You are on page 1of 16

CURS NR. 13 - 02.07.

2013
AMELIORAREA FLORII-SOARELUI
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânţă, An III, Sem. II
PLANUL CURSULUI PLANUL CURSULUI
INTRODUCERE;
REZULTATE ȘI DIRECŢII DE AMELIORARE A
FLORII-SOARELUI; FLORII-SOARELUI;
OBIECTIVE DE AMELIORARE;
METODE DE AMELIORARE
INTRODUCERE
S = 786.058 ha în România; S = 23.104.402 ha la nivel mondial – 2010
(www.fao.org, 2011)
REZULTATE ȘI DIRECŢII DE AMELIORARE A FLORII-SOARELUI
În anul 1965 a fost omologat primul soi românesc de floarea-
soarelui (INCDA Fundulea) – RECORD (soi care a fost extins în
perioada 1967-1971 pe întreaga suprafaţă semănată cu această
cultură în România).
În anul 1971 au fost omologaţi primii hibrizi româneşti de floarea-
soarelui, obţinuţi pe baza liniilor cu gene de androsterilitate
înlănţuite cu gene marker producătoare de antocian (ROMSUN 52
şi ROMSUN 53)
Accentul în ceea ce priveşte ameliorarea florii-soarelui este pus în
principal pe dezvoltarea hibrizilor cu creştere viguroasă
(heterozis), utilizând androsterilitatea citoplasmatică (CMS –
cytoplasmic male sterility).
CARE SUNT OBIECTIVELE DE
AMELIORARE
LA FLOAREA - SOARELUI?
OBIECTIVE DE AMELIORARE OBIECTIVE DE AMELIORARE
PROFIT MAXIM PENTRU
FERMIER
Producţie mai mare
Cheltuieli mai mici
Vandabilitate mai bună
În ani buni
În ani
nefavorabili
Calitate de piaţă
SATISFACŢIA
CONSUMATORULUI
Potenţial
de
producţie
Reducerea
pierderilor
produse de
stress
Rezistenţă
/toleranţă
Reducerea
pierderilor
produse de
boli
(insecte)
Rezistenţă
/toleranţă
Adaptare la
tehnologii
- mecanizare
-cu intrări reduse
- ecologice
Calitate de piaţă
Calitate de utilizare
Efecte pt. sănătate
Sincronizare
cu resursele
climatice
1. POTENŢIALUL DE PRODUCŢIE – CARACTER
COMPLEX CU DETERMINISM POLIGENIC
(GENE MINORE)
- Este determinat de elementele de producţie
- Producţia este influenţată de toţi factorii - Producţia este influenţată de toţi factorii
limitativi (biotici și abiotici)
POTENŢIALUL DE PRODUCŢIE
Elementele
componente ale
producţiei
nr. de plante fertile/ unitatea de suprafaţă;
număr de rânduri de flori / calatidiu;
proporţia florilor fertile ;
număr de rânduri de seminţe / calatidiu;
nr. de seminţe pline/calatidiu;
greutatea seminţelor / calatidiu;
masa a 1000 de boabe (MMB).
Producţii mari
diametrul calatidiului – 25 cm;
seminţe mari / calatidiu; MMB > 80g
zona centrală a calatidiului să fie fertilă;
conţinutul de seminţe seci sa fie ≤ 5%.
nr.mare de seminţe/calatidiu – 2000;
calatidiul să fie compact, convex și ușor
aplecat
2. CALITATEA
- CARACTER COMPLEX CU DETERMINISM
POLIGENIC (GENE MINORE)
Care sunt elementele (indicii de calitate) ce
determină calitatea la floarea soarelui?
CALITATEA
SEMINŢELOR
♦ conţinutul procentual de coji:
variază între 18 – 41%;
♦ calitatea uleiului de floarea-soarelui este
determinată de proporţia acizilor graşi, saturaţi şi
nesaturaţi: stearic, palmitic; oleic 14-53%şi linoleic 38-75%
● la fl.-soarelui, în ultima vreme lucrările de ameliorare
sunt dirijate în direcţia obţinerii de LC cu un conţ. > de
acid oleic (80-90%), acestea fiind folosite ulterior
ca forme parentale la hibrizii nou creaţi;
♦ conţinutul procentual de ulei din miez are valori
cuprinse între 40-70%;
SEMINŢELOR
DE FLOAREA-
SOARELUI
ca forme parentale la hibrizii nou creaţi;
● uleiul de fl.soarelui cu un conţinut > de acid oleic,
este mai puţin susceptibil la schimbările oxidative din
timpul rafinării, depozitării şi prăjitului;
● calitatea uleiului se corelează pozitiv cu indicele
de iod mic , conţinutul de acizi liberi, conţinutul scăzut
de acizi saturaţi (stearic, palmitic 8 – 14%).
♦ conţinutul procentual de proteină (20-40% din
greutatea miezului uscat ) şi calitatea ei.
♦ conţinutul în AA esenţiali (lizină: 2,5 – 3,5 g/ 100 g
de proteine).
3. 3. DURATA PERIOADEI DE VEGETAŢIE DURATA PERIOADEI DE VEGETAŢIE
4. REZISTENŢA LA SECETĂ
♦ Pentru rezistenţa la secetă se urmărește selecţia
formelor cu o structură xeromorfică, capabile să suporte
pierderea turgescenţei foliare și să se refacă repede după
perioadele de ofilire din timpul secetei pedologice și
atmosferice.
♦ Plantele rezistente la secetă trebuie să aibe aparat foliar ♦ Plantele rezistente la secetă trebuie să aibe aparat foliar
adaptat la reducerea transpiraţiei; un sistem radicular bogat,
profund; un consum mic de apă la realizarea unui gram de
substanţă uscată.
♦ Formele rezistente la secetă au un conţinut mai ridicat
în ulei.
5. Aptitudinea
pentru
recoltarea
● rezistenţa la cădere
Căderea plantelor micşorează considerabil
producţia, depreciază calitatea seminţelor,
favorizează atacul bolilor, duce la neuniformizarea
maturităţii pl. şi împiedică recoltarea mecanizată.
Cauzele căderii:
● fragilitatea zonei inferioare a tulpinii, datorită
slabei dezv. a ţesuturilor mecanice, care provoacă
● uniformitatea plantelor în privinţa înălţimii tulpinii,
a mărimii calatidiului şi a perioadei înfloririi şi coacerii
recoltarea
mecanizată
slabei dezv. a ţesuturilor mecanice, care provoacă
frângerea sau îndoirea pl. la bază;
● sistem radicular slab dezv. şi superficial, care
poate fi uşor dislocat.
Prin consangvinizare au fost obţinute LC rezistente
la cădere şi ulterior hibrizi F1 rezistenţi.
● rezistenţa la scuturare este determinată
de compactitatea seminţelor pe calatidiu şi
de modul cum sunt fixate în structura
alveolară.
6. Rezistenţă la
boli şi
dăunători
Boli:
1. Mana - Plasmopara halstedi
2. Rugina – Puccinia helianthi
3. Putregaiul alb – Sclerotinia sclerotiorum
4. Putregaiul cenuşiu – Botriytis cinerea
5. Necrozarea tulpinilor – Phomopsis
6. Orobanche cumana (lupoaie)- plantă
parazită care atacă rădăcinile de fl.s.
Hibrizii Turbo, Favorit, Arena, posedă gena
Or6 în linia mamă – prezintă rezistenţă la
toate rasele de lupoaie.
Dăunători: 1. molia florii soarelui (Homoeosoma
Prezenţa stratului carbonogen în
coaja seminţei asigură rezist. la molie.
2. viermele sârmă;
3. gărgăriţa frunzelor;
4. sfredelitorul tulpinilor.
nebulella)
1.Hibridarea interspecifică, urmată de inducerea de
translocaţii, de backcross şi de selecţie;
2. Consangvinizarea şi utilizarea heterozisului;
3. Androsterilitatea citoplasmatică şi restaurarea fertilităţii;
METODE DE AMELIORARE
(prezentare generală)
4. Mutageneza;
5. Selecţia cu variantele pentru plantele alogame;
6. Selecţia asistată de markeri moleculari