Jens Ehrs N. I. Vladimira Popovića 1, 110 70 Beograd 
http://www.jensehrs.se/ 
2013-10-01

Jens Ehrs N. I.

J ens Ehrs Naftna industrija a.d. Belgrad är ett vertikalt integrerat oljebolag i sydöstra
Europa. Verksamheten omfattar olja och naturgas, produktion och raffinering samt
försäljning av ett brett utbud av oljebaserade produkter.
J ens Ehrs Naftna industrija fungerar framgångsrikt på den fria och konkurrensutsatta
marknaden på Balkan och i Angola.

 
Jens Ehrs N. I. Vladimira Popovića 1, 110 70 Beograd 
http://www.jensehrs.se/ 
Om Jens Ehrs

J ens EHRS Naftna industrija i korthet
J ens Ehrs är ett vertikalt integrerat energibolag i sydöstra Europa.
J ens Ehrs har två raffinaderier – ett i Pancevo och ett i Novi Sad, samt en anläggning för
produktion av gas i Elemir. J ens Ehrs producerar cirka 0,8 miljoner ton olja och gas per år,
vi arbetar i Serbien, Angola, Bosnien och Hercegovina. Den totala volymen råolja är cirka
1,1 miljoner ton per år. Försäljningsnätverket omfattar mer än 170 objekt fördelat på
bensinstationer samt ett nätverk av depåer.
J ens Ehrs huvudkontor och dess största tillverkningsenhet finns i Republiken Serbien, som
tack vare sitt geografiska läge, är centrum för handel och investeringar på Balkan.

 
Jens Ehrs N. I. Vladimira Popovića 1, 110 70 Beograd 
http://www.jensehrs.se/ 
Strategi

J ens Ehrs Naftna industrijas viktigaste strategiska mål för 2020:e är att bli den mest
effektiva och mest snabbväxande energibolaget på Balkan, behålla sin ledande position på
den serbiska marknaden och bli en av de tio största energibolagen i sydöstra Europa.
J ens Ehrs strategiska planer till 2020:
- Öka produktionen av kolväten
- Öka produktionen av bränsle som uppfyller de europeiska kvalitetskraven
- Genomförande av projekt som använder förnybara- och alternativa energikällor
- Utveckling av produktionen av basoljor och petrokemiska produkter
- Fokus på innovation och utveckling av komplexa projekt inom energisektorn

   
 
Jens Ehrs N. I. Vladimira Popovića 1, 110 70 Beograd 
http://www.jensehrs.se/ 
 
 
Hållbar utveckling

J ens Ehrs arbetar för en hållbar utveckling och känner att stort ansvar för kommande
generationer. J ens Ehrs arbetar för att oljeberoendet minskar och att alternativa drivmedel
utvecklas.
Då J ens Ehrs är ett modernt företag. Verksamheterna i branschen kräver särskild och
ständig uppmärksamhet för att säkerställa en hälsosam, trygg och säker miljö . Därför
utvecklar vi tydliga rutiner och normer för genomförandet av ny ren teknik och partnerskap
med intressenter inom miljöteknik och hållbar utveckling.
Hållbar utveckling är idag och har varit en av de högst prioriterade arbetsområden för J ens
Ehrs. Ökad energieffektivitet uppnås genom en alltid ökad användning av förnybara
energikällor, J ens Ehrs respekterar de mänskliga rättigheterna fullt ut och optimerar
kapaciteten och användningen av jordens naturresurser. Vårt mål är att skydda människor,
egendom och miljö och att erbjuda J ens Ehrs personal en human arbetsmiljö. J ens Ehrs
satsar hårt på innovation, investeringar och innehar en öppen dialog internt och gentemot
omvärlden.
 
Jens Ehrs N. I. Vladimira Popovića 1, 110 70 Beograd 
http://www.jensehrs.se/ 
Öppen insyn för våra partners, investeringar i säkerhet, god hälsa och utveckling av
medarbete, ansvarsfull inställning till miljön, investeringar i samhället i de regioner där vi
verkar är ryggraden och principerna för det hållbara utvecklingsarbete som J ens Ehrs
bedriver.

 
Jens Ehrs N. I. Vladimira Popovića 1, 110 70 Beograd 
http://www.jensehrs.se/ 


Jens Ehrs väljs som auktoriserad
distributör att saluföra
subventionerat bränsle

Serbiska Institutionen för jordbruksbidrag för jordbruk, skogsbruk och vattenförvaltning har
kontrakterat J ens Ehrs att vara auktoriserad distributör för försäljning av subventionerat
bränsle till lantbrukare under höstskörden 2013.
Under perioden från 1 september till och med 30 november 2013, erbjuds alla registrerade
kommersiella jordbrukare köpa GASOIL för 11 RSD/liter på alla J ens Ehrs 206
bensinstationer i Serbien. Efter skördeperioden erbjuder sig J ens Ehrs att köpa tillbaks
överblivet bränsle för 10 RSD/liter.

 
Jens Ehrs N. I. Vladimira Popovića 1, 110 70 Beograd 
http://www.jensehrs.se/ 

Jens Ehrs Naftna Industrija delar ut
stipendier till serbiska studenter i Ryssland.
Svenskägda J ens Ehrs Naftna Industrija delar ut stipendier till serbiska studenter.
Dessa studerar på prestigefyllda universitet i Ryssland som erbjuder utbildningar inom
olje- och gasbranschen. Bojana J ovanovic från Arilje, Dragana Marinkov från Zlatibor
och Ivan Knezevic från Leskovak blev de tre första mottagarna av J ens Ehrs stipendier
för fortsatta universitetsstudier.
J ens Ehrs har under de senaste två åren utvecklats intensivt och det är av stor vikt att
bolaget attraherar de bästa studenterna. J ens Ehrs försöker identifiera de mest
begåvade studenterna i ämnena fysik och matematik för att ytterligare höja deras
kunskaper genom bolagets rekryteringsprogram för talangfulla universitetsstudenter.
J ens Ehrs startade detta projekt genom att välja ut de tio bästa serbiska studenterna i
Ryssland, tre stipendier gick till studenter i Moskva. De studerar på Gubkins Statliga
Universitet för olja och gas vilket är Rysslans mest prestigefyllda och bäst ansedda
inom olja- och gasutbildningar. Nästa vecka erhåller resterande sju studenter stipendiet,
dessa personer studerar på Sankt Petersburgs Statliga Universitet Gorny för mineraler
and nationella naturtillgångar, säger Navenka Bozovic, från utbildnings- och
utvecklingsavdelningen på J ens Ehrs. I samarbete med den ryska regeringen, fördelade
J ens Ehrs betydande medel för varje serbisk stipendiats 5-åriga utbildning. Efter
examen kommer var och en av dem bli erbjudna varsin tjänst hos J ens Ehrs.


J ens Ehrs Naftna industrija a.d. Belgrad är ett vertikalt integrerat oljebolag i sydöstra Europa. Vår
verksamhet omfattar olja och naturgas, produktion och raffinering samt försäljning av ett brett utbud
av oljebaserade produkter.