LENCANA USAHA

Nama:
No I/C:
Patrol:
1.

Nyatakan dua cara menaikkan bendera yang biasa di amalkan dalam pergerakan
pengakap
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.

Nyatakan persetiaan pengakap
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.

Nyatakan 10 undang-undang pengakap
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________

4.

Lukiskan paras di dalam kawas jika paras ahli tinggi di tengah

5.

Nyatakan 3 halangan komando
_____________________________________________________________________________________

6.

Nyatakan 5 jenis ikatan ‘USAHA’ dan kegunaannya
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7.

Nyatakan cara-cara memilih tapak perkhemahan
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8.

Lukiskan kompas bearing sudut

9.

Lukiskan 3 isyarat sulit pengakap serta deskripsinya

10.

Nyatakan 3 jenis anduh
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful