You are on page 1of 11

Refacerea acoperisului si

inlocuirea sarpantei unui
amplasament
Student: Nazare Alexandru
Grupa: 3303
Caracteristicile principale ale proiectului
si ale constructiei
► Cladirea are o vechime de peste 60 de ani si prezinta degradari
importante la nivelul invelitorii din azbociment ondulat si a sarpantei din
lemn. Se va proiecta sarpanta noua din lemn, cu invelitoare din tabla
tip Lindab
► Constructia originara se dezvolta in regim de inaltime P+1E. Structura
de rezistenta este de pereti portanti din zidarie de caramida.Planseele
sunt din lemn. Sarpanta este din lemn cu invelitoare din azbociment
ondulat.
Expertiza tehnica privind posibilitatea
realizarii proiectului
► Pentru exigentele “Rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice
si seismice” s-a analizat posibilitatea de inlocuire a unei sarpante din
lemn cu invelitoarea din azbociment ondulat in doua ape cu o sarpanta
din lemn cu invelitoare din tabla tip Lindab in patru ape.
► O analiza vizuala a structuii de rezistenta in zona in care face obiectul
prezentei expertize tehnice releva o comportare corespunzatoare a
cladirii; nu se semnaleza degradari sub forma de fisuri sau deplanari
dupa seisme sau din tasare, dovada a conditiilor corespunzatoare de
fundatie.
► Amplasamentul studiat are asigurat stabilitatea locala si generala, nu
eate supus inundatiilor sau viiturilor, fiind sistematizat si canalizat.
► Expertiza este conditionata “C” conform Norativului P100-92 de “transformari
functionale sau ale arhitecturii exterioare a cladirii care au condus sau conduc la
modificari ale sistemului structural”.
► Dar expertul tehnic considera ca inlocuirea sarpantei degradate si a invelitorii
din azbociment ondulat cu tabla Lindab nu sunt interventii structurale..
► In starea actuala sarpanata din lemn cu invelitoare din azbociment ondulat, are
o greutate normata de 13,25 kg/mp
► In solutia solicitata de beneficiar sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip
Lindab are o greutate normata de 4,6 kg/mp
► In consecinta repararea sau inlocuirea sarpantei din lemn afectata de umiditate
tot cu o sarpanta din lemn cu aceeasi alura, precum si inlocuirea invelitorii grele
si neigenice din azbociment ondulat cu o invelitoare din tabla influenteaza
favorabil asupra structurii de rezistenta. Din acest motiv se considera ca nu este
necesara o verificare a presiunii sub fundatii.
Descriere structura constructiva. Date tehnice
► Invelitorile din tabla tip Lindab, se executa numai pe un suport continuu. Imbinarea
foilor de tabla se face prin falturi simple sau duble, culcate sau in picioare.
► La streasina invelitorilor fara jgheaburi, inaintea primului rand de tabla se aseaza un
sort de tabla prin astereala cu agrafe de otel, formand un lacrimar la partea
inferioara.
► La calcanele invecinate, racordarea invelitorii se face prin ridicarea tablei in lungul
peretelui pe inaltime de aproximativ 30 cm, introducandu-se la partea superioara intr-
un slit de 2-3 cm adancime, executat in zid. Marginea tablei care este introdusa in
zid, se indoaie pe 2-3 cm si se fixeaza la max. 60 cm distanta in cuie piron batute in
rostul zidariei. Apoi rostul se umple cu mortar, racordandu-se la tencuiala calcanului.
► Rosturile de dilatatie din acoperis se prevad cu borduri pe care se ridica tabla
invelitorii. Rebordurile sunt acoperite cu o copertina din tabla Lindab de 0,5 mm
grosime si cu un compensator in forma de omega.
► Prinderea jgheaburilor din tabla tip Lindab de streasina si de cornisa se face prin
carlige din otel echipate cu cordoane elastice de sustinere.
► La burlanele din tabla faltul de inchidere in lung al burlanului se aseaza lateral iar
prinderea burlanelor de constructie se face cu bratari, ancorate in zidarie.
► In realizarea sarpantei din lemn pe scaune se va verifica incadrarea in urmatorii indici
de consum:
 lemn 0,0315 - 0,038 mc/mp
 otel beton 0,5 - 0,58 kg/mp
 ciment 2,4 - 2,7 kg/mp
 piese metalice 1,3 - 1,2 kg/mp
► In spatiul 1 tamplaria sarpantei de lemn veche, aflata intr-un grad mare de
degradar, a fost inlocuita ceea ce a permis modificarea sarpantei in 4 ape.
► In spatiul 2 s-au pastrat grinda principala, capriorii si pana, grinzile secundare
inlocuindu-se. Forma si dimensiunile sarpantei raman aceleasi.
► Se observa o diferenta de nivel la baza sarpantei vechi, intre cele doua spatii.
► La baza usii exterioare de la etaj se va realiza un planseu cu rol de balcon
avand lungimea spatiului 1 si latimea acelui acces construit provizoriu.
► Pentru muncitorii care lucreza pe acoperis s-a prevazut un acces sigur pe scari.
► Datorita diferentei de nivel pe inaltime
dintre cele doua spatii ale
amplasamentului, nivelul spatiului 1 sa
inaltat 30 cm cu zidarie de caramida.
► Pentru spatiul 1 s-a adoptat sarpanta
din lemn pe scaune, inlocuindu-se
toata tamplaria veche.
► S-a folosit cherestea de rasinoase:
cosoroaba 20x20, pana 20x22, pop
f20, capriori 15x18
► Grinzile principale s-au asezat peste
cosoroaba de lemn. Cosoroaba
continua pana peste stalpii de otel
► Cei patru stalpi de rezistenta sustin
anvelopa peste spatiul 1.
► Sunt asezati la distanta de 3m unul de
celalalt, fiecare avand fundatie de beton
cu adancime de 1m.
► Pentru stalpi s-au folosit tevi inelare din
otel 25x2 incastrate prin imbinare
demontabila cu ajutorul unor flanse
inglobate in fundatiile de beton a
stalpilor.
► In spatiul 2 s-au pastrat grinda principala, pana si capriorii, acestia nefiind
afectati de umezeala.
► S-au inlocuit grinzile secundare cu altele 15x18 imbinate in zidarie cu casete
de profil U si conispane
► Spre finalul realizarii proiectului de “refacere a acoperisului si inlocuirea
sarpantei” se vor executa umplerea tuturor golurilor de zidarie din planul
anvelopei, finisaje de zidarie, asiguarea etanseitatii etc.
► O alta faza finala de lucru reprezinta realizarea planseelor din lemn peste plan
etaj si izolarea termica a acestora cu placi de polistiren expandat si extrudat.
Controlul calitatii si receptia lucrarilor
► Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special:
 Indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii;
 Calitatea materialelor ce intra in opera;
 Respectarea proiectului si dispozitiilor de santier;
 Corectitudinea executiei conform prevederilor specifice din caietul de
sarcini;
► Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:
 Sa respecte cotele si pantele prevazute cu abatere admisibila la pante de
max. 5%din cele prevazute in proiect;
 Sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa
asigure conditia de etanseitate;
► Receptia lucrarilor de invelitori se va face la completa terminare a executiei lor
si va consta in:
 Completa terminare a lucrarilor de invelitoare;
 Remedierea defectelor sau abaterilor constatate in timpul executiei;

 La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea minutioasa, in special la
dolii, racorduri, strapungeri, rosturi etc.