‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪8‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫ציר‬

‫ה־‪WHY‬‬

‫מניעים נסתרים והכלכלה הסמויה‬
‫של היומיום‬
‫עם הקדמה מאת סטיבן ד' לוויט ("פריקונומיקס"‪,‬‬
‫"סופר פריקונומיקס")‬

‫מאנגלית‪ :‬אורי שגיא‬

                     

9

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪10‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪11‬‬

                   

12

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪13‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪14‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪15‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪16‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫היחס בין הפרסומות למכירות‬

‫מכירות (מיליוני דולרים)‬

‫מספר הפרסומות‬

‫‪17‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫היחס בין מכירות גלידה למספר מקרי טביעה‬

‫מקרי טביעה‬

‫מכירות גביעי גלידה (במיליוני יחידות)‬

‫‪18‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪19‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪20‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪21‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪22‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪23‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪24‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪25‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪26‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪27‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪28‬‬

                     

29

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪30‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪31‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪32‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪33‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪34‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪35‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪36‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪37‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪38‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪39‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪40‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪41‬‬

‫אורי גניזי וג'ון א' ליסט‬

‫‪42‬‬

‫ציר ה־‬

‫‪WHY‬‬

‫‪43‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful