SISTEM TUNTUTAN

Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Jabatan Pelajaran / Lembaga Peperiksaan Malaysia
Programmed by Wan Mohd Zaki B Wan Ismail (Tel : 012-9659785)

ver2.02 e-mail : wmzakey@yahoo.com Last modified : 30/10/2009 Sistem Tuntutan ini adalah hak milik mutlak programmer. Sebarang urusan jual beli Sistem ini atau mengambil mana-mana bahagian dari Sistem ini untuk tujuan komersial tanpa kebenaran programmer adalah DILARANG. Programmer tidak bertanggungjawab dan bebas dari sebarang dakwaan sekiranya wujud apa jua masalah atau kerumitan ekoran penggunaan Sistem ini oleh mana-mana pihak. Perlu diingat yang Sistem Tuntutan ini bukanlah Sistem Tuntutan Rasmi bagi mana-mana institusi. Tarikh (date) komputer yang digunakan mestilah tepat dan dalam format dd/MM/yyyy yang boleh diubah dalam control panel. Untuk paparan terbaik, harap gunakan resolusi 1024 X 768 piksel. Penggunaan cut & paste mesti dielakkan kerana boleh mengubah lokasi bacaan cell yang akan menimbulkan ralat, manakala aktiviti copy & paste boleh dibuat tetapi kurang digalakkan.

MENU UTAMA DAN MAKLUMAT AM PENGGUNA Tuntutan Am Tuntutan LPM Info FAQs Derma
Kepada pengguna yang merasakan Sistem yang diedarkan secara PERCUMA ini banyak membantu dalam membuat tuntutan adalah DIGALAKKAN membuat sumbangan kepada mana-mana akaun yang disenaraikan. Sila klik "Derma".

(Lengkapkan Maklumat Pegawai sebelum memilih "Tuntutan Am" atau "Tuntutan LPM")

Maklumat Pegawai

(Item yang mempunyai simbol ▼ menyediakan senaraiturun untuk dipilih)

Nama Alamat e-mail No Kad Pengenalan Baru No K/P Lama Gred/Kategori ▼ Jawatan ▼ Pendapatan Gaji Pokok RM Tangga Gaji Elaun-elaun RM No Gaji JUMLAH RM 0.00 No Fail Cukai Pendapatan Kenderaan Jenis/Model Bank No Akaun Nama Bank▼ (Tidak perlu diisi jika Kuasa (cc) semua tuntutan Alamat Bank berbentuk Tambang No Pendaftaran Kenderaan Awam) Kelas Tuntutan TAMBANG KENDERAAN AWAM Alamat e-mail Pejabat Alamat Pejabat Rumah Status ▼ Kahwin Agama ▼ Islam Bangsa ▼ Melayu Warganegara No Telefon Samb Jarak ke tempat mesyuarat/kursus kilometer. kilometer. MALAYSIA No Faksimili No Tel Bimbit

HAD AKHIR PENGISIAN MAKLUMAT PERIBADI

Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI APRIL 2009 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI

Nama ( Huruf Besar)

:

PERINGATAN : Halaman ini BUKAN untuk membuat tuntutan yang berkaitan dengan urusan Lembaga Peperiksaan

Sekolah No. Kad Pengenalan : No. Telefon Rumah Gred/Kategori/ [Kumpulan(*)] No. Faksimili Sekolah : Alamat e-mail : (Jika Ada)

:

:
:

Jawatan

: No. Gaji Gaji : RM : RM : RM No. Akaun Nama Bank : : :

Pendapatan (RM)

Elaun-Elaun Jumlah

Alamat Bank :

Jenis/Model Kuasa (C.C) Kenderaan

: :

No. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : TAMBANG KENDERAAN AWAM

Alamat Pejabat 0

Alamat Rumah 0

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*
Jenis kenderaan Bagi : 500 km pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya No. Pendftran : km x km x km x km x Sen/km Sen/km Sen/km Sen/km Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM* Teksi [ Resit ] Bas [ Resit ] Kereta api [ Resit ] Feri [ Resit ] ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM RM RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit ] ...……………………………………………… Resit : (No (No Resit : (No Resit : (No Resit : (No Resit : ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM Jumlah RM 0.00 /hari /hari /hari (No. Resit : /hari (No. Resit : ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 /hari /hari /hari /hari RM RM RM RM RM 0.00 ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 Kuasa : RM RM RM RM RM 0.00

Tempat Letak Kereta [ Resit ] …………………………..……. Dobi [ Resit ] …………………………………………………… …………………………………………. Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……………………………….. Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )……………..

(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja )

Jumlah Tuntutan

RM

0.00

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM _________.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh : (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh : ( Tandatangan )

(Nama)

(Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) Pendahuluan diri Tolak tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik RM
wmzakey@yahoo.com

RM RM

Catatan: ( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) – potong mana yang tidak berkenaan

Kembali

HARAP MAAF, HALAMAN INI MASIH DALAM PEMBIKINAN

M PEMBIKINAN

MENU LPM LPM17 LPM22 eSPKB Kebenaran Kenderaan Info FAQs

SISTEM TUNTUTAN URUSAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

Menu Utama

Pastikan SEMUA Maklumat Pegawai telah diisi dengan LENGKAP dan BETUL di halaman Menu Utama sebelum maklumat tambahan diisi dalam halaman ini. SEBELUM MENGISI MANA-MANA PETAK DALAM "Bulan Tuntutan" DI BAWAH, SEMUA MAKLUMAT DALAM BAHAGIAN "Urusan Yang Dijalankan" HENDAKLAH DILENGKAPKAN TERLEBIH DAHULU.

Bulan Tuntutan (Item yang mempunyai simbol ▼ menyediakan senaraiturun untuk dipilih) 1 ▼ OKTOBER 2009 2 ▼ 2009 3 ▼ 2009 4 ▼ LPM18(OKT) 10/12/2009
(Tarikh tuntutan dibuat)

2009 LPM18(4)

LPM18(2)

(+2 hlmn)

LPM18(3)

(+5 hlmn)

(Tarikh tuntutan dibuat)

(Tarikh tuntutan dibuat)

(Tarikh tuntutan dibuat)

Urusan Yang Dijalankan : ▼

PENGENDALIAN/PENGAWASAN PEPERIKSAAN Tahun Peperiksaan ▼ No Pusat Bayaran Asas Elaun Setiap Sidang Tarikh Pengesahan Ketua Pasukan RM RM RM 2009

Nama Peperiksaan ▼ PENILAIAN MENENGAH RENDAH Perlantikan Sebagai ▼ PENOLONG PEMERIKSA Nama Pusat/Tempat Bilangan Sidang Nama Ketua Pasukan

HAD AKHIR PENGISIAN MAKLUMAT URUSAN PEPERIKSAAN

(LPM/AM 18 PIN 2/09) Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI OKTOBER 2009 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama ( Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ [Kumpulan(*)] Jawatan Gaji Pendapatan(RM) Elaun-Elaun Jumlah Jenis/Model Kuasa (C.C) Kenderaan No. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : TAMBANG KENDERAAN AWAM Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus ____________ kilometer
No. Telefon :

: : : : : RM : RM : RM : :

Alamat Pejabat

No. Faks / e-mail : Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus ____________ kilometer

Alamat Rumah
No. Telefon :

No. Tel Bimbit / e-mail :

No. Akaun Nama Bank Alamat Bank

Sila masukkan simbol "B", "F", "K", "T atau "L" mengikut jenis pengangkutan awam yang digunakan dalam lajur berwarna kuning jika membuat tuntuta tambang kenderaan awam pada tarikh berkenaan.

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat

Sila masukkan simbol "B", "F", "K", "T atau "L" mengikut jenis pengangkutan awam yang digunakan dalam lajur berwarna kuning jika membuat tuntuta tambang kenderaan awam pada tarikh berkenaan.

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*
Jenis kenderaan Bagi : 500 km pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya No. Pendftran : km x km x km x km x Sen/km Sen/km Sen/km Sen/km Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM* Teksi [ Resit ] Bas [ Resit ] Kereta api [ Resit ] Feri [ Resit ] Lain-lain ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM RM RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit ] ...……………………………………………… Resit : (No (No Resit : (No Resit : (No Resit : (No Resit : ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM Jumlah Jumlah Tuntutan RM RM 0.00 0.00 /hari /hari /hari (No. Resit : /hari (No. Resit : ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 /hari /hari /hari /hari RM RM RM RM RM 0.00 ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 Kuasa : RM RM RM RM RM 0.00

Tempat Letak Kereta [ Resit ] …………………………..……. Dobi [ Resit ] …………………………………………………… Pos [ Resit ] …………… …………………………………………. Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……………………………….. Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )……………..

(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja )

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM _________.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh :

10/12/2009 (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh :

12/30/1899 ( Tandatangan )

(Nama) KETUA PASUKAN (Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) Pendahuluan diri Tolak tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik RM
wmzakey@yahoo.com

RM RM

Catatan: ( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) – potong mana yang tidak berkenaan

(LPM/AM 18 PIN 2/09) Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI 2009 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama ( Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ [Kumpulan(*)] Jawatan Gaji Pendapatan(RM) Elaun-Elaun Jumlah Jenis/Model Kuasa (C.C) Kenderaan No. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : TAMBANG KENDERAAN AWAM Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus ____________ kilometer
No. Telefon :

: : : : : RM : RM : RM : :

Alamat Pejabat

No. Faks / e-mail : Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus ____________ kilometer

Alamat Rumah

No. Telefon :

No. Tel Bimbit / e-mail :

No. Akaun Nama Bank Alamat Bank

Sila masukkan simbol "B", "F", "K", "T atau "L" mengikut jenis pengangkutan awam yang digunakan dalam lajur berwarna kuning jika membuat tuntuta tambang kenderaan awam pada tarikh berkenaan.

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat

Sila masukkan simbol "B", "F", "K", "T atau "L" mengikut jenis pengangkutan awam yang digunakan dalam lajur berwarna kuning jika membuat tuntuta tambang kenderaan awam pada tarikh berkenaan.

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*
Jenis kenderaan Bagi : 500 km pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya No. Pendftran : km x km x km x km x Sen/km Sen/km Sen/km Sen/km Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM* Teksi [ Resit ] Bas [ Resit ] Kereta api [ Resit ] Feri [ Resit ] Lain-lain ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM RM RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit ] ...……………………………………………… Resit : (No (No Resit : (No Resit : (No Resit : (No Resit : ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM Jumlah Jumlah Tuntutan RM RM 0.00 0.00 /hari /hari /hari (No. Resit : /hari (No. Resit : ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 /hari /hari /hari /hari RM RM RM RM RM 0.00 ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 Kuasa : RM RM RM RM RM 0.00

Tempat Letak Kereta [ Resit ] …………………………..……. Dobi [ Resit ] …………………………………………………… Pos [ Resit ] …………… …………………………………………. Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……………………………….. Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )……………..

(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja )

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM _________.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh : (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh :

12/30/1899 ( Tandatangan )

(Nama) KETUA PASUKAN (Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) Pendahuluan diri Tolak tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik RM
wmzakey@yahoo.com

RM RM

Catatan: ( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) – potong mana yang tidak berkenaan

(LPM/AM 18 PIN 2/09) Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI 2009 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama ( Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ [Kumpulan(*)] Jawatan Gaji Pendapatan(RM) Elaun-Elaun Jumlah Jenis/Model Kuasa (C.C) Kenderaan No. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : TAMBANG KENDERAAN AWAM Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus ____________ kilometer
No. Telefon :

: : : : : RM : RM : RM : :

Alamat Pejabat

No. Faks / e-mail : Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus ____________ kilometer

Alamat Rumah

No. Telefon :

No. Tel Bimbit / e-mail :

No. Akaun Nama Bank Alamat Bank

Sila masukkan simbol "B", "F", "K", "T" atau "L" mengikut jenis pengangkutan awam yang digunakan dalam lajur berwarna kuning jika membuat tuntuta tambang kenderaan awam pada tarikh berkenaan.

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat

atau "L" mengikut jenis pengangkutan awam yang digunakan dalam lajur berwarna kuning jika membuat tuntuta tambang kenderaan awam pada tarikh berkenaan.

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*
Jenis kenderaan Bagi : 500 km pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya No. Pendftran : km x km x km x km x Sen/km Sen/km Sen/km Sen/km Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM* Teksi [ Resit ] Bas [ Resit ] Kereta api [ Resit ] Feri [ Resit ] Lain-lain ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM RM RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit ] ...……………………………………………… Resit : (No (No Resit : (No Resit : (No Resit : (No Resit : ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM Jumlah Jumlah Tuntutan RM RM 0.00 0.00 /hari /hari /hari (No. Resit : /hari (No. Resit : ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 /hari /hari /hari /hari RM RM RM RM RM 0.00 ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 Kuasa : RM RM RM RM RM 0.00

Tempat Letak Kereta [ Resit ] …………………………..……. Dobi [ Resit ] …………………………………………………… Pos [ Resit ] …………… …………………………………………. Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……………………………….. Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )……………..

(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja )

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM _________.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh : (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh :

12/30/1899 ( Tandatangan )

(Nama) KETUA PASUKAN (Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) Pendahuluan diri Tolak tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik RM
wmzakey@yahoo.com

RM RM

Catatan: ( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) – potong mana yang tidak berkenaan

(LPM/AM 18 PIN 2/09) Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI 2009 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama ( Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ [Kumpulan(*)] Jawatan Gaji Pendapatan(RM) Elaun-Elaun Jumlah Jenis/Model Kuasa (C.C) Kenderaan No. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : TAMBANG KENDERAAN AWAM Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus ____________ kilometer
No. Telefon :

: : : : : RM : RM : RM : :

Alamat Pejabat

No. Faks / e-mail : Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus ____________ kilometer

Alamat Rumah

No. Telefon :

No. Tel Bimbit / e-mail :

No. Akaun Nama Bank Alamat Bank

Sila masukkan simbol "B", "F", "K", "T atau "L" mengikut jenis pengangkutan awam yang digunakan dalam lajur berwarna kuning jika membuat tuntuta tambang kenderaan awam pada tarikh berkenaan.

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat

Sila masukkan simbol "B", "F", "K", "T atau "L" mengikut jenis pengangkutan awam yang digunakan dalam lajur berwarna kuning jika membuat tuntuta tambang kenderaan awam pada tarikh berkenaan.

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*
Jenis kenderaan Bagi : 500 km pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya No. Pendftran : km x km x km x km x Sen/km Sen/km Sen/km Sen/km Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM* Teksi [ Resit ] Bas [ Resit ] Kereta api [ Resit ] Feri [ Resit ] Lain-lain ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM RM RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit ] ...……………………………………………… Resit : (No (No Resit : (No Resit : (No Resit : (No Resit : ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM Jumlah Jumlah Tuntutan RM RM 0.00 0.00 /hari /hari /hari (No. Resit : /hari (No. Resit : ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 /hari /hari /hari /hari RM RM RM RM RM 0.00 ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 Kuasa : RM RM RM RM RM 0.00

Tempat Letak Kereta [ Resit ] …………………………..……. Dobi [ Resit ] …………………………………………………… Pos [ Resit ] …………… …………………………………………. Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……………………………….. Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )……………..

(Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja )

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM _________.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh : (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh :

12/30/1899 ( Tandatangan )

(Nama) KETUA PASUKAN (Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) Pendahuluan diri Tolak tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik RM
wmzakey@yahoo.com

RM RM

Catatan: ( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) – potong mana yang tidak berkenaan

(LPM/AM (17) - Pin. 10/2004)

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TUNTUTAN BAGI BAYARAN-BAYARAN DAN PERBELANJAAN

Peperiksaan : PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009
1. Nama Penuh (Dalam Huruf Besar) 2. No. Kad Pengenalan 3. No. Fail Cukai Pendapatan 6. Gaji Pokok : 9. No. Tel :

0 TIADA
7. No. Akaun Bank

4. Jawatan

0
0

5. Gred

0

RM 0.00

0
7.1 7.2 Nama Bank

8. Alamat Ibu Pejabat/Sekolah 10. Alamat Rumah

0 -

0
Cawangan Bank

9.1 Alamat E-mail :

0
11. Nama Matapelajaran 14. Nama Pusat/Tempat* (Untuk diisi oleh semua Pengawas) 16. Bayaran Pengelola
RM 16.1. Bayaran bagi lain-lain perlantikan PENOLONG PEMERIKSA 16.2. Bayaran bagi

12. Kod Kertas

13. Nombor Kod Pemeriksa 15. No. Pusat Kod Ringgit Sen

► RM
A B
RM (seperti borang LPM/AM (17A)) (seperti borang LPM/AM (17B))

Jumlah Kecil (16.1 + 16.2) 17. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir 18. Perbelanjaan pos surat-surat 18.1. Belanja setem bagi surat-surat berdaftar (dengan resit) RM 18.2. Belanja setem bagi surat-surat biasa Jumlah Kecil (18.1 + 18.2) 19. Belanja setem menghantar bungkusan-bungkusan (dengan resit-resit seperti borang LPM/AM (17C)) 20. Bayaran Pemeriksaan RM 20.1 kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM senaskah (seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan) RM 20.1.1 kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM senaskah (seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan) 20.2 kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar - RM RM senaskah (seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LPM/AM (19)) 20.2.1 kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar - RM Jumlah Kecil (20.1 + 20.2) 21. Bayaran Ketua Pemeriksa/Ketua Pemeriksa Bersama 21.1 ------------ Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar
RM -----------bagi setiap Pasukan RM RM ------------

C D

E

21.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelajaran yang mempunyai seorang sahaja Pemeriksa 22. Bayaran Ketua Pasukan Penolong Pemeriksa di bawah jagaan saya dengan kadar 23. Jumlah Tuntutan Elaun Perjalanan (seperti dalam borang LPM/AM (18)) 24. Bayaran bagi Panggilan Telefon (seperti borang LPM/AM (17D)) 25. Bayaran untuk membeli alat-alat tulis/bahan peperiksaan (dengan resit seperti borang LPM/AM (17E)) 26. Bayaran Elaun Kerani/Pegawai Sambilan 27. Jumlah perbelanjaan minuman mesyuarat (dengan resit atau surat akuan) 28. Jumlah tuntutan dengan perkataan
RM

F

bagi setiap Penolong Pemeriksa

G H I J K L

RINGGIT MALAYSIA TIADA

Jumlah Tuntutan

29. Saya mengaku bahawa butir-butir yang tersebut di atas ialah bayaran-bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar.

Tandatangan yang membuat tuntutan

( )
30. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar

Tarikh

10/12/2009

UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LPM

Disemak oleh ……………………………………………..
Tandatangan ( Nama : Jawatan :** KETUA
* Potong yang tidak berkenaan

)

PASUKAN

Tarikh

Tarikh ………………………………………………………
wmzakey@yahoo.com

** Nyatakan sama ada Pengarah Pendidikan/Ketua Unit/Ketua Pemeriksa/Ketua Pasukan/Penyelia Kawasan/Ketua Pengawas atau lain-lain pegawai yang bertanggungjawab.

Isikan dalam ruangan yang diwarnakan sahaja Ubah/tambah maklumat lain perlu dibuat dalam Menu Utama, Menu LPM, LPM/AM17 dan LPM/AM18

(LPM/AM(22)-Pin.2/89)

RUMUSAN TUNTUTAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LPM/AM(22) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH : TAHUN : 2009
Elaun Makan / Mata Pelajaran Harian / Pusat 21101 RM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0.00

ini hanya untuk PENGAWASAN PEPERIKSAAN SAHAJA
Bayaran

Bil

Nama

Alamat Sekolah / Pejabat

Pengang Jumlah Pemeriksa Elaun kutan Bayaran Bayaran an/ Bayaran TELAH Pengawas Loging / dan Tambang yang Alatulis DIBAYAR an/ Hotel Perjalana Bot Dituntut Pengemas n PERBEZAAN Bilik 21102 21104 21105 27199 29404 RM 0.00 RM 0.00 RM 0.00 RM RM 0.00 RM RM

JUMLAH
21101 21102 21104 21105 27199 29404 JUMLAH BESAR
= = = = = = =

0.00

Tarikh :

10/12/2009

Diakui betul : ……………………………………………….. Ketua Pengawas/Penyelia Kawasan

RM0.00

wmzakey@yahoo.com

LAMPIRAN D

BORANG JANM07
( Pindaan No. 0/1 Ogos 2003 )

BORANG PEWUJUDAN/UBAH MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN PERSEORANGAN/INDIVIDU - eSPKB No Kad 1 Pengenalan Baru : 0 Kod Bahagian : 1 Kod Jab Bayar 1 Kod PTJ Bayar : 1 Nama : Gelaran : 0

No Kad Pengenalan Lama :

-

Alamat :

0

No Telefon : No Faks : Emel : 1 No. Gaji Kod Bank : 1 Nama Bank : 2 Status : 2 Bangsa : 2 Jantina : Warga : Agama : Tarikh Lahir :

0 #N/A 0 Kahwin Melayu Perempuan MALAYSIA Islam 0/0/1900

Sambungan :

-

Tangga Gaji :
1

Akaun Bank :

0

No Pusat

0

˜

˜ ˜ ˜

NOTA Jika permohonan melibatkan perubahan maklumat bank, sila sertakan sesalinan mukasurat hadapan buku bank/penyata akaun yang disahkan. Tanpa petunjuk, maklumat tidak wajib diisi. Petunjuk 1. Wajib diisi 2. Sila potong mana yang berkenaan Salah satu maklumat alamat, nombor faks dan emel wajib diisi bagi tujuan maklumat pembayaran

secara EFT.

LAMPIRAN 'X'

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kebenaran Menggunakan Kenderaan
(Pekeliling Perbendaharaan (4/74) Bil 2 Tahun 1992) Nama Jawatan/Bahagian 0 Jenis/Model No Pendaftaran Kuasa ( c c ) Kelas Tuntutan Kepada Ketua Jabatan/Bahagian Saya No K P 0 dengan ini memohon kebenaran untuk menggunakan kereta saya sendiri dalam menjalankan tugas rasmi ke tempat-tempat berikut Tarikh Tempat Dilawati Jenis Tugas Hitungan km Pergi & Balik 0 TAMBANG KENDERAAN AWAM 0

Sebab-sebab mengapa kereta saya digunakan adalah I) II) III) IV) Tarikh : 10/12/2009 (Tanda tangan Pemohon)

Saya mengaku bahawa adalah mustahak bagi pegawai ini menggunakan kenderaan beliau dalam perjalanan tersebut di atas dan permohonan ini adalah diluluskan dengan syarat berikut : I) II) III)

Tarikh :

Ketua Bahagian/Jabatan Nama : Cop Rasmi :

KADAR TUNTUTAN ELAUN MULAI 01/01/2006
Kadar Tuntutan Semasa Kadar Tuntutan Semasa Menjalankan Berkursus Tugas Rasmi Mengikut Pekeliling Mengikut Pekeliling Perbendaharaan 3/2003 Perbendaharaan 4/92 Sem. Malaysia Sabah & Sem. Malaysia Sabah & Kalimantan & Sarawak Kalimantan & Sarawak Selatan Thailand Selatan Thailand M Hotel L Gred Utama/Khas 'A' dan ke atas Jusa 'A' Gred Utama 'B' dan 'C' DG54 DG54 DG48 DG41, DG44 DG1 DG1 DG2 DG3 Kat.i Bergaji RM4,794.02 dan ke atas. Kat.ii Bergaji RM4,794.01 dan ke bawah. Kat.ii dan iii Bergaji RM3,905.88 dan ke atas. Kat.iii Bergaji RM3,080.66 - 3,095.87 Kat.iv Bergaji RM3,017.74 dan ke atas Kat.iii Bergaji RM3,080.65 dan ke bawah Kat.iv Bergaji RM3,017.73 dan ke bawah RM3017.73 dan ke bawah Kat.v dan vi 40 Kat.vii 40 Kat.viii Kat.ix Kat. X Kat. Xi 40 40 35 35 100 100 100 80 80 35 35 35 30 30 55 55 55 50 50 120 120 120 100 100 40 40 40 35 35 40 40 40 35 35 80 80 80 65 65 35 35 35 30 30 55 55 55 50 50 100 100 100 80 80 40 40 40 35 35 100 35 55 120 40 40 80 35 55 100 40 115 S/S 100 B/S 85 85 60 45 B/B B/B 180 160 80 75 70 70 60 55 M Hotel L 165 S/S 130 B/S 115 B/B 115 B/B 80 65 200 170 85 80 75 75 70 60 M Hotel L 90 90 70 70 60 45 B/B B/B B/B B/B 145 130 80 75 70 70 60 55 M Hotel L 120 B/B 120 B/B 90 90 80 65 B/B B/B 160 140 85 80 75 75 70 60

SSM (SEKARANG)

SSB (DULU)

DG41, DG44

DG3

45

160

55

65

170

60

45

130

55

65

140

60

DG34, DG32 DGA4, DGA5 N32, F29 N5, F4 DG29, N27, W27 N22, W22 N17, W17 N14 DGA6, N6, W6 N7 dan W7 N9 dan W8 N10 dan W9

N11, N1, F11 N11, N13, F9, R3, R1 R10, R11

SOALAN YANG LAZIM DITANYA PENGGUNA DAN JAWAPANNYA
Kepada pengguna yang mempunyai sebarang pertanyaan digalakkan mengemukakannya melalui e-mail untuk memudahkan soalan tersebut dimasukkan ke dalam ruangan ini untuk diterbitkan di dalam versi yang terbaru.

Halaman ini masih dalam pembinaan

Menu Utama Kepada pengguna yang sedang menggunakan Sistem Tuntutan ini atau yang pernah menggunakan sistem ini bagi versi yang terdahulu dan merasakan ia amat membantu dalam memudahkan tuntutan dirayu agar menyumbangkan sedikit derma (sekurang-kurangnya sekali) kepada mana-mana akaun di bawah sebagai menghargai usaha pencipta sistem ini. AKAUN 1 PENAMA NO AKAUN PEMEGANG AMANAH : NO TELEFON EMAIL WEBSITE DESKRIPSI PUSAT PENGAJIAN TAHFIZ AL-QURAN BESTARI 5122-68-40494-7 (MAYBANK) 12-029-01-003493-7 (BANK ISLAM) Ust Mohd Farhan Abdullah Al-Hafiz 012-6613555 / 019-2666323 ustfarhan@yahoo.com.my www.tahfizbestari.com Memerlukan dana untuk membina dan melengkapkan premis pengajian di Seri Kembangan, Selangor dan Kota Belud, Sabah.

AKAUN 2 PENAMA NO AKAUN NO TELEFON KELAS PENGAJIAN TAHFIZ AL-QURAN (KEPTA) 03018010078693 (BANK ISLAM) 09-7183320 (Pejabat) 019-9656561 (Pengetua/Mudir) 013-9161331 (Penyelia) SMU(A) Tarbiah Diniah Aliran Tahfiz Sastera Bunut Sarang Burung, 16200 Tumpat, Kelantan. Merupakan sebuah Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran yang masih memerlukan sumbangan orang ramai dalam menambah kemudahan serta prasarana sekolah demi keselesaan pelajar yang kian bertambah.

ALAMAT

DESKRIPSI

AKAUN 3 PENAMA NO AKAUN NO TELEFON ALAMAT LEMBAGA KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM SARAWAK 26118700000259 (RHB BANK) 08-5408422 Kompleks Hamidah Rumah Anak-anak Yatim Miri No 2930 Blok 6 Kuala Baram Land District 98107 Miri, Sarawak. Memerlukan sumbangan untuk melengkapkan kemudahan di kediaman anak-anak yatim yang masih serba kekurangan dan dalam keadaan dhaif jika dibandingkan dengan rakanrakan mereka di Semenanjung.

DESKRIPSI

AKAUN 4 PENAMA NO AKAUN NO TELEFON EMAIL ALAMAT DESKRIPSI WAN MOHD ZAKI B WAN ISMAIL 03-018-02-023478-5 (BANK ISLAM) 012-9659785 (HP) / 09-7211169 (P) / 09-7214381 (R) wmzakey@yahoo.com SMK Geting, Tumpat, Kelantan Merupakan pencipta sistem tuntutan ini. Sistem ini telah dibina dan diubahsuai dari semasa

ke semasa semenjak dari tahun 2001 mengikut kesesuaian bagi memudahkan pengguna membuat tuntutan. Sumbangan ikhlas anda kepada akaun ini akan merangsangkan lagi programmer untuk meneruskan karya yang cukup berguna kepada warga pendidik.

m ini bagi versi gkan sedikit ipta sistem ini.

sumbangan elesaan

anak yatim ngan rakan-

dari semasa

pengguna ngkan lagi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful