You are on page 1of 4

Nizioki z Moot

Prawie jak ludzie: Nizioki mog zatrudni kade najemne ostrze dostpne dla band ludzkich
To jest za due: Nizioki nigdy nie mog uywa dugich ukw oraz broni prochowej wymagajcej obu
rk. Jest zwyczajnie zbyt dua dla ich maych doni.
To ju wiem: Nizioki nie maj adnego poytku z ksiki kucharskiej ani z przepisw zwiadowcy.
Kady dobry Nizioek wie to wszystko!
Umiejtnoci specjalne:
Cichy jak mysz!: Nizioek jest mistrzem w ukrywaniu si. Przeciwnik odnajduj ukrytego Nizioka na
poowie swojej inicjatywy nie za na caej.
Skradanko: Nizioek moe ukrywa si nawet jeli bieg.
Zdolny owca: Nizioek moe strzela z ukrycia. Naley wykona rzut k6, wynik 3+ oznacza e Nizioek
nie zdradzi swojej pozycji. Wynik 1 oznacza e najbliszy model Nizioka rwnie opuszcza ukrycie by
ruszy na pomoc wykrytego rodaka.
Pyszna strawa!: Nizioek opanowa do perfekcji sztuk gotowania. Liczba modeli w bandzie na
potrzeby sprzeday upw liczona jest o poziom niej. (Tylko kucharz)
Znam twojego ojca!: Starszy zna kadego czonka swojej spoecznoci. Dowolny model Nizioka w 12
od dowdcy moe przerzuci niezdany test psychologi. ( Tylko Starszy )
Taktyczny odwrt!: Ten Nizioek wie kiedy walczy a kiedy ucieka. Niezalenie od swojej szybkoci
przeprowadza ucieczk na 3k6.

Bohaterowie:
1 Starszy. Starszy rozpoczyna gr z 20 punktami dowiadczenia. Banda nie moe zawiera wicej ni
mniej ni jednego starszego.
0-1 Kucharz. Kucharz rozpoczyna gr z 12 punktami dowiadczenia. W bandzie moe suy 1
kucharz.
0-1 Zodziej. Zodziej rozpoczyna gr z 8 punktami dowiadczenia. W bandzie moe suy 1 zodziej.
0-2 Modzik. Modzik rozpoczyna gr bez punktw dowiadczenia. W bandzie moe suy 2
modzikw.
Stronnicy:
0+ Stranikw Polnych. Koszt rekrutacji 25 gp. Stranik Polny rozpoczyna gr posiadajc sztylet.
0-5 Zwiadowcw. Koszt rekrutacji 30 gp. Zwiadowca rozpoczyna gr posiadajc Krtki uk oraz
sztylet.
0-5 wi. Koszt rekrutacji 15 gp. winia podlega zasadzie specjalnej zwierze i nigdy nie zdobywa
dowiadczenia.
0-1 Ogr. Koszt rekrutacji 160 gp. Ogr rozpoczyna gr posiadajc maczug ogrw.
Lub
0-2 wiska Jazda. Koszt rekrutacji 80 gp. wiski jedziec rozpoczyna gr posiadajc knura, siodo
oraz uprz, sztylet.
Machiny wojenne:
0-1 Zaprzg

Starszy:
Sz WW US S WT ZW I A CP
4 3 4 3 3 1 4 1 9
5 4 7 4 4 3 6 3 10


Kucharz:
Sz WW US S WT ZW I A CP
3 3 3 3 3 1 3 1 8
5 4 7 4 4 3 6 3 10

Gra tuszczu: Kucharz dziki warstwie tuszczu posiada niemodyfikowaln ochron pancerza na 6+.
Niestety warstwa tuszczu nie pozwala biega zbyt szybko.

Zodziej:
Sz WW US S WT ZW I A CP
4 3 3 2 2 1 4 1 8
5 4 7 4 4 3 6 3 10

Precioza: Jeli zodziej przeyje potyczk i w czasie potyczki wyczy podczas rozgrywki chocia jeden
model z druny przeciwnej, naley wykona rzut k6. Na 4+ zodziej zdobywa dla druyny dodatkowy
up.
Modzik:
Sz WW US S WT ZW I A CP
4 2 2 2 2 1 4 1 7
5 4 7 4 4 3 6 3 9

Stronnicy:
Stranik Polny:
Sz WW US S WT ZW I A CP
4 3 3 3 3 1 4 1 8
5 4 7 4 4 3 6 3 9

Zwiadowca:
Sz WW US S WT ZW I A CP
4 2 4 2 2 1 4 1 8
5 4 7 4 4 3 6 3 9

winia:
Sz WW US S WT ZW I A CP
5 4 0 3 3 1 4 1 6
5 4 0 4 4 1 4 1 6

Wiejski Ogr
Sz WW US S WT ZW I A CP
6 3 2 4 4 3 2 2 7
6 6 5 5 5 5 6 5 9

wiska Jazda
Knur:
Sz WW US S WT ZW I A CP
5 4 0 3 4 1 3 1 6
5 4 0 4 4 1 4 1 6

wiski jedziec:
Sz WW US S WT ZW I A CP
4 3 3 3 3 1 4 1 8
5 4 7 4 4 3 6 3 9