O miłości

Bo miłość mój drogi to: To chcieć czynić drugiego wolnym, a nie uwodzić go, to uwolnić go z jego więzów, jeśli pozostawał więźniem, Aby on także mógł powiedzieć: "kocham ciebie", nie będąc do tego zmuszonym nieposkromionymi pragnieniami. Kochać to wejść do drugiego, jeśli otwiera tobie bramy swego tajemniczego ogrodu, po drugiej stronie okrężnych dróg, kwiatów i owoców zrywanych na skarpie, Tam, gdzie zadziwiony potrafisz wyksztusić: to "ty", moje kochanie, ty jesteś moją jedyną... Kochać to chcieć ze wszystkich sił dobra drugiej osoby nawet z pominięciem siebie, to czynić wszystko, by ona wzrastała i rozwijała się Stając się z każdym dniem człowiekiem jakim być powinna a nie takim, jakiego chciałbyś ukształtować według swoich marzeń. Kochać to ofiarować swoje ciało, a nie zabierać ciała drugiej osoby, lecz przyjąć je gdy daje siebie, To skoncentrować siebie i wzbogacić, aby ofiarować ukochanej całe swoje życie skupione w ramionach twojego "ja", co znaczy więcej niż tysiące pieszczot i szalonych uścisków, Kochać to ofiarować siebie drugiej osobie, nawet jeśli ona przez moment się wzbrania To dawać nie licząc tego, co inny ci daje, płacąc bardzo drogo, nie domagając się zwrotu. Największa miłość wreszcie to przebaczyć, gdy ukochana niestety odchodzi, usiłując oddać innym to, co przyrzekła tobie. Kochać to zastawić stół, aby przy nim zasiadł twój gość i nie sądzić, że możesz obejść się bez niego, Ponieważ pozbawiony żywności, jaką on ci przynosi, na twoje świąteczne przyjęcie nie postawisz dań królewskich lecz tylko suchy chleb biedaka. Kochać to wierzyć drugiej osobie i ufać jej, wierzyć w jej ukryte siły, w życie które posiada, jakiekolwiek byłyby kamienie do usunięcia dla wyrównania drogi. To zdecydować się rozsądnie i odważnie wyruszyć na drogi czasu, nie na sto, tysiąc czy dziesięć tysięcy dni, ale na pielgrzymkę, która się nie skończy, bo jest pielgrzymką, która trwać będzie ZAWSZE. Powinienem ci to powiedzieć, aby oczyścić twe marzenia, że kochać to zgodzić się na cierpienie, śmierć sobie samemu, aby żyć i ożywiać, Ponieważ tylko ten, kto może bez bólu zapomnieć o sobie dla drugiego, może wyrzec się życia dla siebie tak, żeby nie umarło w nim cokolwiek z niego. Kochać wreszcie to jest to wszystko, o czym powiedziano i jeszcze więcej, Bo kochać to otworzyć się na nieskończoną MIŁOŚĆ, to pozwolić się kochać, być przejrzystym wobec tej MIŁOŚĆI, która zawszę w porę. To jest, o wzniosła Przygodo, pozwolić Bogu kochać tego, którego ty w sposób wolny decydujesz się kochać!

Michael Quist

Tylko miłość czyni cię człowiekiem
Miłość nie jest żadnym luksusem dla uczciwego, subtelnego człowieka. Miłości nie można przyrównywać do sentymentalizmu i jałmużny. Miłość nie ma nic wspólnego z solidarnością pomiędzy rządzącymi grupami i partiami. Miłość, znaczy kochać. Kocha się ludzi, a nie systemy, partie i struktury. Trzeba umieć kochać ludzi nie w oderwaniu od rzeczywistości, ale tych konkretnych obok ciebie. Także tego człowieka, który przychodzi do twego mieszkania na ekranie telewizora, który cierpi głód, jest uciskany, wyzyskiwany i bity. Miłość zakłada wprowadzenie w życie tego, co dzisiaj staje się niemodne: skromność, umiejętność rezygnowania z pewnych rzeczy, przyjaźń, dobroć, wierność. Miłość to coś więcej niż dawanie z bogactwa i dobrobytu. Ekonomia miłości opiera się a zasadzie dawania więcej aniżeli się posiada. Kochać - to dawać siebie samego. Czym jestem bez miłości ? Niczym! Bez miłości jestem wielkim zerem! Gdybyś stanął nawet na księżycu, a miłości być nie miał nie masz pojęcia o słońcu. Gdybyś poznał wszystkie tajemnice morza, a miłości byś nie miał - w twoich oczach nie zaświeci żadna gwiazda. Gdybyś posiadał bogactwa całego świata, a miłość byś nie miał - twoje serce stanie się "kamieniem". Gdybyś usłyszał twe imię wymawiane w językach wszystkich narodów świata, a miłości byś nie maił - będziesz tylko żywym trupem. Bez miłości jesteś umarłą istotą. Możesz być najuboższym, najsłabszym, i najgrzeszniejszym spośród ludzi, ale jeśli masz miłość, możesz żyć. Możesz być trochę przygnębiony zawodem, niepowodzeniem, chorobą, jeśli masz miłość, możesz się ostać. Możesz nie posiadać nawet wielkiego domu, tylko skromny dach nad głową, jeśli masz miłość - wszędzie jesteś u siebie. Możesz nie mieć żadnej posiadłości, ani konta w banku, jeśli masz miłość, jesteś bardzo bogaty. Jeśli w tobie jest miłość - masz serce, masz Boga. Z miłością ma się tak jak ze słońcem. Kto ma słońce, temu może dużo jeszcze brakować. Kto słońca nie ma, temu brakuje wszystkiego. Dla wielu słońce jest czymś normalnym, zwyczajnym. A ono dzień po dniu dokonuje cudów. Daje światło i ciepło. Przenika chmury, aby mnie zobaczyć i powiedzieć "dzień dobry". Podczas nocy, na drugiej półkuli ziemi, znowu niestrudzenie obdarza ludzi ciepłem i światłem. Usuń słońce, a zapanuje ciemność i chłód. Podobnie ma się i z miłością. Gdy wschodzi słońce miłości na horyzoncie ludzkiego życia, ogarnia nas ciepło i promienny nastrój. To, że kocham, nie wyklucza, że może mi jeszcze sporo rzeczy brakować. Gdy znika światło miłości - jego miejsce zajmują ponure cienie, czarna rozpacza i samotność. Kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem Człowiek, aby być człowiekiem Potrzebuje miłości. Jak kropla wody daje kwiatu siłę, by podniósł się z omdlenia, tak odrobina miłości może uleczyć człowieka, dopomóc mu odzyskać utraconą odwagę życia. Miłość, to pełna wyczucia, pomysłowa i uważna troska o człowieka. Najpierw o najbliższych, którzy zostali powierzeni moim staraniom; ci z którymi mieszkam pod jednym dachem; z którymi współpracuję każdego dnia; z którymi odbywam tę samą drogę; a także ci, z którymi pracuję, raduję się i bawię. Troszcząc się o drugiego człowieka, wyzbywam się powoli mojej egoistycznej ciasnoty. Myśląc nieustannie o sobie, można dostać "egoistycznego bzika".

Mój bliźni, to człowiek, który czeka na moją miłość, który potrzebuje mego uznania i mojej przyjaźni. To człowiek, któremu każdego dnia mogę na nowo pomóc jednym życzliwym spojrzenie, dobrym słowem, serdecznym uściskiem dłoni. Mój bliźni nie mieszka poza górami, po tamtej stronie morza, on jest tutaj! Dlaczego szukam go gdzieś daleko?! Tylko woda może przemienić pustynie Woda jest życiem Miłość jest wodą, dojącą życie! Nasze społeczeństwa chorują na ciężki zawał serca. Kwalifikują się do intensywnej terapii. Potrzebują zastrzykuje: surowicy miłości. W naszym sztucznym modelowaniu świata popełniono wielki błąd. Zapomniano o czymś istotnym, fundamentalny, czego niczym zastąpić niepodobna. Wydano społeczne prawa, otwarto biura socjalne, zorganizowano społeczne komitety pomocy. Zapomniano tylko, że to wszystko będzie bezcelowe, jeśli za stosem akt nie będzie czuło się ludzkiego dobrego serca. Zapomniano o najistotniejszym, społecznym czynniku - o miłości. Miłość jest fundamentem szczęśliwego, ludzkiego współżycia. Tam gdzie jest miejsca dla serce miłości, tam człowiek , ten zwykły człowiek znajduje się w centrum zainteresowania. Wszędzie, gdzie ludzie wspólnie żyją, mieszkają i pracują, tam człowiek zawsze powinien być w centrum życia społecznego, politycznego i ekonomicznego. Tylko miłość czyni ciebie wolnym. Absolutna wolność, to wolność silniejszego, wolność dżungli. Największą ludzką wartością nie jest wolność, ale miłość. Jesteś wolny, kiedy nie jesteś spętany żądzą i kajdankami egoistycznego "ja". Wolność może płynąć tylko z miłości. "Cienka" miłość widzi wszędzie "grube" błędy. Miłość jest zawsze nieco "ślepa", nie dostrzega błędów innych ludzi. Skoro tylko zanika miłość i przyjaźń, kończy się też i ta sympatyczna "ślepota". Wtedy i oczy zaczynają "czarować", a w końcu widzi się tylko błędy i plamy, dziurki i braki, upadki i ułomności... samo tylko zło.... Często zapytuję się samego siebie: dlaczego ludzie nie trwają w miłości? Dlaczego przychodzi im to tak trudno? Mam wrażenie, a raczej jestem przekonany, że zbyt łatwo okłamujemy ich. Przysięgamy kochać innych, a właściwie kochamy samych siebie, nasze własne ja. Wymagamy za dużo od innych. Ten drugi powinien być uprzejmy, podziwiać nas, nosić na rękach, rozumieć nas, skoczyć dla nas w ogień. Ten drugi powinien być zawsze zadowolony, wolny od jakichkolwiek słabości. Biada, jeśli nas ktoś usiłuje krytykować. Mały zawód i załamujemy się. Nie myślimy za to wcale o tym, ile dłużni jesteśmy drugiemu człowiekowi, czym powinniśmy lub moglibyśmy go obdarzyć. Nie mów zbyt pochopnie: "Ty mnie nie kochasz", zanim nie spełniłeś (łaś) tego, czym powinieneś (aś) tego drugiego (tej drugiej) obdarzyć. Ludzi zdobywa się tylko miłością, Bez miłości odpychasz ich o siebie! Ludzie nie zostali po omacku rzuceni na naszą planetę. Człowiek został zawierzony człowiekowi. Pierwszym i fundamentalnym prawem ludzi, jest prawo do miłości. Każdy człowiek, przychodzący na ten świat na niezaprzeczalne prawo do ojca i matki. Prawo do rodziny, do ludzkiego ciepła, prawo do bezpieczeństwa. Proces stawania się człowiekiem rozpoczyna się już w łonie matki. Człowiek może się rozwijać naprawdę po ludzku, prawidłowo, tylko wtedy, gdy kocha i jest kochany. Jeśli człowiek dzięki miłości Staje się znowu dla drugiego człowieka Wtedy niebo rozwiera się nad ziemią.

Młody ptak wyrzucony z gniazda, umiera. Dziecko które nie doznało uścisku miłości, "zamarza". Człowiek, by stać się człowiekiem, potrzebuje ciepłą i miłości. Gdy kocha się ludzi dlatego, że są "godni miłości", kończy się to fiaskiem. Ludzie jako tacy, nie zawsze są godni miłości. Wrogom przebaczyć, lubić przeciwnika, za zło odpłacać dobrem - to wszystko byłoby ponad ludzkie siły, gdyby nie było głębszych ku temu motywów. Bóg jest Miłością. Jest to zaskakujące i niewyobrażalna Nowina, która przychodzi do nas w nowej książce, dla naszych czasów; w starej Ewangelii, która opowiada o Boskim Człowieczeństwie. Jest to najbardziej boska i ludzka Nowina wszystkich czasów. Jest ona wielkim kontrastem wobec bieżących ideologii. Ewangelia nie jest żadną nauką, ona jest życiem. W ludzkim ciele, w ludzkim Sercu Osoby Jezusa z Nazaretu, Boska Miłość stała się widoczną, dotykalną i odczuwalną. Bóg staję się człowiekiem, aby człowiek przez miłość stał się człowiekiem dla drugiego. W Jezusie objawia się "praźródło" dobroci. W Jezusie wybrał Bóg człowieka i stawia go w centrum swych Boski "zainteresowań". W Jezusie, Bóg opowiada się po stronie biednych, słabych i bezbronnych. W Nim Miłość Boga stała się Człowiekiem. Ewangelia Miłości jest czymś "szaleńczym". Kto wkroczył na drogę tej Miłości, wycofuje się z pozycji siły wyzbywa się zarozumiałości i pragnie służyć innym. Ewangelia jest zwiastowaniem Miłości, która cierpi, która jest znaczona "szaleństwem" Krzyża. Bóg jest obecny w każdym człowieku, który jest ci przychylny, dla którego jesteś wart trudu który z tobą idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór. Bóg patrzy na ciebie życzliwym okiem człowieka, który cię rozumie. Bóg jest obecny w każdym słowie, które cię pociesza i podtrzymuje. On jest obecny w dłoni złożonej na twym ramieniu, która dodaje ci odwagi i dobrotliwie wskazuje kierunek, jeśli wstąpiłeś na niewłaściwą drogę. Bóg jest obecny w ustach, które cię z małością całują. W serdecznym objęciu ludzkich ramion, czujesz ciepło Boskiego Serca. Ludzie potrafią sensownie mówić o Bogu i wzajemnie się rozumieć, jeśli w ich sercach mieszka Boża Miłość. Miłość nie jest ludzkim wynalazkiem Bóg wynalazł miłość.

Phil Bosmans

Trzy rodzaje miłości
1. Miłość pod warunkiem Pierwszy typ miłości jest dla wielu ludzi jedynym znanym rodzajem. Ja nazwałem ją miłością pod warunkiem. Jest to miłość, którą dajemy lub przyjmujemy, gdy spełnione są pewne wymagania. Żeby na nią zasłużyć, trzeba coś zrobić. Jak będziesz grzeczny, tatuś będzie cię kochał. Jeśli sprawdzisz się jako kochanka, jeśli zaspokoisz moje pragnienia, jeśli pójdziesz ze mną do łóżka, będę cię kochał. Rodzice często wyrażają ten rodzaj miłości, mówiąc swoim dzieciom: Jeśli będziesz miał dobre stopnie, jeżeli przestaniesz się z nimi zadawać, jeśli będziesz się ubierał i zachowywał tak, jak chcemy, wówczas będziesz kochany. Jaką miłością jest się obdarzanym w zamian za coś, czego chce partner. Jej motywacja jest z gruntu egoistyczna. Jej celem jest uzyskanie czegoś w zamian za miłość. Spotkałem wiele kobiet, które nie doznały innego rodzaju miłości oprócz tego, który mówi: Pokocham cię, jeśli się ze mną prześpisz. Nie zdają sobie sprawy, że miłość, którą spodziewają się zdobyć poprzez spełnianie czyichś seksualnych zachcianek, jest miłością tanią, która nie może przynieść zadowolenia i nigdy nie jest warta swojej ceny. Ten typ miłosci zademonstrował pewien student, który powiedział mi: Dlaczego mam chcieć miłości, skoro mogę mieć seks? Miłość jest poddaniem się, a seks podbojem. Miłość pod warunkiem jest zawsze od czegoś uzależniona. Wszystko jest świetnie, dopóki spełniane są określone warunki. Gdy pojawia się niechęć - do odbycia stosunku, do przeprowadzenia aborcji - wówczas miłość znika To smutne, ale taka uwarunkowana miłość prawie zawsze zostaje zniszczona, ponieważ prędzej czy później jednemu partnerowi nie uda się spełnić wymagań drugiego. Wiele małżeństw rozpada się, bowiem były zbudowane na tym rodzaju miłości. Okazuje się, że mąż lub żona nie kocha prawdziwej osobowości współmałżonka, lecz jego wyidealizowane, romantyczne wyobrażenie. Kiedy pojawia się rozczarowanie lub oczekiwania przestają być spełniane, wówczas miłość pod warunkiem często zamienia się w złość, a partnerzy w takim związku mogą nigdy się nie dowiedzieć, dlaczego. 2. Miłość z powodu Drugi typ miłości (pod wpływem której, jak sądzę, większość ludzi decyduje się na małżeństwo), to miłość z powodu. Polega ona na tym, że kocha się kogoś za to, kim jest, co ma lub co robi. Innymi słowy, miłość tę tworzy pewien warunek lub cecha w życiu kochanej osoby. Miłość z powodu często mówi: Kocham cię, ponieważ jesteś ładna, Kocham cię, bo dajesz mi poczucie bezpieczeństwa Kocham cię dlatego, że jestes inny niż wszyscy, popularny, sławny, itd. Wyobraźcie sobie na przykład kobietę, która kocha pewnego mężczyznę, ponieważ jest wspaniałym sportowcem. Nie dopuszcza myśli, że mogłaby się związać z kimś, kto nie jest numerem jeden. Nie ma dla niej znaczenia, kto jest tym sportowcem. Nie kocha bowiem konkretnego mężczyzny, lecz jego pozycję, status, popularność. Często słyszę: Wydaje mi się, że miłość z powodu jest dobra. Chcę, żeby kochano mnie za to, kim jestem, za to, czego dokonałem w życiu. Czy jest w tym coś złego. Być może nic. Wszyscy chcemy być kochani z jakiegoś powodu. Z pewnością też ten rodzaj miłości jest lepszy od miłości pod warunkiem. Miłość pod warunkiem musi być zdobywana i wymaga wiele wysiłku. Jeśli ktoś nas kocha za to, kim jesteśmy, sytuacja jest mniej stresująca. Wiemy wtedy, że jest w nas coś, co sprawia, że jesteśmy kochani. Obdarzani taką miłością szybko jednak stajemy się tymi, którzy próbują zdobyć miłość pod warunkiem. A jest to niepewny grunt, na którym trudno zbudować małżeństwo lub jakikolwiek inny trwały związek. Weźmy pod uwagę na przykład problem konkurencji. Co się stanie, gdy pojawi się osoba przewyższająca nas właśnie w tym, za co jesteśmy kochani. Przypuśćmy, że jesteś kobietą i twoja uroda jest filarem miłości twojego męża. Co się stanie, gdy na scenę wkroczy kobieta piękniejsza od ciebie? Jeśli miłość twojej dziewczyny lub żony uzależniona jest od posiadanych przez ciebie pieniędzy lub od przedmiotów i doświadczeń, które można za nie kupić, co się stanie, gdy stracisz pracę, zachorujesz lub z jakichś powodów nie będziesz w stanie zarabiać tyle, co kiedyś? Albo co się stanie, gdy na scenę wkroczy ktoś z wyższym stanem konta lub z większymi możliwościami zarabiania pieniędzy? Czy konkurencja może zagrozić twojej miłości? Jeśli tak, to jest ona miłością z powodu. Istnieje jeszcze inny problem dotyczący tego rodzaju miłości. Wiadomo, że większość z nas ma dwa oblicza. Jedno, zewnętrzne, to takie, które prezentujemy przed innymi ludźmi. Drugie skrywamy bardzo głęboko i zna je niewielu, jeśli w ogóle ktokolwiek. Dowiedziałem się od swoich pacjentów, których związki miały charakter miłości z powodu, że przynajmniej jeden z partnerów boi się ujawnić drugiemu, jaki jest naprawdę. Obawia się, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, straci akceptację i miłość, lub że w ogóle zostanie odrzucony. Czy jest w twoim życiu coś, czego nie możesz wyjawić swojemu partnerowi ze strachu przed najmniejszą nawet przykrością lub odrzuceniem? Jeśli tak, trudno ci będzie doświadczyć satysfakcjonującego seksu, ponieważ pełne zespolenie seksualne wymaga stuprocentowego zaufania i oddania. Jeśli w twojej miłości brakuje poczucia bezpieczeństwa, jeśli pojawia się strach, łóżko będzie pierwszym miejscem, w którym to wyjdzie na jaw. W akcie seksualnym bowiem wyrażamy swoje prawdziwe ja i stajemy się zupełnie bezbronni - całkowicie otwarci przed drugą osobą. Właśnie to otwarcie sprawia, że możliwe staje się maksymalne seksualne zaspokojenie i oddanie. Z powodu tego otwarcia także możemy być najgłębiej zranieni, jeśli nie zostaniemy całkowicie zaakceptowani. Toteż w związku typu miłość z powodu możesz nigdy nie zaznać pełnego oddania w miłości fizycznej, gdyż ryzyko zranienia jest zbyt duże. Kiedyś mówiłem o tym podczas spotkania ze studentami. Nagle jedna ze słuchaczek wybuchnęła płaczem. Po wykładzie wyjaśniła mi przyczyny swojej reakcji. Otóż miała ona wyjść za mąż, jednak na krótko przed zaplanowanym ślubem uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku

obrażeń jej twarz została z jednej strony zeszpecona bliznami, które trzeba było usunąć za pomocą operacji plastycznej. Jej związek był jednak oparty na miłości z powodu. Strach natychmiast opanował umysł dziewczyny i jej związek rozpadł się. Był to klasyczny przypadek tego rodzaju miłości, a jego odzwierciedleniem jest zdanie: Kocham cię i pragnę, ponieważ... Taką miłość często spotykamy w naszym życiu, lecz jej trwałość jest bardzo niepewna. 3. Miłość bezwarunkowa Dzięki Bogu, istnieje jeszcze jeden rodzaj miłości. Miłości tak niesamowitej i tak pięknej, że chciałbym, aby każdy potrafił nagiąć swoją wolę i kochać w ten sposób. Jest to miłość bez warunków. Miłość ta mówi: Kocham cię pomimo tego, co może głęboko w tobie tkwić. Kocham cię bez względu na to, co może się zmienić. Nie możesz zrobić nic, żeby powstrzymać moją miłość. Kocham cię - koniec, kropka! Miłość - koniec, kropka nie jest ślepa. Daleko jej do tego. Wie dużo o drugiej osobie. Zna jej niedoskonałości i wady, a mimo to całkowicie akceptuje tę osobę, nie żądając niczego w zamian. Tego rodzaju miłości się nie zdobywa. Nic nie można zrobić, żeby była silniejsza, ani żeby ją powstrzymać. Nie jest niczym uwarunkowana. Różni się od miłości z powodu tym, że nie wywołuje jej żadna atrakcyjna cecha osoby, którą się kocha. Tego rodzaju miłością pokocha się nawet najbardziej bezwartościowe indywiduum. Miłości - koniec, kropka mogą doświadczyć tylko dawacze, osoby dojrzałe i spełnione, takie, które nie muszą bez przerwy wykorzystywać związków międzyludzkich do zapełniania pustki w swoim życiu. Osoba spełniona nie jest niczym skrępowana i oddaje się w związku, nie żądając niczego w zamian. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy też nie, miłość - koniec, kropka jest dla ciebie najważniejsza. Jeśli obecnie nie przeżywasz tego rodzaju miłości, prawdopodobnie wciąż żywisz nadzieję, że spotkasz ją któregoś dnia lub czule wspominasz czasy, kiedy kochano cię w ten sposób. Życie pozbawione uczucia, które choćby tylko przypominało ten rodzaj miłości, prowadzi w końcu do rozpaczy. Miłość - koniec, kropka to związek oparty wyłącznie na dawaniu. Dwa pozostałe rodzaje miłości przeżywają bracze. Dawanie to inna nazwa miłości - koniec, kropka. Jest to nieograniczone oddawanie siebie. W tego rodzaju związku nie ma miejsca na strach, frustrację, stres, zawiść czy zazdrość.
Josn Mcdowell

Istota miłości ...
Czymże jest miłość? Przyjrzyj się kwiatowi róży. Czy róża może powiedzieć: Zapach mój przeznaczam tylko dla dobrych ludzi, a odmawiam go ludziom niegodziwym? Albo czy możesz sobie wyobrazić lampę, która ukrywa swoje światło przed złymi ludźmi, którzy szukają w nim drogi? Mogłaby to zrobić tylko wtedy, gdyby przestała być lampą. "To jest przykazanie, abyście się Zauważ, jak naturalnie i bez ograniczeń drzewo udziela wzajemnie miłowali, tak jak Ja was swego cienia każdemu człowiekowi dobremu i złemu, umiłowałem..." (J 15,12) młodemu i staremu, wysokiemu i niskiemu; wszystkim zwierzętom, każdej żywej istocie, a nawet tym, którzy podcinają jego korzenie. Tak oto określimy pierwszą cechę miłości: nie robi ona żadnych różnic. Właśni dlatego jesteśmy wezwani, by być podobni Bogu, który sprawia, że słońce świeci zarówno nad dobrymi, jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad dobrymi, jak i złymi, że deszcz pada zarówno nad świętymi, jak i nad grzesznikami; "bądźcie doskonałymi jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest". Kontempluj w zadziwieniu nieskazitelną doskonałość róży, lampy i drzewa, a zrozumiesz na czym polega istota miłości... Drugą cechą miłości jest jej bezinteresowność. Bezinteresowność drzewa, kwiatu róży i lampy dają, nie żądając niczego w zamian. Jak bardzo pogardzamy mężczyzną, który w wyborze żony kieruje się tylko jej posagiem, a nie jej wewnętrznym bogactwem... Ale czy nasze okazywanie miłości nie jest podobne? Szukamy towarzystwa tylko takich ludzi, których obecność sprawia nam przyjemność, a unikamy tych, którzy są nam antypatyczni. Jesteśmy nastawieni przyjaźnie do ludzi, którzy zapewniają nam, to czego od nich oczekujemy - spełniają nasze pragnienia. Wobec reszty jesteśmy obojętni, lub wrodzy... Czasami nasza miłość jest maskowaniem egoizmu i własnych żądz... Trzecią cechą miłości jest brak samoświadomości. Miłość tak zapamiętuje się w kochaniu, że traci świadomość samej siebie. To tak jak lampa zajęta świeceniem nie myśli o tym, czy ktoś z jej światła korzysta czy też nie. Podobnie jak kwiat róży rozlewa swoje zapachy, gdyż on nic innego nie potrafi robić, i to niezależnie od tego, czy ktoś się tym zapachem rozkoszuje, czy też nie. Czy też sposób, w jaki drzewo rzuca swój cień. Światło, zapach i cień nie powstają tylko wtedy, gdy w pobliżu znajdują się ludzie i nie znikają po ich odejściu. Owe rzeczy, podobnie jak miłość, istnieją niezależnie od ludzi. One po prostu są, niezależnie od tego, czy ktoś z nich korzysta czy nie. Tak więc one w ogóle nie uzmysławiają sobie, że czynią cos dobrego i że zasługują na pochwałę. Ich lewa ręka nie wie, co czyni prawa...

Najważniejszą cechą miłości jest wolność. Z chwilą, gdy pojawia się przymus, kontrola albo konflikt, miłość umiera. Drzewo, kwiat róży i lampa pozostawiają całkowitą wolność. Drzewo nie będzie zmuszać, by skorzystać z jego cienia, jeśli będzie grozić udar słoneczny. Lampa nie będzie na siłę oświetlać drogi, by zagubiony w ciemności nie potknął się. Pomyślmy o tych wszystkich przymusach i kontrolach ze strony innych ludzi, którym lękliwie poddajemy się. Żyjemy zgodnie z oczekiwaniami innych, by kupić ich miłość, aprobatę, albo z obawy przed ich odejściem - przed strachem samotności....

Antony De Mello

MYŚLI O MIŁOŚCI
Skoro tak wielu ludzi szuka w tak wielu miejscach prawdziwej miłości, dlaczegóż tak niewielu z nich szuka jej w tym najbardziej oczywistym miejscu?
Josh McDowell

Myślę, że dwa rodzaje lęków wstrzymują wielu ludzi od przeżywania intymności i radości trwałego związku. Jeden to lęk, że nikt nie będzie mógł mnie kochać. Drugi to lęk przed niezdolnością, by kochać.
Josh McDowell

Powodzenie w małżeństwie to coś więcej niż znalezienie odpowiedniej osoby. Zauważyłem, że młodzi ludzie, którym udzielam porad, szukają doskonałego partnera, ale prawie wcale nie zajmują się osobą, którą otrzymuje ich partner.
Elof Nelson

Nic dobrego nie zdarzy się w łóżku pomiędzy mężem i żoną, Jeżeli dobre rzeczy nie zdarzały się między nimi, przed pójściem do łóżka.
William Masters & Virginia Johnson - seksuolodzy

Złota zasada: Potraktuję kobietę ( lub mężczyznę ) na randce w taki sam sposób, w jaki chciałbym, aby ktoś w ten wieczór potraktował kobietę (lub mężczyznę), którego pewnego dnia poślubię.
Josh McDowell

Zdrowy związek małżeński jest wspólnotą dawania i brania. Każda osoba potrzebuje wolności, aby być sobą, przystosowując się jednocześnie stale do potrzeb tej drugiej.
Josh McDowell

Nie rozwijamy nawyków prawdziwej miłości automatycznie. Uczymy się, obserwując rzeczywiste sytuacje wzorcowe - szczególnie przez oglądanie tego, w jaki sposób nasi rodzice na co dzień, wyrażają swoją miłość do siebie.
Josh McDowell

Kochanie Ciebie jak siebie samego oznacza słuchanie Ciebie tak, jak chcę zostać wysłuchany i rozumienia Ciebie tak, jak chcę być rozumiany. Gdyby każda osoba stosowała tę zasadę w swoim związku, nasi adwokaci rozwodowi zostaliby bez pracy.
Dr David Augsburger

Bardziej pożyteczne, korzystne jest rozwiązanie konfliktu, niż rozwiązanie wzajemnych stosunków.
Josh McDowell

Jesteś zakochany wtedy, kiedy szczęście, bezpieczeństwo i rozwój tej drugiej osoby stają się dla Ciebie tak ważne, jak twoje własne.

Josh McDowell

Zaufanie nie jest wynikiem serii jednorazowych randek, lecz rozwija się przez dłuższy czas.
Josh McDowell

Najszczęśliwsze pary to te, które najwięcej ze sobą rozmawiają. W małżeństwie pojawia się problem alienacji. Wiadomo, że przeciętna para po jednym roku małżeństwa spędza trzydzieści siedem minut tygodniowo na rzeczowej osobistej rozmowie - jest to o wiele za mało.
Dr Mark Lee

Pozytywna postawa jest bardzo korzystnym czynnikiem w porozumieniu. Zachęca ona partnera do otwartości, natomiast krytycyzm stanowi przeszkodę zdrowego porozumienia.
Josh McDowell

Główna przyczyna rozpadania się małżeństw, nie jest seksualna, lecz werbalna. Szczęśliwym małżeństwem cieszą się te pary, które dzielą się swoimi uczuciami i w których współmałżonkowie mają względem siebie więcej otwartości.
Josh McDowell

Większość ludzi chętnie poświęca czas, energię i pieniądze, aby stać się lepszymi partnerami seksualnymi, ale zaniedbuje pielęgnację podstawowych umiejętności troszczenia się, kochania i dzielenia się.
William Masters & Virginia Johnson - seksuolodzy

Jeżeli stawianie na swoim jest najważniejsze dla Ciebie, możesz osiągnąć kilka osobistych celów, ale po drodze będziesz niszczył wzajemne stosunki. Wzajemne stosunki są budowane, przez wzajemne uleganie sobie, a nie przez stawianie na swoim.
Josh McDowell

Złota zasada szczęśliwego małżeństwa: Jakiekolwiek cechy pragniesz widzieć u współmałżonka, rozwijaj je u siebie.
Josh McDowell

Aby przyjaźń wzrastała i stawała się bardziej intymna, musi istnieć poczucie bezpieczeństwa w świadomości tego, że nawet popełniając błędy wciąż na nowo w oczach swojego przyjaciela, nadal będziesz kochany i otrzymasz całkowite przebaczenie.
Josh McDowell

Zawsze starałem się o to, by móc spojrzeć moim córkom w oczy i powiedzieć im, że mam nadzieję, że mężczyźni, z którymi będą się umawiać i mężczyźni, których poślubią, będą je traktować w taki sam sposób, w jaki ja traktowałem ich matkę.
Josh McDowell

Jakże to możliwe, że tak wiele "poważnych znajomości" jest tak bardzo niepoważnych.
Josh McDowell

Jest to zupełnie naturalne, aby chcieć współżyć przed małżeństwem, ale jest też zupełnie oczywiste, iż prawdziwa miłość wymaga zawarcia małżeństwa.
Josh McDowell

Jakkolwiek wiele kobiet wybrało swoich partnerów, opierając się na atrakcyjności seksualnej, badania wykazują, że gdyby miały zrobić to po raz drugi, to umiejętność porozumiewania się byłaby dla nich znacznie ważniejsza. Umiejętność porozumiewania się w związku małżeńskim uzyskuje wyższą lokatę od atrakcji seksualnej, fizycznego wyglądu i osobowości.

Terri Schultz - pracownik naukowy

Przebaczenie jest olejem wzajemnych stosunków, redukuje tarcie i pozwala ludziom zbliżyć się do siebie.
Josh McDowell

Obecnie wiele ludzi uprawia seks, ale niewielu uprawia prawdziwą miłość.
Josh McDowell

Nie jest możliwe, aby dobra technika seksualna uleczyła słabą więź uczuciową.
William Masters & Virginia Johnson - seksuolodzy

Ucz się wyrażać w rozmowie swoje uczucia i swoje myśli. Partnerzy mogą się sprzeczać co do przekonań i ideałów - ale nie mogą przeczyć temu co się odczuwa. Uczucia trzeba tylko zaakceptować.
Josh McDowell

Jakość twojego życia miłosnego będzie odzwierciedlać jakość twojego charakteru..., a charakteru nie da się zbudować w ciągu jednej nocy.
Josh McDowell

W małżeństwie liczy się nie tyle znalezienie odpowiedniej osoby, co stanie się odpowiednią osobą. Jeżeli chcesz mieć królową, musisz być królem. Jeżeli chcesz mieć dobrą partnerkę, musisz być dobrym partnerem.
Josh McDowell

Miłość jest dojrzała wtedy, kiedy dana para cieszy się byciem ze sobą bardziej niż byciem z kimkolwiek innym. Odkrywają, że cieszy ich robienie wspólnie czegoś, co nie cieszyłoby ich, gdyby robili to osobno.
Dr Henry Brandt - Doradca Rodzin i Małżeństw

Prawdziwa miłość literuje się D - A - J. Nie opiera się na tym, co można otrzymać, ale jest zakorzeniona w tym, co można partnerowi dać.
Josh McDowell

Posiadanie dużej liczby różnych rzeczy nie jest kluczem do wspaniałej więzi małżeńskiej. Gdyby tak było ubodzy ludzie nigdy nie mogliby być szczęśliwi.
Josh McDowell

Powiedział: "Chwileczkę! stosunek płciowy jest tylko fizycznym aktem...nie różniącym się od wypicia szklanki wody". Odpowiedziałem: "Jest ogromna różnica między seksem a piciem szklanki wody. Nie zachodzi się w ciążę w pijalni".
Josh McDowell

Prawdziwa miłość jest twórcza. Szuka okazji i unikalnych sposobów, aby powiedzieć do obiektu swoich uczuć - "Kocham Cię".
Josh McDowell

Jeżeli myślisz, że spędzisz resztę swojego życia z tą osobą, dobrze będzie jeżeli uśmiechniesz się na samą myśl o tym.
Josh McDowell

