bunici, părinţi sau copii

,


Pentru a putea vizualiza această carte
ca pe original şi copiii să poată observa
desenele întregi trebuie să alegeţi din
meniul View opţiune Page Layout şi în
fereastra ce apare bifaţi Facing. Imediat
cartea se va ordona cu două pagini pe
ecran, mai putin coperţile.
ectură plăcută, Ovidiu Chiriloiu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful