You are on page 1of 5

Ecoduct N201

Gemaakt door:
Mathijs, Roelof, Sander & Sjors
Inhoud
- Analyse
- Bestaande ecoducten
- Fauna onderzoek
- Locaties en ontwerpen
- Eindproduct
- Bronvermelding

Analyse
De dieren die in het gebied voorkomen zijn de: woelmuizen, reeën, konijnen, eekhoorns,
ganzen, eenden en veel andere moerasvogels. Eekhoorns, eenden en zelfs reeën zijn de
dieren die het meest worden aan gereden. De dieren die van het ecoduct gebruik gaan
maken zijn de: woelmuizen, reeën, konijnen, ganzen, eekhoorns en de eenden.

Bestaande ecoducten

Leusderheide ecoduct
Plaats: A28 (Utrechtse heuvelrug)
Doelgroep: dassen, hagedissen & vossen
Groote: 53 m
+ Dassen, hagedissen & vossen kunnen veilig
oversteken

Harm van de Veen ecoduct
Plaats: A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn (Veluwe)
Doelgroep: edelherten
Groote: 50 m
+ Edelherten kunnen veilig oversteken
+ Breed genoeg


Wambach ecoduct
Plaats: A47 bij Venlo
Doelgroep: niet bekend
Groote: 58 m
+ de weg is niet aangepast aan het ecoduct
+ de dieren kunnen nu veilig oversteken


Fauna onderzoek

De woelmuis
Een volwassen woelmuis is 85 tot 120 mm lang en weegt tussen de 20 en 40 g. De woelmuis
houdt van laag gras en granen. De mannetjes kunnen elkaar niet verdragen en daarom moet
het ecoduct breed genoeg zijn.

Het konijn
Een volwassen konijn is 35 tot 50 cm lang en weegt tussen de 1,2 en 2,5 kg. Het konijn komt
bijna overal voor. Het konijn is het liefst bij droge plekken met zandgronden of bij hoog gras.
Ook komt het konijn in bossen voor.

De ree
Een volwassen ree is 95 tot 140 cm lang en weegt tussen de 20 en 36 kg. De ree leeft in een
bosachtig gebied met open plekken en dicht bij een veld. De ree blijft het liefst in de
beschutting.

De eekhoorn
Een volwassen eekhoorn is 18 tot 24 cm lang en weegt tussen de 250 en 300 g. De eekhoorn
komt vooral voor in bossen waar van boom tot boom springt. Als er geen bomen zijn rent hij
snel over de grond en wordt dan snel aangereden.

Locaties en ontwerpen

Locaties
Locatie 1 is aan de zijkant van het gebied en steken dus niet veel dieren over. Ook is de
afstand over het kanaal redelijk groot in tegenstelling tot de andere locaties. Het verbind een
groter gebied aan een klein gebied aan elkaar en is daarom niet de beste plek voor een
ecoduct.
Locatie 2 is midden in het gebied. Ook zijn er een paar havens die de dieren kunnen
afschrikken. Het kanaal is hier het smalst maar er is niet veel ruimte voor een ecoduct.
Locatie 3 is iets meer aan de kant van Hilversum maar er is voldoende ruimte voor een
ecoduct. Ook is het kanaal hier niet al te breed. Het verbind twee redelijk grote gebieden
aan elkaar en daarom denken wij dat locatie 3 de beste locatie is.

Ontwerpen
Bovenaanzicht:

Donker groen: Bomen
Licht groen : Hoog gras
Bruin: Zand

Bij het eerste ontwerp heb je 3 verschillende stroken waarbij de bos strook het breedst is en
de zand strook het smalst. Bij het tweede ontwerp heb je 5 verschillende stroken waar van 2
bos, 2 hoog gras en 1 zand. Wij denken dat ontwerp 2 het best is omdat de dieren elkaar dan
niet in de weg lopen en genoeg ruimte hebben. Ook dienen de bomen aan de zijkant als
geluidsdemper. Het ecoduct wordt 25m breed. De bos strook wordt aan elke kant 8m breed.
De gras strook wordt aan elke kant 3m breed en het zandpad wordt ook 3m breed.


Eindproduct
Het ecoduct komt op de 3
de
locatie. Aan de zijkanten van de ecoduct komen bomen voor de
reeën en eekhoorns. In het midden loopt een zandpad voor de konijnen en tussen het zand
en de bomen is laag gras voor de woelmuizen en konijnen. Op die manier kunnen de dieren
veilig de N201 oversteken.Bronvermelding
Natuurmonumenten voor informatie over het gebied
Wikipedia voor informatie over ecoducten