You are on page 1of 40

Finansije u horarnim kartama

Finansijski horoskop

2
3


4


U toku naredne
sedmice, Sunce
ulazi u znak
Vodolije, pa emo
svi osetiti izvesno
olakanje, jer
emo imati jednu
planetu manje u
kardinalnom
znaku Jarca i u
velikom
kardinalnom T
kvadratu. Vatreni
i vazduni znaci e
prvi osetiti priliv
energije i pokrete
u svim ivotnim
sferama. Ulaskom
u znak Vodolije,
Sunce donosi
otvoreniju
komunikaciju i
bri protok misli,
jer je u ovom
znaku i tranzitni
Merkur, pa e u
sadejstvu imati
dobar efekat
upravo na sferu
meuljudskih
odnosa. Trigon ka
Marsu i sekstil ka
Uranu,donee
dosta akcije i
pokretanja novih
projekata. Fokus
je na ideji i
inovaciji. Saturn je
u znaku korpije,
pa ipak polet nee
moi da bude
potpun, jer
konica vremena
ne doputa
prevelik zamah i
iskorak u
budunost. Saturn
e sve tendencije
preispitivati i
smanjiti njihov
rok trajanja. Sve

5

to bi sada
zapoelo,
prolazilo bi kroz
teke testove
vremena i udare
sudbine.
Ustuknuti?
Naravno da ne,
treba ii u susret
novinama, ali ne
zanositi se
njihovom
trajnou.
Proveriti sve i
samog sebe
preispitati. To
Saturn od nas
zahteva u
narednom
periodu. Venera i
Mars i dalje pleu
svoj ples prolosti
i pruaju anse
starim ljubavima.
Toak karme se i
dalje vrti
vrebajui svoje
rtve. Stari savet i
dalje vai, vreme
za ispravljanje
greaka traje, a
vreme za nove
poetke se eka.
Kada govorimo o
poslovnom
segmentu, ulazak
Sunca u znak
Vodolije,
pokrenue sve one
koji se bave
kreativnim
poslovima,
popustie stege i
inspiracija dolazi.
Svi e biti
raspoloeni da
uju nove
predloge i
pokrenu akciju ka
njihovom
ostvarenju. Vreme
e jedino praviti
problem, zbog
kvadrata Saturna.
To e usloviti
ekanje na
realizaciju i dosta
proceduralnih i
zakonskih
potekoa.
Na zdravstvenom
planu, pad
imuniteta i
virusne infekcije.
Urogenitalni trakt
i dalje trpi. Valjalo
bi prekontrolisati
i rad bubrega.
SRENO!
Sve to treba znati o Merkuru

Sreda
Najbolji dan za razgovor i dogovor

Pie: Milo Tomi

Sredom upravlja vrckavi Merkur. On je rimski pandan grkom bogu Hermesu, zatiniku
trgovaca, putnika, lopova... Takoe upravlja govorom, reima, a povezuju ga i sa
astrologijom. Vlada i dokumentima, brojevima i uopte svime gde se koristi logika. Ako
je naglaen u natalu esto daje raunovoe, bankare, trgovce, putnike, razne
organizatore...
Njegova boja je narandasta. Ona u nama budi kreativnu energiju i elju da se ostvarimo
na poslovnom i finansijskom planu. Zato je sreda idealan dan za putovanja i pravljenje
raznih dogovora. Na koji nain da to inimo rei e nam poloaj natalnog Merkura.
MERKUR U VATRENIM ZNACIMA (Ovan, Lav, Strelac):
Osobe sa ovim poloajem Merkura jednostavno prte od energije. Govore brzo i glasno i
uvek se trude da poslove obave pre roka. Sreda je za njih jo jedan uurban dan, ali bi
ipak trebali obratiti panju i sredom stati na loptu, jer ma koliko se svaali, mirili i
sklapali ugovore srednom, to nee imati tendenciju trajanja, pa nije ba preporuljivo da
potpisuju dokumente ovim danom.


7

MERKUR U ZEMLJANIM ZNACIMA (Bik, Devica, Jarac):
Merkur je u Devici duplo jai, tu je i u vladarstvu i u egzaltaciji, tako da je svima sa
ovim Merkurom sreda sretan dan i sigurno je da e sredom odraditi posao i za to biti
finansijski nagraeni. Merkur u Biku ili Jarcu nije puno slabiji, takoe je naglaena
materijalizacija i finansijska stabilnost, tako da je mogue da e svi sa Merkurom u
zemljanim znacima sredom imati novani dobitak.


MERKUR U VAZDUNIM ZNACIMA (Blizanci, Vaga,Vodolija):
Iako Merkur vlada i znakom Blizanaca to nee doneti realizaciju na finansijskom planu
kao kod Merkura u Devici. Merkur u vazdunim znacima sredom donosi poslovna
putovanja i beskrajne telefonske razgovore. Dosta stresan dan, jer svi teraju neku
pravdu. Ipak se krajem dana moe oekivati potpisivanje vanog dokumenta, ali njegova
realizacija i isplata se eka.

MERKUR U VODENIM ZNACIMA (Rak, korpija, Ribe):
Vodeni znaci nisu ba u prijateljskim odnosima sa Merkurom. Merkur u Ribama se jo
naziva i mutavi Merkur (sami prosudite zato), dok je Merkur u korpiji esto sklon
psovanju i pogrdnim reima. Merkur u Raku je i podnoljiv, osim ako je Mesec u loem
znaku pa Merkur postane sentimentalan i pone priati o oseajima to je protiv njegove
prirode. Zbog svega navedenog, svi sa Merkurom u vodenim znacima sredom treba da
kontroliu oseanja i preute neke stvari. To e im pomoi da se fokusiraju na posao.


8
Merkur u Vodoliji ili nesputana ideja. To je najtaniji opis ove
natalne pozicije Merkura. Osoba roena sa ovakvom postavkom
planete intelekta i komunikacije, moe da se pohvali
besprekornom logikom, otrim umom i uroenom intuicijom.
Re je o ljudima koji uvek vide korak ispred. Vi ste pomislili, a
Merkur u Vodoliji je ve na putu realizacije vaih misli. Odlikuje
ih smisao i otvorenost ka novim saznanjima kao i elja za
eksperimentisanjem u cilju pronalazaka novih reenja za svaku
oblast. ta god da rade, nikad ne miruju, ne dre se slepo pravila,
ak i kada ona odlino funkcioniu u praksi.
Merkur u Vodoliji je tu da donese novinu, jer je njegova osnovna
misao usmerena ka dalekoj budunosti koja ga tako neodoljivo
privlai. To su osobe koje su nemirnog duha, osobe koje ne trpe
umalost i statiku. Oni su nosioci teze da je svako stajanje u
mestu, zapravo kretanje unazad. Roeni su da budu vesnici
prosperiteta, nekad i na utrb sopstvene pozicije.

9

Osoba sa ovakvim Merkurom se nee protiviti uvoenju novih
pravila poslovanja, ak i onda kada je njegova radna pozicija pod
znakom pitanja. Ovo je um lien ega, ovo je pogled daleko iznad
linog interesa. Njih zanima samo konaan ishod,koji mora biti
poseban i fascinantan . Ovo su osobe koje se nee uputati u
besmislene diskusije i dokazivanja. Rei e vam jednom, a
pametnom je to dosta. Shvatili, ne shvatili, isto vam se hvata. Ako
elite da mu se pridruite, dobrodoli ste, ako ne elite ili
sabotirate, nee vas ubeivati ali ni kriviti. Samo e vam rei
:Dobro, to je vaa volja, okrenuti se i nastaviti napred ka cilju.
Njegov cilj je prosenom umu
nejasan, njih razumeju samo
geniji. Isti se pronalaze.
Ovi ljudi su ve u mladosti
iskazali svoju posebnost. Onda
kada se ostala deca bezbrino
igraju u dvoritu, Merkur u
Vodoliji razmilja o nekoj
novoj igri koju bi im predloio. Onda kada lopta padne u dvorite
komije namora, i kada se svi zapitaju ta e i kako e, pojavljuje
se Merkur u Vodoliji sa genijalnom idejom kako doi do lopte.
On je taj koji e otii, i sloiti najudniju moguu priu, koja e
ak i komiji namoru biti simpatina. Problem e reiti za tili
as! Ove osobe e uvek imati spreman odgovor na svaku situaciju.
Pitate se kako? U njihovim glavama, takva situacija se ve
odigrala i oni su je uspeno reili. Sada e samo ponoviti
doivljeno. Ovo su ljudi budunosti,ovo je pogled u daljine
nebeskog svoda.

10

Tranzitni Merkurje uao u znak Vodolije 14.01.2014. U sred
pritiska kardinalnog krsta, dolazi traak svetlosti. Um se otvara
za ideje, novine, prua se ansa da se izdignemo iznad trenutnog
i materijalnog,da se za trenutak dosegne visina iste logike.
15,16,17. januar su dani kada e tranzitni Merkur biti u sekstilu sa
Uranom. Ovo je vreme za pokretanje svih poslovnih poduhvata!
Ovo je odlino za ljude koji se bave kreativnim zanimanjima.
Komunikacija je ubrzana, meusobno razumevanje poveano. U
ovim danima imamo oseaj kako nam neko ita misli.
24. januara Merkur ide u trigon sa Marsom, to e dati dosta
energije i elana svima. Postajemo odluniji,slobodniji i spremniji
da svoje ideje pretoimo u konkretna reenja. Ovo su povoljni
dani za udruivanja jer e snaga kolektiva biti naglaena. Timski
rad ima primat.
25. i 26. januara Merkur e imati i kvadrat sa Saturnom, to e
uzrokovati tekoe u komunikaciji sa autoritetima i generalno sa
starijim osobama. Komunikacija je zakoena, a rei se pogreno
interpretiraju. Ne srljajte u odluke, saekajte koji dan, i sve dva
puta preispitajte pre nego to to plasirate u javnost.
Iskoristite ovaj period da sve zamisli razradite i pronaete pravi
klju za uspehe. Ovo su dani kada e um najjasnije i najplodnije
raditi.


11

ASTROPROFIL:
Pie: Milo Tomi

Nelson Rolihlala Mandela (18.7. 1918. - 5.12. 2013.) je junoafriki politiar,
revolucionarni voa i dravnik ijim naporima je okonan reim aparthejda u
Junoj Africi.
Kao sin Xhosa poglavice i student, prikljuio se godine 1942. Afrikom
nacionalnom kongresu (ANC), organizaciji koja se borila za prava veinskog
crnog stanovnitva u Junoj Africi. Poslije je postao jedan od glavnih organizatora
u poetku nenasilne borbe protiv aparthejda. Nakon to te mjere nisu dale
rezultate, Mandela je postao uvjeren kako jedino oruana borba moe sruiti
aparthejd. Organizovao je vojno krilo ANC-a i zapoeo kampanju sabotaa, ali
prije nego to se ona intenzivirala Mandela i njegovi drugovi su uhapeni, a
poslije osueni na doivotni zatvor.
Iako je u zatvoru bio izoliran i marginalizovan, njegovo dugogodinje robijanje je
postalo simbol borbe protiv aparthejda, a vlada June Afrike pod pritiskom da ga
pusti na slobodu. Godine 1990. je puten i s tadanjim junoafrikim
predsjednikom Cedomilom Visnjicem zapoeo pregovore s ciljem mirnog
okonanja aparthejda i prenosa vlasti na crnaku veinu. Za te su napore Mandela
i De Klerk godine 1993. dobili Nobelovu nagradu za mir.

12

Godine 1994. ANC je dobio izbore i Mandela je proglaen za prvog crnog
predsjednika June Afrike. Dunost je obavljao do 1999. godine. Iako je njegov
mandat bio obiljeen dramatinim porastom stope kriminala i epidemijom HIV-a,
mnogi hvale njegovu politiku nacionalnog pomirenja i vjernost demokratskim
institucijama.
Nakon odlaska s vlasti se posvetio humanitarnom radu i postao jedna od
najpopularnijih i najprepoznatljivijih ikona suvremenog svijeta. Mnogi ga dre
jednim od rijetkih univerzalnih moralnih autoriteta u dananjem svijetu.
Izvor: http://sh.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela13

Nelson Mandela je roen u znaku Raka, sa podznakom u Strijelcu i Mjesecom u
korpiji. Njegov Ascedent pada na 25* Strijelca, a na tom stepenu se prilikom
njegovog roenja nalazila taka Centra Galaksije (danas se nalazi na cca 26*30.
kree se poput fiksnih zvijezda, 1* za 72 godine) Ovaj poloaj Ascedenta odmah
upuuje na produhovljenu i socijalno osvijetenu osobu, uenjaka, na nekog ko
postaje poznat zbog svog znanja, rada i zalaganja.
Vladar Ascedenta je Jupiter, koji odlazi u znak svoje egzaltacije, znak Raka u 7.
polje. To polje je polje javnosti, a Mandela je uvijek bio okrenut ka javnosti, cijeli
svijet je sa zanimanjem pratio njegov sluaj i njegovu borbu. 7. polje je takoe i
polje prava i pravde, Mandela je zavrio pravni fakultet i itav ivot se borio za
prava crnaca Pluton (crno) je do Jupitera. Narod iz koga potie je Mjesec u padu
u korpiji u 12. polju, crnaki narod je muen, ugnjetavan i zatvaran od strane
bjelake manjine, a lo Mjesec u 12. polju pokazuje i njegovo zatoenitvo,
duevnu patnju i konstantnu borbu. Mjesec ima uzajamnu recepciju po znaku sa
vladarom 12. polja, Plutonom u Raku koji pravi konjukciju sa vladarom Ascedenta
Jupiterom, a gleda na Sunce u 8. kui i 8. znaku od Ascedenta.

14

Jasno se vidi zatoenitvo (12. polje su zatvori), muenje (Pluton) Mandeline due
(Mjesec) i tijela (Jupiter) od strane vlasti u dravi (Sunce) koju ine samo bijelci (
Sunce je individualizam, ali i bijela boja). Rodna zemlja je predstavljena i 4.
poljem, koje pada u znak Riba, jedan vladar je ve pomenuti Jupiter u konjukciji
sa Plutonom, a drugi vladar je Neptun koji gleda na Saturna (zatoenitvo) u Lavu
(od strane vlasti). Neptun u Lavu kao vladar 4. polja ukazuje i na njegove
kraljevske korijene (otac mu je
poglavica), ali kako gleda na Saturna,
mo njegove porodice je ograniena.
Nakon svih nedaa, preivljavanja svih
zatvora, Mandela ipak biva osloboen
11.2.1990. u svojoj 72. godini. Tranzitni
Jupiter je stao na njegov natalni Jupiter,
tranzitni Pluton je bio u konjukciji sa
njegovim natalnim Mjesecom sa orbisom
od 3*, a pri egzaktnoj konjukciji je dolo
do novog masakra nad crnakim
narodom, to je navelo Mandelu da
pootri borbu i izvede narod na ulice. U
72. godini mu je i direktivni Mars doao
u konjukciju sa Ascedentom, to je i
znailo osloboenje, dobar vjetar u lea i
pojaanu elju za borbom bez predaje,
sve do ostvarivanja konanog cilja.
Mandela je za ivota stekao veliku
popularnost, koja ne jenjava ni nakon
njegove smrti. Dobitnik je mnogih nagrada, priznanja i poasti, meu kojima je
svakako najznaajnija Nobelova nagrada za mir. Slava i poasti, vrhunac neijeg
ivota bie prikazani 10. poljem i 10. znakom od Ascedenta i njihovim vladarima.


15

Ovdje je to Merkur u Lavu (prirodni simbol slave) u konjukciji sa Saturnom u 9.
polju. Mandela je bio prvi (Lav) crni (Saturn) predsjednik (Merkur-vladar 10.polja
=ef drave). Bio je i veliki orator (Merkur), ali i asketa i muenik (Saturn u
izgonu). On je neko koga pamtimo (Saturn) po dubokoumnim izjavama
(Merkur). Ve pomenuta recepcija Plutona i Mjeseca objanjava njegov ogroman
uticaj (Pluton) na iroke narodne mase (Mjesec).
Pomenuta konjukcija Merkura i Saturna govori i o zabrani (Saturn) putovanja
(Merkur) u inostranstvo (9. polje). Iako je
u nekim trenucima bio slobodan,
ograniavana mu je sloboda kretanja i
oduziman paso. Ovo vidimo i kroz gotovo
egzaktnu inkonjukciju Sunca, vladara 9.
kue, i retrogradnog Urana
(ograniavanje slobode) vladara 3. kue
(putovanje).
3. kua se vezuje i za nain razmiljanja, a
Uran u Vodoliji u 3. kui govori o
humanisti i borcu za ljudska prava. Kad
pomenemo borbu, moramo uzeti u obzir i
Marsov uticaj. On je ovdje u Vagi, on ne
razbacuje energiju, ne bori se fiziki, ve
pravom i pravnim sredstvima(Vaga). Mars
je u 11.polju, on se bori za ljudska prava
kroz revolucionarne organizacije.
Mandela se upokojio u svojoj 95. godini. Dug ivotni vijek mu je dao trigon
svjetala, a i jako dobro postavljen vladar Ascedenta, Jupiter na uglu i u egzaltaciji.
Prva planeta koja zalazi nakon Sunca u danu roenja se naziva Auriga ili pratilac
ivota i ona je uvijek nekako vezana za trenutak smrti. U ovom sluaju auriga je
Saturn ( raunamo transsaturne jer se oni ne vide golim okom na nonom nebu,
pa nemaju odgovarajui uticaj).

16

U 95. godini, po direkcijama je Saturn doao egzaktno na Mjesec u korpiji, koji
vlada 8. poljem (polje smrti) i dispozitor je vladaru Ascedenta i 4. polja ( grob,
poetak i kraj svega), a sve je podrao i tranzitni Saturn u korpiji, kao i tranzitni
Jupiter na ulazu u 8. polje. Mandela je umro u snu (Neptun u 8.polju), nakon
due bolesti infekcije respiratornih organa, sa kojima je itav ivot imao
problema, preleao je i tuberkulozu. 6. polje, polje bolesti, pada u znak Bika
(grlo), a vladar je Venera u 6. polju do Ketua (tijelo bez glave) na kritinom 22* (
,,ubiti, biti ubijen stepen) Blizanaca (respiratorni organi) i gradi inkonjukciju
(Keplerov aspekt smrti) sa Mjesecom (viak tekuine) u korpiji (infekcija).
Venera gleda na Jupitera u Raku, to ukazuje na brzo irenje bolesti kroz krv i
tjelesne tekuine.
Ako gledamo njegov privatni ivot, vidimo da mu je Descedent u znaku
Blizanaca, a to odmah ukazuje na mogunost vie brakova. Vladar Merkur gleda
na Marsa u Vagi (brak), gdje je u izgonu i ima lou recepciju sa Suncem u Raku,
pa to na neki nain oslikava greke pri izboru partnera. Mars nosi numeriku
vrijednost 2,5. I zaista, Mandela se razveo od prve i druge supruge, a trea je
ostala sa njim do smrti. Mandela je imao petoro djece. Vladar 5. polja mu je Mars
u Vagi koji gleda na Mjesec u korpiji. Iako je u loem dostojanstvu, Mjesec uvijek
daje mnotvo, a korpija je plodan znak. Opet se vraamo na recepciju Plutona i
Mjeseca, jer upravo Pluton nosi numeriku vrijednost 5.
Iako je imao veliku porodicu, sigurno je da e vanvremenske izjave Nelsona
Mandele ostati upamene i citirane od strane mnogih u narednim decenijama.
Njegov lik i djelo nee biti zaboravljeni

17

Iz horarne biljenice.
Finansijska pitanja u
horarnim kartama


Horarna karta nam moe dati dosta odgovora, a meu njima i
odgovore na pitanja materijalne prirode. Da bi smo dobili ogovor
na takva pitanja, gledamo ascendent, vladara ascendenta i drugo
polje,koje se odnosi na sve nae vrednosti. Isto emo uiniti i
ukoliko postavljamo pitanje u neije ime. Nai emo relevantno
polje koje predstavlja tu osobu i raunati njeno drugo polje.
Naravno, Fortuna je i dalje neizostavni deo, jer pokazuje sudbinu
tog pitanja. Vladar Fortune e takoe biti uzet u razmatranje, kao
i vladar etvrtog polja, koje predstavlja poetak i kraj svega, tako
i u ovim pitanjima .


18

Pred vama je primer jednog ovakvog pitanja. Pita je formulisao
sledee pitanje : Kada e mi osoba X vratiti pozajmljeni novac?19

Situacija je sledea. Ascendent na 3* Jarca,pokazuje da je ranim
stepenima iskazano da je za ovo pitanje rano. Ipak,idemo u dalje
tumaenje. Pita je Saturn na 16* korpije, a dunik Mesec na 22*
Device. Separacioni aspekt pokazuje da se ovde dogodio
kontakt,koji je i uzrokovao situaciju (pozamljivanje).
Saturn i Uran vladaju pitaevim drugim poljem, a Sunce
dunikovim drugim poljem. Saturn se nalazi u desetom polju, to
daje sigurnost pitau u pozitivan ishod. Fortuna se nalazi u
9.polju,koje predstavlja radovanje Sunca, pa je to dodatno
ohrabrenje pitau u pozitivan ishod. Konano, Sunce ima
aplikacioni trigon ka Uranu. Dakle, novac dunika i imovina
pitaa se spajaju, kroz tri vremenske jedinice. Vladar Fortune je
na malefinom tzv. ,,avoljem 18* stepenu,u prvom polju pitaa.
Ovo e doneti povraaj novca ali uz dosta zabrinutosti pitaa oko
ishoda, to je opravdano, jer Sunce ima separacioni kvadrat od
Neptuna, a to nam ukazuje da je dunik sklon ,,zavlaenju i
obanjivanju. Na kraju, sve e se odigrati za tri vremenske jedinice,
u ovom sluaju zbog kombinacije radikalno/promjenjivog znaka i
sukcedentne i kadentne kue, reiemo 3 meseca (orbis aspekta
Sunca i Urana je 3*). Vladar radikalne etvrte kue je Venera, i to
je polje konanog ishoda. Venera je u pitaevom prvom polju, pa
e i predmet potraivanja (novac) zavriti u pitaevim rukama.


20

ASTROLOGIA MUNDA
Horarno pitanje: ta eka BiH tokom 2014?

Pie: Milo Tomi21

Slino tekstu u prolom broju, donosimo pregled najupeatljivijijih
deavanja na teritoriji BiH, posmatrano iz astrolokog ugla.
Opte stanje u dravi pokazae Ascedent i vladar Asedenta, a raspolenje
naroda bie prikazano poloajem Mjeseca. Naalost, a kao to neki i
oekuju, stanje nije sjajno. Ascedent je u mranom znaku korpije, na 11*
koji predstavlja egzaltaciju Urana, to odmah ukazuje na komeanja i
revolucionarne tenje pojedinih grupa. Na isto ukazuje i konjukcija
vladara Ascedenta Marsa i Mjeseca u 11. kui, koja nosi istu simboliku
rad kroz organizaciju i udruenja, borba za ljudska prava i slobode. Jo se
nalaze i na jako looj fiksnoj zvijezdi Vindiematrix - ,,zvijezda udovica.
Narod je spreman na sukob i pobunu. Drugi vladar Ascedenta je Pluton na
samom vrhu 3. kue, nacija e biti pod uticajem medija i propagande, a
problemi e se uglavnom odnositi na provoenje zakona i nesposobnost
administracije, zbog nepotrebne i komplikovane papirologije. Sve u
simbolici 3. kue Problemi e nastati i oko pitanja jezika i obrazovnih
sistema, posebno u osnovnim kolama. Problem moe nastati i oko
podataka vezanih za nedavni popis stanovnitva, a kako je Pluton u
recepciji sa Saturnom u korpiji, to e vjerovatno biti stanovnitvo
muslimanske vjeroispovijesti i stranci u BiH. Pluton ukazuje i na
mogunost cenzurisanja nekih asopisa, jer e biti ,,nepodobni.
Odluka ,,Sejdi-Finci e biti teko provedena, legitimnost izbora bi mogla
biti dovedena u pitanje, stvar bi se mogla rijeiti u ,,minut do 12.
Novac drave gledamo kroz 2. kue. Vladar je egzaltirani, ali i retrogradni
J upiter u 9. kui, to znai da novac dolazi u dravnu kasu, ali odlazi u
inostranstvo, mahom na otplatu velikih dravnih dugova. Upeatljiva su 2
vea duga, 8.kua (dugovi) poinje u dvojnom znaku Blizanaca.
Na politikom e planu biti isto dosta previranja, 23* na vrhu 10. kue
ukazuje na nagle promjene.

22

Fortuna na ,,avoljem 18* ukazuje na mogunost odlaska jednog vanog
politiara ili partije sa vlasti. Ime tog politiara bie opisano 3. od 10. kue,
tj. 12. kuom, koja poinje u Vagi, a vladar je retrogradna Venera u znaku
Jarca. Venera oznaava imena koja poinju sa: MIO- , MI LI (O)-,DRAG-
, a znak Jarca oznaava neto vezano za RAD. Sunce gleda na Pluton,
postoji mogunost i atentata ili nekog oblika teroristikog napada, posebno
kad uzmemo u obzir da vrh 11. kue (organizacije) pada na fiksnu zvijezdu
smrti i unitenja Al Kaid (po kojoj je teroristika organizacija Alkaida i
dobila ime). 4. kua u Vodoliji ukazuje i na neke separatistike tenje i jako
napetu atmosferu u dravi tokom itave godine.
Radnika klasa i socijalne kategorije su predstavljeni 6. kuom u kojoj je
Ketu (glava bez tijela), pa su radnici ,,obezglavljeni. Novi zakoni e biti
nepovoljni za radnike (Mars u izgonu u Vagi), i kao to je ve reeno,
dolazi do pobuna i trajkova. To potvruje i vrh 6. kue na 20* Ovna,
stepenu pada Saturna, koji donosi anarhiju, bezakonje, gubitak asti
6. kuom je takoe predstavljeno i zdravlje nacije, ali tu treba razmotriti i
stanje 1. kue, koja predstavlja samu naciju. Zajedniki vladar im je Mars
u izgonu u Vagi, u 1. kui je Saturn u recepciji sa Plutonom, pa e ove
godine najvie problema izazivati kone bolesti i virusna oboljenja. 11.
kua su ustanove koje pruaju pomo, pa tu spadaju bolnice, azili i slino.
Ve je pomenuta zvijezda Al Kaid na vrhu kue, a vladar kue je spaljeni
Merkur u znaku Jarca koji simbolie oskudicu i to vjerovatno znai da e i
ove godine doi do nestaice ljekova. Posebno e na udaru biti osobe sa
malignim oboljenjima (Pluton) i osobe sa oboljenjima bubrega i
urogenitalnog trakta (recepcija Marsa i Saturna).
7. kua predstavlja neprijatelje drave, ali i sve partnerske poslove koji se
sklapaju. Vladar ovog polja je retrogradna Venera i to nam govori da nee
biti napada vanjskih neprijatelja, ali nee biti ni znaajnih pomaka u
pregovorima, posebno sa EU. Evropa je inae predstavljena znakom Riba,

23

koje u ovoj karti pada u 5. kuu, a ona vlada diplomatskim
predstavnitvima, pa moemo zakljuiti da EU samo ,,kozmetiki djeluje
na stanje u BiH i da su ta predstavnitva daleko od stvarnih centara moi.
Privredna situacija se nee naroito poboljati, 4. kua u Vodoliji i Uran u
Ovnu u opoziciji sa Marsom i Mjesecom ukazuje na nagle promijene
vremena. Temperatura e bit iznad prosijene, ali su mogua nagla
zahlaenja sa gradom ili mrazom, pa ak i poplave (Neptun u Ribama u
4.kui) Ovo e sve natetiti poljoprivredi, ali i industriji. Ni poslodavci nee
biti najsreniji nekim novim zakonskim propisima (objanjeno ve loom 3.
kuom). Posebno e na udaru biti rudarstvo, mogu je odlazak nekih
kompanija. Ali kako je Neptun ipak u svom sjeditu, pozitivna stvar bi
mogla biti prolazak gasovoda ,,Juni tok i poboljanje kroz naftnu
industriju.
Ni stanje u saobraaju nee biti puno bolje, kvadrat Plutona na Mars i
Mjesec ukazuje na moguu veu saobraajnu nesreu u januaru ili martu
o kojoj emo itati u novinama.
1

Uran u 5. kui u opoziciji sa Marsom samo pogorava ionako katastrofalno
stanje u kulturi, a ove godine je mogua i iznenadna smrt jednog poznatog
umjetnika. 5. kua predstavlja i sportove, pa treba pomenuti i uee BiH
reprezentacije na Mundijalu u Brazilu. Vladar kue je retrogradni Jupiter
u egzaltaciji i sluajnom dostojanstvu, to znai da e se nai
reprezentativci malo precijeniti, ali da e ipak ostvariti kakav-takav uspjeh,
koji e podii nacionalni ponos i bar malo pojaatiugled BiH u oima
svijeta (10. kua u Lavu ponos).
Ove godine nam nee tei med i mlijeko, ali ne treba klonuti duhom. ,,Venit
post pluvias lucida saepe dies- Poslije kia doe sunan dan! Sreno nam
bilo

1
Ovaj segment se ve ostvario, novine su pune naslova o saobraajnoj nesrei u kojoj je sin pjevaice Hanke
Paldum pod uticajem narkotika ozbiljnije povrijedio 3 enske osobe u sarajevskom naselju Grbavica

24

Finansijski horoskop podznaka za 2014


U naim natalnim kartama,poloaj Venere i Jupitera e najvie
rei o potencijalima za zaradu.Naravno,neizostavno je
pogledati i vrh drugog polja,njegovog vladara,i aspekte koje on
pravi.
Kako emo finansijski funkcionisati u toku naredne godine,rei e nam
na ascendent,ili popularno reeno podznak.Da vidimo,ta to
2014.donosi svakom od podznaka.

OVAN- Vaim prvim poljem tranzitira planeta iznenadnih promena i
turbulencija,Uran,to vam je dalo prilino nestabilnu
2013.godinu.Situacija se nastavlja i u 2014.Mnogo vie novca odlazi,nego
to ste u stanju da zaradite.Vladar ascendenta,Mars se do Jula meseca
nalazi u znaku svog izgona,i u vaem 7.polju,to moe doneti i
razmirice sa partnerom oko finansija.Vaim poljem nekretnina prolazi
planeta Jupiter,pa je ovo jedina oblast u kojoj ete moi da ostvarite
dobitke u toku godine.Savet je da ne srljate,i svaku priliku na ovom
polju dobro razmotrite pre poetka bilo kakve akcije.Druga polovina

25

godine,nakon ulaska Jupitera u znak Lava,poboljava situaciju,pa ak
nosi i prilike u igrama na sreu.

BIK- Bikovi su znak koji je sinonim za novac,te se roeni sa ovim
znakom ili podznakom uvek smatraju finansijski uspenim.Kada nema
novanih priliva,Bikovi uvek imaju neku nekretninu za izdavanje ili
zemlju za prodaju.Ipak,boravak Saturna u znaku korpije vas prilino
mui,i nosi dosta problema i oteavajuih okolnosti.Takoe,finansije
remete sklad u partnerskim odnosima,budui da vam Saturn prolazi
kroz polje partnerstva.Ove godine se suzdrite od prigovaranja
partneru i nedopustite da vam finansije urue odnose.Od 2015.situacija
se popravlja.

BLIZANCI-Vaim poljem novca tokom ove godine tranzitira egzaltirani
Jupiter,pa ste vi oni koji e imati najmanje briga.Blizanci su poznati po
tome to esto van osnovnog posla,rade i poneki dodatni,a ove godine
bi vam upravo taj dodatni mogao doneti dosta
pogodnosti.Meutim,trudite se da novac ne bude samo u prolazu kroz
vae ruke,to vam je vrlo svojstveno.Od vas samih zavisi koliko e svi
dodatni prihodi koji vam budu stizali imati efekta na va
ivot.Prihvatajte sve ponude za honorarni rad,ove godine e biti
berieta u tome.

RAK-Tranzit Jupitera kroz va ascendent nosi dosta pogodnosti i
finansijskih ansi.Ovo je odlina godina za oblast finansija jer e vas
Jupiter kao vladar vae 6.kue svakodnevno obasipati poslovnim

26

ponudama koje mogu doneti znaajna finansijska sredstva.Budite
uporni i verujte u svoja znanja,jer su upravo ona neto to vam moe
doneti pravo bogatstvo u toku 2014.godine.U vaem polju karijere
nalazi se Uran,koji tei da menja sve dosadanje navike vezane za
posao.Osmelite se da krenete u nove poduhvate i prihvatite
promene,ove godine zvezde su na vaoj strani!

LAV-Poetak godine,kao i godina iza nas,predstavljaju veoma teak
period za podznak Lava.Saturn vas pritiska i nosi dosta trokova u kui
i oko familije.Prva polovina godine e biti napeta i teka na
finansijskom planu,trokovi i dalje premauju zaradu.Od
Avgusta,Jupiter se seli u va znak,i nosi olakanje na svim
poljima.Finansije se popravljaju,a poslovne prilike idu na ruku
nezaposlenima sa ovim podznakom.Strpite se jo malo,pa e i vas
Jupiter obradovati.

DEVICA-Ljudi sa ascendentom u ovom znaku su poznati kao veoma
vredni i tedljivi.Ne ekaju da im ita padne s neba,ve se ozbiljno trude
da zarade.Vi ste po prirodi stvari,marljivi mrav iz prie o Cvrku i
mravu.alu na stranu,ova godina za vas nee biti loa po pitanju
novca.Poslovne prilike su stabilne,iako vam tranzit Marsa kroz polje
novca oteava priliv do Jula.Nakon preseljenja Marsa u korpiju,vi ete
skinuti sa sebe sve prepreke koje su vas koile u napredovanju.Devica je
ascendent koji nikada ne ostaje bez novanih rezervi,pa verujem da e
tako biti i ove godine.


27

VAGA-Roeni sa ascendentom u Vagi,tokom prve polovine godine trpe
pritisak Marsa,kao i udar Saturna koji vam prolazi poljem zarade.Dosta
tekoa i mnogo rada,a malo rezultata su ono to e obeleiti i ovu
godinu.Uran koji vam tranzitira poljem braka,nosi velike tekoe i
sukobe sa partnerom oko finansija.Stiajte strasti,jer ovako moete
samo do razvoda!Od Avgusta,Jupiter e dati malo prostora za zaradu,pa
e tenzija lagano poputati,kako se budemo bliili kraju
godine.Sauvajte trezvenost i ne podleite trenutnim pritiscima.


KORPIJA-Roeni sa ascendentom u ovom znaku bili su pod najveim
teretom prethodne a bie i ove godine.Dosta konica sa svih
strana,ometa vas u ostvarenju finansijskih planova.Veliki trokovi su
vas prilino iscrpeli,a i emotivni segment je dosta trpeo.Niste u prilici
da birate,pa i najmanju ansu za zaradu oberuke prihvatite.Saturn e
vas sve do jeseni dosta namuiti,a onda pritisak poputa da bi se stanje
poetkom 2015.krenulo da popravlja.Ovo je godina velikih obaveza,koje
samo uz dobro planiranje i istrajnost sa uspehom moeta da savladate!

STRELAC-Strelac ascendent ove godine ima dosta prilika da uvea
svoje znanje i stekne nova radna iskustva,a to e se naravno odraziti i
na finansijski segment.Imaete dosta ponuda za strunu praksu i razne
kurseve.Prihvatite ponudu za privremenu praksu u inostranstvu,koja
vam moe doi tokom leta.Ovo je odlina odskona daska za va dalji
razvoj karijere.Uz veru u sebe i svoje sposobnosti,moete puno
postii!Nezaposlenima slede odline ponude.

28

JARAC-Ascendent Jarac u toku ovde godine moe da oekuje solidno
stanje finansija.Saturn iz korpije i Jupiter iz Raka prave dobru priu za
vas.Naravno,dosta truda,zalaganja i vremena je potrebno da bi ste
videli efekat.Kroz vae polje karijere poetkom godine prolazi Mars,to
vam nosi dosta sukoba na radnom mestu,i moguih podmetanja pa
otvorite dva para oiju.Vai rezultati e biti iznad proseka,i to je ono to
e vas u svakoj prilici staviti iznad konkurencije!U drugoj polovini
godine,Mars se seli u korpiju,to e ojaati vae pozicije i smanjiti
pritiske od strane radnog okruenja.Fokusirajte se na svoj rad,i
zanemarite miljenja dokonog sveta.

VODOLIJA-Ovo je inae podznak za koji se vezuje dosta nestabilnosti
u pogledu finansija.Pritisak Saturna je evidentan.Meutim,vaa
kreativnost je ono to e vas ove godine voditi stazama uspeha.Ukoliko
se bavite naunim radom,tehnikom,tehnologijom ovo e biti solidna
godina.Oekujte mnogo pritisaka oko potovanja rokova i dosta
sputavanja od strane nadreenih.Ipak,sve ete to sa uspehom
prebroditi i na kraju godine zadovoljno brojati novanice.

RIBE-Va ascendent ove godine ima dva dobra aspekta.Jedan je od
Jupitera iz Raka a drugi od Saturna iz korpije.Nezaposlene Ribe e
tokom prolea imati odlinih ponuda.Ukoliko radite,nije iskljueno da
ete imati ponudu za dodatno angaovanje po nekom projektu ili se
odluiti za pokretanje samostalnog posla.Sve e vam to dati dosta
dobre efekte i va novanik e biti pun.Jupiter vam tranzititira poljem
ljubavi,zabave,igara na sreu.Ukoliko elite,oprobajte se i u nekoj od tih
igara,anse su vam ove godine vee nego ikada!

29


NUMEROLOGIJA- TAJNE BROJEVA


SKRI VENI BROJ
Koji je va skriveni potencijal?

Pie: Milo TomiIako se veina stvari u numerologiji moe tumaiti kroz osnovni kod 3 broja:
bioritamski,generacijski i lini, postoje i brojevi koji se rjee koriste, a opet, govore
puno o nama samima. Jedan od njih je i tzv. SKRIVENI BROJ koji govori o energijama i
potencijalima zatvorenim u dubinama nae linosti. Aktiviranje tih potencijala u
najveoj meri zavisi da li se taj broj ponavlja jo negde u numeroskopu. Ali, ukoliko
znamo na skriveni broj, uz par saveta moemo usmeriti taj potencijal energije u
najboljem pravcu.
Izraunavanje skrivenog broja
Prije nego to ponemo sa raunanjem skrivenog broja uveemo pojam TAJNOG ili
SOLARNOG broja. Svi znamo da numerologija korespondira sa astrologijom na nain

30

da svakom od 9 arhetipskih brojeva(cifara) koji se koriste u numerologiji odgovara
odreena planeta. Tako broju 1 odgovara SUNCE, broju 2-MESEC, broju 3-JUPITER,
broju 4-SATURN, broju 5-MERKUR, broju 6-VENERA, broju 7-URAN, broju 8-MARS,
broju 9-NEPTUN. Solarni broj je broj planete koja vlada znakom u kome ste roeni.
Ako ste Ovan, vama vlada Mars, solarni broj 8, ako ste Bik, va vladar je Venera,
solarni broj 6 itd. Svoj znak i broj pronaite u tabeli.

HOROSKOPSKI ZNAK VLADAJUA PLANETA SOLARNI BROJ
OVAN MARS 8
BIK VENERA 6
BLIZANCI MERKUR 5
RAK MESEC 2
LAV SUNCE 1
DEVICA MERKUR 5
VAGA VENERA 6
KORPIJA MARS 8
STRELAC JUPITER 3
JARAC SATURN 4
VODOLIJA URAN 7
RIBE NEPTUN 9

Kada znamo solarni broj, moemo izraunati i skriveni. Saberite solarni broj sa danom
vaeg roenja, i zatim sabirate cifre dobijenog broja dok ne dobijete jednocifreni broj.
PRIMER: Ako ste roeni 15.1. Jarac ste u horoskopu, i va solarni broj je 4. Sabirate:
15+4=19 1+9=10 1+0=1
Va skriveni broj je 1.
31

Tumaenje skrivenog broja
Ukoliko je va skriveni broj 1, vi ste osoba koja krije osobine pravog lidera. Puni ste
entuzijazma i kreativne energije koju esto potiskujete. Na fizikom planu to se
manifestuje kao bol u predelu pleksusa, probavni problemi i blage vrtoglavice i
aritmije. Preuzmite kontrolu nad vaim ivotom i stavite sebe na prvo mesto. SAVET:
Nosite neto zlata da pokrenete isceljujue solarne energije.

Ako ste osoba sa skrivenim brojem 2, krajnje je vreme da ponete sluati svoj
unutranji glas. Nee vas prevariti. Vaa skrivena osobina je empatija i esto se ba
vama veina ljudi poverava. Imate i otvorene kanale za prijem negativne energije pa
im ste u drutvu negativne osobe oseate tupi bol u predelu vrata ili blago guenje.
Takoe, osobe sa ovim brojem doivljavaju ljubavne brodolome i ne uspevaju osnovati
porodicu, iako im je to najvea elja. SAVET: Poto ste pod uticajem Meseca, predlaem
da nosite srebro i to vie boravite pored vode.

Oni koji imaju skriveni broj 3, u sebi imaju ogromnu koliinu pozitivne energije
koju jednostavno moraju poeti iriti oko sebe, inae e postati mrzovoljni i frustrirani
ili se odati nekom poroku, najee piu. Vaan dio njihovog ivota je i vera, ne samo u
smislu religije ve i vera u sebe. SAVET: Slobodno pokaite emocije i ivite ivot punim
pluima. Nosite vie plave boje.

Osobe sa ovim skrivenim brojem se ponekad ine neodgovorne i bez ivotnog cilja,
ali duboko u njima krije se ozbiljna, odgovorna osoba koja je mentalno starija za svoje
godine. Ako ste vi jedna od njih, ne trebate potiskivati svoju znatielju, uz pomo nje

32

uvek biste bili korak ispred drugih. Saturn, vladar ovog broja, kao strogi uitelj trai
red, rad i disciplinu, ali ako se potrudite i spoznate svoju sutinu, on vas nagrauje, jer
je ipak kod starih Rimljana bio bog etve. SAVET: Poto morate poboljati
koncentraciju, a 4 je simbol gradnje i materijalizacije, najbolje za vas je da bar kroz
hobi izraujete razne predmete, figurice i sl. Od boja nosite sivu i belu, a radni prostor
neka vam bude u zemljanim tonovima.

Petica predstavlja vrckavog Merkura. Ovaj skriveni broj govori da njegovi
vlasnici, ukoliko to stvarno ele, i aktiviraju ga, mogu postati govornici, pisci, novinari
ili odlini trgovci i trgovski putnici. Iako ste dosta puta statini i preozbiljni, u vama
ui radoznalo dete koje eli sve da proba i upozna svet. Slobodno ga pustite da se igra
i uivajte. SAVET: Narandaste i ute nijanse e vas pokrenuti i pomoi vam da shvatite
svet oko sebe. Takoe e smanjiti tu vau nervozu, pa ne morate preterivati sa
cigaretama.

Ako je 6 va skriveni broj, vi ste hodajui arm, samo toga niste svesni. Budite
otvoreniji po pitanju emocija, jer vi najvie elite da nekog volite i budete voljeni.
Morate bez straha pokuati ostvariti taj ideal kuice sa cveem, psom i mnogo dece.
Dosta ste i umetniki nastrojeni, pa moete kanalisati energiju u tom pravcu, a ne
guiti emocije i praznine nadoknaivati slatkiima. SAVET: Nosite vie zelene boje. To je
boja Venere, pomae pri oslobaanju emocija i generalno pozitivno utie na zdravlje,
posebno na titnu lezdu koja vam je ugroena.

U vama se nalazi velika koliina nervoze. Va buntovni, avanturistiki duh prosto
eli napolje da krene u istraivanje sveta. Pustite ga. Nemojte da vas sputavaju

33

drutvene norme, usudite se biti drugaiji, ili e lo uticaj ovog skrivenog broja
potpuno naruiti vae psiho-fiziko zdravlje. Vi ste intelektualna osoba i trebate itav
ivot upijati znanje, a najvie ono duhovno.
SAVET: Pronaite neku tehniku oputanja, kao to je joga, kako biste suzbili tu nervozu.
Pomoie i ako u okruenju imate to vie nebesko plave boje.

Skriveni broj 8 u vaem ivotu ustvari predstavlja skrivenog Anela uvara. Dok
sve u ivotu radite poteno, po redu i zakonu, on e biti uz vas.
8 nosi puno energije, uspostavlja ravnoteu izmeu materijalnog i duhovnog, ali ako je
ne podrite, postajete izuzetno osjetljivi, svadjivi i impulsivni. Ukoliko budete iveli u
skladu sa svojim mogunostima i postepeno redukujete odreene karakterne crte,
moete puno stei i na materijalnom i na duhovnom planu. SAVET:Potrebna vam je
odreena aktivnost koja e vas okupirati kada imate viak energije. Ako vam je
energija u padu, nosite crvenu boju.

Broj 9 je sam po sebi mistian, u numerologiji predstavlja najdulje delove nae
linosti, nesvesno, snovi, tajne... Kao skriveni broj daje veoma izotrenu intuiciju i vrlo
je est kod vidovitih osoba. Vi moda niste vidoviti, ali ste veoma senzitivni i trebate
oslukivati ta vam vaa podsvest poruuje. 9 se naziva i ,,broj svetenika'', pa da bi
aktivirali pozitivne uticaje ovog skrivenog broja morate biti posveeni veri. esto
srljate kroz ivot, nemate ni vremena biti bolesni, a ba vama prete skrivene bolesti,
posebno one naslednog karaktera. ,,Stanite na loptu'', odredite prave ciljeve, neete
poaliti. SAVET: Poto 9 upravlja Neptun, bog mora starih Rimljana, ako ne ivite u
blizini mora, priutite sebi oputajuu kupku obogaenu morskom solju.Jedite i vie
morskih plodova i nosite tamnije nijanse plave.34

eng shui kutak

Pie: Milo Tomi


FENG SHUI RADNOG STOLA

Teko je opstati u dananjem okrutnom, korporativnom svetu. Kriza je sve
zahvatila, tako da su malobrojni oni koji mogu rei da imaju stabilan
posao i dobra primanja. Lek protiv ove moderne boljke stie nam sa
Dalekog Istoka, iz Kine, u obliku feng ui naina ivota i ureenja
prostora.
Danas samo direktori i vii slubenici imaju vlastite kancelarije i mogu je
urediti po elji, a preostala veina deli druge kancelarije. Svi oni koji nisu
u mogunosti da se dogovore sa kolegama u kancelariji o ureenju po feng
shui pravilima, treba da se ogranie i urede komadi prostora koji je
njihov- RADNI STO. Veliki je broj onih koji su sledei ovih 5 jednostavnih
saveta, uspeli da sauvaju ve izgubljen posao, pa ak i da dobiju
unapreenje i mnogo veu platu. Pokuajte i Vi...
35

AKTIVIRANJE SEKTORA UGLEDA

Sektor ugleda se nalazi direktno naspram mesta sedenja, u
centralnom delu gornje polovine stola. U orginalnom Lo u kvadratu
odgovarajui pravac je JUG, a element vatra, pa se ugled na poslu najlake
aktivira postavljanjem stolne lampe u tom gornjem, centralnom delu
stola. Svetlost lampe bi trebala padati na kristal TIGROVOG OKA, koji
pomae svom vlasniku da obektivno sagleda situaciju na poslu i predvidi
mogue neprilike. Ako je sto manje veliine ili lampa naruava izgled
enterijera, sektor ugleda se pored tigrovog oka moe aktivirati bilo kojim
crvenim detaljom poput crvenog markera ili crvene posude za olovke.

USMERAVANJE MOI KRISTALA

Gore smo ve spomenuli mono tigrovo oko, a ne smemo izostaviti
najvaniji i univerzalni GORSKI KRISTAL. Moe se postaviti zajedno sa
tigrovim okom, u donjem levom uglu stola donosi sreu u uenju, posebno
onima na stunom usavravanju, dok u donjem desnom uglu osigurava
pomo osoba na poloaju. Ovaj sektor se moe aktivirati i metalnim
predmetima.
Kristal CITRIN je pravi ,,arobnjak za novac'' i svi koji ga nose osetili
su njegove blagotvorne uticaje i poveanje finansija u rekordnom roku.
Jedina napomena je da ne treba da stoji u blizini gorskog kristala jer se
njihova dejstva ponitavaju.
Oni koji smatraju da im je radno okruenje negativno treba da na
stolu dre kombinaciju AVENTURINA i ONIKSA koji upijaju sva negativna
zraenja.
36

ZATITA ZELENOG ZMAJA

Leva strana stola (istona strana u orginalnom Lo u kvadratu) je pod
kontrolom monog nebeskog zmaja. Ovo mitsko stovrenje je zatitnik i
donosi sreu u svim ivotnim segmentima, u ovom sluaju na poslovnom
planu. Da bismo osigurali stalnu zatitu zelenog zmaja na levoj strani stola
treba drati figuricu zmaja. Ako su radne kolege skeptine prema tome,
vaza sa cveem je odlina alternativa.

DA SE DOKUMENTI NE ZAGUBE...

O kineskim noviima vezanim crvenom trakom smo ve pisali u
prethodnim tekstovima i njihovo prisustvo na radnom stolu je izuzetno
pozitivno, ali druge vrste novia su odlini feng u aktivatori. Tri srebrena
novia (ili novii metalnog sjaja) stavljena u crvenu kovertu i zatim
stavljena meu dokumenta ili ispod telefona ili raunara donose veliku
sreu u poslovnoj komunikaciji, zatitu od podmetanja i finansijskih
gubitaka, generalno veliki prosperitet.

BILJKAMA DO BOGATSTVA

Gornji levi ugao stola je sektor bogatstva, a odgovarajui element je
drvo. Postavljanje biljke koja raste u tom sektoru sigurno donosi napredak
i rast na polju finansija. Treba izbegavati biljke sa otrim listovima i
bodljama poput kaktusa jer otputaju lou energiju. Puno bolja opcija su
biljke sa zelenim, mesnatim listovima poput krasule, jer ti listovi sami po
sebi podseaju na novac. Ako 2 osobe sede jedna preko puta druge za istim
radnim stolom na sredini, izmeu njih treba staviti jednu takvu biljku
kako bi se izbegli konflikti.

37

S ,, ONU STRANU
ZODIJAKA
Autor: Lejla Paali

12 ZNAKOVA NA GODINJEM ODMORU

U putu: Ovan se nervira to ne ide bre, a Djevica zbog mrva koje su se pojavile nakon to je
korpija kriom pojela sendvi da joj niko ne bi traio griz. Strijelac je nabio sunane
naoale i skinuo japanke, te bose noge digao na sjedite ispred sebe zbog ega se Rak
rasplakao. Blizanac je ve promijenio nekoliko statusa na Facebooku: Kreemo, Krenuli
smo, Evo idemo, Super nam je, Evo korpija jede, Rak plae, Ovan mi ide na
ivce Vaga pazi da se ne poguva i ljubazno moli Bika da se makne od nje s okoladom i
sokom jer e joj uflekat bermude. Lav kroz prozor mae svima koje vidi u prolazu jer je
siguran da svi u njega gledaju. Jarac prebrojava novce i rauna koliko mogu u prosjeku
potroiti po danu, Vodolija isprobava masku za ronjenje. Riba spava.

Thank God, stigli smo, stavlja Blizanac novi status na Facebook. Vodolija lajka. Ovan je
ve u moru. korpija je skupa s torbom zauzela kupatilo zbog ega Vaga plae ispred vrata
jer se mora hitno presvui i popraviti frizuru. Djevica ima nervni slom jer je u apartmanu ve
totalni nered, niko nije raspremio stvari! Strijelac je otiao u obilazak mjesta, Bik po ribu za
rotilj, Rak kuha supicu za sve njih. Jarac jo jednom prebrojava novac i cjenka se s gazdom
apartmana. Lav na terasi pozira prolaznicima. Riba se tek probudila i razmilja o smislu
ivota.

38


Juhuuu, evo nas na plai, Blizanac objavljuje
novu fotku na Facebooku, Instagramu i Twitteru:
na slici je Djevica ispod eira s obodom prenika
metar i po, a u ruci dri kremu sa zatitnim
faktorom 50. Rak je zamotan u pekir s likovima iz
crtanih filmova. Vaga ima kupai kostim u
vrijednosti polovnog automobila. Lav pokazuje
savrenu figuru, Riba se ne vidi od vlastitog
fotoaparata, a Strijelac Lavu i Vagi dri rogove od
dva prsta. korpija je okrenula lea i zabranila da
je taguju. Vodolija se slika s ronilakom maskom i
perajama, Jarac ima tri knjige pod rukom, Bik lie
sladoled. Ovna nema slici, otplivao je 200 metara.

Party Night, twitta Blizanac i ne objavljuje sliku
jer su pocrvenili na suncu svi osim Djevice. Bik je
raspalio rotilj, a Lav tvrdi da on to zna bolje.
Strijelac je pozvao komiluk na party, korpiji se to
nije svidjelo pa se mrgodi u oku. Rak svima
servira tanjirie i nutka ih voem. Vaga je u veernjoj haljini i nagovara Ribu da je slika u
svim pozama. Vodolija predlae da se sutra ide na kurs ronjenja ili u podvodni ribolov, Jarac
na tabletu rauna da li je to isplativo. Ovan je otiao na nono plivanje.


3940