You are on page 1of 24

A hegeszts, a forraszts s

a termikus vgs
fmtechnolgiai alapismeretei

Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos

A hegeszts, a forraszts s a termikus
vgs fmtechnolgiai alapismeretei


Szerzk:

Bitay Enik
gpszmrnk, PhD
egyetemi docens a Sapientia Erdlyi Magyar Tudo-
mnyegyetem Mszaki s Humntudomnyok Kara,
Gpszmrnki Tanszkn, Marosvsrhelyen
Az Erdlyi Mzeum-Egyeslet ftitkra, Kolozsvr

Bagyinszki Gyula
gpszmrnk, hegeszt szakmrnk, PhD
egyetemi docens az budai Egyetem Bnki Dont G-
psz s Biztonsgtechnikai Mrnki Kara Anyagtudo-
mnyi s Gyrtstechnolgiai Intzetben, Budapest

Dobrnszky Jnos
gpszmrnk, hegeszt szakmrnk, PhD
tudomnyos fmunkatrs,
MTABME Kompozittechnolgiai Kutatcsoport


Bitay Enik szemlyhez ktden a kutats az EU s Ma-
gyarorszg tmogatsval a TMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-
0001 azonostszm Nemzeti Kivlsg Program Hazai
hallgati, illetve kutati szemlyi tmogatst biztost rend-
szer kidolgozsa s mkdtetse orszgos program cm
kiemelt projekt keretei kztt, az Eurpai Uni tmogats-
val, az Eurpai Szocilis Alap trsfinanszrozsval valsul
meg

Els kiads, 2013.
Kiad: DyTh Mszaki Tancsad Bt.
1118 Budapest, Torbgy utca 5.
Kapcsolat: info@dyth.hu

ISBN


Ez a szerzi m ingyenes s szabadon terjeszthet, de min-
denfle zleti cl felhasznlsa tilos!
A nyomtatott vltozatot, krsre, a kiad az nkltsgi r s a
postakltsg elzetes megtrtse utn postai ton megkldi.
A nyomtatott vltozat msolsa tilos!
A knyv tartalmnak felhasznlsa esetn a forrs pontos
megjellse ktelez!

Tartalomjegyzk

ELSZ.......................................................................1
BEVEZETS................................................................1
1. A HEGESZTETT S A FORRASZTOTT KTS....1
1.1. A hegesztett kts fogalma...............................2
1.2. A hegeszts fogalma.........................................2
1.3. A hegesztett kts f rszei ..............................2
1.4. A sajtolhegesztsek.........................................3
1.5. Az mleszthegesztsek...................................3
1.6. A forrasztsok....................................................3
2. A FONTOSABB SAJTOLHEGESZTSI
ELJRSOK...........................................................3
2.1. Az ellenlls-hegesztsi eljrsok ....................4
2.2. Az ellenlls-ponthegeszts..............................4
2.3. Az ellenlls-vonalhegeszts............................5
2.4. Az ellenlls-dudorhegeszts ...........................6
2.5. Az ellenlls-tompahegesztsek.......................7
2.6. Az ultrahangos hegeszts .................................7
2.7. A drzshegeszts..............................................8
2.8. A kavar drzshegeszts ..................................8
2.9. A robbantsos hegeszts..................................8
3. AZ MLESZTHEGESZTSEK.............................9
3.1. A villamos vhegesztsek ..................................9
3.2. A kzi vhegeszts.............................................9
3.3. A fedett v hegeszts.....................................10
3.4. A huzalelektrds, vdgzos vhegeszts ....10
3.5. A volfrmelektrds, vdgzos vhegeszts.11
3.6. A plazmahegeszts .........................................11
3.7. A lnghegeszts..............................................12
3.8. A lzersugaras hegeszts ...............................12
4. A HEGESZTANYAGOK EGYES JELLEMZI ....14
4.1. Bevont vhegeszt elektrdk .........................14
4.2. A bevonatos elektrdk alaptulajdonsgai......14
4.3. A bevonatos elektrdk fajti s f jellemzi ..15
4.4. A hegesztsi vdgzok..................................15
4.5. A lnghegeszts gzai ....................................16
5. A TERMIKUS VGS ALAPISMERETEI ..............17
5.1. A lngvgs.....................................................17
5.2. A plazmavgs................................................18
5.3. A lzersugaras vgs......................................18
6. A FORRASZTS ALAPJAI ....................................19


Elsz
A vas feldolgozsnak (vaskorszak) kezdetvel
szinte egytt szletett gyrtsi mdszer a kovcshe-
geszts, amely a XIX. szzad kzepig egyeduralkod
ktstechnikai eljrsnak szmtott a fmes anyagok
szt nem szerelhet ktsei tern. Az anyagtechnol-
gik, kztk a hegeszts gyors, ltvnyos fejldse a
XIXXX. szzad idszakra esik, aminek magyarzata
a villamossg s eszkzeinek felfedezsben s
nagyarny trhdtsban keresend.
1827-ben Georg Simon Ohm felismerte a villamos-
sg ramlst, az ramerssg s a feszltsg kztti
kapcsolatot, illetve definilta a villamos ellenlls fo-
galmt. A villamos ram hatsra ltrejv hfejlds
trvnyt 1841-ben James Prescott Joule fogalmazta
meg. Werner Siemens Andr Marie Ampre nyom-
dokn 1866-ban felfedezte az elektrodinamikai elvt
s a magyar Jedlik nyos utn msodikknt a dina-
mgpet. 1885-ben szabadalmaztatta Dri Miksa, Bl-
thy Ott Titusz s Zipernowsky Kroly az els, ener-
giatvitelre alkalmas, zrt vasmag transzformtort.
Mindezen elzmnyek utn lehetv vlt tetszleges
feszltsg s erssg villamos ram ellltsa.
Az ellenllsftsnek klnleges mdjt fedezte fel
1866-ban Elihu Thomson, aki kt fmrudat ersen sz-
szeszortott, s igen nagy ramot vezetett t rajtuk. A
viszonylag nagy villamos ellenlls rintkezsi fellet
ekkor olyan mrtkben felmelegedett, hogy a kt fm-
darab sszehegedt. gy szletett meg az azta sokfle
vltozatban alkalmazott ellenlls-hegeszts.
Humphry Davy 1820-ban felfedezte a villamos vet,
de az els vhegesztsi eljrs (1885) az orosz Nyik-
olaj Nyikolajevics Benardosz s anyagi tmogatja,
Staniszlav Olsevszkij br nevhez fzdik. Szn-
elektrdk s kt rintkez fmdarab kztt villamos
vet hoztak ltre, hogy az gy kpzd olvadk meg-
dermedve a fmdarabokat sszeksse. Az ugyancsak
orosz Nyikolaj Gavrilovics Szlavjanovtl szrmazik a
ma is hasznlatos leolvad fmelektrds vhegeszt-
si eljrs kifejlesztse (1891), melyhez a svd Oscar
Kjellberg 1905-ben szabadalmaztatta a bevonatos he-
gesztelektrdt.
Taln ez a kis technikatrtneti visszapillants is
jelzi, milyen fontoss vlt a hegesztsi eljrsok fej-
lesztse s alkalmazsa az ipar szles terletn. Az
igen nagy szm eljrsvltozat megjelense, a hoz-
zjuk kifejlesztett hegesztanyagok szles kre, a g-
pestsk lehetsge olyan hegesztstechnikai bzist
jelent, amelyre egyarnt pthet a gptervez, a gyr-
ts- s az anyagtechnolgus, st, akr a menedzser.
A hegeszts az iparban a fmes anyagok legfonto-
sabb ktsi technolgija, amit jl kifejez az igen nagy
szm eljrsvltozat megjelense, a hozzjuk kifej-
lesztett hegesztanyagok szles kre s a gpes, au-
tomatizls sokfle lehetsge.
Ez a kis knyvecske azt a clt szolglja, hogy a he-
geszts alapvet folyamatainak megismertetsvel
elsegtse a Fmek technolgija ismeretanyagnak
elsajttst, s kedvet teremtsen az abban val ala-
posabb elmlylshez, anyagtechnolgiai mrnksg-
hez, amely a gpszmrnki szakmai plya egyik leg-
izgalmasabb szakirnya.
Bevezets
A tantrgy elnevezse szinte ktelez arra, hogy
tisztzzuk, mit is jelent ez a gyakorta hasznlt kifeje-
zs: technolgia? Ekkppen fogalmazta meg a vlaszt
Rejt Sndor, a Mechanikai Technolgia Tanszk pro-
fesszora, 1915-ben.
A technolgia, vagyis az ipari munka tudomnya, felleli
azoknak az elveknek, eljrsoknak, eszkzknek s gpek-
nek az ismertetst, amelyek segtsgvel a nyersanyagbl
hasznlati cikkek kszlnek, de ide tartozik a gyrak terve-
zse s a cikkek kltsgeinek kiszmtsa is. Azok az tala-
ktsok, amelyeken a nyersanyag a feldolgozs folyamn
keresztlmegy, lehetnek kmiai vagy mechanikai termsze-
tek, s eszerint a technolgit kmiai s mechanikai tech-
nolgira, vagyis a vegyi iparok s a mves iparok tudom-
nyra osztjuk; les hatrt vonni a kett kztt nem lehet.
A technolgia gyakorlati alkalmazst tekintve, a munk-
nak kereseti forrsknt val felhasznlsa az ipar. Minthogy
a mvelt nemzetek sok ipari cikket fogyasztanak, s az ipar a
nemzeti vagyon szaportsnak hatlyos eszkze, minden
mvelt nemzet egyik ftrekvse, hogy tekintlyes iparra
tegyen szert.
Az itt, a technolgia fogalmnak Rejt professzor
ltali meghatrozsban emlegetett ipari termels sok-
rt rendszert nem illik tlsgosan leegyszersteni,
de a mfajbl addan mgis ezt kell tennnk. Ezt is
csak azrt tesszk, hogy a tantrgy ismeretanyagban
bemutatott szerkezeti anyagok felhasznlst nagyban
befolysol gyrtsi eljrsok rendszert egszben is
felvillantsuk, s ezek kzl nhnyat rviden ttekint-
snk. Az ipari cikkek gyrtsnak eljrsai lnyegi jel-
lemzik szerint alakadsi eljrscsaldokba (3) s el-
jrsosztlyokba sorolhatk az albbiak szerint:
Elsdleges alakadsi eljrsok csaldja
ntsi eljrsok osztlya,
frccsntsi eljrsok,
porformzsi eljrsok,
kplkenyalaktsi eljrsok,
kompozit-ellltsi eljrsok,
klnleges eljrsok (a prototpusgyrts klnfle
vltozatai, pl. a 3D nyomtats).
Msodlagos, alakmdost eljrsok csaldja
forgcsolsi eljrsok osztlya.
Ktsi eljrsok csaldja
ktelemes ktsi eljrsok osztlya,
ragasztsi eljrsok,
forrasztsi eljrsok,
hegesztsi eljrsok
termikus szrsi eljrsok (a felszrt anyagot he-
gesztett vagy forrasztott kts kti a hordozhoz!).
Tulajdonsgmdost utlagos kezelsek csaldja
hkezelsi eljrsok osztlya,
mechanikai felletkezelsek (pl. polrozs),
festsi eljrsok,
elektrokmiai felletkezelsek (galvanizls).
1. A hegesztett s a forrasztott kts
A gyrtsi folyamatokban az alkatrszek egymssal
val sszektsre klnfle ktsi eljrsokat lehet
alkalmazni. Klnfle szempontok alapjn vizsglva
ezek lehetnek lland vagy ideiglenes ktsek, illetve
oldhat (sztszerelhet) vagy oldhatatlan ktsek; az
1. bra mutat egy egyszer felosztst.
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
2. oldal

1. bra. A ktstpusok egyszer felosztsa
Az oldhatatlan ktseket nem lehet sztszerelni az
alkatrszek vagy a ktst biztost anyagrsz roncso-
lsa nlkl; pl. egy szegecselt ktst csak a szegecs
kifrsval lehet oldani, egy forrasztott ktst pedig
csak sztvgssal lehet oldani. A kt alkatrsz kztti
ktst ltrehozhatja: sszeszort er, alakos test s
vgl ktanyag; vagyis a kts lehet ervel, alakkal
vagy anyaggal zr, illetve ezek kombincija.
Az oldhat ktsek kzl a legismertebbek a csa-
var-, a csapos s a reteszktsek, de jl ismert pl. a
szortpntos (bilincses) kts. Az oldhatatlan ktsek
kztt gyakran alkalmazzk a szegecselt, a ragasztott,
a forrasztott s a hegesztett ktseket. Mindezen k-
tstpusok kzl csak a forrasztott s a hegesztett k-
tsek ksztsre szolgl legfontosabb technolgi-
kat tekintjk t a termikus vgsok alapjaival egytt.
A hegeszts ktstechnolgiai jelentsge miatt a
forrasztst, a ragasztst, a fmszrst s a termikus
vgst gyakran nevezik gyjt fogalommal a hegesz-
ts rokon eljrsainak (a 2. bra vzolja ezeket).

2. bra. A hegeszts s rokon technolgii
1.1. A hegesztett kts fogalma
A hegesztett kts kt vagy tbb munkadarab k-
ztt ltestett lland, oldhatatlan s folytonos kohzi-
s kapcsolat. A hegeszts ekkor teht tbb alkatrsz
egyestsekor kthegeszts. Hegesztett ktsnek
tekintjk a munkadarab felletre kohzis ktssel
kapcsold felleti rteggel alkotott ktst is; az ilyen
kts felrakhegesztssel vagy javthegesztssel
jhet ltre. A hegesztett ktsben eltnnek a munka-
darabok vagy a fellet eredeti kontrjai.
1.2. A hegeszts fogalma
A hegeszts teht az anyagok kztti hegesztett
ktsek ltestsre szolgl ktsi eljrs. Tgabb
rtelemben: felpt jelleg alakadsi eljrs az al-
katrszek kztti hegesztett ktsek ltrehozsval.

3. bra. A hegesztett kts rszei
1.3. A hegesztett kts f rszei
A hegesztett kts ltrehozsra irnyul eljrsok
mkdsmdjnak knny ttekinthetsge rdek-
ben nhny tovbbi fogalmat meg kell hatrozni; a
hegesztett kts f rszeit a 3. bra szemllteti.
Alapanyag: az sszektend munkadarabok anya-
ga, felrakhegesztsnl a felhegesztett rteg hor-
dozjnak anyaga.
Varrat: a ktsnek az alapanyaghoz sem s a h-
hatsvezethez sem tartoz, a kts kohzijt biz-
tost rsze. Fmes anyagoknl a neve: varratfm.
Az alapanyag egy rsznek megolvasztsakor az
olvadkbl megszilrdult anyagmennyisg alkotja.
Hhatsvezet: az eredeti alapanyagnak az a meg
nem olvadt rsze, amelyben a hfolyamat hatsra
a mikroszerkezeti talakulsok jtszdnak le. Az al-
lotrop talakulst mutat anyagokban a hhats-
vezet tbb znra tagolhat a hfolyamat okozta
mikroszerkezeti vltozsi sajtossgok alapjn.
A hegesztett kts feltteleknt szabott, az atomok
kztt ltesl kohzis kapcsolatot mindenkor vala-
mely kls forrs energija knyszerti r az ssze-
kapcsold anyagokra. Ebbl a clbl felhasznlhat
pl. valamilyen mechanikai energia vagy ms energia-
forrs. Ezek egy rsznek (4. bra) van sajt hmr-
sklete, azaz a bennk fejld ht kell tadni a meg-
munkland anyagnak. Ide tartozik a lng, a villamos
v s a plazmav. A hevt energiaforrsok ms fajti-
nak nincs sajt hmrskletk, hanem a felmelegedst
a megmunkland anyagban idzik el, amikor kl-
csnhatsba kerlnek vele; ilyen lehet az induktor, az
elektronsugr, a lzersugr vagy a munkadarabon t-
foly villamos ram keltette Joule-h. Mg a villamos
rammal val hevts s az indukcis hevts csak
villamosan vezet anyagokhoz alkalmazhat, addig a
tbbi hforrs villamosan nem vezet anyagokhoz is.

4. bra. A hegesztsi s forrasztsi eljrsok
nhny jellegzetes hforrsnak vzlata
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

3. oldal
A szilrd testek az egymssal illeszked felletk
mentn fellp erk hatsra kthetk ssze. Kls
ernek az anyagok darabjait sszefog, sszeszort
fizikai elssorban mechanikai hatsokat tekintjk,
amelyek meghatrozzk a klcsns helyzetet is. Bel-
s erk az anyagok atomjai, ionjai, molekuli kztt
hat erk, kmiai klcsnhatsok, amelyek sszetart-
jk az atomokat. Kls er kapcsolja ssze a ktele-
mes mechanikai ktseket, mg az sszektend al-
katrszek kls erk ltal okozott kplkeny alakvlto-
zs a hegesztsi eljrsok egy nagy csoportjnak
alapvet jellemzje.
1.4. A sajtolhegesztsek
A sajtolhegeszts olyan hegesztsi eljrsok gyj-
t elnevezse, amelynek sorn megfelel mrtk kl-
s erhatst alkalmaznak annak rdekben, hogy az
mindkt rintkez felleten kplkeny alakvltozst
okozzon, ltalban hegesztanyag hozzadsa nlkl.
Az illeszked felleteket hevteni is lehet a ktskiala-
kts megknnytse rdekben.
1.5. Az mleszthegesztsek
A kifejezs olyan hegesztsi eljrsok gyjt elne-
vezse, amelyek kzs jellemzje, hogy kls erha-
ts nlkli, hegesztanyaggal vagy a nlkl vgzett,
helyi megmlssel jr hegesztsi folyamatok, amely-
nek sorn a beolvadsi felletnek meg kell olvadni.
1.6. A forrasztsok
Sem az alapanyag megolvadsa, sem pedig kpl-
keny alakvltozst okoz kls erhats nem jtszik
kzre a kts kialakulsban, hanem az egyestend
anyagok s a ktst biztost forraszanyag kztti kl-
csns diffzi rvn alakul ki a kapcsolat, melynek
felttele, hogy az alapanyagok s a forrasz szilrd l-
lapotban oldjk egymst. A forraszts teht olyan k-
tsltest eljrs, amelyben a megolvadt forrasz-
anyag nedvesti s beterti az sszektend fellete-
ket, majd a megszilrdulsa utn ers adhzis ktst
kpez. Amikor a forraszanyag olvadspontja nagyobb,
mint 450C, az eljrst kemnyforrasztsnak nevez-
zk, egybknt pedig lgyforrasztsnak.

Hevts
Ktsi
eljrs
Vgsi
eljrs
Fellet-
kezels
Lng
Lngforraszts,
lnghegeszts
Lngvgs
Lngedzs,
lngszrs
Villamos v vhegeszts vvgs vszrs
Induklt tr
Indukcis hegesz-
ts, forraszts

Indukcis
edzs
Plazma
Plazmavhegesz-
ts
Plazmavgs Plazmaszrs
Elektron-
sugr
Elektronsugaras
hegeszts
Elektronsugaras
vgs
Elektronsug.
tolvaszts,
fellettvzs
Lzersugr
Lzersugaras
hegeszts
Lzersugaras
vgs
Lzersugaras
szrs
1. tblzat. Nhny hevtsi md s alkalmazsa hegeszts,
forraszts, vgs vagy felletkezels cljra
A hegeszts az oldhatatlan ktsmdok kz tarto-
zik a forrasztssal, ragasztssal s a mechanikus k-
tsi eljrsok egy rszvel egytt, ugyanis a kts,
illetve azt alkot anyagok deformlsa, roncsolsa
nlkl nem vlaszthatk szt egymstl az sszekttt
darabok. Az oldhat ktsek (pl. csavarkts, zsugor-
kts) a ktelem, illetve az egyestett anyagok ron-
csolsa nlkl sztbonthatk s azokkal jra (legalbb
mg egyszer) ltrehozhatk.

5. bra. A ktsi eljrsok hmrsklet
szerinti felosztsa
A forraszts s a hegeszts esetben a ktsben
kialakul hmrsklet meghatroz jelentsg: adott
egy hmrsklethatr, amely elklnti az eljrscso-
portokat (5. bra). Ez a hatr hegesztskor az alap-
anyag olvadspontjhoz kthet: az alapanyag s
adott esetben a hegesztanyag megolvadsval jr
mleszthegeszts s az alapanyag olvadsa nlkli
vagy ersen korltozott trfogatra kiterjed olvadssal
jr sajtolhegeszts klnbztethet meg. Forrasz-
tskor a forraszanyagnak mindenkppen olvadk lla-
potba kell kerlnie, ezrt kt, jl elklnl olvads-
pont forraszanyag-csoportot vlaszt szt a 450C-os
hmrskletrtk. Az ennl kisebb olvadspont forra-
szokkal vgezhet a lgyforraszts, mg a nagyobb
olvadspontakkal a kemnyforraszts.
2. A fontosabb sajtolhegesztsi eljrsok
A sajtolhegesztsi eljrsokban az sszektend
felletekre hat nyomer teremti meg a kohzis k-
ts ltrejttnek feltteleit: az rintkezsi felletekrl a
szennyezdsek eltvoltst, a felletkzeli rteg
kplkeny alakvltozst s az atomok rcsparam-
ternyi tvolsgra kzeltst (6. bra). Gyakran felleti
olvads is bekvetkezik; az olvadk ltalban nem
vesz rszt a ktskpzdsben, hanem a sorjba t-
vozik, magval vivn a felleti szennyezdseket.
A hevts hatsra felgyorsul diffzis folyamat-
ban szintn keletkeznek aktivlt kristlyrcspontok a
felleteken is. Az sszehegesztend anyagok fellete
rendszerint nem tkletesen tiszta s sk, ezrt a fel-
leti szennyezdsek eltvoltsrl s a tnyleges
rintkezsi fellet lehet legnagyobbra (teljes kereszt-
metszetre) nvelsrl gondoskodni kell. Ehhez is kel-
len nagy kplkeny alakvltozs, illetve megfelel
hmrsklet szksges.
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
4. oldal

6. bra. A sajtolhegesztett kts kialakulsnak vzlata
A sajtolhegesztsi eljrsokban az sszehegesz-
tend munkadarabok klcsns helyzete s a kpzd
kts kiterjedse szerint klnfle ktstpusok kln-
bztethetk meg; nhny pldt mutat a 7. bra.
Ponthegeszts: tlapoltan illesztett, lemezek kztt
hoz ltre a hegesztszerszm mretnek megfele-
l, kiskiterjeds (pontszer) varratot.
Vonalhegeszts: tlapoltan illesztett, lemezszer
alkatrszek kztt jn ltre a hegesztszerszm
szlessgi mrethez igazod, pontszer egyedi
varratok rendezett sorozata, vgs soron vonala.
Dudorhegeszts: egymsra helyezett, kis felleten
rintkez alkatrszek kztt jn ltre kiskiterjeds,
egyedi varrat. Az rintkezsi fellet lehet termsze-
tes pl. a keresztktsben vagy az egyiken mes-
tersgesen kialaktott kiemelkedsek, azaz dudor.
Tompahegeszts: az sszehegesztend alkatr-
szek a homlokfelletk mentn illeszkednek. Fleg
rdszer termkek, tengelyek, csvek hegeszts-
re szolgl.
Csvonalhegesztsek: hossztengelyk mentn nyi-
tott csszer termkek, pl. hosszvarratos csvek,
zrtszelvnyek, tompn illeszked lei kztt, azok
egsz hosszra kiterjeden jn ltre a kts. kts.

tlapolt kts Keresztkts Tompakts
Pont-, ill. vonalhegeszts

Dudorhegeszts

Tompahegeszts

7. bra. Sajtolhegesztssel ltesthet hegesztett ktsek
elrendezsi vzlata
A 2. tblzatban lthat energiafajtkhoz rendelhe-
t sajtolhegesztsi eljrsok kztt a legnagyobb je-
lentsgek az villamos ellenlls-hegesztsek.

Energia jellege Energia forrsa Eljrs neve
Villamos v (Csaphegeszts)
Ellenlls-hegeszts
Villamos ram
Joule-h
Indukcis hegeszts
Hidegsajtol hegeszts
Kplkenyalakts
Robbantsos hegeszts
Ultrahangos hegeszts
Mechanikai
Srlds
Drzshegeszts
2. tblzat. Nhny sajtolhegesztsi eljrs energiaforrsa
2.1. Az ellenlls-hegesztsi eljrsok
Az ellenlls-hegesztsi eljrsok kzs alapelve a
kvetkez. Az sszehegesztend munkadarabokat
ltalban rztvzetbl ksztett s httt elektrdk-
kal sszenyomjk (F
h
), majd nagy erssg ramot (I
h
)
vezetnek rajtuk keresztl. Az rintkez felleteken t-
meneti ellenlls (R

) lp fel, amely az rdessgi cs-


csok pontszer rintkezse okozta helyi ramsrsg-
nvekedsbl add bels ellenlls (R
B
) s a felle-
tek szennyezdsbl ltrejv felleti ellenlls (R
F
)
sszege. Az tvezetett ram az rintkezsnl ht fej-
leszt (Q = I
h
2
R

t), s a Joule-h is hevti az anyagokat.


A nyomer a felleti egyenetlensg-cscsokat ellapt-
ja, a felleti szennyezdsek alkotta hrtykat ssze-
roncsolja. Ilyen mdon a kt fellet bizonyos id ml-
tn tkletes fmes rintkezsbe kerl, s ennek k-
vetkeztben megsznik az tmeneti ellenlls.
A fejldtt h az ramvezetsi znt T hmrsk-
let-klnbsggel felhevtve nveli a fmes anyagok
ellenllst: R
A
= R
A0
[1+T]. Emiatt tovbbra is az
ramjrta zna ellenllsa lesz a legnagyobb, vagyis
itt fejldik a legtbb h. A melegalakts hmrskle-
tnek elrse esetenknt egy kis anyagtrfogat
megolvadsa utn az ramtfolys kikapcsoldik, s
a felleteket sszeszort er biztostja a kplkeny
alakvltozs rvn a kohzis kts kialakulst.
2.2. Az ellenlls-ponthegeszts
Az ellenlls-ponthegesztsek kzl a ktoldali el-
lenlls-ponthegeszts (8. bra) vkony lemezek tla-
polt ktseinek hegesztsre szolgl. A lemezeket k-
pos vagy flgmbvgzds elektrdkkal nyomjk
ssze, illetve kapcsoljk az ramkrbe.

8. bra. Ktoldali ellenlls-ponthegeszts
A fejld h az rintkez felletek kztt lencse
alak anyagtrfogatot olvaszt meg. Az ram kikapcso-
lsa utn a megdermed lencse pontszer varratot
alkotva kohzis kapcsolatot hoz ltre a kt lemez k-
ztt. A nyomert az ramkikapcsols utn mg egy
fenn kell tartani, hogy a varratlencse dermedse nyo-
mfeszltsgi llapotban menjen vgbe (9. bra). Ez-
zel elkerlhet a mikroregek, a repedsek vagy ms
varrathibk keletkezse.
Az ramforrs tbbnyire vltakoz ram, az
ramerssg akr 50 kA rtket is elrhet, amivel sz-
nacl, horganyzott acl, rozsdamentes acl 6 mm vas-
tagsgig, alumnium- s rzlemezek 23 mm vastag-
sgig hegeszthetk ssze. A 0,5 mm-nl vkonyabb
flik hegesztsre ltalban egyenram berendez-
seket hasznlnak.
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

5. oldal

9. bra. A (ktoldali) ellenlls-ponthegeszts munkarendj-
nek (fent) s a kts ltrejttnek (lent) vzlata
Az ellenlls-ponthegesztshez hasznlt elektrdk
anyaga leggyakrabban Cu-Cr vagy Cu-Cr-Zr tvzet,
amely anyagok a j villamos vezetkpessg mellett
elegenden nagy szilrdsgak is.
Alkalmazsait tekintve a ponthegeszts teht a v-
kony lemezek tlapolt ktseinek kialaktsra szolgl
(10. bra). Minthogy teljes kren robotosthat, a
gpkocsik alvz- s a karosszriaelemeinek az ssze-
hegesztsre mg ma is a legelterjedtebb eljrs.

a) b)
c)
d)
10. bra. Lbpedlos kzi ponthegesztgp (a), ponthe-
gesztett fl bvrszivatty-motorhzfedlen (b), lemezek
ellenlls-ponthegesztett tlapolt ktsnek alakvltoz-
sa a nyrvizsglat sorn (cd)
2.3. Az ellenlls-vonalhegeszts
Az ellenlls-vonalhegeszts vzlatt a 11. bra
szemllteti. Rztvzetbl kszlt, trcsa alak, forg
elektrdaprral pontszer varratok hegeszthetk egy-
ms utn. Jl alkalmazhat vkony lemezek hossz
tlapolt ktseinek hegesztsre vagy krvarratok he-
gesztsre; ez utbbira mutat pldt a 12. bra.


11. bra. Az ellenlls-vonalhegeszts alapvltozata,
a fels kpen oldalnzeti vzlaton, az als kpen
az tlapolsos hegeszts a vonalvarrat
hosszanti irnybl nzve


12. bra. Ellenlls-vonalhegeszts bvrszivatty-
alkatrszen
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
6. oldal
A hegesztsi sebessgtl s az ram bekapcsolsi
frekvencijtl fggen egymst tfed pontokbl ll
vonalvarrat vagy egyszer pontsorvarrat kszthet
(13. bra).

13. bra. Ellenlls-vonalhegesztssel kszlt varratok;
vonalvarrat (balra), pontsorvarrat (jobbra)
A vonalhegesztsi eljrsok kz tartozik a trcsa-
elektrds ellenlls-csvonalhegeszts, amelynek
vzlatt a 14. bra mutatja. Kt, egymstl villamosan
elszigetelt trcsaelektrdval valsul meg az ramt-
vezets a nyitott szelvny cs sszenyomott homlok-
felletein. A cs- vagy zrtszelvny alak profil acl-
szalagbl alaktszerszmokkal, hajltssal jn ltre.
Az varrat folyamatosan kpzdik a csszer termk
hosszvarratainak hegesztsekor.

14. bra. Hosszvarratos cs hegesztse ellenlls-
csvonalhegesztssel a cs tengelynek irnybl nzve
2.4. Az ellenlls-dudorhegeszts
Az ellenlls-dudorhegesztsnl eltren az el-
lenlls-ponthegesztstl az elektrdknak csak kt
feladatot kell elltni: a nyomer kzvettst s az
ram hozzvezetst (15. bra). A harmadik feladatot
az ram koncentrlst a munkadarabok term-
szetes vagy mestersges alakja (a dudor) teljesti. A
termszetes dudor ellenlls-dudorhegesztsre jel-
lemz plda a keresztktst alkot huzalok sszehe-
gesztse. Alkalmazsi pldaknt taln a legismertebb
gyrtmny a bevsrlkocsi, de a dudorhegeszts na-
gyon elterjedt hegesztsi eljrs a vasbetonszerkeze-
tek betonaclhlinak, valamint a legklnflbb fny-
forrsoknak gyrtsban (16. bra).
A mestersges dudor ellenlls-dudorhegeszts
sorn az szehegesztend alkatrszek egyikn kpl-
kenyalaktssal elzetesen ltrehozott dudoroknl egy-
egy pontszer varrat kpzdik; pldaknt egy bvr-
szivatty alkatrszt mutat a 17. bra.

15. bra. A termszetes dudor (balra) s mestersges du-
dor ellenlls-dudorhegeszts vzlata


Kzvilgtsi s veghzi cl ntriumgz kisllmpa


Bevsrlkocsi
16. bra. A dudorhegeszts alkalmazsi pldi

Ez a 12. brn is lthat alkatrsz

17. bra. Szivattyalkatrszre hegesztett fedl (fent)
a fedlen kialaktott mestersges dudorok (lent)
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

7. oldal
2.5. Az ellenlls-tompahegesztsek
Az ellenlls-tompahegeszts vzlatt a 18. bra
mutatja. A rd- vagy csszer alkatrszek rintkezs-
be kerl homlokfelletk mentn az tfoly ram kel-
tette Joule-h hatsra felmelegednek, majd a ten-
gelyirny erhatssal a berendezs sszezmti az
alkatrszeket. A felleteken meglv vagy a hevts
sorn keletkez szennyezdsek, oxidok a kinyomd-
nak sorjba; ennek rdekben kellen nagy mrtk
kplkeny alakvltozsra van szksg.

18. bra. Az ellenlls-tompahegeszts vzlata
A leolvaszt ellenlls-tompahegesztsnek tbbfle
vltozata ismert, de itt csak az alapvltozatot tekintjk
t. Az eljrst edzdsre hajlamos anyagok hegeszt-
sre alkalmazzk, mint amilyen pldul a 19. brn
lthat keskeny, 60 mm-nl kisebb szlessg, sza-
lagfrszlapok anyaga, a C75 jel rugacl.
A leolvasztsi folyamatban az illesztsi fellethez
kzeli rteg hevtst s a szennyez rtegek eltvol-
tst helyileg kpzd villamos vek segtik el.
19. bra. Szalagfrszlap leolvaszt tompahegesztse
A zmt ellenlls-tompahegeszts folyamn a
munkadarabokat homlokfelletknl sszenyomva,
majd rajtuk ramot tvezetve a fejld h s az erha-
ts egyttesen nagyfok kplkeny alakvltozst hoz
ltre, ami kohzis kapcsolatot teremt a kt anyag k-
ztt. A felleti szennyezdsek sorjba nyomsa csak
kisebb keresztmetszeteknl lehetsges.
2.6. Az ultrahangos hegeszts
Az ultrahangos hegesztsek kz tartoz ultrahan-
gos ponthegeszts vzlata a 20. brn lthat. A he-
gesztsi folyamat sorn a magnetostrikcis hatssal
keltett, 1560 kHz frekvencij ultrahangnak az akusz-
tikai transzformtorral 535 m-re megnvelt amplit-
dj rezgst az tlapoltan illesztett munkadarabok
kzl a vkonyabbra kzvettik az n. szonotrdval. A
sajtolert is kzvett szonotrda az rintett munka-
darabbal 0,13 s-ig egytt rezeg, srldsi ht kelt, s
vgl hegesztett ktst hoz ltre. Lehetsget ad azo-
nos vagy eltr anyagminsg vkony lemezek s
huzalok sszektsre. Ez a hegesztsi eljrs a m-
anyagok hegesztsre nagyon elterjedt, de rzvezet-
ke s az alumniumbl kszl gpkocsik karosszria-
lemezeinek hegesztsre is alkalmazzk.
Az ultrahangos vonalhegeszts nem ms, mint fo-
lyamatoss tett ponthegeszts; a trcsakikpzs,
folyamatos forgmozgst vgz szonotrda s ll
kztt tlapoltan thalad vkony lemezek kztt ala-
kul ki a hegesztett kts.


20. bra. Az ultrahangos ponthegeszts s az ultrahangos
vonalhegeszts (lent) vltozatai s egy alkalmazsi plda
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
8. oldal
2.7. A drzshegeszts
A drzshegesztsek legismertebb vltozata a for-
gatsos, msknt rotcis, drzshegeszts (21. bra).
A kt sszehegesztend munkadarab egyikt, amely-
nek alakja jellemzen rd vagy cs, a msikhoz nyo-
mott llapotban forgsba kell hozni. Amikor az rintke-
z felletek egszre kiterjedt a tisztts s a felmele-
gts, a forgst lelltjk s a munkadarabokat ssze-
sajtoljk; ezzel jn ltre a sajtolhegesztett kts.
Az elmelegtsi szerepet betlt drzslsnek
vagy az idejt, vagy az tjt lehet elre meghatrozni.
Nhny tovbbi fontos technolgiai tnyez: a drzs-
lsi, a fkezsi s a zmtsi szakaszon hat nyoms
s fordulatszm. A forgsi srlds miatt felmelegedett
anyag kplkenyalaktsa kvetkeztben jellegzetes
formj, gallrszer sorja kpzdik, amely szksg
esetn a kts gyenglse nlkl utlag lemunklhat.
A forgatsos drzshegeszts fontos eleme a forga-
ts gyors lelltsa; ez megbzhat s ers fkrend-
szert ignyel, vagy az eljrs lendkerekes vltozatval
kszbli ki. A lendkereket a szksges energit
eredmnyez maximlis fordulatszmra felprgetik,
majd ezt kveten a hajtmotorrl lekapcsoljk. A
lendkerkkel egytt forg befogott munkadarabot az
ll vagy ellenttes irnyban megforgatott darabhoz
szortjk. Az sszenyomskor keletkez fkeznyoma-
tk cskkenti a lendkerk fordulatszmt, azaz a mun-
kadarab ltja el a fk szerept. Elfordulhat, hogy a
forgs lellsig az llandan elnyrd kts a kis
fordulatszm miatt mr nem tud tkletesen jrakp-
zdni, ezrt egyes esetekben a kritikusnak tekinthet
fordulatszmnl a hagyomnyos eljrshoz hasonlan
lefkezik a forgst.21. bra. A drzshegeszts vzlata (fent); turbina+tengely
hegesztett kts s annak hosszmetszete (lent, elforgatva)
2.8. A kavar drzshegeszts
A kavar drzshegeszts vzlata a 22. brn ltha-
t. Lnyege, hogy egy forg, kopsll szerszm-
anyagbl ksztett csapszer szerszm behatol a tom-
pn illesztett, lergztett s sszeszortott lemezek k-
z, s ott intenzv kavarsba kezd. A srldsi htl
nagyon kplkenny vlt znban alakul ki a hegesz-
tett kts. A szerszm elszr lassan, nagy ervel a
kt lemez ktsi vezetbe merl, majd beindul a
hosszirny eltols. A szerszmmozgs s a fejld
h az rintett trfogatot kilgytja, intenzven alaktja,
keveri, majd a csap feletti szerszmvll a felletet t-
mrti s elsimtja. Teht az alapanyagok megolvad-
sa nlkl jn ltre a kts, fleg knny- s sznes-
fmtvzet anyag gyrtmnyokon. Hosszvarratok,
pontvarratok s krvarratok ksztsre is alkalmas, jl
automatizlhat, de egyelre mg csak a kltsgekre
rzketlen ipargakban alkalmazzk. Az eljrst m-
anyag kompozitok hegesztsre, a vilgon elszr,
sikeresen alkalmaztk a Polimertechnika Tanszken.


22. bra. A kavar drzshegeszts vzlata (fent),
alumnium anyagokon ksztett varratok kpe
2.9. A robbantsos hegeszts
A robbantsos hegesztsnl a hzaggal illesztett
lemezek, csvek kztt robbantssal nagysebessg
tkzst keltenek. A felletekre merleges nyom- s
velk prhuzamos cssztatfeszltsgek keletkeznek.
A nyoms szksges ahhoz, hogy a felleti atomok
rcsparamternyi tvolsgra kerljenek, a cssztat-
feszltsg okozta kplkeny alakvltozs biztostja a
kohzis kts feltteleinek kialakulst. A plattrozott
lemezek gyrtsnak egyik fontos mdszere.
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

9. oldal
3. Az mleszthegesztsek
Sajtoler alkalmazsa nlkli mleszthegeszts
sorn az sszehegesztend anyagok ktsi znjban
a hmrsklet az olvadspont fl nvekedik, s ki-
alakul az gynevezett mledk vagy hegfrd. A
hkzls megszntetse utn az mledk megszilr-
dul, s hegesztsi varratot kpez, amelyet fmes
anyagoknl varratfmnek neveznk.
Az mleszthegesztssel kialaktott hegesztett k-
ts ezt nevezzk gyakorta egyszeren varratnak
szerkezete rendszerint heterogn, hasonlt az ntssel
gyrtott anyagok szerkezethez, de azzal a nem elha-
nyagolhat klnbsggel, hogy a kis trfogat
mledk nagy sebessggel szilrdul meg s hl. Ez a
gyors lehls a szomszdos, nagy trfogat szilrd s
hideg(ebb) anyagrszek hthatsnak kvetkezm-
nye. A varratfm szvetszerkezete ltalban jelent-
sen eltr az alapanyagtl, s ez kihat a mechanikai
tulajdonsgokra is. Egyes eljrsoknl a hegeszts
sorn kpzd salaktakar vdi s szigeteli a lehl
varratznt, lasstva ezzel a lehlst.
A varratfmet az n. hhatsvezet fogja kzre.
Ebben a znban az eredeti alapanyag hkezeldik.
Az acloknl vgbemehet a teljes vagy rszleges
auszteniteseds, majd a lehlskor az ausztenitbl
martenzit kpzdhet. Az ezzel jr repedskpzdsi
veszly a kisebb ~ 0,25%-nl kisebb szntartalm
anyagok alkalmazsakor nem szmottev, m ha
mgis, akkor szmos, itt nem trgyalt technolgiai
megoldssal (pl. elmelegtssel) cskkenthet, elke-
rlhetk a hegesztsi repedsek. A hhatsvezet
egyes rszeiben vgbemehet az jrakristlyosods
(23. bra), ha az elzetes hidegalakts ennek feltt-
eleit kialaktotta. Emiatt kilgyulssal s kedveztlen
esetben szemcsedurvulssal is kell szmolni.

23. bra. Az tvzetlen aclok mleszthegesztskor
kialakul hhatsvezetnek vzlata
Az mleszthegesztsi eljrsok technikai megva-
lstsa, elrendezse, azaz a hforrs jellege s az
mledk krnyezetnek vdelme szerint sokfle cso-
portosts vgezhet, de ebben a rvid, alapoz tr-
gyalsban ezek ismertetse nem lehetsges.
Az mleszthegesztsi eljrsokrl egy olyan tte-
kintst ad a 3. tblzat, amely a ktst ltest energia
eredete forrsai szerint csoportost. A legelterjedteb-
bek s legjelentsebbek a villamos vhegesztsek.
Energiafajta Eenergiaforrs Eljrs
Villamos v vhegesztsek
Villamos ram
Villamos ellenlls Villamos salakhegeszts
Termokmiai Kmiai reakci Lnghegeszts
Elektronsugr Elektronsugaras hegeszts
Sugrzs
Lzersugr Lzersugaras hegeszts
3. tblzat. Az mleszthegesztsi eljrsok energiaforrsai
3.1. A villamos vhegesztsek
A villamos vhegesztsekhez a szksges h-
mennyisget a villamos v szolgltatja. A villamos v
kt, villamosan vezet anyag ezek elektrdnak ne-
vezzk kztti gzkzegben ltrejv, hosszan tart
villamos kisls, amelynek kvetkeztben az elektr-
dk kztti tr atomjai rszben ionizlt, teht plazma
llapotba kerlnek. Ekkppen a villamos v atomok,
ionok s elektronok keverke, vagyis az ramvezets
egy sajtos mdiuma. A hegesztvnek stabilan kell
gnie, amelyet a hegesztanyagok segtenek el.
3.2. A kzi vhegeszts
A kzi vhegeszts alapvet jellemzje a hegeszt-
anyaga, a bevonatos elektrda, amely maghuzalbl s
a koncentrikusan rsajtolt elektrdabevonatbl ll
(24. bra). A bevonatos elektrdk jellemzit a 4.3.
fejezet ismerteti. A munkadarab s az elektrda mag-
huzalja kztt villamos vet kell gyjtani s hegeszts
kzben fenntartani. A 35005000C-os v megolvaszt-
ja az anyagok szleit s az elektrdavget, s a kzs
mledkbl dermed meg a varrat. A folyamatos he-
gesztshez a leolvad elektrdnak eltol, varratvo-
nal menti halad s esetenknt lenget mozgst kell
adni. Kzi eljrs volta ellenre szles krben alkal-
mazzk, ahol az automatizmszakilag vagy gazdas-
gilag nem lehetsges.
A bevonat segti az vgyjtst, az vstabilitst, gz-
s salakkpzssel vdi az mledket s a varratot (a
salakot a kihls utn gondosan el kell tvoltani),
dezoxidl, kntelent, tvz, lasstja a lehlst, forml-
ja a varratot, elsegti a vzszintestl eltr helyzetben
val hegesztst.

24. bra. Kzi (bevont elektrds) vhegeszts
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
10. oldal
3.3. A fedett v hegeszts
A fedett v hegesztsnl (25. bra) a feltekercselt
huzal- vagy szalagelektrdt folyamatosan tolja el a
hegeszts helyre a huzaladagol egysg, mikzben
egy tartlybl az elektrdabevonat funkciit (kivve a
vdgzkpzst) ellt fedpor rejti el az vet. Rend-
szerint az egsz hegesztegysget njr szerkezetre
szerelik. A kzi vhegesztshez viszonytva lnyege-
sen nagyobb ramerssgek (akr 2 kA) s leolvadsi
teljestmnyek rhetk el.
Elssorban hossz, egyenes, vzszintes vagy vz-
szintes helyzetbe forgathat varratszakaszok hegesz-
tsre alkalmas eljrs. Hosszvarratos s spirlvarra-
tos nagytmrj csvek (26. bra), hajk, daruk, hi-
dak, tartlyok, nehzjrmvek vastag lemezeinek he-
gesztsre hasznljk. Hegesztanyaga a huzalelekt-
rda vagy a szalagelektrda s a csak erre az eljrs-
ra jellemz fedpor. (Ezek s az eljrsvltozatok be-
mutatsa nem rsze ennek a trgyalsnak.)

25. bra. A fedett v hegeszts vzlata


26. bra. Fent: fedett v hegesztssel gyrtott, 81312,5
mm-es gztvvezetki csvek. Lent: futmalkatrsz he-
gesztse (a visszaszvott fedpor mgtt mg izzik a varrat)
3.4. A huzalelektrds, vdgzos vhegeszts
A huzalelektrds, vdgzos vhegesztsek vilg-
szerte a legnagyobb mrtkben alkalmazott hegeszt-
si eljrsok. Kzs jellemzjk, hogy a feltekercselt
huzalelektrdt lland sebessggel adagolja a huzal-
eltol berendezs. A villamos v a folyamatosan leol-
vad huzal vge s az alapanyag kztt g. Az
mledket s a huzalbl leolvad, az ven keresztl az
mledkbe jut heganyagot a gzterel fvkn ki-
raml gzburok vdi (27. bra). Ez a gzvdelem
kedvez anyagtviteli s varrattisztasgi feltteleket
teremt.


27. bra. A huzalelektrds, vdgzos vhegeszts
A vdgz lehet semleges vagy aktv. A semleges
vdgz csak argont vagy/s hliumot tartalmazhat.
Az aktv vdgzos e kt semleges gz mellett szn-
dioxidot (230%) vagy/s oxignt (13%) is tartalmaz.
E kt aktv vdgzkomponens kedvezen hat az v-
stabilitsra, a beolvadsi mlysgre, a varratalakra, s
nagyobb hegesztsi sebessget enged meg.
A leolvad huzalelektrda keresztmetszete lehet
tmr vagy reges, csszer; az elbbit tmr huzal-
nak, az utbbit porbeles huzalnak nevezzk. A porbe-
les huzalok olyan portltetet tartalmaznak (28. bra),
amely azonos szerepet jtszik, mint a bevonatos elekt-
rdkon a bevonat.

28. bra. Porbeles huzalok keresztmetszeti kpei
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

11. oldal
3.5. A volfrmelektrds, vdgzos vhegeszts
A volfrmelektrds, vdgzos vhegeszts vzla-
ta a 29. brn lthat. Alapvet sajtossgt az adja,
hogy a villamos v egyik elektrdja, nevezetesen a
volfrmelektrda nem olvad le a hegesztsi folyamat-
ban. Az sszehegesztend anyag kpezi az ramkr
msik plust. Az vet, az izz volfrmelektrdt, va-
lamint a megolvasztott alapanyagbl s az adott eset-
ben de nem szksgszeren kzzel vagy gpi el-
tolssal adagolt hozaganyagbl kpzd mledket
vdgzburok vdi. A vdgz alapveten semleges
gz, de tartalmazhat aktv komponenst (O
2
, CO
2
), to-
vbb az ausztenites rozsdamentes aclok hegeszt-
shez nitrognt s hidrognt.
Az eljrs f jellemzje a nagyfok metallurgiai tisz-
tasg, ezrt leginkbb a kznsges tmeggyrtsi
esetektl eltr klnleges varratok s anyagok he-
gesztshez hasznlatos. Klnsen gyakran hegesz-
tik volfrmelektrds vhegesztssel a gykvarratokat
ez a tbbsoros varratok els sora , a vkony leme-
zeket s csveket, a rozsdamentes aclokat, nikkel-
s titntvzeteket. Klnsen fontos alkalmazsa a
vltakoz ram eljrsvltozatban az alumniumtv-
zetek hegesztse. A vltakoz ram lehetv teszi
felleti alumnium-oxid rteg megbontst, s gy a j
varratkpzst (30. bra) is.


29. bra. A W-elektrds, vdgzos vhegeszts vzlata s
egy alkalmazsi pldja

30. bra. Hmegoszls a vltakoz ram hegesztskor
3.6. A plazmahegeszts
A nemleolvad elektrds, vdgzos vhegeszt-
sekhez sorolhat plazmahegeszts lnyegt az vbe-
szkts jelenti. A villamos v egsz gztere plazmv
alakul, amelyet klnfle ramlstechnikai knyszerek
alkalmazsval sszeszktnk (31. bra), gy a hev-
t-olvaszt hats lnyegesen jobban fkuszltt vlik,
mint a szabadv volfrmelektrds vhegeszts ese-
tben. A kln csatornban raml plazmagzbl (Ar
vagy Ar+H
2
keverke) kpzd plazmt, az vet s az
mledket a kls csatornban raml semlegesgz-
burok (Ar) vdi a krnyezeti hatsoktl. Hozaganyag
hozzadsa termszetesen lehetsges, jl automati-
zlhat, s egszen vkony flik, huzalok hegeszts-
re is alkalmazhat a mikroplazmahegesztsi eljrs.
A plazmahegesztsnek szmos eljrsvltozatt
dolgoztk ki s alkalmazzk; itt csak az alapeseteket
tekintjk t, amelyek a plazmt folyamatosan ltrehoz
villamos v kpzdsnek helye szerint klnbznek;
vzlatuk a 32. brn lthat:
Plazmasugr-hegeszts (belsv vagy nem tvitt
v): az v a W-elektrda s a httt plazmafvka
kztt g. A plazmasugrban nem folyik ram, a
munkadarab nem rsze a villamos ramkrnek.
Plazmavhegeszts (klsv vagy tvitt v he-
geszts): a plazmafvka ltal leszktett v a volf-
rmelektrda s a munkadarab kztt g.
Kombinlt plazmahegeszts: az elz kett kombi-
ncija, azaz mind a bels, mind a kls v egy-
arnt rszt vesz a hegesztsi (h)folyamatban.
a) b)
31. bra. A volfrmelektrds vhegeszts (a) s a plazma-
hegeszts (b) plazmjnak alakja


32. bra. A plazmahegeszts kt alapvet vltozata
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
12. oldal
3.7. A lnghegeszts
A lnghegeszts, msknt gzhegeszts vzlatt a
33. bra mutatja. Az eljrs lnyege abban ll, hogy a
hevt-olvaszt energia egy oxignnel kevert gz el-
getsbl szrmazik. A nagy lnghmrsklet ghe-
t gz az acetiln (C
2
H
2
), de lehet propn-butn gz
vagy hidrogn is. Az oxignben vgbemen elget-
sekor keletkez reakcih olvasztja meg az sszehe-
gesztend leket s a szksg esetn az mledkbe
mrtogatva adagolt plca vgt. Az mledk megder-
medsvel jn ltre a hegesztett ktst.
A 45 mm-nl vkonyabb anyagokat balra hegesz-
tssel, a vastagabbakat jobbra hegesztssel lehet j
minsgben (megfelel tolvadssal) sszektni, de
meg kell jegyezni, hogy ennek az eljrsnak az alkal-
mazsa ma mr rendkvl ritkn jn szba vastag le-
mezek, csvek esetben. Az alapanyagtl fggen kell
belltani a megfelel lngtpust: oxidl lngot a sr-
garezekhez, redukl lngot az ntttvasakhoz s
semleges lngot (1:1 arny) a sznaclokhoz. Az el-
sdleges s a msodlagos gsi reakcik a kvetke-
zk szerint mennek vgbe:
C
2
H
2
+ O
2
2CO + H
2

4CO + 2H
2
+ 3O
2
4CO
2
+ 2H
2
O33. bra. A lnghegeszts vzlata s a lngtpusok
3.8. A lzersugaras hegeszts
A nagy energiasrsg hegesztsi eljrsok cso-
portjt alapveten kt eljrs alkotja: az elektronsuga-
ras hegeszts s a lzersugaras hegeszts. Nagy
energiasrsgrl akkor beszlhetnk, ha az energia-
forrs hevt-olvaszt hatsnak fajlagos teljestmnye
meghaladja a 10
4
W/mm
2
rtket. Ezeket a hforrso-
kat a hegesztsen kvl az anyagmegmunkls ms
terletn (pl. vgs, felletkezels) is alkalmazzk.
A lzersugaras hegeszts egyik alapjt az anyagok
optikai tulajdonsgai jelentik, nevezetesen az, hogy
felletre rkez sugrzst kpesek elnyelni is, nem
csak visszaverni vagy tbocstani. Az elnyelt sugrzs
energija rtelemszeren nem vsz el, hanem ertel-
jes s gyors melegedst, megolvadst s elprolgst
okoz; hegeszts esetn a cl a gyors, nagymlysg
s kisszlessg megolvadsi zna elrse.
A hevtst, olvasztst vgz lzersugr a lzerfor-
rsban kpzdik, s a lzeroptikai rendszeren keresz-
tl jut el a kvnt mretben nyalbtmr s
energival a munkadarab felletre. A lzersugr ha-
tsa az anyagra az idben lehet folytonos vagy szaka-
szosan ismtld, azaz impulzusos.
rdemesnek tartjuk a technolgiai mgoly rvid
bemutatsa eltt is nhny alapfogalom tisztzst.
Elsknt taln azt, hogy mi is az a lzer? A mai l-
talnos rtelmezsben ez a kifejezs egy gumifo-
galom, vagyis az rtelmezsi szlshatrainak
megllaptsban vitathat. Adott esetben jelent
sugrzst, berendezst, gyrteszkzt, mszert,
alkatrszt, fegyvertpust, hajosztlyt stb. Az erede-
ti angol mozaikszbl kiindulva a (helyesen) ma-
gyar trssal hasznlt lzer kifejezs alapveten
egy fizikai jelensget s az azt meghatroz elvet
jelenti: az induklt emisszis fnyerstst.
Az anyagmegmunkls tmakrben a lzer a
megmunklsi folyamatban rsztvev eszkzk
egyedi fajtjnak megjellsre szolgl kifejezs.
Ebbl a szempontbl mg hasznos is a gumifoga-
lom mivolta, de csak addig a pontig, ameddig nem
lehet a lzernek mint jelensgnek az ltalnossg-
ban alkalmazhat fajtamegjellst tovbb pontos-
tani brmely konkrt technolgiai vonatkozsra. Ez
pedig egyre gyakrabban elvgezhet, klnsen
akkor, amikor a lzer kifejezs minsgjelzv te-
het, s gy akr tbblpcss tagolsban is
egyre pontosabban meghatrozhatv vlik pl. egy
sugr(zs)fajta, egy nyalbfajta, egy berendezsfaj-
ta, egy optika(i rendszer) fajta, egy hegesztsi elj-
rs fajta, egy vgsfajta, egy jellsfajta stb. A to-
vbbiakban ehhez tartva magunkat, kvetkezete-
sen lzersugaras hegesztsrl, hevtsrl, vgs-
rl, lzernyalb-tmrrl stb. fogunk beszlni.
A lzersugaras hegesztshez berendezsoldalrl
szksg van egy lzerberendezsre, amelynek legfon-
tosabb kellke a lzersugrforrs, valamint egy he-
gesztfejnek nevezett lzeroptikai egysgre, amely a
hegesztsi feladathoz igazodva kpes a lzernyalb
tmrjnek s a lzernyalb fkusztartomnynak
mdostsra. Szksges arrl is gondoskodni, hogy a
lzersugr s a munkadarab kztti elmozduls bizto-
stott legyen; ezt vagy a munkadarab (kszlkkel,
robottal), vagy a lzernyalb (tkrrendszerrel vagy
robottal) mozgatsa teszi lehetv.
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

13. oldal
A lzersugaras hegeszts eljrsvltozatait els s
legegyszerbb megkzeltsben a lzerforrs anyaga
szerint klnbztetjk meg. A gzlzerek legfontosab-
bika a 10 600 nm hullmhosszsg sugrzst kibo-
cst szn-dioxid lzer. Ez a lzerfny a CO
2
+ N
2
+
He keverkt tartalmaz csben (34. bra) villamos
kislssel gerjesztett koherens s monokromatikus
(minden foton hullmhossza azonos) sugrzs.

34. bra. Szn-dioxid lzeres hegesztberendezs vzlata
A szilrdtestlzerek krben hegesztsre s vgs-
ra a legelterjedtebb lzerforrs az 1064 nm hullm-
hosszsg sugrzst elllt Nd:YAG lzerforrs
(35. bra); ez neodmiumatomokkal adalkolt, ittrium-
alumnium grnt (Y
3
Al
5
O
12
), egy mestersgesen el-
lltott kristly. A lzerforrs alakja szerint lehet rvid
rd, lapos korong vagy hossz szl. A lzerfnyt ger-
jeszt hats az optikai pumpls srn felvillan lm-
pkbl szrmaz lthat fny vagy lzerdidkbl
szrmaz, kisteljestmny lzersugr.

35. bra. Szilrdtestlzeres hegesztberendezs vzlata;
a lzerforrs egy rd alak Nd:YAG kristly, a gerjeszts
villanlmpval trtnik
A lzersugaras hegeszts zemmdjt tekintve le-
het folyamatos vagy impulzusos. A folyamatos zem
lzersugaras hegeszts esetn a lzersugr energija
az idben lland. A gzlzerek kimen teljestmnye
alapveten a gerjesztett gztrfogat fggvnye, ezrt
a nagyteljestmny berendezsek (P > 1 kW) nagy-
mretek, a lzerforrs szerept betlt csrendszer
tbb mter hosszsg, s hatkony htst ignyel.
Az impulzusos hegesztst (s vgst, frst) meg-
valst impulzuslzerek olyan berendezsek, ame-
lyek nvleges teljestmnye gyakran a 100 wattot sem
ri el, de mivel egyetlen lzerimpulzus idtartama
rendkvl rvid is lehet ez alapjn beszlnk s-os,
ns-os, ps-os, fs-os lzerekrl , az egyetlen impulzus-
ban kimen teljestmny a nvlegesnl tbb nagysg-
renddel nagyobb is lehet.
A lzersugaras hegesztshez vdgzra van szk-
sg, amely ltalban argon. A hegesztsi folyamat
vgezhet az alapanyaghoz illeszked sszettel
hozaganyag kzi vagy gpi eltols adagolsval,
annak elre odahelyezsvel, esetenknt pedig fm-
por vagy kermiapor adagolsval, annak megfelel-
en, hogy az adott hegesztsnek mint minden he-
gesztsi feladatnak mi az aktulis rendeltetse az
albbiak kzl:
kthegeszts (kt vagy tbb alkatrsz sszehe-
gesztse); pldkat mutat erre a 36. bra,
felrakhegeszts (egy alapfelletre egy ms tulaj-
donsg rteg felvitele kohzis kapcsolattal)
javthegeszts (a kopott, srlt, repedt rszek ki-
javtsa sszehegesztssel vagy a hinyz anyag
ptlsval).
36. bra. Lzersugaras mikrohegeszts alkalmazsi pldi
klnfle lmpk alkatrszeinek hegesztsre
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
14. oldal
4. A hegesztanyagok egyes jellemzi
4.1. Bevont vhegeszt elektrdk
A hegesztanyagok szorosan ktdnek a hegesz-
tsi eljrsokhoz, amelyek ltalban a felhasznlsuk
mdjt s az elnevezsket is meghatrozzk. A gya-
korta hasznlt (s nem ppen szp) hozaganyag ki-
fejezs ltalban az mleszthegesztsi eljrsokban
alkalmazott, a hegesztsi folyamat sorn megolvad
fmes anyagok gyjt elnevezse. A hozaganyag az
alapanyag megolvad rszvel sszekeveredik, s gy
bepl a megdermed mledk anyagba, teht a
varratfm alkotja lesz.
A hegeszts alapfogalmait meghatroz szabvny
az MSZ EN ISO 17659:2004 Hegeszts. Hegesztett
ktsek tbbnyelv fogalommeghatrozsai brkkal
(ISO 17659:2002) szerint a hegesztanyag a he-
geszts folyamn kln adagolt vagy elre elhelyezett,
a varrat tmegnek s tulajdonsgainak biztosts-
hoz szksges anyag. Fontos kiemelni, hogy ezt a
felttelt teljesen kielgtik a vdgzok is, teht indo-
kolatlan s helytelen a vdgzok egyb vagy se-
gd- anyagnak nevezse.
Fmes anyagok hegesztsekor legalbb egy tucat
hegesztanyagfajtt alkalmaznak, de csak azokat em-
ltjk meg ebben a fejezetben sszegyjtve, amelyek a
fentiekben bemutatott hegesztsi eljrsokhoz kapcso-
ldnak:
bevonatos elektrda,
tmr huzalelektrda,
porbeles huzalelektrda,
hegesztplca,
hegeszthuzal,
fedpor,
vdgz.
Teht klnbsget kell tenni a hegesztelektrda
s a hegesztplca, illetve hegeszthuzal kztt. Az
huzalelektrdk a rajtuk tfoly ram hatsra, mg a
hegesztplck s az rammal t nem jrt hegeszt-
huzalok a kls hforrs vagy az mledk hatsra
olvadnak meg.
A vdgzok ltalban nem plnek be a varrat
anyagba, de az oxign s a nitrogn egyrtelmen
beolddik a varratfmbe a nitrogn esetben ez kife-
jezetten az tvzs egyik mdjt jelenti , viszont min-
denkor jelents mrtkben befolysoljk a varratkp-
zds krlmnyeit, a metallurgiai folyamatokat, a he-
gesztett kts tulajdonsgait.
A hozaganyag anyagminsge fszablyknt az
alapanyaghoz igazodik, vagyis az a cl, hogy a varrat-
fm az alapanyag kmiai s mechanikai jellemzivel
kzel azonos legyen. Nemritkn azonban ettl el lehet
trni, s az alapanyag tulajdonsgait figyelembe vve
vagy egymstl eltr alapanyagokhoz olyan ho-
zaganyag vlasztand, amelynek varratfme az adott
krlmnyeknek leginkbb megfelel. Ilyen esetet jelen-
tenek ltalban az alumniumtvzetek, a rozsdamen-
tes aclok s a vegyes ktsek.
Azokhoz a gyrtmnyokhoz, amelyekkel szemben
fokozott elvrsokat tmasztanak, pl. haj, nyomstar-
t edny, daru stb., ltalban elrjk, hogy csak hiva-
talos minsts hegesztanyagokat szabad hasznl-
ni. A gyrtk a katalgusaikban megadjk az ebbl a
clbl megszerzett tanstvnyaik jelzst.
A hozaganyagok kzl szmos szempont szerint
vlaszthatunk, itt csak nhny pldt mutatunk:
Az alapanyag anyagminsge alapjn.
A hegeszts rendeltetse szerint: kthegeszts,
javthegeszts, felrakhegeszts.
A kivitelezs gpi vagy kzi hegeszts lesz-e?
A gyrtmny jellege s a hegesztsi helyzet; pl. cs
vagy sk lemez, vzszintesen vagy fgglegesen
kszl a varrat.
A termk ignybevtele szerint: statikus, dinamikus,
fraszt stb. ignybevtel figyelembevtelvel.
4.2. A bevonatos elektrdk alaptulajdonsgai
A bevonatos elektrda maghuzalbl s a maghu-
zalra sajtolt bevonatbl ll (37. bra). Az elektrdk
jratos maghuzaltmrje: 2,0 2,5 3,25 4,0 5,0
mm, hossza 300 350 450 mm. A bevonat ersen
befolysolja a fggleges helyzetben val alkalmazha-
tsgot, a cshegesztsre val alkalmassgot, a kiho-
zatali tnyezt (vannak n. nagyhozam elektrdk), a
varratalakot, az vgyjtsi kpessget, a salakkpzst,
salaklevlst, a frcsklsi hajlamot stb.


37. bra. Bevonos elektrdk kzi vhegesztshez. Az elekt-
rdt hegeszts kzben hzva kell vezetni. Az elektrda
vgnek grafitozsa a bzikus elektrdknl szoksos
Az elektrdabevonat alkoti klnfle szervetlen s
esetenknt szerves vegyletek, amelyekbl akr tbb
tucat klnfle sszetev is bekerlhet a bevonatba. A
kzi vhegeszts alapvet jellegzetessge a salakkp-
zds, a salak pedig attl fgg hatst fejt ki, hogy
milyen a salakkpz alkotknak az olvadk fzisok
(fmolvadk s olvadt salak) kztti fizikokmiai reak-
cikban mutatott aktivitsnak eredje. Ebbl a szem-
pontbl az elektrdabevonat bzikus salakkpz alko-
ti protonfelvtelre, illetve elektronleadsra hajlamosak
(kationkpzsre), mg a savas alkotk protonleadsra
vagy elektronfelvtelre (anionkpzsre) hajlanak.
A bzikus salak legfontosabb sszetevje a CaO, a
savas (savany) salakok pedig a SiO
2
.
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

15. oldal
Az elektrdabevonatokban teht a legfontosabb
sszetevk a salakkpzk, de emellett reduklszerek
(pl. sznpor, alumnium), tvzk (pl. ferrokrm), gz-
kpz anyagok, ktanyagok s sznezanyagok is
megtallhatk bennk.
Az elektrdabevonat s a belle kpzd salak leg-
fontosabb feladatai a kvetkezk:
az vgyjts s az vjragyjts elsegtse,
az vstabilits biztostsa,
vdgz kpezse, amely jellemzen CO s CO
2
,
salakkpzs; az olvadt salak vgzi az mledk me-
tallurgiai kezelst, a megszilrdult salak lasstja a
lehlst, s vd az oxidci ellen,
a hegesztskor kig tvzk ptlsa
a hegfrd dezoxidlsa,
a fajlagos leolvadsi teljestmny (tmeg/id) nve-
lse (vasportartalm elektrdkban),
a szilrd szennyezk (S, P) s a gz szennyezk
(H, N) eltvoltsa.
a frcskls cskkentse,
a vzszintestl eltr helyzetben hegeszts elseg-
tse,
a varratdudor kedvez alakjnak formlsa.
Az elektrdabevonat vastagsga szerint lehet v-
kony, kzepesen vastag vagy vastag. A maghuzal
egysgnyi tmegre vonatkoztatva az elektrda kiho-
zatali tnyezje 65% s 240% kztt vltozhat.
4.3. A bevonatos elektrdk fajti s f jellemzi
Az elektrdabevonatok alaptpusait s azok legfon-
tosabb jellemzit az albbiakban foglaljuk ssze.
Bzikus bevonat; jellse: B.
Jellemz alkotja a mszk (CaCO
3
). vgyjtsi k-
pessge gyenge, ezrt grafitozzk be az elektrda
vgt. A bevonat nedvszv, ezrt hasznlat eltt 23
rn t 300C-on ki kell szrtani. rzkeny a polari-
tsra. A bzikus salaknak ksznheten olyan varrat-
fmet eredmnyez, amelynek szvssga kielgti akr
a 40C-ra elrt tmunka kvetelmnyt.
Rutilos bevonat; jellse: R.
Jellemz alkotja a rutil (TiO
2
). vgyjtsi kpess-
ge s a legtbb hegesztstechnikai sajtossga kivl.
A savas salaknak miatt a varratfm szvssga legfel-
jebb 20C-ra elrt tmunka-kvetelmnyt elgti ki.
Mind egyenram, mind vltakoz ram ramforrs-
rl jl leolvaszthat.
Cellulzos bevonat; jellse: C
A bevonat jellemz alkoti a szerves anyagok,
amelyek a leolvaszts sorn elgve nagymennyisg
vdgzt fejlesztenek. Kimondottan a nagy tmrj
olaj- s gztvvezetki csvek szabadtri, fentrl lefe-
l halad hegesztsre fejlesztettk ki, s mindmig ez
a legfontosabb alkalmazsuk.
Nagy kihozatal (nagyhozam) bevonat: RR.
A nagy falvastagsg anyagokbl kszl gyrt-
mnyok hegesztett ktseit gyakran kell tbb rtegbl
s rtegenknt tbb varratsorbl felpteni. Ilyen ese-
tekben hasznljk a nagy kihozatal elektrdskat,
amelyekkel egy varratsor keresztmetszete vagy/s a
hegesztsi sebessg jelentsen megnvelhet. Az
ilyen bevonatok vastagok, bennk a vaspor mennyis-
ge akr meg is haladhatja a maghuzal anyagnak
mennyisgt. Ezekkel az elektrdkkal csak vzszintes
helyzet varratok kszthetk.
Manapsg gyakran hasznlnak vegyes jelleg be-
vonatokat, pl. rutil-bzikus (RB) vagy rutil-cellulzos
(RC), s ltezik, de kicsi a gyakorlati jelentsge az
oxidos (O) s a savas (A) bevonatnak.
4.4. A hegesztsi vdgzok
A vdgztl ersen fgg a beolvadsi mlysg, a
varratalak, a frcskls mrtke, a hbevitel, a fmtani
hatsok (pl. tvzk kigse) s a termelkenysg. A
kts minsge alapveten a vdgz s a hozag-
anyag klcsns megvlasztstl, sszehangolstl
fgg. Ezzel kapcsolatban mrlegelni kell, hogy a meg-
lev eszkzk milyen gzelltst tesznek lehetv, pl.
clszer-e kzponti gzelltst megvalstani, vagy
megfelel a helyi palackos megolds egyedi gzkeve-
rkkel. Meg kell vlasztani a megfelel keversi arnyt
az alapanyag, a vastagsg, a varrat klalakja, a beol-
vadsi mlysg stb. figyelembevtelvel. A vdgz-
mennyisg belltsra ltalban elfogadhat, hogy a
percenknti tfolysi rtk a huzaltmr 1012-
szerese. A vdgzok jellemzit s elrsait az MSZ
EN ISO 14175:2008 szabvny tartalmazza, az albbi
gz-, illetve gzkeverk csoportokat hatrozva meg:
I semleges Ar, He, Ar + He
M1 oxidl keverk Ar + CO
2
+ O
2
+ H2
M2 oxidl keverk Ar + CO
2
+ O
2

M3 oxidl keverk Ar + CO
2
+ O
2

C ersen oxidl CO
2
, CO
2
+ O
2

O oxign O
2

R redukl keverk Ar + H
2

N nitrognes Ar, N
2
, N
2
+ H
2
, Ar + N
2
+ H
2

Z egyb
A 4. tblzat a huzalelektrds, vdgzos vhe-
gesztsre, a klnfle alapanyagokhoz javasolt vd-
gzok fbb fajtit mutatja. A sznezett httrrel jelltek
az alapgzok, a fehr htter sorokban a ritkbban
hasznlt keverkek vannak feltntetve.
Alapanyagcsoport
Ar
(%)
CO2
(%)
O2
(%)
He
(%)
H2
(%)
N2
(%)
NO
(ppm)
100
82 18
90 10
92 8
91 5 4
tvzetlen s
gyengn tvztt
minsgi s
nemesaclokhoz
82 18 300
97,5 2,5
99 1
78 2 20
67,95 0,05 30 2
Rozsdamentes
(korrzill, hll
s kszsll) aclok
84,95 0,05 10 5
100
100
50 50
Alumniumtvzetek
69,97 0,03 30
4. tblzat. Vdgzok a fbb alapanyag-csoportokhoz,
huzalelektrds vdgzos hegesztshez
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
16. oldal
Az 5. tblzat a volfrmelektrds, vdgzos v-
hegesztsre, az eljrs szempontjbl legjellemzbb
alapanyagcsoportokhoz javasolt vdgzokat mutatja.
Alapanyagcsoport
Ar
(%)
CO2
(%)
O2
(%)
He
(%)
H2
(%)
N2
(%)
NO
(ppm)
100
75 25
95 5
97 3
97 1 2
Rozsdamentes
(korrzill, hll
s kszsll)
aclok s
Ni-tvzetek
78 20 2
100
100 300
100
50 50
Alumniumtvzetek
69,97 0,03 30
5. tblzat. Vdgzok a fbb alapanyag-csoportokhoz,
volfrmelektrds vdgzos hegesztshez
A gztisztasg jellse
A gztisztasgot egyszer szmkombinci jelli. A
ponttal elvlasztott kt szm els tagja a trfogat-
szzalkos gztartalom szmrtkben szerepl 9-
esek szmt, a pont utni tagja az utols 9-es utn
rand szmot adja meg. Pldul a 4.5 jells rtelme-
zse: 99,995% alapgz, amely mellett 0,005% = 50
ppm szennyez (pl. egyb gz, nedvessg) lehet.
A gzpalackok jellse
A felhasznl rszre a sznjells a gztltet tulaj-
donsgaira (ghet, oxidl, semleges, mrgez stb.)
vonatkoz ltalnos informcikat adja meg. A gzpa-
lackok sznjellse nem kpezi e trgyals rszt.
4.5. A lnghegeszts gzai
Az acetiln (C
2
H
2
) a leggyakrabban hasznlt ghe-
tgz. Szntelen, szagtalan, nem mrgez, teltetlen
szn-hidrogn-vegylet, amely knnyen sztesik alko-
tira, intenzv hfejlds kzben. Az acetilnoxign
keverk 393% acetilntartalomnl robbankpes ke-
verk. A palack szne gesztenyebarna.
A hegesztshez szksges acetilnt aclpalackban
forgalmazzk. Az acetilnt 10, 20, 40, illetve 50 L tr-
fogat palackokban troljk. Az acetiln jl olddik
acetonban. 15C-on,0,1 MPa nyomson 1 liter tiszta
aceton kb. 24 liter acetilnt kpes elnyelni. A palackot
porzus anyaggal tltik meg, ebbe mint egy szivacsba
itatjk be az acetont, s az immr igen nagy fellet
folyadkban nyeletik ez az acetiln gzt. A nyoms
ekknt robbansveszly nlkl 1,51,9 MPa-ig (1519
bar) fokozhat. A palackba 16 liter acetont tltenek. A
16 liter aceton 15C-on s 1,9 MPa nyomson
162419 = 7296 liter 7,3 m
3
acetilnt kpes elnyel-
ni. A gzhegesztsre s lngvgsra sznt acetilnt
trol disszugzpalackokat nem nyomsra, hanem
tmegre tltik. Egy 40 literes palackba kb. 7,2 kg gzt
tltenek, gy a tartly nyomsa a hmrsklettl fg-
gen tbb vagy kevesebb is lehet.
Az oxign szntelen, szagtalan, ztelen, nem mr-
gez gz. Nem g, de az gst tpllja. Iparilag a le-
vegbl lltjk el a leveg cseppfolystsa, majd
szakaszos leprlsa rvn. Hegeszts cljra legalbb
99,5%-os tisztasg oxign szksges, amelyet gz-
vagy cseppfolys halmazllapotban trolnak s szll-
tanak, a folykony oxignt 183C hmrsklet. Egy
liter folykony oxign 15C-on, 0,1 MPa nyomson
863 liter gznem oxignn alakul t, hfelvtel (s a
krnyezet lehlse) kzben. gy az oxigntartly hasz-
nlata nagyipari zemekben igen gazdasgos.
A kk szn, fehr nyak gzpalackot (38. bra)
szelep zrja le. Az oxign- s a hidrognpalack szele-
pe srgarzbl, mg az acetilnpalack szelepe aclbl
kszl, szerkezetk s mkdsk hasonl. Azonban,
az sszecserlst elkerlend, eltr a nyomscsk-
kent csatlakozsi s tmtsi mdja, a tmszelence
rgztse, valamint a szelep nyitsa. Az oxignpalack
szelept vni kell mindenfle zsiradktl s olajtl,
mert ezek az anyagok az oxigntl meggyulladnak.


38. bra. A lnghegeszts gzainak trolpalackjai
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

17. oldal
5. A termikus vgs alapismeretei
Vgskor a szles (lemezek, szalagok) vagy hosz-
sz (rudak, profilok, csvek) kohszati termkeket a
gpipar szmra ezek a kohszati elgyrtmnyok
kell megfelel gyrtsi mretre s alakra darabolni. A
vgs trtnhet termikus, erzis (pl. vzsugaras), kp-
lkenyalakt (pl. lemezolls vgs) vagy forgcsol
(pl. frszels) megmunklssal. A kplkenyalakt
s az erzis vgs szmottev hhats nlkl megy
vgbe, mg a forgcsol- s a termikus vgst jelents
hhats ksri. Valamennyi vgsi eljrs alkalmazsa
sorn keletkezik anyagvesztesg.
A termikus vgs olyan szorosan hozztartozik a
hegesztsi s forrasztsi eljrsokhoz s gyrtsi fo-
lyamatokhoz, hogy a hegesztssel foglalkoz szabv-
nyostsi rendszerekben is a hegeszts rokon eljr-
snak nevezik.
Mindenfle termikus vgs sorn egy vgsi rst
kell kialaktani az anyagban, amely mentn az kettv-
laszthat. A legfontosabb termikus vgsi eljrsok:
a lngvgs,
a plazmavgs,
a lzersugaras vgs.
A tovbbiakban erre a hrom termikus vgsi elj-
rsra nzve tekintjk t a fontosabb alapismereteket.
5.1. A lngvgs
A lngvgskor az oxignnel kevert ghet gz
lngjval a helyileg gyulladsi hmrskletre felhev-
tett (elmelegtett) anyagot nagynyoms oxignsu-
grban elgetik (oxidljk), s ezzel egyidejleg a ke-
letkezett s megolvad gstermkeket (oxidokat) az
oxignsugrral kifvatjk; gy alakul ki a vgsi rs,
amelyet a 39. bra szemlltet.


39. bra. A lngvgs folyamata
A lngvgs amely az get, nemolvaszt vg-
sok egyike alkalmazhatsgnak felttelei a kvet-
kezkben sszegezhetk:
az anyag oxignben elgethet legyen;
az anyag gyulladsi hmrsklete legyen kisebb
mint az olvadspontja;
az anyag kpzd oxidjnak olvadspontja is le-
gyen kisebb, mint az olvadspontja, hogy az gs-
termk legyenek hgfolys llapotba hozhat s
knnyen eltvolthatk a keletkez vgsi rsbl;
az anyag gshje (az oxidci reakcihje) legyen
nagy, hvezetsi tnyezje legyen kicsi, hogy a v-
gsi rs gyorsan kialakuljon s keskeny maradjon.
Ezeknek a lngvghatsgi kvetelmnyeknek
gyakorlatilag csak az tvzetlen s a gyengn tvztt
szerkezeti aclok felelnek meg, azok kzl is csak a
kisebb szntartalmak (C < 0,25%). Azonban ez nem
szkti be rdemileg az alkalmazsi lehetsgeket,
ugyanis ezeket az aclokat risi mennyisgben al-
kalmazzk a hegesztett szerkezetek gyrtsra. Teht
a jl hegeszthet aclok egyben jl lngvghatk is.
A lngvgsra hasznlt ghet gz leggyakrabban
acetiln (C
2
H
2
), de alkalmaznak propn-butn gzt is.
A vgst lngvg gkkel vgzik, kzi vagy gpi
mozgatssal (40. bra). A kzi vgs pontossga er-
sen fgg a munkavgz szemlytl. A fokozott kve-
telmnyek csak gpestett lngvgssal teljesthetk.
A lngvg berendezsek a vggt megfelel hely-
zetben tartjk, a kvnt plyn pontosan vgigvezetik,
s lehetv teszik tbb vgfej egyttes mkdtetst,
a CNC-vezrelt megmunklst is. Az tvghat vas-
tagsg akr tbb szz mm is lehet.
40. bra. Kzi s gpi lngvgs
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
18. oldal
5.2. A plazmavgs
A plazmavgs (41. bra) sorn a lnggal nem vgha-
t anyagokat (pl. rozsdamentes aclok, alumnium-,
nikkel- s rztvzetek) nagy hmrsklet, koncent-
rlt, kis tmrj s nagynyoms plazmasugrral az
egy kismret foltban tolvasztjk, majd a vgfej fo-
lyamatos mozgatsval a keletkezett olvadkcseppe-
ket kifvatjk a kialakul vgsi rsbl.

41. bra. A plazmavgs vzlata
A plazmt ltrehoz villamos v katdja ltalban
W-elektrda, andja pedig egy gyr alak, vzhtses
plazmafvka vagy a megmunkland anyag. A plaz-
ma htartalma a fvka szktsvel tovbb nvelhe-
t. A plazmavgshoz (amely mleszt vgs) hasz-
nlt fontosabb plazmakpz gzkeverkek: Ar + H
2
, Ar
+ N
2
, N
2
+ H
2
, leveg vagy oxign. A nitrogntartalm
gzkeverkekbl jelents mrtk a kros NO
2
kibo-
cstsa. Ezt is s a zajszintet is kedvezbb teszi a
vz alatti plazmavgs.
A plazmavgs mindenfle anyag vgsra alkal-
mazhat. A fmes anyagok vgsakor nagyobb pon-
tossgot biztost, mint a lngvgs, s kisebb a vgsi
rs mentn kialakul hhatsvezet (42. bra).


42. bra. Plazmavgott alkatrszek
5.3. A lzersugaras vgs
A lzersugaras vgs ugyancsak alkalmas minden
olyan anyag vgsra, amely kellen elnyeli akr a
tkrzdst vagy tbocstst gtl bevonattal az
adott hullmhosszsg sugrzst. A 43. bra a f-
mes anyagok abszorpcis tnyezjnek vltozst
mutatja a sugrzs hullmhossznak fggvnyben;
az az elnys, ha rtke kzelt 1-hez.

43. bra. Az abszorpcis tnyez vltozsa a sugrzs
hullmhosszsgnak fggvnyben
A lzersugaras vgskor a kisdivergencij (kzel
prhuzamos nyalb), koherens lzersugr fkuszl-
sval nagy p = P/A (W/mm
2
) teljestmnysrsget
lehet elrni. Ennek hatsra az anyag megolvad s
elprolog. Nagynyoms (ltalban 510 bar) vggz
(pl. oxign, nitrogn, leveg, argon) befvsval a ke-
letkez keskeny vgsi rsbl az elgzlgtetett
anyag eltvolthat a 44. bra vzlata szerint.
Gyakorlatilag minden anyag vghat lzersugaras
vgssal. A vglzerek ugyangy lehetnek folyama-
tos zemek s impulzusos zemek, mint a hegesz-
tlzerek; nemritkn ugyanaz a berendezs szolglja
ki a hegeszt- s a vgfejet.
Nagy elnye a lzersugaras vgsnak a minden
mst meghalad pontossg, a gyorsasg, a keskeny
hhatsvezet s az ebbl addan csekly mrtk
alaktorzuls a vgott alkatrszen. Ugyanakkor a vgs
fajlagos kltsgei jval nagyobbak a tbbi termikus
vgsinl.


44. bra. A lzersugaras vgs vzlata s alkalmazsai
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai

19. oldal
6. A forraszts alapjai
A forraszts lnyege abban foglalhat ssze, hogy
az sszeforrasztand anyagok kztt kialaktott szk
rsbe amelynek szlessge legfeljebb 0,10,2 mm
az olvadspontjuknl kisebb olvadspont, olvadk
llapotba hozott forraszanyagot juttatunk, amely for-
raszanyag megszilrdulvn ers adhzis s gyakran
adhzis + diffzis ktst alakt ki az ltala bebortott
felletek kztt. A forraszanyag behatolst a kapill-
rishats teszi lehetv. Ez akkor mkdkpes, ha a
fmfelletet a forraszanyag olvadka csaknem tkle-
tesen nedvesti. A j nedvests (45. bra) felttelei
csak akkor teljeslnek, ha a forrasztand felletekrl
minden szennyezdst (zsr, nedvessg) s a felleti
oxidrteget is eltvoltjuk. Ezt a tiszttst a
folyasztszerek biztostjk.
A forraszanyagok tvzetek lvn egy hmrskleti
svban olvadnak meg. Az ennek megfelel forrasztsi
hmrsklet s az ezzel szinte teljesen egytt vltoz
ktsszilrdsg alapjn klnbztetik meg:
a lgyforrasztst, amelyre 450C-nl kisebb a mun-
kahmrsklet s legfeljebb 50 MPa a ktsi szi-
lrdsg, valamint
a kemnyforrasztst, ahol 450C-nl nagyobb a
munkahmrsklet. A ktsszilrdsg ltalban
nem haladja meg a 300 MPa-t.
A lgyforraszts ott alkalmazhat (pl. finomme-
chanika, elektronika), ahol a ktsnek nem kell nagy
szilrdsgnak lennie, de a megfelel tmrsg, a j
ram- s hvezet kpessg kvnatos. A kemnyfor-
raszts viszonylag nagy szilrdsgot ad, s a kts
nagyobb zemi hmrskleten is alkalmazhat.
A forraszts elnyei:
A legtbb fm, valamint nhny veg- s kermia-
flesg is sszekthet.
Jelentsen eltr vastagsgok is sszekthetk.
A forrasztsi hmrskletek lnyegesen kisebbek a
hegesztssel sszevetve, ezrt kisebb elhzdsok
s marad feszltsgek alakulnak ki.
Az alapanyagok nem olvadnak meg.
Tmr, jl vezet ktsek hozhatk ltre.
A forraszts htrnyai:
A kts szilrdsga viszonylag kicsi.
A forrasztsi hzag kisebb megengedett trse
pontosabb munkadarab-elksztst ignyel.
Folyasztszer s/vagy vdgz (esetleg vkuum)
alkalmazsra szksg van.
A forraszanyag s az alapanyag eltr volta miatt
korrzis rzkenysget alakul ki.

45. bra. A nedvests jellegzetes esetei
A forrasztsi eljrsokat aszerint szoktk meghat-
rozni, hogy milyen hevtsi mdszerrel trtnik a for-
raszanyag megolvasztsa. Ezeknek a hevtsi mdok-
nak a szma igen nagy, gy ebben a trgyalsban
nincs md nemhogy rszletesen kitrni rjuk, de mg
felsorolni sem; mindssze kettt neveznk meg s
ismertetnk nagyon vzlatosan, a pks forrasztst s
a hullmforrasztst.
A pks forraszts
A forrasztand felletek felhevtshez gyakran al-
kalmaznak forrasztpkt (46. bra). A forrasztpka
nem tvesztend ssze a hegesztplcval! Az el-
melegtett pkval a forraszanyagot megolvasztjk s
a forraszts helyre viszik. Itt addig tartjk, amg az
alapanyag is felhevl a kvnt hmrskletre, s a for-
rasz a hzagot kitlti. Mivel megfelel szilrdsg k-
ts csak gy rhet el, ha a forraszanyag vkony r-
tegben kti ssze a felleteket (azaz a forrasztsi h-
zag kicsi), ezrt a forraszts alatt a munkadarabokat
szerszmmal vagy a pkval ssze kell szortani.46. bra. Forrasztpka, pkacscsok
s a forrasztsi technika vzlata
Ha a pka hmrsklete megfelel, akkor elegend
azt hozzrinteni a forraszhoz, s az szinte azonnal
megolvad. A tlsgosan meleg pka egyszerre nagy
mennyisg forraszt olvaszt le, melynek egyenletes
eloszlatsa krlmnyess vlik, tovbb a forrasz
oxidldhat is. Tl kicsi hmrsklet pka a fellete-
ket nem kpes felhevteni, a forraszanyag kihl, s gy
valdi kts nem jn ltre.
Forrasztskor szem eltt kell tartani, hogy a for-
rasztott kts szilrdsga jelents mrtkben fgg az
sszeforrasztott felletek nagysgtl. Ezrt ahol na-
gyobb szilrdsgra van szksg, ott clszer tlapolt
vagy hevederes ktskialaktst alkalmazni.
A lgyforrasztshoz vtizedeken keresztl leggyak-
rabban n-lom tvzeteket hasznltak. Az Sn-37Pb
eutektikus tvzet ppes llapot nlkl dermed szilrd
llapotba. 2006 ta azonban csak lommentes lgyfor-
raszok, pl. Sn-Cu, Sn-Cu-Ag hasznlhatk az EU-ban.
Bitay Enik, Bagyinszki Gyula, Dobrnszky Jnos: A hegeszts, a forraszts s a termikus vgs fmtechnolgiai alapjai
20. oldal
A legkisebb olvadspont lgyforrasz az n, lom,
bizmut hrmas eutektikumbl kszthet, amely mr
96C-on megolvad. Az alumniumot Sn-Zn-Al-Cd tv-
zetekkel (pl. 40Sn-35Zn-15Al-10Cd) forrasztjk.
A sorozatgyrtsban jl alkalmazhat lgyforrasz-
tsi mdszer kemencs forraszts, a forraszfrds
forraszts s a hullmforraszts (47. bra).
A hullmforrasztsnl a hrom f munkaszakasz
a folyasztszer-adagols, a hevts s a forraszadago-
ls egymstl trben s idben teljesen elklnl. Az
elmelegts 80110C-ra trtnik, s eltvoltja a
folyasztszer oldszert. Maga a forraszanyag bizto-
stja a tovbbi hszksgletet. A hullmforraszt g-
pekben a forrasztsi folyamat ltalban nitrogn vd-
gz alatt trtnik.
Az elektronikai panelek hullmforrasztsnak kez-
dett 1956-ra datljk. Az a megolds, hogy a megol-
vasztott forraszt egy fvkn keresztl felfel spriccel-
ve affle hullmknt juttatjk alulrl a panel htlap-
jra, a gyakorlatban nagyon eredmnyesnek bizonyult.
Ez a forrasztsi mdszer tette lehetv a teljes, el-
szerelt nykpanelek tmeggyrtst. Az sszes for-
rasztsi pont egy skon helyezkedik el, a forrasz olva-
dka minden forrasztsi pontot biztosan el tud rni s
ki tud tlteni anlkl, hogy az egymshoz kzeli for-
rasztsi pontok kztt thidals jnne ltre.


47. bra. A hullmforraszts vzlata s alkalmazsi pldja
A kemnyforrasztst elssorban jelents mecha-
nikai ignybevtelnek, illetve hhatsnak kitett munka-
daraboknl clszer alkalmazni. A forraszanyag he-
lyes megvlasztsa eredmnyezi a j ktsminsget,
ezrt fontos, hogy a forrasz olvadspontja kzeltse
meg a forrasztand anyagokt, de azoknl minden-
kppen kisebb legyen. A gyakorlatban a rzbzis
kemnyforraszok terjedtek el leginkbb. Legkisebb
dermedsi hmrsklet-intervalluma a Cu-42Zn srga-
rznek van, de jelents mennyisgben alkalmaznak
nagy ezsttartalm tvzeteket is.
A srgarezek nagyobb hmrskleten olvadnak,
mint az ezstforraszok, viszont ez utbbiak hgfoly-
sabbak, ezrt a hzagokba jobban befolynak, simbb
felletet adnak.. Az ezstforraszok tovbbi elnyei: a
pontosan tarthat olvadspont s forrasztsi hmr-
sklet, a viszonylag nagy szilrdsg, a rvid forrasztsi
id, a j nedvestkpessg, a kivl korrzillsg
s a forrasz j alakthatsga. 50%-nl nagyobb
ezsttartalm forraszokat hasznlnak a nemesfmek
forrasztshoz.
A kemnyforrasztshoz gyakran hasznlt hforrs
a propn-butn vagy acetiln s oxign gzkeverk
lngja. Mivel a lng nagy hmrsklet, a forrasz-
anyagot az sszektend trgyak melegvel olvaszt-
jk meg, ugyanis a kzvetlenl tlhevtett forraszanyag
elghet, a kts pedig ridegg s salakoss vlhat. A
kemnyforraszok alapalkot szerinti fcsoportjait mu-
tatja a 48. bra, a 49. brn pedig jellegzetes ke-
mnyforrasztott gyrtmnyok lthatk.


48. bra. A kemnyforraszok f csoportjai
az alapalkot szerinti csoportostsban49. bra. Kemnyforrasztott gyrtmnyok

You might also like