You are on page 1of 3

-meli / -malı (in present simple positive)

We add –meli/-malı to the verb to expresses necessity or obligation in the present. It


corresponds to English must, should or have to:

• Ders çalışmalısın.
• Ali kahvaltı yapmalı.
• Okula gitmeliyim.

Structure: verb + -meli / -malı + personal pronoun ending

Positive

Ben koşmalıyım I must/should run. gitmeliyim I must/should go.


Sen koşmalısın You must/should run. gitmelisin You must/should go.
O koşmalı S/He/It must/should run. gitmeli S/He/It must/should go.
Biz koşmalıyız We must/should run. gitmeliyiz We must/should go.
Siz koşmalısınız You must/should run. gitmelisiniz You must/should go.
Onlar koşmalılar They must/should run. gitmeliler They must/should go.

Use:

1- If the last syllable of the verb ends in a, ı, o, u, we add –malı to the verb:

Ben kahvaltı yapmalıyım. (I must have breakfast.)


Sen kahvaltı yapmalısın. (You must have breakfast.)
O kahvaltı yapmalı. (S/He/It must have breakfast.)
Biz kahvaltı yapmalıyız. (We must have breakfast.)
Siz kahvaltı yapmalısınız. (You must have breakfast.)
Onlar kahvaltı yapmalılar. (They must have breakfast.)

2- If the last syllable of the verb ends in e, i, ö, ü, we add –meli to the verb:

Ben işe gitmeliyim. (I must go to work.)


Sen işe gitmelisin. (You must go to work.)
O işe gitmeli. (S/He/It must go to work.)
Biz işe gitmeliyiz. (We must go to work.)
Siz işe gitmelisiniz. (You must go to work.)
Onlar işe gitmeliler. (They must go to work.)

Note: The third person plural (onlar = they) can also take the ending –meli / -malı like the
third person singular (o = s/he/it). Onlar işe gitmeliler / gitmeli.
EXERCISES
A. Complete the sentences adding –meli / -malı and the necessary personal pronoun endings
to the verbs below.

çalışmak etmek olmak almak seyretmek yapmak temizlemek çıkmak

1 Bugün çok ders …………………… . Yarın sınavım var.


2 Funda diyet …………………… . Çünkü aşırı kilolu.
3 Anneme telefon …………………… . Bu gece eve biraz geç gideceğim.
4 Bu akşam televizyonda çok güzel bir film var. (Sen) …………………… .
5 Otobüs gelmek üzere. (Biz) Hemen …………………… .
6 Onlar saat 17.00’da istasyonun önünde …………………….
7 Anne, oğluna: ‘Odan çok kirli. Hemen ……………………!’
8 Bugün arkadaşımın doğum günü. Ona bir hediye …………………… .

B. Match the sentences on the left with a sentence on the right.

__ 1. Gömleğim çok kırışık. a. Şemsiyeni almalısın.


__ 2. Çok susadım. b. Alış veriş yapmalıyız.
__ 3. Yarın matematik sınavımız var. c. Dinlenmeliler.
__ 4. Evde yiyecek bir şey yok. d. Su içmeliyim.
__ 5. Onlar çok yorgunlar. e. Ders çalışmalıyız.
__ 6. Sinemada çok güzel bir film var. f. Kazanmalıyız.
__ 7. Yağmur yağıyor. g. Onu ütülemeliyim.
__ 8. Bu maç bizim için çok önemli. h. Seyretmelisin.
__ 9. Mehmet’in çok uykusu var. i. Ondan özür dilemeliyim.
__ 10. Serap’ın kalbini kırdım. j. Uyumalı.

C. Correct the verbs ending in –meli / -malı.

1. Ailemi çok özledim. Onları ziyaret etmelisin. ____________


2. Hava soğuk. Paltomu giymeliler. ____________
3. Otobüsümüz biraz geç gelecek. Biz 10 dakika daha beklemelisiniz. ____________
4. Sınıfın içi çok sıcak. Öğretmen pencereyi açmalıyım. ____________
5. Bugün onların final maçı var. Çok iyi oynamalısın. ____________
6. Parka gidiyorum. Biraz yürümeli. ____________
7. Çok acıktık. Yemek yemelisin. ____________
8. Param bitti. Bankadan biraz para çekmelisiniz. ____________

ANSWER KEY
A

1 çalışmalıyım
2 yapmalı
3 etmeliyim
4 seyretmelisin
5 çıkmalıyız
6 olmalılar
7 temizlemelisin
8 almalıyım

1 g
2 d
3 e
4 b
5 c
6 h
7 a
8 f
9 j
10 i

1 etmeliyim
2 giymeliyim
3 beklemeliyiz
4 açmalı
5 oynamalılar
6 yürümeliyim
7 yemek yemeliyiz
8 çekmeliyim