i mer5e unde vrei+ dar n*o s! m! convin5i s!
urc acolo ca s!*l nt6lnesc ,e afurisitul de Sf6ntul 7etru şi 5aşca lui de n5eri)
Ser5entul a #6mbit doar şi şi*a v6r6t c0itan"ele n bu#unar) A scos crucea de Fier ,e
care o c6şti5ase de la .icu"ul şi a lustruit*o cu 5ri9! ,e tunic!)
2 Omule+ aştea,t! ,6n! a9un5 ianc0eii aici= O s! fie o distrac"ie ,e cinste)))
A ,rivit admirativ >rucea+ bucuros la 56ndul ,re"ului ,e care i*l va aduce) Americanii
erau renumi"i ,entru suveniruri de r!#boi) EIista de9a un comer" nfloritor cu banda9e ,!tate
de s6n5e şi buc!"i de uniforme mbibate cu sudoare) 7orta avea un cuf!r mare ,lin de
amintiri nfior!toare+ ,re5!tite ,entru tim,ul c6nd ,ia"a va fi foarte favorabil!) O afacere
ur6t!+ dar cel ,u"in asta nsemna nce,utul sf6rşitului n ,rivin"a r!#boiului)
Locomotiva cu şiru*i de va5oane desc0ise o ,uf!it şi s*a o,rit ncet+ sc6r"6ind+ iar noi
am urcat ,osaci ,e ,eron+ a,oi n tren) 7loaia c!dea nentreru,t de ,atru #ile şi*acum
a9unseser!m a,roa,e s! ne m,!c!m cu ea) Ne ridicam 5ulerele vestoanelor şi ne v6ram
m6inile n bu#unare+ st6nd aduşi de s,ate ntr*o t!cere ne,!s!toare) Nu de mult ni se
d!duser! uniforme noi şi mirosul 5reu de naftalin! era n5ro#itor) 8ntr*o #i frumoas! se
sim"ea de la o mil! de,!rtare+ iar n s,a"ii nc0ise era de*a9uns ca s! te sufoce) -in fericire+
nici ,!duc0ilor nu le ,l!cea mai mult dec6t nou!+ aşa c! ne ,!r!siser! en masse n favoarea
,ri#onierilor) Aşa cel ,u"in eram scuti"i de a ne scoate mereu m6na din bu#unar ca s! ne
sc!r,inam n vreo ,arte inaccesibil! a tru,ului)
7e ,!r"ile laterale ale ,rimelor va5oane erau scrise cu vo,sea numele uitate de9a ,e
9um!tate :er!en şi &rond"eim$ Ha5oanele erau folosite ,entru un trans,ort de ,onei de
munte) Ne*am o,rit o cli,! ca s!*i ,rivim) Sem!nau unul cu altul ntr*un mod absurd+ cu o
dun5! de culoare nc0is! de*a lun5ul s,in!rii şi cu boturile ne5re+ catifelate) 4nuia i*a c!#ut
cu tronc .icu"ul şi a nce,ut s!*i lin5! fa"a+ ca un c6ine+ la care .icu"ul+ totdeauna dis,us
s! ado,te ,rimul animal sau co,il care*i ar!ta cea mai mic! afec"iune+ a decis numaidec6t
c! ,oneiul face ,arte din ,ro,rietatea lui ,ersonal! şi c! ,e viitor l va nso"i ,este tot unde
va mer5e) 8ncerca s!*l des,art! de restul 0er50eliei şi s!*l scoat! din va5on+ c6nd au a,!rut
dou! santinele narmate+ a5it6ndu*şi revolverele şi r!cnind c6t i "inea 5ura) >6teva secunde
mai t6r#iu+ #5omotul combinat al santinelelor dambla5ii+ al ,oneilor s,eria"i şi al .icu"ului+
care n9ura de mama*focului+ l*a adus la fa"a locului ,e locotenentul L;<e ,lin de furie)
2 >e naiba se ,etrece aici? A m,ins santinelele la o ,arte din calea lui+ intr6nd n
mi9locul nc!ier!rii m,reun! cu -an#+ şeful ,a#ei de la Sennela5er şi cea mai odioas!
bestie+ de ,e ,!m6nt+ ,!şind al!turi de el+ ,lin de n56mfare) L;<e s*a o,rit uimit la vederea
.icu"ului şi a ,oneiului) >e dracu cre#i c! o s! faci cu calul !la?
2 8l iau+ a #is .icu"ul) Hreau s! vin! cu mine) E mascota mea) 7oneiul l*a lins ,lin
de eIta#+ iar .icu"ul i*a ,us o m6n! ,osesiv! n 9urul 56tului) 8l c0eam! Iacob+ a #is) N*o s!
fie o ,ovar!) 7oate c!l!tori cu mine ,este tot) >red c! n cur6nd o s!*i ,lac! via"a militar!)
2 O0+ nu mai s,une? L;<e res,ira 5reoi ,rin n!rile dilatate) -u afurisitul !sta de cal
na,oi de unde l*ai luat= Noi trebuie s! lu,t!m n r!#boi+ nu s! umbl!m cu circul)
A ,lecat ca o furtun!+ urmat de -an#+ iar .icu"ul s*a uitat du,! el cu o ,rivire
ncruntat!)
2 S!*i ia dracu ,e to"i= a #is 7orta+ vesel) Ei*a scos o m6n! din bu#unar şi a 5esticulat
ne,oliticos n direc"ia s,atelui lui L;<e) Nu*"i f! 5ri9i+ camarade+ o s! r6d! m6n#eşte
n!t!fle"ii !ştia de ofi"eri c6nd o s! se termine aiureala asta))) o s! se duc! dracului cu to"ii+
ne5reşit) S*a ntors şi a ridicat din s,r6ncean! s,re Julius Heide+ care+ f!r! nici o ndoial!+
era cel mai fanatic subofi"er din ntrea5a armat! 5erman!) Nu cre#i? a #is)
Heide l*a ,rivit cu o ncrunt!tur! rece+ ,lin! de ur!) 8i dis,l!ceau discu"iile de o
asemenea natur!) 8i ,rovocau frisoane ,e coloana*i ri5id! de na#ist)
2 .ai de5rab! ca,oralii+ a #is+ ,rivind sever la tresele lui 7orta) .ai de5rab!+ o s!
cad! ca,etele ca,oralilor)
2 Ei+ na+ a #is bat9ocoritor 7orta) Ei cine o s! le adune ,e toate atunci? Nu afurisi"ii
de ofi"eri+ "i ,ot s,une asta de la nce,ut) >6"i ca,orali cre#i c! sunt narmata asta
blestemat!? Al naibii de mul"i ca s! se lase bat9ocori"i+ at6ta "i ,ot s,une) Ei*a v6r6t de5etul
n ,ie,tul lui Heide) :rebuie s!*"i clarifici lucrurile+ a #is) Ha trebui s!*"i desc0i#i oc0ii şi s!
te ui"i n 9ur odat! şi*odat!) Oalele ,entru 5!tit sunt de9a ,use la fiert+ camarade 2 şi noi
suntem !i de vom 5!ti totul+ nu tu şi adun!tura ta de ofi"eri cu moace de şobolani)
Heide şi*a ndre,tat umerii n5uşti)
2 >ontinu!+ a #is 5lacial) >ontinu! şi te s,6n#ur!) O s! "in minte toate astea)
:otal de5a9at+ n s,atele lui+ .icu"ul a tras un şut unui bidon de ulei r!t!cit+
trimi"6ndu*l ,rin aer n direc"ia unui ,oli"ist militar care trecea ,e*acolo) Lovit n um!r de
bidon+ ,oli"istul s*a ntors imediat) F!r! s! scoat! o vorb!+ .icu"ul şi*a r!sucit ca,ul s,re
Heide) 7oli"istul s*a lansat ca un elefant nfuriat) >u ani n urm!+ diri9ase+ ,robabil+
circula"ia o,t ore ,e #i+ necru"!tor cu cei care nu ,arcau unde trebuie şi cu ,ietonii neaten"i)
R!#boiul i oferise şansa+ iar acum i venise unicul s!u moment de 5lorie) 8nainte de a*şi da
seama ce se nt6m,l!+ Heide s*a ,omenit c! i se face ra,ort+ n tim, ce 7ort! r6dea ca un
cretin şi .icu"ul bomb!nea ca un ,a,a5al ,lictisitor)
2 L*am v!#ut cu ,ro,riii mei oc0i) L*am v!#ut c6nd a dat cu ,iciorul) L*am v!#ut)
Locotenentul L;<e a ,us ca,!t ntre5ii t!r!şenii cu c6teva cuvinte scurte şi t!ioase şi
un 5est furios al m6inii)
2 >e vrei s! s,ui+ c! omul !sta te*a atacat? Nu cred o vorb! din ce #ici) 8n via"a mea
n*am au#it ceva mai tras de ,!r= Ser5entul Heide este un soldat eIcelent) -ac! te*ar fi
atacat+ te ,ot asi5ura c! n*ai mai fi viu acum ca s! vorbeşti fleacuri))) Eter5e*o din fa"a mea
,6n! nu*mi ies din "6"6ni) -u*te şi 5!seşte ceva mai bun de f!cut dec6t s!*"i iroseşti vremea)
A mototolit ra,ortul+ l*a a#v6rlit dis,re"uitor ,e calea ferat! şi s*a ntors s,re D!tr6nul) >a s!
fiu sincer+ Ser5ent Deier+ m*am cam s!turat de ,lutonul t!u ast!#i) Noi+ aş vrea s!*"i
amintesc+ suntem un re5iment de tancuri+ nu o adun!tur! de na,oia"i mintali care caut!
56lceav!) -ac! nu eşti n stare s!*"i st!,6neşti oamenii+ o s! m! v!d obli5at s!*"i cer
transferul n alt! ,arte) .! n"ele5i?
Ofi"erul care r!s,undea de convoiul ce tocmai sosise s*a a,ro,iat de locotenent şi l*a
salutat ne,!s!tor+ duc6ndu*şi dou! de5ete la c0i,iu) I*a ntins un teanc de 06rtii) Era ocu,at)
:rebuia s! ,redea cinci sute trei#eci de ,ri#onieri destina"i ,entru batalionul &&& Sennela5er
şi era ner!bd!tor s! 5oleasc! va5oanele c6t mai cur6nd ,osibil ca s!*şi vad! de drum) 8nt6r*
#iase de9a şi trebuia s! a9un5! la -ac0au+ de unde urma s! ia un nou trans,ort) L;<e a luat
06rtiile şi s*a uitat ,rin ele)
2 Ai avut ,ierderi en route?
:i,ul a ridicat din umeri)
2 N*am cum s! v! s,un ,6n! nu*i d!m 9os şi ne uit!m la ei))) >!l!torim de a,roa,e
dou! s!,t!m6ni+ aşa c! n*ar fi c0iar o sur,ri#!)
L;<e a ridicat o s,r6ncean!)
2 -e unde vin?
2 >am de ,este tot) Fu0lsb/ttel+ Strut0of+ :or5au+ Germersc0eim))) 4ltimii au fost
lua"i de la Duc0en<ald şi Dor5e .oor) -ac! vre"i s!*mi semna"i adeverin"a de ,rimire şi s!
mi*o da"i+ voi ,leca)
2 8mi ,are r!u+ a #is L;<e) Nici vorb!) A #6mbit oarecum furios) Am obiceiul de a
nu semna de ,rimire ,6n! nu verific marfa))) -! 9os ,ri#onierii şi alinia#!*i ,e ,eron) O s!*i
num!r) -!*mi num!rul corect şi ,o"i ,rimi adeverin"a) -ar re"ineK nu semne# ,entru mor"i)
Ofi"erul s*a nfuriat)
2 Hii sau mor"i+ ce contea#!? Nu ,ute"i face ca# de orice fleac du,! cinci ani de
r!#boi) S! vede"i cum facem ,redarea celor din SS) Scurt şi ra,id) F!r! nici o b!taie de ca,)
4n 5lon" n ceaf! şi cu asta basta=
2 Foarte ,robabil+ a #is L;<e+ ntorc6ndu*şi bu#a de sus cu de#5ust) -ar noi nu
facem ,arte din SS) Noi suntem un re5iment de tancuri şi trebuie s! ,relu!m cinci sute
trei#eci de voluntari ,entru front) -e aceea mor"ii nu ne sunt de nici un folos) O s! ,rimeşti
adeverin"! ,entru num!rul real de ,ri#onieri vii ,reda"i ser5en"ilor mei şi+ dac! vrei s! ridici
vreo obiec"ie+ eşti liber s! te adrese#i comandantului de la5!r+ >ontele von Gernstein) E la
latitudinea d*tale)
Ofi"erul şi*a "u5uiat bu#ele ntr*o linie sub"ire+ f!r! s! mai #ic! ceva) Gernstein nu era
omul cu care cineva n toate min"ile s!*şi fac! de lucru) Se #vonise c! n fiecare noa,te+ de
la ora dou!s,re#ece ,6n! la ,atru+ se ntre"inea cu Satana şi era faimos ,entru cru#imea şi
r!utatea sa+ care te n5ro#eau c0iar du,! cinci ani de v!rsare de s6n5e şi m!cel)
Ha5oanele au fost desc0ise+ debord6ndu*şi nc!rc!tura de umanitate c0inuit!)
Santinelele aşte,tau cu c6ini şi ,uşti+ 5ata s! readuc! la nesim"ire+ ,rin b!taie+ ,e ,rimul om
care se ,oticnea sau c!dea) -ac! vreunul+ ,arali#at de team! şi ,rins n ,anica 5eneral!+ nu
era suficient de tare ca s! "in! ,asul+ dis,!rea sub marea de tru,uri şi r!m6nea din el doar o
mas! ns6n5erat!+ cu bere5ata sf6şiat! de c6inii care m6r6iau)
4rm!ream cu ,rivirea cum fi5urile tremur!toare erau aliniate ,e trei r6nduri) Am
observat c! tru,urile celor mor"i au fost aruncate na,oi n va5oane) Ofi"erul nso"itor a
,!şit "an"oş ,e l6n5! ei şi l*a salutat ener5ic ,e L;<e)
2 Sunt to"i ,re#en"i şi num!rul este corect+ domnule locotenent) >red c! ve"i
considera inutil s! v! ,ierde"i tim,ul f!c6nd a,elul)
L;<e n*a r!s,uns) S*a ,limbat t!cut de*a lun5ul corte5iului #dren"!ros de oameni+ ce
fuseser! aduna"i din cele mai nenorocite locuri de ,e ,!m6nt şi constr6nşi la suferin"!
comun! n ultimele ,ais,re#ece #ile) A aşte,tat ,6n! s*a f!cut num!r!toarea) -in cinci sute
trei#eci de oameni+ c6"i ,lecaser! n c!l!torie+ mai erau n via"! trei sute şai#eci şi cinci)
L;<e s*a o,rit o cli,! cu ca,ul ,lecat) 8n cele din urm! s*a ntors s,re ofi"erul care
aşte,ta)
2 Hoi semna ,entru trei sute şai#eci şi cinci de oameni+ a #is)
S*a f!cut t!cere) Sim"eam cum creşte tensiunea)
2 H! cer scu#e+ a #is ofi"erul ,rintre din"ii ncleşta"i) >red c! am ,redat cota
com,let!) >ondi"ia m!rfurilor este li,sit! de im,ortan"!) 7e noi ne interesea#! cantitatea)
L;<e a ridicat o s,r6ncean!)
2 Noi facem ne5o" cu carne de om? a #is) >are e marfa d*tale? Oameni sau carne?
S*a f!cut din nou linişte+ ntreru,t! imediat de sosirea a50iotantului lui Gernstein+
c!,itanul von 7e0l) .aşina s*a o,rit brusc la c6"iva metri de,!rtare şi c!,itanul a s!rit din
ea+ #6mbind cu amabilitate tuturor) Ei*a aran9at monoclul şi s*a a,ro,iat de cei doi ofi"eri
care se certau+ cu mers le5!nat+ cu ,intenii #orn!ind şi 5aloanele de aur str!lucind)
Ei*a ,ocnit c!lc6iele şi şi*a lovit cu cravaşa ci#mele lustruite)
2 >e veşti de la radio şan"+ domnilor? Sf6rşitul r!#boiului? Sau ,ur şi sim,lu o alt!
bomb! n bunc!rul F/0rer*ului?
Grav+ L;<e a eI,licat situa"ia) >!,itanul şi*a dus cravaşa la obra# şi+ 56nditor+ şi*a
sc!r,inat cu ea b!rbia ,roas,!t ras!)
2 O c0estiune de numere li,sit! de im,ortan"!+ a murmurat) Aşte,"i un batalion şi
c6nd colo de*abia ,rimeşti trei com,anii) Se ,oate n"ele5e situa"ia 5rea) S*a ntors ,lin de
amabilitate s,re ofi"erul convoiului) >um+ dac! ntrebarea nu este ,rea ndr!#nea"!+ ai reuşit
s! ,ier#i at6t de mul"i oameni?
S*a dus la va5onul n care se 5!seau cadavrele) Le*a eIaminat o cli,! ,e cele de
deasu,ra+ a,oi a f!cut semn cu cravaşa s,re unul dintre ele) -ou! santinele l*au ridicat şi
l*au aşe#at ,e o 5r!mad! de rume5uş de ,e ,eronL era un cadavru f!r! ca,) Hon 7e0l şi*a
aran9at monoclul) Atent+ cu o batist! la nas+ s*a a,lecat asu,ra cor,ului şi l*a eIaminat) S*a
ndre,tat şi l*a c0emat ,e ofi"er)
2 7oate eşti at6t de amabil s!*mi ar!"i locul ,e unde a intrat 5lon"ul+ dra5! domnule?
Indi5nat+ ofi"erul s*a mbu9orat la fa"!) :oat! tevatura asta absurd! din cau#a unui
de"inut mort cu un 5lon" n ceaf!= 3ştia de la Sennela5er tr!iau ,e*o alt! lume?
2 Locul de intrare+ a insistat liniştit von 7e0l) 7ur şi sim,lu din interes+ te asi5ur)
8n s,atele lui von 7e0l st!tea şeful artileriei+ locotenentul Alt0aus+ cu un
,istol*mitralier! sub bra") 8n s,atele lui Alt0aus st!tea un locotenent din ,oli"ia militar!+
nemişcat ca o st6nc!) Fireşte+ erau nebuni) :o"i erau nebuni) Nici un om cu mintea ntrea5!
n*ar fi f!cut at6ta ta,a9 din cau#a unui de"inut mort) 4n de"inut mort+ o sut! de de"inu"i
mor"i+ ce naiba conta? .ai erau mul"i de unde veniser! !ştia)
2 A fost o revolt!) Ofi"erul şi*a ridicat b!rbia su,!rat şi ,lin de sfidare) A fost o
revolt!) Solda"ii din ,a#! au trebuit s! desc0id! focul)
Hon 7e0l a ntins a,atic m6na)
2 Ra,ort?
2 N*am))) avut nc! tim, s!*l scriu)
Hon 7e0l şi*a atins din"ii cu m6nerul cravaşei)
2 -eci s,une*mi+ dra5! domnule+ unde a avut loc+ n mod ,recis+ aceast!)))) revolt!?
2 La Eisenac0)
Eisenac0)
7e le5ea mea+ asta era destul de de,arte) 7oate acum ti,ul va nceta s!*şi mai v6re
nasul lui ,rusac n treburile altora şi o s!*l lase s!*şi continue drumul la -ac0au ,entru
urm!torul lot de mi#erie uman!)
2 Etii+ dra5ul meu domn+ a murmurat von 7e0l+ c! re5ulamentele stabilesc foarte clar
c! orice incident de natura celui men"ionat de d*ta trebuie s! fie imediat ra,ortat? Nea,!rat?
Orice ar fi? S*a ntors s,re Alt0aus+ care st!tea al!turi de el) Locotenente+ ,oate eşti at6t de
amabil s! telefone#i imediat şefului de sta"ie de la Eisenac0?
Noi aşte,tam ,lini de r!bdare n ,loaie+ n tim, ce von 7e0l se amu#a ,limb6ndu*se
ncoace şi ncolo+ av6nd nf!"işarea unui manec0in cu o m6n! n şold+ #orn!indu*şi ,intenii
şi lovindu*se cu cravaşa) Ofi"erul convoiului şi*a trecut un de5et ,e ,artea interioar! a
5ulerului) -iscret+ solda"ii s!i au nce,ut s! ,lece de l6n5! el) 4na dintre santinele+ care se
5!sea l6n5! mine+ a tras un scui,at ,e ,eron şi mi*a vorbit din col"ul 5uriiK
2 Eu am #is mereu c! face numai t6m,enii) Am #is*o de nenum!rate ori) .odul n
care se ,oart! cu de"inu"ii este ruşinos) Absolut ruşinos) Am s,us*o tot tim,ul)
Locotenentul Alt0aus s*a rentors+ nso"it de şeful 5!rii+ un om scund şi bondoc+ cu o
casc! de o"el ,e ca,+ n ca# c! lucrurile ar lua o ntors!tur! ne,l!cut!) A ntins 9ovial o m6n!
,linu"!+ ,e care von 7e0l a reuşit+ cu abilitate+ s! n*o ba5e n seam!+ f!r! s!*l 9i5neasc!)
Ofi"erul convoiului a scos un sunet 06rş6it din 56t)
2 >red c! dl colonel von Gernstein o duce bine cu s!n!tatea? a #is)
8ncercarea*i de a n950eba o conversa"ie ,oliticoas! a r!mas f!r! ecou) Eeful sta"iei
şi*a l!sat m6na n 9os) Locotenentul Alt0aus şi*a ,i,!it ,istolul*mitralier!) Hon 7e0l şi*a
eIaminat un50iile de culoarea alunei) Ofi"erul convoiului s*a tras un ,as na,oi) Ar fi trebuit
s! r!m6n! unde i era locul+ n Duda,esta+ n armata un5ar!) Juca un 9oc ,ericulos+ risc6nd
s! c6şti5e faim! şi avere n Germania na#ist!)
Hon 7e0l s*a ntors ne,!s!tor s,re a50iotantul s!u)
2 Ei bine+ locotenente? >e veşti ai de la Eisenac0?
>ei de la Eisenac0+ se ,!rea+ nu numai c! nu ştiau nimic des,re o ,retins! revolt!K ei
nici m!car nu au#iser! de convoi) Am v!#ut o sc!,!rare 5lacial! a,!r6nd n oc0ii reci+
,rusaci+ ai lui von 7e0l) L*a c0emat ,rintr*un semn ,e -an#+ care s*a re,e#it s,re el ca un
rinocer furios) 4n5urul a fost arestat ,e loc sub acu#a"ia de crim!+ ,entru ,re#entarea unui
ra,ort fals şi a sabot!rii unui convoi) A fost imediat v6r6t cu for"a ntr*un camion şi dus la
Sennela5er) Locotenentul L;<e a semnat o adeverin"! ,entru ,rimirea celor trei sute şai#eci
şi cinci de voluntari+ iar santinelele+ s,eriate şi neliniştite din cau#a arest!rii ofi"erului lor+
s*au retras ntr*o oarecare de#ordine) Hon 7e0l şi*a luat monoclul de la oc0i+ a nclinat ca,ul
,lin de amabilitate s,re voluntarii aduna"i+ şi*a tras o ultim! şi ,uternic! lovitur! cu cravaşa
şi a dis,!rut ,lin de com,!timire)
4şurarea a fost instantanee) :ensiunea a dis,!rut+ au fost a,rinse "i5!ri+ oamenii au
r!suflat uşura"i) >6"iva dintre ,oli"işti au mers ,6n! acolo nc6t au oferit sticle de b!utur!
aduse recent din Fran"a şi+ sub influen"a binef!c!toare a alcoolului+ am devenit to"i fra"i
buni şi ne*am dus bra" la bra" la bufetul 5!rii ca s! bem n s!n!tatea tuturor)
-e"inu"ilor li s*a n5!duit s! stea 9os şi li s*a dat ceva de m6ncare) -oar ,6ine uscat!)
-ar c0iar şi ,6inea uscat! ,oate fi un luI ,entru un om care a tr!it la :or5au sau Glat#)))
,entru cineva care a tr!it #ile ntre5i cu un re5im de a,! n infernul ntunecat de la
Germersc0eim+ unde intr! mai mul"i oameni dec6t vor ieşi vreodat!)
Germersc0eim))) 4n nume care tre#eşte team!) 4n loc care nu e trecut ,e 0art!+ totuşi
e destul de uşor s! a9un5i acolo) 7!r!seşti autostrada l6n5! Drusc0sal+ ntre .ann0eim şi
Marlsru0e+ şi mer5i direct s,re Rin) Oricine "i va s,une drumul) Nu e 5reu de urmat) :reci
,rintr*un s!tule" frumos+ ,lin de c!su"e nc6nt!toare cu trandafiri n fa"a uşilor) Iei ,rimul
drum la st6n5a+ laşi n urm! s!tule"ul cu c!su"ele*i vesele şi intri n ntunecimea rece a
,!durii) Acolo+ ,e un ,anou mare+ dai ,este ,rima indica"ie des,re Germersc0eimK
IN:RAREA IN:ERNIS3+ scris! cu litere mari de*o şc0ioa,!) IN:RAREA IN:ERNIS3K
NON3 .ILI:AR3) .ai ,o"i mer5e cu maşina cam vreo 9um!tate de kilometru nainte ca
drumul s! se n5uste#e ,6n! a9un5e o sim,l! c!rare) Acolo te o,reşti şi mul"umeşti lui
-umne#eu şi stelei tale norocoase c! eşti doar turist) 8nc0isoarea se vede bine de acolo) 4n
bloc masiv din ,iatr! cenuşie+ r!scr!c!rat ca un colos ,rintre co,aciK >entrul de Reeducare
.ilitar!+ aşa se numeşte) -ac! vrei s! mer5i mai de,arte ,e drumul n5ust+ dac! reuşeşti s!
sca,i de 5!r#ile narmate şi de c6ini şi treci cu bine ,rin c6m,ul de mine+ f!r! ndoial!+ vei
fi ,rimit cu bra"ele desc0ise şi Germersc0eim "i va fi ultimul loc de odi0n!) -eoarece o
dat! ce eşti n!untru+ ai toate şansele s! r!m6i acolo) 8ntre %&11 şi %&'O au fost n50i"i"i de
Germersc0eim o sut! trei#eci şi trei de mii de oameni şi n*au mai fost v!#u"i niciodat!)))
8n tim, ce ,ri#onierii voluntari ,lesc!iau din bu#e+ lu,t6ndu*se cu col"uri de ,6ine
tare ca ,iatra+ iar noi ceilal"i umblam ncoace şi ncolo+ b6nd şi fum6nd+ locotenentul L;<e
era cinstit re5eşte cu fri,tur! de ie,ure de c!tre şeful 5!rii) -ar+ cu toat! m6ncarea aceea
5ustoas!+ nu era bine dis,us) Ne*a scos din 5ar! n ,as aler5!tor şi nici m!car 7orta+ smuls
de la deliciile unui ,a0ar cu b!utur!+ n*a 5!sit de cuviin"! s! fac! mai mult dec6t un 5est
obscen şi s! bomb!ne ceva n şoa,t!)
Arestarea ofi"erului convoiului ,utea avea re,ercusiuni su,!r!toare ,entru L;<e) Ar
fi fost mult mai sim,lu dac! ti,ul ar fi acce,tat o adeverin"! doar ,entru trei sute şai#eci şi
cinci de ,ri#onieri şi ar fi l!sat lucrurile balt!) Aşa ns! ro"ile maşinii militare fuseser! ,use
n mişcare şi nu mai ,uteau fi o,rite) >olonelul von Gernstein li,sea n acel moment din
la5!r+ fiind la v6n!toare n mun"i) Era un lucru cunoscut de toat! lumea c!+ ori de c6te ori se
ntorcea de la v6n!toare+ era ntr*o stare de s,irit mai diabolic! dec6t de obicei) -umne#eu
s!*l a9ute ,e ofi"erul care avea ndr!#neala s!*l deran9e#e cu treburi de felul celei ,re#ente)
Ei+ fireşte+ L;<e era cel care urma s!*i ,re#inte c0estiunea) Oricine altcineva ,utea t!5!dui
aceast! res,onsabilitate+ dar n ultim! anali#! ea era ,roblema lui L;<e) El nu se ,utea
aşte,ta la s,ri9in din interiorul la5!rului) Loc"iitorul lui Gernstein+ care*şi ,ierduse un bra"
n tim,ul ,rimilor ani de r!#boi şi vroia s! fac! din asta un ca,ital+ n astfel de m,re9ur!ri
avea obiceiul s! anun"e c! e bolnav şi+ inevitabil+ ,asul urm!tor era s! solicite un concediu
de c6teva #ile la momentul ,otrivit) -e fa,t+ ar fi fost mult mai ,u"in! b!taie de ca, dac!
locotenentul ar fi urmat metoda obişnuit! la Sennela5er şi l*ar fi m,uşcat ,e loc ,e
tic!losul de un5ur)
Am ,ornit nemul"umi"i+ moli,si"i de ,roasta dis,o#i"ie a locotenentului+ cu subofi"erii
r!cnind la noi din toate ,!r"ile) Subofi"erii din armata ,rusac! şi*au ,etrecut toat! via"a+ din
lea5!n ,6n! la morm6nt+ r!cnind ,6n! r!5uşeau+ ,e ,rinci,iul c!+ cu c6t faci mai mult
#5omot+ cu at6t ai mai multe şanse s! fii ascultat) 8n 5eneral+ solda"ii se obişnuiau at6t de
mult cu felul lor de a fi+ nc6t nici m!car nu*i mai b!5au n seam!+ totuşi subofi"erii
continuau s! stri5e) 7robabil acum a9unsese un sim,lu refleI) >0iar şi de"inu"ii+ care
r!m6neau n urm! şi se ,oticneau n mi9locul nostru+ nu mai luau n seam! amenin"!rile şi
n9ur!turile care ne nso"eau)
>am la vreo şase mile de la5!r+ ,e c6"iva au nce,ut s!*i lase ,uterile destul de serios)
L;<e r!cnea la ei s! nu ias! din forma"ie+ dar nu mai aveau nici o ,utere+ c!deau ca
muştele+ #!c6nd n 5r!me#i la mar5inea drumului) Nici m!car loviturile nebuneşti ale
5!r#ilor nu*i ,uteau ridica ,e ,icioare) L;<e s*a v!#ut obli5at s! ordone o o,rire ca s!*i lase
s! mai r!sufle) S*a ,ostat n fa"a lor+ n ,loaia care c!dea cu 5!leata+ şi le*a "inut unul din
discursurile lui ,atetice+ ,e care l*am ascultat cu o nc6ntare cresc6nd!)
2 Solda"i+ to"i sunte"i voluntari) Nimeni nu v*a constr6ns s! veni"i aici))) dar acum+ c!
sunte"i aici+ ,entru -umne#eu+ ve"i fi trata"i ca solda"i=
Holuntarii+ b!tu"i+ nfometa"i şi brutali#a"i sistematic+ tremurau n 0ainele lor de
de"inu"i+ "in6ndu*şi ca,etele a,lecate şi umerii ncovoia"i) .*am ntrebat dac! locotenentul
,utea fi ntr*adev!r at6t de naiv+ nc6t s! cread! ceea ce #icea) Sau dac! ,entru liniştea
conştiin"ei lui se for"ase el nsuşi s! cread!) .*am ntrebat care era du,! el defini"ia unui
voluntar) 7utea un om s! s,un! cu adev!rat c! avusese libertatea de a ale5e c6nd fusese
amenin"at+ ,e de o ,arte+ cu eIecu"ia şi+ ,e de alt! ,arte+ cu batalionul &&&?
>oloana s*a format din nou) Am ,ornit n forma"ie de marş ordonat! ,e şoseaua de
asfalt+ cu L;<e n frunte şi locotenentul Momm al!turi de el) Momm şi ,ierduse un bra" ,e
front şi acum mer5ea cu de5etul mare al m6inii false v6r6t du,! centur!) N*am ,arcurs o
9um!tate de mil! c! de"inu"ii au şi nce,ut s! se clatine din nou) Au fost biciui"i din s,ate de
c!tre 5!r#i+ ncura9a"i de urletele demente ale lui -an#+ care 9ur c! ar fi ,utut face un
cadavru s! se ridice şi s! danse#e dac! el ar fi avut c0ef) 8n cadrul coloanei+ .icu"ul mer5ea
5reoi al!turi de 5ru,a lui+ ca un c6ine ciob!nesc ,e l6n5! o turm! de oi t6m,ite+
ndemn6ndu*i ,e oameni s! nu ias! din r6nd şi s! nu moar! nainte de*a a9un5e la
Sennela5er) -eodat!+ l*am v!#ut o,rindu*se şi+ sco"6nd un stri5!t vesel+ l*a lovit cu
afec"iune n ,ie,t ,e un de"inut) La nce,ut am cre#ut c! e unul dintre vec0ii lui amici din
trecut+ dar de"inutul+ un uriaş ur6t+ a,roa,e la fel de mare ca .icu"ul nsuşi+ ,!rea s! nu*l
cunoasc!) L*a ,rivit ncurcat cu oc0i mici ,orceşti)
2 -omnule ca,oral?
2 8"i aminteşti de mine? a r!cnit .icu"ul+ d6ndu*i un alt ,umn dr!5!stos n mi9locul
,ie,tului) Omul s*a cl!tinat uşor) Lut#= a stri5at .icu"ul) Hec0iul meu ,rieten Lut#=
2 >red+ a #is omul+ nervos+ c! 5reşi"i) 7oate m*a"i confundat cu un alt)))
2 7aris= A #bierat .icu"ul+ desc0i#6ndu*şi lar5 bra"ele) 7aris+ acolo a fost) 7arisul
vesel cu toate ale lui+ c6nd te distrai de minune+ a5!"6nd n fiecare noa,te c6te o alt!
,as!re))) :rebuia s! fie alta+ nu*i aşa+ Lut#? 8"i aduci aminte? :rebuia s! fie alta+ fiindc! a
doua #i nu mai erau acolo))) O aventur! ra,id! cu o curviştin! frumoas! nainte s*o v6ri n
cu,tor la ,r!9it))) Aşa era+ nu+ Lut#? 8"i aminteşti+ nu+ Lut#? Alea erau vremuri+ ce #ici? Alea
erau vremuri+ nu*i aşa+ Lut#? >6nd tu erai la Gesta,o+ iar noi to"i ceilal"i trebuia s! ne
,lec!m şi s! te ,u,!m n fundul !la nenorocit al t!u)))
2 -omnule ca,oral+ face"i o 5reşeal! enorm!= a #is omul+ cu sudoarea cur56ndu*i de
,e frunte n şiroaie murdare) N*am fost niciodat! la 7aris 2 niciodat! n via"a mea 2
niciodat!+ 9ur=
2 -u,! asta o s!*mi s,ui c! n*ai avut niciodat! o femeie= a #is .icu"ul+ bat9ocoritor)
Ei*a scos brusc cu"itul de la ci#m! şi l*a "inut la c6"iva centimetri de bere5ata omului+
su5rum6ndu*l ,e 9um!tate cu un bra" str6ns n 9urul 56tului+ n tim, ce mer5eau) O s! scot
untul din tine+ Lut#) -in cli,a asta+ o s! te iau sub ari,a mea) O s! am 5ri9! s! fii cel mai
5ro#av soldat din toat! armata asta nenorocit!) N*o s! cunosc o cli,! de linişte ,6n! nu te
v!d ,e front+ lu,t6nd ca un nebun+ cu creierii ,e 9um!tate #bura"i))) .!*n"ele5i+ Lut#?
.!*n"ele5i+ nu? 8n5ro#it+ omul a ncuviin"at din ca,+ c6t ,e*aci s!*şi taie bere5ata n lama
scli,itoare a cu"itului .icu"ului) .icu"ul s*a relaIat ncet) A v6r6t cu"itul la loc n ci#m!K E
n re5ul!+ aşa c! s,une*mi+ Lut#+ a #is el nc! o dat!+ ,!r6nd destul de amabil) S,une*mi+ c6t
c6nt!reşti?
Lut# a n50i"it at6t de tare+ nc6t am cre#ut c! o s!*i ias! m!rul lui Adam ,rin v6rful
ca,ului)
2 O sut! dou!#eci şi cinci de kilo5rame+ domnule ca,oral)
2 O sut! dou!#eci şi cinci de kilo5rame? a #is .icu"ul+ n5ro#it) -umne#eule
atot,uternic+ mare noroc ai c! mai tr!ieşti) :e*au 0r!nit cu m6ncare 5ras!+ nu*i aşa? A
a,ucat bra"ul omului+ cu afec"iune) Nu*"i face 5ri9i+ amice+ o s!*"i sc0imb!m noi via"a
cur6nd) 4n re5im "ea,!n de ,6ine şi a,! şi o 5roa#! de eIerci"ii ,l!cute şi s!n!toase de
9ur*m,re9urul cur"ii))) O s! a9un5i 5ro#av+ amice+ o s! te aducem la trei#eci n cel mai scurt
tim,) Silfida de la Sennela5er+ aşa o s! fii cunoscut du,! ce voi termina cu tine)))
>am la vreo 9um!tate de kilometru de tab!r!+ L;<e a ordonat un alt ,o,as scurt)
-e"inu"ii s*au ,r!buşit ,e ,!m6ntul mocirlos) Noi ceilal"i ne*am aşe#at ,e vine sau am
ncercat s! 5!sim un loc mai ferit n şan"ul de la mar5inea şoselei) -in momentul acela
eram sub observa"ie constant! din la5!r şi era esen"ial s! termin!m marşul n ordine) Ne*am
ncolonat re,ede şi am ,ornit din nou)
2 >6nta"i= A ordonat L;<e+ şi+ ascult!tori+ am c6ntat)
Am intrat n la5!r mai de5rab! ca un re5iment ,rusac de elit! dec6t ca o 5loat! de
va5abon#i ordinari cum eram) >u colonelul von Gernstein eIista totdeauna ,osibilitatea s!
se ntoarc! ,e neaşte,tate cu dou!#eci şi ,atru de ore nainte de tim,ul stabilit şi s! ncea,!
s!*şi v6re nasul unde era cel mai ,u"in de dorit) -u,! c6te ştiam+ ne ,utea urm!ri ,rin
binoclu c0iar n momentul acela) O f!cuse şi nainte şi nv!"asem dintr*o eI,erien"! as,r!
c! avea oc0i de vultur cu care vedea cea mai mic! abatere disci,linar!)
Ne*am o,rit n fa"a blocului com,aniei nt6i şi noii recru"i au fost l!sa"i nc! dou! ore
s! n50e"e n aer liber şi sub ,loaia biciuitoare) Numai atunci+ ser5entul de stat ma9or
Hofmann s*a 0ot!r6t s! ias! şi s! se uite la ei)
Hofmann ,urta uniforma nea5r! a cor,ului de tancuri+ deşi+ du,! c6te ştiam noi+ nu
,usese n via"a lui ,iciorul ntr*un tanc) Diblia lui era .anualul ser5en"ilor de stat*ma9or ,e
care l c!ra cu el ,este tot) Era at6t de ataşat de el+ nc6t dac! i l*ai fi luat+ ar fi ec0ivalent cu
a*i fi tras un 5lon" n inim!) A mers ncet ,e l6n5! coloana de voluntari+ su,un6ndu*l ,e
fiecare om unei ,riviri lun5i şi ,!trun#!toare) >6nd a a9uns la ultimul din r6nd+ a cl!tinat
din ca, m60nit+ cu aerul unuia care ,oart! ,e umeri 5ri9ile ntre5ii lumi)
2 .aimu"e= a #is ,lin de ur!) 8mi trimit o adun!tur! de maimu"e şi aştea,t! de la
mine s! fac oameni din ele=
A urcat 5reoi tre,tele şi s*a ,ostat ,e ultima+ cu ,icioarele desf!cute+ av6nd de o ,arte
şi de alta c6te un ,rote9at res,ectuos) A ,rivit n 9os+ ca un re5e+ la nenorocita*i adun!tur! de
victime)
2 Dine+ a #is) E*n re5ul!) .i*a"i fost aduşi ,e ca,L !sta*i 50inionul meu) E destul s!
fac! s! vomite ,6n! şi o ,isic!+ dar eu n*o s! m! ,l6n5 2 şi nici voi dac! şti"i ce e bine
,entru voi) -esc0ide"i*v! 5ura ,rea lar5 şi s*ar ,utea s! devin! foarte ,ericulos aici) Foarte
,ericulos= S*a le5!nat uşor nainte+ ncerc6nd s! se balanse#e ,e v6rful ,icioarelor) 8l v!#use
,e colonel f!c6nd*o de multe ori+ dar s*a dovedit a nu*i fi at6t de uşor ,e c6t ,!rea) A revenit
5reoi ,e c!lc6ie şi şi*a ndre,tat s,atele) -e acum nainte+ a #bierat+ ve"i avea doar un n5er
,!#itor aici şi acela sunt eu))) Hia"a voastr! este n m6inile mele şi s! nu uita"i asta niciodat!)
-ac! voi decide c! nu merita"i aerul ,e care l res,ira"i+ atunci aşa va fi) Asta*i soarta
voastr!) O merita"i) 8n"ele5e"i? Ei*a ,us m6inile n şold) Sunte"i de acord?
:urma a be0!it n cor+ ncuviin"6nd din ca,etele lor obosite recunoaşterea ,uterii lui
absolute) >e altceva ,uteau face s!rmanele oi? .ul"i dintre ei fuseser! solda"i nainte 2
c6"iva fuseser! c0iar 5enerali 2 şi nici n cele mai ur6te vise ale lor nu şi*ar fi ,utut
ima5ina o asemenea ,rimire) Datalionul nou!*nou!*nou! era notoriu+ dar niciodat! nainte
realitatea nu se dovedise a fi at6t de n5ro#itoare fa"! de aşte,t!ri) 7robabil+ n acel moment
li s*o fi ,!rut c! acesta era+ la urma urmei+ sensul eI,resiei @o soart! mai rea dec6t
moartea")
Hofmann a continuat cu discursul s!u de ,rimire)
2 8nce,6nd de ast!#i+ >om,ania %O va fi ataşat! Re5imentului al şa,telea de tancuri
2 şi tot ce ,ot s,une esteK -umne#eu s! ne a9ute ,e to"i) 8mi vine r!u la stomac+ m! doare
dre,t aici+ la m!runtaie+ c6nd m! 56ndesc c! Armata German! va fi contaminat! de ,ara#i"i
ca voi) Ei*a sc0imbat ,o#i"ia şi a ,rivit n 9os sever şi dis,re"uitor) Nu m! ,l6n5+ a #is) H!
s,un doar ce simt) N*aş vrea s! eIiste vreo nen"ele5ere n viitor)
7lini de recunoştin"!+ au dat 5las mul"umirilor lor ,entru acest act de 5enero#itate)
2 Aici+ n Sennela5er+ a continuat Hofmann+ nu contea#! ce*ai fost n trecut+ un
afurisit de 5eneral sau un nenorocit de m!tur!tor) -in acest moment sunte"i to"i e5ali) :o"i
sunte"i 5unoi) :o"i v! t6r6"i n aceeaşi b!ltoac! de noroi şi v! ,ute"i considera ferici"i c!
F/0rer*ul e mai bun la inim! dec6t mine+ ,entru c!+ dac! ar fi du,! mine+ v*aş trimite direct
la abator unde v! este locul) A aruncat o ,rivire la o foaie de 06rtie ,e care o "inea n m6n!)
H!d c! avem doi 5enerali ,rintre noi 2 doi 5enerali+ un colonel şi doi c!,itani de cavalerie)
Asta*i frumos) 8ntr*adev!r frumos) 8mi ,lace ,u"in! calitate) Asta ridic! ,resti5iul institu"iei)
.! simt bine c6nd v!d un 5eneral n ,atru labe cur!"6nd latrina) .! simt ntr*adev!r
mul"umit) .!)))
Hofmann s*a o,rit brusc n mi9locul ,ro,o#i"iei) 8l #!rise+ cu coada oc0iului+ ,e
ser5entul Polf re#emat de un st6l, de felinar+ cu c6inii+ ascult6ndu*i discursul) Polf #6mbea
ironic) >0iar şi c6inii ,!reau c! r6n9esc) Obra9ii lui Hofmann au nce,ut s! se colore#e)
Polf era unul dintre oamenii de care se temea cel mai mult) Nu se ,utea decide ntru totul
,e care l ura cel mai mult+ ,e 7orta sau ,e Polf) 8n 5eneral+ ,e 7orta+ dar n acest moment
,e ser5entul Polf) S*a ntors furios s,re el)
2 -e ce umbli 0ai0ui ,e aici? Nu ,o"i 5!si ceva mai bun de f!cut?
N6mbetul lui Polf s*a l!r5it ntr*un r6n9et) 4nul dintre c6ini a nce,ut s!*şi mişte
coada ncet)
2 .! distre# şi eu+ a #is Polf) A,recie# totdeauna un s,ectacol de comedie bun) S*a
de#li,it de st6l,ul de felinar) >ine "i scrie scenariile? a ntrebat) Ai ,rimi bani buni ,entru
ele n civilie) I*ai face ,e oameni s! r6d! ,6n! le*ar cur5e lacrimile ,e ,icioare n 9os)
Fa"a lui Hofmann a devenit ca o roşie ,rea coa,t!) S! umileşti un ser5ent ,rusac n
fa"a unui 5ru, de criminali= 4nde naiba ducea r!#boiul?
2 Ser5ent Polf+ a #is+ cu demnitatea ,e care a mai reuşit s! şi*o adune) Hoi considera
de datoria mea s! ra,orte# aceste remarci) :e*ai ab!tut din drum nadins ca s! insul"i
onoarea unui subofi"er)
2 Onoarea? a #is Polf) >e onoare? A cl!tinat din ca,$ Las*o balt!+ amice+ n*ai nici o
dovad! 5r!itoare) 8"i aminteşti ce*a #is Ludendorff? .ai 9os de 5radul de locotenent nu
eIist! onoare))) aşa c! nu mai+ face ,e 5ro#avul şi ve#i*"i de treab!=
A ,lecat ,aşnic cu cei doi c6ini mer56nd n buiestru n urma lui) Hofmann s*a ntors
furios la turma lui) I*a ,rivit atent ,rintre lamele ,leoa,elor+ cercet6ndu*le fe"ele doar*doar
va desco,eri cel mai mic semn de #6mbet+ dar ei i*au ntors ,rivirea cu un devotament
,osomor6t şi indiferent) Nu*şi ,uteau ,ermite s! se amu#e)
2 Dine+ a #is Hofmann) E n re5ul!) Asta m! aduce la urm!torul ,unct) 7e o tabl!+ n
biroul meu+ se 5!seşte o list! n care sunt trecute re5uli) -re,turi şi ndatoriri) 8n cea mai
mare ,arte ndatoriri) 8nv!"a"i*le ,e de rost) Hia"a voastr! de,inde de ele) Eu am oc0i la
ceaf! şi am oc0i la fund) Aici nu se nt6m,l! nimic ca eu s! nu ştiu) Oricine ncearc! s!
ncalce re5ulamentul e un om mort) E clar?
>orul s*a 5r!bit s!*l asi5ure c! era+ iar Hofmann a ,!rut n cele din urm! mul"umit
c!*i su,usese suficient voin"ei lui) Le*a comandat dis,re"uitor s! ru,! r6ndurile+ iar ei+
m,leticindu*se+ au intrat n!untru+ din ,loaie+ şi s*au ,r!buşit ,e saltele n 5r!me#i de carne
f!r! oase+ mbibate de a,!) Au stat acolo ,6n! diminea"a+ ne0r!ni"i+ nes,!la"i+ n 0ainele ude
leoarc!)
Hia"a la Sennela5er+ dac! asta ,utea fi numit! via"! n sensul ,ro,riu al cuv6ntului+
nce,ea la ora ' diminea"a+ cu ci#me tro,!ind ,e coridoare) Fluier!turi stridente şi stri5!te
as,re com,letau deşte,tarea oricui reuşea s! doarm! n ciuda #5omotelor nesf6rşite ale
uşilor tr6ntite) 4n subofi"er 5erman nu se a,ro,ie de o uş! n mod obişnuit) El nu a,as! ,e
clan"! şi nu intr! ntr*o nc!,ere cum ar ,utea intra o ,ersoan! normal!+ cu mintea ntrea5!)
7entru el+ o uş! re,re#int! o ,rovocare ire#istibil!) E i#bit! cu ,iciorul+ tr6ntit!+ asaltat! cu
ur!) Asta este destina"ia unei uşi) >ea mai mare ambi"ie a unui subofi"er vrednic de ,6inea
,e care o m!n6nc! este s! scoat! o uş! din "6"6ni cu o sin5ur! lovitur! de ,icior) Aşa cum
obişnuia 7orta s! #ic!+ @8n oc0ii lui -umne#eu şi a Armatei 7rusace+ nimic nu este
im,osibil")))
-e aceea+ la ora ,atru diminea"a+ funda"iile Sennela5erului se cutremurau din cau#a
tro,otului şi a 5!l!5iei) Nici m!car 7orta nu şi*a ,utut face educa"ia s! doarm! n astfel de
condi"ii) 7este tot+ solda"ii se aruncau la ,odea şi du,! cinci minute fiecare ,at era un model
de ,erfec"iune) Asta era disci,lina locului)
8n sec"ia ofi"erilor+ colonelul ,utea fi v!#ut n fiecare diminea"! f!c6nd eIerci"ii fi#ice
,e melodia mu#icii militare) Avea un num!r eIact de mişc!ri ri5uroase+ ,e care le eIecuta
#ilnic cu ,reci#ie ,rusac!) :otdeauna termina c!l!rind calul mecanic+ acom,aniat de
@.arşul re5imentul o,ts,re#ece de 0usari")
7entru noi+ dro9dia societ!"ii+ care lu,tam ,entru eIisten"! n camerele
su,raa5lomerate ale bar!cilor+ tabloul era ntruc6tva diferit) Labe scr6ntite ataşate la
,icioare sc0eletice traversau şov!itoare ,odeaua de ,iatr!+ n c!utarea unui centimetru
,!trat de loc ,entru a sta n ,icioare la c0iuvete) -e5etele de la ,icioarele 5oale erau strivite
sub t!l,i) Oamenii se n50esuiau şi n9urau+ iar subofi"erii umblau ,rintre ei accentu6nd
#!,!ceala)
:otul era mereu n de#ordine) 7rea mul"i oameni care ncercau s! fie n ,rea multe
locuri n eIact acelaşi tim, şi totul era f!cut n ,as aler5!tor) Nu cred s! fi v!#ut ,e cineva
vreodat! umbl6nd la ,as ,rin Sennela5er) Oriunde te duceai+ mer5eai la tra,) -u,! o vreme+
o f!ceai instinctiv) Era o curs! ,entru su,ravie"uire şi cei mai nce"i o sf6rşeau r!u)
2 .işc!*te= Ridic!*"i ,icioarele alea afurisite= 4nde cre#i c! te afli?
Aşa continua tot tim,ul) A9un5ea s! ,!trund! at6t de mult n om+ nc6t du,! o vreme
şi im,unea el nsuşi s! se disci,line#e n acelaşi mod n care şi re#olva ,ro,riile ,robleme)
2 .işc!*te= Ridic!*"i ,icioarele alea afurisite= 4nde cre#i c! te afli?
4nul dintre cei mai r!i subofi"eri de la Sennela5er era Helmut0+ buc!tarul >om,aniei
a cincea) Era cel mai nenorocit b!t!uş şi lin5!u de funduri) >e 5unoi recruta Gesta,o*ul
,entru a5en"i informatori= Helmut0 a aruncat+ f!r! nici o 9ustificare+ o can! de cafea
clocotit! asu,ra lui Fisc0er+ unul dintre cei mai docili+ mai bl6n#i la vorb! şi mai bine
inten"iona"i oameni care au venit vreodat! n batalionul &&&) 7robabil+ tocmai aceast!
docilitate a ,rovocat atacul) Am observat c! oamenii de tea,a lui Helmut0 nu*i ,ot suferi ,e
cei bl6n#i şi umili) S!rmanul Fisc0er) 8nainte de a veni n iadul de la Sennela5er fusese
,astor) 8şi ima5inase cu nevinov!"ie+ c!+ fiind un slu9itor al lui -umne#eu+ se bucura de un
fel de ,rotec"ie divin! şi se ridicase la amvon+ denun"6ndu*l ,e Adolf Hitler şi re5imul
na#ist+ n fa"a unor enoriaşi care dis,!ruser! discret nainte de sf6rşitul ,redicii) 8n aceeaşi
noa,te+ veniser! şi*l arestaser! ,oli"işti n mant!i de ,iele) -e atunci+ ,astorul Fisc0er
trecuse ,rintr*o serie de nt6m,l!ri+ ,entru care nici o nv!"!tur! din biblie nu*l ,utuse
,re5!ti) 8nce,use la Dielefeldt şi continuase la -ac0au+ n ari,a s,ecial! de torturi re#ervat!+
,entru oamenii lui -umne#eu) Situa"ia cea mai 5rea fusese c6nd i arestaser! so"ia şi cei trei
co,ii şi*i "inuser! ostatici) -ac0au fusese nimic n com,ara"ie cu asta)
Acum l trimiseser! la Sennela5er şi oameni ca Helmut0 i turnau cafea clocotit!
,este de5ete+ ,entru sim,la ,l!cere de a*l au#i "i,6nd) Fisc0er+ cum era firesc+ şi*a tras
m6inile o,!rite+ sc!,6ndu*şi din m6n! cana de tabl!) 4n torent de lic0id s*a rev!rsat ,e
ci#mele str!lucitoare ale ser5entului Helmut0) S!rmanul Fisc0er) -ac! ar fi avut ceva mai
mult! eI,erien"!+ ar fi re#istat+ l!s6ndu*se o,!rit ,6n! la os+ dac! ar fi fost necesar) Ar fi
meritat+ ,entru #ilele binecuv6ntate de ,ace şi linişte ,e care i le*ar fi adus n infirmerie))
-ar Fisc0er era ne,rice,ut) Nu nv!"ase cum s!*şi st!,6neasc! refleIele) A ac"ionat eIact
aşa cum ,rev!#use Helmut0) 8n liniştea nfior!toare care a urmat+ Helmut0 a a,ucat o oal!
mare de fier şi l*a i#bit cu ea ,e Fisc0er n ca,) Noi am urm!rit scena f!r! s! scoatem o
vorb!) Era com,ortamentul ti,ic de la Sennela5er) Fine*"i 5ura n orice m,re9urare)
N*aveai ce c6şti5a vorbind) 7oate*l uram ,e Helmut0+ dar n definitiv cine era ,astorul
Fisc0er? 7ur şi sim,lu+ un nou*venit ,rintre ceilal"i trei sute) Nimeni nu avea de 56nd s!*şi
rişte via"a ,entru un ,redicator necunoscut)
Helmut0 a aruncat oala 9os) A ieşit de du,! mas! şi a ar!tat cu de5etul s,re
nc!l"!mintea stro,it!)
2 Hai+ ,o,o= Jos+ n 5enunc0i şi f! o ru5!ciune= Lin5e*mi ci#mele cu limba ta sf6nt!
şi+ ,entru varia"ie+ s! vedem ceva cu adev!rat umil)
Fisc0er s*a l!sat ncet 9os şi mie mi*a fost 5reu s!*mi ima5ine# cum se va mai ridica)
Era un om b!tr6n de şai#eci de ani+ nfr6nt şi distrus ,rin tratamentul ce i se a,licase la
Dielefeldt şi -ac0au şi+ ,robabil+ avea o voin"! ,uternic! de a tr!i de re#istase at6ta) Ei*a
ntins nainte 56tul usc!"iv) Ar!ta ca o bucat! de furtun u#at) 8ncet şi anevoios+ şi*a a,ro,iat
limba de v6rful ci#mei dre,te a lui Helmut0) Era un s,ectacol la care asistasem de at6t de
multe ori nainte+ nc6t ncetasem s!*l mai consider!m de5radant) :o"i trecuser!m ,rin asta
ntr*o ,erioad! sau alta+ n cariera noastr! militar!) 8nv!"ai re,ede cum s!*"i n!buşi sc6rba)
:rebuia+ dac! vroiai s! su,ravie"uieşti) -ar era 5reu+ ,rima oar!) Nici mie nu mi ,!ruse ,rea
uşor+ ca ,roas,!t recrut n Re5imentul Q de ulani+ c6nd mi s*a ordonat s! lin5 co,itele unui
cal n fiecare diminea"! tim, de o s!,t!m6n!)
Nu era sur,rin#!tor c! Fisc0er f!cea un aşa mare ca# din asta) N*a fost a9utat deloc de
şutul ,e care i l*a tras n 5ur! Helmut0) A c!#ut ,e s,ate+ scui,6nd s6n5e şi buc!"i de os+ iar
n acest tim, Helmut0 l*a i#bit din nou n ca, cu oala de cafea) Acesta a fost sf6rşitul
distrac"iei n diminea"a aceea) Helmut0 eIa5erase lucrurile+ ca de obicei+ şi nc! o victim! a
fost trimis! la infirmerie n stare de inconştien"!+ ca s! tr!iasc! sau s! moar!+ du,! cum
doctorii socoteau de cuviin"!) S! moar!+ du,! toate ,robabilit!"ile) 4n astfel de b!tr6n nu
era de mare folos ,entru nimeni) @A c!#ut ,e sc!ri+ din cau#a subnutri"iei n locul de
deten"ie anterior"))) 76n! c6nd ra,ortul a9un5ea la locul anterior de deten"ie şi ,6n! c6nd cei
de acolo t!5!duiau cu f!"!rnicie acu#a"ia ce li se aducea şi 06rtiile erau ştam,ilate şi co,iate
n dou! şi trei eIem,lare şi+ n cele din urm!+ r!t!cite ,rin m!runtaiele unui mare birou+
victima era moart! şi aruncat! de at6t de mult tim,+ nc6t nimeni nu era n stare s!*şi aduc!
aminte cum ar!ta)
-u,! comedia de music*0all a lui Helmut0 şi a lui Fisc0er+ ne*am a,ucat de ceea ce
era numit eufemistic @ora de s,ort de diminea"!") Nu trecea o #i f!r! ca vreun nenorocit
care nu ,utea "ine ,asul s! nu fie omor6t cu lovituri de ,icioare sau ,umni şi evacuat ,e
tar5!) Ora de s,ort de la Sennela5er era o ,rob! de re#isten"!+ care l*ar fi dat 5ata ,e cel mai
bun atlet olim,ic n ,lin! form!) -ar c6nd moartea este sin5ura alternativ!+ e uimitor ce
fa,te ,oate fi for"at s! fac! un tru, ,e 9um!tate mort de foame)
-u,! o or!+ cu ,uncte ne5re dans6nd aiurea naintea oc0ilor+ cu s6n5ele b!t6ndu*"i n
urec0i ca nişte ,istoane+ cu ,l!m6nii umfl6ndu*se şi coastele ncord6ndu*se ,6n! ,e ,unctul
de a se ru,e+ su,ravie"uitorii erau trimişi n ,as aler5!tor s!*şi ia uniforma şi armele dintr*o
5r!mad! comun!) >i#me+ vestoane+ ,antaloni+ bonete+ toate erau aruncate la nt6m,lare şi
fiecare om n0!"a ce ,utea) Ideea era s! iei c6te un articol din toate n cel mai scurt tim,
,osibil şi nu conta dac! "i se ,otrivea sau nu ca m!sur!) >ele mai im,ortante erau ci#mele)
4n om ,utea su,ravie"ui cu un veston care nu se ,utea nc0eia+ iar ,antalonii şi*i ,utea
tra5e ,6n! subsuoar!+ dar dac! se ,omenea cu o ci#m! mai mic! cu dou! numere dec6t era
,iciorul lui+ o ncurca de*a binelea) Am cunoscut odat! un biet nenorocit care s*a ,omenit
cu dou! ci#me ,entru ,iciorul dre,t) -u,! numai o 9um!tate de or! de marş+ a mierlit*o+ n
tim, ce undeva vreun imbecil nenorocit umbla ,robabil foarte fericit cu o ci#m! st6n5!
mare ,e un ,icior dre,t mic+ f!r! m!car s! observe diferen"a)
8n aceeaşi diminea"! n care a avut loc conflictul dintre ,astorul Fisc0er şi Helmut0+
ne*am mai distrat ,u"in cu un martor al lui Ie0ova) Era ,rima lui #i n la5!r şi a f!cut
sen#a"ie c6nd a refu#at cate5oric s! mbrace uniforma) >ole5ul lui 2 un fost s,!r5!tor+ cum
am aflat mai t6r#iu 2 a f!cut tot ,osibilul s!*l convin5!+ dar ti,ul s*a men"inut ,e ,o#i"ie)
Se ,!rea c! are anumite obiec"ii reli5ioase fa"! de uniforme n 5eneral şi de uniforma
5erman! n s,ecial) >ineva l*a ntrebat de ce venise+ n ,rimul r6nd+ la Sennela5er dac!
n*avea nici o inten"ie de a deveni soldat) S*a dovedit+ ca şi n ca#ul multor altora+ c! nu
avusese o alt! alternativ!) Fie se an5a9a voluntar+ ca s! lu,te ,entru ,atrie+ fie st!tea s! vad!
cum i s,6n#ur! fratele mutilat) >um era firesc+ s*a nrolat voluntar) -ar acum c! era aici+
nici c6inii fioroşi+ nici subofi"erii ,rusaci nu l*au ,utut for"a s! ,oarte uniforma aceea)
I*au aruncat o 5r!mad! de 0aine+ dar el le*a l!sat s! cad! 9os+ ale56nd dintre ele doar o
salo,et! verde ,entru lucru) Restul+ o manta verde+ casca de o"el+ boneta+ centura cu cartuşe+
,uşca+ masca de 5a#e şi toate celelalte o mie şi una de articole şi articolaşe ,e care trebuia
s! le ,urt!m n s,inare+ le*a l!sat unde c!#user!) A f!cut+ ,ur şi sim,lu+ sul salo,eta+ a
v6r6t*o sub bra" şi a ,ornit s,re sc!ri) Ser5entul intendent şi*a scos ca,ul mare şi roşu ,e
5emule"ul de la ma5a#ie+ 0olb6ndu*se cu oc0i de buldo5 la 5r!mada de arme şi 0aine
aruncate) .*am 56ndit un moment+ ,lin de nc6ntare+ c! era ,e ,unctul de a*i ,le#ni o arter!
,rinci,al!) .i*a sur,rins ,rivirea ,lin! de s,eran"! şi+ trist+ şi*a lovit uşor ca,ul cu un de5et)
2 Am v!#ut multe+ a #is+ dar n*am cre#ut niciodat! c! va veni #iua c6nd vor recruta
nebuni)
A venit la uş! şi a urlat la ,icioarele martorului lui Ie0ova+ n tim, ce acestea
dis,!reau n sus ,e sc!ri)
2 Hei+ tu= :u cu nenorocitul !la de nimb= 4nde naiba cre#i c! mer5i?
Omul s*a o,rit n ca,ul sc!rilor) 8ncet+ s*a ntors s! se uite la ser5entul 9i5nit) 8nainte
s!*i ,oat! r!s,unde ceva+ a a,!rut+ mişc6ndu*se 5reoi+ ser5entul*ma9or .at0o cu
devotamentu*i obişnuit de c6ine) Orice ndatorire care ,utea im,lica lovituri ra,ide de
karate sau şuturi cu ,iciorul n burt! l nc6nta)
2 >e se nt6m,l!+ ser5ent? 7entru ce tot #5omotul !sta? >ine face scandal?
Ser5entul a ndre,tat un de5et acu#ator)
2 Avem un nebun t6m,it n 5ri9!) >rede c! de9a #boar! ,rin cer şi 9oac! lea,şa cu
n5erii) Nice c! nu vrea s!*şi mbrace uniforma)
.artorul lui Ie0ova şi*a ,ocnit c!lc6iele)
2 -oar salo,eta+ a #is) N*am nimic m,otriv! s! ,ort salo,eta)
2 N*ai nimic m,otriv! s! ,or"i salo,eta? a re,etat ser5entul*ma9or .at0o+ 9i5nit)
8n camer! s*a f!cut t!cere) 8n to"i anii c6t fusesem n Armata German! nu nt6lnisem
aşa ceva) Am nce,ut s! am un res,ect ascuns ,entru martorii lui Ie0ova) Or fi fost ei
nebuni+ dar se ,!rea c! nu se d!deau b!tu"i n fa"a unui subofi"er ,rusac)
2 Nimic m,otriva salo,etei+ ai #is? .at0o a ridicat brusc mantaua aruncat! şi a
scuturat*o cum ar fi scuturat un şobolan) >e s*a nt6m,lat cu restul uniformei? Nu*"i ,lace
culoarea sau ce? Nu*"i ,lace croiala ei? -umne#eule= A a#v6rlit mantaua na,oi ,e ,odea+
a,oi i*a tras un şut de a trimis*o n cealalt! ,arte a camerei) >e cre#i c!*i aici+ o nenorocit!
de ,arad! de mod! din 7aris? Eşti aici ca s! lu,"i n r!#boi+ nu s! te fandoseşti şi s! te
,l6n5i c! nu*"i vin bine 0ainele= 8"i ,lace s! stai toat! #iua ,e fundul !la mare şi 5ras+
ndo,6ndu*te cu ,6ine şi c6rna"ii F/0rer*ului şi a,oi ai neruşinarea s! sc6nceşti şi s! te
,l6n5i c! nu*"i ,lace cum arat! uniforma=
2 -omnule ser5ent+ nu e vorba de as,ectul uniformei) E vorba de ntrea5a atitudine
fa"! de r!#boi) .artorul lui Ie0ova s*a ntors+ serios+ cu fa"a s,re nfuriatul .at0o)
8nt6m,l!tor+ sunt creştin) S! nu uci#i))) >redin"a mea mi inter#ice s! ,un m6na ,e arm! sau
s! ,ort uniform!) Este foarte sim,lu)
Omul s*a ntors s! ,lece) .at0o a fost at6t de re,ede sus ,e sc!ri n s,atele lui+ nc6t
,!rul a nce,ut s! i se #b6rleasc!) L*a nşf!cat de um!r+ l*a r!sucit şi i*a tras un şut n fund+
nc6t l*a trimis ,este balustrad! cu ca,ul n 9os+ ,e ,odea) Re,ede şi n linişte+ nc!,erea a
r!mas 5oal!) Noi ştiam mult ,rea bine ce va urma) Nu doream s! st!m şi s! vedem) Ne*am
bulucit ca vitele ntr*un coridor+ afar!) 8n s,atele acelei uşi nc0ise+ n nc!,erea care ,u"ea a
mosc+ a ,raf şi a trans,ira"ie de om+ cum,lita scen! era 9ucat! ,6n! la sf6rşitu*i inevitabil)
Am au#it vocea lui .at0o ridic6ndu*se ,6n! la un "i,!t isteric+ n9ur6nd Diblia+ ,e martorii
lui Ie0ova şi biserica n 5eneral) Am au#it re,licile victimei+ rostite ncet+ dar clar)
2 Nu ,ot) Sunt creştin) Nu vreau s! ,un m6na ,e arm!+ ,refer s! mor)
Ei noi ştiam+ cum ştia şi el+ c! nu va mai ieşi viu din camera aceea)
L*am au#it ,e .at0o desc0eindu*şi centura 5rea de ,iele şi+ f!r! ndoial!+ v6r6nd
catarama sub nasul omului+ n tim, ce rostea cuvintele familiare şi li,site de sensK @Gott mit
uns") -umne#eu era cu noi) Sf6nta Armat! German! şi sf6ntul F/0rer şi 0r!nea co,iii
nerecunosc!tori cu ,6ine şi c6rna"i şi totuşi acest maniac se o,unea şi refu#a s! lu,te)
Am au#it ,rima ,lesnitur! ,uternic! a centurii şi lovitura cataramei ,e fa"a victimei)
Nu era doar .at0o+ mai erau nc! şase ser5en"i ca s!*l a9ute) 8l b!teau ,e r6nd+ lu6ndu*se la
ntrecere s! vad! care ,oate s!*i ,rovoace cea mai mare suferin"! sau care ,oate s! ,roduc!
cel mai lun5 şi mai ,uternici "i,!t de durere) Au trecut a,roa,e trei#eci de minute nainte ca
n cele din urm!+ s! se lase o binecuv6ntat! linişte ,este camer!+ iar noi am ştiut c! suferin"a
se terminase) .ai r!m!sese doar o form! f!r! via"! c!reia s!*i tra5! şuturi ,e ,odea) Acum
nu*i mai ,uteau ,rovoca nici o durere cu torturile lor demente) Au desc0is uşile şi ne*au
c0emat s!*i sc!,!m de cadavru) 4n oc0i i ieşise din orbit! şi at6rna la 9um!tatea obra#ului)
4nde fusese nasul se 5!sea o mas! de carne staco9ie) Gura era f!cut! #dren"e+ iar 5in5iile
sf6şiate) Am ridicat r!m!şi"ele unei fiin"e umane or5olioase şi le*am aruncat afar! ,e
fereastr!) -u,! ,odeaua a fost ştears!+ ne*am continuat treburile #ilei)
:otul era absolut normal şi n ordine) 4n mort n ,lus+ care trebuia luat şi
nmorm6ntat ntr*o 5roa,! f!r! nume) 7robabil+ a murit sub influen"a b!uturii) A c!#ut de la
fereastr! ntr*o stare de inconştien"! datorat! alcoolului) Era uimitor de mare num!rul
de"inu"ilor de la Sennela5er care c!deau de la fereastr! datorit! comei alcoolice) Asta se
nt6m,la n fiecare #i a s!,t!m6nii))) acas! nu se scria nimic) So"ia+ dac! avea so"ie+ şi tocea
50etele de ,iele umbl6nd de la un birocrat 5ras la altul) -ar nici unul) nu ,utea s!*i dea
r!s,unsuri satisf!c!toare) 7robabil+ nu vroiau nici m!car s! ncerce) 8n Armata German!
dis,!reau mereu oameni) >ine s!*şi bat! ca,ul cu un martor al lui Ie0ova ucis?
Am renun"at s! ne mai 56ndim la aceast! ,roblem! şi ne*am dus s!*l ascult!m ,e
c!,itan+ care*"i "inea discursul tradi"ional de ,rimire a nou*veni"ilor))) sau ce mai r!m!sese
din nou*veni"i) Fisc0er era n infirmerie+ iar martorul lui Ie0ova mort şi -umne#eu ştie c6"i
şi mai d!duser! sufletul n tim,ul no,"ii sau aveau s! dis,ar! n cursul #ilei)
2 Sunte"i aici+ a #is c!,itanul cu #6mbetul lui amabil+ ,rin 5ra"ia lui -umne#eu şi a
F/0rer*ului) Aceasta este şansa voastr! de a v! ,oc!i şi a fi ierta"i) S! şter5e"i ,!catele
trecutului şi s! nce,e"i o via"! nou! cu sufletul curat) -atoria noastr! aici+ la Sennela5er+
este de a v! instrui s! a9un5e"i solda"i folositori şi buniL datoria voastr! este de a coo,era cu
noi şi de a v! ar!ta bun!voin"a de a*l servi ,e F/0rer+ ca cet!"eni loiali ai ,atriei) EIist! mai
multe modalit!"i de a face aceasta) >a s! v! dau un eIem,lu+ v! ,ute"i oferi voluntari ,entru
misiuni s,eciale c6nd a9un5e"i ,e linia frontului))) Fireşte+ a nc0eiat+ cu o mişcare
de#a,robatoare a unei m6ini ele5ante+ ne vom aşte,ta la mai mult din ,artea voastr! dec6t
de la camara#ii voştri solda"i) Aşa e firesc) Aşa e dre,t şi cum se cuvine) Hoi ave"i un trecut
,e care trebuie s!*l is,!şi"i şi voi)))
2 -omnule c!,itan=
4n ti, masiv+ care+ du,! cum umbla #vonul+ fusese nainte de r!#boi un codoş vestit
n Derlin+ şi*a a#v6rlit m6na n sus şi l*a ntreru,t ,e c!,itan n toiul elocin"ei)
2 -omnule c!,itan=
>!,itanul şi*a n5!duit doar o uşoar! ncrunt!tur! a frun"ii de alabastru ,entru a*şi
ar!ta nemul"umirea)
2 -a+ b!iete? >e este?
Heselul codoş a s!rit n ,icioare) 7robabil ştia la fel de bine ca oricare c! şansele de
su,ravie"uire n batalionul &&& erau destul de slabe) Nu avea nimic de ,ierdut dac!*l s6c6ia
,e c!,itan)
2 -omnule c!,itan+ ,ot s! ,un o ntrebare? a #is)
2 Fireşte c! ,o"i+ a r!s,uns c!,itanul+ descre"indu*şi fruntea) 8ntreab! orice vrei) Nu
te ntinde ,rea mult cu vorbele)
8ntrebarea omului a fost ntr*adev!r foarte sim,l!) Hroia s! ştie ce se va nt6m,la dac!
un infractor cum era el murea lu,t6nd ,entru F/0rer+ dovedindu*se un cet!"ean bun şi loial
al ,atriei) I se vor ierta fa,tele rele f!cute n trecut? Atunci va fi considerat demn de a
reintra n armat! ca un soldat cu dre,turi de,line?
A ,us ntrebarea ,e un ton deosebit de sincer) 4n adev!rat c!ut!tor de adev!r)
Ner!bd!tor şi 0ot!r6t s! moar! ,entru F/0rer şi ,atrie+ at6ta tim, c6t ,utea fi asi5urat c!
asta l va reabilita n oc0ii armatei)
Nimeni n*a ndr!#nit s! r6d! sau m!car s! #6mbeasc!) Oc0ii str!lucitori ai lui
Hofmann au fost imediat ,este tot+ dar n*au nt6lnit dec6t o foarte solemn! linişte) 7!rea c!
fiecare at6rn! n v!#du0+ aşte,t6nd r!s,unsul c!,itanului la aceast! ntrebare deosebit de
ar#!toare)
>!,itanul şi*a lovit ner!bd!tor ci#mele cu cravaşa)
2 -ra5ul meu b!iat+ dac! cineva moare ca un erou+ atunci+ fireşte+ este tratat ca un
erou))) Este ,rev!#ut! o dis,o#i"ie clar! ,entru astfel de eventualitate) Articolul $$$ din
>odul ,enal stabileşte foarte lim,ede c! oricine cade ,e c6m,ul de lu,t! este amnistiat n
mod automat) Nu trebuie s! ai temeri n aceast! ,rivin"!) >red c! "i*am r!s,uns la ntrebare
şi te*am liniştit?
2 O0+ da+ ntr*adev!r+ domnule c!,itan) .i*a"i r!s,uns ntr*adev!r) Hroiam s! fiu
si5ur c! ştiu ce voi face nainte de a mer5e s!*o fac) Omul a #6mbit+ vesel) Nu vroiam s!*mi
5!tesc 56sca+ domnule+ f!r! s! ştiu dac! du,! aceea voi mai fi n via"! s*o m!n6nc))) -ac!
n"ele5e"i ce vreau s! s,un+ domnule c!,itan?
8n col"ul s!u+ Hofmann şi scosese carne"elul şi creionul şi scria ra,id) .icu"ul şi
desc0ise 5ura ntr*o sim,l! des,ic!tur! şi şi strecura vorbele ntr*o ,arte ca un ventriloc de
m6na a doua)
2 N*aş vrea s! fiu n ,ielea ta+ amice))) nu numai c! "i*ai 5!tit nenorocita aia de
56sc!+ dar ai ars*o ,6n! ai f!cut*o scrum=
Nilele care au urmat au fost dure şi brutale+ aşa cum era obiceiul la Sennela5er+ şi nc!
cinci dintre voluntari au sf6rşit*o ,rost) 4nul s*a ,r!buşit şi a murit n tim,ul unui marşL
unul n*a reuşit s! se mişte destul de re,ede c6nd a eI,lodat o 5renad! din 5reşeal!L şi al"i
trei au intrat n ,anic! la ,rima lor nt6lnire cu un tanc n tim,ul unui eIerci"iu+ fiind c!lca"i
şi ,ref!cu"i n carne tocat! ca s! serveasc! dre,t eIem,lu celorlal"i)
7u"in du,! aceea+ au fost c6teva ncerc!ri nereuşite de de#ertare) :o"i cei care au
ncercat au fost ,rinşi n ,rimele şase ore şi aduşi na,oi la Sennela5er ,entru a fi ,reda"i
locotenent*colonelului Sc0ramm+ c!l!ul la5!rului)
Sc0ramm era c!l!u+ ,ur şi sim,lu+ ,rin for"a m,re9ur!rilor) Nici ,rin tem,erament+
nici ,rin talent nu era ,otrivit ,entru aceast! sarcin!) 8şi ,ierduse un ,icior sub un tanc+ la
Lember5+ ceea ce nsemnase+ de fa,t+ sf6rşitul carierei lui active ca soldat) 8n loc s! fie
avansat la 5radul de colonel ,lin şi s! i se dea o slu9b! confortabil! n s,atele unui birou
anonim+ autorit!"ile+ cu n"ele,ciunea lor mali"ioas!+ consideraser! ,otrivit s!*l r!s,l!teasc!
,entru serviciile f!cute eI,ediindu*l la Sennela5er) 7rima eIecu"ie f!cut! sub comanda lui i
,rovocase un şoc din care nu şi*a mai revenit ,e de,lin niciodat!) La a treia şi a ,atra a
sim"it c!*şi ,ierde min"ile) -ar avea so"ie şi trei co,ii mici şi ştia ce soart! i va aşte,ta+ at6t
,e el c6t şi ,e el+ dac! va refu#a s! asculte ordinele) Aşa c! s*a a,ucat de b!ut şi de*atunci
bea nentreru,t) Dea nainte de eIecu"ii ca s!*şi calme#e nervii şi s! se m,ace cu conştiin"aL
bea n tim,ul eIecu"iilor ca s! ca,ete cura9ul de*a le duce la ca,!tL şi bea du,! eIecu"ii ca
s! uite ce tocmai f!cuse) 8ntruc6t eIecu"iile aveau loc n ritm de trei loturi ,e s!,t!m6n!+ se
,oate ,resu,une c! locotenent*colonelul era foarte rar v!#ut trea#) Eont6c!ia ,rin la5!r
folosindu*şi sabia dre,t baston+ neadres6nd nim!nui vreun cuv6nt) -e obicei+ n #ilele de
eIerci"ii se nt6m,la s! fie ,rea beat ca s! se mişte f!r! s,ri9in şi trebuia s! fie condus acolo
şi s,ri9init de ,lutonul de eIecu"ie) Nimeni nu s*a 56ndit vreodat! s!*l ra,orte#e
comandantului de la5!r) Sc0ramm era ,rivit cu dis,re" com,!timitor şi+ totuşi+ era favoritul
tuturor solda"ilor)
>6nd l vedeai n lumina cenuşie+ neclar! a #orilor+ şc0io,!t6nd ,rin curte+ cu bidonul
de Mummel n m6n!+ ,uteai fi si5ur c! fusese aran9at! o eIecu"ie) 7rindea ntotdeauna un
interval de c6teva minute ,entru o duşc! n ,lus la 9um!tatea drumului ntre ma5a#ia de
muni"ie şi ,o,ota ofi"erilor+ acolo unde nu ,utea fi v!#ut de von Gernstein şi de binoclul lui
indiscret) Se aşe#a ,e un #id scund+ şi re#ema b!rbia ,e m6nerul s!biei şi ,rivea n 5ol+
56ndindu*se la -umne#eu ştie ce lucruri tulbur!toare+ nainte s!*şi v6re bidonul n bu#unar
şi s!*şi continue drumul+ şont6c!ind cu ,iciorul artificial care sc6r"6ia la fiecare ,as) >6nd
a9un5ea la nc0isoarea la5!rului+ i se oferea inevitabil un mare ,a0ar de bere+ ,e care
inevitabil l acce,ta)
-u,! c6tva tim, a,!rea cu ,lutonul de eIecu"ie şi se ndre,ta s,re curtea n care avea
loc)
O dat! ce eIecu"ia era terminat!+ şi şter5ea din memorie toate amintirile des,re
victime) A circulat o ,oveste ,rin la5!r+ şi am cre#ut*o cu to"ii+ cum c! ntr*o sear!
a50iotantul l ntrebase n ,o,ota ofi"erilor cum se com,ortase 5eneralul)
2 Generalul? a ntrebat Sc0ramm+ ,!r6nd uluit) >are 5eneral?
2 >el ,e care l*ai m,uşcat a#i diminea"!+ b!tr6ne+ a #is a50iotantul) General*maiorul
von Steinklot#)
2 Hon Steinklot#? a ntrebat Sc0ramm) L*am m,uşcat ,e 5eneral*maiorul von
Steinklot#?
Sincer+ a cre#ut c! sufer! de ilu#ii din cau#a b!uturii) Ei*a terminat b!utura n
0o0otele de r6s ale celor ,re#en"i+ a ieşit din ,o,ot! cl!tin6ndu*se ,e ,icioare şi s*a ,r!buşit
cu fa"a n 9os) A fost dus acas! la so"ie de doi ca,orali subordona"i+ care l*au de#br!cat şi
l*au culcat+ f!r! ca el s! ştie vreodat! des,re asta)
8n dou! m,re9ur!ri cel ,u"in a ncercat s! se sinucid!) 7rima oar! s*a s,6n#urat de
5rin#ile mansardei din ,ro,ria*i locuin"!+ dar l*a desco,erit so"ia şi i*a t!iat fr6n50ia) A doua
oar! a luat o su,rado#! de medicamente+ dar i s*a s,!lat stomacul cu o ,om,! şi a fost
trimis na,oi la datorie) -in c6nd n c6nd+ n momentele lui mai lucide+ se aşe#a la ,ianul
din ,o,ota ofi"erilor şi c6nta) Era un ,ianist eIcelent+ dar rareori destul de trea# ca s! se
concentre#e mai mult de c6teva minute o dat!)
>olonelul von Gernstein+ de asemenea+ şi ,ierduse un ,icior n serviciul activ)
7ierduse dou!+ de fa,t+ dar era mai 5reu s! observi) La nce,ut credeai c! e doar ,u"in 5reoi
n felul de a mer5e) Avea+ de asemenea+ 56tul "ea,!n şi nu ,utea s!*şi ntoarc! defel ca,ul
f!r! s!*şi ntoarc! restul tru,ului) >oloana vertebral! i era sus"inut! ntr*un corset de o"el)
Gura i era o linie sub"ire mov+ f!r! bu#e şi #b6rcit!) Jum!tate din fa"! o l!sase la Smolensk+
ntr*o b!t!lie ntre :i5rii 5ermani şi : 1'*urile ruseşti) Hon Gernstein fusese sin5urul
su,ravie"uitor+ care s*a t6r6t afar! ,rin tra,a unui tanc ce ardea) -ar ,l!tise scum, ,entru
acest ,rivile5iu) Oc0iul s!u dre,t era fiIat ,entru totdeauna ntr*o ,rivire sticloas!+ oarb!+
iar una din m6ini era o 50ear! veste9it!) Ei+ totuşi+ era im,osibil s! sim"i com,asiune ,entru
acest om) >aracterul lui te de#5usta şi+ du,! cinci ani de r!#boi+ v!#usem mult ,rea multe
nenorociri ab!tute asu,ra cor,ului omenesc ca s! mai fim uşor im,resiona"i sau miloşi)
-u,! cele s,use de ordonan"a lui+ von Gernstein nu se culca ,6n! la ora ,atru
diminea"a+ ,entru c! 9uca ,oc0er cu .oartea şi -iavolul) Jura c! ntr*o noa,te i v!#use+
.oartea era mbr!cat! toat! n ne5ru din ca, ,6n! n ,icioare+ cu crucea Ho0en#ollernilor
n 9urul 56tului+ iar -iavolul n uniforma unui Ober5ru,,enf/0rer SS) O ,oveste bi#ar!+ dar
unii dintre noi mai creduli+ erau convinşi c! acesta era adev!rul) >irculau multe #vonuri
des,re von GernsteinK c! era n le5!tur! cu -iavolul+ c! "inea litur50ii ne5re+ c! nvia
mor"ii))) Oricum+ n mod si5ur era ceva misterios n le5!tur! cu acest om) 8n locuin"a lui+
lumina ardea toat! noa,tea şi la uş! erau ,arcate dou! .ercedes*uri mari+ ne5re+ care
soseau n fiecare noa,te+ eIact la mie#ul no,"ii şi ,lecau n #ori)
8ntr*o bun! #i+ 7orta şi cu mine+ cu min"ile ,e 9um!tate ,ierdute+ ne*am riscat via"a ca
s! arunc!m o ,rivire n locuin"a colonelului) O cli,! c0iar şi 7orta a r!mas f!r! 5rai) Era ca
şi cum am fi nimerit n ,eştera lui Aladin n mi9locul deşertului Sa0ara) :oat! ,odeaua era
,lin! de car,ete şi covoare ,ersaneL ,e ,ere"i at6rnau cu nonşalan"! ,icturi de vec0i maeştriL
la ferestre se 5!seau dra,erii bo5ate de catifea+ iar din mi9locul tavanului ne f!cea cu oc0iul
un candelabru str!lucitor))) 7!rea a,roa,e im,osibil c! astfel de s,lendori ,ot s! eIiste n
mi#eria de la Sennela5er)
8ntr*o noa,te+ "in minte+ eram de 5ard! cu Gre5or .artin şi .icu"ul) St!team l6n5!
5ara9e şi ,riveam la mia de lumini str!lucitoare a candelabrului din a,artamentul
colonelului) Absolut ,e neaşte,tate+ Gre5or a c0el!l!it ca un c6ine s,eriat şi a sc!,at ,uşca
din m6ini) Am s!rit na,oi cu un "i,!t nfundat de 5roa#!+ iar .icu"ul şi*a ntors coada şi*a
luat*o la 5alo,+ stri56nd n noa,te) >!ci acolo+ n ,rofil+ la fereastr!+ acolo+ n fa"a oc0ilor
noştri+ era fi5ura ns,!im6nt!toare a Satanei ns!şi)
Am r!mas ,ironi"i locului+ Gre5or şi cu mine) >0iar du,! ce fi5ura dis,!ruse din
vedere+ n*am fost n stare s! ne lu!m oc0ii de la fereastr!) Gre5or s*a l!sat n 5enunc0i ca
s!*şi caute ,uşca ,e 9os+ cu ca,ul dat ,e s,ate ntr*un anumit un50i şi cu ,rivirea fiI!)
.icu"ul se ntorsese n camera de 5ard!+ reuşind+ evident+ ,rintr*un oarecare efort aceast!
,erforman"!+ şi n*a fost dec6t o c0estiune de secunde nainte ca ser5entul Lin5e s!*şi fac!
a,ari"ia+ vr6nd s! ştie ce era cu toat! ,anica aceea) Gre5or şi*a ndre,tat 5enunc0ii şi a
ntins o m6n! tremur!toare s,re fereastr!) Ei*a desc0is 5ura şi a scos un sunet or!c!it+ ca o
broasc! r6ioas! care s*a necat cu un os de ,eşte)
2 A fost -iavolul)))
2 -iavolul)))
2 8n uniform!)))
2 4niform!)))
2 @niformă? Lin5e s*a uitat de la unul la cel!lalt) >e fel de uniforma naibii?
2 SS+ a morm!it Gre5or)
2 -omnule Ober5ru,,enf/0rer+ am intervenit+ consider6nd c! era tim,ul s!*mi aduc
o oarecare contribu"ie ori5inal! la discu"ie)
Lin5e ,!rea eIas,erat)
2 7entru -umne#eu+ a #is) :o"i Ober5ru,,enf/0rer*ii arat! ca -iavolul) S,une"i*mi
ceva nou=
2 3sta avea coarne+ a #is Gre5or+ ,e un ton de brusc! şi dis,erat! ins,ira"ie) >oarne
mari+ sc6rboase şi afurisite))) dou!+ ieşite din frunte))) Ei nc! ceva+ a ad!u5at+ cu o not! de
sfidare+ bea fum)
2 Dea fum? a ntrebat Lin5e)
2 Sulf+ am #is) 7ucioas!)
8n acest tim,+ terenul din 9urul 5ara9elor se um,luse de solda"i care veniser! n
a9utorul nostru) Lin5e şi*a ,ocnit ner!bd!tor limba de din"i)
2 7rostii+ a #is+ t!ios) 7rostii şi aiureli t6m,ite) N*am au#it asemenea aiureli t6m,ite
n toat!)))
2 7rivi"i= a #is Gre5or) Iar e acolo=
Fi5ura a trecut ,rin fa"a ferestrei şi a dis,!rut) Gre5or s*a ntors şi a luat*o la fu5!+ şi
n*aş 9ura+ dar cred c! Lin5e l*a urmat) 8n orice ca#+ c6nd mi*am revenit+ am constatat c!
eram sin5ur) 7este tot era linişte) O linişte de morm6nt+ sinistr!) -oar luminile din
a,artamentul lui von Gernstein mai lic!reau+ iar undeva+ n cealalt! ,arte a ferestrelor+ se
,limba "an"oş Satana ns!şi cu ,rofil de diavol)))
8n 5oana mea ,rin curte+ din cau#a ,anicii care m! cu,rinsese+ mi*a c!#ut casca de ,e
ca, de dou! ori+ #orn!ind ,e dalele de ,iatr! şi de dou! ori a trebuit s! m! t6r!sc de*a
buşilea ca s*o caut+ nainte de*a a9un5e la ad!,ostul camerei de 5ard!+ unde m*am aruncat
,rin uş!+ sco"6nd sunete nearticulate) Lin5e era acolo+ cu o fa"! ca un castron ,lin de ma"e)
Domb!nea sin5ur ntr*uri fel de delir nebunesc şi+ c6nd am trecut n fu5 ,e l6n5! el+ s*a
a5!"at de mine)
2 S! nu sufli o vorb!= a #is) S! nu s,ui nim!nui= N*ai fost l6n5! locuin"! toat!
noa,tea= Fine minteK n*ai fost l6n5! locuin"!=
2 Dinen"eles+ am #is+ acru) Lucrul urm!tor ,e care o s! mi*l s,ui e c! n*a eIistat nici
un -iavol)))
2 .i se f6lf6ie de -iavol= Nu ai fost l6n5! locuin"!=
8ntr*o cri#! de nebunie+ Lin5e a tras un şut cu ,iciorul unei c!şti care se 5!sea ,e
,odea) >asca s*a ridicat n aer şi a #burat cu 5ra"ie afar! ,e fereastra care+ nt6m,l!tor+ era
nc0is! n acel moment) S*a format o cascad! de sticl! s,art! şi s*a au#it o lovitur!
nfundat! şi un r!cnet de durere furios)
2 A ncasat*o careva+ am #is)
.icu"ul a traversat nc!,erea şi s*a uitat atent afar! ,rin fereastra s,art!+ din care mai
r!m!sese o bucat! ca un dinte cr!,at) S*a ntors s,re Lin5e cu o satisfac"ie morbid!)
2 Locotenentul -orn+ a #is+ ,ur şi sim,lu) A o,rit*o cu ,ie,tul)
Locotenentul s*a n!,ustit n camera de 5ard!+ de ,arc! l*ar fi urm!rit ndea,roa,e o
du#in! de : 1') S*a uitat n 9ur+ furios)
2 >ine a a#v6rlit casca aceea? R!s,unde"i*mi la ntrebare= Cine a a(vârlit casca
aceea?
Ser5entul Lin5e a f!cut un ocol al camerei de 5ard!+ t6rş6indu*şi ,icioarele+ şi a
sc0i"at un #6mbet nervos de vinov!"ie)
2 -e ce mama dracului #6mbeşti? a #bierat locotenentul) Fi*ai ,ierdut min"ile? Eşti
nebun+ st!,6nit de mania omuciderii? 8"i dai seama c! ai ,utea a9un5e n fa"a ,lutonului de
eIecu"ie ,entru atacarea unui ofi"er?
2 -omnule locotenent+ nu am aruncat*o n d*voastr!+ domnule+ a #is Lin5e+ cu o
serio#itate deosebit! şi mieroas!) .i*a sc!,at din m6n!) S*a dus nainte s*o ,ot o,ri) .i*am
ntins m6na s*o ,rind+ dar n*am mai a9uns*o)
2 O0+ ,entru -umne#eu+ ser5ent+ nu te mai b6lb6i ca un cretin nenorocit=
Locotenentul a f!cut+ iritat+ un ,as nainte şi+ brusc+ l*a i#bit fa,tul c! la ora aceea din
noa,te camera de 5ard! era ciudat de su,raa5lomerat!) >e se nt6m,l! aici? >e fac to"i
oamenii !ştia aici? S*a uitat b!nuitor la cercul de fe"e n5ri9orate şi+ brusc+ a ,us de5etul ,e
cea mai slab! veri5! a lan"uluiK soldatul Ness+ care era universal recunoscut ca un idiot
autentic) -orn s*a a,ro,iat de el ,ocnind din de5ete+ ca şi cum s*ar fi adresat unui c6ine)
Hai+ soldat= Horbeşte= Nu f! bale la 5ur!=
Soldatul Ness l*a ,rivit dis,erat) 8n cealalt! ,arte a camerei+ n s,atele locotenentului+
ser5entul Lin5e l informa ,rintr*un alfabet mut oribil c!*i va t!ia 56tul dac! va ndr!#ni s!
s,un! un cuv6nt) Du#a inferioar! a lui Ness a nce,ut s! se lase n 9os)
2 Ei? s*a r!stit locotenentul) Ai de 56nd s! r!s,un#i la ntrebare sau vrei s! a9un5i n
fa"a ,lutonului de eIecu"ie+ m,reun! cu ser5entul Lin5e?
Ness a "6şnit+ tremur6nd+ n ,o#i"ie de dre,"i) Oc0ii i se roteau 9alnic de la locotenent
la ser5ent) Obra9ii mari şi ,leoşti"i i tremurau de fric!)
2 L*au v!#ut ,e -iavolul+ a #is) L*au v!#ut ,e -iavolul+ domnule locotenent)
Fireşte+ at6ta a trebuit) -e ndat! ce Ness a nce,ut s! tr!nc!neasc! cu 5ura lui mare+
to"i ceilal"i au fost ner!bd!tori s! com,lete#e cu detalii) S! fim dre,"i cu Lin5e) El avea
minte destul! ca s! ştie c! ,roblema trebuia s! r!m6n! ntre noi) El cu mine şi .icu"ul am
t!cut sc6rbi"i+ n tim, ce cretinii şi turnau ,ro,riile variante deformate ale celor nt6m,late)
8n"ele,t+ Gre5or dis,!ruse -umne#eu ştie unde) Ness tr!nc!nea mai tare dec6t oricare+ iar
locotenentul lovea n drea,ta şi*n st6n5a cu ,almele+ ncerc6nd s! domine vacarmul cu
stri5!tele sale)
2 7entru -umne#eu+ t!ce"i= :!ce"i+ #ic= Hreau un ra,ort militar adev!rat+ nu o
nenorocit! de ,oveste de 5roa#!=
A ,rimit ra,ortul militar adev!ratK eIact la ora (%)(O+ -iavolul fusese v!#ut umbl6nd
n a,artamentul colonelului) :o"i cei ,re#en"i l v!#user! şi c6"iva erau 5ata s! 9ure c!
v!#user! coarne+ ,ucioas!+ coad! bifurcat! etc) 4n soldat a ad!u5at c0iar+ n entu#iasmul
lui+ ,odoaba de co,ite des,icate+ dar afirma"ia aceasta a fost res,ins! cate5oric+ ,e motivul
c! nu era ,osibil s! le fi v!#ut dec6t dac! umbla n m6ini+ cu ,icioarele ,e sus)
Locotenentul -orn s*a coco"at cu 5ri9! ,e mar5inea mesei şi a stat o vreme f!r! s!
vorbeasc!) Am n"eles situa"ia 5rea n care se 5!sea) Era im,osibil ca el s! nu fi ştiut nimic
des,re #vonurile care circulau n la5!rL şi c0iar dac! nu credea n ,ovestiri de 5roa#!+ era+
cu toate acestea+ destul de evident c! se ,etrecea ceva straniu) Nu eIist! fum f!r! foc şi aşa
mai de,arte şi cine venea n vi#it! n fiecare noa,te eIact la ora dou!s,re#ece+ n dou!
limu#ine .ercedes mari şi ne5re? 7e de alt! ,arte+ to"i ne ,uteam ima5ina m6nia
colonelului c6nd va citi n ra,ort c! 5arda din noa,tea aceea fusese 5!sit! adunat! n camera
de 5ard!+ tr!nc!nind des,re -iavol) Ei to"i ştiam cine va fi comandantul urm!toarei
com,anii trimise ,e frontK ofi"erul care va face ra,ortul) Locotenentul -orn)))
L*am ,rivit ,lin de sim,atie+ iar el a ridicat s,re mine o fa"! cenuşie+ cu,rins! de un
tremur ,aralitic) F!r! ndoial!+ era de datoria lui s! ra,orte#e incidentul) .! bucuram c!
sunt n ,ro,riii mei bocanci u#a"i şi ne,otrivi"i şi nu ntr*ai lui)
2 E n re5ul!+ a #is+ n cele din urm!) S*a ridicat 5reoi n ,icioare) Haide"i s! ,unem
lucrurile la ,unct) >ine a afirmat ,rimul c! a v!#ut creatura aceea mitic! n a,artamentul
colonelului?
2 >a,oralul >reut#feldt+ domnule+ şi soldatul Hassel+ a #is c6t a ,utut de re,ede
ser5entul Lin5e)
Se temea c! va ,l!ti scum, ,entru accidentul cu casca şi cred c! era ner!bd!tor s!
tra5! şi ,e al"ii n mocirla n care se 5!sea el)
Locotenentul s*a dus la .icu"ul şi l*a ,rivit o cli,! 56nditor)
2 >a,oral >reut#feldt+ a #is) Ai b!ut cumva ceva nainte de a intra n 5ard! n
noa,tea asta?
2 -esi5ur+ domnule locotenent) .icu"ul a luat o eI,resie de n"ele,ciune ,rosteasc!
şi a nce,ut s! numere ,e de5ete) 7atru 0albe de bere şi dou! ,a0are de kummel)
2 -ou!+ ca,oral >reut#feldt?
2 7!i))) dou! sau trei) 7atru sau cinci))) S! #icem şase+ a r!s,uns .icu"ul ndatoritor)
2 >u alte cuvinte+ ca,oral+ erai beat?
2 Nu mai mult dec6t de obicei+ a #is .icu"ul+ cu fermitate)
2 :rebuie s! deduc din aceast! afirma"ie c! eşti beat n mod obişnuit c6nd intri de
5ard!+ ca,oral >reut#feldt?
.icu"ul a t!cut 5rav+ ca s! reflecte#e)
2 7!i+ da+ a #is+ n cele din urm!) -ar nu ca s! v! da"i seama)
2 8ntocmai cum am cre#ut+ a #is locotenentul) -elirium tremens) Ai avut vedenii+
ca,oral) -ac! nu sunt elefan"i ro#+ sunt draci cu co,ite des,icate))) O sim,l! n!scocire a
unei ima5ina"ii su,ranc!l#ite) L*ai v!#ut ,e colonel trec6nd ,e l6n5! fereastr!))) l*ai v!#ut
b6nd o ceaşc! de cafea aburind!))) l*ai v!#ut ,urt6ndu*şi casca de ulan))) fireşte+ ai
confundat*o cu o ,erec0e de coarne de drac) Nu*i aşa+ ca,oral >reut#feldt?
2 -a+ cred c! asta ar fi+ a #is .icu"ul+ vesel) >red c!+ ,robabil+ ave"i dre,tate+
domnule locotenent) >red c! aşa trebuie s! se fi nt6m,lat)
Locotenentul s*a ntors+ mul"umit+ s,re mine)
2 Ei tu+ Hassel+ a #is cu bl6nde"e) cred c! nu mai e nevoie s! te ntreb dac! ai
consumat b!uturi alcoolice n cursul acestei seri?
2 Nu+ domnule+ am r!s,uns) 7refer s! nu m! ntreba"i)
Locotenentul a sc0i"at un uşor #6mbet)
2 >ine este comandantul com,aniei voastre? Locotenentul L;<e+ nu*i aşa? 4n cor
ener5ic l*a asi5urat c!*i aşa) Dine+ bine+ a #is locotenentul) >red c! de data asta o s!*l l!s!m
s! doarm! liniştit) -ar+ dac! voi mai afla de o astfel de be"ie+ n"ele5e"i+ voi fi obli5at s!
,rivesc lucrurile mult mai serios) H! da"i seama care ar fi re#ultatul dac! m*aş 0ot!r s!
ntocmesc un ra,ort des,re cele nt6m,late n cursul no,"ii? :o"i+ dra5ii mei+ ne*am afla
ntr*o situa"ie foarte 5rea))) H! sf!tuiesc ca ,e viitor s! nu mai ,rivi"i s,re ferestrele
colonelului) 8n definitiv+ nu e treaba noastr! ce face colonelul #iua şi noa,tea) E liber s!
,rimeasc! ,e cine vrea n locuin"a lui şi+ cu si5uran"!+ nu v*ar mul"umi c! l s,iona"i) S*a
dus s,re uş!+ a,oi şi*a amintit) 8n ceea ce te ,riveşte ,e tine+ s*a adresat ser5entului Lin5e+
data viitoare+ dac!+ din nt6m,lare+ vei mai sta l6n5! o fereastr! nc0is! cu o ,!l!rie de
tinic0ea+ asi5ur!*te c! nu trece nici un ofi"er ,rin curte) :e asi5ur c! a doua oar! n*o s! sca,i
at6t de uşor)
Acesta ar fi trebuit s! fie de dre,t sf6rşitul afacerii+ dar nu ,o"i o,ri oamenii s!
vorbeasc! şi ,6n! la sf6rşitul #ilei urm!toare s*a ştiut n tot la5!rul ce se nt6m,lase)
>reut#feldt şi Hassel l v!#user! ,e colonelul von Gernstein cu -iavolul) >reut#feldt şi
Hassel şi ser5entul Lin5e i v!#user! ,e colonelul Gernstein şi ,e -iavol 9uc6nd c!r"i
m,reun!) Soldatul Ness era 5ata s! 9ure c!+ n fiecare noa,te c6nd b!tea ora dou!s,re#ece+
colonelul Gernstein se transforma n vam,ir)))
-ou!#eci şi ,atru de ore mai t6r#iu+ fuseser! desco,erite urme de co,ite des,icate sub
fereastra colonelului) A avut loc un ,elerina9 nentreru,t al oamenilor din toate ,!r"ile
la5!rului+ iar unii mai nclina"i s,re ştiin"! au f!cut m!sur!tori şi c0iar au ncercat s! fac! un
mula9 de 50i,s) 4n oarecare ne50iob a su5erat c!+ ,robabil+ fusese un mistre" din ,!dure+
dar aceast! ,resu,unere era evident ridicol!K nici un mistre" 5erman cu sim"ul
autoconserv!rii nu şi*ar risca via"a n cur"ile de la Sennela5er) 7entru ma9oritatea solda"ilor+
aceasta era dovada incontestabil! c! oas,e"ii nocturni ai colonelului nu erau cu nimic mai
buni dec6t se cuvenea s! fie şi acum circula o ,oveste care nu fusese nainte) Se #icea c!
,ornise de la intendentul >om,aniei a doua+ dar n cur6nd ,utea fi au#it! de nenum!rate ori
,e #i n tot la5!rul) Se ,!rea c! a50iotantul dinaintea celui actual+ ntorc6ndu*se n la5!r la
ora ,atru diminea"a de la cel mai a,ro,iat bordel+ f!r! ndoial! beat ,e trei sferturi şi
inca,abil s! su,orte un şoc nervos+ d!duse din nt6m,lare ,este colonel şi detestabilii s!i
com,anioni+ c6nd trecea ,e ,oarta ,rinci,al!) A50iotantul fusese desco,erit n diminea"a
urm!toare+ ntins ,e ,!m6nt cu ,atru coaste ru,te şi urme de din"i ,e tot cor,ul) -elira ca
un nebun şi de*atunci nu şi*a mai revenit) 8n cele din urm! a fost transferat la s,italul de
,si0iatrie al armatei de la Giessen unde+ se #icea+ umbla ,rin saloane cu o m!tur! ,e um!r+
s,un6ndu*le celor ,e care i nt6lnea c! el e moartea cu coasa) S*a s,6n#urat ntr*o #i n
closetul ofi"erilor)
8ntre tim,+ la Sennela5er+ #vonurile umblau ca un nor de l!custe+ devor6nd ,e oricine
nt6lneau n cale) 4na dintre cele mai 5ro#ave ,ovestiri a venit de la ca,oralul Glent care+
ntr*o diminea"!+ a dat bu#na n a,artamentul colonelului cu un comision oarecare) -eşi
credea c! colonelul este n alt! ,arte+ l*a desco,erit ,e neaşte,tate şe#6nd la mas! şi 9uc6nd
,oc0er cu doi indivi#i ns,!im6nt!tori) Oas,e"ii+ ,otrivit celor s,use de Glent+ s*au nf!şurat
imediat n ,elerine şi şi*au tras ,!l!riile ,este oc0i+ nu ns! nainte de*a le ,utea vedea
fe"ele) Erau+ #icea el+ ns,!im6nt!toare) >a ceva din ,er5ament+ cu 5!uri ne5re unde ar fi
trebuit s! fie nasul şi 5ura+ cu oc0i roşii ca flac!ra şi f!r! urec0i) Ei ntrea5a nc!,ere ,u"ea
a sulf)))
A doua #i+ Glent şi*a cerut transferul) I*a fost refu#at cate5oric+ dar a fost scos din
,ersonalul colonelului şi trimis s! lucre#e la armament+ unde au considerat+ ,resu,un eu+ c!
avea mai ,u"ine şanse s! nt6lneasc! moartea şi ,e diavol la fiecare col")
.ai mult dec6t oric6nd nainte+ solda"ii se n5ro#eau la 56ndul de a*l nt6lni ,e
colonel) Era de*a9uns s! i se aud! sc6r"6itul şi scr6şnetul membrelor artificiale+ n de,!rtare+
ca s! nu mai r!m6n! nimeni ,e o ra#! de un kilometru) 8ntr*o #i+ l*a nt6lnit ,e neaşte,tate
,e ser5entul Hofmann) Nimeni nu s*a o,rit ,rea mult tim, ca s! vad! scena) Am ru,t*o la
fu5!+ ca şobolanii de ,e un va,or care se scufund!+ aşa c! nici unul n*am ştiut si5ur ce s*a
,etrecut+ dar Hofmann a fost "inut n infirmerie mai bine de o s!,t!m6n!+ cu o febr! at6t de
mare+ nc6t ar fi ,utut s!*i fierbi un ou n 5ur!) S*a rentors ca unul care revine din morm6nt
şi 9ur c! nu a adresat nim!nui nici un cuv6nt n ,rimele dou!#eci şi ,atru de ore)
-ar dac! colonelul ntre"inea ntr*adev!r rela"ii cu diavolul+ nu era+ ,oate+ un lucru
at6t de deosebit ,entru un loc ca Sennela5er) Acolo se 5!seau tot felul de oameni) -e la
codoşi şi cutre ,6n! la 5enerali) 4nul dintre 5eneralii ,e care i*am avut a fost von
Hanneken+ care n #ilele lui de 5lorie fusese comandantul su,rem al for"elor 5ermane din
-anemarca) >!derea lui nu se datorase dec6t l!comiei mesc0ine) 8şi su,raa,reciase for"ele
,e ,ia"a nea5r! şi cineva l b!5ase la a,!) Nici m!car un 5eneral nu era imun) -u,! ce
0u#urise n -anemarca ocu,at!+ c!#use tocmai la fundul 5r!me#ii de b!le5ar din
Sennela5er) 7orta avea un interes deosebit fa"! de el) Era absolut convins c! ascunsese o
mic! avere n m!rfuri de ,e ,ia"a nea5r! şi era 0ot!r6t s!*i stoarc! secretul nainte de a fi
trimis ,e front şi a muri)
2 >um e? ntreba .icu"ul+ n fiecare diminea"!) A vorbit?
2 8nc! nu+ r!s,undea 7orta) .! str!duiesc s!*l convin5)
Se str!duia s!*l convin5!) 8l n5ri9ea ca o mam!) 8l a,rovi#iona cu "i5!ri şi ra"ii
su,limentare+ l ferea de neca#uri+ i urm!rea fiecare ,as) 76n! ntr*o #i+ c6nd+ au#ind
#vonuri c! şederea noastr! la Sennela5er se a,ro,ia de sf6rşit+ a intrat n ,anic! şi a
sc0imbat tactica) A a,elat la a9utorul lui Polf+ duşmanul str!vec0i al lui Hofmann+ şi la unul
dintre ,rietenii lui cei mai buni şi m,reun! l*au luat ,e 5eneral ,entru ceea ce au numit @o
or! de eIerci"ii s,eciale") N*am ştiut ce s*a nt6m,lat+ dar+ a doua #i+ Polf şi 7orta s*au
mb!tat cri"! la bufet şi s*au dus bra" la bra" la cel mai a,ro,iat bordel) -in momentul acela+
5eneralul n*a mai ,re#entat nici un interes ,entru 7ortaL a fost l!sat n ,ace+ s! se scufunde
sau s! noate du,! cum i era vrerea)
Noi+ ceilal"i+ ne*am bucurat ,6n! la desf!tare de c!derea fostului 5esta,ovist Lut#)
Lut# era ,reocu,area .icu"ului) -in cau#a lui .icu"ul ,ierduse n trecut tresele de ca,oral
şi eIecutase trei luni de munc! silnic! n ,enitenciarul de la DesanRon+ iar acum .icu"ul era
0ot!r6t s! mear5! ,6n! n ,6n#ele albe ca s! restabileasc! ec0ilibrul) 8n ceea ce ne ,rivea ,e
noi+ ,uteai s! tra5i şuturi unui 5esta,ovist n tot la5!rul+ ca unei min5i de fotbal+ cu c6t mai
tare+ cu at6t mai bine) 8n fiecare #i aşte,tam cu aviditate ra,ortul asu,ra ,ro5resului f!cut)
S,ortul ,referat al .icu"ului+ era s!*l scoat! ,e Lut# la eIerci"ii) .icu"ul şedea ,e
aco,erişul locului de ,arcare+ ,salmodiindu*şi comen#ile+ n tim, ce marele şi 5rasul Lut#+
m,ov!rat cu orice armament ima5inabil+ aler5a 56f6ind ncoace şi*ncolo+ se nv6rtea n
cercuri şi+ inevitabil+ sf6rşea c!#6nd ntr*un şan" ,lin de noroi ne5ru+ 5ros+ care+ nt6m,l!tor
şi ,otrivit+ se 5!sea acolo) >6nd era ,e ,unctul de a se ,r!buşi+ era trimis la barac! n ,as
aler5!tor+ cu .icu"ul triumf!tor n urma lui+ n"e,6ndu*l cu v6rful baionetei şi ar!t6ndu*l cu
m6ndrie celor care l ,riveau) >a un ultim detaliu+ Lut# era for"at s! c6nte un c6ntecel+ ale
c!rui cuvinte nce,eau aşaK @Hia"a soldatului e o via"! n!l"!toare)))"
Nimeni nu intervenea) Lut# era n 5ru,a .icu"ului şi .icu"ul r!s,undea de el) Era
datoria .icu"ului s! fac! din el un bun soldat) A ncercat de dou! ori s! se sinucid! şi a
doua oar! a fost trimis s! fac! ,atru #ile de carcer!) -ac! stau s! m! 56ndesc+ du,! felul n
care se ,urta .icu"ul cu el+ carcera i s*a ,!rut+ ,robabil+ un ,aradis)
>6nd s*a terminat ,erioada de instruc"ie+ to"i cei care su,ravie"uiser! erau acum
considera"i demni de a mer5e ,e front ,entru a fi ucişi de armele duşmanului sau f!cu"i
buc!"ele de minele lui) Sennela5er fusese doar o re,eti"ie ,entru o realitate şi mai
s6n5eroas!) 4nii dintre bie"ii neto"i se ntrebau+ ,robabil+ de ce se nrolaser! ca voluntari)
2 naţiune în care familia obişnuită are patru copii îşi poate permite să facă ră(boi la
fiecare două(eci de ani# aceasta îi va în!ădui moartea a doi dintre copii, rămânând ceilalţi
doi ca să perpetue(e rasa$
Himmler) -iscurs adresat ofi"erilor de la Facultatea de Etiin"e 7olitice din
Draunsc0<ei5) & ianuarie %&1Q)
2ber!ruppenf3"rer :er!er înşfăcă telefonul în clipa în care începu să sune$ 4l trase
spre el şi răcni în microfon0
2 DirleAan!er? &u eşti?
>a celălalt capăt al firului, DirleAan!er se strâmbă la ima!inea- i din o!lindă$
2 Bi s- a spus, (ise, că vrei să stai de vorbă cu mine$
Vorbi prudent# cu o indiferenţă atentă, cu o reţinere calculată, ca un om care întinde
de!etul piciorului ca să încerce temperatura apei$ Dacă ar fi fost într- adevăr un de!et de
la picior, l-ar fi retras imediat0 temperatura era mult sub (ero$
2 Vreau să stau de vorbă cu tineC răcni :er!er$ Bă !ândeam că trebuie să stau de
vorbă cu tineC Ce naiba? Ce se întâmplă?
2 Ce naiba cre(i că se-ntâmplă? DirleAan!er sări imediat şi a!resiv în propria-i
apărare$ Ce aştepţi să se întâmple? +u pot face omletă fără ouă, nu sunt făcător de
minuniC >a naiba, :er!er, aici nu e picnicC 7m nevoie de mai mulţi oameni şi am nevoie de
ei repede$
2 Cine n-are? (ise :er!er$ Cre(i că ţinem trupe în păstrare la fri!ider doar de
dra!ul de- a te au(i (bierând? %ă- ţi fie clar, omuleC 7m curăţat toate înc"isorile şi centrele
de detenţie din întrea!a 1ermanie$ Ce puteam face mai mult? Vrei să desc"idem la!ărele
de concentrare şi să-ţi trimit oamenii de- acolo?
2 +u- mi pasă ce-mi trimiteţi, răspunse răstit DirleAan!er$ 4n ceea ce mă priveşte,
puteţi să-mi trimiteţi şi nebunii din balamucuri$ )ie ce-o fi, atâta timp cât nu sunt
"omose-uali$ 'este asta nu trec$ /vreii şi "omose-ualii mă calcă pe nervi$ 4n rest,
trimite-mi orice naiba vrei$$$ dar trimite-mi cevaC
%e făcu o mică pau(ă$
2 )oarte bine, (ise :er!er băţos$ 2 să primeşti oameni$ %-ar putea să nu fie !ro(avi,
dar o să- i primeşti$
4n dimineaţa următoare au fost cercetate toate la!ărele, înc"isorile şi a(ilurile pentru
a se !ăsi material folosibil$ 2rice era bun, atâta timp cât nu era evreu sau "omose-ual
notoriu$ C"iar şi un nebun stăpânit de mania uciderii putea fi folosit cu condiţia să poată fi
instruit$ *i dacă cineva îl putea instrui, acela era DirleAan!er$ DirleAan!er îşi făcuse
ucenicia la maestrul călău din %%, %tandartenf3"rer &"eodor /icDe din :ri!ada „Cap de
mort$ %e mândrea 2 şi pe bună dreptate 2 că nu e-istă om pe care să nu- l supună$$$
-ENER:ORII
-e la Sennela5er+ am fost trimişi ntr*un "inut ml!ştinos r!u mirositor+ ,lin de
ume#eal! şi "6n"ari+ la c6"iva kilometri de .atorBta) Datalionul era com,let+ dar numai
>om,ania nt6i fusese dotat! cu tancuri) >elelalte nou!s,re#ece erau reduse la nivelul
infanteriei şi trebuia s! str!batem ,e 9os+ umilitor+ a,ele mocirloase ale mlaştinilor) .icu"ul
l "inea ,e devotatul Lut# n urma lui+ ,un6ndu*l s!*i care tot ec0i,amentul+ n tim, ce el
,!şea falnic la c6"iva ,aşi nainte+ iar noi ceilal"i l ,riveam cu ur! ,lin! de 5elo#ie)
Fusese numit un nou comandant de divi#ie care şi*a f!cut a,ari"ia+ ca s! ne vad! cu
monoclu şi ci#me str!lucitoare) S,re nemul"umirea lui+ Polf a trebuit s! aran9e#e ca dou!
camioane s! aduc! tot ec0i,amentul 5eneralului) -umne#eu ştie ce credea omul c! o s! fac!
cu dou! camioane ,line de lucruri n ,artea aceea a lumii uitat! de -umne#eu)
2 :ic!losul şi*a adus şi un nenorocit de ,ian de concert cu el= a #is Polf)
Ins,ec"ia 5eneralului a avut loc la amia#!) A fost adus din sat cu un Mubel şi a fost
nt6m,inat de colonelul Hinka+ comandantul re5imentului) Noi am stat to"i n ,o#i"ie de
dre,"i n mi9locul unei b!ltoace+ a,oi am ,ornit s! ar!t!m ce ,utem+ mer56nd ca nebunii
,rin sm6rcuri şi termin6nd ,rin a ar!ta ca nişte şiruri de statui aco,erite cu noroi) 8n tim, ce
aşte,tam+ s*a uscat noroiul de ,e noi şi a nce,ut s! cra,e) -ar von Pelt0eim nu ,!rea s!
observe asta sau ,oate credea c! mi#eria era starea natural! a maselor ,roletare) A trecut
"an"oş n sus şi n 9os de c6teva ori+ uit6ndu*se la noi ,rin monoclu) A,oi ne*a informat+ cu
amabilitate+ c! facem cinste Armatei Germane+ c! e m6ndru+ da+ m6ndru+ c! ,atria mai
,utea ,roduce o unitate at6t de bun! de oameni vite9i şi c!+ atunci c6nd va veni victoria
final!+ "ara va avea motiv s!*i cinsteasc!) Am fost at6t de im,resionat+ nc6t mi s*a desc0is
5ura şi de ,e b!rbie mi*a c!#ut o bucat! de noroi nt!rit!)
E -u*te naibii+ a morm!it 7orta l6n5! mine) Nu m! interesea#! afurisitele acte de
eroism+ amice)
Era un semn si5ur c! ,ierdeam r!#boiul) S! fim l!uda"i ca fiind salvatori ai na"iunii+
n loc s! urle la noi c! suntem o adun!tur! de tr6ntori cretini+ nclina"i s,re crim!+ ceea ce+
f!r! ndoial!+ eram))) sau am fi fost+ dac! ni s*ar fi dat o c6t de mic! şans!) Era de*a9uns s!
te fac! s! mori de r6s+ dar am reuşit şi noi odat! s! ne im,unem ,u"in autocontrol şi s!*l
ascult!m ,e om cu o solemnitate cuviincioas!) La urma urmei+ era comandant de divi#ie)
2 8nc! un efort doar+ a #is+ cu toat! serio#itatea) 8nc! un efort doar+ asta*i tot ce v!
cerem+ fl!c!i cura9oşi) O ultim! şi victorioas! lovitur! şi ruşii vor fi #drobi"i şi ,uşi ,e fu5!=
I*am creat inamicului o stare de mul"umire de sine) -a+ mul"umire de sine= >rede c! e
st!,6n ,e situa"ie+ ,entru c! ne*am decis s! folosim))) !!))) tactic!))) !!))) tactic! strate5ic!)
:actic!+ da) :actic! strate5ic!) Asta am folosit şi i*am am!5it ,rin astfel de mi9loace= -ar
nainte de >r!ciun+ v! ,romit+ nainte de >r!ciun+ va sosi ora noastr!=
S*au au#it a,lau#e slabe de la solda"i+ la care 5eneralul+ evident foarte emo"ionat de o
asemenea etalare a loialit!"ii+ s*a ntors s,re Hinka şi imediat a ordonat s! ni se dea o ra"ie
dubl! n seara aceea) Slabele a,lau#e au crescut brusc n volum ,6n! au a9uns un vuiet uriaş
de a,robare) Hinka a sc0i"at un #6mbet slab+ boln!vicios şi a nclinat din ca,) O cli,! am
cre#ut c! ne va face de ruşine ,e to"i+ vomit6nd)
2 8ntocmai cum s,une"i+ domnule 5eneral+ a murmurat)
Hon Pelt0eim şi*a scos monoclul şi s*a uitat n 9urul lui+ cu un oc0i mio, şi
,roeminent)
2 Dine+ colonele Hinka) Foarte bine) Sunt m6ndru de re5imentul d*tale) >6nd te
56ndeşti c! aceşti solda"i+ din sim,l! dra5oste ,entru ,atrie şi din devotament fa"! de
F/0rer+ au cobor6t din tancuri şi s*au oferit voluntari ca infanterişti+ te sim"i m6ndru c! eşti
5erman) .6ndru+ #ic= .6ndru= Ei*a ,us monoclul la loc+ a,arent foarte mişcat) -umne#eu
s!*i binecuv6nte#e+ colonel Hinka= >u b!ie"i cura9oşi ca aceştia+ victoria nu ,oate fi dec6t a
noastr!)
Era evident c0iar şi ,entru cei mai ,u"in inteli5en"i 2 cum era+ de ,ild!+ .icu"ul 2
c! n lun5a şi distinsa*i carier! militar!+ 5eneralul avea foarte ,u"in! eI,erien"! des,re via"a
,e front) La numai c6teva secunde du,! ce ,louase+ oamenii ,uneau ,ariuri ,e durata
,robabil! c6t va reuşi s! re#iste) O,inia 5eneral! era c! la ,rimul atac l vor vedea ,e
5eneral şi ,ianul s!u de concert ,!r!sind ,o#i"ia cu de dou! ori vite#a luminii)
8n seara aceea+ ni s*a servit ra"ie dubl! cum ni se ,romisese) Ei+ n ,lus+ ni s*a dat o
mare cantitate de bere cu care s! s,!l!m m6ncarea) .laştinile ,estilen"iale au fost uitate
tim, de c6teva ore fericite şi efortul de r!#boi a ncetat c6t tim, am c0efuit f!r! ruşine şi am
b!ut ,6n! ne*am ,ierdut min"ile) Au dat ,este noi dou! fete care r!t!ciser! drumul de la
Drest*Litovsk+ fu5ind de ruşii care naintau) Erau telefoniste ataşate ,e l6n5! Luft<affe+ dar
ser5entul Hofmann a ,reluat comanda şi a 0ot!r6t s! le o,reasc! ,entru a*i distra ,e
subofi"eri) :rebuie s! recunosc+ fetelor nu ,!rea s! le dis,lac! ideea) >6nd le*am v!#ut
ultima oar!+ Hofmann le ntinsese ,e am6ndou! ,e*o mas! cu fustele trase n sus) 4na+ du,!
s,usele soldatului Ness care le vedea ,e toate+ nu ,urta c0ilo"i) -in ceea ce am ,utut afla+ se
,are c! nt6m,larea a avut un efect traumatic asu,ra lui) 8n orice ca# acesta a fost subiectul
de conversa"ie s!,t!m6ni la r6nd)
:6r#iu+ noa,tea+ c6nd fetele din Luft<affe+ cu sau f!r! c0ilo"i+ şi ma9oritatea dintre
subofi"eri au c!#ut ntr*o stare letar5ic!+ un mic 5ru, de ser5en"i a r!mas s! bea ultimele
sticle de bere) -e ,risos s! mai s,un+ to"i erau nesi5uri ,e ,icioare şi cu min"ile nce"oşate
şi+ cum se nt6m,l! cu ser5en"ii+ foarte cur6nd au nce,ut s! se certe unul cu altul)
>onversa"ia 2 aşa cum era 2 a a9uns n cele din urm! la comunism) 8n sco,ul de a a,lana
dis,uta care amenin"a s! duc! la violen"! ,este ,u"in tim,+ Ober<ac0tmeister -an# a avut
ideea 5enial! de a*l c0ema ,e micul Len#in5 ,entru a l!muri ,roblema) Len#in5 venise la
noi n ultimul lot de voluntari) Ar!ta ca un b!iat de şais,re#ece ani+ subde#voltat+ deşi se
a,ro,ia de a dou!#eci şi una #i de naştere) 7e vremuri fusese student+ ntr*un trecut care
acum i se ,!rea+ ,robabil+ ,ierdut n ne5urile ,reistoriei) Fusese arestat din cau#a sim,atiei
sale fa"! de comunism+ din care nu f!cuse un secret)
-ormea c6nd cei doi emisari be"i trimişi de -an# s*au dus s!*l ia) L*au t6r6t direct de
sub ,!turi ntr*o s,elunc! ,lin! de vom! şi de fum+ unde se distrau ser5en"ii) L*au aşe#at
tremur6nd ,e o mas! şi s*au str6ns n 9urul lui+ ca o 5loat! la o eIecu"ie) -an# i*a s,us s! le
"in! o ,rele5ere des,re idealurile comunismului 2 @suficient de sim,lu ca s! le ,oat!
,rice,e şi nişte na#işti cu ca,ete de lemn ca noi" 2 şi aşa+ s!rmanul b!iat a fost ,rins ntre
ciocan şi nicoval!+ cu moartea ,6ndindu*l oricum ar fi dat*o) -ar+ dac! ar fi sus"inut a doua
oar! comunismul+ şi*ar fi semnat efectiv ordinul ,ro,riei eIecu"iiL dac!+ ,e de alt! ,arte+
refu#a s! se su,un!+ -an#+ a,roa,e si5ur+ l*ar fi lic0idat ,e loc) Realmente+ n*avea de ales)
A ridicat din umerii n5uşti şi a nce,ut s! tra5! ,e ,rima coard! de banalit!"i ieftine care*i
veneau n minteK
2 >omunismul este lu,ta ,roletariatului m,otriva ca,italismului interna"ional) El
este lu,ta m,otriva im,erialismului interna"ional) Este ridicarea claselor muncitoare
m,otriva o,resorilor lor)))
L*au ascultat tim, de #ece minute ntr*o t!cere res,ectuoas! de be"ivi+ a,oi -an# a
scos un stri5!t ,uternic de bucurie şi a aruncat ultima sticl! de bere n ,erete) L*a tras ,e
Len#in5 9os de ,e mas! şi l*a b!tut ,e um!rK
2 Nu e r!u+ micul meu tovar!ş roşu= Nu e r!u deloc=
Ei*a ,limbat m6ndru ,rote9atul ,rin nc!,ere+ ,re#ent6ndu*l ca ,e un eI,onat ntr*un
iarmaroc) Hede"i+ acesta e omul care a ndr!#nit s! se ridice şi s! ,redice ,ro,a5and!
comunist! solda"ilor F/0rer*ului)))
Fireşte+ era inevitabil ca nu ,este mult tim, vreo st6r,itur! cert!rea"! ca Hofmann sau
ser5entul ma9or Mleiner 2 Mleiner a fost+ du,! toate informa"iile 2 s! nu o ia ra#na şi s!
strice ,etrecerea) .ai nt6i+ a nce,ut s! discute n contradictoriu cu Len#in5L şi fiind mult
,rea beat c! vorbeasc! lim,ede+ foarte cur6nd n*a mai avut re,lic!) -e aici n*a mai fot
dec6t un mic ,as ,6n! la a*l denun"a ,e Len#in5 ca tr!d!tor+ c6ine comunist+ ,rieten al
evreilorL şi de aici un ,as şi mai mic s,re un urlet du,! s6n5e) Acum+ -an# ,!rea s!*l fi luat
,e Len#in5 sub ari,a sa+ deoarece+ c6nd cineva din camer! a stri5at c! to"i sim,ati#an"ii
comunişti sunt laşi fricoşi+ a s!rit imediat n a,!rarea noului s!u ,rieten) Atunci s*a ,ro,us
s!*i fie ,us la ncercare cura9ul+ ,un6ndu*l la ,erete şi 9uc6ndu*se de*a Pil0elm :ell cu el+
tr!56nd la "int! ntr*o sticl! de bere aşe#at! nesi5ur ,e v6rful ca,ului) Ideea ,!rea s!*l fi
satisf!cut ,e -an#+ c!ci n momentul acela a dis,!rut de ,e scen!))) du,! toate
,robabilit!"ile #!c6nd inconştient ,e ,odea) Mleiner s*a autonumit ,rinci,alul tr!5!tor)
2 8ncearc! s! stai nemişcat+ c!"el comunist+ dac! vrei s! nu*"i #bor creierii))) Nu
5reşesc "inta foarte des+ dar c0iar dac! se nt6m,l!+ nu*i ca#ul s! te alarme#i) O s! fii mort
nainte de a*"i da seama c! ai fost lovit)
Ei*a scos revolverul şi a "intuit cu o lab! ,orcin! ,!roas!+ care tremura ,erce,tibil
ntr*o ,arte şi*ntr*alta) Atunci+ dintre to"i+ Hofmann a nce,ut s! se ,iard! cu firea) Noi eram
acum+ a ra"ionat el+ ,e front+ nu la Sennela5er+ şi se ,uteau ,une ntreb!ri 9enante dac!
diminea"! era 5!sit un om mort cu un 5lon" n frunte)
2 >re#i? a #is Mleiner+ foarte bine dis,us la 56ndul de a omor ,e cineva) Aş vrea şi
eu s! v!d curtea aia mar"ial! care s! de5rade#e un om ,entru c! a m,uşcat tic!los de
comunist) .ai de5rab! "i d! o medalie ,entru asta)
A ridicat revolverul şi a a,!sat ,e tr!5aci) Glon"ul a ricoşat din ,erete şi a ieşit "iuind
,e fereastr!) Jum!tate din cei ,re#en"i s*a aruncat sub mese şi scaune+ n tim, ce cealalt!
9um!tate+ mai beat! sau mai ,lin! de fervoare ,atriotic!+ l*a ndemnat ,e Mleiner @s! mai
tra5! o dat! n tic!los") Mleiner nu mai avea nevoie de ncura9are) 7!rea intri5at c! nu
nimerise "inta ,rima oar!+ deşi acum nu mai avea nici o im,ortan"! fa,tul c! "inta era o
sticl! de bere sau ca,ul unui om)
2 7entru -umne#eu= a #is Hofmann 56f6ind şi "in6nd un scaun n fa"a lui ca s!*l
,rote9e#e de 5loan"ele r!#le"e) 7entru -umne#eu+ o s! ias! un scandal n5ro#itor)
Mleiner nu l*a b!5at n seam!) S*a b!l!b!nit s,re ,erete şi a oc0it din nou) >ineva a
,ariat c! nu va nimeri+ ,e trei sticle de vodc!) 4n altul a oferit solda ,e o lun! ,entru acelaşi
lucru) Revolverul+ n m6na trans,irat! a lui Mleiner+ se le5!na ncet dintr*o ,arte ntr*alta)
Hofmann+ din s,atele scaunului+ a nce,ut s! bolboroseasc!+ cu oc0ii n lacrimi+ des,re
consecin"e dac! i se va nt6m,la ceva lui Len#in5)
2 -u*te naibii şi las!*m! n ,ace+ a #is Mleiner+ foarte ,oliticos) >6nd o s! am nevoie
de sfatul t!u+ o s! "i*l cer) 8ntre tim,+ valea de*aici şi las!*ne n ,ace) Sunt ,use la b!taie trei
sticle de vodc!)
Fireşte+ f!r! a ,une la socoteal! via"a unui om+ Mleiner a nc0is un oc0i şi a a,!sat a
doua oar! ,e tr!5aci) Glon"ul s*a nfi,t n ,erete la numai c6"iva centimetri de ca,ul lui
Len#in5)
2 S*a mişcat= a "i,at Mleiner) :ic!losul+ idiotul şi lac0eul s*a mişcat=
8n acest tim,+ Len#in5 tremura din ca, ,6n!*n ,icioare+ iar Mleiner ar!ta ca şi cum
toate oasele i s*ar fi transformat n ,iftie) Genunc0ii nu*l mai "ineau şi se le5!na ntruna
dintr*o ,arte ntr*alta) A tras şi a treia oar!+ cu m6na dans6ndu*i ca salcia ,e v6nt ,uternic)
Sticla de bere a s!rit de ,e ca,ul lui Len#in5 şi s*a s,art ,e ,odea+ dar stri5!tele de bucurie
au fost n!buşite de o voce acid! care s*a au#it n ,ra5ul uşii)
2 E careva at6t de amabil s!*mi s,un! ce naiba se ,etrece aici?
8ncet+ Mleiner şi*a ntors ca,ul) -in toat! camera+ oamenii au ieşit t6r6ndu*se din
ascun#!tori şi s*au ridicat n ,icioare+ cl!tin6ndu*se) St6nd cu casca tras! ,6n! ,este oc0i şi
cu de5etele mari v6r6te sub centur!+ locotenentul L;<e i*a ,rivit ,e to"i cu r!ceal!) A dat
din ca, s,re Len#in5)
2 -u*te la baraca ta) O s! stau de vorb! cu tine mai t6r#iu) A aşte,tat ,6n! c6nd
b!iatul n5ro#it a ,!r!sit nc!,erea+ a,oi a nc0is uşa+ tr!56ndu*i un şut) Ser5ent*ma9or
Mleiner+ a #is) E lim,ede c! "i*ai n5ro,at talan"ii) Habar n*aveam c! eşti at6t de ,asionat
du,! armele de foc) Ha trebui s!*"i folosim mai bine talentele))) 8ntruc6t din acest moment
vei fi transferat la 5ru,a antitanc+ m! voi aşte,ta la lucruri mari din ,artea ta) A str6mbat din
5ur! ,lin de de#5ust) Ei*a ,limbat ,rivirea ncet ,este to"i cei ,re#en"i) 7rice,e"i+ a #is+ c!
eIist! un motiv+ un sin5ur motiv ,entru care nu v! t6r!sc ,e to"i+ c6t sunte"i de mi#erabili+ n
fa"a cur"ii mar"iale+ s! v! trimit! direct la :or5au? Suntem n al cincilea an de r!#boi şi la
mar5inea de#astrului şi+ ,e -umne#eul meu+ ,refer s! v! "in aici ca s! fi"i ucişi de artileria
ruseasc! dec6t s! v! trimit na,oi+ la luIul relativ al unei nc0isori militare) -e asemenea+
v! ,ot s,une+ acum şi aici+ c! nu*mi ,as! dac! fiecare dintre voi o va sf6rşi cu ma"ele
at6rn6nd ntre ,icioare şi cu bra"ele #burate) -e5eaba o s! veni"i la mine s! v! v!ita"i) 8n
ceea ce m! ,riveşte+ ve"i r!m6ne aici şi ve"i lu,ta ,6n! ve"i c!dea) Ei c6nd ve"i c!dea+ ve"i
muri+ deoarece+ crede"i*m!+ nu va fi nimeni n ,rea9m! ca s! v! ridice)
S*a ntors brusc şi a ,!r!sit nc!,erea+ tr6ntind uşa du,! el) S*a f!cut o linişte şocant!)
-eodat!+ n*a mai fost nimeni beat) 7oate+ n acel moment+ ,entru ,rima oar!+ n"ele5eam ce
nseamn! s! ,ier#i un r!#boi) 7oate+ atunci+ am n"eles c! L;<e nu vorbea n #adar şi c! to"i
eram sub amenin"area sentin"ei la moarte)
Mleiner s*a ,r!buşit 5reoi ntr*un fotoliu şi a r!mas acolo+ trans,ir6nd+ cu ,icioarele
l!b!r"ate+ cu bra"ele at6rn6ndu*i ,e ,odea) 7istolul i*a alunecat din toc şi l*a l!sat unde
c!#use) Furios+ Hofmann l*a ridicat şi i l*a ,us la loc)
2 .ai bine ,!strea#!*l+ a #is) 7oate o s!*"i ,rind! bine ntr*o #i+ ca s! te m,uşti cu
el)))
8n diminea"a urm!toare+ am ocu,at ,o#i"ie al!turi de Re5imentul OSQ de infanterie+
nlocuindu*l ,e O((+ care era un re5iment disci,linar com,us nu din infractori+ ci a,roa,e n
ntre5ime din func"ionari c!#u"i n di#5ra"ie) :o"i P4*iştii
$
+ indiferent din ce re5iment
f!ceau ,arte+ trebuiau s! ,oarte un semn roşu ,e s,ate) 8n felul acesta+ era uşor de deosebit)
Am 5!sit linia frontului+ n acel ,unct+ neobişnuit de liniştit!) 7rima dintre tranşeele
ruseşti era de,arte+ la mar5inea mlaştinii+ iar "ara nim!nui era t!cut! şi ,ustie) Am a9uns
acolo ntr*o 9oi) 7otrivit s,uselor celor care erau n #on! de c6tva tim,+ aceasta era #iua n
care era m,!r"it! ra"ia de vodc! tru,elor ruseştiL un litru şi 9um!tate de om+ n 5eneral
consumat! n mai ,u"in de o or!) Am fost informa"i c! ne ,utem aşte,ta la o noa,te ,lin! de
evenimente)
Aici+ c0iar n mi9locul mlaştinii+ "6n"arii roiau şi b6#6iau ca una dintre ,l!5ile
E5i,tului) Erau cu mult mai r!i dec6t ,!duc0ii de care nu ne des,!r"eam niciodat!) Fusesem
dota"i cu ,lase contra "6n"arilor+ dar bestiile şi 5!seau loc s! intre şi s! ne su5! s6n5ele du,!
bunul lor ,lac) 7orta ,retindea c! 5!sise un remediu+ dar du,! ,!rerea noastr! era la fel de
r!u ca ,re#en"a "6n"arilor) Se aco,erea cu o vaselin! ur6t mirositoare+ luat! de la un camion
distrus şi l!sat s! se scufunde n mlaştin!+ dar din acel moment era ocolit nu numai de
n5ro#itoarele insecte+ ci de toat! lumea) Aşte,tam cu interes s! vedem dac! i va res,in5e
,e ruşi)
R!sfirate ,rintre noi+ n tranşee+ se vedeau semnele roşii ale P4*iştilor) >arne de tun)
Li se ,romiseser! c! vor fi ierta"i dac! se vor distin5e n lu,t!+ dar ei ştiau+ ca şi noi+ c! asta
era ,ur şi sim,lu o ,oveste ,entru creduli) Ei erau oameni ,ierdu"i) Erau acolo ca s! umfle
numerele) Erau acolo ca s! moar!) Se n50esuiau laolalt! n 5ru,uri+ ,lini de ur! şi
suferin"!+ aşte,t6nd doar s! fie m6na"i ca o turm! n mi9locul unui c6m, de mine sau scoşi
cu for"a din tranşee ca s! nfrunte ,rima eI,lo#ie a tunurilor ruseşti) Nimeni nu*i b!5a n
seam! dec6t ca s!*i n9ure sau s!*i loveasc! cu ,icioarele) Erau evita"i şi trata"i cu dis,re"+ ca
$ Pe0rmac0t un</rdi5 2 cei nedemni de serviciul militar) AN)A)C
nişte ,ri#onieri de r!#boi de#5ust!tori) >6nd nce,ea lu,ta+ erau inutili at6t ,entru ei+ c6t şi
,entru altcineva) Nu aveau ,entru ce mai tr!i+ aşa c! ,uteau foarte bine muri)
7u"in du,! ora $(+(( a nce,ut distrac"ia) O vreme i ascultasem cum stri5! şi r6d n
cealalt! ,arte a mlaştinii+ ,re5!tindu*se ,entru atac) -ar nu e mai uşor s! te m,aci cu
5renadele de arunc!toare+ ,ur şi sim,lu+ ,entru c! te*ai aşte,tat la ele) Erau aruncate cu o
,reci#ie su,!r!toare şi doi P4*işti au fost sf6rteca"i n buc!"i nainte ca .icu"ul Acare s!rea
totdeauna ,rimul la ac"iuneC s! aib! şansa de a r!s,unde cu mitraliera) -u,! asta au urmat
bombele cu fosfor+ care au ,rovocat o ,anic! eItraordinar! c6nd au eI,lodat direct n fa"a
nenoroci"ilor de P4*işti+ care aler5au "i,6nd n toate direc"iile+ ca oile c6nd e lu,ul n
mi9locul lor)
:ra5erea a continuat s,oradic toat! noa,tea) Am avut un scurt r!5a# de linişte
diminea"!+ iar du,!*amia#! au nce,ut lunetiştii s! fac! ,r!,!d ,rintre noi) Erau siberieni
care st!teau coco"a"i n v6rful co,acilor+ ca nişte ciori uriaşe) Sunt si5ur c! fuseser! aleşi cu
5ri9! ,entru treaba asta+ deoarece nu iroseau nici un 5lon") -ac! "i ar!tai ca,ul ,este
mar5inea tranşeei ,entru m!car o sutime de secund!+ ,rimeai un 5lon" direct ntre oc0i)
Erau diavoli+ de50i#a"i+ siberienii !ia) >0iar şi ruşii se temeau de ei) Ei ucideau ,entru
sim,la ,l!cere animalic! de a ucide+ num!r6ndu*şi victimele n fiecare #i+ ,!str6nd
cadavrele ,entru medalii+ aşa cum al"i oameni ,!strea#! şase b!nu"i ,entru a cum,!ra cadou
de #iua de naştere a bunicii) :otuşi+ cred c! nu ne ,utem ,l6n5e) Noi i e5alam ,rin tirole#i+
care dovedeau acelaşi #el şi ,reci#ie n s,ulberarea creierelor omeneşti)
7rimul care a nscris nt6ia noastr! lovitur! ,recis!+ dre,t r!s,uns+ a fost Le5ionarul)
L*am v!#ut duc6ndu*şi arma la um!r+ oc0ind cu 5ri9!+ tr!56nd+ şi de ,e cea mai de sus
ramur! a unui ste9ar s*a ,r!v!lit un tru, ,e ,!m6nt) -e abia terminasem cu felicitarea
le5ionarului+ c! 7orta i*a şi urmat eIem,lul şi un al doilea siberian a venit ,lon96nd din
v!#du0 şi a intrat n mlaştin!) 7entru o cli,! a a,!rut soarele de du,! nori şi n tufişuri a
str!lucit un obiect de metal) Darcelona l*a a,ucat ,e 7orta de bra" şi a ar!tat ntr*acolo)
2 4ite*l))) acolo n stuf!riş+ cu buc!"i de iarb! ,use ,e ca,+ t6m,itul)
8n a5ita"ia sa+ 7orta i*a smuls binoclul lui Darcelona şi l*a m,ins ntr*o ,arte ca s!
,oat! vedea mai bine) 4n 5lon" eI,lo#iv a i#bit locul unde st!tuse) 7orta n*a ,ierdut tim,ul)
A aruncat binoclul) S*a ridicat n ,icioare+ a tras trei cartuşe unul du,! altul şi din ,!,uriş
s*a n!l"at un tru,) Jum!tatea su,erioar! a ca,ului i fusese #burat!) Ei*a a#v6rlit bra"ele n
sus+ a f!cut un ,as nainte n m6l şi s*a ,r!buşit) 7este c6teva minute a fost su,t n
ad6ncurile mlaştinii mişc!toare) Au mai r!mas doar c6teva b!şici cafenii+ de#5ust!toare+ n
n!mol+ ,entru a ar!ta ,e unde intrase) Nona devenea un mare cimitir) 8ntr*o #i+ ,oate+ c6nd
toate lu,tele se vor termina+ mlaştina şi+ va elibera numeroasele victime şi toate ti5vele
5oale vor fi aruncate la su,rafa"! ca s! ,luteasc! n linişte ,e marea de n!mol) Aceast!
,rivelişte va merita s! fie v!#ut!) Ha fi un monument minunat n cinstea m!celului de cinci
ani)
8n tim, ce 7orta se mai bucura nc! de triumful s!u+ un ,roiectil bine oc0it a nimicit
n ntre5ime ,lutonul nt6i din >om,ania a şa,tea) N*a mai r!mas din el dec6t o m6nec! de
manta care ,lutea ,rin aer) -u,! ce ,raful s*a aşe#at+ am desco,erit c6teva fra5mente de
oase şi buc!"i de metal str6mbate) P4*iştii erau ntr*o stare de ,anic!+ nc6t ni s*a dat ordin
s!*i m,uşc!m dac! e necesar)
7astorul Fisc0er se 50emuise ntr*un ad!,ost cu un fost ,oştaş din Lei,#i5) 7oştaşul
fusese ,rins fur6nd colete ,oştale cu valoare declarat! Ainfrac"iune care atr!5ea ,edea,sa cu
moarteaC+ dar+ ,robabil+ omul avusese ,rieteni sus*,uşi de a sc!,at cu via"! şi cu #ece ani de
nc0isoare) Fusese ademenit ca un ,rost n batalionul &&& cu ,romisiunea c!+ dac! se va
,urta frumos+ va fi re,us n vec0ea slu9b! la Lei,#i5) EIist! oameni care cred n orice+ c0iar
şi n ,ro,a5anda na#ist!) Fusese necesar doar ,u"in tim, la Sennela5er ca s! i se s,ulbere
ilu#iile+ dar+ fireşte+ nu e mai ,u"in adev!rat c! atunci era ,rea t6r#iu s! mai dea na,oi)
2 Ei+ ,!rinte= a #is+ n50iont6ndu*l ,e Fisc0er+ care tremura n coastele*i numai ,iele
şi os) >e*ar fi s! ncerc!m s! fu5im?
A dat din ca, n direc"ia nim!nui) Fisc0er a e#itat) A ,rivit ,este ntinderile
ml!ştinoase+ s,re linia frontului rusesc)
2 -u,! cum v!d eu lucrurile+ a #is ,oştaşul+ nu ,oate fi mai r!u n ,artea cealalt! a
5ardului dec6t n asta) Fisc0er a ntors s,re el o ,erec0e de oc0i albaştri+ nce"oşa"i) 8ntr*un
fel oarecare ,!reau s! ,un! la ndoial! afirma"ia) 7oştaşul l*a a,ucat de bra") 7riveşte
lucrurile n felul !sta+ a #is) O s! ne omoare n mod si5ur dac! vor r!m6ne n continuare
aici)))
>0iar n tim, ce vorbea+ focul s*a o,rit brusc) O ,erdea 5roas! de linişte s*a l!sat
,este mlaştin!) A,oi+ ncet+ unul c6te unul+ un nou val de sunete slabe a nce,ut s! vin!
t6r6ndu*se s,re noi) Am au#it trosnetele unui foc c6nd un sat din a,ro,iere a nce,ut s! ard!
n fl!c!ri) Am au#it mu5etele nde,!rtate ale vitelor ns,!im6ntate) Am au#it 5emetele
r!ni"ilor şi stri5!tele muribun#ilor+ stri56ndu*şi so"iile şi mamele)
Ei+ brusc+ un nou sunet) Sunet de voci omeneşti ce se n!l"a ntr*un c6ntec) Era un
vec0i c6ntec 5erman+ @Alte Mameraden" 2 şi venea s,re noi de undeva din s,atele liniilor
ruseşti)))
2 8n"ele5i ce vreau s! s,un+ a #is n şoa,ta ,oştaşul+ emo"ionat) 8n"ele5i ce vreau s!
s,un?
.u#ica s*a stins) Am au#it ,6r6iturile microfoanelor ascunse+ du,! care a ,rins via"!
o ntrea5! re"ea de difu#oare)
2 Armata Roşie salut! batalionul &&& 2 şi ndeosebi ,e to"i de"inu"ii ,olitici care au
fost for"a"i+ m,otriva voin"ei lor+ s! lu,te ,entru un re5im coru,t) H! sf!tuim s! face"i tot te
v! st! n ,utin"! s! o,ri"i infernala maşin! de r!#boi a lui Hitler= Noi suntem camara#ii
voştri şi ve"i avea tot s,ri9inul ,e care vi*l ,utem da))) Asculta"i*ne+ solda"i 5ermani=
Asculta"i la ce vrem s! v! s,unem= 8n diminea"a aceasta vi s*a s,us c! v*au fost reduse
ra"iile la 9um!tate+ deoarece sabotorii au aruncat n aer calea ferat!) Asta*i o minciun!= O
minciun! na#ist!= Liniile voastre de a,rovi#ionare sunt nc! libere) Etim+ ,entru c! noi
suntem acolo+ aşte,t6nd s! v! t!iem c!ile de comunica"ie c6nd avem c0ef) -ar deocamdat!
nu ac"ion!m) Am v!#ut trenurile venind) Am v!#ut alimentele desc!rcate))) de*a9uns ,entru
to"i şi n ,lus) H! ntreba"i unde s*au dus? Fi"i aten"i la vi,era din s6n+ solda"i 5ermani=
ntreba"i*l ,e ser5entul*ma9or Dode de la >om,ania a o,ta ce*a f!cut cu ra"iile voastre)))
8ntreba"i*l unde a ascuns cele dou! sute de cartuşe de "i5!ri şi dou!#eci şi trei de sticle de
vodc!= Ei dac! refu#! s! v! s,un!+ c!uta"i voi nşiv! n s,atele camionului cu num!rul PH
TTO%)OOQ) 4ita"i*v! sub re#ervorul de ben#in! şi ve"i vedea ce*o s! 5!si"i acolo) Ei dac!
nt6m,ina"i cumva vreo dificultate+ lua"i*o ,e ,olone#a Panda Stutnit#+ o t6rf!+ ca s! v!
duc! acolo şi s! v! arate))) .6ine sear!+ 5eneralul vostru Frei0err von Pelt0eim face
,etrecere la .atorBta) Strada Lasko<ska+ .atorBta) Re"ine"i adresa+ solda"i 5ermani= :oate
b!uturile şi "i5!rile sunt furni#ate de ser5entul de intenden"! Lumbe) El le*a furat de la
Re5imentul ,atru de tancuri)))
Hocea a ncetat şi difu#oarele au nce,ut s! urle din nou melodii amenin"!toare de
mu#ic! mar"ial!) Nimeni nu #icea nimic) Nimeni nu se mişca) St!team şi ne uitam+ cu
,riviri reci şi indiferente+ ca o cireada de vite care aştea,t! securea m!celarului) .u#ica a
ncetat şi vocea as,r! şi 5utural! a unui rus care vorbea 5ermana a nce,ut cu ,ro,a5anda)
2 >amara#i= >amara#i 5ermani= Asculta"i ce v! s,un= Arunca"i armele şi
elibera"i*v!= Arunca"i 9u5ul im,erialismului şi veni"i s! v! uni"i cu fra"ii voştri muncitori=
Armata liber! a ,o,oarelor socialiste aştea,t! s! v! ,rimeasc!) .areşalul Rokossovski v!
ofer! un loc de cinste n cadrul tru,elor lui) Aici ve"i fi trata"i ca ,ro,riii noştri solda"i)
Ofi"erii voştri na#işti ne consider! o subs,ecie))) fiin"e inferioare+ li,site de ra"iune+ care
tr!iesc n mlaştini şi sm6rcuri) Noi le r6dem n fa"!= >ine+ v! ntreb!m+ cine a c6şti5at
victorie du,! victorie du,! de#astrul de la Stalin5rad? .! adrese# vou!+ celor din
batalionul &&&+ care a"i fost for"a"i+ m,otriva voin"ei voastre+ s! lua"i armele şi s! v! a,!ra"i
st!,6nii) Arunca"i*v! lan"urile şi uni"i*v! cu noi n lu,ta ,entru libertate= H*au ,romis
reabilitarea? Ei i*a"i cre#ut? Ave"i ncredere n ei? Le*a"i cre#ut ,romisiunile mincinoase?
>amara#i+ nu v! l!sa"i nşela"i= Nu ve"i mai vedea Germania niciodat!) Nici unul dintre voi)
Sentin"ele voastre la moarte au fost de9a semnate) A"i fost trimişi aici ca s! muri"i ,entru ei)
A"i fost trimişi aici ca s! v! omor6m noi) -ar noi nu vrem s! v! omor6m= Heni"i acum la
noi+ c6t mai este tim,+ ca s! evit!m v!rsarea de s6n5e a fra"ilor noştri= Noi v! ,utem oferi
s,eran"a unei vie"i noi) H! ,utem oferi un r!#boi de r!#bunare m,otriva criminalilor na#işti
care v! condamn! s! muri"i ,entru ei))) Hom lu,ta şi vom fi victorioşi= Nu ne vom o,ri ,6n!
la Derlin= Heni"i şi ui"i*v! cu noi n lu,ta noastr!) Nu v! vom l!sa s! muri"i de foame+ noi nu
v! vom trimite la moarte ntr*o lu,t! de#onorant! a unui muncitor m,otriva altuia))) H!
aşte,t!m s! veni"i la noi n seara aceasta) 8ntre orele %&+(( şi $%+(() H! vom asi5ura foc de
aco,erire şi v! vom ,rote9a n tim,ul trecerii) Lua"i*v! inima n din"i= Ridica"i*v! m,otriva
celor care v! ,ersecut! şi alun5a"i*i=
Hocea a stri5at ,6n! a r!5uşit şi s*a o,rit) 8n ad!,ostul lor+ ,oştaşul şi ,astorul
tremurau) 7oştaşul a ntreru,t ,rimul t!cerea)
2 L*ai au#it+ a #is n şoa,t!) Ai au#it ce*a #is? Acelaşi lucru ca mai nainte) E clar ca
lumina #ilei+ nu? E sin5urul lucru n"ele,t de f!cut+ s! sc!,!m din iadul !sta c6t mai eIist!
nc! o şans!))) >e #ici+ ,adre? Hii cu mine?
8ncet+ Fisc0er a dat din ca, n semn de de#a,robare)
2 Nu ,ot+ a #is) 8"i ure# noroc+ dar nu ,ot s!*mi ,!r!sesc oamenii) Ei au nevoie de
mine şi trebuie s! r!m6n cu ei)
7oştaşul s*a 0olbat la el)
2 Eşti nebun? >red c! ai luat*o ra#na= La ce bun s! r!m6i aici ca s! a9u"i adun!tura
asta de nenoroci"i sorti"i mor"ii? Hrei s! fii martir+ nu? Asta vrei? Hrei s! fii un nenorocit de
martir+ ca nenorocitul !la de martor al lui Ie0ova?
2 Hristos a murit ,e cruce+ a murmurat Fisc0er+ uşor confu#) Hoi nfrunta orice
soart! mi*a re#ervat -omnul) Nu voi ntoarce s,atele la ceea ce consider c!*mi este datoria)
2 -atorie= a #is cel!lalt+ dis,re"uitor) Ei bine+ ,oate fi ideea ta de datorie s! stai aici
ca o cloşc! ,e ou! şi s! "i se #boare sfin"ii creieri+ dar+ indiscutabil+ nu mai este a mea= Eu
am de 56nd s! ncerc c6t oferta mai st! n ,icioare)
Fisc0er a ntors s,re el doi oc0i albaştri+ bl6n#i)
2 -ac! aş fi n locul t!u+ a #is ncet+ eu nu aş avea ,rea mare ncredere n cuv6ntul
ruşilor) Ei ei au la5!re de concentrare şi de"inu"i ,olitici) >red c! nu se vor ,urta cu tine mai
bine dec6t na#iştii)
7oştaşul a ridicat din umeri)
2 :rebuie s! risc+ b!tr6ne) 7oate n*o s! reuşesc+ recunosc+ dar cel ,u"in e mai bine
dec6t nimic))) S,er c! n*o s! m! m,uşti ,e la s,ate n tim, ce voi trece?
2 Eu n*aş m,uşca un om+ a #is Fisc0er+ 5rav) -umne#eu s! te aib! n ,a#!)
8n toate celelalte 5ro,i de obu#e şi ad!,osturi+ P4*iştii vorbeau n şoa,t! ntre ei+
lu6nd n considerare im,lica"iile ofertei ruseşti)
2 A"i au#it ce*au #is? A"i au#it ce*au #is adineauri? 7aul Peiss+ fost banc0er+ fost
escroc+ fost şarlatan) S*a ntors a5itat s,re camaradul s!u) -e ce nu ncerc!m? >e #ici? -e
ce nu ncerc!m? 7refer s! mor lu,t6nd ,entru roşii dec6t ,entru na#işti) S!*l ia dracu de
,artid şi de blestemat! de ,atrie= >e*au f!cut ,entru cei ca tine şi ca mine? >u si5uran"!+ n
Germania nu va fi niciodat! libertate) Nu c6t o s! tr!iesc eu) Orice mişcare faci+ Gesta,o*ul
e du,! tine+ ca o 0ait! de c6ini fl!m6n#i) -e ce s! nu ncerc!m şi s! vedem cum e lumea de
cealalt! ,arte a 5ardului+ ,entru varia"ie?
>u ,u"in nainte de ora %&+(( a nce,ut s! ,lou!K o burni"! a nv!luit re,ede #ona
ntr*o cea"! uşoar!) A,roa,e imediat+ a nce,ut bara9ul rusesc) Focul de artilerie+ care ,6n!
atunci fusese s,oradic+ a crescut tre,tat n intensitate) 7roiectilele au nce,ut s! sf6rtece
#ona din fa"a tranşeelor+ iar n s,atele nostru o ,loaie de bombe cu na,alm a a,rins
,!m6ntul) Acesta era+ f!r! ndoial!+ modul subtil al ruşilor de a*i ncura9a ,e aşa*#işii
de#ertori+ demonstr6ndu*le astfel ce*i va aşte,ta dac! se vor 0ot!r s! r!m6n! s! lu,te
,entru Hitler)
EIact la ora %&+((+ tirul a ncetat) -oar un ,roiectil mare a ntreru,t brusc liniştea n
cli,a n care a eI,lodat) N5omotul a venit din s,atele nostru+ de undeva din a,ro,ierea
satului+ unde Hofmann se mai distra cu cele dou! telefoniste din Luft<affe)
2 S! s,er!m c! l*a nimerit ,e tic!los+ a bomb!nit .icu"ul+ cu obişnuita lui sim,atie
fa"! de su,eriori)
-e ,e ,o#i"ia lor avansat!+ 7aul Peiss şi camaradul s!u au ,rivit aten"i ,rin cea"a ce
se t6ra s,re liniile inamice+ care ,!reau ,ustii) Etiam c! suntem s,iona"i din toate direc"iile+
dar nic!ieri nu eIista nici un semn de activitate)
2 E*n re5ul!+ acuma+ a şuierat Peiss) Hai s! ,ornim+ nainte s! vin! 5rosul) E
de*a9uns s! mai aib! c6"iva ideea asta şi locul o s! fi ,lin+ ca un ,arc de distrac"ii ntr*o
duminic! du,!*amia#!))) Hai+ s*o şter5em=
>amaradul s!u a e#itat) 8nainte s! ,oat! ,leca+ s*au t6r6t s,re ei+ ca s! li se al!ture+ doi
P4*işti dintr*o 5roa,! de ,roiectil din a,ro,iere) Peiss a ,lesc!it din limb! ner!bd!tor)
2 >um e? Hii sau nu?
Sub ,rivirile dubioase ale camara#ilor s!i+ a f!cut un salt nainte n ţara nimănui) A
ateri#at ntr*un crater+ ,e burt!+ şi a dis,!rut din vedere) >6teva secunde mai t6r#iu+ a venit
ser5entul Re,ke) S*a uitat la cei trei care r!m!seser! şi s*a ncruntat)
2 >e se*nt6m,l! aici? Ei*a dus binoclul la oc0i şi a ,rivit b!nuitor ,rin cea"!) Era"i
,atru acum o cli,!) 4nde s*a dus al ,atrulea?
>ei trei au sc0imbat ,riviri tem!toare)
2 Nu s*a dus nic!ieri+ domnule ser5ent)))
2 Am fost m,reun! tot tim,ul)))
2 -oar noi trei)))
2 8m,reun!)))
Re,ke i*a i5norat+ 5lacial) Nev!#6nd nimic n cea"!+ şi*a ,us ,e um!r
,istolul*mitralier! şi a ,lecat+ f!r! s! mai ,riveasc! n urm!+ ca s! ins,ecte#e cuibul de
mitraliori) >ei trei nu şi*au ,ierdut tim,ul) Re,ke avea s! revin! n mod si5ur şi ei n*aveau
nici o inten"ie s! mai stea+ ca s! fie intero5a"i des,re dis,ari"ia lui Peiss) -u,! ce şi*au
aruncat armele+ s*au re,e#it n!valnic n ,loaie+ s,re nord)
Artileria a nce,ut din nou+ de ,e ambele ,!r"i) 7!m6ntul se cutremura sub loviturile
tunurilor 5rele şi ,roiectilele eI,lodau n st6n5a şi n drea,ta) Noi aşte,tam+ nemişca"i)
2 L!sa"i*i s! se distre#e+ a #is D!tr6nul+ sec) O s! se ,otoleasc! n cur6nd)
Durni"a se transformase ntr*o ,loaie toren"ial! şi sufla v6ntulL n c6teva secunde am
fost u#i ,6n! la ,iele) >olinele nde,!rtate+ ocu,ate de ruşi+ dis,!reau tre,tat n cea"a
fumurie ,e m!sur! de noa,tea se l!sa) Era o sear! eIcelent! ,entru de#ertori)
Ser5entul de stat*ma9or Polte st!tea cu Du5ler şi :reiber+ doi P4*işti) 7riveau fiI
s,re liniile ruseşti) Du5ler s*a uitat la :reiber şi am6ndoi la Polte+ ncuviin"6nd din ca, unul
s,re cel!lalt)
2 -omnule ser5ent+ a #is Du5ler+ ,e un ton ,otrivit de umil+ scu#a"i*m! c! v!
deran9e#+ dar şti"i cumva dac! o s! c!,!t!m ceva de m6ncare a#i? Nu c!*mi fac ,robleme
,ersonal+ fireşte) -ar mi c0ior!ie ma"ele at6t de tare+ nc6t cred c! ,ot fi au#ite de la un
kilometru de,!rtare)
Ser5entul Polte s*a ntors ncet s!*i ,riveasc! ,e cei doi) Ei*a m,ins casca ,e ceaf!)
2 7!i+ de ce m! ntreba"i? a #is) -e ce nu trece"i dincolo s!*i ntreba"i ,e ruşi? Ei ,ar
s! ştie mai multe des,re asta dec6t ştim noi) A"i au#it ce*a #is+ nu*i aşa? Acolo ,ute"i avea
toat! m6ncarea ,e care o vre"i) -e ce nu trece"i la ei s*o lua"i?
:reiber s*a dat un ,as na,oi+ nervos+ cu col"urile 5urii l!sate uşor n 9os) 7!rea ca şi
cum Polte i invita n mod desc0is s! treac! la inamic+ deşi asta ar fi fost im,osibil) Polte
era un bun na#ist) El credea n ,artid şi n F/0rer) 7e Polte nu l*ar bate niciodat! 56ndul s!
de#erte#e)
Du5ler a n50i"it de c6teva ori nainte de a r!s,unde)
2 Ne*a"i m,uşca+ a #is+ cu o voce 5roas!) Ne*a"i m,uşca n cli,a n care am mişca)
2 >re#i? Polte şi*a l!sat din nou oc0ii s! r!t!ceasc! s,re liniile frontului rusesc)
>ine ştie ce*aş face sau nu? Aş ,utea c0iar s! vin cu voi) >u c6t am mer5e mai mul"i+ cu
at6t ne*ar ,rimi mai bine))) Drusc+ a ntins un bra" şi a ar!tat) 7rivi"i+ a #is) 7rivi"i acolo) 8nc!
,atru camara#i de*ai voştri aştea,t! s! ,lece))) >e*ar fi s! ne unim for"ele cu ei? -ac!
lucrurile ar mer5e ,rost şi n*am reuşi+ i*am ,utea aresta ,e cei ,atru şi i*am aduce na,oi
aici) >ine ar ,utea contesta fa,tul c! nu ne*am dus s!*i urm!rim?
Du5ler ,!rea stin50erit)
2 -a+ totul e foarte bine+ a #is) :otul e foarte bine+ dar eu nu cred c! roşii ne*ar ,rimi
bine dac! am a,!rea cu un na#ist du,! noi) Nu sunt ,roşti+ nu*i aşa? Nu sunt nişte t6m,i"i
nenoroci"i) >0iar dac! "i*ai smul5e toate fleacurile din ,ie,t+ toate insi5nele şi aiurelile alea+
ar şti c! n*ai fost de*al nostru)
2 >re#i c! nu m*am 56ndit de9a la asta? >re#i c! nu m*am asi5urat de9a? Polte a
#6mbitK un uşor #6mbet de auto*felicitare) Am avut 5ri9! s!*mi fac rost de dou! r6nduri de
documente+ unul ,entru u#ul obişnuit+ altul ,entru situa"ii eItreme)))
S*a l!sat o t!cere ,enibil!)
2 -eci s*a f!cut) Du5ler şi*a b!5at ca,ul ntre umeri) -eci ai documente false şi n*o
s! se afle c! eşti na#ist) Aşa+ ,oate+ ar merita s! ncerc!m) -ar s*ar ,utea s! nu merite)
Hreau s! s,un+ de unde ştim noi c! s,uneau adev!rul? -e unde ştim c! au 56nd s!*şi
res,ecte cuv6ntul?
2 Nu ştim+ a #is Polte) E foarte sim,lu) Nu ştii niciodat! cu ruşii) Acum te bat
,rieteneşte ,e um!r şi nc0in! ,a0arul cu tine+ a,oi "i v6r! "eava na5anului n 5ur!) E un
risc ,e care trebuie s! "i*l asumi)
2 Ei bine+ n ca#ul !sta+ a #is Du5ler+ nu sunt si5ur c! vreau s! ncerc)
2 >u asta n*ar trebui s!*mi fac ,rea multe 5ri9i) Polte a lovit uşor cu un de5et 5eanta
de ,6n#! ce*i at6rna ,e um!r) Am c6teva bun!t!"i aici ,e care+ mi nc0i,ui+ Ivan ar fi foarte
nc6ntat s! ,un! m6na) >u astea n ,osesia lui+ ,oate distru5e ntrea5a linie de front
5erman! dintr*o sin5ur! lovitur!) >red c! asta ar trebui s! fie de*a9uns ca s!*i c6şti5
recunoştin"a)
2 -a+ dar)))
2 -ar ce? Polte a r6s scurt) -ac! te temi de mine+ ai ,utea s! ai n vedere c! am
s,us de9a destul de multe ,entru a fi s,6n#urat) E o ,rob! suficient! de sinceritate) S*a o,rit)
A,ro,o+ a #is+ un avertisment nainte s! ,ornim) Nici o vorb! des,re Sennela5er) N*ar avea
nici un rost) -eoarece+ dac! m! tr!da"i+ nu uita"i c! ,ot tr!da şi eu) Ruşilor nu le ,lac
infractorii cu nimic mai mult dec6t na#iştilor) -ac! ar afla vreodat! de trecutul vostru+ v*ar
trimite imediat ,e am6ndoi la minele de ,lumb) Aşa c! nu divul5a"i secrete) Ne*am n"eles?
Du5ler a e#itat)
2 >red c! da+ a #is+ su,!rat)
Polte s*a ntors s,re camaradul s!u)
2 Ei tu?
2 Sunt de acord+ a #is :reiber)
2 Dine) 8n ca#ul acesta))) Polte a ntins o m6n!) -a"i*mi documentele)
A fost o cli,! de ndoial!+ a,oi+ cu team! evident!+ i le*au dat) Polte a ales dou!
,a5ini albe şi a m6#5!lit I7
1
,e ele) -in 5eanta de ,6n#! a scos o ştam,il! de cauciuc cu
semn!tura colonelului) A ,us*o cu 5ri9! sub literele scrise cu m6na+ şi a,oi+ ca s! fie şi mai
si5ur+ a ad!u5at cuv6ntul @Duc0en<ald") Le*a restituit documentele şi ,e fa"a lui Du5ler a
nflorit un lar5 #6mbet de uşurare n tim, ce eIamina o,era ser5entului)
2 .inunat+ a #is) .inunat) Duc0en<ald+ ce #ici? Asta m! face s! m! simt mult mai
n si5uran"!)
P;lte a aruncat ştam,ila)
2 Haide"i s*o lu!m din loc+ a #is) Acum ori niciodat!)
:recerea ,rin ţara nimănui a fost sur,rin#!tor de ra,id! şi sim,l!) Oamenii noştri
şi*au ,us ca,ul n ,ie,t şi*au ru,t*o n fu5!+ ca nişte cerbi) A,roa,e nainte de a*şi da
seama+ a9unseser! la ,rima tranşee rus!) S*au rosto5olit n!untru cu m6inile ridicate+ fiind
urma"i imediat de mul"i al"ii) 7!rea c! ntrea5a ntindere de ,!m6nt dintre cele dou! armate
se um,luse dintr*o dat! de o activitate intens!) 7ro,a5anda ruseasc! f!cuse o treab! bun!)
.icu"ul urm!rea ntre5ul s,ectacol ,rin binoclu+ "in6ndu*ne la curent cu se ce
nt6m,l!)
2 N*am mai v!#ut aşa ceva) .işun! ,este tot nenorocitul !sta de loc))) S! fiu al
naibii= a ad!u5at+ a5itat) .ai mer5e unul= Ei nc! unul= >red c!*i acolo 9um!tate din
nenorocita asta de armat!) Se ,are c! nu ,ot fu5i destul de re,ede)))
La un moment dat+ 7orta a ncercat s! desc0id! focul+ dar D!tr6nul l*a o,rit)
2 Las!*i s! mear5!+ a #is) Las!*i ,e nenoroci"i s! mear5!) Las!*i s! fu5! dac! asta
vor) O s!*şi dea cur6nd seama de 5reşeal!)
-in bra"ele Derlinului n 50earele .oscovei) .*am ntrebat c6"i dintre ei aveau cea
mai va5! idee ns,re ce aler5au)
7e neaşte,tate+ a venit 5alo,6nd s,re noi un maior din cor,ul de ,ionieri+ cu fa"a roşie
de furie fanatic!)
2 >e naiba face"i? a r!cnit la L;<e) -e ce nu tra5e"i n ei? Isuse scum, şi
atot,uternic+ tic!loşii de#ertea#!=
8nainte ca L;<e s!*şi ,oat! m!car desc0ide 5ura ca s! r!s,und!+ maiorul se aruncase
n s,atele unei mitraliere şi urla @Foc= Foc=" c6t l "inea 5ura+ cu o voce frenetic!+ 56tuit!)
1 I7 * inde#irabil din ,unct de vedere ,olitic) AN)AC
-e undeva+ din ţara nimănui+ a nce,ut un cor de voci n a5onie şi sunetele tirului nostru
l*au adus ,e colonelul Hinka la fa"a locului) Era c6t ,e*aci s! se m,iedice de maiorul nebun
din s,atele mitralierei care r!,!ia)
2 >ine*i !sta? a #is furios) >e face acolo? S*a ntors ner!bd!tor s,re şeful serviciului
n#estr!rii artileriei) >ine*i omul !sta? -e ce nu mi s*a ra,ortat des,re el?
Eeful serviciului n#estr!rii artileriei s*a uitat ,rudent la maior)
2 Nu*l cunoscL domnule colonel+ a #is) N*aş ,utea s,une cine este)
2 Atunci verific!*i documentele şi afl!= a #is colonelul sec)
.aiorul şi*a ,!r!sit locul de la mitralier! şi+ ntristat+ i*a ntins documentele) F!r!
ndoial!+ #6mbetul 5lacial al lui L;<e şi c0icotul stu,id al lui 7orta nu contribuia la
ameliorarea situa"iei) Eeful serviciului n#estr!rii artileristice s*a uitat re,ede ,rin
documente) A com,arat o foto5rafie cu alta+ a eIaminat atent dou! semn!turi şi o ştam,il!
cu as,ect dubios) S*a ncruntat şi s*a ntors s,re colonel)
2 >eva nu e n re5ul! cu toate astea+ domnule colonel) Nu ,ot s!*mi dau eIact seama
des,re ce este vorba+ dar aş vrea s! m! uit mai atent la documentele acestea?
2 7oftim? a #is maiorul+ 9i5nit) 8ndr!#neşti s! insinue#i c! documen*tele acelea sunt
false?
2 Ei dac! sunt? a #is colonelul+ ,e un ton tranşant) El nu*şi face dec6t datoria) >e
,o"i crede des,re un str!in care d! bu#na ,este tine+ -umne#eu ştie de unde+ şi şi atribuie
liniştit comanda com,aniei altuia f!r! m!car @cu ,ermisiunea d*voastr!"? :reaba mi se ,are
cam bi#ar!+ ca s! nu #ic mai mult) :e*aş fi ,utut m,uşca ,e loc dac! aş fi avut c0ef)
.aiorului i*a ,ierit ,u"in din roşea"a de ofticos) Ei*a şters nervos 5ura cu dosul
m6inii) 7orta+ inca,abil ca totdeauna de a*şi "ine 5ura+ a f!cut ,lin de eIuberan"! un salt
s,re colonel+ ca s!*i ofere valorosul s!u sfat)
2 >el mai bine s! nu risc!m+ domnule colonel= Asta ne s,uneau la 4lm) 8nt6i tra5i
şi*a,oi ,ui ntreb!ri+ aşa ne #iceau mereu) Este vorba de contras,iona9) Am urmat un
asemenea curs)
2 Asta ce naiba vrea s! nsemne? >! eşti ditamai eI,ertul? a #is maiorul+ cu r!utate)
4rm!torul lucru ,e care o s! ncerci s! mi*l s,ui e c! sunt s,ion rus n uniform! 5erman!=
7orta s*a ndre,tat c6t era de lun5 şi a r6n9it)
2 Reic0sf/0rer*ul nsuşi a #is c! e mai bine s! omori cinci oameni nevinova"i dec6t
sa laşi s!*"i sca,e unul vinovat)
2 O0+ ,entru -umne#eu= a #is sec maiorul) Nu ,oate nimeni s!*l o,reasc! ,e cretinul
!sta cu t6m,eniile lui?
>olonelul+ care studiase documentele omului+ i le*a dat na,oi)
2 Ia*le şi ntoarce*te la batalionul d*tale+ a #is+ 5lacial) O s! studie# ,roblema asta
ntr*un moment mai favorabil) Fi*ai de,!şit autoritatea şi aşte,t o eI,lica"ie detaliat! a
com,ortamentului d*tale) Acum ,leac!)
.aiorul dis,!ru c0iar mai re,ede dec6t venise) >olonelul şi*a lut binoclul şi a studiat
umbrele care fu5eau nnebunite ncoace şi ncolo n ţara nimănui)
2 Foarte bine+ a #is) >ontinua"i tirul)
.icu"ul a ridicat+ din umeri)
2 E nebun de le5at+ a bomb!nit) S! risi,im bun!tate de muni"ie ,e adun!tura aia de
t6r6turi= L!sa"i*i roşiilor+ eu i*aş l!sa) O s!*i lic0ide#e ei c6t de cur6nd)
8n mod mecanic+ f!r! nici un entu#iasm ,entru misiune+ am desc0is focul) .icu"ul
nc!rca şi renc!rca aidoma unui automat+ şo,tindu*i fiec!rui ,roiectil obişnuitele nimicuri
,l!cute n tim, ce*l m,in5ea n culas!) .icu"ul se adresa fiec!ruia ca şi cum era un vec0i
şi valoros ,rieten) El era cel mai bun nc!rc!tor ,e care l aveam) Era iute+ ,recis şi a,arent
neobosit) 7utea s! ncarce ore ntre5i f!r! s!*şi ,iard! ,uterile) 7oate nu era el ,rea si5ur c!
doi ,lus doi fac ,atru+ dar cate5oric ştia cum s! m6nuiasc! un mortier)
2 :rei sute cinci#eci de metri+ #icea D!tr6nul)
2 Amorsa"i+ nc!rca"i+ foc+ re,eta .icu"ul+ ca unul care recit! o litanie) -!*i drumul+
scum,eteo)))
H!#du0ul era m,roşcat cu r!m!şi"e omeneşti+ dar ruşii desc0iseser! foc de aco,erire
,entru aşa*#işii tovar!şi care se 5r!beau s! li se al!ture) Au nce,ut s! eI,lode#e 5renade
su,!r!tor de a,roa,e n 9urul nostru) 7orta a tras o n9ur!tur! şi şi*a ndesat mai mult
9obenul ,e ca,)
2 Ruşi afurisi"i+ a #is) 7orci de ruşi afurisi"i) Eti"i c! folosesc femei ca s! tra5! cu
c0estiile alea? :rebuie s! aib! bice,şi c6t o nenorocit! de min5e de fotbal+ e tot ce ,ot
s,une)
O or! mai t6r#iu+ focul de bara9 a ncetat de ambele ,!r"i) -oar c6"iva dintre de#ertori
reuşiser! s! sar! din ti5aia na#ist! n focul comunist) >6"iva fuseser! reca,tura"i şi aresta"i)
.ul"i #!ceau mutila"i şi muribun#i n n!molul fr!m6ntat din ţara nimănui) 8ntre tim,+ a
nce,ut o activitate isteric! de*a lun5ul ntre5ii linii+ cu telefoane care sunau nentreru,t şi
mesa5eri care aler5au ncoace şi ncolo cu fervoarea lor ,lin! de nfumurare) At6t
Securitatea c6t şi 7oli"ia Secret! fuseser! informate des,re de#astru+ iar noi ne*am aşe#at
mo0or6"i n aşte,tarea lor)
4n locotenent*colonel din Gesta,o şedea ntr*un col"+ cu ca,ul n m6ini) 4niforma i
era nc! nou! şi scli,itoare+ dar fa"a ,!rea br!#dat! şi mb!tr6nit! nainte de vreme) 7rimise
informa"ia c! n afar! de dois,re#ece subofi"eri+ care de#ertaser! m,reun! cu contin5entul
de P4*işti+ mai de#ertase şi un c!,itan) Locotenent*colonelul intervenise ,e l6n5! Hinka s!
ra,orte#e c! res,ectivul c!,itan fusese ucis n ac"iune+ dar Hinka era nendu,lecat)
2 7o"i vorbi tu nsu"i cu Securitatea+ a #is+ ceea ce+ fireşte+ era ultimul lucru ,e care
un om cu mintea ntrea5! ,utea s!*l fac!)
7u"in nainte de mie#ul no,"ii+ ruşii au desc0is focul asu,ra statului*ma9or al divi#iei)
-istan"a şi direc"ia erau ciudat de ,recise) -e,o#itele de muni"ie au eI,lodat unul du,!
altul) Re#ervoarele camuflate au fost lovite cu ,reci#ie calm!) 7!rea evident c! cineva din
statul*ma9or reuşise s! de#erte#e şi s! furni#e#e celeilalte ,!r"i informa"ii valoroase)
Odat! cu venirea nceat! a #orilor cenuşii+ ne*am ,omenit cu o v6n!toare de vr!9itoare
a P4*iştilor care mai erau cu noi+ fie de bun!voie+ fie de nevoie) 8n ,arte+ era o form! de
re,rimareL n ,arte+ dorin"a de a 5!si "a,i is,!şitori+ de a demonstra loialitatea fa"! de F/0rer
şi ura fa"! de duşmanii lui+ dobor6nd c6"iva oameni f!r! a,!rare) L*am v!#ut ,e ,astorul
Fisc0er atacat n mi9locul unei ru5!ciuni de c!tre ser5entul Lin5e+ nfuriat+ care i*a f!cut o
t!ietur! ,e fa"! cu mar5inea c!ştii) L*am v!#ut ,e Ober<ac0tmeisterul -an# venind n fu5!
ca s! se distre#e şi el) Am v!#ut cum l*a i#bit ,e ,astor cu "eava revolverului n maIilar şi
cum i*a a,!sat fa"a n noroi cu tocul ci#mei) I*am v!#ut a,oi ,e am6ndoi aler56nd veseli n
c!utarea altor victime) 7astorul Fisc0er s*a ridicat n ,icioare+ cl!tin6ndu*se+ cu s6n5ele
şiroind din 5ura*i #drobit!) 7utea fi mai r!u) >el ,u"in mai era n via"!)
Locotenent*colonelul al c!rui c!,itan de#ertase a fost 5!sit cu creierii #bura"i)
-iminea"a+ mai t6r#iu+ am fost nlocui"i de un re5iment de infanterie) R!m!şi"ele
#dren"uite ale batalionului &&& au fost adunate şi trimise ntr*un sat din a,ro,iere+ unde au
fost ,rivite cu uimire şi team! de c!tre tru,ele de9a ,e ,o#i"ie)
2 -e"inu"i+ i*a #is un soldat vecinului s!u+ f!c6nd ,e informatul) Asta trebuie s! fie)
-e"inu"i)
Nu le trecea ,rin minte c! aceste sc0elete ,e 9um!tate 5oale ,uteau fi ,ro,riii lor
com,atrio"iL c! aceast! colec"ie nenorocit! de ,iele şi oase fusese trimis! din Germania s!
moar!) F/0rer*ul+ n atot,uternica*i n"ele,ciune şi 5eneroasa bun!tate+ nu va n5!dui
niciodat! un asemenea lucru)
Datalionul a trecut ,rin sat+ a sc!,at de solda"ii care l ,riveau cu 5urile c!scate+
continu6ndu*şi drumul nc! o,t kilometri) 8n cele din urm! a fost o,rit şi i s*a f!cut o
,rimire c!lduroas! de c!tre o unitate de ,a#! a Securit!"ii din Harşovia+ cu oribilele insi5ne
cu ca, de mort ,e c!şti) Au fost alinia"i şi asalta"i n maniera ,rieteneasc!+ obişnuit!+ a celor
din Securitate) -ac! vreunul era c6tuşi de ,u"in n afara r6ndului+ ,rimea fie o lovitur! n
ca,+ fie un 5lon" n ceaf! dintr*un 71S) >ei care se ,r!buşeau ,e ,!m6nt erau lovi"i cu
,icioarele+ cu ne,!sare+ ,6n! şi ,ierdeau cunoştin"a+ a,oi erau l!sa"i n seama c6inilor) A
fost o mare #!,!ceal!+ cu "i,ete şi r!cnete+ l!tr!turi de c6ini+ tro,!ituri de ci#me şi ordine
date n 5ura mare) :oate acestea f!ceau ,arte din ,rocedeul obişnuit)
La c6tva tim, du,! ce batalionul fusese cur!"at de usc!turi n mod cores,un#!tor şi
considerat ,re#entabil ca as,ect+ a fost ,redat unui maior nso"it de doi oameni din
com,aniile s,eciale ale lui -irle<an5er) Imediat+ maiorul a comandat r!m!şi"elor
tremur!toare din &&& s!*şi de#brace #dren"ele şi s! se alinie#e cu fa"a la ,erete şi cu m6inile
la ceaf!) >ine va ndr!#ni s! mişte+ i*a informat+ va fi m,uşcat) Se ,are c!+ du,! num!rul
redus r!mas+ ndr!#niser! mul"i)
.aiorul vorbea calm n continuare+ n tim, ce asasinii lui -irle<an5er şi vedeau de
sarcina lor de ,livit şi s!,at selectiv) A vorbit a,roa,e o or!) A descris cu detalii nfl!c!rate
diferitele ,ede,se la care se ,uteau aşte,ta dac! se ab!teau de la re5ulamente nu cu mai
mult de l!"imea unui fir de ,!r) I*a averti#at ndeosebi m,otriva ncerc!rii de a*şi urma
foştii camara#i dincolo de linii+ s,re tranşeele ruseştiK familiile acelora+ so"ii+ co,ii+ mame şi
ta"i fuseser! aresta"i şi "inu"i ca ostatici) 8n cele din urm!+ a anun"at c! cei ce mai erau n
via"! ,uteau s!*şi mbrace 0ainele şi s! se ,re5!teasc! ,entru a fi trans,orta"i la Re5imentul
$Q de tancuri) Acolo vor 5!si nenum!rate oca#ii de a muri eroic)
Acum+ ,robabil+ c0iar şi ,ers,ectiva de a sta n n!mol ,6n! la 5enunc0i+ cu mortierele
ruseşti fluier6nd ,rin aer+ nce,use s! ,ar! o modalitate destul de ,l!cut! de a*"i ,etrece
tim,ul) Su,ravie"uitorii s*au mbr!cat+ ,lini de recunoştin"!+ n ceea ce mai ,utuser! 5!si
din mbr!c!minte şi au fost im,resiona"i convenabil c6nd au desco,erit c!*i aşte,tau c6teva
camioane ca s!*i duc! la noua lor destina"ie) :otuşi+ s,re nefericirea lor+ Re5imentul $Q de
tancuri era foarte de,arte+ şi unii dintre ei n*au mai avut norocul s! a9un5! acolo) Se
formase un tribunal secret şi se 0ot!r6se+ oarecum arbitrar+ ca un om din trei s! fie
condamnat la moarte f!r! 9udecat!) 8ntr*acolo erau duşi acum)
>amioanele s*au o,rit la locul stabilit şi s*au 5olit 9alnica nc!rc!tur!) >u baionete şi
,aturi de ,uşti+ oamenii au fost m6na"i ,rintr*un culoar de solda"i narma"i cu dru5i de fier
s,re abator) 4nii dintre ei n*au mai a9uns la abator) E de*a dre,tul uimitor ce lovituri
mortale ,ot fi date cu o ver5ea sub"ire de fier n m6inile unui eI,ert) Fireşte+ c6nd eşti n
armat!+ uci#i ,rin orice metod! "i se cere) Foarte cur6nd a9un5i eI,ert n ma9oritatea
metodelor de a ucide) >ei care trecuser! cu succes ,rin cele dou! r6nduri de ver5i au fost
n50esui"i+ ca vitele+ n ,ivni"ele ntunecoase şi ,line de i5rasie ale unei cl!diri n ruin!)
7!m6ntul de sub ,icioare s*a transformat re,ede ntr*un noroi v6scos) -in tavan ,icura a,!)
Eobolanii din canalul de scur5ere+ ndr!#ne"i din cau#a foamei+ aler5au ,este tot+ ro#6nd
,icioarele oamenilor) 8ntruc6t s,a"iul nu era suficient ,entru a nc!,ea at6tea tru,uri+
santinelele au trebuit s!*şi foloseasc! bicele ca uşile s! ,oat! fi nc0ise şi #!vor6te)
:oat! #iua şi toat! noa,tea+ oamenii au fost l!sa"i s! moar! de foame şi s! se sufoce)
Fiecare lu,ta ,entru sine+ nu mai r!m!sese loc ,entru sentimente) >ei mai slabi erau
m,inşi dedesubt) 7u"in du,! mie#ul no,"ii+ uşile au fost desc0ise şi au fost stri5ate şase
nume) 7u"inii aleşi şi*au f!cut drum+ c!"!r6ndu*se şi t6r6ndu*se s,re ieşire) Li s*o fi ,!rut+
,robabil+ c! sunt 5ra"ia"i) 4şile au fost nc0ise cu for"a du,! ei şi cei din!untru au au#it
rafala n!,rasnic! a mitralierei)
-u,! aceea s*a l!sat liniştea şi au ştiut ce nseamn! c6nd e stri5at numele unui om)))
Aceast! com,anie de oameni e,ui#a"i era o adun!tur! ciudat! de infractori) 4nii
fuseser! ,rinşi ascult6nd ,osturi de radio str!ine+ unii ndr!#niser! s! ,un! la ndoial!+ cu
voce tare+ victoria final!L unii s,useser! ce 56ndesc+ ntr*un loc ,ublic) Al"ii 9efuiser!+
escrocaser! şi omor6ser!) :otuşi+ al"ii se dedicaser!+ ntr*un mod su,!r!tor+ unui ideal de
non*violen"!) Ei acum+ to"i m,reun! şi aşte,tau moartea ntr*o ,ivni"! b6ntuit! de
şobolani)
Au trecut #ece minute) 4şile au fost desc0ise nc! o dat! şi al"i şase oameni au fost
c0ema"i s! nfrunte focul de mitralier!) 8n #ori+ era cu mult mai confortabil n noroiul din
,ivni"!) Era foarte mult loc s! te mişti şi mult aer s! res,iri) Oamenii au nce,ut c0iar s! se
simt! omeneşte+ s! vorbeasc! din nou şi s! fac! ,resu,uneri cu ,rivire la cine va urma c6nd
se va desc0ide uşa data urm!toare) 4nul a ,re#entat o teorie c! erau lua"i numai infractorii
care ,urtau o dun5! albastr! sau roşie) Numaidec6t+ to"i cei care ,urtau dun5i ver#i au scos
un oftat de uşurare)
2 -a+ n"ele5 ideea+ a #is un criminal din Lei,#i5) 8n"ele5 ce vrei s! #ici) 8i lic0idea#!
doar ,e ,oliticieni şi ,e tr!d!tori) Ei cred c! aşa s*ar şi cuveni) -e ce s!*i 0r!neasc! şi s!*i
mbrace Adolf ,e cei care vor s!*l tr!de#e? S! se sca,e de ei+ #ic eu+ şi ,e noi ceilal"i s! ne
lase n ,ace)
-un5ile ver#i au nce,ut s! devin! foarte si5ure de ele+ ,e m!sur! ce tim,ul trecea şi
nici una nu fusese stri5at!) .entalitatea de nc0isoare se reafirma) Au nce,ut s! fure tot ce
,uteau de la cei slabi şi mor"i) 4nul s*a ntors s,re ,astorul Fisc0er care mai at6rna
ne,utincios de via"!+ ,le#nindu*l ,este fa"a de9a #drobit! şi s6n5er6nd!)
2 -e ce nu te ro5i+ ,reot tic!los? -e ce nu*L ro5i s! coboare şi s! ne a9ute?
-in ,artea cealalt! a ,ivni"ei s*a au#it un r6s acru)
2 El+ cel de*acolo de sus= :are bine ar fi dac! ar fi m,otriva SS*ului)))
:6r#iu+ du,!*amia#!+ uşile s*au desc0is ,entru ultima oar! şi un c!,itan SS li s*a
adresat din cadrul uşii)
2 Gata+ asculta"i*m!+ adun!tur! de ,orci= -e dre,t+ ar trebui s! fi"i to"i mor"i acum)
-ac! ar fi du,! mine+ v*aş scoate afar! şi m*aş descotorosi de to"i) Reic0sf/0rer*ul nsuşi a
decis s! v! mai acorde o şans! ,entru a dovedi c! sunte"i demni de a fi l!sa"i s! mai tr!i"i)
S,er c! v! sim"i"i bine şi n form!+ deoarece ave"i un marş lun5 de f!cut ,6n! la locul unde
nu ve"i mai fi is,iti"i s! fu5i"i la inamic) He"i şti unde mer5e"i c6nd ve"i a9un5e acolo+ nu
nainte) O s! mer5e"i f!r! ci#me) Armata bul5ar! m!rş!luieşte f!r! ci#me+ aşa c! de ce nu
a"i face*o şi voi? Aceia dintre voi care ve"i a9un5e cu bine ve"i fi dota"i cu tot ce ave"i
nevoie) -ac! vreunul cade ,e drum+ va fi m,uşcat) Ei dac! e vreunul care nu se simte n
stare s! mear5! f!r! ci#me+ s! ias! nainte şi s! s,un!)
S*a f!cut o linişte tem!toare+ a,oi+ din umbrele ,ivni"ei+ a a,!rut ncet un om)
>!,itanul l*a ,rivit cum se a,ro,ie)
2 Ei? >e*i cu tine?
Omul a naintat+ şc0io,!t6nd) 7iciorul dre,t i era ru,t şi ,lin de s6n5e) Nu mai era
nevoie de vorbe)
2 Hai+ vai+ !sta nu ,are ,rea s!n!tos+ a #is c!,itanul) :rebuia s! fi fost n5ri9it de mult
tim,)
A c0emat un sanitar şi i*a f!cut semn s,re om) Dri5ada lui -irle<an5er nu avea
doctori) :oate o,era"iile erau f!cute de sanitari nendem6natici şi ne,rice,u"i+ f!r! aneste#ie)
>onsiderau c! asta l nt!rea ,e om)
2 >e cre#i? a murmurat c!,itanul) O s! ,oat! mer5e?
Sanitarul a v6r6t un de5et n carnea crud! a ,iciorului v!t!mat) Omul a scos un "i,!t
de durere şi sanitarul s*a ridicat+ r6n9ind)
2 .i*e team! c! nu+ domnule) E total ina,t)
>!,itanul a f!cut o fa"! com,!timitoare)
2 7!cat+ a #is+ c! avem o ,ierdere c0iar nainte de*a nce,e) :otuşi+ dac! omul nu
,oate mer5e+ nu ,oate mer5e+ aşa c! s! termin!m)
A intrat n ,ivni"! o santinel!) Nenorocitul invalid a fost n5enunc0eat ,rintr*o
mbr6ncitur! şi ca,ul i*a fost m,ins nainte) A r!sunat o m,uşc!tur!) Aceast! ,roblem!
s,ecial! a fost re#olvat!)
2 Asta e+ a #is c!,itanul) .ai este altcineva care nu se simte n stare s! mear5!?
Se ,!rea+ du,! t!cere+ c! to"i aveau o s!n!tate nfloritoare) >6nd ns! coloana
şov!itoare a ,ornit n cele din urm! la drum+ a l!sat n urma ei o d6r! lun5! de s6n5e)
Su,ravie"uitorii au fost ,reda"i Re5imentului $Q de tancuri+ la ,u"in tim, du,! mie#ul
no,"ii) Au fost arunca"i ntr*un şo,ron s! doarm!+ iar diminea"a urm!toare au fost dota"i cu
arme şi uniforme) Acum erau to"i 5ata s! moar! ,entru "ar!)
8n aceeaşi sear! am ,ornit din nou s,re front)
Cine ,ură pe svastică, pe viitor trebuie să renunţe la orice altă loialitate$
Himmler) -iscurs adresat voluntarilor iu5oslavi la Na5reb+ 1 au5ust %&'%)
Două mii de polone(i fuseseră în!"esuiţi într-o baracă, la câteva mile dincolo de
pădurile care măr!inesc Varşovia în partea de nord$ %atele din ,ur fuseseră !olite de
bărbaţi şi femei# mai rămăseseră doar copiii$
2 %unt printre voi care înţele! !ermana? a întrebat ?auptsturmf3"rer- ul %o"r
mulţimea înspăimântată$
*i-a tras şapca !ri, cu sinistru- i cap de mort pe co(oroc, în ,os pe frunte ca să- i
prote,e(e oc"ii de strălucirea soarelui de după- amia(ă$ @n polone( bătrân s- a dus încet
spre el, târşâindu-şi picioarele$
2 *tiu câteva vorbe, domnule$ %- ar putea să vă fiu de folos$
2 :ine$ %pune oamenilor să se aşe(e pe trei rânduri$ %pune- le să se ţină de mâini şi
când dau ordinul de plecare, spune- le să mear!ă spre pădure, lăsând cel puţin (ece metri
între fiecare rând$
2 *i ce trebuie să le spun să facă atunci când vor fi în pădure, domnule?
2 %pune-le să$$$ culea!ă căpşuni$ )ructele sunt e-celente pe vremea asta a anului$
:ătrânul a tradus cu fidelitate acest ordin bi(ar$ )eţele în!ri,orate ale oamenilor
s- au destins treptat$ %-au încolonat ascultători pe trei rânduri, ţinându- se de mâini şi
râ(ând$ Ciudaţi oameni, na(iştii ăştiaC %ă adune două mii de bărbaţi şi femei doar ca să
mear!ă să culea!ă căpşuni în pădureC +ici unul dintre ei nu ştia, pentru că nimeni nu
!ăsise de cuviinţă să le spună că pădurea fusese plantată cu mine de luptătorii polone(i din
re(istenţă$
'rima coloană a pornit, mână în mână, încă (âmbind uşor de uşurare$ Cei câţiva mai
înceţi şi cei câţiva care erau instinctiv neîncre(ători erau împinşi înainte de %%-işti
înarmaţi cu puşti$ %%-iştii ţineau pasul cu coloana$ /i înşişi nu ştiau deocamdată nimic
despre mine$ *tiau doar că în urmă cu câteva (ile fuseseră condamnaţi la moarte şi că,
deodată şi ine-plicabil, fuseseră !raţiaţi$ Dar nu erau ei cei care trebuiau să ,udece de ce$
:ătrânul era în centrul primei coloane$ Finea mâinile ambilor săi fii, unul într- o
parte şi celălalt în cealaltă$ 'ăşea cu !ri,ă, aşteptându- se ca pământul să se desc"idă în
fiecare clipă sub picioarele lui$ 4i cunoştea pe !ermani$ *tia că mer!e la moarte$ *i-a luat
inima în dinţi când au a,uns la mar!inea pădurii şi, brusc, instinctiv parcă, întrea!a
coloană s- a oprit$ 1ăr(ile %% fu!eau încoace şi încolo în spatele tor, tră!ând cu puştile în
aer şi lovind oamenii cu picioarele$ )ără nici o tra!ere de inimă, mulţimea şi- a continuat
încet drumul$
De- abia au intrat doi paşi printre copaci că întrea!a (onă a şi e-plodat în faţa lor$
)iii bătrânului au fost smulşi din mâinile lui$ &rupuri sfărâmate au fost aruncate în aer$
2amenii ţipau, plân!eau şi fu!eau cuprinşi de panică prin acest infern$ 7u fost multe
e-plo(ii, multe ţipete$ @n adevărat iad$ 7 fost mânat la moarte al doilea rând de victime$ 2
tânără cu o aşc"ie lun!ă de lemn înfiptă în şold a fost aruncată cât colo$ %-a târât înainte
pe pământul împroşcat de sân!e, !emând de durere şi cerând îndurare$ Dar îndurarea nu
era ordinul (ilei$ 7 fost a(vârlită înapoi în teroarea care bântuia printre copaci$
Coloana a treia s- a tre(it prinsă între un câmp de mine într-o parte şi un şir de arme
%% în cealaltă$ Câţiva au aler!at spre puşti şi a fost ciuruiţi cu !loanţe$ Câţiva au fu!it în
pădure şi au fost făcuţi bucăţi în timp ce se târau şi se poticneau de trupurile ce se
(vârcoleau$
?aupsturmf3"rer-ul %o"r şi- a dat şapca pe ceafă în timp ce privea atent la masacru$
Gâmbea, vă(ând cum arde pădurea$
2 Două mii de detonatoare umane, a murmurat$ Cel mai eficient detaşament de
detectare a minelor pe care am avut vreodată plăcerea să- l comand$$$
.AIOR4L -IN >OR74L -E 7IONIERI
Re5imentul era din nou n mi9locul mlaştinilor) -e data asta mlaştinile :omarka) -e
fa,t+ o mlaştin! se aseam!n! foarte mult cu alta) Aceeaşi ume#eal! li,icioas!+ aceleaşi
nesf6rşite roiuri de "6n"ari)
Ne obişnuisem acum cu ei şi n ,erioada de linişte reuşeam c0iar s! 5!sim
com,ensa"ii ,entru fa,tul c! eram n acel loc) Odat! ce te stabileai acolo şi s!lb!ticia
locului su,ravie"uia şocului inva#iei+ a9un5eai s!*"i dai seama c! de fa,t locul era o
re#erva"ie natural! fascinant!) EIistau r6ndunele şi broaşte din abunden"!) 8ntr*o #i+ dou!
ber#e au cobor6t s! cercete#e mitraliera 5rea şi de atunci şi*au f!cut obiceiul de a ,escui
broaşte eIact sub ea) >uibul le era sus+ n co,acii de l6n5! liniile noastre de front) -u,!
,rimele #ile+ ,!reau s! se obişnuiasc! cu r!,!itul continuu al mitralierelor şi cu eI,lo#iile
,roiectilelor) Era uimitor c6t de re,ede se m,!ca via"a animalelor cu distru5erea cau#at! de
oameni şi maşin!rii) Au acce,tat cu uşurin"! aceasta ca ,e un nou model de via"! #ilnic!)
Era o familie de ie,uri care ne vi#ita n fiecare diminea"!+ cerşind resturi de m6ncare) Le
aruncam buc!"i de var#! ,e care le nfulecau cu l!comie n ciuda activit!"ii ce se desf!şura
n 9ur) -u,! aceea+ fu5eau s,re liniile ruseşti+ unde+ f!r! ndoial!+ li se d!dea a doua mas!)
76n! la sf6rşitul şederii noastre acolo+ am adunat o adev!rat! mena9erie) 7e l6n5!
ber#e şi ie,uri+ mai era o familie de vul,i care venea n fiecare sear!+ du,! asfin"it+ s! cure"e
locul de resturi de m6ncare) 7e unul dintre ,ui l*am bote#at :osc0a) Era o fiin"! minunat!+
com,let alb! de la ca, la coad!) 8ntr*o #i+ .icu"ul a f!cut 5reşeala de a ncerca s!*l ,rind!)
S*a ales cu o muşc!tur! ur6t! la ,icior şi de atunci a trebuit s! se mul"umeasc! s!*l
,riveasc! de la distan"!) -incolo de ,ostul de transmisiuni se 5!sea vi#uina unor bursuci)
-esc0ideam cutii cu la,te condensat şi le l!sam la intrare ,entru a*i is,iti s! ias! afar!)
Astea erau micile distrac"ii ale mlaştinilor)
>6t des,re ruşi+ i vedeam mult mai ,u"in dec6t ,e animale+ dar ştiam foarte bine unde
erau) 8n fiecare noa,te+ f!r! 5reş+ ntre orele %&+(( şi $%+((+ desc0ideam focul cu mortierele)
Ei n fiecare noa,te+ de ndat! ce ncetam+ ne trimiteau r!s,unsul lor) Era+ ntr*adev!r+ un
,rocedeu manierat şi ,revi#ibil) Nu era necesar ,entru nimeni s! se sinucid! dac! lua
m!surile cuvenite) -oar idio"ii neinstrui"i din &&& intrau n buclucuri) Ei insistau s! ,oarte
c!ştile de o"el+ doar ,entru c! fuseser! dota"i cu ele) Aşa cum str!luceau n atmosfera umed!
a sm6rcurilor+ ofereau inamicului o "int! ,rea uşoar! ca s! nu o nimereasc!)
8ntr*o noa,te+ 7orta şi cu mine st!team de 5ard! l6n5! ,ostul de mitralier! avansat)
Liniştea a,!s!toare ni se ,!rea de*a dre,tul o,rimant! şi+ ,oate+ nu eram at6t de
recunosc!tori+ c6t ar fi trebuit+ necunoscutei ,!s!ri care din c6nd n c6nd ne c6nta o
serenad! din mi9locul mlaştinilor) Avea o voce ciudat de r!5uşit! şi strident!) >6nta cu
,erseveren"! dou! note urmate de un tril care+ du,! o vreme+ a nce,ut s! m! calce ,e nervi)
2 7as!re afurisit!+ am #is) >a un afurisit de m!5ar care su50i"!)
8n cele din urm!+ au a,!rut .icu"ul şi Gre5or s! ne sc0imbe+ dar am r!mas cu ei s! le
"inem com,anie) 4rma s! ne ntoarcem n 5ard! du,! dou! ore şi nu merita s! ne ducem şi
s! ne ntoarcem) 7orta şi*a scos #arurile şi o bucat! de ,ostav verde şi ne*am aşe#at s!
9uc!m) Erau #aruri frumoase) Fildeş+ cu numerele lucrate n aur) Fuseser! luate de 7orta de
la >a#inoul din Nisa) Am ntins ,ostavul ,e o lad! de muni"ie şi du,! fiecare aruncare a
#arurilor+ fie .icu"ul+ fie Gre5or se duceau+ ,6n! la ,ara,et şi aruncau o ,rivire dincolo s!
vad! ce f!ceau ruşii) >a de obicei+ nu f!ceau absolut nimic) -u,! toate ,robabilit!"ile+ 9ucau
c!r"i) 7as!rea din mlaştini continua s! #biere+ altfel noa,tea era liniştit!)
:im,ul trecea ncet) Eram foarte aten"i la cel mai mic #5omot şi c0iar minunatele
#aruri de fildeş nu reuşeau s! ne re"in! aten"ia) Gre5or şi rodea mereu un50iile şi scui,a
buc!"ile) -e fiecare dat! c6nd ,as!rea din mlaştini şi desc0idea ciocul s! c6nte+ el se
scutura tulburat şi #iceaK @7entru numele lui -umne#eu=" -u,! o vreme+ c0iar şi 7orta şi*a
,ierdut interesul fa"! de 9oc) A nce,ut s! umble ncoace şi ncolo ,rin ntuneric+ ,e l6n5!
mitralier!) Era necesar! o sc0imbare+ dar aceasta nu venea) 8n cele din urm!+ n dis,erare+ a
dansat+ c6nt6ndu*şi din flaut şi+ deodat!+ mlaştina s*a tre#it la via"! ,rin c6ntecul ,!s!rilor)
Am ascultat+ fermeca"i) 7oate ascultau şi ruşii+ dar n*au f!cut nici o ncercare de a desc0ide
focul)
Ei a,oi+ cu totul ,e neaşte,tate+ .icu"ul şi*a dus un de5et la 5ur! şi cu m6na i*a f!cut
un semn ,revenitor lui 7orta) Eu nsumi n*am au#it nimic+ n afar! de ciri,itul ame"itor al
,!s!rilor+ dar .icu"ul avea un instinct de animal ,entru sesi#area ,ericolului şi to"i trei au
t!cut ,lini de res,ect n tim, ce el asculta) 8n cele din urm!+ am au#it uruit de avioane n
de,!rtare) 7oarta şi*a dus flautul na,oi la 5ur!)
2* Stukas*uri+ a #is+ dis,re"uitor)
.icu"ul s*a ncruntat)
2 >re#i?
8nainte ca 7orta s! ,oat! r!s,unde+ cerul ntunecat a fost brusc sf6şiat de o eI,lo#ie de
lumin! orbitoare) Era alb! ca #iua şi noi st!team eI,uşi n mi9locul ei)
2 Stukas*uri ,e naiba= a stri5at Gre5or şi s*a aruncat s! se ad!,osteasc! sub
,ara,etul tranşeei+ noi ceilal"i c!#6nd claie ,este 5r!mad! deasu,ra lui)
4ndeva n s,atele nostru+ bateriile antiaeriene au desc0is focul) Huruitul avioanelor
s*a intensificat ,6n! a a9uns un vuiet vibrant de motoare) Le*am v!#ut trec6nd ,e deasu,ra
noastr!+ val du,! val) La naiba cu 7orta şi Stukas*urile luiK erau bombardiere ruseşti)
S*a dus liniştea no,"ii) S*a terminat cu #bieretul ,!s!rii*m!5ar+ cu trilul care ne
#56riase ,e creier) .laştinile s*au tre#it la via"! sub o 5rindin! de bombe+ fiind transformate
ntr*un cu,tor+ ntr*o mare de fl!c!ri)
2 Ieşi"i naibii de*aici= a stri5at 7orta+ şi am ieşit)
Aerul era ,lin de fra5mente #bur!toare) 8ntre5 ,lutonul trei+ trei#eci şi doi de oameni+
a fost ucis dintr*o sin5ur! lovitur!) 7este tot aler5au şi stri5au oameni) Ad!,osturile şi
tranşeele+ ,osturile de comand!+ de,o#itele de muni"ie şi carburan"i erau distruse de
bombele inamice) Nici nu trecea bine un val de avioane ,e deasu,ra noastr! c! la numai
c6teva secunde a,!rea altul) N*a fost nici o ntreru,ere+ nici o cli,! de r!5a#) 7uteai doar s!
fu5i de la un ad!,ost la altul+ ntr*o ncercare deşart! de a a9un5e undeva) EIact unde+
numai -umne#eu ştia) 8ntrea5a linie a frontului era f!cut! ferfeni"!) N!,!ceal! era total!)
Am aflat du,! aceea c! ntre5ul efectiv al celei de*a ,atra flote a For"elor Aeriene Sovietice
fusese trimis m,otriva noastr!) Ea,te sute de bombardiere atacaser! n noa,tea aceea)
Oriunde te uitai+ nu vedeai dec6t distru5eri) .or"i #!c6nd n 5r!me#iL nebuni "o,!ind ca
ie,uriiL r!ni"i "i,6ndL oameni s,eria"i tu,il6ndu*seL ofi"eri stri56nd ordine care nu erau
eIecutate+ ,entru c! nu mai r!m!sese a,roa,e nimeni s! le asculte)
-u,! cele şa,te sute de bombardiere+ a urmat artileria 5rea ca s! des!v6rşeasc!
de#astrul) 7uteam doar s! ne 50emuim n cele c6teva tranşee r!mase şi s! s,er!m c! vom
sc!,a cu bine) 7a5ubele ,rovocate de bombardament determinaser! o sur,are masiv! şi a,a
din mlaştini nce,use s! se str6n5! acolo) .irosul de sulf era insu,ortabil) St!team 50emui"i
n n!mol şi tuşeam ,6n! c6nd ma"ele ,!reau s! ni se ridice n 56t)
>6nd+ n cele din urm!+ bara9ul de foc a ncetat+ ne*am t6r6t afar! ca nişte stafii dintr*o
alt! lume şi+ furioşi+ am adunat ,u"inul care ne mai r!m!sese) >o,acii erau r!suci"i şi
carboni#a"i n forme 5roteşti) 8n a,ro,iere se 5!sea un tanc 7ant0er+ des,icat cu ,reci#ie n
dou!) :o"i cei cinci ocu,an"i erau mor"i) 4nul fusese des,icat n dou! odat! cu tancul) O
5ru,! de P4*işti+ m6nat! de un ser5ent+ c!uta ofi"erii mor"i c!rora+ la urma urmelor+ trebuia
s! li se fac! o nmorm6ntare decent!)
Ne*au acordat doar un scurt r!5a# nainte de a se n!,usti din nou asu,ra noastr!) Au
trimis s,re noi+ ,este mlaştini+ o cea"! 5alben!+ deas! şi -umne#eu s!*i a9ute ,e ,roştii care
şi aruncaser! m!ştile contra 5a#elor) >ea"a 5alben! con"inea o substan"! c0imic! ce*"i
,!trundea direct n ,l!m6ni şi nici un om nu ,utea su,ravie"ui f!r! vreo form! de ,rotec"ie)
Ser5entul Lin5e a ncercat aceasta+ dar a fost at6t de n5ro#itor s!*i vedem suferin"ele+ nc6t
n cele din urm! a trebuit s!*l sc!,!m de c0inuri) -in #iua aceea+ oamenii nu s*au mai
des,!r"it de m!şti) 8n s,atele valului de otrav! ce se rotea ca un v6rte9+ au#eam sunete clare
de activitate a inamicului+ ,e care ne era 5reu s! le identific!m) Eu aş fi #is c! era vorba de
mişc!ri de tru,e+ dar 5eniştii aruncaser! de mult n aer sin5urul ,od care f!cea le5!tura ntre
mlaştini şi o alt! cale de trecere nu eIista) 8n cele din urm!+ ,ostul de observa"ie avansat a
trimis informa"ia c! #5omotele ,e care le au#eam erau o concentrare de tancuri)
2 :ancuri? a #is L;<e+ nencre#!tor) >e naiba şi nc0i,uie c! vor face cu tancuri?
Nu vor reuşi niciodat! s! le treac! ,este mlaştini)
-u,! o 9um!tate de or!+ cea"a s*a dis,ersat şi+ ntr*adev!r+ tancurile naintau #5omotos
dins,re ,o#i"iile inamice ,e ,artea cealalt! a mlaştinii) :unurile 5rele au fost ,re5!tite
,entru tra5ere şi de9a ,rima ,loaie de 5renade venea ,este noi)
8ncet+ n tim, ce ,riveam cu oc0i nencre#!tori+ tancurile au cobor6t s,re noi+ şi ,e
urmele lor+ r6nduri str6nse de infanterie) .ai ncolo+ n ,ro,riul nostru sector+ P4*iştii care
mai r!m!seser!+ com,let demorali#a"i+ se smiorc!iau f!r! s!*şi ascund! s,aima) >ei mai
mul"i dintre ei vedeau ,rima oar! tancuri n ac"iune şi uriaşele creaturi ver#i li se ,!reau
monştri ,rimitivi 5ata s! se cufunde n n!mol) Ni s*a trimis n s,ri9in o 5ru,! de
arunc!toare de fl!c!ri+ iar la dou! sute de metri a fost instalat! n 5rab! o baterie antitanc) A
fost ns! distrus! nainte s! ,oat! desc0ide focul+ de unul dintre tancurile : 1' care naintau)
2 Sunt nebuni= a stri5at L;<e+ şi era un stri5!t clar de dis,erare) Ac"ionea#! ca nişte
nebuni t6m,i"i+ n*o s! reuşeasc! niciodat! s! treac!)
7rimul dintre monştri şi*a ,lecat nasul n 9os şi a intrat im,etuos n mlaştin!) -e*o
,arte şi de alta s*au ridicat stro,i mari de n!mol şi+ s,re uimirea noastr!+ tancul s*a ndre,tat
şi a nce,ut 0ot!r6t drumul s,re noi) 7!rea un vas su,ranc!rcat ce navi50ea#! 5reoi ,e o
mare a5itat!) Rula şi nainta anevoie+ cu a,a aco,erindu*i şenilele+ şi totuşi continua s!
vin!)
2 >um naiba)))? Darcelona s*a ntors stu,efiat cu fa"a s,re noi) 7odul a fost aruncat
n aer= Nu eIist! nici un drum ncoace=
Le5ionarul a ridicat din umeri)
2 Evident+ a #is+ s*au a,ucat şi au construit un altul)
7robabil+ l avuseser! de9a ,re5!titK un ,od ,lutitor+ ,e care*l aruncaser! ,este
mlaştini n tim,ul infernului cau#at de bombardamentul aerian) 7rin binoclu ,uteai distin5e
firele de s6rm! str!lucitoare cu care l ,ri,oniser! n 9urul trunc0iurilor de co,aci) 8i costase+
,robabil+ vie"ile multor oameni+ dar ruşii+ ca şi na#iştii+ nu ,useser! niciodat! mare ,re" ,e
via"a oamenilor) 8n definitiv+ omenirea era de de,arte cea mai ieftin! form! de materie
,rim!)
7e m!sur! ce cavalcada nainta+ se ,ierdeau mai multe vie"i) >6teva tancuri au
alunecat de ,e ,odul ,lutitor) Se balansau o cli,!+ la mar5inea de#astrului+ a,oi ,iereau n
a,ele ne5re din care ieşeau bulbuci) 8n toat! mlaştina+ brotacii s!reau+ or!c!indu*şi ,rotestul
m,otriva acestei tulbur!ri a liniştii lor) H6ntul a adus s,re noi+ ,e urmele ce"ii 5albene
otr!vitoare+ un miros ur6t de ulei)
L;<e v!#use suficient) A f!cut semn cu m6na detaşamentului antitanc s! nainte#e şi
aceştia au ,ornit n ,as aler5!tor+ urma"i de c6"iva P4*işti care c!rau l!#i cu 5renade+
56f6ind)
7o#i"iile avansate au fost eliminate du,! ti,icul clasic de tancul : 1' aflat n ca,ul
coloanei+ nainte ca aceştia s! ,oat! tra5e mai mult de c6teva lovituri 9alniceL ,ur şi sim,lu+
tancul 5reu a fr!m6ntat oamenii+ reduc6ndu*i la o mas! amorf!+ roşie+ a,oi şi*a continuat
senin drumul+ cu fra5mente de oase şi carne de om at6rn6ndu*i nc! de şenile) :otuşi+ a fost
distrus nainte de a mai ,utea ,rovoca ,ierderi şi stri5!te de bucurie s*au n!l"at) 8nc! dou!
tancuri au fast distruse ra,id unul du,! altul+ dar monştrii 0uruiau mereu ,rin mlaştin!+
a,!r6nd din n!mol ca nişte 0i,o,otami)
Am sim"it c! tremur f!r! s! vreau şi 7orta m*a n50iontit cu cotul n coaste)
2 -e ce tremuri? Ai tremur ,aralitic 5alo,ant?
8n tim,ul acesta+ sosiser! 5eniştii cu un stoc de mine : ,e care l*au desc!rcat l6n5!
noi) :ancurile erau doar la vreo dou!#eci de metri) Le sim"eam suflul fierbinte+ iar ,!m6ntul
moale se ridica sub ,icioarele noastre) L;<e a r!cnit la noi s! ne ,re5!tim ,entru ac"iune)
Fiecare om avea ,ro,ria*i "int!+ dar trebuia s! "inem seam! şi de valurile de infanterişti care
veneau s,re noi) Am nşf!cat o min! şi m*am l!sat ,e vine+ 5ata s! sar) Omul !sta trebuia
admirat) Oricare "i*ar fi fost ,!rerea des,re ofi"eri n 5eneral+ locotenentul L;<e era
totdeauna acolo+ totdeauna cu tine n toiul lu,tei) Era cura9os şi st!,6n ,e sine+ ceea ce
im,unea res,ect) >6t des,re mine+ m! a,!sam tremur6nd ,e ,!m6nt şi nu ncercam c6tuşi
de ,u"in s! fac ,e eroul) .ai cur6nd sau mai t6r#iu+ aveam s! fiu for"at s! ies din si5uran"a
ilu#orie a ascun#!torii mele şi m,ins afar! s! m! lu,t cu cinci#eci de tone de fier şi o"el
inamic) 76n! la venirea acelui moment+ ,referam s! m! fac c6t mai mic ,osibil) Nu aveam
idei false des,re+ ,ro,ria*mi vite9ie)
>oloşii s*au n!,ustit asu,ra noastr!) Grenadele din tunurile lor au trecut ,e deasu,ra
ca,etelor noastre+ c!#6nd ,e coline şi f!c6nd ,r!,!d ,rintre tru,ele de re#erv!) 8n tim, ce
noi st!team culca"i n 5ro,i su,erficial s!,ate n ,!m6nt+ artileria inamic! de dincolo de
mlaştini şi desco,erise "inta şi ,roiectilele eI,lodau n 9urul nostru) Familiarele r!m!şi"e
umane au nce,ut cur6nd s! um,le ,!m6ntul) .ateria din mlaştin! era aruncat! n sus)
7lantele şi animalele erau m,r!ştiate ,este tot)
L6n5! mine+ Darcelona mi*a atras brusc aten"ia şi a ar!tat dis,erat cu m6na s,re liniile
ruseşti) 7rudent+ mi*am ridicat ca,ul) >oloane ntre5i de infanterişti mbr!ca"i n verde
ieşeau din tranşee şi mer5eau ,e a,!= Am fost at6t de sur,rins+ nc6t momentan am uitat
,ericolul de a fi s,ulberat n buc!"i şi m*am ndre,tat ca o s!5eat! s! v!d mai bine) La o
cercetare mai atent! mi*am dat seama c! nu mer5eau+ ci mai de5rab! ,atinau+ cu rac0ete
le5ate de ,icioare) 8n urma lor venea o forma"ie de s!nii motori#ate+ ec0i,ate cu mitraliere)
:ot tim,ul c6t fusesem soldat+ nu v!#usem aşa ceva)
2 >e cretin ne*a s,us c! ruşii nu ştiu s! lu,te? am ntrebat+ l!s6ndu*m! na,oi n
ascun#işul meu su,erficial)
2 Adolf+ a r!s,uns Darcelona+ cu am!r!ciune) El a #is*o) Nenea Adolf care 0abar
n*are+ ,entru c! n*a fost niciodat! aici+ la afurisita de m!cel!real!)
Locotenentul L;<e vorbea ra,id la telefonul de cam,anie)
2 Atac! n for"!))) sunt cel ,u"in o divi#ie) Nu voi ,utea s! "in ,o#i"ia ,rea mult) Am
nevoie de nt!riri) Am)))
:elefonul a nce,ut s! ,!c!ne ,l6n5!re") Am v!#ut de5etele lui L;<e str6n56ndu*se
,e rece,tor)
2 H! s,un+ nu ,ot s! "in ,o#i"ia dac! nu*mi trimite"i ceva nt!riri) Am nevoie de
a9utor+ ,entru -umne#eu= Arunc! m,otriva noastr! tot ce au))) eu nu sunt f!c!tor de
minuni= >e naiba s! facem? S! aşte,t!m s! fim m!cel!ri"i? Asta n*o s! o,reasc! naintarea)
7robabil+ nici m!car n*o va nt6r#ia) Am nevoie de oameni= Am nevoie de mai mul"i oameni
şi am nevoie de ei imediat=
:elefonul a ,!c!nit din nou+ mai tare şi mai a5resiv dec6t nainte) Am au#it sunet de
şuier!turi) L;<e s*a ncruntat brusc şi s*a ,osomorit)
2 Foarte bine+ a #is+ furios) -ac! astea sunt ordinele)
A tr6ntit a,aratul de ,!m6nt+ iar 7orta s*a ntors şi a f!cut cu oc0iul n direc"ia mea)
2 >um ai ar!ta cu un şir de medalii ,e ,ie,t? Se ,are c! asta va fi marea ta şans!+ n
sf6rşit))) moartea sau 5loria+ asta ne mai li,sea=
L;<e a stat o cli,!+ cu oc0ii lui albaştri ntredesc0işi+ ,rivind la tancurile care
naintau) Fuseser! for"a"i s! fac! o 0alt! tem,orar!+ ca s! dea infanteriştilor şansa de a le
a9un5e) Nu*i nici o distrac"ie ntr*un tanc c6nd trebuie s! fii nso"it de infanterişti) L;<e a
sc0i"at un #6mbet as,ru)
2 7lutonul doi+ 5ata de lu,t!= 7re5!ti"i*v! ,entru ac"iune=
-oar cu doi ani n urm!+ lansarea unui atac de c!tre oameni m,otriva tancurilor
fusese considerat! un act de eroism a,ro,iat de nebunie) O fa,t! de un cura9 eItraordinar
care merita o decora"ie) -e atunci+ devenise o banalitate) >6tuşi de ,u"in sinucidere+ ci un
lucru firesc)
L;<e şi D!tr6nul au intrat ,rimii n ac"iune) Fiecare "inea n m6n! o min! :) D!tr6nul
a aruncat*o ,e*a lui sub burta unui tanc) L;<e a ,lasat*o ,e*a lui la ba#a turelei altuia) S*au
,rodus dou! eI,lo#ii simultane) Am6ndoi s*au aruncat ntr*o ,arte) L;<e a ateri#at ntr*o
5roa,! de ,roiectil+ unde st!tea 50emuit Mleiner+ cu bra"ele n 9urul ,icioarelor şi 5enunc0ii
v6r6"i sub b!rbie) Fa"a i era cenuşie de fric! şi era clar c! nu avea nici o inten"ie s!
,artici,e n vreun fel de ac"iune) L;<e s*a uitat n 9ur ,6n! a dat cu oc0ii de o ba#ooka
abandonat!+ ai c!rei servan"i #!ceau mor"i al!turi) L*a n50iontit ,e Mleiner n coaste ca s!*i
atra5! aten"ia)
2 Fu5i+ a #is+ şi adu ba#ooka aia de*acolo)
Mleiner nu l*a b!5at n seam!) Oarecum ner!bd!tor+ L;<e a re,etat ordinul+ dar omul
a nce,ut doar s! se smiorc!ie) L;<e l*a ,rivit cu un amestec de nedumerire şi de#5ust) 8n
momentul acela s*a rosto5olit s,re ei .icu"ul+ s!rind n 5roa,a de ,roiectil şi m,roşc6nd
n!mol ne5ru) Ei*a dat seama de situa"ie dintr*o ,rivire şi metodele lui de*a a re#olva au fost
mai dure şi+ ,robabil+ mai eficiente dec6t cele ,e care L;<e şi ,utea ,ermite s! le
foloseasc!)
2 -u*te şi adu blestemata aia de ba#ooka= a stri5at)
L*a nşf!cat ,e Mleiner+ care tremura+ de ceaf! şi l*a scos afar! cu lovituri de ci#m!) A
s!rit a,oi du,! el şi i*a tras un ,umn n fa"!) A fost o lovitur! care i*ar fi f!cut ,e cei mai
mul"i oameni s!*şi ,iard! cunoştin"a+ dar+ sur,rin#!tor+ ,e Mleiner l*a a9utat s!*şi vin! n
fire) S*a t6r6t ,6n! la arm!+ a luat*o şi s*a ntors re,ede cu ea la locotenent) 4n : 1' f!cea
,r!,!d doar la vreo dou!#eci de metri de,!rtare) Foarte calm+ L;<e a ridicat ba#ooka la
um!r) Grenada a #burat şuier6nd s,re "int!) :ancul ne observase şi şi*a ndre,tat imediat
mitralierele s,re locotenent+ care a avut doar tim, s! se arunce na,oi n 5roa,a de ,roiectil+
nainte ca 5loan"ele s! ncea,! s! #boare)
Noi am aşte,tat) S*a au#it o eI,lo#ie ,uternic! şi o limb! roşie de foc s*a n!l"at s,re
cer din turela tancului) L6n5! mine+ .icu"ul mi*a dat o lovitur! cu v6rful ci#mei)
2 -!*i drumul+ ,uştiule=
8ntr*un fel oarecare+ f!r! s! ştiu+ f!cusem rost de dou! mine şi "ineam c6te una n
fiecare m6n!) D!tr6nul mi*a f!cut un semn ncura9ator din ca, şi m*a b!tut uşor ,e um!r) .i
s*a ,!rut c! nu am o alt! alternativ! dec6t s! ies şi s! fac ,e eroul) .*am t6r6t ,6n! sus şi
am ,rivit nnebunit n 9ur) -re,t naintea mea+ se ,rofila amenin"!tor silueta masiv! a unui
: 1') -umne#eu ştie de unde a,!ruse) Feava lun5! a tunului era deasu,ra ca,ului meu+
ndre,tat! s,re cer+ ca un de5et osos) F!r! s!*mi n5!dui tim, de 56ndire+ am a#v6rlit o
min! direct sub turel!+ m*am aruncat ntr*o ,arte şi m*am rosto5olit+ c6t eram de lun5+ n
noroi)
Suflul eI,lo#iei m*a aruncat n aer şi m*a adus din nou ,e ,!m6nt+ la o distan"! de
vreo trei#eci de metri) 4n alt tanc era a,roa,e deasu,ra mea) 8n5ro#it+ am a#v6rlit cealalt!
min! s,re el+ am s!rit din calea lui şi mi*am aco,erit ca,ul cu m6inile) Nu s*a nt6m,lat
nimicK uitasem s*o amorse#) :ancul şi*a continuat drumul+ iar eu a trebuit s! stau şi s!
,rivesc ne,utincios cum a distrus ultimul nostru tun antitanc) Aveam doar ,uşca automat! şi
c6teva 5renade şi nu ataci un : 1' cu aşa ceva)
7entru o cli,! m*am refu5iat ntr*o 5roa,! de ,roiectil ,lin! de a,! mocirloas!) 7e
su,rafa"a a,ei ,luteau ,ete de ulei+ iar ntr*o ,arte+ ntr*o balt! de s6n5e ntunecat+ #!cea un
cor, mutilat) Aerul din 9ur era ,lin de fum ne5ru şi miros de cordit!+ care te f!cea s! tuşeşti
,6n! vomitai) -eodat!+ din senin+ l*am v!#ut ,e .icu"ul ridic6ndu*se n mi9locul tancurilor)
S*a aruncat s,re cel mai a,ro,iat+ a s!rit ,e turel! şi a nce,ut+ ca un nebun+ s! bat! cu
,umnii n ca,ac) A a,!rut un ca, cu casc! de ,iele) .icu"ul l*a m,ins imediat n 9os+ a
v6r6t o 5renad! du,! el+ a nc0is ca,acul şi s*a aruncat la ,!m6nt) S*a au#it o eI,lo#ie
nfundat! şi uriaşul tanc s*a cutremurat+ a,oi s*a o,rit) L*am v!#ut ,e .icu"ul ridic6ndu*se
şi ,ornind n 5oan! cu dou! mine : n m6ini) Fa"a i era br!#dat! de ulei şi s6n5e şi s*a
str6mbat cu o ,l!cere animalic!+ ar!t6ndu*şi din"ii albi ascu"i"i+ c6nd a a#v6rlit ,rima min!
sub şenilele unui tanc care nainta) A fost aruncat na,oi de şocul eI,lo#iei+ iar a doua min!
i*a #burat din m6n! şi s*a rosto5olit de,arte de el) .icu"ul a ,lon9at ntr*un şan") Era clar c!
un : 1' l observase+ c!ci imediat şi*a sc0imbat cursul şi s*a ndre,tat s,re el) Aşa cum
st!team n 5roa,a de ,roiectil ,lin! de noroi+ am v!#ut cum tancul a ,rins ntre şenile mina
sc!,at! de .icu"ul din m6n! şi eI,lo#ia care a urmat l*a sf!r6mat ca ,e*o 5!oace de ou)
7!r"ile laterale s*au sur,at+ ca,acul s*a desc0is) 4n sin5ur om a fost aruncat afar!) A ateri#at
n şan" l6n5! .icu"ul şi am6ndoi au r!mas o cli,! uit6ndu*se unul la altul cu 5urile c!scate)
.icu"ul şi*a revenit ,rimul) Ei*a v6r6t 7).)*ul n coastele omului şi l*a mbr6ncit n
5enunc0i) >red c! rusul se 56ndea c!*i venise ultimul moment) Armate Roşie nu lua
,ri#onieri şi nu era nici un motiv ca 5ermanii s! se ,oarte altfel) Ei*a ridicat nervos bra"ele
deasu,ra ca,ului şi din 5roa,a mea i*am au#it asi5ur!rile b6lb6ite şi ,line de 5roa#! c! nu*i
comunist+ c! nu*i Stalinist+ c! lu,t! fiindc! e for"at şi c! n*are nimic cu 5ermanii+ c!*i
iubeşte+ c! 5ermanii sunt ,rietenii lui+ c! 5ermanii sunt)))
2 Dine+ bine+ taci din 5ur!+ a m6r6it .icu"ul) :o"i suntem la fel+ amice) :u nu eşti
comunist+ eu nu sunt na#ist+ ei i iubesc ,e ruşi+ tu i iubeşti ,e fri"i))) aşa c! de ce s! nu ne
unim şi s! fim ,rieteni? Ei*a v6r6t cu ndem6nare o m6n! n bu#unarul omului şi i*a luat
,istolul) I*a f!cut semn cu el s,re fundul tranşeei) Aşea#!*te 9os) Ia s! mai arunc!m o ,rivire
ca s! fim absolut si5uri)
Omul s*a l!sat ascult!tor n 5enunc0i şi .icu"ul l*a ,i,!it ,este tot+ din creştet ,6n!*n
t!l,i+ cu o m6n! de eI,ert) A aruncat cu de#5ust un ,umnal ,entru lu,t! cor, la cor,) 4n
na5an a fost re"inut dre,t trofeu) .icu"ul l*a b!tut ,e om ,rieteneşte ,e um!rK @Dun) Aşa
mai mer5e) Ridic!*te")
Au r!mas c6teva momente unul l6n5! altul n şan"+ ascult6nd la #5omotele lu,tei ce
vuia deasu,ra lor) Rusul ,!rea uşor nedumerit de atitudinea .icu"ului) 4n : 1' a trecut ,e
l6n5! ei+ at6t de a,roa,e+ nc6t era c6t ,e*aci s!*i atin5! şi am6ndoi s*au aruncat instinctiv
9os+ la ad!,ost) >6nd au rea,!rut+ du,! c6teva minute+ ,!reau a fi n cele mai ,rietenoase
rela"ii) Rusul #6mbea şi 5esticula+ iar .icu"ul renun"ase la 5esturile amenin"!toare cu arma)
-eodat!+ rusul şi*a desc0is rani"a de unde a scos un coltuc de ,6ine+ carne şi un bidon+ a,oi
am6ndoi+ n şan"+ au nce,ut s! r6d!+ mestec6nd şi sc0imb6nd vorbe de du0) Aşa cum
st!team 50emuit n 5roa,a cu noroi şi m! uitam la ei+ a nce,ut s!*mi lase 5ura a,!) O cli,!
m*am 56ndit s! m! t6r!sc ,6n! la ei+ dar era o activitate ,rea intens! n f6şia de ,!m6nt care
ne des,!r"ea+ aşa c! am r!mas unde eram şi mi*am ,otolit c0inurile foamei ro#6ndu*mi
c6teva un50ii)
.icu"ul şi noul s!u amic au terminat m6ncarea şi b!utura şi*au nce,ut s!*şi arate
unul altuia foto5rafii) Ale rusului erau+ ,robabil+ ale iubitei sau ale mamei) Ale .icu"ului
erau+ f!r! ndoial!+ obscene)
Obosit n cele din urm! de*at6ta stat ,e vine n noroi+ am nce,ut s! m! ridic cu
,ruden"!) Grenadele #burau n toate direc"iile+ iar artileria noastr! determinase distan"a şi
eIecuta nentreru,t un foc de bara9 concentrat) Am v!#ut ec0i,a9ul unui tanc s!rind ca nişte
tor"e umane din tancul care ardea+ arunc6ndu*se la ,!m6nt şi url6nd) 8n a,ro,iere #!cea un
colonel rus cu ambele ,icioare smulse) Stri5a mereu şi #adarnic du,! brancardieri) Am
v!#ut a,oi un tanc de*al lui trec6nd dre,t ,este el şi f!c6ndu*l un ,ot,uriu de carne tocat! şi
oase sf!r6mate) Acelaşi tanc se ndre,ta s,re şan"ul n care se ad!,osteau .icu"ul şi rusul)
Am stri5at la ei s! ias! afar! şi .icu"ul a nşf!cat 7).)*ul şi ntr*o cli,! a fost sus+ eIact n
calea tancului) Rusul a r!mas unde era+ alb la fa"! şi+ evident+ n5ro#it) .icu"ul a stri5at la el
s! sar! ntr*o ,arte+ el ns! a dat doar din ca, n semn de ne5a"ie şi s*a 50emuit ,e fundul
şan"ului) >red c! era ,rima oar! c6nd se nt6lnea cu un tanc la nivelul ,!m6ntului+ ca s! #ic
aşa) F!cea 5reşeala elementar! de a*şi ima5ina c! este mai n si5uran"! ntr*un şan" dec6t n
aer liber) .icu"ul+ evident nevr6nd s!*l ,!r!seasc!+ i*a ntins o m6n! de care s! se a5a"e+ dar
era ,rea t6r#iu) :ancul era a,roa,e deasu,ra lui c6nd s*a aruncat ntr*o ,arte+ n tim, ce
acesta a trecut la numai c6"iva centimetri de el) Rusul şi*a dat imediat seama de ,ericolK
tancul mer5ea dre,t ,este şan" şi*l ,rindea sub el) Era ,rea t6r#iu c6nd s*a aruncat ,e
,ara,et şi a ncercat s! se t6rasc! afar!) 8şi ,ierduse casca de ,iele şi ,!rul i flutura n v6nt+
oc0ii i erau lar5 desc0işi de 5roa#!+ bra"ele ntinse s,re monstrul care se a,ro,ia) 7robabil+
camara#ii lui nu*l vedeau) Ei c0iar dac! l*ar fi v!#ut+ m! ndoiesc c! l*ar mai fi ,utut evita)
Au trecut direct ,este el+ #drobindu*l sub şenile şi continu6ndu*şi drumul f!r! s! ştie absolut
nimic) Finta lor era tunul antitanc 5erman+ undeva n s,atele liniilor inamice) Li se s,usese
s! distru5! totul+ cu orice ,re"+ şi nu*şi ,uteau n5!dui s! ,iard! vremea+ f!c6ndu*şi drum n
mod delicat ,rintre mor"ii şi #!,!ci"ii ,res!ra"i n calea lor)
.icu"ul s*a ridicat n ,icioare n mi9locul sc0i9elor care #burau+ a5it6ndu*şi ,umnul şi
n9ur6nd tancul care se nde,!rta) Am stri5at la el de la cei cinci#eci de metri care ne
des,!r"eau) S*a ntors şi a venit s,re mine) .i*am dat seama c! era ntr*o stare sufleteasc!
,ericuloas!+ nemai,!s6ndu*i de ,ro,ria*i si5uran"a şi 5ata s! tra5! asu,ra oricui mişca) Aşa
cum mer5ea+ sfid!tor+ cu ,roiectilele eI,lod6ndu*i n fa"! şi n s,ate+ a c!lcat ,e bra"ul
ntins al unui c!,itan 5erman+ care #!cea ,e ,!m6nt cu o 5aur! de m!rimea unui 5re,frut n
burt!) Acesta s*a a5!"at ne,utincios de ,icioarele .icu"ului+ iar .icu"ul+ confund6ndu*l cu
un rus+ s*a ntors şi şi*a desc!rcat arma dre,t n ca,ul omului) Ei*a dat seama ,rea t6r#iu de
ceea ce f!cuse) S*a o,rit o cli,!+ cu falca at6rn6ndu*i moale+ a,oi a ridicat din umeri a
fatalitate şi şi*a continuat drumul s,re mine) 7robabil+ omul ar fi murit oricum şi -umne#eu
ştie ce s*ar fi nt6m,lat cu el dac! ar fi c!#ut n m6na ruşilor) Ei+ ce s!*i faci+ !sta era
r!#boiul) Nu ,utea fi loc ,entru re5rete)
.icu"ul a ateri#at l6n5! mine n 5roa,!+ m,roşc6ndu*m! cu noroi ne5ru+ ,uturos)
2 >e*ai ,!"it la ci#m!? a ntrebat)
.*am uitat 9os la ,icioare şi atunci am v!#ut ,entru ,rima oar! c! ci#ma drea,t! era
ferfeni"!) 7robabil+ mi*o distrusese ,rima eI,lo#ie) Nu o observasem nainte+ dar acum+
du,! ce mi se atr!sese aten"ia+ am sim"it cum m! co,leşeşte un val de autocom,!timire)
Drusc+ mi*am dat seama cu eIactitate c6t de mult sufeream) 8nfri5urat+ ud+ fl!m6nd+ r!nit la
,iciorul dre,t şi f!r! o ci#m! care s!*l ,rote9e#e)))
2 S6n5erea#!+ am #is şi vocea mi era strident! din cau#a 5roa#ei) 4it!*te la el+
s6n5erea#!= 7iciorul meu s6n5erea#!))) Am smuls resturile de ci#m! şi am scos cu 5ri9!
buc!"ile de şoset! v6r6te n carne) Nu ,ot mer5e aşa+ am #is) >um ,ot s! mer5 descul" ,e un
asemenea teren? >um ,ot s!)))
.icu"ul şi*a a,ro,iat fa"a de a mea+ 5ata de ceart!)
2 :ermin! cu v!ic!reala asta nenorocita= a m6r6it) 8ncetea#! naibii+ altfel ,un centura
,e tine)
Eedeam n noroi+ smiorc!indu*m! şi le5!n6ndu*mi ,iciorul r!nit n m6ini) .icu"ul
mi*a aruncat o ,rivire ,lin! de ur! şi de#5ust) 7e neaşte,tate+ a s!rit afar! din 5roa,! şi a
luat*o la fu5!L am cre#ut ca m! ,!r!seşte+ dar s*a ntors du,! c6teva secunde)
2 Na+ a #is) 7robea#!*le s! ve#i dac! "i se ,otrivesc) A aruncat s,re mine o ,erec0e
de ci#me) >i#me cum nu v!#usem ,6n! atunci) 7ielea era de culoarea l!m6ii+ moale+
fleIibil! şi erau a,roa,e noi*nou"e) .*am uitat la ele cu uimire şi sfial!) Le*am luat de la un
ofi"er rus mort+ a #is .icu"ul+ ne,!s!tor) >red c! or s!*"i vin! bine)
Am aruncat ci#ma com,let u#at! care*mi r!m!sese şi mi*am v6r6t ,icioarele n
,erec0ea cea nou!) 4n #6mbet de nc6ntare infantil! s*a aşternut ,e fa"a mea) .i*am ,rivit
v6rfurile ci#melor n eIta#) 7arc! ,urtai n ,icioare ,a,uci din ,uf de leb!d!) E uimitor
c6nd te 56ndeşti c!+ doar cu c6"iva ani n urm!+ n #ilele fericite ale nce,utului+ lu,tam
m,otriva unei armate n #dren"eL şi acum eram noi aşa+ uniformele noastre erau #dren"uite
şi+ ca s! se ec0i,e#e cu o ,erec0e de ci#me ca lumea+ ostaşul 5erman trebuia s! recur5! la
9efuirea unui ofi"er rus mort) Ne5reşit+ sf6rşitul r!#boiului era a,roa,e)
A urmat o revenire brusc! a tancurilor şi a infanteriei inamice) .icu"ul şi cu mine
ne*am l!sat mai 9os n 5roa,a de ,roiectil+ fiind for"a"i uneori s! st!m ntinşi minute ntre5i
şi s! ne "inem res,ira"ia+ cu ca,ul sub a,a murdar!)
Ne*am ,utut rentoarce n liniile noastre doar seara t6r#iu) Atacul ruşilor eşuase+ dar
costase scum, ambele ,!r"i) 7!m6ntul era ,res!rat cu mor"i şi muribun#i şi muştele de
mlaştin! ver#i se mbuibau de9a cu carne şi s6n5e de om) .uştele şi şobolanii sunt sin5urele
fiin"e care se nmul"esc şi ,ros,er! n vreme de r!#boi)
Eedeam şi ne uitam la ele+ deloc im,resiona"i de o ,rivelişte ,e care o v!#usem mult
,rea des nainte) 7orta a dat din m6n! n m6n! o can! mare de ,iatr!+ ,lin! cu un lic0id cu
as,ect res,in5!tor) Darcelona a 5ustat ,rimul şi imediat a c!#ut ,e s,ate+ 56f6ind şi
a,uc6ndu*se dis,erat cu de5etele de 56t) L*am ,rivit cu interes+ ntreb6ndu*m! dac! şi va
reveni) 7orta b!use de9a din belşu5 din amestec+ dar se ştia foarte bine c! 7orta avea un
stomac de fier şi un sistem di5estiv care ,utea ataca şi distru5e c0iar şi acidul ,rusic sau
cianura+ ca şi cum ar fi felii de ,6ine cu unt)
2 Fir*ar a naibii de b!utur!= a #is Darcelona+ res,ir6nd 5reu+ cu lacrimile cur56ndu*i
,e obra9i) >e naiba este? 7işatul m,u"it şi sc6rbos al vreunuia?
7orta a #6mbit+ furios)
2 E din cartofi+ a #is) >artofi ,utre#i) Asta*i tot)
A dus cana la 5ur! şi a tras o n50i"itur! lun5!) Darcelona şi*a desc0eiat 5ulerul şi a
nce,ut s!*şi mase#e 56tul)
2 7robabil+ cadavre n ,utrefac"ie+ a #is+ acru)
2 .ai mult dec6t ,robabil+ a ncuviin"at 7orta+ şter56ndu*şi 5ura cu o m6n!
mul"umit!) .ai vrea careva o n50i"itur!?
8n tim,ul no,"ii au sosit nt!riturile) Era o bri5ad! de ,uşcaşi SS+ av6nd dre,t ,etli"e
la 5uler stea5ul britanic) I*am studiat cu o curio#itate nedisimulat! şi+ c6nd i*am au#it
vorbind en5le#eşte ntre ei+ nu ne*a venit s! ne credem urec0ilor) Solda"i britanici n SS? Se
m,!caser! n cele din urm! >0urc0ill şi Hitler? Formasem o nou! alian"!? >a s! ,re#inte+
,oate+ un front unit m,otriva ruşilor?
2 Faci 5lume ,roaste= 4n Obersc0arf/0rer britanic cu o claie de ,!r roşu s*a ntors şi
a scui,at dis,re"uitor) Imbecilii !ia nenoroci"i din Londra nc! mai cred c! ,ot colabora cu
comuniştii şi c6şti5a) 8nc! mai cred c! totul mer5e ,erfect) A scui,at din nou) O s!*şi dea
seama de adev!r c6nd va fi ,rea t6r#iu)
Am ascultat uimi"i accentul s!u) 4n en5le# sadea n uniform! SS)))
2 Ave"i ceva m,otriv!? a #is+ 5lacial)
2 Absolut nimic+ l*a asi5urat Le5ionarul) Nou! ne este indiferent dac! eşti frate bun
cu re5ele An5liei sau un mon5ol cu fundul 5alben) Ne*ar interesa+ ,ur şi sim,lu+ a #is+ s!
afl!m ce v*a adus aici)
Omul s*a ncruntat)
2 Noi suntem voluntari) :o"i suntem voluntari)
Era lim,ede c! nu avea c0ef s! vorbeasc! des,re asta+ dar un 4ntersc0arf/0rer mititel
de l6n5! el a vorbit destul de ,rom,t)
2 Au venit n la5!re ca s! recrute#e oameni) Eu eram n Stala5 HIII) Am fost ca,turat
du,! -unkerGue)
2 Ei te*ai nscris voluntar? am #is+ nencre#!tor)
2 7!i))) Omul a ridicat din umeri) >redeam c! du,! cum mer5eau lucrurile nu
5reşesc) .i s*a ,!rut c! ar fi mai bine dec6t s! stau ,e fund şi s! nu fac nimic tot restul
r!#boiului)
Ne*a ,rivit sfid!tor+ iar Le5ionarul a cl!tinat din ca,+ mai mult cu mil! dec6t cu
re,roş)
2 >e*o s! face"i du,! aceea? a ntrebat)
Omul a e#itat)
2 -u,! aceea?
2 EIact+ a #is Le5ionarul) -u,! aceea))) >6nd se va termina r!#boiul) >6nd se va
termina cu m,uşcatul şi va nce,e altceva))) >6nd vor c!uta criminalii de r!#boi şi
tr!d!torii+ colabora"ioniştii şi s,eculan"ii la bursa nea5r!))) >e se va nt6m,la atunci?
Omul şi*a lins bu#ele) >eilal"i au ,rivit nervoşi n alt! direc"ie) -oar
Obersc0arf/0rer*ul cu ,!rul roşu ,!rea s! aib! r!s,unsul)
2 Nu se va nt6m,la nimic+ a #is+ t!ios) Hor avea nevoie de to"i oamenii a,"i de lu,t!)
-oar c! nu vor mai fi m,otriva na#iştilor+ ci a comuniştilor))) >el mai r!u ce*ar ,utea s! ni
se nt6m,le ar fi un an sau doi de ,6rnaie) -u,! aceea+ cred+ se vor n!,usti cu toat! for"a
asu,ra ruşilor şi n*or s! fie n stare s! ne elibere#e destul de re,ede)
D!tr6nul a ridicat dintr*o s,r6ncean!)
2 Horbeşte un o,timist+ a murmurat) -ac! ,un ruşii m6na ,e voi mai nt6i?
2 Ei ce dac! o s! se nt6m,le? >e*o s! fie dac! o s! le s,unem c! fri"ii ne*au for"at s!
lu,t!m ,entru ei? >ine o s! ştie c! nu*i aşa?
D!tr6nul a #6mbit cam trist) Era a,roa,e incredibil c! du,! cinci ani de r!#boi mai
,utea fi cineva at6t de naiv)
2 O s! afla"i+ a #is) O s! afla"i)))
Odat! cu a,ro,ierea #orilor+ ne*am ridicat armele şi ne*am luat r!mas bun de la
voluntarii britanici+ ntorc6ndu*ne din nou la ,o#i"iile din tranşee) D!tr6nul a ciulit o urec0e
n direc"ia liniilor ruseşti şi şi*a l!sat n 9os col"urile 5urii)
2 O s! avem neca#uri) Acolo se ,une ceva la cale)
Ne*am o,rit şi am ascultat #5omotele de activitate din tranşeele ruseşti şi ne*am dat
seama c! D!tr6nul avea dre,tate) Sim"ea totdeauna c6nd se a,ro,ia furtuna) Era ceva ce
sim"ea n oase şi noi acce,tam ce ne s,unea+ f!r! discu"ie)
2 N*o s! fie imediat+ a #isK Haide"i s! scoatem c!ştile şi s! facem vreo dou! 9ocuri)
7orta a scos un ,ac0et+ iar noi ne*am aşe#at 9os) Len#in5+ comunistul+ era cu noi)
Reuşise s! su,ravie"uiasc! iadului ,rin care trecuse+ nce,6nd de la Sennela5er+ şi se
nt!rise considerabil) Nu era nc! un soldat+ dar era un b!rbat) Nu*l mai ,uteai lua dre,t un
b!iat de şais,re#ece ani) Acum era nc!rc!tor la mitraliera lui 7orta)
2 -eci+ a #is D!tr6nul n tim, ce ne oferea "i5!ri+ ai fost student la medicin!+ nu*i
aşa?
Len#in5 a ncuviin"at+ nclin6ndu*şi ca,ul) 7orta s*a a,lecat nainte+ curios ca
totdeauna s! afle detalii)
2 Ai a9uns vreodat! s! tai oameni şi s! umbli nl!untrul lor? a ntrebat)
Len#in5 a #6mbit uşor)
2 Nu+ n*am a9uns ,6n! acolo) .*au arestat nainte s!*mi termin studiile)
2 .are ,rost+ a #is Gre5or+ laconic) 3sta*i neca#ul cu voi+ studen"ii) :otdeauna ave"i
ceva de s,us cu afurisita aia de 5ur!+ ba de una+ ba de alta) >e rost are? H66? >e rost are?
-e ce nu ,ute"i s! t!ce"i şi s! v! vede"i de treab! ca noi+ ceilal"i?
Len#in5 a ridicat indiferent din umeri)
2 7robabil ai dre,tate+ a #is)
2 Nu vorbi dac! nu "i se vorbeşte+ a #is 7orta+ care era un bun vorbitor) Asta*i sfatul
meu+ amice)
2 -a+ dar nu e numai asta+ a #is .icu"ul+ serios) .ai e ceva) -ac! vrei s!*"i "ii ca,ul
,e umeri+ trebuie s! nve"i cum s! te ,or"i) Nu*i doar o c0estiune de a #ice tot tim,ul da+
domnule+ şi nu+ domnule) 8n"ele5i ce vreau s! s,un? Ei*a cioc!nit uşor ca,ul cu un de5et)
Orice faci+ a #is+ nu*i l!sa s! cread! c! ai acolo altceva dec6t rume5uş vec0i) S! m! iau ,e
mine+ de eIem,lu) Ei*a ridicat cele dou! c!r"i şi a adunat ,e de5ete valoarea ,unctelor) S!
m! iau ,e mine+ a #is) >um cre#i c! m*am descurcat n tot acest tim,?
2 Habar n*am+ a r!s,uns Len#in5)
2 Nu? a #is .icu"ul) Ei bine+ ascult!+ o s!*"i s,un) Fac ,e ,rostul+ n"ele5i? .!
,refac c! sunt t6m,it))) >! nu ştiu ce se ,etrece) 7rice,i?
2 -a+ a #is Len#in5+ foarte solemn)
.icu"ul a cerut o a treia carte şi a mai f!cut o adunare ,e de5ete) I*a #6mbit mul"umit
de sine lui Len#in5)
2 Etii ce? a #is) 4n biciclist acrobat i*a s,us odat! unui ofi"er de*al meu c! sunt doar
la un ,as de a fi t6m,it de*a binelea) >! n*am nici un ,ic de creier))) Ei bine+ "ie ca student+
care nve"i s! a9un5i doctor+ nu "i*ar c!dea bine dac! "i s*ar s,une c! eşti t6m,it) 8ncerci s! le
ar!"i c! eşti altfel) 4mbli şi vorbeşti n 5ura mare) :e ba5i sin5ur n bucluc) Eu+ a #is
.icu"ul+ ,rietenos+ am 9ucat cum au vrut ei) Ei de atunci 9oc mereu aşa) 8ntreab!*i ,e cei
care m! cunosc) :o"i o s! s,un! acelaşi lucru) Ei re#ultatul este+ a #is .icu"ul ,un6nd 9os o
carte c6şti5!toare+ c! nimeni nu m! deran9ea#!) Nic şi fac ce*mi ,lace şi nimeni nu m! ba5!
n seam!+ fiindc! m! socotesc t6m,it)
2 :otul e foarte bine+ a #is 7orta) -ar ,entru unii dintre noi nu e at6t de uşor) 4nii
dintre noi n*au marele t!u avanta9 natural)
2 Adic! cum? a #is .icu"ul+ ,!r6nd interesat)
2 S! aib! o 5aur! mare şi ur6t! n locul unde se ,resu,une c! este creierul+ a #is
7orta)
A doua #i+ a nce,ut din nou ,loaia) Henea n rafale şi nu era c0i, s! sca,i de ea)
Armele au nce,ut s! ru5ineasc!+ obiectele din ,iele s! se nt!reasc!+ ci#mele s! se u#e#e şi
s! se ru,!) >0iar şi ,ielea noastr! nce,use s! se #b6rceasc! şi s! ,ar! mbibat! cu a,!)
>olac ,este ,u,!#!+ a venit ordin c! trebuie s! sc0imb!m ,o#i"iile) Dlestem6nd şi n9ur6nd+
ne*am adunat ec0i,amentul şi am ,ornit n şir indian+ not6nd ,rin noroiul clisos n urma
locotenentului L;<e) >urelele de la rani"!+ tari ca fierul+ ne intrau n carne) 7icioarele 5oale
n ci#mele mustind de a,! au nce,ut s! fac! r!ni şi b!şici) 8n ca,ul coloanei+ L;<e ,urta o
0ain! c!,tuşit! cu blan!+ ,e care o luase de ,e cadavrul unui maior rus) .ai avea nc! ,e ea
tresele inamice) Nim!nui ns! nu*i mai ,!sa de detalii minore)
.icu"ul c!ra ,e umeri tre,iedul mitralierei şi mer5ea cu ,aşi uşori ,rin noroiul
li,icios) 8n s,atele lui+ Helmut0 se c0inuia cu ,atru l!#i de muni"ie) Aşa cum mer5ea+ n9ura
,e toat! lumea+ f!r! deosebire) 7loaia+ noroiul+ ruşiiL ,e Himmler+ Hitler+ Goerin5+
GoebbelsL ,e afurisi"ii de britanici+ ,e afurisi"ii de ianc0eiL ,loaia+ noroiul+ ,e ruşiL ,e
Himmler+ Hitler)))
2 >e dat! e? a ntrebat Heide+ deodat!)
Sur,rins+ Helmut0 a f!cut o ,au#! scurt! n ,omelnicul lui de ur!L a,oi a nce,ut din
nouK
2 Ruşi afurisi"i) :ic!loşi t6m,i"i şi nenoroci"i) :ic!loşi idio"i şi nenoroci"i) :ic!loşi
nenoroci"i)))
2 Am ntrebat ce dat! e? a #bierat Haide)
2 -oi se,tembrie+ a r!s,uns Helmut0) Ruşi tic!loşi şi afurisi"i) Ianc0ei tic!loşi şi
afurisi"i) :ic!loşi afurisi"i)))
2 -e ce? am ntrebat+ t!indu*i calea) >e naiba contea#! dac! e doi se,tembrie sau
doi din oricare alt! nenorocit! de lun!?
2 >ontea#! foarte mult+ a #is Heide+ 5lacial) 7!cat c! nu ba5i mai mult n seam! ce
are de #is F/0rer*ul)
Helmut0 s*a o,rit brusc n mi9locul ,salmodiei sale de n9ur!turiK
2 -e ce? >e are de #is?
2 >! r!#boiul se va termina doar n trei luni+ ne*a informat Heide) F/0rer*ul a ,romis
c! toate tru,ele vor fi acas! ,6n! la >r!ciun)
S*au au#it r6sete ,uternice din toate ,!r"ile)
2 -ac! asta se dovedeşte a fi adev!rat+ a r6n9it 7orta+ atunci daravela mea e 0erin5
afumat)
O linişte mo0or6t! cobora tre,tat asu,ra noastr!+ ,e m!sur! ce ne continuam marşul şi
,loaia c!dea nentreru,t) >0iar şi Helmut0 a r!mas f!r! e,itete+ iar 5raiul lui 7orta s*a ofilit)
Noile mele ci#me 5albene erau ,line de noroi şi 0ainele se li,eau de mine) -in c6nd n
c6nd+ ,!m6ntul se cutremura sub ,icioarele noastre c6nd eI,lodau ,roiectile n de,!rtare)
Nimeni nu ,!rea s! ştie unde mer5eam sau de ce mer5eam acolo) 7!rerea 5eneral! era c!
m!rş!luiam+ ,ur şi sim,lu+ de dra5ul de*a m!rş!lui+ deoarece nu ,uteau 5!si o cale mai
bun! de a ne folosi)
Am a9uns la un teren ml!ştinos ,rin care am trecut+ intr6nd n a,a mocirloas! ,6n! la
5enunc0i) -u,! ce*"i intrau ,icioarele n n!mol+ "i era 5reu s! le mai ridici) Oamenii oftau
şi 56f6iau+ ridic6ndu*şi ,icioarele sus+ n tim, ce mlaştina bolborosea+ se li,ea de tine şi te
su5ea cu toat! ,uterea) >red c! sem!nam mai mult cu o tru,! de elefan"i dresa"i dec6t cu un
re5iment de solda"i n marş)
-in c6nd n c6nd+ L;<e era+ slav! -omnului+ ,rea e,ui#at ca s! mai mear5! şi ne
aşe#am ,e rani"e+ ,e ,!m6ntul ud+ ,rivind absen"i la ,loaie+ cu min"ile 5oale şi fe"ele li,site
de orice eI,resie) Era ,osibil s! a9un5i la un stadiu n care 56ndirea ns!şi nsemna ,rea
mult efort) >!ci mer5eam mult tim, cu oc0ii nc0işi) Sfatul acesta mi*l d!duse Le5ionarul)
8naintai n mod automat+ ,as cu ,as+ ca un cal de ,ovar!+ urm6nd omul dinaintea ta) -ac! el
se o,rea+ te o,reai şi tu) -ac! el intra ntr*un c6m, de mine+ intrai şi tu) Era un risc ,e care
"i*l asumai) -ac! din c6nd n c6nd nu reuşeai s! tra5i un ,ui de somn n tim,ul marşului+
,uteai a9un5e n situa"ia de a nu dormi #ile n şir)
Locotenentul Ste5el mer5ea ,e la 9um!tatea coloanei+ cl!tindu*se ca un om beat+
alunec6nd+ ,oticnindu*se şi le5!n6ndu*se ncoace şi ncolo) 8n ultimele ,atru #ile f!cuse
tem,eratur! mare+ dar nu*i ,ermiseser! s! ra,orte#e c! e bolnav) Nu fusese destul de mult
tim, ,e front ca s! i se n5!duie luIul unui ,at de s,ital) 8n orice ca#+ nu*l credeau c! are
febr!) Era evident c0iar şi ,entru cel mai ,ornit observator c! Ste5el suferea ntr*adev!r+ dar
era nevoie s! se ntind! 9os şi s! moar! nainte de a ,utea s,era s! convin5! autorit!"ile)
Drusc+ am au#it o bufnitur! şi+ desc0i#6ndu*mi oc0ii+ am v!#ut c! locotenentul c!#use
n noroi+ ,ier#6ndu*şi casca şi ,uşca) 4n ser5ent a fu5it s!*l ridice) A fost s!ltat n ,icioare+
morm!ind şi incoerent+ dar c0iar şi cu c6te un om de o ,arte şi de alta+ ca s!*l sus"in!+ şi
scutit de ,ovara rani"ei+ ,!rea ndoielnic c! va mai ,utea mer5e mult)
D!tr6nul mer5ea t!cut şi resemnat al!turi de Le5ionar+ n ca,ul ,lutonului al doilea) 8n
ciuda ,loii+ Le5ionarul avea nfi,t! ntre bu#e neli,sita*i "i5ar!)
-eodat!+ de undeva de sus+ am au#it #um#et de motoare) Ne*am ridicat ca,etele şi am
,rivit s,re cer+ dar ,6cla ntuneca totul+ nu era dec6t o cea"! cenuşie şi teroarea care ,6ndea
n s,atele ei) Num#etul motoarelor a crescut ,6n! la un 0uruit+ ,6n! la un vuiet asur#itor şi
acum ,uteam vedea forme fantomatice+ ne5re+ mişc6ndu*se deasu,ra ,6clei)
2 Nori de furtun!? a murmurat Fisc0er+ n felul s!u ,reo"esc va5)
2 7e naiba+ nori de furtun!= a stri5at Heide şi s*a aruncat n cel mai a,ro,iat şan")
.icu"ul i*a dat un br6nci ,astorului Fisc0er de l*a f!cut s! #boare) Darcelona şi cu
mine l*am urmat ,e Heide n şan") >6teva secunde mai t6r#iu+ c6nd au c!#ut ,rimele
bombe+ ,!m6ntul a nce,ut s! se des,ice) L*am au#it ,e L;<e stri56nd tuturor s! se
ad!,osteasc!) Am v!#ut o limb! lun5! de fl!c!ri desc0i#6nd ,!m6ntul cu o bra#d! ad6nc!)
.i*am li,it str6ns fa"a de ,!m6ntul ud+ cu m6inile ,este urec0i ca s! n!buş #5omotul
eI,lo#iilor) Dombele erau aruncate asu,ra unui sat+ la un kilometru de,!rtare) Satul nu se
mai vedea deloc+ iar drumul ,e care venisem nu mai era acum dec6t un morman de molo#)
L;<e s*a ridicat ,rudent n ,icioare şi ne*a f!cut semn cu m6na s!*l urm!m) Am
,ornit din nou n şir n urma lui+ f!c6ndu*ne drum ,este 5r!me#ile de molo# şi ocolind
craterele) .or"ii şi r!ni"ii au fost l!sa"i unde c!#user!)
2 Asta da r!#boi+ a #is Le5ionarul+ ridic6nd din umeri) A a,rins o alt! "i5ar! şi şi*a
li,it*o de bu#e) Aşa mai mer5e+ a #is)
Ruşii aveau un sistem ,rin care+ la sf6rşitul fiec!rei ac"iuni+ trimiteau o mul"ime de
c!r"i ,oştale cu un sin5ur cuv6nt @-is,!rut" 2 ti,!rit ,e ele) Nici un soldat din Armata
Roşie nu era declarat mort sau ca,turat) -oar dis,!rut) La urma urmei+ r!#boiul continua)
Nu se f!cea s! submine#e moralul)
8n sf6rşit+ noa,tea ne*a aco,erit cu un scut ne5ru ,rotector şi am nce,ut s! ne sim"im
oarecum mai n si5uran"!) 7loaia continua s! cad!) Locotenentul L;<e a o,rit coloana
r!#le"it! şi+ deşi "e,eni şi cu ,icioarele umflate+ am nce,ut s! ne n5ro,!m la teren n
mar5inea unei ,!duri) -in fericire+ ,!m6ntul era moale şi nu ne*a fost 5reu) 8n tim, ce
s!,am+ Gre5or a nce,ut s!*l d!sc!leasc! din nou ,e Len#in5 des,re valoarea t!cerii n
orice m,re9urare şi a nencrederii n tot ceea ce*"i s,un autorit!"ile) Subiectul ,!rea s!*l
obsede#e)
2 :oate minciunile astea+ a #is+ dis,re"uitor+ n tim, ce arunca o lo,at! de ,!m6nt
,este um!r) :oate minciunile astea ,e care "i le toarn! c! Rusia este statul ideal)
>omunismul şi celelalte) .uncitori+ uni"i*v! şi 0ai s! fim to"i tovar!şi şi aşa mai de,arte)
:otul nu*i dec6t o 5o5ori"!) O aiureal!) S*a o,rit din s!,at şi s*a a,!sat cu o m6n! n
scobitura s,atelui) >re#i c! "i*ar fi mai bine n Rusia dec6t n Germania? Las*o balt!+ amice=
4it! tot ce "i*au s,us) Na#işti+ comunişti+ fascişti+ ce naiba? :o"i sunt la fel+ fir*ar s! fie+
c6nd stai s! te 56ndeşti bine)
2 S! n"ele5+ a #is Len#in5+ ,rudent+ c!+ deşi nu sunte"i comunist+ nu v! ,lace
actualul re5im din Germania?
2 Nu*mi ,lace nici un afurisit de re5im+ a #is Gre5or+ i#bind violent cu ca#maua n
,!m6nt) :ot ceea ce cer e s! fiu l!sat n ,ace s!*mi v!d de munca mea) 8nt6m,l!tor+ acum e
nenorocitul !sta de r!#boi+ aşa c!+ du,! ,!rerea mea+ to"i trebuie s! ne unim for"ele şi s!
facem tot ce ne st! n ,utin"! ,entru a*l termina c6t mai cur6nd ,osibil) Nu*mi ,as! c6t
ne5ru sub un50ie care c6şti5!+ at6ta tim, c6t m! ,ot ntoarce n civilie şi relua firul vie"ii de
unde l*am l!sat) Asta*i tot ce cer)
2 >u ce v! ocu,a"i nainte s! ncea,! r!#boiul? a ntrebat Len#in5)
2 Eu? a #is Gre5or) Eram şofer ,e un camion) Lucram la o firm! care f!cea
trans,orturi de mobil!) Ei n*o duceam r!u) Dacşişurile ,e care ni le d!deau unii bo5!tani+
doar ,entru c! s!ltam n s,ate c6teva ,iese de mobilier))) erau ridicol de mari)
2 Asta ar fi trebuit s! v! n5ri9ore#e+ a #is Len#in5)
2 Ar fi trebuit+ a fost de acord Gre5or)
A urmat o ,au#!)
2 Nu v*a deran9at niciodat!+ a #is Len#in5+ du,! ,u"in tim,+ c! trebuia s! face"i
munca aceea? S! c!ra"i mobil! ,entru oameni care*şi ,utea ,ermite s! nu fac! nimic şi s!
v! dea bacşişuri mari ,entru ceea ce face"i?
2 -e ce s! m! fi deran9at? a #is Gre5or) -ac! ei vor s!*şi arunce banii+ cine sunt eu
s! m! ,l6n5?
2 -ar nu crede"i c!*i nedre,t+ a ,ersistat Len#in5+ ca vreo c6"iva oameni s! aib! bani
,e care s!*i risi,easc!+ n tim, ce al"ii sunt f!r! c!min şi mor de foame?
Gre5or a ridicat din umeri)
2 Aşa stau lucrurile+ nu? Aşa*i lumea+ amice) 4nii au+ unii nu)
2 Ei nu vi se ,are c! e nedre,t? N*a"i ,refera s! vede"i un sistem n care bo5!"ia s!
fie distribuit! mai ec0itabil?
2 Fir*ar al naibii s! fie+ a #is Gre5or) >ine vrea o lume n care s! fim to"i e5ali?
Fiecare om ,entru sine+ asta #ic eu)
Len#in5 a dat ncet din ca, n semn de de#a,robare) Gre5or f!cea ,arte din cate5oria
celor c!rora li se s,!lase creierul c0iar nainte de naştere şi+ evident+ nu avea sens s! ncerci
s! l converteşti) Gre5or tocmai şi desc0idea 5ura ca s! fac! vreo remarc! ,rovocatoare cu
,rivire la socialism şi stru5urii acri c6nd D!tr6nul a venit aler56nd şi a ,us ca,!t discu"iei)
2 E nevoie de voi acolo+ n s,ate) I*a dat un 50iont lui Gre5or) Gr!beşte*te+ e un ,ic
de a5ita"ie)
2 >6nd nu este? Gre5or şi*a aruncat ca#maua 9os şi a ,ornit cu D!tr6nul) -e data
asta ce mai e?
2 Recunoaştere n s,atele liniilor inamice))) şi s! nu nce,i s! mi te v!ic!reşti+ n*a
fost ideea mea=
Au s!rit 9os ntr*un ad!,ost+ unde 7orta st!tea ntins c6t era de lun5 ,e un ,at de
cam,anie) Oc0ii lui Gre5or s*au desc0is lar5+ acu#ator)
2 -e unde ai f!cut rost de !sta?
2 L*am 5!sit+ a r!s,uns 7orta+ sim,lu)
8ntr*adev!r+ omul era un 5eniu n felul lui) :i,ul de om care ar da nt6m,l!tor ,este o
lad! de şam,anie n mi9locul -eşertului Ari#ona) :i,ul de om care 5!sea ,aturi de
cam,anie r!t!cite unde nu se aşte,ta nimeni)
D!tr6nul i*a m,ins ,icioarele la o ,arte şi s*a aşe#at l6n5! el+ cu un aer obosit)
2 Dun) Asta este) 7orta+ .icu"ul+ Le5ionarul+ Gre5or şi Sven+ ve"i veni to"i cu mine)
-e ndat! ce am)))
2 S! mori+ nu altceva= 7orta s*a ridicat brusc n ca,ul oaselor) :o"i cred c! noi
suntem sin5urii solda"i nenoroci"i care lu,t! n r!#boiul !sta nenorocit=
A tras furios un şut unei c!şti+ iar noi ceilal"i ne*am solidari#at cu el ntr*un cor
ndurerat)
2 -a+ de ce noi? :otdeauna nenoroci"ii de noi=
2 -e ce nu ,ot mer5e şi al"i fraieri+ ,entru varia"ie?
2 -e ce nu 5!sesc ,e altcineva s! le fac! treaba lor murdar!?
D!tr6nul a ridicat o m6n! şi ne*a redus la t!cere)
2 Haietele şi afurisitele de bocete nu ne fac mai uşoar! situa"ia+ a #is) Ordinele sunt
ordine şi voi şti"i asta la fel de bine ca mine) 4nde*i .icu"ul?
2 S*a ntors acas!+ a m6r6it 7orta) A #is c! r!#boiul nu*l mai amu#!) A luat ,rimul
tren s,re Derlin şi m*a ru5at s! v! s,un la revedere din ,artea lui)
D!tr6nul s*a ncruntat) Furios+ a f!cut o mişcare brusc! s,re mine cu ca,ul)
2 Sven+ du*te şi 5!seşte*l))) şi s! nu ,ier#i toat! afurisita de noa,te cu asta=
Am dat ,este .icu"ul 9uc6nd #aruri cu trei solda"i din >om,ania a ,atra) Era lim,ede
c! ntr*un moment al 9ocului se nc!ieraser!L unul dintre solda"i avea un oc0i v6n!t+ iar altul
şi n5ri9ea o m6n! cu o contu#ie serioas!) .icu"ul nsuşi a reac"ionat foarte nefavorabil la
vestea ,e care i*am adus*o) S*a ntors cu mine la ad!,ost+ stri56nd tot drumul+ sfid6nd total
ordinul ,entru linişte)
2 Ascult! aici+ a r!cnit de ndat! ce a a9uns fa"! n fa"! cu D!tr6nul+ eu nu ,ot s!
umblu ,e vremea asta din noa,te n s,atele liniilor inamice= Nu m! simt bine) Sunt bolnav+
se ,are c! nu*"i dai seama) .! doare s,atele) Nu m! "in bine ,e ,icioare) 7arc! am rume5uş
n ca,) .! dor oasele) >red c! am f!cut 5ri,!)
2 Nu*mi ,as! nici dac! ai luat o ,or"ie de blenora5ie 5alo,ant!+ a i#bucnit D!tr6nul)
Fi s*au dat ordine şi*o s! te sim"i al naibii de bine ca s! le eIecu"i+ c0iar dac! va trebui s! te
t6r!şti n ,atru labe= S*a ntors s,re noi ceilal"i) Aşa) 8nceta"i vorba şi fi"i aten"i) Astea sunt
,aroleleK ,icioare de lemn şi o ,erec0e de ci#me de ,6sl!)
2 7icioare de lemn şi o ,erec0e de ci(me de ,6sl!? am ntrebat)
D!tr6nul s*a uitat sever la mine)
2 Asta am #is+ nu*i aşa? >e*i cu tine? Ai sur#it?
A luat o lad! cu 5renade şi a nce,ut s! le m,art!) 7osomor6"i+ le*am v6r6t n
bu#unare şi ne*am ,re5!tit s! ,ornim n misiunea nedorit!)
2 Nu vreau s! mai aud nici o vorb! din ,artea vreunuia= a şuierat D!tr6nul)
:!cu"i+ f!r! tra5ere de inim!+ su,!ra"i+ am ieşit unul du,! altul n ntuneric+ n urma
lui) Se l!sase o cea"! 9oas!+ li,icioas!+ care se nf!şura n 9urul ,icioarelor+ asi5ur6ndu*ne
,rotec"ia de care aveam nevoie) Ne*am 50emuit n iarba ud!+ ascult6nd şi for"6ndu*ne oc0ii
,6n! ne*am acomodat cu ntunericul) -e undeva din fa"! am au#it #5omote nfundate şi
ne*am dat seama c! liniile inamice nu ,uteau fi de,arte) D!tr6nul s*a ntors şi ne*a şo,titK
2 .er5em nainte) Fine"i*v! c6t mai 9os ,osibil şi nu desc0ide"i focul dac! nu v!
s,un eu)
Am ,ornit din nou ,rin cea"! şi ,rin iarba nalt!) Drusc+ din a,ro,iere s*a au#it sunetul
alarmant de metal ,e metal) Suficient s! ba5e n s,erie"i şase solda"i ,ruden"i care se t6rau
,rin ntuneric) D!tr6nul s*a l!sat n 5enunc0i n iarb!+ iar noi l*am urmat) Am stat o vreme
aşa+ f!r! s! ne mişc!rii sau s! vorbim+ a,oi D!tr6nul i*a şo,tit Le5ionarului şi mesa9ul a fost
transmis na,oi la ceilal"i) L6n5! un ,ilon+ la numai c6"iva metri n drea,ta noastr!+ se 5!sea
camuflat un ,ost de mitralier! inamic) F!r! ndoial!+ dincolo de el se 5!sea ,rima dintre
tranşeele ruseşti) -u,! c6teva momente de linişte+ D!tr6nul s*a ridicat ,rudent n ,icioare şi
ne*a f!cut semn cu m6na)
2 >e naiba urm!reşte? a şuierat Gre5or+ furios) Am aflat unde sunt afurisi"ii de ruşi)
>e mai vrea?
2 Naiba ştie+ ani #is)
-e#am!5i"i+ am mers nainte ,e urmele D!tr6nului) >0iar şi Le5ionarul+ totdeauna
indiferent fa"! de ,ericolul ,ersonal şi neca#uri+ a nce,ut s! ,un! la ndoial! n"ele,ciunea
de a mer5e mai de,arte)
2 Fii cuminte+ a #is insistent) Am au#it ca şi tine care au fost ordinele) Am f!cut ceea
ce am fost trimişi s! facem) N*are rost s! ne for"!m norocul)
2 Asta eu decid+ a #is D!tr6nul+ furios) At6ta tim, c6t eu comand aici+ face"i ce #ic
eu) S*a n"eles?
Le5ionarul a ridicat din umeri)
2 Dine+ bine) Nu*i nevoie s! te nfurii) .*am 56ndit doar)))
2 Ei bine+ nu te 56ndi+ l*a sf!tuit D!tr6nul) Aştea,t! ,6n! ne ntoarcem) Atunci o s!
ai tim, berec0et s! de,ui o ,l6n5ere)
>uibul mitraliorilor era acum n urma noastr!) Ne*am furişat ,rin iarba nalt!+ şi am
intrat n ,!dure+ unde cren5ile trosneau şi ,ocneau+ iar ramurile care at6rnau ne treceau
,este fe"e+ ca nişte de5ete osoase) 8nc! o dat!+ uniformele mbibate de a,! ni se li,eau de
tru,uri) 8nc! o dat!+ f!ceam r!ni la ,icioarele 5oale n ci#mele ,line de a,!) :remur6nd şi
tem!tori+ am naintat ,rin l!st!riş) -u,! c6te ştiam+ ntrea5a ,!dure ,utea fi ,lin! de ruşi+
dar c6nd D!tr6nului i intra o idee n ca,+ nu ,uteai s! i*o sco"i+ aşa c! nu ,uteam face
altceva dec6t s!*l urm!m şi s! ne ru5!m s! se simt! mul"umit nainte de a fi a9uns ,rea
de,arte)
Drusc+ s*a o,rit) Noi ne*am n5r!m!dit n s,atele lui) :!cut+ ne*a f!cut semn s! intr!m
n umbra co,acilor şi ,entru o cli,! minunat! am cre#ut c! ne vom ntoarce+ dar n*am avut
un asemenea noroc) -!dusem ,este linia de front a ruşilor şi urm!torul ,as era s! o trecem
şi s! vedem ce era dincolo)
2 D!tr6nul nce,e s! o ia ra#na+ mi*a şuierat Gre5or n urec0e)
-incolo de ,ara,et+ am au#it murmurul vocilor+ #!n5!nitul armelor+ ,aşi) Sub
,icioarele lui 7orta a trosnit o crean5!) 8n ntunericul no,"ii s*a au#it o bubuitur! de arm!)
8n mod automat ne*am ,re5!tit ,entru lu,t!) -easu,ra ,ara,etului a a,!rut imediat un ca,)
Am au#it voci vorbind re,ede ruseşte) D!tr6nul a #v6cnit din ca,)
2 S! mer5em)
S*a l!sat n ,atru labe şi+ s,re 5roa#a noastr!+ a nce,ut s! se t6rasc! direct s,re
tranşeele inamice) >0iar şi Le5ionarul ,!rea ,u"in sur,rins) A e#itat o cli,!+ a,oi l*am v!#ut
,e D!tr6n ndre,t6ndu*se s,re linii+ ntr*un ,unct unde era ,osibil+ ,rintr*un noroc
im,robabil+ s! reuşim s! trecem f!r! s! fim v!#u"i) Le5ionarul şi*a desf!cut m6inile ntr*un
5est de resemnare) A ,ornit ,e urma D!tr6nului+ iar noi n*am avut alt! ,osibilitate dec6t s!*l
urm!m)
4imitor+ am fost norocoşi) >0iar c6nd un ie,ure a ieşit "6şnind dintr*un tufiş+ aler56nd
direct ,rintre ,icioarele lui Gre5or şi tr6ntindu*l la ,!m6nt+ nimeni n*a venit s! cercete#e)
Am traversat cu bine linia frontului şi tocmai nce,eam s! res,ir mai uşurat+ c6nd .icu"ul+
care mer5ea al!turi de mine+ a tras una dintre cele mai ,uternice+ mai ndr!#ne"e şi mai
neruşinate b!şini din toate tim,urile) D!tr6nul s*a ntors s,re el cu o furie rece)
2 .ai tra5e una şi o s!)))
F!r! s!*l aşte,te s!*şi termine amenin"area+ .icu"ul a mai tras imediat una) A bubuit
n noa,te ca un obu#) Instinctiv+ ne*am aruncat la ,!m6nt şi ne*am rosto5olit n tufişuri)
>0iar şi .icu"ul ,!rea oarecum n5ro#it)
8n cele din urm!+ ne*am ridicat şi am mers nainte ,ruden"i+ dar n*am f!cut mai mult
de c6"iva ,aşi c6nd D!tr6nul ne*a o,rit din nou) 4ndeva n fa"! se au#ea sunet de voci)
Ne*am strecurat n t!cere s! cercet!m) Nimerisem ,este o mitralier! solitar!+ ,!#it! de doi
solda"i ruşi be"i care m,!r"eau o sticl! de vodc!) Am stat o vreme+ ascult6ndu*i ce vorbesc)
4nul era cate5oric mai beat dec6t cel!lalt) 8mbr!"işa mitraliera cu ambele bra"e şi ,rintre
n50i"iturile de vodc! i#bucneau tare fr6nturi de c6ntec des,re Hol5a) >amaradul s!u ,!rea
,e bun! dre,tate nervos) Se uita mereu ,este um!r s,re ,!dure şi din c6nd n c6nd #icea
@Ssst+ ssst="+ a,oi v6ra sticla de vodc! n 5ura omului ca s!*l fac! s! tac!) 8n cele din urm!+
c6nd sticla a fost 5olit!+ a intrat n ,anic! şi l*a amenin"at c!*l ,ocneşte+ dac! nu tace) >u o
demnitate de be"iv+ omul şi*a ,us ,uşca ,e um!r şi s*a ridicat n ,icioare+ cl!tin6ndu*se)
2 O s! fac o ,limbare+ a #is)
S*a c!"!rat ,e ,ara,et şi a venit n direc"ia noastr!+ c6nt6nd şi le5!n6ndu*se) Furios+
camaradul lui a a#v6rlit sticla de vodc! du,! el) Era c6t ,e*aci s!*l nimereasc! ,e Gre5or+
du,! care a ateri#at cu o bufnitur! la ,icioarele lui 7orta) D!tr6nul l*a b!tut uşor ,e .icu"ul
,e um!r şi i*a f!cut semn din ca,) .icu"ul i*a r!s,uns ,rin acelaşi semn) S*a strecurat ,rin
ntuneric ca s! se ocu,e de 0oinarul beat) Le5ionarul şi*a tras cu"itul din ci#m! şi a dis,!rut
n direc"ia mitralierei)
>6teva minute mai t6r#iu+ camuflam dou! cadavre sub o 5r!mad! de frun#e ude) 4nul
fusese stran5ulat cu un cablu sub"ire de s6rm!L cel!lalt avea un cu"it n coaste) Le*am luat
armele şi le*am ascuns) Avea s! treac! ceva tim, nainte ca tovar!şii lor s! desco,ere c!
dis,!ruser! şi ,rimul lor 56nd avea s! fie+ du,! toate ,robabilit!"ile+ c! de#ertaser!) 7rimul
nostru 56nd+ f!r! nici o umbr! de ndoial!+ a fost s! ne ntoarcem n 5rab! la ,ostul din
liniile noastre) Gre5or s*a ntors c0iar s! ,lece+ f!r! s!*l aşte,te ,e D!tr6n s! dea ordinul şi
s*a ales cu urlete ,entru r6vna lui)
2 Ne ntoarcem c6nd s,un eu+ a #is D!tr6nul+ 5lacial+ şi nu nainte)
2 Niciodat! n ritmul n care mer5i tu+ a bomb!nit 7orta+ ,e un ton de revolt!)
D!tr6nul l*a i5norat) :otdeauna+ cel mai bine era s!*l i5nori ,e 7orta) El şi avea le5ea
lui+ dar cu toate astea era un soldat eIcelent şi D!tr6nul nu a fost ,rimul care a desco,erit c!
merit! s!*i su,or"i veşnica obr!#nicie şi li,sa de disci,lin!+ ,entru a*l avea al!turi ntr*o
situa"ie critic!)
Ne*am continuat drumul mai ad6nc n ,!dure) Inten"ia m!rturisit! a D!tr6nului era s!
desco,erim ce se afla n ,artea o,us!+ dar acum nce,eam s! ,rivim ntrea5a eI,edi"ie cu
un oc0i vi#ibil cinic) .i*l nc0i,uiam duc6ndu*ne n marş tot drumul+ ,6n! la .oscova+
doar ca s! arunc!m o ,rivire la Mremlin)
8n cele din urm!+ co,acii au nce,ut s! se r!reasc! şi ne*am dat seama c!+ ,robabil+ ne
a,ro,iem de c6m, desc0is) Am a9uns la mar5inea ,!durii şi acolo+ r!s,6ndit! n fa"a
noastr!+ ca un covor ,estri"+ se 5!sea ceea ce ,!rea s! fie ntrea5a Armat! Roşie) 4n şuvoi
continuu de oameni şi ve0icule venea şi ,leca) Nu era ceea ce ,ersonal aş fi numit un
s,ectacol care s!*"i nc!l#easc! inima+ dar se ,!rea c! D!tr6nului i d!duse fiori)
2 Dine+ bine+ a murmurat+ frec6ndu*şi 56nditor b!rbia cu o m6n!) .inunat))) Acum
ne ,utem ntoarce)
:o"i+ n afar! de Le5ionar şi D!tr6nul nsuşi+ ne*am ntors imediat şi*am luat*o la fu5!)
.icu"ul şi 7orta au intrat n ,!dure 5alo,6nd+ cu Gre5or şi cu mine doar la c6"iva ,aşi n
urma lor) 7e neaşte,tate+ i*am a9uns c6nd erau is,iti"i s! se o,reasc! din 5oana lor ca s!
cercete#e trei cadavre dintr*o 5roa,! de ,roiectil) :rei ofi"eri mor"i+ doi ruşi şi unul 5erman)
.icu"ul şi 7orta au sc0imbat ,riviri)
2 Nu ,oate fi r!u+ a #is 7orta)
Au s!rit m,reun! n 5roa,! şi*au nce,ut s! ,erc0e#i"ione#e cu l!comie cadavrele n
c!utare de bani şi suveniruri) 7orta umbla ,rin bu#unare n tim, ce .icu"ul le desc0idea
5ura ca s! caute din"i de aur) Le de#br!caser! a,roa,e la ,iele c6nd au a,!rut D!tr6nul şi
Le5ionarul) Le5ionarul a ,rivit indiferent+ dar D!tr6nul+ ca de obicei+ a,roa,e şi*a ieşit din
min"i)
2 .arş de*acolo+ imediat= L!sa"i cadavrele alea n ,ace= H*am mai s,us c! nu
tolere# un astfel de lucru+ e de#5ust!tor+ sunte"i ca dou!+ 9ivine= Fir*ar s! fie+ sunte"i mai r!i
dec6t animalele s!lbatice=
2 Dine+ bine+ a #is 7orta+ m,!ciuitor) St!,6neşte*te) O s! faci 0ernie dac*o "ii mereu
aşa)
2 >e*i cu #arva asta? a ntrebat .icu"ul+ ca şi cum D!tr6nul n*ar fi fost acolo) Sunt
absolut si5ur c! dac! nu le*am lua noi+ le*ar lua altcineva)
>u un r!cnet de furie+ D!tr6nul a s!rit n 5roa,! l6n5! ei) 8n cli,a aceea+ cerul
ntunecat de deasu,ra noastr! a fost brusc luminat de o rac0et!+ iar noi ne*am aruncat
instinctiv s! ne ad!,ostim)
2 Sunt ,e noi+ a #is Le5ionarul+ furios) Acum o s*avem ceva distrac"ie)
4ndeva+ o mitralier! a desc0is focul) O ,loaie de rac0ete a sf6rtecat cerul+
transform6nd noa,tea n #i)
2 8m,r!ştia"i*v!=
N*a mai fost nevoie de un al doilea ordin) Am luat*o la 5oan! ,rin ,!dure şi am fu5it
c6t ne*au "inut ,uterii+ c!#6nd ,rin tufişuri+ str!b!t6nd 5reoi ,!m6ntul ml!ştinos+ cu 0ainele
f!cute ferfeni"! de s,ioni şi ru5i) Ne*am reunit n cele din urm! ntr*un cuib de mitralier!
,!r!sit!) Li,sea doar Gre5or)
2 4nde naiba este? a ntrebat D!tr6nul+ furios) 4nde naiba o fi a9uns? L*a v!#ut
careva?
Nici unul nu*l v!#usem)
2 .! duc eu s!*l caut+ a #is 7orta)
D!tr6nul a ntins imediat o m6n! s,re el)
2 8"i inter#ic s! te mişti de*aici= E un ordin)
2 Las!*te de fleacuri= a m6r6it 7orta+ descotorosindu*se de el)
A dis,!rut ,rintre co,aci+ ,e drumul ,e care venisem) L*am au#it stri56nd n tim, ce
aler5a)
2 Gre5or? 4nde naiba eşti+ nebun afurisit?
Numaidec6t+ bubuitul tunurilor ruseşti a nce,ut din nou) 7e deasu,ra noastr! #burau
obu#e trasoare şi rac0ete) D!tr6nul a e#itat doar un moment+ a,oi a n9urat n şoa,t! şi a
s!rit afar!+ ,e urmele lui 7orta) Imediat+ am ieşit şi noi) Fusesem ,rea mult m,reun! n
cursul r!#boiului ca s!*l l!s!m ,e Gre5or ,e m6na ruşilor)
8n ntuneric au a,!rut forme amenin"!toare) 7orta a aruncat c6teva 5renade şi a
continuat s! fu5!) Noi ceilal"i ne*am "inut du,! el) L*am desco,erit ,e Gre5or 50emuit
ntr*o vi#uin! de vul,e şi l*am tras afar! ,lini de indi5nare)
2 >e naiba cre#i c! faci? a ntrebat D!tr6nul) Stai acolo şi tr6nd!veşti liniştit+ ca un
,ui de 5!in! n cuib+ n tim, ce noi ne nv6rtim c!ut6ndu*te+ cu nou! milioane de ruşi du,!
noi)))
2 N*a fost vina mea+ a #is Gre5or+ ursu#) :o"i au fost ,e urma mea) Nu m! ,ot bate
sin5ur cu toat! Armata Roşie+ nu?
2 Asta te*ar fi aşte,tat+ a #is furios D!tr6nul+ dac! te l!sam acolo s! ,utre#eşti)
Restul c!l!toriei am f!cut*o f!r! incidente) .icu"ul ne*a informat c!+ du,! ,!rerea lui
Heide+ care ştia totdeauna ce era de ştiut şi foarte multe n ,lus+ urma s! fim trimişi n
cur6nd la Harşovia)
2 Sunt o sut! de mii de ,araşutişti britanici+ aşa a #is Heide))) o sut! de mii de
,araşutişti britanici şi tot oraşul e n"esat cu solda"i ,olone#i))) vom fi acolo de Anul Nou+
aşa a #is Heide)
2 O0+ da= a r6n9it 7orta) >redeam c! ,lec!m to"i n Germania ca s! fim acolo de
>r!ciun)
Ne*a trebuit mai bine de o or! ca s! a9un5em la o relativ! si5uran"! n liniile noastre)
D!tr6nul s*a dus s!*şi ntocmeasc! ra,ortul+ n tim, ce noi ne*am ,r!buşit ,e saltele ca s!
tra5em un ,ui de somn) 76n! la urm! n*am dormit nici un ,ic) Abia am nc0is oc0ii c! a şi
a,!rut D!tr6nul şi ne*a scuturat s! ne tre#im)
2 8mi ,ar! r!u+ b!ie"i) 8nc! n*au terminat cu noi) Ei*a desf!cut m6inile ntr*un 5est de
scu#!) Geniştii vor ncerca s! ru,! liniile inamice şi noi suntem trimişi s!*i s,ri9inim)
7atul de cam,anie a,roa,e s*a ,r!buşit din cau#a şocului) O cli,! am fost to"i ,rea
ului"i ca s! ,utem vorbi)
D!tr6nul a #6mbit cu un aer obosit)
2 8mi dau foarte bine seama c! nu m! bucur de mare ,o,ularitate n acest moment+
dar n*am ce face) A ridicat din umeri) La urma urmei+ e r!#boi)
2 7leac! de*aici= a #is 7orta ,lin de sarcasm) >ine "i*a s,us asta?
Gre5or s*a ridicat n ca,ul oaselor şi s*a uitat 9alnic n 9ur+ cu oc0ii umfla"i de somn)
2 -e ce s! ne trimit! ,e noi? a #is nemul"umit) -e ce s! trimit! ,e oricare dintre noi?
-e ce nu ,ot cur!"a afurisitul de loc cu na,alm?
2 7entru c! st!m ,rost cu muni"ia+ a #is D!tr6nul+ t!ios) 8mi ,ar! r!u+ dar asta*i
situa"ia) Nu ,ot face nimic) N*are nici un sens s! v! uita"i aşa la mine+ nu eu am ,ornit
r!#boiul !sta nenorocit)))
Su,!ra"i+ am ieşit unul du,! altul din tranşee şi ne*am ncolonat n urma
locotenentului L;<e) -uceam cu noi doar sacul necesar ,entru asalt) >6nd lucrai cu
,ionierii+ lucrai ra,idK nu te nc!rcai cu ec0i,amente inutil) Se ,!rea c! n aceast!
m,re9urare urma s! nu ni se dea nici m!car s,ri9inul de tancuri obişnuit) R!#boiul devenea
ntr*adev!r cum,lit)
I*am 5!sit ,e ,ionieri+ cinci com,anii constituite ntr*un batalion+ 5ata de ,lecare şi
narma"i cu 5renade ofensive+ 5renade de m6n! cu coad!+ armament de infanterie şi c6teva
bombe cu na,alm de ,rovenien"! ruseasc!) O com,anie era narmat! cu arunc!toare de
fl!c!ri) Aveau o re,uta"ie ,roast!+ ,ionerii !ştia) I*am 5!sit ciuda"i+ t!cu"i+ necomunicativi+
5ata s! credem toate ,oveştile des,re cru#imea lor 5ratuit!+ at6t fa"! de duşman c6t şi fa"!
de ei nşişi) Ne*au i5norat total din momentul n care am sosit şi+ c6nd 7orta a ntrebat dac!
are careva vreo "i5ar! s!*i dea+ un ofi"er i*a ntins un ,ac0et f!r! o vorb! şi f!r! m!car s!
,riveasc! n direc"ia lui)
2 >e*i cu el? a ntrebat Gre5or+ nervos) S*a ntors s,re un ca,oral cu fa"a as,r!
care*şi cur!"a din"ii cu un50ia) >e*i cu voi? H*a"i ,ierdut afurisita de limb!?
O ntrebare destul de 9ustificat!+ te*ai fi 56ndit+ dar nu se ştie ,entru ce motiv
ca,oralul s*a considerat 9i5nit) 8n c6teva secunde+ au fost unul la 56tul celuilalt şi din cli,a
aceea n*a mai fost dec6t o c0estiune de tim, ,6n! s! intervin! şi al"ii) .icu"ul era tocmai ,e
,unctul de a*l su5ruma ,e un soldat n5ro#it c6nd o voce furioas! ne*a c0emat la ordine+ iar
noi ne*am ntors+ cu ,!rere de r!u+ s! vedem cine ne strica distrac"ia)
Era vec0iul nostru ,rieten+ maiorul+ care avusese incidentul cu colonelul Hinka)
St!tea cu ,icioarele desf!cute+ cu m6inile n şolduri+ ,rivindu*ne cu un oc0i rece+ 56nditor+
de ,arc! eram o adun!tur! de s,ecimene ,entru laboratorul de cercet!ri) 8n s,atele lui+ cu
fa"a li,sit! de orice eI,resie+ st!tea locotenentul L;<e)
2 Eu v*aş sf!tui+ a #is maiorul+ sec+ s! v! ,!stra"i toat! ,uterea ca s! ucide"i
duşmanul mai de5rab! dec6t ,e voi nşiv!) H! ,ot asi5ura c! n*o s! fie o eIcursie şcolar! de
duminic!) Oc0ii i*au r!t!cit ,este noi şi brusc s*au o,rit ,e 7orta) 7rietenul meu ca,oralul
vorb!re"= a murmurat) 8naintea#! un ,as ca s! te v!d) Noi doi trebuie s! ne cunoaştem mai
bine)))
7orta a ieşit n fa"!+ cu un aer r!#boinic) .aiorul s*a 0olbat o cli,! la 9obenul 5alben
,e care 7orta "inea s!*l ,oarte oriunde mer5eam) 8l avea de la nce,utul r!#boiului şi ofi"erii
n"ele,"i se nv!"aser! s!*l su,orte)
2 Ia*"i oroarea aceea de ,e ca,= a i#bucnit maiorul) >e naiba cre#i s!*i aici? Dal
mascat?
2 .! tem c! nu ştiu+ domnule maior) 7orta şi*a scos 9obenul şi l*a "inut res,ectuos n
fa"a lui+ ca un antre,renor de ,om,e funebre) N*am fost niciodat! la bal+ s! tr!i"i)
2 Nu fi im,ertinent+ ca,oral= -e c6t tim, eşti n armat!?
2 -e mult tim,+ domnule maior) -e mult ,rea mult tim,)
.aiorul s*a ncruntat brusc)
2 Fii mai ,recis+ ca,oral=
2 -a+ s! tr!i"i) 7orta şi*a n"e,enit ,icioarele şi a ,ocnit din c!lc6ie) 8mi da"i voie
s!*mi consult documentele militare?
.aiorul a scos un sunet de ner!bdare din 56t) L*am v!#ut ,e locotenentul L;<e
transform6nd n 5rab! un #6mbet lar5 ntr*un c!scat n!buşit)
2 Eşti cretin+ ca,orale?
2 -a+ s! tr!i"i) 7orta şi*a nclinat ca,ul n semn de scu#!) Am fost eIaminat o dat! de
un ,si0iatru militar n 7otsdam+ s! tr!i"i) -u,! ,!rerea sa autori#at!+ #icea c! sunt debil
mintal din naştere) Nicea c!+ du,! ,!rerea sa+ sunt incurabil) Nicea c! n*ar trebui s! fiu l!sat
liber cu al"i oameni) Nicea c!)))
2 O0+ ,entru -umne#eu+ ca,orale+ ncetea#!=
.aiorul a renun"at la lu,ta ine5al!) S*a ntors ,e c!lc6ie şi s*a nde,!rtat "an"oş+ urmat
de locotenentul L;<e care se lu,ta din nou cu un c!scat) 7orta a #6mbit+ 56nditor) Ei*a ,us
la loc 9obenul şi i*a f!cut cu oc0iul lui Len#in5 care l urm!rise oarecum admirativ+
m,otriva ,ro,riei voin"e)
2 Aşa trebuie ,rocedat+ a #is) 8i nnebuneşti de*a binelea dac! o "ii aşa destul de mult
tim,)))
A venit ordinul ,entru ac"iune şi ,ionerii şi*au str6ns centurile şi s*au ,re5!tit de
,lecare) .aiorul+ ocu,at cu trimiterea oamenilor la moarte a,roa,e si5ur!+ şedea n
si5uran"! ntr*un ad!,ost şi mesteca un trabuc baban) Artileria ruseasc! r!suna ,uternic şi
vi5uros n com,ara"ie cu rafalele slabe şi s,oradice ale armelor noastre decalibrate)
Am urm!rit cum ,rima dintre cele cinci com,anii a fost trimis! n lu,t! ca s! fie
m!cel!rit!) Era comandat! de un locotenent care avea oc0ii cenuşii+ ad6nci"i n orbite+ ai
unui nona5enar+ aşe#a"i ,e fa"a neted! a unui t6n!r)
I*am urm!rit cum au ieşit din tranşee şi au aler5at direct n 5ura armelor inamice)
2 Sinucidere ,rosteasc!+ a #is Darcelona+ care st!tea l6n5! mine)
2 >rim! idioat!+ am #is+ 56ndindu*m! la maiorul din ad!,ost+ care*şi fuma trabucul
baban)
Au fost f!cu"i buc!"ele nainte s! fi naintat mai mult de dou! sute de metri) -oar un
mic 5ru,+ condus de un ser5ent+ a reuşit s! a9un5! la obiectiv) Rece şi calm+ cu o indiferen"!
a,arent! fa"! de 5rindina de foc din 9urul lor+ şi*au aruncat 5renadele n liniile inamice şi au
fu5it s! se ad!,osteasc!)
-u,! ce s*a aşe#at ,raful+ nu s*a mai v!#ut nici un semn de la ser5ent şi oamenii lui)
-oar o f6şie lat! de ,!m6nt ,ustiit! şi ici*colo un tru, f!r! ca,+ f!r! bra"e şi ,icioare+ o
5r!mad! de metal r!sucit+ o 5r!mad! de carne carboni#at!) 7entru maior n*a fost suficient)
A c0emat a doua com,anie+ comandat! de locotenentul Mel#+ şi a trimis*o ,e urmele ,rimei)
Aceştia au urmat aceeaşi cale+ aler56nd ,rin acelaşi fum şi aceleaşi 5loan"e+ ,rin acelaşi
infern+ ca s! fie ucişi de ruşi+ c!lc6nd n ,icioare m!dularele m,r!ştiate ale camara#ilor lor
mor"i) Au su,ravie"uit doar c6"iva) >6"iva oameni risi,i"i au reali#at o ,!trundere n liniile
inamice şi au intrat n tranşee s! lu,te)
.aiorul şi*a mestecat trabucul ,6n! l*a f!cut #dren"e şi+ cu,rins de nebunie+ a c0emat
com,ania urm!toare) Ofi"erul comandant era t6n!r+ nou şi entu#iast) 7roas,!t ieşit din
şcoala de la Gross Dorn+ ner!bd!tor şi ,re5!tit s! moar! ,entru o cau#! ,ierdut!) Ei*a ridicat
bra"ul deasu,ra ca,ului şi a intrat 5alo,6nd n aren!+ url6nd la oamenii lui s!*l urme#e)
Aceştia l*au urmat ca nişte animale bine dresate) 7rima rafal! l*a lovit ,e t6n!rul ofi"er n
stomac) A doua i*a rete#at ,icioarele de la 5le#ne) A continuat s! fu5! nc! vreo c6"iva metri
,e cioturile ns6n5erate+ a5it6ndu*şi nc! bra"ele şi stri56nd ca s!*şi ncura9e#e oamenii)
F!r! ndoial!+ c6nd a murit a avut vedenii cu Sf6nta >ruce de Fier)))
Atacul a fost res,ins) Au fost trimişi n lu,t! cei cu arunc!toarele de fl!c!ri+ dar+
nainte s! a9un5! la 9um!tatea drumului+ dins,re liniile ruseşti au nce,ui s! se reverse
valuri de fosfor n nt6m,inarea lor) Se nv6rteau cu 0ainele n fl!c!ri+ se #v6rcoleau ,e
,!m6nt+ ca şer,ii+ iar carnea le c!dea de ,e oase) -oar şase s*au ntors din acest infern)
4nul era locotenentul care i condusese)
2 8mi ,are r!u+ domnule maior) St!tea ab!tut naintea maiorului+ cu fa"a nne5rit! de
fum şi uniforma ars!+ cu ,!rul şi s,r6ncenele ,6rlite) 8mi ,are r!u+ dar nu e ,osibil s!
trecem)
2 Nu e ,osibil? Nu e ,osibil? >e naiba vrei s! s,ui+ nu e ,osibil? .aiorul şi*a smuls
r!m!şi"ele trabucului din 5ur! şi le*a strivit sub tal,!) 7e -umne#eii+ vei fi m,uşcat ,entru
asta= Laşitate n fa"a inamicului= Eşti o ruşine ,entru Armata German!=
2 8mi ,ar! r!u+ domnule maior) Noi am f!cut maIimum de efort)
2 .aIimum de efort? Asta numeşti tu maIimum de efort? Asta*i o ruşine
nemai,omenit!=
2 8n acest ca#+ ,ermite"i*mi)))
A r!sunat o bubuitur! şi locotenentul s*a ,r!buşit la ,icioarele maiorului) Revolverul
i*a c!#ut din m6n! şi s*a rosto5olit ,e ,!m6nt) .aiorul a scos un #5omot de eIas,erare) S*a
uitat sever la cei c6"iva ofi"eri care mai r!m!seser! şi ,rivirea i s*a o,rit ,e cel mai t6n!r
dintre ei)
2 -ietel= Locotenent -ietel=
2 La ordin=
2 -u*te şi arat!*le nenoroci"ilor !lora de ruşi c! Armata German! mai este nc! o
for"! de care trebuie s! "in! seama= Arat!*mi+ ,entru -umne#eu+ c! mai am cel ,u"in un
ofi"er ,e care s! m! ,ot bi#ui c! duce la bun sf6rşit un ordin=
-ietel nu era din substan"a din care sunt f!cu"i ,roştii cute#!tori) El n*avea nici un
c0ef s!*şi sacrifice via"a ntr*o misiune f!r! s,eran"!) -ar ordinul era ordin+ c0iar c6nd era o
trimitere la moarte si5ur! şi nu avea o alt! solu"ie dec6t s! asculte) S*a dus t!cut la uş!)
.aiorul l*a b!tut ,!rinteşte ,e um!r cu o m6n! binevoitoare)
2 Arat!*le din ce suntem ,l!m!di"i+ b!iatul meu= Nu trebuie s! ne temem de
le,!d!turi=
Locotenentul -ietel şi oamenii lui au ,ornit n ultima lor c!l!torie+ aco,eri"i de focul
mitralierei noastre) 8nainte s! fi ,arcurs m!car un sfert de drum+ au dat de neca#) Imediat+
maiorul l*a acu#at ,e -ietel c! e un ,rost şi un laş care va fi m,uşcat ,e loc dac! va
ndr!#ni s! se ntoarc! viu) S*a ntors furios s,re un alt ofi"er)
2 E n re5ul!+ 7lean+ totul de,inde de tine= -u*te acolo+ descurc! lucrurile ,e care
le*au ncurcat ,orcii !ia smiorc!i"i)
Locotenentul 7lean a e#itat doar o secund!+ a,oi brusc s*a re,e#it nainte n 0aos+
r!cnindu*le oamenilor lui s! se "in! de el) L*am v!#ut naint6nd ,rin fum şi fl!c!ri)
7roiectilele eI,lodau la ,icioarele lui+ 5loan"ele i şuierau ,e l6n5! ca,+ dar el era nc!
acolo+ n mi9locul nv!lm!şelii+ lu,t6nd ca un demon+ stri56nd la o 5r!mad! de cadavre s!
se ridice şi s! umble+ tr!56nd du,! un ser5ent care a ncercat s! fu5!+ a,ro,iindu*se din ce
n ce mai mult de linia de front ruseasc!)
Arunc!toarele de fl!c!ri ale inamicului au fost distruse) L*am v!#ut ,e locotenentul
-ietel f!cut f!r6me) L*am v!#ut ,e locotenentul 7lein şi un 5ru, de solda"i cum au a9uns la
,rima tranşee şi s*au an5a9at ntr*o lu,t! cor,*la*cor, s!lbatic!) Siberienii erau ca robo"ii+
instrui"i s! ucid! sau s! fie ucişi) Lu,tau cu o 0ot!r6re rece+ f!r! nici o emo"ie+ im,asibili şi
indiferen"i fa"! de via"! sau moarte) 7lein şi solda"ii lui f!ceau ultima sfor"are) 7!reau be"i
de bucuria ame"itoare a m!celului) >adavrele au nce,ut s! se str6n5! 5r!mad! unul ,este
altul+ de 5ermani şi ruşi laolalt!) Oameni cu 56tul t!iat+ oameni cu bur"ile sf6rtecate+ oameni
cu ca,ul at6rn6nd de umeri ,rintr*un tendon)
>6nd s*a terminat m!celul şi micul 5ru, a fost lic0idat+ siberienii şi*au şters calmi
cu"itele de s6n5e şi şi*au reocu,at ,o#i"iile) 4n sin5ur su,ravie"uitor a revenit n liniile
5ermane şi a c!#ut mort la ,icioarele maiorului+ c0iar c6nd şi*a desc0is 5ura s! ra,orte#e)
2 :6m,i"i= a #bierat maiorul) :6m,i"i şi laşi= Nimic altceva dec6t t6m,i"i
incom,eten"i şi laşi=
S*a n!,ustit la telefonul de cam,anie+ unde l*am au#it #bier6nd şi ,l6n56ndu*se c!
batalionul lui a fost format din t6m,i"i laşi şi c! va avea nevoie de un s,ri9in de artilerie
mult mai ,uternic dec6t ,rimise ,6n! acum+ dac! urma s! ncerce s! reali#e#e o ,!trundere)
S*a tocmit ca o bab! dintr*o ,ia"! oriental! ,entru num!rul de mortiere de care va avea
nevoie+ nainte de a consim"i s! lanse#e un alt atac)
2 Nece? Ai #is #ece? Nu fi ridicol+ omule= Asta numeşti s,ri9in? Nu l*ar afecta nici
,e un ,urice))) Ridic! la dou!#eci+ aşa aş ,utea lua lucrurile n considerare))) Am #is
dou!#eci şi*atunci aş ,utea lua lucrurile n considerare))) Dine+ e n re5ul!+ cincis,re#ece
atunci) -ac! asta*i tot ce ,ute"i face) S! #icem cincis,re#ece şi -umne#eu s! v! a9ute dac!
ne l!sa"i balt!=
A a#v6rlit c6t colo rece,torul şi a adunat ce mai r!m!sese din batalion ,entru atacul
final) 7rima 5renad! a ,ornit şi obişnuitele fra5mente de oameni şi armament au nce,ut s!
fie m,roşcate n aer+ n ,artea cealalt! a c6m,ului de lu,t!)
.aiorul num!ra cu un bra" ridicat) >6nd a a9uns la cincis,re#ece+ şi*a l!sat brusc
bra"ul n 9os şi a "6şnit n nc!ierare) A alunecat şi a c!#ut+ s*a ridicat cu 5reu n ,icioare+ a
fluturat un bra" deasu,ra ca,ului şi a continuat s! aler5e+ cu ceea ce mai r!m!sese din
,ionieri n urma lui)
-e data aceasta atacul a reuşit) Ruşii s*au retras sub ,resiunea atacului) Au fost
aruncate 5renade de m6n! n tranşeele de comunica"ie şi n ad!,osturi) Au fost v6r6te
eI,lo#ive n 5urile tunurilor) 7uştile*mitraliere au l!trat+ oamenii s*au deca,itat unul ,e
altul cu t6rn!coa,e şi lo,e"i şi s*au str!,uns cu baioneta) .aiorul a fost 5!sit cu un trabuc
,roas,!t n 5ur!+ #!c6nd ,e s,ate al!turi de un ofi"er rus) Am6ndoi erau mor"i) Ei nu erau
dec6t doi dintre cei o mie care muriser! n #iua aceea)
8nainte s! ,utem consolida ,o#i"ia 5reu c6şti5at!+ siberienii au lansat un nou atac) -in
senin+ au n!v!lit ,u#derie asu,ra noastr!) Oameni cu oc0i mici oblici+ ndesa"i şi la"i n
umeri+ cu ,icioare scurte şi bra"e lun5i+ stri56nd+ cu voci r!5uşite+ cuvinte de laud! des,re
Stalin) Ne*am lu,tat cu ei n tranşee şi afar! din tranşee+ alunec6nd şi c!lc6nd n s6n5ele şi
ma"ele mor"ilor+ dar siberienii erau nc!,!"6na"i şi de neclintit şi ncet+ dar si5ur+ ne*au
res,ins ,e calea ,e care venisem)
7este tot n 9urul meu oamenii se ,oticneau+ c!deau şi ,l6n5eau fu5ind) S*a rosto5olit
s,re mine o 5renad! şi era c6t ,e*aci s! calc ,e ea) Am s!rit ntr*o ,arte ca un cal s,eriat+
am nşf!cat*o şi am a#v6rlit*o n mi9locul unui 5ru, de siberieni care veneau s,re mine)
4nda de şoc a eI,lo#iei m*a aruncat ntr*o ,arte şi am ateri#at ntr*un crater+ direct
deasu,ra unui om ,roas,!t ucis+ care #!cea c0ircit ntr*o b!ltoac! de s6n5e+ cu ca,ul
at6rn6nd moale şi cu con"inutul bur"ii sf6rtecate rev!rsat ,este ,icioarele mele) Am scos un
"i,!t de 5roa#! şi m*am t6r6t afar!) Am nce,ut s! fu5 nnebunit de ,anic!+ dar se ,!rea c!
siberienii sunt ,este tot n 9urul nostru+ tr!56nd din toate direc"iile deodat! şi nu vedeam nici
o cale de*a sc!,a) Ei*atunci+ brusc+ l*am #!rit ,e 7orta retr!56ndu*se şi tr!56nd rafal! du,!
rafal! de la şold) Am luat*o s,re el+ s!rind n 5ro,i de ,roiectil şi alunec6nd n b!ltoace de
s6n5e şi ulei+ n 5raba mea s!*l a9un5) .*am sim"it mai liniştit n cli,a n care am fost cu el)
7orta era imun la 5loan"e) 7orta era indestructibil) Era im,osibil s!*"i ima5ine#i un 5lon"
inamic 5!sindu*şi "inta n tru,ul acela tare şi usc!"iv) At6t tim, c6t eram ad!,ostit n s,atele
lui+ eram n si5uran"!)
Ne*am continuat fu5a im,etuoas!+ retr!56ndu*ne -umne#eu ştia unde) La un moment
dat l*am nt6lnit ,e ,astorul Fisc0er+ care r!t!cea ,e c6m,+ cu o 5aur! ntr*o ,arte a
,ie,tului ,rin care se vedea ,l!m6nul) 4nul dintre camara#ii s!i P4*işti l*a t6r6t ,este
sf!r6m!turi+ s,re noi)
2 Nu te nelinişti+ b!tr6ne+ o s! te ducem na,oi cu bine) O s! avem 5ri9! s! te
vindeci) N*o s! te l!s!m s! mori)))
8ntr*un fel oarecare+ ,entru acest om ,!rea deosebit de im,ortant ca ,astorul Fisc0er
s! nu moar!) 7oate+ ntr*un fel+ acesta devenise un talisman) 4n simbol al s,eran"ei) -ac! el
,utea su,ravie"ui+ atunci+ cu si5uran"!+ ,uteau şi ceilal"i) At6ta tim, c6t Fisc0er tr!ia+
nsemna c! -umne#eu nu*i abandonase ntru totul)
A venit n fu5! un brancardier+ dar+ c6nd a v!#ut c! Fisc0er era P4*ist+ s*a ntors şi
s*a dus s! caute ,e cineva mai demn de a9utorul lui) .orfin! era ,u"in! şi nu ,utea fi risi,it!
,e oameni ca ,astorul Fisc0er)
2 L!sa"i*m! s! mor+ a #is b!tr6nul) L!sa"i*m! aici şi l!sa"i*m! s! mor) Eu nu sunt
im,ortant)
>ole5ul ,astorului i*a aşe#at bra"ul du,! um!r şi a nce,ut s!*l t6rasc! cu 5reu s,re
ilu#oria si5uran"! a unei 5ro,i de ,roiectil)
2 N*o s! mori) N*o s! te las s! mori) O s! te duc na,oi+ o s! te ba5 n s,ital) O s! am
5ri9! s!*"i dea tratamentul cuvenit+ dac! acesta va fi ultimul lucru ,e care l voi mai face
vreodat!))) Nu te mai t6n5ui+ b!tr6ne= 7entru -umne#eu+ nu te mai t6n5ui= Eu fac tot ce*mi
st! n ,utin"!+ ce ,ot s! fac mai mult?
Au c!#ut m,reun! n 5roa,a de ,roiectil) 7astorul Fisc0er st!tea ntins cu ca,ul n
,oala camaradului s!u+ iar s6n5ele ,!ta ,!m6ntul) 4ndeva+ n a,ro,iere+ a eI,lodat un
,roiectil) 8n s,atele lor+ n ,!dure+ o mitralier! a nce,ut s! tra5!)
2 Ei+ cum te sim"i+ b!tr6ne? S,une*mi ceva) S,une*mi ceva= S,une orice vrei+ dar
vorbeşte*mi+ ,entru numele lui -umne#eu= Nu m! l!sa sin5ur aici=
Fa"a ,astorului era scof6lcit! şi ,!m6ntie) Du#ele i se nvine"eau) A mai eI,lodat un
,roiectil+ ceva mai a,roa,e dec6t cel dinainte)
2 Acum n*o s! mai dure#e mult+ b!tr6ne) :e*a mai l!sat durerea?
7oate c! da) 7oate l mai l!sase durerea) 7astorul Fisc0er t!cea acum) Oc0ii i erau
nc0işi şi 5ura i at6rna desc0is!) S6n5ele ,!rea c! nu mai cur5e at6t de re,ede cum cursese)
2 -e ce nu te ro5i+ b!tr6ne? -e ce nu te ro5i ,entru noi+ 0!!? Nu ,oate fi d!un!tor)))
Nu mai ,utea fi d!un!tor) Ar fi ,utut fi c0iar folositor) -ar tim,ul ,entru ru5!ciune
venise şi trecuse) 7astorul Fisc0er murise n cele din urm!)
„7rma politică cea mai bună este arma teroarei$ Cru(imea impune respect$ 2amenii
n-au decât să ne urască dacă vor$ +oi nu le cerem dra!oste# doar teamă$$$
Himmler) -iscurs adresat ofi"erilor SS la Harkov+ %& a,rilie %&'1)
+icolai HaminsDI fusese profesor la :riansD, în @craina$ Bama sa era polone(ă,
tatăl său !erman, iar el era un na(ist de o loialitate înverşunată$ 4n timpul iernii lui
6.J6KJL a pornit cu o mână de fanatici ca şi el, să lupte împotriva parti(anilor$ 7vea
trei(eci şi cinci de ani şi cru(imea lui devenise proverbială$ /ra autodidact în arta uciderii
lente şi cunoscut a fi inventat mai multe torturi decât inventaseră c"ine(ii$
?immler a au(it de el prin 2ber!ruppenf3"rer-ul :er!er şi imediat i-a tre(it
interesul$ 7 dispus să fie adus la :erlin, nutrind un respect crescând pentru capacitatea
acestuia de a pricinui suferinţe semenilor săi$ 4ncepând din momentul acela, ucrainenii au
dobândit în oc"ii Reic"sf3"rer- ului un statut aproape e!al cu !ermanii$
Cariera lui HaminsDI a fost meteorică$ 4n ciuda "andicapului iniţial de a nu aparţine
rasei superioare !ermane, a devenit totuşi %% :ri!adenf3"rer şi !eneral de divi(ie în
armata %% în mai puţin de trei luni$ 'uterile lui erau atât de mari, încât nici ofiţerii de cel
mai înalt !rad din armată nu îndră(neau să vorbească pe faţă împotriva lui$
%pre sfârşitul lui 6.JL, !eneralului HaminsDI i- a venit ideea de a crea o republică
!ermană în provincia >oDot, care pe vremea aceea era plină de parti(ani şi luptători de
!"erilă$ :ri!ada lui era formată din şase mii de oameni, cei mai mulţi de(ertori din 7rmata
Rusă$ /ra compusă din opt batalioane de infanterie, un batalion de tancuri, două plutoane
de artilerie, un pluton de ca(aci şi o companie de pionieri$ 4n mai puţin de doi ani,
HaminsDI şi cei şase mii ai lui i- au uimit pe cei care- i criticau, curăţând provincia >oDot
de toţi cei care-i tulburau liniştea şi ane-ând-o 1ermaniei$
4n primăvara lui 6.J8, ?immler a dispus transferarea bri!ă(ii în re!iunea >ember!,
din 'olonia, unde HaminsDI s- a depăşit pe sine însuşi, răspândind moarte şi distru!ând
totul pe unde mer!ea$ +umele lui a devenit sinonim cu ura şi teroarea# „dar noi nu le
cerem dra!oste# doar teamă$$$
8N JOS 7E >OAS:A .4N:EL4I
2 Ser5ent Deier= Ser5ent Deier=
Jucam ,aşnic c!r"i c6nd am au#it stri5!tul) 7oarta a ridicat o s,rincean! s,re D!tr6nul+
care*şi fuma calm ,i,a ur6t mirositoare şi şi studia m6na)
2 .ai iau una+ a #is) .icu"ul i*a dat o carte) 4n #6mbet uşor de satisfac"ie a luminat
fa"a D!tr6nului) Nu ,ot ,ierde+ a #is şi şi*a l!sat m6na ,e lada de muni"ii care ne servea de
mas!)
.icu"ul s*a ncruntat şi i*a aruncat a cincea carte)
2 Ser5ent Deier= Stri5!tul s*a au#it din nou) L*a v!#ut careva de*aici ,e ser5entul
Deier?
.i*am str6ns c!r"ile şi m*am ,ref!cut c! le arunc)
2 >red c! te stri5! cineva+ am #is) Am avut o va5! s,eran"! c! nu mai ,uteam
continua 9ocul) 7rimisem un as şi mi se urcase la ca,) 7usesem la b!taie ntrea5a mea sold!
,e anul urm!tor+ ,e un decar+ şi m*am ales cu o m6n! de 5unoi) 4n ti, de la ,lutonul
antitanc+ am #is+ ntorc6ndu*mi ca,ul ca s! v!d)
A observat c! m! uit la el şi s*a a,ro,iat imediat)
2 Ser5ent Deier? a #is) Oc0ii i*au ,o,osit o cli,! ,e fiecare dintre noi+ a,oi s*au o,rit
asu,ra D!tr6nului) :u eşti ser5entul Deier? a ntrebat) :e caut de trei#eci de minute) 4nde
naiba ai fost?
2 EIact aici+ tot tim,ul+ a murmurat D!tr6nul) >e*i cu ,anica asta?
2 :rebuie s!*"i aduni ,lutonul şi s! vii cu mine) Locotenent*colonelul Sc0melt# e
de9a ,e drum cu 5ru,ul de asalt şi voi trebuie s! mer5e"i cu ei) Sunt n ,artea cealalt! a
r6ului) O s! v! ar!t eu drumul)
2 -u*te de*a dura şi las!*ne n ,ace+ a #is 7orta+ f!r! s!*şi ia oc0ii de la c!r"i) Avem
lucruri mai bune de f!cut))) d!*mi una şi)))
7lin de amabilitate+ .icu"ul a dat ,e fa"! un şase) D!tr6nul s*a uitat cu re5ret la levata
lui de cinci c!r"i+ indecis ntre c0emarea datoriei şi is,ita unei mari sume de bani) Eu nsumi
eram n aceeaşi situa"ie+ dar n ca#ul meu ale5erea era oarecum mai uşor de f!cut) .i*am
aruncat 9os c!r"ile+ am nşf!cat ,uşca şi am s!rit 5rabnic n ,icioare+ r!sturn6nd din
nt6m,lare lada de muni"ii) .icu"ul s*a uitat la mine cu acreal!)
2 4nii dintre noi sunt foarte dornici s! ,lece ca s! fie ucişi+ a #is)
2 >6tuşi de ,u"in+ am r!s,uns) .i*am ndesat şa,ca ,e ca, şi mi*am str6ns centura
cu nc! o 5aur!) Nu*mi ,lace ns! ideea de a face un locotenent*colonel s! aşte,te)
2 Fi*e ,rieten? a #is #eflemitor) .icu"ul+ care ştia foarte bine c! şedeam acolo cu o
m6n! de 5unoi şi m! ru5am s! sca,)
Polf+ vec0iul amic al lui 7orta+ a a,!rut s! ne vad! cum ,lec!m)
2 >om,limentele mele lui Scarao"c0i+ a #is) -u,! cum se ,are+ o s! v! nt6lni"i cu el
naintea mea)))
Am avut un sentiment ne,l!cut c!+ ,robabil+ aşa va fi) >u toat! 5ri9a mea eI,rimat!
de a nu*l face ,e locotenent*colonelul Sc0melt# s! ne aşte,te+ era ceva deosebit n le5!tur!
cu aceast! misiune ce*mi dis,l!cea n mod instinctiv)
>!l!u#a ne*a trecut n 5rab! ,odul ,rintr*un foc ,uternic de artilerie) 8n cealalt! ,arte
a r6ului ,!m6ntul se n!l"a brusc şi nu du,! mult tim, ne*am ,omenit n şir indian+
str!duindu*ne s! urc!m o ,ant! n5ust! ce ,!rea a,roa,e vertical!)
2 Horbea des,re blestematul de Scarao"c0i+ a bomb!nit .icu"ul+ n tim, ce suflam+
56f6iam şi c!deam la tot ,asul) 8n felul n care mer5em+ o s!*l nt6lnim mai de5rab! ,e
afurisitul de Sf6ntul 7etru)
>!l!u#a şi*a ntors ca,ul s!*l ,riveasc!)
2 S*ar ,utea s! ai dre,tate+ a #is) S*ar ,utea foarte bine s! ai dre,tate)
D!tr6nul s*a o,rit o cli,! s!*şi tra5! sufletul)
2 >e este asta de fa,t? a ntrebat)
2 >e este? >!l!u#a s*a o,rit de asemenea) Ei*a ,us m6inile n şolduri şi a #6mbit
ironic) Dine c! ntrebi= E o misiune nenorocit! de sinucidere+ asta este) -ac! vre"i s!*mi
asculta"i sfatul+ ,leca"i naibii de*aici c6t mai re,ede+ nainte de*a veni ruşii şi a v! t!ia
retra5erea) A f!cut semn cu de5etul mare na,oi s,re ,od) >6t tim, cre#i c! o s! mai stea
acolo?
D!tr6nul s*a ncruntat)
2 :u ce ai de 56nd? a #is)
2 Eu? Omul a r6s) Nici o 5ri9!+ o şter5 na,oi du,! ce v! duc ,e voi acolo= Nu stau
s! v!d baia de s6n5e=
Am a9uns n cele din urm! n v6rf şi ne*am ,re#entat la locotenent*colonelul care
ar!ta ca r!mas de la ,oto,) .6inile ,line de vene i tremurau+ oc0ii i erau trişti şi cu ,un5i)
F!r! ndoial!+ r!#boiul nu era ceea ce fusese n tinere"ea lui)
>!,itanul re5imentului ,e care l sc0imbam a ,redat colonelului ,o#i"ia+ ,lin de
recunoştin"!)
2 7oteca asta de*aici+ a #is+ ar!t6nd cu m6na s,re ,anta ,e care tocmai ne trudisem+ e
sin5urul drum ,e care ruşii l ,ot folosi ,entru a ntre,rinde un atac) Nu eIist! o alt! cale n
sus sau n 9os) -u,! cum ,ute"i vedea+ ,oate fi uşor a,!rat! cu dou! mitraliere) -e obicei+
noa,tea nu avem ,robleme+ e riscant+ dar n tim,ul #ilei))) S*a o,rit şi a ridicat din umeri) Ei
bine+ oricum+ ve"i reuşi s*o mai men"ine"i c6teva ore) Asta*i tot ce trebuie) -oar c6teva ore+
aşa a #is 5eneralul))) Re#ista"i ,6n! ve"i vedea semnalul de retra5ere şi atunci fu5i"i c6t v!
"in ,icioarele) Hom tra5e trei rac0ete) :rei rac0ete ver#i) 8n cli,a n care le vede"i+ da"i
ordinul de retra5ere şi v! ntoarce"i la ,od n ,as aler5!tor+ nainte de a fi aruncat n aer)
7este r6u nu eIist! alt! trecere+ aşa c! nu risca"i s! v! t!ia"i sin5uri retra5erea)
Ne*am ocu,at ,o#i"iile aşa cum ni s*a indicat de c!tre c!l!u#!) Sus ,e st6nci+ unde ne
5!seam acum+ fireşte+ erau f!cute ,ara,ete şi fante de observare) >!,itanul şi oamenii lui au
,lecat) 7este tot n 9urul nostru se 5!seau l!#i cu muni"ii+ coşuri cu 5renade ,entru mortiere+
5r!me#i de mine şi 5renade de m6n!)
.icu"ul "o,!ia ,rintre ele ca un co,il emo"ionat+ servindu*ne din fiecare cu c6te una)
2 -eci aici le ascundeau= A luat c6teva 5renade şi a nce,ut s! fac! 9on5lerii cu ele)
N*am mai v!#ut aşa ceva din %&1Q=
2 -umne#eu ştie ce*i cu toate astea aici+ a #is Darcelona+ care era t!cut şi su,!rat de
c6nd sosisem) O s! avem toate şansele s! le folosim) A f!cut un semn cu m6na n 9osul
coastei) Nu suntem dec6t nişte cloşti coco"ate aici ,e 5r!mada asta nenorocit! de ,ietre) Ei
un orb cu ,uşcoace ne*ar ,utea nimeri)
2 -e ce naiba nu*i acor#i o şans! fundului !la al t!u şi nu ncete#i cu afurisita asta de
v!ic!real!? a #is 7orta) >el ,u"in am sc!,at de blestematele alea de tranşee)
2 7refer s! stau ntr*o tranşee dec6t coco"at aici ,entru tra5ere de instruc"ie+ a
re,licat Darcelona)
7orta l*a i5norat) S*a aşe#at confortabil ntr*un cerc de st6nci+ şi*a scos covoraşul de
,ostav verde şi l*a ntins ,e ,!m6nt)
2 Are careva c0ef de 9oc? a #is)
I s*au al!turat Le5ionarul şi D!tr6nul) Eu am luat o talan5! care #!cea ,e 9os şi am
scuturat*o cu titlu de eI,erien"!) N5omotul ,e care l*a f!cut i*a eI,ediat ,e to"i s!*şi caute
ad!,ost+ cu m6inile ,use ,e urec0i) :rebuie s! recunosc+ eu nsumi am fost ,u"in
deconcertat)
2 .ai f! asta o dat!+ a #is Darcelona cu vocea ntret!iat!+ c6nd ultimele ecouri ale
dan5!tului s*au stins n mun"i+ şi*o s! te tre#eşti cu ci#ma mea dre,t n afurisitul !la de fund
al t!u=
Am ,us talan5a cu 5ri9! ,e un ,etic de iarb!)
2 -e unde s! ştiu c! o s! fac! un #5omot at6t de afurisit? am #is) -oar nu sunt o
vac! ,ierdut!+ nu?
Am stat şi m*am 56ndit n tim, ce ceilal"i şi*au reluat 9ocul de c!r"i ntreru,t) -in
c6nd n c6nd+ colonelul venea s! ne vad!) 8n ciuda anilor ,e care i avea n urma lui+ acum
era trimis ,rima oar! ,e linia frontului şi se vedea lim,ede c! era mort de fric!)
.icu"ul nc! şi mai t6ra du,! el sclavul+ ,e fostul 5esta,ovist Adam Lut#) Acum+
omul nu mai era dec6t o umbr! ,alid! a 5r!sanului de alt!dat!+ dar+ ,rintr*o minune
oarecare+ su,ravie"uise f!r! m!car o #56rietur!)
2 >red c! asta o s! fie marea ta şans!+ l*a informat cu bl6nde"e .icu"ul) >6nd o s!
sune retra5erea şi noi vom nce,e s! ,lec!m+ o s! te las aici s! aco,eri cu foc trecerea şi s!
m,uşti c6t mai mul"i ruşi) Ai n"eles? R!m6i şi tra5i ca nebunul ,6n! termini muni"ia) O
s!*"i dea o medalie ,entru asta)
Lut# şi*a lins nervos bu#ele) 7orta i*a #6mbit r!ut!cios)
2 Nu*"i f! 5ri9i+ amice) O s! intri n analele istoriei) O s! faci faimos acest re5iment)
Ha veni o vreme c6nd to"i vor citi des,re tine n c!r"ile cu ,o#e) @))) fostul 5esta,ovist Lut#+
care s*a aruncat nenfricat n mi9locul 0oardei n!v!litoare) -eşi ,iciorul st6n5 i*a fost
rete#at de un ,roiectil rusesc+ el l*a luat şi l*a nv6rtit n 9urul ca,ului ca ,e o m!ciuc!))) A
reuşit s! ucid! şase sute de solda"i siberieni nainte de a ,rimi lovitura mortal!+ dar
v6r6ndu*şi ca,ul sub bra"+ a continuat s! lu,te vite9eşte c6t tim, i*a mai b!tut inima)))" Isuse
-umne#eule+ a #is 7orta+ şter56ndu*şi lacrimile+ nu este nduioş!tor? S! te 56ndeşti c!
,atria mai ,oate nc! ,roduce asemenea eroi=
2 A,ro,o de eroi+ a #is Gre5or+ m! ntreb ce s*o fi nt6m,lat cu b!tr6nul Pelt0eim?
2 Pelt0eim?
Ne*am uitat el+ nedumeri"i) >ine era Pelt0eim?
2 Numele mi sun! ,arc! ,u"in cunoscut+ a recunoscut Le5ionarul)
Nu ne*am dat seama des,re cine vorbea ,6n! nu ne*a a9utat Gre5or s! ne amintimK
Palter+ baron von Pelt0eim+ comandantul nostru de divi#ie+ care ne ins,ectase ,entru scurt
tim, n noroiul şi mlaştinile de la .atorBta şi du,! aceea ,lecase cu ,ianul de concert şi
dou! camioane nc!rcate de efecte ,ersonale+ iar de atunci nu*l mai v!#usem şi nu mai
au#isem de el) Le5ionarul a ridicat din umeri)
2 O fi s!n!tos şi teaf!r n vreun ad!,ost blindat cu aur+ f!r! ndoial!) D6nd 5in şi
56ndindu*se cum ar ,utea da ordinul ,entru nc! o retra5ere strate5ic!+ reuşind totuşi s! o
fac! s! sune ca o victorie)
2 L*a şi dat+ ,robabil+ a #is Darcelona+ ,osomor6t) 7robabil toat! blestemata de
armat! s*a retras ,6n! acum) Noi suntem bie"ii fraieri l!sa"i n urm! ca un 5est de adio)
7lasa"i aici+ ,e o 5r!mad! de st6nci nenorocite la dracu*n ,ra#nic+ aşte,t6nd s! fim
m!cel!ri"i)
2 :o"i ,l6n5!cioşii ca tine+ a #is .icu"ul+ merit! al naibii s! fie m!cel!ri"i) -e ce nu
r!m6i n urm! cu Lut# s! c6şti5i o medalie?
>olonelul umbla neliniştit ncoace şi ncolo+ aşte,t6nd semnalul celor trei 5renade
ver#i care nu venea+ dar ,u"in tim, du,! mie#ul no,"ii ori#ontul a i#bucnit brusc n fl!c!ri şi
,!m6ntul st6ncos a 0uruit şi s*a cutremurat sub ,icioarele noastre+ c6nd ruşii au desc0is
focul cu artileria 5rea)
2 >e naiba se nt6m,l!? a stri5at Sc0melt#+ nşf!c6ndu*şi binoclul) >ine naiba tra5e
n cine?
2 Ruşii+ domnule) >alm şi si5ur ca totdeauna+ Darcelona şi*a luat locul l6n5!
colonel) Se ,re5!tesc de atac n tim, ce tru,ele se retra5) Ar fi nebuni s! n*o fac!) E marea
lor şans!)
A ,rivit calm la ori#ontul ,lin de fum+ a,oi şi*a l!sat binoclul n 9os)
2 >e ne facem? a #is) :rebuia s! tra5! rac0etele) Noi urma s! st!m aici ,6n! vedeam
rac0etele))) Ei*a trecut o m6n! ,este frunte) >e su5ere#i s! facem+ ser5ent? 7robabil+ tu ai
mai mult!))) 0m))) eI,erien"! dec6t mine cu asemenea))) 0m))) teren) Eşti ,e*aici de mai mult
tim,) S,une*mi ce cre#i c! ar trebui s! facem?
2 S! le l!s!m naibii de rac0ete şi s! ,lec!m de*aici+ a bomb!nit 7orta)
D!tr6nul a ridicat o s,r6ncean! ,revenitoare) S*a ntors s,re colonelul care tremura)
2 >red c!+ ,robabil+ ar trebui s! cobor6m şi s! vedem ce se nt6m,l!+ domnule
colonel) S! vedem dac! ,odul mai e acolo) Nu cred c! facem un lucru bun r!m6n6nd aici şi+
ntr*adev!r+ nu)))
Dubuitul unei eI,lo#ii a sf6şiat brusc ntunericul+ ntreru,6nd ,ro,o#i"ia D!tr6nului)
:o"i am fu5it la ,ara,et s! ne uit!m) 7e toat! lun5imea ori#ontului se ridicau s,re cer
50ei#ere de fl!c!ri)
.*am uitat la fa"a colonelului) Era cenuşie şi sol#oas!+ iar bu#a de 9os i tremura)
2 >red c! asta e+ a #is D!tr6nul) >red c! am am6nat lucrurile ,rea mult+ domnule
colonel)
2 7rostii= >olonelul s*a ndre,tat) 7rostii+ ser5ent= N*ar arunca ,odul n aer f!r! s!
dea mai nt6i un semnal) A 5esticulat nervos cu o m6n! alb! ca 06rtia) Ia aceşti trei oameni
şi coboar! acolo s! ve#i ce s*a nt6m,lat) Eu te voi urma cu restul com,aniei)
2 Foarte bine+ domnule colonel) D!tr6nul s*a ntors s,re noi) Sven+ .icu"ul+ 7orta)))
Ei*a ,us ,uşca n bandulier! şi a f!cut semn din ca, n direc"ia r6ului) Haide"i)
2 5arăşi noi? am #is)
2 Fir*ar a naibii+ a bomb!nit 7orta)
D!tr6nul s*a ntors s,re el+ furios)
2 Hrei s!*"i nc0i#i afurisita aia de 5ur! şi s! faci ce "i se s,une?
7orta şi*a tr6ntit ,rotestatar 9obenul 5alben ,e ca, şi a ,ornit n urma D!tr6nului+
folosindu*şi arma ca baston) .icu"ul a alunecat şi a c!#ut ,e ,anta abru,t! de st6nci+ iar
mitraliera i*a luat*o nainteL #!n5!nind şi f!c6nd un #5omot ca o bubuitur! de tunet)
8n9ur!turile .icu"ului au urmat*o ndea,roa,e)
2 7entru -umne#eu= a #is D!tr6nul+ furios)
Darcelona s*a a,lecat ,este ,ara,et şi a stri5at la noi)
2 -e ce nu lua"i un me5afon ca s! le s,une"i c! veni"i?
Restul com,aniei ne*a ,rins din urm! destul de cur6nd) Se ,!rea c! 0ot!r6ser! sin5uri
c! aşte,taser! destul de mult tim, şi n consecin"! şi*au ,us armele ,e um!r şi*au ,ornit+
l!s6ndu*l ,e colonel s!*i urme#e sau nu+ du,! cum i era voia) Era evident c! omul era
absolut ne,otrivit ,entru a comanda)
2 .inte de ca,r! b!tr6n!+ a bomb!nit 7orta) Ar fi trebuit ,us la saramur! de mul"i
ani)
Noa,tea era cald! şi a,!s!toare şi am trans,irat cobor6nd ,e aceeaşi ,otec! n5ust!+
,e care urcasem doar cu c6teva ore mai devreme) Era ,lin de "6n"ari+ care se ridicau din
mlaştinile de 9os) Sim"eam mirosul familiar+ ud şi 5reu emanat de m6l şi ştiam c! undeva+
acolo 9os+ se 5!sea+ inamicul)
-e,arte+ naintea noastr!+ .icu"ul a tras ,e neaşte,tate dou! focuri de averti#are şi
am ,resu,us c!*i sim"ise ,e ruşi) >olonelul a stri5at un ordin va5 şi isteric+ dar oamenii
urmaser! de9a ceea ce devenise instinct şi s!reau la o ,arte din ,otec!+ ocu,6ndu*şi
,o#i"iile+ instal6nd mitralierele şi mortierele)
L*am v!#ut ,e Lut# 50emuit du,! un bloc de st6nc!) :remura at6t de tare+ nc6t i
au#eam din"ii cl!n"!nind)
2 4it!*te la el+ a #is bat9ocoritor Darcelona+ care şi rec6şti5ase obişnuita*i bun!
dis,o#i"ie acum+ c6nd sosise tim,ul de ac"iune) E ca o budinc! de ore# nenorocit!=
Gre5or s*a t6r6t ,6n! la el şi i*a v6r6t amenin"!tor revolverul n coaste)
2 Fine minte+ a #is) O sin5ur! mişcare 5reşit! şi a9un5i n cer+ amice))) aici nu d!m
,rea mult ,e Gesta,ovişti)
-in 9osul ,otecii a r!sunat o serie de m,uşc!turi+ a,oi brusc a a,!rut D!tr6nul) S*a
uitat n 9ur du,! colonel şi+ du,! ce l*a desco,erit ntr*un şan"+ s*a dus calm s!*i ra,orte#e)
2 Ruşi ,este tot+ domnule colonel) Nu avem nici o şans! s! trecem ,rintre ei) Am
reuşit s! lic0id!m o 5ru,!+ dar ntrea5a #on! e m,6n#it! de ei))) >red c! lucrul cel mai bun
,e care*l ,utem face e s! st!m linişti"i şi s! aşte,t!m+ ca s! vedem ce au de 56nd)
8nainte s! ,oat! r!s,unde colonelul+ cerul de deasu,ra noastr! a fost brusc inundat de
o lumin! ,uternic!) 7lin de bucurie+ colonelul a s!rit n ,icioare)
2 Semnalul)))
2 Nu+ domnule colonel+ D!tr6nul l*a m,iedicat s! se ridice+ a,!s6ndu*l n 9os tocmai
la tim, ,entru a evita o alt! rac0et! care a eI,lodat deasu,ra noastr!) E inamicul+ ncearc!
s! ne locali#e#e)
N*a mişcat nimeni) Am r!mas unde eram+ ascunşi ,rintre st6nci+ n tim, ce rac0etele
#burau ,e deasu,ra noastr! ,arc! de*o veşnicie) Gre5or şi "inea revolverul nfi,t n coastele
lui Lut#) D!tr6nul se "inea res,ectuos de colonel+ n si5uran"a oferit! de şan") >ea mai mic!
mişcare ne*ar fi ,utut tr!da ,re#en"a)
4ltima rac0et! s*a n!l"at n ntuneric+ a descris un arc deasu,ra noastr!+
inund6ndu*ne cu lumin!+ a,oi ncet+ foarte ncet+ a c!#ut dincolo de r6u şi s*a stins)
2 Gata) D!tr6nul l*a a9utat ,e colonel s! ias! din şan"+ a,oi a nce,ut s!*şi um,le ,i,a
cu tutun) >red c! ar trebui s! ne ,re5!tim ,entru ac"iune+ domnule colonel)))
>ei mai mul"i dintre noi erau de9a ocu,a"i) Heide şi Le5ionarul ,uneau mine : de*a
lun5ul ,otecii n5uste) 7orta ,re5!tea cocteiluri .olotov) Gre5or şi Darcelona camuflau
mortierul sub ramuri de co,aci) A fost aşe#at la distan"! de drum şi ndre,tat n direc"ia din
care trebuia s! vin! ruşii) .icu"ul şedea ,e o st6nc!+ fiI6nd fericit 5renade ,e calu,uri de
dinamit!) >a arme+ acestea erau foarte ,ericuloase ,entru cine le m6nuia+ dar f!ceau un
#5omot 5ro#av+ ceea ce ,entru .icu"ul era suficient) Nu ,!rea deloc n5ri9orat de
,ers,ectiva de a r!m6ne f!r! ca, s!u de a*i fi smulse bra"ele din nc0eieturi) Nimeni nu
vroia s! se a,ro,ie de el)
>olonelul trecea a5itat de la un 5ru, la altul+ d6nd o serie de ordine+ contradictorii+
toate fiind discret contramandate sau corectate de D!tr6nul+ care venea du,! el) >6nd a
a9uns la .icu"ul+ care st!tea coco"at ,e st6nc!+ 9uc6ndu*se cu lada cu 5renade+ s*a ntors
n5ro#it s,re D!tr6nul)
2 Ser5ent+ ca,oralul !sta ştie ce face? E debil mintal? 8şi d! seama c! ,oate s!ri n
aer?
2 Nici o team!+ domnule colonel) Nervos+ D!tr6nul l*a nde,!rtat ,e colonel de
.icu"ul şi de 9uc!riile lui mortale) Asta*i distrac"ia lui)
E -istrac"ie? a #is colonelul) :i,ul e cretin?
D!tr6nul a fost scutit de efortul de a r!s,unde) -e undeva de 9os+ o mitralier! a
desc0is focul şi au#eam cum cad n 9osul coastei buc!"i de st6nc! sf!r6mat!)
2 Asta e+ a #is D!tr6nul+ calm) Au ,ornit)
Heide a a,!rut brusc+ t6r6ndu*se ,e ,ant! n sus) Ei*a dus un de5et la bu#e şi a ar!tat
t!cut n 9osul ,otecii+ s,re c6teva tufişuri) Am ,rivit to"i ntr*acolo ,rin semintuneric)
D!tr6nul a ridicat din s,r6ncene)
2 >e este? La ce trebuie s! ne uit!m? -oar c6teva tufişuri nenorocite)))
2 :ufişuri nenorocite care nu erau acolo acum o 9um!tate de or!+ a #is Heide)
D!tr6nul a ,rivit din nou)
2 Eşti si5ur?
2 Al naibii de si5ur) 8n ,artea aceea nu erau dec6t st6nci)
>olonelul a ,ocnit din limb! ner!bd!tor)
2 Fleacuri= a #is) >e*i cu oamenii t!i+ ser5ent? :o"i sunt sub limita normal!?
D!tr6nul s*a ncruntat)
2 Ser5entul Heide este unul dintre cei mai buni solda"i din ntre5ul re5iment+
domnule colonel)
Era ntrutotul adev!rat) Era el+ ,oate+ un netrebnic şi un tic!los şi ,e deasu,ra na#ist+
dar+ orice s*ar s,une+ nu se ,utea ne5a c! era un soldat destoinic) A8n ciuda ncrederii sale
fanatice n ,artid+ el urma s! sf6rşeasc!+ du,! dou!#eci de ani de la terminarea r!#boiului+
ca locotenent*colonel n Armata Rus!)C Nu e r!u ,entru un co,il din ma0alalele Derlinului)
>olonelul a ,rivit cu aro5an"! la Heide)
2 8ncerci s! ne s,ui c! o ntrea5! ,lanta"ie de arbori a r!s!rit ,e neaşte,tate+ din
senin?
2 :ufişuri+ domnule colonel+ a #is Heide) Sunt tufişuri)
2 :ufişuri sau co,aci+ ser5ent= >e im,ortan"! are? Ai au#it vreodat! de un tufiş care
creşte cu vite#a de doi metri ,e or!?
2 Nu+ domnule colonel+ n*am au#it+ a #is Heide) Aş fi mult mai fericit dac! aş fi
au#it)
Drusc+ D!tr6nul a ins,irat ,rofund) :oate ,rivirile s*au concentrat asu,ra tufişurilor de
9os) 8n tim, ce ,riveam+ dou! au ieşit din r!d!cini şi*au nce,ut s! umble) Au naintat t6r6ş
c6"iva metri+ a,oi s*au o,rit) O alt! ,erec0e le*a urmat+ a,oi o alta şi o alta) Lut# a scos un
"i,!t de s,aim! şi Gre5or i*a aco,erit 5ura cu m6na) .icu"ul a luat una din armele
confec"ionate de el) >olonelul a r!mas cu 5ura c!scat!)
2 >6nd dau semnalul)))+ a #is D!tr6nul)
A ridicat o m6n!) :o"i l*am urm!rit ca ere"ii) Dra"ul a c!#ut şi o sut! trei#eci şi şase de
5renade de m6n! au fost a#v6rlite cu ,utere) :ufişurile umbl!toare au nce,ut s! "i,e de
durere) 7rintre st6nci s*au v!#ut fu5ind siluete ntunecate) N5omotul eI,lo#iilor s*a stins şi
,raful s*a aşe#at ,este un 0aos de carne sf6şiat! şi membre rete#ate) Le5ionarul s*a dus s!
eIamine#e r!m!şi"ele)
2 .on5oli+ a #is+ c6nd s*a ntors) :ic!loşi ur6"i la c0i,) Oricum+ se ,are c! i*am
b!5at n s,erie"i)
2 Nu te nelinişti+ o s! revin!+ a #is D!tr6nul+ ncruntat)
Ne*am aşe#at iar!şi 9os+ aşte,t6nd nervoşi urm!toarea ncercare) >olonelul ,!rea
inca,abil s! stea locului+ umbla ncoace şi ncolo+ ro#6ndu*şi un50iile) 7orta ncerca s!
9oace #aruri ,e ntuneric+ m6na drea,t! m,otriva st6n5ii+ iar Darcelona s*a ad6ncit n
obişnuita*i stare de indis,o#i"ie)
2 O marc! ,e #i+ #icea) O marc! ,e a nenorocit! de #i) Intri n armat! ca s! "i se
#boare creierii şi asta*i tot ce ,rimeşti))) şi mai am nc! dou!#eci de ani de f!cut) Isuse
-umne#eule Atot,uternic+ cred c! am fost nebun) >red c! mi*am ieşit din min"i) >red c!)))
A ncetat brusc c6nd .icu"ul s*a re,e#it la mitralier! şi a nce,ut s! tra5! nebuneşte n
ntuneric) D!tr6nul a lansat o rac0et!) La lumin! am v!#ut ce au#iser! urec0ile fine ale
.icu"ului) G0emotoace de iarb! urcau ncet ,e coasta dealului)))
Erau doar la vreo trei#eci de ,aşi de,!rtare şi+ c6nd .icu"ul a desc0is focul cu
mitraliera+ au renun"at la ncercarea de camufla9 şi au urcat ,e ,otec!+ n fu5!+ s,re noi)
Erau mon5oli) Le*am ,utut vedea oc0ii oblici şi ,ome"ii ,roeminen"i) Solda"i ciuda"i ai
Armatei Ruse+ care de*abia ,uteau rosti un cuv6nt rusesc)
2 :ra5e"i cum ,ute"i= a stri5at D!tr6nul)
>olonelul debita n 5ura mare obişnuitele*i ine,"ii+ care+ din fericire+ erau n!buşite de
#5omotul armelor) Ser5entul Moblin şi ca,oralul Lut#+ f!r! m!nuşi de o"el+ b!5au 5renad!
du,! 5renad! n mortier+ f!r! s! ,ar! c!*şi dau seama c! au arsuri şi b!şici ,e m6ini) Heide
nşf!case un arunc!tor de fl!c!ri şi tr!5ea rafale scurte şi ,recise n mi9locul mon5olilor
care naintau) Iarba era ars! şi ,oteca ,lin! de s6n5e+ dar de ndat! ce c!dea un om+ un altul
s!rea s!*i ia locul)
8n s,atele mon5olilor a a,!rut o linie de infanterişti ruşi ,e care i v6nam ca ,e muşte)
Nimic nu este mai uci5!tor dec6t s! ataci ,e o ,ant! liber!) Nu aveau nici o form! de
aco,erire+ nici un fel de ,rotec"ie şi totuşi continuau s! vin!+ val du,! val+ s,re m!cel)
.*am ntrebat de ce inamicul se str!duia at6t de mult s! ne elimine+ o com,anie sin5ur!+
abandonat! şi uitat! n fu5a 5eneral! a Armatei Germane)
2 :ra5e"i n 9os= a stri5at D!tr6nul) Re,er trei sute)
A fost un masacru) 8n asemenea condi"ii nici nu ,utea fi altfel) Nici m!car im,ortan"a
numeric! n*a ,utut com,ensa ,o#i"ia noastr! su,erioar!+ n ,artea de sus a ,otecii n5uste)
>6nd ,ericolul a fost a,roa,e+ ,ur şi sim,lu am activat minele care fuseser! ,lantate cu
5ri9!+ de Heide şi de Le5ionar) EI,lo#ia care a urmat ne*a f!cut s! ne cl!tin!m ,e ,icioare)
Au a,!rut cr!,!turi mari n ,otec! şi o alunecare de st6nci şi ,ietriş a antrenat ,e coast! n
9os 9um!tate din for"ele inamice) >ealalt! 9um!tate fie a fu5it+ fie a fost l!sat! n urm! s!
moar!) Ne*am n!,ustit du,! ei ,e coast! n 9os+ cu .icu"ul n frunte+ tr!56nd n tot ce mişca
şi stri56nd ca nebunii)
4n ofi"er inamic+ cu steaua roşie str!lucind ,e c!ciul!+ a ieşit brusc de du,! nişte
st6nci şi şi*a ridicat m6inile deasu,ra ca,ului) 8n fiecare m6n! avea c6te o min! S+ dar
nainte de a le ,utea arunca s*a au#it o bubuitur! şi fa"a i s*a f!cut f!r6me ca o sticl! s,art!)
7orta a r6s sardonic şi şi*a l!sat arma n 9os) Aşa cum era+ f!r! oc0i şi fa"!+ ofi"erul a mai
ncercat s! se t6rasc! s,re noi) .icu"ul a scos un stri5!t triumf!tor şi şi*a nfi,t baioneta n
el+ "intuindu*l la ,!m6nt) Se ,!rea c! toat! lumea nnebunise) 4cideam din sminteal!+
ucideam din ,l!cerea de a ucide+ not6nd ca animalele ntr*o baie de s6n5e)
8ncet+ ,e coasta dealului s*a l!sat liniştea) -uşmanul ,lecase şi nu mai era nimic de
ucis) 4rma doar s! sc!,!m de mor"i şi de r!ni"i) Am au#it 5emetele muribun#ilor c6nd
ne*am ntors ,e ,latoul st6ncos+ iar Heide a luat o canistr! de ben#in!+ i*a desf!cut ca,acul
şi a aruncat*o n 9osul ,antei s,re ei)
2 >e faci? a "i,at colonelul+ care ,6n! atunci nu ,artici,ase la nici una din activit!"ile
no,"ii) >e naiba faci? Hrei s! a,rin#i un ru5 funerar?
Heide a nclinat din ca,)
2 7!rea calea cea mai sim,l!+ domnule colonel)
2 >alea cea mai sim,l!? >um adic! cea mai sim,l! cale?
2 S! cur!"!m locul+ domnule)
2 S! cur!"!m locul? >olonelul a,roa,e şi ieşise din min"i de indi5nare) Sunt oameni
r!ni"i acolo+ ser5ent)
A,roa,e im,erce,tibil+ Heide a ridicat din umeri)
2 8i aud+ a #is)
2 8"i inter#ic s! uci#i vreunul din oamenii aceia= a i#bucnit colonelul) 7entru
-umne#eu+ dac! trebuie s! ,urt!m un r!#boi+ s! ncerc!m m!car s!*l ,urt!m cum se
cuvine=
2 >um dori"i+ domnule colonel+ a #is Heide+ cu o indiferen"! aro5ant!)
A fost+ de asemenea+ bine c! ofi"erul nu i*a v!#ut ,e .icu"ul şi ,e 7orta furiş6ndu*se
n ntuneric+ cu cleştele ntr*o m6n! şi cu sacul din ,iele de c!,rioar! n cealalt!+ ca s! ia
,lombele şi din"ii de aur) D!tr6nul ncercase de multe ori n trecut s! ,un! ca,!t 9osnicelor
lor incursiuni du,! terminarea lu,telor) Acum a ridicat doar din umeri şi i*a l!sat s! ,lece)
2 O s! vin! o vreme+ a #is+ c6nd l!comia lor o s!*i coste scum,)
Nu de data asta+ oricum) S*au ntors cu o mic! min! de aur+ ,l6n56ndu*se cu
am!r!ciune c! totdeauna duşmanii au 5urile cele mai valoroase+ şi nu 5ermanii)
2 >u o marc! ,e #i+ a #is Darcelona+ acru+ nu e deloc sur,rin#!tor+ nu?
>olonelul a venit iar a5itat) 8ncerca s! or5ani#e#e un 5ru, ,entru nmorm6ntare)
Ne*am uitat la el cu indiferen"!) Era ,osibil ca un nou atac s! ncea,! n orice cli,!) Oare+
ntr*adev!r+ aşte,ta de la noi s! cobor6m ,e coasta dealului şi s! nce,em s! s!,!m 5ro,i n
st6nc!?
2 Ser5ent+ ce se nt6m,l! cu oamenii t!i? >olonelul s*a ntors furios s,re D!tr6nul)
:o"i au venit dintr*o cas! de nebuni? N*ai nici o ,utere asu,ra lor? N*ai nici)))
.icu"ul a ridicat o m6n! şi a cerut linişte) >olonelul l*a s!5etat cu ,rivirea) >um era
,osibil ca acest cretin de ca,oral s! ndr!#neasc! s! ntreru,! un locotenent*colonel n
mi9locul unei ,ro,o#i"ii?
2 Ser5ent+ a #is ,e un ton amenin"!tor+ dac! nu se termin! cu aceast! im,ertinen"!+
voi fi obli5at s!)))
2 Nu ,ute"i s! t!ce"i? a #is .icu"ul) Aud tancuri)
2 :ancuri? a "i,at colonelul) S*a re,e#it la ,ara,et şi s*a a,lecat ,este el) Ai #is
tancuri?
Am ascultat cu to"ii) >a de obicei+ .icu"ul a avut dre,tate) N*a trecut mult tim,
nainte ca şi noi s! au#im scr6şnetul şenilelor şi s! sim"im coasta tremur6nd uşor la
a,ro,ierea lor) >olonelul şi*a a,!sat dosul ,almei ,e 5ur!)
2 Suntem ,ierdu"i+ a #is) -ac! trimit tancuri m,otriva noastr!+ suntem ,ierdu"i)
2 7robabil+ eram oricum+ a #is Darcelona+ ,ro#aic) >u tancuri sau f!r! tancuri+
n*aveam ,rea mari şanse) Ei*a v6r6t ,i,a n 5ur! şi*a su,t o vreme din ea) Al naibii s! fiu
dac! n"ele5 de ce*şi fac at6ta b!taie de ca, cu noi) >e*or fi vr6nd cu nenorocita asta de
st6nc!?
2 Nu "i*a trecut ,rin minte+ a #is Le5ionarul+ calm+ c! vor nea,!rat s! ne distru5!+
deoarece cred c! suntem SS*işti? 8n care ca# 2 şi*a trecut un de5et de*a curme#işul 56tului
2 -umne#eu s! ne a9ute)
A urmat o ,au#!)
2 -e ce? a #is Len#in5)
:o"i ne*am ntors s!*l ,rivim)
2 De ce? a #is Gre5or+ de ,arc! nu*i venea s!*şi cread! urec0ilor)
2 -e ce s! ne a9ute -umne#eu? a ntrebat Len#in5)
Le5ionarul i*a ,us un bra" ,!rintesc du,! umeri)
2 7entru c!+ co,ile dra5!+ dac! vom c!dea n m6inile lor+ ne vor ucide lent şi
c0inuitor+ de aceea) 8n mod si5ur nu vor lua ,ri#onieri) Nici m!car nu vor fi suficient de
ndur!tori s! ne tra5! un 5lon" n ceaf!) O s! te le5e şi*o s! te torture#e ,6n! a9un5i n
,ra5ul mor"ii şi aşa o s! te "in! c6t au ei c0ef)))
>olonelul s*a ntors de la ,ara,et)
2 >e naiba trebuie s! facem? a ntrebat+ ,u"in iritat)
D!tr6nul şi mesteca 56nditor coada ,i,ei)
2 Nu ,utem s! ne lu,t!m cu ei+ a #is) O m6n! de oameni nu se ,ot m!sura cu o
armat! de tancuri+ asta*i si5ur) Ei+ cate5oric+ sfatul meu este s! nu ne ,red!m+ dec6t dac!
vre"i s! fim su5ruma"i şi l!sa"i s! ,utre#im) >olonelul a n50i"it+ tulburat+ iar D!tr6nul şi*a
scos ,i,a din 5ur! şi s*a uitat ncruntat la ea) 8ncerca"i şi*o s! vede"i dac! nu m! crede"i+
domnule colonel) :ic!loşii !ia m!run"i cu oc0ii oblici nu sunt ca oamenii obişnui"i) Ei nu te
omoar! ,ur şi sim,lu+ ci te sf6rtec! bucat! cu bucat!+ r6#6nd n tim,ul acesta) Am v!#ut
c6teva re#ultate ale muncii lor) Nu e o ,rivelişte foarte ,l!cut!)
2 Atunci care "i*ar fi sfatul? a #is colonelul) Sinucidere n mas!?
2 Sfatul meu este s! ne retra5em+ ! #is D!tr6nul) R!m6nem şi lu,t!m ,6n! ni se
termin! muni"ia+ a,oi ne retra5em)
2 Ei ,e ce drum su5ere#i s! o lu!m? a ntrebat colonelul ,lin de sarcasm) -irect ,e
coast! n 9os+ n bra"ele ruşilor?
2 .! 56ndeam+ a murmurat D!tr6nul+ s! 5!sim o alt! cale)))
2 Nu eIist! o alt! cale= Etii la fel de bine ca mine) -ac! ar fi eIistat un alt drum+
l*am fi urmat+ f!r! ndoial!+ de mult) 8ncearc! s! vorbeşti cu 9udecat!+ ser5ent= E clar c! nu
,utem cobor ,e unde am urcat şi+ ntruc6t este sin5ur! rut!+ mi se ,are de*a dre,tul absurd
s! vorbim de retra5ere)
2 Scu#a"i*m!+ domnule colonel+ dar mai eIist! una)
D!tr6nul a ar!tat cu coada ,i,ei s,re ,artea o,us! a ,ara,etului+ dincolo de ,oteca ,e
care venisem şi ,e care acum naintau tancurile ruseşti) >olonelul a r!mas cu 5ura c!scat!)
2 -ar asta*i nebunie= Nebunie curat!) E un ,ov6rniş a,roa,e vertical= Am ,utea
foarte bine ncerca s! #bur!m n lun! şi s! termin!m=
2 -a+ fireşte+ dac! d*voastr! crede"i aşa+ domnule colonel)))
2 E0+ D!tr6nule=
.icu"ul a a,!rut brusc+ cl!tin6ndu*se ,rintre st6nci) Finea str6ns o sticl! la ,ie,t şi era
nesi5ur ,e ,icioare) S*a ,r!buşit ,lin de afec"iune+ cu un bra" du,! umerii D!tr6nului şi a
r!mas at6rnat aşa+ cl!tin6ndu*se+ su50i"6nd şi ncerc6nd s! v6re sticl! n 5ura D!tr6nului)
>olonelul l*a ,rivit cu 5roa#! şi dis,re")
2 Ser5ent Deier+ omul acesta e beat?
2 >red c! da+ domnule colonel)
>olonelul s*a a,lecat nainte ,entru a se convin5e) I#bit de du0oarea de alcool a unei
r656ieli+ a f!cut un ,as 5r!bit na,oi)
2 E de#5ust!tor+ ser5ent Deier= E o ruşine= Oamenii t!i sunt ca ,orcii= .ai r!u ca
,orcii= Sunt inferiori animalelor= Nu sunt demni s! fie n Armata German!=
2 O marc! ,e #i+ a #is .icu"ul+ amintindu*şi brusc de Darcelona şi de ,!sul lui) O
nenorocit! de marc! ,e #i) A dus sticla la 5ur! şi a b!ut serios) Nu merit!+ a #is) Nimeni nu
şi*ar ,utea ,ermite din"i de aur cu o marc! ,e #i)
>olonelul a scos un #5omot de nemul"umire n!buşit!)
2 8i voi face ra,ort acestui om+ a #is) -ac! vom sc!,a vreodat! vii din aceast!
ncurc!tur!+ mi voi face din asta o datorie)
S*a ntors brusc ,e c!lc6ie şi s*a dus s,re mar5inea nde,!rtat! a ,ara,etului+ ca s!
studie#e ,ov6rnişul vertical care urma s! fie calea noastr! de sc!,are) Muls+ unul dintre
brancardieri+ s*a a,ro,iat nervos de D!tr6nul)
2 Eşti nebun+ a #is cu o voce r!5uşit!) Eşti smintit de*a binelea) N*o s! a9un5em
niciodat! ntre5i 9os ,e coasta aceea) -ac! ar fi du,! mine+ eu aş ridica stea5ul alb c0iar
acum+ nainte s! a9un5! la noi)))
2 -in fericire+ a #is D!tr6nul+ furios+ nu ,rea ,o"i face ce vrei tu)
2 O s! re5re"i asta+ a #is Muls)
2 O s*o re5re"i şi tu+ a re,licat D!tr6nul+ dac! o s! ncerci s! ne5ocie#i cu adun!tura
aceea de nebuni st!,6ni"i de mania uciderii) Nu fi at6t de ,rost+ omule= O s! te sf6rtece n
buc!"i ntr*o cli,!)
S*a dus la colonel şi s*a o,rit 5rav l6n5! el)
2 Ei+ domnule colonel? 7ot s! v! ntreb ce 0ot!r6re a"i luat?
>olonelul a ridicat din umeri) El ştia+ cum ştiam şi noi ceilal"i+ c! deci#ia fusese de9a
luat!) -ac! D!tr6nul a #is c! vom mer5e ,e ,ov6rniş+ atunci mer5eam ,e ,ov6rniş) Era
foarte sim,lu)
2 Hom "ine ,o#i"ia c6t vom ,utea) >olonelul s*a ntors cu s,atele s,re ,ara,et şi a
nce,ut s! se tra5! a5itat de b!rbie) >6t ,utem+ ser5ent) Re"ine) >6t ,utem) Nu trebuie s! fie
o retra5ere ruşinoas!)
2 Fireşte c! nu+ domnule colonel)
D!tr6nul şi*a l!sat res,ectuos ca,ul n 9os) A fost tras! o rac0et! şi la lumina ei am
v!#ut un şir lun5 de : 1' urc6nd ,anta s,re noi) 7ini mari erau ru,"i ca nişte cren5i şi
arunca"i cu dis,re" ntr*o ,arte) Dolovani uriaşi şi blocuri de st6nc! erau dislocate şi
,r!v!lite #5omotos n vale) Fiecare tanc era aco,erit de infanterişti care at6rnau de el+
"in6ndu*se cu m6inile şi ,icioarele+ ca nişte ciorc0ini uriaşi de stru5uri omeneşti)
Hederea inamicului ,!rea s!*l fi tre#it brusc ,e .icu"ul) Nu se mai cl!tina şi nu mai
su50i"a) L*am v!#ut foarte si5ur ,e ,icioare+ cobor6nd ,e ,otec! s,re tancurile care urcau+
cu mine : şi 5renade aruncate ,e um!r)
Len#in5 se "inea de D!tr6nul+ ca un c!"eluş+ şi ,!rea c! nu vroia s!*l sca,e din oc0i)
2 >rede"i c! o s! ieşim vii din asta? a #is cu un aer de bravad! ne,!s!toare care n*a
nşelat ,e nimeni)
2 S*ar ,utea+ a #is D!tr6nul+ su56ndu*şi calm ,i,a) S*ar ,utea))) 7!strea#!*"i doar
ca,ul şi ncearc! s! nu intri n ,anic!) -u,! ce vom lic0ida ,rimele tancuri+ nu uita+ mai
sunt infanteriştii cu care trebuie s! ne r!fuim) 8ncearc! s! le "ii ,ie,t c6t ,o"i mai mult) Ei
f!r! ideolo5ie+ da? :ic!loşii şi uci5aşii !ia de 9os nu*"i sunt fra"i de s6n5e+ cum nu*mi este
mie Himmler) Aşa c! tra5e s! uci#i şi+ "ine minte+ sau tu sau ei+ alt! solu"ie nu eIist!)))
-!*mi lada aia de 5renade şi fii b!iat bun)
2 .i*e team!+ a #is Len#in5)
D!tr6nul a #6mbit)
E >ui nu*i este? a #is) :eama nu e ceva de care s!*"i fie ruşine) N*o l!sa ns! s! te
domine+ asta*i tot)
7rimele tancuri+ cu tunurile ndre,tate s,re noi+ erau la o distan"! la care ,uteau fi
lovite) 7rimul a dera,at de mai multe ori ,e ,oteca n5ust! şi ,!rea ,e ,unctul de a se
,r!buşi n ,r!,astie+ dar şenilele re#istau şi de fiecare dat! c6nd era la un ,as de de#astru+ se
redresa)
I*am aşte,tat n cuibul de re#isten"!) D!tr6nul şi b!5ase ,i,a n bu#unar şi mesteca
56nditor un cocoloş de tutun) Firavul Len#in5 era nc! du,! el+ str6n56ndu*şi ,umnii şi
ncrunt6ndu*se n5ro#itor din cau#a efortului ,e care*l f!cea ca s!*şi st!,6neasc! nervii)
>6nd l vedeam+ sim"eam c! a,roa,e mi se face şi mie r!u de fric!)
8ntr*o cr!,!tur! n st6nc!+ 7orta era ocu,at s! desc0id! o cutie de carne cu nscrisul
@.ade in 4SA" ,e etic0et!) 7orta se ndo,a totdeauna naintea unei b!t!lii) 7retindea c! e o
reac"ie nervoas!) 7otrivit celor mai bune sfaturi medicale+ un om nu trebuie s! intre n lu,t!
cu stomacul ,lin) Se ,are c! nu e ,rea s!n!tos dac! ai ma"ele sf6şiate+ eIist! ,ericolul de a
face ,eritonit!) 7orta ns! declara c! el ,refer! o moarte ra,id! cu o m6ncare bun! n burt!+
dec6t o moarte lent! nfometat) L*am urm!rit cum scotea+ cu v6rful baionetei+ buc!"i de
carne ro#) A terminat ,rima cutie şi imediat a atacat alta) N*am ,utut s!*mi dau seama ce
era+ dar du,! felul n care nfuleca ,!rea c!*i ,lace)
7rimul tanc se t6ra) 8ncet s,re noi) -eodat!+ din senin+ a a,!rut .icu"ul) A "6şnit
nainte+ a v6r6t o min! ma5netic! sub ,6ntecele tancului+ a,oi s*a aruncat na,oi n
ascun#!toare) EI,lo#ia a fost a,roa,e instantanee şi+ c0iar n tim, ce ,raful şi r!m!şi"ele se
aşe#au ,e ,!m6nt+ al doilea : 1' venea+ croindu*şi drum ,rintre fiare şi oameni+ fr!m6nta"i
laolalt! sub şenilele lui) A c!#ut asu,ra lui o ,loaie de 5renade şi infanteriştii a5!"a"i de el
au fost lovi"i) Au alunecat de ,e laturile tancului tocmai la tim, ca s! nt6m,ine al treilea
monstru+ care i*a fr!m6ntat sub el nainte de a avea şansa s! se elibere#e de s6n5ele şi
oasele celor care muriser! nainte) L*am au#it ,e Len#in5 rec!,!t6ndu*şi res,ira"ia şi m*am
uitat la el) Sentimentele n*o s!*i foloseasc! la nimic) S!*şi ,!stre#e toat! mila ,entru sineK
,robabil+ nu ,este mult tim, va avea nevoie de ea)
Le5ionarul a cobor6t n 5oan! ,e ,otec!+ s,re tancul din ca,ul coloanei) A a#v6rlit o
bomb! cu na,alm n turel!+ a,oi s*a aruncat ntr*o ,arte+ rosto5olindu*se n s,atele unei
5r!me#i de cadavre ruseşti+ ca s! se a,ere de suflu) -in ve0iculul distrus s*a n!l"at s,re cer
o flac!r! albastr!+ lun5!) :ra,a s*a desc0is şi a a,!rut un om+ dar+ nainte s! ,oat! s!ri+ a
fost f!cut f!r6me m,reun! cu tovar!şii care erau ,rinşi n!untru)
Drusc+ din cel de*al treilea tanc a eI,lodat un ,roiectil undeva n s,atele nostru)
.*am ntors s! v!d ce stric!ciuni f!cuse şi*am desco,erit o 5roa,! mare n ,!m6nt+ unde cu
o secund! mai nainte fuseser! ser5entul Lit<a şi oamenii lui) 8ntrea5a 5ru,! fusese
lic0idat!) 8n crater era o 5r!mad! de r!m!şi"e omeneşti care f!ceau s! "i se ridice ma"ele n
5ur! numai la vederea lor)
.*am ntors 5r!bit la locul meu)
L*am v!#ut ,e .icu"ul rea,!r6nd cu dou! mine n m6na drea,t!) A s!rit ,e tanc şi a
b!tut n ca,ac cu m6nerul revolverului) >a,acul a fost desc0is cu ,ruden"! şi un c0i, a
,rivit atent afar!) .icu"ul l*a m,ins imediat n 9os) A v6r6t minele du,! el+ a tr6ntit ca,acul
la loc şi s*a aruncat n s,atele ve0iculului+ cu o mişcare ra,id! c6şti5at! ,rin eIerci"ii)
D!tr6nul şi*a ridicat bra"ul deasu,ra ca,ului şi a stri5at la noi s!*l urm!m) Ne*am
nşirat du,! el+ n 9osul coastei+ cu baionete şi arunc!toare de fl!c!ri) Infanteriştii ruşi erau
ntr*o stare de confu#ie+ dar erau sus"inu"i de 9os cu foc de mortiere 5rele) L*am v!#ut ,e
ser5entul Dlaske fu5ind nainte şi arunc6ndu*se ,este tru,ul unui mon5ol r!nit) S*a
m,iedicat şi a c!#ut şi+ nainte s! se ,oat! ridica n ,icioare+ r!nitul tr!sese cuiul unei
5renade şi am6ndoi au #burat n v!#du0)
Jos n vale+ ,!m6ntul se cutremura de bubuiturile artileriei) 7robabil+ de*a lun5ul
r6ului erau lu,te 5rele) .! ntrebam dac! ,odul fusese aruncat n aer sau mai era nc! n
,icioare+ oricum era o ntrebare ,ur şi sim,lu academic!+ deoarece noi nu aveam mi9loace
,!m6nteşti de*a a9un5e la el)
.ortierele nce,eau s!*şi 5!seasc! "inta şi am fost obli5a"i s! ne retra5em ,e ,latou)
7orta a trecut n fu5! ,e l6n5! mine+ urmat ndea,roa,e de .icu"ul) Ei*a a5itat o m6n! şi a
stri5at la mine)
2 7entru ce mai stai? Hai s! ieşim naibii de*aici=
2 >e facem cu r!ni"ii? a ntrebat 56f6ind Muls+ care se ,avoa#ase cu o banderol! a
>rucii Roşii+ n s,eran"a ca datorit! acesteia inamicul l va trata cu res,ect)
2 Nu*mi ,as! de r!ni"i= a stri5at 7orta+ ,este um!r)
>olonelul n*a #is nimic) Nu ,utea s! nu fi au#it cuvintele lui 7orta+ dar+ ,robabil+ ştia
şi el+ ca to"i ceilal"i+ c! era im,osibil s! lu!m r!ni"i cu noi ,e ,ov6rniş) N*aveam nici tim,+
nici ec0i,amentul necesar ca s!*i cobor6m cu funii şi t!r5i) Nu eIistau ,uncte de s,ri9in ,e
su,rafa"a neted! a rocii şi ntrebarea care se ,utea era dac! noi nşine+ lans6ndu*ne ,este
,ara,et şi l!s6ndu*ne n voia sor"ii+ vom a9un5e 9os f!r! ,rea multe oase ru,te)
Heide mai lu,ta nc! n arier5ard!+ n ,artea o,us! a tranşeei+ aler56nd ca un nebun cu
un arunc!tor de fl!c!ri) >olonelul crea confu#ie ,rintre noi+ tr!56nd o serie de rac0ete de
care ,!rea deodat! obsedat) Avea+ evident+ im,resia c! ne lumina drumul ,e ,anta abru,t! a
muntelui) -ar trecerea constant! de la lumin! la ntuneric ne*a #!,!cit de*a binelea şi ne
a5itam la mar5inea ,ara,etului ca o turm! de oi ,roaste) Noa,tea ns!şi nu era at6t de
ntunecat! ca s! nu ,utem distin5e forma lucrurilor+ dar rac0etele erau at6t de str!lucitoare+
nc6t mai de5rab! ne orbeau dec6t ne luminau) >olonelul s*a a,ro,iat de D!tr6nul ntr*o
stare de furie 9ustificat!)
2 >e naiba se nt6m,l! cu oamenii t!i+ ser5ent? Hor s!*i duc 9os n c6rc!? -ac! nu se
mişc! destul de re,ede+ n*o s!*mi mai r!m6n! rac0ete)))
Heide a venit fu5ind s,re noi)
2 E tim,ul s! ,lec!m= a #is şi+ f!r! s! mai s,un! altceva+ s*a aruncat ,este ,ara,et şi
a dis,!rut)
>eilal"i l*am urmat+ ntr*un nor de ,raf şi o ,loaie de ,ietre) .*am ,omenit
ncovri56ndu*m! instinctiv+ ca o min5e+ cu m6inile deasu,ra ca,ului+ i#bindu*m! şi s!rind
din st6nc! n st6nc!+ f!r! s! ştiu c6nd voi fi aruncat n 0!u) 4nii alunecau ,e s,ate+ a9un56nd
9os cu 0ainele #dren"e) Al"ii au ncercat s! se a5a"e de co,aci şi tufişuri+ n c!dere+ c6t ,e*aci
s! le ias! bra"ele din nc0eieturi) L*am au#it ,e 7orta stri56nd ca un nebun fericit c6nd
cobora ca un obu# uman) Am au#it un r!cnet de 5roa#! s!*"i n50e"e s6n5ele n vine c6nd
altcineva a fost aruncat n 5ol+ dis,!r6nd -umne#eu ştie unde) .*am ,omenit c6şti56nd
av6nt+ abia d6ndu*mi seama dac! mai eram n contact cu coasta sau c!deam n 0!ul c!scat
de 9os) A,oi #borul meu im,etuos n 9osul coastei a fost o,rit brusc şi #5uduitor de un ,in)
>red c! aveam vreo o,t#eci de kilometri ,e or! c6nd m*am i#bit de el) >asca mi*a #burat de
,e ca, şi s*a rosto5olit n 9osul muntelui+ s!rind din st6nc! n st6nc!+ n tim, ce eu at6rnam+
56f6ind+ de trunc0iul co,acului şi m! ntrebam c6te oase mi ru,sesem) 8mi cur5ea s6n5e
din nas şi din 5ur!) 8mi era r!u+ eram ame"it şi a,roa,e ,arali#at de 5roa#!) -e undeva de
sub mine am au#it un stri5!t)
2 Ridic!*te de acolo= N*am de 56nd s! te*aşte,t toat! #iua=
Era 7orta) 8nc! viu şi ntre5+ coco"at ,e o les,ede de st6nc!+ mi f!cea ner!bd!tor
semn cu m6na)
2 Hino 9os= N*o s! ,o"i ,etrece restul r!#boiului st6nd la 9um!tatea muntelui=
Am mbr!"işat trunc0iul ,inului cu ambele bra"e şi m*am 50emuit l6n5! el+ tremur6nd
de fric! şi smiorc!indu*m! ca un co,il+ n tim, ce s6n5ele mi ,icura de ,este tot)
2 O0+ ,entru -umne#eu= a r!bufnit 7orta)
S*a c!"!rat s,re mine+ dar eu "ineam n continuare co,acul str6ns n bra"e+
,l6n56ndu*mi de mil!)
2 O s! cobori muntele !sta afurisit c0iar dac! va trebui s! te tra5 du,! mine= a m6r6it
7orta)
.i*a v6r6t sticla de saDM n 5ur! şi m*a for"at s! beau) Ei atunci c6nd eram necat ,e
9um!tate şi a,roa,e ,ur,uriu la fa"!+ mi*a desf!cut bra"ele de du,! ,inul ,rotector şi a
,ornit n 9osul ,antei+ t6r6ndu*m! du,! el) Acum era mai uşor+ eIistau ,etice de iarb! as,r!
şi tufe m!runte crescute ,e st6nci+ aveai unde ,une ,iciorul şi de ce te ,rinde cu m6na+
,uteai cel ,u"in s! st!,6neşti vite#a şi direc"ia cobor6rii) -ar mie mi ,ierise cura9ulL am
stri5at şi m*am #b!tut tot drumul ,6n! 9os n vale+ unde am fost nt6m,inat de .icu"ul+ care
m*a ,lesnit #drav!n ,este fa"! ,6n! am reuşit s!*mi vin n fire)
2 Ei eu m*am sim"it le fel+ a #is) A naibii treab!)
Ne*am venit n fire la ,oalele blestematului de munte) :o"i ar!tam 9alnic) 7lini de
v6n!t!i+ cu membrele ru,te şi uniformele sf6şiate de sus ,6n! 9os+ cu fe"ele aco,erite de
s6n5e şi ,raf+ cu 9um!tate din ec0i,ament ,ierdut n tim,ul cobor6rii) -e deasu,ra noastr!+
din cealalt! ,arte a ,latoului ,e care tocmai l ,!r!sisem+ se au#ea bombardamentul
,uternic al artileriei) Era clar c! inamicul nc! nu desco,erise c! fu5isem şi aveam c6teva
momente de r!5a#)
.*am aruncat la ,!m6nt+ cu inima b!t6ndu*mi ,uternic n ,ie,t) 8ncet+ am nce,ut
s!*mi simt tru,ul c0inuit de dureri sf6şietoare) :oat! ,artea drea,t! mi era #drobit! şi ,lin!
de v6n!t!i) La ca, aveam o t!ietur!+ bu#ele mi at6rnau n #dren"e+ nasul era at6t de umflat+
nc6t a9unsese de dou! ori mai mare dec6t era n mod normal) -ar+ fireşte+ ,utea fi cu mult
mai r!u)
.i*aş fi ,utut ru,e s,atele sau s!*mi fi fracturat un ,icior şi ar fi trebuit s! fiu
m,uşcat ca un cal) Nu eIista nici o ,osibilitate s! lu!m cu noi ,e cei 5rav r!ni"i) Fie te
"ineai de ceilal"i+ fie r!m6neai n urm! şi asta nsemna sf6rşitul) Nu eram n situa"ia de a
c!ra ,asa5eri)
Focul a ncetat brusc şi D!tr6nul s*a ridicat n ,icioare)
2 S! ,lec!m+ a #is+ ,e neaşte,tate)
Am ,ornit n urma lui ntr*un şir lun5+ şc0io,!t6nd) >olonelul nc! mai era cu noi+
mer56nd ncruntat+ cu ca,ul n 9os+ al!turi de D!tr6nul) Am ,!r!sit valea şi*am intrat ntr*un
defileu n5ust+ unde ne*am ,omenit cufunda"i ,6n! la br6u ntr*o mlaştin! li,icioas!) >6"iva
care şi*au ,ierdut ec0ilibrul s*au afundat n n!mol şi n*au mai fost v!#u"i niciodat!) Nu era
tim, s! ne o,rim şi s! or5ani#!m ec0i,e de salvare) Fiecare om era ,entru sine) :e #b!teai
c6t ,uteai şi nu*"i mai r!m6nea ener5ie ,entru altceva n afar! de ,ro,ria*"i su,ravie"uire)
Am ,!r!sit mlaştina şi*am luat*o ,rin mi9locul unui o5or) 8ntr*o ,arte ardea un sat) 8n
cealalt! se 5!sea un r6u şi artileria ruseasc!) D!tr6nul ne ,resa f!r! ntreru,ere) .*am
cl!tinat şi m*am ,oticnit+ şi ,oate aş fi c!#ut dac! n*ar fi fost Gre5or care mi*a tras un şut
,uternic)
2 Ridic!*"i ,icioarele+ motoflete t6m,it=
.i*am şters trans,ira"ia de ,e frunte) S6n5ele mi cur5ea şiroaie ,e fa"!+ intr6ndu*mi
n oc0i şi orbindu*m! ,e 9um!tate) >urelele ec0i,amentului mi intraser! n umeri+ a,roa,e
f!c6ndu*mi r!ni) .! au#eam res,ir6nd cu sus,ine+ c6nd n fa"a mea noa,tea ntunecoas! a
devenit brusc staco9ie) .*am ,oticnit din nou şi+ de data aceasta+ şutul furios al lui Gre5or
n*a avut nici un efect) Am r!mas unde c!#usem+ cu ca,ul ,e ,!m6ntul rece) S!*şi continue
drumul f!r! mine) Nu m! mai interesa) S! m! ca,ture#e ruşii şi s!*mi fac! ce*or vrea)
Nu*mi mai ,as! de nimic)
2 8m,uşca"i*l ,e omul acesta= a stri5at colonelul+ trec6nd n fu5! ,e l6n5! mine ca
s!*i adune ,e cei r!maşi n urm!) 8naintarea trebuie s! continue=
2 8naintarea? a r6n9it 7orta) Eu credeam c! e o retra5ere strate5ic!)
Eforturile combinate ale lui Gre5or şi ale Le5ionarului m*au ridicat n ,icioare)
.icu"ul mi*a desc0is 5ura cu for"a şi mi*a turnat ,e 56t o 9um!tate de sticl! din lic0idul
acela neobişnuit de de#5ust!tor) A fost at6t de sc6rbos+ nc6t l*am vomitat tot ,e loc şi
imediat m*am sim"it cu mult mai bine) Numai -umne#eu ştie ce a fost) Eu n*am avut
niciodat! cura9ul s! m! interese#)
-u,! un kilometru am a9uns la mar5inea unei ,!duri) Ne*am t6r6t recunosc!tori la
ad!,ostul ,rimitor al marilor co,aci şi ne*am strecurat ntr*un tufiş+ unde eram ntr*o
relativ! si5uran"!) Acolo+ n cele din urm!+ c6nd s*au ivit #orile+ am reuşit s! 5!sim linişte)
7uteai ascunde o armat! ntrea5! ntr*o ,!dure ,olone#!+ or noi nu eram dec6t o com,anie
cu efectivul redus) Ruşii nu ne*ar fi 5!sit acolo niciodat!+ dec6t ,rin cea mai nenorocit!
nt6m,lare)
Ne*am ntins ,e ,!m6ntul ,rimitor şi moale+ ca un ,at de ,uf+ şi sim,lul luI de a
,utea s! te relaIe#i era a,roa,e suficient s! te convin5! c!+ la urma urmei+ via"a mai merit!
nc! s! fie tr!it!)
Dacă naţiunea ne- o va cere, nu ne vom da înapoi de la a vărsa sân!e, fie sân!e
străin, fie sân!e !erman$
Himmler) Articol n VNlDisc"er :eobac"ter, %Q ianuarie %&'()
'ela!"ia Ga"arovna, căpitan +HVD şi ofiţer de le!ătură pentru parti(anii polone(i
din >ublin, îndurase şaptespre(ece ore de tortură în mâinile anc"etatorilor din %%$ +-au
reuşit să- i înfrân!ă re(istenţa până când n-au ţinut- o cu trupul !ol deasupra unei sobe
încinse$$$ şi c"iar şi-atunci şi- a pierdut cunoştinţa înainte de- a le putea spune ceva$
7u făcut-o să-şi revină, stropind-o cu apă rece ca !"eaţa$ 7rsurile de pe spate erau
adânci şi dureroase# era de- a,uns să fie atinsă cu un de!et ca s-o facă să ţipe de durere$
4nainte de a fi torturată, fusese o femeie frumoasă$ DirleAan!er însuşi se culcase cu ea de
mai multe ori$ 7cum nu mai rămăsese nimic din fosta ei frumuseţe# nimic decât o epavă
umană "âdă, de!radată până dincolo de limitele suportabilului$ @n trup ,upuit şi ars până
la os, o fiinţă ce !emea şi c"ema moartea$
Când, în cele din urmă, le-a spus tot ce ştia, au scăpat- o de suferinţă cu un !lonţ în
ceafă$
7OLONENII
Eram n ,!dure de trei#eci şi şase de ore şi ,loua din nou) 8nce,use ndat! du,!
sosirea noastr! şi nu d!dea nici un semn c! se va ,otoli) Eiroia de ,e co,aci şi cur5ea n
torente ,e ,otecile desfundate ale ,!durii) 7!m6ntul era moale ca un burete+ te afundai n el
c6nd c!lcai+ iar cei din s,atele coloanei trebuiau s! se b!l!ceasc! n a,a noroioas!+ nalt!
,6n! la 5le#ne)
Ne*am o,rit s! ne odi0nim) 8ntr*o #on! de mlaştini brune+ sinistre şi 7orta şi*a scos
ci#mele şi a scurs a,a din ele) Heide+ s,re uimirea celor care nu*l cunoşteau+ a scos o trus!
de toalet! din rani"! şi a nce,ut s! se frece şi s! se cure"e cu ,eria) Ei*a scos ci#mele şi le*a
cur!"at de noroi) A eIaminat t!l,ile şi a desco,erit c! din cele trei#eci şi trei de "inte
re5ulamentare li,seau trei) -ar+ fireşte+ fiind Heide+ ducea cu el+ oriunde mer5ea+ o cutie cu
"inte de re#erv!) -u,! ce şi*a re,arat nc!l"!mintea+ şi*a concentrat aten"ia asu,ra
uniformei) >u o bucat! de c6r,! nmuiat! ntr*o b!ltoac!+ şi*a cur!"at de s6n5e m6neca
vestonului) A cur!"at noroiul de ,e ,antaloni cu ,eria) Ei*a num!rat to"i nasturii ,e care i*a
5!sit+ a,oi+ solemn+ a scos o c6r,! şi*a nce,ut s!*i lustruiasc!) >0iar şi colonelul l ,rivea
vi#ibil fascinat)
2 Acum+ n orice moment+ a #is 7orta+ o s! ncea,! s!*şi verifice ,!rul din re5iunea
,ubian! ca s! se asi5ure c! nu*i li,seşte nici un fir)
Heide şi*a ,us 9os ,eriile şi c6r,ele) Ei*a nc0eiat tunica+ şi*a nete#it ,!rul şi s*a
ntors+ foarte ncet+ s!*l ,riveasc! ,e 7orta) Ei*a l!sat ,rivirea s! alunece ,e toat! lun5imea
cor,ului 9e5os+ de la ,icioarele 5oale cu un50iile cornoase+ ,6n! la fa"a neb!rbierit! şi ,!rul
,lin de noroi) N*a #is nimic) A sc0i"at doar un #6mbet su,erior şi 5lacial+ a,oi a nce,ut
s!*şi str6n5! trusa de toalet!)
>olonelul s*a a,lecat+ tulburat+ s,re D!tr6nul)
2 S,une*mi+ ser5ent+ a #is n şoa,t!+ e ceva n nere5ul! cu soldatul acesta?
2 8n nere5ul!? a #is D!tr6nul)
2 Aici sus+ a #is colonelul+ lovindu*se uşor şi semnificativ ,e frunte cu un de5et
osos) 8i li,seşte o doa5!+ e0?
D!tr6nul şi*a n5!duit un uşor #6mbet)
2 -eloc+ domnule colonel) Este eIact ceea ce a"i ,utea numi o re5ul! vie+ cum s*ar
#ice)
2 O re5ul! vie+ ser5ent?
2 >a n m!n!stiri+ domnule colonel)))
2 A0= A0a) -a+ ntr*adev!r+ da) >olonelul s*a l!sat na,oi la loc+ f!r! s!*şi ia ,rivirea
de la Heide) Nemai,omenit+ a #is) -e*a dre,tul nemai,omenit)
Soldatul Abt+ care fusese nv!"!tor nainte de*a intra n armat! ca s!*şi fac! un foarte
utila*i datorie fa"! de ,atrie+ fusese lovit de un 5lon" n coa,s!+ care*i l!sase dou! 5!uri
sim,le şi curate+ dar+ du,! felul n care se com,orta+ te*ai fi 56ndit c! avea ,iciorul am,utat)
St!tea ntins ,e ,!m6nt şi 5emea+ cer6nd morfin!+ n tim, ce oameni mult mai 5rav r!ni"i
dec6t el sufereau n t!cere+ fiindc! ştiau c! nu ,uteau fi a9uta"i cu nimic) Nu mai aveam
morfin! de mult! vreme) Soldatul Abt şi d!dea foarte bine seama de situa"ie+ dar continua
s! se vaite şi s! 5eam!+ ceea ce ne nfuria ,e to"i)
.! ntrebam c6"i dintre elevii lui fuseser! aduşi la ascultare ,rin b!taie n vremurile
bune dinaintea r!#boiului+ c6nd orice co,il care se d!dea na,oi de la ,edea,s! era acu#at
de laşitate+ c6nd b!ie"ii erau nv!"a"i c! suferin"a va face b!rba"i din ei+ c6nd lacrimile erau+
,rin re5ulament+ ,ede,site cu #ece lovituri de b!") .! ntrebam c6"i dintre foştii elevi ai lui
Abt deveneau acum b!rba"i ,e c6m,urile de lu,t! ale Euro,ei+ n tim, ce el #!cea ,e
,!m6ntul umed şi se smiorc!ia+ cu o 5aur! de 5lon" n ,icior) Era destul de uşor s! creşti şi
s! ,re5!teşti carne de tun ,entru F/0rer+ dar nu c0iar at6t de uşor c6nd tu nsu"i erai folosit
dre,t carne ,entru 5urile tunurilor ruseşti)
.icu"ul+ care şedea l6n5! Abt+ s*a ridicat brusc şi s*a dus la colonel+ lu6nd ,o#i"ia de
dre,"i n fa"a lui) >olonelul şi*a ridicat ,rivirea+ uşor sur,rins)
2 -a+ ca,orale? >e este? :recuse c6tva tim, de c6nd nu*l mai b!5ase nimeni n
seam! ,e colonel) 7!rea at6t sur,rins c6t şi mul"umit) Horbeşte+ b!iete= n*o s! te muşc=
2 7!i+ domnule colonel+ a #is .icu"ul+ nu e vorba de mine+ n"ele5e"i+ ci de !la
de*acolo)))
A f!cut un 5est s,re soldatul Abt+ care se "inea teatral de ,icior şi se #v6rcolea ,e
,!m6nt)
2 -a+ da? a #is colonelul+ cu ner!bdare) >e*i cu el?
2 7!i+ crede c! va muri şi m! tot bate la ca, s! vin s! v! ntreb dac! n*ar fi o idee
bun! s!))) !!))) .icu"ul a aruncat o ,rivire s,re Abt+ care ncuviin"a insistent din ca, şi f!cea
5esturi evidente de ncura9are) .icu"ul a ridicat dis,re"uitor din umeri) Dine+ e*n re5ul!+
atunci+ a #is+ revenind s,re colonel) El+ domnule colonel+ crede c! ar trebui s! ca,itul!m) S!
ne ,red!m) S! nu mai lu,t!m şi s! trecem de cealalt! ,arte))) fiindc! el crede c! va muri+
domnule colonel) El #ice c! a f!cut un studiu des,re roşii şi nu sunt c0iar at6t de r!i cum se
vorbeşte) Nice c! sunt oameni civili#a"i ca noi şi)))
2 O0+ nu mai s,une) D!tr6nul a s!rit n ,icioare şi s*a dus furios la soldatul Abt) :e
v!ic!reşti+ şobolanule= nu eşti de suficient tim, n armat! ca s! ştii ,6n! acum c!+ dac! ai
su5estii de f!cut mi le faci mie+ nu te duci s! ba"i la ca, ofi"erii su,eriori=
L*a a,ucat ,e om de 5uler şi l*a scuturat+ n tim, ce colonelul se uita cu oc0i mari şi
nu #icea nimic) Nu*l v!#usem ,6n! atunci ,e D!tr6nul s!*şi fi ieşit at6t de mult din fire)
>red c!+ ,robabil+ nu acorda ,rea mare im,ortan"! for"ei de caracter a colonelului) Era
nevoie doar ca vreun netrebnic ca soldatul Abt s!*i v6re idei n ca, şi+ nainte de*a ne da
seama+ ,uteam fi to"i ,reda"i delica"ilor+ milostivilor şi civili#a"ilor ruşi) >olonelul era bine
inten"ionat+ dar era b!tr6n şi s,eriatL ar fi trebuit ,ensionat cu c6tva tim, naintea r!#boiului
mondial)
D!tr6nul l*a aruncat ,e Abt s,re .icu"ul+ care l*a ,rimit cu bra"ele lar5 desc0ise)
2 E*n re5ul!+ ca,oral >reut#feldt+ e tot al t!u) -e acum nainte e sub comanda ta) Ha
face tot ce*i vei s,une şi dac!*l ,rin#i ncerc6nd s! sca,e+ m,uşc!*l n s,ate ,e tic!los)
2 Nici o 5ri9!= a #is .icu"ul+ ,lin de entu#iasm)
Am ,ornit din nou n şir indian n urma colonelului şi a D!tr6nului+ ocolind
mlaştinile) -in cau#a sc6ncelii nentreru,te+ soldatul Abt era acum ntr*o situa"ie mult mai
rea dec6t fusese nainte) 8i ,useser! n s,ate 9um!tate din ,ro,riu*i ec0i,ament+ ,lus afetul
mitralierei ,e deasu,ra şi omul mer5ea cocoşat din cau#a ,overii) Lut#+ ,omenindu*se uitat
tem,orar+ se furişase la coada coloanei+ c6t mai de,arte ,osibil de .icu"ul+ şi t!cea m6lc)
7e la 9um!tatea coloanei+ 7orta şi Heide se insultau reci,roc+ amenin"6ndu*se cu
,umnii) Heide l acu#ase ,e 7orta c!*l mbr6ncise deliberat n mlaştin! ca s!*şi murd!reasc!
ci#mele ,roas,!t lustruite) 7orta+ fireşte+ nu catadicsea s! ne5e) F!cea+ ,ur şi sim,lu+ 5lume
şi r6dea bat9ocoritor+ aduc6ndu*l astfel ,e Heide ntr*o stare de furie demen"ial!) Erau ,e
,unctul de*a se arunca unul la 56tul celuilalt+ c6nd D!tr6nul a ridicat o m6n! sus şi a o,rit
coloana)
2 >e este+ ce este? a ntrebat colonelul) -e ce ne*am o,rit? >e*ai au#it? -in ce
direc"ie? >e)))
2 7entru -umne#eu+ t!ce"i= a #is D!tr6nul scurt şi f!r! ceremonie)
Asta+ cel ,u"in+ l*a f!cut ,e colonel s! tac! o vreme) D!tr6nul i*a f!cut semn
.icu"ului care era n coada coloanei şi au ascultat am6ndoi)
2 7arc! ar fi c6ini+ a #is .icu"ul du,! o vreme) >red c! ne caut! ,e noi)
2 >u c6ini? a #is colonelul) >e ,rostie= Fleacuri şi ,rostii=
>a de obicei+ a fost i5norat) D!tr6nul a nce,ut s! dea ordine)
2 Hoi r!m6ne"i mai bine ,e loc) Eu cu ,lutonul meu o s! mer5em nainte s! vedem
ce se nt6m,l!)
2 5ar noi+ a #is Gre5or)
Ne*am t6r6t ,rin ,!dure n linişte) Acum au#eam şi eu c0el!l!iturile nt6m,l!toare ale
c6inilor şi+ c6nd co,acii au nce,ut s! se r!reasc!+ ne*am dat seama c! ne a,ro,iam de un
mic sat) D!tr6nul ne*a f!cut din nou semn s! ne o,rim şi ne*am 50emuit n l!st!riş+ n tim,
ce era studiat locul cu binoclul) Am desluşit ,atru camioane mari cu semne americane şi un
5ru, de militari n uniforma verde a NMH-+ ec0ivalentul temut al SS*ului 5erman) 8n
fruntea 5ru,ului+ smucindu*se n lan"uri şi+ evident+ ner!bd!tori s! ,lece+ se 5!seau şase
c6ini+ nişte creaturi ns,!im6nt!toare+ destul de asem!n!toare cu alsacienii+ dar mai mari şi
mai fioroşi) 7robabil+ vreo ras! siberiana+ 9udec6nd du,! desimea bl!nii)
2 Ei+ bine+ e clar c! n*au ieşit la o ,limbare de duminic! du,!*amia#!+ a observat
D!tr6nul) >red c! ne caut! ,e noi)
2 -ac! ne*ar oferi o mas! bun! şi bo5at!+ şi un ,at ,entru noa,te+ a morm!it Gre5or+
am fi ai lor+ f!r! toat! tevatura asta stu,id!)
Soldatul Abt a intervenit+ ner!bd!tor)
2 -e ce nu ncerc!m acum c! suntem aici? a #is) -ac! ne*am ,reda de bun!voie+ ca
un act de bun!)))
A fost ntreru,t brusc de o lovitur! furioas! ,rimit! n ca, din ,artea .icu"ului)
2 -ac! mai continui n felul !sta+ te arunc la c6ini eu nsumi) Instalea#! mitraliera+ şi
f!*o re,ede)
2 E n re5ul!) D!tr6nul s*a ntors s,re noi şi ne*a f!cut semn c! ocu,!m ,o#i"ie)
7orta+ 5ru,a ta r!m6ne aici cu mine) Gre5or+ ia*"i oamenii şi r!s,6ndeşte*i n st6n5a) Hoi+
ceilal"i+ fi"i 5ata s! desc0ide"i focul n cli,a n care v! dau semnalul)
Ne*am ,itulat ,rintre co,aci+ aşte,t6ndu*i ,e ruşi s! a9un5! n b!taia armelor) >6inii
sc0el!l!iau şi se #b!teau s! ,orneasc!L era clar c! ne d!duser! de urm!)
7orta m6nca din nou) 8şi desc0isese ultima cutie şi şi lin5ea lacom bu#ele)
2 >arne de vac!+ a #is+ v!#6nd c! m! uit la ea) Hrei?
2 Nu c0iar acum+ am #is) Nu m! ,rea atra5e mirosul ei tocmai n momentul !sta)
7orta şi*a n5ro,at nasul n cutie şi a ins,irat eItatic) .ie mi mirosea ca un milion de
l!#i de 5unoi) Nu era de mirare c! şi c6inii erau at6t de ner!bd!tori s! o ia din loc) 7robabil+
9um!tate din animalele din 7olonia şi ntorceau ca,etele n v6nt+ cu n!rile frem!t6nd)
Soldatul Abt şedea ,e iarba umed!+ v!it6ndu*se din nou de ,icior) G!urile f!cute de
5lon" se nvine"iser! ,e mar5ini+ iar coa,sa se umflase ca un c6rnat+ dar acum a9unsesem n
situa"ia n care nu ne mai ,!sa dac!*şi ,ierdea tot ,iciorul) 8ntr*un fel+ ar fi fost o uşurare)
Atunci+ cel ,u"in n*ar mai fi avut ,entru ce boci)
2 Etii ce*"i trebuie ,entru asta+ nu? a #is Darcelona+ solemn)
2 Nu+ ce? Abt şi*a ridicat ,rivirea s,re el cu o lic!rire de s,eran"! n oc0ii ,orcini)
>e*mi trebuie?
2 7işat de oaie+ a #is 7orta) 4n remediu ,o,ular vec0i) Face minuni) G!seşte*"i un
berbec castrat şi ,une*l s! te ,işe ,este tot))) :e vindeci c6t ai bate din ,alme)
S*a nde,!rtat ne,!s!tor+ cu un #6mbet fericit 9uc6ndu*i ,e bu#e+ iar Abt s*a #b!tut
furios s! se ridice n ,icioare)
2 :ic!losule= a #bierat) :o"i sunte"i nişte tic!loşi nenoroci"i)
2 Dine+ bine+ a bomb!nit .icu"ul+ m,in56ndu*l din nou 9os) 7!strea#! asta ,entru
ruşi) Nu o risi,i ,e noi)
-e,arte+ n st6n5a mea+ Gre5or era n toiul unei ,ovestiri lun5i şi deoc0eate+ ,e care
i*o s,unea lui Len#in5+ des,re cum trans,ortase odat! un ,ian de concert de la eta9ul cinci
al unei case+ ,e o scar! n form! de s,iral!+ f!r! s!*i fac! m!car o #56rietur!) 8n ,oveste a
mai a,!rut cumva un bordel şi o ,rostituat! suede#! 5oal!+ cu s6nii c6t dovlecii+ dar ,e via"a
mea dac! am ,utut s! ,rice, cumL şi+ du,! fa"a lui Len#in5+ era clar c! nici el nu ,rice,use)
-e fa,t+ nu sunt deloc sin5ur c! Len#in5 asculta m!car) 7rivea fiI ,rintre co,aci n direc"ia
inamicului care se a,ro,ia şi ,oate se 56ndea c6"i fra"i de s6n5e va reuşi s! ucid! nainte de
a*l ucide ei ,e el)
Serios şi t!cut+ Heide scosese una dintre c6r,ele lui de cur!"at şi şi lustruia obsesiv
mitraliera) Str!lucea de9a ca un far şi+ ,robabil+ ne tr!da ,re#en"a tuturor solda"ilor ruşi din
7olonia+ dar Heide nu ,utea niciodat! s! nu fac! ceva)
Le5ionarul urm!rea cum se a,ro,ie oamenii şi c6inii+ indic6nd militarilor distan"a)
8naintau cu baionetele la arme+ cu c6inii #b!t6ndu*se n lan"uri+ cu ca,etele n 9os şi nasurile
n ,!m6nt) 8n frunte mer5ea un ofi"er+ cu na5aica n m6n!)
2 >inci sute de metri+ a #is Le5ionarul)
D!tr6nul şi*a dus arma la um!r şi a tras ,6r50ia de si5uran"!)
2 8n!l"!tor dou! sute)
Darcelona s*a ntors s,re mine)
2 Sunte"i 5ata?
Am ncuviin"at din ca, şi am ar!tat s,re 5r!mada de 5renade aşe#ate naintea mea)
2 E n re5ul!) -u,! salva a doua)
2 :rei sute de metri+ a #is Le5ionarul)
Soldatul Abt a scos un 5eam!t nfundat şi a fost ,lesnit ,este ca, de .icu"ul) 7orta
şi*a aruncat cu ,!rete de r!u cutia de conserve 5oal!+ a,oi şi*a luat arma) >6inii era
nnebuni"i acum şi cei care*i aveau n 5ri9! s*au a,lecat s!*i de#le5e)
2 -ou! sute şi cinci#eci+ a #is monoton Le5ionarul) -ou! sute dou!#eci şi cinci)))
dou! sute)))
2 Foc=
>ele ,atru .G*uri au bubuit la unison) Ofi"erul cu na5aica a fost ciuruit cu 5loan"e
din ca, ,6n! n ,icioare))) .icu"ul a r6s nc6ntat)
2 E ca un 9oc de s!5e"i= a #is)
2 >u un ,anou de tir uman+ a bomb!nit Len#in5)
Ruşii au e#itat) >6"iva au ncercat s! se ntoarc!+ dar au fost ,rinşi ntre focuri şi n*au
avut alt! ,osibilitate dec6t s! mear5! nainte) 8n fa"a lor se 5!seau armele 5ermane+ n
s,atele lor cele ruseşti) 4nul dintre ofi"erii lor a nce,ut s! tra5! cu o ,uşc! automat! focuri
de avertisment ,este ca,etele lor) >6inii nu aveau nevoie de o astfel de ncura9are) Heneau
n salturi s,re noi+ m6r6ind şi ar!t6ndu*şi col"ii) Soldatul Abt a scos un "i,!t de 5roa#! şi s*a
ntors s! fu5!) -in fericire ,entru el s*a m,iedicat de trunc0iul unui co,ac şi a fost ntors
na,oi de un şut ,rimit din ,artea Le5ionarului+ n tim, ce .icu"ul era ocu,at cu mitraliera+
altfel ar fi ,rimit un 5lon" n s,ate şi adio soldat Abt)
A fost tras! a doua salv! şi to"i c6inii+ cu eIce,"ia unuia+ au c!#ut) >el care sc!,ase
era o brut! mare+ nea5r!+ care s*a n!,ustit furios asu,ra D!tr6nului+ cu din"ii de#5oli"i şi
5ura ,lin! de bale) D!tr6nul a oc0it calm şi a tras n tim, ce venea s,re el) El nu intra
niciodat! n ,anic!) Nu cred s!*l fi v!#ut vreodat! ,ier#6ndu*şi ca,ul n vreo situa"ie)
>6inele a s!rit ntr*o ,arte+ url6nd de durere+ iar Le5ionarul şi*a scos liniştit revolverul şi i*a
tras un 5lon" n ca,)
N*a ,rea fost nevoie de 5renade) Lu,ta s*a terminat nainte s! ncea,! şi D!tr6nul
ne*a dat semnalul s! ne retra5em)
2 -ac! r!#boiul ar fi totdeauna o asemenea distrac"ie+ a declarat .icu"ul+ foarte
mul"umit de sine+ n*ar fi nici ,e 9um!tate at6t de r!u)
2 >iudat fel de distrac"ie+ a morm!it Len#in5+ trist) >e*o s! se nt6m,le c6nd totul se
va termina+ asta aş vrea s! ştiu?
2 S! se termine ce?
2 R!#boiul))) distrac"ia))) lu,ta)))
2 7!i+ c6nd o s! se termine+ o s! se termine+ nu?
2 Aşa de sim,lu? a #is Len#in5)
2 Nu*mi ,ot ima5ina+ a murmurat Le5ionarul) Sunt si5ur c! du,! ce vor sc!,a de
Adolf+ vor lua totul de la nce,ut+ ncerc6nd s! sca,e unul de altul)
2 Ei noi unde vom fi atunci? a ntrebat Len#in5)
Le5ionarul a #6mbit)
2 7!i+ noi ştim unde vei fi tu+ nu? 7e baricade+ flutur6ndu*"i ste5ule"ul roşu şi
stri56nd @moarte ca,italiştilor Banc0ei=")
2 Nu ştiu+ a #is Len#in5) A oftat) Nu ştiu))) 4neori m! 56ndesc c! am v!#ut suficient
ca s!*mi a9un5! ,entru tot restul vie"ii)
>ur6nd du,! a,usul soarelui+ am a9uns la colonel şi la restul com,aniei) >olonelul era
at6t de uşurat c! ne vede+ nc6t a,roa,e a i#bucnit n lacrimi) .*am ntrebat ce s*ar fi
nt6m,lat dac! nu ne*am fi ntors) .*am ntrebat cine ar fi ,reluat comanda şi dac! s*ar fi
,redat duşmanului)
2 Ser5ent+ m*am 56ndit+ a #is colonelul) Ei*a ,us o m6n! ,e um!rul D!tr6nului)
.*am tot 56ndit+ a #is+ şi s! fiu al naibii dac! v!d cum o s! a9un5em 9os la r6u)
S*a f!cut t!cere) D!tr6nul aşte,ta res,ectuos s! aud! care ,utea fi re#ultatul 56ndirii
colonelului+ dar se ,!rea+ n cele din urm!+ c! nu era nici unul)
2 8n"ele5+ a #is D!tr6nul)
2 Dine+ o s! "i*l s,un+ a #is colonelul) O s! "i*l s,un ,e scurt) Asta este ,!rerea mea)
2 -eci))) !!))) ce ,ro,une"i s! facem+ domnule colonel?
2 A0+ ,!i+ acum))) 8n ,rivin"a asta))) >olonelul şi*a dat casca ,e s,ate şi şi*a şters
fruntea br!#dat! cu o #drean"! de batist!) Asta+ fireşte+ e o c0estiune oarecum n5ri9or!toare+
nu?
2 8ntr*adev!r+ domnule colonel+ a fost de acord D!tr6nul+ 5rav)
S*a f!cut din nou t!cere) >olonelul ar!ta b!tr6n ca vremea) Ar!ta ca un cadavru
n5ro,at ,e 9um!tate) A,roa,e mi*a ,!rut r!u de el)
2 Eti"i ce? a #is Darcelona+ brusc) Am o idee)
Ne*am ntors s,re el+ ,lini de s,eran"!) Darcelona nu avea idei foarte des+ dar+ c6nd le
avea+ merita s! le ascul"i)
2 Ei bine+ asculta"i+ a #is) Aici suntem noi))) aici e r6ul))) şi*aici sunt ruşi) >orect?
2 >orect+ a #is colonelul+ sesi#6nd foarte bine+ situa"ia) Suntem ncon9ura"i)
2 Ei*atunci ce facem? a #is Darcelona) Atac!m un ,luton rusesc))) 8i lic0id!m))) le
lu!m uniformele) O lu!m a,oi s,re r6u) Hedem dac! ,odul mai e n ,icioare) -ac! e+ trecem
dincolo) N*o s! ne o,reasc! nimeni) O s! cread! c! suntem ruşi) -ac! nu e))) A ar!tat cu
de5etul mare ,este um!r) 7orta ,oate vorbi limba) 7oate ntreba şi afla ce se nt6m,l! şi
dac! eIist! vreo alt! ,osibilitate de trecere dincolo) Ei dac! nu ne reuşeşte nimic din toate
astea+ ,utem construi noi un ,od) Ordine de sus) Sim,lu) >ine o s! se ia la discu"ii cu noi?
2 Hei= a stri5at .icu"ul) Asta nu*i o idee rea= s- a ntors a5itat s,re noi ceilal"i)
Ima5ina"i*v!+ a #is) -ac! ne*am mbr!ca n uniforme ruseşti+ am ,utea mer5e ,6n! la Derlin
n ele)
2 >u condi"ia c!+ dac! eu voi fi cel care va vorbi+ a #is 7orta+ care avea totdeauna
ceva de s,us+ insist s! fiu colonel)
2 Fii ce vrei+ a #is Darcelona+ at6ta tim, c6t ne treci r6ul)
>olonelul ,!rea destul de n5ri9orat n acest tim,) Ei ,utea fiK 7orta şi Darcelona erau
n stare s! ncerce ,unerea ,lanului n ,ractic!) >olonelul a tuşit uşor)
2 .ai bine ne continu!m drumul+ a #is+ nervos) F!r! ndoial!+ şi nc0i,uia c! va fi
ca,turat n uniform! ruseasc! şi m,uşcat ca s,ion+ deşi nu ,utea fi mai r!u dec6t dac! ar fi
fost ca,turat n uniform! 5erman! şi m,uşcat n calitate de combatant inamic) Etii ce+
ser5ent+ i*a #is D!tr6nului+ cu o voce slab! şi ,rietenoas!+ unii dintre b!ie"ii t!i te fac s!*"i
n50e"e s6n5ele n vine)))
Ne*am retras na,oi n ,!dure+ sub co,acii nal"i şi l!st!rişul des) 7loaia se o,rise şi
din ,!m6ntul ml!ştinos se ridicau aburi)
F6n"arii erau ,este tot+ urm!rindu*ne ntr*un nor b6#6itor+ suficient s! te scoat! din
min"i) .icu"ul s*a o,rit brusc tocmai c6nd i alun5a de ,e fa"! şi a ridicat o m6n! n semn
de averti#are)
2 Ruşi+ a #is)
Am n50e"at) Nici unul dintre noi nu ,utea desluşi altceva n afar! de #5omotele
normale ale ,!durii+ dar cine era nebunul acela nfumurat care s!*l contra#ic! ,e .icu"ul n
asemenea ,robleme?
2 Haide"i s! ,rofit!m de oca#ie+ a şuierat Muls+ care ,urta acum dou! banderole de
>ruce Roşie ,e ambele m6neci+ ,entru a fi si5ur c! nu*i ,oate 5reşi nimeni ocu,a"ia)
2 Nu fi nebun=
D!tr6nul l*a tras na,oi) Am ascultat+ şi .icu"ul a ar!tat t!cut cu un de5et) Ne*am
nclinat ca,etele n direc"ia indicat! şi+ ncet+ am nce,ut s! desluşim o serie de #5omote
care n*aveau nimic cu foşnetul frun#elor) Erau "!c!nituri de ,uşti+ voci omeneşti+ #5omote+
de ci#me 5rele n l!st!riş)))
2 Acolo=
D!tr6nul s*a re,e#it ntr*o ,arte a ,otecii+ unde se str6nseser! mormane mari de
frun#e) A m,r!ştiat stratul de deasu,ra cu m6inile+ a,oi a folosit baioneta ca s!*şi fac!
drum ,rin ,!m6ntul moale şi umed de dedesubt) Foarte cur6nd era n5ro,at ,6n! la 56t+ iar
noi ceilal"i scormoneam du,! el+ ca oişte c6rti"e uriaşe)
2 Sunte"i si5ur c! ceea ce facem este ntr*adev!r n"ele,t? a 56f6it colonelul)
8n"ele,t sau nu+ era ,rea t6r#iu s! mai facem altceva) Ne*am 50emuit n cuiburile
noastre de turb!+ cu frun#e deasu,ra noastr! şi ,!m6nt de 9ur*m,re9ur) Ruşii erau foarte
a,roa,e) Am au#it declicul ,6r50iei de si5uran"! a unei ,uşti) Am sim"it ,aşii 5rei trec6nd
,e l6n5! noi) Le*am au#it vocile)
2 Niet 50ermanski= Iob tvoiu mati+ 7iotr)
Sim"eam c! m! sufoc sub ,!m6nt) 8mi l!sasem o mic! 5aur! ,entru aer+ dar nce,ea
s! m! obsede#e ideea c! se nc0isese şi c! m! otr!veam ncet cu ,ro,riile*mi eI0ala"ii)
:rans,ira"ia a nce,ut s!*mi cur5! şiroaie ,e s,ate şi ,ie,t) St!team ndoit+ ca un f!t n uter+
cu 5enunc0ii str6nşi sub b!rbie şi bra"ele nf!şurate n 9urul ,icioarelor) .*a cu,rins ,anica+
,l!m6nii ,lesneau+ nu mai ,uteam su,orta+ trebuia s! ies afar!))) .i*am nfi,t ,uternic
din"ii n m6nerul revolverului+ aşa cum l "ineam a,!sat ,e 5ur!) 8naintea oc0ilor mi
a,!reau lumini str!lucitoare+ ca nişte ,eşti multicolori) Sim"eam cum mi se t6ra ceva ,e fa"!
şi ,e nas şi n orice cli,! eram ,e ,unctul de a str!nuta)))
-easu,ra+ ruşii umblau ,rin l!st!riş+ stri5au unii la al"ii şi r6deau)
2 Iob tvoiu mati=
:receau ,e ,otec!+ uit6ndu*se şi scormonind culcuşul nostru de frun#e) Aveam c6rcei
la ambele bra"e şi sufeream n5ro#itor+ dar nu era loc s! mişti nici m!car un de5et) 4ndeva+
afar!+ s*a au#it o m,uşc!tur!) O cli,! am cre#ut c! fusesem desco,eri"i şi mintea mi*a fost
inundat! de valuri de teroare+ ima5in6ndu*mi torturile la care vom fi su,uşi dac! ne vor
,rinde n5ro,a"i sub ,!m6nt şi inca,abili de*a ne a,!ra) O moarte vie) Nu ar fi mai n"ele,t
s! ieşi şi s! fu5i s,re ea+ acum c6t mai ai şansa? .ai bine s! mori n aerul ,roas,!t şi ,l!cut
dec6t s! te sufoci ncet ntr*un sicriu+ sub ,!m6nt)
2 Ruski veks stoi=
>6"i vor mai fi? >6t tim, va mai trece ,6n! vor renun"a s! ne caute şi ne vor l!sa n
,ace? D!şica udului mi ,lesnea+ d6ndu*mi dureri fierbin"i şi 9un50iuri ,rin tot tru,ul) 8ncet
şi cu vinov!"ie+ i*am dat drumul ntre ,icioare+ ,u"in c6te ,u"in+ urinei care m! ardea) .*am
sim"it at6t de uşurat du,! aceea+ nc6t am uitat momentan de toate celelalte ,robleme)
-easu,ra noastr!+ dar nde,!rt6ndu*se+ se au#eau tot mai multe stri5!te şi
m,uşc!turi) 7robabil+ tr!5eau n tot ce mişcaK ciori+ şoareci+ c0iar şi "6n"ari)
Am ins,irat ad6nc din aerul st!tut mi*am ,i,!it ,ulsul care b!tea dis,erat n semn de
,rotest) .i*am dat seama atunci cum se simte+ ,robabil un m!r ,us ntr*o lad! cu f6n)
.i*am amintit c! ,e vremea c6nd eram la şcoal! ,uneam mere n l!#i cu f6n) -ac! le l!sai
acolo destul de mult tim,+ nce,eau s! se coac!+ şi eu f!ceam asta) -esi5ur+ oricine de*afar!
,utea vedea aburul ridic6ndu*se)))
2 Hei+ asta*i nostim+ a #is) 7orta) 4nde e Sven?
2 Sunt aici+ am #is) Aici+ 9os=
.*am #b!tut dis,erat s!*mi mişc ca,ul şi s!*mi fac o ieşire ,rin frun#eL dar mi s*a
,!rut c! sunt ,arali#at de la 56t n 9os) Am ncercat s! stri5 du,! a9utor+ dar vocea era
n!buşit! şi nu m*au au#it)
2 :rebuie s! fie ,e*aici ,e undeva+ a #is .icu"ul+ ,ocnindu*m! n creştet cu una din
ci#mele lui mari)
.*au tras afar! şi m*au scuturat+ mi*au tras ,umni n ,ie,t şi ,alme ,este fa"!) Muls
fu5ea ncoace şi ncolo cu banderolele lui de >ruce Roşie+ s,un6ndu*le celorlal"i ce s! fac!+
la c6teva secunde du,! ce ei o f!cuser! de9a) Foarte cur6nd am nce,ut s! m! simt a,roa,e
normal şi c0iar s!*mi dau seama c!*mi erau u#i ,antalonii)
2 >redeam c! eşti ,ierdut+ m*a informat ,rieteneşte .icu"ul)
Ne*am continuat drumul ,rin ,!durea care nu se mai termina) Ne terminasem de mult
ra"iile şi bur"ile nce,user! s! "i,e din cau#a durerilor ,rovocate de foame) 7orta+ ndeosebi+
su,orta foarte 5reu aceast! situa"ie) A nce,ut s!*şi alc!tuiasc! meniuri n minte şi s! ni le
recite cu voce tare) 8n cele din urm!+ D!tr6nul n*a mai ,utut su,orta şi i*a s,us ,oruncitor s!
tac!+ la care 7orta s*a retras ntr*o ma5nific! mbufnare şi n*a mai adresat nim!nui nici o
vorb! a,roa,e #ece minute)
La c!derea no,"ii ne*am o,rit) Ne*am aşe#at sub co,aci şi din cau#a e,ui#!rii am
adormit imediat) Soldatul Abt a fost ,rimul de ,a#!) Era s!*i vin! r!u din cau#a fricii)
Fiecare umbr!+ fiecare fir de iarb! care se mişca l f!cea s! tresar!) >oa,sa i tremura şi era
convins c! rana nce,use s! se can5rene#e) 7rudent+ şi*a scos dintr*un bu#unar o buc!"ic!
de 06rtie ,!trat! ,e care o ,!stra ascuns! de mai multe #ile) Era o fi"uic! cu ,ro,a5and!
inamic! nereuşit!+ aruncat! dintr*un avion ca s! fie culeas! de un ,rost credul ca soldatul
Abt) Ei*a ntors s,atele s,re camara#ii care dormeau şi a mai citit*o nc! o dat! la lumina
stelelor)
@DILE: -E LIDER3 :RE>ERE"+ scria) @Acest bilet 5arantea#! trecerea liber!
oric!rui membru al for"elor 5ermane care doreşte s!*şi transfere loialitatea Armatei Ruse)
ASemnatC .) S) .alinin+ 5eneral de divi#ie) M) M) Rokossovsk+ comandantul su,rem al
for"elor ruseşti din 7oloniaK"
Abt a m,!turit 06rtia şi a ,us*o cu 5ri9! na,oi n bu#unar) Ei*a desc0is cartuşiera şi a
luat din ea o bucat! de ,6ine uscat!+ ,e care a mestecat*o n56ndurat c6teva minute) 8n cele
din urm!+ s*a 0ot!r6t) S*a nde,!rtat ti,til ,rintre co,aci+ a,oi a ru,t*o la fu5!+ de ,arc! to"i
dracii din iad erau ,e urmele lui) 7iciorul can5renos a fost uitat) Ei*a aruncat n tufişuri
revolverul şi şase 5renade de m6n!) Ei*a le,!dat centura şi cartuşierele şi a renun"at la casc!
şi arm!) >u ca,ul n ,ie,t+ a luat*o la 5oan! ,rin ,!dure s,re satul ocu,at de tru,ele ruseşti)
2 Nu tra5e"i= Nu tra5e"i= Hin la voi= Am ,ermis la de liber! trecere de la 5eneralii
voştri=
-oi siberieni l urm!reau cum se a,ro,ie de ei+ mer56nd le5!nat ,rin ierburile as,re şi
nalte ale mlaştinii) Flutura deasu,ra ca,ului o batist! 5ri 9e5oas!+ ca semn de bun! inten"ie
şi oricine ,utea s! vad! c! er! nenarmat) Era evident+ c0iar şi f!r! "i,ete şi stri5!te+ c! era
de#ertor 5erman)
Siberienii şi*au ridicat ,istoalele*mitralier! şi s*au ,re5!tit s! tra5!)
2 Nu tra5e"i= a #bierat soldatul Abt) Nu sunt na#ist)
S*a o,rit n fa"a lor+ flutur6ndu*şi stea5ul de armisti"iu ntr*o m6n! şi ,ermisul de
liber! trecere n cealalt!) >u s6n5e rece şi f!r! 5rab!+ siberienii l*au trecut ,e lumea
cealalt!) .ai cerea nc! ndurare n 5ura mare c6nd s*a ,r!buşit)
H6ntul i*a luat batista şi i*a dus*o sus+ n co,aci) 7ermisul de liber!*trecere a #burat ,e
,!m6nt şi s*a ,ierdut n l!st!riş) >el care a desco,erit c! aşa*#isul nostru de#ertor ne
,!r!sise n cele din urm! a fost Darcelona)
2 -e ce mama dracului nu l*am m,uşcat noi ,e tic!los+ c6t mai aveam nc!
,osibilitatea= a bomb!nit 7orta)
Era o slab! consolare c! acum+ dac! reuşise s! a9un5! la inamic+ era a,roa,e cu
si5uran"! mort) Alarma fusese dat!+ ruşii aveau s! ,lece s! ne caute şi nu ne ,uteam n5!dui
nici un risc)
Ne*am 5r!bit c6t am ,utut de tare n restul no,"ii şi diminea"a urm!toare+ f!c6ndu*ne
drum ,rin l!st!rişul des+ ru,6ndu*se 0ainele n s,ini şi cren5i+ alunec6nd ,e ,antele
noroioase+ not6nd ,6n! la br6u ,rin mlaştinile r!u mirositoare) S,re amia#!+ am a9uns
ntr*o ,oian! traversat! de un drumea5 şer,uitor+ lar5) Era ,lin de solda"i n marş) Erau
solda"i ruşi care mer5eau s,re vest)
Ne*am retras n linişte la ad!,ostul co,acilor) -ac! nu traversam drumul acela+
nsemna s! facem un ocol de c6"iva kilometri şi foarte ,osibil s! ne r!t!cim n imensitatea
,!durii) Nu era nimic de f!cut dec6t s! st!m ascunşi n tufişuri+ s! aşte,t!m ntunericul şi s!
s,er!m c! ,6n! atunci vor nceta mişc!rile de tru,e)
Amur5ul a venit+ dar n*a fost nici o ncetare) :raficul era mereu intens) Am mai
aşte,tat o or!) Acum era ntuneric) 7arc! ntrea5a Armat! Rus! era n mişcare şi+ ,robabil+
urma s! fie aşa toat! noa,tea)
2 Fir*ar a naibii s! fie+ st!m aici de5eaba+ a bomb!nit 7orta) 8n condi"iile astea o s!
aşte,t!m ,6n! o face ,lo,ul ,ere şi r!c0ita micşunele) Stomacul meu n*o s! mai su,orte
tensiunea)
2 .ai ,recis+ a #is D!tr6nul ,e un ton rece+ ce*ai de 56nd s! faci?
7orta a ,rivit 56nditor la drumea5) Ei*a ridicat oc0ii s,re cerul ntunecat+ f!r! stele şi
aco,erit de nori) Ei*a ntors din nou ,rivirea s,re drum şi+ nainte de a*l ,utea o,ri careva+
s*a ridicat n ,icioare şi*a luat*o la fu5!+ travers6nd drumul+ c6t ,e*aci s! intre sub ro"ile
unui camion) Am aşte,tat ,anica şi desc0iderea focului+ dar convoiul şi*a continuat ,aşnic
drumul)
2 >e ,!rere ave"i? a #is Le5ionarul) .erit! o ncercare?
D!tr6nul a ridicat din umeri)
2 4nde ,oate mer5e unul+ cred c! ,ot mer5e şi ceilal"i)))
-u,! o 9um!tate de or!+ eram to"i teferi dincolo) 8nfricoşat şi 5r!bit cum eram+ mi*am
,rins ,iciorul ntr*un f!5aş şi am c!#ut dre,t n calea unui : 1') Am reuşit s! m! r!sucesc la
o ,arte din fa"a lui doar cu c6teva secunde nainte de a se ,roduce de#astrul şi am stat
50emuit n şan" ,6n! ce a trecut de mine şi m*a m,roşcat cu noroi din ca, ,6n! n ,icioare)
Ne*am continuat drumul ad6nc n ,!durea ntunecat!+ mul"umi"i c! ne mişc!m din
nou du,! ce ,etrecusem ultimele ore 50emui"i n tufişuri) Am mers toat! noa,tea şi s,re
rev!rsatul #orilor am nce,ut s! desluşim sunetele r6ului+ lovindu*se de maluri undeva+ mai
9os de noi) Ne a,ro,iam de mar5inea ,!durii+ mer56nd n şir indian ,e o ,otec! n5ust!)
.icu"ul şi 7orta erau n frunte) R6deau şi sc0imbau n treac!t remarci ,este um!r+ ca şi cum
erau ntr*o ,limbare de duminic! du,!*amia#!+ la mii de mile de,!rtare de orice ,ericol)
Niciodat! n*am fost ntru totul si5ur dac! cei doi aveau nervi de o"el sau+ ,ur şi
sim,lu+ erau li,si"i de ima5ina"ie) -ar+ n ciuda totalei şi a,arentei lor indiferen"e+ r!m6neau
foarte aten"i) L*am v!#ut deodat! ,e .icu"ul l!s6ndu*se n 5enunc0i şi f!c6ndu*i semn lui
7orta s! fac! acelaşi lucru) D!tr6nul a ridicat o m6n! n semn de ,revenire) >oloana s*a
o,rit) 8ncet şi ,e t!cute+ ne*am continuat drumul ,e burt!+ ,arcur56nd cu 5reu centimetru
du,! centimetru ,e terenul st6ncos)
8naintea noastr! se ntindeau+ cobor6nd s,re malurile r6ului+ o5oarele ver#i şi fertile
ale unei ferme) 7odul fusese aruncat n aer şi r!m!şi"ele r!sucite ieşeau din a,a ad6nc!
aidoma unor de5ete) 8n a,ro,iere+ se vedeau ruinele unei cl!diri arse care mai fume5au
nc!) Fusese+ ,robabil+ un ,ost de ,a#! ,entru ,od) -irect sub noi se 5!sea o cas!) D!tr6nul
a studiat*o o cli,! ,rin binoclu)
2 >avalerie ruseasc!+ a #is) >a#aci+ du,! cum arat!)
Nici nu terminase bine de vorbit c6nd+ dintre co,aci+ la c6"iva metri mai ncolo de noi+
a ieşit un b!rbat care a nce,ut s! coboare ,e ,otec!) Era evident c! nu*şi d!duse deloc
seama de ,re#en"a noastr!+ ,entru c! nu s*a uitat nici m!car o dat! n direc"ia noastr!)
.icu"ul a s!rit du,! el+ ra,id+ si5ur şi t!cut) I*a ,us un bra" du,! 56t şi i*a a,!sat tare
revolverul n coaste)
2 4n sin5ur c0i"!it şi s*a terminat cu tine=
Omul era mult ,rea s,eriat ca s! fac! vreun #5omot) Gura i s*a desc0is+ iar oc0ii i*au
n50e"at de 5roa#!) O cli,! am cre#ut c! avusese un atac de a,o,leIie) Era nenarmat şi
evident necombatant)
2 E*n re5ul!+ d!*i drumul) D!tr6nul i*a f!cut semn .icu"ului+ care+ cu ,!rere de r!u+
şi*a sl!bit str6nsoarea de ,e 56tul victimei) >ine eşti? >e faci aici?
2 Eu camarad+ a #is insul+ ,e un ton foarte serios) Eu ,rieten) Nu comunist) 7rieten)))
'anemaiu?
2 O0+ fireşte+ noi n"ele5em= a r6n9it 7orta) :u nu comunist))) :u ,rieten))) si5ur+ ştim
noi totul des,re asta+ amice= S*a ntors şi a scui,at dis,re"uitor ,e ,otec!) O ,oveste a naibii
de verosimil!=
2 -ar v! ro5+ domnule+ e adev!rat))) e adev!rat ce #ic)))
2 O0+ da? da? a #is 7orta) Etii ceva? .! uimeşte num!rul de ruşi ,este care dai n
#ilele astea şi care 9ur! c! nu sunt comunişti) N!u c! m! uimeşte))) 8ntr*o cli,! l laud! n
5ura mare ,e mi#erabilul de Stalin+ n urm!toarea "i s,unK eu nu comunist+ eu ,rieten)))
Omul a f!cut un ,as 5r!bit nainte+ a5it6ndu*şi m6inile n aer ca un ie,ure s,eriat)
2 Eu nu rus+ eu nu rus= 7olone#= 7olone#= Eu ,olone# Ladislas .nasko)
2 >um? a #is .icu"ul)
2 Ladislas .nasko) Omul şi*a ndre,tat un de5et s,re ,ie,t şi ne*a #6mbit) A f!cut
un semn ,este um!r+ s,re ferm!) E casa mea) Acolo 9os) >asa mea)
2 >asa ta? D!tr6nul a ridicat o s,r6ncean!) 7lin! de solda"i ruşi?
2 Ei luat ,e ea de la mine+ ,an ser5ent) So"ia mea şi co,ii ei nc! 9os acolo) Sora mea
tot acolo) :ata meu)))+ a ar!tat din nou cu m6na+ de data asta c!tre vale+ s,re ruinele
fume56nde ale ,ostului de ,a#!))) tata meu+ ei omor6t) El a avut 5ri9! de ,od) Ei ,uşcat ,e
el+ ars cas!)
S*a f!cut t!cere) Ne*am uitat de la om la ferm!+ a,oi la ,odul distrus) 7ovestea ,!rea
destul de ,lau#ibil!+ 9udec6nd du,! cele au#ite)
2 Ei tu? a ntrebat D!tr6nul) >e*i cu tine?
2 Eu acas! de la r!#boi) Eu v!#ut ruşii) Eu fu5it) Nu ştiu ce s! fac)))
2 4cide"i*l ,e tic!los= a #bierat Muls+ re,e#indu*se brusc s,re el) 4cide"i*l şi s!
termin!m cu asta= Niciodat! s! n*ai ncredere ntr*un mi#erabil de ,olone#+ şti"i şi voi asta
la fel de bine ca mine) :o"i sunt nişte mincinoşi s,urca"i) E doar un şiretlic ca s! ne duc!
acolo 9os= :!ia"i*i 56tul şi trimite"i*l na,oi=
2 :ermin! odat! cu asemenea vorbe+ a #is colonelul+ 5lacial) :e ro5 s! nu ui"i c! eu
comand aici)
Muls l*a ,rivit cu un aer de revolt!) 7orta i*a ntins bidonul ,olone#ului care tremuraL
acesta l*a luat cu un tremur nervos al bu#elor+ care vroia s! nsemne mul"umesc)
2 S,une*mi+ a #is D!tr6nul+ acum c! ,odul e distrus+ mai eIist! vreo alt! ,osibilitate
de a trece r6ul? Ai ,utea s! ne duci dincolo?
Omul a ncuviin"at din ca,)
2 &aD iest
'
, ,an ser5ent) -oar))) A f!cut o mişcare brusc! cu ca,ul s,re ferm! şi*a
desf!cut m6inile ntr*un 5est ne,utincios) Ruşii+ ,an ser5ent)))
' -a AN)A)C
2 Nu*"i f! ,robleme n ,rivin"a ruşilor+ a #is D!tr6nul+ t!ios) Asta*i treaba noastr!) O
s! avem noi 5ri9! de ruşi) :u 56ndeşte*te cum o s! ne treci r6ul)
>6nd ne*am a,ro,iat+ cu ,ruden"!+ de casa ocu,at!+ i*am v!#ut ,e ruşi ,etrec6nd n
curtea eIterioar!) F!cuser! un foc uriaş ,e care fri5eau o vac!+ beau şi stri5au+ dans6nd n
9urul fl!c!rilor) 4nul şi*a ,ierdut ec0ilibrul şi a c!#ut cu ca,ul n 9!ratic) Era 5reu s!*"i dai
seama dac! tovar!şii lui erau ,rea be"i ca s! observe sau+ ,ur şi sim,lu+ ,rea f!r! inim! ca
s! le ,ese+ dar+ indiferent din care motiv+ n*au f!cut nici o mişcare ca s!*l salve#e)
2 .!car de nu s*ar arde= a bomb!nit 7orta)
Se referea mai de5rab! la vac! dec6t la om) 8n tim, ce coboram ,e ,otec!+ el urm!rea
,rin binoclu cum se desf!şoar! ,re5!tirea m6nc!rii şi era din ce n ce mai n5ri9orat ca nu
cumva+ ,6n! a9un5em noi acolo+ carnea s! fie ,rea ,r!9it!)
2 La naiba cu carnea+ a #is .icu"ul) 7e mine m! interesea#! b!utura) S*a ntors
ner!bd!tor s,re D!tr6nul) Haide"i s! mer5em+ nu ,utem? Acolo 9os au vodc! ruseasc!
adev!rat!+
2 Foarte bine+ nu te a5ita+ a #is D!tr6nul+ bl6nd) Acolo mer5em) A dat ordin s! ne
o,rim) Darcelona+ tu şi Gre5or r!m6ne"i aici s! ne aco,eri"i) .icu"ule+ tu şi))) a e#itat))) tu şi
Muls mer5e"i nainte cu Ladislas) Noi ceilal"i mer5em du,! ei) Ei "ine"i minte))) f!r!
5renade) 4ndeva+ acolo+ 9os+ se afl! trei civili) Hreau s! fie scoşi vii) I*a f!cut semn din ca,
,olone#ului n5ri9orat) E n re5ul!) 7orni"i)
.icu"ul a ,ornit s,re ferm!) Ladislas l*a urmat) D!tr6nul s*a uitat nedumerit la Muls)
2 Ei? N*ai au#it ce*am #is?
Muls a cl!tinat din ca,)
2 Am au#it= Ei dac! "i nc0i,ui c! o s!*mi ,un 56tul n la" ca s! salve# dou! t6rfe
,olone#e m,u"ite şi un smiorc!it de co,il+ te nşeli amarnic=
D!tr6nul s*a ncruntat)
2 Refu#i s! ascul"i un ordin?
Muls a renun"at la ,rivirea sfid!toare) A r!sucit v6rful ci#mei n ,raf)
2 N*avem nevoie de t6m,itul !sta de ,olone# ca s! ne arate cum s! trecem un
nenorocit de r6u))) -e ce s! nu*i tra5em un 5lon" şi s!*l l!s!m aici s! ,utre#easc!?
2 -eoarece colonelul comand! aici şi el a 0ot!r6t astfel=
Ne*am ntors to"i s! ,rivim la colonel+ care*şi freca 56tul ntr*un fel militar+ sever) Ei*a
ndre,tat umerii)
2 8ntocmai+ a #is) >onsider!*te arestat) I*a f!cut semn lui Gre5or) Nu*l sc!,a din
oc0i)
2 -a+ s! tr!i"i= a #is Gre5or+ cu o satisfac"ie oarecum r!ut!cioas!)
Muls s*a ncruntat)
2 8nc! n*a"i au#it totul+ a #is+ adres6ndu*se deo,otriv! at6t D!tr6nului c6t şi
colonelului) N*o s! sc!,a"i uşor ,entru asta) Eu am un frate n RSHA) Ei ştiu cum s! se
,oarte cu oameni ca voi) Risca"i vie"ile solda"ilor 5ermani de dra5ul unui ,olone# escroc şi
mincinos) O s! re5reta"i)
Gre5or i*a tras un 50iont ,uternic n rinic0i ,e ,atul ,uştii)
2 -ac! mai sco"i o sin5ur! vorb!+ Muls+ a #is+ frate*t!u din RSHA n*o s! te mai vad!
niciodat!)))
La mar5inea fermei se 5!seau dou! sentinele) Se vedea clar c! erau be"i) 4nul vomita
co,ios ntr*un 5ard viu+ cel!lalt ncerca s! danse#e+ l!s6ndu*se ,e c!lc6ie şi a#v6rlindu*şi
,icioarele ntr*o serie de mişc!ri de#ordonate) .icu"ul şi Le5ionarul s*au ndre,tat ,e furiş
s,re ei) .oartea le*a fost ra,id! şi t!cut!+ şi+ be"i cum erau+ ,robabil+ nici m!car nu şi*au dat
seama c! muriser!)
.icu"ul a luat o sticl! de vodc! şi a dus*o ner!bd!tor la 5ur!K era 5oal!) A aruncat*o
nemul"umit şi a tras furios un şut cadavrului de l6n5! el)
2 :ic!los lacom=
S*a consolat c!ut6nd aur şi a reuşit s! fac! rost de trei din"i nainte ca 7orta s! vin! n
5alo, şi s! se a,uce de lucru la a doua sentinel!) .icu"ul şi*a r!sturnat con"inutul sacului de
merinde n ,alm! şi şi*a desf!tat ,rivirile cu colec"ia de trofee) D!tr6nul a cl!tinat din ca,)
2 8ntr*una din #ile+ a #is+ asta o s! te coste via"a) Ei eu unul n*o s! v!rs o lacrim!)
2 >e*l roade? a ntrebat 7orta+ ocu,at cu cleştele lui)
.icu"ul a ridicat din umeri)
2 Etiu eu? >red c! iar nu*i sunt to"i boii acas!)
7orta a dat din ca, filo#ofic şi şi*a continuat oribila*i sarcin!) Acum era de9a obişnuit
cu ciud!"eniile de conştiin"! ale D!tr6nului) >el mai bine era s!*l i5nore c6nd avea una din
cri#ele lui de i,ocri#ie) -u,! modul n care el şi .icu"ul vedeau lucrurile+ nu se ale5eau din
r!#boi cu nimic altceva) -oar o marc! ,e #i şi şansa de a ,rimi un 5lon" n burt!+ aşa c! de
ce s! nu se serveasc! cu c6"iva din"i de aur c6nd se iveşte oca#ia?
2 Omul trebuie s! aib! ceva ,e care s! se bi#uie+ a #is 7orta+ cu n"ele,ciune)
R!#boiul n*o s! dure#e o veşnicie) 8n via"! trebuie s! ,riveşti ,u"in nainte)
Ne*am mai a,ro,iat de ferm!) >urtea era ,lin! de ca#aci care c0efuiau) Formaser! un
cerc enorm şi dansau n 9urul focului+ "in6ndu*se cu bra"ele du,! umeri) 8n tim, ce dansau+
stri5au şi c6ntau+ din c6nd n c6nd c6te unul se ru,ea de cerc şi s!rea ,este fl!c!ri n sunetul
a,lau#elor furtunoase)
-e la 5ra9duri se au#eau nec0e#aturi şi lovituri de co,ite) >6"iva solda"i şedeau
linişti"i+ n 5ru,+ b6nd şi fum6nd+ dar+ du,! c6te am ,utut vedea+ nu mai ,ostaser! alte
sentinele) Am instalat o mitralier! eIact vi#avi de cas! şi 7orta a cl!tinat din ca,+ ,lin de
re5ret) >a#acii !ştia c0eflii şi necio,li"i erau oameni du,! inima lui şi+ n alte m,re9ur!ri
dec6t blestematul !sta de r!#boi+ s*ar fi dus la ei n fu5!) Aşa ns! a trebuit s! se ,re5!teasc!
,entru m!cel ca s! fie ,e ,lacul st!,6nilor şi s! şi salve#e ,ro,ria*i ,iele)
2 .i se ,are ruşinos+ a #is+ s! ntreru,i ,etrecerea n felul !sta)))
2 At6ta ,a5ub! de ,etrecere= a i#bucnit Heide fanaticul) Haide"i s! facem treaba
,entru care am fost trimişi aici= Nu uita"i c! oamenii !ştia sunt comunişti şi lac0ei ai
9idovimii interna"ionale)
2 Lac0eii ra0atului+ a #is 7orta) >ine "i*a b!5at t6m,eniile astea n ca,?
Am urm!rit t!cu"i "o,!ielile ca#acilor) 4ndeva+ n ,!durea din s,atele nostru+ a l!trat
o vul,e şi o bufni"! a nce,ut s! "i,e) Se l!sa ntunericul+ dar fl!c!rile focului luminau ,6n!
la o sut! de metri n 9ur) 8ncet+ dar si5ur+ ruşii s*au f!cut cri"!) 4nul c6te unul au nce,ut s!
intre cl!tin6ndu*se n cas!) >6"iva au r!mas afar!+ sfor!ind ,e ,!m6nt unde c!#user!) 8n cele
din urm!+ locul a devenit t!cut şi liniştit) D!tr6nul s*a ntors s,re noi)
2 Gata? a şo,tit)
Am naintat ,e furiş+ ciucindu*ne n iarba nalt!) Ferma era n ntuneric+ nu se vedea
lumin! la nici o fereastr!) >aii din 5ra9duri ne sim"iser!L se ridicau n dou! ,icioare şi
nec0e#au+ loveau ,odeaua şi uşile cu co,itele+ ncerc6nd s! se de#le5e) Erau animale bune
de*ale armatei şi sim"eau instinctiv c! noi re,re#entam un ,ericol) St!,6nii lor ns! dormeau
be"i+ nu r!s,undeau la c0em!rile lor de alarm!) .irosul ,l!cut şi cald de f6n şi cal se
combina cu du0oarea n"e,!toare de vom! şi vodc! v!rsat!) Fumul de la focul muribund
venea s,re noi+ aduc6nd cu el mireasma nc6nt!toare de carne ,r!9it!) >6nd am trecut ,e
l6n5! ea+ 7orta a t!iat o cio#v6rt! cu baioneta) >arnea a c!#ut cu uşurin"! de ,e oase) 7orta
şi*a v6r6t o bucat! n 5ur! şi #eama i s*a ,relins ,e b!rbie şi 5uler) Oc0ii i s*au ntunecat de
,l!cere şi+ ,arc! n stare de trans!+ a ntins m6na s! mai ia)
2 O0+ nu+ nu mai lua= a #is Le5ionarul+ ,rom,t) L*a n50iontit s,re cas! cu "eava
arunc!torului de fl!c!ri ,e care l ducea) O s! te ,o"i ntoarce du,! ce vom cur!"a locul)
La ba#a sc!rilor care duceau n cl!dire #!ceau şase ca#aci+ unul ,este altul+ ntr*o
5r!mad! nedefinit! de bra"e şi ,icioare)
2 8n5r!m!di"i ca salamandrele+ a #is Gre5or)
Darcelona l*a n50iontit ,e unul ca s! vad! cum reac"ionea#!+ c6nd a trecut ,e l6n5!
el) Omul a #6mbit n somn) A ntins m6inile şi a a,ucat dr!5!stos ,icioarele lui 7orta)
2 +evesta
O
, a bomb!nit)
2 8nc6ntat+ sunt si5ur+ a #is Darcelona+ eliber6ndu*se din str6nsoare)
2 4cide*l ,e tic!los+ l*a ndemnat Muls)
-in ca,ul sc!rilor+ D!tr6nul a f!cut semn din m6n! ,entru linişte)
2 :!ce"i şi urma"i*m!=
7rudent+ a desc0is uşa masiv! de lemn) Dalamalele aveau nevoie de ulei şi au sc6r"6it
destul de tare ca s! tre#easc! mor"ii) -ar ruşii au continuat s! sfor!ie) D!tr6nul a intrat n
0ol+ n v6rful ,icioarelor+ cu Ladislas urm6ndu*l de*a,roa,e) 7este tot se 5!seau tru,uri
O Iubit! AN)A)C
l!b!r"ate n fotolii+ ntinse ,e ,odea+ at6rnate de balustrade) Era un talmeş*balmeş de sticle
5oale+ b!l"i de urin! şi vom!) Ladislas şi*a str6ns bu#ele ntr*o linie sub"ire) Nu ,rea mai
sem!na cu un ie,ure) Ar!ta ca un om ,re5!tit ,entru ce e mai r!u şi ,ornit s! se r!#bune)
L*a ,rins ,e D!tr6nul de bra" şi a ar!tat s,re dormitoarele de la eta9) D!tr6nul a ncuviin"at
din ca,)
Am ,!şit ,este tru,uri şi am intrat n 0ol) La curbura sc!rii se 5!seau doi ser5en"i
ca#aci+ enormi) Erau aşe#a"i unul l6n5! altul ,e aceeaşi trea,t! şi dormeau cu ca,etele
,ro,tite n ,ie,t) 8n ,oal! aveau ,istoale*mitralier!) N*am riscat) .icu"ul i*a su5rumat ,e
am6ndoi cu m6inile 5oale)
Ne*am continuat drumul) -e undeva de 9os+ din 0ol+ l*am au#it ,e Muls bomb!nind
ceva des,re fratele lui din RSHA+ dar o lovitur! tras! de Gre5or l*a redus imediat la t!cere)
8n tim, ce*i ocoleam atent ,e cei doi ser5en"i mor"i+ am au#it deodat! un #5omot şi o
sticl! de vodc! a venit rosto5olindu*se s,re mine+ urmat! n mare vite#! de .icu"ul+ care
c!lcase ,e ea n semintuneric şi se de#ec0ilibrase) Am6ndoi s*au ,r!buşit #5omotos ,e
,odeaua de ,iatr!) 4nul dintre ruşii care dormeau şi*a desc0is oc0ii şi s*a ridicat s,eriat n
ca,ul oaselor+ dar Heide i*a t!iat 56tul nainte s!*şi dea seama ce se nt6m,l!) .icu"ul a
s!rit n ,icioareL url6nd) 8şi v!#use uriaşu*i tru, ,rivindu*l dintr*o o5lind! mare şi+ n
ntuneric+ l confundase cu un duşman) >u un stri5!t de furie+ şi*a ridicat ,uşca şi a tras
dou! focuri) -u,! aceea+ a scos un morm!it de satisfac"ie n tim, ce ,ro,ria*i ima5ine se
destr!ma ntr*o ,loaie de sticl! s,art!)
2 7entru -umne#eu= a şuierat D!tr6nul+ din ca,ul sc!rilor) >e dracuU se ,etrece acolo
9os?
2 E doar .icu"ul care se bate cu morile de v6nt+ am #is)
.icu"ul a revenit din nou sus+ trec6nd n 5oan! ,e l6n5! mine+ cu fa"a ,lin! de cioburi
de sticl! şiroindu*i de s6n5e)
2 L*am ucis ,e tic!los+ a #is)
Len#in5 mi*a ,rins ,rivirea) A scos un 0o0ot de r6s nervos şi şi*a dus o m6n! la 5ur!)
2 >e tic!los? a ntrebat 7orta)
2 :ic!losul care a s!rit la mine+ a r!s,uns .icu"ul)
S*a f!cut t!cere)
2 L*am terminat+ a #is)
Len#in5 a r6s at6t de mult+ nc6t era s! cad! ,este balustrad!) Am fost fericit+
v!#6ndu*l c! se bucur! şi el o dat!)
Am a9uns ,e ,alier) Ladislas a trecut ,e l6n5! D!tr6nul şi s*a re,e#it la una dintre uşi)
D!tr6nul l*a tras na,oi) Am stat şi am ascultat) Se au#ea un sunet ca #um#etul unui roi de
albine sc!,at n!untru)
2 Dine) -esc0ide*o)))
D!tr6nul a f!cut semn din ca, şi Le5ionarul a nv6rtit ncet m6nerul) 4n morman de
carne tremur6nd! #!cea 5ol ,e un ,at) Sfor!ia ritmic ntr*un lun5 şi 5rav #um#et+ care
r!suna n toat! nc!,erea) -u,! 0ainele aruncate ntr*o ,arte+ ne*am dat seama c! era maior)
Era com,let c0el şi sem!na ntruc6tva cu :aras Dulba)
La ,icioarele ,atului+ 50emuit! şi inconştient!+ #!cea o t6n!r!) Ladislas s*a uitat fiI la
ea+ cu fa"a alb! şi tremur6nd)
2 So"ia ta? a ntrebat D!tr6nul+ cu voce slab!)
El a dat din ca, n semn de ne5a"ie)
2 Sora?
8ncet+ Ladislas a ncuviin"at din ca, şi şi*a ntors fa"a la ,erete) Le5ionarul şi*a scos 7
1S şi l*a ,us la t6m,la maiorului+ dar .icu"ul a intervenit imediat şi l*a mbr6ncit la o ,arte)
2 Las!*m! ,e mine+ a #is) .ie mi ,lace s! ucid ruşi)
>el mai mult i ,l!cea s!*i ucid! cu m6inile 5oale) Era ra,id şi ,recis şi nu f!cea nici
un #5omot) O uşoar! str6n5ere de 56t şi maiorul a fost mort)
2 .ai e unul aici+ a #is Gre5or+ calm)
A ar!tat s,re o m6n! ntins! care ieşea de sub ,at) .icu"ul a a,ucat*o imediatK A
a,!rut un c!,itan 5ol+ n afar! de tunic! şi şosete) Finea ,e un bra" o sticl! de vodc!+
#6mbind şi morm!ind n somn) 8nc! mai #6mbea c6nd .icu"ul i*a ru,t 56tul)
8ntre tim,+ fata a nce,ut s!*şi reca,ete ncet cunoştin"a) Ei*a desc0is oc0ii şi a r!mas
n5ro#it!+ v!#6nd camera ,lin! de solda"i) >red c! nu ar!tam ,rea frumoşiK nes,!la"i+
neb!rbieri"i+ aco,eri"i de noroi+ mirosind a trans,ira"ie+ cu uniformele #dren"uite) Nu m!
mir! deloc c! a scos un "i,!t c6nd .icu"ul s*a a,ro,iat de ea cu o ,rivire lacom!+ ,osesiv!+
,e fa"a*i mare+ ur6t! şi cu m6inile c6t un coş de basc0et ntinse s,re ea) Nu ,ot s,une c! o
nvinuiesc cu totul ,entru c! şi*a nfi,t din"ii n bra"ul lui 7orta c6nd acesta s*a aşe#at ,e ,at
l6n5! ea şi i*a #6mbit su5estiv) >red c! şi eu aş fi f!cut eIact acelaşi lucru dac! .icu"ul şi
7orta s*ar fi a,ro,iat cumva de mine+ c6nd st!team ntins şi ,e 9um!tate 5ol ,e un ,at)
2 L!sa"i*o n ,ace= a #is D!tr6nul t!ios)
.icu"ul şi 7orta s*au r!sucit s,re el)
2 >e te*a a,ucat+ bunicu"ule?
2 Am s,us s*o l!sa"i n ,ace+ a i#bucnit D!tr6nul)
A ridicat de 9os tunica maiorului şi i*a ntins*o fetei+ care s*a nf!şurat cu ea+ n linişte)
D!tr6nul a condus*o la Ladislas+ care n tot acest tim, st!tuse l6n5! ,erete cu m6inile
,este fa"!+ ca şi cum+ du,! to"i aceşti ani lun5i şi dureroşi+ de r!#boi+ nu ,utea s! admit!
adev!rul des,re brutalitatea omului)
2 :rebuie s!*"i c!ut!m so"ia+ a #is D!tr6nul+ cu bl6nde"e) >ondu*ne n restul casei)
I*am 5!sit so"ia şi fiul 9os+ n ,rivin"!+ ncon9ura"i de o 5r!mad! de ca#aci be"i care
adormiser! n tim,ul desfr6ului+ n s6n5ele victimelor) Femeia fusese violat!+ a,oi i
des,icaser! ,6ntecul cu cu"itul) >o,ilul fusese str!,uns cu baioneta) Nu era nevoie s! te ui"i
de dou! ori la ei ca s!*"i dai seama c! erau mor"i)
Am ,rivit n t!cere) Len#in5 s*a ntors cu o m6n! la 5ur!) D!tr6nul a ntins un bra"
s,re Ladislas) Le5ionarul a luat fata şi a dus*o afar!) >0iar şi 7orta nu*şi 5!sea cuvintele)
Ei a,oi+ cu totul ,e neaşte,tate+ Ladislas+ bl6ndul+ s,eriatul+ timidul Ladislas a scos un
urlet de durere şi+ s*a aruncat asu,ra celui mai a,ro,iat ca#ac) Su5rumase de9a trei nainte
ca .icu"ul s!*şi vin! n fire şi s! sar! s!*l a9ute la m!cel) .asacrul s*a terminat n c6teva
minute) N*a mai r!mas nici unul n via"!)
Am ieşit din ,ivni"! n curte) Nu mai avea rost s! c!ut!m ,rin cas!) 7orta şi .icu"ul+
care nu sufereau de 0i,ersensibilitate+ au nce,ut imediat s! adune resturile de m6ncare şi
b!utur!+ c6t mai aveau nc! ,osibilitatea) Muls bomb!nea din nou des,re fratele lui) -in
s,atele 5ra9durilor s*a au#it un #5omot ca de a,! care cur5e dintr*un ulcior) Le5ionarul şi cu
mine ne*am dus ,e furiş s! cercet!m şi am 5!sit un ca#ac semiconştient+ 5olindu*şi b!şica
udului ntr*un butoi cu a,! de ,loaie) Le5ionarul s*a ntors s,re mine şi mi*a f!cut cu
oc0iul) Ei*a tras n t!cere cu"itul din ci#m!) L*am l!sat ,e el s*o fac!)
8naintea noastr! mai t!iase cineva bere5ate n curte) -in vac! mai r!m!sese doar
sc0eletul) Focul mai ardea mocnit+ 9!raticul str!lucea ,ur,uriu n ntuneric) .icu"ul şi 7orta
dis,!ruser! şi i*am c!utat ntr*una dintre de,endin"e) I*am 5!sit acolo+ c!lare ,e un butoi cu
vin+ c6nt6nd c6ntece ,atriotice cu o voce ,uternic! şi r!5uşit!) 8n decurs de #ece minute
reuşiser! s! bea at6t de mult+ nc6t erau a,roa,e inconştien"i)
Darcelona a venit n fu5! cu ştirea c! desco,erise trei camioane ruseşti nc!rcate cu
canistre de ben#in!+ ,arcate sub co,aci) A a,!rut a,oi colonelul+ de unde+ -umne#eu ştie+
du0nind a vodc! şi uşor nesi5ur ,e ,icioare) El avea cam aceeaşi idee ca Darcelona)
2 Ser5ent+ ce aşte,t!m? a ntrebat+ cu o voce 5roas! şi neclar!) Sub co,aci se afl!
trei camioane n stare ,erfect!) -e ce nu le folosim?
Am ieşit din nou n aer liber+ urm6ndu*i ,rin curte ,e Darcelona şi ,e colonel) 8nainte
de a ,leca+ am stro,it din abunden"! ntre5ul loc cu ben#in!))) casa+ acareturile şi 5ra9durile)
Am desc0is uşile ,entru cai şi+ du,! c6teva cli,e de sur,ri#!+ şi*au aruncat ca,etele n sus şi
au ru,t*o la fu5!+ la ad!,ostul ,!durii)
2 Acum o s! le fie al naibii de bine+ a #is Gre5or+ invidios) 8n ce*i ,riveşte+ r!#boiul
s*a terminat)
2 Foarte adev!rat+ a #is colonelul) Animalele mute n*au ce c!uta n afurisitele de
afaceri ale oamenilor) Drusc+ l*a cu,rins cu un bra" ,e Gre5or du,! 56t şi s*a a,lecat
confiden"ial s,re el) Etii ce? nainte s! ncea,! toate astea+ aveam un 5ra9d ,lin cu cele mai
5ro#ave animale) Fiin"e minunate) >ele mai frumoase animale ,e care le*ai v!#ut vreodat!)))
Etii ce s*a nt6m,lat?
2 Nu) >e? a ntrebat Gre5or)
2 .i i*au luat+ a #is colonelul) .i i*au luat ,entru carne) O treab! 5roa#nic!)
Groa#nic!)
2 A naibii de 5roa#nic!+ a #is Gre5or+ ,lin de n"ele5ere)
D!tr6nul se str!duia din r!s,uteri s!*i adune ,e to"i şi s! ne ,re5!tim de ,lecare)
Jum!tate de com,anie era beat! cri"! iar cealalt! 9um!tate mai c!uta nc! ,rin cas! caşcaval
şi şunci afumate+ ca s! le aib! ,e drum) Nu era nici unul ,rintre noi care s! nu aib! dou!
sticle de vin sau vodc! v6r6te n bu#unare) 7e nici unul nu*l tr!5ea inima s! ,lece şi+ ,6n!
c6nd Ladislas nu şi*a ieşit din min"i şi a aruncat un c0ibrit a,rins n curte+ D!tr6nul nu a
reuşit s! im,un! nici cea mai elementar! ordine) >6nd ben#ina a i#bucnit ntr*o mie de
limbi violente de fl!c!ri+ to"i oamenii au venit n fu5!+ din toate direc"iile) -in nefericire+
camioanele nu fuseser! nc! de,lasate şi ele au fost ,rintre ,rimele lucruri care au dis,!rut
n ,r!,!dul care a urmat) Ne*am retras ,rintre co,aci şi am ,rivit cum focul a cu,rins casa)
.*am 56ndit la to"i ca#acii aceia din!untru şi m*am ntrebat cum o fi s! treci din via"! n
moarte f!r! m!car s!*"i dai seama)
2 Nu*i o cale ,rea rea de a muri+ a #is Darcelona+ l6n5! mine) 4n ru5 funerar ,entru
be"ivi))) Nu*i deloc o cale rea de a muri=
Vreau ca tineretul 1ermaniei să fie cura,os# să fie vitea(# să fie violent şi fără milă$$$
Himmler) Scrisoare trimis! ,rofesorului dr) Druno Sc0ult#+ SS Hau,tsturmf/0rer+ %&
au5ust %&1S)
>a o oră după revolta din Varşovia, Reic"sf3"rer-ul ?einric" ?immler a fost
informat de ceea ce se întâmplase$ >a început nu i- a venit să creadă$ >a urma urmei, era
imposibil ca aceşti şoareci cafenii, aceşti polone(i, aceşti evrei nenorociţi să se opună
puterii 7rmatei 1ermane şi să spere că vor scăpa nepedepsiţi$ +ici măcar un polone( 2
sau un evreu 2 nu putea fi atât de dement şi criminal$ 7sta nu era nimic altceva decât
sinucidere$ 2are înnebuniseră?
/ra limpede că da$ Când ştirea, în sfârşit, s- a cristali(at, s- a observat că
Reic"sf3"rer- ul a că(ut pradă unei mari şi tulburătoare a!itaţii sufleteşti$ @mbla prin
cameră încoace şi încolo, dintr-un colţ într-altul, punându- şi şi luându- şi oc"elarii de pe
nas şi şter!ându-şi mereu fruntea umedă cu mâna$
2 )oarte bine, a (is$ )oarte bine, atunci$$$ >e vom arăta cum ne purtăm cu
animalele care au impertinenţa să-şi arate stăpânului colţii$ %-a întors cu faţa spre
subordonaţii care stăteau umili în mi,locul marii încăperi, aşteptându-şi instrucţiunile$
'entru asta vom şter!e Varşovia de pe "artă$ &oţi bărbaţii, femeile şi copiii să fie distruşi$$$
toate fiinţele vii$ &oate clădirile să fie rase de pe suprafaţa pământului şi fiecare piatră de
pava, să fie întoarsă pe dosC
%- a dus maiestuos la fereastră şi acolo s-a oprit, le!ănându- se pe călcâie, respirând
!reoi prin nările dilatate, frământându-şi convulsiv mâinile la spate$
2 4n plus, a (is, întorcându- se de la fereastră, toţi polone(ii din la!ăre trebuie să fie
lic"idaţi$ / clar?
2 Da, domnule Reic"sf3"rer$ 2ber!ruppenf3"rer-ul :er!er şi- a înclinat capul$
7bsolut clar$
2 &oţi cei care s-au născut în Varşovia sau au rude care trăiesc în Varşovia să fie
împuşcaţi c"iar în această noapte$ Voi verifica personal dacă ordinul a fost e-ecutat$ Voi
aştepta să- mi fie dată o listă completă a morţilor, în decurs de două(eci şi patru de ore$
2 )oarte bine, domnule Reic"sf3"rer$
?immler şi-a ciupit vârful nasului cu de!etele şi a inspirat profund$ *i-a întors oc"ii
din nou spre fereastră, uitându-se la ploaia care cădea peste oraşul rece, cenuşiu$
2 Cât despre 1auleiter-ul )isc"er, a (is, va fi spân(urat pentru că nu a împiedicat
revolta$$$
Bisiunea de a înăbuşi revolta din Varşovia a fost dată !eneralului %% /ric" von dem
:ac"- GaleAsDi$ +ici el, nici Reic"sf3"rer- ul nu şi- au ima!inat vreodată în mod serios că
un !rup relativ mic de parti(ani polone(i putea să le facă atât de multe neca(uri$ 4n (onă
erau staţionaţi douăspre(ece mii de soldaţi !ermani, plus cei (ece mii de %%-işti din
:ri!ada HaminsDi$ 4n asemenea circumstanţe era !reu de ima!inat cum ar fi putut
1auleiter-ul )isc"er să permită ca situaţia să-i scape din mână$
/ra îndoielnic dacă în fa(a aceea fie ?immler, fie :ac"- GaleAsDi îşi dădea pe deplin
seama de puterea revoltei$ 2ricum, n- au fost lăsaţi mult timp în i!noranţă$ 'olone(ii, sub
conducerea !eneralului :or- HomorovsDi, fost ofiţer în armata austriacă, au ocupat imediat
cartierul Oola şi toată (ona centrală a oraşului, distru!ând atât cartierul !eneral al
1estapo-ului, cât şi postul de comandă al !arni(oanei !ermane$ 5mediat după aceea au
preluat controlul asupra centralei electrice şi asupra centralei telefonice$ 4n a treia (i,
!ermanii erau în retra!ere şi polone(ii victorioşi puseseră mâna pe mai multe depo(ite de
arme şi muniţii din oraş$
?immler a fost forţat să retra!ă trei divi(ii %% şi şase divi(ii ale Oe"rmac"t-ului de
pe frontul rusesc 2 oarecum liniştit în perioada aceea 2 şi să le trimită să drea!ă
lucrurile$ >a începutul lui septembrie, trupele !ermane din Varşovia au fost dotate cu cele
mai noi arme şi trei escadrile de stuDas-uri au fost trimise să bombarde(e oraşul$
?immler îşi ,ucase cartea cea mare, dar mai e-istau mici !rupuri de parti(ani care
refu(au să se predea$ 7cum îi mai rămăsese doar ,oDerul$ >-a ,ucat şi, de atunci până la
capitularea finală, în fiecare (i au fost ucişi cinci mii de deţinuţi polone(i$$$
:RE>EREA RV4L4I
:ot restul no,"ii şi #iua urm!toare+ i*am urmat ,e Ladislas şi ,e sora lui ,rin ,!dure+
s,re ,unctul unde ,uteam traversa r6ul) Am mers ncet+ cu o,riri frecvente ca s! ,ermitem
,atrulelor inamice s! treac! ,e l6n5! noi) Muls se ,l6n5ea c! suntem atraşi ntr*o ca,can! şi
c! vom re5reta c6nd va fi ,rea t6r#iu) .i*a trecut şi mie ,rin 56nd c! mer5eam ,arc! ,e o
cale oarecum ocolit!+ dar n*aveam nici un motiv s! nu am ncredere n 50idul nostru+ iar
D!tr6nul ,!rea foarte fericit s!*l urme#e)
A doua #i+ s,re mie#ul no,"ii+ am a9uns la st6ncile care se n!l"au deasu,ra r6ului) Era
un ,ov6rniş vertical ,6n! de,arte+ n 9os+ n defileu+ unde a,ele mu5eau şi se rosto5oleau+
m,roşc6nd n sus stro,i albi+ furioşi) -in a,! se vedeau ieşind şiruri de st6nci+ ca nişte din"i
ascu"i"i) .*am nde,!rtat n 5rab! de malul sf!r6micios şi m*am t6r6t na,oi la ceilal"i)
2 -eci ce trebuie s! facem? a #is Muls+ acru) S! d!m din ari,i şi s! #bur!m?
D!tr6nul a ar!tat cu de5etul mare n susul a,ei)
2 -u,! ,!rerea ,olone#ului+ eIist! un ,od la un kilometru mai ncolo+ dar e ,rea
riscant s! ncerc!m s! trecem noa,tea) O s! r!m6nem aici c6teva ore+ iar diminea"! o lu!m
din loc)
2 7od= a #is Muls) O ,oveste a naibii de verosimil!)
>am aşa m! 56ndeam şi eu) Nu vedeam cu certitudine nici un semn de ,od şi dac!
eIista trebuia s! fie ,!#it straşnic) :otuşi+ era clar c! 50idul nostru cunoştea re5iunea) Ne*a
condus s,re o desc0idere n st6nci+ o cr!,!tur! care se l!r5ea ntr*o ,eşter! destul de mare+
unde ne*am instalat ,entru noa,te) Am aşe#at mitraliera la 5ura cr!,!turii+ camufl6ndu*o cu
,lante a5!"!toare şi cren5i) Ne sim"eam ntr*o relativ! si5uran"!) 7eştera era ca un
a,artament luIos+ du,! mi#eria noroiului şi mlaştinilor) Era uscat! şi cald! şi ,entru ,rima
oar! du,! mult! #ile aveam m6ncare şi b!utur! ca lumea) >0iar şi somnul era ,osibil ,entru
cei ce*şi cultivaser! fericita de,rindere de a*şi astu,a urec0ile la toate #5omotele eIterioare)
Le5ionarul s*a f!cut covri5 şi n*a mişcat un muşc0i toat! noa,tea) >6t des,re mine+ n*am
reuşit s! m! sustra5 ciond!nelii continue+ din cau#a be"iei+ a lui Heide şi 7orta+ ,res!rat! cu
0o0otele de r6s stu,ide ale .icu"ului+ cu tumultul şi r656ielile celorlal"i) Am ,etrecut orele
,6n! n #ori ntr*o stare de iritare+ undeva ntre tre#ie şi somn+ şi m*am bucurat c6nd ,rima
ra#! de lumin! a br!#dat cerul şi D!tr6nul ne*a sculat)
Am demontat mitraliera şi am ,ornit de*a lun5ul malului+ n urma ,olone#ului şi a
surorii lui) >erul era cenuşiu+ iar c6nd soarele a nce,ut s! r!sar!+ ori#ontul a devenit auriu)
O cioar! mare a traversat ncet r6ul+ ntr*un #bor le5!nat) Am avut un sentiment de nelinişte
la 56ndul c! trecerea noastr! nu va fi at6t de uşoar!)
2 Acolo+ a #is Ladislas şi s*a o,rit+ ar!t6nd n susul a,ei+ s,re locul unde un ,in uriaş
se ,r!buşise şi st!tea ntins ,este abis+ cu r!d!cinile smulse ntr*o ,arte şi cu ramurile n
cealalt!) Acolo e drumul ,e care trebuie s! mer5em)
>0iar şi D!tr6nul şi*a tr!dat un moment ndoiala)
2 E si5ur? a ntrebat)
2 Si5ur? a #is Ladislas) A ridicat ne,!s!tor din umeri) >ine ,oate s,une dac! este
si5ur sau nu? 7oate c!dea))) ,oate c!dem noi) 7oate se ru,e) 7oate sufl! v6ntul) 7oate vin
ruşii) Ei*a desf!cut m6inile) >e mai contea#!+ a #is)
-u,! c6te se ,!rea+ nu ,entru Ladislas sau sora lui) Ei s*au dus m,reun!+ m6n! n
m6n!+ s,re ,inul c!#ut) -u,! tot ce li se nt6m,lase+ sim"eau+ ,robabil+ c! nu mai aveau
,entru ce tr!i) :reaba lor+ n*aveau dec6t s! se sinucid! dac! vroiau+ noi ceilal"i nu eram at6t
de ner!bd!tori)
2 >e v*am s,us? a #is Muls+ furios) >e naiba v*am s,us)
Ne*am dat na,oi şi am ,rivit cum mai nt6i Ladislas+ a,oi sor!*sa şi*au scos 50etele
şi au ,!şit descul"i ,e ,odul im,rovi#at)
2 A"i mai trecut vreodat! ,e aici? a ntrebat Darcelona+ ne,!s!tor)
2 Niciodat!+ a r!s,uns Ladislas)
2 -e ce s! fi trecut? a ad!u5at sora lui) 8nainte eIista un ,od ,e care se trecea)
8ncet şi cu 5ri9!+ au naintat n 5ol+ t6rş6indu*şi ,icior du,! ,icior) Ladislas şi ,usese
m6inile ,e şolduri ca s! aib! un ec0ilibru mai bun) Fata şi ntinsese bra"ele la nivelul
umerilor) Am6ndoi şi "ineau ca,ul sus şi ,riveau dre,t nainte+ la malul cel!lalt) Se mişcau
ncet+ ca nişte somnambuli) -u,! ce au trecut de 9um!tate+ trunc0iul a nce,ut s! tremure)
Fata şi*a "inut res,ira"ia şi s*a o,rit o cli,! n stare de ec0ilibru+ ntr*un ,icior) Ladislas şi*a
adunat toate ,uterile+ cu ,icioarele desf!cute+ şi a ntins o m6n! s,re ea) Fata s*a nclinat
uşor na,oi) Ladislas s*a a,lecat nainte de la talie) 7!rea im,osibil s!*şi ,oat! men"ine
ec0ilibrul+ dar ,u"in c6te ,u"in s*au ndre,tat+ fata a reuşit s!*şi rec6şti5e ,o#i"ia ferm! şi
am6ndoi şi*au continuat calmi drumul ,e trunc0iul care se le5!na) >am la vreo şase
,icioare nainte de a a9un5e la malul cel!lalt+ trunc0iul se n5usta considerabil) -ac! avea
l!"imea unui ,antof b!rb!tesc) L*am v!#ut cum se las! sub 5reutatea celor doi oameni)
7robabil+ Ladislas ar fi fost is,itit s! fac! un salt ,e mal+ dar+ dac! l*ar fi f!cut+ fata ar fi fost
cu si5uran"! aruncat! n aer de reac"ia de trambulin! a trunc0iului sub"ire) Ei*a continuat
nverşunat drumul ,6n! la ca,!t şi+ c6nd+ n cele din urm!+ a a9uns n ,artea cealalt!+ s*a
ntors şi a ntins o m6n!) Fata a a,ucat*o şi am6ndoi au a9uns n si5uran"!)
2 4nde ,oate mer5e unul+ a #is D!tr6nul+ cu un #6mbet slab+ s,re Le5ionar+ cu
si5uran"! ,ot mer5e şi ceilal"i))) >ine urmea#!?
A urmat linişte) Nici m!car 7orta nu şi*a desc0is 5ura) Ladislas şi sora sa st!teau ,e
malul o,us+ f!c6ndu*ne semne şi stri56nd la noi+ dar eu nu vedeam dec6t trunc0iul
co,acului le5!n6ndu*se şi nu au#eam dec6t mu5etul furios al a,elor de 9os) D!tr6nul a scos
un #5omot de ner!bdare din 56t)
2 Ei+ 0aide"i= a #is) Nu ,utem sta aici toat! #iua) Nu eIist! dec6t o cale de a trece
,este r6u))) Nu eIist! dec6t o modalitate de a trece şi o vom folosi ,e aceasta)
2 >e nebuni= a m6r6it Muls) Ei*a tras bu#ele deasu,ra din"ilor+ ar!t6ndu*şi 5in5iile ca
un c6ine furios) Eu r!m6n aici şi nimeni n*o s! m! clinteasc!=
D!tr6nul a f!cut un ,as s,re el) Muls s*a tras na,oi) Ei*a ndre,tat ,uşca s,re
D!tr6nul)
2 .ai f! un ,as şi te ucid= :e ucid+ ,e -umne#eul meu)
D!tr6nul a mai f!cut un ,as) >u o m6n! i*a tras lui Muls o ,alm! ,uternic! ,este fa"!)
>u cealalt! i*a luat ,uşca) Rece şi dis,re"uitor+ i*a aruncat*o n ,r!,astie)
2 Ei eIact acolo o s*o sf6rşeşti şi tu dac! mi mai faci neca#uri+ a #is+ furios) S*a
ntors s,re noi) -eci cine urmea#! s! mear5! ,e s6rm!?
2 Nu eu+ am #is)
.! a,uca ame"eala doar uit6ndu*m! la trunc0i) -e data asta l*am n"eles ntru totul ,e
Muls) Nici caii s!lbatici nu m*ar fi ,utut t6r ,este trunc0iul acela)
2 :rebuie s! v! m,in5 cu "eava ,uştii? a ntrebat D!tr6nul)
S*a au#it o rumoare 5eneral! şi un t6rş6it 9enant de ,icioare+ a,oi .icu"ul a scos un
r!cnet de furie şi s*a re,e#it nainte) Ei*a scos ci#mele şi le*a aruncat du,! 56t) A scos o
sticl! de vin de #meur!+ sin5ura care*i mai r!m!sese+ şi a dat*o ,e 56t) Sticla a #burat n
,r!,astie du,! ,uşca lui Muls şi o cli,! am cre#ut c! .icu"ul o va urma) A dat bu#na
nainte+ cu ca,ul n 9os+ ca un tanc sc!,at de sub control şi trecuse de 9um!tate s,re malul
o,us c6nd şi*a ,ierdut ec0ilibrul şi a alunecat) >ineva a "i,at) :runc0iul vibra n sus şi n 9os
ca un cablu de cauciuc+ iar .icu"ul at6rna de ambele m6ini+ sus,endat n 5ol+ cu ,icioarele
b!l!b!nindu*se) :ot s6n5ele din tru, mi s*a transformat n a,! şi*mi muşcam bu#a de 9os ca
şi cum ar fi fost o bucat! de fri,tur! de vac! deosebit de tare) Oric6t de mult vroiam s!*mi
ntorc ,rivirea n alt! ,arte+ m! ,omeneam for"at s! m! uit acolo)
2 N*o s! reuşeasc!+ a #is Darcelona) -e5etele i s*au str6ns ,e bra"ul meu şi s*au
nfi,t ad6nc n carne) N*o s! reuşeasc!)))
.icu"ul şi*a f!cut v6nt n sus şi a ,rins trunc0iul cu ,icioarele) 8ncet şi cu 5ri9!+ cu
ca,ul at6rn6nd n 9os+ ca un urs koala+ a naintat centimetru cu centimetru) .6n! ,este
m6n!+ ,icior ,este ,icior) A a9uns ,e ultimii doi metri) S*a au#it un sc6r"6it de r!u au5ur)
Ladislas şi fata au a,ucat cren5ile cu m6inile+ ca şi cum 5reutatea lor laolalt! ,utea
contrabalansa 5reutatea tru,ului imens al .icu"ului)
2 Hritoase atot,uternic+ a #is Gre5or+ cu fa"a ca o ciu,erc! vec0e şi decolorat!)
Hristoase atot,uternic şi dra5)))
.icu"ul a9unsese la ca,!tul trunc0iului) A ntins o m6n! şi s*a ,rins de un arbore ,itic
crescut ,e malul st6ncos) >u un ,icior a c!utat o mar5ine de st6nc! sau o cr!,!tur! şi+ c6nd
n cele din urm! a 5!sit una+ a reuşit s! se tra5! cu 5reu ,e mal) Ei*a scos din bu#unar
#drean"a 9e5oas! şi ,!tat! de s6n5e care*i fusese c6ndva batist! şi şi*a şters fruntea cu ea)
2 Heni"i ncoace= a r!cnit) E o nimica toat!=
2 4rm!torul+ a #is D!tr6nul+ ,oruncitor)
-u,! felul n care a #is*o+ te*ai fi 56ndit c! f!ceam coad! la dentist) A ,rivit n5ri9orat
,este um!r n direc"ia din care venisem) 4ndeva ad6nc n ,!dure am au#it m,uşc!turi) Asta
,utea nsemna un sin5ur lucruK NMH-*iştii erau ,e urmele*noastre)
2 .işca"i*v!+ ,entru -umne#eu=
D!tr6nul l*a nşf!cat ,e cel mai a,ro,iat de el şi l*a m,ins s,re mar5inea ,r!,astiei)
-ac! aş fi fost eu acela+ aş fi ru,t*o la fu5! s! cer mai de5rab! a9utor şi consolare ruşilor
care naintau dec6t s!*l urme# ,e .icu"ul şi s! re,et s,ectacolul lui de acroba"ie deasu,ra
0!ului) 8ntruc6t a fost Darcelona+ el ,ur şi sim,lu a n9urat 5roa#nic şi s*a aşe#at 9os s!*şi
scoat! ci#mele)
7e la 9um!tatea trunc0iului s*a o,rit brusc) 76n! n momentul acela naintase cu toat!
si5uran"a unui acrobat+ folosindu*şi ,uşca dre,t ,r!9in! ,entru ec0ilibru) Nu s*a ,oticnit
niciodat! şi nici n*a alunecat) >e s*a nt6m,lat de l*a tulburat+ n*am aflat niciodat!)
7robabil+ f!cuse 5reşeala s! ,riveasc! n 9os la torent) Sau+ ,oate+ era o stare ,ur
,si0olo5ic!+ determinat! de fa,tul c! acolo avusese neca#uri .icu"ul) -ar indiferent de
motiv+ Darcelona se o,rise şi nici amenin"!rile D!tr6nului+ nici stri5!tele de ncura9are ale
.icu"ului nu*l ,uteau convin5e s! mear5! mai de,arte)
2 >e facem acum? a ntrebat Gre5or şi am avut im,resia c! am sur,rins o uşoar!
not! de uşurare n vocea lui) >a şi cum fi vrut s! #ic!K ei bine+ asta a fost+ am ,utea s,une c!
terminat şi s! mer5em acas!) Nimeni nu mai ,utea trece cealalt! ,arte c6nd Darcelona
n"e,enise bolborosind la mi9locii trunc0iului))) >e se nt6m,l! acum? a #is)
Le5ionarul şi*a "u5uiat bu#ele)
2 >ineva trebuie s! mear5! şi s!*l mişte ,e idiotul !la+ #is+ furios)
Ei*a aruncat ci#mele du,! 56t şi a ,ornit n a9utor) .ic vioi+ si5ur ,e ,icioare ca o
,isic!+ nu ,!rea s! fie c6tuşi de ,u"in n ,ericol) -ar trebuia s! se ocu,e de Darcelona+ care
era ns,!im6ntat şi nce,ea s!*şi ,iard! st!,6nirea de sine) 7uşca i*a c!#ut din m6ni şi s*a
dus rosto5olindu*se n abis) Darcelona s*a le5!nat şi ar fi c!#ut du,! ea dac! Le5ionarul
n*ar fi a9uns la tim, l6n5! el şi nu l*ar fi ,rins ferm de um!r) O cli,! au r!mas am6ndoi
50emui"i+ n50e"a"i ca nişte statui+ sus,enda"i ,ericulos deasu,ra 0!ului) A,oi ncet+ foarte
ncet+ Darcelona a nce,ut s! se t6rasc! nainte)
Greutatea celor doi b!rba"i era cam tot ce ,utea su,orta trunc0iul) >6nd .icu"ul a
s!rit brusc de ,e mal cu inten"ia de al le ntinde o m6n! de a9utor+ s*a au#it un 5eam!t de
,rotest şi trunc0iul a nce,ut s! se lase n 9os)
2 -!*te na,oi= a r!cnit D!tr6nul) 8na,oi+ ,entru -umne#eu=
-in fericire+ .icu"ul şi*a dat seama de ,ericol tocmai la tim, ,entru a evita o tri,l!
catastrof!) S*a retras ,e mal şi s*a mul"umit s!*l tra5! ,e Darcelona+ n momentul n care a
,utut a9un5e la el) Le5ionarul a terminat c!l!toria f!r! dificultate şi fuma calm o "i5ar!+
aşte,t6ndu*i ,e ceilal"i) D!tr6nul s*a ntors s,re 7orta şi i*a f!cut semn din ca,)
2 -!*i drumul)
2 >e+ eu? a #is 7orta)
2 -a+ tu+ a #is D!tr6nul)
S*a f!cut linişte)
2 :rebuie? a ntrebat 7orta)
2 >red c! ar fi n"ele,t) N*aş vrea s! dau un eIem,lu cu tine)
2 Nu+ a #is 7orta) Nu+ ,rice,) 7rice, c! n*ai vrea s! dai un eIem,lu cu mine))) S*a
str6mbat şi şi*a ,us arma n bandulier!) Dine+ atunci) 7ornesc)
2 >e faci cu ci#mele? a obiectat D!tr6nul) N*o s! a9un5i niciodat! dincolo cu
ci#mele n ,icioare)
2 La naiba+ a #is 7orta vesel) S*a ntors şi ne*a trimis o be#ea) -umne#eu s! v!
binecuv6nte#e+ co,iii mei=
Fireşte+ 7orta+ ca şi .icu"ul+ n*a trecut ntr*o manier! obişnuit!) A nc!lecat trunc0iul
şi+ ,e tot ,arcursul+ a f!cut ,e c!l!re"ul ,e un cal de lemn) La 9um!tatea drumului a sim"it
nevoia unui nt!ritor+ aşa c! a scos bidonul din bu#unar şi a tras o duşc!) >red c! a fost ceva
mult mai tare dec6t vinul de #meur!+ deoarece du,! asta a c6ntat c6t l "inea 5ura+
ntreru,6ndu*se din c6nd n c6nd s! ,ocneasc! dintr*un bici ima5inar s,re dosu*i ,r!,!dit şi
s! stri5eK @-ii+ mur5ule=" nainte s!*şi continue drumul+ ntr*o vite#! care m! ns,!im6nta)
2 Ser5ent+ ce*i cu omul acela? a ntrebat colonelul) Nu*i ntre5 la minte?
A urmat Gre5or) :rans,ira din abunden"! şi se vedea clar c!*i mort de fric!+ dar lui
Gre5or nu*i ,l!cea s! 9oace teatru) S*a aşe#at c!lare ,e trunc0i+ la fel ca 7orta+ şi s*a t6r6t
foarte ncet şi atent ,6n! dincolo+ unde a fost tras ,e mal de mai multe ,erec0i de m6ini) 8n
momentul n care a a9uns acolo a leşinat+ dar fusese o demonstra"ie im,resionant!)
2 Hede"i? a #is D!tr6nul) :otul e c6t se ,oate de sim,lu)
Heide era de9a la 9um!tatea drumului) 8şi le5ase ci#mele cu 5ri9! n 9urul 56tului şi
mer5ea cu ca,ul n sus şi cu umerii l!sa"i ,e s,ate+ ca şi cum ar fi fost la ,arad!) A l!sat
im,resia c! trecerea era absurd de uşoar!)
Al"ii n*au fost c0iar at6t de norocoşi) Lut# a trebuit s! fie m,ins cu "eava ,uştii şi n*a
mai a9uns dincolo))) Al"i doi l*au urmat n abis) Le*am au#it "i,etele r!sun6nd n tim, ce
c!deau)
Am mai r!mas doar ,atru) >olonelul+ D!tr6nul+ Muls şi eu) 8mi venise r6ndul şi nu
mai ,uteam am6na+ iar D!tr6nul m! mboldea s,re mar5ine 5enunii)
2 Nu+ am #is= Nu= Nu mer5 acolo+ ,refer s! r!m6n aici şi s!*i aşte,t ,e ruşi+ ,refer s!
stau aici şi s! mor=
2 Nu fi ,rost+ a #is D!tr6nul+ calm) S*a a,lecat s!*mi tra5! ci#mele) -!*le 9os şi
5r!beşte*te)
2 Nu mer5= am #is) -u*te tu= :u şi colonelul= Eu r!m6n aici cu Muls şi v! aco,erim=
>olonelul+ care ,6n! atunci se "inuse la o ,arte+ a devenit brusc eItrem de nervos şi a
nce,ut s! aler5e ncoace şi ncolo+ a5it6ndu*şi revolverul n aer şi amenin"6ndu*m! c! m!
m,uşc! dac! refu# s! ascult ordinele)
2 Nu v! o,resc+ am #is)
>olonelul a scos un "i,!t furios)
2 7entru -umne#eu+ ser5ent= -ac! ,6n! num!r la #ece nu*l faci ,e omul acesta s!
treac! n cealalt! ,arte+ v! m,uşc ,e am6ndoi)
D!tr6nul a ,us o m6n! ,!rinteasc! ,e um!rul meu)
2 E*n re5ul!) Acum ascult!*m!+ Sven) O s! faci eIact ce*"i voi s,une eu) 8"i sco"i
ci#mele+ o s! mer5i la ,odul acela şi*o s! treci dincolo+ aşa cum au f!cut to"i ceilal"i) Eu o
s! fiu imediat n urma ta+ aşa c! nu trebuie s! te s,erii) -ac! nce,i s! te sim"i r!u+ s,une*mi
şi*o s! ne o,rim ,entru a ne odi0ni) Nu absolut nici un motiv s! te temi) -ac! arborele acela
ar fi ntins ,e ,!m6nt+ ai aler5a ,e el f!r! m!car s! te 56ndeşti) :ot ce trebuie s! "ii minte
este s! nu ,riveşti n 9os) Fine*"i ,rivirea dre,t nainte şi nu ,o"i 5reşi)
Sub influen"a*i liniştitoare+ mi*am adunat suficient cura9 ca s!*mi le5 ci#mele du,!
56t+ s!*mi ,un ,uşca n bandulier! şi s! fac ,rimii ,aşi e#itan"i n 5ol) Am ncercat s! fac
din nou ,e co,ilul ce se balansea#! ,e un buştean c!#ut sau umbl! ,e coama unui 5ard de
c!r!mid!) N*aveam nici un motiv de n5ri9orare) D!tr6nul avea ,erfect! dre,tate) -ac!
,!m6ntul ar fi fost la numai dou! ,icioare sub mine+ n*aş fi avut absolut nici o dificultate n
a*mi ,!stra ec0ilibrul) 7uteam trece dincolo f!r! m!car s! m! 56ndesc la asta)))
.i*am "inut oc0ii fiIa"i ferm ,e camara#ii care m! aşte,tau n ,artea cealalt!) -ac! ei
au ,utut+ atunci ,uteam şi eu) Nu era absolut nimic de care s! m! tem)
O rafal! de v6nt a trecut brusc ,rin 0!u) Jos+ la nivelul ,!m6ntului+ nu ,utea fi mai
mult dec6t un #efir uşorL acolo+ sus ntre cer şi ,!m6nt+ s*a sim"it ca un ura5an) .*am
,omenit şov!ind) .i*am ,rivit ,icioarele ,e trunc0iul co,acului şi am v!#ut r6ul şi st6ncile
sub mine) .*am v!#ut ,r!buşindu*m! ca s! le nt6lnesc) Hroiam s! "i, şi s! stri5+ vroiam s!
m! a5!" de ceva ca s! nu cad+ dar nu era nimic de care s! m! ,rind) Nu era nimic dec6t
s,a"iul 5ol ntre mine şi moarte) Am r!mas unde eram+ tremur6nd violent din ca, ,6n! n
,icioare)
2 .er5i nainte+ a #is D!tr6nul) Ei*a ntins o m6n! şi m*a a,ucat v6rtos de centur!)
.er5i nainte+ a #is) Nu te uita n 9os) F! orice+ dar nu te uita n 9os)
Am a9uns la ultimii doi metri+ unde trunc0iul se n5usta şi cea mai mic! mişcare l
f!cea s! se le5ene) D!tr6nul şi*a luat m6na de ,e centura mea şi m*a m,ins uşor nainte)
.i*am dat seama c! n felul acesta mi indica s! sf6rşesc sin5ur c!l!toria+ cu ,ro,riile*mi
for"e+ n tim, ce el a r!mas n urm!+ aşte,t6ndu*şi r6ndul) Etiam c! ultimii doi metri erau
,ericuloşi) Etiam c! ,artea aceea ,utea s! nu su,orte 5reutatea am6ndurora+ ,un6ndu*l şi ,e
el n ,ericol odat! cu mine) -ar+ cu toate acestea+ mi*a fost im,osibil s! mer5 mai de,arte
f!r! a9utorul m6inii lui c!l!u#itoare) >ei de ,e mal r!cneau la mine+ colonelul stri5a furios
din ,artea cealalt!) D!tr6nul m! m,in5ea din s,ate+ şi totuşi nu m! ,uteam mişca) .*am
l!sat ,e vine c6t am ,utut şi m*am ,rins de trunc0i cu ambele m6ini+ membrele fiindu*mi
n"e,enite de s,aim!) D!tr6nul s*a 50emuit l6n5! mine)
2 Hai acum+ Sven+ vino*"i n fire) Nu ,o"i renun"a n aceast! situa"ie) .ai avem doar
doi metri de mers) -e ce te temi? Ai v!#ut c! to"i ceilal"i au trecut)
-a+ i v!#usem ,e to"i ceilal"i trec6nd+ ,e .icu"ul at6rn6nd cu ca,ul n 9os şi ,e cei
trei c!#6nd n abis+ iar acum i ,uteam urma n fiecare cli,!+ ,entru c! nu mai ,uteam
re#ista mult)
2 Sven+ ce naiba=
D!tr6nul nce,ea s! se nfurie şi nu era de mirare) >ine nu s*ar fi nfuriat+ coco"at n
aer+ cu o ,r!,astie şai#eci de metri dedesubt+ cu un idiot care scotea sunete nearticulate la
numai un metru de,!rtare şi care ,utea nnebuni n orice moment+ tr!56ndu*te cu el+ 9os+ n
5ol)))
2 Nu m! ,ot mişca+ am #is) N*are rost+ nu m! ,ot mişca)
Sute de furnici aler5au ntr*o ,arte şi*ntr*alta ,e trunc0iul co,acului) 4n ,o,or ntre5
de furnici) .işunau ,e toate c!ile şi ,rin toate cr!,!turile+ unele lu6nd*o ,e scurt!tur!+ ,este
m6inile mele) Le urm!ream cum se trudeau s! urce ,este movili"ele ,olicarilor mei+
alunec6nd n cealalt! ,arte) .! uitam la ele cum se lu,tau s!*şi croiasc! drum ,rin 9un5la
de ,erişori fini şi ştiam c! dac! mi luam oc0ii de la ele+ c0iar şi ,entru o secund!+ m!
,r!buşeam ,e st6ncile de dedesubt)))
2 Atunci+ bine+ r!m6i acolo= R!m6i naibii acolo şi ,utre#eşte=
8n cele din urm!+ D!tr6nul şi ,ierduse r!bdarea) S*a c!"!rat ,este mine şi s*a t6r6t
ultimii ,aşi ,6n! la mal) L*am au#it ,e 7orta c0em6ndu*m! de ,e mal+ dar mi ,ierdusem
orice ,utere de*a m! mişca) Nu mai ,uteam nici m!car s!*mi ridic ca,ul s! m! uit la ei) Ei
atunci+ ramurile s*au l!sat brusc n 9os sub 5reutatea unui alt tru, mai 5reu dec6t cel al
D!tr6nului) -ou! bra"e v6n9oase s*au ntins s,re mine+ m*au smuls de unde st!team şi m*au
"inut o cli,! sus,endat n 5ol)
2 E*n re5ul!+ a #is .icu"ul) L*am ,rins ,e tic!los) :ra5e"i*l)
-in toate ,!r"ile s*au ntins m6ini şi ne*au tras ca ,e doi ,eşti eşua"i ,e mal) >0iar n
momentul n care a9unsesem n si5uran"! ,e ,!m6nt+ a i#bucnit furtuna) N*au mai fost
#6mbete ,rieteneşti şi stri5!te de ncura9are) -oar n9ur!turi+ blesteme şi 50ionturi furioase
din toate ,!r"ile) -oar Darcelona+ care trebuise s! fie şi el salvat+ mi*a adresat un #6mbet
discret şi ,lin de n"ele5ere)
Drusc+ din cealalt! ,arte a 5enunii s*a au#it o m,uşc!tur!) Eu şi nenorocitele mele de
sl!biciuni am fost imediat uita"i c6nd am v!#ut macabra dram! care se 9uca ,e cel!lalt mal)
>olonelul i ordonase lui Muls s! treac! ,e im,rovi#a"ia de ,od+ iar acesta+ cu,rins de o
,anic! dement!+ ,e care o n"ele5eam+ şi scosese revolverul şi tr!sese n c!l!ul s!u)
>olonelul a r!s,uns la foc+ dar nu l*a nimerit+ du,! care s*au ascuns am6ndoi n s,atele
st6ncilor şi au nce,ut s! tra5! ca n vestul s!lbatic+ 5loan"ele #bur6nd n toate direc"iile)
.icu"ul şi*a b!5at dou! de5ete n 5ur! şi a scos o fluier!tur! ,uternic! şi bat9ocoritoare+care
a r!sunat n ,r!,astie) 7orta a nce,ut s! bat! din ,icioare şi s! a,laude) 4n 5lon" l*a atins
,e Muls n um!r+ rosto5olindu*l ,e ,!m6nt) S*a ridicat cu 5reu n ,icioare şi a ncercat s!
fu5!+ dar şi*a ,ierdut ec0ilibrul ,e 5ro0otişul f!r6micios şi a alunecat ,e ,ant! n 9os+ dre,t
,este mar5inea ,r!,astiei+ n a,ele s,ume56nde de dedesubt) L*am urm!rit cu un interes
morbid cum a c!#ut) >6nd tru,ul s*a i#bit de muc0ia ascu"it! a st6ncii+ a ,lesnit la cus!turi+
ca o marionet! um,lut! cu rume5uş+ şi con"inutul s*a m,r!ştiat)
>olonelul şi*a şters fruntea cu o batist!) Ei*a ,us revolverul la loc n toc şi s*a aşe#at
foarte ncet s!*şi scoat! ci#mele) Le*a le5at laolalt! şi le*a at6rnat n 9urul 56tului) -u,!
aceea şi*a scos din nou revolverul şi a verificat atent c6te cartuşe erau n el) 7entru unul
care fusese at6t de 5r!bit+ ,!rea acum ciudat de şov!itor s! ,un! ,iciorul ,e trunc0iul ce se
le5!na) .icu"ul şi 7orta au nce,ut o serie de fluier!turi+ iar D!tr6nul a stri5at n5ri9oratK
2 Ar fi bine s! ,orni"i+ domnule colonel)
>olonelul a tuşit uşor)
2 Foarte bine+ ser5ent+ a stri5at) Hin acum)
7rudent+ a ,us ,iciorul ,e trunc0i) Nu f!cuse mai mult de şase ,aşi şov!itori+ c6nd au
r!sunat m,uşc!turi) Drusc+ colonelul s*a l!sat n 9os+ nc!lec6nd trunc0iul şi tr!56ndu*se ,e
el cu mişc!ri nervoase şi smucituri) -in ,!dure a "6şnit o 0oard! de ruşi) Le5ionarul a
n9urat şi s*a aruncat n s,atele mitralierei) >ur6nd+ 5loan"e şi 5renade #burau dintr*o ,arte
ntr*alta ,este defileu+ cu nefericitul colonel ,rins la mi9loc) S,re uimirea noastr! şi
nevenindu*ne s! credem+ c6"iva ruşi+ mboldi"i ca de obicei de ofi"eri+ au ncercat s! treac!
s,re noi)
2 S!rmanii ,roşti+ a #is Gre5or) S!rmani ,roşti şi nenoroci"i)
Erau uimitor de si5uri ,e ,icioare şi nu ,!reau deloc im,resiona"i de fa,tul c!
trunc0iul se le5!na+ deşi+ ,robabil+ ştiau c! mer5 la moarte a,roa,e si5ur!) >6t tim,
colonelul era acolo trebuia s! nu tra5em n ei+ dar+ n cli,a n care el avea s! fie n si5uran"!+
nu mai e#itam s!*i cule5em unul c6te unul+ ,e m!sur! ce soseau n ,artea noastr! a malului)
>olonelul n*a a9uns n si5uran"!) A fost lovit n ca, de un 5lon" rusesc şi era+ ,robabil+
mort cu mult tim, nainte de*a a9un5e n a,a cu din"i de st6nc!+ la şai#eci de metri mai 9os)
2 8n ordine+ a #is D!tr6nul+ ,e un ton ener5ic+ care ar!ta c! m!car o ,roblem! era
re#olvat!) Arunca"i ,odul n aer şi 0aide"i s! ,lec!m de*aici)
8n tim, ce noi ne*am an5a9at n lu,t! cu inamicul şi Darcelona i aco,erea+ .icu"ul şi
7orta au le5at laolalt! c6teva mine : şi le*au fiIat la ca,!tul trunc0iului) >6teva secunde
mai t6r#iu s*a au#it o eI,lo#ie #5uduitoare+ care nu numai c! a aruncat ,inul n aer şi şirul
de ruşi temerari ce se a,ro,iau+ dar de asemenea a dislocat blocuri masive din mal+
,rovoc6nd o avalanş! de st6nci şi bolovani) Acesta a fost sf6rşitul ncerc!rii inamicului de a
trece la noi)
Am ,ornit din nou) 8nc! un marş obositor+ care a durat ore n şir+ ,rin obişnuitele
,rime9dii şi neca#uri ,rovocate de un teren mbibat cu a,! de ,loaie) >entiroanele şi
curelele de ,e umeri intrau ad6nc n ,iele ,rin resturile de vestoane şi c!m!şi) 7icioarele
f!r! ciora,i erau ,line de r!ni n ci#mele ,utrede) Nu mai aveam m6ncare şi b!utur! şi
0abar n*aveam c6nd şi unde+ sau dac! ne vom nt6lni cu armata care se retr!5ea) -e dou!
ori am fost obli5a"i s! ne c!ut!m ad!,ost+ arunc6ndu*ne ,e burt! n şan"urile ur6t
mirositoare de la mar5inea drumului+ deoarece escadrilele ruseşti s*au re,e#it s,re noi din
nori)
S,re amur5+ a nce,ut s! m! co,leşeasc! un sentiment de dis,erare) .! s6c6ia ca o
durere de din"i şi*mi b!tea n ca, ca un ciocan) 4nde mer5eam şi ,entru ce mer5eam acolo?
>e vom face c6nd n cele din urm! vom a9un5e acolo?
8ntr*adev!r+ ce vom face? R!s,unsul era sim,luK nu vom face nimic) Nu mai r!m!sese
nimic de f!cut) Nu mai aveam unde mer5e) -e fa,t+ nu mai mer5eam nic!ieri) Fu5eam de
ruşi+ dar nu ,uteam fu5i la nesf6rşit) R!#boiul era terminat+ to"i ştiam asta) Germanii
fuseser! nvinşi+ steaua lui Adolf Hitler a,usese+ iar r!m!şi"ele #dren"!roase ale 5lorioasei
Armate Germane erau ,use ,e fu5! n mi9locul Euro,ei şi a9unse la anan50ie)
:otul era li,sit de sens) -e ce s!*"i ,etreci via"a f!r! nici un rost+ m!rş!luind dintr*un
loc ntr*altul+ c6nd ai ,utea foarte bine s! stai liniştit ,e loc şi s! fii ucis relativ uşor?
2 La naiba= am #is)
.i*am abandonat mitraliera şi m*am aruncat la mar5inea şoselei+ unde m*am ntins n
voie+ urm!rind ,icioarele care treceau ,e l6n5! mine) S!rmanii ,roşti) 8naintau ntr*un marş
f!r! sf6rşit+ ,e drumul etern care nu duce nic!ieri) S!rmanii ,roşti)
O m6n! s*a nfi,t brusc n ,!rul meu şi m*a ridicat n ,icioare cu o smucitur!
dureroas!) O alt! m6n! m*a lovit cu ,ro,ria*mi arm!) -in s,ate am ,rimit o lovitur! de
ci#m! #drav!n! n fund) .*am ntors ,lin de indi5nare şi l*am v!#ut ,e 7orta ,rivindu*m!
r!ut!cios)
2 -e ce te v!ic!reşti? a ntrebat) Hristos a trebuit s!*şi duc! crucea+ tu trebuie s!*"i
duci mitraliera) .i se ,are destul de corect)
8nainte s! m! ,ot 56ndi la o re,lic! ,otrivit!+ am au#it un stri5!t de de,arte+ ,e şosea)
2 ?altC Oer da?
T
Oricine era+ n*a aşte,tat r!s,uns) A r!sunat o m,uşc!tur! şi Darcelona+ care
nt6m,l!tor era n fa"!+ a fost dobor6t la ,!m6nt cu 9um!tate din bra"ul st6n5 şi um!rul
sf6rtecat) Era clar c! a9unsesem din urm! armata care se retr!5ea)
2 >are nebun a f!cut asta? a r!cnit D!tr6nul)
4n b!ie"andru de vreo şais,re#ece ani+ ,urt6nd uniform! SS+ a a,!rut nervos de du,!
un co,ac) .işca ncoace şi ncolo un ,istol*mitralier!+ de ,arc! ar fi fost o 9uc!rie)
2 Eşti nebun? a stri5at D!tr6nul)
D!iatul şi*a l!sat ca,ul n 9os)
2 Am cre#ut c! sunte"i ruşi+ a bomb!nit)
2 Ruşi= a #is Gre5or+ ,lin de indi5nare) Ar!t!m noi ca nişte afurisi"i de ruşi?
A n5enunc0eat l6n5! Darcelona şi i*a ru,t uniforma din 9urul r!nii) Dra"ul era #drobit
şi ,lin de s6n5e+ dar 5lon"ul nu nimerise osul) 8ntr*adev!r+ se ,utea considera norocosK ,6n!
c6nd avea s! mai fie nc! o dat! a,t ,entru serviciul activ+ r!#boiul avea s! fie a,roa,e si5ur
terminat) Nu mi*ar fi dis,l!cut s! am şi eu bra"ul #drobit)
A a,!rut un Obersc0arf/0rer urmat de un 5ru, de tineri infanterişti SS) 7!reau mai
de5rab! co,ii de şcoal! dec6t solda"i)
2 >e se nt6m,l!? a ntrebat Obersc0arf/0rer*ul) >ine sunte"i? -e unde a"i venit?
2 -e de,arte+ ,este dealuri= a i#bucnit D!tr6nul) Am avut o ,etrecere cu ruşii şi am
şters*o de*acolo cu cea mai 5ro#av! ar5int!rie v6r6t! n fund))) >e naiba contea#! de unde
venim? a #is+ moroc!nos) Ave"i obiceiul s! v! m,uşca"i ,ro,riii voştri oameni?
Obersc0arf/0rer*ul a ridicat din umeri n semn de scu#!)
2 >e ,o"i face? a #is+ ar!t6nd cu m6na s,re turma lui de 0eruvimi imberbi) Au a9uns
aici abia ieri) 8i iau direct din lea5!n şi aştea,t! de la noi s! facem r!#boi cu ei) E o situa"ie
dis,erat!) Nu ,ot deosebi o ,ies! a unei arme de alta)
2 7!i+ mai r!m6ne"i mult! vreme aici+ a #is D!tr6nul+ ncruntat+ şi*o s! aib! cur6nd
oca#ia s! nve"e) Ruşii sunt ,e drum şi convin5erea mea este c! ne ,ot a9un5e din urm! n
orice moment)
2 Ruşii= Hin ncoace?
2 Asta am s,us+ a #is D!tr6nul)
Obersc0arf/0rer*ul şi*a şters 5ri9uliu fa"a cu o c6r,!) 7e obra#ul dre,t n*avea nici un
,ic de carne+ iar oc0iul st6n5 era ncre"it ca o bucat! de ,6n#! ,lisat!)
2 Au tancuri? a ntrebat)
2 7!i+ cu si5uran"! nu naintea#! ,rin ,!dure n roabe+ asta v! ,ot s,une=
A a,!rut un Hau,tsturmf/0rer+ ,limb6ndu*se calm+ ca şi cum şi vi#ita moşia) A au#it
ra,ortul D!tr6nului şi s*a ncruntat nemul"umit)
2 >om,ania ta de ce nu s*a retras o dat! cu restul divi#iei?
2 N*am ,rimit ordin s! ne retra5em+ a #is D!tr6nul+ t!ios) Ni s*a s,us s! aşte,t!m
semnalulL şi semnalul n*a venit)
Hau,tsturmf/0rer*ul a luat imediat not! de toate detaliile+ inclusiv numele
T Stai? >ine*i acolo= AN)A)C
comandantului de divi#ie+ 5eneralul von Pelt0eim+ cu ,ianul s!u de concert+ r!s,un#!tor
,entru de#astru) .icu"ul şi 7orta n*au f!cut nici o ncercare s!*şi ascund! bucuria)
7ers,ectiva ca un 5eneral ,lin s! fie f!cut deodat! r!s,un#!tor ,entru ne5li9en"! criminal!
era ntr*adev!r 5ro#av!)
Darcelona a fost mbarcat ntr*o ambulan"! care ,leca la Harşovia+ dar nu se ,rea
vedeau semne c! va fi o c!l!torie ,l!cut!) Ambulan"a era su,raa5lomerat! şi a trebuit s!
m,art! o tar5! cu un soldat+ care era foarte clar c! va muri cu mult nainte de*a a9un5e
acolo) Noi ceilal"i am ,lecat) O or! mai t6r#iu am a9uns n coada unei lun5i coloane de
camioane şi ambulan"e care mer5eau s,re Harşovia) 7rocesiunea era nso"it! de refu5ia"i
,olone#i+ care*şi c!rau lucrurile n fe"e de ,ern! sau le m,in5eau ,e c!rucioare şubrede cu
dou! ro"i)
Nu mersesem mult nainte ca inevitabila escadril! de Jabo s! ias! mu5ind din nori şi
s! se n!,usteasc! s,re noi) >amionul n care eram s*a cabrat şi a s!rit de ,e şosea+
r!sturn6ndu*se n şan") Ne*am t6r6t afar! nainte s! ia foc şi*am fu5it c6t am ,utut de re,ede
ntr*o f6nea"! de la mar5inea drumului+ ad!,ostindu*ne n s,atele unui 5ard viu) Se au#ea
#5omotul eI,lo#iilor ,rovocate de Jabo*urile care loviser! c6teva ve0icule din convoi)
-incolo de creasta dealului+ n ,artea o,us! a c6m,ului+ a a,!rut un MP $ nso"it de c6teva
: 1') 8n tim, ce ne uitam+ tancurile au trecut dre,t ,rin mi9locul unui 5ru, de infanterişti+
continu6ndu*şi calm drumul) O 5ru,! de ,ionieri a venit n fu5! la noi) Ne*au distribuit
c6teva ba#ooka cu o ra,iditate uimitoare+ a,oi au dis,!rut imediat dincolo de şosea)
D!tr6nul a venit fu5ind ntr*o ,arte+ ca un crab+ ,e ,icioarele lui mici şi cr!c!nate şi ne*a
b!tut uşor ,e um!r ,e Gre5or şi ,e mine)
2 E*n re5ul!+ Sven) :u iei ,e ,rimul : 1') Gre5or+ tu i iei ,e al doilea) 7e 7orta l las
s! aib! 5ri9! de MP+ iar .icu"ul se ,oate ocu,a de ce a r!mas) Nu tra5e nimeni ,6n! c6nd)))
>uvintele i*au fost ntreru,te de lansarea brusc! şi ,rematur! a unei 5renade de c!tre
o ba#ooka mai nde,!rtat!) Grenada s*a dus direct s,re ,rimul tanc+ a ricoşat din turel!+ f!r!
s! ,rovoace vreo stric!ciune+ şi a #burat n aer+ ca un foc de artificii) D!tr6nul s*a ntors
m,re9ur+ cu fa"a ncruntat! de furie)
2 >ine naiba a f!cut asta?
Indiferent cine era+ a reuşit s! ne lase f!r! elementul sur,ri#!) :ancurile erau
conştiente acum de ,re#en"a noastr!) Au e#itat doar o frac"iune de secund!+ ,arc! s! r!sufle+
a,oi au intrat n forma"ie şi s*au ndre,tat s,re noi+ cu tunurile tr!56nd) 4n mic 5ru, de
ambulan"e şi brancardieri a fost lic0idat en route$ Ambulan"ele au fost reduse la resturi
ar#6nde) R!ni"ii #!ceau m,r!ştia"i n noroi) >6"iva au fost ,rinşi sub şenilele tancurilor şi
transforma"i n carne tocat!) Am v!#ut ,e unul dintre brancardieri şe#6nd ,e ,ro,ria*i tar5!
şi ,rivindu*şi cu total! li,s! de n"ele5ere ,icioarele+ care*i fuseser! rete#ate de la coa,se şi
#!ceau ,e ,!m6nt naintea lui) 4n maior dintr*un re5iment de infanterie aler5a ca o 5!in!
f!r! ca,+ cu dou! 50ei#ere de s6n5e imense "6şnindu*i din 56t) 4n ser5ent s*a a,lecat s!*şi
ridice m6na rete#at!+ dar a fost f!cut buc!"ele de artileria ruseasc! nainte s! a9un5! la ea)
7rimul : 1' se a,ro,ia) Am str6ns bine ba#ooka n m6ini) MP$*ul+ cu toate cele
o,t#eci de tone ale lui+ se ridica uşor din fa"! de fiecare dat! c6nd tunul tr!5ea) Dotul i
fusese ,ictat s! arate ca 5ura desc0is! a unui rec0in uci5aş+ cu to"i din"ii reda"i cu 5ri9!
ntr*o culoare aurie str!lucitoare) -ou! 5renade+ ,e care vreun ,rost le tr!sese ,rea
devreme+ au ricoşat de ,e ,6ntecul lui f!r! s!*i ,rovoace vreo stric!ciune) Era inutil s!
ncerci s! tra5i n el de la mai mult de cincis,re#ece metriL 5renadele nu reuşeau s!
str!,un5! blinda9ul masiv de o"el)
.i*am li,it oc0iul de dis,o#itivul de oc0ire) 8nc! trei#eci de metri) .ult ,rea
devreme) .*am for"at s! r!m6n calm şi r!bd!tor) EIista totdeauna tenta"ia+ c6nd al"i oameni
şi ,ierdeau ca,ul+ s!*i urme# şi s!*mi ies şi eu din min"i) D!tr6nul şi avea m6na ridicat!+
5ata s! dea semnalul ,entru foc)
-oi solda"i au fost ,rinşi de ,rimul : 1' şi arunca"i n aer f!r! membre) O cli,!+ am
v!#ut un ofi"er arunc6nd o ,rivire ,rin turela desc0is!+ dar a dis,!rut nainte de a*mi ,utea
lua ,uşca)
Se #icea+ ,e*atunci+ c! ruşii foloseau femei ca radioo,eratoare n ec0i,a9ele tancurilor)
.*am uitat atent la : 1'*ul care se a,ro,ia+ cel care era obiectivul meu s,ecial+ şi m*am
ntrebat dac! voi omor vreo s!rman! femeie) Nu c!*mi ,!sa cu adev!rat) Nu eIista loc
,entru sentimente c6nd venea s,re tine un tanc de şai#eci de tone) -ar+ dac! se 5!sea o
femeie n!untru+ s,eram s! nu fie :ania) :ania mi salvase c6ndva via"a şi nu vroiam s*o
ucid)
:ania salvase via"a multor oameni) Era t6n!r!) .edic c0irur5 cu 5rad de c!,itan n
Armata Roşie+ lucrase ca ,ri#onier! de r!#boi n s,italul nostru divi#ionar din Harkov)
-uceam li,s! de doctori şi :ania a f!cut ma9oritatea o,era"iilor ur5ente) :ania scosese cu
r!bdare toate şra,nelele din mine c6nd un ,roiectil a eI,lodat sub ,icioarele mele şi era s!
m! omoare) -is,!ruse ntr*o noa,te+ n tim,ul naint!rii ruseşti s,re oraş) :recuse ,rin
fiecare salon şi d!duse m6na cu to"i ,acien"ii+ ur6ndu*le noroc+ a,oi dis,!ruse n ntuneric
şi+ ,robabil+ se dusese na,oi la ai s!i) .*am ntrebat adesea ce s*o fi ales de ea) Ruşii n*o
iertau uşor ,entru fa,tul c! n5ri9ise r!ni"i 5ermani) 7utea foarte bine s! fie n acel : 1'+
c0iar n momentul acela+ de5radat! şi trimis! ,e front ca s! fie ucis!)))
Foc=
>6m,ul din fa"a noastr! a dis,!rut sub o mare de fl!c!ri) Am lovit ,rimul tanc la
9um!tatea su,erioar! a turelei+ unde oc0isem+ n ca#ul c! n!untru se 5!sea o fat! ca :ania)
I*ar fi dat o oarecare şans! s! ias! vie) Ofi"erul ,e care l v!#usem mai nainte a fost a#v6rlit
afar! de eI,lo#ie) A fost ridicat sus n aer+ c!lare ,e o uriaş! limb! de foc albastr!) 7e
m!sur! ce fl!c!rile se ridicau mu5ind+ s*au desc0is ntr*o umbrel! nea5r!+ imens!+ care a
aco,erit tot cerul) :rei tancuri fuseser! scoase din ac"iune+ dar al ,atrulea era nc! intact)
.icu"ul s*a uitat indi5nat la el) 7!rea c! nu*i venea s! cread! c! el+ dintre to"i oamenii+ nu
,utuse nimeri "inta) I*a tras un şut furios ba#ook!i+ de ,arc! ea sin5ur! era de vin!+ a
nşf!cat o min! ma5netic! şi a fu5it cu ea s,re tanc) Nu s*a nt6m,lat nimicK mina era
defect!)
4n ser5ent din >or,ul de ,ionieri a luat o ba#ooka abandonat! şi a dus*o la um!r) A
tras şi arma i*a eI,lodat n fa"!) O limb! de fl!c!ri lun5! de vreo dou!#eci de metri a "6şnit
na,oi şi s*a nf!şurat n 9urul luiL s*a aruncat n şan"+ "i,6nd) Nimeni nu ,utea face nimic ca
s!*l a9ute) 8n c6teva secunde ar!ta mai de5rab! ca o fri,tur! de vac! insuficient ,r!9it! dec6t
ca o fiin"! uman!) >arnea crud! i c!dea de ,e oase şi mirosea n5ro#itor a ars) Ei+
incredibil+ creatura mai era nc! vie) S*a ridicat n şan" şi şi*a ntins 50earele diforme s,re
noi) >u oc0ii care nu mai vedeau+ ntr*o fa"! care nu mai eIista+ ,!rea c! ne im,lor! s!
avem mil! de el) .*am dat nd!r!t sc6rbit şi m*am lovit de Gre5or+ care st!tea eIact n
s,atele meu) .*a m,ins nainte cu cotul)
2 F! ceva+ a #is) F! ceva)
.i*am scos revolverul şi am tras ,6r50ia de si5uran"!+ a,oi am naintat şov!itor s,re
creatura din şan") 8nainte s! ,ot oc0i+ a nşf!cat arma cu de5etele numai oase 5oale şi a
ntors*o s,re 5aura+ nea5r! unde fusese odat! o 5ur!$ A r!sunat o m,uşc!tur! şi am v!#ut+
mut şi n5ro#it+ cum ultimele resturi de carne carboni#at! au alunecat de ,e sc0elet şi ceea
ce mai r!m!sese dintr*o fiin"! omeneasc! s*a ,r!buşit na,oi n şan" ca s! moar!)
4n : 1' nainta nendur!tor) Ne*am abandonat ,o#i"iile şi am fu5it+ dar+ c0iar c6nd
am ,!r!sit ad!,ostul 5ardului viu+ o escadril! de avioane de lu,t! s*a n!,ustit asu,ra
noastr!) Au #burat 9os+ la nivelul ,!m6ntului+ distru56nd tot ce se vedea+ a,oi au urmat+
a,roa,e imediat+ 9abo*urile care au lansat bombe cu na,alm)
7!rea c! arde lumea ntrea5!) >6m,urile ardeau+ drumurile ardeau+ c0iar şi cele mai
de sus ramuri ale celor mai nal"i co,aci erau n fl!c!ri) D!rba"i+ femei şi co,ii+ solda"i şi
civili se n50esuiau n5ro#i"i n mi9locul infernului) >ei de ,e mar5ini aveau şanse mai
mari+ cu condi"ia s! fie destul de tineri şi ndem6natici c! s! ntreac! fl!c!rile care*i
n!,!diser!) >ei foarte tineri şi foarte b!tr6ni+ bolnavii şi r!ni"ii au fost l!sa"i n urm! ,entru
ru5ul funerar) Am v!#ut o "!ranc! t6r6ndu*se ,e ,!m6nt+ cu burta desc0is! şi toate
m!runtaiele rev!rsate) Am v!#ut o mam! 50emuit! ,este un co,il cu ambele bra"e rete#ate)
Am v!#ut oameni #v6rcolindu*se de durere+ cu 0ainele ar#6nd)
Jabo*urile au venit a doua oar!+ mu5ind ,e deasu,ra noastr!) 4n ca,oral subordonat+
care mi era total str!in+ mi*a smuls brusc ba#ooka şi a ntors*o s,re cer)
2 Nu fi ,rost= am r!cnit) N*o s! faci nimic cu ea)
2 Hrei s! ,arie#i? a #is)
7robabil+ aş fi ,ariat dac! ar fi fost tim,) Nu v!#usem ,e nimeni dobor6nd un avion
cu o ba#ooka) Jabo*urile ns! deveniser! foarte si5ure+ de ele) Se re,e#eau şi coborau n
,ica9+ ca r6ndunicile n c!utarea muştelor) 4nul a f!cut 5reşeala s! vin! ,rea a,roa,e de
amicul cu ba#ooka) Am scos am6ndoi un stri5!t de triumf r!ut!cios c6nd avionul s*a i#bit
de co,aci şi s*a f!cut "!nd!ri)
2 Foarte deşte,"i+ a #is D!tr6nul) Acum+ ,robabil ve"i fi mul"umi"i)
Ne*am uitat la el+ cu re,roş)
2 :ocmai am dobor6t un Jabo+ am #is)
2 Aşa o fi= a #is tare şi as,ru) 76n! una*alta+ ,oate v*a sc!,at aten"iei c! n tim, ce
voi v! ,ierdea"i vremea s! tra5e"i la 5ura "evii du,! un avion inamic+ a avut loc o retra5ere
masiv!)
Ne*a mboldit ,e am6ndoi nainte şi+ brusc+ moli,si"i de #!,!ceala 5eneral!+ am ru,t*o
la fu5! du,! ceilal"i) Am mers trei ore ,e drumul aco,erit cu resturi de umanitate
abandonat! şi ve0icule arse) .or"ii şi muribun#ii au fost l!sa"i n seama ruşilor) Nu mai era
tim, ,entru cei care nu mai ,uteau fi salva"i) R!ni"ii+ dac! erau destul de norocoşi s! atra5!
aten"ia asu,ra lor+ erau culeşi şi arunca"i claie ,este 5r!mad! n camioane şi ambulan"e) Nu
mai eIistau banda9e+ nici alifii+ nici morfin!) Ar fi trebuit s! se considere norocoşi c! nu
fuseser! l!sa"i s! #ac! ,e şosea)
-eodat!+ din senin+ a a,!rut o com,anie de : 1' cu 0oarde de infanterişti siberieni
a5!"a"i de tancuri+ ca muştele ,e o 06rtie de ,rins muşte) Drusc+ coloana s*a m,r!ştiat+
fiecare c!ut6ndu*şi ad!,ost) >6"iva ns! n*au fost destul de iu"i) :ancurile au trecut dre,t
,rin mi9locul nostru şi au distrus a,roa,e o com,anie ntrea5!+ dintr*o lovitur!) Eu nsumi
am fost r!nit la 56t de un 5lon" r!t!cit şi imediat am ru,t*o la 5alo, s! caut un loc liber
ntr*o ambulan"!) S6n5ele mi cur5ea şiroaie şi mi d!deam ,erfect de bine seama c! 5lon"ul
se o,rise l6n5! şira s,in!rii şi c! n orice cli,! m! ,uteam aşte,ta la o ,arali#ie total!)
Sanitarul care m*a n5ri9it era un ti, 5rosolan şi brutal+ n mod evident f!r! cunoştin"e
medicale)
2 Glon"? a #is) Nu v!d nici un afurisit de 5lon") :ot ce ai+ amice+ e o uşoar!
#56rietur!)
2 O uşoar! #56rietur!? am #is) Eşti nebun? Am un 5lon" o,rit n 56t şi dac! nu m!
duci la un s,ital destul de re,ede+ vei avea n m6ini un cadavru)
A ridicat din umeri) Era clar c! nu*i ,!sa deloc)
2 S,ital= a #is) Asta*i bun!=
2 Ascult!+ am #is+ ai de 56nd sau nu s! faci ceva n le5!tur! cu rana asta?
2 Nu+ a #isL şi mi*a f!cut cu oc0iul) -ata viitoare+ fiule+ ncearc! s!*"i #bori creierii)
8n felul !sta ai şanse mai mari) S*a ntors s,re ,acientul urm!tor+ care şedea ,lin de s6n5e
,e ,!m6nt+ cu dou! cioturi s6n5er6nde unde i fuseser! ,icioarele) -es,re !sta nu*i nici o
ndoial!L a #is infirmierul+ vesel) A ales un formular roşu dintr*un teanc de l6n5! el şi mi*a
r6n9it) Aşa se ,rocedea#!+ a #is)
2 -ar nu ,ot s!*mi ,un casca= am #is) Nu ,ot s! mişc ca,ul=
2 4n soldat 5erman n*ar trebui s! vrea s!*şi mişte ca,ul) A luat o ştam,il! de
cauciuc şi a ,us*o ,e formular) 4nde altundeva trebuie s! ,riveşti dec6t dre,t nainte?
Era lim,ede c! n*avea nici un sens s! m! cert cu ti,ul) .i*am aruncat ,rivirea la
teancul de formulare) 4n formular roşu şi o ştam,il! de cauciuc+ asta era tot ce trebuia)))
8ncet+ am ntins o m6n!)
2 O0+ nu+ s! n*o faci= Sanitarul s*a ntors ntr*o cli,it! şi m*a ,rins) -u*te mai nt6i şi
f!*te f!r6me şi atunci+ ,robabil+ m*aş ,utea 56ndi la asta) 76n! atunci+ ieşi naibii de*aici şi
nu m! bate la ca,) Sunt bolnavi care aştea,t! s! m! ocu, de ei)
.*au luat doi ser5en"i şi m*au t6r6t afar! de m6ini şi de ,icioare) .*au aruncat ,e
,!m6nt şi au f!cut semn unui ,oli"ai militar din a,ro,iere)
2 Hei+ tu= Nu*l sc!,a din oc0i ,e tic!losul !sta) Ai 5ri9! s! nu mai ncerce s! umble
cu fof6rlica)
Furios+ m*am ridicat cu 5reu n ,icioare şi m*am ,omenit dre,t n fa"a unei arme
automate)
2 4mbli cu fof6rlica+ 0? 8ncerci+ nu*i aşa?
2 Eu ncerc= am #is+ ,lin de indi5nare) Am un 5lon" care ,resea#! ,e şira s,in!rii şi
,orcul refu#! s! m! trimit! la s,ital=
2 3sta*i 50inion+ a #is) Adev!rat 50inion))) D!nuiesc c! ai ncercat s! şter,eleşti unul
dintre ,aşa,oartele alea mici şi roşii ,entru un concediu 5ratuit?
.i*am ridicat oc0ii de la "eava ,uştii şi am v!#ut c! omul era ca,oral) .*am relaIat
,u"in) >u un ca,oral aveai şanse mai mari) 4neori ,uteai c0iar vorbi cu ei omeneşte)
2 >red c! am dre,tul la el+ am #is) -u,! cinci ani de r!#boi)
A urmat t!cere) 7utea s! m! m,uşte ,entru asta+ m*am 56ndit) :otul de,indea dac!
era un ,rusac sau un 7orta) Ei*a l!sat ncet arma n 9os)
2 >red c! ai dre,tate+ a #is) Neca#ul e+ amice+ c! fiecare are aceleaşi idei) Eşti al
,atru#ecilea care a ncercat n ultima or!))) Eu nsumi aş ncerca dac! aş crede c! reuşesc)
-ar nu*i nici o s,eran"!) Absolut nici o s,eran"!)
2 :ic!loşi+ am #is) Am ,i,!it cu 5ri9! 5aura din 56t) .*am bucurat s! constat c! mai
s6n5era) >red c! ar fi bine s! m! ntorc la com,ania mea+ am #is) -eşi m! ndoiesc c! voi
reuşi) 7robabil+ o s! se can5rene#e nainte de*a a9un5e acolo)
>a,oralul şi*a ,us arma n bandulier! şi am ,ornit m,reun!)
2 O s! fii norocos+ a #is) O s! fii norocos dac! o s! mai tr!ieşti ,6n! se va can5rena)
7este tot+ de aici şi ,6n! la Harşovia+ e ,lin de ,oli"işti militari) Etii de ce? S! m,uşte
de#ertorii)
2 Eu nu sunt de#ertor+ am #is)
2 Fiecare e de#ertor+ n #iua de a#i) -ac! te ,rind umbl6nd sin5ur ,rin #on!+ te
m,uşc! ndat! ce te v!d) Asta*i situa"ia) Ni s*a s,us s! tra5em la vedere) 7arc! 9um!tate din
armata asta nenorocit! fu5e n direc"ia 5reşit!) :otuşi))) Ei*a nc0is un oc0i şi a f!cut o
5rimas! şireat!) >u mine n*o s! "i se nt6m,le nimic) :e trec eu)
Am mers m,reun! de5a9a"i şi foarte veseli) Nu ne*a deran9at nici un avion inamic)
Am fost sin5uri a,roa,e o 9um!tate de or!+ "in6ndu*ne ,e urma armatei care se retr!5ea+
,!şind cu 5ri9! ,rin ceea ce r!m!sese du,! m!cel şi distru5ere) Am uitat de 5lon"ul care*mi
,resa ,e şira s,in!rii şi o vreme am 9ucat fotbal cu o ,iatr! ,rintre cadavre şi ve0icule
distruse+ r6#6nd ca nişte co,ii n drum s,re cas! de la şcoal!) La un moment dat+ am fost
ntreru,"i de un convoi de camioane) 4n ser5ent ner!bd!tor dintr*un Mru,, mare+ care
,u"ea a ben#in!+ s*a a,lecat n afara cabinei şi a urlat la noi s! ne d!m la o ,arte din drum)
-ar la vederea ,oli"istului militar şi*a retras imediat ca,ul şi a accelerat+ dis,!r6nd ntr*un
nor de ,raf)
2 -e#ertori+ a #is com,anionul meu şi a ridicat ne,!s!tor din umeri) N*o s!
reuşeasc!+ s!rmanii ,roşti) 4ndeva n fa"! e un ,unct de control ,e drum) N*au nici o şans!)
Ne*am aşe#at sub un 5ard viu s! ne odi0nim ,icioarele) >a,oralul a scos trei ,ac0ete
de "i5!ri >amel şi a insistat s! mi le dea)
2 Ia*le+ a #is) Eu ,ot face rost de mai multe)))
N*aveam nici un motiv s! ne d!m ,este ca, ca s! a9un5em undeva) Am fumat şi am
t!if!suit a,roa,e o or!+ ,6n! a a,!rut o coloan! de tancuri SS şi ne*a m,roşcat cu noroi şi
ulei de ,e drumul desfundat)
2 :ic!loşii+ a #is ca,oralul) O s! vad! ei ,e dracuU c6nd o s! a9un5! la ,unctul de
control)))
-u,! trei#eci de minute am a9uns şi noi la el) -rumul era n"esat de ,oli"işti militari şi
un c!,itan taciturn a venit s,re noi) -atorit! interven"iei ca,oralului+ mi s*a n5!duit s! trec
cu bine ,rin anticamera mor"ii şi s!*mi continui drumul nemolestat) Am v!#ut c! mul"i al"ii
nu fuseser! at6t de norocoşi)
Am a9uns n ,artea cealalt! şi ra*am ntors s!*i fac la revedere cu m6na fostului meu
nso"itor) 8şi ocu,ase locul n s,atele baricadei şi deodat! nu mai era omul cu care fumasem+
vorbisem şi 9ucasem fotbal+ era o maşin! militar! 5ata s! ucid!) .i*am ridicat m6na ntr*un
5est de adio) Oc0ii i*au lic!rit foarte slab n semn c! m*a v!#ut+ dar nu mi*a r!s,uns la salut)
.i*am continuat c!l!toria sin5ur+ sub cerul ,lumburiu şi amenin"!tor)
&oţi ne trăim viaţa în imediata apropiere a morţii$ De aceea să profităm de acest fapt$
%ă învăţăm cum să ne folosim întru totul de el$$$dacă e să asi!urăm viitorul rasei !ermane,
trebuie să e-iste spaţiu pentru e-pansiune0 /uropa trebuie curăţată de naţiunile
inferioare$$$
Himmler) -iscurs "inut 5eneralilor SS la Peimar+ n %$ octombrie %&'1)
2 / o pată pe onoarea 7rmatei 1ermane să mai e-iste un sin!ur polone( viu în
VarşoviaC ?immler s-a întors cu o furie rece spre 2ber!ruppenfu"rer-ul :er!er$ De ce nu
mi-ai e-ecutat ordinele? +u ţi- am spus să- i distru!i până la ultimul bărbat, femeie sau
copil? 'rin urmare? De ce nu s-a făcut asta?
:er!er şi- a şters fruntea plină de transpiraţie cu o mână tremurătoare$
2 Domnule Reic"sf3"rer, am făcut tot ce se poate$ 'ierderile au fost !roa(nice$$$
Revolta din Varşovia ne-a costat de,a viaţa a două mii de soldaţi !ermani$$$
2 Bie să nu-mi vorbeşti de pierderiC +u mă interesea(ă poveştile tale de ,ale$
Re(ultatele sunt sin!urele lucruri care contea(ă$ Cre(i că patria ar trebui să se aşe(e ,os şi
să plân!ă după fiecare soldat ucis în bătălie? DimpotrivăC 7r trebui să fie mândră că are
fii !ata să-şi sacrifice, viaţa pentru ţara lorC
2 Da, într- adevăr, domnule Reic"sf3"rer, dar$$$
2 )ără nici un darC ?immler a i(bit masa cu pumnul0 Fi-am dat un ordin şi aştept
ca acel ordin să fie e-ecutat$ Radeţi Varşovia de pe faţa pământuluiC *ter!eţi- o de pe
"artăC /a nu are loc în Reic"-ul !erman$ 7 pierdut orice drept la o asemenea onoareC /
clar? 'entru că, dacă nu, a (is ?immler, cu un (âmbet !lacial, se poate oricând aran,a să
fii transferat pe frontul rusesc$ 4n %% nu e-istă loc pentru cei care se tem să verse puţin
sân!e$ %ân!ele, dra!ul meu :er!er, este moneda ră(boiului$ *i naţiunile puternice se nasc
din râuri de sân!e$$$ Fine minte asta şi acţionea(ă în consecinţă$
Reisc"sf3"rer- ul a ieşit vi,elios din încăpere$ :er!er şi-a pus batista în bu(unar şi
s- a dus rapid la telefon$
2 DirleAan!er? 7ici :er!er$ De ce dracuP nu ai e-ecutat ordinele mele? Credeam că
ţi- am dat instrucţiuni să ra(i Varşovia de pe fata pământului? De ce dracuP mai stă în
picioare?
7 urmat o pau(ă plină de precauţie$
2 /i, ce este? a i(bucnit :er!er$
2 Dra!ă amice, a (is DirleAan!er, te asi!ur că am făcut tot ce se poate$ 'oate nu
ştii că am suferit nouă(eci la sută pierderi, încercând să e-terminăm acest oraş?
2 +u mă interesea(ă pierderile taleC Dacă cre(i că misiunea îţi depăşeşte
capacitatea, spune, iar eu pot aran,a uşor să fii transferat pe frontul rusesc$ De altfel, îţi
acord patru(eci şi opt de ore pentru a- i termina treaba$ >a capătul acestei perioade, sper
ca numele de Varşovia să fi dispărut o dată pentru totdeauna de pe "artă$$$
LA >A7RA OS7I:ALIER3
Harşovia) Gre5or şi 7orta ntinşi ,e e,ava unui tanc IS
Q
ars) :receau o sticl! de vodc!
de a unul la altul) 7orta şi ,ro,tise indiferent ,iciorul ,e r!m!şi"ele carboni#ate ale unui
maior rus+ iar Gre5or folosea m6na ntoars! a unui mort dre,t s,ri9in ,entru cot)
2 E un fa,t cunoscut+ a #is 7orta) >0urc0ill are o list! a tuturor na#iştilor din "ar!) A
9urat c! vor fi to"i s,6n#ura"i)
2 8n ce m!+ ,riveşte+ ,oate s!*i 9u,oaie de vii şi s! le scoat! ma"ele+ a #is Gre5or+
vindicativ) Aşa le trebuie) A luat sticla de vodc! n m6n! şi a ,rivit*o cu coada oc0iului+
56nditor) >e nu ,ot eu n"ele5e+ a #is+ este de ce Adolf a trebuit s! atace An5lia n ,rimul
r6nd)
2 Nu*l ,utea su,orta ,e >0urc0ill+ a eI,licat 7orta) E un fa,t cunoscut)
Gre5or a mai tras o duşc! de vodc!)
2 -umne#eu i va ,ede,si ,e en5le#i+ a rostit+ cu un aer de ec0itate) Maiser*ul a #is
aşa)
2 Adolf crede c! el este -umne#eu? a #is 7orta)
S*a l!sat ,e s,ate cu m6inile sub ca,) Ei*a ,us un ,icior ,este cel!lalt şi una din labele
maiorului s*a des,rins) Gre5or a ,rivit*o indiferent cum s*a rosto5olit n şan")
2 Etii ce? a #is)
Q Iosif Stalin) AN)A)C
2 >e? a ntrebat 7orta+ cu oc0ii nc0işi)
2 >red c! o s! m! bucur al naibii c6nd se va termina totul+ a r!s,uns Gre5or)
7orta a ridicat din umeri)
2 >ine n*o s! se bucure? 8n sf6rşit am ,utea avea un ,ic de ,ace şi linişte)
Gre5or a luat un 5lon" tras şi l*a aruncat 56nditor s,re r!m!şi"ele nne5rite ale labei
din şan")
2 7oate+ acum+ du,! ce am ,rimit ,icioare n fund ,rin toat! Euro,a şi na,oi+ n*o s!
mai fie at6t de ner!bd!tori s! caute 56lceav!)
2 Hrei s! ,ariem? a #is 7orta+ cinic) 3ia de sus caut! mereu 56lceav!) E uşor+ nu*i
aşa? Ei ,rovoac! scandaluri+ iar noi facem toat! treaba murdar! ,entru ei) Ei nici m!car nu
ştiu c! e r!#boi+ 0abar n*au)
Gre5or a mai ales un 5lon" tras)
2 :oat! via"a nu*i dec6t un circ nenorocit+ a #is)
2 Ai dre,tate+ aşa este+ a fost de acord 7orta) :oat! via"a e un truc nenorocit+ nu?
8n cartierul 7ra5a se duceau lu,te ,entru accesul la >omandamentul din 7ia"a Adolf
Hitler+ unde se instalaser! cei din Armi9a Mra9o<a şi ,arti#anii) .!cel!riser! tot ,ersonalul
şi acum erau ei nşişi su,uşi unui bara9 nverşunat al tru,elor 5ermane+ care ncercau de
c6teva ore+ f!r! succes+ s!*i scoat! din ,o#i"ii) 7olone#ii r!s,undeau focului cu tunuri
5ermane ca,turate şi+ n tim, ce ascultam+ b!t!lia a nce,ut s! creasc! n intensitate)
7roiectilele au nce,ut s! cad! su,!r!tor de a,roa,e+ iar 7orta s*a ridicat n ca,ul oaselor şi
a tras o n9ur!tur! c6nd o sc0i9! i s*a nfi,t n 56t)
2 Locul !sta devine nes!n!tos+ s*a ,l6ns) A n0!"at ,re"ioasa sticl! de vodc! de la
Gre5or+ s*a ridicat de ,e e,ava tancului şi a ,ornit n 9osul str!#ii) Haide"i s! mer5em+ a #is)
Nu am f!cut #ece ,aşi ,rin scuar c6nd o rafal! de mitralier! ne*a f!cut s! ne arunc!m
s,re cea mai a,ro,iat! intrare) Ne*am n50esuit n!untru+ c!lc6nd ,este cadavre)
-ou! tinere au trecut n 5oan! ,e l6n5! noi+ cu fustele flutur6nd n aer) Risc6ndu*şi
via"a+ .icu"ul şi*a scos ca,ul ,e uş! şi a fluierat du,! ele) Asta a ,rovocat imediat un alt val
de 5loan"e din ,artea o,us! a scuarului)
2 Afurisi"ilor+ tra5e"i*v! na,oi+ s*a r!stit D!tr6nul)
Ne*am retras n 5rab! n s,atele ,alisadei noastre de 0oituri omeneşti)
2 La naiba+ a #is 7orta+ n tim, ce 9um!tate de tavan s*a ,r!buşit ,este noi+ aco,erind
totul cu ,ulbere cenuşie) A nşf!cat ner!bd!tor sticla de vodc!) Nu ,utem r!m6ne aici toat!
#iua) Nu*i nimic de m6ncare)
D!tr6nul s*a uitat sever la el)
2 Hom sta aici ,6n! c6nd voi s,une eu s! ,lec!m=
A mai urmat o rafal! de mitralier!) Sticla de vodc! a lui 7orta a fost s,art!) A scos un
r!cnet de furie+ dar a fost aco,erit de un "i,!t de durere al unui ca,oral din >or,ul de
,ionieri care se ataşase de noi la nce,utul #ilei) .*am ntors la tim, ca s! v!d un 9et 5ros
de s6n5e ,ur,uriu "6şnindu*i din 5ur!+ du,! care s*a ,r!buşit ,este baricada de cadavre)
2 Asta nu mai e o 5lum!+ a m6r6it 7orta+ arunc6nd sticla s,art! n strad!)
2 Se tra5e din casa aceea de*acolo+ am #is+ ar!t6nd cu de5etul)
7orta s*a ntors furios s,re mine)
2 -ac! ve#i de unde se tra5e+ de ce nu te duci s! faci ceva+ n loc s! stai aici ca o
b!şin! n trans!?
2 8ncercam doar s! fiu de folos+ am #is)
2 -e folos la naiba= Nu eşti absolut de nici un folos=
2 >e vrei s! fac? am #is+ indiferent) S! m! duc la ei şi s!*i ro5 s! ncete#e?
8nainte ca rela"iile dintre 7orta şi mine s! se nr!ut!"easc! şi mai mult şi s! ncerc!m
s! ne ucidem cu s6n5e rece unul ,e cel!lalt+ D!tr6nul a nşf!cat brusc dou! 5renade de m6n!
din 5eanta de muni"ii) A s!rit ,este baricad!+ a traversat strada şi s*a aruncat n s,atele unei
maşini r!sturnate) :ocmai n acest tim,+ de la una dintre ferestrele casei a fost aruncat! o
5renad! care a c!#ut eIact n fa"a lui) .icu"ul a ridicat*o imediat şi a aruncat*o na,oi) S*a
au#it #5omotul eI,lo#iei şi ntrea5a fa"ad! a casei a fost d!r6mat!) :rei b!rba"i teferi au
ieşit t6r6ndu*se de sub molo# şi au ncercat s! fu5!+ dar Le5ionarul i*a lic0idat ,e to"i trei cu
o rafal! de ,istol*mitralier!)
2 Haide"i+ s! ieşim naibii de*aici+ a #is Gre5or)
Am fu5it din cas!+ ocolind scuarul+ şi*am a9uns ntr*o strad! n5ust!+ ,lin! de fum şi
miros 5reu de carne ars!) Solda"ii din S- aruncaser! n aer nc0isoarea central! şi odat! cu
ea ,e to"i de"inu"ii) Harşovia trebuia ştears! de ,e 0art!) :o"i b!rba"ii+ femeile şi co,iii
trebuiau eItermina"i)))
7orta se ,l6n5ea de burt!) :recuser! a,roa,e dou! ore de c6nd m6ncase ultima oar!)
>0iar şi D!tr6nul era de acord c! nu ,utea mer5e mai de,arte f!r! s! se o,reasc! undeva s!
fac! ,linul) 8n Harşovia nu era dec6t un sin5ur loc unde s! merite s! te o,reşti şi acesta era
>a,ra Os,italier!) Era o c6rcium! ,e care desco,erise 7orta n ,rima or! de la sosirea n
oraş) Era mic!+ murdar!+ #5omotoas!+ su,raa5lomerat! şi mirosea a trans,ira"ie şi a ,icioare
nes,!late+ dar 7orta a9unsese la un oarecare aran9ament cu 7iotr+ ,ro,rietarul+ un ucrainean
masiv cu barb! roşie+ şi s*a asi5urat c! aveam ce e mai bun din ceea ce eIista) Ne*am aşe#at
la o mas! murdar!+ aco,erit! cu resturi de m6ncare din #iua ,recedent!) 7iotr a venit s! ne
ia comanda)
2 >red c! o s! ncerc!m ra"a ast!#i+ a #is 7orta)
4n ,oli"ist militar de la masa vecin! şi*a ntors brusc ca,ul+ cu oc0ii str!lucind de
b!nuial!) N*ar fi trebuit s!*şi fac! 5ri9i) Ra"a era doar o cioar! fiart! ,6n! avea 5ustul unei
c6r,e vec0i de s,!lat vasele) A fost servit! cu cotlet de c6ine+ urmat! de o conserv! de ,eşte
cu un miros de#5ust!tor) Fiecare delicates! a fost s,!lat! cu un vin roşu+ tare) Asta era o
,arte din aran9amentul financiar al lui 7orta cu 7iotr) >um a a9uns s! fac! un asemenea
aran9ament+ n*am aflat niciodat!) Am men"inut totdeauna o t!cere discret! asu,ra acestui
subiect) Nu se f!cea s! te interese#i ,rea mult de afacerile comerciale ale lui 7orta+
ndeosebi c6nd tu nsu"i ob"ineai beneficii) 8n orice ca#+ cioara fiart! şi cotletul de c6ine erau
,referabile unei felii de şobolan sau unui ,icior de şoarece)
Nu de,arte de noi se 5!sea un ,reot militar) Ne*a studiat o vreme+ dar ,!rea s!*l
interese#e mai mult un ofi"er care st!tea adunat ntr*un col"+ l6n5! sob!+ b6nd bere) 8şi
ntorcea din c6nd n c6nd ,rivirea s,re ofi"er+ iar n cele din urm! s*a ridicat şi s*a dus la el)
2 Scu#a"i*m!+ domnule c!,itan))) Ei*a tras un scaun) H! deran9e# dac! stau cu
d*voastr!?
Ofi"erul şi*a ridicat ,rivirea de la 0alba de bere) >a,ul şi un oc0i i erau nf!şurate n
straturi de banda9e ns6n5erate) Jum!tate de fa"! i fusese ars!+ ,ielea era roşie şi #b6rcit!+
iar tr!s!turile i erau toate sc0imonosite) 4niforma i era #dren"uit!+ aco,erit! cu noroi+
s6n5e şi ulei) .6na n care "inea 0alba de bere tremura) 7reotul s*a aşe#at+ cu un #6mbet
bla9in şi ,ios)
2 .! ntreb+ a #is+ dac! a"i vrea s! m! l!sa"i s! v! a9ut?
2 S! m! a9uta"i? >!,itanul şi*a r!sturnat ,e 56t ce mai r!m!sese din bere şi a
stri5at*o ,e Sofia+ de la bar+ s!*i mai um,le ,a0arul) >um naiba m! ,o"i a9uta d*ta? a
ntrebat) -oar dac!+ fireşte+ ai un re5iment s!*mi oferi?
2 Nu m*am 56ndit la un astfel de a9utor+ fiule)))
2 Nu? a #is c!,itanul) Ei*a tras bu#ele ntr*o ,arodie de #6mbet) O alt! fa"!+ atunci?
>e*ai #ice de o alt! fa"!? 7e cea vec0e am ,ierdut*o) -estul de neatent din ,artea mea) -e
aceea nu vor s! m! mai n#estre#e cu alta+ n"ele5i) 4nui om i se d! doar o sin5ur! fa"! n
cursul vie"ii şi trebuie s! aib! 5ri9! de ea) Nu eşti de acord? Ei*a ridicat 0alba de bere) 8n
s!n!tatea d*tale+ ,!rinte) Frumuse"ea s! nu te ,!r!seasc! niciodat!)
7reotul a dat din ca,+ 5rav)
2 Frumuse"ea nu este eIterioar!+ a #is) -umne#eu nu*i a,recia#! ,e oameni du,!
as,ectul eIterior) El nu 9udec! un om du,! calitatea c!rnii lui+ ci du,! calitatea sufletului)
2 >ru"!*m! de sentimente care*mi fac 5rea"!+ ,entru -umne#eu= >!,itanul a i#bit
masa cu 0alba) Ei*a şters 5ura cu m6na şi s*a ridicat oarecum nesi5ur n ,icioare) -u*te şi
tr!nc!neşte n alt! ,arte= .! 9i5neşti cu fleacurile d*tale ,ioase) -u*te n linia nt6i s! "i se
sf!r6me 9um!tate de ca,+ a,oi vino s!*mi s,ui cum te sim"i) Atunci s*ar ,utea s! fiu mai
dis,us s! te ascult)
A ieşit cl!tin6ndu*se din local şi uşa s*a nc0is n urma lui) 7reotul a r!mas t!cut o
cli,!+ a,oi s*a ridicat şi el n ,icioare) A f!cut un semn de binecuv6ntare s,re to"i cei din
nc!,ere)
2 -umne#eu s! fie cu voi+ a murmurat şi a ieşit n strad! du,! c!,itan)
2 >a,r! b!tr6n! şi #!,!cit!+ a #is 7orta)
S*a ntins ,este mas! du,! sticla de vodc!+ dar+ nainte s! o ,oat! lua+ s*a au#it
#5omotul unei eI,lo#ii şi toate luminile s*au stins) 4şa a fost a#v6rlit! din "6"6ni şi aruncat!
n camer! de suflu) .esele şi scaunele au fost r!sturnate+ ferestrele s,arte şi oamenii tr6nti"i
,e ,odea)
Am r!mas o cli,! acolo unde fusesem aruncat) -in tavan a c!#ut ,e noi o ,loaie de
tencuial!+ iar sc6ndurile din ,odea s*au cutremurat) 8ncet+ fumul şi ,raful au nce,ut s! se
risi,easc!) Ne*am ridicat ,ruden"i n ,icioare şi ne*am uitat n 9ur la stric!ciuni) 7iotr s*a
n!l"at ca o stafie din s,atele barului+ cu ca,ul şi umerii aco,eri"i de tencuial!) 7rintr*o
fereastr! s,art! se vedea cl!direa radioului aflat! n ,artea cealalt! a str!#ii) 7arti#anii
,olone#i instalaser! un mortier ,e aco,eriş şi şase solda"i 5ermani se an5a9aser! ntr*o
eI,edi"ie de al,inism ,e ,eretele cl!dirii) Se c!"!rau ,e o funie care fusese fiIat! de
balustrada unuia dintre balcoane)
8n tim, ce 7iotr şi D!tr6nul se c0inuiau s! ,un! uşa la loc+ noi am nce,ut s! aşe#!m
scaunele şi mesele+ ncerc6nd s! evalu!m costul ,a0arelor şi sticlelor s,arteK .icu"ul a ieşit
afar! s! vad! mai bine cum urcau al,iniştii şi s*a ntors cu informa"ia c! funia fusese t!iat!
şi ,e caldar6m #!ceau nou! tru,uri)
2 >e*i cu ,reotul? a ntrebat D!tr6nul) >red c! a nimerit n ,lin! eI,lo#ie)
7iotr s*a ,lesnit dramatic cu ,alma ,este frunte)
2 Ar fi trebuit s!*l ,revin= 8n fiecare #i+ cu re5ularitate de ceasornic+ aceeaşi
bubuitur!= A i#bit cu ,umnul cea mai a,ro,iat! mas!+ care s*a ,r!buşit imediat) Ar fi trebuit
s!*l ,revin)
2 Ei bine+ unde e? a ntrebat D!tr6nul) S*a ntors s,re .icu"ul) L*ai v!#ut?
.icu"ul a ridicat din umeri)
2 Nu m*am o,rit s! m! uit) Afar! se nt6m,l! ,rea multe lucruri ca s!*mi ,lac!)
2 E*a sf6rşit+ a #is 7iotr) Ast!#i au terminat) N*o s! mai ncea,!) -oar dac! a,are
armata s! intervin!)
Am cobor6t sc!rile n 5rab! ca s!*l c!ut!m ,e ,reot şi*am 5!sit la c6"iva ,aşi+ ntr*o
balt! de s6n5e+ ceea ce mai r!m!sese din tru,ul lui) .i*am amintit de c!,itanul cu fa"a ars!
şi banda9ele ,!tate de s6n5e) @8n s!n!tatea d*tale+ ,!rinte) Frumuse"ea s! nu te ,!r!seasc!
niciodat!)))"
-ar -umne#eu nu 9udec! un om du,! calitatea c!rnii lui+ ci du,! calitatea sufletului
s!u)))
2 Aşa este+ am bomb!nit+ uit6ndu*m! la cor,ul mutilat)
2 Aşa este ce? a ntrebat D!tr6nul+ a,lec6ndu*se deasu,ra tru,ului ca s!*i caute
,l!cu"a de identitate şi documentele ,ersonale)
2 Aşa este+ am r!s,uns+ ,e -umne#eu nu*l interesea#! a,aren"ele)
D!tr6nul s*a ncruntat)
2 Asta nu*i amu#ant= a #is D!tr6nul+ r!stit)
2 Nici n*am vrut s! fie+ am #is)
4n Mubel s*a o,rit brusc cu un sc6r"6it ,uternic de fr6ne) A cobor6t un maior+ urmat
de un ca,oral m!runt cu c0i, de şobolan)
2 >e*i asta? a ntrebat+ ar!t6nd cu bastonul s,re r!m!şi"ele ,reotului m,r!ştiate ,e
strad!)
>a,oralul s*a a,ro,iat ,rev!#!tor)
2 E un tru,+ domnule maior) S*a a,lecat s! vad! mai bine) 4n ,reot+ cred)
.aiorul ,!rea m60nit)
2 4n ,reot? a #is) -umne#eule dra5+ nu mai eIist! nimic sf6nt) A trecut indiferent
strada şi a scormonit cu v6rful bastonului) >a,ul şi trunc0iul s*au rosto5olit cu fa"a s,re el)
A urmat o t!cere ndelun5at!) .aiorul şi*a ridicat oc0ii+ f!r! s! vad!+ n direc"ia Histulei)
I*am v!#ut m!rul lui Adam mişc6ndu*se) A tuşit şi şi*a ,us bastonul sub bra")
2 >a,oral+ a #is) R!m6i n urm! şi aran9ea#! ca acestui om s! i se fac! o
nmorm6ntare decent!) Nu ,utem l!sa un ,reot s! #ac! n felul acesta n mi9locul drumului)
Nu se cuvine) A urcat na,oi n Mubel şi s*a aşe#at la volan) 8l las n 5ri9a ta+ ca,orale) Ai
5ri9! s!*mi fie eIecutate ordinele)
2 Am n"eles)
>a,oralul a salutat ele5ant şi Mubel*ul a "6şnit din loc) 8n cli,a n care nu s*a mai
v!#ut+ acesta şi*a l!sat m6na 9os şi i*a trimis o n9ur!tur! nso"it! de un 5est)
2 O nmorm6ntare decent! la naiba= O s! aib! ,arte de tot ce au ceilal"i+ nimic mai
mult şi nimic mai ,u"in= S*a ntors şi a scui,at n ri5ol!) >a,r! b!tr6n! cu dou! fe"e= >e e
un afurisit de ,reot?
.icu"ul s*a a,ro,iat şi l*a dat la o ,arte din calea lui)
2 Eter5e*o+ amice+ a #is) O s!*l nmorm6nte# eu cum se cuvine) :u ,o"i s! s,eli
,utina)
A adunat toate r!m!şi"ele nenorocitului ,reot şi le*a t6r6t la r6u) S*a au#it un ,leosc!it
,uternic+ a,oi linişte) >6teva secunde mai t6r#iu+ .icu"ul s*a ntors cu o ,erec0e de ci#me
ntr*o m6n! şi un crucifiI n cealalt!)
2 -e unde ai f!cut rost de alea? l*a ntrebat D!tr6nul+ b!nuitor)
2 Astea? a #is .icu"ul) Le*am 5!sit+ nu*i aşa? Le*am 5!sit l6n5! r6u)))
Am ,ornit na,oi ca s! ne a9un5em com,ania+ dar acum ,olone#ii atacau n for"! din
direc"ia 7odului .omoro şi n*am reuşit s! trecem) O vreme am fost for"a"i s! ne ad!,ostim
la ,arterul unei case ,!r!site+ cu ,roiectile eI,lod6nd ,este tot n 9urul nostru) :urla unei
biserici din a,ro,iere a ,rimit o lovitur! direct! şi s*a ,r!buşit #5omotos la ,!m6nt)
D!tr6nul a reuşit cu foarte mult! 5reutate s!*l o,reasc! ,e .icu"ul s! nu aler5e ca s*o
eIamine#e ,entru a vedea dac! crucea de ,e turl! era f!cut! din aur) -ou! ,roiectile au
demolat cl!direa vecin!+ iar noi ne*am ,omenit cu tavanul n ca,) Eta9ul de sus era n fl!c!ri
şi n ,ericol de a se ,r!buşi) 8n cele din urm!+ am fost alun5a"i afar! de fum) 7este tot n
9urul nostru str!#ile ardeau) Artileria 5rea bombarda ntrea5a #on!+ iar cl!dirile se ,r!buşeau
#5omotos)
8n cele din urm!+ am a9uns la restul com,aniei+ care era ntr*o stare de mare
#!,!ceal!) Era n curs de a fi ref!cut! sub comanda locotenentului L;<e+ care avea o m6n!
serios banda9at! şi o ,arte a fe"ei m,roşcat! cu ben#in! a,rins!)
-oar a doua #i la amia#! am fost retraşi din #ona lu,telor şi ni s*a dat un r!5a# de
c6teva ore) G6ndurile oamenilor s*au ntors imediat la m6ncare+ iar .icu"ul+ 7orta şi cu
mine am fost neferici"ii aleşi din ,lutonul doi ,entru a mer5e s*o c!ut!m) Duc!t!riile de
cam,anie erau la o oarecare distan"! şi+ ca s! a9un5em la ele+ trebuia s! trecem ,rin #one
su,use unui bombardament constant)
Am reuşit s! adun!m 5amelele şi ne*am aruncat cu ele na,oi n 0aosul ,roiectilelor
care eI,lodau şi al 5loan"elor care #burau) Drusc+ n fa"a noastr! s*a n!l"at o ,erdea de
fl!c!ri şi ne*am retras+ ,entru c! ne sufocam) >6nd ne*am ntors ,e una dintre str!#ile
laterale+ am au#it un ,roiectil c!#6nd ,e aco,erişul unei cl!diri din a,ro,iere şi a trebuit s!
ne arunc!m la ,!m6nt ca s! sc!,!m de molo#ul care c!dea) Am dat col"ul şi imediat ne*am
,omenit cu o rafal! de mitralier!) -oar la c6"iva metri mai de,arte+ de ,e aco,eriş+ un
lunetist a nce,ut s! tra5! n noi)
2 7entru -umne#eu= a r!cnit .icu"ul+ a,roa,e nebun de furie) Lic0idea#!*l+ nu ,o"i?
S,re uimirea noastr!+ focul a ncetat imediat) L*am ,rivit ,e .icu"ul cu res,ect)
2 :rebuie s! mai ncerci asta şi alt!dat!) .! ntreb dac! ar mer5e la un : 1'?
8n 7ia"a Histulei erau instalate trei buc!t!rii de cam,anie) :rei buc!t!rii şi trei co#i+
fiecare lun5! de o 9um!tate de kilometru) Ne*am ali,it la una şi ne*am aşe#at 9os+ su,!ra"i+
ca s! ne aşte,t!m r6ndul)
2 >are*i meniul ast!#i? a r!cnit 7orta) Eosete fierte cu 5!luşte?
Duc!tarul s*a uitat furios la el) El şi 7orta erau vec0i duşmani)
2 O s! afli c6nd o s! a9un5i aici+ a #is)
>ineva s*a ntors şi ne*a informat c! era tocan! de ,eşte) S*au au#it stri5!te
bat9ocoritoare) :ocan! de ,eşte era termenul ,oliticos folosit ,entru a descrie un fel de
m6ncare din oase de ,eşte intrat n ,utrefac"ie+ care ,luteau ntr*un lic0id sur+ unsuros)
:otuşi+ era mai bun dec6t şosetele fierte cu 5!luşti ale lui 7orta+ cunoscute sub numele de
tocan! de vac! ,uternic condimentat!) >0iar şi mirosul de ,eşte intrat n ,utrefac"ie te ,utea
face s!*"i lin5i bu#ele du,! a,roa,e dou!#eci şi ,atru de ore de nem6ncare)
Am naintat c0inuitor de ncet s,re ca,ul co#ii) 7orta a nce,ut s! ne ,ovesteasc!
des,re o adev!rat! tocan! de ,eşte ,e care o m6ncasem c6ndva n Fran"a) A descris*o cu
at6tea detalii+ nc6t "i l!sa 5ura a,!+ insist6nd ntr*un mod boln!vicios ,e fiecare
mbuc!tur!+ ,6n! c6nd i sim"eai mirosul şi 5ustul) .i*am nc0is oc0ii şi am sim"it*o cum
alunec! ncet ,e 56t+ s,re burta*mi recunosc!toare) >0iar o trata"ie rar!+ ca fri,tura de cioar!
şi cotletul de c6ine ale lui 7iotr+ nu ,utea s! satisfac! ntrutotul o ,oft! ,ermanent!)
N5omotul unei eI,lo#ii m*a adus brusc la realitate) .i*am desc0is oc0ii şi am v!#ut
locul ,lin de fum) 7este tot n 9urul meu+ oamenii se n50esuiau s,eria"i unii ntr*al"ii+ cu
5amelele 5oale)
2 S*a dus naibii m6ncarea= a stri5at 7orta)
4n ,roiectil c!#use n centrul scuarului) -uşmanul lui 7orta+ buc!tarul+ fusele f!cut
buc!"i) -ar de el nu era nici o ,a5ub!))) tocana era im,ortant!) Ne*am uitat n5ro#i"i la
,icioarele noastre) 7rin scuar cur5ea un ,6r6u de lic0id sur+ unsuros+ duc6nd cu el s,re
ri5ol! nc!rc!tura ,uturoas! de oase de ,eşte)))
„Betodele intelectuale de educaţie nu pre(intă nici un interes pentru mine$ Ceea ce
este esenţial este că ar trebui să pedepsim tânărul până la limitele re(istenţei sale şi c"iar
dincolo de ele, aşa încât în cei care vor supravieţui vom avea o rasă de bărbaţi şi femei
care au învăţat să se ridice deasupra durerii şi să învin!ă teama de moarte$$$
Himmler) 8ntr*o scrisoare adresat! ,rofesorului universitar M)A) Eck0ardt) datat! %'
mai %1)
Re!imentul de elită HedIv mai lupta încă pe ruinele !"etoului$ 1eneralul
:or-HomorovsDi dăduse ordin ca !"etoul s! fie menţinut cu orice preţ, deoarece era
sin!ura (onă din centrul oraşului unde putea ateri(a !eneralul %osaboAsDi
S
cu trupele lui
de paraşutişti$
Re!imentul a continuat să lupte, dar bătălia era de,a pierdută$ 2raşul nu va fi
eliberat de !eneralul %osaboAsDi şi paraşutiştii lui, ci de comuniştii polone(i care vor veni
de la Boscova$ :or-HomorovsDi şi armata lui fuseseră de,a condamnaţi la moarte# nu
numai de ?immler la :erlin, ci şi de %talin la Hremlin$ +eamţul cu măcelul lui masiv
nete(ea calea pentru rus, şi %talin îşi putea permite să aştepte şi să (âmbească$ +u era
deloc !răbit$ Reic"sf3"rer- ul să-şi termine munca lui de distru!ere$ După aceea va fi
timpul să intervină$
Disperat, când trupele de paraşutişti n-au reuşit să sosească, :or- HomorovsDi a
trimis pe unul dintre coloneii săi la Boscova să stea de vorbă cu mareşalul rus
RoDossovsDi$ Colonelul a pledat timp de o oră şi ,umătate cau(a parti(anilor polone(i$ /l a
descris situaţia lor cu detalii sfâşietoare, în timp ce ruşii au ascultat într-o tăcere de
neînduplecat$
2 &ot ce vă cerem este să lăsaţi cele două divi(ii ale noastre să ne spri,ine$ 'uneţi-le
în libertate şi lăsaţi- le să vină la noiC +u este totuna cu a vă cere să ne trimiteţi trupe
de- ale voastre$$$ 'entru Dumne(eu, nu vreţi să ridicaţi un de!et ca să ne a,utaţi? +imeni
n-a vrut$ +ici britanicii, nici ruşii$ Bisiunea a fost un eşec$
Colonelul a dispărut pe drum, când se întorcea la Varşovia$ +imeni n-a aflat
vreodată ce s- a ales de el$ :or-HomorovsDi a aşteptat în (adar cele două divi(ii pe care le
ceruse# dar, la fel ca %osaboAsDi şi trupele lui de paraşutişti britanici, n-au sosit niciodată$
DOR-EL4L
.icu"ul şi 7orta au n!v!lit ,rimii ,e sc!rile bordelului Scufia Maiserului) N5omotul
ci#melor ,e tre,tele f!r! covor r!suna n ntuneric ca tro,otul unei cire#i de boi s!lbatici n
5oan!)
Sus+ ,e ,alier+ ne aşte,ta .adama Nosia Mlusinski+ ,ro,riet!reasa unuia dintre cele
mai ele5ante bordeluri ce se 5!seau ntre Hol5a şi Rin) St!tea cu bra"ele ncrucişate ,e s6nii
uriaşi+ cu o eI,resie de re,ulsie f!"iş! ,e c0i,)
.icu"ul a urcat boc!nind ultimele tre,te şi a intrat b!l!b!nindu*se din ,erete n
,erete) O va#! de flori care st!tea ,e un scrin a fost a#v6rlit! ,este balustrad!+ la ,arter) A
S Generalul Sosabo<ski lu,ta n Armata britanic!)
sunat ca o bomb! care eI,lodea#!) Gre5or s*a aruncat imediat 9os şi şi*a ,us m6inile
deasu,ra ca,ului) Eram to"i be"i+ dar Gre5or era cel mai beat dintre noi)
.adama ne*a aruncat o ,rivire ,rin care urm!rea n mod clar s! se descotoroseasc! de
noi)
2 H*aş fi recunosc!toare+ a #is+ dac! d*voastr!+ domnilor+ v*a"i str!dui s! face"i mai
,u"in #5omot)
Heide şi*a dus un de5et la bu#e) Gre5or a ncercat s! se tra5! n sus ,e balustrad!+ dar
aceasta s*a ru,t sub 5reutatea lui şi o bucat! mare de lemn a urmat va#a s,re ,arter)
2 Sst= a #is Heide+ f!c6ndu*se roşu de furie)
2 La naiba= a stri5at Gre5or)
A urcat sc!rile n ,atru labe şi s*a ridicat n ,icioare+ s,ri9inindu*se de scrin) Scrinul
s*a r!sturnat şi a c!#ut+ iar Gre5or s*a a5!"at dis,erat de ,rimul lucru care i*a venit la
ndem6n!) S*a nt6m,lat+ din nefericire+ s! fie unul din voluminoşii s6ni ai .adamei)
2 4nde sunt curvele? a #is Gre5or+ cu voce 5roas!)
.adama i*a tras un 50iont n coaste cu un cot ascu"it) Gre5or s*a cl!tinat ,e s,ate+
lovindu*se de .icu"ul)
2 4nde sunt curvele? a ntrebat) Am venit aici ,entru curve) >ine*i c!"eaua asta
b!tr6n! şi ur6t!? Nu e una dintre ele+ nu*i aşa? S*a ndre,tat cu 5reu şi a luat biletul ,e care
l "inea 7orta) 4it!*te aici+ a #is+ v!r6ndu*l sub nasul madamei+ am ,l!tit o mie dou! sute de
#lo"i nenoroci"i ca s! intru n mi#eria asta de local şi acum ncerci s! m! o,reşti de la
bun!t!"i))) 8mi cer dre,turile= Hreau s! v!d curvele=
.adama şi*a aran9at calm! o "i5ar! ruseasc! ntr*un "i5aret lun5)
2 :oate la tim,ul lor+ domnilor) :oate la tim,ul lor) A luat*o nainte s,re o camer!
mare+ ,lin! de bibelouri scum,e) Acesta e un stabiliment de clas! su,erioar!+ n"ele5e"i)
Servim doar oameni cu 5ust şi discre"i)
2 Adu curvele= a r!cnit Gre5or)
.adama a oftat) S*a dus la un birou şi a scos dou! albume mari+ ,e care le*a ,us ,e o
mas! n fa"a noastr!)
2 7oate vre"i s! le r!sfoi"i şi s! ale5e"i ce v! ,lace? a #is) -eşi+ fireşte+ n"ele5e"i+ nu
,ot 5aranta c! toate domnişoarele sunt dis,onibile tocmai n acest moment)
2 Fleacuri= a #is 7orta+ m!tur6nd cu m6na ambele albume de ,e mas!)
.adama i*a aruncat o ,rivire de 50ea"!)
2 7oftim? a #is)
2 Am #is fleacuri= a stri5at 7orta) Gre5or are ,erfect! dre,tate= Adu curvele şi s!
ncea,! distrac"ia) A ,rins*o ,e .adam! n 9urul mi9locului şi i*a tras o ,alm! ,este fund)
-ac! fundul "i*ar fi la fel de mare ca s6nii+ i*a #is+ mai c! m*ar is,iti s! ncerc cu tine)))
Heide+ a,roa,e la fel de beat ca Gre5or+ 5!sise un ,a,a5al roşu ntr*o colivie şi*l
#!d!rea ,rintre şi,ci) 7as!rea a s!rit ntr*o ,arte+ #56riindu*l r!u cu o 50ear!)
2 Lua*te*ar naiba= a "i,at Heide)
2 Lua*te*ar naiba şi ,e tine= i*a r!s,uns ,a,a5alul cu un "i,!t strident) Fi*"i*ar oc0ii
ai naibii+ lua*te*ar dracuU şi s! ar#i de viu=
Heide a ridicat colivia şi a scuturat*o)
2 7a,a5al afurisit= Jidan afurisit=) 4ita"i*v! la ciocul lui+ e 9idan afurisit=
A aruncat colivia n cealalt! ,arte a camerei) A ateri#at n bra"ele mele) Fin6nd*o aşa+
m! 56ndeam dac! 9ucam vreun 9oc oarecare sau dac! aceasta era o 5renad! 5ata s!*mi
eI,lode#e n fa"!)
2 -u*te naibii= a #is ,a,a5alul)
Am ,us colivia ,e ,odea) Gre5or ncerca s! a,rind! c6teva lum6n!ri care se 5!seau
ntr*un sfeşnic de ar5int+ ,e mas!) Era a treia ncercare+ du,! ce a doua oar! şi d!duse foc
la ,!r+ trebuind s! fie salvat de .icu"ul+ cu a9utorul unui sifon)
2 E ruşinos+ a #is .adama) L*a mbr6ncit ,e 7orta ntr*o ,arte şi s*a dus maiestuoas!
la fereastr!+ ca o nav! de r!#boi) O s! c0em ,oli"ia s! v! areste#e)
S*a c0inuit o cli,! cu nc0i#!torul de la fereastr! şi+ cum acesta n*a cedat imediat+
.icu"ul s*a oferit cu ele5an"! s! o a9ute) A a#v6rlit sifonul ,rin fereastr!+ ,rovoc6nd o
,loaie de cioburi şi l!s6nd n urma lui o 5aur! cu form! nere5ulat!)
2 7oftim+ a #is .icu"ul) Acum ,o"i s!*"i sco"i ca,ul afar!=
Heide+ care fusese redus la nivelul ,odelei din cau#a inca,acit!"ii sale de a sta dre,t+ a
venit t6r6ndu*se s,re ,a,a5al) 7!rea c!*l fascinea#!) L*a studiat o vreme+ a,oi i*a sc0i"at
solemn cu de5etele forma ciocului) Ei*a ,i,!it ,ro,riul nas şi al com,arat cele dou! forme)
2 E evreu+ a #is) Are ceva de evreu murdar n el) O s!*l ucid)
A desc0is uşa coliviei şi a ncercat s! ,rind! 56tul ,a,a5alului n m6ini ca s!*l
su5rume) 7a,a5alul a ntins o 50ear! şi a tras o linie roşie ,e toat! fa"a lui Heide)
2 Nece la unu ,e ,a,a5al= a stri5at Gre5or+ a,rin#6ndu*se)
.*am a,lecat du,! colivia 5oal! şi+ cu va5a inten"ie de a fi folositor+ am ncercat s!*l
ba5 ,e el n!untru) 8nainte s!*mi dau seama+eram am6ndoi ,e ,odea+ el ncerc6nd s!*mi
sf6rtece 56tul cu din"ii)
2 Nece la unu ,e ,a,a5al= a stri5at Gre5or+ fu5ind du,! el ,rin camer!)
Drusc+ s*a desc0is uşa) 7a,a5alul a şters*o afar!+ "i,6nd obscenit!"i c6t l "inea 5ura)
:ocmai atunci s*a nfi,t n tavan un 5lon") Sosise 4ule Heikkinen cu şase dintre lu,t!torii
lui de 50eril!)
2 8n re5ul!+ bunico= 4nde le ascun#i? 4n al doilea 5lon" a traversat nc!,erea şi s*a
nfi,t n ,eretele o,us) :o"i ne*am aruncat brusc ,e ,odea) Hrem marfa+ codoaş! b!tr6n!=
Noi am lu,tat m,otriva ruşilor n tim, ce tu ai stat aici ,e fundul !la mare şi 5ras+
str6n56nd lovele))) >red c! merit!m şi noi ,u"in! distrac"ie acum c! ne*am ntors la
civili#a"ie+ nu*i aşa?
.adama s*a ridicat din ascun#!toare) :remura toat! ca o ,iftie mare+ ro#+ dar cred c!
era aşa mai mult din cau#a furiei dec6t a fricii)
2 Ieşi"i afar! de*aici= a "i,at violent) Hocea şi ,ierduse orice ,oleial! de ele5an"!+
devenind as,r! şi strident!+ ,ut6nd a,ar"ine oric!rei t6rfe b!tr6ne din dro9dia societ!"ii)
Ieşi"i afar! de*aici+ adun!tur! mi#erabil! de ra0a"i= N*o s! n5!dui nici unuia dintre voi s! se
a,ro,ie de fetele mele= Nu merita"i s! re5ula"i nici o scroaf!=
4ule şi*a re,e#it ca,ul ,e s,ate şi a r6s a,robator) 7orta şi*a ridicat un ,icior n aer şi
a tras o b!şin!)
2 Ai ceva m,otriv!? a #is .icu"ul) Asta e un stabiliment de clas! nalt!)
2 >ondus de o doamn! de nalt! clas!+ a ad!u5at Gre5or+ ,un6ndu*şi m6na la 5ur! şi
sco"6nd un sunet care a de,!şit c0iar efortul lui 7orta n vul5aritate)
-oamna de nalt! clas! i*a tras un şut ,lin de r!utate) Gre5or a ,rins*o de 56t şi a
tras*o s,re el) Avea n m6n! un cu"it şi*i a,!sa t!işul ascu"it ,e cutele de 5r!sime ale bur"ii)
2 Ei+ vac! b!tr6n!+ ce ,referi? :u sau fetele? A ,rivit*o ,ie#iş) Eşti o b!tr6n! ur6t!+
dar cred c! am ,utea s!*"i tra5em un sac ,e ca,) >e ,!rere+ ave"i? a #is) >ine vrea s! atace
,rimul?
Heide+ nc! ntins ,e ,odea+ de,usese o 5r!mad! serioas! de vom! n colivia
,a,a5alului)
2 -oi deodat!+ a #is) S*a ridicat n ca,ul oaselor şi şi*a şters 5ura cu m6neca) 4nul
,e la s,ate şi unul ,e dinainte) 7utem tra5e la sor"i care unde)
2 S! vedem cum e s! fii ,rimul+ a #is .icu"ul) A f!cut un ,as nainte şi şi*a v6r6t
m6na ntre ,icioarele masive ale .adamei) >a un 0am de cai+ a anun"at) N*am nimic
m,otriv! s! ncerc)
.adama s*a smuls din str6nsoarea lui Gre5or) A nşf!cat un ,umnal SS care se 5!sea
,e c!min)
2 7este cadavrul meu+ a #is)
4ule a s!rit ner!bd!tor nainte+ cu revolverul n m6n!)
2 Asta*i uşor de aran9at)
S*a au#it o m,uşc!tur!) .adama a scos un "i,!t şi a c!#ut ,e s,ate) N!cea ntins! ,e
,odea+ o 5r!mad! mare de carne care tremura+ iar Heide s*a t6r6t s,re ea ca s*o eIamine#e)
S*a ridicat n ca,ul oaselor şi ne*a ,rivit sur,rins)
2 Eti"i ce? a #is) N*am re5ulat niciodat! un cadavru)
2 Nici eu+ am #is)
Gre5or i*a tras un şut mormanului tremur!tor)
2 -eci tu eşti norocosul+ a #is+ bat9ocoritor) E a ta toat!+ amice= -!*i drumul)
Heide şi*a v6r6t o m6n! de eI,ert sub blu#a .adamei) S*a au#it un "i,!t de furie+
cadavrul s*a ridicat n ca,ul oaselor şi i*a tras lui Heide un ,umn n ,lin! fa"!)
2 Ia*"i m6na de ,e mine+ na#ist m,u"it=
Heide a c!#ut ,e s,ate+ cu nasul ,lin de s6n5e) .adama a fost ,e ,icioare ntr*o cli,!)
A v!dit o a5ilitate sur,rin#!toare ,entru o femeie m,ov!rat! cu at6tea cute de 5r!sime) A
nşf!cat un vas cu un cactus n el şi l*a trimis direct s,re 4ule) 8nainte ca acesta s! se ,oat!
a,!ra+ cactusul i a9unsese de9a n ca,) 4ule s*a c0ircit ncet ,e ,odea+ iar .adama s*a uitat
furioas! n 9ur n c!utarea altei arme)
2 O0+ nu+ nu+ b!tr6no=
4nul dintre finlande#i+ un ti, masiv+ mai mare c0iar dec6t .icu"ul+ a intervenit
a,uc6nd*o de cutele de 5r!sime din 9urul 56tului) I*a ,rins 56tul cu ambele m6ini şi a
nce,ut s! str6n5!) 8ncet+ .adame a devenit ,ur,urie din ro#) Oc0ii au nce,ut s! i se
tulbure) :ru,ul i*a devenit moale)
2 E*n re5ul!+ a #is 7orta) E de*a9uns) -!*i drumul) >red c! acum va da dovad! de
mai mult s,irit de colaborare)
A avut dre,tate) 8ntr*o succesiune ra,id!+ .adama v!#use moartea cu oc0ii de dou!
ori+ d6ndu*şi seama c! nu 5lumeam)
Am ,us*o ,e ,icioare+ i*am tras c6teva ,alme şi i*am v6r6t 9um!tate de sticl! de
coniac ,e 56t) 8n cele din urm!+ a ,ornit+ ,lin! de bl6nde"e şi cl!tin6ndu*se+ s! aduc! fetele)
.eritaser! s! fie aşte,tate) Nu erau t6rfe obişnuite ,entru #ilele de lucru) Erau ceva
deosebit+ crema cremei+ ,rostituate ,rin eIcelen"!) Holuminoşii s6ni ai .adamei s*au umflat
de m6ndrie c6nd ni le*a ,re#entat) Acum 9uca rolul unui 5eneral+ ,!şea "an"oş şi se fudulea
n tim, ce tru,ele i se aliniau ,entru ins,ec"ie) Au a,!rut n şir indian+ una c6te una+ nso"ite
de ,a,a5al+ care "i,a obişnuitele*i blasfemii) .adame l*a v6r6t n colivie şi a aruncat ,este
ea o fa"! de mas!+ reduc6ndu*l la t!cere)
2 Ei+ domnilor+ a #is)
Ne*a ,rivit oarecum sever) 7rivirea i s*a o,rit o cli,! asu,ra lui Heide+ cu nasul ,lin
de s6n5e+ a trecut la 4ule+ nc! ntins ,e ,odea cu 9um!tate de cactus ,e ca,+ a,oi la
.icu"ul+ 7orta şi Gre5or) -ro9dia solda"ilor de r6nd) 4n uşor tremur i*a trecut ,rin tru,)
Locul ar!ta de9a ca un c6m, de lu,t!) 7arc! tocmai sc!,ase din cocin! o turm! de ,orci)))
2 Ei+ domnilor+ a #is din nou+ s,er c! nu vom mai avea neca#uri?
Nu i s*a mai au#it dec6t aceast! remarc!+ deoarece fiecare şi*a concentrat aten"ia
asu,ra fetelor) Heide şi 4ule s*au ridicat n ,icioare+ cl!tin6ndu*se) A urmat un moment de
linişte uluitoare+ a,oi .icu"ul a scos un stri5!t ,uternic de bucurie şi s*a re,e#it s,re fete) A
,rins*o de mi9loc ,e cea mai a,ro,iat! şi i*a b!5at o m6n! sub fuste) Fata a scos un "i,!t de
furie şi nc6ntare) .adama s*a aruncat asu,ra .icu"ului+ ca o ti5roaic! nfuriat!) A nce,ut
s!*l loveasc! cu ,umnii+ s!*i tra5! şuturi la 5ioale şi s! stri5e obscenit!"i ,e care nici
,a,a5alul nu le*ar fi ,utut visa) .icu"ul s*a dat nd!r!t+ ca un c6ine care*şi scutur! blana de
a,!) .adama s*a re,e#it la fereastr!) Ei*a v6r6t ca,ul ,rin s,!rtura din 5eam şi a nce,ut s!
stri5e n 5ura mare du,! ,oli"ie) 4ule a scos un 0o0ot de r6s) A traversat nc!,erea şi a
tras*o ,e .adam! na,oi)
2 8mi ,lace o femeie cu s,irit+ a #is r6#6nd+ n tim, ce ea se lu,ta cu el) >u c6t l
#56ria mai mult şi*l muşca şi*l n9ura+ cu at6t mai mult 4ule se amu#a) Bitri, mitriC a #is)
Nbate*te+ c!"ea b!tr6n! şi veninoas!= Nu*"i dau drumul ,6n! nu termin cu tine= Fetele
aşte,tau+ clonc!nind ca nişte cloşti) 4na a dat cu oc0ii de mine şi a c0icotit) 7a,a5alul de
sub fa"a de mas! a nce,ut s! "i,e du,! aer)
2 Asta e ceva= a #is Gre5or+ f!c6nd un salt nainte)
.icu"ul şi aruncase ,rada ,e ca,acul unui ,ian de concert şi o lovea ca un om care
de şase luni era le5at ntr*o c!maş! de for"!) Fata nu d!dea nici un semn c!*i dis,l!cea un
astfel de tratament)
.adama şi nfi,se din"ii n 56tul lui 4ule şi at6rna nverşunat! de el+ ca un buldo5)
Heide şi şter5ea nasul de s6n5e cu fa"a de mas!+ ,re5!tindu*se s! intre n ac"iune) Fata care
c0icotea s*a uitat la .adama+ a,oi a a,ucat*o o cri#! de r6s) Eram tocmai ,e ,unctul de a
m! duce la ea ca s! mi*o revendic dre,t ,ro,rietate ,ersonal!+ c6nd ,e coridor au r!sunat
,aşi 5rei) 8n cadrul uşii au a,!rut doi ,oli"işti militari)
2 >e se ,etrece aici? >ine a stri5at ,e fereastr! du,! noi?
Scena or5iastic! a n50e"at) .adama şi*a scos din"ii din 56tul lui 4ule) Heide a r!mas
cu 5ura c!scat!+ cu fa"a de mas! nf!şurat! n 9urul lui ca o to5!) -esco,erit+ ,a,a5alul
,!rea ,rea sur,rins ca s! vorbeasc!) Fata care c0icotea şi*a aco,erit 5ura cu ,alma) -oar
.icu"ul şi continua netulburat activit!"ile) 4nul dintre ,oli"işti a intrat n camer!)
2 >ineva a c0emat ,oli"ia+ a #is+ ferm) Hreau s! ştiu cine a fost)
2 N*a fost nimeni+ a #is .adama) A alunecat uşor ,e covor+ ca o silfid!
su,ra,onderal!) >red c! v*a"i nşelat+ domnule ofi"er) Aceasta este o camer! ,articular!
dintr*o cas! ,articular!) Eu şi c6"iva ,rieteni de*ai mei avem o ,etrecere) Nu*mi ,lace
aceast! vi#it! neanun"at!)
Omul şi*a n5ustat oc0ii) A dus imediat m6na la tocul ,istolului+ dar nainte s!*l ,oat!
scoate+ 4ule a fost l6n5! el)
2 Ai au#it ce*a s,us doamna) Asta este o ,etrecere ,articular! şi nu*i ,lace c! o
deran9a"i))) Acum ,leca"i=
O cli,! am cre#ut c! va fi scandal+ dar n cele din urm! s*au r!#56ndit) L*au ,rivit ,e
4ule+ cu ,ie,tul lui lat aco,erit cu ,an5lici şi medalii) S*au uitat la cei şase ,arti#ani
finlande#i+ 5ru,a"i amenin"!tor n s,atele lui şi+ cu n"ele,ciune+ s*au mul"umit cu c6teva
5esturi amenin"!toare şi un avertisment c!+ n viitor+ ar trebui s! ne 56ndim bine nainte de a
face 5lume cu ,oli"ia) -u,! aceea+ au cobor6t sc!rile tro,!ind şi am au#it uşa de la intrare
tr6ntindu*se n urma lor) .adama s*a ntors s,re noi+ arunc6ndu*şi bra"ele ntr*un 5est
eI,ansiv)
2 -omnilor+ face"i*v! como#i) Localul este la dis,o#i"ia d*voastr!) L*a luat ,e 4ule
de m6n!+ #6mbindu*i cu coc0et!rie) Hino+ a #is+ o s!*"i ar!t drumul)
-ormitoarele de la eta9ul urm!tor erau ca nişte ,alate de sine st!t!toare) Am fu5it
dintr*unul ntr*altul ca s! le vedem+ stri56nd+ r6#6nd şi tr!56nd fetele du,! noi) >amera
7ostdam avea ,odeaua de marmur!+ iar ,atul ,lutea ,e un lac) Gre5or l*a ncercat+ dar s*a
,l6ns c! are r!u de mare şi a trecut n camera turceasc!+ n care at6rnau dra,erii lun5i+
staco9ii şi mirosea ,l!cut a t!m6ie) 7orta a a9uns n camera celor şa,te 5r!dini+ unde fiecare
,erete con"inea un labirint de acvarii cu ,eşti viu colora"i care treceau dintr*un acvariu
ntr*altul)
8n ca,!tul o,us al coridorului+ ntr*un loc aran9at ca o marc0i#! uriaş!+ am 5!sit doi
ofi"eri S- cu dou! fete) I*am ,us ,e fu5! n 9os ,e sc!ri+ 5oi ,uşc!+ a,oi n strad!+
f!c6ndu*le sin5urul 0at6r de*a le arunca uniformele ,e fereastr!) Dinen"eles+ asta du,! ce
le*am controlat bu#unarele şi am m,!r"it ntre noi banii şi lucrurile ,e care le*am 5!sit)
4na din ,rostituatele abandonate+ du,! ce ne*a eIaminat atent ,e fiecare dintre noi+ a
venit la mine şi s*a ncol!cit cu su,le"e n 9urul 56tului meu)
2 -e ce i*a"i tratat aşa ,e oamenii aceia? a #is+ ,e un ton de re,roş)
Am ridicat ne,!s!tor din umeri)
2 7entru c! erau ofi"eri))) ,entru c! f!ceau ,arte din S- ))),entru c! nu ne ,l!cea cum
arat!))) ,entru c! eram be"i))) Am tras*o na,oi n marc0i#!) Ale5e+ am #is)
.i*a #6mbit seduc!tor)
2 Ne5reşit+ a murmurat)
Horbea 5ermana cu un accent rusesc ,uternic) 7!rea mai inteli5ent! dec6t celelalte şi
eram destul de si5ur c! e s,ioan!) F!r! ndoial!+ m! alesese fiindc! eram cel mai t6n!r+ cel
mai ne,rice,ut şi+ ,robabil+ cel care va vorbi+ dar atunci nu*mi ,!sa c6tuşi de ,u"in) Ei+ n
orice ca#+ n ,rima 9um!tate de or!+ nici unul dintre noi doi n*a avut vreo oca#ie de a vorbi)
Au fost lucruri mult mai im,ortante de f!cut)))
Ei*a amintit de misiunea ei doar mai t6r#iu+ c6nd+ tem,orar e,ui#a"i+ #!ceam unul
l6n5! altul+ fum6nd "i5!ri şi b6nd vodc!+ n mi9locul uriaşului ,at circular) S*a s,ri9init
ntr*un cot şi mi*a #6mbit+ ,!rul lun5 c!#6ndu*i ,e umeri şi 56dil6ndu*mi 56tul)
2 E cara50ios+ a #is+ dar mi se ,are c! ne*am mai nt6lnit undeva nainte))) Nu ai
acest sentiment?
2 Nu+ am #is) Nu ,ot s,une c!*l am) 7oate nu mi*am citit scenariul cum trebuie?
2 Scenariul?
Am ridicat din umeri)
2 Se ,are c! nu*mi ştiu versurile ,rea bine)
2 O0))) A #6mbit din nou+ trec6ndu*şi o m6n! ,e coa,sa mea) Sunt foarte si5ur! c!
ne*am mai nt6lnit) 4nde ai fost n ultima vreme? 4nde ai fost nainte de 7olonia?
2 4nde am fost? am #is) 7ractic ,este tot+ cu eIce,"ia 7olului Sud)
2 8n Rusia?
2 -a+ am #is) Am fost n Rusia)
2 8"i ,lace acolo?
2 Gro#av+ am #is) :ranşeele erau cele mai frumoase ,e care le*am v!#ut vreodat!) Le
,ot recomanda din toat! inima)
A #6mbit la asta şi a b!ut ,u"in din vodc!+ ncerc6nd s!*şi masc0e#e inten"ia)
2 4nde locuieşti?
2 4nde locuiesc? Nic!ieri) Locuiesc la armat!) Nu ,rea ai ,utea numi asta c!
locuieşti)
2 -ar unde te*ai n!scut?
Am strivit c0iştocul şi m*am ntins du,! o alt! "i5ar!)
2 Eu nu am fost n!scut+ am #is) Am fost inventat) 7us laolalt! bucat! cu bucat!+ ca
monstrul lui Frankenstein) Eu nu sunt om+ sunt maşin!)
2 Gro#av! maşin!= a #is) A a,rins dou! "i5!ri şi una mi*a ,us*o mie n 5ur!) Eşti
ntr*un re5iment de tancuri?
2 Re5iment de tancuri? am #is+ n5ro#it) 8n Armata Salv!rii nu avem re5imente de
tancuri=
Am stat toat! noa,tea m,reun! ,e marele ,at circular+ sub baldac0inul alb ca #!,ada)
8n #ori ne*am tre#it şi am f!cut baie ntr*o cad! ,arfumat!) >arna9ul r!#boiului ,!rea foarte
nde,!rtat şi a,ar"inea trecutului) Fi,etele oamenilor suferin#i nu*mi mai str!,un5eau
tim,anele+ iar s6n5ele muribun#ilor nu mai ,!rea at6t de roşu cum fusese c6ndva)
2 .i*ar ,l!cea s! stau n camera asta ,entru totdeauna+ am #is)
Fata a ieşit din cad!+ cu a,a ,icur6nd de ,e ea) S*a ntins n ,at ,este mine+
ncol!cindu*şi bra"ele n 9urul 56tului meu şi r!sucindu*şi ,icioarele du,! ale mele)
2 -ar nu trebuie s! ataca"i Harşovia? a #is)
2 -e unde s! ştiu? am murmurat) Eu sunt doar o maşin!+ "i aminteşti? Eu nu iau
0ot!r6ri) :rebuie s! aşte,t ,6n! sunt ,ro5ramat)
Ei*a trecut limba ,este din"i şi s*a str6ns l6n5! mine)
2 O s! te ,ro5rame# eu+ a #is)
>inci minute mai t6r#iu+ cl!direa a fost #5uduit! de o eI,lo#ie) Daldac0inul s*a
,r!buşit ,este noi) 7atul a fost aruncat n cealalt! ,arte a camerei) Am au#it bubuitul
#id!riei care se ,r!buşea şi trosnetele sacadate ale fl!c!rilor)
Ne*am #b!tut s! ieşim de sub faldurile baldac0inului) Fata a fu5it la uş!+ care at6rna
ntr*o ,arte ,e balamale) .i*am nşf!cat 0ainele din baie şi am s!rit du,! ea) >6nd am a9uns
n coridor+ s*a sur,at tavanul) Au c!#ut buc!"i mari de tencuial!+ urmate de o 5rind! de lemn
care ardea la ambele ca,ete) Len9eria de ,at a luat foc a,roa,e imediat+ dar nu ne*am o,rit
s! stin5em fl!c!rile) >oridorul era ,lin de fete 5oale şi b!rba"i ,e 9um!tate mbr!ca"i) L*am
v!#ut ,e 7orta 5alo,6nd+ cu nimic altceva ,e el dec6t şosetele)
.adama ns!şi+ s,lendid! ntr*un ne5li9eu de atlas vişiniu+ care i de#v!luia cu succes
totul+ a fost ,rima ,e sc!ri n 9os) Eta9ul inferior nu a fost ,rea r!u distrus+ ntruc6t nu luase
foc) Am salvat ce*am ,utut de la de#astru+ arunc6nd bra"e ntre5i de 0aine ,e ferestre şi
smul56nd re,ede covoarele ,ersane de ,e ,odea) Fiecare a c!rat c6t a ,utut ,e sc!ri n 9os+
la ad!,ost de foc) .icu"ul şi 4ule au avut 5ri9! de ,ian) 7orta s*a ocu,at de buc!t!rie) Eu
am salvat ,a,a5alul) .adama şedea n fa"a casei ,e caldar6m şi verifica tot ce sosea+
urm!rindu*ne cu oc0i de şoim+ nu cumva s! ncerce careva s! fu5! cu ar5int!ria)
2 >a,r! b!tr6n!+ mesc0in! a #is 7orta) 7oftim))) A v6r6t o m6n! n bu#unar şi a scos
un teanc de ruble ti,!rite recent) 4n mic cadou de des,!r"ire) S*ar ,utea s!*"i fie folositoare
c6nd vor sosi ruşii) I*a f!cut cu oc0iul) -oar un lucru+ a #is) 8nainte de*a ncerca s! le
foloseşti+ u#ea#!*le ,u"in) Ar fi mai bine) N*ar fi at6t de evident))) 7rice,i ce vreau s! s,un?
.adama s*a re,e#it cu l!comie la teancul de bani ile5ali) -u,! aceea+ l*a ,rins ,e
7orta ntre s6nii ei uriaşi şi a ,l6ns deasu,ra lui+ ca o mam!)
2 >e trist c! trebuie s! ,leca"i at6t de cur6nd= -ac! a"i ,utea s! mai r!m6ne"i m!car
o noa,te))) ce ne*am mai fi distrat=
2 Nu ne*am descurcat ,rea r!u de data asta+ am morm!it+ arunc6nd o ,rivire s,re
,a,a5alul din colivie)
%unt adeptul celor mai severe forme de pedeapsă$ /ste esenţial ca în toate şcolile
noastre să fie menţinută o disciplină severă$ 1reşelile trebuie să fie pedepsite, slăbiciunile
eliminate şi sub conducerea mea tineretul 1ermaniei se va ridica şi va cuceri lumea$$$
Hitler) 8ntr*un discurs la Ecoala+ ,entru 7re5!tirea Ofi"erilor SS) :;l#+ %S februarie
%&1Q)
1eneralul GI!munt :erlin! era comandantul celor două divi(ii polone(e care luptau
alături de 7rmata Rusă la frontiera răsăriteană a nefericitei sale ţări$ După eşecul
colonelului la RoDossovsDi, !eneralul GI!munt l-a abordat la rândul său pe mareşal cu
ru!ămintea de a- i permite lui şi oamenilor săi să traverse(e Vistula şi să se întoarcă în
'olonia pentru a a,uta la înfrân!erea invadatorilor !ermani$ *i el, la rândul său, a primit
un răspuns ne!ativ$
2 Niet+ a (is RoDossovsDi, pe un ton intransi!ent$
*i-a scuturat scrumul de la "avană şi s-a întors să privească o "artă a /uropei$
1eneralul :erlin! a e(itat o clipă, apoi s- a dus furtunos la el$
2 Honstantin, pentru numele lui Dumne(euC a (is$ &u şi cu mine ne cunoaştem de
multă vreme$ 4n mod si!ur poţi să- mi acor(i această favoareC Cum te- ai simţi dacă ar fi în
,oc ţara ta? Dă- mi mână liberă, a insistat$ Dacă lucrurile vor mer!e prost, îmi voi asuma
toată răspunderea$
RoDossovsDI a luat un ac cu !ămălie şi l-a înfipt în "artă$
2 Niet+ a (is, fără măcar să se deran,e(e să-i arunce o privire$
1eneralul s- a întors brusc şi a părăsit încăperea$ %-a dus înapoi la cele două divi(ii
ale sale, unde îl aştepta, nerăbdător şi plin de întrebări, colonelul >isevDa, şeful statului
său ma,or$
2 Răspunsul, a (is :erlin!, este nu$
Colonelul >isevDa s-a încruntat$
2 *i motivul? a întrebat$
2 +ici un motiv, a răspuns :erlin!$ Doar nu$$$
>a ora unu, în dimineaţa aceea, cele două divi(ii polone(e au traversat Vistula şi
s- au întors în 'olonia$ /rau însoţite de un re!iment rusesc compus din ucraineni de la
?arDov, sub comanda colonelului RilsDi$ &oţi cei trei bărbaţi, :erlin!, >isevDa şi RilsDi,
ştiau foarte bine că, dacă încercarea lor va eşua, îşi vor fi semnat propriile lor sentinţe la
moarte$ &otuşi, ei credeau că ceea ce făceau era bine şi au mers înainte, riscând$
+orocul n- a fost de partea lor$ După două ore de lupte de stradă crâncene, parti(anii
polone(i şi ucrainenii lui RilsDi au fost decimaţi de &"eodor /icDe şi divi(ia sa %%$ 2amenii
lui /icDe erau e-perţi în lupta de stradă$ 'olone(ii erau obişnuiţi cu câmpiile ce se
întindeau până la ori(ont şi dincolo de el$ +u au avut nici o şansă$ 7u murit cu miile pe
malul apusean al Vistulei$ Găceau în şanţuri, înecându- se în râurile propriului lor sân!e$
'olonia nu mai putea spera acum să fie liberă$
>I.I:IR4L -IN POLA
Lu,tam f!r! ntreru,ere de trei #ile+ cu ca#male+ cu baionete şi c0iar cu ,umnii 5oi+ ,e
str!#ile din 9urul cimitirului de la Pola) .uriser! mul"i oameni ,entru acest cimitir) :ocmai
l smulsesem+ ,oate+ ,entru a dou!#ecia oar! de la ,arti#anii din Armia Mra9o<a şi acum era
r6ndul lor s! lanse#e un atac ,entru a*l recuceri) :recea dintr*o m6n! ntr*alta cu o
re5ularitate ce devenea monoton! şi cu fiecare atac şi contraatac 5r!me#ile de cadavre de ,e
str!#i creşteau) :rebuia s!,at! o nou! serie de 5ro,i) -ar cimitirul constituia o ,o#i"ie
strate5ic! ce domina cartierul 7ra5a şi nu conta dac! to"i ,arti#anii şi solda"ii 5ermani şi
d!deau via"a ,entru el+ lu,ta trebuie continuat! ,6n! la inutilul sf6rşit al sf6rşitului)
O biseric! ars! ,lin! de cadavre ne servea dre,t ad!,ost) Gre5or fusese lovit n ca, de
un 5lon" şi*acum era nf!şurat ca o mumie n banda9e ,line de s6n5e) 8ntr*o m!sur! sau alta
to"i fuseser!m r!ni"i+ dar Gre5or fusese foarte a,roa,e de moarte) 4n centimetru mai 9os
şi*acum n*ar mai fi stat ntins ,e ,odea+ ,l6n56ndu*se c!*l doare ca,ul)
La intrarea bisericii a a,!rut un maior din statul*ma9or şi a nce,ut s! latre o serie de
ordine total li,site de sens) Ne*am uitat la el cu oc0i m,!ien9eni"i) Omul era evident nebun+
dar mai era şi maior) 7osaci şi furioşi+ ne*am ridicat n ,icioare şi l*am urmat afar! n
infernul str!#ilor) S,re fericirea noastr!+ nainte de*a a9un5e ,rea de,arte+ a ,us oc0ii ,e o
5ru,! de lunetişti SS din -ivi#ia Reic0 şi a 0ot!r6t c! aceştia i vor servi mai bine sco,ul
dec6t o adun!tur! de solda"i+ a,atici şi cu oc0i m,!ien9eni"i+ dintr*un re5iment de tancuri)
I*a luat cu el s,re fluviu+ iar noi am şters*o+ ca nişte ie,uri+ na,oi n ad!,ostul din biserica
distrus!+ cu metere#e din cadavre)
O vreme ne*au l!sat n ,ace şi am ,rofitat de oca#ie s! tra5em un ,ui de somn) Era
,rimul r!5a# ,e care l aveam n ultimele şa,te#eci şi dou! de ore) Nu m6ncasem de dou!
#ile şi trecuse mai bine de o s!,t!m6n! de c6nd nu reuşisem s! ne scoatem ci#mele din
,icioare) >0iar şi Heide nce,ea s! ,ut!)
La mie#ul no,"ii am fost duşi n Strada Pola+ cu ordinul de a instala mitraliera n
subsolul unei case bombardate şi de a "ine strada aco,erit!)
La ,u"in tim, du,! ivirea #orilor+ a intrat ,e strad! o coloan! lun5! de civili) Erau de
ambele seIe+ de toate v6rstele+ b!tr6ni şi co,ii+ invali#i şi femei 5ravide+ olo5i m,inşi n
c!rucioare ,e rotile) Era clar c! mul"i fuseser! lua"i direct din ,at+ ,entru c! tremurau n
0ainele de noa,te) 4nii avuseser! tim, s!*şi fac! vali#e sau 5eamantane+ ,e care le c!rau n
s,ate sau le t6rau du,! ei) Al"ii aveau sacoşe şi ,ac0ete de 06rtie maro+ ce con"inea bruma
de lucruri ,re"ioase ,e care reuşiser! s! le ia c6nd ieşiser! n 5rab! din case)
2 4nde mer5? am ntrebat) -rumul duce doar la cimitir)
2 Atunci+ a #is D!tr6nul+ sec+ e clar c! mer5 acolo)
S*a f!cut linişte) Am ,rivit din nou la coloana 9alnic! de oameni) Am v!#ut un b!rbat
dus ,e o tar5! im,rovi#at!) .i s*a ,!rut c! era muribund)
2 -e ce s! mear5! la cimitir? am #is)
D!tr6nul a ridicat din umeri)
2 7entru ce mer5 oamenii de obicei la cimitir?
Gru,ul era m6nat de SS*işti de*ai lui -irle<an5er) O maşin! de ,oli"ie a a,!rut
dintr*o strad! lateral! şi şi*a luat locul n ca,ul convoiului) >6nd ma5netofoanele au nce,ut
s! ,6r6ie+ m*am a,lecat afar! ,e fereastr! ca s! ascult)
2 Aten"ie= Aten"ie+ toat! lumea= -in motive militare+ aceast! #on! trebuie evacuat!)
Ave"i cinci minute ca s! v! ,!r!si"i casele) Re,et+ cinci minute) Re5ret!m aceast!
necesitate+ dar tr!d!torii ,olone#i comunişti nu ne las! alt! alternativ!) Aceast! #on! e acum
militar! şi dac! ve"i r!m6ne n ea+ v! va fi via"a n ,ericol) Ober5ru,,enf/0rer*ul SS von
dem Dac0 Nale<ski v! asi5ur! ,ersonal c! ve"i fi n5ri9i"i bine ,6n! v! ve"i ,utea rentoarce
la casele voastre) Ave"i ,ermisiunea de a lua cu voi orice bunuri ,ersonale ,e care le ,ute"i
duce+ dar este esen"ial ca evacuarea s! se termine n cinci minute))) Aten"ie+ aten"ie= -in
motive militare+ aceast! #on! este evacuat!)))
.aşina a intrat ntr*o alt! strad! lateral! şi tonul strident al ma5netofonului s*a stins
tre,tat n de,!rtare) -e la un ca,!t la altul al Str!#ii Pola+ ferestrele şi uşile se desc0ideau
n 5rab! şi oamenii nnebuni"i se rev!rsau din case ca s! se al!ture coloanei ce trecea)
Oamenii lui -irle<an5er stri5au instruc"iuni+ d!deau asi5ur!ri şi eI,rimau condolean"e) Am
v!#ut ,e unul a,lec6ndu*se s! ridice o 9uc!rie c!#ut! din m6na unui co,il) 7e un altul l*am
v!#ut a9ut6nd o femeie b!tr6n!) 7e un al treilea l*am v!#ut #6mbind şi n acel moment m*am
cutremurat şi m*am ntors cu s,atele) Era ceva tulbur!tor+ ceva sinistru s! ve#i SS*işti
com,ort6ndu*se ca nişte fiin"e umane normale) Atunci mi*am dat seama c! se va nt6m,l!
ceva foarte 5rav)
:6rş6itul ,icioarelor a continuat) Sute şi sute+ unele n ,antofi+ unele n ,a,uci de
cas!+ unele n #dren"e) .ul"i co,ii erau n ,icioarele 5oale) Ei acum+ desf!şurate n lan" de*a
lun5ul drumului+ au a,!rut fi5urile cenuşii amenin"!toare ale SS*iştilor lui Maminski)
St!teau ca statuile+ serioşi+ nemişca"i) St!teau doar şi ,riveau la oamenii care treceau ,e
l6n5! ei)
.aşina ,oli"iei s*a ntors+ cu ma5netofonul url6nd n continuare)
2 Aten"ie+ aten"ie= Nona aceasta urmea#! s! fie su,us! unui bombardament de
artilerie) Re,et+ #ona aceasta urmea#! s! fie su,us! unui bombardament de artilerie) Ave"i o
9um!tate de minut ca s! ieşi"i afar!) >ine nu se conformea#! va fi considerat duşman al
,o,orului 5erman şi va fi m,uşcat) Acesta este ultimul avertisment)
.aşina a ,lecat) >6"iva) locatari au ieşit n 5oana ,e uşi şi au fost mbr6nci"i n
coloan!) Oamenii lui Maminski au nce,ut s! ,erc0e#i"ione#e casele) Oamenii bolnavi au
fost m,uşca"i n ,at) 4n b!tr6n+ ascuns ntr*o mansard!+ a fost a#v6rlit ,e fereastr!+
f!c6ndu*se f!r6me c6nd a a9uns ,e caldar6m) A c!#ut ,e un co,il ,e care+ de asemenea+ l*a
omor6t) .!nuşile fuseser! scoase) SS*iştii se ,urtau cum le era firea) .ul"imea a nce,ut s!
devin! din ce n ce mai neliniştit!) Oamenii trebuiau s! fie ndemna"i cu lovituri de ,icioare
şi ,umni+ iar unii aveau c0iar nevoie de ncura9area su,limentar! a unui ,istol v6r6t n
s,ate)
>oloana şer,uia ncet ,e drum) Sutele de ,icioare deveniser! mii) >oborau ,anta
lar5! a Str!#ii Pola s,re cimitirul care trecuse din m6n! n m6n! de dou! ori de c6nd
ieşisem noi din lu,t!+ iar acum era nc! o dat! sub comand! 5erman!) Era de"inut de
Dri5ada lui -irle<an5er+ care şi instalase statul ma9or n Diserica Sf) Nicolae) Altarul era
folosit dre,t mas! ,entru 9ocul de c!r"i+ iar -irle<an5er+ ca de obicei+ era beat)
>ei din ca,ul coloanei a9unseser! acum la Histula şi nu ,uteau mer5e mai de,arte) Au
fost o,ri"i şi li s*a s,us s! r!m6n! unde sunt) Maminski a sosit ntr*un Holks<a5en amfibie
şi s*a uitat la ei dis,re"uitor)
2 -e ce mai sunt n via"!? :rebuia s! fie mor"i ,6n! acum)
2 Hor fi+ a ,romis -irle<an5er)
>ei doi b!rba"i st!teau fa"! n fa"! n 5r!dina cimitirului de ,e malul fluviului))) Erau
rivali n ,rivin"a brutalit!"ii+ fiecare fiind invidios ,e re,uta"ia celuilalt)
2 :oat! asta+ a #is Maminski+ f!c6nd un 5est de dis,re" cu m6na+ e un sim,lu fleac n
com,ara"ie cu ce a fost la .insk)
2 .insk? a #is -irle<an5er+ ca şi cum n*ar fi au#it niciodat! de acest loc)
2 Lic0idare total!+ a #is Maminski) Am cur!"at toat! re5iunea)
2 -oar de ,arti#ani+ a #is -irle<an5er+ calm) -oar de ,arti#ani))) >6nd eu voi
termina cu Harşovia+ nu va mai fi o sin5ur! cas! n ,icioare) Ha fi ca şi cum oraşul nu a
eIistat) Reic0sf/0rer*ul a dat ordin+ s! fie eItermina"i to"i b!rba"ii+ femeile şi co,iii)
Acum+ l6n5! fluviu+ nu mai era loc s! te mişti) Oamenii st!teau str6nşi um!r l6n5!
um!r şi n fiecare secund! soseau al"ii) >6teva camioane+ n#estrate cu mitraliere+ erau de9a
,re#ente şi aşte,tau ordinul s! desc0id! focul)
2 7!cat+ a murmurat Maminski+ c! nu s*a ,utut aran9a ceva mai ca lumea)
-irle<an5er a ridicat din umeri)
2 Ha mer5e destul de bine+ a #is+ indiferent) N*avem tim, ,entru rafinament)))
4ltimul din coloan! a fost m,ins n!untru şi ,or"ile de la ieşire au fost nc0ise)
-irle<an5er a luat un difu#orL ,este mul"ime s*a l!sat o linişte ,rudent!) Acum+ ,oate+ avea
s! le s,un! ce urma s! li se nt6m,le) Acum+ ,oate+ avea s! le dea ,rotec"ia ce li se
,romisese)
2 Aten"ie+ toat! lumea= Aten"ie= a #is -irle<an5er şi şi*a l!sat m6na n 9os ca semn
de desc0idere a focului)
.itralierele au nce,ut ,e o ,arte şi oamenii lui Maminski ,e cealalt!) Nu ,utea fi nici
o sc!,are) >ei ce nu erau ucişi de 5loan"e erau c!lca"i n ,icioare) Scaune ,entru invali#i şi
c!rucioare de co,ii s*au rosto5olit de ,e mal n fluviu+ unde ocu,an"ii lor s*au necat) 4n
mic 5ru, de b!rba"i a reuşit s! ,un! st!,6nire ,e unul dintre camioane+ dar au fost arunca"i
n aer de 5renade nainte s! fi mers mai mult de c6"iva metri)
-irle<an5er a ,us o m6n! ,rieteneasc! ,e um!rul lui Maminski n tim, ce se
ntorceau m,reun! la Diserica Sf6ntul Nicolae)
2 >olaborare+ dra5ul meu camarad) Aşa trebuie s! lucr!m) Aşa cum tocmai ai
v!#ut))) Ei colaborea#! cu noi+ noi colabor!m unul cu cel!lalt şi+ ,e Hristos+ "i ,romit+
ntrea5a 7olonie va fi lic0idat!)
-u,! ce mitralierele şi*au terminat treaba+ c6m,ul victoriei a fost stro,it cu ben#in! şi
un uriaş ru5 funerar a fost a,rins) .ul"i oameni mai erau nc! vii şi conştien"i c6nd i*au
cu,rins fl!c!rile) -in c6nd n c6nd+ o n!luc! ar#6nd se ridica nnebunit! dintr*o 5r!mad! de
tru,uri şi se t6ra n cercuri ,6n! c6nd n cele din urm! se ,r!buşea) .irosul 5re"os de carne
ars! a ,lutit multe #ile deasu,ra oraşului)
8n diminea"a urm!toare+ dou! bri5!#i+ sub conducerea 5eneralului .ic0al
Maras#e<ic#*:okare<ski+ au recucerit #ona cimitirului şi au m!cel!rit un ntre5 batalion
5erman) -re,t r!#bunare+ Maminski a arestat ,e to"i ,olone#ii ,e care i*a ,utut ,rinde şi i*a
s,6n#urat de ,icioare+ l!s6ndu*i s! moar! ncet) Armata a de,us o ,l6n5ere oficial! la
F/0rer+ ,rotest6nd cu indi5nare m,otriva unui astfel de tratament barbar al civililor+ dar
Hitler a i5norat*o+ iar lui Maminski i*a mai dat o medalie ca s*o at6rne n 9urul 56tului) 8nc!
o medalie ,entru Maminski şi nc! o mustrare a 5eneralilor din Pe0rmac0t) SS*ul a 9ubilat+
iar sadismul a atins un nou nivel de oroare) SS*iştii ieşeau noa,tea s! viole#e şi s! ucid!+
ntocmai cum al"ii ieşeau s! bea ceva sau s! m!n6nce) >ei c!rora le ,l!cea s! fac! ,e
s,ectatorii ,uteau s! mear5! mereu s! vad! torturi))) totdeauna avea loc c6te una) 4ltima
fante#ie era moartea ,rin necare lent!) 7utea fi f!cut! s! dure#e o noa,te ntrea5! n
m6inile unui c!l!u ,rice,ut)
8ntr*o diminea"!+ .icu"ul a ,lecat n ceea ce el a numit cu n56mfare @o misiune
s,ecial!") S*a ntors du,! o 9um!tate de or! t6r6nd du,! el un 4ntersc0arf/0rer de*al lui
-irle<an5er)
2 L*aş fi ,utut m,uşca ,e loc+ a #is+ dar m*am 56ndit c! v*ar ,l!cea tuturor s!
ncerca"i)
2 4nde ai f!cut rost de el? a ntrebat 7orta)
.icu"ul şi*a lovit uşor nasul cu m6na)
2 >e*"i ,as! "ie? E treaba mea unde l*am 5!sit)
2 Atunci de ce l aduci aici? a #is D!tr6nul) Etii ,rea bine c! nu*l ,utem m,uşca f!r!
motiv)
2 F!r! motiv? a re,etat .icu"ul+ indi5nat) Nu e de*a9uns c! este n SS?
2 Fireşte c! nu) Nu fi ridicol) Ori i dai drumul ori mi dai un motiv valabil ,entru
care" merit! s! fie m,uşcat)
.icu"ul şi*a scos n afar! bu#a de 9os n semn de de#a,robare)
2 S*a dedat la 9af+ nu?
2 Jaf?
2 -a) Se servea dintr*un ma5a#in de bi9uterii)))
D!tr6nul a oftat) A ntins m6na)
2 Arat!+ a #is)
Domb!nind+ .icu"ul i*a 5olit bu#unarele) Avea vreo dou!#eci şi cinci de k5 de inele
şi ceasuri le el) :o"i cei ,re#en"i am scos o eIclama"ie de bat9ocor!)
2 Ei bine+ asta*i o dovad!+ nu? a #is .icu"ul)
Nici c0iar D!tr6nul nu avea nevoie de multe dove#i c6nd era vorba de un membru din
detaşamentului de eIterminare al lui -irle<an5er) .icu"ul şi*a tras ner!bd!tor cu"itul)
2 >e s! fie? a #is) Oc0ii sau ma"ele?
2 >astrea#!*l ,e tic!los+ l*a ndemnat Gre5or)
2 -u,! aceea+ a #is .icu"ul) E mai distractiv s! nce, cu oc0ii) 8i scot oc0ii mai
nt6i)
2 Nu c6t tim, eşti sub comanda mea+ nu=
Au r!sunat dou! m,uşc!turi şi 4ntersc0arf/0rer*ul a c!#ut cu fa"a n 9os) D!tr6nul
şi*a ,us revolverul la loc n toc) A nclinat ncruntat din ca, s,re .icu"ul)
2 :u eşti n Armat!+ "i aminteşti? Nu n SS)
8n ,atrulare+ n tim, ce cercetam un r6nd de case ,!r!site+ am desco,erit ,e o mas!
resturi de m6ncare r!mase de la cineva) 76ine uscat! şi o crati"! ,lin! de fasole) 76inea era
verde+ iar fasolea #b6rcit! şi tare+ dar ne*am aşe#at la mas! şi am m6ncat totul) Era ,rima
m6ncare ,e care o 5ustam du,! a,roa,e dou!#eci şi ,atru de ore)
7orta lin5ea ,lin de re5ret+ ultimele f!r6mituri de ,6ine c6nd un t6n!r c!,itan a n!v!lit
,e uş!+ anun"6nd c! trece n ,artea cealalt! a str!#ii ca s! reca,ture#e centrala electric!
,rinci,al!) Am fost is,itit s!*l ntreb ce ,utea asta avea de*a face cu noi+ dar+ din nefericire+
cunoşteam r!s,unsul mult ,rea bine) >6nd a #is c! va trece n ,artea cealalt! a str!#ii+ a vrut
s! s,un! c! noi vom trece strada)))
Am reuşit s! ,!trundem n cl!dire cu a9utorul unei 5ru,e de ,ioneri+ dar nainte am
fost ataca"i cu violen"! de Re5imentul 7olone# Jena şi a trebuit s! ne retra5em n 5rab!)
>entrala electric! a r!mas foarte ferm n m6inile 50erilelor)
:im, de dou! #ile n oraş a fost oarecum ,ace+ a,oi n!vodul 5erman a nce,ut s! se
str6n5! ncet) For"ele mareşalului Rokossovski st!teau ineI,licabil ,e loc la .a5nus#e<o+
cea ce le*a dat 5ermanilor ,osibilitatea s! retra5! de ,e frontul rusesc tru,ele de care aveau
mare nevoie ,entru a nc0eia ncercuirea Harşoviei) Efectivele noastre au crescut ,rin
sosirea a şa,te divi#ii de tancuri+ nou! divi#ii de infanterie şi multe unit!"i s,eciali#ate+
inclusiv >or,ul de 7ionieri şi In5ineri) Au fost instalate dou! tunuri 5rele şi n tot cursul
#ilei şi no,"ii+ la interval de #ece minute+ şi trimiteau ,roiectilele ca s! ,ulveri#e#e centrul
oraşului) 8ncet+ dar si5ur+ oraşul se ndre,ta s,re distru5erea total!)