Kluczową cechą szczęśliwych współmałżonków jest to, że są oni wrażliwi na innych ludzi...rozpoznają potrzeby, szanują różnice, wczuwają się w uczucia i stawiają siebie w sytuacji tej drugiej osoby.
Ammons i Stinett - pracownicy naukowi

Małżeństwo to para niedoskonałych jednostek wchodząca ze sobą w trwały związek. Prawdziwa miłość jest bezwarunkowym oddaniem się niedoskonałej osobie.
Josh McDowell

Miłość jest ślepa, gdy nie dostrzegamy całej osoby i nie akceptujemy jej jako takiej. Realistyczna akceptacja człowieka oznacza kochanie go takim jakim jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy, aby był.
Josh McDowell

Otwarte ucho jest jedynym wiarygodnym znakiem otwartego serca. Jeżeli słuchasz mnie, to widocznie warto mnie słuchać. Jeżeli ignorujesz mnie, to znaczy, że jestem nudziarzem. Jeżeli zgadzasz się z moimi poglądami i wartościami, to widocznie mam coś wartego do zaoferowania.
Dr David Ausgsburger

Przebaczenie jest wyrażeniem miłości, która podejmuje inicjatywę.
Josh McDowell

Dość często dwoje ludzi uważa, iż ponieważ tak bardzo cieszy ich wzajemne towarzystwo, muszą być zakochani. Otóż możesz mieć wspaniałe chwile z szympansem, ale to nie oznacza, że powinieneś go poślubić.
Josh McDowell

Zaspokojenie seksualne wzrasta i rozwija się w następstwie stałego, trwającego i dojrzewającego zjednoczenia między mężczyzną i kobietą.
Josh McDowell

Zadajcie sobie następujące pytanie: Czy cieszylibyśmy się ze spędzenia wspólnego wieczoru bez żadnego kontaktu fizycznego ? Gdyby was to naprawdę nie cieszyło, to wasza miłość nie jest dojrzała.
Josh McDowell

Często mówi się, że jeżeli kogoś kochasz, wyrazisz to seksualnie. Prawda jest taka, że jeżeli nie potrafisz wyrazić swojej miłości inaczej niż przez seks, nie jest to prawdziwa miłość.
Josh McDowell

Tolerancja, znoszenie kaprysów, zdarzającego się zapominania i przykrych nastrojów partnera oznacza pozwolenie mu na to, by był człowiekiem , tak samo jak ty.
Josh McDowell

Prawdziwą miłość cechuje bezwarunkowa akceptacja. Nie tylko jest ona skoncentrowana na innych, ale również daje nam pragnienie akceptacji tych, których kochamy, takimi jakimi są, a nie takimi jakimi mogą być, albo jak mogą zmienić się w przyszłości.
Josh McDowell

Herberta A. Gliebermana, specjalistę w prawie rozwodowym i rodzinnym proszono o podanie najczęstszej przyczyny rozchodzenia się par małżeńskich. Odpowiedział: przyczyną numer jeden jest niezdolność szczerej rozmowy między sobą - obnażenia swoich dusz i potraktowania siebie nawzajem jako najlepszych przyjaciół.
Josh McDowell

Prawdziwa miłość przejawia się w gotowości do obrony. Kiedy wiesz, że twój ukochany będzie cię chronił i pospieszy ci na pomoc staniesz się bardziej ufająca, otwarta, intymna i troskliwa.
Josh McDowell

Wielki kochanek to ten, który potrafi usatysfakcjonować jedną kobietę przez całe życie i kto może być usatysfakcjonowany przez jedną kobietę przez całe swoje życie. Wielkim kochankiem nie jest ten, kto idzie od kobiety do kobiety. Każdy pies to potrafi.
Josh McDowell

Trzeba mówić...
Doskonale zrobione; Jesteś fantastyczny; Było cudownie. Będę cię kochał zawsze; W czym mogę ci pomóc? Dzisiaj byłaś cudowna; Bez ciebie czegoś mi brak. Lubię patrzeć, jak twoje oczy rozbłyskują, gdy się śmiejesz. Przy tobie chcę stawać się coraz lepszy. Naprawdę doceniam to, co zrobiłeś dla mnie przez te wszystkie lata. Wystarczy mi, że cię słucham; Jesteś nadzwyczajna. Jesteś najcenniejszą rzeczą w moim życiu, cenniejszą niż dzieci, kariera, przyjaciele - niż wszystko. Przykro mi; Pomyliłem się; Czego byś chciała? Jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego mam. Jak zwykłe, dziś jesteś przepiękna; O czym rozmyślasz? Cenna jest każda chwila, którą spędzamy razem. Jestem szczęśliwy, że się z tobą ożeniłem. Nie potrafię sobie wyobrazić życia bez ciebie. Sprawiasz, że każdy dzień jest coraz piękniejszy. Chcę dzisiaj być z tobą; Brakowało mi ciebie. Ufam ci; Dziękuję za twoją miłość. Dziękuję za to, że jesteś przy moim boku. Nie mogłem przestać o tobie myśleć. Jak milo jest się budzić z tobą u boku. Dziękuję, że akceptujesz mnie takim, jakim jestem. Zawsze mogę na ciebie liczyć; Dzięki tobie czuję się dobrze. Jestem taki dumny, że mogę przebywać u twego boku. Módl się za mnie; Dzisiaj modliłem się za ciebie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful