You are on page 1of 3

UNIT

13 -memeli / -mamalı (in present simple negative)


We add -memeli / -mamalı to the verb to say that something is not necessary or the wrong
thing to do, so it should not / must not be done.

• Çok fazla yemek yememelisin.


• Derse geç kalmamalısınız.
• Sigara içmemelisin.

Structure: verb + -memeli / -mamalı + personal pronoun ending

Positive

Ben koşmamalıyım I mustn’t/shouldn’t run. gitmemeliyim I mustn’t/shouldn’t go.


Sen koşmamalısın You mustn’t/shouldn’t run. gitmemelisin You mustn’t/shouldn’t go.
O koşmamalı S/He/It mustn’t/shouldn’t run. gitmemeli S/He/It mustn’t/shouldn’t go.
Biz koşmamalıyız We mustn’t/shouldn’t run. gitmemeliyiz We mustn’t/shouldn’t go.
Siz koşmamalısınız You mustn’t/shouldn’t run. gitmemelisiniz You mustn’t/shouldn’t go.
Onlar koşmamalılar They mustn’t/shouldn’t run. gitmemeliler They mustn’t/shouldn’t go.

Use:

1- If the last syllable of the verb ends in a, ı, o, u, we add –mamalı to the verb:

Bu fimi kaçırmamalıyım. (I mustn’t/shouldn’t miss this film.)


Bu fimi kaçırmamalısın. (You mustn’t/shouldn’t miss this film.)
Bu fimi kaçırmamalı. (S/He/It mustn’t/shouldn’t miss this film.)
Bu fimi kaçırmamalıyız. (We mustn’t/shouldn’t miss this film.)
Bu fimi kaçırmamalısınız. (You mustn’t/shouldn’t miss this film.)
Bu fimi kaçırmamalılar. (They mustn’t/shouldn’t miss this film.)

2- If the last syllable of the verb ends in e, i, ö, ü, we add –memeli to the verb:

Sınavda kopya çekmemeliyim. (I mustn’t/shouldn’t cheat in the exam.)


Sınavda kopya çekmemelisin. (You mustn’t/shouldn’t cheat in the exam.)
Sınavda kopya çekmemeli. (S/He/It mustn’t/shouldn’t cheat in the exam.)
Sınavda kopya çekmemeliyiz. (We mustn’t/shouldn’t cheat in the exam.)
Sınavda kopya çekmemelisiniz. (You mustn’t/shouldn’t cheat in the exam.)
Sınavda kopya çekmemeliler. (They mustn’t/shouldn’t cheat in the exam.)

Copyright © Yusuf Buz No part of this publication may be reproduced!


Please respect our rights!
EXERCISES
A. Make these sentences negative.

1 Bu akşam ders çalışmalıyım. …………………………………………. .


2 Arkadaşıma telefon etmeliyim. …………………………………………. .
3 Mehmet yarın öğretmeniyle görüşmeli. …………………………………………. .
4 Her sabah parkta bir saat koşmalıyım. …………………………………………. .
5 Yemekten sonra futbol oynamalıyım. …………………………………………. .
6 Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalamalısın. ………………………………………. .
7 Hafta sonu denize gitmeliyiz. …………………………………………. .
8 İşe geç gitmelisin. …………………………………………. .
9 Arkadaşıma bir hediye almalıyım. …………………………………………. .
10 Kardeşim odasını temizlemeli. …………………………………………. .

B. Complete the sentences.

geç hazırlık süratli kahvaltı saygılı

1 Öğretmene karşı ………………….. olmalıyız.


2 Her sabah okula gitmeden önce ………………….. yapmalıyım.
3 Yarın sabah dersim var. Bu yüzden ………………….. yatmamalıyım.
4 Gelecek hafta tatile gidecekler. Bu yüzden ………………….. yapmalılar.
5 Arabayı çok ………………….. kullanmamalısın.

C. Match the sentences on the left with a sentence on the right.

__ 1. Hava çok soğuk. a. Kaçırmamalısın.


__ 2. Öğleden sonra bir iş görüşmem var. b. Geç kalmamalıyım.
__ 3. Çocuklar çok terliler. c. Dışarıya paltosuz çıkmamalısın.
__ 4. Deniz çok dalgalı. d. Aşırı soğuk su içmemeliler.
__ 5. Yarın Ankara’ya arabayla gidiyorum. e. Onları üzmemeliyim.
__ 6. Sinemada çok güzel bir film var. f. Denize girmemeliyiz.
__ 7. Annem ve babam beni çok seviyor. g. Oyalanmamalıyız.
__ 8. Bu maç bizim için çok önemli. h. Çok fazla yemek yememelisin.
__ 9. Çok fazla zamanımız yok. i. Kaybetmemeliyiz.
__ 10. Aşırı kilolusun. j. Yola uykusuz çıkmamalısın.

Copyright © Yusuf Buz No part of this publication may be reproduced!


Please respect our rights!
ANSWER KEY
A

1 Bu akşam ders çalışmamalıyım.


2 Arkadaşıma telefon etmemeliyim.
3 Mehmet yarın öğretmeniyle görüşmemeli.
4 Her sabah parkta 1 saat koşmamalıyım.
5 Yemekten sonra futbol oynamamalıyım.
6 Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalamamalısın.
7 Hafta sonu denize gitmemeliyiz.
8 İşe geç gitmemelisin.
9 Arkadaşıma bir hediye almamalıyım.
10 Kardeşim odasını temizlememeli.

1 saygılı
2 kahvaltı
3 geç
4 hazırlık
5 süratli

1 c
2 b
3 d
4 f
5 j
6 a
7 e
8 i
9 g
10 h

Copyright © Yusuf Buz No part of this publication may be reproduced!


Please respect our rights!