You are on page 1of 408

NICOLAE ONIŢA

ELISABETA IVAN

MEMORATOR
PENTRU CALCULE
ÎN
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

EDITURA MIRTON
Timişoara, 2006

Această lucrare se doreşte a fi, într-un spaţiu concentrat, sistematizat întrun singur volum, ce cuprinde 461 tabele şi 131 figuri, grafice sau nomograme, un
instrument util şi rapid de acces la principalele date de proiectare tehnologică şi
operaţională din domeniul industriei alimentare, dar şi a celei chimice.
În general, caracteristicile termofizice sunt exprimate în unităţile
Sistemului Internaţional de măsură, în caz contrar având la dispoziţie unităţile de
măsură şi factorii de conversie pentru alte sisteme de unităţi de măsură (MKfS,
CGS sau anglo-saxon – FPS).
În partea I sunt prezentate date despre elementele chimice, corelaţii între
unităţile de măsură, caracteristici termofizice ale unor materiale solide, lichide,
soluţii, gaze şi vapori, agenţi frigorifici, în general ceea ce se cunoaşte sub numele
de agenţi auxiliari. Totodată sunt date elemente de calcul pentru pierderile de
presiune prin conducte şi de transfer termic.
În partea a II-a se prezintă principalele caracteristici termofizice (densitate,
vâscozitate, căldură specifică, conductivitate termică, difuzivitate termică, etc.)
pentru principalele materii prime, produse intermediare şi finite din industria
alimentară.
Partea a III-a are un rol special, în sensul, că pune la dispoziţia celui aflat
în dificultate, posibilitatea de a caracteriza un produs vegetal sau alimentar din
punct de vedere fizico-chimic, conform cu cele mai noi cercetări în domeniu,
elemente de calcul şi date ce permit evaluarea căldurii specifice, entalpiei, variaţiei
de entalpie la schimbările de fază, conductivităţii termice doar pe baza compoziţiei
exprimate pe clase de substanţe (proteine, lipide, carbohidraţi, fibre celulozice,
elemente minerale).
Lucrarea, aflată la a III-a ediţie, constituie preocuparea noastră de ani buni
privind punerea la dispoziţie a unui instrument de lucru versatil, atât studenţilor de
la facultăţile de profil, cât şi unui spectru larg de specialişti: ingineri, cercetători
ştiinţifici, proiectanţi, cadre didactice, din domeniul industriei alimentare şi a celor
conexe.

Autorii
Adresă de contact: onita61@yahoo.com

NICOLAE ONIŢA

ELISABETA IVAN

MEMORATOR
PENTRU CALCULE
ÎN
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

EDITURA MIRTON
Timişoara, 2006

CUPRINS

PARTEA I .............................................................................................................................................1
1. DATE PRINCIPALE DESPRE ELEMENTELE CHIMICE ............................................................1
2. CORELAŢII ÎNTRE UNITĂŢILE DE MĂSURĂ ...........................................................................4
Scări de temperatură .................................................................................................................11
3. CRITERII DE SIMILITUDINE ......................................................................................................14
4. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE UNOR MATERIALE.................................................................16
5. VÂSCOZITATEA FLUIDELOR....................................................................................................39
6. CURGEREA FLUIDELOR PRIN CONDUCTE ............................................................................42
6.1. CALCULUL PIERDERILOR DE PRESIUNE ÎN CONDUCTE ..................................................................43
6.2. REZISTENŢE LOCALE .................................................................................................................51
6.3. COEFICIENŢII REZISTENŢELOR LOCALE.......................................................................................65
6.4. PUTERILE CALORIFICE ALE UNOR COMBUSTIBILI ........................................................................69
6.5. ELEMENTE DE TRANSFER TERMIC ...............................................................................................70
Calculul coeficientului parţial de transfer de căldură α la circulaţie forţată fără schimbarea
stării fizice .................................................................................................................................74
Determinarea pierderilor de căldură ale conductelor neizolate................................................77
7. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE UNOR GAZE ŞI VAPORI .........................................113
8. TEHNICA VIDULUI ...................................................................................................................134
9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE APEI (ÎN STARE S, L, G)..........................................136
10. DURITATEA APEI ....................................................................................................................152
11. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE UNOR SOLUŢII.......................................................154
12. MATERIAL EDE IZOLAŢIE ŞI AGENŢI FRIGORIFICI UTILIZAŢI ĂN INSTALAŢIILE
FRIGORIFICE ..................................................................................................................................204
PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE PRINCIPALELOR PRODUSE ALIMENTARE............219
13. ACIZI GRAŞI, GLICERINĂ ŞI SĂPUNURI .............................................................................219
13.1. ACIZI GRAŞI ......................................................................................................................219
13.2. GLICERINĂ, ULEIURI ETERICE, SĂPUN.......................................................................224
14. ULEIURI SI GRASIMI VEGETALE .........................................................................................232
14.1. ULEIURI VEGETALE ................................................................................................................232
14.2. GRĂSIMI VEGETALE. MARGARINĂ ..........................................................................................243
15. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE ZAHĂRULUI ...........................................................247
15.1. ZAHĂR TOS ...........................................................................................................................247
15.2. SOLUŢII DE ZAHAROZĂ ..........................................................................................................249
Variante privind teoria extracţiei zahărului prin difuziune .....................................................258
Proprietăţi fizice ale zaharozei ................................................................................................260
15.3. BORHOT. MELASĂ ..................................................................................................................268

I

15.4. CENTRIFUGAREA ............................................................................................................275
16. SPIRT ŞI BĂUTURI ALCOOLICE............................................................................................280
17. BERE...........................................................................................................................................304
18. LICHIORURI..............................................................................................................................307
19. PRODUSE ZAHAROASE..........................................................................................................307

GLUCOZĂ. AMIDON.................................................................................................. 317
20. LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE .............................................................................. 321
20.1. LAPTE, BRÂNZĂ ..................................................................................................... 321
20.2. SMÂNTÂNĂ ........................................................................................................... 326
20.3. GRĂSIME DIN LAPTE. UNTUL ................................................................................. 331
20.4. ÎNGHEŢATĂ ....................................................................................................... 333
21. CARNE ŞI PRODUSE DIN CARNE.......................................................................... 335
21.1. GRĂSIMI ANIMALE................................................................................................. 340
21.2. PEŞTE..................................................................................................................... 341
22. LEGUME ŞI FRUCTE................................................................................................ 343
22.1. SUCURI ŞI CONCENTRATE DE TOMATE ................................................................... 343
22.2. SUCURI ŞI CONCENTRATE DE FRUCTE ................................................................. 345
23. PRODUSE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE.................................................................. 370
23.1. CEREALE, FĂINĂ .................................................................................................... 370
23.2. PRODUSE DE PANIFICAŢIE...................................................................................... 371
PARTEA A III-A ..............................................................................................................................376
24. CALCULUL CĂLDURII SPECIFICE, ENTALPIEI ŞI CONDUCTIVITĂŢII TERMICE A
PRODUSELOR ALIMENTARE PE BAZA CONŢINUTULUI EXPRIMAT PE CLASE DE
SUBSTANŢE (PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE, ELEMENTE
MINERALE). COMPOZIŢIA PRINCIPALELOR PRODUSELOR ALIMENTARE .....................376
24.1. CALCULUL CĂLDURII SPECIFICE ŞI ENTALPIEI PRODUSELOR ALIMENTARE PE BAZA CONŢINUTULUI
DE CLASE DE SUBSTANŢE (PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE, ELEMENTE
MINERALE).....................................................................................................................................376
24.2. CALCULUL VARIAŢIEI DE ENTALPIE LA SCHIMBĂRILE DE FAZĂ................................................379
24.3. ESTIMAREA CONDUCTIVITĂŢII TERMICE A PRODUSELOR ALIMENTARE ....................................380
24.4. COMPOZIŢIA PRINCIPALELOR PRODUSELOR ALIMENTARE EXPRIMATĂ PE CLASE DE SUBSTANŢE
(PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE, ELEMENTE MINERALE) ............................383
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................... 400

II

PARTEA I
1. DATE PRINCIPALE DESPRE ELEMENTELE CHIMICE
Tabelul 1 (Masele atomice date în paranteză corespund celui mai stabil izotop)
Masa
Punct de
Punct de
Densitate,
Număr
Element
Simbol
atomică
topire, ºC fierbere, ºC
atomic
d 420
relativă
2

3

4

5

6

7

Actiniu
Aluminiu
Americiu
Argint
Argon
Arsen

1

Ac
Al
Am
Ag
Ar
As

89
13
95
47
18
33

(227)
26,98154
(243)
107,868
39,948
74,9216

10,07
2,70
11,7
10,5
1,78*
5,73

Astatin
Aur
Azot
Bariu
Berkeliu
Beriliu

At
Au
N
Ba
Bk
Be

85
79
7
56
97
4

(210)
196,9665
14,0067
137,33
(247)
9,01218

19,32
1,25*
3,76
1,85

1050
660,37
994±4
962
-189
817
(28 bari)
302
1064
-210
725
1278±5

Bismut
Bor
Brom
Cadmiu
Californiu
Carbon
Ceriu
Cesiu
Clor
Cobalt
Crom
Cupru
Curiu
Disprosiu
Einsteiniu
Erbiu
Europiu
Fermiu
Fier

Bi
B
Br
Cd
Cf
C
Ce
Cs
Cl
Co
Cr
Cu
Cm
Dy
Es
Er
Eu
Fm
Fe

83
5
35
48
98
6
58
55
17
27
24
29
96
66
99
68
151,96
100
26

208,9804
10,81
79,904
112,41
(251)
12,011
140,12
132,9054
35,435
58,9332
51,996
63,546
(247)
162,50
(254)
167,26
151,96
(257)
55,847

9,8
2,35
3,12
8,65
15,1(hex)
2,1-2,3
6,67-8,23
1,90
3,21*
8,9
7,2
8,94
13,51
8,56
9,06
5,96
7,87

271
2300
-7
321
3350
789±3
28
-101
1495
1857±20
1083
1340±40
1409
1522
822±5
1535

3200±300
2467
2607
2212
-186
613
(subl.)
337
2807
-196
1640
2970
(6,7 mbar)
1560±5
2550 subl.
59
765
4827
3257
678
-35
2870
2672
2595
2335
2510
1597
2750

1

Tabelul 1 (continuare)
1
2

Fluor
Fosfor
Franciu
Gadoliniu
Galiu
Germaniu
Hafniu
Heliu
Hidrogen
Holmiu
Indiu
Iod
Iridiu
Kripton
Kurceatoviu
Lantan
Lawrenciu
Litiu
Luteţiu
Magneziu
Mangan
Mendeleeviu
Mercur
Molibden
Neodim
Neon
Neptuniu
Nichel
Niobiu
Nobeliu
Osmiu
Oxigen
Paladiu
Platină
Plumb
Plutoniu
Poloniu
Potasiu
Praseodim

F
P
Fr
Gd
Ga
Ge
Hf
He
H
Ho
In
I
Ir
Kr
Ku
La
Lr
Li
Lu
Mg
Mn
Md
Hg
Mo
Nd
Ne
Np
Ni
Nb
No
Os
O
Pd
Pt
Pb
Pu
Po
K
Pr

3

4

5

6

7

9
15
87
64
31
32
72
2
1
67
49
53
77
36
104
57
103
3
71
12
25
101

18,99840
30,97376
(223)
157,25
69,72
72,59
178,49
4,00260
1,0079
164,9304
114,82
126,9045
192,22
83,80
(261)
138,9055
(260)
6,941
174,97
24,305
54,9380
(258)
200,59
95,94
144,24
20,179
237,0482
58,70
92,9064
(259)
190,2
15,9994
106,4
195,09
207,2
(244)
(209)
39,0983
140,9077

1,70*
1,82
7,9
5,9(solid)
5,32
13,1
0,18*
0,09*
8,8
7,3
4,93
22,42
3,708*
6,16(hex)
0,534
9,842
1,745
7,43
13,59
10,2
7,007(hex)
0,91*
α:20,45
8,9
8,57
22,48
1,43*
12,02
21,45
11,34
α:19,84
β:9,4
0,862
6,77

-220
44(alb)
(27)
1311±1
30
937
2227±20
-272
-259
1470
157
114
2410
-157
1083
920±5
181
1656±5
649
1244±3
-39
2617
1010
-249
640±1
1453
2468±10
3045±30
-218
1552
1772
327
641
254
64
931±4

-188
280(alb)
(677)
3233
2403
2830
4602
-269
-253
2720
2080
184
4130
-152
2657
3454
1347
3315
1090
1962
356,6
4612
3127
-246
3902
2732
4742
5027±100
-183
3140
4530
1740
3232
962
774
3212

42
60
10
93
28
41
102
76
8
46
78
82
94
84
19
59

2

Tabelul 1 (continuare)
1
2

Prometiu
Protactiniu
Radiu
Radon
Reniu
Rodiu
Rubidiu
Ruteniu
Samariu
Scandiu
Seleniu
Siliciu
Sodiu
Staniu
Stibiu
Stronţiu
Sulf
Taliu
Tantal
Tecneţiu
Telur
Terbiu
Toriu
Tuliu
Titan
Uraniu
Vanadiu
Wolfram
Xenon
Yterbiu
Ytriu
Zinc
Zirconiu
(Hahniu)
-

Pm
Pa
Ra
Rn
Re
Rh
Rb
Ru
Sm
Sc
Se
Si
Na
Sn
Sb
Sr
S
Tl
Ta
Tc
Te
Tb
Th
Tm
Ti
U
V
W
Xe
Yb
Y
Zn
Zr
Ha
-

3

4

5

6

7

61
91
88
86
75
45
37
44
62
21
34
14
11
50
51
38
16
81
73
43
52
65
90
69
22
92
23
74
54
70
39
30
40
105
106

(145)
231,0359
226,0254
(222)
196,207
102,9055
85,4678
101,07
150,4
44,9559
78,96
28,0855
22,98977
118,69
121,75
87,62
32,0655
204,37
180,9479
(97)
127,60
158,9254
232,0381
168,9342
47,90
238,029
50,9414
183,85
131,30
173,04
88,9059
65,38
91,22
(262)
(263)

6,48
15,37
5
9,96*
20,53
12,4
1,53
12,3
7,52
2,99
4,81
2,33
0,97
7,3
6,68
2,6
1,96
11,85
16,6
11,5
6,25
8,23
11,7
9,32
4,5
19,05
6,1
19,3
5,89*
6,98
4,47
7,14
6,49
-

~1080
<1600
700
-71
3180
1996±3
39
2310
1072±5
1539
217
1410
98
232
631
769
113
304
2996
2172
450
1360±4
1750
1545±15
1660±10
1132
1890±10
3410±20
- 112
824±5
1523±8
420
1852±2
-

2460(?)
1140
- 62
5627
3727±100
688
3900
1778
2832
685±1
2355
883
2270
1750
1384
445
1457±10
5425±100
4877
990
3041
~ 4790
1727
3287
3818
3380
5660
- 107±3
1193
3337
907
4377
-

3

2. CORELAŢII ÎNTRE UNITĂŢILE DE MĂSURĂ
Tabelul 2. Unităţile de măsură ale principalelor mărimi termofizice
UM în sistemul UM în sistemul angloMărimea
UM în SI
tehnic MKfS
saxon - FPS
1

Lungime, l, L

2

3

4

m (metru)

m

ft (foot)
in (inch)
yd (yard)

1 m = 39,37 in = 3,281 ft = 1,94 yd = 6,214·10-4 mile
1 in = 2,54 cm = 25,4 mm = 0,08333 ft = 0,02778 yd
1 ft = 0,3048 m = 30,48 cm = 12 in= 0,3333 yd
1 yd = 0,9144 m = 36 in = 3 ft
1 mile = 1,609 km = 1609 m = 63360 in = 5280 ft = 1760 yd

ft2 (square foot)
in2 (square inch)
yd2 (square yard)
2
-4
2
2
2
-4
1 m = 10 ha = 1550 in = 10,76 ft = 1,196 yd = 6,214·10 mile
1 ha = 104 m2 = 1,55·107 in2 = 1,076·105 ft2 = 1,196·104 yd2
1 in2 =6,452 cm2 = 645,2 mm2
1 ft2 = 0,0929 m2 = 929 cm2 = 144 in2 = 0,1111 yd2
1 yd2 = 0,8631 m2 = 8631 cm2 = 1296 in2 = 9 ft2
1 mile2 = 2,59 km2 = 2,59·106 m2 = 3,098·106 yd2
Suprafaţă (arie), A, S

m2 (metru pătrat)

m2

m3 (metru cub)

m3

ft3 (cubic foot)
in3 (cubic inch)
US gal (gallon USA);
US fl oz (fluid ounce
USA)
3
3
6
3
6
3
3
1 m = 1000 dm = 10 cm = 10 ml = 35,31 ft = 1,308 yd = 264,2 US gal =
= 6,29 oil barrel
1 dm3 = 1 l = 10-3 m3 = 1000 cm3 = 61,02 in3 = 0,03531 ft3 = 0,001308 yd3 =
= 0,2642 US gal = 0,00629 oil barrel
1 mm3 = 1 μl = 10-3 cm3 = 10-3 ml
1 ft3 = 28,32 dm3 = 1728 in3 = 0,037404 yd3 = 7,481 US gal = 0,1781 oil barrel
1 yd3 = 0,7646 m3 = 764,6 dm3 = 27 ft3 = 202 US gal = 4,809 oil barrel
1 US gal = 3,785 dm3 = 231 in3 = 0,1337 ft3 = 0,02381 oil barrel
1 oil barrel = 0,159 m3 = 159 dm3 = 9702 in3 = 5,613 ft3 = 0,2079 yd3 = 42 US
gal
1 US fl oz = 29,57 cm3 = 1,805 in3 = 7,812·10-3 US gal
Volum, V

4

Tabelul 2 (continuare)
1

Masă, m, M

2

3

4

Kg (kilogram)

kgf·s/m

lb (pound); oz (ounce);
US short ton (short ton USA)

1 t = 1000 Kg = 2205 lb = 102 kgf·s2/m
1 Kg = 1000 g = 2,205 lb = 0,102 kgf·s2/m
1 g = 10-3 Kg = 1000 mg
1 mg = 10-3 g
1 lb = 0,4536 Kg = 453,6 g = 0,04625 kgf·s2/m
1 oz = 0,02835 Kg = 28,35 g = 0,0625 lb = 2,891·10-3 kgf·s2/m
1 US sh ton = 0,9072 t = 907,2 Kg = 2000 lb92,51 kgf·s2/m
1 ton (long ton) = 1,016 t = 1016 Kg = 2240 lb = 103,61 kgf·s2/m
Timp, τ
s (secundă)
s, h (oră)
s (second);
h (hour)
1 zi = 24 h = 1440 min = 86400 s
1 h = 60 min = 3600 s
Viteză, w
m/s
m/s
ft/s
Acceleraţie, a, g
m/s2
m/s2
ft/s2
1 m/s2 = 39,37 in/s2 = 3,281 ft/s2 = 1,094 yd/s2
1 in/s2 = 0,0254 m/s2 = 2,54 cm/s2 = 0,08333 ft/s2 = 0,02778 yd/s2
1 ft/s2 = 0,3048 m/s2 = 30,48 cm/s2 = 12 in/s2 = 0,3333 yd/s2
1 yd/s2 = 0,9144 m/s2 = 91,44 cm/s2 = 36 in/s2 = 3 ft/s2
s-1 (rot/s);
s-1 (rot/s);
Turaţie, n
s-1 (rot/s)
min-1 (rot/min)

min-1 (rot/min)

Viteză unghiulară, ω
rad/s
rad/s
rad/s
Acceleraţie unghiulară, aω
rad/s2
rad/s2
rad/s2
Kg/m3
Densitate (masă specifică),
kgf·s2/m4
lb/ft3
ρ
1 t/m3 = 1 Kg/dm3 = 1 g/cm3 = 103 Kg/m3
1 kgf.s2/m4 = 9,81 Kg/m3
1 lb/ft3 = 16,02 Kg/m3
1 lb/gal = 0,1198 Kg/dm3 = 7,492 lb/ft3
1 lb/in3 = 27,68 t/m3 = 27,68.103 Kg/m3= 27,68 Kg/dm3 = 27,68 g/cm3
1 oz/ft3 = 1,001 Kg/m3 = 3,617·10-5 lb/in3 = 0,0625 lb/ft3
Volum specific
m3/Kg
m4/kgf·s2
ft3/lb
(volum masic), v
1 m3/t = 10-3 m3/Kg = 27,68 in3/lb = 0,01602 ft3/lb
1 dm3/Kg = 1 l/Kg = 27,68 in3/lb = 0,01602 ft3/lb
1 cm3/g = 1 ml/g = 27,68 in3/lb = 0,01602 ft3/lb
1 gal/lb = 8,345 m3/t = 8,345 dm3/Kg = 8,345 cm3/g = 231 in3/lb = 0,1335 ft3/lb
1 ft3/oz = 999 m3/t = 0,999 m3/Kg = 999 dm3/Kg = 999 cm3/g = 27650 in3/lb = =
16 ft3/lb
1 ft3/ton = 0,02787 m3/t = 2,787·10-5 m3/Kg = 0,02787 dm3/Kg = 0,02787 cm3/g =
= 0,7714 in3/lb = 4,464·10-4 ft3/lb
5

Tabelul 2 (continuare)
1

2

3

4

Debit masic, Qm, M
Kg/s
kgf·s/m
lb/s
1 Kg/h = 0,01667 Kg/min = 2,778·10-4 Kg/s = 10-3 t/h = 0,2778 g/s = 2,205 lb/h
1 Kg/s = 3600 Kg/h = 60 Kg/min = 3,6 t/h = 1000 g/s = 2,205 lb/s35,27 oz/s
1 lb/s = 1633 Kg/h = 27,22 Kg/min = 0,4536 Kg/s = 1,633 t/h = 453,6 g/s =
= 3600 lb/h = 16 oz/s
1 oz/s = 102 Kg/h = 1,701 Kg/min = 0,1021 t/h = 28,35 g/s = 0,0625 lb/s = 225
lb/h
Debit
m3/s
ft3/s
m3/s
volumetric, QV, V
1 m3/s = 1000 dm3/s = 1000 l/s = 1,308 yd3/s = 35,31 ft3/s
1 dm3/s = 1 l/s = 10-3 m3/s = 60 l/min = 3600 l/h = 1000 cm3/s = 61,02 in3/s
1 l/min = 0,06 m3/h = 60 l/h = 16,67 cm3/s = 1,017 in3/s
1 m3/h = 0,2778 dm3/s = 16,67 l/min = 1000 l/h = 277,8 cm3/s = 16,95 in3/s
1 cm3/s = 10-6 m3/s = 10-3 dm3/s = 0,06 l/min = 0,0036 m3/h = 3,6 l/h = 0,06102
in3/s
1 yd3/s = 764,6 dm3/s = 2753 m3/h = 27 ft3/s
1 ft3/s = 28,32 dm3/s = 1699 l/min = 102 m3/h = 1728 in3/s
1 gal/s = 3,785 dm3/s = 227,1 l/min = 13,63 m3/h = 3785 cm3/s = 0,1337 ft3/s =
231 in3/s
1 oil barrel/s = 0,159 m3/s = 159 dm3/s = 9540 l/min = 572,4 m3/h = 0,2079 yd3/s
= 5,613 ft3/s = 9702 in3/s
Viteză masică, (debit
Kg/(m2·s)
kgf·s /m3
lb/(ft2·s)
masic specific), m
Gradientul
K/m
K/m; °C/m
°F/ft
temperaturii
1/K (K-1)
Coeficient de dilatare
1/K; (K-1)
1/°F; (°F)-1
-1
termică liniară,
1/°C; (°C)
coeficient de dilatare
termică volumetrică
Forţă, F,
N (newton)
kgf (kilogram lbf (pound force), pdl
greutate, G
forţă);
(pondal), ozf (ounce
dyn (dynă)
force)
1 N = 10-3 KN = 10-6 MN = 105 dyn = 0,102 kgf = 0,2248 lbf
1 dyn = 10-5 N = 1,02·10-6 kgf = 2,248·10-6 lbf
1 kgf = 9,807 N = 9,807·105 dyn = 2,205 lbf
1 lbf = 4,448 N = 0,4536 kgf
1 pdl = 0,1383 N = 13830 dyn = 0,0141 kgf = 0,03108 lbf
1 ozf = 0,278 N = 27800 dyn = 0,02835 kgf = 0,0625 lbf

Greutate specifică
(greutate volumică)

N/m3

kgf/m3

1 N/m3 = 0,102 kgf/m3 = 1,02·10-4 kgf/dm3
1 kgf/m3 = 9,807 N/m3
6

lbf/ft3

Tabelul 2 (continuare)
1

Presiune, p
Diferenţă, pierdere de
presiune, Δp

2

N/m2

3

kgf/m2; at (atmosferă
tehnică); m H2O
(metri coloană apă);
Torr (torricelli)

4

lbf/in2;
in H2O (inch of water)

1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0,102 kgf/m2 = 1,02·10-5 kgf/cm2 (at) = 0,102 mm H2O
= 0,0075 mm Hg (Torr) = 1,45·10-4 lbf/in2 (psi) = 4,015·10-3 in H2O = 2,953·10-4
in Hg
1 bar = 105 Pa = 10200 kgf/m2 = 1,02 kgf/cm2 = 750 mm Hg = 14,5 lbf/in2 (psi) =
= 401,5 in H2O = 29,53 in Hg
1 kgf/cm2 = 1 at = 98070 Pa = 0,9807 bar = 104 kgf/m2 = 104 mm H2O =
= 735,6 mm Hg (Torr) = 14,22 lbf/in2 (psi) = 393,7 in H2O = 28,96 in Hg
1 mm H2O = 9,807 Pa
1 mm Hg = 1 Torr = 133,3 Pa = 13,6 mm H2O
1 lbf/in2 = 1 psi = 6895 Pa= 703,1 kgf/m2 = 703,1 mm H2O = 51,71 mm Hg =
= 27,68 in H2O = 2,036 in Hg
1 atm = 1,013·105 Pa = 1,013 bar = 10330 kgf/m2 = 1,033 kgf/cm2 (at) = 10330
mm H2O = 10,33 m H2O = 760 mm Hg = 14,7 lbf/in2 = 406,8 in H2O = 29,92 in
Hg
1 pdl = 1,488 Pa = 0,1517 kgf/m2 = 0,1517 mm H2O = 0,01116 mm Hg =
2,158·10-4 psi = 5,974·10-3 in H2O = 4,395·10-4 in Hg
1 lbf/ft2 = 47,88 Pa = 4,882 mm H2O = 0,3591 mm Hg = 6,944·10-3psi =
= 0,1922 in H2O = 0,01414 in Hg
N/m2
kgf/m2
psi (pound per square
Tensiune mecanică, σ
inch)
Impuls (cantitate de
Kg·m/s
kgf·s
lb·ft/s
mişcare)
Tensiune superficială,
N/m
kgf/m
lbf/ft

σ

1 N/m = 1000 dyn/cm = 1000 erg/cm2 = 0,102 kgf/m = 0,06852 lbf/ft
1 dyn/cm = 1 erg/cm2 = 10-3 N/m = 1,02·10-4 kgf/m = 6,852·10-5 lbf/ft
1 kgf/m = 9,807 N/m = 9807 dyn/cm = 9807 erg/cm2 = 0,67198 lbf/ft
1 lbf/ft = 14,595 N/m = 1,4595·104 dyn/cm = 1,488 kgf/m
Vâscozitate
kgf·s/m2;
lbf·s/ft2
N·s/m2 (Pa·s)
P (poise)
dinamică, η

1 Pa·s = 0,102 kgf·s/m2 = 10 dyn·s/cm2 (P) = 1000 cP = 0,02089 lbf·s/ft2
1 kgf·s/m2 = 9,807 Pa·s = 98,07 dyn·s/cm2 (P) = 9807 cP = 0,2048 lbf·s/ft2
1 dyn·s/cm2 = 1 P = 0,1 Pa·s = 0,0102 kgf·s/m2 = 100 cP = 2,089·10-3
lbf·s/ft2
1 cP = 10-3 Pa·s = 0,01 cP
1 lbf·s/ft2 = 47,88 Pa·s = 4,882 kgf·s/m2 = 478,8 P

7

Tabelul 2 (continuare)
1

2

3

4

Vâscozitate
m2/s
m2/s;
in2/s;
St (stokes)
ft2/s
cinematică, ν
2
4
2
6
2
2
2
1 m /s = 10 cm /s (St) = 10 mm /s (cSt) = 3600 m /h = 1550 in /s = 10,76 ft2/s
1 cm2/s = 1 St = 100 cSt = 0,36 m2/h
1 mm2/s = 1 cSt = 10-2 St
1 in2/s = 6,452 St = 2,323 m2/h = 6,944·10-3 ft2/s
1 ft2/s = 929 St = 334,5 m2/h = 144 in2/s
kgf·m;
Lucru mecanic – L,
J (joule)
Btu (British thermal
cal (calorie);
energie – W, E,
unit)
Wh (watt-oră); CPh
(cal putere-oră)
căldură – Q
1 J = 107 erg = 0,2388 cal = 0,102 kgf·m = 2,778·10-7 KWh = 3,777·10-7 CPh =
= 9,478·10-4 Btu
1 erg = 10-7 J
1 cal = 4,187 J = 0,4269 kgf·m = 1,163·10-6 KWh = 1,581·10-6 CPh = 3,968·10-3
Btu
1 kcal15 = 4185,5 J = 426,79 kgf⋅m = 1162,64⋅10-6 KWh
1 kcal20 = 4182J = 426,45 kgf⋅m = 0,0011614 KWh
1 kcalSUA = 4184,09 J = 426,66 kgf⋅m = 0,001162 KWh
1kcalJT = 4186,85 J = 426,94 kgf⋅m = 0,0011628 KWh
1 KWh = 3600 KJ = 8,598·105 cal = 3,671·105 kgf·m = 1,36 CPh = 3412 Btu
1 Btu = 1055 J = 252 cal = 107,6 kgf·m = 2,931·10-4 KWh = 3,985·10-4 CPh
1 hph = 2685 J = 641,2 kcal = 0,7457 KWh = 1,014 CPh = 2544 Btu
Observaţii: Conferinţa mondială a Energiei a adoptat următoarele valori de echivalenţă:
1 tonă echivalent petrol (tep) = 10,5 Gcal = 44 GJ
1 tonă combustibil convenţional (tcc) = 2/3 tep = 7 Gcal;
1 kg c.c. = 7000 kcal; 1000 KWh = 0,082 tep = 3,6 GJ

Entalpie – H, I, i, h
Putere – P, N,
flux termic - Φ

J (joule)
J (joule)

cal (calorie)
cal/s;
kgf·m/s;
CP (cal putere)

Btu
Btu/h, hp (horse power)

1 W = 10-3 KW = 10-6 MW = 0,2388 cal/s = 0,8598 kcal/h = 0,102 kgf·m/s =
= 1,36·10-3 CP = 3,412 Btu/h = 1,341 hp
1 erg/s = 10-7 W = 2,388·10-8 cal/s = 8,598·10-8 kcal/h = 1,02·10-8 kgf·m/s =
= 1,36·10-10 CP = 3,412·10-7 Btu/h = 1,341·10-10 hp
1 cal/s = 4,187 W = 3,6 kcal/h = 0,4269 kgf·m/s = 5,692·10-3 CP =
= 14,29 Btu/h = 5,615·10-3 hp
1 CP = 735,5 W = 175,7 cal/s = 632,4 kcal/h = 75 kgf·m/s = 2510Btu/h = 0,9863
hp
1 Btu/h = 0,2931 W = 0,07 cal/s = 0,252 kcal/h = 0,02988 kgf·m/s = 3,985·10-4
CP
1 lbf·ft/s = 1,356 W = 0,3238 cal/s = 1,166 kcal/h = 0,1383 kgf·m/s =
= 1,843·10-3 CP = 4,626 Btu/h = 1,818·10-3 hp
8

Tabelul 2 (continuare)
1

2

3

4

Căldură masică
J/(Kg·K);
cal/(g·ºC) =
Btu/(lb·ºF)
(căldură specifică),
J/(Kmol·K)
kcal/(kg·ºC)
c, cp, cv
1 J/(Kg·K) = 10-3 KJ/(Kg·K) = M J/(Kmol·K) = 0,388·10-4 cal/(g·ºC) =
= 104 erg/(g·ºC) = 2,388·10-4 Btu/(lb·ºF)
1 cal/(g·ºC) = 1 kcal/(kg·ºC) = 1000·M J/(Kmol·K) = 4187 J/(Kg·K) =
= 4,187·107 erg/(g·ºC) = 1 Btu/(lb·ºF)
1 Btu/(lb·ºF) = 4187 J/(Kg·K) = 4187·M J/(Kmol·K)
1 J/(Kmol·K) = 1 / M J/(Kg·K) = 0,001 / M KJ/(Kg·K) = 2,388·10-4 / M cal/(g·ºC)
= 104 / M erg/(g·ºC) = 2,388·10-4 / M Btu/(lb·ºF)
1 kcal/(kg·ºC) = 4187 / M J/(Kg·K) = 1 / M cal/(g·ºC) = 4,187·107 / M erg/(g·ºC) =
= 1 / M Btu/(lb·ºF) = 4187 J/(Kmol·K)
Observaţii: M – masă moleculară.
Difuzivitate termică, a
m2/s
m2/h
in2/s;
ft2/s
1 m2/s = 60 m2/min = 3600 m2/h = 1550 in2/s = 10,76 ft2/s
1 ft2/s = 0,0929 m2/s = 5,577 m2/min = 334,5 m2/h = 144 in2/s
Capacitate termică, C

W/K

cal/(s·ºC);
Btu/(lb·ºF)
kcal/(h·ºC)
1 W/K = 107 erg/(s·ºC) = 0,2388 cal/(s·ºC) = 0,8598 kcal/(h·ºC) = 1,8956
Btu/(lb·ºF)
1 cal/(s·ºC) = 4,187 W/K = 3,6 kcal/(h·ºC) = 7,939 Btu/(lb·ºF)
1 kcal/(h·ºC) = 1,163 W/K = 0,2778 cal/(s·ºC) = 2,205 Btu/(lb·ºF)
1 Btu/(lb·ºF) = 0,5275 W/K = 5,275·106 erg/(s·ºC) = 0,126 cal/(s·ºC) = 0,4536
kcal/(h·ºC)
Căldură latentă
J/Kg
cal/g =
masică - r, entalpie
kcal/kg
masică – L
1 J/Kg = 104 erg/g = 2,388·10-4 cal/g = 4,299·10-4 Btu/lb
1 erg/g = 10-4 J/Kg = 2,388·10-8 cal/g = 4,299·10-8 Btu/lb
1 cal/g = 1 kcal/kg = 4187 J/Kg = 4,187·107 erg/g = 1,8 Btu/lb
1 Btu/lb = 2326 J/Kg = 2,326·107 erg/g = 0,5556 cal/g

Btu/lb

Entropie, S
J/K
cal/K
Btu/ºR
1 J/K = 107 erg/K = 0,2388 cal/K = 9,478·10-4 Btu/K = 5,266·10-4 Btu/ºR
1 cal/K = 4,187 J/K = 4,187·107 erg/K = 3,968·10-3 Btu/K = 2,205·10-3 Btu/ºR
1 Btu/K = 1055 J/K = 252 cal/K = 1,8 Btu/ºR
1 Btu/ºR = 1899 J/K = 453,6 cal/K = 0,5555 Btu/K

9

Tabelul 2 (continuare)
1

2

3

4

Entropie masică
J/(Kg·K)
cal/(kgf·K)
Btu/(lb·ºR)
Coeficient liniar de
W/(m·K)
cal/(m·h·ºC)
Btu/(ft·h·ºF)
schimb de căldură
Conductivitate
W/(m·K)
cal/(m·h·ºC)
Btu/(ft·h·ºF)
termică, λ
1 W/(m·K) = 0,8598 kcal/(m·h·ºC) = 2,388·10-3 cal/(cm·s·ºC) = 105 erg/(cm·s·ºC)
= 0,5778 Btu/(ft·h·ºF) = 0,04815 Btu/(in·h·ºF)
1 kcal/(m·h·ºC) = 1,163 W/(m·K) = 2,778·10-3 cal/(cm·s·ºC) = 1,163·105
erg/(cm·s·ºC) = 0,672 Btu/(ft·h·ºF) = 0,056 Btu/(in·h·ºF)
1 cal/(cm·s·ºC) = 418,7 W/(m·K) = 360 kcal/(m·h·ºC) = 4,187·107 erg/(cm·s·ºC) =
= 241,9 Btu/(ft·h·ºF) = 20,16 Btu/(in·h·ºF)
1 Btu/(ft·h·ºF) = 1,731 W/(m·K) =1,488 kcal/(m·h·ºC) = 4,134·10-3 cal/(cm·s·ºC) =
= 0,0833 Btu/(in·h·ºF)
1 Btu/(in·h·ºF)= 20,77 W/(m·K) = 17,86 kcal/(m·h·ºC) = 12 Btu/(ft·h·ºF)
W/(m2·K)
Coeficient de schimb
cal/(m2·h·ºC)
Btu/(ft2·h·ºF)
termic prin suprafaţă –
α, coeficient global
de schimb termic – K
1 W/(m2·K) = 0,8598 kcal/(m2·h·ºC) = 2,388·10-5 cal/(cm2·s·ºC) = 1000
erg/(cm2·s·ºC) = 0,1761 Btu/(ft2·h·ºF) = 1,233·10-3 Btu/(in2·h·ºF)
1 kcal/(m2·h·ºC) = 1,163 W/(m2·K) = 1163 erg/(cm2·s·ºC) = 0,2048 Btu/(ft2·h·ºF) =
= 1,422·10-3 Btu/(in2·h·ºF)
1 Btu/(ft2·h·ºF) = 5,678 W/(m2·K) = 4,882 kcal/(m2·h·ºC) = 5678 erg/(cm2·s·ºC) =
= 6,944·10-3 Btu/(in2·h·ºF)
1 Btu/(in2·h·ºF) = 817,7 W/(m2·K) = 703,1 kcal/(m2·h·ºC) = 0,01953 cal/(cm2·s·ºC)
= 8,177·105 erg/(cm2·s·ºC) = 144 Btu/(ft2·h·ºF)
Coeficient de radiaţie
W/(m2·K4)
kcal/(m2·h·K4)
Btu/(ft2·h·ºF4)
2
4
termică
cal/(cm ·s·K )
1 W/(m2·K4) = 0,8598 kcal/(m2·h·K4) = 2,388·10-5 cal/(cm2·s·K4) = 0,0302
Btu/(ft2·h·ºF4)
1 W/(cm2·K4) = 104 W/(m2·K4) = 10 KW/(m2·K4) = 8598 kcal/(m2·h·K4) =
= 0,2388 cal/(cm2·s·K4) = 302 Btu/(ft2·h·ºF4)
1 kcal/(m2·h·K4) = 1,163 W/(m2·K4) = 0,03512 Btu/(ft2·h·ºF4)
1 cal/(cm2·s·K4) = 41870 W/(m2·K4) = 3,6·104 kcal/(m2·h·K4) = 1264 Btu/(ft2·h·ºF4)
1 Btu/(ft2·h·ºF4) = 33,11 W/(m2·K4) = 28,49 kcal/(m2·h·K4) = 7,908·10-4
cal/(cm2·s·K4)
Flux termic unitar de
W/m2
cal/(m2·h)
Btu/(ft2·h)
suprafaţă
Flux termic unitar
W/m3
cal/(m3·h)
Btu/(ft3·h)
volumetric

10

Scări de temperatură
Unitatea de măsură a temperaturii termodinamice în SI (Sistemul
Internaţional) este kelvinul (K), definit pe scara de temperaturi pentru care punctul
zero absolut reprezintă 0 K, iar punctul triplu al apei este 273,16 K.
În sistemul tehnic (MKfS), unitatea de măsură pentru temperatură este
gradul Celsius (°C), ce reprezintă a suta parte din intervalul de temperatură definit
de punctele de îngheţare (°C) şi de fierbere (100°C) ale apei pure.
În sistemul anglo-saxon unitatea de măsură a temperaturii este gradul
Fahrenheit (°F), ce se defineşte pe scara de temperaturi pentru care punctul de
topire al gheţii reprezintă 32°F şi punctul de fierbere al apei (212°F).
Unitatea de măsură a temperaturii termodinamice în sistemul anglo-saxon
este gradul Rankine (°R), definit pe scara de temperaturi pentru care zero absolut
reprezintă 0°R, iar punctul de topire al gheţii 491,67°R.
Tabelul 3. Valorile temperaturilor caracteristice pe scările de temperatură Kelvin
(SI), Celsius (sistemul MKfS), Fahrenheit şi Rankine (sistemul anglo-saxon)
Punctul caracteristic
Zero absolut

K
0

°C
-273,15

°F
-459,67

°R
0

Punctul de îngheţare al
apei
Punctul triplu al apei

273,15

0

+32

491,67

273,16

+0,01

+32,0183

491,688

Punctul de fierbere al apei
pure

373,15

+100

+212

671,67

Tabelul 4.
Mărimea

UM în sistemul UM în sistemul anglotehnic MKfS
saxon - FPS

UM în SI

K (Kelvin), °F (Fahrenheit degree);
°C (grad
°R (Rankine degree)
Celsius)
5
5
T (K) = t (ºC) + 273,15 = ⋅ t (° F ) + 459 ,67 = ⋅ T (° R )
9
9
5
5
t (ºC) = T (K) - 273,15 = ⋅t − 32 = ⋅ t (° R ) − 273,15
9
9
9
9
t (ºF) = ⋅ T (K ) − 459,67 = ⋅ t (°C ) + 32 = T (° R ) − 459,67
5
5
9
9
T (° R ) = ⋅ T (K ) = ⋅ t (°C ) + 491,67
5
5
Observaţii: În valoare absolută şi pentru transformarea intervalelor şi diferenţelor
de temperatură între cele patru unităţi de măsură pentru scările Kelvin (SI), Celsius
Temperatură
termodinamică,
T (K), t (°C, °F, °R)

K (kelvin)

11

(sistemul MKfS), Fahrenheit şi Rankine (sistemul anglo-saxon) există următoarea
corespondenţă:
1 K = 1 °C = 1,8°F = 1,8 °R

5
5
⋅K = ⋅°C
9
9

1 °F = 1 °R =

Tabelul 5. Factori de transformare pentru greutatea specifică – γ, densitate – ρ,
conductivitatea termică – λ, căldura specifică – cp, difuzivitatea termică – a,
vâscozitatea dinamică – η, vâscozitatea cinematică – ν şi tensiunea superficială σ,
între sistemele CGS, SI şi MKfS
Sim- Sistem de
bol
unităţi
1

2

γ

CGS
SI
MKfS

ρ

CGS
SI
MKfS

CGS

λ
SI
MKfS

UM
3

CGS
SI
MKfS

din/cm

Factori de transformare
N/m3
kgf/m3

4

din/cm3
1
3
N/m
0,1
0,98066
kgf/m3
UM
g/cm3
3
g/cm
1
3
Kg/m
0,001
kgf·s2/m4 9,8066·10-3
erg/
UM
/(cm·s·grd)
erg/
1
/(cm·s·grd)
cal/
4,18·107
/(cm·s·grd)
W/(m·K)
105
kcal/
4,18·106
/(m·s·grd)
kgf·m/
9,8·105
/(m·s·grd)
UM

cp

3

5

6

10
1
9,8066
Kg/m3
1000
1
9,8066
cal/
/(cm·s·grd

1,0197
0,10197
1
kgf·s2/m4
101,97
0,10197
1

2,39·10-8

10-5

2,39·10-7

1,02·10-6

1

4,18·102

0,1

42,65

2,39·10

-3

7

W/(m·K)

1

kcal/
kgf·m/
/(m·s·grd) /(m·s·grd)

2,39·10
3

8

-4

0,102

10

4,18·10

1

426,5

2,35·10-2

9,8

2,35·10-3

1

erg/(g·grd) cal/(g·grd)

erg/(g·grd)
1
2,39·10-8
7
cal/(g·grd) 4,1816·10
1
kcal/
7
1
4,1816·10
/(Kg·grd)
J/(Kg·K)
104
2,39·10-2
-

12

kcal/
/(Kg·grd)
2,39·10-8
1

J/(Kg·K)
10-4
4186,6

1

4186,6

2,39·10-2
-

1
-

-

Tabelul 5. (continuare)
Sim- Sistem de
UM
bol
unităţi
1

2

3

din/cm3

Factori de transformare
N/m3
kgf/m3

4

5

2

a

η

ν

σ

6

7

8

2

UM
cm /s
m /s
cm2/s
1
10-4
2
4
m /s
10
1
2
-4
Obs: 1 m /h = 2,7778·10 m2/s
Pa·s
kgf·s/m2
UM
P (Poise)
(N·s/m2)
CGS
P (Poise)
1
0,1
1,0197·10-2
Pa·s
10
1
1,0197·10-1
SI
(N·s/m2)
98,06
9,806
1
MKfS
kgf·s/m2
2
UM
St
m /s
CGS St (Stokes)
1
10-4
2
4
SI, MKfS
m /s
10
1
UM
din/cm
N/m
kgf/m
-3
CGS
din/cm
1
10
0,102·10-3
SI
N/m
103
1
0,102
MKfS
kgf/m
9810
9,810
1
CGS
SI, MKfS

Tabelul 6

Prefixe decimale pentru multiplii şi submultiplii unităţilor
Prefix
Simbol
Prefix
1018 Exa
E
10-1 Deci

Simbolul
d

1015 Peta

P

10-2 Centi

c

1012 Terra

T

10-3 Mili

m

109 Giga

G

10-6 Micro

μ

106 Mega

M

10-9 Nano

n

103 Kilo

k

10-12 Pico

p

102 Hecto

h

10-15 Femto

f

10

Deca

-18

da

10

13

Atto

a

3. CRITERII DE SIMILITUDINE
Tabelul 7

Denumire
criteriului

Simbol

1

2

Arhimede

Ar

Biotm

Bim

Biot

Bi

Euler

Eu

Fourier

Fo

Fourierm

Fom

Froude

Fr

Galilei

Ga

g ⋅l

ν

2

Relaţia de calcul

Semnificaţia fizică

3

4

3

ρ0 − ρ
Δρ
= Ga ⋅
ρ
ρ

Viteză transfer de masă la
interfaţă / Viteza transferului de
masă la peretele solid
(Transfer de masă)
Rezistenţa termică internă /
Rezistenţa termică la suprafaţă
(Transfer de căldură)
Forţe de presiune / Forţe inerţie
(Frecarea fluidelor la curgerea
prin conducte)
(Transfer de căldură în regim
tranzitoriu)

α ⋅l
D

α ⋅l
λ
Δp

ρ ⋅ w2
a ⋅τ
l2
D ⋅τ
l

2

=

Fo
Le

w2
g ⋅l
g ⋅l3

ν2
1
β ⋅ ΔT

Gay-Lussac

Grashoff

Gr

Hooke

Ho

Homocronicitate

Ho

Forţe gravitaţionale / Forţe de
vâscozitate (Mişcare liberă)

(Transfer de masă în regim
tranzitoriu)
Forţe de inerţie / Forţe
gravitaţionale
(Curgerea fluidelor compresibile)
Forţe gravitaţionale / Forţe de
vâscozitate
(Curgerea fluidelor vâscoase)

(Dilatarea gazelor)

g ⋅ β ⋅ l 3 ⋅ ΔT

ν2
ρ ⋅ w2
E
w ⋅τ
l

14

Forţe de perturbaţie / Forţe de
vâscozitate (Transfer de căldură
prin convecţie liberă)
Forţe de inerţie / Forţe de
compresibilitate
(Curgerea fluidelor compresibile –
elasticitatea mediilor în curgere)
Durata procesului / Timpul
necesar ca fluidul să parcurgă
distanţa l (Alegerea rapoartelor de
similitudine pentru timp)

Tabelul 7 (continuare)
1
2

Karaman

K

3

4

Δp
ρ ⋅d 3 ⋅
Δl

(Curgerea fluidelor prin conducte)

μ

2

Kirpicev

Ki

α ⋅l α ⋅l

= Bi ⋅ Nu
λ⋅w λ

Kutateladze

Ku

lv
c p ⋅ tl − t p

Lewis

Le

Newton

Ne

Nusselt

Nu

Nusseltm

Num

Péclet

Pécletm

Pém

Prandtl

Pr

Rayleigh

Ra

Reynolds

Re

Schmidt

Sc

(

α
ρ ⋅cp ⋅ D

)
a
D

=

Rf
2

ρ ⋅ w ⋅l

αm ⋅l
D ⋅ ΔC

λ

= Re⋅ Pr

w⋅l
= Pe ⋅ Le = Re⋅ Sc
D
c p ⋅ ρ ⋅ν

λ

=

ν
a

g ⋅ β ⋅ l 3 ⋅ Δt ⋅ c p ⋅ ρ 2

η ⋅λ
w⋅l ⋅ ρ

η
η
ρ⋅D

=
=

(Transfer de căldură şi masă)
Forţe de frecare / Forţe de inerţie
(Frecare în canale)

2

α ⋅l
λ

ρ ⋅cp ⋅ w⋅l

Intensitatea schimbului de căldură cu
exteriorul / Schimbul de căldură
intern (Transfer de căldură)
(Transfer de căldură şi masă în timpul
vaporizării) ti, tp – temperatura
lichidului şi a peretelui

w⋅l

ν
ν
D

15

Căldură transmisă prin convecţie /
Căldură transmisă prin conducţie
(Transfer de căldură)
Flux total de masă / Flux specific
de difuziune moleculară prin
stratul de grosime l
(Transfer de masă)
Transfer de căldură total /
Transfer de căldură prin conducţie
(Transfer de căldură)
Transfer de căldură total /
Transfer masă prin difuziune
(Transfer de masă)
Difuzivitate momentană /
Difuzivitate termică
(Transferul de căldură convectiv
la mişcarea forţată a fluidului)
Forţe de inerţie / Forţe de
vâscozitate
(Convecţie forţată liberă şi forţată)
Forţe de inerţie / Forţe de
vâscozitate (Curgerea fluidelor)
Vâscozitatea cinematică /
Difuzivitatea moleculară
(Transfer de masă)

Tabelul 7 (continuare)
1
2

Stanton

St

Sherwood

Sh

Weber

We

3

4

Fluxul termic / Capacitatea
calorică a fluidului
(Transferul de căldură prin
convecţie forţată)
Difuzivitatea masei / Difuzivitate
moleculară (Transfer de masă)

Nu m
Nu
=
Re⋅ Pr Pem
a ⋅l
D
2
w ⋅l ⋅ ρ

(Transfer de căldură)

τ

4. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE UNOR MATERIALE
Tabelul 8

Materialul

T, K

ρ, Kg/m3

λ, (W/m·K)

1

2

3

4

Alfol cu grosimea straturilor de aer 10 mm
Azbest desfoliat
Ardezie
Asfalt
Argilă
Argilă refractară

-

5
-

-

-3

0,816
0,816
1,67
0,81
1,09

0,0302+0,85⋅10 4·t

340
0,087+0,24⋅10 ·t
650
0,11+0,19⋅10-3·t
367
1,49
273…303
2120
0,60…0,74
293
2000…1600
0,90…0,70
723
1845
1,04

Argilă cu conţinut de SiO2
78%, Al2O3 18%; Fe2O3
418…1283
3,3%; CaO 0,5% cu temperatura de ardere 1323 K
Argilă cu conţinut de SiO2
78%, Al2O3 18%; Fe2O3
573…1273
3,3%; CaO 0,5% cu temperatura de ardere 1573 K

Beton cu prundiş
Beton cu prundiş uscat
Beton armat, compact
Beton din zgură
Bandă izolantă (lăcuită)
Bucăţi de plută cu
φ=4…5 mm
Carton
Carton din azbest

-

cp,
KJ/(Kg·K)

1810

1,59

-

1900

2,26

-

273
273
273
273
311

2000
1600
2200
1500
-

1,28
0,84
1,55
0,70
0,157

0,81
0,81
0,80
-

273…333

85

0,044…0,058

1,76

293
-

700…1000
900

0,14…0,35
0,16+0,17⋅10-3·t

1,51
0,816

16

Tabelul 8 (continuare)
1
Cărbune de pământ
- de gazogen
- solid, obişnuit
Cărămidă roşie, formată cu
maşina
Cărămidă roşie, formată
manual
Cărămidă silico-calcaroasă
Carbolit negru
Cocs sub formă de pulbere
Cuarţ cristalizat transversal pe
axă
Cuarţ cristalizat de-a lungul
axei
Cretă

3
1420

2

293…373
293

4
3,6…4,0

1200…1350 0,24…0,27

5

-

273

1800

0,77

0,88

273

1700

0,70

0,88

273
323
373

1900
1150
449

0,81
0,231
0,191

0,84
1,21

273

-

0,72

-

273

-

1,94

-

323

2000

0,9

0,88

273...373
293
353
303
293
293...373
353

1200
190
1400
1200
1290
360...990

0,157...0,16
0,13...0,16
0,074
0,157...0,17
0,46...0,50
0,073...0,128

1,38
1,38
0,21
-

Gheaţă

273
253
233
213
193
173
153

917
920
922
924
926
928
929

2,2
2,2
2,44
2,67
2,91
3,14
3,5

2,26
1,94
1,82
1,67
1,46
1,36
1,17

Hârtie obişnuită
Ipsos (uscat)

293
293

1250

0,14
0,43

1,51
0,8...0,92

273…288

825

0,20…0,21

2,39

285…323

819

0,35…0,43

2,39

273…323

546

0,14…0,16

2,72

293…298

546

0,35…0,72

2,72

323…473

266

0,073…
0,081

-

Cauciuc dur obişnuit
Cauciuc moale
Cărbune de lemn, bucăţi
Celuloid
Ebonită
Fibră roşie
Fibrolit

Lemn de stejar, transversal pe
fibre
Lemn de stejar, de-a lungul
fibrelor
Lemn de pin, transversal pe
fibre
Lemn de pin, de-a lungul
fibrelor
Magazie în formă de segmente
pentru izolarea conductelor

17

Tabelul 8 (continuare)
1

Marmură
Mătase
Micanită
Mică (transversal pe
straturi)
Negru de fum
Nisip mărunt de râu (uscat)
Pietriş
Placaj electroizolant
Praf de cărbune
Piele
Piatră de cazan bogată în
gips
Piatră de cazan bogată în
var
Piatră de cazan bogată în
silicaţi
Parafină
Preşpan
Plexiglas
Plăci de plută, uscate
Placaj
Porţelan
Porţelan
Sticlă pentru oglinzi
Sticlă obişnuită
Sticlă termometrică
Sticlă pirex
Sticlă pirex
Sticlă de cuarţ
Sticlă de cuarţ
Sticlă de cuarţ
Sulf rombic
Şist cu conţinut mare de
azbest
Şist cu 10...15% azbest
(uscat)
Şnur de azbest

3
2800
100
-

2

273
273…366
293
293

4
3,5
0,043…0,06
0,21…0,41

2600…3200 0,46…0,58

5

0,92
-

313
273…433
293
308…343
303…423
293

165
1520
1840
730
-

0,07…0,12
0,30…0,38
0,36
0,21
0,12…0,13
0,14…0,16

0,80
-

373

2000…2700

0,70…2,3

-

373

1000…2700

0,15…2,3

-

373

300…1200

0,08…0,23

-

293
293…323
293

920
-

-

353

147…198

273
368
1328
273…373
293
293
273
673
673
1073
1473
294

600
2400
2400
2500
2500
2590
-

0,27
0,26…0,22
0,184
0,042…0,05
3
0,15
1,04
1,96
0,78…0,88
0,74
0,96
1,04
1,55
1,76
2,40
3,05
0,28

2,51
1,09
1,09
0,779
0,67
0,762

293

1800

0,17…0,35

-

293

1800

0,64…0,52

-

-

800

18

-3

0,13-0,15⋅10 ⋅t

1,76

0,816

Tabelul 8 (continuare)
1

273

3
1600

4
0,70

0,84

273

1800

1,20

0,84

2

Tencuială din var
Tencuială din ciment şi
nisip
Textolit
Ţesătură de in
Vată de bumbac

293
303

Vată de sticlă

361

Zahăr tos
Zăpadă proaspăt căzută
Zăpadă îndesată
Zidărie din cărămidă roşie
cu mortar rece
Zidărie din cărămidă roşie
cu mortar cald
Zidărie din cărămidă silicocalcaroasă cu mortar rece
Zidărie din cărămidă silicocalcaroasă cu mortar cald
Zidărie brută, din piatră de
densitate medie
Zgură de cazan
Zgură de furnal, granulată

273
-

5

1300…1400 0,23…0,34 1,46…1,51
0,088
80
0,042
0,051…0,05
154…206
9
1600
0,58
1,26
200
0,10
2,09
400
0,46
2,09

273

1700

0,81

0,88

273

1600

0,67

0,81

273

1900

0,87

0,84

273

1700

0,76

0,80

273

2000

1,28

0,88

273
273

1000
500

0,29
0,15

0,75
0,75

Tabelul 9

Materialul

ρ, Kg/m3

1

2
1900
500
300
1800
2100
1050
2600
2500
2400
2200
2000
1800

Plăci de azbociment
Plăci termoizolante din azbociment
Mortar asfaltic
Beton asfaltic
Bitum
Beton armat
Beton simplu cu agregate de natură sedimentară şi
amorfă sau artificiale (pietriş, lut calcaros, deşeuri
ceramice, diamant)
19

cp,
KJ/(Kg⋅K
W/(m⋅K)
)
4
3
0,35
0,84
0,13
0,84
0,09
0,84
0,75
0,84
1,04
0,84
0,17
0,84
2,03
0,84
1,74
0,84
1,62
0,84
1,39
0,84
1,16
0,84
0,93
0,84

λ,

Tabelul 9 (continuare)
1

2

3

Beton simplu cu agregate de natură sedimentară şi
amorfă sau artificiale (pietriş, lut calcaros, deşeuri
ceramice, diamant)

1600
1400
1200
1000
1800
1600
1400
1200
1000
1800
1600
1200
1600
1400
1200
1200
1000
800
600
1000
900
800
750
650
600
550
400
300
1800
1400
1200
1000
800
600
400
1700
1550
1450
1350
1250
1150

0,75
0,58
0,46
0,37
0,87
0,75
0,64
0,52
0,41
0,64
0,58
0,46
0,58
0,46
0,41
0,41
0,33
0,26
0,17
0,41
0,35
0,29
0,27
0,23
0,21
0,20
0,14
0,13
0,81
0,58
0,46
0,35
0,29
0,23
0,17
0,75
0,70
0,64
0,58
0,55
0,46

Beton cu zgură de cazan sau agloporit

Beton cu zgură granulată
Beton cu zgură expandată

Beton cu perlit

Beton celular autoclavizat

Beton cu argilă expandată sau granulit

ρ=1675 Kg/m3
ρ=1475 Kg/m3
Zidărie din cărămidă cu găuri
ρ=1325 Kg/m3
verticale cu densitatea aparentă
ρ=1200 Kg/m3
a cărămizilor:
ρ=1075 Kg/m3
ρ=950 Kg/m3

20

4
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

Tabelul 9 (continuare)

2
2000
1800
1600
1400
1200
1000
2000

3
1,16
0,93
0,75
0,61
0,50
0,42
0,96

1800
1600
1400
1200

0,81
0,71
0,59
0,51

0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

1000

0,44

0,87

ρ=1520 Kg/m
ρ=1370 Kg/m3
ρ=1220 Kg/m3
ρ=1070 Kg/m3
ρ=910 Kg/m3

2000
1800
1600
1400
1200

0,82
0,70
0,59
0,49
0,42

0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

ρ=760 Kg/m3

1000

0,37

0,87

ρ=1520 Kg/m3
ρ=1370 Kg/m3
ρ=1220 Kg/m3
ρ=1070 Kg/m3
ρ=910 Kg/m3

2000

0,89

0,87

1800
1600
1400
1200

0,77
0,66
0,56
0,49

0,87
0,87
0,87
0,87

ρ=760 Kg/m3

1000

0,43

0,87

750

0,37

0,87

750

0,59

0,87

1200
250
400
20

0,05
0,09
0,14
0,05

1,67
1,67
1,46
1,46

1

ρ=1980 Kg/m
ρ=1800 Kg/m3
ρ=1620 Kg/m3
ρ=1440 Kg/m3
ρ=1260 Kg/m3
ρ=1080 Kg/m3
Zidărie din blocuri mici cu
ρ=1520 Kg/m3
goluri (STAS 6029-68) sau din
ρ=1370 Kg/m3
beton cu agregate uşoară de
3
natură sedimentară sau amorfă ρ=1220 Kg/m
- cu găuri aşezate paralel cu
ρ=1070 Kg/m3
direcţia fluxului termic, de 24 ρ=910 Kg/m3
3

Zidărie din blocuri mici pline
din beton uşor sau cu masă
medie cu agregate de natură
sedimentară sau amorfă, cu
densitatea aparentă a
blocurilor:

cm grosime, cu densitatea
aparentă a blocurilor:
Zidărie din blocuri mici cu
goluri (STAS 6029-68) sau din
beton cu agregate uşoară de
natură sedimentară sau amorfă
- cu găuri aşezate perpendicular pe direcţia fluxului termic,
de 29 şi 36,5 cm grosime, cu
densitatea aparentă a
blocurilor:
Zidărie din blocuri mici cu
goluri (STAS 6029-68) sau din
beton cu agregate uşoară de
natură sedimentară sau amorfă
- cu alcătuiri mixte (cu rânduri
alternate; cu blocuri aşezate pe
lat şi lung) de 36,5 cm
grosime, cu densitatea aparentă
a blocurilor:

ρ=760 Kg/m3
3

Elemente de construcţie din produse de beton celular
autoclavizat: - zidărie din blocuri mici de 24 cm
grosime:
Elemente de construcţie din produse de beton celular
autoclavizat: - fâşii armate la pereţi şi acoperişuri
Plăci de paie
Stufit - presat manual
Stufit - presat cu maşina
Ampora
21

4

Tabelul 9 (continuare)

2
20
70
30
30
1600
1700
1800
1400
1400
1200

3
0,04
0,05
0,05
0,04
0,70
0,87
0,93
0,52
0,64
0,52

1,46
1,46
1,46
1,46
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

Linoleum

1800
1600
1350
1100

0,38
0,32
0,23
0,18

1,4635
1,4635
1,4635
1,4635

Folii din policlorură de vinil
Pânză asfaltată, carton asfaltat, carton impregnat

1200
600

0,17
0,12

1,4635
1,4635

900
500
300

0,41
0,21
0,15

0,84
0,84
0,84

600
400
250
300
700
500
2400
2000
1700
1300
2680
1960
1260
2420
1900
1380
1800
1200
1500
1900
200
100

0,23
0,17
0,09
0,14
0,21
0,17
2,03
1,16
0,93
0,52
3,19
1,13
0,51
2,55
1,06
0,60
0,80
0,52
0,70
0,99
0,07
0,06

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,87
0,87
0,87
0,87
0,75
0,75

1
Polistiren celular
Spumă de policlorură de vinil
Poliuretan celular
Mortar sau tencuială de var
Mortar sau tencuială de nisip – var, ciment
Mortar sau tencuială de ciment
Tencuială din mortar de var pe trestie
Mortar de zgură

Argilă expandată granulit
Piatră ponce
Perlit
Vermiculit
Diatomit
Gresie şi cuarţite
Pietre calcaroase
Tuf calcaros
Zidărie din pietre de forma
regulată, cu mortar greu, cu
densitatea aparentă a pietrei:

ρ=2800 Kg/m3
ρ=2000 Kg/m3
ρ=1200 Kg/m3
ρ=2800 Kg/m3
ρ=2000 Kg/m3
ρ=1200 Kg/m3

Zidărie din pietre de formă
neregulată, cu mortar greu, cu
densitatea aparentă a pietrei:
Zidărie din cărămidă de argilă arsă
Zidărie din cărămizi de diatomit (ρ=1000 Kg/m3)
Zidărie din cărămizi de zgură (ρ=1100 Kg/m3)
Zidărie din cărămizi silico-calcaroase
Vată minerală
Vată de sticlă
22

4

Tabelul 9 (continuare)
1

Pâslă minerală
Plăci semirigide de vată minerală
Plăci din vată minerală
(STAS 5838/5-72):

tip G10
tip G100
tip AP

Fibromin
Sticlă spongioasă
Plăci de ipsos
Plăci de ipsos cu umplutură organică
Beton de ipsos cu zgură granulată
Beton de ipsos cu zgură de cazan
Ipsos celular
Pământ vegetal
Umplutură din nisip uscat
Rumeguş
Stabilit cu ciment Portland
Beton cu agregate vegetale (talaş, rumeguş,
puzderie de cânepă)
Plăci fibrolemnoase poroase
Plăci fibrolemnoase dure
- izolatoare
- stratificate
Plăci din aşchii de lemn
aglomerate

- omogene pline
- omogene cu goluri

Zgură granulată de furnal înalt, zgură expandată

23

2
250
350
250
80
100
120
400
300
250
400
300
1100
700
1000
1300
500
1800
1600
250
600
400
300
1000
800
600
600
400
200
700
450
650
550
700
650
500
450
900
500

3
0,08
0,09
0,08
0,75
0,04
0,04
0,07
0,06
0,05
0,14
0,12
0,41
0,23
0,37
0,56
0,18
1,16
0,58
0,09
0,23
0,15
0,14
0,36
0,21
0,16
0,16
0,12
0,07
0,21
0,09
0,17
0,15
0,22
0,18
0,14
0,13
0,26
0,16

4

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
0,84
0,84

Tabelul 10. Dependenţa de temperatură a conductivităţii termice şi a căldurii masice pentru
unele materiale de construcţii

Materialul
Cărămidă şamotă
Şamotă spongioasă
Cărămidă

Prefabricate din:

ρ, Kg/m3
1,8…1,9
0,95
0,60
1,9…1,95
2,6…2,8
2,75…2,85

- silicioasă
- magnezitică
- cromomagnezitică
- cu crom
3…3,1
- silimanit (mulit) 2,2…2,4
- corindon (alund) 2,3…2,6
- zirconiu
3,3
- carborund
2,3…2,6
(carbofrax)
- cărbune
1,35…1,6
- grafit

Vată de zgură
Vată minerală

1,6
0,17…0,2
0,18…0,25

Azbest defoliat
Diatomit pisat
Vermiculit (zonolit)
Sfărâmături de turbă
Plăci de vermiculit
Cărămidă diatomit
Plăci de turbă
Plăci de vulcanit
Pâslă pentru construcţii
Plăci de stuf
Blocuri de beton spongios

0,8
0,4…0,5
0,15…0,25
0,2…0,35
0,35…0,38
0,5…0,6
0,17…0,25
0,4
0,3
0,26…0,36
0,4…0,5

Plăci de plută

0,25

24

λ, W/(m⋅K)
-4

0,84+6⋅10 ⋅t
0,28+2,3⋅10-4⋅t
0,10+1,45⋅10-4⋅t
0,9+7⋅10-4⋅t
4,65-1,7⋅10-3⋅t
1,86…1,98
(273…873 K)
1,3+4,1⋅10-4⋅t
1,69-2,3⋅10-4⋅t
2,09+1,9⋅10-3⋅t
1,3+6,4⋅10-4⋅t
21-0,010⋅t
23+0,35⋅t
(până la 1273 K)
163-0,041⋅t
0,06+1,45⋅t
0,46…0,58
(la 323 K)
0,13+1,9⋅10-4⋅t
0,091+2,8⋅10-4⋅t
0,072+2,62⋅10-4⋅t
0,06…0,08
0,081+1,5⋅10-4⋅t
0,113+2,3⋅10-4⋅t
0,046+1,4⋅10-4⋅t
0,08+2,1⋅10-4⋅t
0,05 (la 273 K)
0,10 (la 273 K)
0,099…0,122
(la 323 K)
0,07 (la 273 K)

cp, KJ/(Kg⋅K)
0,88+2,3⋅10-3⋅t
-

0,8+2,5⋅10-4⋅t
1,05+3⋅10-4⋅t
0,8+3⋅10-4⋅t
0,8+2,5⋅10-4⋅t
0,8+4⋅10-4⋅t
0,54-1,2⋅10-4⋅t
0,96+1,46⋅10-4⋅t
0,8
0,8
0,75
0,816
0,84
1,76

Tabelul 11. Proprietăţile termofizice ale unor materiale refractare
Densitatea,
Conductivitatea Căldura specifică,
Materialul refractar
ρ [Kg/m3] termică, λ [W/m·grd] c [J/kg·grd]
Cărămidă de şamotă 1800-1900 0,84 + 0,0006·tm
880 + 2,3·tm
Şamotă spongioasă
950
0,28 + 0,00023·tm
600
0,10 + 0,000145·tm
Cărămidă
1900-1950
0,9 + 0,0007·tm
800 + 0,25·tm
spongioasă
Cărămidă
2600-2800 4,65 + 0,0017·tm 1050 + 0,3·tm
magnezitică
Cărămidă
11,86 ... 1,98 (0 ...
2750-2850
cromomagnezică
600ºC)
Cărămidă cu crom
3000-3100 1,3 + 0,00041·tm
800 + 0,3·tm
Produse din
2200-2400 1,69 – 0,00023·tm 800 + 0,25·tm
silimanit (mulit)
Produse din
2300-2600 2,09 – 0,00019·tm 800 + 0,4·tm
corindon (alcaund)
Produse din zirconiu
3300
1,30 + 0,00064·tm 540 – 0,12·tm
Produse din
960 + 0,146·tm
carborund
2300-2600
21 – 0,01·tm
(carbofrax)
Produse din cărbune 1350-1600
23 + 0,035·tm
800
Produse din grafit
1600
163 + 0,041·tm
800

Temperatura
maximă de
utilizare, t [ºC]

1350 – 1450
1350
1700
1650 – 1700
1700
1650 – 1700
1650
1600 – 1700
1750 – 1800
1400 – 1500
2000
2000

Tabelul 12. Proprietăţi termofizice ale unor materiale izolante
Materialul termoizolant
1

Folie de aluminiu gofrată
Folie de aluminiu netedă
Saltele de azbest cu umplutură de
sovelit
Saltele de azbest cu umplutură de
fibră de sticlă
Saltele de azbest cu umplutură de
fibră de vermiculit
Ţesătură de azbest în mai multe
straturi
Şnur de azbest
Azbozurit mastic
Azbotermic mastic
Produse de azbovermiculit

Temperatura

Densitatea,
maximă de
ρ [Kg/m3] utilizare, t [ºC]

Conductivitatea
termică, λ
[W/m·grd]

2

3

4

20-40
20-40
280

350 (550)
350 (550)
450

0,059+0,00025·tm
0,053+0,00022·tm
0,087+0,00012·tm

200

450

0,058+0,00023·tm

220

450

0,081+0,00014·tm

500-600

200 cu bumbac
450 fără bumbac

0,013+0,00026·tm

750-900
600
570
300

450
900
500
600

0,12+0,00031·tm
0,16+0,00018·tm
0,13+0,00010·tm
0,081+0,00023·tm

25

Tabelul 12 (continuare)
1

2

3

Produse de azbociment
Pâslă din vată minerală, cu legături
de bitum
Pâslă de construcţii
Pâslă pentru izolare termică
Produse de vulcanit

400
250

450

Produse de diatomit calcinat
Produse de calcar cu silice
Umplutură de vată minerală sub
reţea cu inele de susţinere din
materiale termoizolante
Umplutură din vermiculit
Saltele (ţesături) din vată minerală

Produse din beton spongios
neautoclavizat
Produse din şamotă spongioasă
Umplutură de perlit
Produse de perlitociment
Produse perlitoceramice
Plăci de vată minerală cu legătură
sintetică (răşini fenolice)
Sovelit mastic

60 în încăperi

200
100
350
400
500
600
200
400
200
250

100
100
600
600
900
900
650
650
600
600

0,044+0,00021·tm
0,052+0,00020·tm
0,078+0,000185·tm
0,081+0,000185·tm
0,116+0,00023·tm
0,14+0,00023·tm
0,052+0,000186·tm
0,075+0,000186·tm
0,050+0,00021·tm
0,056+0,00019·tm

230
130

0,070+0,00023·tm
0,045+0,00020·tm
0,059+0,00185·tm
0,059+0,000185·tm

200
150

900
600 pe reţea
metalică
450 pe
ţesătură de
sticlă
450
200

100

200

0,046+0,00035·tm

370
350
400
400

350
850
850
400

0,077+0,000105·tm
0,081+0,00023·tm
0,093+0,00023·tm
0,011+0,00030·tm

500
950
180
350
400
300
115
120
150
500

400
1350
900
600
600
800
400
400
400
500

0,0127+0,00030·tm
0,28+0,00023·tm
0,058+0,000115·tm
0,076+0,000185·tm
0,082+0,000185·tm
0,076+0,000185·tm
0,043+0,00022·tm
0,044+0,00021·tm
0,047+0,000185·tm
0,099+0,000105·tm

200
300
Saltele şi benzi din fibră de sticlă
Saltele din vată minerală cu
legătură sintetică
Saltele din fibră de sticlă cu
legătură sintetică
Azbomegnezie (niuvel) mastic
Cărămizi spongioase de diatomit

4

0,085+0,00020·tm
200 în exterior, 0,060+0,00020·tm

26

0,042+0,00023·tm
0,046+0,00021·tm

Tabelul 12 (continuare)
1

Produse de sovelit
Înveliş de vată minerală finisată
Plăci din segmente din turbă

2

3

4

350
400
300
275
350
350-400

500
500
600
100
100
600

0,076+0,000185·tm
0,078+0,000185·tm
0,069+0,00019·tm
0,064+0,00015·tm
0,076+0,00015·tm
0,073+0,00020·tm

Produse din vată minerală cu
legătură anorganică
Blocuri de ceramică celulară
500
900
0,0116+0,00023·tm
Produse din beton spongios
400
200
0,105+0,00023·tm
autoclavizat armat sau nearmat
Saltele tip SPS 1 – 2
110-120
0,0304+0,00022·tm
Saltele tip SPSI 1 – 2
110-120
0,0323+0,00023·tm
Cochilii din vată minerală
110-130
0,033+0,00019·tm
Şnur din vată minerală
120
0,022+0,00048·tm
Observaţie: tm este temperatura medie a izolaţiei termice, în ºC. La aşezare
subterană a obiectelor izolate valoarea lui se obţine prin înmulţirea valorilor din
tabel cu 1,2, ce ţine seama de umezirea construcţiei termoizolante.
Tabelul 13. Conductivitatea termică a unor materiale folosite la izolarea
instalaţiilor frigorifice

1

2

3

Conductivitatea
termică, λ
[W/m·grd]
4

Pâslă de construcţie
Şnur de sticlă
Produse din perlit bituminat
Saltele din pâslă de sticlă compactă
Saltele din pâslă de fibră de sticlă cu
legătură sintetică
Plăci fibrolemnoase
Plăci din vată minerală cu legătură
sintetică
Plăci din pâslă de fibră de sticlă cu
legătură sintetică
Plăci rigide din vată minerală cu
legătură de bitum
Plăci de plută (expanzit)
Semicilindri şi cilindri tubulari din
vată minerală cu legătură sintetică
Straturi spongioase din polistiren rigid

100-200
130
250-350
150-200
60-100

-60
-180
-60
-180
-60

0,08-0,09
0,06-0,07
0,08-0,09
0,06-0,07
0,06-0,07

150-250
100-180

-60
-180

0,08-0,09
0,06-0,07

60-100

-60

0,06-0,07

250-300

-60

0,08-0,09

150-200
150-200

-150
-180

0,065-0,07
0,065-0,070

30-100

-180

0,045-0,06

Materialul termoizolant

Densitatea, Temperatura
maximă de
ρ [Kg/m3] utilizare, t [ºC]

27

Tabelul 13 (continuare)
1

Straturi spongioase rigide din
policlorură de vinil
Straturi spongioase fenolice
Poliuretan expandat elastic
Poliuretan expandat rigid
Bandă din pâslă de sticlă compactă
Cauciuc spongios
Plăci din turbă
Umplutură din vată minerală şi de
sticlă sub înveliş ermetic
Umplutură din vată minerală şi de
sticlă sub înveliş din perlit afânat

2

3

4

50-120

-180

0,045-0,06

80-120
35-50
50-100
150-200
250-300
170-220
150-200

-180
-60
-180
-180
-40
-60
-180

0,05-0,065
0,045-0,06
0,045-0,06
0,06-0,07
0,065-0,075
0,07-0,08
0,045-0,055

120-180

-180

0,045-0,055

Tabelul 14. Căldura specifică medie a câtorva materiale solide la 0-100°C

Materialul
Aluminiu
Azbest
Beton
Bronz
Viniplast
Lemn
Fier
Caolin
Huilă
Cuarţ
Cărămidă
Cărămidă refractară
Cocs
Alamă
Gheaţă
Piatră turnată
Lână
Azot lichid
Acid azotic

cp, KJ/(Kg·K)
0,92
0,84
1,13
0,385
1,76
2,72
0,5
0,92
1,3
0,8
0,92
0,88-1,01
0,84
0,394
2,14
0,84
1,63
2,01
2,77

Amoniac

4,19

Benzină
Hexan
Petrol lampant

1,84
2,51
2,10

Materialul
Magneziu
Cupru
Cretă
Naftalină
Parafină
Nisip uscat
Plută
Răşină
Plumb
Oţel
Sticlă
Textolit
Celuloză
Zinc
Fontă
Zgură
Oxigen lichid
Ulei de motoare
Nitrobenzen
Anhidridă
sulfuroasă
Terebentină
Fenol

28

cp, KJ/(Kg·K)
0,92
0,385
0,88
1,3
2,72
0,8
1,68
1,68
0,13
0,5
0,42-0,84
1,47
1,55
0,38
0,50
0,75
1,68
1,68
1,38
1,34
1,76
2,35

Tabelul 15. Coeficienţii de conductivitate termică a unor materiale la 0-100°C

Materialul
Azbest
Beton
Viniplast
Pâslă de lână
Lemn (pin) perpendicular pe
fibră
Lemn (pin) de-a lungul fibrei
Zidărie din cărămidă obişnuită
Zidărie din cărămidă refractară
Zidărie din cărămidă izolantă
Vopsea de ulei
Gheaţă
Piatră turnată
Magnezie 85% praf
Crustă, piatră de cazan
Rumeguş de lemn
Fenoplast
Nisip uscat
Praf de plută
Rugină
Sovelit
Sticlă
Vată de sticlă
Textolit
Plăci de turbă
Faolit
Vată de zgură
Email
Metale
Aluminiu
Bronz
Alamă
Cupru
Plumb
Oţel
Oţel inoxidabil
Fontă

Densitatea pentru materiale
granulare, densitatea în vrac,
Kg/m3

Coeficient de conductivitate
termică, W/(m⋅K)

600
2300
1380
300

151
1,28
0,163
0,047

600

0,140-0,174

600
1700
1840
600
920
3000
216
230
30
1500
160
450
2500
200
1380
220
1730
250
2350

0,384
0,698-0,814
1,05*
0,116-0,209
0,233
2,33
0,698
0,070
1,163-3,49
0,070-0,093
0,047
0,349-0,814
0,047
1,16
0,098
0,698-0,814
0,035-0,070
0,244
0,064
0,419
0,076
0,872-1,163

2700
8000
8500
8800
11400
7850
7900
75000

203,5
64,0
93,0
384
34,9
46,5
17,5
46,5-93,0

*Pentru temperaturi de 800-1100°C

29

Tabelul 16.

Coeficientul de permeabilitate la vaporii de apă al unor materiale de construcţii
Materialul
ρ, Kg/m3
μ⋅1012, s
1
2
3
Plăci şi foi de azbociment
1900
8,334
Plăci din azbociment, izolatoare
500
108,34
Asfalt turnat pentru pardoseli
2000
2,08
Asfalt cu nisip (poros)
1800
2,08
Plăci de asfalt presate
2200
2,08
Bitum asfaltic
2100
2,08
Bitum
1200
2,08
Beton armat vibrat, cu agregate obişnuite
2600
6,25
Beton armat, cu agregate obişnuite
2400
8,334
Beton simplu, cu agregate obişnuite
2200
12,50
2200
12,50
Betoane cu densitate aparentă mijlocie şi mică cu
2000
16,67
agregate de natură sedimentară şi amorfă, sau artificiale
1800
20,835
(pietriş, tuf calcaros, deşeuri ceramice, diatomit,
1600
25
granulit)
1400
37,5
2200
12,5
2000
16,67
1800
18,75
Betoane cu densitatea aparentă mijlocie şi mică cu
1600
25
agregate de natură sticloasă sau vitroasă (zgură granulată
de furnal, zgură expandată) şi de natură eruptivă (tuf
1400
33,34
vulcanic, scorie bazaltică, piatră ponce)
1200
37,5
1000
41,67
800
50
1800
20,835
Beton de zgură de cazan
1400
25
2000
14,58
Beton cu deşeuri ceramice
1200
31,25
1900
57,3
Beton macroporos cu agregate compacte
1500
64,59
1600
62,5
Beton macroporos din agregate poroase
1200
70,84
800
58,34
Beton termoizolator cu agregate poroase artificiale
600
62,5
(granulit, perlit, agloporit)
400
66,67
1000
20,835
Beton celular autoclavizat
800
20,835
600
35,42

30

Tabelul 16 (continuare)
1

Beton celular autoclavizat
Beton celular neautoclavizat
Plăci de ipsos
Plăci din beton de ipsos cu agregate organice (vegetale şi
animale)
Beton de ipsos cu zgură granulată de furnal
Idem, cu zgură de cazan (de combustibil)
Ipsos termoizolator celular
Idem, adaosuri uşoare de perlit
Idem, cu adaosuri de deşeuri din lemn
Ziduri de lut bătut sau cărămidă nearsă de pământ
Ziduri de chirpici
Amestecuri uscate în
planşee:

Umpluturi:

- argilă - nisip
- argilă - zgură
- argilă - paie
- argilă - rumeguş
- nisip
- nisip hidrofil
- pământ vegetal uscat, cernut
- produse pulverulente
minerale (diatomit)
- produse granulare minerale
(tuf)
- argilă expandată

Pin şi brad cu fibre transversale pe direcţia fluxului de
substanţă
Idem, longitudinal
Stejar cu fibrele aşezate transversal pe direcţia fluxului
de substanţă
Idem, longitudinal
Talaş îndesat
Rumeguş de lemn
Plăci de rumeguş cu lianţi bituminoşi
Stabilit cu ciment portland
Fibrolit cu deşeuri vegetale
Placaj încleiat

31

2
400
300
1000
800
600
400
1100

3
56,29
72,92
41,76
51,05
59,38
67,71
29,17

700

52,09

1000
1300
500
450
550
2000
1600

41,67
29,17
104,17
93,76
114,59
27,08
47,92

1600
1300
1000
800
1600
1500
1400

27,92
41,67
52,09
52,09
45,84
41,67
52,09

1000

83,34

600

72,92

500

83,31

550

17,085

550

89,59

800

15,63

800
300
250
300
400
800
600

83,34
125,01
75,00
68,76
83,34
83,34
6,25

Tabelul 16 (continuare)

1200 Kg/m3
2000 Kg/m3
2800 Kg/m3
1200 Kg/m3

2
600
400
250
150
700
2800
2400
1700
1400
1300
1260
1960
2680
1380

3
31,25
52,09
66,67
93,76
20,84
0
3,125
10,42
20,84
41,67
41,67
36,46
17,92
5,83
33,75

2000 Kg/m3

1900

20,42

3

2800 Kg/m

2420

11,46

- în pereţi exteriori

1900

29,17

- în pereţi interiori

1800

31,25

Zidărie din cărămizi silico- - în pereţi exteriori
calcare
- în pereţi interiori

1900

18,75

1800
2000
1800
1600
1400
1200
1000

20,84
16,67
20,84
25,002
37,50
41,67
45,84

1800

25,002

1600
1200

37,50
33,34

1300

29,17

250
150
200
250

35,43
93,76
135,43
125,01

1

Plăci fibrolemnoase izolatoare
Plăci fibrolemnoase dure
Metale
Marmură, granit, bazalt
Gresie şi cuarţite
Pietre calcaroase grele
Calcar cochilifer
Tuf calcaros
Zidărie din piatră de formă
regulată cu densitatea
aparentă a pietrei de:
Zidărie din piatră naturală
de formă neregulată cu
densitatea aparentă a pietrei
de:
Zidărie de cărămidă plină
din argilă arsă cu mortar
obişnuit:

Zidărie din blocuri mici pline, de beton uşor sau de
densitate medie, cu agregate poroase

Mortar de ciment cu nisip sau tencuială cu aceeaşi
compoziţie
Tencuială de var pe trestie
Tencuială de var cu zgură
Mortar de ipsos, mortar de var-ipsos, tencuială de
anhidrit
Stufit presat manual
Pâslă de lână pentru construcţii
Vată minerală
Pâslă de vată minerală
32

Tabelul 16 (continuare)

2
350
300
400
1100
1000
1800
20
1000
400
200

1

Plăci semirigide din vată minerală
Plăci rigide din vată minerală
Linoleum
- strat inferior
- strat superior

Xilolit în pardoseală
Ampora
Praf hidrofob
Plută expandată
Plută bituminoasă

3
114,59
125,01
104,17
0,4167
35,42
25,002
156,26
3,542
12,50
12,50

Tabelul 17

Rezistenţa la permeabilitate la aer a unor materiale şi elemente de construcţii
Grosimea,
Materialul sau elementul de construcţie
Ra, m/s
mm
1

Astereală cu strat intermediar de carton
asfaltat
Astereală din plăci fibrolemnoase dure cu
rostuire
Astereală din scânduri aşezate alăturat
Astereală din scânduri geluite aşezate
alăturat sau îmbinate în falţ
Astereală din scânduri geluite aşezate
alăturat sau îmbinate în lambă şi uluc
Astereală din stabilit din plăci
fibrolemnoase izolatoare cu rostuire
Beton cu zgură fără rosturi
Beton obişnuit fără rosturi
Beton spumos autoclavizat
Beton spumos neautoclavizat fără rosturi
Carton asfaltat
Carton asfaltat fără rosturi
Hârtie de ziar sau tapet cu rosturile lipite
Ipsos spumos
Pardoseală de xilolit
Placaj de lemn fără rosturi
Plăci de ipsos cu rosturi
Plăci rigide de vată minerală
Straturi de aer, straturi de materiale coerente şi straturi de materiale fibroase afânate
33

2

3

50

353.039.4

10

120.033,396

25…70

176,5197

20…25

3.530,591

20…25

5.295,591

15…70

8.825,985

100
100
100
100
1,5
1,3
100
25
3…4
10
50

49.425,516
70.607.880
7.060.788
706.078,8
1.765.197
229.475,61
70.607,88
141.215,76
6.531.228,90
10.591.182
70.607,88
7.060,788

-

0

Tabelul 17
1

2

3

Tencuială de argilă executată îngrijit
Tencuială de ciment pe zidărie de piatră sau
cărămidă
Idem, de var
Zid de o cărămidă şi sub o cărămidă cu
mortar greu
idem, peste o cărămidă
Zid de blocuri de beton cu zgură cu mortar
greu
Zid de cărămidă găurită cu grosimea de 1½
cărămizi, cu mortar greu
Zid de grinzi sau bârne cioplite cu rosturile
umplute

5,7

24.712,758

15

1.341.539,72

15

511.907,13

≤ 240

7.060,788

> 240

63.547,092

400

45.895,122

-

31.773,546

-

141.215,76

Tabelul 18

Coeficientul de permeabilitate la aer al unor materiale de construcţii
Materialul
i, s
ρ, Kg/m3
Beton celular autoclavizat
670
1,4729⋅10-8
Beton celular neautoclavizat
600
1,4616⋅10-7
Beton simplu
2150
1,218⋅10-9
Calcar cochilifer
1500
(2,9175…26,91) ⋅10-6
Cărămidă
1900
1,3879⋅10-8
Plăci de ipsos
1300
1,44459⋅10-9
Stufit
1,45026⋅10-6
Vată minerală
1,232157⋅10-5
Zgură de cazan
1,7845⋅10-4
Tabelul 19

Gradul de negru pentru câteva materiale
Materialul
ε
Aluminiu
0,05-0,07
Azbest
0,96
Apă
0,93
Gips
0,78-0,9
Cherestea
0,9
Fier oxidat

0,74-0,96

Fier zincat
Zidărie de
cărămidă

0,27

Materialul
Lac de aluminiu
Vopsea de ulei
Cupru
Plumb
Sticlă
Fontă rugoasă
oxidată
Tencuială

0,93

Lac

34

ε
0,4
0,78-0,96
0,57-0,87
0,28
0,94

0,8-0,98

0,96
0,93

Tabelul 20. Proprietăţile fizice ale unor metale

λ,

a⋅106,
m2/s
6

ν⋅108,
7

8

0,1390
0,1373
0,1373
0,1373
0,1373
0,255
0,255
0,255

4,36
4,89
5,30
5,72
6,64
19,2
19,0
18,9

11,4
9,4
8,6
8,0
7,1
27,0
24,0
20,0

2,72
1,92
1,62
1,40
1,07
1,41
1,26
1,06

32,6

0,255

18,8

17,3

0,92

10030
9910
9785

13,0
14,4
15,8

0,151
0,151
0,151

8,61
9,72
10,8

17,1
14,2
12,2

1,98
1,46
1,13

600

9660

17,2

0,151

11,9

10,8

0,91

200
300
400

515
505
495

37,2
39,0
41,9

4,187
4,187
4,187

17,2
18,3
20,3

111,0
92,7
81,7

6,43
5,03
4,04

500

484

45,3

4,187

22,5

73,4

3,28

150
200
300
400
500
100
200
300
400
500
600
700
150
200
300
400
500

10550
10490
10360
10240
10120
852
828
808
778
753
729
704
916
903
878
854
829

9,8
10,3
11,4
12,6
14,0
23,2
24,5
25,8
29,1
28,4
29,6
30,9
84,9
81,4
70,9
63,9
57,0

0,146
0,146
0,146
0,146
0,146
1,143
1,072
1,038
1,005
0,967
0,934
0,900
1,356
1,327
0,281
1,273
1,273

6,39
6,67
7,50
8,33
9,44
23,9
27,6
31,0
34,7
39,0
43,5
48,8
68,3
67,8
63,0
58,9
54,2

28,9
24,3
18,7
15,7
13,6
60,7
45,2
36,6
30,8
26,7
23,7
21,4
59,4
50,6
39,4
33,0
28,9

4,50
3,64
2,50
1,87
1,44
2,51
1,64
1,18
0,89
0,69
0,54
0,44
0,87
0,75
0,63
0,56
0,53

cp,
W/(m⋅K) KJ/(Kg⋅K)
5
4

Metalul

t, °C

ρ, Kg/m3

1

2

3

20
100
150
200
300
250
300
400

13550
13350
13320
13120
12880
6980
6940
6865

7,90
8,95
9,65
10,3
11,7
34,1
33,7
33,1

500

6790

300
400
500

Mercur (Hg)
ts=38,90°C
tf=357°C
ls=11,72 KJ/Kg
lv=281,8 KJ/Kg
Staniu (Sn)
ts=231,9°C
tf=2270°C
ls=58,2 KJ/Kg
lv=3015 KJ/Kg
Bismut (Bi)
ts=271°C
tf=1477°C
ls=52,2 KJ/Kg
lv=855,4 KJ/Kg
Litiu (Li)
ts=179°C
tf=1317°C
ls=661,5 KJ/Kg
lv=19595 KJ/Kg
Aliaj Bi-Pb
56,5% Bi +
43,5% Pb
ts=123,5°C
tf=1670°C
Aliaj Na-K
25% Na + 75%
ts= -11°C
tf=784°C
Sodiu (Na)
ts=97,8°C
tf=833°C
ls=113,3 KJ/Kg
lv=4208 KJ/Kg

35

m2/s

Pr⋅102

Tabelul 21. Conductivitatea termică a metalelor pure
Metalul

Argint > 99,98%
Argint 99,9%
Aur 99,999%
Cobalt 97,1%

Cupru
99,9...99,98%

Cupru
electrolitic pur
Fontă 3% C, fără
adaosuri

Mercur pur

Nichel 99,94%

Oţel cu 99,2%
Fe, 0,2% C
Potasiu pur
Zinc pur

T, K
83
273
373
173
273
373
573
773
83
273
373
293
273
93
173
273
373
473
673
873
93
273

λ, W/(m⋅K)

373

392

293

56…64

83

49

173

36

223
273
93
273
373
473
573
673
773

28
8…10
110
93
83
73
64
51
62

273

45

373
573
773
1073
273
373
173
273
373

45
43
37
30
136
119
115
113
110

426
419
416
420
410
392
362
363
328
310
310
70
71
394
407
386
391
373
364
354
488
395

Metalul

Aluminiu 99%
Aluminiu 99,75%

Cadmiu pur

Fier 99,92%

Fontă cu 1% Ni
Litiu pur

Nichel 99,2%

Nichel 97…99 %

Plumb pur

Sodiu pur
Zinc pur

36

T, K
173
273
373

λ, W/(m⋅K)

83

255

273
473
83
173
273
373
473
293
373
473
673
873

229
229
105
96
93
92
91
73
67
62
49
38

1073

29

293
373
573
773
273
373
273
373
473
673
873
1073
173
273
373
473
673
873
1073
23
73
173
273
293
373
273
323

50
49
46
37
71
71
67
63
58
52
57
63
56
58
57
55
49
53
58
49
41
37
35
24
33
100
93

473

106

573

101

209
209
207

Tabelul 22

Conductivitatea termică a unor aliaje, λ, W/(m⋅K)
Metalul sau aliajul

-

373
14,6
1623,9
14,6
15,1

473
15,9
1823,6
-

T, K
573
17,2
1923,3
-

673
18,4
20,223,3
-

773
19,6
21,324
21,6
22,7

873
20,9
22,325,9
23,5
24,6

973
22,1
23,527
25,1
26,2

-

-

16,9

19,2

21,5

24,4

26,7

29,6

26,2

-

-

18,4

-

21,7

-

-

24,6

25,5

-

-

15,5

-

18,1

-

-

21,2

22

-

-

20,9

-

-

-

24,3

25

-

63
393
202
102
106
100
106

-

44,2
36,6
57
54,4
385
206
117
109
107
120

52
50,2
378
229
134
110
113
137

37,9
35,1
46
46
371
262
149
114
121
152

34,2
42
41,9
365
319
166
116
128
169

32,6
33,5
36
37,7
359
371
180
120
135
186

29,3
32,6
31
33,5
354
422
195
121
151
200

-

17,1

17,4

19

20,9

22,8

24,6

-

-

-

12,2

12,6

13,8

15,6

17,2

19

-

22,6

-

-

11,6

11,9

12,2

12,4

12,7

-

13,1

-

11,9

12,1

13,2

14,6

16

17,4

-

-

-

-

25

31

40

45

49

-

-

-

-

22,1

24,4

27,6

30

34

-

-

-

273
-

293
-

Oţel cu crom (inoxidabil)

-

-

Oţel cu 25% Cr şi 20% Ni
Oţel cu 18% Cr şi 25% Ni
Oţel cu 18% Cr şi 8% Ni
rezistent la acizi (inoxidabil)
Oţel cu 10% Cr şi 0,8% Mo
Oţel cu 13…15% Cr;
13…15% Ni; 2…2,8% W,
rezistent la temperaturi
ridicate
Oţel cu conţinut mare de
crom rezistent la temperaturi ridicate
Oţel cu 1% Cr şi 0,5% Mo
Oţel cu 5% Cr şi 0,5% Mo
Oţel moale
Oţel carbon 15
Cupru (99,9%)
Aluminiu
Alamă: 90% Cu; 10% Zn
Alamă: 70% Cu; 30% Zn
Alamă: 67% Cu; 33% Zn
Alamă: 60% Cu; 40% Zn
Aliaje nichel-crom: 90%
Ni; 10% Cr
Aliaje nichel-crom: 80%
Ni; 20% Cr
Aliaje nichel-crom-fier:
90% Ni; 15% Cr; 20% Fe;
4% Mn
Aliaje nichel-crom-fier:
61% Ni; 16% Cr; 23% Fe
Alpaca: 62% Cu; 15% Ni;
22% Zn
Metal-monel: 29% Cu;
67% Ni; 2% Fe.

-

Oţel cu 13% Cr şi 20% Mn

37

Tabelul 23. Conductivitatea termică a unor aliaje, λ, W/(m⋅K)

Metalul sau aliajul
Bronz cu aluminiu: 95% Cu; 5% Al
92,8% Cu; 5% Sn;
2% Zn; 0,15% P
91,7% Cu; 8% Sn;
Bronz fosforos:
0,3% P
87,2% Cu; 12,4%
Sn; 0,4% P
Aliaje de
92% Al; 8% Mg;
aluminiu:
80% Al; 10% Si
Duraluminiu:
94…96% Al; 5…3% Cu; 0,5% Mg
Platină iradiată: 90% Pt; 10% Ir
92% Mg; 8% Al
Aliaje de
88% Mg; 10% Al;
magneziu:
2% Si
92% Mg; 8% Cu
90% Cu; 10% Sn
75% Cu; 25% Sn
Bronz:
88% Cu; 10% Sn;
2% Zn
Invar: 35% Ni; 65% Fe
Constantan: 60% Cu; 40% Ni
Manganină:
84% Cu; 4% Ni; 12% Mn
70% Cu; 30% Mn
90% Cu; 10% Ni
Aliaje de cupru
80% Cu; 20% Ni
40% Cu; 60% Ni
Argint nichelat
Electron: 93% Mg; 4% Zn; 0,5% Cu
70% Ni; 28% Cu;
2% Fe
Aliaje de nichel:
62% Ni; 12% Cu;
26% Fe

T, K
273
-

293
82

373
-

473
-

-

79

-

-

-

45

-

-

-

36

-

-

102
158

106
160

123
169

148
174

159

165

181

194

30,9
-

62

31
-

-

-

58

-

-

-

126
42
26

-

-

-

48

-

-

-

11
22,7

-

-

-

21,3

26,4

-

29
-

13
58
34
22
116

76
41
26
-

-

-

35

-

-

-

13,5

-

-

38

5. VÂSCOZITATEA FLUIDELOR
Tabelul 24. Echivalenţa dintre vâscozitatea relativă exprimată în ºE (grade Engler) şi vâscozitatea
cinematică exprimată în cm2/s (St = Stokes)
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Vâscozitatea
cinematică,
cinematică,
cinematică,
relativă, ºE
relativă, ºE
relativă, ºE
cm2/s (St)
cm2/s (St)
cm2/s (St)
1,0
0,0100
5,6
0,3981
11,0
0,7884
1,1
0,0230
5,7
0,4056
11,5
0,8352
1,2
0,0351
5,8
0,4132
12,0
0,8720
1,3
0,4650
5,9
0,4206
12,5
0,9087
1,4
0,5730
6,0
0,4281
13,0
0,9454
1,5
0,6760
6,1
0,4356
13,5
0,9822
1,6
0,0776
6,2
0,4430
14,0
1,0189
1,7
0,0872
6,3
0,4501
14,5
1,0556
1,8
0,0965
6,4
0,4580
15,0
1,0923
1,9
0,1057
6,5
0,4654
15,5
1,1280
2,0
0,1147
6,6
0,4729
16,0
1,1657
2,1
0,1235
6,7
0,4804
16,5
1,2023
2,2
0,1321
6,8
0,4878
17,0
1,2390
2,3
0,1407
6,9
0,4953
17,5
1,2756
2,4
0,1491
7,0
0,5027
18,0
1,3123
2,5
0,1575
7,1
0,5101
18,5
1,3489
2,6
0,1658
7,2
0,5176
19,0
1,3856
2,7
0,1740
7,3
0,5250
19,5
1,4222
2,8
0,1821
7,4
0,5324
20,0
1,4588
2,9
0,1902
7,5
0,5398
21,0
1,5321
3,0
0,1983
7,6
0,5473
22,0
1,6053
3,1
0,2063
7,7
0,5547
23,0
1,6786
3,2
0,2142
7,8
0,5621
24,0
1,7518
3,3
0,2221
7,9
0,5695
25,0
1,8250
3,4
0,2300
8,0
0,5769
26,0
1,8982
3,5
0,2378
8,1
0,5843
27,0
1,9714
3,6
0,2456
8,2
0,5916
28,0
2,0446
3,7
0,2534
8,3
0,5591
29,0
2,1178
3,8
0,2612
8,4
0,6065
30,0
2,1909
3,9
0,2689
8,5
0,6139
32,0
2,3372
4,0
0,2766
8,6
0,6213
34,0
2,4835
4,1
0,2843
8,7
0,6629
36,0
2,6298
4,2
0,2920
8,8
0,6361
38,0
2,7761
4,3
0,2996
8,9
0,6435
40,0
2,9224
4,4
0,3073
9,0
0,6508
45,0
3,2881
4,5
0,3149
9,1
0,6583
50,0
3,6537
4,6
0,3225
9,2
0,6657
55,0
4,0193
4,7
0,3301
9,3
0,6731
60,0
4,3850
4,8
0,3377
9,4
0,6804
65,0
4,7505
4,9
0,3452
9,5
0,6878
70,0
5,1161
5,0
0,3529
9,6
0,6952
75,0
5,4817
5,1
0,3604
9,7
0,7026
80,0
5,8472
5,2
0,3680
9,8
0,7100
85,0
6,2128
5,3
0,3755
9,9
0,7173
90,0
6,5783
5,4
0,3830
10,0
0,7247
95,0
6,9438
5,5
0,3906
10,5
0,7616
100,0
7,3094

Transformarea vâscozităţii relative a lichidelor exprimate în grade Engler
(ºE) în vâscozitate cinematică ν şi dinamică η sunt:
39

ν = (7,31·ºE – 6,31/ºE)·10-6 [m2/s]
η = (7,31·ºE – 6,31/ºE)·10-6 [Pa·s]
în care: ρ este densitatea lichidului, în Kg/m3, respectiv avem corespondenţa de
transformare 1 m2/s = 104 cm2/s = 104 St = 106 cSt
Tabelul 25. Masele molare şi constantele unor gaze
M,
Gazul
R, [J/Kg·K]
Gazul
[Kg/Kmol]
Aer
28,966
287,04
Heliu
Argon
39,948
208,19
hidrogen
Azot
28,013
296,788
Metan
Dioxid de 44,01
188,919
Butan
carbon
Dioxid de 64,063
129,784
Etan
sulf
Monoxid
28,011
296,828
Propan
de carbon
Oxigen
31,999
259,832
Vapori de
apă

M,
[Kg/Kmol]
4,003
2,016
16,043
58,124

R,
[KJ/Kg·K]
2077,022
4124,289
518,215
143,044

30,07

276,498

44,097

188,545

18,016

461,51

Formule de calcul pentru determinarea vâscozităţii dinamice a gazelor
Constanta lui Sutherland C utilizată pentru determinarea vâscozităţii
dinamice a gazelor dată de relaţia:

⎛ T ⎞
ηT = η0 ⎜

⎝ 373,15 ⎠

3/ 2

273,15 + C
T +C

în care ηT – vâscozitatea dinamică la T; T – temperatura absolută. K; η0 –
vâscozitatea dinamică la ºC (273,15 K); C – constanta lui Sutherland, este dată în
tabelul ce urmează:
Tabelul 26. Constanta lui Sutherland C utilizată pentru determinarea vâscozităţii
dinamice a gazelor
Gazul

C

1

2
103,9

Temperatura,
ºC
3
25-280

104,7

20-825

Azot

Gazul
4
Acetat de
metil
Bromură de
metil

40

5
501,8

Temperatura,
ºC
6
143-307

379

20-120

C

Tabelul 26. (continuare)
1
Protoxid de
azot
Oxid de azot
Amoniac

2
260

3
25-280

4
Alcool metilic

5
486,9

6
111-312

128
503

20-250
20-300

400
425

50-250
22-309

Argon

142

20-827

441

20-308

19,2
541,5
447,5
533
375

20-120
119-306
130-313
190-600
0-100

Metiltiofen
Clorură de
metilen
Clorură de
metil
Metileter
Acid arsenios
Neon

345
300
61
70
82

20-120
0-100
20-100
100-250
200-250

657

219-582

128

686-827

377.4
328.9
362.1
106.8
111
73
86
105

20-120
20-120
20-120
20-280
16-825
20-200
100-200
200-250

276
337
382,8
320
278
290
321,6
515,6

100-250
100-250
122-306
98-265
20-250
25-280
20-120
122-273

234
673
83

713-822
100-250
100-200

942
306
331

220-610
300-825
0-100

95

200-250

499,5

117-310

173
445
436,1
330
404
387

682-815
100-252
121-307
20-100
122-309
166-360

467
370
290
254
213
101,2

20-245
60-250
0-100
25-280
300-824
22-277

Difenileter

400

176-362

335

50-250

Izoamilenă
Izobutan
Izobutilenă

368
368
339

20-120
20-120
20-120

365,4
351
360

128-315
20-250
0-250

Acetilenă
Acetonă
Benzen
Brom
Acid
bromhidric
Bromură de
mercur
n-butan
α-butilen
β-butilen
Aer
Hidrogen

Vapori de apă
Heliu

n-heptan
n-hexan
Dician
Dietileter
Difenilmetan

n-nonan
n-octan
n-pentan
Piridină
Propan
Propilenă
Alcool npropilic
Mercur
Gaz sulfuros
Hidrogen
sulfurat
Sulfură de
carbon
Tiofen
Toluen
Acid fosforos
Dioxid de
carbon
Oxid de
carbon
Tetraclorură
de carbon
Clor
Acid
clorhidric

41

Tabelul 26. (continuare)
1
Alcool
izopropilic
Iod
Acid iodhidric

2
459,9

3
119-308

4
Cloroform

5
373

6
121-308

568
390

106-523
0-100

Cian
Acid
cianhidric
Zinc

330
901

0-100
20-330

876

600-680

Tetraclorura
de zinc
Tetrabromura
de zinc
Ciclopropan
Ciclohexan
Etan
Acetat de etil
Etilenă

432

107-592

525

105-578

372
350,9
252
504
225

20-120
122-306
20-250
128-314
20-250

Iodură de
mercur
Cadmiu

717

282-512

1053

506-627

Oxigen

126,6

20-280

Kripton
Xenon
Mesitilen
Metan

125
188
252
136,3
162

15-630
0-100
0-100
100-200
20-500

6. CURGEREA FLUIDELOR PRIN CONDUCTE
Tabelul 27

Valorile diametrului echivalent - de şi ale coeficientului A, în regim laminar pentru
diferite secţiuni (dech = 4⋅Au/Pu)
Forma secţiunii
dech
Cerc cu diametrul d
d
Pătrat cu latura a
a
Triunghi echilateral cu latura a
0,58⋅a
Inel cu lăţimea a
2⋅a
Dreptunghi cu laturile a şi b:
a/b ≈ 0
2⋅a
a/b =0,1
1,81⋅a
a/b = 0,25
1,60⋅a
a/b = 0,5
1,30⋅a
Elipsă a -semiaxa mică, b-semiaxa mare:
a/b= 0,1
1,55⋅a
a/b= 0,3
1,40⋅a
a/b= 0,5
1,30⋅a

42

Tabelul 28

Coeficienţii de debit ai diafragmelor
m
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
5000 0,6032 0,6110 0,6341
10000 0,6026 0,6092 0,6261 0,6530 0,6890 0,7367 0,7975
20000 0,5996 0,6050 0,6212 0,6454 0,6765 0,7186 0,7753 0,8540
30000 0,5990 0,6038 0,6187 0,6403 0,6719 0,7124 0,7650 0,8404
50000 0,5984 0,6032 0,6188 0,6384 0,6666 0,7047 0,7553 0,8276
100000 0,5980 0,6026 0,6162 0,6359 0,6626 0,6992 0,7472 0,8155
400000 0,5978 0,6020 0,6150 0,6340 0,6600 0,6950 0,7398 0,8019
d-diametrul interior al ţevii, m; w-viteza medie a lichidului sau gazului în ţeavă,
m/s; d0 - diametrul orificiului normal al diafragmei, m; m = (d0/d)2
Re=wdρ/η

6.1. Calculul pierderilor de presiune în conducte
Considerând o conductă dreaptă de lungime L şi diametru d (sau diametru
echivalent), prin care se transportă izoterm un fluid cu viteza w şi a cărui densitate
ρ nu variază sensibil, calculul pierderilor de presiune se face cu relaţia:

L ρw 2
Δp = λ ⋅ ⋅
d 2
sau dacă se au în vedere şi rezistenţele locale, are forma:

Δp = λ ⋅ ∑

L + ∑ Lech ρw2

2
d

în care λ este coeficientul de frecare, care pe bază de analiză dimensională se
ajunge la concluzia că este dat de relaţia:
b

⎛ε ⎞
λ = a ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ Re c
⎝d ⎠
în care:

ε - coeficientul de rugozitate;
d – diametrul conductei;
a, b, c – coeficienţi, respectiv exponenţi;
aportul ε/d este cunoscut şi sub numele de rugozitate relativă.
Coeficientul de frecare λ în cazul curgerii laminare, la care efectul
asperităţilor este preluat de vâscozitatea fluidului, este influenţat numai de valoarea
criteriului Re, fapt ce se poate demonstra analitic şi verifica experimental, conform
relaţiei:
λ = a ⋅ Re-1
în care a are valorile: 64 pentru secţiune circulară, 57 – pătrată, 53 – triunghi
echilateral, 96 – inelară, 62 – dreptunghi cu laturile a = 0,5 b.
43

În cazul curgerii turbulente relaţia de dependenţă stabilită experimental de
diverşi autori este:
λ = a + b ⋅ Re-c
cu coeficienţii din tabelul de mai jos.
Tabelul 29.
Tipul de ţeavă
Ţevi netede
Ţevi netede
Ţevi netede
Ţevi netede
Ţevi netede
Ţevi netede din
sticlă, cupru, plumb
Ţevi de oţel şi fontă
cu asperităţi

a

b

c

0,0056
0,0000
0,0000
0,0032
0,0000
0,0014

0,500
0,184
0,316
0,221
0,160
0,125

0,32
0,20
0,25
0,237
0,16
0,32

0,0014

1,056

0,42

Domeniul de
aplicare
3⋅103<Re<3⋅104
5⋅103<Re<2⋅105
3⋅103<Re<1⋅105
1⋅105<Re<1⋅108

Tabelul 30
Valori medii ale rugozităţii conductelor
Conducte

Autorul
relaţiei
Koo
Koo
Blasius
Nicuradze
Generaux
Koo

e, mm

1

2

Ţevi din oţel trase şi sudate, la coroziune neînsemnată
Ţevi din oţel, vechi şi ruginite

0,2
0,67 şi mai mult

Ţevi din oţel de acoperire, impregnate cu ulei de in fiert
Ţevi din fontă pentru apă, care au fost utilizate

0,125
1,4

Ţevi tehnice netede din aluminiu

0,015-0,06

Ţevi trase, curate, din alamă, cupru sau plumb ; ţevi de sticlă

0,0015-0,01

Ţevi de beton, suprafaţă bună netezită prin frecare
Ţevi din beton, suprafaţă grosieră, cu asperităţi
Conducte pentru petrol la condiţii medii de exploatare şi
conducte pentru abur saturant

0,3-0,8
3-9
0,2

Conducte pentru abur, cu funcţionare periodică

0,5

Conducte de aer comprimat de la compresoare

0,8

Conducte pentru condensat, cu funcţionare periodică

1,0

44

Fig. 1. Variaţia coeficientului de frecare λ în funcţie de valoarea criteriului Re şi a
rugozităţii relative ε/d

45

Fig. 2. Rugozitatea
relativă în funcţie de
diametrul conductei şi
de natura materialului

Alte relaţii de calcul pentru λ se dau doar în funcţie de diametrul conductei
şi natura materialului, fiind de fapt relaţii ce iau considerare o valoare a rugozităţii
relative modificate.

⎛k⎞
⎝d ⎠

0 ,314

λ = 10 − 2 ⎜ ⎟
⎛k ⎞
λ = 0,111⎜ 1 ⎟
⎝d⎠

0 ,25

în care coeficienţii k şi k1 depind de natura materialului din care este confecţionată
conducta.

46

Pentru canale deschise, la calculul lui λ se găsesc relaţii de forma:

n2
λ = 124 ⋅ 0 ,33
de
în care de este diametrul echivalent, iar n este un coeficient caracteristic
materialului.
Tabelul 31.
Materialul
Metal nou, ţeavă zincată sau

k

k1

1,5

0,1-

tablă asfaltată

Materialul

n

Alamă

0,011

Scânduri geluite

0,013

Fontă

0,014

0,2

Fontă nouă, tablă sau ciment

2,5

0,3

Oţel (conducte ruginite)

5

-

Ciment,

7

sclivisit
fontă

cu

cruste,

0,86- Oţel galvanizat, bazalt

scânduri
Canale din cărămidă

10

0,015

1

sau beton sclivisit

-

Oţel comercial

0,017

Pământ

0,023

Lang dă relaţii de calcul pentru valoarea lui λ în funcţie de produsul w⋅d:

λ =a+

0 ,0018
w⋅d

în care a are valoarea 0,012 pentru ţevi netede, iar pentru ţevi normale valoarea
0,020.
Ceea ce trebuie remarcat este că aplicând relaţii de calcul pentru acelaşi
caz, se obţin rezultate diferite, motiv pentru care este mai indicată utilizarea
relaţiilor criteriale.

47

Tabelul 32. Valori medii ale rugozităţii absolute e pentru conducte
Starea conductei
Materialul
Conducte trase din cupru,
alamă, ţevi din sticlă şi din
materiale sintetice

Conducte din oţel trase,
laminate

Conducte din oţel sudate

Conducte din oţel
folosite

Conducte din fontă

Conducte din beton

Conducte din azbociment

- noi, conducte acoperite cu Cu, Ni, Cr
- întrebuinţate
- furtunuri netede din cauciuc
- imediat după fabricare
- noi, curăţate cu acid
- din oţel inoxidabil, metalizate
- noi, zincate prin scufundare în baie
- noi, zincate
- întrebuinţate, ruginite
- noi, sudate pe generatoare
- noi, bituminate
- folosite, cu stratul de bitum discontinuu
- noi, cu strat de beton
- noi, galvanizate pentru instalaţii de
ventilaţii
- conducte de abur şi de presiune (în
medie)
- conducte de gaz (în medie)
- conducte de apă (în medie)
- cu pete uniforme de rugină
- ruginite, cu cruste mici
- cu cruste de mărime medie
- cu cruste mari
- curăţate, după folosire îndelungată
- pentru transportul gazelor
- pentru transportul gazelor, după o
exploatare de circa 20 de ani
- noi, fără bitum
- noi, bituminate
- folosite, ruginite
- cu cruste
- curăţate, după folosire îndelungată
- folosite în instalaţii de canalizare
- ruginite puternic
- conducte de apă şi de ape reziduale (în
medie)
- noi, din beton centrifugat
- noi, cu rugozitate medie
- folosite, sclivisite cu ciment, pentru apă
- noi

48

e, mm
0,00135 până la 0,03
0,0016
0,02 - 0,06
0,03 - 0,04
0,08 - 0,09
0,07 - 0,10
0,10 - 0,16
0,10 - 0,30
0,04 - 0,10
0,05
0,10
0,18
0,008
0,2 - 0,4
0,2 - 0,4
0,4 - 1,2
0,15
0,15 - 0,40
1,5
2-4
0,15 - 0,20
0,5
1,1
0,2 - 0,6
0,1 - 0,13
1 - 1,5
1,5 - 4
0,3 - 0,5
1,2
4,5
1-3
0,1 - 0,15
1-2
0,2 - 0,3
0,03 - 1,0

Tabelul 33. Principalele formule de calcul pentru calculul coeficientului de frecare
λ la curgerea izotermă a fluidelor
Natura
conductei

Formula de calcul

Conducte
netede şi
rugoase

λ=

Domeniul de
aplicabilitate
Regim de curgere laminar
0<Re<2320
64

Condiţia de
valabilitate

Autorul
relaţiei

-

Stokes

Re

Regim de curgere turbulent
4000<Re<105
λ=0,3164⋅Re-0,25
-0,2
λ=0,184⋅Re
5000<Re<2⋅105
4000<Re<2⋅107
1

λ
Conducte
netede
hidraulic,
λ=f(Re)

= 1,82 ⋅ lg Re− 1,64

λ=0,0054+0,396⋅Re-0,3
λ=0,0032+0,221⋅Re-0,237

105<Re<2⋅106
105<Re<3,24⋅10

λ=0,0076+0,899⋅Re
λ=0,0056+0,5⋅Re-0,32
⎛ Re λ ⎞
1

= 2 ⋅ lg ⎜⎜

λ
⎝ 2,51 ⎠

Re<1,2⋅106
3000<Re<3⋅106
3000<Re<107

1
(1,8 ⋅ lg Re− 1,5)2

1/ 3
⎡ ⎛
10 6 ⎞ ⎤
⎟⎟ ⎥
λ = 0 ,0055⎢1 + ⎜⎜ 20.000 ⋅ ε +
Re ⎠ ⎥
⎢⎣ ⎝


100 ⎞

Re ⎠

Lorenz
Koo
PrandtlKármán
Konakov

4000<Re<107

Moody

-

Colebrook
-White

ε ⎞
⎛ 2 ,51
= −2 lg ⋅ ⎜
+

λ
⎝ Re λ 3,72 ⎠

λ = 0,1 ⋅ ⎜1,46 ⋅ ε +

Re<Re1

3000<Re<107

1
Conducte
semirugoas
e hidraulic,
λ = f(Re, ε)

Herman
Nikuradse

6

-0,394

λ=

Blasius
McAdams
Filonenko

Re1<Re<Re

-

0 ,25

Altşul

2

⎡⎛ 6 ,81 ⎞0 ,9
ε ⎤
= −2 lg ⎢⎜
⎟ +

3,72 ⎥⎦
λ
⎢⎣⎝ Re ⎠
1
3,72
= −2 lg

-

Frenkl

105<Re<108

PrandtlNikuradse

1

ε
λ
0 ,25
λ = 0,11 ⋅ ε

-

Re>Re2

Şifrinson

Observaţii: ε=e/d este rugozitatea relativă, unde e este rugozitatea absolută, în mm,
iar d – diametrul interior al conductei, în mm. Valorile limită Re1 şi Re2 se pot
calcula cu formulele

Re1 ≅

10

Re1 =

ε

şi Re2 ≅

6,35

ε 1,143

560

ε

sau
1,125

⎛ 120 ⎞
şi Re2 = ⎜

⎝ ε ⎠
49

Fig. 3. Reprezentarea grafică a funcţiei λ = f(Re, ε)
50

6.2. Rezistenţe locale

Fig. 4. Coeficientul de pierderi locale ξ pentru diverse tipuri de ventile (la
diametrul nominal de 100 mm)

Fig. 5. Variaţia coeficientului de
pierderi ξ pentru diverse tipuri de
rezistenţe locale (1- ventil normal de
trecere; 2-ventil de colţ; 3-teu; 4compensator liră; 5-ventil special
(Koswa, ş.a.), 6-cot de 90°, 7-vană; 8conductă dreaptă de 100 m lungime cu
λ=0,0206; 9-conductă dreaptă de 10 m
lungime cu λ=0,0206 (pentru 8 şi 9 s-a
considerat ξ = λ ⋅

51

L
))
d

Fig. 6. Lungimea echivalentă a unor armături (rezistenţe locale). Pentru lărgire
bruscă şi contracţie bruscă pe scara diametrului se va folosi diametrul mai mic d

52

Fig. 7. Nomogramă pentru determinarea pierderii liniare specifice de presiune la
conductele de apă (valabilă pentru t = 12ºC)
53

Fig. 8. Nomogramă pentru determinarea pierderii liniare specifice de presiune la
conductele de apă (valabilă pentru t = 12ºC)
54

Fig. 9. Nomogramă pentru determinarea vitezei de curgere a aburului în conducte

55

Fig. 10. Nomogramă pentru determinarea pierderii de presiune în conducte scurte
de abur

56

Tabelul 34. Coeficientul ξ şi raportul Lech/d pentru câteva rezistenţe locale
Rezistenţa locală
ξ
0,3
Cot standard la 45°
Cot standard cu R mare
0,2
0,74
Cot standard la 90°
0,6
Cot standard la 90°cu R mediu
0,46
Cot standard la 90° cu R mare
1,3
Cot la 90° (de colţ)
1,7
Întoarcere la 180°, cu R mic
1,2
Întoarcere la 180°, cu R mediu
Piesă T standard, în flux drept (cu derivaţia închisă)
0,4
Piesă T standard, folosit drept cot, cu ieşirea din derivaţie
1,3
Piesă T standard, folosit drept cot, cu intrarea în derivaţie
1,5
Piesă T standard, cu R mare, folosită drept cot, cu ieşirea
0,5
din derivaţie
Îmbinare cu flanşe
0,04
Vană deschisă complet
0,13
Vană deschisă 3/4
0,8
Vană deschisă 1/2
3,8
Vană deschisă 1/4
15,0
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun oblic, deschis
6,3
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun oblic, deschis 1/2
10,0
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun şaibă, deschis
6,0
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun şaibă, deschis 1/2
9,0
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun ştampilă, deschis
9,0
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun ştampilă, deschis 1/2
35,0
Ventil de colţ, deschis
3,0
Ventil Y sau ventil de purjă, deschis
3,0
Ventil de probe cu scaun conic
65,0
Contoare de debit cu diafragmă
8,0
Contoare de debit cu piston
12,0
Contoare de debit cu moment de rotaţie
6,0

Lech/d
15
10
32
26
20
60
75
50
20
60
70
30
2
7
40
200
800
350
550
330
500
500
2000
170
170
3500
400
600
300

Pentru determinarea lungimii echivalente Lech, în m, se înmulţeşte mărimea Lech/d
cu diametrul interior d, în m, al rezistenţei locale respective

57

Tabelul 35. Lungimea echivalentă, Lech, pentru pierderea de presiune în rezistenţe
locale, în m de conductă nouă de oţel (Re = 200.000)
Diametrul
50 100 150 200 250 300 350 400 500 600
nominal, mm
Compensator U
neted descărcare
10d, cot R=4d)
Compensator U
cutat descărcare
6d, cot R=3d)

Cot neted la 90º
R = 3d
R = 4d
Cot cutat la 90º
R = 3d
R = 4d
Ventil normal
de trecere
Ventil de colţ
Ventil DIN
Ventil Koswa
Ventil Rhei
Ventil de
trecere directă
Vană de închidere cu ştuţuri
- deschidere 64%
- deschidere 49%
- deschidere 36%
Cot turnat R = 1d

4

8

12

16

20

24

28

33

41

49

6

13

20

26

33

40

47

54

68

82

0,7
0,7

1,4
1,4

2,1
2,1

2,8
2,9

3,6
3,7

4,3
4,4

5,0
5,2

5,8
5,9

7,2
7,5

8,7
9,0

1,4
1,3

3,0
2,8

4,7
4,4

6,3
5,7

8,0
7,4

9,6
9,0

11,3 13,0 16,3 19,7
10,6 12,1 15,3 18,4

12

28

48

70

97

125

156

186

253

320

8
8
6,5
7

22
22
13
15

40
38
20
17

61
53
27
17

85
71
35
17

109
91
41
18

135
112
47
18

160
137
53
19

211
179
64
21

260
-

2,4

3,7

5,1

6,8

7,3

9

10,5

12

15

-

1,1 2,5 4,0 5,4
7
8,5
10
11
14
17
3,3 7,3 11,4 15,6 20
24
29
33
42
50
8,8 19,6 30,9 42,0 54
66
77
89 112 136
0,8 2,0 3,2 4,5 5,8 7,2 8,6 10,0 12,9 15,8
0,55 0,63 0,67 0,70 0,72 0,74 0,76 0,77 0,80 0,82

λoţel / λfontă
Observaţii:
La rezistenţele locale din fontă valorile se împart cu raportul λoţel / λfontă.
Lungimea echivalentă pentru colectorul de abur este Lech = 10 ... 60 m, iar
pentru separatorul de apă Lech = 60 ... 120 m.

58

Fig. 11. Variaţia raportului w/wmax în funcţie de criteriul Re la curgerea fluidelor în
conducte

Fig. 12. Variaţia criteriului Re la serpentine, în funcţie de raportul d/D

59

Fig. 13. Variaţia coeficientului de frecare λ în funcţie criteriul Re şi de rugozitatea
dech/e (Cu linie punctată este trasat aşa numitul domeniu de automodelare, în care
coeficientul de frecare λ, nu depinde de criteriul Re şi se determină numai după
valoarea raportului dech/e).

60

Fig. 14. Variaţia raportului Eu/Γ în funcţie criteriul Re şi de rugozitatea relativă e/dech

61

Fig. 15
62

Fig. 15. Dependenţa criteriului puterii de criteriul Reynolds:
1-agitator turbină deschis cu şase palete verticale drepte (b=0,2d; la D/d=3), în
vase cu patru şicane (B/d=0,17); 2-agitator turbină de tip 1 la B/d=0,1; 3-agitator
turbină deschis cu şase palete verticale curbate (b=0,2d; l=0,25d) la D/d=3 în vase
cu patru şicane (B/d=0,l); 4-agitator turbină de tip 1 pentru B/d=0,04; 5-agitator
turbină deschis cu şase palete în formă de săgeată (b=0,2d: l=0,25d) la D/d=8 în
vas cu patru şicane (B/d=0,1) 6-agitator cu discuri radiale cu şase palete drepte
verticale (b=0,1d: l=0,35d), discul inferior cu D/d=2,5, în vase cu patru şicane
(B/d=0,25); 7-agitator turbină radial cu şaisprezece palete cu stator în vas fără
şicane; 8-agitator cu două palete drepte verticale (b=0,25d) la D/d=4,35 în vas cu
trei şicane (B/d=0,11); 9-agitator cu opt palate drepte (b=0,25d) sub unghi de 45º la
D/d=3 în vas cu patru şicane (B/d=0,1); 10-agitator cu două palete de tip 8 la
D/d=3 în vas cu patru şicane (B/d0,1); 11-agitator turbină deschis cu şase palete cu
stator la D/d=2,4 în vas fără şicane; 12-agitator turbină de tip 11 la D/d=3 în vas
fără şicane; 13-agitator turbină de tip 12, fără stator la D/d=3 în vas cu patru şicane
(B/d=0,1); 14-agitator turbină de tip 1 în vas fără şicane; 15-agitator cu elice cu trei
palete la D/d=3 în vas, fără şicane; 16-agitator cu patru palete de tip 8 la D/d=3 în
vase fără şicane; 17-agitator cu patru palete (b=0,25d) sub unghi de 60º în vase
fără şicane; 18-agitator cu elice cu trei palete de tip 15, dar pentru b=1,33d şi
D/d=16 în vase cu trei şicane (B/d=0,06); 19-agitator cu patru palete de tip 9 la
D/d=5,2 în vase fără şicane; 20-agitator cu două palete de tip 8 la Dl/d=3 în vase
fără şicane; 21-agitatar cu elice cu trei palete de tip 15 la D/d=3,3 în vase fără
şicane; 22-agitator cu patru palete de tip 9 (ca şi 19) la D/d=2,4+3,0 în vase fără
şicane; 23-agitator cu trei palete de tip 15 la s=1,05d şi D/d=9,6 în vase cu trei
şicane (B/d=0,06); 24-la fel pentru s=d şi D/d=3 în vase cu patru şicane (B/d=0,1);
25la fel pentru s=1,04d şi D/d=4,5 în vase fără şicane; 26-la fel pentru s=d şi D/d=3
în vase fără şicane; 27-la fel pentru s=1,05d şi D/d=2,7 în vase fără şicane; 28-la fel
pentru s=d şi D/d=3,8 în vase fără şicane; 29-agitator cu 2 palete de tip 8 cu palete
înguste (b=(0,13-0,17)d) la D/d=1,1 în vase fără şicane.
Caracteristicile agitatorului:
D-diametrul vasului;
d-diametrul agitatorului;
b-lăţimea paletei agitatorului;
l-lungimea paletei;
B-lăţimea şicanei;
s-pasul agitatorului elice.

63

Fig. 16. Nomogramă pentru determinarea debitului de lichid sau gaz în ţevi cu secţiunea
circulară

64

6.3. Coeficienţii rezistenţelor locale
Intrare în ţeavă

Ieşire din ţeavă

Cu colţuri ascuţite: ξ=0,5
Cu colţuri rotunjite: ξ=0,2

ξ=1

Diafragmă (orificiu) cu margini ascuţite în ţeavă dreaptă

⎛d ⎞
m=⎜ 0 ⎟
⎝D⎠

2

d0-diametrul orificiului diafragmei, m;
δ - grosimea diafragmei, m;
w0 - viteza medie în orificiu;
wm - viteza medie în ţeavă, m/s;
D - diametrul ţevii, m.
Pentru δ/d0=0÷0,015, pierderea de presiune: Δp = ξ ⋅

ρ ⋅ wm2
2

; valoarea ξ

determinându-se din tabelul:
m

0,02
7000
0,24
32,0

ξ
m

ξ

0,04
1670
0,26
26,8

0,06
730
0,28
22,3

0,08
400
0,30
18,2

0,1
245
0,34
13,1

0,12
165
0,40
8,25

0,14
117
0,50
4,00

0,16
86,0
0,60
2,00

0,18
65,6
0,70
0,97

0,20
51,5
0,80
0,42

0,22
40,0
0,90
0,13

Lărgire bruscă
A0 - aria secţiunii minime; m2;
w0-viteza curentului în secţiunea minimă, m/s;
A1-aria secţiunii maxime, m2; Re=w0⋅de/ν;

Δpl arg ire = ξ ⋅
Re =

w0 ⋅ d e

ρ ⋅ w02
2

.

A0/A1

ν

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

10
100
1000
3000
≥ 3500

3,10
1,70
2,00
1,00
0,81

3,10
1,40
1,60
0,70
0,64

3,10
1,20
1,30
0,60
0,50

3,10
1,10
1,05
0,40
0,36

3,10
0,90
0,90
0,30
0,25

3,10
0,80
0,60
0,20
0,16

65

Îngustare bruscă
A0 - aria secţiunii minime; m2;
w0 - viteza curentului în secţiunea minimă, m/s;
A1-aria secţiunii maxime, m2;
Re=w0⋅de/ν;

Δpîngustare = ξ ⋅
Re =

w0 ⋅ d e

ρ ⋅ w02

.

2

A0/A1

ν

0,10
5,00
1,30
0,64
0,50
0,45

10
100
1000
10000
> 10000

0,20
5,00
1,20
0,50
0,40
0,40

0,30
5,00
1,10
0,44
0,35
0,35

0,40
5,00
1,00
0,35
0,30
0,30

0,50
5,00
0,90
0,30
0,25
0,25

0,60
5,00
0,80
0,24
0,20
0,20

Curbă sau ramificaţie de secţiune rotundă (pătrată)

d - diametrul interior al ţevii, m;
R0-raza de curbură a ţevii, m.
Coeficientul de rezistenţă ξ=A⋅B, se determină din tabelul:
Unghiulϕ,
grade
A

20

30

45

60

90

110

130

150

180

0,31

0,45

0,60

0,78

1,00

1,13

1,20

1,28

1,40

1,0
0,21

2,0
0,15

4,0
0,11

6,0
0,09

15
0,06

30
0,04

50
0,03

R0/d
B

Cot de 90°, standardizat, din fontă
Trecerea nominală, mm
12,5
2,2
ξ

25
2

37
1,6

50
1,1

Ventil normal (Valoarea ξ este dată la deschiderea completă a ventilului)
D, mm
13
20
40
80
100
150
200
250
10,8
8,0
4,9
4,0
4,1
4,4
4,7
5,1
A

350
5,5

Ventil pentru echicurent
D, mm 25
38
1,04
0,85
ξ

250
0,32

50
0,79

65
0,65

76
0,60
66

100
0,50

150
0,42

200
0,36

Observaţie: pentru Re =

w⋅ D

ν

≥ 3 ⋅ 103 , valoarea lui ξ se ia din tabelul de sus.

Pentru Re < 3·105, coeficientul de rezistenţă ξ = ξ1 · K. Valoarea ξ1 se determină ca
şi la Re ≥ 3·105, iar valoarea lui K este dată în tabelul ce urmează:
5·103
104
2·104
5·104
105
2·105
3·105
Re
1,40
1,07
0,94
0,88
0,91
0,93
1
K
Robinet de probă
Trecere nominală, mm
ξ

13
4

19
2

Vană
Trecerea nominală, mm
ξ

25
2

32
2

15-100
0,5

38
2

peste 50
2

175-200
0,25

peste 300
0,15

Tabelul 36. Înălţimea admisibilă de aspiraţie (în m) la pomparea apei
Turaţia pompei,
Temperatura apei, °C
rot/min
0
20
30
40
50
50
7
6,5
6
5,5
4
60
6,5
6
5,5
5
3,5
90
5,5
5
4,5
4
2,5
120
4,5
4
3,5
3
1,5
150
3,5
3
2,5
2
0,5
180
2,5
2
1,5
1
0

60
2,5
2
1
0,5
0
0

70
0
0
0
0
0
0

Tabelul 37. Valorile constantelor c şi m pentru diferite tipuri de agitatoare

Tipul agitatorului
Cu două palete

Caracteristica
geometrică
h/d
H0/d D/d
2

Cu doua palete
3
Cu două palete sub un
3
unghi de 45°
Cu patru palete
3
Cu patru palete înclinate
3
în sus cu 45°
Cu patru palete înclinate
3
în sus cu 60°
Ancoră cu două palete
1,11
Ancoră cu patru palete
1,11

2

0,36

3

0,33

Valorile
constantelor
c
m
111,0
1,0
14,35
0,31
6,8
0,2

3

0,33

4,05

0,2

3

0,33

8,52

0,2

3

0,33

5,05

0,2

3

0,33

6,30

0,18

1,11
1,11

0,11
0,11

6,2
6,0

0,25
0,25

67

Observaţii
Re < 20
Re = 100-5.104

Tabelul 37. (continuare)
Elice cu două palete cu o
înclinare de 22,5°

3

3

0,33

0,985

0,15

3,5

3,8

1

230
4,63
1,19

1,67
0,35
0,15

3

3

0,3

3,90

0,2

1,78

2,4

0,25

5,98

0,15

Elice cu trei palete cu
înclinare d
Turbină cu trei palete cu
deschidere centrală de 37 mm
Turbină cu şase palete cu aparat
de dirijare

Re < 30
Re < 3 .103
Re > 3.103

Tabelul 38. Valorile coeficientului de corecţie K

Diametrul
m = 0,1
ţevii, m
0,05
1,0037
0,1
1,0024
0,2
1,0017
0,3
1,0005
m = (d0/d)2

m = 0,2

m = 0,3

m = 0,4

m = 0,5

m = 0,6

m = 0,7

1,0063
1,0045
1,0023
1,001

1,0082
1,0064
1,0034
1,001

1,0118
1,0065
1,004
1,001

1,0144
1,0108
1,0052
1,001

1,0172
1,013
1,006
1,001

1,02
1,0148
1,007
1,001

Tabelul 39. Caracteristica umpluturilor scruberelor

Tipul umpluturii
Inele de porţelan
Inele ceramice
Inele ceramice
Inele ceramice
Inele ceramice
Inele de fier
Inele de fier
Pietriş rotund
Adezit bucăţi
Cocs bucăţi
Cocs bucăţi
Cocs bucăţi
Cocs bucăţi
Catalizator pentru
sinteza amoniacului
în bucăţi
Catalizator pentru
conversia CO în
tablete
Catalizator de
vanadiu pentru acid
sulfuric în tablete

Numărul de
Diametrul
elemente la 1 Volumul liber,
elementelor
m3 /m3
m3 volum de
umpluturii, mm
umplutură

Suprafaţa
specifică,
m2 /m3

Masa specifică
umplutură,
Kg/m3

8x8x1,5
15x15x2
25x25x3
35x35x4
50x50x5
35x35x2,5
50x50x1
42
43,2
42,6
40,8
28,6
24,4

1 465 000
250 000
53 000
20 200
6 000
19 000
6 000
14 400
12 600
14 000
15 250
27 700
64 800

0,64
0,7
0,74
0,78
0,785
0,83
0,95
0,388
0,565
0,56
0,545
0,535
0,535

570
330
204
140
87,5
147
110
80,5
68
77
86
110
120

600
690
532
505
530
430
1200
455
585
660
600

6,1

5 200 000

0,465

960

2420

d = 11,5
h=6

1 085 000

0,38

460

1100

d = 11
h = 6,5

1 000 000

0,43

415

611

68

Tabelul 40. Caracteristica umpluturilor din lemn (şipci din lemn)
Dimensiunile
Distanţa între
Distanţa dintre
secţiunii
rândurile de
Secţiunea şipcii
şipci, mm
transversale, mm
şipci, mm

12,5x100
12,5x100
12,5x100
30x30x30

Dreptunghiulară
Triunghiulară

25,0
12,5
10,0
30

Suprafaţa
specifică, m2/m3

20
20
20
12,5

50
75
89
78

6.4. Puterile calorifice ale unor combustibili
Tabelul 41
Combustibilul
1
Sulf
Oxid de carbon
Carbon
Hidrogen
Metan
Etan
Etilenă
Acetilenă
Propan
Butan
Hidrogen
sulfurat
G.P.L. (aragaz)
Gaze naturale
(Transilvania)
Gaze de sondă
Gaz de furnal
Gaz de
generator
Gaz de
cocserie
Lemn uscat
Lemn umed
Turbă
Lignit
Cărbune brun
Huilă
Antracit
Cocs
Cărbune de
Anina

Simbol
chimic
2
S
CO
C
H2
CH4
C2H6
C2H4
C2H2
C3H8
C4H10

Puterea calorifică superioară
[KJ/Kg]
[KJ/m3N]
3
9250
10170
12720
33900
141890
12770
55670
39890
51900
70400
50770
64000
50350
58900
50400
100800
49550
134000

Puterea calorifică inferioară
[KJ/Kg]
[KJ/m3N]
4
5
9250
10170
12720
33900
120120
10800
50100
35910
47400
64200
47630
60020
48550
56900
46200
93400
45750
126500

H2S

16660

25620

15390

23650

-

-

119290

-

116360

-

-

39860

-

35610 39760

-

-

-

-

3770...4200
5020...6030

-

-

-

-

16740...18830

-

-

-

-

-

-

-

-

12560...16740
6280...10460
8370...14650
8370...17580
17580...23860
23860...29300
29300...31390
25950...33480

-

-

-

-

21400...22800

-

69

Tabelul 41 (continuare)
1
Cărbune de
Godeni
Cărbune de
Poenari
Cărbune de
Jugur
Cărbune de
Ponor
Cărbune de
Vulcan
Benzină
Păcură
Motorină

2

3

4

5

-

-

-

9600...10400

-

-

-

-

7400

-

-

-

-

11600

-

-

-

-

19700

-

-

-

-

21000

-

-

-

-

43740
37670...41870
41870...46040

-

6.5. Elemente de transfer termic
Tabelul 42. Valorile medii ale conductivităţii termice a pereţilor impurificaţi
Conductivitatea termică a
peretelui cu depuneri,
Purtătorul de căldură
(1/rdep⋅1,1613), W/(m⋅K)

Apa impurificată

1200-1600*

Apă de calitate medie

1600-2500*

Apă de calitate bună

2500-5000*

Apă purificată

2500-5000*

Apă distilată

10000

Produse petroliere curate, uleiuri, vapori de agenţi
frigorifici
Produse petroliere brute

2500
1000

Lichide organice, soluţii de săruri, agenţi
frigorifici

5000

Vapori de apă cu resturi de ulei

5000

Vapori de compuşi organici

10000

Aer

2400

*Pentru apă, valorile mai mici ale conductivităţii termice a impurităţilor corespund
la temperaturi mai înalte.

70

Tabelul 43

Valori orientative ale coeficientului total de transfer de căldură K, [W/(m⋅K)]
Rezistenţa termică de
bază
Transferul de căldură
Tipul de agent
Tipul aparatului
Convecţie Convecţie
liberă
forţată
1

Lichid-lichid
Lichid-lichid

2

3

140...350 850...1700
30...50

100...300

4

5

Apă

Schimbător de
căldură lichid-lichid
Radiatoare pentru apă
fierbinte
Radiatoare pentru
apă fierbinte
Răcitoare de saramură

Ulei

Lichid-gaz
5...20
10...60
Ulei
(p=1,01325 bar)
Lichid în fierbere –
100...350; 80...900;
Apă;
lichid
30...120 140...350 NH3; F; ulei
Gaz (p=1,01325 bar)
5...20
10...60
Răcitoare de aer,
- lichid
economizoare
Gaz (p=1,01325 bar)
3...15
10...35
Supraîncălzitoare de
- gaz
abur
Gaz (p=1,01325 bar)
5...20
10...60
Abur
Cazane de abur
- lichid în fierbere
Vapori în condensare 280...1200 850...4600
Abur
- lichid
- lichid
50...180 100...350 Vapori-ulei Încălzitoare de apă
(lichide) şi
- lichid
230...500 340...1700
Vapori
organici-apă condensatoare
- lichid
80...1700 Amestec apăvapori
Vapori în condensare
- lichid în fierbere
1700...4600
Vapori-apă Ţevi de abur cu
- lichid în fierbere
280...900
Vapori-ulei cămaşă
- lichid în fierbere
280...2300 Vapori organiciapă

Abur în condensare
5...20
- gaz (p=1,01325 bar)
Abur în condensare
200...600
- lichid în fierbere

30...100
-

71

Ţevi de abur în aer,
încălzitoare de aer
Aparate de vaporizare
cu umplutură de
saramură

Tabelul 44. Valori orientative ale coeficientului global de transfer de căldură şi
încărcării termice pentru aparate frigorifice cu amoniac şi freoni
Tipul aparatului

.

K, [W/m2⋅K]

q , [W/m2]

Observaţii

A. Vaporizator:
1.cu ţevi verticale

-cu amoniac
400...500
2300...2900

pentru ΔTm = 5 K

2.cu plăci

520...580

2600...2900

pentru ΔTm = 5 K

3.multitubulare

470...520

2300...2600

ΔTm = 5...6 K

5800...7000

ΔTm = 5...6 K (după
suprafaţa interioară a
ţevilor cu nervuri sau
aripioare)

-cu freoni

4. multitubulare şi
serpentină cu manta
B. Condensator
1. multitubular

1100...1400

- cu amoniac

900...1000

4700...5200

ΔTm = 5...6 K

900...1000

4700...5200

ΔTm = 5...6 K

3. cu elemente

900...1000

4700...5200

ΔTm = 5...6 K

4. cu stropire

700...900

4000...4700

ΔTm = 5...6 K

5. cu evaporare

500...700

1400...2300

ΔTm = 3 K

vertical
2. multitubular
orizontal

- cu freoni

6. multitubulare şi serpentină cu manta cu

400...470

3000...4000

ΔTm = 7...10 K

30...35

230...300

ΔTm = 8...10 K

ţevi nervurate din cupru

7. serpentine nervurate răcite cu aer

* Mărimile K şi q, în cazul condensatoarelor cu freoni sunt raportate la suprafaţa
interioară

72

Tabelul 45. Valori orientative ale rezistenţelor termice datorate depunerilor în diverse
cazuri

Starea de agregare

Vapori şi gaze

Lichide

Agentul termic
Abur
HCl (vapori)
Gaz natural
Gaz de cocserie
Aer
Vapori de spirt
Vapori evacuaţi din maşini şi
aparate (cu ulei)
Vapori de agent termic după
compresoare
Apă industrială în circuit închis
(de turn)
Organice
Utilizate pentru răcire
Saramuri pentru răcire (CaCl2,
NaCl, MgCl2)
Ulei greu
Ulei uşor
Ulei de maşini şi transformator

Rtd⋅103 [m2⋅K/W]
0,00
0,70
0,48
2,38
0,48
0,119
0,24
0,48
0,466...0,7
0,24
0,24
0,24
0,24
0,48
0,24

Tabelul 46

Valori orientative ale rezistenţelor termice datorate depunerilor din apa de răcire
Viteza apei, w⋅103 [m/s]
> 0,91
≤ 0,91
≤ 0,91
Apă de mare
0,119
0,119
0,238
Apă de răcitoare (aparate frigorifice) din ţevi sau cu stropire:
-cu duritate mică
0,238
0,238
0,477
-cu duritate mare
0,715
0,715
0,119
Apă din reţeaua publică sau de puţ
0,238
0,238
0,477
Apă din lacuri mari
0,238
0,238
0,477
Apă de râu, minimum
0,477
0,238
0,715
Apă de râu, maximum
1,91
1,91
1,43
Apă de baltă
0,715
0,477
0,955
Apă deosebit de dură
0,715
0,715
1,19
Apă distilată
0,119
0,119
0,119
Apă dedurizată pentru alimentarea
0,238
0,119
0,238
cazanelor
Apă de purjare, eliminată din
0,477
0,477
0,477
cazan
*Temperatura agentului termic până la 389 K, iar temperatura apei ≤ 325 K;
**Temperatura agentului termic 389...477 K, iar temperatura apei > 325 K.
Apă de răcire

73

> 0,91
0,238
0,477
0,955
0,477
0,477
0,477
2,38
0,715
1,19
0,119
0,238
0,477

Calculul coeficientului parţial de transfer de căldură α la circulaţie forţată
fără schimbarea stării fizice
Se
utilizează
relaţiile
criteriale
Nu
=
c·Rem·Prn·ε
sau

λ
α = c ⋅ ⋅ Re m ⋅ Pr n ⋅ ε în care c, m, n, ε sunt coeficienţi, respectiv exponenţi
l

determinaţi practic, după cum se vede în tabelul ce urmează.
Tabelul 47. Valorile coeficienţilor c, m, n, ε pentru calculul lui α, pe baza relaţiei
precedente
Caracterizarea situaţiei
c
m
n
ε
Curgere laminară
- Scurgere pe un perete plan în strat limită laminar Re<5·103
- lichide
0,67
0,50
0,33
1
- gaze biatomice
0,63
0,50
0
1
- Curgere laminară în ţevi pentru
d η

fluide vâscoase (d < 0,063 m şi l <
1,86
0,33
0,35
l
ηp
3,5 m)
Curgere turbulentă
- Scurgere pe un perete plan Re<5·103
- lichide
0,0356
0,8
0,7
1
- gaze biatomice
0,032
0,8
0
1
- Curgere forţată în ţevi drepte lungi (l / d < 100) ; 104 < Re < 9·104 ; 0,7 < Pr <
370
- încălzire
0,0209
0,8
0,45
1
- răcire
0,0263
0,8
0,35
1
- ecuaţie unică încălzire-răcire
0,023
0,8
0,4
1
- gaze biatomice
0,018
0,8
0
1
- lichide vâscoase
- Curgere forţată în ţevi scurte
(Aceeaşi coeficienţi ca mai sus,
depinzând de condiţie):
- Curgere forţată în ţevi curbate
(serpentine)
- Curgere în ţevi concentrice
- Curgere turbulentă în interiorul unui
cilindru fără şicane
- Idem, când sunt şicane transversale,
segment de cerc
- Idem, când sunt şicane transversale
inelare

0,027

0,8

l/d
ε

5
1,32

0,33
10
1,20

20
1,12

(η /η )

0 ,14

p

50
1,07

1+1,77·d/R
(d/D)0,14
1,16

0,60

0,33

1

1,72

0,60

0,30

η /η p

2,08

0,60

0,33

η /η p

0,33
0,33

vezi tabelul
următor

- Curgere perpendiculară pe un fascicul de ţevi; Re < 2300
- ţevi nedecalate
0,26
0,60
- ţevi decalate
0,33
0,60
74

Tabelul 48. Valorile coeficientului ε la un fascicul de ţevi în funcţie de numărul de
rânduri de ţevi
Rânduri de ţevi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,73 0,82 0,88 0,91 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00
ε, ţevi decalate
0,80 0,87 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00
ε, ţevi nedecalate
Tabel 49. Valorile coeficienţilor c, m, n, ε pentru calculul lui α, în cazul
amestecătoarelor de diferite forme
Caracterizare amestecător şi tip de
c
m
n
ε
amestecare
Amestecătoare cu elice
- recipient D < 610 mm; d / D = 0,33;
0,207
0,63
0,50
1
200 < n < 500 rot / min
- recipient cu D = 1500 mm; d / D =
η /η p 0 ,14
0,54
0,64
0,25
0,40; n = 120 rot / min
Amestecătoare cu paletă
- paletă cu 2 braţe d / D = 0,16; 50 <
n < 300 rot / min, transfer de căldură
la şi de la manta
- idem, transfer de căldură la şi de la
η /η p 0 ,14
0,17
0,67
0,37
serpentină
- amestecătoare cu turbină în
0,17
0,67
0,37
(d / s )0,10
recipiente cu serpentină
Notaţii: d- diametrul paletei; D – diametrul vasului; sau d – diametrul la care este
realizată serpentina cu pasul – s; n – turaţia agitatorului în rot / min.

(

)

(

)

În cazul în care 2300 < Re < 104, coeficientul parţial de transfer termic α
se poate calcula cu aceeaşi relaţie:

λ
α = c ⋅ ⋅ Re m ⋅ Pr n ⋅ ε
l

însă a cărei valoare finală α f se obţine înmulţind α cu coeficientul f:

6 ⋅ 105
, conform relaţiei:
f =1−
Re1,8
α f = f ⋅α
Pentru gaze biatomice, în care intră şi aerul, valoarea criteriului Pr este
constantă, valoarea lui α, în cazul gazelor ce circulă perpendicular pe fasciculul de
ţevi este dată de relaţia:

λ
α = c ⋅ ⋅ Re m
l

Trebuie specificat că la calcularea valorii criteriului Re se are în vedere
viteza gazului în secţiunea minimă, iar ca dimensiune geometrică se ia diametrul
75

echivalent al spaţiului dintre ţevi. Valorile coeficientului c şi n sunt date în tabelul
ce urmează.

Fig. 17. Dispunerea ţevilor într-un
fascicul: a – decalat; b - nedecalat

Tabelul 50.
x2/d=1,50
x2/d=2,00
x2/d=3,00
x2/d=1,25
c
n
c
n
c
n
c
n
0,600
0,213 0,636
0,900
0,446 0,571 0,401 0,581
1,000
0,497 0,558
1,125
0,478 0,565 0,518 0,560
Decalat
1,250 0,518 0,556 0,505 0,554 0,519 0,556 0,552 0,562
1,500 0,451 0,568 0,460 0,562 0,492 0,568 0,488 0,508
2,000 0,404 0,572 0,416 0,568 0,482 0,556 0,419 0,570
3,000 0,310 0,592 0,356 0,580 0,440 0,562 0,421 0,574
1,250 0,348 0,592 0,275 0,608 0,100 0,704 0,063 0,752
1,500 0,367 0,586 0,250 0,620 0,101 0,702 0,068 0,744
Nedecalat
2,000 0,418 0,570 0,299 0,602 0,229 0,632 0,198 0,648
3,000 0,290 0,601 0,375 0,584 0,374 0,581 0,286 0,608
Notă: Când numărul de rânduri din fascicul este 10, valorile lui ε sunt diferite de 1
şi se iau din tabelul 51.
Tipul

x1/d

Dacă gazele circulă oblic, sun un unghi de înclinare φ, valoarea lui α se
înmulţeşte cu coeficientul ε1, conform tabelului următor.
Tabelul 51.
10
φ˚
0,42
ε1

20
0,52

30
0,67

40
0,78

50
0,88

60
0,94

70
0,98

80-90
1,0

Pentru determinarea lui α, în cazul convecţiei forţate în regim staţionar, în
literatura de specialitate se găsesc şi relaţii numai în funcţie de criteriul Pé, de
forma:

λ
α = c ⋅ ⋅ Pé m ⋅ ε ,
l

cum Pé = Re·Pr, relaţia este similară cu cea anterioară dacă m=n.
76

Alte relaţii empirice recomandate pentru apă, în cazul curgerii turbulente:

α = 1545 ⋅ (1 + 0,0156 ⋅ t m ) ⋅

w0 ,8
d 0 ,2

sau

w0 ,87
α = 2035 ⋅ (1 + 0,0156 ⋅ t )⋅ 0 ,13
d
'
m

respectiv în curgere forţată perpendicular pe ţevi:

α = 1185 ⋅ (1 + 0,1 ⋅ t m ) ⋅

w0 ,6
d 0 ,4

în care:
-

d este diametrul conductei sau diametrul echivalent în secţiunea cea
mai mică;
w este viteza fluidului în conductă;
tm – temperatura medie, între temperatura medie a apei tma, şi
temperatura pe suprafaţa cu care vine în contact apa tp;
t m' = 0 ,9 ⋅ t ma + 0,1 ⋅ t p .

Pentru alte lichide, valoarea lui α se obţine ţinând cont de valoarea
calculată a lui α pentru apă, corectată conform cu relaţia:

⎛λ ⎞
αL =α ⋅⎜ L ⎟
⎝λ ⎠

0 ,75

⎛ρ ⎞
⋅ ⎜⎜ L ⎟⎟
⎝ ρ ⎠

0 ,70

⎛c ⎞
⋅⎜ L ⎟
⎝ c ⎠

0 ,12

⎛η ⎞
⋅ ⎜⎜ L ⎟⎟
⎝η ⎠

−0 ,94

în care indicele L face referinţă la lichidul pentru care se face corecţia.
Determinarea pierderilor de căldură ale conductelor neizolate
Pentru determinarea pierderilor de căldură ale conductelor neizolate se foloseşte
nomograma de mai jos, dar ţinând cont şi de factorul de corecţie M, ce ţine seama de
diferenţa dintre temperatura peretelui şi a aerului, conform cu cele de mai jos:

Temperatura
aerului, t0, ºC
0
10
20
30

Diferenţa dintre temperatura peretelui şi a aerului, ºC
50
100
200
400
0,91
0,91
0,91
0,91
0,95
0,95
0,96
0,96
1,00
1,00
1,00
1,00
1,05
1,05
1,05
1,05

77

Fig. 18. Nomogramă pentru determinarea pierderilor de căldură ale conductelor
neizolate

78

Fig. 19. Nomogramă pentru determinarea stratului de bază al construcţiei
termoizolante

79

Tabelul 52. Coeficienţii de conductivitate termică ai unor soluţii
Substanţa
dizolvată
NH3
BaCl2
KBr
KOH
K2SO4
KCl
MgSO4
MgCl2
CuSO4
NaBr
Na2CO3
NaCl
H2SO4

HCl
CH3COOH

CH3-CH2OH

Concentraţia, %
masă

Temperatura, °C

26
21
40
21
42
10
15
30
22
11
29
18
20
40
10
12,5
25
30
60
90
12,5
25
38
50
10
30
50
70
90

18
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
25
12
12
13
14
15

80

Coeficientul de
conductivitate
termică, W/(m⋅K)
0,45
0,58
0,50
0,58
0,55
0,60
0,58
0,56
0,59
0,58
0,52
0,58
0,57
0,54
0,58
0,58
0,48
0,52
0,44
0,35
0,52
0,48
0,44
0,36
0,52
0,42
0,32
0,24
0,19

Fig. 20. Transmiterea căldurii prin convecţie în regim laminar: 1-conducte
verticale (sensul mişcării libere şi forţate a lichidului coincide); 2-2conducte orizontale; 3-conducte verticale (sensul mişcării forţate este invers
sensului mişcării libere); AA-în absenţa convecţiei libere

Fig. 21. Variaţia raportului Nu/[Pr0,43.(Pr/Prp)0,25]

81

Fig. 22. Corecţia ε=f(P, R) pentru schimbătoare de căldură
82

Fig. 22 (continuare)

83

Fig. 23. Coeficienţii de conductivitate termică ai gazelor de ardere (compoziţie: CO2-13%; O2-5%;
(N2+H2O)-82% vol): 1-conţinutul în vapori de apă=0; 2- conţinutul în vapori de apă=15%; 3conţinutul în vapori de apă=20%; 1 kcal/(m·h·ºC)=1,163 W/(m·K)

Fig. 24. Coeficienţii de corecţie εΔt pentru schimbătoare de căldură cu curenţi paraleli şi încrucişaţi: acu o singură trecere în spaţiul intertubular şi 2, 3, 6 şi mai multe în spaţiul tubular; b) cu două treceri
în spaţiul intertubular cu şicane transversale şi 4 treceri în spaţiul tubular;

P=

t 2 − t1
T − T2
; R= 1
T1 − t1
t 2 − t1

84

Fig. 25. Nomogramă pentru determinarea coeficientului parţial de transfer termic în ţevi
drepte la Re>10000 şi ε4=1 etapa I: ABO→C; etapa a II-a: DCO→E.

85

Fig. 26. Câmpul de temperaturi din interiorul unui perete plan cu grosimea 2δ

86

Fig. 27. Câmpul de temperaturi din interiorul unui cilindru

87

Fig. 28. Câmpul de temperaturi din interiorul unei sfere

88

Tabelul 53. Caracteristicile de bază ale schimbătoarelor de căldură multitubulare cu
ţevi cu diametrul de 25×2 mm. Pasul ţevilor 32 mm.
Diametrul
mantalei Numărul
(interior) de ţevi
mm

150
259
400
600
800
1000

13
43
121
283
511
823

400
600
800
1000
1200
1400

110
266
488
792
1152
1596

400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800

90
232
446
736
1088
1518

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

204
404
686
1024
1446
1936
2500
3118
3876

1000

1,0
9,0

Lungimea ţevilor, mm
2000
2500
3000
4000
5000
Aria suprafeţei de schimb, m2
(calculată pentru diametrul mediu al ţevilor)

1500

Schimbătoare cu o trecere
1,5
2,5
6,5
8,0
10
14
18
23
28
33
43
54
87
77
97
117
124
156
189
Schimbătoare cu două treceri
12
17
21
25
30
40
51
61
74
93
121
119
181
174
220
240
301
366
Schimbătoare cu patru treceri
17
21
44
53
67
85
102
111
140
207
207
288
348
Schimbătoare cu şase treceri
31
39
47
61
77
93
130
157

89

4,0
13
37
87
157
253
34
82
244
355
490

17
47
109
197
318
42
102
189
305
445

72
137
226
335
466

90
172
384
420
585
780

63
124
211

79
156
365
395
557

6000

6,0
20
56
131
237
382
51
123

42
108
207
342
506
705
940
1200
95
188
320
476
672
900
1160
1442
1800

Tabelul 54. Numărul de ţevi, dispuse pe placa tubulară a unui schimbător de
căldură cu o trecere pe hexagoane sau cercuri concentrice

Dispunerea pe
cercuri

Nr. de hexagoane sau cercuri

Nr. ţevilor pe diagonala
hexagonului

Nr. total de ţevi fără
segmente

Pe primul rând al
segmentelor

Pe al doilea rând al
segmentelor

Pe al treilea rând al
segmentelor

Nr. de ţevi pe toate
segmentele

Nr. total de ţevi

Nr. de ţevi pe cercul
exterior

Nr. total de ţevi

Dispunerea pe hexagoane

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47

7
19
37
61
91
127
169
217
271
331
397
469
547
631
721
817
919
1027
1141
1261
1387
1519
1657

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16

4
7
8
9

18
24
30
36
42
48
66
90
102
114
126
138
162
198
228
246
264

7
19
37
61
91
127
187
241
301
367
439
517
613
721
823
931
1045
1165
1303
1459
1615
1765
1921

6
12
18
25
31
37
43
50
56
62
69
75
81
87
94
100
106
113
119
125
131
138
144

7
19
37
62
93
130
173
223
279
341
410
485
566
653
747
847
953
1066
1185
1310
1441
1579
1723

Ţevi suplimentare

90

Tabelul 55. Principalele ecuaţii criteriale utilizate în transferul de căldură şi masă
Nr.
crt.
1

1.

Regimul de mişcare şi
lc
domeniul de valabilitate
2
3
1.CONVECŢIA FORŢATĂ
Laminar

d
>13
L

dech

Temperatura de referinţă

Ecuaţia criterială

4
5
6
1.1. Curgerea fluidelor prin ţevi sau în tuburi de secţiune circulară (η - viscozitate dinamică)

T

f

=

(

1
Tf1 + Tf 2
2

)

⎛ d⎞
Nu = 1,86⎜ Pe ⎟
⎝ L⎠

Laminar
2.

d
Pé <4,5
L

1

3

⎛η f ⎞
⎜ ⎟
⎜η ⎟
⎝ p⎠

dech

⎛ d⎞
Nu = 1,62⎜ Pe ⎟
⎝ L⎠

3.

Laminar
Re<2300

dech

⎛ d⎞
Nu = 2,40⎜ Pe ⎟
⎝ L⎠

4.

Laminar
Re<2300

dech

⎛ d⎞
Nu = 1,60⎜ Pe ⎟
⎝ L⎠

Nu = 0,15 Re

5.

Laminar
10<Re<2000

Observaţii

0,33

Pr

0, 43

Gr

1

1

1

0 ,14

Fluide cu
vâscozitate mare

3

Pe =

3

Încălzire

3

⎛ Pr f
⎜ Pr p

0,1 ⎜

Răcire1

4

εL

Curgere paralelă
neizotermă


în care: ε L = f ⎛⎜ L

⎝ dech ⎠

dech

Gr=

L/dech

10

15

20

30

40

≥50

εL

1,28

1,18

1,13

1,05

1,02

1,0

Tabelul 55 (continuare)
91

wd ech
a

3
dech
⋅g

ν2

Pr =

β⋅ΔT

ν
a

1

2

3

5

6

Nu =

Tranzitoriu
6. 2100 ≤ Re ≤ 104
Pr = 20…140

dech

Tranzitoriu
2100 ≤ Re ≤ 104

dech

7.

4

0 ,116 ⎛⎜ Re

2

3

− 125 ⎞⎟ Pr

1

3


⎢1 +
⎢⎣

⎛d ⎞
⎜ ⎟
⎝L⎠

T

Fluide foarte vâscoase
(glicerină, ulei, siropuri)

⎛ Pr f
Nu =K0 (Pr f ) ⎜
⎜ Pr
⎝ p
în care:K0 = f (Re )

f

=

(

)

1

4

2,3

2,5

3

3,5

4

5

6

7

8

9

10

3,3

4,4

7

10

12,2

15,5

19,5

24

27

30

33

1
Tf1 + Tf 2
2
1,9

dech

0 ,14

2,1

Turbulent
9. Re>104 şi uneori pentru
Re>2100
K0

dech

⎤⎛ η f
⎥⎜
⎥⎦ ⎜⎝ η p

Re⋅10-3

Tranzitoriu
2100 ≤ Re ≤ 104

3

Nu = 0,15 Re 0,9 Pr 0, 433
0 , 43

8.

2

Nu = 0,023 Re 0,8 Pr 0, 40

92

Re =

wd ech

ν

Fluide cu vâscozitate
mică

Tabelul 55 (continuare)
1

2

3

4

5

6
0 ,14

10.

Re>10

4

Re>104

Turbulent

1 ⎛η f ⎞
Nu = 0,027 Re 0,8 Pr f 3 ⎜ ⎟
⎜η ⎟
⎝ p⎠
0 ,8
Nu = 0,0209 Re Pr 0, 45 ε L

dech

Turbulent

L
11.
> 150
d ech

dech

Pr = 0,7…150

T

f

=

(

1
Tf1 + Tf 2
2

)

Nu = 0,0209 Re 0,8 Pr 0, 45 ε L
L/dec

50

100

200

εL

1,04

1,01

0,99

⎛ Pr f
Nu = 0,021 Re Pr f ⎜
⎜ Pr
⎝ p

⎛ L
ε L = f ⎜⎜
; Re ⎟⎟

⎝ d ech
0 ,8

12. Re>104
Pr > 0,7

Turbulent
dech

Fluide având
η f >2 η fapă

Re
10
1,23
1,18
1,13
1,10
1,05

1·104
2·104
5·104
1·105
1·106

93

20
1,13
1,10
1,08
1,06
1,03

0 , 43

L/dech
30
1,07
1,05
1,04
1,03
1,02

1

⎞ 4
⎟ εL

40
1,03
1,02
1,02
1,02
1,01

≥ 50
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Încălzire
Răcire

Tabelul 55 (continuare)
1
13.

2
Turbulent
3⋅103< Re < 2,5⋅105
1,3< Pr <178
0,3< ηp/ηf <38

3
dech

4

T

f

=

(

1
Tf1 + Tf 2
2

5

)

⎛η f
Pe⎜
8 ⎜⎝ η p

ξ

Nu =
12,7

[

ξ⎛
n

⎜ Pr f 3 − 1⎞⎟ + 1,07

8⎝
2

ξ iz = (1,82 lg Re− 1,64 )2

ξ neiz = ξ
14.

Turbulent
10 <Re <106
0,03>Pr>0,0,005

W
W
<q<106 2
2
m
m

Re>104

Turbulent

0 ,8

−1

m=0,28 Pr
răcire.

−1

4

- la

Metale lichide în ţevi

dech

L/dech>30
15. Turbulent în ţevi netede
dech
orizontale
104 <Re; Pr = 0,005…0,05
16.
Turbulent
T
20< Pe<104
dech
17.

ηp m
iz η f

Nu = 4,5 + 0,014 Pe

4

104

( )

]

6
n = 0,11 – la încălzire;
n = 0,25 – la răcire;
ξ - coeficientul Darcy
la curgerea izotermică
în ţevi netede;
m = 0,14 – la încălzire;

Nu = 7 + 0,025Pe
f

=

(

1
Tf1 + Tf 2
2

)

0 ,8

Nu = 4,36 + 0,025 Pr 0,8

dech

Nu = 0,018 Re 0,8

94

Metale lichide, grele şi
alcaline în ţevi oxidate,
fără influenţa gazelor
inerte
Canal de aer
dreptunghiular

1.2. Curgerea fluidelor de-a lungul unei plăci
Tabelul 55 (continuare)
2

Laminar

Re<105

19.
Re>10

5

Turbulent

3
Dimensiunea geometrică
în direcţia mişcării

1

18.

4

5

6

Nu = 0 ,76 Re 0 ,5 Pr f 0 ,43 ⎛⎜ Pr f ⎞⎟

1

4

⎜ Pr ⎟
⎝ p⎠

T

f

=

(

1
Tf1 + Tf 2
2

Nu = 0,66 Re 0,5 - pentru aer

)

Nu = 0,037 Re Pr f
0 ,8

0 , 43

⎛ Pr f

⎜ Pr
⎝ p
1

4

Nu = 0,032 Re 0,8 - pentru aer
1.3. Curgerea lichidelor în film pe suprafeţe verticale

1
2
20. Mişcare laminară a
filmului
Re<2000

3

4

4S
4(d − b )b
==
dech = =
Ph
d

(

5

Nu = 0,67 Ga 2 Pr 3 Re

)

6
1

9

Nu=

b- grosimea filmului
dech ==

m
π (d − b )bn

pt. Re≤1500 b = 3

3mη
Ph ⋅ ρ 2 ⋅ g

Re =

T=

(

1
Tp +T
2

f

)

Ga =

(

21. Mişcare turbulentă
a filmului
Re>2000

Nu = 0,01 Ga 2 Pr 3 Re

95

)

αH
λ
wdech
ν
H 3g

ν2

H- înălţimea suprafeţei
1

3

1.4. Curgerea transversală pe un cilindru şi prin fascicul de ţevi
1.4.1. Curgerea transversală a unui curent de fluid pe un cilindru
Tabelul 55 (continuare)
1
22.

2
Re = 0,1…50
Re = 50…..104
Re≥104

3
dech

4

T

f

5

(

1
= Tf1 + Tf 2
2

)

Nu = 0,91 Re

6
0 , 385
0 , 50

Pr

0 , 31

Re =

w0 d ech

ν

0 , 31

Nu = 0,60 Re
Pr
Nu = 0,25 Re 0,60 Pr 0,31

w0 - viteza
curentului în
amonte de
cilindru

1.4.2. Curgerea transversală a unui curent de aer pe un cilindru
23.

4

a) Nu = 0,48Re0,5
b) Nu = 0,174Re0,618
c) Nu = 0,0239Re0,805

a) Re = 1…..4⋅10
b) Re = 4⋅103…..4⋅104
c) Re = 4⋅104…..4⋅105

Nuψ = ε ψ Nu ⊥

dech
24.

a) Re = 0,1…..50
b) Re = 50…..104
Re≥104

T

Pentru un unghi de atac

ψ = 90 0
Pentru unghiuri de atac

ψ < 90 0 se
corecţia

f

ψ, [°]
εψ

90
1

80 70 60
50 40 30
1 0,99 0,93 0,87 0,76 0,66
a) Nu = 0,44Re0,5
b) Nu = 0,22Re0,6

Nuψ = ε ψ Nu ⊥

96

aplică

εψ

vezi pct.23

1.4.3. Curgerea transversală a picăturilor de lichid pe un cilindru
Tabelul 55 (continuare)
1
25.

2
a) 8≤ Ref ≤103
b) 103 ≤ Ref ≤ 2⋅105

3

4

5
a)

dech

T

6

⎛ Pr f
⎜ Pr
⎝ p

Nu f = 0,5 Re f 0,5 Pr f 0,38 ⎜

f
0 , 25

0 , 25

⎛ Pr f ⎞


b) Nu f = 0,25 Re f Pr f
⎜ Pr ⎟
⎝ p⎠
1.4.4. Curgerea transversală a unui curent de gaze pe un fascicul de ţevi cu suprafaţă curată
0, 6

26.

Nu f 3 = 0,41 Re f

0 , 60

0 , 38

⎛ Pr f

⎜ Pr
⎝ p

⎛s ⎞
εs = ⎜ 2 ⎟
⎝d ⎠
Ref = 103…..105

dech

T

⎛ Pr f
⎜ Pr
⎝ p

1

0 , 25
0 , 25

ε iε s

−0 ,15

Nu f 3 = 0,41 Re f 0, 60 ⎜

f
ε iε s

Fascicul în
coridor (rândul
trei de ţevi)
ε 1 = 0,6
ε 2 = 0,9
ε 3 = ε 4 = ... =

ε N = 1,0
Fascicul în
eşicher (rândul
trei de ţevi)

s1
⎛ s ⎞ 6 s1
< 2; εs = ⎜ 2 ⎟
≥ 2 ; ε s = 1,12 ε 1 = 0,6
s2
s
d
⎝ ⎠
2
ε 2 = 0,7
s1 - pasul transversal pe direcţia curentului
ε 3 = ε 4 = ... =
s 2 - pasul longitudinal.
= ε N = 1,0

97

Observaţie: Coeficientul mediu α se va calcula cu relaţia: α =

α 2 = 0,9α 3 ; pentru eşicher: α1 = 0,6α 3 ; α1 = 0,7α 3

1
[α1 + α 2 + (N − 2)α3 ] în care: pentru coridor: α1 = 0,6α3 ;
N

În cazul unui unghi de atac, ψ , diferit de 900, se aplică corecţia: Nuψ = εψ Nu ⊥ cu

ψ [0 ]
εψ

ε ψ din tabelul de mai jos.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1

1

0,98

0,94

0,88

0,78

0,67

0,52

0,42

Pentru curgerea transversală a unui curent de picături pe un fascicul de ţevi, se aplică relaţiile anterioare, corectate cu raportul (Prf/Prp)0,25.
1.5 Curgerea transversală pe un fascicul de ţevi cu aripioare

Tabelul 55 (continuare)
1

2
Turbulent
Re = 3⋅103…..2,5⋅104

27.

d
3< <4,8
b

3

28.

T=

0,116 Re

1
(T fi + T f 2 )
2
b

6

5

Nu =

b = pasul
aripioarelor

Turbulent
Re = 3⋅103…..2,5⋅104

d
3< <4,8
b

4

0 , 72

Pr

0, 4

⎛b⎞
⎜ ⎟
⎝a⎠

0 , 54

⎛b⎞
⎜ ⎟
⎝h⎠

0 ,14

Nu =

⎛b⎞
0,25 Re 0,65 Pr 0, 4 ⎜ ⎟
⎝a⎠

98

0 , 54

⎛b⎞
⎜ ⎟
⎝h⎠

0 ,14

Fascicul coridor

Fascicul eşicher.
În expresia numărului Re, se
introduce viteza în secţiunea cea
mai îngustă

1.6. Amestecarea lichidelor în aparate cu serpentine, cămaşă şi agitator
Tabelul 55 (continuare)
1
29.

2
Turbulent
Re >104

3
d0

4

T=

D
=2,5…4
d0

5

1
(T fi + T f 2 )
2
⎛D
⎜⎜
⎝ d0


⎟⎟

−1

6
Aparat cu
serpentine

Nu = α ⋅ d 0 ; Re= α ⋅ d 0

2

λ
λ
D = diametrul vasului; d0 = diametru orificiului în care intră
agitatorul; n = nr. de rotaţii ale agitatorului

D≤1,5m
30.

⎛ ηm
⎜η
⎝ p

Nu = 0,36 Re 0, 67 Pr f0,33 ⎜

0 ,14

Turbulent Re >104

d0

T=

D
=2,5…4
d0

1
(T fi + T f 2 )
2

Nu = 0,87 Re

0 , 62

Pr

0 , 33
f

⎛ ηm

⎜η
⎝ p
0 ,14

⎛ d0 ⎞
⎜ ⎟
⎝D⎠

Aparat cu
serpentine

D≤1,5m

1.7. Curgerea fluidelor în ţevi umplute cu particule solide
1
31.

2
Laminar
Re>250

3
dech=

6
ϕ ⋅d

4

T=

5

1
(T fi + T f 2 )
2

Nu = 0,813 ⋅ exp⎛⎜ − 6 d ech ⎞⎟ Re 0,9

d0 ⎠


Nu = 3,5 ⋅ exp⎜⎜ − 4,6 d ech ⎟⎟ Re 0,7
d0 ⎠

Nu=

do – diametrul ţevii
m0 = ρ⋅w0 – viteza masică în secţiunea liberă în
Kg/s

Re =

ϕ = factorul de formă
al particulei

99

6
Încălzire
Răcire

α ⋅ d0
λ
m0 d ech

μ

1.8. Curgerea printr-un strat granular
Tabelul 55 (continuare)
1
32.
33.
34.
35.
1
36.
37.
38.
39.
40.

41.

2
Turbulent
20<Re<200
Turbulent
Re>200
Turbulent
20<Re<200
Turbulent
Re>200
2
Pelicular
Gr⋅Pr < 10-3
Tranzitoriu
Gr⋅Pr = 10-3…5⋅102
Laminar
Gr⋅Pr = 500…2⋅107
Turbulent
Gr⋅Pr > 2⋅107
Mixt
103<Gr⋅Pr<108
Laminar
10 <Gr⋅Pr<109
8

3
dech=

6
ϕ ⋅d

4

T=

1
(T fi + T f 2 )
2

5
Nu = 0,106·Re

6
Transfer de
căldură gaz solid

Nu = 0,60·Re0,67
Nu = 0,124 Re 0 ,67 Pr 0 ,43
Nu = 0,711 Re 0, 67 Pr 0, 43

2. CONVECŢIA LIBERĂ 2.1. Convecţia liberă în spaţii nelimitate
3
4
5
Lc = d
Nu = 0,5 = const.
1
Ţevi orizontale T = T p + T f
2
L = H plăci şi ţevi
Nu = 1,18(Gr⋅Pr)0,125
verticale
La plăci orizontale
Nu = 0,54(Gr⋅Pr)0,25
se ia latura mică

(

6
Transfer de căldură gaz solid

)

Relaţie generală pentru
lichid şi gaze în contact cu
granule

Nu = 0,135(Gr⋅Pr)0,33
d

T=

(

1
Tf 1 + Tf 2
2

)

1/ 4
f

⎛ Pr f

⎜ Pr
⎝ p
1/ 4
f

⎛ Pr f

⎜ Pr
⎝ p
Nu = 0 ,50( Gr ⋅ Pr)

H

Nu = 0 ,76 ( Gr ⋅ Pr)

100

Relaţie generală
pentru lichid şi
gaze în contact
cu granule

1/ 4

1/ 4

Ţevi orizontale

Ţevi şi plăci verticale

Tabelul 55 (continuare)
1
42.

2
Turbulent
Gr⋅Pr > 109

3
H

43.

Pelicular sau tranzitoriu
Gr⋅Pr < 5⋅102

d

1

2
Mixt
103<Gr⋅Pr<106
Turbulent
106<Gr⋅Pr<1010
Laminar
Gr⋅Pr ≤ 103
Pelicular sau tranzitoriu
Gr⋅Pr < 5⋅102

4

(

1
T = Tp + T f
2

5

6

⎛ Pr f
Nu = 0 ,15( Gr ⋅ Pr)1f / 3 ⎜
⎜ Pr
⎝ p

)
1/ 4

Nu = 1,15⋅(Gr⋅Pr)1/8

Sârme cu diametru mic
(0,2…1 mm)

2.2. Convecţia liberă în spaţii limitate
44.
45.
46.
47.
48.

Laminar
Gr = 102…109

49.

Turbulent
Gr = 109…1013

3

4

5

6

ε c = 0 ,105( Gr ⋅ Pr)0 ,3

(

1
Tf = Tf 1 + Tf 2
2

)

δ

ε c = 0 ,40( Gr ⋅ Pr)0 ,2
εc = 1

δ=grosimea stratului de
fluid cuprins în spaţiul
limitat
λec = εc⋅λ

ε c = 0 ,18( Gr ⋅ Pr)0 ,25
T=

(

1
Tp + T f
2

)

101

Nu = 0,52⋅Gr1/3⋅Pr0,4

Relaţie generală de
exploatare
λec = εc⋅λ

Nu = 0,106⋅Gr1/3⋅Pr0,4

Metale topite în ţevi

3. CONVECŢIE LIBERĂ LA SCHIMBAREA STĂRII DE AGREGARE
3.1. Condensarea peliculară a vaporilor
Tabelul 55 (continuare)
1
2
50. Laminar
Ga⋅Pr⋅Ku<1015

3
H

51. Mixt
Ga⋅Pr⋅Ku>1015
52. Laminar

H

4

T=

(T

p

+ Ts )

5
Nu= 1,15 (Ga ⋅ Pr⋅ Ku )

Ts

⎛ Pr f
⎜ Pr
⎝ p

T=

4

1

3

Nu=
0,42 (Ga ⋅ Pr⋅ Ku )⎜

de

6
Condensarea vaporilor curaţi saturaţi pe
ţevi şi plăci verticale
wabur≤10m/s

2
Nu= 0,068 (Ga ⋅ Pr⋅ Ku )

H

53. Laminar

1

1
(T p + Ts )
2
Nu= 1,72 (Ga ⋅ Pr⋅ Ku )

1

1

4

Condensarea vaporilor curaţi saturaţi pe
ţevi orizontale

4

3.2. Condensarea vaporilor în ţevi orizontale
1
54.

2
q = 2300…140000
W/m2

L
= 50...225
di

3
di

4
Ts

5
0 ,35

⎛L⎞
Nu = 1,26 Rek0 ,5 π σ0 ,3 ρ 0.3 ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ di ⎠
ρ' ⋅g ⋅ d i2
q ⋅ d i
ρ'
; πσ =
; πρ =
Rek =
l v ⋅ μ'
σ
ρ"

102

6
Relaţie valabilă în cazul
aburului saturat, în cazul
vaporilor de benzol şi toluol
se înlocuieşte 1,26 cu 0,89
σ - tensiune superficială

3.3. Fierberea globulară a lichidelor.
3.3.1. Fierberea globulară în volum mare
Tabelul 55 (continuare)
1
2
55. Rex ≥ 10-2
Rex ≤ 10-2
0,86≤ Pr≤7,6
10-5 ≤Rex ≤104
0,045bar≤ ps≤175 bar
1
2
56. Critic
0,86≤ Pr≤13,1

3
lx =

4

c p ρ ,σTs

(l ρ )

Ts

3

4

,, 2

5

Nu x = 0 ,125 Re

0 ,65
x

Nu x = 0 ,625 Re

0 ,65
x

Pr

1/ 3

Pr

1/ 3

Nux=

α ⋅ lx
λ

6
; Rex =

q lx

ρ ⋅ν ⋅ l v
,,

v

5

6
Arx =

lx

Ts

1bar≤ ps≤185 bar

(Re x )cr

= 68 Ar

4/9

Pr

−1 / 3

q l x3 ρ , − ρ ,,

ν3

ρ,
(Re x )cr = qcr..l x
lv ρ ν

qcr – solicitarea termică critică

57.

αf-coeficient de convecţie la curgerea prin

1bar≤ ps≤86 bar
0,2 m/s≤ ps≤6,7m/s;
β≤70%

ţevi a lichidelor de fierbere

αf- αf- coeficient de convecţie la fierberea

α0/αw≤0,5

di

Ts

α0/αw≥2

di

Ts

0,5≤α0/αw≤2

di

Ts

αf=αw
αf=α0

α f 4α w + α 0
=
α w 4α w + α 0

103

globulară în volum mare;
αw- idem la curgerea monofazică
turbulentă a lichidului prin ţevi, calculat cu
relaţia 12
β- concentraţia volumică de abur

Observaţie: 1) În cazul în care vaporii conţin
gaze inerte (necondensabile), de exemplu aer,
valoarea coeficientului α, calculată cu una
din relaţiile de mai sus, se înmulţeşte cu
factorul de corecţie εG, din diagrama de mai
jos, εG=f(ξG=(ρG/ρV)⋅100, %); 2) În cazul
unei condensări pe un fascicul de ţevi
coeficientul α0 calculat pentru o ţeavă se
multiplică cu ε=f(n), iar

1
58.

2
Ream > 5000
ps=12,2…88,2 bar
0<x1, x2<1

3
di

α =

α0
n

n

∑ε
j =1

j

.

3.4. Condensarea bifazică în ţevi, în condiţii de curgere turbulentă
4
5
Ts
mv
⎛ρ

0 ,8
Nu = C ⋅ Ream
⋅ Prl0 ,43 ⋅ 1 + x⎜ l − 1⎟ ; x =

⎜ρ
⎝ v


m v + ml

Pr ≅ 1
59.

6
Relaţia este valabilă pentru
coeficientul local α:

Ream =

wc ⋅ d

νl

=

4 mam
πd 2 μ l

⎛ρ

1⎡
0 ,8
Nu = C ⋅ Re am
⋅ Prl0 ,43 ⋅ ⎢ 1 + x 1 ⎜⎜ l − 1 ⎟⎟ +
2⎢
⎝ ρv

Relaţia valabilă pentru

⎛ρ
⎞⎤
+ 1 + x 2 ⎜⎜ l − 1 ⎟⎟ ⎥
⎝ ρv
⎠ ⎥⎦

Nu =

coeficientul mediu

α:

α ⋅d
λl

C=0,024 (ţevi de oţel);
x1, x2 – titru de vapori la intrarea, respectiv la ieşirea din C=0,032 (ţevi de cupru)
conductă
3.5. Transferul de căldură la solidificarea apei în ţevi
3.5.1. Convecţie liberă

Tabelul 55 (continuare)
104

1
60.

2

3

4

5

Nu
⎛ Fo ⎞
= 0 ,31 ⋅ ⎜

Nu 0
⎝ Ku ⎠

0 ,25

⎛ ΔT p
⋅ ⎜⎜
⎝ ΔTw
0 ,45

α ⋅d
λ
α ⋅d
Nu =
λ
Nu =

6
- criteriul Nusselt la transformarea de fază;
- criteriul Nusselt fără transformarea de fază; d-

diametrul ţevii cu gheaţă (di+2δg); d0-diametrul ţevii curate;

Fo =

ls
a ⋅t
- criteriul Fourier; Ku =
- criteriul
2
c ⋅ Δ Tw
d

Kutateladze al transformării de fază la solidificare; c-căldura
specifică a apei.
1
61.

2

3

3.5.2. Convecţie forţată
5

4

T

f

Nu
1
=
Nu 0 1 + 6 ,5 Pr f ⋅ λ0
λ f ⋅ ΔTw
; ΔTw = Tf – Tp
λ0 =
3 ⋅ν f ⋅ l s ⋅ ρ f

105

6

Nu 0 - valoarea medie Nusselt la curgerea forţată
a apei în conducte fără transformare de fază,
calculat cu relaţia 12;
Nu - idem, cu transformare de fază;
ls – căldura masică latentă de solidificare

Tabelul 56
Nr.
Forma şi poziţia
crt. reciprocă a suprafeţelor
0
1
Două suprafeţe care
formează un sistem
1. închis .Suprafaţa mai
mică nu prezintă
concavităţi
Două suprafeţe care
formează un sistem
2. închis. Suprafaţa mai
mica prezintă
concavităţi
Doi pereţi paraleli, ale
căror dimensiuni sînt
3.
mari în raport cu
distanţa dintre ei
4.

Doi pereţi paraleli şi un
corp convex

5.

Trei suprafeţe care
formează un sistem
închis

6.

Patru suprafeţe care
formează un sistem
închis

Schema
2

Coeficienţii de iradiere şi suprafeţele
mutuale
3

ϕ12 = 1; ϕ 21 =

D
D
;ϕ 21 =
; S 12 = D
S1
S2
D- suprafaţa “întinsă” pe conturul
respectiv.

ϕ 12 =

ϕ 12 = ϕ 21 = 1; S 12 = S1 = S 2

ϕ12 = ϕ21=1; ϕ23=ϕ13=0;
ϕ31=ϕ32=1/2
1
S3
2
S ⎞
1⎛
S
ϕ12 = ⎜⎜ 1 + 2 − 3 ⎟⎟
2⎝
S1 S1 ⎠
1
S 12 = (S1 + S 2 − S3 )
2

S 13 = S 31 = S 23 =

1
(D1 + D2 − S 3 − S 4 )
2
1
S 12 = (S1 + S 3 − D1 )
2
1
S 14 = (S1 + S 4 − D2 )
2

S 12 =

S 12 =

7.

Două platbande paralele

8.

S1
; S 12 = S1
S2

Două cercuri paralele
,cu centrele pe normala
comună a suprafeţelor

S 12 =

1
(a 2 − a1 )2 + h 2
4

π ⎛ d 2 + d1 ⎞

4 ⎝

2

la d1=d2,

106

1
(a 2 + a1 )2 + h 2 −
4

2

2

⎛ d + d1 ⎞
⎟ + h2 − ⎜ 2
⎟ − h2
2 ⎠

S 12 =

2
π⎛ 2
2

⎜ d + h − h⎟

4⎝

Tabelul 56 (continuare)
0

1

2

3
ϕ12

9.

Două
dreptunghiuri
identice, aşezate
în planuri paralele

2 ⎡1
⎛a⎞
= ⎢
a 2 + h 2 ⋅ arctg ⎜ ⎟ ×
π ⎣a
⎝h⎠

+

1
a
⎛a⎞
⋅ a 2 + h 2 ⋅ arctg ⎜ ⎟ × ×

2
b
⎝h⎠
b + h2

h
h2 a2 + h2 ⋅ b2 + h2 ⎤
⎛b⎞ h
⎛a⎞
arctg ⎜ ⎟ − arctg ⎜ ⎟ + +


a
2ab
a 2 + b 2 + h 2 h 2 ⎦⎥
⎝h⎠ b
⎝h⎠

(

)(

(

)

)

Dacă a=b (în cazul pătratelor)

2⋅

2 ⎡2
⎛a⎞
2
2
⎢ × a + h arctg ⎜ ⎟ ×
⎝h⎠

π ⎣a

(

a + h2

(

)
)

1 ⎡⎛

⎛a⎞

⎛a⎞

⎢⎜ arctg ⎜ ⎟ + arctg ⎜ ⎟ −
π ⎢⎣⎜⎝
⎝b⎠
⎝c⎠

2

a
⎛c⎞
− ⎜ ⎟ − 1 × arctg ⎜
⎜ 2
2
⎝a⎠
⎝ b +c

Două
dreptunghiuri
10.
perpendiculare cu
o latură comună

a
2

2 ⎤
2
h
a2 + h2
⎛a⎞ 1 ⎛h⎞

⋅ arctg ⎜ ⎟ + ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ ln
a
2a 2 + h 2 h 2 ⎥
⎝h⎠ 2 ⎝a⎠

ϕ 12 =

+

ϕ 12
S 12

(
(

)


⎟+

c2
a2 + b2 + c2 ⋅ c2
b
× ln 2
+
×
4 ab
4a
a + c2 b2 + c2

(a
× ln
(a
(
a
× ln
(a

)

)(

2

+ b2 + c2 ⋅ b2

)(

)

2

+ b2 b2 + c2

2

+ b2 + c2 ⋅ a2

2

+ b2 a2 + c2

)

)(

)

a

×
4b

)

2


1⎜
s⎟
⎛s⎞
⎛d ⎞
= ⎜ arcsin⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ − 1 − ⎟
π⎜
d⎟
⎝d ⎠
⎝s⎠


d
= s 2 − d 2 + d arcsin − s
s

Aici S12 este calculată pentru o lungime de 1 m a
cilindrilor.
'
ϕ12

Plan nelimitat şi
12 fascicul cu un
rând de ţevi

a + h2

+

ϕ12 =

Doi cilindri
11. paraleli, cu
diametre egale

b
2

'
ϕ12

2

2

d
⎛d⎞
⎛s⎞
= 1 − 1 − ⎜ ⎟ + ⋅ arctg ⎜ ⎟ − 1
s
⎝s⎠
⎝d⎠

2
2


1 ⎢s
⎛s⎞
⎛s⎞

=
− ⎜ ⎟ − 1 + arctg ⎜ ⎟ − 1

π ⎢d
⎝d⎠
⎝d⎠

'
'
S12 = ϕ12
⋅ s = ϕ 21
⋅π ⋅ d

Aici S12 se referă la o singură ţeavă cu o lungime
de 1 m.

107

Tabelul 56 (continuare)
0

1

Un plan nelimitat
1 şi un fascicul 2,
13
cu un n rânduri de
ţevi
Sistem închis,
format din
suprafeţele 1 şi 2,
prin care se
primeşte şi se
14
cedează căldură şi
suprafaţa
reflectantă R,
neconducătoare de
căldură.
Caz particular al
schemei 14; un
plan nelimitat 1 şi
un fascicul cu
unul sau două
14a rânduri de ţevi 2,
în prezenţa unei
suprafeţe
reflectante R,
situată după
fascicul.
Caz particular al
schemei
14b 14;suprafeţele 1
şi 2 nu au
concavităţi.
Caz particular al
schemei
14:suprafeţele 1 şi
2 sunt egale şi
14c paralele (discuri,
pătrate,
dreptunghiuri,
etc.)

2

3
'
ϕ 12 = 1 − 1 − ϕ 12
;
S12 = ϕ 12 ⋅ S

(

)

'
este coeficientul de iradiere al suprafeţei
ϕ 12
pentru fasciculul cu un rând de ţevi (v.nr.12)
n-nr. de rânduri ale fasciculului

ϕ 12 = ϕ 12 +

1
S1
1
1
+

ϕ1 ⋅ R S2 ϕ 2 ⋅ R

S12 = S1 ⋅ ϕ 12

ϕ 12 = ϕ 12 (2 − ϕ 12 )
S12 = S1 ⋅ ϕ 12 = S 2 ⋅ ϕ 21

Pentru fasciculul cu un rând, ϕ 12 se calculează
'
), iar pentru
cu formula de la nr. 12 ( ϕ 12 = ϕ 12
cele cu două rânduri cu formula de la nr.13 (n=2)

ϕ 12 =

2
S 2 − S1ϕ 12
2
S1 + S 2 − 2 S1ϕ 12

S 12 = S1 ⋅ ϕ 12

ϕ 12 =

1 + ϕ 12
; S12 = S1 ⋅ ϕ 12
2

*Formulele sînt corecte şi în cazul în care 1, 2, 3, 4 şi R (S în m/m) reprezintă suprafeţele cilindrice
lungi cu generatoare paralele.

108

Fig. 29. Coeficientul de emisivitate al CO2

Fig. 30. Coeficientul de emisivitate al H2O

109

Tabelul 57. Coeficienţi de emisivitate - ε, ai unor corpuri solide pe diverse
intervale de temperatură
Materialul şi caracterul suprafeţei
t sau Δt, ºC
ε
1. Metale pure şi oxidate
Aluminiu polizat
225-575
0,039-0,057
Aluminiu cu asperităţi
26
0,055
200-600
0,11-0,19
Aluminiu oxidat la 600°C
Suprafaţa de Cu acoperită cu Al, în
200-600
0,18-0,19
cazul încălzirii până la 600°C
Suprafaţă de OL acoperită cu Al în
200-600
0,52-0,57
cazul încălzirii până la 600°C
Wolfram
230-2230
0,053-0,31
Filament de wolfram
3300
0,39
Filament de wolfram întrebuinţat
25-3300
0,032-0,35
Fier electrolitic, polizat cu îngrijire
175-225
0,052-0,064
Fier polizat
425-1020
0,144-0,377
Fier, proaspăt, prelucrat cu şmirghel
20
0,242
Fier oxidat neted
125-525
0,78-0,82
Fier turnat neprelucrat
925-1115
0,87-0,95
Piese turnate din otel, polizate
770-1040
0,52-0,56
Tablă din otel şlefuită
940-1100
0,52-0,61
200-600
0,79-0,79
Otel oxidat la 600°C
Fier sudat, polizat cu îngrijire
40-250
0,28
Tablă de oţel, cu un strat dens25
0,82
strălucitor de oxid
Oţel oxidat, cu asperităţi
40-370
0,94-0,97
Oţel moale topit
1600-1800
0,28-0,28
Tabelul 58
Materialul şi caracterul suprafeţei
1

t sau Δt, ºC
2

Fontă polizată
Fontă strunjită
Fontă oxidată la 600°C
Fontă cu asperităţi, puternic oxidată
Fontă topită
Aur polizat cu îngrijire
Alamă polizată cu îngrijire: 73,2% Cu; 26,7% Zn
idem 62,4% Cu; 36,8% Zn; 0,4 % Pb; 0,3% Al
idem 82,9% Cu; 17,1% Zn
Alamă laminată, cu suprafaţă naturală
110

200
830-990
200-600
40-250
1300-1400
225-625
245-355
255-375
275
22

ε

3
0,21
0,6-0,7
0,64-0,78
0,95
0,29-0,29
0,018-0,035
0,028-0,031
0,039-0,037
0,03
0,06

Tabelul 58 (continuare)
1

22
50-350
200-600
80
115
22
200-600
25

3
0,20
0,22
0,61-0,59
0,018
0,023
0,072
0,57-0,55
0,78

1075-1275
725-2600
23

0,11-0,13
0,096-0,292
0,045

225-375
200-600
500-600
1000
1000
1100
1100
1230
1500
1230
1500
20
22
20
10-90
22
20
22
20
0-100
20
40-370
100-225

0,07-0,087
0,11
0,80-0,85
0,85-0,90
0,8
0,85
0,75
0,59
0,39
0,66
0,29
0,93
0,92
0,8-0,9
0,90-0,91
0,93
0,93
0,94
0,8-0,9
0,95-0,96
0,8-0,9
0,95
0,96-0,95

23
24
20
125-625

0,95
0,86
0,93
0,81-0,79

2

Alamă laminată, frecată cu şmirghel grosier
Alamă ştearsă
Alamă oxidată, în cazul încălzirii până la 600°C
Cupru electrolitic polizat cu îngrijire
Cupru polizat
Cupru lustruit dar fără luciu
Cupru oxidat, în cazul încălzirii până la 600°C
Cupru încălzit continuu, acoperit cu un strat gros
de oxid
Cupru topit
Fir de molibden
Nichel depus pe fier polizat, prin galvanizare şi
apoi polizat
Nichel pur din punct de vedere tehnic, polizat
Nichel oxidat în cazul încălzirii până la 600°C
Puternic radiante
Idem
Cărămidă silicioasă, nesmălţuită cu asperităţi
Cărămidă silicioasă, smălţuită, cu asperităţi
Cărămidă de şamotă, smălţuită
Şamotă (55% SiO2, 41% Al2O3)
Cărămidă de magnezită (80% MgO; 9% Al2O3)
Cărămidă de gresie (95% SiO2)
Cărămidă de silimanit (33% SiO2; 64% Al2O3)
Cărămidă roşie cu asperităţi
Porţelan smălţuit
Ghips
Tencuială de var cu asperităţi
Marmura cenuşie, polizată
Cuarţ fuzibil, cu asperităţi
Sticlă netedă
Hârtie
Apă
Lemn de construcţie
Negru de fum, strat ≥ 0,075 mm
Tencuială din sticlă lichidă, cu negru de fum
Cauciuc tare, lustruit
Cauciuc moale cenuşiu, cu asperităţi
Carton gudronat pentru acoperişuri
Cărbune ameliorat (0,9% cenuşă)
111

Tabelul 58 (continuare)
1
2
3
Filament de cărbune
1040-1405
0,53
Email alb, pe fier
19
0,9
Lac alb de email, pe placă de fier cu asperităţi
23
0,91
Lac negru, strălucitor, pulverizat pe suprafaţa fierului
25
0,88
Lac negru mat
40-95
0,96-0,98
Lac alb
40-95
0,80-0,95
Şerlac negru strălucitor pe fier cositorit
21
0,82
Şerlac negru mat
75-145
0,91
Vopsele de ulei, de diferite culori
100
0,92-0,96
Vopsele de aluminiu de vechimi diferite cu conţinut
100
0,27-0,67
variabil de Al
150-315
0,35
Vopsele de aluminiu, după încălzirea până la 325°C
Lac de aluminiu pe placă cu asperităţi
20
0,39
Fier corodat nichelat, nepolizat
20
0,37-0,48
Sârmă de nichel
185-1000
0,096-0,186
Crom – nichel
52-1035
0,64-0,76
Cositor sau plăci de fier cositorite, strălucitoare
25
0,43-0,064
Platină polizată, curată
225-625
0,054-0,104
Bandă de platină
925-1115
0,12-0,17
Fir de platină
25-1230
0,036-0,192
Sârmă de platină
225-1375
0,073-0,182
Mercur foarte pur
0-100
0,09-0,12
Plumb pur neoxidat
125-225
0,057-0,075
Plumb cenuşiu, oxidat
24
0,281
200
0,63
Plumb oxidat la 200°C
Argint pur polizat
225-625
0,0198-0,0324
Argint polizat
38-370
0,0221-0,0324
Crom
38-538
0,08-0,26
Zinc comercial (99,1%) polizat
225-325
0,046-0,053
400
0,11
Zinc oxidat, în cazul încălzirii până la 400°C
Tablă de fier zincată foarte strălucitoare
28
0,288
Tablă de fier zincată, cenuşie, oxidată
24
0,276
Materiale refractare de construcţii, termoizolante şi altele
Carton de azbest
24
0,96
Şnur de azbest
40-370
0,93-0,95
Azboardezie
20
0,96
Materiale refractare
Slab radiante
500-600
0,65-0,70
idem
1000
0,75

112

7. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE UNOR GAZE ŞI VAPORI

Tabelul 59. Căldurile molare la presiune constantă cp, pentru modelul de gaz
perfect (p→0), [KJ/(Kmol·K)]
T, K
O2
N2
Aer
H2
CO
CO2
H2O
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2800
3000

29,13
29,11
29,11
29,13
29,20
29,39
29,70
30,11
30,59
31,09
31,60
32,09
32,56
32,99
33,38
33,74
34,07
34,36
34,63
34,88
35,31
35,68
36,00
36,29
36,56
36,82
37,07
37,31
37,54
37,78
38,01
38,24
38,47
38,70
389,2
39,14
39,56
39,96

29,10
29,10
29,11
29,11
29,11
29,13
29,17
29,25
29,39
29,58
29,83
30,11
30,42
30,76
31,10
31,43
31,77
32,09
32,40
32,70
33,24
33,73
34,15
34,52
34,85
35,13
35,38
35,60
35,80
35,98
36,13
36,27
36,40
36,52
36,62
36,72
36,89
37,04

29,03
29,03
29,03
29,04
29,06
29,11
29,20
29,36
29,56
29,82
30,12
30,44
30,79
31,14
31,48
31,82
32,15
32,47
32,77
33,05
33,57
34,02
34,42
34,77
35,08
35,36
35,61
35,83
36,03
36,22
36,39
36,55
36,70
36,83
36,96
37,09
37,31
37,51

20,83
22,57
25,38
27,27
28,33
28,84
29,08
29,18
29,23
29,26
29,29
29,33
29,38
29,44
29,53
29,63
29,75
29,88
30,04
30,21
30,58
30,99
31,43
31,87
32,30
32,73
33,13
33,53
33,92
34,29
34,64
34,95
35,26
35,55
35,84
36,10
36,60
37,07

113

29,10
29,11
29,11
29,12
29,14
29,21
29,34
29,53
29,79
30,10
30,44
30,81
31,17
31,55
31,90
32,24
32,58
32,89
33,18
33,71
34,17
34,57
34,91
35,22
35,48
35,70
35,91
36,09
36,24
36,39
36,51
36,63
36,73
36,83
36,92
37,08
37,22

29,10
29,21
30,24
32,36
34,83
37,22
39,39
41,33
43,06
44,63
46,04
47,32
48,49
49,56
50,54
51,43
52,25
53,00
53,68
54,31
55,41
56,34
57,14
57,80
58,38
58,88
59,32
59,70
60,05
60,35
60,62
60,86
61,09
61,29
61,47
61,55
61,95
62,23

33,32
33,31
33,32
33,34
33,42
33,59
33,87
34,25
34,70
35,21
35,74
36,30
36,88
37,47
38,07
38,68
39,31
39,94
40,58
41,22
42,47
43,70
44,87
45,97
47,00
47,96
48,84
49,66
50,41
51,10
51,74
52,32
52,86
53,36
53,82
54,24
55,00
55,66

Tabelul 60. Căldurile masice medii la presiune constantă ale unor gaze - c p ,
KJ/(Kg·K)
N2
t, ºC H2 N2 curat
O2
CO H2O
CO2
SO2 Aer
aer ext.
0
14,38 1,039 0,9084 1,039 1,858 0,8205 0,607 1,004 1,026
100 14,40 1,041 0,9218 1,041 1,874 0,8689 0,637 1,007 1,031
200 14,42 1,044 0,9355 1,046 1,894 0,9122 0,663 1,013 1,035
300 14,45 1,049 0,9500 1,054 1,918 0,9510 0,687 1,020 1,041
400 14,48 1,057 0,9646 1,064 1,946 0,9852 0,707 1,029 1,048
500 14,51 1,066 0,9971 1,075 1,976 1,016 0,724 1,039 1,057
600 14,55 1,076 0,9926 1,087 2,008 1,043 0,740 1,050 1,067
700 14,59 1,087
1,005 1,099 2,041 1,067 0,754 1,061 1,078
800 14,64 1,098
1,016 1,010 2,074 1,089 0,765 1,072 1,088
900 14,71 1,108
1,026 1,121 2,108 1,109 0,776 1,082 1,099
1000 14,78 1,118
1,035 1,131 2,142 1,126 0,784 1,092 1,108
1100 14,85 1,128
1,043 1,141 2,195 1,143 0,791 1,100 1,117
1200 14,94 1,137
1,051 1,150 2,208 1,157 0,798 1,109 1,126
1300 15,03 1,145
1,058 1,158 2,240 1,170 0,804 1,117 1,134
1400 15,12 1,153
1,065 1,166 2,271 1,183 0,810 1,124 1,142
1500 15,21 1,160
1,071 1,173 2,302 1,195 0,815 1,132 1,150
1600 15,30 1,168
1,077 1,180 2,331 1,206 0,820 1,138 1,157
1700 15,39 1,174
1,083 1,186 2,359 1,216 0,824 1,145 1,163
1800 15,48 1,181
1,089 1,193 2,386 1,225 0,829 1,151 1,169
1900 15,56 1,186
1,094 1,198 2,412 1,233 0,834 1,156 1,175
2000 15,65 1,192
1,099 1,204 2,437 1,241 0,837 1,162 1,180
2100 15,74 1,197
1,104 1,209 2,461 1,249
1,167 1,186
2200 15,82 1,202
1,109 1,214 1,485 1,256
1,172 1,191
2300 15,91 1,207
1,114 1,218 2,508 1,263
1,176 1,195
2400 15,99 1,211
1,118 1,222 2,530 1,269
1,181 1,200
2500 16,07 1,215
1,123 1,226 2,552 1,275
1,185 1,204
2600 16,14 1,219
1,127 1,230 2,573 1,281
1,189 1,207
2700 16,22 1,223
1,131 1,234 2,594 1,286
1,193 1,211
2800 16,28 1,227
1,135 1,237 2,614 1,292
1,196 1,215
2900 16,35 1,230
1,139 1,240 2,633 1,296
1,200 1,218
3000 16,42 1,233
1,143 1,243 2,652 1,301
1,203 1,221

114

'

Tabelul 61. Căldurile volumetrice medii în presiune constantă ale unor gaze - c p ,
KJ/(m3N·K)
Aer
Aer
T, K
t, ºC
CO2
N2
O2
H2O
uscat
umed
273
0
1,5998 1,2946 1,3059 1,4943 1,2971 1,3188
373
100
1,7003 1,2958 1,3176 1,5051 1,3004 1,3243
473
200
1,7873 1,2996 1,3352 1,5223 1,3071 1,3318
573
300
1,8627 1,3067 1,3561 1,5424 1,3172 1,3423
673
400
1,9297 1,3163 1,3775 1,5654 1,3235 1,3544
773
500
1,9887 1,3276 1,3980 1,5897 1,3427 1,3652
873
600
2,0411 1,3435 1,4168 1,6148 1,3565 1,3829
973
700
2,0884 1,3536 1,4344 1,6412 1,3708 1,3975
1073
800
2,1311 1,3670 1,4499 1,6680 1,3842 1,4114
1173
900
2,1692 1,3795 1,4645 1,6956 1,3975 1,4248
1273 1000 2,2035 1,3917 1,4775 1,7229 1,4097 1,4373
1373 1100 2,2349 1,4034 1,4892 1,7501 1,4214 1,4499
1473 1200 2,2638 1,4143 1,5005 1,7769 1,4327 1,4612
1573 1300 2,2898 1,4252 1,5106 1,8028 1,4432 1,4725
1673 1400 2,3136 1,4348 1,5203 1,8280 1,4528 1,4830
1773 1500 2,3354 1,4440 1,5294 1,8527 1,4620 1,4926
1873 1600 2,3555 1,4528 1,5378 1,8761 1,4708 1,5018
1973 1700 2,3743 1,4612 1,5462 1,8995 1,4788 1,5102
2073 1800 2,3915 1,4687 1,5541 1,9213 1,4867 1,5177
2173 1900 2,4074 1,4758 1,5617 1,9423 1,4938 1,5257
2273 2000 2,4221 1,4825 1,5692 1,9628 1,5010 1,5328
2373 2100 2,4359 1,4892 1,5759 1,9824 1,5072 1,5399
2473 2200 2,4484 1,4951 1,5830 2,0009 1,5135 1,5462
2573 2300 2,4602 1,5010 1,5897 2,0189 1,5194 1,5525
2673 2400 2,4700 1,5064 1,5964 2,0365 1,5252 1,5583
2773 2500 2,4811 1,5114 1,6027 2,0528 1,5303 1,5638
Tabelul 62. Entalpia gazelor de ardere kJ/m3N
T, K

t, ºC

CO2

N2

O2

H2O

Aer
uscat

Aer
umed

1

2

3

4

5

6

7

8

273
373
473
573
673

0
100
200
300
400

0
171,27
395,12
561,15
774,80

0
129,59
260,02
391,80
526,24

0
131,73
267,06
406,86
551,00

0
150,52
304,30
462,60
626,00

0
130,00
261,42
395,16
531,56

0
132,39
266,28
402,57
541,60

115

Tabelul 62 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

8

773
873
973
1073
1173
1273
1373
1473
1573
1673
1773
1873
1973
2073
2173
2273
2373
2473
2573
2673
2773

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

998,05
1229,28
1467,27
1711,04
1959,21
2212,5
2469,17
2728,8
2989,87
3253,88
3519,60
3787,04
4056,54
4327,56
4598,95
4872,00
5146,26
5420,80
5698,02
5969,76
6251,00

663,65
804,00
947,31
1092,96
1240,92
1391,80
1544,29
1697,76
1852,24
2009,98
2166,75
2324,64
2484,04
2643,84
2804,97
2966,00
3127,53
3291,20
3452,30
3614,40
3778,75

698,80
850,14
1003,80
1159,92
1317,78
1477,10
1637,79
1800,24
1963,26
2127,72
2293,50
2459,84
2627,86
2796,66
2966,47
3136,80
3308,55
3481,72
3654,47
3830,40
4005,75

794,45
968,40
1148,56
1334,40
1525,68
1722,40
1924,56
2131,68
2343,12
2559,06
2778,30
3001,60
3228,30
3458,16
3690,18
3924,40
4162,83
4401,54
4642,09
4886,16
5130,50

671,15
813,9
958,56
1107,28
1257,39
1408,30
1563,50
1718,76
1876,16
2034,48
2193,60
2353,92
2514,64
2676,06
2838,98
3001,80
3165,96
3329,70
3495,54
3660,48
3826,50

683,90
829,50
977,97
1128,72
1281,87
1436,90
1594,34
1752,84
1913,60
2075,50
2238,15
2402,08
2566,49
2730,95
2897,88
3064,60
3232,74
3400,54
3569,60
3738,72
3908,25

Tabelul 63. Proprietăţi fizice ale gazelor de ardere la p = 101325 Pa (componenţa
volumică a gazelor CO2 = 13%; H2O 11%; N2 = 76%)
λ.102, a .102, η.106, ν.106, Pr
ρ,
cp,
T, K t, ºC
.
3
Pa·s
m2/s
Kg/m KJ/(Kg K) W/(m.K) m2/h
273
0
1,295 1,0425
2,2794
6,08 15,7842 12,2 0,72
373 100 0,950 1,0676
3,1284 11,10 20,3949 21,54 0,69
473 200 0,748 1,0969
4,0123 17,60 24,4955 32,80 0,67
573 300 0,617 1,1221
4,8380 25,16 28,2331 45,81 0,65
673 400 0,525 1,1514
5,6987 35,04 31,6863 60,38 0,64
773 500 0,457 1,1849
6,5593 43,61 43,8549 76,30 0,63
873 600 0,405 1,2142
7,4199 54,32 37,8666 93,61 0,62
973 700 0,363 1,2393
8,2689 66,17 40,6918 112,1 0,61
1073 800 0,329 1,2644
9,1528 79,09 43,3798 131,8 0,60
1173 900 0,301 1,2895 10,0134 92,87 45,9108 152,5 0,59
1273 1000 0,275 1,3063 10,8973 109,21 38,3633 174,3 0,58
1373 1100 0,257 1,3230 11,7463 124,37 50,7078 197,1 0,57
1473 1200 0,240 1,3398 12,6185 141,27 52,9936 221,0 0,56
116

Tabelul 64. Parametrii critici şi constanta caracteristică pentru diferite gaze
M,
Gazul
R, J/(Kg·K)
tcr, ºC
per, bar ρ, Kg/m3
Kg/Kmol
H2
2,0159
4124,4
-239,9
12,97
31
D2
4,032
2062,2
-231,8
16,64
He
4,0026
2077,1
-267,9
2,29
69,3
N2
28,013
296,78
-147
33,9
311
O2
31,999
259,83
-118,4
50,8
410
Ne
20,183
411,97
-228,7
27,3
484
Cl
35,45
234,5
144
77,1
573
Ar
39,948
208,16
-122,4
48,6
531
Kr
83,8
99,22
-63,8
55
908
Xe
131,3
63,326
16,59
58,8
1105
H2O
18,015
451,52
374,15
221,3
310
H2S
34,08
243,9
100,4
90,1
349
S
32,06
259,3
1040
118
SO2
64,06
129,8
157,5
78,8
524
SF6
146,05
56,927
45,55
37,6
752
C
12,011
692,26
CO
28,011
296,84
-140,2
35
301
CO2
44,01
188,92
31,04
73,9
468
NH3
17,031
488,18
132,3
112,8
235
CH4
16,043
518,31
-82,1
46,4
162
C2H6
30,07
276,53
32,2
48,8
203
C3H8
44,097
188,57
96,8
42,6
220
n-C4H10
58,124
143,06
152
38
228
i-C4H14
58,124
143,06
134,9
36,5
221
n-C5H12
72,15
115,25
196,6
33,7
232
C2H4
28,054
196,4
9,2
50,7
227
C3H6
42,081
197,6
91,8
46,2
233
C2H2
26,038
319,35
36,5
62,4
231
C6H6
78,115
106,4
289
49,2
300
CH3OH
32,042
259,5
240
79,5
272
C2H5OH
46,07
180,5
243
63,8
276
CCl4
153,82
54,048
283,2
45,6
558
CHCl3
119,38
69,643
263,4
55
500
CH3Cl2
84,93
97,89
237
61
CH3Cl
50,49
164,7
143,1
66,8
353
CF3Cl
104,46
79,589
28,8
39,9
580
CF2Cl2
120,91
68,762
111,5
40,1
555
CFCl3
137,37
60,523
198
43,8
554
CHF2Cl
86,47
96,15
96,4
49,1
525
117

Tabelul 65. Proprietăţile fizice ale aerului uscat la p = 101325 Pa
t, ºC
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

ρ,

3

Kg/m
1,584
1,515
1,453
1,395
1,324
1,293
1,247
1,250
1,165
1,128
1,093
1,060
1,029
1,000
0,972
0,946
0,898
0,854
0,815
0,779
0,746
0,674
0,615
0,566
0,524
0,456
0,404
0,362
0,329
0,301
0,277
0,257
0,239

cp,
KJ/(Kg·K)
1,013
1,013
0,013
1,009
1,009
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,013
1,017
1,022
1,026
1,038
1,047
1,059
1,068
1,093
1,114
1,135
1,156
1,172
1,185
1,197
1,210

λ.102,
,

W/(m K)
2,04
2,12
2,20
2,28
2,36
2,44
2,51
2,59
2,67
2,76
2,85
2,90
2,96
3,05
3,13
3,21
3,34
3,49
3,64
3,78
3,93
4,27
4,60
4,91
5,21
5,74
6,22
6,71
7,18
7,63
8,07
8,50
9,15

118

a.106,
m2/s
12,7
13,8
14,9
16,2
17,4
18,8
20,0
21,4
22,9
24,3
25,7
27,2
28,6
30,2
31,9
33,6
36,8
40,3
43,9
47,5
51,4
61,0
71,6
81,9
93,1
115,3
138,3
163,4
188,8
216,2
245,9
276,2
316,5

η.106,
.

Pa s
14,6
15,2
15,7
16,2
16,7
17,2
17,6
18,1
18,6
19,1
19,6
20,1
20,6
21,1
21,5
21,9
22,8
23,7
24,5
25,3
26,0
27,4
29,7
31,4
33,0
36,2
39,1
41,8
44,3
46,7
49,0
51,2
53,5

ν.106

m2/s
9,23
10,04
10,80
12,79
12,43
13,28
14,16
15,06
16,00
16,96
17,95
18,97
20,02
21,09
22,10
23,13
25,45
27,80
30,09
32,49
34,85
40,61
48,33
55,46
63,09
79,38
96,89
115,4
134,8
155,1
177,1
199,3
233,7

Pr
0,728
0,728
0,723
0,716
0,712
0,707
0,705
0,703
0,701
0,699
0,698
0,696
0,694
0,692
0,690
0,688
0,686
0,648
0,682
0,681
0,680
0,677
0,674
0,676
0,678
0,687
0,699
0,706
0,713
0,717
0,719
0,722
0,724

Tabelul 66. Proprietăţile fizice principale ale unor gaze
M,
ρ,
Denumirea

Formula

Azot
Amoniac
Argon
Acetilenă
Aer
Benzen
Butan
Dioxid de azot
Dioxid de sulf
Dioxid de carbon
Clor
Clorură de metil
Etan
Etilenă
Heliu
Hidrogen
Hidrogen sulfurat
Metan
Oxigen
Pentan
Propan
Propilenă
Monoxid de carbon

N2
NH3
Ar
C2H2
C6H6
C6H10
NO2
SO2
CO2
Cl2
CH3Cl
C2H6
C2H4
He
H2
H2S
CH4
O2
C5H12
C3H8
C3H6
CO

(masa
(la 0°C şi 760
mm Hg), moleculară),
Kg/Kmol
Kg/m3
1,25
28
0,77
17
1,78
39,9
1,171
26,0
1,293
(29,0)
78,1
2,673
58,1
46,0
2,93
64,1
1,98
44,0
3,22
70,9
2,3
50,5
1,36
30,1
1,26
28,1
0,179
4,0
0,0899
2,02
1,54
34,1
0,72
16,0
1,429
32
72,2
2,02
44,1
1,91
42,1
1,25
28,0

R,
(constanta
gazelor),
J/(Kg·K)
297
488
209
320
287
106
143
181
130
189
117
165
277
297
2080
4130
244
519
260
115
189
198
297

119

K=cp/cv
1,40
1,29
1,66
1,24
1,40
1,1
1,03
1,31
1,25
1,30
1,36
1,28
1,20
1,20
1,66
1,107
1,30
1,31
1,40
1,09
1,13
1,17
1,40

tf
Căldura latentă de
(la 760 mm evaporare la 760
Hg, 0°C) mm Hg, KJ/Kg
-195,8
-33,4
-185,9
-83,7
-195
+80,2
-0,5
+21,2
-10,8
-78,2
-33,8
-24,1
-88,5
-103,7
-268,9
-252,8
-60,2
-161,6
-183,0
+36,1
-42,1
-47,7
-191,5

199,4
1374
163
830
197
394
387
712
394
574
306
406
486
482
19,5
455
549
511
213
360
427
440
212

Punctele critice
t, 0°C

pabs, ata

-147,1
+132,4
-122,4
+35,7
-140,7
+288,5
+152
+158,2
+157,5
+31,1
+144,0
+148
+32,1
+9,7
-268,0
-239,9
+100,4
-82,15
-118,8
+197,1
+95,6
+91,4
-140,2

33,49
111,5
48,00
61,6
37,2
47,7
37,7
100,0
77,78
72,9
76,1
66,0
48,85
50,7
2,26
12,80
188,9
45,6
49,71
33,0
43
45,4
34,53

Tabelul 67. Densitatea câtorva gaze în starea normală
Gazul
Formula
Acetilenă
C2H2
Acid clorhidric
HCl
Aer
Amoniac
HN3
Azot
N2
Dioxid de carbon
CO2
Dioxid de sulf
SO2
Clor
Cl2
Hidrogen
H2
Hidrogen sulfurat
H2S
Metan
CH4
Oxid de azot
NO
Monoxid de carbon
CO
Oxigen
O2
Oxigen/32
1/32 O2
Protoxid de azot
N2O

Densitatea - ρ, g/l
1,1709
1,6391
1,2929*
0,7714
1,2505
1,9768
2,9263
3,2200
0,08987
1,5392
0,7168
1,13402
1,2500
1,42896
0,,44618
1,9870

*Reprezintă media dintre 1,2927 şi 1,2933

Tabelul 68. Solubilitatea unor gaze în apă (solubilităţile sunt date în g/100 g apă, la
o presiune totală de 760 mm Hg (presiunea totală fiind compusă din suma
presiunilor parţiale ale gazului şi presiunea vaporilor de apă la temperatura
respectivă).
t,
Aer
Cl2
NH3
N2O
H2S
H2⋅104 HBr HCl
N ⋅104
[ml/l] 2
[°C]
0
1,922 221,2 82,3 0,7066 29,12 29,42
89,5
5
1,824
0,6001 25,68 26,00 79,6 (4°C)
10 0,9972 1,740 210,3
0,5112 22,84 23,12 72,0 (8°C) 0,1705
15 0,8495 1,668
0,4411 20,55 20,85 58,7 (16°C)
20 0,7293 1,603 198,0 72 0,3846 18,68 19,01
53,1
0,1211
25 0,6413 1,535
184
0,3375 17,08 17,51 48,2 (24°C)
30 0,5723 1,474
67,3 0,2983 15,64 16,24 44,0 (28°C)
35 0,5104 1,425
0,2648
15,01
40 0,4590 1,384
63,3 0,2361
13,91
45 0,4228 1,341
0,2110
13,00
50 0,3925 1,287 171,5 59,6 0,1883
12,16
60 0,3295 1,178
56,1 0,1480
10,52
70 0,2793 1,020
0,1101
8,51
80 0,2227 0,790
0,0765
6,60
90 0,127
0,460
0,041
3,8
120

Tabelul 68 (continuare)
t,
NO⋅104 O2⋅104
[°C]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

98,33
85,84
75,60
67,88
61,73
56,30
51,65
47,57
43,94
40,59
37,58
32,37
26,68
19,84
11,3

69,45
60,72
53,68
48,02
43,39
39,31
35,88
33,15
30,82
28,58
26,57
22,74
18,56
13,81
7,9

SO2

CH4⋅104

C2H6⋅
104

C2H4

C2H2

CO⋅104

CO2

22,83
19,31
16,21
13,54
11,28
9,41
7,80
6,47
5,41
-

39,59
34,10
29,55
25,99
23,19
20,91
19,04
17,33
15,86
14,66
13,59
11,44
9,26
6,95
4,0

131,7
106,9
87,0
72,7
62,0
53,5
46,8
41,2
36,6
32,7
29,4
23,9
18,5
13,4
8,0

0,0281
0,0237
0,0200
0,0171
0,0149
0,0131
0,0118
-

0,200
0,171
0,150
0,131
0,117
0,105
0,094
-

43,97
39,03
34,79
31,30
28,30
26,03
24,05
22,31
20,75
19,33
17,97
15,22
12,76
9,8
5,7

0,3346
0,2774
0,2318
0,1970
0,1688
0,1449
0,1257
0,1105
0,0973
0,0860
0,0761
0,0576
-

Tabelul 69. Coeficienţii de difuzie ai gazelor şi vaporilor în aer (în condiţii
normale)
D0,
D0,
D0⋅106
D0⋅106
Substanţa
Substanţa
2
2
m /h
m2/h
m /s
m2/s
Acid clorhidric
Alcool etilic
Alcool metilic
Amoniac
Anhidridă sulfurică
Azot
Benzen

13,0
10,2
13,3
17,0
9,4
13,2
7,7

0,0467
0,0367
0,0478
0,0612
0,034
0,0475
0,0277

Dioxid de carbon
Dioxid de sulf
Eter etilic
Hidrogen
Oxigen
Sulfură de carbon
Vapori de apă

13,8
10,3
7,8
61,1
17,8
8,9
21,9

0,049
0,037
0,028
0,22
0,61
0,0321
0,079

3/ 2

La alte temperaturi şi presiuni: D = D0 ⋅ p0 ⋅ ⎛⎜ T ⎞⎟
p ⎜⎝ T0 ⎟⎠
Tabelul 70. Coeficienţi de difuzie ai câtorva gaze în apă la 20°C
D0⋅103
D0⋅106
D0⋅106
Substanţa
Substanţa
2
2
m /s
m /h
m2/s
Clor, hidrogen
Amoniac
1,8
6,5
1,6
sulfurat
Acid clorhidric (la
2,3
8,3
Hidrogen
5,3
12°C)
Azot
1,9
6,9
Bioxid de carbon
1,8
Protoxid de azot
1,8
6,4
Oxigen
2,1
La alte temperaturi: Dt = D20[1+0,02(t-20)]
121

D0⋅103
m2/h
5,8
19,1
6,4
7,5

Tabelul 71
Gazul

D la temperatura t, °C
100
300
600
29,3
30,0
31,0

Azot, oxigen, aer, oxid de carbon

0
29,0

Amoniac

35,3

37,9

43,2

50,1

Hidrogen

29,1

29,3

29,7

30,4

Vapori de apă

35,0

35,5

36,7

39,3

Metan

35,7

39,7

47,8

59,8

Hidrogen sulfurat

34,3

35,8

38,6

43,3

Dioxid de carbon şi dioxid de sulf

38,6

41,1

45,7

54,3

Clor

36,3

36,4

36,7

37,0

Notă: Datele pot fi folosite şi pentru presiuni de câteva atmosfere

Tabelul 72. Coeficienţii de conductivitate termică ai gazelor la pabs=1 atm
Temperatura t, °C
Gazul
0
50
100
200
Azot
0,0233
0,0267
0,0314
0,0384
Amoniac

0,0209

0,0256

0,0314

-

Hidrogen

0,1628

0,1861

0,2210

0,2559

Vapori de apă

0,0163

0,0198

0,0244

0,0326

Aer

0,0244

0,0279

0,0326

0,0395

Oxigen

0,0244

0,0291

0,0326

0,0407

Metan

0,0302

0,0361

0,0465

-

Oxid de carbon

0,0221

0,0244

-

-

Dioxid de carbon

0,0140

0,0186

0,0233

0,0314

Etan

0,0174

0,0233

0,0314

-

Etilenă

0,0163

0,0209

0,0267

-

122

Fig. 31. Nomogramă pentru determinarea coeficientului vâscozităţii dinamice (la presiune
normală şi cel mult câteva atmosfere):
1-O2; 2-NO; 3-CO2; 4-HCl; 5-aer; 6-N2; 7-SO2; 8-CH4; 9-H2O; 10-NH3; 11-C2H4; 12-H2;
13-C6H6; 14-9H2+N2; 15-3H2+N2; 16-CO; 17-Cl2 (1 cP = 1·10-3 Pa·s)

123

Fig. 32. Vâscozitatea unor gaze şi vapori la 1 atm
Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Gazul
Acid acetic
Acetonă
Acetilenă
Aer
Amoniac
Argon
Benzen
Brom
Butenă
Butilenă
CO2
SO2
CO
Cl2
CH3Cl
Dician
C6H6
Etan
Etil acetat

X

Y

Nr. crt.

7,7
8,9
9,8
11,0
8,4
10,5
8,5
8,9
9,2
8,9
9,5
8,0
11,0
9,0
8,9
9,2
9,2
9,1
8,5

14,3
13,0
14,9
20,0
16,0
22,4
13,2
19,2
13,7
13,0
18,7
16,0
20,0
18,4
15,7
15,2
12,0
14,5
13,2

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Gazul
Alcool etilic
Clorură de etil
Eter etilic
Etilenă
Fluor
Freon-11
Freon-12
Freon-21
Freon-22
Freon-113
Heliu
Hexan
H2
3H2 + N2
HBr
HCl
HCN
HI
H2S

124

X

Y

Nr. crt.

9,2
8,5
8,9
9,5
7,3
10,6
11,1
10,8
10,1
11,3
10,9
8,6
11,2
11,2
8,8
8,8
9,8
9,0
8,6

14,2
15,6
13,0
15,1
23,8
15,1
16,0
15,3
17,0
14,0
20,5
11,8
12,4
17,2
20,9
18,7
14,9
21,3
18,0

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Gazul

X

Y

I2
Hg
CH4
CH3OH
NO2
N2
NOCl
NO
O2
Pentan
Propan
Alcool propilic
Propilenă
SO2
Toluen
2,3,3-Trimetilbutan
Apă
Xenon

9,0
5,3
9,9
8,5
10,9
10,6
8,0
8,8
11,0
7,0
9,7
8,4
9,0
9,6
8,6
9,5
8,0
9,3

18,4
22,9
15,5
15,6
20,5
20,0
17,6
19,0
21,3
12,8
12,9
13,4
13,8
17,0
12,4
10,5
16,0
23,0

Fig. 33. Căldura specifică a unor gaze şi vapori la presiunea de 1 atm.
Nr.
crt.
10
15
16
27
12
14

Gaz
Acetilenă
Acetilenă
Acetilenă
Aer
Amoniac
Amoniac

Interval de
variaţie
32-390
390-750
750-2550
32-2550
32-1110
1110-2550

17

Apă

32-2550

26
32
34

Azot
Clor
Clor
Dioxid de
carbon
Dioxid de
carbon
Etan

32-2550
32-390
390-2550

18
24
3

Nr.
crt.
9
8
4
11
13
17B

Gaz

Etan
Etan
Etilenă
Etilenă
Etilenă
Freon 11 (CCl3F)
Freon 113 (CCl2F17D
CClF2)
17C Freon 21 (CHCl2F)
17A Freon 22 (CHClF2)
19 H2S

Interval de
variaţie
390-1110
1110-2550
32-390
390-1110
1110-2550
32-300

Nr.
crt.
36
1
2
5
6
7

32-300

26

32-300
32-300
32-1290

25
28
23

HI
Hidrogen
Hidrogen
Metan
Metan
Metan
Monoxid de
carbon
NO2
NO2
Oxigen

Gaz

Interval de
variaţie
32-2550
32-1110
1110-2550
32-570
570-1290
1290-2500
32-2550
32-1290
1290-2550
32-930

32-750

21

H2S

1290-2550

29

Oxigen

750-2550

35

HBr

32-2550

22

SO2

32-750

32-390

30
20

HCl
HF

32-2550
32-2550

31
33

SO2
Sulf

750-2550
570-2550

125

930-2550

Fig. 34. Diagrama T-S, pentru aer (1 kcal/Kg=4,19 KJ/Kg; 1 at = 9,81·104 Pa)

126

Fig. 35. Diagrama i-x pentru aer umed la temperaturi mici (diagrama Ramzin)
127

Fig. 36. Diagrama i-x pentru aer umed la temperaturi mari (diagrama Ramzin)
128

Fig. 37. Diagrama i-x pentru aer umed la p=101325 Pa

129

Fig. 38. Nomogramă pentru determinarea puterii necesare ventilatoarelor: Qv – debitul
volumetric în m3/h şi m3/s; H – înălţimea de refulare în Pa şi în mm H2O; P – puterea în CP
şi KW; η – randamentul total.

130

Fig. 39. Caracteristica ventilatorului centrifugal

Tabelul 73. Dependenţa presiunii atmosferice de altitudine
Altitudinea,
-600 0 +100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500
m
Presiunea
atmosferică, 11,3 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 8,6
m H2O
Tabelul 74. Temperatura medie şi umezeala relativă a aerului atmosferic în câteva
localităţi ale României
Ianuarie
Iulie
Localitatea
t, ºC
%
t, ºC
%
1

Alba Iulia
Alexandria
Arad
Baia Mare
Bacău
Bistriţa
Braşov
Brăila
Bucureşti-Filaret
Bucureşti-Băneasa
Buzău

2

3

3

5

– 3,3
– 3,2
– 1,1
– 2,4
– 4,3
– 4,4
– 3,9
– 2,3
– 2,8
– 3,3
– 2,4

86
87
83
84
81
81
80
82
85
87
80

20,5
22,7
21,4
19,9
20,8
19,1
17,8
23,1
22,9
22,3
22,5

66
64
58
67
60
71
65
58
56
57
59

131

Tabelul 74 (continuare)
1

Calafat
Călăraşi
Cluj
Câmpulug Muscel
Constanţa
Craiova
Deva
Fălticeni
Galaţi
Huşi
Iaşi
Jimbolia
Lugoj
Mangalia
Oradea
Ploieşti
Piteşti
Piatra Neamţ
Roman
Râmnicu Sărat
Râmnicu Vâlcea
Sibiu
Sulina
Timişoara
Târgu Jiu
Târgu Mureş
Târgu Ocna
Târgovişte
Tulcea
Drobeta Turnu Severin
Vaslui

2

3

3

5

– 1,5
– 2,0
– 4,4
– 2,8
– 0,3
– 2,5
– 2,2
– 4,3
– 3,1
– 3,5
– 3,6
– 1,5
– 1,0
– 0,2
– 1,5
– 2,1
– 2,4
– 3,3
– 4,9
– 2,8
– 2,4
– 3,8
– 0,6
– 1,2
– 2,5
– 4,3
– 2,7
– 2,3
– 1,5
– 0,9
– 4,2

84
86
85
78
88
83
86
78
85
79
81
88
85
89
86
83
76
72
80
78
71
85
87
86
82
82
67
84
84
82
84

23,4
23,1
18,9
18,4
22,2
22,7
20,5
18,9
22,6
21,3
21,3
21,4
21,4
21,8
21,2
22,0
20,8
19,5
19,9
22,1
21,3
19,6
22,4
21,6
21,6
19,4
20,0
21,0
22,9
23,1
21,0

60
61
65
66
74
58
68
66
61
59
62
60
65
76
65
61
62
62
64
60
59
68
72
62
62
70
59
66
57
59
58

Cl
60,0

Br
79,0

I
110,0

Tabelul 75. Constantele atomice ale vâscozităţii
Atomi
H
O
N
Constanta atomică, n
2,7
29,7 37,0

132

C
50,2

Tabelul 76. Valoarea

M ⋅TK

pentru câteva gaze

Gazul

M

TK, K

M ⋅ TK

Vapori de apă
Aer
Dioxid de carbon
Azot
Oxigen
Hidrogen
Oxid de carbon
Metan
Etilenă
Etan
Propan
Butan
Pentan
Hexan

18
29
44
28
32
2
28
16
28
30
44
58
72
86

647
132,7
304
126
154
33
134
190
283
305
370
426
470
508

108
61,9
115,5
59,5
70,2
8,13
61,4
55,1
89,0
95,6
128
157
184
209

Tabelul 77. Corecţii la constantele atomice ale vâscozităţii
Nr.
Caracterul legăturii şi al grupărilor
p
crt.
1. Legătură dublă
-15,5
2. Inel cu cinci atomi de carbon
-24,0
3. Inel cu şase atomi de carbon
-21,0
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Catenă laterală a inelului de 6 atomi
de C, cu M < 16
Catenă laterală a inelului de 6 atomi
de C, cu M > 17
Aşezare în poziţii orto şi para ale
substituenţilor secundari
Aşezare în poziţii meta ale
substituenţilor secundari

R2CH-CHR2
CR4
R-CHO
R-CO-CH3
-CH=CH-CH2X (X-grupă
negativă)
R2CH-X (X-grupă negativă)
-OH
-COO
-COOH
NO2

-9,0
-17,0
+3,0
+1,0
+8,0
+13,0
+16,0
+5,0
+4,0
+6,0
+24,7
-19,6
-7,9
-16,4

133

Tabelul 78. Valorile coeficientului lui Henry, E, pentru soluţiile apoase ale câtorva
gaze (se dă valoarea E.10-6 mm Hg; 1 mm Hg = 133,33 Pa)
Gazul
Acetilenă
Aer
Azot
Bioxid de
carbon
Brom
Clor
Etan
Etilenă
Hidrogen
Hidrogen
sulfurat
Metan
Oxid de
carbon
Oxigen

Temperatura t, °C
20
25
30

0

5

10

15

40

60

80

100

0,55
32,8
40,2

0,64
37,1
45,4

0,73
41,7
50,8

0,82
46,1
56,1

0,92
50,4
61,1

1,01
54,7
65,7

1,11
58,6
70,2

66,1
79,2

76,5
90,9

81,7
95,9

81,6
95,4

0,553

0,666

0,792

0,93

1,08

1,24

1,41

1,77

2,59

-

-

0,0162 0,0209 0,0278 0,0354 0,0451 0,056 0,0688 0,101
0,204 0,25 0,297 0,346 0,402 0,454 0,502
0,6
9,55
11,8
14,4
17,2
20
23
26
32,2
4,19
4,96
5,84
6,8
7,74
8,67
9,62
44
46,2
48,3
50,2
51,9
53,7
55,4
57,1

0,191
0,731
42,9
58,1

0,307
0,73
50,2
577,4

52,6
56,6

0,203

0,239

0,278

0,321

0,367

0,414

0,463

0,566

0,782

1,03

1,12

17

19,7

22,6

25,6

28,5

31,4

34,1

39,5

47,6

51,8

53,3

26,7

30

33,6

37,2

40,7

44

47,1

52,9

62,5

64,3

64,3

19,3

22,1

24,9

27,7

30,4

33,3

36,1

40,7

47,8

52,2

53,3

8. TEHNICA VIDULUI
La alegerea pompelor de vacuum trebuie să se ţină seama de următorii factori:
a) calitatea depresiunii care trebuie realizată (tabelul 79); b) natura gazelor care
urmează a fi evacuate (gaze necondensabile, vapori sau amestecuri); c) corozivitatea gazelor şi a vaporilor de evacuat; d) debitul pompei, pentru o evacuare într-un
anumit timp (tabelul 80). Pentru vapori şi gaze corosive se vor utiliza doar pompe
cu circulaţie de lichid, sau mai bine ejectoare cu aburi sau apă.

Tabelul 79. Calitatea vidului realizat de diferite tipuri de pompe
Tipul pompei
Domeniul de utilizare(mm Hg)
Pompa cu inel de apă
103-101,5
Trompa de apă
103-101,2
Pompa cu palete
103-10-1
Pompe rotative în 2 trepte
103-10-1,5
Ejectoare cu vapori de apă
103-10-1,5
Pompa Root cu cilindri
103-10-3
Pompe moleculare
103-10-3
Pompa moleculară cu 2 trepte
103-10-5
Ejectoare cu vapori de ulei
100,5-10-3,5
Ejectoare cu vapori de Hg + Pompe de
101-10-7
difuziune
Pompe de difuziune cu mai multe trepte
10-0,7-10-7
134

Tabelul 80. Criterii de alegere a pompelor
Gaze necondensabile,
Amestecuri , debit
debit
mic
mare
mic
mare
Pompă
Pompă
Pompă cu
Pompă cu
rotativă
umedă
piston
piston
Vid coborât
Pompă cu
Pompă cu
(uscat)
(umed)
inel
inel
Pompă
Ejector
Ejector
Ejector
rotativă
Vid mijlociu
Ejector
cu Hg
cu Hg
cu Hg
cu Hg
Pompă de
Pompă de
difuziune
difuziune
cuplată cu
Vid înaintat cuplată cu
ejectoare cu
pompă
Hg si pompe
rotativă
rotative
Calitatea
vidului

Vapori, debit
mic
Pompă
umedă
Pompă cu
inel

mare
Pompă
umedă
Pompă cu
inel

-

-

-

-

Tabelul 81. Clasificarea convenţională a domeniilor de vid
Domeniul de
Densitatea moleculară,
Denumirea
molecule/cm3
presiune, torri
-1
Vid coborât
760
2,69⋅1019-3,5⋅1016
Vid mijlociu
1-10-3
3,5⋅1016-3,5⋅1013
-3
-7
Vid înaintat
10 -10
3,5⋅1013-3,5⋅109
-7
-9
Vid foarte înaintat
10 -10
3,5⋅109-3,5⋅107
Ultravid
<3,5⋅107
<10-9

Drumul liber
mijlociu, cm
6,6⋅10-6-5⋅10-3
5⋅10-3-5
5-5⋅104
5⋅104-5⋅106
106

Tabelul 82. Domeniile de utilizare a diferitelor instrumente pentru măsurarea
depresiunilor
Domeniul de utilizare,
Tipul instrumentului
mm Hg
Manometre cu membrana metalica
104-10-1
Manometre cu lichid
104-10-2
Manometre cu comprimare
102-10-5
Alfatron
102-10-4
Conductibilitate termica
102-10-4
Membrana de sticla sau cuarţ
101-10-5
Manometru radiometric
10-2-10-7
Manometru cu ionizare
10-1-10-9
Pentru recalcularea unităţilor în SI pornind de la vechile unităţi se vor utiliza relaţiile de
transformare: 1Pa (N/m2) = 7,50062·10-3 torri = 9,8692·10-6 atm =10-5 bari

135

9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE APEI (ÎN STARE S, L, G)

Tabelul 83. Proprietăţile fizice ale apei pe curba de saturaţie
v”
p,
v’·103,
i’
i”
ρ”·102,
lν,
bar

t, °C

m3/Kg

m3/Kg
4

1

2

3

0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,065
0,070
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27

6,92
13,038
17,514
21,094
24,097
26,692
28,979
31,033
32,88
34,59
36,18
37,65
39,03
40,32
41,54
42,69
43,79
44,84
45,84
47,72
49,45
51,07
52,58
54,00
55,34
56,61
57,82
58,98
60,08
61,14
62,16
63,14
64,08
64,99
65,88
66,73

1,0001
1,0007
1,0014
1,0021
1,0028
1,0035
1,0041
1,0047
1,0053
1,0059
1,0064
1,0070
1,0075
1,0080
1,0085
1,0090
1,0094
1,0098
1,0103
1,0111
1,0119
1,0126
1,0133
1,0140
1,0147
1,0153
1,0159
1,0165
1,0171
1,0177
1,0183
1,0188
1,0193
1,0199
1,0204
1,0209

s’

s”,

Kg/m3 KJ/Kg KJ/Kg KJ/Kg KJ/(Kg·K) KJ/(Kg·K)
5

6

129,9 0,770 29,32
87,90 1,138 54,75
66,97 1,493 73,52
54,24 1,843 88,50
45,66 2,190 101,04
39,48 2,533 111,86
34,81 2,873 121,42
31,13 3,211 130,00
28,19 3,547 137,83
25,77 3,880 144,95
23,74 4,212 151,50
22,02 4,542 157,68
20,53 4,871 163,43
19,23 5,198 168,80
18,10 5,525 173,90
17,10 5,849 178,7
16,20 6,172 183,3
15,40 6,493 187,7
14,68 6,812 191,9
13,40 7,462 199,7
12,35 8,097 207,0
11,46 8,726 213,8
10,69 9,354 220,1
10,02 9,980 226,1
9,429 0,1060 231,7
8,909 11,23 236,9
8,444 11,85 241,9
8,025 12,47 246,7
7,647 13,08 251,4
7,304 13,69 255,9
6,992 14,30 260,2
6,708 14,91 264,3
6,445 15,51 268,2
6,202 16,12 272,0
5,977 16,73 275,7
5,769 17,33 279,3
136

7

8

9

10

2513
2525
2533
2539
2545
2550
2554
2557
2561
2564
2567
2570
2572
2574
2576
2578
2580
2582
2584
2588
2591
2594
2596
2599
2601
2603
2605
2607
2609
2611
2613
2614
2616
2618
2620
2621

2484
2470
2459
2451
2444
2438
2433
2427
2423
2419
2415
2412
2409
2405
2402
2399
2397
2394
2392
2388
2384
2380
2376
2373
2369
2366
2363
2360
2358
2355
2353
2350
2348
234
2344
2342

0,1054
0,1958
0,2609
0,3124
0,3546
0,3908
0,4225
0,4507
0,4761
0,4993
0,5207
0,5406
0,5591
0,5764
0,5927
0,6080
0,6225
0,6362
0,6492
0,6740
0,6966
0,7174
0,7368
0,7550
0,7722
0,7884
0,8038
0,8183
0,8321
0,8453
0,8581
0,8703
0,8821
0,8934
0,9043
0,9147

8,975
8,827
8,722
8,642
8,576
8,521
8,473
8,431
8,393
8,359
8,328
8,300
8,274
8,250
8,227
8,206
8,186
8,167
8,149
8,116
8,085
8,057
8,031
8,007
7,984
7,963
7,944
7,925
7,997
7,890
7,874
7,859
7,844
7,830
7,816
7,803

Tabelul 83 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,28
0,29
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1

67,55
68,35
69,12
70,60
72,02
73,36
74,64
75,88
78,75
81,35
83,74
85,95
88,02
89,97
91,80
93,52
95,16
96,72
98,21
99,64
102,32
104,81
107,14
109,33
111,38
113,32
115,17
116,94
118,62
120,23
121,78
123,27
124,71
126,09
127,43
128,73
129,98
131,20
132,39
133,54
134,66

1,0214
1,0218
1,0222
1,0232
1,0240
1,0248
1,0256
1,0264
1,0282
1,0299
1,0315
1,0330
1,0345
1,0359
1,0372
1,0385
1,0397
1,0409
1,0421
1,0432
1,0452
1,0472
1,0492
1,0510
1,0527
1,0543
1,0559
1,0575
1,0591
1,0605
1,0619
1,0633
1,0646
1,0659
1,0627
1,0685
1,0697
1,0709
1,0721
1,0733
1,0744

5,576
5,395
5,226
4,922
4,650
4,407
4,189
3,994
3,574
3,239
2,903
2,732
2,534
2,364
2,216
2,087
1,972
1,869
1,777
1,694
1,550
1,429
1,325
1,236
1,159
1,091
1,031
0,9773
0,9290
0,8854
0,8459
0,8098
0,7768
0,7465
0,7185
0,6925
0,6684
0,6461
0,6253
0,6057
0,5873

17,93
18,53
19,13
20,32
21,51
22,69
23,87
25,04
27,97
30,87
33,75
36,61
39,46
42,30
45,12
47,92
50,71
53,50
56,27
59,03
64,53
69,99
75,45
80,88
86,27
91,64
96,99
102,3
107,6
112,9
118,2
123,5
128,7
134,0
139,2
144,4
149,6
154,8
159,9
165,1
170,3

282,7
286,0
289,3
295,5
301,5
307,1
312,5
317,7
329,6
340,6
350,7
360,0
368,6
376,8
384,5
391,8
398,7
405,3
411,5
417,4
428,9
439,4
449,2
458,5
467,2
475,4
483,2
490,7
497,9
504,8
511,4
517,8
524,0
529,8
535,4
540,9
546,2
551,4
556,5
561,4
566,3

2623
2624
2625
2627
2630
2632
2634
2636
2641
2645
2649
2653
2657
2660
2663
2665
2668
2670
2673
2675
2679
2683
2687
2690
2693
2696
2699
2702
2704
2707
2709
2711
2713
2715
717
2719
2721
2722
2724
2725
2727

2340
2338
2336
2332
2328
2325
2322
2318
2311
2204
2298
2293
2288
2283
2278
2273
2269
2265
2261
2258
2250
2244
2238
2232
2226
2221
2216
2211
2206
2202
2198
2193
2189
2185
2182
2178
2175
2171
2167
2164
2161

0,9248
0,9346
0,9441
0,9625
0,9796
0,9958
1,0113
1,0261
1,0601
1,0910
1,1193
1,1453
1,1693
1,1918
1,2130
1,2330
1,2518
1,2696
1,2865
1,3026
1,3327
1,3606
1,3866
1,4109
1,4336
1,4550
1,4752
1,4943
1,5126
1,5302
1,5470
1,5630
1,5783
1,5929
1,6071
1,621
1,634
1,647
1,660
1,672
1,683

7,791
7,779
7,769
7,745
7,724
7,705
7,687
7,670
7,629
7,593
7,561
7,531
7,504
7,479
7,456
7,434
7,414
7,394
7,376
7,360
7,328
7,298
7,271
7,246
7,223
7,202
7,182
7,163
7,145
7,127
7,111
7,096
7,081
7,067
7,053
7,040
7,027
7,015
7,003
6,992
6,981

137

Tabelul 83 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

135,75
136,82
137,86
138,88
139,87
140,84
141,79
142,71
143,62
144,51
145,39
146,25
147,09
147,92
148,73
149,53
150,31
151,08
151,84
153,32
154,76
156,16
157,52
158,84
160,12
161,37
162,59
163,79
164,96
166,10
167,21
168,30
169,37
170,42

1,0754
1,0765
1,0776
1,0786
1,0797
1,0807
1,0817
1,0827
1,0836
1,0845
1,0855
1,0865
1,0874
1,0883
1,0892
1,0901
1,0910
1,0918
1,0927
1,0943
1,0960
1,0976
1,0992
1,1007
1,1022
1,1037
1,1052
1,1066
1,1081
1,1095
1,1109
1,1123
1,1136
1,1149

0,5701
0,5539
0,5386
0,5241
0,5104
0,4975
0,4852
0,4735
0,4624
0,4518
0,4416
0,4319
0,4227
0,4139
0,4054
0,3973
0,3895
0,3819
0,3747
0,3612
0,3485
0,3368
0,3258
0,3156
0,3060
0,2970
0,2885
0,2804
0,2728
0,2656
0,2588
0,2523
0,2462
0,2403

175,4
180,5
185,7
190,8
195,9
201,0
206,1
211,2
216,3
221,3
226,4
231,5
236,6
241,6
246,7
251,7
256,8
261,8
266,9
276,9
286,9
296,9
306,9
316,9
326,8
336,7
346,7
356,6
366,6
376,5
386,4
396,3
406,2
416,1

571,1
575,7
580,2
584,5
588,7
592,8
596,8
600,8
604,7
608,5
612,3
616,1
619,8
623,4
629,9
630,3
633,7
636,9
640,1
646,5
652,7
658,8
664,7
670,5
676,0
681,5
686,9
692,1
697,2
702,2
707,1
711,8
716,4
720,9

2728
2730
2731
2732
2734
2735
2736
2737
2738
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2752
2754
2755
2757
2758
2760
2761
2762
2764
2765
2766
2767
2768
2769

2157
2154
2151
2148
2145
2142
2139
2136
2133
2131
2129
2126
2123
2121
2118
2116
2113
2111
2109
2104
2099
2095
2090
2086
2082
2078
2074
2070
2067
2063
2059
2055
2052
2048

1,695
1,706
1,717
1,728
1,738
1,748
1,758
1,768
1,777
1,786
1,795
1,804
1,812
1,821
1,829
1,837
1,845
1,853
1,860
1,875
1,890
1,904
1,918
1,931
1,944
1,956
1,968
1,980
1,992
2,003
2,014
2,025
2,036
2,046

6,971
6,961
6,951
6,941
6,932
6,923
6,914
6,905
6,897
6,889
6,881
6,873
6,865
6,857
6,850
6,843
6,835
6,828
6,822
6,809
6,796
6,784
6,772
6,761
6,750
6,739
6,729
6,719
6,709
6,699
6,690
6,681
6,672
6,663

8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6

171,44
172,44
173,43
174,40
175,35
176,29
177,21
178,12

1,1162
1,1175
1,1187
1,1200
1,1213
1,1225
1,1237
1,1249

0,2347
0,2294
0,2243
0,2195
0,2149
0,2104
0,2061
0,2020

426,0
435,9
445,8
455,6
465,4
475,3
485,2
494,9

725,4
729,8
734,2
738,6
742,8
746,9
750,9
754,8

138

2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777

2045
2041
2038
2034
2031
2028
2025
2022

2,056
2,066
2,076
2,085
2,094
2,103
2,112
2,121

6,655
6,647
6,639
6,631
6,623
6,615
6,608
6,601

Tabelul 83 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9,8
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0

179,01
179,88
182,00
184,05
186,04
187,95
189,80
191,60
193,34
195,04
196,68
198,28
199,84
201,36
202,85
204,30
205,72
207,10
208,45
209,78
211,09
212,37
213,62
214,84
216,05
217,24
218,41
219,55
220,67
221,77
222,85
223,93
224,99
226,03
227,05
228,06

1,1261
1,1273
1,1303
1,1331
1,1358
1,1385
1,1412
1,1438
1,1464
1,1490
1,1515
1,1539
1,1563
1,1586
1,1609
1,1632
1,1655
1,1678
1,1700
1,1722
1,1744
1,1766
1,788
1,1809
1,1830
1,1851
1,1872
1,1892
1,1912
1,1932
1,1952
1,1972
1,1992
1,2012
1,2031
1,2050

0,1982
0,1946
0,1856
0,1775
0,1701
0,1633
0,1570
0,1512
0,1458
0,1408
0,1361
0,1317
0,1276
0,1238
0,1201
0,1167
0,1135
0,1104
0,1075
0,1047
0,1021
0,9958
0,09719
0,09492
0,09276
0,09068
0,08869
0,08679
0,08498
0,08324
0,08156
0,07993
0,07837
0,07688
0,07545
0,07406

504,5
513,9
538,8
563,4
587,9
612,4
636,9
661,4
685,9
710,3
734,8
759,3
783,7
808,0
832,5
856,9
881,2
905,8
930,3
954,9
979,5
1004,1
1029
1054
1078
1103
1128
1152
1177
1201
1226
1251
1276
1301
1325
1350

758,8
762,7
772,1
781,1
789,8
798,3
806,5
814,5
822,3
830,0
837,4
844,6
851,5
858,3
865,0
871,6
878,1
884,4
890,6
896,6
902,6
908,5
914,2
919,8
925,4
930,9
936,3
941,5
946,7
951,8
956,8
961,8
966,8
971,7
976,6
981,3

2778
2778
2779
2781
2783
2785
2786
2787
2789
2790
2791
2792
2793
2793
2794
2795
2796
2796
2797
2798
2799
2799
2800
2800
2800
2801
2801
2801
2802
2802
2802
2802
2803
2803
2803
2803

2019
2015
2007
2000
1993
1987
1980
1973
1967
1960
1954
1947
1941
1935
1929
1923
1918
1912
1907
1901
1896
1891
1886
1880
1875
1870
1865
1860
1855
1850
1845
1840
1836
1831
1826
1822

2,130
2,138
2,159
2,179
2,198
2,216
2,234
2,251
2,268
2,284
2,299
2,314
2,329
2,344
2,358
2,371
2,384
2,397
2,410
2,422
2,435
2,447
2,458
2,470
2,481
2,492
2,503
2,514
2,524
2,534
2,544
2,554
2,564
2,573
2,582
2,592

6,594
6,587
6,570
6,554
6,538
6,523
6,509
6,495
6,482
6,469
6,457
6,445
6,433
6,422
6,411
6,400
6,389
6,379
6,369
6,359
6,350
6,340
6,331
6,322
6,314
6,305
6,297
6,288
6,280
6,272
6,264
6,256
6,249
6,242
6,234
6,227

27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30

229,06
230,04
231,01
231,96
232,90
233,83

1,2069
1,2088
1,2107
1,2126
1,2145
1,2163

0,7271
0,07141
0,07016
0,06895
0,06778
0,06665

1375
1400
1425
1450
1475
1500

985,9
990,4
994,9
999,4
1003,8
1008,3

139

2803
2803
2803
2803
2804
2804

1817
1813
1808
1804
1800
1796

2,602
2,611
2,620
2,628
2,637
2,646

6,220
6,213
6,206
6,199
6,193
6,186

Tabelul 83 (continuare)
1
2
3

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

235,66
237,44
239,18
240,88
242,54
244,16
245,75
247,31
248,84
250,33
252,80
253,24
254,66
256,05
257,41
258,75
260,07
261,37
262,65
263,91
265,15
266,38
267,58
268,77
269,94
271,10
272,24
273,36
274,47
275,56
276,64
277,71
278,76
279,80
280,83
281,85
282,86
283,85
284,83
285,80
286,76
287,71

1,2201
1,2238
1,2274
1,2310
1,2345
1,2380
1,2415
1,2450
1,2485
1,2552
1,2554
1,2588
1,2622
1,2656
1,2690
1,2724
1,2757
1,2790
1,2824
1,2857
1,2890
1,2923
1,2955
1,2988
1,3021
1,3054
1,3087
1,3120
1,3152
1,3185
1,3217
1,3250
1,3282
1,3314
1,3347
1,3380
1,3412
1,3445
1,3478
1,3510
1,3542
1,3574

4

5

6

7

8

9

10

0,06450
0,06246
0,06055
0,05875
0,05704
0,05543
0,05391
0,05246
0,05108
0,04977
0,04852
0,04732
0,04617
0,04508
0,04404
0,04305
0,04210
0,04118
0,04029
0,03944
0,03863
0,03784
0,03708
0,03635
0,03564
0,03495
0,03429
0,03365
0,03303
0,03243
0,03185
0,03130
0,03076
0,03024
0,02973

1550
1601
1652
1702
1753
1804
1855
1906
1958
2009
2061
2113
2166
2218
2271
2323
2376
2429
2482
2535
2589
2643
2697
2751
2806
2861
2916
2972
3028
3084
3140
3195
3251
3307
3364

1016,9
1025,3
1033,7
1041,9
1049,8
1057,5
1065,2
1072,7
1080,2
1087,5
1094,7
1101,7
1108,5
1115,3
0022,1
0028,8
1135,4
1141,8
1148,2
1154,4
1160,6
1166,8
1172,9
1179,0
1184,9
1190,8
1196,6
1202,4
1208,2
1213,9
1219,6
1225,1
1230,6
1236,0
1241,3

2804
2803
2803
2803
2803
2802
2802
2808
2801
2801
2800
2800
2799
2798
2798
2797
2796
2796
2795
2794
2793
2792
2791
2791
2790
2789
2788
2786
2786
2785
2784
2782
2781
2780
2779

1787
1778
1769
1761
1753
1745
1737
1729
1721
1713
1705
1698
1691
1683
1676
1668
1661
1654
1647
1640
1632
1625
1618
1612
1604,6
1597,7
1591,0
1584,3
1577,6
1570,8
1564,1
1557,4
1550,7
1544,1
1537,5

2,662
2,679
2,695
2,710
2,725
2,740
2,755
2,769
2,783
2,796
2,810
2,823
2,836
2,849
2,862
2,874
2,886
2,898
2,909
2,921
2,932
2,943
2,954
2,965
2,976
2,987
2,997
3,007
3,017
3,027
3,037
3,047
3,057
3,066
3,076

6,173
6,161
6,149
6,137
6,125
6,113
6,102
6,091
6,081
6,070
6,059
6,049
6,039
6,029
6,020
6,010
6,001
5,991
5,982
5,973
5,964
5,956
5,947
5,939
5,930
5,922
5,914
5,906
5,898
5,890
5,882
5,874
5,866
5,859
5,851

0,02923
0,02874
0,02827
0,02782
0,02737
0,02694
0,02652

3421
3479
3537
3595
3654
3712
3771

1246,6
1251,8
1257,0
1262,2
1267,4
1272,5
1277,6

140

2778
2776
2775
2773
2772
2771
2769

1530,9
1524,4
1517,9
1511,4
1504,9
1498,4
1492,0

3,085
3,095
3,104
3,113
3,122
3,131
3,140

5,844
5,836
5,829
5,822
5,814
5,807
5,800

Tabelul 83 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120

288,65
289,58
290,50
291,41
292,32
293,22
294,10
294,98
295,85
296,71
297,56
298,40
299,24
300,07
300,89
301,71
302,52
303,32
304,11
304,90
305,67
306,45
307,22
307,98
308,74
309,49
310,23
310,96
312,42
313,86
315,28
316,67
318,04
319,39
320,73
322,05
323,35
324,63

1,3607
1,3640
1,3673
1,3706
1,3739
1,3772
1,3805
1,3838
1,3872
1,3905
1,3938
1,3972
1,4005
1,4039
1,4073
1,4106
1,4140
1,4174
1,4208
1,4242
1,4276
1,4310
1,4345
1,4380
1,4415
1,4450
1,4486
1,4521
1,4592
1,4664
1,4736
1,4808
1,489
1,496
1,503
1,511
1,519
1,527

0,02611
0,02571
0,02532
0,02494
0,02457
0,02421
0,02386
0,02352
0,02318
0,02285
0,02253
0,02222
0,02192
0,02162
0,02132
0,02103
0,02075
0,02048
0,02021
0,01995
0,01969
0,01944
0,01919
0,01895
0,01871
0,01848
0,01825
0,01803
0,01759
0,01716
0,01675
0,01636
0,01598
0,01561
0,01526
0,01491
0,01458
0,01426

3830
3889
3949
4009
4070
4130
4191
4252
4314
4376
4438
4500
4562
4625
4690
4755
4819
4883
4948
5013
5079
5145
5211
5277
5344
5411
5479
5546
5685
5827
5970
6113
6258
6405
6554
6706
6859
7013

1282,6
1287,6
1292,7
1297,7
1302,6
1307,4
1312,2
1317,0
1321,8
1326,6
1331,4
1336,1
1340,8
1345,4
1350,1
1354,7
1359,2
1363,7
1368,2
1372,7
1377,1
1381,5
1385,9
1390,2
1394,5
1398,9
1403,3
1407,7
1416,4
1425,0
1433,5
1441,9
1450,2
1458,4
1466,6
1474,8
1483,0
1491,1

2768
2767
2766
2764
2763
2761
2759
2758
2757
2755
2753
2752
2751
2749
2747
2746
2744
2743
2741
2740
2738
2736
2734
2732
2730
2728
2726
2725
2721
2717
2713
2709
2705
2701
2697
2693
2689
2685

1485,6
1479,2
1472,8
1466,4
1460,0
1453,7
1447,4
1441,1
1434,8
1428,5
1422,2
1416,0
1409,8
1403,7
1397,6
1391,5
1385,4
1379,3
1373,2
1367,0
1360,9
1354,7
1348,4
1342,1
1335,8
1329,5
1323,2
1317,0
1304,6
1292,3
1280,0
1267,3
1255,4
1243,0
1230,6
1218,3
1205,9
1193,5

3,149
3,158
3,166
3,174
3,183
3,192
3,200
3,208
3,216
3,224
3,232
3,240
3,248
3,255
3,263
3,271
3,279
3,287
3,294
3,301
3,309
3,316
3,324
3,331
3,338
3,346
3,353
3,360
3,374
3,388
3,402
3,416
3,430
3,443
3,457
3,470
3,483
3,496

5,793
5,786
5,779
5,772
5,765
5,758
5,751
5,745
5,738
5,731
5,724
5,717
5,711
5,704
5,698
5,691
5,685
5,678
5,672
5,665
5,659
5,653
5,646
5,640
5,634
5,628
5,621
5,615
5,602
5,590
5,578
5,565
5,553
5,541
5,528
5,516
5,504
5,492

141

Tabelul 84. Proprietăţi fizice ale apei pe curba de saturaţie
i,
p,
λ.102, a.108 η.106, ν.106, β.104 σ⋅104,
cν,
ρ,
t, ºC
3
bar Kg/m KJ/Kg KJ/(Kg·K) W/(m.K) m2/s Pa·s m2/s K-1 Ν/m
0 1,013 999,9 0,00 4,212
55,1 13,1 1788 1,789 -0,63 756,4
10 1,013 999,7 42,04 4,191
57,4 13,7 1306 1,306 +0,70 741,6
20 1,013 998,2 83,91 4,183
59,9 14,3 1004 1,006 1,82 726,9
30 1,013 995,7 125,7 4,174
61,8 14,9 801,5 0,805 3,21 712,2
40 1,013 992,2 167,5 4,174
63,5 15,3 653,3 0,659 3,87 696,5
50 1,013 988,1 209,3 4,174
64,8 15,7 549,4 0,556 4,49 676,9
60 1,013 983,2 251,1 4,179
65,9 16,0 469,4 0,478 5,11 662,2
70 1,013 977,8 293,0 4,187
66,8 16,3 406,1 0,415 5,70 643,5
80 1,013 971,8 335,0 4,195
67,4 16,6 355,1 0,365 6,32 625,9
90 1,013 965,3 377,0 4,208
68,0 16,8 314,9 0,326 6,95 607,2
100 1,013 958,4 419,1 4,220
68,3 16,9 282,5 0,295 7,52 588,6
110 1,43 951,0 461,4 4,233
68,5 17,0 259,0 0,272 8,08 569,0
120 1,98 943,1 503,7 4,250
68,6 17,1 237,4 0,252 8,64 548,4
130 2,70 934,8 546,4 4,266
68,6 17,1 217,8 0,233 9,19 528,8
140 3,61 926,1 589,1 4,287
68,5 17,2 201,1 0,217 9,72 507,2
150 4,76 917,0 632,2 4,313
68,4 17,3 186,4 0,203 10,3 486,6
160 6,18 907,4 675,4 4,366
68,3 17,3 173,6 0,191 10,7 466,0
170 7,92 897,3 719,3 4,380
67,9 17,3 162,8 0,181 11,3 443,4
180 10,03 886,9 763,3 4,417
67,4 17,2 153,0 0,173 11,9 422,8
190 12,55 876,0 807,8 4,459
67,0 17,1 144,2 0,165 12,6 400,2
200 15,55 863,0 852,8 4,505
66,3 17,0 136,4 0,158 13,3 376,7
210 19,08 852,8 897,7 4,555
65,5 16,9 130,5 0,153 14,1 354,1
220 23,20 840,3 843,7 4,614
64,5 16,6 124,6 0,149 14,8 331,6
230 27,98 827,3 990,2 4,681
63,7 16,4 119,7 0,145 15,9 310,0
240 33,48 813,6 1037,5 4,756
62,8 16,2 114,8 0,141 16,8 285,5
250 39,78 799,0 1085,7 4,844
61,8 15,9 109,9 0,137 18,1 261,9
260 46,94 784,0 1135,1 4,949
60,5 15,6 105,9 0,135 19,7 237,4
270 55,05 767,9 1185,3 5,070
59,0 15,1 102,0 0,133 21,6 214,8
280 64,19 750,7 1236,8 5,230
57,4 14,6 98,1 0,131 23,7 191,3
290 74,45 732,3 1290,0 5,485
55,8 13,9 94,2 0,129 26,2 168,7
300 85,92 712,5 1344,9 5,736
54,0 13,2 91,2 0,128 29,2 144,2
310 98,70 691,1 1402,2 6,071
52,3 12,5 88,3 0,128 32,9 120,7
320 112,90 667,1 1462,1 6,574
50,6 11,5 85,3 0,128 38,2 98,10
330 128,65 640,2 1526,2 7,244
48,4 10,4 81,4 0,127 43,3 76,71
340 146,08 610,1 1594,8 8,165
45,7 9,17 77,5 0,127 53,4 56,70
350 165,37 574,4 4671,4 9,504
43,0 7,88 72,6 0,126 66,8 38,16
360 186,74 528,0 1761,5 13,984
39,5 5,36 66,7 0,126 109 20,21
370 210,53 450,5 1892,5 40,321
33,7 1,86 56,9 0,126 264 4,71

142

Pr
13,67
9,52
7,02
5,42
4,31
3,54
2,98
2,55
2,21
1,95
1,75
1,60
1,47
1,36
1,26
1,17
1,10
1,05
1,00
0,96
0,93
0,91
0,89
0,88
0,87
0,86
0,87
0,88
0,90
0,93
0,97
1,03
1,11
1,22
1,39
1,60
2,35
6,79

Tabelul 85. Vâscozitatea dinamică a apei
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Temperatura
Temperatura
Temperatura
dinamică η,
dinamică η,
dinamică η,
t, °C
t, °C
t, °C
mPa.s (cP)
mPa.s (cP)
mPa.s (cP)
0
1,792
33
0,7523
67
0,4233
1
1,731
34
0,7371
68
0,4174
2
1,673
35
0,7225
69
0,4117
3
1,619
36
0,7085
70
0,4061
4
1,567
37
0,6947
70
0,4006
5
1,519
38
0,6814
72
0,3952
6
1,473
39
0,6685
73
0,3900
7
1,428
40
0,6560
74
0,3849
8
1,386
41
0,6439
75
0,3799
9
1,346
42
0,6321
76
0,3750
10
1,308
43
0,6207
77
0,3702
11
1,271
44
0,6097
78
0,3655
12
1,236
45
0,5988
79
0,3610
13
1,203
46
0,5883
80
0,3565
14
1,171
47
0,5782
81
0,3521
15
1,140
48
0,5683
82
0,3478
16
1,111
49
0,5688
83
0,3436
17
1,083
50
0,5494
84
0,3395
18
1,056
51
0,5404
85
0,3355
19
1,030
52
0,5315
86
0,3315
20
1,005
53
0,5229
87
0,3276
20,2
1,000
54
0,5146
88
0,3239
21
0,9810
55
0,5064
89
0,3202
22
0,9579
56
0,4985
90
0,3165
23
0,9358
57
0,4907
91
0,3130
24
0,9142
58
0,4832
92
0,3095
25
0,8937
59
0,4759
93
0,3060
26
0,8737
60
0,4688
94
0,3027
27
0,8545
61
0,4618
95
0,2994
28
0,8360
62
0,4550
96
0,2962
29
0,8180
63
0,4483
97
0,2930
30
0,8007
64
0,4418
98
0,2899
31
0,7840
65
0,4355
99
0,2868
32
0,7679
66
0,4293
100
0,2838

143

Tabelul 86. Proprietăţile fizice ale apei (pe linia de saturaţie)
p,
t,
λ.102, a·107, η·106, ν·106,
i,
c,
ρ,
o
3
at
C Kg/m KJ/Kg KJ/(Kg·K) W/(m·K) m2/s Pa·s m2/s
1
0 1000
0
4,23
55,1 1,31 1790 1,79
1
10 1000 41,9
4,19
57,5 1,37 1310 1,31
1
20 998 83,8
4,19
59,9 1,43 1000 1,01
1
30 996 126
4,18
61,8 1,49 804 0,81
1
40 992 168
4,18
63,4 1,53 657 0,66
1
50 988 210
4,18
61,8 1,57 549 0,556
1
60 983 251
4,18
65,9 1,61 470 0,478
1
70 978 293
4,19
66,8 1,63 406 0,415
1
80 972 335
4,19
67,5 1,66 355 0,365
1
90 965 377
4,19
68,0 1, 68 315 0,326
1,03 100 958 419
4,23
68,3 1,69 282 0,295
1,46 110 951 461
4,23
68,5 1,69 256 0,268
2,02 120 943 503
4,23
68,6 1,72 231 0,244
2,75 130 935 545
4,27
68,6 1,72 212 0,226
3,68 140 926 587
4,27
68,5 1,72 196 0,212
4,85 150 917 629
4,32
68,4 1,72 185 0,202
6,30 160 907 671
4,36
68,3 1,72 174 0,191
8,08 170 897 713
4,40
67,9 1,72 163 0,181
10,23 180 887 755
4,44
67,5 1,72 153 0,173

β·104,
K-1
-0,63
+0,70
1,82
3,21
3,87
4,49
5,11
5,70
6,32
6,95
7,5
8,0
8,6
9,2
9,7
10,3
10,8
11,5
12,2

σ·104,
N/m
756
762
727
712
697
677
662
643
626
607
589
569
549
529
507
487
466
444
424

Tabelul 87. Proprietăţile fizice ale aburului pe curba de saturaţie
p,
ρ,
i,
lv
cp,
λ.102, a .107, η.106, ν. 106,
3
bar Kg/m KJ/Kg KJ/Kg KJ/(Kg·K) W/(m·K) m2/s Pa·s m2/s

Pr
13,7
9,52
7,02
5,42
4,31
3,51
2,98
2,55
2,21
1,95
1,75
1,58
1,43
1,32
1,23
1,17
1,10
1,05
1,01

Pr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,013
1,43
1,98
2,70
3,61
4,76
6,18
7,92
10,03
12,55
15,55
19,08
23,20

0,598
0,826
1,121
1,496
1,966
2,547
3,258
4,122
5,157
6,397
7,862
9,588
11,62

2675,9
2691,4
2706,5
2720,7
2734,1
2746,7
2758,0
2768,9
2778,5
2786,4
2793,1
2798,2
2801,5

2256,8
2230,0
2202,8
2174,3
2145,0
2114,3
2082,6
2049,5
2015,2
1978,8
1940,7
1900,5
1875,8

2,135
2,177
2,206
2,257
2,315
2,395
2,479
2,583
2,709
2,856
3,023
3,199
3,408

2,372
2,489
2,593
2,686
2,791
2,884
3,012
3,128
3,268
3,419
3,547
3,722
3,896

18,58
13,83
10,50
7,972
6,130
4,728
3,722
2,939
2,339
1,872
1,492
1,214
0,983

11,97
12,46
12,85
13,24
13,54
13,93
14,32
14,72
15,11
15,60
15,99
16,38
16,87

20,02
15,07
11,46
8,85
6,89
5,7
4,39
3,57
2,93
2,44
2,03
1,71
1,45

1,08
1,09
1,09
1,11
1,12
1,16
1,18
1,21
1,25
1,30
1,36
1,41
1,47

144

Tabelul 87 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27,98
33,48
39,78
46,94
55,05
64,19
74,45
85,92
98,72
112,90
128,65
146,08
165,37
186,74
210,53

13,99
16,76
19,98
23,72
28,09
33,19
39,15
46,21
54,58
64,72
77,10
92,76
113,6
144,0
203, 0

2803,2
2803,2
2801,1
2796,5
2789,8
2779,7
24766,
27249,
27247,
27002,
2665,9
2621,9
2564,5
2481,2
2330,9

1813,0
1765,6
1715,3
1661,4
1604,4
1542,9
1476,3
1404,3
1325,2
1238,1
1139,7
1027,3
893,1
719,7
431,4

3,634
3,881
4,158
4,468
4,815
5,234
5,694
6,280
7,118
8,206
9,881
12,35
16,24
23,03
56,52

4,094
4,291
4,521
4,803
5,106
5,489
5,827
6,268
6,838
7,513
8,257
9,304
10,70
12,79
17,10

0,806
0,658
0,544
0,453
0,378
0,317
0,261
0,216
0,176
0,141
0,108
0,0811
0,0580
0,0396
0,0150

17,36
17,76
18,25
18,84
19,32
19,91
20,60
21,29
21,98
22,86
23,94
25,21
26,58
29,14
33,75

1,24
1,06
0,913
0,794
0,688
0,600
0,526
0,461
0,403
0,353
0,310
0,272
0,234
0,202
0,166

1,54
1,61
1,68
1,75
1,82
1,90
2,01
2,13
2,29
2,50
2,86
3,35
4,03
5,23
11,10

Tabelul 88. Presiunea de saturaţie a vaporilor de apă din aerul umed, în funcţie de
temperatură
t, ºC
p, mbar
t, ºC
p, mbar
t, ºC
p, mbar
1

2

1

2

1

2

-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

1,029
1,113
1,246
1,369
1,503
1,649
1,808
1,980
2,169
2,373
2,595
2,833
3,095
3,376
3,681
4,011
4,368
4,754
5,172
5,621

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

23,37
24,85
26,42
28,08
29,82
31,67
33,60
35,64
37,78
40,04
42,41
44,91
47,53
50,29
53,18
56,22
59,40
62,74
66,24
69,91

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

199,17
208,6
218,4
228,5
239,1
250,1
261,5
273,3
285,6
298,3
311,6
325,3
339,6
354,3
369,6
385,5
401,9
418,9
436,5
454,7

145

Tabelul 88 (continuare)
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
6,108
6,565
7,054
7,574
8,129
8,718
9,346
10,013
10,721
11,473
12,271
13,117
14,015
14,996
15,974
17,040
18,169
19,363
20,620
21,957

1
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2
73,75
77,77
81,98
86,39
91,00
95,82
100,85
106,12
111,62
117,36
123,35
128,60
136,13
142,93
150,02
157,41
165,09
173,12
181,46
190,15

1
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

2
473,6
493,1
513,3
534,2
555,7
578,0
601,1
624,9
649,7
674,9
701,1
728,1
756,1
784,9
814,6
845,2
876,9
909,5
943,0
977,6

Presiunea
absolută,
ata

Volum
specific,
m3/Kg

Densitatea,
Kg/m3

1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

2
0,0062
0,0089
0,0125
0,0174
0,0238
0,0323
0,0433
0,0573
0,0752
0,0977
0,1258
0,1605
0,2031
0,2550

3
206,5
147,1
106,4
77,9
57,8
43,40
32,93
25,25
19,55
15,28
12,054
9,589
7,687
6,209

4
0,0084
0,00680
0,00940
0,01283
0,01729
0,02304
0,03036
0,03960
0,05114
0,06543
0,0830
0,1043
0,1301
0,1611

146

Entalpia
lichidului
saturat, i’,
KJ/Kg
Entalpia
vaporilor
saturanţi,
i”, KJ/Kg
Căldura
latentă de
vaporizare
r, KJ/Kg

Temperatu
ra, ºC

Tabelul 89. Proprietăţile vaporilor de apă saturanţi în funcţie de temperatură

5
0
20,95
41,90
62,85
83,80
104,75
125,70
146,65
167,60
188,55
209,50
230,45
251,40
272,35

6
2493,1
2502,7
2512,3
2522,4
2532,0
2541,7
2551,3
2561,0
2570,6
2579,8
2589,5
2598,7
2608,3
2617,5

7
2493,1
2481,7
2470,4
2459,5
2448,2
2436,9
2425,6
2414,3
2403,0
2391,3
2380,0
2368,2
2356,9
2345,2

Tabelul 89 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
374

0,3177
0,393
0,483
0,590
0,715
0,862
1,033
1,232
1,461
1,724
2,025
2,367
2,755
3,192
3,685
4,238
4,855
6,303
8,080
10,23
12,80
15,85
19,55
23,66
28,53
334,13
40,55
47,85
56,11
65,42
75,88
87,6
100,7
115,2
131,3
149,0
168,6
190,3
214,5
225

5,052
4,139
3,414
2,832
2,365
1,985
1,675
1,421
1,212
1,038
0,893
0,7715
0,6693
0,5831
0,5096
0,4469
0,3933
0,3075
0,2431
0,1944
0,1568
0,1276
0,1045
0,0862
0,07155
0,05967
0,04998
0,04199
0,03538
0,02988
0,02525
0,02131
0,01799
0,011516
0,01273
0,01064
0,00884
0,00716
0,00585
0,00310

0,1979
0,2416
0,2929
0,3531
0,4229
0,5039
0,5970
0,7036
0,8254
0,9635
1,1199
1,296
1,494
1,715
1,962
2,238
2,543
3,252
4,113
5,145
6,378
7,840
9,567
11,600
13,98
16,76
20,01
23,82
28,27
33,47
39,60
46,93
55,59
65,95
78,53
93,98
113,2
139,6
171,0
322,6

293,30
314,3
335,2
356,2
377,1
398,1
419,0
440,4
461,3
482,7
504,1
525,4
546,8
268,2
589,5
611,3
632,7
654,1
719,8
763,8
808,3
852,7
897,9
943,2
989,3
1035
1082
1130
1178
1226
1275
1327
1380
1437
1798
1564
1638
1730
1890
2100

2626,3
2636
2644
2653
2662
2671
2679
2687
2696
2704
2711
2718
2726
2733
2740
2747
2753
2765
2776
2785
2792
2798
2801
2803
2802
2799
2792
2783
2770
2754
2734
2710
2682
2650
2613
2571
2519
2444
2304
2100

2333,0
2321
2310
2297
2285
2273
2260
2248
2234
2221
2207
2194
2179
2165
2150
2125
2120
2089
2056
2021
1984
1945
1904
1860
1813
1763
1710
1653
1593
1528
1459
1384
1302
1213
1117
1009
881,2
713,6
411,5
0

147

Căldura
latentă de
vaporizare r,
KJ/Kg

Entalpia
vaporilor
saturaţi, i”,
KJ/Kg

Entalpia
lichidului
saturat, i’,
KJ/Kg

Densitatea,
Kg/m3

Volum
specific,
m3/Kg

Temperatura
, ºC

Presiunea
absolută, ata

Tabelul 90. Proprietăţile vaporilor de apă saturaţi în funcţie de presiune

1

2

3

4

5

6

7

0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
0,04
0,05
0,06
0,08
0,10
0,12
0,15
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10

6,6
12,7
17,1
20,7
23,7
28,6
32,5
35,8
41,1
45,4
49,0
53,6
59,7
68,7
75,4
80,9
85,5
89,3
93,0
96,2
99,1
104,2
108,7
112,7
116,3
119,6
132,9
142,9
151,1
158,1
164,2
169,6
174,5
179,0

131,60
89,64
68,27
55,28
46,53
35,46
28,73
24,19
18,45
14,96
12,60
10,22
7,977
5,331
4,072
3,304
2,785
2,411
2,128
1,906
1,727
1,457
1,261
1,113
0,997
0,903
0,6180
0,4718
0,3825
0,3222
0,2785
0,2454
0,2195
0,1985

0,00760
0,01116
0,01465
0,01809
0,2149
0,02820
0,03481
0,04133
0,05420
0,06686
0,07937
0,09789
0,1283
0,1876
0,2456
0,3027
0,3590
0,4147
0,4699
0,5246
0,5790
0,6865
0,7931
0,898
1,003
1,107
1,618
2,120
2,614
3,104
3,591
4,075
4,536
5,037

27,7
53,2
71,6
86,7
99,3
119,8
136,2
150,0
172,2
190,0
205,3
224,6
250,1
287,9
315,9
339,0
358,2
375,0
389,7
403,1
415,2
437,0
456,3
473,1
483,6
502,4
558,9
601,1
637,7
667,9
694,3
718,4
740,0
759,6

2506
2518
2526
2533
2539
2548
2556
2562
2573
2581
2588
2596
2607
2620
2632
2642
2650
2657
2663
2668
2677
2686
2693
2703
2709
2710
2730
2744
2754
2768
2769
2776
2780
2784

2478
2465
2455
2447
2440
2429
2420
2413
2400
2390
2382
2372
2358
2336
2320
2307
2296
2286
2278
2270
2264
2249
2237
2227
2217
2208
2171
2141
2117
2095
2075
2057
2040
2024

148

Tabelul 90 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
225

183,2
187,1
190,7
194,1
197,4
200,4
203,4
206,2
208,8
211,4
232,8
249,2
262,7
274,3
284,5
293,6
301,9
309,5
323,1
335,0
345,7
355,4
364,2
374

0,1813
0,1668
0,1545
0,1438
0,1346
0,1264
0,1192
0,1128
0,1070
0,1017
0,06802
0,05069
0,04007
0,03289
0,02769
0,02374
0,02064
0,01815
0,01437
0,01164
0,00956
0,00782
0,00614
0,00310

5,516
5,996
6,474
6,952
7,431
7,909
8,389
8,868
9,349
9,83
14,70
19,73
24,96
30,41
36,12
42,13
48,45
55,11
69,60
85,91
104,6
128,0
162,9
322,6

778,1
795,3
811,2
826,7
840,9
854,8
867,7
880,3
892,5
904,2
1002
1079
1143
1199
1249
1294
1337
1377
1455
1531
1606
1684
1783
2100

2787
2790
2793
2795
2796
2798
2799
2800
2801
2802
2801
2793
2780
2763
2746
2726
2705
2684
2638
2592
2540
2483
2400
2100

2009
1995
1984
1968
1956
1943
1931
1920
1909
1898
1800
1715
1637
1565
1497
1432
1369
1306
1183
1061
934
799
617
0

Tabelul 91. Presiunea vaporilor de apă saturaţi în intervalul de temperatură –20oC ÷
+100oC
t,
p,
t,
p,
t,
p,
t,
p,
t,
p,
ºC mm Hg ºC mm Hg ºC mm Hg ºC mm Hg ºC mm Hg
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12

0,722
0,850
0,935
1,027
1,128
1,238
1,357
1,486
1,627

5
6
7
8
9
10
11
12
13

6,54
7,01
7,51
8,05
8,61
9,21
9,84
10,52
11,23

30
31
32
33
34
35
36
37
38

31,82
33,70
35,66
37,73
39,90
42,18
44,56
47,07
49,65

55
56
57
58
59
60
61
62
63

118,0
123,8
129,8
136,1
142,6
149,4
156,4
163,8
171,4

80
81
82
83
84
85
86
87
88

355,1
369,7
384,9
400,6
416,8
433,6
450,9
468,7
487,1

149

Tabelul 91 (continuare)
1

2

3

4

5

6

-11
1,780
14
11,99
39
52,41
-10
1,946
15
12,79
40
55,32
-9
2,125
16
13,63
41
58,34
-8
2,321
17
14,53
42
61,50
-7
2,532
18
15,48
43
61,80
-6
2,761
19
16,48
44
68,26
-5
3,008
20
17,54
45
71,88
-4
3,276
21
18,65
46
75,65
-3
3,566
22
19,83
47
79,60
-2
3,879
23
21,07
48
83,71
-1
4,216
24
22,38
49
88,02
0
4,579
25
23,76
50
92,51
+1
4,93
26
25,21
51
97,20
2
5,29
27
26,74
52
102,1
3
5,69
28
28,35
53
107,2
4
6,10
29
30,04
54
112,5
Notă: Transformarea în S.I.: 1 mm Hg = 133,3 Pa

7

8

9

10

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

179,3
187,5
196,1
205,0
214,2
223,7
233,7
243,9
254,6
265,7
277, 2
289,1
301,1
314,1
327,3
311,0

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

506,1
525,8
546,1
567,0
588,6
610,9
633,9
657,6
682,1
707,3
733,2
760,0

Tabelul 92. Valori orientative pentru coeficienţii parţiali de transfer termic (λ/δ) ale
depunerilor (crustelor)
Agentul termic
(λ/δ)cruste, W/(m2·K)
Apă distilată
11000
Apă de mare
6000-6000
Apă purificată şi dedurizată
3000-6000
Apă de lac, fântână sau reţea
3000-6000
Apă de râu de calitate bună, w > 1 m/s
1800-3000
Apă de râu de calitate bună, w < 1 m/s
3000-5000
Vapori de apă
11000
Vapori de apă cu conţinut de ulei
6000
Vapori de substanţe organice
11000
Produse petroliere brute
1200
Produse petroliere pure, ulei, purtători organici
de căldură, agenţi lichizi de răcire (amoniac,
5000
freon etc. )
Aer
3000

150

Tabelul 93. Densitatea apei la diferite temperaturi
ρ, Kg/m3
t, °C
t, °C
0,0
999,808
17,5
0,5
999,899
18,0
1,0
999,927
18,5
1,5
999,950
19,0
2,0
999,968
19,5
2,5
999,982
20,0
3,0
999,922
20,5
3,5
999,928
21,0
4,0
1.000,000
21,5
4,5
999,998
22,0
5,0
999,992
22,5
5,5
999,982
23,0
6,0
999,968
23,5
6,5
999,951
24,0
7,0
999,929
24,5
7,5
999,904
25,0
8,0
999,876
25,5
8,5
999,844
26,0
9,0
999,808
26,5
9,5
999,769
27,0
10,0
999,727
27,5
10,5
999,681
28,0
11,0
999,632
28,5
11,5
999,580
29,0
12,0
999,525
29,5
12,5
999,466
30,0
13,0
999,404
30,5
13,5
999,339
31,0
14,0
999,271
31,5
14,5
999,200
32,0
15,0
999,126
32,5
15,5
999,050
33,0
16,0
998,970
33,5
16,5
998,887
34,0
17,0
998,801
34,5

151

ρ, Kg/m3
998,713
998,622
998,528
998,432
998,332
998,230
998,126
998,019
997,909
997,797
997,682
997,565
997,445
997,323
997,198
997,071
996,941
996,810
996,676
996,539
996,400
996,259
996,116
995,971
995,823
995,673
995,521
995,367
995,211
995,052
994,892
994,729
994,564
994,398
994,229

10. DURITATEA APEI
A.Definirea durităţii
Duritatea apei reprezintă conţinutul acesteia în oxid (carbonat) de calciu,
modul de exprimare fiind diferit de la o ţară la alta, conform datelor din tabelul de
mai jos:
Tabelul 94
Ţara
Definiţia şi modul de exprimare a durităţii
România
1° duritate = 10 mg CaO la 1 l apă
Anglia
1° englez = 1 grain = 0,0648 g CaO la 1
galon (4,546 l) apă
Franţa
1° francez = 10 mg CaCO3 la 1l apa
Germania
1° german (1° dH ) = 10 mg CaO la 1l apa
S.U.A.
numărul de g CaCO3 la 106 cm 3 apă
Rusia
numărul de mvali CaO la 1l apă
B. Transformarea gradelor de duritate
Tabelul permite transformarea durităţii exprimată în diferite moduri.
Recalcularea se bazeaza pe următoarele relaţii:
1 mval CaO = 28,04 mg CaO = 20,13 mg MgO
1 mg MgO = 1,39 mg CaO
Tabelul 95
CaO
mval /l
CaO mval /l 1,00
CaO mg /l
0,0357
MgO mg/l
0,0496
0,357
°dH
0,285
°englez
0,200
°francez
0,020
°S.U.A.

Unitatea

CaO
mg/l
28,04
1,00
1,391
10,000
8,004
5,608
0,56

°dH
°englez °francez °S.U.A.
(german)
2,80
3,50
5,00
50,0
0,100
0,125
0,178
1,79
0,139
0,174
0,248
2,49
1,00
1,25
1,78
17,9
0,800
1,00
1,43
14,3
0,560
0,700
1,00
10,0
0,056
0,070
0,100
1,00

MgO
mg/l
20,13
0,719
1,000
7,19
5,76
4,04
0,40

Clasificarea apei după gradul de duritate
Tabelul 96
Grad de duritate, (º)
0–4
4–8
8 – 12
12 – 30
peste 30

Caracterizarea
apă foarte moale
apă moale
apă de duritate medie
apă dură
apă foarte dură

152

Tabelul 97
Densitatea gheţii şi zăpezii în funcţie de temperatură
Densitatea ρ, Kg/m3 la diferite temperaturi t,°C
Denumirea
-100
0
-20
-40
-60
-80
Gheaţă
917
920
922
924
926
928
Zapadă
150
200
300
400
500
600

-120
929
800

Tabelul 98
Conductivitatea termică a gheţii şi zăpezii în funcţie de temperatură
Conductivitatea termică a Conductivitatea termică a
Temperatura, °C
zăpezii - λ, W/(m·K)
gheţii - λ, W/(m·K)
0
2,21
0,116
-20
2,44
0,151
-40
2,67
0,233
-60
2,91
0,337
-80
3,14
0,465
-100
3,49
0,640
-120
3,84
1,279
Tabelul 99
Caracteristicile termofizice ale gheţii şi zăpezii
Conductivita- Căldura Difuzivitatea
Temperatura Densitatea ρ,
Denumirea
tea termica λ, specifică – cp, termică –
- t, °C
Kg/m3
J/(Kg·K)
a.106, m2/s
W/(m·K)
0
920
2,250
2261
1,080
Gheaţă
-10
2,779
900
2,384
1800
1,469
100
0,046
500
0,640
Zăpadă
560
1,050
2093
0,397
90
2,210
Tabelul 100
Coeficienţii de dilatare volumică a apei (K-1)
t,°C
β⋅105
t,°C
5
1,5
50
10
9
60
20
21
70
30
30
80
40
39
90

153

β⋅105
46
52
58
64
70

t,°C
100
120
140
160

β⋅105
75
85
97
110

11. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE UNOR SOLUŢII
Tabelul 101. Tensiunea superficială a soluţiilor apoase – σ, N/m
Substanţa
σ, N/m în funcţie de concentraţia în % masă
Temp.,°C
dizolvată
5
10
20
50
H2SO4
18
0,0741
0,0752
0,0773
NHO3
20
0,0727
0,0711
0,0654
NaOH
20
0,0746
0,0773
0,0858
NaCl
18
0,0740
0,0755
Na2SO4
18
0,0738
0,0752
NaNO3
30
0,0721
0,0728
0,0744
0,0798
KCl
18
0,0736
0,0748
0,0773
KNO3
18
0,0730
0,0736
0,0750
K2CO3
10
0,0758
0,0770
0,0792
0,1064
NH4OH
18
0,0665
0,0635
0,0593
NH4Cl
18
0,0733
0,0745
NH4NO3
100
0,0592
0,0601
0,0616
0,0675
MgCl2
18
0,0738
CaCl2
18
0,0737
Tabelul 102. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid clorhidric
Concentraţia HCl
Concentraţia HCl
Densitatea
Densitatea
g/100 g
g/100 g
la 20°C
la 20°C
mol/l
mol/l
soluţie
soluţie
1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045
1,050
1,055
1,060
1,065
1,070
1,075
1,080
1,085
1,090
1,095
1,100

0,3600
1,360
2,364
3,374
4,388
5,408
6,433
7,464
8,490
9,510
10,52
11,52
12,51
13,50
14,495
15,485
16,47
17,45
18,43
19,41
20,39

0,09872
0,3748
0,6547
0,9391
1,227
1,520
1,817
2,118
2,421
2,725
3,029
3,333
3,638
3,944
4,253
4,565
4,878
5,192
5,5095
5,829
6,150

1,105
1,110
1,115
1,120
1,125
1,130
1,135
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
1,185
1,190
1,195
1,198

154

21,36
22,33
23,29
24,25
25,22
26,20
27,18
28,18
29,17
30,14
31,14
32,14
33,16
34,18
35,20
36,23
37,27
38,32
39,37
40,00

6,472
6,796
7,122
7,449
7,782
8,118
8,459
8,809
9,159
9,505
9,863
10,225
10,595
10,97
11,34
11,73
12,11
12,50
12,90
13,14

Tabelul 103. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid azotic
Concentraţia HNO3
Concentraţia HNO3
Densitatea
Densitatea
g/100 g
g/100 g
la 20°C
mol/l
la 20°C
mol/l
soluţie
soluţie
1
2
3
1
2
3
1,000
0,3333
0,05231
1,285
46,06
9,394
1,005
1,255
0,2001
1,290
46,85
9,590
1,010
2,164
0,3468
1,295
47,63
9,789
1,015
3,073
0,4950
1,300
48,42
9,990
1,020
3,982
0,6445
1,305
49,21
10,190
1,025
4,883
0,7943
1,310
50,00
10,390
1,030
5,784
0,9454
1,315
50,85
10,610
1,035
6,661
1,094
1,320
51,71
10,830
1,040
7,530
1,243
1,325
52,56
11,050
1,045
8,398
1,393
1,330
53,41
11,270
1,050
9,259
1,543
1,335
54,27
11,490
1,055
10,12
1,694
1,340
55,13
11,720
1,060
10,97
1,845
1,345
56,04
11,960
1,065
11,81
1,997
1,350
56,96
12,200
1,070
12,65
2,148
1,355
57,87
12,440
1,075
13,48
2,301
1,360
58,78
12,680
1,080
14,31
2,453
1,365
59,69
12,930
1,085
15,13
2,605
1,370
60,67
13,190
1,090
15,95
2,759
1,375
61,69
13,460
1,095
16,76
2,913
1,380
62,70
13,730
1,100
17,58
3,068
1,385
63,72
14,010
1,105
18,39
3,224
1,390
64,74
14,290
1,110
19,19
3,381
1,395
65,84
14,570
1,115
20,00
3,539
1,400
66,97
14,88
1,120
20,79
3,696
1,405
68,10
15,18
1,125
21,59
3,854
1,410
69,23
15,49
1,130
22,38
4,012
1,415
70,39
15,81
1,135
23,16
4,171
1,420
71,63
16,14
1,140
23,94
4,330
1,425
72,86
16,47
1,145
24,71
4,489
1,430
74,09
16,81
1,150
25,48
4,649
1,435
75,35
17,16
1,155
26,24
4,810
1,440
76,71
17,53
1,160
27,00
4,970
1,445
78,07
17,90
1,165
27,76
5,132
1,450
79,43
18,28
1,170
28,51
5,293
1,455
80,88
18,68
1,175
29,25
5,455
1,460
82,39
19,09

155

Tabelul 103 (continuare)
1

2

3

1

2

3

1,180
1,185
1,190
1,195
1,200
1,205
1,210
1,215
1,220
1,225
1,230
1,235
1,240
1,245
1,250
1,255
1,260
1,265
1,270
1,275
1,280

30,00
30,74
31,47
32,21
32,94
33,68
34,41
35,16
35,93
36,70
37,48
38,25
39,02
39,80
40,53
41,36
42,14
42,92
43,70
44,48
45,25

5,618
5,780
5,943
6,107
6,273
6,440
6,607
6,778
6,956
7,135
7,315
7,497
7,679
7,863
8,040
8,237
8,426
8,616
8,808
9,001
9,195

1,465
1,470
1,475
1,480
1,485
1,490
1,495
1,500
1,501
1,502
1,503
1,504
1,505
1,506
1,507
1,508
1,509
1,510
1,511
1,512
1,513

83,91
85,50
87,29
89,07
91,13
93,49
95,46
96,73
96,98
97,23
97,49
97,74
97,99
98,25
98,50
98,76
99,01
99,26
99,52
99,77
100,00

19,51
19,95
20,43
20,92
21,48
22,11
22,65
23,02
23,10
23,18
23,25
23,33
23,40
23,48
23,56
23,63
23,71
23,79
23,86
23,94
24,01

Tabelul 104. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de amoniac
Concentraţia NH3
Concentraţia NH3
Densitatea
Densitatea
la 20°C

g/100g
soluţie

la 20°C

mol/l

g/100g
soluţie

mol/l

1

2

3

4

5

6

0,998
0,996
0,994
0,992
0,990
0,988
0,986
0,984
0,982
0,980
0,978
0,976

0,0465
0,512
0,977
1,43
1,89
2,35
2,82
3,30
3,78
4,27
4,76
5,25

0,0273
0,299
0,570
0,834
1,10
1,365
1,635
1,91
2,18
2,46
2,73
3,01

0,938
0,936
0,934
0,932
0,930
0,928
0,926
0,924
0,922
0,920
0,918
0,916

15,47
16,06
16,65
17,24
17,85
18,45
19,06
19,67
20,27
20,88
21,50
22,125

8,52
8,83
9,13
9,44
9,75
10,06
10,37
10,67
10,97

156

11,28

11,59
11,90

Tabelul 104 (continuare)
1

2

3

4

5

6

0,974
0,972
0,970
0,968
0,966
0,964
0,962
0,960
0,958
0,956
0,954
0,952
0,950
0,948
0,946
0,944
0,942
0,940

5,75
6,258
6,75
7,26
7,77
8,29
8,82
9,34
9,87
10,405
10,95
11,49
12,03
12,58
13,14
13,71
14,29
14,88

3,29
3,57
3,84
4,12
4,41
4,69
4,98
5,27
5,55
5,84
6,13
6,42
6,71
7,00
7,29
7,60
7,91
8,21

0,914
0,912
0,910
0,908
0,906
0,904
0,902
0,900
0,898
0,896
0,894
0,892
0,890
0,888
0,886
0,884
0,882
0,880

22,75
23,39
24,03
24,68
25,33
26,00
26,67
27,33
28,00
28,67
29,33
30,00
30,685
31,37
32,09
32,84
33,595
34,35

12,21
12,52
12,84
13,16
13,48
13,80
14,12
14,44
14,76
15,08
15,40
15,71
16,04
16,36
16,69
17,05
17,40
17,75

Tabelul 105. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de hidroxid de sodiu
Concentraţia NaOH
Concentraţia NaOH
Densitatea
Densitatea
1

g/100 g
soluţie
2

1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045
1,050
1,055
1,060
1,065

0,159
0,602
1,045
1,49
1,94
2,39
2,84
3,29
3,745
4,20
4,655
5,11
5,56
6,02

la 20°C

3

1

g/100 g
soluţie
2

0,0398
0,151
0,264
0,378
0,494
0,611
0,731
0,851
0,971
1,097
1,222
1,347
1,474
1,602

1,270
1,275
1,280
1,285
1,290
1,295
1,300
1,305
1,310
1,315
1,320
1,325
1,330
1,335

24,645
25,10
25,56
26,02
26,48
26,94
27,41
27,87
28,33
28,80
29,26
29,73
30,20
30,67

la 20°C

moli/l

157

moli/l
3

7,824
8,000
8,178
8,357
8,539
8,722
8,906
9,092
9,278
9,466
9,656
9,847
10,04
10,23

Tabelul 105 (continuare)
1

2

3

1

2

3

1,070
1,075
1,080
1,085
1,090
1,095
1,100
1,105
1,110
1,115
1,120
1,125
1,130
1,135
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
1,185
1,190
1,195
1,200
1,205
1,210
1,215
1,220
1,225
1,230
1,235
1,240
1,245
1,250
1,255
1,260
1,265

6,47
6,93
7,38
7,83
8,28
8,74
9,19
9,645
10,10
10,555
11,01
11,46
11,92
12,37
12,83
13,28
13,73
14,18
14,64
15,09
15,54
15,99
16,44
16,89
17,345
17,80
18,255
18,71
19,16
19,62
20,07
20,53
20,98
21,44
21,90
22,36
22,82
23,275
23,73
24,19

1,731
1,862
1,992
2,123
2,257
2,391
2,527
2,664
2,802
2,942
3,082
3,224
3,367
3,510
3,655
3,801
3,947
4,095
4,244
4,395
4,545
4,697
4,850
5,004
5,160
5,317
5,476
5,636
5,796
5,958
6,122
6,286
6,451
6,619
6,788
6,958
7,129
7,302
7,475
7,650

1,340
1,345
1,350
1,355
1,360
1,365
1,370
1,375
1,380
1,385
1,390
1,395
1,400
1,405
1,410
1,415
1,420
1,425
1,430
1,435
1,440
1,445
1,450
1,455
1,460
1,465
1,470
1,475
1,480
1,485
1,490
1,495
1,500
1,505
1,510
1,515
1,520
1,525
1,530

31,14
31,62
32,10
32,58
33,06
33,54
34,03
34,52
35,01
35,505
36,00
36,495
36,99
37,49
37,99
38,49
38,99
39,495
40,00
40,515
41,03
41,55
42,07
42,59
43,12
43,64
44,17
44,695
45,22
45,75
46,27
46,80
47,33
47,85
48,38
48,905
49,44
49,97
50,50

10,43
10,63
10,83
11,03
11,24
11,45
11,65
11,86
12,08
12,29
12,51
12,73
12,95
13,17
13,39
13,61
13,84
14,07
14,30
14,53
14,77
15,01
15,25
15,49
15,74
15,98
16,23
16,48
16,73
16,98
17,23
17,49
17,75
18,00
18,26
18,52
18,78
19,05
19,31

158

Tabelul 106. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de hidroxid de potasiu
Densitatea la
20°C
1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045
1,050
1,055
1,060
1,065
1,070
1,075
1,080
1,085
1,090
1,095
1,100
1,105
1,110
1,115
1,120
1,125
1,130
1,135
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
1,185
1,190
1,195

Concentraţia KOH
g/100 g
moli/l
soluţie
0,197
0,0351
0,743
0,133
1,295
0,233
1,840
0,333
2,380
0,4335
2,930
0,536
3,480
0,6395
4,030
0,744
4,580
0,848
5,120
0,954
5,660
1,060
6,200
1,170
6,740
1,270
7,280
1,380
7,820
1,490
8,360
1,600
8,890
1,710
9,430
1,820
9,960
1,940
10,490
2,050
11,030
2,160
11,560
2,280
12,080
2,390
12,610
2,510
13,140
2,620
13,660
2,740
14,190
2,860
14,705
2,975
15,220
3,090
15,740
3,210
16,260
3,330
16,780
3,450
17,290
3,580
17,810
3,700
18,320
3,820
18,840
3,945
19,350
4,070
19,860
4,195
20,370
4,320
20,880
4,450

Densitatea la
20°C
1,200
1,205
1,210
1,215
1,220
1,225
1,230
1,235
1,240
1,245
1,250
1,255
1,260
1,265
1,270
1,275
1,280
1,285
1,290
1,295
1,300
1,305
1,310
1,315
1,320
1,325
1,330
1,335
1,340
1,345
1,350
1,355
1,360
1,365
1,370
1,375
1,380
1,385
1,390
1,395

159

Concentraţia KOH
g/100 g
moli/l
soluţie
21,380
4,570
21,880
4,700
22,380
4,830
22,880
4,955
23,380
5,080
23,870
5,210
24,370
5,340
24,860
5,470
25,360
5,600
25,850
5,740
26,340
5,870
26,830
6,000
27,320
6,135
27,800
6,270
28,290
6,400
28,770
6,540
29,250
6,670
29,730
6,810
30,210
6,950
30,680
7,080
31,150
7,220
31,620
7,360
32,090
7,490
32,560
7,630
33,030
7,770
33,500
7,910
33,970
8,050
34,430
8,190
34,900
8,335
35,360
8,480
35,820
8,620
36,280
8,760
36,735
8,905
37,190
9,050
37,650
9,190
38,105
9,340
38,560
9,480
39,010
9,630
39,460
9,780
39,920
9,930

Tabelul 106 (continuare)
1

2

3

1

2

3

1,400
1,405
1,410
1,415
1,420
1,425
1,430
1,435
1,440
1,445
1,450
1,455
1,460
1,465
1,470

40,37
40,82
41,26
41,71
42,155
42,60
43,04
43,48
43,92
44,36
44,79
45,23
45,66
46,095
46,53

10,07
10,22
10,37
10,52
10,67
10,82
10,97
11,12
11,28
11,42
11,58
11,73
11,88
12,04
12,19

1,475
1,480
1,485
1,490
1,495
1,500
1,505
1,510
1,515
1,520
1,525
1,530
1,535

46,96
47,39
47,82
48,25
48,675
49,10
49,53
49,95
50,38
50,80
51,22
51,64
52,05

12,35
12,50
12,66
12,82
12,97
13,13
13,29
13,45
13,60
13,76
13,92
14,08
14,24

Tabelul 107. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de carbonat de sodiu
Densitatea la
20°C

1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045
1,050
1,055
1,060
1,065
1,070
1,075
1,080
1,085
1,090
1,095

Concentraţia Na2CO3
(anh.)
g/100 g
moli/l
soluţie

0,19
0,67
1,14
1,62
2,10
2,57
3,05
3,54
4,03
4,50
4,98
5,47
5,95
6,43
6,90
7,38
7,85
8,33
8,80
9,27

Densitatea la
20°C

0,018
0,0635
0,109
0,155
0,202
0,248
0,296
0,346
0,395
0,444
0,493
0,544
0,595
0,646
0,696
0,748
0,800
0,853
0,905
0,958

1,100
1,105
1,110
1,115
1,120
1,125
1,130
1,135
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
1,185
1,190

160

Concentraţia Na2CO3
(anh.)
g/100 g
moli/l
soluţie

9,75
10,22
10,68
11,14
11,60
12,05
12,52
13,00
13,45
13,90
14,35
14,75
15,20
15,60
16,03
16,45
16,87
17,30
17,70

1,012
1,065
1,118
1,172
1,226
1,279
1,335
1,392
1,446
1,501
1,557
1,607
1,663
1,714
1,769
1,823
1,878
1,934
1,987

Tabelul 108. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid acetic
Densitatea la Concentraţia CH3COOH Densitatea la Concentraţia CH3COOH
g/100 g soluţie
g/100 g soluţie
moli/l
moli/l
20°C
20°C
1,000
1,20
0,200
1,050
40,2
7,03

1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045

4,64
8,14
11,7
15,4
19,2
23,1
27,2
31,6
36,2

0,777
1,37
1,9
2,61
3,27
3,96
4,68
5,46
6,30

1,055
1,060
1,065
1,070
1,075
1,080
1,085
1,090

46,9
53,4
61,4
77–79*
91,2
95,4
98,0
99,9

8,24
9,43
10,9
13,7–14,1
16,2
16,8
17,2
17,5

*Soluţiile de acid acetic, în limitele date, au densitatea de 1,07000, cu o abatere mai mică de
0,0001. Deoarece densitatea scade cu creşterea concentraţiei, pentru a afla care din două concentraţii
posibile există la proba în speţă, se adaugă o mică cantitate de apă la acidul în cauză. Dacă densitatea
scade, concentraţia este mai mică; dacă densitatea creşte, concentraţia este mai mare (ex. La 1,060
corespunde 53,4 sau 95,4%. Dacă după diluare se obţine o scădere a densităţii, a fost vorba de prima
soluţie – 53,4% – în caz contrar, de cea de a doua).

Tabelul 109. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid sulfuric
Densitatea la
Concentraţia H2SO4
g/100 g soluţie
moli/l
20°C
1
2
3
1,000
0,2609
0,02660

1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045
1,050
1,055
1,060
1,065
1,070
1,075
1,080
1,085
1,090
1,095

0,9855
1,731
2,485
3,242
4,000
4,746
5,493
6,237
6,956
7,704
8,415
9,129
9,843
10,56
11,26
11,96
12,66
13,36
14,04

Densitatea la
Concentraţia H2SO4
g/100 g soluţie
moli/l
20°C
1
2
3

1,100
1,105
1,110
1,115
1,120
1,125
1,130
1,135
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
1,185
1,190
1,195

0,1010
0,1783
0,2595
0,3372
0,4180
0,4983
0,5796
0,6613
0,7411
0,8250
0,9054
0,9865
1,066
1,152
1,235
1,317
1,401
1,484
1,567
161

14,73
15,41
16,08
16,76
17,43
18,09
18,76
19,42
20,08
20,73
21,38
22,03
22,67
23,31
23,95
24,58
25,21
25,84
26,47
27,10

1,652
1,735
1,820
1,905
1,990
2,075
2,161
2,247
2,334
2,420
2,507
2,594
2,681
2,768
2,857
2,945
3,033
3,122
3,211
3,302

Tabelul 109 (continuare)
1

2

3

1

2

3

1,200
1,205
1,210
1,215
1,220
1,225
1,230
1,235
1,240
1,245
1,250
1,255
1,260
1,265
1,270
1,275
1,280
1,285
1,290
1,295
1,300
1,305
1,310
1,315
1,320
1,325
1,330
1,335
1,340
1,345
1,350
1,355
1,360
1,365
1,370
1,375
1,380
1,385
1,390
1,395

27,72
28,33
28,95
29,57
30,18
30,79
31,40
32,01
32,61
33,22
33,82
34,42
35,01
35,60
36,19
36,78
37,36
37,95
38,53
39,10
39,68
40,25
40,82
41,39
41,95
42,51
43,07
43,62
44,17
44,72
45,26
45,80
46,33
46,86
47,39
47,92
48,45
48,97
49,48
49,99

3,391
3,481
3,572
3,663
3,754
3,846
3,938
4,031
4,123
4,216
4,310
4,404
4,498
4,592
4,686
4,781
4,876
4,972
5,068
5,163
5,259
5,356
5,452
5,549
5,646
5,743
5,840
5,938
6,035
6,132
6,229
6,327
6,424
6,522
6,620
6,718
6,817
6,915
7,012
7,110

1,400
1,405
1,410
1,415
1,420
1,425
1,430
1,435
1,440
1,445
1,450
1,455
1,460
1,465
1,470
1,475
1,480
1,485
1,490
1,495
1,500
1,505
1,510
1,515
1,520
1,525
1,530
1,535
1,540
1,545
1,550
1,555
1,560
1,565
1,570
1,575
1,580
1,585
1,590
1,595

50,50
51,01
51,52
52,02
52,51
53,01
53,50
54,00
54,49
54,97
55,45
55,93
56,41
56,89
57,36
57,84
58,31
58,78
59,24
59,70
60,17
60,62
61,08
61,54
62,00
62,45
62,91
63,36
63,81
64,26
64,71
65,15
65,59
66,03
66,47
66,91
67,35
67,79
68,23
68,66

7,208
7,307
7,406
7,505
7,603
7,702
7,801
7,901
8,000
8,099
8,198
8,297
8,397
8,497
8,598
8,699
8,799
8,899
9,000
9,100
9,202
9,303
9,404
9,506
9,608
9,711
9,813
9,916
10,02
10,12
10,23
10,33
10,43
10,54
10,64
10,74
10,85
10,96
11,06
11,16

162

Tabelul 109 (continuare)
1
2

1,600
1,605
1,610
1,615
1,620
1,625
1,630
1,635
1,640
1,645
1,650
1,655
1,660
1,665
1,670
1,675
1,680
1,685
1,690
1,695
1,700
1,705
1,710
1,715
1,720
1,725
1,730
1,735
1,740
1,745

69,09
69,53
69,96
70,39
70,82
71,25
71,67
72,09
72,52
72,95
73,37
73,80
74,22
74,64
75,07
75,49
75,92
76,34
76,77
77,20
77,63
78,06
78,49
78,93
79,37
79,81
80,25
80,70
81,16
81,62

3

1

2

3

11,27
11,38
11,48
11,59
11,70
11,80
11,91
12,02
12,13
12,24
12,34
12,45
12,56
12,67
12,78
12,89
13,00
13,12
13,23
13,34
13,46
13,57
13,69
13,80
13,92
14,04
14,16
14,28
14,40
14,52

1,750
1,755
1,760
1,765
1,770
1,775
1,780
1,785
1,790
1,795
1,800
1,805
1,810
1,815
1,820
1,821
1,822
1,823
1,824
1,825
1,826
1,827
1,828
1,829
1,830
1,831
1,832
1,833
1,834
1,835

82,09
82,57
83,06
83,57
84,08
84,61
85,16
85,74
86,35
86,99
87,69
88,43
89,23
90,12
91,11
91,33
91,56
91,78
92,00
92,25
92,51
92,77
93,03
93,33
93,64
93,94
94,32
94,72
95,12
95,72

14,65
14,78
14,90
15,04
15,17
15,31
15,46
15,61
15,76
15,92
16,09
16,27
16,47
16,68
16,91
16,96
17,01
17,06
17,11
17,17
17,22
17,28
17,34
17,40
17,47
17,54
17,62
17,70
17,79
17,91

Tabelul 110. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid sulfuric fumans (oleum)

Densitatea la
35°C
1,8565
1,8918
1,9020
1,9092
1,9158

% SO3
liber
10
20
22
24
26

% SO3
total
83,46
85,30
85,66
86,03
86,40

Densitatea la
35°C
1,9220
1,9280
1,9585
1,9733

163

% SO3
liber
28
30
40
50

% SO3
total
86,76
87,14
88,97
90,81

Tabelul 111. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid fosforic
Densitatea la
Densitatea la
Concentraţia H3PO4
Concentraţia H3PO4
g/100 g soluţie
g/100 g soluţie
moli/l
moli/l
20°C
20°C

1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045
1,050
1,055
1,060
1,065
1,070
1,075
1,080
1,085
1,090
1,095
1,100
1,105
1,110
1,115
1,120
1,125
1,130
1,135
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
1,185
1,190
1,195

0,296
1,222
2,148
3,074
4,000
4,926
5,836
6,745
7,643
8,536
9,429
10,82
11,19
12,06
12,92
13,76
14,60
15,43
16,26
17,07
17,87
18,68
19,46
20,25
21,03
21,80
22,56
23,32
24,07
24,82
25,57
26,31
27,05
27,78
28,51
29,23
29,94
30,65
31,35
32,05

0,030
0,1253
0,2214
0,3184
0,4164
0,5152
0,6134
0,7124
0,8110
0,9110
1,010
1,111
1,210
1,311
1,411
1,510
1,609
1,708
1,807
1,906
2,005
2,105
2,204
2,304
2,403
2,502
2,602
2,702
2,800
2,900
3,000
3,101
3,203
3,304
3,404
3,505
3,606
3,707
3,806
3,908

1,200
1,205
1,210
1,215
1,220
1,225
1,230
1,235
1,240
1,245
1,250
1,255
1,260
1,265
1,270
1,275
1,280
1,285
1,290
1,295
1,300
1,305
1,310
1,315
1,320
1,325
1,330
1,335
1,340
1,345
1,350
1,355
1,360
1,365
1,370
1,375
1,380
1,385
1,390
1,395
164

32,75
33,44
34,13
34,82
35,50
36,17
36,84
37,51
38,17
38,83
39,49
40,14
40,79
41,44
42,09
42,73
43,37
44,00
44,63
45,26
45,88
46,49
47,10
47,70
48,30
48,89
49,48
50,07
50,66
51,25
51,84
52,42
53,00
53,57
54,14
54,71
55,28
55,85
56,42
56,98

4,010
4,112
4,215
4,317
4,420
4,522
4,624
4,727
4,829
4,932
5,036
5,140
5,245
5,350
5,454
5,559
5,655
5,771
5,875
5,981
6,087
6,191
6,296
6,400
6,506
6,610
6,716
6,822
6,928
7,570
7,141
7,247
7,355
7,463
7,678
7,678
7,784
7,894
8,004
8,112

Tabelul 111 (continuare). Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid fosforic
Densitatea la
Concentraţia H3PO4
g/100 g soluţie
moli/l
20°C

1,400
1,405
1,410
1,415
1,420
1,425
1,430
1,435
1,440
1,445
1,450
1,455
1,460
1,465
1,470
1,475
1,480
1,485
1,490
1,495
1,500
1,505
1,510
1,515
1,520
1,525
1,530
1,535
1,540
1,545
1,550
1,555
1,560
1,565
1,570
1,575
1,580
1,585
1,590

57,54
58,09
58,64
59,19
59,74
60,29
60,84
61,38
61,92
62,45
62,98
63,51
64,03
64,55
65,07
65,58
66,09
66,60
67,10
67,60
68,10
68,60
69,09
69,58
70,07
70,56
71,04
71,52
72,00
72,48
72,95
73,42
73,89
74,36
74,83
75,30
75,76
76,22
76,68

Densitatea la
Concentraţia H3PO4
g/100 g soluţie
moli/l
20°C

8,221
8,328
8,437
8,547
8,658
8,766
8,878
8,989
9,099
9,208
9,322
9,432
9,541
9,651
9,761
9,870
9,982
10,09
10,21
10,31
10,42
10,53
10,64
10,76
10,86
10,98
11,09
11,20
11,32
11,42
11,53
11,65
11,76
11,88
11,99
12,11
12,22
12,33
12,45

1,640
1,645
1,650
1,655
1,660
1,665
1,670
1,675
1,680
1,685
1,690
1,695
1,700
1,705
1,710
1,715
1,720
1,725
1,730
1,735
1,740
1,745
1,750
1,755
1,760
1,765
1,770
1,775
1,780
1,785
1,790
1,795
1,800
1,805
1,810
1,815
1,820
1,825
1,830
165

81,20
81,64
82,08
82,52
82,96
83,39
83,82
84,25
84,68
85,11
85,54
85,96
86,38
86,80
87,22
87,64
88,06
88,48
88,90
89,31
89,72
90,13
90,54
90,95
91,36
91,77
92,17
92,57
92,97
93,37
93,77
94,17
94,57
94,97
95,37
95,76
96,15
96,54
96,93

13,59
13,71
13,82
13,94
14,06
14,17
14,29
14,40
14,52
14,63
14,75
14,87
14,98
15,10
15,22
15,33
15,45
15,57
15,70
15,81
15,93
16,04
16,16
16,29
16,41
16,53
16,65
16,77
16,89
17,00
17,13
17,25
17,37
17,50
17,62
17,74
17,85
17,98
18,10

Tabelul 111 (continuare). Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid fosforic
Densitatea la
Concentraţia H3PO4
g/100 g soluţie
moli/l
20°C

1,595
1,600
1,605
1,610
1,615
1,620
1,625
1,630
1,635

77,14
77,60
78,05
78,50
78,95
79,40
79,85
80,30
80,75

Densitatea la
Concentraţia H3PO4
g/100 g soluţie
moli/l
20°C

12,56
12,67
12,78
12,90
13,01
13,12
13,24
13,36
13,48

1,835
1,840
1,845
1,850
1,855
1,860
1,865
1,870

97,32
97,71
98,10
98,48
98,86
99,24
99,62
100,00

18,23
18,34
18,47
18,60
18,72
18,84
18,96
19,08

Tabelul 112. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid percloric
Densitatea la
Concentraţia HClO4
g/100 g soluţie
moli/l
20°C
1
2
3

1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045
1,050
1,055
1,060
1,065
1,070
1,075
1,080
1,085
1,090
1,095
1,100
1,105
1,110
1,115
1,120
1,125

1,00
1,90
2,77
3,61
4,43
5,25
6,07
6,88
7,68
8,48
9,28
10,06
10,83
11,58
12,33
13,08
13,83
14,56
15,28
16,00
16,72
17,45
18,16
18,88
19,57

Densitatea la
Concentraţia HClO4
g/100 g soluţie
moli/l
20°C
4
5
6

0,1004
0,1910
0,2799
0,3665
0,4520
0,5383
0,6253
0,7122
0,7989
0,8863
0,9745
1,061
1,148
1,233
1,319
1,406
1,494
1,580
1,665
1,752
1,839
1,928
2,015
2,105
2,191

1,340
1,345
1,350
1,355
1,360
1,365
1,370
1,375
1,380
1,385
1,390
1,395
1,400
1,405
1,410
1,415
1,420
1,425
1,430
1,435
1,440
1,445
1,450
1,455
1,460
166

43,89
44,35
44,81
45,26
45,71
46,16
46,61
47,05
47,49
47,93
48,37
48,80
49,23
49,68
50,10
50,51
50,90
51,31
51,71
52,11
52,51
52,89
53,27
53,65
54,03

5,854
5,937
6,021
6,104
6,188
6,272
6,356
6,439
6,523
6,608
6,692
6,776
6,860
6,948
7,032
7,114
7,196
7,278
7,360
7,443
7,527
7,607
7,689
7,770
7,852

Tabelul 112 (continuare)
1
1,130
1,135
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
1,185
1,190
1,195
1,200
1,205
1,210
1,215
1,220
1,225
1,230
1,235
1,240
1,245
1,250
1,255
1,260
1,265
1,270
1,275
1,280
1,285
1,290
1,295
1,300
1,305
1,310
1,315
1,320
1,325
1,330
1,335

2
20,26
20,95
21,64
22,32
22,99
23,65
24,30
24,94
25,57
26,20
26,82
27,44
28,05
28,66
29,26
29,86
30,45
31,04
31,61
32,18
32,74
33,29
33,85
34,40
34,95
35,49
36,03
36,56
37,08
37,60
38,10
38,60
39,10
39,60
40,10
40,59
41,08
41,56
42,02
42,49
42,97
43,43

3
2,279
2,367
2,456
2,544
2,632
2,719
2,806
2,892
2,978
3,064
3,150
3,237
3,323
3,409
3,495
3,582
3,667
3,754
3,839
3,924
4,008
4,092
4,178
4,263
4,349
4,433
4,519
4,604
4,687
4,772
4,854
4,937
5,021
5,105
5,189
5,273
5,357
5,440
5,521
5,604
5,689
5,771

4
1,465
1,470
1,475
1,480
1,485
1,490
1,495
1,500
1,505
1,510
1,515
1,520
1,525
1,530
1,535
1,540
1,545
1,550
1,555
1,560
1,565
1,570
1,575
1,580
1,585
1,590
1,595
1,600
1,605
1,610
1,615
1,620
1,625
1,630
1,635
1,640
1,645
1,650
1,655
1,660
1,665
1,670
1,675

167

5
54,41
54,79
55,17
55,55
55,93
56,31
56,69
57,06
57,44
57,81
58,17
58,54
58,91
59,28
59,66
60,04
60,41
60,78
61,15
61,52
61,89
62,29
62,63
63,00
63,37
63,74
64,12
64,50
64,88
65,26
65,63
66,01
66,39
66,76
67,13
67,51
67,89
68,26
68,64
69,02
69,40
69,77
70,15

6
7,934
8,017
8,100
8,183
8,267
8,352
8,436
8,519
8,605
8,689
8,772
8,857
8,942
9,028
9,116
9,203
9,290
9,377
9,465
9,553
9,641
9,730
9,819
9,908
9,998
10,09
10,18
10,27
10,37
10,46
10,55
10,64
10,74
10,83
10,93
11,02
11,12
11,21
11,31
11,40
11,50
11,60
11,70

Tabelul 113. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de lapte de var
Densitatea
Densitatea
% masă
% masă
CaO
Ca(OH)2
CaO
Ca(OH)2
la 20°C
la 20°C
1,000
1,017
1,025
1,032
1,039
1,046
1,054
1,061
1,068
1,075
1,083
1,090
1,097
1,104
1,111

0,99
1,96
2,93
3,88
4,81
5,74
6,65
7,54
8,43
9,30
10,16
11,01
11,86
12,68
13,50

1,31
2,59
3,87
5,13
6,36
7,58
8,79
9,96
11,14
12,29
13,43
14,55
15,67
16,76
17,84

1,119
1,126
1,133
1,140
1,148
1,155
1,162
1,169
1,176
1,184
1,191
1,198
1,205
1,213
1,220

14,30
15,10
15,89
16,67
17,43
18,19
18,94
19,68
20,41
21,12
21,84
22,55
23,42
23,92
24,60

18,90
19,95
21,00
22,03
23,03
24,04
25,03
26,01
26,96
27,91
28,86
29,80
30,71
31,61
32,51

Tabelul 114. Densităţile şi concentraţiile unor reactivi uzuali
Densitatea la
Concentraţia
Denumirea reactivului
g/100 g soluţie
moli/l
20°C
Acid acetic glacial
Acid azotic, p.a.
Acid bromhidric, p.a.
Acid clorhidric, p.a.
Acid fluorhidric, p.a.
Acid fosforic, p.a.
Acid iodhidric, p.a.
Acid percloric, p.a.
Acid sulfuric
Amoniac, p.a.

≤1,0503
1,372–1,405
1,486
1,174–1,185
≥1,128
≥1,719
1,50–1,55
1,206–1,220
1,83–1,835
0,901–0,907

≥99,8
60,7–68,0
46,85
35,0–38,0
≥40
≥88
45,3–54,8
30,0–31,61
93,56–95,6
25,0–27,0

≥17,45
13,28–15,16
8,6
11,27–12,38
≥22,55
≥15,43
5,31–5,55
3,60–3,84
17,46–17,88
13,32–14,28

Tabelul 115. Densitatea soluţiilor de acid citric la 15°C în funcţie de concentraţie
Densitatea ρ,
Densitatea ρ,
Concentraţia, g/l
Concentraţia, g/l
Kg/m3
Kg/m3
10,039
50,940
106,920
158,865
204,459
251,413
299,862
349,928
400,330

1.003,9
1.018,8
1.039,2
1.059,1
1.076,1
1.093,1
1.110,6
1.128,8
1.143,8

454,779
496,188
551,908
595,497
654,974
700,784
748,297
796,576
845,975

168

1.166,1
1.181,4
1.199,8
1.215,3
1.235,8
1.251,4
1.268,3
1.284,8
1.301,5

Tabelul 116. Densitatea soluţiilor de acid clorhidric în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Densitatea ρ (Kg/m3) la diferite temperaturi t, °C
0
10
20
40
60
80

Concentraţia, %

-5

1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

1.004,8
1.010,4
1.021,3
1.032,1
1.042,8
1.053,6
1.064,5
1.075,4
1.086,4
1.097,5
1.108,7
1.120,0
1.131,4
1.142,6
1.153,7
1.164,8

1.005,2
1.010,6
1.021,3
1.031,9
1.042,3
1.052,8
1.063,4
1.074,1
1.084,9
1.095,8
1.106,7
1.117,7
1.128,7
1.139,6

1.004,8
1.010,0
1.020,2
1.030,3
1.040,3
1.050,4
1.060,7
1.071,1
1.081,5
1.092,0
1.102,5
1.113,1
1.123,8
1.134,4
1.150,5 1.144,9
1.161,3 1.155,3

1.003,2
1.008,2
1.018,1
1.027,9
1.037,6
1.047,4
1.057,4
1.067,5
1.077,6
1.087,8
1.098,0
1.108,3
1.118,7
1.129,0
1.139,2
1.149,3

997,0
1.001,9
1.011,6
1.021,1
1.030,5
1.040,0
1.049,7
1.059,4
1.069,2
1.079,0
1.088,8
1.098,6
1.108,5
1.118,3
1.128,0
1.137,6

988,1
993,1
1.002,6
1.012,1
1.021,5
1.031,0
1.040,6
1.050,2
1.059,8
1.069,4
1.079,0
1.088,6
1.098,2
1.107,6
1.116,9
1.126,0

976,8
981,9
991,9
1.001,6
1.011,1
1.020,6
1.030,2
1.039,8
1.049,4
1.059,0
1.068,5
1.078,0
1.087,4
1.096,7
1.105,8
1.114,9

100

963,6
968,8
979,1
989,2
999,2
1.009,0
1.018,8
1.028,6
1.038,3
1.047,9
1.057,4
1.066,8
1.076,1
1.085,3
1.094,2
1.103,0

Tabelul 117. Densitatea soluţiilor de hidroxid de sodiu în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Concentraţia,
%

0

1
2
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
50

1,0124
1,0244
1,0482
1,0943
1,1399
1,1849
1,2296
1,2741
1,3182
1,3614
1,4030
1,4435
1,4825
1,5210
1,5400

Densitatea ρ·10-3, Kg/m3 la diferite temperaturi t, °C
15
20
40
60
80

1,01065
1,02198
1,04441
1,08887
1,13327
1,17761
1,22183
1,26582
1,30940
1,35200
1,39330
1,43340
1,47200
1,51020
1,52900

1,0095
1,0207
1,0428
1,0869
1,1309
1,1751
1,2191
1,2629
1,3064
1,3490
1,3900
1,4300
1,4685
1,5065
1,5253
169

1,0033
1,0139
1,0352
1,0780
1,1210
1,1645
1,2079
1,2512
1,2942
1,3362
1,3768
1,4164
1,4545
1,4922
1,5190

0,9941
1,0045
1,0254
1,0676
1,1101
1,1531
1,1960
1,2388
1,2814
1,3232
1,3634
1,4027
1,4405
1,4781
1,4967

0,9824
0,9929
1,0139
1,0560
1,0983
1,1408
1,1833
1,2259
1,2682
1,3097
1,3498
1,3889
1,4266
1,4641
1,4827

100

0,9693
0,9797
1,0009
1,0432
1,0855
1,1277
1,1700
1,2124
1,2546
1,2960
1,3360
1,3750
1,4127
1,4503
1,4690

Tabelul 118. Concentraţii (% masă) câteva soluţii apoase, care fierb la presiunea
atmosferică
Substanţa
dizolvată

CaCl2
CuSO4
K2CO3
KCl
KNO3
KOH
MgCl2
MgSO4
Na2CO3
Na2SO4
NaCl
NaNO3
NaOH
NH4Cl
NH4NO3
ZnSO4
(NH4)2SO4
Substanţa
dizolvată
CaCl2
CuSO4
K2CO3
KCl
KNO3
KOH
MgCl2
MgSO4
Na2CO3
Na2SO4
NaCl
NaNO3
NaOH
NH4Cl
NH4NO3
ZnSO4
(NH4)2SO4

101

102

103

5,66
26,95
10,31
8,42
13,19
4,49
4,67
14,31
9,42
15,26
6,19
8,26
4,12
6,10
9,09
20,00
13,34

10,34
39,98
18,37
14,34
23,66
8,54
8,42
22,78
17,22
24,81
11,03
15,61
7,40
11,35
16,66
31,22
23,14

14,46
40,83
24,24
18,96
32,23
14,97
11,66
28,34
23,72
30,73
14,67
21,87
10,15
15,96
23,08
37,89
30,65

140
57,89
48,05
38,61
48,32
87,09
-

160
68,94
54,89
60,13
93,20
-

Temperatura de fierbere, oC
104
105
107
110

115

120

17,36 20,00 24,24 29,33 35,68 40,53
44,47
28,57 32,24 37,69 43,97 50,86 56,04
23,02 26,57 32,62
39,20 45,10 54,65 65,34 79,53
14,82 17,01 20,88 25,65 34,97 36,51
14,31 16,59 20,32 24,41 29,48 33,07
32,23 35,32 42,86
29,18 33,86
17,69 20,32 25,09
27,53 32,43 40,47 49,97 60,94 68,94
12,51 14,53 18,32 23,08 26,21 33,77
19,80 22,89 28,37 35,98 46,95
29,08 34,21 42,53 54,92 63,24 71,26
42,92 46,15
36,71 41,79 49,73
o
Temperatura de fierbere, C
180
200
220
240
260
280
75,85
60,41 64,91 68,73 72,46 75,76 78,95
69,97 77,53 84,03 88,89 93,02 95,92
96,00 97,61 98,84
-

170

125

45,80
60,40
40,23
36,02
37,58
77,11
300
81,63
98,47
-

Tabelul 119. Căldura de dizolvare în apă, q, a câtorva săruri (1 kmol sare în n
kmoli apă)
Masa molară,
q,
Formula sării
n
Kg/Kmol
KJ/Kmol
CaCl2.6H2O
219
+18060
400
K2CO3.1,5H2O
165
+1590
400
KCl
74,6
+17560
100
KNO3
101
+35700
200
KOH.2H2O
92
+126
170+30
MgCl2. 6H2O
203
-12360
400
Na2SO4
142
+1927
400
Na2SO4.10H2O
322
+78600
100
NaCl
58,5
+4941
100
NaNO3
85
+21080
200
(NH4)2SO4
132
+9930
400
Notă: Semnul + arată dizolvarea endotermă, iar semnul – indică dizolvarea exotermă.

Tabelul 120. Densitatea soluţiilor de clorură de calciu în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Concentraţia, Densitatea ρ în Kg/m3 la diferite temperaturi t, oC
%
+15
0
-10
-20
-30
15
1132
1137
1140
16
1142
1147
1150
17
1151
1157
1160
18
1161
1167
1170
19
1171
1177
1180
20
1181
1187
1190
21
1191
1197
1201
1205
22
1201
1207
1211
1215
23
1211
1218
1222
1226
24
1222
1228
1238
1237
25
1232
1239
1244
1248
26
1243
1250
1254
1259
1263
27
1252
1261
1266
1270
1275
28
1264
1272
1277
1282
1287
29
1275
1283
1288
1293
1298
30
1286
1294
1298
1304
1310

171

Tabelul 121. Temperatura de îngheţare, densitatea şi căldura specifică a soluţiilor
de clorură de calciu funcţie de concentraţie
Temperatura de
Densitatea ρ,
Căldura specifică
Concentraţia, %
îngheţare, oC
Kg/m3
cp, J/(Kg·K)
0,1
2,5
4,8
7,1
9,4
11,5
13,7
15,8
17,8
19,9
21,9
23,8
25,7
27,5
29,4
29,9
31,2
33,0
34,7
36,4
37,3

0
-1,2
-2,4
-3,7
-5,2
-7,1
-9,1
-11,4
-14,2
-17,4
-21,2
-25,7
-31,2
-38,6
-50,1
-55,0
-41,6
-27,1
-15,6
-5,1
0

1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1280
1300
1320
1340
1360
1370

4199
4053
3902
3764
3626
3500
3383
3274
3174
3086
3002
2931
2868
2809
2755
2738
2700
2650
2600
2554
2529

Tabelul 122. Densitatea soluţiilor de clorură de sodiu, în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Densitatea ρ în Kg/m3 la diferite temperaturi t, oC
Concentraţia, %
+15
0
-5
-10
-15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1075
1082
1089
1098
1103
1111
1119
1127
1134
1141
1151
1160
1168
1174
1184
1193

1078
1086
1093
1101
1108
1116
1124
1133
1141
1147
1158
1165
1174
1181
1191
1199
172

1079
1087
1095
1102
1110
1117
1125
1134
1142
1148
1160
1168
1176
1183
1194
1202

1119
1125
1135
1144
1149
1162
1169
1178
1185
1196
1204

1151
1163
1171
1180
1187
1198
-

Tabelul 123. Vâscozitatea dinamică a câtorva soluţii apoase
Substanţa
dizolvată

CaCl2

KCl

KNO3

KOH

MgCl2.

Na2CO3

NaCl

NaNO3

NaOH

(NH4)2NO3

Concentraţia
(% masă)

0

10
20
35
5
15
20
5
15
30
10
20
30
10
20
35
10
20
30
5
15
25
10
20
30
5
15
25
10
30
50

2,17
3,14
8,9
1,7
1,58
1,68
2,8
5,3
19,3
1,86
2,27
3,31
1,58
1,51
-

Temperatura, oC
20
30
40
Vâscozitate dinamică, η.105, Pa.s

1,27
1,89
5,1
0,99
1,0
1,02
0,98
0,98
1,23
1,63
2,36
1,5
2,7
10,1
1,74
4,02
1,07
1,36
1,89
1,07
1,18
1,33
1,3
2,78
7,42
0,96
1,0
1,33

173

0,8
0,33
0,85
0,8
0,8
0,89
1,0
1,33
1,93
1,38
2,91
8,35
0,87
1,07
0,88
1,03
1,3
1,05
2,10
5,25
0,79
0,84
1,14

0,66
0,69
0,72
0,66
0,69
0,83
1,11
1,57
1,1
2,25
5,6
0,71
0,89
0,72
0,86
1,07
0,85
1,65
3,86
0,66
0,73
0,99

60

0,48
0,52
0,54
0,49
0,51
0,51
0,61
0,54
0,62
0,79
0,5
0,57
0,77

Tabelul 124. Temperatura de îngheţare, densitatea şi căldura specifică a soluţiilor
de clorură de sodiu, în funcţie de concentraţie
Temperatura de
Densitatea ρ,
Căldura specifică
Concentraţia, %
îngheţare, oC
Kg/m3
cp, J/(Kg·K)
0,1
0
1000
4191
1,5
-0,9
1010
4074
2,9
-1,8
1020
4003
4,3
-2,6
1030
3940
5,6
-3,5
1040
3881
7,0
-4,4
1050
3827
8,3
-5,4
1060
3772
9,6
-6,4
1070
3722
11,0
-7,5
1080
3676
12,3
-8,6
1090
3630
13,6
-9,8
1100
3588
14,9
-11,0
1110
3550
16,2
-12,2
1120
3513
17,5
-13,6
1130
3475
18,8
-15,1
1140
3442
20,0
-16,6
1150
3408
21,2
-18,2
1160
3375
22,4
-20,0
1170
3341
23,11
-21,2
1175
3324
23,7
-17,2
1180
3312
24,9
-9,5
1190
3282
26,1
-1,7
1200
3257
26,3
0
1203
3249
Notă: 1Soluţie eutectică

Conţinutul de
sare în soluţie
% masă

Densitatea la
15°C, Kg/m3

Temperatura
de îngheţare,
°C

Tabelul 125. Proprietăţile fizice ale soluţiilor apoase de clorură de sodiu la
temperaturi reduse

0,1
1,5
2,9
4,3

1.000
1.010
1.020
1.030

0,0
– 0,9
– 1,8
– 2,6

Coeficient de vâscozitate
dinamică, ρ·104, Pa·s

Conductivitatea
termică
λ, W/(m·K)

0°C -5°C -10°C -15°C -20°C 0°C -10°C -20°C
17,66 –


– 0,5815 –

17,85 –


– 0,5780 –

18,05 –


– 0,5757 –

18,25 –


– 0,5734 –

174

Tabelul 125 (continuare)
1

2

3

4

5

6

5,6
7,0
8,3
9,6
11,0
12,3
13,6
14,9
16,2
17,5
18,8
20,0
21,2
22,4
23,1
23,7
24,9
26,1
26,3

1.040
1.050
1.060
1.070
1.080
1.090
1.100
1.110
1.120
1.130
1.140
1.150
1.160
1.170
1.175
1.180
1.190
1.200
1.203

– 3,5
– 4,4
– 5,4
– 6,4
– 7,5
– 8,6
– 9,8
–11,0
–12,2
–13,6
–15,1
–16,6
–18,2
–20,0
–21,2
–17,2
– 9,5
– 1,7
0,0

18,44
18,74
19,13
19,62
20,21
20,80
21,48
22,37
23,25
24,33
25,60
26,88
28,25
29,63
30,41
31,39
32,96
34,73
35,0223,05
23,74
24,43
25,21
26,09
27,17
28,35
29,72
31,20
32,77
34,43
36,40
37,47
38,55
40,71
33,45
34,92
36,79
38,75
40,81
43,07
45,62
47,09
48,66


7

8

9

10

11


– 0,5710 –


– 0,5687 –


– 0,5664 –


– 0,5641 –


– 0,5606 –


– 0,5582 –


– 0,5559 –


– 0,5536 0,5187 –

– 0,5513 0,5164 –

– 0,5489 0,5140 –
47,77 – 0,5466 0,5117 –
50,13 – 0,5443 0,5094 –
52,78 – 0,5420 0,5071 –
55,82 68,67 0,5408 0,5059 0,4768
57,49 70,44 0,5396 0,5047 0,4757
59,35 – 0,5385 0,5036 –

– 0,5361 –


– 0,5338 –


– 0,5338 –

Tabelul 126. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de clorură de sodiu în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η·104 (Pa⋅s) la diferite
Concentraţia,
temperaturi t,°C
%
20
10
0
-5
-10
-15
0,1
10,30
12,85
17,652,9
10,39
13,24
18,045,6
10,59
13,83
18,448,3
10,98
14,42
19,12
23,05


11,0
11,47
15,20
20,20
24,42


13,6
12,26
16,18
21,48
26,09


16,2
13,14
17,26
23,24
28,34
34,91

18,8
14,32
18,53
25,59
31,18
38,74
47,76
21,2
15,49
20,10
28,24
34,42
43,05
52,76
23,1
16,67
21,57
30,40
37,46
47,07
57,47
24,9
18,04
23,44
32,95
40,70


26,3
19,22
25,00
35,01175

Tabelul 127. Conductivitatea termică a soluţiilor de clorură de sodiu în funcţie de
temperatură
Conductivitatea termică λ·104 , W/(m·K), la
Concentraţia, %
diferite temperaturi t,°C
0
-5
-10
-15
0,1
0,5811,5
0,5782,9
0,5764,3
0,5735,6
0,5717,0
0,5698,3
0,566
0,547


9,6
0,564
0,544


11,0
0,560
0,542


12,3
0,558
0,540


13,6
0,556
0,37


14,9
0,553
0,535
0,519

16,2
0,551
0,533
0,516

17,5
0,549
0,531
0,514

18,8
0,547
0,529
0,512
0,497
20,0
0,544
0,527
0,509
0,495
21,2
0,542
0,524
0,507
0,493
22,4
0,541
0,522
0,506
0,491
1
23,1
0,540
0,521
0,505
0,490
23,7
0,538
0,520
0,503
0,488
24,9
0,536
0,519


26,1
0,53426,3
0,5341

Soluţie eutetică

176

Tabelul 128. Conductivitatea termică λ·104 , W/(m·K), a soluţiilor de clorură de
sodiu în funcţie de temperatură
Densitatea
Densitatea
Clorură de sodiu
Clorură de calciu
la 15°C
Kg/m3

0

0°C
1

-10°C

-20°C

la 15°C
Kg/m3

0°C

-10°C

-20°C

-30°C

2

3

4

5

6

7

8

1.010

4,077

1.100

3,503

1.020

4,006

1.110

3,444

1.030

3,943

1.120

3,385

1.040

3,884

1.130

3,331

3,306

1.050

3,830

1.140

3,276

3,251

1.060

3,775

1.150

3,226

3,201

1.070

3,725

1.160

3,176

3,155

1.080

3,679

1.170

3,130

3,109

1.090

3,633

1.180

3,088

3,063

1.100

3,591

3,582

1.190

3,046

3,021

1.110

3,553

3,541

1.200

3,004

2,979

2,954

1.120

3,515

3,503

1.210

2,967

2,941

2,916

1.130

3,478

3,469

1.220

2,933

2,908

2,883

1.140

3,444

3,432

1.230

2,899

2,874

2,849

1.150

3,411

3,398

1.240

2,870

2,845

2,819

2,795

1.160

3,377

3,365

1.250

2,841

2,816

2,791

2,765

1.170

3,344

3,335

3,323

1.260

2,812

2,786

2,761

2,736

1.175

3,331

3,323

3,310

1.270

2,782

2,757

2,732

2,707

1.203

3,251

1.280

2,757

2,732

2,707

2,682

1.286

2,740

2,715

2,690

2,665

1.370

2,531

177

Tabelul 129. Densitatea soluţiilor de clorură de calciu în funcţie de concentraţie şi temperatură
Concentraţia
Densitatea ρ·10-3, Kg/m3 la diferite temperaturi, t °C
%
-5
0
20
30
40
60
80
100
2

1,0171
1,0148
1,0120
1,0084
0,9994
0,9881
0,9748
4

1,0346
1,0316
1,0286
1,0249
1,0158
1,0046
0,9915
8
1,0708
1,0703
1,0659
1,0626
1,0586
1,0492
1,0382
1,0257
12
1,1083
1,1072
1,1015
1,0978
1,0937
1,0840
1,0730
1,0610
16
1,1471
1,1454
1,1386
1,1345
1,1301
1,1202
1,1092
1,0973
20
1,1874
1,1853
1,1775
1,1730
1,1684
1,1581
1,1471
1,1352
25

1,2376
1,2284
1,2336
1,2186
1,2079
1,1965
1,1846
30

1,2922
1,2816
1,2764
1,2709
1,2597
1,2478
1,2359
35


1,3373
1,3316
1,3255
1,3137
1,3013
1,2893
40


1,3957
1,3895
1,3526
1,3700
1,3571
1,3450

120
0,9596
0,9765
1,0111
1,0466
1,0835
1,1219140
0,9428
0,9601
0,9954
1,0317
1,0691
1,1080Tabelul 130. Proprietăţile fizice ale soluţiilor apoase de clorură de calciu la temperaturi scăzute
Conţinutul
de sare în
soluţie %

Densitatea
la 15°C,
Kg/m2

Temperatura
de
îngheţare,°C

0°C

0,1
5,9
11,5
16,8
17,8
18,9

1.000
1.050
1.100
1.150
1.160
1.170

0,0
– 3,0
– 7,1
–12,7
–14,2
–15,7

17,76
19,82
22,96
27,66
28,74
29,92

Coeficient de viscozitate
dinamică - η·104 , Pa·s
-10°C
-20°C
-30°C
43,65
45,13
46,70


178


Conductivitate termică -λ, W/(m·K)
0°C

-10°C

-20°C

-30°C

0,5815
0,5675
0,5524
0,5350
0,5303
0,5257
0,504
0,500
0,497Tabelul 130 (continuare). Proprietăţile fizice ale soluţiilor apoase de clorură de calciu la temperaturi scăzute
Conţinutul
de sare în
soluţie %

Densitatea
la 15°C,
Kg/m2

Temperatura
de
îngheţare,°C

0°C

19,9
20,9
21,9
22,8
23,8
24,7
25,7
26,6
27,5
28,4
29,4
30,3
31,2
32,1
33,0
33,9
34,7
35,6
36,4
37,3

1.180
1.190
1.200
1.210
1.220
1.230
1.240
1.250
1.260
1.270
1.280
1.290

–17,4
–19,2
–21,2
–23,3
–25,7
–28,3
–31,2
–34,6
–38,6
–43,6
–50,1
–50,6
–41,6
–33,9
–27,1
–21,2
–15,6
–10,2
– 5,1
0,0

31,20
32,77
34,43
36,20
38,16
40,22
42,58
45,22
48,07
51,21
54,94
58,86
63,37
68,28
73,87
80,15
86,52
93,20
100,9
109,2

1.300

1.310
1.320
1.330
1.340
1.350
1.360
1.370

Coeficient de viscozitate
dinamică - η·104 , Pa·s
-10°C
-20°C
-30°C

48,46
50,72
53,27
56,11
59,25
62,69
66,81
70,83
75,25
80,25
86,33
93,29
100,6
108,7
117,3
127,2
138,1
151,986,13
90,15
94,76
99,96
105,7
111,7
118,5
126,9
136,9
149,6
161,9
176,3
191,9
210,0179148,1
158,9
171,7
188,4
212,9
238,4
265,9
307,1

Conductivitate termică -λ, W/(m·K)
0°C

-10°C

-20°C

-30°C

0,5210
0,5164
0,5117
0,5071
0,5024
0,4978
0,4931
0,4885
0,4838
0,4792
0,4745
0,4690
0,4652
0,4605
0,4571
0,4524
0,4478
0,4431
0,4396
0,4350

0,493
0,490
0,486
0,484
0,480
0,477
0,473
0,470
0,464
0,463
0,459
0,456
0,452
0,449
0,444
0,441
0,438
0,4330,465
0,463
0,459
0,457
0,455
0,452
0,449
0,446
0,444
0,442
0,438
0,436
0,434
0,431

0,437
0,436
0,435
0,434
0,433
0,430
0,429
0,428

Tabelul 131. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de clorură de calciu în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η·104 (Pa⋅s), la diferite temperaturi t,°C
Concentraţia, %
20
10
0
-10
-15
-20
0,1
10,19
13,04
17,752,5
10,49
13,43
18,334,8
10,88
13,82
19,227,1
11,47
14,61
20,299,4
12,35
15,49
21,5711,5
13,23
16,57
23,0013,7
14,32
17,85
24,7115,8
15,49
19,51
26,5817,8
17,06
21,37
28,7319,9
19,02
23,34
31,1821,9
21,08
25,89
34,4226,6
27,75
33,93
45,21
70,80
88,65
111,70
29,9
35,11
43,34
56,88
90,42
111,99
143,86
31,2100,52
125,92
161,81
33,0
44,23
56,19
73,84
117,29
150,43
191,82
34,7
49,91
64,72
86,49
138,08
181,23

37,3
59,33
78,75
109,15Tabelul 132. Conductivitatea termică a soluţiilor de clorură de sodiu în funcţie de
temperatură
Conductivitatea termică λ·104 , W/(m·K), la diferite
Concentraţia %
temperaturi t,°C
0
-5
-10
1
14,7

15,8
16,8
17,8
18,8
19,9
20,9
21,9
22,8
23,8

2

3

4

0,541
0,538
0,534
0,530
0,525
0,521
0,516
0,511
0,507
0,502

0,509
0,506
0,503
0,500
0,497
0,493
0,489
0,486
0,483
0,480
0,465
0,462
0,459

180

Tabelul 132 (continuare)
1

24,7
25,7
26,6
27,5
28,4
29,4

29,91
30,3
31,2
32,1
33,0
34,7
35,6
36,4
37,3
1

2

3

4

0,497
0,493
0,488
0,483
0,479
0,474
0,472
0,469
0,465
0,460
0,457
0,447
0,443
0,439
0,434

0,476
0,473
0,469
0,466
0,462
0,459
0,457
0,455
0,452
0,448
0,444
0,437
0,432

0,457
0,454
0,452
0,448
0,446
0,444
0,443
0,442
0,438
0,436
0,433
0,431


Soluţie eutetică

Fig. 40. Temperatura de îngheţare a soluţiilor de Fig. 41. Vâscozitatea soluţiilor de hidroacid sulfuric în funcţie de concentraţie
xid de sodiu în funcţie de concentraţie şi
temperatură

181

Fig. 42. Solubilitatea în apă a unor săruri, în funcţie de temperatură

Fig. 43. Creşterea temperaturii de fierbere (la presiunea atmosferică) în funcţie de
concentraţie, pentru soluţii apoase
182

Fig. 44. Variaţia criteriilor Re şi Li în funcţie de criteriul Ar la sedimentarea particulelor
individuale într-un mediu imobil (pentru 1 şi 6-particule sferice, 2-rotunjite, 3-colţuroase,
4-alungite, 5-lamelare)

183

Fig. 45. Variaţia criteriului Li în funcţie de criteriul Ar şi de porozitatea ε a stratului

184

Fig. 46. Nomogramă pentru determinarea coeficientului vâscozităţii dinamice a lichidelor la diferite
temperaturi: 1-glicerină 100%, 2-acid sulfuric 111%, 3-acid sulfuric 98%, 4-etilenglicol, 5-fenol, 6acid sulfuric 60%, 7-glicerină 50%, 8-anilină, 9-nitrobenzen, 10-alcool etilic 40%, 11-alcool butilic,
12-acid acetic 70%, 13-alcool metilic 30%, 14-naftalină, 15-mercur, 16-terebentină, 17-alcool metilic,
18-acid acetic 100%, 19-alcool etilic 100%, 20-apă, 21-tetraclorură de carbon, 22-clorbenzen, 23clorură de etil, 24-alcool metilic 90%, 25-benzen, 26-alcool metilic 100%, 27-toluen, 28-octan, 29cloroform, 30-acetat de etil, 31-heptan, 32-acetat de metil, 34-acetonă, 35-anhidridă sulfurică, 36hexan, 37-eter etilic, 38-pentan, 39-amoniac, 40-bioxid de carbon.

185

Fig. 47. Nomogramă pentru determinarea coeficientului vâscozităţii dinamice a
lichidelor din tabelul alăturat la diferite temperaturi
186

Nr. crt.
1
10
41
72
106
5
6
2
3
77
76
24
62
30
52
64
87
96
98
97
7
11
23
42
44
43
63
65
81
88
8
9
4
12
13
107
15
20
21
46
89
22
18
35
28
29
47
73
90
99
94
36
37
38
39

Lichidul
Acetaldehidă
Acetat de amil
Acetat de etil
Acetat de metil
Acetat de vinil
Acetonă 100%
Acetonă 35%
Acid acetic 100%
Acid acetic 70%
Acid azotic 60%
Acid azotic 95%
Acid butiric
Acid clorhidric, 31,5%
Acid clorosulfonic
Acid formic
Acid izobutiric
Acid propionic
Acid sulfuric 110%
Acid sulfuric 60%
Acid sulfuric 98%
Alcool alilic
Alcool amilic
Alcool butilic
Alcool etilic 100%
Alcool etilic 40%
Alcool etilic 95%
Alcool izobutilic
Alcool izopropilic
Alcool octilic
Alcool propilic
Amoniac 100%
Amoniac 26%
Anhidridă acetică
Anilină
Anisol
Apă
Benzen
Brom
Bromtoluen
Bromură de etil
Bromură de propil
Butilacetat
CaCl2 25%
Ciclohexanol
Clorobenzen
Cloroform
Clorură de etil
Clorură de metil
Clorură de propil
Clorură de sulfuril
Clorură stanică
Dibromoetan
Dicloroetan
Diclorometan
Dietiloxalat

X
15,2
11,8
13,7
14,2
14,0
14,5
7,9
12,1
9,5
10,8
12,8
12,1
13,0
11,2
10,7
12,2
12,8
7,2
10,2
7,0
10,2
7,5
8,6
10,5
6,5
9,8
7,1
8,2
6,6
9,1
12,6
10,1
12,7
8,1
12,3
10,2
12,5
14,2
20,0
14,5
14,5
12,3
6,6
2,9
12,3
14,4
14,8
15,0
14,4
15,2
13,5
12,7
13,2
14,6
11,0

Y
4,8
12,5
9,1
8,2
8,8
7,2
15,0
14,2
17,0
17,0
13,8
15,3
16,6
18,1
15,8
14,4
13,8
27,4
21,3
24,8
14,3
18,4
17,2
13,8
16,6
14,3
18,0
16,0
21,1
16,5
2,0
13,9
12,8
18,7
13,5
13,0
10,9
13,2
15,9
8,1
9,6
11,0
15,9
24,3
12,4
10,2
6,0
3,8
7,5
12,4
12,8
15,8
12,2
8,9
16,4

Nr. crt.
17
16
25
95
40
48
45
51
84
49
53
57
54
55
56
58
59
60
61
93
50
91
66
109
32
34
68
69
71
70
74
19
75
78
79
31
80
108
110
33
82
83
86
92
26
105
100
101
27
102
103
85
104
14
67

187

Lichidul
Difenil
Dimetiloxalat
Dioxid de carbon
Dioxid de sulf
Dipropiloxalat
Eter etilic
Etilbenzen
Etilenglicol
Fenol
Formiat de etil
Freon-11
Freon-113
Freon-12
Freon-21
Freon-22
Glicerină 100%
Glicerină 50%
Heptan
Hexan
Hidroxid de sodiu 50%
Iodură de etil
Iodură de propil
Kerosen
m- xilen
m-clorotoluen
m-crezol
Mercur
Metanol 100%
Metanol 40%
Metanol 90%
Metil-etil-cetonă
NaCl 25%
Naftalină
Nitrobenzen
Nitrotoluen
o-clorotoluen
Octan
o-xilen
p- xilen
p-clorotoluen
Pentacloretan
Pentan
Priclorură de fosfor
Sodiu
Sulfură de carbon
Terpentină
Tetracloretan
Tetracloretilenă
Tetraclorură de carbon
Tetraclorură de titaniu
Toluen
Tribromură de fosfor
Tricloretilenă
Triclorură de arsen
Ulei brut din seminţe de in

X
12,0
12,3
11,6
15,2
10,3
14,5
13,2
6,0
6,9
14,2
14,4
12,5
16,8
15,7
17,2
2,0
6,9
14,1
14,7
3,2
14,7
14,1
10,2
13,9
13,3
2,5
18,4
12,4
7,8
12,3
13,9
10,2
7,9
10,6
11,0
13,0
13,7
13,5
13,9
13,3
10,9
14,9
16,2
16,4
16,1
11,5
11,9
14,2
12,7
14,4
13,7
13,8
14,8
13,9
7,5

Y
18,3
15,8
0,3
7,1
17,7
5,3
11,5
23,6
20,8
8,4
9,0
11,4
5,6
7,5
4,7
30,0
19,6
8,4
7,0
25,8
10,3
11,6
16,9
10,6
12,5
20,8
16,4
10,5
15,5
11,8
8,6
16,6
18,1
16,2
17,0
13,3
10,0
12,1
10,9
12,5
17,3
5,2
10,9
13,9
7,5
14,9
15,7
12,7
13,1
12,3
10,4
16,7
10,5
14,5
27,2

Fig. 48. Nomogramă pentru determinarea căldurii specifice a unor lichide
specificate în tabelul alăturat pe intervalele specificate de temperatură
188

Nr.
crt.
29

Acid acetic 100%

26

Interval,
(ºC)
0÷80

Nr.
crt.
6A

Acetat de amil

0-100

24

Acetat de etil

32

Dicloretan

Interval,
(ºC)
-30÷60

5

Diclormetan

-40÷50

-50÷25

15

Difenil

80-120

Acetonă

20÷50

22

Difenilmetan

30-100

48

Acid clorhidric, 30%

20÷100

16

Difeniloxid

0-200

9

Acid sulfuric 98%

10÷45

11

Dioxid de sulf

37

Alcool amilic

-50÷25

16

Dowtherm A

0-200

27

Alcool benzilic

-20÷30

31

Eter izopropilic

-80÷20

44

Alcool butilic

0-100

25

Etilbenzen

0-100

42

Alcool etilic 100%

30-80

39

Etilenglicol

-40÷200

50

Alcool etilic 50%

20-80

36

Etil-eter

-100÷25

46

Alcool etilic 95%

20-80

2A

Freon 11 (CCl3F)

-20÷70

41

Alcool izoamilic

10÷100

3A

-20÷70

43

Alcool izobutilic

0÷100

6

Freon 113
(CCl2F-CCl2F)
Freon 12 (CCl2F2)

-40÷15

47

Alcool izopropilic

-20÷50

4A

Freon 21 (CHCl2F)

-20÷70

40

Alcool metilic

-40÷20

7A

Freon 22 (CHClF2)

-20÷60

45

Alcool propilic

-20÷100

38

Glicerină

-40÷20

52

Amoniac

-70÷50

28

Heptan

0-60

30

Anilină

53

Apă

23

Gazul

Gazul

-20÷100

0-130

35

Hexan

-80÷20

10÷200

7

Iodură de etil

0÷100

Benzen

10-80

18

m-xilen

0÷100

1

Bromură de etil

5-125

14

Naftalină

90÷200

8

Clorbenzen

0-100

12

Nitobenzen

0÷100

4

Cloroform

0-50

34

Nonan

-50÷25

10

Clorură de benzil

-30÷30

33

Octan

-50÷25

49

Clorură de calciu 25%

-40÷20

19

o-xilen

0÷100

3

Clorură de carbon

10-60

3

Percloretilenă

-30÷140

13

Clorură de etil

-30÷40

20

Piridină

-50÷25

-80÷20

17

p-xilen

0÷100

13A Clorură de metil
51

Clorură de sodiu 25%

-40÷20

2

Sulfură de carbon

21

Decan

-80÷25

23

Toluen

189

-100÷25
0÷60

Fig. 49. Nomogramă pentru determinarea căldurii specifice a lichidelor: (1-bromură de etil,
2-tetraclorură de carbon, 3-cloroform, 4-sulfură de carbon, 5-iodură de etil, 6-clorbenzen,
7-acid sulfuric 100%, 8-difenil, 9-o- şi m-crezol, 10-p-xilol, 11-clorură de etil, 12-acetat de
amil, 13-acetat de etil, 14-anilină, 15-actan, 16-acid acetic 100%, 17-eter etilic, 18-acetonă,
19-heptan, 20-izopentan, 21-glicerină, 22-etilenglicol, 23-alcool metilic, 24-alcool butilic,
25-alcool propilic, 26-acid clorhidric, 27-alcool izopropilic (de la –50 la 0 °C), 28-toluen
(de la –60 la 40 °C), 29-benzen, 30-toluen (de la 40 la 100 °C), 31-alcool etilic, 32-alcool
izopropilic (de la 0 la 50 °C), 33-alcool izobutilic, 34-clorură de calciu 25%, 35-clorură de
sodiu 25%, 36-apă)
190

Fig. 50. Nomogramă pentru determinarea presiunii vaporilor saturanţi şi temperaturii de fierbere a
câtorva lichide: (55-acid acetic, 2-acetilenă, 25-acetat de etil, 51-acetonă, 6-alenă, 49-amoniac, 40anilină, 54-apă, 24-benzen, 35-brombenzen, 18-bromură de etil, 46-α-bromnaftalenă, 10-1,3butadienă, 11-butan, 9-α-butilenă, 12-β-butilenă, 58-butilenglicol, 33-clorbenzen, 21-cloroform, 13clorură de etil, 7-clorură de metil, 19-clorură de metilen, 8-clorură de vinil, 44-m-crezol, 41-o-crezol,
38-decalină, 36-decan, 45-difenil, 1,2,-dicloretan, 29-dioxan, 1-etan, 53-alcool etilic, 15-eter etilic,
59-etilenglicol, 27-fluorbenzen, 20-formiat de etil, 16-formiat de metil, 60-glicerină, 28-heptan, 22hexan, 39-iodbenzen, 57-acid izooleic, 14-izopren, 61-mercur, 50-metilamină, 52-alcool metilic, 3metlmonosilan, 43-naftalină, 47-α-naftol, 48-β-naftol, 37-nitrobenzen, 31, 32*-octan (*după datele
diverşilor autori), 17-pentan, 5-propan, 4-propilenă, 56-acid propionic, 23-tetraclorură de carbon, 42tetralină, 30-toluen, 34-m-xilol)

191

Fig. 51. Valorile criteriului Pr pentru lichide (15-acid acetic 100%, 9-acid acetic 50%, 31acetat de amil, 24-acetat de etil, 14-amoniac, 25-acetonă, 5-anilină, 17-apă, 21-acid
clorhidric 30%, 22-benzen, 29-bromură de etil, 11-alcool butilic, 35-clorbenzen, 34cloroform, 36-etilenglicol, 28-eter etilic, 32-heptan, 13-alcool etilic 100%, 8-alcool etilic
50%, 3-alcool izoamilic, 7-alcool izopropilic, 27-iodură de etil, 20-alcool metilic 100%, 10alcool metilic 40%, 33-octan, 26-pentan, 1-acid sulfuric 111%, 2-acid sulfuric 98%, 4-acid
sulfuric 60%, 30-sulfură de carbon, 18-tetraclorură de carbon, 23-toluen, 19-xilol)

192

Fig. 52. Coeficienţii de conductivitate termică ai câtorva lichide (7-acid acetic, 27-acid
clorhidric 30%, 2-acid formic, 30-acid sulfuric 98%, 8-acetonă, 31-amoniac 26%, 6-anilină,
16-apă, 11-benzen, 9-alcool butilic, 17-clorură de calciu 25%, 18-clorură de sodiu 25%, 4alcool etilic 100%,19-alcool etilic 80%, 20-alcool etilic 60%, 21-alcool etilic 40%, 22alcool etilic 20%, 12-alcool izopropilic, 3-alcool metilic 100%, 32-alcool metilic 40%, 29eter etilic, 26-hexan, 1-glicerină anhidră, 25-glicerină 50%, 5-ulei de ricin, 28-petrol
lampant, 10-nitrobenzen , 33-octan, 23-sulfură de carbon, 24-tetraclorură de carbon, 13toluen, 14-xilol)
Fig. 53. Diagrama liniarităţii pentru determinarea
temperaturii de fierbere (faţă de hexan): 1-eter
etilic, 2-sulfură de carbon, 3-cloroform, 4tetraclorură de carbon, 5-benzen, 6-toluen.

Fig. 54. Dependenţa de temperatură a
căldurii de vaporizare a hexanului (1
kcal/Kg = 4,19 KJ/Kg)

193

Fig. 55. Diagrama liniarităţii pentru determinarea temperaturii de fierbere (faţă de apă)
(1-eter etilic, 2-sulfură de carbon, 3-acetonă, 4-cloroform, 5-tetraclorură de carbon, 6benzen, 7-toluen, 8-clorbenzen, 9-o-xilol, 10-brombenzen, 11-benzaldehidă, 12-anilină)

Fig. 56. Dependenţa presiunii vaporilor saturanţi de hexan de temperatură

194

Fig. 57. Curbe de echilibru lichid-vapori, la
presiunea p=1 ata: 1-acetonă-apă, 2tetraclorură de carbon-toluen

Fig. 59. Presiunea vaporilor
saturanţi ai unor lichide organice
în funcţie de temperatură: 1-eter
etilic, 2-acetonă, 3-alcool metilic,
4-alcool etilic, 5-acid formic, 6acid acetic.

Fig. 58. Curbe de echilibru lichid-vapori (cu
punct de azeotrop), la p=1 ata: 1-apă-acid
formic; 2-alcool metilic-benzen

Fig. 60. Presiunea vaporilor saturanţi ai unor lichide
organice nemiscibile cu apa, în funcţie de temperatură
(1-sulfură de carbon, 2-hexan, 3-tetraclorură de
carbon, 4-benzen, 6-terebentină, 7-anilină, 8-crezol, 9nitrobenzen, 10-nitrotoluen)

195

Tabelul 133. Proprietăţile fizice ale câtorva lichide organice
Formula
Masa molară,
Lichidul
chimică
Kg/kmol
Acetat de etil
Acetonă
Alcool butillic
Alcool etilic
Alcool izoamilic
Alcool izobutilic
Alcool izopropilic
Alcool metilic
Alcool propilic
Benzen
Benzină
Cloroform
Dicloretan
Eter etilic
Izopropilacetat
Metil acetat
Propil acetat
Sulfură de carbon
Terebentină
Tetraclorură de carbon
Toluen
Xiloli (amestec)

CH3COOC2H5
CH3COCH3
C4H9OH
C2H5OH
C5H11OH
C4H9OH
C3H7OH
CH3OH
C3H7OH
C6H6
CHCl3
(ClCH2)2
C2H5OC2H5
CH3COOC5H11
CH3COOCH3
CH3COOC3H7
CS2
C16H16
CCl4
C6H5CH3
C6H4(CH3)2

88,10
58,08
74,12
46,07
88,15
74,12
60,09
32,04
60,09
78,11
119,38
98,97
74,12
130,18
74,08
102,13
76,13
136,1
153,84
92,13
106,16

Densitatea,
Kg/m3
900
810
810
790
810
800
785
800
800
900
690-760
1530
1250
710
870
930
890
1290
850-880
1630
870
860

196

Presiunea
Temperatura
Temperatura de
vaporilor
o
o
de fierbere, C saturanţi, mm Hg solidificare, C

77,15
56
117,7
78,3
132
108
82,4
64,7
97,2
80,2
70-120
61,2
83,7
34,5
142,5
57,5
101,6
46,3
155-190
76,7
110,8
136-145

73
186
4,7
44
2,2
8,8
32,4
95,7
14,5
75
160
65
442
6
170
25
298
4
90,7
22,3
10

-83,6
-94,3
-90
-114,5
-117
-108
-89
-98
-126
-5,5
-116,3
-112
-22,8
-95
-13….-48

Tabelul 134. Densitatea câtorva lichide la 0-20oC
Densitatea
Lichidul
Lichidul
Kg/m3
Acetat de etil
Acetonă
Acid acetic 30%
Acid acetic 70%
Acid acetic 100%
Acid azotic 92%
Acid clorhidric 30%
Acid clorhidric fumans
Acid formic
Acid sulfuric 30%
Acid sulfuric 60%
Acid sulfuric 98%
Alcool butilic
Alcool etilic 10%
Alcool etilic 40%
Alcool etilic 70%
Alcool etilic 100%
Alcool metilic 30%
Alcool metilic 90%
Alcool metilic 100%
Amoniac 26%
Anilină
Apă
Benzen

900
810
1040
1070
1060
1500
1150
1210
1240
1220
1500
1830
810
980
920
850
790
950
820
800
910
1040
1000
900

Densitatea
Kg/m3

Benzină
Clorbenzen
Cloroform
Clorură de calciu 25%
Clorură de etil
Clorură de sodiu 25%
Dicloretan
Eter etilic
Fenol topit
Glicerină 80%
Glicerină 100%
Mercur
Naftalină topită
Nitrobenzen
Păcură
Petrol lampant
NaOH 10%
NaOH 30%
Sulfură de carbon
Tetraclorură de carbon
Toluen
Ţiţei
Xilol

760
1130
1530
1195
1280
1189
1250
710
1060
1130
1270
13600
1100
1200
890-950
850
1110
1330
1290
1630
870
790-950
880

Tabelul 135. Densitatea câtorva lichide organice (în Kg/m3) în funcţie de
temperatură
Temperatura de fierbere, oC
Lichidul
0
20
40
60
80
100 120 140 160
Acetonă
Acid formic
Alcool etilic
Alcool metilic
Alcool propilic
Anilină
Benzen
Eter etilic
Glicerină
n-Hexan
Tetraclorură de
carbon
Toluen
m-Xilol

180

813
806
810
819
1037
900
736
1267
677

791
1019
790
792
804
1023
879
711
1259
660

767
1028
772
774
788
1007
858
689
1250
641

745
1000
754
756
770
990
836
666
1238
622

721
981
735
736
752
972
815
640
1224
602

960
716
714
733
952
793
611
1208
581

936
693
690
711
933
769
539
1188
559

909
663
664
688
914
744
539
1163
534

883
633
634
660
896
719
495
1126
506

856
598
598
629
878
691
475

1634

1595

1555

1517

1477

1435

1344

1344

1297

1247

885
882

866
865

847
847

829
831

810
813

791
796

773
777

754
759

-

-

197

Tabelul 136. Temperatura de fierbere (°C) a câtorva lichide organice la presiuni
mai mici de 1 atm
Pres. abs.,
Anilină
Glicerină m-Xilol Nitrobenzen Toluen
Octan
mm Hg
10
69,4
167,2
28,3
84,9
6,4
19,2
20
82,0
182,2
41,1
99,3
18,4
31,5
40
96,7
198,0
55,3
115,4
31,8
45,1
60
106,0
208,0
64,4
125,8
40,3
53,8
100
119,9
220,1
76,8
139,9
51,9
65,7
200
140,1
240,0
95,5
161,2
69,5
83,6
400
161,9
263,0
116,7
185,8
89,5
104,0
760
184,4
290,0
139,1
210,6
110,6
125,6
Tabelul 137. Căldura latentă de vaporizare a câtorva substanţe
Temperatura, °C
Substanţa
0
20
60
100
Acetat de etil
427,4
411,5
385,9
355,7
Acetonă
565,7
553,1
519,6
473,5
406,4
Acid acetic
(la 18°C)
Alcool metilic
1198,3
1173,2
1110,4
1013,9
Alcool butilic
703,9
687,2
653,6
611,7
Alcool etilic
921,8
913,4
879,9
812,9
Alcool izopropilic
775,2
750,0
699,7
636,9
Alcool propilic
812,9
791,9
745,8
683,0
Amoniac
1265,4
1190,0
Anilină
Apă
Benzen
Clor
Clorbenzen
Cloroform
Dioxid de carbon
Eter etilic
Freon 12
Nitrobenzen
Sulfură de carbon
Tetraclorură
de carbon
Toluen

140
317,3
395,5

-

-

-

-

2493,1
448,3
266,5
375,8
271,5
235,1
387,6
155,0

2446,9
435,8
253,1
369,5
263,1
155,4
366,6
144,9

2359,0
408,5
222,0
354,4
247,6
326,1
132,4

2258,4
379,2
176,8
338,1
231,3
282,4
-

-

-

-

-

374,6

367,0

344,4

316,4

892,6
561,5
712,3
557,3
595,0
435,8
(la 84°C)
2149,5
346,1
71,23
320,5
228,4
331,9
(la 11°C)
282,4

218,3

213,7

201,9

185,6

168,0

414,8

407,7

388,8

368,7

344,0

198

Tabelul 138. Căldura latentă de vaporizare a câtorva substanţe
Lichidul
Acetat de etil
Acetonă
Acid acetic
Acid formic
Alcool metilic
Alcool etilic
Alcool propilic
Anilină
Apă
Azot lichid
Benzen
Cloroform
Eter etilic
Oxigen lichid
Sulfură
de carbon
Terebentină
Tetraclorură
de carbon
Toluen
Ulei de măsline
Ulei de parafină

20
0
20
40
20
17
80
20
0
20
40
20
20
0
20
60
100
-196
0
30
60
10
60
20
-183
19
46
15

Tens. superf.,
dyn/cm
23,9
26,2
23,7
21,2
27,8
37,5
30,8
22,6
24,1
22,8
20,2
23,8
42,9
75,6
72,8
66,2
58,9
8,5
31,6
27,6
23
28,5
21,7
17,0
13,2
33,6
29,4
27,3

20

26,8

15
20
25

28,8
32,0
26,1

Temp., °C

Formula relaţiei

σl= σ0 - 0,0092t

σl = σ0 - 0,146t

σl = σ0 - 0,115t

Tabelul 139. Coeficienţii de dilatare volumică ai lichidelor la ≈20°C (în K-1)
Lichidul
β.105
Lichidul
β.105
Acid acetic
107
Eter etilic
163
Acid sulfuric
57
Glicerină
53
Alcool amilic
93
NaCl2 26% (aq.)
44
Alcool etilic
110
Pentan
150
Alcool metilic
122
Petrol lampant
10
Anilină
85
Sulfură de carbon
121
Tabelul 139 (continuare)
Lichidul
β.105
Lichidul
β.105
199

Benzen
Benzină
CaCl2 41% (aq.)
CaCl2 6% (aq.)
Cloroform

124
125
46
25
126

Terebentină
Toluen
Ulei de măsline
Ulei de parafină
m-Xilol

94
109
70
90
101

Tabelul 140. Compoziţia la echilibru a lichidelor şi vaporilor pentru câteva sisteme
binare la pabs=1 atm
Alcool metilic-apă
Cloroform-benzen
t, °C
93,5
91,2
87,7
81,7
78,0
75,3
73,1
71,2
69,3
67,5
66,0
64,5
o

t, C
118,1
115,4
113,8
110,1
107,5
105,8
104,4
103,2
102,1
101,3
100,6
100,0

% (mol) alcool metilic
în lichid
în vapori
4
23,0
6
30,4
10
41,8
20
57,9
30
66,5
40
72,9
50
77,9
60
82,5
70
87,0
80
91,5
90
95,8
100
100,0

Apă-acid acetic
%(mol) apă
în lichid
în vapori
0
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
9,2
16,7
30,2
42,5
53,0
62,6
71,6
79,5
86,4
93,0
100,0

t, °C
79,0
78,2
77,3
76,4
75,3
74,0
71,9
68,9
61,4

T, K
90,1
89,5
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77,3

200

% (mol) cloroform
în lichid
în vapori
15
20
22
30
29
40
36
50
44
60
54
70
66
80
79
90
100
100

Azot-oxigen
%(mol) azot
în lichid în vapori
0
3,5
6,2
11,5
17,1
22,2
27,7
33,8
40,5
47,8
56,6
66,6
78,4
91,9
100,0

0
13,0
20,2
30,4
39,7
47,8
55,7
63,1
70,1
76,4
82,3
88,0
93,2
97,8
100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50,00
66,67
75,00
80,00
83,33
85,71
87,50
88,89
90,00
90,90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

75,00
88,89
93,75
96,00
97,22
97,96
98,44
98,76
99,00
99,17

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Gradul de
îndepărtare,
%masă
Volumul
total de
solvent
Gradul de
îndepărtare,
%masă
Volumul
total de
solvent

Volumul otal
de solvent

Raportul
curenţilor

Gradul de
îndepărtare
% masă
Volumul
total de
solvent
Gradul de
îndepărtare,
%masă

Tabelul 141. Gradul de îndepărtare a substanţelor extrase la prelucrarea succesivă
cu aceleaşi cantităţi de solvent proaspăt
Numărul de spălări
1
2
3
4

87,50
96,30
98,44
99,20
99,54
99,71
99,81
99,86
99,90
99,92

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

93,75
98,76
99,61
99,84
99,92
99,96
99,98
99,98
99,99
99,99

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

Tabelul 142. Gradul de îndepărtare (în % masă) a substanţelor extrase la
prelucrarea materialului solid în contracurent
Raportul
Numărul de extracţii, ne
curenţilor
1
2
3
4
5
6
1
50,00
66,67
75,00
80,00
83,33
85,71
2
66,67
85,71
93,00
96,77
98,42
99,21
3
75,00
92,31
97,50
99,17
99,73
99,91
4
80,00
95,24
98,82
99,71
99,93
5
83,33
96,77
99,36
99,87
99,97
6
85,71
97,67
99,61
99,94
7
87,50
98,24
99,75
99,96
8
88,89
98,63
99,83
99,98
9
90,00
98,90
99,88
99,99
10
90,90
99,10
99,91
-

201

Tabelul 143. Valori ale coeficienţilor de difuziune D pentru diverse sisteme
Sistemul A-B (în fază
Sistemul A-B (în fază
DAB·109 m2/s
DAB·104 m2/s
lichidă la 20ºC şi 1 at)
gazoasă la 0ºC şi 1 at)
NH3-Aer
0,198
N2-H2O
1,64
H2O-H2
0,7516
HNO3-H2O
2,6
H2O-Aer
0,220
NH3-H2O
1,76
H2O-CO2
0,1387
C2H2-H2O
1,56
H2-N2
0,674
Br2-H2O
1,2
H2-Aer
0,611
H2-H2O
5,13
H2-CO2
0,550
NaOH-H2O
1,51
H2-SO2
0,480
Glucoză (180)-H2O
0,60
H2-H2O
0,535
CO2-H2O
1,77
H2-CH4
0,625
CO2-C2H5OH
3,4
H2-O2
0,697
N2O-H2O
1,51
H2-CO
0,651
O2-H2O
1,80
H2-C2H6
0,459
CH3OH-H2O
1,28
H2-C2H4
0,486
C3H7OH-H2O
0,87
He-Ar
0,641
H2SO4-H2O
1,73
CO2-Aer
0,138
H2S-H2O
1,41
CO2-CH4
0,153
Cl2-H2O
1,22
N2O-CO2
0,096
HCl-H2O
2,64
I2-N2
0,0654
NaCl-H2O
1,35
I2-Aer
0,097
CHCl3-C6H6
2,11
O2-N2
0,181
C2H5OH-H2O
1,00
O2-Aer
0,178
SO2-H2O
1,47
O2-CO2
0,139
Glicerină (92)-H2O
0,72
O2-CO
0,185
Fenol (98)-H2O
0,84
CO-CO2
0,137
Fenol-C2H5OH
0,80
CO-C2H4
0,116
Fenol-C6H6
1,04
Notă: Cifrele dintre paranteze reprezintă masele moleculare; coeficienţii de difuziune în
faza lichidă se referă la soluţii diluate ale componentului A în componentul B

202

Tabelul 144. Căldurile de adsorbţie pe cărbune a câtorva substanţe organice
Căldura de adsorbţie
Substanţa
Formula
KJ/kmol
KJ/Kg
Benzină
50280
628,5
Benzen

C6H6

61590

789,8

Clorură de butil primară CH3(CH2)2Cl

65360

706,4

Clorură de butil
CH3CHClC2H5
secundară
Clorură de trimetilmetan (CH3)2CCl

60340

652,4

56980

615,9

Diclor metan

CH2Cl2

51960

611,3

Clorură de izopropil

CH3CHClCH3

54890

699,3

Metan

CH4

18860

1230

Clorură de metil

CH3Cl

38550

763,4

Clorură de propil

CH3(CH2)2Cl

61170

779,3

Sulfură de carbon*

CS2

52380

689,3

Alcool metilic

CH3OH

54890

1715

Alcool propilic

C3H7OH

68720

1145

Alcool etilic*

C2H5OH

62850

1386

Tetraclorură de carbon

CCl4

64110

415,2

Cloroform*

CHCl3

60760

508,2

Bromură de etil*

C2H5Br

58240

534,6

Iodură de etil*

C2H5I

58660

376,3

Clorură de etil*

C2H5Cl

50280

779,3

Formiat de etil*

HCOOC2H5

60760

820,8

Eter etilic*

(C2H5)O

64950

877,8

Observaţii

1. Valorile căldurii de adsorbţie sunt date pentru condiţiile absorbţiei a 1 kmol
vapori pe 1 Kg cărbune la 0°C (cu excepţia benzinei, pentru care corelaţia între
cantitatea de substanţă adsorbită şi cantitatea de cărbune nu se respectă).
2. Pentru substanţele notate cu asterisc, căldura de adsorbţie s-a calculat cu formula: q=m⋅an (în J/Kg
cărbune)

203

12. MATERIALE DE IZOLAŢIE ŞI AGENŢI FRIGORIFICI UTILIZAŢI ÎN
INSTALAŢIILE FRIGORIFICE
Tabelul 146. Conductivitatea termică a unor materiale folosite la izolarea
instalaţiilor frigorifice
Materialul termoizolant
Pâslă de construcţie
Şnur de sticlă
Produse din perlit bitumat
Saltele din pâslă de sticlă
compactă
Saltele din pâslă de fibră de
sticlă cu legătură sintetică
Plăci fibrolemnoase
Plăci din vată minerală cu
legătură sintetică
Plăci din pâslă de fibră de sticlă
cu legătură sintetică
Plăci rigide din vată minerală cu
legătură de bitum
Plăci de plută (expanzit)
Semicilindri şi cilindri tubulari
din vată minerală cu legătură
sintetică
Straturi spongioase din polistiren
rigid
Straturi spongioase rigide din
policlorură de vinil
Straturi spongioase fenolice
Poliuretan expandat elastic
Poliuretan expandat rigid
Bandă din pâslă de sticlă
compactă
Cauciuc spongios
Plăci din turbă
Umplutură din vată minerală şi
de sticlă sub înveliş ermetic
Idem din perlit afânat

100-200
130
250-350
150-200

Temperatura
maximă de
utilizare
t [°C]
-60
-180
-60
-180

60-100
150-250

-60
-60

0,06-0,07
0,08-0,09

100-180

-180

0,06-0,07

60-100

-60

0,06-0,07

250-300

-60

0,08-0,09

150-200

-150

0,065-0,07

150-200

-180

0,065-0,07

30-100

-180

0,045-0,06

50-120

-180

0,045-0,06

80-200
35-50
50-100
150-200

-180
-60
-180
-180

0,05-0,065
0,045-0,06
0,045-0,06
0,06-0,07

250-300
170-220

-40
-60

0,065-0,075
0,07-0,08

150-200
120-180

-180
-180

0,045-0,055
0,045-0,055

Densitatea
ρ [Kg/m3]

204

Conductivitatea
termică
λ [W/(m⋅K)]
0,08-0,09
0,06-0,07
0,08-0,09
0,06-0,07

Tabelul 147. Conductivitatea termică a solului la adâncimea de 1,5 m la
temperatura tsol=5°C
Umiditatea

Aspectul

ρsol uscat

solului

solului

[Kg/m3]

Umiditatea
absolută a
solului, [%]

λsol

λsol

[W/(m⋅K)]

[W/(m⋅K)]

Argilos şi

1600

5

0,87

argilo-

2000

5

1,74

Sol puţin

nisipos

1600

5

1,11

umed

Nisipos

2000

5

2,03

2000

5

2,03

Stâncos

2400

1

2,33

Argilos şi

1600

20

1,74

argilo-

2000

10

2,56

nisipos

1600

15

1,92

Nisipos

2000

5

3,20

1600

8

2,73

Stâncos

2000

3

3,48

Argilos şi

1600

23,8

1,86

argilo-

2000

11,5

2,67

Sol saturat

nisipos

1600

23,8

2,44

cu apă

Nisipos

2000

11,5

3,37

2000

11,5

3,37

2400

3,3

5,11

Sol umed

Stâncos

205

1,2

1,8

2,3

Tabelul 148. Proprietăţile fizice ale unor agenţi frigorifici
Lichidul

NH3

CO2

SO2

CH3Cl

T
K
243
253
263
273
283
293
253
263
273
283
293
303
253
263
273
283
293
303
263
273
283
293
303

t
°C
-30
-20
-10
0
10
20
-20
-10
0
10
20
30
-20
-10
0
10
20
30
-10
0
10
20
30

p
bar
1,20
1,47
2,90
4,30
6,25
8,55
19,6
26,4
34,9
45,0
57,3
72,0
0,63
1,01
1,53
2,30
3,30
4,56
1,76
2,52
5,56
4,88
6,60

ρ'

3

Kg/m
678
665
652
638
624,7
610,3
1029,9
980,8
924,8
858
770,7
596,4
1484
1458
1434
1409
1383
1356
978
960
941
922
902

ρ''

3

Kg/m
1,04
1,60
2,39
3,45
4,86
6,69
51,4
70,5
96,3
133
190,24
334,4
1,973
3,05
4,56
6,49
9,22
12,63
4,15
5,93
8,31
11,43
15,37

lv
KJ/Kg
1358,6
1328,4
1296,4
1262,4
1223,2
1187,2
284
262
235
202
155
63
395
387
376
368
360
348
415
405
394
383
371

206

λ
W/(m·K)
0,57
0,57
0,559
0,548
0,518
0,50
0,152
0139
0,129
0,116
0,093
0,07
0,223
0,218
0,212
0,205
0,199
0,193
0,189
0,179
0,171
0,162
0,154

cp
KJ/(Kg·K)
4,44
4,52
4,57
4,61
4,69
5,19
2,01
2,29
2,59
2,93
3,64
6,50
1,256
1,299
1,304
1,351
1,39
1,56
1,54
1,565
1,581
1,60
1,615

ν⋅106

η⋅103

m /s
0,354
0,304
0,263
0,235
0,209
0,183
0,146
0,128
0,118
0,114
0,098
0,096
0,337
0,316
0,287
0,272
0,255
0,239
0,271
0,254
0,240
0,228
0,219

Pa·s
2,35
1,98
1,67
1,48
1,29
1,13
1,48
1,21
1,07
0,96
0,74
0,53
4,90
4,53
4,03
3,79
3,47
3,18
2,60
240
2,22
2,06
1,94

2

Pr
1,89
1,62
1,39
1,27
1,18
1,09
2,00
2,08
2,47
2,47
2,96
5,05
2,81
2,745
2,60
2,54
2,47
2,40
2,16
2,14
2,09
2,08
2,07

Tabelul 148 (continuare). Proprietăţile fizice ale unor agenţi frigorifici
Codul

Denumirea agentului

R⋅10 t (fierb)
KJ/(Kg· f
[°C]
K)
17,03 4,8816
-33,34

M
[Kg/Kmol]

Formula chimică

R717

Amoniac

NH3

R10

Tetraclormetan

CCl4

153,82 0,5405

77,47

R10B1

Triclorbrommetan

CCl3Br

198,27 0,4193

R10B2

Diclordibrommetan

CCl2Br2

R10B3

Clortribrommetan

R11

tsolid,
[°C]

Tcr
[K]

pcr⋅10-5 ρcr⋅10-3
[Pa]
[kg/m3]

-77,7 405,55 113,97

0,2350

22,9 556,36

44,93

0,5540

104,90

-

602,46

46,93

0,6968

242,73 0,3425

145,40

-

668,21

48,35

0,7934

CClBr3

287,18 0,2895

148,46

-

674,67

50,25

0,9678

Fluortriclormetan

CFCl3

137,37 0,6053

23,65

-11,0 471,15

43,70

0,5702

R11B1

Fluordiclorbrommetan

CFCl2Br

181,82 0,4573

51,88

-

516,26

44,40

0,7039

R11B2

Fluorclordibrommetan

CFClBr2

226,27 0,3675

80,10

-

562,14

45,84

0,8316

R11B3

Fluortribrommetan

CFBr3

270,72 0,3071

106,50

-

605,31

47,31

0,9549

R12

Difluordiclormetan

CF2Cl2

120,91 0,6876

-29,74

-155,9 385,15

41,19

0,5791

R12B1

Difluorclorbrommetan

CF2ClBr

165,36 0,5028

-3,83

-80,0 426,88

42,52

0,7410

R12B2

Difluordibrommetan

CF2Br2

209,82 0,3963

24,50

-

472,08

43,35

0,8664

R13

Trifluorclormetan

CF3Cl

104,46 0,7960

-81,59

-180,0 301,90

38,68

0,5989

R13B1

Trifluorbrommetan

CF3Br

148,91 0,5584

-57,77

-143,2 340,05

39,46

0,77

R14

Tetrafluormetan (metforan)

CF4

88,0 0,9448

-128,2

-184,0 227,5

37,45

0,6297

R20

Triclormetan

CHCl3

119,38 0,6965

61,20

-

536,6

54,72

0,5524

R20B1

Diclorbrommetan

CHCl2Br

163,83 0,5075

90,10

-

585,43

56,05

0,7122

207

R20B2

Clordibrommetan

CHClBr2

R⋅10 t (fierb)
KJ/(Kg· f
[°C]
K)
208,28 0,3992
131,71

R20B3

Tribrommetan

CHBr3

252,73 0,3290

149,21

R21

Fluordiclormetan

CHFCl2

102,92 0,8078

8,73

R21B1

Fluorclorbrommetan

CHFClBr

147,37 0,5642

43,44

-

507,54

53,54

0,7069

R21B2

Fluordibrommetan

CHFBr2

191,83 0,4334

64,90

-

543,53

54,91

0,8805

R22

Difluorclormetan

CHF2Cl

86,47 0,9616

-40,81

-160,0 369,28

49,90

0,5372

R22B1

Difluorbrommetan

CHF2Br

130,92 0,6351

-15,70

411,11

51,75

0,7501

R23

Trifluormetan

CHF3

70,01 1,1875

-82,14

-155,0 299,45

48,11

0,5280

R30

Diclormetan

CH2Cl2

84,93 0,9789

40,10

-96,7 510,00

61,70

0,4700

R30B1

Clorbrommetan

CH2ClBr

129,38 0,6426

68,06

-

555,49

63,22

0,6692

R30B2

Dibrommetan

CH2Br2

173,84 0,4783

96,95

-

605,70

64,69

0,8405

R31

Fluorclormetan

CH2FCl

68,48 1,2142

-9,10

-

424,83

60,01

0,4435

R31B1

Fluorbrommetan

CH2FBr

112,93 0,7362

16,64

-

468,14

61,10

0,6737

R40

Clormetan (clorură de metil)

CH3Cl

50,49 1,6468

-23,86

-97,8 416,25

64,88

0,3991

R40B1

Brommetan

CH3Br

94,94 0,8758

3,60

-

462,16

65,68

0,5980

R41

Fluormetan

CH3F

34,03 2,4430

-79,64

-

317,75

58,56

0,2960

R50

Metan

CH4

16,04 5,1826

-161,59

-182,5 190,55

45,33

0,1366

R112

1,2-Difluortetracloretan

CFCl2CFCl2

203,83 0,4079

92,30

25,2 551,15

33,34

0,5687

Codul

Denumirea agentului

M
[Kg/Kmol]

Formula chimică

208

pcr⋅10-5 ρcr⋅10-3
[Pa]
[kg/m3]

tsolid,
[°C]

Tcr
[K]

-

654,41

57,48

0,8300

-

684,94

59,12

0,9888

-135,0 451,65

51,73

0,5279

-

R113

1,2,2-Trifluortricloretan

CFCl2CF2Cl

R⋅10 t (fierb)
KJ/(Kg· f
[°C]
K)
187,38 0,4437
46,82

R113B2

1,2,3-Trifluor-2-clordibrommetan

CF2BrCFClBr

276,28 0,3009

R114

1,2-Diclortetrafluoretan

CF2ClCF2Cl

R114B2

1,2-Dibromtetrafluoretan

R115

Codul

Denumirea agentului

M
[Kg/Kmol]

Formula chimică

tsolid,
[°C]

Tcr
[K]

pcr⋅10-5 ρcr⋅10-3
[Pa]
[kg/m3]

-35,0 487,15

33,89

0,6076

94,57

-72,9 563,15

35,23

0,7970

170,92 0,4864

3,63

-93,9 418,85

33,33

0,6230

CF2BrCF2Br

259,82 0,3200

47,15

-110,5 487,30

33,58

0,8129

Pentafluormonocloretan

CF3CF2Cl

154,46 0,5383

-38,97

-106,0 353,09

31,92

0,6673

R116

Hexafluoretan

CF3CF3

138,01 0,6024

-78,21

-100,6 292,85

28,83

0,6381

R142B

1,1-Diclor-1-cloretan

CF2ClCH3

100,49 0,8274

-9,20

-138,0 409,60

41,38

0,4590

R143a

1,1,1-Trifluoretan

CF3CH3

84,04 0,9893

-47,58

-111,3 346,25

41,10

0,4487

R152a

1,1-Difluoretan

CHF2CH3

66,05 1,2588

-24,54

-117

386,65

44,91

0,3514

R160

Cloretan

CH2ClCH3

64,51 1,2888

12,23

-138,7 460,35

53,92

0,3371

R170

Etan

CH3CH3

30,07 2,7651

-88,53

-183,3 305,42

49,34

0,2138

R215

1,1,1-Triclorpentafluorpropan

CF3CF2CCl3

237,38 0,3503

73,04

505,15

29,80

0,6825

R216

1,2-Diclorhexafluorpropan

CF3CFClCF2Cl

220,93 0,3763

35,73

-125,4 453,14

27,49

0,6391

R217

1-Clorheptafluorpropan

CF3CF2CF2Cl

204,47 0,4066

-1,48

395,15

26,90

0,6731

R218

Octofluorpropan

CF3CF2CF3

188,02 0,4422

-36,81

-183,0 345,05

26,77

0,7045

R290

n-Propan

CH3CH2CH3

44,10 1,8855

-41,97

-187,7 369,96

42,69

0,2254

R3(11)0

n-Butan

CH3CH2CH2CH3

58,12 1,4305

-0,55

-138,3 425,16

37,79

0,2347

R31(10)

n-Perfluorbutan

CF3CF2CF2CF3

238,02 0,3493

-2,02

-41,2 386,35

23,24

0,6258

209

-

Codul

Denumirea agentului

R⋅10 t (fierb)
KJ/(Kg· f
[°C]
K)
72,15 1,1524
36,05

M
[Kg/Kmol]

Formula chimică

R4(13)0

n-Pentan

CH3CH2CH2CH2CH3

RC318

Octofluorciclobutan

C4F8

R1150

Etilenă

R1270

tsolid,
[°C]

Tcr
[K]

pcr⋅10-5 ρcr⋅10-3
[Pa]
[kg/m3]

-129,7 469,77

33,89

0,2426

200,04 0,4156

-5,97

-40,2 388,47

27,80

0,5479

CH2=CH2

28,05 2,9637

-103,74

-169,2 282,65

50,56

0,2140

Propilenă

CH2=CH-CH3

42,08 1,9758

-47,75

-185,2 364,95

46,14

0,2388

R500

R12/R152a

CF2Cl2/CHF2CH3

99,30 0,8373

-33,30

-160

378,65

43,60

0,5130

R502

R22/R115

CHF2/CF3CF2Cl

111,63 0,7448

-45,62

-

355,31

40,10

0,5717

R503

R13/R23

CF3Cl/CHF3

87,25 0,9529

-87,84

-

292,65

43,38

0,5894

R504

R32/R115

CH2F2/CF3CF2Cl

79,42 1,0493

-57,40

-

339,54

47,70

0,531

A1

R124/RC318

CF3CHFCl/C4F8

156,35 0,5318

-13,85

-

386,65

32,95

0,6233

210

Tabelul 148 (continuare). Proprietăţile fizice ale unor agenţi frigorifici
Lichidul

CCl2F2
(R-12)

CCl3F
(R-11)

T
K
243
253
263
273
283
293
303
243
253
263
273
283
293
303

t
°C
-30
-20
-10
0
10
20
30
-30
-20
-10
0
10
20
30

p
bar
1,00
1,51
2,19
3,095
4,22
5,67
7,42
0,096
0,162
0,216
0,406
0,611
0,895
1,28

Tabelul 149. Mărimile b=f(T) şi (lV)1/4
Temp.
condensului
NH3
K
°C
b
(lV)1/4
0
273
5,963 1438,22
10
283
5,920 1415,16
20
293
5,869 1354,20
30
303
5,816 1306,43
40
313
5,759
1257

ρ'

3

Kg/m
1486
1457
1426
1394
1361
1327
1293
1601
1579
1557
1524
1511
1486
1464

ρ''

lv
KJ/Kg
167,3
163,1
159,4
154,9
150,0
144,5
138,6
192,5
192
191
189
187
184
181

3

Kg/m
6,20
9,03
12,80
16,65
23,79
31,50
41,11
0,653
1,059
1,651
2,486
3,631
5,165
7,179

λ
W/(m·K)
0,106
0,102
0,097
0,092
0,0872
0,0825
0,078
0,120
0,115
0,111
0,106
0,101
0,0905
0,091

cp
KJ/(Kg·K)
0,895
0,905
0,91
0,93
0,945
0,964
0,964
0,844
0,855
0,870
0,875
0,885
0,891
0,90

ν⋅106

η⋅103

m /s
0,252
0,232
0,224
0,211
0,203
0,198
0,194
0,506
0,446
0,389
0,357
0,317
0,281
0,272

Pa·s
3,67
3,32
3,14
2,98
2,71
2,58
2,46
7,92
6,95
5,94
5,31
4,70
4,10
3,90

2

Pr
3,29
3,01
3,01
2,98
2,80
3,06
3,10
5,80
5,23
4,79
4,79
4,03
3,94
3,90

pentru calculul transferului de căldură la condensarea agenţilor frigorifici
Agentul frigorific
(lV)1/4
3,714
3,698
3,679
3,661
3,642

R-11
b
463,76
460,38
458,90
453,21
449,67

(lV)1/4
3,528
3,498
3,468
3,431
3,389

R-12
b
437,95
420,35
400,50
380,97
359,80

211

R-121
(lV)1/4
b
3,961
590,69
3,941
582,46
3,491
576,53
3,325
562,85
3,157
551,48

(lV)1/4
3,791
3,751
3,704
3,648
3,582

R-22
b
486,99
468,86
453,62
432,70
414,50

CH3Cl
(lV)1/4
b
4,484
670,51
4,453
648,02
4,420
627,18
4,386
603,46
4,346
578,58

Tabelul 150. Proprietăţile termodinamice ale amoniacului pe curba de saturaţie
s',

s'',

t, °C

p, bar

ν', m3/Kg

i', KJ/Kg i'', KJ/Kg lv, KJ/Kg
ν'', m3/Kg KJ/(Kg⋅K)
KJ/(Kg⋅K)

-75

0,0750

0,001368

12,89

2,7771 10,2287

87,5

1563,8

1476,3

-70

0,109

0,001379

9,01

2,8797 10,0906 108,4

1573,0

1464,5

-65

0,157

0,001390

6,46

2,9823 9,9621

129,8

1582,2

1452,4

-60

0,219

0,001401

4,70

3,0840 9,8407

151,1

1591,0

1439,8

-55

0,302

0,001413

3,49

3,1824 9,7272

172,5

1599,8

1427,3

-50

0,409

0,001425

2,62

3,2791 9,6204

193,4

1608,1

1414,7

-45

0,546

0,001437

2,01

3,3767 9,5199

215,6

1616,5

1400,9

-40

0,718

0,001449

1,55

3,4730 9,4245

237,8

1624,9

1387,1

-35

0,933

0,001462

1,22

3,5672 9,3341

260,0

1632,9

1372,9

-30

1,195

0,001476

0,963

3,6601 9,2486

282,2

1640,8

1358,6

-25

1,516

0,001490

0,772

3,7514 9,1074

304,4

1648,3

1344,0

-20

1,902

0,001504

0,624

3,8410 9,0895

327,4

1655,9

1328,5

-15

2,363

0,001519

0,509

3,9293 9,0150

350,0

1662,6

1312,6

-10

2,909

0,001534

0,419

4,0164 8,9438

372,0

1669,3

1296,7

-5

3,549

0,001550

0,347

4,1022 8,8756

395,7

1675,1

1279,5

0

4,294

0,001566

0,290

4,1868 8,8094

418,7

1681,0

1262,3

5

5,157

0,001583

0,244

4,2705 8,7458

441,7

1686,4

1244,7

10

6,150

0,001601

0,206

4,3530 8,6838

465,2

1691,0

1225,9

15

7,283

0,001619

0,175

4,4347 8,6240

488,6

1695,7

1207,1

20

8,572

0,001639

0,149

4,5155 8,5658

512,5

1699,4

1187,0

25

10,03

0,001659

0,128

4,5954 8,5093

536,3

1703,2

1166,9

30

11,67

0,001680

0,111

4,6746 8,4536

560,2

1705,7

1145,5

35

13,50

0,001702

0,0959 4,7529 8,3991

584,9

1708,2

1123,3

40

15,54

0,001726

0,0833 4,8307 8,3455

609,2

1709,9

1100,7

45

17,81

0,001750

0,0727 4,9078 8,2928

633,9

1710,7

1076,8

50

20,33

0,001777

0,0625 4,9840 8,2400

659,0

1711,1

1052,1

212

Tabelul 151. Proprietăţile termofizice ale soluţiei de ETILENGLICOL:
ρ [Kg/m3], tsolid [°C], cp [J/(Kg⋅K)], λ [W/(m⋅K)], η [N⋅s/m2], ν [m2/s], a [m2/s]
(ζ - conţinutul de etilenglicol în soluţie; tsolid – temperatura de solidificare)
ρ
1005

ζ [%]
4,6

tsolid
-2

1010

8,4

-4

1015

12,2

-5

1020

16

-7

1025

19,8

-10

1030

23,6

-13

1035

27,4

-15

t [°C]
50
20
10
0
50
20
10
0
50
20
10
0
50
20
10
0
-5
50
20
10
0
-5
50
20
10
0
-10
50
20
0
-10
-15

cp
4145
4145
4124
4103
4103
4061
4061
4061
4061
4019
3998
3977
4019
3936
3915
3894
3894
3977
3894
3873
3852
3852
3953
3852
3810
3768
3768
3852
3768
3726
3684
3663

η⋅104 ν⋅106
0,586
5,88
1,07
10,79
1,365
13,73
1,95
19,61
6,86
0,68
11,77
1,17
15,69
1,55
22,56
2,23
0,677
6,86
1,35
13,73
1,84
18,63
2,51
25,50
7,84 0,77
14,71 1,45
20,59 2,02
28,44 2,79
34,30 3,37
7,84 0,76
1,63
16,67
2,20
22,56
3,06
31,38
3,73
38,25
8,83
0,858
17,65
1,72
25,50
2,48
35,30
3,44
51,00
4,95
8,83 0,855
1,9
19,61
3,8
39,23
5,5
56,88
6,83
70,61

213

λ
0,616
0,582
0,570
0,558
0,593
0,570
0,558
0,547
0,582
0,547
0,541
0,535
0,558
0,535
0,523
0,512
0,500
0,547
0,523
0,512
0,500
0,488
0,523
0,500
0,494
0,488
0,488
0,512
0,488
0,477
0,477
0,471

a⋅107
1,48
1,38
1,37
1,34
1,43
1,38
1,36
1,33
1,41
1,33
1,33
1,30
1,36
1,33
1,31
1,28
1,26
1,33
1,30
1,29
1,26
1,24
1,29
1,26
1,26
1,26
1,26
1,28
1,25
1,25
1,25
1,24

Pr
3,96
7,7
9,9
14,4
4,75
8,4
11,4
16,7
4,8
10,1
13,8
18,9
5,65
10,8
15,4
21,6
26,6
5,7
12,5
17,0
24,2
30,0
6,6
13,7
19,6
27,4
39,4
6,7
15,2
31,0
44,0
55,0

Tabelul 151 (continuare)
ζ [%] tsolid t [°C]
ρ
1040 31,2
-17
50
20
0
-10
-15
1045
35
-21
50
20
0
-10
-15
-20
1050 38,8
-26
50
20
0
-10
-15
-20
-25
1055 42,6
-29
50
20
0
-10
-15
-20
-25
1060 46,4
-33
50
20
0
-10
-15
-20
-25
-30

cp
3810
3726
3642
3642
3622
3726
3642
3599
3559
3538
3517
3684
3559
3517
3475
3454
3433
3412
3601
3475
3433
3391
3370
3349
3328
3517
3391
3349
3308
3287
3266
3245
3224

η⋅104
9,81
21,58
44,13
66,60
82,37
10,79
24,52
49,03
76,49
93,16
117,68
11,77
27,46
55,90
86,30
107,87
142,20
186,33
13,73
29,42
61,78
96,10
122,58
160,83
251,75
15,69
34,32
68,65
107,87
137,29
181,42
240,26
323,62

214

ν⋅106
0,94
2,07
4,25
6,45
7,9
1,03
2,35
4,7
7,35
8,9
11,3
1,12
2,63
5,32
8,25
10,3
13,5
17,8
1,3
2,78
5,85
9,1
11,7
15,2
20,5
1,48
3,24
6,28
10,2
13,0
17,2
22,6
30,5

λ
0,500
0,477
0,465
0,465
0,459
0,477
0,465
0,465
0,454
0,454
0,454
0,465
0,454
0,454
0,454
0,454
0,454
0,454
0,442
0,442
0,442
0,442
0,442
0,442
0,442
0,430
0,430
0,430
0,430
0,430
0,430
0,430
0,430

a⋅107
1,26
1,23
1,23
1,23
1,23
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,23
1,20
1,20
1,22
1,23
1,25
1,26
1,26
1,16
1,20
1,22
1,23
1,25
1,25
1,26
1,15
1,19
1,22
1,22
1,23
1,23
1,25
1,26

Pr
7,5
16,8
34,5
52,0
65,0
8,4
19,2
37,7
60,0
73,0
92,0
9,3
21,6
44,0
67,0
82,0
107,0
144,0
11,2
23,0
47,5
73,0
93,0
122,0
162,0
12,8
27,0
51,5
84,0
105,0
140,0
180,0
242,0

Tabelul 152. Mărimea b=f(T) pentru calculul transferului de căldură la condensarea
aburului saturat uscat
Temperatura peliculei condensatului
°C

b=4

K

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

273
293
313
333
353
373
393
413
433
453
473

ρ 2 λ3
μ

104
120
139
155
169
179
188
194
197
199
199

Tabelul 153. Proprietăţile fizice ale vaporilor saturanţi de amoniac
Temperatura,
°C

Presiunea,
ata

-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

0,4168
0,5562
0,7318
0,9503
1,219
1,546
1,940
2,410
2,966
3,619
4,379
5,259
6,271
7,431
8,741
10,225
11,895
13,765
15,850
18,165
20,727

Volumul specific
lichid,
vapori,
L/Kg
m3/Kg

1,4245
1,4367
1,4493
1,4623
1,4757
1,4895
1,5037
1,5185
1,5338
1,5496
1,5660
1,5831
1,6008
1,6193
1,6386
1,6588
1,6800
1,7023
1,7257
1,7504
1,7766

2,6170
2,0015
1,5503
1,2151
0,9630
0,7712
0,6236
0,5087
0,4184
0,3469
0,2897
0,2435
0,2058
0,1740
0,1494
0,1283
0,1107
0,0959
0,0833
0,0726
0,0635
215

Densitatea
lichid,
vapori,
Kg/L
Kg/m3

0,7020
0,6960
0,6900
0,6839
0,6777
0,6714
0,6650
0,6585
0,6520
0,6453
0,6386
0,6317
0,6247
0,6175
0,6103
0,6028
0,5952
0,5875
0,5795
0,5713
0,5629

0,382
0,500
0,645
0,823
1,038
1,297
1,604
1,966
2,390
2,883
3,452
4,108
4,859
5,718
6,694
7,795
9,034
10,431
12,005
12,774
15,756

Căldura de
vaporizare,
KJ/Kg

1416
1402
1388
1374
1360
1345
1329
1314
1297
1281
1263
1246
1227
1210
1188
1168
1146
1124
1101
1078
1053

Tabelul 154. Proprietăţile fizice ale vaporilor saturanţi pentru freon-12
Densitatea
Căldura de
Presiunea,
Temperatura,
vaporizare, r,
lichid,
vapori,
ata
KJ/Kg
Kg/L
Kg/m3
°C
0

1

2

3

4

+40
+30
+25
+20
+10
0
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-50
-60
-70
-80

9,78
7,59
6,63
5,79
4,32
3,15
2,24
1,86
1,54
1,26
1,03
0,824
0,655
0,399
0,231
0,125
0,063

1,25
1,29
1,31
1,33
1,36
1,39
1,43
1,44
1,46
1,47
1,49
1,5
1,52
1,54
1,57
1,6
1,63

53,1
41,2
36,1
31,5
23,8
17,7
12,8
10,8
9,04
7,52
6,2
5,07
4,1
2,6
1,56
0,888
0,47

132,4
138,7
142,0
145,0
150,0
155,0
160,0
161,7
163,8
165,5
167,6
169,3
171,0
175,0
178,0
182,0
185,0

Tabelul 155. Proprietăţile fizice ale uleiului de transformator
cp,
λ,
η⋅104, ν⋅106,
ρ,
t, °C
3
KJ/(m⋅K) W/(m⋅K)
Kg/m
m2/s
Pa⋅s
0
892,5
1,549
0,1123
629,8
70,5
10
886,4
1,620
0,1115
335,5
37,9
20
880,3
1,666
0,1106
198,2
22,5
30
874,2
1,729
0,1098
128,5
14,7
40
868,2
1,788
0,1090
89,4
10,3
50
862,1
1,846
0,1082
65,3
7,58
60
856,0
1,905
0,1072
49,5
5,78
70
850,0
1,964
0,1064
38,6
4,54
80
843,9
2,026
0,1056
30,8
3,66
90
837,8
2,085
0,1047
25,4
3,03
100
831,8
2,144
0,1038
21,3
2,56
110
825,7
2,202
0,1030
18,1
2,20
120
819,6
2,261
0,1022
15,7
1,92
216

α,

β,

m /s
8,14
7,83
7,56
7,28
7,03
6,80
6,58
6,36
6,17
6,00
5,83
5,67
5,50

K
6,80
6,85
6,90
6,95
7,00
7,05
7,10
7,15
7,20
7,25
7,30
7,35
7,40

2

-1

Pr
866
484
298
202
146
111
87,8
71,3
59,3
50,5
43,9
38,8
34,9

Tabelul 156. Proprietăţile termofizice ale ULEIULUI HIDRAULIC:
ρ [Kg/m3], cp [J/(Kg⋅K)], λ [W/(m⋅K)], η [N⋅s/m2], ν [m2/s], a [m2/s]

ν⋅106

a⋅108

Pr

57440

61500

8,49

724400

0,125

29050

31200

8,48

367900

1580

0,124

7888

8500

8,47

100100

925

1590

0,124

4357

4710

8,43

55900

-30

922

1590

0,124

1992

2160

8,43

25600

-25

918

1600

0,123

1088

1185

8,38

14100

-20

915

1600

0,123

582,8

637

8,37

7610

-15

912

1600

0,122

307,7

337,5

8,37

4000

-10

909

1610

0,122

152,3

167,5

8,31

2000

-5

906

1610

0,121

86,80

95,8

8,31

1150

0

903

1620

0,121

56,93

63,05

8,25

760

5

899

1630

0,120

40,14

44,65

8,20

540

10

896

1630

0,120

30,55

34,10

8,20

410

15

893

1640

0,119

23,71

26,55

8,20

320

20

889

1640

0,119

18,67

21,00

8,15

260

25

887

1650

0,118

14,90

16,80

8,09

210

30

884

1660

0,118

12,20

13,75

8,04

170

40

877

1680

0,117

8,288

9,45

7,94

120

50

871

1700

0,116

6,097

7,00

7,84

89

60

864

1720

0,115

4,752

5,50

7,74

71

70

858

1750

0,114

3,518

4,10

7,61

54

80

852

1780

0,113

2,897

3,40

7,47

45

90

845

1800

0,112

2,366

2,80

7,38

38

100

838

1820

0,111

1,760

2,10

7,30

29

ρ

cp

λ

-50

934

1580

0,125

-45

931

1580

-40

928

-35

t [°C]

η⋅103

217

Tabelul 157. Proprietăţile termofizice ale ULEIULUI PENTRU INSTALAŢII
FRIGORIFICE: ρ [Kg/m3], cp [J/(Kg⋅K)], λ [W/(m⋅K)], η [Pa⋅s], ν [m2/s], a [m2/s]
Pr
cp
η⋅103
ν⋅106
a⋅108
t [°C]
λ
ρ
-55

1050

1630

0,166

108800

103600

9,69

1069000

-50

1045

1640

0,165

77750

74400

9,63

772600

-45

1042

1640

0,164

45850

44000

9,62

457400

-40

1039

1640

0,164

13610

13100

9,60

136500

-35

1035

1640

0,163

5382

5200

9,60

54200

-30

1032

1640

0,162

3168

3070

9,58

32000

-25

1028

1640

0,161

2157

2098

9,57

21900

-20

1024

1640

0,161

1418

1385

9,57

14500

-15

1020

1640

0,160

905,7

888

9,56

9300

-10

1017

1640

0,159

569,5

560

9,54

5900

-5

1013

1640

0,158

372,7

368

9,53

3700

0

1010

1640

0,158

266,6

264

9,52

2800

5

1006

1640

0,157

202,9

201,7

9,52

2100

10

1002

1640

0,156

138,7

138,5

9,50

1460

15

999

1640

0,156

83,56

83,56 9,49

880

20

995

1640

0,155

61,78

62,10 9,48

650

25

992

1650

0,154

47,61

48,00 9,41

510

30

988

1660

0,153

38,04

38,50 9,35

410

40

980

1680

0,152

24,97

25,45 9,21

280

50

973

1680

0,150

17,22

17,70 9,19

190

60

966

1700

0,149

12,36

12,80 9,06

140

70

958

1700

0,147

9,436

9,85 9,05

100

80

951

1700

0,146

7,313

7,64 9,03

85

90

944

1700

0,144

5,853

6,20 9,00

69

100

936

1700

0,143

5,569

5,95 8,97

66

218

PARTEA A II-A
PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE PRINCIPALELOR PRODUSE
ALIMENTARE
13. ACIZI GRAŞI, GLICERINĂ ŞI SĂPUNURI
13.1. ACIZI GRAŞI
Schimbătoarele de căldură, coloanele de distilare şi rectificare, necesare
în tehnologiile de prelucrare ale acizilor
graşi, sunt dimensionate după un prealabil calcul termic de cele mai multe ori
laborios.
La baza acestui calcul stau
ecuaţiile de bilanţ termic şi criteriale,
ecuaţii ce conţin grupuri caracteristice de
constante termofizice.
Un calcul predictiv corect de
dimensionare este posibil numai având la
dispoziţie valorile acestor constante, în
legătură directă cu alţi parametri.
Astfel, căldura specifică pentru Fig. 61. Variaţia temperaturii de fierbere
acidul stearic, se poate calcula cu relaţia a acizilor graşi saturaţi în funcţie de
empirică:
numărul atomilor de carbon din moleculă
cp = 0,4266 + 0,0018⋅t, kcal/kg.grd, pe intervalul t = (70…78) °C

şi

cp = 0,4272 + 0,0018⋅t, kcal/kg.grd, pe intervalul t = (-12…65) °C
Tabelul 158
Densitatea acizilor graşi la diferite temperaturi, în Kg/m3
Temperatura
t, °C
1
20
40
60
70
80
100

Caprinic
C10
2
896,9
882,3
867,7
860,4
853,1
838,5

Lauric
C12
3
889,4
875,1
861,9
854,8
847,7
833,5

Acid gras
Miristic
Palmitic
C14
C16
4
5
857,9
850,9
848,3
843,9
841,4
829,9
827,6

219

Stearic
C18
6
845,7
839,0
825,6

Oleic
C18:1
7
904,2
890,6
877,0
870,2
863,4
849,8

Tabelul 158 (continuare)c
2
823,9
816,1
809,3
802,0
794,7
787,4
780,1
772,8
765,5
758,2
750,9
743,6
736,3
729,0

3
819,3
812,2
805,0
798,0
790,9
783,8
776,7
769,7
762,5
755,4
748,3
741,2
734,1
727,0

4
815,9
808,9
801,9
794,9
787,9
780,9
773,9
766,9
759,9
752,9
745,9
738,9
731,9
724,9

5
813,8
806,9
800,0
793,1
786,2
779,3
772,4
765.5
758.6
751.7
744,8
734,9
731,0
724,1

6
812,2
805,5
798,8
792,1
785,4
778,7
772,0
765,3
758,6
751,9
745,2
738,5
731,8
725,1

7
836,2
829,4
822,6
815,8
809,0
702,2
795,4
788,6
781,8
775,0
768,2
761,4
754,6
747,8

Fig. 62. Temperatura de fierbere a acizilor graşi saturaţi în funcţie de
presiune: 1-acid behenic; 2-arahic; 3-stearic, 4-palmitic; 5-miristic; 6-7lauric; 8-n-caprinic; 9-izocaprinic; 10-n-caprilic; 12-n-caproic; 13izocaproic; 14-n-valerianic; 15-izovalerianic; 16-n-butiric; 17-izobutiric;
18-propionic; 19-acetic; 20-formic

1
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

În calculele de similitudine, intervine adesea numărul lui Weber, ce conţine
la numitor tensiunea superficială. Valoarea ei poate fi calculată cu relaţia următoare, în raport cu aerul – pentru o gamă largă de acizi graşi (la temperatura de
20°C):
220

σ = (5 ⋅ ρ20 – 1,5) ⋅ 0,01 Kg/s2

Fig. 63. Temperatura de fierbere a soluţiilor glicerină-apă în funcţie de temperatura
de fierbere a apei şi de concentraţia în glicerină
O altă importantă mărime este vâscozitatea dinamică, pentru a cărei
variaţie în funcţie de temperatură şi felul acidului gras avem:

lg η =

q
− 2 ,75 ⋅ lg T + k ⋅ T , P (Poise),
4 ,561 ⋅ T

în care: T este temperatura absolută, în K, iar valorile căldurii de asociere q, în
cal/mol şi ale constantelor k şi C, sunt date mai jos.
Tabelul 159. Valorile căldurii de asociere şi ale unor constante necesare calculului
vâscozităţii dinamice a acizilor graşi saturaţi
C, P
Acidul
q, KJ/mol
k⋅103, P/K
1
Butiric
Valerianic
Capronic

2
8,210
9,750
11,440

3
1,770
1,663
1,401

221

4
2,9952
2,9050
2,8200

Tabelul 159 (continuare)
1
Enantic
Caprilic
Pelargonic
Caprinic
Miristic
Stearic

2
13,420
14,520
15,280
15,470
21,100
22,950

3
1,470
1,576
1,696
1,992
1,670
1,967

4
2,5791
2,4883
2,4160
2,3865
2,0221
1,7920

Tabelul 160. Densitatea acizilor graşi nesaturaţi la diferite temperaturi
Acidul

Elaidic
Erucic
Oleic
Petroselinic

Densit. ρ (Kg/m3 la
Acidul
t °C)
856,8/70
Linolenic
860,0/57
Linoleic
895,0/18
Brasidic
861,1/40

Densit. ρ (Kg/m3 la
t °C)
914,0/20
903,0/20
850,0/70

Tabelul 161. Densitatea şi coeficientul de dilataţie volumică a acizilor graşi şi a
trigliceridelor monoacide
Denumirea

Butiric
Caprilic
Caprinic
Capronic
Lauric
Miristic
Oleic
Palmitic
Stearic

Temp. t, °C
50,3

Densitatea ρ,
Kg/m3
Acizi graşi
929,2

Coef. de dilataţie
volumică, β.105, K-1
99

80,0

861,5

79

80,0

853,1

73

80,0

875,1

89

80,0

847,7

-

80,0

843,9

-

60,0

863,4

68

80,0

841,4

69

80,0

839,0

67

Gliceride

Tricaprină
Trilaurină
Trimiristină
Trioleină
Tripalmitină
Tristearină

80,0

891,3

73

80,0

980,1

71

80,0

872,2

69

25,0

907,8

68

80,0

866,3

67

80,0

863,2

67

222

Tabelul 162. Temperatura de topire a acizilor graşi saturaţi, mono- şi polietilenici
Denumirea acidului

Arahic
Behenic
Butiric
Caprilic
Caprinic
Capronic
Cerotic
Lauric
Lignoceric
Melisic
Miristic
Montanic
Palmitic
Pelargonic
Stearic
Valerianic
Brasidic
Elaidinic
Erucic
Oleic
Palmitelaidinic
Palmitoleic
Petroselaidinic
Petroselinic
Arahidonic
Clupanodonic
Linoleic
Linolenic
Linolenelaidinic
α-Oleostearic
α-Parinaric
β-Oleostearic
β-Parinaric

Masa moleculară
Acizi saturaţi
312,52
340,57
88,10
144,21
172,26
116,15
396,68
200,31
368,62
452,78
228,36
424,73
256,12
158,23
284,47
102,13
Acizi monoetilenici
338,56
282,45
338,56
282,45
282,45
254,40
282,45
282,45
Acizi polietilenici
280,41
278,42
278,42
278,42
272,42
276,40
276,40
304,46
320,49

223

Temp. de topire, °C
75,35
79,95
-7,9
16,7
31,6
-3,4
89,7
44,2
84,15
93,6
54,4
90,9
62,9
12,5
69,6
-34,5
61,9
46,5
34,7
18,4 (α); 16,3 (β)
31,0
0,5
54,0
30,0
- 49,5
-78
-5,0
-10….-11
29-30
48-49
95-96
71,5
-49,5

13.2. GLICERINĂ, ULEIURI ETERICE, SĂPUN
Pentru instalaţii de complexitate aşa cum s-a menţionat la subcapitolul
anterior, este necesară cunoaşterea şi pentru aceşti compuşi constantele
caracteristice, cum ar fi: temperatura de fierbere, presiunea de vapori, căldura de
dizolvare, căldura latentă de evaporare şi căldura specifică, mai jos fiind prezentate
aceste valori în limite largi de presiune, temperatură sau concentraţie.
Căldura specifică se poate determina şi prin calcul, conform unor ecuaţii
empirice de forma:
cp = 0,531 + 0,00134⋅t + 2,84⋅10-8, kcal/g⋅grd

Fig. 64. Presiunea
vaporilor acizilor
graşi saturaţi în
funcţie de
temperatură (şi
numărul atomilor de
carbon din moleculă
n=6-18)

Fig. 65. Vâscozitatea
dinamică a acizilor graşi
saturaţi în funcţie de
temperatură:
1-acid caproic;
2-enantic;
3-caprilic;
4-pelargonic;
5-lauric;
6-miristic;
7-palmitic;
8-stearic.

224

Tabelul 163. Densitatea soluţiilor de GLICERINĂ-APĂ în funcţie de concentraţie
şi temperatură
Concentraţia de
glicerină [%]
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

15°C
1264,15
1251,30
1238,10
1224,85
1211,60
1197,85
1184,15
1170,30
1156,50
1142,60
1128,70
1115,10
1101,45
1088,00
1074,55
1061,50
1048,40
1035,80
1023,25
1020,85
1018,40
1016,00
1013,60
1011,20
1008,75
1006,35
1003,95
1001,53
999,13

Densitatea ρ [Kg/m3] la temperatura t
20°C
25°C
1261,08
1258,02
1248,25
1245,15
1235,10
1232,00
1221,80
1218,70
1208,50
1205,45
1194,85
1191,95
1181,25
1178,40
1167,50
1164,75
1153,80
1151,05
1140,05
1137,40
1126,30
1123,75
1112,80
1110,40
1099,30
1097,10
1086,00
1083,90
1072,70
1070,70
1059,80
1058,00
1046,90
1045,25
1034,50
1033,00
1022,10
1020,70
1019,70
1018,35
1017,30
1016,00
1014,95
1013,60
1012,55
1011,25
1010,15
1008,90
1007,80
1006,55
1005,40
1004,15
1003,00
1001,80
1000,60
999,45
998,23
997,08

225

30°C
1254,95
1241,90
1229,90
1215,65
1202,40
1189,00
1175,65
1171,95
1148,30
1134,70
1121,10
1107,95
1094,75
1081,65
1068,55
1056,05
1043,50
1031,30
1019,05
1016,70
1014,40
1012,05
1009,70
1007,35
1005,05
1002,70
1000,35
998,00
995,68

Tabelul 164. Temperatura de fierbere a glicerinei la diferite presiuni
Presiunea
Pa
mm Hg

106700
101400
93500
80000
66700
53300
40000
26700
13330
11970
10660
9350

800
766
700
600
500
400
300
200
100
90
80
70

Temp. t, °C

292,1
290,00
286,79
280,91
274,23
266,20
256,32
243,16
222,41
219,44
216,17
212,52

Pa

Presiunea
mm Hg

8000
6670
5330
4000
2670
1975
1333
1066
800
667
533

Temp. t,°C

60
50
40
30
20
15
10
8
6
5
4

208,40
203,62
197,96
190,87
181,34
174,86
166,11
161,49
155,69
152,03
147,89

Tabelul 165. Presiunea vaporilor glicerinei la diferite temperaturi
Temperatura
t,°C

50
60
70
80
90
100
120
130
140
150

Presiunea vaporilor
mm Hg
Pa

0,0025
0,0067
0,0170
0,0410
0,0930
0,1950
0,7400
1,3500
2,4300
4,3000

0,334
0,894
2,267
5,472
12,400
26,000
98,600
180,000
324,000
573,000

Temperatura
t,°C

160
170
180
185
190
200
208
220
240

Presiunea vaporilor
mm Hg
Pa

7,4
12,1
18,3
23,0
30,3
46,0
60,0
100,0
200,0

986,0
1613,0
2440,0
3065,0
4040,0
6125,0
8000,0
13333,0
26660,0

Tabelul 166. Căldura de dizolvare a glicerinei la 15°C în funcţie de concentraţie
Concentraţia
glicerinei,
(% masă)

Căldura de
dizolvare,
KJ/mol

Concentraţia
glicerinei,
(% masă)

Căldura de
dizolvare,
KJ/mol

0
10
20
30
40
50

6,3
7,5
10,9
15,5
17,6
18,8

60
70
80
90
96,2

18,8
16,3
13,4
8,0
2,6

226

Tabelul 167. Căldura latentă de evaporare a glicerinei, în funcţie de temperatură
Temperatura
t,°C

Căldura latentă de
evaporare,
J/(mol·K)

55
65
75
85
95
105
115
125

88,0
88,4
88,8
87,3
83,3
80,6
81,6
79,2

Temperatura
t,°C

Căldura latentă de
evaporare,
J/(mol·K)

135
145
155
165
175
185
195

81,2
82,9
82,5
78,1
77,9
78,5
76,0

Tabelul 168. Căldura specifică a glicerinei, în funcţie de temperatură
Temperatura
t,°C

Căldura specifică
cp, KJ/(Kg·K)

Temperatura
t,°C

Căldura specifică
cp, KJ/(Kg·K)

20
40
60
80
100

2,3464
2,4302
2,5559
2,6816
2,8073

120
140
160
180
200

2,8911
2,9749
3,1425
3,2263
3,352

Temperatura t,°C

Densitatea
ρ, Kg/m3

Căldura specifică
cp, J/(Kg·K)

Conductivitatea
termică
λ, W/(m·K)

Vâscozitatea
dinamică
η·104, Pa.s

Vâscozitatea
cinematică
ν·106, m2/s

Difuzivitatea
termică
a·104, m2/h

Tabelul 169. Caracteristici termofizice ale glicerinei, în funcţie de temperatură

⎛ 3600 gc p η ⎞
⎜⎜
⎟⎟
λ

20
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

1260
1239
1224
1207
1188
1167
1143
1117
1090
1059
1025

2340
2550
2675
2805
2885
2970
3144
3220
3315
3130
3555

0,260
0,279
0,288
0,348
0,360
0,365
0,373
0,383
0,393
0,397
0,465

1000
349,5
129,4
51,9
18,3
10,0
1,51
2,16
1,0
0,597

80,80
26,80
10,80
1,40
1,60
0,86
0,39
0,20
0,09
0,06

3,2
3,2
3,7
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,6

909,00
322,00
105,00
41,90
15,2
8,20
3,60
1,95
0,82
0,40

227

Criteriul
Pr

Tabelul 170. Coeficientul de dilataţie volumică (K-1) a glicerinei, în funcţie de concentraţie
Conţinutul în
glicerină, %
100
97,5
95
90
80
70
60
50
40
30
20
10

15-20°C
β.104
6,15
6,20
6,15
6,10
6,20
5,80
5,40
4,85
4,30
3,70
3,00
2,30

Intervalul de temperatură
15-25°C
β.104
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
5,70
5,45
4,95
4,35
3,85
3,15
2,65

20-25°C
β.104
6,15
6,05
6,15
6,20
6,10
5,65
5,50
5,10
4,45
4,00
3,25
2,80

Tabelul 171. Tensiunea superficială a glicerinei, în funcţie de temperatură
Tensiunea superficială,
Tensiunea superficială, σ
Temperatura
Temperatura
σ
t,°C
t,°C
dyn/cm
N/m
dyn/cm
N/m
20,0
64,0
0,0640
151,0
51,1
0,0511
104,1
55,7
0,0557
171,0
48,9
0,0489
121,0
54,9
0,0549
181,5
47,5
0,0475
130,0
54,4
0,0541
202,0
45,3
0,0453
Tabelul 172. Constanta dielectrică a glicerinei, în funcţie de presiune şi temperatură
Presiunea
Constanta dielectrică, ε
Kgf/cm2
N/m2
0°C
30°C
1
9,8.104
49,9
42,8
500
4,9.107
51,0
43,9
1000
9,8.107
51,9
44,8
2000
19,6.107
53,5
46,4
4000
39,2.107
56,4
49,1
6000
58,8.107
58,9
51,6
8000
78,4.107
61,1
53,8
12000
117,5.107
57,6
Tabelul 173. Densitatea soluţiilor glicerină-apă, în funcţie de concentraţie şi temperatură
Concentraţia
Densitatea ρ , Kg/m3 la temperatura
% glicerină
-5°C
-10°C
-20°C
-30°C
-40°C
30
40
50
60
66,7
70
80

1081,0
1109,6
1138,7
1166,3
1186,0
1195,4
1221,0

1116,9
1140,7
1168,5
1188,9
1199,3
1225,5

228

1145,6
1173,2
1194,5
1203,8
1230,5

1178,7
1198,5
1207,9
-

-1203,4
-

Tabelul 174. Temperatura de îngheţare a soluţiilor glicerină-apă, la diferite
concentraţii
Concentraţia,
% glicerină

Temperatura de
îngheţare, °C

Concentraţia,
% glicerină

Temperatura de
îngheţare, °C

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-0
-0,6
-1,6
-3,1
-4,8
-7,0
-9,5
-12,2
-15,4
-18,8
-23,0

55
60
65
66,7
70
75
80
85
90
95
100

-28,0
-34,7
-43,0
-46,5
-38,9
-29,8
-20,3
-10,5
-1,6
-7,7
-17,0

Conc. %
glicerină

Tabelul 175. Conductivitatea termică a soluţiilor glicerină-apă, în funcţie de
concentraţie şi temperatură

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Conductivitatea termică λ, W/(m·K) la diferite temperaturi
10°C

20°C

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

0,5568
0,5443
0,5234
0,5066
0,4899
0,4689
0,4564
0,4396
0,4271
0,4061
0,3936
0,3768
0,3601
0,3517
0,3349
0,3224
0,3098
0,3014
0,2931

0,5736
0,5568
0,5359
0,5192
0,4982
0,4815
0,4647
0,4480
0,4312
0,4145
0,3977
0,3810
0,3643
0,3513
0,3391
0,3266
0,3098
0,3014
0,2931

0,5862
0,5736
0,5485
0,5317
0,5108
0,4899
0,4773
0,4522
0,4396
0,4187
0,4019
0,3810
0,3684
0,3559
0,3391
0,3266
0,3095
0,3014
0,2931

0,6029
0,5862
0,5610
0,5401
0,5234
0,5024
0,4857
0,4605
0,4438
0,4229
0,4103
0,3852
0,3726
0,3559
0,3549
0,3266
0,3095
0,3014
0,2931

0,6155
0,5987
0,5736
0,5527
0,5317
0,5108
0,4940
0,4689
0,4512
0,4312
0,4145
0,3859
0,3723
0,3601
0,3549
0,3269
0,3095
0,3014
0,2931

0,6322
0,6113
0,5862
0,5652
0,5443
0,4843
0,5024
0,4773
0,4605
0,4319
0,4187
0,3936
0,3768
0,3601
0,3549
0,3269
0,3098
0,3014
0,2931

0,6448
0,6238
0,5982
0,5778
0,5527
0,5275
0,5108
0,4857
0,4647
0,4396
0,4229
0,3629
0,3733
0,3643
0,3549
0,3308
0,3140
0,3014
0,2931

0,6569
0,6367
0,6113
0,5903
0,5652
0,5401
0,5192
0,4906
0,4731
0,4480
0,4271
0,4019
0,3775
0,3643
0,3549
0,3273
0,3140
0,3056
0,2931

229

Tabelul 176. Căldura specifică a soluţiilor glicerină-apă, în funcţie de temperatură
şi concentraţie
Temp.,
°C

Căldura specifică cp, J/(Kg.K), la diferite concentraţii, % glicerină
10

20

30

40

50

60

70

80

86

30

3996,36 3832,02 3650,54 3469,89 3288,83 3107,77 2926,70 2745,64 2636,92

40

4018,52 3844,14 3667,26 3494,14 3277,54 3176,34 2969,35 2794,56 2689,61

50

4024,79 3855,44 3688,17 3516,73 3347,37 3178,02 3008,66 3215,65 2725,15

60

4037,75 3877,18 3704,06 3539,31 3374,55 3209,80 3024,13 2880,29 2777,00

70

4047,37 3888,89 3709,92 3569,41 3410,09 3250,36 3091,04 2931,72 2835,96

80

4056,15 3905,61 3750,48 3597,01 3434,77 3290,08 3136,62 2983,15 2891,16

90

4068,70 3918,16 3768,88 3618,76 3468,64 3318,52 3168,40 3018,28 2928,37

100

4081,24 3939,07 3796,89 3632,14 3512,54 3370,37 3228,20 3086,02 3000,72

110

4092,53 3945,76 3813,62 3693,19 3535,12 3395,46 3256,21 3116,96 3033,33

120

4108,42 3972,52 3836,62 3700,72 3558,54 3423,89 3289,25 3154,60 3073,48

130

4133,93 4001,79 3870,91 3739,19 3607,88 3476,16 3344,86 3213,56 3134,53

140

4154,42 4022,70 3890,98 3759,26 3627,54 3495,82 3364,10 3232,38 3153,34

150

4181,60 4062,84 3934,89 3822,82 3683,99 3582,79 3431,42 3305,14 3229,45

160

4223,42 4106,33 3985,06 3863,80 3745,04 3621,27 3500,00 3378,73 3305,97

170

4261,05 4139,78 4019,77 3898,92 3778,08 3657,23 3536,38 3415,53 3343,19

180

4298,68 4179,93 4059,92 3939,90 3819,89 3699,88 3579,87 3459,86 3513,38

190

4340,50 4223,42 4107,17 3990,08 3873,42 3756,75 3639,66 3523,00 3456,93

200

4390,68 4265,23 4159,02 4042,77 3888,89 3810,27 3694,03 3577,78 3507,94

210

4480,17 4360,15 8129,45 4120,97 4000,95 3881,36 3761,35 3641,76 3569,83

220

4520,31 4399,04 4277,78 4156,51 4035,24 3913,98 3792,71 3671,44 3598,68

230

Tabelul 177. Vâscozitatea dinamică η a soluţiilor de GLICERINĂ-APĂ în funcţie de concentraţie şi temperatură
Concentraţia
de glicerină
[%]
0
10
20
30
40
50
60
65
66,7
70
75
80
85
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Vâscozitatea dinamică η⋅103 [Pa⋅s] la temperatura t
40°C
1398
-

30°C
244
631
1046
-

-20°C
48,1
108,0
289,0
394,0
1600,0
-

10°C
14,4
24,4
59,1
113,0
151,0
683,0
-

-5°C

0°C

10°C

20°C

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

90°C

100°C

6,5
10,3
18,8
41,6
74,7
110,0
419,0
-

1,792
2,44
3,44
5,14
8,25
14,6
29,9
45,7
55,5
76,0
132
255
540
1310
1590
1950
2400
2930
3690
4600
5770
7370
9320
12070

1,308
1,74
2,41
3,49
5,37
9,01
17,4
25,3
29,9
38,8
65,2
116
223
498
592
729
860
1040
1270
1585
1950
2460
3090
3900

1,005
1,31
1,76
2,50
3,72
6,00
10,8
15,2
17,7
22,5
35,5
60,1
109
219
259
310
367
437
523
624
765
939
1150
1412

0,8007
1,03
1,35
1,87
2,72
4,21
7,19
9,85
11,3
14,1
21,2
33,9
58,0
109
126
147
172
202
237
281
340
409
500
612

0,656
0,826
1,07
1,46
2,07
3,10
5,08
6,80
7,73
9,40
13,6
20,8
33,5
60,0
68,1
78,3
89,0
105
121
142
166
196
235
284

0,548
0,680
0,879
1,16
1,62
2,37
3,76
4,89
5,50
6,61
9,25
13,6
21,2
35,5
39,8
44,8
51,5
58,4
67,0
77,8
88,9
104
122
142

0,4688
0,575
0,731
0,956
1,30
1,86
2,85
3,66
4,09
4,86
6,61
9,42
14,2
22,5
25,1
28,0
31,6
35,4
39,9
45,4
51,9
59,8
69,1
81,3

0,4061
0,500
0,635
0,816
1,09
1,53
2,29
2,91
3,23
3,78
5,01
6,94
10,0
15,5
17,1
19,0
21,2
23,6
26,4
29,7
33,6
38,5
43,6
50,6

0,3565
0,690
0,98
1,25
1,84
2,28
2,50
2,90
3,80
5,13
7,28
11,0
11,9
13,1
14,4
15,8
17,5
19,6
21,9
24,8
27,8
31,9

0,3165
0,763
1,05
1,52
1,86
2,03
2,34
3,00
4,03
5,52
7,93
8,62
9,46
10,3
11,2
12,4
13,6
15,1
17,0
19,0
21,3

0,2838
0,668
0,910
1,28
1,55
1,68
1,93
2,43
3,18
4,24
6,00
6,40
6,82
7,54
8,19
9,08
10,1
10,9
12,2
13,2
14,8

231

Tabelul 178. Tensiunea superficială a soluţiilor glicerină-apă la diferite temperaturi
şi concentraţii
Temperatura,
°C
17
18
20
30
40
50
60
70
80
90

Tensiunea superficială σ.103, N/m la diferite concentraţii, %
glicerină
99,19
81,98
61,41
39,31
20,29
65,41
62, 47
69,86
71,13
65,26
67,64
70,93
62,08
64,66
66,68
68,42
69,49
61,53
63,93
65,71,
67,18
68,02
61,05
63,05
64,67
65,86
66,79
60,34
62,11
63,59
64,55
65,23
59,36
61,11
62,39
63,09
63,73
58,72
60,07
61,21
61,62
62,01
57,85
59,02
59,92
60,13
60,48

14. ULEIURI ŞI GRĂSIMI VEGETALE
14.1. ULEIURI VEGETALE
Pentru condiţionarea şi depozitarea seminţelor oleaginoase este necesară
urmărirea variaţiei umidităţii seminţelor în funcţie de umezeala relativă a aerului.
Izotermele de sorbţie sunt redate mai jos pentru diverse tipuri de seminţe.

Fig. 66. Izotermele de sorbţie ale seminţelor oleaginoase (în
paranteză se indică conţinutul de substanţă uscată în procente): 1-ricin (55,1); 2-floarea soarelui (38,5); 3-muştar
(39,3); 4-in (38,5); 5-roşcov; 6-bumbac (25,1); 7-soia
(18,0).

Fig. 67. Variaţia caracteristicilor
termofizice ale măcinăturii de floarea soarelui, în funcţie de densitatea
în vrac (1-difuzivitatea termică; 2conductivitatea termică)

Măcinătura de seminţe oleaginoase, pentru a fi prelucrată corespunzător în
cadrul proceselor tehnologice necesită cunoaşterea caracteristicilor ei termofizice.
232

Pentru cazul particular cel mai frecvent întâlnit, cel legat de prelucrarea
seminţelor de floarea soarelui, prezentăm următoarele relaţii empirice de calcul
pentru:
- difuzivitatea termică:
a = (385,6 – 0,1468⋅ρ)⋅106, m2/h
- conductivitatea termică:
λ = (135 + 1,244⋅ρ)⋅10-4, kcal/m⋅h⋅grd
- căldura specifică în funcţie de greutatea specifică în vrac ρ, are valori
cuprinse în intervalul:
cp = (0,483 – 0,489) kcal/Kg⋅grd
Determinarea rapidă şi uneori continuă a umidităţii materiilor prime şi
produselor intermediare este o condiţie importantă în reglarea unor procese
tehnologice. Valoarea umidităţi se poate determina indirect, prin măsurarea
constantei dielectrice.

Fig. 69. Variaţia constantei dielectrice a
Fig. 68. Variaţia constantei dielectrice a
brokenului de floarea –soarelui în
seminţelor (1) şi cojilor (2) de floarea
raport cu umiditatea (u), temperatura (t)
soarelui în funcţie de umiditate
şi dimensiunea particulelor (d)
brokenului

233

Fig. 70. Variaţia constantei dielectrice a şrotului de floarea soarelui în raport cu umiditatea,
temperatura şi dimensiunea particulelor (d) brokenului

Fig. 71. Variaţia vâscozităţii dinamice a miscelei de ulei de floarea soarelui–hexan, cu
concentraţia ei, pentru diferite temperaturi (ºC)

234

Fig. 72. Variaţia vâscozităţii dinamice a miscelei de ulei
de floarea soarelui–hexan, cu temperatura ei, pentru
diferite concentraţii ale miscelei (% greutate)
Fig. 73. Temperatura de fierbere a miscelei de ulei de
floarea soarelui –benzină de extracţie, în funcţie de
concentraţie, pentru diferite valori ale presiunii remanente
(mm Hg): 1-760; 2-600; 3-500; 4-400; 5-300.

După extragerea uleiului din materialul oleaginos, se obţine un amestec uleisolvent, denumit miscelă. Cunoaşterea valorilor constantelor termofizice, în funcţie de
natura uleiului, a solventului şi a parametrilor tehnologici, face posibilă dimensionarea
judicioasă a instalaţiei de distilare.
Tensiunea superficială pentru diverse miscele în benzină de extracţie, sunt
prezentate în cele ce urmează, prin ecuaţiile empirice determinate pentru concentraţii
c≤75% (în greutate):
‰ miscelă: ulei de floarea soarelui – benzină de extracţie:
σ = 21,78 – 0,015⋅c + 0,00109⋅c2 – (0,089 – 0,000269⋅c)⋅t, din/cm
‰ miscelă: ulei de bumbac – benzină de extracţie:
σ = 21,78 – 0,025⋅c + 0,00525⋅c2 – (0,089 – 0,0001⋅c)⋅t, din/cm
‰ miscelă: ulei de in – benzină de extracţie:
σ = 21,78 – 0,035⋅c + 0,000282⋅c2 – (0,089 – 0,000286⋅c)⋅t, din/cm
Pentru concentraţii c > 75% (în greutate), ecuaţiile pentru aceleaşi miscele se pot
calcula cu relaţiile empirice:
‰ miscelă: ulei de floarea soarelui – benzină de extracţie:
σ = 0,415⋅c0,96 – (0,089 – 0,000269⋅c)⋅t, din/cm
‰ miscelă: ulei de bumbac – benzină de extracţie:
σ = 0,54⋅c0,91 – (0,089 – 0,0001⋅c)⋅t, din/cm
‰ miscelă: ulei de in – benzină de extracţie:
σ = 0,745⋅c0,83 – (0,089 – 0,000286⋅c)⋅t, din/cm

235

Fig. 74. Vâscozitatea dinamică a miscelei de ulei de floarea soarelui –benzină de
extracţie, pentru diferite concentraţii şi temperaturi

236

Fig. 75. Vâscozitatea dinamică a miscelei de ulei de soia-benzină de extracţie pentru
diferite concentraţii şi temperaturi

237

Tabelul 179. Vâscozitatea dinamică a miscelei de ulei de floarea soarelui – hexan
în funcţie de temperatură şi concentraţie
Vâscozitatea dinamică - η.103, Pa.s
Temperatura t,
Concentraţia miscelei în hexan, %
°C
3,38
6,86
14,30
22,20
30,70
20
0,278
0,340
0,530
0,775
1,390
30
0,256
0,308
0,469
0,686
1,170
40
0,233
0,274
0,418
0,603
0,994
50
0,212
0,249
0,372
0,525
0,826
60
0,190
0,226
0,327
0,467
0,703
70
0,169
0,198
0,284
0,418
0,613
Tabelul 180. Densitatea diferitelor uleiuri vegetale la 15°C
Densitatea ρ,
Ulei de:
Ulei de:
Kg/m3
Baobab
917,8
Nucă de cocos
Gutui
922
Palmier
Măsline (ulei
915-927
Pere
rafinat)
Nucă
913-924
Pin

Densitatea ρ,
Kg/m3
919-937
920-947
916,8
927-930

Tabelul 181. Constanta dielectrică a diferitelor uleiuri
Ulei de:
Ulei de:
ε0

0
ε 20

20

Arahide
Bumbac

3,0510
3,1490

In
Ricin

3,1920
4,5180

Tabelul 182. Densitatea uleiurilor vegetale la diferite temperaturi
Temp.,
°C

In

Germeni de
porumb

Sâmburi de
struguri

Soia

Susan

Bumbac

Floarea
soarelui

Arahide

Măsline

Densitatea (în Kg/m3) pentru ulei de:

1
-20
-10
0
10
15
20

2
958,0
951,1
944,2
937,5
934,8
931,3

3
947,0
940,1
933,0
927,2
923,0
920,5

4
946,0
940,0
933,1
926,0
923,0
919,1

5
948,0
941,1
934,0
927,0
923,1
920,1

6
946,0
938,3
931,2
924,3
921,0
917,5

7
944,6
938,0
930,7
921,2
921,2
917,7

8
946,1
939,5
932,8
926,0
922,4
918,9

9
941,8
934,4
927,5
920,5
917,2
913,7

10
940,0
933,1
926,0
918,9
915,3
911,8

238

Tabelul 182 (continuare)
1
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
140
150
200
250

2
927,8
924,3
920,8
917,3
913,8
910,3
903,3
896,3
889,3
882,3
875,3
861,6
847,5
840,3
805,3
770,3

3
916,0
913,1
909,0
906,1
900,6
898,1
892,7
885,0
878,0
872,1
865,0
852,0
838,1
831,0
795,0
760,0

4
916,2
912,8
909,0
906,0
900,0
898,0
892,0
885,2
878,1
872,0
865,0
851,1
838,0
831,0
795,0
760,0

5
916,1
912,6
909,1
905,6
902,1
898,6
891,6
881,6
877,6
870,6
863,6
849,2
835,5
828,6
793,6
758,6

6
914,0
910,5
907,0
903,5
900,0
896,5
889,5
882,7
875,5
868,5
861,5
847,2
833,0
826,5
791,5
756,5

7
914,2
910,7
907,2
903,7
900,2
896,7
889,7
882,7
875,7
868,7
861,7
847,4
833,2
826,7
791,7
756,7

8
915,4
911,7
908,9
904,9
901,4
897,9
890,9
883,9
876,9
869,9
862,9
848,5
835,0
827,9
792,9
797,7

9
910,2
906,7
903,2
899,7
896,2
892,7
885,7
878,7
871,7
864,7
857,7
843,6
830,0
822,7
787,7
752,7

10
908,3
904,8
901,3
897,8
894,3
890,8
883,8
876,8
869,8
862,8
855,8
841,4
827,5
820,8
785,8
750,8

Tabelul 182 (continuare)
Ulei de

Agrişe
Alune
Arahide
Boabe de cafea
Bumbac
Cacao (unt)
Caise
Cânepă
Chimion
Cireşe
Dovleac
Floarea-soarelui
Fragi
Germeni de grâu
Germeni de orz
Germeni de ovăz
Germeni de porumb
Germeni de secară
Germeni şi coji de orez
Germeni şi coji de sorg
In

Densitatea,
Kg/m3
922
913-923
917-926
950-952
922-926
976-977
914-920
924-932
926,7
920-927
918-927
920-925
934-939
923-937
954,7
910-921
919-927
927-941
912-927
910-928
934-937

239

Ulei de

Lămâi
Mac
Măceş
Mei
Migdale
Muştar alb
Muştar negru
Pătrunjel
Portocale
Prune
Rapiţă
Ricin
Sâmburi de măsline
Sâmburi de palmier
Sâmburi de struguri
Sâmburi de tomate
Soia
Susan
Tung
Tutun
Ţelină
Zmeură

Densitatea,
Kg/m3
850-870
923-926
928
925-933
913-921
911-915
912-922
924,3
884-857
915-920
910-922
949-972
918-927
924-934
919-929
919-924
923-933
920-924
932-944
922-925
923,6
931

Tabelul 183. Căldura specifică a uleiurilor vegetale de presă, rafinate şi
hidrogenate, în funcţie de temperatură

Sâmburi de struguri

-10
1545

Căldura specifică - cp în J/(Kg·K),
la diferite temperaturi, toC
0
20
50
80
1571
1649
1721
1809

120
1934

Germeni de porumb

1633

1658

1733

1809

1901

2026

Susan

1859

1880

1938

2035

2123

2252

- presă

1838

1867

1928

2018

2108

2239

- rafinat

1615

1687

1775

1905

2030

2198

- hidrogenat

2035

2072

2131

2223

2319

2458

- tehnic hidrogenat

1771

1821

1926

2081

2236

2411

Soia

1721

1758

1813

1905

1989

2102

Bumbac presă:
- rafinat
- hidrogenat

1608
1608
1892

1649
1654
1930

1712
1737
1993

1881
1863
2097

2010
1989
2202

2185
2156
2336

Ulei din

Floarea-soarelui:

Tabelul 184. Conductivitatea termică a uleiurilor vegetale, în funcţie de
temperatură

Sâmburi de struguri

-20
0,176

Conductivitatea termică – λ, W/(m·K),
la diferite temperaturi, toC
0
20
50
80
0,172
0,168
0,161
0,154

Germeni de porumb

0,186

0,180

0,173

0,168

0,160

0,151

Susan

0,192

0,185

0,180

0,173

0,166

0,155

- presă

0,174

0,169

0,166

0,159

0,151

0,142

- rafinat

0,172

0,169

0,167

0,162

0,159

0,153

- tehnic

0,172

0,169

0,167

0,162

0,159

0,153

Soia

0,186

0,181

0,175

0,169

0,162

0,152

Bumbac presă:
- rafinat

0,195
0,172

0,191
0,169

0,186
0,167

0,179
0,162

0,171
0,159

0,161
0,153

Ulei din

120
0,144

Floarea-soarelui:

240

Tabelul 185. Vâscozitatea dinamică a uleiurilor vegetale, la diferite temperaturi
Germeni de
porumb

Sâmburi de
struguri

η.103 Pa.s
72,9
57,8
47,1
39,8
32,5
27,7
23,3
20,2
15,1
11,8
9,4
7,7
6,4

65,8
52,7
43,7
36,2
30,4
25,7
22,0
19,0
14,5
11,3
9,1
7,5
6,2

90,1
71,2
56,9
46,5
38,6
31,9
27,0
23,1
17,2
13,2
10,4
8,4
6,9

85,1
66,1
51,7
41,1
33,0
27,6
22,4
18,6
13,0
9,11
6,07
4,70
4,07

67,2
53,1
42,4
34,1
27,7
22,6
18,0
14,8
10,0
6,97
4,74
3,22
2,60

soarelui

Floarea-

Migdale

85,3
67,2
54,6
44,3
36,6
30,7
25,8
22,1
16,5
12,7
10,1
8,2
6,7

In

90,2
71,2
57,0
46,6
38,6
31,8
27,0
23,2
17,1
13,2
10,4
8,4
6,9

Soia

96,7
75,9
60,5
49,4
40,6
33,9
28,5
24,2
18,0
13,8
10,9
8,7
7,2

Bumbac

99,7
78,1
62,5
50,8
41,5
31,3
28,9
24,5
18,1
13,8
10,8
8,7
7,1

Susan

Măsline

15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

Arahide

Temperatura
t,°C

Ulei de

79,8
63,3
51,1
42,2
31,9
29,3
24,9
21,3
16,0
12,5
10,0
8,1
6,7

Sâmburi de
struguri

Soia

Floareasoarelui

241

Germeni de
porumb

93,7
73,4
60,0
49,6
40,4
33,8
28,6
24,6
18,7
14,4
11,6
9,5
7,8

Migdale

97,9
78,0
62,2
51,1
42,6
35,6
30,0
29,1
19,2
15,0
11,9
9,8
8,1

Bumbac

Susan

Arahide

108,5 105,2
85,6 83,3
65,4 66,5
56,4 54,6
46,3 45,2
34,6 37,8
32,0 31,7
27,4 27,5
20,4 20,1
15,8 15,6
12,3 12,5
10,1 10,1
8,2
8,4

ν.106 m2/s
86,2
79,0
68,4
61,8
55,7
51,3
46,3
42,5
38,3
35,6
32,3
30,6
27,6
25,4
24,5
22,5
18,0
18,1
14,1
13,8
11,3
10,7
9,3
8,8
7,7
7,4

In

15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

Ulei de
Măsline

Temperatura t,°C

Tabelul 186. Vâscozitatea cinematică a uleiurilor vegetale, la diferite temperaturi

71,8
56,6
46,9
38,0
33,0
28,7
24,1
20,0
16,1
12,6
10,2
8,5
7,1

97,8
78,0
62,1
51,0
42,6
35,7
30,0
29,0
19,3
15,0
11,9
9,8
8,1

92,8
72,3
56,5
44,9
36,4
30,5
24,9
20,7
14,6
10,3
6,9
5,4
1,7

72,8
57,6
46,3
37,4
30,5
25,0
20,1
16,5
11,2
8,0
5,4
3,7
3,0

Tabelul 187. Tensiunea superficială a uleiurilor vegetale brute şi rafinate
Sortimentul de ulei

Sortimentul de ulei
Ulei rafinat de:

Arahide

Tensiunea
superficială, σ,
N/m
0,0308-0,0340

Arahide

Tensiunea
superficială, σ,
N/m
0,0346-0,0347

Bumbac

0,0332

Bumbac

0,0355

Cocos

0,0214

Cocos

0,0336

In

0,0346

In

0,0364

Palmier

0,0324

Palmier

0,0335

Rapiţă

0,0345

Rapiţă

0,0358

Ulei brut de:

Soia

0,0350-0,0358

Soia

0,0326-0,0311

Tabelul 188. Variaţia constantei dielectrice a uleiului de floarea-soarelui, în funcţie
de temperatură (pentru o umiditate a uleiului u=0,23%)
Temperatura
t, oC
20

Constanta
dielectrică, ε
2,060

Temperatura
t, oC
70

Constanta
dielectrică, ε
2,040

30

2,060

80

2,040

40

2,060

90

2,032

50

2,060

100

2,028

Dimensionarea termo- şi hidrodinamică, cât şi în dimensionarea spaţiilor
de depozitare intermediară sau finală, necesită cunoaşterea valorilor densităţii
specifice a materialului procesat. Alte mărimi ce trebuie avute în vedere sunt:
căldura specifică, conductivitatea termică, vâscozitatea dinamică şi cinematică ale
acestora, ce sunt cuprinse în tabelele ce urmează.

η=

η0
t

10 at +b

, cP

în care: η0 este vâscozitatea dinamică la 0°C, în cP; t – temperatura în °C; a şi b
fiind constante caracteristice uleiului, mărimi date în tabelele ce urmează.
Vâscozitatea cinematică a uleiurilor poate fi calculată cu ecuaţia empirică:
ν = 10 10( a+b lg T ) , cSt
în care T este temperatura absolută, în K, iar valorile constantelor a şi b sunt date
mai jos.

242

Tabelul 189. Valorile unor parametri ce intră în calculul vâscozităţii dinamice a
uleiurilor
Ulei de

Arahide
Bumbac
Floarea-soarelui
In
Măsline
Soia
Susan

η0, cP
222,4
193,6
175,1
136,4
234,2
152,0
203,3

Parametrii ecuaţiei
a, 1/cP
0,3019
0,3103
0,3185
0,3229
0,2975
0,3076
0,3021

b, grd/cP
36,89
37,56
38,68
42,33
36,44
41,54
37,75

Tabelul 190. Parametrii ecuaţiei pentru calculul vâscozităţii cinematice a uleiurilor
vegetale
Ulei de

Arahide
Bumbac
Floarea-soarelui
In
Măsline
Soia
Susan

Parametrii ecuaţiei
a
b
7,6963
-3,0050
7,7459
-3,0300
7,6223
-2,9826
7,5431
-2,9585
7,8156
-3,0520
7,6479
-2,9965
7,7471
-3,0283

În funcţie de natura uleiului şi intervalul de temperatură se poate calcula
valoarea constantei dielectrice astfel:
Tabelul 191
Intervalul de
Ulei de:
Ecuaţia constantei dielectrice, εt
temperatură, °C
ε t = ε 20 .[1 − 0 ,00313( t − 20° )]
Arahide
0 - 100
ε t = ε 20 .[1 − 0 ,00366 ( t − 20° )]
Bumbac
0 - 100
ε t = ε 20 .[1 − 0 ,00823 ( t − 30° )]
Bumbac
20 – 100
ε t = ε 20 .[1 − 0 ,0034( t − 20° )]
Floarea soarelui
0 - 100
ε t = ε 20 .[1 − 0 ,00385 ( t − 20° )]
In
0 - 100
14.2. GRĂSIMI VEGETALE. MARGARINĂ
La dimensionarea instalaţiei pentru margarină, cât şi a depozitului
frigorific, este necesară cunoaşterea valorilor constantelor termofizice.
Din date experimentale s-a dedus o ecuaţie empirică pentru calculul
difuzivităţii termice a margarinei:
a = 2 ,7778.[ 2 ,65 − 0 ,02.( t − 20 )].10 −8 , m2/s
243

Fig. 76. Vâscozitatea cinematică a margarinei în funcţie de temperatură
Tabelul 192. Constantele termofizice ale margarinei în funcţie de temperatură
Temperatura t,
°C

Densitatea
ρ, Kg/m3

Conductivitatea
termică, λ,
W/(m·K)

Căldura specifică
cp, J/(Kg·K)

Difuzivitatea
termică,
a.106 m2/s

-5
15
35
59

930
910
902

0,203
0,205
0,207
0,207

2901
3182
3328
3337

0,0750
0,0691
0,0680
0,0680

Tabelul 193. Constantele termofizice ale cremei de margarină în funcţie de
temperatură ·
Temperatura t,
°C

Densitatea
ρ, Kg/m3

Conductivitatea
termică, λ,
W/(m·K)

Căldura specifică
cp, J/(Kg·K)

Difuzivitatea
termică,
a.106 m2/s

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

922,0
921,2
920,1
919,6
918,8
918,0
917,2
916,4
915,6
914,8
914,0
913,1
912,2

0,1615
0,1632
0,1650
0,1668
0,1685
0,1702
0,1720
0,1725
0,1728
0,1732
0,1750
0,1766
0,1790

2061
2085
2114
2143
2166
2198
2227
2250
2275
2305
2328
2357
2384

0,0742
0,0739
0,0733
0,0726
0,0719
0,0713
0,0706
0,0700
0,0694
0,0689
0,0683
0,0678
0,0673

244

Tip de
margarină

Tabelul 194. Constante termofizice ale câtorva tipuri de margarină
Temperatura t,
°C

Densitatea
ρ, Kg/m3

Conductivitatea termică,
λ, W/(m·K)

Căldura
specifică
cp, KJ/(Kg·K)

Difuzivitatea
termică,
a.106 m2/h

2,8492
2,7654
2,6397
2,5140
2,4302
2,0531
2,0531
2,8492
2,7235
2,5978
2,4721
2,3464
1,8436
1,8436
2,6397
2,5559
2,4302
2,3045
2,1788
1,6341
1,6341

2,32
2,39
2,42
2,48
2,52
3,93
3,87
2,19
2,30
2,40
2,52
2,64
3,91
3,72
2,56
2,64
2,63
2,72
2,78
4,87
4,89

Cu smântână

Fără lapte

Cu grăsime
animală

51
930
0,1745
101
923
0,1721
151
916
0,1710
201
908
0,1698
251
90
0,1675
402
909
0,2012
502
901
0,1977
51
946
0,1954
101
940
0,1826
151
934
0,1698
201
928
0,1582
251
920
0,1465
402
920
0,1861
2
50
914
0,1745
51
932
0,1884
101
924
0,1791
151
916
0,1721
201
908
0,1605
251
900
0,1524
402
928
0,2093
2
50
920
0,2093
Notă: 1margarină solidificată; 2emulsie de margarină.
Tabelul 195. Căldura specifică a uleiurilor eterice la 20°C
Ulei de:
Ulei de:
cp, J/(Kg·K)
Anison
1846
Geraniol
Coriandru
2315
Mentă

cp, J/(Kg·K)
2110
2080

Tabelul 196. Vâscozitatea dinamică a uleiurilor eterice
Fel ulei
η, cP
η, Pa.s
Coriandru
4,396
0,00440
Geraniol
7,566
0,00757
Mentă
7,708
0,00770

245

Tabelul 197. Caracteristicile termofizice ale benzinei de extracţie
Căldura specifică cp,
kcal/kg.grd
Benzină
Vapori de
lichidă
benzină

t, °C

Presiunea
de
vapori,
mm Hg

Benzină
lichidă

Vapori de
benzină

0

29,4

-

0,16

-

-

-

5

40,4

-

0,22

-

-

-

10

58,8

719,14

0,30

0,559

0,473

-

20

88,2

710,30

0,44

0,572

0,484

0,431

30

132,3

701,46

0,64

0,581

0,496

0,403

40

198,5

692,62

0,93

0,596

0,508

0,373

50

294,1

683,78

1,34

0,610

0,520

0,345

60

426,5

674,94

1,893,56

0,621

0,532

0,317

70

595,6

666,10

3,39

0,633

0,544

-

80

808,8

-

4,40

0,646

0,553

-

90

1080,9

-

5,53

0,658

0,567

-

100

1397,0

-

-

-

0,579

-

110

-

-

-

-

0,591

-

120

-

-

-

-

0,603

-

130

-

-

-

-

0,614

-

140

-

-

-

-

0,626

-

Densitatea ρ, Kg/m3

246

Vâscozitatea η,
cP

15. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE ZAHĂRULUI
15.1. ZAHĂR TOS
Pentru dimensionarea tehnologică a spaţiilor de depozitare (magazii şi silozuri) pentru depozitarea zahărului tos, pentru asigurarea microclimatului corespunzător, cât şi pentru calculul uscării zahărului, se impune cunoaşterea mărimilor
termo-fizice.
În cazul zahărului cristalizat, pentru determinarea valorilor constantelor
termofizice în funcţie de temperatură, este indicată folosirea ecuaţiilor specifice
fiecărei constante.
Densitatea zahărului la 15 °C este 1589,7 Kg/m3.
Variaţia acesteia în funcţie de temperatură este exprimată analitic de
relaţia:
ρ( t ) =

ρ15

1 − β ( t − 15 )

, Kg/m3

Densitatea, kg/m3

în care: β=1,1.10−4 Κ−1 şi reprezintă coeficientul de dilataţie volumică, pentru
t=0÷100 °C.
1604.704
1602.942
1601.179
1599.417
1597.655
ρ( t ) 1595.893
1594.13
1592.368
1590.606
1588.844
1587.081

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

t
Temperatura, grd Celsius

Fig. 77. Variaţia densităţii zahărului în funcţie de temperatură
Conductivitatea termică este redată variază conform relaţiei:
λ=1,163.(0,1637+0,0034.t) W/(m.K)

247

Conductivitatea termicã, W/(m.K)

0.586
0.546
0.507
0.467
0.428
λ ( t ) 0.388
0.349
0.309
0.269
0.23
0.19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
t
Temperatura, grd Clesius

Fig. 78. Variaţia conductivităţii termice a zahărului în funcţie de temperatură
În raport cu variaţia densităţii conductivitatea termică variază astfel:

λ = 0,10467 + 5,9313⋅10-4(ρ – 800) W/(m⋅K)
Difuzivitatea termică dată de relaţia:

Difuzivitatea termicã, a.E+7 m2/s

a=(1,025.10-3-0,0492.10-5.t)/3600, m2/s
este reprezentată în figura următoare:
2.847
2.834
2.82
2.806
2.793
a ( t ) 2.779
2.765
2.752
2.738
2.724
2.711

0 10

20 30

40

50 60

70 80

90100

t
Temperatura, grd Celsius

Fig. 79. Variaţia difuzivităţii termice a zahărului în funcţie de temperatură

248

Căldura specifică se
poate calcul astfel:
cp = 0,28 + 0,03⋅10-3(ρ – 800)
kcal/(Kg⋅grd)
Fig. 80. Conductivitatea termică a
zahărului tos în funcţie de densitate

15.2. SOLUŢII DE ZAHAROZĂ
Dimensionarea termo- şi hidrodinamică a utilajelor necesare concentrării
soluţiilor de zahăr face posibilă proiectarea lor economică şi corectă.

Fig. 81. Temperatura de fierbere a soluţiilor de
zahăr în funcţie de conţinutul în substanţă uscată

Fig. 82. Conductivitatea termică a soluţiilor de
zahăr în funcţie de temperatură şi concentraţie

Fig. 83. Diagrama de echilibru pentru sistemul zahăr umed-aer

249

Fig. 84. Nomogramă pentru determinarea vâscozităţii dinamice a soluţiilor de zahăr
în funcţie de temperatură şi concentraţie

250

Fig. 85. Nomogramă pentru determinarea punctului de fierbere al unei soluţii de
zahăr, la presiuni diferite, în funcţie de concentraţia în substanţă uscată şi de
puritate

251

Fig. 86. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de
zaharoză în apă în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Fig. 87. Nomograma pentru calculul
vâscozităţii dinamice a soluţiilor de zaharoză
în apă la diferite temperaturi şi concentraţii
Tabelul 198. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de zahăr în apă, în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Concentraţia
în zahăr %
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

20
0,0572
0,0679
0,0809
0,0970
0,1171
0,1428
0,1759
0,2190
0,2760
0,3540
0,4600
0,6737
-

Vâscozitatea dinamică η, Pa·s la diferite temperaturi t, oC
30
40
50
60
70
0,0331
0,0206
0,0137
0,0095
0,0069
0,0386
0,0238
0,0156
0,0107
0,0077
0,0454
0,0275
0,0178
0,0121
0,0086
0,0534
0,0320
0,0204
0,0137
0,0096
0,0636
0,0374
0,0235
0,0156
0,0108
0,0760
0,0441
0,0272
0,0172
0,0122
0,0916
0,0522
0,0317
0,0206
0,0139
0,1413
0,0622
0,0372
0,0239
0,0159
0,1366
0,0717
0,0440
0,0279
0,0183
0,1697
0,0906
0,0524
0,0328
0,0212
0,2141
0,1111
0,0631
0,0388
0,0248
0,2739
0,1381
0,0768
0,0463
0,0292
0,3561
0,1737
0,0945
0,0559
0,0348
0,4695
0,2220
0,1178
0,0682
0,0418
0,6310
0,2885
0,1487
0,0841
0,0507
0,8610
0,3805
0,1900
0,1050
0,0620
1,2140
0,5130
0,2463
0,1330
0,0768
0,7010
0,3234
0,1707
0,0951
0,9800
0,4330
0,2216
0,1215
0,4300
0,5930
0,2927
0,1562
2,1600
0,8320
0,3939
0,2044
1,2000
0,5160
0,2722
1,8000
0,7700
0,3727
1,2500
0,5190
1,7000
0,7100

252

80
0,0053
0,0058
0,0064
0,0071
0,0079
0,0088
0,0099
0,0112
0,0127
0,0145
0,0167
0,0194
0,0227
0,0268
0,0319
0,0384
0,0466
0,0572
0,0711
0,0896
0,1152
0,1505
0,2000
0,2800
0,3760

Tabelul 199. Constantele termofizice ale soluţiilor de zahăr în apă distilată, la
diferite concentraţii şi temperaturi
Conductivita Căldura
Vâscozitatea
Concentraţia, Temperatura
tea termică λ, specifică cp, cinematică Criteriul Pr
o
%
t, C
W/(m·K)
J/(Kg·K)
ν.106, m2/s
50
0,5706
3760
0,9065
6,38
60
0,5809
3775
0,7605
5,26
20
70
0,5893
3790
0,6420
4,37
80
0,5965
3805
0,5610
3,76
50
0,5368
3546
1,2820
9,71
60
0,5458
3568
1,0820
7,84
30
70
0,5536
3591
0,9063
6,49
80
0,5604
3614
0,7750
5,48
50
0,502
3333
2,140
16,52
60
0,510
3363
1,701
12,97
40
70
0,518
3393
1,389
10,48
80
0,524
3423
1,153
8,62
50
0,468
3119
4,173
33,82
60
0,475
3157
3,148
25,30
50
70
0,482
3195
2,442
19,47
80
0,488
3232
1,956
15,50
50
0,433
2906
11,02
93,90
60
0,440
2951
7,63
64,75
60
70
0,447
2996
5,54
46,82
80
0,452
3041
4,15
34,98
Tabelul 200. Constantele termofizice ale soluţiilor de zahăr în apă în funcţie de
concentraţie
Temperatura
Vâscozitatea
ConductiCăldura
Concentraţia
de fierbere - t, vitatea termică specifică - cp,
dinamică %
o
J/(Kg·K)
η.106, Pa·s
C
- λ, W/(m·K)
0
100,0
0,682
4187
282,1
10
100,2
0,645
4120
366,7
20
100,4
0,642
3864
452,1
30
100,7
0,570
3626
619,7
40
101,2
0,531
3358
960,1
50
102,0
0,493
3256
1765,2
60
103,5
0,456
2939
3311,4

253

Tabelul 201. Temperatura de fierbere a soluţiilor de zahăr în funcţie de conţinutul
de substanţă uscată
substanţă
substanţă
substanţă
tf, °C
tf, °C
tf, °C
uscată %
uscată %
uscată %
104
65,0
113
84,6
122
91,6
105
69,4
114
85,7
123
92,2
106
72,4
115
86,6
124
92,8
107
74,3
116
87,4
125
93,2
108
77,2
117
88,2
126
93,7
109
79,0
118
89,0
127
94,2
110
80,9
119
89,7
128
94,6
111
82,2
120
90,4
129
94,9
112
83,4
121
91,0
130
95,1
Tabelul 202. Densitatea soluţiilor de zahăr în apă în funcţie de temperatură
Tempera- Concentraţia soluţiei g Densitatea ρ, Temperatura, Concentraţia soluţiei g
zahăr/100 cm3 apă
zahăr/100 cm3 apă
tura, t°C
t°C
Kg/m3

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

179,2
184,7
190,5
197,0
203,9
211,4
219,9
228,4
238,1
248,7
260,7

1314,0
1319,2
1323,5
1328,0
1332,7
1342,7
1342,7
1348,0
1353,5
1359,2
1365,1

55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

273,1
287,3
302,9
320,5
339,9
362,1
386,8
415,7
448,6
487,2

Densitatea ρ,
Kg/m3

1371,2
1377,5
1384,0
1390,8
1397,7
1404,9
1412,2
1419,9
1427,7
1435,9

Tabelul 203. Constantele termofizice ale soluţiilor de zahăr în apă în funcţie de
concentraţie
Vâscozitatea
Conductivitatea
Căldura
dinamică Concentraţia, %
specifică cp,
tf, °C
termică λ,
J/(Kg·K)
η.106, Pa·s
W/(m·K)
0
100,0
0,682
4187
2282,4
10
100,2
0,645
4120
366,7
20
100,4
0,642
3864
452,1
30
100,7
0,570
3626
619,7
40
101,2
0,531
3358
960,1
50
102,0
0,493
3256
1765,2
60
103,5
0,456
2939
3341,1

254

Tabelul 204. Constantele termofizice ale soluţiilor de zahăr în apă distilată, la
diferite concentraţii şi temperaturi
Vâscozitatea
ConductiviCăldura
cinematică,
Concentraţia, Temperatura
tatea termică, specifică - cp,
Criteriul Pr
%
ν.106,
t, °C
J/(Kg·K)
W/(m·K)
2
m /s
50
0,5706
3760
0,9065
6,38
60
0,5809
3775
0,7605
5,26
20
70
0,5893
3790
0,6420
4,37
80
0,5965
3805
0,5610
3,76
50
0,5368
3546
1,2820
9,71
60
0,5458
3568
1,0820
7,84
30
70
0,5536
3591
0,9063
6,49
80
0,5604
3641
0,7750
5,48
50
0,502
3333
2,140
16,52
60
0,510
3363
1,701
12,97
40
70
0,518
3393
1,389
10,48
80
0,524
3423
1,153
8,62
50
0,468
3119
4,173
33,82
60
0,475
3157
3,148
25,30
50
70
0,482
3195
2,442
19,47
80
0,488
3232
1,956
15,50
50
0,4330
2906
11,02
93,90
60
0,440
2951
7,63
64,75
60
70
0,447
2996
5,54
46,82
80
0,452
3041
4,15
34,98
Tabelul 205. Solubilitatea zaharozei în apă la diferite temperaturi
Zaharoză %
Zaharoză în 100 părţi
Temperatura °C
(cântărită la aer)
apă
10
65,32
188,4
20
66,60
199,4
50
72,04
257,6
90
81,0
426,2

255

Tabelul 206. Densitatea soluţiilor de zaharoză şi indicele de refracţie în funcţie de
concentraţiile soluţiei
20

Zaharoză %

Densitatea, ρ (la 20°C)

Indice de refracţie, n D

0
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
85

0,998234
1,017854
1,038143
1,059165
1,080959
1,103557
1,126984
1,176447
1,229567
1,286456
1,347174
1,411715
1,445388

1,33299
1,34027
1,34783
1,35567
1,36384
1,3723
1,3811
1,3997
1,42008
1,44192
1,46541
1,49063
1,50391

Tabelul 207
Vâscozitatea soluţiilor de zahăr în funcţie de concentraţie şi temperatură, în cP
Vâscozitatea la temperatura de :
40 °C
60 °C

g zaharoză în 100
ml

20°C

20
40
60
70

1,945
6,167
58,590
461,600

1,184
3,241
21,040
114,000

80°C

0,81
1,97
9,66
39,0

0,59
1,32
5,20
16,8

Tabelul 208
Valoarea coeficientului de difuziune D.10-5 cm2/s (după Schilphake)
Temperatura, °C

20
30
40
50
60
70

10

20

0,373
0,492
0,653
0,811
1,050
1,391

0,318
0,428
0,564
0,701
0,913
1,205

Zaharoză /100g soluţie
30
40
50

0,263
0,358
0,469
0,591
0,776
1,019

0,208
0,288
0,377
0,481
0,639
0,835

0,153
0,218
0,285
0,371
0,502
0,647

60

65

0,098
0,148
0,193
0,261
0,365
0,462

0,071
0,123
0,147
0,206
0,296
0,368

Invertirea zaharozei are loc în funcţie de pH-ul soluţiei, de temperatură şi
de timp. Cantitatea de zahăr invertit în condiţiile de fabrică se poate calcula după
formula:
x = c⋅a0⋅τ
în care: - c este un coeficient de proporţionalitate;
- x – cantitatea de zahăr invertit format din 100 părţi zaharoză;
- a0 - concentraţia iniţială de zaharoză;
256

- t – timpul de la care a început invertirea, în minute.
c = C0⋅[H+]
deci, c este proporţională cu pH-ul soluţiei, iar C0 este în funcţie şi de temperatură.
Tabelul 209
C0
C0
Temperatura, °C
Temperatura, °C
50
0,1145
80
3,303
60
0,3806
90
8,922
70
1,182
100
26,797
După recoltare sfecla continuă să respire (fapt general valabil pentru toate
fructele şi vegetale, indiferent de partea componentă recoltată) consumând pentru
acesta zahărul ce a fost acumulat, pentru menţinerea activităţii celulare vitale.
Pentru respiraţie, zaharoza este descompusă cu ajutorul oxigenului, a
invertazei şi a oxidazei până la CO2 şi apă, cu degajare de căldură după reacţia:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 674 calorii
Creşterea temperaturii, determină o intensificare a proceselor de respiraţie,
deci la pierderi însemnate de substanţă utilă.
Tabelul 210. Evaluarea pierderilor de zahăr în funcţie de temperatură
Pierderi de zahăr, Kg/t, pe
intervalele de temperatură
3 ÷ 18°C

S⋅(0,066 + 0,031⋅t)

- 2 ÷ +10°C

S⋅(0,140 + 0,016⋅t)

Relaţii de calcul

Observaţii
S – suprafaţa specifică a
sfeclei = 0,6 cm2/g; t –
temperatura, °C.

După Silin, în afară de aceste pierderi, sfecla normal conservată, mai pierde
zahăr încă circa 50% în raport cu cel pierdut prin respiraţie, acesta transformânduse în diferite nezaharuri.
Tabelul 211. Evaluarea pierderilor zilnice de zahăr (în % sfeclă pe zi), după diverşi
autori:
t, °C
Pierderi,
% sfeclă pe zi
t, °C
Pierderi,
% sfeclă pe zi
t, °C
Pierderi,
% sfeclă pe zi
t, °C
Pierderi,
% sfeclă pe zi

0

3

5

7

10

12

Autor

0,009

0,01

0,012

0,014

0,019

0,028

Silin

2

3

6

9

0,016

0,018

0,028

0,043

0

3

5

7

10

12

0,0061

0,007

0,008

0,0093

0,0130

0,019

-12

-5

0

18

0,0035

0,0035

0,0061

0,0413

257

Vajna

Helemski

Helemski

Tabelul 212. Pierderi de masă şi de zahăr la sfecla conservată în silozuri aerisite
artificial
Cazul

Anul

A

1960-1964

B

1959-1964

C

1960-1963

Pierderi, Kg/% zi

Tratament
aplicat la siloz

de masă

zahăr

martor
ventilat
martor
ventilat
martor
ventilat

0,130
0,094
0,088
0,063
0,132
0,103

0,034
0,02
0,033
0,020
0,047
0,029

Scăderea
conţinut în Coeficient
zahăr, % de puritate
0,9
2,7
0,7
2,5
1,8
5,1
1,2
3,9
1,1
4,1
0,7
2,7

Tabelul 213. Creşterea cantităţii de nezahăr în sfecla depozitată în silozuri aerisite
artificial
Tratament
aplicat la siloz

Cazul

Anul

A

1960-1964

B

1959-1964

C

1960-1963

martor
ventilat
martor
ventilat
martor
ventilat

Creşterea la 100 părţi zahăr polarizabil
Zahăr
Azot
Marc
Coloizi
invertit vătămător
1,92
11,85
7,16
3,28
0,37
2,10
4,08
1,51
0,65
27,1
0,87
0,58
0,38
5,7
1,42
0,39
1,17
11,0
0,76
0,45
10,8
0,89
-

Variante privind teoria extracţiei zahărului prin difuziune
În general pentru transferul de material solid în lichid se face uz de ecuaţia
diferenţială:

dC s
= K ⋅ (C s − C )
dt

în care: - Cs este concentraţia zahărului în sucul intracelular al tăiţeilor;
- C – concentraţia de zahăr în zeamă;
- K – constanta vitezei de extracţie;
- t – durata extracţiei.
În constanta K sunt cuprinse variabilele ce nu sunt funcţie de concentraţie.
Tabelul 214. Expresii ale constantei K, după câţiva autori
Expresia
K = A⋅ϑ⋅λ;
K = A’⋅ϑ⋅λ;

K = k'

Autorul
Silin
De Smet
Oplatka

12 ⋅ D

r2
k
K= 0
v

Van Ginneken

258

Tabelul 214 (continuare)
Expresia

K = f ⋅ k1 ; f =

⎛π
1− ⎜
⎜2

k0
k1
; f ≥1.
k 0 ⎞⎟
k0 ⋅π
ctg
k1 ⎟⎠
2 ⋅ k1

Autorul
Bruniche Olsen
k0 şi k1 reprezintă
constantele de viteză ale
scăderii concentraţiilor
relative ale zemii, respectiv
sucului de tăiţei

În expresiile lui K:
A, A’ – constanta lui Silin;
ϑ - factorul de temperatură;
λ - lungimea specifică a tăiţeilor.
D – coeficientul de difuziune al zaharozei;
v – volumul sucului din tăiţei;
k, k’ – constante;
r – drumul parcurs de molecula de zahăr în tăiţelul de formă
cilindrică.
Tabelul 215. Coeficienţii de difuziune ai zaharozei din sfeclă în funcţie de diferite
temperaturi, după diferiţi autori
D⋅104, cm2/min
12,4
5,44
4-5
4,8-6,8
5,5-6,6

t, °C
63
65-75
75
75
75

Autori
M. Tegze
Brünische Olsen
V. M. Lysyanskij
F. Schneider
V. Pliska

Tabelul 216. Valorile lui ϑ cuprinse între 0 şi 100°C
t, °C

T, K

η.103 ϑ =

T
η .1000

t, °C

T, K

η.103 ϑ =

10
20
30
40
50

283
293
303
313
323

13,10
10,06
8,01
6,58
5,52

21,6
29,1
37,8
47,7
58,6

60
70
80
90
100

333
343
353
363
373

4,72
4,10
3,61
3,21
2,89

T
η .1000

70,6
83,6
97,8
113,0
129,0

Tabelul 217. Coeficienţii de difuziune ai diferitelor substanţe cm2/24 ore
Substanţa
Acid citric
Acid tartric
Albumină
Caramel
K2SO4
KCl

Coeficient de
difuziune la
20°C

Coeficient de
difuziune la
70°C

0,57
0,62
0,0088
0,0063
1,05
1,71

1,65
1,81
0,0255
0,0183
3,04
4,98

Substanţa
MgSO4
Na2SO4
NaCl
Rafinoză
Zaharoză

259

Coeficient de
difuziune la
20°C

Coeficient de
difuziune la
70°C

0,46
0,89
1,34
0,32
0,37

1,32
2,58
3,88
0,93
1,07

Tabelul 218. Date privind influenţa pH-ului în procesul de extracţie asupra calităţii zemii de
difuziune (date obţinute experimental cu o instalaţie de laborator de difuziune statică)
Influenţa pH-ului
Durata 2 x 1 h
pH

T, °C

g/l

5,6
6,0
6,3
6,5
7,3

75
75
75
75
75

0,6
1,06
2,28
2,72
5,4

Zeama de difuziune
Acid galacturonic
g/g
mg/l
floculat
63
10,4
388
36,6
1121
49,2
1500
55,1
3540
65,6

Floculat alcoolic
Albumine
g/g
mg/l
floculat
155
25,7
239
22,5
490
21,5
381
14,0
418
7,8

Cenuşă
g/g
mg/l
floculat
124
20,8
120
11,3
216
9,5
237
8,7
464
8,6

Zeama de
saturaţie 1
Timp de filtrare,
s
100 ml
25
24
52
67
272

Tabelul 219. Principalii componenţi ai sfeclei de zahăr
Substanţă uscată
Substanţă uscată
Zaharoză
Proteină brută
Substanţe grase
Celuloză
Extract fără azot (minus
zaharoza)
Cenuşă

23,6
16,5
1,05
0,12
1,16

în 100 g substanţă uscată
din sfeclă, %
69,91
4,45
0,51
4,91

2,92

12,37

0,75

3,18

în 100 g sfeclă, %

Proprietăţi fizice ale zaharozei
Zaharoza este o substanţă solidă cu punctul de topire la 186-188ºC.
Cristalizează în sistem monoclinic clinorombic, axa cristalului având o înclinaţie
de 103,30ºC. Forma cristalului este complexă, fiind o combinaţie de şase forme de
cristalizare. În apă zaharoza este uşor solubilă, solubilitatea ei crescând odată cu
temperatura.
Solubilitatea zaharozei în apă se poate calcula cu relaţia:
Z = 64,397 + 0,0721·t + 0,002057·t2 – 9,035·10-6·t3
în care: Z este zaharoza, în %; t – temperatura în ºC.

Tabelul 220. Conductivitatea termică a zaharozei
Felul zaharozei
λ, W/(m⋅K)
Brută
0,17
Rafinată
0,081
Pudră
0,069
Presată
0,093
Cristale
0,580

260

Tabelul 221. Conductivitatea termică şi căldura specifică a zaharozei cristalizate în
funcţie de temperatură
t, °C
λ, W/(m⋅K) cp, J/(Kg⋅K)
t, °C
λ, W/(m⋅K) cp, J/(Kg⋅K)
0
20
30
40
50

1.088,57
1.214,17
1.256,04
1.323,03
1.356,52

385.604
415.749
435.427
452.174
464.734

60
70
80
90

1.419,32
1.469,57
1.532,37
1.578,42

485.668
502.416
523.350
540.097

Tabelul 222. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de zahăr invertit, în apă, la diferite
concentraţii şi temperaturi
Concentraţia, %
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Temperatura t,
Temperatura t,
Substanţă
dinamică η,
dinamică η,
°C
°C
Zahăr invertit
uscată
Pa·s
Pa·s

74,00
79,84
81,75
74,00
79,84
81,75

73,65
79,35
78,97
73,65
79,35
78,97

30,0
10,1
20,3
40,2
30,7
30,2

Tabelul 223. Tensiunea superficială
funcţie de concentraţie

0,663
5,334
23,714
0,304
2,076
7,752

50,0
45,1
45,0
70,5
60,0
70,0

0,140
0,431
1,648
0,060
0,145
0,157

, a soluţiilor de zaharoză în apă, la 20ºC, în

Czaharoză,
g/100 g soluţie

σ·102, N/m

Czaharoză,
g/100 g soluţie

σ·102, N/m

0
6,8
10,0
13,1
20,5
22,2

7,27
7,31
9,34
7,36
7,45
7,49

29,8
31,0
40,7
47,5
51,2
62,7

7,60
7,62
7,71
7,80
7,87
7,96

Tabelul 224. Temperatura de fierbere a soluţiilor de zaharoză în apă în funcţie de
concentraţie
Concentraţia, %
zaharoză

Temperatura de
fierbere tf, °C

Concentraţia %
zaharoză

Temperatura de
fierbere tf, °C

10
20
30
40
50

100,1
100,3
100,6
101,1
101,8

60
70
80
90
-

103,0
105,05
109,4
119,6
-

261

Tabelul 225. Temperatura de fierbere a soluţiilor de zaharoză în apă la diferite
concentraţii şi presiuni
Czaharoză,
% (masă)
soluţie

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Presiunea p, mm Hg
92,51

140,38

233,7

355,1

525,76

760

50,05
50,12
50,17
50,26
50,39
50,52
50,69
50,80
51,01
52,32
51,70
52,30
52,80
53,65
55,05
56,80
-

60,05
60,10
60,18
60,27
60,40
60,54
60,71
60,85
61,10
61,40
61,82
62,45
63,00
63,90
65,40
67,30
70,00
-

70,05
70,11
70,18
70,28
70,42
70,55
70,73
70,90
71,18
71,52
71,94
72,60
73,20
74,18
75,80
77,85
80,75
86,00

80,06
80,11
80,19
80,28
80,43
80,57
80,76
80,95
81,25
81,61
82,06
82,75
83,40
84,46
96,20
88,35
91,50
97,20

90,06
90,12
90,19
90,29
90,44
90,58
90,78
91,00
91,32
91,72
92,18
92,90
93,60
94,75
96,60
98,90
102,25
108,40

100,06
100,12
100,20
100,30
100,45
100,60
100,80
101,05
101,40
101,80
102,30
103,05
103,80
105,05
107,00
109,40
113,00
119,60

Tabelul 226. Conductivitatea termică a soluţiilor de zaharoză în apă în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Conductivitatea termică λ, W/(m·K)
g
zaharoză/100
la diferite temperaturi t, °C
g soluţie
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0,565 0,583 0,599 0,614 0,628 0,611 0,652 0,633 0,672
10
0,545 0,551 0,566 0,581 0,594 0,607 0,617 0,628 0,636
20
0,505 0,520 0,535 0,548 0,560 0,572 0,538 0,592 0,600
30
0,474 0,488 0,501 0,514 0,526 0,536 0,547 0,555 0,563
40
0,443 0,457 0,470 0,480 0,492 0,502 0,512 0,519 0,526
50
0,413 0,391 0,437 0,449 0,458 0,467 0,477 0,484 0,491
60
0,383 0,384 0,405 0,415 0,419 0,434 0,411 0,449 0,455

262

Tabelul 227. Vâscozitatea dinamică η·103, Pa·s, a soluţiilor de zaharoză, în apă în
funcţie de concentraţie şi temperatură
Czaharoză,
g/100 g soluţie
1

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

20ºC

30ºC

40ºC

50ºC

60ºC

70ºC

80ºC

2

3

4

5

6

7

8

1,957
2,463
3,208
4,352
6,210
9,449
15,54
28,28
58,93
148,2
485,0
640,8
860,9
1178,0
1643,0
2344,0
-

1,501
1,862
2,386
3,170
4,405
6,466
10,18
17,55
34,07
77,85
223,2
285,4
370,2
487,7
653,1
891,0
1214,0
-

1,190
1,458
1,842
2,403
3,262
4,642
7,040
11,58
21,19
44,68
114,8
143,0
180,2
230,1
298,1
392,2
513,0
701,0
980,0
1430,0
2160,0
-

0,97
1,17
1,47
1,88
2,50
3,47
5,09
8,04
14,0
27,6
64,6
78,6
96,8
121,0
152,0
194,0
246,3
323,4
433,0
593,0
832,0
1200,0
1800,0
-

0,81
0,97
1,20
1,51
1,98
2,67
3,82
5,83
9,69
18,0
39,1
46,7
56,3
68,6
84,4
105,0
133,0
170,7
221,6
292,7
393,9
546,0
770,0
1250,0
1700,0

0,68
0,82
1,00
1,25
1,60
2,12
2,95
4,37
7,00
12,4
25,1
29,5
35,0
41,8
50,5
61,6
76,8
95,1
121,5
156,2
20,4,4
272,2
372,7
519,0
740,0

0,59
0,70
0,85
1,05
1,32
1,72
2,35
3,38
5,22
8,84
16,9
19,6
22,9
27,0
32,1
38,4
46,6
57,2
71,1
89,6
115,2
150,5
200,0
280,0
376,0

Tabelul 228. Coeficientul de solubilitate al zaharozei în apă, la diferite purităţi şi
temperaturi, în g zaharoză/g apă (după Grut)
Puritatea
1

100
97
95

30
2

35
3

40
4

45
5

Temperatura, ºC
50
55
60
6
7
8

65
9

70
10

75
11

80
12

2,18 2,28 2,38 2,50 2,62 2,77 2,93 3,11 3,31 3,54 3,80
2,15 2,25 2,35 2,47 2,58 2,73 2,89 3,08 3,28 3,51 3,77
2,13 2,23 2,33 2,45 2,57 2,71 2,87 3,06 3,26 3,49 3,75

263

Tabelul 228 (continuare)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

2,13
2,12
2,11
2,11
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,11
2,11
2,12
2,12
2,13
2,14
2,15
2,16
2,17
2,18
2,19
2,20
2,21
2,23
2,24
2,25
2,27
2,28
2,30
2,31
2,33
2,34
2,36
2,37

2,22
2,21
2,20
2,20
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,19
2,20
2,20
2,20
2,21
2,22
2,23
2,23
2,24
2,26
2,27
2,28
2,29
2,31
2,32
2,34
2,35
2,37
2,39
2,40
2,42
2,44
2,46
2,48
2,50
2,52

2,32
2,31
2,31
2,30
2,30
2,30
2,29
2,29
2,29
2,29
2,30
2,30
2,30
2,31
2,32
2,33
2,34
2,35
2,37
2,38
2,40
2,42
2,44
2,46
2,48
2,50
2,52
2,54
2,56
2,58
2,61
2,63
2,65
2,68
2,70

2,44
2,44
2,43
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,43
2,43
2,44
2,45
2,46
2,47
2,49
2,50
2,52
2,54
2,56
2,58
2,61
2,63
2,65
2,68
2,70
2,73
2,76
2,79
2,82
2,85
2,88
2,91

2,56
2,56
2,55
2,54
2,54
2,54
2,53
2,53
2,53
2,54
2,54
2,55
2,55
2,56
2,58
2,59
2,61
2,62
2,64
2,66
2,68
2,71
2,73
2,76
2,79
2,82
2,85
2,88
2,91
2,95
2,98
3,02
3,06
3,10
3,14

2,71
2,70
2,69
2,68
2,68
2,68
2,68
2,68
2,68
2,68
2,69
2,69
2,70
2,71
2,72
2,74
2,76
2,78
2,80
2,82
2,84
2,87
2,90
2,93
2,96
3,00
3,03
3,07
3,11
3,15
3,19
3,24
3,29
3,34
3,40

2,86
2,85
2,84
2,84
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
2,84
2,85
2,86
2,87
2,88
2,90
2,91
2,93
2,95
2,98
3,01
3,04
3,08
3,12
3,16
3,21
3,25
3,30
3,35
3,40
3,46
3,51
3,58
3,64
3,70

3,05
3,04
3,03
3,03
3,02
3,02
3,02
3,02
3,02
3,02
3,03
3,03
3,04
3,05
3,06
3,08
3,10
3,12
3,14
3,17
3,20
3,24
3,28
3,33
3,38
3,43
3,48
2,54
3,60
3,66
3,73
3,81
3,89
3,98
4,07

3,25
3,24
3,23
3,23
3,22
3,22
3,22
3,22
3,22
3,22
3,23
3,24
3,24
3,26
3,27
3,29
3,32
3,35
3,38
3,41
3,45
3,49
3,54
3,59
3,64
3,70
3,76
3,82
3,90
4,00
4,11
4,22
4,33
4,44
4,57

3,48
3,47
3,47
3,46
3,46
3,45
3,45
3,45
3,46
3,46
3,47
3,48
3,50
3,52
3,54
3,56
3,59
3,63
3,66
3,71
3,76
3,82
3,88
3,94
4,01
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,83
4,95
5,10

3,74
3,73
3,73
3,72
3,72
3,72
3,72
3,72
3,72
3,73
3,74
3,75
3,77
3,80
3,83
3,87
3,92
3,97
4,03
4,09
4,15
4,22
4,30
4,39
4,50
4,59
4,70
4,80
4,92
5,04
5,16
5,29
5,42
5,56
5,72

264

Fig. 88. Curbe de solubilitate a zaharozei în funcţie
de puritatea reală, la diverse temperaturi (Fradiss)

Fig. 89. Curbe de solubilitate a zaharozei în funcţie
de puritatea aparentă, la diverse temperaturi (Grut)

Se tinde, în general, spre exprimarea matematică a solubilităţii zaharozei.
Cele mai folosite relaţii sunt cele exprimate mai jos, care exprimă încercările lui
Hertzfeld (ecuaţia 1), ale lui Taylor şi Wise (ecuaţia 2), ale lui Nicholson (ecuaţia
3). Ulterior, Vavrinecz a revizuit datele existente ajungând la ecuaţia (4), iar
Charles la ecuaţia (5):
c = 64,18 + 0,1348·t + 0,000531·t2
(1)
c = 63,608 + 0,1322·t + 0,000722·t2

(2)

c = 62,77 + 0,1706·t + 0,000344·t2

(3)

c = 64,47 + 0,10336·t + 0,00531·t2 – 6,02·10-6·t3

(4)

c = 64,407 + 0,0725·t + 0,0020569·t2 – 9,035·10-6·t3

(5)

în care:
-

c este concentraţia de saturaţie, în g zaharoză la 100 g de soluţie;
t – temperatura de saturaţie, în grade Celsius.

265

Tabelul 229. Solubilitatea zaharozei în apă în funcţie de temperatură
% zaharoză în soluţie
Hertzfeld,
Charles,
1892
1958
64,18
64,41
64,87
64,82
65,58
65,33
66,34
65,93
67,09
66,61
67,89
67,35
68,70
68,19
69,55
69,08
70,42
70,02
71,32
71,01
72,25
72,05
73,20
73,11
74,18
74,21
75,18
75,33
76,22
76,46
77,27
77,60
78,36
78,75
79,46
79,88
80,61
81,01

t, °C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

g zaharoză la 1 g de apă
Hertzfeld

Charles

1,792
1,847
1,905
1,971
2,039
2,114
2,195
2,284
2,381
2,487
2,604
2,731
2,873
3,029
3,205
3,399
3,622
3,870
4,157

1,810
1,843
1,884
1,935
1,995
2,064
2,144
2,234
2,336
2,450
2,577
2,720
2,878
3,054
3,249
3,464
3,705
3,970
4,265

Tabelul 230. Valorile constantei c, în funcţie de puritate şi temperatură
t, °C

30
40
50
60
70
80
90

69

66

63

60

*g
zaharoză/
100 g apă

1,030
1,020
1,050
1,110
1,186
1,257
1,319

1,070
1,068
1,110
1,180
1,270
1,357
-

1,119
1,120
1,177
1,265
1,367
1,466
-

1,168
1,185
1,225
1,359
1,476
1,588
-

214,3
233,5
257,6
287,6
324,7
370,3
426,2

Puritatea reală
81

78

75

72

0,927 0,946 0,970 0,999
0,937 0,945 0,959 0,988
0,950 0,960 0,978 1,010
0,970 0,988 1,015 1,060
0,986 1,016 1,060 1,117
0,990 1,040 1,100 1,170
0,989 1,055 1,140 1,217
Notă: *- Solubilitatea în soluţii pure

Tabelul 231. Vâscozitatea soluţiilor de zaharoză, în intervalul de temperatură 2080°C, în cP
Temperatura t, °C
20
30
40
50
60
70
80

Vâscozitatea (cP), bazată pe solubilitate după:
Hertzfeld
Grut
Taylor
233
218
166
163
125
125
103
107
98
88
95
89
81
92
84
77
104
86

266

Tabelul 232. Vâscozitatea aparentă a siropurilor de zahăr
Conţinut de aer în
sirop, %v
19
0
10

Tip sirop
A. Sirop original A (ca atare)
B. Siropul A după dezaerare
C. Siropul B agitat cu aer

Vâscozitatea la
55°C, P (Poise)
311
57
175

Tabelul 233. Temperatura de fierbere a soluţiilor de zaharoză în apă la diferite
concentraţii şi presiuni
Concentraţia,
zaharoză %,
(greutate) soluţie
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Presiunea p, mm Hg
93,51

149,38

233,7

355,1

525,76

760

50,05
50,12
50 17
50,26
50,39
50,52
50,69
50,80
51,01
52,32
51,70
52,30
52,80
53,65
55,05
56,80
-

60,05
60,10
60 18
60,27
60,90
60,54
60,71
60,85
61,10
61,40
61,82
62,45
63,00
63,90
65,40
67,30
70,00
-

70,05
70,11
70,18
70,28
70,42
70,55
70,73
70,90
71,18
71,52
71,94
72,60
73,20
74,18
75,80
77,85
80,75
86,00

80,06
80,11
80,19
80,28
80,43
80,57
80,76
80,95
81,25
81,61
82,06
82,75
83,40
84,46
86,20
88,35
91,50
97,20

90,06
90,12
90,19
90,29
90,44
90,58
90,78
91,00
91,32
91,72
92,18
92,90
93,60
94,75
96,60
98,90
102,25
108,40

100,06
100,12
100,20
100,30
100,45
100,60
100,80
101,05
101,40
101,80
102,30
103,05
103,80
105,05
107,00
109,40
113,00
119,60

Tabelul 234. Constantele termofizice ale zahărului tos la diferite umidităţi şi
temperaturi
Conductivita- Căldura Difuzivitatea
Umiditatea u, Temperatura Densitatea ρ,
termică
tea termică – specifică cp,
o
3
%
– t, C
Kg/m
J/(Kg·K)
a.104, m/h
λ, W/(m.K)
0,15
30
799
0,139
1380
4,6
0,10
29
835
0,406
1090
16,0
20
879
0,1625
1256
4,9
0,10
27
900
0,1390
712
8,0
30
928
0,1275
1171
4,3
0,10
20
980
0,1510
1340
3,5
0,40
1000
0,5800
1046
2,0
20
1500
1256
15
1500
0,5800
1500
0,1740
20
1580
1213
0
1600
0,5800
1256
10,0
267

Tabelul 235. Constantele termofizice ale unor sortimente de zahăr
ConductiviCăldura Difuzivitate
Temperatura Densitatea
tatea
Produsul
specifică
cp, a termică
t, oC
ρ, Kg/m3 termică λ,
J/(Kg·K) a·106, m2/s
W/(m.K)
-5
0,157
1340
0,1317
Zahăr rafinat
15
1600
0,153
1361
0,1280
35
0,145
1390
0,1191

Zahăr tos
(u = 0,1%)
Zahăr pudră
(u = 0,3%)
Zahăr invertit

-

900

0,139

712

0,2390

-

600

0,139

879

0,2360

15
35
60
85

1198
1188
1174
1160

0,336
0,334
0,345
0,353

3207
3199
3303
3408

0,0875
0,0883
0,0889
0,0894

15.3. BORHOT. MELASĂ

Pe lângă zahăr – din procesul tehnologic, rezultă şi deşeuri, dintre care
borhotul şi melasa au largi posibilităţi de valorificare. Pentru uscătoarele de borhot,
intervin ecuaţii criteriale şi de bilanţ termic, ce conţin constante termofizice
caracteristice.

Fig. 90. Variaţia coeficienţilor termofizici Fig. 91. Variaţia coeficienţilor termofizici
ai borhotului (din sfeclă de zahăr) în
ai borhotului (din sfeclă de zahăr) în
funcţie de umiditate
funcţie de temperatură

268

Fig. 92. Nomogramă pentru determinarea conţinutului de zahăr din borhot raportat la
sfeclă: zb – conţinutul de zahăr din borhot în % faţă de sfeclă; zb' - conţinutul de zahăr din
borhot, în % faţă de borhot; ηb – randamentul în borhot, în % faţă de sfeclă.

269

Tabelul 236
Densitatea borhotului din melasă în funcţie de temperatură şi conţinut în substanţă uscată
Conţinutul în
Densitatea ρ , în Kg/m3 la diferite temperaturi t, ºC
substanţă uscată
20
30
40
50
60
70
80
90
95
(s.u.) %

10,0
30,9
50,0
61,0
70,4
79,5

1039
1129
1216
1275
1330
1375

1034
1124
1211
1269
1325
1370

1030
1120
1206
1263
1319
1364

1026
1113
1199
1258
1313
1358

1021
1109
1193
1253
1305
1352

1016
1104
1187
1245
1299
1343

1010
1098
1181
1239
1293
1338

1006
1093
1175
1234
1287
1338

1005
1090
1172
1231
1285
1328

Tabelul 237. Vâscozitatea dinamică a borhotului din melasă în funcţie de
temperatură şi conţinutul în substanţă uscată
Conţinutul în
Vâscozitatea dinamică η⋅102 în Pa⋅s la diferite temperaturi t, ºC
substanţă uscată
(s.u.) %

20

30

40

10,0
30,9
50,0
61,0
70,4
79,5

0,137
0,360
1,631
7,109
56,114
1754,20

0,108
0,271
1,131
4,181
33,085
604,365

0,087
0,208
0,687
2,816
17,481
234,160

50

60

70

80

90

0,073 0,061 0,053 0,048 0,044
0,172 0,146 0,126 0,112 0,112
0,513 0,401 0,324 0,275 0,247
1,850 1,355 1,037 0,869 0,765
10,707 6,007 4,067 2,567 1,944
95,497 50,198 33,505 37,024 13,815

În vederea valorificării ulterioare a borhotului din melasă, acesta este
caracterizat printr-o serie de constante termofizice utile în diferite calcule termo- şi
hidrodinamice.

Fig. 94. Căldura specifică a borhotului din
Fig. 93. Căldura specifică a borhotului din
melasă în funcţie de conţinutul de
melasă în funcţie de temperatură
substanţă uscată

270

Fig. 95. Tensiunea superficială a borhotului
din melasă în funcţie de temperatură şi
conţinutul în substanţă uscată
Fig. 96. Vâscozitatea dinamică a melasei în
funcţie de temperatură şi concentraţie

Valorile acestor constante pot fi calculate cu ecuaţii empirice ce conţin ca
termen variabil umiditatea sau temperatura.
Astfel pentru u = (0 – 30,0 %):
λ = 0,349 + 0,00726 ⋅ u
şi

W/(m⋅K)

a = (1,183 + 0,00181 ⋅ u) ⋅ 10– 3

m2/h ,

respectiv

cp = 828 + 1,059⋅u, J/(Kg⋅K)
în domeniul de variaţie a umidităţii cuprins în intervalul 0– 42,5 %, iar pentru u =
(30,0 – 60,0 %)
λ = 0,683 – 0,000421 ⋅ u, W/(m⋅K)
şi
a = (2,46 – 0,00247 ⋅ u) ⋅ 10– 3, m2/h ,
respectiv
cp = – 343 +3,767 ⋅ u J/(Kg⋅K).
Când temperatura borhotului este parametrul variabil, valorile constantelor
termofizice sunt date de ecuaţiile:
λ = 0,353 + 0,0056 ⋅ t W/(m⋅K)
271

a = (1,17 + 0,00965 ⋅ t) ⋅ 10– 3, m2/h ,
cp = 973 +4,08 ⋅ t J/(Kg⋅K).
În cazul melasei pentru t = (15 – 75ºC):

ρ = 1,445 – 0,555 ⋅ t Kg/m3
λ = 1,163⋅(0,31 + 0,0001 ⋅ t)

W/(m⋅K)

a = 2,7778⋅(3,56 – 0,007 ⋅ t) ⋅ 10– 8, m2/s ,
cp = 4 186,8⋅(0,61 – 0,0005 ⋅ t), J/(Kg⋅K).
Tabelul 238. Temperatura de fierbere a soluţiilor de melasă în funcţie de
concentraţie şi presiune
Concentraţia %
în greutate faţă
de soluţie

70
75
80
85
90
92
94
96

Presiunea, mm Hg
92,51

149,38

233,7

355,1

525,76

760

52,62
53,49
54,62
56,44
59,73
62,11
66,18
71,92

62,81
63,74
64,96
66,97
70,45
73,01
78,97
86,82

73,12
74,00
75,30
77,40
80,20
83,94
88,85
98,81

83,21
84,28
85,66
87,89
91,97
94,91
99,96
110,85

93,43
94,55
96,05
98,43
102,79
105,91
111,33
123,28

103,65
104,85
106,45
109,00
113,60
117,00
122,75
140,00

Tabelul 239. Caracteristici termofizice ale melasei în funcţie de temperatură
Căldura
Difuzivitatea Difuzivitatea
ConductiTemperatura t, Densitatea ρ,
specifică
termică,
vitatea
termică
termică
a⋅106,
ºC
Kg/m3
2
m /h
λ, W/(m⋅K)
cp, J/(Kg⋅K)
a⋅106, m2/s

15
20
50
85

1 436
1 430
1 418
1 398

0,366
0,394
0,378
0,384

272

2 512
2 700
2 449
2 353

367
367
392
420

0,1019
0,1019
0,1089
0,1167

Tabelul 240. Vâscozitatea dinamică a melasei la 20ºC în funcţie de conţinutul în
substanţă uscată
Substanţă
Vâscozitatea dinamică η
uscată, %
P
Pa ⋅ s
80,03
225,5
22,55
80,75
376,4
37,64
78,22
705,0
70,50
81,64
570,7
57,07
82,16
1 520,1
152,01
84,60
4 453,1
445,31
84,97
5 190,0
519,00
Tabelul 241. Vâscozitatea dinamică a melasei în funcţie de conţinutul în substanţă
uscată şi temperatură
Substanţă
uscată, %
78,00
79,35
80,50
81,10
82,50
82,80
84,20

15,6
119,33
328,80
-

Vâscozitatea dinamică η, Pa·s
la diferite temperaturi t, oC
26,7
37,8
48,9
55-56
0,736
24,20
6,76
2,35
1,508
57,24
159,6
5,07
2,693
216,14 484,4
132,7
4,579

60-60,5 70,5-71,2
0,515
0,267
1,000
0,500
1,940
1,590
0,795
4,120
3,321
1,580

Tabelul 242. Vâscozitatea dinamică a melasei în funcţie de conţinutul în umiditate
şi substanţa reducătoare, la diferite temperaturi
Umiditate u,
%
22
22
20
19
18
17
17

Substanţă
reducătoare,
%
42
55
38
39
43
42
55

Vâscozitatea dinamică η, Pa·s
la diferite temperaturi t, oC
17
20
50
70
82
12200
2,750
0,287
6720
1,600
0,167
22,5 1,500 0,4
37,6 1,750 0,5
152,5 5,700 1,0
200000
3,300
1,730
1000000
1,680
0,830

273

100
0,12
0,20
-

Tabelul 243. Randamentul (%) în borhot presat, la sfeclă cu reluarea apelor de presă la difuziune
Zahăr polari- Marcul
zabil în borhotul presat, % sfeclei, %
4,0
4,5
1,5
5,0

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

Substanţa uscată în tăiţeii presaţi, %
16
17
18
19
20

14

15

21

22

33,7
37,9
42,1

31,1
34,9
38,8

28,8
32,4
36,0

26,9
30,2
33,6

25,2
28,3
31,5

23,7
26,7
29,6

22,4
25,2
28,0

21,2
23,8
26,5

20,1
22,6
25,2

5,5

46,3

42,7

39,6

37,0

34,6

32,6

30,8

29,1

27,7

4,0
4,5
5,0

33,3
37,5
41,6

30,7
34,6
38,4

28,6
32,0
35,3

26,6
30,0
33,3

25,0
28,1
31,2

23,5
26,5
29,4

22,2
25,0
27,8

21,0
23,7
26,3

20,0
22,5
25,0

5,5

45,8

42,3

39,6

36,6

34,4

32,3

30,5

28,9

27,5

4,0
4,5
5,0

33,0
37,1
41,2

30,5
34,3
38,1

28,4
31,7
35,0

26,4
29,7
33,0

24,8
27,9
31,0

23,4
26,3
29,2

22,1
24,8
27,6

20,9
23,5
26,1

19,9
22,4
24,8

5,5

45,3

41,9

38,4

36,4

34,1

32,1

30,3

28,8

27,3

4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5
4,0
4,5
5,0
5,5

32,6
36,7
40,8
44,9
32,3
36,3
40,4
44,4
31,9
35,9
39,9
43,9
31,6
35,6
39,6
43,5
31,3
35,2
39,2
43,1
31,0
34,9
38,8
42,6
30,7
34,6
38,4
42,2
30,4
34,2
38,0
41,8
30,1
33,9
37,7
41,4
29,9
33,6
37,3
41,0

30,2
33,9
37,7
41,5
29,9
33,6
37,3
41,1
29,6
33,3
37,0
40,7
29,3
33,0
36,7
40,3
29,0
32,7
36,3
39,9
28,8
32,4
36,0
39,6
28,5
32,1
35,7
39,2
28,3
31,8
35,3
38,9
28,0
31,5
35,0
38,5
27,8
31,3
34,7
38,2

28,2
31,5
35,8
38,0
27,0
41,2
34,5
38,7
27,8
31,0
34,2
37,4
27,6
30,8
34,0
37,2
27,4
30,5
33,7
37,9
26,2
30,3
33,4
36,6
26,0
30,1
33,2
36,3
26,4
29,7
33,0
36,3
26,2
29,5
32,7
36,0
26,0
29,2
32,5
35,7

26,2
29,5
32,8
36,0
26,0
29,2
32,5
35,7
25,8
29,0
32,2
35,4
25,6
28,8
32,0
35,2
25,4
28,5
31,7
34,9
25,2
28,3
31,4
34,6
25,0
28,1
31,2
34,3
34,1
27,9
31,0
34,1
24,6
27,6
30,7
33,8
24,4
27,4
30,5
33,5

24,6
27,7
30,8
33,8
24,4
27,5
30,5
33,6
24,2
27,2
30,3
33,3
24,0
27,0
30,0
33,1
23,9
26,8
29,8
32,8
23,7
26,6
29,6
32,5
23,5
26,4
29,4
32,3
23,3
26,2
29,2
32,1
23,1
26,0
28,9
31,8
23,0
25,9
28,7
31,6

23,2
26,1
29,0
31,9
23,0
25,9
28,8
31,6
22,8
25,7
28,5
31,4
22,7
25,5
28,3
31,2
22,5
25,3
28,1
31,0
22,3
25,1
27,9
30,7
22,2
25,0
27,7
30,5
22,0
24,8
27,5
30,3
21,9
24,6
27,4
30,1
21,7
24,5
27,2
29,9

21,9
24,4
27,6
30,1
21,8
24,5
27,2
29,9
21,6
24,3
27,0
29,7
21,5
24,1
26,8
29,5
21,3
24,0
26,6
29,3
21,2
23,8
26,5
29,1
21,0
23,7
26,3
28,9
20,9
23,5
26,1
28,7
20,7
23,3
25,9
28,5
20,6
23,2
25,8
28,4

20,8
23,4
26,0
28,6
20,6
23,2
25,8
28,4
20,5
23,1
25,6
28,2
20,4
22,9
25,5
28,0
20,2
22,8
25,3
27,8
20,1
22,6
25,1
27,6
20,0
22,5
25,0
27,5
19,9
22,3
24,8
27,3
19,7
22,2
24,7
27,1
19,6
22,1
24,5
27,0

19,7
22,2
24,7
27,1
19,6
22,1
24,5
27,0
19,5
21,9
24,4
26,8
10,4
21,8
24,2
26,6
19,3
21,7
24,1
26,5
19,1
21,5
23,9
26,3
19,0
21,4
23,8
26,2
18,9
21,3
23,6
26,0
18,8
21,1
23,5
25,8
18,7
21,0
23,4
25,7

274

Tabelul 244. Randament, % de borhot presat faţă de greutatea sfeclei, fără reluarea
apelor de difuziune
Substanţa uscată a
Conţinutul sfeclei în marc, %
borhotului rezultat, %
4,0
4,25
4,5
4,75
5,0
7
67
69
73
76
80
8
57
60
64
67
70
9
50
53
56
59
62
10
44
47
50
52
55
11
40
42
44
47
50
12
36
38
41
43
46
13
33
35
37
39
42
14
30
32
34
36
38
15
28
30
32
34
35
16
26
28
30
32
33
17
25
26
28
30
31
18
23
25
27
27
29
19
22
24
25
26
27
20
20,5
22
23
24
25,5
15.4. CENTRIFUGAREA
Raportul Z dintre acceleraţia câmpului centrifugal şi acceleraţia câmpului
gravitaţional se numeşte factor de separare:

Z=

π2 ⋅R

sau

g

Z=

v2
r⋅g

Dat fiind că ecuaţia se poate scrie şi sub forma FC =
pentru G = 1 devine F1 =

ω2 ⋅R
g

G
⋅ R ⋅ ω 2 care
g

= Z , rezultă că factorul de separare arată de câte

ori este multiplicată acceleraţia gravitaţională pentru a obţine acceleraţia
centrifugală.
Factorul mediu de separare se calculează în funcţie de raza cu poziţie
medie între raza tamburului centrifugei R şi raza interioară a stratului de suspensie
de cristale r. Relaţia dată de Matthey este:

2 R3 − r 3
Z= ⋅ 2
3 R − r2

275

Tabelul 245. Valoarea factorului de separare în funcţie de diametru şi viteza
tamburului
Viteza, în rot / min
Diametru
mm
750
1 000
1 200
1 500
1 700
1 800
2 000
900
287
510
734
1 150
1 470


1 000
318
566
815
1 274
1 636
1 830
2 265
1 050
334
954
855
1 337
1 718


1 200
382
679
978
1 5281 350
430
764

1 500
477


Tabelul 246. Valoarea factorului de separare în funcţie de raza medie şi de viteza
tamburului
Grosimea
Viteza, în rot / min
Raza
Diametru, stratului de
750
1 200
1 500
1 800
medie,
masă groasă,
mm
mm
Z
mm
1 000
1 200
1 200
1 200

152,4
152,4
177,8
228,6

436,9
546,1
525,8
504,2

273
336
329
315

700
860
842
808

1 100
1 350
1 330
1 270

1 580


Tabelul 247. Capacitatea de filtrare a diferitelor sisteme de filtre având diferite
feluri de elemente filtrante, în m3/m2/h
Grupa de filtre Filtru din ţesătură textilă
Felul filtrului
Zeamă după
decantor şi filtre
rotative
Zeama saturaţiei
a II-a
Zeamă subţire
înainte de
evaporare
Zeamă groasă
Clere
Clere cu cărbune
activ

Filtru
presă

Filtre din
lumânări
ceramice

Filtre din
lumânări
metalice

Filtre cu
curăţire
centrifugă

1,9

0,8 – 2,0

1,5 – 2,0

1,9

2,0 – 4,0

2,0 – 4,0

2,0

1,5

4,0
0,6 – 1,0

1,0 – 1,2

0,3 – 1,0

0,8 – 2,0

1,0 – 1,2

0,3 – 1,5

0,3 – 1,0

0,4 – 0,5

Filtre din
ţesătură
metalică

Filtre cu saci până
la 3,5 m H2O
presiune de filtrare

0,4
0,3
Cu kieselgur 0,2 ,
fără kieselgur 0,1

0,3 – 0,5

276

Tabelul 248. Evoluţia coloraţiei zemii în funcţie de temperatură şi durată
Condiţii de
defecare

t, ºC

50
60
70
80
90

Durată,
min
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30

Descom- Descompunerea
punerea
medie a substanzahărului
ţelor
reducător reducătoare
la defecare
%

55
63
70
60
70
80
72
83
92
84
91
97
92
96
98

Conţinut de Colo- Descom- Conţinut de Colo- Descom- Conţinut de
substanţe
raţia punerea
substanţe
raţia punerea substanţe rereducătoare zemii substan- reducătoare zemii substan- ducătoare în Coloraţia
în zeama
defe- ţelor reîn zeama
defeţelor
zeama
zemii
defecată
cate ducătoare
defecată
cate reducătoare defecată
defecate,
%
ºSt
%
%
ºSt
%
%
ºSt

La un conţinut de substanţe reducătoare în zeama de difuziune, (%), de:
0,200
0,300
0,400
0,110
0,090
11,0
0,165
0,145
10,93 0,220
0,180
0,126
0,074
12,0
0,189
0,111
14,05 0,252
0,148
0,140
0,060
16,0
0,210
0,090
17,27 0,280
0,120
0,120
0,080
18,0
0,180
0,120
17,35 0,240
0,160
0,140
0,060
20,5
0,210
0,090
21,09 0,280
0,120
0,160
0,040
23,2
0,240
0,060
25,64 0,320
0,080
0,144
0,056
25,1
0,216
0,084
28,64 0,288
0,112
0,166
0,034
28,0
0,249
0,051
33,20 0,332
0,068
0,184
0,016
30,2
0,276
0,024
36,95 0,368
0,032
0,168
0,032
32,0
0,252
0,048
41,50 0,336
0,064
0,182
0,018
38,3
0,273
0,027
49,50 0,364
0,036
0,194
0,006
45,1
0,291
0,009
57,40 0,388
0,012
0,184
0,016
53,1
0,276
0,024
67,20 0,368
0,032
0,192
0,008
60,4
0,288
0,012
74,54 0,384
0,016
0,196
0,004
70,2
0,294
0,006
85,50 0,392
0,008

277

12,00
15,50
19,50
22,00
24,20
28,10
32,30
38,40
44,20
50,30
60,10
70,30
80,60
90,50
102,50

Tabelul 249
Condiţii de
Conţinut de săruri de calciu în zeama defecată (%), la un conţinut
defecare
iniţial de substanţe reducătoare în zeama de difuziune (%)
Durată
t, ºC
0,200 0,307 0,412 0,538 0,619 0,935 1,004 1,306
min.
10
0,185 0,212 0,228 0,243 0,269 0,345 0,346 0,408
50

60

70

80

90
MEDIA

20

0,187

0,218

0,230

0,244

0,270

0,346

0,348

0,409

30

0,187

0,219

0,235

0,244

0,271

0,347

0,350

0,412

10

0,186

0,219

0,230

0,242

0,274

0,348

0,352

0,414

20

0,185

0,219

0,229

0,256

0,276

0,348

0,349

0,413

30

0,192

0,220

0,233

0,258

0,275

0,351

0,351

0,414

10

0,196

0,224

0,232

0,249

0,280

0,350

0,356

0,416

20

0,198

0,223

0,234

0,249

0,280

0,352

0,358

0,415

30

0,197

0,226

0,236

0,256

0,282

0,352

0,357

0,416

10

0,195

0,226

0,239

0,252

0,276

0,352

0,355

0,419

20

0,200

0,225

0,243

0,258

0,282

0,355

0,357

0,420

30

0,203

0,227

0,248

0,261

0,285

0,355

0,357

0,422

10

0,201

0,228

0,237

0,259

0,280

0,355

0,356

0,422

20

0,200

0,228

0,239

0,262

0,282

0,354

0,358

0,423

30

0,202

0,230

0,241

0,262

0,286

0,356

0,358

0,422

0,194

0,223

0,238

0,254

0,278

0,351

0,353

0,417

Tabelul 250
Solubilitatea CaO în apă şi în soluţii de zahăr de diferite concentraţii şi temperaturi
Temperatura t, oC
Zaharoză
0
20
40
60
80
g/100 cm3 apă
g CaO
0,0 (apă curată)
0,136
0,127
0,110
0,089
0,072
1,5
0,253
0,176
0,133
0,119
3,0
0,477
0,281
0,201
0,146
6,0
1,173
0,66
0,311
0,213
0,131
10,0
0,660
0,175
12,0
2,539
1,970
0,937
0,423
0,205
14,0
1,220
0,250
18,0
4,141
3,554
1,943
1,169
0,357
278

Tabelul 251. Cantităţi de zahăr şi CaO care intră în reacţie în soluţii diferite de
zahăr
Zaharoză
Temperatura t,
g/100 cm3
o
C
apă

80
40
80
40

14
10

La 100 părţi var

La 100 părţi zahăr

Var
liber

Var
ca zaharat

Zahăr
liber

28,8
9,2
41,1
16,7

71,2
90,8
58,9
83,3

84,5
3,2
87,4
32,8

g CaO
g CaO la
liber
la
100 cm3
Zahăr
100 cm3
ca zaharat soluţie
soluţie

15,5
96,8
12,6
67,2

0,250
1,220
0,175
0,660

0,072
0,110
0,072
0,110

Condiţii
de defecare
Temperatura Durata,
min
t , °C

50

60

70

80

90

Descompunerea substanţelor reducătoare (% faţă de
iniţial) la un conţinut iniţial de substanţă reducătoare în
zeama de difuziune, % (defecare cu 2,5% CaO)
0,2

0,307 0,412 0,538 0,619 0,935 1,004 1,306

Descompunerea
substanţelor
reducătoare
%

Tabelul 252. Influenţa temperaturii zemii şi a duratei defecării asupra procesului de
descompunere a zahărului invertit

10

54

56

54

56

55

56

53

56

55

20

62

64

64

63

64

63

62

62

63

30

70

71

71

69

69

70

70

70

70

10

59

61

61

59

61

60

61

58

60

20

71

71

68

70

70

69

71

70

70

30

81

82

80

79

80

79

79

82

80

10

72

71

71

72

74

71

73

72

72

20

84

82

84

84

85

82

83

83

83

30

90

91

91

94

92

93

93

92

92

10

83

83

85

84

86

85

85

85

84

20

93

92

91

91

93

90

92

90

91

30

96

98

96

96

96

98

97

98

97

10

93

91

92

92

92

93

91

91

92

20

96

96

96

96

96

95

97

95

96

30

99

97

98

98

98

97

99

98

98

279

42,94
44,05
45,15
46,24
47,33
48,41
49,48
50,55
51,60
52,66
53,71
54,75
55,79
56,81
57,83
58,84
59,86
60,85
61,85
62,84
53,82
64,80
65,77
66,73
67,68
68,64
69,58
70,52
71,46
72,38
73,30
74,21
75,12
76,01
76,91

340,8
349,5
358,3
366,9
375,6
384,2
392,7
401,1
409,5
418,0
426,2
434,5
442,7
450,8
458,9
466,9
475,0
482,9
490,8
498,8
506,5
514,2
521,9
529,5
537,1
544,7
552,1
559,6
567,0
574,4
581,7
588,9
596,2
603,2
610,4

280

0,9474
0,9455
0,9436
0,9417
0,9397
0,9377
0,9357
0,9336
0,9316
0,9295
0,9273
0,9252
0,9230
0,9208
0,9186
0,9164
0,9142
0,9120
0,9097
0,9075
0,9052
0,9029
0,9006
0,8983
0,8960
0,8937
0,8914
0,8891
0,8868
0,8844
0,8821
0,8797
0,8774
0,8750
0,8726

Grame alcool /
1 litru
Densitate
specifică, la
15ºC

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Alcool,
% volum

0,9981
0,9963
0,9945
0,9928
0,9912
0,9896
0,9881
0,9867
0,9853
0,9839
0,9826
0,9813
0,9801
0,9789
0,9777
0,9765
0,9753
0,9741
0,9729
0,9716
0,9704
0,9691
0,9678
0,9665
0,9651
0,9637
0,9623
0,9608
0,9593
0,9577
0,9561
0,9544
0,9527
0,9510
0,9492

Alcool,
% masă

10,0
19,9
29,8
39,7
49,5
59,3
69,1
78,9
88,6
98,3
108,0
117,6
127,3
137,0
146,5
156,1
165,7
175,2
184,7
194,1
203,6
213,2
222,4
231,7
241,1
250,3
259,6
268,8
278,0
287,0
296,1
305,2
314,1
323,1
332,0

Grame alcool /
1 litru
Densitate
specifică, la
15ºC

Grame alcool /
1 litru
Densitate
specifică, la
15ºC

1,26
2,51
3,76
5,01
6,24
7,48
8,71
9,94
11,17
12,39
13,62
14,82
16,04
17,26
18,47
19,68
20,88
22,08
23,27
24,46
25,66
26,85
28,03
29,20
30,38
31,55
32,75
33,87
35,02
36,17
37,31
38,46
39,58
40,71
41,83

Alcool,
% volum

Alcool,
% volum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Alcool,
% masă

Alcool,
% masă

16. SPIRT ŞI BĂUTURI ALCOOLICE
Tabelul 253. Determinarea greutăţii specifice a amestecurilor alcool în apă (spirt)
la 15ºC

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

77,80
78,67
79,55
80,42
81,27
82,13
82,98
83,81
84,65
85,46
86,29
87,09
87,90
88,69
89,47
90,25
91,01
91,77
92,52
93,27
94,00
94,71
95,41
96,11
96,79
97,46
98,11
98,76
99,39
100,00

617,4
624,3
631,3
638,2
645,0
651,8
658,5
665,1
671,7
678,2
684,8
691,2
697,6
703,8
710,0
716,3
722,3
728,3
734,2
740,1
745,9
751,6
757,1
762,7
768,2
773,4
778,6
783,7
788,7
793,6

0,8703
0,8679
0,8655
0,8631
0,8607
0,8583
0,8558
0,8534
0,8510
0,8485
0,8419
0,8408
0,8380
0,8366
0,8340
0,8335
0,8309
0,8283
0,8257
0,8230
0,8203
0,8176
0,8149
0,8121
0,8092
0,8063
0,8034
0,8004
0,7973
0,7942

Alcool,
% volum

Alcool,
% masă

Alcool,
% volum

Alcool,
% masă

Alcool,
% volum

Alcool,
% masă

Alcool,
% masă

Alcool,
% volum

Alcool,
% masă

Alcool,
% volum

Alcool,
% masă

Alcool,
% volum

Tabelul 254. Transformarea din % volume alcool în % masă alcool şi invers

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
7,3
8,1
8,9
9,7
10,5
11,3
12,1
13,0
13,8
14,6
15,4
16,3
17,1
17,9
18,8
19,6
20,5
21,3
22,1
23,0
23,8
24,7
25,5
26,4
27,3
28,1
29,0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

29,9
30,7
31,6
32,5
33,4
34,3
35,2
36,1
37,0
37,9
38,8
39,7
40,6
41,5
42,5
43,4
44,4
45,3
46,3
47,2
48,2
49,2
50,2
51,2
52,2
53,2
54,2
55,2
56,2
57,2
58,2
59,3
60,3
61,4
62,4

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

63,5
64,6
65,7
66,8
67,9
69,0
70,1
71,2
72,4
73,5
74,7
75,9
77,0
78,2
79,4
80,7
81,9
83,1
84,4
85,7
87,0
88,3
89,7
91,0
92,4
93,9
95,3
96,8
98,4
100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1,2
2,5
3,7
5,0
6,2
7,5
8,7
9,9
11,2
12,4
13,6
14,8
16,1
17,3
18,5
19,7
20,9
22,1
23,3
24,5
25,7
26,8
28,0
29,2
30,4
31,5
32,7
33,9
35,0
36,2
37,3
38,5
39,6
40,7
41,8

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

42,9
44,1
45,2
46,3
47,3
48,4
49,5
50,6
51,6
52,7
53,7
54,8
55,8
56,8
57,8
58,9
59,9
60,9
61,9
62,8
63,8
64,8
65,8
66,7
67,7
68,7
69,6
70,5
71,5
72,4
73,3
74,2
75,1
76,0
76,9

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

77,8
78,7
79,6
80,4
81,3
82,1
83,0
83,8
74,7
85,5
86,3
87,1
87,9
88,7
89,5
90,3
91,0
91,8
92,5
93,3
94,0
94,7
95,4
96,1
96,8
97,5
98,1
98,8
99,4
100,0

281

Tărie spirt diluat
obţinut, în %
volume

Tabelul 255
Tabel pentru determinarea cantităţii de apă care trebuie să fie adăugate la 100 litri spirt, pentru a-l dilua la o anumită tărie

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

Tăria spirtului pe care dorim să-l diluăm, în % volume alcool
95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

Cantitatea de apă în litri, care trebuie adăugate la 100 litri alcool cu tăria de mai sus, pentru a-l dilua la tăria din prima coloană
6,4
13,4
6,6
21,0
13,8
6,8
29,5
21,9
14,5
7,2
39,2
31,1
23,1
15,3
7,6
50,2
41,6
33,0
24,6
16,4
8,1
63,0
53,5
44,4
35,4
26,4
17,5
8,7
78,1
67,9
58,0
48,1
38,8
28,6
19,0
9,5
96,0
84,7
73,9
63,1
52,4
41,8
31,3
20,8
10,3
117,6 105,3 93,3
81,3
69,5
57,7
46,1
34,5
22,9
11,4
144,5 130,8 117,3 104,0 90,8
77,6
64,5
51,5
38,4
25,5
12,7
178,7 163,2 147,9 132,8 117,8 102,8 87,9
73,0
58,2
43,5
28,9
14,4
224,1 206,2 188,5 171,0 153,6 136,2 119,0 101,7 84,5
67,4
50,4
33,5
16,7
287,4 266,1 245,1 224,3 203,6 182,9 162,2 141,7 121,2 100,7 80,4
60,1
40,0
20,0
382,4 356,2 330,1 304,1 278,3 252,6 227,0 201,5 176,0 150,5 125,3 100,0 74,9
49,9
24,9
539,5 505,2 471,0 436,9 402,8 368,8 334,9 301,1 267,3 233,6 200,0 166,4 133,0 99,7
66,4
33,2

282

Fig. 97. Căldura de vaporizare a alcoolului etilic în funcţie de temperatură

Tabelul 256. Căldura specifică a soluţiilor de alcool etilic – apă în funcţie de
temperatură şi concentraţie
t,°C

25
30
35
40
45
50

Căldura specifică cp, J/(Kg⋅K), la diferite concentraţii de alcool (% masă)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 90,4 100
4180 4306 4367 4302 4083 3828 3576 3312 3023 2719 2588 2437
4178 4307 4368 4305 4101 3856 3609 3356 3076 2776 2644 2487
4178 4308 4368 4306 4119 3885 3647 3401 3130 2833 2700 2537
4178 4309 4368 4309 4138 3914 3684 3446 3142 2891 2757 2592
4180 4309 4369 4311 4156 3943 3725 3492 3238 2949 2814 2650
4180 4310 4369 4313 4175 3973 3761 3538 3293 3008 2874 2709

nc.
alc
ool,
%
(ma

Tabelul 257. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor alcool etilic – apă în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η, Pa .s, la diferite temperaturi t
0
10
20
25
30
40
50
60
70
10
20
30
40
45
50
60
70
80
90
100

0,3215
0,5275
0,6900
0,7150
0,7100
0,6250
0,5715
0,4720
0,3648
0,2694
0,1776

0,2162
0,3235
0,4095
0,4355
0,4310
0,4174
0,3787
0,3268
0,3663
0,2048
0,1480

0,1548
0,2168
0,2670
0,2867
0,2867
0,2832
0,2642
0,2369
0,1998
0,1601
0,1221

0,1328
0,1808
0,2203
0,2374
0,2887
0,2368
0,2232
0,2025
0,1738
0,1422
0,1101
283

0,1153
0,1539
0,1849
0,1941
0,2007
0,2001
0,1906
0,1744
0,1519
0,1270
0,0997

0,0896
0,1144
0,1353
0,1455
0,1478
0,1475
0,1426
0,1328
0,1181
0,1022
0,0824

0,0725
0,0896
0,1038
0,1116
0,1138
0,1136
0,1109
0,1044
0,0950
0,0835
0,0695

0,0602
0,0728
0,0826
0,0887
0,0902
0,0904
0,0887
0,0841
0,0778
0,0695
0,0590

0,0509
0,0606
0,0674
0,0724
0,0736
0,0739
0,0727
0,0696
0,0648
0,0506
0,0506

Tabelul 258. Căldura de vaporizare a soluţiilor de alcool etilic – apă în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Conţinutul în
Căldura de vaporizare, J/Kg, la diferite temperaturi t, °C
alcool %
0
30
50
70
80
(volum)
5
4312
4228
4262
4269
4269
10
4396
4269
4262
4269
4312
20
4354
4312
4312
4312
4312
30
4187
4269
4396
4480
4563
40
3935
4103
4187
3354
4438
50
3642
3852
4019
3228
4396
60
3349
3601
3852
3103
4354
70
3140
3349
3684
3935
4269
80
2805
3098
3224
2642
4061
90
2554
2805
2931
2349
3768
100
2261
2512
2721
2972
3266

Tabelul 259. Căldura specifică a vaporilor soluţiilor de alcool etilic – apă la
temperatura de condensare şi presiunea de 760 mm Hg
Căldura
Concentraţia
Temperatura
specifică cp,
în alcool %
de condensare
(masă)
J/(Kg⋅K)

0
5
10
15
20
30
35
40
45
50

100,0
99,4
98,8
98,2
97,6
96,0
95,3
94,0
93,2
91,9

Căldura
Concentraţia
Temperatura
specifică cp,
în alcool %
de condensare
(masă)
J/(Kg⋅K)

4186
4270
4312
4312
4312
4354
4270
4228
4103
4019

55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

284

90,6
89,0
87,0
85,1
82,8
80,8
79,6
78,7
78,2
78,3

3935
3851
3726
3600
3433
3223
3140
3014
2836
2669

Tabelul 260. Conductivitatea termică a soluţiilor de alcool etilic-apă, în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Concentraţia Conductivitatea termică λ, W/(m·K) la diferite temperaturi t, °C
de alcool,
0°C
10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 80°C
(% masă)
5
0,502 0,565 0,582 0,594 0,607 0,623
10
0,504 0,523 0,536 0,553 0,565 0,578 0,590 0,636
20
0,447 0,473 0,483 0,497 0,507 0,515 0,528 0,579
30
0,401 0,426 0,434 0,444 0,447 0,457 0,460 0,532
40
0,348 0,384 0,389 0,389 0,394 0,397 0,402 0,482
50
0,293 0,343 0,343 0,347 0,347 0,347 0,347 0,423
60
0,251 0,305 0,305 0,301 0,301 0,301 0,297 0,381
70
0,215 0,272 0,267 0,264 0,259 0,255 0,251 0,346
80
0,190 0,243 0,238 0,230 0,226 0,217 0,213 0,319
90
0,186 0,217 0,209 0,201 0,191 0,184 0,175 0,290
100
0,159 0,191 0,180 0,172 0,159 0,151 0,138 0,174
Tabelul 261. Entalpia şi căldura de vaporizare a soluţiilor de alcool etilic – apă la
temperatura de condensare şi presiunea de 760 mm Hg
Căldura de
Entalpia
Concentraţia în Temperatura de
vaporizare
alcool, % (masă)
condensare
i’⋅10–2, J/Kg
i”⋅10–2, J/Kg
cvp⋅10-2, J/Kg
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

100,0
99,4
98,8
98,2
97,6
97,0
96,0
95,3
94,0
93,2
91,9
90,6
89,0
87,0
85,1
82,8
80,8
79,6
78,7
78,2
78,3

26753,6
26100,5
25405,5
24564,4
23927,5
23232,5
22504,0
21695,9
20871,1
20067,3
19225,7
18409,3
17580,3
16688,5
15834,4
14942,6
14029,9
13217,7
12338,4
11480,2
10638,6

285

4186,8
4245,4
4262,1
4232,8
4207,7
4203,5
4168,3
4069,5
3973,2
3822,5
3692,7
3567,1
3428,9
3228,0
3064,7
2842,8
2600,0
2499,5
2373,9
2227,3
2097,5

22566,8
21855,1
21143,3
20430,5
19719,8
19029,0
18338,1
17626,4
16914,6
16244,7
15533,0
14842,2
14151,3
13360,5
12769,7
12099,8
11429,9
10718,2
9964,5
9252,8
8541,0

Tabelul 262. Proprietăţi termofizice ALCOOL ETILIC (ETANOL) pe curba de saturaţie
Formula chimică: C2H6O (C2H5OH); Masa moleculară: 46,1; Punctul normal de fierbere: 351,45 K; Punctul de topire: 158,65 K ; Temperatura
critică: 516,25 K; Presiunea critică: 6390 KPa; Densitatea critică: 280 Kg/m3
Tsat [K]
351,45
373
393
413
433
453
473
483
503
513
Psat [KPa]
101,3
226
429
753
1256
1960
2940
3560
5100
6020
757,0
733,7
709,0
680,3
648,5
610,5
564,0
537,6
466,2
420,3
ρ ' [Kg/m3]

ρ ''

[Kg/m3]

h ' [KJ/Kg]
h '' [KJ/Kg]
r [KJ/Kg]
c 'p [KJ/(Kg⋅K)]
c 'p' [KJ/(Kg⋅K)]
η ' ⋅ 106 [N⋅s/m2]
η '' ⋅106 [N⋅s/m2]
λ' ⋅ 103 [W/(m⋅K)]
λ'' ⋅ 103 [W/(m⋅K)]
Pr '
Pr ''
σ ⋅ 103 [N/m]
β ' ⋅ 103 [1/K]

1,435

3,175

5,841

10,25

17,15

27,65

44,40

56,85

101,1

160,2

202,5

271,7

340,0

413,2

491,5

576,5

670,7

722,2

837,4

909,8

1165,5

1198,7

1225,5

1247,2

1264,4

1275,3

1269,0

1259,0

1224,6

1190,3

963,0
3,00

927,0
3,30

885,5
3,61

834,0
3,96

772,9
4,65

698,9
5,51

598,3
6,16

536,7
6,61

387,3

280,5

1,83

1,92

2,02

2,11

2,31

2,80

3,18

3,78

6,55

428,7

314,3

240,0

185,5

144,6

113,6

89,6

79,7

63,2

56,3

10,4

11,1

11,7

12,3

12,9

13,7

14,5

15,1

16,7

18,5

153,6

150,7

146,5

141,9

137,2

134,8

129,1

125,6

108,0

79,11

43,9

50,7

19,9

22,4

24,5

26,8

29,3

32,1

35,3

37,8

8,37

6,88

5,91

5,18

4,90

4,64

4,28

4,19

0,96

0,95

0,96

0,97

1,02

1,20

1,31

1,51

2,49

17,7

15,7

13,6

11,5

9,3

6,9

4,5

3,3

0,9

1,41

1,60

1,90

2,41

3,13

4,18

6,06

7,56

16,0

286

0,34

Tabelul 263. Presiunea p a vaporilor de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
t [°C]
-31.3
-12.0
-2.3
8.0
19.0

p [KPa]
0,133
0,667
1,333
2,666
5,332

t [°C]
26,0
34,9
48,4
63,5
78,4

t [°C]
97,5
126,0
151,8
183,0
203,0

p [KPa]
7,998
13,33
26,66
53,32
101,3

p [KPa]
203
506
1013
2026
3039

t [°C]
218,0
230,0
242,0
243,1

p [KPa]
4052
5065
6078
6392

Tabelul 264. Proprietăţile termodinamice ale soluţiei apoase de 96% (în volum)
de ALCOOL ETILIC (ETANOL) pe curba de saturaţie: h şi r [KJ/Kg]
h’
t [°C] p [KPa]
0
1,2 -5,44
10
3,1 18,8
20
5,8 43,5
30
10,4 68,7
40
18,0 94,6
50
29,6 121,4
60
47,2 149,5
70
72,9 178,4
80
108,6 208,5
90
158,8 239,5
100
226
271,7
110
315
305,2
120
429
340,0

h’’
1042,9
1058,0
1073,5
1089,8
1106,6
1122,1
1138,4
1153,5
1168,5
1184,0
1198,7
1212,1
1225,5

r
h’
t [°C] p [KPa]
1048,4 130
575 376,0
1039,2 140
753 413,2
1030,2 150
978 451,8
1021,2 160
1256 491,5
1011,9 170
1580 533,0
1000,6 180
1960 576,5
988,9 190
2400 622,6
975,1 200
2940 670,7
960,0 210
3560 722,2
944,5 220
4280 777,5
927,0 230
5100 837,4
906,9 240
6020 909,8
885,5 248,2
6860 1067,6

h’’
1236,4
1247,2
1256,0
1264,4
1271,1
1275,3
1273,2
1269,0
1259,0
1246,0
1224,6
1190,3
1067,6

r
860,4
834,0
804,3
772,9
738,1
698,8
650,6
598,3
536,7
468,5
387,3
280,5
0

Tabelul 265. Proprietăţile termodinamice ale soluţiei apoase de 96% (în volum)

de ALCOOL ETILIC (ETANOL) pe curba de saturaţie: p [KPa], t [°C], ν [m3/Kg]
p

t

ν’⋅103

ν’’

2
5
10
20
29
39
49
98
147
196
245
294
343
392
441
490

2,8
17,0
28,9
41,7
49,9
56,0
60,9
78,0
88,0
95,6
102,4
107,8
112,6
117,0
121,0
124,5

1,216
1,234
1,249
1,266
1,278
1,287
1,295
1,321
1,339
1,354
1,368
1,381
1,392
1,403
1,413
1,422

27,81
11,69
6,07
3,164
2,161
1,649
1,337
0,697
0,475
0,3618
0,2926
0,2456
0,2117
0,1862
0,1663
0,1502

p

981
1079
1177
1275
1373
1472
1570
1668
1766
1864
1962
2060
2158
2256
2354
2452
287

t

150,2
153,9
157,4
160,7
163,8
166,8
169,7
172,5
175,1
177,1
180,1
182,4
184,6
186,8
188,9
190,9

ν’⋅103

ν’’

1,504
1,518
1,532
1,545
1,558
1,572
1,585
1,598
1,611
1,625
1,638
1,652
1,665
1,679
1,692
1,707

0,0750
0,0680
0,0622
0,0573
0,0532
0,0494
0,0462
0,0432
0,0405
0,03820
0,03617
0,03420
0,03243
0,03080
0,02930
0,02797

p

589
687
785
883
2943
3041
3139
3237
3335
3434
3532
3630
3728
3826
3924
4022
4120
4218
4316
4414
4513
4611
4709
4807
4905

t

ν’⋅103

ν’’

130,9
136,5
141,5
146,0
200,0
201,7
203,3
204,9
206,5
208,1
209,6
211,1
212,5
213,9
215,3
216,6
217,9
219,2
220,5
221,7
223,0
224,2
225,4
226,5
227,7

1,441
1,458
1,475
1,490
1,773
1,787
1,800
1,814
1,829
1,843
1,856
1,871
1,885
1,899
1,913
1,927
1,942
1,957
1,972
1,981
2,003
2,019
2,035
2,053
2,073

0,1243
0,1066
0,0937
0,0837
0,02248
0,02158
0,02080
0,01995
0,01919
0,01843
0,01777
0,01710
0,01651
0,01593
0,01536
0,01487
0,01439
0,01392
0,01345
0,01305
0,01261
0,01222
0,01185
0,01150
0,01112

p

t

2551
2649
2747
2845
5003
5101
5199
5297
5396
5494
5592
5690
5788
5886
5984
6082
6180
6278
6376
6475
6573
6671
6769
6857

192,8
194,7
196,5
198,3
228,9
230,0
231,1
232,2
233,3
234,4
235,5
236,5
237,5
238,6
239,6
240,6
241,5
242,5
243,5
244,5
245,5
246,4
247,3
248,2

ν’⋅103

ν’’

1,720
1,733
1,746
1,760
2,093
2,112
2,132
2,154
2,177
2,202
2,230
2,259
2,288
2,322
2,361
2,407
2,452
2,506
2,583
2,650
2,717
2,814
2,945
3,742

0,02673
0,02557
0,02453
0,02350
0,01076
0,01043
0,01011
0,00977
0,00950
0,00916
0,00884
0,00854
0,00824
0,00794
0,00766
0,00738
0,00709
0,00679
0,00650
0,00618
0,00587
0,00549
0,00503
0,00374

Tabelul 266. Volumul specific ν⋅103 [m3/Kg] al soluţiei apoase de 96% (în volum)
de ALCOOL ETILIC (ETANOL)

t [°C]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

p,[MPa]
2,5
3,0

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

1,213
1,225
1,238
1,251
1,266
1,280
1,295
1,310
687
707
726
747
766
787
807

1,212
1,224
1,237
1,250
1,265
1,279
1,294
1,309
1,325
1,343
1,363
1,386
1,411
149,6
154,3

1,212
1,224
1,236
1,249
1,264
1,278
1,293
1,308
1,324
1,342
1,362
1,385
1,410
1,438
1,469

1,212
1,224
1,236
1,249
1,263
1,277
1,292
1,307
1,323
1,341
1,361
1,384
1,408
1,436
1,467

1,211
1,223
1,235
1,248
1,262
1,276
1,291
1,306
1,322
1,340
1,360
1,383
1,407
1,435
1,465

1,211
1,223
1,235
1,248
1,262
1,276
1,290
1,305
1,321
1,339
1,359
1,381
1,405
1,433
1,463

288

1,210
1,222
1,234
1,247
1,262
1,276
1,290
1,304
1,320
1,338
1,358
1,380
1,404
1,431
1,461

3,5

4,0

4,5

5,0

1,210
1,222
1,234
1,247
1,261
1,275
1,289
1,304
1,319
1,337
1,357
1,379
1,403
1,430
1,459

1,209
1,221
1,233
1,246
1,260
1,274
1,288
1,303
1,319
1,337
1,357
1,378
1,401
1,428
1,457

1,208
1,220
1,232
1,245
1,259
1,273
1,287
1,302
1,318
1,336
1,356
1,377
1,400
1,426
1,455

1,208
1,220
1,232
1,245
1,259
1,273
1,287
1,302
1,318
1,335
1,355
1,376
1,399
1,425
1,454

t [°C]
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

0,1
827
848
862
888
909
928
949
968
989
1009
1029
1059
1069
1090
1110
1129
1150
1169
1189
1209
1229

0,5

1,0

158,8
163,3
167,6
171,9
176,2
180,5
184,8
189,0
193,3
197,5
201,7
205,9
210,1
214,3
218,5
222,6
226,7
230,8
234,8
238,8
242,8

1,504
76,6
79,4
81,8
84,2
86,6
89,1
91,4
93,7
95,9
98,2
100,6
102,8
105,0
107,1
109,3
111,2
113,4
115,4
117,6
119,7

p,[MPa]
2,0
2,5
3,0

1,5

1,502 1,499 1,496 1,494
1,542 1,539 1,536 1,533
49,2 1,584 1,580 1,577
51,4 1,638 1,634 1,629
53,2 37,38 1,699 1,692
55,1 39,13 29,09 1,771
57,8 40,7 30,67 23,75
58,7 42,2 32,13 25,16
60,4 43,6 33,44 26,50
62,0 45,0 34,69 27,75
63,7 46,4 35,89 28,85
65,4 47,7 37,02 29,90
66,9 49,0 38,10 30,88
68,4 50,2 39,15 31,80
70,0 51,4 40,2 32,68
71,3 52,5 41,1 33,50
72,8 53,6 42,1 34,31
74,2 54,7 43,0 35,12
75,6 55,9 43,9 35,93
77,1 56,9 44,8 36,72
78,6 58,0 45,7 37,52

3,5

4,0

4,5

5,0

1,492
1,530
1,573
1,624
1,685
1,761
18,44
20,04
21,35
22,65
23,75
24,73
25,67
26,55
27,34
28,07
28,79
29,52
30,24
30,94
31,64

1,489
1,527
1,569
1,620
1,679
1,752
1,848
15,86
17,33
18,66
19,84
20,82
21,71
22,55
23,31
23,98
24,64
25,30
25,96
26,61
27,25

1,487
1,524
1,566
1,614
1,673
1,743
1,836
1,958
14,25
15,44
16,66
17,72
18,60
19,44
20,17
20,80
21,41
22,03
22,64
23,23
23,83

1,485
1,521
1,563
1,610
1,667
1,734
1,824
1,936
11,19
12,83
14,08
15,19
16,09
16,93
17,61
18,22
18,81
19,39
19,98
20,56
21,11

Tabelul 266. (continuare)
p

[MPa]

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0

1,207

1,206

1,204

1,204

1,202

1,200

1,198

1,196

1,194

1,192

10

1,219

1,218

1,216

1,216

1,214

1,212

1,210

1,208

1,206

1,204

20

1,231

1,230

1,228

1,228

1,226

1,224

1,222

1,220

1,218

1,216

30

1,243

1,242

1,241

1,241

1,239

1,237

1,234

1,232

1,230

1,228

40

1,257

1,256

1,255

1,254

1,252

1,250

1,247

1,244

1,242

1,240

50

1,271

1,270

1,269

1,268

1,266

1,264

1,260

1,257

1,255

1,252

60

1,285

1,284

1,283

1,282

1,280

1,277

1,274

1,270

1,268

1,265

70

1,300

1,299

1,297

1,296

1,294

1,291

1,288

1,284

1,282

1,279

80

1,316

1,315

1,313

1,312

1,310

1,307

1,303

1,299

1,296

1,293

90

1,333

1,332

1,330

1,329

1,327

1,324

1,320

1,316

1,312

1,309

100

1,353

1,351

1,349

1,347

1,345

1,342

1,337

1,333

1,329

1,326

t [°C]

289

p

[MPa]

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

110

1,374

1,371

1,369

1,367

1,365

1,360

1,355

1,351

1,347

1,344

120

1,396

1,394

1,391

1,388

1,386

1,381

1,376

1,371

1,367

1,364

130

1,422

1,419

1,416

1,413

1,410

1,405

1,399

1,394

1,390

1,385

140

1,450

1,446

1,443

1,439

1,436

1,430

1,423

1,418

1,413

1,407

150

1,480

1,476

1,473

1,468

1,464

1,457

1,450

1,444

1,438

1,432

160

1,515

1,510

1,505

1,500

1,496

1,487

1,479

1,472

1,465

1,458

170

1,555

1,549

1,543

1,537

1,531

1,521

1,511

1,502

1,495

1,486

180

1,602

1,594

1,586

1,578

1,571

1,558

1,546

1,534

1,525

1,516

190

1,661

1,650

1,634

1,624

1,615

1,599

1,584

1,571

1,560

1,549

200

1,727

1,710

1,690

1,677

1,665

1,645

1,627

1,613

1,599

1,587

210

1,800

1,779

1,759

1,740

1,724

1,697

1,674

1,655

1,638

1,625

220

1,898

1,867

1,839

1,815

1,794

1,759

1,730

1,705

1,685

1,667

230

2,047

1,993

1,949

1,912

1,881

1,831

1,794

1,763

1,736

1,714

240

8,16

2,204

2,105

2,039

1,988

1,916

1,868

1,828

1,795

1,766

250

10,00

5,81

2,438

2,255

2,155

2,025

1,954

1,902

1,860

1,826

260

11,21

8,15

4,80

2,84

2,462

2,160

2,069

1,988

1,934

1,874

270

12,20

9,36

6,98

4,72

3,256

2,447

2,241

2,120

2,035

1,950

280

13,06

10,22

8,04

6,08

4,45

2,942

2,488

2,291

2,160

2,033

290

13,78

10,98

8,79

7,03

5,53

3,552

2,819

2,502

2,321

2,157

300

14,38

11,59

9,45

7,75

6,35

4,32

3,260

2,773

2,520

2,296

310

14,93

12,12

10,02

8,35

7,00

5,02

3,761

3,087

2,739

2,447

320

15,47

12,63

10,53

8,86

7,55

5,59

4,28

3,449

2,977

2,614

330

16,00

13,15

11,03

9,37

8,04

6,06

4,70

3,821

3,269

2,803

340

16,43

13,65

11,50

9,82

8,48

6,50

5,15

4,21

3,572

3,008

350

17,02

14,11

11,93

10,25

8,90

6,90

5,54

4,58

3,933

3,219

t [°C]

290

Tabelul 267. Căldura specifică a ALCOOLULUI ETILIC (ETANOLULUI) în
stare gazoasă la p = 0,1 MPa
t [°C]
cp [J/(Kg⋅K)]

0
1340

100
1690

200
2010

300
2320

400
2610

500
2890

600
3160

Tabelul 268. Căldura specifică cp [J/(Kg⋅K)] a ALCOOLULUI ETILIC
(ETANOLULUI) în stare lichidă pe curba de saturaţie
t [°C]
0
10
20

cp’
2265
2332
2403

t [°C]
30
40
50

cp’
2483
2575
2675

t [°C]
60
70
80

cp’
2784
2902
3027

t [°C]
90
100
110

cp’
3161
3304
3454

t [°C]
120
130
140

cp’
3613
3781
3957

Tabelul 269. Căldura specifică cp [J/(Kg⋅K)] a soluţiei apoase de 96% (în volum)
de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
p [MPa]
t [°C]
190

7,36

9,81

12,26

14,71

17,16

19,61

4413

4338

4262

4208

4162

4116

200

4560

4459

4367

4292

4229

4174

210

4761

4602

4484

4375

4304

4237

220

5079

4786

4622

4480

4384

4308

230

5627

5070

4807

4614

4480

4384

240

5870

5527

5049

4769

4589

4468

250

58702

6364

5380

4966

4719

4560

260

8399

8793

5925

5225

4890

4669

270

5544

13181

6883

5619

5083

4794

280

4535

8776

8123

6084

5309

4928

290

3982

6230

8244

6574

5548

5075

300

3643

5024

6938

6737

5765

5209

310

3421

4371

5736

6373

5845

5309

320

3266

3961

4949

5724

5678

5313

330

3157

3685

4409

5104

5351

5192

340

3073

3492

4053

4631

4970

4995

350

3019

3350

3802

4262

4614

4735

360

2969

3249

3605

3999

4308

4488

370

2931

3161

3450

3789

4070

4246

291

Tabelul 270. Entalpia h [KJ/Kg] pentru ALCOOL ETILIC (ETANOL)
p
[MPa]
t [°C]

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

0

0,1

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1042,9
1058,8
1074,8
1091,1
1107,8
1125,0
1141,7
1158,9
1176,1
1193,7
1211,7
1229,7
1248,1
1266,9
1286,2
1305,9
1325,5
1345,6
1366,2
1387,1
1408,4
1429,8
1451,1
1472,5
1494,3
1516,5
1539,1
1561,7
1584,7
1607,7
1630,8
1653,8
1677,2
1701,1
1725,4
1749,7

-5,44
18,8
43,5
68,7
94,6
121,4
149,5
178,4
1170,2
1189,0
1207,9
1225,9
1244,7
1263,6
1283,2
1302,9
1323,0
1343,5
1364,1
1385,0
1406,3
1427,7
1449,0
1470,8
1492,6
1514,8
1537,4
1560,4
1583,9
1607,3
1630,3
1653,4
1676,8
1700,7
1725,0
1749,2

-5,2
19,3
44,0
69,1
95,0
121,8
149,9
178,8
208,5
239,5
271,7
305,2
340,0
1241,8
1264,8
1287,0
1308,8
1330,6
1352,3
1374,1
1395,9
1417,6
1439,8
1462,9
1485,0
1508,5
1531,1
1554,6
1578,0
1602,3
1625,3
1648,3
1671,8
1695,6
1719,9
1744,2

-4,6
19,7
44,4
69,5
95,5
122,2
150,3
179,2
208,9
239,9
272,1
305,6
340,0
376,0
413,2
1253,9
1283,2
1310,0
1334,8
1358,6
1382,1
1405,1
1428,5
1451,6
1475,0
1498,5
1521,9
1545,3
1569,6
1539,9
1618,6
1642,9
1667,2
1691,5
1716,2
1740,9

-3,77
20,5
45,2
70,3
96,3
123,1
151,1
180,0
209,8
240,7
272,6
306,1
340,4
376,0
412,8
450,9
490,7
532,1
576,5
1308,4
1341,0
1369,9
1398,8
1426,0
1452,8
1479,2
1505,2
1531,1
1556,6
1582,2
1607,3
1632,4
1657,1
1681,8
1706,5
1731,7

-2,93
21,4
46,0
71,2
97,1
123,9
151,6
180,4
210,2
241,2
273,4
306,5
340,8
376,4
413,2
451,3
490,7
531,7
575,3
621,3
670,7
1307,5
1348,1
1385,8
1419,7
1451,6
1481,7
1510,6
1539,1
1566,3
1592,7
1618,6
1644,2
1669,7
1694,8
1720,4

-2,09
22,2
46,9
72,0
97,6
124,3
152,4
181,3
211,0
242,0
273,8
306,9
341,2
376,8
413,2
450,9
490,3
531,3
574,4
620,1
668,2
720,5
1276,1
1331,0
1377,9
1418,1
1454,5
1487,6
1519,0
1548,3
1576,7
1603,5
1629,9
1656,3
1683,1
1709,5

-1,26
23,0
47,7
72,8
98,4
125,2
153,2
182,1
211,8
242,4
274,2
307,3
341,6
377,2
413,6
451,3
490,3
530,9
573,6
618,8
666,1
717,2
772,5
1237,2
1306,7
1366,6
1416,0
1458,3
1495,5
1528,6
1559,2
1587,2
1614,4
1642,1
1669,3
1696,5

292

Tabelul 270. (continuare)
p [MPa]
6,0
t [°C]
0
-0,42
10
23,9
20
48,6
30
73,7
40
99,2
50 126,0
60 154,1
70 183,0
80 212,7
90 243,3
100 275,1
110 308,1
120 342,1
130 377,2
140 413,7
150 451,3
160 490,3
170 530,9
180 573,2
190 618,0
200 664,9
210 715,1
220 769,5
230 829,0
240 1184,4
250 1297,9
260 1370,8
270 1424,3
280 1470,0
290 1507,2
300 1539,9
310 1569,6
320 1598,9
330 1627,4
340 1655,9
350 1684,3

7,0

8,0

0,84
24,7
49,4
74,5
100,1
126,9
154,9
183,4
213,1
243,7
275,5
308,6
342,5
377,6
413,7
450,9
489,8
530,0
571,9
615,9
662,4
711,3
764,1
822,3
896,4
1143,8
1301,7
1379,1
1435,6
1480,0
1517,3
1550,0
1580,5
1609,8
1639,1
1668,8

1,67
25,5
50,2
75,4
100,9
127,7
155,3
184,2
213,9
244,5
276,3
309,0
342,9
378,1
414,1
451,3
489,8
529,6
571,1
614,6
660,3
708,8
760,7
818,1
888,0
1006,5
1215,8
1319,7
1392,9
1448,2
1493,0
1530,7
1563,8
1594,8
1624,9
1655,0

9,0
2,51
26,4
51,1
76,2
101,7
128,5
156,2
185,1
214,8
245,3
276,7
309,4
343,3
378,1
414,1
450,9
489,4
529,2
570,2
613,4
658,6
706,7
758,2
814,8
880,5
965,9
1101,5
1243,9
1339,4
1408,9
1462,9
1506,0
1543,7
1576,7
1608,6
1639,1

10,0

15,0

20,0

3,35
27,2
51,9
77,0
102,6
129,4
157,0
185,5
215,2
245,8
277,2
309,8
343,7
378,5
413,7
450,5
489,0
528,8
569,8
612,5
657,3
705,1
756,1
811,8
875,5
949,1
1044,2
1173,6
1283,2
1361,5
1426,0
1476,7
1519,0
1555,4
1588,5
1620,7

7,95
31,8
56,5
81,2
107,2
133,6
161,2
189,2
219,0
249,1
280,5
312,8
345,8
380,2
415,3
451,8
489,8
529,2
569,8
612,1
656,5
703,4
751,5
803,9
860,0
919,4
982,2
1048,8
1122,9
1197,0
1271,1
1337,7
1395,5
1447,4
1495,1
1541,2

12,56
36,4
60,7
85,4
111,4
137,7
165,4
193,4
223,2
253,3
284,3
316,5
349,6
383,5
418,7
455,1
492,8
531,7
571,1
612,5
656,1
702,1
749, 9
800,9
854,1
907,7
964,2
1022,0
1081,4
1142,2
1202,4
1261,9
1320,1
1375,8
1429,0
1479,2

Tabelul 271. Vâscozitatea dinamică η a ALCOOLULUI ETILIC (ETANOLULUI) în stare
gazoasă la p ≤ 0,1 MPa
0
100
200
300
400
500
600
t [°C]
7
2
78,5
108
137
167
197
227
257
η⋅10 [N⋅s/m ]

293

Tabelul 272. Vâscozitatea dinamică η [Pa⋅s] a soluţiei apoase de 96% (în volum) de ALCOOL ETILIC (ETANOL) pe curba de saturaţie

t [°C]
η’’⋅105
η’⋅103

0
0,774
1,799

10
0,809
1,464

20
0,835
1,198

30
0,869
0,985

40
0,900
0,819

50
0,930
0,690

60
0,959
0,588

70
0,990
0,500

80
1,030
0,432

90
1,059
0,369

100
1,092
0,318

110
1,125
0,278

120
1,157
0,243

Tabelul 272. (continuare)

t [°C]
η’’⋅105
η’⋅103

130
1,189
0,215

140
1,219
0,190

150
1,254
0,168

160
1,293
0,150

170
1,329
0,134

180
1,369
0,120

190
1,411
0,107

200
1,464
0,0950

210
1,529
0,0836

220
1,618
0,0725

230
1,728
0,0614

240
1,948
0,0488

Tabelul 273. Conductivitatea termică λ⋅104 [W/(m⋅K)] a soluţiilor apoase de 100% şi 96% (în volum) de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
la temperaturi scăzute

t [°C]
100%
96%

-60
1865
1950

-50
1840
1930

-40
1820
1910

-30
1795
1890

-20
1770
1870

-10
1750
1850

0
1725
1830

10
1700
1810

20
1680
1790

30
1655
1770

40
1635
1750

50
1610
1730

60
1585
1710

Tabelul 274. Tensiunea superficială σ⋅103 [N /m] a ALCOOLULUI ETILIC (ETANOLULUI)

t [°C]
0
10
20
30
40

σ
24,4
23,6
22,8
21,9
21,0

t [°C]
50
60
70
80
90

σ
20,1
19,2
18,3
17,3
16,4

σ
15,5
14,5
13,4
12,3
11,2

t [°C]
100
110
120
130
140

294

t [°C]
150
160
170
180
190

σ
10,1
9,0
7,8
6,7
5,5

t [°C]
200
210
220
230
240

σ
4,3
3,3
2,2
1,1
0,1

Tabelul 275. Vâscozitatea dinamică η⋅105 [Pa⋅s] a soluţiei apoase de 96% (în volum) de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
p
[MPa]
t [°C]

0,098
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

179,9
146,4
119,8
98,5
81,9
69,0
58,8
50,0
1,03
1,06
1,083
1,117
1,146
1,174
1,202
1,232
1,259
1,289
1,317
1,346
1,376
1,403
1,433
1,459
1,488
1,511
1,540

1,96
181,6
148,0
120,9
99,3
82,5
69,5
59,2
50,5
43,5
37,4
32,3
28,3
24,8
22,0
19,4
17,2
15,3
13,5
12,0
1,379
1,408
1,434
1,471
1,490
1,508
1,54
1,57

4,90
184,3
150,2
122,5
100,6
84,0
70,4
60,0
51,4
44,4
38,6
33,6
29,5
26,0
23,0
20,5
18,14
16,04
14,30
12,74
11,25
9,87
8,65
7,44
1,68
1,64
1,63
1,63

6,86
185,9
151,2
123,7
101,5
84,5
71,0
60,6
51,7
44,8
39,0
34,2
30,0
26,4
23,4
20,9
18,64
16,54
14,78
13,19
11,65
10,34
9,18
8,04
6,83
5,43
2,21
1,90

7,85
186,8
151,9
124,0
102,0
84,9
71,2
60,8
52,0
45,0
39,2
34,4
30,2
26,6
23,6
21,1
18,9
16,8
15,0
13,44
11,95
10,6
9,37
8,25
7,14
6,00
4,19
2,42
295

8,83
187,8
152,7
124,6
102,5
85,2
71,6
61,2
52,3
45,3
39,5
34,7
30,4
26,8
23,8
21,3
19,14
17,04
15,25
13,69
12,14
10,82
9,59
8,50
7,40
6,35
5,21
4,02

9,81
188,6
154,0
125,4
103,0
85,6
71,9
61,4
52,7
45,6
39,8
35,0
30,7
27,0
24,1
21,5
19,36
17,25
15,49
13,90
12,34
11,03
9,80
8,71
7,65
6,64
5,68
4,72

11,77
190,3
155,2
126,5
104,0
86,4
72,7
61,9
53,3
46,1
40,2
35,4
31,1
27,4
24,5
21,8
19,89
17,82
15,95
14,30
12,81
11,50
10,30
9,62
8,09
7,19
6,33
5,54

14,71
193,0
157,1
128,2
105,2
87,6
73,6
62,7
54,1
46,7
40,9
36,0
31,8
28,2
25,2
22,5
20,5
18,42
16,65
15,01
13,49
12,12
10,90
9,80
8,76
7,90
7,10
6,37

19,61
197,4
160,2
130,8
107,6
89,7
75,3
65,2
55,3
48,0
41,9
36,9
33,0
29,4
26,2
23,7
21,6
19,58
17,69
16,01
14,42
13,02
11,78
10,65
9,68
8,84
8,08
7,38

p
[MPa]
t [°C]

0,098
270
280
290
300
310
320
330
340

1,96

1,569
1,594
1,625
1,649
1,680
1,704
1,730
1,759

4,90

1,60
1,63
1,65
1,68
1,70
1,72
1,76
1,78

6,86

1,66
1,68
1,70
1,73
1,76
1,78
1,82
1,85

7,85

1,84
1,83
1,83
1,84
1,85
1,87
1,89
1,91

8,83

2,05
1,94
1,93
1,92
1,92
1,93
1,94
1,96

9,81

2,50
2,14
2,04
2,01
2,00
2,00
2,00
2,01

3,60
2,56
2,22
2,15
2,11
2,09
2,08
2,08

11,77

14,71

4,71
3,74
2,96
2,63
2,44
2,34
2,29
2,25

19,61

5,64
4,88
4,20
3,66
3,27
2,96
2,78
2,65

6,72
6,10
5,52
4,98
4,54
4,16
3,84
3,57

Tabelul 276. Conductivitatea termică λ⋅104 [W/(m⋅K)] a ALCOOLULUI ETILIC (ETANOLULUI) cu concentraţia 100%
p
[MPa]
T [K]

290
300
320
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

7,5

10,0

15,0

20,0

1705
1675
1619
1571
1548

1707
1677
1621
1573
1550
1528
1507
1487
1468

1709
1679
1623
1575
1553
1531
1510
1491
1472
1454
1436
1419

1711
1681
1626
1578
1556
1534
1513
1494
1475
1457
1440
1422
1405
1389

1713
1683
1628
1580
1559
1537
1516
1497
1479
1460
1443
1426
1409
1392

1715
1685
1631
1583
1561
1540
1520
1500
1482
1464
1447
1430
1414

1717
1687
1633
1585
1565
1543
1523
1504
1486
1468
1450
1433
1416

1721
1692
1638
1591
1571
1549
1529
1510
1493
1474
1457
1440
1423

1725
1696
1643
1596
1575
1555
1535
1517
1499
1481
1464
1447
1430

1735
1708
1655
1610
1589
1569
1550
1532
1515
1498
1480
1464
1447

1746
1718
1668
1623
1603
1584
1565
1548
1530
1514
1497
1481
1465
1448

1767
1739
1690
1649
1630
1610
1593
1576
1560
1544
1529
1513
1497
1482

1790
1762
1713
1672
1653
1635
1619
1602
1586
1571
1555
1540
1525
1510

246
258
270
282
293
304

302
313
322

296

p
[MPa]
T [K]

450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570

0,1

0,5

1,0

316
328
340
352
365
378
391
404
417
430
444
458
472

331
341
351
363
375
387
400
413
425
438
451
465
478

346
356
367
377
389
400
413
425
437
449
461
473
485

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

1375
385
394
405
416
428
439
449
460
471
482
494

406
414
424
435
446
454
463
473
482
492
503

429
437
446
457
466
472
478
486
494
503
513

297

489
491
494
500
507
514
524

545
537
533
532
535
540
547

620
599
583
571
567
568
573

7,5

10,0

15,0

20,0

1432
1416
1400
1384
1368
1351
1331

1466
1450
1435
1420
1405
1389
1373
1355
1334
1308
1278
1244
1207

1496
1482
1467
1453
1439
1424
1410
1396
1382
1365
1345
1320
1291

Tabelul 277. Temperatura de îngheţare a vinului în funcţie de concentraţia în alcool
şi zahăr
Concentraţia
în alcool %

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Temperatura de îngheţare t,°C pentru diferite concentraţii în zahăr, g/100 ml

0

5

10

15

20

25

30

- 3,0
- 3,4
- 3,9
- 4,4
- 4,8
- 5,3
-5,8
- 6,3
- 6,8
- 7,3
- 7,8
- 8,4
- 8,9
- 9,4

- 3,9
- 4,3
- 4,8
- 5,3
- 5,8
- 6,3
- 6,9
- 7,5
- 8,0
- 8,7
- 9,5
- 10,3
- 11,1
- 12,0

- 4,8
- 5,3
- 5,8
- 6,3
- 6,8
- 7,4
- 8,1
- 8,7
- 9,5
- 10,4
- 11,4
- 12,4
- 13,6
- 14,9

- 5,8
- 6,3
- 6,9
- 7,5
- 8,1
- 8,7
- 9,4
- 10,2
- 11,1
- 12,2
- 13,4
- 14,8
- 16,3
- 18,1

- 6,8
- 7,4
- 8,0
- 8,7
- 9,3
- 10,0
- 11,0
- 11,9
- 12,9
- 14,2
- 15,8
-17,4
- 19,3
- 21,6

- 7,9
- 8,5
- 9,2
- 10,0
- 10,7
- 11,5
- 12,5
- 13,7
- 14,9
- 16,3
- 18,2
- 20,2
- 22,6
- 25,4

- 9,0
- 9,7
- 10,4
- 11,3
- 12,1
- 13,1
- 14,3
- 15,6
- 17,1
- 18,8
- 21,0
- 23,3
- 25,4
- 29,5

Tabelul 278. Densitatea vinurilor în funcţie de temperatură
Temperatura t,
°C

- 10
-5
0
3
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Densitatea ρ, Kg/m3 pentru diferite sorturi de vin
Sec
Tare
Dulce
Muscat alb

9961
996
996
995
994
993
992
991
989
986
984
981
981
975

1036
1036
1034
1032
1030
1028
1025
1022
1020
1017
1014
1011
1008
1005
1002

1) la – 4°C; 2) la – 9°C.

298

10192
1019
1018
1017
1015
1014
1012
1010
1008
1005
1003
1000
998
995
993

1094
1093
1092
1091
1089
1088
1086
1084
1082
1080
1077
1074
1071
1068
1065

Tabelul 279. Temperatura de fierbere a sucului de struguri la diferite presiuni în
funcţie de aciditate şi conţinut în substanţe pectice
Presiunea p
mm Hg
56
156
256
356
456
556
656
756

Pa
7460
20800
34100
47500
60700
74100
87500
100800

Temperatura de fierbere (tf,°C) la diferite valori ale conţinutului în:

1,5
316,6
337,1
348,5
356,3
362,6
367,6
371,7
375,6

Aciditate, %
2,0
2,5
316,6 316,7
337,1 337,2
348,5 348,6
356,3 356,5
362,6 362,7
367,6 367,7
371,7 371,9
375,6 375,8

4,0
316,8
337,4
348,8
356,5
362,9
367,9
372,0
376,0

Substanţe pectice, %
0,3
0,6
1,0
1,5
316,6 316,6 316,7 316,8
337,1 337,1 337,2 337,3
348,5 348,5 348,6 348,7
356,3 356,3 356,4 356,3
362,6 362,6 362,6 362,8
367,6 367,6 367,7 367,8
371,7 371,7 371,8 372,0
375,7 375,6 375,8 375,8

Tabelul 280. Temperatura de fierbere a sucului de struguri în funcţie de presiune şi
conţinut în substanţă uscată
Temperatura de fierbere (T, K) în funcţie de
Presiunea p
conţinutul în substanţă uscată (s.u.%)
mm Hg
N/m2
s.u., 20%
s.u., 40%
s.u., 60%
56
7460
315,8
317,9
319,4
156
20800
336,1
338,9
340,2
256
34100
347,6
349,9
352,0
356
47500
355,4
357,4
359,5
456
60700
361,4
363,7
366,1
556
74100
366,8
368,7
371,1
656
87500
370,9
372,9
374,8
756
100800
374,8
376,9
379,1
Tabelul 281. Conductivitatea termică a sucului de struguri în funcţie de
temperatură şi conţinut în substanţă uscată
Conductivitatea termică în W/(m⋅K), la diferite
Conţinutul în
substanţă uscată,
temperaturi, °C
%
25
35
45
55
65
75
20
49,1
52,0
53,7
56,5
57,8
59,0
30
45,6
47,3
50,0
52,5
53,8
55,8
40
42,8
45,4
46,8
49,2
50,4
52,2
50
39,8
41,9
43,9
44,7
47,4
49,3
60
37,1
38,2
40,0
41,5
44,0
46,3

299

Tabelul 282. Conductivitatea termică a vinurilor în funcţie de temperatură
Conductivitatea termică, pentru diferite sorturi de vin λ,
Temperatura t,
W/(m⋅K)
°C
Sec
Tare
Dulce
Muscat alb
1
1
- 10
0,330
0,314
0,337
-5
0,4092
0,350
0,326
0,345
0
0,424
0,367
0,337
0,355
5
0,443
0,381
0,349
0,364
10
0,461
0,393
0,360
0,373
15
0,479
0,401
0,372
0,383
20
0,494
0,408
0,384
0,392
25
0,508
0,414
0,395
0,401
30
0,521
0,416
0,407
0,416
35
0,531
0,417
0,419
0,421
40
0,539
0,419
0,430
0,430
45
0,546
0,420
0,442
0,439
50
0,551
0,421
0,453
0,448
55
0,556
0,422
0,465
0,459
60
0,558
0,423
0,477
0,474
1) La –9°C; 2) la –4°C

Tabelul 283. Căldura specifică a vinurilor în funcţie de temperatură
Temperatura t, Căldura specifică cp, pentru diferite sorturi de vin, J/(Kg⋅K)
°C
Sec
Tare
Dulce
Muscat alb
1
2
3
4
5
- 10
3 529,41
3466,6
-5
3625,7
3969,1
3562,9
0
3881,2
3680,2
4055,9
3600,6
3
3826,7
3713,7
4090,5
3609,0
10
3784,8
3726,2
4094,6
3609,0
15
3759,7
3726,2
4094,6
3609,0
20
3734,6
3726,2
4094,6
3609,0
25
3717,8
3726,2
4094,6
3609,0
30
3709,5
3726,2
4094,6
3609,0
35
3709,5
3726,2
4094,6
3609,0
40
3709,5
3726,2
4094,6
3609,0
45
3726,2
3726,2
4094,6
3609,0
50
3738,8
3726,2
4094,6
3609,0
55
3755,5
3726,2
4094,6
3609,0
60
3789,1
3726,2
4094,6
3609,0
1) la –9°C

300

Tabelul 284. Difuzivitatea termică a vinurilor în funcţie de temperatură
Temperatura t, Difuzivitatea termică a⋅104, pentru diferite sorturi de vin, m2/s
°C
Sec
Tare
Dulce
Muscat alb
- 10
0,0902
0,0891
-5
0,0933
0,0805
0,0891
0
0,1100
0,0969
0,0816
0,0902
5
0,1163
0,0997
0,0838
0,0925
10
0,1227
0,1025
0,0866
0,0950
15
0,1283
0,1047
0,0894
0,0975
20
0,1330
0,1069
0,0927
0,1000
25
0,1380
0,1088
0,0958
0,1027
30
0,1416
0,1097
0,0986
0,1052
35
0,1447
0,1105
0,1019
0,1080
40
0,1472
0,1113
0,1047
0,1108
45
0,1488
0,1119
0,1080
0,1133
50
0,1502
0,1125
0,1111
0,1161
55
0,1516
0,1130
0,1144
0,1188
60
0,1519
0,1133
0,1175
0,1219
Tabelul 285. Vâscozitatea dinamică a vinurilor în funcţie de temperatură
Temperatura t, Vâscozitatea dinamică η⋅104, Pa⋅s, pentru diferite sorturi de vin
°C
Sec
Tare
Dulce
Muscat alb
- 10
85,812
71,10
124,05
-5
36,28 1
68,65
68,65
93,85
0
29,91
54,33
46,48
73,55
5
24,51
42,85
36,97
58,05
10
20,29
34,32
29,51
47,07
15
17,16
27,65
24,12
38,24
20
15,10
23,53
20,79
31,28
25
13,43
19,81
17,65
25,99
30
12,26
17,16
15,30
22,75
35
11,28
14,71
13,24
19,81
40
10,30
13,04
12,06
17,55
45
9,80
11,77
10,88
15,69
50
9,32
10,79
10,69
14,41
55
9,02
10,30
10,49
13,73
60
8,82
10,30
10,30
13,43
1) La –4°C; 2) La –9°C

301

Tabelul 286. Vâscozitatea cinematică a vinurilor în funcţie de temperatură
Temperatura t,
°C

- 10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Vâscozitatea cinematică ν, m2/s pentru diferite sorturi de vin
Sec
Tare
Dulce
Muscat alb

8,292
6,63
5,26
4,15
3,34
2,67
2,30
1,94
1,68
1,45
1,29
1,16
1,07
1,03
1,03

3,651
3,01
2,47
2,04
1,73
1,52
1,35
1,23
1,14
1,04
1,00
0,95
0,92
0,90

6,99
5,70
4,58
3,64
2,90
2,38
2,04
1,75
1,51
1,32
1,20
1,10
1,08
1,06
1,04

11,32
8,60
6,75
5,32
4,33
3,52
2,88
2,40
2,10
1,84
1,64
1,46
1,34
1,28
1,26

1) La –4°C; 2) La –9°C

Tabelul 287. Vâscozitatea cinematică a vinului şampanizat în funcţie de
temperatură
Temperatura t, °C

-2,5
0,0
5,0
10,0
15,0
18,0

Vâscozitatea cinematică ν⋅104 pentru două sorturi, m2/s
Dulce
Demisec

0,0675
0,0380
0,0280
0,0245
0,0215
0,0200

0,0450
0,0320
0,0245
0,0210
0,0185
0,0170

Tabelul 288. Vâscozitatea dinamică a vinului în funcţie de soi
Soiul

Aligore
Risling
Madera
Porto alb
porto roşu
Roze desert
Cabernet
Saperavi

Alcool

Conţinutul, %
Extract

7,975
8,468
13,896
11,431
12,895
11,191
8,840
8,270

1,894
1,014
6,424
11,431
12,869
16,591
2,684
2,857

302

Vâscozitatea
dinamică η⋅103, Pa⋅s

1,50 - 1,56
1,48 - 1,49
2,13 - 2,14
2,40 - 2,59
2,53 - 2,55
2,74 - 2,81
1,57 - 1,59
1,53 - 1,56

Tabelul 289. Densitatea soluţiilor alcool etilic – apă în funcţie de temperatură şi
concentraţie
Concentraţia în
Densitatea ρ, Kg/m3 la diferite temperaturi t, °C
alcool % (volum)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

10
990
980
970
950
940
910
890
870
840
800

20
980
970
960
950
930
910
880
860
830
790

30
980
970
960
950
930
910
880
860
830
780

40
970
960
940
920
900
870
860
830
800
770

50
970
950
930
910
890
870
840
820
790
760

60
960
940
930
900
880
860
830
810
780
750

70
960
920
910
890
870
850
820
810
770
750

Temperatura t,
°C

Tabelul 290. Densitatea soluţiilor alcool etilic – apă – zahăr în funcţie de
temperatură
Densitatea, ρ⋅10-3 în Kg/m3

0
5
10
15
20
25
30
40

Alcool etilic=
14,31 %
Zahăr = 5,0 %
determicalculată
nată
1,00000 0,99933
0,99773 0,99809
0,99483 0,99584
0,99357 0,99433
0,99165 0,99255
0,98737 0,98825

12,05 %

27,0 %

24,5 %

20,0 %
determicalculată
nată
1,06534 1,06365
1,06395 1,06302
1,06108 1,06098
1,05868 1,05957
1,05775 1,05789
1,05559 1,05595
1,05108 1,05128

10,0 %
determicalculată
nată
1,00486 1,00457
1,00274 1,00219
0,99988 0,99968
0,99698 0,99702
0,99423 0,99423
0,99069 0,99129
0,98774 0,98822
0,98214 0,98163

30,0 %
determicalculată
nată
1,08822 1,08743
1,08557 1,08493
1,08304 1,08230
1,08025 1,07950
1,07648 1,07657
1,07353 1,07349
1,07021 1,07025
1,06345 1,06338

Temperatura
t,°C

Tabelul 291. Conductivitatea termică a soluţiilor alcool etilic – apă – zaharoză în
funcţie de temperatură
Conductivitatea termică λ, W/(m⋅K)

0
010
20
30
40

Alcool etilic = 38,0
20,0 %
21,0%
24,0 %
%
20,0 %
30,0 %
40,0 %
Zahăr = 5,0 %
determidetermidetermidetermicalculată
calculată
calculată
calculată
nată
nată
nată
nată
0,354
0,413
0,388
0,359
0,400
0,444
0,456
0,434
0,416
0,410
0,347
0,381
0,410
0,408
0,471
0,455
0,436
0,429
0,382
0,399
0,422
0,426
0,467
0,475
0,450
0,446
0,391
0,416
0,440
0,442
0,507
0,486
0,456
0,460
0,407
0,428

303

Temperatura
t,°C

Tabelul 292. Căldura specifică a soluţiilor alcool etilic – apă – zaharoză în funcţie
de temperatură

0
10
20
30
40

Căldura specifică cp, J/(Kg⋅K)
Alcool etilic = 38,0
20,0 %
21,0%
24,0 %
%
Zahăr = 5,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
determidetermidetermidetermicalculată
calculată
calculată
calculată
nată
nată
nată
nată

1450
1475
1522
1585

1275
1392
1472
1535
1594

1644
1700
1686
1830

1490
1565
1640
1710
1752

1502
1576
1622
1645

1397
1475
1550
1611
1661

1251
1375
1410
1470

1295
1373
1440
1500
1546

Temperatura
t,°C

Tabelul 293. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor alcool etilic – apă – zahăr în funcţie
de temperatură
Vâscozitatea dinamică η⋅102, Pa⋅s

0
10
20
30
40

Alcool etilic = 22,5
21,25 %
32,0%
28,0 %
%
Zahăr = 10,0 %
15,0 %
20,0 %
30,0 %
determidetermidetermidetermicalculată
calculată
calculată
calculată
nată
nată
nată
nată

6,417
4,083
2,516
1,803
1,456

6,367
3,891
2,575
1,817
1,282

7,398
4,658
3,129
2,274
1,688

7,067
4,343
2,878
2,030
1,491

12,276 11,508 19,953 20,757
7,564 6,846 12,172 12,485
4,804 4,440 7,892 8,148
3,162 3,081 5,543 5,661
2,370 2,266 4,487 4,120

17. BERE

Tabelul 294. Densitatea berii în funcţie de temperatură
Densitatea ρ, Kg/m3
Temperatura
Bere cu 12,35% s.u.
Bere cu 5,5% extract
t,°C
Bere cu 12% s.u.
şi 4,18% alcool
şi 2,9% alcool
10
1030,1
1049,9
1018,4
20
1028,6
1048,3
1016,9
30
1026,0
1045,7
1014,4
40
1022,4
1042,0
50
1018,1
1037,6
1008,4
60
1013,1
1032,6
70
1007,6
1026,9
1000,1

304

Tabelul 295. Căldura specifică a berii în funcţie de temperatură
Temperatura t,°C
10
20
30
40
50
60
70

Căldura specifică cp, J/(Kg⋅K)
Bere cu 12,35% s.u. şi
Bere cu 12% s.u.
4,18% alcool
4064
3988
4070
3992
4080
4003
4094
4017
4112
4035
4134
4055
4157
4077

Tabelul 296. Vâscozitatea berii în funcţie de temperatură
Temperatura
t,°C
10
20
30
40
50
60
70

Vâscozitatea cinematică ν⋅104, Pa⋅s
Bere cu 12,35% s.u. şi
4,18% alcool
2,401
1,816
1,400
1,100
0,878
0,706
0,583

Bere cu 12% s.u.
2,78
2,11
1,64
1,29
1,04
0,84
0,69

Vâscozitatea dinamică
η, Pa⋅s
Bere cu 12,35% s.u. şi
4,18% alcool
0,2010
0,1451
0,1180
0,0708
0,0520

Tabelul 297. Variaţia tensiunii superficiale a mustului de bere în funcţie de
temperatură
Tensiunea superficială σ
Temperatura t,°C
Determinată, σ ⋅102 N/m
Calculată, σ ⋅102 N/m
10,15
20,00
29,41
38,95
48,54
57,61
64,99

4,22
4,04
3,92
3,82
3,67
3,60
3,63

4,22
4,05
3,91
3,79
3,70
3,64
3,60

Tabelul 298. Variaţia tensiunii superficiale a berii în funcţie de temperatură
Tensiunea superficială σ
Temperatura t,°C
Determinată, σ ⋅102 N/m
Calculată, σ ⋅102 N/m
10,15
20,00
29,41
38,95
48,54
57,61
64,99

4,73
4,47
4,44
4,42
4,39
4,35
4,31
305

4,60
4,54
4,48
4,43
4,37
4,33
4,29

Tabelul 299. Conductivitatea termică a berii în funcţie de temperatură
Conductivitatea termică λ, W/(m⋅K)
Temperatura t,°C
10
20
30
40
50
60
70

Bere cu 12,35% s.u. şi
4,18% alcool
0,558
0,574
0,588
0,602
0,614
0,625
0,635

Bere cu 12% s.u.
0,551
0,566
0,580
0,593
0,606
0,616
0,626

Tabelul 300. Difuzivitatea termică a berii în funcţie de temperatură
Temperatura t,°C
10
20
30
40
50
60
70

Difuzivitatea termică a⋅104, m2/s
Bere cu 12,35% s.u. şi
Bere cu 12% s.u.
4,18% alcool
0,1333
0,1315
0,1371
0,1351
0,1406
0,1386
0,1438
0,1417
0,1467
0,1446
0,1493
0,1472
0,1516
0,1496

Tabelul 301. Caracteristicile tehnologice ale mustului de bere în diferite faze
tehnologice
Denumirea
t, °C
ρ, Kg/m3 λ, W/(m⋅K) cp, J/(Kg⋅K) η, Pa⋅s
4,0-4,6

Must de bere

30,0-30,4
60

Must ziua a treia
de fermentaţie
Must ziua a treia
de fermentaţie
Must ziua a treia
de fermentaţie
Must la
fermentarea
secundară

7,9-8,5

1046,01055,2
1040,31050,0
1024,51037,5
1043,51031,2

0,50

3810-3768

32,85-31,67

0,68-0,54

3726-3684

15,49-15,78

0,59-0,56

3475-3559

10,68-1019

0,53-0,52

3726

29,61-24,71

5,6

1020,0

0,53

3726

27,26

5,5

1021,0

0,47

3936

28,63

1,0

1018,31018,8

0,50-0,53

3810

33,14-34,71

306

18. LICHIORURI

Tabelul 302.
Caracteristicile termofizice ale lichiorului de vişine în funcţie de temperatură
Temperatura t,°C

Densitatea ρ, Kg/m3

Conductivitatea
termică λ, W/(m⋅K)

Vâscozitatea
dinamică η, Pa⋅s

0
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80

1118,92
1116,51
1112,53
1107,90
1105,42
1101,33
1097,76
1093,85
1090,12
-

0,349
0,381
0,395
0,426
0,443
0,456
0,467
0,476
0,481

0,035901
0,027432
0,021009
0,016709
0,013613
0,010831
0,009333
0,007827
0,006743
-

19. PRODUSE ZAHAROASE

Tabelul 303.Densitatea câtorva materii prime
Denumirea produsului

Vanilie
Gelatină
Miere
Sare de bucătărie
Ouă de găină
Albuş
Gălbenuş
Arahide crude
Arahide prăjite
Alune crude
Alune prăjite
Sâmburi de migdale
Sâmburi de migdale
prăjiţi

Umiditatea u, %

Densitatea ρ, Kg/m3

12,0
18,0 – 30,0
3,5
85,0 – 86,5
53,5
-

1056
1368
1435
2160
1080 – 1090
1045
1028 – 1030
915,4
914,6
917,2
912,7
916,5

-

916,2

307

Tabelul 304. Caracteristicile termofizice ale unor materii prime în funcţie de
temperatură
ConductiviTemperatura Densitatea ρ,
tatea
termică
t,°C
Kg/m3
λ, W/(m⋅K)

Denumirea
produsului

Boabe de cacao

Acid citric

Miere
Lapte de soia
praf
Ouă

Căldura
specifică cp,
J/(Kg⋅K)

Difuzivitatea
termică a⋅104
m2/s

20
50
70
110
15
30
50
-5
15
20
35

560
1542
1010
1435
1345
1345

0,105
0,099
0,093
0,093
0,179
0,177
0,174
0,654
0,349
0,370

2260,9
2260,9
2260,9
2260,9
1394,2
1381,6
1373,3
1821,3
2306,9
2428,3
2993,6

0,6819
0,0777
0,0763
0,0750
0,1436
0,1430
0,1417
0,1250
0,1055
0,1055
0,0867

-

1330

0,174

2018,0

0,1094

-

-

-

3181,9

-

Tabelul 305. Vâscozitatea dinamică a diferitelor sorturi de pectine
Pectine din

Caise
Portocale extrase cu apă
Portocale extrase cu acid
oxalic
Lămâie extrase cu apă
Lămâie extrase cu acid oxalic
Pepene verde
Floarea – soarelui
Sfeclă de zahăr
Mere

Umiditatea u, %

Vâscozitatea dinamică
η, cP

15,0
9,0

5,5
32,0

16,0

1,6

8,0
11,0
10,6 – 11,5
10,6 – 12,2
9,4

18,0
5,6
1,3
3,7 – 4,3
1,7 - 2,7
1,6

Tabelul 306. Temperatura de fierbere a unor siropuri în funcţie de concentraţie
Temperatura de fierbere tf, °C, la diferite concentraţii
Sirop de
50
60
70
75
80
85
90
Zahăr
101,8 103,05 105,05 107,00 109,40 113,00 119,00
Glucoză
101,3 101,95 103,65 104,85 106,45 109,00 113,60
Zahăr invertit
108,10 110,50 113,50 118,00 124,55

308

Tabelul 307. Caracteristicile termofizice ale siropului concentrat pentru masa de
caramel în funcţie de conţinutul în substanţă uscată şi temperatură
Conţinutul în
Temperatura t,
substanţă uscată,
°C
%

80

85

88

92

20
40
60
80
20
40
60
80
20
40
60
80
20
40
60
80

Densitatea ρ,
Kg/m3

Conductivitatea
termică λ,
W/(m⋅K)

Căldura
specifică cp,
J/(Kg⋅K)

Difuzivitatea
termică a⋅104,
m2/s

1420
1395
1370
1340
1450
1425
1400
1370
1480
1455
1430
1400
1520
1490
1460
1430

0,326
0,314
0,314
0,302
0,314
0,302
0,302
0,291
0,314
0,302
0,302
0,291
0,314
0,302
0,291
0,279

1967,8
2009,7
2051,5
2093,4
1884,1
1925,9
1967,8
2009,7
1842,2
1884,1
1925,9
1967,8
1758,5
1800,3
1884,1
1925,9

0,1167
0,1139
0,1111
0,1055
0,1167
0,1111
0,1083
0,1055
0,1167
0,1111
0,1083
0,1055
0,1167
0,1111
0,1055
0,1028

Tabelul 308. Vâscozitatea dinamică a siropului pentru masa de caramel în funcţie
de cantitatea de glucoză, conţinutul în substanţă uscată şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η, Pa⋅s, la diferite
temperaturi t,°C
100
108
116
120

Specificaţia şi conţinutul în substanţă
uscată, %

Glucoză 50% din greutatea zahărului
87,30
85,20
84,08
82,20
25% din glucoză înlocuită cu zahăr
invertit
86,74
84,20
82,53
Glucoză înlocuită integral cu zahăr
invertit
87,0
84,8
81,9
309

0,389
0,200
0,145
0,115

0,258
0,139
0,102
0,077

0,163
0,094
0,070
0,054

0,131
0,077
0,060
0,044

0,238
0,107
0,077

0,165
0,078
0,055

0,106
0,054
0,039

0,088
0,046
0,033

0,159
0,094
0,044

0,106
0,063
0,034

0,073
0,044
0,025

0,064
0,037
0,022

Tabelul 309. Densitatea mierii în funcţie de umiditate
Umiditatea u, %

Densitatea ρ,
Kg/m3

Umiditatea u, %

Densitatea ρ,
Kg/m3

16
17
18
19
20

1443
1436
1429
1422
1416

21
22
23
24
25

1409
1402
1396
1389
1382

Tabelul 310. Vâscozitatea dinamică a mierii în funcţie de umiditate şi temperatură
Umiditatea
u, %
14,0
16,0
19,0
24,0

10
28,00
4,52

Vâscozitatea dinamică η, Pa⋅s, la diferite temperaturi t,°C
20
30
40
50
60
70
59,20 14,40
4,60
1,50
1,20
0,70
22,80
5,90
2,10
0,90
0,60
0,30
6,50
2,70
1,00
0,50
0,30
0,20
1,30
0,50
0,40
0,20
0,10
0,05

80
0,25
0,15
0,10
0,03

Tabelul 311. Caracteristicile termofizice ale masei de ciocolată şi cacao în funcţie
de temperatură
Masă de

Ciocolată

Cacao

Temperatura t, Densitatea ρ,
Kg/m3
°C

0
10
20
35
10
30
50
70

1235
1110
1100
1090
1080

Conductivitatea termică
λ, W/(m⋅K)

Căldura
specifică cp,
J/(Kg⋅K)

Difuzivitatea
termică a⋅104,
m2/s

0,214
0,223
0,233
0,246
0,372
0,360
0,349
0,337

1482,1
1854,7
2122,7
1603,5
2637,7
2637,7
2637,7
2637,7

0,1172
0,0975
0,0889
0,1244
0,1278
0,1250
0,1194
0,1167

Tabelul 312. Vâscozitatea dinamică a masei de ciocolată şi cacao la 40°C, în
funcţie de conţinutul în unt de cacao
Masă de

Ciocolată

Conţinutul în
unt de cacao,
%
32
33
34
35
36
37
38
38,9

Vâscozitatea
dinamică η,
Pa⋅s
35,00
14,50
10,00
7,80
6,00
4,70
4,20
3,80

310

Masă de

Cacao

Conţinutul în
unt de cacao,
%
49
50
51
52
53
54
55
56

Vâscozitatea
dinamică η,
Pa⋅s
3,88
3,60
3,35
3,07
2,84
2,62
2,42
2,27

Tabelul 313. Vâscozitatea dinamică a masei de cacao la 40°C, în funcţie de
umiditate
Vâscozitatea
dinamică η, Pa⋅s
3,7
5,0
5,9
7,0
8,5
9,7

Conţinutul în
umiditate u, %
2,0
2,3
2,5
2,7
3,0
3,2

Vâscozitatea
dinamică η, Pa⋅s
12,0
13,5
16,7
18,7
23,5
27,2

Conţinutul în
umiditate u, %
3,5
3,7
4,0
4,2
4,5
4,65

Tabelul 314. Vâscozitatea dinamică a masei de cacao la 40°C, în funcţie de
temperatură în diferite faze tehnologice
Faza procesului tehnologic
După valţuri
Conşare
Conşare, I –a zi
Conşare, a II – a zi
Temperare

Temperatura
t,°C
30
32 – 35
40
33
38
45
32
35
40
34

Vâscozitatea
dinamică η, Pa⋅s
11,0
8,8
5,0
9,0
8,0
7,8
14,0
8,0
15,0
6,0

Tabelul 315. Vâscozitatea dinamică a pastei de miezuri
Miez de
Sâmburi de
caise
Arahide
Alune

35

Vâscozitatea dinamică η, Pa⋅s, la diferite temperaturi t,°C
40
45
50
55
60
65

7,6

6,6

12,6 –
16,0
20,4

9,6 –
12,0
17,0

5,2
9,2 -11,0
13,8

4,8
4,6 –
10,0
12,0

4,0

-

4,4 – 9,0 2,0 – 8,0
10,4

9,4

70

-

-

1,6

1,4

-

9,4

Masă de

Tabelul 316. Vâscozitatea dinamică a masei de arahide şi susan în funcţie de
temperatură

Arahide
Susan

Conţinutul în Vâscozitatea dinamică η, Pa⋅s, la diferite
Conţinutul în
grăsime % faţă
temperaturi t,°C
substanţă uscată
de substanţa
su, %
26
40
60
uscată
97,5 – 98,8
49,0 – 56,0
13,6 – 21,0
8,0 –12,4
4,4 – 7,6
98,45 - 99,00
61,1 – 68,0
3,4 – 7,0
1,8 – 4,0
1,0 – 2,3

311

Tabelul 317. Vâscozitatea dinamică a masei de fondant în funcţie de conţinutul în
substanţă uscată şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η, Pa⋅s, la diferite temperaturi t,°C

Conţinutul în
substanţă uscată su,
%

100

110

115

118

120

86,3

0,1750

0,1133

0,0932

0,0800

0,0740

86,6

0,2200

0,1370

0,1140

0,0980

0,0880

87,4

0,2520

0,1610

0,1400

0,1150

0,0990

Tabelul 318. Vâscozitatea dinamică a masei de fondant în funcţie de conţinutul în
glucoză şi temperatură
Conţinutul în glucoză, %
Temperatura t,°C

5

25
Conţinutul în
Conţinutul în
Vâscozitatea
Vâscozitatea
substanţă uscată,
substanţă uscată,
dinamică η, Pa⋅s
dinamică η, Pa⋅s
su%
su%

87,7
86,9
85,5
87,7
86,9
85,5
87,4
86,4
85,5

30

40

50

210,30
122,00
95,12
59,60
41,00
25,50
24,70
14,80
8,05

87,30
87,00
86,00
87,30
87,00
86,00
87,00
86,00
85,40

533,00
229,50
81,50
127,20
60,80
30,00
23,89
10,83
8,97

Tabelul 319. Vâscozitatea dinamică a masei de caramel în funcţie de conţinutul în
sirop glucoză, umiditate şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η, Pa⋅s, la diferite temperaturi t,°C

Conţinut Conţinut
glucoză, umiditate,
%

%

15

1,91

20

1,84

25

2,48

35

2,30

50

2,70

75

80

85

90

95

105

115

125

135

950

240

79,7

31,0

18,4

17400 7320 3030 1400

325

95,8

37,2

-

39900 12110 4470 1562,6 690 154,7 55,0

-

-

95500 30060 11500 4820 2000

382 100,3

-

-

390 110,0

-

-

31700 11800 4680 2020
-

-

35000 11700 5000 2400

312

Tabelul 320. Caracteristicile termofizice ale masei de caramel pentru cofetărie în
funcţie de temperatură
Temperatura t, °C

Densitatea
ρ, Kg/m3

Conductivitatea
termică λ,
W/(m⋅K)

Căldura
specifică cp,
J/(Kg⋅K)

Difuzivitatea
termică a⋅104,
m2/s

25
40
60
85
20
40
60

1400
1600
1570
1540

0,291
0,291
0,291
0,291
0,314
0,291
0,267

2239,9
2260,9
2281,8
2311,1
1381,6
1465,4
1632,8

0, 0928
0, 0919
0, 0911
0, 0900
0, 1444
0, 1278
0, 1055

80

1500

0,256

1716,6

0, 1000

20
40
60
80

1550
1520
1490
1460

0,314
0,302
0,291
0,279

1716,6
1758,5
1842,2
1884,1

0, 1167
0, 1111
0, 1055
0,1000

Caramel
(s.u. 95 98%)

Caramel
(s.u. 98%)

Masă
caramel cu
lapte
pentru
caramele

Masă de

Tabelul 321. Caracteristicile termofizice ale unor umpluturi
Masă de

Temperatura
t,°C

Densitatea ρ,
Kg/m3

Conductivitatea
termică λ,
W/(m⋅K)

Căldura
specifică cp,
J/(Kg⋅K)

Difuzivitatea
termică a⋅104,
m2/s

-

1345
1345

0,266
0,257

2093,40
2013,85

0,0936
0,0950

-

1420

0,339

2394,85

0,0992

25
40
60
85
15
35
60
85

1440
1417
1375
-

0,328
0,333
0,338
0,345
0,272
0,320
0,326
0,326
0,338

2344,61
2415,78
2491,15
2583,25
1963,61
2595,82
2637,68
2687,92
2746,54

0,0972
0,0955
0,0944
0,0928
0,0980
0,0897
0,0897
0,0897
0,0897

Vişine
Căpşuni
Zmeură cu
frişcă
Prune
Mere
Fructe (în
general)

Tabelul 322. Vâscozitatea dinamică a umpluturilor de fructe la 70°C
Denumirea
umpluturii
Vişine
Pere
Mere
Prune
Afine
Agrişe

Conţinutul în substanţă uscată,
s.u.%
81 – 82
81 – 82
81 – 82
81 – 83
81 – 82
82

313

Vâscozitatea dinamică η,
Pa⋅s
7,0 – 7,5
9,0 – 9,5
3,9 – 8,0
6,0 – 11,5
6,0 – 8,0
10,0 – 11,0

Tabelul 323. Vâscozitatea dinamică a umpluturilor de fructe în funcţie de
temperatură
Denumirea
umpluturii
Mere
Merişor
Vişine
Coarne
Zmeură
Scoruşă
Curmale
Coacăze negre

Conţinutul în
Temperatura t, Vâscozitatea
substanţă uscată
zahăr
dinamică η, Pa⋅s
°C
%
%
23
503,0
86,00
75,20
50
57,0
24
224,5
36
71,1
84,65
77,42
51
23,2
62
13,1
21
400,4
82,50
71,80
55
14,4
20
385,2
32
106,3
82,70
73,30
17
31,3
62
6,0
81,00
75,60
35
39,0
82,40
74,00
22
359,5
21
275,8
81,50
70,60
52
18,6
26
410,0
82,00
72,20
50
25,3
68
6,3

Tabelul 324. Vâscozitatea dinamică a pireurilor de fructe
Compoziţia pireului

Porumb cu zahăr
(1 : 1; t = 70°C)
Mere cu zahăr
(1 : 1; t = 70°C)
- cu zahăr; t = 30°C
- cu zahăr; t = 20-25°C

Conţinutul în
substanţă uscată,
s.u. %

Vâscozitatea
dinamică η, Pa⋅s

68,0
80,0

39,0

68,0

- cu zahăr şi gelatină puţină; t =20°C
- cu zahăr şi gelatină puţină; t =20°C
Prune cu zahăr; t =20°C
Dovleac cu zahăr; t =20°C
314

77,0
13,0
12,6
10,5
9,0
6,0
65,5
66,0
66,0
78,0
66,0

78,6
195,0
86,0
2,01
1,50
1,45
1,80
1,60
8,80
11,20
5,80
56,80
2,90

Tabelul 325. Caracteristicile termofizice ale unor produse zaharoase în funcţie de
temperatură

Compoziţie pentru
învelişul
bomboanelor
Bomboane
sticloase
Praline
Marmeladă

Gem

Căldura
specifică cp,
J/(Kg⋅K)
2080,5
2281,8
2453,5

Difuzivitatea
termică
a⋅106, m2/s
0,1528
0,1394
0,1297

15
30
45

1370
-

Conductivitatea
termică λ,
W/(m⋅K)
0,436
0,436
0,436

-

1224

0,283

1704,0

0,1353

14
25
35
25
50
85

1200
1360
940
-

0,250
0,372
0,366
0,359
0,212
0,215
0,222

1410,9
1808,7
1800,3
1779,4
2101,8
2491,2
3328,5

0,1475
0,1514
0,1500
0,1486
0,1075
0,0919
0,0708

Temperatura t, Densitatea ρ,
Kg/m3
°C

Denumirea

Tabelul 326.Căldura specifică a ciocolatei în funcţie de temperatură
Temperatura t,°C
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Căldura specifică cp, J/(Kg⋅K)
Ciocolată cu Ciocolată cu
lapte
soia
1130,4
1653,8
1172,3
1653,8
1172,3
1653,8
1214,2
1653,8
1214,2
1653,8
1256,0
1653,8
1256,0
1674,7
1297,9
1758,4
1297,9
2721,4
1339,8
3998,4
1339,8
4019,3
1381,6
2512,1
1381,6
1339,8
1423,5
1800,3
1423,5
2323,7
1465,4
2553,9
1465,4
2470,2
1507,2
2386,5
1507,2
2323,7
1549,1
2323,7
1549,1
2323,7
1591,0
2323,7
1674,7
2323,7
1716,6
2323,7
1842,2
2323,7

Temperatura
t,°C
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

315

Căldura specifică cp, J/(Kg⋅K)
Ciocolată cu Ciocolată cu
lapte
soia
1967,8
2323,7
2093,4
2323,7
2260,9
2344,6
2679,5
2344,6
2872,6
2344,6
3391,3
2344,6
3977,5
2344,6
4563,6
2344,6
5170,7
2344,6
5777,8
2344,6
5945,2
2344,6
5735,9
2344,6
5484,7
2344,6
5275,7
2344,6
5024,2
2344,6
4814,8
2344,6
4563,6
2344,6
4354,3
2344,6
4103,1
2302,7
3872,8
2009,7
3642,5
1716,6
3412,2
2428,3
3182,0
3851,8
2930,8
4647,3
2721,4
4103,1

Tabelul 327. Caracteristicile termofizice medii ale tablelor de ciocolată
Densitatea ρ, Căldura de topire q, Conductivitatea termică λ, Căldura specifică
Kg/m3
J/Kg
W/(m⋅K)
cp, J/(Kg⋅K)
1315
125604
0,232
1591 - 1675
Tabelul 328. Caracteristici termofizice ale prafului de cacao în funcţie de
temperatură
Căldura
Difuzivitatea
Conductivitatea
Temperatura Densitatea ρ,
specifică cp,
termică termică λ,
Kg/m3
t, °C
W/(m⋅K)
J/(Kg⋅K)
a⋅104, m2/s
0
0,062
1226,7
0,1067
10
0,063
1377,5
0,0967
15
1475
0,064
1557,5
0,864
20
0,064
1988,7
0,0680
27
0,065
1821,3
0,0753
35
0,066
1423,5
0,0983
40
0,066
1285,3
0,1094
Tabelul 329.
Caracteristici termofizice ale halvalei în funcţie de temperatură
Căldura
Conductivitatea
Temperatura t, Densitatea ρ,
specifică cp,
termică λ,
3
Kg/m
°C
W/(m⋅K)
J/(Kg⋅K)
0
950
0,196
1976,2
26
0,206
2265,1
40
0,200
2265,1
60
0,213
2499,5

Difuzivitatea
termică
a⋅104, m2/s
0,1047
0,0958
0,0930
0,0894

Tabelul 330.
Caracteristici termofizice ale untului de cacao în funcţie de temperatură
Căldura
Difuzivitatea
Conductivitatea
Temperatura t, Densitatea ρ,
specifică cp,
termică
termică λ,
Kg/m3
°C
W/(m⋅K)
J/(Kg⋅K)
a⋅104, m2/s
10
927
0,291
2512
0,1250
30
910
0,325
2512
0,1444
50
895
0,372
2512
0,1667
70
880
0,430
2512
0,1944

316

GLUCOZĂ. AMIDON
În tehnologia fabricării glucozei,
materia primă este constituită dintr-o
suspensie de amidon în apă, pregătită la
concentraţii specifice sortimentului (sirop
de glucoză, glucoză solidă, dextroză).
Indiferent de procedeele utilizate,
în instalaţiile de fabricare a glucozei
intervin o serie de operaţii tehnologice
(hidroliză, neutralizare, evaporare etc.) ce
includ utilaje a căror dimensionare termoşi hidrodinamică reclamă cunoaşterea
constantelor termofizice specifice produselor, în condiţiile determinate.
Variaţia vâscozităţii dinamice a
soluţiilor saturate de glucoză, cu
temperatura, este dată de relaţia η = 10 1 +
0,0143 t
[cP].
Fig. 98. Vâscozitatea dinamică (1) şi
solubilitatea (2) soluţiilor de glucoză
funcţie de temperatură
Tabelul 331. Umiditatea la echilibru a amidonului pentru diferite valori ale umezelii
relative a aerului

Umiditatea la
echilibru u, %

10

20

Umezeala relativă a aerului ϕ, %
30
40
50
60
70

2,2

3,8

5,2

6,4

7,4

8,3

9,2

80

90

10,6

12,7

Tabelul 332. Densitatea şi căldura specifică a amidonului funcţie de provenienţă

Amidon din
Cartofi
Porumb
Grâu
Orez

Substanţă uscată,
%
80 – 87
80 – 87

Densitatea ρ,
Kg/m3
1 648
1 623
1 629
1 620

317

Căldura specifică cp,
J/(Kg·K)
1 089 – 1 214
1 758 – 1 867
1 842

Tabelul 333. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de glucoză funcţie de concentraţie şi
temperatură

Concentraţia, %
100
90
80
70

Vâscozitatea dinamică η în mPa·s, la diferite temperaturi t, °C
20
18,30
19,42
22,17
27,00

25
18,50
19,76
23,16
29,60

30
18,70
20,50
25,10
48,10

35
19,00
23,48
36,80
65,63

40
22,45
32,36
48,20
91,51

50
50,90
86,76
150,00
269,38

Tabelul 334. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor saturate de glucoză funcţie de temperatură

Temperatura t,
°C
20
30
40
50
60
70
80
90

Concentraţia în glucoză
%
La 100 părţi apă
47,72
91,60
54,64
120,46
61,83
162,14
70,91
243,80
74,73
295,00
78,23
359,91
81,83
436,31
84,63
552,77

Tabelul 335. Densitatea glucozei funcţie de provenienţă

Glucoză din
Amidon
Maltoză

Umiditatea u, %
79,2 – 81,5
81,6

Vâscozitatea dinamică
η, Pa·s
0,0183
0,0187
0,0224
0,0509
0,0662
0,0784
0,1040

Densitatea ρ, Kg/m3
1 430
1 430

Tabelul 336. Densitatea soluţiilor de fructoză la 20 °C, funcţie de concentraţie

Concentraţia %,
fructoză
0
5
10
15
20
25

Densitatea ρ,
Kg/m3
998,23
1 018,03
1 038,53
1 059,72
1 081,62
1 104,20

Concentraţia %
fructoză
30
35
40
50
60
70

318

Densitatea ρ,
Kg/m3
1 127,60
1 151,85
1 176,90
1 229,50
1 285,30
1 344,40

Tabelul 337. Vâscozitatea dinamică a laptelui de amidon din cartofi funcţie de concentraţie
şi temperatură

Vâscozitatea dinamică η în Pa·s la diferite temperaturi t, °C
6
12
20
0,1007
0,1001
0,10035
0,1007
0,1007
0,10034
0,1006
0,1048
0,10350
0,1086
0,1060
0,10460
0,1263
0,1211
0,11650
0,1280
0,1232
0,11930
0,2120
0,1892
0,16830
0,2140
0,1933
0,17530

Concentraţia,
°Bx
8,9
9,4
18,2
18,6
30,0
30,1
37,1
37,2

Tabelul 338. Temperatura de fierbere a soluţiilor de glucoză funcţie de concentraţie

Temperatura de
fierbere, °C
100,55
100,70
100,85
101,05
101,45
102,00
102,75
103,75

Concentraţia %
glucoză
20
25
30
35
40
45
50
55

Concentraţia %
glucoză
60
65
70
75
80
85
90

Temperatura de
fierbere, °C
105,05
106,60
108,40
110,45
113,00
117,75
127,00

Tabelul 339. Temperatura de fierbere a soluţiilor de glucoză în °C funcţie de concentraţie şi
presiune

Presiunea p, mm Hg

Concentraţia,
% glucoză

92,51

149,38

233,7

355,1

525,76

760

1

2

3

4

5

6

7

5
10
15
20
25
30
35
40

50,08
50,16
50,25
50,39
50,51
50,62
50,78
51,04

60,08
60,17
60,26
60,41
60,55
60,66
60,84
61,11

70,09
70,18
70,28
70,44
70,59
70,70
70,90
71,20

80,10
80,19
80,30
80,48
80,63
80,75
80,96
81,28

90,11
90,21
90,32
90,51
90,67
90,80
91,02
91,36

100,11
100,22
100,35
100,55
100,70
100,85
101,05
101,45

319

Tabelul 339 (continuare)
1
2
45
51,45
50
51,98
55
52,70
60
53,63
65
54,73
70
56,04
75
57,47
80
59,29
85
62,01
90
69,14

3
61,55
62,12
62,90
63,90
65,07
66,47
68,02
69,98
73,60
80,50

4
71,66
72,28
73,10
74,17
75,43
76,93
78,58
80,69
84,69
91,08

5
81,78
82,42
83,30
84,45
85,89
87,40
89,17
91,42
95,59
103,62

6
91,90
92,59
93,59
94,75
96,19
97,90
99,79
102,17
106,65
115,27

7
102,00
102,75
103,75
105,05
106,60
108,40
110,45
113,00
117,75
127,00

Tabelul 340. Căldura specifică a amidonului şi ciclul amidonului la 20 °C funcţie de
umiditate

Amidon
Umiditatea u, %
14,60
11,23
8,12
5,19
1,20

Clei de amidon

Căldura specifică cp,
J/(Kg·K)
1 675
1 553
1 461
1 369
1 243

Umiditatea u, %
13,36
8,31
5,20
2,72
0,30

Căldura specifică cp,
J/(Kg·K)
1 675
1 496
1 390
1 306
1 239

Tabelul 341. Caracteristici termofizice ale amidonului din porumb

Umiditatea u, Densitatea ρ, Conductivitatea Căldura specifică Difuzivitatea
%
cp, J/(Kg·K)
termică a·106
Kg/m3
termică λ, W/(m·K)
13 – 20

1 623

0,106

1 867

0,0744

Tabelul 342. Vâscozitatea dinamică a laptelui de amidon din porumb funcţie de
concentraţie şi temperatură

Concentraţia,
°Bx
8
11
14
20
25
30
35
38
41
44

Vâscozitatea dinamică η, în Pa·s, la diferite temperaturi t, în °C
20
30
40
50
0,102
0,106
0,111
0,106
0,111
0,128
0,183


0,101
0,103
0,106
0,102
0,106
0,120
0,154
0,249
0,457
1,196

320

0,099
0,100
0,103
0,100
0,104
0,114
0,141
0,199
0,325
0,361
0,179
0,286
0,637

20. LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE
20.1. LAPTE, BRÂNZĂ
La tratamentul primar cât şi la igienizarea prin procedee termice, se
impune cunoaşterea caracteristicilor termofizice ale laptelui în vederea
dimensionării corecte a instalaţiilor de răcire, respectiv a instalaţiilor de
pasteurizare, sterilizare şi fierbere.
Pentru laptele integral în intervalul de temperatură 5…80°C, valorile
densităţii, vâscozităţii dinamice şi cinematice sunt prezentate în tabelul 343.
Indiferent de procedeele şi tipurile instalaţiilor de concentrare şi uscare,
pentru proiectarea şi exploatarea lor raţională – în vederea menţinerii valorii
nutritive a produsului şi prevenirii fenomenelor care produc îmbrunarea, este
necesar – printre altele – să cunoaştem caracteristicile termofizice atât ale materiei
prime cât şi ale produsului rezultat (lapte concentrat, respectiv lapte praf).
Tabelul 343. Densitatea şi vâscozitatea laptelui integral (cu 2,5-3,6% grăsime) funcţie de
temperatură

Temperatura t,
ºC
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80

Densitatea ρ,
Kg/m3
1032,6
1031,7
1030,7
1028,7
1024,8
1020,9
1015,9
1011,1
1005,2
1000,3

Vâscozitatea
Vâscozitatea
2
dinamică η·10 , Pa·s cinematică ν·104, m2/s
0,296
2,87
0,247
2,39
0,210
2,04
0,179
1,74
0,133
1,30
0,104
1,02
0,085
0,84
0,071
0,70
0,062
0,62
0,057
0,57

Tabelul 344. Conductivitatea termică a laptelui integral (cu 3,2 % grăsime) funcţie de
temperatură

Temperatura t, °C
0,9
10,0
14,8
21,3
24,8
30,2

Conductivitatea
Conductivitatea
Temperatura t, °C
termică λ, W/(m·K)
termică λ, W/(m·K)
0,483
35,2
0,506
0,484
38,7
0,512
0,493
48,8
0,517
0,498
60,0
0,522
0,499
70,1
0,530
0,503
80,3
0,542

321

Tabelul 345. Conductivitatea termică a laptelui omogenizat (cu 13 % s.u. din care 3
% grăsime) funcţie de temperatură
Conductivitatea
Conductivitatea
Temperatura t, °C
Temperatura t, °C
termică λ, W/(m·K)
termică λ, W/(m·K)
22,6
24,1

0,567
0,571

36,7
50,7

0,599
0,617

Tabelul 324. Conductivitatea termică a laptelui integral şi smântânit
Conductivitatea termică λ
Produsul

Sol, în intervalul de
temperatură, °C
0–2
18 – 20

Gel, în intervalul de
temperatură, °C
0–2
18 – 20

W/(m·K)

0,401

0,495

0,354

0,473

W/(m·K)

0,418

0,546

0,351

0,459

U.M.

Lapte integral
Lapte smântânit (cu
0,15 % grăsime)

Tabelul 346. Căldura specifică a laptelui integral (cu 3,2 % grăsime), funcţie de
temperatură

Temperatura t, °C

Căldura specifică
Căldura specifică
Temperatura t, °C
cp, J/(Kg·K)
cp, J/(Kg·K)

5,60
10,20
15,10
19,97
25,20
30,00

3851,8
3885,3
3885,3
3935,6
3914,7
3935,6

35,15
39,99
49,91
60,59
69,79

3952,3
3956,5
3969,1
3977,5
3990,0

Tabelul 347. Căldura specifică a laptelui funcţie de temperatură şi conţinut în grăsime

Conţinutul în
grăsime, %
4,3
15,0
20,0
30,0
40,0
60,0

Căldura specifică cp, în J/(Kg·K), la diferite temperaturi, °C
0
15
40
60
3 851,8
3 140,0
3 215,0
2 818,0
2 540,0
2 344,0

3 901,0
3 860,0
3 935,6
4 112,0
4 250,0
4 410,0

3 928,0
3 725,0
3 680,0
3 566,0
3 295,0
3 020,0

3 810,0
3 765,0
3 709,0
3 600,0
3 320,0
3 044,0

Tabelul 348. Căldura specifică a laptelui şi zerului, funcţie de temperatură

Produsul
Lapte integral (4,3 % grăsime)
Lapte smântânit (0,3 % grăsime)
Zer (0,25 %grăsime)

U.M.
J/(Kg·K)
J/(Kg·K)
J/(Kg·K)

322

0
3 851,8
3 935,6
4 073,7

Temperatura t, °C
15
40
3 906,3
3 948,1
4 086,3

3 931,4
3 985,8
4 077,9

60
3 843,5
4 031,8
4 069,6

Fig. 99. Căldura specifică a laptelui praf
funcţie de temperatură

Fig. 100. Vâscozitatea dinamică a laptelui
smântânit (la 20 °C) funcţie de conţinutul
în substanţă uscată

Fig. 101. Vâscozitatea dinamică a laptelui Fig. 102. Tensiunea superficială a laptelui
integral, smântânit şi a lactozei, funcţie de (la 20 °C) funcţie de conţinutul în grăsime,
temperatură
durata de păstrare şi activitatea lipazică

323

Temperatura
t, °C

Densitatea ρ,
Kg/m3

Conductivitatea
termică λ,
W/(m·K)

Căldura
specifică cp,
J/(Kg·K)

Difuzivitatea
termică a·106,
m2/s

Vâscozitatea
dinamică η·104,
Pa·s

Vâscozitatea
cinematică
ν·106, m2/s

Criteriul Pr

Produsul

Tabelul 349. Constante termofizice ale diferitelor sortimente de lapte şi ale zerului

15

1031

0,495

3 935,6

0,122

18,04

1,754

14,40

15

1036

0,547

3 956,5

0,114

17,36

1,680

14,75

1100

0,316

2 888,9

0,097

4 903,0

446,0

4 590,0

1280

0,267

2 260,9

0,092 12 454,0 973,0 10 500,0

15
15

1032
1027

0,453
0,541

3 935,6
4 082,4

0,114
0,128

Lapte
integral
Lapte
smântânit
concentrat
smântânit
Lapte
concentrat
Lapte conc.
cu zahăr
Lapte bătut
Zer

16,67
16,47

1,615
1,611

14,2
12,6

Tabelul 350. Conductivitatea termică a laptelui concentrat (cu 10 % grăsime) funcţie de
conţinutul în apă şi temperatură
Conductivitatea
Conductivitatea
Conţinutul în Temperatura t,
Conţinutul în Temperatura t,
termică λ,
termică λ,
apă, %
apă, %
°C
°C
W/(m·K)
W/(m·K)
26,0
0,319
26,6
0,531
39,9
0,337
40,5
0,556
50
80
59,5
0,349
59,4
0,579
78,4
0,358
78,6
0,597
22,8
0,466
24,2
0,573
40,7
0,499
40,9
0,600
67
90
60,0
0,512
59,6
0,618
78,7
0,521
78,1
0,634
Tabelul 351. Căldura specifică a laptelui praf smântânit funcţie de temperatură

Temperatura t, °C
– 11,8
– 11,2
– 10,0
– 3,2

Căldura specifică
cp, J/(Kg·K)
824,8
803,8
828,9
933,6

Temperatura t, °C

324

2,0
3,6
35,0

Căldura specifică
cp, J/(Kg·K)
1021,6
1046,7
1515,6

Tabelul 352. Constantele termofizice ale diferitelor produse din lapte
Produsul

Lapte praf uscat pe
valţuri
Lapte praf uscat prin
atomizare
Lapte praf smântânit
Zer uscat
Brânză grasă de oaie
Brânză grasă de vacă
Smântână (la 20 °C)

Densitatea ρ,
Kg/m3

Conductivitatea
termică λ,
W/(m·K)

Căldura
specifică cp,
J/(Kg·K)

Difuzivitatea
termică a·106,
m2/s

600

0,163

2 093,4

659

0,186

1 925,9

570
500
1080
1060

0,122
0,130
0,349
0,430
0,349

1 716,6
1 800,3
2 428,3
3 265,7
3 182,0

0,1250
0,1440
0,1330
0,1240
0,1022

Tabelul 353. Difuzivitatea termică a laptelui

Felul laptelui
Integral
(3,5 % grăsime)
Smântânit
(0,15 % grăsime)

Temperatura t,
°C
0–2
18 – 20
0–2
18 – 20

Difuzivitatea termică a·106, m2/s
Sol
Gel
0,096
0,098
0,125
0,126
0,102
0,106
0,133
0,139

Tabelul 354. Vâscozitatea dinamică a laptelui concentrat cu zahăr, funcţie de temperatura
de pasteurizare
Temperatura de
Vâscozitatea dinamică η,
Vâscozitatea dinamică η, Pa·s
(valoarea medie), Pa·s
pasteurizare, °C

85 – 87
85 – 87
85 – 87
92 – 95
104 – 106
104 – 106
104 – 106
110 – 112
110 – 112
110 – 112

3,0
2,9
4,0
4,0
3,7
4,1
4,2
2,9
2,6
2,7

3,3
4,0
4,0
2,7

Tabelul 355. Tensiunea superficială a laptelui funcţie de temperatură

Tensiunea superficială σ, N/m, la diferite temperaturi t, °C
5
10
15
20
30
40
50
60
70
Lapte integral
0,046 0,046 0,045 0,044 0,044 0,044 0,043 0,042

Lapte smântânit 0,051 0,050 0,049 0,049 0,048 0,046 0,044 0,042 0,041
Produsul

325

20.2. SMÂNTÂNĂ
Tabelul 356. Ecuaţii empirice pentru calculul conductivităţii termice a smântânii cu
conţinut diferit în grăsime funcţie de temperatură

Conţinut în grăsime, %
10
20
35
45
60
80

Conductivitatea termică λ, W/(m·K)
0,4321 + 0,001694·t
0,3787 + 0,001601·t
0,3402 + 0,001531·t
0,2485 + 0,001415·t
0,1743 + 0,001264·t
0,1653 + 0,000997·t

Tabelul 357. Ecuaţii empirice pentru calculul căldurii specifice a smântânii cu conţinut în
grăsime funcţie de temperatură

Conţinut în grăsime, %
10
20
35
45
60
80

Căldura specifică cp, J/(Kg·K)
3480 + 4,935·t
3212 + 5,14·t
2798 + 5,73·t
2400 + 7,66·t
2030 + 5,94·t
1934 + 5,43·t

Tabelul 358. Ecuaţii empirice pentru calculul difuzivităţii termice a smântânii cu conţinut
diferit în grăsime funcţie de temperatură

Conţinutul în grăsime, %
10
20
35
45
60
80

Difuzivitatea termică a·106, m2/h
440 + 1,15·t
422 + 1,15·t
393 + 1,15·t
381 + 0,94·t
355 + 0,85·t
312 + 1,12·t

Tabelul 359. Căldura specifică a smântânii funcţie de temperatură şi conţinutul în grăsime
Conţinutul în
Căldura specifică cp, J/(Kg·K) funcţie de temperatura t, °C
grăsime, %
0
15
40
60

15
20
30
45
60

3 140,1
3 027,0
2 817,7
2 537,2
2 344,6

3 864,4
3 935,6
4 115,6
4 630,6
4 397,7

326

3 763,9
3 475,0
3 567,1
3 295,0
3 018,6

3 768,1
3 717,8
3 600,6
3 320,1
3 085,6

Fig. 103. Conductivitatea termică a smântânii,
funcţie de temperatură şi conţinut în grăsime

Fig. 104. Căldura specifică a smântânii, funcţie
de temperatură şi conţinut în grăsime

Fig. 105. Difuzivitatea termică a smântânii,
Fig. 106. Vâscozitatea dinamică a smântânii
funcţie de temperatură şi conţinutul în grăsime funcţie de temperatură şi conţinutul în grăsime

327

Tabelul 360. Căldura specifică a smântânii funcţie de temperatură şi conţinutul în grăsime
Intervalul
de temperatură, °C

0 – 15
0 – 31
0 – 41
0 – 61
5 – 11
11 – 15
15 – 21
21 – 25
25 – 31
31 – 35
35 – 41
41 – 45
41 – 61
45 – 51
51 – 61
61 – 71
71 – 91

Căldura specifică cp, J/(Kg·K)
Conţinutul în grăsime, %

10,5
2504
3027
3165
3345
2432
2998
3328
3454
3630
3529
3462
3521
3688
3688
3760
4069
4488

19,9
2629
3048
3148
3383
2621
2734
3379
3232
3458
3563
3508
3596
3835
3814
3940
4149
4421

23,7
2458
3060
3190
3517
3538
3027
3395
3333
3609
3617
3758
3856
4015
3923
4162
4358
4463

26,7
2282
2889
3123
3328
2328
2579
3236
3366
3374
3563
3688
3818
3789
3634
3793
3935
4095

28,0
2282
2905
3228
3333
2324
2859
3236
3253
3584
3605
3479
3458
3517
4065
3651
3889

30,4
2726
3136
3228
3366
2432
2960
3224
3408
3701
3718
3730
3517
3542
3496
3601
3182
4543

35,0
2621
3186
3207
3316
2361
2876
3709
3462
3496
3395
3157
3211
3508
3303
3408
3894
4199

35,7
2931
3358
3508
3362
2453
2943
3458
3504
3588
3822
3299
3199
3228
3400


39,0
2273
2746
2855
2864
2060
2592
2926
3140
3081
3182
3228
3065
2880
3228
3257
3693
3839

47,0
2395
3014
3060
3119
2177
2617
3140
3772
3412
3500
3236
2973
3228
3312
3349
3831
3831

Tabelul 361. Difuzivitatea termică a smântânii funcţie de conţinutul în grăsime, pentru
diferite intervale de temperatură
Conţinutul în
Temperatura t, °C Difuzivitatea termică a·106, m2/s
grăsime, %

25
25
40
40

0–2
18 – 20
0–2
18 – 20

0,0753
0,1028
0,0650
0,0931

Tabelul 362. Tensiunea superficială a smântânii la diferite temperaturi, funcţie de
conţinutul în grăsime
Tensiunea superficială σ, N/m
Conţinutul
în grăsime,
Temperatura t, °C
%
5
10
15
20
30
40
50

60
0,0464 0,0448 0,0441 0,0427 0,0419

10

0,0512 0,0486

20

0,0496 0,0468 0,0448 0,0488 0,0442 0,0418 0,0416 0,0416

22

0,0500 0,0488 0,0456 0,0454 0,0437 0,0435 0,0427 0,0417

328

Tabelul 363. Constantele termofizice ale smântânii (cu 35 % grăsime) funcţie de
temperatură
Vâscozitatea Vâscozitatea
Tempe- Densitate Conductivitate Căldura
cinematică Criteriul Pr
ratura t,
a termică λ, specifică cp, dinamică
a ρ,
J/(Kg·K)
Kg/m3
W/(m·K)
η·107, Pa·s
ν·106, m2/s
°C

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

1002,2
1002,2
996,9
993,9
991,5
988,0
985,0
983,0
982,0
980,0
980,0
974,0
971,0
965,0
964,0
962,0
960,0
960,0
960,0
960,0

0,286
0,295
0,305
0,317
0,320
0,324
0,329
0,333
0,339
0,345
0,351
0,358
0,367
0,381
0,389
0,397
0,395
0,395
0,395
0,395

3265,7
3684,4
4115,6
4019,3
4103,0
3851,8
3684,4
3567,0
3609,0
3596,4
3596,4
3600,6
3600,6
3600,6
3600,6
3600,6
3600,6
3600,6
3600,6
3600,6

7845,30
3922,60
1716,16
1176,79
882,59
686,46
538,36
441,29
392,26
254,97
252,03
250,06
247,12
245,16
245,16
245,16
244,18
243,20
242,22
240,26

78,40
39,20
17,20
11,80
8,90
7,00
5,50
4,50
4,20
2,60
2,57
2,57
2,55
2,54
2,54
2,54
2,54
2,53
2,52
2,50

895,00
490,00
319,00
148,00
114,75
81,50
64,35
47,20
36,00
26,00
25,55
25,10
23,10
23,10
23,00
23,00
22,50
22,00
21,75
21,63

Tabelul 364. Constantele termofizice ale smântânii funcţie de conţinutul în grăsime
Conductivitatea Căldura specifică cp,
Difuzivitatea
Conţinutul TemperaKJ/(Kg·K)
termică a·106, m2/s
termică λ, KJ/(m·K)
în grăsime tura medie
Valoare
Valoare
Valoare
%
°C
Experim. Calculată Experim. Calculată Experim. Calculată
1
2
3
4
5
6
7
8

3,2
5,5
6,6
7,7
9,0
11,8
17,7
23,2

29,1
28,5
28,2
27,9
28,9
29,2
29,4
29,3

0,5384
0,5288
0,5132
0,5049
0,4928
0,4621
0,4371
0,3939

0,5229
0,5103
0,5043
0,4994
0,4911
0,4758
0,4436
0,4019
329

3,7823
3,7325


3,6667

3,4995

3,8406
3,7752
3,7438
3,7182
3,6755
3,5954
3,4295
3,2703

0,1306
0,1236


0,1214

0,1197

0,1350
0,1339
0,1333
0,1328
0,1319
0,1306
0,1261
0,1247

Tabelul 364 (continuare)
1
2

28,0
32,0
35,0
43,7
48,1
54,5
58,8
63,0
68,0
78,0
84,0
88,0
92,0
96,0

30,2
29,4
31,1
30,2
30,4
28,7
29,5
31,4
30,8
31,8
32,1
32,0
30,6
31,9

3

4

5

6

7

8

0,3591
0,3473
0,3413
0,3042
0,2754
0,2528
0,2320
0,2170
0,2119
0,2062
0,1871
0,1720
0,1654
0,1635

0,3873
0,3654
0,3490
0,3014
0,2774
0,2425
0,2189
0,1985
0,1960
0,1908
0,1877
0,1857
0,1836
0,1817


3,0805
2,9917
2,7118
2,5668

2,1482
1,9982
2,0305
2,1109
2,1310
2,1989

3,1337
3,0202
2,9347
2,6850
2,5618
2,3791
2,2567
2,1369
2,1101
2,1101
2,1101
2,1101


0,1194
0,1192
0,1169
0,1117

0,1094
0,1044
0,0994
0,0964
0,0958

0,0908
0,0864

0,1225
0,1203
0,1189
0,1144
0,1119
0,1089
0,1067
0,1044
0,1019
0,0967
0,0939
0,0917
0,0897
0,0875

Tabelul 365. Conductivitatea termică a smântânii - λ, în funcţie de conţinutul în grăsime
Conţinutul în λ, W/(m·K) la λ, W/(m·K) la Conţinutul în λ, W/(m·K) la λ, W/(m·K) la
grăsime, %
grăsime, %
0°C
20°C
0°C
20°C

20
25
35

0,336
0,319
0,313

0,384
0,372
0,349

45
85
100

0,301
0,158
0,131

0,325
0,201
0,169

Tabelul 366. Constantele termofizice ale smântânii funcţie de conţinutul în grăsime şi
temperatură
Difuzivitatea
Conţinutul în Temperatura t, Conductivitatea Căldura specifică
cp, J/(Kg·K)
termică a·106, m2/s
grăsime, %
°C
termică λ, W/(m·K)

20

35

45

0–2
8 – 10
15 – 17
20 – 22
0–2
8 – 10
15 – 17
20 – 22
0–2
8 – 10
15 – 17
20 – 22

0,337
0,349
0,361
0,384
0,314
0,326
0,349
0,361
0,302
0,302
0,314
0,326

330

4144,93
3872,79
3768,12
3642,51
4270,53
4103,06
3726,25
3516,91
4396,14
4019,32
3663,45
3391,30

0,080
0,089
0,095
0,105
0,073
0,086
0,094
0,102
0,069
0,076
0,090
0,097

20.3. GRĂSIME DIN LAPTE. UNTUL
Tabelul 367. Conductivitatea termică a untului funcţie de procedeul de fabricaţie şi
temperatură
Conductivitatea termică λ, W/(m·K) funcţie de temperatură t, °C
Produsul
17
5
–5
– 10
– 14
– 18
– 25
– 35
Unt nesărat fabricat în
0,230 0,202 0,279 0,312 0,276 0,276 0,288 0,329
aparate discontinue
Unt sărat fabricat în
0,206 0,195 0,269 0,292 0,287 0,284 0,272 0,320
aparate discontinue
Unt fabricat în flux
0,230 0,195 0,264 0,251 0,233 0,244 0,239 0,273
continuu
Tabelul 368. Căldura specifică a untului funcţie de temperatură
Căldura specifică cp,
Temperatura t, °C
Temperatura t, °C
J/(Kg·K)

0
15

2143,6
2206,4

Căldura specifică cp,
J/(Kg·K)

40
60

2317,8
2427,3

Tabelul 369. Căldura specifică a untului funcţie de procedeul de fabricaţie şi temperatură
Căldura specifică cp, J/(Kg·K) funcţie de temperatură t, °C
Produsul
–2,1
–2,1
–7,4 –15,4 –21,2..
15…20 10…15 0…5
…0 …–6,5 ...–10,6 ..–18,5 ..–18,5
Unt nesărat fabricat în
5128,8 4421,3 3094,0 5030,6 4810,6 2901,4 2110,1 1247,7
aparate discontinue
Unt sărat fabricat în
5188,3 3948,1 3265,7 3102,4 5656,4 5601,9 2901,4 1469,6
aparate discontinue
Unt fabricat în flux
5200,0 4207,7 3152,7 7892,1 7042,2 3253,1 2198,1 1331,4
continuu

0,2044
0,2183

0,2750

0,1722
0,1888

0,2380

-35

0,1111

0,1527

-25

0,1250

0,0666

0,1222

0,0611

0,0472

-18

0,0920

0,0666

m2/s

-14

0,0961

0,0427

Unt fabricat în
flux continuu

0,1188

m2/s

-10

0,0727

Unt fabricat în
aparate
discontinue

-5

0,0861

m2/s

5

0,0888

Unt nesărat fabricat în aparate
discontinue

17

0,0470

UM

0,0644

Produsul

0,0427

Tabelul 370. Difuzivitatea termică a untului funcţie de procedeul de fabricaţie şi
temperatură
Difuzivitatea termică a⋅106, m2/s, la temperatura t, °C

331

Tabelul 371. Tensiunea superficială a untului funcţie de temperatură

Temp., t °C
17
10
5
0

Tensiunea
superficială σ, N/m
36,38
89,83
155,53
291,94

Temp., t °C
-5
-9
- 14
- 18

Tensiunea
superficială σ, N/m
574,37
797,67
1042,15
1831,26

Tabelul 372. Conductivitatea termică a grăsimii din lapte funcţie de temperatură

Temp., t °C
- 35
- 25
- 18
- 14

Conductivitatea termică
Conductivitatea termică
Temp., t °C
λ, W/(m⋅K)
λ, W/(m⋅K)
0,134
- 10
0,144
0,138
-5
0,146
0,142
5
0,160
0,142
17
0,177

Tabelul 373. Căldura specifică a grăsimii din lapte funcţie de temperatură

Temperatura t, Căldura specifică cp, Temperatura t, Căldura specifică cp,
°C
J/(Kg⋅K)
°C
J/(Kg⋅K)
- 24,8
2 847
- 0,2
3 479
- 21,2
2 910
0
3 488
- 21
2 876
1
3 697
- 11,4
2 931
30
1 813
- 6,6
3 224
50
1 980
- 3,8
3 203
54
2 043
- 2,9
3 324
65
2 123
- 2,8
3 467
74
2 194
Tabelul 374. Difuzivitatea termică a grăsimii din lapte funcţie de temperatură

Temperatura t,
Difuzivitatea
Temperatura t,
Difuzivitatea
°C
termică a⋅106, m2/s
°C
termică a⋅106, m2/s
- 35
0,1719
-5
574,37
- 25
0,1230
-5
797,67
- 18
0,0847
17
1042,15
- 14
0,0688
18...20
1831,26
- 10
0,0616

332

Fig. 107. Densitatea untului funcţie de
temperatură; unt obţinut: 1- în aparate
discontinue; 2- prin prelucrare pe bandă

Fig. 108. Densitatea grăsimii din lapte
funcţie de temperatură

20.4. ÎNGHEŢATĂ
În ecuaţiile de dimensionare a freezerelor şi spaţiilor de depozitare,
conductivitatea termică, căldura specifică, difuzivitatea termică, vâscozitatea sunt
termeni nelipsiţi.
Tabelul 375. Conductivitatea termică a amestecului pentru îngheţată funcţie de temperatură

Temperatura t, °C
5
20
45

Conductivitatea
Conductivitatea
Temperatura t, °C
termică λ, W/(m⋅K)
termică λ, W/(m⋅K)
0,457
70
0,623
0,495
70
0,623
0,559
85
0,661

Tabelul 376. Conductivitatea termofizică ale îngheţatei cu smântână funcţie de temperatură
Conductivitatea
Căldura specifică cp, Difuzivitatea termică
Temperatura t, °C
termică λ, W/(m⋅K)
J/(Kg⋅K)
a⋅106, m2/s
-4
0,405
2742,3
0,228
-6
0,501
2436,7
0,317
-8
0,549
1842,2
0,372
- 10
0,578
2156,2
0,414
- 12
0,595
2085
0,442
- 14
0,606
2030,6
0,461
- 16
0,616
1988,7
0,478
- 18
0,626
1959,4
0,480
1
Compoziţie : grăsime 10%, zahăr 16%, 63,2% s.u., stabilizator agar.

333

Tabelul 377. Conductivitatea termică şi vâscozitatea amestecului pentru îngheţată
funcţie de temperatură
Temperatura t, °C

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
1
2

Amestec cu lapte1
Amestec cu smântână2
Conductivitatea
Vâscozitatea dinamică Vâscozitatea dinamică
η, Pa⋅s
η, Pa⋅s
termică λ, W/(m⋅K)

0,457
0,469
0,482
0,495
0,508
0,521
0,533
0,546
0,559
0,572
0,584
0,597
0,610
0,623
0,636
0,648
0,6610,0236
0,0182
0,0164
0,0143
0,0124
0,0107
0,0095
0,0083
0,0070
0,0064
0,0059
0,0050
0,0048
0,0045
0,0043

0,0594
0,0445
0,0269
0,0214
0,0162
0,0124
0,0105
0,0090
0,0080
0,0071
0,0064
0,0057
0,0052
0,0048
0,0046
0,0040
0,0039

Conţine: grăsime 3.5%, zahăr 16%, 29,5% s.u., stabilizator agar.
Grăsime 10%, zahăr 16%, 36% s.u., stabilizator agar.

Tabelul 378. Conductivitatea termofizică ale îngheţatei cu lapte1 funcţie de temperatură
Conductivitatea
Căldura specifică cp, Difuzivitatea termică
Temperatura t, °C
termică λ, W/(m⋅K)
J/(Kg⋅K)
a⋅106, m2/s

-4
-6
-8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
1

0,472
0,562
0,606
0,627
0,641
0,652
0,669
0,671

2847
2533
2344,6
2235,7
2168,8
2097,6
2068,3
2051,5

0,255
0,342
0,397
0,433
0,455
0,478
0,497
0,505

Compoziţie : grăsime 3,5%, zahăr 16%, 68% cu stabilizator făină de grâu.

334

21. CARNE ŞI PRODUSE DIN CARNE
Pentru păstrarea cărnii în condiţii de temperatură corespunzătoare sunt necesare
camere sau tunele de refrigerare a căror dimensionare termică impune cunoaşterea valorilor
constantelor termofizice ale acesteia. Ecuaţii empirice pentru:
Tabelul 379

Carne de calitate superioară
Carne de calitatea I
Carne de calitatea II

λ = 0,130 + 0,0058⋅u W/(m⋅K)
λ = 0,15 + 0,005⋅u W/(m⋅K)
λ = 0,12 + 0,0044⋅u W/(m⋅K)

Temperatura este un alt parametru ce condiţionează valoarea conductibilităţii. În ecuaţiile criteriale şi de bilanţ, specifice transferului termic, căldura
specifică ocupă un loc important.
La temperatură constantă, valoarea căldurii specifice se poate calcula cu
ecuaţii empirice în funcţie de calitatea şi umiditatea cărnii.
În cazul cărnii de vită, căldura specifică este dată de relaţiile:
Tabelul 380

Carnea de calitate superioară
Carnea de calitatea I
Carnea de calitatea II

cp = 2630 + 12⋅u J/(Kg⋅K)
cp = 1715 + 14⋅u J/(Kg⋅K)
cp = 1415 + 14⋅u J/(Kg⋅K)

Criteriile de similitudine Pé, Pr, Fo cuprind şi difuzivitatea termică.
Tabelul 381. Căldura specifică a unor sortimente de carne funcţie de umiditatea şi
temperatura de congelare
Temperatura de
Sortimentul de
Umiditatea
Căldura specifică cp, J/(Kg⋅K)
carne proaspătă
u, %
congelare tcong., °C peste tcong. °C
sub tcong. °C

Vită
Viţel
Porc
Pasăre

62 – 67
70 – 80
35 – 42
74

- 2,2 ... – 1,7
- 2,2 ... – 1,7
- 2,2 ... – 1,7
- 2,8

2901 – 3517
3182 – 3517
2010 – 2261
3307

1591 – 1800
1758 – 2135
1256 – 1340

Tabelul 382. Conductivitatea termică a cărnii de vită şi porc funcţie de temperatură

Temperatura t, °C
-30
- 25
- 20
- 15
- 10
-5
0
30

Conductivitatea termică λ, W/(m⋅K)
Carne grasă de vită Carne slabă de vită
Carne de porc
1,535
1,500
1,430
1,337
1,198
0,930
0,477
0,488

1,651
1,628
1,570
1,489
1,349
1,058
0,477
0,488

335

1,454
1,396
1,291
1,151
0,988
0,767
0,477
0,488

Tabelul 383. Difuzivitatea termică a cărnii de vită şi porc funcţie de temperatură

Temperatura t, °C
- 30
- 25
- 20
- 15
- 10
-5
0
30

Difuzivitatea termică a⋅104, m2/s
Carne grasă de vită Carne slabă de vită
Carne de porc
0,6690
0, 5630
0,4611
0,4860
0,5333
0,3888
0,4305
0,4722
0,3194
0,3583
0,3972
0,2500
0,2777
0,3055
0,1666
0,1916
0,2000
0,1166
0,1166
0,1166
0,1260
0,1250
0,1250

Tabelul 384. Caracteristicile termofizice ale cărnii de vită slabă funcţie de temperatură
Conductivitatea
Căldura specifică cp, Difuzivitatea termică
Temperatura t, °C
termică λ, W/(m⋅K)
J/(Kg⋅K)
a⋅106, m2/s

-1
- 2,5
-5
- 7,5
- 10
- 12,5
- 15
- 17,5
- 20
- 25
- 32,5
- 65

0,453
1,271
1,221
1,418
1,447
1,461
1,469
1,471
1,482
1,491
1,499
1,519


44 263
10 496
6 163
4 153
3 312
2 885
2 499
2 303
2 047
1 993
1 809


0,0280
0,1288
0,2252
0,3416
0,4308
0,5000
0,5772
0,6305
0,7152
0,7361
0,8222

Fig. 109. Căldura specifică a cărnii de vită funcţie de
Fig. 110. Căldura specifică a cărnii slabe de
temperatură şi umiditate (1- carne de calitate
vită în funcţie de umiditate
superioară; 2- calitatea I; 3- calitatea a II-a)

336

Tabelul 385. Entalpia diferitelor sortimente de carne funcţie de temperatură
Entalpia i, J/Kg
Temperatura t, °C
Carne grasă de vită Carne slabă de vită
Carne de porc

25
20
17
15
12
10
7
5
3
1
0
-1
-3
-5
-8
- 10
- 12
- 15
- 18

312 500
296 500
286 700
280 500
270 800
264 100
254 600
248 000
241 800
235 500
232 000
184 000
79 500
57 300
39 300
31 000
22 150
12 960
4 600

306 000
286 700
277 500
271 100
261 500
255 000
246 100
240 000
233 800
227 300
224 000
179 500
77 000
55 600
38 250
29 670
21 750
12 550
4 600

Fig. 111. Difuzivitatea termică a cărnii de
vită în funcţie de umiditate (1- carne de calitate superioară; 2- calitatea I; 3- calitatea a
II-a)
Fig. 112. Căldura specifică a cărnii slabe de
vită în funcţie de temperatură şi umiditate

337

288 000
272500
262 300
256 800
248 000
241 800
233 200
227 000
221 100
214 700
212 000
170 000
73 600
54 400
37 250
28 870
21 300
12 140
4 600

Fig. 113. Caracteristicile termofizice ale salamului de masă (fără structură) în funcţie de
temperatură

Fig. 114. Caracteristicile termofizice ale salamului dietetic funcţie de temperatură

Fig. 115. Caracteristicile termofizice ale crenvurştilor funcţie de temperatură

338

Tabelul 386. Constanta dielectrică a cărnii slabe de vită funcţie de regiunea anatomică,
temperatură şi frecvenţă
Constanta dielectrică ε, la temperatura t, °C
Regiunea Umiditatea,
10
20
Frecvenţa, MHz
anatomică
u%
10
35
100
200
10
35
100
200

Coaste
Piept
Cap
Spate
Pulpă

75,2
74,1
73,5
73,9
73,8

13,1
13,5
13,1
12,2
12,8

9,9
10,2
10,2
9,4
9,8

8,4
8,9
8,8
8,3
8,7

7,3
7,8
7,9
7,1
7,4

90,6
92,6
94
93,7
92

74,3
74,9
76,3
75,1
74,7

68,9
69,2
71,1
70,2
69,8

64,9
64,9
68,5
65,7
66

Tabelul 387. Căldura specifică a unor produse din carne funcţie de umiditatea şi
temperatura de congelare
Temperatura de
Denumirea
Umiditatea,
Căldura specifică cp, J/(Kg⋅K)
produsului
u%
congelare, tcong., °C
sub tcong.,°C
peste tcong.,°C

Bacon
Jambon
proaspăt
Jambon
conservat

13 – 29

1256 – 1800

1005 – 1214

17 – 54

- 2,2 ... – 1,7

2428 – 2638

1423 – 1507

40 – 45

2177 – 2345

1340 – 1382

Tabelul 388. Caracteristicile termofizice ale salamului dietetic funcţie de temperatură

Temperatura t, °C
30
40
50
60
70
80

Conductivitatea
Căldura specifică
Difuzivitatea
termică λ, W/(m⋅K)
cp, J/(Kg⋅K)
termică a⋅106, m2/s
0,473
3 363
0,1217
0,429
3 116
0,1292
0,450
2 981
0,1417
0,428
2 884
0,1375
0,442
2 976
0,1392
0,453
3 082
0,1378

Tabelul 389. Vâscozitatea dinamică a unor produse din carne

Vâscozitatea dinamică η, Pa⋅s

Denumirea
Tocătură din :
‰ carne de vită
‰ carne de porc semidegresată
Salam de casă
Crenvuşti de porc

32 – 42
19 – 22
18 – 28
9,6 – 10,4

339

Tabelul 390. Caracteristicile termofizice ale grăsimilor de vită funcţie de temperatură

Temperatura t, °C
- 30
- 25
- 20
- 15
- 10
-5
0
30

Conductivitatea termică
λ, W/(m⋅K)
0,279
0,262
0,253
0,238
0,227
0,212
0,203
0,237

Difuzivitatea termică
a⋅106, m2/s
0,1690
0,1527
0,1361
0,1166
0,0972
0,0750
0,0527
0,0770

Tabelul 391. Conductivitatea termică a unor sortimente de carne

Denumirea
Carne de porc
Carne de vită
Carne slabă

Conductivitatea
Denumirea
termică λ, W/(m⋅K)
0,477
Muşchi proaspăt
0,453
Carne galinacee
0,556

Conductivitatea
termică λ, W/(m⋅K)
0,500
0,409

21.1. GRĂSIMI ANIMALE
Atât pentru depozitare cât şi la dimensionarea termică a instalaţiilor de
topirea grăsimilor apare ca necesară cunoaşterea constantelor lor termofizice.
În privinţa grăsimii de vită, literatura indică valori medii pentru densitate,
căldură specifică, vâscozitate dinamică, respectiv ρ=886 Kg/m3, cp= 2,3045
KJ/(Kg⋅K), η=1,96⋅10-2 Pa⋅s.
Tabelul 392. Caracteristicile termofizice ale slăninei de porc funcţie de temperatură

Temperatura t, °C
- 30
- 25
- 20
- 15
- 10
-5
0
30

Conductivitatea termică
λ, W/(m⋅K)
0,316
0,305
0,291
0,274
0,253
0,227
0,186
0,186

340

Difuzivitatea termică
a⋅106, m2/s
0,1160
0,1027
0,0888
0,0777
0,0638
0,0500
0,0444
0,0500

Tabelul 393. Temperatura de fierbere şi solidificare a grăsimii de porc

Temperatura t, °C
Fierberea tf
Solidificarea ts
41,4 – 44
27,5 – 28,4
39,4 – 41,8
25,7
39,9 – 42,4
26 – 26,6
42,8 – 48,1
26,8 – 29,1
43 – 48,7
27,8 – 29,6
43,9 – 46
27,6 – 30,1

Zona de provenienţă
a grăsimii
Ventrală
Cap
Piept
Sacrală
Spate
Greabăn

21.2. PEŞTE
Tabelul 394. Conductivitatea termică1 a cărnii unor peşti
Denumirea peştelui Conductivitatea termică λ, W/m⋅K
Plătică
0,471
Şalău
0,433
Morun
0,460
1
În intervalul -2°C…0°C
Tabelul 395. Conductivitatea termică a cărnii de şalău funcţie de temperatură
Temperatura t, °C

- 1,0
- 3,0
- 3,1
- 3,3

Conductivitatea
termică λ, W/m⋅K

Temperatura t, °C

0,432
0,907
0,985
1,072

- 6,2
- 8,1
- 14,0

Conductivitatea
termică λ, W/m⋅K

1,080
1,091
1,099

Tabelul 396. Căldura specifică şi temperatura de congelare a cărnii unor produse
de peşte funcţie de umiditate
Denumirea peştelui Umiditatea Căldura specifică cp, J/(Kg·K) Temperatura de
sau produsului
congelare tc , °C
u, %
sub tc
peste tc
Peşte congelat
62-85
3 349
1 675
File de merlan
82
3 601
1 842
- 2,2
File de biban de
80
3 517
1 842
- 2,2
mare
File de scrumbie
57
2 763
1 549
- 2,2
Batog
80
3 517
1 842
- 2,2

341

Tabelul 397. Căldura specifică cp şi entalpia i, a cărnii unor peşti marini în funcţie
de variaţia temperaturii
t, ºC
-40
-38
-36
-34
-32
-30
-28
-26
-24
-22
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Biban de mare, u=79,1%
Cod, u=83,6%
Morun, u=80,3%
cp,
cp,
cp,
i, KJ/Kg
i, KJ/Kg
i, KJ/Kg
KJ/(Kg·K)
KJ/(Kg·K)
KJ/(Kg·K)
1,842
1,842
1,842
1,884
3,684
1,842
3,684
1,842
3,684
1,926
7,452
1,884
7,411
1,884
7,411
1,968
11,346
1,926
11,221
1,926
11,179
2,010
15,240
1,968
15,072
1,968
14,947
2,093
19,385
2,051
19,092
2,010
19,008
2,177
23,572
2,135
23,237
2,093
23,153
2,261
27,968
2,219
27,591
2,177
27,382
2,345
32,431
2,303
32,113
2,261
31,820
2,428
37,304
2,428
36,927
2,386
36,467
2,554
42,328
2,596
41,994
2,512
41,265
2,679
44,966
2,679
44,631
2,596
43,919
2,721
47,646
2,763
47,353
2,638
46,515
2,805
50,409
2,889
50,200
2,805
49,237
2,889
83,256
3,014
53,130
2,931
52,126
3,014
56,187
3,140
56,187
2,973
55,014
3,098
59,243
3,266
59,369
3,140
58,071
3,266
62,245
3,475
62,760
3,307
61,295
3,475
65,775
3,642
66,319
3,475
64,644
3,684
69,291
3,977
70,171
3,726
68,287
4,019
73,143
4,229
74,232
3,977
72,055
4,522
77,414
4,731
78,712
4,396
76,242
5,192
82,229
5,317
83,694
4,940
80,847
6,196
87,881
6,280
89,388
5,820
86,206
7,745
94,789
7,745
92,151
7,159
92,654
10,425 103,665
10,258 105,172
9,378 100,734
15,491 116,184
15,114 117,440
13,607 111,829
27,130 136,029
26,544 136,908
23,739 129,205
69,124 176,641
65,649 176,515
60,960 160,312
114,551 307,185
102,744 297,933
111,453 283,404
3,977 337,707
4,135 323,053
4,145 317,862
3,684 345,067
3,642 330,338
3,601 325,063
3,684 352,487
3,642 337,665
3,601 332,264
3,684 359,897
3,642 344,950
3,601 339,466
3,684 367,350
3,642 352,277
3,601 346,667
3,726 374,760
3,684 359,604
3,601 353,868
382,171
366,931
361,070
389,582
374,258
368,271
397,034
381,585
375,472
404,445
388,954
382,673
3,726 411,897
3,684 396,281
3,601 389,875

342

Tabelul 398. Difuzivitatea termică (a·106) a cărnii de şalău în funcţie de
temperatură (t, °C)
t, °C
a·106, m2/s
t, °C
a·106, m2/s
t, °C
a·106, m2/s
-1,0
0,1250
-7,6
0,1722
-12,5
0,3388
-3,1
0,0583
-7,7
0,2055
-13,8
0,3555
-3,7
0,0638
-8,3
0,2416
-15,0
0,3611
-4,2
0,0666
-9,2
0,2111
-16,4
0,4194
-6,0
0,1416
-9,3
0,2583
-18,1
0,4444
-6,2
0,1888
-11,5
0,2777
-19,5
0,4361
- 7,2
0,2000
Tabelul 399. Vâscozitatea dinamică a uleiului de peşte în funcţie de temperatură
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Vâscozitatea
Temperatura
Temperatura
Temperatura
dinamică η,
dinamică η,
dinamică η,
t, ºC
t, ºC
t, ºC
Pa·s
Pa·s
Pa·s
15
0,0581
40
0,0174
65
0,0066
20
0,0456
45
0,0139
70
0,0058
25
0,0307
50
0,0118
75
0,0051
30
0,0252
55
0,0091
80
0,0046
35
0,0207
60
0,0076
85
0,0041
Tabelul 400. Vâscozitatea cinematică a unor uleiuri de peşte
Vâscozitatea cinematică ν Vâscozitatea cinematică ν
Denumirea
pentru t = 37,8 °C
pentru t = 98,9 °C
Ulei de sardele
2,786·10-5
7,06·10-6
-5
Untură de peşte
3,279·10
7,80·10-6
-5
Ulei rafinat, de caşalot
3,147·10
7,48·10-6
-5
Ulei de spermaceti
2,290·10
5,70·10-6
22. LEGUME ŞI FRUCTE
Cunoaşterea valorilor constantelor termofizice care intervin în păstrarea şi
prelucrarea legumelor şi fructelor, are o deosebită importanţă în stabilirea
posibilităţilor de recoltare, condiţionare, prelucrare şi a pierderilor rezultate în urma
acestora şi pentru efectuarea calculelor necesare proiectării utilajelor componente
ale liniilor tehnologice, pentru eliminarea pierderilor şi obţinerea unor produse
finite de calitate ridicată.
22.1. SUCURI ŞI CONCENTRATE DE TOMATE
Sucul de tomate poate fi destinat utilizării ca atare sau concentrat în
instalaţii ce conţin utilaje, a căror proiectare din punct de vedere tehnologic,
presupune calcule, în care intervin diferite constante termofizice, care sunt în
general variabile în funcţie de temperatură şi conţinutul în substanţă uscată.
343

Fig. 116. Temperatura de fierbere a concentratelor
din tomate funcţie de conţinutul în substanţă uscată
Fig. 117. Densitatea concentratelor din tomate
funcţie de temperatură şi conţinutul în substanţă
uscată: 1- 8,07%; 2- 12,4%; 3- 16,07%; 4-20,22%;
5- 25,22%; 6- 30,04%.

Fig. 118. Vâscozitatea dinamică a concentratelor din tomate funcţie de temperatură şi conţinutul
în substanţă uscată: 1- 10,8%; 2- 11,2%; 3- 13,5%; 4- 14,0%; 5- 17,6%; 6- 23,0%.

344

Fig. 119. Conductivitatea termică a concentratelor
din tomate funcţie de temperatură şi conţinutul în
substanţă uscată: 1- 20% s.u.; 2- 30%; 3- 40%.

Fig. 120. Difuzivitatea termică a concentratelor din
tomate funcţie de temperatură şi conţinutul în
substanţă uscată: 1- 20% s.u.; 2- 30%; 3- 40%.

22.2. SUCURI ŞI CONCENTRATE DE FRUCTE
Pentru stabilirea unui regim optim de păstrare a fructelor este necesară
cunoaşterea conductivităţii termice, a căldurii specifice şi a temperaturii de îngheţ a
fructelor.
Tabelul 401. Densitatea sucului de mere funcţie de temperatură şi conţinut în substanţă
uscată

t, °C
-1,3
-5,0
-7,0

s.u., %
10,80
32,65
40,65

ρ, Kg/m3
1046
1124
1176

t, °C
-9,6
-11,3
-18,6

s.u., %
47,60
52,60
63,70

ρ, Kg/m3
1212
1232
1295

Tabelul 402. Densitatea sucului de mere funcţie de conţinutul în substanţă uscată la 20°C

Conţinutul în
substanţă uscată
s.u.,%
9,8
12,8
15,0
18,0
20,0
22,4
24,0
26,4
30,0
33,0
34,0

Conţinutul în
substanţă uscată
s.u.,%
36,5
46,5
47,0
48,5
51,5
54,7
56,5
57,5
61,0
62,4
64,0

Densitatea ρ,
Kg/m3
1 030
1 048
1 063
1 077
1 080
1 086
1 086
1 109
1 124
1 144
1 146

345

Densitatea ρ,
Kg/m3
1 179
1 220
1 223
1 223
1 225
1 227
1 272
1 275
1 301
1 308
1 312

Tabelul 403. Conductivitatea termică a sucului de mere funcţie de temperatură şi conţinutul
în substanţă uscată

Substanţă Conductivitatea termică λ⋅102, în W/mK la dferite temperaturi t, °C
uscată,
25
35
45
55
65
75
s.u.%
13
52,1
55,6
55,9
58,0
60,0
62,0
20
47,5
49,7
51,6
53,4
55,3
57,8
30
44,5
46,4
47,6
50,4
52,0
54,5
40
41,5
43,4
45,0
47,5
48,8
50,7
50
39,2
41,0
42,6
44,6
46,7
47,5
60
35,4
38,6
40,0
41,9
43,1
44,3

Fig. 121. Vâscozitatea dinamică a sucului de
mere funcţie de temperatură şi conţinutul în
substanţă uscată: 1- 15%; 2- 29,5%; 335,4%; 4- 40%; 5- 50%.

346

Fig. 122. Vâscozitatea dinamică a sucului de
mere funcţie de temperatură şi conţinutul în
substanţă uscată: 1- 12% s.u.; 2- 15,4%; 320%; 4- 25,1%; 5- 30%; 6- 35%; 7- 40%; 845%; 9- 50%, 10- 55%.

Fig. 123. Vâscozitatea dinamică a sucului din
diferite fructe în funcţie de temperatură şi
conţinutul în substanţă uscată: 1- 10,8% s.u.;
2- 11,2%; 3- 13,5%; 4- 14,0%; 5- 17,6%; 623,0%.

Fig. 124. Vâscozitatea dinamică a sucului de
mere funcţie de conţinutul în substanţă
uscată, la diferite temperaturi

Tabelul 404. Conţinutul procentual în apă şi substanţe proteice (N⋅6,25) la unele specii de
fructe
Specia
Apă
Proteine
Specia
Apă
Proteine
Afine
83,2
0,7
Merişoare
87,9
0,4
Agrişe
88,9
0,8
Mure
81,8
0,6
Ananas
85,3
0,4
Nectarine
88,7
0,6
Avocado
74,0
2,1
Papaya
85,89
0,6
Banane
75,7
1,1
Pepeni verzi
92,6
0,5
Caise
85,3
1,0
Pere
83,2
0,7
Căpşuni
89,9
0,7
Piersici
89,1
0,6
Cireşe
80,4
1,3
Portocale
86,0
1,0
Coacăze albe
85,7
1,4
Prune
79-87
0,5-0,8
Coacăze negre
84,2
1,7
Rodii
82,3
0,5
Curmale
22,5
2,2
Roşii mature
95,5
1,1
Grapefruit
88,4
0,5
Roşii verzi
93,0
1,2
Guava
83,0
0,8
Smochine
77,5
1,2
Lămâi
87,4
1,2
Struguri americani
81,6
1,3
Limele
89,3
0,7
Struguri europeni
81,4
0,6
Mango
81,7
0,7
Tangerine
87,0
0,8
Măsline mature
73-84
1-1,2
Vişine
83,7
1,2
Măsline verzi
78,2
1,4
Zmeură neagră
80,8
1,5
Melone cantalup
91,2
0,7
Zmeură roşie
84,2
1,2
Mere
84,8
0,2

347

Tabelul 405. Conţinutul mediu procentual în zaharuri la 100 g substanţă proaspătă

Specia
Afine
Agrişe
Ananas
Banane
Caise
Căpşuni
Cireşe, desert
Cireşe, menaj
Coacăze negre
Coacăze roşii
Coacăze albe
Curmale
Dude
Grapefruit
Hibridul Logan
Lămâi (suc)
Mere, desert
Mere, menaj
Mure
Pepeni cantalup
Pepeni galbeni
Pere, desert
Pere, menaj
Piersici
Portocale (suc)
Prune, desert
Prune, menaj
Prune damason
Prune sp
Rodii
Roşii (pătlăgele)
Smochine verzi
Struguri negri
Struguri albi
Zmeură

Glucoză
2,66
4,40
2,32
5,82
1,93
2,59
4,70
5,50
2,35
2,28
3,03
32,00
4,44
1,95
1,94
0,52
1,72
1,82
3,84
1,16
2,09
2,44
2,18
1,47
2,36
4,00
3,50
5,22
5,00
5,46
1,63
5,54
8,20
8,12
2,26

Fructoză
0,74
4,10
1,42
3,78
0,37
2,32
7,24
6,11
3,67
1,93
2,56
23,70
3,64
1,24
1,26
0,92
6,08
5,01
2,88
0,83
1,52
7,00
6,00
0,93
2,38
1,34
1,27
3,42
2,60
6,44
1,17
4,00
7,28
8,01
2,39

348

Zaharoză
0,14
0,71
7,89
6,58
4,35
1,30
0,00
1,00
0,62
0,15
0,00
8,20
0,00
2,14
0,23
0,18
3,62
2,40
0,24
3,26
1,43
0,98
1,12
6,66
4,70
4,26
1,45
0,96
4,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,96

Total
3,54
9,21
11,63
16,18
6,65
6,21
11,94
11,61
6,64
4,36
3,59
63,90
8,08
5,33
3,43
1,52
11,42
9,23
6,36
5,25
5,04
10,42
9,30
8,06
9,44
9,00
6,22
9,60
11,96
11,60
2,80
9,51
15,48
16,13
5,61

Tabelul 406. Limitele conţinutului în zaharuri a 100 g porţiune comestibilă din
fructe (după diferiţi autori)
Specia şi soiul

Conţinutul în zaharuri Specia şi soiul

Conţinutul în zaharuri

Minim

Minim

Maxim

Total

1,70

7,60

5,01

6,01

16,60 11,57

5,34

13,05

9,64

Nectarine

-

-

7,91

18,0 Papaya
6,05 Pepene cantalup

-

-

9,00

-

-

6,92

-

-

7,49

-

-

16,00

6,32

11,70

8,45

3,85

9,43

5,49

3,96

11,98

7,88

4,05

13,84

8,49

2,88

13,40

7,79

5,58

13,24

8,51

8,07

14,47

9,94

2,28

13,22

7,40

2,91

18,40

7,59

1,76

4,26

2,80

13,1

18,2

15,9
7,81

Afine

-

Agrişe

1,98

Ananas

7,5

Avocado

Maxim

Total

10,68 Mure sălbatice
10,25 4,56 Mure, desert
18,4 12,3 Mure, menaj
-

-

-

0,4

Banane

11,4

21,7

Caise

1,57

11,83

Căpşuni

2,81

Cireşe albe

7,30

Cireşe negre

7,69

5,65 Pepene honeydim
14,05 11,03 Persimone
17,30 12,40 Piersici

Cireşe roşii

6,38

15,30

Coacăze negre

1,58

10,64

Coacăze roşii

0,60

8,32

Curmale

-

-

5,10 Prune
6,10 Prune albastre

Ferjoa

-

-

6,6

Fructul pasiunii

7,4

13,3

Grapefruit

3,30

9,96

Guava

3,30

10,00

Gutui

6,50

9,96

5,71 Prune verzi şi
lb
8,10 Roşii

Lămâi

0,92

3,50

2,9

Logon-hibridul

1,11

7,28

7,75

7,86

Mango

-

-

4,27 Soc
14,0 Struguri

9,58

18,91 14,81

Măsline

1,07

7,44

13,00

9,81

Mure cidru

8,50

2,22 Vişine
21,10 12,50 Zmeură

1,74

8,67

4,46

Mure cultivate

2,41

10,42

9,81

9,41 Portocale amare
6,27 Portocale dulci

Prune damason

10,0 Prune italiene
6,74 Prune roşii

Smochine

2,76

4,49

349

Tabelul 407. Principalele componente ale speciilor de fructe aflate pe teritoriul ţării noastre, cultivate şi necultivate, redate la
100 g substanţă proaspătă (după literatura românească de specialitate; * Specii cultivate, restul necultivate)
Specia

Apă totală

Zahăr total

Afine negre
Afine roşii
Agrişe
Alune
Castane
Coarne
Corcoduşe
Dude
Gherghine
Măceşe
Merişoare
Migdale (miez)*
Mure
Nectarine*
Nuci (miez)*
Pepeni galbeni*
Pepeni verzi*
Porumbe
Răchiţele
Scoruşe
Struguri (amestec)*
Zmeură

83,41 - 89,36
84,50 - 87,92
84,70 - 87,95
8,20 - 9,60
52,41 - 56,20
84,62 - 88,30
87,20 - 89,40
82,80 - 86,30
74,30 - 78,24
66,20 - 69,40
82,90 - 86,38
3,25 - 5,40
80,72 - 84,75
82,96 - 86,45
3,25 - 5,10
90,12 - 92,16
90,14 - 93,24
86,14 - 87,95
87,45 - 89,25
72,80 - 78,14
77,85 - 79,74
87,96 - 88,87

6,90 - 11,90
5,40 - 10,80
3,40 - 8,90
1,30 - 2,80
2,10 - 5,60
4,30 - 8,20
2,60 - 7,80
7,50 - 12,40
3,40 - 10,20
8,20 - 16,14
0,96 - 2,54
4,30 - 9,20
4,60 - 8,31
5,36 - 11,85
1,80 - 3,20
5,40 - 9,80
4,20 - 5,70
3,96 - 9,20
3,46 - 5,80
4,60 - 7,90
7,30 - 26,50
4,10 - 7,06

Aciditate
titrabilă
0,67 - 0,85
0,64 - 0,76
1,98 - 2,36
urme
urme
1,68 - 2,14
0,62 - 1,20
0,58 - 0,81
0,10 - 0,12
0,96 - 1,42
2,04 - 2,36
0,46 - 0,64
1,12 - 1,34
1,15 - 1,27
urme
0,02 - 0,04
0,04 - 0,06
1,60 - 2,47
2,14 - 2,36
1,48 - 2,94
0,62 - 0,84
1,78 - 2,18

Proteine
(N x 6,25)
0,65 - 0,83
0,84 - 0,92
1,12 - 1,35
13,96 - 15,20
16,72 - 18,46
0,72 - 0,88
0,60 - 0,78
0,96 - 1,46
0,92 - 1,10
2,16 - 3,24
0,72 - 0,86
14,62 - 37,25
1,25 - 1,76
0,42 - 0,58
14,85 - 26,42
0,25 - 0,35
0,20 - 0,25
0,84 - 1,08
0,40 - 0,66
1,14 - 1,32
1,88 - 3,16
1,26 - 1,48

350

Pectine

Tanoide

Celuloză

0,46 - 0,82
0,27 - 0,36

0,95 - 1,32
1,66 - 1,84
1,80 - 3,80
2,46 - 3,02
0,76 - 0,92
0,48 - 0,66
0,62 - 0,94
3,60 - 4,20
1,00 - 1,16
5,82 - 7,40
0,68 - 0,89
1,68 - 2,46
2,46 - 3,50
0,40 - 0,56
0,56 - 0,78

0,26 - 0,64
0,89 - 1,38 0,58 - 0,62
0,40 - 0,56 0,12 - 0,20
0,30 - 0,85 0,04 - 0,12
0,36-0,52

1,02-1,85
0,25 - 0,32
0,20 - 0,48
0,13 - 0,78

0,48-0,59
0,26-0,52

0,48 - 0,86
0,89 - 1,30
1,50 - 2,42
0,36 - 0,72
0,68 - 1,52

Amidon

6,0 - 8,5
urme

3,5 - 7,2

Cenuşă
0,28 - 0,36
0,32 - 0,44
0,61 - 0,72
2,42 - 2,56
2,14 - 2,45
0,33 - 0,86
0,56 - 0,80
0,84 - 0,92
0,72 - 0,84
1,10 - 1,34
0,15 - 0,28
0,47 - 0,58
0,65 - 0,72
0,50 - 0,64
2,06 - 0,32
0,02 - 0,05
0,03 - 0,06
0,51 - 0,72
0,20 - 0,38
0,79 - 0,84
0,58 - 0,74
0,52 - 0,76

Tabelul 408. Principalele componente ale speciilor de fructe cultivate în România, redate la 100 g substanţă proaspătă
Determinări
Apă totală
Substanţă uscată
Zahăr total
Aciditate titrabilă (ca acid malic)
Proteine (N x 6,25)
Pectine
Tanoide
Cenuşa
Alcalinitatea cenuşii (NaOH m/1)
Acid ascorbic
Zahăr/aciditate
Valoarea energetică
Determinări
Apă totală
Substanţă uscată
Zahăr total
Aciditate titrabilă (ca acid malic)
Proteine (N x 6,25)
Pectine
Tanoide
Cenuşa
Alcalinitatea cenuşii (NaOH m/1)
Acid ascorbic
Zahăr/aciditate
Valoarea energetică

g%
g%
g%
g%
g%
g%
g%
g%
ml%
mg%
mg%
cal.%
g%
g%
g%
g%
g%
g%
g%
g%
ml%
mg%
mg%
cal.%

Mere
77,8 - 88,5
22,2 - 11,5
7,6 - 16,4
0,16 - 1,27
0,18 - 0,72
0,23 - 1,14
0,06 - 0,31
0,10 - 0,42
1,2 - 6,27
1,04 - 47,0
11,8 - 76,3
39,0 - 75,0
Caise
79,40 - 88,70
20,60 - 11,30
8,40 - 15,20
0,56 - 1,86
0,73 - 1,50
0,30 - 0,88
0,03 - 0,26
0,28 - 0,93
3,60 - 11,0
3,30 - 20,0
8,40 - 23,70
31,0 - 77,0

Pere
79,2 - 85,5
20,8 - 14,5
8,9 - 15,2
0,1 - 0,6
0,24 - 0,63
0,14 - 0,71
0,07 - 0,26
0,14 - 0,54
1,7 - 5,05
0,6 - 4,7
22,2 - 123,0
44,0 - 70,0
Cireşe
75,40 - 89,21
24,60 - 10,79
7,70 - 16,82
0,49 - 1,37
0,54 - 1,41
0,06 - 0,39
0,06 - 0,30
0,19 - 0,62
3,40 - 8,26
0,40 - 14,0
7,90 - 27,70
36,0 - 83,0

351

Gutui
77,4 - 87,2
22,6 - 12,8
7,3 - 12,9
0,6 - 1,8
0,31 - 0,66
0,73 - 1,13
0,2 - 0,44
0,28 - 0,50
2,4 - 7,2
10,8 - 38,2
0,4 - 20,7
47,0 - 70,0
Vişine
77,83 - 88,55
22,17 - 11,45
6,34 - 13,80
1,02 - 2,41
0,70 - 1,90
0,05 - 0,29
0,18 - 0,21
0,37 - 0,59
4,30 - 8,01
1,0 - 13,0
4,70 - 11,10
39,0 - 75,0

Prune
73,5 - 86,9
26,5 - 13,1
9,0 - 16,5
0,39 - 2,07
0,22 - 1,07
0,35 - 0,95
0,06 - 0,25
0,23 - 0,65
2,90 - 9,28
0,20 - 14,10
4,3 - 37,1
44,0 - 89,0
Căpşuni
87,24 - 92,25
12,73 - 7,75
4,55 - 9,70
0,70 - 1,34
0,36 - 1,23
0,10 - 0,51
0,12 - 0,20
0,31 - 0,70
4,0 - 6,32
55,60 - 73,0
5,10 - 11,0
21,0 - 43,0

Piersici
82,6 - 91,4
17,4 - 8,6
5,4 - 12,9
0,28 - 1,4
0,40 - 1,37
0,24 - 0,72
0,02 - 0,39
0,31 - 0,75
3,3 - 7,5
3,1 - 19,2
6,0 - 37,0
29,0 - 64,0
Coacăze
81,05 - 87,12
18,95 - 12,88
5,90 - 7,38
2,11 - 3,20
0,94 - 1,74
0,39 - 0,51
0,26 - 0,91
0,33 - 0,86
4,50 - 9,30
29,80 - 178,50
1,85 - 6,60
42,0 - 64,0

Tabelul 409. Principalele componente ale substanţei uscate de fructe la nivel mondial (după literatura de specialitate)
Procentul principalelor componente organice la substanţe proaspete
Speciile de fructe
Zaharoză (z) sau Aciditate
Apă
Zahăr total
Proteine
Grăsimi
Celuloză
Cenuşă
amidon (a)
titrabilă
Afine
79-84
4-9
0,50-0,67 0,40-0,60
0,28-0,60
1,06-1,20
0,18-0,28
Agrişe
80-85
2-6
1,90-2,40 0,38-0,56
0,22-0,40
1,96-3,20
0,43-0,61
Alune
3-5
1,2-2,6
11,6-2,4 (a)
urme
11,0-18,2
40,6-60,8
3,15-4,72
2,10-2,50
Ananas
75-89
8-18
5,9-12,0
0,6-1,62
0,4-0,52
0,1-0,4
0,48-0,54
0,25-0,53
Avocado
50-82
3-6
1,1-1,4
6,3-26,7
1,20-2,50
0,70-1,60
Banane
69-79
11-12
0,8-2,2
1,0-1,4
0,18-0,78
0,64-1,60
Castane
15-20
1-1,5
urme
5,0-11,0
1,2-2,4
0,9-1,6
1,8-2,75
Caise
78-93
3-16
1-5 (z)
0,8-1,72
0,8-1,1
0,06-0,10
0,96-1,21
0,42-1,12
Căpşuni
83-93
3-10
0,98-1,10 0,06-0,12
0,4-0,6
0,20-0,80
Cătină
82-84
3-5
1,8-2,8
1,04-1,26
0,9-1,6
0,70-9,92
0,38-0,52
Cireşe
78-86
10-17
1 (z)
0,48-0,69 0,54-1,16
0,5-0,8
0,32-0,46
0,3-0,6
Coacăze negre
75-86
2-14
2,04-2,46 0,70-1,30
0,6-1,8
0,25-0,46
1,94-2,50
Coacăze roşii
79-88
2-10
1,86-2,15
1,0-1,4
0,3-0,46
2,06-2,40
0,46-0,82
Coarne
82-88
8,4-10,4
2,7-3,10
0,40-0,43
0,49-0,59
0,48-0,56
Curmale
78-85
14,20
0,5-0,8
0,1-0,4
0,16-0,40
0,41-0,73
Fragi
82-86
4-6
0,92-1,24
0,3-0,5
0,4-0,5
4,2-1,8
0,62-0,58
Fructul pasiunii
78-86
6-9
1,1-1,2 (a)
3,2-3,7
1,1-1,3
0,20-0,25
0,57-0,58
Grapefruit
82-90
3,3-12,1
0,8-2,7
0,5-0,8
0,20-0,25
Guava
78-83
3,0-14,0
1,2-1,9 (z)
0,3-0,4
0,7-1,0
0,4-0,6
0,40-0,60
0,50-0,90
Gutui
82-85
6,0-10,0
0,91-1,93
0,3-0,6
0,2-0,9
1,86-2,90
0,3-0,6
Lămâi
85-88
0,9-9,1
3,1-8,7
0,3-1,0
0,5-0,6

352

Pectine
0,10-0,15
0,24-0,82
0,06-0,16

0,5-1,3
0,11
0,20-0,80
0,42-0,57

0,70-0,76
0,16-0,31
0,48-0,60
0,10-0,12

Tabelul 409 (continuare)
Mango
Mandarine
Măsline
Merişoare
Mere
Migdale (miez)
Mure
Naranjilla
Nectarine
Nuci (miez)
Papaya
Pepene cantalup
Pepene verde
Pere
Persimone*
Piersici
Portocale
Porumbe
Prune
Răchiţele
Rodii
Scoruşe
Struguri
Vişine
Zmeură

75-81
84-90
73-84
83-89
78-93
4,1-6,0
75-80
86-88
76-83
3-6
85-90
88-90
89-91
78-88
78-84
80-89
86-89
74-80
76-92
83-88
75-84
66-81
76-88
78-88
75-91

10-14
6,9-11,4
1,07-2,76
8,7
3-15
0,8-1,2
3-8
6-12
8-12
1,12-3,16
9-10
7-11
6-9
6-14
14-20
6-16
4-12
6-9
3-15
4-8
12-13
5-9
9-20
7-15
4-11

0,03-1,10
1-6 (z)
6,8-20,4 (a)

0,1-0,9 (z)
4-7 (z)

1-4 (z)
0,5-1 (z)

0,4-0,5
0,3-0,2
0,23-0,81
1,85-2,18
0,28-0,96
0,46-0,58
1,1-1,4
1,2-1,6
1,0-1,2
urme
0,1-0,14
0,03-0,06
0,04-0,08
0,18-0,30
0,19-0,34
0,50-0,70
0,2-2,6
2,4-3,2
0,6-2,8
2,5-4,2
0,3-1,2
1,8-2,3
0,58-0,69
1,46-2,15
1,85-2,18

0,5-0,6
0,5-0,8
1,12-1,40
1,0-1,4
0,1-0,4
18-27
1,2-1,5
0,94-1,31
0,3-0,5
13-25
0,5-0,7
0,6-1,0
0,4-0,6
0,4-0,7
0,5-1,0
0,5-1,0
0,5-1,5
0,9
0,5-1,0
0,2-0,4
0,8-1,3
0,9-1,2
0,5-2,3
0,8-1,1
1,0-1,4

*Persimone sau kaki

353

0,1-0,2
6,25-26,20
0,4-0,7
0,1-0,7
32-64
0,8-1,6
0,05-0,24
0,05-0,10
40-70
0,1-1,0
0,05-0,10
0,04-0,10
0,1-0,5
0,6-0,8
0,14
0,12-0,24
0,1-0,2
0,1-0,2
0,4-0,7
0,3-0,5
0,8-1,2
1,2-1,7
0,5
0,4-0,6

1,15-3,40
1,4-1,8
0,8-1,0
0,48-0,61
2,45-3,87
0,2-0,4
1,8-2,2

1,5-2,6
1,0-2,0
0,46-0,62
0,46-0,58
0,4-0,6
0,3-0,87
1,2-1,5
1,8-2,6
2,4-3,2
0,4-0,5
0,36-0,48
1,2-1,6

0,4-0,5
0,4-0,7
0,68-1,10
0,52-0,70
0,2-0,5
0,35-0,59
0,45-0,67
0,61-0,75
0,40-0,50
1,7-2,10
0,5-0,6
0,03-0,06
0,04-0,07
0,2-0,4
0,34-0,35
0,3-0,6
0,4-0,6
0,4-0,8
0,3-0,7
0,2-0,3
0,6-0,8
0,7-1,0
0,5-0,7
0,3-0,6
0,3-0,6

0,08-0,11

0,4-0,6
0,1-1,6
0,4-0,6
0,83
0,6-0,10
0,04-0,12
0,1-0,9
0,21-0,73
0,6-1,0
0,5-0,7
0,8-1,6
0,3-1,5
0,4-0,52
0,4-0,6
0,2-0,5
0,1-0,4
0,4-0,9

Tabelul 410. Conductivitatea termică în funcţie de conţinutul în apă, densitate la aşezare
liberă [Kg/m3] şi temperatură
Densitatea la
Conductivitatea
Conţinutul
Temperatura t,
Specia
aşezare liberă,
în apă
°C
termică
λ, W/(m⋅K)
Kg/m3
Cartofi
77,8 - 78,6
1 085 - 1 095
0,51 - 0,54
Morcovi
83,5 - 88,9
1 020 - 1 080
0,51 - 0,54
Praz
85,6
1 010
0,43
Sfeclă
80,5 - 87,1
985 - 1 030
0,52 - 0,54
Varză albă
91,2
940
0,85 - 1,14
Agrişe de diferite mărimi,
576
-11,2…-16,1
0,238
uscate
Agrişe de diferite mărimi,
625
-14,2…-15,7
0,238
proaspete
Căpşuni mari (12 – 16 g),
641
-13,7…-16,2
0,461
proaspete
Căpşuni de mărimi diferite
641
-14,6…-14,8
0,461
Căpşuni
-17,6…-27,0
1,160
Căpşuni de mărimi diferite
-12,1…-17,2
0,833
cu 57% sirop de zaharoză
Căpşuni de mărimi diferite,
801
-6,4…-34,6
0,935 - 0,965
ambalate ermetic
Căpşuni de mărimi diferite,
801
-14,6…-25,0
0,935 - 0,965
ambalate ermetic
Căpşuni mici, uscate
(1,5
481
-14,6…-14,8
0,461
– 5g)
Grapefruit
0,00…+15,0
0,342
Piersici, pulpă
-17,6…+27,0
0,967
Portocale
0,00…+15,0
0,357
Prune mici
576
-12,5…-17,0
0,253
(l = 3 cm, φ = 2 cm)
Prune mari ( l = 5 cm,
608
-13,8…-15,9
0,208
φ = 4 cm) ermetic ambalate
Tabelul 411. Valorile medii ale caloricităţii active pentru unele fructe şi legume din ţara
noastră

Specia
1
Afine
Afine roşii
Agrişe
Alune
Ardei de seră

Caloricitate activă
kcal la 100 g substanţă proaspătă

2
19
15
25
485
25

Specia

Caloricitate activă
kcal la 100 g substanţă proaspătă

1

2

Ceapă de arpagic
Ciuperci de seră
Conopidă
Dovlecei

354

41
38
30
22

Tabelul 411 (continuare)
1
Ardei gras
Ardei iute de seră
Ardei lung
Bame
Bob păstăi
Caise
Căpşuni
Cartofi
Cartofi de iarnă
Cartofi timpurii
Castane
Castraveţe de câmp
Castraveţi de răsadniţă
Castraveţi de seră
Ceapă de apă
Ceapă frunze
Cireşe
Coacăze albe
Coacăze negre
Coacăze roşii
Coarne
Corcoduşe
Gutui
Mere
Migdale
Nuci
Pere
Piersici
Răchiţele
Struguri
Vişine
Zmeură

2
38
39
38
32
54
54
30
89
76
54
150
17
13
11
34
25
60
18
26
23
38
32
56
58
525
665
57
48
26
60
57
18

1
Dovleci
Fasole păstăi
Gulu
Hrean
Lobodă
Măcriş
Mărar frunze
Mazăre verde boabe
Morcovi, câmp
Morcovi, răsadniţă
Păstârnac
Pătlăgele roşii
Pătrăgele vinete de seră
Pătlăgele vinete de câmp
Pătrunjel, frunze
Pătrunjel, rădăcini
pepeni galbeni
Pepeni verzi
Ridichi de iarnă
Ridichi răsadniţă
Salată căpăţâni
Salată frunze, seră
Sfeclă roşie
Spanac
Sparanghel
Stevie
Ţelină rădăcini
Urzici
Usturoi
Varză de toamnă
Varză de vară
Varză roşie

2
45
42
26
62
26
16
28
68
42
38
43
24
28
32
32
48
36
28
32
17
18
15
41
24
18
20
46
50
70
28
22
30

Tabelul 412. Limitele de variaţie ale căldurii specifice, caloricităţii şi punctului de
congelare pentru fructe (după literatura de specialitate)
Caloricitatea
Căldura specifică,
Punctul de
kcal/100 g substanţă
Specia
îngheţ, °C
kcal/(Kg⋅grd)
proaspătă
1
2
3
4
Afine negre
0,802 - 0,848
20 - 55
-2,2…-2,9
Afine roşii
0,816 - 0,856
15 - 45
-2,1…-2,7
Agrişe
0,830 - 0,852
32 - 60
-1,3…-1,7
Alune
0,340 - 0,472
170 - 250
-4,2…-5,8

355

Tabelul 412 (continuare)
1
Ananas
Avocado
Banane
Caise
Căpşuni
Castane
Cireşe albe
Cireşe negre
Cireşe roşii
Coacăze albe
Coacăze negre
Coacăze roşii
Coarne
Corcoduşe
Curmale
Dude
Fragi
Fructul pasiunii
Gherghine
Grapefruit
Guave
Gutui
Lămâi
Măceşe
Mandarine
Mango
Mere culinare
Mere de pădure
Mere desert
Merişoare
Migdale
Mure cultivate
Nectarine
Nuci
Papaya
Pepene, Cantalup
Pepene, Haneydew
Pepeni verzi
Pere
Persimone
Piersici
Portocale amare
Portocale dulci
Porumbe

2
0,840 - 0,886
0,734 - 0,900
0,800 - 0,840
0,876 - 0,815
0,892 - 0,919
0,640 - 0,686
0,876 - 0,892
0,850 - 0,867
0,868 - 0,889
0,894 - 0,902
0,837 - 0,865
0,889 - 0,896
0,826 - 0,852
0,820 - 0,885
0,852 - 0,889
0,785 - 0,827
0,900 - 0,920
0,830 - 0,915
0,740 - 0,806
0,850 - 0,890
0,821 - 0,855
0,825 - 0,856
0,890 - 0,920
0,682 - 0,706
0,900 - 0,916
0,871 - 0,896
0,902 - 0,908
0,918 - 0,930
0,840 - 0,900
0,910 - 0,927
0,367 - 0,371
0,896 - 0,904
0,786 - 0,832
0,380 - 0,386
0,746 - 0,985
0,806 - 0,856
0,802 - 0,848
0,870 - 0,902
0,856 - 0,916
0,857 - 0,898
0,826 - 0,906
0,892 - 0,912
0,894 - 0,910
0,815 - 0,870

356

3

4

56 - 77

-1,3…-1,7
-1,3…-1,7
-1,5…-2,6
-0,8…-1,1
-2,8…-4,5
-1,8…-3,2
-2,2…-4,2
-2,1…-3,8
-0,7…-1,8
-0,9…-2,1
-0,8…-2,0
-1,8…-2,5
-1,5…-2,4
-1,1…-1,4
-1,2…-1,6
-0,8…-1,0
-1,0…-1,4
-2,0…-2,5
-1,2…-2,0
-1,7…-2,1
-1,8…-2,2
-1,6…-1,8
-1,9…-2,0
-1,4…-2,6

35 - 73
30 - 44
600 - 650
42 - 48
59 - 57
48 - 52
32 - 40
40 - 51
36 - 45
35 - 45
36 - 88
46 - 54
50 - 69
25 - 30
35 - 46
45 - 65
52 - 70
50 - 64
60 - 82
150 - 186
42 - 54
56 - 64
36 - 52
42 - 53
40 - 65
15 - 35
485 - 530
45 - 56
46 - 62
620 - 780
35 - 46
28 - 40
30 - 42
16 - 32
31 - 73
48 - 56
30 - 65
36 - 45
40 - 48
45 - 52

-1,4…-2,8
-1,2…-2,5
-1,5…-3,2
-1,3…-3,0
-5,2…-6,1
-1,1…-2,3
-2,0…-2,5
-5,8…-6,7
-1,8…-4,0
-1,6…-3,8
-1,2…-1,8
-1,0…-3,7
-1,2…-1,6
-1,1…-1,5
-1,8…-2,4
-1,6…-2,6
-1,8…-2,6

Tabelul 412 (continuare)
1
Prune albastre
Prune damason
Prune greengage
Prune italiene
Prune verzi şi galbene
Răchiţele
Rodii
Scoruşe
Smochine proaspete
Struguri
Vişine
Zmeură

2
0,867 - 0,878
0,812 - 0,882
0,826 - 0,904
0,878 - 0,894
0,826 - 0,881
0,898 - 0,915
0,835 - 0,976
0,814 - 0,870
0,810 - 0,856
0,846 - 0,860
0,796 - 0,812
0,805 - 0,840

3
52 – 68
48 - 68
36 - 64
48 - 72
35 - 70
30 - 60
49 - 56
27 - 42
46 - 57
53 - 86
39 - 62
38 - 56

4
-1,3…-2,3
-1,7…-2,8
-1,4…-2,4
-1,4…-2,5
-1,3…-2,3
-1,2…-2,5
-1,8…-2,2
-1,9…-2,7
-1,9…-4,0
-1,8…-2,9
-0,7…-1,2

Tabelul 413. Conductivitatea termică a unor fructe funcţie de temperatură
Conductivitatea
Densitatea la
Temperatura t,
termică λ,
Denumirea produsului
dispunerea liberă ρ,
°C
Kg/m3
W/(m⋅K)
Agrişe de mărimi diferite, uscate
576
-11,2…-16,1
0,278
Agrişe de mărimi diferite,
625
-14,2…-15,7
0,328
proaspete
Grapefruit
0,0…+15,0
0,396
Portocale
0,0…+15,0
0,414
Piersici, pulpă
-17,6…+27,0
1,121
576
-12,5…-17,0
0,294
Prune mici, l = 3 cm, φ = 2cm
Prune mari, l = 5 cm, φ = 4 cm,
608
-13,8…-15,9
0,241
împachetate ermetic
Căpşuni
-17,6…+27,0
1,345
-12,1…-16,2
1,120
-7,9…-14,8
1,093
Căpşuni de mărimi diferite
801
-6,4…-16,9
1,108
împachetate ermetic
-10,4…-34,6
1,085
-14,0…+25,0
0,672
Căpşuni de mărimi diferite în
-12,1…-17,2
0,966
sirop de zaharoză 57%
+3,0…+10,0
0,587
Căpşuni mari (12 - 16 g),
641
-13,7…-16,2
0,536
proaspete
Căpşuni de mărimi diferite
641
-13,7…-16,3
0,536
Căpşuni mici, tari, uscate (1,3 481
-13,7…-16,3
0,536
5g)

357

Tabelul 414. Căldura specifică a unor fructe

Produsul
Agrişe
Caise
Căpşuni
Cireşe
Coacăze negre
Fragi
Gutui
Mure
Pepene galben

Căldura specifică
cp, J/(Kg⋅K)
3 893
3 768
3 809
3 768
3 767
3 684
3 747
3 642
3 914

Produsul
Pepene verde
Piersici
Portocale
Prune
Prune uscate
Smochine
Struguri
Vişine

Căldura specifică
cp, J/(Kg⋅K)
3 935
3 642
3 726
3 537
3 181
3 558
3 673
3 684

Tabelul 415. Entalpia unor fructe în funcţie de temperatură

Entalpia i, KJ/Kg
Produsul

Temperatura t, °C
25
20
17
15
12
10
7
5
3
1
0
-1
-3
-5
-8
- 10
- 12
- 15
- 18

Struguri

Alte fructe

325,0
307,0
296,5
289,5
278,7
271,3
261,0
254,0
246,8
240,0
236,0
232,5
202,1
116,0
66,6
49,8
36,4
20,5
7,53

367,5
346,5
334,4
328,0
316,5
308,7
298,0
290,5
282,5
275,0
271,3
267,5
139,0
82,8
51,1
39,3
29,67
17,015
6,7

358

Fructe în sirop 40%
(2:1)
335,5
318,0
307,2
301,0
289,5
282,0
271,5
264,4
257,5
250,1
246,8
243,0
181,0
108,0
64,8
49,4
36,8
21,3
7,95

Tabelul 416. Căldura specifică şi temperatura de îngheţ a unor fructe cu diferite umidităţi

Denumirea produsului
Caise
Ananas
Portocale
Pepene verde
Gutui
Banane
Struguri
Vişine
Pere
Smochine proaspete
Smochine uscate
Fragi
Căpşuni proaspete
Răchiţele
Agrişe
Lămâi
Zmeură
Mandarine
Prune
Coacăze negre
Cireşe
Mere

Umiditatea Căldura specifică cp,
u, %
J/Kg⋅K
73,00
3349
85,40
3684
85,30
3684
86,23
3810
87,20
3768
86,90
3768
85,30
3684
74,80
3349
81,90
3601
81,60
3601
76,02
3559
73,10
3349
83,00
3642
82,55
3684
78,00
3433
24,00
1633
88,88
3852
88,90
3852
87,40
3768
88,28
3810
94,30
3768
89,30
3852
84,92
3726
83,40
3475
86,45
3768
87,30
3768
85,70
3684
82,49
3601
84,80
3684
78,70
3642
86,04
3768
84,10
3642

359

Temperatura de
îngheţ ti , °C
-2,56
-1,30
-1,30
-2,38
-2,20
-1,30
-2,10
-1,30
-1,40
-2,70
-3,79
-3,51
-2,40
-2,37
-2,70
-0,92
-1,00
-1,10
-1,36
-1,26
-1,70
-2,07
-1,50
-2,41
-1,40
-1,70
-2,08
-1,40
-2,57
-1,98
-2,10

Tabelul 417. Principalele componente ale substanţei uscate la unele specii de fructe
cultivate şi sălbatice redate la 100 g substanţă proaspătă.

82-85
42-57
78-93
83-89
77-88
78-88
80-89
74-80
76-92
83-88
63-81
76-88
78-88
75-91

6-10
12-21
3-15
8,7
2-12
6-14
6-16
6-9
3-15
4-5
5-9
9-20
7-15
2-13

0,6
1-6
1-3
4-7

1-4

1

0,5

Pectină
(pectat Ca)

2-14

0,9

Aciditate,
mvali

75-86

1,0

1,0-1,4

0,1

Cenuşă

2-10

Celuloză

79-88

1-5

0,4-1,1
0,5-1,0
0,8-1,1
0,6-1,0
1,2
0,8-1,1

Grăsimi
brute

2-15
2-10
3-16
3-10
3,5
7-15

Proteine
(N x 6,25)

79-90
86-92
78-93
79-93
82,5
78-88

Zaharoză

Zahăr total

Afine
Agrişe
Caise
Căpşuni
Cătină
Cireşe
Coacăze
roşii
Coacăze
negre
Gutui
Măceşe
Mere
Merişoare
Mure
Pere
Piersici
Porumbe
Prune
Răchiţele
Scoruşe
Struguri
Vişine
Zmeură

Apă

Specia

(după H. Drews în Hendbuch der Lebensmittelsemie Dd. V/2 Teil 1968 – 1 – 75).

0,1-0,7 10-18
0,3-1,2
0,3-0,6 12-42
0,4-1,0 5-38 0,5-1,3
0,2-0,8 7-32
0,1-0,9
0,5
22
0,3-0,6 6-30 0,1-0,4
0,4-0,8 21-50 0,3-1,5

0,7-1,3

0,5-0,9 35-65 0,6-1,8

0,3-0,6
0,2-0,9
2,1-4,1
0,1-0,4
0,1-0,4 0,1-0,7
0,9-1,3
0,4-0,7 0,1-0,5
0,5-1,0
0,9
0,5-1,0
0,1
0,2-0,4
0,9-1,5
0,5-1,3
0,8-1,1
0,5
1,0-1,4

0,3-0,6
1,9-3,3
0,2-0,5
0,3
0,2-0,6
0,2-0,4
0,3-0,6
0,4-1,3
0,3-0,6
0,2-0,3
0,7-1,0
0,3-0,7
0,3-0,6
0,3-0,6

360

1,8

0,8

7-18
28-60
3-41
39
7-44
1-2,2
4-17
12-54
6-30
37
18-46
4-18
6-30
11-52

0,6
0,1-1,6
0,4-1,2
0,1-0,9
0,6-1,0
0,1-0,4
1,2
0,2-0,5
0,1-0,4
0,1-0,9

Tabelul 418. Principalele componente chimice ale legumelor (în g/100 g parte comestibilă în stare proaspătă = %)
Specia
Apă
Proteine
Grăsimi
Carbohidraţi
Celuloză
Ardei
91,0 (87-93%)
1,2 (0,7-1,9)
0,33 (0,20-0,60)
4,7 (3,3-8,0)
2,2(- -)
Anghinare
82,5 (79,6-83,7)
2,4 (1,8-3,0)
0,12 (0,08-0,20)
12,2 (10,0-16,0)
1,5 (0,74-2,3)
Arpagic
83,3 (82,0-86,0)
3,6 (2,5-4,0)
0,74 (0,60-0,90)
8,4 (- -)
2,3 (2,0-2,4)
Broccoli
89,7 (88,7-90,4)
3,3 (- -)
0,20 (- -)
4,4 (4,2-5,0)
1,3 (- -)
Cardamon
93,5 (92,2-95,0)
1,6 (0,70-2,10)
0,30 (0,40-0,50)
2,9 (2,8-3,7)
0,60 (0,50-0,80)
Cardamon cultivat
87,2 (- -)
4,2 (- -)
1,4 (- -)
4,1 (- -)
1,2 (- -)
Castraveţi
96,8 (96,1-97,3)
0,60 (0,50-0,80)
0,20 (0,10-0,30)
1,3 (1,0-2,0)
0,50 (0,30-0,60)
Ceapă
87,6 (86,0-89,0)
1,3 (1,0-1,4)
0,25 (0,10-0,40)
9,6 (9,4-10,0)
0,76 (0,71-0,80)
Cicoare
94,6 (96,1-96,3)
1,3 (0,8-1,7)
0,18 (0,10-0,30)
2,3 (- -)
0,85 (0,80-0,90)
Conopidă
91,6 (90,9-93,0)
2,5 (2,0-2,7)
0,28 (0,20-0,31)
3,9 (3,0-4,6)
0,91 (- -)
Dovleci
91,3 (90,3-93,0)
1,1 (1,0-1,2)
0,13 (0,10-0,20)
5,5 (- -)
1,2 (1,2-1,3)
Andive
94,3 (93,3-95,0)
1,8 (1,6-2,0)
0,20 (- -)
2,1 (1,0-3,2)
0,80 (- -)
Fasole verde
90,4 (88,9-91,5)
2,2 (2,0-3,0)
0,26 (0,20-0,40)
5,0 (2,9-6,4)
1,4 (0,87-2,0)
Fenicul
86,0 (81,9-90,0)
2,4 (1,9-2,8)
0,30 (0,20-0,40)
9,1 (5,1-11,2)
0,50 (- -)
Gulii
91,3 (90,0-92,7)
1,9 (1,6-2,8)
0,10 (- -)
4,5 (- -)
Hrean
76,0 (- -)
2,08 (2,0-3,7)
0,30 (0,30-0,31)
15,3 (3,9-5,6)
1,3 (1,0-1,3)
Mazăre verde boabe 76,0 (74,3-77,7)
6,7 (6,0-7,2)
0,50 (0,40-0,50)
13,9 (12,0-15,5)
1,9 (1,5-2,2)
Morcovi
89,7 (88,1-91,9)
1,0 (0,7-1,2)
0,20 (0,10-0,30)
7,3 (5,8-8,2)
1,0 (0,6-1,3)
Napi
89,3 (88,9-90,0)
1,2 (1,0-1,4)
0,16 (0,10-0,20)
7,2 (6,5-7,4)
1,4 (1,3-1,4)
Napi albi
90,5 (89,5-91,3)
1,0 (0,8-1,1)
0,20 (0,20-0,24)
6,7 (6,1-10,2)
0,86 (0,6-1,1)
Păstârnac
80,2 (78,6-82,5)
1,3 (0,9-1,7)
0,43 (0,30-0,53)
14,9 (11,3-18,2)
2,0 (1,7-2,2)
Pătlăgele roşii
94,2 (93,4-95,2)
0,95 (0,69-1,0)
0,21 (0,20-0,30)
3,3 (1,9-4,0)
0,75 (0,60-0,84)

361

Cenuşă
0,57 (0,50-0,70)
1,29 (1,07-1,51)
1,7 (1,7-1,8)
1,1 (- -)
1,1 (- -)
1,9 (- -)
0,60 (0,40-0,89)
0,59 (0,57-0,60)
1,0 (- -)
0,82 (0,80-0,83)
0,77 (0,73-0,80)
0,90 (- -)
0,74 (0,68-0,80)
1,7 (- -)
0,95 (0,89-1,00)
1,0 (0,90-1,10)
0,83 (0,66-1,00)
0,77 (0,74-0,80)
0,73 (0,70-0,76)
1,18 (1,14-1,20)
0,61 (0,60-0,61)

Tabelul 418 (continuare). Principalele componente chimice ale legumelor (în g/100 g parte comestibilă în stare proaspătă = %)

Pătlăgele vinete
Pătrunjel frunze
Porumb dulce
Praz
Ridichi
Salată frunze
Salată capăţâni
Scartonera
Sfeclă frunze
Sfeclă roşie
rădăcini
Spanac
Sparanghel
Ţelină rădăcini
Usturoi
Varză albă
Varză roşie
Varză creaţă
Varză chinezească
Varză frunze
Varză de
Bruxelles

92,6 (92-93,4)
81,9 (78,7-85,1)
74,7 (73,9-75,6)
89,0 (86,3-90,8)
94,4 (93,3-95,5)
93,8 (93,1-94,8)
94,9 (94,0-95,9)
78,6 (77,5-80,4)
92,2 (91,0-94,0)

1,2 (0,7-2,3)
4,4 (3,7-5,2)
3,3 (2,9-3,7)
2,2 (2,0-2,5)
1,1 (0,84-1,2)
1,8 (1,2-2,1)
1,6 (1,2-2,3)
1,4 (1,0-2,5)
2,1 (1,4-2,6)

0,18 (0,10-0,20)
0,36 (0,0-0,72)
1,2 (- -)
0,34 (0,25-0,44)
0,14 (0,10-0,20)
0,36 (0,20-0,50)
0,25 (0,20-0,31)
0,40 (0,23-0,50)
0,28 (0,10-0,42)

4,6 (2,2-5,4)
9,8 (- -)
19,2 (18,6-19,7)
6,3 (4,6-9,2)
3,5 (1,9-4,0)
2,6 (2,3-3,0)
1,7 (0,4-2,3)
16,3 (- -)
2,9 (2,8-4,0)

0,85 (0,80-0,90)
1,5 (- -)
0,80 (- -)
1,3 (1,1-1,5)
- (- -)
0,60 (- -)
0,70 (0,54-0,92)
2,3 (2,27-2,30)
0,82 (0,75-0,90)

0,50 (- -)
1,7 (- -)
0,80 (0,70-0,93)
0,86 (0,82-0,90)
0,90 (0,79-1,00)
0,80 (- -)
0,93 (0,43-1,40)
0,99 (- -)
1,7 (0,20-2,20)

88,6 (82,9-94,7)

1,5 (1,1-2,0)

0,15 (0,10-0,20)

7,6 (6,8-8,7)

1,0 (0,90-1,1)

1,0 (0,77-1,40)

92,7 (88,9-93,3)
93,6 (93,0-94,0)
88,6 (87,3-90,5)
64,0 (63,0-64,6)
92,1 (91,0-93,0)
91,8 (91,5-92,4)
90,0 (88,0-91,0)
95,4 (- -)
86,3 (80,5-86,6)

2,5 (2,0-3,0)
1,9 (1,5-2,2)
1,6 (1,2-2,0)
6,1 (5,3-6,3)
1,4 (1,2-1,6)
1,5 ()1,4-1,7
3,0 (2,6-3,4)
1,2 (1,17-1,20)
4,3 (3,9-4,9)

0,41 (0,20-0,41)
0,14 (0,10-0,20)
0,30 (0,20-0,46)
0,12 (0,06-0,20)
0,20 (0,10-0,20)
0,18 (0,10-0,20)
0,38 (0,27-0,60)
0,30 (- -)
0,90 (0,60-1,30)

2,4 (0,50-2,7)
2,9 (2,0-3,2)
7,4 (4,8-9,0)
27,5 (22,6-27,9)
4,2 (3,5-4,3)
4,8 (3,9-5,0)
4,4 (3,5-5,0)
2,0 (- -)
5,1 (4,0-6,0)

0,64 (0,50-0,80)
0,80 (0,63-1,20)
1,2 (1,0-1,4)
0,90(0,77-1,1)
1,5 (1,0-1,3)
1,1 (1,0-1,3)
1,2 (1,1-1,3
0,5 (- -)
1,7 (1,2-1,9)

1,51 (1,40-1,90)
0,62 (0,54-0,80)
0,94 (0,91-0,94)
1,42 (1,40-1,44)
0,59 (0,37-0,80)
0,67 (0,50-0,80)
1,1 (1,0-1,2)
0,65 (- -)
1,7 (- -)

85,0 (83,7-76,3)

4,5 (3,9-5,0)

0,56 (0,42-0,69)

7,4 (6,0-7,6)

1,5 (1,3-1,6)

1,4 (1,3-1,5)

362

Acid ascorbic,
mg %

Cenuşă

Alcalinitate
cenuşă, mvali

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

Ardei gras
Ardei lung
Ardei gogoşar
Ardei iute de
câmp
Ardei iute din
sere
Cartofi
timpurii
Cartofi de
toamnă
Castraveţi de
seră
Castraveţi din
răsadniţe
Castraveţi din
câmp
Ceapă de
arpagic
Ceapă de apă
Ceapă verde
Conopidă la
recoltare
Dovleci în
floare
Fasole verde
păstăi
Gulii
Mazăre verde,
boabe zbârcite
Mazăre verde,
boabe netede
Morcovi din
câmp

90,15
90,30
92,40

8,1
7,6
7,3

5,35
4,66
5,00

0,11
0,10
0,09

1,33
1,41
1,23

1,33
1,28
1,00

-

211,2 0,69 10,27
196,2 0,68 11,04
192,4 0,58 10,80

88,27

8,9

5,81

1,12

1,35

1,78

-

202,1 0,71 10,95

83,30 11,5

7,44

0,24

2,64

7,06

-

272,5 1,40 13,64

Legume

Apă

Amidon

9

Celuloză

Proteine (N ×
6,25)

Aciditate
titrabilă în acid
malic

Zahăr total

Grade
refractometrice

Tabelul 419. Conţinutul mediu pe principalele componente chimice raportate la substanţa
proaspătă pentru cele mai importante legume cultivate în România

81,50

-

-

-

2,24

0,67

14,2

16,7

0,78 10,45

80,46

-

-

-

2,35

0,70

17,1

18,2

0,75 10,27

96,58

2,9

1,33

0,03

0,83

0,38

-

6,4

0,43

96,14

3,4

1,75

0,04

0,76

0,42

-

8,5

0,45 11,53

94,30

3,9

2,47 0,025 1,33

0,54

-

12,8

0,60

8,48

87,58 10,9

9,09

0,22

1,55

0,61

-

6,5

0,59

8,20

90,22
85,04

8,5
-

6,41
4,50

0,21
0,32

1,35
-

0,65
-

-

6,9
66,7

0,46
-

9,30
-

91,65

6,9

1,54

0,19

2,84

1,01

-

59,5

0,82

9,62

-

4,3

0,92

0,01

1,72

0,41

-

30,5

1,10

8,90

89,38

6,8

2,14

0,04

1,99

1,33

0,61

15,7

0,72 16,51

91,79

-

4,71

0,16

0,14

0,10

-

68,0

0,86

2,35

76,04 12,6

3,68

0,16

7,44

2,63

5,46

24,1

0,93

7,81

70,92 13,1

1,49

0,14

8,38

2,74 12,21 27,8

1,84

6,76

87,22 10,0

6,89

0,17

1,52

1,39

1,26 13,21

Tabelul 419 (continuare)

363

-

3,9

9,89

1

Morcovi din
răsadniţe
Pătlăgele roşii
Pătlăgele
vinete
Pepeni verzi
Ridichi din
răsadniţe
Ridichi din
câmp
Spanac
Usturoi verde
Usturoi uscat
Varză de vară
Varză roşie
Varză de
toamnă
Ciuperci din
seră

2

3

4

5

6

7

8

9

10

89,18

7,8

5,65

0,15

1,30

1,10

-

4,6

0,65 17,42

94,32 5,25

2,15

0,43

1,02

0,60

-

31,5

0,61 10,72

91,64

4,7

2,64

0,05

1,27

1,30

-

1,3

0,63 10,08

93,10

7,4

6,50

0,01

0,45

0,08

-

7,5

0,55 32,40

94,10

4,8

2,65

0,09

0,08

0,05

-

30,7

0,49

1,31

94,78

5,2

1,95

0,08

0,05

0,08

-

24,8

0,58

1,42

92,10 5,4 1,98 0,01
80,10 18,5 15,20 0,19
61,96 39,9 23,32 0,66
92,99 3,5 3,21 0,11
90,57 7,8 4,03 0,18

3,49
2,01
7,19
0,97
1,93

0,89
1,60
0,80
1,08

-

73,0
14,4
16,4
47,0
85,8

2,00 32,60
0,60 13,72
1,35 8,92
0,55 10,90
0,81 9,52

91,72

6,6

4,50

0,16

1,12

0,80

-

43,4

0,62 10,68

88,38

-

-

0,34

5,38

0,18

-

-

1,14

11

5,64

Tabelul 420. Densităţi diverse vegetale tasate şi conductivitatea termică la diferite
temperaturi
Densitatea la tasarea Temperatura t,
Conductivitatea
Denumirea produsului
materialului ρ, Kg/m3
termică λ, W/(m·K)
ºC

Conopidă tăiată şi opărită
Morcovi întregi, curăţaţi,
opăriţi
Morcovi curăţaţi, tăiaţi, opăriţi
Morcovi pireu

560

-4,1…-9,0

0,379

625

-14,5…-15,9

0,620

641
900

-14,2…-16,5
-6,4…-9,2
12,1…-15,8
-7,6…-14,2
-6,5…-9,9
+2,7…+17,0
-10,4…-15,0
-5,9…-10,5
-10,8…-14,5
-5,0…+12,0
-17,2…+14,7
-5,0…+10,0
-14,2…-16,6
0,0…+15,0

0,672
1,260
0,501
0,466
0,411
0,311
1,086
0,404
0,914
0,379
1,762
0,660
0,793
0,501

Mazăre opărită

705

Cartofo pireu
Cartofi extrudaţi
Fasole tăiată mecanic, în felii,
opărită
Idem, ambalată în soluţie NaCl
2%
Idem, tăiată manual, opărită
Dovlecei

978
576
754
656
-

364

Tabelul 421. Căldura specifică şi temperatura de îngheţ a unor legume cu diferite umidităţi
Căldura
Temperatura de
Umiditatea, u
specifică cp,
Denumirea produsului
%
îngheţ, ti, °C
J/(Kg·K)

Pătlăgele vinete
Bob verde
Napi
Mazăre verde
Ciuperci proaspete
Dovlecei de iarnă
Dovlecei de vară
Varză de Bruxelles
Varză de Bruxelles târzie
Varză de Bruxelles încrucişată
Varză de Bruxelles albă
Varză de Bruxelles roşie
Cartofi
Praz verde
Ceapă verde
Ceapă uscată
Morcovi
Castraveţi
Ridichi
Ardei gras
Tomate
Salată
Sfeclă
Sparanghel
Dovleac
Fasole păstăi
Usturoi
Spanac

92,70
94,40
88,90
89,10
74,30
74,15
91,10
88,60
95,00
84,90
92,40
89,00
90,64
90,75
77,80
80,37
88,20
93,71
81,81
88,20
85,21
96,10
96,44
93,60
93,34
92,40
94,70
94,02
94,29
90,20
91,26
94,55
89,87
61,51
93,06

365

3935
3810
3810
3307
3684
3894
3852
4019
3684
3935
3852
3894
3894
3433
3559
3768
4019
3642
3768
3726
4061
4061
3977
3894
3935
3977
3977
4061
3852
3935
3977
3768
3140
3977

-0,90
-0,94
-1,00
-1,30
-1,05
-1,30
-1,10
-1,20
-0,90
-1,00
-0,80
-0,90
-0,95
-0,87
-1,20
-1,34
- 0,90
- 0,68
- 1,62
- 1,80
- 1,52
- 0,80
- 0,61
- 1,05
- 0,74
- 0,80
- 0,90
- 0,71
- 0,68
- 1,61
- 1,17
- 0,64
- 1,35
- 2,57
- 0,46

Tabelul 422. Caracteristicile termofizice ale unor legume în funcţie de umiditate
Denumirea
produsului

Cartofi

Morcovi

Sfeclă
Praz
Varză albă

Umiditatea
u, %

Densitatea la Conductivitatea Difuzivitatea
Căldura
dispunerea
termica a.104, specifică termica λ,
m2/h
cp, J/Kg.grd
W/m.grd
libera ρ, Kg/m3

77,8
70,0
78,6
83,5
88,9
87,9
80,5
81,5
87,1
85,6
91,2

1095
1085
1080
1020
985
1030
1010
940

0,603
0,626
0,592
0,592
0,626
0,615
0,626
0,603
0,603
0,499
0,986-1,321

5,55
5,20
5,49
5,27
5,40
5,80
6,24
4,80
5,73
4,68
9,70-13,00

3610
3610
3725
3850
3645
3850
3770
3940

Tabelul 423. Cantitatea (în kilograme) de fructe şi legume recoltate de un muncitor
calificat într-o zi (10 ore, care includ timpul de masă şi odihnă)
Felul recoltării
Fructe

Manual Din pom

Felul recoltării
Fructe

Prin
scuturare

Manual Din pom

Agrişe

50

70

Pere

300

Căpşuni
Caise
Cireşe

35
110
30

40-90
130
75

140
120
125

Coacăze

30

50

Corcoduşe

75

100

Piersici
Prune
Renclode
Struguri
pentru masă
Struguri
200-350
pentru vin

Mere

250

3001000

Vişine

366

Prin
scuturare

4501100
550-600
280-350 680-950
150-200

175

350

300

500

80

100

Tabelul 424. Cantitatea (în kilograme) de fructe şi legume ce pot fi recoltate manual sau
mecanizat

Legume

Manual

Ardei gras, calit. I

100-125

Mecanizat

Ardei gras, la rând 250-300
Ardei gras pentru
150-180
export
Cartofi timpurii
Castraveţi de 3-6
cm
Castraveţi de 6-9
cm
Castraveţi peste
12 cm

80-100
25-30
50-60
180-250

Ceapă verde

250-700

Ceapă uscată
Ceapă uscată
Conopidă
(smulsă)

250-700
270-450
200-300

800-1500
bucăţi
Dovlecei în floare
50-75
Fasole fideluţă
15-25
Dovlecei

Fasole ţucără

30-40

Fasole grasă

40-50

Legume
Gulii (soiuri
timpurii)
Mazăre păstăi
Pătlăgele roşii
(calitatea I)
Pătlăgele roşii
(calitatea II)
Pătlăgele roşii
(calitatea III)
Pătlăgele roşii
pentru export
Pătlăgele vinete
(calitatea I)
Pătlăgele vinete la
rând
Praz
Salată verde
Salată căpăţână

Manual
50-80

Mecanizat

35-45
100-140
210-250
260-320
100-150
200-300
350-450
800-1000
100-150
300-500

Spanac cu
rădăcini
Spanac frunze
Usturoi uscat
Varză timpurie
smulsă
Varză de iarnă

150-180
250-400
75-90
600-800
2200-3100

Tabelul 425. Limitele variaţiei procentuale şi natura refuzurilor pentru principalele fructe şi
legume aflate în cultură în ţara noastră

Specia

Refuzuri

1

2

Alune
Caise
Căpşuni
Cireşe
Coacăze
Coarne

25,0-35,0
6,0-14,5
2,4-5,2
4,5-15,4
4,3-4,8
6,4-10,6

Natura refuzurilor
3

FRUCTE
Coji
Pedunculi, sâmburi
Pedunculi, caliciu
Pedunculi, sâmburi
Ciorchini, seminţe
Pedunculi, sâmburi

367

Tabelul 425 (continuare)
1

2

3

Gutui
Mere
Migdale
Nuci

9,5-22,4
5,4-12,5
36,2-88,7
40,5-64,8

Pere

8,7-19,6

Piersici
Prune
Struguri de
masă
Vişine
Zmeură

5,2-20,5
5,0-24,2

Pedunculi, seminţe, casa seminţelor, sclereide
Pedunculi, pieliţă, casa seminţelor, seminţe
Endocarp
Endocarp
Pedunculi, pieliţă, casa seminţelor, seminţe,
sclereide
Pedunculi, pieliţă, sâmburi
Pedunculi, pieliţă, sâmburi

15,5-20,8

Ciorchini, pieliţe, pedicel, sâmburi

Ardei
Bame
Castraveţi
Dovlecei
Dovleci
Fasole verde
Mazăre verde
Pepeni verzi
Pepeni
galbeni
Pătlăgele roşii
Pătlăgele vinete
Cartofi
Ceapă
Usturoi
Praz
Gulii
Sparanghel
Hrean
Morcov
Pătrunjel

4,8-14,2
2,0-5,2

Pedunculi, pieliţe, sâmburi
Pedunculi, caliciu
LEGUME-FRUCTE
16,2-20,8
Pedunculi, caliciu, seminţe
10,4-14,5
Pedunculi, caliciu, etc
15,2-30,5
Pedunculi, curăţitură, seminţe
3,6-8,5
Pedunculi, caliciu
25,6-38,4
Pedunculi, coajă tare, seminţe
6,4-11,3
Pedunculi, aţe, capete (curăţitură)
48,7-58,2
Pedunculi, păstăi
Coji, sâmburi, endocarp
45,2-57,5

30,6-53,7

Coji, sâmburi, endocarp

5,3-12,4
Pedunculi, pieliţă, seminţe
8,6-25,2
Pedunculi, pieliţă, caliciu
LEGUME TUBERCULI
15.8-30.5
Curăţitură (coajă, ochi, pulpă aderentă)
LEGUME BULBI
6.4-12.5
Frunze pieloase, resturi de părţi aeriene, discul bazal
7.6-14.8
Frunze pieloase, resturi de părţi aeriene, discul bazal
LEGUME TULPINI
32,4-49,7
Placă cu rădăcini, părţi de frunze
8.7-12.4
Rădăcini, coajă, (curăţitură)
16.4-20.2
Părţi de tulpini
LEGUME RADACINI
25.2-28.9
Curăţitură
26.4-38.2
Colet, curăţitură
22.5-34.6
Colet, curăţitură

368

Tabelul 425 (continuare)
1

Păstârnac
Ridichi de lună
Ridichi de iarnă
Sfeclă roşie
Ţelină

2

3

20.4-28.6
4.8-8.2
36.5-51.7
20.4-28.3
25.4-37.6

Colet, curăţitură
Rădăcini fine, colet, curăţitură
Colet, partea subţire a rădăcinii, curăţitură
Colet, rădăcini subţiri, curăţitură
Colet, rădăcini subţiri, curăţitură

LEGUME INFLORESCENTE

Conopidă
Broccoli
Salată căpăţână
Varză de vară
Varză de iarnă
Varză roşie
Varză de Bruxelles
Varză creaţă

36,4-45,3
Caliciu, tulpini, curăţitură
28,7-48,5
Caliciu, tulpini, curăţitură
LEGUME-MUGURI
15,4-38,2
Tulpină, frunze externe
15,4-20,6
Tulpină, frunze externe, inimă
10,8-24,3
Tulpină, frunze externe, inimă
12,3-20,6
Tulpină, frunze externe, inimă
7,4-14,5
Tulpină, frunze externe
12,6-18,4
Tulpină, frunze externe
LEGUME FRUNZE

Ceapă verde
Spanac
Salată (frunze)
Pătrunjel
Mărar
Leuştean
Ţelină

2,4-5,8
18,7-40,2
15,4-30,2
5,8-10,6
4,5-8,7
5,4-15,6
3,8-7,6

Frunze, discul bazal cu radicele etc.
Rădăcini, frunze galbene etc.
Rădăcini, tulpini, frunze
Tulpini, pedunculi
Tulpini, pedunculi
Peţiol, nervuri etc.
Frunze vătămate etc.

Tabelul 426. Căldura de respiraţie al unor fructe şi vegetale în aer. Valori ale constantelor a
şi b din ecuaţia q = a ⋅ e b ⋅t (t în °C, q în mW/Kg)

Produsul
Ardei (dulce)
Broccoli
Cantalupe
Căpşuni
Cartofi dulci
Fasole păstăi
Fasole verde
Grapefruit
Mazăre (verde)
Mere
Morcovi
Napi
Pere

a, mW/Kg b, 1/°C
33,4
0,072
97,7
0,121
16,1
0,126
50,1
0,106
31,7
0,061
48,9
0,128
86,1
0,115
11,7
0,092
111,0
0,106
19,4
0,108
29,1
0,083
25,8
0,067
12,1
0,173

Produsul
Piersici
Portocale
Porumb (dulce)
Roşii (tomate)
Salată (căpăţână)
Salată (frunze)
Sfeclă de zahăr
Spanac
Sparanghel
Ţelină
Usturoi
Varză
Varză de Bruxelles

369

a, mW/Kg
14,8
13,4
131,0
13,2
26,7
59,1
38,1
65,6
173,0
20,3
6,92
16,8
104,0

b, 1/°C
0,133
0,106
0,077
0,103
0,088
0,074
0,056
0,131
0,086
0,104
0,099
0,074
0,081

23. PRODUSE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE
23.1. CEREALE, FĂINĂ

Fig. 125. Curbele de echilibru u-ϕ, pentru: 1Fig. 126. Curbele de echilibru u-ϕ ale
orz (t=25°C); 2-grâu (t=20°C); 3-orez
grâului în funcţie de temperatura aerului
(t=25°C).

Fig. 127. Variaţia conductivităţii termice a
grâului în funcţie de umiditate (soiurile 1, 2,
3)

Fig. 128. Dependenţa dintre căldura specifică a
boabelor de grâu şi umiditatea lor: 1-după VNHZ;
2-după relaţia cp=0,37(100-u)/100 kcal/(Kg·grd);
3- după Disney; 4-după Egorov şi Kupriţ.

370

23.2. PRODUSE DE PANIFICAŢIE
În cazul operaţiilor de preparare şi prelucrare a aluatului, cât şi pentru
coacerea sau uscarea acestuia, sunt necesare instalaţii ale căror utilaje pot fi
dimensionate judicios pe baza unor ecuaţii ce înglobează - după situaţie - diferite
grupuri de constante termofizice.

Fig. 130. Vâscozitatea efectivă a aluatului cu
miere pentru turtă dulce în funcţie de umidiFig. 129. Vâscozitatea efectivă a aluatului cu
tate: 1-batoane; 2-cu miere.
miere pentru turtă dulce în funcţie de temperatură
Tabelul 427. Variaţia vâscozităţii efective a aluatului pentru macaroane, la diferite presiuni
şi viteze unghiulare
presiunea, Vâscozitatea efectivă ηe·10-6 Pa.s, pentru diferite viteze unghiulare w, s-1

Pa
3,43·106
4,89·106
6,75·106
8,81·106

0,13
0,335
0,370
0,115
0,130

0,20
0,270
0,300
0,335
0,365

0,30
0,215
0,210
0,265
0,285

0,40
0,170
0,190
0,215
0,245

0,60
0,140
0,150
0,165
0,180

0,90
0,120
0,125
0,130
0,150

Fig. 131. Variaţia căldurii specifice a făinii în funcţie de temperatură

371

Valorile lui λ, cp şi a, pentru diverse materii prime şi materiale se pot
calcula conform relaţiilor empirice:
‰ boabe de grâu în strat fix şi cu umiditatea u=(10-25)%
λ = (0,06 + 0,002⋅u) kcal/m⋅h⋅grd
cp = (0,25 + 0,001⋅u) kcal/Kg⋅grd
a = (2,5 + 0,05⋅u)⋅10-4 m2/h
‰

‰

boabe de porumb în strat fix şi cu umiditatea u=(10-30)%:
λ = (0,32 + 0,0053⋅u) kcal/m⋅h⋅grd
cp = (0,28 + 0,001⋅u) kcal/Kg⋅grd
a = (1,44 - 0,014⋅u)⋅10-4 m2/h
făină (în general), cu ρ=730–790 Kg/m3 şi u=10–18%, la t=1530°C:
λ = (0,10 - 0,12) kcal/m⋅h⋅grd
cp = (0,40 - 0,45) kcal/Kg⋅grd
a = (3,3 - 3,6)⋅10-4 m2/h

‰

aluat pentru vafele:
λ=1,163⋅(0,046 + 0,00015⋅t) W/m⋅grd
cp = 4186,8⋅(0,35 + 0,00033⋅t) J/Kg⋅grd
a = 2,7778⋅(7,7 - 0,28⋅t)⋅10-8 m2/s.

‰

aluat pentru pesmet (t=14 - 40°C):
λ = 1,163⋅(0,275+0,005⋅t) W/m⋅grd
cp = 4186,8⋅(0,62+0,0012⋅t) J/ Kg⋅grd
a = 2,7778⋅(3,35+0,0047⋅t)10-8 m2 /s.

‰

biscuiţi glutenoşi (t=14 - 40°C):
λ = 1,163⋅(0,28+0,00014⋅t) W/m⋅grd
cp = 4186,8⋅(0,58+0,0013⋅t) J/Kg⋅grd
a = 2,7778⋅(3,65+0,0143⋅t)10-8 m2/s.

Tabelul 428. Valoarea medie a indicelui de porozitate şi variaţia densităţii în vrac a
boabelor de diferite culturi

Felul culturii
Grâu
Secară
Porumb
Ovaz
Orez
Orz
Mei
Hrişcă

Indicele de porozitate, ψ%
40,2
41,4
37,7
44,4
50,4-65,0
40,4
50,0-60,0

372

Densitatea în vrac ρ,
Kg/m3
730-850
670-780
600-850
300-550
470-550
480-680
700
460-550

Tabelul 429. Umiditatea de echilibru (u) a unor produse, pentru diferite valori ale
umezirii relative a aerului , în %

Produsul

5
10
3,7 6,0
2,6
4,6
3,0
5,0
1,75 2,2
0,6
1,0
1,0
1,5
3,5
5,0

Boabe de grâu
Boabe de secară
Boabe de ovăz
Hrişcă
Făină
Pâine albă
Foaie de plăcintă
Macaroane
Produsul

50
55
12,5 12,5
11,6 12 ,7
12,5 13,5
8,5
9,0
6,5 7,45
5,05 6,5
12,2 13 ,0

Boabe de grâu
Boabe de secară
Boabe de ovăz
Hrişcă
Făină
Pâine albă
Foaie de plăcintă
Macaroane

Umezeala relativă a aerului, ϕ ,%
15
20
25
30
35
7,1
9,3
7,5
8,4
9,0
9,5 10,0
7,5
7,0
8,0
8,6
9,0
7,0
8,0
9,1 10,0 10,5
3,25 3,9
4,5 5,05 6,5
1,4
2,0
2,5
3,1 3,85
2,0 2,55 3,1
3,5
3,8
6,2
7,1 8,05 8,76 9,6
Umezeala relativă a aerului ,ϕ ,%
60
65
70
75
80
13,0
16,4
13,0 14,0 15,0 16,0 17,5
13,6 14,0 15,0 16,2 18,0
14,5 15,4 16,5 17,6 19,5
10,08 11,5 12,6 13,8 15,8
8,5 9,85 11,4 12,5 13,9
6,9
7,6
8,7 9,85 11,1
13,75 15,0 16,6 17,45 18,85

40
45
11,2
12,0 12,5
10,0 10,50
11,2 11,80
6,9 7,50
4,6 5,80
4,0 4,50
10,6 11,75
85
19,5
20,0
21,3
17,5
16,75
12,0
20,06

90
24,0
22,3
22,5
23,5
19,0
18,9
13,0
22,4

Tabelul 430. Constante termofizice ale făinii
Temperatura, Densitatea ρ, Conductivitate
termică λ,
t°C
Kg/m3
W/(m·K)

Căldura
specifică, cp
J/(Kg·K)

Difuzivitate
termică, a·106
m2/s

0,0917
0,0955
0,0903
0,0875
0,08830,0955
0,2390
0.2390

-5
10
15
35

762
-

0,112
0,121
0,130

1599
1717
1733
1968

-5…40

762

0,114-0,130

1599-1926

-

400
400

0,174
0,151

1256
1256

Observaţii

Valori medii:
făină 72% cu
u=12%
făină 85% cu
u=15,6%

Tabelul 431. Căldura specifică a făinii, în funcţie de umiditate

Umiditatea u,%
0
13,0
13,5
14,0

Căldura specifică
cp, J/Kg.K
1423
1783
1796
1808

Umiditatea u,%

373

14,5
15,0
15,5

Căldura specifică
cp, J/Kg.K
1825
1838
1850

Tabelul 432. Căldura specifică a substanţei uscate din câteva produse

Căldura specifică – cp, J/Kg⋅K
1465 – 1549
1662
1519 – 1675

Produsul
Boabe de grâu
Aluat pentru macaroane
Pâine, făină

Tabelul 433. Constante termofizice ale aluatului şi pâinii

u, %
44,8
45,1
53,6
53,9

Produsul

ρ, Kg/m3 λ, W/(m⋅K) cp, J/Kg⋅K) a⋅106, m2/s

586
0,314
629
0,327
718
0,407
701
0,396
Pâine coaptă pe vatră
42,5
545
0,248
420
0,055
Pâine coaptă la formă
45,0
500
0,232
300
0,041

Aluat din făină de grâu
(cenuşă 0,75%)
Aluat din făină de
secară (cenuşă 0,75%)

- miez
- coajă
- miez
- coajă

2801
2805
3023
3027

0,1916
0,1916
0,1875
0,1875

2742
1675

0,1666
0,0800

2805
1675

-

Tabelul 434. Densitatea şi vâscozitatea efectivă a aluatului pentru biscuiţi, funcţie de
temperatură

Temperatura t,°C

Aluat prelucrat
Sub presiune (u = 38%)

Normal (u = 37%)

18
19
20
20
21
22
23
24
25
26

Densitatea ρ,
Kg/m3
880
880
880
1031
1031
1032
1032
1027
1027
1021

Vâscozitatea η,
Pa⋅s
11,5
9,5
7,9
7,4
6,5
5,9
5,5
4,9
4,3
4,0

Tabelul 435. Densitatea şi vâscozitatea aluatului pentru vafele la 20°C, funcţie de umiditate

Umiditatea u,%
60
62
64
65

Densitatea ρ,
Kg/m3
1136-1140
1154
1142-1144
1133-1137

374

Vâscozitatea η,
Pa⋅s
4,20-4,60
1,10-1,20
1,15-1,20
0,83-0,84

Tabelul 436. Vâscozitatea aluatului (u = 62,3-62,6%) pentru vafele în funcţie de
temperatură
Temperatura t,°C
Vâscozitatea η, Pa⋅s
Temperatura t,°C
Vâscozitatea η, Pa⋅s
15
1,80
25
1,40
20
1,51
30
1,08
Tabelul 437. Vâscozitatea aluatului în funcţie de conţinutul de gluten şi zahăr
Gluten
Vâscozitatea efectivă ηe⋅10-6, Pa⋅s
Elasticitatea

Cantitatea, %
17
20
33
19
22
24
19
22
24
34

Slabă
Medie

Mare

Aluat glutenos (u = 2425% şi t = 39°C)
0,86
0,95
1,00
0,36
0,70
0,96
0,30
0,25
0,25
0,25

Aluat zaharos (u = 17-19%
şi t = 25-26°C)
1,00
2,00
2,60
0,70
0,80
0,85
0,80
0,70
0,65
0,60

Tabelul 438. Caracteristicile termofizice ale unor sorturi de aluat în funcţie de
temperatură
ρ,
Aluat
t, °C
λ, W/(m⋅K)
cp, J/(Kg⋅K)
a⋅106, m2/s
Kg/m3
Vafele

Pesmet
Biscuiţi de bere
Biscuiţi
glutenoşi
Biscuiţi zaharoşi
Neprelucrat
(necopt)

15
25
40
60
85
15
22
40
20
26
36
15
22
30
40
15
22
30
15
24
30

1100
1165
-1222
1330
1295
1280
1330
-

0,477
0,477
0,483
0,483
0,488
0,331
0,338
0,348
0,401
0,409
0,420
0,326
0,328
0,329
0,335
0,338
0,340
0,338
0,385
0,407
0,430

375

3621,6
3600,6
3600,6
3558,8
3600,6
2625,1
2713,1
2847,0
2909,8
2955,9
2997,7
2352,9
2323,7
2260,9
2219,0
2491,1
2512,1
2533,0
2658,6
2888,9
3181,9

0,1205
0,1250
0,1267
0,1244
0,1083
0,1069
0,1047
0,1036
0,1039
0,1050
0,1069
0,1092
0,1125
0,1167
0,1061
0,1055
0,1044
0,1083
0,1055
0,1014

PARTEA A III-A
24. CALCULUL CĂLDURII SPECIFICE, ENTALPIEI ŞI
CONDUCTIVITĂŢII TERMICE A PRODUSELOR ALIMENTARE PE
BAZA CONŢINUTULUI EXPRIMAT PE CLASE DE SUBSTANŢE
(PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE,
ELEMENTE MINERALE). COMPOZIŢIA PRINCIPALELOR
PRODUSELOR ALIMENTARE
În acest capitol se vor prezenta câteva formule extrem de utile pentru
calcularea unor mărimi necesare în calculele de proiectare în industria alimentară,
în cazul în care nu dispunem de date practice referitoare la caracteristicile fizicochimice ale acestora cum ar fi: căldura specifică, entalpia, conductivitatea
termică, densitatea – calculul făcându-se în funcţie de compoziţie (apă, gheaţă,
proteine, grăsimi, carbohidraţi, fibre celulozice şi elemente minerale) sau dacă nici
aceasta nu o avem la dispoziţie, prin analogie cu un produs similar, din punct de
vedere al compoziţiei.
24.1. CALCULUL CĂLDURII SPECIFICE ŞI ENTALPIEI PRODUSELOR
ALIMENTARE PE BAZA CONŢINUTULUI DE CLASE DE SUBSTANŢE
(PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE,
ELEMENTE MINERALE)
Căldura specifică la presiune constantă – cp, este cantitatea de energie
necesară pentru modificarea cu o unitate de temperatură a unităţii de masă.
Variaţia de entalpie pentru un material cu masa m este:
T2

q = ∫ c p dt

(24.1)

T1

sau, când se ştie căldura specifică medie - cm:

q = m ⋅ cm ⋅ (T2 − T1 )

(24.2)
Pentru solide şi lichide, ecuaţiile (24.1) şi (24.2) sunt valabile în intervalele
de temperatură întâlnite la prelucrarea produselor alimentare.
Tabelul 439. Căldura specifică a unor produse alimentare
Clasa de produse
Produse lactate

Carne proaspătă, peşte, ouă

Produs alimentar
specific
Unt
Frişcă
Lapte bătut
Cod (peşte)
Carne pui
Albuş ou
Gălbenuş ou
Carne porc

376

Conţinut
H2O, %
14
65
91
80
74
87
48
60

cm, J/(Kg·K)
2050
2930
4000
3520
3310
3850
2810
2850

Tabelul 439 (continuare)
Mere
Suc de mere
Sos de mere
Mazăre proaspătă
Varză albă
Morcovi
Miez de porumb
Fructe proaspete, vegetale, sucuri dulce
Castraveţi
Mango
Suc de portocale
(proaspăt)
Prune proaspete
Spanac
Căpşuni
Pâine albă
Alte produse
Pâine integrală
Făină

75
88
90
91
88

3370
3850
3730
3935
3890
3890

-

3320

97
93

4103
3770

87

3890

76,5
87
91
44
48,5
13

3500
3800
3805
2720
2850
1800

Pentru vegetale şi fructe, pireuri şi concentrate de origine vegetală, care nu
conţin grăsimi, Siebel (1918) a observat că, căldura specifică variază direct
proporţional cu cantitatea de umiditate conţinută astfel putându-se determina
căldura specifică ca o medie ponderală a căldurilor specifice ale apei şi solidelor
conţinute.
Pentru materii prime vegetale lipsite de grăsimi ce conţin fracţia masică de
umiditate u, căldura specifică medie se calculează cu relaţia de mai jos (t>0ºC).
cm = 3349 ⋅ u + 837 ,36 J/(Kg·K)
(24.3)
Pentru temperaturi sub punctul de îngheţ al apei:
cm = 1256 ⋅ u + 837 ,36 J/(Kg·K)
(24.4)
Când grăsimile vegetale sunt prezente, căldura specifică medie se poate
estima ţinând cont de fracţia masică a grăsimii – xgr, fracţia masică a solidelor fără
grăsime – xs şi fracţia masică a umidităţii – u, după cum urmează:
Pentru t>0ºC:
(24.5)
cm = 1674 ,72 ⋅ x gr + 837 ,36 ⋅ xs + 4186 ,8 ⋅ u ( J/(Kg·K)
Pentru t<0ºC:
cm = 1674 ,72 ⋅ xgr + 837 ,36 ⋅ xs + 2093 ,4 ⋅ u ( J/(Kg·K)

(24.6)

Ecuaţiile (24.3-24.6) sunt cunoscute sub numele de ecuaţiile lui Sibel, care
sunt nişte ecuaţii suprasimplificate.
Căldurile specifice ale solidelor şi lichidelor se pot estima de asemenea
utilizând corelaţiile obţinute de Choi şi Okos (1987):
Astfel, calculul căldurilor specifice pentru produsele alimentare se poate
efectua calculând căldurile specifice pentru tipurile de clase de substanţe ce
intervin în formarea structurii acestora: proteine, grăsimi, carbohidraţi, fibre
377

celulozice, elemente minerale (care le regăsim la calcinarea produsului alimentar,
sub formă de cenuşă), după care se face media ponderată a acestora:
Pentru:
- proteine (se notează cu xpr – fracţia masică a acestora; t în ºC)
(24.7)
c ppr = 2008 ,2 + 1208 ,9 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 1312 ,9 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 J/(Kg·K)
-

grăsimi (xg)

c pgr = 1984 ,2 + 1473,3 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 4800 ,8 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 J/(Kg·K)

-

carbohidraţi (xc)

c pch = 1548 ,8 + 1962 ,6 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 5939 ,9 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 J/(Kg·K)

-

(24.9)

fibre celulozice (xfi)

c pfi = 1845 ,9 + 1930 ,6 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 4650 ,9 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 J/(Kg·K)

-

(24.8)

(24.10)

cenuşă (elemente minerale xce)

c pce = 1092 ,6 + 1889 ,6 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 3681,7 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 J/(Kg·K)

(24.11)

Pentru temperaturi mai mari de 0ºC, apa contribuie, conform relaţiei:
capă = 4176 ,2 − 9 ,0862 ⋅ 10 −3 ⋅ t + 5473 ,1 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 J/(Kg·K)
(24.12)
Căldura specifică a unui amestec ce conţine toate elementele de mai sus,
exprimate în fracţii de masă, pentru t>0ºC este:
cm = x pr ⋅ c ppr + xgr ⋅ c pgr + xch ⋅ c pch + x fi ⋅ c pfi + xce ⋅ c pce + u ⋅ capă
(24.13)
Calculul căldurii specifice la presiune constantă utilizând corelaţiile lui
Choi şi Okos (1987) sunt mai bune în general decât cele date de ecuaţia lui Siebel,
la conţinut mare de umiditate.
Ecuaţiile lui Siebel s-au găsit a fi în concordanţă cu datele practice pentru
u>0,7 şi când grăsimile nu intervin în calcul.
Ecuaţiile lui Choi şi Okos sunt mai apropiate de datele experimentale la
conţinut mic de umiditate şi pentru o compoziţie variată.
Pentru calculul variaţiei de entalpie, aceleaşi ecuaţii, pentru căldura
specifică se pot exprima ca o medie pe intervalul de temperatură considerat.
Căldura specifică medie cm, pe intervalul (T1,T2)=(t1,t2) de temperatură,
unde (T2-T1)=δ, T22 − T12 = δ 2 şi T23 − T13 = δ 3 este:
cm =

1

δ

T2

∫ c p dt

T1

Astfel, ecuaţiile pentru căldura specifică medie – cpm - a diferitelor
componente, la variaţia δ a temperaturii sunt pentru:
- proteine:
c pmp =

1

δ

- grăsimi:
c pmg =

1

δ

(2008,2 ⋅ δ + 0,6045 ⋅ δ

2

− 437 ,6 ⋅ 10 −6 ⋅ δ 3

(1984,2 ⋅ δ + 0,7367 ⋅ δ

2

− 1600 ⋅ 10 −6 ⋅ δ 3

378

)

(24.14)

)

(24.15)

- carbohidraţi:
c pmc =

1

(1548,8 ⋅ δ + 0,9812 ⋅ δ

2

− 1980 ⋅ 10 −6 ⋅ δ 3

)

(24.16)

(1845,9 ⋅ δ + 0 ,9653 ⋅ δ

2

− 1500 ⋅ 10 −6 ⋅ δ 3

)

(24.17)

)

(24.18)

δ
- fibre celulozice:
c pmfi =

1

δ

- cenuşă:
c pmce =

1

δ

(1092,6 ⋅ δ + 0,9448 ⋅ δ

- apă:
c pm ,apă =

1

δ

2

(4176 ,2 ⋅ δ + 4,543 ⋅ 10

− 1227 ⋅ 10 −6 ⋅ δ 3

−3

⋅ δ 2 + 1824 ⋅ 10 −6 ⋅ δ 3

)

cpm = xp ⋅ cpmp+ xg ⋅ cpmg + xc ⋅ cpmc+ x fi ⋅ cpmfi+ xce ⋅ cpmce+ u ⋅ cpm,apă

(24.19)
(24.20)

24.2. CALCULUL VARIAŢIEI DE ENTALPIE LA SCHIMBĂRILE DE
FAZĂ
Atunci când avem de calculat căldura necesar a fi îndepărtată dintr-un
produs pentru a fi congelat, are loc o schimbare de fază şi trebuie considerată
căldura latentă de topire. Nu toată apa se transformă în gheaţă la congelare. O
anumită cantitate de apă rămâne sub formă lichidă, sub punctul de congelare, prin
urmare, ecuaţia lui Siebel pentru căldura specifică, sub punctul de congelare devine
inadecvată.
Cea mai bună metodă pentru determinarea cantităţii de căldură care trebuie
primită de produsul alimentar pentru decongelare, respectiv îndepărtată la
congelare este dată de variaţia de entalpie.
O metodă pentru calcularea variaţiei de entalpie sub punctul de congelare
(bună însă doar pentru un conţinut de umiditate cuprins între 73 şi 94%) este
procedeul lui Chang şi Tao (1981). Se consideră în acest procedeu că toată apa este
îngheţată la 227,6 K (-45,7ºC) şi se defineşte temperatura redusă Tr astfel:
Tr =

T − 227 ,6
Tc − 227 ,6

(24.21)

Tc - temperatura de congelare;
T- temperatura la care se determină entalpia.
Entalpia H - la temperatura T, comparativ cu entalpia Hc - la Tc=227,6 K ,
se calculează cu relaţia:

H =Hc ⋅[a⋅Tr +(1−a) ⋅Trb ]

(24.22)

Cei doi parametri, a şi b, s-au calculat pentru diverse produse ca o funcţie
de umiditatea conţinută (u) din masa de produs alimentar – m (Kg).
Pentru produse din carne:
379

a = 0 ,316 − 0 ,274 ⋅ ( u − 0 ,73 ) − 0 ,688 ⋅ ( u − 0 ,73 )2

(24.23)

b = 22 ,95 + 54 ,68 ⋅ ( a − 0 ,28 ) − 5589 ,03 ⋅ ( a − 0 ,28 )2

(24.24)

Pentru produse vegetale, fructe, sucuri:
a = 0 ,362 + 0 ,0498 ⋅ ( u − 0 ,73 ) − 3,465 ⋅ ( u − 0 ,73 )2

(24.25)

b = 27 ,2 − 129 ,04 ⋅ ( a − 0 ,23 ) − 481,46 ⋅ ( a − 0 ,28 )2

(24.26)

Temperatura de congelare – Tc în K este dată de următoarele relaţii pentru:
Produse din carne:
Tc = 271,18 ⋅ 1,47 ⋅ u

(24.27)

Tc = 287 ,56 − 49 ,19 ⋅ u + 37 ,07 ⋅ u 2

(24.28)

Tc = 120 ,47 + 327 ,35 ⋅ u − 176 ,49 ⋅ u 2

(24.29)

Fructe şi vegetale:

Sucuri:

Entalpia relativă ΔHc, în J/Kg, în punctul de congelare Tc, raportată la
temperatura de 227,6 K este:
ΔH c = 9792 ,46 + 405 ,096 ⋅ u

(24.30)

24.3. ESTIMAREA CONDUCTIVITĂŢII TERMICE A PRODUSELOR
ALIMENTARE
Efectul variaţiei compoziţiei materiale a produselor alimentare asupra
conductivităţii termice a fost raportat de către Choi şi Okos (1987), conform
următorului procedeu:

λ – conductivitatea termică a produsului se calculează în raport cu:
λi – conductivitatea termică a componentelor pure şi
xvi - fracţia volumică a fiecărui component:

λ = ∑ (λi ⋅ xvi ) , W/(m·K)
380

(24.31)

Conductivităţile termice individuale se obţin pentru apă – λapă, gheaţă - λgh,
grăsimi - λgr, carbohidraţi (zaharuri) - λch, fibre celulozice (celuloză) - λfi, şi cenuşă
- λce, conform ecuaţiilor (tºC):
-

apă – λapă:

λapă = 0,57109 + 1,7625 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 6,7306 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 , W/(m·K)
-

gheaţă - λgh:

λgh = 2,2196 − 6,2489 ⋅ 10 −3 ⋅ t + 1,0154 ⋅ 10 −4 ⋅ t 2 , W/(m·K)
-

(24.36)

fibre celulozice (celuloză) - λfi:

λfi = 0,18331 + 1,2497 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 3,1683 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 , W/(m·K)
-

(24.35)

carbohidraţi (zaharuri) - λch:

λch = 0,2014 + 1,3874 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 4,3312 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 , W/(m·K)
-

(24.34)

grăsimi - λgr:

λgr = 0,1807 − 2,7604 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 1,7749 ⋅ 10 −7 ⋅ t 2 , W/(m·K)
-

(24.33)

proteine - λpr:

λ pr = 0,1788 + 1,1958 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 2,7178 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 , W/(m·K)
-

(24.32)

(24.37)

cenuşă - λce:

λce = 0,3296 + 1,401 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 2,9069 ⋅ 10 −6 ⋅ t 2 , W/(m·K)

(24.38)

Fracţiile volumice – xvi, pentru fiecare component se determină din fracţia
masică – xi, densitatea individuală – ρi şi densitatea produsului - ρ, astfel:
xvi =

xi ⋅ ρ

(24.38)

ρi

sau:
ρ=

1

∑ (xi / ρi )

381

(24.39)

Densităţile individuale, în Kg/m3, se obţin pentru apă – ρapă, gheaţă - ρgh,
proteine - ρpr, grăsimi - ρgr, carbohidraţi - ρch, fibre celulozice (celuloză) - ρfi, şi
cenuşă - ρce, conform ecuaţiilor:
-

apă – ρapă:
ρ apă = 997,18 + 3,1439 ⋅ 10 −3 ⋅ t − 3,7574 ⋅ 10 −3 ⋅ t 2

-

-

-

-

gheaţă - ρgh:
ρ gh = 916 ,89 − 0 ,13071 ⋅ t

(24.41)

ρ pr = 1329 ,9 − 0 ,51814 ⋅ t

(24.42)

ρ gr = 925 ,59 − 0 ,41757 ⋅ t

(24.43)

proteine - ρpr:

grăsimi - ρgr:

carbohidraţi (zaharuri) - ρch:
ρch = 1599 ,1 − 0 ,31046 ⋅ t

-

-

(24.40)

(24.44)

fibre celulozice (celuloză) - ρfi:
ρ fi = 1311,5 − 0 ,36589 ⋅ t

(24.45)

ρ ce = 2423,8 − 0 ,28063 ⋅ t

(24.46)

cenuşă - ρce:

382

Glucide,
%

1

2

3

4

5

93
84
92,7
90,2
82,5
79,6
94,3
95,3
87,6
88,4
91,6
93,7
89,7
91,7
75
92,4

1,9
1,7
1,1
1,3
1,7
2,1
1,3
1
1,5
5
2,8
0,9
2
1,8
2,2
2,9

0,4
0,1
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2

3,2
7,5
4,6
7,3
17,4
19,1
2,9
8,5
10,5
2,5
3,9
3,2
5,7
6
17,2
1,4

Săruri
minerale,
%

Lipide, %

0

Denumirea alimentului

Proteine,
%

Nr,
crt.

Apă, %

24.4. COMPOZIŢIA PRINCIPALELOR PRODUSELOR ALIMENTARE EXPRIMATĂ PE CLASE DE SUBSTANŢE
(PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE, ELEMENTE MINERALE)
Tabelul 440
Na,
mg%

K,
mg
%

Ca,
mg
%

Mg,
mg
%

Fe,
mg
%

P,
mg
%

S,
mg
%

Cl,
mg
%

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18
43
13
20
15
20
25
12
10
15
10
55
45
30

400
430
186
186
550
510
170
270
130
470
420
300
275
340
400
311

104
40
8
9
23
40
34
3
25
40
40
70
50
-

13
27
27
9
30
8
14
17
8
35
40
40
-

1
0,6
1
0,3
1
1
4,5
1
0,4
1
0,5
1,2
-

38
90
25
45
27
45
45
135
60
20
60
35
50
-

32
20
29
11
52
52
29
30
54
-

71
57
35
30
30
20
25
30
35
40
60
16
-

PRODUSE VEGETALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Andive
Anghinare
Ardei gras verde
Ardei gras roşu
Cartofi noi
Cartofi maturi
Castraveţi
Ceapă verde
Ceapă uscată
Ciuperci
Conopidă
Dovlecei
Fasole verde
Gulii
Hrean
Lobodă

0,676
0,708
0,2196
0,186
0,563
0,676
0,2853
0,488
0,263
0,7155
0,592
0,4184
0,491
0,6545
0,6022
0,341

383

Tabelul 440 (continuare)
0
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1
Mazăre verde boabe
Mărar (frunze)
Morcov
Napi
Păstârnac
Pătrunjel (frunze)
Pătrunjel (rădăcini)
Pătlăgele roşii
Praz
Pătlăgele vinete
Ridichi de lună
Ridichi de iarnă
Salată verde
Sfeclă roşie
Spanac
Sparanghel
Ştevie
Ţelină (rădăcină)
Urzici
Usturoi
Varză albă
Varză Bruxelles
Varză chinezească
Varză roşie

2
71
62
87,2
92
80
87
78
93,9
88
91,6
94,8
94
94,2
87
90,1
92
88,6
87
80
61,9
91,7
84
93
90,5

3
8,2
1,8
1,5
1,1
1,4
3,6
1,1
1,1
2,3
1,3
0,6
1,3
1,9
1,3
3,5
2
4,6
1,4
7,9
7,2
1,8
4
1,3
1,9

4
0,5
0,3
0,2
0,5
0,7
0,8
0,3
0,4
0,2
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3
0,2
0,3
0,7
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2

5
14
5,6
8,8
6,3
15
6,6
10
4,3
9,9
4,8
3,8
4,9
2,9
9
2
2,6
5,6
7,1
26
5,8
7
2,9
5,6

6
0,564
0,497
0,4685
0,5883
1,751
0,4746
0,4597
0,3514
0,3085
0,589
0,595
0,3665
1,087
0,3331
0,38
0,742
0,27
0,7405
0,725
0,532
0,418

384

7
15
100
60
20
35
25
70
10
60
152
31
80
70
17
60
130
20
30
32
30
32

8
340
220
240
380
900
310
200
240
120
280
320
100
700
160
320
340
250
400
400
400
250

9
25
50
60
57
300
15
60
11
35
40
55
28
75
13
56
72
30
100
55

10
40
15
10
25
50
20
20
10
10
20
40
14
57
11
30
70
17

11
2
1
0,5
1,3
6
0,6
0,7
0,4
1,5
2
2
1,5
3
1,1
1
1,5
1
2
2

12
100
40
28
70
120
30
57
20
25
35
50
30
55
35
35
60
78
32

13
6
21
190
14
28
37
18
78
27
46
67
184
-

14
36
50
70
35
150
60
24
60
20
60
79
35
100
50
150
40
30

Tabelul 440 (continuare)
0

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

1
LEGUME
CONSERVATE
Conopidă în apă
(sterilizată)
Dovlecei în apă
(sterilizată)
Fasole verde în apă
(sterilizată)
Mazăre în apă (sterilizată)
Sparanghel în apă
(sterilizată)
Bame în bulion
(sterilizată)
Ghiveci în bulion
(sterilizat)
Roşii în bulion (sterilizat)
Vinete în bulion
(sterilizat)
Ghiveci în ulei
Tocană de legume
(sterilizat)
Tomate umplute cu orez
(sterilizat)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

95

0,9

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

1,8

0,5

2,5

0,335

35

300

-

-

-

-

-

-

94,4

1,5

0,4

2,4

0,12

-

120

-

-

-

-

-

-

86,5

2,4

0,5

8,1

0,451

50

340

37

-

1

23

-

-

96

0,8

0,1

2,7

1,1057

67

960

26

-

0,7

52

-

-

90

1,5

0,6

6

0,2307

17

160

21

-

0,7

32

-

-

93

1,2

0,5

3,8

0,39

40

350

-

-

-

-

-

-

92,3

1,7

0,7

4,7

0,325

25

300

-

-

-

-

-

-

93,5

1,1

0,5

2,5

0,32

20

300

-

-

-

-

-

-

81

2,5

8

3,4

0,34

40

300

-

-

-

-

-

-

83,5

1,4

6

5,5

0,35

40

310

-

-

-

-

-

-

80,5

2,1

8

8,4

0,425

25

250

63

-

-

87

-

-

385

Tabelul 440 (continuare)
0

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

1
Ardei umpluţi cu orez
(sterilizat)
Vinete împănate (sterilizat)

Bame în ulei (sterilizat)
Suc de tomate
Bulion de tomate
Pastă de tomate
Ciuperci deshidratate
Cartofi deshidrataţi
Morcovi deshidrataţi
Castraveţi muraţi în oţet
Varză acră
FRUCTE PROASPETE
Afine
Agrişe
Ananas
Banane
Caise (soiuri)
Caise (zarzăre)
Căpşuni
Cantalupi
Cireşe amare
Cireşe (soiuri)
Coacăze roşii

2

3

4

5

6

83

1,4

8

8,2

81
84,2
93
80
68
11,7
10,2
14,6
95
90

1,5
1,9
1,1
3,6
4,7
41,7
7,4
9,3
1,2

8
6
1,7
0,4
1,5
-

2,4
6,2
4,6
11,56
17,6
30,8
77,0
61,4
3,6
3,3

84

0,7

0,6

13,9

0,173

85
85
75
85
84
90
91
76
75
92

1,3
0,4
1,3
1,1
0,9
0,8
0,8
1
1,1
1,5

0,4
0,2
0,6
0,1
0,2
0,6
0,1
0,4
0,3
0,6

9,5
11,9
13,4
12,9
11,5
8,2
6,9
17,8
18,3
10,2

0,4835
0,0331
0,5434
0,3822
0,2578
0,4456
0,5105

0,109

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

62

-

-

47

-

-

350

31
13
30
78
25
242
25
51

-

0,7
2
2,3
3,7
5,9
1,2
0,3

50
32
30
68
103
102
20
34

-

-

2

120

20

10

0,6

8,4

11

1

3
3
1
2
3
3

370
380
320
160
380
375

22
32
8
17
25
18
36

18
40
12
13
15
15

0,5
1,1
0,4
0,4
0,8
0,6
0,5

40
30
25
30
20
38

15
12
6
12
8
29

15
70
0,8
15
1
14

0,081 0,0457 0,062 0,1483 0,1317 0,3499 0,0462 1,7353 1300

386

Tabelul 440 (continuare)
0

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

1

Coacăze negre
Coarne
Corcoduşe
Dude
Fragi de pădure
Grapefruit
Gutui
Lămâi
Mandarine
Măceşe
Mere
Merişoare (coacăze de

86. munte)
87. Mure
88. Nectarine (prune “peche”)
89. Pepeni galbeni
90. Pepeni verzi
91. Pere
92. Piersici
93. Portocale
94. Prune
95. Zmeură
96. Scoruşe (sorb)

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

79
79
82
83
87
89
82
89
88
71
82

1
0,7
0,6
1,3
1,3
0,5
0,5
0,9
0,8
4,1
0,3

0,7
0,4
0,1
0,6
1
0,2
0,5
0,7
0,1
1,2
0,4

13,7
16,9
10,2
14,55
9,8
6,5
14,2
6,2
8,7
21,8
16,9

0,3739
0,294
0,3763
0,303
0,3118
0,2743
0,2584
0,2596
0,1916
0,365
0,1529

6

4
4
3
3
2
2
4
3
2,2
5
3

290
290
290
300
160
230
200
170
110
220
120

14
20
83
20
15
40
33
60
8

10
15
13
10
6
13
11
30
5

9,3
0,8
0,8
0,3
0,4
0,6
0,4
2
0,4

30
46
38
10
29
20
23
25
10

16
2
8
10
5

0,6
1,5
15
2
2
5
2
23
1,5

84

0,7

0,7

11,6

0,0415

-

-

27

-

1,5

13

-

-

81
86
94
91
82
83
87
78
83
82

1,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,9
0,8
0,6
1,4
1,6

1,4
0,1
0,1
0,1
0,5
0,1
0,2
0,1
0,6
0,2

14,1
13,8
5
5,4
16
12,4
10,1
17,2
13,6
15,4

0,3866
0,4578
0,3223
0,1752
0,3094
0,3024
0,372
0,3612
-

2
14
8
3
3
4
3
3
-

260
320
270
130
260
200
300
220
-

36
20
9
12
10
50
20
40
-

16
20
5
10
8
13
10
30
-

1,6
0,8
0,3
0,2
0,4
0,4
0,5
1,2
-

50
30
13
12
20
23
32
29
-

17
13
9
7
7
8
5
18
-

4
40
8
1
1
4
1,5
20
-

387

Tabelul 440 (continuare)
0

1

97. Struguri
98. Vişine
FRUCTE USCATE

99. Caise (fără sâmburi)
100. Curmale (cu sâmburi)
101. Măceşe cu seminţe
102. Mere
103. Mere
104. Pere
105. Piersici (fără sâmburi)
106. Prune cu sâmburi
107. Smochine
108. Stafide
SUCURI DE FRUCTE
109. Afine
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Gutui
Mere
Mure
Pere
Zmeură
Prune
Struguri
Nectar de caise
Nectar de gutui

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

81
85

2,1
1,2

1,7
0,5

18,5
13,6

0,3665
0,3723

6

2
3

300
290

16
27

14
20

0,5
0,8

24
30

9
-

1
1,5

20

5,2

0,4

68

0,3059

-

-

156

-

10,9

139

-

-

19
13
23
3
24
24
20
26
17

1,9
2,2
1,4
1,8
2,4
3
2,5
4,3
2,5

0,6
0,7
1
2,4
0,4
0,6
0,5
1,3
0,5

74
62,2
72
9,1
70
69,4
71
58
71,2

0,138
0,1678
0,0868
0,0684
0,1854
0,1769
0,9869
1,37
1,1013

12
34
31

800
780
708

71
50
24
19
30
44
54
186
78

30
82
7

3
9,8
1,8
1,4
5,4
6,9
2,9
3
3,3

64
108
61
48
150
126
85
111
129

69
42

3
105
103

84,7

0,08

-

15

0,122

2

120

-

-

-

-

-

-

85,4
82,2
91,1
85,6
87,2
85,9
79,5
80,9
87,4

0,09
0,09
0,02
0,16
0,09
0,13
0,81
0,18

-

14,2
17,4
8,7
14,1
12,3
13,7
20
17
10,6

0,124
0,1382
0,263
0,2423
0,0348
0,3593
-

4
1
3
3
2
-

120
120
260
220
300
-

8
9,3
22
27
-

-

0,2
0,8
0,3
-

9
10
12
30
-

-

-

388

Tabelul 440 (continuare)
0

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

1

Nectar de piersici
Nectar de vişine
COMPOTURI: Afine
Caise
Cireşe
Gutui
Mere
Pere
Piersici
Prune
Zmeură
Vişine
LEGUMINOASE USCATE

131. Fasole boabe
132. Linte boabe
133. Mazăre verde
134.

PRODUSE DERIVATE DIN
CEREALE

Pâine de grâu albă
Pâine de grâu
135.
intermediară
136. Pâine de grâu neagră
137. Pâine de secară

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

80,4
80,7
70
74,5
71
73
75
76,5
73
67
75,1
74

0,71
0,81
0,5
0,2
0,24
0,25
0,25
0,1
0,2

-

17,4
14,7
28
23,7
26,5
25
24
21,5
25,8
29,5
23,5
24,7

6

0,293
0,0317
0,0112
0,0102
0,0166
0,3006
0,0282
0,0274

3
16
-

290
256
-

15
11
4
9
8
15
10

-

0,7
0,2
0,2
0,6
0,6
2,2
0,4

16
6
7
20
11
17

-

-

13

23

1,7

47

2,2656

60

1500

180

160

6,6

309

-

50

12
13

25
21,5

1,9
1,9

52
53

1,2226
1,5837

90
35

700
1000

38
61

80
120

7,6
4,7

242
303

-

65
60

32,1

10,3

2

54

1,2907 360

120

18

30

0,7

87

54

621

37,2

8,3

0,8

52,2

0,1198

-

20

-

1,8

98

-

-

33,5
40,2

8,4
7,8

1,2
1,3

48,5
47,5

1,5403 400
1,4423 400

190
200

35
35

-

1,3
1,3

164
256

150
-

600
550

389

-

Tabelul 440 (continuare)
0

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

40,2
33,5

9,1
10,5

1
0,6

51
53,5

0,2705 0,5467 350

120

50
15

-

2,5
0,7

218
61

-

-

Făină de grâu

14

10,8

0,9

73,6

0,5051

40

350

22

-

1,1

92

-

-

Făină de grâu

14

11

1,1

72,9

0,393

30

200

29

-

2

132

-

-

Făină de grâu

14

11,5

1,4

71,3

0,5964

30

200

33

60

2,4

221

-

50

14
14
14
14
14
12
12,5
11,8
6

8,9
9,5
9,6
7,6
11,2
13,6
5,6
10,2
8,2

1,2
1,5
1,7
1
0,8
6,3
1
2,2
9,5

76,6
72
72,1
75,8
73,3
65,3
75,9
79,1
74

0,1885 0,6746 3
0,8313 10
0,5553 30
0,5386 25
1,13 35
0,8075 200
0,5219 200
1,0755 300

160
300
200
180
270
140
140
90

40
16
22
30
41
77
34
24
17

37
120
30
20
120
35
18

2,5
1,6
2,3
1,3
1,6
6
1,5
1,9
0,5

146
236
250
150
101
353
97
156
150

116
127
79
120
199
-

105
35
50
70
300
500

4

8,7

33,8

11,7

1,7509

690

240

130

3,9

460

198

25

8
8
4
52

25,8
10,7
22,3
2

44,5
7
54
35

15,7
69,5
13,8
7,2

1,7223 7
0,6447 7
6,289 2300

680
410
100

69
34
70

180
42
25

2,3
0,7
2

400
92
92

377
48
-

7
11
3700

138. Pâine graham
139. Cornuri chifle
140. (extracţie 0-30%)
141. (extracţie 75%)
142. (extracţie 85%)
143. Pâine de secară
144. Arpacaş de orz
145. Făină de porumb
146. Orez decorticat
147. Griş
148. Fulgi de ovăz
149. Paste făinoase (obişnuite)
150. Paste făinoase cu ouă
151. Biscuiţi
152.
153.
154.
155.
156.

FRUCTE ŞI SEMINŢE
OLEAGINOASE

Alune în coajă
Arahide
Castane
Fisticuri
Măsline greceşti

6

390

7

4

Tabelul 440 (continuare)
0

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

1

Măsline verzi
Migdale dulci
Nuci
Nuci de cocos
Dovleac (seminţe)
Fl. soarelui (seminţe)
Mac
PRODUSE ZAHAROASE

164. Zahăr
165. Glucoză
166. Lactoză
167. Miere de albine
168. Amidon
169. Caramele cu lapte
170. Caramele cu fructe
171. Dropsuri
172. Drajeuri
173. Bomboane fondante
174. Bomboane cu ciocolată
175. Praline
Sirop de fructe (vişine,

176. zmeură)
177. Gem de caise

2

3

4

5

41
6
5
8
7
8
8

24
24
19,8
8,2
28
14,7
19,5

10
55
60
48,8
47,4
32,3
40,8

8,1
13,2
3,7
26,9
5,1
14,5
18,7

0,1646
1,8049
1,2851
0,2177
0,9448
-

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3
4
-

690
450
-

78
239
89
59
140
-

252
134
-

1,6
3,9
2,1
2,7
4,8
-

85
465
360
156
800
-

150
146
-

2
100
-

0,1

-

-

99,9

0,0008 0,3

0,5

0

0

0

0

0

0

22,8
18
3
6,8
1,2
1,2
8,4
0,9
8

0,2
0,4
3,1
7
3

9,1
33,8
15

77,7
99
81,3
83
96
92,2
98,8
98,8
78,7
56,3
73

0
0,0646
-

0
5
-

0
10
-

0
5
-

0
6
-

0
0,6
-

0
33
-

0
5
-

0
urme
-

28

0,09

-

70

-

-

-

-

-

-

-

-

25

0,65

-

73

-

-

19

-

-

15

-

-

0,034

391

Tabelul 440 (continuare)
0

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

1

Gem de piersici
Gem de prune
Gem de zmeură
Gem de vişine
Gem de căpşuni
Gem de gutui
Dulceaţă de nuci verzi
Dulceaţă de trandafiri
Jeleu de afine
Jeleu de mure
Marmeladă amestec
Marmeladă extra
Magiun de prune
Fructe candicate
Cacao praf
Ciocolată menaj
Ciocolată cu lapte
Ciocolată cu vanilie
Marţipan
Nuga
Halva din floarea
198.
soarelui
199. Halva din susan

2

3

4

5

21
25
20
24,1
23
22
22,3
18,8
23,3
26,5
5,2
1
1,2
1
13,8
1

0,64
0,62
0,88
0,34
0,35
0,6
0,5
0,46
0,42
1,5
0,3
23,4
6,5
6,9
5,1
9,3
9

20,2
27,5
29,9
33,1
28,5
35

74,5
72,5
74,3
69,5
74
75
76,1
80,3
76
65
72,5
71
55
75
40,2
61,6
49,8
58,9
46,7
53

3,7

18,8

31,5

43

3,3

13,9

32,9

47,4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

60
10
86
-

900
442
420
-

15
10
13
35
35
34
60
92
175
-

420
107
58
-

1,1
0,3
2
0,6
10
2,7
1,7
-

14
10
12
12
10
17
619
445
215
-

203
95
67
-

51
71
151
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0301
0,0203
0,027
0,0476
0,045
0,051
2,323
1,2647
1,1737
-

392

Tabelul 440 (continuare)
0

200.
201.
202.
203.
204.
205.

2

3

4

5

GRĂSIMI ANIMALE ŞI
VEGETALE Smântână 20%

1

71,4

3,5

20

3,1

0,4013

Smântână 30%
Unt
Untură de porc
Untură de gâscă
Seu de bovine şi ovine

63,2
9,5
0,2
0,3
0,3
0,1

2,5
8
0,2
0,5
0,3
-

30
80
99,9
99
99,4
99,9

2,3
2,5
-

0,3102 30
0,0772 10
urme
-

90

0,5
0,6

99,9
99,8
82
4,4

4

60
56
89,9
89,2
84,3
58,5
59,9
34,2
13
7

0
0,2
0,3
0,2
0
0
0
0
85,6
46,1

40
43,9
0,2
0,2
5,0
42,2
1,5
0,1
40,8
0,1
1,6

0
12,0
12,0
12,0
0
40,0
40,0
25,0
0
0

Unt de lemn de floarea
soarelui
206. Ulei de germeni de porumb 0,1
207. Ulei de soia
0,2
208. Margarină
15,7
BĂUTURI ALCOOLICE

209.

Bere
Ţuică
Rom
Vin alb
Vin roşu
Vin spumant demisec
Whisky
Coniac, 3 stele
Vodcă
Lichior de vişine

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219. DIVERSE: Gelatină uscată
220. Drojdie de bere

6

0,0164
0,142
0,663
0,770
0,560
0,06
4,0972

393

7

8

9

10

11

12

13

14

35

126

80

10

0,3

70

-

80

95
14
urme
-

70
15
urme
-

5
1
urme
-

0,2
0,2
urme
-

60
25
-

9
-

50
3
-

8

46

4,1
10

8

0,3
0

12
70

-

-

7
7
7
27
180

104
104
104
22
1900

18
10
15
11
106

7
7
7
-

500
600
400
0
18,2

10
25
10
0
1893

15
15
15
-

2
2
2
-

Tabelul 441. Compoziţia chimică medie a laptelui diferitelor specii de animale
Apă, %

s.u., %

Bivoliţă

82,7

17,3

Grăsime,
%
7,7

Capră

86,05

13,95

4,9

4,3

3,9

0,85

Colostru (vacă)
Lapte normal de
vacă
Oaie

79-82

21-18

4-6

12,5-16,5

2-3

1-1,6

87,5

12,5

3,5

3,5

4,7

0,8

81,9

18,1

7,2

5,7

4,3

0,9

Sursă lapte

Proteine,
Lactoză, % Cenuşă, %
%
4,1
4,8
0,7

Tabelul 442. Compoziţia diferitelor produse lactate deshidratate
Sursă lapte

Lapte integral,
praf
Lapte smântânit,
praf
Smântână praf
Zară praf
Zer praf (dulce)
Zer praf (acid)

Apă, %

Grăsime,
%

Proteine,
Săruri
Acid
Lactoză, %
%
minerale, % lactic

3,0

26,0

26,5

38,5

6,0

3,5

0,7

36,0

51,0

8,2

4,0
3,5
3,5
4,0

40,0
5,0
0,8
0,5-1,5

21,5
34,0
12-14
13-16

29,5
48,0
70-72
63-67

5,0
7,9
8-10
10-12

2,0
6-7

Tabelul 443. Compoziţia procentuală a smântânii în funcţie de conţinutul de
grăsime
Substanţă uscată
Grăsime, %
Apă, %
Proteine, %
Lactoză, %
negrasă, %
10
81,8
3,4
4,2
8,2
15
77,3
3,2
3,9
7,7
20
72,9
3,0
3,6
7,1
25
68,5
2,8
3,3
6,5
30
64,0
2,6
3,0
5,9
35
59,6
2,4
2,7
5,4
40
55,0
2,0
2,4
4,7
50
46,5
1,4
1,8
3,4
60
37,8
0,8
1,2
2,2

394

Tabelul 444. Caracteristici chimice ale untului din diferite regiuni ale ţării
(conform datelor Institutului de Chimie Alimentară Bucureşti)
Procedeu continuu

Regiune de şes
Vara
Iarna
14,92
15,54
0,824
0,864
4,76
4,58
2,08
2,26
3,75
3,88
40,50
34,56
223
207
24,37
24,58
1,71
1,40
0,810
0,846
17,10
15,62

Caracteristici
Umiditate, %
Substanţă uscată negrasă, %
pH
Aciditate titrabilă, grade
Aciditate în plasmă, grade
Indice de iod
Indice de saponificare
Indice Reischert-Meissl
Indice Polenski
Diacetil, mg/Kg
Acetilmetilcarbinol, mg/Kg

Procedeu discontinuu Procedeu discontinuu

Regiune de şes
Vara
Iarna
15,02
14,90
0,723
0,776
4,77
4,71
1,98
2,02
2,88
3,88
41,18
34,51
225
214
24,21
24,10
1,51
1,52
0,736
0,843
11,52
15,00

Regiune de deal
Vara
Iarna
14,81
14,64
0,935
0,982
4,43
4,53
1,83
2,40
3,87
4,05
39,94
33,40
214
213
23,30
23,10
1,07
1,41
0,517
0,623
9,05
10,51

Tabelul 445. Compoziţia medie a principalelor grupe de brânzeturi (după Bruncke)
Brânzeturi
Componente, %
Brânzeturi tari
Brânzeturi moi
semitari
Apă
Substanţă uscată
Grăsime în substanţă uscată
Grăsime în substanţă totală
Proteine
Substanţe minerale
NaCl

35
65
45
29
30
3,5
2,5

50
50
20-50
16
28
3,0
2,8

60
40
20-60
12
22
2,5
3,0

Tabelul 446. Compoziţia medie a unor brânzeturi (după Meyer şi Mair-Valdburg)
Sortiment

Emmental (şvaiţer)
Gruyere
Parmezan
Chester
Gouda
Edam-semigras
Edam-gras
Tilsit
Belpäese
Camembert semigras
Camembert gras
Roquefort
Gorgonzola

Apă, %

s.u., %

36,0
35,0
32,0
34,0
40,6
50,0
44,0
43,0
48,2
60,0
51,0
38,5
46,7

64,0
65,0
68,0
66,0
59,4
50,0
56,0
57,0
51,8
40,0
49,0
61,5
53,3

Săruri
Grăsime, Grăsime Proteine,
NaCl în
minerale,
%
în s.u., %
%
cenuşă
%

29,8
28,9
25,8
33,4
28,8
15,0
25,2
25,7
25,9
12,0
22,5
32,5
27,2

395

45,0
44,5
38,0
50,6
48,5
30,0
45,0
45,0
50,0
30,0
50,0
52,8
51,0

29,3
31,8
32,6
29,4
25,5
30,1
25,9
26,4
22,1
24,1
22,6
23,0
20,5

4,9
4,3
5,6
3,2
5,1
4,9
4,9
4,9
3,8
3,9
3,9
6,1
5,6

2,4
2,0
2,8
1,7
2,4
2,1
2,2
2,6
1,7
1,9
1,9
4,2
2,9

Tabelul 447. Compoziţia medie pentru brânza proaspătă de vacă, % (după
Balatoni)
Sortiment

Brânză de vacă
slabă
Brânză de vacă
grasă
Brânză de vacă
foarte grasă

Grăsime
Proteine Glucide
în
,%
,%
s.u.,%

Apă,%

s.u.,%

Grăsime
,%

80,0

20,0

2,0

10,0

16,0

73,0

27,0

7,0

26,0

65,0

35,0

12,0

35,0

Ca

P

3,0

0,1

0,2

15,5

2,0

0,1

0,2

18,8

2,0

0,1

0,2

Tabelul 448. Conţinutul de sare la diferite brânzeturi
Sortimentul
Limite, % Media, %
Parmezan
1,1-1,8
1,5
Cheddar
1,4-1,8
1,6
Emmental
0,8-1,8
1,3
Trapist (Moeciu)
1,4-2,0
1,7
Edam (Olanda)
1,4-2,0
1,7
Camembert
2,5-3,7
3,2
Caşcaval
2,5-3,3
2,9
Telemea
2,7-4,5
3,5
Tabelul 449. Conţinutul de cenuşă la principalele grupe de brânzeturi
Cenuşă fără
Grupa de brânzeturi
Cenuşă,%
NaCl,%
NaCl,%
Brânză tare – Emmental
4,6
1,9
2,7
Brânză semitare – Edam
5,2
2,6
2,6
Brânză semitare – Trapist
4,9
2,5
2,4
Brânză cu pastă moale
5,9
4,9
1,0
Brânză proaspătă
1,6
0,2
1,4
Tabelul 450. Compoziţia laptelui smântânit
Sortiment

Lapte smântânit

Apă,%

s.u.,%

91

9

Grăsime, Proteine, Lactoză,
Săruri
%
%
%
minerale,%

0,03-1

3,5

4,7

0,7

Notă: Săruri minerale, mg: Ca – 129,8; P – 97,6; Mg – 14,7; K – 150,5; Na – 39; Cl – 108.

Tabelul 451. Compoziţia zarei
Sortiment

Zară dulce
Zară acidă

Apă,%

s.u.,%

90,9
91,3

9,1
8,7

Grăsime, Proteine, Lactoză,
Săruri
%
%
%
minerale,%

0,4
0,3

3,4
3,4

396

4,6
3,5

0,7
0,7

Acid
lactic

0,7

Tabelul 452. Compoziţia zerului
Sortiment

Grăsime, Proteine, Lactoză,
Săruri
%
%
%
minerale,%

Acid
lactic

Apă, %

s.u., %

Zer dulce

93-94

6-7

0-0,3

0,8-1,0 4,5-4,9

0,5-0,7

urme

Zer acid

94-95

5-6

0-0,1

0,8-1,0 3,8-4,2

0,7-0,8

0,8

Tabelul 453. Compoziţia zerului rezultat la prelucrarea laptelui de oaie
Grăsime, Proteine, Lactoză,
Săruri
%
%
%
minerale,%

Sortiment

Apă,%

s.u.,%

1

92,8

7,2

0,3

1,4

4,7

0,8

2

91,9

8,1

1,0

2,0

4,7

0,8

Notă: Zer obţinut: 1 – la fabricarea brânzei telemea; 2 – la fabricarea caşului.

Tabelul 454. Compoziţia oului (după Oliver)
Componente

Apă, % Proteine, % Lipide, % Glucide, % Minerale, %

Ou întreg

74

13

11,8

1

0,8

Albuş

88

10,5

0

1

1,1

Gălbenuş

49

16,5

33

1

0,6

Tabelul 455. Compoziţia oului integral, în funcţie de specie
Specie / Masa medie a
Glucide,
Apă, % s.u., % Proteine, % Lipide, %
Minerale, %
Componente
oului, g
%

Găină

51,6

73,6

26,4

12,8

11,8

1

0,8

Curcă

71,6

73,7

26,3

13,1

11,7

0,7

0,8

Raţă

66,6

69,7

30,3

13,5

15,0

0,8

0,9

Gâscă

177

70,6

29,4

14

13,0

1,2

1

Cafeină, %

Gluten, %

Lipide, %

Glucide, %

Minerale, %

Extract
solubil, %

Cafea verde
Cafea prăjită
Cafea prăjită provenită din 100 g
cafea verde

Celuloză, %

Componente

Apă, %

Tabelul 456. Compoziţia cafelei

8,26
8,36

42,36
44,96

1,10
1,06

10,08
12,03

11,42
8,30

8,18
1,84

5,97
5,17

14,03
20,28

6,43

34,58

0,82

0,23

6,38

1,41

3,97

20,22

397

în miez
în coajă
în tegument

4-6
6-12
5-7

Cafeină, %

Teobromină, %

Substanţe
tanante, %

Amidon, %

Substanţe
proteice, %

Lipide, %

Componente

Apă (pierderi
în greutate prin
uscare), %

Tabelul 457. Compoziţia bobului de cacao

48-54 11,8-15,2 6,5-10 3,2-5,8 0,8-2,1 0,05-0,34
1,2-4 12,2-15,8 3,6-5,4 0,7-1,3 0,4-1 0,11-0,19
2,3-3,5
1,7
0,2

Tabelul 458. Compoziţia cărnii de bovine
Regiunea
Starea de
Apă, %
anatomică
îngrăşare
slabă
71
medie
65
Greabăn
grasă
60
foarte grasă
52
slabă
64
medie
57
Antricot
grasă
53
foarte grasă
44
slabă
71
medie
67
Pulpă
grasă
63
foarte grasă
58

Protide, % Lipide, %
19,2
18,6
17,0
15,0
18,6
16,9
15,6
12,8
19,7
19,3
18,7
17,5

Tabelul 459. Compoziţia cărnii de porcine
Regiunea Starea de
Apă, %
Protide, %
anatomică îngrăşare
slabă
60
17,2
Pulpă
medie
53
15,2
grasă
56
13,2
slabă
63
17,9
Cotlet
medie
58
16,4
grasă
52
14,8
slabă
52
14,4
Spată
medie
44
12,5
grasă
37
10,3

398

9
16
22
32
16
25
31
43
8
13
17
24

Minerale,
%
0,9
0,9
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,6
1,0
1,0
0,9
0,8

Lipide, % Minerale, %
22
31
40
18
25
32
33
42
52

0,9
0,8
0,7
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6

Tabelul 460. Compoziţia cărnii de ovine
Regiunea
anatomică
Pulpă

Antricot

Spată

Starea de
îngrăşare
slabă
medie
grasă
slabă
medie
grasă
slabă
medie
grasă

Apă, %

Protide, %

Lipide, %

Minerale, %

71
64
60
65
52
39
67
58
51

18,4
18,0
16,7
17,7
15,9
12,2
16,7
15,6
13,6

9
18
22
16
32
49
15
25
34

1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,6
0,9
0,8
0,7

Componente

Creier

Inimă

Ficat

Limbă

Rinichi

Intestin

Timus

Tabelul 461. Compoziţia chimică a unor viscere

Apă, g
Proteine, g
Lipide, g
Colesterol, g
Glucide, g
Vitamina A (UI)
Tiamină, mg
Riboflavină, mg
Vitamina PP, mg
Vitamina C, mg
Purine, mg
Sodiu, mg
Sulf, mg
Clor, mg

81
10
8,3
2,36
0,8
0
4,5
28
90
-

75,4
16,5
6,3
0,15
0,7
30
0,54
0,89
6,8
6,0
++
85
296
122

70,9
19,8
4,2
0,32
3,6
19,20
0,27
2,80
16,1
31
93
130
251
101

68
16,4
15
0,4
0
0,22
0,27
5,0
0
++
80
-

75
15
8,1
0,41
1
1000
0,25
2,10
7,4
11
80
246
190
246

79
19,1
2
0,15
0
0,01
3,0
++
46
-

75
19,6
3,1
0,28
0
0,06
0,27
4,0
330
-

399

BIBLIOGRAFIE

1. Toledo, R.T. - Fundamentals Food Process Engineering, Chapman & Hall,
New York, London, 1993;
2. Luca, Gh. - Probleme de operaţii şi utilaje în industria alimentară, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1978;
3. Pavlov, C.F., Romankov, P.G., Noskov, A.A., - Procese şi aparate în ingineria
chimică - Exerciţii şi probleme, Editura Tehnică, 1981;
4. Leonăchescu, N., Sandru, E., Carţaş, V., Mihăilă, C., Caluianu, V. - Probleme
de termotehnică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977;
5. Iliescu, G.M. - Constante termofizice ale principalelor produse alimentare,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1971;
6. Seracu, D.I. – Îndreptar de chimie analitică (tabele, diagrame, programe),
Editura Tehnică, Bucureşti, 1989;
7. McCabe, W. L., Smith, J. C. – Unit Operations of Chemical Engineering,
McGraw – Hill Book Company, New York, 1976;
8. Floarea, O., Smigelschi, O. – Calcule de operaţii şi utilaje din industria chimică,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1966;
9. Neamţu, G. – Biochimie ecologică, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1983.
10. Domşa, F.N., Iliescu, Lucia – Tehnologia zahărului, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1973;
11. Bratu, Em. A. – Operaţii unitare în ingineria himică, vol. I - II, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1984
12. Ganea, N. – Alegerea, întreţinerea şi exploatarea pompelor, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1981
13. Tudose, R.Z., Ibănescu, I., Vasiliu, Mariana, Stancu, A., Cristian, Gh., Lungu,
Maria – Procese, operaţii, utilaje în industria chimică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1982
14. Leca, A., Prisiceanu, I. – Proprietăţi termofizice şi termodinamice – solide,
lichide, gaze, vol. I – III, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994;
15. Macovei, Viorica Maria – Culegere de caracteristici termofizice pentru
biotehnologie şi industria alimentară, Editura Alma, Galaţi, 2000.

400