++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + Rusza program wsparcia polskiego wzornictwa Zaprojektuj Swój Zysk ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + Korzystamy z doświadczeń innych krajów UE ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + Co zyskasz? Jak dołączyć? Ściągawka dla przedsiębiorców i projektantów ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++ iwp.com.pl/zsz ++++++++++++++++++++++++++++++++

Rozpoczynamy realizację projektu

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy i projektanci Partnerami projektu mogą być instytucje regionalne

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Celem Z+S+Z jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki zastosowaniu wzornictwa (innowacja procesowa i produktowa) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zapraszamy do współpracy instytucje regionalne

Jeśli jesteś
• • •

instytucją z otoczenia biznesu instytucją związaną z rozwojem innowacyjności instytucją zajmującą się edukacją w obszarze związanym z rozwojem produktu, jego projektowaniem lub zarządzaniem

skontaktuj się z IWP
Elżbieta Rozbicka, tel. 0 22 86 00 180, e-mail: elzbieta_rozbicka@iwp.com.pl

Projekt Zaprojektuj Swój Zysk jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaczynamy!
Beata Bochińska, prezes IWP , beata_bochinska@iwp.com.pl

Rusza program wsparcia polskiego wzornictwa Zaprojektuj Swój Zysk. Chcemy, by obudził i uaktywnił ogromny, ukryty potencjał naszych firm i projektantów. 02
Wszyscy w Instytucie jesteśmy twórczo podekscytowani, a jednocześnie świadomi odpowiedzialności. Przekonaliśmy decydentów, zyskaliśmy przychylność Komisji Europejskiej, że warto wydać w Polsce pieniądze na rozwój wzornictwa oraz wsparcie dla przedsiębiorców i projektantów. Przez ponad rok tworzyliśmy Dokument Inicjujący Projekt: spieraliśmy się, symulowaliśmy rezultaty, zbieraliśmy dane z rynku od przedsiębiorstw i projektantów, porównywaliśmy inne takie projekty realizowane w Europie, opisywaliśmy rezultaty, jakie mają powstać w toku projektu, poszukiwaliśmy ludzi i wiedzy. Projekt jest bardzo złożony, trwać będzie 3 lata i wymaga specjalnych metod zarządzania, by środki zostały mądrze i efektywnie spożytkowane, a nie po prostu wydane. W związku z tym projektem zdecydowaliśmy się przyjąć dla całego IWP metodykę zarządzania projektami, którą stosują Brytyjczycy (PRINCE 2). Dzięki niej wiarygodnie zmierzymy efekty i uporządkujemy proces realizacji. Przygotowania wymagały od nas olbrzymiego wysiłku. Dzisiaj startujemy! Dlaczego w ogóle taki projekt przyszedł nam do głowy? Dlatego, że wciąż prawdziwa jest sentencja: „cudze chwalicie swego nie znacie...”. Ile razy słyszymy o świetnych projektantach i doskonałych, innowacyjnych produktach w innych krajach. Z jakim uwielbieniem patrzymy na wylansowanych przez media i specjalistów od budowania wizerunku zagranicznych projektantów. Rzadko mamy świadomość, jak wielu naszych kolegów projektantów pracuje w zagranicznych studiach i jak wielu z nich tworzy innowacyjne produkty, które sami kupujemy pod obcymi markami. Jeszcze rzadziej zdajemy sobie sprawę, jak duża liczba produktów powstaje w polskich przedsiębiorstwach i trafia na nasz rynek z obcą ofertą. Taka sytuacja jest niepoważna. W kraju czterdziestu milionów systematycznie bogacących się nabywców, z zaawansowanym technologicznie

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Konia z rzędem temu, kto może śmiało powiedzieć, że już w pełni wykorzystał potencjał wzornictwa do budowania wartości firmy i większych zysków ze sprzedaży.
przemysłem, o doskonałej lokalizacji (tak, tak, centrum Europy!), z przygotowanymi, zmotywowanymi i kreatywnymi projektantami, wprowadzamy na rynek pod własnymi markami mierne i niekonkurencyjne produkty! Zakompleksieni i pełni obaw, sami rezygnujemy z godziwej marży, Czas to zmienić. Czas stworzyć platformę porozumienia i współpracy. Czas dostarczyć wiedzę i pokazać korzyści. Rzecz w dostępie do wiedzy, w zaufaniu, świadomości ukrytych źródeł rentowności i w końcu, w rzeczywistej współpracy: poważnej, przemyślanej i przede wszystkim konsekwentnej. I to był nasz pomysł na stworzenie projektu, który nazwaliśmy Zaprojektuj Swój Zysk. Konia z rzędem temu, kto może śmiało powiedzieć, że już w pełni wykorzystał potencjał wzornictwa do budowania wartości firmy i większych zysków ze sprzedaży. IKEA, GAP, ZARA, H&M to marki, które we wzorcowy sposób wykorzystują możliwości projektantów, a wszystkie zaczynały kiedyś jako małe przedsiębiorstwa... Śni nam się globalna polska marka i jesteśmy pewni, że właśnie teraz, dzięki wsparciu funduszy unijnych, jest szansa na jej wykreowanie.

03

Projekt Zaprojektuj Swój Zysk jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerski wzorzec
Nie jesteśmy samotną wyspą. W projekcie Z+S+Z Instytut korzysta z dobrych wzorców i współtworzy je wraz z partnerami polskimi i zagranicznymi.

04

My dopiero startujemy. Inne państwa europejskie już wcześniej realizowały podobne (i na podobną skalę) projekty, mające na celu wsparcie rozwoju nowych produktów wzorniczych w przedsiębiorstwach i tym samym poprawę konkurencyjności. Ich doświadczenia są dla nas bezcenne. Od ponad 10 lat prowadzone jest tam doradztwo wzorniczo-projektowe dla lokalnych przedsiębiorstw. W ramach wsparcia małych i średnich firm, które rzadko korzystały z usług profesjonalnych projektantów i w związku z tym trudno im było uzyskać pozakosztową przewagę konkurencyjną na rynku, lokalny rząd walijski – Welsh Assembly Goverment powołał Welsh Design Advisory Service (obecnie: Design Wales). Organizacja ta oferuje darmowe porady dla MŚP z dziedziny wzornictwa i rozwoju nowego produktu. Finansowana przez rząd Design Wales od tamtego czasu przeprowadziła kilkaset warsztatów szkoleniowych oraz udzieliła kilku tysięcy

porad, wspierających przedsiębiorstwa w przechodzeniu z sukcesem przez proces rozwoju nowego produktu wzorniczego. Instytut nie ogranicza się jedynie do obserwacji poczynań i dokonań innych, ale w ramach projektu Z+S+Z aktywnie współpracuje z innymi ośrodkami designu w Europie. Włączył się m.in. w prace międzynarodowej grupy roboczej International Research Collaboration (IRC), działającej od 2005, będącej nieformalnym stowarzyszeniem instytucji i organizacji zajmujących się wzornictwem. Jej celem jest współpraca w wypracowaniu wspólnego podejścia do sposobu badania sektora branż kreatywnych (w tym wzornictwa przemysłowego), co pozwoli m.in. na porównywanie danych z różnych krajów. Ale najważniejsza jest możliwość dzielenia się doświadczeniami w tym obszarze (tak zwanymi dobrymi praktykami), a dzięki temu stosowania najlepszych rozwiązań oraz unikania błędów.

Sieć dobrych praktyk

Dobry przykład: Walia

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Do IRC należą następujące instytucje:
APCI – Agence pour la promotion de la creation industrielle (Francja) Centre for Design Innovation (Irlandia) DDC – Danish Design Centre (Dania) DDI – Spanish Agency for Design & Innovation (Hiszpania) Design Austria Design Council (Wielka Brytania) Design Vlaanderen (Belgia) Instytut Wzornictwa Przemysłowego (Polska, od 2007 roku) National Institute of Design (Indie) Norwegian Design Council (Norwegia) Premsela (Holandia) SVID – Swedish Industrial Design Foundation (Szwecja)

Wkrótce Warszawa

Spotkania grupy IRC za każdym razem odbywają się w innym kraju, co pozwala na lepsze zapoznanie się z działalnością i dokonaniami poszczególnych centrów designu. W styczniu 2008 roku robocze spotkanie grupy w Paryżu zorganizowała APCI z Francji, kolejnym gospodarzem spotkania ma być Dania. IWP ma nadzieję zaprosić do Warszawy kolegów z IRC w 2009 roku.

Drabina designu

05
świadomość wzornicza

4. wzornictwo jako element strategii firmy 3. wzornictwo jako proces

2. wzornictwo jako „styling”

0

1. brak wzornictwa

Design

W przeprowadzonym w 2007 roku przez IWP badaniu dotyczącym aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach (dla Ministerstwa Gospodarki) zostały uwzględnione pytania wypracowane i ustalone wspólnie przez członków IRC. Jednym z nich jest kluczowe pytanie, pozwalające określić

świadomość firmy w stosowaniu wzornictwa („dojrzałość wzorniczą” przedsiębiorstw). Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez firmy można wykreślić „drabinę designu” (powyżej), wskazującą na stopień dojrzałości w podejściu firm do wzornictwa.

Projekt Zaprojektuj Swój Zysk jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt z przyszłością
+
Warsztaty dla firm
Nowoczesne w formie zajęcia wzbogacą wiedzę słuchaczy oraz wskażą konkretne rozwiązania systemowe zwiększające efektywność procesu wdrażania produktów wzorniczych.

+
Iwona Palczewska, iwona_palczewska@iwp.com.pl

Warsztaty: firmy + projektanci
Na nich będą rozwiązywane problemy powstające w toku bezpośredniej współpracy firm i projektantów.

06

Aby producenci i projektanci wspólnie tworzyli mądre i konkurencyjne produkty, muszą mówić wspólnym, profesjonalnym językiem. Docelowo sercem projektu Z+S+Z, centrum wszystkich działań, będzie portal internetowy. Dziś rozpoczynamy jego budowanie.
Wykres, który przedstawiamy obok, ma w przejrzysty sposób pokazać, z jakich działań będzie składał się projekt Z+S+Z. • Będzie dostarczał wiedzę (warsztaty, e-learning). • Będzie na bieżąco monitorował potrzeby uczestników i dbał o jak największą efektywność stosowanych rozwiązań (ankiety, badania). • Umożliwi współpracę między uczestnikami (forum) oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń międzynarodowych; a także pozwoli dzielić się naszymi doświadczeniami i osiągnięciami (biblioteka, portfolia projektantów, wystawy dobrych praktyk). AKTUALNE informacje nt. projektu można znaleźć na www.iwp.com.pl/zsz

+

Warsztaty dla projektantów
Zapewnią studiom projektowym i projektantom odpowiednie kompetencje i wiedzę nt. standardów w zakresie opracowania produktów wzorniczych, w tym poszanowania własności intelektualnej.

+

E-learning
Część szkoleń i warsztatów będzie prowadzona opcjonalnie lub uzupełniana o sesje na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu.

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

+

Podręcznik
Zredagowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu design management, będzie bazą szkoleń i warsztatów.

+

Wirtualna biblioteka cyfrowa
Digitalizacja i cyfrowe udostępnienie zasobów biblioteki wzornictwa i zarządzania wzornictwem będzie służyło upowszechnianiu informacji w środowisku projektantów, przedsiębiorców i konsumentów.

+

Badania
Służyć będą poznawaniu poziomu kompetencji i potrzeb przedsiębiorstw oraz monitorowaniu efektywności wzornictwa w przedsiębiorstwach. Ich wyniki pozwolą dostosować programy działań edukacyjnych.

+

Dostęp do międzynarodowych zasobów wiedzy
Uczestnicy projektu uzyskają bezpłatny dostęp do międzynarodowych baz danych dotyczących wzornictwa.

+

Ankiety
Będą mierzyć na bieżąco trafność, skuteczność, użyteczność i trwałość efektów naszych działań w ramach Z+S+Z. Opinia każdego uczestnika może zaważyć na wyniku projektu.

+

Portfolia projektantów
Baza danych o polskich projektantach wzornictwa usprawni kontakt pomiędzy przedsiębiorcami i dostawcami projektów oraz usług doradczych.

+

07
Forum
Będzie interaktywną platformą wymiany opinii, doświadczeń i nawiązywania współpracy wszystkich uczestników projektu.

+

Wystawy dobrych praktyk
Organizowane w kraju i za granicą, będą promowały projekt i wzornictwo jako narzędzie konkurencyjnej gospodarki w środowisku przedsiębiorców, projektantów, administracji publicznej, w mediach.

PORTAL
Projekt Zaprojektuj Swój Zysk jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

+

Dlaczego warto

Elżbieta Rozbicka, elzbieta_rozbicka@iwp.com.pl

Przedsiębiorco, projektancie! Jeśli chcesz wprowadzić nowy wzór na rynek i odnieść sukces, zostań uczestnikiem programu Zaprojektuj Swój Zysk. Oto 5 powodów, dla których warto i 5 prostych kroków, jak to zrobić.
08

Co Z+S+Z daje projektantowi
1. Uzyskasz BEZPŁATNĄ wiedzę, jak profesjonalnie zaprezentować swój projekt przedsiębiorcy. Uzyskasz wiedzę nt. ochrony prawnej projektów. Zdobędziesz praktyczną wiedzę nt. metod współpracy z przedsiębiorcą, opartej o polskie realia rynkowe. Będziesz kompetentnym partnerem przedsiębiorcy w procesie powstawania i wprowadzania na rynek nowego produktu. Zaprezentujesz swoje portfolio na szerokim forum (wystawy, baza danych na portalu). Będziesz miał szansę nawiązania kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami w kraju i za granicą.

+
1. 2.

5 kroków, jak to osiągnąć

2. 3.

3.

4. 5.

4.

5.

Szukaj na stronie www.iwp.com.pl/zsz aktualnych informacji nt. projektu. Wypełnij ankietę, którą wkrótce tam opublikujemy. Pozwoli Ci ona realnie ocenić swoje potrzeby w rozwoju zawodowym. Oceń, czy Ty możesz mieć wkład w realizację projektu, np. uczestnicząc w interaktywnym forum. Weź udział w specjalnych warsztatach dla projektantów i we wspólnych warsztatach z przedsiębiorcami. Korzystaj z e-learningu, gdzie będziesz mógł BEZPŁATNIE pozyskiwać wiedzę nt. przedsiębiorstw, dobrych praktyk..., wszystkiego, co pomoże Ci zostać profesjonalnym projektantem.

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Co Z+S+Z daje przedsiębiorcy
1. Dokonasz oceny dojrzałości swojego przedsiębiorstwa pod kątem aplikacji wzornictwa. Służyć temu będzie łatwa do wypełnienia ANKIETA. Zdobędziesz BEZPŁATNĄ wiedzę z zakresu metodyki wdrożenia nowego produktu i na tej podstawie będziesz mógł zmodernizować strategię swojej firmy. Każdy uczestnik programu Z+S+Z będzie miał do dyspozycji dostępny za darmo w wersji elektronicznej podręcznik przedstawiający proces przygotowania, rozwoju i życia produktu wzorniczego: począwszy od badania rynku, poprzez przygotowanie zamówienia projektowego (brief), projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej, wykonanie modelu i prototypu, wykonanie partii testowej, przygotowanie projektu ostatecznego, aż po wprowadzenie nowego produktu na rynek. Wykształcisz kompetentną kadrę i podniesiesz kwalifikacje pracowników. Bezpłatne warsztaty szkoleniowe i/lub kursy e-learningowe pomogą zdobyć (bądź uzupełnić) wiedzę nt. odpowiednich kompetencji i standardów w zakresie opracowania nowych produktów wzorniczych, w tym w zakresie poszanowania własności intelektualnej. Nawiążesz współpracę z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą. Będziesz miał szansę wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie metodyki wdrażania nowych produktów wzorniczych. Będziesz poznawał na bieżąco wyniki najnowszych badań i przykłady dobrych praktyk. Zbudujesz nowy wizerunek firmy – jako innowacyjnej i godnej zaufania, o dobrej kondycji finansowej. Taka marka przyciągać będzie specjalistów, uznanych projektantów, którzy staną się jej wizytówką, oraz klientów. A Twoja firma wzmocni swoją pozycję wobec konkurencji.

2.

+
1.

5 kroków, jak to osiągnąć Podejmij decyzję, że chcesz wziąć udział w projekcie Z+S+Z. Wpisz go w 3-letnią strategię rozwoju swojej firmy. Na www.iwp.com.pl/zsz szukaj aktualnych informacji nt. projektu. Zaloguj się na stronie www.iwp.com. pl/zsz, aby na bieżąco uczestniczyć we wszystkich działaniach związanych z projektem. Wypełnij ankietę, która wkrótce tam zamieścimy. Określi ona, jaki typ szkoleń będzie dla Ciebie optymalny. Bierz udział w warsztatach szkoleniowych i/lub sesjach e-learningowych dla producentów oraz w warsztatach szkoleniowych wspólnych z projektantami i konsumentami. Ewentualnie oddeleguj do szkoleń tych pracowników w Twojej firmie, którzy będą mieli największą możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce.

2. 3.

09

4.

3.

5.

4.

Bądź na bieżąco
Zawsze aktualne informacje nt. projektu Z+S+Z znajdziesz na stronie www.iwp.com.pl/zsz

5.

Projekt Zaprojektuj Swój Zysk jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful