You are on page 1of 27

GRILE LICEN

1.Pacienii cu anemie pernicioas pot s prezinte:


a.anticorpi antieritrocitari
b.alterri mealoblastoi!e ale epiteliului astric
c.atro"ie astric
!.anticorpi anti"actor intrinsec
e.anticorpi anticelule parietale
Rspuns corect: #$C$%$E
&.Care !in urmtoarele rupe !e me!icamente pot !etermina anemie mealoblastic:
a.antaoni'ti ai "olatului
b.anticorpi monoclonali
c.antiplac(etare
!.antiaritmicele
e.in(ibitori tirozin )inazei
Rspuns corect:*
+.In !e"icitul !e cobalamin$ tratamentul cu ,it.#1& se "ace ast"el:
a.1---./zi #1& timp !e 1 lun$ intramuscular
b. 1---./zi #1& intramuscular/zi asociat cu 0m aci! "olic/zi timp !e 1 lun
c. 1-./zi #1&/sptm2n timp !e 1 an
!. 1---./zi #1&/lun intramuscular timp !e 1 an
e.3e 4ncepe cu 1--./zi #1&/zi intramuscular timp !e 1 sptm2n
Rspuns corect: E
5.6bi'nuit tipul !e "olat necesit urmtoarea terapie !e substituie:
a.aci! "olic 1 p2n la 1-m/zi oral
b.aci! "olic 1m/zi 'i ,itamina #1& 1---. intramuscular/sptm2n
c.aci! "olic 1m o !at pe sptm2n
!.aci! "olic 1m/lun oral toat ,iaa
e.aci! "olic 1m/zi pe cale oral
Rspuns corect: E
1.Inci!ena anemiei pernicioase este crescut la pacienii cu alte a"eciuni !e natur
imun ca:
a."asceit eozino"ilic
b.anemia aplastic
c.boala Gra,es
!.purpura trombocitopenic imun
e.anemie (emolitic imun
Rspuns corect: C
0.Care !intre simptomele !e mai 7os semni"ic !e"icit ra, !e "ier:
a.re!ucerea capacitii la e"ort
b.oboseal
c.ata8ie
!.crize ,aso9ocluzi,e
e.paloare
Rspuns corect: *$#$E
:.%epozitele !e "ier !in celulele sistemului reticulo9en!otelial pot "i estimate cu a7utorul:
a.anticorpilor monoclonali
b.si!eremiei
c.receptorului pentru trans"erina seric
!.protopor"irinei eritrocitare
e.coloraiei cu albastru !e Prusia
Rspuns corect: E
;.Lipsa rspunsului la terapia cu "ier semni"ic:
a.non9compliana pacientului
b.absorbie anormal a "ierului
c.pier!erea persistent !e s2ne
!.!ianostic incorect
e.(emolobin instabil
Rspuns corect: *$#$C$%
<.Entiti clinice asociate cu !e"icit !e aci! "olic:
a.sarcin
b.anemii (emolitice cronice
c.sprue tropical
!.a"eciuni e8"oliatic,e cronice ale teumentelor
e.anemia =anconi
Raspuns corect: *$#$C$%
1-.Cele mai comune tipuri !e anemie mealoblastic 4n zonele temperate sunt:
a.in"estaia cu %ip(ilobotrium latum
b.anemia mealoblastic re"ractar
c.anemia conenital !iseritropoietic
!.!e"icitul !e "olat la alcoolici
e.anemia pernicioas
Rspuns corect: %$E
11.Care !intre urmtoarele a"irmaii sunt a!e,rate pentru anemia pernicioas:
a.cea mai "rec,ent cauz a !e"icitului !e cobalamin 4n climatele temperate
b.apare post astrectomie
c.mani"estri neuroloice minime
!.se 4nsoe'te !e mieloz eritemic
e.caracteristic copiilor 'i a!olescenilor
Rspuns corect: *
1&.Cauzele pier!erilor !e "ier pot "i:
a.policitemie ,era tratat cu "lebotomie
b.astrectomie
c.talasemiile al"a
!.(emoliz intra,ascular
e.sin!romul %i Gulielmo
Rspuns corect: *$#$%
1+.%ianosticul !e laborator al anemiei microcitare necesit urmtoarele in,estiaii:
a."rotiu
b.si!eremie
c.sul"(emolobinemia
!."eritina >micro /L?
e.(emolobinele instabile
Rspuns corect: *$#$%
15.Entiti clinice asociate cu !e"icit !e cobalamin:
a.anemia conenital !iseritropoietic
b.astrectomie
c.enterita reional
!.anemie pernicioas
e.aci!uria orotic ere!itar
Rspuns corect #$C$%
11.@ani"estrile neuroloice ale !e"icitului !e cobalamin sunt:
a.parestezii ale e8tremitilor
b.poziti,area semnelor Romber 'i #abins)i
c.ata8ie
!.acantocitoz
e.tulburri ale s"incterelor
Raspuns:*$ #$ C$ E
10.6lin!e'te ec(ilibrul !intre aportul !e "ier alimentar 'i pier!erile !e "ier:
a.concentraia trans"erinei 4n ser
b."ierul (emolobinic
c."ierul !in !epozitele reticuloen!oteliale
!.ni,elul eritropoietinei
e."ierul miolobinic 'i !in enzime
Rspuns corect: C
1:.La un pacient cu astrectomie partial apare: astenie$ paloare 'i se constat
(epatoloic: Aemolobina ;$1B$ Columul eritrocitar me!iu :1 microni cubi$ capacitate
total !e leare a "ierului 5&< microrame/!l$ "eritina seric 1& microrame/!l$ saturaia
procentual a trans"erinei 11B$ cobalamin &&-p/ml$ aci!ul "olic seric9:n/!l$
(epatolobina seric -.<;/l$ Nr.leucocite 1+--/mm cub$ nr.trombocite 5--.---/mmc.
%ianosticul cel mai probabil este:
a.anemia pernicioas
b.anemia in"lamatorie
c.anemia (emolitic
!.anemia "eripri,
e.anemie prin !e"icit !e "olat
Rspuns corect : %
1;.3unt a"irmaii a!e,rate pri,in! anemia pernicioas$ cu e8cepia:
a.asocierea cu alte boli imunoloice are o inci!en crescut
b.apare la cei cu atro"ie astric cu localizare antral
c.cancerul astric este !e !ou ori mai "rec,ent la cei cu aceast anemie
!.!e"icitul !e "ier$ asociat$ re!uce intensitatea macrocitozei
e.terapia cu ciancobalamina nu corecteaz tot!eauna 'i complet mani"estrile
neuroloice
Rspuns corect: #
1<.%eosebe'te (ematoloic !e"icitul !e cobalamin !e cel al aci!ului "olic:
a.,olumul eritrocitar me!iu
b.(ipercelularitatea m!u,ei osoase
c.ni,elul seric al (omocisteinei
!.ni,elul seric al aci!ului metilmalonic
e.neutro"ilele cu nucleu (ipersementat
Rspuns corect: %
&-.6 bolna, 4n ,2rst !e 5+ ani cu poliartrit reumatoi! 4n tratament cronic cu
metotre8at 'i *IN3$ prezint paloare$ !is"aie 'i urmtoarele mo!i"icri (ematoloice:
(emolobina :$5B$ 3i!eremie &1microrame B$ Capacitatea total !e leare a "ierului
5&-microrame /!l$ =eritina seric 1&microrame B$ rezer,e me!ulare !e "ier -$
saturaia trans"erinei D;B$ ,olumul eritrocitar me!iu :+ microni cubi$ (ipocromie
eritrocitar$ nr.leucocite 051-/mmcub$ nr.trombocite +;1---/mm cub. %ianosticul cel
mai probabil este:
a.anemie pernicioas
b.anemie in"lamatorie
c.talasemie
!.anemie "eripri,
e.anemie mealoblastic prin !e"icit !e "olat
Rspuns corect: %
&1.%epozitele !e "ier !in celulele sistemului reticuloen!otelial pot "i estimate cu a7utorul:
a.coloraiei cu albastru !e Prusia
b.albastru !e metil
c.Eie(l9Nielsen
!.ro'u benal
e.acetona
Rspuns corect: *
&&.*nemia mealoblastic se !atoreaz lipsei:
a.,itamina #0
b.,itaminei PP
c.,itaminei #1&
!.,itaminei #1
e.,itaminei *
Rspuns corect: C
&+.3in!romul Imerslun! este:
a.malabsorbia selecti, a cobalaminei
b.!e"icitul !e transcobalamin
c.absena conenital a "actorului intrinsec
!.leucemie acut prolim"ocitar
e.anormal "uncional a "actorului intrinsec
Rspuns: *
&5.Fermenul !e eritropoiez ine"icient se re"er la:
a.!istrucia eritrocitelor 4n s2nele peri"eric
b.sec(estraie splenic crescut a eritrocitelor
c.m!u, (ipercelular cu maturaie re!us a eritrocitelor
!.prezena (emoraiilor oculte
e.prezena anemiei (emolitice cronice autoimune
Rspuns:C
&1.In anemie "eripri, sunt corecte urmtoarele a"irmaii:
a.!epozitele !e "ier 4n m!u,a (ematopoietic sunt crescute
b.cre'te ni,elul receptorului pentru trans"erin
c.apar si!erobla'tii 4n inel 4n m!u,a (ematopoietic
!.cre'te ni,elul ,itaminei #1& 4n ser
e.cre'te ni,elul "ierului seric
Raspuns:#
&0.Cre'terea numrului !e reticulocite >in ,aloarea absolut? 4n anemia "eripri, a"lat
sub tratament se pro!uce la:
a.& luni !e la 4nceputul tratamentului
b.1 lun !e la 4nceputul tratamentului
c.& sptm2ni !e la 4nceputul tratamentului
!.1- zile !e la 4nceputul tratamentului
e.+95 zile !e la 4nceputul tratamentului
Raspuns: E
&:.Care !in urmtoarele a"irmaii sunt a!e,rate pentru anemia pernicioas
a.cea mai "rec,ent cauz a !e"icitului !e cobalamin 4n climatele temperate
b.apare postastrectomie
c.mani"estri neuroloice minore
!.se 4nsoe'te !e mieloza eritemic
e.caracteristic copiilor 'i a!olescenilor
Raspuns: *
&;.Inci!ena anemiei pernicioase este crescut la pacientul cu a"eciuni !e natura
imun ca:
a."asceita eozino"ilic
b.anemia aplastic
c.boala Gra,es
!.purpura trombocitopenic imuna
e.anemia (emolitic imun
Raspuns: C
&<.*nemia "eripri, cu mor"oloie a lobulelor ro'ii caracterizat !e microcitoz 'i
(ipocromie re"lect:
a.o perioa! scurt !e balan neati, a "ierului
b.o perioa! 4n!elunat !e pbalan neati, a "ierului
c.o anemie u'oar
!.o anemie su"icient !e ra, pentru a stimula pro!ucia !e lobule ro'ii prost
4ncrcate cu (emolobin
e.nici unul !in rspunsurile !e mai sus
Raspuns: #$%
+-.Gn brbat a!ult care are o alimentaie ec(ilibrat 'i inclu!e at2t carne c2t 'i pro!use
,eetale ,a inera apro8imati,:
a.11-9&--. "ier pe zi
b.11-9&--m !e "ier pe zi
c.+--91-- . "ier pe zi
!.+-90-m" "ier pe zi
e.119&-m "ier pe zi
Raspuns: E
+1.In cursul ultimelor !ou trimestre !e sarcin ne,oile coti!iene !e "ier cresc la :
a.190m
b.11-9&--m
c.1-90-m
!.1-90- .
e.11-9&-- .
Raspuns: *
+&.In cazurile 4n care !e"icitul !e "ier este ra, 'i prelunit pacientul poate pl2ne !e:
a.usturimi la ni,elul mucoasei bucale
b.!is"aie
c.coilonic(ie
!.toate rspunsurile !e mai sus
e.nici unul !in rspunsurile !e mai sus
Raspuns: %
++.Preparate !e "ier pentru a!ministrare oral sunt urmtoarele :
a.sul"at "ieros
b."umarat "ieros
c.luconat "ieros
!."ier poliza(ari!ic
e.nici unul !in rspunsurile !e mai sus
Raspuns: *$ #$C$%
+5.In mo! obi'nuit 4n cazul !e"icitul !e "ier:
a.se obser, lobule ro'ii 4n int
b.!ac ast"el !e celule sunt prezente acestea suereaz un !e"icit al sintezei
lanurilor !e lobin
c.nu se obser, lobule ro'ii 4n int
!.toate rspunsurile !e mai sus sunt corecte
e.nici unul !in rspunsurile !e mai sus nu este corect
Raspuns: #$ C
+1.Cobalamina:
a.este un compus orano9metalic comple8
b.nu poate "i sintetizat 4n oranismul uman
c.poate "i sintetizat 4n oranismul uman
!.trebuie preluat !in !iet
e.necesitile minime zilnice sunt !e apro8. &$1m
Raspuns: *$#$%$E
+0.*ci!ul "olic:
a.se mai nume'te 'i aci!ul pteroil monolutamic
b.este sintetizat !e multe plante 'i bacterii
c."ructele 'i leumele reprezint principala surs !e ,itamine
!.necesarul zilnic minim este 4n mo! normal !e apro8. 11- .
e.necesarul zilnic minim este 4n mo! normal !e apro8. 1- .
Raspuns: *$#$C
+:.Cauzele !e"icitului !e cobalamin sunt:
a.aport ina!ec,at >,eetarieni?
b.aci!uria orotic ere!itar
c.in"estaie cu !ip(ilobotrium latum
!.sprue tropical
e.!e"icite enzimatice rare: !i(i!ro"olat re!uctaz
Raspuns: *$C$%
+;.Cauzele !e"icitului !e aci! "olic
a.malabsorbie
b.a"ectarea metabolismului D in(ibitori ai !i(i!ro"ilat re!uctazei
c.necesiti crescute: sarcin$ copilrie
!.neoplazie
e.nici unul !in rspunsurile !e mai sus
Raspuns: *$#$C$%
+<.@ani"estrile neuroloice !in ca!rul !e"icitului !e cobalamin 4ncep cu:
a.!emielonizare urmat !e !eenerare a8onal
b.poate con!uce la moartea neuronului
c.se!iile a"ectate inclu! ner,ii peri"erici
!.semnele 'i simptomele cuprin! inabilitate 4n mi'cri 'i parestezii ale
e8tremitilor
e.!emielinizarea poate a,ea loc 'i la ni,elul cor!oanelor anterioare ale m!u,ei
Raspuns: *$#$C$%
5-.@ani"estrile astrointestinale re"lect e"ectul !e"icitului !e cobalamin asupra
epiteliului astrointestinal rapi! proli"erati, pacientul pl2n2n!u9se !e:
a.arsuri ale limbii
b.poate s apar cre'tere pon!eral marcat
c.poate s apar anore8ie
!.!iaree
e.constipaie
Raspuns: *$C$%
51.Calorile normale ale cobalaminei 4n ser sunt 4ntre:
a.&--9<-- !e picorame/ml
b.1--91-- ./ml
c.1--91-- !e picorame/ml
!.1--91--m/ml
e.&--9:-- ./ml
Raspuns: *
5&.Concentraia seric normal a aci!ului "olic se situeaz 4ntre:
a.119:1 picorrame/ml
b.119<1 picorame/ml
c.+-90- nanorame/ml
!.09&- nanorame/ml
e.19+ picorame/ml
Raspuns: %
5+.Grmtoarele a"irmaii sunt "alse cu e8cepia:
a.,alori sub 5 nanorame/ml sau mai mici pentru aci! "olic sunt 4n eneral
semni"icati,e pentru !ianostic
b.o!at stabilit !e"icitul !e cobalamin patoeneza sa poate "i eluci!at prin
testul 3c(illin
c.anemiile mealoblastice sunt caracterizate prin eritropoiez e"icient
!.4n !ianosticul anemiei mealoblastice sunt utile 'i !ozarea aci!ului metil
malonic 'i (omocistinei !in ser
e.4n !e"icitul !e "olat este crescut !oar ni,elul aci!ului metil malonic
Raspuns: *$#$%
55.In tratamentul !e"icitului !e "olat urmtaorele a"irmaii sunt a!e,rate:
a.este necesar terapia !e substituie
b.!oza obi'nuit !e "olat este !e 1--m/zi pe cale oral
c.!oza obi'nuit !e "olat este !e 1 m /zi pe cale oral
!.!oze crescute !e 1m/zi pot "i necesare 4n !e"icitul !e "olat secun!ar
malabsorbiei
e.!oze crescute !e 1--m/zi sunt necesare 4n !e"icitul !e "olat secun!ar
malabsorbiei
Raspuns: *$C$%
51.In !e"icitul !e cobalamin tratamentul inclu!e urmtoarele cu e8cepia:
a.principalul tratament al !e"icitului !e cobalamin este terapia !e substituie
b.tratamentul trebuie a!ministrat oral 4n orice situaie
c.tratamentul trebuie a!ministrat parenteral
!.tratamentul trebuie 4nceput cu 1-- ./zi timp !e & sptm2ni
e.tratamentul trebuie 4nceput cu 1-- . cobalamin / zi timp !e 1 lun
Raspuns: #$%$E
50.Cre'terea numrului !e reticulocite !up tratamentul cu "ier 4n anemia "eripri,
atine un ma8im 4n urmtoarele inter,ale !e la 4nceperea tratamentului:
a.& zile
b.1- zile
c.&- !e zile
!.+- !e zile
e.0- zile
Raspuns: #
5:. Cauzele pier!erilor !e "ier pot "i:
*.Policitemie ,era tratat cu "lebotomie
#.Gastrectomie
C.Falasemiile al"a
%.Aemoliz intra,ascular
E.3in!romul %i Gulielmo
Rspuns: *$#$%$ pa.:--$ ,ol.I
5;. %ianosticul !e laborator al anemiei microcitare necesit urmtoarele in,estiaii:
*.=rotiu
#.3i!eremie
C.3ul"(emolobinemia
%.=eritina >micro /L?
E.Aemolobinele instabile
Rspuns: *$#$%$ pa.:-+/,ol.I.
5<. Entiti clinice asociate cu !e"icit !e cobalamin:
*.*nemia conenital !iseritropoietic
#.Gastrectomie
C.Enterit reional
%.*nemie pernicioas
E.*ci!uria orotic ere!itar
Rspuns: #$C$%$ pa.:11/,ol.I.
1-.@ani"estrile neuroloice ale !e"icitului !e cobalamin sunt:
*.Parestezii ale e8tremitilor
#.Poziti,area semnelor Romber 'i #abins)i
C.*ta8ie
%.*cantocitoz
E.Fulburri ale s"incterelor
Rspuns: *$#$C$E$ pa.:1:/,ol.I.
11. Care !in simptomele 'i semnele !e mai 7os semni"ic !e"icit ra, !e "ier:
*.Re!ucerea capacitii !e e"ort
#.6boseal
C.*ta8ie
%.Crize ,aso9ocluzi,e
E.Paloare
Rspuns: *$#$E$ pa.:--/,ol.I.
1&. %epozitele !e "ier !in celulele sistemului reticulo9en!otelial pot "i estimate cu
a7utorul:
*.*nticorpilor monoclonali
#.3i!eremiei
C.Receptorului pentru trans"erina seric
%.Protopor"irinei eritrocitare
E.Coloraiei cu albastru !e Prusia
Rspuns: E$ pa$:-1/,ol.I.
1+. Lipsa rspunsului la terapia cu "ier semni"ic:
*.Non9compliana pacientului
#.*bsorbie anormal a "ierului
C.Pier!erea persistent !e s2ne
%.%ianostic incorect
E.Aemolobin instabil
Rspuns: *$#.C$%$ pa.:-+/,ol.I.
15. Entiti clinice asociate cu !e"icit !e aci! "olic:
*.3arcin
#.*nemii (emolitice cronice
C.3prue tropical
%.*"eciuni e8"oliati,e cronice ale teumentelor
E.*nemia =anconi
Rspuns: *$#$C$%$ pa.:11/,ol.I.
11. Cele mai comune tipuri !e anemie mealoblastic 4n zonele temperate sunt:
*.In"estaia cu %ip(ilobotrium latum
#.*nemia mealoblastic re"ractar
C.*nemia conenital !iseritropoietic
%.%e"icitul !e "olat la alcoolici
E.*nemia pernicioas
Rspuns: %$E$ pa.:1:/,ol.I.
10. Care !in urmtoarele a"irmaii sunt a!e,rate pentru anemia pernicioas:
*.Cea mai "rec,ent cauz a !e"icitului !e cobalamin 4n climatele temperate
#.*pare post astrectomie
C.@ani"estri neuroloice minime
%.3e 4nsoe'te !e mieloz eritremic
E.Caracteristic copiilor 'i a!olescenilor
Rspuns: *$ pa$:1:/,ol.I.
1:. Enumerati entitile clinice asociate cu !e"icit !e cobalamin:
*.*nemia conenital !iseritropoietic
#.Gastrectomie
C.Glcerul astric
%.*nemie pernicioas
E.*ci!uria orotic ere!itar
Rspuns: #$ %$ pa.:11/,ol.I.
1;. Care !intre mani"estrile !e mai 7os nu apar in !e"icitul !e cobalamin:
*.Parestezii ale e8tremitilor
#.Poziti,area semnelor Romber 'i #abins)i
C.*ta8ie
%.*cantocitoz
E.Fulburri ale s"incterelor
Rspuns: % pa.:1:/,ol.I.
1<. Lipsa rspunsului la terapia cu "ier nu semni"ic:
*.Non9compliana pacientului
#.*bsorbie anormal a "ierului
C.Pier!erea persistent !e s2ne
%.%ianostic incorect
E.Aemolobin instabil
Rspuns: E pa.:-+/,ol.I.
0-. Care !in urmatoarele entiti clinice nu sunt asociate cu !e"icit !e aci! "olic:
*.3arcin
#.*nemii (emolitice cronice
C.3prue tropical
%.3tatusul !e purtator antien Abs
E.*nemia =anconi
Rspuns: %$E pa.:11/,ol.I.
01. Care !in urmtoarele a"irmaii nu sunt a!e,rate pentru anemia pernicioas:
*.Cea mai "rec,ent cauz a !e"icitului !e cobalamin 4n climatele temperate
#.*pare post astrectomie
C.@ani"estri neuroloice minime
%.3e 4nsoe'te !e mieloz eritremic
E.Caracteristic copiilor 'i a!olescenilor
Rspuns: #$ C$ %$ E pa$:1:/,ol.I.
0&. *nemia mealoblastica poate "i !eterminata !e urmtoarele rupe !e
me!icamente $ cu e8ceptia:
*.*ntaoni'ti ai "olatului
#.*nticorpii monoclonali
C.*ntiplac(etare
%.Proto8i! !e azot
E.In(ibitorii tirozin )inazei
Rspuns: #$C$ E$ pa.:1</,ol.I.
0+. Inci!ena anemiei pernicioase este crescut la pacienii cu alte a"eciuni !e natur
imun ca:
*.Citilio
#.*nemie aplastic
C.#oala Gra,es
%.Aipoparatiroi!ismul
E.*nemie (emolitic imun
Rspuns:*$C$% pa.:1:/,ol.I
05. Pacienii cu anemie pernicioas pot s prezinte$ cu e8ceptia:
*.*nticorpi antieritrocitari
#.*lterri mealoblastoi!e ale epiteliului astric
C.*tro"ie astric
%.*nticorpi anti *%N !ublu catenar
E.*nticorpi anticelule parietale
Rspuns: *$% pa.:1:/,ol.I.
01. Cauze "rec,ente a !e"icitului !e =e la "emei este:
*. 32nerarea astro9intestinal
#. 3arcina
C. 32nerarea uterin
%. 3in!romul %umpin
E. *limentaia ina!ec,at
Raspuns:#$ C pa :--/,ol.I
00. Cauzele !e"icienei !e =e pot "i:
a.%onare !e sane
b.Gastrectomie
c.@enoraii
!.%ieta !e"icitara
e.Ne"rectomie
Raspuns:*$C$% pa :--
0:. Reaciile a!,erse la tratamentul cu "ier9!e8tran i.,. al anemiei "eripri,e constau 4n:
a.%iaree
b.Aipotensiune
c.%ureri articulare
!.Reactii !e tip ana"ilactic ime!iat
e.*tro"ie muscular
Raspuns: #$% pa :-1
0;.Cea mai mare parte a "ierului !in oranism este coninut 4n:
a.Frans"erin
b.@iolobin
c.Citocromul C
!.Aemolobin
e.@acro"ae
Raspuns:%$ pa 0<<
0<.Cea mai "rec,enta cauza !e !e"icit !e cobalamina este
a.Cancer eso"aian
b.Cancer astric
c.Cancer !e colon
!.Cancer rectal
e.*nemia pernicioasa
Raspuns:E pa :1:
:-.Necesarul !e "olai cre'te 4n urmtoarele cazuri:
a.sarcin
b.%ializati cronici
c.*nemie (emolitic cronic
!.=ebr persistent
e.Foate !e mai sus
Raspuns *$ #$ C pa :1;
:1.Ni,elul !e (emolobina la pacientii cu anemie mo!erata este
a.;91-/!l
b. :/!l
c. 1-91&/!l
!. 09;/!l
e. 11/!l
Raspuns * pa :-&
:&.3emnele 'i simptomele ce pot 4nsoi !e"icitul !e cobalamina sunt:
a.*stenie
b.Palpitatii
c.*nore8ie
!.Cre'tere 4n reutate
e.Aiperpimentarea m2inilor
Raspuns *$ #$ C pa :1:
:+.Etioloia !e"icitului !e "olai cuprin!e:
a.%iet !e"icitar
b.Enteropatia luten9speci"ica
c.3pue tropical
!.#arbiturice
e.Nici un raspuns corect
Raspuns: *$#$C$% pa :11
:5.Prin si!eremie se 4nelee:
a.3c!erea (emolobinei
b.=ier leat !e trans"erina
c.%ispariia !epozitelor !e "ier
!.Capacitate totala !e leare a trans"erinei
e.Gn !e"ect !e "ormare al (emolobinei
Raspuns: # pa :--
:1. Concentraia normal a "ierului este:
a.1-911-H/!l
b.;-9&&-H/!l
c.&1-95--H/!l
!.1&9+&1H/!l
e.<9&:Hmol/l
Raspuns: *$ E pa :--
:0.*nemia "eripri, se poate recunoa'te clinic prin:
a.Coilonic(ie
b.%is"aie
c.Gsturimi la ni,elul mucoasei bucale
!.Constipaie
e.=ebra
Raspuns: *$ #$ C pa :-1
::.Grmtorul tip !e anticorp este cel mai "rec,ent in anemia pernicioasa:
a.*nticorp anti"actor intrinsec
b.*nticorp anticelul parietal
c.*nticorp antitiroi!ieni
!.*nticorp anti,itaminici
e.Nici unul !e mai sus
Raspuns : # pa :1:
:;.*nemia "eripri, se caracterizeaz prin:
a.3i!eremie scazuta
b.(emolobina crescuta
c.FI#C normal
!.microcitoza
e.(ipocromie
raspuns *$%$ E pa :-+
:<.3aturaia procentual a trans"erinei este 4n mo! normal:
*.191-B
#.1-9&-B
C.+-91-B
%.0-9;-B
E.;-9;1B
Rspuns corect: C
<-.6 mo!i"icare "oarte suesti, 4n anemiile mealoblastice este:
*.@!u, boat 4n "ier
#.Prezena si!erobla'tilor inelari
C.Cre'terea bilirubinei necon7uate
%.Prezena punctaiilor bazo"ile
E.Prezena neutro"ilelor (ipersementate
Rspuns: E
<1.%ieta zilnic a unei "emei conine:
*.1 !e "ier
#.& !e "ier
C.1-9&-H "ier
%.1-911m "ier
E.1-9&- "ier
Rspuns: %
<&. Pentru a reconstitui !epozitele !e "ier !in sistemul reticuloen!otelial la un pacient cu
anemie "eripri, este ne,oie !e o suplimentare !e "ier !e minim:
*.+ luni
#.5 luni
C. 0 luni
%.1& luni
E.1 sptm2n
Rspuns: C
<+.In anemia mealoblastic reticulocitoza ma8im 4n cursul tratamentului cu ,itamina
#1& apare !up:
*.1- zile
#.1& zile
C.1: zile
%.15 zile
E.: zile
Rspuns: E
<5.Ec(ilibrul !intre aportul alimentar !e "ier 'i pier!eri nu este re"lectat !e:
*.=ierul (emolobinic
#.Frans"erinemiei
C.3i!eremie
%.Ni,elul eritropoietinei
E.=ierul !in !epozitele reticuloen!oteliale
Rspuns: *$#$C$%
<1.Cobalamina nu se absoarbe 4n:
*.Ileon !istal
#.3tomac
C.Ie7un
%.Colon
E.%uo!en
Rspuns: #$C$%$E
<0.In anemia "eripri, reticulocitoza ma8im apare la:
*.1 zile
#.: zile
C.&- zile
%.1- zile
E.1& zile
Rspuns: %
<:.%epozitele !e "ier !in celulele sistemului reticuloen!otelial nu se e,i!eniaz prin:
*.Coloraia cu albastru !e Prusia a "rotiurilor !in m!u,a osoas
#.Ni,elul protopor"irinei eritrocitare
C.Capacitatea total !e leare a "ierului !e ctre trans"erin
%.Ni,elul "eritinei serice
E.%ozarea receptorului !e trans"erin seric
Rspuns: #$C$%$E
<;.3aturaia procentual a trans"erinei este 4n mo! normal:
*.191-B
#.1-911B
C.119&-B
%.&-9+-B
E.+-91-B
Rspuns: E
<<.@o!i"icarea cea mai suesti, !in anemiile mealoblastice este:
*.Prezena si!erobla'tilor inelari
#.@!u, boat 4n "ier
C.Aiposi!eremie
%.Prezena neutro"ilelor (ipersementate
E.Prezena punctaiilor bazo"ile
Rspuns: %
1--.3imptomele 'i semnele !e"icitului ra, !e "ier inclu! urmtoarele:
*.Paloare
#.6boseal
C.Icter
%.=ebr
E.%is"aie
Rspuns: *$#$E
1-1.Principala surs !e aci! "olic !in alimentaie este reprezentat !e:
*.ou
#.Carne
C.=ructe 'i leume
%.Cereale
E.Lactate
Rspuns: C
1-&.E,aluarea !e"icitului ,itaminic 4n anemiile mealoblastice se "ace prin:
*.%eterminarea cobalaminei serice
#.%eterminarea aci!ului "olic eritrocitar
C.Fest 3c(illin
%.3i!eremie
E.Aemoram
Rspuns: *$#
1-+.Frans"erina este:
*.un aminoaci!
#.6 lipoprotein
C.6 imunolobulin
%.6 licoprotein
E.6 "raciune a "eritinei
Rspuns: %
1-5.Ni,elul minim al "eritinei serice la care se mai poate ,e!ea "ier colorabil 4n m!u,
este !e:
*.1H/l
#.1-H/l
C.11H/l
%.&1H/l
E.1-H/l
Rspuns: C
1-1.Cobalamina nu se lea 4n timpul !iestiei astrice !e:
*.=ier
#.3uc astric
C.Celule parietale astrice
%.Receptorul R astric
E.=actor intrinsec
Rspuns: *$#$C$E
1-0.Grmtoarele a"irmaii re"eritoare la ec(ilibrul "ierului alimentar sunt a!e,rate:
*.=ierul anoranic este to8ic
#.=ierul (emini se absoarbe u'or
C.*ci!ul ascorbic "aciliteaz absorbia "ierului
%.=itaii "aciliteaz absorbia "oerului
E.=os"aii in(ib absorbia "ierului
Rspuns: *$#$C$E
1-:.=ierul se absoarbe 4n:
*.%uo!en
#.3tomac
C.Colon ascen!ent
%.Intestin subire pro8imal
E.Colon !escen!ent
Rspuns: %
1-;.*nemia "eripri, mo!erat nu se catacterizeaz prin:
*.3i!eremie sub +-H/!l
#.Eritrocite (ipocrome
C.Aematii 4n int
%.@icrocitoz
E.Capacitate total !e leare a "ierului !e ctre trans"erin sub +&-H/!l
Rspuns #$C$E
1-<.Nu sunt semne ale unei anemii ra,e:
*.%is"aia
#.*ta8ia
C.Aipocromia 'i microcitoza
%.Coloraia icteric
E.=ebra
Rspuns: #$%$E
11-.%espre tratamentul !e"icitului !e cobalamin nu sunt a!e,rate urmtoarele:
*.Ciancobalamina se a!ministreaz intramuscular
#.Re,enirea la normal a mor"oloiei me!ulare apare 4n c2te,a zile !e la !ebutul
tratamentului
C.Coe8istena !e"icitului !e "olai 4nt2rzie sau 4mpie!ic apariia reticulocitozei
%.Aiper)aliemia apare precoce !up iniierea tratamentului
E.Corectarea anemiei mealoblastice cu !oze mari !e "olat e8clu!e !e"icitul !e
cobalamin
Rspuns: #$%$E
111.Nu sunt cauze ale lipsei !e "ier:
*.@enstruaie abun!ent
#.3arcina
C.%ieta boat 4n carne
%.Cre'terea 4n perioa!a a!olescenei
E.Lipsa absorbiei ,itaminei #1&
Rspuns: C$E
11&.3emene 'i simptome 4n anemia "eripri,:
*.%is"aie
#.Gsturimea mucoasei bucale
C."ebr
%.Icter
E.%eete (ipocratice
Rspuns: *$#
11+.%ianosticul !i"erenial !intre anemia "eripri, 'i anemia !in bolile cronice se "ace
prin:
*.Cre'terea capacitii !e leare a "ierului !e ctre trans"erin
#.3c!erea capacitii !e leare a "ierului !e ctre trans"erin
C.3c!erea ni,elului calciului seric
%.Ni,el normal al receptorului !e trans"erin
E.Ni,el crescut al "ierului seric
Rspuns: #$%
115.Lipsa rspunsului terapeutic la a!ministrarea !e "ier 4n anemia "eripri, 4nseamn:
*.*nemie (emolitic asociat
#.%ianostic eronat
C.Lipsa complianei a pacientului
%.Aipoamalobulinemia asociat
E.Lipsa absorbiei "ierului oral
Rspuns: #$C$E
111.Entiti clinice asociate cu !e"icit !e aci! "olic:
*.3arcina
#.*nemii (emolitice cronice
C.3prue tropical
%.*"eciuni e8"oliati,e cronice ale teumentelor
E.*nemia =anconi
Rspuns: *$#$C$%
110.Pacienii cu anemie pernicioas pot s prezinte cu e8cepia:
*.*lterri mealoblastoi!e ale epiteliului astric
#.*tro"ie astric
C.*nticorpi anti"actor intrinsec
%.*nticorpi antieritrocitari
E.*nticorpi anticelule antiparietale
Rspuns: %
11:.@ani"estri neuroloice ale !e"icitului !e cobalamin sunt cu e8cepia:
*.Poziti,area semnelor Romber 'i #abins)i
#.Parestezii ale e8tremitilor
C.*cantocitoz
%.*nore8ie
E.Fulburri ale s"incterelor
Rspuns: C$%
11;.In anemia mealoblastic prin !e"icit !e aci! "olic nu sunt implicate urmtoarele
me!icamente:
*.@etocloprami!
#.Friamteren
C.Frimetoprim
%.Friamcinolon
E.@etotre8at
Rspuns: *$%
11<.%istruerea celulelor parietale 4n anemia pernicioas nu se caracterizeaz prin:
*.3e 4nsoe'te !e atro"ie astric
#:Este "a,orizat !e in"ecia cu Aelicobacter PJlori
C.Este me!iat !e anticorpi "i8atori !e complement
%.3e 4nsoe'te !e (iperastrinemie
E.Este ameliorat !e tratamentul cu in(ibitori !e pomp !e protoni
Rspuns: #$E
1&-.*nemia pernicioas nu se asociaz "rec,ent cu:
*.3in!romul ne"rotic
#.#oala Gra,es
C.En!ocar!ita Liebmann93ac(s
%.Eritroleucemia acut %iGulielmo
E.Firoi!it
Rspuns: *$C$%
1&1.%ianosticul !i"erenial al anemiei "eripri,e se "ace cu:
*.*nemia mealoblastic
#.Falasemia
C.*nemia !in boli cronice
%.*nemia si!eroblastic
E.Eritroleucemia
Rspuns: #$C$%
1&&.In anemia "eripri, se constat:
*.@icrocitoz
#.@acrocitoz
C.=i'ic
%.Poi)ilocitoz
E.Aipocromie
Rspuns: *$%$E
1&+.In anemie "eripri, urmtoarele sunt a!e,rate:
*.Capacitatea total !e leare a "ierului este sczut
#."eritina este sczut
C.3i!eremia este crescut
%.Aemolobina este normal
E.3aturaia trans"erinei este sczut
Rspuns: #$E
1&5.Cauzele !e"icienilor !e "olai nu sunt urmtoarele:
*.%ieta ina!ec,at
#.@alabsorbia
C.*nemiile (emolitice cronice
%.Pier!erile urinare
E.3ecreia ina!ec,at !e "actor intrinsec
Rspuns: %$E
1&1.*spectul (ipocrom microcitar nu este caracteristic:
*.*nemiei "eripri,
#.*nemiei prin !e"icit !e aci! "olic
C.Falasemiei
%.*nemiei (emolitice autoimune
E.*nemiei prin !e"icit !e ,itamina #1&
Rspuns: #$%$E
1&0.@ani"estri clinice care nu sunt "rec,ent 4nt2lnite 4n !e"icitul !e cobalamin:
*.3ubicter teumentar 'i scleral
#.%is"aie
C.*rsuri ale limbii
%.Parestezii ale e8tremitilor
E.Coilonic(ie
Rspuns: #$E
1&:.Care !in urmtoarele situaii se asociaz cu anemia pernicioas:
*.#oli imunoloice >tiroi!ita$ ,itilio?
#.Gastrita antral
C.#oala @os)oKitz
%.#oala #ase!oK
E.Fratamentul cu Inter"eron
Rspuns: *$%
1&;.Cauzele !i"icienei !e "olai nu sunt:
*.#oala z4rieturii !e pisic
#.@alabsorbia
C.*nemiile (emolitice cronice
%.=ebra mu'cturii !e 'obolan
E.=ebra ti"oi!
Rspuns: *$%$E
1&<.*nemia "eripri, se caracterizeaz prin:
*.3i!eremie sczut
#.3i!eremie crescut
C.Aipocromie
%.@icrocitoz
E.=eritin sub 11H/l
Rspuns: *$C$%$E
1+-.%e"icitul !e "ier se caracterizeaz prin:
*.3plenomealie
#.%is"aie
C.=ebr
%.Coilonic(ie
E.Cetonemie
Rspuns: #.%
1+1.Care !in a"irmaii nu sunt a!e,rate pri,in! tratamentul !e"icitului !e cobalamin:
*.Ciancobalamina se a!ministreaz parenteral
#.Coe8istena !e"icitului !e "olat 4nt2rzie sau 4mpie!ic apariia reticulocitoze
C.Festul 3c(illin este obliatoriu la s"2r'itul tratamentului
%.Aipocaliemia 'i retenia (i!rosalin apar precoce 4n timpul tratamentului
E.3ucral"atul 4nt2rzie learea !e proteine plasmatice a cobalaminei
Rspuns: C$E
1+&.%e"icitul !e aci! "olic se !eosebe'te !e cel !e cobalamin prin:
*.=rec,ena alcolismului
#.*socierea cu in"estarea cu %ip(ilobotrium latum
C.*bsena mani"estrilor neuroloice
%.3plenomealie
E.*socierea (emolobinuriei
Rspuns: *$C
1++.*nemia mealoblastic prin !e"icit !e aci! "olic se pro!uce 4n urmtoarele situaii:
*.3in!rom Eolliner9Ellison
#.Aemoliz cronic
C.3in!rom Immerslun!9Grasbec)
%.Enteropatia lutenic
E.La alcolici
Rspuns: #$%$E
1+5.In etioloia anemiei mealoblastice nu pot "i implicate urmtoarele me!icamente:
*.0.@ercaptopurina
#.@etotre8at
C.Pirami!on
%.Pentami!in
E.%iazepam
Rspuns: C.E
1+1.*portul ina!ec,at !e aci! "olic se 4nt2lne'te la:
*.*lcoolici
#.%epen!eni !e !rouri
C.Gra,i!e
%.Nou nscui
E.Persoane srace
Rspuns:*$#$E
1+0.Cauzele macrocitozei pot "i$ cu e8cepia:
*.*nemia mealoblastic
#.*lcoolismul
C.Falasemia
%.#oli (epatice
E.Aipotiroi!ismul
Rspuns: C
1+:.Grmtoarele a"irmaii re"eritoare la saturaia procentual a trans"erinei nu sunt
a!e,rate:
*.Rezult !in raportarea "ierului seric la capacitatea !e leare a "ierului !e ctre
trans"erin
#.6 persoan normal are o saturaie procentual !e &-9+-B
C.In strile !e !e"icit !e "ier ni,elul saturaiei este mai mic !e 1-B
%.6 supra4ncrcare periculoas clinic apare la ,alori peste 1-90-B
E.Reprezint "ierul leat !e trans"erin
Rspuns: #$C$E
1+;.Epuizarea rezer,elor !e "ier poate "i i!enti"icat prin urmtoarele meto!e:
*.%eterminarea ni,elului "eritinei serice
#.Coloraia cu albastru !e metil a "rotiului !e m!u, osoas
C.Coloraia cu albastru !e Prusia a "rotiului !e m!u, osoas
%.Coloraia Eie(l9Nielsen
E.%eterminarea ni,elului protopor"irinei !in lobulele ro'ii
Rspunsul: *$C
1+<.Care !in urmtoarele mo!i"icri (ematoloice nu sunt caracteristice anemiei
"eripri,e:
*.@icrocitoz
#.@acrocitoz
C.=eritin sub 11H/!l
%.3aturaia procentual a trans"erinei sub 1-B
E.Capacitatea total !e leare a "ierului !e ctre trans"erin este sczut
Rspuns: #$E
15-.*nemia mealoblastic se !atoreaz lipsei !e:
*.Citamina #1
#.Citamina #0
C.Citamina #1&
%.*ci! "olic
E.=ier
Rspuns: C$%
151.In !e"icitul !e cobalamin tratamentul cu ,itamina #1& se caracterizeaz prin:
*.6biecti,ul este atinerea !ozei totale !e &---H 4n primele 0 sptm2ni
#.3e 4ncepe cu 1---H/zi timp !e 1 sptm2n
C.3e 4ncepe cu 1--H/zi timp !e 1 sptm2n
%.%ozele !i"er 4n "uncie !e se,eritatea anemiei
E.3e pot a!ministra !oze mari la &95 luni
Rspuns: *$C$E
15&.Care !in urmtoarele me!icamente nu !etermin anemie mealoblastic:
*.Ei!o,u!ina
#.@etotre8at
C.Citozinarabinozi!a
%.3ul"salazina
E.Riba,irina
Rspuns : %$E
15+.%in punct !e ,e!ere anatomopatoloic 4n anemia pernicioas:
*.Cea mai "rec,ent mo!i"icare este proli"erarea mucoasei astrice
#.Cea mai "rec,ent mo!i"icare este atro"ia astric
C.*ntrul este cel mai "rec,ent a"ectat
%.3unt a"ectate poriunile !e stomac secretante !e aci! 'i pepsin
E.*ntrul este cruat
Rspuns: #$%$E
155.*nemiile mealoblastice:
*.3unt a"eciuni pro!use prin sinteza !e"icitar a *%N9lui
#.3e !atoreaz unui !e"icit !e "ier
C.@a7oritatea anemiilor mealoblastice se !atoreaz unui !e"icit !e cobalamin
>,itamina #&? sau aci! "olic
%.3unt a"ectate 4n primul r2n! celulele cu un turno,er rapi!
E.Foate rspunsurile !e mai sus sunt corecte
Rspuns: *$C$%
151.In !epleia !epozitelor !e "ier e8ist urmtoarele mo!i"icri:
*.%epozite me!ulare !e "ierL-
#.=eritina seric sub 11H/l
C.FI#C sub +0-
%.FI#C peste +0-
E.=eritina seric sub &-H/l
Rspuns: %$E
150.In eritropoieza !e"icitar sunt prezente urmtoarele mo!i"icri cu e8cepia:
*.3i!erobla'ti normali
#.%epozite me!ulare !e "ier L - D1 M
C.Protopor"irina eritrocitar normal
%.3i!erobla'ti me!ulari sub 1-
E.@or"oloie eritocitar normal
Rspuns: *$#
15:.Coninutul !e "ier la "emeia a!ult >0-)? !in !epozitele !e "ier este:
*.0-- D 1---
#.+-- D 0--
C.-9+--
%.1---911--
E.0--911--
Rspuns: C
15;.Cauzele lipsei !e "ier pot "i:
*.Aemoraia astrointestinal4
#.Copilria
C.3arcina
%.Policitemia ,era tratat cu "lebotomie
E.Foate rspunsurile sunt corecte
Rspuns: *$C$%
15<.%ianosticul !i"erenial al anemiei "eripri,e se "ace cu:
*.*nemia !in bolile cronice
#. Falasemii
C.*nemii si!eroblastice
%.Nici un rspuns corect
E.Foate rspunsurile !e mai sus
Rspuns: E
11-.In letura cu protopr"irina sunt a!e,rate urmtoarele a"irmaii:
*.Calorile normale sunt mai mici !e -$1+Hmol/l
#.Calorile normale sunt mai mici !e +-H/!l
C.Ni,elul protopor"irinei sca!e la copii e8pu'i la plumb
%:Este o molecul sintetizat 4n mitocon!rii
E.Ni,elul protopor"irinei 4n eritrocite este nerele,ant pentru eritropoiez
Rspuns: *$#$%
111.%in punct !e ,e!ere clinic o supra4ncrcare periculoas cu "ier apare atunci c2n!
saturaia procentual a trans"erinei !ep'e'te:
*.1-911B
#.119+-B
C.+-95-B
%.5-.1-B
E.1-90-B
Rspuns: E
11&.3imptomele si semnele !e"icitului ra, !e "ier inclu!:
*.oboseala
#.paloare
C.re!ucerea capacitati !e e"ort
%.cresterea in reutate
E.toate raspunsurile sunt corecte
Raspuns:*$#$C pa.:--
11+.Principalele !eterminari ale "ierului care se "olosesc pentru !ianosticul clinic sunt:
*.si!eremia
#. CFL=
C.ni,elul "eritinei serice
%.e8amenul ma!u,ei osoase
E.ni,elul protopor"irinei !in eritrocite
Raspuns:*$#$C pa :--
115.Caloarea normala a "eritinei serice ,ariaza la barbatul a!ult intre:
*.1-9+-/l
#.+-91-/l
C.1-911-/l
%.11-9&+-/l
E.&+-95--/l
Raspuns corect:C pa :-1
111.Numarul !e reticulocite atine un ,ar" >!upa instituirea tratamentului cu "ier? la:
*.+ zile
#.1 zile
C.1- zile
%.11 zile
E.+- zile
Raspuns corect:C pa :-+
110.Pro!uctia !e (emolobina necesita :
*."ier
#.sinteza lobinei
C.!isocierea !eo8i(emolobinei
%.sinteza (emului
E.toate raspunsurile sunt corecte
Raspuns corect:*$#$% pa :-0
11:.Necesitati crescute !e aci! "olic apar in:
*.sarcina
#.copilarie
C.neoplazii
%.(ematopoeza re!usa
E.!ieta corespunzatoare
Raspuns corect:*$#$C pa :11
11;.3imptomele anemiei prin !e"icit !e cobalamina inclu!:
*.astenie
#.ameteli
C.,erti7
%.anina
E.toate raspunsurile sunt corecte
Raspuns corect:E pa :1:
11<.@ani"estarile neuroloice in anemia mealoblastica inclu!:
*.inabilitate la miscari
#.parestezii ale e8tremitatilor
C.astenie
%.ata8ie
E.toate raspunsurile sunt corecte
Raspuns corect:E pa :1:
10-.%e"icitul !e aci! "olic poate "i in eneral atribuit unuia sau mai multora !in urmatorii
"actori
*.aport crescut
#.aport ina!ec,at
Cnecesitati crescute
%malabsorbtie
E.pusee !e crestere !in copilarie
Raspuns corect : #$C$%$E
101.Calorile normale ale cobalaminei in ser sunt:
*.1-91-- /ml
#.11-9&-- /ml
C&--9<-- /ml
%.N <--/ml
EO1--/ml
Raspuns corect:C pa.:&-
10&. *nomaliile imunoloice !in anemia pernicioasa inclu!:
*.boala Gra,es
#mi8e!em
Ctiroi!ita
%,itilio
E(iperparatiroi!ism
Raspuns corect : *.#$C$% pa :1:
10+. Calorile normale ale CFL= ,ariaza intre:
*. 15905 micromoli/L
#. &-9+- micromoli/L
C. +-91- micromoli/L
%. :-9;- micromoli/L
E. <-91-- micromoli/L
Raspuns corect : * pa :--
105. In urma a!ministrari terapiei orale cu "ier apar urmatoarele tulburari astro
intestinale:
*.!ureri ab!ominale
#.reata
C.,omismente
%.!iaree
E.cresterea po"tei !e mancare
Raspuns corect:*$#$C$% pa :-+
101.Fraseul in7ectiei cu "ier !e8tran trebuie sa aiba "orma literei:
*. C
#. C
C. E
%. F
E. Foate raspunsurile sunt corecte
Raspuns corect:C pa :-+
100 .Cantitatea !e "ier li,rata si acceptata !e ma!u,a osoasa e !eterminata !e
cati,a "actori ce inclu! :
*.ni,elul !epozitelor !e "ier
#. cantitatea !e "ier leata !e trans"erina
C."lu8ul sanuin catre ma!u,a osoasa
%.numarul !e celule eritroi!e precursoare !in ma!u,a osoasa
E.toate raspunsurile sunt corecte
Raspuns:E pa 0<<
10:. Epuizarea rezer,elor !e "ier inclu!e:
*.cresterea rapi!a
#.pier!erea menstruala
C.!ieta !e"icitara
%.!onare !e sane
E.malabsorbtie
Raspuns :*$#$C$% pa :--
10;.*nemia "eripri,a a "ost !e"inita tra!itional ca anemie:
*.microcitara
#.(ipocroma
C.secun!ara unui !e"icit eneral !e "ier
%.(ipercroma
E.macrocitara
Raspuns:*$#$C pa 0<<
10<.Care !in a"irmatiile !e mai 7os cu pri,ire la traseul in7ectiei cu "ier9!e8tran este
"alsa:
*.are "orma literei C
#.are "orma literei E
C.are "orma literei C
%.are "orma literei 3
E.are "orma literei l
Raspuns:*$C$%$E pa :-+
1:-.Pro!uctia !e (emolobina necesita urmatorii "actori cu e8ceptia:
*.!isocierea !eo8i (emolobinei
#.aci! paraminoretinoic
C."ier
%.sinteza lobinei
E$sinteza (emului
Raspuns:*$# pa :-0
1:1.*nemia mealoblastica nu se !atoreaza lipsei !e:
*.,itamina%
#.retinol
C.,itamina #0
%.,itamina #1&
E.aci! "olic
Raspuns:*$#$C
1:&.Care !in urmatoarele me!icamente !etermina anemie mealoblastica:
*.met(otre8at
#.zi!o,u!ina
C.riba,irina
%.sul"salazina
E.citozinarabinozi!a
Raspuns:*$#$E
1:+.%e"icitul !e "ier nu se caracterizeaza prin:
*.!is"aie
#.coilonic(ie
C.splenomealie
%.(epatomealie
E.cetonemie.
Raspuns:C$%$E
1:5.Frans"erina nu este:
*.un aminoaci!
#.o lipoproteina
C.o imonolobulina
%.o "ractiune a "eritinei
E.o licoproteina
Raspuns:*$#$C$%
1:1.Cobalamina se leaa in timpul !iestiei astrice !e:
*."ier
#.suc astric
C.celule parietale astrice
%.receptorul R astric
E."actor intrinsec
Raspuns:%
1:0.*nemia "eripri,a se caracterizeaza prin:
*.,alori ale si!eremiei sub +-/!l
#.(ipocromie eritrocitara
C.microcitoza
%. CFL=N5--/!l
E.(ematii in tinta
Raspuns:*$#$C$%
1::.Care !intre urmatoarele entitati clinice nu se asociaza cu !e"icit !e aci!
"olic:
*.anemii (emolitice cronice
#.sarcina
C.anemia =anconii
%.sprue tropical
E.a"ectiuni e8"oliati,e teumentare
Raspuns:C