You are on page 1of 36
cornice Moulding Kroonlijsten | corniches | eckleisten Panel Moulding/Dado rails Wandlijsten | cimaises |

cornice Moulding Kroonlijsten | corniches | eckleisten Kroonlijsten | corniches | eckleisten

Panel Moulding/Dado rails Wandlijsten | cimaises | Wandleisten Wandlijsten | cimaises | Wandleisten

Skirting Plinten | Plinthes | Sockelleisten Plinten | Plinthes | Sockelleisten

Wandleisten Skirting Plinten | Plinthes | Sockelleisten architraves Deuromlijstingen | encadrements de portes |

architraves Deuromlijstingen | encadrements de portes | Türumrandungen Deuromlijstingen | encadrements de portes | Türumrandungen

The new Orac axxent profiles are multifunctional and can be can be used for a variety of applications. | De nieuwe Orac axxent producten zijn multifunctioneel en kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden. | De nieuwe Orac axxent producten zijn multifunctioneel en kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden. | Les nouveaux pro- duits Orac axxent sont multifonctionnels et peuvent être utilisés pour plusieurs applications. | Die neuen Orac axxent Leisten sind multifunktional und können in den unterschiedlichsten Bereiche eingesetzt werden.

Discover the other ranges of Orac DecOr® | Ontdek ook de andere collecties van Orac DecOr® Découvrez les autres gammes d’Orac DecOr® | entdecken Sie die anderen Kollektionen von Orac DecOr®

van Orac DecOr® Découvrez les autres gammes d’Orac DecOr® | entdecken Sie die anderen Kollektionen von
van Orac DecOr® Découvrez les autres gammes d’Orac DecOr® | entdecken Sie die anderen Kollektionen von
van Orac DecOr® Découvrez les autres gammes d’Orac DecOr® | entdecken Sie die anderen Kollektionen von

Orac axxent, a collection by Orac DecOr®, is a high-quality, solution-oriented range of mouldings. This complete range helps skilled decorators to deliver first-rate work at an affordable price. It includes cornice and panel mouldings, door frames and multifunctional profiles. Discover a world of possibilities and solutions with Orac axxent.

Orac axxent, een collectie van Orac DecOr®, is een kwaliteitsvol assortiment oplossingslijsten. een totaalgamma dat de vakman helpt om kwaliteitswerk te leveren tegen een betaalbare prijs. een assortiment van kroon- en wandlijsten, plinten, deuromlijstingen en multifunctionele lijsten. Ontdek nu een wereld van mogelijkheden en oplossingen met Orac axxent.

Orac axxent, une collection d’Orac DecOr®, est un choix de moulures universel- les de qualité. Une gamme complète pour fournir un travail de qualité à un prix abordable. Un choix de corniches , de cimaises, de plinthes, d’encadrements de porte et de moulures multifonctionnelles. Découvrez aujourd’hui un univers pleins de possibilités et de solutions avec Orac axxent.

Orac axxent, eine Kollektion aus Orac DecOr®, ist ein qualitativ hochwertiges Sortiment von Zierleisten. eine Kollektion, mit dem der Fachmann Qualitätsarbeit preiswert anbieten kann. ein Sortiment aus eck- und Wandleisten, Sockelleisten, Türumrandungen und multifunktionalen Profilen. entdecken Sie eine Welt der zahllosen Möglichkeiten und funktionellen Lösungen mit Orac axxent.

Duropolymer® V-fix V-fix Sharp lines Primed all Orac axxent products are made from Duropolymer®, an

Duropolymer®

V-fix

V-fix
V-fix

Sharp lines

Primed

all Orac axxent products are made from Duropolymer®, an extruded, impact and water resistant high-density polymer blend. It’s the perfect material for skirting and door frames. another important advantage:

Duropolymer® is 100% recyclable.

alle Orac axxent producten bestaan uit Duropolymer®, een geëxtrudeer- de, stoot- en waterbestendige polymeermix van hoge densiteit. Hét ideale materiaal voor plinten en deuromlijstingen. Bovendien is Duropolymer® 100% recycleerbaar.

Tous les produits Orac axxent sont réalisés en Duropolymer®, un mé- lange de polymères extrudés de haute densité, résistant aux chocs et à l’eau. Le matériau idéal pour les plinthes et les encadrements de porte. en plus : Duropolymer® est 100% recyclable.

alle Orac axxent Produkte bestehen aus Duropolymer®, einer extrudier- ten, stoß- und wasserfesten Polymermischung mit hoher Dichte. Das ideale Material für Sockelleisten und Türumrandungen. ein weiterer Vorteil: Duropolymer® ist 100 % recycelbar.

advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte 3 =4,2 3 cX 134 (p20) 1

advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte

advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte 3 =4,2 3 cX 134 (p20) 1 Easy
advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte 3 =4,2 3 cX 134 (p20) 1 Easy
advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte 3 =4,2 3 cX 134 (p20) 1 Easy
advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte 3 =4,2 3 cX 134 (p20) 1 Easy
3 =4,2 3
3
=4,2
3

cX 134 (p20)

1 Easy to install & to paint | Makkelijk te installeren en te schilderen | Facile à poser et à peindre | einfach zu installieren und zu streichen

all Orac axxent products are light and incredibly easy to install and paint. Installation tips on page 30-34! | Deze superlichte, maar ijzersterke lijsten zijn snel en ge- makkelijk te installeren en te schilderen. Installatietips op pagina 30-34! | Tous les produits Orac axxent sont légers et particulièrement faciles à installer et à peindre. conseils d’installation à la page 30-34 ! | alle Orac axxent Produkte sind leicht und sehr einfach zu installie- ren und streichen. Tipps zur Installation auf Seite 30-34!

2 Waterproof | Vochtbestendig résistant à l’eau | Wasserfest

all Orac axxent products are resistant to water and most solvents. | alle Orac axxent producten zijn be- stendig tegen water en de de meeste oplosmiddelen. | Tous les produits Orac axxent sont résistants à l’eau et la plupart des solvants. | alle Orac axxent Produkte sind resistent gegen Wasser und die meisten Lösungsmittel.

3 Knock resistant | Schokbestendig résistant aux chocs | Stoßfest

The hardness of the Orac axxent profiles makes them knock resistant. | De hardheid van de Orac axxent lijst- en maakt hen schokbestendig. | La dureté des profils Orac axxent permet une bonne résistance aux chocs. | Die Härte der Orac axxent Leisten macht sie Stoßfest.

advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte PX164 (p24) PX147 (p25) 6 | www.oracdecor.com

advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte

advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte PX164 (p24) PX147 (p25) 6 | www.oracdecor.com SX118

PX164 (p24)

| Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte PX164 (p24) PX147 (p25) 6 | www.oracdecor.com SX118 (p27)

PX147 (p25)

6 | www.oracdecor.com

| Trumpfkarte PX164 (p24) PX147 (p25) 6 | www.oracdecor.com SX118 (p27) cX106 (p22) 4 Multifunctional |
| Trumpfkarte PX164 (p24) PX147 (p25) 6 | www.oracdecor.com SX118 (p27) cX106 (p22) 4 Multifunctional |

SX118 (p27)

PX164 (p24) PX147 (p25) 6 | www.oracdecor.com SX118 (p27) cX106 (p22) 4 Multifunctional | Multifunctioneel

cX106 (p22)

4 Multifunctional | Multifunctioneel Multifonctionnel | Multifunktional

The new Orac axxent profiles are multifunctional and can be can be used for a variety of applications. | De nieuwe Orac axxent producten zijn multifunctioneel en kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden. | Les nouveaux produits Orac axxent sont multifonctionnels et peuvent être utilisés pour plusi- eurs applications. | Die neuen Orac axxent Leisten sind multifunktional und können in den unterschiedlichsten Bereiche eingesetzt werden.

5 Hide | Verbergen Masquer | Verbergen

These mouldings and skirting can be used to conceal cables or cracks. | Kabels verberg je in een plint, een hoekprofiel of een hoeklijst. | ces profilés ou plinthes permettent également de dissimuler des câbles ou des fissures. | Sie können mit diesen (Sockel)Leisten auch Kabel verbergen.

6 Eliminate | Wegwerken eliminer | Kaschieren

Poorly finished walls or cracks with Orac axxent easily eliminated. | Slecht afgewerkte muren of barsten worden met Orac axxent moeiteloos weggewerkt. | Mauvaise finition ou fissures : avec Orac axxent une solution éfficace. | Schlecht verarbeitete Wände oder risse können mit Orac axxent leicht kaschiert werden.

advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte cX126 (p22) DX157-2300 (p26) IL003-011 / IL003-012

advantages | Voordelen | Les atouts | Trumpfkarte

cX126 (p22) DX157-2300 (p26)
cX126 (p22)
DX157-2300 (p26)
| Les atouts | Trumpfkarte cX126 (p22) DX157-2300 (p26) IL003-011 / IL003-012 (p34) 7 Integrate |

IL003-011 / IL003-012 (p34)

cX126 (p22) DX157-2300 (p26) IL003-011 / IL003-012 (p34) 7 Integrate | Integreren Intégrer | Integrieren Build
cX126 (p22) DX157-2300 (p26) IL003-011 / IL003-012 (p34) 7 Integrate | Integreren Intégrer | Integrieren Build
cX126 (p22) DX157-2300 (p26) IL003-011 / IL003-012 (p34) 7 Integrate | Integreren Intégrer | Integrieren Build

7 Integrate | Integreren Intégrer | Integrieren

Build a plinth or plaster a cornice round for a nice rounded corner. | Bouw een plint in of pleister een ronde kroonlijst uit voor een mooie afgeronde hoek. | construisez une plinthe dans le mur ou plâtrez une corniche pour atteindre un joli coin arrondi. | Verar- beiten Sie einen Keilsockel oder vergipsen Sie unsere runde eckleiste um eine gleichmäßig abgerundete ecke zu bekommen.

It is even possible to integrate LeD lighting in a skir- ting or to integrate a framerail behind a cornice moulding. | Het is zelfs mogelijk een LeD-verlichting in een plint te integreren of een kaderrail te verbergen achter een kroonlijst. | Il est même possible d’intégrer un éclairage LeD dans les plinthes ou d’intégrer un rail cadres derrière nos corniches. | es ist sogar möglich LeD-Beleuchtung in eine Sockelleiste zu integrieren oder eine Gardinenschiene hinter einer eckleiste zu verstecken.

DX159-2300 (p25) 1 Waterproof Vochtbestendig | résistant à l’eau Wasserfest replace the DecoFix Pro adhesive
DX159-2300 (p25) 1 Waterproof Vochtbestendig | résistant à l’eau Wasserfest replace the DecoFix Pro adhesive
DX159-2300 (p25) 1 Waterproof Vochtbestendig | résistant à l’eau Wasserfest replace the DecoFix Pro adhesive
DX159-2300 (p25) 1 Waterproof Vochtbestendig | résistant à l’eau Wasserfest replace the DecoFix Pro adhesive
DX159-2300 (p25) 1 Waterproof Vochtbestendig | résistant à l’eau Wasserfest replace the DecoFix Pro adhesive
DX159-2300 (p25) 1 Waterproof Vochtbestendig | résistant à l’eau Wasserfest replace the DecoFix Pro adhesive

DX159-2300 (p25)

1 Waterproof

Vochtbestendig | résistant à l’eau Wasserfest

replace the DecoFix Pro adhesive product with DecoFix Hydro in damp environments. Vervang in vochtige
replace the DecoFix Pro adhesive product
with DecoFix Hydro in damp environments.
Vervang in vochtige ruimtes de DecoFix Pro
door de DecoFix Hydro. | remplacez DecoFix
Pro par DecoFix Hydro dans les endroits
humides. | Benutzen Sie in Feuchräumen
DecoFix Hydro statt DecoFix Pro.
DX159-2300 DX159-2300 (p25) (p25)

DX159-2300

DX159-2300 DX159-2300

DX159-2300

(p25)

(p25)

DX159-2300 DX159-2300 (p25) (p25)

PX116 (p24)

PX116 (p24) DX159-2300

DX159-2300

PX103 (p24)

(p28)

(p25) PX116 (p24) DX159-2300 PX103 (p24) (p28) 2 Multifunctional Multifunctioneel | Multifonctionnel

2 Multifunctional

Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional

PX103 (p24) (p28) 2 Multifunctional Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional www.oracdecor.com | 9
PX103 (p24) (p28) 2 Multifunctional Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional www.oracdecor.com | 9
PX103 (p24) (p28) 2 Multifunctional Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional www.oracdecor.com | 9

www.oracdecor.com | 9

1 conceal cables

Kabels wegwerken | Dissimuler des câbles Kabel verbergen

2 Multifunctional

Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional

10 | www.oracdecor.com

| Multifonctionnel Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26)
| Multifonctionnel Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26)

PX164 (p24)

Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26) cX160 (p20)
Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26) cX160 (p20)

DX157-2300

DX157-2300 DX163-2300

DX163-2300

(p26)

(p26)

Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26) cX160 (p20) cX160 (p20)

cX160 (p20)

Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26) cX160 (p20) cX160 (p20)
Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26) cX160 (p20) cX160 (p20)

cX160 (p20)Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26) cX160 (p20)

Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26) cX160 (p20) cX160 (p20)
Multifunktional 10 | www.oracdecor.com PX164 (p24) DX157-2300 DX163-2300 (p26) (p26) cX160 (p20) cX160 (p20)
www.oracdecor.com | 11
www.oracdecor.com | 11
www.oracdecor.com | 11
www.oracdecor.com | 11
www.oracdecor.com | 11

www.oracdecor.com | 11

1

cX106 (p22)

cX106 (p22)

2

H101

H101

(see | zie | voir | siehe Orac Luxxus)

(p22) 2 H101 (see | zie | voir | siehe Orac Luxxus) 12 | www.oracdecor.com 3

12 | www.oracdecor.com

3

PX103 (p24)

PX103a (p25)

4

PX113 (p24)

PX103 (p24)

SX118 (p27)

PX113 (p24)

PX103 (p24)

SX118 (p27)

| www.oracdecor.com 3 PX103 (p24) PX103a (p25) 4 PX113 (p24) PX103 (p24) SX118 (p27) PX113 (p24)
| www.oracdecor.com 3 PX103 (p24) PX103a (p25) 4 PX113 (p24) PX103 (p24) SX118 (p27) PX113 (p24)
| www.oracdecor.com 3 PX103 (p24) PX103a (p25) 4 PX113 (p24) PX103 (p24) SX118 (p27) PX113 (p24)
| www.oracdecor.com 3 PX103 (p24) PX103a (p25) 4 PX113 (p24) PX103 (p24) SX118 (p27) PX113 (p24)
| www.oracdecor.com 3 PX103 (p24) PX103a (p25) 4 PX113 (p24) PX103 (p24) SX118 (p27) PX113 (p24)
| www.oracdecor.com 3 PX103 (p24) PX103a (p25) 4 PX113 (p24) PX103 (p24) SX118 (p27) PX113 (p24)
| www.oracdecor.com 3 PX103 (p24) PX103a (p25) 4 PX113 (p24) PX103 (p24) SX118 (p27) PX113 (p24)
| www.oracdecor.com 3 PX103 (p24) PX103a (p25) 4 PX113 (p24) PX103 (p24) SX118 (p27) PX113 (p24)
Wainscoting | Lambrizering | Lambris | Wandvertäfelung DX163-2300 DX157-2300 (p26) (p26) DX163-2300

Wainscoting | Lambrizering | Lambris | Wandvertäfelung

Wainscoting | Lambrizering | Lambris | Wandvertäfelung DX163-2300 DX157-2300 (p26) (p26) DX163-2300
Wainscoting | Lambrizering | Lambris | Wandvertäfelung DX163-2300 DX157-2300 (p26) (p26) DX163-2300

DX163-2300

DX163-2300 DX157-2300

DX157-2300

(p26)

(p26)

DX163-2300 DX162-2300 (p26) (p26)

DX163-2300

DX163-2300 DX162-2300

DX162-2300

(p26)

(p26)

DX163-2300 DX162-2300 (p26) (p26)

PX164 (p24)

PX164 (p24) DX157-2300

DX157-2300

(p26)

(p26) (p26) PX164 (p24) DX157-2300 (p26) 1 Knock resistant Schokbestendig | résistant aux chocs
(p26) (p26) PX164 (p24) DX157-2300 (p26) 1 Knock resistant Schokbestendig | résistant aux chocs
(p26) (p26) PX164 (p24) DX157-2300 (p26) 1 Knock resistant Schokbestendig | résistant aux chocs

1 Knock resistant

Schokbestendig | résistant aux chocs Stoßfest

www.oracdecor.com | 15

Wainscoting | Lambrizering | Lambris | Wandvertäfelung PX147 (p25) 1 Knock resistant Schokbestendig | résistant

Wainscoting | Lambrizering | Lambris | Wandvertäfelung

Wainscoting | Lambrizering | Lambris | Wandvertäfelung PX147 (p25) 1 Knock resistant Schokbestendig | résistant aux
Wainscoting | Lambrizering | Lambris | Wandvertäfelung PX147 (p25) 1 Knock resistant Schokbestendig | résistant aux

PX147 (p25)

1 Knock resistant

Schokbestendig | résistant aux chocs Stoßfest

resistant Schokbestendig | résistant aux chocs Stoßfest SX118 (p27) DX162-2300   (p26) PX113 (p24) PX113
resistant Schokbestendig | résistant aux chocs Stoßfest SX118 (p27) DX162-2300   (p26) PX113 (p24) PX113

SX118 (p27)

SX118 (p27) DX162-2300

DX162-2300

 

(p26)

chocs Stoßfest SX118 (p27) DX162-2300   (p26) PX113 (p24) PX113 (p24) DX162-2300 (p26) PX147 (p25)
chocs Stoßfest SX118 (p27) DX162-2300   (p26) PX113 (p24) PX113 (p24) DX162-2300 (p26) PX147 (p25)

PX113 (p24)

SX118 (p27) DX162-2300   (p26) PX113 (p24) PX113 (p24) DX162-2300 (p26) PX147 (p25) SX118

PX113 (p24)

PX113 (p24) DX162-2300 (p26)
PX113 (p24) DX162-2300 (p26)

DX162-2300 (p26)

PX147 (p25)

PX147 (p25)
PX147 (p25)

SX118 (p27)

SX118 (p27)    
   
(p26) PX113 (p24) PX113 (p24) DX162-2300 (p26) PX147 (p25) SX118 (p27)     www.oracdecor.com | 17

www.oracdecor.com | 17

cX160 (p20) cX160 (p20) 1 Multifunctional Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional 2 Wainscoting
cX160 (p20) cX160 (p20) 1 Multifunctional Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional 2 Wainscoting

cX160 (p20)

cX160 (p20) cX160 (p20) 1 Multifunctional Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional 2 Wainscoting
cX160 (p20) cX160 (p20) 1 Multifunctional Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional 2 Wainscoting

cX160 (p20)

1 Multifunctional

Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional

Multifunctioneel | Multifonctionnel Multifunktional 2 Wainscoting Lambrizering | Lambris Wandvertäfelung
2 Wainscoting Lambrizering | Lambris Wandvertäfelung DX163-2300 DX163-2300 DX157-2300 DX162-2300 PX164 (p24)
2
Wainscoting
Lambrizering | Lambris
Wandvertäfelung
DX163-2300
DX163-2300
DX157-2300
DX162-2300
PX164 (p24)
DX163-2300 DX162-2300 DX163-2300 DX157-2300 DX163-2300
DX163-2300
DX162-2300
DX163-2300
DX157-2300
DX163-2300

(p26)

DX162-2300 PX164 (p24) DX163-2300 DX162-2300 DX163-2300 DX157-2300 DX163-2300 (p26) www.oracdecor.com | 19

www.oracdecor.com | 19

2

2

2,5

3

3

2 2 2,5 3 3 cornice Moulding | Kroonlijsten L: 200cm   CX160* 4 NEW 1,3

cornice Moulding | Kroonlijsten

L: 200cm

 
  CX160* 4
CX160*

CX160*

4

NEW
NEW
NEW 1,3

1,3

 
 
  7

7

NEW
NEW
NEW 1,3
NEW 1,3

1,3

CX161*

2

=2,8
=2,8

CX132

2

=2,8
=2,8

CX133

  7 NEW 1,3 CX161* 2 =2,8 CX132 2 =2,8 CX133 CX111 CX134 1,5 3 =2,9

CX111

7 NEW 1,3 CX161* 2 =2,8 CX132 2 =2,8 CX133 CX111 CX134 1,5 3 =2,9 =4,2

CX134

1,5

3 =2,9 =4,2 3
3
=2,9
=4,2
3
3 =4,2
3
=4,2

CX115

3

=4,2
=4,2

20 |

CX111 CX134 1,5 3 =2,9 =4,2 3 3 =4,2 CX115 3 =4,2 20 | * available

* available from 01.02.2010

CX154

models are registered

4,5

4,5

4,5

5

5,5

corniches | eckleisten

4,5 4,5 4,5 5 5,5 corniches | eckleisten 3 =5,4 CX148 CX110 CX109 4 =6 4,5
3 =5,4
3
=5,4

CX148

4,5 4,5 4,5 5 5,5 corniches | eckleisten 3 =5,4 CX148 CX110 CX109 4 =6 4,5

CX110

4,5 4,5 4,5 5 5,5 corniches | eckleisten 3 =5,4 CX148 CX110 CX109 4 =6 4,5

CX109

4

=6 4,5 =6,4
=6
4,5
=6,4

5

=7,1
=7,1

CX124

3 =5,4 CX148 CX110 CX109 4 =6 4,5 =6,4 5 =7,1 CX124 CX112 4 5,5 =6,8

CX112

4

5,5 =6,8
5,5
=6,8

5,5

=7,8
=7,8
3 =5,4 CX148 CX110 CX109 4 =6 4,5 =6,4 5 =7,1 CX124 CX112 4 5,5 =6,8

CX108

www.oracdecor.com | 21

7

8

9

9,5

12

7 8 9 9,5 12 cornice Moulding | Kroonlijsten L: 200cm 7 =9,9 CX100 8 =11,3

cornice Moulding | Kroonlijsten

L: 200cm

7

=9,9
=9,9

CX100

8

=11,3
=11,3

CX123

9

=12,7
=12,7

CX126

9,5

=13,4
=13,4

22 |

CX127

12 cornice Moulding | Kroonlijsten L: 200cm 7 =9,9 CX100 8 =11,3 CX123 9 =12,7 CX126
12 cornice Moulding | Kroonlijsten L: 200cm 7 =9,9 CX100 8 =11,3 CX123 9 =12,7 CX126

CX106

12 =17
12
=17

7

7

9,5

9,5

12

corniches | eckleisten

7

7 7 9,5 9,5 12 corniches | eckleisten 7 =10 CX101 7 =10 CX136 CX128 CX129
=10
=10

CX101

7

=10
=10

CX136

7 7 9,5 9,5 12 corniches | eckleisten 7 =10 CX101 7 =10 CX136 CX128 CX129

CX128

9,5 12 corniches | eckleisten 7 =10 CX101 7 =10 CX136 CX128 CX129 CX107 9,5 =13,4

CX129

12 corniches | eckleisten 7 =10 CX101 7 =10 CX136 CX128 CX129 CX107 9,5 =13,4 9,5
12 corniches | eckleisten 7 =10 CX101 7 =10 CX136 CX128 CX129 CX107 9,5 =13,4 9,5

CX107

9,5 =13,4
9,5
=13,4
9,5 =13,4
9,5
=13,4
12 =17
12
=17

www.oracdecor.com | 23

2,5

2,5

3

3,5

4

4

5

6

2,5 2,5 3 3,5 4 4 5 6 Panel Moulding/Dado rails | Wandlijsten L: 200cm 3

Panel Moulding/Dado rails | Wandlijsten

L: 200cm

3

NEW
NEW

PX164**

1,5

rails | Wandlijsten L: 200cm 3 NEW PX164** 1,5 PX103 1 PX116 1,5 PX117 2 PX131

PX103

1

rails | Wandlijsten L: 200cm 3 NEW PX164** 1,5 PX103 1 PX116 1,5 PX117 2 PX131

PX116

1,5

| Wandlijsten L: 200cm 3 NEW PX164** 1,5 PX103 1 PX116 1,5 PX117 2 PX131 2

PX117

2

L: 200cm 3 NEW PX164** 1,5 PX103 1 PX116 1,5 PX117 2 PX131 2 PX120 1

PX131

2

L: 200cm 3 NEW PX164** 1,5 PX103 1 PX116 1,5 PX117 2 PX131 2 PX120 1

PX120

1

3 NEW PX164** 1,5 PX103 1 PX116 1,5 PX117 2 PX131 2 PX120 1 PX144 2,5

PX144

2,5

1,5 PX103 1 PX116 1,5 PX117 2 PX131 2 PX120 1 PX144 2,5 24 | **

24 |

1,5 PX103 1 PX116 1,5 PX117 2 PX131 2 PX120 1 PX144 2,5 24 | **

** available from 01.04.2010

PX113

models are registered

6

8

4

18

cimaises | Wandleisten

1,2

6 8 4 18 cimaises | Wandleisten 1,2 NEW 6 L: 230cm DX159-2300* 2,5 PX114 1,5
NEW 6
NEW
6

L: 230cm

DX159-2300*

2,5

cimaises | Wandleisten 1,2 NEW 6 L: 230cm DX159-2300* 2,5 PX114 1,5 PX102 1,5 PX103 r

PX114

1,5

| Wandleisten 1,2 NEW 6 L: 230cm DX159-2300* 2,5 PX114 1,5 PX102 1,5 PX103 r =

PX102

1,5

1,2 NEW 6 L: 230cm DX159-2300* 2,5 PX114 1,5 PX102 1,5 PX103 r = 13cm r
PX103 r = 13cm r = 13cm PX120 PX103A 19 x 3,5 x 1,3cm 2,5
PX103
r = 13cm
r = 13cm
PX120
PX103A
19 x 3,5 x 1,3cm
2,5
PX120A
19 x 5,7 x 2cm

2

PX103A 19 x 3,5 x 1,3cm 2,5 PX120A 19 x 5,7 x 2cm 2 1 *

1

PX103A 19 x 3,5 x 1,3cm 2,5 PX120A 19 x 5,7 x 2cm 2 1 *

* available from 01.02.2010

PX147

models are registered

www.oracdecor.com | 25

2

10

2 10 Skirting | Plinten L: 200cm 2 CX132   2     2   CX133

Skirting | Plinten

L: 200cm

2

2 10 Skirting | Plinten L: 200cm 2 CX132   2     2   CX133

CX132

 

2

 
    2
 
    2

2

 

CX133

 

1

NEW
NEW
NEW 8 104 6,5 7
NEW 8 104 6,5 7
NEW 8 104 6,5 7
NEW 8 104 6,5 7

8 104

6,5

7

 

L: 230cm

DX162-2300*

 

1,3

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
 

L: 230cm

DX157-2300

 

1,5

 
SX125

SX125

  SX125
  SX125
 

2,2

 
 
 
 

SX122

 

1,3

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
 

L: 230cm

DX163-2300**

1,5

  1,3 NEW   L: 230cm DX163-2300** 1,5 26 | * available from 01.02.2010 SX137 **

26 |

1,3 NEW   L: 230cm DX163-2300** 1,5 26 | * available from 01.02.2010 SX137 ** available

* available from 01.02.2010

SX137

** available from 01.04.2010

models are registered

14

11

11

14

Plinthes | Sockelleiste

1,5

14 11 11 14 Plinthes | Sockelleiste 1,5 SX138 ref + F : available in flexible
14 11 11 14 Plinthes | Sockelleiste 1,5 SX138 ref + F : available in flexible

SX138

14 11 11 14 Plinthes | Sockelleiste 1,5 SX138 ref + F : available in flexible

ref + F: available in flexible version | verkrijgbaar in flexibele uitvoering disponible en flexible | in flexibler Ausführung erhältlich

1,3

en flexible | in flexibler Ausführung erhältlich 1,3 SX105/SX105 F 2,5 SX155/SX155 F 1,8 SX118/SX118 F

SX105/SX105 F

2,5

| in flexibler Ausführung erhältlich 1,3 SX105/SX105 F 2,5 SX155/SX155 F 1,8 SX118/SX118 F www.oracdecor.com |

SX155/SX155 F

1,8

| in flexibler Ausführung erhältlich 1,3 SX105/SX105 F 2,5 SX155/SX155 F 1,8 SX118/SX118 F www.oracdecor.com |
| in flexibler Ausführung erhältlich 1,3 SX105/SX105 F 2,5 SX155/SX155 F 1,8 SX118/SX118 F www.oracdecor.com |

SX118/SX118 F

www.oracdecor.com | 27

15

20

1,2

15 20 1,2 Skirting | Plinten Plinthes | Sockelleiste L: 200cm SX104 1,5 1,6 L: 200cm

Skirting | Plinten Plinthes | Sockelleiste

15 20 1,2 Skirting | Plinten Plinthes | Sockelleiste L: 200cm SX104 1,5 1,6 L: 200cm

L: 200cm

SX104

1,5

| Plinten Plinthes | Sockelleiste L: 200cm SX104 1,5 1,6 L: 200cm SX156 28 | 1

1,6

L: 200cm SX156
L: 200cm
SX156

28 |

1 NEW 4 L: 230cm DX162-2300*
1
NEW
4
L: 230cm
DX162-2300*

1,6 L: 200cm SX156 28 | 1 NEW 4 L: 230cm DX162-2300* * available from 01.02.2010

* available from 01.02.2010

NEW L: 230cm 9 DX159-2300*
NEW
L: 230cm
9
DX159-2300*

models are registered

2,3

2,3

2,3

2,3

1,3

architraves | Deuromlijstingen encadrements de portes | Türumrandungen

kit KX001 1 x DX119, L: 107cm 2 x DX119, L: 213cm 2 x D200
kit KX001
1
x DX119, L: 107cm
2
x DX119, L: 213cm
2
x D200 (9,5 x 9,5 x 3cm)
>
DX119-2300
L: 213cm 2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3cm) > DX119-2300 9,3 9,3 9,3 kit

9,3

L: 213cm 2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3cm) > DX119-2300 9,3 9,3 9,3 kit
L: 213cm 2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3cm) > DX119-2300 9,3 9,3 9,3 kit
L: 213cm 2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3cm) > DX119-2300 9,3 9,3 9,3 kit

9,3

2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3cm) > DX119-2300 9,3 9,3 9,3 kit KX003 1

9,3

kit KX003

1

x DX119, L: 107cm

2

x DX119, L: 190cm

2

x D200 (9,5 x 9,5 x 3cm)

2

x D310 (9,5 x 25 x 3cm)

>

> DX119-2300

DX119-2300

2 x D310 (9,5 x 25 x 3cm) > DX119-2300 9,3 1,3 NEW 6,5 L: 230cm

9,3

2 x D310 (9,5 x 25 x 3cm) > DX119-2300 9,3 1,3 NEW 6,5 L: 230cm
1,3 NEW 6,5 L: 230cm DX157-2300
1,3
NEW
6,5
L: 230cm
DX157-2300
NEW 10 L: 230cm DX163-2300**
NEW
10
L: 230cm
DX163-2300**
6,5 L: 230cm DX157-2300 NEW 10 L: 230cm DX163-2300** ** available from 01.04.2010 models are registered

** available from 01.04.2010

models are registered

www.oracdecor.com | 29

Installation | Installatie | Installation | Installation

GLUESInstallation | Installatie | Installation | Installation ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX INTERIOR, POROUS

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

INTERIOR, POROUS ANDDRYSURFACE  Gluing on wall and ceiling
INTERIOR,
POROUS
ANDDRYSURFACE
Gluing on wall
and ceiling
EXTERIOR, NON-POROUSAND HUMIDSURFACE  Gluing on wall and ceiling
EXTERIOR,
NON-POROUSAND
HUMIDSURFACE
Gluing on wall
and ceiling
Joints For Orac Basixx use DecoFix Pro for joints Joints
Joints
For Orac Basixx use
DecoFix Pro for joints
Joints

For Orac Basixx use DecoFix Pro for joints

DecoFix Pro • Strong, water-based acrylic glue • Long-lasting seal between mouldings FDP500 310ml and
DecoFix Pro
• Strong, water-based acrylic glue
• Long-lasting seal between mouldings
FDP500 310ml
and the wall and/or ceiling
> 7 to 8m
• For interior applications and
FDP600 4200ml
porous surfaces
> 65 to 110m
(not for humid spaces or outside)
• remove with humid sponge or cloth
• Should be kept frost free
DecoFix Extra
• Polyurethane-based glue
• Seam joints between the mouldings
FX200 310ml
• remove excess glue before hardening
> min. 80m
(max. 1 hour and repeat after 2-3 hours)
FX210 80ml
• clean with acetone or Synth Thinner
> min. 20m
• can be painted after 24 hrs
• The more humidity,
the faster the drying time
DecoFix Hydro
• extra strong MS polymer glue
• For exterior applications,
FDP700 290 ml
damp environments,
> 7 to 8 m
non-porous surfaces (tiles, glass,
)
• remove with soap solution

LIJMENsurfaces (tiles, glass, ) • remove with soap solution VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX

BINNEN, POREUZE EN DROGE ONDERGRONDEN  Lijmen op wanden en plafonds
BINNEN, POREUZE
EN DROGE
ONDERGRONDEN
Lijmen op wanden
en plafonds
BUITEN, NIET- POREUZE ENVOCHTIGE ONDERGRONDEN  Lijmen op wanden en plafonds
BUITEN, NIET-
POREUZE
ENVOCHTIGE
ONDERGRONDEN
Lijmen op wanden
en plafonds
Naden Voor Orac Basixx: gebruik DecoFix Pro voor de naden Naden
Naden
Voor Orac Basixx: gebruik
DecoFix Pro voor de naden
Naden
DecoFix Pro • Sterke acryllijm op waterbasis • Langdurende verbinding tussen profielen FDP500 310ml en
DecoFix Pro
• Sterke acryllijm op waterbasis
• Langdurende verbinding tussen profielen
FDP500 310ml
en muur en/of plafond
> 7 tot 8m
• Voor binnentoepassingen op poreuze
FDP600 4200ml
ondergronden (niet in vochtige ruimtes
> 65 tot 110m
en buiten)
• Verwijder met een vochtige spons of doek
• Vorstvrij bewaren
DecoFix Extra
• Lijm op polyurethaanbasis
• Voor naadverbindingen tussen profielen
FX200 310ml
• Verwijder de overtollige lijm vóór uit-
> min. 80m
harding (herhaal na max. 1 uur en
FX210 80ml
na 2 tot 3 uur)
> min. 20m
• Maak schoon met aceton of synthetische
verdunner
• Overschilderbaar na 24 uur
• Hoe hoger de vochtigheidsgraad,
hoe sneller de droogtijd
DecoFix Hydro
• extra sterke MS-polymeerlijm
• Voor buitentoepassingen, in vochtige
FDP700 290 ml
ruimtes en op niet-poreuze ondergronden
> 7 tot 8 m
(tegels, glas,
)
• Verwijder met een zeepoplossing

Voor gebruik voor de naden

> 7 tot 8 m (tegels, glas, ) • Verwijder met een zeepoplossing Voor gebruik voor

30 | www.oracdecor.com

> 7 tot 8 m (tegels, glas, ) • Verwijder met een zeepoplossing Voor gebruik voor

COLLESGARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX SURFACESPOREUSES, PIÈCESNON HUMIDES  collage sur mur et plafond

GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX

SURFACESPOREUSES, PIÈCESNON HUMIDES  collage sur mur et plafond
SURFACESPOREUSES,
PIÈCESNON
HUMIDES
collage sur mur
et plafond
ENVIRONNEMENT HUMIDE, SURFACES NONPOREUSES, POSEÀL’EXTÉRIEUR  collage sur mur et plafond
ENVIRONNEMENT
HUMIDE, SURFACES
NONPOREUSES,
POSEÀL’EXTÉRIEUR
collage sur mur
et plafond
Joints Pour Orac Basixx utilisez DecoFix Pro pour les joints Joints
Joints
Pour Orac Basixx utilisez
DecoFix Pro pour les joints
Joints

Pour Orac Basixx utilisez DecoFix Pro pour les joints

DecoFix Pro • colle forte à base d’eau et d’acrylique • Joint longue durée entre
DecoFix Pro
• colle forte à base d’eau et d’acrylique
• Joint longue durée entre les moulures
FDP500 310ml
et le mur et/ou le plafond
> 7 à 8m
• Pour les applications intérieures et les
FDP600 4200ml
surfaces poreuses (hors environnement
> 65 à 110m
humide ou extérieur)
• retirez à l’aide d’une éponge ou d’un
chiffon humide
• Doit être conservée à l’abri du gel
DecoFix Extra
• colle polyuréthane
• Pour l’assemblage des joints entre les moulures
FX200 310ml
• Éliminez les excès de colle avant le durcissement
> min. 80m
(1 heure max. et recommencez après 2-3 heures)
FX210 80ml
• Nettoyez avec de l’acétone ou un diluant
> min. 20m
synthétique
• Peut être peint après 24 h
• Humidité est importante
= temps de séchage plus long
DecoFix Hydro
• colle au MS polymère extra forte
• Pour les applications extérieures,
FDP700 290 ml
les environnements humides,
> 7 à 8 m
les surfaces non poreuses
(carrelage, verre, etc.)
• enlevez à l’aide d’une solution savonneuse

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX

Stoßstellen Für Orac Basixx Verwenden Sie DecoFix Pro für die Stoßstellen Stoßstellen
Stoßstellen
Für Orac Basixx Verwenden
Sie DecoFix Pro für die Stoßstellen
Stoßstellen
DecoFix Pro • Starker, wasserbasierter acrylkleber • Langhaltende Verbindung zwischen Profilen FDP500 310ml und
DecoFix Pro
• Starker, wasserbasierter acrylkleber
• Langhaltende Verbindung zwischen Profilen
FDP500 310ml
und Wand und/oder Decke
> 7 bis 8m
• Für Innenanwendungen auf porösen/
FDP600 4200ml
saugfähigen Untergründen (nicht in
> 65 bis 110m
Feuchträumen und außenbereichen)
• Mit wenig feuchtem Schwamm oder Tuch
entfernen
• Frostfrei lagern
DecoFix Extra
• Polyurethanbasierter Kleber
• Für Nahtverbindungen zwischen Profilen
FX200 310ml
• Überschüssigen Kleber vor dem aushärten
> min. 80m
entfernen
FX210 80ml
(nach 1 Std und nach 2 - 3 Std wiederholen)
> min. 20m
• Mit aceton oder synthetischem
Verdünner reinigen
• nach 24 Std überstrichbar
• Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer
die Trockenzeit
DecoFix Hydro
• Besonders starker MS-Polymerkleber
• Für außenanwendungen, in Feuchträumen
FDP700 290 ml
und auf nicht porösem/saugfähigem
> 7 bis 8 m
Untergrund (Fliesen, Glas,
)
• Mit Seifenlösung entfernen

KLEBER(Fliesen, Glas, ) • Mit Seifenlösung entfernen INNEN,PORÖSE/ SAUGFÄHIGERUND TROCKENE UNTERGRÜNDE 

INNEN,PORÖSE/ SAUGFÄHIGERUND TROCKENE UNTERGRÜNDE  Kleben an Wand und Decke
INNEN,PORÖSE/
SAUGFÄHIGERUND
TROCKENE
UNTERGRÜNDE
Kleben an Wand
und Decke
AUSSEN, NICHT-PORÖSER/ SAUGFÄHIGER UNTERGRUNDUND  FEUCHTRÄUME Kleben an Wand und Decke
AUSSEN,
NICHT-PORÖSER/
SAUGFÄHIGER
UNTERGRUNDUND
FEUCHTRÄUME
Kleben an Wand
und Decke
Für Orac Basixx Verwenden Sie DecoFix Pro für die Stoßstellen
Für Orac Basixx Verwenden
Sie DecoFix Pro für die Stoßstellen
Kleben an Wand und Decke Für Orac Basixx Verwenden Sie DecoFix Pro für die Stoßstellen www.oracdecor.com

www.oracdecor.com | 31

Inside corner | Binnenhoek | coin intérieur | Innenecke

1 90°
1
90°
2
2
4 5  90°  90°
4
5
90°
90°
7
7

32 | www.oracdecor.com

8
8
3
3
6 V- x
6
V- x
9
9
| Binnenhoek | coin intérieur | Innenecke 1 90° 2 4 5  90°  90°
10
10

Outside corner | Buitenhoek coin extérieur | aussenecke

11 1°x 2°x 1hrs 2hrs  
11
1°x
2°x
1hrs
2hrs
4 5  90°  90°
4
5
90°
90°
1°x 2°x 1hrs 2hrs   4 5  90°  90° 12 Stop mitre |
12
12

Stop mitre | Stopverstek couper en onglets | auf Gehrung schneiden

1
1
3
3
2
2
4
4

www.oracdecor.com | 33

Integrate Leds | Leds integreren | Intégrer des Leds | Leds integrieren

1 IL003-011 ø4cm x 9 cm
1 IL003-011
ø4cm x 9 cm
2 IL003-012
2 IL003-012
3 34 | www.oracdecor.com
3
34 | www.oracdecor.com
ø4cm x 9 cm 2 IL003-012 3 34 | www.oracdecor.com Set of 5 LeDS (1 LeD

Set of 5 LeDS (1 LeD = 0,2W) + 5 extension cables (5x1m) Possible to replace a single LeD lamp Set van 5 LeDS (1 LeD = 0,2W) + verlengkabels (5x1m) Het is mogelijk 1 LeD lamp te vervangen Set de 5 LeDS (1 LeD = 0,2W) + câbles d’extension (5x1m) Possibilité de changer une lampe LeD Set mit 5 LeD’s (1 LeD = 0,2W) + Verlängerungskabel (5x1m) Wechsel der LeD-Lampen möglich

3200K - warm wit | blanc chaud | warm white | warm Weiß

3200K - warm wit | blanc chaud | warm white | warm Weiß convertor max. 20

convertor max. 20 lamps Transformator max. 20 lampjes converteur de puissance max. 20 lampes Trafo für max. 20 Lampen

4
4
convertor max. 20 lamps Transformator max. 20 lampjes converteur de puissance max. 20 lampes Trafo für

Guarantee | Garantie | Garantie | Garantie

Orac DecOr® ornaments are extremely resistant, light and easy to install. They are pro- cessed in the same way as light wood and finished with a quality primer. You will find all the technical information on our website www.oracdecor.com. Guarantee terms and conditions apply if provided instructions have been followed to the letter. check the measurements of the ornaments on the premises before you start installing them, there may be some discrepancies in sizes or/and shapes against those stated in the catalogue. Do not hesitate to call for any further information you may require.

Orac DecOr® ornamenten zijn zeer stevig, licht en gemakkelijk te installeren. Ze worden ver- werkt als licht hout en afgewerkt met kwaliteitsverven. alle technische informatie vindt u terug op www.oracdecor.com. Garantievoorwaarden gelden enkel bij volledige naleving van deze in- structies. controleer de afmetingen van de ornamenten op de werkplaats vooraleer te installe- ren. Maatwijzigingen en afwijkingen ten opzichte van deze catalogus voorbehouden. contacteer ons gerust voor verdere inlichtingen.

Les ornements Orac DecOr® sont très résistants, légers et faciles à installer. Ils sont utilisés comme du bois léger et parachevés avec des peintures de qualité. Vous trouverez toutes les informations techniques sur www.oracdecor.com. Les conditions de garantie ne sont d’application que si ces instructions ont été suivies à la lettre. contrôlez les dimensions des ornements dans la pièce où ils doivent être installés, avant de procéder à l’installation, sous réserve de modifications et de discordances avec les mesures indiquées dans ce catalogue. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

alle Orac DecOr®-Profile sind im Gegensatz zu Stuck aus Gips oder Holz leicht, sehr wider- standsfähig und einfach zu installieren. Qualitätsfarben, gleich ob Lack, Dispersion oder Lasuren, werden hervorragend angenommen. alle Technische Information finden Sie auf www.oracdecor. com. Die Garantie ist nur gültig bei einer Installation gemäß der Montagehinweise. Kontrol- lieren Sie vor der Montage die Maße und Beschaffenheit der Ware. Wir behalten uns das recht vor, Produktänderungen, die ausschließlich der Verbesserung des artikels dienen, den Vertrags- zweck nicht gefährden und zumutbar sind, ohne Vorankündigung durchzuführen. Wir geben Ihnen gerne telefonisch weitere auskünfte.

gefährden und zumutbar sind, ohne Vorankündigung durchzuführen. Wir geben Ihnen gerne telefonisch weitere auskünfte.

Headquarters ORAC nv/sa Biekorfstraat 32 - 8400 Ostend - Belgium

T

+32 (0)59 80 32 52

F

+32 (0)59 80 28 10

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

ORAC (UK) Ltd. Unit 5 - Hewitts Estate - Elmbridge Road

Cranleigh, Surrey - GU 68 LW - United Kingdom

T +44 (0)14 83 27 12 11

F +44 (0)14 83 27 83 17 uk@oracdecor.com

Orac Nederland

T

0800 - 022 2125

F

0800 - 022 21 38

nederland@oracdecor.com

ORAC France

T 0800 - 900 358

F +32 (0)59 - 80 28 10

france@oracdecor.com

ORAC Deutschland

T

0800 - 18 13 694

F

+32 (0)59 80 28 10

deutschland@oracdecor.com

ORAC Slovakia S.R.O. Kpt. Nalepku 6 SK-08271 Lipany

T

+421 (0)514-891 581

F

+421 (0)514-573 595

slovakia@oracdecor.com

MP024-001

EN - NL - FR - DU

01/2011

Consumer: 2 euro

(0)514-891 581 F +421 (0)514-573 595 slovakia@oracdecor.com MP024-001 EN - NL - FR - DU 01/2011