8m,otriva acestei ,uternice for"e a maşinii de r!#boi 5ermane+ comandantul
,olone#ilor+ 5eneralul :addeus Dor*Momoro<ski+ avea 9alnic de ,u"in de oferit n afar! de o
0ot!r6re fanatic!) Gru,ul lui fidel de ,arti#ani avea s! lu,te ,6n! la sf6rşit+ dar acest sf6rşit
era acum+ ,robabil+ foarte a,roa,e) >a arme+ ,e care erau for"a"i s! se bi#uie+ le aveau ,e
cele ca,turate de la 5ermani sau f!cute de ei nşişi) >ele mai eficiente arme ale lor erau
cocteilurile .olotov+ arunc!toarele de fl!c!ri confec"ionate din buc!"i de "evi şi 5renade de
m6n! f!cute din cutii vec0i de tabl!) >a material eI,lo#iv+ aveau ceea ce furaser! de la
multele ,roiectile 5ermane neeI,lodate ce se 5!seau ,e str!#i) :otul era foarte in5enios+
totul era uci5!tor+ dar+ mai cur6nd sau mai t6r#iu+ re#erva urma s! se termine)
:otuşi+ ntre tim,+ ,arti#anii ,olone#i au reuşit s! ne ,rovoace mari ,ierderi) Au
reca,turat centrala telefonic! ,rinci,al! din Strada Nilna+ iar ca s! nu risi,easc! muni"ie
valoroas!+ s*au debarasat de solda"ii 5ermani arunc6ndu*i ,e ferestrele eta9elor su,erioare)
St!,6neau cl!direa doar de dou!#eci de minute c6nd au a,!rut ,ionierii şi au nce,ut s!
arunce eI,lo#ivi de la ad!,ostul ve0iculelor blindate) 7olone#ii nu ,rea aveau cu ce s! se
o,un! atacului+ dar au re#istat cu nverşunare ,6n! c6nd+ n cele din urm!+ centrala a s!rit n
aer+ ntr*o ,loaie de c!r!mi#i) Nici unul n*a su,ravie"uit de#astrului)
>u a9utorul unei baterii de asalt+ am lansat un atac m,otriva sediului ,oli"iei+ dar
,arti#anii care l de"ineau au lu,tat ca diavolii+ mer56nd ,6n! acolo nc6t s! ne urm!reasc!
,e str!#ile nvecinate n retra5erea noastr! ruşinoas! şi ,reci,itat!)
O unitate ,olone#! a fost suficient! ca s! lic0ide#e cinci sute de 9andarmi 5ermani
v6rstnici+ care mai ocu,au o ari,! a .inisterului de Interne) Germanii fuseser! scoşi de la
naftalin!+ unde fuseser! n5ro,a"i ,6n! la 5enunc0i+ nc! din %&%S+ şi arunca"i ntr*un ti, de
r!#boi ciudat+ care nu avea nici un sens ,entru ei) 7olone#ii au n!v!lit n cl!dire+ lu,ta s*a
dus ,e coridoare+ ,e sc!ri+ n birouri şi ,u"inii 9andarmi care au su,ravie"uit+ au fu5it n
,anic!+ n tim, ce dou! com,anii S-+ sub comanda unui colonel rus din Dri5ada lui
Maminski+ s*au dus s!*i ,un! la ,unct ,e aro5an"ii ,olone#i) Glorioşii ,arti#ani+ be"i de
s6n5e 5erman+ i*au ,rins frumos n ca,can!+ l*au l!sat s! intre n cl!dire+ f!r! s! o,un! nici
o re#isten"!+ a,oi au ieşit imediat din ascun#!tori şi i*au ncon9urat) -e data aceasta+ ca un
rafinament n ,lus+ le*au dat foc nainte de a*i arunca ,e ferestre) -u,! aceea+ au ieşit
furtunos ,e str!#i ca s!*i lic0ide#e+ cu 5renade de m6n! ,araşutate de britanici+ ,e ultimii
su,ravie"uitori ai celor cinci sute de 9andarmi)
>ei ce mai r!m!seser! din cei cinci sute se ad!,ostiser! n Diserica Sf6ntului -u0+
f!r! ns! s! s,ere c! ,olone#ii vor res,ecta dre,tul lor de a#il acolo+ ci ,ur şi sim,lu ,entru
c! biserica s*a nt6m,lat s! fie una din cl!dirile care mai erau n ,icioare n #ona res,ectiv!)
:rei re5imente de infanterie 5ermane care au venit n a9utorul lor şi*au m!surat
,uterile cu colonelul Marol Niemski Pac0no<ski şi ,arti#anii lui şi au fost ani0ila"i) 4n
5ru, de ,olone#i sinuci5aşi s*au n!,ustit a,oi n biseric! cu eI,lo#ive le5ate n s,ate+ iar
cei şase 5ermani care su,ravie"uiser! 0olocaustului au fost stro,i"i cu ben#in! şi ,uşi s!
fu5! ,e str!#i+ n fl!c!ri)
Ober5ru,,enf/0rer*ul SS Hon dem Dac0 Nale<ski a comandat un nou atac) 8n urma
coloanelor de asalt mer5eau fiin"ele subumane din SS*ul lui -irle<an5er+ dar nainte s! fi
a9uns m!car la minunata f6nt6n! din 7ia"a Re5al!+ coloanele s*au o,rit cu,rinse de ,anic!
din cau#a unui bombardament cu bombe cu na,alm şi 5renade de m6n!) 7olone#ii ac"ionau
nebuneşte şi confu#ia era total!) Gan5sterii lui -irle<an5er au fost ,rintre ,rimii care s*au
ntors şi au luat*o la 5oan!)
>olonelul Niemski Pac0no<ski şi*a trimis imediat oamenii du,! ei) 7olone#ii ieşi"i
din min"i aler5au "i,6nd ,e str!#ile n5uste+ urm!rind armata care fu5ea+ c!lc6nd n ,icioare
r!ni"ii)
8ntre tim,+ -irle<an5er şi Maminski reuşiser! s!*şi ,un! tru,ele+ ntr*un fel oarecare+
sub control) Himmler d!duse de9a ordin s! li se ntocmeasc! sentin"ele de moarte+ care
aşte,tau doar semn!tura+ dac! Harşovia nu va fi distrus! n dou!#eci şi ,atru de ore) >u o
asemenea amenin"are at6rn6nd deasu,ra ca,etelor+ aceştia şi*au ntors oamenii şi i*au trimis
din nou na,oi) -e data aceasta a fost trimis! Armata ca s!*i sus"in!) Ordinele noastre erau
s! tra5em la vedere n oricine nu ,urta uniform! 5erman!) D!rbat+ femeie sau co,il) :6n!r
sau b!tr6n) Hitler condamnase la moarte ntre5 neamul ,olone# şi noi trebuia s! fim c!l!ii)
Am intrat n 7ia"a Na,oleaon şi+ deodat!+ ,este tumultul de m,uşc!turi şi ,roiectile+
am au#it sunet de mu#ic!) .u#ic! ntr*un astfel de loc+ ntr*un astfel de moment? Henea
dintr*o cas! situat! n ,artea de nord a scuarului) 4n c!,itan ,olone# c6nta la ,ian+ uit6nd+
du,! c6te se ,!rea+ de lu,tele ce se desf!şurau n 9urul lui) .elodia ,!rea s!*l scoat! din
min"i ,e Maminski) A trimis un ntre5 batalion+ n fu5!+ n ,artea cealalt! a scuarului s!
lic0ide#e mu#ica şi a stri5at du,! ei c! cel care i va aduce ca,ul c!,itanului n v6rful
baionetei+ va fi avansat)
Datalionul mersese doar c6"iva ,aşi c6nd colonelul Pac0no<ski şi*a aruncat Dri5ada
Janislau n atac) Dri5ada Janislau era format! n ,rinci,al din femei+ fete şi b!ie"i tineri+
totuşi erau nenfrica"i) Lu,tau ca to"i ,arti#anii+ ca nebunii mb!ta"i de 5ustul s6n5elui)))
:ru,ele de s,ri9in din s,atele nostru au nce,ut s! arunce 5renade fumi5ene+ care
,roduceau nori 5roşi de cea"! verde+ iritant!) >ei mai mul"i dintre ,olone#i nu aveau m!şti
de 5a#e şi s*au retras n de#ordine) -e fa,t+ nu era 5a#) Era un fel de fum folosit ,entru
sco,uri de camufla9 şi era de aceea acce,tat ca un mi9loc de lu,t! absolut le5al) Orice
nefericit ,rins n el tim, de dou!#eci de minute+ murea cu certitudine n c0inuri+ dar acesta+
c0i,urile+ era socotit un 9oc corect)
A urmat o acalmie de scurt! durat!+ tim, n care ambele ,!r"i s*au retras) -u,! aceea+
d6ndu*şi clar seama c! vor muri ntr*un fel sau altul+ ,olone#ii s*au n!,ustit nainte ,rin
norii de cea"!+ url6nd şi stri56nd c!tre noi+ cu eI,lo#ive le5ate ,e ,ie,t) SS*iştii lui
Maminski şi -irle<an5er au fost efectiv ani0ila"i de ,rimul val)
7u"inii care au su,ravie"uit m!celului au dat bir cu fu5i"ii) >adavrele #!ceau unele
,este altele n ri5ole+ iar la fiecare col" de strad! flutura stea5ul ,olone# cu falnicul vultur
alb)
-e,arte+ n Derlin+ Himmler se b!5ase n ,at din cau#a febrei) >0iar şi Hitler e#ita
s!*l deran9e#e cu sim,le ,robleme de stat+ deoarece dr) Mirstein se ,ronun"ase c! via"a
Reic0sf/0rer*ului era n mare ,ericol) F!cuse un şoc nervos serios c6nd au#ise veştile din
Harşovia) 7olone#ii distruseser! o,t sute de :i5ri şi lic0idaser! trei divi#ii) 8ntre5 centrul
oraşului era acum n m6inile lor) -in ,atul de suferin"!+ Himmler avusese suficient control
al facult!"ilor sale ca s! ,oat! semna sentin"a la moarte a 5auleiter*ului Fisc0er+ tr!d!torul
care renun"ase ini"ial la Harşovia n favoarea inamicului) Gauleiter*ul a fost t6r6t ,e str!#i
de un :i5ru din -ivi#ia a treia de tancuri a lui Eicke+ iar ca,ul i*a fost trimis lui Himmler
ntr*o cutie) Generalul Rainer Sta0el+ comandantul Harşoviei+ a fost+ de asemenea+
condamnat la moarte+ dar i s*a comutat ,edea,sa cu condi"ia s! recucereasc! vec0ile
cartiere ale oraşului) S,re nefericirea lui+ a c!#ut n m6inile ,arti#anilor nainte s!*şi duc! la
nde,linire misiunea)
8n #ori am fost ataca"i de un cor, de cavalerie+ care a şar9at ,e str!#i cu s!biile scoase
şi url6nd ca o 0oard! de ca#aci) >o,itele bubuiau ,e caldar6m+ sco"6nd o ,loaie de sc6ntei
c6nd fierul atin5ea cremenea) >aii erau ns,uma"i+ s!biile roşii de s6n5e) .ul"i oameni au
fost ,rinşi n nv!lm!şeal! şi c!lca"i n ,icioare) .ultora le*a fost des,!r"it ca,ul de umeri+
,entru c! şi*au c!utat ,rea t6r#iu ad!,ost)
.*am ,omenit aler56nd s!*mi salve# via"a+ cu 7orta l6n5! mine) Am fu5it al!turi+ cu
s!biile şuier6nd ,e l6n5! urec0i+ cu r!suflarea fierbinte şi ,l!cut! a cailor n n!ri) Am a9uns
la 7ia"a 7ilsudski+ care era ,lin! de cadavre) 7orta s*a m,iedicat şi a c!#ut+ iar eu n*am
reuşit s! m! o,resc) Am venit ,este el+ d6ndu*mi seama c! acesta va fi cu si5uran"! sf6rşitul
am6ndurora)
Ei atunci+ ,e neaşte,tate+ mitraliere au desc0is focul din ,artea o,us! a scuarului)
7olone#ii care naintau s*au tre#it n fa"a Re5imentului SS @-er F/0rer") Oameni şi cai au
fost sf6rteca"i n buc!"i) >ei care au ,utut s*au ntors şi au fu5it+ dar mult mai mul"i au
r!mas n urm!+ n cimitirul 7ie"ii 7ilsudski) 4n cal şi c!l!re"ul lui s*au ,r!buşit direct l6n5!
locul unde 7orta şi cu mine st!team 50emui"i ,rintre mor"i) Au c!#ut doar la c6"iva metri de
noi+ aşa c! am reuşit s! ne ad!,ostim du,! ei de 5loan"ele care #burau n 9urul nostru)
8n #iua urm!toare+ cerul de deasu,ra Harşoviei s*a nne5rit de bombardiere) Erau
avioane Pellin5ton+ trimise cu nt6r#iere s!*i a9ute ,e ,olone#i) -ar din toate armele şi
,rovi#iile lansate deasu,ra oraşului+ abia o #ecime a fost culeas! de ,arti#anii asedia"i ai lui
Dor*Momorovski) Restul a fost m,!r"it n @mod e5alW ntre 5ermani şi ruşi)
4nindu*ne cu Re5imentul %(' de 5renadieri+ am lansat un atac ,e Strada 7ivna n
ncercarea de a elibera cartierul de nord al oraşului+ care era n m6inile inamicului de mai
bine de o lun!) Acesta ,re#enta o im,ortan"! strate5ic! ,entru Armata German! şi am fost
n#estra"i cu tancuri şi cu 7 T'+ ca s! fim si5uri c! vom face treab! cum se cuvine)
2 8nainte+ tancuri= a ordonat colonelul Hinka ,rin radio)
He0iculele au ,ornit ncet n 9osul ,antei Str!#ii 7ivna)
2 -istan"a ,atru sute de metri+ a #is D!tr6nul) 8nc!rca"i şi ,re5!ti"i*v! de foc)
Revenisem la vec0ea rutin!) :recuse mult tim, de c6nd nu mai v!#usem interiorul
unui tanc) Acum+ n sf6rşit+ eram din nou unde ne era locul+ la ,unctul de observa"ie din
interior) Era ca şi cum nu fusesem niciodat! n alt! ,arte)
.icu"ul nc!rca şi desc!rca tunul cu obişnuita*i şi ,recisa*i re5ularitate) Reuşea c0iar+
din c6nd n c6nd+ s! tra5! o duşc! de vodc! sau s! ia o mbuc!tur! de c6rnat f!r! s!
ntreru,! ritmul) .icu"ului i era total indiferent n cine tr!5eam) Obiectivul ,utea fi orice+
de la un 5ru, de s,ectatori nevinova"i ,6n! la un cuib de mitralier! inamic) El ştia doar c!
tunul trebuia "inut n continu! activitate şi c! misiunea lui era de a*l alimenta cu 5renade)
Ne*a a,!rut n cale un r6nd de c!su"e cu teras!) S*au mototolit n fa"a noastr! de ,arc!
ar fi fost f!cute din carton+ dar brusc s*a au#it bubuitul unei eI,lo#ii+ tancul s*a cutremurat+
s*a nclinat ntr*o ,arte şi s*a o,rit ntr*o r6n!+ tremur6nd violent)
2 .in! ma5netic!+ a #is Heide+ ,osac) Eenila drea,t! a fost avariat!)
A urmat un moment de linişte+ a,oi 7orta a tras o n9ur!tur! şi s*a ridicat n ,icioare)
A dat din ca, s,re .icu"ul)
2 Ec0i,a de re,ara"ii afar!) Hai s! mer5em)
.icu"ul s*a aşe#at confortabil ,e ,odea şi şi*a um,lut 5ura cu c6rna"i)
2 :u 5lumeşti+ a #is)
2 Hrei s! stai aici şi s! aşte,"i s! ne arunce n aer şi s! ne fac! f!r6me? a ntrebat
7orta+ furios)
.icu"ul a ridicat din umeri)
2 E mai bine dec6t s! ieşi afar! şi s! fii omor6t+ a #is)
8nainte ca 7orta s!*i ,oat! r!s,unde+ am fost lovi"i a doua oar!) 4n ,roiectil a lovit
blinda9ul eIterior şi a eI,lodat ntr*o min5e de fl!c!ri) N*a f!cut stric!ciuni serioase+ dar
ne*a afectat nervii) 8ntre tim,+ celelalte tancuri care erau cu noi dis,!ruser!) Se tr!5ea n noi
din s,ate şi trebuia s! rotim turela cu m6na+ deoarece circuitul electric fusese scos din
func"iune de ,rimul ,roiectil) A urmat a treia eI,lo#ie şi de data aceasta ntrea5a osie din
s,ate a fost smuls!) Acum nu mai eIista nici o ,osibilitate de a trimite o ec0i,! de re,ara"ii)
>0iar dac! ar fi su,ravie"uit infernului din strad!+ cu si5uran"! nu ar fi ,utut ,une osia la
loc)
>u ,!rere de r!u+ D!tr6nul a dat ordin s! abandon!m ve0iculul) 4n tanc sta"ionar e o
cloşc! ,e ou!) 7utea #bura n aer n orice cli,! şi ar fi fost adev!rat! sinucidere s! mai
#!bovim n el) :oate tra,ele erau desc0iseL am v!#ut o nv!lm!şeal! de bra"e şi ,icioare ,e
m!sur! ce camara#ii mei dis,!reau) Eu a trebuit s! r!m6n ultimul ca s! distru5 ce mai
r!m!sese din ve0icul)
2 Ne vedem n rai+ a #is 7orta+ trimi"6ndu*mi be#ele)
L*am urm!rit cu ,rivirea cum s*a strecurat afar!) Am aşte,tat ,6n! i*am v!#ut t!l,ile
ci#melor+ a,oi am amorsat dis,o#itivul de autodistru5ere şi m*am aruncat du,! el s,re cea
mai a,ro,iat! tra,!+ care a refu#at s! se desc0id!) >!#use na,oi şi se n"e,enise) .*a
cu,rins imediat ,anica) :ancul urma s! eI,lode#e şi eu eram nc! n!untrul lui) 8mi mai
r!m!seser! doar c6teva secunde şi nu ,uteam ieşi) Am lovit cu ,umnii tra,a nc0is!+ ntr*o
furie inutil! şi ,lin! de sus,ine) O ,resase n 9os unda de eI,lo#ie a unei 5renade şi se
n"e,enise bine de tot) Era nevoie de mai mult! ,utere dec6t slabele mele lovituri ca s! se
desc0id! şi de mai mult! minte dec6t avea creierul meu st!,6nit de 5roa#! ,entru a m!
diri9a s,re o alt! ieşire)
Drusc+ am v!#ut lumina #ilei) -ou! m6ini+ mari+ ca dou! lo,e"i+ s*au ntins 9os s,re
mine) .*au tras sus ,rin turel! şi .icu"ul+ m,reun! cu mine+ a c!#ut l6n5! tancul avariat)
2 Imbecil nenorocit= a m6r6it .icu"ul) .i*a tras c6teva ,alme serioase) 7uteam fi
am6ndoi ucişi din cau#a ,rostiei tale=
-oar detun!tura eI,lo#iei l*a f!cut s! tac!) Am fost arunca"i n ,artea cealalt! a
str!#ii+ direct ,rin ferestrele unei case din a,ro,iere) >0iar şi .icu"ul a fost at6t de
#druncinat+ nc6t n*a mai ,utut face altceva dec6t s! stea ntins ,e ,odea şi s! 56f6ie ,6n!
c6nd unul dintre ,ere"i a nce,ut s! se lase n 9os s,re noi) Atunci ne*am re,e#it din nou
afar!+ ,e caldar6m)
Ne*am al!turat unei com,anii de infanterie şi*am atacat 7alatul Du0l+ c6ndva
reşedin"! re5al!+ acum n m6inile ,arti#anilor) N*au renun"at la el f!r! lu,t!) Am lu,tat din
camer! n camer!+ ,e ,aliere şi sc!ri+ n 5alerii şi n 5r!dini+ ,6n! c6nd+ n cele din urm!+
,alatul sem!na cu o barac!))) frumuse"ea i era distrus!+ m6ndria umilit!) 7arti#anii s*au
retras+ noi r!m6n6nd sin5urii st!,6ni) -u,! ferocitatea lu,tei+ liniştea era a,!s!toare) 7alatul
re5al era o ruin! trist! şi n*am sim"it nici o mul"umire s! m! ntind ndurerat şi nes,!lat ,e
un ,at cu baldac0in cu ,atru st6l,i+ ntr*o camer! care c6ndva a,ar"inuse unor ,rin"i)
.icu"ul şi*a şters ci#mele ,e cuvertura de damasc+ iar 7orta a tras dra,eriile 9os şi a dormit
,e ele ncovri5at+ ca un c6ine n cuşc!) :im, de c6teva ore am fost st!,6nii unui ,alat
distrus de r!#boi) Odat! ns! cu venirea #orilor am fost din nou arunca"i n ri5ole+ unde ne
era locul+ ,uşi ,e fu5! de un detaşament de lu,t!tori de 50eril!+ nseta"i de s6n5e+ al lui
Pac0no<ski) .omentul nostru de 5lorie fusese foarte scurt)
Drusc+ ,!rea c! ,arti#anii mişun! n tot oraşul) Am fost for"a"i s! ne ad!,ostişi n
canalele colectoare) :im, de ,atru #ile am stat acolo ma9oritatea tim,ului+ la trei metri sub
,!m6nt+ n5ro,a"i ,6n! la br6u n murd!ria ,uturoas!) >6nd am ieşit din nou n aer liber+
,lini de materia v6scoas! care ,icura de ,e noi şi ,e 9um!tate orbi"i de lumina str!lucitoare
a #ilei+ am fost nşf!ca"i de o com,anie din -ivi#ia Reic0 SS şi v6r6"i f!r! nici o ceremonie
ntr*un :i5ru) Nu conta c! eram sl!bi"i din cau#a foamei du,! ce r!t!cisem ,atru #ile ,rin
canalele de colectare ale Harşoviei+ SS*iştii aveau nevoie de oameni care s! conduc! un tanc
şi noi eram neferici"ii ,e care i*au 5!sit nt6m,l!tor)
Ar fi trebuit s! aib! mai mult! minte dec6t s! ba5e un :i5ru n lu,ta de strad! din
Harşovia) :ancul 5reu era ,rea mare şi ,rea 5reoi) Era im,osibil s!*l manevre#i ,rin
str!du"ele n5uste+ ntortoc0eate şi n*a trecut mult tim, ,6n! c6nd a ,!"it*oL am6ndou!
şenilele i*au fost distruse de ,roiectile) D!tr6nul a dat ordin s! ,!r!sim ve0iculul şi s!*l
distru5em+ şi nc! o dat! mie mi*a revenit sarcina de a r!m6ne ultimul şi a termina treaba)
Am aşte,tat cu ner!bdare ,6n! au dis,!rut to"i+ a,oi am amorsat dis,o#itivul şi m*am
re,e#it la tra,!) -e data asta nu se n"e,enise) Am ieşit afar! şi am luat*o la fu5! s!*mi
a9un5 camara#ii) Ne*am 50emuit du,! caroseria unui camion ars şi am aşte,tat eI,lo#ia)
EI,lo#ia nu s*a ,rodus)))
4n 4ntersc0arf/0rer SS m*a amenin"at c! m! m,uşc! ,e loc dac! nu m! ntorc
imediat s!*mi re,ar 5reşeala) Am discutat a,rins c6teva secunde a cui era vina+ a mea sau a
dis,o#itivului de autodistru5ere+ dar indiferent a cui era+ n*am avut alt! alternativ! dec6t s!
m! ntorc şi s! termin treaba) :ancurile :i5ru nc! erau clasificate ca arme secrete) Nu era
,ermis sub nici un motiv ca vreunul s! cad! n m6inile inamicului) >0iar dac!
4ntersc0arf/0rer*ul mi*ar fi cru"at via"a+ n*aş fi su,ravie"uit cur"ii mar"iale)
Am traversat strada ntr*o serie de salturi nervoase) Heide mi*a asi5urat foc de
aco,erire+ dar aco,erişurile erau ,line de lunetişti+ to"i ştiind foarte bine care mi era
misiunea şi 0ot!r6"i s! mi*o #!d!rniceasc!) .*am rosto5olit sub burta tancului+ cu 5loan"ele
f!c6nd 5!uri n strad!+ n 9urul meu) Am ncercat s! desc0id tra,a de 9os+ dar nu s*a clintit)
:rebuia s! intru ,rin turel!)
Am ins,irat ,rofund+ am tras cuiul unei 5renade fumi5ene şi am aruncat*o n strad!)
-u,! aceea m*am c!"!rat ,e turel! sub ,rotec"ia norilor 5albeni care se ridicau) 8n interiorul
tancului+ eI,lo#ivul era la locul lui) -etonatorul de sticl! se s,!rsese şi cea mai mic!
mişcare l ,utea activa) >urte+ mar"ial! sau nu+ nu m*am a,ro,iat de el) Am ieşit iute afar!
,rin turel! şi am traversat n 5oan! strada+ ca un ie,ure s,eriat) Lunetiştii nc! tr!5eau+ dar
ce ,ericol ,uteau ,re#enta nişte 5loan"e care #burau+ n com,ara"ie cu 5ro#!viile unui tanc
de şa,te#eci de tone ,e ,unctul de a eI,loda? .*am rosto5olit la ad!,ost n ruinele unei
case bombardate şi am aruncat dou! 5renade de m6n!+ s,re :i5rul lovit) 7rima a ricoşat de
,e blinda9ul eIterior f!r! s! ,roduc! nici o avarie+ a doua a dis,!rut dre,t n turel!) .i*am
aco,erit ca,ul cu m6inile şi am aşte,tat)
Secundele treceau ncet) Fiecare minut ,!rea o or!) 7rudent+ mi*am ridicat m6na) Am
scos o alt! 5renad! din 5eanta de muni"ii şi am smuls cuiul) .i*am ridicat bra"ul s! o arunc+
dar n momentul acela tancul a eI,lodat)
Grenada mi*a fost smuls! din m6n! de unda de şoc) Armura de o"el a fost a#v6rlit! n
,artea cealalt! a str!#ii) :i5rul a dis,!rut ntr*o mare de fl!c!ri furtunoas!+ iar tunul cel lun5
a fost aruncat nainte+ ca o s!5eat! dintr*un arc) A intrat direct ,e fereastra desc0is! a unei
case unde tocmai ocu,ase ,o#i"ie o 5ru,! de infanterişti 5ermani) N*am stat s! le aud
comentariile) Am luat*o la 5oan! du,! D!tr6nul şi ceilal"i)
D!t!lia ,entru Harşovia a continuat cu brutalitate nedomolit!) 8n tim, ce noi lu,tam s!
,unem st!,6nire ,e Aleea Jerosolimska+ a sosit unul dintre batalioanele lui -irle<an5er)
Era cunoscut eufemistic ca detaşamentul de @cur!"enie")
Himmler d!duse m6n! liber! acestor forma"iuni SS) .isiunea lor era de a cur!"a
oraşul n modul cel mai eficace) Ei+ n consecin"!+ 9efuiau+ violau+ d!deau foc şi ucideau
dintr*un ca,!t al Harşoviei ,6n! n cel!lalt) 4ltima lor distrac"ie era s! 9oace fotbal ,e strad!
cu co,iii su5ari+ n loc de min5e+ ,6n! nu mai r!m6nea nimic din ei) .amelor care aveau
temeritatea s! ,l6n5! li se d!dea foc 0ainelor şi erau fu5!rite n cerc sub amenin"area
armelor) :oate acestea se f!ceau n mi9locul 0o0otelor de r6s ale ofi"erilor nc6nta"i+ dintre
care cei mai mul"i erau foşti comandan"i de la5!re de concentrare)
Locotenent*colonelul sub a c!rui comand! ne*am aflat tem,orar ,!rea str!in de
metodele SS*ului) Era un b!tr6n şi ,6n! n momentul acela reuşise+ ,robabil+ s!*şi ,!stre#e
oc0elarii) Acum ns! şi desc0isese oc0ii şi se 0olba n5ro#it+ nevenindu*i s! cread! c6nd
vedea co,iii mici arunca"i n aer şi ,rinşi+ c6nd c!deau+ n v6rful baionetei) L*a c!utat ,e
Hau,tstrumf/0rer*ul care r!s,undea de aceste ac"iuni şi i*a ordonat s!*şi retra5! imediat
0oarda de barbari) Hau,tstrumf/0rer*ul l*a m!surat cu ,rivirea+ ,lin de un dis,re" 5lacial)
2 -esi5ur+ nu şti"i+ domnule+ c! acesta este Datalionul al treilea din Dri5ada
-irle<an5er şi c! noi suntem sub ordinele directe ale Reic0sf/0rer*ului) Ar fi total
nen"ele,t din ,artea d*voastr! s! ncerca"i s! v! amesteca"i n munca noastr!)
L*a m,ins la o ,arte din calea lui ,e locotenent*colonel cu ,atul armei şi a ,lecat mai
de,arte cu vitea#a lui şlea0t! de s!lbatici+ n c!utare de noi cuceriri) >olonelul tremura) Fa"a
i era cenuşie şi #b6rcit!+ ,ielea nv6rtoşat!) 8n numai c6teva minute oc0ii ,!reau c! i s*au
dus ad6nc n ca,)
2 -umne#eule dra5+ a #is) -umne#eule dra5+ ce mod de a ,urta un r!#boi)))
D!tr6na 7rusie dis,!ruse ntr*adev!r) Nu mai eIistau 5enerali cinsti"i+ nu mai eIista
disci,lin! sever!) Acum era vremea oamenilor 9osnici) Oameni 9osnici ca Heinric0
Himmler+ Reic0sf/0rer*SS+ comandantul su,rem al Armatei+ ministrul de interne+ ministrul
9usti"iei+ şeful biroului securit!"ii))) Oameni mi#erabili n uniforme ne5re şi cu oc0elari cu
rame de aur) Oameni de care c0iar Hitler avea motive s! se team!)
7e toat! strada casele ardeau) Oamenii ,rinşi la eta9ele su,erioare desc0iseser!
ferestrele şi stri5au du,! a9utor+ dar nimeni nu*şi ,utea bate ca,ul cu ei) Nici ,olone#ii care
se retr!5eau+ nici 5ermanii care naintau) Erau l!sa"i s! ard!) 8ntrea5a Harşovie era n
fl!c!ri) Strada >0lodna ardea dintr*un ca,!t n cel!lalt+ 5ermani şi ,olone#i fiind deo,otriv!
,rinşi n acest infern şi arşi de vii) Nimeni nu ,utea sc!,a ,rin ,ere"ii com,ac"i de fl!c!ri)
Ditumul de ,e str!#i sf6r6ia sub ,icioarele noastre+ a,a din f6nt6ni era at6t de fierbinte+ nc6t
ieşeau aburi din ea) Harşovia ardea ,6n! la temelii)
Am dat bu#na n str!fundurile r!coroase ale unei ,ivni"e ,entru un r!5a# de c6teva
momente+ dar nu eram acolo de #ece secunde c6nd un ser5ent de stat*ma9or+ cu fa"a mare şi
roşie+ a a,!rut la intrare şi ne*a scos din nou afar!)
2 >e mama dracului crede"i c! face"i+ şe#6nd ,e fundurile alea mari şi 5roase?
.işca"i*v!+ nainte s! v! m,uşc ,e to"i=
Ne*a m6nat din urm! ,e strad! cu ,uşca+ a,oi a a9uns dre,t n fa"a unei 5renade care
c!dea şi a fost ucis)
2 Aşa*i trebuie+ a #is .icu"ul+ o,rindu*se automat sub o colonad! ca s! cotrob!iasc!
,rin bu#unarele mortului)
Locotenent*colonelul şedea n 950eabul unei f6nt6ni din care ieşeau aburi+ c6nt6nd
imnuri) Era ncon9urat de un cerc de fl!c!ri ce se str6n5ea n 9urul lui şi era im,osibil s!
a9un5em Ia el)
2 A nnebunit+ a #is Gre5or+ fascinat) A nnebunit de*a binelea)))
Am stat o vreme+ urm!rind s,ectacolul+ ,6n! c6nd n cele din urm! un ,roiectil r!t!cit
a nimerit direct ,e f6nt6n!+ iar colonelul a fost n5ro,at sub molo#)
7entru a nu ştiu c6ta oar!+ am ,rimit ordin s! ncerc!m s! reca,tur!m 7odul
7oniato<ski) -oream din tot sufletul ca o ,arte sau cealalt! s!*l arunce n aer) Atunci+
nemaiav6nd nimic de ca,turat+ am fi fost l!sa"i n ,ace) Am atacat f!r! nici un entu#iasm şi
am fost nc! o dat! res,inşi cate5oric de Niemski Pac0no<ski şi ,arti#anii lui) 7olone#ii nu
cedau nimic$ Orice 5erman c!dea n m6inile lor era fie ars de viu+ fie omor6t n b!taie) Am
v!#ut un maior t6r6ndu*se s,re ruinele f6nt6nii+ tr!56nd du,! el un ,icior #drobit) L*au
v!#ut şi ,olone#ii) Au dat drumul unui furtun şi l*au stro,it cu ben#in!) A,oi+ r6#6nd+ au
aruncat un c0ibrit a,rins du,! el) >6nd fl!c!rile s*au stins+ sc0eletul carboni#at al maiorului
se mai men"inea nc! n ,atru labe+ n drumul lui s,re ruinele f6nt6nii) 8n tim,ul no,"ii+ am
a9uns la 7ia"a Mra#inski şi ne*am v!#ut din nou cu com,ania noastr!))) sau+ n orice ca#+ cu
ceea ce mai r!m!sese din ea) 7rintr*o minune+ reuşiser! s! instale#e o buc!t!rie de
cam,anie) Nu servea dec6t co9i de ,6ine şi o su,! cenuşie murdar!+ care ,!rea c! fusese
stoars! din c6r,e ,entru s,!lat ,odelele) Eram ns! at6t de fl!m6n#i+ nc6t am fi ,utut m6nca
orice+ cre#6nd c! era fri,tur!)
Gre5or şi cu mine am fost numi"i santinele la ca,!tul Str!#ii Mra#inski+ iar restul
>om,aniei şi*a ,re5!tit culcuşul ,entru noa,te n subsolul uneia dintre ,u"inele cl!diri care
mai erau n ,icioare) >u ,u"in tim, nainte de ora uns,re#ece+ a nce,ut s! ,lou!) 7loaia
rece şi de,rimant! de toamn! venea dins,re scuar direct ,e fe"ele noastre)
St!team aduşi de umeri+ ,rivind ,osomor6"i nainte+ t!cu"i+ n tim, ce a,a ni se
,relin5ea ,e 56t şi se infiltra ,rin t!l,ile ru,te ale ci#melor) -u,! o vreme+ Gre5or şi*a
sc0imbat ,o#i"ia şi i*am au#it ,aşii) A n9urat) Ei*a scos ambele ci#me şi+ ,lin de
solemnitate+ şi*a v!rsat a,a din ele+ a,oi şi le*a tras iar!şi n ,icioare)
2 Asta o s! ne fac! 5ro#av de bine+ am #is)
Gre5or a oftat)
2 I s*ar ru,e sufletul s!rmanei mele mame+ a #is+ dac! m*ar vedea n 0alul !sta)
2 >onsider!*te norocos c! ai mam!+ am #is+ acru)
2 >e mai t!r!boi f!cea+ a continuat Gre5or+ ca şi cum eu n*aş fi vorbit) Se ambala
at6t de tare+ nc6t ,utea s!*i ,lesneasc! un vas de s6n5e))) A sc0i"at un #6mbet sentimental
stu,id+ a,oi a r6s trist) Odat! am c!#ut n r6u+ a #is) .*am dus acas! ud leoarc!) D!tr6na
doamn! era c6t ,e*aci s! fac! o cri#!) .*a culcat şi mi*a dat la,te fierbinte şi as,irine)
>redea c! o s! r!cesc) A r6s din nou) S! r!cesc= a #is) Asta*i bun!)
2 Foarte amu#ant+ am #is)
Noa,tea era liniştit!+ n afar! de #5omotul f!cut de ,loaia care cur5ea şiroaie de ,e
aco,erişuri) Liniştea ,!rea nefireasc!+ a,roa,e stranie+ du,! #ile şi s!,t!m6ni de
bombardament continuu) Acum era acalmie+ dar m6ine va nce,e din nou) .6ine vor mai
muri c6teva mii+ vor mai fi aruncate n aer c6teva ,oduri+ vor trece dintr*o m6n! ntr*alta
c6teva cl!diri) :o"i ,ionii din 9oc vor fi re5ru,a"i şi trimişi n diferite ,ie"e+ 5ata s! fac!
urm!toarea mişcare)
Era tim,ul s! fim sc0imba"i+ dar n*a venit nimeni) Nu ,uteam face nimic n aceast!
,rivin"!) 7uteam s! r!m6nem n ,ost şi s! n9ur!m ,6n! c6nd cineva+ undeva+ şi amintea de
noi) 7loaia a ncetat) 8n a,ro,iere a nce,ut s! c6nte o ,as!re şi ne*a b!5at n s,erie"i)
2 Fir*a"i ale naibii de ,!s!ri+ a #is Gre5or)
8n locul ,loii a venit o cea"! ,uturoas!+ care se t6ra s,re noi) Se derula ca un covor
5ros de*a lun5ul Str!#ii La#ienko<ska+ accentu6nd suferin"a nenum!ra"ilor r!ni"i care
#!ceau 50emui"i ,e tre,tele distruse ale Disericii Sf) AleIandru) -e unde st!team noi se
vedeau trei cadavre+ doi ,olone#i şi un 5erman) Germanul #!cea n ri5ol!+ cu ambele
,icioare rete#ate) 4nul din ,olone#i era a5!"at n 5ardul de s6rm! 50im,at!+ at6rn6nd moale
şi diform+ ca o ,!,uş! din care s*a scurs rume5uşul) >el!lalt era 50emuit+ ca un embrion+
ntr*o 5roa,! de ,roiectil ,lin! de s6n5e) 76n! a doua #i seara+ cadavrele acelea vor fi
aco,erite de ,ete ver#i şi 5albene+ umflate+ 5ata*5ata s! ,lesneasc!) Hor r!m6ne o #i+ dou!
unde au c!#ut+ a,oi vor fi c!lcate n ,icioare la urm!torul atac şi vor eI,loda ca fructele
r!scoa,te) .!car dac! i*ar vedea mamele lor) 8n 5lorioasa moarte ,entru "!rile lor)))
2 N*ai crede+ a #is Gre5or+ urm!rindu*mi şirul 56ndurilor) N*ai crede c! au r!mas
at6t de mul"i oameni n lume ,6n! acum+ nu*i aşa? N*ai crede c! au mai r!mas ,entru a fi
ucişi)
2 :otdeauna vor fi oameni ca s! fie ucişi+ am #is) >0iar dac! ar trebui s!*i creasc! n
mod s,ecial ,entru asta)
2 O fac de9a+ a #is Gre5or)
Sc0imbul a sosit+ n sf6rşit+ cu a,roa,e o or! nt6r#iere) :rei motociclişti din
Re5imentul %('+ care erau ntr*o dis,o#i"ie sufleteasc! mai ,roast! c0iar dec6t a noastr!)
Erau s!tui ,6n! n 56t de r!#boi+ de 7artid+ de F/0rerL s!tui de afurisi"ii de britanici+ de
afurisi"ii de ianc0ei+ de 9idani+ de roşii)
2 >e #ice"i de ,olone#i? am ntrebat)
2 Afurisi"ii de ,olone#i+ de euro,eni+ de broscari+ de)))
2 Etii ce? a #is Gre5or) E mi*aş tra5e un 5lon" n ca, dac! aş fi n locul vostru)
.ul"umi"i+ ne*am ntors Ia cl!direa n care restul >om,aniei sfor!ia+ ca o turm! de
,orci) Gre5or s*a m,iedicat de un tru, şi omul s*a tre#it+ iar şirul de n9ur!turi care a urmat
i*a tre#it ,e to"i ceilal"i) S*au ridicat to"i n ca,ul oaselor şi ne*au n9urat cu 5lasuri ,line de
sc6rb! şi dis,re") Etiam cum se sim"eau) Somnul este cel mai valoros bun al soldatului+
oric6t ar fi de ,u"in) >0iar c6nd i este n5!duit luIul de odi0n! netulburat! tim, de cinci
sau şase ore ,e o ,odea tare+ cu masca de 5a#e dre,t ,ern! şi cu o 0ain! 9er,elit! dre,t
,!tur!)
Am ocu,at ,o#i"ie ntre .icu"ul şi 7orta) Era un s,a"iu n5ust ntre ei şi m*am
#v6rcolit ,6n! c6nd m*am aran9at bine) Aici mi era nu numai cald+ dar eram şi n si5uran"!+
,ut6nd dormi scurtul r!stim, din noa,te n relativ! ,ace şi ti0n!)
Am fost tre#i"i n #ori de #5omotul dorit al buc!t!riei) .i*am dat brusc şi ,e de,lin
seama c! efectele su,ei de c6r,e ,entru s,!lat ,odelele+ din #iua anterioar!+ trecuser! şi
stomacul ,rotesta furios) .ecanic+ am ,rins şase ,!duc0i şi i*am strivit ntre de5ete)
.icu"ul şi 7orta erau de9a n ,icioare+ str6n56ndu*şi 5amelele şi sacii de merinde) Imediat
ce vor fi n50i"it ,arodia de mic de9un+ vor ,orni n c!utarea unui meniu mai consistentL şi+
f!r! ndoial!+ nu se vor ntoarce cu m6na 5oal!)
2 Hai s! ne 5r!bim+ a #is 7orta+ m,in56ndu*l ,e .icu"ul n sus+ ,e sc!rile
subsolului) >el mai bine e s! a9un5em la ,ia"! nainte s! vin! mult! lume)
7orta era unul dintre 5unoierii naturali ai ,!m6ntului) 7uteai s!*l ,ui 5ol ,uşc! ,e o
,lut! n mi9locul Oceanului Atlantic şi du,! trei ore intra im,erturbabil ntr*un ,ort+
mbr!cat ntr*un costum Savile Ro<+ ndo,6ndu*se cu 0omar ,roas,!t şi s,!l6ndu*l cu o
sticl! din cel mai bun vin alb de Rin) Fiind n Harşovia+ n toiul unei b!t!lii+ nu ,utea face
rost de 0omar şi vin+ dar+ cel ,u"in+ va veni cu o 0alc! de cal şi un bidon de vodc!)
7lecaser!+ am6ndoi+ de mai bine de dou! ore şi c6nd s*au ntors+ c!rau o 9um!tate de
,orc) Era nf!şurat! ntr*un cearşaf şi l!sa n urm! o d6r! de s6n5e)
2 -e unde naiba a"i f!cut rost de !sta? a ntrebat D!tr6nul+ nervos)
-e data asta ns! nu erau deosebit de interesa"i s! se laude cu is,r!vile lor) Aveau
ceva mult mai ,al,itant des,re care s! vorbeasc!)
2 >e contea#! de unde am f!cut rost de el+ a #is 7orta) >eea ce am v!#ut c6nd l
luam o s! v! fac! ,!rul m!ciuc!)
2 N!u? >e*a fost?
D!tr6nul ,!rea c6t se ,oate de tem!tor+ du,! eI,resia de satisfac"ie r!ut!cioas! de ,e
fa"a .icu"ului)
2 >e a"i v!#ut?
2 7e -orn+ a #is .icu"ul+ cu o voce ,lin! de uimire r!ut!cioas!+ de ,arc! c0iar şi
acum nu*i venea s!*şi cread! oc0ilor) L*am v!#ut ,e -orn+ asta*i ce*am v!#ut)
2 -orn de la :or5au? a ntrebat Gre5or)
2 8ntocmai+ a #is 7orta) >!l!ul nsuşi)
2 8mbr!cat la mare "inut!+ a ad!u5at .icu"ul) >i#me de ,iele+ casc!+ 71S nou*nou" şi
str!lucitor)
A urmat o t!cere uluitoare) -orn de la :or5au n Harşovia? >arl -orn+ tor"ionarul de
la :or5au+ lu,t6nd ,e front? 7!rea a,roa,e im,osibil) R!#boiul era+ ,robabil+ mai a,roa,e
de sf6rşit dec6t cre#usem+ dac! oamenii ca -orn erau arunca"i n lu,t!)
2 S*a nt6m,lat tocmai c6nd des,icam ,orcul+ a #is .icu"ul) L*am v!#ut d6nd col"ul
str!#ii)
S*a ntors şi a nce,ut s! imite mersul "an"oş+ ,lin de trufie al lui -orn) Era im,osibil
de confundat) Nu ,utea fi dec6t -orn) Ni s*au nfiri,at ,e c0i,uri #6mbete de triumf) >arl
-orn trimis ,e front) Nu era un sin5ur soldat n ntrea5a Armat! German! care s! nu stri5e
de bucurie au#ind vestea)
2 :e*a observat cumva? a ntrebat D!tr6nul+ nc! neliniştit)
2 Si5ur= a r!s,uns .icu"ul)
2 Nu nt6lneşti un vec0i amic ,e strad!+ şi*l i5nori ntru totul+ a ad!u5at 7orta)
Fireşte+ ne*am ntors şi i*am f!cut semn cu m6na+ nu?
.i*i ima5inam f!c6ndu*i semne cu m6na) 8mi ima5inam cele dou! de5ete ntinse+
0uiduielile şi fluier!turile care le*au nso"it) La fel+ evident+ şi ima5ina D!tr6nul) Ei*a trecut
o m6n! ,este frunte)
2 H! da"i seama+ desi5ur+ c! ,rimul lucru ,e care o s!*l fac! va fi s! vin! aici s! v!
caute?
2 Ei ce*i cu asta? a #is .icu"ul+ indiferent)
2 O s! ave"i mari neca#uri+ a #is D!tr6nul+ r!stit) Judeca"i şi voi cu ,u"in! minte+
,entru -umne#eu= >e ,ro,une"i s! facem c6nd o s! a,ar! aici şi*o s! ,un! o 5r!mad! de
ntreb!ri ne,l!cute n le5!tur! cu o 9um!tate de sl!nin! furat!?
2 S!*i li,im o 5renad! de fund+ a su5erat 7orta)
2 S!*l nec!m ntr*un 06rd!u de boral!+ a #is .icu"ul)
2 S!*l s,6n#ur!m)))
D!tr6nul i*a ascultat cu stoicism ,6n! la sf6rşit)
2 Sunte"i si5uri c! a"i terminat? a #is D!tr6nul+ n cele din urm!)
2 Nu c0iar+ a #is 7orta) -a cred c!*i de a9uns ca s*o l!s!m naibii)
2 -ac! va su,ravie"ui !stora+ a #is .icu"ul+ o s! 5!sim altceva)
2 H*a"i ,ierdut min"ile alea de 5!in!? a ntrebat D!tr6nul+ nervos) >0iar v! nc0i,ui"i
c! -orn o s! fie at6t de idiot s! vin! aici f!r! o 5aşc! de ,rieteni care s!*l a,ere? >0iar
crede"i c! ar veni de bun!voie at6t de a,roa,e de doi uci5aşi ca voi+ dac! n*ar fi si5ur sut!
la sut! de situa"ie? A dat din ca, s,re ei+ n semn de averti#are) Nu ncerca"i nici o
şmec0erie cu -orn+ a #is) N*o s! reuşi"i)
A urmat o ,au#! ,lin! de revolt!+ a,oi s*au ,rivit unul ,e cel!lalt şi au ridicat din
umeri) .icu"ul şi 7orta şi f!ceau sin5uri le5ea+ dar D!tr6nul nu era ,rost şi+ ,robabil+ şi
d!deau seama c! vorbeşte n"ele,t) O fi fost -orn scos din locul lui ti0nit de la :or5au şi
trimis ,e front+ ca s! lu,te n cele din urm!+ cu toate acestea ns! era ser5ent*ma9or ataşat ,e
l6n5! statul*ma9or 5eneral şi ca atare ,utea fi clasificat n cate5oria ,ersoanelor ,rivile5iate)
2 7une"i doar un de5et ,e -orn+ a #is D!tr6nul+ şi*o s! v! ,omeni"i foarte cur6nd
r6#6nd m6n#eşte)
2 Adic! vrei s!*l l!s!m ,e ra0atul !sta ne,ede,sit? a stri5at .icu"ul+ ,lin de
indi5nare) Nici m!car s! nu*i tra5em un şut n fund?
2 Alt! dat!+ a #is D!tr6nul) Alt! dat!)
2 Fir*ar a naibii s! fie= a #is .icu"ul) A nşf!cat bucata de carne şi şi*a aruncat*o ,e
um!r) -ac! aşa stau lucrurile+ ,ot 5!si ,e altcineva c!ruia s!*i ,lac! s! m!n6nce din
furtişa5uri+ a #is)
A dis,!rut n sus ,e sc!ri+ urmat de un 7orta ,lin de sine) -e atunci nu i*am mai v!#ut
c6teva #ile+ şi nici ,orcul+ n afar! de c6teva ,ete de s6n5e c0inuitoare ,e ,odea+ care ne
aminteau de m6ncarea ce o ,uteam avea)
La c6teva secunde doar du,! ce .icu"ul şi 7orta ,lecaser!+ am au#it al"i ,aşi ,e
caldar6m şi n cadrul uşii a a,!rut locotenentul L;<e+ nso"it de -orn+ de ser5entul*ma9or
Hofmann şi de trei ,oli"işti militari) :o"i şase au cobor6t la subsol) L;<e ,!rea ,lictisit şi
cinic+ c0iar nainte de*a nce,e) Hofmann se uita c0ior6ş la noi din s,atele lui -orn) -orn
era ,lin de obişnuita lui im,ortan"!) Era mbr!cat ntr*o uniform! nou*nou"!+ nc! f!r! ,ete
şi neşifonat!+ iar oc0ii mici+ r!ut!cioşi+ v6r6"i n fundul ca,ului se mişcau nelinişti"i n
c!utarea ,r!#ii dis,!rute)
2 Ser5ent Deier+ a #is L;<e) Ser5entul*ma9or -orn mi*a ra,ortat c! a#i diminea"! n
#ori a v!#ut ,e doi dintre oamenii t!i t!ind şi lu6nd un ,orc la care nu aveau dre,tul)
2 4n ,orc? a #is D!tr6nul)
L;<e s*a ntors s,re -orn ,entru confirmare)
2 4n ,orc+ ,arc! #iceai?
2 O 9um!tate de ,orc+ a #is -orn)
L;<e s*a ntors cu un aer de scu#! s,re D!tr6nul)
2 Jum!tate de ,orc+ a #is)
A urmat o ,au#!)
2 Asta*i foarte serios+ a #is D!tr6nul) 8ntr*adev!r+ foarte serios)
2 >ate5oric este+ a fost de acord L;<e) Furtul se ,ede,seşte cu moartea) S*a ntors
din nou s,re -orn) Ei+ ser5ent*ma9or? 7o"i s!*i identifici ,e cei doi oameni?
-orn a f!cut "an"oş un ,as nainte) Oc0ii i s*au n5ustat acu#ator)
2 Nu sunt aici+ a #is)
2 >e*i cu ,orcul?
2 O 9um!tate de ,orc+ domnule locotenent)
2 O 9um!tate de ,orc+ nici ,omeneal!) O vede"i undeva?
2 Fireşte c! n*o v!d= a m6r6it -orn+ ,ier#6ndu*şi brusc r!bdarea) E clar c! au
ascuns*o undeva=
L;<e a ridicat o s,rincean! s,re D!tr6nul)
2 Ser5ent Deier+ trebuie s!*"i ,un aceast! ntrebareK ascun#i o 9um!tate de ,orc?
2 Nu+ s! tr!i"i+ a #is D!tr6nul)
2 Nici o ,arte dintr*un ,orc? >a,ul ,orcului? 7icioarele ,orcului? >oastele?
2 Nu+ s! tr!i"i)
2 Ei+ bine+ atunci+ ser5ent+ acesta fiind ca#ul+ mi ,are r!u c! "i*am r!,it tim,ul) 8"i
ure# o diminea"! bun!) 7lec!m+ domnilor?
-orn a intervenit+ furios)
2 S,er c! nu*l crede"i ,e cuv6nt?
2 -e ce nu? Am cea mai mare ncredere n inte5ritatea ser5entului Deier)
2 -ar e o minciun!= O minciun! sfruntat!= I*am v!#ut c6nd au luat*o+ am v!#ut c! au
adus*o aici=
L;<e a oftat ad6nc şi+ s*a uitat la ceas)
2 Ser5ent*ma9or Hofmann+ a #is) :u l cunoşti ,e ser5entul*ma9or Deier de mult!
vreme) Ai avut vreodat! motiv s! te ndoieşti de adev!rul celor s,use de el?
Hofmann a luat ,o#i"ie de dre,"i n fa"a locotenentului+ f!r! s! se uite la -orn)
2 Niciodat!+ s! tr!i"i+ a #is)
2 Atunci 0aide"i s! ,lec!m+ a #is L;<e) A urcat sc!rile şi+ c6nd a a9uns sus+ s*a
ntors) Fireşte+ m! vei informa de ndat! ce 9um!tatea de ,orc sau orice ,arte dintr*un ,orc
va a9un5e n ,osesia ta+ a #is)
Locotenentul+ urmat de ntrea5a suit!+ n afar! de -orn+ a ,!r!sit ,ivni"a) -orn a
#!bovit o cli,!+ 0olb6ndu*se la ,odea) 7icioarele i erau ntr*o balt! de s6n5e ,roas,!t) Ei*a
ridicat ,rivirea s,re D!tr6nul şi a str6mbat din 5ur! a triumf+ ar!t6ndu*şi col"ii 5albeni+
ascu"i"i)
2 A"i avut un accident ur6t aici+ a #is) >red c! ar fi bine s!*i vorbesc locotenentului
des,re el) S*ar ,utea s! i se ,ar! interesant) Foarte interesant)
A urcat sc!rile tro,!ind şi stri56nd) .! ntrebam dac! .icu"ul şi 7orta l!saser! o d6r!
de s6n5e n urma lor n toat! Harşovia)
2 >arne de ,orc ,r!9it!+ a rostit Gre5or+ oft6nd+ le5!n6ndu*se nainte şi na,oi ,e
c!lc6ie şi "in6ndu*se cu m6inile de burt!) Am fi ,utut m6nca acum carne de ,orc ,r!9it!
dac! ei nu ar fi ,lecat şi n*ar fi venit ,e front tic!losul !sta t6m,it= -e ce nu l*or fi "inut la
:or5au+ unde i este locul? -e ce l*au trimis aici s! ne nec!9easc! ,e noi? -e ce)))
S*a o,rit derutat+ ntruc6t a a,!rut o umbr! n cadrul uşii) Se ntorsese locotenentul)
S*a f!cut linişte n tim, ce cobora sc!rile) S*a o,rit un moment şi a studiat 56nditor balta de
s6n5e) -u,! aceea şi*a ridicat ,rivirea n sus+ asu,ra lui Heide+ sin5urul dintre noi a c!rui
fa"! v!#use briciul de mai bine de o s!,t!m6n!)
2 4r6t te*ai mai t!iat+ ser5ent+ a #is) 7e viitor va trebui s! nve"i s! fii mai atent) Etii+
nu se face s! fii neatent) N!u c! nu se face)))
+u are importanţă unde luptăm# nu are importanţă împotriva cui luptăm$ Vom ucide
când va fi necesar în interesul ţării noastre şi luarea vieţii unui om nu trebuie să însemne
pentru noi mai mult decât uciderea unei vite$$$ +umai ba(ându- ne pe această filosofie vom
putea porni cu încredere pe drumul victoriei$
Himmler) 8ntr*un discurs adresat ramurii str!ine a SS*ului)
Ceea ce poate le lipsea oamenilor din :ri!ă(ile lui DirleAan!er şi HaminsDi în
materie de disciplină militară strictă, era mai mult decât compensat prin (elul cu care îşi
duceau campania de teroare şi tortură$ 7u înaintat spre centrul Varşoviei dând foc, ,efuind,
violând, uci!ând şi lăsând în urma lor o dâră lun!ă de moarte şi distru!ere$ @cideau fără
să facă vrea deosebire$ 'olone( sau !erman, tânăr sau bătrân, femeie sau copil$$$ oricine le
stătea în cale era eliminat$
4n!ro(it de crimele care erau comise (ilnic, !eneralul ?ans 1uderian, şeful
statului-ma,or al )orţelor 1ermane din 'olonia, i- a spus lui ?itler în termeni precişi că se
putea aştepta la demisia lui imediată dacă cele două :ri!ă(i nu vor fi retrase din Varşovia,
iar ofiţerii lor comandanţi trimişi în faţa Curţii Barţiale$
4n acelaşi timp în care !eneralul 1uderian şi- a pre(entat ultimatumul, comandantul
:ri!ă(ii )e!erlein %%, o rubedenie a /vei :raun, amanta )3"rer- ului, l-a informat pe
?itler că oamenii recrutaţi de DirleAan!er şi HaminsDi nu erau decât criminali şi
psi"opaţi şi că domnia teroarei din Varşovia va fi o pată veşnică pe onoarea patriei$
Cu părere de rău, şi mult prea târ(iu, ?itler a fost forţat să acţione(e$ 5- a ordonat lui
?immler să retra!ă cele două :ri!ă(i şi să le înlocuiască cu o divi(ie %% re!ulată$ 7tunci,
şi numai atunci, !eneralul :or-HomorovsDi a acceptat să capitule(e$
4n L8 decembrie 6.JJ, HaminsDi a fost împuşcat$$$ aproape si!ur din ordinul
Reic"sf3"rer- ului, deşi aceasta nu s-a dovedit niciodată$ Cât îl priveşte pe DirleAan!er, el
a fost capturat la sfârşitul lui februarie 6.JQ şi şi-a !ăsit sfârşitul cuvenit în mâinile
parti(anilor polone(i$
SFVREI:4L >4RSEI
Eram aduna"i n fa"a :eatrului Mrasinski+ ,ierdu"i n admirarea unei foto5rafii cu dou!
fete 5oale+ c6nd .icu"ul a venit a5itat s,re noi)
2 Hei= 7rivi"i ce am 5!sit= a stri5at)
Ne*am ntors cu 5reu oc0ii de la foto5rafie) .icu"ul "inea de ceaf! dou! ,isici care
"i,au şi scui,au)
2 .6ncare= a #is 7orta+ lumin6ndu*se la fa"!)
2 .6ncare ,e naiba+ a re,licat .icu"ul) 7isicile astea nu sunt ,entru m6ncare) Sunt
,isici de curse)
2 7rostii+ a #is Gre5or+ nşf!c6nd una din ele) -e ce s! nu le 9u,uim şi s! le vindem
celor din SS dre,t ie,uri? Am face o avere)
2 Ia m6inile de ,e ea= a m6r6it .icu"ul)
7isica şi*a ntins o 50ear! şi l*a #56riat r!u ,e Gre5or ,e fa"!) Noi ne*am tras na,oi n
5rab!)
2 7entru ce le*ai adus? a ntrebat 7orta+ a5resiv) 7entru ce le*ai adus dac! n*o s! le
m6nc!m sau n*o s! le vindem?
2 Fi*am s,us+ a #is .icu"ul+ ,un6nd c6te un animal sub fiecare bra") Sunt ,isici de
curse+ nu? Au fost s,ecial ,re5!tite ,entru asta)
2 >ine "i*a s,us t6m,eniile astea? a r6n9it 7orta) 7isicile nu alear5! la curse+ ele nu
sunt de*a9uns de t6m,ite+ idiotule= >re#i orice fleacuri) Ai fi n stare s! cre#i c! Adolf a fost
f!cut din br6n#!+ ai fi))) 7isici de curse+ ,e naiba= O 5r!mad! de t6m,enii=
Ei*a ntors dis,re"uitor s,atele s,re cele dou! fete 5oale şi noi o dat! cu el) S*a f!cut
t!cere+ a,oi .icu"ul a nce,ut din nou)
2 Le*am v!#ut+ a #is+ cu toat! serio#itatea) Le*am v!#ut aler56nd)
2 >um le*ai v!#ut?
2 Aler56nd+ a r!s,uns .icu"ul) Le ,ui dinamit! sub coad! şi fu5 ca tr!snetul) Sar la
fel cum sar caii)
8ncet+ ne*am ntors la loc) Ne*am uitat la ,isici cu un interes ,lin de re5ret)
2 Asta+ a #is .icu"ul+ d6nd din ca, s,re o m6"! sur!+ r6ioas!+ cu o urec0e #dren"uit!+
asta a dobor6t toate recordurile la ,atru sute de metri)
2 -a? -ar cealalt!? a #is Heide+ ,rivind cu de#a,robare la boccelu"a de blan!
,ortocalie care i #56riase fa"a lui Gre5or şi scui,a)
2 A0+ da+ asta+ a #is .icu"ul+ asta e mai bun! ,e distan"e scurte) E bun! ,entru o sut!
de metri) -ar alear5! nc! bine ,entru banii lor) Se ,re#int! nc! destul de bine)))
2 Stai o cli,!+ a #is 7orta) Stai o cli,!))) -es,re ai cui bani vorbeşti?
2 -es,re ai celor care ,un ,ariuri cu noi+ a #is .icu"ul+ sim,lu)
A urmat o t!cere n56ndurat!+ n tim, ce 7orta+ s,ecialistul n matra,a#l6curi
financiare+ s*a scobit cu o un50ie murdar! n dintele care*i mai r!m!sese şi s*a 56ndit la
toate ,osibilit!"ile)
2 -a+ e*n re5ul!+ a s,us n cele din urm!) S*a f!cut+ ncerc!m) S*ar ,utea s! ias!
ceva)
Ne*am dus n ,arc+ unde era o ,au#! vremelnic! a ostilit!"ilor şi am nce,ut s!
cur!"!m o ,or"iune de ,!m6nt n 9urul statuii lui Na,oleon) Am amena9at o ,ist! de curse
5ro#av!+ cu diverse s!rituri şi obstacole şi am ,re5!tit animalele ,entru o aler5are de ,rob!)
-oi oameni le*au "inut n tim, ce al"i doi le*au le5at de co#i cutii de tabl! şi+ c6nd s*a tras
cu ,istolul ,entru start+ au fost a,rinse fitilele) Nefericitele creaturi au fu5it m6nc6nd
,!m6ntul m,re9urul ,istei+ cu cutiile #dr!n5!nind n urma lor)
2 Hede"i? a #is+.icu"ul) .er5 ca o rac0et!)
76n! am aran9at totul şi am f!cut dou! aler5!ri de ,rob!+ se adunase o mul"ime destul
de mare de ,robabili ,ariori ca s! ,riveasc!) 7orta umbla ncoace şi ncolo+ invit6ndu*i ,lin
de n56mfare s! ,un! ,ariuri ,e ,rima curs!)
Foarte cur6nd a devenit clar c! va fi nevoie de mai mul"i aler5!tori dac! era s! se
men"in! viu interesul ,entru s,ort) 8n consecin"!+ .icu"ul şi Gre5or au fost trimişi s! ,rind!
alte ,isici+ iar ntre tim, au a,!rut c6"iva oameni cu ,ro,riile lor animale+ ner!bd!tori s! le
lase s!*şi m!soare ,uterile cu sura cea r6ioas! şi cu motanul ,ortocaliu care scui,a) >ineva
a adus un monstru ne5ru+ enorm+ care ,!rea s! fi re#ultat din ncrucişarea cu un şobolan din
canalul de colectare) S*au ,us n 5rab! ,ariuri mari dar+ ,6n! la urm!+ creatura a refu#at s!
ia startul) -e ndat! ce a fost a,rins fitilul+ s*a ntors cu o furie de felin! nebun! şi a nce,ut
s! atace cutia de tabl! cu din"ii şi 50earele) 8n cele din urm!+ reuşind s! se elibere#e+ a
,ornit m,re9urul ,istei n sens invers+ f!c6nd ,r!,!d ,rintre ceilal"i aler5!tori) A fost
imediat descalificat!+ iar ,ro,rietarul amendat)
.icu"ul şi Gre5or s*au ntors cu un motan t!rcat şi cu o 9ivin! mic!+ alb! şi mi"oas!+
care s*a dovedit a avea o vite#! uimitoare) 4n ser5ent de la 7ionieri+ care au#ise des,re
curse de la un camarad de*al s!u+ a traversat 9um!tate de oraş ca s!*i o,un! surei r6ioase
,isica lui cu blan! m!t!soas! de culoarea cara,acei de broasc! "estoas!) @>ara,ace de
broasc! "estoas!" era o ,isic! italian! şi*l nso"ise ,e ser5ent tot drumul de la .onte
>assino) -evotamentul ser5entului era de*a dre,tul mişc!tor) Adusese cu el un bu#unar ,lin
de sardele m,u"ite cu care*şi 0r!nea ntruna fiara şi la 9um!tatea ,rimei curse+ c6nd
cara,acea de broasc! "estoas! era a,roa,e la dou! lun5imi naintea celorlalte+ a nce,ut
deodat! s! stri5e des,re cru#imea fa"! de animalele mute) A trebuit s! fie re"inut cu for"a ca
s! nu se arunce n mi9locul ,istei s*o salve#e) Era o brut! dur! şi 5rosolan!+ cu obra#
col"uros+ care+ f!r! ndoial!+ i*ar fi t!iat maic!*si 56tul ,entru c6teva ,arale+ dar el şi ,isica
erau totul unul ,entru cel!lalt şi+ du,! ,rima curs!+ n ciuda amenin"!rilor şi a ,rotestelor+
s*a retras de ,e teren+ v6r6ndu*şi*o ,e cara,ace de broasc! "estoas! sub bra" şi fiind 5ata s!
m,uşte ,e oricine ar fi ncercat s! i*o ia)
>iudat cum c0iar şi oamenii cei mai n!s,ri"i de r!#boi ,ot manifesta un ataşament
,uternic fa"! de cele mai ciudate creaturi) Am cunoscut c6ndva un ca,oral care ducea o
broasc! r6ioas! ntr*una din cartuşiere+ n loc de muni"ie) 8n fiecare #i o ,unea ntr*un cuib
de frun#e umede ca s! se simt! bine+ iar uneori+ c6nd ne odi0neam+ broasca ieşea din
cartuşier! şi se aşe#a ,e um!rul lui+ ca o s,erietoare n miniatur!) Era un animal mic şi ur6t+
aco,erit cu ne5i de culoarea ,uroiului+ dar ca,oralul a ,l6ns ca un co,il n #iua n care+
,limb6ndu*se liber!+ a fost c!lcat! de un camion)
Alt!dat!+ mi amintesc+ am ca,turat un motociclist rus care avea dre,t favorit un
şobolan) 4n şobolan de a,!+ mare şi ne5ru+ care se com,orta ca un c6ine+ "in6ndu*se de rus
,este tot unde mer5ea) Luau masa m,reun! din aceeaşi 5amel! şi dormeau n acelaşi sac de
dormit) 8n cele din urm!+ i*am f!cut sc!,a"i ,e am6ndoi) Era sin5ura cale de a salva
şobolanul s! nu cad! n m6ini str!ine şi s! nu a9un5! tocan! la cin!) Asta i*ar fi #drobit
inima rusului)
-u,! ce cara,ace de broasc! "estoas! a fost retras! din com,eti"ie+ am nce,ut s!
avem neca#uri cu ,ariorii) .otanul cel mare şi b!l"at a nvins*o de trei ori la r6nd ,e
favorita cursei+ sura cea r6ioas!+ şi s*a au#it un stri5!t c! sura era dro5at!) >ineva ,retindea
c!*l v!#use ,e .icu"ul d6ndu*i o "i5ar! cu o,iu+ n s,atele statuii lui Na,oleon) 7robabil
aveau dre,tate şi+ n mare+ a fost bine c! s*a ntreru,t cursa n acel moment+ ,rin nce,erea
brusc! a tirului de artilerie inamic+ care a rete#at ca,ul lui Na,oleon şi a f!cut*o ,e sura cea
r6ioas! s! #boare din bra"ele .icu"ului şi s! fu5! ca s!*şi salve#e ,ielea) F!r! ndoial!+ asta
ne*a salvat de la a fi linşa"i)
Se sf6rşise un interludiu amu#ant) Acalmia se terminase+ realitatea r!#boiului revenise
nc! o dat!) 8n noa,tea aceea am fost de serviciu s! adun!m r!ni"ii şi s! n5ro,!m mor"ii)
R!ni"ii au fost duşi la s,italele de cam,anie instalate n cartierul SadBba) .or"ii au fost
de,uşi n şiruri ordonate n 5ro,i comune) 4nele cadavre abia mai ,uteau fi recunoscute ca
fiind c6ndva tru,uri omeneşti) 4nele erau roase de şobolani) Altora le li,seau membrele şi
ca,ul) Ridicasem o ram,! şi tru,urile erau rosto5olite ,e ea n ri5ol!+ unde st!teau cu
r6ndul la ,rimire))) >a#urile cele mai ne,l!cute nu erau cadavrele calde nc! sau umede de
s6n5e ,roas,!t+ ci cele din ,ivni"e şi subsoluri+ care nu fuseser! desco,erite tim, de mai
multe #ile şi acum erau ver#i şi umflate) -ac! erai n"ele,t+ umblai cu ele cu cea mai mare
5ri9!) O mişcare neatent!+ 5r!bit! şi ,ielea umflat! ,lesnea ca o ,run! r!scoa,t!+ con"inutul
rev!rs6ndu*i*se) Orice om ,rins n calea unui astfel de inunda"ii de ,utrefac"ie ,urta cu el
mirosul #ile şi c0iar s!,t!m6ni))) 8i r!m6nea n ,!r+ se instala sub un50ii+ intra ad6nc n ,orii
,ielii)
Am fost sc0imba"i la ,u"in tim, du,! rev!rsatul #orilor+ dar c0iar şi atunci n*am ,utut
dormi) Am stat o vreme ,e un ,od distrus+ n lumina ,alid! a soarelui de toamn!+ ascult6nd
obişnuitele bubuituri de tun matinale şi eI,lo#iile obu#elor+ ,rivind la a,a care cur5ea ,e
sub noi+ ,lin! de cadavre) La c6"iva ,aşi mai de,arte+ a,lecat mult ,este ,ara,et+ st!tea un
locotenent*colonel ntre dou! v6rste din >or,ul .edical şi se uita n susul a,ei cu oc0i
albaştri+ indiferen"i)
2 >a,r! b!tr6n! şi t6m,it!+ a #is 7orta) O s!*i #boare ca,ul dac! nu*i atent)
>0iar c6nd vorbea+ a r!sunat o m,uşc!tur! şi un 5lon" s*a nfi,t n ,od) >olonelul
şi*a sc0imbat foarte ,u"in ,o#i"ia+ ca o concesie f!cut! n sil! lunetiştilor duşmani)
2 Hei+ tu= a stri5at 7orta+ din ad!,ostul s!u de sub ,ara,etul de fier ru5init) -ac! vrei
s! te sinuci#i+ n*ai vrea s! mer5i s*o faci n alt! ,arte? Am v!#ut destui mor"i ,entru o
noa,te)
8ncet+ colonelul şi*a ntors ca,ul) L*a ,rivit ,e 7orta+ de*a dre,tul uimit)
2 .i te adrese#i cumva mie+ omule?
2 -a+ a r!s,uns 7orta)
>olonelul s*a ndre,tat n cea mai bun! manier! militar! ,rusac!+ cu umerii traşi
na,oi şi ,ie,tul umflat)
2 Aşa te adrese#i ofi"erilor de obicei? a #is+ 5lacial)
7orta s*a uitat la ,!rul lui alb şi la oc0ii oftalmici şi brusc ,arc! l*a cu,rins mila)
2 Ascult!+ bunicule+ a #is) E ,entru binele t!u) 7leac! de l6n5! ,ara,et ,6n! nu*"i
#boar! creierii) -e acord? Asta ne*ar face al naibii de ferici"i) >6t a fost noa,tea de lun5!
am v6r6t cadavre sub ,!m6nt şi ne*am s!turat ,6n! ,este ca,) Aşa c! fii un bunicu" bun şi f!
ce te ro5)
2 Asta*i revolt!tor= a i#bucnit colonelul) 8n via"a mea n*am v!#ut at6ta obr!#nicie= A
nnebunit lumea?
A f!cut un ,as s,re 7orta şi c0iar n momentul acela a r!sunat a doua m,uşc!tur!)
>olonelul a scos un "i,!t ascu"it şi s*a cl!tinat ,e s,ate s,re ,ara,et) 8nainte s! ,utem
a9un5e la el+ s*a ,r!buşit ,este mar5inea ,odului+ n a,ele tumultuoase ale Histulei) 8nc! un
tru, n marea de cadavre ,lutitoare) 7orta a dat din ca,+ de#a,robator)
2 D!tr6n ,rost+ a #is)
:ru,ul colonelului a dis,!rut ncet n 9osul a,ei) Lunetistul s*a retras+ mul"umit) Noi
ne*am aşe#at din nou n dosul ,ara,etului)
Nu am fost l!sa"i n ,ace mult tim,) D!t!lia Harşoviei nc! nu se terminase ,entru noi)
>om,ania a cincea a fost trimis! na,oi+ n fl!c!rile de la Pola+ unde cadavrele st!teau
n5r!m!dite n ri5ole şi de fiecare co,ac sau st6l, de felinar at6rnau buc!"i de carne
omeneasc!)
A doua #i n #ori+ 5ermanii au lansat un atac masiv m,otriva ultimelor cuiburi de
re#isten"! ,olone#e+ care se ntindeau de la Strada Masimira ,6n! la 7ia"a Pilson) 7e
vec0iul cartier al oraşului a ,louat cu foc) -ou!#eci şi o,t de baterii au tras nentreru,t tim,
de ,este cinci ore) 7e Strada .ickie<ic#+ s,re 7ia"a Pilson+ au fost trimise trei re5imente
de tancuri) 4ltima re#isten"! ,olone#! a fost necat! ntr*un ocean de s6n5e şi n aceeaşi
sear! 5eneralul Dor*Momorovski şi*a dat seama c! sosise momentul n care trebuia s! se
,lece n fa"a inevitabilului) For"ele 5ermane l de,!şeau mult ca num!r) Avea oameni ,u"ini
şi c0iar mai ,u"ine arme) Harşovia fusese abandonat! at6t de An5lia+ c6t şi de Rusia) Nu
venea nici un a9utor şi a trebuit s! ca,itule#e)
8ntr*un .ercedes ,e care flutura un stea5 alb+ s*a dus la >astelul O#aro<+ unde a
ne5ociat termenii ca,itul!rii) Germanii au consim"it ca to"i ,ri#onierii de r!#boi s! fie trata"i
conform re5ulilor stabilite ,rin >onven"ia de la Geneva)
8n diminea"a #ilei de 1 octombrie+ eIact la ora o,t şi 9um!tate+ b!t!lia Harşoviei a luat
sf6rşit) O cortin! 5rea de linişte s*a l!sat ,este oraşul care ardea) :ot ce se mai au#ea erau
trosnetele nentreru,te ale fl!c!rilor şi din c6nd n c6nd #5omotul #idurilor care c!deau c6nd
se ,r!buşea c6te o cl!dire) 7ia"a Pilson+ nu de mult ,lin! de tancuri şi solda"i+ era acum
,ustie) Nici un b!rbat+ nici un c6ine+ nici o fiin"!) Str!#ile erau 5oale) O coal! de 06rtie a
fost ridicat! sus+ deasu,ra unei case care ardea) A r!mas o cli,! sus,endat! n aer+ a,oi a
c!#ut na,oi n viitoarea de foc) Fra5mentele ncre"ite s*au l!sat ncet s! se odi0neasc! ,e
un tanc ars+ unde o ,arodie de#5ust!toare de ,iele şi oase+ care c6ndva fusese un soldat
5erman+ mai st!tea nc! r!sturnat!+ 9um!tate n!untru şi 9um!tate afar! din turel!+ n a5onia
mor"ii)
Jos n subsol+ unde ne ,etrecusem noa,tea+ ne*am 50emuit n5ro#i"i c6nd #idul de
t!cere s*a ridicat n 9urul oraşului) 7uteam n"ele5e #5omotele r!#boiului+ dar liniştea ne
um,lea de o team! n5ro#itoare de necunoscut)
2 Nu ,oate fi sf6rşitul+ am #is n şoa,t!) Nu ,oate fi sf6rşitul)))
Nimeni nu m*a contra#is) Aceast! linişte+ acest 5ol+ acest sentiment absolut al
neantului))) Oare la asta s*au 56ndit oamenii c6nd au vorbit de sfârşit?
2 Ac"iunile vor nce,e din nou ,este un minut+ a #is D!tr6nul+ cu convin5ere) @>el
mai bine ar fi s! st!m aici şi s! aşte,t!m ordinele)))
Ac"iunile vor nce,e din nou ,este un minut) Era un 56nd liniştitor) Ac"iunile vor
nce,e din nou şi noi vom reveni la normal) 8ntre tim,+ vom sta aici şi vom aşte,ta ordinele)
Asta a fost totdeauna cea mai bun! solu"ie) 7robabil+ eIista cineva+ undeva+ care ştia ce se
nt6m,l!)
2 Nu ,oate fi sf6rşitul+ am #is) >ate5oric nu ,oate fi sf6rşitul)))
2 E o ca,can!+ a #is .icu"ul) 8ncearc! s! ne ,!c!leasc!+ f!c6ndu*ne s! credem c!
totul s*a terminat)
A mai trecut o 9um!tate de or!) Strada era t!cut! ca morm6ntul) Foarte ncet+ liniştea
se um,lea cu sunete ,e 9um!tate amintite dintr*un trecut de mult uitat) Foşnetul frun#elor+
c6ntecul ,!s!rilor+ tic*tacul ceasornicului))) toate sunetele slabe şi nesemnificative care
fuseser! de mult! vreme necate n 0aosul r!#boiului)
7r!buşirea brusc! a unui aco,eriş n ,artea cealalt! a str!#ii ne*a s,eriat cum,lit)
.icu"ul a tras o rafal! de mitralier!+ iar Gre5or a um,lut ,odeaua de vom!) Ei*a şters 5ura
cu m6na+ tremur6nd)
2 Isuse+ nu mai ,ot ndura+ a #is) Ies afar! s! arunc o ,rivire) Nu mai stau aici s! fiu
,rins ca un şobolan n curs!)
2 E un şiretlic+ a #is .icu"ul) Este eIact ceea ce vor s! faci)
Gre5or s*a dus la tre,te)
2 Este eIact ceea ce voi face)
D!tr6nul n*a ncercat s!*l o,reasc!) Am r!mas unde eram+ cu muşc0ii ncorda"i+ 5ata
de ac"iune)
2 8i d!m cinci minute+ a #is D!tr6nul) Ei*a trecut limba ,este bu#e) Nu*l v!#usem
niciodat! at6t de nervos) >inci minute+ a,oi l urm!m)
Gre5or s*a ntors nainte s!*l ,utem urma) L*am au#it aler56nd ,e strad!+ stri56nd ca
un nebun) A cobor6t sc!rile ,ivni"ei s!rind+ urmat de 4ule şi finlande#ii lui) .i s*a ,!rut c!
to"i erau be"i)
2 >um e? a ntrebat D!tr6nul) >e se nt6m,l!?
2 7ace= a stri5at Gre5or şi a c!#ut cu ca,ul nainte ,e ultimele şase tre,te)
2 7ace= a stri5at 4ule+ duc6nd o sticl! de vodc! la 5ur!)
Ne*am 0olbat la ei+ f!r! s! scoatem o vorb!) 4ule a cobor6t n ,ivni"! şi a ntins sticla
de vodc! D!tr6nului)
2 E adev!rat+ a #is) Au semnat ca,itularea n diminea"a asta+ la ora o,t şi 9um!tate)
:otul s*a terminat)
2 S*a terminat totul? am #is) O cli,! a,roa,e am ncercat un sentiment de frustrare)
8mi luaser! brusc ra"iunea de a tr!i+ eram un om f!r! sco,) S*a terminat totul? am #is) -ar
nu se ,oate= Nu se ,oate= Nu+ du,! tot acest tim,))) Nu se ,oate=
-ar du,! c6te se ,!rea+ se terminase) 7acea venise n sf6rşit şi eu nu o ,uteam
n"ele5e) Nu ,uteam n"ele5e de ce .icu"ul şi 7orta se mbr!"işau şi stri5au c6t i "inea 5ura)
Nu ,uteam n"ele5e de ce aşa+ deodat!+ fiecare era 0ot!r6t s!*şi arunce armele+ s!*şi ru,!
5radele+ s! tra5! şuturi c!ştilor ,e ,odea)
2 S*a terminat= a stri5at D!tr6nul) S*a ntors şi mi*a tras un ,umn n coaste) S*a
terminat totul= a #is+ şi finlande#ii i s*au al!turat cu un refren de @.iri+ miri=" -e,arte+ ,e
strad!+ am au#it voci stri56nd n limba ,olone#! şi 5erman!K
2 S*a terminat= :otul s*a terminat=
2 S,okoi= S,okoi=
Acum am fost şi eu ,rins n veselia 5eneral!) Am urcat tre,tele n urma lui 4ule şi a
finlande#ilor şi am ieşit la lumina #ilei) Heide mai str6n5ea nc! arma cu nc!,!"6nare+ iar
4ule şi v6r6se cu"itul ntr*o ,arte a ci#mei) 8n afar! de acestea+ eram de#arma"i) Nu aveam
alte mi9loace de a ne a,!ra) Aveam sen#a"ia c! m! ,limb 5ol*,uşc! ,rin oraş)
2 Biri, miriC a stri5at 4ule+ dar ,e str!#i era linişte şi din nou m*am ntrebat dac!
r!#boiul se terminase ntr*adev!r)
Noi ,!ream sin5urele creaturi care se aventuraser! afar!) 8nc! nu se au#ea nici un
sunet+ n afar! de trosnetul nentreru,t al fl!c!rilor de la cl!dirile care ardeau) -ac!
,olone#ii ar fi ieşit din ascun#!tori+ >om,ania a cincea ar fi fost la discre"ia lor) >e mod de
a sf6rşi un r!#boi)
2 Ei+ Stanislas= a stri5at 7orta) Ei*a ,us m6inile la 5ur! şi a stri5at+ iar ecoul vocii a
r!sunat ,e str!#ile 5oale) Ei+ ,olone#ilor= Ieşi"i şi ar!ta"i*v!= Lu,ta s*a terminat=
-intre ruine+ la vreo dou!#eci de metri de,!rtare+ trei solda"i ,olone#i+ cu c!şti
fran"u#eşti ,e ca,+ s*au ridicat ,rudent n ,icioare şi ne*au aşte,tat) -oi "ineau n m6ini
arme automate) 7orta a f!cut semn cu bra"ele) A urmat un moment de e#itare+ du,! care
şi*au aruncat armele 9os şi*au venit aler56nd şi r6#6nd s,re noi) Drusc+ oraşul a fost ,lin de
lume) -in fiecare ,ivni"! şi subsol d!deau n!val! solda"i şi civili+ b!rba"i+ femei şi co,ii+
r6#6nd+ ,l6n56nd+ dans6nd ,e str!#i) 7olone#i şi 5ermani deo,otriv! şi de,useser! armele)
Am v!#ut multe uniforme de ,e care fuseser! smulşi vulturii na#işti) -in >om,ania a
cincea doar Heide ,!rea s! nu aib! motiv de bucurie) Se coco"ase ab!tut ,e mar5inea+
tancului ars+ cu mumia carboni#at! 9um!tate n!untru şi 9um!tate n afara turelei) 8nc! "inea
str6ns ,uşca şi urm!rea cu ,rivirea+ ntr*o t!cere ,lin! de furie+ cum vec0ii duşmani şi
d!deau m6na şi r6deau m,reun! ,e str!#ile Harşoviei)
Ei deodat!+ n mi9locul acestei atmosfere+ s*a au#it bubuitul unei eI,lo#ii) O ,loaie de
5renade a c!#ut n mi9locul nostru) :ancul a fost f!cut buc!"ele+ iar Heide a fost aruncat n
,artea cealalt! a str!#ii) Femeile şi co,iii au fu5it "i,6nd s! se ad!,osteasc!) D!rba"ii+ care
numai cu c6teva secunde mai nainte se mbr!"işaser! ca fra"ii+ s*au des,!r"it+ blestem6n*
du*se ,entru naivitatea lor)
.icu"ul s*a aruncat s,re mine şi m,reun! ne*am re,e#it n 9os+ ,e tre,tele celei mai
a,ro,iate ,ivni"e)
2 H*am s,us eu= a #is+ 56f6ind) H*am s,us c! e un şiretlic=
La nce,ut ne*am 56ndit c!+ ,robabil+ tr!5ea artileria 5erman!) A trecut ceva tim,
,6n! s! ne d!m seama c! erau ruşii) Au bombardat oraşul distrus tim, de mai bine de o or!+
n ncercarea de a*i lic0ida deo,otriv! at6t ,e 5ermani+ c6t şi ,e ,olone#i) 8n #iua aceea au
reuşit s! ucid! multe mii de oameni)
>om,ania a cincea s*a re5ru,at şi a fost retras! din #on!) 4ule şi finlande#ii lui
dis,!ruser! şi nu i*am mai v!#ut vreodat!) 8n #iua urm!toare am fost trimişi n Strada
Mransimski s! su,rave50em ,redarea ,olone#ilor şi s! verific!m dac! toate armele de foc+
,recum şi celelalte arme erau ,redate cum se cuvine) Nu sim"eam nici o bucurie n tim, ce
şirul lun5 de solda"i trecea+ t!cut+ ,rin fa"a noastr!+ n drum s,re ca,tivitate) Lu,taser! bine
şi nu le ,urtam duşm!nie)
Aşadar+ n cele din urm!+ se terminase ntr*adev!r totul? Nu c0iar) 8nc! nu) 7si0o,a"ii
din Dri5!#ile lui -irle<an5er şi Maminski au mai avut de nde,linit o ultim! or5ie ritual! a
v!rs!rii de s6n5e)
8n aceeaşi sear!+ au nce,ut eIecu"iile) 7rietenul s*a ntors m,otriva ,rietenului+
vecinul m,otriva vecinului+ n ncercarea dement! de a*şi salva ,ro,ria*i ,iele) D!rbatul
acesta era comunist+ b!rbatul acela era evreuL femeia aceasta se culcase cu un ofi"er rus+
femeia aceea era cunoscut! ca sim,ati#ant! a ruşilor) 4n cuv6nt era suficient ,entru a
condamna o ,ersoan!) 7e c!l!i nu*i ,reocu,au dove#ile)
>ondi"iile ca,itul!rii se a,licau doar solda"ilor din Armata 7olone#! re5ulat!) >eilal"i
lu,t!tori 2 mii 2 care ridicaser! armele m,otriva invadatorului 5erman au fost trata"i
conform instruc"iunilor lui Himmler))) ei erau n afara le5ii şi nu aveau dre,t la a,el) -e
aceea au fost m,uşca"i f!r! 9udecat!)
7u"inii care au mai r!mas dintre civili+ du,! masacrele din tim,ul no,"ii+ au fost
aduna"i şi n50esui"i+ ca vitele+ ntr*un imens la5!r de concentrare situat n nord*vestul
Harşoviei) Acolo+ au fost "inu"i f!r! 0ran! şi a,!+ f!r! asisten"! sanitar! adecvat!+ f!r! nici o
n5ri9ire a bolnavilor sau b!tr6nilor+ ,6n! c6nd s*a or5ani#at trans,ortarea lor n Germania)
.ul"i dintre ei au murit ,e drum)
8ntre tim,+ com,aniile de ,ionieri a fost trimise s! ncea,! o,era"iunea de distru5ere
total! ordonat! de Himmler) -oar la sf6rşitul lui ianuarie ruinele Harşoviei au fost+ n cele
din urm!+ l!sate s! moar! n ,ace) N*a mai r!mas nimic de ars+ nimic de demolat) Oamenii
fuseser! to"i ucişi+ cl!dirile toate distruse) Ordinul lui Himmler fusese eIecutat cu o
minu"io#itate ti,ic ,rusac!) :o"i b!rba"ii+ femeile şi co,iiiL to"i c6inii şi toate ,isicileL toate
str!#ile şi toate cl!dirile)))
8n cele din urm!+ totul se nf!,tuise) Harşovia fusese ştears! de ,e 0art!)
****************************************

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful