You are on page 1of 27

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” FACULTATAEA DE ŞTIINŢE

ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

RAPORT DE EXPERTIZĂ
CONTABILĂ
EXTRA-JUDICIARĂ
Privind activitatea administratorului şi cheltuielile
firmei „SC BELLA DONNA SRL”
în perioada 1.12.2011 – 30.06.2013

Masterand:

BRAŞOV, 2014

INTRODUCERE

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat pentru
reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară, p e b a z a
cercetării documentelor, datelor şi informaţiilor de contabilitate. Lucrările şi concluziile
expertizei contabile judiciare se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă
cel puţin trei capitole:
-Capitolul I Introducere expertizei contabile
-Capitolul II Desfăşurarea expertizei contabile
-Capitolul III Concluzii
Capitolul I Introducere, al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel
puţin urmatoarele paragrafe:

paragraful de identificare a expertului nominalizat pentru efectuarea
expertizei contabile care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la:
numele şi prenumele expertului, domiciliul, numărul carnetului de expert
contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili;

paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei
contabile extra-judiciare.

paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile judiciare,
formularea acestora.

paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi a locului în care s-a
efectuat expertiza contabilă.

paragraful privind identificarea materialului documentar care are o
legatură cauzală cu obiectivele expertizei contabile şi care a stat la baza
întocmirii raportului de expertiză contabilă.

paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat
raportul de expertiză contabilă.

paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de
expertiză contabilă trebuie depus la beneficiar

înscrisă în Registrul privind evidenţa contabililor judiciari şi în Tabloul experţilor contabili de pe lângă Tribunalul Braşov. structurii. . str. eliberată de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania.  analiza volumului. scara B. câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei contabile preluat în maniera în care a fost formulat în Capitolul II Desfăşurarea expertizei contabile. I. ap. Capitolul III trebuie să conţină concluzii al raportului de expertiză.4. care trebuie să fie precis. destinaţiei. bl. Barbu Lăutaru. Zamfir Rodica(deţine 20% din partea socială) la firma SC BELLA DONNA SRL să efectuez o expertiză contabilă extra-judiciară. redactat într-o manieră analitică. am fost solicitată de către Popescu Ion care este acţionar majoritar (deţine 40% din partea socială). a modului şi gradului de îndeplinire a acestora.8. ordonată şi sistematizată. 27499/2010. posesoarea legitimaţiei de expert nr.Capitolul II trebuie să conţină obiectivele menţionate anterior cât şi raspunsul acestora. atribuţiunilor şi responsabilităţilor administratorului general (unic) Popescu Ion (în absenţa unor prevederi specifice exprese în actele de constituire. având urmatoarele obiective:  stabilirea sarcinilor. organizare şi funcţionare a firmei). concis. cheltuielilor pe perioada menţionată. Radu Adrian(deţine 20% din partea socială).Vasilescu Gheorghe(deţine 20% din partea socială). INTRODUCEREA EXPERTIZEI CONTABILE Subsemnata Bangălă Alexandra Maria în calitate de expert contabil domiciliată în Braşov. de către expertul contabil.

09.06. Scopul expertizei este detectarea unor deficienţe în activitatea de administrare şi modul de efectuare a unor operaţiuni ale firmei. 5 la prezentul Raport). 31/1990.2013.10. prin raportare la sarcinile. analizele şi expertiza propriu-zise desfăşurându-se în perioada 14. 82/1991. cu modificările şi completările la zi. DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI Obiectiv nr. II. a modului şi gradului de îndeplinire a acestora. modificată. completată şi republicată la zi. organizare şi funcţionare a firmei). completată şi republicată la zi. Prezentul Raport a fost definitivat şi redactat în perioada 1.2013 – 22. modificată. Data expertizei este considerată în mod convenţional-contabil 30. atribuţiunilor şi responsabilităţilor administratorului general (unic) Popescu Ion (în absenţa unor prevederi specifice exprese în actele de constituire.Baza legală a întocmirii acestui Raport este reprezentată în principal de următoarele acte normative:  Legea nr. s-a constatat că administratorul le-a neglijat şi le-a îndeplinit în mod defectuos. verificările.  Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. a societăţilor comerciale. prin: .2013 – 30.06.2013 la sediul societăţii. Răspuns În ceea ce priveşte activitatea administratorului Popescu Ion.  Legea contabilităţii nr.1 Stabilirea sarcinilor.10. atribuţiunile şi responsabilităţile sale legale (a se vedea în acest sens Anexa nr. cu disponibilitatea reprezentanţilor Beneficiarului (asociaţii).2013.

un OP nr.2012. 2/8. 10 (unul emis pe 25. etc.01.). etc. fişe de inventar. Ne-ţinerea registrelor firmei (al asociaţilor. chitanţiere.). chitanţe) sau a unor chitanţe fără facturi.08.  Dispunerea unor operaţiuni financiare (cheltuieli/plăţi.01. prin foi de parcurs. nelegale. etc. Obiectiv nr. destinaţiei.2012. în general în interes personal) în sume mari. 65 – 70 pe an – rugăm consultaţi în acest sens Anexa nr. inclusiv prin cardul bancar al firmei) fără aprobarea AGA şi efectuarea unor cheltuieli nenecesare. 1/17. unele ordine de plată nu sunt numerotate.  Ne-ţinerea evidenţei şi gestionarea necorespunzătoare a documentelor tipizate cu regim special (carnete – facturier.12. în mod sintetic situaţia se prezintă pe perioada analizată astfel (în RON): . două OP nr.  Ne-semnarea bilanţurilor şi celorlalte documente ale raportărilor financiare periodice şi depunerea lor la organele fiscale numai pe semnătura contabilului. un OP nr.OP.02.  Ne-convocarea AGA ordinară în vederea analizării şi aprobării bilanţului anual şi a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiile financiare 2012 şi 2013.2 Analiza volumului. un OP nr. Răspuns În ceea ce priveşte efectuarea unor cheltuieli masive nejustificate de către administratorul general. ordine de plată . 3. 2/4. consumul de combustibil şi justificarea acestuia.2012.  Ne-întocmirea raportului anual de gestiune şi în consecinţă ne-supunerea acestuia aprobării AGA ordinare în vederea obţinerii descărcării de gestiune.2012.2012). de exemplu. structurii.2012 iar celălalt pe 12. registrele contabile – registrul unic de control.  Admiterea şi/sau introducerea în evidenţe a numeroase documente justificative în copie xerox (facturi. cheltuielilor pe perioada menţionată. etc. iar între ele numeroase alte OP-uri numerotate până la nr. înscrierea datelor firmei şi autovehicului pe bonurile de combustibil. norme de consum.  Ne-organizarea evidenţei tehnico-operative şi contabile privind mişcarea autovehiculelor firmei. 1/29.01. registrul inventar. există un OP nr.

în volum.231 1. materiale de construcţii. inventarul) firmei.Nr. 1.332. fie prin bonuri de benzină în sumă medie de 56.795 O situaţie detaliată a cheltuielilor firmei în perioada analizată. aparate electronice pentru hobby – filmare. este prezentată în Anexele nr. produse alimentare. Aceste cheltuieli sunt efectuate cu scopul vădit de realizare de beneficii personale de către administratorul Popescu Ion deoarece:  sunt justificate fie prin facturi şi chitanţe/ordine de plată pentru bunuri şi servicii personale. cherestea. gimnastică.2011– 30. 3 şi 4 la prezentul Raport. etc.041 crt.726.  bunurile nu se regăsesc în gestiunea (patrimoniul.728. mobilier.190 334. laptop PC. etc.06.  pentru efectuarea călătoriilor turistice şi a cheltuielilor aferente nu au existat nici aprobări (referate) prealabile. 2. structură şi pe destinaţii.2013 Cheltuieli recunoscute ca necesare. 5. fără legătură cu obiectul de activitate al firmei (rate leasing şi asigurări autoturisme. 2. alte servicii executate de terţi – lucrări de construcţii. decoraţiuni interioare – pentru case şi apartamente. 4. nici rapoarte la întoarcerea din delegaţie . 2. rechizite. iar combustibilul nu au fost achiziţionat efectiv şi cu atât mai puţin nu a fost consumat de către mijloacele de transport ale firmei. transport. asigurări. Cheltuieli nerecunoscute (nejustificate) TVA 24% aferent (3) TOTAL DE RECUPERAT (3 + 4) 1.605 1. etc. chirii. Indicatori Sume Total cheltuieli 1.394. legale şi oportune. servicii turistice în ţară şi străinătate.) 3.).555 RON lunar.12. - (salarii. fotografiere. servicii contabilitate.

660 litri (la un preţ mediu de 4. de exemplu. CONCLUZII 1. O menţiune aparte merită făcută despre bonurile de combustibil auto şi cheltuielile înregistrate cu acesta:  ele totalizează 1. misiune) şi nici rezultate palpabile favorabile pentru activitatea firmei (corespondenţă. după caz şi la alegerea asociaţilor prejudiciaţi.(deplasare. grave tensiuni şi confuzii.250 km (la un consum mediu de 10 l/100 km) şi un parcurs mediu zilnic de 6.  aproximativ 98% dintre bonuri provin de la staţia OMV Ştefan cel Mare. prestaţii. disciplinară. s-au depus 96 de bonuri).2012 s-au „făcut” 96 de alimentări (în orice caz.030 lei în luna februarie 2012.  Nu s-ar fi angajat un contabil care nu îndeplinea condiţia de neutralitate fiind în relaţii apropiate de rudenie cu administratorul în cauză (mătuşă).Concluzie obiectiv nr.297 lei (fără TVA) şi 253. Astfel pentru soluţionarea problemelor ar trebuie luate în considerare înlocuirea acestuia şi tragerea lui la răspundere administrativă.18 lei/l fără TVA).).879. comenzi. . precum şi serioase perturbări ale activităţii firmei. În urma constatărilor efectuate toate aceste ilegalităţi şi nereguli nu ar fi avut loc dacă:  Nu s-ar fi permis administratorului.1 În urma expertizei realizate s-a constatat că adminstratorul Popescu Ion a provocat pagube. materială.068 lei în luna decembrie 2011 şi 144. încă de la sesizarea primelor nereguli. încasări. etc. adică un parcurs total de 3.12.723 km în cele 19 luni (577 zile). situată în imediata apropiere a birourilor firmei (circa 300 m). III. civilă sau penală. contracte.060. în ziua de 14. continuarea activităţii în aceleaşi condiţii.  au atins maxime neverosimile de 142.

. respectiv: reîntregirea fondurilor financiare ale firmei.728. recuperarea unor sume.2.795 lei şi a penalizărilor aferente şi efectuarea regularizărilor în evidenţele contabile. în fond şi formă.2 În urma analizei cheltuielilor efectuate se observă urmatoarele:  Recuperarea prejudiciului de 1.605 lei) şi a diferenţei de impozit pe profit (223. şi în special în privinţa efectuării cheltuielilor.070 lei reprezentând 16% din 1. repartizarea şi achitarea dividendelor asociaţilor.  Înlocuirea contabilului şi reorganizarea sectorului financiar-contabil.Concluzie obiectiv nr. şi nesesizarea AGA referitor la acestea.  Tragerea la răspundere a contabilului pentru acceptarea înregistrării unor operaţiuni şi documente cel puţin discutabile. vărsarea TVA aferent (334.  Întărirea rolului decizional şi de control al AGA. prin înfiinţarea funcţiei de control financiar intern (preventiv şi ulterior/de gestiune).190 lei) către stat. etc. etc. administratorilor şi salariaţilor care contribuie la dezvoltarea afacerilor firmei prin noi comenzi/contracte.  Definirea şi aplicarea unor forme distincte şi metode adecvate de remunerare a asociaţilor. realizarea unor economii. preîntâmpinarea producerii unor pagube. ANEXE .394.  Întărirea disciplinei financiare în cadrul firmei.

728. 1 ----Total cheltuieli nejustificate 2 (+) TVA 24% aferent de recuperat 3 (=) Total sume de recuperat 4 (–) TVA de achitat la stat 5 (=) Profit brut suplimentar 6 (–) 16% impozit pe profit 7 (=) Profit net = dividende de repartizat 8 (–) 16% impozit pe dividende 9 (=) Total dividende nete asociaţi 10 ----Dividende cuvenite unui asociat cu 20% în lei \ ANEXA nr.741 196.394. urmare a raportului de expertiză din 22.190 334.605 1.394.171. Operaţiunea Indicatorii crt.ANEXA nr.070 1.2013 Nr.605 1.190 223.379 983.10.120 187.795 334.1 Sinteza indicatorilor financiari „SC BELLA DONNA SRL” BRAŞOV.2 SITUAŢIA Sume (RON) 1.748 .

411 24.947 53.769 8.996 25.8 1.244 5.534 124.269 2.073 1.994 82.106 104.802 259.103 19.427 23.043 1. cheltuielilor şi profitabilităţii firmei.12 6.246 1.416 5.079 8 673 1.422 79.446 47.625 203.410 144. fără TVA) Nr.640 10 1.788 57 718 252 655 117 55 533 2.635 48.559 7.12 10.48 12.005 49.152 9.656 866 633 279 3.690 9.020 4 15.870 20.315 44. Lună An 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 12.317 1.382 126.030 106.13 5.652 1.569 1. crt.340 177.378 -20.842 6.480 624.000 137 6.064 51.54 35.028 8.715 25.289 23.674 107.897 1.042 82. urmare analizei efectuate pentru perioada 1.639 14.457 11 13.907 13.593 89.472 144.12 1.311 67.802 11.000 4.608 3.154 4.047 234.332 49.13 6.531 255.005 54.186.121 887 3.250 207.12 12.546 -69.534.315 1.448 - 9 958 568 756 920 1.345 66.729 3.78 15.12 9.656 174.12 7.12 11.414 Total cheltuieli 602 604 613 623 624 626 628 Combustibil auto 3 47.12 3.13 4.332 6.614 39.073 -24.195 -6.431 57.411 111.564 20.090 70.401 37.207 67.474 464.3 Profit net 12 7.410 4.150 88.054 17.287 17.13 3.774 25.840 189.46 32. reclamă. publicitate Contul 624 = Cheltuieli de transport bunuri Contul 626 = Cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile Contul 628 = Alte cheltuieli cu servicii prestate de terţi *Pe primele 6 luni ANEXA nr.607 1.11 1.81 28 18.053 118.050 13578 589.610 92.977 15.050 144.788 11.256.542 673 20.644 6.868 5 4.439 14.2013 (în RON. (%) 13 13.556 18.443 1.938 2.398 173.820 21.009 22.191 2.12 5.254 1.051 2.426 30.260 14.324 2.041 107.2011 – 30.461 100.682 17.009 457.100 950 4.12 8.278 144.359 1.287 94.320 68.826 1.13 2011 2012 2013* Total venituri 2 54.428 873 1.232 165.27 - .778 7 533 45 1.780 198.980 31.270 1.525 1.401 -6.710 Explicaţii: - Contul 602 = Cheltuieli cu materiale stocate Contul 604 = Cheltuieli cu materiale nestocate Contul 613 = Cheltuieli cu asigurările Contul 623 = Cheltuieli cu protocol.12.089 210.368 2.502 2.983 78.6 13.903 17.841 -66.934 10.945 142.615 101.999 226.13 2.2 23.06.833 49.945 63.841 -36.160 5.809 102.578 17.12 2.726 1.12 4.378 204.05 21.780 13.068 103.483 958 16.726 69.359 107.422.621 1.438 -17.433 -35.160 2.296 217.796 6 101 112 15 117 167 103 2.606 Rata rentab.850 15.728 2.392 109.939 265.939 139.480 17.458 2.Comparativă a veniturilor.669 214.667 151.697 2.823 4.042 1.429 6.833 -10.54 7.693 1.342 1.402 3.

01.2013 30.30 1. în RON) Nr.00 2.2013 F DTS 14/30.2013 23.2012 6.01.12.2013 14.200.28 14.51 3.496 Contract nr.104.07.150.12.2012 3 F 01139258/16. după caz.04.63 2.66 351.000.12.562.2013 F 06271/27.106.000.399.10 866.00 427.2012 17.01.68 2.04.03.60 2.048.04.51 731.480.2013 Contract nr. 25.04.142 F 4756307 F 0700435/3.02.04. 25.03.2013 12.2011 – 30. 25.2013 F 75/3.2013 27.12.225.48 340.727.496 Contract nr.29 29.36 2.2012 F 0824142/5.22 899.08.00 761.225.00 2.2012 F 8409348/16. 0 1 2 3 4 Nr.03.05.2013 27.2012 9.375.10.2013 15.66 2.2013 30.2012 8.2012 17.496 Contract nr.2012 F 0404849/8.496 C 27. urmare analizei efectuate.286.77 Observaţii – firma 5 P Trade P Trade P Trade Trans ClujNapoca Online S P Trade Central SA Techno S E Prod Techno S E Car Dino U Leasing U Leasing Presa Senoma 29.00 4.03.08.496 F 09415497/22. pentru perioada 1.2013 28. F 5942131/29.2013 F 1771/19.2013 ? 2013 4.2013 23.2013 10.2013 F 9814640/22.2013 19.08.02.37 269.2012 24.06.937.01. nelegale.2013 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 28 29 25 ? 32 43 41 42 38 47 45 51 52 55 56 27.05.02.05.04.2012 F 8282456/8.2013 30.SITUAŢIA Exemplificativă a cheltuielilor considerate nereale.03.02.10.2013 27.01. crt.03.02.00 5.04. OP Data OP Obiectul plăţii 1 10 1 17 19 2 25.2012 F 8088348/6.2012 17. nenecesare şi neeconomicoase.00 R Motors U Leasing B Insurance U Leasing R Motors In B Techno S B Asigurări U Leasing Techno S E Trans Senoma In B Techno S U Leasing B Insurance .12.2013 30.2013 ? Reviste ? ? ? ? Valoare (RON) 4 260.085.05.05.2012 F 01139282/10.03.355.00 3. achitate cu ordine de plată. 25.20 267.2012 29. 25.03.2013 23.02.2013 Contract nr.02.2012 F 0824139/29.2012 F 01139254/10.00 427.2013 Contract nr.2013 F 5942016/28.05.2013 (inclusiv TVA. 25.2013 21.2013 22.2012 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 ? 55 1 64 2 8 15 10 19 18 31 4.01.01.2013 16.2013.01.00 510.496 FDTS 11/19.00 310.38 15.03.60 3.04.00 155.52 2.01.02.

2013 30.616.06.027.2013 18.00 4.00 1.33 34 35 36 37 38 39 40 57 58 61 60 61 65 66 71 25.05.06.172.06.75 1.712.05.06.2013 28.2013 6.00 Techno S Techno S Techno S H Comerţ U Leasing U Leasing E Car Techno S 41 TOTAL - - 154.00 4.000.78 4.65 - ANEXA nr.190.400.2013 ? ? ? ? ? Modificat în fals ? ? 1.05.00 3.190.2013 30.00 1.078.4 SITUAŢIA .2013 18.05.2013 26.

00 952. nenecesare si neeconomicoase .2012 28.20 4.20 4.52 120.51 215.03.50 267.35 22.00 4.88 21.12.Exemplificativă a cheltuielilor considerate nereale.855.2012 7.926. Urban IT Cazare Cluj-Napoca Punte spate ARO 10 2012 S Construct .2012 14.2012 11.01.190.Zugrăveli A Trading .2012 10.12.00 7.00 260.162.03. nelegale.2012 25.2012 13.11 237.427.12.01.01.00 145.2011 – 31.2011 19. pentru perioada 1.2012 10.12.2011 27.01.2012 FEBRUARIE 21. după caz.03.67 90.03.2012 16.2011 21.Costume vară F Com Impex – Tâmplărie metalică H SRL – Set motor D-1400 H .47 3.79 10.641.Costume vară A Trading .12.02.02.00 192.01.05.2012 10.Dual Business Star – Uniforme personal E Trans – Formare profesională C – Produse alimentare C – Covoraş auto Suma 93.2011 5.000.00 4.2012 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nr.2011 19.03. crt.37 69.760.2011 28.2013 (inclusiv TVA.2012 8.12.02.2011 28. C Transport aerian XYZ Air Tele Comm Tele Comm Produse Crăciun G Produse TV G Anvelope de la B Feronerie – sanitare Cartuş color C 2011 A Com – Produse P Trade – Prod.2012 9.12.500.03.2011 DECEMBRIE 3.855.695.99 .00 295.02.2011 2.02.02.licitaţie Monitorul Oficial P Trade – Eurofort.12.2012 20.00 2.200. ABC H – Ulei motor.645.2012 21.60 2. factură 4212954 4212970 6097002 04450716 04450717 3874228 3876290 2274011 02556492 3876589 TOTAL 8365914 01139254 5109604 01139258 0834696 9628503 0334537 TOTAL 4180325 3272460 3274234 01139282 2790172 7724020 TOTAL 4180326 5426659 5426661 9162019 5109678 1932028 6826843 8282456 3899814 3900198 Data factură 1.2012 21.33 8.02. set huse P Trade – Eurofort + Urban IT O-S – Trafo 30 W C .2012 6.2012 Obiectul cheltuielii Cazare h.2012 IANUARIE 20.2012 26.12.00 269.03. achitate cu numerar. cu excepţia combustibilului auto.01.2012 28. în RON) Nr.00 619.37 735 95.92 4. C Cazare h.12.12.41 505.90 4.03.Produse alimentare Z – Broască antiefracţie 2012 Zidărie Publicaţii Monitorul Oficial .03.60 2.2011 28.32 740.2012 31.40 559.01.20 185.90 446.

98 267.974.06.2012 Hands free 7907710 18.2012 S – diverse unelte.90 1.00 474.99 1.00 18.2012 Piese auto 5450272 17.2012 Sistem filtru 03411802 21.80 4.96 21.2012 Ochelari protecţie 9832687 20.06.97 92.2012 TV Plasmă 9995355 5.05.92 34.000.772.20 84.04.00 458.05.05.2012 Cazare H.05.05.760.2012 Ciment 8388573 8.2012 Telefon 3202589 5.05.60 241.2012 Materiale de construcţii 7885613 7.32 1.474.2012 Avans marfă 4302677 29.00 199.00 34.62 4.219.2012 B – produse diverse 2692621 21. scule.597.2012 Piese auto 4302666 25.05.70 4.2012 Elemente scară interioară 5581148 19.300.78 220.2012 Armătură 4999919 27.04 3.05.2012 Materiale de construcţii 3274799 6.99 280.04.2012 Zbor XYZ Air 2329713 20.00 4.00 190.2012 Bocanci 8924911 19.141.06.864.05.06.05.05.2012 Fier glet TOTAL APRILIE – MAI 2012 4193604 5.2012 Sandisk 1989917 15.00 4.06.2012 Transport persoane 859043 14.2012 Gresie 9359715 29.2012 C – diverse produse 859034 2.2012 Pavaj 3274828 22.06.2012 Mobilier piese mici 113.06.04.2012 Materiale de construcţii 5366161 31.2012 Placaj gri 3394660 26.06.2012 Aparat foto 7740299 24.00 535.03.00 880.80 16.00 59.760.50 23.00 1.06.2012 Ciment 1046539 25.00 1.00 4.162.25 216.2012 Placaj gri 5000122 6.714.00 1.15 285.06.203.05.2012 C – diverse produse 3397348 29.06.05.06.2012 Materiale de construcţii 8337482 31.06.00 255. etc.2012 Transport persoane TOTAL IUNIE 2012 4237835 18.774.2012 Cărţi 04450836 3.42 27.05.00 1.60 253.2012 Carte 824104 31.05.2012 Costume 8337491 2.2012 Accesorii pază 8066676 12.2012 Accesorii diverse 8066677 (?) 31.00 21.400.06.37 6.01 134.998. 4603359 8.06.20 4.2012 STN diametrul 5 (?) 8141813 22.05.06.05.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 5075032 15.50 2. Botoşani 9814207 12.00 112.06.04.2012 P – Cartuş color Photosmart TOTAL MARTIE 2012 5443717 17.2012 Pavaj 9360176 6.769.04.05.06.223.340.2012 Senzori cabluri 5367105 3.00 .

08.95 5.09.08.2012 26.00 4.800.30 80.2012 8.09.2012 30.07.760.2012 17.077.09.00 282.23 888.2012 18.07.2012 1.00 35.08.08.08.2012 5.2012 21.2012 26.2012 31.2012 6.08.09.00 500.99 117.2012 24.00 132.94 569.760.2012 30.2012 21.00 3.07.08.08.54 254.14 480.40 250.000.146.2012 31.02 1.2012 28.99 925.843.00 69.75 4.07.2012 18.2012 4.00 4.40 825.26 159.08.08.08.100.05.2012 31.07.08.00 340.85 1.00 10.2012 29.00 3.2012 14.00 .08.09.07.432.2012 18.89 500.00 4.08.2012 15.2012 24.2012 22.26 49.07.08.2012 29.2012 11.07.760.2012 5.00 4.08.00 1.760.89 91.760.2012 3.250.2012 IULIE 29.08.09.760.760.09.00 3.07.2012 26.2012 28.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 4327816 1490542 4237848 7896941 3691192 125902 8439836 8690986 8690995 5301433 3406650 2124483 9402140 3944360 3944723 5089556 8691080 4773325 TOTAL 04773376 3451802 5426386 6279596 4662692 4667012 7462805 3627738 2789804 8629369 0675893 8629465 9637815 9637838 4672756 6286606 8630110 9832928 TOTAL 5426388 5426392 5426390 5426394 3959813 3962949 1940210 17.2012 31.08.2012 26.2012 10.00 392.43 375.2012 5.07.A Trading Aditiv ulei B – produse diverse B – produse diverse Fotografii digitale Glet + silicon Telefon Aparat foto Canon Filtru Brita Imprimantă monopied Articole papetărie Articole papetărie B – produse diverse Cuptor cu microunde Materiale foto Materiale foto 2012 Transport persoane Transport persoane Transport persoane Transport persoane Produse C Produse C Produse F 4.07.41 320.99 109.07.06.2012 24.71 289.00 4.48 65.07.2012 Transport persoane Set motor Transport persoane B – produse diverse Curs agenţi Încălţăminte Pavaj uşor Deplasare externă S Tours Deplasare externă S Tours Materiale C – produse alimentare Betonieră Revizie autoturism AUDI Mâncare pentru câini Chappy Produse diverse de la D Camera de filmat BENQ Excursie externă SBM Tours Curs agenţi vânzări 2012 Taxă curs agenţi vânzări Abonament Teo Transport persoane .2012 AUGUST 4.2012 3.2012 25.00 23.803.07.07.00 102.2012 26.00 67.83 249.2012 5.44 204.07.

12.058.09.89 21.2012 27.11.11.10.12.09.2012 12.11.00 467.2012 7.12.2012 5.2012 26.00 731.01 64.12.670.11.2012 18.2012 20.77 17.12.75 700.09.76 3.00 116.127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 2827270 9681120 7062795 4636880 7049456 3967634 5313449 TOTAL 7040160 6763631 7001697 7001696 3933760 9813894 8846128 8409348 3933894 0242845 7885887 6763630 TOTAL 2789934 6685822 6223390 7062906 2887913 0824133 7265443 5405029 3934575 7085741 TOTAL 20070101 7562052 20070102 20070103 2271502 695884 9324354 4655746 4655744 9752746 2681334 7562053 8664040 20.63 1.40 616.879.00 139.00 347.28 927.2012 8.00 3.2012 12.74 61.00 1.10.99 814.784.53 200.2012 23.02 50.10.62 195.00 3.2012 12.10.12.11.670.12.2012 SEPTEMBRIE 2.00 56.808.2012 20.2012 25.10.2012 9.09.20 1.10.653.2012 15.12.10.00 4.10.37 1.670.750.220.2012 5.10.83 145.12.09.88 83.00 847.2012 3.139.07 488.2012 7.44 3.12.94 999.2012 Cazare hotel K Cazare hotel K B – produse diverse Produse auto Instalaţii Produse C Produse C 2012 Pompă Material telefonie Manoperă Etanşare rulment Deplasare cu T la Arad Acumulator auto Foişor (4 bucăţi) Cazare hotel Transport aerian T Foişor (3 bucăţi) Pompă WILO Computer laptop 2012 Materiale telefonie Cartuşe toner color Articole papetărie Instalaţii R Garnitură etanşare PEUGEOT Aparat filmat Canon Cazare hotel Ulei motor Elf Transport aerian T Articole B 2012 Avans consultanţă Avans consultanţă Consultanţă Consultanţă Anvelope auto Anvelope auto Monoclu Transport aerian Transport aerian Asigurare RCA – C Schele Consultanţă Transport persoane 291.12.993.2012 16.12.08 49.09.11.019.2012 20.067.10.2012 8.11.2012 10.11.760 .694.2012 19.00 4.2012 14.2012 9.00 3.83 224.2012 25.17 329.082.2012 22.11.00 3.2012 16.2012 16.00 390.09.11.2012 OCTOMBRIE 3.2012 23.249.00 3.2012 8.04 75.649.2012 3.00 3.10.2012 22.10.19 4.2012 14.2012 29.2012 8.31 4.2012 26.2012 NOIEMBRIE 6.30 1.2012 8.11.

044.2013 5.02.12.2013 14.2013 27.00 168.2013 9.01.2013 29.01.24 247.090.01.51 375.360.2013 4.02.01.2013 8.02.2013 6.79 56.03.73 209.03.02.089.00 914.2013 IANUARIE 16.172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 2388528 2304075 TOTAL 0824141 0824142 9901665 01698401 2506821 2375045 2122704 2789979 2789980 TOTAL 2506705 0242449 4022599 2122718 0229079 0000009 6338492 09415497 00084398 00000006 TOTAL 2951566 9122320 1767195 4634929 4403472 7327410 2953838 2954085 0013740 4036128 3656385 119 0238051 2959781 TOTAL 0000005 9451739 6698142 0013750 01494597 0006099 18.02 6.02.68 421.2013 13.2013 22.2013 5.04.01.22 312.2013 13.00 2.2013 13.03.2013 2.01.2013 7.2012 DECEMBRIE 5.2012 26.04.187.03.44 87.2013 29.04.03.71 1.03.2013 31.01.79 133.04.84 199.99 136.2013 7.45 2.041.2013 21.03.90 24.34 280.03.2013 24.2013 Foişoare M – diverse produse 2012 Computer (PC) Materiale auxiliare PC Cărţi Cărţi Excursie Termopane Poşta externă Materiale telefonie Materiale telefonie 2013 Excursie Prestări servicii Produse C Poşta externă Produse P Cherestea Produse Alternator auto (documente copie fax) Mobilier birou Produse Economat 2013 Produse B Papetărie Produse C Produse C Cadouri de 8 Martie Flori naturale Ştergător Produse B Produse B Produse C Cheie antifurt Vată minerală Produse P Produse B 2013 Transport piatră Sincron pinioane Marfă Produse diverse C Curăţat haine Produse diverse C 4.286.68 656.03.00 782.03.2013 12.2013 6.12.01.12.87 .00 510.2013 FEBRUARIE 3.03.02.30 47.28 340.2013 5.2012 28.01.34 1.88 248.25 2.035.000.85 114.19 8.84 41.2013 MARTIE 29.2013 27.2013 16.02.60 3.40 129.2013 30.16 94.03.2013 9.00 194.22 2.717.80 646.12.17 169.003.03.00 33.92 123.2013 22.2013 6.08 703.00 55.04.480.91 8.2013 7.00 101.2013 10.2013 29.00 667.00 697.2013 14.2013 11.03.03.02.

2013 4.04.2013 22.00 60.04.19 55.00 125.217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 0240729 0241060 3621452 20055 377 2616524 7949641 126 14 13 3004265 0084710 0000067 TOTAL 00000175 0005125 129 226 09247938 09247937 0000125 06717499 0033723 00000031 9179536 6369705 00000030 0001293 453923 3004288 65 05423966 7949507 0000029 281 09247942 0701079 0000122 247 9179533 7949514 170 20 19 8848817 16.20 95.50 470.150.2013 15.2013 1.04.2013 30.2013 12.05.2013 3.00 1.05.2013 8.05.72 373.05.2013 4.76 187. birotică Costume Bocanci bombeu metalic Piese auto Expediere externă ??? Piese auto Inscripţionări U Servicii poştale Instalare sistem de securitate Produse chimice Raid şi şerveţele 111.00 333.2013 22.2013 05.403.00 34.00 28.2013 8.04.05.2013 9.40 15.2013 18.04.05.90 3.04.2013 3.05.2013 17.00 485.05.53 29.00 193.2013 APRILIE 3.2013 23.05.2013 17.03.05.05.05.05.05.00 327.2013 4.00 64.2013 3.00 400.2013 5.2013 10.96 698.20 761.05.00 71.2013 18.11 125.05.05.2013 30.20 59.05.2013 19.05.50 16.2013 15.04.98 97.57 .00 333.2013 10.17 32.04.00 40. vopsea New Courier Poşta locală Spălat auto Lămpi casă Ulei şi piese auto Old Market Rechizite.2013 4.00 3.05.2013 13.11 35.2013 28.04.04.388.05.2013 26.2013 9.200.2013 22.04.05.70 59.00 450.05.60 245.05.2013 16.95 323.04.00 90.00 400.05. cremă ghete Silicon Produse papetărie Arbore motor Piese auto Inscripţionări Avans marfă PC şi imprimantă Poşta externă Cherestea răşinoase Cherestea prelucrată 2013 Produse E Produse B Inscripţionare echipament Universal Trans Costume Costume Dosar medical Articole igienă casnică Produse diverse C Vaselină Hrană câini Colţare Decalemit Baterii.52 80.50 992.2013 17.2013 8.00 123.2013 16.05.2013 18.2013 15.2013 8.20 333.05.03.05.60 491.2013 4.51 60.2013 Produse P Produse P Grătar.2013 16.00 21.05.

717.05.2013 0530477 23.60 37.00 6.05.59 ANEXA nr.262 263 264 265 266 267 268 0115 22.2013 08989280 30.60 279.90 76.2013 81.05.05.634.2013 0060696 28.05. ATRIBUŢIUNILE .53 284.30 30.2013 8696295 23.12.2011 – 31.2013 TOTAL MAI TOTAL GENERAL Curăţătorie lenjerie Verificare autenticitate acte vehicul Poncho Asigurări R Pantaloni 2013 1.05. 5 SARCINILE.

(2) Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii.11. 70. atribuţiunile şi responsabilităţile administratorului (unic) al acestei societăţi comerciale rezultă din lege şi din hotărârile AGA a societăţii.ŞI RESPONSABILITĂŢILE LEGALE ALE ADMINISTRATORULUI SOCIETĂŢII CU RASPUNDERE LIMITATĂ „SC BELLA DONNA SRL” În lipsa unor prevederi specifice exprese privind regimul şi activitatea administratorului în cazul mai multor asociaţi în actele de constituire. 71.12.(1) Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii. 1. sarcinile. . Art. Pentru perioada 1. la consiliile de administraţie şi la organele de conducere similare acestora.12. (1). fără drept. De precizat că în continuare au fost menţionate doar acele acte normative modificatoare ale Legii nr. îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii. (2) În cazul încălcării prevederilor alin. organizare şi funcţionare a SC „BELLA DONNA SRL”. afară de restricţiile arătate în actul constitutiv. I. Partea I. .2004). (3) Administratorul care.2012 au fost aplicabile prevederile Legii nr. 31/1990 care au avut legătură cu regimul şi activitatea administratorilor societăţilor comerciale cu răspundere limitată. . nr. astfel: Art. modificată şi republicată în anul 2004 (Monitorul Oficial al României.(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune.2011 – 1.066/17. 31/1990 privind societăţile comerciale.

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale. (2) În acest din urmă caz.Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. după caz. care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. b) existenţa reală a dividendelor plătite. d) să modifice actul constitutiv. după caz. .(1) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi. 72. se aplică dispoziţiile art. auditori interni. 194. precum şi să decidă contractarea auditului financiar. – (1) Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale: a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net. . atunci când acesta nu are caracter obligatoriu. c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor sau. Art. a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societăţii. (2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii.Art. Art. . potrivit legii. republicată. desemnând şi persoana însărcinată să o exercite. e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun. 73. să îi revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor. c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere. dacă în actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse acestuia. b) să îi desemneze pe administratori şi cenzori sau. 224 şi 225.

potrivit art. denumirea.(1) Societatea trebuie să ţină. după caz. 160 alin. arătând scopul acestei convocări. (11). (1). (2) Un asociat sau un număr de asociaţi. 132 alin. în care se vor înscrie. va putea cere convocarea adunării generale. (2) Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor de la alin. (3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv. numele şi prenumele. Art. (2) urmând să curgă de la data la care asociatul a luat cunoştinţă de hotărârea adunării generale pe care o atacă. (3) Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori. (3) Dacă numărul asociaţilor trece de 15. iar în lipsa unei dispoziţii speciale. prin scrisoare recomandată. . ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social. transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea. prin grija administratorilor. 160 alin. (1) şi (2) se vor aplica în mod corespunzător. arătându-se ordinea de zi. (2) La societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. numirea cenzorilor este obligatorie. (4) Dispoziţiile prevăzute pentru cenzorii societăţilor pe acţiuni se aplică şi cenzorilor din societăţile cu răspundere limitată. partea acestuia din capitalul social. (1). 196. . adunarea asociaţilor poate numi unul sau mai mulţi cenzori sau un auditor financiar. domiciliul sau sediul fiecărui asociat.(1) Dispoziţiile art. 198. 195. 199. . cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.(1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social. 160 alin. . . Art. un registru al asociaţilor. termenul de 15 zile prevăzut la art. Art. cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia.Dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni. se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. în ce priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale.Art.

(1). ca şi acelea privitoare la reducerea capitalului social. după caz. (2) Dispoziţiile prevăzute pentru fondurile de rezervă la societatea pe acţiuni. societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune. 31/1990 privind societăţile comerciale. spre a fi publicate în conformitate cu art. Pentru perioada 1. 446/29.2012 – 30.Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege.2007 şi republicată în anul 2007 (Monitorul Oficial al României.12.2006.(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. modificată prin Legea nr. 201. 72 . se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. (2) În cazul încălcării prevederilor alin. va exercita dreptul de control pe care asociaţii îl au în societăţile în nume colectiv.2007). fiecare dintre asociaţi. îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii. 441/2006 (Monitorul Oficial al României. 82/1991. fără drept. care nu este administrator al societăţii. II. 71 .06.(5) În lipsă de cenzori sau. Partea I. 955/28. În urma aprobării lor de către adunarea generală a asociaţilor.11. modificată prin OUG nr.12. 82/28. Art. Art. copii ale situaţiilor financiare anuale. astfel: Art. (3) Administratorul care. .2006).(1) Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute pentru societatea pe acţiuni.2013 au fost aplicabile prevederile Legii nr. nr. în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. cu intrare în vigoare de la data de 1. auditor financiar. nr. republicată. .06. administratorii vor depune la registrul comerţului. 185.06. în termen de 15 zile de la data adunării generale. Partea I.

este decăzut din dreptul de a mai deţine ori dobândi o astfel de calitate sau funcţie. după caz.Art. d) să modifice actul constitutiv. 73 . potrivit legii. c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor sau. d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale. care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. managerul. precum şi să decidă contractarea auditului financiar. Art. a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societăţii. după caz. pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de condamnare. auditorul financiar sau cenzorul societăţii debitoare. desemnând şi persoana însărcinată să o exercite. atunci când acesta nu are caracter obligatoriu. auditori interni. 224 şi 225. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 85/2006 privind procedura insolvenţei. republicată. să îi revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor. 194. la orice persoană juridică cu scop patrimonial. – Administratorul. directorul. c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere. – (1) Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale: a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net. vinovat de oricare dintre faptele penale prevăzute de prezenta lege sau de Legea nr. (2) În acest din urmă caz. dacă în actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse acestuia. b) să îi desemneze pe administratori şi cenzori sau. (2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii. . e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.(1) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi. se aplică dispoziţiile art. 731. b) existenţa reală a dividendelor plătite. Art.

partea acestuia din capitalul social. Art. mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. . ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social. . fără autorizarea adunării asociaţilor.Dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni. va putea cere convocarea adunării generale. 77 alin. arătându-se ordinea de zi. după caz. (2) Un asociat sau un număr de asociaţi. arătând scopul acestei convocări. domiciliul sau sediul fiecărui asociat. 195. un registru al asociaţilor. . (2) urmând să curgă de la data la care asociatul a luat cunoştinţă de hotărârea adunării generale pe care o atacă. denumirea. (1) şi 79 se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. 197. sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune. numele şi prenumele.Art.(1) Societatea trebuie să ţină. Art. 76. (3) Dispoziţiile art. (3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv. (2) Administratorii nu pot primi. . . transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea. cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia.(1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social. prin grija administratorilor. prin scrisoare recomandată. se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală. cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar. 75. în ce priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale. nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice. 198. 196. 132 alin. în care se vor înscrie.(1) Societatea este administrată de unul sau mai mulţi administratori. Art. termenul de 15 zile prevăzut la art. asociaţi sau neasociaţi. iar în lipsa unei dispoziţii speciale.

numirea cenzorilor este obligatorie. republicată. potrivit art. . (1) şi (2) se vor aplica în mod corespunzător. se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. administratorii vor depune la registrul comerţului. (3) Dacă numărul asociaţilor trece de 15. (2) Dispoziţiile prevăzute pentru fondurile de rezervă la societatea pe acţiuni. 160 alin. (1). adunarea asociaţilor poate numi unul sau mai mulţi cenzori sau un auditor financiar. 82/1991. 201. ca şi acelea privitoare la reducerea capitalului social. (2) La societăţile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 160 alin. fiecare dintre asociaţi. (3) Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori. . (11). .(2) Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor de la alin. Art. (5) În lipsă de cenzori sau. (4) Dispoziţiile prevăzute pentru cenzorii societăţilor pe acţiuni se aplică şi cenzorilor din societăţile cu răspundere limitată. după caz. spre a fi publicate în conformitate cu art. 160 alin. 203. auditor financiar. (2) Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului. 185. în termen de 15 zile de la data adunării generale. care nu este administrator al societăţii. Art. va exercita dreptul de control pe care asociaţii îl au în societăţile în nume colectiv. Art. (1). 199.(1) Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii. În urma aprobării lor de către adunarea generală a asociaţilor.(1) Dispoziţiile art. în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.(1) Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute pentru societatea pe acţiuni. copii ale situaţiilor financiare anuale. .