You are on page 1of 5

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC LỘC

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


KHỞI ĐỘNG MỀM ĐIỀU KHIỂN BƠM
PHẦN 1: VẬN HÀNH
1. SƠ ĐỒ
TRÊN TỦ KHỞI ĐỘNG MỀM

PHA A PHA B PHA C

ĐO ÁP ĐO DÒNG

CHẠY LỖI
DƯҒ
NG
KHÂѴN

CHẠY DỪNG

2. QUI TRÌNH VẬN HÀNH


⇒ Đóng Aptomat tổng
⇒ Đóng Aptomat điều khiển trong tủ
⇒ Kéo nút DỪNG KHẨN CẤP trên mặt tủ cấp điện điều khiển

1
⇒ Sau khi cấp nguồn, chờ khoảng 5 phút
⇒ Sử dụng 2 nút ấn CHẠY / DỪNG trên bàn điều khiển để điều chỉnh
bơm tương ứng:
o Chạy bơm: ấn nút CHẠY – Khi chạy đèn báo chạy sáng (xanh)

o Dừng bơm: ấn nút DỪNG

⇒ Chỉnh chuyển mạch tại đồng hồ Volt và Ampe để kiểm tra dòng
điện, điện áp các pha khác nhau.
⇒ Cuối ca sản xuất có thể:
o Ấn nút DỪNG KHẨN CẤP, tắt nguồn điều khiển.
o Tắt các aptomat trong tủ biến tần.

3. CÁC CHẾ ĐỘ BÁO


⇒ Khi bơm hoạt động đèn báo mầu xanh tương ứng sáng
⇒ Khi có khởi động mềm lỗi, đèn báo mầu đỏ tương ứng sáng.
⇒ Khi có sự cố:
o Trường hợp Khởi động mềm báo lỗi: Kiểm tra mã lỗi trên khởi

động mềm.
o Ngắt Aptomat tương ứng.
o Tra mã lỗi, tìm nguyên lỗi để xử lý.
o Xử lý xong lôi, chờ 15 phút sau, đóng lại Aptomat, hoạt động
bình thường.

2
PHẦN 2: THAO TÁC TRÊN KHỞI ĐỘNG MỀM

Mặt điều khiển và hiển thị của khởi động mềm (LCP)
Thao tác lập trình cho khởi động mềm:
1. Ấn phím [Mode] để vào chế động nhóm tham số lập trình cài đặt cho Khởi động

mềm.
a. Nhóm tham số khởi động mềm (dòng định mức %FLA)
b. Nhóm tham số động cơ
c. Nhóm tham số khởi động
d. Nhóm tham số dừng
e. Nhóm tham số trạng thái
2. Ấn phím [Select] chọn tham số trong từng nhóm tham số.

3. Ấn phím mũi tên [∧] [∨] để điều chỉnh giá trị các tham số.

4. Ấn phím [Store] để lưu giá trị tham số đa thay đổi.

5. Ấn phím [Reset] để xóa trạng thái lỗi sau khi bị lỗi.

3
Bảng mã lỗi khởi động mềm RVS-DX
Khi lỗi xẩy ra đèn lỗi mầu đỏ sáng (Fault) và rơle lỗi tác động. Trên màn
LCD hiển thi TRIP và mô tả trạng thái lỗi.

LỖI Mô tả và khắc phục

Lỗi nếu số lần khởi động vượt quá qui định trong tham số
TOO MANY STARTS “Start Period”
- Đợi đến khi khởi động mềm và động cơ mát mới khởi
động tiếp

Lỗi nếu điện áp đầu ra khi khởi động không đạt được giá
LONG START TIME trị bình thường trong khoảng thời gian khởi động.
- Kiểm tra tham số FLA, FLC, Max Start Time.
- Tăng điện áp khởi tạo, dòng giới hạn hoặc giảm thời
gian tăng tốc.

Lỗi xẩy ra nếu:


O/C SHEAR PIN - Dòng điện tức thời vượt quá 8.5 lần dòng định mức FLC
- Khi khởi động dòng điện vượt quá 8.5 lần dòng định
mức FLA
- Khi đang chạy dòng điện vượt quá 200-850%
- Kiểm tra động cơ, cáp động lực
- Kiểm tra tham số FLA, FLC

Lỗi quá tải


OVERLOAD - Kiểm tra tham số FLA, FLC Overload
- Kiểm tra động cơ
- Đợi khoảng 15 phút để động cơ mát mới khởi động lại

Lỗi thấp dòng


UNDER CURRENT - Kiểm tra dòng điện L1, L2, L3
- Kiểm tra tham số “Under Current Trip” và “Time Delay”

Lỗi thấp áp


UNDER VOLTAGE - Kiểm tra nguồn điện
- Kiểm tra tham số “Under Voltage Trip” và “Time
Delay”
OVER VOLTAGE Lỗi điện áp nguồn cao
- Kiểm tra điện áp nguồn điện
- Kiểm tra tham số “Over Voltage Trip” và “Time Delay”

4
Lỗi mất pha
PHASE LOSS - Kiểm tra nguồn điện
- Kiểm tra cầu đấu dây
SHORTED SCR OR Lỗi xẩy ra do:
WRONG - Một hoặc nhiều pha nối ra động cơ không đúng
CONNECTION - Lỏng cầu đấu dây
- Ngắn mạch SRC
- Ngắn mạch động cơ
Kiểm tra điện trở giữa L1-U, L2-V, L3-W, điện trở >
20kOhm

OVER Lỗi quá nhiệt, do nhiệt độ vợt quá 850C


TEMPERATURE - Kiểm tra động cơ

EXTERNAL FAULT Lỗi nếu tiếp điểm NO chân 13, 14 ngắn mạch trong 2 giây
- Kiểm tra tiếp điểm

High short current not protected by proper fuses


High voltage spikes not protected by proper external varistors
Frequent starting at maximum conditions or fault conditions