COUNTY

County
Aitkin
Aitkin
Aitkin
Aitkin
Aitkin
Aitkin
Aitkin
Aitkin
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Anoka
Becker
Becker
Becker
Becker
Becker
Becker
Becker
Becker
Becker

AREA PLACE
Area Place

Jim
Norm
Paul
Walter
Moore Coleman Wellstone Mondale
Ballots USSenIP USSenR Wellstone USSenDFL USSother
Aitkin
t
922
33
401
10
463
5
Hill City
v
241
11
88
4
133
2
Mcgrath v
41
3
21
0
17
0
Mcgregor v
163
6
66
0
86
1
Palisade v
85
3
29
0
47
1
Tamarack v
36
4
11
0
21
0
rural
r
6618
209
3095
104
3088
50
AITKIN MN
8106
269
3711
118
3855
59
Andover s
13886
226
9005
20
4510
53
Anoka City s
7432
162
3913
49
3231
43
v
Bethel
176
6
97
0
71
1
Blaine
s
21354
413
11743
98
8911
96
Centerville s
1823
42
1161
6
575
5
Circle Piness
1641
26
1069
1
537
4
Col Hts
s
2371
49
1222
12
1070
7
s
Coon Rapids
8406
159
3315
51
4747
55
East Bethels
2088
48
1188
6
824
10
s
Fridley
28219
527
15360
120
11957
115
Ham Lake s
4624
144
2690
10
1732
26
s
Hilltop
12483
226
5757
69
6292
62
Lexington s
6805
135
4247
19
2323
25
Lino Lakes s
252
10
83
0
155
4
Burns twp s
716
21
343
2
344
6
Oak Grove s
8342
133
5295
16
2865
25
Ramsey s
2167
38
1295
3
815
11
Spring Lakes Pk
3265
73
1960
4
1161
17
St Francis s
9164
161
5688
25
3177
40
s
Columbus twp
2070
63
1270
4
719
11
s
Linwood twp
3077
60
1475
23
1495
11
ANOKA MN
140361 2722
78176
538
57511
627
Audubon v
151
6
85
1
56
2
Callaway v
74
1
26
0
45
0
t
Detroit Lakes
3309
90
1665
65
1459
12
Frazee
t
438
20
198
4
207
5
Lake Park v
261
14
113
0
133
0
Ogema
v
64
4
29
0
29
2
Wolf Lake v
27
1
22
0
4
0
rural
r
9215
266
4707
73
3908
35
BECKER MN
13539
402
6845
143
5841
56

Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Beltrami
Benton
Benton
Benton
Benton
Benton
Benton
Benton
Benton
Benton
Big Stone
Big Stone
Big Stone
Big Stone
Big Stone
Big Stone
Big Stone
Big Stone
Big Stone
Big Stone
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth

Bemidji
city
Blackduck v
Funkley v
Kelliher
v
Ponemah prec
v
Red Lake prec
v
Redby precv
Solway
v
Tenstrike v
Turtle Riverv
Wilton
v
rural
r
BELTRAMI
t
Foley
Gilman
v
v
Rice
Ronneby v
t
Sartell
t
Sauk Rapids
St Cloud city
r
rural
BENTON MN
Barry
v
Beardsley v
Clinton
v
Correll
v
Graceville v
Johnson v
Odessa
v
Ortonville t
rural
r
BIG STONE
Amboy
v
Eagle Laket
Good Thunder
v
Lake Crystal
t
Madison Lake
t
Mankato city
Mapleton t
v
Minnesota Lake
Pembertonv
Skyline
v

4276
223
8
114
212
474
333
42
64
50
60
9691
15547
809
118
310
19
669
4384
1861
5554
13724
9
124
239
24
301
8
67
963
1006
2741
275
848
267
996
404
12814
676
2
100
421

69
5
0
3
1
2
2
4
0
3
1
156
246
14
9
15
0
8
84
66
195
391
0
5
3
1
9
1
3
23
41
86
9
24
10
33
17
303
32
0
3
26

1821
117
2
59
8
13
14
24
43
21
35
5086
7243
418
50
152
11
314
2322
837
3089
7193
2
37
81
9
111
3
29
485
416
1173
148
445
109
464
177
5727
300
2
51
195

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
4
4
0
0
7
4
45
93
2
0
0
2
0
65
7
0
0
1

2101
96
2
51
202
455
315
14
17
26
21
4133
7433
352
37
140
8
318
1896
921
2135
5807
6
48
145
10
177
4
28
435
484
1337
114
368
142
482
201
6453
328
0
46
197

83
4
0
1
0
3
1
0
0
0
0
85
177
7
17
1
0
11
40
28
39
143
0
0
1
0
3
0
0
6
4
14
0
6
6
8
6
203
7
0
0
2

Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Blue Earth
Brown
Brown
Brown
Brown
Brown
Brown
Brown
Brown
Brown
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carlton
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver

St. Clair v
Vernon Center
v
rural
r
BLUE EARTH
Cobden v
Comfrey v
Evan
v
Hanska
v
New Ulm city
Sleepy Eyet
Springfield t
r
rural
BROWN MN
Barnum v
Carlton
v
Cloquet
city
Cromwell v
Kettle Riverv
Moose Laket
Scanlon t
Thomson v
Wrenshall v
Wright
v
rural
r
CARLTON MN
s
Carver
s
Chanhassen
s
Chaska
Cologne s
Hamburg v
Mayer
s
New Germany
v
Norwood Y sA
s
Victoria
Waconia s
Watertown s
Chaska twps
Benton twpr
r
Camden twp
r
Dahlgren twp
r
Hancock twp
r
Hollywood twp

215
174
7114
24306
23
210
35
210
6076
1348
825
2833
11560
235
320
4777
84
78
596
460
70
135
43
7591
14389
938
10558
7662
497
250
315
166
1281
2462
3568
1479
95
459
451
690
174
527

2
11
249
719
0
8
1
11
165
43
28
119
375
6
5
97
1
4
12
7
7
5
3
175
322
20
140
111
14
9
9
9
43
24
58
27
2
11
16
21
7
13

118
89
3790
11615
8
82
17
69
3381
846
429
1732
6564
64
103
1591
22
22
204
145
7
35
10
2880
5083
591
7054
4744
299
180
211
99
816
1769
2333
924
70
311
327
439
124
349

0
0
48
125
0
0
0
0
32
12
7
2
53
0
4
29
9
12
0
0
10
16
6
80
166
1
33
27
1
0
0
0
0
6
5
3
0
0
0
0
0
1

95
69
2940
11435
14
119
17
127
2420
431
343
933
4404
149
206
2992
47
39
337
289
45
75
23
4327
8529
317
3275
2705
177
59
89
58
409
659
1138
513
20
133
103
224
41
161

0
1
55
294
0
0
0
2
34
6
3
16
61
5
1
23
1
1
3
2
1
2
1
74
114
7
25
37
3
1
5
0
5
2
16
3
3
0
1
2
0
1

Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Carver
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Cass
Chippewa
Chippewa
Chippewa
Chippewa
Chippewa
Chippewa
Chippewa
Chippewa
Chisago
Chisago
Chisago
Chisago
Chisago
Chisago
Chisago
Chisago
Chisago
Chisago
Chisago

r
Laketown twp
1146
r twp 446
San Francisco
r
Waconia twp
686
Watertown rtwp
723
r
Young America
twp 434
CARVER MN
35007
Backus
v
104
Bena
v
24
Boy River v
15
Cass Lake v
238
ChickamawvBeach
71
East Gull Lake
t
519
Federal Dam
v
40
Hackensackv
171
Lake Shoret
615
Longville v
89
Motley
v
1
Pillager
v
152
Pine River v
386
Remer
v
151
Walker
t
495
rural
r
9663
CASS MN
12734
Clara City v
645
Granite Falls
v
397
Maynard t
180
Milan
t
169
Montevideot
2310
Watson
v
87
rural
r
2177
CHIPPEWA MN
5965
Center Cityv
306
Chisago City
s
1406
Harris
t
532
Lindstrom t
1853
North Branch
t
3745
Rush City t
664
Shafer
v
179
Stacy
s
487
Taylors Falls
t
441
Wyoming s
1675
Chisago Lake
s twp 2274

16
10
12
17
16
605
12
2
0
3
0
8
2
2
13
5
0
3
6
8
4
285
353
16
7
9
5
56
3
71
167
10
32
13
43
91
18
2
18
12
41
52

819
259
458
466
324
22966
45
2
6
67
37
367
15
57
405
55
1
77
200
73
253
5060
6720
320
158
55
58
926
26
945
2488
147
774
289
1011
2140
331
99
257
207
1048
1283

5
2
2
2
1
89
19
13
3
0
12
8
4
3
9
4
0
1
0
23
4
236
339
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
0
0
7
0
0
0
0
2
0

291
174
203
236
87
11072
24
7
6
164
19
130
16
107
183
24
0
66
167
44
226
3830
5013
290
223
112
106
1269
55
1118
3173
142
580
219
758
1398
300
74
202
214
564
858

5
0
5
1
0
122
1
0
0
3
2
5
0
0
2
0
0
1
9
1
5
74
103
3
1
1
0
5
1
9
20
2
2
6
10
25
2
2
6
4
10
3

Chisago
Franconia twp
s
750
Chisago
Lent twp s
1441
Chisago
Shafer twp s
500
Chisago
Wyoming twp
s
2546
Chisago
rural
r
3454
Chisago
CHISAGO MN
22253
Clay
Barnesvillet
843
Clay
Comstock v
65
Clay
Dilworth t
1184
Clay
Felton
v
102
Clay
Georgetownv
50
Clay
Glyndon t
412
Clay
Hawley
t
837
Clay
Hitterdal v
106
Clay
Moorhead city
12148
Clay
Sabin
v
173
Clay
Ulen
v
234
Clay
rural
r
4568
Clay
CLAY MN
20722
Clearwater Bagley
t
501
Clearwater Clearbrookv
266
Clearwater Gonvick v
150
Clearwater Leonard v
17
Clearwater Shevlin
v
61
Clearwater rural
r
2722
Clearwater CLEARWATER MN 3717
Cook
Grand Marais
t
784
Cook
rural
r
2125
Cook
COOK MN
2909
CottonwoodBingham Lake
v
71
CottonwoodComfrey v
7
CottonwoodJeffers
v
190
CottonwoodMountain Lake
t
878
CottonwoodStorden v
129
CottonwoodWestbrook v
385
CottonwoodWindom t
2077
Cottonwoodrural
r
1922
CottonwoodCOTTONWOOD MN5659
Crow Wing Baxter
t
3040
Crow Wing Brainerd city
4805
Crow Wing Breezy Point
t
750
Crow Wing Crosby
t
874

9
37
10
63
98
549
21
5
34
3
2
5
33
6
271
5
2
102
489
14
4
4
1
0
62
85
22
93
115
4
0
7
12
4
6
44
54
131
54
111
12
18

400
883
274
1596
1828
12567
355
19
454
43
18
182
355
31
5589
74
74
2171
9365
214
122
62
6
27
1359
1790
279
901
1180
25
3
67
575
61
179
879
990
2779
1774
2280
447
341

0
0
0
0
10
31
0
0
0
0
0
5
0
2
28
0
0
6
41
3
0
0
5
0
14
22
10
193
203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
44
13
2

308
505
208
870
1460
8660
443
40
671
55
29
215
441
67
6030
89
142
2232
10454
262
135
80
5
33
1231
1746
408
832
1240
41
4
109
272
59
193
1096
832
2606
1182
2250
274
488

4
1
3
12
16
108
3
0
5
0
0
3
4
0
57
1
1
15
89
4
0
3
0
0
28
35
3
46
49
1
0
0
4
0
0
6
9
20
9
57
2
8

Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Crow Wing
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota

Crosslake t
Cuyuna
v
Deerwood v
Emily
t
Fifty Lakes v
Fort Ripley v
Garrison v
Ironton
v
Jenkins
v
Manhattan vBeach
t
Nisswa
Pequot Lakes
t
Riverton v
Trommald v
rural
r
CROW WING MN
s
Apple Valley
Burnsville s
s
Eagan
Farmingtons
Hastings city
Inver GrovesHts
Lakeville s
Lilydale
s
s
Mendota Hts
Mendota vils
Northfield city
Rosemounts
S St Paul s
Sunfish Lake
s
s
West St Paul
Castle Rockr Twp
Coates
v
Douglas Twp
r
Empire Twps
Eureka Twpr
Greenvale Twp
r
Hampton v
Hampton Twp
r
Marshan Twp
r
Miesville v
New Trier v

1355
89
270
496
275
34
89
245
143
43
1077
894
40
39
12324
26882
23016
26211
30015
6200
8654
14510
20171
521
7043
103
439
7215
9057
327
9300
764
83
396
766
762
373
244
458
583
78
36

24
4
2
11
14
1
10
6
9
0
20
18
1
0
304
619
289
368
425
106
154
203
260
3
50
3
2
110
140
6
118
20
3
10
13
21
11
1
11
13
1
0

796
43
124
302
143
23
32
76
93
32
654
468
22
16
6556
14222
13360
14814
17083
3991
4308
7748
13140
284
3941
40
207
4176
4103
209
4215
456
36
254
469
461
210
139
284
332
41
11

25
8
2
10
13
1
14
3
0
0
11
0
5
4
115
283
69
111
230
18
19
52
66
0
39
0
5
17
53
1
66
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0

499
34
139
169
100
7
33
158
37
11
381
350
12
16
5041
11181
9027
10420
12064
2043
3735
6102
6516
223
2966
57
223
2725
4655
109
4804
285
42
126
259
279
150
104
152
235
36
25

5
0
2
4
2
1
0
1
3
0
3
6
0
1
75
179
93
103
138
14
48
60
92
3
22
3
2
24
64
2
47
2
1
2
3
1
2
0
0
1
0
0

Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dakota
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Dodge
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Douglas
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault
Faribault

Nininger Twp
r
478
Randolph v
171
Randolph Twp
r
309
Ravenna Twp
s
1153
Sciota Twpr
159
Vermillion v
240
Vermillion Twp
r
569
Waterford Twp
r
267
DAKOTA MN
170671
Claremont v
176
Dodge Center
t
781
Hayfield t
609
Kasson
t
2135
Mantorville t
555
West Concord
v
356
rural
r
3690
DODGE MN
8302
Alexandria city
3393
Brandon v
221
Carlos
v
203
Evansville v
310
Forada
v
107
Garfield v
120
Kensingtonv
141
Millerville v
61
Miltona
v
126
Nelson
v
85
Osakis
t
616
rural
r
10246
DOUGLAS MN
15629
Blue Earth t
1561
Bricelyn v
198
Delavan v
115
Easton
v
137
Elmore
v
280
Frost
v
132
Kiester
v
305
Minnesota Lake
v
369
Walters
v
37
Wells
t
1148
Winnebagot
675
rural
r
2796

14
3
6
17
7
2
9
9
2408
6
28
17
66
19
6
162
304
73
7
13
13
7
5
8
4
8
4
29
256
427
43
6
2
2
5
5
7
22
3
27
18
83

262
87
170
641
78
127
329
143
96149
90
368
247
1078
294
171
1986
4234
1862
105
87
141
50
59
63
34
59
49
250
5880
8639
803
67
59
58
109
66
87
153
11
498
355
1468

0
0
0
5
1
1
1
0
759
0
2
3
8
0
1
13
27
25
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
46
78
10
3
0
0
1
2
0
0
0
10
2
10

180
77
128
477
71
109
227
111
68742
75
369
337
936
233
171
1471
3592
1357
105
95
146
49
51
69
22
58
31
326
3845
6154
670
121
46
76
163
57
201
184
23
607
288
1191

3
1
0
3
2
0
3
1
740
4
5
2
9
2
5
21
48
15
1
5
6
0
2
1
1
1
0
6
31
69
5
1
0
0
0
1
0
4
0
4
4
10

Faribault
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Fillmore
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Freeborn
Goodhue
Goodhue
Goodhue
Goodhue
Goodhue
Goodhue
Goodhue
Goodhue
Goodhue

FARIBAULT MN
Canton
v
Chatfield t
Fountain v
Harmony t
Lanesboro t
Mabel
v
Ostrander v
Peterson v
Preston
t
Rushford t
Rushford Village
t
Spring Valley
t
Whalan
v
Wykoff
v
rural
r
FILLMORE MN
Albert Lea city
Alden
v
Clarks Grove
v
Conger
v
Emmons v
Freeborn v
Geneva v
Glenville v
Hartland v
Hayward v
Hollandale v
Manchesterv
Myrtle
v
Twin Lakesv
rural
r
FREEBORN
Bellechester
v
Cannon Falls
t
Dennison v
Goodhue t
Kenyon
t
Lake City v
Pine Islandt
Red Wing city
Wanamingot

7753
169
603
169
487
475
366
157
122
688
692
390
1063
34
248
3787
9450
8485
339
403
82
240
141
196
374
177
141
160
30
29
66
5124
15987
55
1723
74
370
833
350
1114
6892
529

223
13
21
10
13
12
3
4
3
28
19
7
33
0
12
121
299
238
10
22
3
10
6
8
10
10
5
6
1
0
1
186
516
3
30
3
17
26
5
36
131
12

3734
62
246
82
188
168
110
65
44
269
279
180
476
12
119
1788
4088
3303
152
174
30
85
43
87
107
80
53
122
11
5
24
2266
6542
22
870
38
216
467
192
524
3271
312

38
0
3
0
11
3
0
3
0
6
1
1
3
0
0
15
46
112
2
12
0
2
0
0
3
2
0
2
0
0
1
30
166
0
0
0
4
6
4
8
33
6

3627
92
325
77
269
288
248
82
74
373
389
196
534
21
115
1825
4908
4597
173
191
47
138
91
98
247
80
81
29
16
23
40
2567
8418
30
789
33
132
323
144
532
3344
184

29
0
3
0
4
1
3
0
0
5
2
3
6
0
1
25
53
121
1
0
1
3
0
3
4
3
1
0
0
1
0
26
164
0
20
0
0
9
1
8
55
7

Goodhue
Goodhue
Goodhue
Grant
Grant
Grant
Grant
Grant
Grant
Grant
Grant
Grant
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin

Zumbrota t
1393
rural
r
7526
GOODHUE MN 20859
Ashby
v
252
Barrett
v
182
Elbow Laket
625
Herman v
239
Hoffman v
329
Norcross v
31
Wendell v
101
rural
r
1566
GRANT MN
3325
s
Bloomington
40211
s
Brooklyn Center
10673
s
Brooklyn Park
27102
Champlin s
10526
s
Corcoran
2889
s
Crystal
10516
s
Dayton
2424
Deephavens
2351
s
Eden Prairie
27678
s
Edina
28147
Excelsior s
1133
Ft Snelling s
9
s
Golden Valley
12201
Greenfield s
1122
Greenwoods
490
Hanover s
204
Hassan twps
1349
Hopkins s
6664
s
Independence
1980
Long Lake s
945
s
Loretto
338
s
Maple Grove
27829
Maple Plains
925
s
Medicine Lake
236
s
Medina
2099
cc
Minneapolis
155464
Minnetonkas
28433
MinnetonkasBeach 374
Minnetristas
2397
s
Mound
4704

41
208
512
5
6
25
7
7
0
6
44
100
563
196
482
204
64
190
65
33
361
292
11
0
150
17
5
6
26
130
33
15
2
436
25
9
36
2227
440
1
26
89

724
4155
10791
115
51
261
105
152
20
47
800
1551
21030
4551
14001
6460
1947
4724
1474
1437
17217
15631
548
6
5117
804
321
125
955
2982
1308
514
232
17380
531
121
1445
37990
14742
257
1633
2689

11
16
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208
40
106
23
2
43
11
12
114
198
10
0
78
1
4
0
3
24
7
4
0
101
0
2
5
733
190
1
16
28

598
3060
9169
130
121
307
124
159
11
47
695
1594
17902
5760
12311
3736
856
5398
845
849
9729
11798
548
3
6707
296
152
72
350
3455
623
398
102
9721
319
104
604
109709
12817
112
704
1840

12
47
159
1
2
4
1
3
0
1
5
17
203
46
119
53
13
64
13
14
97
103
15
0
60
3
4
2
13
52
6
8
2
118
7
0
6
1721
158
1
9
35

Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Hennepin
Houston
Houston
Houston
Houston
Houston
Houston
Houston
Houston
Houston
Hubbard
Hubbard
Hubbard
Hubbard
Hubbard
Hubbard
Isanti
Isanti
Isanti
Isanti
Isanti
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca

New Hope s
9281
s
Orono
4567
s
Osseo
1097
Plymouth s
33718
Richfield s
15859
s
Robbinsdale
6901
Rockford s
141
s
Rogers
2774
Shorewoods
4315
Spring Parks
732
St Anthonys
3100
s
St Bonifacius
1016
s
St Louis Park
22931
Tonka Bay s
959
Wayzata s
2212
Woodland s
302
HENNEPIN MN 521318
Brownsvillev
256
Caledonia t
1186
Eitzen
v
110
Hokah
v
244
Houston t
431
La Crescentt
2400
Spring Grove
t
507
rural
r
3723
HOUSTON MN
8857
Akeley
v
167
Laporte
v
58
Nevis
v
188
Park Rapidst
1351
rural
r
7596
HUBBARD MN
9360
Braham City
t
500
Cambridget
2678
Isanti City t
957
rural
r
10883
ISANTI MN
15018
Bigfork
v
169
Bovey
v
300
Calumet v
142
Cohasset t
1227
Coleraine t
541

138
52
20
389
253
134
3
38
68
14
47
22
362
9
27
1
7711
17
38
5
10
10
48
12
103
243
4
6
9
30
173
222
8
30
18
263
319
15
3
1
16
11

4380
2949
580
19898
6835
2877
89
1932
2646
405
1425
684
8755
596
1346
210
233779
99
505
60
98
205
1142
193
1932
4234
73
35
89
655
4092
4944
274
1415
547
6129
8365
55
63
23
561
158

54
28
6
129
81
11
0
0
12
17
11
1
124
6
16
4
2464
0
7
0
0
1
0
0
11
19
1
0
0
0
110
111
0
0
3
35
38
23
0
0
0
0

4636
1471
480
13117
8262
3789
48
780
1528
275
1541
304
13241
337
792
83
268504
131
598
42
127
201
1123
288
1600
4110
87
17
76
543
3035
3758
214
1186
372
4247
6019
71
229
115
595
352

48
18
4
134
101
56
0
12
12
6
8
7
180
7
7
2
3547
5
4
1
5
3
13
6
27
64
0
0
1
7
43
51
4
13
11
54
82
3
5
1
5
2

Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Itasca
Jackson
Jackson
Jackson
Jackson
Jackson
Jackson
Jackson
Jackson
Kanabec
Kanabec
Kanabec
Kanabec
Kanabec
Kanabec
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kandiyohi
Kittson

Deer River v
Effie
v
Grand Rapids
t
Keewatin t
LaPrairie v
Marble
v
Nashwauk t
Squaw Lake
v
Taconite v
Warba
v
Zemple
v
rural
r
ITASCA MN
Alpha
v
Heron Lakev
Jackson t
Lakefield t
Okabena v
Wilder
v
rural
r
JACKSON MN
Grasston v
Mora
t
Ogilvie
v
Quamba v
rural
r
KANABEC MN
Atwater
t
Blomkest v
Kandiyohi v
Lake Lillianv
New London
t
Pennock v
Prinsburg v
Raymond v
Regal
v
Spicer
t
Sunburg v
Willmar
city
rural
r
KANDIYOHI MN
Donaldson v

310
37
3385
577
289
286
609
26
158
69
36
11848
20009
43
264
1493
849
90
38
2362
5139
58
1301
141
46
4987
6533
524
90
242
117
494
166
302
369
23
618
62
6869
8433
18309
14

7
0
55
11
4
4
12
2
1
2
5
315
464
1
8
41
15
8
0
78
151
1
32
2
1
132
168
15
3
6
4
12
5
3
8
0
9
0
106
233
404
1

129
16
1355
94
115
43
127
9
29
19
14
5039
7849
23
103
711
373
34
16
1096
2356
29
661
51
24
2743
3508
233
42
120
37
218
73
281
189
19
293
30
3418
4392
9345
7

0
0
30
3
0
0
3
4
0
4
0
259
326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
13
23
4
0
0
0
0
2
0
1
0
8
0
28
47
90
1

171
20
1869
464
160
235
455
11
125
43
17
5996
10928
19
144
707
433
43
22
1158
2526
26
584
86
19
2040
2755
261
45
113
73
264
84
16
167
3
305
31
3219
3664
8245
4

3
1
41
3
1
2
2
0
0
0
0
79
148
0
4
14
6
1
0
10
35
2
7
1
2
42
54
3
0
1
0
0
1
0
1
0
2
0
28
30
66
0

Kittson
Hallock
t
564
Kittson
Halma
v
22
Kittson
Humboldt v
25
Kittson
Karlstad v
327
Kittson
Kennedy v
133
Kittson
Lake Bronson
v
114
Kittson
Lancaster v
174
Kittson
St. Vincent v
20
Kittson
rural
r
1074
Kittson
KITTSON MN
2467
KoochichingBig Falls v
139
KoochichingInternational
t Falls 2677
KoochichingLittlefork v
317
KoochichingMeadowbrook
v city
63
KoochichingMizpah
v
32
KoochichingNorthome v
109
KoochichingRanier
v
108
Koochichingrural
r
2710
KoochichingKOOCHICHING MN6155
Lac Qui Parle
Bellinghamv
102
Lac Qui Parle
Boyd
v
89
Lac Qui Parle
Dawson t
813
Lac Qui Parle
Louisburg v
29
Lac Qui Parle
Madison t
909
Lac Qui Parle
Marietta v
88
Lac Qui Parle
Nassau
v
38
Lac Qui Parle
rural
r
2030
Lac Qui Parle
LAC QUI PARLE MN4098
Lake
Beaver Bayv
93
Lake
Silver Bay t
1144
Lake
Two Harbors
t
1916
Lake
rural
r
2995
Lake
LAKE MN
6148
Lake Of TheBaudette
Woods t
534
Lake Of TheWilliams
Woods v
85
Lake Of Therural
Woods r
1615
Lake Of TheLAKE
Woods
OF THE WOODS
2234
Le Sueur Cleveland v
300
Le Sueur Elysian
v
298
Le Sueur Heidelberg v
73
Le Sueur Kasota
t
301
Le Sueur Kilkenny v
75

11
1
1
3
0
8
4
1
27
57
3
40
6
1
0
8
6
89
153
2
6
21
0
25
6
0
86
146
2
33
51
84
170
17
8
75
100
9
9
1
9
7

187
11
9
139
42
30
58
8
446
937
60
1066
128
44
20
51
60
1306
2735
39
30
309
10
356
30
13
866
1653
37
451
615
1126
2229
240
25
860
1125
135
134
37
126
25

0
4
2
0
26
17
25
5
84
164
0
20
4
0
1
0
0
35
60
0
0
4
0
0
0
0
13
17
0
31
11
18
60
10
13
147
170
1
0
0
0
0

339
5
13
162
64
51
74
4
496
1212
73
1495
175
18
11
50
40
1244
3106
61
48
472
19
518
49
21
1048
2236
54
619
1208
1661
3542
259
33
462
754
150
140
35
156
41

1
0
0
3
0
4
1
0
2
11
0
6
2
0
0
0
0
14
22
0
0
1
0
5
3
0
8
17
0
2
18
16
36
2
1
21
24
3
10
0
5
1

Le Sueur
Le Sueur
Le Sueur
Le Sueur
Le Sueur
Le Sueur
Le Sueur
Lincoln
Lincoln
Lincoln
Lincoln
Lincoln
Lincoln
Lincoln
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Mahnomen
Mahnomen
Mahnomen
Mahnomen
Mahnomen
Marshall
Marshall
Marshall
Marshall
Marshall
Marshall
Marshall
Marshall
Marshall
Marshall

Le Center t
918
Le Sueur t
1613
Montgomery
t
1182
New Prague
t
676
Waterville t
860
rural
r
5726
LE SUEUR MN
12022
Arco
v
46
Hendricks v
362
Ivanhoe v
394
Lake Benton
v
316
Tyler
t
594
rural
r
1402
LINCOLN MN
3114
Balaton
v
288
Cottonwoodt
526
Florence v
26
Garvin
v
60
Ghent
v
149
Lynd
v
110
Marshall city
4722
Minneota t
631
Russell
v
165
Taunton v
69
Tracy
t
871
rural
r
2537
LYON MN
10154
Bejou
v
52
Mahnoment
580
Waubun v
203
rural
r
1562
MAHNOMEN MN 2397
Alvarado v
171
Argyle
v
320
Grygla
v
110
Holt
v
30
Middle River
v
132
Newfolden v
146
Oslo
v
117
Stephen v
336
Strandquistv
48
Viking
v
48

30
47
30
8
37
155
342
2
9
13
3
19
49
95
12
10
1
6
3
7
98
21
3
7
33
69
270
2
13
7
40
62
1
9
5
1
12
4
1
9
2
3

506
808
513
365
398
3105
6152
9
154
139
161
259
576
1298
116
255
10
19
68
51
2473
279
54
11
371
1402
5109
19
269
76
675
1039
83
109
35
16
41
64
41
146
6
25

9
7
10
2
4
29
62
0
3
3
2
5
4
17
3
1
2
0
0
0
22
5
0
0
7
6
46
0
1
0
26
27
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0

364
733
618
300
405
2360
5302
34
192
235
146
299
754
1660
150
258
12
34
77
50
2089
314
108
51
450
1039
4632
29
287
117
785
1218
81
198
68
13
75
74
73
173
37
19

3
12
4
1
7
39
85
1
1
3
3
6
11
25
0
2
1
1
0
1
28
4
0
0
2
15
54
2
4
1
14
21
0
1
0
0
2
2
0
1
2
1

Marshall
Marshall
Marshall
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
McLeod
McLeod
McLeod
McLeod
McLeod
McLeod
McLeod
McLeod
McLeod
McLeod
McLeod
Meeker
Meeker
Meeker
Meeker
Meeker
Meeker
Meeker
Meeker
Meeker
Meeker
Meeker
Mille Lacs
Mille Lacs
Mille Lacs
Mille Lacs
Mille Lacs

Warren
t
rural
r
MARSHALL MN
Ceylon
v
Dunnell
v
Fairmont city
Granada v
Northrop v
Ormsby v
Sherburn t
Trimont
v
Truman
t
Welcome v
rural
r
MARTIN MN
Biscay
v
Brownton v
Glencoe t
Hutchinsoncity
Lester Prairie
t
Plato
v
Silver Lakev
Stewart
v
Winsted t
rural
r
MCLEOD MN
Cedar Millsv
Cosmos v
Darwin
v
Dassel
t
Eden Valleyv
Grove City v
Kingston v
Litchfield t
Watkins v
rural
r
MEEKER MN
Bock
v
Foreston v
Isle
v
Milaca
t
Onamia v

824
2641
4923
164
101
4716
133
130
31
469
323
515
310
2787
9679
70
336
1999
5201
580
152
304
264
926
4671
14503
26
257
135
626
193
295
83
2873
362
5684
10534
47
178
404
1184
313

18
84
149
2
4
111
5
4
1
12
6
19
8
79
251
5
11
66
137
20
4
12
6
13
177
451
0
10
7
19
7
11
2
66
12
187
321
4
4
8
25
11

339
1268
2173
58
50
2504
44
57
14
226
145
295
122
1509
5024
33
192
1141
3036
375
106
154
149
622
2818
8626
15
92
72
376
94
120
43
1458
166
3268
5704
21
95
202
567
124

7
19
31
0
0
16
1
0
2
4
0
6
0
3
32
1
1
8
27
1
0
0
0
0
6
44
0
0
0
1
0
0
2
18
0
37
58
0
2
1
18
0

416
1212
2439
97
43
1893
77
60
13
220
164
191
177
1104
4039
30
128
761
1913
177
42
133
103
274
1613
5174
11
148
54
222
90
158
36
1304
176
2075
4274
20
71
191
527
168

3
7
19
0
0
14
3
3
1
7
0
3
3
16
50
0
2
15
27
6
0
3
3
4
29
89
0
4
1
8
2
6
0
20
4
51
96
0
0
2
5
4

Mille Lacs
Mille Lacs
Mille Lacs
Mille Lacs
Mille Lacs
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Morrison
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Mower
Murray
Murray
Murray

Pease
v
68
Princeton t
1603
Wahkon v
166
rural
r
6423
MILLE LACS MN 10386
Bowlus
v
128
Buckman v
87
Elmdale v
56
Flensburg v
119
Genola
v
31
Harding v
38
Hillman
v
18
Lastrup
v
46
Little Falls t
3193
Motley
v
238
Pierz
t
602
Randall
v
258
Royalton t
392
Sobieski v
88
Swanville v
175
Upsala
v
213
rural
r
8994
MORRISON MN 14676
Adams
v
394
AUSTIN city
9347
Brownsdalev
326
Dexter
v
154
Elkton
v
77
Grand Meadow
v
393
Le Roy
t
453
Lyle
v
279
Mapleview v
65
Racine
v
173
Rose Creekv
190
Sargeant v
44
Taopi
v
36
Waltham v
88
rural
r
4470
MOWER MN
16489
Avoca
v
87
Chandler v
140
Currie
v
118

4
36
8
154
254
5
4
5
2
5
3
0
1
80
11
16
8
5
2
3
6
285
441
13
167
9
7
2
12
18
7
3
8
3
1
1
8
151
410
6
1
4

50
841
81
3473
5454
69
51
20
64
14
17
7
20
1575
112
327
127
209
27
79
114
5007
7839
131
3324
125
55
28
161
174
74
5
85
60
23
11
26
1840
6122
33
114
44

0
4
0
25
50
0
3
5
0
2
7
2
9
24
0
3
0
1
0
0
0
68
124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0

10
698
60
2610
4355
51
21
23
53
10
8
7
13
1460
114
247
119
171
57
93
89
3503
6039
244
5508
180
90
43
219
255
190
55
79
124
20
23
50
2417
9497
32
23
70

4
14
6
41
76
0
4
1
0
0
3
0
1
29
0
3
3
3
1
0
1
54
103
4
105
9
2
3
1
6
3
2
0
3
0
0
4
35
177
3
1
0

Murray
Murray
Murray
Murray
Murray
Murray
Murray
Murray
Nicollet
Nicollet
Nicollet
Nicollet
Nicollet
Nicollet
Nicollet
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Nobles
Norman
Norman
Norman
Norman
Norman
Norman
Norman
Norman
Norman
Norman
Olmsted
Olmsted
Olmsted
Olmsted

Dovray
v
Fulda
t
Hadley
v
Iona
v
Lake Wilsonv
Slayton
t
rural
r
MURRAY MN
Courtland v
Lafayette v
N Mankato city
Nicollet
t
St Peter t
rural
r
NICOLLET MN
Adrian
t
Bigelow v
Brewster v
Dundee v
Ellsworth v
Kinbrae
v
Lismore v
Round Lakev
Rushmore v
Wilmont v
Worthingtont
rural
r
NOBLES MN
Ada
t
Borup
v
Gary
v
Halstad
v
Hendrum v
Perley
v
Shelly
v
Twin Valleyv
rural
r
NORMAN MN
Byron
t
Chatfield t
Dover
v
Eyota
t

84
647
51
90
145
1151
2254
4767
271
232
6126
477
4247
3298
14651
513
96
206
61
236
9
118
186
166
186
4277
2557
8611
822
41
101
253
120
39
104
367
1529
3376
1547
558
166
700

1
20
0
4
3
23
71
133
10
12
122
15
77
115
351
12
2
8
0
13
0
2
3
10
4
82
82
218
13
1
4
4
2
3
1
16
36
80
35
18
12
30

33
260
19
39
55
512
1055
2164
158
127
3042
294
1556
1835
7012
192
49
92
17
102
4
31
78
69
66
2125
1345
4170
319
16
18
123
45
15
47
129
574
1286
758
271
72
345

2
6
4
0
3
11
18
54
0
0
20
0
10
4
34
2
1
0
0
2
0
0
0
0
1
68
14
88
9
0
0
0
0
3
0
0
18
30
0
1
0
3

37
351
25
45
84
599
1085
2351
97
88
2819
164
2380
1263
6811
299
41
104
42
105
5
84
105
84
112
1911
1087
3979
471
23
77
124
73
18
54
219
882
1941
682
254
82
313

0
1
0
1
0
2
12
20
4
2
47
2
36
22
113
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
21
4
28
1
1
1
0
0
0
1
1
5
10
10
4
1
4

Olmsted
Oronoco t
472
Olmsted
Pine Islandv
166
Olmsted
Stewartvillet
2213
Olmsted
Rochester cc
36552
Olmsted
Cascade township
r
1504
Olmsted
Marion township
r
2552
Olmsted
Rochester township
r
889
Olmsted
rural
r
6343
Olmsted
OLMSTED MN
53662
Otter Tail Battle Laket
428
Otter Tail Bluffton
v
95
Otter Tail Clitherall v
48
Otter Tail Dalton
v
126
Otter Tail Deer Creekv
122
Otter Tail Dent
v
82
Otter Tail Elizabeth v
76
Otter Tail Erhard
v
87
Otter Tail Fergus Falls
city
5761
Otter Tail Henning v
433
Otter Tail New York Mills
t
515
Otter Tail Ottertail v
232
Otter Tail Parkers Prairie
t
431
Otter Tail Pelican Rapids
t
706
Otter Tail Perham t
1124
Otter Tail Richville v
54
Otter Tail Rothsay v
83
Otter Tail Underwoodv
165
Otter Tail Urbank
v
24
Otter Tail Vergas
v
161
Otter Tail Vining
v
47
Otter Tail Wadena t
24
Otter Tail rural
r
15676
Otter Tail OTTER TAIL MN 26500
Pennington Goodridge v
29
Pennington St. Hilaire v
112
Pennington Thief River tFalls
3261
Pennington rural
r
2205
Pennington PENNINGTON MN 5607
Pine
Askov
v
175
Pine
Brook Parkv
57
Pine
Bruno
v
50
Pine
Denham v
26

16
5
66
867
20
74
18
227
1388
9
5
3
2
4
2
4
1
97
13
24
6
10
21
31
4
1
5
1
2
1
0
336
582
1
3
75
60
139
6
1
4
5

253
92
1158
18687
916
1358
444
3472
27826
237
59
19
53
67
48
32
30
3285
231
212
145
241
341
657
25
39
66
12
91
22
13
8841
14766
14
38
1482
966
2500
84
19
20
11

2
0
0
120
1
0
0
2
129
5
0
0
1
1
1
0
0
34
6
3
3
0
2
10
0
2
1
0
0
0
0
113
182
0
0
12
9
21
3
0
0
3

200
66
961
16028
551
1103
354
2574
23168
172
29
26
70
46
31
39
55
2285
178
271
73
176
331
411
25
41
91
11
66
24
11
6228
10690
14
70
1645
1140
2869
82
37
25
6

0
1
9
161
4
17
3
22
236
3
1
0
0
4
0
0
0
28
1
4
4
2
3
2
0
0
2
0
2
0
0
85
141
0
1
15
8
24
0
0
1
0

Pine
Pine
Pine
Pine
Pine
Pine
Pine
Pine
Pine
Pine
Pine
Pine
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Pipestone
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Polk
Pope
Pope

Finlayson v
128
Henriette v
36
Hinckley t
483
Kerrick
v
30
Pine City t
1253
Rock Creekt
537
Rutledge v
62
Sandstone t
559
Sturgeon Lake
v
149
Willow River
v
138
rural
r
7789
PINE MN
11472
Edgerton t
628
Hatfield
v
19
Holland
v
106
Ihlen
v
54
Jasper
v
250
Pipestone t
1886
Ruthton v
114
Trosky
v
62
Woodstockv
55
rural
r
1456
PIPESTONE MN 4630
Beltrami v
46
Climax
v
118
Crookston t
3092
East Grandt Forks 2646
Erskine
v
218
Fertile
v
394
Fisher
v
191
Fosston t
640
Gully
v
36
Lengby
v
53
McIntosh v
294
Mentor
v
79
Nielsville v
37
Trail
v
20
Winger
v
84
rural
r
4915
POLK MN
12863
Cyrus
v
139
Farwell
v
34

1
3
18
0
30
17
4
23
4
5
213
334
14
0
3
0
8
59
5
3
1
57
150
0
4
37
43
5
11
4
15
0
4
10
3
0
0
5
102
243
5
0

59
18
227
13
612
277
13
226
37
53
3609
5278
451
12
41
18
92
828
46
29
27
765
2309
16
32
1216
1244
81
164
92
303
9
27
144
28
14
5
41
2438
5854
69
14

0
0
0
0
7
3
0
3
0
0
38
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
14
4
5
0
1
2
1
1
0
0
15
0
83
170
0
0

68
13
229
17
586
231
42
298
106
80
3820
5640
150
6
61
33
150
930
61
29
27
557
2004
28
79
1763
1293
127
209
95
318
24
20
134
47
21
0
37
2212
6407
59
19

0
1
5
0
13
7
2
3
0
0
40
72
2
0
1
1
0
10
1
0
0
8
23
0
3
14
13
1
3
0
1
1
1
3
0
1
0
0
16
57
0
1

Pope
Pope
Pope
Pope
Pope
Pope
Pope
Pope
Pope
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Ramsey
Red Lake
Red Lake
Red Lake
Red Lake
Red Lake
Red Lake
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood

Glenwood t
1232
Long Beachv
209
Lowry
v
132
Sedan
v
30
Starbuck t
691
Villard
v
129
Westport v
19
rural
r
3124
POPE MN
5739
Arden Hills s
5067
Falcon Heights
s
2647
Gem Lake s
236
Lauderdales
1236
Little Canada
s
4554
Maplewoods
17447
Mounds View
s
5483
New Brighton
s
10840
North Oakss
2557
North St. Paul
s
5753
Roseville s
18861
Shoreview s
14727
Spring Lakes Park
73
St. Anthonys
1145
St. Paul cc
111420
Vadnais Heights
city 6715
s
White Bear sLake city
12099
White Bear stwp
6520
RAMSEY MN
227380
Brooks
v
83
Oklee
v
204
Plummer v
132
Red Lake Falls
t
609
rural
r
918
RED LAKE MN
1946
Belview
v
154
Clements v
85
Delhi
v
28
Lamberton v
395
Lucan
v
107
Milroy
v
124
Morgan
v
404
Redwood Falls
t
2225

30
3
7
1
17
3
3
72
141
55
26
9
23
89
264
113
134
19
118
229
166
0
12
1492
92
183
81
3105
3
5
4
19
26
57
3
3
1
19
2
3
19
56

537
94
63
6
266
62
5
1483
2599
2871
997
117
412
2179
8235
2679
5149
1730
2711
9170
7939
34
533
36155
3761
6172
3738
94582
59
85
58
241
396
839
50
49
10
186
58
57
249
1215

0
2
0
0
2
0
1
28
33
22
3
0
1
15
52
2
30
13
5
76
62
0
6
398
28
45
14
772
0
0
5
2
24
31
0
0
0
1
0
1
0
17

647
108
62
20
394
58
10
1493
2870
2052
1595
104
787
2221
8703
2614
4850
781
2786
9147
6291
38
576
71295
2786
5478
2648
124752
18
112
63
339
459
991
100
30
15
177
42
61
125
917

10
1
0
2
3
1
0
22
40
23
14
0
8
31
71
52
47
12
18
98
104
0
10
879
21
46
19
1453
1
1
1
4
5
12
1
0
2
6
2
0
4
12

Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Redwood
Renville
Renville
Renville
Renville
Renville
Renville
Renville
Renville
Renville
Renville
Renville
Renville
Rice
Rice
Rice
Rice
Rice
Rice
Rice
Rice
Rice
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Rock
Roseau
Roseau

Revere
v
Sanborn v
Seaforth v
Vesta
v
Wabasso v
Walnut Grove
v
Wanda
v
rural
r
REDWOOD MN
Bird Island t
Buffalo Lake
v
Danube v
Fairfax
t
Franklin v
Hector
t
Morton
v
t
Olivia
Renville t
Sacred Heart
v
rural
r
RENVILLE MN
Dennison v
Dundas
v
Faribault city
Lonsdale t
Morristownt
Nerstrand v
Northfield city
rural
r
RICE MN
Beaver Creek
v
Hardwick v
Hills
v
Jasper
v
Kenneth v
Luverne t
Magnolia v
Steen
v
rural
r
ROCK MN
Badger
v
Greenbushv

42
177
37
98
329
267
57
2581
7110
586
278
217
561
232
505
160
1154
507
219
3040
7459
7
340
7606
742
375
131
7937
8023
25161
134
95
300
22
31
2309
68
86
1552
4597
162
391

1
10
2
5
10
11
0
93
238
24
7
8
23
7
14
12
30
17
5
106
253
0
5
170
15
17
5
86
184
482
2
6
10
1
0
58
6
3
40
126
2
8

15
106
19
50
180
123
36
1545
3948
271
154
102
279
109
260
58
494
212
87
1507
3533
4
161
3428
443
171
73
2486
4246
11012
48
35
159
5
17
1134
22
64
889
2373
87
200

0
1
0
0
1
2
0
6
29
5
0
2
4
1
2
0
10
0
0
13
37
0
1
50
0
0
0
38
15
104
0
0
0
0
0
19
3
0
5
27
0
1

26
59
14
42
135
127
21
907
2798
276
115
102
250
111
226
88
604
267
124
1369
3532
3
166
3822
270
180
51
5020
3380
12892
83
54
123
16
14
1076
33
18
602
2019
67
175

0
1
0
0
1
1
0
16
46
6
1
1
2
2
2
1
3
4
2
19
43
0
5
46
17
4
1
88
43
204
0
0
4
0
0
8
2
0
6
20
2
2

Roseau
Roseau
Roseau
Roseau
Roseau
Roseau
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Scott
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne
Sherburne

Roosevelt v
75
Roseau
t
1112
Strathcona v
19
Warroad t
574
rural
r
4164
ROSEAU MN
6497
Belle Plainet
2048
v
Elko
327
s
Jordan
1531
New Markett town
429
s
New Prague
1512
Prior Lake s
8351
s
Savage
10231
Shakopee s
10473
Belle Plainer Twp
423
Blakeley Twp
r
280
Cedar LakesTwp
1254
Credit Rivers twp
2132
Helena Twpr
792
s
Jackson twp
473
s
Louisville twp
576
New Markets Twp
1585
Sand Creeks Twp
762
Spring Lakes twp
1765
St. Lawrence
r Twp
281
SCOTT MN
45225
s
Becker town
1248
s
Big Lake City
2532
Clear Lake vvil
162
s
Elk River city
7844
t
Princeton town
55
city
St Cloud city
2157
Zimmermans town 1135
Baldwin Twp
s
2325
Becker Twps
1663
Big Lake twp
s
3267
Blue Hill Twp
s
555
Clear Lake rTwp
875
Haven Twpr
1102
Livonia Twps
2051
Orrock Twps
1177
Palmer Twpr
1171

2
11
0
14
113
150
57
18
37
11
20
138
128
217
14
10
20
31
14
9
11
26
19
28
12
820
31
52
7
136
2
57
26
48
32
75
17
25
18
55
29
29

42
607
13
331
2309
3589
1148
189
953
294
819
5337
6540
6248
262
156
830
1350
525
277
369
1037
468
1129
171
28102
796
1513
86
4918
27
976
704
1481
1137
2155
375
504
645
1296
748
677

0
2
0
0
40
43
25
0
1
0
0
27
20
34
0
0
5
7
1
0
0
0
0
0
0
120
6
13
1
33
1
11
7
8
11
9
0
11
10
2
0
10

31
480
6
216
1655
2630
812
116
515
119
629
2696
3378
3860
130
107
384
658
247
169
177
461
248
514
88
15308
410
936
63
2713
22
1088
388
766
474
1015
154
288
395
617
358
420

0
5
0
4
21
34
8
3
7
3
7
36
30
53
5
0
4
4
3
6
1
9
4
10
0
193
4
18
3
35
0
23
8
17
4
12
6
3
5
8
7
8

Sherburne
Sherburne
Sibley
Sibley
Sibley
Sibley
Sibley
Sibley
Sibley
Sibley
Sibley
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
St Louis
Stearns
Stearns
Stearns

Santiago Twp
r
SHERBURNE MN
Arlington t
Gaylord t
Gibbon
v
Green Isle v
Hendersont
New Auburn
v
Winthrop t
rural
r
SIBLEY MN
t 1)
Aurora (White
Babbitt
t
Biwabik
t
Brookston v
Buhl
t
Chisholm t
Cook
v
Crane Lakevcity
cc
Duluth
t
Ely
t
Eveleth
Floodwoodv
t
Gilbert
t
Hermantown
city
Hibbing
Hoyt Lakest
Iron Junction
v
Kinney GS2v
Leonidas v
Mckinley t
t
Mountain Iron
Orr
v
t
Proctor
Tower
v
t
Virginia
Winton
v
rural
r
ST LOUIS MN
t
Albany
Avon
t
Belgrade v

693
30012
982
1006
423
174
353
177
636
3453
7204
888
872
512
37
525
2496
265
103
39273
1935
1859
245
1077
3553
7829
1169
55
30
70
761
781
146
1426
239
4394
87
26069
96696
797
608
310

18
657
30
30
21
3
17
15
29
165
310
15
12
17
1
16
33
7
3
652
39
19
8
7
54
130
25
0
0
2
15
7
4
27
5
62
2
540
1702
16
19
3

440
18478
513
505
217
88
184
102
335
1956
3900
195
247
90
5
115
550
82
70
12300
610
326
57
229
1333
2269
281
20
5
9
156
244
61
404
56
1216
35
9033
29998
487
332
142

0
133
7
0
0
0
0
0
2
1
10
18
15
1
0
2
19
0
7
60
8
3
0
0
3
31
25
0
0
3
7
3
0
6
0
34
0
254
499
0
0
0

223
10330
422
438
176
77
151
56
254
1245
2819
650
586
398
30
385
1869
174
18
25018
1180
1479
178
828
2070
5199
825
35
25
56
580
520
78
971
175
3036
48
15679
62090
277
242
160

5
166
7
3
3
1
0
2
10
19
45
3
3
2
0
4
21
0
2
303
21
5
1
3
9
43
4
0
0
0
1
5
1
9
1
41
1
137
620
4
11
2

Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Stearns
Steele
Steele
Steele
Steele
Steele
Steele
Stevens
Stevens
Stevens
Stevens
Stevens
Stevens
Stevens

Brooten v
t
Cold Springs
Eden Valleyv
Elrosa
v
Freeport v
Greenwald v
Holdingfordv
Kimball
v
Lake Henryv
Meire Grove
v
Melrose t
New Munich
v
Paynesvillet
Richmond t
Rockville t
Roscoe
v
St. Anthonyvcity
St. Augustat City
St. Cloud city
St. Joseph tcity
St. Martin city
v
St. Rosa city
v
St. Stephenvcity
Sartell
t
Sauk Centre
t city
Spring Hill city
v
Waite Parkt
r
rural
STEARNS MN
Blooming Prairie
t
Ellendale v
Medford t
Owatonna city
rural
r
STEELE MN
Alberta
v
Chokio
v
Donnelly v
Hancock v
t
Morris
r
rural
STEVENS MN

284
1462
134
95
275
113
320
296
46
73
1218
148
1000
589
1205
47
40
1299
19301
2268
145
36
379
3823
1750
32
2465
17393
57951
856
279
451
10632
3601
15819
63
257
157
355
2838
1822
5492

9
39
4
3
18
3
11
13
2
0
32
0
28
19
29
2
1
38
412
54
6
0
9
74
45
0
67
511
1467
27
11
19
280
111
448
0
7
6
6
39
34
92

124
849
63
64
171
79
155
146
32
65
689
89
549
345
782
26
20
850
9793
969
96
19
251
2391
962
20
1171
10214
31945
336
139
145
5689
1856
8165
33
114
74
158
1114
1132
2625

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
34
6
42
0
3
0
0
16
11
30

150
538
67
25
84
30
145
135
11
6
482
58
406
220
373
17
19
396
8688
1181
41
16
116
1324
715
12
1169
6417
23520
464
126
274
4169
1519
6552
27
131
77
183
1514
634
2566

1
8
0
0
2
0
3
1
1
2
8
0
7
2
2
2
0
10
253
41
2
1
1
16
15
0
24
146
565
3
1
4
60
25
93
0
1
0
2
39
7
49

Swift
Swift
Swift
Swift
Swift
Swift
Swift
Swift
Swift
Swift
Todd
Todd
Todd
Todd
Todd
Todd
Todd
Todd
Todd
Todd
Todd
Todd
Traverse
Traverse
Traverse
Traverse
Traverse
Traverse
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wabasha
Wadena

Appleton t
t
Benson
Clontarf v
Danvers v
DeGraff v
Holloway v
Kerkhoven v
Murdock v
rural
r
SWIFT MN
Bertha
v
Browervillev
Burtrum v
Clarissa v
Eagle Bendv
Grey Eaglev
Hewitt
v
Long Prairiet
Osakis
t
Staples
t
rural
r
TODD MN
Browns Valley
v
Dumont v
Tintah
v
Wheaton t
rural
r
TRAVERSE MN
Bellechester
v
Elgin
t
Hammond v
Kellogg
v
Lake City t
Mazeppa v
Millville
v
Minneiska v
Plainview t
t
Wabasha City
Zumbro Falls
v
rural
r
WABASHA MN
Aldrich
v

704
1631
76
61
69
64
407
127
1987
5126
243
334
70
279
268
165
121
1171
74
860
7083
10668
274
60
40
813
740
1927
21
360
84
233
1984
355
85
37
1327
1310
88
4381
10265
36

19
39
1
1
1
2
9
2
69
143
5
10
1
10
6
7
8
44
1
24
249
365
10
4
0
23
21
58
3
12
3
10
44
14
10
1
38
38
5
125
303
2

234
634
36
20
31
19
217
31
777
1999
136
149
25
107
118
83
49
625
34
458
3860
5644
94
31
27
309
377
838
10
168
34
80
955
153
39
24
698
507
38
2214
4920
19

3
10
0
0
0
0
2
0
4
19
2
4
0
1
3
0
2
5
1
5
42
65
6
0
0
2
0
8
0
0
0
0
13
1
0
0
0
0
0
2
16
0

432
936
38
38
37
42
173
91
1120
2907
92
167
44
160
139
69
60
483
36
362
2848
4460
163
23
12
475
328
1001
8
171
44
138
951
180
31
12
558
665
42
1764
4564
15

3
4
0
0
0
0
1
0
7
15
3
0
0
1
2
1
1
8
0
5
51
72
1
0
0
4
4
9
0
0
0
1
14
2
2
0
3
10
1
25
58
0

Wadena
Menahga t
544
Wadena
Nimrod
v
50
Wadena
Sebeka
v
336
Wadena
Staples
t
274
Wadena
Verndale v
253
Wadena
Wadena t
1729
Wadena
rural
r
2916
Wadena
WADENA MN
6138
Waseca
Elysian
v
3
Waseca
Janesville t
951
Waseca
New Richland
t
520
Waseca
Waldorf
v
142
Waseca
Waseca t
3731
Waseca
rural
r
3350
Waseca
WASECA MN
8697
WashingtonAfton
s
1803
WashingtonBayport
s
975
WashingtonBaytown twp
s
903
WashingtonBirchwood s
602
WashingtonCottage Grove
s
14058
WashingtonDellwood s
691
WashingtonDenmark twp
s
821
WashingtonForest Lakes
7031
WashingtonGrant
s
2478
WashingtonGrey Cloudstwp
175
WashingtonHastings s
0
WashingtonHugo
s
4100
WashingtonLake Elmo s
4030
WashingtonLake St Croix
s Beach 1061
WashingtonLakeland s
236
WashingtonLakeland Shores
s
615
WashingtonLandfall s
245
WashingtonMahtomedis
4069
WashingtonMarine-on-St
s Croix 452
WashingtonMay twp s
1747
WashingtonNew Scandia
s
2153
WashingtonNewport s
1478
WashingtonOak Park Hts
s
1890
WashingtonOakdale s
13075
WashingtonPine Sprs s
245
WashingtonSt Marys Pts
250
WashingtonSt Paul Park
s
2089

7
2
7
3
10
33
105
169
0
40
21
6
168
161
396
34
33
10
9
200
2
14
103
32
6
0
54
52
0
5
12
6
46
4
30
40
31
36
190
3
3
36

250
15
151
147
154
960
1681
3377
0
446
234
62
1760
1867
4369
945
480
549
310
7585
499
466
4206
1551
74
0
2621
2441
587
152
284
92
2205
190
957
1078
695
994
6875
144
130
991

1
0
4
7
0
10
9
31
0
3
2
0
6
14
25
8
17
2
3
38
9
6
46
14
0
0
9
15
3
2
10
1
11
0
5
9
2
12
63
1
0
3

281
31
168
113
88
704
1062
2462
3
450
258
73
1644
1259
3687
793
430
335
277
6089
181
330
2601
860
90
0
1393
1479
442
75
299
145
1672
250
737
904
716
833
5796
97
113
1040

1
2
3
3
1
10
18
38
0
10
1
1
36
17
65
14
14
3
3
65
0
4
21
19
5
0
16
17
0
2
8
1
15
1
10
20
21
14
67
0
2
12

WashingtonStillwater s
8523
WashingtonStillwater twp
s
1513
WashingtonW Lakelands twp
2118
WashingtonWhite Bear sLake
169
WashingtonWillernie s
228
WashingtonWoodbury s
24936
WashingtonWASHINGTON MN
104759
Watonwan Butterfield v
220
Watonwan Darfur
v
53
Watonwan La Salle v
47
Watonwan Lewisville v
109
Watonwan Madelia t
882
Watonwan Odin
v
60
Watonwan Ormsby v
37
Watonwan St James t
1786
Watonwan rural
r
1840
Watonwan WATONWAN MN 5034
Wilkin
Breckinridge
t
1350
Wilkin
Campbell v
87
Wilkin
Doran/Brandrup
v
24
Wilkin
Foxhome v
74
Wilkin
Kent
v
39
Wilkin
Rothsay v
93
Wilkin
Wolverton v
73
Wilkin
rural
r
1175
Wilkin
WILKIN MN
2915
Winona
Altura
v
201
Winona
Dakota
v
139
Winona
Elba
v
82
Winona
Goodview t
1416
Winona
Lewiston t
646
Winona
Minneiska v
39
Winona
Minnesota City
v
98
Winona
Rollingstone
v
337
Winona
St Charles t
1577
Winona
Stockton v
277
Winona
Utica
v
82
Winona
city
Winona
10200
Winona
r
rural
5141
Winona
WINONA MN
20235
Wright
Albertville s
1963
Wright
Annandale s
1175

129
12
41
6
4
216
1399
6
2
4
6
29
6
4
61
78
196
34
5
1
7
0
4
1
28
80
15
5
4
36
26
2
5
5
33
13
3
193
140
480
38
30

4338
870
1383
93
104
15380
59269
100
25
15
49
336
33
19
756
1029
2362
687
45
16
34
18
42
43
670
1555
108
62
30
679
299
13
39
171
690
125
28
4336
2639
9219
1272
535

64
12
9
0
0
82
456
1
7
5
3
10
0
2
20
9
57
6
0
0
0
0
1
0
3
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
9
14
0

3875
595
672
69
118
8943
42249
108
19
21
50
489
21
12
915
711
2346
585
37
5
35
20
45
27
465
1219
74
69
44
676
307
22
51
156
608
134
47
5332
2235
9755
626
554

51
20
7
1
2
67
502
3
0
2
0
6
0
0
10
9
30
7
0
2
0
1
1
0
2
13
0
1
2
5
5
1
2
1
14
3
2
149
36
221
8
7

Wright
s
Buffalo
5287
Wright
Clearwater s
399
Wright
t
Cokato
1240
Wright
s
Dayton
26
Wright
s
Delano
1950
Wright
Hanover s
745
Wright
t
Howard Lake
756
Wright
Maple Laket
667
Wright
Monticello s
3557
Wright
Montrose t
588
Wright
s
Otsego
3477
Wright
Rockford s
1334
Wright
South Haven
v
82
Wright
St Michael s
5420
Wright
Waverly s
341
Wright
Albion twp r
597
Wright
Buffalo twps
980
Wright
Chatham twp
r
646
Wright
Clearwater stwp
616
Wright
Cokato twpr
601
Wright
Corinna twps
1309
Wright
Franklin twps
1470
Wright
French Lake
r twp
592
Wright
Maple Lakestwp
1064
Wright
Marysville Twp
r
914
Wright
Middleville Twp
r
445
Wright
Monticello twp
s
1759
Wright
Rockford twp
s
1749
Wright
Silver Creeks Twp
1222
Wright
Southside Twp
r
767
Wright
Stockholm Twp
r
394
Wright
Victor Twp r
474
Wright
Woodland Twp
r
561
Wright
WRIGHT MN
45167
Yellow Medicine
Canby
t
785
Yellow Medicine
Clarkfield t
445
Yellow Medicine
Echo
v
110
Yellow Medicine
Granite Falls
t
921
Yellow Medicine
Hanley Falls
v
90
Yellow Medicine
Hazel Run v
23
Yellow Medicine
Porter
v
98
Yellow Medicine
St. Leo
v
55

102
18
22
2
38
19
20
13
66
18
71
33
0
88
10
24
16
13
16
13
27
21
15
18
24
13
31
59
36
15
10
18
13
970
14
14
6
16
1
1
5
1

3153
198
789
5
1161
528
444
360
2162
328
2249
817
41
3749
180
331
660
411
335
415
664
940
295
622
532
276
1090
1056
721
419
235
291
362
27626
385
210
47
313
34
3
36
5

16
0
0
0
0
0
0
4
15
0
10
0
0
14
0
0
3
0
0
0
0
3
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
83
1
0
0
9
0
0
0
0

1917
167
421
17
680
186
291
287
1285
234
1121
476
40
1492
144
237
292
202
250
156
523
488
273
379
330
152
625
582
421
273
136
153
180
15590
377
215
54
573
54
19
56
49

31
5
8
0
8
9
2
3
29
6
26
4
1
34
2
4
6
0
3
8
7
9
6
8
5
2
7
17
43
5
8
3
3
327
6
2
3
4
0
0
0
0

Yellow Medicine
Wood Lakev
225
10
Yellow Medicine
rural
r
2131
84
Yellow Medicine
YELLOW MEDICINE4883
152
COUNTY
AREA PLACE
Jim
Moore
County
Area Place
Ballots USSenIP
Hennepin Minneapoliscc
155464 2227
Olmsted
Rochester cc
36552
867
Ramsey
St. Paul cc
111420 1492
St Louis
cc
Duluth
39273
652
Minnesota Minnesota city
183024 3846
Minnesota Minnesota sub 1022585 15957
Minnesota Minnesota town 249860 6077
Minnesota Minnesota vil
72304 2386
Minnesota Minnesota rural 412378 11661
MINNESOTA
MINNESOTA 2282860 45165
Official
45139

82
3
124
4
986
7
1033
11
2101
20
2554
30
Norm
Paul
Walter
Coleman Wellstone Mondale
USSenR Wellstone USSenDFL USSother
37990
733
109709
1721
18687
120
16028
161
36155
398
71295
879
12300
60
25018
303
84236
704
89467
1665
567681
4177
421530
4899
116360
1214
121020
1557
31728
644
36153
553
212002
2903
177928
2450
1117139
10953
1068148
14188
1116679
11381
1067246
14179

Many cities and townships are not always completely
identified. I have adjusted this as well as I can.
Other cities may include rural twp areas. Some
counties have very detailed info, while others do not.
Some towns may have been missed.
Some towns may not be complete as cities are often
split into different legislative districts.
Suburbanization is estimated when growth occurs
and continues

Tim
Tim
Roger
Penny Pawlenty Moe
GovIP
GovR GovDFL GovOther
147
367
353
25
27
78
121
8
8
19
12
2
26
52
80
1
19
24
34
5
5
13
16
1
1114
2788
2448
155
1346
3341
3064
197
1613
8212
3703
230
1162
3530
2434
218
19
90
53
10
2852 10666
7185
453
223
1133
418
35
204
981
421
25
350
1092
874
36
1195
3049
3784
300
292
1133
608
40
3865 13668
9737
664
675
2501
1301
120
1903
5248
4925
311
853
3947
1802
126
41
69
121
15
113
314
258
27
1107
4796
2222
129
281
1208
617
49
491
1823
852
77
1201
5160
2523
185
299
1169
535
52
422
1380
1180
69
19161 71169
45553
3171
20
71
53
3
11
22
36
4
336
1465
1362
57
56
190
159
13
23
90
135
6
7
26
31
0
6
15
5
0
933
4266
3603
187
1392
6145
5384
270

345
20
0
6
3
25
9
4
2
5
5
826
1250
95
19
61
3
77
669
299
906
2129
1
20
18
6
33
3
15
106
113
315
110
273
80
298
148
3850
316
0
39
165

1625
107
2
38
1
19
9
26
24
19
16
4509
6395
403
43
156
6
286
2080
721
2829
6524
2
30
73
7
111
1
19
458
415
1116
109
332
105
359
146
4431
186
2
38
163

1946
85
4
67
202
401
301
9
11
24
21
3649
6720
270
41
78
10
247
1453
698
1539
4336
6
63
133
11
139
4
27
363
446
1192
50
223
70
304
99
3833
148
0
19
79

282
5
0
1
3
10
6
2
0
2
1
321
633
28
9
12
0
26
98
111
142
426
0
8
3
0
9
0
5
23
11
59
2
15
11
15
14
534
15
0
3
9

54
55
2613
8001
5
59
11
63
1357
255
158
678
2586
31
30
457
10
18
46
52
7
18
4
816
1489
110
1457
1040
75
34
44
18
200
326
502
177
9
68
68
102
26
82

90
76
2888
8925
10
78
16
61
2933
786
415
1534
5833
49
77
1294
13
17
198
118
6
24
6
2465
4267
574
6424
4435
286
171
208
108
773
1593
2163
868
64
293
318
438
120
343

67
34
1407
6333
7
66
7
70
1569
260
226
526
2731
145
201
2889
56
42
330
276
55
89
30
4085
8198
212
2439
1966
119
39
54
35
273
493
791
388
19
81
52
134
25
87

2
4
117
741
0
0
1
4
123
20
14
52
214
8
6
81
2
1
14
9
2
4
2
141
270
33
167
162
12
6
8
2
25
32
76
34
1
10
8
12
2
12

126
76
115
101
70
4826
23
2
4
10
13
64
10
21
107
13
0
28
50
26
54
1418
1843
109
57
37
20
438
12
444
1117
49
206
69
283
411
77
20
65
60
187
324

792
243
423
461
298
21396
41
3
2
58
24
315
13
63
354
46
1
75
175
63
219
4663
6115
260
150
50
65
856
29
840
2250
150
699
263
934
2025
308
84
248
208
970
1218

197
115
120
155
54
7848
36
19
5
151
27
129
15
74
140
27
0
44
132
57
202
3116
4174
240
170
86
78
950
42
828
2394
98
456
174
579
1142
258
62
154
150
470
661

22
9
20
4
6
663
3
0
4
10
4
7
1
4
7
0
0
2
17
2
8
276
345
13
10
3
2
34
2
37
101
8
31
16
41
100
11
9
9
18
34
51

107
139
76
331
475
2879
56
9
120
8
5
31
86
8
952
12
12
408
1707
40
18
9
6
6
194
273
95
346
441
19
0
43
122
19
64
321
404
992
369
577
114
126

401
850
262
1453
1718
11791
312
20
390
30
15
153
288
33
4990
72
36
1953
8292
181
103
48
2
25
1238
1597
258
704
962
23
4
63
523
53
165
850
957
2638
1564
2137
399
298

217
400
136
673
1125
6755
441
34
645
58
29
211
432
63
5724
83
161
2075
9956
262
134
80
8
26
1195
1705
366
862
1228
25
3
74
201
50
139
821
500
1813
1031
1846
210
401

21
28
22
61
88
548
13
0
23
2
0
10
17
1
320
4
8
54
452
12
6
9
1
1
56
85
50
154
204
4
0
2
10
4
10
51
30
111
44
181
16
26

241
10
33
100
57
5
25
25
29
11
213
136
1
4
1876
3952
2945
3565
3813
792
1336
1698
2679
57
827
22
86
983
822
48
1040
154
18
64
125
139
93
44
92
92
22
6

704
38
116
257
131
23
25
81
80
26
550
434
20
14
6073
12970
12452
13754
16134
3674
4031
7541
12075
268
3629
34
169
3920
4497
188
3996
405
31
228
455
422
167
128
254
318
35
12

374
40
112
121
78
5
34
130
22
6
288
298
18
19
3951
8984
7057
8211
9350
1599
3002
4829
4977
186
2428
39
172
2122
3436
81
3888
185
30
93
172
180
99
67
106
163
19
15

11
1
4
9
7
0
2
6
8
0
15
20
1
2
292
645
455
527
575
102
206
330
351
7
122
7
6
155
222
8
288
18
3
9
12
11
13
4
4
6
1
3

64
31
61
186
44
32
89
87
22156
69
282
293
832
235
101
1570
3382
419
18
46
36
10
20
22
7
22
19
97
1490
2206
646
113
43
73
109
74
240
218
29
570
232
1342

254
83
167
596
69
130
307
111
90534
67
298
180
814
215
144
1485
3203
1732
95
74
131
51
52
60
31
54
41
245
5526
8092
565
43
47
37
94
31
29
105
3
333
278
1061

141
51
71
342
38
74
158
59
53440
28
178
114
382
84
87
510
1383
1107
94
72
115
38
42
42
19
46
23
242
2950
4790
303
38
21
18
62
20
28
40
4
210
127
338

14
4
7
23
7
4
15
10
3529
7
10
8
32
11
6
46
120
77
9
8
13
6
3
7
1
2
2
20
177
325
20
2
2
4
2
3
5
3
0
14
12
26

3689
106
268
93
256
207
166
72
55
330
307
163
433
15
103
1858
4432
4268
229
184
53
139
87
113
195
81
77
49
14
14
26
2660
8189
16
445
16
117
250
105
423
1903
152

2626
27
182
52
126
113
90
42
28
192
205
140
377
6
94
1285
2959
2274
69
127
19
52
36
50
76
73
32
91
9
5
17
1600
4530
20
731
34
173
364
161
412
2633
253

1209
28
131
20
83
130
94
31
30
143
159
77
217
13
45
532
1733
1681
36
74
6
40
17
27
94
15
25
8
7
9
17
771
2827
17
496
21
70
195
73
248
2126
95

93
3
7
4
7
11
1
3
2
10
11
4
18
0
4
63
148
117
2
12
3
7
0
6
4
5
5
7
0
0
3
39
210
0
38
2
6
13
8
20
154
10

502
2331
6260
35
28
72
24
36
3
20
216
434
5977
1444
3443
1281
439
1490
364
351
3978
4151
175
3
1824
153
70
27
178
1023
300
138
44
3887
135
54
296
18572
4562
58
325
686

535
3433
8749
95
50
270
103
143
19
40
744
1464
19049
4223
12668
5825
1728
4379
1314
1298
15590
13937
481
5
4541
738
286
127
882
2671
1219
461
212
15574
513
98
1326
33924
12969
229
1489
2452

316
1572
5229
117
91
259
99
134
8
35
570
1313
14029
4555
9946
3110
645
4241
653
618
7428
9242
421
0
5461
205
121
43
264
2630
407
301
70
7683
248
78
433
88036
10010
75
527
1349

20
121
392
3
7
14
8
13
1
4
24
74
844
324
784
221
55
306
57
62
498
533
41
1
296
18
9
5
16
253
36
35
7
451
18
5
34
12941
674
8
44
158

1307
3988
683
2699
149
510
4866 17586
2161
6236
1033
2599
24
74
319
1753
609
2407
101
389
446
1284
125
617
3240
7824
148
550
323
1237
48
179
71010 210140
101
71
398
408
41
40
82
79
167
158
782
921
209
131
1280
1550
3060
3358
12
74
5
28
21
93
137
622
835
3745
1010
4562
66
239
314
1286
111
510
1329
5792
1820
7827
30
42
20
48
3
26
160
508
57
139

3638
1073
384
10290
6819
2908
36
646
1174
214
1271
233
10777
219
576
60
213147
63
301
24
63
81
575
148
752
2007
69
19
63
505
2590
3246
177
992
289
3287
4745
85
203
102
511
315

234
87
23
620
475
271
7
44
93
15
74
31
879
30
55
9
21681
11
28
2
7
7
43
5
72
175
5
4
6
34
213
262
10
66
33
270
379
8
14
2
23
15

29
5
343
45
28
14
34
11
10
7
9
1468
2273
12
38
285
142
16
5
488
986
4
135
13
3
660
815
69
9
39
17
62
26
14
72
4
67
7
785
1312
2483
1

120
17
1150
76
109
29
114
5
29
18
13
4327
6770
17
105
630
337
34
14
1024
2161
30
629
52
22
2569
3302
210
40
105
31
189
80
264
174
13
260
28
3028
3910
8332
8

145
15
1708
420
139
227
433
7
109
33
12
5453
9917
12
100
502
310
32
15
748
1719
19
479
69
16
1594
2177
226
41
86
61
226
54
14
110
5
272
25
2809
2950
6879
5

3
0
98
14
8
5
10
1
4
7
0
339
551
0
10
38
21
5
4
40
118
3
35
4
4
124
170
14
0
9
3
6
2
0
5
1
6
0
115
147
308
0

39
0
3
16
15
10
11
4
90
189
22
290
35
6
3
13
18
389
776
16
20
118
3
130
19
4
334
644
12
149
195
374
730
57
8
189
254
83
131
29
80
22

172
6
8
128
28
21
32
7
325
735
52
826
113
35
19
45
49
1047
2186
42
23
271
5
326
23
17
804
1511
31
355
455
951
1792
191
28
669
888
122
93
28
112
30

343
16
14
168
86
73
125
8
632
1470
56
1392
153
19
9
43
38
1156
2866
40
38
390
20
414
39
14
842
1797
48
598
1174
1513
3333
251
41
652
944
83
54
15
91
21

4
0
0
6
2
7
1
0
11
31
5
74
5
2
1
5
0
58
150
2
7
16
0
22
4
0
38
89
0
20
43
112
175
16
3
41
60
7
13
1
12
2

313
423
312
138
396
1812
3739
8
44
42
32
94
216
436
56
70
5
10
23
24
681
97
27
13
119
352
1477
8
46
15
157
226
15
21
10
2
25
6
9
33
5
7

383
708
458
329
261
2514
5038
8
151
136
144
237
564
1240
125
226
8
25
60
39
2338
262
49
12
373
1379
4896
25
215
66
620
926
83
91
32
13
37
52
32
117
8
19

186
424
374
193
172
1211
2824
21
148
195
119
231
564
1278
99
205
5
19
61
39
1509
233
77
39
342
721
3349
12
272
114
702
1100
69
195
60
13
64
82
75
168
29
18

17
33
17
11
11
122
246
5
13
11
10
13
26
78
3
15
1
4
4
7
110
16
4
4
11
43
222
6
28
2
55
91
3
7
4
0
2
4
0
11
2
2

45
220
398
44
26
1116
39
32
8
95
63
149
91
736
2399
16
53
329
834
89
28
39
52
98
881
2419
1
51
22
83
29
56
10
424
63
1014
1753
7
27
55
158
36

311
1180
1975
57
46
2264
44
48
1
177
132
241
112
1315
4437
27
173
1064
2752
351
94
149
134
600
2666
8010
18
82
60
348
86
104
35
1315
153
2981
5182
18
100
180
571
118

440
1135
2348
53
20
1164
42
38
6
139
112
105
92
618
2389
19
92
548
1451
122
29
100
67
188
967
3583
7
106
44
172
67
112
29
1017
112
1462
3128
15
42
149
400
134

11
42
88
3
2
73
4
4
0
13
3
3
9
47
161
5
10
37
116
11
1
9
9
23
123
344
0
9
5
17
6
19
3
73
16
135
283
5
5
11
31
14

11
178
23
1015
1510
14
22
12
20
10
9
7
9
436
35
84
36
51
11
19
27
1212
2014
175
3584
139
80
39
183
212
132
34
84
90
24
14
44
2041
6875
18
16
23

41
792
86
3284
5190
72
50
24
63
13
15
1
16
1603
103
322
132
200
29
73
118
5004
7838
105
2554
101
38
19
127
108
49
3
65
33
15
14
16
1409
4656
27
96
45

11
546
39
1869
3205
31
11
15
26
5
13
7
18
942
91
152
74
109
41
68
59
2323
3985
106
2774
77
28
16
71
121
89
24
22
60
5
6
24
938
4361
32
14
38

2
42
11
146
267
2
2
3
5
3
1
1
2
87
6
13
10
11
3
8
5
205
367
2
178
6
6
2
7
6
6
3
1
5
0
1
1
46
270
4
4
8

16
103
6
13
24
169
346
734
64
48
1947
125
1013
945
4142
74
9
38
8
26
0
19
26
27
29
606
402
1264
53
6
10
14
11
7
8
31
139
279
648
254
68
313

30
253
11
35
50
477
1018
2042
140
125
2369
252
1348
1549
5783
169
44
85
14
87
5
40
62
56
56
1892
1225
3735
254
16
21
101
38
7
42
110
504
1093
558
204
53
250

31
264
29
32
60
446
784
1730
55
49
1628
83
1683
709
4207
254
34
74
35
81
3
53
86
69
85
1553
805
3132
491
19
69
132
67
25
51
211
856
1921
305
92
35
123

2
9
2
4
6
28
63
130
8
4
110
4
153
49
328
6
5
3
0
13
0
2
7
4
7
105
58
210
8
0
0
2
3
0
0
8
18
39
26
6
8
5

205
55
826
13826
595
1054
374
2686
20904
57
13
7
23
30
6
12
15
511
56
62
43
49
49
119
9
5
27
2
22
2
1
1640
2760
3
11
281
212
507
21
8
6
3

180
75
892
14046
666
1030
353
2582
20889
212
60
17
46
56
47
28
30
3034
203
207
120
219
323
592
19
34
60
12
78
24
11
8244
13676
11
27
1222
870
2130
80
20
18
11

68
32
434
7743
216
413
145
852
10458
137
13
14
52
29
25
32
33
2012
147
224
57
149
302
372
21
40
64
8
58
20
12
5280
9101
13
71
1601
1054
2739
68
27
23
8

7
2
31
570
12
39
6
75
787
8
6
2
3
2
2
2
6
112
8
10
7
3
13
17
2
2
9
0
1
1
0
299
515
1
3
62
35
101
3
1
2
2

16
8
70
4
153
79
4
68
16
15
1063
1534
51
8
14
8
33
320
17
11
12
237
711
1
8
118
176
16
30
9
48
3
7
25
18
3
0
3
375
840
22
8

56
18
213
11
558
252
15
217
33
53
3384
4939
442
7
34
15
87
733
42
29
22
747
2158
16
29
857
925
61
134
76
244
6
21
115
23
12
3
37
1962
4521
63
11

52
7
181
13
474
179
37
238
98
67
3029
4501
101
4
46
27
109
703
48
16
17
389
1460
26
78
2037
1463
134
222
102
330
25
24
140
37
21
17
41
2456
7153
40
12

4
3
14
1
43
21
4
21
0
1
225
345
14
0
5
3
12
58
4
3
1
26
126
0
1
30
39
1
3
1
8
0
1
11
0
1
0
2
61
159
5
2

160
40
16
5
87
12
5
473
828
635
343
34
183
581
2075
754
1415
299
666
2392
1875
7
131
13081
780
1496
760
27507
4
20
17
56
75
172
32
14
5
76
18
25
77
349

474
85
65
8
274
60
7
1389
2436
2644
873
114
361
1993
7695
2476
5003
1581
2500
8322
7349
30
472
32160
3447
5727
3453
86200
54
59
48
185
371
717
49
44
8
181
56
54
226
1134

530
74
44
17
297
46
6
1149
2215
1651
1312
80
610
1832
7065
2073
4062
624
2323
7502
5124
32
483
58245
2307
4475
2124
101924
19
118
64
343
446
990
66
19
11
112
28
39
83
666

39
5
5
0
19
2
1
73
151
104
108
7
73
113
446
146
292
43
178
499
312
1
44
6563
136
294
145
9504
4
2
1
14
14
35
5
3
4
8
1
2
8
41

6
33
10
18
64
53
8
487
1275
93
28
40
118
33
67
35
204
89
30
604
1341
2
93
2053
134
154
31
1390
2181
6038
7
11
28
2
4
237
12
5
146
452
9
26

16
93
20
49
182
109
33
1417
3671
237
158
89
237
90
239
56
454
214
74
1404
3252
1
120
2731
406
134
65
2247
3630
9334
53
34
146
6
17
1029
19
62
829
2195
71
171

17
44
5
22
77
94
16
592
1891
231
88
79
174
90
181
64
458
191
99
934
2589
1
116
2538
171
70
29
3546
1909
8380
66
44
102
12
7
929
29
13
525
1727
69
176

3
2
2
5
3
6
0
55
148
16
1
1
12
11
7
3
25
5
9
63
153
0
11
186
11
10
5
626
208
1057
6
0
11
1
3
52
5
5
21
104
3
12

9
44
0
31
233
352
421
62
270
61
298
1149
1320
1632
104
63
207
311
130
66
88
233
132
272
65
6884
137
308
20
927
6
341
165
257
176
403
64
121
175
236
137
190

37
519
11
270
2079
3158
1037
173
865
277
727
4972
6008
5723
241
156
748
1316
495
255
345
982
468
1121
165
26074
750
1417
88
4605
22
822
628
1428
1040
2000
346
499
582
1281
738
624

25
484
5
233
1709
2701
501
77
350
83
423
1986
2607
2783
64
57
267
449
147
138
119
328
141
336
42
10898
325
724
40
2112
22
849
298
569
383
786
121
231
312
484
259
311

1
19
0
22
85
142
41
8
31
6
34
177
193
219
11
2
16
34
13
8
15
32
9
41
7
897
27
57
9
139
2
106
29
52
39
55
20
17
19
31
28
29

95
3758
209
228
94
27
78
41
127
852
1656
44
92
55
0
38
186
36
26
4509
280
112
14
61
376
655
95
7
0
4
49
56
13
147
22
291
12
2839
10019
113
81
28

423
17293
461
461
205
93
161
96
305
1810
3592
170
192
78
5
93
455
48
47
10387
436
295
55
197
1150
1966
245
18
6
8
134
202
49
330
36
962
22
7473
25059
428
317
138

149
7975
266
280
111
51
102
26
171
677
1684
642
566
354
29
369
1745
169
21
22065
1015
1357
166
754
1910
4894
805
30
22
53
552
499
75
888
167
2834
46
14541
56568
206
182
132

20
679
14
16
3
2
9
12
14
65
135
11
7
9
2
17
50
2
3
1726
78
28
3
16
58
162
14
0
2
1
11
11
1
31
5
77
7
522
2854
26
17
7

37
221
22
10
30
11
21
53
9
4
169
18
163
100
189
11
6
178
3094
310
25
3
38
544
169
9
363
2619
8648
368
138
192
4043
1613
6354
10
31
13
58
347
244
703

120
771
63
52
170
83
159
140
27
62
630
82
486
297
727
26
20
769
8645
874
86
20
246
2077
908
16
1083
9327
28849
260
90
159
4496
1420
6425
31
109
80
156
1010
1068
2454

118
398
41
22
49
16
116
84
9
3
370
37
297
148
247
6
12
299
6460
885
27
12
86
1083
555
4
868
4590
17362
208
47
76
1810
474
2615
22
98
58
127
1153
465
1923

4
39
4
5
16
1
8
13
1
2
21
5
32
25
27
2
0
38
847
147
3
1
5
72
40
2
95
569
2074
7
3
14
166
64
254
0
5
4
7
234
33
283

86
201
10
14
14
13
36
14
279
667
24
44
13
42
31
26
19
146
10
126
993
1474
31
13
2
101
103
250
5
141
27
93
673
134
36
9
425
471
34
1690
3738
5

227
543
27
19
28
19
214
28
778
1883
134
136
21
102
108
72
50
626
29
389
3696
5363
92
29
27
286
338
772
11
136
18
65
747
124
34
20
599
430
35
1795
4014
18

360
812
37
27
25
31
149
79
883
2403
75
125
26
119
112
56
41
341
32
289
2002
3218
128
15
10
384
277
814
5
70
24
66
492
90
8
6
264
345
15
760
2145
10

16
42
2
1
1
0
6
3
26
97
4
8
7
5
10
4
5
22
1
19
193
278
8
1
0
16
12
37
0
2
5
1
42
5
3
2
13
37
3
65
178
3

40
7
42
35
15
172
353
669
2
479
327
73
2324
1817
5022
293
167
137
80
1651
81
122
824
322
23
0
448
471
149
30
79
29
488
73
272
324
198
249
1521
37
39
256

240
11
138
132
151
867
1656
3213
0
306
114
38
952
1155
2565
866
427
511
272
7091
467
423
3983
1454
82
0
2459
2277
521
132
257
87
2111
176
853
1107
612
937
6201
130
115
947

235
28
139
94
71
609
793
1979
1
142
63
24
359
298
887
567
327
234
235
4951
132
241
2035
629
64
0
1101
1154
348
69
252
100
1362
184
565
650
588
628
4848
74
77
815

9
2
11
7
9
46
67
154
0
12
5
6
53
33
109
61
43
17
14
295
6
26
151
61
6
0
71
94
35
4
22
24
87
18
49
60
71
57
317
2
14
62

1172
197
259
16
33
2768
12808
49
17
21
38
276
9
10
510
484
1414
111
12
3
8
5
16
5
98
258
86
45
36
443
249
5
29
115
612
99
40
2688
1656
6103
231
187

3945
817
1273
101
93
14065
54792
94
23
12
43
283
24
13
614
879
1985
646
46
11
29
16
40
35
629
1452
70
47
24
497
223
20
36
135
596
85
28
3521
2103
7385
1174
510

3059
455
535
50
90
7549
33968
70
12
12
25
285
26
12
565
429
1436
536
26
5
32
17
31
30
402
1079
37
41
18
414
142
10
24
72
299
70
12
3182
1092
5413
508
423

278
36
34
1
8
411
2435
2
0
2
1
22
1
0
51
27
106
33
3
3
4
0
3
2
12
60
2
2
1
24
13
3
6
6
30
10
2
530
153
782
31
40

660
75
166
6
260
98
108
90
410
79
428
188
16
619
49
113
128
88
93
75
212
203
93
154
129
71
218
274
175
123
38
87
67
6011
84
67
17
89
20
4
12
11

2884
171
643
8
1113
478
410
356
1953
306
2053
739
40
3438
162
300
596
389
321
382
705
895
295
610
483
267
987
982
689
391
229
267
349
25575
354
190
47
283
30
5
48
8

1561
133
373
11
498
141
205
205
1067
174
920
354
19
1218
108
169
223
152
176
114
331
316
179
267
234
87
505
434
317
221
100
102
117
11962
314
172
42
511
40
14
33
36

131
11
37
1
46
20
25
11
78
18
54
39
7
78
15
11
15
9
16
25
28
31
19
23
26
16
38
42
37
20
21
14
24
1057
11
12
4
25
0
0
3
0

35
84
376
915
715
1964
Tim
Tim
Penny Pawlenty
GovIP
GovR
18572 33924
13826 14046
13081 32160
4509 10387
39571 71737
137247 521060
46087 100473
14283 27820
77358 187866
364534 999473

79
12
790
36
2031
103
Roger
Moe
GovDFL GovOther
88036
12941
7743
570
58245
6563
22065
1726
63219
5629
332395
23328
92111
5588
26351
1905
131103
8948
821268
67198

PRECINCT NAME
MCD NAME

0006

PRECINCT NAME
MCD NAME Ballots

MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-09
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-1 P-10
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-09
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-2 P-10
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-3 P-09
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-09
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-4 P-10
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-08
city

697
2007
1793
1579
1331
1666
906
731
1325
892
1291
1796
1582
1791
1176
858
853
529
887
538
1243
1073
1671
1319
793
1436
806
523
397
1089
796
797
1431
694
1215
1093
1307
1105
696
1278
590
787
884
811
823
382
303

0201
0301
0401
0402
USSenIP USSenR Wellstone USSenDFL
16
229
0
449
33
653
11
1285
41
527
0
1146
37
419
0
1071
15
404
3
890
33
387
5
1177
11
278
2
586
13
220
4
475
26
343
4
908
15
188
4
659
18
117
9
1119
20
299
7
1448
28
415
10
1085
40
549
2
1146
12
196
9
939
9
182
20
637
15
160
1
660
11
167
2
340
11
165
7
676
13
85
0
425
19
358
4
822
17
147
8
874
30
408
17
1205
18
322
4
955
13
208
6
551
28
341
5
1036
4
197
4
597
9
103
0
395
8
71
4
317
21
356
10
682
27
231
0
502
13
238
0
547
27
464
0
902
13
213
5
452
21
293
1
877
19
362
4
689
19
342
0
923
21
240
3
814
8
143
3
526
10
179
3
1071
7
148
0
426
6
104
3
642
8
73
3
780
8
99
6
692
13
115
4
663
3
32
0
341
4
62
0
235

3
12
21
13
16
19
26
10
18
12
23
20
40
40
13
7
15
9
18
10
34
18
12
13
4
20
13
11
3
14
9
7
10
9
6
13
15
14
10
7
6
10
2
6
13
5
1

0201
GovIP
94
296
264
183
166
188
126
91
157
100
100
186
242
251
147
104
81
74
86
32
170
156
219
142
104
192
77
37
28
132
76
74
185
84
108
124
115
107
58
83
50
45
55
59
88
18
20

MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-09
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-5 P-10
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-6 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-6 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-6 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-6 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-6 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-6 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-6 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-6 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-09
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-10
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-7 P-11
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-09
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-8 P-10
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-09
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-10
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-9 P-11
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-01
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-02
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-03
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-04
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-05
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-06
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-07
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-08
city
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-09
city

43
409
348
1928
1402
1903
447
388
362
691
1673
1343
1919
1345
1364
1285
959
2169
455
1709
346
644
1044
687
694
1416
1566
1194
1324
1096
1850
865
1419
207
497
924
992
662
1419
1136
531
110
1537
1347
1412
882
620
1676
1351
1242
1075

0
3
4
18
27
32
2
2
4
9
16
6
15
7
21
16
13
1
12
21
2
7
18
6
8
16
31
21
27
15
24
20
30
3
7
6
18
11
24
26
5
2
20
25
16
10
6
21
23
17
14

14
98
47
243
215
262
107
53
55
173
340
396
448
395
229
378
368
59
133
1016
110
87
137
94
115
158
231
219
249
273
331
197
263
51
79
121
178
98
285
250
122
9
198
224
339
161
94
354
232
265
158

0
3
2
6
7
12
1
1
8
5
10
14
16
17
9
35
4
24
4
9
1
1
6
0
0
0
6
6
9
3
4
0
8
1
2
5
3
2
8
0
0
0
8
7
8
4
0
4
4
5
3

29
300
283
1603
1098
1531
320
331
285
482
1287
920
1426
906
1070
842
566
63
302
716
231
552
861
573
561
1216
1256
929
1017
795
1467
615
1089
152
394
759
764
540
1080
824
372
94
1269
1064
1030
652
503
1268
1069
928
883

0
5
9
53
39
55
8
4
4
7
10
5
19
11
36
10
8
1
4
37
1
14
20
9
6
7
25
12
17
6
16
14
15
1
8
20
18
10
15
15
4
4
40
25
14
17
11
26
13
12
12

5
30
22
192
156
180
26
22
29
54
218
224
251
196
129
173
145
238
60
109
49
33
87
37
62
93
187
158
140
128
212
93
136
18
28
71
100
60
123
158
45
4
184
190
188
110
57
231
169
156
125

MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-10
city 1484
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-10 P-11
city 836
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-01
city 1921
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-02
city 1793
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-03
city 990
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-04
city 1070
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-05
city 1803
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-06
city 1880
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-07
city 1802
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-08
city 2401
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-11 P-09
city 1831
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-01
city 1992
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-02
city 1790
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-03
city 1635
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-04
city 914
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-05
city 1919
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-06
city 1270
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-07
city 175
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-08
city 2237
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-09
city 1204
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-10
city 1179
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-12 P-11
city 1298
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-01
city 1440
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-02
city 2065
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-03
city 1733
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-04
city 2175
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-05
city 2594
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-06
city 2177
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-07
city 919
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-08
city 1609
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-09
city 2035
MINNEAPOLIS
Minneapolis
W-13 P-10
city 1816
155464
MINNETONKA
Minnetonka
W-1 P-Acity
MINNETONKA
Minnetonka
W-1 P-Bcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-1 P-Ccity
MINNETONKA
Minnetonka
W-1 P-Dcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-1 P-Ecity
MINNETONKA
Minnetonka
W-1 P-Fcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-2 P-Acity
MINNETONKA
Minnetonka
W-2 P-Bcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-2 P-Ccity
MINNETONKA
Minnetonka
W-2 P-Dcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-2 P-Ecity
MINNETONKA
Minnetonka
W-3 P-Acity
MINNETONKA
Minnetonka
W-3 P-Bcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-3 P-Ccity
MINNETONKA
Minnetonka
W-3 P-Dcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-3 P-Ecity
MINNETONKA
Minnetonka
W-3 P-Fcity

1347
1534
1227
684
727
1226
1457
1316
1563
1450
943
858
846
1410
528
962
1484

18
9
33
15
16
19
21
25
24
22
23
25
26
23
14
32
24
5
41
20
19
22
15
26
28
31
27
16
9
25
33
22
2227

318
218
354
518
321
366
594
662
504
821
664
439
417
436
242
569
387
37
632
372
420
366
511
525
474
647
824
588
228
540
781
672
37990

16
1
8
15
0
12
2
0
0
10
4
4
10
7
1
16
13
1
4
4
2
4
0
20
6
11
24
13
8
9
7
9
733

1112
592
1511
1222
635
642
1172
1144
1210
1471
1125
1498
1324
1149
650
1275
829
125
1527
784
722
896
899
1476
1211
1473
1704
1556
665
1023
1189
1094
109709

12
9
14
3
3
11
10
10
16
15
9
17
6
17
5
23
11
6
18
16
13
6
3
12
12
7
14
6
7
2
18
8
1721

212
98
269
283
140
136
255
253
268
317
240
219
184
221
118
241
166
20
289
151
152
170
228
285
240
329
390
339
120
240
270
264
18572

12
21
13
8
9
24
22
16
23
6
14
10
8
20
11
77
17

648
805
620
357
368
575
804
590
759
555
412
407
529
828
317
465
862

10
10
6
2
1
11
9
19
9
24
3
13
5
7
0
3
11

659
667
591
311
342
608
618
689
749
858
499
422
300
544
193
473
574

18
6
7
7
4
7
4
4
8
3
12
3
3
6
5
8
9

215
263
180
130
124
240
260
220
282
172
115
118
127
228
102
159
259

MINNETONKA
Minnetonka
W-3 P-Gcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-3 P-Hcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-4 P-Acity
MINNETONKA
Minnetonka
W-4 P-Bcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-4 P-Ccity
MINNETONKA
Minnetonka
W-4 P-Dcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-4 P-Ecity
MINNETONKA
Minnetonka
W-4 P-Fcity
MINNETONKA
Minnetonka
W-4 P-Gcity

203
1222
157
725
1093
1209
1762
1302
1198
28433

4
13
1
11
17
25
25
20
13
440

110
639
95
416
641
652
980
701
607
14742

3
0
4
4
4
6
9
11
6
190

85
488
55
292
424
518
729
566
563
12817

0
5
1
3
2
6
15
2
10
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31
165
20
124
142
193
281
201
211
4562

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0301
0401
GovR
GovDFL
211
357
601
1008
524
865
411
857
359
714
380
928
227
419
208
351
314
687
183
495
110
892
249
1194
329
775
451
838
167
725
136
495
139
508
151
258
123
529
62
384
324
569
178
556
322
927
287
757
188
426
309
752
158
476
91
295
52
257
300
571
220
437
217
439
437
726
177
370
270
731
327
550
318
751
217
651
144
415
159
885
112
364
70
542
60
637
75
578
98
509
24
271
50
190

28
86
131
120
78
146
120
74
147
91
179
158
203
215
122
72
112
42
106
29
162
164
151
111
62
162
78
72
44
70
54
53
73
53
78
82
107
104
63
132
48
94
115
69
110
54
31

13
84
44
201
186
220
109
50
49
159
278
326
380
341
195
301
317
463
128
865
98
68
114
96
99
162
205
192
237
214
283
178
243
44
61
118
165
90
264
223
131
3
165
194
297
127
80
284
194
233
130

16
246
204
1114
784
1125
244
258
244
398
1066
747
1111
737
840
723
445
1285
235
574
188
444
676
449
441
976
972
749
798
681
1214
485
881
123
344
587
605
404
888
663
290
75
885
724
829
516
392
969
802
737
673

9
38
74
404
259
347
53
54
22
59
104
41
166
55
185
70
49
140
27
106
11
85
163
88
85
145
180
89
131
66
118
102
146
17
48
140
110
101
126
85
56
17
296
227
91
125
72
181
169
91
138

269
188
318
441
292
342
534
600
428
751
618
397
376
388
213
503
342
29
572
365
369
321
437
447
414
548
704
504
206
480
705
603
33924

896
467
1190
997
504
529
950
947
994
1245
875
1241
1099
927
518
1054
688
104
1200
612
588
713
700
1226
955
1200
1379
1252
542
821
974
882
88036

95
74
133
65
47
45
54
62
101
80
79
118
120
82
63
101
62
12
161
63
62
68
65
99
107
82
104
78
44
64
71
64
12941

569
725
551
320
318
479
666
514
650
505
362
373
461
715
259
397
778

519
508
452
212
256
468
500
560
576
729
421
331
239
425
143
345
413

45
34
33
17
20
29
25
16
46
24
39
20
11
32
18
43
28

105
599
88
373
590
566
866
604
536
12969

61
421
43
212
329
396
579
452
420
10010

5
23
6
12
23
39
31
33
22
674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful