gelmedim, gitmedim, etc.

(past simple negative)
We add -medi/-madı between the verb and the personal pronoun ending to say that something didn’t happen in the past. • • • Dün gece ders çalışmadım. Geçen yıl tatil yapmadık. Ali beni aramadı.

Structure: verb + -medi/-madı + personal pronoun ending Negative ver-mek Ben Sen O Biz Siz Onlar Use: 1- If the last syllable of the verb has got e, i, ö, ü, we add -medi between the verb and the personal pronoun ending: Onlar bugün okula gitmediler. (They didn’t go to school today.) Kardeşim dün gece eve gelmedi. (My brother didn’t come home last night Bugün ben hiç yemek yemedim. (I haven’t eaten at all today.) Dün Derya’yı görmedim.(I didn’t see Derya yesterday.) ver-medim. ver-medin. ver-medi. ver-medik. ver-mediniz. ver-mediler. al-mak al-madım. al-madın. al-madı. al-madık. al-madınız. al-madılar.

2- If the last syllable of the verb has got a, ı, o, u, we add -madı between the verb and the personal pronoun ending: Bu sabah kahvaltı yapmadım.(I didn’t have/haven’t had breakfast this morning.) Ahmet geçen Cumartesi top oynamadı.(Ahmet didn’t play football last Saturday.) Babam bu sabah parkta koşmadı.(My father didn’t run in the park this morning.) Bebek dün gece hiç ağlamadı.(The baby didn’t cry at all last night.) Biz bugün İngilizce çalışmadık.(We didn’t study English today.)

Copyright © Yusuf Buz No part of this publication may be reproduced! www.onlineturkishcourse.com

EXERCISES
A. Complete the verbs with the negatıve past tense ending (-medi or -madı) and the necessary personal pronoun ending. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aylin bugün televizyon seyret…….. . Çocuklar hiç ders çalış…….. . Ablam bana bir hediye al…….. . Annem dün gece bana masal anlat…….. . Onlar bu sabah parka git…….. . Mehtap bugün işe gel…….. . Galatasaray bugün iyi oyna…….. . Biz geçen yıl tatil yap…….. . Ben sizi anla…….. . Öğretmen beni duy…….. .

B. Complete the sentences with the verbs below. Use the negative past tense ending (-medi or -madı) and the necessary personal pronoun ending. gelmek etmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uyanmak ölmek konuşmak yemek yağmak gitmek çalışmak ağlamak

Arkadaşım bana telefon ……………………. . Leyla bugün hiç ……………………. . Bir problemi mi var? Babam isten daha ……………………. . Kardeşimin yarın sınavı var ama hiç ders ……………………. . Sabahtan beri hiç yemek ……………………. . Çok açım. Çocuklar henüz ……………………. . Halen uyuyorlar. Metin bugün okula ……………………. . Çünkü çok hasta. Bebek dün gece hiç ……………………. . Bugün yağmur ……………………. . Kazada kimse ……………………. . Herkes kurtuldu.

C. Add the negative past tense ending (-medi or -madı) and the necessary personal pronoun ending to the verbs below. 1 bak……. . bak……. . bak……. . bak……. . bak……. . bak……. . 2 gel……. . gel……. . gel……. . gel……. . gel……. . gel……. . 3 söyle……. . 4 gör……. . söyle……. . gör……. . söyle……. . gör……. . söyle……. . gör……. . söyle……. . gör……. . söyle……. . gör……. . 5 yap……. . yap……. . yap……. . yap……. . yap……. . yap……. .

Copyright © Yusuf Buz No part of this publication may be reproduced! www.onlineturkishcourse.com

ANSWER KEY
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etmedi konuşmadı gelmedi çalışmadı yemedim uyanmadılar/uyanmadı gitmedi ağlamadı yağmadı ölmedi seyretmedi çalışmadılar/çalışmadı almadı anlatmadı gitmediler/gitmedi gelmedi oynamadı yapmadık anlamadım duymadı

C 1 bakmadım bakmadın bakmadı bakmadık bakmadınız bakmadılar 2 geldim geldin geldi geldik geldiniz geldiler 3 söylemedim 4 söylemedin söylemedi söylemedik söylemediniz söylemediler görmedim 5 yapmadım görmedin yapmadın görmedi yapmadı görmedik yapmadık görmediniz yapmadınız görmediler yapmadılar

Copyright © Yusuf Buz No part of this publication may be reproduced! www.onlineturkishcourse.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful