1.0 1.

1

DEFINISI PENGERTIAN DAN KEPENTINGAN Definisi Pengertian Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan ‘pengertian’ berasal dari perkataan

‘erti’ yang membawa maksud : maksud yang terkandung dalam sesuatu perkataan. Manakala bagi perkataan ‘pengertian’ pula membawa maksud fahaman ataupun tanggapan mengenai sesuatu perkara. Jesteru dapatlah difahami bahawa pengertian membawa maksud sesuatu makna yang tersirat di sebalik perkataan tersebut yang harus difikirkan untuk mendapat makna yang sebenar. Manakala menurut Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, perkataan ‘pengertian’ dapat disamakan dengan perkataan ‘meaning’ dalam bahasa inggeris. Perkataan ‘meaning’ dalam bahasa inggeris membawa maksud : maksud, makna dan erti. Secara tidak langsung perkataan ‘meaning’ dapat disimpulkan sebagai yang bermaksud, bermakna dan mempunyai sesuatu terjemahan dalaman mengenai sesuatu isu. 1.2 Definisi Kepentingan Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan ‘kepentingan’ berasal dari istilah ataupun perkataan penting. Perkataan ‘penting’ membawa maksud amat perlu, sangat berharga, amat mustahak. Manakala perkataan kepentingan pula membawa maksud perihal, keadaan atau sifat penting, peri mustahak dan keperluan. Jesteru, kepentingan bermaksud sesuatu perkara yang amat mustahak dan amat diperlukan oleh setiap manusia. Menurut kamus Dwibahasa Oxford Fajar, perkataan ‘kepentingan’ boleh disamakan dengan perkataan ‘importance’ yang membawa maksud kemustahakan, perihal penting. Secara tuntasnya kalimah kepentingan itu dapat dimaksudkan sebagai sesuatu keperluan ataupun agenda yang amat mustahak dan diperlukan oleh setiap individu. Perkataan ‘kepentingan’ juga menggambarkan betapa sesuatu perkara itu menjadi priority utama dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini.

1

2.0 2.1

DEFINISI KEMAHIRAN BELAJAR Pengenalan Kemahiran Belajar Dalam proses pendidikan di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi. Kegiatan

belajar merupakan kegiatan paling utama dan penting. Ini membawa maksud terlaksana ataupun tidak pendidikan itu bergantung kepada bagaimana proses belajar itu berlaku di dalam kelas atau di luar kelas. Kejayaan seorang pelajar itu tidak boleh berlaku dari sebelah pihak sahaja, kejayaan di dalam pelajaran bermula dari pelbagai pihak. Mengikut Vollmeyer dan Rheinberg (2000) mengatakan bahawa antara satu sebab mengapa adanya dua kelompok pelajar di dalam sistem pendidikan negara adalah kerana pelajar cemerlang bermula dengan strategi belajar yang baik dan tahu menjawab soalan dengan baik dan tepat. Seseorang yang berjaya adalah seseorang yang berjaya mengatur strategi belajar dan berjaya juga melaksanakan dalam kehidupan. 2.2 Pengertian Belajar Belajar ialah satu proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu tingkah laku baru secara keseluruhan. Perubahan yang berlaku dalam diri yang dimaksudkan ialah perubahan yang berlaku akibat dari proses pembelajaran tadi. Selain itu, belajar juga bermaksud satu proses yang melibatkan seseorang itu memproses maklumat yang diperolehi yang membawa kepada perubahan pengetahuan, kebolehan dan kemahiran. Woofolk A (2001) mengatakan bahawa belajar
[1]

berlaku

apabila

berubahnya

pengetahuan dan tingkah laku seseorang secara tekal. Perubahan ini biasanya disedari oleh diri sendiri atau kadang kala juga disedari oleh orang yang berada di sekeliling. Perubahan ini adalah berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja. Perubahan tersebut boleh juga mempengaruhi dan mengubah hidup seseorang ataupun ianya hanya sesuatu yang boleh dilupakan. Ada sesetengah individu merasakan bahawa proses pembelajaran dan pengajaran merupakan sesuatu yang memberatkan pemikiran. Mengikut Kamus Inggeris-Melayu Dewan terbitan 1992 mengatakan bahawa perkataan ‘belajar’ bermaksud memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran. [2]

Maksud ‘tekal’ di dalam Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan 2007 ialah konsisten dan tidak berubahubah ; sesuai dan selaras sepanjang masa [2] Kamus Inggeris-Melayu Dewan, 1992, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
[1]

2

Proses belajar juga berlaku di dalam beberapa peringkat iaitu : • • • • • • 2.3 Adanya rangsangan-rangsangan Pemilihan rangsangan yang sesuai dengan organ deria Pemikiran makna sesuatu rangsangan di dalam otak Membentuk pengalaman atau ilmu pengetahuan Mengamalkan dalam situasi yang sepadan Perubahan tingkah laku Kepentingan Kemahiran Belajar Dengan pengajian dalam bidang kemahiran belajar ini, setiap individu dapat memperolehi pelbagai manfaat yang berguna untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan strategi belajar. Antara manfaat yang dapat diperolehi ialah : • • • • • • • Meningkatkan kesediaan terhadap apa yang dipelajari Menggunakan sumber-sumber persekitaran untuk melakukan pembelajaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan Dapat meningkatkan naluri ingin tahu dalam semua bidang melalui pelbagai kaedah pembelajaran Dapat menggunakan pemikiran yang cerdik dan secara bijaksana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud Dapat mengaitkan pengalaman dahulu dengan pembelajaran yang baru Melatih individu menggunakan persepsi yang betul untuk membina aliran pemikiran yang rasional Hal-hal yang dipelajari akan berkembang mengikut : ➢ ➢ ➢ ➢ Tahap-tahap aliran pemikiran kognitif Konkrit kepada abstrak Pengalaman yang sedia ada kepada pengalaman yang baru Memupuk motivasi dan menggalakkan individu melibatkan diri secara aktif dalam cara belajar

Individu itu akan terbimbing untuk mengenalpasti ciri-ciri khusus untuk membina konsep dan hukum

3

Dapat mengukuhkan ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang melalui kaedah menyusun, mengedit, mengklasifikasikan, menghubungkait dan cara-cara lain yang sesuai

3.0 3.1

SUMBER DALAM PROSES PEMBELAJARAN Sumber Manusia 4

Sumber manusia adalah sumber rujukan yang dibuat kepada orang-orang yang mepunyai kepakaran tertentu. Mereka benar-benar arif dan juga berpengetahuan dan berpengalaman dalam sesuatu bidang. Peninjauan mengenai bidang kepakaran mereka harus dilakukan sebelum merujuk mereka tentang sesuatu perkara. Sebagai contohnya seorang kaunselor, mereka mempunyai kemahiran melayan, kemahiran mendengar, kemahiran perundingan, kemahiran menganalisis masalah dan beberapa kemahiran berkaitan dengan kaunseling. Selain dari pengkhususan kepakaran yang ada pada mereka, mereka juga boleh dirujuk dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab kepakaran mereka seperti kemahiran belajar, kemahiran berkomunikasi, kemahiran perundingan, kemahiran pengurusan masa dan kemahiran lain yang lebih bersifat umum yang selalunya terdapat pada orang yang berjaya dalam kerjaya dan hidup mereka. Maklumat yang diperolehi dari pakar juga mudah diterima dan diserap berbanding dengan maklumat yang diperolehi dari individu buka pakar dalam bidang tersebut. Mereka juga lebih cekap dalam pengurusan masalah yang timbul dan dapat menjadi salah satu sumber yang penting dalam pemerolehan maklumat dan ilmu pengetahuan. 3.2 Sumber Media Elektronik Terdapat pelbagai jenis sumber media yang dapat kita gunakan untuk memperolehi maklumat dan ilmu. Antaranya adalah sumber dari media elektronik. Media ini sangat berguna untuk memahami konsep yang kompleks dan sukar difahami melalui lisan. Terdapat dua jenis media elektronik iaitu audio visual dan komputer. Audio visual termasuk radio, televisyen dan video manakala komputer pula merangkumi internet, emel, perpustakaan maya, multimedia, pendidikan jarak jauh dan sebagainya.

3.2.1

Televisyen

5

Televisyen merupakan suatu medium yang berkesan dalam penyebaran maklumat dan ilmu. Ia merangkumi pelbagai aspek seperti aspek ekonomi, social, pendidikan, hiburan dan hal ehwal kehidupan lain. Rancangan pendidikan yang disiarkan melalui televisyen sangat berguna dalam proses pembelajaran dengan penggunaan pelbagai kesan bunyi dan grafik yang mengujakan. Rancangan pendidikan yang disiarkan di televisyen kebiasaannya menggunakan sukatan pelajaran tertentu yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 3.2.2 Video

3.2.1 Televisyen merupakan medium utama penyebaran maklumat

3.2.2 Sumber Maklumat berdasarkan Video

Perakam video merupakan teknologi yang mudah dan senang didapat pada harga yang berpatutan. Penggunaan kemudahan ini amat pesat dan boleh dikatakan seluruh rumah dan sekolah mempunyai kemudahan ini. Penggunaannya sangat praktikal dan boleh digunakan di dalam semua situasi tanpa menggunakan bilik gelap. Antara alat yang diperlukan untuk menggunakan perakam video ialah pita rakaman dan monitor televisyen serta kabel penyambung yang sudah disediakan oleh pembekal. Video dapat menayangkan gambar seperti televisyen, dapat merangsang pemikiran, dapat menarik minat dan dapat membantu individu dalam pembelajaran seharian.

3.2.3

Komputer

6

3.2.3 Sumber Maklumat dari Komputer

Komputer ialah sebuah peranti elektronik yang boleh menerima kemasukan data dan memprosesnya mengikut satu set arahan, menyimpan arahan dan maklumat yang diproses dan mengeluarkan hasil pemprosesan sebagai output seperti fakta, nombor, huruf dan imej yang dikenali sebagai data. Arahan yang digunakan untuk menjalankan proses dinamakan perisian atau software. Terdapat empat elemen utama dalam penggunaan komputer iaitu : • Elemen manusia. Sebuah komputer tidak akan berfungsi jika tiada individu menggunakannya dan terdapat dua golongan individu yang menggunakannya :  Golongan pertama ialah mereka yang mempunyai pengetahuan untuk mengaturcarakan, mencipta program dan membaikpulih komputer  Golongan kedua ialah orang ramai yang menggunakan komputer untuk tujuan perniagaan, hiburan, pendidikan dan sebagainya • Elemen teknik penggunaan komputer. Menggunakan memerlukan teknik yang betul. Buku panduan komputer (manual) ada memberi panduan hardware dan juga software komputer. Jangka hayat komputer bergantung kepada bagaimana penggunaan oleh si pemakai. • • Data dan maklumat. Data ialah maklumat yang belum diproses dan boleh jadi dalam bentuk kertas, elektronik atau bentuk yang lain yang perlu diolah oleh pengguna. Perkakasan dan perisian komputer. Perkakasan komputer terdiri dari papan kekunci, tetikus, monitor, unit sistem dan sebagainya. Perkakasan dikawal perisian. Komputer memproses data untuk dijadikan maklumat. Perisian adalah program dan program adalah arahan langkah demi langkah yang memberitahu komputer bagaimana melaksanakan proses. Perisian dicipta oleh pengaturcara komputer. Terdapat beberapa peringkat komputer memproses maklumat iaitu :  Komputer menerima input dan memberi arahan. Perkakas yang terlibat adalah papan kekunci, tetikus, pengimbas dan sebagainya.  Pemproses dijalankan oleh CPU (Central Processing Unit) dengan menggunakan perisian dan data yang disimpan di dalam ingatan utama iaitu RAM.  Segala maklumat yang diproses akan kelihatan di monitor dan boleh dicetak.  Data boleh disimpan di dalam cakera keras, CD-ROM dan pita magnetic.  Data boleh dihantar melalui emel dan juga internet.

7

3.2.4

Internet

3.2.4 Agen carian maklumat di internet

Internet ialah jaringan komputer antarabangsa yang terbesar dan menghubungkan dari rumah, sekolah, universiti, pejabat dan pelbagai organisasi. Tekonologi ini dapat menghubungkan antara individu dan kelompok manusia dengan individu dan kelompok manusia yang lain di seluruh dunia. Suasana pembelajaran seperti ini dapat membantu individu untuk menguasai kemahiran-kemahiran kognitif yang diperlukan. Internet dilihat sebagai alat untuk mengakses maklumat sendiri, mengikut kebolehan sendiri dan pada kadar yang kendiri. Internet telah merevolusikan dunia maya hari ini dengan menggabungkan maklumat dalam bentuk teks, video, suara dan animasi. Penggunaan internet memudahkan lagi pembelajaran jarak jauh dengan individu lain dari negara atau benua yang berlainan 3.3 Sumber Media Cetak Media cetak merupakan media pembelajaran yang terawal dan sehingga kini maish lagi digunakan dalam perpindahan ilmu di bilik darjah atau di mana sahaja. Walaupun mendapat saingan hebat dari media-media pembelajaran yang lain, ia tetap kekal menjadi medium utama dalam pembelajaran dan pengajaran. Terdapat tiga bentuk media cetak : • • • Bentuk pertama, merupakan sumber untuk memberi hiburan atau mengisi masa lapang. Contohnya seperti majalah hiburan dan sebagainya. Bentuk kedua, merupakan sumber maklumat seperti surat khabar, majalah ilmiah, jurnal, risalah, ensiklopedia, buku panduan dan sebagainya. Bentuk ketiga, ialah berkaitan sumber pengajaran dan pembelajaran seperti buku teks, teks pengajaran terancang termasuk modal pengajaran, buku kerja dan nota edaran. Antara ciri-ciri media cetak adalah seperti berikut :     Media cetak diperbuat daripada kertas. Terdapat simbol-simbol seperti huruf, angka, perkataan, tanda-tanda baca pada halaman dan mukasurat. Menyimpan pelbagai data, dokumen dan maklumat. Mudah mendapatkan maklumat. 8

 3.3.1

Mempunyai jadual, rajah, gambar dan ilustrasi. Bahan Grafik

3.3.1 Bahan berbentuk grafik

Didefinasikan sebagai gambaran visual dua dimensi yang dicipta serta digubah khas untuk menyampaikan mesej dan maklumat. Terdapat beberapa jenis bahan grafik yang sesuai sumber pembelajaran iaitu carta, graf, poster dan lukisan kartun. Antara prinsip grafik yang sesuai sebagai sumber pembelajaran ialah kesederhanaan, penyatuan, garisan, imbangan warna dan susunan. 3.4 3.4.1 Sumber Media 3 Dimensi Bahan Realia Bahan realia ialah bahan-bahan yang sebenar. Contoh bahan realia adalah seperti daun dan haiwan kecil yang berada di persekitaran. Bahan realia ini boleh dibahagikan kepada 2 konteks iaitu : bahan realia dalam konteks dan juga bahan realia di luar konteks. Bahan-bahan dalam konteks ialah bahan yang sebenarnya yang tidak terdapat di sekeliling bilik pembelajaran. Contohnya untuk mengkaji dan mengetahui hakisan hujan kepada tebing sungai. Maka kita haruslah pergi ke tebing sungai untuk mengkajinya. Manakala bahan realia di luar konteks pula ialah bahan-bahan sebenar yang terdapat di sekeliling bilik pembelajaran. Contohnya motosikal yang boleh dibawa masuk ke bilik darjah untuk pembelajaran. 3.4.2 Diorama

3.4.2 Contoh diorama

9

Bermaksud paparan tiga dimensi yang menunjukkan pemandangan tempat asal kejadian. Diorama banyak digunakan di muzium yang bersaiz hidup untuk bahan asal yang kecil. Contohnya untuk mengetahui berkaitan masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka, maka di Muzium Orang Asli Melaka ada memaparkan diorama ataupun patung yang menggambarkan kehidupan sebenar masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka. Diorama penting sebagai pengganti keppada suatu suasana dahulu yang sudah tidak wujud diwaktu sekarang. 3.4.3 Mobil Diambil dari perkataan inggeris yang bermaksud bergerak. Mobil biasanya dibuat dari bahan-bahan yang terbuang dan mudah dibawa ke mana sahaja untuk digunakan. Ia mudah didapati di mana sahaja kerana mudah untuk digerakkan ke mana sahaja. Boleh digunakan di dalam penyampaian maklumat kerana dapat menarik perhatian sesiapa sahaja. 3.4.4 Boneka

3.4.4 Contoh Boneka

Boneka ialah figura animasi yang digunakan untuk persembahan sesebuah teater. Boleh mewakili manusia, binatang dan personafikasi mistik kerana terdiri dari pelbagai saiz, bentuk dan warna. Bermula semenjak tamadun manusia wujud lagi dan mudah dibawa ke mana sahaja dan hanya menggunakan jari dan tangan untuk mengawalnya. Dapat memberi kefahaman dan ingatan jangka pendek kepada penonton.

3.4.5

Topeng

3.4.5 Contoh Topeng

Digunakan untuk menutup muka di dalam persembahan teater dan memberi simbol kepada pemakai. Tujuannya untuk berkomunikasi dengan menggunakan identiti yang berlainan. 10

Biasanya diperbuat daripada kayu, kulit, kertas, plastik dan direka dengan pelbagai bentuk. Membuat topeng merupakan aktiviti seni dalam banyak budaya. 3.4.6 Akuarium

3.4.6 Contoh Akuarium

Merupakan tangki kaca yang diisi air di dalamnya. Biasanya berbentuk empat segi dan didindingi cermin. Digunakan untuk meletakkan hidupan akuatik untuk tujuan perhiasan. Di sekolah kebiasaannya digunakan untuk memelihara hidupan akuatik seperti ikan, katak, berudu, ulat air, lumut, rumpai air dan sebagainya. 3.4.7 Terrarium

3.4.7 Contoh Terrarium

Terrarium atau Vivarium dikenali sebagai taman gelas. Ia didindingi dengan kaca di sekeliling bertujuan untuk menyimpan tumbuhan, rumpai, serangga atau binatang-binatang kecil yang lain. Ianya bertujuan untuk perhiasan dan juga kajian bagi proses pembelajaran. Terrarium telah digunakan sejak 500 sebelum masehi untuk meletakkan pokok-pokok hiasan. Pada zaman moden, terrarium dicipta oleh Nanthaniel Ward di London, England sekitar 1827 bertujuan untuk melindungi pokok tanaman beliau dari mati kerana pencemaran udara di kota London. 3.5 Sumber Persekitaran Selain dari sumber manusia dan sumber yang lain, sumber yang tidak kurang pentingnya adalah sumber dari alam sekitar. Sumber persekitaran ini dapat menjadikan individu itu memahami alam sekitar dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar yang didiami. Cara terbaik untuk memperoleh maklumat dari alam sekitar adalah melalui bunyi, bau, pergerakkan, warna dan tenaga. 11

3.5.1

Bunyi Tanpa bunyi dunia akan menjadi sepi dan segalanya tidak memberi makna kepada

manusia. Bunyi merangsang deria pendengaran manusia kerana telinga bertindakbalas kepada getaran berfrekuensi antara 15 sehingga 20 000 hertz. Hertz adalah unit frekuensi yang bersamaan satu pusingan sesaat. Bunyi melebihi 20 000 hertz dipanggil bunyi ultrasonik. Bunyi yang bising menganggu tumpuan pembelajaran namun ada juga bunyi yang menyenangkan dan dapat memberi maklumat kepada individu seperti bunyi air terjun, bunyi runut lagu yang perlahan, deruan ombak pantai, bunyi percikan air di sungai dan juga bunyi kicauan burung yang dapat mendamaikan hati. Jika ingin membuat persembahan, elemen bunyi merupakan sesuatu yang amat penting kepada audien. 3.5.2 Warna Warna merupakan sesuatu elemen yang dapat membangkitkan keceriaan di dalam kehidupan. Warna asas adalah warna merah, biru dan hijau yang dinamakan warna primier manakala warna kuning, magenta dan sian adalah warna sekunder. Warna objek yang dilihat mata adalah bergantung kepada warna cahaya yang menyinari objek dan warna cahaya yang dipantulkan oleh objek. Pigmen adalah bahan yang menyerap dan memantulkan warna cahaya tertentu dan diperolehi daripada mineral dan bahan organik. Warna digunakan oleh manusia untuk pelbagai kegunaan kerana dapat mendatangkan perasaan ceria dan kegembiraan. Warna juga mempunyai mod-mod yang tertentu seperti wana sejuk seperti warna hijau dan biru atau campuran keduanya. Warna panas seperti warna jingga dan merah atau campuran antara keduanya.

3.5.3

Cahaya Cahaya ialah sejenis pancaran elektromagnet sama jenis dengan haba radiasi,

gelombang radio dan juga sinar-X. cahaya merambat dalam satu garisan lurus. Penyerakan cahaya merupakan proses pemesongan atau pemantulan cahaya dari jaluran asal oleh zarahzarah halus. Penyebaran cahaya merupakan penguraian cahaya putih kepada tujuh juzuk warna. Cahaya merah paling sedikit dibias kerana bergerak laju dalam kaca diikuti jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Tanpa cahaya manusia tidak dapat menerima sebarang maklumat dari persekitaran dan tidak dapat mengetahui warna sesuatu bahan kerana warna terjadi akibat pantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan yang berwarna. 12

3.5.4

Tenaga Gaya hidup kini begitu maju kerana adanya sumber tenaga. Perbezaan zaman dahulu

dan moden adalah adanya tenaga. 70% penggunaan tenaga dunia adalah berasal dari petroleum fosil. Namun bahan api fosil adalah bersifat tidak boleh diperbaharui dan akan habis pada suatu masa nanti. Di era ini, perkembangan tenaga nuclear semakin berkembang dan semakin banyak negara yang mengaplikasikan kemudahan tenaga nuklear bertujuan untuk menjanakan janakuasa elektrik. Selain itu tenaga nuklear juga digunakan untuk menggerakkan kapal selam, kapal besar dan satelit.

4.0 4.1

SUMBER MANUSIA BERAUTORITI Guru

4.1 Jasa Seorang Guru

13

Guru dan pensyarah merupakan golongan yang terpilih untuk mendidik. Mereka perlu mempunyai sifat mendidik dengan penuh kasih sayang dan kemesraan. Guru menjadi sumber rujukan dan juga khidmat nasihat kepada pelajar di bawah didikannya. Jesteru individu yang bergelar guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjadi contoh terbaik kepada anak didik mereka. Guru merupakan suatu sumber yang merangkumi semua aspek seperti aspek pendidikan, aspek kerjaya, aspek kehidupan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengalaman pendidikan keguruan. Sumber maklumat dari seorang guru merupakan sumber maklumat yang terbaik untuk seorang pelajar. Guru boleh menjadi pemimpin dan membahaskan segala isu-isu yang diutarakan oleh pelajar mereka. 4.2 Wakil Rakyat

4.2 Wakil Rakyat Terpilih

Wakil rakyat merupakan insan yang dipilih oleh masyarakat setempat untuk mewakili mereka dalam sesuatu kawasan tertentu. Wakil rakyat kebanyakannya mempunyai keistimewaan yang menyebabkan mereka diangkat menjadi wakil penduduk setempat. Antara keistimewaan yang terdapat pada seorang ahli politik adalah seperti kepimpinan, komunikasi, cekap menyelesaikan masalah, ramah mesra, peka kepada persekitaran dan sebagainya. Mereka pandai berpidato dan dapat memikat audien yang mendengar. Banyak maklumat yang dapat diperolehi dari mereka seperti dasar-dasar negara, pengurusan persatuan, pembangunan, nilai-nilai dan lain-lain isu yang berkaitan. Ini kerana mereka kerap bermesyuarat dan berbincang mengenai dasar-dasar berkaitan dalam dan luar negara. 4.3 Penguatkuasa

4.3 Penguatkuasa

Penguatkuasa adalah orang atau pihak yang menguatkuasa sesuatu undang-undang dan juga dasar-dasar tertentu dalam negara. Mereka yang menguatkuasakan segala undang-

14

undang di dalam negara dan memastikan negara berada di dalam keadaan yang aman untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Antara maklumat yang dapat diperolehi dari mereka adalah berkaitan undang-undang dan peraturan sesebuah negeri, badan atau persatuan. Mereka juga boleh memberi maklumat berkaitan perlaksanaan sesuatu penguatkuasaan ; jenis-jenis hukum, bentuk operasi, perlaksanaan dan juga pencegahan. 4.4 Ahli Perniagaan

4.4 Syed Mokhtar Al-Bukhary

Ahli perniagaan adalah individu yang menjalani kehidupan sara hidup menggunakan aktiviti perniagaan. Ahli perniagaan yang berjaya turut menyumbang kepada ekonomi negara melalui pembayaran cukai dan dibayar kepada kerajaan. Terdapat pelbagai jenis perniagaan seperti perniagaan jual beli, hartanah, pengiklanan, perundingan, makanan dan seumpamanya. Mereka dapat kita jadikan sumber pemerolehan ilmu yang penting seperti strategi perniagaan yang digunakan dalam perniagaan untuk membawa jumlah keuntungan yang banyak. Selain itu kita juga boleh mendapatkan maklumat mengenai sesuatu produk yang dikeluarkan oleh syarikat mereka. Sistem pengurusan perniagaan yang bersistematik juga dapat diperolehi dari mereka kerana mereka merupakan orang yang paling layak untuk memberi maklumat mengenai sistem dan strategi perniagaan di dunia. 4.5 Pakar Motivasi

4.5 Dr. Fadzilah Kamsah

Terdapat pelbagai bentuk pakar motivasi di dalam negara seperti yang berkaitan pendidikan, rumahtangga dan juga kerjaya. Cara percakapan, berkomunikasi dan berceramah dapat memberi motivasi kepada orang ramai. Mereka berpengetahuan luas dalam sifat-sifat manusia dan mampu mendorong orang ramai untuk menjadi lebih dinamik. Mereka 15

mengamalkan apa yang mereka tahu dan mengamalkan perkara yang mereka mahir. Mereka dapat memberi pemikiran yang positif kepada manusia.

5.0 5.1

ISU DAN SUMBER MANUSIA BERAUTORITI Isu : Pembelajaran Sains & Matematik dalam Bahasa Inggeris PPSMI merupakan dasar kerajaan Malaysia hasil daripada Mesyuarat Khas Jemaah

Menteri pada 19 Julai 2002 di bawah pentadbiran Perdana Menteri Malaysia ke-4, Tun Dr Mahathir bin Mohamad. Ia dilaksanakan secara berperingkat, bermula pada sesi persekolahan tahun 2003 dengan perintisnya ialah semua murid Tahun 1 untuk peringkat Sekolah Rendah dan Tingkatan 1 serta Tingkatan 6 Rendah untuk peringkat Sekolah Menengah. Pelaksanaan penuh PPSMI ialah pada tahun 2007 untuk peringkat Sekolah Menengah sementara peringkat Sekolah Rendah ialah pada tahun 2008. Rasional kepada perlaksanaan dasar pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa inggeris ini adalah untuk menyediakan negara bagi menghadapi arus globalisasi yang sedang 16

melanda dunia. Dengan perlaksanaan dasar ini diharapkan dapat melahirkan golongan pelajar yang bijak dan dapat menguasai banyak bahasa terutamanya bahasa inggeris. Selain itu dasar ini bertujuan untuk memudahkan para pelajar mencari bahan maklumat terbaru mengenai subjek yang dipelajari kerana kebanyakan penyelidikan mengenainya banyak dijalankan dalam bahasa antarabangsa iaitu bahasa inggeris. Bahasa inggeris juga merupakan bahasa perantara utama di dunia. Seandainya bahasa inggeris dapat difahami dan dipertuturkan dengan mudah oleh semua pelajar, nescaya akan memudahkan lagi mereka untuk menyambung pelajaran di luar negara seandainya mereka diberi peluang nanti. Ini sekaligus memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan sesiapa sahaja terutama sewaktu sesi pembelajaran nanti. Hasrat mantan perdana menteri keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk melihat dasar ini berjaya adalah untuk memastikan negara menjadi lebih maju dan moden seperti negara Singapura dan juga India yang membangun kerana penerapan nilai bahasa inggeris dalam kehidupan seharian. Namun setelah beberapa tahun perlaksanaan, dasar pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris telah mendapat reaksi positif dan negatif dari pelbagai pihak. Antara kajian yang dijalankan adalah seperti Kajian oleh Permuafakatan Badan Ilmiah Nasional (Pembina), Kajian oleh Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2007), Kajian oleh Prof Dr Nor Hashimah Jalaludin, dan juga kajian yang telah dijalankan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Namun kesemua kajian yang dijalankan lebih menjurus kepada kesan-kesan negatif akibat perlaksanaan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris. Kebanyakan cendekiawan seperti Prof Diraja Ungku Aziz dan juga golongan sasterawan dan budayawan menyatakan penentangan kepada dasar PPSMI. Ini termasuk kesemua Sasterawan Negara seperti A. Samad Said, Prof Muhammad Hj Salleh dan Anwar Ridhwan yang bersepakat demi membantah keputusan perlaksanaan PPSMI. Pada 5 Mei 2009 mereka telah mengadakan siding media demi membantah keputusan dasar kerajaan tersebut. Enam alasan yang diberikan adalah seperti berikut:  Malaysia seharusnya mencontohi sistem pendidikan negara Scandinavia, Belanda, Belgium dan Switzerland yang rakyatnya boleh berbahasa Inggeris dengan tidak mengabaikan bahasa ibunda.  Pemenang Anugerah Nobel dalam semua bidang bukan sahaja datang daripada negara-negara berbahasa Inggeris, tetapi lebih banyak berasal daripada negara bukan berbahasa Inggeris seperti Perancis, Jerman, Jepun, Spanyol, Switzerland, India dan

17

Bangladesh. Yang mencemerlangkan mereka bukanlah bahasa lnggeris tetapi ilmu yang baru dan eksperimen yang penuh tekun dan berterusan.  Beberapa masalah yang dihadapi Malaysia bukan berpunca daripada penguasaan bahasa Inggeris. Terdapat banyak negeri yang pernah dijajah oleh Inggeris yang menggunakan bahasa itu sebagai bahasa pengantar di sekolah tetapi masih tidak cemerlang dalam pentadbiran, ekonomi dan ilmu. Sebaliknya di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah membawa kita jauh ke dalam dunia industri, sains dan teknologi.  Kegagalan mengembalikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu semua bidang menyebabkan pemimpin hari ini dirakam dalam sejarah sebagai "pemusnah bahasa Melayu yang telah lama menjadi lingua franca".  Penggunaan bahasa Inggeris untuk bidang terpilih dengan sendirinya menciptakan dua jenis kewarganegaraan: yang pertama warganegara yang menguasai bahasa Inggeris dan bidang sains dan teknologi, dan seterusnya yang kedua, warganegara yang berbahasa Melayu dan menguasai bidang-bidang sastera dan sains sosial, iaitu bidangbidang yang dianggap tidak penting dan lebih rendah darjatnya.  Mereka menyokong dasar yang membuka mata dan ilmu pelajar kepada dunia yang luas, relevan dan kemaskini. Mereka tidak membantah pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa, malah ingin mencadangkan bahawa lebih banyak bahasa antarabangsa diajarkan. Namun untuk perkembangan budaya dan jati diri bangsa, MaIaysia perlu mempunyai sebuah bahasa penyatuan yang dipelajari, didalami dan dibanggai oleh seluruh rakyat Malaysia. Sementara itu kerajaan juga harus mengajar bahasa ibunda pelajar-pelajar ini di peringkat sekolah rendah supaya bahasa itu tidak pupus. Perlaksanaan dasar pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa inggeris telah mengundang pelbagai reaksi negatif dan positif dari pelbagai pihak. Ada diantara mereka yang menyokong namun kebanyakannya menentang perlaksanaan dasar tersebut. Dari sudut pelajar juga, ada diantara mereka menyokong dan ada yang menentang dengan pelbagai sebab yang difikirkan masing-masing. “Bagi saya sains dan matematik dalam Bahasa Inggeris mudah kerana saya belajar bermula daripada darjah 1. Semasa menjawab UPSR, saya lebih selesa dengan soalan yang berbahasa Inggeris. ”
Nur Khairiah Suraya Binti Zulkhairi. Calon UPSR 2009 SK (P) Durian Daun, Melaka.

18

“Saya menghadapi kesukaran dalam mempelajari sains dan matematik kerana bahasa pengantar dalam Inggeris. Selain daripada sains dan matematik, saya terpaksa mempelajari bahasa Inggeris kerana saya lemah dalam bahasa Inggeris.”
Mohd Azim bin Mohd Fuad. Pelajar Tingkatan 2 SMK Pasir Gudang 2, Johor.

“Pelaksanaan PPSMI bagi sekolah di luar bandar gagal kerana faktor kekurangan guru terlatih, kekurangan alat bantu mengajar serta kelemahan murid-murid untuk menguasai matapelajaran sains dan matematik yang diajar dalam bahasa Inggeris.”
Fathilah Binti Mohamad Yusup. Guru Bahasa Inggeris SK Padang Pohon Tanjong, Kelantan.

“Sekiranya PPSMI diteruskan pelajar-pelajar Melayu di desa akan terpinggir dan berhenti sekolah. Kalau PPSMI tidak dimansuhkan, pelajar-pelajar Melayu terutama di desa akhirnya menjadi pekerja kelas bawahan.”
Profesor Diraja Ungku Aziz. Tokoh Akademik dan juga Bekas Naib Canselor Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Pada 8 Julai 2009, Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan dasar PPSMI diberhentikan mulai tahun 2012 setelah kajian secara mendalam dilakukan. Pada waktu yang sama, mantan perdana menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi reaksi tidak puas hati seperti diduga, lalu mengadakan undian isu tersebut di blognya bagi menguji sikap terhadap dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Bagaimanapun, pada 9 Ogos, Tan Sri Muhyiddin mengumumkan para pelajar yang memulakan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris boleh meneruskannya hingga tamat sekolah menengah sekaligus menundakan pemansuhan sepenuhnya PPSMI ke tahun 2014. 5.2 5.2.1 Sumber Manusia yang Berautoriti dalam Perlaksanaan PPSMI Guru Golongan pendidik yang terdiri dari guru adalah merupakan golongan yang mempunyai autoriti dalam perlaksanaan PPSMI di peringkat persekolahan rendah dan juga persekolahan 19

menengah. Mereka merupakan kelompok pekerja yang melaksanakan dasar pembelajaran sains dan matematik dalam bahas inggeris ini.mereka dapat memberi maklumat yang tepat berkaitan dengan perlaksanaan dasar ini kerana mereka terlibat secara langsung dalam menjayakan dasar ini. Selain itu mereka juga banyak kali terlibat dengan perbincangan di semua peringkat mengenai perlaksanaan PPSMI ini. Di samping itu mereka dapat memberi pandangan dari pelbagai sudut iaitu negatif dan juga positif mengenai perlaksanaan dasar ini. Secara tidak langsung, golongan pendidik di sekolah menengah dan rendah adalah merupakan sumber yang berautoriti di dalam memberi maklumat dan sumber mengenai perlaksanaan dasar ini. Sama ada dasar ini berjya ataupun tidak semuanya bergantung kepada kebijaksanaan seorang pendidik melaksanakan dasar tersebut. Mereka dapat menjayakan dasar ini seandainya mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan dasar ini. Namun jika mereka gagal dan tidak terlatih kerana kekurangan kursus dan pendedahan mengenai dasar ini, sudah tentu dasar ini tidak mendapat dapat dilaksanakan dengan jayanya. Selain itu sebagai seorang pendidik, mereka haruslah mempunyai sifat penyayang dan sifat sabar yang tinggi. Ini kerana kedua-dua sifat ini amat penting untuk digunakan sewaktuproses pengajaran di dalam kelas nanti. Seorang guru akan menjadi sumber rujukan dan idola kepada para pelajar terutama kepada pelajar sekolah rendah yang sedang mencari identiti untuk diri mereka. Jesteru, sifat-sifat ini amat diperlukan semasa proses pengajaran. Guru perlu mencipta kaedah penyampaian maklumat yang tepat dan jelas untuk menerangkan segala ilmu yang ingin disampaikan kepada pelajar dengan lancar. Guru merupakan golongan yang mempunyai pelbagai maklumat yang diperlukan seperti maklumat mengenai aspek pendidikan, aspek kerjaya, aspek kehidupan dan aspek isu-isu semasa seperti perlaksanaan dasar pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris tadi. 5.2.2 Ahli Politik Ahli politik merupakan salah satu golongan yang mempunyai meklumat yang pelbagai mengenai dasar perlaksanaan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris ini. Mereka merupakan antara golongan yang terlibat di dalam merangka dan meluluskan dasar kerajaan ini. Mereka seringkali menghadiri mesyuarat berkaitan dengan dasar-dasar baru yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan. Mereka boleh memberi pandangan mengenai dasar yang ingin dilaksanakan kerana mereka merupakan individu yang penting dan terlibat secara langsung di dalam perlaksaan dasar PPSMI ini. Golongan ini merupakan individu yang mempunyai kemampuan dan keistimewaan yang tersendiri. Pada kebiasaannya seorang wakil rakyat ataupun ahli politik merupakan mereka yang mempunyai kebolehan berpidato, pengetahuan yang luas mengenai isu-isu sekitar, 20

mempunyai bakat kepimpinan, kebolehan menjalankan kerja secara bersistematik dan cekap dan juga mempunyai sifat peramah dengan semua individu yang berurusan dengannya. Melalui golongan ini, kita dapat mengetahui pelbagai maklumat yang berkaitan dengan isu perlaksanaan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa inggeris. Mereka secara umumnya amat mengetahui mengenai perjalanan sesebuah dasar kerajaan terutamanya dasar yang menjadi isu-isu hangat yang sering diperkatakan oleh setiap media massa ataupun media elektronik. Selain itu kita juga dapat mengetahui maklumat-maklumat lain berkaitan dengan dasar-dasar negara yang lain, pengurusan organisasi, pembangunan negara dan sebagainya. Ini kerana mereka sering terlibat dengan persidangan dasar kerajaan dan juga mesyuarat di semua peringkat.

Secara tidak langsung ini semua dapat kita jadikan sebagai salah satu sumber yang mempunyai autoriti bagi menjelaskan isu perlaksanaan pembelajaran sains dan matematik dalam bahas inggeris. Ini pasti dapat menjadi sumber yang paling tepat dan berkesan kerana mereka ini begitu arif mengenai dasar-dasar yang dilakukan oleh pihak kerajaan.

21

6.0

KESIMPULAN Secara keseluruhannya kemahiran belajar amat penting kepada setiap pelajar kerana

dapat meningkatkan maklumat dan mengubah seorang pelajar yang biasa menjadi pelajar yang luar biasa dan dapat meluarbiasakan orang di sekelilingnya. Untuk mendapatkan pelbagai maklumat, individu tersebut haruslah mengambil sebanyak mungkin maklumat dari pelbagai sumber. Antara jenis-jenis sumber yang penting untuk digunakan bagi mendapatkan maklumat terbahagi kepada 5 sumber iaitu sumber manusia, sumber media elektronik, sumber media cetak, sumber 3 dimensi dan juga sumber persekitaran. Kesemua jenis sumber ilmu dan maklumat ini dapat digunakan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Setiap satu mempunyai kepentingan yang tertentu yang dapat digunakan secara bijaksana bagi mendapatkan maklumat. Kepelbagaian jenis sumber rujukan yang digunakan akan membuatkan individu itu lebih bermaklumat dan mengetahui segala isu dari pelbagai aspek. Sumber manusia yang berautoriti mempunyai kepentingan yang tertentu dari sumbersumber lain yang bersifat bertulis ataupun media. Terdapat 5 golongan manusia yang berautoriti yang dapat menyampaikan maklumat dengan jelas dan tepat kepada sesiapa yang memerlukan iaitu golongan pendidik yang terdiri dari guru dan pensyarah. Golongan yang kedua pula adalah golongan wakil rakyat yang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai isu-isu semasa dan dasar-dasar kerajaan. Golongan yang ketiga ialah golongan penguatkuasa seperti polis, penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan, Kastam dan sebagainya. Mereka mempunyai pengetahuan dan maklumat luas mengenai undang-undang di dalam negara dan juga bentuk-bentuk hukuman akibat perlanggaran undang-undang tersebut. Golongan keempat ialah golongan ahli perniagaan yang mempunyai pengetahuan luas mengenai selok belok dan strategi perniagaan. Mereka dapat menyampaikan maklumat yang jelas dan tepat mengenai ekonomi dan perniagaan kecil ataupun besar. Golongan kelima ialah golongan pakar motivasi. Terdapat pelbagai skop motivasi yang ada namun kesemua mereka mempunyai kepakaran dalam bidang penyampaian dan sifat-sifat manusia.

22

Jesteru kita dapat memperolehi pelbagai maklumat dengan merujuk kepada mereka semua. Kepelbagaian jenis sumber rujukan amat penting kepada seorang individu pelajar bagi menambah lagi ilmu pengetahuan dan maklumat yang diperlukan.

7.0

BIBLIOGRAFI

Ramli Hamzah, Kemahiran Belajar Untuk Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Pendidikan, 2003, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, Kuala Lumpur. Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur Kamus Inggeris-Melayu Dewan, 1992, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur Kemahiran Belajar, Dilayari pada 14 September 2009 di URL http://www.scribd.com/doc/ 18550236/KEMAHIRAN-BELAJAR Kemahiran Belajar, Dilayari pada 14 September 2009 di URL http://www.usm.my/education/ kaunseling/tips/kemahiran%20belajar.doc Kemahiran Belajar Perlu Diperkembangkan, Dilayari pada 14 September 2009 di URL http://www.usm.my/education/kaunseling/tips/Kemahiran%20Belajar%20perlu%20 diperkembangkan.doc

23

8.0 8.1

REFLEKSI Mohamad Aiyad

Nama : Mohamad Aiyad Bin Ramli No. Kad Pengenalan : 901023-03-5205 No. Matrik : 123051

Berdasarkan pengkajian secara mendalam mengenai pengertian kemahiran belajar dan kepentingan kemahiran belajar di dalam kehidupan seorang pelajar dan bakal pendidik, banyak yang saya dapat perolehi untuk dijadikan pedoman dan ikutan di sepanjang pembelajaran di institut perguruan ini. Penguasaan ilmu mengenai kemahiran belajar amat penting kerana perbezaan yang menjadi pemisah diantara pelajar yang cemerlang dan kurang cemerlang adalah kerana penguasaan kemahiran belajar yang berlainan. Pelajar yang cemerlang belajar secara berterusan namun mempunyai strategi pembelajaran yang efektif dan berterusan manakala pelajar yang kurang cemerlang pula mereka kurang menguasai ilmu kemahiran belajar. Kehidupan mereka hanya tertumpu pada pembelajaran sahaja. Terdapat pelbagai kepentingan penguasaan kemahiran belajar ini seperti dapat menggunakan akal yang celik untuk menyelesaikan masalah yang mendatang, pemikiran dapat berkembang secara positif dan dapat meningkatkan naluri ingin tahu pada pelajaran. Selain itu saya juga dapat mengetahui pelbagai jenis sumber maklumat yang dapat digunakan untuk memperolehi ilmu. Ini penting kerana dengan penguasaan pelbagai sumber maklumat kita dapat menjadi lebih berilmu dan tidak seperti ‘Katak di Bawah Tempurung’. Antara jenis-jenis sumber maklumat yang penting adalah dari sumber manusia, sumber media elektronik, sumber media bercetak, sumber media persekitaran dan sumber media 3 dimensi. Dengan kepelbagaian jenis sumber maklumat maka saya dapat meningkatkan lagi penguasaan saya terhadap sesuatu cabang ilmu dan dapat mempraktikkannya di dalam suasana pengajaran di bilik darjah nanti. 24

Dalam konteks jenis sumber dari manusia, saya dapati terdapat beberapa golongan manusia yang berautoriti yang dapat memberi pelbagai jenis maklumat yang berguna kepada sesi pengajaran dan pembelajaran. Mereka mempunyai kepakaran dalam bidang masingmasing dan dapat menyampaikan maklumat tersebut dengan jelas kepada individu yang memerlukan. Golongan tersebut adalah golongan pendidik iaitu guru dan pensyarah. Mereka mempunyai kepakaran pelbagai dan mampu menyampaikan maklumat dengan jelas dan terang. Selain itu golongan wakil rakyat juga merupakan kelompok yang berautoriti dan dapat menjadi sumber yang berguna mengenai dasar-dasar kerajaan. Golongan penguatkuasa seperti polis, kastam dan sebagainya juga merupakan sumber yang agak penting kerana mereka mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pelbagai undang-undang dan hukuman yang bakal diterima seandainya berlakunya perlanggaran undang-undang tertentu dalam negara. Golongan ahli perniagaan juga menjadi sumber maklumat penting kerana mereka mempunyai kepakaran dalam hal ehwal perniagaan yang tidak ramai individu berjaya memilikinya. Mereka dapat menerangkan pelbagai jenis maklumat seperti strategi perniagaan, selok belok perniagaan dan sebagainya. Akhir sekali adalah golongan pakar motivasi yang merangkumi pelbagai aspek. Mereka dapat kita jadikan sumber dan panduan seandainya mempunai sebarang masalah. Mereka dapat meningkatkan semangat kita seandainya mempunyai masalah. Secara tuntasnya, dari pengkajian secara mendalam mengenai kepentingan dan jenisjenis sumber kemahiran belajar, dapat saya simpulkan pelbagai input yang dapat saya terima dan dapat dipraktikkan di dalam kehidupan seharian. Tambahan pula strategi pembelajaran dan pengajaran yang betul dan sistematik amat penting untuk menjadikan diri saya insan dan bakal guru yang berjaya kelak. Sesungguhnya kemahiran belajar amat penting dalam kehidupan seorang pelajar dan bakal guru seperti saya. Insyallah segala ilmu yang saya dapat dari pengkajian dan perlaksanaan kerja kursus pendek ini akan saya gunakan di dalam kehidupan seharian.

25

8.2 Muhammad Syazrin

NAMA: MUHAMMAD SYAZRIN BIN ZAINI NO. I/C: 910605085047 Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah swt dengan rahmat dan izin-Nya dapat saya siapkan tugasan yang telah diberikan kepada saya ini. Jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing terutamanya Encik Mansor bin Abdul Rahman kerana memberikan bimbingan, sokongan dan mengajar kami dengan penuh dedikasi dan sabar. Tidak lupa kepada para sahabat saya, terima kasih kerana banyak membantu dan berkongsi pendapat dengan saya bagi menyiapkan tugasan ini. Sebagai permulaan, tugasan ini memerlukan kami untuk menyiapkan satu kerja kursus bagi mata pelajaran Kemahiran Belajar. Terdapat pelbagai aspek yang perlu kami hurai seperti pengertian dan kepentingan kemahiran belajar dari pelbagai sumber. Melalui kerja kursus ini, kami juga dapat mengetahui dan lebih memahami jenis-jenis sumber sama ada dari segi media atau seumpamanya yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran. Malah, kami juga telah memperolehi ilmu dan pengetahuan tentang sumber manusia yang berautoriti. Kesemua tajuk ini mempunyai pelbagai cabang pula yang harus kami hurai. Pelbagai maklumat yang saya peroleh hasil daripada pencarian di pusat sumber dan buku rujukan yang telah saya pinjam dari rakan-rakan. Pada masa yang sama, terdapat juga beberapa tajuk yang perlu kami hurai, tidak jelas dinyatakan dalam buku rujukan, jadi saya telah menggunakan inisiatif lain iaitu mencari maklumat di dalam internet. Selain itu, semasa melakukan tugasan ini pelbagai halangan telah berlaku seperti kekurangan maklumat, dan kesibukan untuk menyiapkan tugasan-tugasan lain. Justeru pembahagian masa amatlah penting. Selepas proses mencari, mengumpul dan menyusun maklumat mengenai sumber media yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran dan sumber manusia yang berautoriti, saya dapati pelbagai kandungan dan pendapat yang berbeza tidak kira di dalam buku mahupun di internet. Justeru saya telah menggabungkan pelbagai sumber dalam proses menyiapkan tugasan ini.

26

Melalui tugasan ini, kefahaman saya mengenai subjek Kemahiran Generik iaitu Kemahiran Belajar semakin mendalam hal ini kerana saya telah mengkaji tajuk ini dengan teliti iaitu sebagai permulaan takrif belajar diikuti dengan kepentingan mengenai kemahiran belajar, penjelasan mengenai hal ini telah membawa saya untuk membuat rumusan dan cadangan mengenai topik ini. . Terdapat banyak kebaikan dalam melakukan tugasan ini antaranya ia dapat

mengeratkan hubungan silaturrahim antara saya dan rakan-rakan kerana ia memerlukan kami untuk bekerjasama dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Seterusnya adalah dapat membantu saya meningkatkan kemahiran mencari, mengumpul dan menyusun maklumat daripada pelbagai sumber. Selain itu, pengetahuan saya mengenai ilmu Kemahiran Belajar juga semakin meningkat. Secara keseluruhannya, kesemua ini amatlah penting bagi seseorang yang bakal bergelar pendidik kerana perlu membuat pelbagai persediaan secara teori dan penguasaan kemahiran untuk menjalankan tugas secara profesional. Penguasaan pelbagai cabang ilmu amatlah penting bagi memantapkan kemahiran sebagai seorang guru atau pendakwah. Hal ini kerana, guru menjadi sumber rujukan dan juga khidmat nasihat kepada pelajar di bawah didikannya. Jesteru, individu yang bergelar guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjadi contoh terbaik kepada anak didik mereka bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebagai kesimpulan, diharapkan agar tugasan seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan demi kepentingan pelajar itu sendiri. Oleh itu, saya amat berharap agar Tuan dapat menyemak tugasan saya dan berpuas hati dengan hasil yang telah saya sediakan ini. Sekian, Terima kasih

8.3

Aminnulhakim 27

Nama: Aminnulhakim Bin Abdul Isa (123050) Unit: PPISMP KS Sem 1

Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kerana dapat menyiapkan kerja kursus ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada pensyarah pembimbing dan rakan-rakan kerana banyak membantu dan memberikan kerjasama. Sepanjang melakukan tugasan ini, banyak pengetahuan baru yang saya temui. Sebelum ini saya hanya menyangkakan bahawa belajar merupakan proses guru mengajar murid yang mana didapati hanya di dalam kelas. Dalam proses belajar, saya dapati banyak kemahiran tertentu yang boleh dipraktikkan. Terdapat pelbagai kepentingan penguasaan kemahiran belajar ini seperti dapat menggunakan minda yang cerdas untuk menyelesaikan masalah yang mendatang, pemikiran dapat berkembang secara positif dan dapat meningkatkan naluri ingin tahu pada pelajaran. Semasa saya melakukan tugasan ini, kumpulan saya memilih isu PPSMI. Di sini sumber dalam proses pembelajaran yang saya gunakan ialah sumber manusia. Saya menemu ramah orang tertentu untuk mendapatkan maklumat tentang isu itu dan saya dapati yang proses belajar telah berlaku. Selain itu sumber daripada media elektronik juga digunakan untuk mengumpulkan maklumat tentang kemahiran belajar.

8.4

Muhammad Fahmi

28

Nama : Muhamad Fahmi Bin Ab Rasib No. Kad Pengenalan : 910110-03-5697 No. Matrik : 123052

Ketika mula-mula saya mendapat tugasan ini daripada pensyarah, saya berasa agak terkejut kerana saya tidak tahu apa-apa tentang tajuk yang terpaksa saya buat, ini merupakan kali pertama saya mendengar dan belajar tentang tajuk ini. Oleh kerana tajuk ini merupakan perkara baru bagi saya, saya telah mendengar dengan teliti apa yang diterangkan oleh pensyarah serba sedikit tentang tugasan tersebut. Saya juga membaca dengan teliti dan cuba memahami kehendak soalan, agar menepati kehendak soalan. Setelah memahami kehendak tugasan tersebut saya mula mencari dan mengumpul bahan dari pelbagai sumber dan rujukan. Dengan zaman yang agak moden dan canggih kini pelbagai bahan dapat diperolehi melalui sumber seperti internet, buku-buku rujukan, media massa, media elektronik dan lain-lain. Dengan kemudahan yang disediakan di sini juga seperti pusat sumber dan kemudahan melayari internet telah banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada pensyarahpensyarah yang telah banyak membantu saya dalam memberi tunjuk ajar dan bimbingan, Kepada keluarga yang memberi sokongan, Rakan-rakan yang turut membantu sedikit sebanyak menyumbang idea dan pendapat. Dalam proses menyiapkan tugasan ini banyak benda yang telah saya belajar dan banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang telah saya timba. Antaranya ialah,cara untuk belajar. Terdapat pelbagai cara untuk belajar seperti membuat peta minda,membuat latihan, ulangkaji secara berkumpulan dan sebagainya.Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna jika pelajar memanfaatkan beberapa cara untuk belajar.Pelajar dapat memahami tentang sesuatu benda itu dengan lebih baik. Hal ini secara langsung dapat memberikan pengalaman kepada pelajar,Menggalakkan pelajar membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan dan Memberi lebih banyak peluang kepada pelajar berinteraksi diantara satu sama lain.Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada konsep pembelajaran melalui penyelidikan.

29

Kesimpulannya,para pelajar haruslah mempelajari kemahiran belajar supaya mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari cepat dan mudah agar masa mereka tidak membazir begitu sahaja. Sekian, Terima Kasih

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times