You are on page 1of 1

UNITATEA ..

PUNCT DE LUCRU: .

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
FRONT DE LUCRU
Nr. din .

Delimitare
front
de
lucru
predate
(pozitie,
cota,
ax,
etc) :
......................................................................................
Intre .... in calitate de predator si
in calitate de primitor, predatorul preda frontul de
lucru..

Verificarea s-a facut pe baza prevederilor din: proiectul nr.., planselor


nr..inclusiv documentelor anexate care atesta calitatea lucrarilor
predate de catre (numele) in calitate de predator de catre (numele) in
calitate de primitor
Abaterile constatate de la proiect : (dimensiuni geometrice, cote, axe, etc.)

..
Concluzii : Avand in vedere cele de mai sus :
Se accepta predarea-primirea / nu se acepta..
Se va accepta dupa efectuarea corectiilor si a remedierilor sau dupa caz a
solutiilor de remediere ce se vor indica de proiectant
Predatorul garanteaza calitatea lucrarilor predate.

Predat
(functia, semnatura)
........................................
................ ......................

Data.................................

Primit
(functia, semnatura)
.................................
.................................